MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS"

Transkriptio

1 MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS Tiedote 2/88 LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, KATRI PAKALA ja MARKKU KONTTURI Kasvinviljelyosasto LIISA MATTILA Laskentatoimisto Virallisten lajikekokeiden tuloksia JOKIOINEN 988 ISSN

2 MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS TIEDOTE 2/88.LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN,. KATRI PAKALA, MARKKU KONTTURI JA LIISA MATTILA Virallisten lajikekokeiden tuloksia Maatalouden tutkimuskeskus Kasvinviljelyosasto 36 JOKIOINEN (96) 88 Maatalouden tutkimuskeskus Laskentatoimisto 36 JOKIOINEN (96) 88 ISSN

3 SISÄLLYS Sivu Virallinen lajikekoetoiminta Koetulosten tulkinta SYYSRUIS jan Jussi 7 Voima SYYSVENÄ Aura KEVÄTVENÄ Kadett 9 Luja 23 Ruso 27 ORA Agneta 3 Arra 35 jan Pakko 39 Kustaa 43 KAURA Puhti 47 Veli 5 ERNE Proco 55 Pika 59 Panu 63 KEVÄTRYPSI Emma 67 KEVÄTRAPSI Topas 7 VARAISPERUNA Ostara 75 RUOKAPERUNA Rekord 8 TÄRKKELYS PERUNA Saturna 84

4 TIMOTEI Sivu Bottnia II 87 Tarmo 9 NURMINATA Boris 95 Kalevi 99 KOIRANEINÄ aka 3 ENGLANNIN RAIEINÄ Riikka 7 ITALIAN RAIEINÄ Barmultra 9 Tewera 3 PUNA-APILA Bjursele 7 jan Venla 2 ALSIKEAPILA Stena 25 PUNANATA ighlight 27 Echo 3 NIITTYNURMIKKA Golf 33 Sving 36

5 . VIRALLINEN LAJIKEKOETOIMINTA Virallisen lajikekoetoiminnan tehtävänä on selvittää uusien peltokasvilajikkeiden viljelyarvo tarpeellisin kokein ja tutkimuksin ennen niiden viljelyyn ottamista ja hyväksymis-., tä lajikeluetteloon. Viralliset lajikekokeet järjestää Maatalouden tutkimuskeskus. Kokeita tehdään MTTK:n osastoilla ja tutkimusasemilla sekä tutkimuskeskuksen toimeksiannosta eräiden liikelaitosten koetiloilla. Viralliset lajikekokeet ovat maatalouden tutkimuskeskuksen suoritteista vuonna 986 annetun asetuksen perusteella maksullista koetoimintaa. Kasvinjalostuslaitokset tai lajikkeiden omistajat ilmoittavat lajikkeen kokeisiin ja vastaavat kokeiden kustannuksista. Maksullisissa lajikekokeissa lajiketta pidetään vähintään kolme vuotta 'tai kunnes se on hyväksytty viralliseen lajikeluetteloon. Tämän jälkeen lajike on kokeissa 2-3 vuotta neuvonnan tarpeita varten. Lajikkeen kokeilu virallisissa lajikekokeissa kestää yleensä vuotta. Virallista lajikekoetoimintaa johtaa MTTK:n kasvinviljelyosasto Jokioisissa. Virallisia lajikekokeita järjestetään kaikilla tärkeimmillä viljelykasveilla. Kunkin kasvilajin kokeilu tapahtuu sen viljelyyn soveltuvalla alueella käytännön viljelyä vastaavissa kenttäkokeissa. Esimerkiksi kevätvehnän lajikekokeet ovat pääosin Etelä-Suomen lajikekoepaikoilla. Vastaavasti ohralajikkeiden kokeita tehdään mallasohraa lukuunottamatta koko maassa. Virallisia lajikekokeita järjestetään kaikkiaan 2 koepaikalla (kuva ). Virallisia lajikekokeita tehdään MTTK:n toimesta ja valvonnassa myös MTTK:n kasvinjalostusosastolla ja ankkijan kasvinjalostuslaito)(sella sekä Maatalouskeskon ja Suomen Sokerin koetilalla. Tärkkelys- ja ruokateollisuusperunan lajiketutkimus tehdään yhteistyössä Perunantutkimuslaitoksen kanssa.

6 Virallisten lajikekokeiden tulosten perusteella päätetään myös Maatilahallituksen kasvilajikeluetteloon otettavista lajikkeista. Virallisessa lajikeluettelossa pidettävistä lajikkeista päättää Maatilahallitus Maa- ja metsätalousministeriön asettaman kasvilajiketoimikunnan esityksestä. Kasvilajikeluettelo julkaistaan vuosittain (liite ). Lajikeluettelo on neuvonnallinen ja sen tehtävänä on ohjata lajikevalintaa ominaisuuksiltaan parhaisiin lajikkeisiin sekä toimia lajikevalinnan perustana. Virallisten lajikekokeiden tuloksia julkaistaan vuosittain monin eri tavoin viljelijän ja neuvonnan käyttöön. Tulosten 'perusteella tekevät myös tutkimusasemat ja maatalouskeskukset alueellisia yhteenvetoja ja lajikesuosituksia. 2. KOETULOSTEN TULKINTA Tässä vuosittain julkaistavassa virallisten lajikekokeiden tulostiedotteessa on esitetty lajikekokeiden tulokset vuosilta Tulokset on esitetty kunkin lajikkeen osalta parivertailuna mittarilajikkeeseen. Kokeissa lajikevertailun perusta on mittarilajike, johon kokeen muita lajikkeita verrataan.. Sittarilajikkeet ovat tavallisesti tärkeimpiä yleislajikkeita. Mittarilajikkeen tulokset ovat keskiarvoja kaikista niistä kokeista, joissa se on ollut mukana. Muiden lajikkeiden tulokset ovat poikkeamia mittarin tuloksista niissä kokeissa, joissa kukin lajike on ollut samanaikaisesti mittarin kanssa. Parivertailusta johtuen tulostaulukoiden kaikkia lajikkeita ei voida verrata suoraan keskenään, koska tulokset eivät ole peräisin tarkalleen samoista kokeista. Tuloksissa ovat mukana lajikkeiden satotulokset viljely-. vyöhykkeittäin, maalajeittain ja vuosittain eriteltynä. Nurmikasvien satotulokset esitetään myös nurmen iän mukaisesti ryhmiteltynä. Koetulosten lukumäärä on ilmoitettu vain satotulosten osalta.

7 Ohran koemaiden maa-analyysi ja viljavuustiedöt on esitetty maalajeittain (taulukko ). Lajikkeiden viihtyvyyttä ja happamuuden sietokykyä tarkasteltaessa on syytä kiinnittää huomiota maalajeittaisiin tuloksiin. Ohralla liejusaven kokeet ovat erityisiä happamuudenkestävyyskokeita, joissa maan p ja viljavuus on alhainen. Ohran happaman liejusaven koetulokset eivät ole mukana lajikkeiden kokonaistuloksissa. Seuraavassa esitetään tulostaulukoiden tulkintaan liittyviä yksityiskohtaisia ohjeita. viljelyvyöhyke -sarake osoittaa alueen, jolta tulokset on laskettu. Laskentaan ei ole otettu tuloksia mittarin viljelyaluetta pohjoisempaa. Kokeita (kpl) ilmoittaa, kuinka monessa kokeessa lajike on ollut samanaikaisesti mittarin kanssa. Sato (kg/ha) on lajikkeen keskimääräinen sato niistä kokeista, joissa se on ollut mittarin kanssa samanaikaisesti. Suhdeluku (sl) on lajikkeen keskimääräinen suhteellinen sato verrattuna mittarin satoon. Talvituho (%) talvituhon keskimääräinen osuus kasvustosta, = täysin tuhoutunut. Lako (%) kasvuston keskimääräinen lakoutumisaste, täysin lakoutunut. Kasvuaika (vrk) kylvöstä keltatuleentumiseen. Korkeus (cm) kasvuston keskimääräinen korkeus. -jyvän paino (g) sadon -siemenen paino. ehtolitrapaino (kg) sadon tilavuuspaino.

8 Valkuaispitoisuus (%) sadön valkuaispitoisuus kuivaaineesta. Kuori (%) kauran kuoren osuus sadosta. Sakoluku sakoluku normaalina viljankorjuuajankohtana. Sakoluku 3 sakoluku - 3 viikon kuluttua normaalista korjuuajankohdasta. valkuaissato (kg/ha) valkuaisen määrä kuiva-ainesatoa kohden. Öljypitoisuus (%) sadon öljypitoisuus kuiva-aineesta. Öljysato (kg/ha) öljysadon määrä kuiva-ainesadosta. Lehtivihreäpitoisuus pitoisuus mg/kg. (ppm) siementen öljyn lehtivihreä- Keitto 6 min (%) pehmenneiden herneiden osuus tunnin keittoajan jälkeen. Lentonoki (kp/ m2) nokitähkien keskimääräinen lukumäärä kasvustossa. Perunan laatuarvostelun asteikko: = täysin ruton saastuttama myöhäisin 9 = paras ulkonäkö 9 = paras sileys 9, = suurin rupisuus 9 = suurin pintavikaisuus 9 = suurin maltovikaisuus 9 = suurin jauhoisuus 9 = paras maku 9 = pienin tummuminen 9 = pienin rikkikiehuminen

9 Tilastollinen merkitsevyys parivertailu mittarilajike - verrannelajike = e.rittäin merkitsevä ero = hyvin merkitsevä ero = merkitsevä ero Taulukko. Ohran koemaiden maa-analyysi:tulokset maalajeittain v Maalaji mg/ p Ca K P Mg Karkeat kivennäismaat 6, ,7 7: Savimaat 6, ,7 29 Liejusavi 4, ,4.93' Multamaat 5, , 292 Turvemaat 4, ,2 29- Keskimäärin 5, ,8 :26

10 Kuva. Viljelyvyöhykkeet sekä virallisia lajikekokeita tekevät Maatalouden tutkimuskeskuksen tutkimusasemat ja Maatalouden tutkimuskeskuksen toimesta virallisia lajikekokeita tekevien laitosten koepaikat. Kasvinviljelyosasto (KVO), Jokioinen Lounais-Suomen tutkimusasema (LOU), Mietoinen Satakunnan tutkimusasema (SAT), Kokemäki Kymenlaakson tutkimusasema (KYM), Anjala ämeen tutkimusasema (AM), Pälkäne Sata-ämeen tutkimusasema (SA), Mouhijärvi Etelä-Savon tutkimusasema (ESA), Mikkeli Pohjois-Savon tutkimusasema (PSA), Maaninka Keski-Suomen tutkimusasema. (KES), Laukaa Etelä-Pohjanmaan tutkimusasema (EPO), Ylistaro Karjalan tutkimusasema (KAR), Tohmajärvi Keski-Pohjanmaan tutkimusasema (KPO), Toholampi Pohjois-Pohjanmaan tutkimusasema (PPO), Ruukki Kainuun tutkimusasema Vaala Lapin tutkimusasema (LAP), Rovaniemi Kasvi njalostusosasto, Jokioinen ankkijan kasvinjalostuslaitos, yrylä Maatalouskeskon koetila, auho Perunantutkimusaitos, Lammi Suomen Sokerin koetila, Salo Kok efäk i Mietoinen Jokioine Saio_ yrylä 29 Anizrl Tohntäjär vi

11 3 3 i rn c, h L.r),i ri rr)l. ccl 4: r- g4 N ri I r- P")4 tlid fn N CO Ln r- L. L r- 3 ON l h CN r4 L ;, I C ("4 el ' r4i I 4 9 4C C.9 '9 9 to ri at CO ON CO CO ': CO tn o,- b4. 94 «.4c.4c 4c c QOC CO fr) kr3 LC) N.i- rn Cr tn cri co Li" r-,- <Nl. ø. i. gen r-i. e-.- "-I r4 /4. 9C lc. «r<!. ' c. & Ii c. u) :4 ei c, ko r- m LO co en r-...zr ao co N co ei.--i N ri co ' I-o.. '.,,. u) Ei u) m kr:, - m N -- n N' me4.' 'CP Cr) UI,: : 4 N i " >4 'I. 4,. 9C. R R 4 4 ON C> N Col q- C> r- C> i -4,-,Q..- Z Nl M : W t:4 4. I-3 / b4 dp LO N ra DL LD LA N Cr>.-- r- c) r- CO N N.:4 N. %-4-4 e- &I ' ' E z,.i m, tn e4.. --i N.uo ei rn..a, N - CO Lf> V) N CO ;" CO V> cr> 4. CN I. E- E-e, EI VIRALLISET KOKEET -t a4 4c9 4C "Ic 4C -4-4 r- CO 'Cr torintnen ON Crl Crl C> q- T- 9- CNI N r-4 r- - %- 9- Crt n 3 ON :7. Cr u) ON ON Lf Cr ro ON 'eli LA LA LO r- r- N C> Lf ;' CO CO 'ei'.' Cr) h CO L/3 ON Lf.. "'b Ch LA '.. rnearclrecf tarricrircl rn rnrnrnrnrn retrnrncr 9-3 CO CO '. l s. ON '. ON N m (Nl els ele m L.C> C.4 ": ON LD rnc? rn ri :4 I"J (N CNI re t^. rcl mr'4r9m ra : I I e- -- CV T- r- r- Cs2.. ' cr at N u3 (.4 LD cr C>. CY) M re) fcl Ul crt at to to m LL> N CO CO LO to M 3-4 h Ad EIV) r- r- r- 24 rn r- co r- N2 rli u b4-2 -2

12 CO CO i I.3 i., rl l> -3 CO CD N ri rs P CD on r- C. W 'V) ra.vd cn nn r- nn VD 4 CD ra ra cn CD ra CD ra CD ra' ra ra CD er ra -I,.-4.4 r4 ra rl.-a r4 ra ra r4 ra.ra ra rl r4 ra r4 ra ra ri hl... 4 on co on r- 3 V D Ul on on m N CD 3 CD. un cn co P 3 U r... c) r- ri un 3 Ch CD on r. r-,--i.un EZ r- r4 ra V) CO cn,--, P W Ch.4. ri N 9-4 ra un on cn un :Om on,:.. mm.<... mm on ep un.on ri on r4 on.e.2 V) VD VD V3 W N V, VD s? P nn V) r4 V) ra,-..i'on,-. ri P4 h4 5-4C Cl) N)CO NCOr4Ors '7PN'Osln MMWM OMI-IMO NrAr4 r4n.cp -ir4 M rar4r4 II rarar.ill r r4r4r4r4 b il 4 >, T-4.WWM M,-kOLA. Mel, NWO r4 un cn ) ei, r- r4 r- Go W.4. rn r-, cn rn url ri r- ta, mm.4.wco,4m minmr-ul riv-4tor4 :om MMMNM NrO'N NM.NM 5-- 4rsr4 WrsrsrArl MrsLONN NrsNlil N NNNI-IN t- M.. CO V3 'CP q:p r-- r- (7 ll, NO N r- Cr) N ( -4NO,-I (:=-4-4 -tramt- N rat--4r ,- -4,- rb2 g cn Ch Ch 3. CD cn CD CD CO on un un CD OD. on >in mr4,-.-im CON'zPrOrs NO-4N LANNV) 4 :PkMW "WCP rscow)cdm MMMN :b4 rn rn rn ep on mm..a. ep, on on on P rn on rn. $.. LI un un ri Ul N N ra rs r-,r ri kt) r4 rq eg VD ("4 N ra r4 ri ra r4 ra,.. b4 CO r-i Ei ril 4 :4 tzl >I b4 4 :OW h4,.. El N N3 b4 C /3 Z M ' + r- r- co m r- Ln rn ei co mo m rsnrom -4 N r4 N ei r-i r-i r-i r4 r-i T-I r-4 r-i r-i r-i r-i r:,-- tokoi-lerkt, -IchoNm..4, eiscomkoc't corg'acri co rn 3 co rn o NO r... 3 ri.. ri rn wr on r. to gwcom Nwo ontilompin mr-cnalw mr-con on rn rn rn on rn.,:r / rn rn rn rin on on rn rn ei' Ne4-4~4 eir-ine4-i.o.,4,..,rmm inr-kor4.. rq.ele.on rn on N N. ra N,.--i ei 8-E4 E4 FE- El M M Z M N>4 W com E- :.) 'r' co N cn (.. (/) [r cri m o MO crtr-o -' Ei MO NWCP Or4. M. E- rz) "). 3z... MM WV) rown 4 4 '4 h4 FA r-i CO M md vz) C) nn ao.-e r- cn cn C/2 I4 MNrshr- ' lär2r- mr-r-rg li Ii Z 'id) ;52 I-, C) r),--jw, Dl > C) N ( -) I-) t-) W OQ h4 I-, 7 I'D I.' I'D -]

