VIRALLISTEN LAJIKEKOKEIDEN TULO SYHD ISTELMIÄ KASVINVILJELYLAITOKSEN TIEDOTE N:o 13 MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VIRALLISTEN LAJIKEKOKEIDEN TULO SYHD ISTELMIÄ 1978. KASVINVILJELYLAITOKSEN TIEDOTE N:o 13 MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS"

Transkriptio

1 MAATALOUDEN TUTKMUSKESKUS KASVNVLJELYLATOKSEN TEDOTE N:o 3 TMO MELA, ULLA LALLUKKA, LSA MATTLA JA JOUN KATLA: VRALLSTEN LAJKEKOKEDEN TULO SYHD STELMÄ 978 TKKURLA SSN

2 SSÄLLYS Sivu. Johdano Seliyksiä Syysruis , 0 Syysvehnä ******** 0 ****** 7 Kevävehnä *********** Ohra 9 'Laura *** *** 0. ****** ***** 000 es e ** 37 Herne 46 Kevärypsi ***** ******* 52 Kevärapsi ******* Ruokaperuna ***** 40 ***** ** ** 60 Varhaisperuna ****** ********* 04/00, * 66 Tärkkelysperuna ****** 0 ***** 00/ 4,009 0 e 89 Timoei 92 Nurminaa O O ***** **** ** 090,, 00 Koiranheinä 08 Englannin raiheinä * *** ******* 2 alian raiheinä ****************... 6 Puna-apila ***** ****** ******** W* 24 Alsikeapila 0 ************** 0 0 *****

3 J ohdano Pelokasvien virallise lajikekokee aloieiin Maaalouden ukimuskeskuksen koepaikoilla syksyllä 976, jolloin peruseiin syysviljojen lajikekokee. Keväällä 977 virallinen lajikekoeoimina lähi käyniin äydessä laajuudessaan käsiäen syys- ja keväviljojen, herneen, perunan, öljykasvien, iehunurmikasvien ja nurmikkoheinien lajikekokee. Virallisen lajikekokeiden lähökohana on siemenavaran kaupasa 25 p:nä elokuua 975 anneu laki (669/75), jonka 8 :n mukaan maailahalliuksen on pideävä lueeloa niiden ärkeimpien kasvilajien lajikkeisa, joiden viljely on osoiauunu arkoiuksenmukaiseksi. Virallisissa lajikekokeissa Pyriään selviämään lajikkeiden käyökelpoisuus Suomessa ehdyin kokein ja ukimuksin ja ulokse esieään kasvilajikeoimikunnalle, joka ekee em. lueelosa esiyksen maailahalliukselle. Tämän lisäksi virallisen lajikekokeiden ulokse palveleva maanviljelijöiä, maaalousneuvonaa ja kasvinjalosajia eri avoin julkaisujen lajikeverailujen muodossa. Vaikka virallisia lajikekokeia on suorieu vasa kahden vuoden ajan, ulosyhdiselmiin on voiu käyää myös niiä - edeläneiden lajikekokeiden uloksia. Tällä avalla on pääsy monen lajikkeen osala luoeaviin verailuaineisoihin alusa piäen. Tässä iedoeessa on julkaisu yhdiselminä oleellisin osa uloksisa, vuosi 978 mukaanlueuna. Tulokse on ryhmiely viljelyalueiain, saoulokse viljelyvyöhykkeiäin ja viljojen saoulokse myös maalajeiain. Tuloksia arkaselaessa on oeava.huomioon,' eä kokeiden lukumäärää osoiavassa sarakkeessa on ilmoieu vain ise verailujen saoulosen määrä, mua ei eri havainojen ja määriysen lukumääriä, joka usein ova huomaavasikin pienempiä. Yleisäen voidaan odea, eä havaino- ja märiysulosen luoeavuus on näissä yhdiselmissä pienempi kuin saoulosen. Havainojen lukumäärien ilmoiaminen yhdiselmissä olisi kuienkin vieny liian paljon ilaa.

4 Seliyksiä Viljelyvyöhyke- sarake osoiaa alueen, jola ulokse on laskeu. Pariverailuihin ei ole oeu uloksia miarin viljelyaluea pohjoisempaa. Suluissa oleva numero ilmoiaa pohjoisimman vyöhykkeen, jolle lajikea suosiellaan viljeläväksi ai jolle se kasvuaikansa puolesa soveluu. Esim. syysruislajikkeiden.pariverailussa Voima- lajikkeeseen Hankkijan Jussin kohdalla merkinä -2 (3) arkoiaa, eä yheenveo on laskeu Voiman viljelyalueela. ja 2. vyöhykkeilä, mua Hankkijan Jussin viljelyalue yleyy vielä 3. vyöhykkeelle. Poikkeusapauksessa ulokse on laskeu suosielua aluea pohjoisempaa, mikä johuu viljelysuosiuksen muuumisesa laskennan jälkeen. Vuosi ilmoiaa, milä vuodela ova peräisin ensiirimise lajikkeen yheenveoihin sisälyvä ulokse. Kokeia kpl ilmoiaa, kuinka monessa kokeessa lajike on ollu ko0 miarin kanssa, eli monenko pariverailun keskiarvo yheenvedon saoulos on. Miarin sao kg/ha on miarin keskimääräinen sao niisä kokeisa, joissa.se on ollu ko0 lajikkeen kanssa. Lajikkeen suhdeluku on lajikkeen keskimääräinen suheellinen sao verrauna edellisen sarakkeen miarin saoon. Kasvuaika, korkeus, lako, 000 jyvän paino, heholiranpaino, valkuais % sakoluku. alviuho % kuori - % on ilmoieu poikkeamana miarin uloksesa. Sakoluku on määriey normaaliin viljan korjuuaikaan,

5 Sakoluku 3 'on määriey,3- viikon kuluua normaalia korjuu, aikaa myöhemmin, sakolukujen aleua selväsi laskea. Keio 60 min sarakkeen luvu ilmoiava, kuinka mona % 'herneisä on pehmenny unnin kesäneen keiämisen aikana.. Nurmikasvien kor uukera arkoiaa ensimmäisä niioa 2 korjuukera 9 kasvukauden niioja yheensä. Nurmikasvien sao arkoiaa kuiva-ainesaoa ja on ilmaisu kymmeninä kiloina. Esim. sao 567 = 5670 kg/ha..perunan. laauarvoselun seliykse ova sivuilla 60 ja 6.

6 AJOP Ä VÄ Cd h) C. CV hi V) NO!NO r) Cd en r r- h- 2D VO 00 r- CN ON Ckl ri cy r) er ]4: + + -J DC NY NY r, h) cn ;NO ri exl ON V) ND PO + + rg CU CV CU <- ro r).4 + ' -- YHD STEL MÄ, 4 -J on on NO r, NO ro ON er u) u) -4 er, cr..»4 CM +; CL -J Nr CV Ui h- CV Ui, ' 4h + ed -e r. _. C9 r CU (' Ui Ui + + ed Cd.., C4...,,,-.,... ui NO er r-... 4r u) r-' -4 er -.. l CV i,-, h- r) hi PO NO r- cr....o -4 4) v) - r) r- i cy -4 CU Cu Cu.-,..-e Cu.., i - i D...,. $ 0: LZ r, Z.,4 '... i 2b.- CC er ('r) La.7. N4 Z U. "" " U -3 -J 2C CU r- -7 :: -n e..j. -4 LJ i ce)... CC r- =D,- -J r- -- 2C bi Cle. -J, CZ NO hi... De- i Ui i i i c. No r -,7 0.., CN.., 03 er ii Ui.d- yo kci 7,-.. C'd 7,7 CV 00 rrd-rd4 4~......,.., CV..., ' C4 PO..., er r) r) (') ed ('V 74) CN Ch./ h)..., C4 C4 CU f.. ri CV ON ON C-,J0 CU r, -..., rj ''', eri,:e...4 L-)..-, CN.-,,--e... CU : -, ON ON , C) C).,-. f... NO No ri ai bi NO Cu.- ro, -, r, sr ro -,0 r._..- v-..;:, ro ro ;JO r, N. NO %9, 0 r- r, NO ri,j0,j0,jd.00 r- h-.c- Nr CV 00 CV,J5D ui ON LO r, -cr Cu 00 r.:,... eu n vo ON NO CN NY n "r,3, +..0 r) er u) ('.y h- er r- eo, r) ey h, 7') ')... Ui --,..., drrdi rr..4 l's. l',. r',...,r r^.-..,. N. r,- h- r- r- r- r- r- r- r- r- r- LPJ KEKOKEE T -J XD ri r.4d- :.> ".. dr...4 CM CM...,..._, N CU KJ r) r,-., Cd e'd M CU CU CV h) ho hi Nl r.) 0),..-4 rprd..,-... Cd er i i 72 rl NO.., CM ro Cr. C) y CN PO W*)... er en en en.., LU 0 C h) OD ON Ui.-,,- 0'- '0'. ON Ci--. ri CL U:.:''f".:2: C.--, e:, ei rg --, (.7 N.D...D,,,i,.::, <.: U Li,i-- dr «.! :: Cu r.:, rei h) r, i-) i..4 ~.. Z. r- r - (C -4 0!--..CZ > :;,:.: Ju (Z ',JO ZC -J -J = r- C.- C CL :: m = 2C LU 0-2C :',,C d..4 =7

7 AJOPÄ VA ZN? 9.4 CU Cd CU ro CQ DK- en <C h) 47. /40 /40 C) ro en on Nr.Nr :7 r-- CU /40 0. N) U). /40 +-s Nr CV 0, ,.CC m0 ed ON h0 ho h) C4 0. CN h) PO :0 Nr.2" J ON ON Nr C5 CN NO ON Nr U5 V7 CU Nr NO N. /40 Ck CL. "7 ON V) U7.2" r- en r- Nr r- en e, r- ro Nr ro (2 ( e C.J + + C) Ck ON /40 CV PO r) m0 PO ro k :,0 Nr. r. s) r. --a 06 CU C4 4) U7 +( :5 OD -e Co OD cd OD CiCm Dk- CC.) : 34 h) 34 CE YHDSTEL MÄ h- LU LU > //g ON MW MM P..^ - CM ON ON r- r- r- ON V7 CU /40 ON Xc LU ON OO CN ON Ck O+ ON ON ON O5 00 ON ON Oo - en ec r- r-.r uo c) ro,o ex, co co oo ro ro on -- =2 CE, 0.cr ON CV Ui () Ci V CM h. 0. U7 Ck co 0. ON CQ.7.:= ar Nr Nr Nr Nr Nr Nr Nr J 0 ON h) %JO /40. /4. %0 /40 V).2-.4' 7 U) ro ro =ar uo cr ic4s4 Cm J7 4"),- s- r- r- r- r- r- h- r- r- r- r- r- r- r- r- zn i ro ro ro ro ro ro ro ro ro N> > XD CQ C4 CU CU 0. CU C4 Cd CV CU CU CU -4 Cm - LU 34 = Cr /40 --, CJ PO 4s. -J k-c i... on ro uo "7 LU C4 ro co C. uo..., r- en. CN 0% cr.cs.--. r..- ro --, h) N.0 /40,JO..:0 C U -: -- h- e- %; f."., h) (), r.) h- -n l..-,... r-.z.,:: 2,.: ec er ee.ce o ::,4 72C -J k <:.: k-, E2. -J -J =2 D:- C 0) 0- " X DC :X DC LU C. ZC U -- Ci

8 A JCPgVÄ W. Wda. «.> -. 0 e X.. C) C cd NO 0 C- ON CM if ') rn- e ci;" GO ON ON 0 C...J 0 0. v r) V YÖH YKE 3 VYÖHY KE 2 V YÖHYKE -- CE Z= 4cr NO m0 0 esi 00 ON r, CC Ch 0 me ON CM UD,- C3 00 C3 f U7,-,- rn0 rn0 NO ON Cd ON ON UD m0 NO m0 rn0 c- '- C9 Cr, '3 od r/ 0 N! 9D 0,7 h4 -J cic- 3 0 ON CM ON NO OD ON CN Ce (' e).r.4 ge.4 gr-8 rd Cm CN DC h& "" -J - Ci CM ON h. N ON ) NO Cd NO e X UJ 0 Ci CiCmCi ON ON -J C] r-4,4 r4 n i Ce h- X..m0,4 e 00 ON,J$ C.:7 h, ON C) C; C ci cd oo u, wi c, h. C U3 Cd 43.,7,7 0) C..' ci h -,- %.0 s C- - - r: cm NO,-,- ON,- r. 0 0 C3 C3 ci '3.) Ci C3 '3,7,7 h7 D4 -J, NC UD 93 -,-4 3 C CM C- U3 MO, l'! 4-4 NO.4 OL. %JO N.0 0,7 0. CM C..!,7 cm CM..4 CM -4 Cd ed C'd r-,.0, J 0 5% CV - %:- Cm r, kr, ) -.9,-C c 4-4 ON (.0 Ce X. UJ C7 ON i N C).4 C5.4 ON ON 0 -J , w.4, ,-.4.r CE h- h- x Cm Cm r r 00 OD ;JO e. ON C) C).4 C4 u rno rnd vei ON 5% ro ON - V "..,C..«.. ON ON %-,-,- r> Vi N.0 c0 i)» r)!" 4.0 ef V),7,7.7 0,3 0 -'7,;3- Vi r) ' rro r) rg) -J Ci ON O% ON hr) ,Lh VO N3 ON -4 C Cd e-4 w4 Nl Nl Nl Nj 4 e-4 7oC 40, (4,7 ix ON 5.') 47 n n - OD ON f ),- ON ON ON ON CC C).4 h. Ci cd VD NO md C!..y: - Ci '2: - 0 CM C3 C CC CC CC e U3 -J C3-4 0 Ci C3 0 C3 Ci -3 -D U E Ui CC 0 5 OL "'D -D Z: :: 3: :C ui 0_ 2C D!.!

9 4. L AJ KE KOK EET AJ EP ii lig 0.. -,:, 4.0 Ch' h... c- sp sr sr!jo Cd QD 00.. OD C4 cc ze ua (0 ON ON ON CN C3 C3 00 CN CN 0 cr, -J :D CA,,0 - J.- CC ew --.- :: 00.4 C, C ' i &-.4 a.. ON 0 i) 4.7 h) u0 h- rd e) h- ed r...-4 h0 QD sr ON 2: VO a 00 c0 C> CN OD.4 OD on 0 cd ON 0 CN CNJ e 94 Ml sr Ch P.0 h0 sr P0 r0 i0 sr PQ Sr h0 sr s«r h0 : S4--J P.- h.- 00 r0 C4 0 eli ON '.4 00 O /40 ON.4 O r- i ) 0 Cu =i '::4...,... (Ne - 0, CU re, Xe e Mar «,. OM MM..«0« ' '''.'- C7.4 ON h... Ml cn p- 0) 0N... W) sr ON re. Q0 rej QD c0 --J CC n= wc ON ON ON ON 0 ON 0% 00 ON ON 0% ON ON CN 0 -J :5 C F- 00 u CJ /r4..0! CC 94 0 UJ -- M- X r- - h-.;:r 0%... ho ON 0% Ch U)... C4 ler) h- sr QD sr X e) 0 5'.. = 0 Ca.4,-, (L.4.4 Ch ON..4 V).4 Nr C ; X 94 Ch Cr Ch Ch Ch Nl' Ch Ch Ch PO., - Nl,-,44- Ch Cr Ch Ch Ch Ch -- JU 5- -J U... iii e-e 0 OL h0 4"0 C4 CU ('4 e) CU <Nl.4 C4.4 CU C4 C4 4"0 QD h4 04 -J '0 ON...4 ON CQ c4 o) sr P0 00 sr Cv -.4 c0 0.- r- az CC De 0 0% 0 CN ON.4 ON 0 0 CN :D 0- ON - _J =D 0.-; J 0.- :0» 0.. Ui h- r- :: (. e4 ed 4"0 e,.j. e, ru CU CU r- Nl U h4 C!N.. Ul CN ON W) C4 4(0 in C4 r- 4.0 ON h- 4r7 -- ed h- 4(3 0 - Ze 0 La r4 0 ed CU 0 4"0 ON ON sr X 94 sr Cr No sr sr a' sr 0 sr PQ 4"0 sr sr sr sr sr sr sr ar 94 -J Cr 6" h) Ch ON hq 4'0.4.4 '0' Ml , 0.0 C) 0 X. 4"0 CU in - s-4..--i Nl Nl,. r, l ed ('ii Nl r<, «. MM 0.0 Na MO SO i YO h4, 0 LO =. - > i, Z C) k0..., (o o) co cc C v-i CN 4.) 4,... sr cd 0 C hry GN (Q '. 6'. ON hi CC 0 :34.c ce c> -4 h- e, Ci h) Q.c. Q0.3 vo cc 94 C0 c) 0 -. M- 0: F C4 P0 ri h0 r- PO e-e. F- re: = CC CC CC CC 0 94 :: -J.-4 "'. 4 (C 4 ca b.-4 c 0 0 C ) -0 X. UJ Ce 4 0: - -J Z: :, «0 CL -9 '-] ".] -:, '"7 - O: X 3: X Ui 0. 3:

10 5 X" ZC -3 -J CU ON ro ed ed on -a oo ON N.5:0 ed -J < Zew C7 ON CU ON C3 ON ON Lo -- :D = ( 34 ' X:. V- V-- :C s.,s ' k4o C- eu uo C2 :r co co ro r- C7 ON ON CN 7- :> UD :2 U5 7 PO,r,r r-,r r.; PO U4- UO GO CC PO P2 P2 Co PO PO P2.,2 P2 PO '2 PO P2 PO (9 V-ui; -J L CN CU ON'ON ro ro if) UO Cm u7 4-4 ON _ N. U7 ro ar ar ro ro CJ --. r ro ar ar ; -3, 0-, 4.4 r- uo co r- ON...V P- UO is C: :C.. C. CM C..; ON ON ON CJ :7 D- ON -4 = f :. 'NO 0. ro ro co r- ro uo uo ro oo.so oncaco ro PO CM P-,s5 -kr 07 ON ON CU (0 (.7 ON CN% CM ON PO --. CU C5'. r0 rr> ar ar NC ro ar N/ ar ar ro 9 U9 34 CC CC 34 f OD V- 0 C,,zr ON co ro cd r- ro -a r- cy NT 0- SO,z- cm ed ed f-g") hs >4 V- LU 4 07 >4 (0 LU :D -3 UD CC - p2 N./ - C) en cn ' ON 45 CN CS ' (D' z (7! 0-4 r- co r, ro k2o %C J- 09 (A P) PO r- ro. h- (9 ZZ:.CC CC.CC (9 -J 2: V- D>, Z :... DC DC :C DC LU 0- D34

11 6 AJO PÄ VÄ h- ; CU D4 0 U UL i h.4, : r -7 -J 0 C Us "s 0.-0 C4 ND NO PO U? CN -J / CE pc w0 ON ON ON 0 CN CN CN CN CN LU -J =7 4] "" k.",." 0. CE " LJU ' CC h- CE 4> U - -- cm La V) LC) NO NS) ioceen 0 NN- NO - C0.%) ON V) :C 0 9" C "4,"...0 "4 r) c.4 CV 4 ON CM. C.. r- ND L, 0.;. ON ON ON,- hs ON..--, %) hs r's CN 3N ON ON 'CL C NO PO V) h) V) PO h) Nh ch ho h) m ( 4 ) ch Nr Nr r..) r`o (4) =D h- 0) h- CU ' -J W ]4 -J ON C.. ON ON r.5 m c. U) NO CU NO L) -.4 ON... ON 00.. hs i) Nr CU NF) ch ch h0 h) CU ho -- Nr m Nl- -.* r-.4 =...e! * 0«.o.. e o, ro«. % b4.-..c: -o -J 0 PO ho CN 0 CL.-. h- --$ V) --. e) CN CN..) T-4.-.,.. h, CC h- Cr. :C CU C ON ON CN Cs C.: ON ON 0 ON OD ON cn =D - ON -, ' ii. -J 7.D 4] cn ol. -J 4C h- h- h- - EZ -J r- ce.: r- r-.7.c on CU NO U),- NO VO V- U) V() Cu Nh ON r., i, 4).iO ch..- ed NO 00 f) s-. CV CV ch Ui h- Nh s ch NO vo NO CU s-.- - s- D,C Nh Nh.k.r -4- Nr.cr Nl-,C" 'c N'.4- '- Nl- Nh DC CC <C DC - ON ON NO h- hd 0 ON CL NO h).-$ r-,:r. (4) 0 Ch U 0 C., e'' h) PO $ CU CU s- - CU CU CU N) PO ch M -- /.4 00 =D $ -,. NO,-/ Cu r) <C..--$,... ON N,) if. ^4 'v. -, '.0. C.': (4) CN V) - hs ON ON CN CN $... 4X E ; r 0-4 fs (4)..- (4),J0 wl$ NO NOCE D.-4 0, "4," 27. h- C.G. eri N r,o Ke (-) r- cr.i r..4.2,...: , - -, h- = == CC Z (C :: , <X r.0 -o - -o -o =:, La C CU 3 -J i= Ds 3 CE CL -o --) -o -o -o -' = = ZU 2:. L e... 3: '..-.4 h-

12 78-0- :a ci ird sz Cd Cd :3 Ce + -- =, KJ, Cr, Lr s.cn C) ci ev-a Cd -< Co CC r) r--) /40 N. C) " f) esi CN.! C4 - < fs- N - ci %.0 <- s.. N) CeS CC. >. + T h3 C. ON h- N.C '<e CN + - < + + Ce. + 0 a..4. f> h- ON h- Cd f)... NJO h3 e C 4 i() ci s) C=s ci h) -< h) -, C ON CN. r4 re) f) CU 4 Cd Cd 4 < (N. Ci Ci Ci f) s.. CNJ ON <LC ed s. C h 'JO f) N- N CC - < D:4 C YHDS TEL NK <OK. % OM D. Mal.. P MO.." -J C3 Cr C. fs- Cd N- h3 C. C ON <C =, LiJ Ce - C8 C.-. :-...- f ) f-", ---, - -J , r- 8=. L() CU h- Ci e ON C3. e N- i CC 'Cr Ci ON f) Lf) %'^ 0) -.4r.4" r') CL ON!r ON O:L.' CU CL V) Cd *3' Ne0,- -e CN Nee N. N- r- r- N- N-e r- T' - LU KEKOKEE T XD Cd Cd Cii C Cii CU Cd w. r.4... f"- CN se-, 0- ', ON 4-) CU N. Led ri, N. 00 C (C ZD ro h) () h3 "" Cr fr C P- C :0. -J 4.4- C -J DC '0C

13 78-0- AJO P *Å VÄ.*9 CU CU W) Cd +-0 V, v0 M D. CV. + CE :5,-. V- :2 M (U r) r- u) CU CU 4 47 V) ON M ci CV r- =7 -J C:d W.r) r) u) r) cn.c4 0 PO + + r exi rrs l.4+ 8 V, CU 47 (C.... CL V') Nr W7 CV V.. V7 = Ni ON ON V) (V r") 00 ON VO (i3 %JO MCU.T.-.C4M.-..-4M VO,J5 0. C4 C -- L D Ci: ki 47 C5 ev 0 in CU CJ 47 CU (-) U CN 4 +~++ Li KE KOK EE T =3 CJCU.4- W-.CE + 0~C40CU~% Cr/ 40,C -.4 CE DC RR b4 -J "0" CU CU V7 d- V,.CC :JC blici CiCiCiCiQ -CC)C.'e -4 ZD,N,4 Zr. LU O7 4. C.7 (E.Q0 r- r) r CW vd V- LiJ V, - V- V- ZC V,.00 7 V, CW ON.- V,.. Ci i' GO - -, Z 47 V, 7 r, %O., 0 0, 0 47 <E, 0.4* cr%:- '0 U U W svirm :-: = -J Ci O. V7 CU V7 CV CU (Nl r- r- r- r- V 'siili!, V, r r- r- r- r- (l) cu cy cv CV CJ M CU C4 C4 -" N!. N,.,! -J :". 4 Nr N.5) C.) c r CL '7 V, Ci CU V, 4 Ci vo r- r, 4: Ci,zr KL C ' Ci Cl CU ('3 V- :;.:D M M V) M V- - h* Ch ):: CE CC C ZO 0-g 0 Ci Ci - :N -J -J : X - M 07 Dz-

14 9 Y HDSTEr. Pli i A JO'Ä YÄ -4 0 C4 e hd PO U3 r C Ce 44 N- N-4 C3 Cd N- P3 3 CU F- La Cd La C7 CC 74 La - /- CC ri 00 CV C4 ej3 Nr CC -es. ON,,3 - (.0 U3,4( 4 PO O e CU O O r' u') :C 74 e '4' 5r '4' Sr 5r c.) c.) - X3 - X:C Ui () 74 -J r.) ON 03 e e 0% Ul n 0- PO V) (U re) (.4 cy - La. -J J C -J C3 O, C4 N-4- C3 ON e'd CV NO r") D- r- ci La )- ON (-4-4Z.3 C7 N-e 07 - LL Ul - - CC u-3 cu cu (X "e- ON e ed e (n C3 C3 3- OD C9 (-3 Nd- 43 O 3 CU e 0 (.0 (..0 =C 74 e e Nr 5r 5r 5r Nr J T 47 X3 7- C3 ON 44/ ' C4 C3 0-,(> CV CU CU 4 L.. V)./40 U3 r , Cl ON 3 CU -! UJ Cx:,45 e. 04,! CL". Cl C4 C4 e #,..4 Cl f.o ) C) -> "zy.: C4 =X GE 2... 'X 2-2 ZD ""4 C3 C.) - - SC -4 WZ.J =C Oi

15 0 AJ OPÄV Ä U7 J/4. mc r- cm CE nc U : CU ; C4 UJ ' ; LU -- Cm 0% CU 07 CN c :3 r' a s% u7 'Nr co u) ed ry -4 4:r D- 2: 07 C5 r, rs U7 /7 r7 er r- r er er ef er er ef er er :D X) ur Ui - -J C7! -J uo r- co co cn -+ r) c) ro UJ e 7 r7 C4 CU h- Ui r, -J YHD STELMÄ C7,+ CZ ; -J er CU C4 r7 00,- Cr: CC ZC WJ C) CA :D - ON *-# ez, GO - (0 --.! 44 LU! # L.! 0 <X UJ F- DC OD %.0 m r- Cu C) D4 - CC r r) Cd (7, /4. r, C U7 5- C C5 07 rs /7 07 r, 0, ON 0 /40 U7 er er er er er er er +- r) x),. D~ -J er CU se. CU'CN 0- r7 CU ro ry -4 o- o - W7,0,...i 0 P. CC r0 r, CN lr 0.,... ' Ui G4.0 %. GO N. 0 0 NO- CU CU Nr,:E.-- - F-.. = a = m r7 r«) r7 m7 -- C7.:.-. C4 = <X a U «,..4 = C) 0 -" ''''J <X c..- -J -J SZ: =.):: - -s =

16 AJOP Ä VÄ 9 =, M) 03 NO CL D= LU C3 C4.J :n wi,4,4 07 YHD STE LM Ä LU OK TELTU h- == 03 OD P7 C3 C3 f-s U, 2= L7 4 U7 W "k Nr r) 5r 4s").7 5r L r h7 C ,0 ON M. «%. _i c '/4.5) VN Cd ON <X 2= LU en en en r.o :3 43,4,4 ' Ui C ff. CC h- C3 SE 2= h- h- :c c" on co en ND C).4 C 0\ Cd Cd 0'. ON n C,.7 U7 b7.7 -r- M) ca r) h- i) Nr N.r =3-- Nr Nr ro ro, ui' 3C NO NO CU ON r-- o"n c" ZC CL Nr 5r 5r 5r FO ri bg - -J ' 00 C'..! PO 'cr h-?- C=, C7 C. C7 -+ r) cy r; CZ - 4C..4,4,4 i 4 4,4 <2: 0 LA J KEK OK EE T r- V- == U7 ON W5 C7 C. C7 C7 C7 C7-0-4 <X OD k7 r- CN U E.": C2 ON ON Cd ON 5r 5r S" ro -) Nr -5 r P7 Cd Cd Cd 3C CC CC 34 -J co on h- OD... 5r o4,4,4,4 F4 SG - ko W7 4,- c, cn. o. U 0 N. 0 Ci Nr Cr rx W ci C:.N4 e 4-4 C h7-7 h NO CC == (C f- 4;: C.--. f-f C3 C3 C -.J 4 =C CC -J *-7 :C

17 f,) 2 XE CL. C7-7 CE. -7 -J C7 rob ro r. 4 CE ZC Lu :7-4 :, Cl -+ ON :7 c, -+ 4.r V) Ce v- C7 Cr c0 V- V- 2 OD C7 Co u7 U7 C7 +.0 co c7 Z3vr E cr.d Cu ON on 4:0 CU 'sr Cl Cl h7 :s5" LU PO NY (') h) o r+ -J (4) NY CW CV 4 NY r- 44 YHDSTEL MÄ." -4 U7 C7 Mb Nr -4 CU C7 47 CE Liu C7 0 0 ON C7 C7."4-4 ON -J D Cl -4 Co Y- ON exl ON en n CU CW.' C ',. ON 44r cu -+ ON Z. 07 r- r- r- 74 r- cr 74 NY NY NY NY NY NY NY u- -%r -7- NY =7 - ur ui' (C -J W, CN CU 07 C7 4.0 LU 4.C 4- C7 a. NY 0 r) Cu oe " " " 74-4 <ro - -. Cl CU 00 h- Cu h. Cl 7- r-. c4 v- wc uj c7 Cl CG. C, CM ON Z > CN -4.07, _J "=" U> cr (v) [- a Cl Cm Cl Cl uo 4o CE 'C" r, r -0 co -4 cd,a cu ro 74 4r. C3 CV cd,.r 4,0 07 C7 Cl (4) 74 kr «cr wr 47,gr ro (4) 74 o4.cl 74-4 CU Cl Cl CV UO CU CU 74 C7 cu cu Cl 74 LU 74 vr -7 U7 4 k2(, Le) i- -J - 0- K r. c7 on 47 cv.. e s- 03 N. ci ci CJ Cd Z V- sar (,) r ) V- G7 V- GO C2 Z (2.: GE 32 -J 4 4 E -4 -a a Ze Cr:

18 ,.4 3 ci co AJOP 'A VÄ ro 0'. /40 Lf) -z r) C.. C. CU r., ON C ,.,... C....:.4..3' r.,, r- ca az, rl,,-;.,-; + ++, Pri ND ND r\- C. CNJ V) N,J Nl CNJ --. LfD N- /40 ON f, /40 VO CU '9..., (J.--/ qr r, re) ed -,-+ /40 CU CN. + CW X... /40 h- C5 ro UD..:r N- CU /40 r-,,j. NO CU ON CU /4.0 C5,-.. C4 CC,/4'. LfD + Nl C.-.- L.,:r..4 h-.43- fs- ro C..f /40 C, r4) - -c cr L" /4.0 '.0'.0 C X %Ei dr -- + C J - + -; --; ,-; + + V C. C. /40 CU 'D ON.zr CU /40 ON C. CNJ C8.4- C? /40 C/ i... C. L.7 ON O 'D, L CM ro c. '- ro 4- CU C4 -. /40 h- /40 +.7, C, _ ND,-.,..; C..-4 V, C. C.J.c.-.--: fc.,;-. an /40 /40 :-,;- kl-.--. :. CNJ,-;,r +,,.--/ --; ro C. CT ;,Z X Od 2C.40 C4 r... -c -,-* 'ci.-. ND CW!7 N.0 h- in es. o' ci K u-,. i Ci L) + +,... ; + 'X i a C; C. k.c. ro -. CW /40 re, CU C.J CN /4s7., ro u, Nl- h-!? /40 :',.. CC C /- C.O...-/ Lal.. p - LU!... C,s >G c-..: on C.,- C.. r-- 0 N- \ - ( (.0 :: 0 eu LL C... C, ON ON C? ON C"?. ON..._, C., C...., :5.. C , ON cn --. :c :c... =i 0....r...r -r -i..-,..., ,r >7..7-^ CU -J -T- Co 0J LU 0? C? CC,7,-. rd LfD N -4- /40 ro,,s, Nl o.:$ c) r-'7 Cd r., ',Ja-- Za- h-.._ --,.-- X C : 4) 0 K./.'.% Z.. l',...,.. 0 s-- (0..-/ N. -3- N, --...J -4 < "--... /49 Cr N- N- 0:'. r,-,- r."., ,... w 6-, -j.. ci cr) e,; 2: C.5 ro.-j..) fo,5,., ND -e'r,s.l ,.r f-'.! r-:. s-i- r-". -a- vi --,n, --- r-- 0:: s u X LU ON.".4 s- -.c --,..:,,, i...j r- co n --s.-g ON...0 (4) (4) bi C. LiD.-3" /40 -. Lr".. C'' lf) r, C, 0.. ro ;r N- f.d CU...-; - :7-,-. C4 r-) CNJ >4 X 3 -y ND -D.:- LfD '",f) ND." /40 -)..4. rs- (2.).-/ 4 id f-d C),- r- N.-,- f/4- N- r- -- iu- r- r-- N- N- N- r- r- -- fs- 3 i''',... i C -- CNJ CN CU CNJ C CN,r,r,r... Nl, CV,. C.3 r-, ~ N D-, UJ '..7..".,-;,r,r...,,r,-;...r,,,.r,-;..-r,r,4,r,...,-;.-r,-; LL! C., c u:.4 LU i -J :NL,-. -'D Cr' i 7.-. cr c., CU f,- C C. Cr CM &-:r Li),- O. - C, ;.-....,...«. l'.. r9...-.(d UJ C.,J --k -d, kj.. 0 C:..-, U'Y C..'.,.:, ,...q..., ^, C... C-. C/ CN4-54:,.0 0..:-.L: <2: X - Lyi,r,.-....":, :..: Ce C-C <: <: 7... " C-: =,...: Z-, <::. "'. (..: :4:3 " i -,., a.s..

