VIRALLISTEN LAJIKEKOKEIDEN TULO SYHD ISTELMIÄ KASVINVILJELYLAITOKSEN TIEDOTE N:o 13 MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VIRALLISTEN LAJIKEKOKEIDEN TULO SYHD ISTELMIÄ 1978. KASVINVILJELYLAITOKSEN TIEDOTE N:o 13 MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS"

Transkriptio

1 MAATALOUDEN TUTKMUSKESKUS KASVNVLJELYLATOKSEN TEDOTE N:o 3 TMO MELA, ULLA LALLUKKA, LSA MATTLA JA JOUN KATLA: VRALLSTEN LAJKEKOKEDEN TULO SYHD STELMÄ 978 TKKURLA SSN

2 SSÄLLYS Sivu. Johdano Seliyksiä Syysruis , 0 Syysvehnä ******** 0 ****** 7 Kevävehnä *********** Ohra 9 'Laura *** *** 0. ****** ***** 000 es e ** 37 Herne 46 Kevärypsi ***** ******* 52 Kevärapsi ******* Ruokaperuna ***** 40 ***** ** ** 60 Varhaisperuna ****** ********* 04/00, * 66 Tärkkelysperuna ****** 0 ***** 00/ 4,009 0 e 89 Timoei 92 Nurminaa O O ***** **** ** 090,, 00 Koiranheinä 08 Englannin raiheinä * *** ******* 2 alian raiheinä ****************... 6 Puna-apila ***** ****** ******** W* 24 Alsikeapila 0 ************** 0 0 *****

3 J ohdano Pelokasvien virallise lajikekokee aloieiin Maaalouden ukimuskeskuksen koepaikoilla syksyllä 976, jolloin peruseiin syysviljojen lajikekokee. Keväällä 977 virallinen lajikekoeoimina lähi käyniin äydessä laajuudessaan käsiäen syys- ja keväviljojen, herneen, perunan, öljykasvien, iehunurmikasvien ja nurmikkoheinien lajikekokee. Virallisen lajikekokeiden lähökohana on siemenavaran kaupasa 25 p:nä elokuua 975 anneu laki (669/75), jonka 8 :n mukaan maailahalliuksen on pideävä lueeloa niiden ärkeimpien kasvilajien lajikkeisa, joiden viljely on osoiauunu arkoiuksenmukaiseksi. Virallisissa lajikekokeissa Pyriään selviämään lajikkeiden käyökelpoisuus Suomessa ehdyin kokein ja ukimuksin ja ulokse esieään kasvilajikeoimikunnalle, joka ekee em. lueelosa esiyksen maailahalliukselle. Tämän lisäksi virallisen lajikekokeiden ulokse palveleva maanviljelijöiä, maaalousneuvonaa ja kasvinjalosajia eri avoin julkaisujen lajikeverailujen muodossa. Vaikka virallisia lajikekokeia on suorieu vasa kahden vuoden ajan, ulosyhdiselmiin on voiu käyää myös niiä - edeläneiden lajikekokeiden uloksia. Tällä avalla on pääsy monen lajikkeen osala luoeaviin verailuaineisoihin alusa piäen. Tässä iedoeessa on julkaisu yhdiselminä oleellisin osa uloksisa, vuosi 978 mukaanlueuna. Tulokse on ryhmiely viljelyalueiain, saoulokse viljelyvyöhykkeiäin ja viljojen saoulokse myös maalajeiain. Tuloksia arkaselaessa on oeava.huomioon,' eä kokeiden lukumäärää osoiavassa sarakkeessa on ilmoieu vain ise verailujen saoulosen määrä, mua ei eri havainojen ja määriysen lukumääriä, joka usein ova huomaavasikin pienempiä. Yleisäen voidaan odea, eä havaino- ja märiysulosen luoeavuus on näissä yhdiselmissä pienempi kuin saoulosen. Havainojen lukumäärien ilmoiaminen yhdiselmissä olisi kuienkin vieny liian paljon ilaa.

4 Seliyksiä Viljelyvyöhyke- sarake osoiaa alueen, jola ulokse on laskeu. Pariverailuihin ei ole oeu uloksia miarin viljelyaluea pohjoisempaa. Suluissa oleva numero ilmoiaa pohjoisimman vyöhykkeen, jolle lajikea suosiellaan viljeläväksi ai jolle se kasvuaikansa puolesa soveluu. Esim. syysruislajikkeiden.pariverailussa Voima- lajikkeeseen Hankkijan Jussin kohdalla merkinä -2 (3) arkoiaa, eä yheenveo on laskeu Voiman viljelyalueela. ja 2. vyöhykkeilä, mua Hankkijan Jussin viljelyalue yleyy vielä 3. vyöhykkeelle. Poikkeusapauksessa ulokse on laskeu suosielua aluea pohjoisempaa, mikä johuu viljelysuosiuksen muuumisesa laskennan jälkeen. Vuosi ilmoiaa, milä vuodela ova peräisin ensiirimise lajikkeen yheenveoihin sisälyvä ulokse. Kokeia kpl ilmoiaa, kuinka monessa kokeessa lajike on ollu ko0 miarin kanssa, eli monenko pariverailun keskiarvo yheenvedon saoulos on. Miarin sao kg/ha on miarin keskimääräinen sao niisä kokeisa, joissa.se on ollu ko0 lajikkeen kanssa. Lajikkeen suhdeluku on lajikkeen keskimääräinen suheellinen sao verrauna edellisen sarakkeen miarin saoon. Kasvuaika, korkeus, lako, 000 jyvän paino, heholiranpaino, valkuais % sakoluku. alviuho % kuori - % on ilmoieu poikkeamana miarin uloksesa. Sakoluku on määriey normaaliin viljan korjuuaikaan,

5 Sakoluku 3 'on määriey,3- viikon kuluua normaalia korjuu, aikaa myöhemmin, sakolukujen aleua selväsi laskea. Keio 60 min sarakkeen luvu ilmoiava, kuinka mona % 'herneisä on pehmenny unnin kesäneen keiämisen aikana.. Nurmikasvien kor uukera arkoiaa ensimmäisä niioa 2 korjuukera 9 kasvukauden niioja yheensä. Nurmikasvien sao arkoiaa kuiva-ainesaoa ja on ilmaisu kymmeninä kiloina. Esim. sao 567 = 5670 kg/ha..perunan. laauarvoselun seliykse ova sivuilla 60 ja 6.

6 AJOP Ä VÄ Cd h) C. CV hi V) NO!NO r) Cd en r r- h- 2D VO 00 r- CN ON Ckl ri cy r) er ]4: + + -J DC NY NY r, h) cn ;NO ri exl ON V) ND PO + + rg CU CV CU <- ro r).4 + ' -- YHD STEL MÄ, 4 -J on on NO r, NO ro ON er u) u) -4 er, cr..»4 CM +; CL -J Nr CV Ui h- CV Ui, ' 4h + ed -e r. _. C9 r CU (' Ui Ui + + ed Cd.., C4...,,,-.,... ui NO er r-... 4r u) r-' -4 er -.. l CV i,-, h- r) hi PO NO r- cr....o -4 4) v) - r) r- i cy -4 CU Cu Cu.-,..-e Cu.., i - i D...,. $ 0: LZ r, Z.,4 '... i 2b.- CC er ('r) La.7. N4 Z U. "" " U -3 -J 2C CU r- -7 :: -n e..j. -4 LJ i ce)... CC r- =D,- -J r- -- 2C bi Cle. -J, CZ NO hi... De- i Ui i i i c. No r -,7 0.., CN.., 03 er ii Ui.d- yo kci 7,-.. C'd 7,7 CV 00 rrd-rd4 4~......,.., CV..., ' C4 PO..., er r) r) (') ed ('V 74) CN Ch./ h)..., C4 C4 CU f.. ri CV ON ON C-,J0 CU r, -..., rj ''', eri,:e...4 L-)..-, CN.-,,--e... CU : -, ON ON , C) C).,-. f... NO No ri ai bi NO Cu.- ro, -, r, sr ro -,0 r._..- v-..;:, ro ro ;JO r, N. NO %9, 0 r- r, NO ri,j0,j0,jd.00 r- h-.c- Nr CV 00 CV,J5D ui ON LO r, -cr Cu 00 r.:,... eu n vo ON NO CN NY n "r,3, +..0 r) er u) ('.y h- er r- eo, r) ey h, 7') ')... Ui --,..., drrdi rr..4 l's. l',. r',...,r r^.-..,. N. r,- h- r- r- r- r- r- r- r- r- r- LPJ KEKOKEE T -J XD ri r.4d- :.> ".. dr...4 CM CM...,..._, N CU KJ r) r,-., Cd e'd M CU CU CV h) ho hi Nl r.) 0),..-4 rprd..,-... Cd er i i 72 rl NO.., CM ro Cr. C) y CN PO W*)... er en en en.., LU 0 C h) OD ON Ui.-,,- 0'- '0'. ON Ci--. ri CL U:.:''f".:2: C.--, e:, ei rg --, (.7 N.D...D,,,i,.::, <.: U Li,i-- dr «.! :: Cu r.:, rei h) r, i-) i..4 ~.. Z. r- r - (C -4 0!--..CZ > :;,:.: Ju (Z ',JO ZC -J -J = r- C.- C CL :: m = 2C LU 0-2C :',,C d..4 =7

7 AJOPÄ VA ZN? 9.4 CU Cd CU ro CQ DK- en <C h) 47. /40 /40 C) ro en on Nr.Nr :7 r-- CU /40 0. N) U). /40 +-s Nr CV 0, ,.CC m0 ed ON h0 ho h) C4 0. CN h) PO :0 Nr.2" J ON ON Nr C5 CN NO ON Nr U5 V7 CU Nr NO N. /40 Ck CL. "7 ON V) U7.2" r- en r- Nr r- en e, r- ro Nr ro (2 ( e C.J + + C) Ck ON /40 CV PO r) m0 PO ro k :,0 Nr. r. s) r. --a 06 CU C4 4) U7 +( :5 OD -e Co OD cd OD CiCm Dk- CC.) : 34 h) 34 CE YHDSTEL MÄ h- LU LU > //g ON MW MM P..^ - CM ON ON r- r- r- ON V7 CU /40 ON Xc LU ON OO CN ON Ck O+ ON ON ON O5 00 ON ON Oo - en ec r- r-.r uo c) ro,o ex, co co oo ro ro on -- =2 CE, 0.cr ON CV Ui () Ci V CM h. 0. U7 Ck co 0. ON CQ.7.:= ar Nr Nr Nr Nr Nr Nr Nr J 0 ON h) %JO /40. /4. %0 /40 V).2-.4' 7 U) ro ro =ar uo cr ic4s4 Cm J7 4"),- s- r- r- r- r- r- h- r- r- r- r- r- r- r- r- zn i ro ro ro ro ro ro ro ro ro N> > XD CQ C4 CU CU 0. CU C4 Cd CV CU CU CU -4 Cm - LU 34 = Cr /40 --, CJ PO 4s. -J k-c i... on ro uo "7 LU C4 ro co C. uo..., r- en. CN 0% cr.cs.--. r..- ro --, h) N.0 /40,JO..:0 C U -: -- h- e- %; f."., h) (), r.) h- -n l..-,... r-.z.,:: 2,.: ec er ee.ce o ::,4 72C -J k <:.: k-, E2. -J -J =2 D:- C 0) 0- " X DC :X DC LU C. ZC U -- Ci

8 A JCPgVÄ W. Wda. «.> -. 0 e X.. C) C cd NO 0 C- ON CM if ') rn- e ci;" GO ON ON 0 C...J 0 0. v r) V YÖH YKE 3 VYÖHY KE 2 V YÖHYKE -- CE Z= 4cr NO m0 0 esi 00 ON r, CC Ch 0 me ON CM UD,- C3 00 C3 f U7,-,- rn0 rn0 NO ON Cd ON ON UD m0 NO m0 rn0 c- '- C9 Cr, '3 od r/ 0 N! 9D 0,7 h4 -J cic- 3 0 ON CM ON NO OD ON CN Ce (' e).r.4 ge.4 gr-8 rd Cm CN DC h& "" -J - Ci CM ON h. N ON ) NO Cd NO e X UJ 0 Ci CiCmCi ON ON -J C] r-4,4 r4 n i Ce h- X..m0,4 e 00 ON,J$ C.:7 h, ON C) C; C ci cd oo u, wi c, h. C U3 Cd 43.,7,7 0) C..' ci h -,- %.0 s C- - - r: cm NO,-,- ON,- r. 0 0 C3 C3 ci '3.) Ci C3 '3,7,7 h7 D4 -J, NC UD 93 -,-4 3 C CM C- U3 MO, l'! 4-4 NO.4 OL. %JO N.0 0,7 0. CM C..!,7 cm CM..4 CM -4 Cd ed C'd r-,.0, J 0 5% CV - %:- Cm r, kr, ) -.9,-C c 4-4 ON (.0 Ce X. UJ C7 ON i N C).4 C5.4 ON ON 0 -J , w.4, ,-.4.r CE h- h- x Cm Cm r r 00 OD ;JO e. ON C) C).4 C4 u rno rnd vei ON 5% ro ON - V "..,C..«.. ON ON %-,-,- r> Vi N.0 c0 i)» r)!" 4.0 ef V),7,7.7 0,3 0 -'7,;3- Vi r) ' rro r) rg) -J Ci ON O% ON hr) ,Lh VO N3 ON -4 C Cd e-4 w4 Nl Nl Nl Nj 4 e-4 7oC 40, (4,7 ix ON 5.') 47 n n - OD ON f ),- ON ON ON ON CC C).4 h. Ci cd VD NO md C!..y: - Ci '2: - 0 CM C3 C CC CC CC e U3 -J C3-4 0 Ci C3 0 C3 Ci -3 -D U E Ui CC 0 5 OL "'D -D Z: :: 3: :C ui 0_ 2C D!.!

9 4. L AJ KE KOK EET AJ EP ii lig 0.. -,:, 4.0 Ch' h... c- sp sr sr!jo Cd QD 00.. OD C4 cc ze ua (0 ON ON ON CN C3 C3 00 CN CN 0 cr, -J :D CA,,0 - J.- CC ew --.- :: 00.4 C, C ' i &-.4 a.. ON 0 i) 4.7 h) u0 h- rd e) h- ed r...-4 h0 QD sr ON 2: VO a 00 c0 C> CN OD.4 OD on 0 cd ON 0 CN CNJ e 94 Ml sr Ch P.0 h0 sr P0 r0 i0 sr PQ Sr h0 sr s«r h0 : S4--J P.- h.- 00 r0 C4 0 eli ON '.4 00 O /40 ON.4 O r- i ) 0 Cu =i '::4...,... (Ne - 0, CU re, Xe e Mar «,. OM MM..«0« ' '''.'- C7.4 ON h... Ml cn p- 0) 0N... W) sr ON re. Q0 rej QD c0 --J CC n= wc ON ON ON ON 0 ON 0% 00 ON ON 0% ON ON CN 0 -J :5 C F- 00 u CJ /r4..0! CC 94 0 UJ -- M- X r- - h-.;:r 0%... ho ON 0% Ch U)... C4 ler) h- sr QD sr X e) 0 5'.. = 0 Ca.4,-, (L.4.4 Ch ON..4 V).4 Nr C ; X 94 Ch Cr Ch Ch Ch Nl' Ch Ch Ch PO., - Nl,-,44- Ch Cr Ch Ch Ch Ch -- JU 5- -J U... iii e-e 0 OL h0 4"0 C4 CU ('4 e) CU <Nl.4 C4.4 CU C4 C4 4"0 QD h4 04 -J '0 ON...4 ON CQ c4 o) sr P0 00 sr Cv -.4 c0 0.- r- az CC De 0 0% 0 CN ON.4 ON 0 0 CN :D 0- ON - _J =D 0.-; J 0.- :0» 0.. Ui h- r- :: (. e4 ed 4"0 e,.j. e, ru CU CU r- Nl U h4 C!N.. Ul CN ON W) C4 4(0 in C4 r- 4.0 ON h- 4r7 -- ed h- 4(3 0 - Ze 0 La r4 0 ed CU 0 4"0 ON ON sr X 94 sr Cr No sr sr a' sr 0 sr PQ 4"0 sr sr sr sr sr sr sr ar 94 -J Cr 6" h) Ch ON hq 4'0.4.4 '0' Ml , 0.0 C) 0 X. 4"0 CU in - s-4..--i Nl Nl,. r, l ed ('ii Nl r<, «. MM 0.0 Na MO SO i YO h4, 0 LO =. - > i, Z C) k0..., (o o) co cc C v-i CN 4.) 4,... sr cd 0 C hry GN (Q '. 6'. ON hi CC 0 :34.c ce c> -4 h- e, Ci h) Q.c. Q0.3 vo cc 94 C0 c) 0 -. M- 0: F C4 P0 ri h0 r- PO e-e. F- re: = CC CC CC CC 0 94 :: -J.-4 "'. 4 (C 4 ca b.-4 c 0 0 C ) -0 X. UJ Ce 4 0: - -J Z: :, «0 CL -9 '-] ".] -:, '"7 - O: X 3: X Ui 0. 3:

10 5 X" ZC -3 -J CU ON ro ed ed on -a oo ON N.5:0 ed -J < Zew C7 ON CU ON C3 ON ON Lo -- :D = ( 34 ' X:. V- V-- :C s.,s ' k4o C- eu uo C2 :r co co ro r- C7 ON ON CN 7- :> UD :2 U5 7 PO,r,r r-,r r.; PO U4- UO GO CC PO P2 P2 Co PO PO P2.,2 P2 PO '2 PO P2 PO (9 V-ui; -J L CN CU ON'ON ro ro if) UO Cm u7 4-4 ON _ N. U7 ro ar ar ro ro CJ --. r ro ar ar ; -3, 0-, 4.4 r- uo co r- ON...V P- UO is C: :C.. C. CM C..; ON ON ON CJ :7 D- ON -4 = f :. 'NO 0. ro ro co r- ro uo uo ro oo.so oncaco ro PO CM P-,s5 -kr 07 ON ON CU (0 (.7 ON CN% CM ON PO --. CU C5'. r0 rr> ar ar NC ro ar N/ ar ar ro 9 U9 34 CC CC 34 f OD V- 0 C,,zr ON co ro cd r- ro -a r- cy NT 0- SO,z- cm ed ed f-g") hs >4 V- LU 4 07 >4 (0 LU :D -3 UD CC - p2 N./ - C) en cn ' ON 45 CN CS ' (D' z (7! 0-4 r- co r, ro k2o %C J- 09 (A P) PO r- ro. h- (9 ZZ:.CC CC.CC (9 -J 2: V- D>, Z :... DC DC :C DC LU 0- D34

11 6 AJO PÄ VÄ h- ; CU D4 0 U UL i h.4, : r -7 -J 0 C Us "s 0.-0 C4 ND NO PO U? CN -J / CE pc w0 ON ON ON 0 CN CN CN CN CN LU -J =7 4] "" k.",." 0. CE " LJU ' CC h- CE 4> U - -- cm La V) LC) NO NS) ioceen 0 NN- NO - C0.%) ON V) :C 0 9" C "4,"...0 "4 r) c.4 CV 4 ON CM. C.. r- ND L, 0.;. ON ON ON,- hs ON..--, %) hs r's CN 3N ON ON 'CL C NO PO V) h) V) PO h) Nh ch ho h) m ( 4 ) ch Nr Nr r..) r`o (4) =D h- 0) h- CU ' -J W ]4 -J ON C.. ON ON r.5 m c. U) NO CU NO L) -.4 ON... ON 00.. hs i) Nr CU NF) ch ch h0 h) CU ho -- Nr m Nl- -.* r-.4 =...e! * 0«.o.. e o, ro«. % b4.-..c: -o -J 0 PO ho CN 0 CL.-. h- --$ V) --. e) CN CN..) T-4.-.,.. h, CC h- Cr. :C CU C ON ON CN Cs C.: ON ON 0 ON OD ON cn =D - ON -, ' ii. -J 7.D 4] cn ol. -J 4C h- h- h- - EZ -J r- ce.: r- r-.7.c on CU NO U),- NO VO V- U) V() Cu Nh ON r., i, 4).iO ch..- ed NO 00 f) s-. CV CV ch Ui h- Nh s ch NO vo NO CU s-.- - s- D,C Nh Nh.k.r -4- Nr.cr Nl-,C" 'c N'.4- '- Nl- Nh DC CC <C DC - ON ON NO h- hd 0 ON CL NO h).-$ r-,:r. (4) 0 Ch U 0 C., e'' h) PO $ CU CU s- - CU CU CU N) PO ch M -- /.4 00 =D $ -,. NO,-/ Cu r) <C..--$,... ON N,) if. ^4 'v. -, '.0. C.': (4) CN V) - hs ON ON CN CN $... 4X E ; r 0-4 fs (4)..- (4),J0 wl$ NO NOCE D.-4 0, "4," 27. h- C.G. eri N r,o Ke (-) r- cr.i r..4.2,...: , - -, h- = == CC Z (C :: , <X r.0 -o - -o -o =:, La C CU 3 -J i= Ds 3 CE CL -o --) -o -o -o -' = = ZU 2:. L e... 3: '..-.4 h-

12 78-0- :a ci ird sz Cd Cd :3 Ce + -- =, KJ, Cr, Lr s.cn C) ci ev-a Cd -< Co CC r) r--) /40 N. C) " f) esi CN.! C4 - < fs- N - ci %.0 <- s.. N) CeS CC. >. + T h3 C. ON h- N.C '<e CN + - < + + Ce. + 0 a..4. f> h- ON h- Cd f)... NJO h3 e C 4 i() ci s) C=s ci h) -< h) -, C ON CN. r4 re) f) CU 4 Cd Cd 4 < (N. Ci Ci Ci f) s.. CNJ ON <LC ed s. C h 'JO f) N- N CC - < D:4 C YHDS TEL NK <OK. % OM D. Mal.. P MO.." -J C3 Cr C. fs- Cd N- h3 C. C ON <C =, LiJ Ce - C8 C.-. :-...- f ) f-", ---, - -J , r- 8=. L() CU h- Ci e ON C3. e N- i CC 'Cr Ci ON f) Lf) %'^ 0) -.4r.4" r') CL ON!r ON O:L.' CU CL V) Cd *3' Ne0,- -e CN Nee N. N- r- r- N- N-e r- T' - LU KEKOKEE T XD Cd Cd Cii C Cii CU Cd w. r.4... f"- CN se-, 0- ', ON 4-) CU N. Led ri, N. 00 C (C ZD ro h) () h3 "" Cr fr C P- C :0. -J 4.4- C -J DC '0C

13 78-0- AJO P *Å VÄ.*9 CU CU W) Cd +-0 V, v0 M D. CV. + CE :5,-. V- :2 M (U r) r- u) CU CU 4 47 V) ON M ci CV r- =7 -J C:d W.r) r) u) r) cn.c4 0 PO + + r exi rrs l.4+ 8 V, CU 47 (C.... CL V') Nr W7 CV V.. V7 = Ni ON ON V) (V r") 00 ON VO (i3 %JO MCU.T.-.C4M.-..-4M VO,J5 0. C4 C -- L D Ci: ki 47 C5 ev 0 in CU CJ 47 CU (-) U CN 4 +~++ Li KE KOK EE T =3 CJCU.4- W-.CE + 0~C40CU~% Cr/ 40,C -.4 CE DC RR b4 -J "0" CU CU V7 d- V,.CC :JC blici CiCiCiCiQ -CC)C.'e -4 ZD,N,4 Zr. LU O7 4. C.7 (E.Q0 r- r) r CW vd V- LiJ V, - V- V- ZC V,.00 7 V, CW ON.- V,.. Ci i' GO - -, Z 47 V, 7 r, %O., 0 0, 0 47 <E, 0.4* cr%:- '0 U U W svirm :-: = -J Ci O. V7 CU V7 CV CU (Nl r- r- r- r- V 'siili!, V, r r- r- r- r- (l) cu cy cv CV CJ M CU C4 C4 -" N!. N,.,! -J :". 4 Nr N.5) C.) c r CL '7 V, Ci CU V, 4 Ci vo r- r, 4: Ci,zr KL C ' Ci Cl CU ('3 V- :;.:D M M V) M V- - h* Ch ):: CE CC C ZO 0-g 0 Ci Ci - :N -J -J : X - M 07 Dz-

14 9 Y HDSTEr. Pli i A JO'Ä YÄ -4 0 C4 e hd PO U3 r C Ce 44 N- N-4 C3 Cd N- P3 3 CU F- La Cd La C7 CC 74 La - /- CC ri 00 CV C4 ej3 Nr CC -es. ON,,3 - (.0 U3,4( 4 PO O e CU O O r' u') :C 74 e '4' 5r '4' Sr 5r c.) c.) - X3 - X:C Ui () 74 -J r.) ON 03 e e 0% Ul n 0- PO V) (U re) (.4 cy - La. -J J C -J C3 O, C4 N-4- C3 ON e'd CV NO r") D- r- ci La )- ON (-4-4Z.3 C7 N-e 07 - LL Ul - - CC u-3 cu cu (X "e- ON e ed e (n C3 C3 3- OD C9 (-3 Nd- 43 O 3 CU e 0 (.0 (..0 =C 74 e e Nr 5r 5r 5r Nr J T 47 X3 7- C3 ON 44/ ' C4 C3 0-,(> CV CU CU 4 L.. V)./40 U3 r , Cl ON 3 CU -! UJ Cx:,45 e. 04,! CL". Cl C4 C4 e #,..4 Cl f.o ) C) -> "zy.: C4 =X GE 2... 'X 2-2 ZD ""4 C3 C.) - - SC -4 WZ.J =C Oi

15 0 AJ OPÄV Ä U7 J/4. mc r- cm CE nc U : CU ; C4 UJ ' ; LU -- Cm 0% CU 07 CN c :3 r' a s% u7 'Nr co u) ed ry -4 4:r D- 2: 07 C5 r, rs U7 /7 r7 er r- r er er ef er er ef er er :D X) ur Ui - -J C7! -J uo r- co co cn -+ r) c) ro UJ e 7 r7 C4 CU h- Ui r, -J YHD STELMÄ C7,+ CZ ; -J er CU C4 r7 00,- Cr: CC ZC WJ C) CA :D - ON *-# ez, GO - (0 --.! 44 LU! # L.! 0 <X UJ F- DC OD %.0 m r- Cu C) D4 - CC r r) Cd (7, /4. r, C U7 5- C C5 07 rs /7 07 r, 0, ON 0 /40 U7 er er er er er er er +- r) x),. D~ -J er CU se. CU'CN 0- r7 CU ro ry -4 o- o - W7,0,...i 0 P. CC r0 r, CN lr 0.,... ' Ui G4.0 %. GO N. 0 0 NO- CU CU Nr,:E.-- - F-.. = a = m r7 r«) r7 m7 -- C7.:.-. C4 = <X a U «,..4 = C) 0 -" ''''J <X c..- -J -J SZ: =.):: - -s =

16 AJOP Ä VÄ 9 =, M) 03 NO CL D= LU C3 C4.J :n wi,4,4 07 YHD STE LM Ä LU OK TELTU h- == 03 OD P7 C3 C3 f-s U, 2= L7 4 U7 W "k Nr r) 5r 4s").7 5r L r h7 C ,0 ON M. «%. _i c '/4.5) VN Cd ON <X 2= LU en en en r.o :3 43,4,4 ' Ui C ff. CC h- C3 SE 2= h- h- :c c" on co en ND C).4 C 0\ Cd Cd 0'. ON n C,.7 U7 b7.7 -r- M) ca r) h- i) Nr N.r =3-- Nr Nr ro ro, ui' 3C NO NO CU ON r-- o"n c" ZC CL Nr 5r 5r 5r FO ri bg - -J ' 00 C'..! PO 'cr h-?- C=, C7 C. C7 -+ r) cy r; CZ - 4C..4,4,4 i 4 4,4 <2: 0 LA J KEK OK EE T r- V- == U7 ON W5 C7 C. C7 C7 C7 C7-0-4 <X OD k7 r- CN U E.": C2 ON ON Cd ON 5r 5r S" ro -) Nr -5 r P7 Cd Cd Cd 3C CC CC 34 -J co on h- OD... 5r o4,4,4,4 F4 SG - ko W7 4,- c, cn. o. U 0 N. 0 Ci Nr Cr rx W ci C:.N4 e 4-4 C h7-7 h NO CC == (C f- 4;: C.--. f-f C3 C3 C -.J 4 =C CC -J *-7 :C

17 f,) 2 XE CL. C7-7 CE. -7 -J C7 rob ro r. 4 CE ZC Lu :7-4 :, Cl -+ ON :7 c, -+ 4.r V) Ce v- C7 Cr c0 V- V- 2 OD C7 Co u7 U7 C7 +.0 co c7 Z3vr E cr.d Cu ON on 4:0 CU 'sr Cl Cl h7 :s5" LU PO NY (') h) o r+ -J (4) NY CW CV 4 NY r- 44 YHDSTEL MÄ." -4 U7 C7 Mb Nr -4 CU C7 47 CE Liu C7 0 0 ON C7 C7."4-4 ON -J D Cl -4 Co Y- ON exl ON en n CU CW.' C ',. ON 44r cu -+ ON Z. 07 r- r- r- 74 r- cr 74 NY NY NY NY NY NY NY u- -%r -7- NY =7 - ur ui' (C -J W, CN CU 07 C7 4.0 LU 4.C 4- C7 a. NY 0 r) Cu oe " " " 74-4 <ro - -. Cl CU 00 h- Cu h. Cl 7- r-. c4 v- wc uj c7 Cl CG. C, CM ON Z > CN -4.07, _J "=" U> cr (v) [- a Cl Cm Cl Cl uo 4o CE 'C" r, r -0 co -4 cd,a cu ro 74 4r. C3 CV cd,.r 4,0 07 C7 Cl (4) 74 kr «cr wr 47,gr ro (4) 74 o4.cl 74-4 CU Cl Cl CV UO CU CU 74 C7 cu cu Cl 74 LU 74 vr -7 U7 4 k2(, Le) i- -J - 0- K r. c7 on 47 cv.. e s- 03 N. ci ci CJ Cd Z V- sar (,) r ) V- G7 V- GO C2 Z (2.: GE 32 -J 4 4 E -4 -a a Ze Cr:

18 ,.4 3 ci co AJOP 'A VÄ ro 0'. /40 Lf) -z r) C.. C. CU r., ON C ,.,... C....:.4..3' r.,, r- ca az, rl,,-;.,-; + ++, Pri ND ND r\- C. CNJ V) N,J Nl CNJ --. LfD N- /40 ON f, /40 VO CU '9..., (J.--/ qr r, re) ed -,-+ /40 CU CN. + CW X... /40 h- C5 ro UD..:r N- CU /40 r-,,j. NO CU ON CU /4.0 C5,-.. C4 CC,/4'. LfD + Nl C.-.- L.,:r..4 h-.43- fs- ro C..f /40 C, r4) - -c cr L" /4.0 '.0'.0 C X %Ei dr -- + C J - + -; --; ,-; + + V C. C. /40 CU 'D ON.zr CU /40 ON C. CNJ C8.4- C? /40 C/ i... C. L.7 ON O 'D, L CM ro c. '- ro 4- CU C4 -. /40 h- /40 +.7, C, _ ND,-.,..; C..-4 V, C. C.J.c.-.--: fc.,;-. an /40 /40 :-,;- kl-.--. :. CNJ,-;,r +,,.--/ --; ro C. CT ;,Z X Od 2C.40 C4 r... -c -,-* 'ci.-. ND CW!7 N.0 h- in es. o' ci K u-,. i Ci L) + +,... ; + 'X i a C; C. k.c. ro -. CW /40 re, CU C.J CN /4s7., ro u, Nl- h-!? /40 :',.. CC C /- C.O...-/ Lal.. p - LU!... C,s >G c-..: on C.,- C.. r-- 0 N- \ - ( (.0 :: 0 eu LL C... C, ON ON C? ON C"?. ON..._, C., C...., :5.. C , ON cn --. :c :c... =i 0....r...r -r -i..-,..., ,r >7..7-^ CU -J -T- Co 0J LU 0? C? CC,7,-. rd LfD N -4- /40 ro,,s, Nl o.:$ c) r-'7 Cd r., ',Ja-- Za- h-.._ --,.-- X C : 4) 0 K./.'.% Z.. l',...,.. 0 s-- (0..-/ N. -3- N, --...J -4 < "--... /49 Cr N- N- 0:'. r,-,- r."., ,... w 6-, -j.. ci cr) e,; 2: C.5 ro.-j..) fo,5,., ND -e'r,s.l ,.r f-'.! r-:. s-i- r-". -a- vi --,n, --- r-- 0:: s u X LU ON.".4 s- -.c --,..:,,, i...j r- co n --s.-g ON...0 (4) (4) bi C. LiD.-3" /40 -. Lr".. C'' lf) r, C, 0.. ro ;r N- f.d CU...-; - :7-,-. C4 r-) CNJ >4 X 3 -y ND -D.:- LfD '",f) ND." /40 -)..4. rs- (2.).-/ 4 id f-d C),- r- N.-,- f/4- N- r- -- iu- r- r-- N- N- N- r- r- -- fs- 3 i''',... i C -- CNJ CN CU CNJ C CN,r,r,r... Nl, CV,. C.3 r-, ~ N D-, UJ '..7..".,-;,r,r...,,r,-;...r,,,.r,-;..-r,r,4,r,...,-;.-r,-; LL! C., c u:.4 LU i -J :NL,-. -'D Cr' i 7.-. cr c., CU f,- C C. Cr CM &-:r Li),- O. - C, ;.-....,...«. l'.. r9...-.(d UJ C.,J --k -d, kj.. 0 C:..-, U'Y C..'.,.:, ,...q..., ^, C... C-. C/ CN4-54:,.0 0..:-.L: <2: X - Lyi,r,.-....":, :..: Ce C-C <: <: 7... " C-: =,...: Z-, <::. "'. (..: :4:3 " i -,., a.s..

