AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA"

Transkriptio

1 AATALOUDE TALOUDELLSE TUTKUSLATOKSE TEDOATOJA : 3 TE AGRCULTURAL EOCS RESEARC STTUTE, FLAD RESEARC REPORTS, 3 AJAKOTASTA AATALOUSEKOOAA KRJAPTOTLOJE TULOKSA TLVUOS 982 ELSK 98

2 aatalud taludellis tutkiuslaitks TEDOATOJA : 3 The Agricultural Ecnics Research nstitute, Finland RESEARC REPORTS, 3 AJAKOTASTA AATALOUSEKOOAA Kirjanpittilj tulksia Tilivusi 982 ell,inki 98

3 SB SS elsinki 98 Valtin painatuskeskus

4 Alkusanat Tässä tiednannssa esitetään aatalud kannattavuustutkiuksessa ukana levi kirjanpitotilj tulksia tilivudelta 982 Tulkset n laskettu saj perusteid ukaan kuin edellisä vunna Tulksia vertailtaessa aikaisepiin vusiin n kuitkin huattava, että aatalud kknaistuttn n luettu yös vunna 982 viljelijöille aksetut vud 98 aikana satteita satvahinkja kskevat katkrvaukse t, jtka n esitetty taul 6a, 6b ja 6c K nää krvaukset lisivat asiallisesti kuuleet vud 98 tuttn, jhn niitä ei aksuajankhdan takia vitu lukea, nstavat ne vud 982 varsinaisia liiketulksia Tää n uistettava, k tulksia verrataan edellis vud tulksiin Lisätietja saa aatalud taludellis tutkiuslaitks kannattavuustutkiustiiststa, Luutnantintie 3, elsinki, puh (vaihde)

5 - 2 - Sisällysluettel Sivut aatalud liiketulskäsitteitä Taul Tutkiustilj lukuäärä ja kk (eri aankäyttölaji alat, kk ala ja käytössä llut peltala ha/tila) 5-7 Pelln käyttö % peltalasta, tärkeipi kasvi sadt (kg/ha), sat ry/ha 2 Varat ja velat (k/tila), velat varista % 8 - aatalusaisuus ja s eri ryhät (k/pelt ha) Kalust ja s eri ryhät (k/pelt ha) aatalusraknukset ryhittäin (k/tila) 3 Ktieläiiä (kpl/tila), karjantarkkailutilj lukuäärä, aittuts (kg/lehä) ja nautakarjatti tilj lukuäärät Lehi ja hevst keskiääräiset kirjanpitarvt Eri aankäyttölaji arvja (k/ha) - 3 Rahatult ja -t (k/tila) - 6 aatalud uudistusrahat (k/tila) 5 aatalud kknaistutt ja s sat (k/pelt ha) aatalud varsinaiset rahatult (k/pelt ha) aatalud liikekustannus ja s sat (k/pelt ha) aatalud varsinaiset rahat (k/pelt ha) Palkkavä aikapalkkaist töid keskiääräin kustan- nus (k/it) 9 Viljelijäperhe ja aikapalkkais palkkavä työ (t/tila) 29-3 aatalud juksevat työt eri työntekijäryhi salle eriteltyinä (t/pelt ha) ja yhtesä (it/pelt ha) aatalud juksevi töid urakkapalkat (k/pelt ha)

6 - 3 - Sivut Taul aatalud juksevan työn erittely (t/tila) 32-3 Uudisviljelytyöt (it/tila) Salajitust ys uudistustyöt (it/tila) Sivuansityöt (t/tila) Ktitalustyöt (t/tila) etsätyöt (it/tila) Asuinraknust uudistustyöt (it/tila) Talusraknust' uudistustyöt (it/tila) 2 Tietja hevstyön ääristä 38 - Tietja traktrityön ääristä Oan traktrin kustannus ilan työknekustannusta ja ajajan palkkaa (k/t) Tietja ajpuiuri työn ääristä Oan ajpuiurin kustannus ilan ajajan palkkaa (k/t) Tilj, jilla n a ajpuiuri, lukuäärä Tutkiustilj lukuäärä 3 Tärkeipi alla tilalla tutettuj aatalustutteid luvutus yksityistalute (kg/tila) - 3 Puutavaran käyttö (k-3/tila) aatalud liiketulkset: Kknaistutt, liikekustannus ja vertettava puhdas tutt (k/pelt ha) - 6 Viljelijäperhe aatalustyö (k/pelt ha) aatalusylijäää (k/pelt ha) ja kannattavuuskerrin aatalute sijitet pääan krkvaatius 5 %:n ukaan (k/pelt ha) aatalud tutantkustannus (k/pelt ha) ja tutant- kustannusprstti 5 aatalud liikekustannuks eräid eri erittely: Pltt-, vitelu- ja läitysaineet (k/ha) Kalustn pist (k/ha) Kalustn krjaus (k/ha) Vakuutusaksut (k/ha) 7-9

7 - - aatalud liiketulskäsitteitä Kknaistutt: tarkittaa pääasiassa aataludessa tilivud aikana tutettuj lppututteid ja etuuksi arva Liikekustannus: kknaistutn saavuttaiseksi uhratut kustannukset lukuttaatta aatalute sijitet pääan krkvaatiusta Tässä nisteessa esitettyihin liikekustannuks arvihin ei sisälly yöskään verja Liikeylijäää eli vertettava puhdas tutt: kknaistutt - liikekustannus ilan verja aatalusylijäää: kknaistutt - liikekustannus ilan viljelijäperhe an työn arva aatalusylijäää n sit se sa kknaistutsta, jka vidaan käyttää aatalute sijitet pääan krksi ja viljelijäperhe surittaan aatalustyön palkaksi Kut j ainittiin, eivät vert sisälly tässä liikekustannukse iitä ei le luettu kustannuksiin yöskään aatalusylijääää laskettaessa Kannattavuuskerrin: aatalusylijäää jaetta pääan krkvaatiuks ja viljelijäperhe arviid palkan sualla Tutantkustannus: liikekustannus + pääan krkvaatius Tutantkustannusprstti: Tutantkustannus x kknaistutt

8 3 -() cn UD Un C) cp C9 UD l c -5-, in n cv,t, 9 Un r, Cl k C cn n, C) 6 C ( - Lep - t QD r - t : (ö nj (2,,C 2,3 :ri:i " Xi ( () :, e) ) Xi Kirjanpitt ila t kes k iäärin,p LO UD nn cn c cy cp 3 cp Un cn c )c cn OD r - Un r - e -- cy,, ry c Li-, - C),J,, n LO zr, s- -, -, C - ( C) On cp (9 l cn cy cl, C),t, - "- ) c c, -, rl cy UD kl v- cp lo Un - cn Un cz, - cv L L, rr, Cr) l rr) OD l cn LO C C/ CD cp l cl, (7 LO cp C () UD QD OD OD --- ' On - Un,r -) ) v- r, - C) -- t"- 3 UD ' <, 9 s Un ) cy Un,, cy k OD l ( ) cy Un Un Un Un LO cn ( ( L cd L ud - cy Un / Un,,,,,/' cn cy,p,), ( -d C )3 ), 2,,ö :r - 3 url ) C Paintettu kes kia rv n,v -- rp V) X - : : Cl) w --, - i :3 J J - U - x - -r -)J j --- -) uu --, S- ::: = -, 3 r " " )) 7,i - ni (- 7 r = = = -- 2, -i «3 tis : :3 i > 2 3?), - h jli) rc) i 3 -, rl dp : t;)- uu ), Ri ä 2 >) g -, za J r ' r,, -r - -li, C2 ) :li g 9 "---- J & tr, ' 3 d 3 w - :,fl J ' - [ - $- u3 > J,' c) 6), 63 :: -----, i ---, C Xi -),5! i -- 2 : J E-

9 g - V-VT (y l i 5 ha) ( 2-3ha ) 6 - n C, s U ("V, C) OD -) ry n ) u Li) C U, )- ) ) C, Cil ) ) ) (V / Ul v- 3 Cr),V V;) ) - OD,T V) kr) U ) ry --_n an 6) Ul /,T ' C, n - n, c ',V 3 t n ul C,V ', / LD " v- - ) rl r, c) r -r -,/, ) rl ) ), -) "', - LO r, C,,,, r, LO l r ry ry cl) -- )3, OD ("V LO ("V OD,V C,/ -,V '- ) ry vp 2 C UD '- 3 - OD r, Fi '- LO LO Ul r, / r, r, C),P,T L -,T ) V (yli 5ha ) '-,P UD 3 ul r, rl l5) ry n 3 Ul, '- - l, v- r- c, (D), 3 Ul U '' - )- r, r, C ) u ", 3 OD c, c,t -- c) Cr) r, u u k /c, C - - D n l D c c V3 r C) C r, c, ry c p - ) '- ) > r") r r c - cn - ry ( -,r ci, U r, C,r ), - LO Cp 6 C',T "," C,V,l, C) up LO ry c / n,t,, : U 3 C r, n C / QD (V V) r, ul - Ul - - U,r OLO, r, -Y d ul ' l C) cy )) cl,,, --- c,,r, ) (JO,V ) )) -,T ),i, k - q rl ( --- v- rg r, - c r, c - cp if) c c l ) c c, -- - ro cl" - fd ^ (i - (dl) Cli - -i n5 l "--- i i : uö rö ui --] w : ni O cu = ui - (" )- -- ce) ('' ' 9 cc; ra Cl] : G) (3 - X i re,, ^- rli )- - 7 : :" rti -, ) cd -i rel :nd, rel _ 2 O, :fel cd cd a; -, - 9 :fli ---- 'r i uö uti i urf )Q tp i> ril "' --, (fl r ri g L : rö cf) ru - : &r L) & >< : - : 9 'n 9 l',(_,2 å' _ki - " g i L ) - c i} -b) OrlcOZZ -- rg Ciell El

10 - 7-5 i 5 Ul ' (( (OLO C) OD ( ( ( rv,, ' C) C) LO LO LO LD --,r C) Ca - R > -,V Un OD, - C C),r, l,,,r, C) LO Ul,- c5-,r L,r cv l C- v- Cr) cv ry c, OD C-, LO / cl -- - C, Ul UD OD ("((' -- l Taulu kk c A-A ( Ul C- c5 c, c, c,r (-,c) cv C) - u,r rt, cv Ul - cv c C '- Cr) L (' ( C,t, cv C) ( rv / C-- (' ( k9 k,v cn ' LO (O v- C / U (' ( LO ) c) U (i (' ( ' c) - cv cv (O y- 5 Ul r) - (O - n, C" '- ) C7 / ' cv ( ' (( - - t,r, C, :(C (D LO u-) c, c5,r, c,v OD LO Ul,t, (' ( c Un tn, C/,r -, ' OD, cv rl -,t, - OD ( C Cr, C LO C) -- OD - c) C) ' - k e - (( _ U ' i ry -- v- cv - - r-, ' C) :nd, :ci - : /- 2 ta l ) "--- L- : = : : r d rl Cli /, -: (/ , j -! - ni -i - -, :n) a - :(Ö) >C - - j d : n:5 - :i >S rti n:5 2 ti al,c C :rti --: -i ud -r - r 'Ag 2 P i '--- :cd - rgi r,r :r - -, 5_: a) tr ( :(ö - - i > (5 P fi P-' l å) -,? 9, 8,,, -(-)!9 r8 63 5) Ei --- ;3) ' å CrA --,,, R

11 8 ed - O- --f) -- j d --, () 2 : U) f) ] d '3' Kirjanpittilat kes k iäärin Un, cv k,t, /, n, -,,,, - Q(\ OO,V cn L,:r 3 C, n - Lin - kr) Un C) Un,y rl, cn c C LO UD UD ) cn C r - Un r n c, - cp - UD c,p c UD cy r, cn cy -, -, t, c) L r-) ry ry v- cn - (l ] -] Un l Un - - s- C] - 6 Un,T, cl, - ) cn l r, c LO UD 3 c r cn - ] UD C LO Un LO On, - UD,T v- Un r cl, kc, cy cn cn Un Un Un rl cd On Un,/ Un, :«--, L,:a ld,,, 3 - c) l - X UD,T Un l <', 's' - -, L - ui ry cl" LO - LO Un,, ] V),, ],T,T 6 Un LO Un l,, e-,' Cr) ), UD Un UD Un UD j E- UD Un, ) V),T Un Un - rl,t 3 '- ) -],",,,SD Un -- Le) cl, Un JZS R, 2 :ed ) )c) : --,U, r?) X Paintettu keskiarv c -- -,T]UD-, LO ) O y-,t,,t ) - ] ) l ) -, ry cy )- UD Un,P cd Lk an rl r Un ) 98 C,T r On, Un LO C),r, v-,t Un )LO, 3 Un n fn,3, C UD a, C UD ]'- Un v- 3 ry, n,p UD e- C) UD 6 / r, L (V,T UD - ry - ' -)-, p : X S-, > ui al --) Cn -- "Cal R gi x cl -- () ", Cr) J -- --) -) U) a) -- C) ni r ed Z, `, _, )- ), ::) :rtf ( -, - r )) Ur))i Ud) ) (-)) - ", : -) r X - P "--) X - -d- - -, ref > :af (L - g -,, _ >, ct,, --, _, _, :,,, _, ari X g ) : ) Q+ ) a 5-i- r X X 2 wei ai uu - U) _ rö Z Z x

12 9 cy Etelä-Su i Sisä-Sui 5 > [- i--: - 5 > El - -- U V) C) U Ul C, C, - lid Cr) k Lin c (V C) l ,r - ( c k fr) - ) 3,r, ey (( Ul -- es ev P VO ev --- l Ul,f -- OO ry U C) - C) U U,r Cn Ul C-- UD Cn L) kl,r U U C) - OD Cn - - C) ev UD cl,,r Cr Ul,f LO C\ F l ev - ev U a', - Ul U Cn () Cn ) ev l Ul " LO ct C / ev in Cr) " (::: ) - c O r ev - eg Cn Ul ( (' cy l l C C, - cy cy ṙ (-V,,r,, V) U (L-- Ul - (' " eg CS - szr C rq er e), / U OD,r l --- -,r ( ( , n Cn Cn - (V V) C) (V ev ( (,r Cn - 3 Ul Ul eq ('-( -- cy C) l ci Cn LO OD - cy es LO ! l Cn C) U ) Ul,t, ( fq ev - -,r, ) l (V,r r - e V Cn U,r (\ (7 ev UD Cn - U ev ) - " t fq - el (V ev ry ev LO -,f Cn ev,r,r cy Cr) C,") V) (l cl, e- V) Cn 3 C7 3 Cn ev r (*V --- (V C) ev V:, ev ev ' ('(( ev Olin L d' LO el ( - (O ev,l' (' Ul Cn k C,) Cr v- 3 Cn Ul C-- (- ( ( eq 3 Cn ev OD k - ey Ol (il r; -) > l, g g g rel g a) G G --) (C () --), elu --- '< ä :!) -il _, «C7 c,; ri si ( -, 3 Cll > 9 :> X g ri g 8 re: ) rci ci) -i g, ui :-) :ui -, V, '-rj tp' ed -- re: J ui re: ed :( g? u, - Cil -- tn g rel : ) $ G, () ) Q) ) --), t- - 3 t): -i +3 (),, - (- - d -, G ) r' (d (i :(:$ ( r: g P - ) C ci, L > - ri () --) (i )) C (C Ld 5 : rel--) --) () () C) : (5 - --, V x :(C U ud Z X

