MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS"

Transkriptio

1 MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS Tiedote 7/9 LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, KATRI PAHKALA ja MARKKU KONTTURI Kasvintuotannon tutkimuslaitos Virallisten lajikekokeiden tuloksia JOKIOINEN 199 ISSN

2 SISÄLLYS Sivu Virallinen lajikekoetoiminta 1 Koetulosten tulkinta 2 SYYSRUIS Voima 7 SYYSVEHNÄ Aura 14 KEVÄTVEHNÄ Heta 17 Kadett 23 OHRA Arra 29 Kustaa 37 Pohto 44 KAURA Puhti 52 Veli 59 HERNE Proco 66 Pika 72 KEVÄTRYPSI Kova 78 KEVÄTRAPSI Topas 85 VARHAISPERUNA' Ostara 87 RUOKAPERUNA Rekord 91 TÄRKKELYSPERUNA Saturna å 95 TIMOTEI Tarmo 97 NURMINATA Boris å 11 KOIRANHEINÄ Haka 15 ENGLANNIN RAfHEINÄ Riikka 19 ITALIAN RAIHåINÄ Barmultra 11 Torero 114 PUNA-APILA Bjursele 116 Hjan Venla 12 PUNANATA Highlight 124 Ensylva 126 NIITTYNURMIKKA Golf 128

3 1 1. VIRALLINEN LAJIKEKOETOIMINTA Virallisen lajikekoetoiminnan tehtävänä on selvittää uusien peltokasvilajikkeiden viljelyarvo ennen niiden viljelyyn ottamista. Peltokasvien viralliset lajikekokeet järjestää Maatalouden tutkimuskeskus. Lajikekokeita tehdään tärkeimmillä viljelykasveilla eri puolilla maata. Virallista lajikekoetoimintaa johtaa Kasvintuotannon tutkimuslaitos Jokioisissa. Viralliset lajikekokeet muodostavat perustan peltokasvilajikkeista annettavalle tiedolle ja neuvonnalle. Uusien lajikkeiden viljelyarvo tutkitaan alustavissa ja virallisissa lajikekokeissa. Tavoitteena on selvittää lajikkeen viljelyvarmuus, satoisuus ja laatu riittävän laajoin ja perusteellisin tutkimuksin. Virallinen lajikekoetoiminta on Maatalouden tutkimuskeskuksen suoritteista vuonna 1986 annetun asetuksen perusteella maksullista tilaustutkimusta. Kasvinjalostuslaitokset tai lajikkeen omistaja ilmoittavat lajikkeet kokeisiin ja vastaavat kokeiden kustannuksista. Lajiketta pidetään virallisissa lajikekokeissa vähintään kolme vuotta tai kunnes lajike on hyväksytty Maatilahallituksen lajikeluetteloon. Tämän jälkeen lajike on kokeissa 2-3 vuotta neuvonnan tarpeita varten. Lajikkeen kokeilu virallisissa lajikekokeissa kestää yhteensä 5-6 vuotta. Virallisia lajikekokeita järjestetään kaikilla tärkeimmillä viljelykasveilla. Kunkin kasvilajin kokeilu tapahtuu sen viljelyyn soveltuvalla alueella käytännön viljelyä vastaavissa kenttäkokeissa. Esimerkiksi kevätvehnän lajikekokeet ovat pääosin Etelä-Suomen lajikekoepaikoilla. vastaavasti ohran lajikekokeita :tehdään mallasohraa lukuunottamatta koko maassa. Virallisia lajikekokeita järjestetään kaikkiaan 2 koepaikalla (kuva 1). Virallisia lajikekokeita tehdään MTTK:n toimesta ja valvonnassa myös MTTK:n kasvinjalostuslaitoksella ja Hankkijan kasvinjalostuslaitoksella sekä Maatalouskeskon ja Suomen Sokerin koetilalla. Tärkkelys- ja ruokateollisuusperunan lajiketutkimus tehdään yhteistyössä Perunantutkimuslaitoksen kanssa.

4 2 Virallisten lajikekokeiden tulosten perusteella päätetään Maatilahallituksen kasvilajikeluetteloon otettavista lajikkeista. Virallisessa lajikeluettelossa pidettävistä lajikkeista päättää Maatilahallitus Maa- ja metsätalousministeriön asettaman kasvilajiketoimikunnan esityksestä. Kasvilajikeluettelo julkaistaan vuosittain (liite 1). Lajikeluettelo on neuvonnallinen ja sen tehtävänä on ohjata lajikevalintaa ominaisuuksiltaan parhaisiin lajikkeisiin sekä toimia lajikevalinnan perustana. Virallisten lajikekokeiden tuloksia julkaistaan vuosittain monin eri tavoin viljelijän ja neuvonnan käyttöön. Tulosten perusteella tekevät myös tutkimusasemat ja maatalouskeskukset alueellisia yhteenvetoja ja lajikesuosituksia. 2. KOETULOSTEN TULKINTA Tässä vuosittain julkaistavassa virallisten lajikekokeiden tulostiedȯtteessa on esitetty lajikekokeiden tulokset vuosilta Tulokset on esitetty kunkin lajikkeen osalta parivertailuna mittarilajikkeeseen. Kokeissa lajikevertailun perusta on mittarilajike, johon kokeen muita lajikkeita verrataan. Mittarilajikkeet ovat tavallisesti tärkeimpiä yleislajikkeita. Mittarilajikkeen tulokset ovat keskiarvoja kaikista niistä kokeista, joissa se on ollut mukana. Muiden lajikkeiden tulokset ovat poikkeamia mittarin tuloksista niissä kokeissa, joissa kukin lajike on ollut samanaikaisesti mittarin kanssa. Parivertailusta johtuen tulostaulukoiden kaikkia lajikkeita ei voida verrata suoraan keskenään, koska tulokset eivät ole peräisin tarkalleen samoista kokeista. Tuloksissa ovat mukana lajikkeiden satotulokset viljelyvyöhykkeittäin, maalajeittain, vuosittain sekä vilja- ja öljykasvilajikkeista koepaikan mukaan eriteltynä. Nurmikasvien satotulokset esitetään nurmen iän mukaisesti ryhmiteltynä. Koetulosten lukumäärä on ilmoitettu vain satotulosten osalta. Ohran koemaiden maa-analyysi ja viljavuustiedot on esitetty maalajeittain (taulukko 1). Lajikkeiden viihtyvyyttä ja happamuuden sietokykyä tarkasteltaessa on syytä kiinnittää huomiota maalajeittaisiin tuloksiin. Ohralla liejusaven kokeet ovat

5 3 erityisiä happamuudenkestävyyskokeita, joissa maan ph ja viljavuus on alhainen. Ohran happaman liejusaven koetulokset eivät ole mukana lajikkeiden kokonaistuloksissa. Seuraavassa esitetään tulostaulukoiden tulkintaan liittyviä yksityiskohtaisia ohjeita. Viljelyvyöhyke -sarake osoittaa alueen, jolta tulokset on laskettu. Laskentaan ei ole otettu tuloksia mittarin viljelyaluetta pohjoisempaa. Koepaikkojen sijainti ja koepaikoista käytetyt lyhenteet esitetään kuvassa 1. Jokioisissa tehdyt kasvinviljelyn tutkimusalan (KVA) ja kasvinjalostuslaitoksen kokeet (KJL) on sijoitettu v lähtien II-viljelyvyöhykkeelle. Kokeita (kpl) ilmoittaa, kuinka monessa kokeessa lajike on ollut samanaikaisesti mittarin kanssa. Sato (kg/ha) on lajikkeen keskimääräinen sato niistä kokeista, joissa se on ollut mittarin kanssa samanaikaisesti. Suhdeluku (sl) on lajikkeen keskimääräinen suhteellinen sato verrattuna mittarin satoon. Talvituho (%) talvituhon keskimääräinen osuus kasvustosta, 1 = täysin tuhoutunut. Lako (%) kasvuåton keskimääräinen lakoutumisaste, 1 = täysin lakoutunut. Kasvuaika (vrk) kylvöstä keltatuleentumiseen. Korkeus (cm) kasvuston keskimääräinen korkeus. 1-jyvän paino (g) sadon 1-siemenen paino.

6 4 Hehtolitrapaino (kg) sadon tilavuuspaino. Valkuaispitoisuus (%) sadon valkuaispitoisuus kuiva-aineesta. Kuori (%) kauran kuoren osuus sadosta. Sakoluku 1 sakoluku normaalina viljankorjuuajankohtana. Sakoluku 3 sakoluku 1-3 viikon kuluttua normaalista korjuuajankohdasta. Valkuaissato (kg/ha) valkuaisen määrä kuiva-ainesatoa kohden. Öljypitoisuus (%) sadon öljypitoisuus kuiva-aineesta. Öljysato (kg/ha) öljysadon määrä kuiva-ainesadosta. Lehtivihreäpitoisuus (ppm) siementen öljyn lehtivihreäpitoisuus mg/kg. Keitto 6 min (%) pehmenneiden herneiden osuus tunnin keittoajan jälkeen. Lentonoki (kp1/1 m 2 ) nokitähkien keskimääräinen lukumäärä kasvustossa. Perunan laatuarvostelun åsteikko: 1 = täysin ruton saastuttama 1 = myöhäisin 9 = paras ulkonäkö 9 = paras sileys 9 = suurin rupisuus 9 = suurin pintavikaisuus 9 = suurin maltovikaisuus 9 = suurin jauhoisuus 9 = paras maku 9 = pienin tummuminen 9 = pienin rikkikiehuminen

7 5 Tilastollinen merkitsevyys parivertailu mittarilajike - verrannelajike = erittäin merkitsevä ero = hyvin merkitsevä ero = merkitsevä ero Taulukko 1. Ohran koemaiden maa-analyysitulokset maalajeittain v Maalaji mg/1 ph Ca K P Mg Karkeat kivennäismaat 6, ,7 112 Savimaat 6, ,6 36 Liejusavi 4, ,2 94 Multamaat 5, ,5 275 Turvemaat 5, ,8 25 Keskimäärin 6, ,7 257

8 6 Kuva 1. Viljelyvyöhykkeet sekä virallisia lajikekokeita tekevät Maatalouden tutkimuskeskuksen tutkimusasemat ja Maatalouden tutkimuskeskuksen toimesta virallisia lajikekokeita tekevien laitosten koepaikat. Kasvinviljelyn tutkimusala (KVA), Jokioinen Lounais-Suomen tutkimusasema (LOU), Mietoinen Satakunnan tutkimusasema (SAT), Kokemäki Kymenlaakson tutkimusasema (KYM), Anjala Hämeen tutkimusasema (HÄN), Pälkäne Sata-Hämeen tutkimusasema (SAH), Mouhi järvi Etelä-Savon tutkimusasema (ESA), Mikkeli Pohjois-Savon tutkimusasema (PSA), Maaninka Keski-Suomen tutkimusasema (KES), Laukaa Etelä-Pohjanmaan tutkimusasema (EPO), Ylistaro Karjalan tutkimusasema (KAR), Tohmajärvi Keski-Pohjanmaan tutkimusasema (KPO), Toholampi Pohjois-Pohjanmaan tutkimusasema (PPO), Ruukki Ylistaro III Laukaa Maaninka Tohmajär vi Kainuun tutkimusasema (KAIY, Sotkamo Lapin tutkimusasema (LAP), Rovaniemi Kokeräki MietoLnen Kasvinjalostuslaitos (KJL),, Jokioinen. Hankkijan kasvinjalostuslaitos (HJA), Hyrylä Maatalouskeskon koetila (HAH), Hauho Perunantutkimuslaitos (PTL), Lammi Suomen Sokerin koetila (SJT), Salo Salo Hyviä 9 I

9 rx.1 rx 1 cr) 1 m. A4 M ON 'CM cir r-4 'CP 'CM fs1 'Cr (Nl Kg D MD 4-1 I I I I 1 u) ) C`4 4 M c«.-1 V) Ln cr cp m m -:14 ON (ss1 CO fn vt 'i i i rq r-i eg I I rl T.-1 1 ui, I I 1 7 4( f"- NL) ffl C=3 fs1 fcl. fs- f I f\1 NO C3N lf) h4 c:. P I. 1,c1.. CN r- en en MD rn un en Lin en.cr. cr. P4 / i.-1 i.1 M W C, f c 4c 4C 4C 4c r4 15 ui cri rn r-1 un tin rn un alin l keo CO E4 h) 8 ri) El c (Nl rn r-1 r-- kr) kc) e i I (1) b4 I 4c 4c 3 R «3 f.,).):1 r- CD ra ri ra ra CD ra C.7 (,1 fcl E-, «,:). 1 I en EJI [LI (1 C.4 fs4 'Cr CO..zr tr) cr, C c:) EI ei Lel Le) en N CO lf) CO cr, r-- ("4 Ol rs1 EI N r-- co CC) r-- lc).4. CO en CO ON en en m m rn rn rn ri en m en tn rn en r-- (:) co cc) r-1 en e\1 Pla CK) CO r-1 fcl fcl qlr r-i eiein EI 17-1 u) t") W en en en en rn r.41 K,J en en en en en en $-] hl h4 -KK fr -1 M \ ko cn co ct, c c) co (r) rn e\t, r- te) NO 1") 1 Lil ra rn en 1 I I I I I 1 i Ne.1-1 E4 > -4 W NO Lo -1 en. m r I rn h tra k.c) ra 1 I I 4'4 fn1 es1 Ii: ''' El EI 3 EA ral A4-1 rz) o en ei cn c3 NO 1.(1 c: a.n cr e- ui u) ON C:, C71 ON r-4 r ra i-a ra 4-1 ra r/ _:r r-4 r-1 r-1 r-1 r-4 r-1 r-4 fs4 r-1 r-1 r-1 r-1 r-4 EI EI cn co ) ii 1, EI CO ON U9 r )) U) ei LI" m r% csi 1:4 >4 h4 r-1 CX) ufl N co r h 3 u) EI >4:C) 1-) t-) r.) 2 tn 1-) t-),(?..64(c PriLl

10 h4 D rn up r- on CD 3 CD CD 6-1,1,A. CD CD CD CD CD ud en 3 U C L1) rl co CN,crrnrnenrn CD CN,1 CD On Cn 6-1,1 6-1 od c c "1, eq ud.- es1 en1cxr l rn 1:4 un un Ul CD?4.cD cd cd El U) U) 41 CO cr Cr) <3, Cri en (-4 C.,3 1. c> co,-i an crn on.-1,1 r-1,-1 r-1 r kc.:1. 1 an c e.: N en Lo (:(1 (-.1 (7. in r.i en r- zr r) un.-1 rsi an e',1 r-.-1 <V h4 l ("V CO ui CO 1..:1, M GO cl. rs] c" 1 3 enenrrnmen enenenrn,zr m (I (-4 ha...] 'P4 r- r- CO LI") Ill r- r- m Lo Lo cr szr,z1, < 4.zr,,zi,,4,1.zr,,,,z1,,.:1,.-1,A ra 6-4 u) -1c c>,,j, lo CD LI) encn ko 3 on rl enkr) UI C> cn C> CD C> CD a, On cd Cn rq ei ra ra, I r-i 1 CO Fl s`,.. C:6 «3.zi. r-.4. kid r- 3 r- Cr 3 eg,a 1 h4 o ko CN r-.1 r- r- r- r- an un en CN r- rq b4 CO ir> On un 1. 3 r- r- r- Cn,cr. CN CO en en rn en en en en en rri en un un..zr. Cn B-1,--1 P4 r14.1,.zr. un eg e,.1 rs1 eq Ln <-,3..zr. szr kid m h4 rn rn.---1,4 rn rn e,1.-1 E-1 41 ril 2 b4 4: ts4 El E-4 EI. 1-4 fil iii U) 1) II e.. ī-i 4 Fi u) FA D Ln en rn en cn EI 1:1 ct rri ko C11 cl. r-,--1 c 4: Cr) CO U) r- 4: G4 r- r- -I t-d.1. y: r4 >-1 3 K4 C) C) (J) > :11 W 1-) I-) ur) I-) (. C) 2 61

11 C7N 4t 4LI lc 4C4 4Lt UI C> ON Cr C 4 CX) CO,z1. CO c c 1 1 C:, C:> r-1 C,4 T-1 1 r-1 r-1 T-1 r1 r7i T-1 T-1 r-- c) O N r-- r- - L r) 1 1 C 's O N 1 C 4 (71 :"-,,,,-4 v) ON 1 1 CX) r-- c-4 en P4 1-4 (9 m c) r-- kc) CO C 4 T-4 kj:, c) C 4 CO 44 'z'r..cr.1r 11 "Dire 9-) 4-1 r-1 T T-I CO Pd r1 r1 r-i r-i T-4 9 4C 4 4C 4 4C C 4 CC) (I,:r CO f's] Lll 1 T-4 1 CO 1 1 ON T-4 m a CO r-- T-4 T-1 r-1 r-i cx) co r-- rn r-- (Nl Lr) ro C7N C:, LIO CC> T-1 c N 411 (Y1 CO r-- c) r-- r-i 1.11 <X) UI T-I C71 r-1 CK) kc) 1 C> C 4 CO r-- ID(-1 en LO r-i is4 esl ci (Nl m m (.1 csa m m ri rsi, cdcdcocc 1 1 CO r-1 r-- co cx) T-1 T-1 T-1. ' Ul U 'Cr r-i 3 r-i CO r.4 CD 3 r-i 1 ON ON 1" T-I, r OD 31 on.1. -cr r- un v).:ffl r- v) c) Le) CD CD cn "... OD cr...-1 c-.1 rn r- OD Lf1 UI rn co Ch, co un.--i 1 1 -cyr 1.3. rq co h4 m (NI m rn en en N (. 1 m.-1.--; CD CD C> 1 C) en1 rq 4 T-9 t--1,-1 r-1 r1r1 r1 h4 9-1 u) c, rn c) co r- co c, oli c:, al c) C)1 ON r-i C 4 T-1 r-i T-1 CX) cl r".. CX) en ON 1 C3 (C) m ) \ on cp cn r-1 LC) rq rn 1 r-4 15 cn r- OD en CO T-1 4. ts4 en en (( m r, 1 rfl C:) C:, C 3 Crl CT1 (=> Crl.11. (T1 Pi r-1 «CO cp r- lf.) r- 1. CO 1 CO 1.O CO r-4 I III 411 (X) C:, Len c, c) c) uo rn c a c:, co c:, c: co co o N co ko N ei 3 1 T on (Nl r-- rn r- T-4 rr) C 1 Cr) CNI (Y1 rq >.-4,--i c) c) c).-1,--1 r-1 C> 41 1:4 11 E-1 IK1 E-4 U1 E-4 11 H H.1 u) un 41 u) es,1 N i--a E-1 an rn m rr) Cin El D Cr) V) N 64 H Mf r- -I co on co CO 1s4 CO r- El 124 r- r- V) E-I >4 4-) H,- >4 1 4-) 1-D P4C) EI r4 D U), fl Pr4 U) I'D t") [x]

12 1 3-FEB- 9 Cf) co CD 1 C Ln 1 q--i r; co rn CD C) CD rn OD UD CD CD CD CD CD >4 N, cn un r- rn oo co r- P4 Ul OD CA :C) b4 rn cy nn rn.zr cl LO L. LO LO Lf) C, (=> c) h4 cc CD CD cr CN1 OD OD OD Ln rn kin OD CD Ch Ch CD CD CD 1 cn CD OD CD r- nn g C',") 3 OD 3 3 CD Cl rn 1 e, CD CD CD N CD 1. H 3 N Lf1 N LID VD cr co cr cr P4 (9 Lf),A rn vo cr Ln cr nn en cy :C) 4 nn on m rn rn nn rn en rn cr ra rn cosi rn rncr 3 co rn rn on rn cy rg cy 111 C Ci (Nci cl 4C 4c cc CD O Ori en a M 1-4 f"- - CD e--1 H 1-4 H r-1 1 cl N cl M N r- 1 1 m m co N co Ln cv cn m r-- lf) m Ln M r- Ln co LID Ln r- : menmcnm mmmmm menen >-1 NN1flOi Ci r- "zr zr CO 1 CO 124 rq rq (Nl -N -K 4( ' en CD H 1 on,4 r- rn cy N r- cn co en c, cn en cn r-i cn cn cn,a en rl cn en,--i,-1,a...-1,-1,-.1,-.1,---1 cn ril ii co un on ko en,.4 on un CN cl. 1 MD I yi N. co rn H r- on cr rn ko CD H CD,4 N <Nl O1 co Ln rq crl eq r- UD un nn en nn ry cn 3 :C) 4 nn rn cf. rn..zr nn rn rn cr cr cr cr rn cn >1,--i i-1 rn rn co rn rn.--4 rq kci rn LO,-1 N ei (14 M M.-I.-1 rn m cv.-1,-i EI 4 [xl ral s-! 4:! E-1 E-1 EI E-1 NI H rzl h4 ul II >4 $4 H U) U1 rs1 V) N. N E-1 Ln m m en al E-1 41 frd M 1 cv "zr P4 h4 g4 r-.--1 co 4 cn op C) u) h4 H co r- '.,z E-1 N r- r- cil EI C) >4 I-) H ol< P4 E-# P4 g t. - ) 2, P4 Cn,-i 9-2 > 1--) 1-3 r=1

13 AJOPVM 3-FEB- 9C U) Crl CO CO r-1 e-1 en1 '1' CD e-1 es1 es1 rs1-1,-1r1 11 N, 1-3 U) es.1 C 'Cr M en LIN UN ',1' (v) Cvl cr',z1, C71 Ch k.c) a I C \I CO en1 e-1 11lfl N 1 Cre 1 C 1. ON re) fr) '. Ui ui P ni re) rrl ', er1 CN1 rs.1 C CD VD cn CO CD cn CD H H (71 cn cn Ch OD CO CN CD CO Ch 3 Cn Cn zo r4 h4 'Cr en CD CD CD Un Cn Ii) Cn rs Un rs rs en en r- r- cv rg ng CO CO CD r- CD M c> LflLOU1 cd cd CO 1 Ui Ui 1, UN en Co. Ui LI) rs e 3 CO e-1 Lel cr e-1 (- 7 rs71 N i-1 c> Ch (71 CD CD UN CD UN Ul 1 CD lin CO Cn ng rg ng rj r 11i h4 rs 1. r l CO Ch Cn e-1 C 3 en 1.f) C> en UN CO C:/ CO szl. 'ezr (. UN rel H rn r- rn un ui rn co -1 CO rn -X I-1 1 CD c) r- r-,-.1 r- rn cs.) co c, N1 CD CO CD Ch H CO C N CD H 4 T-1 r i t--i cn A co rs- eg ("1 3 CO vo CN CO CD r, rs VD rs CD Ui CD en 1 : N CO cr, -zr in,---i ON ke, H.--1 es 1 (-.1 >1 >I 3 rn r-i oo ci un rn.cr,-1 rn ko.,:r co 3 > 4 h4 c\j c\1..zi, eq en r.1 ei e`,1 rn,:ig cv cv -1 CN H H CO CO,--1 rg rg co ala '..m 41 il E-g E-1 EI E--1 EI 41 CO H er4 i-1 ai 41 2 II I-»1 H.-1 en en w CO es.1 N H E-1 tn rn rn rn crl E--1 Fil 1-3 C) rn '.o z rq, r, en 7 r- co- r-- < P4 r-- t---- >4 I-) en E-i.,,= z >-1 < E-1 pc; [-) u).:."1 1_3 1-3 CI-1 > 1-3 I-)

14 12 AJOPVM 3-FEB- 9 CD ONm C 7 Lf) Ch 33 co CO CO 1 e-i r-i C> CN> r- v-i M.v:1, k. M M M M e /4 v-i C 11 CN1 k. cr (Nl 614 rs1 C> C> en o Lf1 3 CV szr C`,7 CNI Ln m r- en co m M M C I M,73 L-1 1 CD nn un CD co CD CD r-1 r-i H OD eq CD r- O O Orll H CO H on Ch CO un u u uooo UD C) CD N r4 Ui CD UI "cr rq b on Ch Ch fc 1/4. r- oo on vo en on cn ry cy c) en b4 on on on on on on on en on en on on Nl N NN N N N rq,a rq C4 c) Lfl ri un co en Q r- N Ocr C> H Nl C> 1 1 r-i a-icw v-i v-i r-i r-i e-1 v-i m NQuo D rnc,u)oc3 r- CN on Lo cr on en ko co on c) frj 15 ler cr r- en co Lo en cr cr co m on (Nl m rn m rn m m m m m r- r- cy r- r- ts- M C C I CN1 C 1. 4C 4C 4C [x) U) CD CO CD CA UI 3 Ul CD en ry un i4 co r- op ÖN CD ON cn oo,--i CD CD CD cn >4 J-1 s1 r1 r1 r4 cn CO : 1 un H CD OD r- kr).--1 r- CD CD CD un co I N oo cy cy on,, rn 3 Nl CO,A 3 CO CO 15 co CD,-) r- Nl co k.o cr un VD cv r-, CO cto 4 A4 on nn on on cr on on on cr un cr cr on cn tr-a h...1 r- r-,a on on r- r- r-.on u] w '-', DE-' E4 P4 H LO 4-1 ur) i- [ 4 44 ec cn cf) ena en m en 1- M k. 5 r-..-4 oo 3N 1-> "D 4 I'D N rn C71 c7n co,:g EI 64 r- r- O O o uq EI E C) W

15 3-FEB- 9 P-) P! 4c M 1 N.:11 OMNM OM ON 11 ra 14 COM MWW C) N a. Lf) r- on 3 CO r- P4 19 Fq r- c-4 cc r-1 P4 b4 er on eq on er C\1 rc4 VDVDC)1,1 kkwt.a 13 a «M OkIDOML 1-:1MM'cP 1.-1 x CD CD C3 CD Ch l 1.1, C3 CD CD M N m CO.C 1 <31 er 3 to er co co 4] r-i m eq r- CO ra co r- un 1:4 h4 er on er er er er er on er Ln a r-- r- rq eq eq r- r- r- eq r-1 1: NM ;--ink.13 1L1,11 h g5 mwor-mwoomc,c,,r-rnulm,1,r-n, "4 co r- on on rn cn 1 m kr,") eq eq eq eq on (Nl eq a )) ra Orl on CO 3 k,1 a - 4( M NN.:PCOCNICP MM EIN 'crr - 31 CNIW\ON cc CD r- eq cn on on l on co u] h4 er er on er er er er er a vo vo o.-4,-4 PIc 4 k. k. vo c-4 CD 1L11M 1E-4 C)CCD. -11T-4 MON C4: r-4 1 1CDON COCPWOC, ä CO N PlIDOLS11 ON,:PC cn Ccc rcc C) un 1-A r- cn on cn IN ereq eq on c) c 1 Fq rxl CT1 h on on ar rq on on on on on un <Nl on eq a oo co mm oo 3 3 on ri t,.. WW HEI El C'11 c4 H h4 cnb I 1-D -1 1 ME-I E-Ir4 P4 ry2e

16 14 AJOPVM 3-FEB- 9 rn h4 4r1 r- un r- M UD r - 1 Pc D r- 1 er1 un r-1 I 1 rl h4 N 3 3 l H rn o 1 c 1 4-,1 H cv cv U).-1 en FEB- 9. -X CO r-- CNI UD eq ("V Cq 14 \O io r-1 1 I I F,4 44 -X -X MD r cn cv cr r-i N C4 C.9 o r- 1 cv r-i ri r... CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD c ccd c,-) -X Ul -X 4C H C 1 kr, 1. VD un 1 -/C 1,--1C C%-1 #44 1:4,1 M zyci11 CO 1" r1.--1 EI I-). 1 (1) E-1 CD ri r-1 I essl r-- r-i D `\ 4-1 un en co Ln UD CD 1-4 er ) 3 CO C 1 rq m Nl en UD U) [4 b4 cn cn co Lin er er er CD hip: -)c-x -X -X en en en en en m m cr 1c C4 3,zr3,zrOD COr-IN o R '''-.-4 szr I I 1 I rqr.1h er er oo nn z [ EI ic i-1 H.:,\c, ulnimm in an r-inn WW -31 -K 1-D 15 nn ovor-cno ermh Pz4,--I 1 H commoal cncr1h Wtx1.--I H H :4 I \ <\ unkocnkoc I r- en o: Fi I 1-) r-mmhc I rimr- EI > unnermh err~,-1w Hooun H er oer ' erereres er ererer :-. i < rq El E h4 41 PLI Ln H un ' 1 r- en er C h4 er nn er m er en rq n -1 r-1 ri 1.MlON 3 z 1 1 CL4 UI ocnenoon moo M.-IU1M cl' rvd i' cn H r-i r--1,--1 [zi o COMr--M 1 r-- en -i 3 41 EI X 11M 1 /4. m 1.113N 1 FA N UD er CD rs1 1 er CD I() g4 er er er er er er er er csi h4 v) c 1 (Nl co o en cn nn ä u) m h4 1 1M11N 1"-- b4 1 er er er,zr c:1, cp, r-- CD CD ln Cq 1.-I O4 errqerm et, 1n Hri P4O41o1o mmer 41 h4 H H H U) 41 H 41 1-) W HHHH 4-1 '--i HH OH 1-4>1 r-1r-lr-i r-i r-i r-1,--i < > E: E-1 El el El 4- '4 EI 41 H EI u) fil M H 4-1 1) II co co I (1) 11 'J 1 o c 1 o oz) 3 E-1 UI 1 F: 1--1 El < H U) i-d I'D ' Ui U) 11 :4= 4 41 u) H c\1 :< Nl Nl. c 1 W E4 N u) oo 41 W 41 C) 1 m `I) W El E kr) "-I ri". (2 en 'o % 41 H H C) 4-1 H NE' i H H.-i Ö er cq > H S4 C 1 'zrn u) M 4-1 r-i 131 VI --:'< er 1/4 P4 co < >- I-) EO: Ra >1>4 1,: D 1-.) r-i 1-4 C) r) >1, '',..,) 1-3 9:: H C) /-) U) g4 ri, m W c I > co 1-3 W (I)i-1 < PII> 1-) W

17 AJOPVM 3-FEB- 9 U1 C> > 1 CD N C> C> 1 Cr> C> C> e-1 r-1 CO Cr 1.zr kr) kr nn cti ko olkid Nr-IN f,1 rel 1CS1 C> =1, 1 1 L UI.4" 1 11 r- r f 1:14 >4 AJOPVM 3-FEB- 9C 1 5 4C C) 1 CO Cq Ul CD CD Ch en CD en CD CD c c CN r- n4.1 VD nn r- r41 CN \ 4z1,CDr-cO CD on UI (D un un vd on rn Un CD h4 rn en en on en rl P4 3 3 CO 3 c en U) CD r- co r- ci Cn CD Ch cn co c e43 r- 3 M <V kr >JD 1 N 3 C> es1 (41 C> r-- (D C> C> un ON enrnenrnrl en C> ( 4C ( U] Cn en,--i )N rel C> On.--1 on co c) T-1 c\i.--1 CO k.cd1ncd CO OD r- on co un r- C> O CD C> C O >1 N on I. t-1 r-1 N T-1!1T1 T-1 (e) ci cv 1) ) ).zr :C) >4.cr cr ni nn on 4:3' C> Cr) (11 CO N 1 CO >4 o N LI) rq esi i.4..4' "4' >. r4 rn co r71 1 v) CD un P4 rsi es1 rs3 >4 LLLfl 1 un >4 t-1-1 e-1 C> C> r e.- 1C 4C U] CD MD Un UD CN.;:t. Cn CD. r1 4 4( CD on CN CD CN CN,--1 CN M CD eni on CO,--1 r- cn e-1 F-1 ri CO CD, ) Ch CO r-1 c I.--1, I on,41 un ko ":1,.--I szl' MD un un ro. r411 >1 \ co en 1-- On cn r- nn on ) ) co -3, en CO M CD un en nn V) nn un cn Cn Cn \ kr> rs.1 MD CN r- Lin r- CN : M,cr 4:3, ,.zr.zi...1, -3,.--1,--1 cv cin cn un 3 r- co..--1 >4..1, nn nr, cp nn on er CD r- CD CD CD on (43 nn E4 El 'pl4.:11, eq 4z1, rn 4zr en,-1 r4.1 (11, en CN Cn CN On CN CD cy ha 44 e LL1 44 M M 14-1 : El El EI E-1 El EI EI Cr3 H W rx1 H un un M f-1 E-I II H OD I-1 CO CD 14 M C> c _1. : 3 U] >4 cn H R.,::._.. <4 rn > rii..,r,..i rn CD II 1 fi rs1 :<4 N Fx.1 r-1 r- ri] an rx1 >.-1 s en co M Ef i-1 mc. I nn ko M,-:'.o I en '.o P2 E-1 frl r-1 P.2 El r>1 H H h4 r\i cr. rq > M un an efl M ) >1 1-2 E 4 < <4 >1 r-j :4..,4 >1 ez4 f--e f-j <4 f--) >4 <4 1-) I-) <4 1-e 1-) ein <4P4MM> I-JM

18 16 AJOPVM 3-FEB- 9 U) c ON l NO Len r- NO C> 1 C:) C> 1 1 CTI ra r 'Cr 1 r- m E- N (.4 M 'Gr. Cr I) Ø NL) LD 1 ct, 114 <V C 1 r41 r41 C41 r-1.3 N4 AJOPVM 3-FEB- 9( B-1 U) CD Ln co 3 co cr cn CD cn CN r-1 co r- CD r-1 r-1 CO 4 Ln ko C.1 C> ON ON rq r--,-1 cr r-- C 4 Len ko m m 4-1 N Lfl r- Ln N 1.11 (.1 Ln U) l cszt. C>rfl ON C> 1 1 ON 3 C> L. L.r) L.r) cr Len E- N CV CO L. NO cf. =1, cn. ) m tr) coc t-- U) N4 LI) 'Cr cr un cr cr cr un 4-1 oo un co kr) co co ry cr 114 4C e-1 (1) Ln (.1 C) 1 LI) ON C) CD 3 ao cy ry cn r- LO rel CD CD CN CD cn CD CD CD 6-1 r-- ko r-- c Q.-1 ha rar1 - O on ko cn co co N4 N4.3. cr crinrn cr UD r- crr1gn cn un CO M CN r-1 un r-1 r- un r- un r- un ry rn ra cr 1-4 rsi 3 4'4 rs 3 ( " Cr r.zrcrrcl crcr Cl. h4 O N4 r-i r-4 r-4 U).-1 CN1 -c1. (-- 1 CN1 s,3' N4.-1 ON CO (.3 en cn,-1 cn >I, (,--1 r CO ON <31 CO 1 : ke) 1 ON 1. ',3, C) (.3 >i p: N CD ei r- Lr) 4 un UD CD NO Ln r- o ko Ln cr co > cr nn cr lcd C 1 r- on ei N. un CD Cc1 CD c,1 cy cy ry cn N4 N4 cr cr cr cr cr m cr un >4 VD r-1 Cfl CD 3 CD Lr) MD H N4 N4 cr.cp cr un nn un on cr r- cr r- un r- un ry en h) 4 a a4 co o-) CO 1. CO Ln cy In [11 El E-1 II o U) C) (/) 11 > r-1 r-,-1 k1 I N rog E41.< M hl 1'D 1'D 4c4 4: Ii. W W 4: r) N u) co m V,--1,-1 s,1' N r4 Crl l': EA C) z '-D M w z o x E-1 E-1 E-1 E-1 41 F-I cn I-41-4 II CO a g4 c) a (14 CO Öl 4,r4 x ;;> D :Ic 41 1 E-1 GLI E-1 H U) 3-1 >4 ) U),-1 ril N4 1-) 4: a4 M U) o Ui II Nl ' 4-; -.1; 1> r-. 1,-1 CNI o< -41 g4 h% M EA I-D I-D g4 co c) CO 4: h) N g' 2 :1' N 2cn,,c 4-1 C) t-d

19 M 144 o4 U) e_l co er cn ko en v. c> c> i-i 3 er rn ON r1,-4 ep 3 ep CV CD 1 Ul CO ui nn (Nl eq rn r1 nn 4-1 eq rn 1 er ev un rn ON CO er Ch 3 CD r- i r-i 6-4 er rg ri I 1 1 I r1 r1,i r---1 r E-1 4C 4C 4C 4K 4X r-,--i v) CD v) r- CD 1) r1 Ch Ch en CV CD el' ON eg CD 1 Ul Ui r--1 ('43 ) 4-1 r,) er un er,--1 en en eq '.-I.-1,-1 er r1 en I ep U1 1 1 r1 rl 1 (V I I I I 1 I I 1 I I< «4-11c 41 «4c 44 op 3 cn eq en c>.--1 un r- er cn r1 UD 3 C3 1 r- 1 CD r- ON VO cn er cp er er er &.4 [I/ r.11 I el rl I CV r1 rl r1 I i rl r1 r C 4u 4C cr rn c en., r-4 cn rn en ul v> nn V:, MD 3 U1 U1 U1 4-1 b4 1: vp I e\l, 1 I i-i (N 1.'1 r-i 1.«.4 c \/ I «X 4: -IX 4c 4c Ill 4c 4c -X 4c -X -X 4: -X -X 7 co N CV CO C) ki) (V 41' C:1 1 kc) -zr Cl es1 rn kle,4 r-- CO CV er rn ra r..1 nn I CV r1 I 1 I I CV es1 r--11 I r1 rl cl rn rq I CO U H e\i.-1 I U) -X 4: -K 4c 4c 4 c -X - 1c -X -K 4c 4c -1c -X 4c E-4 VD r- CD rq Ul 41.CD CD en en co F-1 VO Cl C) rq Cr er c> E-1 CO I I I I I 1 I 1 r-1 4-1,-I I P4 1 1 I I z [ i-1 c ) 1 :11 h1 «4c «cn CV.r1 4.,1 1 I 4c E-I El C) 44 ow -X -X CV Ch '41' r-11 C,4 ('-4T i'l 1 1 -X 4c -X -«-X -K -X K -Ii-X 4c Ul rn rn eq r-,--1 ra r1 1 r-1 r1 CD r1 CV er nn eq r.,1 < c 41 -X 45 C,1 C) 1-'4 en 3 cr ui r-- k() CD r1 er cr 4P C) CX) -1 e--1 1 I 1,1 - I III 1 I I 1 -Id 4C 4c 4c 1 -X -1c 4c -X 41 b4 «4c -X 4c -X 4c 1:4 841 CN.1 Cl '. H Cri H V:, cr C I evi cr r1 ell (Nl s=c, 3 ) 1. en Crl lf) en H CD CD CA CD CD 4-1 CD r1 1 CV 4-1 Ci 1 ra er -4. rn,4. co C) r1 1,i r1 4-1 r-1 r1. 1,1 r1 r1 1-4 r1 4-1 r1 E-1 P4 14), r-. c..3 '. C() CV CO N U) en cr OD CX) CD ill cr c:, er er ko r-1 CO rn cr r-i '. r CV CX) CV 41' r-4 CV Ch 41. C-4 r-1 (-- u) cy)..4. (-- c:.--1 r- k c> r-- c> co c>.4. uo 44 E-1 N Ui CV ON r-- r- co co UD r-1 en CX) CO C) 1. ) V) r-i KX) '.3 -:Jr r- Lr) gc rn en en en en en en en en szr en en en en en en cr en en en cr en cr Cr cr,a. en Un 44 ON ON CK) CV 1 CV C41 en lc> ON r-- co CT r-- ke) '.1 CX) '.1. P4 '.O '.O Lo cr k U) en en en Ui 44 e--1 '-) Ill CV Cq CV ( eq eq eq (Nl (\I eq es.1 es3 (Nl essl es.1 e'sl (\I e,1 Nl es) rq r) r..) r4 rg -.1: I I I 1 I I I I I I F1 I r-1.--1,-1 r1 4-1,1 r1 r1 r1 r1 r1 r1 rl 4-1 r1 r1 F1 Cil oo a-4 I ('4 (13 II ' CO CA E-2 (1) :! K; R il un rn r-) cn cy, il U3 ;14 4 -,zr rn C`.- r-i C 4 C) C) C 1 P41 Fil h' «4 cr) 1 CO Ch 4-1 r1.:). 1 (1) r- ep C) DE-C,1 c--! II,-1 ri r,3 rn un 3 1 rn.rn en rn co -4. ITLI N en E-1 >1 I4 E- II en en en ei en on eq N N N N cr le) > cr Cl :K; W P41: C) [Y-11 e( 4 C).s CO :() 6-3 EA (..-1 t-h K.?)1.cn 2 gc gc ', 4 cc gc 4 "("\I :=:" cr:, r'- D (4 r4 ;3 1", 'E.? F-: E-1

20 1 8.czi; I 1-) I cx1 C 7 4 cf) 4: co un un r- VD 111 CM Ch Ul 1. ch C 1 CD r- un mo 4\1 CD C:71 ON r :7 r-4 r-i r-4 f I 1 r-i CD r-4 r-i r-1 ' Cr r-1 «1 7- ri ri.-1 r w1 - r-1 r-1 r-i.-1i r-i r-.4r r r -1 r-i Is's, CC) (-I.:Ir Cr CO C71 1 CK) CO 1 CO C:7 r-- on c) c) co c) c:) (:). E-4 ci r-- r". Lf1 en cx) 1 V) 1 rh.4. Lf1 Lf/ r-i C:7 CO r-- c:) r-i CO L.I1 CIN r-i UI 1. CD C=7 Lf1 CO r-- ::) 1 en ei rn CP CP on Lr) -cr Lf Cn ON cn cn VD ON CO 3.cr, r- un on VD ra ra CD CD CD ra CD CD CD CD cn h4-1 r-1 1b4 VD 1. 1 CM 1.C> on.r-i Cr r-1 r-i r-i r-i r-4 r-i r-i fs7 r-i r-1 r-1 C ko EI 4c 4c 4 4c r-] -II IX WC,/ -I< -tx 421 CD CN1 r-i lf) 1 an co c) r-- cr (N7 Lfl.4. en Lf) en s7), c: co r-i C 7 CO r-i rn kr) (Nl r CD C=1 1 r-i r-1 C=7 CD r-1 r-1 C 1 C=1 r-i CD r-1 on ci on C 7 1'1,1, CM (\I Lf) r-- c) m r-i r-i ' r-i...1 r-i r-i r-1 r-1 r-1 r-4 r-4 r-4 r-1 r-1 r-1 r-1 r-4 r-1 r-i r-4 r-1 r-i r-1 r4 r-1 r-1 /- \ 1 1 r-g Lin CO e4 c) k un ('i 1 kr) en en Lr) c:76 c) Li) Lr) co c) CO en CD CD C=11 rh r-d 1 C-- en r..,-1 IV 1 Ch f I Lr) c) rn '. ) CID < Lf1 ('4r-1 r-i f.1 Na. r-- en Lr).--1 ei 4 szr Lf1 hq C3 kc> CO r-- r--,l. c) r-i CM en Lf1 CD GO CD r-- ON rg f,1 cr ) ) Lf1 ON UI EI en en en cr en en IN1 en en cr en en (Y) 1 1 4'4 1 C'7 f'.1 en en m 1 fr [Nl C9 f.1 N cn C 7 r-- r-i co C\1 1 cp (Nl Csi e\i e I e I f I CD cr e 7 C'4 C'4 4:,:r C 7 CP 1 Ch C 4 C 1 C 1 C4 1 r-i co -Ic El C= CX) C71 Lr)..r. c),-1 co c :) c, cr cr l CO => C CO 11.1 C 4 CD r -- C,4 cr k '. r-i L f1 1 (11. ( 1 C C (:) ( C C 7 CD C:7 )) CD ON r-i ON r-i r-i r-1 r-i en on ci on al co ra r1 ra ra r1 ra rl 1-4 r-i ri r1 r-i ra. I Cs7 ss..., Ch nn on oo cn rn cn oo rn ra rn c) rn CD CD CD CD CD CD CD L11 CD CD CD CD nn CO h4 al N co co r-- c:) r-- Lr) kc) r- kr) Lin rn an kr) k r-1 Lf1 ) ) c: co 1 1 NW on c) CYN ta4 r-- r-- en CYN k CO r-- CD Lf) cd en M en en r-1 CO en CO cr en m CO r-1 <V ON 1. r-i 1 rrl 1 1 en en 1 il. 1 CM ,;11. 1.; cr en Lf) Lil.zr Lf) en 14 h-1 1% cy cy (-Nl cy ) c r- r- r- r- en cn r1 ra r1 ra r-i rl ra ch r-i,i r4( ra ra ra ra ' rl rl [41 4 O 1)4H t< E-,1 1E-1 E4 41 EA u) H W1 11. g 1) P4,4 E-1 :o< H (1? un en.-i cn CD 1. W 14 1 CLI cyii -zr en r-..-1 ey c) co ey [LI 1-4:..o. vo cn OD cn,--1 ra ra ra.=:). un un r-..4. co co Ch ra C 1 hq en 1.11 CO en en en On en CD N.r Nl cy en i-it >x41 El ei pg -;), r-i on rn on es3 on en ei ci ci ei ey -;), klo y.,3.. ri :: Nl D4 2 <Nl OD CO CO CO co ei Nl e-c) 1 EA 1 4.q.4: g4 g4 g4 g4 g4 1:4 M C:' zr.1' b.s. F.71 / Wt-)2Ö t-owbci),-) e-)1-)1-)1-) b4$-.1 I:4 WP4C4X r) 4-),-)W -) I-)WWW 2KB2E-i- E-..]

21 CYN I -k I<.$c -k /-) U).--1 ON rs.).--1 '..1. Cs7.4. Off r- C) f Y1 111 (-41 CO CO I T-I ON fel fel rf) CD rs).-i rl ri.--i (N1 cf. H r-i T-4 H T-I H H H T-I T-I H T-I.--1 Cs1 (2n3 4 ON rs, CO v-11c) Lr) CX) er co ON ON cy) er er c)- 1 N f-,, 1 (Nl C71 Lf1 r-i C71 CM.. CD r 7 (:) CC) C,4 LII (:) r-4 I.-- LO 1:11 r-i 19 I-D T-1 tli h4 f\1 LO (Nl fel fs :). er (:) ON C71 c: c:, er «1 1 er Lrl Lr cn r-- r 1 kc) 1 ry1 ry1., 1 r-- c) 1 CO 1 ry k %. N.C) ,. 1. k l kc) 1 Lr) -IL -k it kr> r-i C> ON tf) 1 cs1 1 tfl "Cr ) "T:1' H 1.-1 H H 1.'1 T-1 T or)..,-4 fil 1 c x co c) r-i c 3 cn co er r-- kr),i. er er er er er rn 1 kc) kr) kr) ke) Lf1 kr) 19 CX) cox 17C Is 4c U) c) v-i r-i C> f... 1 ei er er co r-- 1 LID v-1 f r-i (:). ON 1 r-1 r-1 v-4 f11 N:r r-i CIN r-i v.-1 1,P r-i r-4 r-i T-1 r-i v.-1 v-1 T-I r-i v-1 w-4 r-i v-1 er lr) f-, r-i rn ON 1 r-1 1TP f 1 )1) e'q c) c> cp c) c) c) c) ON (:) (:) (7 ON N ON 1 f'41 ON CX) W) 1 C I ON U1 v-1 4 r-1 C:, tf),:r. r-1 (..,, ) C-- Lf) 1 er III er r-- 4 r-i Lf) 1 fel v-1 1 '.) 1)4 C4 fvl C 7 fe) r+) en ni rn rn er rn rn er en Lt) er rn 1 (:) (:) (:) (:) 1"..1 r-i r-1 r-i r-i v-1 v-1 r v-1 r-1 v-4 v-1 v-1 v-1 v-4 r-4 IT. C> Cs1 LO fr) C1) c) cx) cr) en er ( 4 Le) 4 LTD 1r 1 LO ON Lf) T-I 11 ) CX) ) CYN CX) CD C) C) C:> )) 1-4 r-4 r-4 r-1 r-f r-1 r-i r-i r-1 f'- C: r-i CO r-- 1 r-- r%) C71 Lf1 Lr) (=) CO er 1 (:, <=) (:) (:) (:) (:, C:) (:) CD (:) (:) ON N 1 Lf1 LID r-4 LO Lf) 1CM C.7 co f-- (:) r-i 4 r-i CO CD fel 1 r-- nq er en rn er r-1 C) CO er Is4 rel rn esx en 1 e1 c I ( ( rn rn en rn rn rs ON 1 ON CIN 1 (Y) ON CIN ) ON ON ON ON ) (:) (:) (:) (:) r-i r1 ) 1 ON rn rn 4T i-1 (r) c4 r- f I tfl fe) c N ON Lf) Lf).1 1 Cs7 T-4 r-1 (-Nl 1 T-1 r-i T-1 r.-1 T-1 r1 r1 T-I T-4 T-1 T-1 co r-- Lr) 1 f', C.) r-- 4 ON -zr c) Lf1 cn c).--1 cp cp cp c) cp c) c) Lr) cp co ON N 1 LTD r ON 1 (X) C,7 ( 1c4/1 v-4 ( T-I T-1 1 CO f's LI) 'Cr 'CM Lf) er (X) O' 1 1' 1 Coq.--I 1,4 en rn ri rn rn rn rn m m en m en er en.1. ry1 1-11felfel rn mrn.-imc) c) c) c) c) ('4 fel 111 T-1 v-i T-1 H T-1 T-1 v-i r1 r-f H r-i r-1 r-i IK IK 1K IK 4T ON 1K IK 4T CX) ON ON ('4 I"' Lf) ON ON LI) 1 1"-- en I crl CX) v ON T e T-I H CO UI. ON CO (:) m co co 1 LO 1"1, rn c) c) c) c) c) c) c) cp c:) c) c) c) c) c) c) c) r-4 ON. 1 1 fel CO H ON ON f`. tfl 111 ON ON al,--i cci r- Li') (-Nl 4 al esi,7 Lf l 1 's1' E-4 1:4 1 fe) fel er er m.', I. ei... er..:s. rn Cii 41,-.1 rn rn r4 m c,,i m 1 es4 c, ('4 1-4 fel CD (:) C:> m A4 fli.-i r-1 H H H H r-1 r-i H b4 h4 E-1 E E-1 KO Tcl HE-1-71 E-1 11 e-1 H ui? r4 o H Ii) f T-1 ON 1. W 14L1 124 C1) II "zr m r r 3 C> vp cn co cn,--i,-1.--4,--1 er ui ui r- er [LI r=> ) i-4 ('4 4 fel III CO re) m en m rn c) er rli ('4 m F-94 er en 1 4 M M C\ (s1,sr 1 - rs1 :4: h4 k-1 gc ) 41 rs.1,-1 on co co co co r\i (Nl,..1 c) o4: u) ong i4. C 4,4 '4,4 4 :4 4: rn.. 7-) 13 KC ral I-) I-) ril r 1 I-) 1-D I-) t-) -) X E-1 EI i4

22 4C 41 tf) C) CXD r-1 C ) 1 Cvl LO r-- C11 Cs4 kg) r-1 r-- co.co r-1 C 1 C 1 rn 1 'O '.O C) ON r-f r-1y-1 Y--1C 1 CY1 1ri.n t-4 1 CO Ln coo) 1'1 T-1 r-1 T-1 r-1 r-1 r-1 T-1 r-1 T-1 r-1 T-1 r-1 v-4 r-1 r-1 r-1 T-1 T-1 T-1 r-1 v-1 r-4 r-1 [74-1 C11 Lf/ C) r-1 CX) C:X "11. r,4 r-- r-- CO Lf1 Lf1 C) >4 N C) r-1 r-- CKD ("1 "4' kr) lc) LO kc) a,:r CO LO 1 CK) 1. Lf1 111 C) C.9 CO r-- r.) 1 1 C:1 r-1 CO (11 LO CX) f- CO C 1 r--,lr en3 Lr) Lī) Li) L11 rn r-- 'r : 1)4 1 rn en.4. rel en.4. rn rn 1 (41 en rncy)rnrrn r),1 ml r-- r-- r-- r-- cx) r-- rn rn C 1 4, Lf, r-- 4: en4 e,4 T-1 r-1,-4 T-1 r-1 lf) T-4 r-1 r (Nl e,4 (\I CNI r-1 ("1 C 4 C 1 T-1 T-1 T-1 r-1 r-1 C 1 b4 4C 4c ic ic ic Ic (1) C) 113 C11 LO (11 CD 4- rn Lr) rs C 1 C 1 r- "4. 1 r-- «4 m C1,:r. rn -zr.--1 lid 'cr (7) c:, c:, 1 r-1 r-1 r-1 T-1 T-1 T-1 en4 CD r-1 C) V-1 C) r-1 T-1 C),-1c'1 1'1 C 1 en en C:, CO r-1 r-1 r-1. r-1 T-1 r-1 r-1 T-1 T-4 r-1 r-1 r-4 r-1 r-1 r-1 T-1 T-1 T-1 T-4 r-1 r-4 r-1 T-1 T-1 r-1 T-1 T-1 1 C 1 1; C) C. C) en 4-!.3 CO CO CD r-4,:ir CP r-1 C) r-- (7) (\I r-1 CO C l ) C) rn lo.:1. CO >4 N., LO LO 1"-- l 1 r-1 T-1 1,, r rn c:, C71."P C 1 CO CO 1 CX CK) Lf1 CK) r-1 LO r-1 C)1 C11 Cs1 r-1 C71 M (j) Cvl Lf) T-1 1 LO r-- kt) r-- LA T-1 (:).4,. 1 Lrl N.L) CY1,-1 Le) 1 LO ( 4 1 kc) CYN LSI CO Lr),-4 : b4 en rel rn ' rn 1 1 rn fll,:r fyl rn (+1 'd4 rn,l,,:r,3, CM 1 El. >4 > $4 C,1 C 1 r-4 (Nl r-1 Cs4 dt C).zr r-1 "4. "4' T-4 T-4 Lr) rn.3.,cip.:1. r..) rn c I r 1 Lr) 411 UI Lil.i. Lr) rn r-- Lr) Lr), r rs4 Lal t4 H El E-1 E-4 EI E4 en [XI h4 h4 II z,.. ) 41 -«-x 4c 4c 4c ic 4c 1 C4 E9 2 `ri c\i Lf1 rn at o k. M [1.1 a4 r fel r- r-1 e4 C) C) Cs1 rzl El :4 $c 'Cr kc) T-1 r-i r-1 T-4 "I' LC1 111 r--.1, r:,.<. EI c) :71.--I C 1 < V rn L C) 3 m M CTI Cc) en o.4. rzl rq rn 1E ",' Lzi F4 h4.4.,--1 rn rn rn e 1 rn rn C 1 <V C 1 c I r I zr kid >.,:r cni :oc4 1-4 : IL1 C,1 CO CC) tx) CO CO C 1 C 1 y-1 C) C) :4 ''''' 17 E-1 ul C C:1 4 4 '4,, o< t4 F,..3 sil.-3..g o.--) r4 rn 1-) t-) 1-3, P--) 1--) t-.3 1:4 :4 / r4 M n1 r4 r4 U i-d 1-D 1 D M X E-1 E-1 EI e4

23 AJ PVM2 4-JAN-9 U). CD (Nl V) C 1.7' rn C7N r-- r-- LO er LI" er er r-i un er c 1 er cd CD er csi 1 1 le) CD C) 1 f's) ord.1 es3 C., 1.1 CD 1-4,A C> C). r-i Cs).:M.7 v-1 C'sl CD r-1 r-1 r-1 r-i T...1 r-i r-1 r-i r-i r-1 r-1 r-i T-.1 r-i r-i v-1 r-1 r-i r-i r--1 r-i r-i V) LC) Cs.. CC) CD.I. CX) LI/ er r-i C 7 l LO ul Cs4 Lf) rn 1 Nr CD CX) en CD CK) kf) er rn El N rn C11 lid CNI r- r-1 rq V) rn,-1 r- r-i On Lf) CK) Lf) r--1 1 er ron c() rn er rn l CC) 1'D (J) er Lfn en] er cd CD (X) r- (=> er cr 1 Cvl CD CC) L Lf1.7 Lf1 CK) LO le) Lf) Cvl CO V) CO A4 Nr er er 11 Lf) er er ,ozt Lf) LO LII C`, V) V). Lin Lf) 1 1 Lr) Lf) un un er.. Nr cr rx Lr) v-1 r-i v-1 r-1 CD rn r-1 v-1 r-1 r-i Lf) 21 CD (X) fil en r-4 H 1 1 r H ra Cq CA 4-1 C> r1 r-1 Ch r-1 Ch rn CD r-4 H H H r-1 r-1 r-1 r-i rq Cr Cq VD UI CD OD r-... Nl r- CD CO CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CO 11 eq r- v-1 Ch on rg rn r- on OD C (II INI CD 'cr' r- r-i cr) r- vo on UD ''. Cq l 1/4 LO Un 4 on on rn on on on rn rn rn Prl Orl rn on rn on nn,..] V) Lfl Lf) un er Lf) er er rn er rn C1 r-1 NT CD CD C) CD CD CD CD v-i CD Lf) t:4 4.1 U) CD Cs. r - NT C, rq CD r- r- Ch r- CD CO VD k. (C) 3 un rx CD Ul Cs1 NT W) r CD CA CO CD C) CD C3 CD CD,1 CA CD 3 1 CD Ch 1 rl r1 r (-V rn Cn - r-i r-i,-i H r-1 H r1 H v-1 r-1 r-1 r-1 H r--i VD cn rn CA cr rn co c\1 rn co rn Ln CD rq CD CD CD CD CD CD CD Ur) CD CD co co r-i N.--1 co CD LO CD CD cr er r- r- V3 er CD r- LID V) r-i un cn CD rn On vd er on c) cn r- cr cp Lo cn co,- cr eq r-i rl eq cr,1 CO rn co rn rn eq cn.1n 4 on rn on NT rn rn rn er rn er rn rn ni rn er 1'1 NW 1 cr Nr NT / UI U/ Nr Lf) rn a r- r- r- r- r- vo u) cr un cr cr rg U1 r-1 r-1 r1 r-1 r-1 r1 eq r-1 r-1 r1 r- OLI i 41 U) V) VD C-- CO C\1 It's. 1 CNI CO 4"11 r-, cp kx) vo CK) CK) CD V) CA CK) er 1 CX) CX) CK) CK) CD CD CA r-i CD r-1 v-i r-1 C 1 ("Nl 1-4 C J r-4 1 rsi 1 C 4 rs7 1 c l rn,zr 1 rn Co r r-1 r-1 r-1 r-1 r v--1 r-1 r-1 r r-1 v r r-1 r-1 r-1 r-1 k. LI LO CN1 CX) r-i LC).M 1--- CD 1 CD LI) CD CD CD CD CD V) en 1 1 r-1 N rn V) CD UI CO Lf) Lf) 1 C 3 C 1 er V) er r-- co Lr) Lr) V) (7) V) en ) r- r-1 C13 C11 1 l. ( Lr) rg cr cx C',1 CD 1/4 le) CD er rn r-- CO I-- CD er le) r-- cd V) rn CD c() On nnenerlerrn 'i' rn enonnirnev Met rn Mr() e4,rnrnerer niin rn rn rn on ch rn en nr) rs r- r- rn Cn cv cv cv cy eq ry c.) 1 ocr (Nl eq r1 rn 114 r-1 r-1 r-1 ri r1 r-1 r ( 1 rz) co h4 cn CD l N U1 r... L. c.) rn CN - D U1 UD CO kg) er C) CD I-- CD,1 3 rn.:-.d rn u) co I >4 CD r-1 1 rg rn r-1 Cg / CD r-1 rq 411 (\I CD CD rn rn 1.11 V) Un un CD rsoo W ,4 r1 ra ra v--1 r-i v--1 r-i,-1,a ra r1,a r-1,1 v--1 ra r1 r-i 3:C) CA >1 rn rn r-,/ VD V3 Nl. LI/ 3 rn,1 4 rs co CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD r1 H > N CO 1 fq 411 cr r- Ln 3 r-i rn oo Ln rn LI) VD - en] CD cr un vo (V CD cr ("1 1 >4 rd V3 co r- vo 1 /4 r- Nr r1 CD NT cn cr r- r- 4. rq rn CO CO Ul CD u1 rn 'octo cr E-4 F-1 h4 4 rq rl eq rg rg rq rsi rv.cv cf.) eq c.1 rq r) Nl rq rx rq eq rg eq rg cr rn rn en ry [11..., ral $-) rg (N,-A 1 D CV CV CV VD CD VD VD rn 3 r-i r-i r1 r1 r1 rq r-i r-i r1 Cq 4C p4 r-i.--1,-(1 r1 r-1 H r1 -I h4 :4 E- E- E-1 EI rx) EI ( H H h4 H II [1 :41:1 1:4 4:4 E-I,,:: ( 11) Ln rn v-1 1 C) l ril.-1 4 (N H cr rn r- ri CD CD fq T> rzl El g4 szt'l 1 CO 1 r-1 v-1 H r-l.cr inin t- 'D c). cd c, F_I (.1 cv nn un rn rn rn rn rn cp ',3' rr) (Nl rn ''2 " El O 4 cr,--1 nn rn nn cv ri rn cv rq ri cg cv er v) er cv C) 41 b4 C) F:4 rq,-1 oo oo co CO 3 fni rq 1-) CD CD ste, > I") E"4 U1 K4 C1,4 g:c p: < K4 rn er I-) fli D co4 [4 ) 1-3 o1g CD I-) r31 o o) C) I-o C) 1-> 4-D fr> 1-> 1-> 17 D 4-1 X r24 X X ri4 X 1:4 1:4 u 1-3 I-) t--) X 1.-) 1-) X X X X X

24 22 AJOPVM2 4-JAN-9 AC UI CD CD ON CO ON 1 r-1 CXD 1 UI r ,r c: V) CO C) (:) C)1 CD CD r-i r-i CD CD r-1 1 r-a CX) r-i r-i r-1 r-1 T-1 r-i r-1 r-1 r-1 r-1 r-1 T-1 r-- 1 LI) m m C7 kr) C:) C) CD C) 1 C) Lf) N 1 C) kr) CD CX) kr) ) r-i u) ko r-- kc> cn co co cn "zr C1 C4 CO CD rn C1 rn c) cn un lid (Nl rn r rn r r fl cr cr rn cr cr m.4. cr 1rnrnr r -c rn 2 kr) V) kr) kr),c,m V) Lf) Lf) C4 C1 1 ) r-4 CD CD CD CD Cl CD CD r-1 CD kr) P4-1 4C 1C 4C cp en 1 CO,41 C4 kr).(x) kr) ON 1 'CM kc) 1 C1 CO CX) r-1 f 1 C4 (c) 'Cr ON kr) 'Cr C:) C:) ON C4 r-i r-i r-ir4 r-i T-1 cd c) cr c 1 cr rn Lr) ir) cr On CO Lf) C) C) r1 r-i r1 r1rlr1 r-1 r-i r-i r1 r-1 r-i r-i rir-i CD C) C) 1 CO V) ) C 4 1 C) LOLOLO DCD c:) C) C) C) CD C: c:) C: c:) C) C) C) CD T-4 1 Un V) C) c:) r-- C4 r-- m C)1 r-- ODLfl Cb cx) Lf) Lf) Lr) ko OLO r-- r-- Lr) r-1 rf) c) r-- r- cy rf) co N Lr) ul cn Lr) on r-- cr CC) 1 1 ) cr on.4. m m N m m m m 1 1 cr m 1 P4 r-- r-- r - r-- Lc) r-- LC) LC).r m -:r cr r Un r-i r-i r-1 r-i r-i r-1 f 1 r-4 r-i r-1 r'. i-1 4: CO CD 1 C4 CD kr) C) r-- Cr T-1 CO f" ON r-i ON r'- LI) lc) kr) CD 1 ON r-1 C) C4 r-1 CY) r-i C) r-1 ON r-1 r-i r-i r-a r-i r-1 r-i r-1 r-i 1-4 r-i r-1 on m co ko ry.11. co m r-- cd rn1 c) c) c I cp (:) cp c:) c) c:) c: c:) c: cp c) c) c),-1 --, 1 r-i ki) kr) ON C1 kr) kr) r-i r-- r-1 r-- (4 r-i r-i C) CX) kr) 1-) 1 C) 1 r- m rf) ko Lin r- co c) ry m Lr)..-1 ko c) r-i M M cr cr 1 cr cr cr.;r zr.4...:r.:r Li) cr un cr OD CO C9 CO un 3 VD VD rn un un rn un r1 CD CD CD CD OrI CD CO P4 " V) CD CD CD r- cd c).--1 un cd ko un CN 1 v) en un cn M CD CD cn cd c) CD r-i r1 CD CD CD CD r-i cn. co, r-i ' ri r1 r1 r-i r-i r-i r1 r1,a I C4: C4 C4 r- r- co oo (Nl cy r- CD rn r- un un CD CD CD CD CD CD CD un CD C) CD CD un 3 >1,:4 N., LI) '1, rn r- rq un od cy r- en N cn co C) CN 3> 17 F-i F-1 OD rn cr) r rn ko nn ul ko oo cd m cd rn rn cni rn cv en en rn c 1 rn cg r\i rn m C4 - en t-i V) lid V) V3 'CM VD vd vd on cr en rn,1 cr CD CD C) CD cd cd, cd (.1 CD CD CD CD ' 14 M M M 1;4-1 E-1 E-1 Et (n II )-1 I% H C) :4J H U I? 1 m,-1 cr) c) '. M r4 $.1 III C 75,:p rn r- r1 C4 C) CD C4 L11 Ē-1 K4 '1. V) CN CO C1 T-1 ra r-1 %I. 1 1 r-.1. CD > rx1 EI i< E-4 CD cn,--1 cy cy m un co rn en rn rn rn CD cr rt1 eq rn E- M M P4.zr,A m rn en cy rn nn Nl cy cy ry N.c il. k(.4 1,_>]. g g :i f4 g4 CD til M C) c 1 r-1 co co co CO 3D >O t-d E-1 ur) ic C1 i- g4 :.,:,: f4 K4 #: g4 rn -4. I'D r4 D g4 ril C) r) [4 D al C) C) r3. I-) I-) I-) I-) III P4 C4 () I") rd I-D 31 r3 r1 M 31 M M 31 X X EI EI 1-