19 78-0- P.7 - Q4 4Zr f) N- C. Cdcr N. + up U7,7 n 4. - cn cr.4 ::-.7 C:O Co 7 P P7 U7,- U) U7 ON PO ev un P9 CU J pry eu ON Cu cn mo cn ey rn cn rn r- cz : un i.- + CL -J C. NP P7 CU P7 C. P=.4 N. CU CU 'R- CN Cd cm «.-4.4 CL - rn P..4 [2' CN..) ON N. U7 P7.... P CU.4 U7, '7 $03 P C3. ON -..0 ' '.0()' Cd -or CU i U ed 2: P, CN 7 CN.-Te ON..-4 Nl o -.-. ON N. ry DN.4 / U Ml :, C* 03 (0 '3'(3 U7..0 ir...-4 'Cr,..4 Nr.4 CV :..cr.4.-. ' O.4..., 4..CC e-s LU W. CC N.< - " 4 -J.4 kf. CV,D CU cn,7, P7 N- C4 N. N. CU ON CE :C.. ON - ej... i C, Us. C..4 Ø. ". Z XE r- -J :" e U..; Cr,... = Lij Lu CE.-, r-.:.0.. N- -J r- r- De ON...o,-, r- co C,. C..)...O C., ".- ch - C-)..: c.4'» h- -.4 CE -..4,4.-. PO N-,-.4 CV.4 ON CU i: Oi Cl Nr.r. P7 c! r...r -a- -.,.,.r rn NJ" 5- '0 Nl 'C' '[' N7 'c. «c- (0 Z, P- C.:, U DC U. ON -4 x-4 Do,.b -J 03 7 CU U7 U7 (.7 47 in ON kg... ON ',.:0 U7 0,... cr r') --4 cm...-«.., C5. C%. 4,4 CN. l i 4-4,,,)...),, r: U'' U7 P7 ;7, <,» N..L , 03,,* / P.-,-. N., N- f s- P- N.,- P- N-,-,.- r.. N. r, i r,j2 7.: ZD ",-.. " " " ". " " " " CU CV CU C4 Cd CV CU CN CU C ,......,,..,...., ,.., - -J 0.., « [... r... )- /.4 Z Zo '-'' v-4 4 U. < D4 -J 45. -J :Di p-4 -n.cr zr. d- CU P.- (C <.: CU Cr U7 N- CN -J 0-4 -',.." r- rn... on --, ". Ui --4 ch \ r ko,s, es c) , n CE,:''.. L -4 U -4,-. --, C.. C4 C.! C4 h-,...o C. -CL U C. -c.cj..., (0 -::, -3C: -, fr- *--. ( l'-' :',Z! '3; C. C) ei C) -:, -, -.: -.5 f..:: Zil 7- C4, C ^, 4..,C..:: -J Y.7. r- DC --..., -: JC. Dr. De :Z :::,.% < h- h- 04

20 5 AklOPi VN UE...M «..«, 0 «d., «... o., J e CE nc LU -- W.D..., F... ON CN' 0 is. 0 CN CN ON ON 0 CU CN...,.. -,..,....., Cri f Cd fuj Dr`, OL -- Zif" Je cs : -. cr -,... c) N k.c, ON OD V.- CN e- VO,,JD kjel U).:0 :6 r-,4- JO N.! x S4 N) m r.) P),-) Ke P(., V.) PD PD V7 V.) Vr) PD VD V7 VD V) e. Lia - 7 S4 -J CN Oo CN r) --$.--$ cs...o es.-4 z-n, U),..0 N. CN NC:f N ,4 *,4,-0 L.,3 ikekok EE T...! :.. de. ala.... «,e on 0. «. oy. «m CC : -a -J -e CU..-4,- CV CU OD ('D Y.,.., ) co ;No ON v) C.:,, N. Cr: <C... uu ON C. ON... ON co cd ON f"... ' -J ZD 4>,4..,.0,-0,-0,-0,4 -,.., w-0,4..4 e..4.../... C O...a i.ce LU Y- ZZ OD OD OD,- OD %.,7 ve. YO N2D YO CC' r- cm r NY S4,--. -$.-r er NY,-, CU N. N. Cr:. r- r- r- r- r-.0,-, N. cn r) s- u.. cr, 0... cd (..j -,..,..., r..-,..., -,.., C: 0.%.S '-44 0 e NJ NY NY NY,:r --..r.- --a r. Nl" N2- P9 N- "r q -4'. Nr xs - S U) CU OD ) U) N) U) U) CN ',J7 e, CN JD U) CL. NY NY N)...4 cu...,..., -,..-,... C Cu..., CU f S4 S4 i CC -J f J e =, u, e :c. Nr. co cv r- cs $ (c :4 :r ee, e- en C e..., e --: e- N. r7 'kr e, --.-,i) CN V--, Li) C4 r.-: N-.4- k=: kji. C. Q.."..,-.,-- l'...0.7,'c <C, ':, (r...-,,4,-0.-4,4,-0 `"`.. 0, C4 N CJ h-.-. r b..^ r- $ 5- r- :'...: OD o 00 J D.0 Z- Y- -7 Y- UlD DC:= <.: <C <C <C' ''' C.) :-.D ZD.Z.0 <X /....-0, <C -4 -N 7C CC Ce Zz7-4 C... 0.: X DC. -J -J C: CU nc -D -7-3 ^7-7 ze n:..= nc co ::::: or.$ E h- C7 'e

21 6...- e ih LP.J KEK OK :.E MM , :4Z M '..> -J 0 xr 0 CU,J7 '..9.7 r- C, Q., %0 C4,J a X CU 0 ON 0 ON ,--«e4...4 ON GO T4 Cli LU - ::.7 0, ; ,-, ,..4, e ve CU C4. LU ' 0 'CE 4) - X 0 ' s... CE ',... Tr C3 -.r CU.7 "V-,-...i-,7 Ni -4 r--., -,r o -..«r,-) cv rr, ! u.7 '0 ro F.7.D.7 ro FO r :0.7 FO PO PO h7., :D XC ; /......, 4.LU -- X! NC -J %, , U7 C r- en /4%) 03 UJ CU Q :. r- rr, C....,.4. (N. --- N g >4 XT: - r -n -J CU 0 c40 C4 0.7, Kg N. N N. hu (Nl ON C:, -,.! ".:: :C U.! C: ON 0 0 Cl Cl ON.--; ON :D UJ ON -- :2, w ; , - 0 a! ::...; CU... so.....r v) k:.4 ON 0) q , a ", u.: w (..2 R" '4' V) 'kr '',"r T:-,L`' -,-J-,3 r.-j s- f.,-,# -.- -,i- --a- r,) wr i-. '.s..,4 -J (0 Cl 00 U7 V) h7 U7 U7 CN kjo,-. CN C.. Ni" KJ,... ( ,..., (4 exi...- C.,.4r 4 :.;. u ' «i -3-4 TT AR SC q- co Cm (4: C4 4.- o r- on -3, r- PO ON ru,r00 kj) G's (:).Z C4 Cd C4 CU h~ %.0 CC a h- D :0-0 a a a a L) :7 a a 07 h- X 'D =C CC :C n a - Ci

22 7 AJ OPÄV Ä C5 P5 W) en.v.r Cu Nl C DC LU -J ON ON 0, 0, r- C5 00 CA ON 00 ON ON CN C5 C5 0) e ; en co oo ci c en en h5 C5 r5 C5 C5 05 en en eo on r- b-. on P5 OD r- ON J) CV W5'ON 00,5 v r. -C. rei 05 on cm rm rn cm on ro on co on ) 05 ' ir U5 ON CN 0,2 on on -cr on on N Nl" Nr 0 ne u -a C5 cr e ui 00 f-.. CV C5 05 ON ON C5 C ON CN CA Cr. C3 C5 0 ON ON ON -J zn en --. eri cr en er eo cn on en en ro 05 C5 C5 W) CN C4 05 :5 r- er o, r- ci ci 05 OD 0- (, 0- rc) ON 0, (- "7 V) r- eu CV,-.5-5 r5 05 u ui P7 oo. ro on on V9 PC. 05 0) m P5 05 P5 05 on rn Nr PrJ, J 0- --,) K. M CV Mi si ],4-5 -J C5 r5ci ei- rm r- cn c;, en cm on c;-, cm en ro r- < 0 ON e) C) C) O;) ON C.) O) ON C5 ON Cri.4 Ui... :5,4 (0 ).0c LU!CC r- C5 CS f -- :: W5 C5 45 C5..r.r cr...0 cv pry cv co eici -44 M `\ ON CV CV cx r<> 42; 2," i5 00 P5, - 0) C5 NJO CA L-0 Cr. C5 C5,-. ZO en en e;', CC h r5 N5 h) r5 0) r M M 0). P5 :0 =D r- LL -J r- 22.) ON c-.,5 h- Oo G N. 4,".. - LU LU -4 ci CL ON h) exl C4 CU ed '-o -J C5 CN C5 r5 CN.5 V r, '5 ON P5 r5 C5 OL-.- r- := UJ C.". ON ON ON ON ON ON ON C C5 CV C5 ON C5 ci UU ON.CZ -J :5 ;r4!.c.0 r- r- :C,-. (V is') V.- C5 OD.cr. C5,V" 4, U-) C5,--. -.cr U5 r-.cc r,,s.s, on em kj.) 05 u5 0. di cicir ne on on 9,cr on on on -4- on r. M P5 0) ro cm '5 2 0C -J C5 W) ei V> 05 h- on r, cm in 0. M Cu,4 -J -a.72 Nl" CU,-. 0..<:!'!),. -7..,,.. f.") Nr!"")..--, 0,««!N r- - kr kr,25 k40 Cr. C5..-.,, r, :_,..:.-..-.,,, , 04 [Nl C,J CV r-,..c. C5 :...:. C CZ -.."Z :,,,.: GO 0.) 0:0 C.) 00 04,, :C... " CL CL CE er.7.: e.5 :5 -, C CC 5.Z CC C) C.) m:.:) (D C.) -2, ) C) Z.k!", i...,z. 04 -":., --, , --2, :C :: :C :7. 0) "...) 0) < -- F-,C.::,

23 8 AJO P '6 i VA ; -3 ic. ON on ',2" ON U3 0O 00 <2 OC LJ en en en en on o", en.j -J i,.4! cr c,r; i- -c ec r- r- nr:! vm C2 xr. 0 0 : ro en e) en en en en Ui en en 25 ON 07 V? 07 CU 0. cu 00 Cm 00 cḟ' 0..:0 C4 cv NO. ro cm ro ro ro ro Cu i3 Ui Ui,m r- ro Cm Cm 07 Nr <2-,7 ro ro ro -J 7 ON CU CU N" '7 07 Cr PO CM Cr 'Cr NJO 3 CL J CU N.0 W7 C;) V7 C3 cr CN ON 07 <2 = U. CU co ro co -J ZO 45 ' Zv <2 <2 40 V- V- 7C ON 07 cn en en en Nr (Nl ci' V7 ON ce ^, ey 4-4 ui Li) d) W) Ui 0= (.7 en Cv! 2: C7 GO 0- ON ON CN h- r- r- r- r-, uu NO C4 C4 CU CU (N. m cv ev CU (7 CV CU ro cm i")09 m -J 34 -J NS.0 =m 07 =m,m 4 =m un.p)anq,r,) L ' co ro s.20 a. - ' -5,<r. nc uu en ON. ON =m Cm =-4 =m CN. -J =0,4,4 h- GO 47! <2 o -«L!. ' e) 7C c>! V- V-. = 'JO VO OD '3' C4 00 W) ON ' h- ho %) 9-4 C 0- CU r7 i7 07 C4 r- ON CP' Dr 2= 07C ON ON, ON ON CN 0- W7 e=,. CN C. 07 c: h) h) h) h) h) h) h) h) h). h) Nr ro ro ro ro ro hd A V-' ci -r ui -J GO! 34 -J GO 4 ro ro c> on cy ro cm. r ro cm,.2e, CU LL vm! CicL. V7 CV 07 C'd... C4 C4 Ui CU C4 07 V- O, «* xr i -4 6 C Ui 0.:7 Cr W7 C4 07 U3 U3 CU e: GZ :C Lu ON -- Co -, -'4 Cm CM 0. Cu CU vm! <2 -J 0,m.m.m -m -J <2 0! ' 0.- <2 Zr - - ON.Nr 'JO ui 07 =m , 0. cr 'JO r- r. GO r- cr h- Cv cr r) cr eri OG r- ci co!..9 Ui :L2 40 (4 wo ro ro er".. cm ui ro ro ri en.,,j0 Ko! 254 ho ho (') 07 PO 07 ro h) PO CQ 07 ro ro deo: <2 34 N- C) 'cr C7 0) - 0- (.) 0-,-. CN C.. CU Cu N& <2 >4 J 2L -J 34 :n :n Ch CU 0* C2 C2 Cd.k:r Ui 0. '`'7 h- 0) cr LC) ' ui CN..4 -= CC <2 3.: m -0 CU 'Cu-CU CJ V3 C3 C) V- 0 V« UJ =m = 43 V-! - V- = <2 Cr CE C2 = (-7 :3 <2 <2 GO -4 :;:2 <2 :g:k. CL -J - :C -5 -o - -o LC : = 0) <2 V- 4> 3::

24 CL. -J.CE 2, 2, 0- _J C. OL-2 W) (Nl CiJrr) CU ei =4 CU ON =4 C3 -ce ui.cs. co,0!7 =4 ei hi... CU ei N!"-..". CV ON YO i? V?.2- V.-.gr uo.r- CN "C" + =4 CM CU CJ Ui e= h." Ne NY r') ii"? 27 ri = ON e? =4 Ui ei ON Cm CU e C. ei CN Li r- co (.0 ro 07+ V? i? *-:" V? C? CU C4,..52 CU ON..2D h =4 4- =4 = , 27 4 CM =4 =4 4 r- ro N CV -4 =4 CM CU =4 h) CU ei -4 CU CM CU i 4- - L : = N NY bi ei,.. 0 ei h, N C? V? V- N V? Ui 2.- ei ei ei hi r,.4.. h- + =, , vry ,...2 W.. 4- ' C2 4 :n. o k.o MD =. CU ei CU..-4 '0- MY C, 27 CV ei "4'.4 W, V7 MO CJ CN + + : '- U CC b-4 4;. c ::. -J CC 3: LU CN CN CN ON ON ON 0", C., r- co co er-, cn en en or-, o'. x4.-: -- 2 _2 =5,C X: LU 0i :: al 2--. i-- C --.: i- r-. a.s. ON.,...g -.:5" OO ei...4 Ui Ui r.- en cr.,..t., r- NY r-- -4 h- - -r r-., co C.C. "... ".2"-.:YN CU U7 W7 Ui..:V N.- 2::', 0:C ro en co 4.-0.kr,...s cd Lio 4,-; = C2 4:2 p,..: x s- cn,- :. 4...,:. - L3 0- S4 Sr: i.s.- ri),..o r- r- Ui CN ro C3 /49 m.) ei Li e= =4 m0 =4 CN.4.., kln --4 ca uo cn on c! NY ".:i... N rr..... " ,,...,.7,..4, (")...-, N,..-.,-4. hi 00 Ne mi ".ze r... V= e- h-. h- r- r- r- r- r- r- r- r- r- r, r_ r._ r, N- r o.~,...-,.-. -, 4 '-' -7 n: 4 _.., -----_, e7 cid ro ei hi hi ri hi CU N CU hi CU hi ei ei ei P : :".:-. Zr,... -4,4, oj,4...,4...4 =4 =-4 =4...4 =4 =4 =4 LU LU,_... -] -,..., H 4 4 P ea Fi - N 22 - hi ON CJ <E < /4C, h7 CM -,..., " CN N. Ui UJ Cx: 07 <2:..::,--4 C:-. ei CM Cz,:', C2. 2,.. <C < , 2.,cr.- <X "--,.2. ei U7 r-.r.c, r U Z= NY h- c...: ol: ::-.." c4iu: cr.:..cr :: C Z: :: :Nr.: LU Lu 2., C2:".2.2.': :::-:O -3 <X Oi :J!7

