1, MITÄ TARKOITETAAN SEURAAVILLA TERMEILLÄ:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1, MITÄ TARKOITETAAN SEURAAVILLA TERMEILLÄ:"

Transkriptio

1 KRANPDON TNTT LAY/OTK OT: Vst jkseen kysymykseen erllselle pperlle (must merktä nm myös krjnptu"t.u"ppern). ös et vst jhnkn kysymykseen, jätä nmetty vstuspper myös kysesen tehtävän slt' rrävär: 1, MTÄ TARKOTTAAN SURAAVLLA TRMLLÄ: ) Tlnpäätös mx 2 p. b) Vhtmsuus. Kerr myös esmerkkjnkun yrtyksen vhtmsuuteen kuuluvst erstä tlnpäätöksessä mx 2 P. Okstu tlnpäätös mx 2 P' ) Mukutettu tlnkstuskertmus mx2 p' 2. VASTAA SSTYYPPSST TL NTARKASTAAN STLLSYYS Mx 10 p. 2. hess Mtn mtlus y:n tlkuen ' tulslskelm tse'

2 VASTAAVAA VASTATTAVAA Av tlt, krj tlkuen ',14 lketphtumt surteperustesestj tee tlkuen tulstj tsetl ll leven lketphtumen phjlt. Kkk mksutphtumt v krjt mksetuks pnkktlltä pnkktllle! Arvnlsäver e vtse tt lskuss humn' um! Lteenä levn tlkrtn ptäs ssältää kkk vtsems tlt. s kutenkn ruuret että jku vtsems puuttuu, vt rsätä sen tyhlle tlrstklle. Vstuspperss v pesst systä ll myös ylmääräsä tlejä Lketphtumt: 1. Yrtys myy plvelutn tlkuen kn eurll j lskun mukn 13'500 eurn rvst. 2. yrtys st myytäväksktettuj tvrt_tlkuen kn 22 eurll, velks eurll 1 ms lsäks ps eellsen tlkuen kn syntyneen 2900 eurn stveln. 3. yrtys hnkk uuen tutntkneen Uutt ln tetn k. hnknt vrten Pnkk per nstn yhteyessä tmtuskuluj 200 eur' 4. Yrtys tl tvrt yhysvltlselt tvrntmttjlt rvst' 5. Yrtys mks ps eellskusn nstetun lnn (3000 ) j mks smll lnn krkmenj (500 ).. yrtys mks tlkuen kn mm. seurvt lskut: vkuutuslsku (1200 eur), sähkösku (2000 eur) j mnslskut (1 100 eur). 7. Yrtys s pnkktllleen skklt 4000 eurn ennkkmksun myöhemmn t m tettvst tv rst Tlnpäätöstä vrten vtset seurvt lsätet:. s urteperustesest kertynetä krkmenj tlkuel nstetust r nst n."lr"tt j kr,åmtt krjnptn 00 eurn eestä tlkuen lpuss'

3 Kneen j klustn SUMUpst tehään 15 /:n menjäännöspstn. 10. Lppuvrstn rv n 1500 ' 11. ellsen tlkuen kn syntynyt myyntsmnen 3700 eur krjtn lutttppks k. skkn mentyä t lkuen lpuss knku rss n 12. Yrtyksen mstmn skkesn tehään 50 eurn rvnlennuskrjus 13. Vst krjllsest myös seurvn kysymykseen: lsk yrtys vnut hunnt tulstn k rj nptl n sällmn tl n päätössuu nnttelu n vull? mx 1 p. 4.Arv ltteenä levn kstun tulslskelmn j kstun tseen perusteell nnrn emyhtön tluellst tlnnett vueh 2Ol2lpuss lketuls%' netttuls%, qucf rtn, current rtn, mvrsuussteen suhteellsen velkntunesu uen Perusteell mx p.