19 78-0- P.7 - Q4 4Zr f) N- C. Cdcr N. + up U7,7 n 4. - cn cr.4 ::-.7 C:O Co 7 P P7 U7,- U) U7 ON PO ev un P9 CU J pry eu ON Cu cn mo cn ey rn cn rn r- cz : un i.- + CL -J C. NP P7 CU P7 C. P=.4 N. CU CU 'R- CN Cd cm «.-4.4 CL - rn P..4 [2' CN..) ON N. U7 P7.... P CU.4 U7, '7 $03 P C3. ON -..0 ' '.0()' Cd -or CU i U ed 2: P, CN 7 CN.-Te ON..-4 Nl o -.-. ON N. ry DN.4 / U Ml :, C* 03 (0 '3'(3 U7..0 ir...-4 'Cr,..4 Nr.4 CV :..cr.4.-. ' O.4..., 4..CC e-s LU W. CC N.< - " 4 -J.4 kf. CV,D CU cn,7, P7 N- C4 N. N. CU ON CE :C.. ON - ej... i C, Us. C..4 Ø. ". Z XE r- -J :" e U..; Cr,... = Lij Lu CE.-, r-.:.0.. N- -J r- r- De ON...o,-, r- co C,. C..)...O C., ".- ch - C-)..: c.4'» h- -.4 CE -..4,4.-. PO N-,-.4 CV.4 ON CU i: Oi Cl Nr.r. P7 c! r...r -a- -.,.,.r rn NJ" 5- '0 Nl 'C' '[' N7 'c. «c- (0 Z, P- C.:, U DC U. ON -4 x-4 Do,.b -J 03 7 CU U7 U7 (.7 47 in ON kg... ON ',.:0 U7 0,... cr r') --4 cm...-«.., C5. C%. 4,4 CN. l i 4-4,,,)...),, r: U'' U7 P7 ;7, <,» N..L , 03,,* / P.-,-. N., N- f s- P- N.,- P- N-,-,.- r.. N. r, i r,j2 7.: ZD ",-.. " " " ". " " " " CU CV CU C4 Cd CV CU CN CU C ,......,,..,...., ,.., - -J 0.., « [... r... )- /.4 Z Zo '-'' v-4 4 U. < D4 -J 45. -J :Di p-4 -n.cr zr. d- CU P.- (C <.: CU Cr U7 N- CN -J 0-4 -',.." r- rn... on --, ". Ui --4 ch \ r ko,s, es c) , n CE,:''.. L -4 U -4,-. --, C.. C4 C.! C4 h-,...o C. -CL U C. -c.cj..., (0 -::, -3C: -, fr- *--. ( l'-' :',Z! '3; C. C) ei C) -:, -, -.: -.5 f..:: Zil 7- C4, C ^, 4..,C..:: -J Y.7. r- DC --..., -: JC. Dr. De :Z :::,.% < h- h- 04

20 5 AklOPi VN UE...M «..«, 0 «d., «... o., J e CE nc LU -- W.D..., F... ON CN' 0 is. 0 CN CN ON ON 0 CU CN...,.. -,..,....., Cri f Cd fuj Dr`, OL -- Zif" Je cs : -. cr -,... c) N k.c, ON OD V.- CN e- VO,,JD kjel U).:0 :6 r-,4- JO N.! x S4 N) m r.) P),-) Ke P(., V.) PD PD V7 V.) Vr) PD VD V7 VD V) e. Lia - 7 S4 -J CN Oo CN r) --$.--$ cs...o es.-4 z-n, U),..0 N. CN NC:f N ,4 *,4,-0 L.,3 ikekok EE T...! :.. de. ala.... «,e on 0. «. oy. «m CC : -a -J -e CU..-4,- CV CU OD ('D Y.,.., ) co ;No ON v) C.:,, N. Cr: <C... uu ON C. ON... ON co cd ON f"... ' -J ZD 4>,4..,.0,-0,-0,-0,4 -,.., w-0,4..4 e..4.../... C O...a i.ce LU Y- ZZ OD OD OD,- OD %.,7 ve. YO N2D YO CC' r- cm r NY S4,--. -$.-r er NY,-, CU N. N. Cr:. r- r- r- r- r-.0,-, N. cn r) s- u.. cr, 0... cd (..j -,..,..., r..-,..., -,.., C: 0.%.S '-44 0 e NJ NY NY NY,:r --..r.- --a r. Nl" N2- P9 N- "r q -4'. Nr xs - S U) CU OD ) U) N) U) U) CN ',J7 e, CN JD U) CL. NY NY N)...4 cu...,..., -,..-,... C Cu..., CU f S4 S4 i CC -J f J e =, u, e :c. Nr. co cv r- cs $ (c :4 :r ee, e- en C e..., e --: e- N. r7 'kr e, --.-,i) CN V--, Li) C4 r.-: N-.4- k=: kji. C. Q.."..,-.,-- l'...0.7,'c <C, ':, (r...-,,4,-0.-4,4,-0 `"`.. 0, C4 N CJ h-.-. r b..^ r- $ 5- r- :'...: OD o 00 J D.0 Z- Y- -7 Y- UlD DC:= <.: <C <C <C' ''' C.) :-.D ZD.Z.0 <X /....-0, <C -4 -N 7C CC Ce Zz7-4 C... 0.: X DC. -J -J C: CU nc -D -7-3 ^7-7 ze n:..= nc co ::::: or.$ E h- C7 'e

21 6...- e ih LP.J KEK OK :.E MM , :4Z M '..> -J 0 xr 0 CU,J7 '..9.7 r- C, Q., %0 C4,J a X CU 0 ON 0 ON ,--«e4...4 ON GO T4 Cli LU - ::.7 0, ; ,-, ,..4, e ve CU C4. LU ' 0 'CE 4) - X 0 ' s... CE ',... Tr C3 -.r CU.7 "V-,-...i-,7 Ni -4 r--., -,r o -..«r,-) cv rr, ! u.7 '0 ro F.7.D.7 ro FO r :0.7 FO PO PO h7., :D XC ; /......, 4.LU -- X! NC -J %, , U7 C r- en /4%) 03 UJ CU Q :. r- rr, C....,.4. (N. --- N g >4 XT: - r -n -J CU 0 c40 C4 0.7, Kg N. N N. hu (Nl ON C:, -,.! ".:: :C U.! C: ON 0 0 Cl Cl ON.--; ON :D UJ ON -- :2, w ; , - 0 a! ::...; CU... so.....r v) k:.4 ON 0) q , a ", u.: w (..2 R" '4' V) 'kr '',"r T:-,L`' -,-J-,3 r.-j s- f.,-,# -.- -,i- --a- r,) wr i-. '.s..,4 -J (0 Cl 00 U7 V) h7 U7 U7 CN kjo,-. CN C.. Ni" KJ,... ( ,..., (4 exi...- C.,.4r 4 :.;. u ' «i -3-4 TT AR SC q- co Cm (4: C4 4.- o r- on -3, r- PO ON ru,r00 kj) G's (:).Z C4 Cd C4 CU h~ %.0 CC a h- D :0-0 a a a a L) :7 a a 07 h- X 'D =C CC :C n a - Ci

22 7 AJ OPÄV Ä C5 P5 W) en.v.r Cu Nl C DC LU -J ON ON 0, 0, r- C5 00 CA ON 00 ON ON CN C5 C5 0) e ; en co oo ci c en en h5 C5 r5 C5 C5 05 en en eo on r- b-. on P5 OD r- ON J) CV W5'ON 00,5 v r. -C. rei 05 on cm rm rn cm on ro on co on ) 05 ' ir U5 ON CN 0,2 on on -cr on on N Nl" Nr 0 ne u -a C5 cr e ui 00 f-.. CV C5 05 ON ON C5 C ON CN CA Cr. C3 C5 0 ON ON ON -J zn en --. eri cr en er eo cn on en en ro 05 C5 C5 W) CN C4 05 :5 r- er o, r- ci ci 05 OD 0- (, 0- rc) ON 0, (- "7 V) r- eu CV,-.5-5 r5 05 u ui P7 oo. ro on on V9 PC. 05 0) m P5 05 P5 05 on rn Nr PrJ, J 0- --,) K. M CV Mi si ],4-5 -J C5 r5ci ei- rm r- cn c;, en cm on c;-, cm en ro r- < 0 ON e) C) C) O;) ON C.) O) ON C5 ON Cri.4 Ui... :5,4 (0 ).0c LU!CC r- C5 CS f -- :: W5 C5 45 C5..r.r cr...0 cv pry cv co eici -44 M `\ ON CV CV cx r<> 42; 2," i5 00 P5, - 0) C5 NJO CA L-0 Cr. C5 C5,-. ZO en en e;', CC h r5 N5 h) r5 0) r M M 0). P5 :0 =D r- LL -J r- 22.) ON c-.,5 h- Oo G N. 4,".. - LU LU -4 ci CL ON h) exl C4 CU ed '-o -J C5 CN C5 r5 CN.5 V r, '5 ON P5 r5 C5 OL-.- r- := UJ C.". ON ON ON ON ON ON ON C C5 CV C5 ON C5 ci UU ON.CZ -J :5 ;r4!.c.0 r- r- :C,-. (V is') V.- C5 OD.cr. C5,V" 4, U-) C5,--. -.cr U5 r-.cc r,,s.s, on em kj.) 05 u5 0. di cicir ne on on 9,cr on on on -4- on r. M P5 0) ro cm '5 2 0C -J C5 W) ei V> 05 h- on r, cm in 0. M Cu,4 -J -a.72 Nl" CU,-. 0..<:!'!),. -7..,,.. f.") Nr!"")..--, 0,««!N r- - kr kr,25 k40 Cr. C5..-.,, r, :_,..:.-..-.,,, , 04 [Nl C,J CV r-,..c. C5 :...:. C CZ -.."Z :,,,.: GO 0.) 0:0 C.) 00 04,, :C... " CL CL CE er.7.: e.5 :5 -, C CC 5.Z CC C) C.) m:.:) (D C.) -2, ) C) Z.k!", i...,z. 04 -":., --, , --2, :C :: :C :7. 0) "...) 0) < -- F-,C.::,

23 8 AJO P '6 i VA ; -3 ic. ON on ',2" ON U3 0O 00 <2 OC LJ en en en en on o", en.j -J i,.4! cr c,r; i- -c ec r- r- nr:! vm C2 xr. 0 0 : ro en e) en en en en Ui en en 25 ON 07 V? 07 CU 0. cu 00 Cm 00 cḟ' 0..:0 C4 cv NO. ro cm ro ro ro ro Cu i3 Ui Ui,m r- ro Cm Cm 07 Nr <2-,7 ro ro ro -J 7 ON CU CU N" '7 07 Cr PO CM Cr 'Cr NJO 3 CL J CU N.0 W7 C;) V7 C3 cr CN ON 07 <2 = U. CU co ro co -J ZO 45 ' Zv <2 <2 40 V- V- 7C ON 07 cn en en en Nr (Nl ci' V7 ON ce ^, ey 4-4 ui Li) d) W) Ui 0= (.7 en Cv! 2: C7 GO 0- ON ON CN h- r- r- r- r-, uu NO C4 C4 CU CU (N. m cv ev CU (7 CV CU ro cm i")09 m -J 34 -J NS.0 =m 07 =m,m 4 =m un.p)anq,r,) L ' co ro s.20 a. - ' -5,<r. nc uu en ON. ON =m Cm =-4 =m CN. -J =0,4,4 h- GO 47! <2 o -«L!. ' e) 7C c>! V- V-. = 'JO VO OD '3' C4 00 W) ON ' h- ho %) 9-4 C 0- CU r7 i7 07 C4 r- ON CP' Dr 2= 07C ON ON, ON ON CN 0- W7 e=,. CN C. 07 c: h) h) h) h) h) h) h) h) h). h) Nr ro ro ro ro ro hd A V-' ci -r ui -J GO! 34 -J GO 4 ro ro c> on cy ro cm. r ro cm,.2e, CU LL vm! CicL. V7 CV 07 C'd... C4 C4 Ui CU C4 07 V- O, «* xr i -4 6 C Ui 0.:7 Cr W7 C4 07 U3 U3 CU e: GZ :C Lu ON -- Co -, -'4 Cm CM 0. Cu CU vm! <2 -J 0,m.m.m -m -J <2 0! ' 0.- <2 Zr - - ON.Nr 'JO ui 07 =m , 0. cr 'JO r- r. GO r- cr h- Cv cr r) cr eri OG r- ci co!..9 Ui :L2 40 (4 wo ro ro er".. cm ui ro ro ri en.,,j0 Ko! 254 ho ho (') 07 PO 07 ro h) PO CQ 07 ro ro deo: <2 34 N- C) 'cr C7 0) - 0- (.) 0-,-. CN C.. CU Cu N& <2 >4 J 2L -J 34 :n :n Ch CU 0* C2 C2 Cd.k:r Ui 0. '`'7 h- 0) cr LC) ' ui CN..4 -= CC <2 3.: m -0 CU 'Cu-CU CJ V3 C3 C) V- 0 V« UJ =m = 43 V-! - V- = <2 Cr CE C2 = (-7 :3 <2 <2 GO -4 :;:2 <2 :g:k. CL -J - :C -5 -o - -o LC : = 0) <2 V- 4> 3::

24 CL. -J.CE 2, 2, 0- _J C. OL-2 W) (Nl CiJrr) CU ei =4 CU ON =4 C3 -ce ui.cs. co,0!7 =4 ei hi... CU ei N!"-..". CV ON YO i? V?.2- V.-.gr uo.r- CN "C" + =4 CM CU CJ Ui e= h." Ne NY r') ii"? 27 ri = ON e? =4 Ui ei ON Cm CU e C. ei CN Li r- co (.0 ro 07+ V? i? *-:" V? C? CU C4,..52 CU ON..2D h =4 4- =4 = , 27 4 CM =4 =4 4 r- ro N CV -4 =4 CM CU =4 h) CU ei -4 CU CM CU i 4- - L : = N NY bi ei,.. 0 ei h, N C? V? V- N V? Ui 2.- ei ei ei hi r,.4.. h- + =, , vry ,...2 W.. 4- ' C2 4 :n. o k.o MD =. CU ei CU..-4 '0- MY C, 27 CV ei "4'.4 W, V7 MO CJ CN + + : '- U CC b-4 4;. c ::. -J CC 3: LU CN CN CN ON ON ON 0", C., r- co co er-, cn en en or-, o'. x4.-: -- 2 _2 =5,C X: LU 0i :: al 2--. i-- C --.: i- r-. a.s. ON.,...g -.:5" OO ei...4 Ui Ui r.- en cr.,..t., r- NY r-- -4 h- - -r r-., co C.C. "... ".2"-.:YN CU U7 W7 Ui..:V N.- 2::', 0:C ro en co 4.-0.kr,...s cd Lio 4,-; = C2 4:2 p,..: x s- cn,- :. 4...,:. - L3 0- S4 Sr: i.s.- ri),..o r- r- Ui CN ro C3 /49 m.) ei Li e= =4 m0 =4 CN.4.., kln --4 ca uo cn on c! NY ".:i... N rr..... " ,,...,.7,..4, (")...-, N,..-.,-4. hi 00 Ne mi ".ze r... V= e- h-. h- r- r- r- r- r- r- r- r- r- r, r_ r._ r, N- r o.~,...-,.-. -, 4 '-' -7 n: 4 _.., -----_, e7 cid ro ei hi hi ri hi CU N CU hi CU hi ei ei ei P : :".:-. Zr,... -4,4, oj,4...,4...4 =4 =-4 =4...4 =4 =4 =4 LU LU,_... -] -,..., H 4 4 P ea Fi - N 22 - hi ON CJ <E < /4C, h7 CM -,..., " CN N. Ui UJ Cx: 07 <2:..::,--4 C:-. ei CM Cz,:', C2. 2,.. <C < , 2.,cr.- <X "--,.2. ei U7 r-.r.c, r U Z= NY h- c...: ol: ::-.." c4iu: cr.:..cr :: C Z: :: :Nr.: LU Lu 2., C2:".2.2.': :::-:O -3 <X Oi :J!7