25 20 C: co Cu 0N. 4- Cu Nl" UD CU ir UD ON Ci" ci. rej Clj +. + CL -J C2 ed V) ON ON fd CU.4- OD f.d 4-* CU (Nl ci r- mc ed +i + '+ +.- C L AK JP ON w cii f"- 4,-;,D,- Cal CU ON,- C4. 0% r- o-> c> CN f.d f) + Ci f> rr) r) C.J cr> + -; CV V.") OD - C f.; Cd ON 44' ; C;. C4. C : L.! D,C ccci C) (, -:k G e! Cd 44- Cu e3 4-s 77-) C.3 N il + / C2i C3 ON C.f)./. 4:C k-4 L.. :...0 GC 0? --s --. < at. LL.... n c er, C) Ci...,- Fr.; : f - ON 0" C. Cr'l C G", 0", '.4"4..4 Cal N3 CNJ Ci.z C:', C. Li-) C3 0-", G ON G ON 43", C3 ON.. N- U OD,-.- N.... ce>... - C --i CE... = 0'. i-, 3- cp.-. :::- /-- C; < F-- -..A. k.',.ce -,.. = C2) -. C> CL. S.", G -L-.P. --.> = - X: >- CU :::-.3.- Ll S4 C;.4- ON - ; C; = CJ T.3 C--, G Ci C) 5- CN n CV.--;.-;...-4 Cd cr Q-. ed r> ro i)..-.; ('4 ').r.;,:- f.) % r.- h- L 4.0 FO,r:-.4" `- '.:3- %` ".7- C-.7" "7. N-'.- N '.3' --J, Nl- V:. f^... ss. r) C4.-4 0". C.. (, ,..- re) V-7. "" Cul.- r... -.) es. N3 CP '/45) C''' kc, ri:. N. h.- r-, C.- "4- r - u., o PO Lf) il" " Ci. 43 G -i CN ^4 % , wil " $.,......,..-- r- Cr) i-) h- Li-) e -i..-4 -"ei N- N- Ne N- re- N- N- N- -. N- N- r- r- r- N-,- N- h- -- N. (' ,--.,-... ',:['-, ,...,- -''' Nr.. v-4 e-, 4 Rri, w4 wil w CU CU 4--; U...4.."'D '/4.* a C- -J C:....= 'Z ,...:..z - Z: orl 4.0 en C.J C.J D D (; C-D --e...-4 r,) C7,..,. ON 'Zi. C....0 C.. f-d ;X Cr: r-f -.)..j./j.> a.,.... -,-..., -...-,... r-.,- C..! CA,, N. N.. r..., '-': ,.: -- i--..., i Ca:,:r 0,:: fl: c.:.> _ 5 Ui.,...r.-4 wy -,..",..., -., r. -zz: E-- c.-> c..> L> c>,..:.>.. ', c> c.-> Ci ) -} <.: *..: :.Z., :"k"."*. C.L..D4 C.) f.j.- --a -- --a --..> --s -.) -:. --: a = 'X :: x..,.., 4-

26 2 AJO PÄ VÄ b4 -J (C 7.4 ON n SY h7 ("L 7 Zr CL d ho CU !r h..4 Cs PO 4V r- 7 CV.4 Ui.4 NO NO NO - r,m i C4 4-4 CV Cd 7.4 rq m.cr h7 4 CU.4 CV + NO CL -).4 NO NO C> cn rr.; cn No Nr.4 h7 NO P7 U7 hi r(),m -.,.... ON W CU ).9- C4-4 7 V) 7 h) CU $4) ++ + U A- C3 42' C4 CN.4,r PO r- r- C4 C3 CN.4 Al r CU CU Cd cr J 2= hi CU ('U V) 00 C7 PO ON N. U7 n ON 7!7 C..h ev za cr 07 U Se 4-4 LU 3.4 SE 3,J pry,m bi ed.4 NO.4 4, C7 CU 4r 7 7 C4.4 NO cn ; + ; 4- + ; 4. e -) -J C7 CN.4 C..4 C3 7 CN r- r- ui cy Le) cn vi r,) Nr 7 Cu ON CN SE =C 4. CN ON 45) CN ON CN C- CN ON ON ON CN CN 0, -J ZD LU C7 LJ -J SE CN 7 NO 7 C4 C4 C7 C. C4 C. 7 4h 7 C7 r, n: xr Kr, Li -, CYN r, r, r, U7 NO.4 C. 4h.4 (Q CE 42'...5),JD ON C3 ON,4,4 "4-4h C. NO ) 4h 4- ON CU r4 -CE.4 SE EZ h W Nr. Nr N" Ci ok: e i- ci 4.«. -J ON exl U7 V7 ui.4 CJ NO 4..0 rr) cn cy.o r- ri ui r, en r, ui p- CL 4h 7 ) CN CN 4C C. NO CV.4 M M : r.) $4) '2' r,,m m r- Cu r- r- h. C. C. Cu Cu h. Cu C. C- * Cu r- r- r- zn -> /"...-^,*". L..Z." '4.%.» "-... X /\-,...".../%,...l :0 r<7 r.).r,) r) C4 CV CU P7 CV P7 h7 h7 C3 Cd -- r4 3-- CU.-.";- : c.,,-....,m,m c:, co co co.4.,.4 U 0 c3 r-i i -4 Lu 0 r-, 0.-. e.. CZ.--M :...G r e.ri 0 rd -....ch ri).7: E- [..') 0. Cd i-- SE C.7 0 P7 C , N- 4" CN r, rj LU 04 PZ <X 4::) -4 C;', K. Cd Ch; Cd C:i P... C.,.C ::: <3:.4 a,..:: P7 Li Cu,rx,-, --- C.: 35: r4.-4 :::: -- = cl ;., zn <: 4,7 :74: 0,'.: SE :.'D -) -J SE CE CW.- "

27 ON U, %0 *4 ¼0 Nl,4 U7.4 Ch e Cr :.4" ro C4 rh 'kr.4 7 uo co ro -4 OOOOOOOOOOO 2C CU.4 C rki Cr.4 U7 ro 8-.0 U7 U7 ON.7 co ro CU 0 Cr! C Ci uo C4 cr N..7 cr.4.4 cr 4cr Nr uo ro e C ei uo rj ro,r.uo ro,r ON CU U7 cr ON.4 00 ON CU CV Nl CU SC L AJ KE K OKEET ) OD C4 Ch cr r0 Cd OG.4 ON Ch LO i, %.<4 U7 7 N C4 + :.."j :2 ('ii '.,) xr.cr %:0 N. C9 CU.4,:0 U7 C4 J0 7 7 c4 NO Ui Cr -4 4 Cr U 5-7' -J Cr :C n - ::".D n.4 3= bi.j JJ h- GE C7 h- h.. h- --Zi.":.c'' i... Cr ".. Cr,-i.CC... = (.6 C.9 Ch cir'-a U :C 2C ON 3- c- 7.4 ; c:. ol. Kr i '... * ZO -4 :, C -. C7 N9 :, Z.:..-e i l >-.4 U. Cr.: ON i aa. e 0 n r* OD r* V er C4 C4,r r o oo cu ON ON CN ål»n en C., ON CN CN ON ON OD ON..4.., CN 00 ON ON cr U7.4 r,,s. Ch.4 CN CU OD C7 C, - U7 h7 cr 4, 0.4 cr 00 N. CU.4 C4 (Nl...-c 00 U7 ".3..-a r') h),..6 U7 U7...0 r- cm uo OD,..9 4r ND N:O..:4 7 Cr ro,.r ON Nl CU r- uo,r,,jo co r- uo oo oo on ro uo oo r..i ro -4 or, r- uo r- uo co uo...0 s, N.0 C0 7 N. CU 7 cr cr CU.- 00 er OD ON % , N..5'),..,,i....,.,, ,-, * C.. C-,,- r- r- r- C, r* N.. N. r- r- r- r- r- r, C- " ",_ , h7 h7 C0 C0 h7 C7 h7 Cr> h7 ro h7 C9 C7 CU ,4.-...,4,i, ,-..-e *4 (U CU ,--, H Co. Z.7. C, UJ U) C4 CN n..2 Cr.4 0 CN..4 ON 'r CU...r CU ro co ,-.,0 r- r,,... 0:", O0 00 C4 CU ('U -,,.-- Cr.:", Cr.--, :::.. --,.4.-, CU.-.--$ r". r- r- r-:.:.-.4. cp :,l,--, L...,..., --,... s,,-,..^ v.4, !.../ :, rj< CC. 0) **'3,. E.. a a cr.cc r.:::: = :.. -: CL r.4 Cr,-, U. C) ,:r Cr '.-.D Cr:.0: -- El: -J -J..,. C. -7 h :2 = :c :c :: U

28 23 A.J0P'VN m0 s cd VO,r+ VO Cl ONr (*)! ei. 4. C2.4 ON ON CU ru r- V7 Cu CU CU U7 Cm Cu C4 ON CC pry u).4' V7 V) r () (4) CM r) NO ! -> N -+ CU,r4 cd -7 0> u. r- cd 00 U7 U) CG CG cd C4 (N.7 CV -+ r- r- ch cu hr n + r- u- U7 r- r7 VO ! ; C2 44! Cl.44 0> 4) en c) u) cu c) cu U7 4,4 r- cu r) -L-0 cm + cu cu Csu cu cu Cv i ro r,) Cii 4..CZ J DC 2= CS CV U7 c0 ON V7 4-0 Cu U) U7 OS CV'OS ().4! cu ' 8! ?: f -4 (7 LU '-4 4 r- 4 h- $\.j h- h- Zr.: C......,,.....:X: ',..... CU EN] CN.«...4 ON Cr, NY NY....., sr (4- m0 +Cr 'gr 4) 4.7 u)..-4 U7 P-4 < 4,-. <. / C.5 Nr =...r. ON :74- :,...: -J V) en n f-- :ON Nl N sr r0 fru (4- r,.. r0 U) Cl CS.... UD U7,..-4 V7 %JO U ,- q- CU c0 r- :b4 U CU..4..-c..-e r, (... n.-, C..;' --,. V OS ccr u-,:o r,,4,4 F... r- r ,... (... r N r r- r- r- r- F.. c7. 4 r X0 Sr rr: NY NY NY Yr, CU CU CV cn-.c (4) cu (4).', PO V7 Cl PO 07 CU..-4 >.- / ,4 4.4 c4j CS cs :...4!,: c 8 c r- = Y) CN CU ej. '..,..i.s :u -+ -J -4-7., :.''!;.-, re,. i',.. C..: (Z:,.. : ::.." -' C 4 -'. '...,.: ,..: Lu u :-.4.: ,.:.4 ::: cp,4 :..,:: -- i^,4 h- ';',,: C.) -.! :::-.:, foj "...:,..) '..,J ::.-...,-- -..X...::- 0.:: h- c7 4 -:,...,-4,.:;,-. V- 4 CS 4.: p- ::,.:..L: C... :::: :-.:) e:.'.., >- :,.. LU c'.;4 4..: U.: -3.-.,:::::: C:". ). C. CU CL r+ 4: P- ::, Zh'.. -> < CL- Z-.4

29 as ; e! W 4 'CL: eii ;...! 0-! 7C i.:, UD C4.D r) C4 C.4 C4 co ON 2.0 PC..4 PQ h-.4 C !.-. 4., $ ---, ! +! +,.4 ON C,. Ui %0 CV.- h) CU ND r- PQ Cu -4- ON !.4...,4 eki 4., (c)... i + D. -z. Nr,.4 C4.4 C4.0.Nr VD UD r, PO C -4'.4"...0! ei C) ; ei! v.!,jo hq. e ed ou vo...!..., V? CN + U? V? C4 (V cd pr)..jd 4- r Ui Cri 4.4 Cv.4 CV ;-,.4.4 C4 C4 C4 em i inri --; -4,- <E i '! -J. - -,!..,...: 'r 0, ': 0! ,..... i. i : 5 n.-.7. %.) h.,ch h. 0 l, h0 ro cv 0 ',5- CN UD P- C4 CV ON.4 PO :V ',40, Cu, =5.. 4E !. 4. W. ' - X ' 7o / -J.4? Nl- CN ON hi U?!.:5) r) Np CU Cv...!0 Cu ^,- CN hi hi Xl..". -- $ -J.7..) o! CC Or: LU. C ON CN CN CN ON CN ON ON......, Lu co.-,.. i r- 4C N,.. CM CV Ui Nr,J0 hi Ui 0),s, CN r :0 /40 PO V- r, -J r- - Z: ekl,4 0 i) d", CU,20 00,-,.3...-; ON 0' (N (, en.-4 OD,-, l'') '-D e.,..... c,,.4 C4 CM Cm -i Cm i:i i'd.,:r.7 CM 34),M".x:r ',Cr mi U?,,--.,-. Ui ' rc ori C2 Nr v.(,:r Ny. Nh Nh Nl" '0. r Np Nr Nh NY NY Nh NY NY NY Nr,J, Nh Nh Ci Q:,- C: 3 4 Zr.: = CN ,.- $ :,,,!' -4 PO co 0'.-. (4) C. N. f,,) (4) M:,. i.".- e.: 33 cr 'C."4- M «..r., cc, 'cr Cir a, 0 r- r-...o rs-.,..r r, 0) r- m r),4- li? CU 0) CN V) r-- DC Dr: CV, c. :D... (0.,-,r r-..--,......!,-,...-.,-.4..-, ,4,4,4!jo L"; 3'-- 0 r- r- r-,- '. r- p- h- r- r- r- u- r- r- r- r i,....,,...,.., - r- r- h- r- r J :C.) Nr Ke,:,,... PO PQ PO ro rq PQ r.d-pq m PQ PQ PO PO -,2' ',,:!- ro ro cv -,,.._,, o. O-.--,-,,...,.,,,..,,,..,,,.,,,.., e i e>3 w.- -.r... W!!!...",:.: e 04 LM. LU.--; :, '(-. Cu Cu , ;..:.L: Le-, c.:.; c37..4 C.) e w,!-9.5e -, i0 e:ye..,0.9 i'.' 7'.5 :-..,.., C.-.: -,-, U.'r C- CN. U.., 0".., Cu (..-.) :v CQ Cs: - --., r.-.---: -- ::,-Z F". CA: - 4 C., ''.?..:,--#,.. -,..-, : ' = -J LU,--, l.::-....-o C.:, --, :-,..r..".d ;".Z :ZE i 0- Ci :., - -.> -.:, :, O2 2C U.: OC Or: Ol: C. :4:`,

30 25 "i 4 V A AJO P!. «-3 -J CC CC LU! U7 4- C' CN +.4,..0 "«-,!X!.-.4 CN :0 cs,...,,,s,,cm ko 03 /40, LU h-.- 2C '...,,) r,- U7 ON r... ro C:, i7 ON hr).r.7 )7 '7 U") (,) CU r- ṛr Lea CV...-4 CN.7 vi! 3-,L.-- C.2 CN.3".7., -.--, r.,.r. cv Cv, C4 kr7.v. s:.' CM ' 2... c.-: r) ro u),,-. r".., sl- p") w' rro,) ro -;)'! X3! - e., -- C'd "4- CM e CL V9,9, U7...,,4 - CM. CU r-.;:r C' J WZ:L.0 C. C Cr. C, C'N ON O'N ON r- Co CN, -j 23 C:,......,,4, ,. ' r.).,x ' LU -- - CC :-.. r-,- $7 ili..:r,4: r- (Nl r9 CN C". u") u9 r,.i (s.:! Z. '..,:. e... E ".,...0 on CN C'd '.--, N- C.:: SP C. CZ! CN CN.7 r..- --, CM -4,- f.r., is.. : :7-.7.: (9 Ci :7- P) : cz, C,- V7,7 Cm,77.) r- r- V7 ''''r,..0 cf) Cu 0.,r,,r r- r9 CV 9 9,r.4-,:r Ckl!is Cr, r- cv cv co o-.:, c:', r9 ::.: _._....._. 7 J C, nj P "X :X. 7.4./ C Cr, C..-: '..,:,,- -, (5) C;',..g, G, -- ON %-.-- co... Q-:, r, --,,z7-, a,,--.; CN r- ON 0',. CN C-, C,N LU... =, --,,... -,. -, -0...,.- --! 7_0 49 Ld ' C kl,--/ LU ' F- C3..:.,.: ' LU.- - :::Cl i,......o ':,) -V- r'7 CN,J3 '5, CM 'NO M m c) V-) r- --, C,, ',- 4" b-, ,...:;-, :::, k9 -..,D Cr) P),.D r.) Z.) F--- h- ' :C3 'LL 7 D- LU - -, ,...J :,,,-,.:,... '.';, C:f N- 0,:: : ON --g! c:!...-- :-., C. CN -4-. NY NY ,:r NY,:' -ZY NY V9 k9,.0 P- Cg LO N.Y (Nl --,',/- PO P) i', ',,.T.! U9 P9 r.) W J. NrNr,..-,..7,-, l4,jo r,..,) r-,,r,...o C d , ,, _ C.,:. CM 4) f::, - C4 P),.D,r -, C4 CNJ,..2:',.X. N- f-...,s.! CN.C.,.: L:: LU C3 -- :::. L::".... C... ',:r. r... LU... h- h- :,-.:. el -D.-, :"'...:: u7.: r- m r,., r- Ckl LO iri...-, UO.-) --, r,) P) h) c-_',..-, r-0 )27! )- 2. '.). '...7 e) 0_ r7,-..r.ro,,r -, CU P) C. P) -J- -r..-,.e.. 7,.,.. 03 i i r-,.-, o U) n ' 0J *.':. -.:',..J.: W, 0: f,( k.-... :5 i h- -,X.!-,...i. i C:, CrL:... <L. N- (...) c) x,.....e. - ''"' D C9 C:,-, -, '..-.,::,- ::,...': :... (.., X -.:, :::',X L: =.: C..) e- - rl N. rd el '4-LN H P) en g..x...,:f V.. ef.,..- '',:r c:',,- +--N Li CN P) (N.: (). LD C) P9 u),:::!--, LC:.:2 --, - -.,...i "."'"