4 .v) ( (q {r', { l '# l r rll >ä vz 3 l, ä å. N Z : l A åå!.2 : tl AB '9 x r> ä c:d 0 ss A s.! ll ;PA å.9'.; 9Ac >r 's e r' B.q /. ä. ö: 'ä <> **,* S 'är å :3 A,5ä å ' 52, 3'?.s ä Aäe, 3Yt!: v'908 :,.qå 7. V 3.. åseås >l tjl A u L, r l A(A 'l ++ å,h ++ ' e h'.v9 (h # A å ät > t Y \ l: A ä V c q ss M rt) l A p t4 l 9,9 Qc (),ä ås lts 4 1 h( )ä, 3 + Q ä ä äl 9.'.? cs Å.9 co 2: D.9ö *'s.'ä# * ö ts,ä 4 cn ') ä u L <t c 3 r_ G( '< "l rl <l,rl s*l l rl r. lltl $ ++,+ l f41 lr *l 'l Q+ ++ ; > Z rl Åt l. r>å '# å s ä, S $å q å å ',ååeåe A å åå 3 å"'! V lt Cn _ä ää * s {.\!lä c't $e s s' 3.fr8.x.eän's 'v >\l: f. O' ä r l'9' ;,ä <_> ä v.. # q.:43() x5.ä 1L 3 1! t!lp.:.a.9'?.9 Q V) 5! 't ' etså8 ;! å ';1 ä.ä.ts åssås l? l $ f'\ C, O 7, :* t t \ Å'!r öö OA l * C)!.b 'ä).ä 9 s äå.4 Ktleå (n P ä?.v A > A'x Y >' v Ssf,' >rl 2 å 9B Z s ss t l ma s D9 7 1A.. [ c.l cl N

5 ] 5 e{ C' åt /2 _ \l j q) e b cl O f( : c x ) \! \) ( ( >) ). c t :n$, Rl Å!r r{ :< t {< 'bl '{ \Å ( t,, )# (t D,? 1 r T '! { s{s c c! ö ^ h 3 å $ lrrq ' > t '.r l3 ö :rt e [ ().S *{ (,) v! n å r.() x 9. å xrä,{. " öå 'ä e sss + ) rl cv)_ * l, + l r.r l. lv' ^ s'( ( l'n 9 rf, s', ; ö r t l{5rcc ö5 s 'r ä: (Ö n "> l t'r ä(lr? ' (B 'fr u 5å c Gls [ >å Ö c+ r *l l (l) lr' '' rc>r ) q) Å r{ \ \^,\.s h (. ms Cr. : 1.bs. lx \$:s:r*xlx lr åä ä ffå r+ 'r/r+*# * #*,5 "**\ ä ä: \* s '.c * : S_lå S * å;låsåeåå åååå' ä å å'53 ' åå &,s örv ö", <'1 'r'( 1 t^ Or \.!.Y C(.y) l ) l lql ä! l R. tä b 'ä. #3 >

6 9<rts NNN <+ N Nr 1e1 <q N\ R S :!!!m lr;:l : :N : : l :'r r :t ;l:; _: N Or : r.j.r l.'.9 tl s:crxnn m: N.srq RR 't +$ 9'r +'få : ; ' ": N :: ^.:. :,,. N:ts:: : rulry,: :N $ ; N ; : :.: { N N 4 3rO r.. l Y'!'\ c Q ll7. :2 2 ' :< :1 : ut l l <l 3! u ' :& u,c \ } :< s q 3 t9 u c u Y 2 Ä!9. 4 < :3< å'. < q <p <t 5 ' ** 5 N: t: ; : l r 'l:å l N\l :+ ;N: ::, ^, q * #; ts 9:. c f.. c. c h fr :,åf s t. e c e ; f ; åssååäååc :, :l..,"r..;,:"r n t, +:t!,': lt 9;'r { q. : ;N q. : : l!!: ; 1: j : :: ::;.. ::: : t :: :l : : :,l : cv '! 9. N : ;j l G; hl :: q '.q rt : r ä :'v,. :>! ' * n s:s,s s : ;:: 1:.1."1 ul!. : fr 14: r c 'c 3?e b3 4 e3! r < 5q 5 l.: :, ; : '.;,*, l l*:rc : ls:!,:' å : l. >:,' l t rc: t: 3.5 9, l.!. l, >: >j Ol ) r e:.90.p :: :, :.9. '.9: c:ö > t :.ä: C., 3 9 3:c S > & Ä Ä c 4 l.l : ' 1 p

