AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA"

Transkriptio

1 AATALOUDE TALOUDELLSE TUTKUSLATOKSE TEDOATOJA : 3 TE AGRCULTURAL EOCS RESEARC STTUTE, FLAD RESEARC REPORTS, 3 AJAKOTASTA AATALOUSEKOOAA KRJAPTOTLOJE TULOKSA TLVUOS 982 ELSK 98

2 aatalud taludellis tutkiuslaitks TEDOATOJA : 3 The Agricultural Ecnics Research nstitute, Finland RESEARC REPORTS, 3 AJAKOTASTA AATALOUSEKOOAA Kirjanpittilj tulksia Tilivusi 982 ell,inki 98

3 SB SS elsinki 98 Valtin painatuskeskus

4 Alkusanat Tässä tiednannssa esitetään aatalud kannattavuustutkiuksessa ukana levi kirjanpitotilj tulksia tilivudelta 982 Tulkset n laskettu saj perusteid ukaan kuin edellisä vunna Tulksia vertailtaessa aikaisepiin vusiin n kuitkin huattava, että aatalud kknaistuttn n luettu yös vunna 982 viljelijöille aksetut vud 98 aikana satteita satvahinkja kskevat katkrvaukse t, jtka n esitetty taul 6a, 6b ja 6c K nää krvaukset lisivat asiallisesti kuuleet vud 98 tuttn, jhn niitä ei aksuajankhdan takia vitu lukea, nstavat ne vud 982 varsinaisia liiketulksia Tää n uistettava, k tulksia verrataan edellis vud tulksiin Lisätietja saa aatalud taludellis tutkiuslaitks kannattavuustutkiustiiststa, Luutnantintie 3, elsinki, puh (vaihde)

5 - 2 - Sisällysluettel Sivut aatalud liiketulskäsitteitä Taul Tutkiustilj lukuäärä ja kk (eri aankäyttölaji alat, kk ala ja käytössä llut peltala ha/tila) 5-7 Pelln käyttö % peltalasta, tärkeipi kasvi sadt (kg/ha), sat ry/ha 2 Varat ja velat (k/tila), velat varista % 8 - aatalusaisuus ja s eri ryhät (k/pelt ha) Kalust ja s eri ryhät (k/pelt ha) aatalusraknukset ryhittäin (k/tila) 3 Ktieläiiä (kpl/tila), karjantarkkailutilj lukuäärä, aittuts (kg/lehä) ja nautakarjatti tilj lukuäärät Lehi ja hevst keskiääräiset kirjanpitarvt Eri aankäyttölaji arvja (k/ha) - 3 Rahatult ja -t (k/tila) - 6 aatalud uudistusrahat (k/tila) 5 aatalud kknaistutt ja s sat (k/pelt ha) aatalud varsinaiset rahatult (k/pelt ha) aatalud liikekustannus ja s sat (k/pelt ha) aatalud varsinaiset rahat (k/pelt ha) Palkkavä aikapalkkaist töid keskiääräin kustan- nus (k/it) 9 Viljelijäperhe ja aikapalkkais palkkavä työ (t/tila) 29-3 aatalud juksevat työt eri työntekijäryhi salle eriteltyinä (t/pelt ha) ja yhtesä (it/pelt ha) aatalud juksevi töid urakkapalkat (k/pelt ha)

6 - 3 - Sivut Taul aatalud juksevan työn erittely (t/tila) 32-3 Uudisviljelytyöt (it/tila) Salajitust ys uudistustyöt (it/tila) Sivuansityöt (t/tila) Ktitalustyöt (t/tila) etsätyöt (it/tila) Asuinraknust uudistustyöt (it/tila) Talusraknust' uudistustyöt (it/tila) 2 Tietja hevstyön ääristä 38 - Tietja traktrityön ääristä Oan traktrin kustannus ilan työknekustannusta ja ajajan palkkaa (k/t) Tietja ajpuiuri työn ääristä Oan ajpuiurin kustannus ilan ajajan palkkaa (k/t) Tilj, jilla n a ajpuiuri, lukuäärä Tutkiustilj lukuäärä 3 Tärkeipi alla tilalla tutettuj aatalustutteid luvutus yksityistalute (kg/tila) - 3 Puutavaran käyttö (k-3/tila) aatalud liiketulkset: Kknaistutt, liikekustannus ja vertettava puhdas tutt (k/pelt ha) - 6 Viljelijäperhe aatalustyö (k/pelt ha) aatalusylijäää (k/pelt ha) ja kannattavuuskerrin aatalute sijitet pääan krkvaatius 5 %:n ukaan (k/pelt ha) aatalud tutantkustannus (k/pelt ha) ja tutant- kustannusprstti 5 aatalud liikekustannuks eräid eri erittely: Pltt-, vitelu- ja läitysaineet (k/ha) Kalustn pist (k/ha) Kalustn krjaus (k/ha) Vakuutusaksut (k/ha) 7-9

7 - - aatalud liiketulskäsitteitä Kknaistutt: tarkittaa pääasiassa aataludessa tilivud aikana tutettuj lppututteid ja etuuksi arva Liikekustannus: kknaistutn saavuttaiseksi uhratut kustannukset lukuttaatta aatalute sijitet pääan krkvaatiusta Tässä nisteessa esitettyihin liikekustannuks arvihin ei sisälly yöskään verja Liikeylijäää eli vertettava puhdas tutt: kknaistutt - liikekustannus ilan verja aatalusylijäää: kknaistutt - liikekustannus ilan viljelijäperhe an työn arva aatalusylijäää n sit se sa kknaistutsta, jka vidaan käyttää aatalute sijitet pääan krksi ja viljelijäperhe surittaan aatalustyön palkaksi Kut j ainittiin, eivät vert sisälly tässä liikekustannukse iitä ei le luettu kustannuksiin yöskään aatalusylijääää laskettaessa Kannattavuuskerrin: aatalusylijäää jaetta pääan krkvaatiuks ja viljelijäperhe arviid palkan sualla Tutantkustannus: liikekustannus + pääan krkvaatius Tutantkustannusprstti: Tutantkustannus x kknaistutt

8 3 -() cn UD Un C) cp C9 UD l c -5-, in n cv,t, 9 Un r, Cl k C cn n, C) 6 C ( - Lep - t QD r - t : (ö nj (2,,C 2,3 :ri:i " Xi ( () :, e) ) Xi Kirjanpitt ila t kes k iäärin,p LO UD nn cn c cy cp 3 cp Un cn c )c cn OD r - Un r - e -- cy,, ry c Li-, - C),J,, n LO zr, s- -, -, C - ( C) On cp (9 l cn cy cl, C),t, - "- ) c c, -, rl cy UD kl v- cp lo Un - cn Un cz, - cv L L, rr, Cr) l rr) OD l cn LO C C/ CD cp l cl, (7 LO cp C () UD QD OD OD --- ' On - Un,r -) ) v- r, - C) -- t"- 3 UD ' <, 9 s Un ) cy Un,, cy k OD l ( ) cy Un Un Un Un LO cn ( ( L cd L ud - cy Un / Un,,,,,/' cn cy,p,), ( -d C )3 ), 2,,ö :r - 3 url ) C Paintettu kes kia rv n,v -- rp V) X - : : Cl) w --, - i :3 J J - U - x - -r -)J j --- -) uu --, S- ::: = -, 3 r " " )) 7,i - ni (- 7 r = = = -- 2, -i «3 tis : :3 i > 2 3?), - h jli) rc) i 3 -, rl dp : t;)- uu ), Ri ä 2 >) g -, za J r ' r,, -r - -li, C2 ) :li g 9 "---- J & tr, ' 3 d 3 w - :,fl J ' - [ - $- u3 > J,' c) 6), 63 :: -----, i ---, C Xi -),5! i -- 2 : J E-

9 g - V-VT (y l i 5 ha) ( 2-3ha ) 6 - n C, s U ("V, C) OD -) ry n ) u Li) C U, )- ) ) C, Cil ) ) ) (V / Ul v- 3 Cr),V V;) ) - OD,T V) kr) U ) ry --_n an 6) Ul /,T ' C, n - n, c ',V 3 t n ul C,V ', / LD " v- - ) rl r, c) r -r -,/, ) rl ) ), -) "', - LO r, C,,,, r, LO l r ry ry cl) -- )3, OD ("V LO ("V OD,V C,/ -,V '- ) ry vp 2 C UD '- 3 - OD r, Fi '- LO LO Ul r, / r, r, C),P,T L -,T ) V (yli 5ha ) '-,P UD 3 ul r, rl l5) ry n 3 Ul, '- - l, v- r- c, (D), 3 Ul U '' - )- r, r, C ) u ", 3 OD c, c,t -- c) Cr) r, u u k /c, C - - D n l D c c V3 r C) C r, c, ry c p - ) '- ) > r") r r c - cn - ry ( -,r ci, U r, C,r ), - LO Cp 6 C',T "," C,V,l, C) up LO ry c / n,t,, : U 3 C r, n C / QD (V V) r, ul - Ul - - U,r OLO, r, -Y d ul ' l C) cy )) cl,,, --- c,,r, ) (JO,V ) )) -,T ),i, k - q rl ( --- v- rg r, - c r, c - cp if) c c l ) c c, -- - ro cl" - fd ^ (i - (dl) Cli - -i n5 l "--- i i : uö rö ui --] w : ni O cu = ui - (" )- -- ce) ('' ' 9 cc; ra Cl] : G) (3 - X i re,, ^- rli )- - 7 : :" rti -, ) cd -i rel :nd, rel _ 2 O, :fel cd cd a; -, - 9 :fli ---- 'r i uö uti i urf )Q tp i> ril "' --, (fl r ri g L : rö cf) ru - : &r L) & >< : - : 9 'n 9 l',(_,2 å' _ki - " g i L ) - c i} -b) OrlcOZZ -- rg Ciell El

10 - 7-5 i 5 Ul ' (( (OLO C) OD ( ( ( rv,, ' C) C) LO LO LO LD --,r C) Ca - R > -,V Un OD, - C C),r, l,,,r, C) LO Ul,- c5-,r L,r cv l C- v- Cr) cv ry c, OD C-, LO / cl -- - C, Ul UD OD ("((' -- l Taulu kk c A-A ( Ul C- c5 c, c, c,r (-,c) cv C) - u,r rt, cv Ul - cv c C '- Cr) L (' ( C,t, cv C) ( rv / C-- (' ( k9 k,v cn ' LO (O v- C / U (' ( LO ) c) U (i (' ( ' c) - cv cv (O y- 5 Ul r) - (O - n, C" '- ) C7 / ' cv ( ' (( - - t,r, C, :(C (D LO u-) c, c5,r, c,v OD LO Ul,t, (' ( c Un tn, C/,r -, ' OD, cv rl -,t, - OD ( C Cr, C LO C) -- OD - c) C) ' - k e - (( _ U ' i ry -- v- cv - - r-, ' C) :nd, :ci - : /- 2 ta l ) "--- L- : = : : r d rl Cli /, -: (/ , j -! - ni -i - -, :n) a - :(Ö) >C - - j d : n:5 - :i >S rti n:5 2 ti al,c C :rti --: -i ud -r - r 'Ag 2 P i '--- :cd - rgi r,r :r - -, 5_: a) tr ( :(ö - - i > (5 P fi P-' l å) -,? 9, 8,,, -(-)!9 r8 63 5) Ei --- ;3) ' å CrA --,,, R

11 8 ed - O- --f) -- j d --, () 2 : U) f) ] d '3' Kirjanpittilat kes k iäärin Un, cv k,t, /, n, -,,,, - Q(\ OO,V cn L,:r 3 C, n - Lin - kr) Un C) Un,y rl, cn c C LO UD UD ) cn C r - Un r n c, - cp - UD c,p c UD cy r, cn cy -, -, t, c) L r-) ry ry v- cn - (l ] -] Un l Un - - s- C] - 6 Un,T, cl, - ) cn l r, c LO UD 3 c r cn - ] UD C LO Un LO On, - UD,T v- Un r cl, kc, cy cn cn Un Un Un rl cd On Un,/ Un, :«--, L,:a ld,,, 3 - c) l - X UD,T Un l <', 's' - -, L - ui ry cl" LO - LO Un,, ] V),, ],T,T 6 Un LO Un l,, e-,' Cr) ), UD Un UD Un UD j E- UD Un, ) V),T Un Un - rl,t 3 '- ) -],",,,SD Un -- Le) cl, Un JZS R, 2 :ed ) )c) : --,U, r?) X Paintettu keskiarv c -- -,T]UD-, LO ) O y-,t,,t ) - ] ) l ) -, ry cy )- UD Un,P cd Lk an rl r Un ) 98 C,T r On, Un LO C),r, v-,t Un )LO, 3 Un n fn,3, C UD a, C UD ]'- Un v- 3 ry, n,p UD e- C) UD 6 / r, L (V,T UD - ry - ' -)-, p : X S-, > ui al --) Cn -- "Cal R gi x cl -- () ", Cr) J -- --) -) U) a) -- C) ni r ed Z, `, _, )- ), ::) :rtf ( -, - r )) Ur))i Ud) ) (-)) - ", : -) r X - P "--) X - -d- - -, ref > :af (L - g -,, _ >, ct,, --, _, _, :,,, _, ari X g ) : ) Q+ ) a 5-i- r X X 2 wei ai uu - U) _ rö Z Z x