25 CD CN I I") I cr I rn 1c4 14.,4 U) 4 Nl a-1 r-i 1--- CO h r-1 Lel r-i r-1 I I I 1 1 r- co I Cl cen UI CO VI (Nl r.--/ 1,-i el 1 "Cr CD <V.--4 1).-1 I I 111 ":11 1 rn all r-,-1 CO Cr I I C h4 4:4: 4( 44 (Ii UI II) 111,--1 cr 1 N 9-1 en ('- fel 1 a) Cl rn ko en cr UD 'CP' Cl 9 e..1 ra r-i r-i '1" lid cr rl ra 111N v-i ev31 fc) Lnr-e Icrr- r- Cl '1' `zr 1-] Cl 1 1 c-i I,-1 < POIKKEAMAT MITTARILAJIKKEEN TULOKSI STA 4C «4C. 4C -I< 4: 4: e 4C «1c 4c 4: OP hi UI 4.-1 un ei en Ch UD cn r-- CD UD VI hi CD ' ch MD Ch CO ra (1,1 ra 4:4: 4:4: r-i r-i 9 9 M Cl Cl Cl ra ra 1 1 r-i r-i «4c 4c : 4: 114.-i Cl N.-4 er 3 o 1-- er cnen Lf) t - ezr 1. N r- en c-i ezr Cl C1 Cl 1. C) en,-,. 4 d4 k en1 esl r-i I 1 v-i v-i I N I I I I 1" I III 4:4c 4:4: 4( 4(4: 4(4: 4(4: 4c 4C 4C C5 4C 4C IC 4C h),--4 en ) 9, ,4, c1, en r- CO cl, Cl.4, Cl Cl 1-- )1 e=. cp r CO..-4 en r-i N N v-i Cl '1' Cl Cl ezr Cl en Cl k..4, in Cl 9-1 k/d 111 ng 1 I I I I I (f) «4C 4: 4: ic 4( 4: 4: 4C 4:4: Lr) tn el 1. N N N c--i e1:31 `cf. CD T-I CO fy) L C: v-1 r-i ":91 ) c'. 911 IIII I,--i I I ra 1 I ra I 4-1 r-i ri 1--1 I P4 I 1 1 I I I I 4c IC 44 ic «4c. 4C 4C. Ch en CP 1- en.-i 1. en en en Cl "cr Le) r- en ei, cr 1 1 '.-4. cr Cl Cl Cl cr en ul 1,-, 1111 IIII I I bc 4(4: 4(4: 4: 4:..4: 4C 4( 4: b4 &to o3 4-1 un c) co r-1 en nn kr),-1 cr r- CD Cl r-i en Cl co r- cn UD CD.P CD Uh 3 CN1 1VN I V 1 1 T I r-i g-1 v-i v-1 v I I I 1 I 1 I 4: -le 4: 4:4: K 4( 4: 4:4: 4(4: 4C 4:4( 4:4: i-3 Cl C9 co Ln LO II) r- c cl 1. 1 Cl 1-- 1D 9 f'sl Cl Cc frl ei' CO 1 ei1 esa r- crl (1) O 1 co f3n C11 CO Cf.) 1 1 ces co c ON c ON ON )) r-i CD C) CO c-i r c-1 EI IN1 D VD en V) r- cn cr (Nl 3 CO CD Cl 1 ":1 Cl V-- '. CD r- en UD cr 4-1 '.o cr Nl C) 5 CD r-.zr '.14.1 '.D CD 1 Cl Ln L 13 Cl,-1 Cl MD CO 3 Uh Ch Cl rn un rn Cl h4 N Ch UI ra Uh r- en r- r- "P CD rn Cl UI cr Ui) VD Cl Uh en r- VD VI Ui) CD Cl ul C) cc 17 rn en en rn rn en en rn en ri rn rn en rn m en rl rn rn nn rn "zr.1' Cr cr nn C4 9 h4-1 Cl Cl Cl r- r- en en r- r- r- r- r-- ko r-- C71 r ne, 111 rn Lf) 73' ezr er? Cl en ei Cl m 4J1 1- W 4-1 ra ra ra ra ra ra ra ra.r1 ra ra ri r4,4,4 ra ri r-i ri a-9: I I I 1. 1 i I r-i v-i r-i,1-91 r-1 c-i ra ra ra ra ra ra,a 1-4 ra r--4 EI cn VX) H I N ur) 11 co 9 EA ri )-4 P4 U) () 1K4 D 1 en Ch CD VD CO 1 '-' 4 ic.4. en r Cl CD V.,1 M rxi 4= 9 Ch Ch ra ra ra 4-4 '"r 11 r- cr 1 EA 11,-4 (Nl cq nn un nn en m nn rn cd er (21 c\1 en i;1 b4 E-, r Cl m m m r4 en rn Cl Cl Cl Cl Cl "c:r U3 Cq :4:P1-4 1.: or4 cr l CO <X) CO CO eg eg e- CD CD!' (49 < 4 ic. (7) o:1 c<r:,4 gic rn cs, P- W A PC). : e--) C) F-) E,-; (-:.pl,,.,--1 P-7 1- t-d ) -.) /-D 3 9 P1) 1-D (-1 E-1 4

26 24 on i r3 I cr en c 17 U) f,c EI c:) cn r-1 Lf) 4:14 ui r--.-i LC) C: CO fr) cr c Lrl tfl cr co (=:, cr, CO (:) ON CO ON (:) C=7 1-4 CK) C:7 1 an (:) 1 (:) co r-i r-1 r-1 r-i T-1 r-i r-1. r-1..., r-i II) (s4 al rs4 CC) c) en Csi Lf) (:) LID r. r-- c> c) c> c> c> c) c) Le> c) c) (7) C:, EI r-1 Cr 'cf. CO r',1 r4 141 'Cr V) 1.11 es11 in rn r-4 C, 1 CD ko en cn ko cr c) MD r- '. ) cy in e-.., 1 l kfd en en en (-Nl en en en nn ro no nn en en en nn Li).zr. en (11 ili esi eq cy r- <-4 Ch Ch Ch LI) CO '. 1 en r- F-I CD CD CD CD CD cq CD CD CD CD 1--1 h4 1--I r-i 1~1 4C 1C 4( 1k (i) 4C 4C 4c H Cr) r-i CJ1.4r r-i CD CO Lf) C'l cr 'X) fn c> tr) c> c> Csi CK) Crl 1. C/1 lev r\i 1 CO CX) 1 CO ) ) r-i ) ) cp cp 1 c:, r CT1 C:) ) CD T-4 CD 1 T-I r r-i Hr-1 ri r-i r--i r-i r-i ItC4 N Cr lo 1 ) 1 LI) ("-- rfl rs en r-- c:> C) c:> c> c> c> c:> C> C) ul C> c:) C) c> en I-) (2) Ur) kt) 1. cr r-i (4) r-- r-1 r-1 es1 1 CN1 r-i ) 1 Ol CD r--,--1 r-- rn r-- l 'Cr r-- (.1 41 r\i 1 'Cr LI1 rfl r-1 r-i 1 cr r-i r-- c-,7 Ch ("4 C=7 Le) r-- c> c> en e4 en r-- frl ) 1-4 cr m M en cr (41 'Cr 4:r rn er en en.1, rn e-d cr cr en cr.1. cr cr cr 4r.1. en III CO 3 3 CO k13 V) %, ) M rfl en rn r-i cr r--4 v-i v-1 r-i r-i r-i r-i (\I r-i r-i C= b4 E-1 4c 44 i-1 - -KK 4c )!J) KK «.41 c:, co ) 1 -:r kc) cr '. ) kr) U) 1. L(1 L(1 r\i Lf1 fs4 fvl CO V) 1. 1 CK) L(1 Lr) 1 l 1-4 CD CO r'.. ) ) ) ) Cn 1 c> co 1 Ch ON CO rs oi r- r- o3 az> Cn r-i CD 1 CD CO x g i i r-i.1 r1 r-4 N cr en )) r-- Cn r-- CO Lf) (\I ) 111 rfl en tn c) cp LI1 L(1 ) r I 17 (s4 r\i k r-4 r-- cn Lc, CO <Nl UI (:) 1 '.) l ) CD r-i (\I 'CM r-- rn in r-1 1. r-1 k (Nl '. ) '41' r-- r-- cr (:) r-1 4rr C41 UI CD CO CD ts- N Cs1 (Nl 'Cr Ch ON in )1 EI cr M On rn en :1. Cr, Cr) 1 rn ro (-9 frl C'7 ("I Cr) en rn en CX) co r-- cn co C 4 C) CK) r-i CO rn <N1 ON C> C 4 f 1 fn3 f I ('9C'9 C'l CD.1' C'l f 7 ("1) 4: I4.4..cir.4, c.1.1, Ct fr) en (.1 (.3 (.1 c.1 en r-i cr r El 1.. 4c 1c 4c 4c 4c 4' K -C 4c 4c C:) r-4 en rn ifl Lin r--.., r LO t'. L C) f`,4 f 4 11 Ts. \ Co fv, fs,1 1 CO f v, C.1.1M Lfl ts. L f) CO ) Ul (=) ) ) C=, ON (:) CD r-i Ch CD CY) ON Cr) CO (r) CO ) ) ) ri r-i 1 (:) CO ) T r--,,--1 ' r-i,1 r-i r-i r-i I '-1 CX) ko ko rel CY) <X) e 1 on r-1 r-1 C:) r-- ol C) C) rn C) C) en in rn M r-- rfl 1 CK) I24 1. r-- Lr) (\I CO ) r-- L.I r-.- L(1 r-- ko (71 1 CK) en C) r-- l r-1 CK) 1 en r-- ) r- - ) Cfl r-1 r--.:1, (3)) f-- r-- cz) 3 C) 4CI. ' 1 ff).:r. On on CO Lin Lr) en c:) r1 on cr )1 r-1 cr rn en en en en en cr en cr en rn en M cr m cr m.zr cr cr cr Lin Lr) cr cr en EI f1 i4 1 C (\I r-1 r-4 r-i r-i r-i r-1 r-i r-1 CJ) CT) Ifl ft) M on rfl rn on on lc) ) rn en fv-) r-- Iii 1.,1 EI EI EI 43 E [rj e-1 1' P. C4 Ln Prl r-i Ch CD 1 M [L1 1 ril e \I 11.4, rn r- cy ei [Li E4 54 4: 'Cr le) cn CO CA r-i rl T r- er CD E4 ril EI E-1 CD ON rs 1 Cg en U) co en en en en en C) 441' 41 e'9 nn EI 1-4 t:4 r4.:3.,-1 rn rn On rq rn rn (Nl eq ol rq el cr U3 ci, c.) 43 C) 1 p: C) (\I r E-1 it4 o: ICC a4: o4 K4 KC rn.-3, 1-7 W1 1 1, D 1'D C) I-D L.4 1D N X 1 C) C) C) C) C) I-) I") I") P-.) h4-1 f4 (24 1 ri. 4 1 P4 4 X C) I-) I-) I-3 1 I-) 1-D R R I2 E- E-..4

27 25 1K IK 1c IK (/) CD er (1 C) I-- 1 ON L 1 CO CO 1 r-- rl LO Lr) rni NO Lr) C, 3 r- cn CA CO Ch Cn CD ri Ch 3 CN CD ON CD CO rl r-i ri ri r-4 ri CO co CN1 '51, ("Nl 1 (71 r-1 1 Cel ON ("4 Lr) c:, C,4 C2> (2> C:, C2> CO (2) C2) r-- C21 C2) (2) C2) ON N. r-- 1 (Nl C2, NO ON NO CO r-- er.4 1 T-1 CO r-1 C2) rvl er NO r-1 19 cr ON (. r-4 «1 C11 LO er Li') c:) cp er r41 T-1 T-1 NO tfl ON c2) C4 rn C,7 C 4 cvl m (Nl r(1 (Nl rn '4' m,1 cr m Lr) er m m m ' 14 r-4 r-1 (:) r-1 Cr) T-1 r-4 r-1 r-1 r-1 r-4 CD r-1 r-i C> P./ 9-1 r-1 r-i r-1 r-1 r-1 r-1 r4 r-1 r-1 r-i r U) (:) '4' UI H CK) I"' r-1 CA er r) C) '4' V) C C:) T-1 C:) CD ON r-1 CY1 C2) 1 (2) r-i r-i r-1 (:) (:) CD f'l r-1 r-1 r4 r-1 r-i r-1 r-1 r-1 T-1 r--1 r-1 r-i r-1 ; C r-- r-1 CO rfl r-- cp (N1 CYN Lr1 Lrl CD CO cr 1 C=> (2) (2) C2) C2> c2) CO (C) (2) (2) (2) (2> C-- C/1."-.. r-1 Lf) (. ( rt1 er cr) rt1 ( en rx CX) r-- (:) (:) 1 ri CD r-i CO on cn (g r- eq cr 1 1 cr 44 CD ' CO `c3' Cr) rel c I on (-Nl on r I rf) rn m on m m cf) c 1 ryl m -1 N al ON ON ON CYN ON ON (7) CA 1 c2) (2) c2) C2> C=> C2) (2) r-1 r-1 C) C) (2) C 4I 4C 4C4 U) r- N r- (1 1 CNILfl rn T4,4 cr 1.41 CD CO r- o. c' Ch Ch CN CD CO Cn Ch ON CD cr ON 1-4 r-1 (JO CK) <X) ON ON CD on r-- (i ON Cr CD lfl ON (:) r-i (:) C:) C) (:) C:) til (:) CD tc) ON r-1 CD Cr) kjc> C.4 C'l CY1 (X) r,41 rv1 er C) CD CK) r-1 (..) 1 erkp N.C) k() r-i CP L( cr CK) C:) er cr (.1 rs4 Cs4 :24 rn en on en r,') on rn on m en m on cr m cr en,_.1 cr cr cyr m cr on m m C 4 CY) CY1 Cr) r-1 f'l (:) (:) C:) (:) CD rl CD (:) CD CD "3' P.1 r-1 r-i r-i r-i r-i r-1 r-1 r-1 r-4 r r-1 r ( 4C 1K 44 4C 4C IK «1-1 «-X i CK) U) CD CO 1 ( 1 1 CO CO r-- CO r-- Kfl CO 1 (:) (X) r-- 1 ON CO CYN ON CD CK) (X) 1 CO r (x) Kr) 1 ccil CK) 1 CK) rs.1 K.C) CD r-- CD (:) 1 CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD r-i T-1 1N c Cn en rg Ch r ui cn Cn Cn T-1 r 1 r-- ul rs) ON ) c4 (V ic1 r 1.4. (2) EI 14 cr rn m en cr m m er cr er er cr cr m 14 > 64 $..1 rrl rr) c 1 (Nl 1 rt1 ri r I cd c) r I C) T-1 1 c) (:) C) CD C) (:) (:) (:) c: (:) cd (:) rcl C4 P4 1-4 ri r r4 rl r-i r El E-1 14 H E4 en,< i--1 H E-I II e-1 H R Pi :o: ::),-1 III pn ri Ch CD UD 1.4 I3-1 1 r7., Y i 5 cr m r-,..1 rq c, CD ra III E oc..,:r to cn 3 Ch r-1 r-1 r-1 r-1 Cr un un rs- "4' CD D E4 oo'. csi c 1 1 U1 rn rn CD cr Nl Cq E-4ril 14 E cr r-i rn m rn ev on rn r\k Cl ('4('I Cs1 cr (. cr (Nl 1, C) h4 C) gi< r l,1 CO CO 3 r4 ri c, cd g4 C) 1-4 EI F: K4 g4 m, I. i--, 14 2 g} r4 M rie ä l'2 41 M r-4 41 X :1 U I-) 1-/ l'n 1--) M I-, fr) W t-) W )-) D Et E KK'E--,

28 4c - '. U) r-.--, OD 1 CN V3 3 cr cr CD 1 Ul 1 r- rn rn r- 3 Cq W) rq r- VD CD 3 3 Ch cn co Cn CN CN cncn cn 3 CA 3 Cn CN cn CD CN 3 Cq,A,--1 r;11,, v-i cn r- "cr r- Ch 3 acn 4 q-i 3 ri CO 1 r- CD 141 un CD CD 1.11 Ul en Ch rn on cn rn CD '.:11 U3 rq cr C9 VD C3 Ch r CA VD Cn V3 rn W 17 rn co un c, c) co CD v-1 C3 on r- Ch Ch 3 r-- :11 Ch MD r- '.:71 C1 Ul,r 1 r- :C) b4 cr on rn cr cr rn cr cr.zr cr on rn rn rn cl. cr cr 1 cr cr cr rn un un..:11 Ul 1 vv1 1 rn P1 CN CNI r- rn rn en cr VD w:? 3 3 en on ei ei ei ei ei r- ei ei ei. ei ei en en en 'T-1 en r4 ra ra r-i r-1 v-1 - rn 154 4c ' 4C 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c ic Ic I< Ic - 1C. 46 Ic U3 eg OD UN VD 111 r- co c,1 to 1 Cq r- VD 3 rg rq C3 1 cr OD 1.11 cr ei r- cn al- c> Cn 3 1 Ch 3 Ch Cn Ch v-i CO ON Ch CA CO CN 3 CA Ch Ch C11- w-i 3 CO 1.-1 v-1 v-.4 r-4 1 -I. I ei 141 CO. rn ko r- CN cr 3,1 ON 3 3 ei O. cr ei r- V) r- on to.cr VD cr CO >4 N c) r- cr '.1 MD 1 rq v-1 31 VD Cq,4 CO VD (( un on ei en un en ei on W cn Lin r-i Lin r- on r- r- cr c) on en ei ul cr Ul VD Cq Ul en r- VD rn ul c) ei un r-i : 14 on en on rn en en on en on.zr, ei rn pn on rn on en rn en m en on cr cr cr cr en 8-1 ri rq --i ei cp ei C 3 rq r- on r- r- rn rn r- r- r- r- r- un Ln ul on Ln,z 4:11.;:t. ei en ei ei,--1 rn,-1 c 41 1:4 b4 14 [-' 41 EA ffi 41 i8-4 E...1 a4 o 4 C) -5 P. 2 :, L-1 ii z Ln rn L.-i 1 VD W. fil 1 1;44,1 II.84. en r-,-1 r4 8=8 cp tn [71 EI I-1 :4 cr ko cn co CN v cr 1 1 r-.4. cp C \ T-I 4 ei on un co en on en en -:- rtz41 EA M ti,..,j.,1 en on rn ei rn on ei ei ei ei 41 C) h4 : C) 8g4 cy 8.--i co CO U) AQ-8-1 1Q - E-o : g4 8c4 8'z 41 8 D ) Cli 41 D 1 C) C) C) 1-, C) C) W 1 1: () ) t on c).cr 41 e4 ei cr v) cr rq rq v.1 C3 rz p: rf) 2 1 R I-) E4 F-8 en ei CD..:4 '14 cr r) 8-1

29 AJOPVM2 4-JAN- 9C UI cr ) on cm cm cn 3 N Cn C\I CD VD 1 Ul Cn Ch CO Ch er er rn ra C I kr) CD OD r- CN cn cp m ON CN 3 CN CO Ch Cn c CO CO ON cin cy cm CD.--1 CO l r- CD et, un od un er,--1 esikoullo1c-s1 [ilman er COMOCOV3 E-4 N cm on VD r-.--1 on nq vd rn-1 r-.--1 cn un OD til,--1 on cr m co on cr m m CO 17 Ø cr un cm CD CD er 3 r- CD er ei, Cn on CD c un un er un 3 LI1 l trl M 3 ¼ un 14 Un er cr un ui cr cr cr Ln W cr cr cr un un ul ui UI un Li-) Lin r-- r- v) kr) cr e-1 ul Un un un un un un un er er er er cq un r-1 ra ra ra CD,--.1 rn,-1,4,4,4 un Cli h4 27 u) c) un cm on cr 3 CN r- Cn cv CD on CD VD V) CD CD CD un CN er rn ) c CD CN CD Cn CO Cn ON CD cd 3 CD Cn CN Ch CO r- Ch CN Cn CN CD,4 Cn io3 g,4 31 er C 1 3 OD un c on 3 rq CD CD CD CD CD CD Lin c=i en EI N cm CD cr cn cm un eq rn Ch On,-1 un,4,4 3 rn co ( VD VD CO op VD 1 (.2 tc C\1 er r-- C) cr en V) Lin ON ON] VD rn V) er CD c 1 CO rn on on on CD C9 er VD O- er er rn on er on rn on rn rn nn rn rn m on on rn rq rn on rn on er er nn rn rn $-1 3 OD CO er r- un er er er er cr er C 3 un,-1,.--1,4.-,4 ra ra Cq ra ra ra ra r- h-1 u) CD rn e3# ra CO V) ON Ul CD CD CN 3 C) Cn CN Ch CD CD,4 ki) LO r-- C 1 LO LO LO 1 1, ) 1 ON., l ) ON r#1 ON ON ON ON CYN 3 '. ( '. ON ON ON ra v-1cd r-1 1 v-1 v-4 v-1 r-1 ON CD en er V) LO CO C 1 m CK) en Lr) o cm cz) c: cp c) c=) CD 1 C) CD CD C) ON CN en CD CO er r- r- v3 sj CD r- kl -Lfl io3 cd rn CN VD er rn CD CD (X) 111 LC) r-- ON CC) er c 4 r-1 C 4 1 ' r-1 CO CO CO s;:. CO CO r-1 Cs4 1.-4L h4 en en en en en en en.7, er 1 rn rn en.71 en cr 1 er er er on Lf1 Lr) er in rn co ck) cx) Un c r-- kf) kc).7' Li) er er cn7 Lf1 v-1 v-1 r-1 r-1 r-1 r-1 r-1 r4 r-1 r-1 v-1 CX) 114 i-1 to Cp C`4 C.1 v-1 LCD Lin V) v-1 st r's CO C's1 r-- 1 '. LO rs.- <r r-1 1<1 v-1 cr r -, h 1 CO 1 1 v-1r v-i v-1 v-1 v-1 r-1,1 ra ra ra ra ra g <V on l ON esi ko f l co r-4 Lf).7, r-- c) 1 Lf) kr, CO 1 1 Cvl N r" r-1 CO Cvl LO ON c.1,1.ur ki).7, r-- CD Le) Lfl \f) 1 l l'cl ON r-- r-i,1 ON On (-4 ON Un er,-1 V) ('9 V) V) CD szr on r-- 3 rs- co) er V) r-- cp kc) cc) 1 c: 3 ) b4 cr on on on er en en szn. en en en 1 r I 1 er 1 in on..cr'mm,ie.zp mm ii LI) Ln 1 '. Le) 1 rn 1 r-- CO r-- r-- 1 ON C I C 1 esi ena c 1 (-Nl c 1 Li) cr cm cm r-4 Li) 4 ry ra ra,a ra ra ra,-, o'.41 i- 4< OD b4 ' (i) cp cm m cp Lin ( V) '. 1 ('9 '. m 3 LI) ( C4 r-- '.3 en CD Ln '. ).7, cr I >I CD cn r- ra cn cn cn CN ra CO cn CN CN CO lc) r- c CO CD CD Cn CD D 3: ra ra ra ra ra 1 g cr 1 Lel.7, e9 m 1 m c:,,-; ) ) co.--1 Lin un Le) Ln Li) CD (=> 1 CD CD 1n 1 '. s's,.. ke) 1 CO Lil CX) fr) LO m r--. CO CO 1 lid f I v-i 111 v-1 r-- I-- --I cx) '. 3 -iø ON r-- v-4 le) CO Cs4 CX) 1 r<1 1 CO f) CO "cf. CO rcl ON.--1 Lel en en (Nl CD f-- ON Le) $--1 4 h4 cm cm cm cm cm cm cm c\i.eq rn,..-1 c,3 (Nl cq rq c\i cn.--1 es) c,1 rq eq m nn c"\i csi c 1 rx ),- m) JD Un ON kin cq er er 3 eg 3 3 er cn cq ni cq eq eq osi e.1 er eq rg c\i cq cr h4 4 ra ra ra ra ra ra ra 1--1 ra 1-4 h4 4 uq EI EI E-+ E-1 rx] P-1 El CO 1:4 H 4 i -i 4 1,4 P, 2 4C EI :uq ) 1. Cil? 5 LO on,- 1 '. ) r4 sl. on r-.-4 cm CD CD CNI rill El.4 <4 er v) CN 3 Ch,4 ra ra ra cr un un r- ci, c) 41 EI CD CN ra Cs4 rq nn un 3 rn rn rn on rn CD szr ( c'9 on P1 jz cr ry on on on cni nn on,1.1,1 rq eg ',:r. VD N? rq : $ t4 H W C) 4 o 44 c\i,---1 co co CO 3 Cq Cs.1 $.1 C) i -") U) gli'q i- rcq E-4,< g4 g4 g4 g4 g4 P: rn D M C) C) I-) C) C) 1.-) od ) ra FE-i) E-. E.,1

30 28 AJOPVM2 4-JAN-9 4c c.. 4c U3 CD.-4 OM) r-i On UIN cr Ul r- on un CD cr - CD r-,..4. cr NO cr r-i r- un ON UI OD cd CA CO c) Crl Ch ON CD v-i ON CD CO N Co ON C71-3 CDC) Ch T-I T-I T-1 CK) ON r-i T-1 r-i g CX) NO Co NO N.C) r-- kr> CD r-- C> un UI UI UI c) cd cd c:, c:, c:> c: c:, c) cp c). o:7 W s.n nr) Li) un ṙ-". on on r-i,1 NO OD NO co cp r- co en.4.,:i. od Ln r-1 UD on og CD on CA md.r- co CD on MD on rl cr eg VD CO CD. r-co cn rq ch Iso.4. cd CA (I on on on rn on un un un.4. un. un Lin.4. ud md un UI on 1.1 OD c D un r- kr, un un on (Nl CP cp ts.,1 cw r-i r r-i ri eq r-i r1 r- 45 lg 4c 4c ig U3 CD.-4 rn.-4 en r-- NO CP C71 C> lo Lt1 CP CNI NO T-I I'''. C71 ON CV1 CX) rn CA cr cd «3 r-- 1 al CK) C1N Ch C3N CD CK) CD CO ON CC) r-- cx) co co cx) c4) CD.-1 C:, C)N CD CC) T-1 v-1 r-i T-1 T-1 T-1 r-i g NID «I CP CK).1' = «1 C,7 C.1 CD 11/ Lf) 1.1I CC) Co CD CD CD CD CD CD CD Co Co CP N fel ON CD lid CD CD CD r-- r-- (Nl r-- rv),:r CA r-- ON co Lel CA C-- co Ln UI UI 1/4 C) rn Ch cr UI on r-i T-4 r-- on cr cd r-- r-- C.1 e 1 cd en CO cr c 1. Le) UI ON ifl on r-- cr r-- on 1.1 CP.4. rn -4. cp CM CP rn cm rn cr en cs4 rn rn r., en rn pri.. cyl -;', r,, CO CO CO UI 3 I-- keo kod m c-.1 Lfl r-i r-i T-1 T-1 T-1 r-i T-1 CM T-1 T-1 r-1 r-4 CO 134 Ih4. U3 r-- l LI).: CA r-- Lf1 ill r-- Ul CD f-- un Ln. LI") CD CD CO CO Ch ON C ON ON CD OD Ch cn 1 CD CA 'CD ON r-i r-i r-1 g r-- CD r-i CM T-1 rel CX) rfl r-- cp rg r.1 cz, (:, cp cp cp c:, c: c> co) c) c:, cp N. cn r-- ON ON C71 rool NJD NO r-- r-i r-- CM T-I Co CO CM 1.3 CO eq 1--I on un on uo, un r- OD CD eg Dri II) r1 kid.4. 4 b cr -cr cr.4..;:i. cl. cl i-1 CD CD CD Ul CD OD VD UD on un un on c-.1 un.--t CD C) CD CD CD 1-i CD CD CD CD CD P4 r-i r-i T-I 1 Cx7 CO CD CM CD rol 1.1 CP CO CM cr kc) CD CM lc1 CO ON N4 Com 3 ch ch cn cn ch cp ch cd c, cn cc 3 co >4 ri ri rl I W CM :O g N.C) cn o3 r-i (Nl CNI C 7 r-- c:, m r-- LIN Lf1 Co C=> lf) CD,-I CO >1 o.4 \No, cn ko c i rn UI ( C 1 t-- N CP cr (Nl ON CO NO C > r- rin on ch.4..--;,--1 on UD on Un 1 /4 OD CD on eg 1-4 h4 h4 on on <Nl eg on rn Orl on (Nl on cg en3 on on eq on F.-I B-1 r- r- r-.4. r- VJ kr) md n) cp on on cq cr cd CD CD CD CD c, cd eg CD r- NI [Li 4-4 h4 g4 E-1 El E-4 El rxi H El U) 1-4 H 4-7 Fi H,- g4 M % H ) 1=1 :KC M i-1 :4 H ul? Ln m r-i 1 l M NJ h-1 CLI CM II.41 on r- C4 CD CD CNI rzi E-1,-1 CP 1. ON M cn r-i r-i 1---I cr Ul un r- cr CD El C.T1 El CD Ch r-i N Nl en un OD on on en en on CD cp W ry on E-4 FA h4 F4 4 cle F-1 on on on rg on on oq eq eg c.1 <Nl cr ud cr CM :g4 h4 r4 C) b4 g4 f: eg CO CO CO CO CO (V N1,-1 CD CD g4 I-D Q UI OG EI : or4 K4 g4 g4 g4 g4 nn..a. I-) r73 D g4 R [71 [4 M c oa C) C) I'D C) 5-> D 1-32 R p[ Re E, D E-4 1.

31 c:) 1 ONH -I< 29 za,1 irimeq.,:pm on 1 cr 'CP VD on o s-1 O N r-1 N N N Ch CD ) rl, Nl I I I CO 4-1 4( -1' -1K.K4C-K-K. ' PL1.- anio C 1 Cli 1 «7 c-1 ON r-- ir 1 / CD 1 N 414 r-1 1 un C71 Lll ON 1.11 cr C7I LC) m r r-1 r 1 Il , c C9 4K 1:4 44 4c 4c 4c -X 4c o4 c,1 m LC) 1 CO ON Lin kl) en r-- r-- r l m co c-a N un r-- -4.,--1 ko ko r-- r-1 en cr) M ' eq rn M v--1 N r1 on 1 I on eq i on "cr Cs7 1 T-1 r POIKKEAMA T M ITT ARIN TULOKSI S TA V IRALLISE T KO K EET K 1( 4.K P4 6. 4K -I<. r-- m c=> un co ON Ch (:) LO r-- N 'CM ch r-- ON U1,-I CC) 111 r-- m k1) 3 EI.... rs r- r- I Ch (Nl 1 v-1 CO r-1 r."- C 4 ON 1 N ON ('4 4-1 r-1 v OD M I I 1 ME «4C 4. 4, 4, 4,4,.., 4,,,,, 4,...,... 4,4,4, 4,4, 4,,,,,,,, 4,4, el,one.1,1 COWMOLI1 MCD E4 Ur1 1!)VD.44. N N 1(3 Ch N on I.().4. r-1 1-A CO r-i 4-1 r-1 1 v r-1 1 r-1 I N r1 4--I 1 1 I N P4 i i i i i I i III i i CF24 WNOCOLn crna HOONLO, N4-1 LfIr-141" N )1 an r-1 T-4 M 1 r's r-1 1 r-- k o (II r- '-O r 7 crl L C, m (:).--1 cr 11)..4. N-1 r 1N W CO c--1 r-1, ««... 9, 4, 44 4, 1, 4, 4, 4, -K R -IK I< -K 1c cn i-i on un ' CM cr Ch 1 ch r- r-1 c'4 r nn en ',o O m )cp 1 Prl nn ) r-i 4-1 r-1 r-1 cap «1s4 4= 4c e< M (Nl f'.. r-- ch ON 1-4 r--,-.1 r I cr CO M r I Cr NJ. VD OD 4-1 UN on un CN 1 CO r11 B-1 on r-i r r-1 T-1 r-1 H eq I 4-4 I T c 4 4c 4c 4c -3d. 4C -X 44 4C 4C 1K 44 4K ' 41 4C 4C (:) (:).7.,1 CO,11 1. C'4 Irl m C71 Lf1 CO ON r-1 CO Lf1 1 ON Lf1 ON C41 r-1 1 / v-1 r-1 CD r-1 1 r-1 CD CD T-1 CD T CD CD T-1 T-4 r-1 r-i r-1,41-i v-1 r-1 v--1 r-4, I-1 r-i r r1 T-1 T-1 r-1 ON N f',1 ' C71 LI) 1 1C) N C 41 C71 r r-- un en m cc) ch T-4 r-i 1 r-1 C71 f'. E-1 g... ) ( 1.41 CYN 1 CM r,4 ) r-4 1 C en CO v-1 1 r rvl T1 CO o- C71 T-1 fc'4 C 4 CO m P-.. '.o Nl LO LC) M C31 Ln kc) M CO C71 v -1.r r-- Lf1 'C- 'CM CO 1C) 1 r%7 LO r--- Cr LO U) Cr cr cr On Cr cr Cr 4, en CY) srl...a. "Cr m.4. un m c cn) ON k 1 LO cos c..1 r-- N CK) 1 Lf1 Ch r-1 r-- LI) r-- C71 ON M 1 (9 'Cr un ch co r-- 'Cr crn r-- cr r-- Ll1 LCI cr 1 (" CO Ln.4 rs4 cr r-4 r-1 ) -1.--I. 1-)M : on (Nl cr cr cr on on -4. on '414 rn cr en cr en on szr cr cr I I I I I I c-1 c-1 ci c-1 v-1 r1 11 r r1,-1 T-1 r1 H v-1 r1 r > ),im,-) mmmmil b4 Nom c:, mommes1 O4 1:4 on co -1 Li-) Le),4,,--IcNoco-zi. r=1 Lo, 3 T-1 CD N ' rzy 14V4-4 g4 f CI4W 'Cl. NMCNINM M -4'COP4 El.WWC/"O' ODCO MW 1 N1) g4) f4e-1e-14-1d4 W4-1E-14-4 M..11-sTI hp C4 a.1 ir1 41T1 Ẕ MW E 4tl ri 1.c4 4>-: or tioo r-d,-do>1-di-1 c:11-t-prli ool-di-d,-, 1-.) cn W H

32 C) 3 PIN I u) c CD r-.--) 'CP ra un Ch 4 C h CO C) V) r- ir un c n CD er 3 CD 111 C) C) C) cn r) E.1 C) CD C) CO C O C, C) Ch CD 1 ra Ch CD C h Cc h n CD 3 C) CD 4-A,-) ra 'ra ra ri ri 1-4 rl 1-4 ri ra ra rl C4 C) C4 C) kr).-4 CO CO (:) Ch LO Csi 1 - ( 3 kr) LC) cd en VD Lf1 c:, c cd cd m C) cd i ' un on cn on.4. un co r- 4 CO 3 ei r- OD M c) r- OD ei un er cr) on ui > )4 111 f"-- C4 41) r1 r-1 4 r-4 kj) Lf1 l 4.f) r C) ("4 ' Ui Lrl kr) C: 1-4 r f1,..1 on on on on on on on cr on on on en cr on on cr on M.4, on Un ud un.. on LID un er P4 () E ra cr 4-1 VD rl V Ch 4. M r- ko M M un ei on LID CD T-1 CD e4 ra.41' 4-3 bg. T ra v-4 ra CO 4( 4c E-1 CO er 1 r-1 CO.4, r... m.--) r-- LI4 cr C7 LO-rn C) (v) "W r C) (:) r-4 4:::4 C=4 C:) C) C:1 4-1 C) C) 1.-1 r-1 C4 1 r-1 C) ON v-4.4. T-I T-I r-1; r L ' 'r-1 1 C) Lf) 4. LI) r-i r-- r-1 C=4. M CO CO CD C) c,4 4. r-1 C) f C) C) (:) C) C) 4 C:1 C::4 C:44 E-1 cp on cr LO cr c... M 4-1 Lf1 C) CO ("4 C) r-4. en c).-1 C 7 CO en en op b-1 h4 VD 1 r- r- ei r- cn Ch N.4 ON CN 1 ra r- un un UD,r -4. ko CO M er rn lin.4, er on on cr on on on on cr un cr er er ei ei er ei E rk4 c) ko cz, Lr) ON c: c: er UI M. "41 1 C4 ( 7 Lf1 Lf ) 4-1 C:) C) r-1 C) C: C) CD 4-1, 14 r-4 $41 4(, 4c. fn ( 4( 1-4 ' C) LO CO fs" (:) (N1 kf) cle LI) C=4 r-1 Ch C) on r-- 3 v-4 V) Lr) ko co Lf1 M (v1 Lf1 ( 1 1 er fs. C) C) V) CO r-- r-- c) C71 4.1) C) U) Ch CO CD ON LO Lf1 CD C1N C:) r-1 C:) C:4 r - CO Ul : ra ra.4 1 QLflQiCfl 4 ( fni en CO ei UI.4, ON cr ON CD CD CD CD c CD UI er Le1 C) c m N ) r-- c7n r-- I"-,. CO ("1 crcilfl c ke, c LO 1\ en er r-- rn ko C4 CD ra ra CD on un ei 1W MD un Ci CD cn er 3 CO VD ra r- nr1 un on on C4 r4 ei ei on eq C4 r4 C4 4-1 C4 ra rq ei.-1r-1 el eg on on cg rs1 rq rl kr) N kr) r-- ko md kr) CO 4 CO CO 4 k() C=4 (11 4 C) CO. (4 ( 4. C'4 C4 1-4 rs: ei.4. 1:4 r r1 r-i 4-1 T r-4 EI 9-1 4C. 4c ' 4C CO 1/) 4'4' 4c 4' 4C 4C 4C IC 4C 4C 4c 111. C) " C 1 r-1 C) C7N v-4 r-i C4 C4 rn CO r-- on r--t 1.'" CO- C (4 f'" 4 LCD UI C:) ri er CD r-1 C:1 C:) T',1 r-1 C:) 4-1 C:1 C) 4-1 C) 1 r1 C) C) (4 C:1 CD C=1 r-1.4 C:4 T-4 r-i C".4 W r-1 r r-i r-i v r-4 r-i r-1 r-i v-1 T-1 r-1 r-1 v-4 r-i r-1 r-1 r v< L(4 r r-- c.; on CO Lf1 4 kip f ) CD N C 4.4' C4 LC) M 111 C=4 ( 1 Lf1 (vl CO r-- r-- r-- cn I-) r-- r-i. 1 L.r) CO er rs- C4 CD er ()I ("4 LO CO r-- on r-4' C:4 Cvl ) on ON C7N rn Cr rn Ik4 N kr) Ui r-- cx) r- r-- C4 1"-- CO r-i CO M 4.11 Ui CO 4 ( 4 rn f'" (4 Lf) 1 r-- rn er LSI Lfl EI er er.4. on er er er el. rn rn er r+1 cr en cr cr cr cr cr en cr on er er,x,..4.,r rn 41 '4 119 Crk c,a cr CO er kr) Leo en r-- er cx). C.- r-- er on cr) er co 4 C) LI) 2 er -4. rn rn rn 9-1 tc.4 UI '4 Lf1 ( 4 Ul Lf1 UI C4 C4 r-1 ( 4 C CO er.4. m 1 4 U1 E-1 4c ril h-1. 4( ril.1(.1(. 4 1$4 U)c: :$.4r-1 un c 1 rn c:$ 'v-1 LP r-- ko r-- c:) cr) r f-- ' CO N C) 4 M 1 1 C) c) C) C3 CD 1-4 CD CD CD CD r4 CD CD ON cn CD,-4 CD CD C) C) CD,-1 CD CD CD ON h4 ra rl 4-1 ra ra rl ra ra ra ra ra T-A r r--i 4-1 r r F4 4-4 M UI 3 Ul on (4 C) r- ra C4 ra C4 ra C4 CD Cn r- ei un on un OD un r- LO CD op on ki 4 IN4 15 C, MD UD eg ud md,i on CN 3 Cn ud CO es1 ON 3 CD r- on ei eg on ei er r- m).--) op r- u) El h4 un r- v) ra CO VD r- un.--1 ra rn On UD ra Ul.4. on on r- -4. co r- un CN CD r- o EI -4..4,.4. er er er er er.4. er er.4..4,..4.,r.4.,r er,r ,.4.,r ul..3 ).-1 Ci4 1;c 2 w lt m f,v31. C4 (.: rl 2 un o) kr?, cr. c) ri ",:r CO r-1 er cn r- f' OD M 4 Ul (11C4C leqc 4. M v ' ra ' rn.ra FA E-I Ch OD CD 3 ('4-1 n CO UI 1 c11 h4 C) co. ;1 c 41 ' on c) un un b4 P4. tnn. ) r-1 Lrjr-1 ui LA cn E4.. Lf4 er c) 4-4 ( 4 C) ) 4: 1, r-1 C) C 4 (:) CD C:1 -. El tx1 < ko 1-t <. N ) c).4 u) fli UI er r-- Ln ei ri en (41 (v1 kr) i :.4, G er,r 3 M 1-4 un c.1 Url 3 OD CO 4: CO )3 1-4E4 EI ra P4 41 b-1 EA r4,4 4,4 P:: -.1, 1-,.1 t.< rl r l rl lä I-) W (.-1 EI ' -,4,4,4 :4 :4 N pa 7 1 C) C) >I C) 41 CD C) I-) P-) C) C) C1 r-) 1-) P4 C) C) C) 1-) k-) k-) ri t) 1-) C) $.1 N b4 r) h4,4 4 M r) r) m m u) r-) I-) r-) :

33 . 4C 1 4' 31 I 41 1X 4' lec 1C 4' fn fn C:) do C 4 rn LI) r I Ch T-4 CM rs. r-1 CM C I fvl r-- ko C41 ON r-1 kl) CO 1 fr) CD r- C71 T-4 r-4 t-i <:) CD C) r4 1-4 r) r-1 r-1 T-I v-1 w-1 T TA T-1 T-1 T-4 r-1 r r-1 T-4 rl T-1 T-1 T-i T-1 T-I 1-4 T-1 i 1.. CX) co -11 r--,--) co,r. (Nl trl s Lrl Lin «.r rn 411 CO Cr 1 rn r) ON r i) d r-1 C 4 r-- co O N r1 ON 1 Cr h 1--- ei co cr ON lek CO CO r7 CO r - cr comr r I rcl COM 1/4 C 1 dr) ra rn Cn CO rn cn Cg CO un ra rn ra co co (3 CO Cr V) VO r- V) r- cv di VD wr 1:4 -.4.,4.,r ,r,r,I.,r,run./. un 4 $-.1 Cr Cs1 do Cr r I CD CM.7 CO (- <X) r-1.7 XII kg),r cr) co co rvl dc) CO -qr csa r-- e-3 (2ti r I r I TA < 4 T-1 TA r-4 T-4 C I r-i 6'7 r-i T-I r-4 T-1 TA T-1 C I 1-N1 r-i r-1 T-1 r-f r-i 4: I% ' : 4c. 4: 1% 3 CD 1 CO.Lr).Qt. r III LO ) 47-1 '. 3 CO T-1 C I r-- 1. r--.o..-4 r" co co f:, T-1 r-i r-i 1,1 1 r-i T-1 ON r-i r-1 C) T-1 r-1 r v-1 TA r-i TA r-1 r-4 T-1..!...I T-1 r-i r-1 r-i % T-4 ON (v) Cr VD T-1 CD r` Li-),-i rs4 (1 Lr) d1:1 dx) M do l CO dc) co rn co co C.4 Ch 's, Lr/ C 7 <Nl Cr Ch CX) r I 1.'4 1s- r I ON on k() CD dk) Cs4 ON T-4 Cr) 14: V) dx) CK) Ch LI1 1. N LI1 C 11 CD N ( LI) r-- r-- rn ))4 (71471rnrcIrrl frirrlerlrrlerl rylrvlcrrvicr frirclrclevlrg ril en rrl.3 CD Ch Ocl on r- rg co,r coun cnvo CM r I r- ui ) CD CD ( I CD r''- 114 ei 1-4 T-A ri T-1 TA ra T-1 T-A ra ra,-) T-I 1--1 TA ri 1--1,1 ra T-1 rg R4 41 U) 1 CD Vir CM 1--1 Ir'. r" (dl ( I.7 LI) TA r-1,w,), rcl CD 1 f CD r-i CS CD CD ON Nl co.-4 T-4 CX) 1-4 TA 1-4 r-i r1 r-1 T-1 r-i TA T r-4 T-4 r-1 r-i r-i CO 171 VID -( r's orrl ) rvl C CX) V).7 dr) v-4 ON 4 1 r 4 V) CD C71 T-4 Cfl C 4 di) CO rn r-- r-- Lo 1-,r r- TA U1 Ch V) Cr Ch ra do fr". ra CO on -4. VD fn on rn on on on.4. on on rr) 1 rn rn,r eq on TA on 1.-1 Cr. co rn III 171 ryl CO rg) CX) V) CX) r-1 Lr) di) T-1 TA C) CD CD /34 r-i r-i T-1 r-1 r-1 T-1 T-1 r-a r-i r-4 r-i r-i r-i r-1 r-i r-1 T-I,- 1:4 NO 4' 4' 4' -1 4' 4' 4C 1 CD 1 r-i ('11 (') 4 1 CX) r-1.1r. CO LI) CX).7 r's 1 1"-- TA r-1 T-1 Ch r-i CD T-I T-1 r-1 w-1 r-4 r--1 v-1 r-/ T-4 v-1 r-( T-1 r-i r-1 r-1 TA T-1 1. CO co..1. r-- r-- co v Cr CD 1 r-- c) ON r I 1 Lrl rcl CD CD r'. CD CD ON ṛ-i 1 )) <V Ch CC) ui TA C I CX) ON C71 r-- r--.11 CD r-4 r-i dr) 1,r r-i --4 Cr CD Lr) VD T-4 V) r-i C I 1 rcl Cr fv1 CM er..a,4. er Cr LO.7 cr Cr LO,...1 c) co L11 CD 1 Ln c:, r-i CD Ln c:, c:) c: II) ON LSI CD CD CD CD 11 1 Ifs4 C`41 T-1 C I TA ei r-4 f I C 11 T-1. C`7 es) r-i r-1 Cs E4 o.3 Nl co in o Ln CO C 1 lf> rn V) r- on r-f o N 41 < CD r-i 1:4 r-i T-1 TA ra r-1 r-i ra T-1 ra ra ra un, h4 un N co CD CD CD CD CD 411 CD 3 r- ra C) CD CD CD C) r- CD CD ci G77 1 :21 1 g:), 'rd r- ei,i L.11 VD Cr rn VD rn E-1 ra rn V) MD U1 ch.4. V),r df) (71 C 1 '7 Ln 41 '"',r ' '.7 '7,I. cr dr) ' '' LI1 cr CO H,.4 Lil LII r-1 CD CD lf) ON,I. co co co co co o In c:, o o c 1 c : r-i r-1 (Nl C 1 r I ( I T PA E-1 E2 I 11) CO A El g--1, R E-8 oa 1-4 oo I D ::;,-9 3 ei' 4-11 oo Li) ON rrl H tg4 c)..3. oo 41 rn c>'. in N F:4 W 171 N CO Q U-I T-1 in Lin oli EI ur) '' ra ra c> co,), C) 41 un 1 OD ra C) ra r-1 E-4 41 '. D 1- :4 4- ON C) rl CD o, ul,r r -un ra eirn 22 (ir: 1-4 1:4,r P4 E-4 41 Bscl Cr.1. 3( m un ra un co CO 3 c< oa OD CO E-g, ,-1 E-{.1,-,4,4 M.-.1 r,..-4 x4 >< ra -1-4 r) W u) M W e-1 E- ;. 41 gc gcgc W / c) ) >4 oc [..4 C) C) g-a 1-) 1-) (I 1") 1") e4 1-.) [..1 p4 h4 G.-) 1,4,;;Q p4 r ) r) W W U) 1:t g-i P1 W oq g-) 1-7 r) X

34 32 AJO PVM1 8-JAN- 9 Cf ) C:, r--.r.) co kx) cp co ei Nl 1 CO UI C) V) r` O r-- c: t::, c) c) cv c) 1 c:) C) 441 H 4-1 r-i r-i r1 ri r-i r-i r-4 r-i r-i ri Itil 4 OD CD CD LID CD on rq c).4, CD VD CD V) CD 3 C, is% Ch CD CD un un on >1 VD un c) r- r-i VD on V) rl 1.11 Ul CO '1' 4-1 Ul 4 CD r- cn.44 CD CD on VD CD r1 r- un un cn CA V) : t:4 mm en Cr er rn rn eq cf. on mm er cr cr ni Lfl C:) (:) <:) r-- c%) VI) C1 (N4 UD N C 4 <Nl N r-1 r-i b-) 4: CI) c> cn 4o.co un CD CD LI) I.-- Lf) Lf) 4-1 CD VD 3 on c) 3 3 cn CO CD un un CD r-i r-i Ch Ch CD CD CD 4-1 C) Ch CD CD r1 CA r-i 1 1 CD r-i CO r-i CD CD ri 4--1,1 Ch Orl r-i r-i r-i 4-1 r-i r1 r-i 4-1 r-4 i r-l - b% OD "Cr -,44 3 Nl on CD on VD Y.:11 3 on CD r-i r1 cn H nn on un rq un 3 C, Un CD C) Ch >1 \ on r- «CM 3 N OA CO cn r-i r-i 1 f-., Ul Ch ON on eq on r- 3 CN r-i 3 cr on cn 1 on r-i.44. cp r-, et r.) rs1.7-1 CO UD CONer (\I CD 1-4 U) Lf) cx)mr- c) tin cp er UD :.4. er er rn er er er.4 en en I. on 44, m.1r.4 er er cr en uin '. ul cr Ln er en >1 I T-1 Lf) le) 11) V) UI 4-1 Ch Lf) 1 un en ko co o't en co r-- 1 U) e.4. C 4 er -44 fn rf) 4.-1 f\1 P. Lin en frl ei rn er.4 Nl e 1 r-i 1--1 Cs1 (\) en Co.] r-i N 4-1 b4. 4C 4: 4: i.1( 1/1 CD 1 f J f 4 LI) ("Nl Lf) r-- on es1 CO 4-1 CY) 4-1 N f4) 1"-- cr) Cr) v-1 N C) v-1 UI c:) U) e 1 T C) C) C: C) C:D C:) v-4 C) v-4 C) Ch 4.-1 C) 4-1 C) (V T-1 r-i r-i 4-1 T-1 T-4 r-i 4-4.1,1 r-i r-i r-i r-i T-4 v-i 4-1 r-i T-I r-4 r r-i rbl r-4 fy) v-4 r-- cx) ko cc) e 1 co V) e%4 r-- cp 1 UD.4. r-- Lf) CO le) CK) CC) CO Lf) 1 e I eir r-- >I N cc) C: f`... VD ft) C) C:) V) «Cr',:t. C) un r-- Ln r-- cp r-- co lc) CO l() r-i On M lc) CD r co (:) U) Lf) ft) lc) en c:) en 1 r-- un ko r-- c 1 1-:- 1 Ch C) C C) Lf) : Ir4 er Lf),. urt -4,.44, urn.4.,:t. er cr er Lr) Lr) er Lf) Lf) cr 1 OD CK) r71 r-- (:) Lf) er r-- rs4 cn Ci Lf) C).a.r Le) Lf) (.14 on cq on rq on on rn ei cs7 N N 4-1 N oq on H C 11 rq h4. 4c 4C 4C.3' 4: -Ic «3' 4: CO CD VD Ln cz, co cp Lin ra ON on c=) Ln os) co 4.44 co.--1-4, r- r- c::, Ln Cn.44 en1 1 ko C:) r-i T-1 CD r-i CD CD r-i r-i C,4 CD T-1 T-1 r-1 r-i C:, T-1 (\I r-1,1,1,1 r-i T-1 r r-1 r-1 r-1 r-1 r-1 r-i r-i v--i r-4,1,1 r-i,1,1 r-i r-1 r-i T-4 T-1 r-i 4-1 T-1. v-1 v-i r-1 r-i rh12 c) 4o C 7 \CC V) Lf) f-s UI) CD CO er ON r-i C 1 ON r-- CK) C 1 er Nl CD. VD >4 N Lf).41 (Nl en ep CO Lf) N N CO C''.- 1 l 4--1 f I Ch UI '7' V) 'r ', I. 1 lf) Lf) CD N M (2) rn Lin ko r-- ON P-- CO v-1 lc) CO CD 1 r-i 1 l CD l. en. en LO k CO Lf) f(1 e 1 m cp m r-- El : h4 er er er re) er er er cr mm cr re) er on.4. Lf1.4.,zr,:l :[...M 'Cl..4. cr (111 [21 ri).44 on.14 en <Nl en en on N r-- on rn r-- I-- Lin,-1 r-- r-- r-- en1 m c:) f I Lf) kc) rn le) to (-Nl Pli er on.4, C,.) er er.ci, f%) (Nl 4-1 N N 4-4 r-i (Nl en en c,1 N 4-1 r-1 f 1 r-i 1)4 W, E-1:14 E4 H-1 E-4-1 II PL >4 g4 ril 1 C) C) CO CO I M c'n) ;4 co Lin CN on II I4 [4 on o 1.11 LI, N 4 M rs m CICj r E-1 LI).44. CD r-i Cs1 CD 3 'Cr C) 14 un cn co H c) e\1 -.1 El TI-1 4,4. ::4 r- cn c) CD 4-1 C) r4 r=1 cp r- un ei cq on c.,.44 ce) Lf) (r: :;) en '.o H 4 C) 1.4 4=4' PI E-1 N3 (72.4 4o co co 1 o) un cv un OD OD OD CO 3 CO E-t Et H Q.1 (x) 1-4 E-4 H r- M H r4-- H 2 Iz u) z z,_) c: 4 g4-4 g4 ril,c, i-1,4,4..1 p4 c) () >-: ic (z1 C) CD I'D 17 C) 4) C1 I-,,--) lit C) C) I-D 1-] I-) I-) 1-) O-1 kl 4 flt f4 f-d 9C le4 e) r) 1 1 u) 1 H 1 1,4 r) I-) 1-]

35 CD <7N U) (:) cr 1,4 Ln 1 r-i,.. 1. r1 CD ' c: c:, cd,--1 c: T-1 r-4 T--1 r-1 T-1 I'D T-1 r-i r-1 r-i r-i r-4 v-4 r-i r-1 I (7) g en r-- ON r-- m Is- 1 CD C I on 1.-1 N. en. CNN kr) cr I - CO r-- 1 I-) V3 OD r- rl c).--) on eg r-i 1' cr)t Lf) Lf) Lf) Lf) Lr) LI, -1. g> P4 (:) 1'D af Li) Lfl Lf) Cr Ln Lrl LSI CM en rn C I.3. on esi cr r-- m N on en c)...c) un co c) cr r-- c> T-4 1 CD T-1 KD CD r-i CD C 7 1 v-1 ) ) C:D (Nl C I ry1 r-1 r-1 r-i v-1 r-1 r-1 r-1 r-1 r-i r-1.r-1 r-1 r-1 r-- c:) m,-1 rn Lf) rn ON C 1 cr T-1 cr m) CD cr r-- CX) rn (-- c: r-- 1 Lf1 cx) ll) C 1 CIN C I CO r-- Lf) r-- r 1 Lin r-i r-i C I C,,1 CO D 1--1 Cg kid CD on cn od on un un Lr) Lf) Lf) cr Lf) CP.4. LI) Lf) LI1 Lf) 1.11 LI1 Lr) cr LI1 LI.1 tr) CO rn rn LIN 'r rn Lr) CM C I r-1 T-1 C I CD r-1 1 r-i r-i C c C) r-- r-i C 7 r-4 en r-- m cr ei cx) r-- ei c: m ei r-- ko r-e c 1 co Cicr,-4 r-1 CD T-1 C:> (:) T-1 T-1 r-1 T-1 1 T-1 T-1 CD T-1 KD T-1 T-1 T-4 CD r-i CD r-1 r-i C:) r-i 4 C 1 r-i v-1 r-i r-1 r-i r-i r-1 r-i r-1 r-i T-1 T-1 r-1 r-1 r-1 r-1 T-I T-1 ' r-i r-i r-1 r-i T-1 r-i r-1 T-1 CD co co kfd CD 11) CD r-- Le) CO rn rn CD (Nl 1/4C) CD CO (:). CD CD C:) CD C=7 CD CD CD Lf1 N Nl CO '.'. r- on cd co cr Lfl rn r- crun CN r- rn mr) Lin ei r-- Ci C 1 ) '. 2 1 Lf) VO C I CD C71 on r-- r-i LS1 co m r - 1 r-f ( 1.() on co co co 4:1 r-- on r-1 Lf) LI1 c). Lf, cr cr cr cr cr cr cr Lr) kr) LI) cr Lr) cr cr m Lr) cr Lr) 1-.1 CO MD OD 'CP CO CO CO on cr cr on rn ep r- oo un un CD Cs) r-1 T-4 on rg C4 CD CD f. t-1 C`..,1 Lr) (Nl Lo,--1 ei,;p '.'. 1 r-- en cr, co r-4 Lf) CD r-i CO LI) LI) CD 1-4 CD CD CD CD CD T-4 CD T-4 r--1 r-1 ID CD CD 1 T.-1 C71.4'. rs7.-1 CD C) T-1 CD T-1 v-1 r-i T-4 r r-1 r-1 r-i T-1 T-1 v-4 T-1 T v-1.4 r r-i r-i T-1. g 'CP Ill CO OD CD CD 1 CO CO CD OD OD I.-- r-- c) Lo T Lin c) c: c) c) c) N E-1 N N N r- cn on cd on on un eq cp on oo md cn on c> md cd cr N on un N un r- Prl v-4 o4 (5 r-1 4D / r- sl. eq rn,--4 co.--1 eq eq.r N c, cp cd un,1 eq cd m) rg C'1 m h4 cr cr szr en!,:r.4. er cr on er 'c1. 'r er cr cr cr.,1. -1.,:i. szr un 'cl. Ul U1 c>" U1 un cr OD CD.41 OD OD co er er on er cr on nn un un co un un c, vo ri r-1,1 (:) Lf, CD r-i CD'.1 T-1 r-4 T-1 r-1 r-1 4C ' ic "14 C 1 r-- r-1 r-1 KD CD 1 r-1 r-1 r-i r-i C71 4-'4 cr al cn r-- en c) cd r-- 1 CD CK) kl) rn CK) rs. r-1 CD (,1 1 ",KP r-i r-i $-) un UI en u Lfl Lncr en en,..2 r-- Ii) r-- en Cs. r-- r-- on on C I CL1-4 UI b4 >I 1 : El i-1 1<4< 4< 4<4< rzi CO c:, c: C7N '.'. L. k Lf.) T-1 cr GO CD T-4 CD C:, 1::> CD c) N.c), T-1 r-1?-91 r-i T-1 r-i T-1 T-1 r-1 (:) h4.2 g ( 3...c) en T Lr) Lr) CO H N ON C: r-i 1 CX) CK) rn CD ON N sr: >1 Lo un c) m) evn c: T-4,---1 cr,--1 rx1 W en en cr Cs cr on c.) cyn co t fl.i h4 m) '. 3 '1' U1 LI1 3 ( VD r4.4 r-i r-i ri ik Lr) N f`, ko Len on cr) en cr Lf) CO r-1 en en Cr kc) kc) CD r T-1 CD CD r-i CD CO CD CD CD r-1 CD CO 1 CD r-i r-i r-1 r-i T-1 T-4 r-i r-i r-i r-i r-i rvn r-- c:, LI) c: en r-1 CX) CD CD CD Lf) CD CD CX) CD CD Lf) CK) Ci.4 kk) k CD CO r-4 1 (\I CD.4.4 Cs4 fs- 1,1 1 Cs) 1 CC) LI) CK) en un en r-- rn r-- CD en cr en rol en cr Lf1 Le) cr cr ei rn cr Cr cr en rn m en N N cr r-- r-- cr cr e N.4.4 cr.4.4 CsI ' 4C 4< 4<4< -I< -1( 3C -I< 4< m r-1 '. '. r-i C-- r-4 CK) Lf) en en.4. cx) 1. Lf) Cs4 CC) kl) en r-1 4 r-4 CD r-i (:) K=1 CD r-i 1 T-1 1 w-4 'Kr C I r-i C I 1 C I r-1 T-1 r-1 r-i r-1 r-1 T-1 r-i r-1 r-i r-i r-i.4.4 r-1 T-1 r-1 cr cr C I en cr T-1 CK) 'CP 1 (=> CD c:, en Lin c> co LI) Lf) CD. CD CD ki) kf) r-- Lrn m m Lr) en r-- es) m Lf) on on kr) en es) az, cd N cd co r-- r-- cr 111 ko CO cd en,-i lf) -.41 r-- N cr c-si en en en en..,r, en en en esi f.1 ( I en rs1 Cvl C,4 C,4 C I ) 3 vo md r- 3.43'. cr Ci Ci N C I Cs.1 H CLI Cf1 H CO CO Nl EI 14 4 r) F4 H II LII 4 MD C) 4 cr P4 C4 il4mk/) PI C) >I 1Q C4 4 4 E G4 Nl 43 CD 4 kl 4 'CP CD r- cn C) 1-) CO t-1 r) CO in 1 rn II (:) Lfl Lf) c,4 r-1 f J CD CO 'Cr.4 CD )7 4 co r- C) fr) D1 1 > [11 1 :4 CD CD CO NOLfl CD h4 C4 on co r-1 Ul Lfl (I) LI) 1 CO r-i CD,1 14 Nl cr.r- un ci eq on on m ul co OD co co co co "«.1,c4 g4 g4 1-) C) C) C) 1 tc r) r) r--