- Max 10 p. 1. MITÄ TARKOITETAAN SEURAAVILLA TERMEILLÄ: renrävät: 2. VASTAA ESSEETYYPPISESTI

- Max 10 p. 1. MITÄ TARKOITETAAN SEURAAVILLA TERMEILLÄ: renrävät: 2. VASTAA ESSEETYYPPISESTI KRJANPDON TENTT 1422014 LAY/OTK 9HJEET: vastaa jkaiseen kysymykseen erilliselle paperille (muista merkitä nimi myös kirjanpitu"råu"paperiini Jös et vastaa ihnkin kysymykseen, iäfå nimetty vastausiaperi

Lisätiedot

FYt2: Matemaattinen fvsiikka

FYt2: Matemaattinen fvsiikka FYt2: Matemaattinen fvsiikka Vsstaa kuuteen (6) tehtäväön!! Koe 26.1L.2013 1. Pallon lentokorkeutta (m) ajan funktiona kuvaa funktio f (t) = -Tt' *'it, missä t on aika sekunteina välillä [0; 3,0]. Selvitå,

Lisätiedot

:il. c) putoamismatka 45 sekunnin aikana. c) Miten jarrutusmatka muuttuu a)-kohdan arvosta, jos nopeus 72kmlh puolittuu?

:il. c) putoamismatka 45 sekunnin aikana. c) Miten jarrutusmatka muuttuu a)-kohdan arvosta, jos nopeus 72kmlh puolittuu? FYSKKA (FY4.2): 4. KURSS: Liikkeen ait våsraa KuurEEN $) rehrävään il KOE 21.1t.20L3 1. Linnun lentonopeus alussa on 64 km/h. Lintu kiihdyttää nopeuttaan tasaisesti kiihtyvyydellä 2,3 mf s2l-,8 sekunnin

Lisätiedot

Käyttäjän opas. JÄMÄ Jupiter Ilmalämpöpumppu. Lukekaa tämä Käyttäjän opas huolellisesti ennen laitteen asennusta ja käyttöä.

Käyttäjän opas. JÄMÄ Jupiter Ilmalämpöpumppu. Lukekaa tämä Käyttäjän opas huolellisesti ennen laitteen asennusta ja käyttöä. Käyttäjän pas JÄMÄ Jupitr Ilmalämpöpumppu Lukkaa tämä Käyttäjän pas hulllissti nnn laittn asnnusta ja käyttöä. Kaukra Oy JÄMÄ Jupitr Käyttäjän pas Sisällys Ilmalämpöpumpun raknn... 1 Ohjita nnn laittn

Lisätiedot

c0 ;A c) tl O I 'O&',:Ot{:, o? oc {}9 '.(}!:.{) D::, (}r'.', c{ ()E ot :is:t'::c)t*r*?r::' {}t Oft ()u c8 ()r {}$ ',.$?. Cit,,{}L: l (}t ol 0x OI OY

c0 ;A c) tl O I 'O&',:Ot{:, o? oc {}9 '.(}!:.{) D::, (}r'.', c{ ()E ot :is:t'::c)t*r*?r::' {}t Oft ()u c8 ()r {}$ ',.$?. Cit,,{}L: l (}t ol 0x OI OY 1 uiaxenereelusen AIAN HARJotrusKoE E, 14.s.2013 - vasraus[omake rrnrava r 1ea py Osat A-Q 20 p, R-Y 8 p ja z 6 p. Osasta Z voi saada miinuspisteita, mutta mahdolliset miinuspisteet eivet vaikuta muiden

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Integrfl af0stfl integmalio0n Olli Varis. GlllllA - KansainuälistGn ugsien tilan aluiointi Elina Rautalahti-Miettinen

SISÄLTÖ. Integrfl af0stfl integmalio0n Olli Varis. GlllllA - KansainuälistGn ugsien tilan aluiointi Elina Rautalahti-Miettinen SISÄLTÖ Integrfl af0stfl integmalio0n Olli Varis GlllllA - KansainuälistGn ugsien tilan aluiointi Elina Rautalahti-Miettinen GIWA projektin koordin0inti maapallon p0hj0isila Osilla. Vesien tilan arvi0intiin

