KUIVANIEMI JOKIKYLÄ VESKANKANGAS (KUIVANIEMI 3 VESKANKANKANGAS)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUIVANIEMI JOKIKYLÄ VESKANKANGAS (KUIVANIEMI 3 VESKANKANKANGAS)"

Transkriptio

1 KUIVANIEMI JOKIKYLÄ VESKANKANGAS (KUIVANIEMI 3 VESKANKANKANGAS) Selvitys V. Luhon vuonna 958 suorittamasta kaivauksesta kivikautisella asuinpaikalla Tuija Wallenius 989

2 Vuonna 958 Ville Luho suoritti tutkimuksia Kuivaniemen Jokikylän Veskankankaalla, jonka nykyinen nimitys on Kuivaniemi 3 Veskankangas. Tutkimuksista ei laadittu raporttia eikä yleiskarttaa ole olemassa. Sen sijaan on säilynyt puhtaaksi piirtämättömiä yksityiskohtakarttoja tulisijoista, joitakin profiileja, tasokartta sekä pinta- ja pohjavaaituskartta. Myöskin kuvataulut ovat tallella. Kun Veskankankaalla seuraavan kerran suoritettiin kaivauksia vuonna 988 ei vuoden 958 kaivausalueen sijainti siis ollut tiedossa. Koska uusi kaivausalue kuitenkin osui osittain Luhon kaivaman alueen päälle, on alueen sijainti nyt selvinnyt (ks. yleiskartta T. Walleniuksen kaivauskertomus vuodelta 988). Vuoden 988 tutkimusten jälkitöiden yhteydessä allekirjoittanut piirsi puhtaaksi Luhon jättämät kartat sekä kirjoitti kuva- ja negatiiviluettelon. Puhtaaksipiirrettyyn pinta- ja pohjavaaituskarttaan on yksityiskohtakarttojen perusteella merkitty tulisijojen sijainti (katkoviiva), profiilien kohdat (A-B, C-D, E-F) ja tulisijojen numero, joka viittaa yksityiskohtakarttoihin. Taso-, yksityiskohta- ja profiilikarttoihin on merkitty kaikki tieto mikä kentällä piirretyissä kartoissa oli. Maaväri johon ei löytynyt selitystä on näin ollen pi irretty, mutta merkitty karttaselityksiin kysymysmerkillä. Vaaitusluvut ja koneen lukema on merkitty, mutta kiintopisteen korkeus ei ole tiedossa. Kahdessa tapauksessa vaikuttaa siltä, että profiili on piirretty kun kohdasta jo on poistettu pintakerros. Tällöin on puhtaaksi piirretyssä kartassa profiilin yläreuna merkitty katkoviivalla. Profiilit A-B ja C-D ovat tulisijoista. Jälkimmäisestä tulisijasta ei ole tasokarttaa, joten sen sijaintia ei ole merki tty pinta- ja pohjavaaituskarttaan. Profiili sta on kuitenkin valokuva, jonka kuvateksti ssä mainitaan s e n ol e van tulisijasta (kuva 4).

3 2 Vuonna 958 talteen otetut löydöt on luetteloitu KM-numeroille 4535:-403. Helsingissä tammikuun 26 päivänä 989

4 3 NEGATIIVI- JA VALOKUVALUETTELO Neg. nro Kuva Aihe F Kaivausaluetta paalutetaan. Vaaituskoneen paalua pystytetään. Tulisijan profiili ruudun IV: reunalla vasten ruutua IV:2. Näkymä Kuivajoen rannalta asuinpaikan alapuolelta pohjoiseen. Näkymä Kuivajoen rannalta asuinpaikkatasanteen juurelta suunnilleen itään yli joen. Asuinpaikka-aluetta, valokuvattuna suunnilleen etelästä. Näkymä asuinpaikalta suunnilleen kaakkoon yli Kuivajoen. Näkymä asuinpaikalta eteläkaakkoon Kaivaus käynnissä; valokuvattu suunnilleen lännestä. Rantatörmää, jonka päällä asuinpaikka sijaitsee. Valokuvattu idästä, Kuivajoen rannalta. Kuivajoen rantaa. Rantatörmää, jonka päällä asuinpaikka on, valokuvattuna idästä, Kuivajoen rannalta. Näkymä kaivauspaikalta Kuivajoelle. Kiertäen hangattu hioinkivi asuinpai kalta. Liesikiveys Liesikiveys Liesikiveys Kahvinkeittoa kaivauksen lomassa Kuivajoen rannalla. Yliopp. Pirjo Lahtiperä ja M. Huurre. Kaivausaluetta täytettynä. Kaivausaluetta täytettynä. Liesi ruudussa IX:. Lieden reunaa ruudussa X:.

5 4 KARTTALUETTELO Pinta- ja pohjavaaituskartta Tasokartta Tasokartta Yksityiskohtakartta tulisijasta ruudussa III:2, Yksityiskohtakartta tulisijasta 2 ruudussa II:6, Yksityiskohtakartta tulisijasta 3 ruudussa VI:2, Yksityiskohtakartta tulisijasta 4 ruudussa VI:3, Yksityiskohtakartta tulisijasta 5 ruudussa VIII:2 Yksityiskohtakartta tulisijasta 6 ruudussa X: Yksityiskohtakartta tulisijasta 7 ruudussa IX: Yksityiskohtakartta tulisijasta 8 ruudussa V:8 Ruudun III:l luoteisprofiili (A-B) Ruudun IV:l luoteisprofiili (C-D) Ruudun X:l luoteisprofiili (E-F) mk :00 A3 mk :50 A2 mk :50 A4 mk :0 A4 mk :0 A4 mk :0 A4 mk :0 A4 mk :0 A4 mk :0 A4 mk :0 A4 mk :0 A3 mk :0 A4 mk :0 A4 mk :0 A4

6 st"vv "/ KUIVANIEMI [I) VESKANKANGAS V. LUHO 958 PINTA- JA POHJAVAAITUSKARTTA MK ;,~oo o 2 t.m KP M MPY. LUKEMA 20 PIIRT. P. LAHTIPERÄ A-8 PROFIILIKAIITTA.... TULISIJA. YKSITYISKOHTAKARTTA TULISIJAN NUMERO /~ ~ ~~ Jtl t f" l+f 4'~ /~) l7"' IH' ft l(t '" '" ~~ "',..,. ~ ~ IU "" + n + ~...,., +,., + :,.;.,a...., ~ + ~ Ht '" +,.. + "' + '"..., "' +,.. +,., +,,...,-_ l tf llf' l fl., ~ ~ , - + 6,,,,,.,,,. "" ~- : "i' ',...,,,. +.,... ; + "' "" +-, +,. + "' + "'..., ~ - m - "', "' + "' + '" +,.. + '" + "' + "' + '" + "' ~, '" + 4 Hl.4 IU 6# 06./J Jt'J ~ '~,., n' m "' "' ~ ' " "" ~ 3, fll /I.J t r+.: ~ ~,JIIJ.J:H JJI.:tA J : ~. + ~ IW... l ~ tj;j t,h l tl /l'r ' " JH.IU 2 IIP IU iij IU 0 /f't,t' J# "..tn.jll 'j" , + +A- a+c-o _.. t-f+i '"'' - ~ u lf(,...,. " ' l,..uf.~ _.~., ~~ ~ ~... II III IV V VI VII VIII IX X '~"''

7 KUIVANIEMI GJ VE SKANKANGAS V. LUHO 958 TASOKARTTA 0 MK / :IP'b 2m KP MMPY.LUKE MA 20 PIIRT. P. LAHTIPERÄ / - ~ ~ 0 PALOMAA NOKIMAA LÖYTÖ KOEKUOPPA KIVI _ )- ~ ',.. (JI#) ~u ) ~~- (.~ '" ) 7 ~ _.. '"' '/ -~- I "~ lby t 6 -~- // ~~'w) II :- - '") -,- UI IV V VI I I,- -

8 KUIVANIEMI (]] VESKANKANGAS V. LUHO 958 TASOKARTTA MK :50 0 2m KP M MPY, LUKEMA 20 PIIRT. P LAHTIPERÄ ~ PALOMAA ~ NOKIMAA t::..... LOYTO 0 KIVI /l,//0 (JVt) Di. ~ t" ' /.t't~ (m) -- ~ ~,, ~ (.U4") (:nt) m'/. / ' (ljj _J_ ~~~ '-j-' '/.t".t.f'' (#II (U'f (.t,.t)~ -- ~r~ t:: VII VIII IX X 3 2 7" b/./,. _.",.,.. 4hA