13 - - V-V V cn ul OD ul C rs Ul,J, r, r''') c ( -- ry cy,, cy l c - ey LO Cn ( - ( ry»g c C) 3 3 ',T rs 3 c ri n cs On ',, c ', - O OD ed ry ry 3,r cl, [ 3 Lr) Le) f2, ( c> rs OD ey (x) LO V-V OD c 6 n rg c) ry kd c Ul ( ct, cp ' 3 LO k,t rs,, (5) cs cy ( r '- c c kr) cn LO LO D ( ey Le) rs - ey 2 3 : ecf P- wd V LO Cg L) V),, es cd cn cs ry cd cn c, V) d,,p ( ct, rs z,,t ud cy el c ev e,t ry cn c k -" ks) LO - C) ',, cn,r n ey ) CC: LO, rs LC) O rs c r - Ul ey 3 r n,t c c) r 6 L,, 3(' C),j,,r L rg cv Ul cp rs c V) rs rs rs _p , i'j > zn --) 5 Q) :ni e) U) eö () rö,_ rö rö -- : ) i),2 «- 5- rel '----,_ --) -- rö Q) > Q) > X -p 2 ( Q - Ca -- Q) 2 8) -,k -, P :(r znd) Q) -- l rö ell JO ud ia, a) rö ---, J Q) -- i :, /,,,, Q) rö - E :rö -n - - g,, - _, - () -, () - x(i) Ei > r l X () Q) --,,, '- ( -i,ri ai 2 Q) ud X Q) rai, ul Q) --, (ll -Li rö, g ul SD - :rc (( :(C <

14 P hj is-sui, UD Q5 Cr, C cv u-) 8' 9' C C ul C -) O y QD OD V5 C rl OD L) n v- (3 i l / Kirjanpitt ila t kes kiäär in r puns-psts, Ete l ä-sui - v-,t, C, O,V u D 77 ul v- v- cy C UD ul O rq 7 vd OD Cr) D ul (- r OD OD,V U C5 OD,V - -- v- rl C ry,t, r) cy ry in,, tr) cy ) rg - OD - ry r LOLO C O C v- vd C (- v- C C n rl ry rl - - v- ul OD UD cy,t, Cl v- C5,V C5 u rl v- ry C ( ld,t r9,t, C (O ul u ") - v-, -- X -: ) > ( > ) - X rö -: Z rö :- -: :i , -i --, rg Ri rli :(: ni "g -- ni, :-Q-l i "g i,»u wci - :--? " -Ci' : - 7, i r 6 _, - a) -p >j- cel ni : i g Yö n X _: Ö CY) 3 -: S- -: "( "ill: (ll El g S S- :( u/ a)? : fi (Y), tn :) X g r6 : -3 : P- ricl v- al Pt Z

15 2 5 -, 9,V C, r r r C O,V C,3' C L-) L / U rl,/,, C OD, 5 2Z C / UD ,/,, - 9, v- C 9 C, U LD LD O,/, 3 C, : -- () --,V L r, r L) / Cl zr L r 9 - r,,v r, L") <' --,r u n LD,V O, L C') C r,, -,t ry ci, -- r, ry, OD ry in r, 3 r,,r UD,D OD C 5 Cs O C V- cl,, U C OD Cl OD pg,v Ul,,,t, ry - -,,V ,,V,V ( C L OD Ul L C Cl r,,v C 3 r r /) l l -,V ,/ r r , r, ry, r r, - OD,V r, C, 9,J, L D (', C 3 rg L,V OD 9 LD,V r,,v ( ( -, C, 9 C OD - V) OD, r C r, OD L"),i, U9 3 3 C ) 3 Cr), V U r - i - J > ' ' r - -ä --, -: : (' rl --,U - ' ' :fli -i - : - _ :( Cll ), : - " ), :i erg > }] ''',6 () - i'll' : Q - -,X -- : 9 ri - rö Ei

16 3 5 J ;-> L) Lf) - r, (Dl Cr, ' Cr) c: - -- g >,, L e c r, C) L) c\ n 6) Le) - - [-- P- - - cl, cs, Le: ; LO k 3 Le: - - L L cp ui 6 c),r lid kr: Lf") -, L) - c r,i,, 6 '- k, - Lin - n n kj) Cr( 5 J - L L Le: L -k cs"), -, -, l L C, C \ L- <-,, ' rt P :ci () Cr) ) Lin Lr) -,r, V:) ),` - v- n cf!, 3 6 c 3 V) LO Y- s- L-) r,,r, '',r 6 r, ), t' --, -, L c c - --, s L s- s- s- - szr -,t, LO k, cn k C), La n c r --- r : - 6 ret r( t- - > (, :- -?-' :cd il Q) - E, d (), X C Q) i-) -i --- :: _kj -- : ) F-) () - -- c > Q) ty) X t -: ("C U ct, ig d g rel rö -i n -g : : :/) al - : al cd å ru, 'lli 8 - z ca :), ri rl g r - :: -- " CU : gl,:: - h g OL Z

17 Phjis-Sui (2 g U) :(ci --- U g : Kirjanpittilat kes k iäärin c,v k: 6 tr) 9 c cy k,v,v r, r, C- - D V) L E-- ry ry,r rq -- 3,V ',V r - (\ U U C Ul x-- v- Kk aa --] i i) - ( -) l -3 g g c// --) > :ni ) +) ul (, -) g > ut) ) g ( - ) E i -{) -d ) Q) :( Q) rig, +) ) ( - ( -) - g > s l -J - g g K dp r (j Ri g --) ) +) - > Q)(/) -,A ql r rts ) CU ( ( :, z ;;('

18 - 5 - V-V C c c ) On, c) OD,/, c L On r, ) c Cn cy Cr\ Cn L Cn cy C c) ) cv l Cn u 9 c C c l C (' ' U Sisä-Sui V CU ct c, ul Cn c, C-- -,r,r l LC) Cg C\, Cn] Ul OD ul UD Cn L c,, U cy cy cy Cn cs),3, cv QD 3 OD UD C, ul LO P OD QD c L- v- U/ al Cg ', (v,i, lo On vd k ul, ' -' Cn UD C) C Cg cn c C C, u,r '' C r, c,r, L fn),r, cv c UD r- UD Cn,r,r, l ),7 (' u Cn C) n Cr) (n 9 'F' - ( d UD )- ' n ),r, cy ry CK r C ke c V r On c n L cv c c LO Cn UD C,r L GY) c u-) L D Cn,J, (- Ul - d^ d' UD,r cs) Ur> (-- C\ ur) L Cq cp Cn Cn l p UD e- CU L f u C, V c l LO,, n c c) L cv cv cy UD c)-) c C, c, UD Cn,r L ) c),i C) n LO, ks) cv (',r UD rl 3,, L r c cv ul CC nc CP :ui ) -) G V UD Cn,t,,,, c ( - n,, Cn cy (' ul d' c,rr,r r,, (- l - cv n kr) ( - L in -cs, UD OD On U,t,, C\,P UD ' 3 c cv L n ul,r Cn OD cd cy L,r r),r LO UD Cn ' ( - c3 L Cn c c) u-) cv n ', LG r, le C c,r, UD UD OD OD cy,, ul,r - Cn UD LD Cn Cn LO ul cn n ('( r n ct, - UD Cn v-,r Cni On Cn On rcl^ - ni CL) U) r cd () d) : --i -()) ft: -, () - 'nd -- J ul ' :ili U) ) l tn r \ +) ---) nd :cd ) ri) r al rrc) -i i r p - --) ) --) X td p -Ciril Z il

19 ul cv CU C UD 9 9 v 9 CU,t OD UD 9 9 (,r OD, -,P,V ry C,P l,v,v 9 69 UD, 9 UD LO U") ) CU P hj is-sui --i LO CU 3D 9 rl 9 U-) Cn,r CU Ul l9 OD LO OD 3 9 OD 9 ld C Lir) ry 3D'- U9 cy UD C - U") U") l ct, C, 9 (V P 3D cy, vp l c r UD ld 9,V CU CD 69 vt 3D C - UD UD (--- s- -,p r r 3D - UD cf, LO - CU UD 3D - 9 OD r" D OD (- UD 69 CU OD ry,f C (' c l C, OD LO 9 -- UD cs,p --,r 9 cl, vi cs 9 '" ( C C v-,r c cy Ul,V Ul c, cp UD C-- C 9 -- OD n - C s 6 U9 9 n 6 (,",V 9,f LO CU s-- Cr) L 9 69 CU 3DOD, 9 9 v- 3D 9 cv,v 9 L") C) C) 9 UD U9,V,p ul v- Cs X) OD LO 9 ( _,r,, R : F UD OD ( ul C u9,v 6) U9 3D OD 9 ( 9 v- ',' 9 LD LO C OD,V C LD vr l LO 9 OD lo UD 3 LO,V 9 OD U9 C) - 3 CU LD -( 9,f Ul n n,r CU (-- i ry C) C Ui \c ni Ui w X t k/tila: ) 9) ui CS n ui cd rö, " P

20 ( --, (i) i - - -C ili P, f O ni : -i ) (?) V) - Cl T Cid ks 2 ) P :R V) - C/) U) : g li Kirjanpittilat keskiäärin Paintettu keskiarv C'', C) Ul rs C r, Ul 9 9 r, OD n - ( - L C) r, s ( rg v-, - Dc OD ry n, -,V n L ( (J v- (' L r - cf - 9 rg ), ' L c cy ry -- U (' C) n q Ul cy cy C) 3 rs - r, ry ry LS, -, cy rg cy 9 Lcyu L y r C r O C OD r, n cg,r C U OD l n cv r Ul D u, Y-n - y - r, - c - v- Og - rg rg n r, c n " l-, rs c Ul U 9 n C) ( Ul n ( ( v " ( 9 (:) '- - cv ( / in,v ) OD (- l r, - Ul P (O) 9 st, rr r - rg if) Cfl,T 9 rg r, 9 n cy C, - ( " c n r, 6 C kc) - c, k ry r, - r, in () r, C) c (' C) cp rl, r, v- c - '),3, r, n ) - c rg rg / ( OD " - n Ul r, u r, Ul rg,r rg n rg r, -- C) --- c 3 Ul Ul ) - -- L C) UD c 9 C- ess7 l - " ( ct, c - :P '-' () -) () - ) g ' (c? d P --) -g U L - P,s - --) J V) : U - 23 d -, u, +,,, : fi :c ( - ) -i > () Q) -lå ) :2-2 n :cd --) - (C) '- å) () Q _Li P - -t () --) \ J ----? () --) Q -9 L 3 : U -t-, ;)- -2 : U) () -p?-, Q - g

21 - 8 - /9 L '- 9 ul C ud,r 9 u r9 ud UD 9,r, Cr C,r LO 9 cq 9,r OD,V,V r9 r9 UD C r9 C C '- UD r9 UD 9 C) 9 OD r9 C v- 9 r9 9 69,V,r v- C, t u9 v- C OC) kid C r,,r r, C r, '- - 'D C r' 9 UD /9 r r, r9 C Ol Cr) r- 9 l C 9 C V) 9 C el,r u V r9 UD r9,r QD,r,r 9 C ' C,r UD r,r r, 9 V r /- /- /- /9 /- UD '- 3 C,r 9 ul C r9 UD 9 9 ṙ v- UD u C UD,r 9 /9 UD r, 9 C UD 9,r ' 8 9 UD 9 /- /- /-, 9 hrr UD C ul,v,r v v- u9 r, u9 9 r9 QD 9 9 C C UD,* rl /-- r C L '-(Ui L O Cq UD 9 UD 9,r UD ul UD u9 u9 C C,r t - -LflL En (V,r Ul 9 9 V) v- LO u9,p,r r, 9 UD u9 u9,r UD U9 u9 cc cc,v C UD rl v- ' ri,r,r C,V kc Ui u9,r /- U9 3 L9 9 k9 9- UD,r eq Cr) ls) ("9 r9 9 UD u9 UD ul D UD ¼ u9 OD r9 Ul u9 OD OD C) v- -,r C r9 C,r u9 Ui 'L C 9 u9 UD 9 'L UD rl 9 r9 :re; ja sekavilja res Ui Ed 5 Ui \:

22 9 ( r, OD n C - - LO Ul OD LO n n 3, r r c Phjis -Sui n n -, U r D cp cn c) cn l r V) OD cn cn c V) r U LO n C) OD ( c) V:, ( n - (O ' Cr) Cr), C U C r OD ' ' / OD D c n v- c Ul (- -- r, - s- - -,, r cy (-- r,, - c - LO '' n 5 > n c cn UD, n, Cr, Ul r r U LO ct, ' V) LO OD C- - l, cy r %-,f, Lr ( Lr - (n cl-) i-- ' V) " n cn n r OD L/ Cr) P LO l r OD ') C,, r, cy On ev - r r -- n Ul r C,:r,:t -, n LO D Cli C) r r Ul C- V) ' - : Q) -i--) G U Cr, Cr) Cr, U/ LO /,T ll r^ V) C) eq 6 ( r L - c) c r, r r c, -- - (- ( cp L V),T Cn, cn - 79 :;-) Ai - Q) Q) () rö 'rti - dl X - L ) () ( Q) + ) - P, > "+Quu5))): >< : ) -p - = d 3 ' r fl- l J-ii --3 _, _, g -- > --i () ni - d -- -c E i3 -) Q ril () > r(j Z Cri Ca - 2 :):$ :rel )

23 9i! e- V3 Ul e- C OD L ( 2 3 L rr - tryinin, r, c (l ( e- rr OD Cr) e- c c) Jö Q - -/ R 'ret -d C) Kirjanpittilat kes k iäärin U rr e- l cv C ),r eg - u rr C, - v-,r C, Csi, f-- rr (''- l eg, ) C rr C -- Cg - (' ) u - C) rq OD 8 (' LO (-- C) rr l ) LO rr rr LOLO, LO,V,r e- ul el Ul rt LD LO ) (V L rre OD ("V *-- (' ul (' - - l l,r L-- Crl l, - - LO LO rr C LO rt, t, :, L (" rr rr, (' - Cel e rr LO OD LO U, 3 c\i ) S V3 rr,r e rr (' -:i r(, / e- ) ),r U rr / ) ( - ( -* rr - s - : ' (i) L), rr OD i,- - LO e\ C, l, es C \ U,r l vp,i LO OD 3,l ( e- LO (V (,) - f-- OD ("V C \ CY e- - C- -- i J - q) R ri :3 d -- Cf) ') Paintettu keskiarv L ) ) LOLD L rl C, es) - ) Cg ( U eg ' (' es zr - e - r - OD OD eg LO e- e l rr - -- LO r- ' * - Le) e C - LO c,t, - h c Lf) (V -- LO rr,v rr ( ' LO C Cg,- OD eq *- LO eq,r ("' C Cg ( (-- ) rr (' (OLO eq ( rr V3 c:, ul C 3 -- r\ e rr '-) ('( OD - LO C rr / C3 eq *- cl,, )) rt,r L/ )' l e\ e l v- / eq f-- rr, V3 ' ' rq ) e\ l / V) in h c9 ) vi rr rr LO cy, rr le) LO st, r- l T- L cn fd U) -- > -i C X ,"`, S- (i r f-i ud -- ( rö +i c cll Ö L -Ö : () SD --) 5 --) > - - t el' il d7) Q > U) - cd fll U3 C Q) ( - ', :,$ \ S ri --, (i -, Q)!--- ud - -i '-'«al ; > i ul () () -i > >--f - - \ u >C ()? -2 > -- Z :CS n () () >--i 'jl (-, C () ---- \ "r" (Xl C - - () rict --) :d -, -) felz --- " X

24 , 2 5 J > On c ) C ( -, u 9 Un, C) k r - l, Cn cj a- C OD Pn Cn g OD OD l On, sy-, On vp On )) e', l in - On OD 6 r9 -- )),,r r,,r U- rrci cn ) LD OD - T- (-V Un Cn Un (V LO 3 On On Un,, Un - (' - - (O LO Pn :r Un Un - c ) 9,T - cs - - ( ry tr) c cd,t,, k r, (' ) - c i c) --,:r, (-- is) -' ) - ) vd c / c) (),t -,T ( ) C r C, 6 Un,P C, ( - l,, u") C L cv,r,r, C) -- - ), cy cy,j - OD,T 9 - On LO Cr (OLO ry -- -,T Un l Un,, C Un Un nn szr -- On, cy, Un s- C, (-,r "g er) U () > 6,r Un C, C "- r-) -- rri C),T - c ) r, C3 D') 6 Un Un,T rl,t ry - - On 3 LO 3 3 ( ) ( c O) - 3 rl -- On r, Un LO -- Un - ' ' OLO ') On UD - C- (- C (,) Un Un Cn ( --, - -- Cn 6 LO ( Cn OD (' C,, Un ), ) n UD ( - 3 cy C g te-) U rei - () rii gj, its tri, g rö ] Z ra r_i] w () i, '>t --) i, -; (), \ : tj) ri Q), i > >_ "6 :nd b rci r - -), 2, i -i () ri R \ :: X -3 (f)? r - _,, T>i i ) ),', >i --) - -- g \c) - Cf) g 'i > () : l lå () () w 'ä,, ;,x l

25 - 22-5, v- v- rl 9 v- O ul v- r- rq vd u9 rl,v 9 r9 vd r9 rl r,,v ul UD,V r, g U9 Cr) C C UD 9 Cv 9 9 C 9 - vt r, C,t, 69 rl r9 vd v- rl OD u9 n9 C) v- v- D r9 rl ' C cv Le),r v- r, C O C --,V v- vl, '- C 8 r9-9 C 9 C v- Crl rq n, - p - n9 C) v- PL - _ - "-- C rl OD 9,V 9 ',V 9 P Cq h r9 C - v- vi, C D r D v- D - OD Lel - - u9 vr '- OD r r r9 r9 c v- C,V u9 C vt, rl c C v- (" Cq,V ud v- vd OLO v- ) rq 9 vd r9 ' 5 v- U9 v- J vt, 9 '- vr 9,V v- OD v vt D rl U9 9 OD OD vt, v- ) D vd C rl,v vt, v- (V 9 9 cv v- r9 rl v- r9 v- r9 9 v- -9 P QD C Cr\ u9 c cp cp ul r ) r9 rq (5) - :r OLO vd 9 c OD L) rq Ul ld ljd Cr r- rl Le) c r v- rq r,r,i, ") 9 ul (V,V 9 r9 v- ul,v,v,v cd '- C') rl (-- Cv rl r 9 vt, r9 v-,r - c vi, n - UD c OD QD vi, v- - r9 cv rl C v- - v- cc w, - w, 9 :cd ei) w \P X dg r9 > TS > fi > i - J ra fi "g - -) : = z di > J - -9 (i -R,O 'Cl ul JO ni d - d d jc jc fi Z eo > P 7 z; > k --,, w fi -

26 23 (), i - Cf) C) ud C) V) kj:,! cs ry C, cy Cs ei, l -- c Cq Cq er er (O - cd!) ev Ul,t (l c) UD i L -- r :( ä - - rci --, O- AS -g cn (i) : r _ l ö g ) C?] X ) g Kirjanpittilat kes k iäärin ev L s- n L cs er,r, c c) an c) - s- - - ev r - n c,r Le) col - C),, - (( ry ey L V7 LO el, c ),r,,:r,,:r cp ) - et, r n C\ ) ry ei, c - et, ei, et n UD c) n Csi Cq On ry er cd " OD v- (-- - el, cy ',zt UD UD -- ",:t, et c U/ (3 UD c c - -- ) Cq U/ C, C/ C\, er (er - n - ci, up -,t, -,zr,i, Le) if) u-) cy cs, OD (O t C \ -- f- OD k -- ud cf, "- er U) c ul -- - ul L c Lin,r vd Cfl - cl, l Ul Cq cp c (O UD '- ) ul UD - n rl C r, OD er u c/ - LO ( :-, C) cy ry UD c, - Cr) c et, " Cr, ) :Ri ed R 2 j O * g ui ci ( ) : c -g () C?) Paintettu kes kia rv,zr,, r ev --- l r" et er, ey UD -- szl,,, el e v On k c -, r - 3 Cl ei,,r '- Ul - d, Ol C\ r - Un el, ev ( k n cl Le, c UD k UD el, -- ev L ey r - n On ) cv ry c,r, L (-( - c ct c - U,, UD,t, c l,r u cv «t, ) iil v) ey ev CS -- C J c ) ( c, - c:p - l,t, cl, - CJ '7 ) l ( ( ei, er l '/ C u:, -- LO )- cl",r ) -) cl -- ry C\ C c ev - OD -- l Lf) CS) (,r '' n -c n / ( ( Cy -- ) ' -- cl-, ' fq LO --,r er el ud k ) l Ul 7 7 tn =,,, - C), cu, : rö X:) : cg, rö ud \ U () : :al,,9 rö () X E - : - CS L C r, - -n S- -3 a --) n -- > ä, - : : ', - Q) -i - Cr7 :) > () 2 9 ' ', -: i -- 82? 8 -i --) - X 7,, -, Q) 8, - -, U] ta -- fi Q) $ ) p,!, =? \ Q) > ) :: -) - Z g 2 eri P > +i ul Qb) E-i, = -----

27 3 2 cy n l c) n U CY cv cv C CY CY 3 3,, cy rv cn L cy v- L c) (OLO 3 ( cy,:r 3 ( -, cy Ls -,zt, -- c C k, cn cv ULS cn ct O C) U9 ct Ul c cv (O --,, CY ( r r'") S c) ry Ul u-) s, f ' S Cr cv ( C C cy CY CP cy dr - L- s skr cl, c 3 ( cy - U9 OD c OD OD Crl LO, (O - Ul c LD Lin 3 3 s 3 ry Ls) cv c <:p - Ei C S 3c LO O3 C Ul cp (O k_ cv OD U ct cy '- 9, Lf) zrcn cp C cp '-3 OD cy C S (O 3 L (O 3 CT) " S ( 9 C C CT ( l 3 ( c c n n ( s - <- cn / cy c S 3( - 3, t- t- O CY Cd d' c 3 CY n n OD l S l CY eq cn,r - CY r cv 3 cy Ul CY (O cd,t S (l U CY io S (O' r, v Ul cv ul ( LD ( C 9 - (O 9 S cp ry cy LO CY C S LO (O c ry v- cy v- (O (O ( 3 r, L cy C) - cy - c (O n C (O cc l c cy l cv (Ol c,t S zt c cv - (' cy S <V Cr, OD S ( 3 c cy cy cp 3 (O OD,, C\ cn CY C- cn - Cr) ( ( c:s ( 3 -, cy CY L cy L 3 3 S9 kr) -,T - P c (O -- S S cy cl Cr) S :rt () cts *Ui -s >- x ) Vilje lij äperhe työ 3 atalud liike kust dp xxl 333 r) «- : Q nij 2 :2 3 r -,s9 -, fi La - 2 >, = 2 - > 2,, ä :ct; :2,,

28 25 3( ) cy LO C) 3 c (nn On C - Q3 3 Lf) (O- cy, ( ( 3 r 3 rr C'Ll-) (-V O LO c cd c L ( 3 (O n O cd c),r ) ',, n cd 3 L QD On C) cd On n ' ',, sl,,r Cr,,r On cy - O C ct,r ry Le,,r ( ' ( l O n L cy,p,r c On QD,r ',P 3 ( ' L LO (' Q3,r LO C) QD c LO c LO,V Cr) in On (, n LO (Ov-,i, On an (-( (O '- ' QD 3 C) 3,P Q > c QD (OLO On cy,p n On Un cv '- ',P L - LO ( - cy r - ry, zn - LC) 3 ( ',r \ QD LO 3 QD On LO (Oy-,r (O,P cv On L n ( C) cv (' LO cv -=r LO On G -,i,,r 'niin Oir) ( (' cl, QD 3 LO LO C On 3( \D OD ' c,r n QD V), 3,r (,r (O,,r,r Cr (O U) C Cr Cr, C) C,r Gn n c cv O QD 3 QD 3 ry rr),r Un ry ( ( ( ' lid ( ( ( 3 On V) - ',r, cn n,r cd ( ( - -, ( -: On cfn cu : >,,r55 : x ) Vilje lij äperhe työ 5 ) CU 5 Ostrehut Kne- ja kalustk

29 rl ud l,r vd OD / c rq Cq U n cn ) LDr r] c) cc c cc ry C UDC cd r9 C ) Lr) cc On n c ir) LC cq cd D,r rl n r r,p OD r, r On c c Lr, r - : -g C 3 L 3 Cr) ud r rl cd 3 V) Cr) Cr) Rt ( () "- Un, On LO On vd 3 r n,r UD LD Cr) r c cc ry,r cs, Cr) Le) L LO rl r V) Lr) r cc L- - QD,r cs C r Cr) Lc OD c ry - ) U3 cy r rq rq cc On Un c Un )D LA-) 3 cs cs Un CS L") (,) k/z) UD CS c CS cc cc r - cc cy r E c c (- c cc c - V- V7 cc n cc 6 E cc r, ry cc E r, l k V3 t _, ), -i ',f') t;, w _p ni E ' 6 g))^:p6, () a9 rcs -p 9 -bi -- iti ) a) ' 8 ' - --) - -X :ni w n - _, Q) -- P- Ui U) ac C) c) 8»? 6) cyj U) ) U r 3 " fi g 'D U(3' fi r yhtesä k/ha U :33 P-

30 27 C) CP cp C) Cr) l 6 C) v- V:, OD v- - C) C -- v- ey L ry ev cp U LD g cs LO ry cp OD n l - ) cy Ul LO C V csrcp r, C OD OD - - kr) () uel cin n cn Cr) cp (V - 3 ry c - L L ] l l OD r - - cp G r 3 3 ry C Ul cp Cr) cl, a- %- cp cn up C r, cs P cp v- OD Lin LO Cr) ry ey CP pn LO Li 3 C) cp Ul v- v-,k- c) ry cn r _ - L n cn / Cr c ey s ev cy / cp 3 nn - Etelä-Sui Lci Li v- v- (y kr) OD l OD cv Ul - OD OD cp Ul - v V) Cr) n - i n ey -3 - ey nn cp cy LO s-i---i ey - - r, Ul cp - n - CP c c r u - n O P - C r n r n CP r U ul V r n c) n - r r y _ Ul D V r D e - CC -- -, cu () fi w, ri, 5 ' ) i ) () ) - G) () g --) -- (d -i-i,,?) b _p > _, ) ) r a i ål g -i ( --, -,,, 2, -,, - --' rö [ n _- ' fl : c) c) c) EY iirc (r) ] ui e ) : ni --) () -- >-, : -,_ - )-i, () X X X G) fi (i) -i--i g rcs,,, - P- g () ra -ei _ - i= "- :- P E +i rö 5 > -i ij -, -i--i, r (/) gi '- "((ji - :,, --, --) () U) (Cl Cli - rg ----,Q

31 28 c) r, C) U v- - cn ul k 3 U -- - c c -- - n n C ry cy Phjis-Sui F-, LO!) c -, Ul U Ul 3 P ) ' / r, (V n c ( n OD cy - n - C) UD UD V) ( UD P Ul ry UD r, r, ry V) k - ' V) OD n n : - F- C V) u u (, -, n n, UD LO Ul n - 3 UD Ul! LO Lf") l - - i 3 l, C) C) Ul Ul UD ry - - rg - Ul cy - V) c,er O in UD - n C) lo )3 P- :(d i i) - ry ry / r, ', ' r, LO - C OD P r e), n-) L ' C (-l UD UD, ( ( - UD c - c c -- r, ri r, c) c, UD ry r, 3' C - -- Un Ul r, ( - 3 r, r, r, V) (, r, ( On P ( C ' C r) -, ) l r, 9,_, () - U g E - () al r () g - - () () J -)-- - ( n rö ul : i ))3 U) ril - )3 ) f:

32 -- D i 'n ) i A cl) cd : g () :( a) 5 LY] X 3 ') Yirjanpitt ila t kes kiäär in, c cl, L- L- c / c,r cn (3 OD -- _ U OD E ("V LD - LO l,r, OD cn,r LO ' r,, -- E E - QD E '3' '3' OD LO cl, ') rv ul L- cv i,r '-,r ("l s- L") - 6 cs, - Cl) V, -, V) Ul - :3 ) '- () cn, -- c, '- v--, C P u!l (-) a) 3 2 g ta () :n 5 c?) -- Paintettu keskiarv V) '' (3 3 c in OLO - ( cn - - tf) "--, LO C U,) c L") L - a) '3', L r, cv Cr), -i -p ru p: : U) > ; () n --, -i 9 w, - w w :, 5 g 2-' : : ai w : d > 3 ul rö fi U P --, > (ei -, -: +: : :(l) : 5 :rci >i -i O i al r & 3 () S:), () : CU -i li rö " 3 : -k -:, w - Ei G) 9:3 ( -p : () -- () -- -: ) U),, n () - ) :, w i :( () ul U) Ei P - rö G) ---= -J 3 () ril - G) = -J --- ) ( -n i :,, w l --- _2 -, - " -) > -3 : a) r; - 3 rö rö - :, X 8 " -

33 , - 3 -,r - ) c,v,v C - cy l ry - e-,:r On On e- : u: ) - OD UD On On rl Un UD (,i kc) e- ryi c \ ) cy cd rl, OD n e- OD,, e- " C nn c) az: rl OD eg - c) e i u,v On,V,V ey ry Un e- LO,, r's ci cy C l (-V,l, rl ul Lin cv,p cy l - rl C,v e- ) R, c cn t OD vd Cin LO ( e-,)' - c cy C C),,V On e- Un ull c OD t On,V C cy cv On e- Un e- e- ry,v C C ( ( e- (O - - cy e- r : C) e- Un e-,p C i 6 «,,, w '-j -A - --) ) :, g "g() : w --) Cl) ZD U ji 3-, -D ( - ),:r ) cy ( (O - - Cr, r,,l i' C- ) - : - - trl ) > ; : rli / " - -,, ),r),r) : --) > O r ( () -- P- ) : ci -, - l L) ( : g R-- --, 5 () > - -3 J -J : () ) / C -) h "' OD e- e- A, -, : i --: -3 )() Crj 2 5 rz '-', 3 :c e- e- - il : ) ig : ) *

34 3 On GO,V 9 D - Ul C\ Crl L) Lin - C,) 9 Ul Ol Phjis-Sui ry n LO cy c c -,:, --- On 9 cl Cn cv Cn an nn Cn,V On cp ( ( r ci cy i k cy L c -- GO cf, - vd C u ry D - c) c GO c /:3 pn,v Ui (,V l C\ cl, Cn On Cn c al cy ( L") 6 ln v- e-- ( C Lri cv,t ui, i : - c ' ',S ( (" ) ' ', ' c ('-) ' - - (,P C ( C (" O v- cv,, - cl, g a --: ul ra g : ul w >-, af -- --) g " g --/ rcl al --) - : + :-, g Q g, >- k uu : > - ii : : -i Ai 3 i w, (2_,D --,, -) : ä --, -) J - OCfl w u/ x rcl, -- d -3 9 : d -, gg : :- ul J ni - "P rcs - g - Q) - J n w g rri -ii J :af - Gt, Q) - p J :- ' -- d 9 : il - _kj : -3 il rri ni ii -,i) :,, :cd

35 Phjis-Sui ni -r ; V ra :ru - w / Ca j U] ) :r C) Kir janpitt ila t kes ki äärin 55 25] C) 3 v- Ul,r OD (" /,i, C9 " cl C r el C - r, 3 / r, c - r r",r cl,,r - -- C,r 3 T-- - V3 l / L n Ul, c - aatalud juksevan työn er itte ly:, h istyö t/t ila Kasvinvilje lytyöt Ktieläintalustyöt uut aatalud juksevat työt Traktrityö t/tila Yhtesä Kasvinviljelytyöt Ktieläintalustyöt uut aatalud juksevat työt Yhtesä 'Uudisviljelytyöt it/t ila Viljelij äperhe Pa ikkaväki Salajitust ys uu dis tustyöt Viljelij äperhe it/t ila Pa ikkaväki

36 OD cn ey - C C ry ry ry OD,V C U"),V UD C' (,V Lr) L ry,r ) : cn C )-- p OD ry,r a cn,, zr ry C Ul OD U"),V - C E- OD rg C, C U"),V C C C OD 9 L ii r-,v C U-) ul L) L -),V C C Etelä-Sui OD C C,/, ry OD,V OD,V C )---,T n,t Ul C ry ("9 cy EY rg -- : w CU > > el) C) - P : > a) G) w w : --i ' Q,, :, c,,, CU,c rc ) --3 > : - L J - P g : :d, : X : - O X ( -- - ril Z w ',:i i ii

37 - 3 - Etelähjanaa Phjis-Sui - V V-V - V V-V -! cq cv [ u ri OD u OD u-) cs:,y n rl OD c3 n u,t r cn u-),v C k D c rl - ul,v 9 OD n,t, Lr) - C cv OD rv rl c n OD C ci C Cr) UD U ksid k C k lel r,3 k ) u-) kd O cd UD,V,V,r k C ,t, ) -F- UD Lr) 29J C,V u r, c,r n k Z :il _ :( = x) : > - ) ) c 3- : 3 cl) C " -8 fi å -- "-- J t' :g w () rs : :-) 3 >-, (fl Q) : ä Z,, ---- : 2 h w la - - : - :t tilc) () -- - '3' -?-i : ' - 5 (i,tid > re ---- = --) - 3 ] () _) - ni n: U)?,',

38 35 _ Etelähjanaa P hj is-sui Kk aa Ete l ä-su i Sisä-Sui Kirjanpitt ila t kes kiäär in - c) l l l OD i Ch, - P/ li7 UD csi C - r, / k cv ( rq v- cv - (--- t ld c (,) LO r- - - up C P Dl Ul c v- " ) t, c OD,D,d, cq L r) - O9 r ct, ") ul L - eq, S ivuansityöt: V iljelij äperhe t/t ila iehet aiset Lapset Pa lkka v äk i it/ t ila Ktitalustyöt: V ilj e lij äperhe t/t ila iehet aiset Lapset Pa lkka v äki it/ t ila ätsätyöt it/ t ila V ilj e lij äperhe Pa kka vä ki Asuinraknust uu dis tustyöt: V iljelij äperhe it/t ila Pa lkka v äki Talusräknust uu d istustyöt: V iljelij äperhe it / tila Palkkav äki

39 L rl (-, u"),, cv (-) u, -,,J, L,v L-) V3 L g - up,", vd cv vd ) rl v- - 7,V - U) -,i, V) in cd vd cd 3 ri ) ud vd vd QD "),V 3 --, 5 - > - L vd,,,v c - k --, r,), Etelä-Sui cd c c,j LO ) k cfl - _i - - cd c i U") 3 LO ' vd - cv k , i **, s-- cd : - cv r,"),v - C) -,v -,/, --) : : --i -i-j ul (i -- (i rt:5 -- '' = -- :- - --) ni -i - ' : --) R-, L g i -,,) R,_,,_, : ai, :ni, :l --) uts ul uri : '- : () --:(, -, -- - > - --) --) --i : ai,_ () () () ni >, () -i >:

40 L) U )9 L) L) U) c, J ;> Phjis-Sui k i is") Csl r, r L) c ul - LO '-,r C - ' r ( c, - - Fl c c L) 'Cl" C) -- %--, i - c Cr) - > i> (- r9 rl cy -, ll r rl ul LO gl ) ( ( Cr) LD ) l P- '- (( (' U") ' r PL : () - (t-, - OD cy - - ( u-, (- cy L- ld ( ) ) i Sivuansityöt: Viljelijäperhe t/t ila iehet aiset Lapset Pa ikka v äk it/t ila Ktitalustyöt: Viljelijäperhe t/t ila iehet aiset Lapset Pa ikkaväki it/ t ila etsätyöt it/ tila V iljelij äperhe Pa ikka v äki Asuinraknust uu d istustyöt: V iljelij äperhe it/t ila Pa ikka v äki Talusraknust uu d istustyöt: V iljelij äperhe it / t ila Pa kka v äki

41 (n g R -,9-, i Kirjanpittilat kes ki äärin L (' C) ,r - n cy n r -- a- v- T- kd,i r-- OD --- Lin -- c :rö rö e : (-,: c:: - () r d c U :- C :, w 5 - cl, l --- n n E E / k T- LO U," - C - C,) ' v- k :7: n n,,r zr - s S cn UD r s - C v- E n nn E,r - U - Le: rs -" LO - C :=:: ul -- P OD!) cl, :c,r - :- C C :rel - ) R g : Ul C C ti/ : 7; g?) S Paintettu keskiarv ct cy LD al c:r -- L Cn,t c E E Li-, rq -- cn Ul l s :=: c -,r :?,' ni :d :- - 8 ", n -: ----, _, --: --,:- + ) -: :b QJ :>ii d C :P () 8 8, :,, a ---, fi : --) g ul 8, ni s- C c Q) C : C U) C : + 8 J_, rö rö rö -- C Q) C ( -, C --3 > - := :rti C Q) >-, ni : : rtl C -: C () --) :23 C +, -i C) -, c n E :n -- (r) :- +i : : rö C : -fi fi 2 " C "P R : - : : p s - - C -: ) - 5- ( E ni -n g -, _),Q n ni C : :d () C CL) 3? t ä n Ei Z g "6 h h --

42 39 5 L lil l r 6 C),, x-- l l UD Ul, Lil Sisä -Sui (D LO LO -- LO ',P r,) L C l,:r,r,t, 6 ci ' U l ', Rt, V) ) "t,, Ul Ul l,t l cl, rp OD ' - OD, LO l L c 5 C) x-- cl, V) - (O / OD n - ct, OD -,i, rq Ul l c u l - g ri) : -,i, cl, l' r d" L L cd,7, 6 t, - n U 6 ( cv ( ( U (V ', Crl t, U s_ C 6 (O (' r, LO (' Cs l OD, OD -,X O L :Ö >-, -- () rö, :3 ( g- --i --, - pi, ci) cu :rti -3 : - > g -3 w > : E Z : -, --) 2 ' 2 «)) -J > : = Q ed, rö c -, ti a: : >, J Q t )3 rö 9: g, : -, cn -3 :ni in ca -i :(3, 9 J : Q) +), :ni 5, : -),,, "- cn CU rii? J s -5 : R- ' i : ( ), r J - -, cl -J s-: ai Q -n -3 P -) '«'d r h ---i --, «cd : >i :ni rö ni 9 ni -, -' --,,,_, 9 -, ---_,,, x L cn :rö? :,' - 2 t u -- :rö, 9 ggg : :, -r- eci -3 --, -, -, E "ri -- _, ':,?: rl -) g

43 5 U") 6 v- C- 3 u c, lin T- V) C Ul - cs - O3 L -- R 3 3 P i up l n OD C U 3 cf V) OD OD U U r P) C-- h - ct Ul C (, Lin,r - U P C V) LO v- - )--i C cl" rc, C 3 Ul c i Cc) '- - C, Ul C, U U- ['V c OD ' C P 3 ' h - rel - U VO L) l U LO k) C-- C\ n cl, l LO / L,g, :( ( U cl, v- - C V ct C-, - C) U Ul Ul v- Le) ' ul Ul C) l 3' C u U - ks) ni - -, 3 - "---- = :- = = 7 -) ---_, "g - -, -, , ---, 3 :-, : >i -3? : ::: 9? ''',, ' t/' - r :3 (d i i - > -- r C n s> (el g --) - ::/ > () - b- rel 3 = rti 3 -- : w i - > :3 -i X X J - - X > -i _ :( g l -, ' U) - - : : w - >-, -3, - + b' () ) - (d g : : > - - nn -) - - fi n Öll Ö 5 (,) --

44 - - V cv,r QD Cn,f,T UD v- r, Cn V,f,f cv ey ev V Cn cf L ch cp ("V kj:, Cr) rl OD,T,r ch a C rl rl Un Cn rd OD c vr, cy ch ct) Cr) / L") Cn Cn( C V vr ch c cy vt, ch v- v- eq CT) OD t-,t cy a c cy - 9 : U

45 - 2 - Taulukk 3b _ Sisä-Sui, - V-V rg cd On ul Cg ri Cg Cg cf ( c - v (' u - rl Cg vd r, c ("V ev eq c (, L L-) ev Le) ( Cg kr) 3, rl,t t rsi X L,r l C c c: ) (---- Un LO rl (V (' '- n (9 3 ev Cg LO 3 C3 Cg r, c) ( L C- 5,, r') n ( a- (- (v Cg u k e- el ct,r c Un (V,r Le) V ) c, (V LO,T c ev 3 rl " 3 Un (V k V, Cg Cg nn,- (V OD OD,T ul (V C) -, rl x- 3 23,T > L/ U/,T Un OD L,T (V r Cg rl Cg ri, (V eg C] : - - L/ Cg LO / Cg r ev eg (V ev r Cr) vd Cg c cg c CS)C, Cc7 r\lc c: Crl n c ev UD % C,T c On,T LO ev ("V ev Un,T ev e e eq - On Cg Cg,t nn vd 3 cl,,_ V r, vd kfj, rv - ( C/ 28 6 r) - -;-> t )? - TS dl ----, :9 36 ä " i :_srci g ä rö : t B - :fi P g - :' - ) --) (ei - 2,,fi % :Cli al g -) -- g -»PQ 3 fi n: U) -) Ul --) () --) Ui n" O) PL -F(C! -- ul Q) > -9

46 3-3 Ul,V- Ul C, V,P C) V / ry ry,r U Ul,r c C) Phjis-Sui ry l 3 C- L U Ul 6 k v- - r l",p,v,p LO,- cy cy C,V - - l Ul U cy / C) C" -,r LO Ul LO C) 6 / - /,r " ry cs c, %- - -,V 5 t=> u 6 f- - ) l U,r L Etelähjanaa - cy cs,r cy cn cy c) ry ry cy cy C, cy " 3 tw-ry - t-- -c - v- U,r cy cs,r,r, c) cy c C\ ry ry 6 26,r c 3 Ul -^ - s- - rt, C) bj?, > rri n - 8 ; rti - 2 rt:5, --- i 2 C-3 eli,_ -3 «Pri) 2, `2, rid -i '-i :" -,_, ni :n:5 g g z cn -i,r 5 cn Pc Q i uti --) L tn :L) ±) : 2 2 C 9 i - la - -i: ä g '--r ' rcs fi n: nf fö 2 2 :9 ' '> «cd -(k7-