25 20 C: co Cu 0N. 4- Cu Nl" UD CU ir UD ON Ci" ci. rej Clj +. + CL -J C2 ed V) ON ON fd CU.4- OD f.d 4-* CU (Nl ci r- mc ed +i + '+ +.- C L AK JP ON w cii f"- 4,-;,D,- Cal CU ON,- C4. 0% r- o-> c> CN f.d f) + Ci f> rr) r) C.J cr> + -; CV V.") OD - C f.; Cd ON 44' ; C;. C4. C : L.! D,C ccci C) (, -:k G e! Cd 44- Cu e3 4-s 77-) C.3 N il + / C2i C3 ON C.f)./. 4:C k-4 L.. :...0 GC 0? --s --. < at. LL.... n c er, C) Ci...,- Fr.; : f - ON 0" C. Cr'l C G", 0", '.4"4..4 Cal N3 CNJ Ci.z C:', C. Li-) C3 0-", G ON G ON 43", C3 ON.. N- U OD,-.- N.... ce>... - C --i CE... = 0'. i-, 3- cp.-. :::- /-- C; < F-- -..A. k.',.ce -,.. = C2) -. C> CL. S.", G -L-.P. --.> = - X: >- CU :::-.3.- Ll S4 C;.4- ON - ; C; = CJ T.3 C--, G Ci C) 5- CN n CV.--;.-;...-4 Cd cr Q-. ed r> ro i)..-.; ('4 ').r.;,:- f.) % r.- h- L 4.0 FO,r:-.4" `- '.:3- %` ".7- C-.7" "7. N-'.- N '.3' --J, Nl- V:. f^... ss. r) C4.-4 0". C.. (, ,..- re) V-7. "" Cul.- r... -.) es. N3 CP '/45) C''' kc, ri:. N. h.- r-, C.- "4- r - u., o PO Lf) il" " Ci. 43 G -i CN ^4 % , wil " $.,......,..-- r- Cr) i-) h- Li-) e -i..-4 -"ei N- N- Ne N- re- N- N- N- -. N- N- r- r- r- N-,- N- h- -- N. (' ,--.,-... ',:['-, ,...,- -''' Nr.. v-4 e-, 4 Rri, w4 wil w CU CU 4--; U...4.."'D '/4.* a C- -J C:....= 'Z ,...:..z - Z: orl 4.0 en C.J C.J D D (; C-D --e...-4 r,) C7,..,. ON 'Zi. C....0 C.. f-d ;X Cr: r-f -.)..j./j.> a.,.... -,-..., -...-,... r-.,- C..! CA,, N. N.. r..., '-': ,.: -- i--..., i Ca:,:r 0,:: fl: c.:.> _ 5 Ui.,...r.-4 wy -,..",..., -., r. -zz: E-- c.-> c..> L> c>,..:.>.. ', c> c.-> Ci ) -} <.: *..: :.Z., :"k"."*. C.L..D4 C.) f.j.- --a -- --a --..> --s -.) -:. --: a = 'X :: x..,.., 4-

26 2 AJO PÄ VÄ b4 -J (C 7.4 ON n SY h7 ("L 7 Zr CL d ho CU !r h..4 Cs PO 4V r- 7 CV.4 Ui.4 NO NO NO - r,m i C4 4-4 CV Cd 7.4 rq m.cr h7 4 CU.4 CV + NO CL -).4 NO NO C> cn rr.; cn No Nr.4 h7 NO P7 U7 hi r(),m -.,.... ON W CU ).9- C4-4 7 V) 7 h) CU $4) ++ + U A- C3 42' C4 CN.4,r PO r- r- C4 C3 CN.4 Al r CU CU Cd cr J 2= hi CU ('U V) 00 C7 PO ON N. U7 n ON 7!7 C..h ev za cr 07 U Se 4-4 LU 3.4 SE 3,J pry,m bi ed.4 NO.4 4, C7 CU 4r 7 7 C4.4 NO cn ; + ; 4- + ; 4. e -) -J C7 CN.4 C..4 C3 7 CN r- r- ui cy Le) cn vi r,) Nr 7 Cu ON CN SE =C 4. CN ON 45) CN ON CN C- CN ON ON ON CN CN 0, -J ZD LU C7 LJ -J SE CN 7 NO 7 C4 C4 C7 C. C4 C. 7 4h 7 C7 r, n: xr Kr, Li -, CYN r, r, r, U7 NO.4 C. 4h.4 (Q CE 42'...5),JD ON C3 ON,4,4 "4-4h C. NO ) 4h 4- ON CU r4 -CE.4 SE EZ h W Nr. Nr N" Ci ok: e i- ci 4.«. -J ON exl U7 V7 ui.4 CJ NO 4..0 rr) cn cy.o r- ri ui r, en r, ui p- CL 4h 7 ) CN CN 4C C. NO CV.4 M M : r.) $4) '2' r,,m m r- Cu r- r- h. C. C. Cu Cu h. Cu C. C- * Cu r- r- r- zn -> /"...-^,*". L..Z." '4.%.» "-... X /\-,...".../%,...l :0 r<7 r.).r,) r) C4 CV CU P7 CV P7 h7 h7 C3 Cd -- r4 3-- CU.-.";- : c.,,-....,m,m c:, co co co.4.,.4 U 0 c3 r-i i -4 Lu 0 r-, 0.-. e.. CZ.--M :...G r e.ri 0 rd -....ch ri).7: E- [..') 0. Cd i-- SE C.7 0 P7 C , N- 4" CN r, rj LU 04 PZ <X 4::) -4 C;', K. Cd Ch; Cd C:i P... C.,.C ::: <3:.4 a,..:: P7 Li Cu,rx,-, --- C.: 35: r4.-4 :::: -- = cl ;., zn <: 4,7 :74: 0,'.: SE :.'D -) -J SE CE CW.- "

27 ON U, %0 *4 ¼0 Nl,4 U7.4 Ch e Cr :.4" ro C4 rh 'kr.4 7 uo co ro -4 OOOOOOOOOOO 2C CU.4 C rki Cr.4 U7 ro 8-.0 U7 U7 ON.7 co ro CU 0 Cr! C Ci uo C4 cr N..7 cr.4.4 cr 4cr Nr uo ro e C ei uo rj ro,r.uo ro,r ON CU U7 cr ON.4 00 ON CU CV Nl CU SC L AJ KE K OKEET ) OD C4 Ch cr r0 Cd OG.4 ON Ch LO i, %.<4 U7 7 N C4 + :.."j :2 ('ii '.,) xr.cr %:0 N. C9 CU.4,:0 U7 C4 J0 7 7 c4 NO Ui Cr -4 4 Cr U 5-7' -J Cr :C n - ::".D n.4 3= bi.j JJ h- GE C7 h- h.. h- --Zi.":.c'' i... Cr ".. Cr,-i.CC... = (.6 C.9 Ch cir'-a U :C 2C ON 3- c- 7.4 ; c:. ol. Kr i '... * ZO -4 :, C -. C7 N9 :, Z.:..-e i l >-.4 U. Cr.: ON i aa. e 0 n r* OD r* V er C4 C4,r r o oo cu ON ON CN ål»n en C., ON CN CN ON ON OD ON..4.., CN 00 ON ON cr U7.4 r,,s. Ch.4 CN CU OD C7 C, - U7 h7 cr 4, 0.4 cr 00 N. CU.4 C4 (Nl...-c 00 U7 ".3..-a r') h),..6 U7 U7...0 r- cm uo OD,..9 4r ND N:O..:4 7 Cr ro,.r ON Nl CU r- uo,r,,jo co r- uo oo oo on ro uo oo r..i ro -4 or, r- uo r- uo co uo...0 s, N.0 C0 7 N. CU 7 cr cr CU.- 00 er OD ON % , N..5'),..,,i....,.,, ,-, * C.. C-,,- r- r- r- C, r* N.. N. r- r- r- r- r- r, C- " ",_ , h7 h7 C0 C0 h7 C7 h7 Cr> h7 ro h7 C9 C7 CU ,4.-...,4,i, ,-..-e *4 (U CU ,--, H Co. Z.7. C, UJ U) C4 CN n..2 Cr.4 0 CN..4 ON 'r CU...r CU ro co ,-.,0 r- r,,... 0:", O0 00 C4 CU ('U -,,.-- Cr.:", Cr.--, :::.. --,.4.-, CU.-.--$ r". r- r- r-:.:.-.4. cp :,l,--, L...,..., --,... s,,-,..^ v.4, !.../ :, rj< CC. 0) **'3,. E.. a a cr.cc r.:::: = :.. -: CL r.4 Cr,-, U. C) ,:r Cr '.-.D Cr:.0: -- El: -J -J..,. C. -7 h :2 = :c :c :: U

28 23 A.J0P'VN m0 s cd VO,r+ VO Cl ONr (*)! ei. 4. C2.4 ON ON CU ru r- V7 Cu CU CU U7 Cm Cu C4 ON CC pry u).4' V7 V) r () (4) CM r) NO ! -> N -+ CU,r4 cd -7 0> u. r- cd 00 U7 U) CG CG cd C4 (N.7 CV -+ r- r- ch cu hr n + r- u- U7 r- r7 VO ! ; C2 44! Cl.44 0> 4) en c) u) cu c) cu U7 4,4 r- cu r) -L-0 cm + cu cu Csu cu cu Cv i ro r,) Cii 4..CZ J DC 2= CS CV U7 c0 ON V7 4-0 Cu U) U7 OS CV'OS ().4! cu ' 8! ?: f -4 (7 LU '-4 4 r- 4 h- $\.j h- h- Zr.: C......,,.....:X: ',..... CU EN] CN.«...4 ON Cr, NY NY....., sr (4- m0 +Cr 'gr 4) 4.7 u)..-4 U7 P-4 < 4,-. <. / C.5 Nr =...r. ON :74- :,...: -J V) en n f-- :ON Nl N sr r0 fru (4- r,.. r0 U) Cl CS.... UD U7,..-4 V7 %JO U ,- q- CU c0 r- :b4 U CU..4..-c..-e r, (... n.-, C..;' --,. V OS ccr u-,:o r,,4,4 F... r- r ,... (... r N r r- r- r- r- F.. c7. 4 r X0 Sr rr: NY NY NY Yr, CU CU CV cn-.c (4) cu (4).', PO V7 Cl PO 07 CU..-4 >.- / ,4 4.4 c4j CS cs :...4!,: c 8 c r- = Y) CN CU ej. '..,..i.s :u -+ -J -4-7., :.''!;.-, re,. i',.. C..: (Z:,.. : ::.." -' C 4 -'. '...,.: ,..: Lu u :-.4.: ,.:.4 ::: cp,4 :..,:: -- i^,4 h- ';',,: C.) -.! :::-.:, foj "...:,..) '..,J ::.-...,-- -..X...::- 0.:: h- c7 4 -:,...,-4,.:;,-. V- 4 CS 4.: p- ::,.:..L: C... :::: :-.:) e:.'.., >- :,.. LU c'.;4 4..: U.: -3.-.,:::::: C:". ). C. CU CL r+ 4: P- ::, Zh'.. -> < CL- Z-.4

29 as ; e! W 4 'CL: eii ;...! 0-! 7C i.:, UD C4.D r) C4 C.4 C4 co ON 2.0 PC..4 PQ h-.4 C !.-. 4., $ ---, ! +! +,.4 ON C,. Ui %0 CV.- h) CU ND r- PQ Cu -4- ON !.4...,4 eki 4., (c)... i + D. -z. Nr,.4 C4.4 C4.0.Nr VD UD r, PO C -4'.4"...0! ei C) ; ei! v.!,jo hq. e ed ou vo...!..., V? CN + U? V? C4 (V cd pr)..jd 4- r Ui Cri 4.4 Cv.4 CV ;-,.4.4 C4 C4 C4 em i inri --; -4,- <E i '! -J. - -,!..,...: 'r 0, ': 0! ,..... i. i : 5 n.-.7. %.) h.,ch h. 0 l, h0 ro cv 0 ',5- CN UD P- C4 CV ON.4 PO :V ',40, Cu, =5.. 4E !. 4. W. ' - X ' 7o / -J.4? Nl- CN ON hi U?!.:5) r) Np CU Cv...!0 Cu ^,- CN hi hi Xl..". -- $ -J.7..) o! CC Or: LU. C ON CN CN CN ON CN ON ON......, Lu co.-,.. i r- 4C N,.. CM CV Ui Nr,J0 hi Ui 0),s, CN r :0 /40 PO V- r, -J r- - Z: ekl,4 0 i) d", CU,20 00,-,.3...-; ON 0' (N (, en.-4 OD,-, l'') '-D e.,..... c,,.4 C4 CM Cm -i Cm i:i i'd.,:r.7 CM 34),M".x:r ',Cr mi U?,,--.,-. Ui ' rc ori C2 Nr v.(,:r Ny. Nh Nh Nl" '0. r Np Nr Nh NY NY Nh NY NY NY Nr,J, Nh Nh Ci Q:,- C: 3 4 Zr.: = CN ,.- $ :,,,!' -4 PO co 0'.-. (4) C. N. f,,) (4) M:,. i.".- e.: 33 cr 'C."4- M «..r., cc, 'cr Cir a, 0 r- r-...o rs-.,..r r, 0) r- m r),4- li? CU 0) CN V) r-- DC Dr: CV, c. :D... (0.,-,r r-..--,......!,-,...-.,-.4..-, ,4,4,4!jo L"; 3'-- 0 r- r- r-,- '. r- p- h- r- r- r- u- r- r- r- r i,....,,...,.., - r- r- h- r- r J :C.) Nr Ke,:,,... PO PQ PO ro rq PQ r.d-pq m PQ PQ PO PO -,2' ',,:!- ro ro cv -,,.._,, o. O-.--,-,,...,.,,,..,,,..,,,.,,,.., e i e>3 w.- -.r... W!!!...",:.: e 04 LM. LU.--; :, '(-. Cu Cu , ;..:.L: Le-, c.:.; c37..4 C.) e w,!-9.5e -, i0 e:ye..,0.9 i'.' 7'.5 :-..,.., C.-.: -,-, U.'r C- CN. U.., 0".., Cu (..-.) :v CQ Cs: - --., r.-.---: -- ::,-Z F". CA: - 4 C., ''.?..:,--#,.. -,..-, : ' = -J LU,--, l.::-....-o C.:, --, :-,..r..".d ;".Z :ZE i 0- Ci :., - -.> -.:, :, O2 2C U.: OC Or: Ol: C. :4:`,