12 9 cy Etelä-Su i Sisä-Sui 5 > [- i--: - 5 > El - -- U V) C) U Ul C, C, - lid Cr) k Lin c (V C) l ,r - ( c k fr) - ) 3,r, ey (( Ul -- es ev P VO ev --- l Ul,f -- OO ry U C) - C) U U,r Cn Ul C-- UD Cn L) kl,r U U C) - OD Cn - - C) ev UD cl,,r Cr Ul,f LO C\ F l ev - ev U a', - Ul U Cn () Cn ) ev l Ul " LO ct C / ev in Cr) " (::: ) - c O r ev - eg Cn Ul ( (' cy l l C C, - cy cy ṙ (-V,,r,, V) U (L-- Ul - (' " eg CS - szr C rq er e), / U OD,r l --- -,r ( ( , n Cn Cn - (V V) C) (V ev ( (,r Cn - 3 Ul Ul eq ('-( -- cy C) l ci Cn LO OD - cy es LO ! l Cn C) U ) Ul,t, ( fq ev - -,r, ) l (V,r r - e V Cn U,r (\ (7 ev UD Cn - U ev ) - " t fq - el (V ev ry ev LO -,f Cn ev,r,r cy Cr) C,") V) (l cl, e- V) Cn 3 C7 3 Cn ev r (*V --- (V C) ev V:, ev ev ' ('(( ev Olin L d' LO el ( - (O ev,l' (' Ul Cn k C,) Cr v- 3 Cn Ul C-- (- ( ( eq 3 Cn ev OD k - ey Ol (il r; -) > l, g g g rel g a) G G --) (C () --), elu --- '< ä :!) -il _, «C7 c,; ri si ( -, 3 Cll > 9 :> X g ri g 8 re: ) rci ci) -i g, ui :-) :ui -, V, '-rj tp' ed -- re: J ui re: ed :( g? u, - Cil -- tn g rel : ) $ G, () ) Q) ) --), t- - 3 t): -i +3 (),, - (- - d -, G ) r' (d (i :(:$ ( r: g P - ) C ci, L > - ri () --) (i )) C (C Ld 5 : rel--) --) () () C) : (5 - --, V x :(C U ud Z X

13 - - V-V V cn ul OD ul C rs Ul,J, r, r''') c ( -- ry cy,, cy l c - ey LO Cn ( - ( ry»g c C) 3 3 ',T rs 3 c ri n cs On ',, c ', - O OD ed ry ry 3,r cl, [ 3 Lr) Le) f2, ( c> rs OD ey (x) LO V-V OD c 6 n rg c) ry kd c Ul ( ct, cp ' 3 LO k,t rs,, (5) cs cy ( r '- c c kr) cn LO LO D ( ey Le) rs - ey 2 3 : ecf P- wd V LO Cg L) V),, es cd cn cs ry cd cn c, V) d,,p ( ct, rs z,,t ud cy el c ev e,t ry cn c k -" ks) LO - C) ',, cn,r n ey ) CC: LO, rs LC) O rs c r - Ul ey 3 r n,t c c) r 6 L,, 3(' C),j,,r L rg cv Ul cp rs c V) rs rs rs _p , i'j > zn --) 5 Q) :ni e) U) eö () rö,_ rö rö -- : ) i),2 «- 5- rel '----,_ --) -- rö Q) > Q) > X -p 2 ( Q - Ca -- Q) 2 8) -,k -, P :(r znd) Q) -- l rö ell JO ud ia, a) rö ---, J Q) -- i :, /,,,, Q) rö - E :rö -n - - g,, - _, - () -, () - x(i) Ei > r l X () Q) --,,, '- ( -i,ri ai 2 Q) ud X Q) rai, ul Q) --, (ll -Li rö, g ul SD - :rc (( :(C <

14 P hj is-sui, UD Q5 Cr, C cv u-) 8' 9' C C ul C -) O y QD OD V5 C rl OD L) n v- (3 i l / Kirjanpitt ila t kes kiäär in r puns-psts, Ete l ä-sui - v-,t, C, O,V u D 77 ul v- v- cy C UD ul O rq 7 vd OD Cr) D ul (- r OD OD,V U C5 OD,V - -- v- rl C ry,t, r) cy ry in,, tr) cy ) rg - OD - ry r LOLO C O C v- vd C (- v- C C n rl ry rl - - v- ul OD UD cy,t, Cl v- C5,V C5 u rl v- ry C ( ld,t r9,t, C (O ul u ") - v-, -- X -: ) > ( > ) - X rö -: Z rö :- -: :i , -i --, rg Ri rli :(: ni "g -- ni, :-Q-l i "g i,»u wci - :--? " -Ci' : - 7, i r 6 _, - a) -p >j- cel ni : i g Yö n X _: Ö CY) 3 -: S- -: "( "ill: (ll El g S S- :( u/ a)? : fi (Y), tn :) X g r6 : -3 : P- ricl v- al Pt Z

15 2 5 -, 9,V C, r r r C O,V C,3' C L-) L / U rl,/,, C OD, 5 2Z C / UD ,/,, - 9, v- C 9 C, U LD LD O,/, 3 C, : -- () --,V L r, r L) / Cl zr L r 9 - r,,v r, L") <' --,r u n LD,V O, L C') C r,, -,t ry ci, -- r, ry, OD ry in r, 3 r,,r UD,D OD C 5 Cs O C V- cl,, U C OD Cl OD pg,v Ul,,,t, ry - -,,V ,,V,V ( C L OD Ul L C Cl r,,v C 3 r r /) l l -,V ,/ r r , r, ry, r r, - OD,V r, C, 9,J, L D (', C 3 rg L,V OD 9 LD,V r,,v ( ( -, C, 9 C OD - V) OD, r C r, OD L"),i, U9 3 3 C ) 3 Cr), V U r - i - J > ' ' r - -ä --, -: : (' rl --,U - ' ' :fli -i - : - _ :( Cll ), : - " ), :i erg > }] ''',6 () - i'll' : Q - -,X -- : 9 ri - rö Ei

16 3 5 J ;-> L) Lf) - r, (Dl Cr, ' Cr) c: - -- g >,, L e c r, C) L) c\ n 6) Le) - - [-- P- - - cl, cs, Le: ; LO k 3 Le: - - L L cp ui 6 c),r lid kr: Lf") -, L) - c r,i,, 6 '- k, - Lin - n n kj) Cr( 5 J - L L Le: L -k cs"), -, -, l L C, C \ L- <-,, ' rt P :ci () Cr) ) Lin Lr) -,r, V:) ),` - v- n cf!, 3 6 c 3 V) LO Y- s- L-) r,,r, '',r 6 r, ), t' --, -, L c c - --, s L s- s- s- - szr -,t, LO k, cn k C), La n c r --- r : - 6 ret r( t- - > (, :- -?-' :cd il Q) - E, d (), X C Q) i-) -i --- :: _kj -- : ) F-) () - -- c > Q) ty) X t -: ("C U ct, ig d g rel rö -i n -g : : :/) al - : al cd å ru, 'lli 8 - z ca :), ri rl g r - :: -- " CU : gl,:: - h g OL Z

17 Phjis-Sui (2 g U) :(ci --- U g : Kirjanpittilat kes k iäärin c,v k: 6 tr) 9 c cy k,v,v r, r, C- - D V) L E-- ry ry,r rq -- 3,V ',V r - (\ U U C Ul x-- v- Kk aa --] i i) - ( -) l -3 g g c// --) > :ni ) +) ul (, -) g > ut) ) g ( - ) E i -{) -d ) Q) :( Q) rig, +) ) ( - ( -) - g > s l -J - g g K dp r (j Ri g --) ) +) - > Q)(/) -,A ql r rts ) CU ( ( :, z ;;('

18 - 5 - V-V C c c ) On, c) OD,/, c L On r, ) c Cn cy Cr\ Cn L Cn cy C c) ) cv l Cn u 9 c C c l C (' ' U Sisä-Sui V CU ct c, ul Cn c, C-- -,r,r l LC) Cg C\, Cn] Ul OD ul UD Cn L c,, U cy cy cy Cn cs),3, cv QD 3 OD UD C, ul LO P OD QD c L- v- U/ al Cg ', (v,i, lo On vd k ul, ' -' Cn UD C) C Cg cn c C C, u,r '' C r, c,r, L fn),r, cv c UD r- UD Cn,r,r, l ),7 (' u Cn C) n Cr) (n 9 'F' - ( d UD )- ' n ),r, cy ry CK r C ke c V r On c n L cv c c LO Cn UD C,r L GY) c u-) L D Cn,J, (- Ul - d^ d' UD,r cs) Ur> (-- C\ ur) L Cq cp Cn Cn l p UD e- CU L f u C, V c l LO,, n c c) L cv cv cy UD c)-) c C, c, UD Cn,r L ) c),i C) n LO, ks) cv (',r UD rl 3,, L r c cv ul CC nc CP :ui ) -) G V UD Cn,t,,,, c ( - n,, Cn cy (' ul d' c,rr,r r,, (- l - cv n kr) ( - L in -cs, UD OD On U,t,, C\,P UD ' 3 c cv L n ul,r Cn OD cd cy L,r r),r LO UD Cn ' ( - c3 L Cn c c) u-) cv n ', LG r, le C c,r, UD UD OD OD cy,, ul,r - Cn UD LD Cn Cn LO ul cn n ('( r n ct, - UD Cn v-,r Cni On Cn On rcl^ - ni CL) U) r cd () d) : --i -()) ft: -, () - 'nd -- J ul ' :ili U) ) l tn r \ +) ---) nd :cd ) ri) r al rrc) -i i r p - --) ) --) X td p -Ciril Z il

19 ul cv CU C UD 9 9 v 9 CU,t OD UD 9 9 (,r OD, -,P,V ry C,P l,v,v 9 69 UD, 9 UD LO U") ) CU P hj is-sui --i LO CU 3D 9 rl 9 U-) Cn,r CU Ul l9 OD LO OD 3 9 OD 9 ld C Lir) ry 3D'- U9 cy UD C - U") U") l ct, C, 9 (V P 3D cy, vp l c r UD ld 9,V CU CD 69 vt 3D C - UD UD (--- s- -,p r r 3D - UD cf, LO - CU UD 3D - 9 OD r" D OD (- UD 69 CU OD ry,f C (' c l C, OD LO 9 -- UD cs,p --,r 9 cl, vi cs 9 '" ( C C v-,r c cy Ul,V Ul c, cp UD C-- C 9 -- OD n - C s 6 U9 9 n 6 (,",V 9,f LO CU s-- Cr) L 9 69 CU 3DOD, 9 9 v- 3D 9 cv,v 9 L") C) C) 9 UD U9,V,p ul v- Cs X) OD LO 9 ( _,r,, R : F UD OD ( ul C u9,v 6) U9 3D OD 9 ( 9 v- ',' 9 LD LO C OD,V C LD vr l LO 9 OD lo UD 3 LO,V 9 OD U9 C) - 3 CU LD -( 9,f Ul n n,r CU (-- i ry C) C Ui \c ni Ui w X t k/tila: ) 9) ui CS n ui cd rö, " P

20 ( --, (i) i - - -C ili P, f O ni : -i ) (?) V) - Cl T Cid ks 2 ) P :R V) - C/) U) : g li Kirjanpittilat keskiäärin Paintettu keskiarv C'', C) Ul rs C r, Ul 9 9 r, OD n - ( - L C) r, s ( rg v-, - Dc OD ry n, -,V n L ( (J v- (' L r - cf - 9 rg ), ' L c cy ry -- U (' C) n q Ul cy cy C) 3 rs - r, ry ry LS, -, cy rg cy 9 Lcyu L y r C r O C OD r, n cg,r C U OD l n cv r Ul D u, Y-n - y - r, - c - v- Og - rg rg n r, c n " l-, rs c Ul U 9 n C) ( Ul n ( ( v " ( 9 (:) '- - cv ( / in,v ) OD (- l r, - Ul P (O) 9 st, rr r - rg if) Cfl,T 9 rg r, 9 n cy C, - ( " c n r, 6 C kc) - c, k ry r, - r, in () r, C) c (' C) cp rl, r, v- c - '),3, r, n ) - c rg rg / ( OD " - n Ul r, u r, Ul rg,r rg n rg r, -- C) --- c 3 Ul Ul ) - -- L C) UD c 9 C- ess7 l - " ( ct, c - :P '-' () -) () - ) g ' (c? d P --) -g U L - P,s - --) J V) : U - 23 d -, u, +,,, : fi :c ( - ) -i > () Q) -lå ) :2-2 n :cd --) - (C) '- å) () Q _Li P - -t () --) \ J ----? () --) Q -9 L 3 : U -t-, ;)- -2 : U) () -p?-, Q - g

21 - 8 - /9 L '- 9 ul C ud,r 9 u r9 ud UD 9,r, Cr C,r LO 9 cq 9,r OD,V,V r9 r9 UD C r9 C C '- UD r9 UD 9 C) 9 OD r9 C v- 9 r9 9 69,V,r v- C, t u9 v- C OC) kid C r,,r r, C r, '- - 'D C r' 9 UD /9 r r, r9 C Ol Cr) r- 9 l C 9 C V) 9 C el,r u V r9 UD r9,r QD,r,r 9 C ' C,r UD r,r r, 9 V r /- /- /- /9 /- UD '- 3 C,r 9 ul C r9 UD 9 9 ṙ v- UD u C UD,r 9 /9 UD r, 9 C UD 9,r ' 8 9 UD 9 /- /- /-, 9 hrr UD C ul,v,r v v- u9 r, u9 9 r9 QD 9 9 C C UD,* rl /-- r C L '-(Ui L O Cq UD 9 UD 9,r UD ul UD u9 u9 C C,r t - -LflL En (V,r Ul 9 9 V) v- LO u9,p,r r, 9 UD u9 u9,r UD U9 u9 cc cc,v C UD rl v- ' ri,r,r C,V kc Ui u9,r /- U9 3 L9 9 k9 9- UD,r eq Cr) ls) ("9 r9 9 UD u9 UD ul D UD ¼ u9 OD r9 Ul u9 OD OD C) v- -,r C r9 C,r u9 Ui 'L C 9 u9 UD 9 'L UD rl 9 r9 :re; ja sekavilja res Ui Ed 5 Ui \:

22 9 ( r, OD n C - - LO Ul OD LO n n 3, r r c Phjis -Sui n n -, U r D cp cn c) cn l r V) OD cn cn c V) r U LO n C) OD ( c) V:, ( n - (O ' Cr) Cr), C U C r OD ' ' / OD D c n v- c Ul (- -- r, - s- - -,, r cy (-- r,, - c - LO '' n 5 > n c cn UD, n, Cr, Ul r r U LO ct, ' V) LO OD C- - l, cy r %-,f, Lr ( Lr - (n cl-) i-- ' V) " n cn n r OD L/ Cr) P LO l r OD ') C,, r, cy On ev - r r -- n Ul r C,:r,:t -, n LO D Cli C) r r Ul C- V) ' - : Q) -i--) G U Cr, Cr) Cr, U/ LO /,T ll r^ V) C) eq 6 ( r L - c) c r, r r c, -- - (- ( cp L V),T Cn, cn - 79 :;-) Ai - Q) Q) () rö 'rti - dl X - L ) () ( Q) + ) - P, > "+Quu5))): >< : ) -p - = d 3 ' r fl- l J-ii --3 _, _, g -- > --i () ni - d -- -c E i3 -) Q ril () > r(j Z Cri Ca - 2 :):$ :rel )