Lisätiedot

KARJALAN KIELIOPPI E. V. AH T 1 A KARJALAN KANSALAISSEURA SUOJÅRVI

KARJALAN KIELIOPPI E. V. AH T 1 A KARJALAN KANSALAISSEURA SUOJÅRVI Karjalan kielioppi (äänne- ja sanaoppi) Karjalan Kielen Seura on julkaissut vuonna 2009 E. V. Ahtian vuonna 938 julkaistun teoksen Karjalan kielioppi (äänne- ja sanaoppi) näköispainoksena ja antanut sen

Lisätiedot

ihmettele Kierrettä Toivot, 30.6.2013 10.19 si. Olen virus, bakteeri, sydän, vaikkei saimikä hyvänsä, mutten

ihmettele Kierrettä Toivot, 30.6.2013 10.19 si. Olen virus, bakteeri, sydän, vaikkei saimikä hyvänsä, mutten KAHVILARUNOT Kis Hlmk ron tiedätkö Amull kysyn mitä miet in viime yönä että pistä No miksi n sinut puuk et pistänyt ihmettele Ajttelin koon t Kerron olin liin että väsynyt että olisin Toivot, ensi yönä

Lisätiedot

$AAP 1$, 3. 190 /r. \ AsT -..:ff//... \-.*---

$AAP 1$, 3. 190 /r. \ AsT -..:ff//... \-.*--- GEOLOGI NEN TUTKIMUSLAITOS Otoniemi 1] maaliskuuta 1964 *,o 3 O8 Outokumpu Oy Vihannin kaivos Lampinsaari $AAP 1$, 3. 190 /r \ AsT -..:ff//... \-.*--- G{ 22 helmikuuta pdiviityn kirjeenne johdosta Geologinen

Lisätiedot

Autorahoitus 1,9% korolla*

Autorahoitus 1,9% korolla* V Pl H A HAVA VoPl Auol Jouluuu 2014 VOVO NISSAN OP PUGO Jouluuuss S-uorll Auorous 1,9% oroll* VAIHOYKKÖNN Volvo Slj VoYö vouoj sä slyuo osjll. Rousoro 1,9 % + orml luoosu prusmsulu j räo äslymsu. Msmrous

Lisätiedot

Yleisurheiluj ~ osto

Yleisurheiluj ~ osto 1. I t 24.8. 25.8. 25.8. 25.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 1.9. 7.9. 7.9. 8.9. 14.9. 21.9. 28.9. 12.10. - 2 - Porvoon Veikot, k2ns, TKV ja TY, k :ms 0 lcouvol~n Pojat, kcj.ns.väl. Turun

Lisätiedot

Mattila - ja mies voi paremmin

Mattila - ja mies voi paremmin Unled-1.ndd 1 2.4.2014 14:03:49 Ssällyslueelo Tämä mese n leh on M esen knslslo M ln edou sleh j välrpor. M l on os Se lemenyhdsys Npu r ry:n omn. Kokse k klle Ml n mehlle mulle lehden j ekoon oslls unelle.

Lisätiedot

Keski-Suomen Maanpuolustaja

Keski-Suomen Maanpuolustaja K-Suon Mnpuolutj www.rprt.f Käuu 2015 K-Suon rrvprn tdotulht 34. vuort Jää utuu npuolutujuhln 8.8.2015! Lton rro 7.-10.6.2015, vu 8. Kuv rro Krontdt. Huolt huttvt upt, vu 10. Ono tää upn? Aodn rtt Tdu

Lisätiedot

ITIO. RAITII ]I UUSI PURJEIIIIUS lll AI.KAilUT. lssn 0356-5440 .{.{Å

ITIO. RAITII ]I UUSI PURJEIIIIUS lll AI.KAilUT. lssn 0356-5440 .{.{Å ITIO lssn 0356-5440 4 1986 RAITII ]I UUSI PURJEIIIIUS lll AI.KAilUT

Lisätiedot

36113'l )o16't 5. Dehtuu. Tut klmust en nukaan kult 6nkln muut onå.n as+ei 6est& trlerlve de gtii