30 25 "i 4 V A AJO P!. «-3 -J CC CC LU! U7 4- C' CN +.4,..0 "«-,!X!.-.4 CN :0 cs,...,,,s,,cm ko 03 /40, LU h-.- 2C '...,,) r,- U7 ON r... ro C:, i7 ON hr).r.7 )7 '7 U") (,) CU r- ṛr Lea CV...-4 CN.7 vi! 3-,L.-- C.2 CN.3".7., -.--, r.,.r. cv Cv, C4 kr7.v. s:.' CM ' 2... c.-: r) ro u),,-. r".., sl- p") w' rro,) ro -;)'! X3! - e., -- C'd "4- CM e CL V9,9, U7...,,4 - CM. CU r-.;:r C' J WZ:L.0 C. C Cr. C, C'N ON O'N ON r- Co CN, -j 23 C:,......,,4, ,. ' r.).,x ' LU -- - CC :-.. r-,- $7 ili..:r,4: r- (Nl r9 CN C". u") u9 r,.i (s.:! Z. '..,:. e... E ".,...0 on CN C'd '.--, N- C.:: SP C. CZ! CN CN.7 r..- --, CM -4,- f.r., is.. : :7-.7.: (9 Ci :7- P) : cz, C,- V7,7 Cm,77.) r- r- V7 ''''r,..0 cf) Cu 0.,r,,r r- r9 CV 9 9,r.4-,:r Ckl!is Cr, r- cv cv co o-.:, c:', r9 ::.: _._....._. 7 J C, nj P "X :X. 7.4./ C Cr, C..-: '..,:,,- -, (5) C;',..g, G, -- ON %-.-- co... Q-:, r, --,,z7-, a,,--.; CN r- ON 0',. CN C-, C,N LU... =, --,,... -,. -, -0...,.- --! 7_0 49 Ld ' C kl,--/ LU ' F- C3..:.,.: ' LU.- - :::Cl i,......o ':,) -V- r'7 CN,J3 '5, CM 'NO M m c) V-) r- --, C,, ',- 4" b-, ,...:;-, :::, k9 -..,D Cr) P),.D r.) Z.) F--- h- ' :C3 'LL 7 D- LU - -, ,...J :,,,-,.:,... '.';, C:f N- 0,:: : ON --g! c:!...-- :-., C. CN -4-. NY NY ,:r NY,:' -ZY NY V9 k9,.0 P- Cg LO N.Y (Nl --,',/- PO P) i', ',,.T.! U9 P9 r.) W J. NrNr,..-,..7,-, l4,jo r,..,) r-,,r,...o C d , ,, _ C.,:. CM 4) f::, - C4 P),.D,r -, C4 CNJ,..2:',.X. N- f-...,s.! CN.C.,.: L:: LU C3 -- :::. L::".... C... ',:r. r... LU... h- h- :,-.:. el -D.-, :"'...:: u7.: r- m r,., r- Ckl LO iri...-, UO.-) --, r,) P) h) c-_',..-, r-0 )27! )- 2. '.). '...7 e) 0_ r7,-..r.ro,,r -, CU P) C. P) -J- -r..-,.e.. 7,.,.. 03 i i r-,.-, o U) n ' 0J *.':. -.:',..J.: W, 0: f,( k.-... :5 i h- -,X.!-,...i. i C:, CrL:... <L. N- (...) c) x,.....e. - ''"' D C9 C:,-, -, '..-.,::,- ::,...': :... (.., X -.:, :::',X L: =.: C..) e- - rl N. rd el '4-LN H P) en g..x...,:f V.. ef.,..- '',:r c:',,- +--N Li CN P) (N.: (). LD C) P9 u),:::!--, LC:.:2 --, - -.,...i "."'"

31 V. A. 8! - _J u9, co, 4.0 u9 cd en -4 8cr 8.J7 r9 --8 P9 r- 9 r9, - [9 ; CE OC ui co cd CN - CN ON C. 00 OD Co ON --4 Co ON ON.oN -J OO ,4, ! (0.5.. f F- Cr 4 LU v- V- Or r- mo r, ii-, CN r,,, 6i r- el-,, r) c7 90 r9 r Cd D9,,-8 CE,, r9 D9 P9 ed r- cy on V U9 ed =- ON co NY 49 C4 Cd Cd ON ON q-. 0- X: C9 en N. CN,.< in N. 0 CN 00 ON CN r- ON,/- co -! s4 9 X:. o- -J Cd,:r Cd 447 9JO ON ON ed ed r- --; U9 r9 r-.40 r Cd ca. ' P9 r9 -+.., , Cd 04 Cd y S4 Se: ". _J r9 -, cr,,r Cd en. cr,.40,4...:0 Co co r9 cr,.47 ed r9..!-.47 LU CN cd ON C::, ON CN c3 09 c, -, c., 09 cd 09 cd C. c, -J :..., 4]., , #...; (.',O r9 v- v- or: 9 r-.4r U9.49 c0 -+,C0 r9.48.d9,-.- C. - wr -+ Co d) C:-. C.. ;,,,20 'ON CN. C.. 00 CV,ON./40 e'd.40 r- cd Cd co r9 p7 u9 C7 ZO 07 (2 (7 r-,.$) -- C;,'-o r- -,.r., 'c.-, P.., 0 Co co N cd ON -s TX" ) U. (.9 r9 r9 r9 r9 r9 r9 r7 P9 r9.r9 r9 - r9 r9 NY 8.- r9 NY r7.".) r9 8 8 s _J U9 0-! co cl..40 r- ir.,.7 'NY Y,"!, NY e,k r-) --. cm --,,5 -, cm -, cm -, c0 ',:r S4 SC Xr J c:-., -. 8 Cr Ze LU CN ON ON C:f ON CN 0 CN ON ON LU 4 -J := co ,...,...,... --; ,...,....--, -,., V- v- C9 07.i. cm m, LU! V- Cr LU v-,- :e C.:...-, r-.40 ed -4 Nr U9 r-..7. CN -..M. Kr -, r- ON (.0, CN.., Ze, c'..' i---. S :: Sr:.0- NY, Ni- 84,m -84:- -s 'cr,,..4:-.m-.m...m. -. NY Nr.,,-... -Q cr.73- :::.%.-! XD V- LO (9 ;.: S4,J CN r- V9 9. ed eo Co cd en co.9 r-.-- CU co Co 0_ cn u, 897 '9- cd 84- r9 Cd r9 P9 -+ r9 -+ r , -4 r9 cd r9 V- r, i... -J.. - Se: Cr --4 Cr ; 8- -A C.".. C....2,-, CN iv) D9 r- cd co cd r_ 09 r- cm o r.. r_ u-0 (9 co re r- Ce! cr no Lu co 07 ON ON ON 0 ON ON ON ON C:, ON ON 0 ON ON ON ON ON ON ON...-}...0 CN -4 -J : , "4 :4' (0, 5-4 "... 0 «ui F- M- Oe co co -, v7 co r- co ---; D9.,- cy 0:8 ed r cd ș u9 r- co D9 8-, Cr ^,, -r 07 (b s4 V) D9 -d- U9 u9!9 u9 90 u D9 D9 D9 J9 D9 D9 D9 D9 u9 w7 D9 8 3:7 D- - S4 _J Co ON Ckf ḟ.) C.:. C. CV w, -z- %0 c.,:go..., n L' '.s- Cu..:r cd C., cm r7 -cr ,, ,..., r9 -,,, -,.d. r9 r9 - LU ki f ej ,-, Cu r-- r9 Uu.(- r- uu 8-8. : 0) /40 -s u9 8 Cd ed , Cr co 7 co (o co cr 07 en -884 CN 94' ed.8.0 ed r 'ui c..: l 0) co 07 Co cc co cd C4 cd 8-4.2,....4,M <:. Liu v- W ef,:::, C.-.) C.8 r9 --:. -8:8 -, cr cx zo CL i C:::$ C..

32 79-0 l-2 27 AJ OP 'Al VA!! J en rn cv \ei CN <c 7C'LU en-... CN ON ON..-k :D en *...4 r) ON CJ l',. CV sf s /46. ON r.. 00 C) ON Cn... 4, e : 5r, h- x 0", Nl cn -j- lin ' en -.. rn r-., Cn en,) ON! 34 r..cu '... vr CU Cd On.2) L) Cn ST ) sr sf r-- en...; Cn 0) Cn en,4 C:, =..:4 «," 0) i',3 "7' sf e,7 rn fr %.--.4 sf Xn D- 2 2, 22c2:...! NO es....; 'CM. 0.:4-..*. em...cf..5, en ci....,..-: '...:.-: : s -4 Ci.3-.= lin r - in On.- ON C=.,7 C).-. C)....0 C., r) C) <2 Ze LL. Cn CN en CN,- ON Cn ON CN On ON CN ON ON ON.2) -3 Cn Ca r".: ; su ---,-- = en en rm un en,- Cn en On..-. ON U) si Sr NO Cn r- : i, - 2: C),- Ze. U re Ze ' ::- 34 -J r... : Cl e.' un- 3.4 XC!.... Z: -3...J Cn...J!.n: 2e V. en Li./ -..:, C.,... V- -V- i ' CV f- 0 e e ' U.' r. -ce,..,,q.. on C7 ' Ce 34 NY =!-- LO n- -3 co 3.2 k-. ' C) CL. sr.-. ;.-4 l'n i c. C,.i e.: i ---, CK: CC::r... LU rl =...= 0.,., i -J "Ze C:Je,--. e Cn CN sf.s..) ON () C) r) rn...t..) s.--,...d en ON CN r-- ON sr,) hei r) VO res s:- V) r) rn.: r ').v. sr r) N) KJ re. rn --, cm rn sr.-. r.),).-.., ) sr u") sr CN Cd en CJ Sr..-. s-..--# U) CN Cd e) sr () 0) Cn en en CN ON ON CN...,.., CN ON en en ON en en CN en en -...,,, re on..r. -- un r-'en NY NY NY NY NY NY %:-. rn NY NY NY NY NY NY NY -4- Nr '- NC, c> r- ON kr) Cn Ne, sr r ,,, VO,x. r ('.J '.J... r) CU..., " Cl On en Co ON ZN ON O'N l.c. N- C.'", C.-., 0.? ON CA Cl Cn ON ON i! r - Cd,C.. ON..--, 0) U,.7 C.) YO Cl ON NY ') CM -4.0:... ()..-. Ze SC U) u) U) un.,4- Ue Lin.4- L/n un.:..s..4- il V"., Li) U) U) h-.. 4:n :5-.., :-..." -- Sr 2 en Ce s-.- CU ro CU CV sr r).-.,-;.---+ sf sr CU ; , M Cn 0 r-) CL M i H cx 0 rs- rd i - m Ei -.' e. H... --,n ON enj i <:...Q i' ,- N- 0, Ci. ui ' Le Ce -C.0 Ca -. CN r) CU Cr; Cd C.) Cl. ::... --,.e e.--.,) U) r-- e.-, cn :22 s Cn.--,. #--; f- en... S '.: T -5 s,j; "-.,U= iek. "" e en,- ee e 2) "") -3

33 28 - -J C7 <C MC U. C3 -J ZD C3 -- k-- E.!. : -<, CC ",,.. 4*. - L :-.F.: C.)...C,,* 0 ):-.: h) PO,;- r) r),r c) bi,, ON..., ON.,--, ON,,...4.,,,..4 co co -/- f,... e.,./ m.,... /4,3,... co...,..),.,..,. >,.%),.. ri r,-.,,) fr.,,-)!c,.. %0 r- : -,c,,sr C4.--, on,--,., f-, '4' on -,-, L e,r _.i 0) h- OD W) Ui CM <)-,:r ON ON 0 ON C3... w,... No.,,, ON Ckl..-4 Cr r - CN "4' L,,rf - Ui r- (.5-, 00 C.,-", re re L e Le Le =- re C... CL =.4 U U !, ND Ui bi kf) \D T, CU CM CM ON ON re cv -4-*.c.- -.4,,r4 0,Cr :C Ui 0 0 r", 0",,-... ON C) 00 0.', ON C) nn ON (N r;n ON C) 7,N 0,--...,..-,.,,,, -,,,...4,...., () hi. Ui F-- --, MC --, --. r- Ui,- r- ---, r-, e) r') r-,-.5,, ),r cm o) m- c.) cm Z-C -4 CE 'N- ui r,,-4- OD f ) ',Jo ---, J.--:".,CN C) -,--4 hi hi CN ui,--, ui 0) C: r- ON -2- -, i.:::,.., -. ", 0', --, ,,S oi-, r- ON c- PO cr h) ',-- r9-4-,r r9 k,r V).-0 N,J-.-,-. re re h) h) re e : ).-, c, e. ue N. CL C) C7'. Cd N. CM.--, Ui Cm --, JO C. -!--, P... C,-)...) r..... " _ = ; -. -J... CC 3: ki :;', 0 C-7, C.) (5., C.,.! C-J C-..--, C.: ON ON O., C' LU -- =D C ,..-.., v N,...,,......,...4 ym o-m ). LO! CM - LU ' h- 3:.l UJ i-- -- : -- c), z,..:-.;.--, CE '', re cm Y. Y., u),r ---, c) c,-, W., hi,-. ON,r 0) C!-J C.) ' :C,.:: r,r- r 'L- -J-,- N' -J- -.4'',:- -d- -,..r -4- xl" N U -,4-,-, LU.-..,.. -. : ::.-: -4 N.0 'kj. C f'") re cm (4 M r- r-,...0 OD en ro h- --.,r- LU c0'-4! 0 CL,.r,-.. h0 cm cm cm cm,,, cm -, cm -, -, -, -, CM --, CM.,.4- VO.---- (- -J., --> - 0 CM f- Cm r0 r- h) f-,- 0 Cd C).---,, c.-_-.,,,0 <3:..- "X! C..) Cs: r- C! :! CC :C LU C) C) C.) C) L. C) CJ C) C) C.N C.) C) CJ O' C-j ON C.) Cr! C.' C:', C) ZZ O''.!--. -J :"D C. -,,, -, -, -, -,...,,, -,...-, -, -, , ---,,,-, h- Ci ct! LU h- h- :2C 0) C4 0) ON bi re re c, cy-, -- ue r- CM 0) CM ON!,4-0 f--, CC,P Ui,JD ON f- --- hi r- r.- r- r- r_.,r em u--, c:...,,, (:;., i :.. W. e.j-j f f.) --;,-;-. \55 ::!-. 0:, "-J'...,.5 C-, -4- Co C,.: 0'. C.:, C., --, ---, --, Ci., ifi W) Ui WD ) W) 4-) Ui i) W) U? ) W) WD (().4- W) Ui ") ON Ui ',.. Z.- 'ci f-- c, e , re,-,. --, -4,,,--,...,-, c. : --, --, --, U9 r-.).) -,f Cxl ' f- Ui rr.l 0 rl 4).,- C) -" hi CM CM,C hi,- 0 4D C) C) CC,_C. -«,, fo n,-- 0-,.,.r C.;,g, Co,) 0'.: e,:, C,i ' LO 6-: ki) (-,- 03 0) 0 C.J Cv e,...,,-,.:x, Z,..:.'JC..-, 2) r-4,,...r, w.-. C -,...-.,-4 C. C.:! N.. r- ::: :: :.-,- c,,- i...> :.-:. -..4, ,...-4 f.-....) i-^.. = Li

PUTKIKAKSOISNIPPA MUSTA

PUTKIKAKSOISNIPPA MUSTA Takorauta Tuote LVI-numero Pikakoodi 0753007 RU33 KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS DN 65 KESKIRASKAS 0 KESKIRASKAS 0 KESKIRASKAS SK/UK SK/UK

Lisätiedot

KASVINVILJELYLAITOKSEN TIEDOTE N:o 17 EI] VIRALLISTEN LAJI KEKOKEIDEN TuLOSYHDISTELMIA 1979 MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

KASVINVILJELYLAITOKSEN TIEDOTE N:o 17 EI] VIRALLISTEN LAJI KEKOKEIDEN TuLOSYHDISTELMIA 1979 MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS J MAATALOUDEN TUTKMUSKESKUS KASVNVLJELYLATOKSEN TEDOTE N:o 7 E] -4-t4 ' r L. 'e cev 3ek TMO MELA, ULLA LALLUKKA ja LSA MATTLA: VRALLSTEN LAJ KEKOKEDEN TuLOSYHDSTELMA 979 JOKONEN -923 SSN 0356-7575 SSÄLLYS

Lisätiedot

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS. AULIS JÄRVI, ARJO KANGAS, LEO MUSTONEN, YRJÖ SALO, HEIKKI TALVITIE, MARTTI VUORINEN ja LEA MÄKELÄ

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS. AULIS JÄRVI, ARJO KANGAS, LEO MUSTONEN, YRJÖ SALO, HEIKKI TALVITIE, MARTTI VUORINEN ja LEA MÄKELÄ MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS TIEDOTE 2/95 AULIS JÄRVI, ARJO KANGAS, LEO MUSTONEN, YRJÖ SALO, EIKKI TALVITIE, MARTTI VUORINEN ja LEA MÄKELÄ Virallisten lajikekokeiden tuloksia 1987-199 Jokioinen 1995 ISSN