23 9i! e- V3 Ul e- C OD L ( 2 3 L rr - tryinin, r, c (l ( e- rr OD Cr) e- c c) Jö Q - -/ R 'ret -d C) Kirjanpittilat kes k iäärin U rr e- l cv C ),r eg - u rr C, - v-,r C, Csi, f-- rr (''- l eg, ) C rr C -- Cg - (' ) u - C) rq OD 8 (' LO (-- C) rr l ) LO rr rr LOLO, LO,V,r e- ul el Ul rt LD LO ) (V L rre OD ("V *-- (' ul (' - - l l,r L-- Crl l, - - LO LO rr C LO rt, t, :, L (" rr rr, (' - Cel e rr LO OD LO U, 3 c\i ) S V3 rr,r e rr (' -:i r(, / e- ) ),r U rr / ) ( - ( -* rr - s - : ' (i) L), rr OD i,- - LO e\ C, l, es C \ U,r l vp,i LO OD 3,l ( e- LO (V (,) - f-- OD ("V C \ CY e- - C- -- i J - q) R ri :3 d -- Cf) ') Paintettu keskiarv L ) ) LOLD L rl C, es) - ) Cg ( U eg ' (' es zr - e - r - OD OD eg LO e- e l rr - -- LO r- ' * - Le) e C - LO c,t, - h c Lf) (V -- LO rr,v rr ( ' LO C Cg,- OD eq *- LO eq,r ("' C Cg ( (-- ) rr (' (OLO eq ( rr V3 c:, ul C 3 -- r\ e rr '-) ('( OD - LO C rr / C3 eq *- cl,, )) rt,r L/ )' l e\ e l v- / eq f-- rr, V3 ' ' rq ) e\ l / V) in h c9 ) vi rr rr LO cy, rr le) LO st, r- l T- L cn fd U) -- > -i C X ,"`, S- (i r f-i ud -- ( rö +i c cll Ö L -Ö : () SD --) 5 --) > - - t el' il d7) Q > U) - cd fll U3 C Q) ( - ', :,$ \ S ri --, (i -, Q)!--- ud - -i '-'«al ; > i ul () () -i > >--f - - \ u >C ()? -2 > -- Z :CS n () () >--i 'jl (-, C () ---- \ "r" (Xl C - - () rict --) :d -, -) felz --- " X

24 , 2 5 J > On c ) C ( -, u 9 Un, C) k r - l, Cn cj a- C OD Pn Cn g OD OD l On, sy-, On vp On )) e', l in - On OD 6 r9 -- )),,r r,,r U- rrci cn ) LD OD - T- (-V Un Cn Un (V LO 3 On On Un,, Un - (' - - (O LO Pn :r Un Un - c ) 9,T - cs - - ( ry tr) c cd,t,, k r, (' ) - c i c) --,:r, (-- is) -' ) - ) vd c / c) (),t -,T ( ) C r C, 6 Un,P C, ( - l,, u") C L cv,r,r, C) -- - ), cy cy,j - OD,T 9 - On LO Cr (OLO ry -- -,T Un l Un,, C Un Un nn szr -- On, cy, Un s- C, (-,r "g er) U () > 6,r Un C, C "- r-) -- rri C),T - c ) r, C3 D') 6 Un Un,T rl,t ry - - On 3 LO 3 3 ( ) ( c O) - 3 rl -- On r, Un LO -- Un - ' ' OLO ') On UD - C- (- C (,) Un Un Cn ( --, - -- Cn 6 LO ( Cn OD (' C,, Un ), ) n UD ( - 3 cy C g te-) U rei - () rii gj, its tri, g rö ] Z ra r_i] w () i, '>t --) i, -; (), \ : tj) ri Q), i > >_ "6 :nd b rci r - -), 2, i -i () ri R \ :: X -3 (f)? r - _,, T>i i ) ),', >i --) - -- g \c) - Cf) g 'i > () : l lå () () w 'ä,, ;,x l

25 - 22-5, v- v- rl 9 v- O ul v- r- rq vd u9 rl,v 9 r9 vd r9 rl r,,v ul UD,V r, g U9 Cr) C C UD 9 Cv 9 9 C 9 - vt r, C,t, 69 rl r9 vd v- rl OD u9 n9 C) v- v- D r9 rl ' C cv Le),r v- r, C O C --,V v- vl, '- C 8 r9-9 C 9 C v- Crl rq n, - p - n9 C) v- PL - _ - "-- C rl OD 9,V 9 ',V 9 P Cq h r9 C - v- vi, C D r D v- D - OD Lel - - u9 vr '- OD r r r9 r9 c v- C,V u9 C vt, rl c C v- (" Cq,V ud v- vd OLO v- ) rq 9 vd r9 ' 5 v- U9 v- J vt, 9 '- vr 9,V v- OD v vt D rl U9 9 OD OD vt, v- ) D vd C rl,v vt, v- (V 9 9 cv v- r9 rl v- r9 v- r9 9 v- -9 P QD C Cr\ u9 c cp cp ul r ) r9 rq (5) - :r OLO vd 9 c OD L) rq Ul ld ljd Cr r- rl Le) c r v- rq r,r,i, ") 9 ul (V,V 9 r9 v- ul,v,v,v cd '- C') rl (-- Cv rl r 9 vt, r9 v-,r - c vi, n - UD c OD QD vi, v- - r9 cv rl C v- - v- cc w, - w, 9 :cd ei) w \P X dg r9 > TS > fi > i - J ra fi "g - -) : = z di > J - -9 (i -R,O 'Cl ul JO ni d - d d jc jc fi Z eo > P 7 z; > k --,, w fi -

26 23 (), i - Cf) C) ud C) V) kj:,! cs ry C, cy Cs ei, l -- c Cq Cq er er (O - cd!) ev Ul,t (l c) UD i L -- r :( ä - - rci --, O- AS -g cn (i) : r _ l ö g ) C?] X ) g Kirjanpittilat kes k iäärin ev L s- n L cs er,r, c c) an c) - s- - - ev r - n c,r Le) col - C),, - (( ry ey L V7 LO el, c ),r,,:r,,:r cp ) - et, r n C\ ) ry ei, c - et, ei, et n UD c) n Csi Cq On ry er cd " OD v- (-- - el, cy ',zt UD UD -- ",:t, et c U/ (3 UD c c - -- ) Cq U/ C, C/ C\, er (er - n - ci, up -,t, -,zr,i, Le) if) u-) cy cs, OD (O t C \ -- f- OD k -- ud cf, "- er U) c ul -- - ul L c Lin,r vd Cfl - cl, l Ul Cq cp c (O UD '- ) ul UD - n rl C r, OD er u c/ - LO ( :-, C) cy ry UD c, - Cr) c et, " Cr, ) :Ri ed R 2 j O * g ui ci ( ) : c -g () C?) Paintettu kes kia rv,zr,, r ev --- l r" et er, ey UD -- szl,,, el e v On k c -, r - 3 Cl ei,,r '- Ul - d, Ol C\ r - Un el, ev ( k n cl Le, c UD k UD el, -- ev L ey r - n On ) cv ry c,r, L (-( - c ct c - U,, UD,t, c l,r u cv «t, ) iil v) ey ev CS -- C J c ) ( c, - c:p - l,t, cl, - CJ '7 ) l ( ( ei, er l '/ C u:, -- LO )- cl",r ) -) cl -- ry C\ C c ev - OD -- l Lf) CS) (,r '' n -c n / ( ( Cy -- ) ' -- cl-, ' fq LO --,r er el ud k ) l Ul 7 7 tn =,,, - C), cu, : rö X:) : cg, rö ud \ U () : :al,,9 rö () X E - : - CS L C r, - -n S- -3 a --) n -- > ä, - : : ', - Q) -i - Cr7 :) > () 2 9 ' ', -: i -- 82? 8 -i --) - X 7,, -, Q) 8, - -, U] ta -- fi Q) $ ) p,!, =? \ Q) > ) :: -) - Z g 2 eri P > +i ul Qb) E-i, = -----

27 3 2 cy n l c) n U CY cv cv C CY CY 3 3,, cy rv cn L cy v- L c) (OLO 3 ( cy,:r 3 ( -, cy Ls -,zt, -- c C k, cn cv ULS cn ct O C) U9 ct Ul c cv (O --,, CY ( r r'") S c) ry Ul u-) s, f ' S Cr cv ( C C cy CY CP cy dr - L- s skr cl, c 3 ( cy - U9 OD c OD OD Crl LO, (O - Ul c LD Lin 3 3 s 3 ry Ls) cv c <:p - Ei C S 3c LO O3 C Ul cp (O k_ cv OD U ct cy '- 9, Lf) zrcn cp C cp '-3 OD cy C S (O 3 L (O 3 CT) " S ( 9 C C CT ( l 3 ( c c n n ( s - <- cn / cy c S 3( - 3, t- t- O CY Cd d' c 3 CY n n OD l S l CY eq cn,r - CY r cv 3 cy Ul CY (O cd,t S (l U CY io S (O' r, v Ul cv ul ( LD ( C 9 - (O 9 S cp ry cy LO CY C S LO (O c ry v- cy v- (O (O ( 3 r, L cy C) - cy - c (O n C (O cc l c cy l cv (Ol c,t S zt c cv - (' cy S <V Cr, OD S ( 3 c cy cy cp 3 (O OD,, C\ cn CY C- cn - Cr) ( ( c:s ( 3 -, cy CY L cy L 3 3 S9 kr) -,T - P c (O -- S S cy cl Cr) S :rt () cts *Ui -s >- x ) Vilje lij äperhe työ 3 atalud liike kust dp xxl 333 r) «- : Q nij 2 :2 3 r -,s9 -, fi La - 2 >, = 2 - > 2,, ä :ct; :2,,

28 25 3( ) cy LO C) 3 c (nn On C - Q3 3 Lf) (O- cy, ( ( 3 r 3 rr C'Ll-) (-V O LO c cd c L ( 3 (O n O cd c),r ) ',, n cd 3 L QD On C) cd On n ' ',, sl,,r Cr,,r On cy - O C ct,r ry Le,,r ( ' ( l O n L cy,p,r c On QD,r ',P 3 ( ' L LO (' Q3,r LO C) QD c LO c LO,V Cr) in On (, n LO (Ov-,i, On an (-( (O '- ' QD 3 C) 3,P Q > c QD (OLO On cy,p n On Un cv '- ',P L - LO ( - cy r - ry, zn - LC) 3 ( ',r \ QD LO 3 QD On LO (Oy-,r (O,P cv On L n ( C) cv (' LO cv -=r LO On G -,i,,r 'niin Oir) ( (' cl, QD 3 LO LO C On 3( \D OD ' c,r n QD V), 3,r (,r (O,,r,r Cr (O U) C Cr Cr, C) C,r Gn n c cv O QD 3 QD 3 ry rr),r Un ry ( ( ( ' lid ( ( ( 3 On V) - ',r, cn n,r cd ( ( - -, ( -: On cfn cu : >,,r55 : x ) Vilje lij äperhe työ 5 ) CU 5 Ostrehut Kne- ja kalustk

29 rl ud l,r vd OD / c rq Cq U n cn ) LDr r] c) cc c cc ry C UDC cd r9 C ) Lr) cc On n c ir) LC cq cd D,r rl n r r,p OD r, r On c c Lr, r - : -g C 3 L 3 Cr) ud r rl cd 3 V) Cr) Cr) Rt ( () "- Un, On LO On vd 3 r n,r UD LD Cr) r c cc ry,r cs, Cr) Le) L LO rl r V) Lr) r cc L- - QD,r cs C r Cr) Lc OD c ry - ) U3 cy r rq rq cc On Un c Un )D LA-) 3 cs cs Un CS L") (,) k/z) UD CS c CS cc cc r - cc cy r E c c (- c cc c - V- V7 cc n cc 6 E cc r, ry cc E r, l k V3 t _, ), -i ',f') t;, w _p ni E ' 6 g))^:p6, () a9 rcs -p 9 -bi -- iti ) a) ' 8 ' - --) - -X :ni w n - _, Q) -- P- Ui U) ac C) c) 8»? 6) cyj U) ) U r 3 " fi g 'D U(3' fi r yhtesä k/ha U :33 P-

30 27 C) CP cp C) Cr) l 6 C) v- V:, OD v- - C) C -- v- ey L ry ev cp U LD g cs LO ry cp OD n l - ) cy Ul LO C V csrcp r, C OD OD - - kr) () uel cin n cn Cr) cp (V - 3 ry c - L L ] l l OD r - - cp G r 3 3 ry C Ul cp Cr) cl, a- %- cp cn up C r, cs P cp v- OD Lin LO Cr) ry ey CP pn LO Li 3 C) cp Ul v- v-,k- c) ry cn r _ - L n cn / Cr c ey s ev cy / cp 3 nn - Etelä-Sui Lci Li v- v- (y kr) OD l OD cv Ul - OD OD cp Ul - v V) Cr) n - i n ey -3 - ey nn cp cy LO s-i---i ey - - r, Ul cp - n - CP c c r u - n O P - C r n r n CP r U ul V r n c) n - r r y _ Ul D V r D e - CC -- -, cu () fi w, ri, 5 ' ) i ) () ) - G) () g --) -- (d -i-i,,?) b _p > _, ) ) r a i ål g -i ( --, -,,, 2, -,, - --' rö [ n _- ' fl : c) c) c) EY iirc (r) ] ui e ) : ni --) () -- >-, : -,_ - )-i, () X X X G) fi (i) -i--i g rcs,,, - P- g () ra -ei _ - i= "- :- P E +i rö 5 > -i ij -, -i--i, r (/) gi '- "((ji - :,, --, --) () U) (Cl Cli - rg ----,Q