36113'l )o16't 5. Dehtuu. Tut klmust en nukaan kult 6nkln muut onå.n as+ei 6est& trlerlve de gtii U KU L t "r*. rrrllox axrärå ) Jg]:ElglLg.! Turun llntutteteelfnsn Yhttlstys r.y. PL 6, 2OO Turku 0 qqej-qg$.tclg,.[lrttl Kar]ln Yokylå 6 B 3, 2o5o lurku 5 @!.E@s Slrkka Nlenl lerhotle 20, 2O72O Turku

Lisätiedot

/r' /61. 31 q0 'AI OIKEUSMINISTERIO 16.1 I.2009. Oikeushallinto - o s asto Oikeusapuyksikko KULUTTAJARIITALAUTAKT]NNAN TUL O STAVOITEASIAKIRJA

/r' /61. 31 q0 'AI OIKEUSMINISTERIO 16.1 I.2009. Oikeushallinto - o s asto Oikeusapuyksikko KULUTTAJARIITALAUTAKT]NNAN TUL O STAVOITEASIAKIRJA 'A OKEUSMSTERO Oikeuhallin - a Oikeuapuykikk KULUTTAJARTALAUTAKT]A TUL O STAVOTEASAKRJA 16.1.2009 31 q0 /r' /61 Aika Paikka 16.11.2009 kl 10.00-16.00 ikeumini erid,, Kaarmikau 42, 4b kr/neueluhune laguuni

Lisätiedot

Kunn.kert. ν. 1904, (Tammik. 1906.) TAULULIITTEITÄ.

Kunn.kert. ν. 1904, (Tammik. 1906.) TAULULIITTEITÄ. Kunn.kert. ν. 90, (Tammik. 906.) TAULULIITTEITÄ. Taulu N:. Ilman keskilämpö Helsingissä kuukausittain vusina 8990 sekä edellisten 0-vutiskausien keskilämpö. (Celsius). Vusi Tam- Hel- Maa- Huhti- Tuk- Kesä-

Lisätiedot

Henkilö- ja pakettiautot / Passenger cars and commercial vehicles

Henkilö- ja pakettiautot / Passenger cars and commercial vehicles Henkilö- ja pakettiautot / Passenger cars and commercial vehicles Kuorma- ja linja-autot / Trucks and buses Traktori, maatalous- ja työkoneet / Tractors, farm and construction equipment Merimoottorit /

Lisätiedot

' l'.r-';lut r Evalu"ointi

' l'.r-';lut r Evaluointi a v Vrft,E/ST=197r-o1-19 H.P. Edmun,son: l'rathena'tcal arrd conputatonal lngustcs. Teorsessa E.-t'. Becl,enbach 8.: C.E. Tcnpk j ns ( tom, )?gzl ) Concepts of cornnr-rn-caton: nterpe::sonel -ntrapersonal,

Lisätiedot

Pohjoismaisten matematiikkakilpailujen tehtävät ja ratkaisut 1995 2015

Pohjoismaisten matematiikkakilpailujen tehtävät ja ratkaisut 1995 2015 Pohjoismaisten matematiikkakilpailujen tehtävät ja ratkaisut 995 05 Tehtävät 9. Pohjoismainen matematiikkakilpailu, 5.3.995 995.. Olkoon AB O-keskisen ympyrän halkaisija. Valitaan ympyrän kehältä pistec

Lisätiedot

Fennon. Mine annan arvoa kodissani sisustuksen tasapainoisuuteen. Fenno-muotoilu antaa kodille rauhallisen ia viihtvisen leiman.