Lisätiedot

4rrr. PYSwvYoesrÄ. 0809-cPR-1115. Tarvasjoen Teräsovi Oy Junnaronkatu 16 24100 Salo SE RTI FI KAATTI TUOTTEE N SUORITUSTASON EN 12101-2:2003

4rrr. PYSwvYoesrÄ. 0809-cPR-1115. Tarvasjoen Teräsovi Oy Junnaronkatu 16 24100 Salo SE RTI FI KAATTI TUOTTEE N SUORITUSTASON EN 12101-2:2003 4rrr VTT XPRT SRVCS Y llmeu ls r 0809 VTT XPRT SRVCS Y P 1001.02044\TT S RT KAATT TUTT SURTUSTAS PYSwvYesrÄ 0809PR1115 urpn prlmenn j neuvsn seuksen : 305/201 1 (rkennusueseus el CPR), jk n nneu mlskuun

Lisätiedot

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS. LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, KATRI PAHKALA, MARKKU KONTTURI ja LEA MÄKELÄ

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS. LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, KATRI PAHKALA, MARKKU KONTTURI ja LEA MÄKELÄ MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS TIEDOTE 2/93 LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, KATRI PAKALA, MARKKU KONTTURI ja LEA MÄKELÄ Virallisten lajikekokeiden tuloksia 1985-1992 Jokioinen 1993 ISSN 359-7652

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA TEDOATOJA 75 992 AJAKOTASTA AATALOUSEKOOAA KRJAPTOTLOJE TULOKSA TLVUOS 99 AATALOUDE TALOUDELLE TUTKUSLATOS AGRCULTURAL EOCS RESEARC STTUTE, FLAD RESEARC REPORTS 75 992 TEDOATOJA 75 AJAKOTASTA AATALOUSEKOOAA

Lisätiedot

Lappeenrannan Ilmailuyhdistys

Lappeenrannan Ilmailuyhdistys Lappeenrannan Ilmailuyhdistys Tapahtuman tuloksia, moottoripyörät Kierroksia: 396 Osallistujia: 328 Autot Moottoripyörät Kaikki Ajoneuvo Lähtöaika Aika 400 (s) Nopeus (km/h) Valmistaja Malli Tyyppi Selitys

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKITERIALLITU PATENT- OC REGITERTYRELEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bkslut Kaupparekisteri andelsregistret Verhallinnsta saapuneet tiedt Uppgifter inkmna från skatteförvaltningen

Lisätiedot

Ilmastointi PUSSISUODATIN ALTECH CL-36-3-M5 LASIKUITU L500 PUSSISUODATIN ALTECH CL-63-6-M5 LASIKUITU L360

Ilmastointi PUSSISUODATIN ALTECH CL-36-3-M5 LASIKUITU L500 PUSSISUODATIN ALTECH CL-63-6-M5 LASIKUITU L360 Ilmastointi Tuote LVI-numero Pikakoodi 7754400 OK08 CL-36-3-M5 LASIKUITU L360 CL-36-3-M5 LASIKUITU L500 CL-63-6-M5 LASIKUITU L360 CL-63-6-M5 LASIKUITU L500 CL-66-6-M5 LASIKUITU L360 CL-66-6-M5 LASIKUITU

Lisätiedot

Jakotukit / tarvikkeet

Jakotukit / tarvikkeet Jakotukit / tarvikkeet Tuote LVI-numero Pikakoodi 2022115 BF71 VM 2X3/4 EURO VM 3X3/4 EURO VM 4X3/4 EURO VM 5X3/4 EURO VM 6X3/4 EURO VM 7X3/4 EURO VM 8X3/4 EURO VM 9X3/4 EURO VM 10X3/4 EURO VM 11X3/4 EURO

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA AATALOUDE TALOUDELLSE TUTKUSLATOKSE TEDOATOJA : 3 TE AGRCULTURAL EOCS RESEARC STTUTE, FLAD RESEARC REPORTS, 3 AJAKOTASTA AATALOUSEKOOAA KRJAPTOTLOJE TULOKSA TLVUOS 982 ELSK 98 aatalud taludellis tutkiuslaitks

Lisätiedot

Suosituimmat kohdemaat

Suosituimmat kohdemaat Suosituimmat kohdemaat Maakuntanro Maakunta Kohdemaa Maakoodi sum_lah_opisk 21 Ahvenanmaa - Kreikka GR 3 Åland Italia IT 3 Turkki TR 2 Saksa DE 1 09 Etelä-Karjala Venäjä RU 328 Britannia GB 65 Ranska FR

Lisätiedot

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Lisätiedot

-Jotta maailma olisi parempi paikka wappuna. RAKENNUSINSINÖÖRIKILLAN VIRALLINEN KILTALEHTI JO VUODESTA 1963 2/2012

-Jotta maailma olisi parempi paikka wappuna. RAKENNUSINSINÖÖRIKILLAN VIRALLINEN KILTALEHTI JO VUODESTA 1963 2/2012 -J w. RAKENNUSINSINÖÖRIKILLAN VIRALLINEN KILTALEHTI JO VUODESTA 1963 2/2012 JOS ET NÄE LUKEA ALLAOLEVAA PIILOTETTUA TEKSTIÄ, JUO LISÄÄ SKUMPPAA, SILLÄ STEREOGRAMMIEN NÄKEMINEN ONNISTUU VAIN SILMÄT KILLISSÄ.

Lisätiedot

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS. LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, KATRI PAHKALA, MARKKU KONTTURI ja LEA MÄKELÄ

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS. LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, KATRI PAHKALA, MARKKU KONTTURI ja LEA MÄKELÄ MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS TIEDOTE 9/92 LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, KATRI PAKALA, MARKKU KONTTURI ja LEA MÄKELÄ Virallisten lajikekokeiden tuloksia 198-1991 Jokioinen 1992 ISSN 359-7652

Lisätiedot

Pakkauksen sisältö: Sire e ni

Pakkauksen sisältö: Sire e ni S t e e l m a t e p u h u v a n v a r a s h ä l y t ti m e n a s e n n u s: Pakkauksen sisältö: K e s k u s y k sikk ö I s k u n t u n n i s ti n Sire e ni P i u h a s a rj a aj o n e st or el e Ste el

Lisätiedot

TEOLOGIAN YLIOPPILAIDEN TIEDEKUNTAYHDISTYKSEN JULKAISU VUODESTA 1853 4/2012

TEOLOGIAN YLIOPPILAIDEN TIEDEKUNTAYHDISTYKSEN JULKAISU VUODESTA 1853 4/2012 TEOLOGIAN YLIOPPILAIDEN TIEDEKUNTAYHDISTYKSEN JULKAISU VUODESTA 1853 4/2012 P 4 V 5 P 6 L 7 A H g 10 K 12 N ö ( ) 15 T,, 16 A3 - N 20 Dg! 18 R 21 E 19 K: K R 22 R 23 L - Hd R, Sf L, I V A V K - Sf L K

Lisätiedot

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS Tiedote 2/91 LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, KATRI PA KALA ja MARKKU KONTTURI Kasvintuotannon tutkimuslaitos Virallisten lajikekokeiden tuloksia 1983-199

Lisätiedot

% & & ' 3 ""4 % $ G?!?& %% $ K &&7 S&& & &7 #B

% & & ' 3 4 % $ G?!?& %% $ K &&7 S&& & &7 #B !" $! " # % & & ' ())*+, -.))/0,. 12 3 ""4 &!" 5 3 ""4 % $ 6"&!7 8 9:0;0/)

Lisätiedot

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS Tiedote 2/88 LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, KATRI PAKALA ja MARKKU KONTTURI Kasvinviljelyosasto LIISA MATTILA Laskentatoimisto Virallisten lajikekokeiden

Lisätiedot

6. KOKOUKSEN LAILLISUUSEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

6. KOKOUKSEN LAILLISUUSEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN (3) PÖYTÄKIRJA 5..203 SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN SYYSKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA Aika Paikka 5..203 klo 9.20 alkaen Ideapark, Kokoustila Kotka. Lempäälä Läsnä Osallistujalista liitteenä (liite ). KOKOUKSEN AVAUS TaLVIn

Lisätiedot

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS Tiedote 16/85 LEO MUSTONEN, SEPPO PULLI, OLLI RANTANEN Kasvinviljelyosasto LIISA MATTILA Laskentatoimisto Virallisten lajikekokeiden tuloksia 1977-1984 JOKIOINEN 1985 ISSN

Lisätiedot

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS Tiedote 7/9 LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, KATRI PAHKALA ja MARKKU KONTTURI Kasvintuotannon tutkimuslaitos Virallisten lajikekokeiden tuloksia 1982-1989

Lisätiedot

POISTOILMAVENTTIILI HALTON

POISTOILMAVENTTIILI HALTON Venttiilit Tuote LVI-numero Pikakoodi 8707702 AT09 URH/A-100 URH/A-125 URH/A-160 URH/A-200 URH/B-100 URH/B-125 URH/B-160 URH/B-200 PEITELEVY HALTON CS/ULA-160 TULOVENTTIILI HALTON ULA-100 TULOVENTTIILI

Lisätiedot

Kattoläpiviennit KATTOLÄPIVIENTISARJA VILPE. Tuote LVI-numero Pikakoodi SOLAR TIILI MUSTA TM85 SOLAR TIILI RUSKEA AD58

Kattoläpiviennit KATTOLÄPIVIENTISARJA VILPE. Tuote LVI-numero Pikakoodi SOLAR TIILI MUSTA TM85 SOLAR TIILI RUSKEA AD58 Kattoläpiviennit Tuote LVI-numero Pikakoodi 5289200 WF99 SOLAR TIILI MUSTA 75602 SOLAR TIILI RUSKEA 75604 SOLAR TIILI HARMAA 75607 SOLAR TIILI TIILENPUN. 75609 SOLAR PELTIMUSTA 75612 SOLAR CLASSIC MUSTA

Lisätiedot

tutuiks k äy t tö ö n kilpailuvu

tutuiks k äy t tö ö n kilpailuvu SAKU : d h 012 1 / 2 d : SAKU g 4 jj 10 U ö ö 14 K d v S Sg 4 Pj 3 SAKU : g 4 Kv d v 6 SAKU jjj 8 U jj 10 SAKU 11 Kv 6 Hvv h 12 K 14 H 16 T 18 V 20 Jjj 8 Khd 21 T 22 Yhd 23 ACTION! SAKU : dh Jj: S - j

Lisätiedot

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS. LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, HANNELE SANKARI, MARKKU KONTTURI ja LEA MÄKELÄ

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS. LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, HANNELE SANKARI, MARKKU KONTTURI ja LEA MÄKELÄ MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS TIEDOTE 2/9 LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, ANNELE SANKARI, MARKKU KONTTURI ja LEA MÄKELÄ Virallisten lajikekokeiden tuloksia 1986-1993 Jokioinen 199 ISSN 359-7652

Lisätiedot

asunnottoman äänenkannattaja vuodesta 1987 nro 2 / 2017 hinta 3

asunnottoman äänenkannattaja vuodesta 1987 nro 2 / 2017 hinta 3 m d 1987 2 / 2017 3 2 3 KOHTI PAREMPAA www..f m.m@.f m m TOIMISTO K 2 D 3.. 00500 H m().f Tm S T 050 407 9702 Jö Vd P 050 407 9703 Am O U P 050 443 0102 m().f Aö Om Am2 - C Bd 050 443 1063 M m J L 050

Lisätiedot

Peitelevy ja peitelaippa

Peitelevy ja peitelaippa Peitelevy ja peitelaippa Tuote LVI-numero Pikakoodi PEITELAATTA MERIKA 5688050 JF92 50-75-110/VALKOINEN 510 PEITELEVY ORAS D70/G1/2 167051 PEITELEVY KAULUKSELLA 50 MM-130 MM PEITELEVY KAULUKSELLA 75 MM-150

Lisätiedot

ole vastaanottotiloja.

ole vastaanottotiloja. Kiinteistd Oy Kalajoen Keidas Karhuojantie 2 90460 Oulunsalo TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.-3122009 1 Yleistai yhtidstii Yhtion omistamissa rakennuksissa huoneistot varattu osakkeenomistajille lomaasunnoiksi.

Lisätiedot

-jter.* toi*t* p,rolirt"u rutf-i'ä"]*'* bil* * i*',,s* t *st*t*.,*g& detaanvälitaajuuoasteen rajoittirl,exrssy nqgpti{v*ediä:ifltid*,f sl&.

-jter.* toi*t* p,rolirtu rutf-i'ä]*'* bil* * i*',,s* t *st*t*.,*g& detaanvälitaajuuoasteen rajoittirl,exrssy nqgpti{v*ediä:ifltid*,f sl&. LJ ffi*sfi ril,fln U1*-vir-iinsn *nenni- i* $,gkpie eq r mk*eänii{lerl,rraa;ri,ee}1a'iry* kokernuxa iq. nioa" *e xiiå ei L*ihi* h*rm**.j& oe, Sen rplxe&si oak'åf u*ei -jer.* grpsisl&vn ähän yrr{yl*een

Lisätiedot

POHJAISTUKAN TIIVISTE GBG

POHJAISTUKAN TIIVISTE GBG WC-varaosat Tuote LVI-numero Pikakoodi POHJAISTUKAN TIIVISTE GBG 5652536 LA37 NORDIC 2300/2200 HUUHTELUVENTT. TIIVISTE GBG NORDIC 2300/2200 T II/ T I/ K KIMSET 6405400001 TREVI/VIVA 9159200001 SEVEN D

Lisätiedot

ITK 236 Jups. Elektroninen liiketoiminta kahtena prosessina (Kambil & van Heck) Monikanavamalli

ITK 236 Jups. Elektroninen liiketoiminta kahtena prosessina (Kambil & van Heck) Monikanavamalli IK 236 Jp Elr l h pr (Kbl & v Hc) Mvll l p fgr vr h vl 1 ll ypyä j v rll (hp://www.-fcr./) hc prr chcl Idvdl Org Idry Scy Grc b dl frwr cg f Sp-prl prl d cp /cgr cr ll lvl (.., hc prr). ). h cp c f dld

Lisätiedot

Tuovi 8: Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa 2010 -konferenssin tutkijatapaamisen artikkelit

Tuovi 8: Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa 2010 -konferenssin tutkijatapaamisen artikkelit DEPARTMENT OF INFORMATION STUDIES AND INTERACTIVE MEDIA UNIVERSITY OF TAMPERE Tuovi 8: Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa 2010 -konferenssin tutkijatapaamisen artikkelit Jarmo Viteli & Anneli Östman

Lisätiedot

Arvio metsd maa n a rvosta

Arvio metsd maa n a rvosta Arvi metsd maa n a rvsta Omistaja Lpr Klmenharju Kunta Kylli Tila Rn: Ala, ha 405 572 Klmenharju :l:89 24,9 ESPOO L6.5.20L7 Laatijan allekirjitus Teemu Saarinen Lisdtietja Arvi phjautuu Teemu Saarinen

Lisätiedot

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MTTK MAATALOUDN TUTKIMUSKSKUS Tiedote 12/85 MAURI TAKALA Hämeen tutkimusasema Asumajätevesien imeyttäminen maahan ja energiapajun viljely imeytyskentällä JOKIOINN 1985 insn 359-7652 MAATALOUDN TUTKIMUSKSKUS

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA AATALOUDE TALOUDELLSE TUTKUSLATOKSE TEDOATOJA : 26 TE AGRCULTURAL EOCS RESEARC STTUTE, FLAD RESEARC REPORTS, 26 AJAKOTASTA AATALOUSEKOOAA KRJAPTOTLOJE TULOKSA TLVUOS 98 ELSK 987 aatalud taludellis tutkiuslaitks

Lisätiedot

Käyttövedenlämmitin. KÄYTTÖVEDENLÄMMITIN HAATO HK-15 1/3KW SEINÄ/VAAKA LVI-numero PIKA OD38

Käyttövedenlämmitin. KÄYTTÖVEDENLÄMMITIN HAATO HK-15 1/3KW SEINÄ/VAAKA LVI-numero PIKA OD38 Käyttövedenlämmitin HK-15 1/3KW SEINÄ/VAAKA 5253010 OD38 HK-35 2KW SEINÄ/VAAKA 5253015 RS52 HK-55 2KW SEINÄ/VAAKA 5253020 DE35 HK-100 2KW SEINÄ/VAAKA 5253022 VL77 HM-150 2/3KW SAUNA 5253045 UH93 HM-230