31 28 c) r, C) U v- - cn ul k 3 U -- - c c -- - n n C ry cy Phjis-Sui F-, LO!) c -, Ul U Ul 3 P ) ' / r, (V n c ( n OD cy - n - C) UD UD V) ( UD P Ul ry UD r, r, ry V) k - ' V) OD n n : - F- C V) u u (, -, n n, UD LO Ul n - 3 UD Ul! LO Lf") l - - i 3 l, C) C) Ul Ul UD ry - - rg - Ul cy - V) c,er O in UD - n C) lo )3 P- :(d i i) - ry ry / r, ', ' r, LO - C OD P r e), n-) L ' C (-l UD UD, ( ( - UD c - c c -- r, ri r, c) c, UD ry r, 3' C - -- Un Ul r, ( - 3 r, r, r, V) (, r, ( On P ( C ' C r) -, ) l r, 9,_, () - U g E - () al r () g - - () () J -)-- - ( n rö ul : i ))3 U) ril - )3 ) f:

32 -- D i 'n ) i A cl) cd : g () :( a) 5 LY] X 3 ') Yirjanpitt ila t kes kiäär in, c cl, L- L- c / c,r cn (3 OD -- _ U OD E ("V LD - LO l,r, OD cn,r LO ' r,, -- E E - QD E '3' '3' OD LO cl, ') rv ul L- cv i,r '-,r ("l s- L") - 6 cs, - Cl) V, -, V) Ul - :3 ) '- () cn, -- c, '- v--, C P u!l (-) a) 3 2 g ta () :n 5 c?) -- Paintettu keskiarv V) '' (3 3 c in OLO - ( cn - - tf) "--, LO C U,) c L") L - a) '3', L r, cv Cr), -i -p ru p: : U) > ; () n --, -i 9 w, - w w :, 5 g 2-' : : ai w : d > 3 ul rö fi U P --, > (ei -, -: +: : :(l) : 5 :rci >i -i O i al r & 3 () S:), () : CU -i li rö " 3 : -k -:, w - Ei G) 9:3 ( -p : () -- () -- -: ) U),, n () - ) :, w i :( () ul U) Ei P - rö G) ---= -J 3 () ril - G) = -J --- ) ( -n i :,, w l --- _2 -, - " -) > -3 : a) r; - 3 rö rö - :, X 8 " -

33 , - 3 -,r - ) c,v,v C - cy l ry - e-,:r On On e- : u: ) - OD UD On On rl Un UD (,i kc) e- ryi c \ ) cy cd rl, OD n e- OD,, e- " C nn c) az: rl OD eg - c) e i u,v On,V,V ey ry Un e- LO,, r's ci cy C l (-V,l, rl ul Lin cv,p cy l - rl C,v e- ) R, c cn t OD vd Cin LO ( e-,)' - c cy C C),,V On e- Un ull c OD t On,V C cy cv On e- Un e- e- ry,v C C ( ( e- (O - - cy e- r : C) e- Un e-,p C i 6 «,,, w '-j -A - --) ) :, g "g() : w --) Cl) ZD U ji 3-, -D ( - ),:r ) cy ( (O - - Cr, r,,l i' C- ) - : - - trl ) > ; : rli / " - -,, ),r),r) : --) > O r ( () -- P- ) : ci -, - l L) ( : g R-- --, 5 () > - -3 J -J : () ) / C -) h "' OD e- e- A, -, : i --: -3 )() Crj 2 5 rz '-', 3 :c e- e- - il : ) ig : ) *

34 3 On GO,V 9 D - Ul C\ Crl L) Lin - C,) 9 Ul Ol Phjis-Sui ry n LO cy c c -,:, --- On 9 cl Cn cv Cn an nn Cn,V On cp ( ( r ci cy i k cy L c -- GO cf, - vd C u ry D - c) c GO c /:3 pn,v Ui (,V l C\ cl, Cn On Cn c al cy ( L") 6 ln v- e-- ( C Lri cv,t ui, i : - c ' ',S ( (" ) ' ', ' c ('-) ' - - (,P C ( C (" O v- cv,, - cl, g a --: ul ra g : ul w >-, af -- --) g " g --/ rcl al --) - : + :-, g Q g, >- k uu : > - ii : : -i Ai 3 i w, (2_,D --,, -) : ä --, -) J - OCfl w u/ x rcl, -- d -3 9 : d -, gg : :- ul J ni - "P rcs - g - Q) - J n w g rri -ii J :af - Gt, Q) - p J :- ' -- d 9 : il - _kj : -3 il rri ni ii -,i) :,, :cd

35 Phjis-Sui ni -r ; V ra :ru - w / Ca j U] ) :r C) Kir janpitt ila t kes ki äärin 55 25] C) 3 v- Ul,r OD (" /,i, C9 " cl C r el C - r, 3 / r, c - r r",r cl,,r - -- C,r 3 T-- - V3 l / L n Ul, c - aatalud juksevan työn er itte ly:, h istyö t/t ila Kasvinvilje lytyöt Ktieläintalustyöt uut aatalud juksevat työt Traktrityö t/tila Yhtesä Kasvinviljelytyöt Ktieläintalustyöt uut aatalud juksevat työt Yhtesä 'Uudisviljelytyöt it/t ila Viljelij äperhe Pa ikkaväki Salajitust ys uu dis tustyöt Viljelij äperhe it/t ila Pa ikkaväki

36 OD cn ey - C C ry ry ry OD,V C U"),V UD C' (,V Lr) L ry,r ) : cn C )-- p OD ry,r a cn,, zr ry C Ul OD U"),V - C E- OD rg C, C U"),V C C C OD 9 L ii r-,v C U-) ul L) L -),V C C Etelä-Sui OD C C,/, ry OD,V OD,V C )---,T n,t Ul C ry ("9 cy EY rg -- : w CU > > el) C) - P : > a) G) w w : --i ' Q,, :, c,,, CU,c rc ) --3 > : - L J - P g : :d, : X : - O X ( -- - ril Z w ',:i i ii

37 - 3 - Etelähjanaa Phjis-Sui - V V-V - V V-V -! cq cv [ u ri OD u OD u-) cs:,y n rl OD c3 n u,t r cn u-),v C k D c rl - ul,v 9 OD n,t, Lr) - C cv OD rv rl c n OD C ci C Cr) UD U ksid k C k lel r,3 k ) u-) kd O cd UD,V,V,r k C ,t, ) -F- UD Lr) 29J C,V u r, c,r n k Z :il _ :( = x) : > - ) ) c 3- : 3 cl) C " -8 fi å -- "-- J t' :g w () rs : :-) 3 >-, (fl Q) : ä Z,, ---- : 2 h w la - - : - :t tilc) () -- - '3' -?-i : ' - 5 (i,tid > re ---- = --) - 3 ] () _) - ni n: U)?,',

38 35 _ Etelähjanaa P hj is-sui Kk aa Ete l ä-su i Sisä-Sui Kirjanpitt ila t kes kiäär in - c) l l l OD i Ch, - P/ li7 UD csi C - r, / k cv ( rq v- cv - (--- t ld c (,) LO r- - - up C P Dl Ul c v- " ) t, c OD,D,d, cq L r) - O9 r ct, ") ul L - eq, S ivuansityöt: V iljelij äperhe t/t ila iehet aiset Lapset Pa lkka v äk i it/ t ila Ktitalustyöt: V ilj e lij äperhe t/t ila iehet aiset Lapset Pa lkka v äki it/ t ila ätsätyöt it/ t ila V ilj e lij äperhe Pa kka vä ki Asuinraknust uu dis tustyöt: V iljelij äperhe it/t ila Pa lkka v äki Talusräknust uu d istustyöt: V iljelij äperhe it / tila Palkkav äki

39 L rl (-, u"),, cv (-) u, -,,J, L,v L-) V3 L g - up,", vd cv vd ) rl v- - 7,V - U) -,i, V) in cd vd cd 3 ri ) ud vd vd QD "),V 3 --, 5 - > - L vd,,,v c - k --, r,), Etelä-Sui cd c c,j LO ) k cfl - _i - - cd c i U") 3 LO ' vd - cv k , i **, s-- cd : - cv r,"),v - C) -,v -,/, --) : : --i -i-j ul (i -- (i rt:5 -- '' = -- :- - --) ni -i - ' : --) R-, L g i -,,) R,_,,_, : ai, :ni, :l --) uts ul uri : '- : () --:(, -, -- - > - --) --) --i : ai,_ () () () ni >, () -i >:

40 L) U )9 L) L) U) c, J ;> Phjis-Sui k i is") Csl r, r L) c ul - LO '-,r C - ' r ( c, - - Fl c c L) 'Cl" C) -- %--, i - c Cr) - > i> (- r9 rl cy -, ll r rl ul LO gl ) ( ( Cr) LD ) l P- '- (( (' U") ' r PL : () - (t-, - OD cy - - ( u-, (- cy L- ld ( ) ) i Sivuansityöt: Viljelijäperhe t/t ila iehet aiset Lapset Pa ikka v äk it/t ila Ktitalustyöt: Viljelijäperhe t/t ila iehet aiset Lapset Pa ikkaväki it/ t ila etsätyöt it/ tila V iljelij äperhe Pa ikka v äki Asuinraknust uu d istustyöt: V iljelij äperhe it/t ila Pa ikka v äki Talusraknust uu d istustyöt: V iljelij äperhe it / t ila Pa kka v äki

41 (n g R -,9-, i Kirjanpittilat kes ki äärin L (' C) ,r - n cy n r -- a- v- T- kd,i r-- OD --- Lin -- c :rö rö e : (-,: c:: - () r d c U :- C :, w 5 - cl, l --- n n E E / k T- LO U," - C - C,) ' v- k :7: n n,,r zr - s S cn UD r s - C v- E n nn E,r - U - Le: rs -" LO - C :=:: ul -- P OD!) cl, :c,r - :- C C :rel - ) R g : Ul C C ti/ : 7; g?) S Paintettu keskiarv ct cy LD al c:r -- L Cn,t c E E Li-, rq -- cn Ul l s :=: c -,r :?,' ni :d :- - 8 ", n -: ----, _, --: --,:- + ) -: :b QJ :>ii d C :P () 8 8, :,, a ---, fi : --) g ul 8, ni s- C c Q) C : C U) C : + 8 J_, rö rö rö -- C Q) C ( -, C --3 > - := :rti C Q) >-, ni : : rtl C -: C () --) :23 C +, -i C) -, c n E :n -- (r) :- +i : : rö C : -fi fi 2 " C "P R : - : : p s - - C -: ) - 5- ( E ni -n g -, _),Q n ni C : :d () C CL) 3? t ä n Ei Z g "6 h h --

42 39 5 L lil l r 6 C),, x-- l l UD Ul, Lil Sisä -Sui (D LO LO -- LO ',P r,) L C l,:r,r,t, 6 ci ' U l ', Rt, V) ) "t,, Ul Ul l,t l cl, rp OD ' - OD, LO l L c 5 C) x-- cl, V) - (O / OD n - ct, OD -,i, rq Ul l c u l - g ri) : -,i, cl, l' r d" L L cd,7, 6 t, - n U 6 ( cv ( ( U (V ', Crl t, U s_ C 6 (O (' r, LO (' Cs l OD, OD -,X O L :Ö >-, -- () rö, :3 ( g- --i --, - pi, ci) cu :rti -3 : - > g -3 w > : E Z : -, --) 2 ' 2 «)) -J > : = Q ed, rö c -, ti a: : >, J Q t )3 rö 9: g, : -, cn -3 :ni in ca -i :(3, 9 J : Q) +), :ni 5, : -),,, "- cn CU rii? J s -5 : R- ' i : ( ), r J - -, cl -J s-: ai Q -n -3 P -) '«'d r h ---i --, «cd : >i :ni rö ni 9 ni -, -' --,,,_, 9 -, ---_,,, x L cn :rö? :,' - 2 t u -- :rö, 9 ggg : :, -r- eci -3 --, -, -, E "ri -- _, ':,?: rl -) g

43 5 U") 6 v- C- 3 u c, lin T- V) C Ul - cs - O3 L -- R 3 3 P i up l n OD C U 3 cf V) OD OD U U r P) C-- h - ct Ul C (, Lin,r - U P C V) LO v- - )--i C cl" rc, C 3 Ul c i Cc) '- - C, Ul C, U U- ['V c OD ' C P 3 ' h - rel - U VO L) l U LO k) C-- C\ n cl, l LO / L,g, :( ( U cl, v- - C V ct C-, - C) U Ul Ul v- Le) ' ul Ul C) l 3' C u U - ks) ni - -, 3 - "---- = :- = = 7 -) ---_, "g - -, -, , ---, 3 :-, : >i -3? : ::: 9? ''',, ' t/' - r :3 (d i i - > -- r C n s> (el g --) - ::/ > () - b- rel 3 = rti 3 -- : w i - > :3 -i X X J - - X > -i _ :( g l -, ' U) - - : : w - >-, -3, - + b' () ) - (d g : : > - - nn -) - - fi n Öll Ö 5 (,) --

44 - - V cv,r QD Cn,f,T UD v- r, Cn V,f,f cv ey ev V Cn cf L ch cp ("V kj:, Cr) rl OD,T,r ch a C rl rl Un Cn rd OD c vr, cy ch ct) Cr) / L") Cn Cn( C V vr ch c cy vt, ch v- v- eq CT) OD t-,t cy a c cy - 9 : U

45 - 2 - Taulukk 3b _ Sisä-Sui, - V-V rg cd On ul Cg ri Cg Cg cf ( c - v (' u - rl Cg vd r, c ("V ev eq c (, L L-) ev Le) ( Cg kr) 3, rl,t t rsi X L,r l C c c: ) (---- Un LO rl (V (' '- n (9 3 ev Cg LO 3 C3 Cg r, c) ( L C- 5,, r') n ( a- (- (v Cg u k e- el ct,r c Un (V,r Le) V ) c, (V LO,T c ev 3 rl " 3 Un (V k V, Cg Cg nn,- (V OD OD,T ul (V C) -, rl x- 3 23,T > L/ U/,T Un OD L,T (V r Cg rl Cg ri, (V eg C] : - - L/ Cg LO / Cg r ev eg (V ev r Cr) vd Cg c cg c CS)C, Cc7 r\lc c: Crl n c ev UD % C,T c On,T LO ev ("V ev Un,T ev e e eq - On Cg Cg,t nn vd 3 cl,,_ V r, vd kfj, rv - ( C/ 28 6 r) - -;-> t )? - TS dl ----, :9 36 ä " i :_srci g ä rö : t B - :fi P g - :' - ) --) (ei - 2,,fi % :Cli al g -) -- g -»PQ 3 fi n: U) -) Ul --) () --) Ui n" O) PL -F(C! -- ul Q) > -9