36 KPL KG/HA. 1 C:) fs4 ON fs4 T-1 Lf) N fv) T-1 ).. r-- N U) r-i c 1 en Lf) (:) on c o C> ON C:) T-1 r-i CD r-i T-i v-i C1 ON (:) T-I (:) (v) v-i r-i CD C:) C.1 T-1 co r-- CN cx) (\I CD (71 (:) ON T-1 r-i T-I T-I r-4 r-i r-i T-1 r-i T-1 v-i T-1 T-1 r-i r-i T-1 v-i T-1 r-i r-i t.c) CD.4. CO.4. Cs4 C,4 CK) rn c4) c c:) LO D - r-- c> c> un c> (:) c> c> c:> c> m c> c> c:> on UI Li, CO C71 Ler r-- rn cr rs) f,-.4. C71 CD CC) Lf1 ON CP lf) CX) ' r-i r-- r-- r-1 CX) (X) U) T-1 ) r-- cx) on O NNON CX) fcl C\I CIN C71 CD T-I Lf) K41 (fl Lr) cr cr rn en rn er cr el, rn rn en cv,:r 1.4. cr cr fcl r-- Lf) r-- er Lf) Lf) UI.41 ( ) en 'Cr' M (11 fv K.P C 4 T-I v--1 T-1 rn r-1 r-1 f`l #-1 U) 1 T-I,C) rcl CD Lf) r-1 r's T-I ON f1i UD CX) Cr.. Cr 1 CN4 en Ch r-- Lo 1 Lf) Nl r-- c> c> c> c> c> 1 1 ON T-1 1 C71 (71 ()) 1 (71 C71 ON ) CX) CX) T-1 r-1 T-1 T-1 T-4 T-1 r-ft-1 T-I r-i r-1 T-1 (71 T-I c> (e) r-1 v-1 T-1 ') C`.- fyl CD CD fq CD 1,C) Lf) Lf) Lf) CD fc) N, I'. f 4 C 4 (71 'Cr CX) fsl rsi - rn cr co kx) (7N c> ko en r-- (31 UI (3N (:) un T.1 'r M M C>., ) : I-- CD CO ) ON r-- c> c,1 (71 r-- Ln (...q cr en (:) Lf) Lf) co CO.4. ( 4 co cr en cx) r-- W rs) M :4 Cr UI.4 er cr cr Lf) cr cr cr.41 cf. Lf) er Ln cr cr cr cr cr VI er Lf) L() cr er cr 7,'M c> r-- c> cr (:) ooen rn rn Lf) r-- CYN C1I 1-4 f1i v-i r-1 T'l (34 T-1 T-1 r-1 T-1 9c U) o -1 r-i CA U)en rn ON CX) ON en CO C:, Cr) C71 UI r-i r-- er fs4 T-1 l v-i en C> (:) CA Cr) (X) CY) CY) Cri CY) c occccd ) CC) CA C71 r-i T-1 C71 r-i o ocdoc T-I r-i r-i r-1 r-1 r-i r-1 r-i r-1 r-i T-1 r-i T-1 lf, Lf1 CD fc) C71 CD un r-- on Lin r - r-- rn C:) (:) Un c:) c) Lf) c:) C) LO N CK) cc ON ONN CD 'r r-- en un rn C) k ) UD C31 C CO CO en r-- en cc r-- UI :C- U) T-I T-I kl) C71 CX) CX)le) cr co kc, Ln cr c> r-- ko cr r-- r-- c> co r-- ck) rn -iccrno Lf) Lf),:r cr cr cr cr Lr) ,.4. kr) L11 Lrl Lf) LI) Lr) Lf) Lr) CO r-- cr co cx) co cr cr m cr ft) m Lin CXD.4' CN C 7 r-i l r-4 r C rx1 >4 M : >4 Cil 1.1 ril i- h4 --- () z E-a.-c 1 i 41 E-4 t4 E ) Ic 4c IK U) CD fs- v-1 1 CYN ki) Lf) Cs. Lf) VD CD (:) C 4 CD ON r-1 CO r-4 lc) r-i CIN (Nl, I. (=> cr c:> e,1 c) c.).c) c> r-,,--1 co cp.. r-i T-1 on (:) c,4 C: c:) C) T-1 C71 r-1 v-i CD CD T-1 r-i T-I T-1 T-1 v-1 T-I T-1 T-1 T-I T-1 T-1 T-1 r-i T-1 r-i T-1 r-i r-1 r-i r-i T-1 r-i m cr CO CK) L11 en CN4 CD C) CX) CK) ry) r-- (:).4. rs1 ck) CD r--i CD CD CD CD CD CD (11 14 N ON (11.4, to r-1 r-i LC1 (71 e\1 r-- en r-- en e\ CO en lc) 1 r-- f 4 'CP Ln r-- m r-- I-) 19 r - r--1 Ln C\J C 4 Lf) (:) CK) kf) y-i co un on cr,--1 cc) co (7) c> lf) U) CD T-1 on r-- X X.4. Lf) Lf) sl' Lf) Lf) Lf) Lf) "Kl. cr Lr) cr Lf) cr Lf) Lf) cr cr.4. cr le) 1 /4 Lf) k() un Lf) kf) un kr. un kid.. ko el. un ci on un un up un un on CD CD CD un.--1 III CO N > 4 M i-1 CD Ch on un ko CD CD CD CD T-1 r-i c--1 r-i r4 CO UD I. c: cr CD CN 1 3 cr un LOI rq k. cr cr cr cr cr oo un co cr co V) cn r- Ln csi CD CD CD.CD CD v-4 T-1 ri-i r4 c--1 un on do un r - l. Na. ch,--4 cn V) (ssl eg CD cr,c14 cr cr cr co r- cr cr rn (-.1 OD 3 cn kr) r-i cn,--1 (Y ri T-1 co un c) on CD r- cr un VD cn CP CA r- on op cr on cr on cr cr cr on on un -:), r.,1 cn un cn r-i r4 1-4 r-i r-i r-i VD f",1 'I' CD 111 or N s) r- un un cr Un...4. ri..;r, cr cr cr cr oo VD Un cr c\i 14 H III. CO Czl H E-1 ON E-1 " ' co 1--1 CO CO I 4c VD r-il Orl CO CD rq rn rq r4 r-i v-i r-i CD CD LI) CD CD r...- k. OCA N on esi cr cs1 cr cr un un co r4 fq,--i Lf) VD r- CD ros) rg..-i 1-4 r4 r4 on co cp cp r- CD UD on VD rg rsi CD cr un Un cr, cr r4 ri fq II co Ln ON en II h4 c> cr co tx) on UN Ul fq P4 ts. rn co c)1.-- Ln Le) cn E4 Lin cr CD r4 fsl CD co cr CLI Ln on co i-i cp C'.1 H [11 1/4 1-4 o: 1-- al.-1 Iii [xl cl. r-- Ln c'i (N.1 on c m ) c r : n k c o9 h4 icr r:t4 El fil [z] :1' -zr CO CO M CO Ul N Ul CO CO CO CO CO F-1 g4 E4 E4.--1 ä. r, E-4,-4.--i,4.4 W,- r- X,--1 r-i. 4 1 U) 1 E-4 K4 g4 g4 I-I r-. O4 g4 e- P4 C) ) C) >4 1D to [xl () C) I-) r) C) Å [24 C) C) C) 1-)tan k--1 I-) rp 17 1-) z X

37 AJOPVM1 9-JAN-9 1-] l< U) CD on cy er c) r-- CD CD C:) r-i ON CYN C:3 CD CD CD r-4 T-1 T r-1 r-i Cr) ry (n Lr) r-- 4: N 1 r-- r-- Lr),--1 rn r--,--i,(i) OD er rq CD r- ry ry en P4 1)4 'CP Lr) Lf) CP Lf1 1 1 er T-1 CD ) CD 4-1 CO Lf) Cvl en CX) Li) C:) CP C:) 4c 4< -I< 4C C11 CD r-- 1 C 7 CD C 7 CX) Cs4 1 r-- co CP r-i ) CD r-i CX) C r-i Cs7 T-1 CNI CD r-i T-4 T-4 T...1 T-1 T-4 r-4 r-4 1 CD r-- I', CD Lf) CD Cvl C:> CD CD CD CD CD C:) 1 CD CD LC) LiD Y-I 1 LC) r-i r-- cy CD ON T-1 r-4 r-- cy cx) Lr) u) CD LC) CO r--1 r-- er 1C) T-4 CP CNI er Ln on un CP CP LI) 1 LI) Lf) 1 Lr) er CP CD Cvl fv) Cr C 1 er c:>,--1 cs1 T-1 T-4 rn N 35 4< i-1 4,C 4c 4K 4c 1K Ci) OLO Cs- CC) CD er c.) ON Lf) 1 r-4 CD CO ON CO CX) (-Nl er er 11) C:) CD CD <71 ON r-4 (:) CD r-i CD CD T-1 r--1 ON CD CO 1 1 T-1 (:) CD CD r-1 CD CX) r-i T-1 r-1 r'l r-i CD er cn 1 1 r-4 Cr) CD CD C:3 r-i Lf) 4) r-- r-1 Lin er r-- 1 CD 1 1 Lf) C:) 1 CO CC) kt) CJI. Lr) co r ) C11 1 Lr) CD on v) r-1 3 CP CD '' 1. r"... CP r-1 (' r-- 41 r-- c:, co Li) en.--) cp co kr) CO 1 CP T-4 CD 1 OLO r-1 ('4C) Cr) Lf) T-1 CD Cv) CP en on er er er er en rnerrnencr en.zr CY) cr. cr 1 CP Cr Cl. en CD CD CX) CD CD C71 CNI CX) CD CX) C",7 CP 1 CO CP CX) 1 CP CD CD Cs4 er ry Cs1 1. CD CD Cr Klo r-1 T-1 T-1 r-i T-1 -)c 1c 4c lc 4c CO CD f's1 LO tr) c> r-1 CP CD r-- Lr) Lin co r-- ko er c:> en r-- r-1 CD OLO C31 1 CD CD CO 1 ON CC) C71 CNI C31 C71 1 ON CD C31 CD CYN CK) C71 CX) T-1 T-4 CD ON r-1 cc r-a T-I r r-i q-i er exr Lr) en un r-- v-i r-- rn Lr) klo c's) O LO Lf) CD CD CD CD 1 Li) CD Lf) 1:4 N CO CD-1 CX) CD CD CD C::. Lf1,P LO en '.1 r-- C71 ON r-1 1 CO r-1 m rs) CP <71 2 CN OD en (--..:r eq r- CO CP r- 1 OD cp CN r- cy r- rn un ry en r-i rn l 1 1 C1 en rn en en en Cvl 1 Cvl 1 rn en en rn on en rn 1 1 CP CP Lf) 1 L r-i rl CC) r-4 LC) Lf) C.4 OC) le) CD LC) LID LO C:) CO CM CD CD cr Cs4 er c:) c> LI) ry c) er r-1 r-i r-1 T-1 r-i r I< 4c 4C 4C CA C:) C71 1 1C) 1 C71 Cvl C:) ) 1 C) 1K) 1 r-i r-.- LC) ) Lf) CNI r-i 1 '1 CY1 CP CD Cvl >4 C:) T-1 CD CD CD CD (:) r-1 CD C71 Nl CD y-1 1 r-1 ON r-i r-1 (:) C:) C:) C:) CD 4-1 T-1 (:) CD ON r-1 T-4 T-4 T-4 r--1 r-1 r-i T-1 r-i r--1 T-.4 T-4 r-i r-1 r-i T-1 '. r-1 r-1 r-i r-1 r-i r-4 : >4 CO CNI ci. CD 1 CD r (:) Cvl 1.11 en en LO CX) LC) 1 r-- cp Cp CD III CD CD es1 CD CD LI) C) N OD ) CD CP cn co en,1 ry un r- ry ry ' ) '4N cy 1 ) c> ) CX) 1 1 (1, r-1 cil in c> rn u) rn CNI ON on Lin c> cn co v) c:) r-- ko ON C 7 r-- on co CD LI) LI) Cr CD 41 '4"4' er er er er er er en rn er er er en CP er er er on er er.cr,r LI) er er er er rzi 41 e er er.er en cr CP rn on un un co un en Cs1 CD r-i CNI r-i r-i 1 r-i r-i (NI... 4 Ea i: 41 E-1 ci) EA E-1 H H i-1 h4 H KC E-: 11 > [13 H H cr) > co co co co 1 D,-1 on...1 OD 1 ) en Ii h4 r- OLO c, er co 41 m cp LC) 1.11 ry 4 P4 en co, cin Lf) '4' CD 4-1 Cs7 CD Cr) CP W Ln )) 4-1 CD C I r-1 EI (L1 ori< g4 r- CN CD CD r-1 CD 41.1 r12 cp r- un cy rq nn on rn h4. o< e PL1 E--1 r4 42 er er OD OD ' M co un ('41 oo co oo CO CO CO ol 4 H El E;), r a lä Ea,-1 r-i )-1 r- >< T-I --1 z r- P4 C) V-3 K4.: og rzi g4 g4 g4 p4 c) o c) >4 cp C) C) r) t'd P4 C) C) fr) 1-) I-) H C) t-1 r.4 PLI h4 h ) CC 1-D g4 en g4 g4

38 N Lin 'D N co r- oo oo o c-k2 o opci CD r OD r-- CD CD CD CD CD rwmqm O NNOQ LI1 un U1 CD 111 mocio \ inko ko on un CO 1!1 r- ('- cr CD r- CO P b Q Lfl 1 1 szr r- cp r- on ko cn on ko 4. O4 >4 1 1 on on rn on on.4, on on on.1. Lin Cr 1 $-1 Cs1 CO.CD k CO 3 CD kid Ckl CD Ck1 o rq CD CD CD CD (14 t'-1, CD c: r-- en en clr r- (V) r41 r-i ' 1 T-1 (:) r-i r-4 Crl r : LI) CD Lf) CD CD Lf) CD Lf1 Lrl 1 H N 1 11) CD r- m rsi 1,1 r- Lr) en(.1 CX) r-i en r--.r en en e 1 en en 4 '4 e41 1 (V).zr en W 1CL1 H 4-1 k1,1 C I,1,1 kd.c 1 1 r-4 4-1,1,1,1 4 r-1,1 CD 4-1,._, '," H 'EI g W EI u) E-1 hi 4-1 II 1- g- gc 1--IN M W H H M cp co WO co I 4-1 / 4-1 rkii- COM1111 CD '1 co W en c:, 1Lī) (Nl. b4 PG r i;i : O:) trjr-li Lf) Lf1 1 El- Lr),zr CO cds r11 Lf) Cr) CO (V,A Nl 14 k'..-1 i- ic r-m ocpi-i o NW.2 r-mekie4 m 4-5;2%) C4 C) gc 'r O4 W [4.4,.zr CO CO W rki un co od co ii:c co co co 14 H V-IE-1 4-1O4 Wh1E N >4 4-1, N ö P-D Cf) h1e-4 4,X ril g4 g4 g4,--1 g4 g4 r4>-4-4w 1-pk-DO> 1.-.) At-Dr-D )I-D 1-),-1,-1 g4b1.1r-db4 g4h ) >.ct1

39 -X, 37 1 N Ui V) eg,--1.2,.-1 V) un VD Ui r-1 m,i co CD CD CD CD CD CD.1 s-1 nn <Nl CD r-i r.-i o C4 UI r-1 r-i [-D I 3-1 1:4 C) g 1;: r-1 4c 4c 4c «4c 4( eg r- m co on.-1 v) 3 CNI VD r- en Nl nn ra. CN 9 o e r-1 1 r-i i i it -X -I< -X -X «P4. is " «-1 h4 r-4 VD CO '7' CN.4, CD r- cn r- c, nn ey un r- un (Nl C) On CO er r- cn er.-1 cn W. N nn.4! Cq r-1.4, nn.4, eq nn 1.4, nn.-1 iii ko el,. VD un m un er nl VD X -X -I< 4(. -X p4( 41 1-) r-1 hi 1--1 CD CD nn un un nn nn co cn CD cp hi V3 r- r- CD..-1 er UI VD CN til EI 9 ' un r- OD CO OD VD rel CD un V).-1 V).--1 cr ra OD Ch ra u? 2 t ca? i cr cr VD 1 M' r (/) «4C 4( «4C - 44 B ' 4: «4C -I< 4(..1: «4( EI CD V) CD un er.4, r un un Ui CD CO r-i nn on cy CO r-1 Cq Ui VD CN U, CO CO un 1- r- r-i i1 r-i r-1 1 r-1 1 P4 I «4( 41 4: «4( -I< 4c E-. :2 o «4C 41 c 1C ic op e) vo.--.1 oco r - coun 3 un VD V) CN r- un er.4. ry en nn r- r- CD md un N:r r- u) : n Ch cn on r- cy un un i r-.-.1 cy r- cy V) 1 rn vd r- Ch vd rn un V) r-1 rad, CO 1' e-1 1 -Is «4 4, 4: 4: E9 R. 4: «4t U) eg on.1:ta '.(.1 kio Ln c) r- c> ry CA r-- <V kr) <=)rnkorqrn V3 r" Al C 1 Ui r- m 4 cn El co a El h4. 4c 4c 1-4 4: un r- un Cy rq CD CO Cq CN r- r- r-i nol rq CN ' er Ul CN,CD er co r- cq r- co un CN r -4 r-i 41--I r I T-1 1 ri 1--I r-4 r-i I 1 rq 1 EI b4-1 c11,2 en] ON 3,1 /4 rg h4 h4 il CD VD Ui CO Ui Cg.4! un r- r- er CD VD On (.1N 1--1 VD OD VD (Nl 3 r- nn CD cu, s- CD Cn CD Ch CD CD CD C) Ch Ch CD.-1 CN CD CD cn CD Ch CA CD CD CD CD C3 - u).--1 r-1 r-i ri r-1 r1 r-1 r-1 ri r-1 r-1 r-1 r- vo r-i cn mo CD nn rd r- cy CN rq r- Ch eg ON ui cd un CD r-i CD hi C 1 CN CD C q VD,C, on.3 UI CD r- c o.er VD CN er VD Ln cn r- CN 'cr r-.41 un 1%. g vo u n r- CD CN OD ON n CD CD rn un c n CD un.4, un CN CD on.--1 '.' VD un ) N.C,. '.g...:).. er er er er nn er un er.. m er er.er er er er er 4 rn eq r-1 On ei CD Ch CNI eq es1 eq,--1 CD CO r-1 Ch r- r- cy un r-1 r-1 ON r- r-1 CO VD.4,.4, CO r- er er rn 41.3, m m er on VD.4 er (Nl,--1 cy r-i er r-4 ry.1 W rq cy rq rq eq rq cq rq ci cy cy csa rq r-i C.1 (.1 (.1 r.1 NC.1 (-1 C.1 N rq rq r-1 ri ri r-i rl r-1 v r-1 r-1 r-1 r-1 r-i r-1 1;>i 41 1 EI H E4 a-1 a-1 II 1,1 e-, CO CO C) 3 C) rq co un cn nn II r--- Co Ul co yr) un un C.,1 f4 rn 3 Ui CN un er CD fq C) co er rx1 un en co.--1 CNI CD T-1 Nl r- Ch CD CD CD Ili 41 er r- 41) ('1('1 mnn 4 :': 1 L4 1.4 W W ';3' er co co W co un cy tn c) OD c 4: El 4 E- -1 1:4 14 e4 EI H W i-1 r- 4 rl -1 r-) La P4 1- E-1 g4 g4 g4 cn g4 r-1 1 4: g4 g : '(=.15 1 D,oc C) >4 ol< W C) 1-D I-) C) i'd 1.1 ( ).-) 1-) 1-) 4 C) C) 1..) I) H b4 oloc P4, h4,4 4 1-) rd M M FA 1-4 W W,4 I-D

40 ...1 3c 4: to C) E1 ) rs. r'..,;r CO N- V) 1 N- 1 ',-I C: OLD 131i1 (3) co tol v-1 r-1 to co r:- 1 4 r-1 1 'IP L. V) (V (7 (Nl q--1 r-4 C) 1 CO.4',-1c I 1-4 r-1 v-4 r-1 r-1 r-1 r-4 r-1 r C:) r-1 r-1 v-1 v-1 r e-1 r-1 v-i v r-1 r-1 (9.7 CD Lfl CD C:) VD 1 CO N t) r-- cp ') cp 1 V) C:) Lf1 un '. ) r-1 Ch CO t1 111 (3(3 un rn 1 LI) r- pn 3 CD Nl <Dr 3 3 Ch en I 1:4 cd vid r- V) rq co ri 3 en.3' Ch v--1,4 t1 CD rn un LI1 3 vd un kr) on C) ul ul un 3 on,1 %r rn on un (-Nl on cr er er pn er rl CD C) un nn rn er en er er en rn cr rn.lod El v-1 V) UI crlf)lfl vzr 4 VD VD er V3 v3 vd MD vd VD 9. r- 3 vo rn un -4 ei er CD cr Nl,1 cr P4 C) h4 g4 ei) ON on r-1 Lf) D'1',:r v V) Lf) (3) '4' 1 '4' r-1 "cr Lf) 1 1 CD Cr) v-1 CO r-1. ch ON CD C) C) r-1 CD r-1 q-4 r r-1 r ) r-1 r-1 v-1 r-1 r-4 kl) LI11 LO r-1 r-- ri cp er 1 CO 3 (3,.1 VD,--I C) r--- CD CD cd CD 4. C) CD C) C-1 1, co nn VD er 9. On,4 tin CD OD eq C3,1 er en CD,I (-Nl nn. en 3 t-1 D4 N '. ) N rni r- ) ) N %-t cn cn CA 1.-4 r- un un vd cr er VD er er er rn un er er rn on er 1 rn ei on er un cr er Cr 1 f'l er es.1-3 P4 CD CD V) un cn cd CD cr un en cr.:t ed r4 ui un 3 un VD 9-1 (3 1-4 (3 Ln cd CD k4 rl rl r1 (1) CD 3 vo un nn Iss r- un nn v)!->i Q'? un pn cd c) ul rn ( ) r-1 r-i r-i.--i v-4 H 9-1 v-1 IC) N cn (3 Le) er nn 4. eq tr5 er e 1 e'd rn 1-4 Un r- Ch r- cn r- er r- 41 h4 c> c) CD 1'1 CD.-1 r-i c, rn un Nl nn re) ei esa ei rn r's1 e1.-i r4 VD VD rvi r- to vo V) 3 3 V) 7) t.--1 4c 44 '. (3 er r-1 V) CD Lf1 v-4 r-1 r-1 r-1 r-1 modr.ln c er e.9 C,1 vc) VI) u) 1 esq r-1 4 r-1 4-5( ez co co ent Lil.:1` er cn CD Ul CO VD cn CD cr Ch er nn eq,4,4 er.4. rel vc) r-1 r-- C71 H rl CO Lf1 CO VD V) CA rn co co V) rn e l e 21 rn A1 CO CO LC) LID CD 1 VD C) CO vqr f r-1 r-1 r-1 r-1 er r-- r,1 V) r-- Lf),zr 4 Nl r-1 r-1 fs1 cr -1( 4C 4C ) v-1 4C 1( 4C U) U) «it W CD VD ON r- vo un cn Ch Q,-1 er er r-1 nn ei nn 1-4 VD 1-4 r- c) V3 r,4 er U1 VD CD (71 CD CD 12 CD C71 1 r-1 r-1 1 r-4 CD CD CD r1 - r r-4 r-1 r-1 T-1 1 r-1 r-1 r-1 r-1 r-4 r-1 r-1 r-1 r-1 r-1 v--1 5,4. ko en r-- CD N1 r-- co c) 1 C1 r-1 r- '. 943 er Ch c 1 tr5 I-) c) cz C-4.1 :-4- :- ::: CIP CO 1 Lf1 Ill :-(1.1 - :-4-,1 ) -1 r.- ( ) ei : r-1 r- '.) cx) r-- ON r-4 LID II, r-- L ) V) 1 V) CO r- 4 CO CO 1 C71 er vc) vc) 9. rn Al E-4 er er er en r-- r-1 '. ),:r r- er er er 'Cr r Lf) 1 fvl.4. rn er ko Crl Cr Cr Cr Cr Cr rn er rn er er rz er er er ry, 44 er er co en er.1p :1' rn er) CD en es. W-1 CO 1,c1C ;4 Cr rrl 1 LI) Lf) 1 4 r,1 rn C,4 frl tr, in Lf),4 4 r-1 rel C71 4 es1 r-i r-i rn er er re5 e 1 eri en EI 4( 4-1 4:) 4( b4 ) on V) er CD eq 4 VD vi3' on co 1 r- kto en 1 r- CO r- er co co 1 Ul rn.--i cn un CD CN CD 1 CD C) CD C3 1 Ch Ch '1 C) Ch 1 Ch Ch CD cn CD cn cn CD cd cd CD cn Cn rl a-1 TI r r-1 r--4 H r-1 v--1.e-- HN CO C3 Ch 9-1 r-1 Ch Ch CN rl cn <-4 rn un r- cr5 er V) VD pn cp CD CD r-i CD OD CO W 4 r- r-1 tn vo un r- 4 Lo er VD CD VD VD co r- rq Ch fl V) VD T-1 r- CO un er cn r-4 OD r- CO El N4 VO UD r- rv OD VD r- un rsi (-.1 er en va 'V' VD er en rsi r- er r- ko er cp r-1 r- 3 3 rn 9-f (-4 cr er er er er er er er cr er cr er er er cr er cr,zt cr er er ei, cr un Ul ' k4-1 $A kl ca. On CA C1 eq r-4 r- co un cn ON U1 er ei un V 3 CD 1 V) (3m1 141 vzr VD LI1 CD rn,--1 4:r 4;t.,r r-4 9-4,--1 v--1 rl v-1 fl 4 Prl eg 9-1 r-i f I rl t-4 E-4 > E-1 t-t c:, co 11 CO CO i r-.1 r-1 1 C) co 11) en rn D4 co 41 nn CD ( 1 b4 4 1.,:. 5 öö ' Lrr -: 2 (7) CN E--8 Lin er cp %---i rst cp co < C) 41 un ) 3 ri CD N ri E-4 14 N ' ct cz, %-t (I) P4 P4 er r- un c' ev rn 1.- itr:,:n) r::4:' h4 4c4:O) 1 -dr1). 8i- 114 E-4 4 till er cr vn N ( ) H H PL4 ril E-1 T-1 r-i M i-1 X 1-4 r-- 4:4: 4: v< r< [4 4: ag g4 H v: g'.4..i >4 C) k-d i'd C) C) C) r-d rd P4 C) C) k-d rd I-) t-1,-) i'' X El,,g z 1-).,-) m m u) v vz 1-) 1-)

41 41 e,-1 IC. ON (1). 1..` ON r-- 1. T-1 C4 CO CX) VD CO w-i r-i Lf1. r-- va r-4 CX) r-i -4, C)N CX) CX).CM en Cr i 1 1 C> ON ON r-i C) r-i C) C:1 <71 r-i C:) C:1 <7 C) C) C) CD C) r-1 r-i T-1 r-1 r-4 r-4 r-4 r-i r-4 r-4 v-i r-4 r-1 r-4 r-i r-4 r-i r-1 r-i T--4 r-i 1.' 1-3 CX)... r-i (11 1 CO 'Cr er ca ri T-4 1 C) Lf1 M cr on CD lc) 1 (.1 r- - r- - r-1 (11 m (Nl I-- - CX) 1 I ON r-- M 'Cr C 1 CD CO C)1 CX) LIN C 1.CP r-- un c: ON C r-1 r-- va ca r-i 43 P.4 Cl CO T-4 er fel c fv1 ON r-- r-- co "cl Cl CX) un CY1.4. f, CO.4, Lf1 ill ki) li) r-- Cl,.. 1. k 1-4 /14 cr cr cr cr cr er cr er er -4, cr cr -4, "Cr Lel.zr.4, cr er cr cr er er 'CP cr CO.-a cr er er er C4 Ihi r-i (11 cr cr cr 4r er er C,I r-4 r-i v-i, ) er r-- er er ca r-i UI cr cy 'CM irla al r-e r-i r-i v-4 r-i r-i r-1 r-4 r-i r-i r-i r-i r-1 r-1 w-1 r-1 r-i r-4 v-1 r-1 r-i r-4 r-i r-i b4 1-) $1: 39-1 fil 3.,. 3 CN rl 114 CD Cl C11 C) C)1 CD h. C er f -- CD eq LIN C) CD ) ON r- ) LID 1 m rn P1 rn CN r- 4. ON c c: ON C:) ca r--. er cr ui cr 1". rh r,,1 UN 3 cr kr) (1,1 mrn on P1 41 II MD ON Ch,1 oo rn ei cnm) 3 "4' ON ON c: 1 1 CD 1 ca ca r-1.-1 i r-i T-1 cy ON r'h Ch cn MD cy (-Nl oo kr) C) CD 1. CD CD UN C7 C7 Ch pn r... cy CO VD cn VD VD r- rn.;:r r- oa oo tn ON Cl r4 r'.- Cl UN 3 un r- r,- pn rn PII rn rn.4. P1 rn m m 1 m rn. on 11 1)4 rn 1V1 rwl c.4 v-1 r-1 v-1 v-4 r-4 C1 frl v-1 w-1 C1 r-4 r-4 v-1 v-4 ri fv1 ("1 fil,4 C) f.1 f 3 r-iop1 CDOrnoO ccoorn r-1 r-4 r-4 r-1 r-1 r-4 r-4 r-4 r-1 r-1 r-4 r C:) v-1 "Cr crl rn ON 1 klo er (f) er ry kr) er rn c) Lrf ca O C71 ON ON 1 ON C. Ch CO 1 u-a O CD Ch ONCD lo r-4 r-4 r's CO ) f's "Cr Lf1 f's C) C 4 trl CO C`,1 f`,1 <X) C I 111 frl er T-1 CO c.-a ca ca ca ca ca ca co c) ca c) qlr LIN o'cp CX) r-4 CD CDr C) frl 3 Lf1 ON r-1l r-1 ) ON c ON r-1 C) CO L cx) es1 C) r-4 CO rn ca p4 cr rh 1.1 Vh Ph wr ON pn Ph rn er er cr rn On er i-1 Ui er er rn cr.cp P1 frl P1 Crl rn rn rn M Cl".1MP1 r-1 v-1 r-1 P4 T-4 r-4 T-4 r-1 r-4 r-4 v-4 r-1 r-4 r-4 r-1 r-4 r-4 r-1 v-4 r-4 r-1 v-1.. IK ic 3.CP r4 'CP 1. v-4 3 r-- Lf/ Lf1 1 CO ). 1 CX) r-1 r-4 C) r-4 C) C) r-i C:) T4 C) C) C) r-1 r-1 T-1 w-4 T-1 r-1 r-1 1 v-1 r-1 T-1 T-4 T-4.-4,-1 r-4 r CO r--.-1 ri rn co er c).-4 un c),cr r-- ("4 r`s f`.- fyl CD C) C) C:) C) C) to CD CD (:) 1 CO f's v %JO,h Lf) CD 1,4 c 1 r-1 C.:, 1 VI1 Lf) r-4 Ch 1 Lf1 C) "1' r-1 r-1 er c) 11.) VD i-i V) T--1 f'.1 (11 hl ON h4 M m cr er.3, er er cr cr ul cr.r cr in er.4. i.-1 Lf1 III LIN Lf1 LII u) er un LI1 r-4 /41 Lf1 C) C) LIN Lf1 LI1 er Lf1 C) C) C) C) C) C) LIN C:1 C) C) Ilo r-4 r-1 r-4 r-1 v r r-4 v-1 v-1 T-4 v-4 r-4 T-4 1)4 4: [3.1 3 Co C) r- ca r- er r.. oo r- CD ) rn 3 r-i ui CO CD C.. CD CD CN b4 4r1 v--i r--1 T-I r-i r-1 w--1 h4 Ln o T-I - <l c er O C C P cy r-f c c a c a c, r- CD C) CD cn N Cl r-f rn OD VD Cq cn szr ko UI,3' k. ca E-# 1-4 vd vd Ch un cn oo en er 1 r,'") CO 1.-- ua 41 h4 cr 'Cr CI' er cr cr cr u) cr er u) 4. $.1 un ta) un r-1 un un un ca.--1 ca ca co CD CD Lin un r- un er CD CD CD ' eg CD CD CD 114 ri rl.-1 ra r1 r1.--1 h4 g Hil -43 CD E-, cn R. a CO 1-4 CO g-1 rr C) C Cl i-1 U 3 en crh m h4 r- a in ta,ar (a fel m CD in tn 84 cr P13 w-4 ur) un CN E4 Ul 4 co r-f cy co oo 4: 111 en CN ra CD Cl El h1 i< N O N o c), r- L E.) Cl Cl rn P1 (.1 k. h4 1 ). 1 E-4 rel 41 -zr :3' CO 1: H ui eq tn gc oo co oo '-4 EI vc E4.--4 C4 hl $.1 E4 r1 r-i 4 I--; :4 Ö r) 1 P4 1 i: 5.!: E4 > < >41 r gc Ic r- W.':D 4 CD >- CD g4 Nl c) c) 9-) 9-) c) 1> c) n v.) 9-) 4 c) c) 9-) 9-) 1---,, p-),g p4 r) b4 4: m P-) e-) m m ::).,..1 I-A 1 1 I-D I-D 9-D :2; 1 4 ;C

42 er (11 A4 co c) c) c> c> c> cos co c) co c) c> c) co c) co co co c:: c:: co, c:) co c> cp >I N M : b4. c:, c> c) co co co c> c> co co c) co c) cp c:> co c> co c> c> h4-4( i-1 ' 4C 4C -. U) CD er rq CN1 1 V) CO r Lf1 VD CO 1 4 Lf) 1 1 V) 1 CD er V) TA 3 TA Ct) CD CD CD T-1 CD CD CD CD 1-4 CD Ch Ch 1 C 4 T-4 T-4 r4 C:p CN1 Crl 1-4 TA r-1 r-1 r-i r-i 1-4 T'i r-i T-I 1-4- r-4 r-i TA r-i r T wr m 3 r- Nl CD r- m fq er er CO CO CD er ra <Nl Cg nn rn un co rq CD CD. er CD CD 3 >I N er ra on cn ry r-.c. cn un ra VD 1 rl cn c) Ch co rn on r- co..cr.un.un rn un en en,--1 W (5 CD rq 1.11 r- - cy rn,i r- mo co 3 rq U1 4'4 ra rq 3 r-1 vo un c) rn co co er CD er 3 :C) b4..c.,.c. er 1 er er er er on rn er nn er rn er er er 1-4. rn un un..c er 4.11 'Cr Ui nn VD VD rn rn vo vo U1 Ch rn cn rn rn Ch 1 rs rn cy rs Ch.VD rq.1 VD r4 ch rn ra V, 111 on rn cy ra nn rn-rn,.--1,-1 ra r-i CN1 / 1- ra M. i-1-4( U) CD CO VD 1 on. ry un eli V 'Ul 3 rn 3 Cq rs LI1 rg rs V 1 ri r- 3 cy Ul er rq r--. c) en co cn c) 1 CD 1 1 r-i 1 1 CD CD 171 al T-4 ' 1 C 1 r4 rl ra ra ra ra 1-4 T r-1 r-1 %1 cy vo en Fy..c. rn.--1.cn.c. Ch CO 1,1 r- ra rs rn L11 3 Ul CO 3 un.--1 ei i rn >4 N 3 CO (Nl un un er Cg Lf) rn on gc, er CO CA cn N O CD ra VD CO er ra rn,--1 Lin. OD M 1D r- vo cn -c. en 3 CD V) U1 on uo rn CD rn en uo un uo co nn r- cr, CD CD (Nl ch,--i co un : 1:4. LI).. er...:p.lf) er er er er er er er er er LI) LI) III er LI) Le) er IJI 1 CO CO CD rs rs V) 1 1 LC) 1 1. m m cx) "(Nl co co co cy Lr) 1 er -c..cp Lf) LO 1 P. on on cy cy rn rn nn ra ra ra ra 444-I CNII.4 rn cy ry ri r l h4 4c. 4c. -.i- :. C1) c:.r. 'II ko in cn:. kö c.:1 fs -cr,-.1 r-- sc. r-- cn CO r-i Lf) CD C 1 fsl r's f 1 rs 1 f\1 CD 1 C=> CIN c::$ c=> C> C='. ) On C=> C=> (=> en co c) 1 co co.::, CD en ON C=> c=> (=> CIN c=> C=> r-4 r-1 r-1 r-1 %-1.-1 v-1, v-1.-1 c,.4. lc) LO Lf) f.. kf: C=> er 1 TA r4 1 r-- CO C.q er rn (=> er LO (=> er er,--i er er >4 N, <Nl Lr) er On er CO III 4:= C=> C=> (Nl C 1 CO Cs- Cr) 1/4 1-4 C 1 1 II) er V) er,zr en V) Lf) CD C\1 W VD 1 un t-- en r-- CO,-4 V) CO CD Ch VD V) CD V) 1 fr) VD. co'xn-rn (Nl rn co m r-- E.:4 - :C) t4.a...::...c. rn er er -c.,11. rn on,r rn er nn.c. un. er.,:x. on on nn nn er,, r sc. er er 1 41 >4 [1.1 er er 1 1 CNI 1 1 ori C 4 rs. 1 1 rs rs Lf) rs- r- rs- es.) 1 V) f\i LI"), kip ryl kf) 1/4. ry M 124 els.c. en ry.cr,c1.. 4 rsi t-4 rs1 C N1 M Cr/ C I 4 r-1 C,1 r-i h4 H El : UI E-1 (t) E ' EA )-7 W e- Ib4 II 141: 1:4 H M C. : H Ol g. m co c:). cc) <Nl )4 commm II ::14 ' c Nl rn (=> LII Lr) ('.1 h4 M re c? 3 L,12 cji. -) " Ch LfI CM CD,-4 CN1 3 er Nl Ln 1 3 i-4 CNI r-1 EI 4.1 ld g4 r'. 1 CD r-4 CD 114 ril.c. r-- Lt) 4 CNI 1 1 ::4, ' C :11:" : % 1-4 b4 C) ' 4 Nl Nl.,c. co co 1 co Ln eq Lo 3 OD g4 3 c) W e-i r- r4 r1,1 1") Cl) :4 gc G1 r-i i< :4 :4 I M W :4 M M C) C) >1 CD gg r=1 i'd I-D > 1-) f: 4-) 1-) 1:V C) o,-:i 4.1 /4 g4 12, 1-) h4 g4 4 z I) 4-) m > U) M M W # C) C) ) ) 4-)

43 41 C=) CO C 1 f-- CC) Crl f I r-- ON CO ON (71 T-4,-1 m co cr) (:) r 1 r 1 co ft1 Cr) ft1 ke) CYN c() C) ON C) r-1 C:) C:) T-4 CD C7N C> CD (71 r-1 CD CD C) 1-4 r-1 T-1 C) T-1 T-1 C> CD CD r-4 r-1 T-1 r-4 T-1 r-1 T-4 r-1 r-1 T-1 r-1 r-1 T-1 r-1 T-1 r-1 r-1 r-4 r-1 T-1 T-1 r-1 r-i C)1 r-- r- en r-- cr) co cv en r-- co rn,-4 rn Lr) m (71 C 1 'CM l CD 'r f-- co rv) r-- E-e cr er (\I l() cr r-- cx) r-- ce) co r-- C71 co C 4 1 Cs7 co r- Le) m ON ON r-- (Nl Lf) 1-) r-- co N co r-1 ft1 (Nl T-4 ft1 i r-4 C 4 C;) C'l 3 3 r-1 r-1 C 1 le) CD ft) i 3 Lf) Lf1 rf3 1)4 cr cr.4 Ln Ln Lr) Le) en LI) er LI) Lr) Lf) er Lr) cr er Lf) Lr) Lf) Lf) LI) Lr) cr tr) Lr) Len Ln Lf) 1f) er L() 111 Lr) rel 4-T1,:f ft1 re) LO Crl Lf) cr r-i r-i C'l co,-1 (11 r-i r-i C`, C:3.34 C3N (T) r-- Lf1 cr cr co cr) LI) sci cn r-- m Lf) en co f". f - CD f - C:) cr (31 UI CO 1 C) (71 C) C) C> CO (71 ON (:) ON C:3 ON CD C) (:) ON CO, C) CO CO C) ON C) 1 CYN C71 11 r-1 r-1 r1 r-1 r1 H r-1 r1 r-i 3 ) 1. C) Lf1 C) r-- L CC) Cr) Cr) CD rt1 1.1) C) co (:). co (:) cp cp co co co co Lr) E-e N k() c I c() ON r-- m co co cr Lf) cr en f's C 1 ki),o. Lf1 (71 r-- en 1. Lf) en1 r--- c I C 7 CX) 1? ko en Lr) C 7 CD cy) ) r--- r-e L() co m r-- (fl vo,---1 co Lo co cr en co co c() l I-- (71 r-1 Lf) Lf1 Lf) cr ke) Lr) LO cr cr er cr Lf) kr) Lf),r Lf) cr cr fel Lf) cr Lr) 'O' >-3 CX) CC) 1,:r CO CO CX) ft1 cr. 4 ne) fel cr r-- ck) Lr) Lf) ei C) C 1 r-1 r-1 frl T-1 T-1 C 1 tie CD N1' Cr1 Cr) 1-4 k() ON rt1 Lf) III cr cr fel kc) CY) Lf) r-1 %O. er r-- co cr r--- cx) LO k() (Nl re) C:) N C) ON C=> CA 1 CD ON C71 CD CD (:) CD CD 1 N C3N e f.)1 c,eri T-4 r-1 r-1 r-1 T-4 r-1 r-1 CO 'JM Lf) CX) CD CD 1 CO CK) (=> 3 ) f'. f-.. CD le) r LO C:> CD C> (4,4 C) C) C:3 E-, 44., r-- C 7 C 4 1 (rl CD (r) 1 Lf) C 7 CD Cr) CO U) ON cil cp ko (:).zr rosl fel LO (Nl 111 r-- Ael r-4 4: (2) en T-1 k.f) r--.4' C 7 Cr) T-1 CX) C 7 Cs7 'I' r-1 C 1 CD CD CD Lf) r-1 C 7 CD kr> C 1 (s7 CD cr.4 (i) M cr er.44 rt1 cr cr.4 cr ft).44.4 cr cr er cr.4,.4.14 cr.3, cr Lf) r:r Lf) Lf),zr Lf) Lf) I-) CO CX) er CO CK) CX), Cr, cr cr m m Lr) Lf/ CX) Lf1 Lf) Cs7 CD r-1 C 4 r-1 r-1 r-i T-1 <V Ct. 1-4( (1) CD Lf1 C 4 l() kx) f' (71 'Cr CK) 11) C 1.4. ON r-- AN Cr cr T-1 Cr Lf) T-1 cr (T1 C) CO 1. 1 T-1 r-1 CD (71 1-4=1 CD CD CD CD (71 1 T-1 ON r-1 (71 r-1 CD CD T-1 CD CX) C 1 fs.1 CD C(1 r-i CD 1 T-1 CD r-4 r 1 T r-.1 T-4 r T-1 T-1 T-4 T-1 T-1 r-1 r-1 T-1 r-1 T-1 T-1 T-1 T-1 N(M C71 C 41 Crl (71 1 co co en r-- co Lin co r,1 r-1 Lr) co co co co..., C> r--- ON 1 CK) 1 ft1 CO T-1 fs.- (71 CX) C 4 T-4 U) CD CD 1 'r CD CX) T-1 N C 1 CD r-1 r-1 Cs1 <CM CD r--,--1 co (4\1 ft1.34 r-1 1 r-1 'O' 1.-- ON C 1 1 C 1 C 7 CO Lf) CO Cr) r-- en r-- 1.() C) fyl LO. 4 LO fel Lf1 Lf) Lrl.U. ftl ftl cr ft) ft) fel cr UI LO cr cr fon1 cr cr fon cr cr. 4 ry) B-1 r-- r-- LO ft1 r-- r-- r-- m ft) <Nl A.1 ft1 fs3 fs4 cr r-- r-- cr cr es) r-1 r-4 Cs7 r-1 'Cr r-1 r-1 ("4 rli..-.. W IL1 >I W : 4c EI I-1 4c 4c (4 CO co C 4 CD (71 Crl 1 CD Lf) cr f`, U1 ( 1 1 Cr) C 7 C71 f 4 r-- er co en Lf1 1 C 7 r-- '. ) Ln r\1 ri1 4-1 CO ON CD CO CO ON CO CO 3 ) cn CD ) ) CO CA CA CA C> CO cr '.(X) CD CO CD CO CN CN =1 H.-1 r-1 v-1 H v-1 T-1 b4 ko co CK) Crl r-1 ON Crl LC) Lf) CO slm ':11' C 1 Crl cr r-e cx) cr ON C) C) c:> Nl LO C> C) Ln Ln C) H EN,--1 1 CD ryl CX) CO CY1 (:) ON ON C) C> kf) kc) r-- Lr) en rv) Lr) f() r-- (Nl en en <3'1 ON 1 Al C 1 E'4:, C) 1. Lf) 1 fe) C) T-1 r-1 er T-1 CO CD C 7 C) CO C-- r-- er lf) 1. CO C) ft1 r-4 ke) cr r-- (31 cr r.13 E-1 h4 er m en eg.4. cr cr m en) en ea en en en ne) cr en en m e 1 f,4 cs1 en f,4 en Cs4 C 3 C'l O) E H ki) 1. r-1 CO,zr Lf) Lf) ) l kl) r-- co,--1 CC) CYN,z, C 7,:t. C 1 Csl r-- ra c.) cr $-1 P4 r-1 T-4 T-1 T-1 r-1 r b4 h4 1,c1 E-1 4: H 111 El CO ral H cn 4 II 5 co co CO CO I D 1--1 en e I CO 3 ) rr) 11 " ) [C4 en C:) Lf1 3 en] " 674 f.; I 2 1) ;1:1 2 3 Cl) E-1 Ln,i. CD r-4 C 7 CD CK) so1 (11 U) 1 CO (D N rl EI F.71 I,: h 1 CD C> CD Ill (.71 «zr r- Lel rq cv en rn cp rn c) c) ko H 14 C).(:) a.1 El r7) ral cr ca. co co CO 41) N LI) (-Jo oo oo OD CO CO " H El 4 E4 r-1 CLI (x) h..1 EA s--i H b.1 r- H r-1 H CO I E I -1,c4 P: (LI,z4 < K4 C ) C) >4 < 172 CD C) i'd I-) C) I'D f=1 P4 C) C) C) I-) C) 4.c: Cli 1n b4 4 r"d M M > crl 3 1

44 42 AJOPVM 19- JAN-9 4c (r) CD r-i rn r-- (.1 rn ON r-1 (Nl VD f I CX) C)N 1.-1 ON Cr o' r- rn cd Lr) ON sr cx) ko r-- t>4 CD Ch ON CX) CD CD CD CD ON cx) Ch ON CD CD ON Ch CX) cx) CD r-- leo ON U) CD ON cx) CX) T r-i r-1 T-1 CX) LX> CD CX) Lf) r-- m co r-- en CX) CX) CD UI CXD rn m r-- Lin co co o o cp o cx) ON CX) 111 fn4 Ch cr rn Lf) CX) Ch Lf) r-- rn or-im CD cx) Lf) ()) sr 1 CO (,4 CD kl) v-1 rn r-- CX) C)) CX) r-- C)N LO 1-4 ON r-- co m sr o c: r-- ON UI CX, rn (Nl Ch U) CD Lf) sr sr sr ry) sr sr sr sr rn en crrncr Cr cr sr so sr so m en cy cr On cr sr sr sr m co r-- ko cr k U) cr rn rn cr cr ron rn) cr cr cr fn cr r%) r-4 r-i rs) r-i cr r-i T-1 rs1 :.CD ON cr Lf1 fv) Ch.Q. r-i kr) ON ON <Nl Lf) C:) ("Nl rn 1 r-- cx) CX) f,4 lf) r-- Lfl C) (Nl Cf) rn CD Ch 1 CD 1 CD C7) CY1 Ch r-1 1 r-i C7) C71 CD CD ON r-1 CD r-i r-i CD CD ON ON r71 r-i r-i r-i 4-1 r-4 r-i v-1 r-1 r-i r-i r-i r-1 r-i CD Ol r-i 111 T r-1 1 CD r's- fv) CD CD CD 1'1 C:> 1 /4 Lf) un Lr) c:) C:) C> cd CD rn ey r- ey cn cr CO fni ey on sr CO UD ON CD MD on r--- en LI1 CN CD Lr) r-1 cr rn rel CD kf) CO r-- c=> CX) ON r-- cp CNI Ch r-- Un r 1 cr en CD un Lr) CO CXD cr (-Nl CK) cr rn CX) I-- lid f 1 un sr sr sr sr,:1' '', 1',1' Lf),:r Lr) cr cr cr cr cr Lf) sr Lr) Lr) cr cr cr cr e-3 C) C:> C`. Cr CD CD CD sr sr en sr sr on m Lf) f--. en cr cr rq CD r-4 f`q T-1 r-4 V r-1 r-1 (Nl f11 i1 r1 r-4 U) CD CX) f`l r-- m on cy CX) lf) CN4 C:) N ril LI) ON CD (Nl Lf) Lr) Lf1 r-i CO 4-1 r-i kap un r-- CD r-4 r-1 r-i CD CD CD r-4 (:) CD v-1 T-1 CD r-1 f 7 Ch CD r-i r--1 T-1 f I rs7 CD f 1 r-1 T-1 r-1 T-1 C`,7 r-i r-4 T-1 r-i r-1 r-1 r-i r-1 r-i r-i r-i T-4 r-1 r--1 r-4 T-1 r-1 r-i r-i v-1 r-1 r-i T-1 r-4 v-1 r-i CD r-1 V3 CD CD NO rflolfl CD CD C:> CD CO i.n rn r-mo (\I <DT CD C:7 14.4N C N CD 'M Lf) Lin cr CXD cr kf) r-- r-i fv) CO CT1 CO r-1 CO f--- fv) C 1 CC) r-- fv1 CX) C,") U) r-- (Nl rel CO Ch C71 OD lc) co r-- un r-- r- Cr 1 un CD CK) (\I CO rn r\1 u) rn T.".1 'r Lf) Lfl sr Lr) sr.m cr er cr Lf) cr cr cr cr Lf) lf) Lf) Lf) Lf) Lf) Lf) Lf) UI lc) P-I r-- r-- un en r-- r-- r-- rn rn es1 rn M C 1 sr sr r-- on rn T-1 r-i r-i 4-1 r-4 Lfl r-f r-i fx1 ' >4 : 4C U).CD on Ch rg r-i r-i CO r- r- 3. OD rn1 Ch on cn co.cffl OD r-i OD r- VD CD ', CD on CD en en CD CD Ch CD CD cn cn CD OD CD r-i r4 r1 r-i ,1 4-1 r-i rg CD VD CD ed CD cn CD CO LI) nn eq CD CD 3 on r- CD sr ey oo ed r1 CD CD CD CD CD CD r',1 CD CD CD,-1 N sr cn cy VD 4-1 V1 ON CV N on r- on ev 3 mvd cn r- c'.sr LI) r- nn r- ep C7,-.4 r- s J' un (Nl cy un CD CO VD r -I 3 un on sr. r-i CO CO Cn CD VD VD CD 4-1 C N r- b4 4 LI") sr un sr un un Lin un.:r.3. un.:1. un sr un un sr sr sr sr Le) ko Lf1 Lf1 h4 te, \CP k.c) UI) CM.rrrnLn io'.ctninrn ccwo C I--1 O] C, r's 3.:1' on on v) VD on CO CD r- sr. un 1 CN r- un r- CD OD LI),1 CN CN CD rq r21 CD Ch CD CD CD CD CD.C> en CN CD CN CD CD CD CD C> (V CN,1 CNC) b4, r-i r-i T r-i r-i r-i r-.1 r-i r-i r-i r-i 1~1 r-i r--i r..-1 r-i 3--1 t--i ki, 3 lf.) CD c7. LI) CA 3 LI) r- OD Un CD nn CD VD 1.'7 :1' CD LI) CD CD Ul CD CD Al C> CD CD 1-4 1:4 N cr CD Ch on CO 1 /4 cr Ch =I Cn r-..zi. un v) cn CA ey r- un r-1 r's VD Ch ON r- CD UD nn E4 ;>' LI) cr LI) rs) UD UD CO r\1 Cs1 CD cr Ch r- ON 3 un cr un sr cy on cy.3. cy VD rs1 rq CD 41 E-I h4 4 cr cr cr cr cl. cr cr cr cr cr cr nn ca, nn cr cr cr cr cr cr '.1. 'Cr U") Ul Cr. U") 14") H,...) CO 3 III r co r-.,:i..3. on sr.3. on on un CO UD un,er eq CD r-i Ci r-i cr r4 r-i rs1 fli h-1 h4 :1 El g4 H ai E-4 cil 41 o I '' H cr, II. c:). 3 CO T-4Mi-1 1 N,-1 CO Lr) cn m II 1:4 OD P.1. on CD un un C'4 t4 X 1) % L rjr -li ili.ni L cn E-4 Li,.:1. CD 4-4 rq CD 3 vzffl Ii) Le) cn co,-1 o ey ril 1. r". Cr) C:$ a.i 41 CM r- Iin cy cy on m en ko 1-: h4 1. I Ii E-1 Nl 4.1 sr cr OD CO 4 CO un c 1 un 3 3 CO Tc: CO CO I--i EI E-4 1--I 4 41 i-1 E-I,--4 r-i i-2 I.'" x.--1-1,-.--1 r- Ö I'3 cr) X X i- E-I oz4 : K4 o rxi rzji -i yog W I-D r-p I-) A e..-1 h4 4 ai r) h4 g4 1-D i-? > en o:c 1--) 1-D i-j W z, g4 P4

45 43 1 T-1 P4 1") ci) c:, cx) cx) rn (:) r-1 T-4 T-1 T-4 T r-1 T-1 men (2) C2> (2) (2) C2> (2) (2) (2) (2) Lf) Lr) co co co co co co co co :4N r-- co r-- T-4 CO u) T-1 CX) (2) ) (2) f`4 f" C N 1 CO T-4 P4 Lf) Lf) LC) Lf) u) kr) P/4 m r-1 C2) M fy) fy1 C2) C2) (2) C2) C2) (2) C2) f Q C 4 co c) co c:> co c) c:) co T-4 (2) (2) (2) i- C1) 11c lc 11c CD fv1 ON CD er r-- ko r-i r-i,r LI1 er T-1 (2) C2) (N8 (2) r-1 r-i T-1 r-i r-i r-i i-4 T-1 r-i r-i r-i T-1 r-i r-i 1 YP fy) T'l CO (2) LI, (2) UI Lf) (2) (2) Lf) ci) N er r- 1. on oo eu es3 1. 'q' '.o [1.1 CO CYN f',/ CD en. -1 CD OD CD <L2,2' ' i ON h4 fv1 fv1 er er er er er,:r,3.,' er en,-) co co \C) ( 4 c:) ca CYN C,4 f 4 C:3 ("Nl C,Q CD co er CL: r-i r-i T-1 4 4' 11c ic co cr) rn cn Lf) ON ON CD r-1 c:) r-i ri - T-1 Lr) er fv) 1.1) CD CD CD CD CD CD Lf) 3 3 er C 11 fv1 CD UI T-1 T-1 m er m er er er co er er co co co c> CD CD lc) CD CD CD cc co r-- C Q Lf) Ui r-- m c> r-- T-1 T-1 1 en on f 4 f 4 ( 1 Cr M er H. er r-- ff) CD T-1 CD CD 1 r-1 r-i r-4 (2) C2) 1 ri f`,1 1'1 C 4 (V r-j T-1 r-i r-4 T-I r-i r-1 r-i r-i T-I T-I T-1 r-i r-i T-1 T-4 UI CX) T-1 (2> un r-- (Nl co r-- r- co Lin Lf) M C- Lf) M M C=> 1.11 Ui (2) C2) 4:2) C2) m Lf) :12) UI 1:4 N T ) r-1 1 CO en er er un m '.o u, r-- cr) cx) co kr) CO f'i on UI YI' 1? M OD U) er cq r- H MD er er Lin co er co r- on er on un ei on r- ) 1. on on on on on on on on on on on 1 on on on on on on on un un er on un on h-1 H r-i Nyk. r-4 r1 r1 ("V kj) V) 3 CD 1.1D CD :::r (Nl eq er CD CD on eg CD r-i r-i r1 III 1=4 1:2) C... C... (Nl C,7 >4. CD CA (2) (2) M r-i r-i J-1 r-i : ic 1. r-i k. 1 V) Lf) t",1 C2) 'Cr 111 (2) 122) C2> 1 1 r-1 (2) 1'4 ON r--1 r-i r1 r-i r1 r-i r-i r1 41 L/1 C2) M C2> (2) M f 1 1. CD CO CY) T-1 r-i C2) (2) r-i r1 r1 r-4 (2) r-i (Nl r-i J-1 C2) T-4 (2) 1 r-i r-i >I er co ei CD 1 C7 r-i nn on CD on un on rn 1/4 3 k. k. r- CD CD CD LI) CD CD ei 1 C) N CD oa on er c n OD on,--1 ev u) [..-- N CV 12 k cn er N ov. un cn CD CN LI) on 1. 3 cn VD P.4 rn r-i cn CD on un on eu CN CN Ul CD ON OD VO CD r- UD cn eu r- on CO CD Ui un cr cp E4 H Iil b4.zr ocr.z1. er er c/. 'cr vcr on rn cr cr cr rn cr cr cr cr on..i..,:r cr 'Cr 1.cr cl. cr cr P B21 oa oo vo er co co oo er.er on er er On on Lin un co un on eu Ca. H (-Nl H,- kid,--1 r-1 f.1..._.. h4 CM E-1 ';41 r4 E-t U1 E-4 H H i-i 8-a h4 II CO UI H cn co co co,..1 > CO I N k-1 OD Ui cn on n b4 oo 41 en CD Ul Ui C,4 h4 P4 nrs-; öö' 1-(31,- 2 t% il cn El un er CD ri C.4 CD cp C) 111 un. -CY1 CO r-i CD esl,-1 H 41 MD 1(4 r- cn CD CD CD 134 r.72 'Cr r- un ei ei on '1:-:, Cf:Y:'1 1% '1-4 4 (3 er P. H "" '1 CO CO o un c.1 U) CO OD CO CO 3 CO E-1 T-1 ri, rza EI.-4.-1,--i H C-- l'd x h- E-I g4 ' 1- r g'4. g4 [.1 "-I g4 g4 g4 g4 g ,--),-),-) 1=1 i-).-) ii,,-.3 1-D 1'D 1-7 k-) O t2 P4 17 h4 i'' h4 1-a 1- a WOI>cia 1-IM rz4i-a 1--JhaP

46 VIRALLIS ET KOKEET AJOPV M18- JAN- 9 POIKKEAMAT MITTARI N TULOKSISTA 4c 4c lc 4c r-1 ffl CD co CO Lf) T-I T-1 CD fr) CD Lf) CP Lf) T-1CD T-1 ff) CD CD r-4 4 tx] 1I 1 t4-4c 1=4 ' 4C CCC 4-1 \3 r- uo CO cp r- OD CD nn,-.1 VJ UI r- CP cn e I g % T-1 r1 4( 4c 4c 4c 4c '-Ic «1c 4c 4c III 4c -1c -1c 4c 4c 4c 1/4 M CO.---1 M.: 1 CO zr LIN r--- 1/4.--1 ON Ln eq co Ln co co CD el. III.zil M CIN N kr T-I CP CNI rn T-1 ey 1 rg CP rn,--4 m r-i -4 Ln c r1 l'..1 LI, 1/4 1 i i -Ic 4c 4c -1( 4c -K 4c -ic 4c 4c 4c «4c -Ic 4c (14 4c -X ->c is 4, 4c -K 1-3 1/4/3 r-- T--1 C> N 1-- N C> ON CO ON ON ON D 1/4.--1 M CO CO N Ln es1 en m -4. ON c E-4 VO 1 ( -1 CO eq 1"1 1.;1. C\ 1 ON N ('' T-1 1 C> ".4. N 9-1 N C> M T-1 Cl) 4C «. ic B ' ic 4c 4c 4c 4c -N El C> r-- LII M III N r- L. L re) fn r-1:)c1f)n rsdr-irs l'-'- :3' 1. T-1 t T-1 T-1 r-1 1 r1 r c : I< -1c Ic IC «4C 1C I:14 K (V UD %I. r-1 1 CD CD rl CN nn Cr 1 r-: kj) m CD T-1 CD CN LO C.,4 rs CO LI) rs lrl rn rn 1/4 r-1 III cp Cg 1-4 CP en rq M r:11 Lri LIN.4 un r-1 r1 T-1 Cg LI) (J) az, I III 1 1.3c 14.., -1c 4c 4c 4c R. 4c 4c cn oo un m Lo eq,1 rn es1 1/4 rn T-I CsI ' er (Nl LI1 un rn CP r1 ri m ¼ CO 1 1 I >c ->c 4c Q\ 4c 4c 4c 4C ic -1c 4 4C 4C. 4C 4c 1/4 N 1.11 r-1 fr).r.iczr r- co N 1-11 r1 un un 1/4 rl rq Ch rq r-1 r-11 r-1 1 r1 1 r (N 1 r I ' C C ' -I< ' -I< -I<. 1c T-1 Lf1 (Nl LIN r-- c: Ie.] r21 1 Lf) rs CD rni 1 1 ki) C',1 ri C\I CO CO rs. lo i- CD Ch Ch Ch CYN Ch CIN C. C71 ON ON (:) Ch (O CD 1 C:) Ch Ch Ch CX) N:r CO 1 Lr) rfl T-1 co r ) LD rcl C 1 CP rf) CP LOON CP CD 1 r-- r-.4 te) vo 1 r-- ( C 1 (Nl LID Lr) Lf) on (Nl rn1 (Nl LI) r-- rs- LO T-1 fcl cl' r-1 Lil CO CX) rs '. l l C) (Nl).-:r) k.r L f1 1 C:) (I) T-I L CO '- r-- r-i m Lr) 1 Lr) Lf1 rq l r-- LO 4. CO N er Cr 'Cf. ".I',:r m rcl r-- l 1-4 CP.1 r-- c::. (S1 CD rfl 9;r en.4 CP r-1 CP Cs) Lf) CO rs rs rcl rc) CP o' 1 Ch Le) '. ( Ch co LI) 1/4 'I' '. 1 cl. CP r-- en1 r-- r-- Ln (Nl r-1 rcl r-1 r-1 f" 1-) rn rn (Nl en T-1 ( ( en en rn en rn en rn rn en en on en m rn on rn m en en I I I I I r-1 r-1 rl r1 r1 r1 ri r-1 r1 r1 r1 r-1,-1 r-1 E-1 E-1. 4c. r- Lo -4 <Nl (.-1 rq rsi C31 M.4. co,-1 T-1 ( CO rn,-1. Op UI Ch rn H rs-, CD III ) M CD Lf1 LI) <V h4 4 ( ) Lf) LI) -4. CD r-1 ("Nl ( cl. rx) Ln,o3s-ic)c I c> ra) 4 '. I-1 ': r- cn CD CD r-1 CD OA 5.11 :1' r- LI') cq c.1 rn rn 14 C) ',:r 124 E-1 5x1 5:1 ;:r.4. ) ) C1 CO 1.11 rg 1 ) ( ( CO FA rs1 t- E-1 " 1,-1 t',,4 C, E-4 t< K4 41, KC g4 g4 g4 C) 12 3 C) >-I gq4 41 C) C) 1-.) 1-3 C, I-D 1-D 1- C4 C) 1-] 1-) 1") Fi f") 1', b4 1-)

47 O h-1 4c 444c 4c M V) 44 4c 46 4c 4c 4c 4c 45 I ~1~ 1CONWM 13.4 W CA.4.~4. kown N WW.-iill 13MM WC:AOC:ne Me,4WO commoin M CAMMW..-4 I N NNMNM r-commo MLONNN lowomw W MOOLil co,oes,,m. en.o.... che-..en. r... 4 m,o,enin,._.,-.. enenmenre, c.. enen,men,,,o. nien rnm.,m rnen,rn wc, mwm,... en., 2,..en mes.rnenm.".. c,,..3,),4,1,,,( #-1 M ONNMCO ~ONO MMOU11. NMMM M 3M3O MMT-111 OCOMM 1 r-1 s-1,--1 1 ~NON MUIMMM NMOON MMOMO k E-415 MrAr-le":r N ;1.1WM 1M Nr-IM M c-14 CAMillOM.zrNMOM MMNON '.3 CO cr).4.%4., azr e-.1 N 1.Wl WWM" res1 MMFAI~ N.J'InWO Lc1 M N C> Ln N ON t3rt en rel ON r- C> ON ",:l. C4.' IN N ON C`r1 CO CO 1 en C> C> ON ' ON 3 ON 1 CO 1. C> 1. N CO CrN ON 1.' cn co m al ce, on..co r- En C I LY1 CO N '11' C4 en en En.r ei en oo ei En -4. r-.--1 on co co o c> co c> En cl ON OD &-3 En m En r--.4. o-,,--1 r-.4. r--.:t. oo m.4. ei en Ec> oo Eo -,4. en. Eo cr, en -4. r- en Eo (4 44 c: co cri r \I c r n u, r I 1 1 '. 1 al oo.4. cn.4. ei co Eo en..-1 r- en En , 1N N N C4 1 CNI 4-4 v-1 C4.-4 N.-1 C4 IN N tsi r-i.-1 En ei ei en m ei ei ei,---; N eicninnei Neicocoko mcokokoo onewoo. M "1,4)1,-;.--4~4 r E-1 «4v is U] U) 16 [Li C4 N CO 3 3 v-1 v-1 en Ero ED ei 1. 1"+" 1 ON 6-4 Cr) '":3' C N CY1 CDONONCYNON ONONCDONCYN 4:;1 a) c> an eri cre 11 co to al cy) CYN CO 3 4, ir) av.--1 En.4. N ON r-i <Nl '. '3' cn 111 v-i CD en LIN C> N III in 3 C> Y-- 1"-- ON P3 v-4 En.4. ei En Go En I-- En 3 C11 1 CO C> N ON C> en 3 en.3),-1 cy1 en /t4 1 v-1 en co Eo En En ei r- oo..-1 co m Eo Er> r- m ei en N N En on r En En E-4.4. '3.'3r en en m.:t. en 'Cr en.zr. -zr , en.4. en.4..:4. cr.. cr en W4-1 N ed N 3 r- co c> cel en Eo.4, r-.4. Ec> Eo en r- en en oo CY1 111 Cr).' cp N en en.--i en ei en..4. Crl C`4 C4 a-1 N N.-1 ir-1 4,1 ei en en ei.-1 en CO El W E ef rz C VN N N v-4 M N v-1 In ON on r- to en.--1 rsli r- ON 'Cl 1 ) '3' ceb CO ce, co cr-, co ei c> ON 1 ON C> crt ch c> 1 CO cr, cr, ce, al 1 '1 1:4 ic1 g--i.-1 v-1 r-1 a-1 r-i v-i E--a H N ":1' CO '47' ON ''.-1 N.-1 ON r-1 N l M (.1 "cr 9. r1 En ) En r- 1 v-1 3 en ril < 1:4 r (C) '3'. r an o) en.4. En co cr ei ei en en.zr r- cr..-1 oo r- ( N en tf) t--i e... En En En ei en cr. m r- ei 113,z1'.' N -:r co r-- En ce, cp r- 3).. -,,.., szt, -.., -,.,.. tel.. -, -, -, H 4i.-1 $.1 [4 CE P4 N '3-4 11"-- co En ON 1 r-i 3 en en.3. 3 r--1 '3' (Ti N N CO ',' l 141 En P3 4..:34.4. m ei en r ar r-9 C 1 C 1 C1I.-1 en.-i rn en.--1 r-1 r-1 en 1-4 E4 ON El 3 3 r-im NIG-1 II 1CAM MO N co En '3' cow m co En En 1:141 mcov-r Enin (TEE+ En.4, Ct,--1 (\I (1) i.: (21 En on CO Co 1'1,.-1 E-1 Nl f=4 NO1,--1 W NW -1. NMNNM MM1 M EIWW.=4",zr MW 1-4 M ei 1333 ) )3 H (-11<E-94 WB-11E1v-1 >4,--1 v-1,1 r- tli til $--1 E1,,(4 141-%4 41 r4,< 4 1-4: Wip /,., 4,,,) c),),-)n,),,,) Ht-3t )M oz 4M COM>W-.1 1-IMMI-3 -) 1-.) MUll