31 V. A. 8! - _J u9, co, 4.0 u9 cd en -4 8cr 8.J7 r9 --8 P9 r- 9 r9, - [9 ; CE OC ui co cd CN - CN ON C. 00 OD Co ON --4 Co ON ON.oN -J OO ,4, ! (0.5.. f F- Cr 4 LU v- V- Or r- mo r, ii-, CN r,,, 6i r- el-,, r) c7 90 r9 r Cd D9,,-8 CE,, r9 D9 P9 ed r- cy on V U9 ed =- ON co NY 49 C4 Cd Cd ON ON q-. 0- X: C9 en N. CN,.< in N. 0 CN 00 ON CN r- ON,/- co -! s4 9 X:. o- -J Cd,:r Cd 447 9JO ON ON ed ed r- --; U9 r9 r-.40 r Cd ca. ' P9 r9 -+.., , Cd 04 Cd y S4 Se: ". _J r9 -, cr,,r Cd en. cr,.40,4...:0 Co co r9 cr,.47 ed r9..!-.47 LU CN cd ON C::, ON CN c3 09 c, -, c., 09 cd 09 cd C. c, -J :..., 4]., , #...; (.',O r9 v- v- or: 9 r-.4r U9.49 c0 -+,C0 r9.48.d9,-.- C. - wr -+ Co d) C:-. C.. ;,,,20 'ON CN. C.. 00 CV,ON./40 e'd.40 r- cd Cd co r9 p7 u9 C7 ZO 07 (2 (7 r-,.$) -- C;,'-o r- -,.r., 'c.-, P.., 0 Co co N cd ON -s TX" ) U. (.9 r9 r9 r9 r9 r9 r9 r7 P9 r9.r9 r9 - r9 r9 NY 8.- r9 NY r7.".) r9 8 8 s _J U9 0-! co cl..40 r- ir.,.7 'NY Y,"!, NY e,k r-) --. cm --,,5 -, cm -, cm -, c0 ',:r S4 SC Xr J c:-., -. 8 Cr Ze LU CN ON ON C:f ON CN 0 CN ON ON LU 4 -J := co ,...,...,... --; ,...,....--, -,., V- v- C9 07.i. cm m, LU! V- Cr LU v-,- :e C.:...-, r-.40 ed -4 Nr U9 r-..7. CN -..M. Kr -, r- ON (.0, CN.., Ze, c'..' i---. S :: Sr:.0- NY, Ni- 84,m -84:- -s 'cr,,..4:-.m-.m...m. -. NY Nr.,,-... -Q cr.73- :::.%.-! XD V- LO (9 ;.: S4,J CN r- V9 9. ed eo Co cd en co.9 r-.-- CU co Co 0_ cn u, 897 '9- cd 84- r9 Cd r9 P9 -+ r9 -+ r , -4 r9 cd r9 V- r, i... -J.. - Se: Cr --4 Cr ; 8- -A C.".. C....2,-, CN iv) D9 r- cd co cd r_ 09 r- cm o r.. r_ u-0 (9 co re r- Ce! cr no Lu co 07 ON ON ON 0 ON ON ON ON C:, ON ON 0 ON ON ON ON ON ON ON...-}...0 CN -4 -J : , "4 :4' (0, 5-4 "... 0 «ui F- M- Oe co co -, v7 co r- co ---; D9.,- cy 0:8 ed r cd ș u9 r- co D9 8-, Cr ^,, -r 07 (b s4 V) D9 -d- U9 u9!9 u9 90 u D9 D9 D9 J9 D9 D9 D9 D9 u9 w7 D9 8 3:7 D- - S4 _J Co ON Ckf ḟ.) C.:. C. CV w, -z- %0 c.,:go..., n L' '.s- Cu..:r cd C., cm r7 -cr ,, ,..., r9 -,,, -,.d. r9 r9 - LU ki f ej ,-, Cu r-- r9 Uu.(- r- uu 8-8. : 0) /40 -s u9 8 Cd ed , Cr co 7 co (o co cr 07 en -884 CN 94' ed.8.0 ed r 'ui c..: l 0) co 07 Co cc co cd C4 cd 8-4.2,....4,M <:. Liu v- W ef,:::, C.-.) C.8 r9 --:. -8:8 -, cr cx zo CL i C:::$ C..

32 79-0 l-2 27 AJ OP 'Al VA!! J en rn cv \ei CN <c 7C'LU en-... CN ON ON..-k :D en *...4 r) ON CJ l',. CV sf s /46. ON r.. 00 C) ON Cn... 4, e : 5r, h- x 0", Nl cn -j- lin ' en -.. rn r-., Cn en,) ON! 34 r..cu '... vr CU Cd On.2) L) Cn ST ) sr sf r-- en...; Cn 0) Cn en,4 C:, =..:4 «," 0) i',3 "7' sf e,7 rn fr %.--.4 sf Xn D- 2 2, 22c2:...! NO es....; 'CM. 0.:4-..*. em...cf..5, en ci....,..-: '...:.-: : s -4 Ci.3-.= lin r - in On.- ON C=.,7 C).-. C)....0 C., r) C) <2 Ze LL. Cn CN en CN,- ON Cn ON CN On ON CN ON ON ON.2) -3 Cn Ca r".: ; su ---,-- = en en rm un en,- Cn en On..-. ON U) si Sr NO Cn r- : i, - 2: C),- Ze. U re Ze ' ::- 34 -J r... : Cl e.' un- 3.4 XC!.... Z: -3...J Cn...J!.n: 2e V. en Li./ -..:, C.,... V- -V- i ' CV f- 0 e e ' U.' r. -ce,..,,q.. on C7 ' Ce 34 NY =!-- LO n- -3 co 3.2 k-. ' C) CL. sr.-. ;.-4 l'n i c. C,.i e.: i ---, CK: CC::r... LU rl =...= 0.,., i -J "Ze C:Je,--. e Cn CN sf.s..) ON () C) r) rn...t..) s.--,...d en ON CN r-- ON sr,) hei r) VO res s:- V) r) rn.: r ').v. sr r) N) KJ re. rn --, cm rn sr.-. r.),).-.., ) sr u") sr CN Cd en CJ Sr..-. s-..--# U) CN Cd e) sr () 0) Cn en en CN ON ON CN...,.., CN ON en en ON en en CN en en -...,,, re on..r. -- un r-'en NY NY NY NY NY NY %:-. rn NY NY NY NY NY NY NY -4- Nr '- NC, c> r- ON kr) Cn Ne, sr r ,,, VO,x. r ('.J '.J... r) CU..., " Cl On en Co ON ZN ON O'N l.c. N- C.'", C.-., 0.? ON CA Cl Cn ON ON i! r - Cd,C.. ON..--, 0) U,.7 C.) YO Cl ON NY ') CM -4.0:... ()..-. Ze SC U) u) U) un.,4- Ue Lin.4- L/n un.:..s..4- il V"., Li) U) U) h-.. 4:n :5-.., :-..." -- Sr 2 en Ce s-.- CU ro CU CV sr r).-.,-;.---+ sf sr CU ; , M Cn 0 r-) CL M i H cx 0 rs- rd i - m Ei -.' e. H... --,n ON enj i <:...Q i' ,- N- 0, Ci. ui ' Le Ce -C.0 Ca -. CN r) CU Cr; Cd C.) Cl. ::... --,.e e.--.,) U) r-- e.-, cn :22 s Cn.--,. #--; f- en... S '.: T -5 s,j; "-.,U= iek. "" e en,- ee e 2) "") -3

33 28 - -J C7 <C MC U. C3 -J ZD C3 -- k-- E.!. : -<, CC ",,.. 4*. - L :-.F.: C.)...C,,* 0 ):-.: h) PO,;- r) r),r c) bi,, ON..., ON.,--, ON,,...4.,,,..4 co co -/- f,... e.,./ m.,... /4,3,... co...,..),.,..,. >,.%),.. ri r,-.,,) fr.,,-)!c,.. %0 r- : -,c,,sr C4.--, on,--,., f-, '4' on -,-, L e,r _.i 0) h- OD W) Ui CM <)-,:r ON ON 0 ON C3... w,... No.,,, ON Ckl..-4 Cr r - CN "4' L,,rf - Ui r- (.5-, 00 C.,-", re re L e Le Le =- re C... CL =.4 U U !, ND Ui bi kf) \D T, CU CM CM ON ON re cv -4-*.c.- -.4,,r4 0,Cr :C Ui 0 0 r", 0",,-... ON C) 00 0.', ON C) nn ON (N r;n ON C) 7,N 0,--...,..-,.,,,, -,,,...4,...., () hi. Ui F-- --, MC --, --. r- Ui,- r- ---, r-, e) r') r-,-.5,, ),r cm o) m- c.) cm Z-C -4 CE 'N- ui r,,-4- OD f ) ',Jo ---, J.--:".,CN C) -,--4 hi hi CN ui,--, ui 0) C: r- ON -2- -, i.:::,.., -. ", 0', --, ,,S oi-, r- ON c- PO cr h) ',-- r9-4-,r r9 k,r V).-0 N,J-.-,-. re re h) h) re e : ).-, c, e. ue N. CL C) C7'. Cd N. CM.--, Ui Cm --, JO C. -!--, P... C,-)...) r..... " _ = ; -. -J... CC 3: ki :;', 0 C-7, C.) (5., C.,.! C-J C-..--, C.: ON ON O., C' LU -- =D C ,..-.., v N,...,,......,...4 ym o-m ). LO! CM - LU ' h- 3:.l UJ i-- -- : -- c), z,..:-.;.--, CE '', re cm Y. Y., u),r ---, c) c,-, W., hi,-. ON,r 0) C!-J C.) ' :C,.:: r,r- r 'L- -J-,- N' -J- -.4'',:- -d- -,..r -4- xl" N U -,4-,-, LU.-..,.. -. : ::.-: -4 N.0 'kj. C f'") re cm (4 M r- r-,...0 OD en ro h- --.,r- LU c0'-4! 0 CL,.r,-.. h0 cm cm cm cm,,, cm -, cm -, -, -, -, CM --, CM.,.4- VO.---- (- -J., --> - 0 CM f- Cm r0 r- h) f-,- 0 Cd C).---,, c.-_-.,,,0 <3:..- "X! C..) Cs: r- C! :! CC :C LU C) C) C.) C) L. C) CJ C) C) C.N C.) C) CJ O' C-j ON C.) Cr! C.' C:', C) ZZ O''.!--. -J :"D C. -,,, -, -, -, -,...,,, -,...-, -, -, , ---,,,-, h- Ci ct! LU h- h- :2C 0) C4 0) ON bi re re c, cy-, -- ue r- CM 0) CM ON!,4-0 f--, CC,P Ui,JD ON f- --- hi r- r.- r- r- r_.,r em u--, c:...,,, (:;., i :.. W. e.j-j f f.) --;,-;-. \55 ::!-. 0:, "-J'...,.5 C-, -4- Co C,.: 0'. C.:, C., --, ---, --, Ci., ifi W) Ui WD ) W) 4-) Ui i) W) U? ) W) WD (().4- W) Ui ") ON Ui ',.. Z.- 'ci f-- c, e , re,-,. --, -4,,,--,...,-, c. : --, --, --, U9 r-.).) -,f Cxl ' f- Ui rr.l 0 rl 4).,- C) -" hi CM CM,C hi,- 0 4D C) C) CC,_C. -«,, fo n,-- 0-,.,.r C.;,g, Co,) 0'.: e,:, C,i ' LO 6-: ki) (-,- 03 0) 0 C.J Cv e,...,,-,.:x, Z,..:.'JC..-, 2) r-4,,...r, w.-. C -,...-.,-4 C. C.:! N.. r- ::: :: :.-,- c,,- i...> :.-:. -..4, ,...-4 f.-....) i-^.. = Li

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS. AULIS JÄRVI, ARJO KANGAS, LEO MUSTONEN, YRJÖ SALO, HEIKKI TALVITIE, MARTTI VUORINEN ja LEA MÄKELÄ

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS. AULIS JÄRVI, ARJO KANGAS, LEO MUSTONEN, YRJÖ SALO, HEIKKI TALVITIE, MARTTI VUORINEN ja LEA MÄKELÄ MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS TIEDOTE 2/95 AULIS JÄRVI, ARJO KANGAS, LEO MUSTONEN, YRJÖ SALO, EIKKI TALVITIE, MARTTI VUORINEN ja LEA MÄKELÄ Virallisten lajikekokeiden tuloksia 1987-199 Jokioinen 1995 ISSN

Lisätiedot

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS. LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, KATRI PAHKALA, MARKKU KONTTURI ja LEA MÄKELÄ

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS. LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, KATRI PAHKALA, MARKKU KONTTURI ja LEA MÄKELÄ MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS TIEDOTE 2/93 LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, KATRI PAKALA, MARKKU KONTTURI ja LEA MÄKELÄ Virallisten lajikekokeiden tuloksia 1985-1992 Jokioinen 1993 ISSN 359-7652

Lisätiedot

4rrr. PYSwvYoesrÄ. 0809-cPR-1115. Tarvasjoen Teräsovi Oy Junnaronkatu 16 24100 Salo SE RTI FI KAATTI TUOTTEE N SUORITUSTASON EN 12101-2:2003

4rrr. PYSwvYoesrÄ. 0809-cPR-1115. Tarvasjoen Teräsovi Oy Junnaronkatu 16 24100 Salo SE RTI FI KAATTI TUOTTEE N SUORITUSTASON EN 12101-2:2003 4rrr VTT XPRT SRVCS Y llmeu ls r 0809 VTT XPRT SRVCS Y P 1001.02044\TT S RT KAATT TUTT SURTUSTAS PYSwvYesrÄ 0809PR1115 urpn prlmenn j neuvsn seuksen : 305/201 1 (rkennusueseus el CPR), jk n nneu mlskuun

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA TEDOATOJA 75 992 AJAKOTASTA AATALOUSEKOOAA KRJAPTOTLOJE TULOKSA TLVUOS 99 AATALOUDE TALOUDELLE TUTKUSLATOS AGRCULTURAL EOCS RESEARC STTUTE, FLAD RESEARC REPORTS 75 992 TEDOATOJA 75 AJAKOTASTA AATALOUSEKOOAA

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKITERIALLITU PATENT- OC REGITERTYRELEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bkslut Kaupparekisteri andelsregistret Verhallinnsta saapuneet tiedt Uppgifter inkmna från skatteförvaltningen

Lisätiedot

Suosituimmat kohdemaat

Suosituimmat kohdemaat Suosituimmat kohdemaat Maakuntanro Maakunta Kohdemaa Maakoodi sum_lah_opisk 21 Ahvenanmaa - Kreikka GR 3 Åland Italia IT 3 Turkki TR 2 Saksa DE 1 09 Etelä-Karjala Venäjä RU 328 Britannia GB 65 Ranska FR

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA AATALOUDE TALOUDELLSE TUTKUSLATOKSE TEDOATOJA : 3 TE AGRCULTURAL EOCS RESEARC STTUTE, FLAD RESEARC REPORTS, 3 AJAKOTASTA AATALOUSEKOOAA KRJAPTOTLOJE TULOKSA TLVUOS 982 ELSK 98 aatalud taludellis tutkiuslaitks

