Ikväidill AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TULOKSIA TILIVUOSI 1993 TIEDONANTOJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ikväidill AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TULOKSIA TILIVUOSI 1993 TIEDONANTOJA 199 1995"

Transkriptio

1 Ikväidill TIEDOATOJA AJAKOHTAISTA MAATALOUSEKOOMIAA KIRJAPITOTILOJE TULOKSIA TILIVUOSI 1993 MAATALOUDE TALOUDELLIE TUTKIMUSLAITOS AGRICULTURAL ECOOMICS RESEARCH ISTITUTE FILAD RESEARCH REPORTS

2 Ui Iii i Oli TIEDOATOJA 199 AJAKOHTAISTA MAATALOUSEKOOMIAA KIRJAPITOTILOJE TULOKSIA TILIVUOSI 1993 MAATALOUDE TALOUDELLIE TUTKIMUSLAITOS AGRICULTURAL ECOOMICS RESEARCH ISTITUTE, FILAD RESEARCH REPORTS 199

3 ISB ISS

4 Alkusanat Tässä tiednannssa julkaistaan maatalud kannattavuustutkimuksessa mukana lleid kirjanpittilj tulkset vudelta 1993, jllin tutkimuksessa li mukana 159 tilaa. Tulkset n ryhmitelty tutkimusalueittain ja tilasuuruuslukittain sekä laskettu samj perusteid mukaan kuin vunna Tiednant sisältää maatalud liiketalustiete käyttämi liiketulst lisäksi myös maatalud tulslaskelman ja kk maatilaa kskevan kassavirtaphjais rahituslaskelman, jtka n laadittu yleisessä kirjanpitkäytännössä maksuttuj periaatteid mukaisesti. e n esitetty taulukissa 4a-4c ja 5a-5c. Tämän tiednannn vat laatineet Lea Rieppn ja 11i Rantala. Tekstinkäsittelyn n surittanut Sirkka Rämä. Helsingissä helmikuussa 1995 Juhani Ikn

5 Sisällysluettel Sivut Tilivusi Maatalud liiketulskäsitteitä 13 Taulukk 1 Tutkimustilj lukumäärä ja kk (eri maankäyttölaji alat, kk ala ja käytössä llut peltala ha/tila) Pelln käyttö % peltalasta, tärkeimpi kasvi Li sadt (kg/ha), sat ry/ha 2 Varat ja velat (mk/tila), velat varista % Maatalusmaisuus ja s eri ryhmät (mk/ha) Kalust ja s eri ryhmät (mk/ha) Maatalusraknukset ryhmittäin (mk/tila) 3 Ktieläimiä (kpl/tila), karjantarkkailuun sallistuvi tilj lukumäärä, maittuts (kg/lehmä) Lehmi keskimääräiset kirjanpitarvt Eri maankäyttölaji arvja (mk/ha) 4 Maatalud tulslaskelma 5 Kk talud rahituslaskelma (kassavirtalaskelma, mk/tila) Maatalud investintirahamt (mk/tila) 6 Maatalud kknaistutt (mk/ha) 7 Maatalud liikekustannus (mk/ha) 8 Maatalud varsinaiset rahamt (mk/ha) 9 Viljelijäperhe ja aikapalkkais palkkavä työ (t/tila) Maatalud juksevat työt eri työntekijäryhmi salle eriteltyinä (t/tila) ja yhtesä (it/ha) Maatalud juksevi töid urakkapalkat (mk/ha)

6 Taulukk Sivut 1 Maatalud juksevan työn erittely (it/tila) Uudisraivaustyöt (it/tila) Salajitust yms. uudistustyöt (it/tila) Sivuansityöt (t/tila) Yksityistalud työt (t/tila) Metsätyöt (it/tila) Gi Asuinraknust uudistustyöt (it/tila) GL Talusraknust uudistustyöt (it/tila) 12 Tietja hevstyön määristä Tietja traktrityön määristä Oman traktrin kustannus ilman työknekustannusta ja ajajan palkkaa (mk/ Tietja ajpuimurityön määristä Oman ajpuimurin kustannus ilman ajajan palkkaa (mk/t) Tilj, jilla n ma ajpuimuri, lukumäärä GG Tärkeimpi malla tilalla tutettuj maatalustutteid luvutus yksityistalute (kg/tila) 5-52 Puutavaran käyttö (k-m3/tila) 14 Maatalud liiketulkset: Kknaistutt, liikekustannus ja vertettava puhdas tutt (mldha) Maatalusylijäämä (mldha) 44 Viljelijäperhe maatalustyö (mldha) Maatalute sijitetun pääman krkvaatimus 44 5 %:n mukaan (midha) Kannattavuuskerrin Maatalud tutantkustannus (mk/ha) ja tutantkustannusprstti Tutkimustilj lukumäärä Käytössä llut peltala (ha/tila)

7 MAATALOUDE TALOUDELLIE TUTKIMUSLAITOS Luutnantintie 13, 41 Helsinki Tiednantja 199, 55 p., 1995 KIRJAPITOTILOJE TULOKSIA TILIVUOSI 1993 Results f bkkeeping farms in 1993 Abstract. The results f agricultural prfitability research in Finland in 1993 are prested in this reprt. The number f farms tering the survey was 159, that is abut,6 % f all farms mre than tw hectares f arable land. The prfitability research is rganized n vluntary basis. The results are cnsidered t represt effective and full-time farming in Finland. The results are prested fr ali bkkeeping farms n the average. Results are als gruped accrding t the research area and the field area. The reprt is in Finnish. Index wrds: accunting, farms results, prfit, csts

8 Tilivusi 1993 Aineist Maatalud kannattavuustutkimuksessa tilastitiin vunna 1993 yhtesä 159 kirjanpittilan tulkset. Tilj lukumäärä li sama kuin vunna Tässä tiednannssa tulkset n esitetty tutkimusalueittain ja tilasuuruuslukittain ryhmiteltynä. Tilj lukittelun perusteet vat tiset. Myös maatalud hehtaarikhtaisia tulksia kskevat paintetut keskiarvt n laskettu kut aikaisempina vusina. Painina n käytetty vud 1993 maatilarekisterin yli kahd pelthehtaarin tilj peltalan suhteellisia suuksia suuruuslukittain. Taulukk 1.Kirjanpittilj lukumäärä alueittain ja suuruuslukittain vunna Alue I-II Suuruuslukka III IV V VI Yhtesä kpl Etelä-Sumi ,2 Sisä-Sumi ,7 Etelä-Phjanmaa ,8 Phjis-Sumi ,3 Kk maa , 2,3 19,8 29,5 32,3 16,1 1, Kirjanpittilj peltala li keskimäärin 34,6 ha tilaa khti, mikä n,76 ha (2,2 %) edellisvutta suurempi. Peltalan kasvusta pääsa jhtui vukrapelln lisäyksestä. Peltalasta li vukrattua keskimäärin 7,21 ha. Etelä-Sum alueella kirjanpittilj keskipeltala ylitti simmäis kerran 4 hehtaaria. Myös Etelä- Phjanmaan alueella peltala kasvi, mutta pii hieman muilla alueilla. Tilj metsäala li keskimäärin 69,44 ha ja kknaisala 122,39 ha tilaa khti. Pelln käyttö ja sadt Leipävilja-alan lisäys klmanneksella kasvatti vilja-alan suutta viljelyalasta, mutta muut pelln käytön muutkset livat vähäisiä. Rehuviljaa ja öljykasveja viljeltiin hieman edellisvutta vähemmän ja myös kesantala pii. Tilj peltalasta li viljakasveilla keskimäärin 41 %, nurmella 31 % ja muilla kasveilla 1%. Kesantala li keskimäärin 6,1 ha tilaa khti eli 18 % peltalasta. 7

9 Kesanninti n vähtänyt nautakarjatililla rehuviljan viljelyä klmanneks 199-luvun alkuvusina, kun samalla nurm suus peltalasta n kasvanut. urm suus n kasvanut it Sisä- ja Phjis-Sum nestäänkin nurmivaltaisilla alueilla. autakarjatilj peltalasta li viljalla keskimäärin 19 % ja nurmikasveilla 67 %. Viljatililla leipäviljaa ja hraa viljeltiin edellisvutta emmän, s sijaan öljykasvi- ja kesantalat piivät. Viljatililla kesannitiin keskimäärin 21 % peltalasta. Kasvukaud säält livat melk vaihtelevat. Aikaista kevääntula ja pikkeuksellis lämmintä tukkuuta seurasi klea ja kuiva alkukesä. Lppukesä li satein ja myös kk kasvukaud sademäärä mudstui nrmaalia suuremmaksi. Kasvukaud lämpösumma li kk maassa lähellä nrmaalia, mutta jäi Itä- ja Phjis-Sumessa nin 1 % nrmaalin alapulelle. Kesäkuun viileys nsti keskimääräis rehuyksikkösadn lpulta lähes vud 199 nätystaslle. Kk maan keskisat li 3316 ry/ha, mikä n nin 8 % pitkän aikavälin trdiarva suurempi. Varsinkin viljasadt livat hyviä kk maassa. Kirjanpittilj rehuyksikkösat li keskimäärin 3549 ry/ha, mikä n 12 % edellisvutta suurempi. Etelä-Sum alueella keskisat li 3947 ry/ha, mikä n 7 % pitkän aikavälin trdisata suurempi, mutta muilla alueilla keskisat jäi nrmaalivud taslle. Varsinkin kevätviljj sadt livat hyviä kaikilla alueilla. Kevätvehnän, hran ja öljykasvi hehtaarisadt livat krkeampia kuin kertaakaan aikaisemmin. Skerijuurikkaan sat jäi viidneks viid edellis vud keskisata heikmmaksi. Alkukesän kuivuus vaivasi erityisesti nurmi kasvua ja säilörehun sattas jäi kk maassa nrmaalia heikmmaksi. Sisä- ja Phjis-Sum alueilla nurmisadt kärsivät paikin talvehtimis- ja kuivuusvahingista. Maatalud tutt Maatalud kknaistutt li vunna 1993 keskimäärin mk hehtaaria khti eli samalla taslla kuin vusina Ktieläintuttn sisältyvä maittutt kasvi 3 % lehmi keskitutst ja maidn hinnan nusun ansista. Muu nautakarjatutt s sijaan ali 8 % ja myös sikatutt ali hieman. Ktieläintutn suus kknaistutsta li 65 %. Kasvinviljelyn myyntitutt vähivät lähes 1 % vud 1992 heikn viljasadn seurauksa, mutta varastj muuts nsti kasvinviljelytutn edellis vud taslle. Leipäviljan tutt kasvi klmanneks, mutta vastaavasti öljykasvi, perunan ja juurikasvi tutt ali. Muu tutt pii runsaat 2 % mm. suri tuki yksikkömääri alemis jhdsta. Kknaistutt hehtaaria khti nusi vain Phjis-Sum tililla, mutta pii kaikilla muilla alueilla. Maittutt ali hieman Etelä-Sumessa, mutta li muilla alueilla 5-9 % edellisvutta suurempi. Sikatalud tutt putsi 6-8 % muilla alueilla paitsi Etelä-Sumessa. Ennätyskrkeat viljasadt varsinkin maan eteläsissa nstivat viljatilj kknaistutta nin 6 %. Muilla kasvinviljelytililla tutt s sijaan putsivat peräti 9 %, mikä jhtui tutteid hintj laskusta j a hunhksta juurikasvi sadsta. 8

10 Maatalustutteid tuttajahinnat alivat,5 % pääsin kasvinviljelytutteid hintj 2 %:n laskun seurauksa. Rukiin tuttajahinta li krtetun vitikustannusmaksun takia lähes viidneks alempi kuin vunna 1992, mutta muid viljj hinnat pysyivät samina. Maidn tuttajahinta nusi 3,7 prsttia, mutta kaikki lihalaji ja kananmuni tuttajahinnat laskivat. Kustannukset Maatalud liikekustannus li vunna 1993 keskimäärin mk hehtaaria khti. Liikekustannus sisältää myös viljelijäperhe man työn palkkavaatimuks, jka n laskettu käyttä työtunnin hintana maatalustyöntekijöid keskituntiansita. Varsinaiset kustannukset ilman yrittäjäperhe lasknallista palkkaa livat keskimäärin 9772 mk hehtaaria khti, jssa n nusua vajaat 2 % edellisvudesta. Kustannukset nusivat keskimääräistä emmän Sisä- ja Phjis-Sum sekä Etelä-Phjanmaan alueid ktieläintililla. Kustannust nusua vauhditti tarvikekustannuks lähes 7 %:n kasvu. Tarvikkeisiin sisältyvä lannitekustannus nusi 1 % ja rehukustannus 4 %, vaikka niid hinnat livat edellisvutta alempia. Plttaineid ja sähkön kustannukset nusivat 12 % ja siemt ja kasvinsujelun 5 %. Tarvikekustannuks nusu li keskimääräistä suurempi Etelä-Sum alueella ja erityisesti viljatililla. Kustannuksia tisaalta laskivat kne- ja kalustkustannuks alemin keskimäärin yli 4 %: lla. Knekustannuks lasku jhtuu pistj pitymisestä vähtyneid investinti seurauksa. Pistn suus n yli pulet knekustannuksesta. Samalla myös kneid kustannussuus n pitynyt ja n ää 13 % maatalud liikekustannuksesta. Raknuskustannus nusi vajaat 2 % edellisvudesta. Tutantpanst hinnat nusivat hintaindeksin mukaan 1,7 %, jt tutteid hinnat heikkivät edelle suhteessa tutantpanst hintihin Lannitteid ja rehuj hinnat alivat hieman, mutta tisaalta kneid, plttaineid, sähkön ja kasvinsujeluaineid hinnat nusivat. Plttaineid hinnat nusivat runsaan viidneks. Kneid hinnat nusivat 8,5 % lähinnä tuntihintj nusun jhdsta. Taludellin tuls Maatalud kannattavuus li vunna 1993 kirjanpittililla edellisvutta heikmpi. Markkinimismaksut, velvitekesanninti ja suri tuki vähemin painivat tulksia alaspäin. Vaikka kustannuskehitys n llut 199-luvun alkuvusina maltillista ja kustannukset vat reaalisesti laskeet, n niid altumin kuitkin jäänyt tuttj laskua piemmäksi. Viljelijäperhe työpalkaksi ja maatalud päämi krksi jäävä maatalusylijäämä li vunna 1993 keskimäärin 467 mk hehtaaria khti, mikä n lähes 5 % vähemmän kuin vunna Etelä-Sumessa maatalusylijäämä pysyi edellis vud taslla, mutta muilla alueilla tul ali 5-2 %. Viljatilj tulkset khtuivat selvästi edellis katvud jälke. Piillä alle 2 hehtaarin viljelmillä maatalusylijäämä heikki vimakkaasti. 9

11 Taulukk 2. Maatalusylijäämä (mk/ha) kirjanpittililla vusina Alue Etelä-Sumi Sisä-Sumi Etelä-Phjanmaa Phjis-Sumi Kk maa ,-\ \\ U,8 /!---\ / \ / t \.1 / ''\ \ / / \ \-- \ \ II,6, , <1 ha 1-2 ha 2-3 ha 3-4 ha >5 ha Kuvi 1. Kannattavuuskerrin kirjanpittililla vusina

12 Kannattavuuskertim arv heikki ja li keskimäärin,81. Vunna 1992 kerrin li,86. Maatalusylijäämä jäi sit vain 81 %:iin tavitte mukaisesta työ- ja päämatulsta. Vusina kirjanpittililla n saavutettu keskimäärin 97 % tavitetulksesta. Etelä-Sum alueella kannattavuuskerrin li,89 eli hieman edellisvutta parempi, mutta muilla alueilla jäätiin selvästi vud 1992 tulksista. Tutannn kannattavuus parani Etelä-Sumessa varsinkin viljatililla, mutta heikki muilla alueilla ja erityis vimakkaasti piillä ktieläintililla. Ainastaan vilja- ja siipikarjatililla saavutettiin lasknallin kannattavuustavite (kannattavuuskerrin >1,). Maatalud liikevaiht hehtaaria khti supistui 3 %, mutta tutevarastj muutks jälke tutt nusivat lähes edellis vud taslle. Viljatilj liikevaiht supistui vud 1992 hunn viljasadn jälke vähtyneid myynti seurauksa 7 %, mutta tuttj lisäys li peräti 11 %. Lyhytvaikutteiset kulut kasvivat keskimäärin 3 % ja niid suus tutsta 2 %-yksikköä edellisvudesta. Maatalud käyttökate li keskimäärin 585 mk hehtaaria khti, mikä n lähes 6 % vähemmän kuin vunna Käyttökatte reaaliarv n pudnnut klmanneks hyvi vusi taslta ja lähes 1 % parin edellis vud arvista. Maatalud käyttökate sisältää pistj ja rahituskuluj lisäksi myös yrittäjäperhe palkan. Investinti vähemis seurauksa käyttömaisuud pistt ja rahituskulut vat kääntyneet laskuun. Pistt alivat vunna 1993 keskimäärin 7 % ja niihin kului liikevaihdsta nin 1 %. Pistj lasku jhtuu pääsin knepistista, s sijaan esim. raknust pistt ktieläintililla vat edelle hieman kasvaneet. Rahituskuluj piemin jhtuu paitsi vähäisistä investinneista myös krkj alemisesta nin 1 %-yksiköllä. Krkihin kului keskimäärin 5 % liikevaihdsta. Krkj jälke maatalud tulkseksi n verja eli maatalustulksi jäi vunna 1993 keskimäärin 3683 mk hehtaaria khti eli 26 % liikevaihdsta. Maatalustul ali 3 % edellisvudesta. Kun maatalustulsta vähnetään viljelijäperhe lasknallin työpaikka, jää man pääman tutt negatiiviseksi. Kassavirtaan perustuva tilj kk talud käyttöjäämä ali keskimäärin 6 %, mutta kun myös vitnjakmt (krt, vert) piivät ja yksityistalud kulutusmja vähnettiin, ali tulrahitus vain 2,5 %. Tulrahituks käyttöä siirrettiin tililla edelle vimakkaasti investinneista velkj maksuun. Kirjanpittililla velkj määrä ali j klmanta vuta peräkkäin. Maatalud nettmääräiset investintirahamt piivät 6 % ja velkj nettvähnys li 4 %. Kneinvestinnit jpa elpyivät hieman, mutta muut investinnit vähivät edelle. Velkj vähtämin n jnkin verran parantanut tilj vakavaraisuutta, it nautakarja- ja viljatililla. Varj ja tulj vähemin kuitkin hidastaa vakavaraisuud khtumista. Investintiaste n 199-luvun alkuvusina pudnnut pikkeuksellis alas, minkä seurauksa myös maatalud päämakanta n kääntynyt laskuun. Velkj vähemin ja krkj lasku vat kuitkin tuneet lievää kevnystä tilj velkarasitukse, jskin velkaspeutus n heikn kannattavuud takia melk hidasta. 11

13 Maatalud tulslaskelma Varsinais maatalud tul slaskelma n esitetty taulukssa 4a-4c. Liikevaiht käsittää tilivute kuuluvat maatalud myyntitutt, jtka n jaettu ktieläin-, kasvinviljelyja muihin tuttihin. Muihin tuttihin sisältyvät mm. tuet ja avustukset. Asuntedun arva ei le luettu tuttihin eikä maan asuntn liittyviä mja sisälly myöskään maatalud kuluihin. Maatalud kknaistuttn laskettavat erät eli ktieläinmaisuud ja tutevarastj muutkset sekä maksuttmat luvutukset n esitetty erikse liikevaihdn jälke. Viimeksi mainittu käsittää pääasiassa tilan tutteid käytön yksityis- ja sivuansitaludessa. Tutista n vähnetty sin tilivud lyhytvaikutteiset kulut mlajeittain. Aineet ja tarvikkeet käsittävät rehut, lannitteet, siemet, kasvinsujelun yms. sekä plttaineet. Varastj muuts krjaa mt tilivud tuttja vastaaviksi. Kne- ja kalustkuluihin n luettu pista lukuunttamatta kaikki muut knekustannukse kuuluvat erät ml. kalustn vukramt. Palkkauskuluihin sisältyvät maksetut palkat sivukuluine. Sähkömt ja muut ktieläinmt n luettu muihin muuttuviin kuluihin. Kiinteisiin kuluihin sisältyvät raknust ja salajitust yms. krjausmt, vakuutukset, kiinteistön vukrat ja maatalud muut mt. Käyttökate ilmaisee varsinais timinnan katte lyhytvaikutteist kuluj jälke. Käyttökateprstti n laskettu suhteuttamalla käyttökate liikevaihtn. Seuraavaksi n vähnetty maatalud käyttömaisuudesta tehdyt pistt. Liikevitta vastaava ylijäämä sittaa maatalud tulks n krkja ja verja. Tämä tuls vastaa maatalusylijäämää, jsta n vähnetty maatalusmaan vukrat. Maatalud suus velkj krista n laskettu investintirahamj mukais suhte perusteella kussakin tilaryhmässä. Maatalud suus investinneista li vunna 1993 keskimäärin 66,8 % ja suus vaihteli alueittain välillä 56,7 % -71,1 %. Tuls n verja n maatalustul, jka n laskettu myös suhteutettuna liikevaihtn. Kun tästä vähnetään viljelijäperhe palkkavaatimus, saadaan maatalud man pääman tutt. Tuttprsttia laskettaessa maatalud suus velista n laskettu käyttä e.m. suhdelukua. On humattava, että maatalud suus verista ei sisälly mihin man pääman tutta laskettaessa. Maatilan rahituslaskelma Tilan kk talud kassavirran phjalta laadittu rahituslaskelma n esitetty taulukssa 5a-5c. Laskelmassa rahanlähteet n jaettu tul- ja päämarahitukse ja rahankäyttö lyhytvaikutteisiin mihin, vitnjakeriin ja investinteihin. Mittauks khtea n maksuvalmius ja laskelma sittaa, mit pitkälle tulrahitus riittää kattamaan mja etuikeusj ärjestyksessä. Käyttöjäämiin ei sisälly maisuud myyntitulja eikä hankintamja, kska investinnit n käsitelty nettmääräisinä rahamina. Maatilatalud yritystiminnan käyttöjäämään n lisätty erikse yksityistalud tult ja vernpalautukset, jllin 12

14 n saatu kk talud käyttöjäämä. Vitnjakeriin n luettu maksetut vert, krt ja syytinkieläkkeet. Yksityistalud mista kulutusmt n käsitelty vitnjakna ja vähnetty seuraavana. äin saatu kassajäämä n tulrahitusta, jka n vitu käyttää investinteihin, velkj lyhnyksiin ja säästöön. Rahituks alijaamä n katettu päämilla, jk lisäämällä velkaa ja/tai vähtämällä rahitusmaisuutta. Yhjaamä pulestaan vähtää velkja ja/tai lisää rahitusmaisuutta. Maatalud liiketulskäsitteitä Kknaistutt Liikekustannus Liikeylijäämä eli vertettava puhdas tutt Maatalusylijäämä Kannattavuuskerrin Tutantkustannus maataludessa tilivud aikana tutettuj lppututteid ja etuuksi arv. kknaistutn saavuttamiseksi uhratut kustannukset lukuun ttamatta maatalute sijitetun pääman krkvaatimusta. Tässä mnisteessa esitettyihin kustannuksiin ei sisälly myöskään verja. kknaistutt - liikekustannus kknaistutt - liikekustannus ilman viljelijäperhe man työn työn arva. Maatalusylijäämä jää kknaistutsta viljelijäperhe maatalustyön palkaksi ja maatalute sijitetun kk pääman krksi. maatalusylijäämä jaettuna viljelijäperhe palkkavaatimuks ja pääman krkvaatimuks (5 %) summalla. liikekustannus + pääman krkvaatimus Tutantkustannusprstti tutantkustannus x 1 kknaistutt 13

15 tn \D 1.. C-4. CO cf- Cn c v-1 v-1..c1". M 5,.; CD Q 5 5. CO Cs1 cl- e". e I C 1 d" Ch \C -el-,. ",. Cl. \.. -, \O,--, e..,n,_-, <=, -et CA..,. 1«.. SC n 5, st5 r-., 5 5 r-r " 5 5 ced cs O,O \O \D -, -, t-: d«(v- e., C, Ln <1. \O C> -,1- cl- -, l C 1,n CV CV, h,i- ', \D\r cl, --. \D cl. -,1-., CO --, \ ei,,r),,i- cq -, kr) -,r-> v O Cr, 55,5 d- 5 5 " c5 t--:,r1 --. c 5 V),O r-: 5 v-) t ,I-- -, -,,t.._,,t- -,t-,t- c,1 cn,t --, C 1 - \D ",1-,-4 eq r-- tn sio s., n C-- v-) \O cs1 c \D c-4,fl c 'O c -;' 5 c5., cv -er 666 c 5 cr ci.z. cv 5 5 -er Cr, -er r- es1 Cr CO - v"") O C`,1 cr. cr, cr d- CO \ \D M ^, c l r.-^ r- -er 6r-6r - C, \ c n c Cl r-- c7) Paintettu keskiarv es1 E T -',. {2 a ) -.15: >.5: co.4 ---, ä "..-S- 2.a-ctj : -' cer ai. > A c, ''.>', e, 2.. f ,..., h,-.'..,......, : a :2 :5 '.-., '.--, F-1 -,:.: -å :<,..., rs'.1-6 ås E ä fj. fi "c f>,.' -':,. ä ',E, :,, P. P. ti 22.P4ii) :P.c/D Z -t P4 v) P. cn "-ce; e) ci) ö 14

16 TA" Q r. CiVD CO VD CD. VD. V:,, r4 c 1'' CD- Cr.,1.- rn n,t -. CD VD vn rr r. r, CD CD rr C rg C rt un ey.1- Vn CD rt CD -.,-. VD,r rt rn r. eg vn er, n CO vn VD.CD VD r1,,t.-.:,r cn 5 r- r, rr C CD.CD.,O C.. CD e,is esf CD r. Cr, Vn r. t Vn rt rt,t r, r, rn Un r, rt VD CC1 CD r. rn rn r, CD rt rr rg r-,t,t eg C VD C..r)., e i.... c. e-- l..,--. C.. Q.1- r., r, rt (1, C). O,., n r, VD r. CD C r l CD r. n CD Q\ C Vn CD Vei,. CD 5 r -:,F VD rq CD frl r. CD C -,,t,t.1- (-1 r. rq - V C VD el ' ' el C r.,,:, 1 c co.. ' '-', '-'... 4-)....,t. r, On, On. C r--., 5., '., rs., VD r. 5 c,i^ v-1" r. CD VD rq CD VD rg VD VD C VD CD C5CD vn r. rr rt r. ' ' C CD rs1 t CA1 Cr,,C, tr) cn Cr, tn,c, ),..-., ".,.,,C,C,.. d- d- c n --, d- d-,,,.--, O C, lto CA., CA eq-,--;' - - CD- Vn CD CO Crr Ci,,r) CD, O--,C) c,- 5 c- 5' crt.' cn t-r cv -, c n d- d- --, cn,, cs] r-,, r, On rq Vn Cr ''1- r, -1 Crl Vn '1- rt On r, rn C r. ' ',t-. C.'41 CD C. qvd CD.C. GO rr.;,civd J6",, CD CD C rq rr rn Vn CD r. r. rt rt Vn C er rg rn VD VD V1 rr Cr VD VD C CD Vn rg C Vn CD VD rn rn rt rt rt rr rr,t m ey V3 VD CD CD C1 CD.C.C2,,C, VD CD 1r... Cr. Crl CD.C.VD evl." rg VD VD VD Vn Cr rn er CD vn vn vn Vn CD C rn CD CD CD VD VD rr CD VD C VD VD rt rt Crl rn,t cy 5 Cr r- n v r- CD CA.r.1 yr, cr, cc., CDei 1n. Cr tr- C, cz., cn <5 c,f r-r r i r- Z' r-r 1-1 T-1 Vn ey vn r, r- ev n n CD rt VD rr C C CD r.,t rt VD C Cr,r C VD C r, r.,t On On rt rr rn Vn VD ey rt r. On VD (-1 VD CD. VD r. n cg' VD C CD r-r r Crl 1-1 Cr, es] n rt C Cr], 'OK', C,t,t cy Vn V-1 rn rr C C 7' --n cd C1.1 '5 t lå `ed )?, r24 c/d 15

17 ,t VD,t V-),t r, CD C. vn ',1-_,. r...,. cn. r-..., -1, 'n ''1.. `: '..n qcn., 5 5 cr:', 5,1-,--, ' 5 --,,t,t.,,,,,,, C Vn CD. Vn. r, C r,,t -c; C CD,t CD ö,t.,ö.e1e,4d s 6ec ö,t" 5 e 5 f"`,1 1.1 s,--...,_, vn 5,, 1 Ct. C--. Cn.--4 Vn VD Vn CD vn r- CD. Yn,. un CD C C CD C C VD C C7C c7cv., C C5 C5 ei. 6 C.,)' CD cy VD CK tri.cd./). CD r, CD C '., n,t r-,t 1-1,$ CD V,,t VD CD r--,t VD CD.V7 (V. r- eri. C5,t.,t r- --. C C VI C--.::,,,n,r1, s D VD CD vn VD Vn el,t M,, VD vn,-. ac',1 InVn ctwo W C M C7M <7 s f M VD r, VD VD,t Vn ț VD Vn CD Vn CD Vn r- r- r- cy - \ CD CD Vn CD V-) tn' CO d: Cfi. VD '.,t VD CD vn CT CD un vn VD Vn,t CD,t VD Vn TAULU KKO lc cc, V,t,t C,t C CD VD un CD,t cröci. 5 m,t VD 5 5,n,n CD r, C7. CA vn CD VD CD C Cr, co,c.c).:, ) 4-4 ".ä. 2 '`'då -c-2 V T). 5 e4 z c.9 '5 å) c 16

18 W'7M,F M 7,- OWO4D,, WW W.-.1 C.--.WO O r--,-- MC.-.MSO1,V:) '7 V-~7CWC, GM,1-, VDV: '74-/ d' cl-ct M OMCC W'n '-1,1-7 V:,,-. ',1' O lo.-..-, MCC.-,..7 t-, cf., (.1., 4-1 kr, -, cl- mcl-v-)cl-m ,._,....,.,_... _., _, _. - sw59 _.,,.: mwcr.d,o CO7 MM.-,.--.,1'M,YM O OCVC cmo.-, M,r) v-) --, c r-- c, r--- c.cl-m m VM lom MCWOM'7 WWM.C.-.W f v.) -, v:,.-,,5,1.- CCOWS VZ.MMMWMW V),-. c1-7 M 17,,,COD W,I. - C, 1 C '7 Ö OM,O,-. '-'..-.. WCW..M.-M,-.m,7 4-1 W '-' C, OO..7M,-.,CM M VCM.CM MM,-.V VCMC, (.-.W M 6,.-,-.r..-.MW.O.-1. c c,,j-,r 5,,,,-;.,,r-,,,,,m. MO d- c,,,,,,,i, c,,,,), ICW M M W '7 \,1-. WC.-,.-, W M 1.M M M'7.-,.--., '-, MW OrOO ' \ cr, kr) tn 1,, - -,.,n1,, 1,nI-,-. 1,-. WOM C,,,, W OVJC,n, 1 '7WM Mc1-1-7 '7,1-',1-O,-..-. '7 n-,1,,-.,n 1.-,,-1'7, C..-. Cc'4- cn.7,-. \.1-OM,F C MMWM -7OC~ , le).-, M wa,2 M WOC) OO,-. '-',1-O C,7,-. C,-.W.D\D W MVC',- e'l,-.,-. 't.-, M 1 racid Paintettu keskiarv cl- WC1 M,n,-..7W MVMMO.-. 4MC,,.7 WMM1W SVD.-.1C1,-1m,, MM"7'7 \OOO OCO,-' \OV:, Md-7M W MOwacC,-.,YOO M.C~7 OCCO\,1-O'7 2,2 ' 2ä>' 154g 'g g U 13'21 å 'd )1 17

19 m l- C ct CD,1- C,1- Vn V),r r- s s I--,C, st:, S.1- cv CD,-4 mf,f c C CD -, C CD VD ct n e- r, Vn,f t--,f VD 1-, cts v,z s..1- k k c kr, -,-,c c: r e,, c c. :,, c A,,, r, -, v) C,t,f 1,, es1 kr,.1-,1- c, --. cv C CD n -, CV CD VD VD C r, VD (V r, r, s,-1,-i.--.1 C.,1 rl c l'n C e- V3 Vn CC,... f.. C C.-- V) n C Qvn f-, I-- C CV e- e-,f C n c VD r, VD r, --,,1:', S,t s VD 1- V") r- c vn r- CD C CD ev 1-- VD CV CD CD n C Un e- c, c, 1- VD 1-,f Vn n ct, c l te-) est e - VD 1- Vn C Vn,t Vn C ev ev e- VD n vn s VD Un 1-- CD -. Vn,f C csi V) Vn.1. VD - M.1-,t vl el,-. CO.--, \O C\.1- VD.1- e-,t CV CV CD r, CV (---,f CD,t C) c r- s c s S -- v:) VD ev Q e., VD C ',D-, CV C R,2', 'Vn,t V) CV s,1- VD Ch r- C cv e- e- QVD VD VD CD C C s -. vn vn est,n,, vn Vn un cg e- CV e, Cf., VI.--, r, C VD,, e-,1- r- -- CV C Ec';' ''', -.,, C,-2: '-' r- ' n VD Vn CD C CD r, CD r,,t,t Vn,45,6^ \D - e- CO C.1' VJ 1- C e- e- CD n r- CO VD CD S r- VD CV Vn Vn r, cs1.- Ch VD.-4C).-C)eV VD C,f Q C r, CO,t C CD C CD Vn C Vn cv VD C V:, es1 r- c) r- -- s --,r --, CD -, -,,t,,.1- (-- 1- CV C C C n C ln,, V1 -, r, Vn C) /) C vn r- --.,F,t- C e',1 C 1 1,1" C VD C VD CD est '1. unoct,,h,1,1 - -,n C) r- vn --, VD Vn,1" \ D CV n -, e- cq -, C V1 CD CV el VD e.- Cr r- 'n el n vn,r C".- Ch VD C) CO,t VD VD CV e- C,, Vn VD C r- vn VD VD CV CD Vn CD CV Vn c,1 r- C r- est n eq c -. -,, r- C7 -,.--, C CD -, rn vn r- rn r- r-,t e,.- ' fev kr, r- t-- c, s cn c trt loas C C) - CD rn -r s r-, r,,t 1-- CD C,1,t n 4n e C r, rn V1 VD CV r, est e.-,1- Ch \D V:, vn CD r, ev CD VD -, n 'C' n r- V-) Vn CD.1- On c cr,t.cr -. 'cr VD CA VD - e- VD,f,-4 VD CD C CD CD VD,f r- C CD C es1 es. r, r, CD r- CD,f te) " r- r- r- C n crk n r- n C r- vn cq r- r- CD C,t C),t vn r- rn VD CD r, VD V-) CV VI \JD e- CV CV C e- VD VD r, Vn CV Vn vn vn ct r- r- vn CD CV c r- vn s \c, C CD CD C Vn CV Vn Ch CV r- S ev,t n r- CD te-) rq,td tr) r- e-- rq 1n e,1,r.n C e- -, \D,f vd,5,:",1-, -,Cr el e , tr, -. c c,1 --, ' cf Vn VD C r, e-..,,,, V) CD CA C \D CD ev Vn e-.1. VD C ev,t e-,t r, r, C CD -+ ev VD \D Vn -1- -C s, vn -, cl-, VD r, VD C ev,t -, rn.1- r- s --, n TAULU KKO 21 est r- cr, t ,.. \rd,1- ct, 1 t-- c c-,1 r-' t-- 1 e.,1,14-,,cr --, Cr e-- c Cr, 5 5 rn c.1- cv, rn,, VI.1- e-,t,r cw rq rq v v:, rn rq VD CD r, CD e--. VD C CO VD cv r,,i-,t r, ('4 V) Vn CD VD C Vn,r,r -- r- es1,i-.--, rg,r r- V) C.,1 t-- --, -, CV,-. -- r- c! E :,, :,,!.. '3 > 'd --<- I --<- >.5...s,,...., 7, =.,J ;, '. g c,1.,c, : 1.,,,;.r), 2 ',) 2?,.., - E d..x... v, 2 ',å 5 'c.' 15.:5' :.-'.,,`,., g 5 '' <.ff',, :`,, ",-% 5 >,,.,, 7,, -.,_(?)A T,.. B g "?.ä > E : 4 18

20 P hj is-sumi 1-11 III IV V- IV ce sc s tr),-4 c,) exi cr. tr) d-,::.,., s, ez? \.,y. C ', (---.,C),--. '.- d-cr,.-. cn c" C vn C,-.,I.,-.4 r.] r, CD,.,, C -.,. Ch CD r- vn VD cv d- CD vn vn C r- r- S r- VD C VD vn '''.' c`n CV (-V VD C CD,, t... r- (V cv VD cv,r vn CD CD VD,r. r- CD Cvn. <7, )4:,,--, cr, C C r- VD r- D,t cn,, vn VD VD vd r- C.,1 cv cv,, cr C C,r vn <1- csi,,,. s s ).,t c) c,43 s ce, --. e,"1(dmc tc ::, CO..fl.ch s ez) C C,.--, "Ci.C::,.t. "1" r4,,r) Cr, ',I-,l d- d. d- C,1 C,1 cv VD r- vd 'r cr CD CD CD r- cv (7,r vn C vd VD VD sf.).:1-,, ' vn C d- d- V1 r- r- -,,r cv,r CD <1- CD r- vd C C CD vn C.4-) -. cq,.4-),r c.1, vn cv CD VD,r,t CD cv V:, vn. cv cv VD C C,-- C tr) c cv CD C) VD r- CD C C CD r- CD r- vd d- r- n vn md C,, C,r,r CD vn C CO..1- CD c cv CD CD,, cr,r r- CD,r cv Cr, C Velat, mk/tila x) velat varista % 36,1 27, 8 33, 37,2 velat varista % ilman vukrapäämaa 36,1 26,8 3,5 32,7 Maatalusmaisuus, mk/ha: Varastt Ktieläimet Kneet ja kalust Talusraknukset Salajitukset yms Maa Yhtesä Kneet ja kalust, mk/ha: Traktrit Puimurit Aj- ja kuljetuskalust Kasvinviljelykalust Ktieläinkalust Muu maataluskalust Yhtesä Maatalusraknukset, mk/tila: Ktieläinraknukset Muut talusraknukset Yhtesä x) äistä vukrapääma, mk/tila

21 P hj is-sumi VD \ C\ \C \C ct' C--: V" C5 Cg cr, un vn VD C- Etelä-P hja nmaa Qn CID Kir janpitt ila t keskimäärin S c>"e-:,n,t-e,r5 W),t vn c, kr),t UD rn UD r- ( 1,, kr) ț un C CD un CD r- rc CD rn cu cu rn un C C- r- cu CD Cq Etelä-Sumi UD UD C C- rn rn ru C Un CDUD tri V7 ' eei' v 5 5 c,11.,- r- \C ltd Un. UD un,t C 11 rn UD n UD TAU LU KKO 3a CU ci \C - kr) er), c 'D n r-kr) cn r, er_s a, kr) E.4 Cn C 'EP :.--,..,...., ',1 >:.18-: ' FP ja lunnnla i dun 2 :,,, cc:..c.c1.,..,.,,_, '- ;1 '',x,4 E -....,, e ,1 'z', -,4 -,Q ES å..w f.. 85 :::) c, : S,,i E > 'F,1' i.. ;: a...,3 E >,... Z "::' cel, '' u,... P, Z.. Z Un.(,).4 >-, 2

22 TAULUKKO 3b Sisä-Sumi 1-11 III IV V-VI -,1-.,s, s,--, Ci i. --.,In s.c) sz:;' 1---,, C> Ln r-- " v-i' v:i. MeV... s.c ct d. C.'. d,,,- -;-,.._, V5 Lri'. n.. c;. 1- r cs c,- cr, ci.--, M 1/4 c,-js v: c V5.-, M d- \ 1/ 4C) d- Cs1 C\1 r.". 1n.-. e"-- S cn c'l Fs1) V r-- I--- 1/4 C) v::, s 1/4 r- c Ln C> Ch r--,--1,--1 Ln. tn C>,--, C1/ 41 Ln cn c,--, Etelä-Sumi 1-11 III IV V VI 2, 4,1 7,3 6,2 4,4 1,5 2,4 5,7 5,3 6, 3,9 4,3 6, 6,5 6,8 23,2 26,1 5, 65,7 9,9 8,9 17,4 16,9 1,3 79,2 26,5 86,1 315,4 1,8,2,5 2,,2,1,1 4,5 19,4 24,4 35,4 45, r:, 'c4s..., "C',:; ': x - ', -,.. -,._... _ c, CC;..w '" -cl ' c' " «,,y rzi, :ei :..s4 >, z :c,i å cl ',15 ' -. a) : d CL) :cct.. E ) cl :ccf bij 4 z.-,,;,,_, I.),- E. :-J å -, å å..-,,9,-. ö 5 a) Cci 1,.., > z cd - ' å ,.4 -,A Z 1.) ',.. 21

23 P hj is-sumi 1-11 III IV V-IV V: 1n- eri' c -; 1-1 T C VZ, \.--, cn C..n 6 tn v5,--, Cn,-,d- 1-1 CO e,5 1/) d e5' ö,-.,z1-... C... Cn. c55 C's1, C e..1,--. C 1 (5.(5,5 c;' C 4 C S e"." C \ `1" r- cn In VZ, CO v I 1-1 C S ö sc, cn,--. c r- r-,. cn.- TAULUK KO 3c cd,--, c, P-, :c1 I-) --,,, 1, 8 4,5 6,3 12,5 1,3 3, 5 4, 9 11,4 1,5 1, 6 3,8 8,2-14,2 56,1 5, 11, 6 25,1 9,4, 5 1 2, 4,8 7,4, 5 9,1,3,5, 3,1,1,1 6, 8 17,2 37, 9 43, u ',=,' :ä.-4 E 4-4,z-': E >:.,,4.--, :C.,,,$,,, -, cci ^, - -. Z,.-,...,,,..., 'L,5 >-, ec: c,9 5 c,:: E' ) :ag., -.4.5,I).,_, E c:l. 9, 5 -,,.._, ezi :2 ;.,...-,4.c., 6) 22

24 :E>.cf 'O C\ O O.7 C dl" 1 V") <t..7- I V-) esi C :11 \ kr) tn dr,..,..) V"),. O,--, V-I dt. dr C t at <I- p O se, \C, C, CD,I".,- ' \C> p c \,-.. p._,. -..7,--4 dl- tr). l,-.,-.,--. 1 :ctl 712 t.t.7 Crt tr, 'n' \C> -, 71 in tr) p to V:, C In,4 C 'O c v") tr) C cn 4 't. \C>,t cn rej" \C>.7 V:, ~ cn Q CD 4 CD CD c \ v-).7 C CD 4 cr\ <1- '( ce, ( 2, fl vz, c c D C C V-) CDtr) te..7 C, MI<I- (l.-. O O 4 C> O dl- 1r) \O 4 <1' 4 \C, tr, 4 v:, - dl' C7, tn V:, C> Crt,.--. \O , O O -.4- tr),n... te") <!- te> kn,,..q tr.,.7 \C> `.,1- V-) tr) vl -... VO V"1 II") 1(kr) k,-., O I-- p r- r- 5 dr V:, Vte. -) <1-.,,t,_, C <- ( 5 kr). <I... p..,. V:,.7 tr,,-. kr),--. \,,-) '( l.--.,--. -, C> \C> C> <1- -tr>44, V:, c) 4 '(O,-1 O In \,.,I' S.7 v:. (-4-, C 1 d, 4 C> (5.7 4,-. CO h.7.,1.,c d" dr V-) rn,r) Ir) O \ c, t. tn C c.,1 ys..._-,..r. c,.--, cl- '( c ,--' 4 Vitt n verja (maatalustul) : E E, 1.. c E E 23

25 vd CD l VZ vd C es1 es1 Vn r- vn c r- r- 'C v") 7 n V7 r- vn e r- 7 r- r- CD 7 vd n eq est r- cq r- Q,r,r.få 'ei" 1 est r- r- es1. r)' r- es1 - C m v n n ej n vn -, 'n cfi (-1 vn est r -.. ("VCr. CO C.1. c,,n ',te.] D est 7 V-t -. vn C C V7 7 C VD 7 7 ' es1 C C c,t r- vn n 7,t r- r- r- c'4 r- e-- c vd vd cq,t n ' r- --,,r 7- VD vn V3 ("4 vn \ n vn vn eg r- n 1:. r- --, el,' ("4 v7 r- C r: C md C vn C CD CD ('9,t Vn CD.,,,., rq c,, C ('4 'r) vn -. r- rg -- CD vn yd es1 7 n vn vl CD CD -. -,.7 l-- e g -, cr krt 7..., r- Q r- e9 vd CD n C V) r- cv n 7 n C C es1 r-,r CD ej r- r- C VD V3 C 5 CD VD vn r_ c,,r, r S c.,1 V) 7 C,. n Vn VD n 7 n \ CD r- 'r),r (- -,r --. V't r- n 7 1 n (9 (9 - r- vd..;; t. '.:7-2 vn -, r-,-. r, cy, -, vn '7. -. Cr, n c r- CD n ' 'n C, c.,,..å % cck:,!, 5,C,:} C,C,I g gi C co eq eq r- r- csi C),t vn C CD vn V:,.,e_r_ vd C,,.?,.--,,,r, <> cn -- ;-. 't; 1- C's.( '1:,'2, ct:',',1' r- co F7) [ ,,r t-- vn n vn (9 vl ('4Q.-'VD VD vd VDC) -, C.1 C.1-9- ('4'neq C c r- r- vd CD vn V7 c vn C r- r- O est C ' ch vn vd c CD,r,r est vn eq,r ('4'r r- \ 9. el VD r- vn vn "- 'rn vn VD est CD ' el C) V7,C. ies. -, ^ ^-. C4 V) -, r-,r (-',t- c M 7 n es1 CD C,, e-- m m c r- 7 r- rn 9- '..,,, --. c In fq vl rq.-:,, n 7 vn vd vd vd r- c r- rn C) C C n Cr, Vn e-j n c eq t-- 7 r- eq 7 n V3 vn,t vn 'r) eg cq (9 vl n r9\ r- CD C c CD CD VD vn C.1 V") r- r vn VD Cs1 n vn,, n r- vd 7 -, - V) -, V7 7 r- v7 CD (9 1"---.7,r),--, r- CA S,,.--1 Vl rn vn -, CD 7 CD cn cq vd t Vn7 est est (9 cp es v) 7 ('9 VD C r- e..1 Vn VD r- vn ' C c c C.;i: Vn 7. m vn '?' n (9 eg CD C r- n 7 9-V") P C.1 TAULUKKO 4b CD eg C r- V),r vd c Q-\ r- cn vd V3,t vn,r CD 7 esi VD ej C 7 --, es1 n (9-15 ' 9- r-.nr-,c,f)cic"- CVC it--("-- 7 CO V7 n --, 9- r- vn 7- VD n Vn CD V1 CD Lr. CD.-,,_,... 5 md,r vd 'n\ e- r- :,',-; vn 7 est 9- V-. c ,' 7 w=, r- -. 'ts 5 n Vn vn cq CD ev r-- vd C n rn 7 vn eg r ' vn n. 5 C rn c VD eq 5 5 r- eq r- r- l n g n est r - CD c es1 VD ' \ C ('9 5- c CD ' (4 4n r-\ r-,t (.1 cn cg (9 r- ^, C r- --, 5 ('4 vn C Vn ' n vn r- ' C I I t- Maatalud tulslaskelma, mk/tila :2 c-4 '7` r2 ---E.- c,.._, 1... b' 1-._ E å.b),2 --F- `å', 8 k3.2. -'-- 5 ä ä.-c'. c! Ba' Ii,:, > =-', Y,):8,-: -j :K :.. a,4-_-, ,.' 8A I i5.5..`6' ;'5. :7 7, ' 2 7."...i...:...X ,.. a., `2, ',),. ), >--). '65 E2' 1 :9..:-.:$2 g"217,y 8 a.) -5`.' >-, 4,4 Vitt n verja (maatalustul) 24

26 et C vd ev r- mn r- C c e. es1 esi ev et et C knoevev Cl)ei- vn,1 ev vn - vl CD c, ed r-.. vn ch r- ev vn -. vd et.... e. VI V3 Cl- C ClV ev cv vn Cl) e esi vn vd vn -. vn Cl-,r -, Cl') n r- VD md C Cl- Cl') Cl') Cl- et Clet c p,-. ei,--. vn Cl- CD -, e.4 et e vd C Cl),-. Cl'),. Cl. C Cl') r.. Cl) Cl') et vn,t.cf. V:. - VD C CO,C) C vl cv ed ev Cl- cv V") e. Cl') ^. n n e - Cl- vn CD n VD e CA vd - V) V) Cl') C,t VD V) Cl-. Cl') Cl) Cl') -. Cl- VD Cl') Cl- vn Cl- C 'O e. vn V-) t".. et C c ed ".,t 5 yn er e. yn V") et. c) vn c VD.. md mn vn c CD VD r- vd ev Cl') Cl') et r- e. Cl') e. C) cr, et. e,1 ei") e i,«s Cl') CD cn vn VD '' et e r- n CD ev vl Cl- e c VI Vn Ch r- ml vd r V") a V) ' ' "I" Cl').. c Cl') v) e n e. c CA n et C C e. e. ev,t C ". V-) r-. C ' yn vd cd - ev Cl') VD --. Cl'). cr, cn C -. mn Cl-. v- n Clr-,I. V) ch vd -. V).42 e. et er. e. c-') -. t e 7- Cl- \ Cl) -. e n vn r;1 ev c et vn -. -.,-. 1 1=1,, md vd c) e«c CD C c vd n r- v) ml C CO..,r,, r-, et 7 - -, vl e. C vn C CO,-. Ci V") CD ei V) " mn e. vn e, VD mn vd v) r- ") e r-.1-. ").1- vn eq vn c et C t ei a',t I"-,t ev vn O v) VD CD CD Cl) -1er C V) VD r- -. vd mn n ev c.,1 cr, t ct Cl') r.1 y,. ev -. ev mn -. Cl') CD et vn -. ev.. V) eg n vn CO VI cn CO.1- VD et et r- C Cl) vd e. e. et Cl') ". Cl') Cl') ce ^. V")e.. Cl') e". 5 Ch r- CD et, e. et mn Cl') e Cl') ecnv e.,r e - C. e. - VI n, Cl')VD Cl') s V m - Cl') ev e. --, ,4 C ev. n t t e r- Cl) ".,t,.,e21 :5 - "7' --. F. 1=1 e V) et r- C r- V) CD C er vn VD r- VD CA v) Cl) et et et CD r- md et VD Cl) et Cl- CD 'et e et ed C Cl') CD C et CO C ''O c e C" et n et CD vd e. mn O\ 'O e Cl) vne) r- C r- et r- " V) Cr, r- n e. et., c vd et mn C et r- rn c) Cl') r- vn Cl') CA mn Cl') C C e- vd vn Cl'), eq 1 vo" r- ev ev vn e C 'O cd r- mn ch Cl') e -. r- ml. VD C CD ch ' ") - -«e CD C r, c (.,-;' r- r- mn C) V). r- VD Cl- e VD et c et r- e,o vd c vp rq 1),r cv e. e. e. vd r- v..., c r- CD et - 7- r-,-. % e" ".,.,t.ct C C vd r- ev vd vd et r- r- Cl') cd e.. n,.. mn -..-, CD c "4 Cl').7 Cl') I ec: ö :4 c- ' ,..Q "Ci,s9 ): 1 d... c5,, g..ö.,... --s4.9,.2,% 5 '-,A17',2.c-,' -,E,' '5 5 sc5,.>:5"å5 :c7 1 :' 5.a,i a.c, Q Irå ea.rei,., -_ ,ḡ.v_...,..,2..). -.,..:"-='. r'a.tut'^g 5 :,,,..Qg..':1:4.., air'',ta9 ö ä 1 -c2ti.5.5' Q 2.4.2,3 ` å5åä,cc.>2g'5`å 44 T) -e5"å.8 7' L.:,..5.. ".1.).) -a -cei... L9 :.4 :2 g -4 4 >..t>..1..,.<...-:9 :å.), :;%,..::?,;(z4c2,,2 r!',.).,.'i Z. -,', W ;:":1P4 25

27 sn,r C c. 1/4 r- c, kr) v. f 'n vd V) C \n r- 5 5 C 5 5 s C' C: r- rn cr, r t ct 5 n vn ns cp r- V) C vn n n cp c,1 n rq nn c`l r- r- r- e t n n s Cr),n,r 5, CO r- V),.,r) CD C n c7 n n C) '" n Cfl dr VD VD 5 c, vn un 1" cc-7r _ r_ GO ltn 55 t- 5 c,,--,,1 eq VD '''.,.,,-,,, On e.1 n,,, ( r- VD dl- MD t-r- r,,c, r VD,n -,r CD es -" VD 5 5 c's1,..,,, r- c,,r, c-1 C CA,1,,,, c ',t ' 5' C dl- C e.,1 5 r- C,n 5 5,--, c 1 5 r- c,,..., c:, ',, r- c (-- cv (z) 5\ VD,5} Zd ',1- r- CD r-,n c'-' 5 n,"'n,71 v '- n v") n Cq,t c,,e 'R r- i,t 5 r-- 5 kn 55 cs.,. n., -.r) eq e,_<1 VD - -1 rn - On Ofl 5 5, r CD VD CA V3.- VD V Z, cn r--- VD VD VD CA Cg CC a cg VD es] 2 r- n st,,1 C C n r n 55 CD -- C -, un r- r- 55,,,,, --, -d- d- -1,)..1 cn <3 CD VD...,r,,n n,, CA -- - 'l v 26

28 r- vn,1,1 c,c.,c. CD r-,, rn vn vn c r- vn vn.,r C VD,r C CV V7 C CV Vn CV CV,, 1. CV CV C C Vn 1- VD VD CD 1- C cr r- r- CD C 1-,t,, V1 e- VD r-.. I-- CV 1- r-. vn r- I-- vn n c,1 C Vn 1- C) vn vn CD Vn.1. I-- 1- n,r C,-,t, VD,t CD 1 1- r?,j-.-.,. v-) c I c I -, 5 c'? cn-.-- VD,,.-, CD V) r- c, c r- Vn C VD. CV CO 1 ei. ei.1- C,--, CV CD 1-1- Vn C Vn un r-,r r- e.,1 r-,-. vn V1 r- C Vn CV CV 1 C CD 1 CD Vn Vn 1 C CD ' (-- Vn Vn,, Vn CV C I-- ' C CV r-,r c) vn c4 c) CA CV r-,r c,1 CD C CD,C, 1- e-.1,-1 cn CV CV CV CV,, 1- ct VD Vn n --. VD CD 1- V-) VD C C CD CD CD V7..1. CD,, VD vn n Vn CD C CV V7 CV,f r- -. v.) r-.. Vn -, r- r- ru -,.cr cr, p Vn C CV r-. CV C Vn,-. 1. C 1- CD Vn Vn 1- r- CD Vn.1-,t,, Vn VD CD,,,, r- CD c,. -, -. d- r-,r).17 C CV CV.1- CV V7 I-- d-.1 r,,-.1 n,1,. -.,1 r... CD I-- C C CD CV CV CV, CV CV CD 1- V7,-. CV 1-.. e.- VD 1-.-, VD r--. CV,t 1-,-. CV CD CV Vn V7 1- C CV vn ''),1 r- CD 1- Un,. Vn 1 CV CV CD CV VD,,,c,,,,. C Vn C e... e- VD VD vn ' vn C VD,t un eq V7,, CD r- rq,-. VI cy -, C) CD V7 CO 1-1- CD V7 C 1- r-, CD CD V3,1 - v-) dr.--, di- r.- CV C 1- CD CD I-- r- C.4 CV '1) ') xrå cr, rl c, O\',r r- eq -. C l-- ci,-.,t r- rl CV C e- I--. VD vn CD 1 C s CV 1- e-,, "7 C,-. C CD,-. V7 V3 C 1- Vn ) - C VD CD Vn Vn '- c--. (.., S,r) '-,. ei '.-. -, 11) di- rq T-4.-1 I, 1 I '. -, r- tn,n CD Vn Vn V7 1 CV e- r-, CD Vn C e-. CV '1),I. 1) CD V7 CD C CD,, r- " CD rn rn CD,-.,47,I-,. -. cv CV,t 1-,C,,er,. VD 1. Vn vn,-. 1- I-- VD 1- CV CV,-. '. CV Vn CV Vn e- C d- cs,.c,.1- CV CD -. CV '1- CV,. vn CV, CD VD.1- '1- CD CV '(n -. e- CD '. -. I-- CD -'1) CV CD. ' ,-. C VD 4 ') vn vn.--1 ) C 1- n -, n..cr --. rq VD --. r.- C CD,, CD CV VD,, CV n Vn CD C V7 CD 1 1. CV es C-. V7,, CV e-,, ')4,t,i-,-. C CV,f vn ('41-1- CV e- CD VD V7,- Vn eq 4 4,..., CD CD r- -, C VD V7,n c r-,n,1-,--, G tn '., Vn CV C 1.,t V7 CA ') '. CV CA CV di-,c, '. VD CD ' e- Vn 1-, r-,,-. VD cv CV CA CD Vn 1. C '. Vn r.-.ch C I-.. CV CV CD VD CD CV 1- CV C.1- C VD V) VD VD I-- 1- CV 1- cs1 Vn '. CV,-.,-+ CV CV,-.,, CV es1 n VD I-- CD C CV,, e- CD. ') '. CD C C GO. CV.. Vn VD C CD,-. CV CO '1- '. CV CD C V7 4 CD 1- CV VD 1. CV --, CV r.- Vn CA CV C---. vn -('4 C CV V3 CV,, CV,-. Ul,-' ')'. Vn 4 r- VD VD CV vn un C CV,, CV r- -. -","i ; 'E? 2,:-: 2-8? m m >,.) >, ä :m :m 5 ä 5 :m :ed I.-: '81 >, å. r7 1 Ö,.. 2. >',.,.. 1 a ) «r d. > a E ä ä E -' ä..zr,. 7 ; -,...? a a. -,,1..,,, <1.) +) '.L9 1 -:-')t'5)". g.52 9,, -g t;.;å'.._' ' 3,c1 g g 3." g 1:1 p, g :1.c%,8 'E,'..g _a 2 g.2 > 5 ä ifi? :74 7). 4 ö m.t..'."..l' ål :::' ti 6".: g4 > E.--, F. 27

29 C CD Vn cv n C VD CD VD CA On C C,. V7 CV,f -. r- -, V7 vn cv ct n r- VJ.- rn -- CD On C -. V7 r- cr, vd cr C C CD c CD n.t GT r ,,r vd ' r- n c') --. ',,, r- l CD vn,r -. C -, vn n cy c ei eq CD,r -, On r- C Vn CV vn CD CD \O\ vn n vi cr VD vn vn cr, n CD. V7 r- Ch -,,t vn --.. Vn vl vn c r- r- r- cy ') cy,f r- cy vn C,r n Vn,7 r- -, On Ch,.. O,I) 'O CV,r r- vn,1 rn v, r- CD CV n,t cv r- cy cy n --.,f -- vn cy n CD csi vn,t -, Vn VD,r n.f r- -. c VD,r C On.-, n CV VD,1- <V CV CV -, CD CD C VD vn -,,t CD n cv C V7 CV cr r.,7,1 un n CV CD vn r- -.,r n C CD,r C C CD vn C ct -,r cv -, ,,D r,,c, -. CD n CV vd cv n vn,t Vn vn cv -, -. VD,r CV (V CD,--, Cn r l,t C.,1,. r-.,,r) cy. cv -, OD r- VD CD vd -, r- r- C VD,r r- CC,r Vn C n CD.--, 1 1,,--, s.. r l a, I-- cy vn r- vn. vn r- r- cv On r- cv - -- vn,f CD CV cv CD CV CD.1. C - ' -- c cr CD -. Vn Vn n,t - cr,t,r 'O VD,r Vn vl cv V3 r- C n CD VD vi \'O Ch ' cv ' n - r- --. VD,r --. C,t VD,r CV On CV CD -- -,. vn -, vn rn cy n csi Ch VD r- CV -. vn ed -. C. C --. c V7 - -, Vn r-. n vd vn -cr V7 VD -. vn C,I,--, Ch C r- cr cs1 VD V7 v7 ' -.Dr cp -. cv c 1 -,,r,i. V3,r -, -. r- C CV l cv,, vn CA cr cv cv CD C r- c'l,r Vn cv --,,r Vn cv Vn,r n l VD r- cv n cr CV CV cq -, CV CD r- CD vn r- cy,f vn. -, --. r- vn c-,1.--. e Cn ',I.,-. vn cv '.'. cv cv n --. cy cd -,,t m CD CD C c cv r- r- cv,t vn r- cy vn r- --. ' '. vn CV CD cv VD CD r- n CA On -, vn cv vn r- V7 vn -,..r/ r- ^. kr) ^. e-- n cv -. '.Ovi,1- -, eq l TAULUKKO 5c n r- 'O vn -. r, n VD C cv --. vl r- r- --. On (-V '. -, 'O -,,t. vn On,r. cv,r vn,, n,r r- -- vl On n cv -,r -, r- VD,r n CD -, -- n CD Ch CD ''O r- cv VD n cv vn C n n -, -, C VD CV r- - -,,r,,r C K :=1...cel /.., :ed 2 2 >... cd a.> 5 -'.5.. :<, 5, a "tr i, ;., ' 1) <.. E -.' , a> g -c-' 'i-3 g -,,,', - 5, Q a '... 7, v, ::',,'4 c.r '' :' ''' :9' '11...,. c.,... 15).>A1 2gf',?Efii'? g4 ",7 2,c4.; '6' k.>, : 1.) I I 'cz. >-. >..-,,,; t > c4 c4 > F 28

30 Kök Etelä- Sis ä- Etelä- P hj ismaa Sumi Sumi Phjan- Sumi maa Kir janpitt ila t kes kim äärin C7, CO C=, 'Cl. esl,-.,r Cr, e5.-4 CD C ct CD,-. (c. vi r-... "et, VD.r \O v-),, -. VD Cc'1 C C \,,..,",-. V), r-,1- C.- V2J V-h-.1- V) VI " Ct \) '1 n.. e.-- cr,e VD r- VD,, cq un,r, ),,-;',D S,n.,1- cn CD C C.I. VD un C..1- vl C VD.,,,:' VD,t r- C un,r, C 'et r- -,t,t s,.-,,-. CV CD un,. cs],-. eq,r,_,,.,.,r cy -. C) CV V) n cs1 C C V) C CV..1- fq C... r-i _, cei r, (-4 vn r-,. ; ;./..),t C C,-. VD VI. V) C tn,. VI c) C cr( (-4..rr CD ',.-.1 '1 V),-. C,t,J.,-.. Cf., V/ CO cy -. ce 1n 1n m VD rl CẠ r- VD C VI,t,-. \CC "et c VD,-. VD CV VI,t VD CV CV c, -..ch... CV r- VI,t,, CV,t,, cn rn,t,,j:,--1 VI,-1. (-4 cs] esti r-,_, -.,-. VI,..,-;' cy r. VD. C c,,,_, vn r-. CD,,,.., CV C,.,,, r, S V) n VD..rt,. vn --, VI m... C r-,t TAULUKKO 6a 1 Ruis Vehnä Ohra Kaura ja sekavilja Öljykasvit Peruna Juurikasvit Muut Kasvinviljelytutt yhtesä Kasvinviljelytutt % 16, 4 25,4 11,7 17, 4 4,3 Puutarha Valtin avustukset Asuntetu Muut Muu tutt yhtesä Muu tutt % 16,4 14, 22,3 12,9 17, 5 Kknaistutt yhtesä, m k/ha

31 IV V-VI Sisä-Sumi 1-11 III T vn \C, d- d- c V-, d-, 5,,,,, r". t... Ln C 1 1 d- s v C kr).- \C:,,-.,--,.1- r, kr) cr, cr, \ r... d- d., r- CV d- e,--,,r) e r- d. V vn V c,;' -. c,, s,. a, rn d-, I-- V V d-., tn,1- s,- ci- -, ' s eq, l kr). c , 'Cr 1,C, -. d- r--. -, --. CV cr -. C \I \ CO. 1 cl- \ -. C r- " -. r- cn (-V, C\ cr, -,-- v-) t--- C c> -....,1- Ln d- r---, dr.1- dr., CV,-- Ch, cl- s cn.--,,,, c,1- M 1 ",I" 1,r1 r- C, t-- l \D C1 -, - -, --. \D < Ln -, \ ' V") d-..,,r" V k C\ -, --. c,1 V-, dr d- V C -. -, V 5 - -,,r).,,j. Ln. V-) -, AULUKKO 6b IV V VI Etelä-Sumi 1-11 m -, d- - C Ln vn V-),t- \D c: e, cp, _,_ " r--- \ vn.-4 (l,t- '.- V-, d. '- Dl \ -. kn r-,;',--. V \D \D -. kr) -, C-1 C,1,t-,--, 1-- C d- C t--- Ln,,, Ln (V --. kr) cl-, c,d- r- Dl,,,c, dl-,--. cn V:, d- \D 5' -,,!- --, lr) -. VI,,,, ' C7, cn d \ 1 cr, d- \D,,r d- \D,r),r) r-,- -, dkr),1- d- r Cr, dr -, C7, cs1 7' sz d- d- d-, --, C\ c -, d-,.' --, \D kn. d-, -,--, c \ C CA \I..1.- c,i" d- t--- V:, h,,,, (V -, C --. S kr),,t- kr) Ln O' s -, \D \D -,, Cr,,i5 c d- r-,, (-V C kr) -, d.^ --1(-V.-- h,,,r) s, CD Ln v) (-,1,--, \D.--,,,--1,--4 -, vn d- V:, d- V-), c.,1 cr. 1n -, --. t----,, r-.--, r- Vn l Dl C, -, cn r-- l \D VI - C I d- c C \1,1 c \C,,--. Dl V-, C s., V r- d- r---,--. d" h,--, C rq,5 t-- ei h.--1 fel :cd E. 2. : c. 'E c 2, 1.,..c.2 >-, 4: Ctl.x 2, Ö Ö '."' 22 'Td'.'1 ', cl '1 :.:- "'8" '6', å '- >.2 > 4-2 'ci '5,.' F-,.' 9 `2 2 4 t.) 2.1 -,,,j 8 5.."2 ä g cet E : d ad - å d 1) e cu. a, x 3

32 Phjis-Sumi 1-11 ifi IV V- IV C V7 r, / C,t,-. r- vn vn r.." V/ C VD r- c-,) r- / CD,t VD C CV rs... r1 CV V/ r. 1- CD VD CV C\ c li tr) V1 VD r, V/,-.,t CV / r-. r,.6 rq O In,,,... CD CD V/ V/. CV 1-- CV r- V/ vn,r.1- CD r- 'n.6 / CV,t,-., -,,,. 1 V/ ' / C,...1 r, C V/ V/ CV CO,--, DD -,. CD ',t CV. r, C,t. VD 1,, V/ VD ct,, -, -. CV C V/ vn r- -. c kr) V:,,-. CV CV,-., -, V/ / r-,t C VD CV,t V/ CD.,1- - _ fq 1 CA VD,-. r- / r, CO cq,z c- CV r- c,1 CD,t CA,t C.71 r, VD,, ct,t CV CD VD C ct VD r, r I 's,1 r- VD vn,,,::, r- CD,t CO VD C VD / r, q r,,1- r, CO I-- vn,, esi,, r- -. (-,1 V/ C,t CD CA,' C "I'.,1 r- cr,, -, r-- d.. :d '2,, [..1 5 V3 CV V/ / VD,t C.---, c...:' / ct,,,t,t r, CD C / CD CV ct 1 VD CD D/ C r,- V7 V/ V/,t V/ cq cs1 CD V/,-. C ct r, CD r- cg., Cl r, C,, V-1 eq,, r1 C VD CV CV s ' CV,t,t CV CV VD CV,-. CD / r-. CO vn vn l -. CD,t,_, cs, exi c'l r-,f. '' v",,. -. C VD,t.1-1- c.,1,r VD VD CO Cr' CD,...',' rn sz CV C,-. C C 5,-1 CD CD. v:::, r- C,t c,.' c.,1.,--4 CD / CD. ' VD,t C CV,t,r,t CV CD,^ CD CV -.,-. 'I',_, cs1 VD CD V/,t V/ CA cr,,-. CD -,,- c I CD ke-),--. 2: : d 2 2 x 2 2. x. 5 8 t.5,9..2. : 2-6 T.,,,,.7,3.._...-- : å..?,. D., 2 2 ">.' >-, 2 2 >., å) c,:..., - -,,-. > >...-, cl.2.2 : å X'' 2 >-,,,%,., d.4. å C 4 31

33 ,t cd un vn C,t C - C CV r- cv vn n VD CD CD CD cv C Vn C C CD C vp cv, c, C',t r, r, CD CD - C VD vn n VD V CD,,,- vn ev,t - CD un cv CD,t rq v, r,, c, r-,1~ vn VD C CD C VD vd un C vd n cv cv cv,t CD vn cv r- r- vn ev n ev vn cv 'nn, C - r, C n - 5.,..;,,, VD C ev n CD C,t cv r4 VD,t,t ("V ev VD r, cv vn ev CD,1- cv ev C CD,-. CD cn Vn VD CD VD r- VD CD CD,t r- CD,t eg,e.;'.. e.., cv C CD r. n r, VD -,I- r- e.. - C CD,.,t vn- - r- r, -. c, r,,,:r CD n C) CT vn -. cv C.1 - c, n Q '. -. -, -, VD -. vn vn VD VD vn vn r, CD r- VD C,t cv r l un CD r, CD vn vd ev,r '. ' ev O Cl rq.1- ev,, n vn C,-. vd,. vn.. ev,r CD r, cd C vn CD,t,...; c VD n CD,n- C r- - VD - -.,. --,. -. ev 4 5 C C C CD CD CD '. C r, r, ev C n C VD r- CD CD md VD vn C r, VD c, r, c r- VD ev ("V VD,t vn,t CD C CD VD -Ct CeqCV 7 Vn - r CO CV,t "' M C CD fq VD -,. r-,r -., MD CD,t vn eg C -. V1 - r-,.,t CD C vn.1- --, VD - ev cv - CD CV r- ci Z',--. ev C c,r,cr,c, C r,1,c, VD c,,,r VD - 'r C vd cv vn,t 4-' CD r- C CD -. <V -. ev,. -. VD vn cv VD r- vn vn _e r, C,t,t VD r- I-- un I-- n vn,r CD cv.1-,i- C r- r,,t r,,,t CD n CV C '. CD.- VD - -. vn vn ('4,t 5 C,-. r,,-. - vn - VD r, c,. c, vn cr C C,r.-. n eg cv C '''-' eg (""' O n '1'. cn -. c, -. VD ev un vn,f C cv C CD O- r- vn vn C r, r,,t c, c,,t,t. eg ev r, vn CD r- CD - vn 5 ev,t r- n vn V7 C -.1- CsC ct n '1'. C fq VZ, ev c, '. CD, CD.- r-,,t, C CD,t r,,r,t vd vn vn C vn,r n C un CD,r C '. cd ev '. vn CD,r cv eg VD CD C fq eg,t VD C,r cv r- 4 c, c, rq,r, ("1 c, n, vp vn c r-,. r, cv -. cv vd n cv cd,-. CD r, VD ev VD ('4.- cv -. vn CD C C r- n,t un,c,- -. eq- VD -, On ' r-,- n VD -., ^ un.--, -.,t ev., C ('9 ('4 vn V-/ 1 c9 vn '. -.,: -er e-,1 - --',C VD VD. C,-.1 C,1,.. C,1 '-' CO,. C -,,i. 2 t) :c%1.e). :cd C :cd C? C:2 P) :,..>..>,", g ">, cu * :cd.,5., cr c u.,?:. :. ' 2, :' ;,..,. 172',..,.4 2.a, : : ',1.,?...,... <1" "Zi5 f., `å' å 5; å å c'. EL, g å E'41....,.>..- g, ,..t.. --,, >, Sg. e e å'? `.2, g g g.4-8..v. z. :' tc,.,.9.,,9 2,Y,.g.9...g.,, {.7i å å g,.,,..,,,wa...:. r.'..2 rå E-, E. -;-<- ä '5 ' `å) -, "ri "P -5,-`.5',.. ' 1 ' (5 (5 c5 å,'. E«E-., 32

34 d- k VD I.--. C rn.1- V Vn Vn (1 'r) c C cr C C ct C CV e, C C r, ( sf,i. pe cp vc ^ v-,,.n C,, rkk,..- V-) Cr CV C. CD CD CV CV cr n.1- -, l r.- e. r.] r- ee d c. d- e. e. -. Ch C V1 C CD r.- Cr C... Cr Cr CD C.- V) C kr),t cr Vn Vn VC C V-) O V3 dr rq "vn g CD OC CD r- CD,6 cr CD e, CD,...q" r- CD vn t.: r, c::::. r, CD VD CV CV VD CV VD VD VD CV VC,, ("V.-, r.- e,,r),t- C,1,- C=:, k l k eq,,ci CD cr.1. 'C) di-.1- sid,. C C VD " g c, ci,-.1.. eq <$ k. c-,1 vn e- cs C, C:, V),c," e-,::,.. c1"mcd:r.r.- Vn (V e, cr VD CV C C...,t CV VD CV V-) cr C VD C'l CV Oc,, CV CDS C\ Cr e=:1 VDQ rn r,c) e, CV cr CV r- "D 1 e, k rn e. C Ce, CD rn kin rn (-4 e- e. sis rn 1 C Q " CO CO VD C C-- CD CV CV CV CA e, VD CV CD VD VC cr vn C r- cv cc) e, VD VD CV C e, cr e, e, cr Cr, CD CV CV e, Vl VD e, c,r r- e. C VC CV.1- Vn C CV," C Cr tr) VDOOM.1- (-,,-."1" V1 V-) 'C) " e-, C,r d- v) vn C) vd cd ev cr n C e, r- "1- VC C CV VD CV r, CD CD cr VD v") e:,," C " "1" CV CV VC s-, cl" " cr '1' CC-- VC, V-) VD V-1 r1 CD,"cl- e.,-;' \D,.,, '(,) CD",t-, C cr VD,,,-.,. e'l cr,, CV CD Vn CD cr CV CV C C) ec cr VD O CO V1 cr VD CD CD e, r- cp r- VI Li-) " CV VD vl e- C CV d- Cs1 VC e, CV Vn CV e, vi C C c' CD r-- cr CD r.- r.- C CD V-) CV VD VJ e- e.,1 ee e, CD C V-1 I"..., "VD,..;' VI VD r.- 1n..,1- VD VC i. CD cr vn vn Vn C VD.1-,5 " ' e-,c,, C fs,1.n vn -. v:, e, eq,e e k -, -,,_, k v:, "'-' k. c'"' e. c,1 e. c'1 C vc VC C c,1 CD vl C VD VD Vn C e, CO cr e- e, e, CO VD ' V) C CV f r- Vn e, ' V1,S kin ' CV,.. frq C CD cr kin vn ee e. vn vn Vl e, VD cy,r) C VC 'n

35 ' ' C r-,r n,t CD un e. c,t VD,1,1,t v1,1 V- ) V1 1 V1 V1,t un CD C V1 CD,t " V1,1 V1,1 1 CD rg' - e ;7-,t " cn VD CD CD cn r- r-,t rs r- C e, n CV CV r- r- C e. n mt cr cv -,-.,1.- C,C) r, O,,,",t C C On 7 ct - - vl -' 4 CD,1 ct,t irz, 6 -, v.),. c.,1,r1 ; ;,r --, C VD C-..,1- -, -.,, C,-. C CV C CV C) C n C cv VD C vn r- r- G c, c r- 1 VD,1 r- v1 VD s d- \ Cl Cl r-,1,1 vl,t n,t VD CV r- VD CD C Cl r- r- CV VD r- CD C e. mt e. e. n c n - Cl,t e. vz,,??, C cy cy d- C,1 1 V1 ' 1 Cl V1,1 Cl r- n r- Cl S. 1cV On VI - c TAUL UKKO 7c Etelä-Phjanmaa CD,t r,,, Cl r, r, 1,1 CD rn,t,t C- CV -.,t VD Cl C- CV r- v1 CD Cl rn C Cl Cl CV,..;" vn cq CD,-.1 r,,1 CD,, - ct,1 c VD - r,,-. 1 n --r - vn -. n --, r-,t c n,1 VD,t VD c,,,1 Cl -",r --, ''.., c'-' kr) tr) vn..,,,1 VD -. 11,1 r- Cl v1 141 tr, Cl V1,1 CO C) Cl r-..,1-vn 1 CD,1 1--,t CD CD V1 Cl r-.-, v",,t Q c.. Cr, - mt 1 CD CD - r- VD r-,r k - c r- Cl mt VD CV n CV 'et C'l et cv et On VD.et ' VD mt e. mt r- 'cl- -- r'.) Cl "I- r- --. VD VD c'-',i- -, r.,,1 '',1 Cl C Cl 1 1 cq - r, VI vn 1 V1 V1,t Cl,t CD l n,t C rn CV e. n cv On ct Cl,r 1 r,,r Lf, VD V1,t Cl 1,1,t Cl, rn C CV Cl e.,t et 1-,45.,4 VD -VI 1 C) v1 crs,,,i --,<. - ä z :c T., 2 c, 2,.,...--,. - >< 8 5 '' >, :c.j 2 n, ; : :. 2, >,.....9,.= "' Cl zid ' C -2..,'. å -8, 2, "ä g..a' :.,?.'. 155 ', 2, -.-.' 4,. a:..t.,* 1 1.;? 'Ll >,'' '.'"(9 k)",:y s ) C,1 cd --8gA 84..Q.Q 5.; > c., eci :ml :cc,..., ;,,4. e4) C> t 8 :.irl; -å'7sg.1-...),.ä,.11. "> ">., 4,2, ',I -- :2_-d >, > >-> 1 kl, -.,..:1 E. E-, CS CS 2 E" E" >-<-' t'l 34

I i,y4 k i i III AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TULOKSIA TILIVUOSI 1994 TIEDONANTOJA

I i,y4 k i i III AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TULOKSIA TILIVUOSI 1994 TIEDONANTOJA I i,y4 k i i III TIEDOATOJA 27 1996 AJAKOHTAISTA MAATALOUSEKOOMIAA KIRJAPITOTILOJE TULOKSIA TILIVUOSI 1994 MAATALOUDE TALOUDELLIE TUTKIMUSLAITOS AGRICULTURAL ECOOMICS RESEARCH ISTITUTE, FILAD RESEARCH

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA TEDOATOJA 75 992 AJAKOTASTA AATALOUSEKOOAA KRJAPTOTLOJE TULOKSA TLVUOS 99 AATALOUDE TALOUDELLE TUTKUSLATOS AGRCULTURAL EOCS RESEARC STTUTE, FLAD RESEARC REPORTS 75 992 TEDOATOJA 75 AJAKOTASTA AATALOUSEKOOAA

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA AATALOUDE TALOUDELLSE TUTKUSLATOKSE TEDOATOJA : 3 TE AGRCULTURAL EOCS RESEARC STTUTE, FLAD RESEARC REPORTS, 3 AJAKOTASTA AATALOUSEKOOAA KRJAPTOTLOJE TULOKSA TLVUOS 982 ELSK 98 aatalud taludellis tutkiuslaitks

Lisätiedot

-d;'$ d{ee lr a ;{*.v. ii{:i; rtl i} dr r/ r ) i a 4 a I p ;,.r.1 il s, Karttatuloste. Maanmittauslaitos. Page 1 of 1. Tulostettu 22.08.

-d;'$ d{ee lr a ;{*.v. ii{:i; rtl i} dr r/ r ) i a 4 a I p ;,.r.1 il s, Karttatuloste. Maanmittauslaitos. Page 1 of 1. Tulostettu 22.08. Maanmttauslats Page 1 f 1 -d;'$ d{ee lr a ;{*.v {:; rtl } dr r/ r ) a 4 a p ;,.r.1 l s, Karttatulste Tulstettu 22.08.2014 Tulsteen keskpsteen krdnaatt (ETRS-TM3SFlN): N: 6998249 E: 379849 Tulse e le mttatarkka.

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKITERIALLITU PATENT- OC REGITERTYRELEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bkslut Kaupparekisteri andelsregistret Verhallinnsta saapuneet tiedt Uppgifter inkmna från skatteförvaltningen

Lisätiedot

VIRALLISTEN LAJIKEKOKEIDEN TULO SYHD ISTELMIÄ 1978. KASVINVILJELYLAITOKSEN TIEDOTE N:o 13 MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

VIRALLISTEN LAJIKEKOKEIDEN TULO SYHD ISTELMIÄ 1978. KASVINVILJELYLAITOKSEN TIEDOTE N:o 13 MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MAATALOUDEN TUTKMUSKESKUS KASVNVLJELYLATOKSEN TEDOTE N:o 3 TMO MELA, ULLA LALLUKKA, LSA MATTLA JA JOUN KATLA: VRALLSTEN LAJKEKOKEDEN TULO SYHD STELMÄ 978 TKKURLA SSN 0356-7575 SSÄLLYS Sivu. Johdano Seliyksiä

Lisätiedot

WAinill AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TULOKSIA TIEDONANTOJA 152 1990 TILIVUOSI 1988

WAinill AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TULOKSIA TIEDONANTOJA 152 1990 TILIVUOSI 1988 WAnll TEDOATOJA 5 99 AJAKOTASTA MAATALOUSEKOOMAA KRJAPTOTLOJE TULOKSA TLVUOS 988 MAATALOUDE TALOUDELLE TUTKMUSLATOS AGRCULTURAL EOMCS RESEARC STTUTE FLAD RESEARC REPORTS 5 99 TEDOATOJA 5, 99 AJAKOTASTA

Lisätiedot

hydiiill AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TULOKSIA TILIVUOSI 1992 TIEDONANTOJA

hydiiill AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TULOKSIA TILIVUOSI 1992 TIEDONANTOJA hydiiill TIEDONANTOJA 192 1994 AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TULOKSIA TILIVUOSI 1992 MAATALOUDEN TALOUDELLINEN TUTKIMUSLAITOS AGRICULTURAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE, FINLAND RESEARCH

Lisätiedot

Arvio metsd maa n a rvosta

Arvio metsd maa n a rvosta Arvi metsd maa n a rvsta Omistaja Lpr Klmenharju Kunta Kylli Tila Rn: Ala, ha 405 572 Klmenharju :l:89 24,9 ESPOO L6.5.20L7 Laatijan allekirjitus Teemu Saarinen Lisdtietja Arvi phjautuu Teemu Saarinen

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA AATALOUDE TALOUDELLSE TUTKUSLATOKSE TEDOATOJA : 26 TE AGRCULTURAL EOCS RESEARC STTUTE, FLAD RESEARC REPORTS, 26 AJAKOTASTA AATALOUSEKOOAA KRJAPTOTLOJE TULOKSA TLVUOS 98 ELSK 987 aatalud taludellis tutkiuslaitks

Lisätiedot

PUTKIKAKSOISNIPPA MUSTA

PUTKIKAKSOISNIPPA MUSTA Takorauta Tuote LVI-numero Pikakoodi 0753007 RU33 KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS DN 65 KESKIRASKAS 0 KESKIRASKAS 0 KESKIRASKAS SK/UK SK/UK

Lisätiedot

4rrr. PYSwvYoesrÄ. 0809-cPR-1115. Tarvasjoen Teräsovi Oy Junnaronkatu 16 24100 Salo SE RTI FI KAATTI TUOTTEE N SUORITUSTASON EN 12101-2:2003

4rrr. PYSwvYoesrÄ. 0809-cPR-1115. Tarvasjoen Teräsovi Oy Junnaronkatu 16 24100 Salo SE RTI FI KAATTI TUOTTEE N SUORITUSTASON EN 12101-2:2003 4rrr VTT XPRT SRVCS Y llmeu ls r 0809 VTT XPRT SRVCS Y P 1001.02044\TT S RT KAATT TUTT SURTUSTAS PYSwvYesrÄ 0809PR1115 urpn prlmenn j neuvsn seuksen : 305/201 1 (rkennusueseus el CPR), jk n nneu mlskuun

Lisätiedot

Lappeenrannan Ilmailuyhdistys

Lappeenrannan Ilmailuyhdistys Lappeenrannan Ilmailuyhdistys Tapahtuman tuloksia, moottoripyörät Kierroksia: 396 Osallistujia: 328 Autot Moottoripyörät Kaikki Ajoneuvo Lähtöaika Aika 400 (s) Nopeus (km/h) Valmistaja Malli Tyyppi Selitys

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA MAATALOUDE TALOUDELLSE TUTKMUSLATOKSE TEDOATOJA : 4 TE AGRCULTURAL EOMCS RESEARC STTUTE, FLAD RESEARC REP ORTS, 4 AJAKOTASTA MAATALOUSEKOOMAA KRJAPTOTLOJE TULOKSA TLVUOS 975 ELSK 977 Maataluen taluellisen

Lisätiedot

Taulu N:o 198. Telefooniverkon kehitys Helsingissä vuosina 1897 1902.

Taulu N:o 198. Telefooniverkon kehitys Helsingissä vuosina 1897 1902. Taulu N: 98. Telefniverkn kehitys Helsinissä vusina 897 902. V u s i! 897 898 899 900 90 902 Kaupunissa. Telefniverkn lananpituus vuden lpussa; kilmetria,9,6 2,2 2,2, 2,60, 2,46, 2,8,6 Ilmakaapelin pituus

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA MAATALOUDEN TALOUDELLISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TIEDONANTOJA N:o 31 THE AGRICULTURAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE, FINLAND RESEARCH REPORTS, No. 31 AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA ERI TUOTANTOSUUNTAA HARJOITTAVIEN

Lisätiedot

lkyä Ii 1 lq AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TULOKSIA TIEDONANTOJA TILIVUOSI 1987

lkyä Ii 1 lq AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TULOKSIA TIEDONANTOJA TILIVUOSI 1987 lkyä i lq TEDOATOJA 4 989 AJAKOTASTA AATALOUSEKOOAA KRJAPTOTLOJE TULOKSA TLVUOS 987 AATALOUDE TALOUDELLE TUTKUSLATOS AGRCULTURAL EOCS RESEARC STTUTE, FLAD RESEARC REPORTS 4 989 aataloud taloudellis tutkimuslaitoks

Lisätiedot

Pakkauksen sisältö: Sire e ni

Pakkauksen sisältö: Sire e ni S t e e l m a t e p u h u v a n v a r a s h ä l y t ti m e n a s e n n u s: Pakkauksen sisältö: K e s k u s y k sikk ö I s k u n t u n n i s ti n Sire e ni P i u h a s a rj a aj o n e st or el e Ste el

Lisätiedot

Arvio metsdmaan arvosta

Arvio metsdmaan arvosta Arv metsmaan arvsta Omstaja Kuusam, Nskajrv Kunta Kyll Tla Rn: Ala, ha 35 477 Nskajrv 31. : 77,5 SPOO LO.6.2L7 Lstetja Teemu Saarnen KTM, LKV Arv phjautuu 14.1,23 pvtyn metssuunntelman kuvtethn ja Kuusamn

Lisätiedot

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS. AULIS JÄRVI, ARJO KANGAS, LEO MUSTONEN, YRJÖ SALO, HEIKKI TALVITIE, MARTTI VUORINEN ja LEA MÄKELÄ

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS. AULIS JÄRVI, ARJO KANGAS, LEO MUSTONEN, YRJÖ SALO, HEIKKI TALVITIE, MARTTI VUORINEN ja LEA MÄKELÄ MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS TIEDOTE 2/95 AULIS JÄRVI, ARJO KANGAS, LEO MUSTONEN, YRJÖ SALO, EIKKI TALVITIE, MARTTI VUORINEN ja LEA MÄKELÄ Virallisten lajikekokeiden tuloksia 1987-199 Jokioinen 1995 ISSN

Lisätiedot

VALTION MAATALOUSTEKNOLOGIAN TUTKIMUSLAITOS

VALTION MAATALOUSTEKNOLOGIAN TUTKIMUSLAITOS PPA 1 34 VIHTI 91 3-46 211 VALTION MAATALOUSTEKNOLOGIAN TUTKIMUSLAITOS STATE RESEARCH INSTITUTE OF ENGINEERING IN AGRICULTURE AND FORESTRY KOETUSSELOSTIJS Numer 1215 TEST REPORT Ryhmä 114 Vusi 1987 ' VALSSINTYLLYJEN

Lisätiedot

IMMIN AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TUOTANTOSUUNNITTAISIA TULOKSIA TIEDONANTOJA 176 1992 TILIVUOSI 1990

IMMIN AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TUOTANTOSUUNNITTAISIA TULOKSIA TIEDONANTOJA 176 1992 TILIVUOSI 1990 IMMIN TIEDONANTOJA 76 992 AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TUOTANTOSUUNNITTAISIA TULOKSIA TILIVUOSI 990 MAATALOUDEN TALOUDELLINEN TUTKIMUSLAITOS AGRICULTURAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE,

Lisätiedot

KASVINVILJELYLAITOKSEN TIEDOTE N:o 17 EI] VIRALLISTEN LAJI KEKOKEIDEN TuLOSYHDISTELMIA 1979 MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

KASVINVILJELYLAITOKSEN TIEDOTE N:o 17 EI] VIRALLISTEN LAJI KEKOKEIDEN TuLOSYHDISTELMIA 1979 MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS J MAATALOUDEN TUTKMUSKESKUS KASVNVLJELYLATOKSEN TEDOTE N:o 7 E] -4-t4 ' r L. 'e cev 3ek TMO MELA, ULLA LALLUKKA ja LSA MATTLA: VRALLSTEN LAJ KEKOKEDEN TuLOSYHDSTELMA 979 JOKONEN -923 SSN 0356-7575 SSÄLLYS

Lisätiedot

6. KOKOUKSEN LAILLISUUSEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

6. KOKOUKSEN LAILLISUUSEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN (3) PÖYTÄKIRJA 5..203 SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN SYYSKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA Aika Paikka 5..203 klo 9.20 alkaen Ideapark, Kokoustila Kotka. Lempäälä Läsnä Osallistujalista liitteenä (liite ). KOKOUKSEN AVAUS TaLVIn

Lisätiedot

Maatalouden taloudellisen 'tutkimuslaitoksen tiedonantoja M 8. Kirjanpitotilojen tuloksia tilivuodelta 19 66. Helsinki 1968

Maatalouden taloudellisen 'tutkimuslaitoksen tiedonantoja M 8. Kirjanpitotilojen tuloksia tilivuodelta 19 66. Helsinki 1968 Maatalouden taloudellisen 'tutkimuslaitoksen tiedonantoja M 8 Kirjanpitotilojen tuloksia tilivuodelta 9 66 Helsinki 968 Alkusanat Tässä monisteessa esitetään maatalouden kannattavuustutkimuksessa mukana

Lisätiedot

P ER I.JS KI.J NTOARVIOil PÄMTYS. As Oy Saariselänkuja 1 $aariselänkuja I 00970 HELSINKT. Laadifiu: 3.9.20'13

P ER I.JS KI.J NTOARVIOil PÄMTYS. As Oy Saariselänkuja 1 $aariselänkuja I 00970 HELSINKT. Laadifiu: 3.9.20'13 t, P R I.S KI. TARVIil PÄMTYS As y Siselänkuj 1 iselänkuj I 00970 HSIKT difiu: 3.9.20'13 Y}ITVT Rkennustekniikk Asunt y Siselänkuj 1 n Helsinin Mellunmäess sijitsev kuuden suinkestln nudstm yhti. Rkennusvusi

Lisätiedot

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS. LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, KATRI PAHKALA, MARKKU KONTTURI ja LEA MÄKELÄ

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS. LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, KATRI PAHKALA, MARKKU KONTTURI ja LEA MÄKELÄ MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS TIEDOTE 2/93 LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, KATRI PAKALA, MARKKU KONTTURI ja LEA MÄKELÄ Virallisten lajikekokeiden tuloksia 1985-1992 Jokioinen 1993 ISSN 359-7652

Lisätiedot

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

S'? 2. s P« 3 CU. > a. <H O ~" d O Ö E/ Ö. d -M o o I I I II. locot-cor-icocoolcool^-toiiocoioolcdt- lol^-cocococooi 'vool^olcocoi Iio» 100

S'? 2. s P« 3 CU. > a. <H O ~ d O Ö E/ Ö. d -M o o I I I II. locot-cor-icocoolcool^-toiiocoioolcdt- lol^-cocococooi 'vool^olcocoi Iio» 100 S -+ røi cö-g S,2 S S cn rj o a ö * s s m Summa Yksityisiin tarpeisiin Summa 0 5 I I I I I I I I I I S S? CM I (MCM ^ I ^ ^ I I I I! rhrhi llf I^Öb» I I l

Lisätiedot

Jakotukit / tarvikkeet

Jakotukit / tarvikkeet Jakotukit / tarvikkeet Tuote LVI-numero Pikakoodi 2022115 BF71 VM 2X3/4 EURO VM 3X3/4 EURO VM 4X3/4 EURO VM 5X3/4 EURO VM 6X3/4 EURO VM 7X3/4 EURO VM 8X3/4 EURO VM 9X3/4 EURO VM 10X3/4 EURO VM 11X3/4 EURO

Lisätiedot

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS Tiedote 7/9 LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, KATRI PAHKALA ja MARKKU KONTTURI Kasvintuotannon tutkimuslaitos Virallisten lajikekokeiden tuloksia 1982-1989

Lisätiedot

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS Tiedote 2/91 LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, KATRI PA KALA ja MARKKU KONTTURI Kasvintuotannon tutkimuslaitos Virallisten lajikekokeiden tuloksia 1983-199

Lisätiedot

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS Tiedote 2/88 LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, KATRI PAKALA ja MARKKU KONTTURI Kasvinviljelyosasto LIISA MATTILA Laskentatoimisto Virallisten lajikekokeiden

Lisätiedot

Tuovi 8: Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa 2010 -konferenssin tutkijatapaamisen artikkelit

Tuovi 8: Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa 2010 -konferenssin tutkijatapaamisen artikkelit DEPARTMENT OF INFORMATION STUDIES AND INTERACTIVE MEDIA UNIVERSITY OF TAMPERE Tuovi 8: Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa 2010 -konferenssin tutkijatapaamisen artikkelit Jarmo Viteli & Anneli Östman

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA MAATALOUDE TALOUDELLSE TUTKMUSLATOKSE TEDOATOJA :o 5 TE AGRCULTURAL EOMCS RESEARC STTUTE, FLAD RESEARC REPORTS o JO AJAKOTASTA MAATALOUSEKOOMAA KRJAPTOTLOJE TULOKSA TLVUOS 976 ELSK 978 Maatalouden taloudellisen

Lisätiedot

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS Tiedote 16/85 LEO MUSTONEN, SEPPO PULLI, OLLI RANTANEN Kasvinviljelyosasto LIISA MATTILA Laskentatoimisto Virallisten lajikekokeiden tuloksia 1977-1984 JOKIOINEN 1985 ISSN

Lisätiedot

Palkkataso ja kokonaiskysyntä työttömyyden selittäjinä Suomessa 1963-1996

Palkkataso ja kokonaiskysyntä työttömyyden selittäjinä Suomessa 1963-1996 Kansantaludellinen aikakauskirja - 93. vsk. - 1/1997 Palkkatas ja kknaiskysyntä työttömyyden selittäjinä Sumessa 1963-1996 MKA LNDEN VTT, vs. prfessri Helsingin ylipist, kansantalustieteen laits 1 Jhdant

Lisätiedot

RUOKASUOLA- JA RASVAPITOISUUS OULULAISTEN KOULUJEN YM. VASTAAVIEN LAITOSKEITTIÖiDEN LAATIKKORUOASSA 1994

RUOKASUOLA- JA RASVAPITOISUUS OULULAISTEN KOULUJEN YM. VASTAAVIEN LAITOSKEITTIÖiDEN LAATIKKORUOASSA 1994 RUOKASUOLA- JA RASVAPTOSUUS OULULASTEN KOULUJEN YM. VASTAAVEN LATOSKETTÖiDEN LAATKKORUOASSA 1994 kaupunki Ympäristövirast Raprtti 2 /1994. - Oulun Oulu 1 RUOKASUOlA- JA RASVAPTOSUUS OULUlASTEN KOULUJEN

Lisätiedot

TEOLOGIAN YLIOPPILAIDEN TIEDEKUNTAYHDISTYKSEN JULKAISU VUODESTA 1853 4/2012

TEOLOGIAN YLIOPPILAIDEN TIEDEKUNTAYHDISTYKSEN JULKAISU VUODESTA 1853 4/2012 TEOLOGIAN YLIOPPILAIDEN TIEDEKUNTAYHDISTYKSEN JULKAISU VUODESTA 1853 4/2012 P 4 V 5 P 6 L 7 A H g 10 K 12 N ö ( ) 15 T,, 16 A3 - N 20 Dg! 18 R 21 E 19 K: K R 22 R 23 L - Hd R, Sf L, I V A V K - Sf L K

Lisätiedot

-Jotta maailma olisi parempi paikka wappuna. RAKENNUSINSINÖÖRIKILLAN VIRALLINEN KILTALEHTI JO VUODESTA 1963 2/2012

-Jotta maailma olisi parempi paikka wappuna. RAKENNUSINSINÖÖRIKILLAN VIRALLINEN KILTALEHTI JO VUODESTA 1963 2/2012 -J w. RAKENNUSINSINÖÖRIKILLAN VIRALLINEN KILTALEHTI JO VUODESTA 1963 2/2012 JOS ET NÄE LUKEA ALLAOLEVAA PIILOTETTUA TEKSTIÄ, JUO LISÄÄ SKUMPPAA, SILLÄ STEREOGRAMMIEN NÄKEMINEN ONNISTUU VAIN SILMÄT KILLISSÄ.

Lisätiedot

KUIVANIEMI JOKIKYLÄ VESKANKANGAS (KUIVANIEMI 3 VESKANKANKANGAS)

KUIVANIEMI JOKIKYLÄ VESKANKANGAS (KUIVANIEMI 3 VESKANKANKANGAS) KUIVANIEMI JOKIKYLÄ VESKANKANGAS (KUIVANIEMI 3 VESKANKANKANGAS) Selvitys V. Luhon vuonna 958 suorittamasta kaivauksesta kivikautisella asuinpaikalla Tuija Wallenius 989 Vuonna 958 Ville Luho suoritti tutkimuksia

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TUOTANTOSUUNNITTAISIA TULOKSIA TILIVUOSI 1993 TIEDONANTOJA 200 1995

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TUOTANTOSUUNNITTAISIA TULOKSIA TILIVUOSI 1993 TIEDONANTOJA 200 1995 TIEDONANTOJA 200 1995 AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TUOTANTOSUUNNITTAISIA TULOKSIA TILIVUOSI 1993 MAATALOUDEN TALOUDELLINEN TUTKIMUSLAITOS AGRICULTURAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE,

Lisätiedot

Ilmastointi PUSSISUODATIN ALTECH CL-36-3-M5 LASIKUITU L500 PUSSISUODATIN ALTECH CL-63-6-M5 LASIKUITU L360

Ilmastointi PUSSISUODATIN ALTECH CL-36-3-M5 LASIKUITU L500 PUSSISUODATIN ALTECH CL-63-6-M5 LASIKUITU L360 Ilmastointi Tuote LVI-numero Pikakoodi 7754400 OK08 CL-36-3-M5 LASIKUITU L360 CL-36-3-M5 LASIKUITU L500 CL-63-6-M5 LASIKUITU L360 CL-63-6-M5 LASIKUITU L500 CL-66-6-M5 LASIKUITU L360 CL-66-6-M5 LASIKUITU

Lisätiedot

Yl ä -S a von S O TE kunt a yhtym ä en Kuukausiraportti

Yl ä -S a von S O TE kunt a yhtym ä en Kuukausiraportti Ylä-Savon SOTE K U N T A Y H T Y M A Yl ä -S a von S O TE kunt a yhtym ä en Kuukausiraportti Tammikuu - Heinäkuu 213 Kuukausiraportti heinäkuu 213 Kuntayhtymä Talous Ta 213 Tot.71213 Tot-% Ennuste Toimintatuotot,

Lisätiedot

Arvio metsd maa n a rvosta

Arvio metsd maa n a rvosta Arvi metsd maa n a rvsta Omistaja Mikkeli, Sumenniemi Kunta K,ylii Tila Rn: Ala, ha 49r 56 Riuttamiiki 2:96 1nl SPOO 27.6.2L6 Laatijan allekirjitus Lisdtietja Teemu Saarinen Arvi perustuu UPM-Kymmene Oyj:n

Lisätiedot

F_l/ mlmz SOVE LLU STE HTÄV Ä G RAVITAATI O LA I STA. Fon. (vetovoima) mr ja lxz välinen gravitaatiovoima. kappaleiden massat ovat mr ja mz (kg)

F_l/ mlmz SOVE LLU STE HTÄV Ä G RAVITAATI O LA I STA. Fon. (vetovoima) mr ja lxz välinen gravitaatiovoima. kappaleiden massat ovat mr ja mz (kg) SOVE LLU STE HTÄV Ä G RAVITAATI O LA I STA ltl ka ppa leiden (vetovoima) m ja lxz välinen gavitaatiovoima Fon F_l/ mlmz 2 kappaleiden massat ovat m ja mz (kg) on kappaleiden keskipisteiden välinen etäisyys

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA u MAATALOUDEN TALOUDELLISEN TUTKI MU SLAITOK SEN TIEDONANTOJA N:o 122 THE AGRICULTURAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE, FINLAND RESEARCH REPORTS, No. 122 AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA ERI TUOTANTOSUUNTAA

Lisätiedot

VALTION MAATALOUSTEKNOLOGIAN TUTKIMUSLAITOS STATE RESEARCH INSTITUTE OF ENGINEERING IN AGRICULTURE AND FORESTRY VÄKIREHUN JAKOVAUNUJEN RYHMÄKOETUS

VALTION MAATALOUSTEKNOLOGIAN TUTKIMUSLAITOS STATE RESEARCH INSTITUTE OF ENGINEERING IN AGRICULTURE AND FORESTRY VÄKIREHUN JAKOVAUNUJEN RYHMÄKOETUS V M9 PPA 1 34 VIHTI 913-46211 VALTION MAATALOUSTEKNOLOGIAN TUTKIMUSLAITOS STATE RESEARCH INSTITUTE OF ENGINEERING IN AGRICULTURE AND FORESTRY KOETUSSELOSTUS TEST REPORT Numer 1265 Ryhmä (152) 1.5 Vusi

Lisätiedot

Käyttövedenlämmitin. KÄYTTÖVEDENLÄMMITIN HAATO HK-15 1/3KW SEINÄ/VAAKA LVI-numero PIKA OD38

Käyttövedenlämmitin. KÄYTTÖVEDENLÄMMITIN HAATO HK-15 1/3KW SEINÄ/VAAKA LVI-numero PIKA OD38 Käyttövedenlämmitin HK-15 1/3KW SEINÄ/VAAKA 5253010 OD38 HK-35 2KW SEINÄ/VAAKA 5253015 RS52 HK-55 2KW SEINÄ/VAAKA 5253020 DE35 HK-100 2KW SEINÄ/VAAKA 5253022 VL77 HM-150 2/3KW SAUNA 5253045 UH93 HM-230

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

Suosituimmat kohdemaat

Suosituimmat kohdemaat Suosituimmat kohdemaat Maakuntanro Maakunta Kohdemaa Maakoodi sum_lah_opisk 21 Ahvenanmaa - Kreikka GR 3 Åland Italia IT 3 Turkki TR 2 Saksa DE 1 09 Etelä-Karjala Venäjä RU 328 Britannia GB 65 Ranska FR

Lisätiedot

n TIEDOTE N:0 1 Karjalan koeasema Reijo Heikkilä ja Pekka Koivukangas Sääolosuhteet ja viljelyvarmuus Pohjois-Karjalassa Tohmajärvi 1979

n TIEDOTE N:0 1 Karjalan koeasema Reijo Heikkilä ja Pekka Koivukangas Sääolosuhteet ja viljelyvarmuus Pohjois-Karjalassa Tohmajärvi 1979 MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS Karjalan koeasema n TIEDOTE N:0 1 L. Reijo Heikkilä ja Pekka Koivukangas Tohmajärvi 1979 Sääolosuhteet ja viljelyvarmuus Pohjois-Karjalassa Maatalouden tutkimuskeskus KARJALAN

Lisätiedot

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Lisätiedot

Artikkeleita. Elintarvike- ja metsäketju Suomen kansantaloudessa 1. OSMO FORSSELL Emeritusprofessori Oulun yliopisto. 1 Elintarvikeketju ja metsäketju

Artikkeleita. Elintarvike- ja metsäketju Suomen kansantaloudessa 1. OSMO FORSSELL Emeritusprofessori Oulun yliopisto. 1 Elintarvikeketju ja metsäketju Kansantaludellinen aikakauskirja - 94. vsk. - 2/1998 Artikkeleita Elintarvike- ja metsäketju Sumen kansantaludessa 1 OSMO FORSSELL Emeritusprfessri Oulun ylipist Pans-tutstaulukk ja siitä mudstettu malli

Lisätiedot

PAIKALLISKOETOIMISTON TIEDOTE N:o 4

PAIKALLISKOETOIMISTON TIEDOTE N:o 4 MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS PAIKALLISKOETOIMISTON TIEDOTE N:o 4 Pirkko Manninen ja Helvi Marjanen: Porkkanan hivenravinnekokeet paikalliskokeina 197-1974 HELSINKI 1976 Maatalouden tutkimuskeskus (MTTK)

Lisätiedot

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MTTK MAATALOUDN TUTKIMUSKSKUS Tiedote 12/85 MAURI TAKALA Hämeen tutkimusasema Asumajätevesien imeyttäminen maahan ja energiapajun viljely imeytyskentällä JOKIOINN 1985 insn 359-7652 MAATALOUDN TUTKIMUSKSKUS

Lisätiedot

Fy06 Koe 20.5.2014 Kuopion Lyseon lukio (KK) 1/6

Fy06 Koe 20.5.2014 Kuopion Lyseon lukio (KK) 1/6 Fy06 Ke 0.5.04 Kupin Lysen luki (KK) /6 6p/tehtävä.. Kaksi varattua palla rikkuu lankjen varassa lähellä tisiaan. Pallt vetävät tisiaan puleensa 0,66 N vimalla. Pienemmän palln varaus n kaksinkertainen

Lisätiedot

% & & ' 3 ""4 % $ G?!?& %% $ K &&7 S&& & &7 #B

% & & ' 3 4 % $ G?!?& %% $ K &&7 S&& & &7 #B !" $! " # % & & ' ())*+, -.))/0,. 12 3 ""4 &!" 5 3 ""4 % $ 6"&!7 8 9:0;0/)

Lisätiedot

1, MITÄ TARKOITETAAN SEURAAVILLA TERMEILLÄ:

1, MITÄ TARKOITETAAN SEURAAVILLA TERMEILLÄ: KRANPDON TNTT 14.4.2014 LAY/OTK OT: Vst jkseen kysymykseen erllselle pperlle (must merktä nm myös krjnptu"t.u"ppern). ös et vst jhnkn kysymykseen, jätä nmetty vstuspper myös kysesen tehtävän slt' rrävär:

Lisätiedot

L. Maan ia Auringon vetovoiman yhtäsuuruus

L. Maan ia Auringon vetovoiman yhtäsuuruus GRAVTAATOKENTT EN TASAPA NOKOHTA: Tehtävä RATKASU L. Maan a Aurngon vetovoman yhtäsuuruus Kunka kauas Maasta avaruusluotan on vetävä, otta Aurngon jaa Maan vetovomat tasapanottasvat tosensa el avaruusalukseen

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TULOKSIA

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TULOKSIA TEDOATOJA 65 99 AJAKOTASTA MAATALOUSEKOOMAA KRJAPTOTLOJE TULOKSA TLVUOS 99 MAATALOUDE TALOUDELLE TUTKMUSLATOS AGRCULTURAL EOMCS RESEARC STTUTE, FLAD RESEARC REPORTS 65 99 TEDOATOJA 65 AJAKOTASTA MAATALOUSEKOOMAA

Lisätiedot

ITK 236 Jups. Elektroninen liiketoiminta kahtena prosessina (Kambil & van Heck) Monikanavamalli

ITK 236 Jups. Elektroninen liiketoiminta kahtena prosessina (Kambil & van Heck) Monikanavamalli IK 236 Jp Elr l h pr (Kbl & v Hc) Mvll l p fgr vr h vl 1 ll ypyä j v rll (hp://www.-fcr./) hc prr chcl Idvdl Org Idry Scy Grc b dl frwr cg f Sp-prl prl d cp /cgr cr ll lvl (.., hc prr). ). h cp c f dld

Lisätiedot

ole vastaanottotiloja.

ole vastaanottotiloja. Kiinteistd Oy Kalajoen Keidas Karhuojantie 2 90460 Oulunsalo TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.-3122009 1 Yleistai yhtidstii Yhtion omistamissa rakennuksissa huoneistot varattu osakkeenomistajille lomaasunnoiksi.