48 46, Q (7> I -.- 4c 46 ic - ic ~1 r4(vom 1MWe-1 (4.TWMO MW33 NWW 3M3 MMOMM 11M w-1 i-1 1, 1-2 a3 11 r-1-4,-1,:r Nl-II-1MM 1".41 M1 c1"mmm 1NWT-1 NNMON 1,(1'1NNCV 3.4'1W3 W(NIWN"cr OMN1 r-inmwm.-41.1niw W 9-1 1(gq:PM(71 NCOM.:(N COM.-1~1 MWMW.:r WWNWN w-1 M.:11..g.cr,cr.4.' ' qz?'"imn.(r.zr"g":1 W cr"crer.g cr 1.(1.4.C1"cr >.-.1 2'(-4 "O'cre4.1r.73NM r-i.gring2,:r Mr:IG/MW ill.ar4r- N N C4 CN1 u-1 C4 r-1 r-1 T-1 e-1 C4 r-1 C r r-1 Q (4(4 r-1 r-1 w-1 r-1 M M C'4',1l11 11q4' 131W <=> (:) C: CO CD 1 C::1 1 (:) v-it-1 M M 1(VMMW (NIMI-1''g' Mr-IMMW r-1nn '. ' MMN.(reg T-1 W.WWMW NMOMN MMOMO 14 MMMMM MM.:I'MM MM gim.(1' w-imncow cr M C4 C:, CO 1 6:> 1 <=> <=) 1 r-1 r-1 WWWWN.1-V MOOM MINWMM ' (N1 M 1--(NIMOW N MM~I'M M M M (-1 MMCVMM NWI-1NM 1.:PCOMwr (9W/1M 1 (4W N,--1, ,-1,1,4,1,4.--1,1, ,4-4,--1,1.--4 r-1 r-1 M 4( 4( 41 (9 '.)3 3.(1, WW.NWMMM NO,-1" r M (W,--1 r-1 r-1, r-1 r-tr-it-41n MMW ~1111,(1'1111 W.WM1COM MNOq(P Ww-1.~ MCVMOW 3 WNOMM T-11NN OMMM,g1 MM.:PMM MM.(PMM,:r(VM.(rr-1 N "1.,(1"4"cr WW(s~ 'g'n'ocv'wr ("4 "9-1 M ( 4( OnalNal,r, w-41-ihr'.n NN N MMMM 3(1 i )33 OM 1111 C A %;MONNM 1- MN1 CVMMMO NO 1\ rvommn )311)I-1(1 MM ) ONNI!) r-1 '1 r-11 Ww-1 'cr 14.4 (11M.:1.4',(1 cr.~.g.,:r,1' (71=r,z. 7 > $ ~, MOMMO N (Vr-IN.-1 t-v (N1.-1,-IN (NII-1 N ( eq. M. tzl m l.(r(ii-1 NO w-1 15)) '(4 N Iz31 OMMWO 1 M 1:1 M 114 e-i r1 rl -4 tirlgs. M M Nwill-1=.4' 1 11N6 M M 1NMW IN-N M M W (PMW NO rn El 5-4 rn ko Lrl al..4' ko s:r kl) fn ei "I' Ln kl te4 zr zr zr,zr,;r zr.,:l. t(lcrtn 3 > 1-4H 8.4 Mr-IM,-1 '1 (11 e-1 E-4 [4 ('4(4 r-1 r-1 CNICNI (V (4.-4 ih4 H1f1 > E-4 MR E-4 W H, M I E I-1M cow mc,m m mr4 -n-w-1 inin c'.4.c 4,41 II COMMM 14 che-4 M wr.-1 (43 OW M mmr-ic,n r4 EI 14 ggko ' r- o c> -f U) szr Nme Icslm < rn D ( r Dn k c: o) H M C.,:rN EAWW.a...cr MM MH M (-VMCOMM :431:.4E1,-4P1 WB-1E-4.-1,1.,1h2H M H 1") M W h-1e-1 4: 4 " -"11, 4:4 ( M 1 :31 >4 IMW 4- > 1: )14 1-"JI-J 1.7 HI...I"I.-1 N Me-)1:4 g r-3 1-) MM>M$-1 14t4gCe-) t-) 1-)MM MM3

49 CD ON 47 I ) f3-1 CO en r-- N o o CT) CD 1"--.z:1' C Q CD ON T-1 Lf) (X) CD ON ON CD o s CD M T-1 CD ON CD 1 CD CD CD C71 r1 r1 T-1 - r-i r-1 r-i T-1 CD I'. CD li) CD kco rg- C) er CD kd) CD 1.13 cp CO C71 CD CD LIN LIN fv1 CD CD CD >I N 1.11 r- CD.-4 N UD nn CD 1. T-1 CD LIN r- od el,,--1 un O 1k er CD ON rn 1. CD r-4 r- er un Cn ON T-1 : MM M 'Cr en en on N er rn on AN ':11 '1:11 szr 'cf. rn >I,.... Lel Lf) C) Lf) Lel C) r-1 f`s CD C 4 CD v-1 f Q CD CD N en OK) CD C Q N c:, CD Pi r-i T-1 T-1 T-1 r-1 c-1 T-I r--1 T-1 T-4 T-1 4c «'4< 4: «- co N ON CO 3 N rn,--1 Co er r- en en Nl C c ke) er Cn 1 vd r-1 LIN On on 1. 1-n r-i C) CD Cn c c Ch cn CN CD 1 CO ON 1 :7) CO C) OD CO Ch Cn r- CD CN cn CO CA Cn CN c 3 nn.-4 r-1 ' r1 r-1.- r-- m 1 CO r-i en M 'CM en CO N en en en er en On 111 C 7 LIN CX) CD LIN CD CD 1 >-1 N r-- c:) -:14 Lf) Lf) er 131 C 7 r-1 C 1 on r-- en er, go, Co [-- en N CO Ch r-i CO 'r M ON ON CO srli. r-1 C) CC) ', 1' C\1 r C71 1. C 4 CO Al Lf) AN rn cn C) r-i l Lf) CK) M f - CD Lf) CD : [c,4 'Cr,:r CP en er "CP ';1'.41 mm er en,p en,:r.7p en er er M Lf). get, er Ls)., 11 Le) 'sr frl >4 i_l Le1 Lr) en c\i en,--1 3 ON C 7 Ch ega en rn Le) up CD 1.11 UI 1 UD rq l eg er er on en,- N PLI MMNNN ~1 N rg r4,--1,4 Nl r-1 <V Cs4 C 1 w-1 i- CO CD T-1 LIN C 7 CX) LIN CD le) M C 4 CX) r-i 1-- T-1 M CX) CX) I."' 1 N r-- N rk) c rkl 1 Lr) en on CD N Ch ON CIN ON CD Ch ON Ch ON ON CD 1 C:) CYN CK) Ch ON ON 1 Ch CD 1 CD C 1 r-4 T-1 r-1 r-1 r-1 T-1 CD r-i ON C--- CO 1 CD C 1 r-i CX) CTI I.- CD T-1 T-1 en r-- co Lin co cx) CO Lf) M C 1,,o r-- >4N r - NID CO T-1 ke) CX).:1M CC) r-1 r-1 1. CK) C I C 7 CD CX) CD CX) CC) k.c) CO 1. r-1 en er un.14 rel M (2) Cn Le) kc) er cc) ki) ) kd LI) er r-- en Cn en c) lid C\1 \C) r-- N r- on en c) N 1,-I cd Lf) :(:) h4 er.14 er go, er er.14 er ger er go.:i.,:r.: 1 LIN ',:r gor er er ' 1,;11 go er Lel Le) go un un er o- 1 c CX) CD cc) CC) r-- Ln er on rn cc) en C) C) C 1 Lf) CD,P,1.1" Lf.) Lf) CD eli f I C's) C 1 C'1 f 7 f 4 C 4 T-1 r-1 T-1 r-1 r-1 T-1 T-I C 1 r-i C 4 C4 C 1 r-1 T-1 C 7 r-i h4 Cl2 LIN m c:, r-.. C),r r-i T-1 <Nl CD C) r-- Nl 1.:1' I,- 9-4 r-1 C 3 en r-- rr) t. r-- M ON CD 1 (:) (:) T-1 ON CD ON CD C) CD 1 1 ON 1 cp cp r-1q-1 1--I r-1 T-1 r-i%-1 r-ii-1 [2.71 C 7 LI1 C-,7 LIN LX1 r-t C 7 kid r-1 ON kr, ON kir) f- C 4 C).:11 ON (:) cf. er.-1.:1 h >i N er,-1 en (7) N N CN1 CD Lf) ON <X) <31 ",:71 k 1 r- N N r-- N.C).:11 NID f`q 'Cr \XD Lf) CD 'Cr M Ln r-i en r-- kco Le) lc) r-1 k. CX) CD C 4 I.-- od r-- en rn er r-- lid CO 1,13 CrI es4 en c) en co El : [4 er er er en er er er er mm "r' ft) RI4 rncm.zr 'Q' 'Q' "Cr en rnen en "r'.:r cr.:1, "cr fr) ril [xl o-- nn rn nr) rq eq Cq rq rq T-4 1. e..4 Cs7 VD VD UN 1-1. r- VD r-i rn k.,i IX) le, ni Vp lip ' h4 E-1111 WF1 ) EA &I ELI c-1 II P4 en on nn N rh rn en eki N,-4 eq N T-1 C.4 N (J N N ;-4 m w cr) o co co. ). I D e-i M un CN en H N4 '1. co Exi Ir C=".,121 c» El m er c),-4 rn c) N un Co Un co er ec'. h4 r4 Lel m c» a),--1 c) N Ln en c. Ln en Co Cpw t-4 El rx1 l c< r- ON CD CD -1CD P4 rx.1 CP r- m N N en H,cr, ell W W.;:r cl, OD CO 1 CO UN eq un c c OD CO E 4 E4 ra PLI W 14 4 E,--4,--1 Mi-2r.--,...,, V C) 4 i-d in4 m #- E.c c,c g4 g4 ö r- 1 z c: g4 1-4 g4 g4 r-- r.d C) >4 orioo t P4 C) C) rd t'd '13 C) P4tD4 4 1-) (Jr) W 1-4 rd r-d r.11 M

50 48 4( 4( co Lf) 1/4 CN1 L N r L. 111 r- szr kr) en co CD ce> O CD c> c>, CD c> c> CD c> O c> c> N H r-1 H <-1 H <-1 <-1H H r-1 H e-1 t-1 H M O N r- c> N en s CD rn H m Ln m GN zr cr, r- co rfl r- N en cr ko r- c r- o C> en 1n co k.o N N Ln en en i N Ln 1-D 19 3 LO r- r4 CD 1 rs.1 H 1 r-ihnon 3 H CD en cn en un un 11) LI) Lf) Lf) LI) Lf) Ln Ln Lf) Lf) LI) LI) Lf) LII Lf) in LI) LI).4 Ln Ln Ln Lntn Ln en en.cr.,z>, en en if) cr en un esi <-1 <-1 e C> <-1 (n.1( U) N 1 3 N in 1 VD C>,--I Ln 1n N o::> ko H 1 3 C> 'Cr :1' Lf) N en ev C) c On c an On 1 On c C> C> On On C> On an '1 '1 C> 1 1 C> C> CO ON C> N CO 3 Lf) LI) Lf) CO en rn 1. I"-- C:> CO C> C> C> C> C> C> LI)..N. CO CO,.-1 C71 1/4. 'I' S CO. Ln,:r. en s N LO CO Ch I-- -- en Ln N s rsi cosi co cn 2 u-, N,_, (.1,,' H N N Lf) en r- en ko Ln en k.o c> - r. en co c> co kr) s Cr>,--I 1.() c3, i(),:t. Ln Lel Ln -z>. >. -zr, cp -zr, cr szr In Ln Lr> zr Lin c:r cr en un cr Lin,..] Lo kr) lp cr \ Lo Lo cr cr en cr.:3, m en cr Ln l. Ln Ln CN N H 1 N P4 <-1 r- <-1 N LI) N LO,-I in r-- co. o en rn rn N OD CD r- CO N Lö N 3 CD Ch Ch 1 CD Ch 1 CD Ch Ch CD CD CD Ch Ch CD Cr) CD 1 1 H CD Ch CD H 1,-I,-I,-I c-i,--i,-i,-1. H H. un r- D CD 3 c r-- r- CD 1 Lo ud un CD CD CD CD CD ('4 CD CD c) Ln un un co c-5 E-1 N, rq 1 r- CN H un CN On Un n1 CD on c kid CN LO cin ud CD cr "1 on un ei un r- rn H rz4 LO <-1 cr r- LO es1 en <-1 <-1 ('4C'4 Cl".-1 N N LI),1 1/4 IV N St. /' U) Cr C1' Cll 1 '7' C1' '7' 'Cr 1 'Clf '1. 'Cr 'CV cr ",:t..7. cl. 'CP "::I. Cr LI) cr 111 in cr LI) tn -1,.1 ud L Lo Lo up u cr cr rn cr nn on un en vd un un rs] CD ei LO rzl 1-4 C) C> LI) l (N Lf 1 en ko r- CD r- co rsi Ln r- CD N lf) CD 1 C> 1 CO 1 C> C> 1 CO CO 1 CO CO C> On On On r- On. C> On On co CO Cfl r-i N en N CO en CD c> en r- c> LO C> c C> C> C> LinCD C> c C> CD 111 N 1 LI) N- 1 CO h Ch CO N H N N C> CO 1 (V C> H,3 H N CO Ch g-1 H r (V c> C co Ln co en Ln en N. en r- C> ft) Lin c Ln =zr. en en szt, en rn rn Lö f <31 ::/, en r `Cr, Cr) 'Cr.en LI) Lf) Ln en in Ln Lf) en en es.3 en en r i.1 cr.7 cs1. >4 M :. >4 -Ic -Ic r7.1 UI CD C) LII CD CO Ch cr CN LO CD En.7 rq Cn n Cn r- cr un c D LO ud CD 3 esi c cr rx1 CD Cn CD CN CN CN <-1, cd CD CD CD c) CN CD Cn cd H ud 1/4 Cn CD Cn CD CN CN CD H H H <-1 <-1 <-1 <-1 r-i H. 3 CN rsi C) CN VD CN r- nn c CD r- kr) ry,:r CD rosl.31 cr C) CD CD 1 un CD CD Un un 1 N CD CO CD un en '. ) cn Cn un H LO CN cr r- un en on CD c r- cs1 n un Ch es) mp 1 on >-) (D un <--I un LO r- UD LO H CO 1 CD es7 rs] c r- r-,,:t. r- ko co CD rj r-1 LO cr r- CN cr E-1 1-gl ri1 E nn 1 n eq 1 on on 1 r,1 nn e\i on nn nn on nn N rn On Nl rsi rsi rn esi rn rq r'4 r' H,-1 H r- CD CD CD r- r- m r- r- un un r-,:r vd 3 n H es1 on rsi es1 r- cosi rs.1 on,_1 4,--1 H <4 1;14 g4 f E-1 co x4 H 1 h4 Ii CO CO CO I -irni-4 C) <Nl 1-2 co Ln cn en 11 CD cr CO rn CD L() Ln c'4 4 C4 >,--> cö 14 LI) Ln en Ln "Sr CD H N CD CO.:). CD W ur) cs co H CD rq CD CD tr2. en '. <-1 ral '. I--, 44 r- c CD CD H CD P4 W cr r- un ('4 ('4 en H :s4 4.,:r ri, E-1 W fil szi, zr, CO OD W OD un eq un c c c y: D OD c 2. " H 1_,. E-1 fi 4 r-4 i-1 E-1 s- I 1---1,,c4 A.-1 r rid 14 EI K4 P, r4 g r P4 A >-1 -)14 W I-) ir) > 1-3 A 1--) 1-7 P I-D I-D 1-D I-D

51 4-1 4K (:) C71 (4) r-- c 1 Lrl 1 C 1 c 1 CD r-i LO (n (:) ON rf) C 1 ) 1 r- CP CM rf) ON Lf) (:) T-1 CM C:) CK) (:) CC) r-i T-4 r-1 CO (71 (:) 1 (:) T-1 CD T-1 CD r-i (:) ON r-- kr> (=> (:) C:) (71 ON CO r-1 T-1 T-1 r-1 r-i r-i r-i v-1 T r-1 T-1 T-1 T-1 (:) cx) f 1 r-- le> le) CD LI) CD r-- r-- Lr) c=1 cd c2) 1 r- en c: cd cd c) cd (:) cd cd c:, cd r-.1 r- vd r- Cn r-1 co cn ul cd cr od r--4r1 n cd co un cn cr cn c rs1 CD rn CN1 r- c CO CN 3 CD Ch r- cr CD NW r-i Nrr 1 ( CD ) '. un co rn.1 cn '.(D un cr 1 cr cr cr Le) rn rn er.34 CM Lf) cm cr en crs cil rn -zp,zr.zr -zr e-1 U) Lfl l fv1 Lf) lf) Lf) rn rs1 rn 1 4 m m fll CY") f 4 T-1 T-1 f`q r-4.-4 cr T-4 (" ir CD (N7 LC) (:) r-- cd ( 1, T-1 r-- rn r-- C 1 CO C7) rn ke) r-- rn c:, r-- cr) lo r-i (=) C71 ON CD 1 1 Ch CC) () Ch 1 CO r-i CO CD 1 CK) ON (:) 1 C51 CD (:) CD 1 CD ( '. 1-4 r-i r-i r-i Lr) rn ON CM 1 CD r- '1 C: CD (:) (V CO Lf) Lf) LI) Lf) (:) CD (:) (:) (:) ft) CD CD (:) Cs1 r-i ON Un,1 O44 ( er CD '. Ch CD VD '. '. Cn 1 '. cd un,-1cr rn en CD '. c=> kr> CO Cr) Le) (71 (V ON r- Lr) c 1 cr rn cd 1.c4) r) CO er r 1 CC> cr rn c r-- kr) r4 Lin.3. CP cr cr cr cr.34 cr CM CM CM Lf) CM Lf) cr cr cr er cr Lf) er Un LI) er cr cr er r- r-- r-- cr r-- r-- er cr en cr er en 1 Un er V2> et. N.(:5 T-1 C'd r-i r-1 LID r-i O4 (i) (:) ON Lf) ke) LI) CD r-i kr) Lf) (X) ON Li) c=3 UD CD CO rei CD r-- CD r-1 cd cr ON cr CD (71 CK) (71 1 CK) ON C3N ON 1 ON 1 (:) (31 (:) 1 CO 1 1 (31 r-i (31 (=> (:) CD C7) CD r-l! 4-1 H 4-1 r--1 Lr) Lr) c34 en rn cd c%) cn un r-- (1 r-- r-- c 1 Lr) c 1 r-- Cf) C=1 CD cd Lr) cd cd UI CD cd Un un,1 r-i (71 fn CP T-1 r's en Lf) CM en (:) le) Le) CD T-1 r-4 (X) (X) r-- cx) Lf) CK) T-1 r-- CO (.5 T Lf) '.'. Lf) b LC) l CM CO LO un cr cd er er er r-- r-- CD c r-- Dm r-4 Lr) ren c:, Lr) Lr) cr er.7. er er er er er er cr er LI) er.1, er cr kr) Lr) Lr) Lf) Lf) Ln CI4 >4 1/4. '. 1 cr -zr Cr rn er rn on un,1 rn N VD C.41 4 ( c=> rn c 1 c: r-- Cr C Lf) (:) (N (X) C:) le, CM (:) N en (\1 lc) rn Lrl..-- c 1 (:) CO 1 CO 1 ON 1 (31 CO OD 1 C7N T-1 CK) (:) (31.3 C71 1 CO CD CD ON 1 1 ON,--4 r-i g CM rq CP CO r 1 CD LO CD CD 3 on r's CD cr CD OD CD C) CD CD C, CD CD C I CD CD CD,_.i.N rsi Ul UD 1--I r- CO en N r- On r- nn C 1,--1 On Ln VD Ch r- N et. LI) I-- rn r- 'D (!). un cn un CD co cn CD 3 LID r-1 co un nn.zr 3 Un 3 Cn CD C>--I r 1 r-- h4 >4 un cr. cr 'Cl' un cr 1 1 cr cr un cr un cr un cr cr cr cr cr '.'.O Ln u) In LI) un LI) un un un un Ln CP rn 1 Ln cr un ul un ri cd rg CD cd un rq :(:) >I El -I< UI CD (Nl en Lf) 1 cr 1 r-- cr) 1 cd c 1 un kr) kr) r-- cd.--1 Lr) rn kr).34 c=> cr ON CD r-1 r.vi (:) ON 1 3) 1 Ch CD 1 Ch CO (:) 1 CD CO (:) ON 1 (=> CD cy) ( '. (:) CD CD 1 cd 1 > T-1 r-i r-i 1--1 H H h4 kr) c,1 rkl c=> kr) CX) en CO Lf) r-- co 1n CD on CDkr) r-- er CD 1 CD CD 1 c: (=> r-- (=> CD c=> i-i 4:N 1 T-1 r-- on co c,,1 (:) ) r-- cr Lr) kr) C7l CD rn r-- LI).--1 r-- k.c) ) on cn c=> LC) rn E-1 4: >Ø un c 1 c 1 c 1 on Lr) ko c I c 1 cd cr On r-- ON co cr 1 ln.r (Nl M cs) cr.1 c rs) N cd rzl >4 CM CM cr er.7, er er er.,3, CM.1. rn er 1 cr cr CY) 'Ct.,:r.41 er er 11 er 1 1 er (I Lf) Ln Lf) CM Lr) Lf) CM CP CM 1 er er rn rn LI) Le) ( Lf).4' f I CD r-i 1'4 r rn (V h4 4 g4 H EI H 4: Ill El rj) 41 H H CN >4 II c) 3 ( CO I H r1 C) fq 1..1 CO L1") Cn nn 11 h4 3 ril On CD Ul Un r l h4 P4 r.,-; C?D 1,-.1 LCI:} in. ON EI Lr).34 CD r-i c 1 cd CO er ril Un ON,-1 cd Cs4 CD (:) (:) N1 j::=p 1-i lli.,,: r-- On CD CD,-1 3 CO 34 OD cd 4 (4.3. un rg r-- Lr) UI c 1 c,1 co rn m m kr, E ] 43 )' ' c P: 3 CO E-1,g r2.1 Nl E-11 i,,c4,,, W r-,--1, Ö I-) W IX en 14.:4 g4 ö 1 1: F'4 ;: P4 K4 r1.1 1-) 1:14 I-D I-D P-D 4 g4 1-3 oz W 3

52 5 AJOPVM1 9-JAN-9,--i u) c, co co N r- CD co co r-- cr>,-1 Ln m -1, 1 >,c),--1 c, an r--,-4 'Jo c> co en szr cr, cn co a.> c> r- c:, r- al cri cr, cr, crl c> r--,---i.--1,--1 K4 N r- s:r.r, CO U) cr co LI') H H ai Ln s:r Ln i, ko CO rn Ln cn un on CD r- ev CD 1 r-1 T-1 rs N H cn Lin H c, cp m cr>.--1 r-- -zr ko r1 'Cr C11 Ln -1. -zr Ln kl),1' Ln m Ln Ln 1 1 ko Ln cr,_1 1 1,--, rn,--, in m c:, rn c> m c> N N m c> N zr c> c> c> r-1 N,-I 1 CD CV CD 141 N T-1 r-1 CD V3 1 CD OD cr CO CO N VD r- r- cn eq r- CD cn cn cn CD CD CD CD CN CD CD N CO 1 CO 1 CD CO cn cn cn cc H H H,--i,-I t-1 CP CP ei CD C--- CD VD CD CD CD 141 U1 CD U1 on CD CD on un CD CD U1 on un CD 111 CD CD 3 (1) N 1. VD T-1 cs c H on 1. cp un rn co 1 1 oq co cr VD r- CP T-1 r' F. CD CD CO CN VD UD n1 T-1 CO CO CD 1 rn H H ci un e.4.y on 141 r-1 CD 4 4 ct. rn rn on cr cr. cr cr on cr cr rn on cr cr rn cr cr rn cr cr cr on PL4 h4 CD CD VD UD 1. ei UD CD VD r r VD CD cp cr cr CD CD N es1 VD CD CD cr 1r1 4: -X 4: U3 C> CO C71 N N 1 C) h szr,-1 C 1(11 rs1 L-i rn C> 1 CO 1 1 CO 1, C> 1 C>,-1,-1 szr co rn m c> c> r-- rn 1 1 m kr> 3 1 CO CO c> Ln m Ln r-- CO CO rn r- un CP T-1 CO r- Ln co cp CN 1 1 rn on rn on rn on rn rn on rnrn rn on 4: 3 CO V) CO h 1 h ko 1 1 h C> Crl C> Ln CO,-1,""I re) 1 N c> Ln Ln c> c> CD CD '.1 c> Lo m 1/4 CO c-1 Cr1 N">. CO CD r- rn un ei on r-1 n1 VD rn on rn rn 1 1 CP CP Ln on T-1 h CO h CV CO kr> CO kr) 1/4. kr> C> C> C) ( 7 C> CD LI/ N CP T-1 T-1 t-4 T c 4c G2 i- ic -1( X 4c 4: N4 U) CD cp 1. U Ln co ei U1 1 cr rn rn VD VD rn Ln un H Lin rn,-1 N on H r- "I CD CO CO CO CO / CO CO r- cs CO CN r- CN Cs CO CO CN 1 CO c r- H : >1 Ol ei ei CD CD n1 ci rn on on CD 1 un rn on VD CD 1 1 r- CD CD CD 11 CD CD N CD CD UI C) N on cr on CP T-4 CD r- H oi un r- ci ev VD 1 T-1 CO N un cn CD cn Lin on VD CO CN VD C4 cn T-1 N CD CP 1.11 r-1 N CN cn un CD 1 VD CD 11 VD 1 N r- on 3 CD 11 cp CD r4 h4 cr cr cr cr. cp c>. cp cr 111 en.1..z:r 'z:1' 111 ':1'. 'z:1".:t. en cr. cr cp,zr 111 cp cr ci, cr tx1 CT) H B- VD 1. VD CP UD VD MD cp CP on CP cp on on un on 1. un rn ev c:;) r-1 ei t--1 T-1 1. T-1 r-1 N --- rii x x E-i ',/ 4.1 EA cr) H H HI,-- II,4 H C4 CO rzl H I-, cs) h4 c:$ co co co 1 H rn,-1 ei co un cs on 11 4 C) 3 (11 CD U1 un ei its-,; % 14 2 I. > cn un cp CD T-1 N CD CP ril Ln on co,-i c> N [xl ecl< '.o PC4 r- cn c) CD T-1 CD (24 r/1 cp r- 1N Nrn cnn' cr:., i ö 4 cr p_, ril N3 cr cr OD P4 co un ei un co co co co H rni H Iä rzl 1- H H H r, r:,4 W i- r- >< r-1 T-1 N 1-.) i- E-1 K4.: rz fx] r: F: g4 >I 4 I-) I-) I-D..) I-) 4 t-> I-) I-) I-D i..1 Q., p, 4 hp K4 hp rp 1 > un H P1 P1 K1 I-) I-) I-) 1 M 1 M M

53 Cfl C:) ft r-4 r- ko c:) cr C) N cr) ko - Le) en rel rt1 44 r--,:r r-i rt1 1 C> 1'4 C) r-4 T-4 r-i r-i r-1 1. CO 1 C> r-4 C=> ryl C> r<1 r-- r-- co Lfl rs r sxm rs C:) rsen en en (T1 'r rt) r-1 1 CY1 1. r-, co CO al 1 1 ' CX) 1 r C:> en r-- cp cp LI) L4-) Lf) Lf) CS1 CO CD rs r-i rq r-i CO fs4 4. ' 1 en 1.C),r 1/4 en en cr Ln -.1+ cr en C) CK) C:) CsQ C11 C) CK) C=.1 CXD C:> 44 C) C> C) CO C=> C:) (:) C. rs4 cr c) ri cp.c:, c:, c: 124 r-i r-i 4-1 T-I 4-1 [K1 UI C> 3 CO fs.1 LI) r-- Ln (Nl.--I 1 t:4 c: cr) co 1--i C> 1 C> C'n Co C> Cr1 Cr% en -i --1,--1 T-I 4-I r-i r-i r : CD Ln c:, Le, Lin c:) L11 C) Lf) Lf) C:) D-I N Ln ce) I-- N UD rs CO C 1 '' Ln rq T-I rs IN 4--1 CD r- Le) ni c.--1 CD r- cr CD rl m,--1 es1 2 fv) en N en nr1 C 1 en N -zr en fel en cr en e 1 > W 1--1 i-o (Nl cn c) ci r) rq CD CN1 C> rq r-i 4-1 CD ry CD rg 1'1 C> C> r-i rs1 CD C) 4-1 CD CD CD o EI g1 W H 1-4 -I 4--1 i-o 11 g4 g u) tzi H cn CD CO CO C) CO C,1 $-71 CO 4.1 O ) EI 1 EI 4-4 (. 4 W ) -1 r.11 b4 4-4 r) g4 4-1 Ln 1Q '. so cr 4 E-1 g4 EI,-1 a I (1) C) P4 ) C) >4 pi.,,; b4 r) 4 cr rp g4 r- ON W W cr cr 1=1 a EI i-1 E-: CD.1. ral C),; 4 z r) I-) C Ln rn c, Le) Crnil rl un cv ---; ra rp co -zr 4-1 CD oo co oo m a r- g4 g4 g4 I-) I-) /-) M M tn m h4 r4 [L1 Lr) 4 fx1 '' Ln X H g4 g4 W f:-) C) m m Kg I-D r- LO en oo..-1 al co 1 c) c\i r- u1 (' ey on ('y un oo co oo H,4 g4 g4 g4 C) C) ro I-) I-) I-) m m m Ln Le, en on UD g4 co oo co r- i-1 g4 g z

54 52 h4 C) N c Ch k ko ILO Cr c r- c Kg cc ra U1 1 ra ra 1 ra,1 1 rl 1 Ui.-1 1 I I I I "'1' Cs11 1 eg 4( «.4 Cq amo 4-- CN CD Og CN ra UD co r-.. ry rn ey un un.cr en -cr Kg.. > Oi Orl I POIKKEAMAT MITTARI LAJIKKEEN TULOKSISTA -It « t -It -It -1( «4 un < lid CN ry r-.c.cr, cn CA r- c---1 nn...zr co el Lin..zr W CD ONI CO (Nl,4 1 r-4 I , n «4-9 -I< 4C «C4 (7 -k 4C ««-PC «-9 4-) r-..,:4, rn Og cn ra CO rn v) v) nn Lin,A r-.cr co 3 ra rn EI 9. 1 (11 OD NO Os.1 r-i scr 1 c.-1 I I (Nl ry rn I 1 I I I I I u) «4c «-3 «4 D 4t -9-4( 4( it -It 4( 4t -3.K 4 «4 «-3 El N k 3 CO ln CO CD eq h r I C II C>.--I N1 CV es3-4 Ch rl.-1 ra ei ra ra 1--1 go e -3 : 3 «- 4c «P4 4t ' It -it C.4 CO un en to e-1 en CD cy ry CN Ui Ui UD cp-r- r- ry ().,, c1. rn a, rq,---1 in r-4 ("3,-1 I 1,---i Ch 1 1 I 1 1 I I I I Ej '' '' ( -3-3 it CO un r- ry Nl,-4 r-.-1 rn.--i CD.-1 ra Ui rg cnllil I 1 I I I I «4 'P 14 «4 4t -9 1 Ori C> CO C-4 CO N1 C>.1' r--.3'(11 4. en ko 3 ry 1-11 I I, I I I 4 4 4C -3 -X «4 " MD CO on co rg CO Oi,cr un cy un CD do rn cy cy r- en) cp on 1 11(1 C> C> CT. 1 )) c) on c:4 C> ) C>.-1-1,A,A,A.-1 ra,a,a,a 111.-o O4 r- 'JO tn C> ON on ko en to c=4 -. -zr e:,.-i 3 Co C).11' N ":1' 1 C> CO 1 to en l. f 4 1 CO en rs11 ",ze. ) c) r- E4 N do uo Len cn orsi on ry ;1' UI Co 1 1 tn rsi cn cy uo 4: 15.zr -cr ccr cy III.3' 'k-9.!zr,1' "I' '4' zr.1' -cr.1' tn en --4, -czr ul b4 4-1 Cn ry en CD CD c eq ci r- k. en P4 rn rn rn,1 rsl lfl r- r- tn rn en,a Oi r4 en c.,) en ral h4 ra ra h4 1-) 3 en en rn en en en en en rn rn en en en en en en en rq esi!c) III! I I I I EI,A.--1 Nl r-4,a , ,4-1,A c ra ha 1-> 1, E-4 4 I-A N -4..(1) '...) Ch El oo I 4D >4 Cri Ch C41 rsli E-I ei C.4 m cd L') >I (,...1 N. in cn te) H uh e' on en -,:r to.-1 GL1 to,4 r- en g uo elo CO Oq CD tn rh " cn h un un H C4 rl r- 3 II C,I Cs1 CD!,,,g.-4 r r- " ẹn M C) ('-4 el ey N 1--- r-1 CD 1 c :1:1 c- c-p - I,A.d' ON 4 M E i 1 c-1 C) 3-) -.1 d -1.,:4 Ul C C) C) C) o- 3-) ::C r - > -..-> o4,1_, > 1-7 r). Kg W. 'X.-1 1

55 C71 I 4-1 cn I-D c, rn cn r-i Lf1 '4 rs 1 4.'4 v-1 r-- un c...). LIN 1 er 1 co CD C71 CD CD C:7 r-1 C71 C71 C71 C71 ON CD CD C71 ' Ch CD 4-4 r-1 r-4 r-1 r-i r-i r CNI EI N Lf) kr) co c) r-- co co co co co LI1 rs Lf) CD CD Lf) CO CO Lr) 1 c 1 co r - co co co Lin nq r Y r-- r - Len cz) P4 IX A4 oo cr),4 on CD eg r- 3 ON CD 1 OD r- Lf) 3 r1 M rn en er er "ir Cr Lf1 ":1' er er Lf/ VD Lf) rn I-, EA,c4 Pa rn 1 "17' CD ON v-1 er 4.43 lel.7r ("Nl et, 4 C CD r-i h4 i1 r1 v-i 53 (1)" CD cn co rn Ch Cg rg CNI '7' ON CD UI cr r- ry Len ry CD cn cn ud CA CD CD CD CD O CD CD CD r1 1-4 r1 r1 4-1 r1 i1 r1 co:rn co CD cn. c) rn CD rq C I CD rs VD CD CD r- CD r- CD CD 1 ON r-,1 CA CA 3 cn CD ccn er $_1 co r-- cs rn 3n V '.O 'D C71 v-1 C 7 C 1 r-- VD 1 1 L.41 ir 'Cr "4' Cr "7' "7' Lf) V> LO LII '. 1 1:).1 Ch CN VD rq '7' rs V) 1 1 rn rn len ry un on rn h4 4-1 r1 r1 4-1 r1 CD Lri co cx, r-i 7 rs 4-1 Lf) "7" rs CY1 1 4 CD 1..C) CD ON rs CD CD ON CD -1 ON CO ON CA CD r-4 r-i 1 v-1 r-4 r-1 r-i v-4 r-4 r4 UI r-i Q '. 1 r-- Len c:) Len co co co co co Len Lf) t'd ':r er 1,C) lc) Lin en r-- ON CO CYN CO r-- er l (7.1 b.4 1 r-4 lc) r-1 CO '7' (Nl LIN V rn co VD LC) (Nl r-1 r-i C71 CNI m Lf) 1 er "7' er er ro er er.:r Lr) Lrl.1. Ln 111 co co r-i VD r-- CN1 rn ) (Nl r-i Cs7 r-4 r-4 7 r-4 C I 4.1 E4 41 F-1 4c CO CO EI er en rn cn r1 UN ("V rn rn r- er ) 1 (Nl co r- ON ON ON Lil 171 ON ON CO CYN ON CA CD 1 CO ON M 4-1 r1 r1 r N H r-'un Ch V) rs 3 rn er er er.1. r1 cn cn 3 3 r- 1-D 17 er NO CD 1 rn VD Cg 1 co rn cn co r- 3 C I rn rn MD cy A4 ob un,i r- 4-1 Ch r1 'Cr un co un'r- cn ON 4-1 r1 un co r- er er er cy un er "74 er er er rn rn er "7' er 141 en rn er N rg (Nl un un c, rn co cn ry er 1 '. "4' NJD er cp r- gg A4 kr) kro "; rq C,I on eq r1 b-1 4( co CO ob Len,4 rn cn rn un r- er rq co oo ko co er er '. ul CD ON Ch V> co co cn co co cn cn cn co cn co CD on CD co r-i r-i r--1 r-i 1-4 H 4-4 N ei c>.;'å. r- un OD,4 er od up r- co op CD ud ry ( 1. rs r7.1 h4 15 ri CD kb \ID er r4 CD rn r-1 cn ri er ud ko.q,.i. cy r- OD N1 4 r- m m..-1 on cr VD r- (Nl cy CD cn 3 VD m, A4 ey er -: rn Len er er er,:r,:r..:1,,:a..1. "zr er Ln er C) A4 f-1 h4 P4 BI ei, rn r- fon VD on rn r- r4 r-i un un r-1 un,--1 VD 1 /4. er r e)c'9.- e on r.-1 csi,1 r-1 v4 - r 1 EI v),4 HE-' B-1 i-i 4 rpzol II 5 1 C) i-4 E4. c%) r 1 9 ry ey rn oo >i ko II r, Ln r.- Cn N1 II Len ( LIN rn.:r '. n ko r1 r- 4-1 CN OD OD (Nl L11 1 er oo rzl c Len Ln in 3 1 C N CO c 1 f\i 4-1 N N M c'.3 ('9 NN h M 4Cg 1-41 i4 E-1 I,--1 CD r1 M r1 r ("Nl i4 co i. r 11 1-: 1.-). > S 1 {)., > 1-3 h) 1-) > M X co co 1-D I-) I-) x ul

56 c), ; 4C 4C a r, cn c) on CO Ch rq cn ey c, ey co er on ) cn on oo Nl VD i CD Ch CO II) CD Ch Ch CD CD CN Ch Ch CD Ch Ch CD CO C7 CD CD r-i.-1 c-1 C.1 1 on Ch Ch r- Ch r-i ON rs Ch rq Cr Ul 3 Ch?> ON\ Ch 11 - rs C A 3 V) CD C7 '. C '. Cr r-1 Cq VD er v) r- co N r-i r-ernl-1 N T-I e-i 1 1 r- Nercncn. h4 un er er ey ui un er un un er er er un 3 3 un er er er 1-) r- r- r- on r- r- r- r- r- r- v) r-, to r- r- r- r- r-i on (14 r-i r-i r-i r-i r-4 r-i.- ri r-i r-i ri r-i r-i ri r-1 r-i W -X e41 -X CO 3 Cq CA r- er un kj) OD 3 cn v) CD V) ) CD Ch CD CD Ch cn 3 3 '. CD CD Ch CD r-i 3 ),, v-1 v-i r-1 r-1 v-i co VD C) CD CO CD r"... '. r- on r- cn on N OD r-, c, N r- c, MD r- eq CD C, CP er CD CO VD Cr VD r- kali, CO CO C, Nl V) cn CD UI 41) CN W on on on un on on on on on on on VD LII er en en en I.) Ch cnu, CD CO cn Ch cn co un cn r Ch CD cn (Nl r-i N r-i r-1 r-i r-1 r-i W c) ey on CM r- 3 CP 3 '. on oo er un ui c) c) c) co c) c) c) c) cn 4 r- Ch 3 cn 3 g V) on cn r- un Cn 4 ey ON CN N c4 Cq Ch r- on on ey on CD er CA r- r-1 Ui VD cr OD CO r- r- r- un r- VD rq 3 3 er er er CP er er Cq on ey er ui un.-1mun ui ui un ri CD CD CD CD v-1 ri CD 3 VD CP on 3 N r- '. c) cn CN C) T- r-i r-1 on ui CD CD ON C, CD r-i on c) CD C) CD CD CD on,r en OD 4s, Vi ri r-i CD Ul Cs1 rq on r-,--4 er er ry er cr Cr er ui 4 ey ey en ry c) ey ey,--4 c) c) CD CD CD e q C.,1 eq rq rq rq 1.4 u) ' eq cni CD OM CD r-1 C 1 1 ui g El 3 VD r-1 kjd V) CD C, C) CD C) rz2 Crl N 14:) r- CD,:i, Nl )3,-I VD C) I:+4 A4 Ln.z:t. IX) LO LSI VD h4 141 r-1 r-1 CD CD rvi 1 CD C) r-1 CD CD C, CD C, C, CD CD CD r-1 N eq cy ey N EI [7.1 VI 1-4 I o.. H El -1 K4 H II ul - z 1 1 r4 N N E-1 u) C 1 N CO t- >1 ko H r- ui '. Lil Ii un en..n en er VD Cr 122 T-1 EI v)%-ir- i-yalco 3N3 MCPCO E- W 3 3 on 3 3 ey CD r- 3 ON N ey CD v-1 r-r- M C) N N N r- N Å EI 4-I1-1 CD -1 M 1-4 l 9 D C)I-) M -1,.3. K4 co $4.43 ai l=1.,,. 1 I-) 1-) rp

57 55 CD ON "4' 1 CO 1 C71 ra ra ra f,1 C71CD CDcr O CD Ifl CD CD F- C,1 On ON CO C3 1 T-I fv1 f (.1 cr cr 1 f,1-1cd CD CD 3 (14 r-4 1:4 CO CD C4 C 4 «44 44 (fl CD cr r-- t-- (7) es1 r-- cr r-- CY) rn Lf) r-i CO '4' f--. r1 -a,-4 (7 (7) (7) ul On c:7 (7) (:) c3 CY) C7) (7) c: en (:7 (:, on CD,-1 (\I.-1,-1 r1 rl rl,-1 ra ra ra lz41 X1 LI) CO cr CO Lfl 1 r--,-1 re),-i r-- 3 kfi f -- rrl CO (--1,--1 >1 N cm cr u1 en 717 en rn r-,-1 r- un 1- -4' klo,-1 rq md.cr u) w 1.5 e:::: r-- If) ryl - Cr) Lf) r-- ) LI) rel en r-4 r-i 1 C:7 rn Cr) C:, : tte: Irl "4' cr en ).F7..1' cr.1 cr.1. cr in Ifl "4' ko.,j. cr Le).-1 cr cr rn cr est c:3 cr Cr) C:, cr c3 c:) ir) ) (71 "lr C71 ON C4 134 rrl rrl T-I C4 Cr., r-i r-4 C4 TA r-i TA.---I bg ON r-- Lr) ( C7) Lf/ On,-.1,--1 (71 r-- r--,-1 en 1(1 en cz) NO r--1 >1 ',.., CO f I "z1. f,7 fr) ON Ifl Ifl ( ).-4 III OD UD rn IO W r- un CD LO CD 3 CD ed r- 1 "zr rq ( 1 r- r\1 rl r- cv 41 :C) h4 '4'V on rm in <1 ( ' cr rn rn ( ' cr rn.3. rn nn ' : G> 1--- (,1 ' CO LI ) LI) CO ON `e.i' r- r- cr r- ' cr 1 ta., o',1 en,r,a ('1 el,--1,-4r-i,-- -I,-4,--1 >4 M E-t u) El I-1 EA El CD md rn,-1 Cl),-1 MD (-.1 rn.zr r- r4 CD MD rl r- un c, un cd cr, c k Cn CD Cn C3 CD Cn 3 ) C3 Cn C3 Ch 3 CD C3 rl r-i r1 r1 r1 rl,--1,--1 e--1 kj FA II >4 : On 4-4 t.-1 I >I o,' 1.1 rs1 ("D [-I 11H -i es1 MD H l'''- u) crl en ha II En (1) En rn ' '. H ' ra Et md,--1 r-..-i CN 3 3 C3 C4 C3 tn rn cr Op EI 41 (:) Lr) ul rel CO UI est (:),-1 r-- CO rn h4 el es1 CD...1C.--1 r-- t-- C4 (-.4 r I E-1,-1rA TA rl 8-1 :: T :4 ''' : 4-.1 'r4 J t-) 4-1' KC,--7 rx 1 l' -'7 > > >1-4 E 3 1 C4 > 1-3 '-) I-3 > K4 W (I) ( () I") (-) ',C ',._ $, 1

58 56. a r) M ONNI-1k CONWL11 1CChkOW ) '.«) 1-11.UIC M1 rsalmodch CAMOCh CD r-1 r-1 N t-1 'Cr co nn r- 3 N r- cn r- N VD 111 / 1 cr on EI N nn on,-- <4.3 cr on on M Ln cli Lo CD,1 3 cr on l.111 g> 114 r) cn Ln co on ko co cn 3 CO r- kr) co un 1 1 on cn CD C) U) b4 cr cr c-.1 cy cr 44 on 44 cr on on on cr rn on.:3. on on %1, 1-D 4:,-1 11) 11),-1,1 cy `Ln rn cr 44. rn.--1 ry r-i,--1 cy.--1 cy.cy on (Ii h4 1 lo N kr) r- 1 Ln r- leo eq 3 r-,r OD ri r- c: cn 3 L. CD CD co Ch OD r- CD CD MMUIC>U1 1..rsrsI 1 CDU1U1U1 E-1N NU1k1 wro1nrso.1 O LNkMk. COW WODUIMCD 1NCr A4 Ln 1.11 / / kf> Ul / er szr on on un 1.11 kin nn cr c-1 kr> kr) N ",;:r N IIN (Nl ri N N N rq M cdonmhn MOHLOo ocoomer T-1(---k 1).-1 OcOOMO T-1 T-4 r-i %;-I r-i r-i Mr-1 11) CDUICDOLn CDOUIrs E-1N Lnwererm Nerkoer 4: D ) O c. co c co ko cn co on -44 cr ko b4 Lf) on un un cr on 4 cr ufl 3 3 Lf) r- on cr,;11 rn r-1 N cy rn. M rsrm. Pl CDMNNrs cpconm 1)k C>C r-1 v-1 r-1 r-1 ri g5 ommc) N kr) Q3 '. 1 kr, (11) 4 ( 1 cy (1 cr r C) on r- Ln N OD Ln OD cn crk cr cr un ui r- on o 4Liiszr rn c.s1 un un rn cr cr rn on nn cr cr cr 4. on cr Ln 1-4,3 C> N kid k N N N N cr '21 h41 C> U1 N co ON on cr cy cn on.cv N,1 CO hodu11 OMMOCh O)111 Mrs11 r-1 : "19 L.11 LnLn N rsn lokidn rscoloom 11) r% N rs CO / Ln ri M 3 N on M ) ri Ul OD N on ko N4 4i 1 r-,1 co cn 3 cy -.N c'4 cy on cr cy cr '.O'. cr cr N4 H b4 4 m m N r-1 rr) rri rn on.on nn cy cy on on cy cy cy rn h4,-.1 MD ko cr cv cy cr L. OD OD kr> on cr eq ry cr cy cr 4 ko oi,--i r-1. Gil (J)E-4 HE-1 E-1 o H r4 11 NI FA rp 1 EI.1 II kohn o Ln un H NNO H r-1 r-1 1 [4 N>I-DI-DI-D a, g ON.MN WHIN Ui (1 HONco nn co kr) rlissrsm CD r-1 i-1 -zr K4 H 1".>>,P:Wen Ch N Ln m er coc,nolin. N CD e-.1 rs ONcY ryr- M r-1 r-1 r-1 M D I-DX '. E-, N II (1 1/' merm CO 1 r- o g4 r-1 N La5

59 C) 1 i 84.3C I'D C/1 CO f", r.4 Lf) CO NO r-i CP NO r-1 v-4 C'1 Lf) I CO co CD ON ON CfN 1,1 v-4 ON 1 CO ON.- CD r-i r-1 r-1 r-1 Nl g f CD C 4 Lf.) r.. rel r-- c> c> C9 C) C:) W N CD r-- r-- er r-1,-1 C: ci. 'J'L rs) r- oo CN fli (...2 NO CD ON CO kr) r- VD r- cp Ln l rrl CD ri,4 N:ri CP rn er er rn er er er rn nn nn rn CP I'D g4..4 fs.. f"-- rs1 C) er le> Nl ft, re) re) f'n) r-1 C) C) r KPL KG/ HA -If 4( C) CP rn un CY1 fv1 f 1 r-1 ('1 r-- ON C:) CK) VD 1 r-1 ON NO C> ON NO ON r-1 r-1 CDON ON C) ON C) Cl 1 C) r-i r-4 r-1 r-1 r-i v-1 r-i r-1 r-1 r-1 r-i r-i v-1 ON CO er r-i r-- CK) C:) 1 1 c> c> Lfl C:) C) Lf) C) er co r-- Lf) r11 rn kr) er cp(lf) er LI) er c) r-- Ln kc) cx) r-- er r-- co er NO r-- '. 1 r C LOLOLO roio f) Lf) Lf) LfI CP er Lr) LII LO VD CP un kr) co oo nn un r- rn CP 1 rn1 (\I v-1 r--1 rn1 CNI ( 1 CD Cl r-i r-- i 3 ON r--1 C) LO '. 1 r- kr) er CDCD LflN ON C:9 ON ON ON C71 ON 1 1 C:) C9 1 C) C:) CK) rn c:> c> Ln rin c) c) c> Lf1 C9 C) Lf) 1.iN C 7 fs.1 r`q CK) CP NO 1'1 C:9 r-i r-1 CO r-- (-4 c> LI) ko r-- cn ON C71 C CX) r-i CD NO l r`- CsY Lf) rn c> c) Lr) lc) C:) CM IL11 CP CP C 1 Lr),:r er Lr) LI) Lin Ln er Lr) er NC) NO NI ON NO rn er er ( Cs4 C',1 v-1 v-i fs4 r-1 fsq K`Y r Cr) C:> LI) r-- v-1 fs- fyl NO CP CK) r-- fv) ON Lr ).11 CP ON NO C31 C:) CIN C> (=> C:, 1 ON C:). r-4 r-lr-ig-1 r 4 r%1 3 rni fv1 f41 C) Lf) Lr) rn rn c) Lr) c:> c:, c:> LO C1N k.c) r-1 v-1 N.C> r-1 ON C 4 (41 r-i VD fs,1 1.:1 C 1 r-- r-- KYD NC) LI) r-- CK) C)1 r-i er 1 Lr, Lr) CP r<i Lf) LO er er er er Ui CP Lr) 4, LI) k/) 611 er 1=4 ko kr) on,-1 1. Lr) rn.or er (Nl (v1 r I Cs4 IN] ril >4 VI d) CO 1.-1 C-- Lr) CP r-- co fv).:1. Cs4 C:) CYN Cs1 Lt) szr,-1 C 4 CO ON ON CP ) ON C) 1 CO ON ON C> 3 r-1 : H r-1 H r-i r-i >1 E-..J. ON 1 C,4 N1 LO CC) UI 1 CP [11 g4 N L?) LO NO ena rn r-- LO C". (Nl r,1 N.C) CD r-- cp er rla kr) LI) cr) co r-- Li-) CXD CD cl...-1 Le) CYN ON,:r. rn kr) er co b4 dh er nn r-4 Lr) er en er er CP en rn un er 1 ( C) 1:4,-.1 r,. r- rs),--.1 CP 1. rn er un on rs) es) c),--1 rq,--1 c-1 c-s) un z 4 El H fz1 cz CK) EI e-i E-1 Fh-41 rxi >4 >4 II '..-1 r- CD UI Ul rq rg CD EI H Y4 r., 3 I-D in I'D c-1 F:4 (7) al - le4 rs3 ul es1 es) ud U r- 1 fl.'2 Lf) ft) 1.11 NI er ud II 1--1 ON CO OD CD rni CD LI1 1,z1, 3 1 OD 1.11 rg CD 1--1 r- OD rn 1-1 r- r- 1 C) eq rq-rq r- r- CD )r CD r-i8-1 M , C' er : 3 k-1 t") r n ' > > o' M U1 I-D I-D g4 1

60 58 AJOPVM2 -JAN-9 CD ON CD YO. Ch 3 CD Ch C> ON CD ri r-1 r.-4 g 1 al YN 1 UI CO CO C> CO N rs f 1 Ch cn 3 P4 (.9 Ch CA r1 m r- i'll 44 nn on er.er on on e-1 CD CD CD 3 3 C.1 C1/41 CD CD CD CD III 44 CD 3 3 '' C.1 CD CO CXD UI CD CD r-- '. 3 Y:1. f1/41 ON ON Ch 1 ON 1 CA C71 v-1 ON r-1 r-1 r-4 r-9 r-i r-i er r-- c) c) 1 /4C) () CD r-- f-- Lf1 un Lr) c:, c) Lin c) cp cz) c, N c),-1 c I r-- er V) Lr) m r-- er Lr) c) Lin u) co er u) (2) c r-- '1 Litl CO CD (.1 C.1 C,4 ON CX) CC) r-1 III 44 Cr er er un er er '4 '4' '4" 4 tr),zr er 1 '4' i-4 r-- r-- (Nl Lr) Lf),1 1 1 C1/41 (Nl,4 r-i r-i,1 r-1 CNI CU 44 1K CD VD V) CD CD l CD rel c: Lr) c: c:) co r-- '4".D ON ON CO ON CO ON C71 Ch ON T-1 s--1 g (71 1/4 C1/41 CO 1/4 Lf) CC) fy1 CO f1/41 CO CO C> Lf1 m co N 1 CO ON '4".O ON 1 1 Lfl 1 T-i f',1 f-- Nl LTD f 4 T-1 C7N.4 4 ON C1/41 ' f-... le>,1' 1 '4' r-1 ko r er er On er CI, on er er m m en CP.zr.:P.. Nl h-1 V) 1/4 1/4 f 1 1/4 CX) CO 1/4,1' '4' C 1 (Nl.' CNI., CD CD t,1r1 r i-.: ) >I, CD e 4 en cr Lf) 1/4 1/4 N'4' cl r-- co c) f - LOLO C) CDCDCDCD ON ON ON C7N CD C:) CD C7N T-1 r-1 r1 r-1 v r-1 T-1 r-1 r-1., md VD CD Lin CO CN CO r- c., CD CD r- H sc.-3, N m1 N 3 r- r- on er co on en '.er 1 /4 is- 1/4 f1/41 u) r- 1 /4 r- N r- CD er 1 1 H 444 er er er ' un '4 '4' er er er er un 1 /4 '. 1 CD 1 CD CD r- 3 ON 1 /4.C. CM 1 3 CI Lf) r-- r-- 1 en en T-1 1 CO! cp (14 1:Li 144 [74- >1 1 CD klo cn ON CD r-1 CD r-4'4' CO.4' C.,1 '4'Q) 1 CD Ch Ch 1 Ch Ch CD C> CD 1 r1 /41. r-1 >1 r1,-1 r-1 r-1 T-1 T-1 r r-1 r-1 El g 1/4 Ch C> f V on Ch OD rn co en 1 [21 1-i C) N 1/4 1/4 (Nl CO CD 1- Ch.:3 ("V e-- MD CD cn N.--i 1 1 [4 m PLI 1.11 en lo r-1 1. C> r.v1 T-1 r- rq ko on 1 3 er szr i4 H Nl 44 un un in en ko Lin un un.un et, LOLO Lo Lo Lin '.1 - '. 1/ CD '4".O '4"4 CN1 ('4'4' N., CD CD ris q-i 1-i -,-1,--I t:4 rz3 cn H E-1 h-1 H H I-o-41 > ri, rx1 ON E-, On on P4 N N >-I 1 /4 H r- un cr2 On 41 Li) en Lo on e:1 kr).zr ra 1 /4 r1 r- r-1 1 CO CO CD 1\1 OLO en '4' 3 E1 rx.1 LI) U1 on 3 1 N c),--1 r- OD en 4 o-y (Nl cy cz, a< r- r- 4 N ('4 N r- r- CD M EI FA r-i r-a CD ra 4 r-1 w-1 r-1 N J r) $-] 124 er.:4 co til C) C) C) a. 1-.) > C) C) C) > OLI I-) I") 1.-> U) Cf) 1-)

61 POIKKEAMAT MITTARILAJIKKE EN TULOKSISTA ' E4 3 CD 'CP r-i ":1 LI) 1--4 ra r- un cn Cg cp ra U1 rn cn r-,c4 g4 i..n r-i M I r-i I CN1 N 1 I I en cn cn 1 i, c 4c c - 4c -1c 4c h4 \ 4: is 4:.-1 CO CO 1 Cg r- ra CD CD 1. CN nn co ra CD ,, rn on.4 I I M I v-1.-i.--i I I I...I r-i -.4 I T-4,1 ra c 4c -1 4c 4c 4c «-1c «44 4c -1( 4c 4c I-1 h4 1. CD U1,,,:r rn ey ey nn MD cn ra 1. ri 3 '' VD VD tp V3 9 M 4 4 ra r-,--, r-4 ra ra 1 (-Nl C r l H 1 1 un i i i ' -I< -1c P4 4:. 4: 14-1c r) rn.;:r ry VD '' CN,1 Ch CN,1 rn un N 1-4 un cn co cn un El 9..zr en r... r-i -.4 nn 1 ep 1 1 ra ra ri ra t:11 rn nn un.14 «4 B u 4c 14 4c 4: EI VD r C',1 ', wr tt U1 ra,:lr' CA r- on on Ul V) r- H cn 1 i i i-i 1,-i 1 1 I 1 I P4 I I I 4: 4: 4: 4: 4: 4: : 4e «4: «- c 4c r14 -I< 44 «4c 4c.,..1. co rq "" ra 3 cn CD e,1 r-.- cn cn CN sr r- rn rn rs1 ra rn 1 '!' --,r un ey un..:1, rn er rn un un : Fil CN 1 R 1-, un K4 4C 4c 4C 1: -K 14 4c -1c -K 9c c -1 -K rn Lin esi rn Ln ey Ln Lin k.13,--1 l.(d Le) cr 'cr Cr>,::1". r- cn I 4c \ KK 4C K 4c.1!) U1 r- nn on VD CN ra CD tp U1 CO ra ra 3 VD ey i 1 1 1rlr4 rl «4 4c 4C 4C -Pc -1c 4c 4c 1-3 Ln Le) 1"--- 3 ON CO N 4. H en l C> C> C> C> C> ON H z-1 ON.-{ q-1 r T-1 T-1 s -1 T TA ra r-1 C) U1 CN r- VD LI) rs1 Ch Ch V) 1 Ul CD cn 3 CD r-'1 1 1 CO Wm W cy on OD en ey,cr 3 EI N lb 3 Ln Cr> H ON Cr> Ln L11 r:4ø ' N Ln ;1'. 7, 7, LI") M 4/1 c ON rn M Cs-3 tn,1 N CO Cr> >. r- kn m r M Cel Cr> N Ln r- N Ln en en en N en EI rn (1) rn rn rn en nrt. rn en en en en nn en rn en el ey : liii I 1 II 1-4 r..-1 C.1 ri rl ra ra ra ra ra ra ri ra ra rl ra ra ra 5 C-4 El EI CO H I CO C11 CYN CN1 (NO EI Cs1 en EI en >4 keo,-1 N LI) (24 r- cre B LI) un on VD 1jä' l N a 3-1 U? i CO CO (V Ln en h4 41 in CV -1- r_i co 11 Nei r-1 r - en N c I N H : 1'D 6:4 'zr 4 1 Ö -] ve c)(:, 1-3 r-> > <Nl 1"") 1: r-4ud U1 X

62 6 $-1 U) ro EI co r-- r- CN1 e4 er els h CO k. r-1 1 CO C4 CD in I CD CN CN CD CD CD CD CD cn CA CN CD CN CD CD Ch CD 1-4, T-1 Ty r.y1 X ON Ln ep CD rs CO V) 3 CO 3 rn r- 1 VD 3 nn CN C4 CD r- CD rn un ei ei r- r- o c (Ii M M co co mo m o cn r- oo cn kr) en co r-- Ln co r- on ni ni ep ep nn on on rn er er "cr " li/ lid er rn r) E-I I- VD nn r- CD cn,4 r- VD VD N:r er rn ei ci ei,4 er CD r-1 M r--1 B-1 C1) E4 CD VD CD C4 nn CA rn er V3 r-1 rn ep C4 nr1 3 cn un CD CD Ch VD CD Ch CD CD cn cn CD C) C3 CD C3 CA CD CD r-1 rl r1 g 6/ 3 CD CD ep ep CN CD nn CD, C4 C4 CD r- mo CD CD r- CD.E-1 15 CD r- CD 6/ CN NOLfl CN OD CA CD C4 Ch M CD o r- ch rn 3 cn VD. 1. Ch C4 C4 C4 r- o V) D UI UI nn un ep er ep ep er er un vo v) Ul VD U1 els ep e-1 cn' cn VD C4 er r- co o VD 1.1/ V/ m on un ei un nn m 14 f1 %-1 '4 ( Ul Ch rs U/ UI VD 1-.1 er CN V3 C4 61 els CD CO ep rn CD CD CO rs CD CD CD C4 C4 CD Ch r--1 r1 m ei co ei rn ez4,-4 r-i,4.--1 r-1 1 CD rl 1 V3 Ul CD r- Ln o V/ CD CD CD LI/ un 1-) CD er rn er lid '. 1 rn r- ch o cn CD r-, rn r- er VD G.1 h4 r-1 m V3 r-1 ep 11 VD 6/ OD er Lo VD 1 Ch 1 VI V1 rn nr) un un ep ep ers ci. rn er er er un un er er un 5-1 1:4 CO 3 VD 6s C4 (r rn ey,4 ei C4 C4 C4 ci M E4 4.c 4c Cf) Ci) 4c 4( Ui CD VD ni 4, r- 1-1 CN CD CD CN un ko ey un 1 ( r- CD 1-4 CD CD CD V) CD CD C> CD CD cn CD ri cn e-1 rq M g...1,4 r1 r-1 r-1 r-1 r-1 N r- V/ CN l rs OD 6/ er er er er r-i 3 1 CN CO 3 r- ro mo er. o ON en ko ci m o en cn co r- co ei en m ko ei M U/ 3 1- r-,y cn r-i els UI CD un r- CN Ch r-i ral Ul CO r- E4 er er er ei un er er er er er rn nn er ep ep V/ rn rn ep r.11 Cli ei ei Len un c, nn CD ch CD CD ei er un m) er klo er CD r- : M ko 1 /4 r-1 els Ul C4 C4 ( 1 r1 r1 r-1 r-1 ri Ul r- 4C -X 4c 1 VD 6/ ep V) r- Cn Ch 6s 1 r-1 1 r,1 CN i 1 /4 CD CD Ch Ch Ch CD CD r-1 r-i r-1 r1 r-i r-i r-i r-i r r-i EI X rs 1 l rs V/ 63 3 er 3 V3 C4 CO CO CD V3 1 C4 Ul r, fri M r- r1 VD....,-4 rn Ch 1.11 er VD VD ep er rn r- OD rai 44 UD OD er rn.--1 dn er k. r- ei rn CD cn CO UD rn on '. 1 b4 er er 'CP rn ken er er cr.4, er,, cr 'cr,,zr,cr un er 'cl. cr 44 e 44 ( r4, ul 3 on r- C1N ( nn r- rn,4 1 1 un on ko kr) er r-1 ei M ei ey ei 1-4 ri I E"4 11 F-I / HEI E4 t-1 Ef E4 H ril II r-1 r- 1 a't H I >4.:4 cr, 1 c4 ei ei u) es1 Cs1 r< rn CO - 4, II r- Ln cre 41 II un rn un rn szy m) I? r-11 E4 ko,1 r- cn OD CO CD Nl CD Ul on ep 3 EI irx1 CD 111 UI OI CO UI eq CD r.4 r- 3 rn 1-4 ey ei CD <r-1 r- r- n1 c) ev ei ci r- r- CD 114!cg '4 1-4 E4,1 r-1 CD rl,-1 1 r-1 r-1 1 I'D i:4 -zr,c4 CO B-1 r.4 H I-2, 4 r) r) [-) K4 tn m,-) 1-D 1-D ;.c x < u) 3 "' 1