Lisätiedot

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS. LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, KATRI PAHKALA, MARKKU KONTTURI ja LEA MÄKELÄ

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS. LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, KATRI PAHKALA, MARKKU KONTTURI ja LEA MÄKELÄ MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS TIEDOTE 9/92 LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, KATRI PAKALA, MARKKU KONTTURI ja LEA MÄKELÄ Virallisten lajikekokeiden tuloksia 198-1991 Jokioinen 1992 ISSN 359-7652

Lisätiedot

Pakkauksen sisältö: Sire e ni

Pakkauksen sisältö: Sire e ni S t e e l m a t e p u h u v a n v a r a s h ä l y t ti m e n a s e n n u s: Pakkauksen sisältö: K e s k u s y k sikk ö I s k u n t u n n i s ti n Sire e ni P i u h a s a rj a aj o n e st or el e Ste el

Lisätiedot

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS Tiedote 2/88 LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, KATRI PAKALA ja MARKKU KONTTURI Kasvinviljelyosasto LIISA MATTILA Laskentatoimisto Virallisten lajikekokeiden

Lisätiedot

TEOLOGIAN YLIOPPILAIDEN TIEDEKUNTAYHDISTYKSEN JULKAISU VUODESTA 1853 4/2012

TEOLOGIAN YLIOPPILAIDEN TIEDEKUNTAYHDISTYKSEN JULKAISU VUODESTA 1853 4/2012 TEOLOGIAN YLIOPPILAIDEN TIEDEKUNTAYHDISTYKSEN JULKAISU VUODESTA 1853 4/2012 P 4 V 5 P 6 L 7 A H g 10 K 12 N ö ( ) 15 T,, 16 A3 - N 20 Dg! 18 R 21 E 19 K: K R 22 R 23 L - Hd R, Sf L, I V A V K - Sf L K

Lisätiedot

-Jotta maailma olisi parempi paikka wappuna. RAKENNUSINSINÖÖRIKILLAN VIRALLINEN KILTALEHTI JO VUODESTA 1963 2/2012

-Jotta maailma olisi parempi paikka wappuna. RAKENNUSINSINÖÖRIKILLAN VIRALLINEN KILTALEHTI JO VUODESTA 1963 2/2012 -J w. RAKENNUSINSINÖÖRIKILLAN VIRALLINEN KILTALEHTI JO VUODESTA 1963 2/2012 JOS ET NÄE LUKEA ALLAOLEVAA PIILOTETTUA TEKSTIÄ, JUO LISÄÄ SKUMPPAA, SILLÄ STEREOGRAMMIEN NÄKEMINEN ONNISTUU VAIN SILMÄT KILLISSÄ.

Lisätiedot

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Lisätiedot

% & & ' 3 ""4 % $ G?!?& %% $ K &&7 S&& & &7 #B

% & & ' 3 4 % $ G?!?& %% $ K &&7 S&& & &7 #B !" $! " # % & & ' ())*+, -.))/0,. 12 3 ""4 &!" 5 3 ""4 % $ 6"&!7 8 9:0;0/)

Lisätiedot

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS Tiedote 16/85 LEO MUSTONEN, SEPPO PULLI, OLLI RANTANEN Kasvinviljelyosasto LIISA MATTILA Laskentatoimisto Virallisten lajikekokeiden tuloksia 1977-1984 JOKIOINEN 1985 ISSN

Lisätiedot

-jter.* toi*t* p,rolirt"u rutf-i'ä"]*'* bil* * i*',,s* t *st*t*.,*g& detaanvälitaajuuoasteen rajoittirl,exrssy nqgpti{v*ediä:ifltid*,f sl&.

-jter.* toi*t* p,rolirtu rutf-i'ä]*'* bil* * i*',,s* t *st*t*.,*g& detaanvälitaajuuoasteen rajoittirl,exrssy nqgpti{v*ediä:ifltid*,f sl&. LJ ffi*sfi ril,fln U1*-vir-iinsn *nenni- i* $,gkpie eq r mk*eänii{lerl,rraa;ri,ee}1a'iry* kokernuxa iq. nioa" *e xiiå ei L*ihi* h*rm**.j& oe, Sen rplxe&si oak'åf u*ei -jer.* grpsisl&vn ähän yrr{yl*een

Lisätiedot

ole vastaanottotiloja.

ole vastaanottotiloja. Kiinteistd Oy Kalajoen Keidas Karhuojantie 2 90460 Oulunsalo TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.-3122009 1 Yleistai yhtidstii Yhtion omistamissa rakennuksissa huoneistot varattu osakkeenomistajille lomaasunnoiksi.

Lisätiedot

ITK 236 Jups. Elektroninen liiketoiminta kahtena prosessina (Kambil & van Heck) Monikanavamalli

ITK 236 Jups. Elektroninen liiketoiminta kahtena prosessina (Kambil & van Heck) Monikanavamalli IK 236 Jp Elr l h pr (Kbl & v Hc) Mvll l p fgr vr h vl 1 ll ypyä j v rll (hp://www.-fcr./) hc prr chcl Idvdl Org Idry Scy Grc b dl frwr cg f Sp-prl prl d cp /cgr cr ll lvl (.., hc prr). ). h cp c f dld

Lisätiedot

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MTTK MAATALOUDN TUTKIMUSKSKUS Tiedote 12/85 MAURI TAKALA Hämeen tutkimusasema Asumajätevesien imeyttäminen maahan ja energiapajun viljely imeytyskentällä JOKIOINN 1985 insn 359-7652 MAATALOUDN TUTKIMUSKSKUS

Lisätiedot

TEKNISET TIEDOT. ISO 6432 minisylinterit Ø 8-40 mm

TEKNISET TIEDOT. ISO 6432 minisylinterit Ø 8-40 mm ISO 6432 minisylinterit Ø 8-40 mm Univerin minisylinterien kehitystyöhön on hyödynnetty vuosien tutkimustyö ja tuotekehityksen saavutukset. Tuloksena on luotettava tuote, joka soveltuu kaikkein vaativimmankin

Lisätiedot

Tentissä sallitut apuvälineet - lqmät, kumit jne. - taskulaskin - lukion kaavakokoelma tms. + Laplace taulut

Tentissä sallitut apuvälineet - lqmät, kumit jne. - taskulaskin - lukion kaavakokoelma tms. + Laplace taulut 5-81.312 Tehoelekroniikan komponeni Teni 1.3.28, kello 13... 16, sali Sl Papereihin - sukunimi ja eunime - opiskelijanumero - kouluusohjelma. J. Niiranen 1 (5) Tenissä salliu apuvälinee - lqmä, kumi jne.

Lisätiedot

KUIVANIEMI JOKIKYLÄ VESKANKANGAS (KUIVANIEMI 3 VESKANKANKANGAS)

KUIVANIEMI JOKIKYLÄ VESKANKANGAS (KUIVANIEMI 3 VESKANKANKANGAS) KUIVANIEMI JOKIKYLÄ VESKANKANGAS (KUIVANIEMI 3 VESKANKANKANGAS) Selvitys V. Luhon vuonna 958 suorittamasta kaivauksesta kivikautisella asuinpaikalla Tuija Wallenius 989 Vuonna 958 Ville Luho suoritti tutkimuksia

Lisätiedot

-d;'$ d{ee lr a ;{*.v. ii{:i; rtl i} dr r/ r ) i a 4 a I p ;,.r.1 il s, Karttatuloste. Maanmittauslaitos. Page 1 of 1. Tulostettu 22.08.

-d;'$ d{ee lr a ;{*.v. ii{:i; rtl i} dr r/ r ) i a 4 a I p ;,.r.1 il s, Karttatuloste. Maanmittauslaitos. Page 1 of 1. Tulostettu 22.08. Maanmttauslats Page 1 f 1 -d;'$ d{ee lr a ;{*.v {:; rtl } dr r/ r ) a 4 a p ;,.r.1 l s, Karttatulste Tulstettu 22.08.2014 Tulsteen keskpsteen krdnaatt (ETRS-TM3SFlN): N: 6998249 E: 379849 Tulse e le mttatarkka.

Lisätiedot

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos.

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos. Teamware Office' Posti Saapunut posti : Olavi Heikkisen lausunto Lähettäjä : Karjalainen Mikko Vastaanottaja : Leinonen Raija Lähetetty: 18.1.2013 10:29 He i! Korjasin nyt tämän spostiliitteenä olevaan

Lisätiedot

PUUT T E H TÄV. käyttää hyödyksi.

PUUT T E H TÄV. käyttää hyödyksi. PUU / j j l Y / E H ÄÄ l l l l r r Ä E H Ä l l j l j H rl r j K PUU j r r j r IE OA P P r j r l J rj r P r l j r l l j l r r j r j r P P l r j r l j P j Ml r j rg j r r l M A R JA r l l O E H ÄÄ l / l

Lisätiedot

WAinill AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TULOKSIA TIEDONANTOJA 152 1990 TILIVUOSI 1988

WAinill AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TULOKSIA TIEDONANTOJA 152 1990 TILIVUOSI 1988 WAnll TEDOATOJA 5 99 AJAKOTASTA MAATALOUSEKOOMAA KRJAPTOTLOJE TULOKSA TLVUOS 988 MAATALOUDE TALOUDELLE TUTKMUSLATOS AGRCULTURAL EOMCS RESEARC STTUTE FLAD RESEARC REPORTS 5 99 TEDOATOJA 5, 99 AJAKOTASTA

Lisätiedot

JUMALAN OLEMASSAOLOA. En voinut enää kieltää

JUMALAN OLEMASSAOLOA. En voinut enää kieltää A E l JUMALAN OLEMASSAOLOA V jl l l j Igl j l l l M j l l j M l l? K ö ljl p j pö l j pl j lpp Ol g l j lppj lp M j l j lblg Rc Dw j l H l pjl l l p l j DNA: j l l l S pl J l p l l l l M ö j lppj lp pl

Lisätiedot

Ikväidill AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TULOKSIA TILIVUOSI 1993 TIEDONANTOJA 199 1995

Ikväidill AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TULOKSIA TILIVUOSI 1993 TIEDONANTOJA 199 1995 Ikväidill TIEDOATOJA 199 1995 AJAKOHTAISTA MAATALOUSEKOOMIAA KIRJAPITOTILOJE TULOKSIA TILIVUOSI 1993 MAATALOUDE TALOUDELLIE TUTKIMUSLAITOS AGRICULTURAL ECOOMICS RESEARCH ISTITUTE FILAD RESEARCH REPORTS

Lisätiedot

MAALAHTI KOPPARBACKEN. Rautakautisen kalmistoalueen koekaivaus. Tapio Seger 1985 Tiivistelmän tehnyt Mirja Miettinen

MAALAHTI KOPPARBACKEN. Rautakautisen kalmistoalueen koekaivaus. Tapio Seger 1985 Tiivistelmän tehnyt Mirja Miettinen MAALAHTI KOPPARBACKEN Rautakautisen kalmistoalueen koekaivaus Tapio Seger 1985 Tiivistelmän tehnyt Mirja Miettinen _(._l \ '- ; ( MAALAHTIKOPPARBACKEN Rautakautisen kalmistoalueen koekaivaus 1985 Tapio

Lisätiedot

MAHDOLLISUUKSIEN TASA-ARVO, SIVISTYS, KANNUSTAVUUS, SUVAITSEVAISUUS, VÄLITTÄMINEN

MAHDOLLISUUKSIEN TASA-ARVO, SIVISTYS, KANNUSTAVUUS, SUVAITSEVAISUUS, VÄLITTÄMINEN H V: Vr Pr: Mr V: Syrjyy yrjy Nr S K S 3 S 3 S 6 2/2012 UUSISIPOO NYA SIBBO 7500 Hy, MAHDOLLISUUKSIEN TASA-ARVO, SIVISTYS, KANNUSTAVUUS, SUVAITSEVAISUUS, VÄLITTÄMINEN rj, j d rd yö yö S Työ j yr y yd O

Lisätiedot

F_l/ mlmz SOVE LLU STE HTÄV Ä G RAVITAATI O LA I STA. Fon. (vetovoima) mr ja lxz välinen gravitaatiovoima. kappaleiden massat ovat mr ja mz (kg)

F_l/ mlmz SOVE LLU STE HTÄV Ä G RAVITAATI O LA I STA. Fon. (vetovoima) mr ja lxz välinen gravitaatiovoima. kappaleiden massat ovat mr ja mz (kg) SOVE LLU STE HTÄV Ä G RAVITAATI O LA I STA ltl ka ppa leiden (vetovoima) m ja lxz välinen gavitaatiovoima Fon F_l/ mlmz 2 kappaleiden massat ovat m ja mz (kg) on kappaleiden keskipisteiden välinen etäisyys

Lisätiedot

SUODATIN- PATRUUNAT MASINO-HYDROSTO KEY OY

SUODATIN- PATRUUNAT MASINO-HYDROSTO KEY OY 1 SUODATIN- PATRUUNAT 2006 10 MASINO- KEY OY 2 Masino-Hydrosto key Oy toimittaa suodatusjärjestelmiä, suodattimia ja patruunoita hydrauli- ja kiertovoitelujärjestelmiin, kompressoreihin, ilmalle, vedelle

Lisätiedot

Sinusta Kvantin. toimittaja?

Sinusta Kvantin. toimittaja? j? jö j jj j j j IO j j j j yj jj föö j y j j j j j - j ö ö j j H j j 05! A ö j ö @fyyf! jj y j Ey fy j! O j! 3 & Pjj 5 Pj 6 yy 8 JU: & H 5 y 8 Q 0 M y j j J : III/ II - /0 P 50 P C Φ- Mj A O H H J J M

Lisätiedot

ART HOUSE C M Y CM MY CY CMY K. Harjoitus tekee mestarin. Suomen kielen syventäviä harjoituksia maahanmuuttajille. Marja-Liisa Saunela

ART HOUSE C M Y CM MY CY CMY K. Harjoitus tekee mestarin. Suomen kielen syventäviä harjoituksia maahanmuuttajille. Marja-Liisa Saunela J K T K j j I A-S A A L J A j-bjö M Sb V Hj 3: j j j j j j j Kj j j j j j K j j M j j j j S - j - j ö Hj 3 j j j j T ö j j ö - j TITOSANOMA Mj-L S Hj 3 S j j ART HOUS Hj C M Y CM MY CY CMY K Oj j K S L

Lisätiedot

L. Maan ia Auringon vetovoiman yhtäsuuruus

L. Maan ia Auringon vetovoiman yhtäsuuruus GRAVTAATOKENTT EN TASAPA NOKOHTA: Tehtävä RATKASU L. Maan a Aurngon vetovoman yhtäsuuruus Kunka kauas Maasta avaruusluotan on vetävä, otta Aurngon jaa Maan vetovomat tasapanottasvat tosensa el avaruusalukseen

Lisätiedot

MASKEERAUS: KOSMETOLOGIOPISKELIJAT LAURA YLITALO, KAROLIINA SIRPELÄ, MERVI SARJANOJA VALKEAKOSKEN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO KUVAT: JYRKI LUUKKONEN

MASKEERAUS: KOSMETOLOGIOPISKELIJAT LAURA YLITALO, KAROLIINA SIRPELÄ, MERVI SARJANOJA VALKEAKOSKEN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO KUVAT: JYRKI LUUKKONEN g k W H C MASKEERAUS: KOSMETOLOGIOPISKELIJAT LAURA YLITALO, KAROLIINA SIRPELÄ, MERVI SARJANOJA VALKEAKOSKEN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO KUVAT: JYRKI LUUKKONEN EDUNVALVONTAA ASENTEELLA www.u.f / www..f TUOTANTOVASTAAVA

Lisätiedot

3 m. y 8 0 s 3. w - < n 3. = O Å O^ d : 3 Ö N. a N rn 3 m 01. w Z. m 7. r y. u U N V 00 V V 00 00. O Oo Ö O Ö Ö. t O > > V V N N

3 m. y 8 0 s 3. w - < n 3. = O Å O^ d : 3 Ö N. a N rn 3 m 01. w Z. m 7. r y. u U N V 00 V V 00 00. O Oo Ö O Ö Ö. t O > > V V N N = Å ^ : y 8 T x - - rn 1 w - < n w Z < w r y ri { Ii 8 ( D u U V V o t > > V 6 8 V V t(h AA 2. 2 D " 1 ) : `wi rw ( D ( D ( D f D F F F F D fd A D < o o = D Å Å D 1 r DT = r Ln M Dx - o r A ~.. _Q H, x.