47 - l- - LLD cc) "-- kj) 3 s) Kirjanpittilat kesk,, Crl f--- 3 CS, 6 -- c --- Le) - c r-), v- cv n - -- cv -- L), LD (:)) L),J, t - G) l- Ul,7 Ul C) cl, - (V r- k c c) cs c -,,L,,L, (3 v- C - Cil ),P OD OD ( U LO l l ),t' C) 3 v- C) - ( rc Cf) Cr) -- t, to 3 ' - st, in,r, - L k, V) 3 -- ct, P - ul 3 3 k k Cr) 'c" 3 c v- C ld L-c) r c» c rv D - 3 cl,,r C D - ) -,-,/, n - -,,-,), - k l"-- -- cl, _ Vertettava 8

48 - 5 - in , ") k k k t:r - - til ' k ct, -) s- - -,, c Le: - -,r, - -, --- cs L L - - Li) 6, s-, - k - c c - L kc, n,t : 6 rs,/ 5 6 D LD OC) 6 -- Le:, cp -, - l9 i_n,, Le, c cp L---, /, L") D!) - -, tn - r) C C> ) Lf) LC) S 6 r") C ") Vertettava äatalusy lij ä usprstti x )

49 Cr) -,c, - ls 'D -) Li-) 7- c a) c\ r, '', a) L -, - st :, - C c:t, Le) 7" l s c c=, c 3 l - "-- (fl - 77' a- u-) ) Le) - l l V) 3 C) x- - L,:r - - u-) "-- 3 e"-- ' Cr) a l Cil ad c) r e] k l Ch - -- kj) - s,:, -, 3 s a) - D a) ) c cd C- C- ) a, l - r'-- a) l- re: c) -c: O V:, cs,r c) - V:,,:, l --, V) c: 7 - l -- -' - l c k Cel ed

50 - 7 - i U) "g, P, cn :ö " eö R 2 : Ul - ((J) i U a) Kirjanpitt ila t kes ki äärin c s, -,r, L s k3 v- l - v- s, c x--- - k,,r s L--- sc,-, n dr (+ dl, 3 - s Cr) 3 r s c) s a, r dr v-- d' Lf) L:3 \ -- - v- (--) - LS7 - (7\ c - - L, r- /' , lir) L- n e x st r- '" -- LD dr - k v - - 3,r s - -, -, l - C d dr cs, O' - lc), - c sr C-) kd, - «3 LO s dr L ct,, l - Crl, dr dl' s- s -- dr t k L) U -g - P ri Q dr d' e-,(, dl" - s Lll c c c) s-, s- dr kc) l i :(,i 2 - -, R 9 :fli U) - ( (J) :ed - - ell (( Paintettu kes k iarv l"-- z, ---,,, kr) k n d OD c) ch s- L dr - - st, dx c, r l s s c),:r, d' cn, kr, c v -- - OD ls3 k3 ), r- v- l al C) s--- dr s- v- ez:, k s- C> - r - d dr - s-,, L, d kr) cs) cv cs, - L - C) LO r- LO d' dr 3 t- s- L) - - dr l r kj] 3 c, il R3 -- P U) et :rö Q) :rö Q ) ) d {rii : rg 2 : ä 2 = r - 3, ril -illi -[' () :c - (i --- (!) -- A -- "P ug Ö -i-) - : i -- Q "2 i, 2 g -- R -- t)) }) b - tl - 8 -Yi 2 u, Q: - 5- _Q S ti) res - 8 L-' Q V 2 -g + U) å' --- -Fs6, - 8' -,ö % d te b', -- ä x ) vertaa taul

51 8 -- k- -,, L- O 3 Lil 7, t-- / L k- 3 --, ) c, l -, : -- ril il' i - O )- c C- c ez, 7, t- v L) 7, L n] --- ) L n) c --, L - k-- t -- L- /,i, c kr/ L r -- s- Cr) r - Lr, c) ( V) CY) ko cs,r L Li-, c L -- c, k CX) - )- - On k- a) c L cv :), - C5 c - 7 n ) -, L - (" - > C) C3") C) k- 6 c:r 7, C k- ts- 7 C) '' k- t-- k- )- Cr) - - )- 7, ) t- Ete lä- Sui r- C) -- s ct c, c, 3 g L-, t- k- Ls ci, - a) -- - )--,r, k-- c / in k- 7, / O k- -- -:), c CS u-) c rl L--,, k- 7, c trl C-- L-, 7 )- - C:, c) /3 k- - - c - cn k ' 7 c k- / c),, - 7, cv C k kr) c) esi L - k- - k- z - t- 7, / / in C () ) --, - rci,9 _ - -) l'li, : () i cn L --, ---) ,L,, _ () Ct) -,R ',5:$ ä ', :ed x pj,,,,,, g 5 :di 5 U) ti ö -, ' u:s --, as 2 > : - "g >-; r? 2,, 5- j,) 5_, _p tai ' k :eli ul () () ' ) å),2 -- ' "2 -- t)3 tn : Crfi C rl: U ccs 2 å' g : la - :, 2', x ) vertaa taul

52 9 5,[ - - c : s- c Lel 'S a Lel Etelähjanaa Phjis-Sui, 5 j,,t - i k '- l i -- - Lf c) t' <' ' h h C5 ii- l e-- - i ,/, --- -, -- Cy 7 --,t, 7 - i 6,,t ri ) -- G' l ii,lii ilii c - C, S - - c L ri-,:- x-- lel t,,zi' 59 - x- /' r- ii,i- + -,' - - rin - - s- <- 9 Cn L Lel ei) lc> %-,:' ci 3 <-- LO - -- (-) --,- c - k -- / L 5 k k,' - c -- st s- h ' Li-) k c - k,ti cs) c in Lel - :t L - L/ k Lel, (--- c -- L,'' 2 ) w -i- () rci ni -i -g i 6 :2 : 5 () ni - -C --", -ti Ö -fi PL (ei ' 5 - : - Teli g uu cu,, i -5 -i - cn - (:", --j (5/ _, 'ä - -i C i, 8 5 :rci u] ) CS Fl - i2 --:, ccs ei g :(, '«--) ti),ä ' -b «V ul ct l) --), - -Li i-t5 ed i g 2,C ::) dl Cll -i :-- - :: cn ) x ) vertaa taul

53 SB /VAPK SS

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA TEDOATOJA 75 992 AJAKOTASTA AATALOUSEKOOAA KRJAPTOTLOJE TULOKSA TLVUOS 99 AATALOUDE TALOUDELLE TUTKUSLATOS AGRCULTURAL EOCS RESEARC STTUTE, FLAD RESEARC REPORTS 75 992 TEDOATOJA 75 AJAKOTASTA AATALOUSEKOOAA

Lisätiedot

WAinill AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TULOKSIA TIEDONANTOJA 152 1990 TILIVUOSI 1988

WAinill AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TULOKSIA TIEDONANTOJA 152 1990 TILIVUOSI 1988 WAnll TEDOATOJA 5 99 AJAKOTASTA MAATALOUSEKOOMAA KRJAPTOTLOJE TULOKSA TLVUOS 988 MAATALOUDE TALOUDELLE TUTKMUSLATOS AGRCULTURAL EOMCS RESEARC STTUTE FLAD RESEARC REPORTS 5 99 TEDOATOJA 5, 99 AJAKOTASTA

Lisätiedot

Pakkauksen sisältö: Sire e ni

Pakkauksen sisältö: Sire e ni S t e e l m a t e p u h u v a n v a r a s h ä l y t ti m e n a s e n n u s: Pakkauksen sisältö: K e s k u s y k sikk ö I s k u n t u n n i s ti n Sire e ni P i u h a s a rj a aj o n e st or el e Ste el

Lisätiedot

-d;'$ d{ee lr a ;{*.v. ii{:i; rtl i} dr r/ r ) i a 4 a I p ;,.r.1 il s, Karttatuloste. Maanmittauslaitos. Page 1 of 1. Tulostettu 22.08.

-d;'$ d{ee lr a ;{*.v. ii{:i; rtl i} dr r/ r ) i a 4 a I p ;,.r.1 il s, Karttatuloste. Maanmittauslaitos. Page 1 of 1. Tulostettu 22.08. Maanmttauslats Page 1 f 1 -d;'$ d{ee lr a ;{*.v {:; rtl } dr r/ r ) a 4 a p ;,.r.1 l s, Karttatulste Tulstettu 22.08.2014 Tulsteen keskpsteen krdnaatt (ETRS-TM3SFlN): N: 6998249 E: 379849 Tulse e le mttatarkka.

Lisätiedot

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS. AULIS JÄRVI, ARJO KANGAS, LEO MUSTONEN, YRJÖ SALO, HEIKKI TALVITIE, MARTTI VUORINEN ja LEA MÄKELÄ

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS. AULIS JÄRVI, ARJO KANGAS, LEO MUSTONEN, YRJÖ SALO, HEIKKI TALVITIE, MARTTI VUORINEN ja LEA MÄKELÄ MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS TIEDOTE 2/95 AULIS JÄRVI, ARJO KANGAS, LEO MUSTONEN, YRJÖ SALO, EIKKI TALVITIE, MARTTI VUORINEN ja LEA MÄKELÄ Virallisten lajikekokeiden tuloksia 1987-199 Jokioinen 1995 ISSN

Lisätiedot

4rrr. PYSwvYoesrÄ. 0809-cPR-1115. Tarvasjoen Teräsovi Oy Junnaronkatu 16 24100 Salo SE RTI FI KAATTI TUOTTEE N SUORITUSTASON EN 12101-2:2003

4rrr. PYSwvYoesrÄ. 0809-cPR-1115. Tarvasjoen Teräsovi Oy Junnaronkatu 16 24100 Salo SE RTI FI KAATTI TUOTTEE N SUORITUSTASON EN 12101-2:2003 4rrr VTT XPRT SRVCS Y llmeu ls r 0809 VTT XPRT SRVCS Y P 1001.02044\TT S RT KAATT TUTT SURTUSTAS PYSwvYesrÄ 0809PR1115 urpn prlmenn j neuvsn seuksen : 305/201 1 (rkennusueseus el CPR), jk n nneu mlskuun

Lisätiedot

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Lisätiedot

Ikväidill AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TULOKSIA TILIVUOSI 1993 TIEDONANTOJA 199 1995

Ikväidill AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TULOKSIA TILIVUOSI 1993 TIEDONANTOJA 199 1995 Ikväidill TIEDOATOJA 199 1995 AJAKOHTAISTA MAATALOUSEKOOMIAA KIRJAPITOTILOJE TULOKSIA TILIVUOSI 1993 MAATALOUDE TALOUDELLIE TUTKIMUSLAITOS AGRICULTURAL ECOOMICS RESEARCH ISTITUTE FILAD RESEARCH REPORTS

Lisätiedot

VIRALLISTEN LAJIKEKOKEIDEN TULO SYHD ISTELMIÄ 1978. KASVINVILJELYLAITOKSEN TIEDOTE N:o 13 MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

VIRALLISTEN LAJIKEKOKEIDEN TULO SYHD ISTELMIÄ 1978. KASVINVILJELYLAITOKSEN TIEDOTE N:o 13 MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MAATALOUDEN TUTKMUSKESKUS KASVNVLJELYLATOKSEN TEDOTE N:o 3 TMO MELA, ULLA LALLUKKA, LSA MATTLA JA JOUN KATLA: VRALLSTEN LAJKEKOKEDEN TULO SYHD STELMÄ 978 TKKURLA SSN 0356-7575 SSÄLLYS Sivu. Johdano Seliyksiä

Lisätiedot

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS. LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, KATRI PAHKALA, MARKKU KONTTURI ja LEA MÄKELÄ

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS. LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, KATRI PAHKALA, MARKKU KONTTURI ja LEA MÄKELÄ MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS TIEDOTE 2/93 LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, KATRI PAKALA, MARKKU KONTTURI ja LEA MÄKELÄ Virallisten lajikekokeiden tuloksia 1985-1992 Jokioinen 1993 ISSN 359-7652

Lisätiedot

ITK 236 Jups. Elektroninen liiketoiminta kahtena prosessina (Kambil & van Heck) Monikanavamalli

ITK 236 Jups. Elektroninen liiketoiminta kahtena prosessina (Kambil & van Heck) Monikanavamalli IK 236 Jp Elr l h pr (Kbl & v Hc) Mvll l p fgr vr h vl 1 ll ypyä j v rll (hp://www.-fcr./) hc prr chcl Idvdl Org Idry Scy Grc b dl frwr cg f Sp-prl prl d cp /cgr cr ll lvl (.., hc prr). ). h cp c f dld

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKITERIALLITU PATENT- OC REGITERTYRELEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bkslut Kaupparekisteri andelsregistret Verhallinnsta saapuneet tiedt Uppgifter inkmna från skatteförvaltningen

Lisätiedot

-Jotta maailma olisi parempi paikka wappuna. RAKENNUSINSINÖÖRIKILLAN VIRALLINEN KILTALEHTI JO VUODESTA 1963 2/2012

-Jotta maailma olisi parempi paikka wappuna. RAKENNUSINSINÖÖRIKILLAN VIRALLINEN KILTALEHTI JO VUODESTA 1963 2/2012 -J w. RAKENNUSINSINÖÖRIKILLAN VIRALLINEN KILTALEHTI JO VUODESTA 1963 2/2012 JOS ET NÄE LUKEA ALLAOLEVAA PIILOTETTUA TEKSTIÄ, JUO LISÄÄ SKUMPPAA, SILLÄ STEREOGRAMMIEN NÄKEMINEN ONNISTUU VAIN SILMÄT KILLISSÄ.

Lisätiedot

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto i lc 12. Ö/ 1 ( 5 ) LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 1=Täysi n en mi eltä. 2=Jokseenki n er i m ieltä, 3= En osaa sanoa 4= Jokseenki n sa m a a mieltä, 5= Täysin sa ma a

Lisätiedot

TEOLOGIAN YLIOPPILAIDEN TIEDEKUNTAYHDISTYKSEN JULKAISU VUODESTA 1853 4/2012

TEOLOGIAN YLIOPPILAIDEN TIEDEKUNTAYHDISTYKSEN JULKAISU VUODESTA 1853 4/2012 TEOLOGIAN YLIOPPILAIDEN TIEDEKUNTAYHDISTYKSEN JULKAISU VUODESTA 1853 4/2012 P 4 V 5 P 6 L 7 A H g 10 K 12 N ö ( ) 15 T,, 16 A3 - N 20 Dg! 18 R 21 E 19 K: K R 22 R 23 L - Hd R, Sf L, I V A V K - Sf L K

Lisätiedot

1, MITÄ TARKOITETAAN SEURAAVILLA TERMEILLÄ:

1, MITÄ TARKOITETAAN SEURAAVILLA TERMEILLÄ: KRANPDON TNTT 14.4.2014 LAY/OTK OT: Vst jkseen kysymykseen erllselle pperlle (must merktä nm myös krjnptu"t.u"ppern). ös et vst jhnkn kysymykseen, jätä nmetty vstuspper myös kysesen tehtävän slt' rrävär:

Lisätiedot

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS. LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, KATRI PAHKALA, MARKKU KONTTURI ja LEA MÄKELÄ

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS. LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, KATRI PAHKALA, MARKKU KONTTURI ja LEA MÄKELÄ MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS TIEDOTE 9/92 LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, KATRI PAKALA, MARKKU KONTTURI ja LEA MÄKELÄ Virallisten lajikekokeiden tuloksia 198-1991 Jokioinen 1992 ISSN 359-7652

Lisätiedot

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos.