63 1 I 4C.I 4c t") 3 Lr).:11 C:) r-- 3 v) r-1 C--- 11) r-- r-i 1/4C).:1M INI I 1 Cf:> TA TA C) TA Ch r-i C 1 r-4 T-1 r-4 T-I 1-4 r-i r-i TA TA r-i r-i T-1 r-4 r-i CN1 ON CC) ON Lf) CT1 C 4 r- C71 r-4 CO r-- ON C 1 11) T-I er Li) er ON CO ON C4 1 CO ti) r-- c:> ON ON I"-, T-4 CN1 1 scp r co P4 T-1 19 r-- c) Lr) ON r-i C) r--,-1 r-i Ol ON C"- C1 LC) 1 ON Lf).:1' CN1 LIN ul Ya4 Lrl Ln er ei. er LI) I-) CIN r-- al on r-- r-- C)) C-- t`.- r- CX) r-- v) r- r-, r-- ON 1-4 CA P4 r-i TA r-1 T T-4 r-i T-4 TA r-i T-4 TA T-1 r-i r-i r-4 r-i b4 61 4y «C1D 4C 4C CD 1 MD CD Oh Orl Ch r4 r-i er er CO 'cr 1 on ra ra r-1 CD CD 1--1 Ch Ch CD ra T-4 r4 CD TA CT.> ra 1--I ra ra ra ra r r ra ra C% on1 r- CO CD CO on r- MD r- v3 CD ("Nl ON c) 1 N rn r-- N C 1 rn c:, v) r-- r-1 c,) c: c:, er (Nl CO r-i 1n 1 r-- r-- 1 '. CC) CX) CO 1 r-i 1, 1 LI) CYN 14 ft1 Cf> (Y) Ln on rn rn rn rn rn rn v) Li) er ft') Cr> CT) 1- ra CA r-- CD r-4 3 ra Ch 3 bch r4 ra ON CD ra C 1 ra eq r-1 r4 ra r4 ra 1 ra r4. 1-A CN1 ra ra. r-- CO M ) Lfl. IIIINNCNIN MCAMM C? ONMCO Cr> H H HHT-41-4 TA er 1 r-i r-- (3', r-1 C 4 Ch CYNN 1 C,1 r-- r-- m CO C-4 on r-1 er,-1 cx) r--.--) C. rn Lin,-1 co cx) er r-- r-- un r-- 1 CN1 CX) LI) 14 er er er (-Nl er scip er,:i,,z7,. f I Cr) (Nl. CO LI) CT1 CD TA CTI CX) Lfl LI) LI) r-i TA r-i r-i CD 3 P.4,-1 r-i r-i 4c 41 3 C 1 CO 1. 1 CX) Ch CD CNI C 1 r-i H r-i r-4 r-i C.2 1. CT) 1-cl Cr> cr) N er M m cx) r-- Lin r-i CO,-1 c:, 1.-1 Lf) C 1. cnal on r-- 14,c1P.:P CN1 'cl',r er sli Lf) Nr,1m CM CD CM IN1 ra CM CM (M CM, er m kb wl, C 1 CD. C> TA CN1 ra TA r4 ra ra ra ur) M H u3 CD CD 1 1 C). rxi ONN.. [4 ra (g 63 cd CD 14,kr ul Lf) Lf) un 11) 14 1.:1 TA ra CD CD ri r4 CD TA CD CD CD CD CD CD (N CM C 1 14 C11 CO I-1 E-4 EI,-1 4 H W4 E.4 H U) ciar c)...4 i..4cy,,e, m C4r I c'w EI 3cs) <Nl co 4-4 >1 V3 fl r- un 2 ) Nl II Lr) m LII M er ko H lo,-.) r-- T'l ON 3 3 fn1 CD LI) CT) scl CO 14 1~ MCOL.CN1OHN COM NNC7 r-1hr"'. ONNNN CD H ha E-1 ra r=1,-. ra r-1 r-1 r CM!I I-DI-M er,:4,..1._] '' id rxi D CD C) 1- I-) n: C) C) C) (11 Ṗ) D,c4 ] cn I-) 1 ) 1-) 4:C/3

64 62 c::, ON I I-) i o C CO 3 er t-1 zr 1., k C> ON C> C> CO 1 C> C>.;11 rn Ll).c. ON CO L f 1 C> C > CO C> C> 111 4>1 f-- Crl ON 1 -.:11 CO C> r-- M an et s o i-i o m s : t4 M M rel 'Cr ei..p mm 1. C> lf> C> c 3 1/4 C9 CN1.. C> C> C> fil.-1 H t> c Crl C>N11hLf) ft)11rart) Lf)3LNIMCO C C> C> C/1 Lf) C> 1 C> ON 1 ON Q C> C> rt1 r-1 H H g 1 C> l'f1 Ln r4 C. 1. szle m in ft) (Nl LN1 >4 N CNI r-i en CO N r-i LI:, s Ln s co.:1' 1 CO M 1 h CO Ln klo fn1 1 LA 1. 1 N.:11 Lf) Lf) LIN CO 1 : b :11 M U1 q:11 zr ::1, 431 c r UI Ln LA UI,z11 h 113 tn1 LA 1, r-- h Cf1 mm 1 1. ft") 1 rfl C> 134 Ln Ln CNI r41 -.:1' <N1 rs1 CN1 9-1 H H r : 4: 4: 4: 4: 4: C> 1, rt1 1. 1"-- H 1 Al '11-4:11 1 Lf)..zr Lf) LA ON la C) r-i CD H.--1 H r1 T-1 T-1 T-1 r-1 T-1 T-1 CO 1.21 'nzr 3 Lf) ft1 h M e-1 r r-- rt) CO CNI H >4 N.,.:11 tn1 LA 1 1, Cf1 re) h r-- Ln r"" Cr kd ('1 1. :11 LO M s c) Ln r-i M al Ln s on Ln m m.-t.--i 1 rt1c11 : [;:4.zr Ln,:r m Ln..:11 sc.,c,.zr cr tzt..:::1, UN Ln..c. 1. cr cr in..c. cri o -zt. o C) Ln ltd 1.:1, ON Cr' CN3 rt) f 1.-1 et3 r-1 et1 T-1 r-1 1:4 4: 4:.:1' to en T. ct. en1 <V C> f t1.41 C> (V o 3% s o o r o o T-1 r-1 T-1 r-1 r-1 T-1 T-1 rs C1I :11 rt1 IN1 1"-- CV r-1 r-- C 1 [LI :Q 1:4..zie.41 rt) r I UN cr rol ft1 M M cri cr M.:11 M rt) szr [4 tc 4 <71 ei c> r- m qc:c. co III Le/ CO 1 sl. rs r - :1' e,:r,z1. ON fli..:>..:11.-1 ' ne) cll H <V CNI H H H El CA E-1 H El EI E-1 h- M il g H >1 M : 1 H 3 E-1 1 >1 /: C 1 et1 M E4 Cf )) <V 3 > h et e et t r..4 E-1 [: ) 1 1 <V M Ln s

65 AJOPVM 2- JAN-9 ON 1 r`s r's (X) m 1 T-1 m Lf) r-4 m 1. ON T-1 CO m c:) 1.-1 r-i r-1 r-4 r-1 T-4 T r-1 r-1 T-1 r-i r-1 T-1 r-4 T-4 T-4 r-1 r-1 g,;i' v-1 (X) 1 C-- (X) T-1 C41 r-- ON r- e\1 kr:yo un rn ON <1. 1 EI N m m r-1 C Q cr en ON CO Lf) r-1 ON 441) (4,1 CO cr ON 4 Lf1 111 (X) Lf) ON CO.c.r 1 ON 1-3 CD Lf) ON 3 m 4,C) CO ON ( ( h-- U)t>4 cr er C44 C41 cr cr rn cr cr rn m m m m o m m cr Lf) Lf1 v-i r-1 (,1 Lf) on cr cr m T-4 C41 f'.1 r-1 (44 T-4 X44 ( ( 4C 4C 4. C41 r-- 4. r-i 1 1 (31 Lr) C41 (3N r-i (X) Lf) "Cr 1 ( C:) 1-4 CD r-1 r-4a-1 1 C41 T-I r-4 T-4 r-1 r-4 T-1 T-4 r-i v-i r-i r-i v-1 T-1 r-4 r-1 r-1 v-1 1 CX) Lf) CD Lf) C) Lf) C".- C". Lf/ CD Lf) CD LO Lf) Lf) C44 Lr),-4 er r-- C41 Lf1 4. (:) ON,r ON (41 Cs. CX) 1. (:) cr ON C41 Lf) (X) 1. T-4 CD (:) 1. CO LI) M (:) v-i m C44 er Lf1 Lf) ( C) Lf) (41 'Cr er er 1 m Lin Lf1.r Lf) 1 'Cr Cr c',4 v-4 'Cr td) (44 1 en (41 (44 C C41 H (44 C44 C 2 1C CD r-4 CO r-- (Nl 1 CK) C41 1. CX) Lf) Lf) 4. Cr r-1 ON r-- c> c> c) c> c> on cr) co QQQ r-1 1. r-- m er ON r-1 (v1 Lf) C:' 111 CD L11 Lf) N (:) LC).4" 'r CO r-- er 1 'CM h r-i r--i tr21 :;"1' % i 15 co CK) ON.(r C41 3 C44.:1',r (X) 4.C) ON CO M. ( 4,(1" ei. Lr) en in Lr) cr er,zr cr 'Cr m er cr cr Lr).er cr cr CO CX) T-1 r-i 111 C-- en er er en r-1 C44 r-1 T-1 ( 1 r-1 C1 (44 1 U 'Cr ON C`s 1 1 (X) 1.1 en CO Le) CD CO Le) c> er c> 1.-1 C) 3 4. CD ON v-1 v-1 ON ON r-i r-1 ON r-1 Cs1 T r--1 r-1 r r-i,1 r-1 H g I."' C 1 'CP r-1 CO Lf) (X) Lf) CX) Lf) 3 (V) 1 N 3kW4C/ 1 1 Lr) cr en Lr) eq m II) cr,-4 Lr) (3 Ii) m.-lkor-.ln (44 'Cr Lf) CX) ON ON Lf) Lf) r-- en c> 14 er LI.) en (41 Lf) LI) m m m m,zr.,.3.,:i. cr m cr Lf) er cr rq (44 (4,1 cr ko kr> cr (44 "Cr C41 (44 cr en) Lf) P4 c--1 H ril 4<. 4C Ltl CO 4. cr,-1 Lr) cr. c> c:> 1 ( 1 'cr ON 1 CO A cn r- c> c> c) T-4 r1 CD CD r-4 C41 CNI r1 CO r-i CD r-ih 1--1 r-i T-1 r-4 r-i r1 r1 11. r-1 :C) Lf),(PLC/ LII N N(4.14.W C41 hcolm 11 (DOOL 11 El r N CONML11 CO OD C41 rn co CD CO r-i Ul 3 C41 rn [4 >4 C5 r- on CO ON co osi r4 C41 C41 C41 1 «cr C4.1 cr Ch cn cr,zr h411,4 MMNHM MMM.MM C11C41. 1MN Nr-INM - z EI 1/44.(rC1IN "Cr "cr C41 (44 cr C41 "cr "Cr 4. N.-4 s-: 1-: EA 4 VI RALLISET E El E b4 lil H II s< a w z on co )-1 El I -: :4 en on ew E--: C'3 c-. eq en mi >I md B r- Ln 2 r- ON rcl II 1.1,m11) m cr v, II HE IN H1 WONOLf) M'CrW E: W oulu1 mmil1 NOHN WM 1_4 1i-.,1.; 2 ) 2..: 4;1 r-1 r- r-- 1 C) cy <Nl cv ^r- NCD g 11 - ed F -1 p- M,4..-.4,4,-.1,--1 N h-1 1" t-im P4'zt OD El EI 1 '[.(1 H 1-.4 > > >1:14 1-3i-) 1-3 > g4 ul en r) 1-) t. 3. ;. s.: [1]

66 64 AJOPVM2 -JAN-9 4C 4c CD un r- oo N CN CD cr cr c) co OD Ch CD ra ra CD rl CD on rn C4 CD V3 UI 1 cr rl ra ra ra ra ra ra ra rl ra ra ra ra CD on N Ul r- on r- CD C) CD CD CD 2 r- 3 r- ei t 1--1 ra.cr.:1' L in. cm r- h 3 C V) C h CO V) rs VD r- CP UI VD rn N-1 1 Cr.,:r on cr Cr / Cr Cr cr on on 'on on on 4 r- r- N CD cr VD N on on on N ri CD CD r-1 6, ra ra ra N M 4c CD r- on VD ri co en..1! r- Ch UI r- v) Cr..:1. r- co CO / CD CD CD r- ra CD CD ra ra CD CD CD ra rl ra ei cn ra N '1-A r-4 ra - ra ra,-a ra ra '-1' r ra ra,-4 r- ra ra - g CN ra CD CD cr ra r- OD C r- un UI CD CD 14/ CD C) UI CD, 3 Na. r- Ch ra Ln nn on VD. on,:r on LI/ cr UI Cr CD r- ra UI Cr VD CO rs Cr r- CO. V) r- v) un CD ra en Cq ra 11 4 un un un on un un un un un un..4. un un un VD Cr UI V) $-1 OD CO on ra un r- on on N N ra ra N ra N C4 on C14-1 C CD CD on wr r- cn r- CA CD CO cr CD VD r- Ln VD r- U) UI CD CD CO Ul CN CN CA Ch CD CO CN CN CN 1 CD CD CN CD CN ra ra ra ra ra ra 3 CD on CD CD un on CD Ui CD CD Ul CD CD un c) g4 N eq.41. ei ei ei OD cr VD N CD ra r: D r- c..1 c) un VD Cl) on sen ei CO r4 CO VD VD r- c I un on UI VD CD cr 41 h4.42, -41, cr ei un cr cr cr cr cr cr cr UI Ul UI Ui Cr Ul,4:, (.1 VO VD on 4-1 on VD on szr cr m ei ey ei 4-4 ei ei 4-4 PL4 1:4 c) un un VD CD rl ra ra 3 ra VD CN Cr CD CD ra.ra ra ri Cl C) r- C4 CD ra ra ra ra ri ra CN1 C 1 CO CN1 m c) LC1 Ln cn c) Ln Ch h '.r- ra VD ra CN N C4 Orl N ra 1D C5 CN N r- cr C4 CD r- r- co 4, un r- CD Ch h4 h4 un cr on un un cr cie Un. UI cr Ul -1 v) v) on ri V) UI on.4:4,..14 C4 cy on on on ei 414 Ch CD CD CA CD'C, ra CD ri ra ra >4 U CD N 3 Cr rs CD.,:r Cr ra 4-- r-.cr ei M CD CD CD 14/ CD.rA CN CD CD CD O'. ra N 44 ra ra ra 1--1 r-i ra ra ra ra ra ra >I > CN cr un CD CD N on un CO CD UI Ul rx1 g4 N ul U/ MD C4 on OD un CN r- un r- ei N VD 41 I-A > 15 UI V) CA N UI CO CD... ra UI CA CN. cr on ey uri,::4. on '.' cr on on UI ' C) b4 z E1 41 4#:4-1 en E-4 g 41 P4 o-1 C14 b4 4-4 E r- r- ei " VD on..1. un on ei C4 CD ra N o' 3 h4 a I >I 4:4 cn cn ei El u) N <Nl. op 441 >4. up fl r- un al Izi on.:4. r-i El VD ra r- ra CA 3 3 CD rq CD un W CD un un on co Lin. cy.1-a r- M I-A N ei c> 4-4 r- r- W C) ei ei ei r- 11 I-A EI ra ra ra C) ra W r-!.--1 r-i 1" M 14 g4 1CD 4 DDD-D, I-) e > ot M co co I'D 1'D

67 AJOPV M 2 -JAN-9 CD 1-4 CX),:r CsI 'zl. 1. ', M r-4 l CD 1 C) CO 1 r-1 r-4 r-i g,l. 1 Lf) '1C. 1 CX) cr) c:, cp CK) Lf) C:) N r-i r 'z3" CK) 124 cn crl r- CD 1 r- kr) CYN p4 4 nn en on er er er rn nn kr) c:) kr) cp CO kr:. e.,1 (Nl c3.zr c:, c: cp cp (:).4. C:D C:, 1:114 r-1 r-i 65 CD,1 r- CD LO Ln r- cy cy CD a rs1 CO ep CD CD CD CD CD cn C) CD CD CD 4 CD Lf1 r:r rn Le)CDCDr Lrl Lr) N CO CD en r-- c=> Lr) rn r-- r:r LI) cp LI) Lr) cc) 17 kr) CO.41 Lf) c CD en rel c CD C:) C:) 1 3 CO r-1 (3-1,:11,;11,11 Ln rze.,14 Gr rin.,:r.c1, Le).41 co r-- en c:, Lr) Lr) rn en rr) es] es4,-1,-4 csj-lc CDCD i4 4K CO C: LC) ';11. C\1 1. r-1 LO 1\1 r-- 1 ) r-i CXD ', CO ',,1 ON r-i c-i 1,-1,-I r-i r-1,-1 r-i g \X) CIN 4 1. UI CO 1 CO 1 CO CO 1 1 C:) \ cp kr) co cn er k ON rel 1 Ln al c: e\1 r-- rn 41 r-i c 1 1 e\1 e 1 1 r\i -1, r-- tn.,, r, Lr).11.,-I kr) en.zr -4. en ep er en rn en.4..r.,;1..4. en B-1 kr) kr) kr) CD CD N kc) co co ko,r,,zr cy N s;r N cp c::, 114 H,-1 H r.-1 PPO = IV VYÖHYKE) 2 4 u) (:) CO en.4. eni 1. r-i 1.4. r C"-- C4 4 C;) al c: C::: c:) C) C) C) 1 CYF. r-i r-i r-i ra r-i,-i r-i g LI) 11. LO Lf) CO 1.r CO r-- en C, - en c:) C: ),, c.. en Od Le) ' N CO r ';1' CO 1 1 LO.r b..:3, r-- kr) kr) n4 kr) r-- kr) r-- cy r-- c:.cr Lr) Lrl c 1 Lf), , Lel kr) kc) kr) k.c) B-1..2,,r Lf) CX),3 Lf), r-- cr) m m,--1 r-i rn H (1 C) C:) 134 r-i r-4 C4 a4 -ls u) cp =1 1.- LO.r l C`q CX) 1 r-4 r-i Ul : 1 Lf) CD CIN CYN ,--1 q-i.-1, I - cr) LO c: eq Le) 1 1 CO 1 cx) rn L11 C:) C:, [4 F-I N. LC) le) 1 CK) C:) r-i 1 -;1. Cl.- 'JO 1 Cl r ICI1 H p4 en 1.61 C) 1. r-1 LC) r-i r lc) ) Lf1 CX).zV Cr h4 Cx.4 Ln Lf) 11)1l Lf) UI U1111.4, Ill L11 le) l!) Lf) '-OLO 4... :1 ki). kr) Cl CD er kr3 CO CO kl3 er ep es1 Cl er (-Nl er CD C) Cia,-1.-1,-I.,1 E-1 1,(1 b4 41 u) E.-1 e-1 H 11, C.1) z cn H o) al r4 N C1J u) r 'Y Cl 4r ksp H r- Ln 1 1 H Ln en lf) /.4. " H '''' 1. r- - r-i 1 CO CO ':I. CO E-1 1. c: Lr) Lr) Cl cp,-i r- co en H 1--4 Cl Cl CD 2 C13- Li-2 4 () ClClClr- r- c)!ci. b4 H r-i r-i r--1 r-i i-1 Ol r-i r-i r-i r-i Cl.1 I"). 5,,,,, CO I,:4 [4 1-D B.,...1._ f:,,-) i-d i-d,4 tri u] 1-D i--) I) ia, CO

68 66 ON I PQ 2 onc : 1 4) E-I 41 - Lf1 1 cr tf) CO 4c -1c 4c '.' 6. C 1 k/3 CO «CO 1 CD.1.. -K -g r-1 en kr) r-1 1 C \I 1 1 4c 4c 44 4c 4c 9C CD r-- r- UD on ra r1 r-1 r- en cr 1 es., 1 rn Cl 1 4c en co un 44 m nn.:3. rl CO rn.---1 cq Ch Cs6 1 Irl CO,I 1 i.-1 I ral 1 1 i 1: ") 4C 1 3.:r. un cn r's r1 Uh Uh Cq IV UD E-1 r I I I.-1 i 1 ARILAJIKKEEN TULOKSISTA POIKKEAMAT MITT 41 CD h4 U3 [+.4 &P 8-1 Kg CD CO t^,6 eg. r-1 Cs1 1-4 Cs1 1 fic co cn c) un r- rq en 1 1 Cl 1 4c (1) h4 C, Cs6 fel h4 4c cno 444 M C \I az!' 1,:r 1 K ' 'OrlCl Lfl 1 r- Lin k..cr osi r--- co 6. en Cl en.-i Cl ey -1 I.-1 Cl.-1 "cr i U) «4, 4i B ' 4c El r-1 1 Lr) cr Nl :11 CO I. s-1 3 r-1 CO Ah S I Cl ' pi I 4c -K -6c 4C4c 4C 4C 4c en i 1 UI 3 3 U-1 CO 1 3 t-1 4c 4C co r- nn on un un un vo mo Cl vo rn,r C) c) Cl Cl Cl on c) cn rn.1. on nn r-1 r4 ri,4 r-1 CO cn on CD Cq ri CA CD Ch CO r-d 1 U r- co C) Ch Ch r- co CJ Ch 8.8n r-1 en en N. CO 1 CO,4 CD uo,4 r- co un cy UD r4 17 eq Cl Cl en on cv cy cy cv cy cy on en Cl EI unr1r c) cn un co n- UD vo co h4 P un rn en cy 4 Cl en cy (\I ey tr'd W Cl r-i Cl Cl Cl Cl r-i C 1-1 Cl (Y ey Cl Cl rzi 8-1 : 1 I I I I I UI.--1 r t-1 r-4 r-1 r-1 ->1 t E-1 E ii l'-'1 et El co 1-4 U) ('4 co D 1 U),1 41 h4 i4 >4 Lä ) g W s} C4 i') t-a (14 r14 R4 11 CD Ln co.-1 Lf1 K4 CO co 8-1 C),e,1 41 un C \I CO LI),,4 I-) C) 41?-1 C) ef) U) F:4 1-) <I UI ( MD CD.--1 ON 44 co.--1 CD CO Cs1 es.1 tr) ifl -1 i") W (/)

69 67 I-1 -X -X (J) U) «,z1. Lni oo csa in r mo r- b r-i r-1 rs1 Nl t-9 M 1--1 '1 rn,-1 C\I C\11 rn H.--i H H H,-i,-1,-1.-1,-1,-1 p: N 1-- LIN Nl-- (V LIN r- ON c\1 m b r- rn '-3 al b H b r-- 3 1n Ln, r-- in rn zr ao h4 r-- H crl esi cr, H 3 CV LD c Ln <71 ON 1. E1 ei rn evi rn c\i ei e\i c 1 ei c\i cl ei ei (Nl F.L1. -1 p-. I-- r- ko ko on r- ei H.--1 -zx co rn m al =4 h4 'cr,,:r rn rn esa - -i ei ca cr c 1 H H uo Et VI b ko ei '. 1 Ln b on b crl b Ln rn Ln 3 (3 C1 Ln b Ln co cvi b N H H H i e-1 r-1 r-1 c-4 r-- rn cr) lz) on c, Ln in b4 C) k..cr N r- H b H 1 ul cn m on Lto H co cn cr) o., rn ke -i, co ko crn rn co m rn N1 L-V eg c\i c-sa,,-1 rn,-1,-1 P-) c 1.-1 L"\1 II P. kb kco rn rn rn c\1 r i rv Ln c\i cn H H H 3 an H Igl III-1 EI EI E-1 H fi2 1-3 II rt1 1 en H vl 5 9 W1 UI E-1 fil M ral H ou rx I-) 41 Pz --1 i-1 t:4 1-3 H KG Q4 f14 (Ii b Ln 3 H Ln r"") N co Ln co ko b 8-1 A b H al rsi LII Ln mo b H b r 1. co c es1 c\1 LIN Ln p4 E-1 b. (3 Ln Ln,4 Y ze-1,..1 H H K1 le4 ho Lia ;-.1 ro 1-) ri) (I) =4 I-) I-) ti)

70 68 AJOPVM 6-FEB- 9 CD rn cr,r rn rv r- co r- cr,a rn u) c) CD rn OD CD cr rl cr rn,1,1,1,1 CD Un CD cy cr rn r- cn un vd vd r- c, N r- c) r- rn cr en oo r- rn rn r- cr r- Ln r- CD rq on CD on un eq cr ry h4 rsi cv rq cn rr, or)fl (Nl eg rn rn 1 rn r 1 (14 h4 V) V3 V) V) VD VD VD rg Un u1 VD VD e-1 CO CD «:? VD CO 1 ri VD r- ko rn VD rn CD CD rs1 rn rv c) k.o nr) r4 On.--4,A..--1,-.1,1 q-1,1,a.--i CO.1Q oo 4 rn nn rl V3 cv r- rv cr c, v3.1. CD CD VD CN N -4. cv -4. co un rv un OD Un r- un r-.--1 cn c) -4. ry,a rn cr c, rn u) cr un h4.--1 cv rv cv rv ry cv cv.--1 rv cy CV VD V) VD VD V) 1 V) VD V) VD CD ed UD P-1 h4 CD kid cr CN rv un VD u1 CD CN CD,1 CN,1 CN VD r- 3 1; 1 CD OD rn cv cy,1 CN r- Lfl CD C3 CD cn N cr,1 r- cn cr rn un r-,1 r- r- c) CO rn r- cv cr VD CO h4 rl Cq eg ('4('4 VD VD V) VD V) V3 V) VD VD V3 V) CD C) VD P4 t " -1 ) CD.T-1 CN CNOD. CO un VD,:/' Ch CO C) Ul Or1 Ul V) fq Ul Ul oo r- nl VD ral,-1 r-1 ri g-1 VD CO r- r- rn VD CD rn CN 3 cn CN CD CD CD rn Cn N. I rn MD cn r- cr '.'.1. co,i co r- un 3 CD r-4 3 cr ul,1 CO cn h4.-a cy cy ry ni r4 eq,1,a rn cv cv r- r- r- r- r- r- r- VD r- r- c) CD VD b4 4c UI CD r4 'cr. CD CD en,1 Cn u1 un C) C) '8-1 rn (Yl cr C) CO.. 'Cr N.-1 q-i.-i tn ON en - -i kir/ Cr) tr) CD c> r-- c> c> cp c> c> co al N co en I,-9 LI) rn rn Cl un CN CD ,-1 rq Un ("V r-1 r11 CO CV `,1' 'cr 1 C \I M fel fyi M -z>. cr kr> -,:zr rn rn m cr CO >, en 9-1 CO 6 CO CO,-1,A r-,--1,1 c) c),---1 tli El rzl ril EI o4 h4 EI E--1 II 41 IW H cn >, R e-1 II 3 g 3 li, 3 Ck.O1 H ui ui CD -1 C1 C, ri Ch > E-1 ria co Cl fil 1 ko c>.-i c> EI r1.1 W 3 Nl est un rx) 1.-A 4 () [711 (.ni 1 rjil 9 8 ct:2) CD 1 1 H E-1 r4.--i P 4 i-- Ö < < D 14,.: i-) [Li..-1 C) 1-) I-) > i- n4 in, ri, 4 1 u) u) C 1-) fr) 1 1 u)

71 AJOPVM 6-FEB- 9C (. C> C \I 'zr 1. CO <=> C.1 Q'Cr frl CO 1-.1 rn CI1 r-i r--4 r-i r-1 V) eq LI-) CD cdcdlncc C) CD CD CD 1 m Ln c\1 c\1 1 rn 1. Cr) Ln ¼ cr. cr, :C) h4 C,4 or) C.1 C..1 es] esa ra C's1 >4 5-1 CO k k Cs1 N, P /) 1 N 1 (' CD 111 CD r CD CD (Y) '1 Ln esi 1 (Nl N -1 'Cr 1N r-1 r--i 4-1 r r-1 (N('4 r-4 (4 in m co ;3' ry) Crl C) CD.Cr N C) CO 1 CO CO 4. V) Cs3 In cr 1 N CO ke) Cs1 : h4 enm rn en rn es.1 rn rna r\1 r m rn CD c> rn m c> 1 r- r- r- Ln P4 r -i -ic i-1 U) CD r- cn r- CN VD 111 CN 4.,a, (-1 r- C, On CD C) CD 4-1 ra ra rn Cn Ch Orl ra Cs1 Cl CJ r--i 1--1,i r-i.--1 r-i r-i r-i r-i ra %1 Nl CN 'I' r- r- c) cn cn cn in r-,1 -,:r cn A. ) ) on csa (1-) Nl cn CD ul rn co u, v) CD ) W I-- CN r... 1 r- eq VD CN r- VD C\I r-i CN '1' :C) C4 C.1 (,) r..1 r,1 c.4 ri,a cv es1 c i Nl rq rq I -I rq ] lin ul od op,r (1) ) od CD op "zr tr) ui u, co (14 i-n pn c-,1 c.4 esi r-i r-i ra ol ra rl ra Ch.--11 L 4 EI: 41 EI 4.1 E- h4 i--1 El 41 d4 t),4 t4 Ii 41 M H u: H >4 F-1 II 3 CD ) c.) 1 ) VD 41..\-, In c> -.-1 Ci CD ra CN El 41 oo eq 41 u) vd CD.-1 C) E-4 41 W,-1 cv,1 co oo cy rq ul 41 4 C) u) Li) 11.4 ) CD 1 1 OcJ < E-o p4,--i.--i f4 1-) 4.44 K4 --3 oz 41 D vi P-) h) h) C) 41 i-1 CD C) W,-1,-1 4 W III PLe W W o) u),4 rd r-] 4 uo

72 7 AJOPVM 6-FEB- 9. cn c> ko al r- on al co 3 lo <X) r- er kr) c> co cr,,-i r- -zt. an co en r-si cr> r-i r-i r-i C \I CO.' C V 1 1 \. U1 C \I CO r-1 \- CO EI N.' r-i. Ln r I c> cr, V) LI1 Ln Ln 1 CO 1-3 le) 1 Li-, ry-, co c, cr> 1 1 r-i UI b4 m Nl rn c\> rn.' 1 C V r-i 1 C \I IY1 <V 1 1 fel 1 1 Irl 1,-1 1 1,1 C H C 1 1)4 c> c>,--1 o rn c\z, r- c> Lf) Cr) C 1 r'', (\1 CD Cr1 1=1 1-9 C 1 1 e-i 1 (71 Cr <V i-i C1 Cr) T"1 ri r-i ra 1.1 r-i en to rn V) 111 C) h en c> c> c> en El N co ko..:1, N tn c\1 cs al co 'o C 1. I---? en.- c\> 113 -zr c> en In,z1, cn - en - c 1 m m m en en rsi c-1 -- m Nl cv rn en ri -1 co co r-- r- C'41 1:1' \ U) LI) \13 CO l/d 1 1.' Lfl rfllfl 1 C:3 C) r-1 h Cs1 r-1 r-i r-i ry) o)inc,co tr) co c> c> c> N csa 11 c> r- C Ln cri ko C' CD C> C> N N 1:71 CD 1 Ln en en rn en rl r\i en c-v) rsa co co lf) t. 'Cr CO '' 1-1 r-i rn R4 1:4 LI) Cs4 4 '' r- r.1, t, c> co rn -zr C71 CD m en..zr in ko 1.---,:r,--1 co rsi,--1 csi ko 1-4 r-i H H r-1 r-i r-i r-i co en r.1 u-> 143 1// CO 1.' ko e n --1 to zr, Cs1 1 C 1 C\1 Cs1 CO 1 \. CO f-- -1 e\> (Nl 1 "" v-i CD1 C CO CO v-i fr/ C \I 1,1-1 CO CO \ 'CrNr 1 r-1 P4 ril N4 CD 1 r \I 1 CD \13 Lf/ CD I---- r-i 1 I ('1,1,I. 'zr c> en c> ' r-- r-- co 1.-4 r-i.-1 H C's) e-i C.N1 v-i : cn >1,J, rn co c> C \I LI) L(1 CO CD CD h 3 N en oz en c\> - en en - zr (--1 I >-1.--i r- c>.zr c>. rn.zr. le/ C',1 in r I \. \ Cs) h4 h4 4 CN1 C- \I CN1 C I.--1 (-V H,1 IV Cs1 <V CNI CO - 1 $-1 co co kr:, k.o rn =zr. zr. -cr. co -:r. 1 r-i r-1 1 EI 1 ELI E-i L1 E-1 t--1 EI h4 Fi II EI r4 a, H cn [Li i I 3 z c, co (-4 in co ko i-i iki Ln o.-1 1:1 E-4 [Li CO r'4 [LI 11) 1. CD H c) EI ELI,-1 c-n3 r< oz) co (-Nl c\i tr) M tn kr> K 1--1 c> o E-1,-1.-1 G4 l', ril rz: 1 ä F-11 2 t-) i'd > F-2 P4 P4 P4 U) u)

73 AJOPVM 6-FEB-- 9C 71 M N 4 r 1 1 r-1 Is II) C) N C) Cs1 en 1- C) C) en IX) ' t-1 M N N T-1 N N,1' CO <-11 C) C) C;) l C:) C),;19 VO 'cr C 1 TH N Nl 'Cr CO l " 1n r's V) "7' N N k./ 11") CO N Al Cr/ er) rr) ef) NNNN N un un nn nn cy r-1 r-1 Ul r-1 CD CD i-1 Cli CD cp rn..cr r-- nn CO..:1, UD UD CA nn r33 h4 c> c>..-1 ry cy., J. rn,-, OD N CD,4,A,A 9-1 : )-1 "zr N N ko en.,:r CO r- rn r- CD r- -1 N to r- CD rn "x. r- 'zr' to un un cl MD CD 1--1 en > > en cn rn u> un.--1 co,1 to r- en co kee co co h4 U4 k-y cy rn rn rn rn rn rn cy ry rq "1..zr cy e-1 F-- r- te) UD tr) rn un tr) \C) cr rn,1 N 3 co in co l Nl E LI) c B-1 C"_) ci,-1 crl EI 41 co ry [1.1 tr) to c> E4 rzi,a cy co co csi cy un 41 h4 C) 1 LI1 I4 Ul Lf1 H 1, 8 ' r,,,,-i fz KC CL1 zi t-don flt W W un u),= 1-> 1-> W u)

74 72. AJOPVM 6-FEB- 9 4c dp 4c... 4c :c) 1 r- er ei ei VD V) 3 "CM co er en V3 r- on E ril un er r-i en nr) c I CO V) ui r- r- ei N rzp1 co 1 ev 1 1 i 1,-1 r.-1 I I I I 1 P4 M E4 Fi V) er en cn c) VD eq VD (Nl on un ri 3 E-4 E r- a) r-1 Ilr1l I 1 c: h4 v) ic o o to 3 M 1 Lt) H M cr) En c) ei c>,-)...,--1 1 cv r-i I.-I ri v-1 C 1 I I I I K 41 N -1c C/) eg 111 kla rq CD r-, kr) CD rl rg 1 C"-- V) C 1 1 I 'cr r1 CO 1 ui en en ei eq 1 1 g4 g o 4, 4( E-e -Ic UI GO r- ei v--1 CD v---1 C, VD / en ui CM.41 1t4 Ui -II 1 1 ( 1:4 M b4 4C i--1 4C o' 44 E-1 M 1 1"1 '.3 kornr-loun cikr) Url C 1 r1 rl 1 1 ni T-1 eq "-I CLI fx1 t:4 CO 4C 4, I-) EI en en m Oi r-- h cv co ui cv kr/ 1 CA cr 1 I,-1 r1 B u P4 41 El -K HE-e R F- 3 r-1 1" \I M 111 H 1 CO CO I 1 M h4 ON CO CO 1 III <=> C> Cyl Lf1 Lir) I-- r-- H CD 3 cn CA CM CA 3 CD ni CM CD.-1 r-1 r-1,i r GO V) ui 1 C71,:ir 1 C 1 V) s er c,) r- CO 'CP M 1. 1 'cr rn 1 \ X ) Lr) kr) r-1 (:) re, V) C 1 1 r- ui er ei kc) 44 eq cv ri en on ei ei ci e,) ci ei en en ev Ee (JO h4 Ul C=1-1 C 4.-1 d13 CM U1 1 ko en r- c). 1. W 41 er er Ni zr rn cv --e cv cv cv rv cv C) h4 h4 El 1") cv c V r4 cv (V rv r-1 C 1 r-i IN e4 NI C 1 CM ixl (n r r1 r1 H r1 r4 r--1,-1 r1 5-1 e-1 El rx H H cn it H cn ES W I Cf) II cv eq CO C> 3 Ul 3 VD al GO Lr) cz) h-1 (:) H al.--i [LI N Gil 1.11 V) CD r1 CD h4 r4,-.4 ei,1 3 3 c I c 1 ul N.1 A b4 C) en en G4 CD cz) 1.11 LI) M FA r'og EI 1:4 r-i P4 () ) -1 =4 12 F3 vc t-d I-) %1 1 flep-iwn WrOco it:4 1-) 1-) M M u)

75 AJO PVM 6-FEB- 9C 73 EI ( 1 III H -1( 4( CO \17 1 CO 1 r-1 T-1 T-1 r-1 4( M ( Gl. Ifl (71 r-1 1 CO r-1,-1 II/ C> 7 Crlf, r-1 r-1 T-1 N <V 1 1 r-- cv Ln r--- cr, -zi>,-i co c, r--- rn 1-) r-1 1 CO r- co 1 1 r-- ko Ln en :;>. co 1 Ln r- c-.4 cr,,-, co Cs1 fr) r-- cr crn crl kr, cv cv CV fr1 C',1 C \I C 1 ("1 (-,1 cv cv cv C 1 C \I 4.1 $.1 (f) rti (. ro (1.1 frl m r.1 NNrrfl CN1 rs1 rn Nrnroo- 1 CO 1.-.>:1, rn en co co co an co rn cv r-- c. cr (.57 C / CO LO 1.-- r-1 1 CO,1, r-.1,...1 N. r--- r-- en rn c> 111 C> 1,1 Lf) 1n > >4 cr 9-.1 lel sz1' 1"--. I."'" r-1 r-1 1 UI 1 CO (71 CO CO 1 '1 1 1 M C11 1 '' CO (. 1 ryl CO C".1 Cs1 r-1 C \I Cs1 C'I CNI q-1 C1 r-1 m rq.-i I cv 1 li-li rn en rn rn rn cv C 1 r-v rn cv cv,--> r-1 CO 1 r-1 E-4 Fil E-1 EI E-4 ril I-1 1-) Il Ili B- H,_ 3 II C, co L11 CO lo rs1 Ln cp,- 5 El il 41 CO (V [4 Ln 117 C> EI 41 co C\1 cv 1n ri.1 hi ul ifi i_, 8., c', c, 1 1 HE-1 I,-1,-I l: 1 ) - N,4 e, I t7 174 ri4 P-1 x x ul cn.= 1--) fr) x In

76 74 AJ O PVM 6-FEB- 9 4C9C V) CO ON CO fyl 4-1 ON k tf) N C> ON C> C> T-1 f 1 1 CO CO r'j rnc Ir co Lr/ N1 ' rn r-- ON tfl 1 N Cf1N tn r- c> r- rn a co r- rn rn r- te) zr r- r- c> e> m c> rn tn (Nl r co esi <1 c I e\: m rn c\i m rn rn e.1 P-4 1. lf t. k r 1 L11 kl4 ko 4-4 CD CD rn cr co- on CD UI ry un ca un CD OD 3. Cr\ CO 'Ch CD CO un ca CD C> ra,a r-i 3 co on on on VD CJ r-,1 'Cr CD VD cr CD CD V) Ch N cr.1:11 ("V 3 Ul %1 Ul 3 UI r-,..1 un, r- cp Ch C) CNI ra I,:r CD / Ln cr un h4 rq H ey ey r4 ry r4 eq ri A ei ei -1 (14 VD MD VD VD %. on VD VD Cr VD U) CD CD V) M i-1 CD Ln VD CO VD Ch VD ea on cp rn CD Ch 3 CD Ch CD. 1 VD r- 3 ra r-i ri r- g5 3 CD --I /,1,1 C' a' r-.un CD C) C) Ch N ra v1cr r- cn cr cn on un r- ra r-,-1 CD Ch r-,4 co on r- ey cr MD 3 14 (-4 ra,4 r4 ey,4 ra ra -1 h4 '1. VD V) VD UD VD V) V) V) CD CD V) -1 PL, h4.4; Cq,-1 ('.1 r- VD 3 3 VD CO rn ey CD r- ca CD ra r- ca ON UI ri / ra ra ra ra ra ra ra ra ON N 1.11 V Cr r--1 C> C> C> ON (11 r C> Cr ' 111 r- oa r's r- ey CD Ch VD U/ es1 oo.--1 CJ w-1 ri C V 111 CNI <V C es,1 (11 3 r- co co OD OD 3 r- OD 3 rl CD C) r- 4c c>,--4 ey -1 3 C> 1 ON C l ' t-1 TI cn ) 1. f C> 1 LI/ ko m H m Ln c> cs c> i-- c> CO en ON 111,-1 C".1 CO r",).:1' m en 1^4.1 '4: ' en Cr/ on c> c> C> cr 1.1 LI1 C1 t-1 al.cr crl -1 co co ob co co c).-i.--i r-- -I C> T-1 ill El [21 [11 El EY C) h4 EA II E-4 H rli (1) H ) 1.1 R._1.9 c) w II (Nl 111 CO N. CD 3 rs.1 in cp C-1 c, 8-4 cn el 41 CO N 41 LO 1.O CD -1 C> E4 41 M,4 ey Kg a co co ey ey un N1 1-4 b4 Le> unmhc> II) I-i 1-3 IS), E1 i--1 "-I "I F,4 H 1-3 eo rn M 8-1 Cki M (14 M W u) En Kg (11

77 .75 cn c, r - cy al r- k k. Ul CNI r r-- en 1 M k. N1 8-4,-1 r-1 r-1 rhl CO r - rn 111 C/ Lf) CO C3 C:1 >4 N 1 <V le) C) in rn II) Ln r\1 c 1 1 rn mko c> ro Ln leo Ln rn m :C) h4 C 1 C,/ 1 rq C\1 H ri 8-4 Cg 8--1 <N 8-1 l() leo "zr \O Ln cs4,--1 esi Ln.-1 c> c> c>.---1 P4 4<.zr 8. <X) rq 1 CO.:1, (\I CO CO co c> C r- c> C:) es, co LI) r.) rn co Cr% Cr% 1 CT r C) C) 1.11 >1 N co -zr 3 rn OD CD O CD CD WO rn r- un MD cn rl en CD 3 VD : rn c I (Nl rn rn r\i r L c\i c\i rn rn >4,..1 P rn "Cr kr) CO CO Cs1 e--4 P4 r I< CO CD Cq 3 r's r- cn co r- nn k. Cq r-1 nn CD CD cn C:N CD 1 <N CO rl CD rn cy ri y-1 y-1 T-1 r-1 %1 Cr 1 LI) r- r- c> CN CN cr Ul r" CN >i \ en c eq un rn Cn CD u ro co u, ko CD CIN M r- un vo ch r- Cq kl3 ch rn U rq ri cn..1. OD :() 4 ry cv («V rq rs4 Cq C4,--I cq ('y cy on cy cy 1 cy 3 CO 3 cr 1.1") CN CO rn 3.cr Ul un Ln oo cv cy cq cy cy cy,--t r-1 Cq r-1 y-1 cn E-1 41 E-I El H 4:1 b4 b4 II >4 41 W ti): ::1.1 3 C) (\I C) co in L1) CD 11-1 C C).-1O) E-i Cxl co ( Ln kr, C) r1 C5 E H cq gd co co CY cy Li-) 41 Lf, if) Lf1 ' t4 8-1 r4 o 1-3 u 3.:4 ',: 1 "-I. ir 41 5': H P41- I-D 1-)418-1 t"-> t-> > z,-1 /-1 til ill 4 W W U) U)

78 7.6 r- CO ra Ch CD Ch CD 3 Ui 1-4 un eq C, C3 3 cn CD C, CNI r- un co co V) CN ri rl.zr N CO N M M 11 Ln N 3 1 CO El N ra Ui rs7 CD CN vd ui ui Ui ri CN I-3 L1D 131 Ln en co cp cn en a te) 14 en en N ey m zr en ey.--4 en ey en ey en 1-) en en en en en.--1 en en g.-1 N N P4 h4 '(1) CD CD N CO r- co co cn (Nl cr ev CD C) CD CN c) CD Ui,=:1'rn csi en ra ra rl P4 rvi -zr r- c, en cdcdc,rfl Lf) ko ul cosl 1 Crl en1 e 1co (=> in en ON 4-1 en1 en en en en en ey en ey r, en (-,4 r- r- r- r- (\I en rvl en C' CO CO N N Ln CO M,T1' en N c-.) co 1 1 r - NT CO CO r r-i LI-1 CO CO 111 CO C> CO C> LI1 s 1 r- Lel 1 1. g4 CD CO VD cp r- r- ch CD en,1 111 UCT cn un en ey rsi e>1 ev es4 es.1 (V m 1 1. TC. `C. sr LO en C4 A4,-1 VI N UI N NT rn r- NT N 1 CO N M.-1 r-i r-1 Ln cp co en ei 3 N en en <71 en1 Lo en L1D szr T-1 en.. Ln zr N 'Cr cn -zr co co en (-4 ey - en rs1 ui 1b4 k l 'cr 141 TC. en e--1 esi Ln Cr en en up ey cr CO T-I %-1 CO 'Cr en 1--I rt-i /-1 : CN i ( N c) Lf) 1 N co N N CO fel s-i M t-i,1' zr r - >, or-rnc, en toon VO 1/4 1 M r-1 N.-1 N CO cn VD V) VD '. 1 sy. cp.3. kr, rn.~1 en P4 1-4 h4 g4 41 E1 41 h4 () C) A4 h4 II E-4 < ai cn -1 3 II. co N Ln 3 1. rzi Ln cp i-1 f=1 CD r-i CN EI Ill co eq 41 u, vp CD ri CD E-, 41 4,--1 c\1..! D 3 CO ("V r.1 ui i h4 C) tr) 1154 Ln in z < C4.-I.--1 C4 l-d ;4 < i-1 < < 41 D P4 I-D I-) I-D C) ril C) C) I-D I-) 4 P4 P4 4 rl, 4 4 ur) v1 I-) U)

79 AJOPVM 6-FEB 'D c> kr>,--1 cn r.1 Lin rn n'l Ui C) CO <X) r- r - CO CO r-1 rn m r- c) c) c) c) c> rn c) c> c> c> c) N., kr> cn cr>.zt. rs>,-.1 r- rsi c> co ko. :? m ko CO 1--- ). Cr Csi (V 3 un co rn nl nl rs1 rs3,1 rs1 rn1 rn nn re) rn Cs1 r-1 r-1 gr-1 rn C) C:) CD, ril CD CO nn CD CD r- cn co rq..zr un r.1 -:>. c> 44 td CO 3 CD C r- cn c> Ul 'zp CD ,--I r-i -1 W, :C) i1 & rq rn (Nl UD 1 ".1. 3 r n1 r- CD CD 1--- f:c \ <5 r 1 Ui en..zr r-.1«ko co un rsl ma CD r-1 1 On Ch 1--- VD Ui.--1 3,A 1 r-- CN CO VD CO nn cv rv m en en en en rs1 eq eg..,zr 'zr rsi es4 1-A -1 VD ) VD VD Ui rn ul un un,j, en T-1 rn CO C4 virz i ril E-4 G1 E-4 E E E-I 1;41 4 C4 U) iå E Fil Ln ed > 41 C [11 4 ( C) 1 z t-,d rcg o z (24 I-) PC I-) c> c C1 es1 [LI 1 eq g4 n CO ul oo4 c) CD " ) rzl $-3 r I L n co 1. T-I 1 D T-I CD 3 r',1 rs> Ln CD ((f) tn

80 78 8-FEB- 9 4 z rn rn cu cr cr.,1 CV ra C) r4 r-i cr CD VD,1 CD CV CV M rn 1:14 r-i I I I I III I I I I IIII I >1 1 VD C14 C). «t-o 4C.$C g4 r;,1 en on orl.c/. 111 V) 1 3 M '.V) r- un on kr, cy 3 r- VD r-i r- i sr.-.4 on un r-- cv 1 ri sr sr er cn i i.-i.-4 cn 4 (5 r- i i i i 1 1 : h >I (11 I-) oko. r- k ri r.1 CD C) CO r-i en CN CV r- er rn kr) VD on VD,.. 6. :.1 1 r-i I II-11-i CV I r4 I I I m g 4/ A4 N cq on r- on V) 1 r- ra CO Ch CV %:1 rv cn cr r- CD CD Ul CN Ul N r4,7 rv ra 11-4 %-4 I cv 1 I "Is.:54 rn h4 OPc rn rv r4 VD CD on N CD C r- r- CV CV rn cq rn cg, d Chr-IMCO V) VINMC NCONNO 3HH31 N HN1--1 H r-i I r-i. ri H r-i 1 ' c jc 4 rney rn rv CD rv ra CD ra r4 rv 3' CV CV rv rn rq J] g1 11I 1 1. III II rv 41 E-1.3' 4' -X M Le) WWMVDM MWCACh-1 OMMOM -1 A4 M ON c/n ammonon ommoon an b4 q-1.-1 T-1 T-1 T-1 'E;.. ('443 LA la") HellmNr-I r-i cli N lid Ch Cli r-i rn CP Ch Ch E- t1 C) Pi r-i C.4 r4 nn co m er Lf1 (V Cq er on a i r- tn m r- rv cza E-IN cr,mc,o, co oulococ) crico.4.-zrh mcnch-zrm c.1 hl g4 N c INNI-IN NNI-1 c IN N A4 MA4 h4 4 Mulkoln N kooni---equo.1".1, NNWWW 3 N c IN t4 3.w 3-4 r) 1 cy cy cq cq <Nl cy cy ('4C'4 cy cy ry cy cy cy cy cv 4: >1 rv rv r1 ri ri rv rv r4 ra rv rv r4 ra r4 r4. oo ( II H H M.1- til OD CINCI'M W.-1A4 r- co r.4 ('3 3 M 3 3 >43 / M rn.;11 M CV CV CV 'Cr N MD rv CDV) 3 4 W 1..., ^ 1-4 CV CV ',11' cl. / CD CD CA Ch CN CV >4 W M e14 OCDCDEVM MMMM CO CD M cn CN N H,' ' 3 er er er E-1 Co 3 er er r-1 (;41 E4 <<#14 C) I-) 3 rn c) O41 C) C) I-) I'D I'D!4 [,) w 3,-, z r) r) U) U) U) U) ici<

81 AJOYVM 1 1-FEB E-I c:> c: c: c: c: cb c: c::) cb cb c:, cb c:, cb cb c: c: c: (14 h4 CD CD CD CD CD CD CD'CD CD C3 CD CD.E-1 )-1 co r.n Nl c, cn on r.1 kr, W 3 rs ra r- r- r-,--1 3!r.r., r- r- Ch <31 CD 1 1 CD 1 cn 1 cn 1 CD cn 1 1 Ci 1 r-i ra r-1 ra ra ra., ra ra N 1 C11 ra U1 'cr 3 r- Ul 3 r- r- 1 CD eq. on CD N Ch rs 1-) Ch kt) '4 rs CO UI Cr") 141 CX) 111 U1 CYI tll hl "Cr < C71 CO C31 kx) CO CO CO CO r-- kro l r`... - CX) CO r-- lc) V) -ct E-+,--r 1-4 r-1 r-1 r-1 CNI r-1 r-1 H N N r-1 r-1 N C 4 N Nl B-1 P1 r- r- r- r- r- co r- r- <Nl eq eq eq r- CO 3 r- eq (Nl N C/3 EA -1 inl cb r-4 _ on Lin Li, co Ln Lrl on Ln r-4,-1 C71 ('4 T -1 O c> ('4 (71. Ch cb cn CD 1--1 CD Ch CD Ch 1 CD cn CD CD Ch ci CO r4 ra ri ri ra ra r-1 ra ra ra 1-.1 r-1 '1-.1 ra I" g CA N rn <Nl Lo r-- co N r-- La krb rn er 1-4 (Nl CX) C71 r-- r-4 N CO D 1 4 CK),C).--1 r-- co r-- c, Ln co o,4.v3. l, lc) C'q N r-- cx) r-- r--,-1 U) 1 (4 CK) 171 r-i 3 3 e-4 'Cr r-i CO r-i C71 CO N N rs 1 C 1 N CD r-1 r11 r-1 N r-1 N N N r-i < I r-1 r-1 N CNI r-1 N r-i N C',1 N N H cl,4 El 1 p 12 % k 'o r-- C 4 en r-- V) r-- en rs- C:3 CD Ul UI '.o r-- r-- r-- Lr) ui ui tx i.-1.--i H H H w... El Cz1 WH H HW 1-3 g4 H A --. W r<1 u.) -1 co ' III rzl r-ib4 N ci3 i---1n'ob 2 33 ::"; >,E,. 1 LO 1 -;:. Ur, C 7 eq N CD cr ra - k r1 ISD CO C4 EA fil cn --- N N.4" c3" 111 CD CD Ch Ch Ch rq E-1 cl4 M 4: EAM Mh1CYTM 1 1 C71 rs ' : cld4 H 54 OM M1"Xr'CrEACD CDOCDOW Cr'Cr t te4 EI gc gc gc t-bm >>>>,, K h4 Nl 1: fx1 ID ID M c4r1 Q1 u) (I) 4 P-) 1-DWWW

82 8 AJOPVM 11- FEB- 9 CJ) - cce11:- C71.s.s, (-9 IN4 4-1 N f4 CO r-i CON ' CIN ' r r-1 ck) rfl cc) rfl CX) fv) kl) ft) C71 r1) Cyl.4. Cr) C's) c,4 (,4 r I,4 r,1 ( ) Lf1 r-i r-i 4 (:) (=> C:) (:) r-i r-i r-i r-i M CfN r-- al C 4 rfl c:f C:f NO ili.;i. Cf1.I. fv1.4. r I 6,4 ("4 C 4 C'1 r-i CO CO CO r-- C: ' cr, cr, CO r-i C:) -4. r I rn r-t ( cfp rfl cir NO.M CrI erl rfl c:, C 1 C'.7 (V C 1 Cs4 CX) (:) C71 C:) C:7 Cri CO CX) CX) C:) r-1 r-1 r-1 r1 r-1 co r-- r-- en ' ON C71 cr, r-4 r-i "clr th :::, eq UI cx).1. r-i CNI r-i r-1 (:) eri rfl rfl r 1 CN1 C'l (Nl C,1 C 4 C'1 CO r-1 r-1 ONWMW r-1nnnw C" r' N 1 w-11 M a-11 r-1 t-1 r-1,-.1 GA MO,:rNM 1W ramoom MN NW111 MOMOM NM MMMIllcr toommm MM szr C r4 r-4 r-1 r mmocriclo W1 1 r-1 1M 1-M3 kom'cr r-1 mr.lmcom mmooch menc o. OM kelin Cnrq '. '. OM 9.1' 1.1.-I 1-4 Nr-1 c r-- co co kc) o ON 1 4:7 C::# r's C:) IN, M C: C:) C: C:, ONN IVI CO (Nl r-- lx) - CX) 1-.1 kx) 1 r ". f'... 1 frl UI r C71',M IN4 Y r-1 N r-1 C 4, CO CO ::: co r-- (:) C:) r-4 f`.- C4) CC) <=> C:) CO 4-1 r-i CD M ' 11 r-1 1 M McrOMM M N.:, MM C14 NN T-I.-1 cnolootal M M M r-1.m M 1 ' o KOKEET ,:r. ooc)cr,o ocpcdocr,.c=. o E-I WFA EI co < HEI II k-1 H '' R. M r-1 W M M (1541 W N )r1rs1c MMW >1E-1 MW Crl'OM N NNO.4. NWI-1W M P4 EI [LI at 1-4e1 eq,crepm o o ON 1 ON (V E-1H h4 M e:4 E-1M MMMM 1 ON ON r-- : : t:4 H :4 OM fz31,1.zre-1 W cl.f.zr..-1 > 1-2, 14,44 4 [xl 1 1-)W '4> t46-1 h4mw W l"3 1-) 1-)>M WMWW.ic 1-)1-)MMW

83 AJOPVM 11- FEB-9 Q 8 1, I-) 4c, U) CD V) Ui on on '141 Orl ni VD 'Cr CO rs,cd Ch Ch Ch CD C) Ch Ch 1 Ch CO 1 Ch C) 1 1 f11 Nl 44 CN CN CD L on CD on on %II CD CN r- en CD Ul CD Ui >1N CD eq 'Cr i1 C, en.--1 VD en cn f--. on r- cv lo 1 W c--1 CD CD Ch e--1 CD CN CN if Ch on CD r-1 :C) 44 ei r4 r4 r-1 Cq rq r-i fq r4 Y-1 CNI r4 r4 od CD V) 3 on en on OD CD CD CD cl C.N1 CO on m CD 4c C) ' L11 U1 r-1 C 4 M (:) <X) CO CO e-1 V) Lf1 f`.- r-- r- - co c:::, <71 1 <) C) C) 1 C, (;) CY.Y C 1 y-1 v-1 i--1 v--1 r-1 V) CN on <Nl od on CNI c'. Ul Ch Cs., C rn un 3 %,ØN on on C, OD r- <Nl CD Ch,L11 r- r- VD C'.1 M on C'4q cr rn on eq CO DD (5 1-4 Ch cn rq cr r4 3 cn cn cr cr ) cr cr r-1. :Cl h4 r4 r-1 fs) fq C 11 f I r-1 CM r1 C' 1C "I Nl CNI 411 cq esi,..) 1 1 1C),CP lc) 1 r f 1. V) CD C) M M 1 f-..- f'.. kr, in in fn 4 e-1. v-1 e-1 r ) VI Cto r-1 LtI M V") C) CD C) C) Ch r-1 r-1 1 r.1 r;41 C4- v-4 (Nl ('4 cx) >4 N, CO e-- CO Ch M (.9 CÖ Ch 3 r- :C) 44 c-.41 c--: ri 1-4 E-I ki) c:) Irl ki) 41 n4 r4.--, rg (-4 [4 > O 44 uc4 E4 El El E-I Nl H E-1 U) ral H M II 4c 4' 4C r-- r- cr cp rn Ln cy) cp c:4,-: cr r4 1-4 f 7 1,:r <: C) C) C) C) C) 1 CD <) cn c:::, cp cp cp ()) en r-1 v v r-1 M V) C) r4 ff) cp (Nl 1. Ch cr r4 1 '1' r-1 ) C..:1. rr) 1 CO 1 1 r-- Le) (' C) en l.cm CD Ui Ch 3 CN CO r- on rn VD Ch 1 Ch 1 M eq fq rg r1 rq (Nl r1 r1 r1 r.1 e..4 ov CD Ln CD V) CD cr cr Ln Le) kc) Ln Lr) un r-, r1 Cq r1 r1 ri il F.4 : Dl Nl >4 174 E-1 E4 i-: :g 4 hd >Q 41 ) h4 (=> %. en r-i 44 en UI Cx) on cn pc 1-4 e< C) UI 1-3 E i < 14 1: 1 c) U1 C) 4 Nl W 41 2 r.. rn.41 Lf) C 7 h4 C.4 EI on 3 r-4 f 4 <Nl ('4 fq 4. cr on on on on on cr cr cr E-, c, C3 cp cp Nl 4 EI g4 h) I') U1 U) Ul u) ce) KG (1.:1:1) rc2 f 1 V) r-1 C) lf) CD CD CA cn Ch CD CD ) cn 1 cr ca. C) C) 1') CO C1I r- FA K

84 82 AJOPVM 9-FEB- 9 ' 1 '1 ) 1 CO er er 1 r-1 er ni N rel LI/ C 1 CN1 T-4 C 4 C 1 l() ON ON ON ON ON r-i 'rj) ON ON CO r-4 r-1 r-i t;--4 r-i T-1. r-i 1-4 r-i C7 Lf) LI1 LO CD L11 rq CD nn cy cn 3 CD cr Cr rn cy nn 3 nn N er cy cn eq cn...-1 r-- ) CD VD 1 CD rg LII,x1. Ch CO LII r-i r-i UI 'i (D r 1 CO,1.cr r-i T-I r41 r1 r-i cn cy c, CD cl' cr (-Nl C1) 4 c.1 rq rq rq r-1 C 4 C 4,1 4.4,1 Cg 4 (V r-i,1 '4 C 1 C 1,1 rs <V 4 rg 4,1 C4 ri,1,1 (\I.4 4 rl r-i C 1,1 rq C 1 ri r-i 4. ON CC) ko r-- UI 'XI. 'XI' C 1 C 4 'XV 4 C 4 1 LII nn cvn LI) lr) Lf) 'CM CD (71 CD ON CD r-4 C:, CD Co ON CD C7 Ch CD C7 CD CD CD T-4 T-4 r-i r-i r-i r-i r-4 r-i r--1 r-4 r-i r-i r-1 C 1 C 1 c:, er c.1 LA LI.) Lf) r'... r'. CO CD E-1 N r-- L() cr) rn) cr rna c 1 c:o cr) co Lr) LID ko r--.-4 c> cr V) rn c:) 2 ON ON r 1 r-i (31 r-i Lf) r-i (:) C) CD CX) (Nl 4 CO r-i r-1 T-1 nn nn 1 r-i r-1 4 C'Q r-i C 4,4,1 4 C 1 C 1 r-i 4 C 4 r-i C 1 C 4 ("1 C 4 Cs VD l rni Lr) kr) 1 T-1 C 4 L. 4 rn 1 T-1 1. C 4 C 4 4 r r-i ril ic b-1 4c (1) ("4 r-- l() r".. Lf) r`, CD C.11 (71 rn cr cc) LC) r-4 cn cn1 rn c:) c) c) c:) cn cp T-1 T-1 ON C:3 r-i ON CD CD CX) CD Co C:) CD 1 T-1 r-1 r-i y-1 r-i T-1 r-4 T-4 r-4 r-i T-1 r-i r-i r-i r-i r-i Lr) co Lr) c) Li) UI Lr) r-- c:, c:> c) c) c> E4 N rn C 1 L. CX) CX) C 1 kr> LC> C k() f`s C7N,XM,1M,4 LfI C31 LfI Lr) (.5 VD LI),XM Lf) 1r) Lf),XM VD Lf).XM Lf) ) r-i r-4,xm,xm Lf),XM 4 r-1 1 (/) h4 r-4 r-4 T-4 r-i.1 T-I T-4 r-1 T-1 r-i C 1 C 1 r-i r-i r-i, LC) l C 1,xM 1. 4 r-1 4 VD,1 1 1 r-i r-4 L() '4,1 4 r-i r-i r-i c: on ud er co cn rg r".. 3 on un CD 1-4 ON CD VD T-1 ra,x 1 OY CD CD Ch ON CD 3 CD CD CD CD cn r-i r-i r-i. r-i r-i r-i r-i %--I,1 rl.'-i C 1 CO UI VD CD CD CD 1.1) r- c> nn CD CD U). Ul CD CD CD lid r-i ri r-- rn 3 CO r-i C 4 ) un L. UI U/ ',Ii f"... un VD "c:), CA CD m ON cn nn 7 r-i cn rq cn co co co r-,-.4 rn cq co CO VD r-i C 1 C 1 r-i T-1 rg rg C 1 r-i C 1 T-1 r-i rg C 1 r-i rg <Nl,1 (Nl C 1 C 1 VD MD C 4 UI VD rq q-1,4 VD Cl rn on.--1 r-i mo rv r.) ei r-i ri ON LL1 co co OD on,--1 m VD Cg r- F-1 co co un Ii) I "I CD ON r-i CD CA r1 CD ON Ch ON ON cy M r-i.--1,--i r-4 r-i ri ON >4 CM er cp Lf) 4 l() LI) CO C7 T-1 E `'N, LO 4 CO ON Lr) <N4 cr c) T-4 LL) ko c- co co on >1 : mo VD nn er un cp C 1 LID Ul un,), cy cq cy h4 t>4 r-4 1- ri r4 ri ri 1-4 ri r-i r-i r-i ri EI EI UI Ul r-1 ė. ui,1 CD r-i L. r-j 4,1 CD C) LI) r-i t-1 CD C7 CD a4 o h-i b4 K4 E-I Pi EI '-' E4 ei) h4 H II... titli cp i (:) h4 vp nn U) o-1 co cm Pti ril r - CO <V a) in co CO >i EI nn u). on,:y. un cy rq cq cp er Nl V) CD VD 3 IX EI EI Ch --- CD CD CD H rq rq 'SM,XM rn CD CD Ch ON ON C 4 i-c. ). rn rn rn rn nn cr) cy) cn r''' :g4 r4 H 55. c) cn er er er CD L4,r I-),. P-1 i E-1 ocl g4 g4 [4 :4 (f) i= l- 1-1 ::4 Ix.1 M tz) I-D I-) I-) ul ti) cil u) u) 4