Fennon. Mine annan arvoa kodissani sisustuksen tasapainoisuuteen. Fenno-muotoilu antaa kodille rauhallisen ia viihtvisen leiman. N4ina tahdennenaina huollon merkitysta. Saatuani kuulla Fennon varmastaia nopeasta huollosta - valitsin tietenkin Fennon. Mine annan arvoa kodissani sisustuksen tasapainoisuuteen. Fenno-muotoilu antaa

Lisätiedot

ATS Tiedotuslehti n:o 4 11974

ATS Tiedotuslehti n:o 4 11974 St,OiCil ATOffiE!(MNE}{ SEURA.ATOTEKNTKA SAUSGPET Hil.AND ATS Tiedotuslehti n:o 4 11974 Sis6lto: NUCLEAR FUELS AND RADOACTVE WASTE EsitelmH ATS:n kokouksessa 1973-09-27 K.H.Lieser FUUSOTEKNOLOGAN NAKYTAT

Lisätiedot

SUOM EN VIRALLINEN TILASTO III 26 : 3 YLEINEN MAATALOUSTIEDUSTELU. vv. 1929 30 OSA 3 RECENSEMENT GÉNÉRAL AGRICOLE DE 1929-30 VOL.

SUOM EN VIRALLINEN TILASTO III 26 : 3 YLEINEN MAATALOUSTIEDUSTELU. vv. 1929 30 OSA 3 RECENSEMENT GÉNÉRAL AGRICOLE DE 1929-30 VOL. SUOM EN VIRALLINEN TILASTO MAATALOUS III : YLEINEN MAATALOUSTIEDUSTELU vv. 0 OSA RECENSEMENT GÉNÉRAL AGRICOLE DE 0 VOL. HELSINKI V A L T I O N E U V O S T O N KIRJAPAINO Ssällys. Tekstä: Jo h d anto...

Lisätiedot

Hyvinvointijumppa. t v. Suomussalmella 3. 9.2.2014 HYVINVOINTIVIIKON. TAPAHTUMAKALENTERI Suomussalmella. Torstai 6.2. Maanantai 3.2. Tiistai 4.2.

Hyvinvointijumppa. t v. Suomussalmella 3. 9.2.2014 HYVINVOINTIVIIKON. TAPAHTUMAKALENTERI Suomussalmella. Torstai 6.2. Maanantai 3.2. Tiistai 4.2. H Maaata 3.2. Sumussalmella Htjumppa INO ISOJÄRVI kl 9-17 Sumussalme ptee Lähhtajapskeljat tekeät ereskerja erepaemttauksa sekä dabetesrskkarttuksa kl 9-17 Smaset Ra esttelee Better Bdes urheluaatteta

Lisätiedot

KOULUASIOISTA PÄÄTTÄVILLE

KOULUASIOISTA PÄÄTTÄVILLE O KOULUASIOISTA PÄÄTTÄVILLE 11 aluainme kiinnittää luiomion siihen, että ii itossopimuksen ehtoihin on kirjattu, sivistyspalvel uiden säilyminen l uupovaarassa lähipalvel mia. Koulutoi mihan on sivistyspalveluiden

Lisätiedot

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db Pet jr t Kvm Kr Hyyr yl Sr m Hm Ko e o LIITE.. Mtede melelvty 0 Yömelto (etore: m) Ortmp Petmo Immo Kop Rto Tehr Rö Voe Lepelto Pr Ptlh Rm Kymht Netytem Vroj Prorp Sem Rto Tlllo Vtter Sotmp It-Sto M Korvet

Lisätiedot

********************************************************************************

******************************************************************************** LÄÄKETIETEEN LN VLINTKOE 8.5.009 TEHTÄVÄMONISTE Tämä on valntakokeen tehtävämonste. Monste ssältää anestotekstä, johdantoja tehtävn, valntakoetehtävät sekä ltteenä valntakokeen kaavakokoelman ja taulukkotetoja.

Lisätiedot

3. a) Milloin valiokunnan päätös ei ole yksimielinen, voidaan siitä v o

3. a) Milloin valiokunnan päätös ei ole yksimielinen, voidaan siitä v o - 2-3. a) Milloin valiokunnan päätös ei ole yksimielinen, voidaan siitä v o dota liittotoimikuntaan. b) Valiokunta ei ole oikeutettu tekemään päätöstä, joka on selvässä ristiriidassa' liittoto imikunnan

Lisätiedot

tilastotiedotus statistisk rapport Tilastokeskus

tilastotiedotus statistisk rapport Tilastokeskus tilastotiedotus statistisk rapport Tilastokeskus

Lisätiedot