Lisätiedot

TEKNISET TIEDOT. ISO 6432 minisylinterit Ø 8-40 mm

TEKNISET TIEDOT. ISO 6432 minisylinterit Ø 8-40 mm ISO 6432 minisylinterit Ø 8-40 mm Univerin minisylinterien kehitystyöhön on hyödynnetty vuosien tutkimustyö ja tuotekehityksen saavutukset. Tuloksena on luotettava tuote, joka soveltuu kaikkein vaativimmankin

Lisätiedot

KUIVANIEMI JOKIKYLÄ VESKANKANGAS (KUIVANIEMI 3 VESKANKANKANGAS)

KUIVANIEMI JOKIKYLÄ VESKANKANGAS (KUIVANIEMI 3 VESKANKANKANGAS) KUIVANIEMI JOKIKYLÄ VESKANKANGAS (KUIVANIEMI 3 VESKANKANKANGAS) Selvitys V. Luhon vuonna 958 suorittamasta kaivauksesta kivikautisella asuinpaikalla Tuija Wallenius 989 Vuonna 958 Ville Luho suoritti tutkimuksia

Lisätiedot

lkyä Ii 1 lq AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TULOKSIA TIEDONANTOJA TILIVUOSI 1987

lkyä Ii 1 lq AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TULOKSIA TIEDONANTOJA TILIVUOSI 1987 lkyä i lq TEDOATOJA 4 989 AJAKOTASTA AATALOUSEKOOAA KRJAPTOTLOJE TULOKSA TLVUOS 987 AATALOUDE TALOUDELLE TUTKUSLATOS AGRCULTURAL EOCS RESEARC STTUTE, FLAD RESEARC REPORTS 4 989 aataloud taloudellis tutkimuslaitoks

Lisätiedot

1 Pöytäkirja Avaa haku

1 Pöytäkirja Avaa haku D yn as t y t i et o pa l ve l u Sivu 1 / 9 Poistuminen ( Toimielimet 1 Jätelautakunta 1 Pöytäkirja 17.12.2013 Avaa haku 1 Jätelautakunta Pöytäkirja 17.12.2013 Pykälä 15 Edellinen asia 1Seuraava asia M

Lisätiedot

Tentissä sallitut apuvälineet - lqmät, kumit jne. - taskulaskin - lukion kaavakokoelma tms. + Laplace taulut

Tentissä sallitut apuvälineet - lqmät, kumit jne. - taskulaskin - lukion kaavakokoelma tms. + Laplace taulut 5-81.312 Tehoelekroniikan komponeni Teni 1.3.28, kello 13... 16, sali Sl Papereihin - sukunimi ja eunime - opiskelijanumero - kouluusohjelma. J. Niiranen 1 (5) Tenissä salliu apuvälinee - lqmä, kumi jne.

Lisätiedot

-d;'$ d{ee lr a ;{*.v. ii{:i; rtl i} dr r/ r ) i a 4 a I p ;,.r.1 il s, Karttatuloste. Maanmittauslaitos. Page 1 of 1. Tulostettu 22.08.

-d;'$ d{ee lr a ;{*.v. ii{:i; rtl i} dr r/ r ) i a 4 a I p ;,.r.1 il s, Karttatuloste. Maanmittauslaitos. Page 1 of 1. Tulostettu 22.08. Maanmttauslats Page 1 f 1 -d;'$ d{ee lr a ;{*.v {:; rtl } dr r/ r ) a 4 a p ;,.r.1 l s, Karttatulste Tulstettu 22.08.2014 Tulsteen keskpsteen krdnaatt (ETRS-TM3SFlN): N: 6998249 E: 379849 Tulse e le mttatarkka.

Lisätiedot

LVI-Dahl Oy Robert Huberin tie 5, PL 212, Vantaa puh , faksi ,

LVI-Dahl Oy Robert Huberin tie 5, PL 212, Vantaa puh , faksi , Painemittarihanat S004.16. Painemittarihanat DIN 16270 Materiaalit: Messinki, 1.0460, 1.4571 Messinki C.22.8 1.4571 120 C 250 bar 400 bar 400 bar 200 C - 300 bar 280 bar 16270A 250-10 +120 100 79 63 27

Lisätiedot

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA 2018-2020 TOIMIALA 50 YHDYSKUNTAPALVELUT P A L V E L U 5 0 0 T E K N I S E N J A Y M P Ä R I S T Ö T O I M E N H A L L I N T O J A M A A S

Lisätiedot

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos.

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos. Teamware Office' Posti Saapunut posti : Olavi Heikkisen lausunto Lähettäjä : Karjalainen Mikko Vastaanottaja : Leinonen Raija Lähetetty: 18.1.2013 10:29 He i! Korjasin nyt tämän spostiliitteenä olevaan

Lisätiedot

PUUT T E H TÄV. käyttää hyödyksi.

PUUT T E H TÄV. käyttää hyödyksi. PUU / j j l Y / E H ÄÄ l l l l r r Ä E H Ä l l j l j H rl r j K PUU j r r j r IE OA P P r j r l J rj r P r l j r l l j l r r j r j r P P l r j r l j P j Ml r j rg j r r l M A R JA r l l O E H ÄÄ l / l

Lisätiedot

Tekijä Pitkä matematiikka On osoitettava, että jana DE sivun AB kanssa yhdensuuntainen ja sen pituus on 4 5

Tekijä Pitkä matematiikka On osoitettava, että jana DE sivun AB kanssa yhdensuuntainen ja sen pituus on 4 5 Tekijä Pitkä matematiikka 6..06 8 On osoitettava, että jana DE sivun AB kanssa yhdensuuntainen ja sen pituus on 5 sivun AB pituudesta. Pitää siis osoittaa, että DE = AB. 5 Muodostetaan vektori DE. DE =

Lisätiedot

Nokkavipuliittimet NOKKAVIPUL. UROS SK DN25 HST NOKKAVIPUL. UROS SK DN32 HST NOKKAVIPUL. UROS SK DN40 HST NOKKAVIPUL.

Nokkavipuliittimet NOKKAVIPUL. UROS SK DN25 HST NOKKAVIPUL. UROS SK DN32 HST NOKKAVIPUL. UROS SK DN40 HST NOKKAVIPUL. Nokkavipuliittimet NOKKAVIPUL. UROS SK DN25 HST 2977044 A; PF64 NOKKAVIPUL. UROS SK DN32 HST 2977045 A; NX93 NOKKAVIPUL. UROS SK DN40 HST 2977046 A; RU35 NOKKAVIPUL. UROS SK DN50 HST 2977047 A; SL33 NOKKAVIPUL.

Lisätiedot

WAinill AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TULOKSIA TIEDONANTOJA 152 1990 TILIVUOSI 1988

WAinill AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TULOKSIA TIEDONANTOJA 152 1990 TILIVUOSI 1988 WAnll TEDOATOJA 5 99 AJAKOTASTA MAATALOUSEKOOMAA KRJAPTOTLOJE TULOKSA TLVUOS 988 MAATALOUDE TALOUDELLE TUTKMUSLATOS AGRCULTURAL EOMCS RESEARC STTUTE FLAD RESEARC REPORTS 5 99 TEDOATOJA 5, 99 AJAKOTASTA

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA MAATALOUDE TALOUDELLSE TUTKMUSLATOKSE TEDOATOJA :o 5 TE AGRCULTURAL EOMCS RESEARC STTUTE, FLAD RESEARC REPORTS o JO AJAKOTASTA MAATALOUSEKOOMAA KRJAPTOTLOJE TULOKSA TLVUOS 976 ELSK 978 Maatalouden taloudellisen

Lisätiedot

Ikväidill AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TULOKSIA TILIVUOSI 1993 TIEDONANTOJA 199 1995

Ikväidill AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TULOKSIA TILIVUOSI 1993 TIEDONANTOJA 199 1995 Ikväidill TIEDOATOJA 199 1995 AJAKOHTAISTA MAATALOUSEKOOMIAA KIRJAPITOTILOJE TULOKSIA TILIVUOSI 1993 MAATALOUDE TALOUDELLIE TUTKIMUSLAITOS AGRICULTURAL ECOOMICS RESEARCH ISTITUTE FILAD RESEARCH REPORTS

Lisätiedot

n TIEDOTE N:0 1 Karjalan koeasema Reijo Heikkilä ja Pekka Koivukangas Sääolosuhteet ja viljelyvarmuus Pohjois-Karjalassa Tohmajärvi 1979

n TIEDOTE N:0 1 Karjalan koeasema Reijo Heikkilä ja Pekka Koivukangas Sääolosuhteet ja viljelyvarmuus Pohjois-Karjalassa Tohmajärvi 1979 MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS Karjalan koeasema n TIEDOTE N:0 1 L. Reijo Heikkilä ja Pekka Koivukangas Tohmajärvi 1979 Sääolosuhteet ja viljelyvarmuus Pohjois-Karjalassa Maatalouden tutkimuskeskus KARJALAN

Lisätiedot

Arvio metsdmaan arvosta

Arvio metsdmaan arvosta Arv metsmaan arvsta Omstaja Kuusam, Nskajrv Kunta Kyll Tla Rn: Ala, ha 35 477 Nskajrv 31. : 77,5 SPOO LO.6.2L7 Lstetja Teemu Saarnen KTM, LKV Arv phjautuu 14.1,23 pvtyn metssuunntelman kuvtethn ja Kuusamn

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2017) 112 final LIITTEET 1 9.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2017) 112 final LIITTEET 1 9. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. maaliskuuta 2017 (OR. en) 7057/17 ADD 1 TRANS 97 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 6. maaliskuuta 2017 Vastaanottaja: Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET

Lisätiedot

JUMALAN OLEMASSAOLOA. En voinut enää kieltää

JUMALAN OLEMASSAOLOA. En voinut enää kieltää A E l JUMALAN OLEMASSAOLOA V jl l l j Igl j l l l M j l l j M l l? K ö ljl p j pö l j pl j lpp Ol g l j lppj lp M j l j lblg Rc Dw j l H l pjl l l p l j DNA: j l l l S pl J l p l l l l M ö j lppj lp pl

Lisätiedot

Keittiöaltaat ja -varusteet

Keittiöaltaat ja -varusteet Keittiöaltaat ja -varusteet Tuote LVI-numero Pikakoodi UPOTETTAVA-ALLAS STALA LYRIA 5922146 ZG80 L50-60 1-ALT HANA-ALUEELLA PUHDISTUSAINE FRANKE TWISTER RST PINNOILLE CUT-4 KOIVUA KANTTIALLAS STALA DESIRE

Lisätiedot

"h 'ffi: ,t^-? ùf 'J. x*r:l-1. ri ri L2-14. a)5-x:8-7x b) 3(2x+ l) :6x+ 1 c) +* +5 * I : 0. Talousmatematiikan perusteet, onus to o.

h 'ffi: ,t^-? ùf 'J. x*r:l-1. ri ri L2-14. a)5-x:8-7x b) 3(2x+ l) :6x+ 1 c) +* +5 * I : 0. Talousmatematiikan perusteet, onus to o. 1 Vaasan yopso, kev a 0 7 Taousmaemakan perusee, onus o o R1 R R3 R ma 1-1 ma 1-1 r 08-10 r -1 vkko 3 F9 F53 F5 F53 1.-0..01 R5 R o R7 pe R8 pe - r-1 08-10 10-1 F53 F10 F5 F9 1. Sevennä seuraava ausekkee.

Lisätiedot

Sinusta Kvantin. toimittaja?

Sinusta Kvantin. toimittaja? j? jö j jj j j j IO j j j j yj jj föö j y j j j j j - j ö ö j j H j j 05! A ö j ö @fyyf! jj y j Ey fy j! O j! 3 & Pjj 5 Pj 6 yy 8 JU: & H 5 y 8 Q 0 M y j j J : III/ II - /0 P 50 P C Φ- Mj A O H H J J M

Lisätiedot

MAALAHTI KOPPARBACKEN. Rautakautisen kalmistoalueen koekaivaus. Tapio Seger 1985 Tiivistelmän tehnyt Mirja Miettinen

MAALAHTI KOPPARBACKEN. Rautakautisen kalmistoalueen koekaivaus. Tapio Seger 1985 Tiivistelmän tehnyt Mirja Miettinen MAALAHTI KOPPARBACKEN Rautakautisen kalmistoalueen koekaivaus Tapio Seger 1985 Tiivistelmän tehnyt Mirja Miettinen _(._l \ '- ; ( MAALAHTIKOPPARBACKEN Rautakautisen kalmistoalueen koekaivaus 1985 Tapio

Lisätiedot

F_l/ mlmz SOVE LLU STE HTÄV Ä G RAVITAATI O LA I STA. Fon. (vetovoima) mr ja lxz välinen gravitaatiovoima. kappaleiden massat ovat mr ja mz (kg)

F_l/ mlmz SOVE LLU STE HTÄV Ä G RAVITAATI O LA I STA. Fon. (vetovoima) mr ja lxz välinen gravitaatiovoima. kappaleiden massat ovat mr ja mz (kg) SOVE LLU STE HTÄV Ä G RAVITAATI O LA I STA ltl ka ppa leiden (vetovoima) m ja lxz välinen gavitaatiovoima Fon F_l/ mlmz 2 kappaleiden massat ovat m ja mz (kg) on kappaleiden keskipisteiden välinen etäisyys

Lisätiedot

MAHDOLLISUUKSIEN TASA-ARVO, SIVISTYS, KANNUSTAVUUS, SUVAITSEVAISUUS, VÄLITTÄMINEN

MAHDOLLISUUKSIEN TASA-ARVO, SIVISTYS, KANNUSTAVUUS, SUVAITSEVAISUUS, VÄLITTÄMINEN H V: Vr Pr: Mr V: Syrjyy yrjy Nr S K S 3 S 3 S 6 2/2012 UUSISIPOO NYA SIBBO 7500 Hy, MAHDOLLISUUKSIEN TASA-ARVO, SIVISTYS, KANNUSTAVUUS, SUVAITSEVAISUUS, VÄLITTÄMINEN rj, j d rd yö yö S Työ j yr y yd O

Lisätiedot

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS TTK AATALOUDEN TUTKIUSKESKUS Tiedote 2 / 89 LEO USTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEELÄINEN, KATRI PAKALA ja ARKKU KONTTURI Kasvintuotannon tutkimuslaitos Virallisten lajikekokeiden tuloksia 98988 JOKIOINEN

Lisätiedot

SUODATIN- PATRUUNAT MASINO-HYDROSTO KEY OY

SUODATIN- PATRUUNAT MASINO-HYDROSTO KEY OY 1 SUODATIN- PATRUUNAT 2006 10 MASINO- KEY OY 2 Masino-Hydrosto key Oy toimittaa suodatusjärjestelmiä, suodattimia ja patruunoita hydrauli- ja kiertovoitelujärjestelmiin, kompressoreihin, ilmalle, vedelle

Lisätiedot

S'? 2. s P« 3 CU. > a. <H O ~" d O Ö E/ Ö. d -M o o I I I II. locot-cor-icocoolcool^-toiiocoioolcdt- lol^-cocococooi 'vool^olcocoi Iio» 100

S'? 2. s P« 3 CU. > a. <H O ~ d O Ö E/ Ö. d -M o o I I I II. locot-cor-icocoolcool^-toiiocoioolcdt- lol^-cocococooi 'vool^olcocoi Iio» 100 S -+ røi cö-g S,2 S S cn rj o a ö * s s m Summa Yksityisiin tarpeisiin Summa 0 5 I I I I I I I I I I S S? CM I (MCM ^ I ^ ^ I I I I! rhrhi llf I^Öb» I I l

Lisätiedot

L. Maan ia Auringon vetovoiman yhtäsuuruus

L. Maan ia Auringon vetovoiman yhtäsuuruus GRAVTAATOKENTT EN TASAPA NOKOHTA: Tehtävä RATKASU L. Maan a Aurngon vetovoman yhtäsuuruus Kunka kauas Maasta avaruusluotan on vetävä, otta Aurngon jaa Maan vetovomat tasapanottasvat tosensa el avaruusalukseen

Lisätiedot

ART HOUSE C M Y CM MY CY CMY K. Harjoitus tekee mestarin. Suomen kielen syventäviä harjoituksia maahanmuuttajille. Marja-Liisa Saunela