85 83 cri c) N r- CO OD r-1 rg on r- OD Ui rg VD r-1 CO ON V) cr CD Ui.CD CD CD Ch CD CD CD cn CD C) CD CD Ch Ch cn Ch Ch CD CD ON r-1 r-1 v.-1 r4 r-1,1 r1 r-1 r.-1,-1. rs Ch CD Ui Ui r- CD on vo CD CD Pi Ui rg 3 CD CD V) W N ch cy cy r- r- c) N on r- r-1 rg 1Ö)..zr cy..:14 V) ra on on CD g 2 CO Ch CD oor- Ch r- ON CD ON CO Ui s:w r- OD OD OD 1. Ui r-1 r-1 rq 1r4 r-1 C 1 r-1 r-1 A4,4 AsI,C 1 r4 r-1 r-1 r4 ( 1 r 1 rq o C 7 "(3. on cy r..1 1 <-4 nn on r-1 (-1 V3 A.4 C 1 N Cr) CD rn 1 3 Ai r- VD Ui rs Ui H CD. r- rn Nai r- c) CD ON CD ON CD CD Ch 3.CD ON Ch Ch Ch CD CD 3 C] CO Ch rs r-1,1 1-4 ri,4 1-4 : CO 3 un un un un CD C) un CD rn CD CD CD on. CD Ui CD CD CD :14 1 co on on on rq v v-1 r- VD CO ("4 Ch Ch on U)Ø r- rs CA r- r- cy r-1 CD Ui r- r- CD CD r- CD r- 1-4 r- Ch 43 1:4 r-1 r-1 r-1 rq rq rd N1 rl rg r4 (Nl r-1 r r-1,r.zr W "(X rg Ag rq rq on Oi r-1 r-1 "(W AN1 rq.rq v-1 r4 r4 s- u) c:).r--..,:r r-1,o. r-, cy ri 1 r-- u) cp v-1 CD 1. fs ( ) Al rn CD CD ON Ch v-1 CD CYN ON (:) (:) (:) CD ON ' CA CD 1 v-1 r-1 r-1 v-1 r-1 r-1 r-1 r-1 r-1 Lf) (" 1 (:) C:).., I. c.) (:) cp V) (:) C) (:) C) C) ""M UI (:) C:) CD C) (:) N CC) r-1 CY1 Al Lll.1. co r-- Lf) Lr) CYN 'CM r-1 r-.v-1 CO r-1 CO V) lr) 1-, C5'.-1 N on CD r-1 cp Ai,l,4 'Cr eq C 1 C 1 3 v C. CD CD A4 csi N CY cy cy <Nl cy N cy cy cy cy N C 1 r-1 f 1 f 1 ('4C'4 C 1 C 1 'CP r-1 C 1,P v-1 r-1 C'4 v-i C I C 1 r-1 r-1 ( 1 C`.1 r-1 v-1 v-1 1:4 1 M.. C 1 : g4 N h4 h4 C 131 r-1 H EI CL1 4 M OD CD Ui C, C, en V) H N 1--1 ra Ai 1--1 CD N Nl N N N kid VD l'i 1 Ui 1. Ui CD C Aq CD V) r-1 N c,), "(W CD '4r CD Oi cy en cy cy cy C A4.1. cy -X 4( Cil c.) r- 4k un un un r- N cy r4 Ui r- un r-1 CA rs rs Ui al A4 c: cr) t) ' ON (:).. cp cr) cr) on cp co CA 1 ON ' cc CO >4 f`-1 r-1 H CD CD CD CD CO OLO co Nr en 1--1 VD OD Ch (4 ('4 cy cy,--1 - on on...-;.--; VD CD un c) C, CD CD N r- r- '. C h q r rg cy,-1 OD VD un cy cy cy cy cy cy A4 cy cy.-1 ri r-1 ' g4 g4 C) h =, CD V) ' Af) r--1 CO r:.1 rn trl ON - cn.: C) tn t4 fll (1C) 4 41 r- 1 "Cr Ui C4 ( 1 EI rn wr sz).,r 1 C)C) 1'D tn ao,--1 r I CO rn1 C 1 C),CM A.4 zr 'CM en on rn on rn fz1 E-1 tn tn tn cn. cn ' ;:t. en un ao CO C,4 V) H C) V) ON Ch cn an cp -zr. g4 g4 C)C) CO cy r-

86 84 AJOPVM 11- FEB-9 C) UI,-4 CD C) ON (71 C`l LC) f-- CD 1 CD C71 (71 lc) '1 (N1 (71 CD Lf),.7.1' CN4 CN4 1 (71 r-1 N LC) v-4 ul N Ell :4 C) CD CD CD LIN to.d. crt at h co 1 1 r-1 v-1 " v-1 CD CD CD CD CD co ri z, cn tn co 1 1 v-1 v-1 r-1 v-4 CD CD CD CD Ll), Lfl r-- cr kid C`.- cr v-1 v-1 v-1 CD CD CD CD CD cr c.,4 C 4 (71 11 (71 Ill v-1 v-1 v-1 v-1 CD (71 ON v-1 i h4 C`q C 4 CD v-4 C 4 r-1 v-1 v-1 C`q CD CD CD r-1 v-1 C 4 r-1 r-1 CD r-1 v-1 v h4 VI (:) r-- ko H cc) C.".4 CY1 sr r-i v-1 C".1 CD CO Ccl le) 1 cn i c) C71 1 C71 CD CD ON C71 ON 1 CX7 CD 1 CD 1 CO CO rl v-1 1: eq 3,I 1 co CD nn 1 CD CD CD CO C) CD CD CD rg Ul CD CD CD CD C3 N fr) kri r-- Cs4 l() rfl.4. C:) r-i v-4 'CP C`s 1 en Nl ' C71 ili CN1 v-1 r-1 CD N1 ("Nl CD. ( cr cr CO r-- 1m,-1 r.t1 h4 cv N (NN r\i N cv N ' es) CN1,-4 CN1 CN1 CN1 CN1 (',1 F-1 ' E H p-1 L11 Lf1 CD cr Lin C,4 (N1 CN111-) (=> c) C) H H Lr) r.) C',1 CD,-4 v-1 r-1 1:14 [11 h4 1-' ril 4 H 1-D / C) cp ki) on,--1 CO ' r--1 1)4 en en Cn K4 C) ul g:4 4 I-) ci) 4 W M G2 on,:l r- CN1 CD C) CD H (\I CD CD CD El on 'cr '1' EI CD.-1 > 1-D t-d I'D cn 3,-I CN1 3 ON1 CN1 CD s:/' Cs1,:31 'CP on on on on on C) CD C3 C, G4 > > > cr] ca ul cri pi. I.C.P ).3 ' fc:1 CN1 VD 1--I CD VD CD C, CN cn cn c) c) cn CN ON cr cr g4 g4 g4 1-D I-) 1-D CO (-,) r--- H

87 AJOPVM 1 1-FEB-9 P4 Cv cr Li) T-1,-1 - ai e\i I III szr. 1/4() c) CO 1 H i-1 Cj11 'cr 'zr cn r- ch N. cr On Ln l. M cr C 1 M 14 cv (-Nl cl cv Nl > (>1.1 CN rn c..:1 VD un un un un un e.) N un m co cr ry ai co III b4 : h4 > 1 G(/) CO Cq 1-D, o CD CN -] 9 :.D r1, 1 cr 1 I I I co CN CO.--1 CD rn cn N Ln cp.--i Ln r-1 CO CD r- V 4,-1 Cs1 UI un 14) CD rn h4 N cr c:, cp ch r- u) PL4 'zi. en I I h4.<4 '3' 1 x4 > EI 1 g, u) o H E4 U) e- kr) ur) h4 W op ch rn c),-1 m cp ch on.. Q, I 1 P-9 c) > C I h4 or; 111 M M an N.--i rn C I an co co [L1 r..4 oy) cr, i_i III (Y) ko 1.- io '1 'Cr K4 i Nl EI 4 h4 B-1 -K 4 UI U) fr) [4 CD CN CNI r- ch cp c::, ch on cn I 4',-- 4' -1 tr-4' R,-, CO CN1.z:l. Cs.3,'4 N c r CO V) CO nn Ul CD "c/. Ul v: K4 H D "c3' rn Ln o c\i rz) O M c EI ry ry.-1 ry.---1 ril cö tr) NNl c> c::. 1 1 U z1 M kr) 1 N M 1"--- CO g4 M r-1 M H CO C,1 cn EI VI 41 e-i k 'okij 1C 3C lli ril cn on CO CN 4 h4 u) CD CD CN ch ch b4 T-1 r-1-1 GO Lil 1- T-1 1 CO T-4 CO CL4. un,a (Nl cr ch CD r-1 CN CN CD CN El N cn o-i ON Go..-I,--i (-1 co (1)l cd (Nl g4 ('4N,--4 cv,--4 1 I CD OD ril U) 1:4 c N m c cn L.n co h4 co en cr \. CO.-1 r- cr 1.,z1. k. on =3' cr c\i - Ln a ul co s CO b4 4 C CN1.-1 ri C\I ry ry ry,-i cn N cp,--1 b4 N4.--1 cv co E-i EI -1 ch en cn, i.-1 E-# 4 es4,..1 N1 [4 ril u) 1-),-i,--1 -i.-l ti ko c:, l/d 1 1 1, 1 b4 h4 fle H >1.--1 H, E-I EI E-f E-1 EI (i1 E-1 EI 14 1,1 E-1 ()I 3-1 cf) on H [71 H E-1 CO D E-1 11 <N1 GO co 2 ON El H El 1-4 (1) EI i-o h4 4 u)_) II u) i-1 II (1) (14 u) 6 rti rii,c, r:14 41 l h4 r- cn : 41'. k NO VD [zi eg c=:. F-1 41 ( II E ' Nl F1 >4 h4 C kr) < UI 1 EI h4 ri) e\i.14 Ln ch a4 ul cv KG Ln an :g4 W H g4 ko i-i m :g4 b4 ez4 o.-1 rn :44 : Ii 111 cni t > t-) P. 134 IrD fli P4 41 >4 g4 c I I r4,.:4 41 < 2 U; g> K R._1 E-.En c,.1...1,4,_1

88 86 AJOPVM 11- FEB-9 AJOPVM 11- FEB-9 C> LO r- 1 C) 3 1 C> o rno m in 1 (-V lf) f I C> f'r) Lf) C> f.1 e,1 CNI Cs1 Cs1 rq rq r-l.r-i Cr) C> (Nl fv).-i 1 C> rr1. CO rfl C> C> N Lo r- o r- 6-1 OiNQO r-i 1--1 CA er 3 rq Ul Q'Or Lfl CD CD Ch Ch CA OD Ch CD N r1 rs- CD r l un ) cn ljd h4 h4 ("Nl r1 114 OD er CO Cq r.r2 c> cr m co cn cn o o al a, 1 co I Cq %1 UI 1--I 3 CO CO >1 N.1. Lr> 6-1 c >, r, cn W o o cn 6--1 cn 6-1 : c I c I 6-1 c L 6-1 >1 Et >ii ND O [il 111 f Cs1 3 (f) C> LO M I C> C> 1 1 es7 1r1 OD cn m CO LO C> UI rl g4 N on.:1,,. co un > un r on r- un EI h4 (Nl cn (\I cv c\i 41 [xl a co..ct co 6-1 rq x 111 EI E-I E-I Et Et u) H H h4 )_i -1 II L%. H EI u) a II a4 4) MD '.r's CA Cs1 Co C> r-li Lz1 E b4 U) N ol. U.) Ch :f: g4 ce 6-1 on > I-) 114,4 b4 e-1 EI u)

89 AJOPVM 4-FEB n Nm '. N I4 D en C 1 r-1 EI V U) rzi EI U) b4 F h-1 f=1 b4 1-) le Lfl cr, r m cap r-1 LP en CO -E4 E4E-1 ' 11 1 i l l 14 1M11 El P4 TLI fil WO CA 1 fe/ UI IN M k t:4 :14, N.:4 1".1 m r-i On C's/ r-1 b4 CO EI r-1 a r-1 EI e-) 4 N st. r ko cn h4 on en %-i e I,-i i H >> co 1 CN CO 1 II Lf) 1.11") 11 Lf) 1 (I)EI EI E-1 EI $4 1-4 W, c I <V U) U"1 r-1 en e:1' N I CO 1-4 CAO E-I r LI") Ln en ct. -ci. Ln U) 94 N T-I 1-4 /-1 r-1 1 Et M L11 : E4 UI >I :4 >..) MM'CrO3N %: 1 gll C 1 Csi r.-1 Q4 s z Eli-1 r.11:, El El 1-4 II, C EI H U) 41 M WW H H M Li] El e< (I H # El (24 : I-) i- F-I -i 1:4 : 94 i< - U) /-) F-4 >> $-) OMM 1 P4 W $4 4W W MEI 1-4 E4 rz3 ri =A h i-41 h4 1-i I4 E4 8 f< t- EIKG1414 El MI-D4 >4 $4 OMM -eim 14

90 88 Q,, en exl cm wr - n4 o I-),z en rzl em E > ai o I-) M 1-) Ln - 1 III I I r-- z r-1 C> 1 1 cm KK t4 3 rn Ln Ln m on U) :s4 EI (N11 H M CO ui 111 C 1 1 \ <V QC> Cr1 %4 r-1 r-1 exa 1 CO CN rel CO C> r-1 C 1 (NI :E1 14 V3WMLAUI (Nl 1> <V N 1 1 g rqs-in": 1 1 N k LONI IN M ("Nl CN1 1" <V CV CN1 E-1 eti fli NNNCW 1/4 1-3 M Lf1 Ln Ln Ln Ln Ln 1 s i C\1 U) C> C'',1 lfd ;:/' N N 1 C> Cr N 1 CO cr, ei -i -1 [2 OD IN esirs~c\i E-4 Fil :Q [21 H h4 14- Cl. N r-1 cr P.1 CNI ri g-1 t-i. 14 z H L]11 MW h4 1:4: 1-) E-1 >1 P,4 u) H 1:4 ())

91 4-FEB V.cr C 1 e J III NOSTO -1 U) <X) N CO 1-- 4( 4(,:fr ON rn.-i hg \ 4( 4( ON (. 1 ON N t^1 r:41 N oc) zr r-i r-- :. >1 N re) N.--1 rn 1 rn m i I 1 : El >1 -) LIN 111 rn E"; L4 ha VIRALLISET 4c c> r-- c) rq N CO C> 1 r- en aio ON 4C a 4. rn r- oo «cr N 1 r.ii UI C) CO rn z1, O' o b4 E-1 N ei.. 1 C> 1 N )) 1 i'l 'h CO r- Ln -zp N CO.-I.--1 N4 (1) m m Nl rn m m al UI,-4 %1 e-2 4 N./. ".,:t` en en en en (14 r- r- r- e 3 O. 1. E-1 W h4 r 1 CV r I 41 : E-1 41 >1 h4 > 8-1 r 1 r 1 zr C:o :31 til L-o W Ln Ln Ln Ln Ln Ln I 1-4 >i.--1 r-1 r-1 r-1 r-1 E-1 U) E-1 C:N E-1 E-1 E-1 E-1 e-1 E Irl r 1 E CO cn.--1 (r) W : P= El :4 In i'-i tza.-1 aii en ili 14 u) r4 u) EI 4-1 b4 ril 4-4 E-1 ha. EI EI g4 ö M å41 h-1 ( : 1->.-1 P4 E-1 E-1 piq.-i r4 B 8 2..,,, =4 W U) rz al 4z 4-1.-i o x co -pc iz

92 9 1W NI.zrkocNIN m e-tw 4i-1 r fr-1 POIKKEAMAT MITTARILAJIKKEEN TU LOKS ISTA H megomm c,1 z. -4 EI 1 OH H MW MO HM W4:= 4C keommin 41 Mv-1,-1 NWMNO F-1 csanclesies: 1 C '4 EI 431 : r1cd OD 1 MM MO t) LflUtflLflLfl M $4 l' 1 1 I 1 >1 o u) EI 4 WW4:u

93 c) cn I I 1 H Cfl 4c Nl [14 v) cr on r'.- co cr vp m r-1 cn r- v) cn c) cn un cr I :C) co V, r-1 r-i i on 1 r-i,1.. I cr r-i l'cv.1 1 r-i cr >I I I I I I 1 I 1 I,111 l") El 'EI a PC r- rf) tr) co.%:34 3.L.n CrI t- - CD C, I I Ir1I r-1 r(4 3 un EI a Cr) H (4 E 4c -K 4c K ic un on rv r-1 CD,1 U1 CD cv co cr un cr -1 Ul I I r4 on V E -K 41 -X 4/. in «on on "1,, ,1 r-i,1 1 U1 1/3 3 on I vo -i.--1 CV I Lfl I I I -K -K ) E-1 Lr>. 4c b4 Ln c) r- (Nl r-i C-- r-i r- r-.4, r-i ON.4. C 1 CN U1 MD C11 C) #-D I on I 1-i I 1 r-4 1 i 1 r-i r-1,1 i. 1 M. a r- E I III 4'. r..,1 4' ril CD Cl CD %- CD / r-i 1 C) CD CD CD,1 CD CD,1 ri h4 n ( 1 4c -1( 4c h4 4(4' 4' ON LO h T-I h 3.' VJ k. ( 1 nn C) (. ni nn \. E4 '.,-1 1,1 I 1-4 ri 1 1 m esi r..1 1 nn r-1 E-, E I I I I I I I EI di 4(4' -. 4( 4c. 4(4' 4(4'.. 4( 4c c) r- en cv on CN,1 r- on On on 3.1 CV-q ri CO h4 V1 CD r-i r-i CD CD r-i C11 OD v-i,1 Ch cn un cn CD r-i CD h4..-1 ri r-i ri r-i r-i r-i. r-i r-i q ri 1,1 EI LII rq r-.1 c.1 Lr) / 1 r-i ' Lr) 1 1. r2.1 61/ E-4 "s.., ra.,c4.,/. ON C;11 Lf).4. Cr., (N1 Lf) ki) N.:t. ON. Ln V) Ln h4 UI) E-1 on hn on on on cr cr on on on cv on.f-1.cv on On on. h4 a (14.4, Lt.) c) cn on. co cn CA 1 OD CO cr OD 3 r-i N' E-1 - h4 MD hn. un,--1 cv un ov cr cv N1 m. Cr ' cr on cr cr cr cr nn e-1 (-1: I I r-i ra rl r-i t'-i -71 r-i ri r-i r-i r-i cr oq rv r-1 r-i 5 5 cr,, i H. (v 3 UI C7) 1-.1 E-1 H 'rn.1:4 u) z. A - 41 Nl. :4 Nl. 4 g4 ' P4 14 CLY r: 1C4. 11:4 14 c4 o<. H 4 C) ) >g. p4 1:-1 E-1 hi E-1 E-1. N r4 N C) b4 1--i 4. : 1-) h4 E4 P4 El P4 E C) P4 El aq u) >4 ) >4 g4 N1 I--1 gc U1 D 4 CD N1 C) C) :4 C). cn PC PC M M M PC > o4 Ur1 4 El P4 II. u1 PC

94 9.2.g4 E-1 cr) H CO t-1 E h4 4 H 1-3 :4 i-1 H 44 i;g I up L.n on co kr.) V:, 3 CO 3 r-1 CN 1,13,1 3 r Se h4 1-4 III r ui i I h4, 1 1 I I r:4 K. 12,E.-_, cr un cq.-4 c4 un. 1 "1 Nr ri r-1,,1,1 r-1 rq cr, I I 34,1 ) c 4c. 4c 4c -. 4C 4C i4 M H r-4 r ,1 CD 4 4 on c=:, r-1 r-1 r4 4 r ' I1 II W 4: 1-) CN r- r-1 r- co Ln cr on cy 1-4,-i I I I nn on,--1 cy on, I 1 1 i 3 V3 C) 4c E-1 4c i-1 ril -1C 4C -1C - g 4 N cy,-1 ci,--1,--1 cv,--1,--1,-4 1 cp c:, 1 eq on CD ' I I I I I I " I I 1 - u -1C 41 h4 41 it h4 Ln <V <V C,1 1-4,1 CNI,1 H -C`sl ic 3 I I E h4. EI. W CO H A4 h-1 -k 1433 cr r-i 3 3,1,4 NN3rn V) C/1 N , P4 4c 41. P4 cr CD,1 ',1 r-1,1,1 r-1,1 r I 1 I.11 I I I I I II 1 1-3M -.:1"cci":11.:11. scrm,z1"zps:/' '11 1 M $4 1111, ir i t r-1 r r4 r4 H r4 r-1 cr cy,--1,-1,--1 (Nl 5 3 on EI,--1 EI EI (J1 E-[.(1) >4 41 CO II. 4C,1 ri r-1 4C,1,1 r-1 4. r-1 (V ra,1 r-1 Q 1 4c Kk 4c : -1C Ic Ic ' 4c 14: LOMI-INN, MHMMM '11,1M OH LI71 8 ril ril.:4 ril 4: r ) 41 4:1 g4 c) z g4,-1 (24 1- M E-1E-IE-1 : DO HNWN >c:1., 4 C):C) EI 4 P4 C:1 C4 H P3 CO EI >4 D >4 ril 1-4 g4 rx] 11 I) 41 C) i--1 3 ec C) CO P4 P4 en P4

95 AJOPVP1 4-FEB- 9C 14 4C (.1. C) ra r--- N:P cn szt. on un rn V1 CA CO U1 Ul C3 1 ra CO N 3 N rn CO r- 1 CO C U1 ra ra 1.-1 r-i T-1 T-1 r-i r:2 ( MD 1 CD on V1 V1 r- VD C) CO -.1 un CD, 3- N N N r 1 N rn rn ry Nl on.--4 ra ry N Nl N. OD."O' V1 VD CD r.1 ra rl rn.--1 c) oo un 1.,J. un rn P4 93 co 1.11 Ckl CO a -1 kr) C> T-1 1.,1' 1 rfl ry, r-1 r-1 T-1 T-1 T-1 T-1 s-1 h l CNI C> CO Ln c) c 3 cp c> co.cn rn rn m en m m m m m N rn en m rn : E4 >1 1 Ln un 3 Ckl T-1 rkl `CP fn T-1 CO 3 CO 1.1" 1.11 e-1 (I) CD Cs3 N C> C 4 N "1! C.C> r-1 Ck3 rl 3 Cs C> C> CY1 T-1 ;-1 t-1 %1 CP OD C> kr> Cr) c:1' 'Cr C>.:1' C'I Lr) m cp 1 kr> kr> >I N rn rn,:::. rn rn.: rn r, on ry rn N on rn x : E-1 >1,-1.,:ra c::, LO CV LI/ 1 rn M W rn.:>. r-1 kid C> ckl a (Nl.-1-1 (N1.-1 N,-1,--1 r-t 4 : E-1 >1-1 VI (1.1 N D kid C t kr> Cri kr> T C> t C4CD N 1 1 LI, 1 C> C> T-1 q-1 T-1 T-1 Lfl 1 C> r- r- Q Ln r- m rn m m m rn rn m m m on m N L.C3 V) l'11 M 3 1. CT-1 CN1 c-4 Q Lfl c> P4 CN1 T-1 N T-I cn CO i. 3 CD CD VD,r rs. CO VD 1 r-, on cn cn rn un CD,1 r-i CD CO CD r- CD CO Cn CD 1-4,-1 %-4. cn r1 rhx2 r- CO CO OD V3,1 C1 C, Vi C3 CD VD C3 CO 31 X f11 O. cr m rf cr cr m m cr m m rn on E M : E >4 > k.1 3 rn r-i '1. / r1 C) CD V1 CD cr 114 :K4 E-i El 41 E-I E- CO E-1 [4 o-1 h4 1-i >1 e-11 P4 rzi fil E-1 [4 P4 El Lil A 41 A ol< C) g4 l4 C4 1-) W 1.7O <O : i-1 I-INNIN > < 1-3 E-1 (X E-1 1:4 rzi t4 E-1 H oo cr) >1 K4 Nl o«c ril -4 ril 1=4 u) e4,-) e-1 C4 :1 W l:4 >, 5C4 Cr) P4 E-1 lli 114 ul 1:4 o4 C21

96 94 AJOPVM 4-FEB- 9 ->c 4c-,K 4c 4c. C> C71 en 1. <V LI1 In N N r-i. r-1 C> r-i eg CO ri ON LI1 C> r-1 r71 r1 r1 r-i r-1. cn OD N.a. cv co cri m i.r) cv co.--i o LO 1 Ln c. cp co cn N m a. av r:t. M rzr.:7 en en CP en r-i en., El '1 <71 ON 1 CO CO CO ON <N1 C11 DONQ C> C> Cn 4c 1C 1. z7 <. Ln en1 CO Ln 1 Cr) "Cr UI ln Cr) C> <V C \I CN 1. en r-i r-i M 1 1 r`.. r-i r-1 r-1 t-i r-i CO C g Cr1 r-- I-- ko co cv on o..zi, c) CO CO N CO -en 1 N cv m en rn cv :>. m en en cr cv cv en) ev en -1 o c> cn cn t..n r-i ev CO 1 M C> N 4 T111 4C fn CO <V Ln a. co a. \C> r-1 e.1 <V CO 1. CO r1 r-1 T-I % V3 N wil CN1 3 C> C11 ev N C> 1 1 N <N en ev m en en3 esl en <V EI n -1 an on cn r-- o c> c) c) ON r- o co cv <V r-- ) P4 h4 " o -cv -i m c> en l N 1. C> ;-1 <V ON en1 r-1 r-i e-i,r-i CO M Lf) cl, t".ii en C> ON C> C> 1.11 ',omii") mecn X m -1. -zr en en m.-1 m rn en en.-1 ;-1 o m o Lfl o ) en ccr) C> N.:1' e NI en -szt. Ln Ln T-1 Le) co.--i m co - 1 lo r-i,-i CO r-i r-i ri r-1 r-i e-1 r-i a) u")!qc,-1 co m (-4 T-I en rn o c) c> c> o Q c) c) Ln N CV CO 1. 1 s'. en ct. 'Cr M en es1 en <V rn 1-4 [4 i-1 ce) ev an cn o c> o o o c> c ).-1 cp.1 eno III EI r73 EI EI H g14 I-1 >-1 EI II UI 5 R g4 z r-d rjd a. g4 [zi x A 41 EI 41 g4 gg z gg. f1:4 E-1 rz.1 A Nl A g4 c) g4 a a g4 17 i. Fi g4 c) c) g4 r.d ' 1214 zz H E-1 p-i rq G1 N 1,-..> c) b 1.-1 g4. z' I-) N4 El 4 4 A P4 El 1-4 OCI cjr1 > i< : tzl -.D tzl i-i ::. cn B-1 4 i-1 4 '1: 4 > r:4 cil P4 E u) rz4

97 VIRALLISET KOKEET 2. P4 EA P4M WO 1 r'l N4 Cs4 ei' r- I 1 I r- c) c: r- c) L.C1 C1 1 HO E-1E-I ME-1 E-4 flad 11r-ICN Illik1 M 8-2i:4 1. Nl,1 I I U). E 4. F, u, NLI1VDN O(MOM In V III W ra m m. E-. 1c 1_1 EI'!) P-D -1m :1".,NONCON ko I I r-.1 1 c\i rq a rn I /1.r) Lfl CO un " 44 P4 (A : 2 M O g N to 44 c-1 4 M 1-7 M r.2: 4C 4c 4c Ch Nl Ch CO ev c.1 'r-i 4c CO 1- rs Ln rn m IB VO rd I,--I 1-il II 4C Cr) CD N4 1- er rq cv rq rq 4c 4( r- cn NI MD rs I rn rn I 1 4C 4c co mo co n er cn oo r-i eq 1Nr-1 Ol.--Ir-INN w r-11--ir rs r-i 1-4 eg,) 1/4 3 rn 1 er. r- co r-f cirt 1 k er cn Nl eq rn on on on rn rn '' on er el' COlONONCO ei'nc-i Mrsr,INM rn rn rn rn k rn on on rn rn 11111[11[1.,...,.,,, El H E B c?).41.m zwcz1.4, >4 44 P ) C) 41 N C):C) 44 A 41 P4 41 >4 g El < P1 P4 CQ P4 D > C) g4 AJOPVM 4-FEB-9 cn CO I N1 c(:4: cne-i.,---1 E-1W WM WM M>I (:) :(:) >4 EI> 41 ci)..4.4[4._,e-, EI HM > p :4,-1 z..- P4 41E1 il4< 1/O c O (1) QQrflLnLn co co r- co Ch r-i r-1 44 co 1/4 on co ( ( r- m m MODIng-IN1 (=> rsa in : A4 Lflc m rn..o N rn 1.r) 44 cn rn rn r-i ri rq CD CD CD rq rq ecv er 3 er Lfl 13C COM CO C13 1 r- 1. >1 N 1. IV CO 1 CO k MØ Ln Lfl :r) \C) en co co : Lfl tr:.;1. in Ln Ln (N1 1:4-1 CO r41 >1 N LD : h4 1:4 1-2 ul r-i W MW -IN MO :h4 >4 >1-2 ac 44 3 kr, N ' ( 1 r-i CO O 1 CO ON r-i rn co c 1 zr N CO /4 Ln (1 m r-i CD er co Co. 3 CD CD CD esl'er 1 klor-- erc--icdoc> r-4 E4 El H O m et. cp r1 r-1 NNcsN a-i T-1 e--1 1 r-i r-i 1 ' ( ON CO D1 rs rs1 N1 N rs r's r's m rn n co U1 < < r.1114 CD CD CD CD CD V) M Ln moo.c)c) e-fl:4 f4 1-Dr4 4:44: $4114 H ElOWN C) P4 1-2 E4 44 E A 41 E P4 41:4: 4: C) EA < g4 C9 E4 EA (9 P2 4 V) 1:4 D C) h-1 < 95

98 96 AJOPVM 4-FEB-9 ' lc U) V) VD r-i r.1 r- co LO c).c) co to) c) 1 r-1 r-1 T--1 r-1 3 V) r- CD CD cn un r-1 r- on nn un 3 CFN CN 1 keo r1^1-1o r- kei IN 1=4 V3 kl:> 1.f) fs 1" ,4 wr rn rq on.rn on r..) on CN CD r-1 un r- r CD CN CN CD CD r-1 r-1 CD CD CD un co C, CD CD CD OD r- c) un CD II) on h4 VD V) l 1. VD '.ON r- cr,cr MD C) CD C) 124 h4 co r- on CD nn CD rs OJ 3 r-1 r-1 VD 3 Ch CN V) CN ICC; m Ln OMM(NO Ln O Lo r-1 VD VD 1 rs r-1c r- b4 cq rq on un on cr LtI es1 1 VI N ON 3 "CCO LA CD CD CD C) CD N on co eq on rq on 4 r- UD 1-3 komeqcoco c)c)c)cic:b cm (1) oo 1=4 Ln $-1 ) CV 3 E-1 i Q aco I4 Fq N1 b4 H Lor31 ch 3 C) CD CD C, CD CD CD CD ) ch rq ch kto h4 C) un Lo on > Ln U) D 134 r- cr cr co CD CD CD CD H 1-3 Cx3 )-I 11 cc,-.1 D, 1:4 o,r4 ai K4 en o crl x ci),..,= ki tzl r4 A g4,- EIA (4411-it:4 E-I ) al I o) CIA > I- r:

99 97 :4 cho cf) 4-1 ON r-1 k N,&-1,-I r-i.-i,-i -1 C4 r 11 e-i Ln H 4 13: u) El t4 4-1 E- El lel NO CO CN1 T-1 1 ON un an en ral u) tzl a) I 1 I 1 1C 1 I til > bk. :4 /7 El ril r.n r--,--4,--i,--1.--; ev o o i-i (-Nl E-4 t:l4 14 az III I 1 I 1 1N 1 >4 1 H U). TOP 1-- r4 r- CD 5.1 r- eq CD nn CD scr CD rq th4 ml 1 1 ori 1 :4 1, ul [LI - -. «E-1 s-1 41 :4 r./2 1-IMMO.-1 (71 cn.ln o et cri co qr Co k. U1. ON 31 ("1 ON Crt 4:11 ON 3 ON N ON r r-1 r-1 M R -.4. g c,c: ched t-1 ON CO r-1 N on 4::, m co cr, cs c, en cs N r-1 ON CO U1 1 l o)altncei NenoslenLn ' 3 CO f. 1 N rfl.:11 C 1 CO CP Ln ka r-.4. 'b eni -4i r- kr) Ln. ON rzl 14 cre.zt. '.1. et. «.:3.q. cli.cl. cr,.{:14..zr cr U1 tvl,:r 11.1 <V rfl R, 1:4.. tn cf Go szs r-1 CO CN1 O. r..1 r-1 1 rt1 tr/ 1 C 1 CO ON f11 k Et, ON ON C11 ON 1 ON ON ON CO CO CO CO ' CN; C11 'N CO q:1' in N an Cl Cl 1:1' 3 Cl cr N M N er r-: LA ' 3 ' LA N rs ON fv1 ON 1 ON N 1:4 N r-1 CO.CI' V) Ul,:1' 3 1 ON 11) r-1 CO. 1 '' ON. t:44 CO 3 CO 3 CO CO CO N ON CO 1.. CL1 to4 1,4 ril rel '3 i-i r-- cv L O(' s.:rs scr r-. Ln rn -i en en 1: Ln Ln en rn ON Ln ' LIN r..1 e4 T-1. s--1 T.4...I 1:4 El t" M er elimme:..44 '11 'CP i ,.4..1,.1,. N1 1-4 : 1 -, , 1 I VI..."1 en.-1.-1, :11 H H H 1-4 B-2 s-1 El. El 5 II r.r1 CO 1E-1 ('4 CO U) rz) ch 1:4.4, H H rti r- I-4 (24 H ral CO >1 CO rzl 1:4 CL1 GE1 : E I >4 M OIO r4 : D:t H z E-, H : 1-3 H t-3 t:4 :-1 vi< : z :2 rx.i Et E-1 CO CO Ci) u2 M 1-4 or7.1 t:14 CO trj

100 El > 1 1:4 ( en r- ei...-> k. N M r-1 r en.:11 CO C> ca.-1 1 I I I III I I-) CL4 I Lo >- ov> 124 I N W> en CO N M C> N r-1 N C> r I I I I I I e-d [ / E-I 4-1 E-1 F-I a-1 3 r-i 1 cr> r.i 1-4 cni N N N V> 1 v-1 Ln c> El I i e I I CNI 1 c-4 r- 3, N r- co c> cr, c> c 1 c 1 CO V> H v-4 en h v-1,:11 1/4/3 1 CO 1 M Lt1 wi. ril PI. N lf) N Le/ h 1 h N.4' CO 111 N CO 1 h Lf1 en l N h UI 1 l kr> k. (4 CO 14 h h h Ln r- r- r- r- r- ko V3 VO CO CO r- Lr>.-I Cli ON co co CNI r- N en h NO t.n cls 1--- T-1 r-1 EI Cd4 44.,4' en %-4 N T-1 :11 N rn txl,..1 R c, N in N co.zr 1 CO 1 JA 3. VUODEN en 1 C71 en c CrN 1 cr 1 1 CI C/1 1 U) H r-i N kr> W1 r- 1 L('. CO M 1 W> Co EI N te) en r-- 3 cli h CO h VO Lel N r-1 CO 1-4 CO 1 en..-1 ei r-- en 1.I1 h h Nl N CO ) (4 CO h r-- r-- co co NON r- co 1 t:4-1 1:4 Ln co rn co ev c, en a (Nl.-i r=> C/1 Ln Ln.4, en esi ra Ln en.4.-i VIRALLI SET K O KEET 11 u) 3 h CO V3 h CO h CO CII 171 CA C11 Cr1 en CO CI C> 1 ON CO 3 CO CO H r-1 N CO 3 en LI1 en Ln r-1 1 r-1 h CO "CP ei N r-1 CO v-1 Le) N CO h V Cet en cz) 1 C' 1.11 N I.e> CO 1 cih 1 N 1. 1 C11 CO CO CO CO CO 1 1 CO h CO 1 h r- -1 ) 1 t-9 Ln kd r:e. 1 N ) 1 Ln 3 L11 en en esi r.,1cien'.oen Ln H H z. C4 Ci E-I 1--I [xl r- r H IP-41 H 44 o< r-1 h CO H o c E-1 >1.-i ui4 : 124 U) E-1 H r-il LacC <"9 ui (5 :2 ruzl-- :8 : 1. E-I P1 =4 al ca W VI W g4 o ri 44 en

101 .99, (f). un A4, CD OD Ch cn 1". CD LIN 1 CD.7-1 r, imi CO 1Iss C4 Cr f4 LIN r-1 3 1:14 9 (D CD ri 1 C4 rn :C) h4 on on cq on on ;^) C4 1-4 rn LIN h4 cr co rn CD rn on OD cr r- un C4 CNC:$.(4 CD CD Ch r- cn 1-4 ri r4 fn C4 Lf) C 1 3 r-- c::, c:, o c: c:) NO m 9, Ct.) un r-- f4 4' Ch Ch CD r- un Ch r-i CD sr cr un on on el on...1. ON C4 cr ON sr Ch cr cr rn ri e- ca CD ON rq CD.1 3 r, CD encr cn 3 CD )) OV CO CO CO N. r1 r4 b%1 cn sr un r- r-1 OD Ch le) IfOOOO CDCD CD l. C4 C4 Ch 3 r-i mozn Cr LIN rn r-1cdn CP Cr 1 LIN NNLfl o r- un r- co :C) r- r- OD r- co co r- r- co r- cn cn OD Ch cn OD -1 1 Ch C UI V) Ch eq rn ri r-1 r4 r4 r-i 134 (\I r4 9-1 r4 ri C :4 e-7i CO 3 C4 rs C4 Ch 1--4 )) 1 III ril CO. ON CIN CO 1 1 ON ON Irs- UI en,-4 r, r, r, ' LT un on rn CN 3 C4 WD (Nl cn r- nq CD CD r4 CD 1 r- OD en ON 1. N:5' r, r- 1 r- cn. v:, M 11) 11) ei 3 LIN un en un Cr r- CD sr cn :C) 1:14 3 OD r- CO CO 3 CO CO 3 CO CO cn r- urf sr rd r4 r- 1 CD ON rl CD CD C4 1-4 CD CD (14 sr on r, C4 r-i Cr C4 ON 14 i...1. Ln CD 3 on sr'co Cq CD C, r- Ch.,s. ch cr C) un Ch.CD CD CN CD CD Ch Ch Ch Ch C) ri ei' ' Ti 1-4 r-i, 1 t-i rl kr2 g rs on Cr CD Cr rl Cr en 1-4 CD >4 X un r- r, ei mo co r- 3 v) un rn on (Nl. mo L OI rn rq kr) en r4 r- nn CD Ch C4 Ch CD 1-4 Ul : 1,4 Ch Ch CN Ch Ch 3 ) Ch ) 3 r- 3 r4, r-1 r-i rl r4 $.9 N sr un ei v) C4 OD rs 1-4 o un on o r4 CD et r-i CD fl, on on r,,--t ei on rq on h4 LO rsun cr rs 1-4 CO 1 r- cr on rn ca CO ch o o cn o cn o cn cn cn cn 2 o 2c 14 Nl ril h4 L in.-1, sl, vzs rs CNI u-1 :, CO 141 mr> t un o Lr) o o rn ta4 >4 ON CA C4 LIN '.3 enu1 sr cr VD r- r- r- M o rn on [-.-1 r,,-,,-1 r-- ko ko rn rq Ch 1)4 : h4 1 ob co CO CN 3 OD cn Ch OD r- r- 33 r- 1 E-1 B-11 co M CN ON 1 r- r- co tn r,.1 rs OD cr C4 C4 CD en 14 4 slo.1. r-1 (Nl r-i 1-4 sr on on UO F-1 S4 4C E-1 E-1 14 EI 1-4 H T4 E h4 II Nl h4 1-, 1 H tr 14 :54 E-I co og E-1 Cil (.7 4 E-1 CQ r: po cn H r- r- i-o H 1 <D r. Oc El ice '3 H 1-D > i-) h4 $.1 MU)/'-1:4 h4 H C4 H > rx1 : g u) r=i o oc: ai z u) H C.) ra) b4

102 1. co CN 1-D koi) un I. [41- M>?>1 >1-4Md1 m loq C) :C) 11MM MHOOM Mrnr-MN OMMNM NrIQN Mr-.4,m.4.41 Nenin.cp 3 4,r-.41 M Nhmeqm 6 c IT-1~ g4 Nt...-Akr>m c>ocs i i-44 M -ic ic Ommi-ir- mmomr- MMomko Nr. or-now 3.--I3M r-n.zr Mr- :/, l r-1 on rq " nn..--4 o <V.4 41 OD ei r- N ko Nn N CN - eq.on o >4 e..7 M OP".41 on 1-4,:r (N1 M,4 : E- EI e-i.4, N.-4ko gnmm.zrec'- CM i--4.--io (N h4.e-1. 1NCO 13Is NNH OONNM Nl-1C~ NNN Ml rz1 4>13 C, COOMN COOHMW OkOHOO le-]m4a NNH HH 4 on cr-1 r-1 3 N... CD r- OD Ul CN 33'CM Ch CD U3 C) CD CD Ch CM Ch C, on Ch CD co ra I r4,1 4 V3 W W> () r- r- UI un kr) Nn r- r-i r- uo eg N r-1 cd >I dp Mg< : E >4 B-3 3l^131 'Werlh Nl,4 1-4 r-1 rq CM h4 OM.48 OMMON mom omcdon ocidocoo mom E r-in.-1 N.-I,-4.-1,1 LL1 Cri H ral 14. NNT-INLA h,'w T-41-4DVDO C) W : E4 14 4:N 1.W M'Ornr-1,--1 ha 634 C 1 H Ni-1,-I MH s4 1 H 1 M W H H HH r4. hn C4 M OC 2. NCOH >IH 13:1 H E-1 W: >1 1 EI CO!, E4 [13 g4 1 E-IM :4Mq) MMMI-1 1._1,22 U -_1.tp L ME-1H MA WO : df% b4m

103 1 1 e< 1-4. eee,p I. E-1 I.. 44 CO.4. r- m o m r- r- 1-4 o.-4 tn m,--1 VI E-1 1:4 EI 4 e.-1 ] ' ic 4'. 4'.. 4' 4: I. W 7-4 Ln co ON.-: in. 1 ril. CO Cal 31 I I I I cn e--1 e-i I Cii >4' b4 I I I 4h, 1-3 E.11-1 Hi >1 " 1 r4 CO r11 C 1 H m 1 a 1--1 (N) CN1 El 4 14 OII. I I I.1 EI >I CO ki4 dl>.:1" 44 1 q.-1 rq # E-: 1:4 LI") cz o o t4 -,1 2 b4 u) [4 1:4. 4c C13 r: V) r - 1 W ON H UI ON ON ON cn T-1 H R -_:,t. 4. ON CO.: '' 11.1 ON N CN1 CNN U1 Cs.1 f/1 3 AN CO 4 1 CN1 Nl r- N. U1 CNI L11 r-1 r. 3 ON CO r- r- C4 on on m on on on on on tn,1 ey <Nl on '.1c :4 44 e-3 ' 4'.3' 3 o r- al co N to cre m g:r3 r- m al 1 1 ON ON Cq CA CN,--i -i en tn E' r-cd MDC h N r- mc v r- mul.-4 mkper 3 r- m r-m (- iscl.kci m Lr) co m -1 o.-4 N N 1 1 r:21 A4 cid 3 3 CO 3 CO ON an -i i 3 LI 1-4 A4 A4.-1 fli in.cli, L, -I 1-- (Nl on r 1 m m m Ln A4 A4 A4 Lrt in.4, r- -1 (Nl on EI WI (1) ) M ,.44.4,.4,.4,.4,.C14.r.1. (%1 : i 1 1 i i I i_l,_.1.-1 H H a-1 H r-1 H. 5 ol 4 13 r I co E-4 crl H C1) 5 EI EI II r- i< N EI U) 44 ( I N g< [2:1 r-- o -a co EI rzi i-.1 H C)P4 Dr2 CD CD EI...,...,,-, to en > r21 cn 1t4 ril 1I3 i-: 41 rn.1 i-1 M r4 EI 2 GC4 CO 1,4< rzg P4 : I- 1D4 e E-1 4 E-6,., g g<.-) 1: R 1 CO Lci4 ci] M --- El ell 1-3 en fil rn E-1

104 12 ON I 1.) I r-i 1>d EI 14 VI M Cn Ci Ii4.4 M lf) C> V, ON C> C>.--1 C> C> M 114 c) 1-) 4: dp I ev m 17._. R 1. i-i E-1 4: r-i EI r- m.--1 m 1 N M r-i rn co LI/ on LI> N N 1-4 (j) V) 1.1"/ cri en Lo 3 C> C> VIRALLI SET KOKEET g Len o en co m u) s o o [Ll N en Lo un c+.1 en CO k N ( 4: r- m o ;:r m.-i r- Ln 1:4 m u) 1:4 r- s co co co s r- co s C) 8 b4 1.1 ui Ch 3 CD i. cv r-,.4 o CD cv 1:4 cr icr..--1 (Nl r-i en z [LI i -1 4c!_, C4 4c -x c) co it) en cin co i-i en cr) ON M V) CL1 en: 1-4 l'i l'.4 C1 C:i 2 Q. ii i-i 1 /4 Len.--1 s zr o o r-.-1 rn t - co en CO III s e 1 :4 Lo zr Lo 3 s s Lo Nl (e) co t:4 CO 3 CO CO CO N ON CO co en h4 8-,g 4: c) P4 cr wr icr nn uo t-- nn 3 CD c) ro o -i h4 Ln II> r-i N M c I 4i Ii tn o vo cn ion m 'N cv cr co un ev ri ON cr% ON an co N o ev o Ch M i, e 1 3 Lk) c Lel tn LO S en ln '.o nn 3 cr,.4,--1 <Nl CD 111 M 3 en cv 4: oo cr On 1J4 CD.4' ON ' cv r- to en tn h4 3 CO 3 dh CO 3 CO ON Ch 3 3 -I 1> 6-i 1:4 co co e I c3, Len en ' m cp CO W un un rq eq N N N S 4 r- EI ci 4 C 3 N 1' N E-i o -4.:4 co ril i c cp El ''''" N '-' U) h4 tn (4 (Nl a4 [4 [L1 co 1--1 i-c ii-1 H H (4E1 2 rzi c:: : z E-1 1:4 E-1 rii 2 ir) 2 f-4- E-1 41 C"» 4' 'Iri4 R 1 CO 1-3 U) fli - - rs4 --, U) EI

105 AJ OPV142 1-JAN-9 e-i. 4: CO 'CP '44" h 3 r-1 33 Lf I:4 x cr, (71 c, en c> h >4 N LIN `4:1' 1 1 ":1' 6, M r- %-1 ko co CD 41:1 UD : A4 on on cr ) en r- r- CD c) CD r-1 on on P4 1)4 13 4: 44 U9 on r.) ax).-1 c Nl %. et, cr% o C71 r-1 CO ON 1 1 Cx) b4 fy1 4. '.:1' CO UI rfl 4'41 'o >1 N CNI v--1 l a--9 "cr CO co rn W Cn :)4 er er rn L.) k X) h4 r- r- co r- c) r- cn r-.--i a, r- e-1 h rn kr)..zr. Oe.- p4 (Y) V) C 1 Nl h4 (1) Or) fxl t4r.44 4: 4: CD r- cn CD Ch CN r CN CD on cr% CN CN C> c-ic, r-1 r-1 Ch un CN CA f) Ul er 4-4 CO LO 11) N h 1 r"-- CD r- cri. WO ok.-1c r-1 r - r- : 1)4 (3 t cr% Ch r-1 CD cn 3 r-1 33,:r rn osa csl r 3 r-i r I 1:4 4-) CO '1 1 II) «szy CO 3 CO C 1 o cr% 1,4r1 ON Åz41 <Nl on rn co c) on r- o c% in >4 X r-1 r- or) r-,-1 %. co 1.11 r-1 M \ 4 ON 1 Ch h ri : A4 ch CO CO 3 CO r- co a% cn P4 1:4 cs, cv %/O Lrl co on c.).-1 4: 4-1 4: 4: -1( U9 CD VD CA Ul rn h rq MD,:r on r.19 CD CN cn,1 cn cn Ch CD on Ch [3.) 4-1,-.1 ra r-1 r-1 ra 8:4,);),,-1 3 Cr% ON. ln A4 >I N,4, cv t() -,z). rn T-1 1 W) sr ri M -cr r-13 eq rsi un un co on Cn es) E-1 :C) h4 33 r- cn r- r- CO 3 c) r- CO Nl rl CO 5-1 W) 4. CN Ch 3.4. ra r- r-1 r-1 'S1' hrl f'41 w-1 (-.1 i-1 h4 EI H H El III b4 11 Cr% A >4 1 W >1-1 r-1 r E- ril CD :cg <Nl ral o< ei r- E-i c),e-i r co E-I. Nl i:4 Ci) C) E-I N UI I-i 1-4 h4 sn > al c I (4 c991 oo b4 H ril F4 C) r99.9 o.99 P1 D e :4.< 9:114.- '-)p1 r4 -< tri) Pi r514 cr) E-I

106 1 4 In 1 ril CD v-1 CO 411 CD 4C1 C 1 h4 r4 c> co c> r-- r- c> c> cz> gr-i >1 1.4 M ov> (r) tr) m..:>. ei' :4 :E E4 B-1 4 r- r- c> c> c> c> c> rn h4 1 Fil 1-4 C 1 r's CO N M C:), CTI r-- r-1 COM v-1 r-1 rt-1 r-1 r-1 co CM '3 C 4 r- O r-- c> CP r-4 F ' r-4 c> r- m CI 1 C (Y1 CY3 CN1 C 1 :34, 4C c: co c=> ),:r Cvl Cvl C:) 1 C:3 CM. 1 1 M 1. C 4 CO C 1 r v-1 C 1 r lc) r-4 v-4 Lf) CO r-- CO C:3 1 CM CM C71 M r-- C 1 v-1 o-1 v-4 v-1 C`4 3 1.(1 C 1 C 4 C`4 14 co r-4 r-4 r-4 h4 - (=> Cvl 'm '' 1 v-1 1 r-1 C..) rq.kr) c 1 c I OD I'. Lr) (1 1-4 v-4,-1m v-4 r-i CM lf) r.4 C.4 M CM C11 v-4 CD C.:, (=> 111 '- ei cirn co 3 cr> m m co m c> c> c> (1( C 1 T-1 4i EI cp.--1 co tr> rn to to crn Li') 41 c> Cs4 r-1 Cr1 Cr LC1 1 CX) C=> 41 I r-4 v-1 v-1 C 1 A4 ei cr> "zr to c> tr>.zr c> tr) cs c h4 >1 M OY> w-i 1-4 e r-1 M M : E-1 E-I UI (/) e-1 C:1 3 ko ko CM 1 ki).-1 r.1 C:3 1 p4 rn rri.-i.--i H h4.-1:z4 El E H H ei rii H h4 ch 1> >4 1 1 C 1 : c i-1 E-1,-4 f4 E-1 rzi ---.< -4 r-- --, El La cp f< cv cv Et E-1 [LI.-1 v-1 C4 U) EI U) h4 UI LL1 c I ril lil c (V H 1-1 ft) E-1 [1., c>.k4 1- >< M l'. 1:4 >-1 g4 r11 4:4: l-> I ll > 6,1 1-1 Nl R 19 l' 9-1 Cel M U1 M El er.) t-) Cr) ai fr. u) E-4

107 an I \ 4c i -c e I (ir) c e I o kc) wr 3 ( 1 /V / r--1 ty1 CO El 114 El ei o $ ,zi Ee El 41 \ Ln co en,--1 3 c \I ko r-- cn cr tr) N1 co IL1 co.-4 I I I em rn I I I I Grl >4 A4 I I I It 15 Csr-i to C 3 (N1 in i-4 Lt1 en,o eq c4 E4 rli I! 4 cel I I I 1 c I,.-I I I I I El >4 1 1 cr) 4c 4: A4 cffl rf1 1 '41 O fr". ka".: 2-^ 1 en rn Le) EI N ; ; I I en ELI t:4 41 4c 4c «« [LI :4 tn c) <71 ri! <71 Nl al ko o m -e r-i u) c, 33 c r, C R HEI 1 CI N N.' 'CP 1/1 r N Ln,--1 m er cr, m r- o 1 rrl --1 Izi r-i LI, 1.1:1 (q C--- fr-- se:1' (fl A 84 m esi rsi en csl cs.3,--i ra c-.1 (Y1 (V R._. frl 41 4C 1- ) U) C. q-1 CNI N. e-4 1/1 Nl.-4 en E-1 C) ON ON t-- to 1 a.,. 1 Csil CO E-1 CO 1:1 ' N1 1 Lr) ca en es3 11 Ifil.-4 OD $33 ('4 co C4J Ln esa r1-1 IN CO CIO 191 1/1 CO 1 en 1 '' r- cn I--- cel 1:4 84 dt co r--- r- 111 Le) 1--- N 3 e-- b4 ts4 &,-1 P4.3 1 r` CO '' Lf1 en 1-4 c m c4 in v-1.4' en,,,:r,,,,, co VIRALLISET 1-3 M rn m en en c 1 m m c,) Nl en m I 1 I 1.1 I 1 I ,-1.-1,:---o,--1,--.1 v-4 v-,.4 EI E-1 cre 3 1 II. eg. 3U) 1.-1 E-e gz - :o CO [ El. o W rx1 Kg 14 E-1 A4 ELI El... u) >1 A4 cn H : t-) >4 1: r"-- ljk C; E K4 1 N z c.:) [4 14 > 41 rncfl A4 r.e./ APELSVOLL

108 16 b4 tr) m.--i UN UN C4 C1 zr <Nl i-1 I'D ( 4-1 1%1 1 rl 1 1 b4.--i r 1 EI tai de ON r- UN rnril CNI zr CNI 47 Lf) P. 1 1_,,.1 E-i UI ei 1 1 CO 1 1 4( NO 411 NO (V f 1 1 CN1 tn ON 1 on Ln T-1 r-1 son crn Cr) JA 3. VUODEN NURMIEN TULOKSET ' 3. U m m r4 ON 1. ei 4 NO N N T-1 ('4 N co 3 N ON N co N co h4 114.;ti m co f'.1 T-1 3 NO ON m v-1 r-4 KK IC NO :1' '1 411 ::1, cl 4-1 u) ON ON Ul 1 ON ON CNI,:r C 1 T--1 fel C 4 E4 N NO N L11 N Cr) 3 CV ei 4 s rn Cr) fv1 Cr) NO i-1 rn m ti) crs 3 ) 3 NO Lf1 ON ON ON Lf1 ri1 m T-1 r-1 c 4 ei 44 w -1, UI tn Lp zi c) 6 3 ONOINN zr Lfl M T-1 ON ON Cb N CO ON 1 crl r-i b4 i1 (Nl co.izi, i3, cr Ln on ci m.--1 i:r N ci on on rn ci co ko.3' rr) CO '4. \ CV r -1 C.11 CN1 '. '. 1 1 ON (i) cn h4 3 N r- dr:, CO NO N r- r- co s. i- IlL :1' Ln cp r=,,-1 in ri s rn i-i Ln I4 C4 cr i i cs4 " I N c I f+1 H l H on CO i CO 11 r-f r4... : r4 w cz1 It4 H cṅ ei 11 rn cz. c4 E9 bi til H U) h-,4 ii: sc4.4 -i 41 CL1 41 CIL 1,,4 - W CC1 M M ro al 14 cl-i M E-I K4

109 C> 21 rp 3 In CA 114 M o :o :N4 C> C> C> C> C> C> C> -1 CD CD CD CD C> CD C> C> CD CD CD h4 17 o-) U) C:: CN1 1. er rsa r- 1=9 1 C> 1 1 1,--4 Nl Q4 r- CD CO CD CD CD CA r- CD > N C> "Cr 1. Ch bø h N.-1 erl Ul cl. : AC N k.cd 3 r-- r-- N 1--1 rn 3 CD un rn co c) CD 4s 4S f./ CD CD CN 1 ',:l. ra CA Ul cr rq Ch CD k ' Ch CN Ch Or>!- ra -i -i,4 F;41 g vo rn 3 ( eq un r- r CD >4 \\ CA Url Cr) cr cn cr,--i,zn en co 1 C5 CO on rq Nl, CA 3 r- vo r- rn co : h4 CN ON 3 un rn.ch Ch cn ch ra ra.4. CD.,P CA un ra ra CD.41 nrl ra 4 Crt ri rq r-1 r-1 rg u-1 eq fac «4s 1s ṉ k r in k C4 Ch CD cri 1 1. W 1 eg (11 4 r- 3,z3 r- -1 CO 1 ul co un cn,4-1 ('-(3 on 19 vo ra cr co rn un r- CD un :C) d4 Ch cn CN ) 3 UI un OD CO CN Ch CA ON Cl ra 3 3 rs (Nl Pa M 14 T-1 gr-i r-i b4 E4 tzl 1 c) rn co CA.cr ra CA ri cr rn h4 Ch CO CD Ch' CO cn Ch CN Ch 3 ra ra r4 4 Be4 h4 en1 < U./ 1 N h er-1 ',CP N 1 E-1 >4 CD r- rq.--: ri ri cr 1 - rn rn co raa 1 (5 CD '. 3 r- Ch rn OD rn nq, cr Lo : i:.4 ) N k N 1 k. N N ) Ln ON cr cr r-- r- rn un rn r,3 rsi (--1 T-1 ra r4 1- rq r,1 rn 1- E-i EI E -4 E ) co la4 I 14 II N >1 W r-b E-I...- :g4 : WI W c:: El r- CCI B E.,--1 en P-24 %1 en -- CO -1 o--; I-) >I ic flt (I) [31 4 r21-1,p44 Cel N4 rzi M El APELSVOLL

110 1O8. CD CD C5 CD C) CD CD CD C) CD P1.4 CD CD CD CD I [X1 hi Ih4.Nwo cr C 1 UI Cfl ' >1 M c?5-1 Cr,4 on M 9:4 : EI e.1 93 fel 3 CD CD ul OD CD 4' h4 4C CD rn r- CD 1.f) 5-4 '-13 nr, CD CD OD VD CN ry r, ry on rn 1 rn r rn cn 5-4 r-i ri Nl 1-4 VD CD on VD rn Ch rfl OD r- cn co 94 dp C 1 : E1 e-1 CA CP un co CA oo rn m eq el I rx1 H > >4 5-1 M \c' : EI ei >1 CD r4 Ch Ch CD CD CD rq Cq ri sr NW U) N? r-i e4 CO 4. 1:11 Lfl N O II tn ei' ai (Nl 1r-1 C 1 h4 El L4 - ' ril CD,r Ch CD r- oo 5-1 Nl Nr CD Ur) 154 VD (Nl CD VD CO hl UI VD rq r- -, r ' ra h4 Cil tn4 CP CD Ch Nr CD U, LI, cr CD 5-1 ri E1 >1 1 &P r4 cr rr'') 5-A ri ri rq «--t cy cy,4 [.) M UI : E i-i tr) co ki> Ln N cr, ko co Ln c) fni 5.-1 rk (-4,-i,-I 5-1 hq b4 :1-:-41 H E-1 EI El E-1 crl 41 3 h4 M 1 4 H eq >4 CO M -. ;-1 " EI :gg 41 E II 5-1 UI VI C;> $4 el E-4 Nl _, (1) > H M rn OPI H V) gz 1-4 fl h >4 F-1-] 1 IL1 ' D gg gg gg gg 1-D :g 41 C4 m '4 M al m Dl m M 3 [4 W E-4 e:4

111 4 Oi>oc - 4 z ) M W E E E1 11c >c.1c >c

112 11' r4 Y) hj.zr m c> (fl.cr r- r-- u) e 14 o 1 1 C) C 1 H C1. \ C`. f 4., 17-1 I JA WE STERWOLDINRAIHEIN Ä , VIRALLI SET KOKEET &4 i-.1 4C. llt 4: U) CD CO C 4 CD rs, et-1 CD 1 Lf) Cvl fv) C4 r-- u) c> c> c>,--1 -cp cp 1 T-1 1 CD 1 Ch 1 CD r-1 T-4 T-1 T-1 T-1 T-1 T-1 T-1 T-4 z Cq Cd 3 Ul LI) ell U) Cs. C4 r- c) r-- c). cv CO 43 nn Ch nn CO MD r- co l CO r- rn l,:r Cr Cq 1-i C4 3 C4 to c) cn 1 CD b4 ei C4 C4 C4 C4 on eq es3 cv eq N (Nl IK IK IK 41. CD lc),cr -1 m Lf1 l CD.l lf) 1..cr c) c> c» -1 r-1 r-1 r-1!-1 r-1 r-1 r-1 r-4 r- (VI C Lf) T-1 CJ f 4 C4 l Lf) CO Ch r-- r-- r-- ki) Ch C4 C4 CO C4 csl ri C4 Nl CD 1 rș I'. r-i.l <:) Lr) r-- ri Lf) 1:::. (r) CO ko. l Lf1 Lr) cp LA 1. 1 cp C,Q r` CO r- OD r- r- r-- r-- r-, 1/4. Cs. r - (:) CO r-1 r-1 T-1 T4 T-4 T-1 Lin Lin Lr) un Le> LflLfl LflLfl LOLflLflLfl.1 i! i I i i ei ri ey r 1 nn r 1 ei ey rq CCCNI EI E-1 :o:4 4-1 II Izi M 4-i H 14 W "zr H H es1 C:1 ' 4 3 "1-1 cr 3 3 E-4 -cr..o..4 Ln.,:r 4: [4 4 a r :4 1:4 ce1 rx) M 1--I u) rzl P4 1:4 r- r- c-.) r4 4 1:4 H i- El 1Q ' rzi C 1 N E1 ill ILI cc/ i -1 C4 I<,=4 "-I 4 o tz AC1 tiltz1o4:> s-1 H P:1 Cu t:q E-I,-1 s- KC

113 GO C3Ce4JMW,:ri-ONNal WINChrs 1M ChalChCh q-1 ;-1 v 4.11 NO-1a-1 111NOM 121, ~1%%4 MNC ChMWM NMNNk MNMM,Q, minliim 14 McOMMM M3M :DWM El w- 1.cr,c34 r- (-Nl on on ra on CN.1 rq L11 P4 h VIRALLISET KOKEET u) [1.1 u) 31(1 NW P3 MI-4W OMOMO M t-1a-11-i t-1 %-1,-1,-1 4 M. 1n omo.,:i. 1.-)N on C 4 CO cr CO.,:r ko cr,.,:p "cp on on co (D r--k,u1h NWOON. MtNalN E-e b4 f'. 113 W r- co UI 3 UI '.' W r- ko r- Cz) mmulc~,1,--1.-1,::.ra oltri, P4 UI h4 ON,W-~ 111.-IN en Lfl colncokom 33 en :1:4 HN MDUIMMO NNWW h4 kpop..nr-. t:4 WWWWW W1ANWW WWWW -13'14 W.3'.433 3C1 EI H Ii El :g4 [4 4 ''zr.. '1''.1114P4' c. 4 H U) r.4 P4.1- C)!i :, 4 O4 E-e N4 co Pg 4 N 1 N s- ';I' g4(.11 W ' 1-4 g4 C) P4 r- r- (D [11 N (N1 P4 P4 14 EA H e..1 ol< :.c z H Nl H H i=1 - e-1 - P - o4 P4. C) on [1.1 Go oc P4 u EA (D Ez1 u) 1-) P4 alq Nl [4 Ee I) r<