13 44.44 OMMOM V:. cn t-ni -zr. '-zr ci to ONNMN. 4-NI-IN NN N M,--'. i-4-. OMMMO InUllnln OM UI. C4n l(44n. q:r N M Merq:MWM. NON -4 M M4:": M4z MM e4.zr 4: : M..:NIZP!zr NN,:' 4:r mg N OLOWLINcr -4~,4~.-,-, -,4M ,-I -4.-,-.- -Im3 m,r,inm eqegm cororno,4n amrskom incioc,n,:r 44 NM3 N4: 7 NWW 42"4 N 4:P3LOLO LOLON3. 4lOr- W MMMMM MMMMM MMMMM MMM.:' El W ki W444. CO'' 2 km ,- >34 4:.:Pr4ler M%: MNN MNM 4 t4 M a4M4 NM NN,4" -4,-IN r-n ,- T El g., NO ONNNWNO NN M -. %-4.~ W IncliM4ON,z NMM.N N,4 4. OMO,W rh4 4 tilir-mm,r- cor--5-5'% mmocrlin cv okoco :4 mmmmm MM4: MM MM.OMM MMMM M 4.4 M34: 3k3N cr3,-m4. k4: 4N El MMMNM -INN NI-IN t-4 T- W M P44 Z -. 94, E. E--: E. Lil E 7 Ii Nl W El - CO bl ON [z. 5- U) 4. W (f) W i NO EI MO ei '. 4: 4v MMMO E-e rzl r, Z tn '. 4. mkocper :4 M,-IWM 4WOMM -4NONM MM MNNNN ri, (-ft h co r- r- r- > z a.- (>'.9, c4,,r4 M t= Null-Dt-) -) MM4P-Dr) -Dt--"),-,

14 CO 4C IC CO F I CO CD VD CD un en 3 r-un,-. ei r- v) -4 sr. CD ri C C4 CAr4 r4 C4-4 Cn CD r4 C4 r4 C4 C4 C4 rl r4 r4 '-4 r4-4 r4 r4 r4 '. ra r4.4 '-4,-4 rl -, % g sr V,,-4 sr LD r-- a co co ' e4 CO UI r- a No Z ' X sr CO r- r- 3 3 un on r- cn r-md on un on ei ei un ei ri - ri 3 ei a Ul Cn r4 sr on C4 ri r4 r- 3 r4 un. r4,r V, V3 4 eq m on ei C4 sr ei on on en on ei on on on on m on on l> 4 $. C:, CO Ce -4 C:). P4 ' r- r- 4- r- r-,.. r- -4 h4 CÖ cn $- to CD CO Ch C4 V3.-, a T-4 T- 4 3 r.-: m co on f` ON c Ot mm, `CP `. r-s sr sr 3 ri c, c,,-i a L f on m r- CO 'Cr V> C7 r- CO C', at r-i frl Cr CO 'CP. 4c CD r- un on.-i r 'Cr L O r-- ON m CO ON el r-i n`l Ccl " ' a sr 4' er. 4c sr r- " eg..:, 4 4 MC,4'' r4 ri r4 r4 LortCNM -4 r-. r4 OrtN re, r4 r4 r4 m r4 m ri C/2 Li, 3 OiN L ON N T- CO rn V3 r-,c: N '. N CMmmCMCM,- v- -4 T- N LO.. -4 C4 ri -4 v- v- '.O CM UI C4 el ei ei LD mmmmm ln r.- ri.-i CM L. Lfl LI - i-4,-4 C4 v- r4 r- 4.: CON N N mm'm C4 r- T-. LI 3 Z.3 (: (- IV' r- CO ON ON UI N L ON zr : 9- r- Ch i r g- -4 T-I -4 CD -4 ul on un r- on ri "' r- on un on on on on on C) r- -4. r- CO Ch U, r- Nr r- eq r- CD 'kw Ch, N'tfl un wr on on on on on on en on cn CD CD V> CD r4 rl 'ri El ril [2 54 s4 ic 4c 4 t/3 r- CD on Ch r- cn r- vo cr on I C4, r4 C4 C4 C4 ri C4 E4 r4 r4 r4-4 r4 r- r4-4-4 [3 on., CO r- co mun 3 MD 3,r CO C4 I-, un cn r4 r- ei r- r eq r- on un CD cr NO r- V3 '' V3 4 on cr cr un cr er cr cr.4. cr.4. 4 NCNINNN NNN N 4 4 r-i r-i E- 4 El El r- N Et r.3 CO U) EI I M II. N OC: R CIN ' tr4 VI CO W CO 4-4 El EI C4 CO k4 ILI 4-4 -,.3 e.4 i'd : > Ch ON C-- C O C4 V) '' CD r4,cli nn on en en a riun No CA cn MD VD nh V3 C4 cr CO CO. LO, CO N.!. 4 E, c P4 is N r- oi en r-. co r- r- r- 2 (:. g,._ -2 4 to I-, I-, P-D M h4 P-, -, t-)

15 co CO 2: r;) -,. I P2 h re) N ki) 4 er r4 Ln r- CO C> eli C. C> g l.cn. - / r- I. 24 r4 4 3 CO, CO. D e4..cs3 -i ' U),. i-i. ei' C> rn on on er to (-4 r- er on es: c%!. -' I (-Nl.. -4 /-. I 9c4c 4C 4C lc '9C cn m) on. ri mp r- on og rn CD on ri r4 on on ri un dp. rl III I I 4( OD CO C r- III I'''. r- C> Lt ep U4 4' r- cp h4 cn eq ' : VD ' Ii - 4 I 4 4 : El. 99 4: c(4 p C C> r- co on CD ei' frl ` \I) CO Co -2, 9.,.. CO e. CO : fri CO -r4-4 r T I C', ' 4 C`, i-z - 4: 9. 9(4 9 R R. 9(9 r- m C I Z ( el on r4 4 4 s ' 4-4 «- l' C er CO Is ". \C> -4 r- r r-i I co mr) UI r- rrnl, ( r4 e- - EI dl, Ei. I 4C. _ > Q ic.- M.r- oq on r-i r- on on er mp 3 un er <Nl on CO -4 C4 - ' r4 N -.'. I El E- E4 4. k4 - o o o rs. l's r-- ei' CNI N er ON P l NI ON ON. Ch ON 34-4 ' r- r-4 ' r4. -4 r-l I. 3 U OD -4 r4 un ChChMD ep r- U, Ch c) Ch.un ' ts2 ko. CD rn er ur2un ra ch r- <Nl CDun er CO' CO ep Nr, m, on r-. PQM) Ch '. un.un sr r- CO Mun' r-i Wom, rn rnrn rn rn:. on rn ei. nn rn rn rnrn rn on ol rn rn 44. CO ep --- -I'. C e/' ON C> C> E4 (34 3 r- un ele un nn rn er on eg MD on er on.ra 2. M rn (NCC4 C4h hlhlf4c Crlf'.. r- r- r9 C4 r- r- T- r4 t- CO CO R Z Ii CO N CO ril V) CO (). ti4 ONO 4 ) fn, rq mp er r4 ep m. rn rn c t7 Ö, ' 4 kl -, (!) Z Ln Lir, ON. kl)'. rh l C r4 >4 b4.. 4:.4: -4 CO CO kl) ' rn CO -4 r` Cr< ON : 2 P3-2 $4 r- r- r- P4 on r- r- r- r- >: ", - Z.5,d io4 M A W. :4 /2-3 --> -3 M 4 h4-3 D -3-3 t", -3

16 a -3 cn em onm.4~,. COOMW' NWWN 4 ocm c'crieme cheoncrin N,Im,-, i-i,-4 i-4 WMMNCO.lMM MNOCOO t/3.w2 MNONN MCOMOM NNT-Ilil ML, v-ini-i\oco rw %:,-INT- ~IMU, :C4 «osolqztemm,i.,iimm M~4M NMNM Wk~ NWCP. M.-4,..4Mr-IN 24 co c=, o c,:r ta co C r-- III N t7 N k. III. N. CO OMOWM COs W W.-4 r4 a4.,4mm korn,--uotil co,orkpo >4 IIII-4-4 lonnnco..:jn MLANN.4-4:PMM NODI-IM MNM -4. :OM MMMNM MMMMM "IMMMN NMNM en r/ N M CO N T- T- CO N N N N NNNL NNNN T-,-,-- W CO l.f)3mn NOlkONL MNN.. NUCDN v- N " i-.. g- T-. r- W 4 MMONCOln, M WOMMM OCOLIIM >N NM,-M CON.:PMN N,-IN.NN D. ZI ko 4 M k.. 4' : O C: N co in c, CO ON <Nl :O W. mmm,:rmmmer.wm mmen.~ mmm," -,--..iliit.-im r--4-4e-4 NNI-NN 'la.-in '. i4.- T-4 (VW, i'v 4 4 4c 4c UI ochr-c.~ OMMCIN'M T--.- 4c 4c 4c.--.-4,:rm.- ~ r-4 " 4c. md~...3. MOM 9- kl g3 b4...4'. 3~er crwenk~.rcl > N 2. Or----; MT-I.Wc4m ki4!xi M...Nkt, itt. Lfl LtINOIMM O KDW' mmmm# mr#.4, mm mmcymm W b-.nnt..mn NUIN',... q4"min F4 N gcql~m'ctr fcl.ecl-mnn rimnm W- M.( Z. F't el r..3 i4 E-I EI E II N>4 N CO II: E- I : >4 o. N U2 in isl Cl) Dd. ONO '.r- F- U). Nk.O.:,- 'OM MMMO Ei W,-, )... ryl. CM.4 h4 % OT-WW kokoomco,-n W4,.. Zit 4 E- U3 N rs- N r's 4 m l's co r-- r-.-- >4 I- J O!4 tgrl ' b -: CO,4 4 P,

17 3 m ' Ei g k El fr,-.--m 3-4,-.4 COOMMO.-ICOOCN M.:9W.'MM cl..:p zr.:p.: NVM C7,.-i MlnillM M Oer in ~h McPMM cl 'cf. C CN h.-- --I OM.:..4,.4, M.4,.-- M M h,m.:' M -I M cp M E-. -'.. MM CD.MWNr: MNM.- 'lm.- mobco mg ommmon monocpc, mmmc),- mc.-lo T--A.-- T-,-4,4,-- ei,rsomo, (-4,4Nm eqc.im,ro, mmmo P-Do N m,domkom., q.,.mmm,4(-4,r vdrqul.p.r.--,iiminul Lninhcoul cikom, mmmmm mmmmm mmmmm mmm.q. Ei Wffi- r- ko r- m r- M C M cl'.:' "c' M M til cli.:i, co m 2.4.:II er.cii m,:r M w4 M C4 C-N.- m eg m - r-i :-- ott4 ri) ci] atilcvmm mr-ol,im MNN':.Mh ' '.'.. -4i-.,--.-- E-. ril ONN MMNAOM NNM-4..-M fil., NM--Wh NOMMX-- hww OMO'cr 4 M rstilt--. kc,-t Mu ~.%.3 M.MMMMM MM.:PMM MMM.MM MMMM t4 4 m...cpcom onr-anwr- clicoricom vome. Ei mm m ei,-.-,- ~.,-IN,-f eq. ',A W U) Pi. Z [-4 -EI E4-4 t-, n 'W E I. (=, co N m M fif MM M 4 Ch r- E- M O C4M,;.- crtn MMMO E. [3 I-, Z r-i m ko 'a' M to C..: G4 4. O.-Icom mmomm,--ir-onon m 4 t-i ei< -C4 E-i to rli r- r- r-- cti m r- co r- r- r- o' 4 t l)9.?'fl2..,,. Z...

18 4 co.4 3r ocoonhon -2 co q: MN NNM NWOMM MNMNN >4 4 4 IT-.- ") 4 w2,--ion q:pw.w U r-i rinooa mcomo,o. NO NOOMW NO COMMNM NWMMM NNUN -4NeOr-IM rir grnmmm MNMMM MMMM MMOOM 4I I4, C>M : W -4 NMMOM N N MMMw3. MMNMM MNWOM MONU ri k MM M 44l itimmnozi.4.n.:4 r. ONMM 4. CNC MODNOIr- MMOrtl COMN IN. '4:. WMMMM OMNM rrl.it- C> l' k6 CO C> C> 3 r- 2 '4 k.c> C> C>.. 7 C> C/ r-- 7 I.. UM NOUN,-4 C> OMNMN ' TONNN Mr-.4 N.N.~? ('' ('4.N MNMNN MMMMM Mrq:PM 9- r r- r7 v-.- CNC C' NM MUN r-..43 g ww,m..4.,-. ---zropmcn,-- UI h crl N r.- r. t's C'4? r- C CD 'II' r. r4 lf) r. lt> CO UI $4 MrOMMm McOMMM MMM e.. t. N -4 r-i i-i $4 El fal t4 $4 E W to qz II- E4 El, M. s- 4. M := Lil C4 '4' C7 CO 4'4 3 ". LO 4- C> 3 C> '-4 CO C>, r- r- r- r-4 r- e- CO NC3 '. i- ":CO N M Ml-lr- Ul IN N NN r4 ('4 MNIA.4' NON,'. ~'."z,cr eli..4"cm e- NNNNN NNN.:PN N T- f4 ei N.. EI r4 3 CO EI $.E ' O. n a N C4 s. CO ra4 CO 4 o ) m. m.,.., N E- ( <NI M "zrco : fil mm CO C> [4,-.) c 4.. E-4 :4 MM 8 :/2 m gz,a.,i4e, M NNNN 4MN CONNN :7 5! Å! 2, Ö -)P)W, >II: : NWI-2 7k, MMW D-2-37

19 c I I rn -, b4 4 on un on r- un un ri "4' 94 CO T- Lf 3 r- '' LA CO- III I cn g 4 I t-) co en Ln i- en al c> -zr co Ci ri rq Cg ' r- on un rn i -4 4C 44 lc UI, W3 on un M. 4C <Nl r- r- co co fli.. h- b4 3 C4 r- r- re- Icg El V) Ii CO CO CO ",: r". CO e-i -). CO E- h " m.--.- I b4 gcr I I - I E9 z R. m, N.4. (... C' "'. m '' I I I I. r- [L CO Nl. 44 :4 47. / -4. b4 h C r-i - er LA CO.:' "... C CN ( I -4 I I. I I E-4 I EI I. g c M ger T-I ko C i -- i ul E-4 El El 4 4 $. l- /3 rn un o u.).- rn un C) cr) c:> cr, ch ON CO r- r- Is 4 Ei rzl UI r- in ON ger <V co un CL '. h ger h CO ci ( CN 4 FPI h c.9 UI gle.44 (V CO h, 4 ger ger..:.el, ger ger m ger tn m b4 (J'4 Ei F] tr) V) in rn u) un N Zr rn ri [4 fli. 4, C4-4:4 ger <V gis <N C4) b4 i- 4- Z r- v- r-4 r- r4 e- e ' 5 P> E- r- E- c i-4 E n % R Crt 4 V -3 U)4 : CO P2 2 to CO r- g rx Z. nr r% N 7 I to b4 4 rn C (Nl >4: I-) n R b4 ` ". 'ul 4, -4 c U) 4: rzi Z 4 I", M :4

20 6. 4 /). 4r) CO ll). V). T- CO CO -4 CV 24..:'. C+ C CO N >I N 3 r- co r- m c co co M <V 4 LI) N 'ZI V3 :..:r m (ft m.4...4, ret.- 4. N lfl q:3 CO Lf) Lf N ryl 34 r-i v I. Ih4 4 r- i. m Li-, o Lel -- m ul cp, cn cn cn r- N E :4 r4 tn N u-> C. er rq co in cr co 4i N kt, N : N to N c Ch,N III N <V u": q::$ 4 cv c NO T-- h4 : er els els 4 eli er r< sli tn m Ei.- V) 4.~. N q: «C4 4 4 '4 CN : qir (Nl..:r f.' ei. U) t4 Z s- s4 :st< g EI EI ral 4 E co >i co I m a 3 sl 7 I- Z r2 r4 E- U3 M :' U) - 4 k4 I--.,5 '-'o. - 4 Q,_, cn t- r4 Z 4 IN4 Z 4 IX 84 4 El r") 4 rs4 : E P4 r- I ki) l C: s- Z si< rn ci N U 4 V) gic 4 l< g4 3 4 I'D I, :7 :Ei x m

21 7. s.. UI -4 ONUIUDCD rsm,' - OOMMO ONT-,- cn co rn un rn t'd ei ri ri W, ei N m <Nl N :4 UIMUIN NIX,4 cr.rimm5. Mrirt,4' h- :t4 2.cs. co OD CO ri, Ei Nl CD Ch OD Nr U,. CD rn Len CD Chcn cn Ch Che, r rs M gc..-- te> Ul CD I 3 rs Ul OD deldmodrs NCAUDNN ki4 rs,4",:r NCIa E. crs":"4":r.4~m [44. N rt, Go r, r- rn OD r-un eq.l ei crr4ni4,'4 M 4c co -cl. rnun c, cn cnun MD rl Ch OD Ch cnc) ri Ei i [LI (4N, oulonwin hmoo h4 44 Ch mr-r-na iln4. :4 NO,.7., NOD3 M. go,.3' qzr VI 4 N t4 -I EI N NNI- rzl 2. crl % -z.e. - El E- El " ril " Z Ne-) n '7 :, o 5 m co m,-.,-, ci) m N DO :gg l ko l Nl Ei kl. CN r-i ri h4 h4 ril Z C) < rirl cq rq () u) 4 4 :4 Z C) h4 h4 UD gc $. gixei C b4 :4 U2 8 ' Z C),-D g 2 U),- OCNIMErle >.2MWb4