46 3-3 Ul,V- Ul C, V,P C) V / ry ry,r U Ul,r c C) Phjis-Sui ry l 3 C- L U Ul 6 k v- - r l",p,v,p LO,- cy cy C,V - - l Ul U cy / C) C" -,r LO Ul LO C) 6 / - /,r " ry cs c, %- - -,V 5 t=> u 6 f- - ) l U,r L Etelähjanaa - cy cs,r cy cn cy c) ry ry cy cy C, cy " 3 tw-ry - t-- -c - v- U,r cy cs,r,r, c) cy c C\ ry ry 6 26,r c 3 Ul -^ - s- - rt, C) bj?, > rri n - 8 ; rti - 2 rt:5, --- i 2 C-3 eli,_ -3 «Pri) 2, `2, rid -i '-i :" -,_, ni :n:5 g g z cn -i,r 5 cn Pc Q i uti --) L tn :L) ±) : 2 2 C 9 i - la - -i: ä g '--r ' rcs fi n: nf fö 2 2 :9 ' '> «cd -(k7-

47 - l- - LLD cc) "-- kj) 3 s) Kirjanpittilat kesk,, Crl f--- 3 CS, 6 -- c --- Le) - c r-), v- cv n - -- cv -- L), LD (:)) L),J, t - G) l- Ul,7 Ul C) cl, - (V r- k c c) cs c -,,L,,L, (3 v- C - Cil ),P OD OD ( U LO l l ),t' C) 3 v- C) - ( rc Cf) Cr) -- t, to 3 ' - st, in,r, - L k, V) 3 -- ct, P - ul 3 3 k k Cr) 'c" 3 c v- C ld L-c) r c» c rv D - 3 cl,,r C D - ) -,-,/, n - -,,-,), - k l"-- -- cl, _ Vertettava 8

48 - 5 - in , ") k k k t:r - - til ' k ct, -) s- - -,, c Le: - -,r, - -, --- cs L L - - Li) 6, s-, - k - c c - L kc, n,t : 6 rs,/ 5 6 D LD OC) 6 -- Le:, cp -, - l9 i_n,, Le, c cp L---, /, L") D!) - -, tn - r) C C> ) Lf) LC) S 6 r") C ") Vertettava äatalusy lij ä usprstti x )

49 Cr) -,c, - ls 'D -) Li-) 7- c a) c\ r, '', a) L -, - st :, - C c:t, Le) 7" l s c c=, c 3 l - "-- (fl - 77' a- u-) ) Le) - l l V) 3 C) x- - L,:r - - u-) "-- 3 e"-- ' Cr) a l Cil ad c) r e] k l Ch - -- kj) - s,:, -, 3 s a) - D a) ) c cd C- C- ) a, l - r'-- a) l- re: c) -c: O V:, cs,r c) - V:,,:, l --, V) c: 7 - l -- -' - l c k Cel ed

50 - 7 - i U) "g, P, cn :ö " eö R 2 : Ul - ((J) i U a) Kirjanpitt ila t kes ki äärin c s, -,r, L s k3 v- l - v- s, c x--- - k,,r s L--- sc,-, n dr (+ dl, 3 - s Cr) 3 r s c) s a, r dr v-- d' Lf) L:3 \ -- - v- (--) - LS7 - (7\ c - - L, r- /' , lir) L- n e x st r- '" -- LD dr - k v - - 3,r s - -, -, l - C d dr cs, O' - lc), - c sr C-) kd, - «3 LO s dr L ct,, l - Crl, dr dl' s- s -- dr t k L) U -g - P ri Q dr d' e-,(, dl" - s Lll c c c) s-, s- dr kc) l i :(,i 2 - -, R 9 :fli U) - ( (J) :ed - - ell (( Paintettu kes k iarv l"-- z, ---,,, kr) k n d OD c) ch s- L dr - - st, dx c, r l s s c),:r, d' cn, kr, c v -- - OD ls3 k3 ), r- v- l al C) s--- dr s- v- ez:, k s- C> - r - d dr - s-,, L, d kr) cs) cv cs, - L - C) LO r- LO d' dr 3 t- s- L) - - dr l r kj] 3 c, il R3 -- P U) et :rö Q) :rö Q ) ) d {rii : rg 2 : ä 2 = r - 3, ril -illi -[' () :c - (i --- (!) -- A -- "P ug Ö -i-) - : i -- Q "2 i, 2 g -- R -- t)) }) b - tl - 8 -Yi 2 u, Q: - 5- _Q S ti) res - 8 L-' Q V 2 -g + U) å' --- -Fs6, - 8' -,ö % d te b', -- ä x ) vertaa taul

51 8 -- k- -,, L- O 3 Lil 7, t-- / L k- 3 --, ) c, l -, : -- ril il' i - O )- c C- c ez, 7, t- v L) 7, L n] --- ) L n) c --, L - k-- t -- L- /,i, c kr/ L r -- s- Cr) r - Lr, c) ( V) CY) ko cs,r L Li-, c L -- c, k CX) - )- - On k- a) c L cv :), - C5 c - 7 n ) -, L - (" - > C) C3") C) k- 6 c:r 7, C k- ts- 7 C) '' k- t-- k- )- Cr) - - )- 7, ) t- Ete lä- Sui r- C) -- s ct c, c, 3 g L-, t- k- Ls ci, - a) -- - )--,r, k-- c / in k- 7, / O k- -- -:), c CS u-) c rl L--,, k- 7, c trl C-- L-, 7 )- - C:, c) /3 k- - - c - cn k ' 7 c k- / c),, - 7, cv C k kr) c) esi L - k- - k- z - t- 7, / / in C () ) --, - rci,9 _ - -) l'li, : () i cn L --, ---) ,L,, _ () Ct) -,R ',5:$ ä ', :ed x pj,,,,,, g 5 :di 5 U) ti ö -, ' u:s --, as 2 > : - "g >-; r? 2,, 5- j,) 5_, _p tai ' k :eli ul () () ' ) å),2 -- ' "2 -- t)3 tn : Crfi C rl: U ccs 2 å' g : la - :, 2', x ) vertaa taul

52 9 5,[ - - c : s- c Lel 'S a Lel Etelähjanaa Phjis-Sui, 5 j,,t - i k '- l i -- - Lf c) t' <' ' h h C5 ii- l e-- - i ,/, --- -, -- Cy 7 --,t, 7 - i 6,,t ri ) -- G' l ii,lii ilii c - C, S - - c L ri-,:- x-- lel t,,zi' 59 - x- /' r- ii,i- + -,' - - rin - - s- <- 9 Cn L Lel ei) lc> %-,:' ci 3 <-- LO - -- (-) --,- c - k -- / L 5 k k,' - c -- st s- h ' Li-) k c - k,ti cs) c in Lel - :t L - L/ k Lel, (--- c -- L,'' 2 ) w -i- () rci ni -i -g i 6 :2 : 5 () ni - -C --", -ti Ö -fi PL (ei ' 5 - : - Teli g uu cu,, i -5 -i - cn - (:", --j (5/ _, 'ä - -i C i, 8 5 :rci u] ) CS Fl - i2 --:, ccs ei g :(, '«--) ti),ä ' -b «V ul ct l) --), - -Li i-t5 ed i g 2,C ::) dl Cll -i :-- - :: cn ) x ) vertaa taul

53 SB /VAPK SS

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA AATALOUDE TALOUDELLSE TUTKUSLATOKSE TEDOATOJA : 26 TE AGRCULTURAL EOCS RESEARC STTUTE, FLAD RESEARC REPORTS, 26 AJAKOTASTA AATALOUSEKOOAA KRJAPTOTLOJE TULOKSA TLVUOS 98 ELSK 987 aatalud taludellis tutkiuslaitks

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA TEDOATOJA 75 992 AJAKOTASTA AATALOUSEKOOAA KRJAPTOTLOJE TULOKSA TLVUOS 99 AATALOUDE TALOUDELLE TUTKUSLATOS AGRCULTURAL EOCS RESEARC STTUTE, FLAD RESEARC REPORTS 75 992 TEDOATOJA 75 AJAKOTASTA AATALOUSEKOOAA

Lisätiedot

WAinill AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TULOKSIA TIEDONANTOJA 152 1990 TILIVUOSI 1988

WAinill AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TULOKSIA TIEDONANTOJA 152 1990 TILIVUOSI 1988 WAnll TEDOATOJA 5 99 AJAKOTASTA MAATALOUSEKOOMAA KRJAPTOTLOJE TULOKSA TLVUOS 988 MAATALOUDE TALOUDELLE TUTKMUSLATOS AGRCULTURAL EOMCS RESEARC STTUTE FLAD RESEARC REPORTS 5 99 TEDOATOJA 5, 99 AJAKOTASTA

Lisätiedot

lkyä Ii 1 lq AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TULOKSIA TIEDONANTOJA TILIVUOSI 1987

lkyä Ii 1 lq AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TULOKSIA TIEDONANTOJA TILIVUOSI 1987 lkyä i lq TEDOATOJA 4 989 AJAKOTASTA AATALOUSEKOOAA KRJAPTOTLOJE TULOKSA TLVUOS 987 AATALOUDE TALOUDELLE TUTKUSLATOS AGRCULTURAL EOCS RESEARC STTUTE, FLAD RESEARC REPORTS 4 989 aataloud taloudellis tutkimuslaitoks

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA MAATALOUDE TALOUDELLSE TUTKMUSLATOKSE TEDOATOJA : 4 TE AGRCULTURAL EOMCS RESEARC STTUTE, FLAD RESEARC REP ORTS, 4 AJAKOTASTA MAATALOUSEKOOMAA KRJAPTOTLOJE TULOKSA TLVUOS 975 ELSK 977 Maataluen taluellisen

Lisätiedot

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

Pakkauksen sisältö: Sire e ni

Pakkauksen sisältö: Sire e ni S t e e l m a t e p u h u v a n v a r a s h ä l y t ti m e n a s e n n u s: Pakkauksen sisältö: K e s k u s y k sikk ö I s k u n t u n n i s ti n Sire e ni P i u h a s a rj a aj o n e st or el e Ste el

Lisätiedot

Arvio metsd maa n a rvosta

Arvio metsd maa n a rvosta Arvi metsd maa n a rvsta Omistaja Lpr Klmenharju Kunta Kylli Tila Rn: Ala, ha 405 572 Klmenharju :l:89 24,9 ESPOO L6.5.20L7 Laatijan allekirjitus Teemu Saarinen Lisdtietja Arvi phjautuu Teemu Saarinen

Lisätiedot

PUTKIKAKSOISNIPPA MUSTA

PUTKIKAKSOISNIPPA MUSTA Takorauta Tuote LVI-numero Pikakoodi 0753007 RU33 KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS DN 65 KESKIRASKAS 0 KESKIRASKAS 0 KESKIRASKAS SK/UK SK/UK

Lisätiedot

4rrr. PYSwvYoesrÄ. 0809-cPR-1115. Tarvasjoen Teräsovi Oy Junnaronkatu 16 24100 Salo SE RTI FI KAATTI TUOTTEE N SUORITUSTASON EN 12101-2:2003

4rrr. PYSwvYoesrÄ. 0809-cPR-1115. Tarvasjoen Teräsovi Oy Junnaronkatu 16 24100 Salo SE RTI FI KAATTI TUOTTEE N SUORITUSTASON EN 12101-2:2003 4rrr VTT XPRT SRVCS Y llmeu ls r 0809 VTT XPRT SRVCS Y P 1001.02044\TT S RT KAATT TUTT SURTUSTAS PYSwvYesrÄ 0809PR1115 urpn prlmenn j neuvsn seuksen : 305/201 1 (rkennusueseus el CPR), jk n nneu mlskuun

Lisätiedot

-d;'$ d{ee lr a ;{*.v. ii{:i; rtl i} dr r/ r ) i a 4 a I p ;,.r.1 il s, Karttatuloste. Maanmittauslaitos. Page 1 of 1. Tulostettu 22.08.

-d;'$ d{ee lr a ;{*.v. ii{:i; rtl i} dr r/ r ) i a 4 a I p ;,.r.1 il s, Karttatuloste. Maanmittauslaitos. Page 1 of 1. Tulostettu 22.08. Maanmttauslats Page 1 f 1 -d;'$ d{ee lr a ;{*.v {:; rtl } dr r/ r ) a 4 a p ;,.r.1 l s, Karttatulste Tulstettu 22.08.2014 Tulsteen keskpsteen krdnaatt (ETRS-TM3SFlN): N: 6998249 E: 379849 Tulse e le mttatarkka.