114 112 9 PR- A 1 - b-1 C:) r-i C:) c1m C:D Ch on c.> kc) C71 T-4 CID CO C:) r I Lf) r,1 r r-i r-i r-i T-I T-1 PVM AJO PLI ul on CD CD CD rs- LO L11 r-i,cm CD r-- kc) r> r-- cc) c> 111 (:) 141 Ch un (:) r 1 lr) fv) Nkr) co LO Lf1 Lf1 nr) ryl rti (Nl rrl c-. m rrl T-1 T-1 r-1 T-1 CD r- on MD "Cr 1 Ch VD on 'CP NuD CD CD CD CD CD CD CA CD CD CD 1-4 CO OD CD CD CK) cx) on 'CM (Nl cr CO H kr) r- CD co le) r1o Q VD r1 CO CO CO CK) LO kr) ao Ch T-4 r- co r- OD N r-- r - CK) r- r- co oo Ln kr) kn c> un CD un un,r un un un un EL (:) r-i Q C4 (11 VD Lf) Lf) f+1.r,1 Q-1C:) C71 c r-1 oo r-1 r-i T-1 r-i T-1 r t-1 r-i rs,c, a r-- f 4 CO CC) ( - N, V) 1 rrl r,) 1 (:) C:D CO Lf) Lf1 Lf) r-i (2) r-4 r-- T-1 r's r ) N ril Lr) UD VD LO Lfl Lf) VD kc) VD LO Lf1 14 LO LO 'cm LI) LO rel Lf) UI 111 Lf) Lf) 4 CD N CD.' CO,:i. cn EI CD CD CD CO CD CD H cn 1 CA ()1 r1 H r-i r1 11 r1 U) H 3 1/4 LO Lr) LO LO C:) 111 ("V 1---,-1, N 111 r-i r- un,r r- oo un (Nl on.,...),4-1 r-i.,14 on on.--1 on r- CD LID r- h4 VD VD VD c? MD VD UD UD L11 Ul h-1 in r..1 Cd fq 111 rg CD r4 U) r-1 on 1.>1 pl4 b4 cn 3 I N CO k4 Ch CO CD Ch "CO r1 r- cn 1 CD CO CD 1 CD cn T-1 r-i r--1 r-1 Ln '.o.,er 'ele c> o c> o o. N 1 N CD N U") r- r- '.D (11 ri 1-,n un un on CO CNI h4 LID LA UD MD UD UD MD H ul 6 r-1 U1 LO CD CD r-i CD CD r1 CD LO PLI h4 A EI EI 1-4 EI :K4 3 g E-i II 41 El H E-i' u) crl :4 H W R 1--1 (1) I'D 1-4 rg A -1 I N1 g g '1' i-4.o.,:r.1,,: uno.. r-i P4 g4 I--1 v--i r-i gc r4 cla ':4 [x] H b4 D c 41 P4 P4 r- r- A 41 gc P4 IJI b s-1 C) Et 1, Nl cq cq /5 cil gc 1'3 g4 P4 ri4 PQ P4 P4 41 E-1 ) g4 E-4 g4 4 C) P4 ) A A C) i--1 t-1 PU cd D EI i-1 gc EI EI gc

115 AJOPVM 1- APR- 9 c> ci r-- CN k rl Lo r- tn r4 o c Ch U) CD ra C> CD C> C, q-1 CN C> 1-4 ra Un r r4 ra 1-4 ra r-1 ra r-1 r1 1> Fil cr, r- CD k rq r- ori Lri Lr> Lfl en CD Cvl CD rn Len on r- ci co Lel r- co r >4 N k.c> Un rn Lo on r- CD rn CD Ul M " Un Ul er er Un Un : b4 N rn on Lel Lri rn cac4 e41 C r rn CD CO nn CD Cq nn (q CN.4" Un r k ra U) C> CD CD CD ØQQ ra A er,1.--4 ra r4 ra ra r-1 rl,4 1-A 1-4, rn rn kid ri rn CD U1 C> CD r- Ln r- cn r4 '.3 Cg 3 cr> Ln se, un ("1 r- Le" Lin co rl>1 >I N rn er c> c..1 (-Nl LI.) c, r- k W r- co co r- r- 3 r- 1 r- r- co co co r- : 114 >1 er Lri r- r- nn rq (Nl er rn rn er rn r VIRALLI SET KOKEET c> Pn Nl LA cn rq se. ch 3., rn OD.4. en cn CD CD CD CA CD CN CN CN CD CN CN CN CN nn i-e.-1 rzl. oo c) oo ei r- r- r- ul rq rn r- on er h4.:r 1.11 CO er rn Un CD r.,1 vn rn co k.4' un >4 Le) I.C1 CD rn 1 r- rn Ul 1 CO co c...1 cn ch M CO co an 3 r- co cr, CN r--- 3 r- r- r- r- : t>4 er un er 1. CD on rn rn.4. un er CD ( C 3 N M : CD C> CD CD CD CD CD C> CD CD CD CD CD CD CD CD C> CD C> C> CD CD CD CD CD CD c> c> en r- un nn,c1, nn k. CD CD CD CD CD O CD CN C> C> CD C> r-1 r-4 r-i 1 r: CN.41 CD CD CD CD CD CD rn c> co CD Un 1-4 r:4.1 g cn rq co er co Un CD CN.4. Lo rn rn on r- ril >1 N CD k..2. Ln r- un ra C> CD r- rn Nl cri cn M r- vn kr> r- r- k r- un vn kid un r- '.' : 14 cn on Len pq mn CNI rl rn on Ln se, k H CL i--:4 h4 A EI E, - EI EA 1 r21 F-9,_.,..:. 9:4 5) El >4 El W U) Ip: 9-1 H I GII,:i.zr g4 1n NI 4 1-a C g< g4 P4 C) ol Nl b4 1-4 W po r=1 P4 OFNN A Fil c4 () C) E.4 D 4Q rj1 ei r.1, EI (5 N1, C) 1-3 g4 El z (34 cri C4 CI4 G4 1 C4 : E- o g4 E4 H C) C4 D CO A N1 [4 C) 1--1 _o i C1) W C:4 co -1,4 EI o 4

116 114 AJOPVM 11- APR- 9 g4 \ O'D E-1 I 4c 1 U ) 3c WI I4. r- r- cv c>c) V (Nl Nl. cv un r- cv un CO e-).4 '..1 E b4 1 CN IIQ I I ġ.-i 1 EI ri I i I III E.4 :14 h4 ITALI AN- J A W ESTERWOLDINRAIHEINÄ , VIRALL ISET KOKEET :4 Arl W1 3 on r- cz. r-1 CO 3 cn 1 Ch C> ri r-1 r-1 on cv r-1 r-1 T-1 r-1 T--I1 r-i r-i r-i C) un cn rl on c, cv ri 3 on Ch. rq V) N U.> Cq '3 on O Lfl un c, N ' ø '1 Cl on ) CN. ri 3 4 ry ry ry ry (Nl ry ry ry ry ey ry ry 3 VD c, cn CA cn C3 eq C) C3 CD rq V) cr cr unmd r- r- r- r- UI 11) Ul r- co cr CN CN CN CA Ch CN CA W) CN CN Ch eq Ch r- r- c) N ' 'O3OT-4 3 CD cn cv c) r- cv n r- V3 V) co on OD r- r- r- on on co c, cr r-1 Ul r- ri v-1 ri ri ri un Un un un un un un un un 'LflLflLALfl cv cv cv cv cv cv cv cv on (V C.4 C4 Cl E-I EI Cil 11 M : H 41 H t4 ' ' -1 El 4 lir g4 z cr cr tz) P <.-1 P4 4 h4 41 P4 4 1) Pl. 3 cn 41 4 C) 4 r- r- Ca 41 CD z._ z C) a cv eq i-d cn 4 o t 4 4. pa P4 Pti d i E-I, H 4 C) 4 D 1 E E4 I) g4 pa -3, 1-4 a P4 cia D I-A h. CC H N

117 AJOPV APR CO er Un VD er un Cq rn er er co on oo U) CO Ch Ch Ch cn ON Ch Ch VD CO CN CO Un I on on on co CO r- CO on CO r- Qin un CO N co.--1 r- un m H r-.o r- co co un O n 1 CO VO r- r- r.,1 e--un VD.--1 V) Ch r- CO CN 14 Un er ei', er ep sr er er er sr nn un el, Cq 4-1 er on on on c:o sr on rn er on nn r-1 Cq Cq1 9-1 P4 A c, co ON V) ON ON ON 1-8 er on CO CO r- en c, '.o co r- eq un 3 3 CN f".- Ch r-4 on. CO ON CO 3 cn CO CO m on r- CN un CO ep un on rn r- cn sri r- co r- UD r- MO Cq. T-1 co ON CO ON CO CO CO CO un on Ch un H ON UD up sr r- CN r- co un ete sr un er on sr nn en Cq CD r-4 sr cq VIRALLISET KOKEET CO CN Ch v-1 r- vo co co r- C CO un CO CN Ch CO CO CO. rn rq IIT) g ep en r- r- c) en co r- enun r- c, LA un un k4 sr en, (3 V) ON CD LO CO VD on >I N LO -1,--I r- r- sr OD U, CO r- rn Ch on Dl (5 r- co co r- r- ( 3 CO V) ON l's OD : A k lo to VO ew,1 ep sr rn ed eq efi sr P4 1:4 - en rni h4 r4 p4 h4 CD CD CD CD CD CD CD CD C 8-1 rol 1.11 CO Ctl Lfl Cq 1 CLI ) ON ON ON ON ON 1 ON ON. ON 3 ON T-4 r-9 rzi 3 S e ln H k4 on en 3 3 H Nl co sr.-4.er cn sr [4 >I rq en ON VD un 4..+, un r- rq co c> r- M N'. to l S 4. ln ('.O 4. : un on sti sr CO Un on un <Nl on r-i CO %--I er C\I P4 1=1 $41 EI El E-: H P4 k4 H 51 W 51 II E-I >I M El ta :,< N1 : H 1P-3 6:1 C 1 I 41. EI ell 4 en sr hi w N1 51,-1 P4 H H H g4 h1 hi h4 51 P4 l< ei 114 H ) u) 51 P4 C) P4 r- O- C) A4 H E-I Nl u) e-1 C) EI D C 51 N eq f: ri4 en P4 P4 51 EI H oc i-1 EI 1) g4 P :1 E-4 1-4

118 116 AJOPVM 18- JAN- 9 4c 4C K II._IoO 4( lc K K 3C ElI 1C1C K 4C 4c91 m N a N rn c'. «I-liI1 1r4 1 u)e-1j K 4c 4 4c.JC 4C i c..i rn '.o r- w xu)z 'Or4Ir-I 1 I1 D.c 9c Flu) C'1C'.1 cacc'.i r-i I 1 >1 o' r- c'.o,-i m m a o r.i.-i EI 'OIIr-lI 111 > H '3.' E-.'.I.)c - N '. N ' 1-4 (13 i O i i g1 r-1r-4 z JO z N i.n u) -i r m co ri3 z Ø in '.o a co OD '. c CD 1 '. ' i 1 Lfl Cfl -I (Y) rn 1C4C -lc.ic rjj o rn o 1 c CD O a) CD r-1 o o c'.-4 -I r i C13 tfl r- 1 CD r1 C-1 N N '. ("1 CN rn U) CD C ri CD -'ood'o r-oo'o.' o -i r- rn '. '. '. '. r1 U.4 l (1) 4-4 1) Lfl 4Y) I C C C'- C ( c' < CN CN 4-1 c'iu) ai (1) CN cji (1) lz3 rn N rn i fil fzcxd 1>1 (1) r flf op3c13 :O ' DI :., :i jtq>4 flj'flq o.' l- c Uf1

119 Q ' c< 1 1:4 E-1. I tt4 en -x. 44 H rn VD w.:14.zr LC) 1 wr r-i CO U) Nl,--,--I rq rn t-, I N 4-1 r-4 1 4: 4c 4c EI VI 4C 4; 1- Pc.4 I C \II CO.4" CO I'''. CO en r- c o '-4'-' I r)..4 P, PC,-1 r- eq CD un r-i r--i ON un El W. ri I 'cl %. ON UN V) CN CD Ch 4 CN CN r1 3 CA r1 JA 3. VUODEN NURMIEN TULOKSET ON UN CO CD rn C) UN N VD CO cn on VD OD cn Ch ct VD V) esi VD U),zr wr co et' CD ON o r-i r./ ' r- r-1 o4 h4 rn nn on oq cal cyl T-1 r-- en en c) 1 CD Q QO r-4 r-1 r-i r--1 e-4 r-4 :te rn r-i r- CD r- co r-i 4.,z1c ON 1 (71 CD UN Ch V3 V) VO CO V) CD r- -4 un un r-i ON V) CD e2. rn '514,cr VIRALLISET 14 t-1 u) E-I N 4: c. 6: C «re: frl 1 1 "c$9 s- C> C> T-1 ' rn on CN CD Ch r- un un eq -zr CD cn r- r-i CD CO COQN CO r"-. CO r- oo oo %.1 a-1 e-1 Lf) CD LnLnm,1 oo4. UN 1 1 (N al 1-4 [.11 rn r--i LIQ r- Ln en > pq g [71 Exl > c PC ura r=1 :PC El PC P4 C> "K 4: I Cfå r) 4: :<,: g k) - t-) 1-) W I. PL1 1 f:11 --J VI P1 El C W W

120 118 AJOPVM1 8-JAN-9 CO orno CN Ch <V CO CO Lfl T-1 H r:41 C r- N O r- N rn r- co cp r- O 1 N :13 c-1 c'.1 VD V3 rn CD V3 V3 CD CD A4 UQ CD CD VD r- 3 co co CD CD CD cn CD. ril A4 g u1 eq CD C' Lfl N -1 r- un VD rn Ln tr) ks) cr, lc1 : Lfl Lfl Lfl r- Lfl u r- N h CNI.1 (N3 ø 14,l ri 14 V) 3 CD 1.1I V3 r- r- rn OOO Cn Ch 3 rn H CN VD CNI o 3 rn un co N CO CO rn cn cn nn rg rn 1 CA CO H VD r- rn :C) b4 u") Lfl VD N LA V3 III UI en CD CD CJ VD CA CO rn CO cl4 rn rn cy cy A4 4C 4C 4C 3 CD VD UI r- VD C1 CO r- 1-4 CD CD CN CD r-i CD ON C4 H H %1 T-1 tn VD CA 3 CYI >1 N CD UI Nr ey r- on ry <Nl rn 1 15 ur) cn CD 4:J. cn 4:r 3 r- :C) b4 r- r- 3 en N 3 VD,-1 VD VD cn cn -zr V3 N C1 CV A4 [4 U1 A4 b4 E4 exl Cl) gi--1:11 E-1 ) : ril CN h4 CO A4 I.1 rq 1 co:c) cn >4 1 3 H,-) m h% g >4 N M CD :c) A4 i.3 ri A4. 4c 1CC CD CO ri CD H ("1 H H H H eq 3 H CO c) CD cn M r-- ry IOD en rn m VD VD r- Up H 1-.1 rn en r- en m c4u c I E-1 El E rn H H V3 H CD rn H.1-I cn UI.1.-1 CD 4a, VD c, 'llp cl. OD cr co ry cy H c\i g4 a cl <3, Nl rn r- H 11.4 E-: a rx) r- Lr, m > 2 E-I rzl M C. CD C4 I 1-4 A4 (1) :,c El A4 1-4 i:4 c, CD h) ) 4.:C) V4 :itl.g C) 1-D Nl P4 C) P4 ( '.) 3 eg EI u) Nl E

121 Fy 'O 111. C) C) (71 C) uii w N UI T-- fv1 Wh h 4 M : EY EI to" m okc, CD nn Ch V) CD un CD Chun cn cr un cr '.:11 I : ri r-i ri W 1-u - un CA '-4 rn N ' >I $-1 M (Nl t-n1 ri 1 :4 : EY E-1 e-1 CO r-i N N 4 4c rq rn cn Nr cn CO 41 CD 1/4 cr r- un 11 r Ch rl r4 r4. Ch cn rn Ch rn on 1-4 rn cy rn on w o-1 Ch Ch 1.11 r- r- 4 (Nl ' 4 N eg cy 4C.3C 1. 1 N N t.r) r- 1 ff1 (. 1 cn ra 1 1 ( un rq cy cr rq un > &I) N N r-i AN N 1 :4 D C4 cn cn on cn cn cn ry r- rq rn rn cy rn rn EI frl Fxl CD un un cy Nl ch cn r- ca cn VD 4 Lfl r-i LI" :t. a-1 UI 1.-1 N cy cy on N EI 4 : El B-1 CO CO N,:r tr) r-i ai r i esa EI EI < _3_ N cn H r11 ril m r- H rk E4 i..1 Gll r- in on > pq W W > o3 o 1 h4 u) t:4 CD M 1:4 I< ul g o P-3 Kc : 4 I-) I-D C) I-) W P4 1 rp UI pa El (41) W p4,9 1

122 C 1 E4 1 4c CO (1) c-) r- rn,:r Ln Ln Ln k:i. (-Nl zr.--1 I-I W ( CO E4 M I III l-) 4C El EI 4c ta`p 1e< 4c 4c 1 tfl ft) 1' CO lf) rcl N N Nl U) ril in.-t I I [4 >1 h4 H Ie< El 4C 4c E-i 1 C1. Ln rn es:lfl N h4 I -1 U) CO C "4 1 Cr% C CO C 4 kr, 1 I Ilo 4C Ccl. to N cr Ln 1 L en Oo CO %-1 r -4 e-1 k. l. r-1 1 r'n '. 1. h N e UI c <V M '.O '.O CO Nl In C11 1 h h 3 CN1.C. l f21 b4 cr cr zti Ln s;ti...:si lo 'Cl. ec"1,...1 R VIRALLISET ft) 4C 4 1") IC C is 1:11 fn IL 1-4 CO r E4 1 3 CO r<.--i.--i r-i.-i.-4 2 g c,,r,,,,,,i. co m.4. N E. N ON 1 eq r-- Lf1 r-1 1 rzi o< CO ON g-1 ril CO CP r:i. M CO Ill C.4 V> U:71 r-- D) '.D r-- cr, VD Ln 14 O Pi en co lf) 1 <V C1' h r- r- t I o r-i T M mmmm mm mm -1: : H >4 i -i II I c I en co on El (/) gg C \I ON 1-4 U1 [1.1 en 1:t. Cz1 rzl r- Ln rn > < h4 rx.1 I >1 h4 rx1 c o < :.44 E-i 4 M H i4 ci : 1.-) id : 1:1 :i< 1-) ti-13 1:19 1 I-) I-, I J ka IX M al I-D cn ei:1 E-1 cn [4 E

123 C, ON P4 EI CO CD.,:r.-1 3 Ur) ep CD Ul cn u) 4.-1 I I I i H on FD P1+ :4 I I I " r- B--1 r-i R.c ow 4,..,CN1 ep I". N r- VD N r-c, M r-i I I III.4 E9 1 EI 1- EI g4 1-4 CD rq on rl rn lzr on 1-4 Ch E-1 c I i 121 VI (11 4C CD r- vo CD CNI CD CD 1-4 CD CD 1-4 JA 3. VU ODEN NURMIEN T ULOKSET un on co CD on co V) CA on v) et' er 'CP CO els r- r-i H <V Cs1 mm-r I C 1 CD r- on on cn r- 3 CD CD CD CD CD CD CD CN VI r-1 ei o CN ep V) on N 1 r- (NO N en r- ud cn cn vo 1.1) ep on er Ch Ch1 CD LO CN UI t.d O VD CO l r - Q 1"-- -1 P4 Csa CNI C 1 Cr) er er on ep ep E :4 H,3-1 (41 ct. co co c::, k. H r- r- CD do cn CN CN CD CN 3 3 H, un on un rq c) un r- un un r- un er CO CO CD CN r- E-4 P'4 u) 1:4 4Yt, H UI CD r- rq ON CD r- eil do r- r- 3 r- CO 3 V) kl) en al ai ekl,-1 c) un cn r-i CD CD VD ep ep 1 r-i H H E-I El 1 H CO I (Nl 3 cn ll 1 1 csa Cn H 64 on 114 ril s-1 r- Ln <, Nl cli co a o.< 1 % H EQ I i''.:4 i'd cn I-, ggd :CD 1:4 :ta< $4 g4 I-) I-D C) r") rx1 P4 C) P4 s-1 na 1"") u) to co lx.1

124 122 r) co 1. Q cdc 1 crl co Lr) r- r- Q C r- N en co 19 On m t-- : h4 v--i C.c4 4 ko en l kp PL4 L-) (J) C> C> CN <71 rs 'Cr CO C> Ch a CD CO zr H Cs1 1!) CO Csi LC1 C> C> C> >1 N o r- en Len Len Lo : o4 LI) Ln Ln r- u i.n rs h1 r- r- rn1 szr es1 o CD H v--1 1:4 CO CD ral CD o co (-4 un rs CD CN CD CD cn com, rn e--i H H bri41 g 1 Ch Cq C3' 3 en un co N CO 3 en cn cn on e en W (7 93 CN MD r- r-1 :C) h4 un un rs l un on o o cn CO en CO gy CL4 nn nn r,4 (Nl Nl.11 CD r- CD C3 1, rn CD CN CD CA CD CD CD CN CD (.11 H v-i r1:41 Ln er-1 L. C> 1 C> Co en o N Ln CD C 1 rs- en -4 (v en on Lr) o co r- : O4 N rs 3 1. H P4 14 VO MD cn cn -cr kr> r- r9 "kr Q C 1 El Nl en o,-; en Lri Ln.1.,-1 r- tx) cd on o O o o 3 on cte,--1.-i.-1.-i ri C) O4 f:41 g r- C1.1 s-i c1 r- esi >1 N.-1 cp r I Q e%3 k CD ` M en e- 1 m en r- o.zr, ko rz) : 1::4 ko Ln Lo r-, 1/4 < '13' CO CO 1-4 >v-11 en,1 Ln un cn o cni )4 en (Y1 CN CN en i_l E-I H E-1 EA H E-I r11 1 O4 4.1 CO II I >1 C 1 W co:c) 3 C11 Ch rn r- H P4 E-1 Nl r-- Ln en E-1 Cr) >Fil adcd C> I H å4 en :el< g4 h4 r4 c> P4 en C) -44 : Lti 1-) > 1-3 r=1 o (1, ci) Ct)

125 1 123 hp CO Ml WH [4>CD ri N 1.11 CD MdP NkON N N N W >e< r) : E-1 E-1 CD V) MD ocyo.--tko cy m oulh,-4r- CO N I 5-1 rzl > anlp lom cvokoc) >18-1MdP cy MggM :E-1E1 5-1 U1 un OD C ri r4o [4 ra ;4 $-1 4c ocykocrm okoankom r-kocnul H 4>> 1 N cn on Ch on f;:ri Lfl >4 b-1 1 dp on eq on on 1 /4 1 g4 :C) EI 1 31~, NNVDM (31 cv b4 CDC4 kcdch mno s:pnm1. COWCOln Nl (21 H b4> 5-1 ONLI1 >4 5-1WdP 5-1 N N M5,4 XDE-IE Ch Ch 1 CA CA r- C4 4 on on rq on on 8-1 E4 u) 41 okor-rm N4-Yrqr- 41 C3MM ChOON'441 sz4 Ii Icsi.--1 WH b4 14. ku) trq cr.--low) >4 i- 1 dp (Nl cy cy cy cy cy nr) eq (N1 41 :E-'E4 m >4 1-4 cp co cr Ln ko r-,--1 cy P4 ell C\I CV CV ("V H EA E-1 E4 41 H cn h4 4 co 1 >4 NW 3: 2 Nl 41 1 NH C4 E4 41,-1 r- [41 gg E co co co 1: fcg i FA h4 u),--1 :gg EI 5<h4 H 1:4 c) M gg.gg I'D m f'd gg M :C) C) rp ril P4 1: M M 1-D Op M E4 m kl

126 124 AJOPVM 23- JAN-9 U) -X «. >1 1 4,41. 4C 4<.3< >4 1-4 (r) 4c 4c 4c ic -ic 4c > b c) r-i cr cr on rn CD CD 1 Ui 1 U/ r- MD Ul CD Ui OD 4..":1' on c--1 CD C.-- :cz O1 r-- I I 1 1,-1,-4 cv i-i E I 1 1 El C4 rzl -X «ac 4< 4C -X -X :4: ci, 'n::1 c.1 F-1 cr..;c1. on szr f".- H CO VD CD CD 4. CO 1. r- r- un on rn T-1 4. Cs1 Ui 41 E4 ul 1 1 r1 I 1 H 1-4 r-1 r1 114 :o: I III I I 1 W 1-4 rx1 4: -4< 4c 4< -4c 4C 4c. -K 4C 4( -I< -X 4c 4<4< r- i CD F-1 'CP CD r1 VD CA cr,4 ""W UD CNI 1-.4 CO CD,cr rn 1 1 UD cn cn r- un un I I I I I 1 I,1,-I I r1 1 1 III 1 I I. :. 4c 4c. CV v-i Lf) C.4 C1 szl. rq on nn 6 en1 9< -I< -X -X 4: 4< -4< 4<9< 4: 4<4< -4< 4<4< r- Ui CD " on UD ry un C).14 Ln CN cn ry on 'zr..7. CD en,-; ry on V) C1 CN 4. 1/ H on,-1 m Cq C.) on, -X 4c I cito. 4<. -X 9<, 1 CO 1 'CP C.4 r1 on CD on OD Ui T-4 cr r-,-1 r- CD '4' ":1. VD r-1 cnun CO 3 T-1 III I. I I I I I I Cg I I 1 r1 M I 1 4( El 4c -3< -X -X :4: OD on ry on.--1 cr..-1 cy OD C1 CO Ui CN r- CD Ui C.1 "c3. rn CD rl Cr VD VD Cr V) r- I ' I I I I I I I 41 I u) 4 fn > i-i H >4-3< -K :g Ii EI c) 9- i r-f r1 V CN1 CD C r- MD VD 1 eq 4 C g n >4 VI, Ch CO I C ' III I I cv 1 CA res H '15 4c 4c 4c ro 4: -4< ic -4< -4< El r-.4c 4< 9< 4c 4c -3< -X 9<9< rzil E-1 1 ( c en co o o.,, 14 cn,-r crl.-1 rn i-i l V OD o Ln o 1 (v1 CQ 1 r ) 41 EI CD CA CA CD CD CD CD CD CN CD CD CD CD CA CD CA Ch r- OD r- r- CD r- r- 4,,--1 H T-1,1 H, T-1 H r4 r1 ril 4 I4 1: co un en r- CD Cg en,-4,-.1 r- CD un co CD co 3 cr hn md r1 Ln szl. Ul Ui <-3-1 cr h4 o13 4-) r- UD VD VD r- r- r- r- r- r- r- vo ud r- r- r- UD C-- VID VD un un un ul r- un un :4:113 ri, u) ri P4 UI 1-4 ud 3 on C.1 6 r- d3 VID.4. CD T-1 cr ui C1 CD 4.) Cr rn ry on VD r- r- T-1 QD T-1 r1 r1 es) un,;:r. on rn r-i Cr r-1 T-4 (V rs1 MS "zr r-i o1.z.r,:i r-1 : 'CI..1 «3 4-) 41 >1E-1 rcl C/1 4 E4 1-4 >4 4-4 $..4 R4 i-1 II (C1 4-) H -rn a) LQ 4-1 -,-i ut1 >1 : w ri 3 I ri.1 EI -/-) oc4 c< >I IC) g4 g4 r ; C.) 1:4 >1 P4 EA P4 C) EI El ) g4 >1 >1 cn tx1 :4:E-. W EA 41 C) P4 2 u) m) (21 U) IS4 u) 4 2 I-D C).1 u1 N1 ) A 1) r %4 >4 CD 41 C) 1 A #-1i P4 h-1 EI 1- %- P4 (Ii g4 u) 4 2 i-1 P4 Ci 2 4-) u) P4 P4 4 4 P4 2 P1 1 D 4: : c,4 '' 1:D 41,<:., 44 D 41 C) 41 g:4 g: tx1 Kc,-, rx] K4 14 1) [4 D D 114 P4 4 Q1 EI 41 1-] C) 2 P1 t-1 P1 4 P1 P4 I-) PLI 41 t P1 1) 41 EI C.) P4 P4

127 125 z :. ',.1. on.1. 2 E-4 : 4c -, CD No un vd r4 en CD r4 r- CD Ch CN CN CD cn Cn,4,4,-1 ril PLe IA Ch ":1 CKW cr,4 cr cr 3 on ' h4 dp VD V) r- r- r- r- r- r- V) r- : CO 44 rx) ril C4 h r- CI C1.1 ra en nn c r- on cr Q.1.--: :. 4( O VD un b,a cr cn r:-i ch - on r.,--1-eq O CN CD CD. ) 3 r- CN r- r- CD OD CD',4,4-1.. OD lo ra hr) C.-- VD V) r-, on cr Cr un V) r- Ch r- r- VD VD UI cr un UI un V) VD,I r-i D CD CD cr CD r-i V> ra rq N r...1 r-i,a --: --:.--1,.. 4 c (.4 on c, c) V) CD,4 on r4 cnc, c::: -1 C4 CD CD 1 - C:) Cr) 1 CD C:) [4 : 1. r-1 ra ra ra 1-:.1 E4 4 E4 I-A O.4 ki rs V r-1 Cq II) CN'Ch r- r-i r- h4 OP VD un vd Ln VD V) V) V) r- r- ril r i I ril P % " Ch CO I <V - CO cn.4j 4c -,i $.1 n4, 45 4c 4c i ti) 13 CD CD Ch CD C4, Ul in r4 ra on cr on 4) rs.r- Cr.-1. un CD r- g c nn c, un t.-- EI 3 C, CD cn c) CD CD CD CD CD CD c) CD CD CD CD CD CN.CD 1 1 N k. N 3 r", N E-1 :gig r-i ra r-i r-1 r-i -1 r1 ELI ' h4 Nl :: fil 4 FA c eq,a ra en eq 1. r- on on co cr cr un un on.--: CD on Cm vd un CD r- Ch un OD c, O4 ::4 dp r- r- r-4. r-- r- r- r- r- r- r- r- r.- r- r- r- D v) r-- MD M UI un un un r. ul MD C) Io: On C1.1 b4 N1 N1 N1 4 P4 1=4 4.3 h4 PC 1 on 3 c:) c,4 CD op.r- eq co cn r- r-i cn 1 cr.--1,:r UI Ln r-- 4 (34 cn n1 -: ' -4 c :.--1 -: --I.-I z> tc,4 -: M >1 to V) VD cr r- CN cr on on cr ra ri ra ra - o E-1 «1 4-), ril >11-i 4 ' 3 4 I-I >4 H ri. CO. 4-:.. rn - ui 4.).:.i..,. E-I ic4 : M,X. ' rz 1 - El 4.-) g4 ;4 4., ' >4 rxi o' g4 N1 i-j :-4 a4 r4 >4 tz P4 C) El El. 4.> 1- H 4 oc >1 vå w- :,:c E-i Nl E-1 N1 4 cn rts I.. 1- ril o) H >4 ui M.1-D o 1-4 E-1 - >4 on 4 ' El N Nl 4-3 1) N1 N1 -M >1 N1 C) C1 i-4 I-A 1) E-4 rd ' r14 4 on h4 4 y 4-> cn P P4 On Pn. : :D [4 :r: r71 :D N1 C) N1 4 4 Nl 14-1 Nl 4 N1 Ci 43 4 m pn EA rx) r) C) on,-1 on b4 on p4 i-? al r=1 4 On () N1 () 4 o -L) : Ml 1c. lc. 4C 4C r-: on op.r- r- on cn c) r-- cir,-1 cr V) (:) r-1 cn 1' co'on r-:. co cp r.- v> ra -1 r-1 i-1 ra ra co kr) 1 CD 3 OD 3 cr LI1 1.. Li,,--1 cil 1 r- MD cr cr un VD VD VD r- V) cr un m) un Ul vd.un on. un nn nn on D,4,4 r- un cr es1 ra kid U, ra ra on r-i r-i.ra 171.

128 1 26 AJOPVM 23- JAN- 9 (/) >4 1 :c4-1c 4c >4 H U) -X b4 41 cr cr Ch 1 /4 cr cn NI..4..C1. CD 1 CD.1 cr on on on 4-1 on on un un :8c4 U) b4 CM V3 r- I I I.-4 cn 'Cr,1 I c -4.--i 1 E I I I E-4 t4 H Lx1 P4 4C -I<,-1 4c «m c> r-- m ko, i. (.1 un r-. N '. ON '..--1 on QC 1 CO 1 : E-e en.1.cp CNI CO Ln en I.--1 I I ra -1r-1 r-4. 4-A r-4 r4 ra W A (xl b4 -X 4c. 4( « r- r- m m,z). m m. 1 /4 1 /411,-1.ct, en nq CO.--1,z en.-1 4 E4 ko,-4 i,-.1 r-.-i C\1.-1 I.-1,-4 1 I I24 cn I 1 I 1 I I :g4 41 i 4c : 4C ) E4 h4 un ry CD CD ri CD,1 CD rq on ra ra On Cq CD CD Un en 1 1 I'1 P4.iciC 4c 4c 4c 5 VD UD C 1 rq Un cr nn on u) r- eg cy I N ri I rl I r-1 I I I I I r I I 1 I CD CP CO (\I VD VD 3 V3 Ch Un cn Un 3 un I cno -X -1( 4e lc 1-i 1 f J 1 /4. 1/4-9 sr m..-1 c) 1 /4,zr un r- r- LeN ko..;), r-- N1 Cq 1 /4f) /4 1 Nl Li) r I I ra ra I '4,-I I I I r: 1 I I 1 E4 EI E4."..: UD CD un ry cr ey v) r- v) cr Lin crlf).-4 r-lflko-cr 1 /4f),z1, CNC.-1 1/4.t.) ' r- III I - I I > 41 u") rn >4 I ril,1 >4 4c -X : E-4 U) Un rn.3' rq F-1 UD cr r-1 r-i C..1 C) Un nn.4 CD CD Nl CD,1 CD on CD 4-1 on r-1 )-1 >i en cn co 1 (N PUNANATA, VIRALLISET NURMIKKOKOKEET CO IIII I 1 4-) K1 4c.,' 4c -K 4c -k -K CD -K 4C -K -1c e-.1 Ac E4 un co ko cr..-1 r-1 r- r- cy 4-1 fo Un ko on VD r- co cn VD CD CO r- r- co c, cy ry UD UD c) cn CO Ch CO OD co co c) CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD 4--1 CD ra Ch CD ra ri 4-4 ra ra r-4 ra ra r-4 ra ra 4-1 ra ra 4-1 rzl, CU P4 VD 4-1 Un c:r cr 3 sj-1 Ch ' "-- nsin1.-1 Cr) (--- Un CO r- CO CO '1, nn 4 ow 1/4 VD Un Un Un Un r,- un un 4-) r- l. l VD r- r- r- r- UD r- r- VD VD VD un r- v) r- :,:g eziexl 4 >1 ->1 en (14 4i cr nn Cy rn.--1 cr r.-. r-.-1 u) cr ko 3 nl N CD r-.-4 VD 'c:1' CD ra CD r- un ry CD h4 rei cr,,-1 on cr rq,--1 cr,-1 c (y cr cr on ey,--1 cr.--1 '1) : «3 $4 4-) ( E-1 >I /-I i Q4:.--i II 4-) txl ri (1)...-i 4.) >1 :rti tri 5E- 12 >I - fr4 R 4-$ I-i C..) 1:4 >4 a 1:4 H E4 h4 :af,-1 Gli CO >4 > >4 U] Nl : rzi E-1 rzl z ul!--.),-14 >4 [ g u) 4 C) 1-4 E4 >4 on D Ec [=1 D C1 C) 41 C.11 I-) -1-I cr) P4 5 i=4 Cil r:11 1:4 H hp s-1 C4 114 u1 1=4 1:4 U..-1 F4 B.z 41 U [41-4 :I ril.< : '' r11 4 :441' ai rzinclic.)[11 HU1:41:4 1:4 ol rzl I-) ' a:1 i-1 al h4 eq 1:4 I-D

129 127 3 : O 4C.Ic4cic 31"--Meg 1C>.: hm. C 1 r1r-im3 3 C m r,. cp 1 CO ri CM 1 ri t-4 ri CD C> r-1 3. CD r-1 r-i r1r1 ri 1 ri 4 r1 cn 1 1.1' C 1 cr szr rn 3 C> 1 CO CD r1 1 r- r- r- N r- lf) r-- r- nn r- C, (Nl C'q 1'1 C11 CM <X) kc) -4-1 oo cv EI o LA, 1 r- Lf1 1 1 r-1 1 (Nl C1 h N L-1 Et c) et 3 CA r- 3 9 co rs 2 crl o co o 1 rz.1 :4 H -i r-i r-i -1 -I r-i r-i -i t-i rzl EL H P. H I..n cn.:11 LII C> 1 r- r- lid rg UD CO cn r-. c) r C> nn 3 CO.:1' :11 L.11 1 Lf1 III 1 Lt1 C1 l Ln 1 LtI 1 1/3 1 1 h h 1. 1' L.f1 LI N 1:4 :.< u) ril [LI ril C4 1:4-1 1:4 M s-i Ln cr rn/,-1 cr ch rn un uz, ki,.q r, un,p rn ( un on nn on rq r r- s ryl riie H fli 1.4 m N. 1 1 M,:r Ln t14 dp 1 1 Lf1 1' Ln Lfl in to to co tzl I I-1 CD to cr, Ln r-i r-1 r- "' h4 R 5 1:14.1 r -1 -I r-i r-i r-i r-1 1 CO I t^4 3.. CT 4) ' :1. ',. -i EI cn C> 16 M C> M 1 r- 1 cni 'C) Ln cn L.o. t- co.c: cv r- a, cn co.-4 co ṯ 4 9 rn r- co. El c: CIN cx) CO CO ' CO (:) r'` 3 AS CD (:? CD-C=> (;) r4 r-4 CD 1 CD C>..-4,..4 r-i r4 ri-r-1 r-1 r-i r-l.r-1 ' r-i r-1 r-i r-1 r-i r-1. r-4 : i-xl E-. n5 C4 cn,...6 UI CD r- cn lir) 3 CD Cq r-i r-i nn (Nl v3 r- nn..--1 co cr cl, 1.1"11.11 l CD rn 4. volnintnul tnr-lnto or-r-r-r-r- r-r-r-r-r- r-r-r-r-tocotor- : ci) 4 rl. cz.i RALLISET NURMIRKOROKEET, VI M m e4 cn cc% cr r-i 3 Ln.in r- ') cn 3 > co oo.r- 3 3 on r- 1--, r- 1' szi. r-i CA C4 r4 r-1 r-i 11) rl ' r-i r-i b >1 ui. 4J 3 (J) -.-I -1.) >1 : :3 ta ri z :: (:), owe-1.,4.., : 4-3 g,g, g4 >4 ' Ni r4..1 P4 N t4 C) EI :rzt -) [.11 U) >4 >4,-) 1-4 g4 g4 >i u) [z) :4E-4 W E-4 [4 C)'p4 U2-15 W W C1 F i u) W I-D C) >4 UI 'EI W. 1) [11 tx1 4J cn P P4 ( M CD P4,-.1 h4 rv!.-1 W g4 W (-) W D D u) ul M Cll () cll 4 r%) PLI 41 Cli 1 C) N1 C, P4 P4 M 4 3 E4 W 1-D,L) er.1 14 h4 W r4 1-.). 4C: t,-1 Lr) CA cr) CY1 C> 1 ri ri

130 128 c 1 >4 i :,4 4C 4C 4c 1:41 2 r4 C4 CD CD Ul 1-4 r-i ri ri r-i un ri r..1 CD 1-4 CV C 1 N'51 re) C4 CiC NO CD.!" C C4 1'D : P:4 W (: I ' I E-4 N ' nn EI IN4 C.11 Nr z ' t. t: c', on rq nn un eg (Nl sr rq CD un sr on.:1. rq CD on r- un kr).-1 c.; MD,I un OD rd w ' ra 1 I I I. " 1 1 M N , 4( :!c.. - Ch Cr) _V) Ch VD CD C4 CD C4 r4 III C4 --eun rq.--1 OD r4 sr r- vo co m cn un r Ul ii T-1 T-I r".i r-1 z-1 CO 1 III h4 : -. ii - D tjd CD C, r4 C, C1 Ocl nn r4 r4 CD CD UI C4 r4 Cq Vis c Ic 4C r4 Nl on KK N 1N CO h m Cf1 CM ' rs 1. r-1 Cs C4 r-4 3 t a-a -1 CM e-i 1 CD CD un sr r4 ",c? r r) r- OiIv OO es1 Cos CD , rn 1 :A4. o F-1 mo c> o Li (Nl r-i on m r4 r4 1/4 C4 C4.:1 CM CD r4 r4 r4 r4 OD 1. r ' r4 1 N1 igi W 14 i N1 >1 1 El Cf, r4 r4 on C4 rs m m CD CD C4 r4. C4 CD CD nn oo es> c) cs> un 1-4 CD 1-4 CD CO h I >1 C 4 Crt, M w ril W. 4: - - 4c 4c 1b4 -i - E-1 to ON C1 CM 3 T on rq un nn cn r- w.r. OD CO Ur.) Ch mo un UI OD CD Ch CD %31 14 E-1 C, ON CD CD CD CD C CD CD CD CN cn CO cn cn olo CO OD C Cn CD CD 1:4 r4-1 r4 1-4 r4 r r4 r-i i I 't-i rzi Q 4 m on OD C4 on acn cr..: 1 C, CN CD CD OD N CN.:1, rn sr co vo (Nl un 14 de r- '. N N k. le, MD r- r- r- r- '.O '.O r- r- 1.9-) ko un r- r- r- r- r- r- r- 2 rilri P4 h4 VIRAL LISET 5 P4 '1:11 CD C4 V) cr Cr/ (-4 m 3 '. on Ch CO r- nn m 1-4 r4 i-1¼ r- rn Na. r4 1-4 r4 C4 t..r> nn sr on nn ni r4 r4 r4 W. vn g4.. Q 9n ul > (1) r4 Q,t4 :,,.:1 N1 w! '. 4 H -. [2:1. '1 w tai H..-1 1) e i El.: N 1-9 "' N1 4 1-i Vt4 4 E-I $:.] A :C g4, P4 E-1 m N. a4 tn : 1-ui< i-i un v4 N4 C) C) (1) F4 w A4 W N4 114 vil hi rn.4 P4 3,.1 '!1<. N p4 m:c) h.1 P4.- C),-1 C).C4 z t-1 8 g g c% PI4 8 2 R &I?i; 2 &I rå 1 % r; {3 ['.; ö

131 129. 4c 4c... 1 MEI CDMI 'COM.korAN.1.NCP l.l.: E4 111 M OMMNM MWMM MMMM. :.14H r-i MWE NH. NN,k Ot 11 k 1~3k r4cocon.-mr4. M1 NV,NNCO N MN NkONII1W N1.kW. CO Lfl r :!<(/) i N1 41 Nl- 4 P4 h4 MM e-1 mm.4,1,-1m,:et MONCOM 1-4 r-inr-1 i-ii-immp R5 %I ",,,,, NURM I K KOK O KEET (13 H -.,_ 4( 4c NE-o M cer:-..--imme on Len cr un. 1-4 N 1. al N '-1 ' 1-4 (V W CD E4 CD Ch CD CA CD Ch Ch CD CD CD CD Ch N Ch to r- OD r- r4 CD- Ch :Olg H e NIE H CLI on co ey vo ul un 3 (Nl ri OD 1.11 rq Ch Ch on 3 Lir) nn CD CD CD, b4c11 NkON\ON kidiiinw NNkOLAN W.1..N N N A4 M Ln -I N zr fn n4 LD Ch OD. r- nn ry,i on un on r nn CV r-4 ' r-4 r-i r-i r4 rl 414-1c. -1,,. _ E-1 m '. s..-immeqm r---,-icnmm cnealmn.d, 3m - er, EI don :mon comm,1 :g4.,-.-1,--1,i..-1,1,-.1,--1,-1 (-4,-1.i-i.-4 r ri ri 1-4 b4ww Hae-1 h4 df m 41.--i.d.mt--- cocqm.--im kocnrnmeni t.2esim cvmmmcn1 en r N rrr '. r- rr m rm m kor r m rkor re---r-- r--. M: M szni--1,-i3..zormm,c~couoc I.--irrun (.(1,ro N Ni-4.-4,-1.-i.-4.--i 1(4 E4 1 H H li..1,4.-1 L9 H 4 E.,..., m rx/ E- 1 r 1.,c Ii CV %Ii E4. [N4' I Nl g4 c) 14-4 (5 EA N - in 4 cn. z 5 c4 E c:1 H ii< - E-, - K4 r4 g4 (-. h4 H N4 (5 #14 Ce. g4 :,< u) P4 N C) C) (1 H 41 «1 C4 P4 E4 1 FA C) k-.3 '4 P4 (D 1 C),-1 N h4 i..1 EI 1-4:C) 1-i 4 C) C) H D g4 C) g4 1 C) C) A4 W > 41 >4 >4 s-1 B-1 15 pa m (41 c) H hp 41 1 C1 41. (5 g4 h4 1 g4 1 >4 (..) r(1 (i 1

132 Liite 1 (15, ei ei 4444 N, ca a,,,, 4 (154 4 t CN CN CN. - o C ONCNONO,ON etio«t., >, r I I. I m...o.,4 LL o A-C. 1 1.« '1 1 II I I "ff ä E >> 41) 3 ;. " >.M3d M NCOn. Meld UM= CO......i. E. - 2 E '. a 2 E. g5... > F Ii.4 g g... :, ni..g..."..? '..q t., :4 tl -... z :112 o å 4, p< p4 C4 '... ot b Annettu Helsingissa 23 påivånå huhtikuuta 1989 a; -a! g «fi 5 -?; t t å. E`i) 5 - a a 1 tm 5.. o ä :.;».2as. m--,..a..,.. ts ii ',.. "5.1 >.14. B , 6' i..be..3.?..11 å r" 11 Me... 4; Nw 42 :F å a g v,.y. g2ft > 5 a x 5, 5. fi uncncoonn 2e.r.e.C OCNCNOCNCJ 1.ra F. I I 1.44e44444,,, al 3 m r. woo, osoo ',1.:4-9...a,.g 2. r, 6,..,e a g.2..w.5 « a. "- :g 4 5 rl..7!!." KORSIVILiA T. 1> g _ 1 e 41 a.r24cn>> he 1.1 Monitahoinen. a... u L. M ' W ggg 74 ca. 4.."51...re..".:5' ,,,,<.h<. o 2 W. u E ri <41CiriWa.,a. -; "c'hg

133 ON, Oo N r- oo % CN N % % N ON ON 1 % Q. C 1% I... % 1. oo oo co cr. % Cr, %, ON ON ON, ON %, % N %, 1, NO N N r- oo oo oo oo 3 oo r- oo,,, ON ON, ON CN ON CN CN 1, >» > > I > > > >,r3 I å. ',9 > `2 E S E -a co cr, CIL> NURM I KKOH EI NÄT...i.....'...' lo. '... o oz - >,. "11... ca M. E g :,-., 5.,,....5,.,,,.,.. Ii gro&52c1... f,3:143 :3 kr-5 UA'M...ict.3.I ON, % en vo 1 /4 vo oo r- %, ON ON ON NO n1 (11 N N CN, CN oo NO 1 CN ON 1,1 N ON CN, V> NO `cr N N N CO 3, CN % ON ON ON, oir oo.mo o 8 o or 8« " I I I 1- I I I I J 1 1 > > I I > > > 8-N CI) (./1 t:o [- >C1N> N>..4.Q2 E E',.4 E..... S "E 5-,.., >. cl.<.- [;.- g -g 2 ;,' 2 th,,..,... t.,:i,,,, -ä c...n1 e.5,.2.., '?.9...?, e ko 4 "a N.,? a - o. _1 a. -: c,i,-..4 Nurminata ( Festuca pratensls Huds.) Englanninra ihe ina ( Lo l ium perenne L.

134 , ei so, NO vl h h ON % ON % V) '' CN ei r- r- oo r- oo Ch CN Ch Ch CN.... C3 V, r- r- Ch r- r- CN Ch Ch Ch r- 3 CO Ch Ch Ch Ch CO r- V> r- 1 ee CO v7 3 CO 3 N ON ON ON ON ON ON CN '-'»>r»- I 7 - > >!"... h. OM OM OM 1 1 I 1 co oo oo oo oo E.L.EL.W[1.14 W W WCA W h,te%e.s N ;14;44.WP4II. CnCi~ClIC..a gr't» - /3,,44 <3x2N 5,,1 Ctl..5. '.. 5; o c"cl 114 n5 5 o II II II II 18') E - -%4 > --NJ 6' x, å o - 4". 4 4 cne Xi e4 Herne (P isum sativum L. ) I. Yd inherne s.:, cd!.4. 71' 5. V),-,-cz7 1:.- : 4).., X -a agnrcir21wwo-1 4 ei CN ',47 V 3 rs C, N ' CA CN, ON CN et et, c" C4 er r- coc CN CN Ch CN Ch V3 'ON go h Ch Ch Ch CN CN 5- oo N r- ON ON ON fq V, VD v5 r- v, r- oo 5 r- r- oo r- r- co r,oc CN Ch CN CN Ch Ch CN CN CN ~1 >>> > > > > > > I I I l:: I I 3 o. %3 c% -' > > > > rz1.5, >, msg6)54 a4mx. Pitkärönsyiset u. u m cpwwc4c (- ei E- tcl - E.9A m M ö. n o -.f% '5 ö JU URI KAS VIT Sokerijuurikas (Beta vulgaris L. ) o o o CC1 > -o <1cn PER UN A (Solanum 1.2 Syysperuna f- C1 CCI X X..SC. 1

135 Berg B.V., Naaldw ij k, '7;.5.. ril9. cä r.. g g. c4..å '.1' 7 1 e, g å> cp R A,... l', d ml t 'r"? a.-. -op 3, ' d. -, as :, ' J.,..a. Cl) m,..:.r.i.---,,9 u II II II H II Exl 4 'LI z z 3 > > 3 N N.5 c;) e ci) r4. 7`,9, _,.. '.P, co -Ö ('4. -, e`' < u n '4.-7 e 4.» CII..i.;) c 2 ;t-. 1 -' -6. 1,,,,:',ar,og ,11z 1",,1-- p;e4.-a..å- -' z g - å. 4' a.s2 7,3' --%x - -c-a-gx).2,,, ) 1.,,-,5,:), g.r.,r,e;la.-.,.;-6-..,,4 : c o p4, 41 "p^.4. i.>. 81'),5:åzt Y.5: - '1.,...: o c/iuceacii1-, U>:-. "' È! -"»C.D.,:i II II II II 11 II 1 II.. tn 3 rn > -.. : e..i. -ri h'3 %co o El t3 : E..52 e. 'fi r.,.4 z - a z r3 -'4..',.. x 8 ' '.I S':,-.:b' tx,. :.,, v, rz.- g E-. rs `i?'. F-',' - ',;, 1 T',,'. g ta..2 o - '1-,; ad b..;.3.. >.,.,. '2 'å'. 5 en. dj : g w 9 fil -u.1; -2 g e,, ;,å) 1,4 ',.2.; "32 -,2:1 > 7').ä 2:,.2:2,;..c..":. 'II '..% " -u E... cn -`t'd si.w E o w tl.z.; -, !4 2 y- Va8 5. (9 r!e «2 4 3).4-»A' 8 rce c g U. Ati.-82`4 i24 ;5 -N - r, '4 tr-å I.:1 LI!,9', s' g,ks. x, _ c ',-" 2' 6".-x "" 5 ''...t.; - - `å' - 4 -( E7)::-.' c4 D-.. 4' 8N...`4 ' c9",:ie9.^. -;2-32-mumeo:E. -'4 ' 'n; -c2 "'' -'' 8 -,.1.g.,'-' an c1,,, ', 5 ti. =,.re.j up,; -p. 2 -t.' , ä,..,, i 8 '5' [4 :=,: i'. -i --.:,'>: 2.--;, :eä,-;.4scil.if.e`!.jm -'4,-:1-.(i.-;(XcG-11.-.E -cii-5 Ii ii ii II Ii Ii Ii il ii Ii Ii ii u ii Ii ii Ii II II II II II II Luettelo lajikkeiden jalosta j ista ja omistajista - H -1 n z a4 N N r A.-. rn N,,,

136 N:o , VILJELYVYÖHYKKEET it... I.1/ a Tkoll) 1/4 _w 4:svlip 4, ti...,4k9:flax 4 valt,4411"" _A, AT,Wylif#5#44"fike4 Ii,......,,I, rfigl'--ä- %'" gwni) t.. :-..~. IL... -#4-, of #/ 987 Liite 2 FOWS

137 MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUKSEN TIEDOTTEET 1983 Maatalouden tutkimuskeskuksen yksiköiden tiedotteet KONTTURI, M. Mallasohra - kirjallisuuskatsaus. 42 p. NORDLUND, A. & ESALA, M. Maatalouden sääpalvelut ulkomailla. Kirjallisuustutkimus. 66 p. MUSTONEN, L., PULLI, S., RANTANEN,. & MATTILA, L. Virallisten lajikekokeiden tuloksia p. + 4 liitettä. SUONURMI-RASI, R. & HUOKUNA, E. Kaliumin lannoitustason ja'-tavan vaikutus tuorerehunurmien satoihin ja maiden K-pitoisuuksuin. 13 p. + 8 liitettä. KEMPPAINEN,.E. & HEIMO, M. Förbättring av stallgödselns utnyttjande. Litteraturöversikt. 81 p. 7..MULTAMÄKI, K. & KASEVA, A. Kotimaiset lajikkeet. 1 p. LÖFSTRÖM, I. Kasvien sisältämät aineet tuholaistorjunnassa. 26 p. HEIKINHEIMO,. Kirvojen preparointi ja määritys. 67 p liitettä. SAARELA, I. Soklin fosforimalmi fosforilannoitteena. p. 3. Humuspitoiset lannoitteet. p YLÄRANTA, T. Jordanalysmetoder i de nordiska länderna. 13 p. 12 LUOMA, S. & HAKKOLA, H. Avomaan vihanneskasvien lajikekokeiden tuloksia vuosilta p. KIVISAARI, S. & LARPES, G. Kylvöajankohdan vaikutus kevätvehnän, ohran ja kauran satoon 1-vuotiskautena Tikkurilassa. 54 p. ERVIÖ, R. Maa'Peräkarttaselitys. ESPOO - INKOO. 26 p. BREMER, K. Ydinkasvien tuottaminen kasvisolukkoviljelyn avulla. 63p Tiivistelmät eräistä MTTK:n julkaisuista p.

138 ESALA, M. & LARPES, G. Kevätviljojen sijoituslannoitus savimailla. 35 p. ETTALA, E. Ayrshire-, friisiläis- ja suomenkarjalehmien vertailu kotoisilla rehuilla. 7 p liitettä. LUOMA, S. & HAKKOLA, H. Keräkaalin lajikekokeiden tuloksia vuosilta p. KURKI, L. Tomaattilajikkeet ja hiilidioksidin lisäys. Kaåvihuonetomaatin viljelylämpötiloista. Kasvihuonekurkun tuentamenetelmien vertailua. Sijoituslannoitus ja kasvualustan ilmastus kasvihuonekurkulla ja tomaatilla. 21 p. VUORINEN, M. Italianraiheinä ja viljat tuorerehuna. 17 p. ANISEWSKI, T. Lupiini viherlannoituskasvina. Arviointeja esikokeiden ja kirjallisuuden pohjalta. 11 p. HUOKUNA, E. & HAKKOLA, H. Koiranheinän ja timotein kasvu ja rehuarvon' muutokset säilörehuasteella. 54 p. VALMARI, A. Roudan kehittymisen tilastollinen malli. 33 p. HAKKOLA, H. Kuonakalkituskokeiden tuloksia p. SIPPOLA, J. & SAARELA, I. Eräät maa-analyysimenetelmät fosforilannoitustarpeen ilmaisijoina. 2 p. RAVANTTI, S. Terhi-punanata. 37 p. URVAS, L. & HYVÄRINEN, S. Kolme ravinnesuhdetta Suomen maalajeissa. 1 p. ANSALEHTO, A., ELOMAA, E., ESALA, M., KERSALO, J. & NORDLUND, A. Maatalouden sääpalvelukokeilu kesällä p. MUSTONEN, L., PULLI, S., RANTANEN,. & MATTILA, L. Virallisten lajikekokeiden tuloksia p. + 4 liitettä. JUNNILA, S. Ympäristötekijöiden vaikutus herbisidien käyttäytymiseen maassa. Kirjallisuustutkimus. 15 p. + 4 liitettä. PESSALA, R., HAKKOLA, H. & VALMARI, A. Kylvöajan merkitys porkkanan viljelyssä. 22 p. NISULA, H. Uusimpia tuloksia Ruukin lihanautakokeista. 39 p. SAARELA, I. Kevätöljykasvien boorilannoitus. 122 p. + 2 liitettä. URVAS, L. Maaperäkarttaselitys. PORI - HARJAVALTA. 28 p liitettä. LEHTINEN, S. Avomaavihannesten lannoitus- ja kastelukokeet p liitettä.

139 ANISEWSKI, T. & SIMOJOKI, P. Rikkakasvien siementen määrä ja elinvoima eräillä MTTK:n kiertokoealueilla. Kirjallisuustutkimus ja MTTK:n kolmen tutkimusaseman näytteiden analyysi. p PALDANIUS, E. & SIMOJOKI, P. Rikkakasvien siementen määrä ja elinvoima Satakunnan ja Etelä-Pohjanmaan tutkimusasemien maanäytteissä. p RINNE, S-L. & SIPPOLA, J. Maatalouden jätteiden kompostointi. I Typpi- ja fosforilisä oljen kompostoinnissa. II Maatalouden jätteet kompostin raaka-aineina. III Kompostin arvo lannoitteena. 52p Tiivistelmiä MTTK:n tutkimuksista ja julkaisuista p, ANSALEHTO, A., ELOMAA, E., ESALA, M., NORDLUND, A. & PILLI-SIH- VOLA, Y. Maatalouden sääpalvelukokeilu kesällä p. ETTALA, E. Säilörehu Maatalouden tutkimuskeskuksen lypsykarjakokeissa 197-luvulla. 27 p. ETTALA, E. Laidun lypsykarjaruokinnassa., 22 p. TUORI, M. & NISULA, H. Ruokintarutiinien merkitys naudoilla. Kirjallisuustutkimus. 38 p. TURTOLA, E. & JAAKKOLA, A. Viljelykasvin ja lannoitustason vaikutus typen ja fosforin huuhtoutumiseen savimaasta. 43 p. AURA, E. Avomaan vihannesten veden ja typen tarve. Nitrogen and water reguirements for carrot,.beetroot, onion and cabbage. 61 p. Puutarhaosaston tutkimustuloksia. Taimitarha ja dendrologia, 94 p. KEMPPAINEN, E. Kuivikkeen vaikutus lannan arvoon. Kuivikkeiden ammoniakin titomiskyky. 25 p. 1, JAAKKOLA, A., ilakkola, H., HIIVOLA, S-L., JÄRVI, A., KÖYLIJÄRVI, J. & VUORINEN, M. Terästeollisuuden kuonat kalkitusaineina. 44 p JAAKKOLA, A., ETTALA, E., HAKKOLA, H., HEIKKILÄ, R. & VUORINEN, M. Siilinjärven kalkki kalkitusaineena. 53 p. TAKALA, M. Asumajätevesien imeyttäminen maahan ja energiapajun viljely imeytyskentällä. 36p. 'JOKINEN, R. & HYVÄRINEN, S. Eri maalajien mågnesiumpitoisuus ja sen vaikutus.ravinnesuhteisiin Ca/Mg ja Mg/K.. 15 p. JUNNILA, S. Rikkakasvien siementen itämislepo. Kirjallisuuskatsaus. 29 p.

140 MÄKELÄ, K. Talven aikana kuolleiden ryhmäruusujen versoissa esiintyvä sienilajisto vuosina p. + 8 liitettä. MUSTONEN, L., PUUT, S., RANTANEN,. & MATTILA, L. Virallisten lajikekokeiden tuloksia p. + 4 liitettä. SÄKÖ, J. Maatalouden tutkimuskeskuksen puutarhaosastolla Piikkiössä kokeillut ja kokeiltavana olevat omenalajikkeet. Perusrungon merkitys omenapuiden talvehtimisessa SÄKÖ, J. & LAURINEN E. Omenapuiden harjuistutus. HIIRSALMI, H. &, SÄKÖ,, J. Mansikan jalostus johtanut tulokseen. ETTALA, E., SUVITIE, M., VIRTANEN, E., PITKÄNEN, T., ITTING, M., NÄSI, M., TUOMIKOSKI, T. & NISKANEN, M. Metsä- ja maatalouden sivutuotteet lihamullien rehuna. 51 p. MANNER, R. & AALTONEN, T. Pitko-syysvehnä. 6 p liitettä. 21. MANNER, R. & AALTONEN, T. Kartano-syysruis. 5 p liitettä. ANISEWSKI, T. Lupiini viljelykasvina. 134 p. HUOKUNA, E., JÄRVI, A., RINNE, K. & TALVITIE, H. Nurmipalkokasvit puhtaana kasvustona ja heinäseoksena. p. 2. HUOKUNA, E. Apilan pahkahomeen esiintymisestä. p HUOKUNA, E. & HAKKINEN, S. Englanninraiheinä säilörehunurmissa. p VIRKKUNEN, H., KOMMERI, M., LARPES, E., MICORDIA, A. & LAMPILA, M. Eri säilöntäaineet esikuivatun ja tuoreen säilörehun valmistuksessa sekä kiinteä ja nouseva väkirehun annostus mullien kasvatuksessa. p VIRKKUNEN, H., KOMMERI, M., SORMUNEN-CRISTIAN, R. & LAMPILA, M. Eri säilöntäaineet nurmirehun säilönnässä. p RISSANEN, H., ETTALA, E., MELA, T. & MUSTONEN, L. Laitumen sadetuksen ja väkirehujen käytön vaikutus lehmien tuotoksiin. p RISSANEN, H., KOSSILA, V. & VASARA, A. Urean, urea-fosforihap - po-viherjauhoyhdisteen (UPV) ja soijan vertailu raakavalkuaislähteinä maidontuotantokokeissa lehmillä. p KOSSILA, V., KOMMERI, M. & RISSANEN, H. Monokalsiumfosfaatti ja ureafosfaatti sekä käsittelemätön olki ja ammoniakilla käsitelty olki Munien ruokinnassa. p KORTET, S. Puha-apilan paikalliskantojen ekologia. 66 p. MEHTO, U. Viljojen rikkakasvien torjunta ilman herbisidejä. Kirjallisutistutkimus. 77 p. HUHTA, H. & HEIKKILÄ, R. Rehuviljan viljely Pohjois-Karjalassa. 24 p. + 2 liitettä.