Lisätiedot

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys Aktia-knsernin palkka- ja palkkiselvitys Tämä selvitys nudattaa hallinnintikdin (1.10.2010) susitusta 47, jnka mukaan Aktian tulee selvittää Aktia Pankki Oyj:n (Aktia) timitusjhtajalle, muulle knserninjhdlle,

Lisätiedot

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS. LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, KATRI PAHKALA, MARKKU KONTTURI ja LEA MÄKELÄ

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS. LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, KATRI PAHKALA, MARKKU KONTTURI ja LEA MÄKELÄ MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS TIEDOTE 9/92 LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, KATRI PAKALA, MARKKU KONTTURI ja LEA MÄKELÄ Virallisten lajikekokeiden tuloksia 198-1991 Jokioinen 1992 ISSN 359-7652

Lisätiedot

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA 2018-2020 TOIMIALA 50 YHDYSKUNTAPALVELUT P A L V E L U 5 0 0 T E K N I S E N J A Y M P Ä R I S T Ö T O I M E N H A L L I N T O J A M A A S

Lisätiedot

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w Epainn muis (1.1., 6.12.) # œ œ œ œ œ # œ w i nun Kris lis sä py hää muis tus Tofia (6.1.) jo Jo pai a, y lis n [Ba li nu a, os,] kun ni, l nä ru k, i dän Ju ma lis, y lis ka i dän h tm h nk sl nu a, o

Lisätiedot

asunnottoman äänenkannattaja vuodesta 1987 nro 2 / 2017 hinta 3

asunnottoman äänenkannattaja vuodesta 1987 nro 2 / 2017 hinta 3 m d 1987 2 / 2017 3 2 3 KOHTI PAREMPAA www..f m.m@.f m m TOIMISTO K 2 D 3.. 00500 H m().f Tm S T 050 407 9702 Jö Vd P 050 407 9703 Am O U P 050 443 0102 m().f Aö Om Am2 - C Bd 050 443 1063 M m J L 050

Lisätiedot

Etelä-Savon alueen arvio kulttuurin ja luovan talouden toimintaedellytyksistä 2013: kolmas sektori Etelä-Savossa vuosina 2009-2013

Etelä-Savon alueen arvio kulttuurin ja luovan talouden toimintaedellytyksistä 2013: kolmas sektori Etelä-Savossa vuosina 2009-2013 7.2.2014 Opetus- ja kulttuuriministeriö Kirsi Kaunisharju Sähköp. kirsi.kaunisharju@minedu.fi Arvi kulttuurin ja luvan taluden timintaedellytyksistä 2013, hjeistus 7.11.2013 Etelä-Savn alueen arvi kulttuurin

Lisätiedot

SUODATIN- PATRUUNAT MASINO-HYDROSTO KEY OY

SUODATIN- PATRUUNAT MASINO-HYDROSTO KEY OY 1 SUODATIN- PATRUUNAT 2006 10 MASINO- KEY OY 2 Masino-Hydrosto key Oy toimittaa suodatusjärjestelmiä, suodattimia ja patruunoita hydrauli- ja kiertovoitelujärjestelmiin, kompressoreihin, ilmalle, vedelle

Lisätiedot

Taulu N:o 211. Telefooniverkon kehitys Helsingissä vuosina

Taulu N:o 211. Telefooniverkon kehitys Helsingissä vuosina 235* Taulu N: 2. Telefniverkn kehitys Helsingissä vusina 897 904. V u s i 897 898 899 900 90 902 903 904 Kaupungissa. Telefniverkn langanpituus vuden lpussa; kilmetriä...,95,6 2,23,0 2,235,5 2,360,5 2,436,5

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN SELVITYS

POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN SELVITYS PHJIS - KAR JALA SAIRAAHIT - 1 (2) JA SSIAALIPALVLUJ KUTAYHTYM Ä Jhtajaylilääkäri Itä-Sumen aluehallintvirast Kirjaam PL 5 511 MIKKLI Viite: AVI: n lausunt - ja selv ityspyyntö 15.9.214 Dnr ISAVI/443/5.7.5/213

Lisätiedot

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census Suomen virallinen tilasto Finlands officiella Statistik Official Statistics of Finland VI C:106 Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census 1980 Osa XV Del XV Volume

Lisätiedot

Ehdotus OLEMASSA OLEVAN RAKENNUSKANNAN KORJAUSOHJELMAEHDOTUS VUODELLE 2017 SEKÄ SUUNNITELMAVUOSILLE Päivitetty 10.

Ehdotus OLEMASSA OLEVAN RAKENNUSKANNAN KORJAUSOHJELMAEHDOTUS VUODELLE 2017 SEKÄ SUUNNITELMAVUOSILLE Päivitetty 10. jhtkunt 2.7.2016 Ehdtu OLEMASSA OLEVAN RAKENNUSKANNAN KORJAUSOHJELMA VUODELLE 2017 SEKÄ SUUNNITELMAVUOSILLE 2018 - M Liite Eerik 2 / 2.8.2016 1)7 EERIKINKARTANON RAKENNUSKANNAN KORJAUSOHJELMA 2017 SEKA

Lisätiedot

Harjoitus 2 ( )

Harjoitus 2 ( ) Harjoitus 2 (27.3.214) Tehtävä 1 7 4 8 1 1 3 1 2 3 3 2 4 1 1 6 9 1 Kuva 1: Tehtävän 1 graafi. Aikaisimmat aloitushetket selvitetään kaavoilla v[] = v[p] d[p] l. max i p 1 {v[i] + a i (i, p) E} = v[l] +

Lisätiedot

NIKKILÄN SYDÄMEN LAAJENTAMINEN VAIHE 2 MAANTASOKERROS 1/ / ARK - house

NIKKILÄN SYDÄMEN LAAJENTAMINEN VAIHE 2 MAANTASOKERROS 1/ / ARK - house tk, J e, hu p rr, Ä, 9,,, Ä Ä Ä 9,, 9 h vut tk k D uk, C lut, kpk C tr, rv tr C9, y e yv tt t rv lkr tl lut e pll t-k-hu kek u v pt + C C tr C9 tr lut C, C C, yp + phu te kt kpl bet uur rv gr ttpe t +

Lisätiedot

Metsäarvio. ~ metsänhoitoyhdistys. Toimeksiantaja Arvion tarkoitus Kohde ja omistus

Metsäarvio. ~ metsänhoitoyhdistys. Toimeksiantaja Arvion tarkoitus Kohde ja omistus ~ metsänhoitoyhdistys Metsäarvio 1(2) Toimeksiantaja Arvion tarkoitus Kohde ja omistus Pinta-ala ja tietolähde Maaperätiedot Kasvupaikat Arviokäynti Kuvaus arviomenetelmästä Kehitysluokkien rakenne Puustotiedot

Lisätiedot

ENNUSTE. Ennusteen keskeisimpiä muuttujia. Huoltotase, määrät. Huoltotase, arvot. Huoltotase, hinnat. Ulkomaankauppa, määrät

ENNUSTE. Ennusteen keskeisimpiä muuttujia. Huoltotase, määrät. Huoltotase, arvot. Huoltotase, hinnat. Ulkomaankauppa, määrät 1 8.3.1996 ENNRA61.TLI Taulukkliite Taulukk 1. Taulukk 2. Taulukk 3. Taulukk 4. Taulukk 5. Taulukk 6. Taulukk 7. Taulukk 8. Taulukk 9. Taulukk 1. Taulukk 11. Taulukk 12. Taulukk 13. Taulukk 14. Taulukk

Lisätiedot

VALTION MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUSLAITOS

VALTION MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUSLAITOS VA K LA Postios Helsinki Rukkila Puhelin Helsinki 847872 Rautatieas Pitäjänmäki VALTION MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUSLAITOS 1953 Koe tusselostus 137 Kuva 1 SAMPO-PUIMAKONE malli 471 ) Ilmoittaja ja valmistaja:

Lisätiedot

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ulkoinen/S i säinen 1.r_.2L5 31.8.2].5 Sivu l- 5. L.2]-5 2]-5 215 l_-8 ToUeutuma 2r_4 l--8 5 Tekninen lautakunta TUTJOSLASKELMA TueE ja avustukset TOTMINTATUOTOT TOIMINTAKUI UT HenkiLösivukulut Henki 1östökul-ut

Lisätiedot

POISTOILMAVENTTIILI HALTON

POISTOILMAVENTTIILI HALTON Venttiilit Tuote LVI-numero Pikakoodi 8707702 AT09 URH/A-100 URH/A-125 URH/A-160 URH/A-200 URH/B-100 URH/B-125 URH/B-160 URH/B-200 PEITELEVY HALTON CS/ULA-160 TULOVENTTIILI HALTON ULA-100 TULOVENTTIILI

Lisätiedot

VA KO LA VALTTI-VILJANKUIVURI. Vähittäishinta ilmoittajan mukaan (4. 4. 57) : ilman sähkömoottoria VALTION MAATALOUSKO NEIDEN TUTKI MUSLAITOS

VA KO LA VALTTI-VILJANKUIVURI. Vähittäishinta ilmoittajan mukaan (4. 4. 57) : ilman sähkömoottoria VALTION MAATALOUSKO NEIDEN TUTKI MUSLAITOS VA KO LA Postios. Helsinki Rukkila Puhelin Helsinki 448 12 Rautatieas. Pitäjänmäki VALTION MAATALOUSKO NEIDEN TUTKI MUSLAITOS 197 Koetusselostus 239 VALTTI-VILJANKUIVURI Ilmoittaja ja valmistaja: V els

Lisätiedot

Taulu N:o 221. Torille tuotujen tavarain keskihinnat Helsingissä vuosina

Taulu N:o 221. Torille tuotujen tavarain keskihinnat Helsingissä vuosina Taulu N:. Trille tutujen tavarain keskihinnat Helsingissä vusina 9. * T a v a r a l a j i Yksikkö Vunna Vunna 9 Vunna 9 Mnf Naudanliha, ture kg 6 6 6 palvattu 78 7 Lampaanliha, ture 8 8 8 99 9 palvattu

Lisätiedot

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto i lc 12. Ö/ 1 ( 5 ) LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 1=Täysi n en mi eltä. 2=Jokseenki n er i m ieltä, 3= En osaa sanoa 4= Jokseenki n sa m a a mieltä, 5= Täysin sa ma a

Lisätiedot

MAALAHTI KOPPARBACKEN. Rautakautisen kalmistoalueen koekaivaus. Tapio Seger 1985 Tiivistelmän tehnyt Mirja Miettinen

MAALAHTI KOPPARBACKEN. Rautakautisen kalmistoalueen koekaivaus. Tapio Seger 1985 Tiivistelmän tehnyt Mirja Miettinen MAALAHTI KOPPARBACKEN Rautakautisen kalmistoalueen koekaivaus Tapio Seger 1985 Tiivistelmän tehnyt Mirja Miettinen _(._l \ '- ; ( MAALAHTIKOPPARBACKEN Rautakautisen kalmistoalueen koekaivaus 1985 Tapio

Lisätiedot

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS. VAPPU KOSSILA ja PÄIVI MÄNTYSAARI. Pikkuvasikoiden ruokintakoetuloksia Maatalouden tutkimuskeskuksessa v.

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS. VAPPU KOSSILA ja PÄIVI MÄNTYSAARI. Pikkuvasikoiden ruokintakoetuloksia Maatalouden tutkimuskeskuksessa v. MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS TIEDOTE 2/92 VAPPU KOSSILA ja PÄIVI MÄNTYSAARI Pikkuvasikoiden ruokintakoetuloksia Maatalouden tutkimuskeskuksessa v. 1973-89 Jokioinen 1992 ISSN 0359-7652 Maatalouden tutkimuskeskus

Lisätiedot

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS Tiedote 7/87 LEO MUSTONEN, SEPPO PULLI ja OLLI RANTANEN Kasvinviljelyosasto LIISA MATTILA Laskentatoimisto Virallisten lajikekokeiden tuloksia 1979-1986 JOKIOINEN 1987 ISSN

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015 Osavusikatsaus Tammi maaliskuu 2015 Knsernijhtaja Fredrik Strand Talusjhtaja Antti Heinla 24.4.2015 Sisällys Knsernin kehitys Kassavirta ja käyttöpääma Rahitus Markkinanäkymät ja tulshjeistus vudelle 2015

Lisätiedot

P S. Va r äi n. m m2 2. e a / puistossa säilyvät puut. korko muuttuu, kansi uusitaan SVK asv.

P S. Va r äi n. m m2 2. e a / puistossa säilyvät puut. korko muuttuu, kansi uusitaan SVK asv. TI E f as 8 5 5 pu ke lu pi ip iv - le / te AP 1 4 KI +8 8 +8 9 O le lem ht a ip ss uu a st ol oa ev aa rk ki ip met A L 31 6 L AP P LE IK S E T ei l y tu pu r u va liu m k u at m to äk i in u hl M 22

Lisätiedot

- Mistä tekijöistä ilmanvaihdon energiatehokkuus riippuu

- Mistä tekijöistä ilmanvaihdon energiatehokkuus riippuu KSU-6120 Rakennusten konetekniset laitteet Tentti 24.1.2011 Tentissci ei saa kaynaa muuta kirjallisuutta kuin jaettua kaavakokoelntaa. Kaikenlaisia laskimia,saa kayuaa. Tehlcitc)n loppuun on nterkitty

Lisätiedot

Mamma mia, mitkä Maccarat!

Mamma mia, mitkä Maccarat! 1/2016 On helppa kehittää tutteita jihin ihmiset rakastuvat, kun itse rakastaa sitä, mitä tekee. Mamma mia, mitkä Maccarat! UUTUUS UUTUUS KaritsaSalsiccia Yksikköpain 260g 85% Nautanakki karitsan Yksikköpain

Lisätiedot

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS TTK AATALOUDEN TUTKIUSKESKUS Tiedote 2 / 89 LEO USTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEELÄINEN, KATRI PAKALA ja ARKKU KONTTURI Kasvintuotannon tutkimuslaitos Virallisten lajikekokeiden tuloksia 98988 JOKIOINEN

Lisätiedot

KTJkii-aineistoluovutuksen tietosisältö

KTJkii-aineistoluovutuksen tietosisältö KTJkii-aineistluvutuksen tietsisältö 2008-02-12 Versi 1.05 2009-02-10 Versi 1.06 2010-02-16 Versi 1.07 2011-02-14 Versi 1.08 2012-02-13 Versi 1.09 2013-02-25 Versi 1.10 2014-02-10 Versi 1.11 Yleistä Ominaisuustietjen

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA AATALOUD TALOUDLLIS TUTKIUSLAITOKS TIDOATOJA :o 8 TH AGRIULTURAL OIS RSARH ISTITUT, FILAD RSARH RPORTS, o 8 AJAKOHTAISTA AATALOUSKOOIAA KIRJAPITOTILOJ TULOKSIA TILIVUOSI 98 HLSIKI 982 aatalouden taloudellsen

Lisätiedot

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS Tiedote 5/86 LEO MUSTONEN, SEPPO PULLI ja OLLI RANTANEN Kasvinviljelyosasto LIISA MATTILA Laskentatoimisto Virallisten lajikekokeiden tuloksia 978-985 JOKIOINEN 986 - ISSN

Lisätiedot

pienempää, joten vektoreiden välinen kulma voidaan aina rajoittaa välille o. Erikoisesti on

pienempää, joten vektoreiden välinen kulma voidaan aina rajoittaa välille o. Erikoisesti on 5 Pistetul ja sen svellutuksia Kun kahdella vektrilla, a ja b n hteinen alkupiste, niiden määräämät pulisurat jakavat tasn kahteen saan, kahteen kulmaan, jtka vat tistensa eksplementtikulmia, siis kulmia,

Lisätiedot

-jter.* toi*t* p,rolirt"u rutf-i'ä"]*'* bil* * i*',,s* t *st*t*.,*g& detaanvälitaajuuoasteen rajoittirl,exrssy nqgpti{v*ediä:ifltid*,f sl&.

-jter.* toi*t* p,rolirtu rutf-i'ä]*'* bil* * i*',,s* t *st*t*.,*g& detaanvälitaajuuoasteen rajoittirl,exrssy nqgpti{v*ediä:ifltid*,f sl&. LJ ffi*sfi ril,fln U1*-vir-iinsn *nenni- i* $,gkpie eq r mk*eänii{lerl,rraa;ri,ee}1a'iry* kokernuxa iq. nioa" *e xiiå ei L*ihi* h*rm**.j& oe, Sen rplxe&si oak'åf u*ei -jer.* grpsisl&vn ähän yrr{yl*een

Lisätiedot

Taulukkolaskenta ja analytiikka (A30A01000) Excel-harjoitus 9 1/8 Avoin yliopisto Huhtikuu 2016

Taulukkolaskenta ja analytiikka (A30A01000) Excel-harjoitus 9 1/8 Avoin yliopisto Huhtikuu 2016 Taulukklaskenta ja analytiikka (A30A01000) Excel-harjitus 9 1/8 Avin ylipist Huhtikuu 2016 Oppimistavitteet: - Krk- ja kannattavuuslaskelmia Excelillä, NPV- ja IRR-funktit - Datan siistiminen pistamalla

Lisätiedot

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA 1 (6) Vivi 1110/230/2013 DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA [Liikesalaisuudet merkitty hakasulkein]

Lisätiedot

PUUT T E H TÄV. käyttää hyödyksi.

PUUT T E H TÄV. käyttää hyödyksi. PUU / j j l Y / E H ÄÄ l l l l r r Ä E H Ä l l j l j H rl r j K PUU j r r j r IE OA P P r j r l J rj r P r l j r l l j l r r j r j r P P l r j r l j P j Ml r j rg j r r l M A R JA r l l O E H ÄÄ l / l

Lisätiedot