9 KUIVANIEMI []JVESKANKANGAS V. LUHO 958 YKSITYISKOHTAKARTTA TULISIJASTA RUUDUSSA III: 2 MK : cm KP M MPY. LUKEMA 20 PIIRT. P. LAHTIPERÄ -' ~ KULTTUURIMAA ~ NOKIMAA D JANKKO..5/J.It/ ~ ~ III:2 IV: 2._~-- III: IV: 7. Wt~I/UitV.S /'7K9

10 .ltl/tl '9 KUIVANIEMI [I) VESKANKANGAS V. LUHO 958 YKSITYlSKOHTAKARTTA TULISIJASTA 2 MK :0 0 SOc m RUUDUSSA II :6 KP. MPY, LUKEMA 20 m PALOMAA PIIRT. P. LAHTIPERA ~ X ~,-0, y ~ )< ".!:6:6 r:stli:s ~ (U~~"' II: 5 IIII:5 7.fi/lt.d()S" 'lf9

11 .sm fo KUIVANIEMI IT) VESKANKANGAS V. LUHO 958 YKSITY ISKOHTAKARTTA TULISIJASTA 3 RUUDUSSA VI: 2 MK : cm KP M MPY, LUKEMA 20 PIIRT. P. LAHTIPERÄ V: l_l'i_i::_3 V: 2 VI: 2 ("'> C5 Om ~0 XI' / ~ cfu\ ~ r~ ~vv 7. /..IA/Iw" "J /tf'9

12 SIVt/ I I VESKANKANGAS V. LUHO 958 YKSITYISKOHTAKARTTA TULISIJASTA 4 RUUDUSSA VI: 3 MK : cm K P M MPY, LUKEMA 20 PIIRT. P. LAHTIPERÄ Q V ~ ()~ c:oo ~ Q~o ~,.,-i~ ~ 0() -,t~ ~ei),"tr VLI_~~ ~<;) V:2vr: k/alk.nit~s /'!9

13 .S/ /{/ :< KUIVANIEMI (l] VESKANKANGAS V. LUHO 958 YKSITYISKOHTAKARTTA TULISIJASTA 5 ~ RUUDUSSA VIII :2 MK :0 0 50cm KP M MPY. LUKEMA 20 PII RT. P. LAHT PERÄ 0 ~ w~ ~~ oo ~--... Q~~r.J~ ~~3.5 ~.2.' 0 0 VIll:2IX:2 Vlli:2IX:2 7. /Ja/!tr~lll.s ftik.j

14 .5/YlJ f3 KUIVANIEMI (2] VESKANKANGAS V. LUHO 958 YKSITYISKOHTAKARTTA TUUSIJASTA 6 RUUDUSSA X: MK :0 0 50an KP M MPY, LUKEMA 20 PIIRT. P. LAHTIPERA, (iii\ ~~ '.J \ /( ;:: ] /(' ~ ) v X:_ T. /./lut/v~ ''

15 S IVU /f KUIVANIEMI [I) VESKANKANGAS V. LUHO 958 YKSITYISKOHTAKARTTA TULISIJASTA 7 RUUDUSSA IX: MK :0 0 50cm KP M MPY, LUKEMA 20 PIIRT. P VIII:UX: IX: X: -~- -~- T. V.J/.,,'w

16 KUIVANIEMI (lj VESKANKANGAS V. LUHO 958 YKSITYISKOHTAKARTTA TULISIJASTA 8 RUUDUSSA V:S MK/~o? ~~ KP M MPY, LUKEMA 20 PIIRT. P. LAHTIPERÄ /~ -~-- -- l l L.: ~ G ~ [_% ~oo 7" :;; L) ~"' ~ o. ~ o~~m ~'.. CiUn ~V& Wa_r:J ~] "~0 ~~ 6> r-y2!- '--l'" ~{{/ IV:8 JV.8 IV:7fV: v:s V:7T

17 SIVU f{, KUIVANIEMI [I) VESKANKANGAS V. LUHO 958 RUUDUN III : LUOTEISPROFIILI(A-B) MK : 0 PIIRT. P. LAHTIPERA 0 50cm m ~ KULTTUURIMAA PALOMAA ~ NOKIMAA D JANKKO II: III: -- III:fiV: -- ~ ~----- ~ /Jt~I!VJ,ul /tft<j

18 ..);/(J /? KUIVANIEMI (] VESKANKANGAS V. LUHO 958 RUUDUN IV: LUOTEISPROFIILI (C-D) MK : cm PIIRT. P. LAHTI PERA ~ KULTTUURIMAA ~ NOKIMAA D JANKKO!II: ( IV: -- IV: V: -- ' ~ Wal/e-mils N&-

19 .S/ f"ij f t KUIVANIEMI (l] VESKANKANGAS V. LUHO 958 PROFIILIKARTTA RUUDUN X: LUOTEISPROFIILI (E-F) MK :0 PIIRT. P. SUONSALO 0 50cm [!] HUMUS ~ KULTTUURIMAA ~ m NOKIMAA /? D JANKKO IX:2 X:2 IX: X: 7. J.l<~ll< f7ps '.9

20 f...l.t jj l,l.. ~ R. ~p~ ~ y~~m. ~~~k~p?~~~. -;,. 4 /fj-j'.

21 ~.. u?..~ ~ f, ~fl~~, ~~~~M. ll~~ --~. ~.,j{,_ ~ ~... - t).~lfj-9 r..u n; ~ 3. ~«~; yuk-,~-4. ~~~..l~ ;t;,s.

22 ;:.. u-,u ~ ; ;, ~t?~-, jl~'d~u f',.u.?j~ ~ / /. ~.;~; ;/~~.-..~. ~.. ur3? ~ l f. ~...; ~ : ~w-~~~~

23 - ~~ J,?39 ~ J../. ~:. '}~~~;~i, ~~-'(, ~~ 7~. V.~;f~-~,.u.. 'f)f/) ~ J..J.. _ ~aam{~ ~- ~~~, ~~. /. ~/f)f' f, J:,;.'t-2. ~ J~ ~,;{~; /~7 ~~~~ _!.'. 7-~lf;~9 - ~r r/.~~~lfj-s.

VÖYRI KAURAJÄRVI ISTANKANGAS

VÖYRI KAURAJÄRVI ISTANKANGAS VÖYRI KAURAJÄRVI ISTANKANGAS Kivikautisen asuinpaikan kaivau~. Anja Sarv.aa 97a. Vöyri, Kaurajärvi, I~tankanga~. Kivikautisen asuiapaikan kaivau~ 978. Peruakartta 333 2 + 23 03 (Kaurajärvi), koordinaatit

Lisätiedot

KUOPIO (ent. Riistavesi) Välisalmen Vaaru

KUOPIO (ent. Riistavesi) Välisalmen Vaaru KUOPIO (ent. Riistavesi) Välisalmen Vaaru Koekaivaus kivikautisella asuinpaikalla 1985 Matti Bergström KUOPIO (ent. Riistavesi) Välisalmen Vaaru 1 Kunta: KUOPIO Kylä Syrjäsaari Tila: Välisalmi Rnro 8:8,

Lisätiedot

MAALAHTI KOPPARBACKEN. Rautakautisen kalmistoalueen koekaivaus. Tapio Seger 1985 Tiivistelmän tehnyt Mirja Miettinen

MAALAHTI KOPPARBACKEN. Rautakautisen kalmistoalueen koekaivaus. Tapio Seger 1985 Tiivistelmän tehnyt Mirja Miettinen MAALAHTI KOPPARBACKEN Rautakautisen kalmistoalueen koekaivaus Tapio Seger 1985 Tiivistelmän tehnyt Mirja Miettinen _(._l \ '- ; ( MAALAHTIKOPPARBACKEN Rautakautisen kalmistoalueen koekaivaus 1985 Tapio

Lisätiedot

Forssan museo FORSSA Haudankorva Salmistanmäki

Forssan museo FORSSA Haudankorva Salmistanmäki Forssan museo FORSSA Haudankorva Salmistanmäki Peruskartta 2113 7 Tammela kaivauspaikan koordinaatit: p= 6748 297, i= 3318 826 keskikoordinaatit: p= 6748 283, i= 3318 877 z = n. 1 kl. Haudankorva tl. Salmista,

Lisätiedot

Kertomus U* P Sal on kaivaukåista 14. 7. - 17. 7. 1960.

Kertomus U* P Sal on kaivaukåista 14. 7. - 17. 7. 1960. M Harjavalta, Hiittenharju, Launilan asui npaikka Kertomus U* P Sal on kaivaukåista 4. 7. - 7. 7. 960. Tehdessäni 23. 4. 960 tarkastusmatkan toimittaja Olavi Alstan kanssa Harjavallan Hi~enharjun eli Harjavallan

Lisätiedot

PUDASJÄRVI 1 VARISNOKKA

PUDASJÄRVI 1 VARISNOKKA H PUDASJÄRVI VARISNOKKA Kivikautisen asuinpaikan kaivaus Tuija Wallenius 986 SISÄLLYSLUETTELO. ARKISTOTIETOJA 2. JOHDANTO 2 3. ASUINPAIKAN SIJAINTI JA TOPOGRAFIA 3 4. KAIVAUSTEKNIIKKA 3 5. MAALAJIT 4 a.

Lisätiedot

~tf ~ Turun yliopisto ~~ ' University of Turku. Kaarinan Ravattulan Ristimäen kivikautisen asuinpaikka-alueen tutkimukset 2013 I I I /

~tf ~ Turun yliopisto ~~ ' University of Turku. Kaarinan Ravattulan Ristimäen kivikautisen asuinpaikka-alueen tutkimukset 2013 I I I / ' J f I I I / LIITE 2 ' - _, Kaarinan Ravattulan Ristimäen kivikautisen asuinpaikka-alueen tutkimukset 2013 Tutkimusalue huhtikuussa 2013. Kuva: Tytti Juhola Tytti Juhola Niina Klemola Heli Etu-Sihvola

Lisätiedot

HARJAVALTA HIITTENHARJU

HARJAVALTA HIITTENHARJU HARJAVALTA HIITTENHARJU Punamultahaudan kaivauskertomus 1983 Helena Taskinen s l s ä 1 1 y s JOHDANTO 2 PUNAMULTA HAUDAN SIJAINTI 4 KAIVAUSTEKNIIKKA 4 PUNAMULTAHAUTA 5 LÖYDÖT 7 YHTEENVETO 8 1'. v t/1/t

Lisätiedot

KÄLVIÄ. 70 PAHANPORTAANRÄME. Koekaivausraportti. Lauri5kantsi2003 K.H. Renlundin museo, Kokkola

KÄLVIÄ. 70 PAHANPORTAANRÄME. Koekaivausraportti. Lauri5kantsi2003 K.H. Renlundin museo, Kokkola KÄLVIÄ. 70 PAHANPORTAANRÄME Koekaivausraportti Lauri5kantsi2003 K.H. Renlundin museo, Kokkola SISÄLL YSLUETIELO. Arkistotietoja 2. Johdanto 3. Sijainti ja topografia 4. Tutkimusmenetelmät 5. Tutkimustulokset

Lisätiedot

Liite 7 Pirkkala Tursiannotko 2013 KARTTALUETTELO

Liite 7 Pirkkala Tursiannotko 2013 KARTTALUETTELO Liite 7 Pirkkala Tursiannotko 2013 KARTTALUETTELO 1. Yleiskartta 2. D-alue, pintavaaitus 3. D-alue, taso I 4. D-alue, taso II 5. D-alue, taso III 6. D-alue, taso IV 7. D-alue, taso V 8. D-alue, taso VI

Lisätiedot

Kertomus kolmen kiviröykki öhaudan tutkimisesta Porin mlk:n Tuoreniemessä 20. 6. - 28. 6. 196o.

Kertomus kolmen kiviröykki öhaudan tutkimisesta Porin mlk:n Tuoreniemessä 20. 6. - 28. 6. 196o. M Kertomus kolmen kiviröykki öhaudan tutkimisesta Porin mlk:n Tuoreniemessä 20. 6. - 28. 6. 196o. Porin maalaiskunnan Tuoreniemen kylässä on Sjögrenin ja Vainio- Mattilan metsäsaroilla lfihekkäin kolme

Lisätiedot

PUTKIKAKSOISNIPPA MUSTA

PUTKIKAKSOISNIPPA MUSTA Takorauta Tuote LVI-numero Pikakoodi 0753007 RU33 KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS DN 65 KESKIRASKAS 0 KESKIRASKAS 0 KESKIRASKAS SK/UK SK/UK

Lisätiedot

Nuoremman rautakauden kalmiston kaivaus

Nuoremman rautakauden kalmiston kaivaus YLÖJÄRVI MIKKOLA Nuoremman rautakauden kalmiston kaivaus Tuula Heikkurinen 1980 Sisällys sivu JOHDANTO KAIVAUSPAIKAN ESITTELY KAIVAUSPAIKAN SIJAINTI JA TOPOGRAFIA KAIVAUSTEKNllKKA MAALAJ IT/KUL TTUURIMAA

Lisätiedot

PADASJOKI LEIRINTÄALUE

PADASJOKI LEIRINTÄALUE PADASJOKI LEIRINTÄALUE Kivikautisen asuinpaikan kaivaus Kirsi Luoto 2006 PADASJOKI LEIRINT ÄALUE Kertomus kaivauksesta 29.5.-2.6.2006 Museovirasto/ Arkeologian osasto Kirsi Luoto 2006 Sisällys 1. Arkistotiedot

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI Konginkangas Jokela

ÄÄNEKOSKI Konginkangas Jokela ÄÄNEKOSKI Konginkangas Jokela Kivikautisen asuinpaikan koekaivaus Miikka Kumpulainen 2003 Kaivauskertomus Kohteen nimi: Äänekoski Konginkangas Jokela Muinaisjäännöslaji: kivikautinen asuinpaikka Inventointinumero:

Lisätiedot

SISÄLLYS Arkisto- ja rekisteritiedot 2 Karttaote kaivauspaikan sijainnista 3 1. Johdanto 4 1.1. Alueen tutkimushistoria 4 2. Kohteen sijainti ja

SISÄLLYS Arkisto- ja rekisteritiedot 2 Karttaote kaivauspaikan sijainnista 3 1. Johdanto 4 1.1. Alueen tutkimushistoria 4 2. Kohteen sijainti ja Närpiö Norrskogen/kaatopaikka-alue Kaatopaikka-alueen länsipuolen röykkiöiden kaivaus 7. 11.5.2007 Katja Vuoristo 2007 SISÄLLYS Arkisto- ja rekisteritiedot 2 Karttaote kaivauspaikan sijainnista 3 1. Johdanto

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKITERIALLITU PATENT- OC REGITERTYRELEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bkslut Kaupparekisteri andelsregistret Verhallinnsta saapuneet tiedt Uppgifter inkmna från skatteförvaltningen

Lisätiedot

MÄNTYHARJU MUURAHAISNIEMI

MÄNTYHARJU MUURAHAISNIEMI MÄNTYHARJU MUURAHAISNIEMI Kivi- ja varhaismetallikautisen asuinpaikan kaivausja sukellustutkimukset 2008 Päivi Kankkunen ja Mari Salminen Museovirasto - arkeologian osasto - koekaivausryhmä I Museovirasto

Lisätiedot

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

Joutseno Muilamäki Kivikautisen asuinpaikan koekuopitus 2009

Joutseno Muilamäki Kivikautisen asuinpaikan koekuopitus 2009 1 Joutseno Muilamäki Kivikautisen asuinpaikan koekuopitus 2009 ver. 1 Timo Jussila Aivar Kriiska Tapani Rostedt 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Abstrakti... 2 Tutkimus... 2 Sijaintikartat... 4 Yleiskartat...

Lisätiedot

KIUKAINEN PANELIA KUNINKAANHAUTA

KIUKAINEN PANELIA KUNINKAANHAUTA KIUKAINEN PANELIA KUNINKAANHAUTA Vanhemman metallikauden asuinpaikan koekaivaus Tuija Wallenius 987 SISÄLLYSLUETTELO. ARKISTOTIETOJA 2. JOHDANTO 3. SIJAINTI JA TOPOGRAFIA 4. KAIVAUSTEKNIIKKA 5. KIINTEÄT

Lisätiedot

ARKEOLOGISEN KOHTEEN TARKASTUS

ARKEOLOGISEN KOHTEEN TARKASTUS ~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~ ARKEOLOGISEN KOHTEEN TARKASTUS 1 1 Tunnistetiedot Kunta: Suomusjärvi lnventointinumero: Alue: Laperla Luokka: II Nimi: Viitamäki N Ajoitus: Kivikautinen Kohteen laji: louhos, asuinpaikka

Lisätiedot

LAPPEENRANTA Ruoholampi 3 (Muntero) asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2006

LAPPEENRANTA Ruoholampi 3 (Muntero) asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2006 1 LAPPEENRANTA Ruoholampi 3 (Muntero) asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2006 Timo Jussila Kustantaja: Lappeenrannan kaupunki 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Inventointi... 3 Maastokartta, tutkimusalue,

Lisätiedot

LAPUA TIISTENJOKI KOTASAARENMÄKI

LAPUA TIISTENJOKI KOTASAARENMÄKI LAPUA TIISTENJOKI KOTASAARENMÄKI KOEKAIVAUS KIVIKAUTISELLA ASUINPAIKALLA v. 995 Vesa Laulumaa Sisällys Arkistotietoja Johdanto Kaivauspaikan sijainti ja topografia Kaivaus ja sen tulokset Kuvaluettelo

Lisätiedot

Kertomus muinaistieteellisestä kaivauksesa

Kertomus muinaistieteellisestä kaivauksesa Nakkila, Kukonharja, Kaasanmäki Kertomus muinaistieteellisestä kaivauksesa 28. 8. - 30. 8. 1967 Kesällä 1962 löysi mv Matti Poutanen Kaasanmäen länsilaidassa itään viettävään rinteeseen kaivetusta kylän

Lisätiedot

JURVA NÄRVIJOKI KESKI-MÄNTYLÄ kivikautisen asuinpaikan koekaivaus 1994 Päivi Kankkunen

JURVA NÄRVIJOKI KESKI-MÄNTYLÄ kivikautisen asuinpaikan koekaivaus 1994 Päivi Kankkunen JURVA NÄRVIJOKI KESKI-MÄNTYLÄ kivikautisen asuinpaikan koekaivaus 994 Päivi Kankkunen { -t., r sisällys arkistotietoja 2 tiekarttaote 3 peruskarttaote 4 johdanto 5 sijainti ja topo grafia 6 menetelmä 6

Lisätiedot

MUHOS PYHÄKOSKI 5. Kivikautisen asuinpaikan koekuopitus. Jalo Alakärppä ja Eija Ojanlatva 2000

MUHOS PYHÄKOSKI 5. Kivikautisen asuinpaikan koekuopitus. Jalo Alakärppä ja Eija Ojanlatva 2000 MUHOS PYHÄKOSKI 5 Kivikautisen asuinpaikan koekuopitus Jalo Alakärppä ja Eija Ojanlatva 2000 / MUHOS PYHÄKOSKI 5 Koekuopitus 22.5. - 26.5.2000 Jalo Alakärppä ja Eija Ojanlatva OULUN YLIOPISTO Arkeologian

Lisätiedot

Kivikautisen asuinpaikan koekaivaus Helena Taskinen 1985

Kivikautisen asuinpaikan koekaivaus Helena Taskinen 1985 SUOMUSSALM VANHA KRKKOSAAR. Kivikautisen asuinpaikan koekaivaus Helena Taskinen 985 Sisällys Koekaivauspaikan esittely Ote peruskartasta Alueen topografiaa Alueen koekaivaus Yhteenveto Valokuvat Luettelo

Lisätiedot

LUUMÄKI SUO-ANTTILA MÄNNIKKÖMÄKI 2

LUUMÄKI SUO-ANTTILA MÄNNIKKÖMÄKI 2 1 LUUMÄKI SUO-ANTTILA MÄNNIKKÖMÄKI 2 Kivikautisen asuinpaikan koekaivaus 2004 Timo Jussila ja Tapani Rostedt 2 Sisältö: Maastokarttaote... 2 Perustiedot... 3 Abstrakti... 3 Kaivaus... 3 Yleiskartta 1:500...

Lisätiedot

Vantaa Tikkurilan maatalouden tutkimuskeskus (Jokiniemi)

Vantaa Tikkurilan maatalouden tutkimuskeskus (Jokiniemi) Vantaa Tikkurilan maatalouden tutkimuskeskus (Jokiniemi) Kivikautisen asuinpaikan koekaivaus MUSEOVIRASTO Vesa Laulumaa 2007 Sisällys Arkistotiedot 2 Johdanto 3 Kohteen sijainti ja topografia 3 Tutkimushistoria

Lisätiedot

Sipoo Tallbacka 1 kivikautisen asuinpaikan arkeologinen kaivaus 2014

Sipoo Tallbacka 1 kivikautisen asuinpaikan arkeologinen kaivaus 2014 1 Sipoo Tallbacka 1 kivikautisen asuinpaikan arkeologinen kaivaus 2014 Esiraportti Hannu Poutiainen Tilaaja: Sipoon kunta 2 Sisältö Perustiedot... 2 Yleiskartat... 3 Tutkimus... 5 Menetelmät... 6 Tallbacka

Lisätiedot

TAMMELA Keskinen. Kuoppajäännöksen koekaivaus

TAMMELA Keskinen. Kuoppajäännöksen koekaivaus TAMMELA Keskinen Kuoppajäännöksen koekaivaus MUSEOVIRASTO Arkeologian osasto, koekaivausryhmä II Simo Vanhatalo 2009 KAIVAUSKERTOMUS 1 Kohteen nimi: TAMMELA Keskinen Muinaisjäännöslaji: kuoppajäännös (3

Lisätiedot

Varhaismetallikautisen asuinpaikan koekaivaus 1987 Helena Taskinen

Varhaismetallikautisen asuinpaikan koekaivaus 1987 Helena Taskinen TERVO KK KOULUKESKUS Varhaismetallikautisen asuinpaikan koekaivaus 987 Helena Taskinen SISÄLLYS JOHDANTO KArVAUSPAIKAN ESITTELY 2 OTE PERUSKARTASTA :20 000 333 07 TERVO 3 KAIVAUSPAIKAN SIJAINTI JA TOPOGRAFIA

Lisätiedot

Kuvataulut DG1141:1 Yleiskuva Salon Halikon Kirkkomäen kalmistoalueesta kuvattu pohjoisesta kuvaaja Ville-Martti Rohiola

Kuvataulut DG1141:1 Yleiskuva Salon Halikon Kirkkomäen kalmistoalueesta kuvattu pohjoisesta kuvaaja Ville-Martti Rohiola 70 Kuvataulut 2009 DG1141:1 Yleiskuva Salon Halikon Kirkkomäen kalmistoalueesta DG1141:2 Yleiskuva Salon Halikon Kirkkomäen kalmistoalueesta ja Kirkkotalleista DG1141:3 Panoraama kalmistoalueesta ja sen

Lisätiedot

Kivikautinen asuinpaikka Janakkalan pitäjän Irjalan. Kesällä vuonna 1938 ilmoitti oikeusneuvo s lföller Kansalli

Kivikautinen asuinpaikka Janakkalan pitäjän Irjalan. Kesällä vuonna 1938 ilmoitti oikeusneuvo s lföller Kansalli Kivikautinen asuinpaikka Janakkalan pitäjän Irjalan kartanon maalla. Kiintopiste 0. 88 m. Ve Qenpinnan korkeus Haapaniemenjärve8sä (13/VI- 39) 3, 94 m. Lukema vede~ mittauspylväässä (13/VI 39) 0,86 m.

Lisätiedot

tf /f.lvm{ 13df /{} 1 12.. Zol b

tf /f.lvm{ 13df /{} 1 12.. Zol b tf /f.lvm{ 13df /{} 1 12.. Zol b 1\ ARKEOLOGISEN KOHTEEN TARKASTUS - lomake arkeologisen kohteen tarkastamiseen (ks. täyttöohje lopussa) 1. PERUSTIEDOT Kunta: Suomussalmi Mj-rekisteritunnus: 1000027 468

Lisätiedot

JALASJÄRVI Kohtakangas. Kivikautisen asuinpaikan koekaivaus

JALASJÄRVI Kohtakangas. Kivikautisen asuinpaikan koekaivaus JALASJÄRVI Kohtakangas Kivikautisen asuinpaikan koekaivaus MUSEOVIRASTO Arkeologian osasto, koekaivausryhmä II Simo Vanhatalo 2007 1 KAIVAUSKERTOMUS Kohteen nimi: Jalasjärvi Kohtakangas Muinaisjäännöslaji:

Lisätiedot

RISTIINA ASTUVANSALMI Koekaivaus esihistoriallisen kalliomaalauksen vieressä. Leena Lehtinen Savonlinnan maakuntamuseo

RISTIINA ASTUVANSALMI Koekaivaus esihistoriallisen kalliomaalauksen vieressä. Leena Lehtinen Savonlinnan maakuntamuseo RISTIINA ASTUVANSALMI 25.-28.5.1992 Koekaivaus esihistoriallisen kalliomaalauksen vieressä Leena Lehtinen Savonlinnan maakuntamuseo RISTIINA ASTUVANSALMI 25.-28.5.1992 Koekaivaus esihistoriallisen kalliomaalauksen

Lisätiedot

S'? 2. s P« 3 CU. > a. <H O ~" d O Ö E/ Ö. d -M o o I I I II. locot-cor-icocoolcool^-toiiocoioolcdt- lol^-cocococooi 'vool^olcocoi Iio» 100

S'? 2. s P« 3 CU. > a. <H O ~ d O Ö E/ Ö. d -M o o I I I II. locot-cor-icocoolcool^-toiiocoioolcdt- lol^-cocococooi 'vool^olcocoi Iio» 100 S -+ røi cö-g S,2 S S cn rj o a ö * s s m Summa Yksityisiin tarpeisiin Summa 0 5 I I I I I I I I I I S S? CM I (MCM ^ I ^ ^ I I I I! rhrhi llf I^Öb» I I l

Lisätiedot

Liite 1. Vantaa Pyhän Laurin kirkko 2012 Digikuvaluettelo

Liite 1. Vantaa Pyhän Laurin kirkko 2012 Digikuvaluettelo Vantaa Pyhän Laurin kirkko 2012 Digikuvaluettelo Liite 1 KK1 Yleiskuva ennen kuopan avaamista 1057 2 22.5.2012 KK2 Yleiskuva ennen kuopan avaamista 1057 3 22.5.2012 KK3 Yleiskuva ennen kuopan avaamista

Lisätiedot

= Uhatun alueen rajat

= Uhatun alueen rajat Espoo Espoonkartano/Mankby 2003 Yleiskartta Mk 1:1000 Piirt. U. Rosendahl 76 380+ 0 + KK KP = Uhatun alueen rajat = Sähköpylväs = E:On:in paalu = Koekuoppa = Koepisto Om 40m N t 76 420+ '. '. ' 76 460+

Lisätiedot

Pakkauksen sisältö: Sire e ni

Pakkauksen sisältö: Sire e ni S t e e l m a t e p u h u v a n v a r a s h ä l y t ti m e n a s e n n u s: Pakkauksen sisältö: K e s k u s y k sikk ö I s k u n t u n n i s ti n Sire e ni P i u h a s a rj a aj o n e st or el e Ste el

Lisätiedot

LAITILA KOTJALA NÄSTINRISTI

LAITILA KOTJALA NÄSTINRISTI LAITILA KOTJALA NÄSTINRISTI Röykkiöiden kaivaus 1981 Eero Ahtela S i s ä 1 1 y s 1 u e t t e 1 o Johdanto Kaivauspaikan esittely Röykkiöalueen sijainti ja topografia Kaivaustekniikka Röykkiö VIII Röykkiö

Lisätiedot

6. KOKOUKSEN LAILLISUUSEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

6. KOKOUKSEN LAILLISUUSEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN (3) PÖYTÄKIRJA 5..203 SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN SYYSKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA Aika Paikka 5..203 klo 9.20 alkaen Ideapark, Kokoustila Kotka. Lempäälä Läsnä Osallistujalista liitteenä (liite ). KOKOUKSEN AVAUS TaLVIn

Lisätiedot

ARKEOLOGISEN KOHTEEN TARKASTUS

ARKEOLOGISEN KOHTEEN TARKASTUS ARKEOLOGISEN KOHTEEN TARKASTUS Tunnistetiedot Kunta: Isojoki Alue: 1 nventointinumero: Luokka: Nimi: Rimpikangas Ajoitus: --~~~~--------------- Kohteen laji: pyyntikuoppia Lukumäärä: 38 Kohteesta muita

Lisätiedot

VARKAUS KONNANSALO 3 kivikautisen asuinpaikan kaivaus 2009

VARKAUS KONNANSALO 3 kivikautisen asuinpaikan kaivaus 2009 VARKAUS KONNANSALO kivikautisen asuinpaikan kaivaus 009 Päivi Kankkunen Museovirasto - arkeologian osasto - koekaivausryhmä I SISÄLLYS ARKISTOTIETOJA ote tiekartasta GT-5 peruskarttaote 4 JOHDANTO 5 SIJAINTI

Lisätiedot

% & & ' 3 ""4 % $ G?!?& %% $ K &&7 S&& & &7 #B

% & & ' 3 4 % $ G?!?& %% $ K &&7 S&& & &7 #B !" $! " # % & & ' ())*+, -.))/0,. 12 3 ""4 &!" 5 3 ""4 % $ 6"&!7 8 9:0;0/)

Lisätiedot

Rautakautisen löytöpaikan kaivaus

Rautakautisen löytöpaikan kaivaus Rautakautisen löytöpaikan kaivaus 30.4. 26.6. Jari Näränen 26.4.2016 Kohdetiedot, Kuloinen, Papinkallio 2, rautakautisen löytöpaikan kaivaus 30.4.- 26.6. Kaupunki: Kaupunginosa: Kuloinen Tila: Rn:o 1:657

Lisätiedot

Yli-Ii [28] Kierikinkangas - Yleisökaivaus 2009 Kaivausraportin kuvaliite

Yli-Ii [28] Kierikinkangas - Yleisökaivaus 2009 Kaivausraportin kuvaliite Yli-Ii [28] Kierikinkangas - Yleisökaivaus 2009 Kaivausraportin kuvaliite Kuvaliitteeseen on koottu 28 kaivauksen aikana otettua kuvaa. Ensimmäisissä kuvissa esitellään kaivausryhmän ydinjoukko ja merkittävimpiä

Lisätiedot

LOHJA Kisakallion alueen muinaisjäännösinventointi 2010

LOHJA Kisakallion alueen muinaisjäännösinventointi 2010 1 LOHJA Kisakallion alueen muinaisjäännösinventointi 2010 Timo Jussila Kustantaja: Kisakallion Urheiluopisto 2 Sisältö: Kansikuva: Perustiedot... 2 Yleiskartta... 3 Inventointi... 3 Maastokartta... 4 Kuninkaankarttaote...

Lisätiedot

Mikkelin läänin maakuntayhtymän Kiinteät muinaisjäännökset luettelossa kohde on numerolla 32.

Mikkelin läänin maakuntayhtymän Kiinteät muinaisjäännökset luettelossa kohde on numerolla 32. 1 TARKASTUS Mikkeli Kenkäveronniemi 1000002232 Laji: kiinteä muinaisjäännös Muinaisjäännöstyyppi: asuinpaikat Rauhoitusluokka: 2 Lukumäärä: 1 Ajoitus: rautakautinen Koordinaatit: P: 6838662 I: 514945 P

Lisätiedot

PIRKKALA TURSIANNOTKO

PIRKKALA TURSIANNOTKO PIRKKALA TURSIANNOTKO Muinaisjäännösalueen koeka ivaus Kaarlo Katiskoski ja Petteri Pietilä inen 2001 PIRKKALA TURSIANNOTKO Rautakautisen ja historiallisen ajan muinaisjäännösalueen koekaivaus Kaarlo Katiskoski

Lisätiedot

Evijärvi Joensuu 1 ja 3 Maakaapelilinjojen tarkkuusinventointi 2014

Evijärvi Joensuu 1 ja 3 Maakaapelilinjojen tarkkuusinventointi 2014 1 Evijärvi Joensuu 1 ja 3 Maakaapelilinjojen tarkkuusinventointi 2014 Timo Jussila Timo Sepänmaa Tilaaja: Elenia Oy 2 Sisältö Kansikuva: Perustiedot... 2 Yleiskartat... 3 Inventointi... 4 Joensuu 1...

Lisätiedot

HAUHO Adenius Rautakautisen kalmiston ympäristön koekaivaus

HAUHO Adenius Rautakautisen kalmiston ympäristön koekaivaus HAUHO Adenius Rautakautisen kalmiston ympäristön koekaivaus MUSEOVIRASTO Arkeologian osasto, koekaivausryhmä II Simo Vanhatalo 2007 1 KAIVAUSKERTOMUS Kohteen nimi: Hauho Adenius Muinaisjäännöslaji: rautakautinen

Lisätiedot

Sisällys sivu JOHDANTO KAIVAUSPAIKAN ESITTELY KAIVAUSPAIKAN SIJAINTI JA TOPOGRAFIA KAIVAUSTEKNIIKKA. f'.malaj IT/KUL TTUURif'.