141 1986 Tiivistelmiä-MTTK:n tutkimuksista ja julkaisuista 1985.,69 p. o KEMPPAINEN, E. Karjanlannan hoito ja käyttö Suomessa. 12 p. -6 liitettä. KEMPPAINEN, E. & HAKKOLA, H. Lietelanta nurmen peruslannoit - teena. 25 p. NIEMELÄINEN,. Nurmikkoheinien ominaisuudet. Kirjallisuustutkimus. Tuloksia punanatojen ja niittynurmikan virallisista nurmikon lajikekokeista vuosilta p. MUSTONEN, L., PULLI, S., RANTANEN,. & MATTILA, L. Virallisten lajikekokeiden tuloksia p. + 4 liitettä. NIEMELÄINEN,. & PULLI, S. Puna-apilalajikkeiden siemenmuodostus. Tuloksia apilan virallisista siemenviljelyn lajikekokeista vuosilta p. NIEMELÄINEN,. Syksyn, talven ja kevään lämpö- ja valo-olojen vaikutus koiranheinän, niittynurmikan ja punanadan röyhymuodostukseen. Kirjallisuustutkimus. 51 p. ERVIÖ, L-R. & ERKAMO, M. Pakettipellon viljelyn uudelleen aloittaminen herbisidien avulla. p. 5. ERVIÖ, L-R.. Korren vahvistaminen timotein siemenviljelyksillä. p HIIVOLA, S-L. Klormekvatin käyttö timotein siemennurmilla. p: ERVIÖ, L-R. & HIIVOLA, S-L. Herbisidien käytön vähentäminen Viljakasvustossa. p KEMPPAINEN, E. & HAKKOLA, H. Säilörehun puristeneste ja virtsa lannoitteina. 43 p. MATIKAINEN, A. & HUHTA, H. Nurmikasvila.jikkeet Karjalan tutkimusasemalla. 24 p. SOVERO, M. NOpsa-kevätrypsi. 15 p. + 2 liitettä. NIEMELÄ, P. kuiviketurpeen soveltuvuus turkistarhoilla kertyvän sonnan ja Virtsan käsittelyyn. 15 p. + 4 liitettä. PULLI, S., VESTMAN, E., TOIVONEN, V. & AALTONEN, M. Yksivuotisten tuorerehukasvien sopeutuminen Suomen kasvuoloihin. 51 p. SIMOJOKI, P., RINNE, S-L., SIPPOLA, J., RINNE, K., HIIVOLA, S-L. & TALVITIE, H. Hernekaurasta saatava typpilannoitushyöty. 27 p liitettä. SÄKÖ, J. & YLI-PIETILÄ, M. Hedelmäpuiden ja marjakasvien talvehtiminen talvella p. MANNER, R. & KORTET, S. Niina-ohra. 31 p. +

142 TURTOLA, E. & JAAKKOLA, A. Viljelykasvien, lannoituksen ja sadetuksen vaikutus kaliumin, kalsiumin, magnesiumin, natriumin, sulfaattirikin sekä kloridin huuhtoutumiseen savimaasta. 43 P. TOIVONEN, V. & LAMPILA, M. Juurikasvisäilörehujen valmistus, laatu, rehuarvoja mahdollinen käyttö etanolin valmistuksessa. 16 p liitettä. ETTALA, E. & VIRTANEN, E. Ayrshiren, friisiläisen ja suomenkarjan monivuotinen vertailu kotovaraisella säilörehu-viljaja heinä-vilja-urearuokinnalla. 1. Kolmen ensimmäisen lypsykauden tuotantotulokset. 114 p. + 5 liitettä. ETTALA, E. & VIRTANEN, E. Ayrshiren, friisiläisen ja suomenkarjan monivuotinen vertailu kotovaraisella säilörehu-viljaja heinä-vilja-urearuokinnalla. 2. Lehmien syöntikyky, ravinnonsaanti ja rehun hyväksikäyttö sekä hedelmällisyys ja kestävyys kolmen ensimmäisen tuotantovuoden aikana. 293 p liitettä. RAVANTTI, S. Iki-timotei. 33 p. + 1 liite. URVAS, L. & VIRKKI, K. Maaperäkarttaselity 34 p. + 7 liitettä. Turku-Rymättylä. VUORINEN, M. Kalkituskokeiden tuloksia saraturvemaalta p Tiivistelmiä MTTK:n tutkimuksista ja julkaisuista p. PALDANIUS, E. Oljen kompostointi erilaisia seosmateriaaleja typpilähteinä käyttäen. 55 p. + 1 liite.. LEIVISKÄ, P. & NISSILÄ, R. Säämittauksen tuloksia Pohjois-Pohjanmaan tutkimusasemalla Ruukissa. 31 p. HAKKOLA, H., HEIKKILÄ, R., RINNE, K. & VUORINEN, M. Odelman typpilannoitus, sängenkorkeus ja niittoaika. 39 p. NIEMELÄ, T. & NIEMELÄINEN,. Kasvualustan tiivistyminen ja nurmikon kuluminen nurmikon stressitekijöinä. Kirjallisuuskatsaus. p NIEMELÄ, T. Siirtonurmikon kasvatus ja käyttö. Kirjallisuuskatsaus. p LUOMA, S., RAHKO, I. & HAKKOLA, H. Kiinankaalin viljelykokeiden tuloksia p. MUSTONEN, L., PULLI, S., RANTANEN,. & MATTILA, L. Virallisten lajikekokeiden tuloksia p. + 9 liitettä. 8. SEPPÄLÄ, R. & KONTTURI, M. Mallasohran reagointi typpilannoitukseen. p KUISMA, T. & KONTTURI, M. Typpilannoituksen vaikutus ohralajikkeiden mallastuvuuteen. p

143 YLI-PIETILÄ, M., SÄKÖ, J. & KINNANEN, H. Puuvartisten koristekasvien talvehtiminen talvella p. VUORINEN, M. & TAKALA, M. Porkkanan ja punajuurikkaan sadetus, typpilannoitus ja kalkitus poutivalla hiekkamaalla. 3 p. MULTAMAKI, K. & KASEVA, A. Kotimaiset lajikkeet. p Domestic Varieties. p TUOVINEN, T. Omenakääriäisen ennustemenetelmä. p. 7. Pihlajanmarjakoin ennustemenetelmä. p MÄKELÄ, K. Peittauksen vaikutus kotimaisen heinänsiemenen itävyyteen, orastuvuuteen ja sienistöön. 15'p. Osa 1. YLÄRANTA, T. Radioaktiivinen laskeuma ja säteilyvalvonta. PAASIKALLIO, A. Radionuklidien siirtyminen viljelykasveihin. 62 p. Osa 2. KOSSILA, V. Radionuklidien siirtyminen kotieläimiin ja eläintuotteisiin sekä vaikutukset eläinten terveyteen ja tuotantoon. 19 p. RAVANTTI, S. Alma-timotei. 38 p. + 2 liitettä. LEHMUSHOVI, A. Ryhmäruusujen lajikekokeet vuosina p. JOKINEN, R. & TÄHTINEN, H. Karkeiden kivennäismaiden ja turvemaiden kuparipitoisuus ja sen vaikutus kauran kasvuun astiakokeessa. p. 7. Maan kuparipitoisuuden ja happamuuden vaikutus kuparilannoituksella saatuihin kauran satotuloksiin. p Maan ph-luvun ja kuparilannoituksen vaikutus kauran hivenravinnepitoisuuksiin. p Kaura- ja ohralajikkeiden herkkyys kuparin puutteelle ja eri kuparimäärillä saadut tulokset. p Kuparilannoitelajien vertailu astiakokeessa kauralla. p HIIRSALMI, H.,,JUNNILA, S. & SÄKÖ, J. Ahomansikasta suomalainen viljelylajike. p Mesimarjan jalostus johtanut tulokseen. I? TALVITIE, H., hiivola, S-L. & JÄRVI, A. Satojen ja satovahinkojen arviointitutkimus. 87 p. KEMPPAINEN, R. Puna-apilan ymppäys Rhizobium-bakteerilla. Inoculation of red clover by Rhizobium strain. 24 p. LAMPILA, M., VÄÄTÄINEN, H. & ALASPÄÄ, M. Korsirehujen vertailu kasvavien ayrshire-sonnien ruokinnassa. p ARONEN, I., REPOLA, H., ALASPÄÄ, M. & LAMPILA, M. Erisuuruiset väkirehuannokset kasvavien ayrshire-sonnien olkiruokinnassa. P ARONEN, I., ALASPÄÄ, M., REPOLA, H. & LAMPILA, M. Bentsoehappo säilörehun valmistuksessa. p TURTOLA, E. & JAAKKOLA, A. Viljelykasvien vaikutus ravintei,den huuhtoutumiseen savimaasta Jokioisten huuhtoutumiskentällä v p. + 2 liitettä.

144 PIETOLA, L. & ELONEN, P. Peltokasvien sadetus normaalia kosteampina kasvukausina p. + 1 värikuvaliite. PIETOLA, L. Maan mekaaninen vastus kasvutekijänä. 94.p. + 3 liitettä Tiivistelmiä MTTK:n tutkimuksista ja julkaisuista p. ANISEWSKI, T. Puiden, pensaiden ja viljeltävän turvemaan fenologinen tutkimus. Phenological study on the trees, bushes and arable peat land. 12 p. + 5 liitettä. RINNE, S-L., HIIVOLA, S-L., TALVITIE, H., SIMOJOKI, RINNE, K. & SIPPOLA, J. Viherkesannon vaihtoehdot rukiin viljelyssä. 53 p. sisältäen 9 liitettä. JUNNILA, S. Pienannosherbisidit kevätviljoilla - Glean 2 DF, Any 2 DF ja Logran 2 WG. p. 5. Starane M kevätviljojen rikkakasvien torjunnassa. p Kamilon B ja Kamilon D kevätviljojen rikkakasvien torjunnassa. p Kevätviljaherbisidit Rikkahävite KH 1/77, KH 2/83 ja Ipactril. p KIISKINEN, T. & MÄKELÄ, J. Kasviperäisten valkuaisrehujen sulavuus minkillä. Smältbarhet av vegetabiliska proteinfodermedel hos mink. Digestibility of protein feedstuffs derived from plants in mink. p. 3 KIISKINEN, T., MÄKELÄ, J. & ROUVINEN, K. Eri viljalajien sulavuus minkillä ja siniketulla. Smältbarhet av olika spannmål hos mmk och blåräv. Digestibility of different grains in mmk and blue fox. p SIMOJOKI, P. Ohran boorinpuutos. 1 p. + 3 liitettä. SIMOJOKI, P. Lupiinin viljelytekniikka. p. 3-22, 2 liitettä.. EKLUND, E. & SIMOJOKI, P. Yksivuotisen lupiinin nystyräbakteerien eristäminen ja valikoitujen siirroskantojen testaus kenttäolosuhteissa. p , 1 liite. ANISEWSKI, T. Kylvöajan vaikutus lupiinin (Lupinus angustifolius L.) siemensatoon Keski- ja Pohjois-Suomessa. p ANISEWSKI, T. Lupiinin siementuotanto Keski- ja Pohjois-Suomessa. p HÄMÄLÄINEN, I. & ERVIÖ, R. Maaperäkarttaselitys, Jyväskylä. 39 p liitettä. ERVIÖ, R. & HÄMÄLÄINEN, I. Maaperäkarttaselitys, Lahti. 41 p. + 2 liitettä., TAKALA, M. Palkokasvien biologiasta. 18 p taulukkoa. TAKALA, M., TAHVONEN, R. & VUORINEN, M. Väkilannoitus ja "biologiset" viljelymenetelmät perunan, porkkanan ja punajuurikkaan viljelyssä. 36 p.

145 MUSTONEN, L., RANTANEN,., NIEMELÄINEN,., PAHKALA, K., KONT- TURI, M. & MATTILA, L. Virallisten lajikekokeiden tuloksia p. + 1 liite. LUNDEN, K. & SÄKÖ, J. Koristepuiden ja -pensaiden talvehtiminen. Talvi 1986/ p. + 4 liitettä. SÄKÖ, J. & LUNDEN, K. Talven tuhot hedelmä- ja marjatarhoissa. 34 p. RINNE, K. & MÄKELÄ, J. Karitsoiden kasvu laitumella. 18 p. ILOLA, A. Katovuoden 1987 kevätviljojen siemenen orastumiskokeet. p. 7. RANTANEN,. & SOLANTIE, R. Uusi peltoviljelyn alue- ja vyöhykejakoehdotus. p RAHKONEN, A. & ESALA, M. Kevätviljojen ja -öljykasvien kylvöaika. 72 p. JUNNILA, S. Perunaherbisidejä tehokkuustarkastuksessa. p. 5. Lehvästön hävitys herneellä ja öljykasveilla. p KEMPPAINEN, E. Didinin (disyandiamidi) vaikutus naudan lietelannan tehoon ohran lannoitteena. 35 p. ETTALA, E. & VIRTANEN, E. Ayrshiren, friisiläisen ja suomenkarjan vertailu vasikka- ja hiehokaudella säilörehu-vilja- ja heinä-vilja-urea-ruokinnalla. 92 p. PITKÄNEN, J., ELONEN, P., KANGASMÄKI, T., KÖYLIJÄRVI, J., TAL- VITIE, H., VIRRI, K. & VUORINEN, M. Aurattoman viljelyn vaikutukset kevätviljojen satoon ja laatuun: kuuden koevuoden tulokset. p sisältäen 3 liitettä. Summary: Effects of ploughless tillage on yield and quality of cereals: results after six years. PITKÄNEN, J. Aurattoman viljelyn vaikutukset maan fysikaalisiin ominaisuuksiin ja maan viljavuuteen. p sisältäen 3 liitettä. Summary: Effects of ploughless tillage on physical and chemical properties of soil. KÄNKÄNEN, H. & KONTTURI, M. Kylvötiheyden vaikutus lehtityypiltään erilaisten herneiden sadon muodostumiseen. 69 p Tiivistemiä MTTK:n tutkimuksista. 23 p. MUSTONEN, L., RANTANEN,., NIEMELÄINEN,., PAHKALA, K. & KONT- TURI, M. Virallisten lajikekokeiden tuloksia p. + 8 liitettä. VUORINEN, M. Turvemaan kaliumlannoitus. 17 p. TAKALA, M. Saderiskien ja korjuutappioiden vähentämismahdollisuuksista heinänkorjuussa. 21 p liitettä.

146 HAKKOLA, H., PULLI, S. & HEIKKILÄ, R. Nurmikasvien siemenseoskokeiden tuloksia. 57 p. HAKKOLA, H. & LUOMA, S. Perunan viljelykokeiden tuloksia p. AFLATUNI, A. & LUOMA, S. Avomaan vihannesten lajikekokeiden tuloksia p. HÄRKÖNEN, M. & mustalahti, A. Perennojen menestyminen ja kukinta-ajat Pohjois-Suomessa p. + 2 liitettä. RUOTSALAINEN, S. tys Suomessa - 1: UUSI-KÄMPPÄ, J. ta. 66 p.' Marjakasvien tervetaimituotanto ja sen merki- 57 p. Vesistöjen suojaaminen rantapeltojen valumil- Öljykasvien viljelyn edistäminen. Yhteistutkimuksen tuloksia vuosilta Toimittanut Katri Pahkala. 95 p. JUHANOJA, S. Juurrutushormonien käyttö vesiviikunan Ficus pumila L. pistokkaiden juurrutuksessa. p JUHANOJA, S. & PESSALA, T. Vuodenajan vaikutus viherkasvien pistokkaiden juurtumiseen ja taimien jatkokasvatusaikaan. p JUHANOJA, S. Amppelikasvien viljelyaikatauluja. p PESSALA, T. Sulkasaniaisen lisäys. p JOKI-TOKOLA, E. Väkiheinä ja säilörehut lihanautojen ruokintakokeissa. 46 p MÄKELÄ, K. Kesäkukkien kauppasiemenen laatu.; 15 p. 1 liitettä. KÄNKÄNEN, H., HIIVOLA, S.-L. & HEIKKILÄ, R. Kalkitusajankohdan vaikutus kalkituksen tehoon. 38 p. +1 liite. ROUVINEN, K. & NIEMELÄ, P. Plasmasytoosi heikentää pentutulosta ja pentujen varhaiskehitystä minkillä. Plasmacytos försämrar avelsresultatet och valparnas tidiga tillväxt hos mmk. Plasmacytoåis impairs breeding result and early kit growth in the mmk. p. 7. ROUVINEN, K. Erilaisten rasvojen sulavuus minkin ja siniketun pennuilla emulgaattorien vaikutus. Fettsmältbarhet hos mmk- och blårävsvalpar - inverkan av emulgerande ämnen. Digestibility of different fats in mmk and blue fax kits influence df emulsifying agents. p JOKINEN, R. Fosforin saostukseen käytettävien kemikaalien vaikutus jätevesilietteiden ominaisuuksiin sekä käyttöarvoon lannoitteena ja maanparannusaineena. p. 54. JÄRVI, A. Typpilannoitus ja kasvuston CCC-käsittely timotein siemennurmilla. p Timotein siemennurmen typpilannoitus, riviväli ja siemenmäärä. p Alkuperältään erilaiset timoteilajikkeet siementuotannossa. p URVAS, L. & TARES, T. Maanäytteiden ottoaika ja viljavuusluvut. 17 p.

147 SAASTAMOINEN, M. & PÄRSSINEN, P. Yty-kaura. 29 p. + 2 liitettä. RAVANTTI, S. Juliska-punanata. 51 p. + 1 liite. 199 MARKKULA, M., TIITTANEN, K. & VASARAINEN, A. Torjunta-aineet maa-ja metsätaloudessa p. KUMPULA, R. Mikrolisätyn mansikan emotaimiklooneissa esiintyvä muuntelu. 61 p. + 2 liitettä. 5. SALO, Y & PIETILÄ, E. Laari-kevätvehnä. 32 p. + 2 liitettä. 7. MUSTONEN, L., RANTANEN,., NIEMELÄINEN,., PAHKALA, K. & KONT- TURI, M. Virallisten lajikekokeiden tuloksia p. + 2 liitettä.

148 ' > 45., x ;NT Yr P Å L...4,. J. e?'", or% -

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS Tiedote 2/91 LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, KATRI PA KALA ja MARKKU KONTTURI Kasvintuotannon tutkimuslaitos Virallisten lajikekokeiden tuloksia 1983-199

Lisätiedot

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS. AULIS JÄRVI, ARJO KANGAS, LEO MUSTONEN, YRJÖ SALO, HEIKKI TALVITIE, MARTTI VUORINEN ja LEA MÄKELÄ

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS. AULIS JÄRVI, ARJO KANGAS, LEO MUSTONEN, YRJÖ SALO, HEIKKI TALVITIE, MARTTI VUORINEN ja LEA MÄKELÄ MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS TIEDOTE 2/95 AULIS JÄRVI, ARJO KANGAS, LEO MUSTONEN, YRJÖ SALO, EIKKI TALVITIE, MARTTI VUORINEN ja LEA MÄKELÄ Virallisten lajikekokeiden tuloksia 1987-199 Jokioinen 1995 ISSN

Lisätiedot

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS. LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, KATRI PAHKALA, MARKKU KONTTURI ja LEA MÄKELÄ

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS. LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, KATRI PAHKALA, MARKKU KONTTURI ja LEA MÄKELÄ MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS TIEDOTE 9/92 LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, KATRI PAKALA, MARKKU KONTTURI ja LEA MÄKELÄ Virallisten lajikekokeiden tuloksia 198-1991 Jokioinen 1992 ISSN 359-7652

Lisätiedot

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS. LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, HANNELE SANKARI, MARKKU KONTTURI ja LEA MÄKELÄ

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS. LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, HANNELE SANKARI, MARKKU KONTTURI ja LEA MÄKELÄ MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS TIEDOTE 2/9 LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, ANNELE SANKARI, MARKKU KONTTURI ja LEA MÄKELÄ Virallisten lajikekokeiden tuloksia 1986-1993 Jokioinen 199 ISSN 359-7652

Lisätiedot

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS TTK AATALOUDEN TUTKIUSKESKUS Tiedote 2 / 89 LEO USTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEELÄINEN, KATRI PAKALA ja ARKKU KONTTURI Kasvintuotannon tutkimuslaitos Virallisten lajikekokeiden tuloksia 98988 JOKIOINEN

Lisätiedot

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS. LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, KATRI PAHKALA, MARKKU KONTTURI ja LEA MÄKELÄ

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS. LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, KATRI PAHKALA, MARKKU KONTTURI ja LEA MÄKELÄ MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS TIEDOTE 2/93 LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, KATRI PAKALA, MARKKU KONTTURI ja LEA MÄKELÄ Virallisten lajikekokeiden tuloksia 1985-1992 Jokioinen 1993 ISSN 359-7652

Lisätiedot

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS Tiedote 7/87 LEO MUSTONEN, SEPPO PULLI ja OLLI RANTANEN Kasvinviljelyosasto LIISA MATTILA Laskentatoimisto Virallisten lajikekokeiden tuloksia 1979-1986 JOKIOINEN 1987 ISSN

Lisätiedot

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS Tiedote 5/86 LEO MUSTONEN, SEPPO PULLI ja OLLI RANTANEN Kasvinviljelyosasto LIISA MATTILA Laskentatoimisto Virallisten lajikekokeiden tuloksia 978-985 JOKIOINEN 986 - ISSN

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA AATALOUDE TALOUDELLSE TUTKUSLATOKSE TEDOATOJA : 3 TE AGRCULTURAL EOCS RESEARC STTUTE, FLAD RESEARC REPORTS, 3 AJAKOTASTA AATALOUSEKOOAA KRJAPTOTLOJE TULOKSA TLVUOS 982 ELSK 98 aatalud taludellis tutkiuslaitks

Lisätiedot

KASVINVILJELYLAITOKSEN TIEDOTE N:o 17 EI] VIRALLISTEN LAJI KEKOKEIDEN TuLOSYHDISTELMIA 1979 MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

KASVINVILJELYLAITOKSEN TIEDOTE N:o 17 EI] VIRALLISTEN LAJI KEKOKEIDEN TuLOSYHDISTELMIA 1979 MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS J MAATALOUDEN TUTKMUSKESKUS KASVNVLJELYLATOKSEN TEDOTE N:o 7 E] -4-t4 ' r L. 'e cev 3ek TMO MELA, ULLA LALLUKKA ja LSA MATTLA: VRALLSTEN LAJ KEKOKEDEN TuLOSYHDSTELMA 979 JOKONEN -923 SSN 0356-7575 SSÄLLYS

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA TEDOATOJA 75 992 AJAKOTASTA AATALOUSEKOOAA KRJAPTOTLOJE TULOKSA TLVUOS 99 AATALOUDE TALOUDELLE TUTKUSLATOS AGRCULTURAL EOCS RESEARC STTUTE, FLAD RESEARC REPORTS 75 992 TEDOATOJA 75 AJAKOTASTA AATALOUSEKOOAA

Lisätiedot

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS Tiedote 2/88 LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, KATRI PAKALA ja MARKKU KONTTURI Kasvinviljelyosasto LIISA MATTILA Laskentatoimisto Virallisten lajikekokeiden

Lisätiedot

Arvio metsd maa n a rvosta

Arvio metsd maa n a rvosta Arvi metsd maa n a rvsta Omistaja Lpr Klmenharju Kunta Kylli Tila Rn: Ala, ha 405 572 Klmenharju :l:89 24,9 ESPOO L6.5.20L7 Laatijan allekirjitus Teemu Saarinen Lisdtietja Arvi phjautuu Teemu Saarinen

Lisätiedot

PUTKIKAKSOISNIPPA MUSTA

PUTKIKAKSOISNIPPA MUSTA Takorauta Tuote LVI-numero Pikakoodi 0753007 RU33 KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS DN 65 KESKIRASKAS 0 KESKIRASKAS 0 KESKIRASKAS SK/UK SK/UK

Lisätiedot

Viljalajikkeiden luomulajikekokeet Suomessa

Viljalajikkeiden luomulajikekokeet Suomessa Viljalajikkeiden luomulajikekokeet Suomessa Luomuinstituutin tutkijaseminaari 18. 19.5.2015 Luonnonvarat ja Biotalous/ Tuotantojärjestelmät Tutkija Markku Niskanen 1987-1998 Koepaikat - Mietoinen,Kokemäki,

Lisätiedot

Viralliset lajikekokeet

Viralliset lajikekokeet Viralliset lajikekokeet Virallisten lajikekokeiden tehtävänä on selvittää uusien peltokasvilajikkeiden viljelyarvo. Kokeista säädetään maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa 51/2004. Peltokasvien viralliset

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA MAATALOUDE TALOUDELLSE TUTKMUSLATOKSE TEDOATOJA : 4 TE AGRCULTURAL EOMCS RESEARC STTUTE, FLAD RESEARC REP ORTS, 4 AJAKOTASTA MAATALOUSEKOOMAA KRJAPTOTLOJE TULOKSA TLVUOS 975 ELSK 977 Maataluen taluellisen

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA AATALOUDE TALOUDELLSE TUTKUSLATOKSE TEDOATOJA : 26 TE AGRCULTURAL EOCS RESEARC STTUTE, FLAD RESEARC REPORTS, 26 AJAKOTASTA AATALOUSEKOOAA KRJAPTOTLOJE TULOKSA TLVUOS 98 ELSK 987 aatalud taludellis tutkiuslaitks

Lisätiedot

WAinill AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TULOKSIA TIEDONANTOJA 152 1990 TILIVUOSI 1988

WAinill AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TULOKSIA TIEDONANTOJA 152 1990 TILIVUOSI 1988 WAnll TEDOATOJA 5 99 AJAKOTASTA MAATALOUSEKOOMAA KRJAPTOTLOJE TULOKSA TLVUOS 988 MAATALOUDE TALOUDELLE TUTKMUSLATOS AGRCULTURAL EOMCS RESEARC STTUTE FLAD RESEARC REPORTS 5 99 TEDOATOJA 5, 99 AJAKOTASTA

Lisätiedot

n TIEDOTE N:0 1 Karjalan koeasema Reijo Heikkilä ja Pekka Koivukangas Sääolosuhteet ja viljelyvarmuus Pohjois-Karjalassa Tohmajärvi 1979

n TIEDOTE N:0 1 Karjalan koeasema Reijo Heikkilä ja Pekka Koivukangas Sääolosuhteet ja viljelyvarmuus Pohjois-Karjalassa Tohmajärvi 1979 MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS Karjalan koeasema n TIEDOTE N:0 1 L. Reijo Heikkilä ja Pekka Koivukangas Tohmajärvi 1979 Sääolosuhteet ja viljelyvarmuus Pohjois-Karjalassa Maatalouden tutkimuskeskus KARJALAN

Lisätiedot

Ilmastointi PUSSISUODATIN ALTECH CL-36-3-M5 LASIKUITU L500 PUSSISUODATIN ALTECH CL-63-6-M5 LASIKUITU L360

Ilmastointi PUSSISUODATIN ALTECH CL-36-3-M5 LASIKUITU L500 PUSSISUODATIN ALTECH CL-63-6-M5 LASIKUITU L360 Ilmastointi Tuote LVI-numero Pikakoodi 7754400 OK08 CL-36-3-M5 LASIKUITU L360 CL-36-3-M5 LASIKUITU L500 CL-63-6-M5 LASIKUITU L360 CL-63-6-M5 LASIKUITU L500 CL-66-6-M5 LASIKUITU L360 CL-66-6-M5 LASIKUITU

Lisätiedot

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

6. KOKOUKSEN LAILLISUUSEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

6. KOKOUKSEN LAILLISUUSEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN (3) PÖYTÄKIRJA 5..203 SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN SYYSKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA Aika Paikka 5..203 klo 9.20 alkaen Ideapark, Kokoustila Kotka. Lempäälä Läsnä Osallistujalista liitteenä (liite ). KOKOUKSEN AVAUS TaLVIn

Lisätiedot

VIRALLISTEN LAJIKEKOKEIDEN TULO SYHD ISTELMIÄ 1978. KASVINVILJELYLAITOKSEN TIEDOTE N:o 13 MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

VIRALLISTEN LAJIKEKOKEIDEN TULO SYHD ISTELMIÄ 1978. KASVINVILJELYLAITOKSEN TIEDOTE N:o 13 MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MAATALOUDEN TUTKMUSKESKUS KASVNVLJELYLATOKSEN TEDOTE N:o 3 TMO MELA, ULLA LALLUKKA, LSA MATTLA JA JOUN KATLA: VRALLSTEN LAJKEKOKEDEN TULO SYHD STELMÄ 978 TKKURLA SSN 0356-7575 SSÄLLYS Sivu. Johdano Seliyksiä

Lisätiedot

Pakkauksen sisältö: Sire e ni

Pakkauksen sisältö: Sire e ni S t e e l m a t e p u h u v a n v a r a s h ä l y t ti m e n a s e n n u s: Pakkauksen sisältö: K e s k u s y k sikk ö I s k u n t u n n i s ti n Sire e ni P i u h a s a rj a aj o n e st or el e Ste el

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA MAATALOUDE TALOUDELLSE TUTKMUSLATOKSE TEDOATOJA :o 5 TE AGRCULTURAL EOMCS RESEARC STTUTE, FLAD RESEARC REPORTS o JO AJAKOTASTA MAATALOUSEKOOMAA KRJAPTOTLOJE TULOKSA TLVUOS 976 ELSK 978 Maatalouden taloudellisen

Lisätiedot

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS Tiedote 2/85 ROLF MANNER ja TAINA AALTONEN Kasvinjalostusosasto Kartano-syysruis JOKIOINEN 1985 ISSN 359-7652 MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS TIEDOTE 2/85 ROLF MANNER ja TAINA

Lisätiedot

lkyä Ii 1 lq AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TULOKSIA TIEDONANTOJA TILIVUOSI 1987

lkyä Ii 1 lq AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TULOKSIA TIEDONANTOJA TILIVUOSI 1987 lkyä i lq TEDOATOJA 4 989 AJAKOTASTA AATALOUSEKOOAA KRJAPTOTLOJE TULOKSA TLVUOS 987 AATALOUDE TALOUDELLE TUTKUSLATOS AGRCULTURAL EOCS RESEARC STTUTE, FLAD RESEARC REPORTS 4 989 aataloud taloudellis tutkimuslaitoks

Lisätiedot

TEOLOGIAN YLIOPPILAIDEN TIEDEKUNTAYHDISTYKSEN JULKAISU VUODESTA 1853 4/2012

TEOLOGIAN YLIOPPILAIDEN TIEDEKUNTAYHDISTYKSEN JULKAISU VUODESTA 1853 4/2012 TEOLOGIAN YLIOPPILAIDEN TIEDEKUNTAYHDISTYKSEN JULKAISU VUODESTA 1853 4/2012 P 4 V 5 P 6 L 7 A H g 10 K 12 N ö ( ) 15 T,, 16 A3 - N 20 Dg! 18 R 21 E 19 K: K R 22 R 23 L - Hd R, Sf L, I V A V K - Sf L K

Lisätiedot

Lappeenrannan Ilmailuyhdistys

Lappeenrannan Ilmailuyhdistys Lappeenrannan Ilmailuyhdistys Tapahtuman tuloksia, moottoripyörät Kierroksia: 396 Osallistujia: 328 Autot Moottoripyörät Kaikki Ajoneuvo Lähtöaika Aika 400 (s) Nopeus (km/h) Valmistaja Malli Tyyppi Selitys

Lisätiedot

Suosituimmat kohdemaat

Suosituimmat kohdemaat Suosituimmat kohdemaat Maakuntanro Maakunta Kohdemaa Maakoodi sum_lah_opisk 21 Ahvenanmaa - Kreikka GR 3 Åland Italia IT 3 Turkki TR 2 Saksa DE 1 09 Etelä-Karjala Venäjä RU 328 Britannia GB 65 Ranska FR

Lisätiedot

-d;'$ d{ee lr a ;{*.v. ii{:i; rtl i} dr r/ r ) i a 4 a I p ;,.r.1 il s, Karttatuloste. Maanmittauslaitos. Page 1 of 1. Tulostettu 22.08.

-d;'$ d{ee lr a ;{*.v. ii{:i; rtl i} dr r/ r ) i a 4 a I p ;,.r.1 il s, Karttatuloste. Maanmittauslaitos. Page 1 of 1. Tulostettu 22.08. Maanmttauslats Page 1 f 1 -d;'$ d{ee lr a ;{*.v {:; rtl } dr r/ r ) a 4 a p ;,.r.1 l s, Karttatulste Tulstettu 22.08.2014 Tulsteen keskpsteen krdnaatt (ETRS-TM3SFlN): N: 6998249 E: 379849 Tulse e le mttatarkka.

Lisätiedot

-Jotta maailma olisi parempi paikka wappuna. RAKENNUSINSINÖÖRIKILLAN VIRALLINEN KILTALEHTI JO VUODESTA 1963 2/2012

-Jotta maailma olisi parempi paikka wappuna. RAKENNUSINSINÖÖRIKILLAN VIRALLINEN KILTALEHTI JO VUODESTA 1963 2/2012 -J w. RAKENNUSINSINÖÖRIKILLAN VIRALLINEN KILTALEHTI JO VUODESTA 1963 2/2012 JOS ET NÄE LUKEA ALLAOLEVAA PIILOTETTUA TEKSTIÄ, JUO LISÄÄ SKUMPPAA, SILLÄ STEREOGRAMMIEN NÄKEMINEN ONNISTUU VAIN SILMÄT KILLISSÄ.

Lisätiedot

Arvio metsdmaan arvosta

Arvio metsdmaan arvosta Arv metsmaan arvsta Omstaja Kuusam, Nskajrv Kunta Kyll Tla Rn: Ala, ha 35 477 Nskajrv 31. : 77,5 SPOO LO.6.2L7 Lstetja Teemu Saarnen KTM, LKV Arv phjautuu 14.1,23 pvtyn metssuunntelman kuvtethn ja Kuusamn

Lisätiedot

ITK 236 Jups. Elektroninen liiketoiminta kahtena prosessina (Kambil & van Heck) Monikanavamalli

ITK 236 Jups. Elektroninen liiketoiminta kahtena prosessina (Kambil & van Heck) Monikanavamalli IK 236 Jp Elr l h pr (Kbl & v Hc) Mvll l p fgr vr h vl 1 ll ypyä j v rll (hp://www.-fcr./) hc prr chcl Idvdl Org Idry Scy Grc b dl frwr cg f Sp-prl prl d cp /cgr cr ll lvl (.., hc prr). ). h cp c f dld

Lisätiedot

Uudet kasvilajikkeet tuovat pelloille satoisuutta ja laatua

Uudet kasvilajikkeet tuovat pelloille satoisuutta ja laatua Liite 9.3.2009 66. vuosikerta Numero 1 Sivu 3 Uudet kasvilajikkeet tuovat pelloille satoisuutta ja laatua Martti Vuorinen, Yrjö Salo, Antti Laine, Markku Niskanen ja Arjo Kangas, MTT Kasvilajikeluetteloon

Lisätiedot

Jakotukit / tarvikkeet

Jakotukit / tarvikkeet Jakotukit / tarvikkeet Tuote LVI-numero Pikakoodi 2022115 BF71 VM 2X3/4 EURO VM 3X3/4 EURO VM 4X3/4 EURO VM 5X3/4 EURO VM 6X3/4 EURO VM 7X3/4 EURO VM 8X3/4 EURO VM 9X3/4 EURO VM 10X3/4 EURO VM 11X3/4 EURO

Lisätiedot

1, MITÄ TARKOITETAAN SEURAAVILLA TERMEILLÄ:

1, MITÄ TARKOITETAAN SEURAAVILLA TERMEILLÄ: KRANPDON TNTT 14.4.2014 LAY/OTK OT: Vst jkseen kysymykseen erllselle pperlle (must merktä nm myös krjnptu"t.u"ppern). ös et vst jhnkn kysymykseen, jätä nmetty vstuspper myös kysesen tehtävän slt' rrävär:

Lisätiedot

Uudet lajikkeet lupaavat satoisuutta ja laatua

Uudet lajikkeet lupaavat satoisuutta ja laatua Liite 19.3.2007 64. vuosikerta Numero 1 Sivu 10 Uudet lajikkeet lupaavat satoisuutta ja laatua Arjo Kangas, MTT Kasvilajikkeiden luetteloon hyväksyttiin tämän vuoden tammikuussa 16 uutta lajiketta. Luetteloon

Lisätiedot

Kauralajikkeet lajikekokeiden valossa

Kauralajikkeet lajikekokeiden valossa Kauralajikkeet lajikekokeiden valossa Antti Laine Viljely- ja käyttöarvo kokeet - viljelyarvoselvitys lajikkeen hakemiseksi kasvilajikeluetteloon (Maa- ja metsä-talousministeriön päätös 51/2004) - satoisuus

Lisätiedot

Kokeissa lajikkeita verrataan mittarilajikkeisiin. Mittarilajikkeiksi valitaan kasvilajin satoisimpiin kuuluvia, viljelyssä olevia lajikkeita.

Kokeissa lajikkeita verrataan mittarilajikkeisiin. Mittarilajikkeiksi valitaan kasvilajin satoisimpiin kuuluvia, viljelyssä olevia lajikkeita. 1 Peltokasvilajikkeiden viljely- ja käyttöarvon arviointi Soveltaminen: vuonna 2016 perustettavista kokeista alkaen sekä niille lajikkeille, joiden testaus on aloitettu ennen vuotta 2016, mutta jotka tulevat

Lisätiedot

SUODATIN- PATRUUNAT MASINO-HYDROSTO KEY OY

SUODATIN- PATRUUNAT MASINO-HYDROSTO KEY OY 1 SUODATIN- PATRUUNAT 2006 10 MASINO- KEY OY 2 Masino-Hydrosto key Oy toimittaa suodatusjärjestelmiä, suodattimia ja patruunoita hydrauli- ja kiertovoitelujärjestelmiin, kompressoreihin, ilmalle, vedelle

Lisätiedot

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS. VAPPU KOSSILA ja PÄIVI MÄNTYSAARI. Pikkuvasikoiden ruokintakoetuloksia Maatalouden tutkimuskeskuksessa v.

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS. VAPPU KOSSILA ja PÄIVI MÄNTYSAARI. Pikkuvasikoiden ruokintakoetuloksia Maatalouden tutkimuskeskuksessa v. MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS TIEDOTE 2/92 VAPPU KOSSILA ja PÄIVI MÄNTYSAARI Pikkuvasikoiden ruokintakoetuloksia Maatalouden tutkimuskeskuksessa v. 1973-89 Jokioinen 1992 ISSN 0359-7652 Maatalouden tutkimuskeskus

Lisätiedot

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS Tiedote 16/85 LEO MUSTONEN, SEPPO PULLI, OLLI RANTANEN Kasvinviljelyosasto LIISA MATTILA Laskentatoimisto Virallisten lajikekokeiden tuloksia 1977-1984 JOKIOINEN 1985 ISSN

Lisätiedot

4rrr. PYSwvYoesrÄ. 0809-cPR-1115. Tarvasjoen Teräsovi Oy Junnaronkatu 16 24100 Salo SE RTI FI KAATTI TUOTTEE N SUORITUSTASON EN 12101-2:2003

4rrr. PYSwvYoesrÄ. 0809-cPR-1115. Tarvasjoen Teräsovi Oy Junnaronkatu 16 24100 Salo SE RTI FI KAATTI TUOTTEE N SUORITUSTASON EN 12101-2:2003 4rrr VTT XPRT SRVCS Y llmeu ls r 0809 VTT XPRT SRVCS Y P 1001.02044\TT S RT KAATT TUTT SURTUSTAS PYSwvYesrÄ 0809PR1115 urpn prlmenn j neuvsn seuksen : 305/201 1 (rkennusueseus el CPR), jk n nneu mlskuun

Lisätiedot

ole vastaanottotiloja.

ole vastaanottotiloja. Kiinteistd Oy Kalajoen Keidas Karhuojantie 2 90460 Oulunsalo TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.-3122009 1 Yleistai yhtidstii Yhtion omistamissa rakennuksissa huoneistot varattu osakkeenomistajille lomaasunnoiksi.

Lisätiedot

Käyttövedenlämmitin. KÄYTTÖVEDENLÄMMITIN HAATO HK-15 1/3KW SEINÄ/VAAKA LVI-numero PIKA OD38

Käyttövedenlämmitin. KÄYTTÖVEDENLÄMMITIN HAATO HK-15 1/3KW SEINÄ/VAAKA LVI-numero PIKA OD38 Käyttövedenlämmitin HK-15 1/3KW SEINÄ/VAAKA 5253010 OD38 HK-35 2KW SEINÄ/VAAKA 5253015 RS52 HK-55 2KW SEINÄ/VAAKA 5253020 DE35 HK-100 2KW SEINÄ/VAAKA 5253022 VL77 HM-150 2/3KW SAUNA 5253045 UH93 HM-230

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKITERIALLITU PATENT- OC REGITERTYRELEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bkslut Kaupparekisteri andelsregistret Verhallinnsta saapuneet tiedt Uppgifter inkmna från skatteförvaltningen

Lisätiedot

S'? 2. s P« 3 CU. > a. <H O ~" d O Ö E/ Ö. d -M o o I I I II. locot-cor-icocoolcool^-toiiocoioolcdt- lol^-cocococooi 'vool^olcocoi Iio» 100

S'? 2. s P« 3 CU. > a. <H O ~ d O Ö E/ Ö. d -M o o I I I II. locot-cor-icocoolcool^-toiiocoioolcdt- lol^-cocococooi 'vool^olcocoi Iio» 100 S -+ røi cö-g S,2 S S cn rj o a ö * s s m Summa Yksityisiin tarpeisiin Summa 0 5 I I I I I I I I I I S S? CM I (MCM ^ I ^ ^ I I I I! rhrhi llf I^Öb» I I l

Lisätiedot

asunnottoman äänenkannattaja vuodesta 1987 nro 2 / 2017 hinta 3

asunnottoman äänenkannattaja vuodesta 1987 nro 2 / 2017 hinta 3 m d 1987 2 / 2017 3 2 3 KOHTI PAREMPAA www..f m.m@.f m m TOIMISTO K 2 D 3.. 00500 H m().f Tm S T 050 407 9702 Jö Vd P 050 407 9703 Am O U P 050 443 0102 m().f Aö Om Am2 - C Bd 050 443 1063 M m J L 050

Lisätiedot

Alustavaa nurmen satotilastotietojen tarkastelua

Alustavaa nurmen satotilastotietojen tarkastelua Alustavaa nurmen satotilastotietojen tarkastelua Lauri Jauhiainen ja Oiva Niemeläinen Luonnonvarakeskus, Luonnonvarat ja biotuotanto Suomen Nurmiyhdistyksen vuosikokous 30.8.2016 Luke/Tike satotilaston

Lisätiedot

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Lisätiedot

Viralliset lajikekokeet 2017

Viralliset lajikekokeet 2017 lajikenimi voidaan kirjata jo tässä vaiheessa. Tiedot kokeisiin halutuista lajikkeista pyydetään lähettämään sähköpostilla osoitteella: Viralliset lajikekokeet 2017 Kasvilajikkeen jalostajalle ja markkinoijalle

Lisätiedot

Ruokonadasta ja koiranheinästä kasvaa pitkäkestoinen nurmi

Ruokonadasta ja koiranheinästä kasvaa pitkäkestoinen nurmi Liite 9.6.2003 60. vuosikerta Numero 2 Sivu 5 Ruokonadasta ja koiranheinästä kasvaa pitkäkestoinen nurmi Oiva Niemeläinen, Päivi Nykänen-Kurki ja Tiina Tontti, MTT Ruokonata ja koiranheinä olivat selkeästi

Lisätiedot

Arvio metsd maa n a rvosta

Arvio metsd maa n a rvosta Arvi metsd maa n a rvsta Omistaja Mikkeli, Sumenniemi Kunta K,ylii Tila Rn: Ala, ha 49r 56 Riuttamiiki 2:96 1nl SPOO 27.6.2L6 Laatijan allekirjitus Lisdtietja Teemu Saarinen Arvi perustuu UPM-Kymmene Oyj:n

Lisätiedot

PAIKALLISKOETOIMISTON TIEDOTE N:o 4

PAIKALLISKOETOIMISTON TIEDOTE N:o 4 MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS PAIKALLISKOETOIMISTON TIEDOTE N:o 4 Pirkko Manninen ja Helvi Marjanen: Porkkanan hivenravinnekokeet paikalliskokeina 197-1974 HELSINKI 1976 Maatalouden tutkimuskeskus (MTTK)

Lisätiedot

LVI-Dahl Oy Robert Huberin tie 5, PL 212, Vantaa puh , faksi ,

LVI-Dahl Oy Robert Huberin tie 5, PL 212, Vantaa puh , faksi , Painemittarihanat S004.16. Painemittarihanat DIN 16270 Materiaalit: Messinki, 1.0460, 1.4571 Messinki C.22.8 1.4571 120 C 250 bar 400 bar 400 bar 200 C - 300 bar 280 bar 16270A 250-10 +120 100 79 63 27

Lisätiedot

Maatalouden tutkimuskeskus KASVINJALOSTUSLAITOS TIEDOTE NO11. Rolf l`bnner. Jo 3077-SYYSVEHNÄ JOKIOINEN 1979. ISSN 03,5-8 - Hoi

Maatalouden tutkimuskeskus KASVINJALOSTUSLAITOS TIEDOTE NO11. Rolf l`bnner. Jo 3077-SYYSVEHNÄ JOKIOINEN 1979. ISSN 03,5-8 - Hoi Maatalouden tutkimuskeskus KASVINJALOSTUSLAITOS TIEDOTE NO11 Rolf l`bnner Jo 3077-SYYSVEHNÄ JOKIOINEN 1979 ISSN 03,5-8 - Hoi jo_3077-syysvehnä Alkuperä Jo 3077-syysvehnä polveutuu Maatalouden tutkimuskeskuksen

Lisätiedot

LEIPÄVILJOJEN SADON ARVON ALUEITTAISISTA VAIHTELUISTA SUOMESSA VUOSINA

LEIPÄVILJOJEN SADON ARVON ALUEITTAISISTA VAIHTELUISTA SUOMESSA VUOSINA MAATALOUDEN TALOUDELLISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TIEDONANTOJA N:o 42 THE ACRICULTURAL ENOMICS RESEARCH INSTITUTE, FINLAND RESEARCH REPORTS, No. 42 LEIPÄVILJOJEN SADON ARVON ALUEITTAISISTA VAIHTELUISTA SUOMESSA

Lisätiedot

TEKNISET TIEDOT. ISO 6432 minisylinterit Ø 8-40 mm

TEKNISET TIEDOT. ISO 6432 minisylinterit Ø 8-40 mm ISO 6432 minisylinterit Ø 8-40 mm Univerin minisylinterien kehitystyöhön on hyödynnetty vuosien tutkimustyö ja tuotekehityksen saavutukset. Tuloksena on luotettava tuote, joka soveltuu kaikkein vaativimmankin

Lisätiedot

P S. Va r äi n. m m2 2. e a / puistossa säilyvät puut. korko muuttuu, kansi uusitaan SVK asv.

P S. Va r äi n. m m2 2. e a / puistossa säilyvät puut. korko muuttuu, kansi uusitaan SVK asv. TI E f as 8 5 5 pu ke lu pi ip iv - le / te AP 1 4 KI +8 8 +8 9 O le lem ht a ip ss uu a st ol oa ev aa rk ki ip met A L 31 6 L AP P LE IK S E T ei l y tu pu r u va liu m k u at m to äk i in u hl M 22

Lisätiedot

KASVINSUOJELULAITOKSEN TIEDOTE N:o 12

KASVINSUOJELULAITOKSEN TIEDOTE N:o 12 MAATALOUDEN TUTKMUSKESKUS KASVNSUOJELULATOKSEN TEDOTE N: 2 Annel Karhnem, Lea Kurk, Ral Pes-ala, Tapan Pessala, Jaakk Säk: Rkkakasven trjunta-aneden ja kasvunsääteden ketulkset 976 Puutarhavljely VANTAA

Lisätiedot

IrUl. L(r. \a,u j l,/"å"? i\, -à (*rl. rj -t. ehdoinx+y:40. xrj > v. XV ky. \ì i. ' -?"{ '?ç;: l+ r t {À- U i. 3,t (.", ) .1CI= \ i.

IrUl. L(r. \a,u j l,/å? i\, -à (*rl. rj -t. ehdoinx+y:40. xrj > v. XV ky. \ì i. ' -?{ '?ç;: l+ r t {À- U i. 3,t (., ) .1CI= \ i. \u /"Å"? d--- ( + r À- ru v. V ky ç. Vsn Rmpuu Oy myy shuksen svuueen synyvän purun rk-neeks kheen ksus-kheeseen. ( Oss puru ehdään ämmykseen käyeävää peeä (2 s purus käyeään muvkmps-evyen vmsukseen. Vkss

Lisätiedot

PAIKALLISKOETOIMISTON TIEDOTE N:o 7

PAIKALLISKOETOIMISTON TIEDOTE N:o 7 MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS PAIKALLISKOETOIMISTON TIEDOTE N:o 7 Maija Valmari ja Helvi Marjanen: Vilja-, herne- ja perunalajikkeet paikalliskokeissa vuosina 197-76. HELSINKI 1977 Maija Valmari ja Helvi

Lisätiedot

KAURALAJIKKEET KESKI-POHJANMAALLE

KAURALAJIKKEET KESKI-POHJANMAALLE KAURALAJIKKEET KESKI-POHJANMAALLE Elintarvikekauran viljely Toholampi 26.4.2017 Leena Pietilä Boreal Kasvinjalostus Oy ELINTARVIKELAATUISEN KAURAN KYSYNTÄ KASVAA Käytettävissä yhteensä Vienti Käyttö teollisuudessa

Lisätiedot

Aulis Järvi, Arjo Kangas, Yrjö Salo, Heikki Talvitie, Martti Vuorinen ja Lea Mäkelä

Aulis Järvi, Arjo Kangas, Yrjö Salo, Heikki Talvitie, Martti Vuorinen ja Lea Mäkelä Maatalouden tutkimuskeskuksen julkaisuja A RJ A Aulis Järvi, Arjo Kangas, Yrjö Salo, Heikki Talvitie, Martti Vuorinen ja Lea Mäkelä Virallisten lajikekokeiden tuloksia 1988-1995 Maatalouden %,v tutkimuskeskus

Lisätiedot

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MTTK MAATALOUDN TUTKIMUSKSKUS Tiedote 12/85 MAURI TAKALA Hämeen tutkimusasema Asumajätevesien imeyttäminen maahan ja energiapajun viljely imeytyskentällä JOKIOINN 1985 insn 359-7652 MAATALOUDN TUTKIMUSKSKUS

Lisätiedot

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census Suomen virallinen tilasto Finlands officiella Statistik Official Statistics of Finland VI C:106 Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census 1980 Osa XV Del XV Volume

Lisätiedot

LAJIKEUUTUUDET KEVÄÄN KYLVÖILLE

LAJIKEUUTUUDET KEVÄÄN KYLVÖILLE LAJIKEUUTUUDET KEVÄÄN KYLVÖILLE Agrimarket, viljaseminaari Salo, Somero, Kemiö Boreal / Satu Pura AGRIMARKETIN LAJIKEVALIKOIMA UUDISTUU Kevätvehnät: Wanamo BOR KWS Scirocco Kaurat: Steinar BOR Iiris BOR

Lisätiedot

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db Pet jr t Kvm Kr Hyyr yl Sr m Hm Ko e o LIITE.. Mtede melelvty 0 Yömelto (etore: m) Ortmp Petmo Immo Kop Rto Tehr Rö Voe Lepelto Pr Ptlh Rm Kymht Netytem Vroj Prorp Sem Rto Tlllo Vtter Sotmp It-Sto M Korvet

Lisätiedot

Viljakokeiden tuloksia MTT Ruukista Miika Hartikainen, MTT Ruukki

Viljakokeiden tuloksia MTT Ruukista Miika Hartikainen, MTT Ruukki Viljakokeiden tuloksia MTT Ruukista 2013 Miika Hartikainen, MTT Ruukki Säätiedot Ohran lajikekokeet Kauran lajikekokeet Vehnän lajikekokeet KERE: Greening Effect tautiainekoe KERE: Tautitorjuntakokeet

Lisätiedot

BOREALIN LAJIKKEET 2016

BOREALIN LAJIKKEET 2016 BOREALIN LAJIKKEET 2016 Hankkijan siementuottajapäivä 9.2.2016 Leena Pietilä 7.4. 12.4. 17.4. 22.4. 27.4. 2.5. 7.5. 12.5. 17.5. 22.5. 27.5. 1.6. 6.6. 11.6. 16.6. 21.6. 26.6. 1.7. 6.7. 11.7. 16.7. 21.7.

Lisätiedot

b) '5555z-?:lo -1:7 ' 5 ',r+i (i-å) n- r*or i+i- sl4-4 s-5-''- (å) 2:+ 2 r t I 3-3 a)23+42 Ð'+., (, -:), u)j++ b)2-1 "i

b) '5555z-?:lo -1:7 ' 5 ',r+i (i-å) n- r*or i+i- sl4-4 s-5-''- (å) 2:+ 2 r t I 3-3 a)23+42 Ð'+., (, -:), u)j++ b)2-1 i Tampereen kesäyliopisto, kevät 20 1 5 Thlousmatematiikan perusteet, orrr s ro30 L. harjoitus, (la 12.11.2015) 1. Laske seuraavat laskut. Laske kukin lasku ensin käsin þnää ja paperia käyttäen. Anna vastaukset

Lisätiedot

Viralliset lajikekokeet 2016

Viralliset lajikekokeet 2016 Viralliset lajikekokeet 2016 Kasvilajikkeen jalostajalle ja markkinoijalle viralliset lajikekokeet tarjoavat: - luotettavan tiedon uuden lajikkeen viljelyarvosta ja viljelyvarmuudesta eri viljelyvyöhykkeillä

Lisätiedot

Q 17.1/27.2/74/3. GEOLOGINEN TUTKIMUSLAITOS Geofysiikan osasto HP 9820 A-ohjelmaseloste. T. Jokinen SUSKEPTIBILITEETTIPROFIILI

Q 17.1/27.2/74/3. GEOLOGINEN TUTKIMUSLAITOS Geofysiikan osasto HP 9820 A-ohjelmaseloste. T. Jokinen SUSKEPTIBILITEETTIPROFIILI Q 171/272/74/3 T Jokinen 1974-12-02 GEOLOGINEN TUTKIMUSLAITOS Geofysiikan osasto HP 9820 A-ohjelmaseloste SUSKEPTIBILITEETTIPROFIILI 4 171 /272/74/3 T Jokinen 1974-12-02 GEOLOGIIVEIV 'i-litkimuslaitos

Lisätiedot

Lajikevalinnan tärkeys Tuloksia lajikekokeesta

Lajikevalinnan tärkeys Tuloksia lajikekokeesta Lajikevalinnan tärkeys Tuloksia lajikekokeesta Arjo Kangas & Marjo Keskitalo MTT Kasvintuotannon tutkimus HYVÄ STARTTI KUMINALLE -seminaari 26.10.2010 Ilmajoki, 28.10.2010 Jokioinen Lajikekoe MTT Jokioinen

Lisätiedot

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA 2018-2020 TOIMIALA 50 YHDYSKUNTAPALVELUT P A L V E L U 5 0 0 T E K N I S E N J A Y M P Ä R I S T Ö T O I M E N H A L L I N T O J A M A A S

Lisätiedot

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS TIEDOTE 8/92 MARKETTA SAASTAMOINEN. Sohvi-herne. Jokioinen 1992 ISSN

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS TIEDOTE 8/92 MARKETTA SAASTAMOINEN. Sohvi-herne. Jokioinen 1992 ISSN MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS TIEDOTE 8/92 MARKETTA SAASTAMOINEN Sohvi-herne Jokioinen 1992 ISSN 359-7652 Maatalouden tutkimuskeskus Tiedote 8/92 MARKETTA SAASTAMOINEN Sohvi herne Kasvinjalostuslaitos 316

Lisätiedot

KUIVANIEMI JOKIKYLÄ VESKANKANGAS (KUIVANIEMI 3 VESKANKANKANGAS)

KUIVANIEMI JOKIKYLÄ VESKANKANGAS (KUIVANIEMI 3 VESKANKANKANGAS) KUIVANIEMI JOKIKYLÄ VESKANKANGAS (KUIVANIEMI 3 VESKANKANKANGAS) Selvitys V. Luhon vuonna 958 suorittamasta kaivauksesta kivikautisella asuinpaikalla Tuija Wallenius 989 Vuonna 958 Ville Luho suoritti tutkimuksia

Lisätiedot

LISÄTUOTTOA UUSILLA LAJIKKEILLA

LISÄTUOTTOA UUSILLA LAJIKKEILLA LISÄTUOTTOA UUSILLA LAJIKKEILLA Agrimarket Kasvuohjelmailta 5.3.2015 Satu Pura / Boreal SISÄLTÖ Vaihtamalla paranee Varmuutta valintaan Laji- ja lajikevalinnat kevään 2015 kylvöille VAIHTAMALLA PARANEE

Lisätiedot

ITK 236 Jups. Elektroninen liiketoimi kahtena prosessina (Kambil & van Heck) Monikanavamalli

ITK 236 Jups. Elektroninen liiketoimi kahtena prosessina (Kambil & van Heck) Monikanavamalli IK 236 Jp Elr lm h pr (Kmbl & v Hc) Mvmll lm mp fgr vrm m Sm rj-l v. Amz h vlm HP: mr 1 V Mvplvl CAV DVB Kä pää PSN, ISDN, xdsl Gwy? Rr GSM, GPRS, UMS Mblpää M h- l (m,, ID, lm, WLAN, LON) Rr Rr Prl Rr

Lisätiedot

TALVIKAUDEN LINJASTOSUUNNITELMALUONNOS

TALVIKAUDEN LINJASTOSUUNNITELMALUONNOS 1 () död 10 TIUDE -1 IJTOUUITEUOO öd J - d T g g d 09 - -d 1 %: 18 %: g J % d 09 11, d 0 % ö ö, d d, g d ö T - b ö d, d, ö T d T d d T, d ö J 11 (://f/f///), d, d -, ö d T 8, Fc 2 B, 1 T, 0-11, fx 0- @f,

Lisätiedot

Peltokasvien luomuviljely

Peltokasvien luomuviljely Luomuviljelyn peruskurssi Peltokasvien luomuviljely LUTUNE Luomututkimuksen ja neuvonnan yhteishanke 2 Luomussa huomioon otettavaa lajikevalinnassa Peltojen kasvukunto Aikaisuus Sadon käyttötarkoitus Korren

Lisätiedot

RUISLAJIKKEET POHJOISIIN OLOIHIN

RUISLAJIKKEET POHJOISIIN OLOIHIN RUISLAJIKKEET POHJOISIIN OLOIHIN Pro ruis ry:n ruisillat 2016 Boreal RUKIIN JALOSTUSTAVOITTEET Satoisuuden parantaminen Viljeltävyyden parantaminen Korsiominaisuuksien parantaminen avainasemassa Talvenkestävyys

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNGIN ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA (luonnos 17.12.2008)

LOIMAAN KAUPUNGIN ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA (luonnos 17.12.2008) LOIMAAN KAUPUNGIN ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA ( 17.12.2008) 1. Jd Ep p. T p pg, L d pp d d. O p L g p. Kpg p : L p g 1 2 p Kp K E g L 3 g d 2 0 0 9 2 0 1 2 g 4 p T. w 5 w w.. f / I f T V 6 p M K 7 Y p

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TULOKSIA

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TULOKSIA TEDOATOJA 65 99 AJAKOTASTA MAATALOUSEKOOMAA KRJAPTOTLOJE TULOKSA TLVUOS 99 MAATALOUDE TALOUDELLE TUTKMUSLATOS AGRCULTURAL EOMCS RESEARC STTUTE, FLAD RESEARC REPORTS 65 99 TEDOATOJA 65 AJAKOTASTA MAATALOUSEKOOMAA

Lisätiedot

Viljan analyysit 2012 ISO-VILJA Homemyrkyt 6268

Viljan analyysit 2012 ISO-VILJA Homemyrkyt 6268 Viljan analyysit 2012 ISO-VILJA 33 016 Kotielän asiakkaat 1150 Homemyrkyt 6268 Havaintokaistat 8 paikkaa Homemyrkyt kaura DON Alueittain Analyysejä KPL Alle 18 1,8 g /K Kg %Yli 1,8 g / Kg % Suurin arvo

Lisätiedot

POISTOILMAVENTTIILI HALTON

POISTOILMAVENTTIILI HALTON Venttiilit Tuote LVI-numero Pikakoodi 8707702 AT09 URH/A-100 URH/A-125 URH/A-160 URH/A-200 URH/B-100 URH/B-125 URH/B-160 URH/B-200 PEITELEVY HALTON CS/ULA-160 TULOVENTTIILI HALTON ULA-100 TULOVENTTIILI

Lisätiedot

LUOMUUN SOVELTUVAT LAJIKKEET

LUOMUUN SOVELTUVAT LAJIKKEET LUOMUUN SOVELTUVAT LAJIKKEET Leena Pietilä Boreal Kasvinjalostus Oy VYR Luomuseminaari, Salo 28.11.2017 LUOMUTUOTANTO Luomuala kasvussa Luomulajikejalostusta vähän Käytetyt lajikkeet pääosin tavanomaisista

Lisätiedot

tutuiks k äy t tö ö n kilpailuvu

tutuiks k äy t tö ö n kilpailuvu SAKU : d h 012 1 / 2 d : SAKU g 4 jj 10 U ö ö 14 K d v S Sg 4 Pj 3 SAKU : g 4 Kv d v 6 SAKU jjj 8 U jj 10 SAKU 11 Kv 6 Hvv h 12 K 14 H 16 T 18 V 20 Jjj 8 Khd 21 T 22 Yhd 23 ACTION! SAKU : dh Jj: S - j

Lisätiedot

UUDET LAJIKKEET ERI KÄYTTÖTARKOITUKSIIN

UUDET LAJIKKEET ERI KÄYTTÖTARKOITUKSIIN UUDET LAJIKKEET ERI KÄYTTÖTARKOITUKSIIN Sadonkorjuu 2013 -seminaari Lahti 4.10.2013 Satu Pura KAURAUUTUUS: AKSELI BOR Satoisin aikainen kaura kaikilla maalajeilla ja kaikilla viljelyvyöhykkeillä Korkea

Lisätiedot

Juha Salopelto Hankkija OY Sijoitusvinkit kasvukaudelle 2017 Koetoiminta Lajikekokeet Havaintokaistat -Vilja + nurmi Sopimusviljelyn tulokset

Juha Salopelto Hankkija OY Sijoitusvinkit kasvukaudelle 2017 Koetoiminta Lajikekokeet Havaintokaistat -Vilja + nurmi Sopimusviljelyn tulokset Juha Salopelto Hankkija OY Sijoitusvinkit kasvukaudelle 2017 Koetoiminta Lajikekokeet Havaintokaistat -Vilja + nurmi Sopimusviljelyn tulokset Kasvuohjelma kokeet - Siemen nurmi Viljan laatutulokset -TJP

Lisätiedot

Nurmikasvien satoisuus siemenviljelyssä sertifiointitietojen valossa

Nurmikasvien satoisuus siemenviljelyssä sertifiointitietojen valossa Nurmikasvien satoisuus siemenviljelyssä sertifiointitietojen valossa Oiva Niemeläinen, MTT, Nurmisiementuotanto osaksi viljelykiertoa 27.2.214 Aineistosta lyhyesti EVIRAn siementen sertifiointimäärät ja

Lisätiedot

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db Kmnrtno Ln Kmnlnn Hov Kore unsr etso Turv Ps Uus Kmnsuu Hovnsr Rstnlus Rstnem Vssr Hnmä Pävä-lt-ömelutso Vt 7 Phtää Hmn (sentoreus: m) Rs Russlo Tnem eltt Svnem S Ps Het Pohjos-Pots Ptäjänsr Rnth Suutr

Lisätiedot

PUUT T E H TÄV. käyttää hyödyksi.

PUUT T E H TÄV. käyttää hyödyksi. PUU / j j l Y / E H ÄÄ l l l l r r Ä E H Ä l l j l j H rl r j K PUU j r r j r IE OA P P r j r l J rj r P r l j r l l j l r r j r j r P P l r j r l j P j Ml r j rg j r r l M A R JA r l l O E H ÄÄ l / l

Lisätiedot

Kuminalajikkeiden erot kahden satovuodoen jälkeen

Kuminalajikkeiden erot kahden satovuodoen jälkeen Kuminalajikkeiden erot kahden satovuodoen jälkeen Marjo Keskitalo ja Arjo Kangas MTT Kasvintuotannon tutkimus Kuminaseminaari Lepaa (7.3) Ylivoimainen kuminaketju -hanke Kesto 2010 2013 Agropolis Oy, MTT

Lisätiedot

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w Epainn muis (1.1., 6.12.) # œ œ œ œ œ # œ w i nun Kris lis sä py hää muis tus Tofia (6.1.) jo Jo pai a, y lis n [Ba li nu a, os,] kun ni, l nä ru k, i dän Ju ma lis, y lis ka i dän h tm h nk sl nu a, o

Lisätiedot

AMARETTO Ammattilaisen kevätvehnä

AMARETTO Ammattilaisen kevätvehnä Ammattilaisen kevätvehnä Amaretto on myöhäinen, huippusatoisa lajike, jolle suositellaan jaettua typpilannoitusta, jotta valkuainen saadaan myllykelpoiseksi. Sakoluku ei ole korkea, mutta melko kestävä.

Lisätiedot

Peitelevy ja peitelaippa

Peitelevy ja peitelaippa Peitelevy ja peitelaippa Tuote LVI-numero Pikakoodi PEITELAATTA MERIKA 5688050 JF92 50-75-110/VALKOINEN 510 PEITELEVY ORAS D70/G1/2 167051 PEITELEVY KAULUKSELLA 50 MM-130 MM PEITELEVY KAULUKSELLA 75 MM-150

Lisätiedot