ART HOUSE C M Y CM MY CY CMY K. Harjoitus tekee mestarin. Suomen kielen syventäviä harjoituksia maahanmuuttajille. Marja-Liisa Saunela J K T K j j I A-S A A L J A j-bjö M Sb V Hj 3: j j j j j j j Kj j j j j j K j j M j j j j S - j - j ö Hj 3 j j j j T ö j j ö - j TITOSANOMA Mj-L S Hj 3 S j j ART HOUS Hj C M Y CM MY CY CMY K Oj j K S L

Lisätiedot

Q 17.1/27.2/74/3. GEOLOGINEN TUTKIMUSLAITOS Geofysiikan osasto HP 9820 A-ohjelmaseloste. T. Jokinen SUSKEPTIBILITEETTIPROFIILI

Q 17.1/27.2/74/3. GEOLOGINEN TUTKIMUSLAITOS Geofysiikan osasto HP 9820 A-ohjelmaseloste. T. Jokinen SUSKEPTIBILITEETTIPROFIILI Q 171/272/74/3 T Jokinen 1974-12-02 GEOLOGINEN TUTKIMUSLAITOS Geofysiikan osasto HP 9820 A-ohjelmaseloste SUSKEPTIBILITEETTIPROFIILI 4 171 /272/74/3 T Jokinen 1974-12-02 GEOLOGIIVEIV 'i-litkimuslaitos

Lisätiedot

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w Epainn muis (1.1., 6.12.) # œ œ œ œ œ # œ w i nun Kris lis sä py hää muis tus Tofia (6.1.) jo Jo pai a, y lis n [Ba li nu a, os,] kun ni, l nä ru k, i dän Ju ma lis, y lis ka i dän h tm h nk sl nu a, o

Lisätiedot

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS Tiedote 5/86 LEO MUSTONEN, SEPPO PULLI ja OLLI RANTANEN Kasvinviljelyosasto LIISA MATTILA Laskentatoimisto Virallisten lajikekokeiden tuloksia 978-985 JOKIOINEN 986 - ISSN

Lisätiedot

Jarrupalat. Jarrupalat

Jarrupalat. Jarrupalat Newfren on valmistanut jarruosia moottoripyöriin jo yli puoli vuosisataa. Yhtiön panostukset tuotekehitykseen varmistavat tuotteiden huippulaadun. Newfren on kehittänyt jarrukenkien ja - palojen, sekä

Lisätiedot

b) '5555z-?:lo -1:7 ' 5 ',r+i (i-å) n- r*or i+i- sl4-4 s-5-''- (å) 2:+ 2 r t I 3-3 a)23+42 Ð'+., (, -:), u)j++ b)2-1 "i

b) '5555z-?:lo -1:7 ' 5 ',r+i (i-å) n- r*or i+i- sl4-4 s-5-''- (å) 2:+ 2 r t I 3-3 a)23+42 Ð'+., (, -:), u)j++ b)2-1 i Tampereen kesäyliopisto, kevät 20 1 5 Thlousmatematiikan perusteet, orrr s ro30 L. harjoitus, (la 12.11.2015) 1. Laske seuraavat laskut. Laske kukin lasku ensin käsin þnää ja paperia käyttäen. Anna vastaukset

Lisätiedot

P S. Va r äi n. m m2 2. e a / puistossa säilyvät puut. korko muuttuu, kansi uusitaan SVK asv.

P S. Va r äi n. m m2 2. e a / puistossa säilyvät puut. korko muuttuu, kansi uusitaan SVK asv. TI E f as 8 5 5 pu ke lu pi ip iv - le / te AP 1 4 KI +8 8 +8 9 O le lem ht a ip ss uu a st ol oa ev aa rk ki ip met A L 31 6 L AP P LE IK S E T ei l y tu pu r u va liu m k u at m to äk i in u hl M 22

Lisätiedot

Ilmalämpöpumput. KUPARIPUTKI KIEPPI ARMACELL 1/4X3/8 L25M ERISTETTY LVI-numero PIKA VR06

Ilmalämpöpumput. KUPARIPUTKI KIEPPI ARMACELL 1/4X3/8 L25M ERISTETTY LVI-numero PIKA VR06 Ilmalämpöpumput KUPARIPUTKI KIEPPI ARMACELL 1/4X3/8 L25M ERISTETTY 1582309 VR06 SEINÄLIITOS ARMACELL SPLIT SD-CA 80X60 3258501 GG64 LIITOSKAPPALE ARMACELL SPLIT SD-CC 80X60 3258503 SW22 SUOJAKOTELO ARMACELL

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA MAATALOUDE TALOUDELLSE TUTKMUSLATOKSE TEDOATOJA : 4 TE AGRCULTURAL EOMCS RESEARC STTUTE, FLAD RESEARC REP ORTS, 4 AJAKOTASTA MAATALOUSEKOOMAA KRJAPTOTLOJE TULOKSA TLVUOS 975 ELSK 977 Maataluen taluellisen

Lisätiedot

MASKEERAUS: KOSMETOLOGIOPISKELIJAT LAURA YLITALO, KAROLIINA SIRPELÄ, MERVI SARJANOJA VALKEAKOSKEN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO KUVAT: JYRKI LUUKKONEN

MASKEERAUS: KOSMETOLOGIOPISKELIJAT LAURA YLITALO, KAROLIINA SIRPELÄ, MERVI SARJANOJA VALKEAKOSKEN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO KUVAT: JYRKI LUUKKONEN g k W H C MASKEERAUS: KOSMETOLOGIOPISKELIJAT LAURA YLITALO, KAROLIINA SIRPELÄ, MERVI SARJANOJA VALKEAKOSKEN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO KUVAT: JYRKI LUUKKONEN EDUNVALVONTAA ASENTEELLA www.u.f / www..f TUOTANTOVASTAAVA

Lisätiedot

l e m e n e i l l e j a u l o s e l e m e n e i l l e y h e i s e a r i b u u i a a s s a l a s s a o n k X W l j a o s l y h a r A r k s s a a r k o

l e m e n e i l l e j a u l o s e l e m e n e i l l e y h e i s e a r i b u u i a a s s a l a s s a o n k X W l j a o s l y h a r A r k s s a a r k o Sivu 1/13 T E K E S-p r o j e k i X M L -r a j a p in o j e n k e h i ä m in e n X R A K E K uo p io n y l io p is o T ie o j e n k ä s i e l y ie e e n j a s o ve l l e un m a e m a iik a n l a i o s

Lisätiedot

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census Suomen virallinen tilasto Finlands officiella Statistik Official Statistics of Finland VI C:106 Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census 1980 Osa XV Del XV Volume

Lisätiedot

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS Tiedote 7/87 LEO MUSTONEN, SEPPO PULLI ja OLLI RANTANEN Kasvinviljelyosasto LIISA MATTILA Laskentatoimisto Virallisten lajikekokeiden tuloksia 1979-1986 JOKIOINEN 1987 ISSN

Lisätiedot

3 m. y 8 0 s 3. w - < n 3. = O Å O^ d : 3 Ö N. a N rn 3 m 01. w Z. m 7. r y. u U N V 00 V V 00 00. O Oo Ö O Ö Ö. t O > > V V N N

3 m. y 8 0 s 3. w - < n 3. = O Å O^ d : 3 Ö N. a N rn 3 m 01. w Z. m 7. r y. u U N V 00 V V 00 00. O Oo Ö O Ö Ö. t O > > V V N N = Å ^ : y 8 T x - - rn 1 w - < n w Z < w r y ri { Ii 8 ( D u U V V o t > > V 6 8 V V t(h AA 2. 2 D " 1 ) : `wi rw ( D ( D ( D f D F F F F D fd A D < o o = D Å Å D 1 r DT = r Ln M Dx - o r A ~.. _Q H, x.

Lisätiedot

IrUl. L(r. \a,u j l,/"å"? i\, -à (*rl. rj -t. ehdoinx+y:40. xrj > v. XV ky. \ì i. ' -?"{ '?ç;: l+ r t {À- U i. 3,t (.", ) .1CI= \ i.

IrUl. L(r. \a,u j l,/å? i\, -à (*rl. rj -t. ehdoinx+y:40. xrj > v. XV ky. \ì i. ' -?{ '?ç;: l+ r t {À- U i. 3,t (., ) .1CI= \ i. \u /"Å"? d--- ( + r À- ru v. V ky ç. Vsn Rmpuu Oy myy shuksen svuueen synyvän purun rk-neeks kheen ksus-kheeseen. ( Oss puru ehdään ämmykseen käyeävää peeä (2 s purus käyeään muvkmps-evyen vmsukseen. Vkss

Lisätiedot

'/i. 4»/ ! / i, 3"/ 7 J i. 3"/i. i 17. l?- 1 /* A j\l I i 8 3V B 37, 6! 3% 47, 2»/16 /3-i/ A 996

'/i. 4»/ ! / i, 3/ 7 J i. 3/i. i 17. l?- 1 /* A j\l I i 8 3V B 37, 6! 3% 47, 2»/16 /3-i/ A 996 37, 37. 47, 17/. '. keus»/ /3-7, Hntalte N:o 1. Spencer-Smth männät ja tapt. Vaunu Männäntapp Keskö- Rengas- SS N:o ne 3 tuus korurat ss «5 keus vr-r., j^-.q ' 0 tuus Mall Buck 34-50, 35-50 1934-35 *f00

Lisätiedot

E Merkinnät. 10 rh o 9 F 1 G VHT. Päävedenjakaja. Kunnan raja. Sivuvedenjakaja Järvi Pienvaluma-alue Valumareitit Workshopin alueet Virta.

E Merkinnät. 10 rh o 9 F 1 G VHT. Päävedenjakaja. Kunnan raja. Sivuvedenjakaja Järvi Pienvaluma-alue Valumareitit Workshopin alueet Virta. r Ko l o j hd 5 jo 0 rh o oj Tyll rd dbc 5 o c b g Mr Mllobc Rodbc djj K rj Kålbc djj Jr lm-l Vlmr Worho l Vr bc K o-oj dmr lm-l r b c c b å R åb c r lö KOKKOLN KUUNKI lohjlm lm, Vlm-lly LUONNO xxxxx Vlm-lr

Lisätiedot

1, MITÄ TARKOITETAAN SEURAAVILLA TERMEILLÄ:

1, MITÄ TARKOITETAAN SEURAAVILLA TERMEILLÄ: KRANPDON TNTT 14.4.2014 LAY/OTK OT: Vst jkseen kysymykseen erllselle pperlle (must merktä nm myös krjnptu"t.u"ppern). ös et vst jhnkn kysymykseen, jätä nmetty vstuspper myös kysesen tehtävän slt' rrävär:

Lisätiedot

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db Pet jr t Kvm Kr Hyyr yl Sr m Hm Ko e o LIITE.. Mtede melelvty 0 Yömelto (etore: m) Ortmp Petmo Immo Kop Rto Tehr Rö Voe Lepelto Pr Ptlh Rm Kymht Netytem Vroj Prorp Sem Rto Tlllo Vtter Sotmp It-Sto M Korvet

Lisätiedot

NIKKILÄN SYDÄMEN LAAJENTAMINEN VAIHE 2 MAANTASOKERROS 1/ / ARK - house

NIKKILÄN SYDÄMEN LAAJENTAMINEN VAIHE 2 MAANTASOKERROS 1/ / ARK - house tk, J e, hu p rr, Ä, 9,,, Ä Ä Ä 9,, 9 h vut tk k D uk, C lut, kpk C tr, rv tr C9, y e yv tt t rv lkr tl lut e pll t-k-hu kek u v pt + C C tr C9 tr lut C, C C, yp + phu te kt kpl bet uur rv gr ttpe t +

Lisätiedot

ITK 236 Jups. Elektroninen liiketoimi kahtena prosessina (Kambil & van Heck) Monikanavamalli

ITK 236 Jups. Elektroninen liiketoimi kahtena prosessina (Kambil & van Heck) Monikanavamalli IK 236 Jp Elr lm h pr (Kmbl & v Hc) Mvmll lm mp fgr vrm m Sm rj-l v. Amz h vlm HP: mr 1 V Mvplvl CAV DVB Kä pää PSN, ISDN, xdsl Gwy? Rr GSM, GPRS, UMS Mblpää M h- l (m,, ID, lm, WLAN, LON) Rr Rr Prl Rr

Lisätiedot

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto i lc 12. Ö/ 1 ( 5 ) LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 1=Täysi n en mi eltä. 2=Jokseenki n er i m ieltä, 3= En osaa sanoa 4= Jokseenki n sa m a a mieltä, 5= Täysin sa ma a

Lisätiedot

AIKAKAUSLEHDET. tammik. Suomen Suurin SiSuStuSlehti. Kevään. värikkäät astiat. Talvi 1/0. arke. herkut. retkel MAK

AIKAKAUSLEHDET. tammik. Suomen Suurin SiSuStuSlehti. Kevään. värikkäät astiat. Talvi 1/0. arke. herkut. retkel MAK 1 UU mmk 2006 AIKAKAUSLHDT 75 : O R V A I L m U J Am I M Kää JAS ä M A KU r 0 1 ä y ö d K h h H r Sm Sr SSSSh ärkkää RUOKA, JUOM A, KITT IÖ, M AT K A ILU, HY VIVO ITI r y, y 3 ää & r h r d 2008 öö r g

Lisätiedot

TEKNISET TIEDOT. ISO 6431 / VDMA 24562 sylinterit Ø 32-250 mm

TEKNISET TIEDOT. ISO 6431 / VDMA 24562 sylinterit Ø 32-250 mm ISO 6431 / VDMA 24562 sylinterit Ø 32-25 mm Univerin uuden sylinterisarjan kehitystyöhön on hyödynnetty vuosien tutkimustyö ja tuotekehittelyn saavutukset. Tuloksena on luotettava tuote, joka soveltuu

Lisätiedot

2010/2011. Tuoteluettelo Siirreltävät laitteet ja Kiinteät imujärjestelmät. www.dustcontrol.com

2010/2011. Tuoteluettelo Siirreltävät laitteet ja Kiinteät imujärjestelmät. www.dustcontrol.com 2010/2011 Tuoteluettelo Siirreltävät laitteet ja Kiinteät imujärjestelmät www.dustcontrol.com 13 Imusuojat Innehållsförteckning 12 Poista pöly heti kun sitä syntyy Imusuoja on yksi toimivan kohdepoistojärjestelmän

Lisätiedot

Katsauksia 2008/2 Ympäristö ja luonnonvarat Miljö och naturresurser Environment and Natural Resources. Suomen kasvihuonekaasupäästöt 1990 2006

Katsauksia 2008/2 Ympäristö ja luonnonvarat Miljö och naturresurser Environment and Natural Resources. Suomen kasvihuonekaasupäästöt 1990 2006 Katsauksia 2008/2 Ympäristö ja luonnonvarat Miljö och naturresurser Environment and Natural Resources Suomen kasvihuonekaasupäästöt 1990 2006 Katsauksia 2008/2 Ympäristö ja luonnonvarat Miljö och naturresurser

Lisätiedot

Arvio metsd maa n a rvosta

Arvio metsd maa n a rvosta Arvi metsd maa n a rvsta Omistaja Mikkeli, Sumenniemi Kunta K,ylii Tila Rn: Ala, ha 49r 56 Riuttamiiki 2:96 1nl SPOO 27.6.2L6 Laatijan allekirjitus Lisdtietja Teemu Saarinen Arvi perustuu UPM-Kymmene Oyj:n

Lisätiedot

Rakennepoikkileikkaus 1:100

Rakennepoikkileikkaus 1:100 B x ( ) x h ( h) - h x x UYUO x x h x OU gd d - -gd h " -" OU U Yhd - h C - OOD -G Y g x g d B O U b Y d g ) ( G O g C x + O U C - x +- C- x +- d ) ( h h b C d h ( h h ) h» h C h C - b d UOU h b h c hh

Lisätiedot

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db Kmnrtno Ln Kmnlnn Hov Kore unsr etso Turv Ps Uus Kmnsuu Hovnsr Rstnlus Rstnem Vssr Hnmä Pävä-lt-ömelutso Vt 7 Phtää Hmn (sentoreus: m) Rs Russlo Tnem eltt Svnem S Ps Het Pohjos-Pots Ptäjänsr Rnth Suutr

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

LIITTEET. asiakirjaan

LIITTEET. asiakirjaan ROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.11.201 COM(201) 906 final ANNEXES 1 to LIITTEET asiakirjaan LUONNOS KOMISSION JA NVOSTON YHTEISEKSI TYÖLLISYYSRAPORTIKSI - oheisasiakirja komission tiedonantoon vuotuisesta kasvuselvityksestä

Lisätiedot