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA MAATALOUDE TALOUDELLSE TUTKMUSLATOKSE TEDOATOJA :o 5 TE AGRCULTURAL EOMCS RESEARC STTUTE, FLAD RESEARC REPORTS o JO AJAKOTASTA MAATALOUSEKOOMAA KRJAPTOTLOJE TULOKSA TLVUOS 976 ELSK 978 Maatalouden taloudellisen

Lisätiedot

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Lisätiedot

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS Tiedote 2/91 LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, KATRI PA KALA ja MARKKU KONTTURI Kasvintuotannon tutkimuslaitos Virallisten lajikekokeiden tuloksia 1983-199

Lisätiedot

Ikväidill AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TULOKSIA TILIVUOSI 1993 TIEDONANTOJA 199 1995

Ikväidill AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TULOKSIA TILIVUOSI 1993 TIEDONANTOJA 199 1995 Ikväidill TIEDOATOJA 199 1995 AJAKOHTAISTA MAATALOUSEKOOMIAA KIRJAPITOTILOJE TULOKSIA TILIVUOSI 1993 MAATALOUDE TALOUDELLIE TUTKIMUSLAITOS AGRICULTURAL ECOOMICS RESEARCH ISTITUTE FILAD RESEARCH REPORTS

Lisätiedot

VIRALLISTEN LAJIKEKOKEIDEN TULO SYHD ISTELMIÄ 1978. KASVINVILJELYLAITOKSEN TIEDOTE N:o 13 MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

VIRALLISTEN LAJIKEKOKEIDEN TULO SYHD ISTELMIÄ 1978. KASVINVILJELYLAITOKSEN TIEDOTE N:o 13 MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MAATALOUDEN TUTKMUSKESKUS KASVNVLJELYLATOKSEN TEDOTE N:o 3 TMO MELA, ULLA LALLUKKA, LSA MATTLA JA JOUN KATLA: VRALLSTEN LAJKEKOKEDEN TULO SYHD STELMÄ 978 TKKURLA SSN 0356-7575 SSÄLLYS Sivu. Johdano Seliyksiä

Lisätiedot

Jakotukit / tarvikkeet

Jakotukit / tarvikkeet Jakotukit / tarvikkeet Tuote LVI-numero Pikakoodi 2022115 BF71 VM 2X3/4 EURO VM 3X3/4 EURO VM 4X3/4 EURO VM 5X3/4 EURO VM 6X3/4 EURO VM 7X3/4 EURO VM 8X3/4 EURO VM 9X3/4 EURO VM 10X3/4 EURO VM 11X3/4 EURO

Lisätiedot

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS. AULIS JÄRVI, ARJO KANGAS, LEO MUSTONEN, YRJÖ SALO, HEIKKI TALVITIE, MARTTI VUORINEN ja LEA MÄKELÄ

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS. AULIS JÄRVI, ARJO KANGAS, LEO MUSTONEN, YRJÖ SALO, HEIKKI TALVITIE, MARTTI VUORINEN ja LEA MÄKELÄ MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS TIEDOTE 2/95 AULIS JÄRVI, ARJO KANGAS, LEO MUSTONEN, YRJÖ SALO, EIKKI TALVITIE, MARTTI VUORINEN ja LEA MÄKELÄ Virallisten lajikekokeiden tuloksia 1987-199 Jokioinen 1995 ISSN

Lisätiedot

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS Tiedote 7/9 LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, KATRI PAHKALA ja MARKKU KONTTURI Kasvintuotannon tutkimuslaitos Virallisten lajikekokeiden tuloksia 1982-1989

Lisätiedot

Arvio metsdmaan arvosta

Arvio metsdmaan arvosta Arv metsmaan arvsta Omstaja Kuusam, Nskajrv Kunta Kyll Tla Rn: Ala, ha 35 477 Nskajrv 31. : 77,5 SPOO LO.6.2L7 Lstetja Teemu Saarnen KTM, LKV Arv phjautuu 14.1,23 pvtyn metssuunntelman kuvtethn ja Kuusamn

Lisätiedot

Ilmastointi PUSSISUODATIN ALTECH CL-36-3-M5 LASIKUITU L500 PUSSISUODATIN ALTECH CL-63-6-M5 LASIKUITU L360

Ilmastointi PUSSISUODATIN ALTECH CL-36-3-M5 LASIKUITU L500 PUSSISUODATIN ALTECH CL-63-6-M5 LASIKUITU L360 Ilmastointi Tuote LVI-numero Pikakoodi 7754400 OK08 CL-36-3-M5 LASIKUITU L360 CL-36-3-M5 LASIKUITU L500 CL-63-6-M5 LASIKUITU L360 CL-63-6-M5 LASIKUITU L500 CL-66-6-M5 LASIKUITU L360 CL-66-6-M5 LASIKUITU

Lisätiedot

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS. LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, KATRI PAHKALA, MARKKU KONTTURI ja LEA MÄKELÄ

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS. LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, KATRI PAHKALA, MARKKU KONTTURI ja LEA MÄKELÄ MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS TIEDOTE 2/93 LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, KATRI PAKALA, MARKKU KONTTURI ja LEA MÄKELÄ Virallisten lajikekokeiden tuloksia 1985-1992 Jokioinen 1993 ISSN 359-7652

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

ITK 236 Jups. Elektroninen liiketoiminta kahtena prosessina (Kambil & van Heck) Monikanavamalli

ITK 236 Jups. Elektroninen liiketoiminta kahtena prosessina (Kambil & van Heck) Monikanavamalli IK 236 Jp Elr l h pr (Kbl & v Hc) Mvll l p fgr vr h vl 1 ll ypyä j v rll (hp://www.-fcr./) hc prr chcl Idvdl Org Idry Scy Grc b dl frwr cg f Sp-prl prl d cp /cgr cr ll lvl (.., hc prr). ). h cp c f dld

Lisätiedot

KASVINVILJELYLAITOKSEN TIEDOTE N:o 17 EI] VIRALLISTEN LAJI KEKOKEIDEN TuLOSYHDISTELMIA 1979 MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

KASVINVILJELYLAITOKSEN TIEDOTE N:o 17 EI] VIRALLISTEN LAJI KEKOKEIDEN TuLOSYHDISTELMIA 1979 MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS J MAATALOUDEN TUTKMUSKESKUS KASVNVLJELYLATOKSEN TEDOTE N:o 7 E] -4-t4 ' r L. 'e cev 3ek TMO MELA, ULLA LALLUKKA ja LSA MATTLA: VRALLSTEN LAJ KEKOKEDEN TuLOSYHDSTELMA 979 JOKONEN -923 SSN 0356-7575 SSÄLLYS

Lisätiedot

Lappeenrannan Ilmailuyhdistys

Lappeenrannan Ilmailuyhdistys Lappeenrannan Ilmailuyhdistys Tapahtuman tuloksia, moottoripyörät Kierroksia: 396 Osallistujia: 328 Autot Moottoripyörät Kaikki Ajoneuvo Lähtöaika Aika 400 (s) Nopeus (km/h) Valmistaja Malli Tyyppi Selitys

Lisätiedot

6. KOKOUKSEN LAILLISUUSEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

6. KOKOUKSEN LAILLISUUSEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN (3) PÖYTÄKIRJA 5..203 SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN SYYSKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA Aika Paikka 5..203 klo 9.20 alkaen Ideapark, Kokoustila Kotka. Lempäälä Läsnä Osallistujalista liitteenä (liite ). KOKOUKSEN AVAUS TaLVIn

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKITERIALLITU PATENT- OC REGITERTYRELEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bkslut Kaupparekisteri andelsregistret Verhallinnsta saapuneet tiedt Uppgifter inkmna från skatteförvaltningen

Lisätiedot

problem computational non computational problem problem unsolvable solvable problem problem efficient solution partially solvable

problem computational non computational problem problem unsolvable solvable problem problem efficient solution partially solvable ? BA F S R ] ] UbM R H ] ] ] d ] ] M S R H 678 G ED B A> UKV ST NOKPQ K IJKLM H \ US ST NOKPQ K IJKLM h US bje bokpq T UKV ST NOKPQ K IJKLM d i mn op k v qr kst { i 0 i i i probem ompttion probem non

Lisätiedot

TEOLOGIAN YLIOPPILAIDEN TIEDEKUNTAYHDISTYKSEN JULKAISU VUODESTA 1853 4/2012

TEOLOGIAN YLIOPPILAIDEN TIEDEKUNTAYHDISTYKSEN JULKAISU VUODESTA 1853 4/2012 TEOLOGIAN YLIOPPILAIDEN TIEDEKUNTAYHDISTYKSEN JULKAISU VUODESTA 1853 4/2012 P 4 V 5 P 6 L 7 A H g 10 K 12 N ö ( ) 15 T,, 16 A3 - N 20 Dg! 18 R 21 E 19 K: K R 22 R 23 L - Hd R, Sf L, I V A V K - Sf L K

Lisätiedot

-Jotta maailma olisi parempi paikka wappuna. RAKENNUSINSINÖÖRIKILLAN VIRALLINEN KILTALEHTI JO VUODESTA 1963 2/2012

-Jotta maailma olisi parempi paikka wappuna. RAKENNUSINSINÖÖRIKILLAN VIRALLINEN KILTALEHTI JO VUODESTA 1963 2/2012 -J w. RAKENNUSINSINÖÖRIKILLAN VIRALLINEN KILTALEHTI JO VUODESTA 1963 2/2012 JOS ET NÄE LUKEA ALLAOLEVAA PIILOTETTUA TEKSTIÄ, JUO LISÄÄ SKUMPPAA, SILLÄ STEREOGRAMMIEN NÄKEMINEN ONNISTUU VAIN SILMÄT KILLISSÄ.

Lisätiedot

Ehdotus OLEMASSA OLEVAN RAKENNUSKANNAN KORJAUSOHJELMAEHDOTUS VUODELLE 2017 SEKÄ SUUNNITELMAVUOSILLE Päivitetty 10.

Ehdotus OLEMASSA OLEVAN RAKENNUSKANNAN KORJAUSOHJELMAEHDOTUS VUODELLE 2017 SEKÄ SUUNNITELMAVUOSILLE Päivitetty 10. jhtkunt 2.7.2016 Ehdtu OLEMASSA OLEVAN RAKENNUSKANNAN KORJAUSOHJELMA VUODELLE 2017 SEKÄ SUUNNITELMAVUOSILLE 2018 - M Liite Eerik 2 / 2.8.2016 1)7 EERIKINKARTANON RAKENNUSKANNAN KORJAUSOHJELMA 2017 SEKA

Lisätiedot

1, MITÄ TARKOITETAAN SEURAAVILLA TERMEILLÄ:

1, MITÄ TARKOITETAAN SEURAAVILLA TERMEILLÄ: KRANPDON TNTT 14.4.2014 LAY/OTK OT: Vst jkseen kysymykseen erllselle pperlle (must merktä nm myös krjnptu"t.u"ppern). ös et vst jhnkn kysymykseen, jätä nmetty vstuspper myös kysesen tehtävän slt' rrävär:

Lisätiedot

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto i lc 12. Ö/ 1 ( 5 ) LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 1=Täysi n en mi eltä. 2=Jokseenki n er i m ieltä, 3= En osaa sanoa 4= Jokseenki n sa m a a mieltä, 5= Täysin sa ma a

Lisätiedot

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos.

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos. Teamware Office' Posti Saapunut posti : Olavi Heikkisen lausunto Lähettäjä : Karjalainen Mikko Vastaanottaja : Leinonen Raija Lähetetty: 18.1.2013 10:29 He i! Korjasin nyt tämän spostiliitteenä olevaan

Lisätiedot

Harjoitus 2 ( )

Harjoitus 2 ( ) Harjoitus 2 (27.3.214) Tehtävä 1 7 4 8 1 1 3 1 2 3 3 2 4 1 1 6 9 1 Kuva 1: Tehtävän 1 graafi. Aikaisimmat aloitushetket selvitetään kaavoilla v[] = v[p] d[p] l. max i p 1 {v[i] + a i (i, p) E} = v[l] +

Lisätiedot

tutuiks k äy t tö ö n kilpailuvu

tutuiks k äy t tö ö n kilpailuvu SAKU : d h 012 1 / 2 d : SAKU g 4 jj 10 U ö ö 14 K d v S Sg 4 Pj 3 SAKU : g 4 Kv d v 6 SAKU jjj 8 U jj 10 SAKU 11 Kv 6 Hvv h 12 K 14 H 16 T 18 V 20 Jjj 8 Khd 21 T 22 Yhd 23 ACTION! SAKU : dh Jj: S - j

Lisätiedot

PUUT T E H TÄV. käyttää hyödyksi.

PUUT T E H TÄV. käyttää hyödyksi. PUU / j j l Y / E H ÄÄ l l l l r r Ä E H Ä l l j l j H rl r j K PUU j r r j r IE OA P P r j r l J rj r P r l j r l l j l r r j r j r P P l r j r l j P j Ml r j rg j r r l M A R JA r l l O E H ÄÄ l / l

Lisätiedot

Arvio metsd maa n a rvosta

Arvio metsd maa n a rvosta Arvi metsd maa n a rvsta Omistaja Mikkeli, Sumenniemi Kunta K,ylii Tila Rn: Ala, ha 49r 56 Riuttamiiki 2:96 1nl SPOO 27.6.2L6 Laatijan allekirjitus Lisdtietja Teemu Saarinen Arvi perustuu UPM-Kymmene Oyj:n

Lisätiedot

Peitelevy ja peitelaippa

Peitelevy ja peitelaippa Peitelevy ja peitelaippa Tuote LVI-numero Pikakoodi PEITELAATTA MERIKA 5688050 JF92 50-75-110/VALKOINEN 510 PEITELEVY ORAS D70/G1/2 167051 PEITELEVY KAULUKSELLA 50 MM-130 MM PEITELEVY KAULUKSELLA 75 MM-150

Lisätiedot

Harjoitus 2 ( )

Harjoitus 2 ( ) Harjoitus 2 (24.3.2015) Tehtävä 1 Figure 1: Tehtävän 1 graafi. Aikaisimmat aloitushetket selvitetään kaavoilla v[0] = 0 v[p] max 0 i p 1 {v[i]+a i (i,p) E} = v[l]+a l d[p] l. Muodostetaan taulukko, jossa

Lisätiedot

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS Tiedote 16/85 LEO MUSTONEN, SEPPO PULLI, OLLI RANTANEN Kasvinviljelyosasto LIISA MATTILA Laskentatoimisto Virallisten lajikekokeiden tuloksia 1977-1984 JOKIOINEN 1985 ISSN

Lisätiedot

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS. LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, KATRI PAHKALA, MARKKU KONTTURI ja LEA MÄKELÄ

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS. LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, KATRI PAHKALA, MARKKU KONTTURI ja LEA MÄKELÄ MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS TIEDOTE 9/92 LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, KATRI PAKALA, MARKKU KONTTURI ja LEA MÄKELÄ Virallisten lajikekokeiden tuloksia 198-1991 Jokioinen 1992 ISSN 359-7652