22 .8 OD CO 44 r- r- cner CD er OD rg r- CD M Ch CO cn 3 CO N e4 r 'D r-i r-i r-- tri OD COD CD Ul '? M CD ODMO N CD N Ch rg rs UI Ch Uh UhUh C. Ch Ch 4 rh ri rh rg rh N ev rn ' P ulul ultn. Uh er Ln un rg rp 'P4. b4 ONOODM Org43 rgr ONMWM MMOOri OCOMMM NMWCOM. ANW NMONO r-,-4 WIICrWm W MWW/Uh"."~~.. rg rg rg rg Ch r- rg 4 ri rg rg rg rg -4 :44 a un rn, rq rg r- co r- OM cnco cn 3 CD ri rg rg rg rh N Ch Ch Ch rg 3 CD MO rg MYIN r- rg Ch rs eg YD Chr- Ch OD N OD er rn rn rn mm er MOmmon mmmn OWrsrs N M rge-7=- : MWMMO Ch OIN CTIMCO o. 4-4 cn 4 o rl cn M b4 rnerer.erm rn Nr-r-r Ei - C4 ril t4 4 h- u3 conme N Ei - aocnco co fa 4-,4. M r-ionm er 44. N'crN'3 r4 OD CO Uh Ul W." er e- MNMM.<.. E4 :4 N E-e C-/. ' 4:= EI. co - X < rg, CID,ig.4 'O'N ZW U3 N D E- i-ix : IWWW O MT-II-IW.E-- Wrzi ol 4 4 <W ' rig in... W ZO 4mcle`IU. ti..2b4 m MD.4 4 (:),-,..,-, 4, st4 Ue C 2

23 , :h4? acc D NAI-INMN NMNen,NNO -4Wr4N -4M-4-II ei ei nn r4 rn ' On I VO -4. I r4 r4 I> I a o. ' j 5 u, cn ra ep Ch UI ("Nl rn nn ri r- ri rn'rills.. r4.-4 r4 r4. occ ),- Ch I N. On U, sr,r ei r4 N -4 ep r4 9-4 N. r4 I 9» 4; 4Clc 9C 4c 4c 4c... ep vp m ei r- Cn m On ep Ul ep un ep r- er er.r4 on rq. ra -4 ra I -4: ra..ic AC 4C ' 4C '4 4 4 C i ei r- rinei ei ei r- un rn sr ei on ri un. OD rn r4 r- ei. ep r4' M I. :r4 rn h I " 4.4 '44 4 II 4 44 E- NO 4 ) t MNOT-IN NMNNO3 r4ne -4M NCOCOr. E.4,9...., dl b4 V) ra r4 sr ei ri r4 N ra nn ei V, on,-i ( I On I III. 4CO 4C.R B6.4, 44 : Ei Ln V) mcni - CO ei Ln-Im CNI. CO '9 to 3 I I I r [ c ic r) E...N. epeprnerrs eri-''-4 NOMer I I I I I I I, I I I I -< ri E.4 4 EI Z r I'MT-W MMWT-4M NLAM'OW WNWMS en r-i en E- I I I I b4 4 9 ts) sr un VD NO CD 3 OD ON vd D Ch r4 ts) ei rn,co.cd 3 O. ChCh CNCNCh ChCn ChCD ON c CnCDCN r4 Ei r4 ra [3 h Ch ra Ch Ch r- ei un nn sr un rn un vd rn D vd r-,ecr r4 4 ri m'ei e i r- r - VD e i V, ei r- Ch ch c ei E-. 'N'. Ncomr-. o WM NMOMeP W L., er on on on ol on on on on on en eg on on on on On o) 4 E4 4 '. A.2. ei ra rq rq c). rl ri r-.cn rn r- Ch r-,v, r- r- ) '. on-r-'. ta. r- r- r- r- r- epet N TA.c, N N ei rn..ri r4 ri ra.. -4 $. ',4 I-, m ' ri ra r4 ra r4 ra ra r4 r4 r4 rl r4 4 ra ra ra ra ra,r4 r4 ' R,-.:.. iiiri...-4,--,,4,,.-,-.4.-4,,..> 5 E- - co ' E-4 I., U) Z Ii.. % R CO. ' CO 4. r- ZO 4 UI UI -4 ' '. 4 W NN N. MW [33 Nl.. i 4 hch,q,..-ikocolwo Walm. er 4. [ E4 E4 W MM.CDN NNentne.E-I>4 4 -.EI, NMeV eir.imchm mmeiei.., :4. M i-4. [3Z Z4. <coo) :-i$.3.-ico..coco (4 raz4 2 -,, -.,,, z g M PC PC 8- C) r,' C) C)C) /-) PC 'PC I-, 'D M 'M W 'X I") I") P") M E- - 3

24 2 C) to V) C r- fi CO T-4 CO.C- C) r-- co ON 3 ON CN 3. to ON r-- (Nl f: C4 ft r-- tfl cr (!) zr cr) ON ON :Nl <X) TO <4 ON fyl CNI CX) r# CD C4 ON er er '4 NO'. ": f4 fr CZ, C) CO '-4'-"-' to CO. N. tr 3. ".:7 on er un. CI ON ON T-4 rnlnm,m ret rel CO NLflQ, '4' eri. er on V).3 V) MD,, V) er v) un v) ent 'Cr C4 't? er on -4 rl r4 r4 ri 4: 4: 4: h.. 'e' Lr: cp ', h:c: CD CX) CO ON V) CO Cf VI 44 frl. cri, cr% O. ON ON C. CO Co CO C7 (=>.-9 C:, El r- r- iti T- rzl r-- ( -4 C ON r-- e9. m ' I'. m.'. m V) r-- er.-- 4 M g cel m 3 CNI.r4 r-- r-- to C4 CD C, V) f4 r-- ON ON CO.C, CNI > 'ei' ts. OD to r-- co UI r-,. '. CD ei m CO On 'Cr ha4 M "Cr rn rn On on on rn on on.on on cr on 'T:P C4. fol rn on on on : r:i4 EI kj.4 (Nl r- (Nl C 4::, T-4 T-4 r-- crl on: r-- ON t`. er r-- r-- ON NO fwl r-- to. P t's r-- r-- r-- r--.ar,.q. f C4 f4 CNI C. r- T- r- - b4.4 Z.- ' E-I /- co 4 I >I cp : co : 2 co : bcg M f- in Ln '. r- M d :5 3 ei ' f4 f4 t 6, rzl E-I 4 r-- ON 'Cr r- V) < tfl C) CO (II.C. E-I E-: V:, T- 4 (. C3 C., "I on UI C) Ei r-i ri h4 l E4 Cs3 en c i c r-i ON ft) tv) re> (Nl ei er ril li-o) 5, co 3 r- r- CO 3 3 <, CNI 8.5 ''' 2 t'd :D t-) M., c) il :-'- on c) c) c) ;53 " o A4 o..4 M ) $4 M M -) I'D M () U) I-) I-) ") M E4 X

25 CO CO "3. N 4 () 7 I-- M r- in o (Nl ao glp LD LO UI Co..- cr,.to LLP ") Co CO ' C/ C) C) CO' CO Co CO. r-4 <7> C> 4 ri r- v- v- -4 v-.... r- C> r- wr o CO C> "cr Ln c) tn N E- CO LD "LP.L N CO N Lf) LO 'Cl. el LO r- r% k ad 3 h- b4 U :4 / N ei' L/ Lf) CO 'Ltr Lf) r- CO lo.l' tn tn cn,:si ^ mmrnmm mmmmt-q hl ft) ft) Ttl C fel fth N N ft) 8- Llo alo. vl. LL ql 3 CO tn Lf/ LO Lf h ft) C N CL ft) 4 r- r- T- $. Elli) ic. r ft) h ft) ftl LO CP CO N CO CO 3 N ft) Ch Ch C(7 <7ah CO - CO CO C 3. ffl l CO CO tn in Lf) Lf) LI) v- ") CO LD t- CO tn al UI N -4 Co CO ril it4 / CO 3 v- 'LL mul N C4 L.fl N U N Llofhrhrelfh qtrfhfrinfel m..:rmerb N m NN ci, co co CO Ct3 CO vllo. N r-i els IIN C N CN r- 4 I< I< E-I Cl) Cl) NO in ozo c:p NO CO h III CO k.: N CO rzl CO Crt CO C CO C. cr, cr, c:. CO 9- Ch v- 4 m Lf) '.r- m ko ao r- qa, r- ko tr: m n art.- V) /N h rn h Lf) U CO LL N ri L.CO ' : 3 Lf) Lf) ft). oc4 S -3 LP h <7 LD CO L. en r- r N LD Ul Lf) 4 EI..zrmmmm mmmmm fh.4 fh 'Cr N mm trl mm - :4 'Cr Lt.) tn N UI ffl ft) N LCO VO Lf) r- truv g 4 Cl) In tn tn mm ts4 m N N - T- 9 9 C, ft) co CO Ch 3 T- r- h. molnoi N 3 LO LD N Co CO els rl r- r- v- r- vl ( LP 'LP N ft) 3 II) et) C) C> ff ft) CO ft) N Co N N 3 m co c N r- lf) CO fol LD T-. Co ftl h s ff Co CO - m m.zrerm,cp mmrnmeq mmmmm E- Lt. LO Lf) LC) f-- r Lf) ft CO UI ": Lf LD 4 N m N to E- E-4 E- r- N co -o II. ö co 5 r- [4 9 co 4 fr4 LO rz N 'oll' LC) CO Lf) CO 'olp Ei lxi Ei D Ei.;) e- m CLI N N fol Ul E 4 cimes: csiv-imchrn mme4 N -zr :4 CO. CO CO N 2`4 gle5, Rroco < rsa oci-, -2 Po - : tz O:l s- 4 4 I-o -2 Z U) X -3 co r-

26 3 CO 4c 2 2 a c, VI er 3 rg cn ' r- N e4 rg co CO r- Nl' V) rg -4 e? c>cn c, cn CD cn ) CD CD CD CD rg rg r4 r4 CD. nn '- rg -4 rg rg rg rg rg -4 rg rg rg r4-4 VD r- r- CO rg r-r- C4 C CD Orl U en r-4 rl er N 3er r- c> un "rg loun un on er OD CDrn on r- VD Ch V, un ey ey oo er., CD er. OD on rg cnc, r- ey ey rn (Nl c) nn rnun VD e? CD cn er rn e4 on (Nl en ry on rn rnrn on on on on eq rn on rn en on ck 4 ON CA ON ON CIN ON Ch cnch alcncncnal cncncncncrt < P4 b4 4c gc ' gc Ic I«C) r. r-- N er r) Lin T- UN r-; m U) CD ri er c> V) lel r- 3 Ch 3 Ch cn cn 33 Ch cn Ch cn Ch Cr rg rg rg 'i s. OD Chcn m VD C4 Ch.,:r un r- rg CD CD a3 cn c> r- OD VI er rg CD CD e4 CO cn 3 CD er e4 CD lel VD CN rg rn C4 CD rq cn ep VDe4 sr un er C) rg V) 3 V) CO er er rn er er ri on on on on on on on on on en m on rn on m ei, rn on on k4 er sr er sr errn on nn on on on m rn on m r-i cv oo ey P4 r4-4. P r-, e-4. 4c CD Ch 3 on.co 3 3 er 3 Ch un r- V) CD c, r- oo cn 3 cn cn cn CO 3 Ch CD ON CD- -4 VI )3 nnkid rg. r- c Url CD lel e4 CO... OD Ch cn c n CN s.- e4 VI eg cnun.- r- cn e4 un r-ch r- rg ey.- e4 OD un eq rn rg er on on rn nn er er er ep on er er er e? hi4,.i - on eq m on on c.4 ey e4 e4 rn nn org e4 rg C4 rg.- F- r-i e-- rg -4-4 rg rg `. 2 lel qilil in 3 CO U) er l ON IP VI (Nl ON lel CO CX) Ch CO I'''. r- r- f-.. N Ch VI Ch er C4 nn un %.C> N er me, er er er er.4 b4. e4 T- ON ON, P4 r4.r4-4 rg rg -4 EI (4 (4.(2 «Ei kl e- c) r- rg C4 rg rg ei. rn sr. ti) ti) c> r- OD.Ch 3., CD II -i, I r-i $.,., CDr4 rg OD 3 ep 3 C4 CO co v o N N N - IzI, 4) rn.4, 4 V> m,. CM (7N r- c, Z er rnrn er on er ecl ep 4 9{4 N El i. C C4 CM <Nl 3 3 c> oa El 4 rg rg rg rg rg ' h4 b4 (l) 3 E- E-, Z. be< N 'C) r- Ln Li" r- rg M OD e? e4 e4 VD e4 kl El 9- r- Che? rg NO 34, CD CO Cn on er rz. EI E %O,-4 r4 rn c3.ey CM CM on un. Ei E"' 4 EI I% ey nn rq eq...4 cn on" rn rn ey e4 er..4 h4-4 ha 5} g c) «4 OD 3 rg 8- rg o3 33 r) ON e-3 r3 ål C) C) g g >. 3 C) C) g 3 P4 2 $. (4 -> -3 4 U2 3-3 e'd r-) M E4 X.,

27 co c re) 4 :4 -, 4 tf) CO Cq Cr) Lf) V) Lf) CO,:r.4. co. 3 h h CO U) - r- (q I t- CN I CV I r-.: t. III. I I ai 4-3 NOC kd 3 CN <V r'cl ' h cr, ei on er) to U) 8- rs") CV el CV Cq C4 Cq C r- \ fr> I (V i i cti3 -, El ). I ' 4c 4 4c 3/ r- l CNI '. l..o. <Nl r- i M.. t- ('. r- N I.. c. cf.% cv. m r-ii Cq Nl.. Cr) C Cq N Cq : TA r.. -II -K. lf). ' Cq Ill ' Cl Cq ' -K '.o. rn r- oo.,... ' 4c.cn k/3 Y) h ' ('. 4c..cr r- ('4,-I i-i el. fq. I M.4 kj) Cq r LI. -.,.] cn El i-, E4 :4 ('4 r- ('4Cq I I r- cd rel Z 4 - -X m zie ko,i N.:4 cr N ezr.: N Ln r- Li-) ei l CO I III z (z) rzl )4 It4 I 4 i-, R,,, r., lo N,c3, fl Nyl N C r N CO NII L r- r- to fll eq I El 4 4 Z dp OO N. eq CO.,c, N rcl k. l T-I.-I r-i ON 9r - ri ei v-i (V t" -I t'i t"i,-4,-4 EI I :4 ti C> '' -I II> Ilt \ r- ei r-i ON t-ni ' lf, 43 'Cr C> Cl) ON C> Q.-4 r-i..4 Ct3 v- e'd r- E- 4 r- T-.- r-i -4 -I ril fri ft" Lfl ': 3 r- c) Lel V, zr r-.- ei ei,- ko wo co co t4 CNI C>I lr-i l'''. V3 ON I'''. CO (V CO r- CO ON P.,.3 9 Ct N co CO to M lf, ---- CO -4 tf) : en ld.z' 4 4 m en.cr m m rel Cr> C fl fi Ctl ';' fi CNI rrlrnen U3 4 F ril i-i CO r- c, ko c) ON " CO M Crl. en.-4 r- co tn 34 N CO N '.zs, en r3 UI m mzp e4-4 fri IN -4 4 t- s- Cv)./. ('4-4 3 CNI eq C C (Nl fs) CN ('4C4 cv cv cv " m cv I I I. -4 t r-i -4 e- i-4 r- r-. 5 N EI. E-4, rn :.4 csi ) z II ls-- V).( CO '.:' CNI CNI lt) C4 rii rz. 4 < r-- ' - t./3 CO Ui 3 ON rt cr rza E- E- k.-i rn ON N N N rn un co >4 M rå4 E- ei m ei ri.- m, en rn mei ei :4 :,4 ril OC 3 CO.r., r -I v-i CO 3 CO On >: t") Z Z k% t-) [..,7,,-. ). oog",4 : :4 :424 -D -DM MUt3 -, /-,-,ME-X co

28 2.4.. c K4 ",cr 4' % 4' N CO k r-- kk) -4 CO :' T- CX, Ch 4:7 ei c) -4 eq Co N rn a't (-4 r4 Cr 4I ri -4 r r-i ri 4:7 kg) kg) ) c43 N CO : CI ) CK) Lt :II M CK) (Nl r-- CP N Ch N CO tr/ Irs kt, rel kl) C:, M CO >I rtl r- c> rn Ln c> ci. r- r) r- (Nur) cn co :3 m rvl cr <Nl -4. cr wr, M : 4 flo LO LO LO LO CO CO VO 4' V) Lf) kr) cr.cr cf. M /-i. T- -4 r- --, r tc ril Cr> w- CO r-- 4. m %Ir: P C rn t fl' k rn <X) 'r-- e r r- 4 2 ei (N -4 CO : r-- N c:> 'ON f".. CO CD f',4 LI) et' C) r-- co r-- CK). T-.3 ' '. II) 9r :79 4' b4 ta t, rn M «eli M M M M M %II, M 2 N ' rn rn rn : 4 Ei CL ' - C::, T-I r-i r-- C' r-- ch.-- :>. r-. r-- Ch ) M r-- cn '4 r-- c, r-- r-- r-- "c:r 4' N T-I : CN) N 4-4 t-4-4 r-4' e-i 4 8- Z :ER (- Nl r- 4 Z c ti4. > - M co : -4 co :.<. r-. co ei ei tr3 $.2 - ON 4 T-I CK) Lt.) M '. r- rt N N N rn LKI E 4 CN Ch M. qz. :og <ZWOZ T- CO 3 CO ri r c.3 8 -' 5 -> rcl -> -> CO. e-> " ei

29 m,-- m I --i 4, oe4 omonm,-4 --,:lirm r4m..,:rcrl.~~,) -) mmi-imo -- ranr-inm --T T-' -Ar-lr-Irl -~ : -4.N OMMOM '~ MN.MCOW.: NWMNM WC:7~W -4MWWW T-I M NT-4M,4 M ' 4MMCO '4'WNWW ~4M 4' MMMMM MMMMN MMM.MN MMNNrrl _N.,zrr-cr memeram MWMNT- MNNNM M ---4T--A.. E-Im... )C',4 OOMMWM MkONN r-inw 2 OOMNW - IMM. M T-ICOM,- r4.4 WMMOM WWOOM MMMM,- ricowt-4 OCOMMM MMNT- M W M mm,imm.-~zr,-im Lilorqrq Li) NMN MM.OMM.: MMNM McPMM N MNN N M mcommm.. r.,:vcr e4nric.4 - IC4" 4 er N. Lfl r-- tr) fl c:, T-I M N v-4 (Nl N. Cri -4 v-i v-i'v- 4, CO. v-i. v-i -4 v,4 r- r r-4 v-4 v-4 r- -4 r-i -4 T-4 r- tx: NMMOT- MWON,:r NWMMM 'T-IWMN N COMWMwr CO.:MONT-4 W.C"kr3 MMMW-T- -D W'CIe r-inm OOMWMN Nr-IWNW M.WMWM M. MMMM MMMMM M Mel'N MMMMM [T-i >4 kommwm -INWM MMNWW MNMN : MMMMM MMNT-IM NNNN. 5- E- e....)w,on crmcv..4.r.--.mmmom Moi rim oalc-foo op-i.---4,--i.-4-4m II--I..4 i-, r. Ot ii--i.- rir.a.,--4:-4. W am.-amko m.4, N.cr mmoul mooam. W. mw,immmmkor-i.c, mmr-nm -AaciNT-i M td m m.4. m m m.4. m m.:"..cvl cv) m rv) c.) M m m m m'. 4:Me: ceo m oc n NNul mm eller'ulm YINMNM. t il Fe44 N"IrAcq%--4 Z '5,4 EI E M Nr-',/iN COMMT-N NNT-4W M.COONN, N Nl Z C 7 Ö CO M r- W r< W N M M r-4 W N EI NO 9:' T-IMWMO COMM EI ' E4 :, mol acq rqcsimulo M 4 esic.nr,l,e4.-amchm mm.~..4. :Te44 ' C9W r-lb.-4:.com ON co o<n".2 -'227 Wg/7 7>Oti 7 M - T- T-IM WW WC4-,P7M

30 26 N C> CO LIN C> r".4 (fllflo rel OIC) C> r- CO C> en r-' T-4-4 r- -4 %- i-.i- N CO N -4 h tr) r el : h m. :. CO mm. LIN N N. 'Cr ryl C> 3 C> crc NeVNIY/e4 C LI) ri ".e4(e4 N fr) MenflifIle4 m m en. 6, k-) ONC ci) cnalcnonal monchcrhal... 4c 4c el. N UI 7 CO C> V) m r- LSI C> r4 ON CO 3 <7 -I C>. C> C> N e4 T- C>. T-I. e-- -- v- -4 i-i.4. ko V) <7 3 M N ON ' L N T-I C> CO ON C> N LIN ' N r- N ON CO.:. CNI rn \ o Ch - fn N ri cn 7 N O'! 2 "CP Ln..zr r-i kr> CO to 3 4 <Mrlrer. Menr<r (erlrr rn cr en m rrl -.cr rn m m rn r)mrflm rn co cm r- T- r-4 r-i r- ' %- ell LIN ko h.- CO CO <X> rrl C> <7 r-i C> CO C> - C>.-4 II- ri r ~ i-4 r-..., ' CO. N h C> LIN C> re) N CO 3 ' LIN <7 r-- N in ri cn Li») i-i r- ON CD. '' e4 r- N N r-i e4 3 LSI N «- r- 4 en ( ' rn < cp..,azt, rol. 'Cr ' '> P4 Cr en rt, 'cr ',:. N N N N en ( N N : Ih4. T-I r-4 '. -4 r- r- 9.4 r4. tn ko c, C> <7 C> C> <7 r- r-i.4 N er Cr< UI N fr/ ON 33 N N o -5 erl tr) N tr) r-i b4 io rr zzii 8 zr er r-, ON r-i r-i rl r-i [4 til 4 4. El [4 c-.. co to co u) m c.,cr m to, N ON N r- r-i ry T- -. v ri ll.., rn 2 r-4-4 CO '' CO C'4 '.3 e4 h wr. «Z ON (,,, '' ' '. N <N. > :4. m rn cr m,cr..zr rn..: r P od El P4 N N N N r-4 LII LIN. r ' 4 r-i -4 r-i 3 3 Ei CO 3 Z h Ii LA In e-i M Nl :4 CO.;' el e4 el Ei.-2 Ic4 r- ON cr. 3 tr) CO ' Ec III EI EI r-i -4 ri ON e4 e4 C'4 Cr) UI M EI N rr N e4 r-i I:g Cf rn r N :4 I:4 Z rsi Z l' " 3 ri co 3 3 ei P) io3 r.,. rxi 8 ',_,,_, cil,_j z i.,,cia>.:,,_, X r4 4 I-) -3 M M O3 X I", rp -2 CO E- X

31 3 CO i m cni Ln cn m rn (Nl o m ko zr cn kr) o CO -- C> I CO 8-.- N ft) >43 (Nl CO --- r-i III le> r-4 I -. It ro,:c co.-.-i zr, al N N r-- co r- Ln to 44 Ln m cn r- V) $- co --i L-4 ko Ln,-- er cn.4. m in,i r4 en ON r- I kd cle,4 I'. CO to Ml Lf rl CO CO CO co m i-i m r- o ei m m.-- I,-.4 ra I I...I I 4 : EI :4 EI :4 3 I', i-i Ei rn rn. 4(. 4( 4c 4c - « O,,:r N N T-i To o o N -i to rn rn C N UI N-, - ' O> 4O,,:r N N T-i o o N -i to rn C N UI N-.... '.. -- IIN ON UN fel N I Ii- N - 'O' I N -4 I '.. ta4. N4 4c. Li) ' o Cr> ON ' CO C, C> Ei Oi ' r-i T-- r-i r-i t-- T- Nl fzi U CO l''''. ON --- L. ZN r-- N N - l CO r- N N,4. ON Ln r-4 N. CO CO m R e W. s 4 --,4, co CO ON. r>.. r- C> CO...zr,;.e4 D 'O' mrn.o>rnrn mre>rnrnrn relci.rncrn. encylrnrnryl u) 4 Ei 4 h-- co r- N N ON : C rel re (. cr fo r-i. l's CO ) ) "--- N CO g:' :' ' N UI. N, C ": N N N >4 s- i-ii 5 r- - Ei co EI. ) E 'å, R N Nl I-. N N N N N N N N N N N C4 CNI CNI CNI C4. I I v- T....?-4 %^ s-- r- 33 CO : r- Z p4 if lf/ ) kg CO ':2. - N N ON O' 4-4 )III CO 3 m Ei ko flt ON N m tn E N ffl ON r> f (. Ci CN tr : 4 OZfxlZ.4 C., CO : t. CO COCO IIN i.:o 7 :4 '4 N -) 6, cti 5 o o I-) o o o P-3 4 g :4 Its r4 t-) ro -) 4 EI X

32 28 C - CD r-- r-- er m Ci C r-- VI Lt r-- co r-- CN Lfl rel U) C Ch CD CD C, CD ch CD 9- r- CD ChCD C4.CD ri t- ri VD VD LOLO Ch Ch Ch r4 OD er e4 VD 3 unun on un rn co hn :4 4on "Cr eq r- c) <Nl C4 Ch en 3 un r- UD on ch V) CD rn > N on CO un on unc, C4 Ch,-I LA er un r- eqlfl C, ch i:3 hn on er. on er er.4 er on (-4 er on er er on : ti4 VD V, LOLOVD 3 VD er CD 4 t:4 VDun V) C4.'r rn $- c, -- r- ri u) rn VD er r- co 3 h un un uneq,-4 u) on to c, ON C, C>Ch CD CDCD cinch C, C,.- OD CD CD CD.- C,. EI -. e-i t- ' , -4 Ch r-ch CN r- e4 Urfrn. lin on iin v) On ) ta) r- er.--: r4 h4 r4 g 3 on rq rq rq t-- r- MD (' CD CD CD VD C4 h ch.ch CO CD C4 >I N r- cp CD OD VD r- oa un r-i.v) V3 CD V) C'un eq on CD er :+4 M C5 rnvon.us on On on on on on on on.48 rn.ci. eg On On on hn on : - E4 Nl '.. C4 rg ri CD ri r-i r- Ch on r- CN r-,:r rs rs CN kid rn r:-. U) :4 r- r-- I-- r-- r <Nl r- qin C <Nl cv m 4 e-4 Z i: F-i El El EA Nl r- D4 M op A4 >4 CD 33. co:cd cn OD ::4 r. z.- un.--i i--i M ril Ifii 3 er C4 C4 VD. C4 CL 8- < r- Ch,Zr r-i VD un c) co cn hn.:m. kid ri r- Ch Q C4 C4 C4 rn un o Ei le -li rzl M (4 m esi es3,- M Ch,..; { 3 CO 63 M Z g r= 7 2'#.3 i.., E5 E5 c) c) Pi g on C) :5J C4,- P4 M 4,- P4 4 I-) t") M. Ii.

33 29 Ei E-I P4 4C.4, CNm o. "4' rfl N.4 ON CO. NCO N O. ON C>O v- ' T- Co ON' -4. r-., -4 r- N 4" CO 'Lfl4.QLfl r- CO.4'.4' N CO Crt N Lfl /3 ON N. r. 'LC> CO r-u)(. " m co t-- CO V3 '4' U.. m m m en en rflrflrocon forf) en m ei m < ei en co co in 3 in ttu r- en : m >- E-> r> c> te>.44 to to c> r-- ri c>.-- tr) cn eri er c> 3 cn cn,--i c> ci crt cn c) r< CO UN M 3 CO C> u ulnulfl tt QrIrLflOCN CLfleir 4 ei Cr> OD Cri - C. u.flei ei mcnmm m N rn.zr rn CO CO CO 3 ) '4' "4' N C o C> i- 3 eilfln ei m ei CN ic -. Ei >4 4c te) CO II r- m in m c> CIN. ' "4' N r- ril C> ON r- C> C> C> ON r-4 CO N r- t-,- -4 r-. g ON ti> en en r- m r- N Ln mtn ON LO N CO N L. CO CO er te> et,.4' CO C7 LA UI CO r- ) C5 r- LO CO m r- ' r-- o, kc> rr/ CO LA Ei fel (. ro. mmmrnm (. "Crs N mrmrv co r- r- N t.r) m m (i'.ø '.O tr) er 94: tn Le-> LA in m m ei r- re NNNN Ei ril r2 4 M E-> ril CO ta g N 4 r) :4 4 F. 2F`4 44 c> ei er c> cn.-- c> al -4-4 to C., \C>.4, r- C, N N co te> ri ON. riff).creelfel a l ON N N r- N r- co ei r- c> ON rel C).4" r-.4' CO rn ch.-- N CO 3?- reclicelen... I-- r- Lf) 3 ri.-- en co ei N r- N rel 3 C> LIN N N 3 m crt - r--, r- m tvicelfolnicv 'LA.4. Ill LO N er r- en cr> at ON.-t crt rr fr Cr) CO C> N N ' c> Cr r- fnlyirriffiff 're) N (. N i< 4 h rzl E CO -3 Z >- Ei i-s tee4 it4 8 r4 ".3 3- r4 4 Lf) r, ' EI Ei l E- IC. 2 CO CO,-;;) t="5oo;5) I-) I-) D: r- UI 4-4 'CO UI m '. a ei e,9-4atrn g4 3 rj u) X e) LO N CO (. ei ei m te> c> meneicsreie CO CO C> o;5)" M E- X

34 co co I 4c co ri vo er mo NCO on 3 r- r- on on cn ri r- un cn CDcn Chcn OD CD CD CD CD cnco co 3 Ch CD. rp,-, r4 ri r4 r- -4 VD -4 3 r- r- r- Cl cn CD on LrI en er ei 3 er r- cou, -4 ' r- un V) r4 un on er 3 CD on on r- vo kr, tr) ei ei OD er er on -4 3 CD Ch CD r- eq ri on rq on on unmdst on ei onrei on ri on on ol on on men mei on en on on on 34,I 4-2 > 8. cn cn cn cn cn Ch cn cn en cn. cn cn cn Ch cn cn cn CA cn cn. a. b4 Ic 4c -Ic CO UI kr) V3 IN- er V) c:, r-- CNI Ch un ul er ei CO r4 CD Ch CD r4 cncn ra r4 CD CD rl CD -4 r4 r r- -4 i- -4 Ch 3 V). er r V er cdo N c CT> c C> N en to ON rn N N et, C> ON V) N ul C> k CO V) CO er on er.er cn onvon on on on ol on on on on on on on en ep on on on r4 h4 - er er er er er on on on nn en rn on on nn nn ey 3 4 P.C rl r4 r4 r4 r4 r4 rl r4 rl -4 r4 ri r4 rl r Lci 6 td. 9'9' 9'9' 9'9'.9'. r4 on unc, CD cn rl CDCD r4 r VD CO r CO 3 C CD 4 r4 r4 ra CD. CD.-4 V, 3 ei en r- CD un. C, on ei co co -.--, un co co Ch 5n r- ei un ei cnun r- cn rf er ei cn MD Cl C4 rl 4 3 C, ei on er on o, er on on er er er er on er er er er..4. mm NNNN on Co 4 4 G4 v- v- v- rv l.' co cn C4 Ul MD '. CD 3 ChCh C'iO Ch -4-4 cnun ei o 4 on ao cnco -4-4 r- ei.: CO.er Ch V ei on un vo ei cn ' on er er ep er er er r IrA cn cn CD (24 r4 r4.co en CO ON ri t4 - MD els eli c= ON N.- 4 V- I-. Co c ' C4 MD 3 r- eq %D e? er -4 V, on on er er on 4: en cl c er VD fq Ch ep er. r4 c'y. r- 9'. (4 T- ' Le?' r- o cz,.co. m N. un er s4 G4 b4 eg N cv t-9. I. T- Lf Lin ry 2 R El EI co ' _, r , _, un un -4 ' r4 II I-4 CO er 4 4 ' V) 4 i- r- Ch er V). CO Ch m er M Et El '.,-I -4 on cn ori ei ei on un co Ei. [- :4 M El <Nl en ci (Nl T- cil ril mm ei (...cr :4 kd rz l? 54C _, 3, r! CO CD 4 i---; r-i- 2 C)C)..X C) r) C C, 2 X I", k-d I'D OZ El X

35 m OZ 3 m t-i vo i ON 4C 4c Ln Z c- $. Mr...Mene- ONCOc,"C'W -4W MI.SIc-Ic:Pc-4 flifx], p,.-.-,--ii e4,-, $-IWZ D. P-. i< b4 4C o\c) NM-4r.- WNNOW NOMNr- Mr-NO'cr e r'l '4 44c 4c 4 4C 4 4c 4c rt4 o 4 4c 4c4c4c4C 4 4C4C4 2 e~m.nwmm.nn r-iwnnw en4.4."zr / kt) / POIKKEAMAT MITTARIN TULOKSI STA 4c 4t4c 4c 4C 4c 4c 4C 4 4c c 4c4c 4c 4C IC 4c 4c 4c NO -, -4oNm.--Ito komnoh MMONM MCNINWM E- N W M Mr-N --,--N 3N M I I I toz 4:4: 4: B' `- 4, 4,. 4, 4, 4, 4, El.c:lc <Nl c:i.,-.- at ert r- tn m i-i..:, cle en Co en -4r4 CO T- c-.-i.--4 t-q.- :4 I I I I 4: 4:4: :ts. :. : 'N M 4C4:4: ommtno..cr tne.t.a...4m -,wkorsir- f) rft. ei C. Ln CO e`, r-4 e- en fn ei.: CO I 4:4:4: 4: 4:4:4: Cl) 'WMr.- WCN-4 ii 4:4: ' 4: 4: 4C 4:4: 4:4: iw,zr Mr-IOMM 'clic--~:pn COLnInCNICO Nc-,---4 T-4 r..4c 4C4c 4c 4: 4:4: 4: 4: WWr4W C--INM4'.ILONMO,:reNle-MCD OMMONO MOOMO CAMMOO M "-I r ~~ NWOMN IIIIIIN-4 enei,: WM e--4wm r-mwmw MCOMIN MWM..I'M E g NMMMN Nhe-IWN MMMUI MCOrs~ WN.4 "W C. "~"z mj'enmcm eren.c4": M El M. WE- Mc,4M COMr/r r4.nmen M.---Men W MMh-4M Mr. :PCOW ~,4 M MMNONW WM 4 -- e- ' bd Cl) -):.4"Or.IMN -- M ener~n E.-W N4 ' WW,-.,,4,-,,,,--4,4,-.-,,--~,--lea w. F- : El E- Z M N> M M co 4: M N M N kl: h4 r.4 C - 4 [4.._. ' (..., 2..,4' /7 W NCOMMM MW N - M E e5 WN< M Cre.-- tx 'W z E. wew X,,,,,_...,,.,.-iEih4-2 /, E-. m C::$24 Agg O - t-d > -2WP-D MI244 WWZ424 MI-)Wm wwzm

36 FEB-8 8 AJOPV4 t-i ci o er e.. "' h CO i-- ) CO I' <3 /' CO % er I b4 rzi c, /3. h. LA h re/ 3 r- > N T-I h CO /3 N r. r- m o cr M 3-4 <X) en en c '% h N fl'l C N 4 ' r.4 en mm mene.ren '4:' ":' en mm. kr) N ' i.- N ''.. N '.'./3 CI 3- T- b4-4 ON rel M : UI r- co Lf r- e.7 f N an o. 3- Y.) 3-3- r- 3- r- T- trz2 r:' N 3- N N CO CO.fr r- t-4 (.4 >4 N VO ON M M M N N cr o crl m r- Le) 3 h. 3 Z t- CO M f-- k C3 h e-4 : 4 "/ 4:8.er mm m en en eli b4 elo,3. N ' % fel N V3 fyl' CO CO CO CO CO r- r- c".> tn czr. N ft) et N m r- s- en en -) 44 4 U) ON es en.- N.- in,,:r rec..c. N.4. C, N ON % ON cr, N -4 T- T- e :, CO % N '' % 3- '' UI cr '.% 3 k/3.. II) k CO I-- '' 3- N CO -- e- V3 V3 m N V3 e-- :3 cn cn co o 3. ol ko m to co m co te) en r- -i : 4 er er q: `Cr q: 'Cr tn Ln "' ', cls " " :' '' "' " q' ' Ln - e4.-4 eq.- r- er e4 on %,o en cri co co CO LI 3 CO. ''':? 34 N et N N N r-4--4 P , Z h< EI EI m III i- U ( 4 '. %..% CO.-I.-- CO,- N CO M CO.-I q- 4 rzl 44 e4 i-4 N r- N h en > >4 C' r- e V> to.n M Z -- CO te) kr, r4 i-4.-4 '. % E4 : : 4 ul.44 er er er UI lf) Ln [:3> - t-ti t-4 rn 3,-I et" " LI) UI in lf) N r / er en N h4 - ril r4 E- E- ra EI Cr] E- EI ti4,- - Z II % (9 en.- V) r- m N N r- ch N Ch.-I.-I ket M "' ' N r. <V. M a m co g:4 CO -- CO N CO,-. M "-- 3 ON.:3, CO NO N CO in..e) <Nl.4.: tn tn tn frl r., t. UI mm in N'.: N N N N N M en 4 N CO e" e, 4 CG hl..,-. % cn cs c) en3 co.4. f-t E4 ic4 'D ri ril 8- It4 El III 4 I< II. CA) 'Cr rn Ci?. r. C C Z. ril I l 9 Ei 64 E Oz rzl,. za4.. :7?_:: isl / (D2.4g> ) >4-4-) -Jr4 m '--4 st r.: r4 k-' ic4 4;4uoG I4 I4 Z P M 3 VI P: Z M. 3.

37 AJOPV4 25- FEB- 88 rg E c 3 M CO'c":rN,: COMC`-( MhM(.: COePtilM ONON MN T-4.e, ~ M O ko N COMSI I C,(.Nr- CDONCOM kc,~.-m MONMON NMN~ MMNMC ( LOCO.:PCOOD P4 rlr-4 v-4 M. co r-- r IM NMMM :(. ~INCNIN LOCT (C"-~tiO. ONCO Me4CINM CI(ONC--:r kohncdo -4 Ei - C:33 NMLOMO NCO..(, NM N'((.--lOW C CDCDOCD MONOOCD!.--C.,- MOCOMM.4.COUI 'zrk"(reim CYOMN.--I... NOCNOM k'(4..com.(r.- M.-4(3r--h E-I ot 9 c qi c..i. --4 r.. CT II/ Lf r--- N - kr).o m :r r- #44,a8-4.:, 4:, minul4 E s- NCNNLO NNMO3l OMLOLOM (OLOMNCO.4 b «3 a « ( 3 33 CO :7,:r~ COLONCOl.:MO~. ONCrI(D(O CD,WCAMCTI.--,ZPONCO MCNMM cpcocinm (-- ( r4.,! M I") WM ' a a Or(C/NN (ONNO N NOOCOLO hls-cdn.cs. crnocolo IONM '..COM CONWM-4 NON NNM CDN'(rCO (O,:rMOIC, NMCCO MMNNM MNNN NC,NM ululminvo lislcnicoco invo p o,r vo.o.zroin' 4.-4,4-i.--,- w. Ei W M 333. El 4( 3! a Cl) M ((. (OMLOCY( ODcl'h(C) W ~7 CTIO (7~.CDCTIC=~ -4-4 :. MM%4 CNIC((7 (7C,~ COOMOcr S hcom COO( (DNUIMN NONC,-- h OLON~ O(.t CONCON kom,(pcdo M (O"(i (OLCIMs:"(M 'cl",(r.:"("(r %:",Z~C/ E(' (-.:"(leq -4~(.N CINC,(r NC'zrCTIN r4 (OUILOM(N,W MCNI,(PCINN C(--Mg(P,4 b 4 M C--3(3M(-- COOOC,:rN.4' (--(WWONM M...: 9--IN(N YCOO, ''(.,-4-4(O'CW Z W COP.NNN LOCOMMN ':'.(7,--.zreNIM.(N EO r( M E- W a MNONN.:MCDMMO MOC OCDMNON.E., M LOM UI NMMM ' NeI(N ' C.IN MM, % 4 E4 EI.-.. Z (Y) NE II m o m co -- co N I 4 C M : CDO IXI CO 3 -) 4 cr crl t= Ei o< ON EI... ONO (-W t-3 E-I W N CO M CO 3 CO W : M ' EI W4< m,48 -- W M Ö (-) r. I:a"i'M : '-"- i - -"l'im EI u: / (Dionl 2.. -). (") III i< giq W 4 C #-IWWZN Mt-,[-):M MMEM.. 6.] OCO(DCON COOMOLO NCOMCDC= ko'cronr:.. CDON3-4 MCDOC:.-- Ch r4,----. (-4 r-4

38 3 CO.. OiI----NO3 NU3.-IN NWNNO MNW.NM : CO CD CA CD.CID CD CN CD CD CD CD OD 3 Ch racd CD CD Ni'. T- T- 7 i-it-it-,-- M MOT-IMON 'CI'MNVD N MMk. N C.4... COMMMO Mr-MCO': NI-i.-M M, CO m on t ("NI r-4 r:- r- c)'un a op on ch on on..o, rq,,o. -o, on on on on r.i en rn on on.o. on cl. on on 3. M NvDsoitoo NkocrAnka.komLni.nrn. m.i.negkoko - s-,.-,--,,4 i r,4,-, a.-.-i i< N W WCOM MrAkOMO N%-.CTLC,.NNM.- M.- I l. II.-7IONCOM N., CC--, N MM.4C3N g M WN crr--m.v'm CO N, Ch ra,7..r4 N VDAN N, CD mo. crerm,,oser -4M CDOMOM MONM. <N rarann NN.N.NN NT-.N,- CD VD cn on V3 on on cn on..3,...o! v). 3. IX) Ch r's UI CD Ch Ch 3 CD.cn CD. CD. CN cn Ch g,.,.,... un., N,,e.,..... e m.c,...,..,,,...,..rn., CD. Le. CN -A -A r-. ' --.. u, me.,.4"4".mm,":":'',:r cr%:.4"cp..:i..r.,:t. -..4"4".MM,":":'',:r -M..:- MOMMO NNI-~ (94 ('9 4,b4, ^. ('9(9 c9 NN NN '. rf. N Ui..-I N r- '. ON CO " ON ON ' T-4 " rin r)...-. [ 24 g4. -2A4._ 4 Z E Z,- Dic.4 c4. 4 C - )C ) (4g -4 - A4 4t4Zr t24 Z r4 W t- -I)MU I-) M UI ID ].-- - o. 44 N CO b4 crm OmmOo 24 on OD c

39 CO CO Z \ K Le) E)--)- r- en i.r) r- r-.3 ":' ul, ":' CV Cs t^. ri C> en.--4e\i c) co en) (24[: i en,- I rq E 24 N4Z sc 4c KK 44 c-d. 4c c 4c g4 h4 -loko ommmm rslir-r-tmko cnkocrmm 'iminco,--4 ': en.-i,4.-,- r- ra,-- 4c 4c 4c P4 ««4(< 4 o-- io o 4--- en c) er ko ko un r CN m m ko / M rq (r) en rs3 CN 4- (-\ N (s, r4 kr> I I I POIKKEAMAT MIT TA RIN TULOKSISTA P- 4( rt C> '.:I' r- k. en OD ik. «4( 4C : 4C 4C 4C r- 'cr r- "::). CO CNI CO M,cr en N r---. CO 4- l r-i 4- Csi C's. (V 4- (Nr.,:r en I Ac r-konc,-- Noocr, «k:pliim,--im,'cr((\ CO, ( r- 4( 4( 4C 4< 4C Ic ic 4c. 4C 4c 4c 4< 4C 4C 4c «4c I< 4C c -X 4- CO Ui C> M. CO r's :4) VD C r- ko co.-4,-4)komm m-irsi.cr mko-crei,cr mr4k- m,--.. MD en r- -:.,-- m -.,-I Nl u, c. c r- m v5 un 'Cr rq CO,4 4(< 4C ' C. 4c 4<< «4c ' 4c 4c 4C 4c 4C IC 4C cl CN UI.--,-I -,:r esi r- CD W r- CD "cf. OD r- ' CO.c:r esq C) Ui M 4- r r ra 4- fq r- ra 4( << 4<4<4<<. 4(4(4< 4( 4C < 4c 4<4<4< 4C 4: 4c 4c 4C C> 4- cr C> Lf L. -- Ui CO C k.. T- Crl 4- C> 4- C= CD C> C> CD 4- CD C> CDT- C> CD r- T-I T "cr C> (V C> CD C> Ln c) en co m en en T- CV CO CO UD te) cp 4-4- M 4-4- ":' r- 4- LD. CO cr Ui en encdc'lflen en m en m C> T- N (s. 4- C> en esi co C3. co en en U CO fr rt l 4- Ui Ulin if) :Nl C7r r- r- ra Lel (' en c. C/' 4- Cr) en en en en -. u) T-4 r- 4- T T- 4- T- C-s C C'4 W Fl E- -4 II.-. CD en. rn,-- C) ei Kg ko C) N4 r' CD CD P4 cn,-c4 E4 y:4 OMMoo r94 -)' WW 'El P44 4 NWMW ").:Pt-- OD W.I -ce -IOWX -:4ZE,-,-- 'i-. -DZE-Z MWMZW K4MM P4 D C).5 CU C),4 >4,--4 C) I-) C) C) I-) -3 I-D g4 h4 Cu g4 g4 b4 4 Z PL, 4 I-) I-D W UI

40 36 AJOPV4 25- FEB- 88 r- v) 3 on er N VD VI ul ever V3 Ch CD Ch CD OD CO CO ra cn CD Ch ra ra -4 CD O. cli r4 - ra. r4 ra r4 ri r-i LC. III m r- el...n M CO M -4 >4 VD.,:r r- r4 N II/ V). N I'. N M er er co M m co ON V3 r- N ry. 4 N, OD..:A4 on en on " cr on on on. on on ri mer er on on on.,., N OD VD ' :4 ' r4 r- 4rA.. M. N VD. Cr Cr V) k ("Nl cr VD. -4 VO..- - CO CD VD, ra r- on r- unt- CO k unchvj r4 Ch N Ch rq Ch Ch CD Ch CD CD CD. Ch Ch Ch CD Chrq cn CD, ra -4 ra ra ra ra ri -4-4 ra %... CD CO.4' ra M er OD Ch 3 N er CD on w) r4 3 r-cq CD \ON VD on on r- (.4 uner v) ra unod,3 3 / r- LI) MD >4' III (.9 N cn on r- on on un uner r-i VD un CDun. t- NO r-i : M er.er on er er er Cr er.4' cr. on mer m on rn er er cr. 9- ri r4 er on r- CD rn, CD rin CD Ch r- CD CD 44 : er un er ' ei cr on on rl et N N N. r4 N ri on cr M. /4 VIONN NCI'MW.CN W-.9-. N,.,- WO M V) r4 3 e-4 m. un cn Un 3 on r- cn ko w un..r-, r- OD rq 3 >4 MMNNN N.4' MMONM.-~.4' r-. cr CO N CD N.. tn r- rn. co et) r4 co o.e../ rintri.:4 m.crqwelicilq:i..'"clitn - ~3, M.4 MWN -4ChalChl3 Mrs4D.ON N N ('4 ('4 N' r4nr-,--l. N ra -4 M Z :.< 4'4' EA e-. E4 U) C, C4 un 3 C, Url Ch Ch.q. 3 un c,_on un r- r- Ch rs CD cn CD r4 CD CDCD CDr Ch Ch CD rl CD CD CD C3 4.. r4 r4 ra rl r4 'M. M M V) N W N UOM N 3l-.M ri Ch 33( >4 t4. mm r- mm OD Ul MD 4. ('4 cq r- Chr,- r- 3 Ch. 'M U2 kor-qacuko,lo.-imm MONCOrA ~NOW E4: :OM CliCrCrt.4 :.4cr C"4".4"4.4 cr.4.ner trzl _.- V) 'Oy, r-i rn c, kf, <Nl Ch OD CD on on on un on mun CO -4 CFM.4MN MNNN NNI-'.4' WWWWN CD W M 9- W EA'EA WEA W EA. M E4 z- II g % ^ M. r-- > on o on c. c r- i co o ' cy c:: M N ' OD C:, 'II) W 7 W.:, Ch ra.ea ' MW... OMMOO NW 7-4 W O4ODMMCO COW N i- M4 El ki N.N ki 7:4 i.,-. %. 2 M.2-i 2 W.r=2 3-4.'..4 '- t-). Z E- Z 4 -,- 4., < I4-3 2 M g W? P-3 W.in co. -,. M4< ZN.

41 AJOPV242 5-FEB LC) kc) r-i T-4 r--. fc) Lf) CO Lf) C) T-4 Cf CO. CfN O ON r- - c c c x) ON - r 3 ON C.4 (7.6 ON r- r- r- r- r- ' E.-i r- r-- C). LO (7 CO. Lf ON CO r-- r.- fr) Lf) ON C: er r-- W N T-4 c:, m r- r- r- Cs) ON CX) Lf) Cr) Lf) CO LC) (7 r--.. Lf ON c-fl L4 CO LC) 4 (. <V -' ON 33 (. co ' -4. :4 :4 en ei ei ei ei m M ei en ei ei ei ei ei ei en ei ei ei m R...i. VO h.--.f) CO `:' lf) r- r-- ';. LO r- ("4 c) ei. 4,-- T-I.-- r- r- r- r 4 T- b4 tr) r- r- '7P Lfl Cr) CO CO VO er er CO fyl (Nl 3 c:) Ln c Ei Cr(CD r-i <=) r- ON ON C:) r- CD v- v- CO ON r- r- r- r- r- r- r- r- r- r- r- r- r- r- (X) CO r- ' ON r- (7 LIN.'..: Cc) (:).C:) C/ r-- CNI CO CO 4-- (. ki3 ON ON C.., CO er r-- rn r- EI r-- r-- Cs4 ei C7,Kr r- LIN f- ei ' m er ki)...4' «Cr Lf Lf) Lf '4 Cr ': ': g:,4 `: ( Z - ft, M CNI r-- en cr to r- Lr) Lf Ul Cr) Ln L en f`.- P4 v- r- r- r- T- T-4 4 ' -3, u) ON VD ei.' ei ON ri..' CO,:r er c) LI) LO. N to 3 N CD ON 3 3 ON 3 3 ON ON G C/3 P 3 r- T-- C7 Lf) r- C CO Lf cp ei r- er Ln en ei r- T--4 r- cr, r- m co r-- r-- c E -- Le) co ei. CY C7 CNI <Nl C) ei ir-- t-. (Y, (Nl ON s-i.i-i ei '' 3 CO ON. 4 4 en ei M ei.-- en en ei ei en en e.) ei c-4 Q- (V <Nl T- CN fr) - ut,.. Ul LO C. C r- CO.. li) er lt) LO.. li) P4 r- r- T- T-4 r- T- r- T- r- r- 4c E4 4C 4C -Q -( TIC 4Q 4Q -X tori) ON ON N V3 "' ennalen' COM:33U) (3 T-4 (- C, v- ON ON v- r T-4 r- -4 r- r- r r- r- r- v- r- r- r- r- v- x g er co C>.( Lf) er O (X) '.( C,KM CX) r-- CO. 3.< N 4. CO 4', CO. r-- er CO Lf) (V. ) CX) ' LC) fr) r-- CN4 Lf) O'D Lf) LC) '' OLO (7 LC) cr, r-- i-i ei r-- T-4 LD.3... ) : Lf.'. L.zr..4.., er er.4. er...4. er er Ln er E-9 fil i. er esa ei (7 lt) r-.).. (. 4. ft Ln- en... C 4-- :./.3 Ln LO CN3 ':' er 'Cr C LSI C.) ei ei,-. 4\ CN) (--I en -4. =4 t.4 rn 4c 4z 4( 4C El Ei,- 4( 4( 4X 4 ril C:, r-- ()I en C.4 er (Y)er er co en er Lo r-- (7.' r- ON CO ON 3 (7 : T- ON C:) ON ON ON C7 C) (7 (7 : 4 ul T-4 T-- F-,- r-i r- r- r- 4- T- (7 LI frl CX) 3 r- LD ON <7. LO CX) r-- Ln LO LC (Nl (Q CK) Lf). Z i-i N 3 T.4 CD en c co er tn en V3 N N.5 ei Lil ked Q- 3 tel Ei Ii :4 r- o3 r-- tn r-- r-- CO <V.zr (. C. en 'CP Lf 3 - A4 er rn en E-I b4 B- r- V:, r- C4 C,4." LC) (N ON ei en en er Cs4. ) r-- ko $.3 Q t% (. er Lo un r- CNI tn en er f. 4,4 C.4 C.) r- C C4 E4 - Ei C) en en c) en I- co r- CK) r- I o - 6,4 r CO g 33-3 N `.- ON, G4 E- 4 crx Ei... 3N o. c, -3 -f EI rx. P4CO en co o3 3 [. P..4 b4 4 4 :4 g4 en 'Zir r-- [xl : h4. tå E4 [4K 24 Z El -I -,.-, E-4 -, 3Z3 Z[ or:c - Z M "9.- oi.g E-I.oc..M Pii 2 -,,--,..--,. r-) fil -3 :4 :4,4 oc 4 Zek4 ::;-.)-)M3 zilw ZM

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS. AULIS JÄRVI, ARJO KANGAS, LEO MUSTONEN, YRJÖ SALO, HEIKKI TALVITIE, MARTTI VUORINEN ja LEA MÄKELÄ

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS. AULIS JÄRVI, ARJO KANGAS, LEO MUSTONEN, YRJÖ SALO, HEIKKI TALVITIE, MARTTI VUORINEN ja LEA MÄKELÄ MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS TIEDOTE 2/95 AULIS JÄRVI, ARJO KANGAS, LEO MUSTONEN, YRJÖ SALO, EIKKI TALVITIE, MARTTI VUORINEN ja LEA MÄKELÄ Virallisten lajikekokeiden tuloksia 1987-199 Jokioinen 1995 ISSN

Lisätiedot

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS. LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, KATRI PAHKALA, MARKKU KONTTURI ja LEA MÄKELÄ

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS. LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, KATRI PAHKALA, MARKKU KONTTURI ja LEA MÄKELÄ MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS TIEDOTE 2/93 LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, KATRI PAKALA, MARKKU KONTTURI ja LEA MÄKELÄ Virallisten lajikekokeiden tuloksia 1985-1992 Jokioinen 1993 ISSN 359-7652

Lisätiedot

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS Tiedote 2/91 LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, KATRI PA KALA ja MARKKU KONTTURI Kasvintuotannon tutkimuslaitos Virallisten lajikekokeiden tuloksia 1983-199

Lisätiedot

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS. LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, KATRI PAHKALA, MARKKU KONTTURI ja LEA MÄKELÄ

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS. LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, KATRI PAHKALA, MARKKU KONTTURI ja LEA MÄKELÄ MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS TIEDOTE 9/92 LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, KATRI PAKALA, MARKKU KONTTURI ja LEA MÄKELÄ Virallisten lajikekokeiden tuloksia 198-1991 Jokioinen 1992 ISSN 359-7652

Lisätiedot

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS Tiedote 7/9 LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, KATRI PAHKALA ja MARKKU KONTTURI Kasvintuotannon tutkimuslaitos Virallisten lajikekokeiden tuloksia 1982-1989

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKITERIALLITU PATENT- OC REGITERTYRELEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bkslut Kaupparekisteri andelsregistret Verhallinnsta saapuneet tiedt Uppgifter inkmna från skatteförvaltningen

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA TEDOATOJA 75 992 AJAKOTASTA AATALOUSEKOOAA KRJAPTOTLOJE TULOKSA TLVUOS 99 AATALOUDE TALOUDELLE TUTKUSLATOS AGRCULTURAL EOCS RESEARC STTUTE, FLAD RESEARC REPORTS 75 992 TEDOATOJA 75 AJAKOTASTA AATALOUSEKOOAA

Lisätiedot

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS TTK AATALOUDEN TUTKIUSKESKUS Tiedote 2 / 89 LEO USTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEELÄINEN, KATRI PAKALA ja ARKKU KONTTURI Kasvintuotannon tutkimuslaitos Virallisten lajikekokeiden tuloksia 98988 JOKIOINEN

Lisätiedot

VIRALLISTEN LAJIKEKOKEIDEN TULO SYHD ISTELMIÄ 1978. KASVINVILJELYLAITOKSEN TIEDOTE N:o 13 MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

VIRALLISTEN LAJIKEKOKEIDEN TULO SYHD ISTELMIÄ 1978. KASVINVILJELYLAITOKSEN TIEDOTE N:o 13 MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MAATALOUDEN TUTKMUSKESKUS KASVNVLJELYLATOKSEN TEDOTE N:o 3 TMO MELA, ULLA LALLUKKA, LSA MATTLA JA JOUN KATLA: VRALLSTEN LAJKEKOKEDEN TULO SYHD STELMÄ 978 TKKURLA SSN 0356-7575 SSÄLLYS Sivu. Johdano Seliyksiä

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA AATALOUDE TALOUDELLSE TUTKUSLATOKSE TEDOATOJA : 3 TE AGRCULTURAL EOCS RESEARC STTUTE, FLAD RESEARC REPORTS, 3 AJAKOTASTA AATALOUSEKOOAA KRJAPTOTLOJE TULOKSA TLVUOS 982 ELSK 98 aatalud taludellis tutkiuslaitks

Lisätiedot

Käyttövedenlämmitin. KÄYTTÖVEDENLÄMMITIN HAATO HK-15 1/3KW SEINÄ/VAAKA LVI-numero PIKA OD38

Käyttövedenlämmitin. KÄYTTÖVEDENLÄMMITIN HAATO HK-15 1/3KW SEINÄ/VAAKA LVI-numero PIKA OD38 Käyttövedenlämmitin HK-15 1/3KW SEINÄ/VAAKA 5253010 OD38 HK-35 2KW SEINÄ/VAAKA 5253015 RS52 HK-55 2KW SEINÄ/VAAKA 5253020 DE35 HK-100 2KW SEINÄ/VAAKA 5253022 VL77 HM-150 2/3KW SAUNA 5253045 UH93 HM-230

Lisätiedot

Lappeenrannan Ilmailuyhdistys

Lappeenrannan Ilmailuyhdistys Lappeenrannan Ilmailuyhdistys Tapahtuman tuloksia, moottoripyörät Kierroksia: 396 Osallistujia: 328 Autot Moottoripyörät Kaikki Ajoneuvo Lähtöaika Aika 400 (s) Nopeus (km/h) Valmistaja Malli Tyyppi Selitys

Lisätiedot

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

KASVINVILJELYLAITOKSEN TIEDOTE N:o 17 EI] VIRALLISTEN LAJI KEKOKEIDEN TuLOSYHDISTELMIA 1979 MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

KASVINVILJELYLAITOKSEN TIEDOTE N:o 17 EI] VIRALLISTEN LAJI KEKOKEIDEN TuLOSYHDISTELMIA 1979 MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS J MAATALOUDEN TUTKMUSKESKUS KASVNVLJELYLATOKSEN TEDOTE N:o 7 E] -4-t4 ' r L. 'e cev 3ek TMO MELA, ULLA LALLUKKA ja LSA MATTLA: VRALLSTEN LAJ KEKOKEDEN TuLOSYHDSTELMA 979 JOKONEN -923 SSN 0356-7575 SSÄLLYS

Lisätiedot

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS. LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, HANNELE SANKARI, MARKKU KONTTURI ja LEA MÄKELÄ

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS. LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, HANNELE SANKARI, MARKKU KONTTURI ja LEA MÄKELÄ MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS TIEDOTE 2/9 LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, ANNELE SANKARI, MARKKU KONTTURI ja LEA MÄKELÄ Virallisten lajikekokeiden tuloksia 1986-1993 Jokioinen 199 ISSN 359-7652

Lisätiedot

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS Tiedote 5/86 LEO MUSTONEN, SEPPO PULLI ja OLLI RANTANEN Kasvinviljelyosasto LIISA MATTILA Laskentatoimisto Virallisten lajikekokeiden tuloksia 978-985 JOKIOINEN 986 - ISSN

Lisätiedot

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Lisätiedot

Pakkauksen sisältö: Sire e ni

Pakkauksen sisältö: Sire e ni S t e e l m a t e p u h u v a n v a r a s h ä l y t ti m e n a s e n n u s: Pakkauksen sisältö: K e s k u s y k sikk ö I s k u n t u n n i s ti n Sire e ni P i u h a s a rj a aj o n e st or el e Ste el

Lisätiedot

PUTKIKAKSOISNIPPA MUSTA

PUTKIKAKSOISNIPPA MUSTA Takorauta Tuote LVI-numero Pikakoodi 0753007 RU33 KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS DN 65 KESKIRASKAS 0 KESKIRASKAS 0 KESKIRASKAS SK/UK SK/UK

Lisätiedot

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS Tiedote 7/87 LEO MUSTONEN, SEPPO PULLI ja OLLI RANTANEN Kasvinviljelyosasto LIISA MATTILA Laskentatoimisto Virallisten lajikekokeiden tuloksia 1979-1986 JOKIOINEN 1987 ISSN

Lisätiedot

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS Tiedote 16/85 LEO MUSTONEN, SEPPO PULLI, OLLI RANTANEN Kasvinviljelyosasto LIISA MATTILA Laskentatoimisto Virallisten lajikekokeiden tuloksia 1977-1984 JOKIOINEN 1985 ISSN

Lisätiedot

4rrr. PYSwvYoesrÄ. 0809-cPR-1115. Tarvasjoen Teräsovi Oy Junnaronkatu 16 24100 Salo SE RTI FI KAATTI TUOTTEE N SUORITUSTASON EN 12101-2:2003

4rrr. PYSwvYoesrÄ. 0809-cPR-1115. Tarvasjoen Teräsovi Oy Junnaronkatu 16 24100 Salo SE RTI FI KAATTI TUOTTEE N SUORITUSTASON EN 12101-2:2003 4rrr VTT XPRT SRVCS Y llmeu ls r 0809 VTT XPRT SRVCS Y P 1001.02044\TT S RT KAATT TUTT SURTUSTAS PYSwvYesrÄ 0809PR1115 urpn prlmenn j neuvsn seuksen : 305/201 1 (rkennusueseus el CPR), jk n nneu mlskuun

Lisätiedot

-Jotta maailma olisi parempi paikka wappuna. RAKENNUSINSINÖÖRIKILLAN VIRALLINEN KILTALEHTI JO VUODESTA 1963 2/2012

-Jotta maailma olisi parempi paikka wappuna. RAKENNUSINSINÖÖRIKILLAN VIRALLINEN KILTALEHTI JO VUODESTA 1963 2/2012 -J w. RAKENNUSINSINÖÖRIKILLAN VIRALLINEN KILTALEHTI JO VUODESTA 1963 2/2012 JOS ET NÄE LUKEA ALLAOLEVAA PIILOTETTUA TEKSTIÄ, JUO LISÄÄ SKUMPPAA, SILLÄ STEREOGRAMMIEN NÄKEMINEN ONNISTUU VAIN SILMÄT KILLISSÄ.

Lisätiedot

Arvio metsd maa n a rvosta

Arvio metsd maa n a rvosta Arvi metsd maa n a rvsta Omistaja Lpr Klmenharju Kunta Kylli Tila Rn: Ala, ha 405 572 Klmenharju :l:89 24,9 ESPOO L6.5.20L7 Laatijan allekirjitus Teemu Saarinen Lisdtietja Arvi phjautuu Teemu Saarinen

Lisätiedot

asunnottoman äänenkannattaja vuodesta 1987 nro 2 / 2017 hinta 3

asunnottoman äänenkannattaja vuodesta 1987 nro 2 / 2017 hinta 3 m d 1987 2 / 2017 3 2 3 KOHTI PAREMPAA www..f m.m@.f m m TOIMISTO K 2 D 3.. 00500 H m().f Tm S T 050 407 9702 Jö Vd P 050 407 9703 Am O U P 050 443 0102 m().f Aö Om Am2 - C Bd 050 443 1063 M m J L 050

Lisätiedot

Jakotukit / tarvikkeet

Jakotukit / tarvikkeet Jakotukit / tarvikkeet Tuote LVI-numero Pikakoodi 2022115 BF71 VM 2X3/4 EURO VM 3X3/4 EURO VM 4X3/4 EURO VM 5X3/4 EURO VM 6X3/4 EURO VM 7X3/4 EURO VM 8X3/4 EURO VM 9X3/4 EURO VM 10X3/4 EURO VM 11X3/4 EURO

Lisätiedot

6. KOKOUKSEN LAILLISUUSEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

6. KOKOUKSEN LAILLISUUSEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN (3) PÖYTÄKIRJA 5..203 SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN SYYSKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA Aika Paikka 5..203 klo 9.20 alkaen Ideapark, Kokoustila Kotka. Lempäälä Läsnä Osallistujalista liitteenä (liite ). KOKOUKSEN AVAUS TaLVIn

Lisätiedot

Ilmastointi PUSSISUODATIN ALTECH CL-36-3-M5 LASIKUITU L500 PUSSISUODATIN ALTECH CL-63-6-M5 LASIKUITU L360

Ilmastointi PUSSISUODATIN ALTECH CL-36-3-M5 LASIKUITU L500 PUSSISUODATIN ALTECH CL-63-6-M5 LASIKUITU L360 Ilmastointi Tuote LVI-numero Pikakoodi 7754400 OK08 CL-36-3-M5 LASIKUITU L360 CL-36-3-M5 LASIKUITU L500 CL-63-6-M5 LASIKUITU L360 CL-63-6-M5 LASIKUITU L500 CL-66-6-M5 LASIKUITU L360 CL-66-6-M5 LASIKUITU

Lisätiedot

1, MITÄ TARKOITETAAN SEURAAVILLA TERMEILLÄ:

1, MITÄ TARKOITETAAN SEURAAVILLA TERMEILLÄ: KRANPDON TNTT 14.4.2014 LAY/OTK OT: Vst jkseen kysymykseen erllselle pperlle (must merktä nm myös krjnptu"t.u"ppern). ös et vst jhnkn kysymykseen, jätä nmetty vstuspper myös kysesen tehtävän slt' rrävär:

Lisätiedot

WAinill AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TULOKSIA TIEDONANTOJA 152 1990 TILIVUOSI 1988

WAinill AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TULOKSIA TIEDONANTOJA 152 1990 TILIVUOSI 1988 WAnll TEDOATOJA 5 99 AJAKOTASTA MAATALOUSEKOOMAA KRJAPTOTLOJE TULOKSA TLVUOS 988 MAATALOUDE TALOUDELLE TUTKMUSLATOS AGRCULTURAL EOMCS RESEARC STTUTE FLAD RESEARC REPORTS 5 99 TEDOATOJA 5, 99 AJAKOTASTA

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA AATALOUDE TALOUDELLSE TUTKUSLATOKSE TEDOATOJA : 26 TE AGRCULTURAL EOCS RESEARC STTUTE, FLAD RESEARC REPORTS, 26 AJAKOTASTA AATALOUSEKOOAA KRJAPTOTLOJE TULOKSA TLVUOS 98 ELSK 987 aatalud taludellis tutkiuslaitks

Lisätiedot

-d;'$ d{ee lr a ;{*.v. ii{:i; rtl i} dr r/ r ) i a 4 a I p ;,.r.1 il s, Karttatuloste. Maanmittauslaitos. Page 1 of 1. Tulostettu 22.08.

-d;'$ d{ee lr a ;{*.v. ii{:i; rtl i} dr r/ r ) i a 4 a I p ;,.r.1 il s, Karttatuloste. Maanmittauslaitos. Page 1 of 1. Tulostettu 22.08. Maanmttauslats Page 1 f 1 -d;'$ d{ee lr a ;{*.v {:; rtl } dr r/ r ) a 4 a p ;,.r.1 l s, Karttatulste Tulstettu 22.08.2014 Tulsteen keskpsteen krdnaatt (ETRS-TM3SFlN): N: 6998249 E: 379849 Tulse e le mttatarkka.

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA MAATALOUDE TALOUDELLSE TUTKMUSLATOKSE TEDOATOJA : 4 TE AGRCULTURAL EOMCS RESEARC STTUTE, FLAD RESEARC REP ORTS, 4 AJAKOTASTA MAATALOUSEKOOMAA KRJAPTOTLOJE TULOKSA TLVUOS 975 ELSK 977 Maataluen taluellisen

Lisätiedot

Suosituimmat kohdemaat

Suosituimmat kohdemaat Suosituimmat kohdemaat Maakuntanro Maakunta Kohdemaa Maakoodi sum_lah_opisk 21 Ahvenanmaa - Kreikka GR 3 Åland Italia IT 3 Turkki TR 2 Saksa DE 1 09 Etelä-Karjala Venäjä RU 328 Britannia GB 65 Ranska FR

Lisätiedot

ole vastaanottotiloja.

ole vastaanottotiloja. Kiinteistd Oy Kalajoen Keidas Karhuojantie 2 90460 Oulunsalo TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.-3122009 1 Yleistai yhtidstii Yhtion omistamissa rakennuksissa huoneistot varattu osakkeenomistajille lomaasunnoiksi.

Lisätiedot

TEOLOGIAN YLIOPPILAIDEN TIEDEKUNTAYHDISTYKSEN JULKAISU VUODESTA 1853 4/2012

TEOLOGIAN YLIOPPILAIDEN TIEDEKUNTAYHDISTYKSEN JULKAISU VUODESTA 1853 4/2012 TEOLOGIAN YLIOPPILAIDEN TIEDEKUNTAYHDISTYKSEN JULKAISU VUODESTA 1853 4/2012 P 4 V 5 P 6 L 7 A H g 10 K 12 N ö ( ) 15 T,, 16 A3 - N 20 Dg! 18 R 21 E 19 K: K R 22 R 23 L - Hd R, Sf L, I V A V K - Sf L K

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

Arvio metsdmaan arvosta

Arvio metsdmaan arvosta Arv metsmaan arvsta Omstaja Kuusam, Nskajrv Kunta Kyll Tla Rn: Ala, ha 35 477 Nskajrv 31. : 77,5 SPOO LO.6.2L7 Lstetja Teemu Saarnen KTM, LKV Arv phjautuu 14.1,23 pvtyn metssuunntelman kuvtethn ja Kuusamn

Lisätiedot

Tentissä sallitut apuvälineet - lqmät, kumit jne. - taskulaskin - lukion kaavakokoelma tms. + Laplace taulut

Tentissä sallitut apuvälineet - lqmät, kumit jne. - taskulaskin - lukion kaavakokoelma tms. + Laplace taulut 5-81.312 Tehoelekroniikan komponeni Teni 1.3.28, kello 13... 16, sali Sl Papereihin - sukunimi ja eunime - opiskelijanumero - kouluusohjelma. J. Niiranen 1 (5) Tenissä salliu apuvälinee - lqmä, kumi jne.

Lisätiedot

TEKNISET TIEDOT. ISO 6432 minisylinterit Ø 8-40 mm

TEKNISET TIEDOT. ISO 6432 minisylinterit Ø 8-40 mm ISO 6432 minisylinterit Ø 8-40 mm Univerin minisylinterien kehitystyöhön on hyödynnetty vuosien tutkimustyö ja tuotekehityksen saavutukset. Tuloksena on luotettava tuote, joka soveltuu kaikkein vaativimmankin

Lisätiedot

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census Suomen virallinen tilasto Finlands officiella Statistik Official Statistics of Finland VI C:106 Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census 1980 Osa XV Del XV Volume

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNGIN ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA (luonnos 17.12.2008)

LOIMAAN KAUPUNGIN ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA (luonnos 17.12.2008) LOIMAAN KAUPUNGIN ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA ( 17.12.2008) 1. Jd Ep p. T p pg, L d pp d d. O p L g p. Kpg p : L p g 1 2 p Kp K E g L 3 g d 2 0 0 9 2 0 1 2 g 4 p T. w 5 w w.. f / I f T V 6 p M K 7 Y p

Lisätiedot

lkyä Ii 1 lq AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TULOKSIA TIEDONANTOJA TILIVUOSI 1987

lkyä Ii 1 lq AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TULOKSIA TIEDONANTOJA TILIVUOSI 1987 lkyä i lq TEDOATOJA 4 989 AJAKOTASTA AATALOUSEKOOAA KRJAPTOTLOJE TULOKSA TLVUOS 987 AATALOUDE TALOUDELLE TUTKUSLATOS AGRCULTURAL EOCS RESEARC STTUTE, FLAD RESEARC REPORTS 4 989 aataloud taloudellis tutkimuslaitoks

Lisätiedot

Viljalajikkeiden luomulajikekokeet Suomessa

Viljalajikkeiden luomulajikekokeet Suomessa Viljalajikkeiden luomulajikekokeet Suomessa Luomuinstituutin tutkijaseminaari 18. 19.5.2015 Luonnonvarat ja Biotalous/ Tuotantojärjestelmät Tutkija Markku Niskanen 1987-1998 Koepaikat - Mietoinen,Kokemäki,

Lisätiedot

Uudet lajikkeet lupaavat satoisuutta ja laatua

Uudet lajikkeet lupaavat satoisuutta ja laatua Liite 19.3.2007 64. vuosikerta Numero 1 Sivu 10 Uudet lajikkeet lupaavat satoisuutta ja laatua Arjo Kangas, MTT Kasvilajikkeiden luetteloon hyväksyttiin tämän vuoden tammikuussa 16 uutta lajiketta. Luetteloon

Lisätiedot

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MTTK MAATALOUDN TUTKIMUSKSKUS Tiedote 12/85 MAURI TAKALA Hämeen tutkimusasema Asumajätevesien imeyttäminen maahan ja energiapajun viljely imeytyskentällä JOKIOINN 1985 insn 359-7652 MAATALOUDN TUTKIMUSKSKUS

Lisätiedot

SUODATIN- PATRUUNAT MASINO-HYDROSTO KEY OY

SUODATIN- PATRUUNAT MASINO-HYDROSTO KEY OY 1 SUODATIN- PATRUUNAT 2006 10 MASINO- KEY OY 2 Masino-Hydrosto key Oy toimittaa suodatusjärjestelmiä, suodattimia ja patruunoita hydrauli- ja kiertovoitelujärjestelmiin, kompressoreihin, ilmalle, vedelle

Lisätiedot

n TIEDOTE N:0 1 Karjalan koeasema Reijo Heikkilä ja Pekka Koivukangas Sääolosuhteet ja viljelyvarmuus Pohjois-Karjalassa Tohmajärvi 1979

n TIEDOTE N:0 1 Karjalan koeasema Reijo Heikkilä ja Pekka Koivukangas Sääolosuhteet ja viljelyvarmuus Pohjois-Karjalassa Tohmajärvi 1979 MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS Karjalan koeasema n TIEDOTE N:0 1 L. Reijo Heikkilä ja Pekka Koivukangas Tohmajärvi 1979 Sääolosuhteet ja viljelyvarmuus Pohjois-Karjalassa Maatalouden tutkimuskeskus KARJALAN

Lisätiedot

ITK 236 Jups. Elektroninen liiketoiminta kahtena prosessina (Kambil & van Heck) Monikanavamalli

ITK 236 Jups. Elektroninen liiketoiminta kahtena prosessina (Kambil & van Heck) Monikanavamalli IK 236 Jp Elr l h pr (Kbl & v Hc) Mvll l p fgr vr h vl 1 ll ypyä j v rll (hp://www.-fcr./) hc prr chcl Idvdl Org Idry Scy Grc b dl frwr cg f Sp-prl prl d cp /cgr cr ll lvl (.., hc prr). ). h cp c f dld

Lisätiedot

MAALAHTI KOPPARBACKEN. Rautakautisen kalmistoalueen koekaivaus. Tapio Seger 1985 Tiivistelmän tehnyt Mirja Miettinen

MAALAHTI KOPPARBACKEN. Rautakautisen kalmistoalueen koekaivaus. Tapio Seger 1985 Tiivistelmän tehnyt Mirja Miettinen MAALAHTI KOPPARBACKEN Rautakautisen kalmistoalueen koekaivaus Tapio Seger 1985 Tiivistelmän tehnyt Mirja Miettinen _(._l \ '- ; ( MAALAHTIKOPPARBACKEN Rautakautisen kalmistoalueen koekaivaus 1985 Tapio

Lisätiedot

Ikväidill AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TULOKSIA TILIVUOSI 1993 TIEDONANTOJA 199 1995

Ikväidill AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TULOKSIA TILIVUOSI 1993 TIEDONANTOJA 199 1995 Ikväidill TIEDOATOJA 199 1995 AJAKOHTAISTA MAATALOUSEKOOMIAA KIRJAPITOTILOJE TULOKSIA TILIVUOSI 1993 MAATALOUDE TALOUDELLIE TUTKIMUSLAITOS AGRICULTURAL ECOOMICS RESEARCH ISTITUTE FILAD RESEARCH REPORTS

Lisätiedot

KUIVANIEMI JOKIKYLÄ VESKANKANGAS (KUIVANIEMI 3 VESKANKANKANGAS)

KUIVANIEMI JOKIKYLÄ VESKANKANGAS (KUIVANIEMI 3 VESKANKANKANGAS) KUIVANIEMI JOKIKYLÄ VESKANKANGAS (KUIVANIEMI 3 VESKANKANKANGAS) Selvitys V. Luhon vuonna 958 suorittamasta kaivauksesta kivikautisella asuinpaikalla Tuija Wallenius 989 Vuonna 958 Ville Luho suoritti tutkimuksia

Lisätiedot

PAIKALLISKOETOIMISTON TIEDOTE N:o 4

PAIKALLISKOETOIMISTON TIEDOTE N:o 4 MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS PAIKALLISKOETOIMISTON TIEDOTE N:o 4 Pirkko Manninen ja Helvi Marjanen: Porkkanan hivenravinnekokeet paikalliskokeina 197-1974 HELSINKI 1976 Maatalouden tutkimuskeskus (MTTK)

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA MAATALOUDE TALOUDELLSE TUTKMUSLATOKSE TEDOATOJA :o 5 TE AGRCULTURAL EOMCS RESEARC STTUTE, FLAD RESEARC REPORTS o JO AJAKOTASTA MAATALOUSEKOOMAA KRJAPTOTLOJE TULOKSA TLVUOS 976 ELSK 978 Maatalouden taloudellisen

Lisätiedot

Peitelevy ja peitelaippa

Peitelevy ja peitelaippa Peitelevy ja peitelaippa Tuote LVI-numero Pikakoodi PEITELAATTA MERIKA 5688050 JF92 50-75-110/VALKOINEN 510 PEITELEVY ORAS D70/G1/2 167051 PEITELEVY KAULUKSELLA 50 MM-130 MM PEITELEVY KAULUKSELLA 75 MM-150

Lisätiedot

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS Tiedote 2/85 ROLF MANNER ja TAINA AALTONEN Kasvinjalostusosasto Kartano-syysruis JOKIOINEN 1985 ISSN 359-7652 MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS TIEDOTE 2/85 ROLF MANNER ja TAINA

Lisätiedot

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS. VAPPU KOSSILA ja PÄIVI MÄNTYSAARI. Pikkuvasikoiden ruokintakoetuloksia Maatalouden tutkimuskeskuksessa v.

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS. VAPPU KOSSILA ja PÄIVI MÄNTYSAARI. Pikkuvasikoiden ruokintakoetuloksia Maatalouden tutkimuskeskuksessa v. MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS TIEDOTE 2/92 VAPPU KOSSILA ja PÄIVI MÄNTYSAARI Pikkuvasikoiden ruokintakoetuloksia Maatalouden tutkimuskeskuksessa v. 1973-89 Jokioinen 1992 ISSN 0359-7652 Maatalouden tutkimuskeskus

Lisätiedot

S'? 2. s P« 3 CU. > a. <H O ~" d O Ö E/ Ö. d -M o o I I I II. locot-cor-icocoolcool^-toiiocoioolcdt- lol^-cocococooi 'vool^olcocoi Iio» 100

S'? 2. s P« 3 CU. > a. <H O ~ d O Ö E/ Ö. d -M o o I I I II. locot-cor-icocoolcool^-toiiocoioolcdt- lol^-cocococooi 'vool^olcocoi Iio» 100 S -+ røi cö-g S,2 S S cn rj o a ö * s s m Summa Yksityisiin tarpeisiin Summa 0 5 I I I I I I I I I I S S? CM I (MCM ^ I ^ ^ I I I I! rhrhi llf I^Öb» I I l

Lisätiedot

J u s s i N ie m i-p y n ttä ri, y lilä ä k ä ri, M a lm in p s y k ia tria n p o lik lin ik k a T o rs ta i 1.1 2.2 0 1 1

J u s s i N ie m i-p y n ttä ri, y lilä ä k ä ri, M a lm in p s y k ia tria n p o lik lin ik k a T o rs ta i 1.1 2.2 0 1 1 M IT E N O S A A M IS T A V O I J O H T A A? jo ita k in a ja tu k s ia J u s s i N ie m i-p y n ttä ri, y lilä ä k ä ri, M a lm in p s y k ia tria n p o lik lin ik k a T o rs ta i 1.1 2.2 0 1 1 E s ity

Lisätiedot

L. Maan ia Auringon vetovoiman yhtäsuuruus

L. Maan ia Auringon vetovoiman yhtäsuuruus GRAVTAATOKENTT EN TASAPA NOKOHTA: Tehtävä RATKASU L. Maan a Aurngon vetovoman yhtäsuuruus Kunka kauas Maasta avaruusluotan on vetävä, otta Aurngon jaa Maan vetovomat tasapanottasvat tosensa el avaruusalukseen

Lisätiedot

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA 2018-2020 TOIMIALA 50 YHDYSKUNTAPALVELUT P A L V E L U 5 0 0 T E K N I S E N J A Y M P Ä R I S T Ö T O I M E N H A L L I N T O J A M A A S

Lisätiedot

NIKKILÄN SYDÄMEN LAAJENTAMINEN VAIHE 2 MAANTASOKERROS 1/ / ARK - house

NIKKILÄN SYDÄMEN LAAJENTAMINEN VAIHE 2 MAANTASOKERROS 1/ / ARK - house tk, J e, hu p rr, Ä, 9,,, Ä Ä Ä 9,, 9 h vut tk k D uk, C lut, kpk C tr, rv tr C9, y e yv tt t rv lkr tl lut e pll t-k-hu kek u v pt + C C tr C9 tr lut C, C C, yp + phu te kt kpl bet uur rv gr ttpe t +

Lisätiedot

POHJAISTUKAN TIIVISTE GBG

POHJAISTUKAN TIIVISTE GBG WC-varaosat Tuote LVI-numero Pikakoodi POHJAISTUKAN TIIVISTE GBG 5652536 LA37 NORDIC 2300/2200 HUUHTELUVENTT. TIIVISTE GBG NORDIC 2300/2200 T II/ T I/ K KIMSET 6405400001 TREVI/VIVA 9159200001 SEVEN D

Lisätiedot

F_l/ mlmz SOVE LLU STE HTÄV Ä G RAVITAATI O LA I STA. Fon. (vetovoima) mr ja lxz välinen gravitaatiovoima. kappaleiden massat ovat mr ja mz (kg)

F_l/ mlmz SOVE LLU STE HTÄV Ä G RAVITAATI O LA I STA. Fon. (vetovoima) mr ja lxz välinen gravitaatiovoima. kappaleiden massat ovat mr ja mz (kg) SOVE LLU STE HTÄV Ä G RAVITAATI O LA I STA ltl ka ppa leiden (vetovoima) m ja lxz välinen gavitaatiovoima Fon F_l/ mlmz 2 kappaleiden massat ovat m ja mz (kg) on kappaleiden keskipisteiden välinen etäisyys

Lisätiedot

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w Epainn muis (1.1., 6.12.) # œ œ œ œ œ # œ w i nun Kris lis sä py hää muis tus Tofia (6.1.) jo Jo pai a, y lis n [Ba li nu a, os,] kun ni, l nä ru k, i dän Ju ma lis, y lis ka i dän h tm h nk sl nu a, o

Lisätiedot

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db Pet jr t Kvm Kr Hyyr yl Sr m Hm Ko e o LIITE.. Mtede melelvty 0 Yömelto (etore: m) Ortmp Petmo Immo Kop Rto Tehr Rö Voe Lepelto Pr Ptlh Rm Kymht Netytem Vroj Prorp Sem Rto Tlllo Vtter Sotmp It-Sto M Korvet

Lisätiedot

POISTOILMAVENTTIILI HALTON

POISTOILMAVENTTIILI HALTON Venttiilit Tuote LVI-numero Pikakoodi 8707702 AT09 URH/A-100 URH/A-125 URH/A-160 URH/A-200 URH/B-100 URH/B-125 URH/B-160 URH/B-200 PEITELEVY HALTON CS/ULA-160 TULOVENTTIILI HALTON ULA-100 TULOVENTTIILI

Lisätiedot

Yl ä -S a von S O TE kunt a yhtym ä en Kuukausiraportti

Yl ä -S a von S O TE kunt a yhtym ä en Kuukausiraportti Ylä-Savon SOTE K U N T A Y H T Y M A Yl ä -S a von S O TE kunt a yhtym ä en Kuukausiraportti Tammikuu - Heinäkuu 213 Kuukausiraportti heinäkuu 213 Kuntayhtymä Talous Ta 213 Tot.71213 Tot-% Ennuste Toimintatuotot,

Lisätiedot

KASVINSUOJELULAITOKSEN TIEDOTE N:o 12

KASVINSUOJELULAITOKSEN TIEDOTE N:o 12 MAATALOUDEN TUTKMUSKESKUS KASVNSUOJELULATOKSEN TEDOTE N: 2 Annel Karhnem, Lea Kurk, Ral Pes-ala, Tapan Pessala, Jaakk Säk: Rkkakasven trjunta-aneden ja kasvunsääteden ketulkset 976 Puutarhavljely VANTAA

Lisätiedot

P S. Va r äi n. m m2 2. e a / puistossa säilyvät puut. korko muuttuu, kansi uusitaan SVK asv.

P S. Va r äi n. m m2 2. e a / puistossa säilyvät puut. korko muuttuu, kansi uusitaan SVK asv. TI E f as 8 5 5 pu ke lu pi ip iv - le / te AP 1 4 KI +8 8 +8 9 O le lem ht a ip ss uu a st ol oa ev aa rk ki ip met A L 31 6 L AP P LE IK S E T ei l y tu pu r u va liu m k u at m to äk i in u hl M 22

Lisätiedot

Ilmalämpöpumput. KUPARIPUTKI KIEPPI ARMACELL 1/4X3/8 L25M ERISTETTY LVI-numero PIKA VR06

Ilmalämpöpumput. KUPARIPUTKI KIEPPI ARMACELL 1/4X3/8 L25M ERISTETTY LVI-numero PIKA VR06 Ilmalämpöpumput KUPARIPUTKI KIEPPI ARMACELL 1/4X3/8 L25M ERISTETTY 1582309 VR06 SEINÄLIITOS ARMACELL SPLIT SD-CA 80X60 3258501 GG64 LIITOSKAPPALE ARMACELL SPLIT SD-CC 80X60 3258503 SW22 SUOJAKOTELO ARMACELL

Lisätiedot

Q 17.1/27.2/74/3. GEOLOGINEN TUTKIMUSLAITOS Geofysiikan osasto HP 9820 A-ohjelmaseloste. T. Jokinen SUSKEPTIBILITEETTIPROFIILI

Q 17.1/27.2/74/3. GEOLOGINEN TUTKIMUSLAITOS Geofysiikan osasto HP 9820 A-ohjelmaseloste. T. Jokinen SUSKEPTIBILITEETTIPROFIILI Q 171/272/74/3 T Jokinen 1974-12-02 GEOLOGINEN TUTKIMUSLAITOS Geofysiikan osasto HP 9820 A-ohjelmaseloste SUSKEPTIBILITEETTIPROFIILI 4 171 /272/74/3 T Jokinen 1974-12-02 GEOLOGIIVEIV 'i-litkimuslaitos

Lisätiedot

TEKNISET TIEDOT. ISO 6431 / VDMA 24562 sylinterit Ø 32-250 mm

TEKNISET TIEDOT. ISO 6431 / VDMA 24562 sylinterit Ø 32-250 mm ISO 6431 / VDMA 24562 sylinterit Ø 32-25 mm Univerin uuden sylinterisarjan kehitystyöhön on hyödynnetty vuosien tutkimustyö ja tuotekehittelyn saavutukset. Tuloksena on luotettava tuote, joka soveltuu

Lisätiedot

tutuiks k äy t tö ö n kilpailuvu

tutuiks k äy t tö ö n kilpailuvu SAKU : d h 012 1 / 2 d : SAKU g 4 jj 10 U ö ö 14 K d v S Sg 4 Pj 3 SAKU : g 4 Kv d v 6 SAKU jjj 8 U jj 10 SAKU 11 Kv 6 Hvv h 12 K 14 H 16 T 18 V 20 Jjj 8 Khd 21 T 22 Yhd 23 ACTION! SAKU : dh Jj: S - j

Lisätiedot

PUUT T E H TÄV. käyttää hyödyksi.

PUUT T E H TÄV. käyttää hyödyksi. PUU / j j l Y / E H ÄÄ l l l l r r Ä E H Ä l l j l j H rl r j K PUU j r r j r IE OA P P r j r l J rj r P r l j r l l j l r r j r j r P P l r j r l j P j Ml r j rg j r r l M A R JA r l l O E H ÄÄ l / l

Lisätiedot

IrUl. L(r. \a,u j l,/"å"? i\, -à (*rl. rj -t. ehdoinx+y:40. xrj > v. XV ky. \ì i. ' -?"{ '?ç;: l+ r t {À- U i. 3,t (.", ) .1CI= \ i.

IrUl. L(r. \a,u j l,/å? i\, -à (*rl. rj -t. ehdoinx+y:40. xrj > v. XV ky. \ì i. ' -?{ '?ç;: l+ r t {À- U i. 3,t (., ) .1CI= \ i. \u /"Å"? d--- ( + r À- ru v. V ky ç. Vsn Rmpuu Oy myy shuksen svuueen synyvän purun rk-neeks kheen ksus-kheeseen. ( Oss puru ehdään ämmykseen käyeävää peeä (2 s purus käyeään muvkmps-evyen vmsukseen. Vkss

Lisätiedot

1 Pöytäkirja Avaa haku

1 Pöytäkirja Avaa haku D yn as t y t i et o pa l ve l u Sivu 1 / 9 Poistuminen ( Toimielimet 1 Jätelautakunta 1 Pöytäkirja 17.12.2013 Avaa haku 1 Jätelautakunta Pöytäkirja 17.12.2013 Pykälä 15 Edellinen asia 1Seuraava asia M

Lisätiedot

-jter.* toi*t* p,rolirt"u rutf-i'ä"]*'* bil* * i*',,s* t *st*t*.,*g& detaanvälitaajuuoasteen rajoittirl,exrssy nqgpti{v*ediä:ifltid*,f sl&.

-jter.* toi*t* p,rolirtu rutf-i'ä]*'* bil* * i*',,s* t *st*t*.,*g& detaanvälitaajuuoasteen rajoittirl,exrssy nqgpti{v*ediä:ifltid*,f sl&. LJ ffi*sfi ril,fln U1*-vir-iinsn *nenni- i* $,gkpie eq r mk*eänii{lerl,rraa;ri,ee}1a'iry* kokernuxa iq. nioa" *e xiiå ei L*ihi* h*rm**.j& oe, Sen rplxe&si oak'åf u*ei -jer.* grpsisl&vn ähän yrr{yl*een

Lisätiedot

Perunateknologian kehittäminen Karjalan tasavallassa 2007-2009. LAJIKKEET JA LANNOITUS Elina Virtanen

Perunateknologian kehittäminen Karjalan tasavallassa 2007-2009. LAJIKKEET JA LANNOITUS Elina Virtanen Perunateknologian kehittäminen Karjalan tasavallassa 2007-2009 LAJIKKEET JA LANNOITUS Elina Virtanen Kahta suomalaista ja kahta venäläistä lajiketta verrattiin kenttäkokeissa Karjalan tasavallan tuotanto-olosuhteissa.

Lisätiedot

VA KO LA VALTTI-VILJANKUIVURI. Vähittäishinta ilmoittajan mukaan (4. 4. 57) : ilman sähkömoottoria VALTION MAATALOUSKO NEIDEN TUTKI MUSLAITOS

VA KO LA VALTTI-VILJANKUIVURI. Vähittäishinta ilmoittajan mukaan (4. 4. 57) : ilman sähkömoottoria VALTION MAATALOUSKO NEIDEN TUTKI MUSLAITOS VA KO LA Postios. Helsinki Rukkila Puhelin Helsinki 448 12 Rautatieas. Pitäjänmäki VALTION MAATALOUSKO NEIDEN TUTKI MUSLAITOS 197 Koetusselostus 239 VALTTI-VILJANKUIVURI Ilmoittaja ja valmistaja: V els

Lisätiedot

Arvio metsd maa n a rvosta

Arvio metsd maa n a rvosta Arvi metsd maa n a rvsta Omistaja Mikkeli, Sumenniemi Kunta K,ylii Tila Rn: Ala, ha 49r 56 Riuttamiiki 2:96 1nl SPOO 27.6.2L6 Laatijan allekirjitus Lisdtietja Teemu Saarinen Arvi perustuu UPM-Kymmene Oyj:n

Lisätiedot

hydiiill AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TULOKSIA TILIVUOSI 1992 TIEDONANTOJA

hydiiill AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TULOKSIA TILIVUOSI 1992 TIEDONANTOJA hydiiill TIEDONANTOJA 192 1994 AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TULOKSIA TILIVUOSI 1992 MAATALOUDEN TALOUDELLINEN TUTKIMUSLAITOS AGRICULTURAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE, FINLAND RESEARCH

Lisätiedot

JUMALAN OLEMASSAOLOA. En voinut enää kieltää

JUMALAN OLEMASSAOLOA. En voinut enää kieltää A E l JUMALAN OLEMASSAOLOA V jl l l j Igl j l l l M j l l j M l l? K ö ljl p j pö l j pl j lpp Ol g l j lppj lp M j l j lblg Rc Dw j l H l pjl l l p l j DNA: j l l l S pl J l p l l l l M ö j lppj lp pl

Lisätiedot

Keittiöaltaat ja -varusteet

Keittiöaltaat ja -varusteet Keittiöaltaat ja -varusteet Tuote LVI-numero Pikakoodi UPOTETTAVA-ALLAS STALA LYRIA 5922146 ZG80 L50-60 1-ALT HANA-ALUEELLA PUHDISTUSAINE FRANKE TWISTER RST PINNOILLE CUT-4 KOIVUA KANTTIALLAS STALA DESIRE

Lisätiedot

Maatalouden tutkimuskeskus KASVINJALOSTUSLAITOS TIEDOTE NO11. Rolf l`bnner. Jo 3077-SYYSVEHNÄ JOKIOINEN 1979. ISSN 03,5-8 - Hoi

Maatalouden tutkimuskeskus KASVINJALOSTUSLAITOS TIEDOTE NO11. Rolf l`bnner. Jo 3077-SYYSVEHNÄ JOKIOINEN 1979. ISSN 03,5-8 - Hoi Maatalouden tutkimuskeskus KASVINJALOSTUSLAITOS TIEDOTE NO11 Rolf l`bnner Jo 3077-SYYSVEHNÄ JOKIOINEN 1979 ISSN 03,5-8 - Hoi jo_3077-syysvehnä Alkuperä Jo 3077-syysvehnä polveutuu Maatalouden tutkimuskeskuksen

Lisätiedot

Ehdotus OLEMASSA OLEVAN RAKENNUSKANNAN KORJAUSOHJELMAEHDOTUS VUODELLE 2017 SEKÄ SUUNNITELMAVUOSILLE Päivitetty 10.

Ehdotus OLEMASSA OLEVAN RAKENNUSKANNAN KORJAUSOHJELMAEHDOTUS VUODELLE 2017 SEKÄ SUUNNITELMAVUOSILLE Päivitetty 10. jhtkunt 2.7.2016 Ehdtu OLEMASSA OLEVAN RAKENNUSKANNAN KORJAUSOHJELMA VUODELLE 2017 SEKÄ SUUNNITELMAVUOSILLE 2018 - M Liite Eerik 2 / 2.8.2016 1)7 EERIKINKARTANON RAKENNUSKANNAN KORJAUSOHJELMA 2017 SEKA

Lisätiedot

)x -)! ^i, + lu" x---',!^,y+je+ov. z'?+t' -t e +v A,ft1 = ffi*- my. Am= ft1x- fhy. A R-*t+AJa^HtNeN. lla.f J^ YA r e. LAtTE^l,NeN YDtMFffi

)x -)! ^i, + lu x---',!^,y+je+ov. z'?+t' -t e +v A,ft1 = ffi*- my. Am= ft1x- fhy. A R-*t+AJa^HtNeN. lla.f J^ YA r e. LAtTE^l,NeN YDtMFffi Yl ast.qvaj lv zrn Ja Re/4Frto M pg,4f{_g LAtTE^l,NeN YDtMFffi lla.f J^ YA r e Ä^W: frtxhrä- Yrr;rer rn Tulo 6- Y7' r, T' t? Atcrr o,vg R CIA a elt H^J o*>1r M n AÅ = R

Lisätiedot

VALTION MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUSLAITOS

VALTION MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUSLAITOS VA K LA Postios Helsinki Rukkila Puhelin Helsinki 847872 Rautatieas Pitäjänmäki VALTION MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUSLAITOS 1953 Koe tusselostus 137 Kuva 1 SAMPO-PUIMAKONE malli 471 ) Ilmoittaja ja valmistaja:

Lisätiedot

c SKAPAT JULKINEN HANKINTA Sivu 1/3

c SKAPAT JULKINEN HANKINTA Sivu 1/3 c SKAPAT JULKINEN HANKINTA Sivu 1/3 e n o n c, i n 28.10.2014 S Ä H K Ö N H A N K IN T A L O U N A IS -S U O M E N K O U L U T U S K U N T A Y H T Y M Ä Mukana ovat Lounais -Suomen Koulutuskuntayhtymän

Lisätiedot

Koulutoimen henkilöstörakenne

Koulutoimen henkilöstörakenne Koulutoimen henkilöstörakenne 11.11.2016 Virka/toimi Toimen/viran nimike Toimisto V 1 koulutusjohtaja T 2 toimistosihteeri T 3 toimistosihteeri V0033 4 koulukuraattori T 5 koulupsykologi Yhtenäiskoulu,

Lisätiedot

18.11.2o13. pohjois. Euroopassa. www.pohjola-norden.fi/eurooppa

18.11.2o13. pohjois. Euroopassa. www.pohjola-norden.fi/eurooppa 18.11.213 p m d p k k Ep www.p-d.f/epp Pmd pkk Ep 18.11. 2O13 13.- 19.3 Scdc M Cg C Ep-, k 6, Hk Pm v v vm v k v, k öd k k p. pm m pm k v mm k p mm. Sm Pmd m kd kk vv mp k. M m k, m mö m? Mk Pmd m Ep vd?

Lisätiedot

b) '5555z-?:lo -1:7 ' 5 ',r+i (i-å) n- r*or i+i- sl4-4 s-5-''- (å) 2:+ 2 r t I 3-3 a)23+42 Ð'+., (, -:), u)j++ b)2-1 "i

b) '5555z-?:lo -1:7 ' 5 ',r+i (i-å) n- r*or i+i- sl4-4 s-5-''- (å) 2:+ 2 r t I 3-3 a)23+42 Ð'+., (, -:), u)j++ b)2-1 i Tampereen kesäyliopisto, kevät 20 1 5 Thlousmatematiikan perusteet, orrr s ro30 L. harjoitus, (la 12.11.2015) 1. Laske seuraavat laskut. Laske kukin lasku ensin käsin þnää ja paperia käyttäen. Anna vastaukset

Lisätiedot

LVI-Dahl Oy Robert Huberin tie 5, PL 212, Vantaa puh , faksi ,

LVI-Dahl Oy Robert Huberin tie 5, PL 212, Vantaa puh , faksi , Painemittarihanat S004.16. Painemittarihanat DIN 16270 Materiaalit: Messinki, 1.0460, 1.4571 Messinki C.22.8 1.4571 120 C 250 bar 400 bar 400 bar 200 C - 300 bar 280 bar 16270A 250-10 +120 100 79 63 27

Lisätiedot

Ammattiluokitus Classification of occupations

Ammattiluokitus Classification of occupations K äsikirjoja H andböcker H andbooks N ro 14 Uusittu laitos Revised edition Ammattiluokitus Classification of occupations 1987 HELSIN KI 1987 Tilastokeskus Statistikcentralen Central Statistical Office

Lisätiedot

OUTOKUMPU OY 040/2341 12/~~/83

OUTOKUMPU OY 040/2341 12/~~/83 Q OUTOKUMPU OY 040/234 2/~~/83 0 K MALMINETSINTX Eero Sandgren/PHM 25..984 GEOFYSIIKAN TUTKIMUKSET VUONNA 98 JA 983 Reisjarvi, Tiaskuru 234 2 Sijainti :400 000 Lähtökohta Kesän 983 aikana tutkimuskohteella

Lisätiedot

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db Kmnrtno Ln Kmnlnn Hov Kore unsr etso Turv Ps Uus Kmnsuu Hovnsr Rstnlus Rstnem Vssr Hnmä Pävä-lt-ömelutso Vt 7 Phtää Hmn (sentoreus: m) Rs Russlo Tnem eltt Svnem S Ps Het Pohjos-Pots Ptäjänsr Rnth Suutr

Lisätiedot

KOETUSSELOSTUS NUMERO 1132 TEST REPORT

KOETUSSELOSTUS NUMERO 1132 TEST REPORT v KL--9 PPA 1 34 VIHTI 913-46 211 VALTION MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUSLAITOS STATE RESEARCH INSTITUTE OF ENGINEERING IN AGRICULTURE AND FORESTRY KOETUSSELOSTUS NUMERO 1132 TEST REPORT RYHMÄ 13 VUOSI 1984

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TULOKSIA

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TULOKSIA TEDOATOJA 65 99 AJAKOTASTA MAATALOUSEKOOMAA KRJAPTOTLOJE TULOKSA TLVUOS 99 MAATALOUDE TALOUDELLE TUTKMUSLATOS AGRCULTURAL EOMCS RESEARC STTUTE, FLAD RESEARC REPORTS 65 99 TEDOATOJA 65 AJAKOTASTA MAATALOUSEKOOMAA

Lisätiedot

AIKAKAUSLEHDET. tammik. Suomen Suurin SiSuStuSlehti. Kevään. värikkäät astiat. Talvi 1/0. arke. herkut. retkel MAK

AIKAKAUSLEHDET. tammik. Suomen Suurin SiSuStuSlehti. Kevään. värikkäät astiat. Talvi 1/0. arke. herkut. retkel MAK 1 UU mmk 2006 AIKAKAUSLHDT 75 : O R V A I L m U J Am I M Kää JAS ä M A KU r 0 1 ä y ö d K h h H r Sm Sr SSSSh ärkkää RUOKA, JUOM A, KITT IÖ, M AT K A ILU, HY VIVO ITI r y, y 3 ää & r h r d 2008 öö r g

Lisätiedot