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos. Teamware Office' Posti Saapunut posti : Olavi Heikkisen lausunto Lähettäjä : Karjalainen Mikko Vastaanottaja : Leinonen Raija Lähetetty: 18.1.2013 10:29 He i! Korjasin nyt tämän spostiliitteenä olevaan

Lisätiedot

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS Tiedote 16/85 LEO MUSTONEN, SEPPO PULLI, OLLI RANTANEN Kasvinviljelyosasto LIISA MATTILA Laskentatoimisto Virallisten lajikekokeiden tuloksia 1977-1984 JOKIOINEN 1985 ISSN

Lisätiedot

PUUT T E H TÄV. käyttää hyödyksi.

PUUT T E H TÄV. käyttää hyödyksi. PUU / j j l Y / E H ÄÄ l l l l r r Ä E H Ä l l j l j H rl r j K PUU j r r j r IE OA P P r j r l J rj r P r l j r l l j l r r j r j r P P l r j r l j P j Ml r j rg j r r l M A R JA r l l O E H ÄÄ l / l

Lisätiedot

ole vastaanottotiloja.

ole vastaanottotiloja. Kiinteistd Oy Kalajoen Keidas Karhuojantie 2 90460 Oulunsalo TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.-3122009 1 Yleistai yhtidstii Yhtion omistamissa rakennuksissa huoneistot varattu osakkeenomistajille lomaasunnoiksi.

Lisätiedot

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS Tiedote 2/88 LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, KATRI PAKALA ja MARKKU KONTTURI Kasvinviljelyosasto LIISA MATTILA Laskentatoimisto Virallisten lajikekokeiden

Lisätiedot

JUMALAN OLEMASSAOLOA. En voinut enää kieltää

JUMALAN OLEMASSAOLOA. En voinut enää kieltää A E l JUMALAN OLEMASSAOLOA V jl l l j Igl j l l l M j l l j M l l? K ö ljl p j pö l j pl j lpp Ol g l j lppj lp M j l j lblg Rc Dw j l H l pjl l l p l j DNA: j l l l S pl J l p l l l l M ö j lppj lp pl

Lisätiedot

suomeksi eduskunta 2012

suomeksi eduskunta 2012 d 2012 Ed vd y 6. h 2012. Ph jh h, dj K T, d v hh j vh. Ed hh v d dj E H (d.) j vhh dj P Rv (.). T vhh j A Jh (.). Vv vj v 7. h, j v d Tj H v v vv. Tv d v S Nö yhy d 1. 2012 jh v. P E h d v. K d S E v

Lisätiedot

Suosituimmat kohdemaat

Suosituimmat kohdemaat Suosituimmat kohdemaat Maakuntanro Maakunta Kohdemaa Maakoodi sum_lah_opisk 21 Ahvenanmaa - Kreikka GR 3 Åland Italia IT 3 Turkki TR 2 Saksa DE 1 09 Etelä-Karjala Venäjä RU 328 Britannia GB 65 Ranska FR

Lisätiedot

KUIVANIEMI JOKIKYLÄ VESKANKANGAS (KUIVANIEMI 3 VESKANKANKANGAS)

KUIVANIEMI JOKIKYLÄ VESKANKANGAS (KUIVANIEMI 3 VESKANKANKANGAS) KUIVANIEMI JOKIKYLÄ VESKANKANGAS (KUIVANIEMI 3 VESKANKANKANGAS) Selvitys V. Luhon vuonna 958 suorittamasta kaivauksesta kivikautisella asuinpaikalla Tuija Wallenius 989 Vuonna 958 Ville Luho suoritti tutkimuksia

Lisätiedot

TEKNISET TIEDOT. ISO 6432 minisylinterit Ø 8-40 mm

TEKNISET TIEDOT. ISO 6432 minisylinterit Ø 8-40 mm ISO 6432 minisylinterit Ø 8-40 mm Univerin minisylinterien kehitystyöhön on hyödynnetty vuosien tutkimustyö ja tuotekehityksen saavutukset. Tuloksena on luotettava tuote, joka soveltuu kaikkein vaativimmankin

Lisätiedot

SUODATIN- PATRUUNAT MASINO-HYDROSTO KEY OY

SUODATIN- PATRUUNAT MASINO-HYDROSTO KEY OY 1 SUODATIN- PATRUUNAT 2006 10 MASINO- KEY OY 2 Masino-Hydrosto key Oy toimittaa suodatusjärjestelmiä, suodattimia ja patruunoita hydrauli- ja kiertovoitelujärjestelmiin, kompressoreihin, ilmalle, vedelle

Lisätiedot

J u s s i N ie m i-p y n ttä ri, y lilä ä k ä ri, M a lm in p s y k ia tria n p o lik lin ik k a T o rs ta i 1.1 2.2 0 1 1

J u s s i N ie m i-p y n ttä ri, y lilä ä k ä ri, M a lm in p s y k ia tria n p o lik lin ik k a T o rs ta i 1.1 2.2 0 1 1 M IT E N O S A A M IS T A V O I J O H T A A? jo ita k in a ja tu k s ia J u s s i N ie m i-p y n ttä ri, y lilä ä k ä ri, M a lm in p s y k ia tria n p o lik lin ik k a T o rs ta i 1.1 2.2 0 1 1 E s ity

Lisätiedot

MASKEERAUS: KOSMETOLOGIOPISKELIJAT LAURA YLITALO, KAROLIINA SIRPELÄ, MERVI SARJANOJA VALKEAKOSKEN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO KUVAT: JYRKI LUUKKONEN

MASKEERAUS: KOSMETOLOGIOPISKELIJAT LAURA YLITALO, KAROLIINA SIRPELÄ, MERVI SARJANOJA VALKEAKOSKEN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO KUVAT: JYRKI LUUKKONEN g k W H C MASKEERAUS: KOSMETOLOGIOPISKELIJAT LAURA YLITALO, KAROLIINA SIRPELÄ, MERVI SARJANOJA VALKEAKOSKEN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO KUVAT: JYRKI LUUKKONEN EDUNVALVONTAA ASENTEELLA www.u.f / www..f TUOTANTOVASTAAVA

Lisätiedot

- Mistä tekijöistä ilmanvaihdon energiatehokkuus riippuu

- Mistä tekijöistä ilmanvaihdon energiatehokkuus riippuu KSU-6120 Rakennusten konetekniset laitteet Tentti 24.1.2011 Tentissci ei saa kaynaa muuta kirjallisuutta kuin jaettua kaavakokoelntaa. Kaikenlaisia laskimia,saa kayuaa. Tehlcitc)n loppuun on nterkitty

Lisätiedot

Kalevankatu 31 00100 Helsinki puh 09-6866 780 fax 09-685 7588. Seinäjoen Keskustorin korttelit Luonnossuunnitelmat 3.5.2013

Kalevankatu 31 00100 Helsinki puh 09-6866 780 fax 09-685 7588. Seinäjoen Keskustorin korttelit Luonnossuunnitelmat 3.5.2013 Klv Hl ph 9-6866 78 fx 9-68 788 Säj Kr rl Llm.. Tjä - Cpyrgh @ Arhd NRT Oy Säj Kr Tr ympärö rld hylm Tv Tää vh ly Säj Kr j ympärö rld hämmhdll ä rlr rmllj. Slh v ll & hyää rl pvll l & lää rmh pl & j mv

Lisätiedot

ART HOUSE C M Y CM MY CY CMY K. Harjoitus tekee mestarin. Suomen kielen syventäviä harjoituksia maahanmuuttajille. Marja-Liisa Saunela

ART HOUSE C M Y CM MY CY CMY K. Harjoitus tekee mestarin. Suomen kielen syventäviä harjoituksia maahanmuuttajille. Marja-Liisa Saunela J K T K j j I A-S A A L J A j-bjö M Sb V Hj 3: j j j j j j j Kj j j j j j K j j M j j j j S - j - j ö Hj 3 j j j j T ö j j ö - j TITOSANOMA Mj-L S Hj 3 S j j ART HOUS Hj C M Y CM MY CY CMY K Oj j K S L

Lisätiedot

F_l/ mlmz SOVE LLU STE HTÄV Ä G RAVITAATI O LA I STA. Fon. (vetovoima) mr ja lxz välinen gravitaatiovoima. kappaleiden massat ovat mr ja mz (kg)

F_l/ mlmz SOVE LLU STE HTÄV Ä G RAVITAATI O LA I STA. Fon. (vetovoima) mr ja lxz välinen gravitaatiovoima. kappaleiden massat ovat mr ja mz (kg) SOVE LLU STE HTÄV Ä G RAVITAATI O LA I STA ltl ka ppa leiden (vetovoima) m ja lxz välinen gavitaatiovoima Fon F_l/ mlmz 2 kappaleiden massat ovat m ja mz (kg) on kappaleiden keskipisteiden välinen etäisyys

Lisätiedot

Hysteerinen komedia meistä naisista...(ja vähän myös miehistä)! oivatuotanto.fi

Hysteerinen komedia meistä naisista...(ja vähän myös miehistä)! oivatuotanto.fi H d (j v ö )! H: Kj j j: Apö : S: Tjjj: Lv: V: V-p: Ä: M: Kp: Pv: Nö: Gfi : Kv: S Sd Bjö Jbdó N Hg T P Tj V Gd Ö J Tv K K J Tv, K Kj R H, K W K W Gd Ö J H, K Ld Mj H K Kj K 1 30 j 15 v Ap : Sf Ed 3 Sg,

Lisätiedot

Luonnos 1 (13) 17.6.2011 Sosiaali- ja terveystoimialan palvelustrategia (linjaukset) Yleistä

Luonnos 1 (13) 17.6.2011 Sosiaali- ja terveystoimialan palvelustrategia (linjaukset) Yleistä L 1 (13) - j rv pvrg (j) Yä Pvrg - j rv rg ä r pvrg. Pvrg j: 1. j v (= rppv pvj) 2. ä - j rvpv järjää 3. äärää pv p j j - j rvh v EU- ääöä j äääöä hj. Thj rää fr-hj p rhj. Nää vv r p h j r r. K -hää äääö

Lisätiedot

MAHDOLLISUUKSIEN TASA-ARVO, SIVISTYS, KANNUSTAVUUS, SUVAITSEVAISUUS, VÄLITTÄMINEN

MAHDOLLISUUKSIEN TASA-ARVO, SIVISTYS, KANNUSTAVUUS, SUVAITSEVAISUUS, VÄLITTÄMINEN H V: Vr Pr: Mr V: Syrjyy yrjy Nr S K S 3 S 3 S 6 2/2012 UUSISIPOO NYA SIBBO 7500 Hy, MAHDOLLISUUKSIEN TASA-ARVO, SIVISTYS, KANNUSTAVUUS, SUVAITSEVAISUUS, VÄLITTÄMINEN rj, j d rd yö yö S Työ j yr y yd O

Lisätiedot

2 Keminmaa 3 4 5 6. Haaparanta TORNIO. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 4 Kemi

2 Keminmaa 3 4 5 6. Haaparanta TORNIO. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 4 Kemi LIITE.. Pek ka ti injun Heik rä npe ä nper kkaa u u L joki Kylä L LIITE.. i aar Na u ska ang as ik ju Koi vuh ar Ru u tti Mä nt Väi nöl ä y lä Ma rtta Vai n io n ine Tor v o Paa tti Las si ik ko Kem inm

Lisätiedot

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MTTK MAATALOUDN TUTKIMUSKSKUS Tiedote 12/85 MAURI TAKALA Hämeen tutkimusasema Asumajätevesien imeyttäminen maahan ja energiapajun viljely imeytyskentällä JOKIOINN 1985 insn 359-7652 MAATALOUDN TUTKIMUSKSKUS

Lisätiedot

VALTION MAATALOUSTEKNOLOGIAN TUTKIMUSLAITOS

VALTION MAATALOUSTEKNOLOGIAN TUTKIMUSLAITOS PPA 1 34 VIHTI 91 3-46 211 VALTION MAATALOUSTEKNOLOGIAN TUTKIMUSLAITOS STATE RESEARCH INSTITUTE OF ENGINEERING IN AGRICULTURE AND FORESTRY KOETUSSELOSTIJS Numer 1215 TEST REPORT Ryhmä 114 Vusi 1987 ' VALSSINTYLLYJEN

Lisätiedot

Taulu N:o 198. Telefooniverkon kehitys Helsingissä vuosina 1897 1902.

Taulu N:o 198. Telefooniverkon kehitys Helsingissä vuosina 1897 1902. Taulu N: 98. Telefniverkn kehitys Helsinissä vusina 897 902. V u s i! 897 898 899 900 90 902 Kaupunissa. Telefniverkn lananpituus vuden lpussa; kilmetria,9,6 2,2 2,2, 2,60, 2,46, 2,8,6 Ilmakaapelin pituus

Lisätiedot

Ammattiluokitus Classification of occupations

Ammattiluokitus Classification of occupations K äsikirjoja H andböcker H andbooks N ro 14 Uusittu laitos Revised edition Ammattiluokitus Classification of occupations 1987 HELSIN KI 1987 Tilastokeskus Statistikcentralen Central Statistical Office

Lisätiedot

Tentissä sallitut apuvälineet - lqmät, kumit jne. - taskulaskin - lukion kaavakokoelma tms. + Laplace taulut

Tentissä sallitut apuvälineet - lqmät, kumit jne. - taskulaskin - lukion kaavakokoelma tms. + Laplace taulut 5-81.312 Tehoelekroniikan komponeni Teni 1.3.28, kello 13... 16, sali Sl Papereihin - sukunimi ja eunime - opiskelijanumero - kouluusohjelma. J. Niiranen 1 (5) Tenissä salliu apuvälinee - lqmä, kumi jne.

Lisätiedot

-jter.* toi*t* p,rolirt"u rutf-i'ä"]*'* bil* * i*',,s* t *st*t*.,*g& detaanvälitaajuuoasteen rajoittirl,exrssy nqgpti{v*ediä:ifltid*,f sl&.

-jter.* toi*t* p,rolirtu rutf-i'ä]*'* bil* * i*',,s* t *st*t*.,*g& detaanvälitaajuuoasteen rajoittirl,exrssy nqgpti{v*ediä:ifltid*,f sl&. LJ ffi*sfi ril,fln U1*-vir-iinsn *nenni- i* $,gkpie eq r mk*eänii{lerl,rraa;ri,ee}1a'iry* kokernuxa iq. nioa" *e xiiå ei L*ihi* h*rm**.j& oe, Sen rplxe&si oak'åf u*ei -jer.* grpsisl&vn ähän yrr{yl*een

Lisätiedot

Sisäpiirintiedon syntyminen

Sisäpiirintiedon syntyminen Kai Kotiranta Sisäpiirintiedon syntyminen Kontekstuaalinen tulkinta Y liopistollinen väitöskirja, jo k a Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan suostum uksella esitetään julkisesti tarkastettavaksi

Lisätiedot

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ulkoinen/S i säinen 1.r_.2L5 31.8.2].5 Sivu l- 5. L.2]-5 2]-5 215 l_-8 ToUeutuma 2r_4 l--8 5 Tekninen lautakunta TUTJOSLASKELMA TueE ja avustukset TOTMINTATUOTOT TOIMINTAKUI UT HenkiLösivukulut Henki 1östökul-ut

Lisätiedot

!"##$%&'(%&)*$%&+(),-*-"%$%.&

!##$%&'(%&)*$%&+(),-*-%$%.& "##$%&'(%&)*$%&+(),-*-"%$%.& "#$%$#&'"(')*"#+,--.-#,//**-%'"#+&$)'*0&)"*+&1*1/*/,')")*-+ + + + "#$%&'#()%*+*,-./010023456/57869:8057;- ;

Lisätiedot

tr Lainvoimainen asemakaava, jonka numero on nen En [a nc nnn [n [e nc Enn En E rtävån vaatiwus I ei x""ru

tr Lainvoimainen asemakaava, jonka numero on nen En [a nc nnn [n [e nc Enn En E rtävån vaatiwus I ei xru HAKMUS (TLMOTTUS) KUNTIN RAK N N USVALVO NTAVI RAN OMAISLL ä R"t"u"trp, f Timepidelupa!Timepiaeilmitus I Purkamistupa! Uaisematytitupa Rakeussuuittelutel rtävå vaatiwus a c 1. Rakeuspaikka Kuta / Kaupuki

Lisätiedot

omakotitontit omakotitontit Saaristokaupungin Pirttiniemessä

omakotitontit omakotitontit Saaristokaupungin Pirttiniemessä KUOPON KAUPUNK Maaoaisuuden hallintapalvelut Tarjousten Tarjousten perusteella perusteella yytävät yytävät oakotitontit oakotitontit Saaristokaupungin Pirttinieessä Tarjousten Tarjousten jättöaika jättöaika

Lisätiedot

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS. VAPPU KOSSILA ja PÄIVI MÄNTYSAARI. Pikkuvasikoiden ruokintakoetuloksia Maatalouden tutkimuskeskuksessa v.

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS. VAPPU KOSSILA ja PÄIVI MÄNTYSAARI. Pikkuvasikoiden ruokintakoetuloksia Maatalouden tutkimuskeskuksessa v. MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS TIEDOTE 2/92 VAPPU KOSSILA ja PÄIVI MÄNTYSAARI Pikkuvasikoiden ruokintakoetuloksia Maatalouden tutkimuskeskuksessa v. 1973-89 Jokioinen 1992 ISSN 0359-7652 Maatalouden tutkimuskeskus

Lisätiedot

ITK 236 Jups. Elektroninen liiketoimi kahtena prosessina (Kambil & van Heck) Monikanavamalli

ITK 236 Jups. Elektroninen liiketoimi kahtena prosessina (Kambil & van Heck) Monikanavamalli IK 236 Jp Elr lm h pr (Kmbl & v Hc) Mvmll lm mp fgr vrm m Sm rj-l v. Amz h vlm HP: mr 1 V Mvplvl CAV DVB Kä pää PSN, ISDN, xdsl Gwy? Rr GSM, GPRS, UMS Mblpää M h- l (m,, ID, lm, WLAN, LON) Rr Rr Prl Rr

Lisätiedot

MAALAHTI KOPPARBACKEN. Rautakautisen kalmistoalueen koekaivaus. Tapio Seger 1985 Tiivistelmän tehnyt Mirja Miettinen

MAALAHTI KOPPARBACKEN. Rautakautisen kalmistoalueen koekaivaus. Tapio Seger 1985 Tiivistelmän tehnyt Mirja Miettinen MAALAHTI KOPPARBACKEN Rautakautisen kalmistoalueen koekaivaus Tapio Seger 1985 Tiivistelmän tehnyt Mirja Miettinen _(._l \ '- ; ( MAALAHTIKOPPARBACKEN Rautakautisen kalmistoalueen koekaivaus 1985 Tapio

Lisätiedot

Metsäarvio. ~ metsänhoitoyhdistys. Toimeksiantaja Arvion tarkoitus Kohde ja omistus

Metsäarvio. ~ metsänhoitoyhdistys. Toimeksiantaja Arvion tarkoitus Kohde ja omistus ~ metsänhoitoyhdistys Metsäarvio 1(2) Toimeksiantaja Arvion tarkoitus Kohde ja omistus Pinta-ala ja tietolähde Maaperätiedot Kasvupaikat Arviokäynti Kuvaus arviomenetelmästä Kehitysluokkien rakenne Puustotiedot

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimialan palvelustrategia (linjaukset) (25.10.2011)

Sosiaali- ja terveystoimialan palvelustrategia (linjaukset) (25.10.2011) 1 (14) - j rv pvrg (j) (25.10.201 Y Er r: 4-26.10.2011 Pvrg - j rv rg r pvrg. Pvrg j: 1. j v (= rppv pvj) 2. - j rvpv jrj 3. r pv p j j - j rvh v EU- ö j ö hj. Thj r fr-hj p rhj. N vv r p h j r r. K -h

Lisätiedot

L. Maan ia Auringon vetovoiman yhtäsuuruus

L. Maan ia Auringon vetovoiman yhtäsuuruus GRAVTAATOKENTT EN TASAPA NOKOHTA: Tehtävä RATKASU L. Maan a Aurngon vetovoman yhtäsuuruus Kunka kauas Maasta avaruusluotan on vetävä, otta Aurngon jaa Maan vetovomat tasapanottasvat tosensa el avaruusalukseen

Lisätiedot

OLMALAN KAAVA-ALUE, YLIVIESKA

OLMALAN KAAVA-ALUE, YLIVIESKA L Vj Ylv p Pävämäää.. OLMALAN KAAVA-ALUE, YLIVIESKA LISÄSELVITYS RAKENNETTAVUUDESTA RAMB LL Pävämäää.. Lj M Sv Tj Vp K, P S-Pälä, K N Hyväyjä K Kl, Ylv p V LIITTEET L L Slm L . JOHDANTO Tämä lvy äydää

Lisätiedot

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS Tiedote 2/88 ELSI ETTALA ja ERKKI VIRTANEN Pohjois-Savon tutkimusasema Ayrshiren, friisiläisen ja suomenkarjan vertailu vasikka- ja hiehokaudella säilörehu vilja- ja heinä

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNGIN ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA (luonnos 17.12.2008)

LOIMAAN KAUPUNGIN ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA (luonnos 17.12.2008) LOIMAAN KAUPUNGIN ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA ( 17.12.2008) 1. Jd Ep p. T p pg, L d pp d d. O p L g p. Kpg p : L p g 1 2 p Kp K E g L 3 g d 2 0 0 9 2 0 1 2 g 4 p T. w 5 w w.. f / I f T V 6 p M K 7 Y p

Lisätiedot

3 m. y 8 0 s 3. w - < n 3. = O Å O^ d : 3 Ö N. a N rn 3 m 01. w Z. m 7. r y. u U N V 00 V V 00 00. O Oo Ö O Ö Ö. t O > > V V N N

3 m. y 8 0 s 3. w - < n 3. = O Å O^ d : 3 Ö N. a N rn 3 m 01. w Z. m 7. r y. u U N V 00 V V 00 00. O Oo Ö O Ö Ö. t O > > V V N N = Å ^ : y 8 T x - - rn 1 w - < n w Z < w r y ri { Ii 8 ( D u U V V o t > > V 6 8 V V t(h AA 2. 2 D " 1 ) : `wi rw ( D ( D ( D f D F F F F D fd A D < o o = D Å Å D 1 r DT = r Ln M Dx - o r A ~.. _Q H, x.

Lisätiedot

TEKNISET TIEDOT. ISO 6431 / VDMA 24562 sylinterit Ø 32-250 mm

TEKNISET TIEDOT. ISO 6431 / VDMA 24562 sylinterit Ø 32-250 mm ISO 6431 / VDMA 24562 sylinterit Ø 32-25 mm Univerin uuden sylinterisarjan kehitystyöhön on hyödynnetty vuosien tutkimustyö ja tuotekehittelyn saavutukset. Tuloksena on luotettava tuote, joka soveltuu

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

TILIKAUDELTA 1.1.2010-3 I.12.2010

TILIKAUDELTA 1.1.2010-3 I.12.2010 POHJOIS-ESPOON PONSI RY TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1.2010-3 I.12.2010 SISAI,I,YSI,I ]ETTELO: TULOSLASKELMA TASE LIITETIEDOT LUETTELO TILIKIRJOISTA AI,I,EK]R.]OITIIKSET 1 2.- 3 4 5 6 TASE-ERITTEI,YT 1-

Lisätiedot

Jarmo Kuusela PL 467 65101 VAASA 20.10.2009 MAAPERÄTUTKIMUS LAKEUDEN ANKKURI, SEINÄJOKI

Jarmo Kuusela PL 467 65101 VAASA 20.10.2009 MAAPERÄTUTKIMUS LAKEUDEN ANKKURI, SEINÄJOKI YT Rkes Oy Jrmo Ksel P 6 MAAPERÄTUTKMUS 6 VAASA MAAPERÄTUTKMUS AKEUDEN ANKKUR, SENÄJOK Ylesä YT Rkes Oy: (Jrmo Ksel) omeksos o KS-Geokosl sor ohjkmkse es mlle kede Akkrll Seäjoell Aleell eh okrks seessä,

Lisätiedot

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db Pet jr t Kvm Kr Hyyr yl Sr m Hm Ko e o LIITE.. Mtede melelvty 0 Yömelto (etore: m) Ortmp Petmo Immo Kop Rto Tehr Rö Voe Lepelto Pr Ptlh Rm Kymht Netytem Vroj Prorp Sem Rto Tlllo Vtter Sotmp It-Sto M Korvet

Lisätiedot

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census Suomen virallinen tilasto Finlands officiella Statistik Official Statistics of Finland V IC: 106 Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census 1980 Osa XVIII Del XVIII

Lisätiedot

Yl ä -S a von S O TE kunt a yhtym ä en Kuukausiraportti

Yl ä -S a von S O TE kunt a yhtym ä en Kuukausiraportti Ylä-Savon SOTE K U N T A Y H T Y M A Yl ä -S a von S O TE kunt a yhtym ä en Kuukausiraportti Tammikuu - Heinäkuu 213 Kuukausiraportti heinäkuu 213 Kuntayhtymä Talous Ta 213 Tot.71213 Tot-% Ennuste Toimintatuotot,

Lisätiedot

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census Suomen virallinen tilasto Finlands officiella Statistik Official Statistics of Finland VI C:106 Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census 1980 Osa XVI Del XVI Volume

Lisätiedot

Selite ruotsiksi eli Nimi ruotsiksi. Provet i modersmålet, Franska, medellång. Engelska, medellång. lärokurs. Grekiska, kort lärokurs

Selite ruotsiksi eli Nimi ruotsiksi. Provet i modersmålet, Franska, medellång. Engelska, medellång. lärokurs. Grekiska, kort lärokurs KOEYHDISTELMÄROOLI Koe Aine Kokeen taso Koeryhmä Selite suomeksi eli Nimi Selite ruotsiksi eli Nimi ruotsiksi O RU Z 91 Äidinkielen koe, ruotsi svenska Svenska som O5 RU Z 92 Ruotsi toisena kielenä andraspråk

Lisätiedot

kivikoriaita h500mm VIERAS JÄTEKATOS JÄTEKATOS +135,10 +135,10 lumet lumet 5 svk asf lumet PULL-UP PULL-UP 31 AIR AIR WALKER WALKER jumppa

kivikoriaita h500mm VIERAS JÄTEKATOS JÄTEKATOS +135,10 +135,10 lumet lumet 5 svk asf lumet PULL-UP PULL-UP 31 AIR AIR WALKER WALKER jumppa h500mm kivikoriaita kivikoriaita h500mm 11 h500mm kivikoriaita kivikoriaita h500mm 22 33 44 66 55 77 88 10 10 99 11 11 12 12 kivikoriaita h500mm 13 13 14 14 15 15 VIERAS JÄTEATOS JÄTEATOS +135,10 +135,10

Lisätiedot

18.11.2o13. pohjois. Euroopassa. www.pohjola-norden.fi/eurooppa

18.11.2o13. pohjois. Euroopassa. www.pohjola-norden.fi/eurooppa 18.11.213 p m d p k k Ep www.p-d.f/epp Pmd pkk Ep 18.11. 2O13 13.- 19.3 Scdc M Cg C Ep-, k 6, Hk Pm v v vm v k v, k öd k k p. pm m pm k v mm k p mm. Sm Pmd m kd kk vv mp k. M m k, m mö m? Mk Pmd m Ep vd?

Lisätiedot

URAKKARAJALIITE Suomussalmen hoitokoti

URAKKARAJALIITE Suomussalmen hoitokoti UKKJLE l Vlj 89600 l 30.6.2014 l UKKJLE l 30.6.2014 l 1 Ujl l... 3 2 d... 3 2.1... 3 2.2 Yyd... 3 3 l-jj jl, l j l j...6 3.1 j l... 6 3.2 Elll... 6 3.3 l yll... 7 4 Ld; ljjl, j ll, dyjjl...8 4.1 Ljjl...

Lisätiedot

M A A N V U O K R A S O P I M U S YRI"Il 'ti IYII MI Vl)1

M A A N V U O K R A S O P I M U S YRIIl 'ti IYII MI Vl)1 M A A N V U O K R A S O P I M U S YRI"Il 'ti IYII MI Vl)1 ] JORD A;ATO Vuokramuut0a; Y-tunnus: 01 Kakkiløn kunta Vuokralainen : Jari-Malli Lanksila Anolamic. 310 1.2 Vrarkrn-alxe 199iiriala on c.cilctlv

Lisätiedot

Virallisten lajikekokeiden tulokset 1989-1996. Aulis Järvi, Arjo Kangas, Anne Rahkonen, Yrjö Salo, Martti Vuorinen ja Lea Mäkelä

Virallisten lajikekokeiden tulokset 1989-1996. Aulis Järvi, Arjo Kangas, Anne Rahkonen, Yrjö Salo, Martti Vuorinen ja Lea Mäkelä Maataluden tutkimuskeskuksen julkaisuja S A RJ A Aulis Järvi, Arj Kangas, Anne Rahknen, Yrjö Sal, Martti Vurinen ja Lea Mäkelä Virallisten lajikekkeiden tulkset 1989-1996 rldk, Maataluden Ms# tutkimuskeskus

Lisätiedot

Mittamerkinnät. Yleistä. BEP-koodit

Mittamerkinnät. Yleistä. BEP-koodit BEP (Bodywork Exchange Parameter) ovat koodeja ajoneuvon eri mittojen tunnistamiseksi, jotta tietojen siirtäminen ajoneuvovalmistajan ja päällirakentajan välillä sujuisi helpommin. t noudattavat kansainvälistä

Lisätiedot

2 vs 1 OT. Kuljetus, pallonhallinta, syöttö, laukaus, pusku, ponnauttelu. Pelipaikka-koht aiset tehtävät. Kertausta. Ke hitt ymi sen seu rant a.

2 vs 1 OT. Kuljetus, pallonhallinta, syöttö, laukaus, pusku, ponnauttelu. Pelipaikka-koht aiset tehtävät. Kertausta. Ke hitt ymi sen seu rant a. Tito Tktiet Fyyiet PEP 05 KAUSISUUNNITELMA 2015 kk Mrrkuu Joulukuu Tmmikuu Helmikuu Mlikuu Huhtikuu Toukokuu äkuu Heinäkuu Elokuu Syykuu Lokkuu Mrrkuu Joulukuu Pllonhllint (pehmeä koketu j pomputtelu)

Lisätiedot

OUTOKUMPU OY 040/2341 12/~~/83

OUTOKUMPU OY 040/2341 12/~~/83 Q OUTOKUMPU OY 040/234 2/~~/83 0 K MALMINETSINTX Eero Sandgren/PHM 25..984 GEOFYSIIKAN TUTKIMUKSET VUONNA 98 JA 983 Reisjarvi, Tiaskuru 234 2 Sijainti :400 000 Lähtökohta Kesän 983 aikana tutkimuskohteella

Lisätiedot

RUOKASUOLA- JA RASVAPITOISUUS OULULAISTEN KOULUJEN YM. VASTAAVIEN LAITOSKEITTIÖiDEN LAATIKKORUOASSA 1994

RUOKASUOLA- JA RASVAPITOISUUS OULULAISTEN KOULUJEN YM. VASTAAVIEN LAITOSKEITTIÖiDEN LAATIKKORUOASSA 1994 RUOKASUOLA- JA RASVAPTOSUUS OULULASTEN KOULUJEN YM. VASTAAVEN LATOSKETTÖiDEN LAATKKORUOASSA 1994 kaupunki Ympäristövirast Raprtti 2 /1994. - Oulun Oulu 1 RUOKASUOlA- JA RASVAPTOSUUS OULUlASTEN KOULUJEN

Lisätiedot

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi Sosiaali- ja terveyslautakunta 158 17.11.2015 Kaupunginhallitus 315 07.12.2015 Etevan kuntayhtymän perussopimuksen muutokset 1764/00.04.01/2012 Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh.

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Lataa ilmaiseksi mafyvalmennus.fi/mafynetti. Valmistaudu pitkän- tai lyhyen matematiikan kirjoituksiin ilmaiseksi Mafynetti-ohjelmalla!

Lataa ilmaiseksi mafyvalmennus.fi/mafynetti. Valmistaudu pitkän- tai lyhyen matematiikan kirjoituksiin ilmaiseksi Mafynetti-ohjelmalla! Miten opit parhaiten? Valmistaudu pitkän- tai lyhyen matematiikan kirjoituksiin ilmaiseksi Mafynetti-ohjelmalla! n Harjoittelu tehdään aktiivisesti tehtäviä ratkomalla. Tehtävät kattavat kaikki yo-kokeessa

Lisätiedot

Hyvinkään kaupunki. Hangonsillan kaava-alueen pohjavesiselvitys

Hyvinkään kaupunki. Hangonsillan kaava-alueen pohjavesiselvitys Hyviää pi Hagosilla ava-al pohjavsislvitys Pöyry Filad Oy PL 50 (Jaao 3) FI-01621 Vaa Filad Kotipai Vaa, Filad Y-s 0625905-6 Ph. +358 10 3311 Fasi +358 10 33 26600 www.poyry.fi Päiväys 13.11.2013 Siv 1

Lisätiedot

HEVOSTEN TIEDOT KÄSIOHJELMASSA pohjautuvat Suomen Hippos ry:n ylläpitämään kilpailurekisteriin, jossa saattaa olla puutteita.

HEVOSTEN TIEDOT KÄSIOHJELMASSA pohjautuvat Suomen Hippos ry:n ylläpitämään kilpailurekisteriin, jossa saattaa olla puutteita. Toto4 ravit & Nuorten Sarjat Maanantaina 2.11. klo 18 Ratanumero 8 8 Ratanumero 24/201 5 5 24/201 Pääsyliput 5 5 Pääsyliput ohjelman hinta 2 2sis. Alv.Alv. ohjelman hinta sis. Ra vi n tol a P e g a su

Lisätiedot

RAITA -AUTOMAATTIAVUSTUKSEN TAKAISINPERINNÄN KOHTUUL- LISTAMINEN

RAITA -AUTOMAATTIAVUSTUKSEN TAKAISINPERINNÄN KOHTUUL- LISTAMINEN SSAAL- JA ERVESMSERÖ PÄÄÖS 1(4) 2.12,213 - SM/4869/213 Kaungin Palvelukoti y Satamakatu 12 954 onio ASA: RAA -AUMAAAVUSUKSE AKASPERÄ KHUUL- LSAME Kaungin Palvelukoti y (myöh. yhdistys) on hakenut sille

Lisätiedot

Yamaha 1991-2000. Päivitetty 08.12.2012. Hannu Säkkinen Kelkka: Viking 540 lll 540 lll. Kuva:

Yamaha 1991-2000. Päivitetty 08.12.2012. Hannu Säkkinen Kelkka: Viking 540 lll 540 lll. Kuva: 2000 1991-2000 Päivitetty 08.12.2012 Omistaja: Rajavartiolaitos : Hannu Säkkinen Kelkka: Viking 540 lll 540 lll Viking 540 lll Vuosimalli: 2000 540 535 cc 79-02 09-808 mäntä std, 73,0 mm 09-808-01 mäntä,

Lisätiedot

c SKAPAT JULKINEN HANKINTA Sivu 1/3

c SKAPAT JULKINEN HANKINTA Sivu 1/3 c SKAPAT JULKINEN HANKINTA Sivu 1/3 e n o n c, i n 28.10.2014 S Ä H K Ö N H A N K IN T A L O U N A IS -S U O M E N K O U L U T U S K U N T A Y H T Y M Ä Mukana ovat Lounais -Suomen Koulutuskuntayhtymän

Lisätiedot

Kokeile ilmaiseksi mafyvalmennus.fi/mafynetti. Valmistaudu täydellisesti lääkiksen pääsykokeeseen! Miten opit parhaiten?

Kokeile ilmaiseksi mafyvalmennus.fi/mafynetti. Valmistaudu täydellisesti lääkiksen pääsykokeeseen! Miten opit parhaiten? Miten opit parhaiten? Valmistaudu täydellisesti lääkiksen pääsykokeeseen! n Voit harjoitella kotoa käsin huippusuositulla Mafynetti-ohjelmalla. Mukaan kuuluu 4 täysimittaista harjoituskoetta!! n Harjoittelu

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

ierrättäjän ostoskeskus Turun Ekotori 10 vuotta

ierrättäjän ostoskeskus Turun Ekotori 10 vuotta ierrättäjän ostoskeskus Turun Ekotori 10 vuotta l. Yhteiskuntavastuun monet kasvot Yrnpäristöliikkcidcn synty sckä ylllpäristökysymysten herääminen Koijärviliikkccstä ja ydinvoiman vaslustarriscsta 1990-luvun

Lisätiedot

10 Suoran vektorimuotoinen yhtälö

10 Suoran vektorimuotoinen yhtälö 10 Suran vektrimutinen htälö J aluki tarkatellaan -tan kuuluvaa, rign kautta kulkevaa uraa, niin ura n täin määrätt, mikäli tunnetaan en uunta. Tavallieti tämä annetaan uuntakulman tangentin = kulmakertimen

Lisätiedot

Hinnastoesite 2014. Better Home

Hinnastoesite 2014. Better Home Hinnastoesite 2014 i a t U L E U V ss ö L L ö y E A A m P V my P L S S PA U U A A S R I R U I I I J N J E N N E S S A A Styroxkattolistat Uretaanikattolistat Duropolymeerikattolistat Valolistat Jalkalistat

Lisätiedot

Pohjalta. (muista merkitä nimi myös kirjanpitotehtävään). Jos et vastaa. OHJEET: Vastaa jokaiseen kysymykseen erilliselle paperille

Pohjalta. (muista merkitä nimi myös kirjanpitotehtävään). Jos et vastaa. OHJEET: Vastaa jokaiseen kysymykseen erilliselle paperille KRJAPDO TETT OTM/O 14,2.2013 OHJEET Vst jkseen kysymykseen ersee ppere (must merktä nm myös krjnpttehtävään). Js et vst jhnkn kysymykseen, jätä nmetty vstuspper myös kysesen tehtävän st. HOX Ä tyt k k

Lisätiedot

1,- kpl. kpl. hinausliina 4500kg Vetolujuus jopa 4500kg, 6m x 5cm 223041. Palvelemme: ark. 10 18, la 10 16 Ajokinkuja 3, Tampere. www.löytöliiteri.

1,- kpl. kpl. hinausliina 4500kg Vetolujuus jopa 4500kg, 6m x 5cm 223041. Palvelemme: ark. 10 18, la 10 16 Ajokinkuja 3, Tampere. www.löytöliiteri. ITALV UKSET j RENTOSAUNASETTI TARJO I LIUKURI EUROLLA L p, à,-,- PULKKAMÄEN KLASSIKKO p Up P 78c Tj d p Up L j c 8 77 A p j j. Mxp 7g, 8xx8 H jp H Sp V c j y c 8 Tj j pp, 7 j M p p d M öp, j?, 0 H Ö R

Lisätiedot

Maatalouden taloudellisen 'tutkimuslaitoksen tiedonantoja M 8. Kirjanpitotilojen tuloksia tilivuodelta 19 66. Helsinki 1968

Maatalouden taloudellisen 'tutkimuslaitoksen tiedonantoja M 8. Kirjanpitotilojen tuloksia tilivuodelta 19 66. Helsinki 1968 Maatalouden taloudellisen 'tutkimuslaitoksen tiedonantoja M 8 Kirjanpitotilojen tuloksia tilivuodelta 9 66 Helsinki 968 Alkusanat Tässä monisteessa esitetään maatalouden kannattavuustutkimuksessa mukana

Lisätiedot

Itä-Suomen yksikkö 22/2011 Kuopio. Kuva: Jari Nenonen, GTK GEOTAULUT KUOPIOSSA. Geologian tutkimuskeskus Kuopion kaupunki

Itä-Suomen yksikkö 22/2011 Kuopio. Kuva: Jari Nenonen, GTK GEOTAULUT KUOPIOSSA. Geologian tutkimuskeskus Kuopion kaupunki Itä-Somen yksikkö / Kopio Kv: Jri Nenonen, GTK GEOTAULUT KUOPIOSSA Geolog tkimskesks Kopion pnki Geokohde KEILANKANAVA UHJEINEN KALLIO -- -- -- nvkj Keilnnns ": -- ": Keilnllion ": Kv: Heikki Lkren, GTK

Lisätiedot

Hyvät p u o lu e to v e r it

Hyvät p u o lu e to v e r it L y y li A a lto : A v io liitto la k ik o m ite a n m ie tin n ö s tä E t. H:n sos.dem. N a i s p i i r i n s y y s n e u v o tte lu p ä iv illä V iia la s s a 2 5.8.7 3 Hyvät p u o lu e to v e r it Kun

Lisätiedot

f a r f a l l e " RAKEISUUSKAAVIO / KAUPUNKIRAKENNE 1:5000 ALUEJULKISIVUKATKELMA RADALLE PÄIN (TORIN KOHDALTA) 1:500 farfalle

f a r f a l l e  RAKEISUUSKAAVIO / KAUPUNKIRAKENNE 1:5000 ALUEJULKISIVUKATKELMA RADALLE PÄIN (TORIN KOHDALTA) 1:500 farfalle ff jtvd vrr, tvtt vt. L J YÄKÖ HGL J LÄMÄÄ K vt tdt, Ltt ydytt j Kvdt. tdt Kvd. K vyt rtt,. t t vy j. t j tr tt rtt t vv. K tt t, j yt vv. t j v j t. K j t j t j rtt j td tt t. jt tt t rtt, jt v tttt j

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen (23.11.2010) Taulukossa on pohjana käytetty maakuntavaltuuston 6/2010 hyväksymiä luokitteluja.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen (23.11.2010) Taulukossa on pohjana käytetty maakuntavaltuuston 6/2010 hyväksymiä luokitteluja. 1 (8) LIITE 2 - j rvpv jrj (23.11.2010) T phj v 6/2010 hv j. Yprörvh pv: Pv Pv jrj j 3. r r Höör r h Prr p Trvrj (. rvvv, r) V p Erpv () h p Trvrj ( vv) V p (), 1 p Yprörvh brr Hvvr, (j, rvhö, 1 p hg r)

Lisätiedot

AIKAKAUSLEHDET. tammik. Suomen Suurin SiSuStuSlehti. Kevään. värikkäät astiat. Talvi 1/0. arke. herkut. retkel MAK

AIKAKAUSLEHDET. tammik. Suomen Suurin SiSuStuSlehti. Kevään. värikkäät astiat. Talvi 1/0. arke. herkut. retkel MAK 1 UU mmk 2006 AIKAKAUSLHDT 75 : O R V A I L m U J Am I M Kää JAS ä M A KU r 0 1 ä y ö d K h h H r Sm Sr SSSSh ärkkää RUOKA, JUOM A, KITT IÖ, M AT K A ILU, HY VIVO ITI r y, y 3 ää & r h r d 2008 öö r g

Lisätiedot