Lisätiedot

MAANANTAINA KLO 18

MAANANTAINA KLO 18 EIÄI.. I. I.. #i i iij: i i gi i ill! gi d i i i.. l i: i.. l i il l. ij ld l l., il l. l.. l ilil li i. iii li ld l () jl. I li: gi d i. ii -ijl ijli il id il bff-d j igi. il iii i.. - i. i.i@jii.fi iii

Lisätiedot

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS Tiedote 5/86 LEO MUSTONEN, SEPPO PULLI ja OLLI RANTANEN Kasvinviljelyosasto LIISA MATTILA Laskentatoimisto Virallisten lajikekokeiden tuloksia 978-985 JOKIOINEN 986 - ISSN

Lisätiedot

Käyttövedenlämmitin. KÄYTTÖVEDENLÄMMITIN HAATO HK-15 1/3KW SEINÄ/VAAKA LVI-numero PIKA OD38

Käyttövedenlämmitin. KÄYTTÖVEDENLÄMMITIN HAATO HK-15 1/3KW SEINÄ/VAAKA LVI-numero PIKA OD38 Käyttövedenlämmitin HK-15 1/3KW SEINÄ/VAAKA 5253010 OD38 HK-35 2KW SEINÄ/VAAKA 5253015 RS52 HK-55 2KW SEINÄ/VAAKA 5253020 DE35 HK-100 2KW SEINÄ/VAAKA 5253022 VL77 HM-150 2/3KW SAUNA 5253045 UH93 HM-230

Lisätiedot

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census Suomen virallinen tilasto Finlands officiella Statistik Official Statistics of Finland VI C:106 Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census 1980 Osa XV Del XV Volume

Lisätiedot

NIKKILÄN SYDÄMEN LAAJENTAMINEN VAIHE 2 MAANTASOKERROS 1/ / ARK - house

NIKKILÄN SYDÄMEN LAAJENTAMINEN VAIHE 2 MAANTASOKERROS 1/ / ARK - house tk, J e, hu p rr, Ä, 9,,, Ä Ä Ä 9,, 9 h vut tk k D uk, C lut, kpk C tr, rv tr C9, y e yv tt t rv lkr tl lut e pll t-k-hu kek u v pt + C C tr C9 tr lut C, C C, yp + phu te kt kpl bet uur rv gr ttpe t +

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TULOKSIA

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TULOKSIA TEDOATOJA 65 99 AJAKOTASTA MAATALOUSEKOOMAA KRJAPTOTLOJE TULOKSA TLVUOS 99 MAATALOUDE TALOUDELLE TUTKMUSLATOS AGRCULTURAL EOMCS RESEARC STTUTE, FLAD RESEARC REPORTS 65 99 TEDOATOJA 65 AJAKOTASTA MAATALOUSEKOOMAA

Lisätiedot

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS. LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, HANNELE SANKARI, MARKKU KONTTURI ja LEA MÄKELÄ

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS. LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, HANNELE SANKARI, MARKKU KONTTURI ja LEA MÄKELÄ MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS TIEDOTE 2/9 LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, ANNELE SANKARI, MARKKU KONTTURI ja LEA MÄKELÄ Virallisten lajikekokeiden tuloksia 1986-1993 Jokioinen 199 ISSN 359-7652

Lisätiedot

POHJAISTUKAN TIIVISTE GBG

POHJAISTUKAN TIIVISTE GBG WC-varaosat Tuote LVI-numero Pikakoodi POHJAISTUKAN TIIVISTE GBG 5652536 LA37 NORDIC 2300/2200 HUUHTELUVENTT. TIIVISTE GBG NORDIC 2300/2200 T II/ T I/ K KIMSET 6405400001 TREVI/VIVA 9159200001 SEVEN D

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA AATALOUD TALOUDLLIS TUTKIUSLAITOKS TIDOATOJA :o 8 TH AGRIULTURAL OIS RSARH ISTITUT, FILAD RSARH RPORTS, o 8 AJAKOHTAISTA AATALOUSKOOIAA KIRJAPITOTILOJ TULOKSIA TILIVUOSI 98 HLSIKI 982 aatalouden taloudellsen

Lisätiedot

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS TTK AATALOUDEN TUTKIUSKESKUS Tiedote 2 / 89 LEO USTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEELÄINEN, KATRI PAKALA ja ARKKU KONTTURI Kasvintuotannon tutkimuslaitos Virallisten lajikekokeiden tuloksia 98988 JOKIOINEN

Lisätiedot

JUMALAN OLEMASSAOLOA. En voinut enää kieltää

JUMALAN OLEMASSAOLOA. En voinut enää kieltää A E l JUMALAN OLEMASSAOLOA V jl l l j Igl j l l l M j l l j M l l? K ö ljl p j pö l j pl j lpp Ol g l j lppj lp M j l j lblg Rc Dw j l H l pjl l l p l j DNA: j l l l S pl J l p l l l l M ö j lppj lp pl

Lisätiedot

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA 2018-2020 TOIMIALA 50 YHDYSKUNTAPALVELUT P A L V E L U 5 0 0 T E K N I S E N J A Y M P Ä R I S T Ö T O I M E N H A L L I N T O J A M A A S

Lisätiedot

ole vastaanottotiloja.

ole vastaanottotiloja. Kiinteistd Oy Kalajoen Keidas Karhuojantie 2 90460 Oulunsalo TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.-3122009 1 Yleistai yhtidstii Yhtion omistamissa rakennuksissa huoneistot varattu osakkeenomistajille lomaasunnoiksi.

Lisätiedot

P S. Va r äi n. m m2 2. e a / puistossa säilyvät puut. korko muuttuu, kansi uusitaan SVK asv.

P S. Va r äi n. m m2 2. e a / puistossa säilyvät puut. korko muuttuu, kansi uusitaan SVK asv. TI E f as 8 5 5 pu ke lu pi ip iv - le / te AP 1 4 KI +8 8 +8 9 O le lem ht a ip ss uu a st ol oa ev aa rk ki ip met A L 31 6 L AP P LE IK S E T ei l y tu pu r u va liu m k u at m to äk i in u hl M 22

Lisätiedot

hydiiill AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TULOKSIA TILIVUOSI 1992 TIEDONANTOJA

hydiiill AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TULOKSIA TILIVUOSI 1992 TIEDONANTOJA hydiiill TIEDONANTOJA 192 1994 AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TULOKSIA TILIVUOSI 1992 MAATALOUDEN TALOUDELLINEN TUTKIMUSLAITOS AGRICULTURAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE, FINLAND RESEARCH

Lisätiedot

LVI-Dahl Oy Robert Huberin tie 5, PL 212, Vantaa puh , faksi ,

LVI-Dahl Oy Robert Huberin tie 5, PL 212, Vantaa puh , faksi , Painemittarihanat S004.16. Painemittarihanat DIN 16270 Materiaalit: Messinki, 1.0460, 1.4571 Messinki C.22.8 1.4571 120 C 250 bar 400 bar 400 bar 200 C - 300 bar 280 bar 16270A 250-10 +120 100 79 63 27

Lisätiedot

KASVINSUOJELULAITOKSEN TIEDOTE N:o 12

KASVINSUOJELULAITOKSEN TIEDOTE N:o 12 MAATALOUDEN TUTKMUSKESKUS KASVNSUOJELULATOKSEN TEDOTE N: 2 Annel Karhnem, Lea Kurk, Ral Pes-ala, Tapan Pessala, Jaakk Säk: Rkkakasven trjunta-aneden ja kasvunsääteden ketulkset 976 Puutarhavljely VANTAA

Lisätiedot

1 Pöytäkirja Avaa haku

1 Pöytäkirja Avaa haku D yn as t y t i et o pa l ve l u Sivu 1 / 9 Poistuminen ( Toimielimet 1 Jätelautakunta 1 Pöytäkirja 17.12.2013 Avaa haku 1 Jätelautakunta Pöytäkirja 17.12.2013 Pykälä 15 Edellinen asia 1Seuraava asia M

Lisätiedot

Suosituimmat kohdemaat

Suosituimmat kohdemaat Suosituimmat kohdemaat Maakuntanro Maakunta Kohdemaa Maakoodi sum_lah_opisk 21 Ahvenanmaa - Kreikka GR 3 Åland Italia IT 3 Turkki TR 2 Saksa DE 1 09 Etelä-Karjala Venäjä RU 328 Britannia GB 65 Ranska FR

Lisätiedot

NÄKYMÄ TURVESUONKADUN JA LIELAHDENKADUN RISTEYKSESTÄ MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA TEIVAALANTIELLE LIELAHTEEN LUONNOS ARKKITEHDIT A3 OY

NÄKYMÄ TURVESUONKADUN JA LIELAHDENKADUN RISTEYKSESTÄ MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA TEIVAALANTIELLE LIELAHTEEN LUONNOS ARKKITEHDIT A3 OY NÄKYMÄ TURVESUNKADUN JA LELAHDENKADUN RSTEYKSESTÄ MAANKÄYTTÖSUUNNTELMA TEVAALANTELLE LELAHTEEN LUNNS.. ARKKTEHDT A Y ,,,,,, :,, Pelv o,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,,,,,, :,,,,,,, Pol Pl,,,, K,, :,,, :,,,,,,,

Lisätiedot

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w Epainn muis (1.1., 6.12.) # œ œ œ œ œ # œ w i nun Kris lis sä py hää muis tus Tofia (6.1.) jo Jo pai a, y lis n [Ba li nu a, os,] kun ni, l nä ru k, i dän Ju ma lis, y lis ka i dän h tm h nk sl nu a, o

Lisätiedot

Q 17.1/27.2/74/3. GEOLOGINEN TUTKIMUSLAITOS Geofysiikan osasto HP 9820 A-ohjelmaseloste. T. Jokinen SUSKEPTIBILITEETTIPROFIILI

Q 17.1/27.2/74/3. GEOLOGINEN TUTKIMUSLAITOS Geofysiikan osasto HP 9820 A-ohjelmaseloste. T. Jokinen SUSKEPTIBILITEETTIPROFIILI Q 171/272/74/3 T Jokinen 1974-12-02 GEOLOGINEN TUTKIMUSLAITOS Geofysiikan osasto HP 9820 A-ohjelmaseloste SUSKEPTIBILITEETTIPROFIILI 4 171 /272/74/3 T Jokinen 1974-12-02 GEOLOGIIVEIV 'i-litkimuslaitos

Lisätiedot

Keittiöaltaat ja -varusteet

Keittiöaltaat ja -varusteet Keittiöaltaat ja -varusteet Tuote LVI-numero Pikakoodi UPOTETTAVA-ALLAS STALA LYRIA 5922146 ZG80 L50-60 1-ALT HANA-ALUEELLA PUHDISTUSAINE FRANKE TWISTER RST PINNOILLE CUT-4 KOIVUA KANTTIALLAS STALA DESIRE

Lisätiedot

suomeksi eduskunta 2012

suomeksi eduskunta 2012 d 2012 Ed vd y 6. h 2012. Ph jh h, dj K T, d v hh j vh. Ed hh v d dj E H (d.) j vhh dj P Rv (.). T vhh j A Jh (.). Vv vj v 7. h, j v d Tj H v v vv. Tv d v S Nö yhy d 1. 2012 jh v. P E h d v. K d S E v

Lisätiedot

I i,y4 k i i III AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TULOKSIA TILIVUOSI 1994 TIEDONANTOJA

I i,y4 k i i III AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TULOKSIA TILIVUOSI 1994 TIEDONANTOJA I i,y4 k i i III TIEDOATOJA 27 1996 AJAKOHTAISTA MAATALOUSEKOOMIAA KIRJAPITOTILOJE TULOKSIA TILIVUOSI 1994 MAATALOUDE TALOUDELLIE TUTKIMUSLAITOS AGRICULTURAL ECOOMICS RESEARCH ISTITUTE, FILAD RESEARCH

Lisätiedot

TEKNISET TIEDOT. ISO 6432 minisylinterit Ø 8-40 mm

TEKNISET TIEDOT. ISO 6432 minisylinterit Ø 8-40 mm ISO 6432 minisylinterit Ø 8-40 mm Univerin minisylinterien kehitystyöhön on hyödynnetty vuosien tutkimustyö ja tuotekehityksen saavutukset. Tuloksena on luotettava tuote, joka soveltuu kaikkein vaativimmankin

Lisätiedot

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS Tiedote 2/88 LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, KATRI PAKALA ja MARKKU KONTTURI Kasvinviljelyosasto LIISA MATTILA Laskentatoimisto Virallisten lajikekokeiden

Lisätiedot

SUODATIN- PATRUUNAT MASINO-HYDROSTO KEY OY

SUODATIN- PATRUUNAT MASINO-HYDROSTO KEY OY 1 SUODATIN- PATRUUNAT 2006 10 MASINO- KEY OY 2 Masino-Hydrosto key Oy toimittaa suodatusjärjestelmiä, suodattimia ja patruunoita hydrauli- ja kiertovoitelujärjestelmiin, kompressoreihin, ilmalle, vedelle

Lisätiedot

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS Tiedote 7/87 LEO MUSTONEN, SEPPO PULLI ja OLLI RANTANEN Kasvinviljelyosasto LIISA MATTILA Laskentatoimisto Virallisten lajikekokeiden tuloksia 1979-1986 JOKIOINEN 1987 ISSN

Lisätiedot

KUIVANIEMI JOKIKYLÄ VESKANKANGAS (KUIVANIEMI 3 VESKANKANKANGAS)

KUIVANIEMI JOKIKYLÄ VESKANKANGAS (KUIVANIEMI 3 VESKANKANKANGAS) KUIVANIEMI JOKIKYLÄ VESKANKANGAS (KUIVANIEMI 3 VESKANKANKANGAS) Selvitys V. Luhon vuonna 958 suorittamasta kaivauksesta kivikautisella asuinpaikalla Tuija Wallenius 989 Vuonna 958 Ville Luho suoritti tutkimuksia

Lisätiedot

J u s s i N ie m i-p y n ttä ri, y lilä ä k ä ri, M a lm in p s y k ia tria n p o lik lin ik k a T o rs ta i 1.1 2.2 0 1 1

J u s s i N ie m i-p y n ttä ri, y lilä ä k ä ri, M a lm in p s y k ia tria n p o lik lin ik k a T o rs ta i 1.1 2.2 0 1 1 M IT E N O S A A M IS T A V O I J O H T A A? jo ita k in a ja tu k s ia J u s s i N ie m i-p y n ttä ri, y lilä ä k ä ri, M a lm in p s y k ia tria n p o lik lin ik k a T o rs ta i 1.1 2.2 0 1 1 E s ity

Lisätiedot

Forssan kaupunki Osavuosikatsaus YHDYSKUNTAPALVELUT. Arviointik r iteeri tr mittarit ja tavoitetaso ja t a v o i t e t a s o

Forssan kaupunki Osavuosikatsaus YHDYSKUNTAPALVELUT. Arviointik r iteeri tr mittarit ja tavoitetaso ja t a v o i t e t a s o Forssan kaupunki Osavuosikatsaus 2017-08 TOIMIALA 50 YHDYSKUNTAPALVELUT P A L V E L U 5 0 0 T E K N I S E N J A Y M P Ä R I S T Ö T O I M E N H A L L I N T O J A M A A S E U T U P A L V E L U T T I L I

Lisätiedot

OUTOKUMPU OY KAIRAUSNAYTTEISTA - 1. Kalibrointi Kanavarajojen asetuksen jälkeen mitattiin 40 kpl ns.