Lisätiedot

2010/2011. Tuoteluettelo Siirreltävät laitteet ja Kiinteät imujärjestelmät. www.dustcontrol.com

2010/2011. Tuoteluettelo Siirreltävät laitteet ja Kiinteät imujärjestelmät. www.dustcontrol.com 2010/2011 Tuoteluettelo Siirreltävät laitteet ja Kiinteät imujärjestelmät www.dustcontrol.com 13 Imusuojat Innehållsförteckning 12 Poista pöly heti kun sitä syntyy Imusuoja on yksi toimivan kohdepoistojärjestelmän

Lisätiedot

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db Pet jr t Kvm Kr Hyyr yl Sr m Hm Ko e o LIITE.. Mtede melelvty 0 Yömelto (etore: m) Ortmp Petmo Immo Kop Rto Tehr Rö Voe Lepelto Pr Ptlh Rm Kymht Netytem Vroj Prorp Sem Rto Tlllo Vtter Sotmp It-Sto M Korvet

Lisätiedot

ITK 236 Jups. Elektroninen liiketoimi kahtena prosessina (Kambil & van Heck) Monikanavamalli

ITK 236 Jups. Elektroninen liiketoimi kahtena prosessina (Kambil & van Heck) Monikanavamalli IK 236 Jp Elr lm h pr (Kmbl & v Hc) Mvmll lm mp fgr vrm m Sm rj-l v. Amz h vlm HP: mr 1 V Mvplvl CAV DVB Kä pää PSN, ISDN, xdsl Gwy? Rr GSM, GPRS, UMS Mblpää M h- l (m,, ID, lm, WLAN, LON) Rr Rr Prl Rr

Lisätiedot

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto i lc 12. Ö/ 1 ( 5 ) LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 1=Täysi n en mi eltä. 2=Jokseenki n er i m ieltä, 3= En osaa sanoa 4= Jokseenki n sa m a a mieltä, 5= Täysin sa ma a

Lisätiedot

1, MITÄ TARKOITETAAN SEURAAVILLA TERMEILLÄ:

1, MITÄ TARKOITETAAN SEURAAVILLA TERMEILLÄ: KRANPDON TNTT 14.4.2014 LAY/OTK OT: Vst jkseen kysymykseen erllselle pperlle (must merktä nm myös krjnptu"t.u"ppern). ös et vst jhnkn kysymykseen, jätä nmetty vstuspper myös kysesen tehtävän slt' rrävär:

Lisätiedot

TEKNISET TIEDOT. ISO 6431 / VDMA 24562 sylinterit Ø 32-250 mm

TEKNISET TIEDOT. ISO 6431 / VDMA 24562 sylinterit Ø 32-250 mm ISO 6431 / VDMA 24562 sylinterit Ø 32-25 mm Univerin uuden sylinterisarjan kehitystyöhön on hyödynnetty vuosien tutkimustyö ja tuotekehittelyn saavutukset. Tuloksena on luotettava tuote, joka soveltuu

Lisätiedot

AIKAKAUSLEHDET. tammik. Suomen Suurin SiSuStuSlehti. Kevään. värikkäät astiat. Talvi 1/0. arke. herkut. retkel MAK

AIKAKAUSLEHDET. tammik. Suomen Suurin SiSuStuSlehti. Kevään. värikkäät astiat. Talvi 1/0. arke. herkut. retkel MAK 1 UU mmk 2006 AIKAKAUSLHDT 75 : O R V A I L m U J Am I M Kää JAS ä M A KU r 0 1 ä y ö d K h h H r Sm Sr SSSSh ärkkää RUOKA, JUOM A, KITT IÖ, M AT K A ILU, HY VIVO ITI r y, y 3 ää & r h r d 2008 öö r g

Lisätiedot

Katsauksia 2008/2 Ympäristö ja luonnonvarat Miljö och naturresurser Environment and Natural Resources. Suomen kasvihuonekaasupäästöt 1990 2006

Katsauksia 2008/2 Ympäristö ja luonnonvarat Miljö och naturresurser Environment and Natural Resources. Suomen kasvihuonekaasupäästöt 1990 2006 Katsauksia 2008/2 Ympäristö ja luonnonvarat Miljö och naturresurser Environment and Natural Resources Suomen kasvihuonekaasupäästöt 1990 2006 Katsauksia 2008/2 Ympäristö ja luonnonvarat Miljö och naturresurser

Lisätiedot

LIITTEET. asiakirjaan

LIITTEET. asiakirjaan ROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.11.201 COM(201) 906 final ANNEXES 1 to LIITTEET asiakirjaan LUONNOS KOMISSION JA NVOSTON YHTEISEKSI TYÖLLISYYSRAPORTIKSI - oheisasiakirja komission tiedonantoon vuotuisesta kasvuselvityksestä

Lisätiedot

Rakennepoikkileikkaus 1:100

Rakennepoikkileikkaus 1:100 B x ( ) x h ( h) - h x x UYUO x x h x OU gd d - -gd h " -" OU U Yhd - h C - OOD -G Y g x g d B O U b Y d g ) ( G O g C x + O U C - x +- C- x +- d ) ( h h b C d h ( h h ) h» h C h C - b d UOU h b h c hh

Lisätiedot

Selite ruotsiksi eli Nimi ruotsiksi. Provet i modersmålet, Franska, medellång. Engelska, medellång. lärokurs. Grekiska, kort lärokurs

Selite ruotsiksi eli Nimi ruotsiksi. Provet i modersmålet, Franska, medellång. Engelska, medellång. lärokurs. Grekiska, kort lärokurs KOEYHDISTELMÄROOLI Koe Aine Kokeen taso Koeryhmä Selite suomeksi eli Nimi Selite ruotsiksi eli Nimi ruotsiksi O RU Z 91 Äidinkielen koe, ruotsi svenska Svenska som O5 RU Z 92 Ruotsi toisena kielenä andraspråk

Lisätiedot

4.10.2005 Juhani Ilmola, SOK

4.10.2005 Juhani Ilmola, SOK Ympäri stönsu o j e l u päi v ät 20 0 5 Kaupat ja kunnalliset määräy kset C a se j a k e l u a se ma t Juhani Ilmola y mpäristöpäällik k ö SO K S-ry h män rakenne S-ry h m ä Osuusk a up a t SOK -y h ty

Lisätiedot

1,- kpl. kpl. hinausliina 4500kg Vetolujuus jopa 4500kg, 6m x 5cm 223041. Palvelemme: ark. 10 18, la 10 16 Ajokinkuja 3, Tampere. www.löytöliiteri.

1,- kpl. kpl. hinausliina 4500kg Vetolujuus jopa 4500kg, 6m x 5cm 223041. Palvelemme: ark. 10 18, la 10 16 Ajokinkuja 3, Tampere. www.löytöliiteri. ITALV UKSET j RENTOSAUNASETTI TARJO I LIUKURI EUROLLA L p, à,-,- PULKKAMÄEN KLASSIKKO p Up P 78c Tj d p Up L j c 8 77 A p j j. Mxp 7g, 8xx8 H jp H Sp V c j y c 8 Tj j pp, 7 j M p p d M öp, j?, 0 H Ö R

Lisätiedot

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. 1997D0222 FI 20.03.1998 002.001 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. "B KOMISSION PÄÄTÖS, tehty 28 päivänä helmikuuta 1997, luettelosta kolmansista

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNGIN ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA (luonnos 17.12.2008)

LOIMAAN KAUPUNGIN ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA (luonnos 17.12.2008) LOIMAAN KAUPUNGIN ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA ( 17.12.2008) 1. Jd Ep p. T p pg, L d pp d d. O p L g p. Kpg p : L p g 1 2 p Kp K E g L 3 g d 2 0 0 9 2 0 1 2 g 4 p T. w 5 w w.. f / I f T V 6 p M K 7 Y p

Lisätiedot

Jaksollinen järjestelmä ja sidokset

Jaksollinen järjestelmä ja sidokset Booriryhmä Hiiliryhmä Typpiryhmä Happiryhmä Halogeenit Jalokaasut Jaksollinen järjestelmä ja sidokset 13 Jaksollinen järjestelmä on tärkeä kemian työkalu. Sen avulla saadaan tietoa alkuaineiden rakenteista

Lisätiedot

Arocs 3663 L 8X4 B 16

Arocs 3663 L 8X4 B 16 Arocs 3663 L 8X4 B 16 Moottoriteho: 460 KW Sallittu kokonaispaino: 35500 kg Mallisarja: Mercedes-Benz Arocs Ajoneuvotyyppi: 3663L Akseliväli: 4500 mm Rakennemalli: 96404112400 MBKS MBKS MBKS Mercedes-Benz

Lisätiedot

suomeksi eduskunta 2012

suomeksi eduskunta 2012 d 2012 Ed vd y 6. h 2012. Ph jh h, dj K T, d v hh j vh. Ed hh v d dj E H (d.) j vhh dj P Rv (.). T vhh j A Jh (.). Vv vj v 7. h, j v d Tj H v v vv. Tv d v S Nö yhy d 1. 2012 jh v. P E h d v. K d S E v

Lisätiedot

LIITE. 'r,ii. HS[r0cl ESE}O 1(2)

LIITE. 'r,ii. HS[r0cl ESE}O 1(2) HS[r0cl S}O KUULMNN 1() ä**qp ii,*w.ir.l,-;,r,tur.,t" 31.1.01 107t11 01.001011 Jaklun mukaan SPOON MOOTTORRADAT RY, YMPÄRSTÖLUPAHAKMUS MOOTTORURHLUKSKUKSN PRUSTAMSKS KULMAKORPN Arvoisa vastaanottaja, spoon

Lisätiedot

t T t aikakeskiarvo on t t cos 1 sinc( ) cos(2 ) ja että se lähenee arvoa 1/2, kun keskiarvon laskentaan käytetty aikaväli T kasvaa.

t T t aikakeskiarvo on t t cos 1 sinc( ) cos(2 ) ja että se lähenee arvoa 1/2, kun keskiarvon laskentaan käytetty aikaväli T kasvaa. 76639A AALTOLKE JA OPTKKA kl 013 Harjoitus Palautus viimeistään pe 1.. i 1. Tarkastellaan harmonisen aallon kompleksiesitystä y Ae, missä kx t 0. a) Osoita, että y säilyy muuttumattomana, jos vaihetta

Lisätiedot

Hysteerinen komedia meistä naisista...(ja vähän myös miehistä)! oivatuotanto.fi

Hysteerinen komedia meistä naisista...(ja vähän myös miehistä)! oivatuotanto.fi H d (j v ö )! H: Kj j j: Apö : S: Tjjj: Lv: V: V-p: Ä: M: Kp: Pv: Nö: Gfi : Kv: S Sd Bjö Jbdó N Hg T P Tj V Gd Ö J Tv K K J Tv, K Kj R H, K W K W Gd Ö J H, K Ld Mj H K Kj K 1 30 j 15 v Ap : Sf Ed 3 Sg,

Lisätiedot

Hiukkaskoko maks. 5 µm. Mäntään kohdistuvan voiman mittapaine 6,3 bar. Materiaalit:

Hiukkaskoko maks. 5 µm. Mäntään kohdistuvan voiman mittapaine 6,3 bar. Materiaalit: 1 Käyttöpaine min./max. 2 bar / 8 bar Ympäristölämpötila min./maks. -10 C / +60 C Keski Paineilma Hiukkaskoko maks. 5 µm Paineilman öljypitoisuus 0 mg/m³ - 1 mg/m³ Mäntään kohdistuvan voiman mittapaine

Lisätiedot

!"##$%&'(%&)*$%&+(),-*-"%$%.&

!##$%&'(%&)*$%&+(),-*-%$%.& "##$%&'(%&)*$%&+(),-*-"%$%.& "#$%$#&'"(')*"#+,--.-#,//**-%'"#+&$)'*0&)"*+&1*1/*/,')")*-+ + + + "#$%&'#()%*+*,-./010023456/57869:8057;- ;

Lisätiedot

J u s s i N ie m i-p y n ttä ri, y lilä ä k ä ri, M a lm in p s y k ia tria n p o lik lin ik k a T o rs ta i 1.1 2.2 0 1 1

J u s s i N ie m i-p y n ttä ri, y lilä ä k ä ri, M a lm in p s y k ia tria n p o lik lin ik k a T o rs ta i 1.1 2.2 0 1 1 M IT E N O S A A M IS T A V O I J O H T A A? jo ita k in a ja tu k s ia J u s s i N ie m i-p y n ttä ri, y lilä ä k ä ri, M a lm in p s y k ia tria n p o lik lin ik k a T o rs ta i 1.1 2.2 0 1 1 E s ity

Lisätiedot

EU:n energiapolitiikka työllistää operaatiotutkijoita. Jukka Ruusunen Toimitusjohtaja, Fingrid Oyj

EU:n energiapolitiikka työllistää operaatiotutkijoita. Jukka Ruusunen Toimitusjohtaja, Fingrid Oyj EU:n energiapolitiikka työllistää operaatiotutkijoita Jukka Ruusunen Toimitusjohtaja, Fingrid Oyj FORS-seminaari 2011 - Operaatiotutkimuksella kohti energiatehokkuutta, Aalto-yliopisto, 16.12.2011 EU:n

Lisätiedot

Jarmo Kuusela PL 467 65101 VAASA 20.10.2009 MAAPERÄTUTKIMUS LAKEUDEN ANKKURI, SEINÄJOKI

Jarmo Kuusela PL 467 65101 VAASA 20.10.2009 MAAPERÄTUTKIMUS LAKEUDEN ANKKURI, SEINÄJOKI YT Rkes Oy Jrmo Ksel P 6 MAAPERÄTUTKMUS 6 VAASA MAAPERÄTUTKMUS AKEUDEN ANKKUR, SENÄJOK Ylesä YT Rkes Oy: (Jrmo Ksel) omeksos o KS-Geokosl sor ohjkmkse es mlle kede Akkrll Seäjoell Aleell eh okrks seessä,

Lisätiedot

Kertomus kolmen kiviröykki öhaudan tutkimisesta Porin mlk:n Tuoreniemessä 20. 6. - 28. 6. 196o.

Kertomus kolmen kiviröykki öhaudan tutkimisesta Porin mlk:n Tuoreniemessä 20. 6. - 28. 6. 196o. M Kertomus kolmen kiviröykki öhaudan tutkimisesta Porin mlk:n Tuoreniemessä 20. 6. - 28. 6. 196o. Porin maalaiskunnan Tuoreniemen kylässä on Sjögrenin ja Vainio- Mattilan metsäsaroilla lfihekkäin kolme

Lisätiedot

18.11.2o13. pohjois. Euroopassa. www.pohjola-norden.fi/eurooppa

18.11.2o13. pohjois. Euroopassa. www.pohjola-norden.fi/eurooppa 18.11.213 p m d p k k Ep www.p-d.f/epp Pmd pkk Ep 18.11. 2O13 13.- 19.3 Scdc M Cg C Ep-, k 6, Hk Pm v v vm v k v, k öd k k p. pm m pm k v mm k p mm. Sm Pmd m kd kk vv mp k. M m k, m mö m? Mk Pmd m Ep vd?

Lisätiedot

Kainuun Osuuspankin asiakaslehti. kesä 2012

Kainuun Osuuspankin asiakaslehti. kesä 2012 K Ok kh k 212 r j yr d? h 1 1 k k 2 o y k H y : h k m ko S h h J O o O Im kk K ob m P O Po Vk ko k myö k hd r mhdok. M yö j j o m o o om. Hy h om krr. V hdmm ymrmm hk j g, k k ohj om ökkomm. Sk hy k r

Lisätiedot

Vuokrasopimus laaditaan Vantaan kaupungin Yrityspalveluiden kanssa muuta maanvuokraa koskevan sopimuspohjan mukaisesti.

Vuokrasopimus laaditaan Vantaan kaupungin Yrityspalveluiden kanssa muuta maanvuokraa koskevan sopimuspohjan mukaisesti. 4 IVITYTOIMI Le TJOPYYNTÖ V g e yy rje Ke Vehryee myy re je 64 8 Trje h ee r mr Vr ee m j e eey e j Trjme ee Vrm d V g Yryede m mr e mhj me Vre e e e r re ee e e e ye M r-ee hrje m edey rede rm m m, de

Lisätiedot

w w w. a u d i a t o r. f i yhtymävaltuustolle

w w w. a u d i a t o r. f i yhtymävaltuustolle Keskus 09 7711 BDO Audiat or O y Fa ks i 0 20 74 3 2 93 5 V a t t u n i e m e n r a n t a 2 w w w. a u d i a t o r. f i T I L I N T A R K A S T U S K E R T O M U S 2 0 1 3 Lounais -Suomen koulutuskuntayhtymän

Lisätiedot

Hinnastoesite 2014. Better Home

Hinnastoesite 2014. Better Home Hinnastoesite 2014 i a t U L E U V ss ö L L ö y E A A m P V my P L S S PA U U A A S R I R U I I I J N J E N N E S S A A Styroxkattolistat Uretaanikattolistat Duropolymeerikattolistat Valolistat Jalkalistat

Lisätiedot

Metsäarvio. ~ metsänhoitoyhdistys. Toimeksiantaja Arvion tarkoitus Kohde ja omistus

Metsäarvio. ~ metsänhoitoyhdistys. Toimeksiantaja Arvion tarkoitus Kohde ja omistus ~ metsänhoitoyhdistys Metsäarvio 1(2) Toimeksiantaja Arvion tarkoitus Kohde ja omistus Pinta-ala ja tietolähde Maaperätiedot Kasvupaikat Arviokäynti Kuvaus arviomenetelmästä Kehitysluokkien rakenne Puustotiedot

Lisätiedot

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census Suomen virallinen tilasto Finlands officiella Statistik Official Statistics of Finland VI C:106 Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census 1980 Osa XVI Del XVI Volume

Lisätiedot

Lataa ilmaiseksi mafyvalmennus.fi/mafynetti. Valmistaudu pitkän- tai lyhyen matematiikan kirjoituksiin ilmaiseksi Mafynetti-ohjelmalla!

Lataa ilmaiseksi mafyvalmennus.fi/mafynetti. Valmistaudu pitkän- tai lyhyen matematiikan kirjoituksiin ilmaiseksi Mafynetti-ohjelmalla! Miten opit parhaiten? Valmistaudu pitkän- tai lyhyen matematiikan kirjoituksiin ilmaiseksi Mafynetti-ohjelmalla! n Harjoittelu tehdään aktiivisesti tehtäviä ratkomalla. Tehtävät kattavat kaikki yo-kokeessa

Lisätiedot

Eduskunnalle nyt annettava esitys nuorten työssä olevia nuoria työntekijöitä.

Eduskunnalle nyt annettava esitys nuorten työssä olevia nuoria työntekijöitä. H Ed ö Ed ö N ö d- p» d - hd ph ö ö h - hd Ed Ed ö - ö h ö T dö - ö h h h p Ed ö öö ö p N öö d 1966 ö h öö E p Y öh S ö höd h ^ d h p h 1929 (260/ d h p29) p - ^ö- ph ph ö Kpp- ödö h - d ö 2A d d p 1919

Lisätiedot

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ulkoinen/S i säinen 1.r_.2L5 31.8.2].5 Sivu l- 5. L.2]-5 2]-5 215 l_-8 ToUeutuma 2r_4 l--8 5 Tekninen lautakunta TUTJOSLASKELMA TueE ja avustukset TOTMINTATUOTOT TOIMINTAKUI UT HenkiLösivukulut Henki 1östökul-ut

Lisätiedot

VA KO LA VALTTI-VILJANKUIVURI. Vähittäishinta ilmoittajan mukaan (4. 4. 57) : ilman sähkömoottoria VALTION MAATALOUSKO NEIDEN TUTKI MUSLAITOS

VA KO LA VALTTI-VILJANKUIVURI. Vähittäishinta ilmoittajan mukaan (4. 4. 57) : ilman sähkömoottoria VALTION MAATALOUSKO NEIDEN TUTKI MUSLAITOS VA KO LA Postios. Helsinki Rukkila Puhelin Helsinki 448 12 Rautatieas. Pitäjänmäki VALTION MAATALOUSKO NEIDEN TUTKI MUSLAITOS 197 Koetusselostus 239 VALTTI-VILJANKUIVURI Ilmoittaja ja valmistaja: V els

Lisätiedot

Hannes. Pyöräkatu. Kultasepänk. Niiralankatu. Valkeisenkatu. Rinnt nek. Lapinlinnankuja. i adan ie. Valkeisenkatu. Urh. ei uk. Lastent.

Hannes. Pyöräkatu. Kultasepänk. Niiralankatu. Valkeisenkatu. Rinnt nek. Lapinlinnankuja. i adan ie. Valkeisenkatu. Urh. ei uk. Lastent. Pöääsm Jävsmp. vm. Rhhd Rv p Rm Hs 1 Kpm. mh L Msm m.. H H. Mss K. vh m. mp p P S M s s sm Lhm Jä K Hmäs. M s K K Kv. S vh. d h. h Kv Lv. m K v P. P L Lhd Ss K. Am. sd. ö R y s Sä Väö. S Smmpp Väö m Vs

Lisätiedot

VALTION MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUSLAITOS

VALTION MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUSLAITOS VA K LA Postios Helsinki Rukkila Puhelin Helsinki 847872 Rautatieas Pitäjänmäki VALTION MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUSLAITOS 1953 Koe tusselostus 137 Kuva 1 SAMPO-PUIMAKONE malli 471 ) Ilmoittaja ja valmistaja:

Lisätiedot

M A A N V U O K R A S O P I M U S YRI"Il 'ti IYII MI Vl)1

M A A N V U O K R A S O P I M U S YRIIl 'ti IYII MI Vl)1 M A A N V U O K R A S O P I M U S YRI"Il 'ti IYII MI Vl)1 ] JORD A;ATO Vuokramuut0a; Y-tunnus: 01 Kakkiløn kunta Vuokralainen : Jari-Malli Lanksila Anolamic. 310 1.2 Vrarkrn-alxe 199iiriala on c.cilctlv

Lisätiedot

Itä-Suomen yksikkö 22/2011 Kuopio. Kuva: Jari Nenonen, GTK GEOTAULUT KUOPIOSSA. Geologian tutkimuskeskus Kuopion kaupunki

Itä-Suomen yksikkö 22/2011 Kuopio. Kuva: Jari Nenonen, GTK GEOTAULUT KUOPIOSSA. Geologian tutkimuskeskus Kuopion kaupunki Itä-Somen yksikkö / Kopio Kv: Jri Nenonen, GTK GEOTAULUT KUOPIOSSA Geolog tkimskesks Kopion pnki Geokohde KEILANKANAVA UHJEINEN KALLIO -- -- -- nvkj Keilnnns ": -- ": Keilnllion ": Kv: Heikki Lkren, GTK

Lisätiedot

OID CO3 00000 09000. 00000 00000 ououo. Kuva 1. Kaksi kaavamaista säkkilavan asennusmahdollisuutta.

OID CO3 00000 09000. 00000 00000 ououo. Kuva 1. Kaksi kaavamaista säkkilavan asennusmahdollisuutta. VA KO LA Postios. Helsinki Rukkila Puhelin Helsinki 45 48 12 Rautatieas. Pitäjänmäki VALTION MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUSLAITOS 1956 Koetusselostus 23 Toinen painos 1. 3. 1957 OID CO3 9 nonon C) ououo ono@r

Lisätiedot

Mittamerkinnät. Yleistä. BEP-koodit

Mittamerkinnät. Yleistä. BEP-koodit BEP (Bodywork Exchange Parameter) ovat koodeja ajoneuvon eri mittojen tunnistamiseksi, jotta tietojen siirtäminen ajoneuvovalmistajan ja päällirakentajan välillä sujuisi helpommin. t noudattavat kansainvälistä

Lisätiedot

- Mistä tekijöistä ilmanvaihdon energiatehokkuus riippuu

- Mistä tekijöistä ilmanvaihdon energiatehokkuus riippuu KSU-6120 Rakennusten konetekniset laitteet Tentti 24.1.2011 Tentissci ei saa kaynaa muuta kirjallisuutta kuin jaettua kaavakokoelntaa. Kaikenlaisia laskimia,saa kayuaa. Tehlcitc)n loppuun on nterkitty

Lisätiedot

Sisäpiirintiedon syntyminen

Sisäpiirintiedon syntyminen Kai Kotiranta Sisäpiirintiedon syntyminen Kontekstuaalinen tulkinta Y liopistollinen väitöskirja, jo k a Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan suostum uksella esitetään julkisesti tarkastettavaksi

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet 2008

Tieliikenneonnettomuudet 2008 Liikenne ja matkailu 2009 Transport och turism Transport and Tourism LIIKENNETURVA CENTRAL ORGANIZATION FOR TRAFFIC SAFETY IN FINLAND Tieliikenneonnettomuudet 2008 Vägtrafikolyckor Road Traffic Accidents

Lisätiedot

Kuvat: Anju Asunta, Tuusulanjärven kamarimusiikki / Maarit Kytöharju, Järvenpään Teatteri / Timo Saarinen

Kuvat: Anju Asunta, Tuusulanjärven kamarimusiikki / Maarit Kytöharju, Järvenpään Teatteri / Timo Saarinen YEÄ & INFONI :, / ö, / ÄENÄÄ, g, ²,, ² 00 Y 000 E g, d ÄENÄÄ EINOIINEN UUUIUUNI g, d: g, d d, g g d ö I b, 0 b öö, dbfd d E f dbfd ö ö E, f UUUUNGI EO U, g ö ö, g b öö g ö, g,, d ö UUNI UUI ÄEEN d E I

Lisätiedot

Helsingin, Jyväskylän ja Oulun yliopistojen kemian valintakoe Keskiviikkona 11.6. 2014 klo 10-13

Helsingin, Jyväskylän ja Oulun yliopistojen kemian valintakoe Keskiviikkona 11.6. 2014 klo 10-13 1 Helsingin, Jyväskylän ja Oulun yliopistojen kemian valintakoe Keskiviikkona 11.6. 2014 klo 10-13 Yleiset ohjeet 1. Tarkasta, että tehtäväpaperinipussa ovat kaikki sivut 1-11 2. Kirjoita nimesi ja syntymäaikasi

Lisätiedot

Fax 03-5461666 v.kangasaho@pp.inet.fi

Fax 03-5461666 v.kangasaho@pp.inet.fi Osanumero Kuvaus Kpl Hinta (alv 0%) Hinta (sis.alv) Hyllypaikka Tuote nro Nimi Kpl Hinta (alv 0%) Hinta (sis.alv) Hyllypaikka 204 2 501J9B 0245 2 444D 01078 2 101C 01202 LAAKERI 1 73,36 89,50 401A4B 1402

Lisätiedot

KOETUSSELOSTUS NUMERO 1132 TEST REPORT

KOETUSSELOSTUS NUMERO 1132 TEST REPORT v KL--9 PPA 1 34 VIHTI 913-46 211 VALTION MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUSLAITOS STATE RESEARCH INSTITUTE OF ENGINEERING IN AGRICULTURE AND FORESTRY KOETUSSELOSTUS NUMERO 1132 TEST REPORT RYHMÄ 13 VUOSI 1984

Lisätiedot

Kalevankatu 31 00100 Helsinki puh 09-6866 780 fax 09-685 7588. Seinäjoen Keskustorin korttelit Luonnossuunnitelmat 3.5.2013

Kalevankatu 31 00100 Helsinki puh 09-6866 780 fax 09-685 7588. Seinäjoen Keskustorin korttelit Luonnossuunnitelmat 3.5.2013 Klv Hl ph 9-6866 78 fx 9-68 788 Säj Kr rl Llm.. Tjä - Cpyrgh @ Arhd NRT Oy Säj Kr Tr ympärö rld hylm Tv Tää vh ly Säj Kr j ympärö rld hämmhdll ä rlr rmllj. Slh v ll & hyää rl pvll l & lää rmh pl & j mv

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUJEN TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN VALINTAKOE

AMMATTIKORKEAKOULUJEN TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN VALINTAKOE TEHTÄVÄOSA 4..005 AMMATTKORKEAKOULUJEN TEKNKAN JA LKENTEEN VALNTAKOE YLESOHJETA Tehtävien suoritusaika on h 45 min. Osio (Tekstin ymmärtäminen) Osiossa on valintatehtävää. Tämän osion maksimipistemäärä

Lisätiedot

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS. VAPPU KOSSILA ja PÄIVI MÄNTYSAARI. Pikkuvasikoiden ruokintakoetuloksia Maatalouden tutkimuskeskuksessa v.

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS. VAPPU KOSSILA ja PÄIVI MÄNTYSAARI. Pikkuvasikoiden ruokintakoetuloksia Maatalouden tutkimuskeskuksessa v. MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS TIEDOTE 2/92 VAPPU KOSSILA ja PÄIVI MÄNTYSAARI Pikkuvasikoiden ruokintakoetuloksia Maatalouden tutkimuskeskuksessa v. 1973-89 Jokioinen 1992 ISSN 0359-7652 Maatalouden tutkimuskeskus

Lisätiedot

Ruokamenot kuluttajan arjessa

Ruokamenot kuluttajan arjessa Ruokamenot kuluttajan arjessa Tieteiden yö Rahamuseossa 13.1.2011 Jarkko Kivistö Ekonomisti Ruokamenot kuluttajan arjessa Ruokamenot Kuinka suuren osan tuloistaan kuluttajat käyttävät elintarvikkeisiin?

Lisätiedot

JOKIOISTEN KARTANOIDEN PELTOJEN VILJAVUUS

JOKIOISTEN KARTANOIDEN PELTOJEN VILJAVUUS JOKIOISTEN KARTANOIDEN PELTOJEN VILJAVUUS Maatalouden tutkimuskeskus MAANTUTKIMUSLAITOS 316 Jokioinen Tiedote N:o 15 1982. -JOKIOISTEN KARTANOIDEN PELTOJEN VILJAVUUS Leila Urvas ISSN 357-9X TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Ammattiluokitus Classification of occupations

Ammattiluokitus Classification of occupations K äsikirjoja H andböcker H andbooks N ro 14 Uusittu laitos Revised edition Ammattiluokitus Classification of occupations 1987 HELSIN KI 1987 Tilastokeskus Statistikcentralen Central Statistical Office

Lisätiedot

VALTION MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUSLAITOS FINNISH RESEARCH INSTITUTE OF ENGINEERING IN AGRICULTURE AND FORESTRY KYLVÖLANNOITTIMIEN RYHMÄKOETUS

VALTION MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUSLAITOS FINNISH RESEARCH INSTITUTE OF ENGINEERING IN AGRICULTURE AND FORESTRY KYLVÖLANNOITTIMIEN RYHMÄKOETUS VAKOLA RUKKILA 1 HELSIKI 1 9-5633133 VALTIO MAATAUSKOEIDE TUTKIMUSLAITOS FIISH RESEARCH ISTITUTE OF EGIEERIG I AGRICULTURE AD FORESTRY KOETUSSESTUS UMERO 112 TEST REPORT RYHMÄ 75 VUOSI 1979 KYLVÖLAOITTIMIE

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimialan palvelustrategia (linjaukset) (25.10.2011)

Sosiaali- ja terveystoimialan palvelustrategia (linjaukset) (25.10.2011) 1 (14) - j rv pvrg (j) (25.10.201 Y Er r: 4-26.10.2011 Pvrg - j rv rg r pvrg. Pvrg j: 1. j v (= rppv pvj) 2. - j rvpv jrj 3. r pv p j j - j rvh v EU- ö j ö hj. Thj r fr-hj p rhj. N vv r p h j r r. K -h

Lisätiedot

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS Tiedote 2/88 ELSI ETTALA ja ERKKI VIRTANEN Pohjois-Savon tutkimusasema Ayrshiren, friisiläisen ja suomenkarjan vertailu vasikka- ja hiehokaudella säilörehu vilja- ja heinä

Lisätiedot

39 20mk 1936 4 4.00 4,00 40 20mk 1957. 4 4.00-41 20mk 1958 4 12.00 12,00 42 50mk 1953 I+II 4 3.00-43 50mk 1955 4-5 15.00 15,00 44 50mk 1962 8 12.

39 20mk 1936 4 4.00 4,00 40 20mk 1957. 4 4.00-41 20mk 1958 4 12.00 12,00 42 50mk 1953 I+II 4 3.00-43 50mk 1955 4-5 15.00 15,00 44 50mk 1962 8 12. Etelä-Pohjanmaan Numismaattinen kerho järjestää rahahuutokaupan nro 194 Lapuan Nuorisotalolla sunnuntaina 29.9. Kohteet on esillä klo 12.00. Huutokauppa alkaa klo 13.00. Huutokaupaa koskevat tarjoukset

Lisätiedot

Syntymäaika: 2. Kirjoita nimesi ja syntymäaikasi kaikkiin sivuille 1 ja 3-11 merkittyihin kohtiin.

Syntymäaika: 2. Kirjoita nimesi ja syntymäaikasi kaikkiin sivuille 1 ja 3-11 merkittyihin kohtiin. 1 Helsingin, Jyväskylän ja Oulun yliopistojen kemian valintakoe Keskiviikkona 15.6. 2011 klo 9-12 Nimi: Yleiset ohjeet 1. Tarkista, että tehtäväpaperinipussa ovat kaikki sivut 1-12. 2. Kirjoita nimesi

Lisätiedot