Sisällys sivu JOHDANTO KAIVAUSPAIKAN ESITTELY KAIVAUSPAIKAN SIJAINTI JA TOPOGRAFIA KAIVAUSTEKNIIKKA. f'.malaj IT/KUL TTUURif'. Sisällys sivu JOHDANTO KAIVAUSPAIKAN ESITTELY KAIVAUSPAIKAN SIJAINTI JA TOPOGRAFIA KAIVAUSTEKNIIKKA f'.malaj IT/KUL TTUURif'.MA LÖYDÖT JA LÖYTÖTIHEYS KOEKUOPAT YHTEENVETO LUETTELO KARTO!STA LUETTELO NEGATllVEISTA

Lisätiedot

MAANANTAINA KLO 18

MAANANTAINA KLO 18 EIÄI.. I. I.. #i i iij: i i gi i ill! gi d i i i.. l i: i.. l i il l. ij ld l l., il l. l.. l ilil li i. iii li ld l () jl. I li: gi d i. ii -ijl ijli il id il bff-d j igi. il iii i.. - i. i.i@jii.fi iii

Lisätiedot

Liite 1. VANTAALÄNSISALMI 2002 Gubbacka ja Labben. Pk

Liite 1. VANTAALÄNSISALMI 2002 Gubbacka ja Labben. Pk Liite VANTAALÄNSISALMI 2002 Gubbacka ja Labben Pk 2043 07 Peruskartta :20 000 PerusCD 2002 0. 5 II '; Rakennuksen pohja Pellonreuna 00m --- -- Vanha tienpohja Muinaisjäännösalueen raja VANTAA, LÄNSISALMI

Lisätiedot

Joutseno Kuurmanpohja / Monnonmäki Saarenoja 2 Kivikautisen asuinpaikan kaivaus 2008

Joutseno Kuurmanpohja / Monnonmäki Saarenoja 2 Kivikautisen asuinpaikan kaivaus 2008 1 Joutseno Kuurmanpohja / Monnonmäki Saarenoja 2 Kivikautisen asuinpaikan kaivaus 2008 ver. 2 Timo Jussila Aivar Kriiska Tapani Rostedt 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Abstrakti... 2 Kaivaus... 3 Sijaintikartat...

Lisätiedot

ULVILA Liikistö. Keskiaikaisen kappelinpaikan ja hautausmaan koekaivaus. Tiina Jäkärä Yksityinen tutkimuskaivaus

ULVILA Liikistö. Keskiaikaisen kappelinpaikan ja hautausmaan koekaivaus. Tiina Jäkärä Yksityinen tutkimuskaivaus ULVILA Liikistö Keskiaikaisen kappelinpaikan ja hautausmaan koekaivaus Tiina Jäkärä 2008 Yksityinen tutkimuskaivaus Tutkimuskohde: Ulvila Liikistö Ulvila Pappila rno 1:20 Tutkimus: keskiaikaisen kappelinpaikan

Lisätiedot

Honkajoki Hietala-Hietaranta mesoliittisen asuinpaikan koekaivaus Esa Hertell 2007

Honkajoki Hietala-Hietaranta mesoliittisen asuinpaikan koekaivaus Esa Hertell 2007 Honkajoki Hietala-Hietaranta mesoliittisen asuinpaikan koekaivaus Esa Hertell 2007 Sisällysluettelo Arkisto ja rekisteritiedot 2 1. Johdanto 3 2. Tutkimushistoria 4 3. Ympäristö 4 4. Tutkimuskertomus 2007

Lisätiedot

Konflik't)työelämässä) Risto)Puu'o)

Konflik't)työelämässä) Risto)Puu'o) Konflik't)työelämässä) Risto)Puu'o) Mistä)ne)tulevat?) Miten)ne)näkyvät?) Miten)niitä)voi)ratkoa?) Lähtökohtaises') ))))Työyhteisössä)on)aina)jänni=eitä)ja)ris'riitoja) ))))))sillä)yhteisöt)ovat)aina)

Lisätiedot

Alavus Härkösen alueelle suunnitellun uuden tielinjan muinaisjäännösinventointi 2009

Alavus Härkösen alueelle suunnitellun uuden tielinjan muinaisjäännösinventointi 2009 1 Alavus Härkösen alueelle suunnitellun uuden tielinjan muinaisjäännösinventointi 2009 Timo Jussila Hannu Poutiainen Kustantaja: Alavuden kaupunki 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Inventointi... 3 Historiallinen

Lisätiedot

Sastamala Kalliala Vesihuoltolinjan koekaivaus 2010

Sastamala Kalliala Vesihuoltolinjan koekaivaus 2010 Sastamala Kalliala Vesihuoltolinjan koekaivaus 2010 Tiina Jäkärä 2010 Pirkanmaan maakuntamuseo Kulttuuriympäristöyksikkö Sisällysluettelo Arkisto- ja rekisteritiedot 3 Tiivistelmä..4 1. Johdanto..6 2.

Lisätiedot

Honkajoki Hietala-Hietaranta mesoliittisen asuinpaikan koekaivaus Esa Hertell 2007

Honkajoki Hietala-Hietaranta mesoliittisen asuinpaikan koekaivaus Esa Hertell 2007 Honkajoki Hietala-Hietaranta mesoliittisen asuinpaikan koekaivaus Esa Hertell 2007 Sisällysluettelo Arkisto ja rekisteritiedot 2 1. Johdanto 3 2. Tutkimushistoria 4 3. Ympäristö 4 4. Tutkimuskertomus 2007

Lisätiedot

Luokka: 1. ---------------------- Nimi: Liljelund Ajoitus: Pronssi/rautakausi --~----------------------- kpl (ks. täyttöohjeet)

Luokka: 1. ---------------------- Nimi: Liljelund Ajoitus: Pronssi/rautakausi --~----------------------- kpl (ks. täyttöohjeet) ARKEOLOGISEN KOHTEEN TARKASTUS 1 1 Tunnistetiedot Kunta : Merikarvia lnventointinumero: Alue: Lankoski Luokka: 1 ---------------------- Nimi: Liljelund Ajoitus: Pronssi/rautakausi --~-----------------------

Lisätiedot

NURMIJÄRVI Männistö. Kivikautisen asuinpaikan kaivaus. Klaukkalan ohikulkutien rakentamishanke, Palojoen eritasoliittymä MUSEOVIRASTO

NURMIJÄRVI Männistö. Kivikautisen asuinpaikan kaivaus. Klaukkalan ohikulkutien rakentamishanke, Palojoen eritasoliittymä MUSEOVIRASTO NURMIJÄRVI Männistö Kivikautisen asuinpaikan kaivaus Klaukkalan ohikulkutien rakentamishanke, Palojoen eritasoliittymä MUSEOVIRASTO Vesa Laulumaa 2007 Sisällys Arkistotiedot 2 Johdanto 3 Tutkimushistoria

Lisätiedot

Laukaa Laajalahti asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2013

Laukaa Laajalahti asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2013 1 Laukaa Laajalahti asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2013 Timo Jussila Timo Sepänmaa Kustantaja: Laukaan kunta 2 Sisältö Kansikuva: Perustiedot:... 2 Inventointi... 3 Valokuvia... 3 Yleiskartta...

Lisätiedot

Koskikaltiojoen suu (länsi) /1-;p 01 0311- 3844 03 SUOJANPERÄ x= 7691 52-3, y= 3543 641~ z= n. 120 Inari ) t_/ Suojanperä. 14 f' Of o.

Koskikaltiojoen suu (länsi) /1-;p 01 0311- 3844 03 SUOJANPERÄ x= 7691 52-3, y= 3543 641~ z= n. 120 Inari ) t_/ Suojanperä. 14 f' Of o. TARKASTUSRAPORTTI FM Tiina Äikäs tarkasti seuraavat kohteet Pohjois-, Itä- ja tunturi-lapin alueella 2.7.- 12.7.2007 osana väitöskirjaansa liittyviä kenttätöitä. Apuna kenttätöissä oli fil. yo Siiri Tolonen.

Lisätiedot

Kangasala Kaivanto Kivikautisen asuinpaikan rajaus 2011

Kangasala Kaivanto Kivikautisen asuinpaikan rajaus 2011 1 Kangasala Kaivanto Kivikautisen asuinpaikan rajaus 2011 Hannu Poutiainen Tapani Rostedt Timo Jussila Kustantaja: Pirkanmaan ELY-keskus 2 Sisältö: Kansikuva: Perustiedot... 2 Tutkimus... 3 Kartat... 5

Lisätiedot

KA RT TA A KARTT A T T KARTTA A KARTT R A K Kuuson kuunki Indeksikrtt LUONNOS 7..0..0 RU : 8 0 87 8 7: kv oottorikelkkilureitti 9 Mk 9:0 9,7 Alikulku + ysäkit kevyen liikenteen väylä 90 kevyen liikenteen

Lisätiedot

PIHTIPUDAS Pohjoisniemi. Kivikautisen asuinpaikan ympäristöön suunnitellun vesijohtolinjan koekaivaus

PIHTIPUDAS Pohjoisniemi. Kivikautisen asuinpaikan ympäristöön suunnitellun vesijohtolinjan koekaivaus PIHTIPUDAS Pohjoisniemi Kivikautisen asuinpaikan ympäristöön suunnitellun vesijohtolinjan koekaivaus MUSEOVIRASTO Arkeologian osasto, koekaivausryhmä II Simo Vanhatalo 2009 KAIVAUSKERTOMUS 1 Kohteen nimi:

Lisätiedot

EURAJOKI UINMAA. Kaivaus. Jukka Luoto ja Erkki Salminen 1979

EURAJOKI UINMAA. Kaivaus. Jukka Luoto ja Erkki Salminen 1979 EURAJOKI UINMAA J Kaivaus Jukka Luoto ja Erkki Salminen 1979 EURAJOKI LIIl'>TI-iAA 1 979 Kaivauskertomus Jukka Luoto Erkki Salminen 1 Yleistä Sijainti: pk 1132 12 X== 6790 07 Y= 532 92 Koeoja A Kaivaukset

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄ TOPPI Kivikautisen asuinpaikan kaivaus Esa Mikkola

LEMPÄÄLÄ TOPPI Kivikautisen asuinpaikan kaivaus Esa Mikkola LEMPÄÄLÄ TOPPI Kivikautisen asuinpaikan kaivaus 14.9. 12.10.2007 Esa Mikkola Arkeologian osasto Arkisto- ja rekisteritiedot Lempäälä Toppi Kivikautisen asuinpaikan kaivaukset 14.9-12.10.2007 Muinaisjäännösrekisterin

Lisätiedot

P ER I.JS KI.J NTOARVIOil PÄMTYS. As Oy Saariselänkuja 1 $aariselänkuja I 00970 HELSINKT. Laadifiu: 3.9.20'13

P ER I.JS KI.J NTOARVIOil PÄMTYS. As Oy Saariselänkuja 1 $aariselänkuja I 00970 HELSINKT. Laadifiu: 3.9.20'13 t, P R I.S KI. TARVIil PÄMTYS As y Siselänkuj 1 iselänkuj I 00970 HSIKT difiu: 3.9.20'13 Y}ITVT Rkennustekniikk Asunt y Siselänkuj 1 n Helsinin Mellunmäess sijitsev kuuden suinkestln nudstm yhti. Rkennusvusi

Lisätiedot

ISOJOKI SARVIKANGAS Kivikautisen asuinpaikan kaivaus Fingridin voimajohtolinjalla Kankaanpää-Lålby

ISOJOKI SARVIKANGAS Kivikautisen asuinpaikan kaivaus Fingridin voimajohtolinjalla Kankaanpää-Lålby ISOJOKI SARVIKANGAS Kivikautisen asuinpaikan kaivaus Fingridin voimajohtolinjalla Kankaanpää-Lålby Kreetta Lesell 2006 F. 142672. M U S E O V I R A S T O 1 Sisällys: Sisällysluettelo Arkistotiedot 1. Johdanto

Lisätiedot

Rakennustyömaan valvonta kivikautisella asuinpaikalla

Rakennustyömaan valvonta kivikautisella asuinpaikalla M Kaustinen 2 Kangas Rakennustyömaan valvonta kivikautisella asuinpaikalla 6. - 13.12.1995 Taisto Karjalainen Museovirasto Sisällysluettelo Sivu: Arkistotiedot Ote peruskartasta Jätevesipuhdistamotyömaan

Lisätiedot

LIITE. 'r,ii. HS[r0cl ESE}O 1(2)

LIITE. 'r,ii. HS[r0cl ESE}O 1(2) HS[r0cl S}O KUULMNN 1() ä**qp ii,*w.ir.l,-;,r,tur.,t" 31.1.01 107t11 01.001011 Jaklun mukaan SPOON MOOTTORRADAT RY, YMPÄRSTÖLUPAHAKMUS MOOTTORURHLUKSKUKSN PRUSTAMSKS KULMAKORPN Arvoisa vastaanottaja, spoon

Lisätiedot

EESPOO, ESPOONKARTANO, MANKBY Liite 5 Georg Haggrén 2012

EESPOO, ESPOONKARTANO, MANKBY Liite 5 Georg Haggrén 2012 Näytteen numero: 1 Yksikkö: Y13-56 X= 745.83 Y= 283.5 Z (ylä)= 18.89 Z (ala)= 18.64 TID 1-2 Väri: Ruskea Näytteenottokontekstin kuvaus: Todennäköisesti paalunsija. Pieni, n.15-20cm halkaisijaltaan oleva

Lisätiedot

KRISTIINANKAUPUNKI BYÅSEN Kivikautisen asuinpaikan kaivaus Fingridin voimajohtolinjalla Kankaanpää-Lålby

KRISTIINANKAUPUNKI BYÅSEN Kivikautisen asuinpaikan kaivaus Fingridin voimajohtolinjalla Kankaanpää-Lålby KRISTIINANKAUPUNKI BYÅSEN Kivikautisen asuinpaikan kaivaus Fingridin voimajohtolinjalla Kankaanpää-Lålby f. 142658 Kreetta Lesell 2006 M U S E O V I R A S T O 1 Sisällys: Sisällysluettelo Arkistotiedot

Lisätiedot

JUVA PÄIVÄRANTA 1 JA 2 Kivikautisen ja rautakautisen/historiallisen ajan asuinpaikkaryhmän koekaivaus 2002

JUVA PÄIVÄRANTA 1 JA 2 Kivikautisen ja rautakautisen/historiallisen ajan asuinpaikkaryhmän koekaivaus 2002 JUVA PÄIVÄRANTA 1 JA 2 Kivikautisen ja rautakautisen/historiallisen ajan asuinpaikkaryhmän koekaivaus 2002 Hans-Peter Schulz Mikroliitti Oy 2 Sisältö: I Yhteenveto/Abstrakti 2 II Perustiedot 3 III Tutkimuksen

Lisätiedot

Lappeenranta Joutseno Kuurmanpohja / Monnonmäki Saarenoja 2 Kivikautisen asuinpaikan kaivaus 2012

Lappeenranta Joutseno Kuurmanpohja / Monnonmäki Saarenoja 2 Kivikautisen asuinpaikan kaivaus 2012 Lappeenranta Joutseno Kuurmanpohja / Monnonmäki Saarenoja 2 Kivikautisen asuinpaikan kaivaus 2012 Timo Jussila Aivar Kriiska Tapani Rostedt Sisältö: Perustiedot... 2 Tutkimushistoria ja tiivistelmä...

Lisätiedot

Inventointinumero: - Luokka: II Ajoitus: rautakausi Lukumäärä: 1. Tarkastusaika: 18.6.1991

Inventointinumero: - Luokka: II Ajoitus: rautakausi Lukumäärä: 1. Tarkastusaika: 18.6.1991 ARKEOLOGISEN KOHTEEN TARKASTUS Tunnistetiedot: Kunta: Laitila Alue: Nimi: Virilän Vainionmäki C Kohteen laji: asuinpaikka Kohteesta muita kortteja: - Tarkastaja: Jyri Saukkonen Inventointinumero: - Luokka:

Lisätiedot

Iisalmi Salmenranta-Taipale-Kirma-Kilpijärvi osayleiskaava-alueiden muinaisjäännösten täydennysinventointi 2013 Timo Jussila Timo Sepänmaa

Iisalmi Salmenranta-Taipale-Kirma-Kilpijärvi osayleiskaava-alueiden muinaisjäännösten täydennysinventointi 2013 Timo Jussila Timo Sepänmaa 1 Iisalmi Salmenranta-Taipale-Kirma-Kilpijärvi osayleiskaava-alueiden muinaisjäännösten täydennysinventointi 2013 Timo Jussila Timo Sepänmaa Tilaaja: Iisalmen kaupunki 2 Sisältö Perustiedot... 2 Yleiskartta...

Lisätiedot

Kirkkonummi Överkurk Kurkgårdin ranta-asemakaavan muutosalueen muinaisjäännösinventointi 2011

Kirkkonummi Överkurk Kurkgårdin ranta-asemakaavan muutosalueen muinaisjäännösinventointi 2011 1 Kirkkonummi Överkurk Kurkgårdin ranta-asemakaavan muutosalueen muinaisjäännösinventointi 2011 Timo Jussila Kustantaja: Seppo Lamppu tmi 2 Sisältö: Kansikuva: Perustiedot... 2 Yleiskartta... 3 Inventointi...

Lisätiedot

LUETTELO KARTOISTA JA PIIRROKSISTA MV:RHOA. Piirros nro., kohde ja mittakaava. VIMPELI. 1. Yleiskartta Vesterpakan alueesta, kohteet :1000.

LUETTELO KARTOISTA JA PIIRROKSISTA MV:RHOA. Piirros nro., kohde ja mittakaava. VIMPELI. 1. Yleiskartta Vesterpakan alueesta, kohteet :1000. 166 LUETTELO KARTOISTA JA PIIRROKSISTA MV:RHOA. Piirros nro., kohde ja mittakaava. VIMPELI Huosianmaankallion - Moskuan -alue 1. Yleiskartta Vesterpakan alueesta, kohteet 1-19 1:1000. 2. Asemapiirros Rovastin

Lisätiedot

KUORTANE Kirkonseudun ranta-alueen muinaisjäännöskartoitus korttelissa 54 2005

KUORTANE Kirkonseudun ranta-alueen muinaisjäännöskartoitus korttelissa 54 2005 1 KUORTANE Kirkonseudun ranta-alueen muinaisjäännöskartoitus korttelissa 54 2005 Hannu Poutiainen, Hans-Peter Schulz, Timo Jussila Kustantaja: Kuortaneen kunta 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Kartoitustyö...

Lisätiedot

DDD. g;, lt/' l-1ä. tv~ :J-/?t--q-.-,~)- --,L:: / o D E D F D G D. ~tto f ja k;n[js. tä~ttoet ) tj} J-d-LtJ;tJf'-tt.// p.

DDD. g;, lt/' l-1ä. tv~ :J-/?t--q-.-,~)- --,L:: / o D E D F D G D. ~tto f ja k;n[js. tä~ttoet ) tj} J-d-LtJ;tJf'-tt.// p. ".E f /,,, f:r. :ro 7-. "l"z / f 2. 2 4 CJ ~- /t-f ARKEOLOGISEN KOHTEEN TARKASTUS DDD Tunnistetiedot / j Kunta:!:flal'/i Pr e.vi_ Inventointinumero: - -------- Alue: t)t-,-7 ' Luokka:---=/=/=----:-------

Lisätiedot

HUOLTOPÄIVÄKIRJA N:0. Moottorin N:o. laatu ja merkki

HUOLTOPÄIVÄKIRJA N:0. Moottorin N:o. laatu ja merkki HUOLTOPÄIVÄKIRJA HUOLTOPÄIVÄKIRJA laatu ja merkki N:0 Moottorin N:o Öljy on vaihdettava: Moottoriin, jossa ei ole öljynpuhdistajaa, kesällä noin 1500 km:n ja talvella noin 1300 km:n ajon jälkeen. Moottoriin,

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

DDD. D Vuokrattu, ks. huomautukset ARKEOLOGISEN KOHTEEN TARKASTUS

DDD. D Vuokrattu, ks. huomautukset ARKEOLOGISEN KOHTEEN TARKASTUS h ARKEOLOGISEN KOHTEEN TARKASTUS DDD Tunnistetiedot Kunta: _u_l_v_i_la Inventointinumero:...l..::z.9~64:t...:L...:3wO'------- Alue: Luokka:..., Nimi: Tuohimaa Ajoitus: k.::;1:::.:.v:..=i:.!:k::::a~u:=...s1=.

Lisätiedot

LAPPEENRANTA MURHEISTENRANTA

LAPPEENRANTA MURHEISTENRANTA LAPPEENRANTA MURHEISTENRANTA Kivikautisen asuinpaikan kaivaus Jukka Luoto 2009 Arkeologiset kaivaukset Lappeenrannan Murheistenrannan kivikautisella asuinpaikalla 4.9.- 5.9.2009 Etelä-Karjalan museo Jukka

Lisätiedot

:3 Palanutta savea 1 kpl x=1002,30, y=1031,50 0,3 g

:3 Palanutta savea 1 kpl x=1002,30, y=1031,50 0,3 g VEHMAA LAITTISTEN KAPPELMÄKI 22 LÖYTÖLUETTELO (diar. 5.5.22) KM 2223 Koeoja krs : Palanutta savea kpl x=997,4, y=32,2 26,9 g :2 Ikkunalasia kpl x=999, y=32,3 g Väriltään vihreää, paksuus noin mm, lasissa

Lisätiedot

-d;'$ d{ee lr a ;{*.v. ii{:i; rtl i} dr r/ r ) i a 4 a I p ;,.r.1 il s, Karttatuloste. Maanmittauslaitos. Page 1 of 1. Tulostettu 22.08.

-d;'$ d{ee lr a ;{*.v. ii{:i; rtl i} dr r/ r ) i a 4 a I p ;,.r.1 il s, Karttatuloste. Maanmittauslaitos. Page 1 of 1. Tulostettu 22.08. Maanmttauslats Page 1 f 1 -d;'$ d{ee lr a ;{*.v {:; rtl } dr r/ r ) a 4 a p ;,.r.1 l s, Karttatulste Tulstettu 22.08.2014 Tulsteen keskpsteen krdnaatt (ETRS-TM3SFlN): N: 6998249 E: 379849 Tulse e le mttatarkka.

Lisätiedot

Muurame Keskustaajaman osayleiskaavaalueen muinaisjäännösinventointi 2006

Muurame Keskustaajaman osayleiskaavaalueen muinaisjäännösinventointi 2006 1 Muurame Keskustaajaman osayleiskaavaalueen muinaisjäännösinventointi 2006 Timo Jussila ja Timo Sepänmaa 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Inventointi... 2 Yleiskartta... 4 Muinaisjäännökset... 5 MUURAME 1

Lisätiedot

OUTOKUMPU OY 040/2341 12/~~/83

OUTOKUMPU OY 040/2341 12/~~/83 Q OUTOKUMPU OY 040/234 2/~~/83 0 K MALMINETSINTX Eero Sandgren/PHM 25..984 GEOFYSIIKAN TUTKIMUKSET VUONNA 98 JA 983 Reisjarvi, Tiaskuru 234 2 Sijainti :400 000 Lähtökohta Kesän 983 aikana tutkimuskohteella

Lisätiedot

PEDERSÖRE PURMO JÄKNABACKEN muinaisjäännösalueen koekaivaus ja kartoitus P. Kankkunen 1989

PEDERSÖRE PURMO JÄKNABACKEN muinaisjäännösalueen koekaivaus ja kartoitus P. Kankkunen 1989 PEDERSÖRE PURMO JÄKNABACKEN muinaisjäännösalueen koekaivaus ja kartoitus P. Kankkunen 989 SISÄLLYS arkistotietoja tiekarttaote peruskarttaote johdanto sijainti ja topografia tutkimushistoria kaivaustekniikka

Lisätiedot

URN: NBN:fi-fe19991228

URN: NBN:fi-fe19991228 URN: NBN:fi-fe19991228 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62

Lisätiedot

Taulu N:o 198. Telefooniverkon kehitys Helsingissä vuosina 1897 1902.

Taulu N:o 198. Telefooniverkon kehitys Helsingissä vuosina 1897 1902. Taulu N: 98. Telefniverkn kehitys Helsinissä vusina 897 902. V u s i! 897 898 899 900 90 902 Kaupunissa. Telefniverkn lananpituus vuden lpussa; kilmetria,9,6 2,2 2,2, 2,60, 2,46, 2,8,6 Ilmakaapelin pituus

Lisätiedot

KOTKA NISKASUO Kivikautisen asuinpaikan kaivaus Taisto Karjalainen 2007

KOTKA NISKASUO Kivikautisen asuinpaikan kaivaus Taisto Karjalainen 2007 KOTKA NISKASUO Kivikautisen asuinpaikan kaivaus Taisto Karjalainen 2007 M U S E O V I R A S T O 1 Sisällysluettelo 1. Arkistotiedot 2 Maastokarttaote 4 Lähestymiskartta 5 2. Johdanto 6 2.1 Vuoden 2006

Lisätiedot

Yli-Ii [28] Kierikinkangas - Yleisökaivaus 2008 Kaivausraportin kuvaliite

Yli-Ii [28] Kierikinkangas - Yleisökaivaus 2008 Kaivausraportin kuvaliite Yli-Ii [28] Kierikinkangas - Yleisökaivaus 2008 Kaivausraportin kuvaliite Kesän 2008 kaivauksesta laaditun raportin kuvaliitteeseen on koottu kaksikymmentäviisi kaivauksen aikana otettua kuvaa. Ensimmäisissä

Lisätiedot