OUTOKUMPU OY KAIRAUSNAYTTEISTA - 1. Kalibrointi Kanavarajojen asetuksen jälkeen mitattiin 40 kpl ns. Q * Q>~/X - 4514 02 0 K MALMNETSNTA X-MET -ANALYSAATSORN TESTAUS NOLYBDEENN ANALYSOMSESSSA ATTOJARVEN KARAUSNAYTTESTA - Työn tarkoituksena on ollut tutkia X-Metin soveltuvuutta geologisten näytteiden analysointiin

Lisätiedot

METSÄN KYLVÖ JA ISTUTUS

METSÄN KYLVÖ JA ISTUTUS Suomen Metsänhoitoyhdistys Tapion Käsikirjasia N:o 15. METSÄN KYLVÖ JA ISTUTUS ESITTÄNYT ARVID BORG. TAPIO Metsänomistaja, jolla ei ole TAPIO-lehteä, on ajastaan aivan takapajulla. Jos haluat tietoja metsäsi

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

F_l/ mlmz SOVE LLU STE HTÄV Ä G RAVITAATI O LA I STA. Fon. (vetovoima) mr ja lxz välinen gravitaatiovoima. kappaleiden massat ovat mr ja mz (kg)

F_l/ mlmz SOVE LLU STE HTÄV Ä G RAVITAATI O LA I STA. Fon. (vetovoima) mr ja lxz välinen gravitaatiovoima. kappaleiden massat ovat mr ja mz (kg) SOVE LLU STE HTÄV Ä G RAVITAATI O LA I STA ltl ka ppa leiden (vetovoima) m ja lxz välinen gavitaatiovoima Fon F_l/ mlmz 2 kappaleiden massat ovat m ja mz (kg) on kappaleiden keskipisteiden välinen etäisyys

Lisätiedot

Malliratkaisut Demot

Malliratkaisut Demot Malliratkaisut Demot.. Tehtävä Edellinen tehtävä voidaan ratkaista mm. Bellman-Fordin, Floyd-Warshallin tai Dikstran algoritmilla. Kyseessä on syklitön suunnattu verkko, oten algoritmi. (lyhimmät tiet

Lisätiedot

n TIEDOTE N:0 1 Karjalan koeasema Reijo Heikkilä ja Pekka Koivukangas Sääolosuhteet ja viljelyvarmuus Pohjois-Karjalassa Tohmajärvi 1979

n TIEDOTE N:0 1 Karjalan koeasema Reijo Heikkilä ja Pekka Koivukangas Sääolosuhteet ja viljelyvarmuus Pohjois-Karjalassa Tohmajärvi 1979 MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS Karjalan koeasema n TIEDOTE N:0 1 L. Reijo Heikkilä ja Pekka Koivukangas Tohmajärvi 1979 Sääolosuhteet ja viljelyvarmuus Pohjois-Karjalassa Maatalouden tutkimuskeskus KARJALAN

Lisätiedot

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db Kmnrtno Ln Kmnlnn Hov Kore unsr etso Turv Ps Uus Kmnsuu Hovnsr Rstnlus Rstnem Vssr Hnmä Pävä-lt-ömelutso Vt 7 Phtää Hmn (sentoreus: m) Rs Russlo Tnem eltt Svnem S Ps Het Pohjos-Pots Ptäjänsr Rnth Suutr

Lisätiedot

ART HOUSE C M Y CM MY CY CMY K. Harjoitus tekee mestarin. Suomen kielen syventäviä harjoituksia maahanmuuttajille. Marja-Liisa Saunela

ART HOUSE C M Y CM MY CY CMY K. Harjoitus tekee mestarin. Suomen kielen syventäviä harjoituksia maahanmuuttajille. Marja-Liisa Saunela J K T K j j I A-S A A L J A j-bjö M Sb V Hj 3: j j j j j j j Kj j j j j j K j j M j j j j S - j - j ö Hj 3 j j j j T ö j j ö - j TITOSANOMA Mj-L S Hj 3 S j j ART HOUS Hj C M Y CM MY CY CMY K Oj j K S L

Lisätiedot

suomeksi eduskunta 2013

suomeksi eduskunta 2013 d 213 Ed vd y 4. 213. Ed v d E H (d.) j v P Rv (.). T v j A J (.). Vd 213 vv vj v 5., j v 212 v v d S Nö v vv. Vv v y 12. 213 j. K Jy K (.) jj T S (.) j J S (.) db. Ojj vv v - - j vyv-d,, d d d. K j db,

Lisätiedot

Kalevankatu 31 00100 Helsinki puh 09-6866 780 fax 09-685 7588. Seinäjoen Keskustorin korttelit Luonnossuunnitelmat 3.5.2013

Kalevankatu 31 00100 Helsinki puh 09-6866 780 fax 09-685 7588. Seinäjoen Keskustorin korttelit Luonnossuunnitelmat 3.5.2013 Klv Hl ph 9-6866 78 fx 9-68 788 Säj Kr rl Llm.. Tjä - Cpyrgh @ Arhd NRT Oy Säj Kr Tr ympärö rld hylm Tv Tää vh ly Säj Kr j ympärö rld hämmhdll ä rlr rmllj. Slh v ll & hyää rl pvll l & lää rmh pl & j mv

Lisätiedot

S'? 2. s P« 3 CU. > a. <H O ~" d O Ö E/ Ö. d -M o o I I I II. locot-cor-icocoolcool^-toiiocoioolcdt- lol^-cocococooi 'vool^olcocoi Iio» 100

S'? 2. s P« 3 CU. > a. <H O ~ d O Ö E/ Ö. d -M o o I I I II. locot-cor-icocoolcool^-toiiocoioolcdt- lol^-cocococooi 'vool^olcocoi Iio» 100 S -+ røi cö-g S,2 S S cn rj o a ö * s s m Summa Yksityisiin tarpeisiin Summa 0 5 I I I I I I I I I I S S? CM I (MCM ^ I ^ ^ I I I I! rhrhi llf I^Öb» I I l

Lisätiedot

OULUJÄRVEN MELONTAKESKUS VAALA / UITON RANTA

OULUJÄRVEN MELONTAKESKUS VAALA / UITON RANTA OULUJÄRVEN MELONTAKESKUS VAALA / UITON RANTA ljljc Olj - j l j j l Olj l l j j jd jj g j l S ll l- j ld j 1800-ll lld ll j l Olj Olj Ml Ml j Vl S U Vl Ol j Kj j l- j ld Vl ll ll llll lj Mlllj l Vl Sl j

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

Hysteerinen komedia meistä naisista...(ja vähän myös miehistä)! oivatuotanto.fi

Hysteerinen komedia meistä naisista...(ja vähän myös miehistä)! oivatuotanto.fi H d (j v ö )! H: Kj j j: Apö : S: Tjjj: Lv: V: V-p: Ä: M: Kp: Pv: Nö: Gfi : Kv: S Sd Bjö Jbdó N Hg T P Tj V Gd Ö J Tv K K J Tv, K Kj R H, K W K W Gd Ö J H, K Ld Mj H K Kj K 1 30 j 15 v Ap : Sf Ed 3 Sg,

Lisätiedot

ASETUSKOKOELMA. .. 2$. Iraki

ASETUSKOKOELMA. .. 2$. Iraki I9I9 SUOMN N:o 133 ASTUSKOKOLMA. isällys: Laki tulojen Buostunr&vBrosta vuodelta 1gI". tulojen Annettu Iraki tirostuntav reosta vuodelta lgl8, eisingieeå, 7 päiväuö maraskuuta 1910. rluskunnarl pä" ätöksen

Lisätiedot

- Mistä tekijöistä ilmanvaihdon energiatehokkuus riippuu

- Mistä tekijöistä ilmanvaihdon energiatehokkuus riippuu KSU-6120 Rakennusten konetekniset laitteet Tentti 24.1.2011 Tentissci ei saa kaynaa muuta kirjallisuutta kuin jaettua kaavakokoelntaa. Kaikenlaisia laskimia,saa kayuaa. Tehlcitc)n loppuun on nterkitty

Lisätiedot

MASKEERAUS: KOSMETOLOGIOPISKELIJAT LAURA YLITALO, KAROLIINA SIRPELÄ, MERVI SARJANOJA VALKEAKOSKEN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO KUVAT: JYRKI LUUKKONEN

MASKEERAUS: KOSMETOLOGIOPISKELIJAT LAURA YLITALO, KAROLIINA SIRPELÄ, MERVI SARJANOJA VALKEAKOSKEN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO KUVAT: JYRKI LUUKKONEN g k W H C MASKEERAUS: KOSMETOLOGIOPISKELIJAT LAURA YLITALO, KAROLIINA SIRPELÄ, MERVI SARJANOJA VALKEAKOSKEN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO KUVAT: JYRKI LUUKKONEN EDUNVALVONTAA ASENTEELLA www.u.f / www..f TUOTANTOVASTAAVA

Lisätiedot

KehityInvoitelijana. Pitovoitelu. Luistovoitelu. Pitoalueen puhdistus Pikavoitelu Purkkivoitelu Liisterivoitelu Kisavoitelu

KehityInvoitelijana. Pitovoitelu. Luistovoitelu. Pitoalueen puhdistus Pikavoitelu Purkkivoitelu Liisterivoitelu Kisavoitelu y vj PÄ V, V HLU HH M MR PR? d U j j v, f c, j v v j Pj, yy wwwcff /cf /cff j j v j j j y V - j j,, j d y v j v j,,, vyy yvj -Vj j J P PÄ V, V HLU HH M MR PR? d U j j v, f c, j v v j Pj, yy wwwcff /cf

Lisätiedot

Luonnos 1 (13) 17.6.2011 Sosiaali- ja terveystoimialan palvelustrategia (linjaukset) Yleistä

Luonnos 1 (13) 17.6.2011 Sosiaali- ja terveystoimialan palvelustrategia (linjaukset) Yleistä L 1 (13) - j rv pvrg (j) Yä Pvrg - j rv rg ä r pvrg. Pvrg j: 1. j v (= rppv pvj) 2. ä - j rvpv järjää 3. äärää pv p j j - j rvh v EU- ääöä j äääöä hj. Thj rää fr-hj p rhj. Nää vv r p h j r r. K -hää äääö

Lisätiedot

2 Keminmaa 3 4 5 6. Haaparanta TORNIO. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 4 Kemi

2 Keminmaa 3 4 5 6. Haaparanta TORNIO. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 4 Kemi LIITE.. Pek ka ti injun Heik rä npe ä nper kkaa u u L joki Kylä L LIITE.. i aar Na u ska ang as ik ju Koi vuh ar Ru u tti Mä nt Väi nöl ä y lä Ma rtta Vai n io n ine Tor v o Paa tti Las si ik ko Kem inm

Lisätiedot

MAHDOLLISUUKSIEN TASA-ARVO, SIVISTYS, KANNUSTAVUUS, SUVAITSEVAISUUS, VÄLITTÄMINEN

MAHDOLLISUUKSIEN TASA-ARVO, SIVISTYS, KANNUSTAVUUS, SUVAITSEVAISUUS, VÄLITTÄMINEN H V: Vr Pr: Mr V: Syrjyy yrjy Nr S K S 3 S 3 S 6 2/2012 UUSISIPOO NYA SIBBO 7500 Hy, MAHDOLLISUUKSIEN TASA-ARVO, SIVISTYS, KANNUSTAVUUS, SUVAITSEVAISUUS, VÄLITTÄMINEN rj, j d rd yö yö S Työ j yr y yd O

Lisätiedot

P ER I.JS KI.J NTOARVIOil PÄMTYS. As Oy Saariselänkuja 1 $aariselänkuja I 00970 HELSINKT. Laadifiu: 3.9.20'13

P ER I.JS KI.J NTOARVIOil PÄMTYS. As Oy Saariselänkuja 1 $aariselänkuja I 00970 HELSINKT. Laadifiu: 3.9.20'13 t, P R I.S KI. TARVIil PÄMTYS As y Siselänkuj 1 iselänkuj I 00970 HSIKT difiu: 3.9.20'13 Y}ITVT Rkennustekniikk Asunt y Siselänkuj 1 n Helsinin Mellunmäess sijitsev kuuden suinkestln nudstm yhti. Rkennusvusi

Lisätiedot

Koulutoimen henkilöstörakenne

Koulutoimen henkilöstörakenne Koulutoimen henkilöstörakenne 11.11.2016 Virka/toimi Toimen/viran nimike Toimisto V 1 koulutusjohtaja T 2 toimistosihteeri T 3 toimistosihteeri V0033 4 koulukuraattori T 5 koulupsykologi Yhtenäiskoulu,

Lisätiedot

PAIKALLISKOETOIMISTON TIEDOTE N:o 4

PAIKALLISKOETOIMISTON TIEDOTE N:o 4 MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS PAIKALLISKOETOIMISTON TIEDOTE N:o 4 Pirkko Manninen ja Helvi Marjanen: Porkkanan hivenravinnekokeet paikalliskokeina 197-1974 HELSINKI 1976 Maatalouden tutkimuskeskus (MTTK)

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot