MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS"

Transkriptio

1 TTK AATALOUDEN TUTKIUSKESKUS Tiedote 2 / 89 LEO USTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEELÄINEN, KATRI PAKALA ja ARKKU KONTTURI Kasvintuotannon tutkimuslaitos Virallisten lajikekokeiden tuloksia JOKIOINEN 989 ISSN

2 AATALOUDEN TUTKIUSKESKUS TIEDOTE 2/89 LEO USTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEELÄINEN, KATRI PAKALA ja ARKKU KONTTURI Virallisten lajikekokeiden tuloksia aatalouden tutkimuskeskus Kasvintuotannon tutkimuslaitos Kasvinviljelyn tutkimusala 36 JOKIOINEN (96) 88 ISSN

3 SISÄLLYS Sivu Virallinen lajikekoetoiminta Koetulosten tulkinta 2 SYYSRUIS Voima 7 SYYSVENÄ 4 Aura KEVÄTVENÄ Kadett 2 Luja 26 ORA Agneta 32 Arra 4 Kustaa 48 KAURA Puhti 56 Veli 63 ERNE Proco 7 Pika 76 KEVÄTRYPSI Emma 82 KEVÄTRAPSI Topas 88 VARAISPERUNA Ostara 9 RUOKAPERUNA Rekord 93 TÄRKKELYSPERUNA Saturna 97 TIOTEI Tarmo Bottnia II 4 NURINATA Kalevi 8 Boris 2 KOIRANEINÄ aka 6 ENGLANNIN RAIEINÄ Riikka 2 ITALIAN RAIEINÄ Barmultra 22 Tewera 26 PUNA-APILA Bjursele 3 ALSIKEAPILA Stena 34 PUNANATA ighlight 36 Ensylva 39 NIITTYNURIKKA Golf 42 Baron 45

4 . VIRALLINEN LAJIKEKOETOIINTA Virallisen lajikekoetoiminnan tehtävänä on selvittää uusien peltokasvilajikkeiden viljelyarvo ennen niiden viljelyyn ottamista ja lajikeluetteloon hyväksymistä. Peltokasvien viralliset lajikekokeet järjestää aatalouden tutkimuskeskus. Lajikekokeita tehdään tärkeimmillä viljelykasveilla eri puolilla maata. Virallista lajikekoetoimintaa johtaa Kasvintuotannon tutkimuslaitos Jokioisissa. Virallisten lajikekokeiden tulokset muodostavat perustan peltokasvilajikkkeista annettavalle tiedolle ja neuvonnalle. Uuden lajikkeen viljelyarvo tutkitaan ennen sen viljelyyn ottamista alustavissa ja virallisissa lajikekokeissa. Tavoitteena on selvittää lajikkeen viljelyvarmuus, satoisuus ja laatu riittävän laajoin ja perusteellisin tutkimuksin. Virallinen lajikekoetoiminta on aatalouden tutkimuskeskuksen suoritteista vuonna 986 annetun asetuksen perusteella maksullista tilaustutkimusta. Kasvinjalostuslaitokset tai lajikkeen omistaja ilmoittavat lajikkeet kokeisiin ja vastaavat kokeiden kustannuksista. Lajiketta pidetään virallisissa lajikekokeissa vähintään kolme vuotta tai kunnes lajike on hyväksytty aatilahallituksen lajikeluetteloon. Tämän jälkeen lajike on kokeissa 2-3 vuotta neuvonnan tarpeita varten. Lajikkeen kokeilu virallisissa lajikekokeissa kestää yhteensä 5-6 vuotta. Virallisia lajikekokeita järjestetään kaikilla tärkeimmillä viljelykasveilla. Kunkin kasvilajin kokeilu tapahtuu sen viljelyyn soveltuvalla alueella käytännön viljelyä vastaavissa kenttäkokeissa. Esimerkiksi kevätvehnän lajikekokeet ovat pääosin Etelä-Suomen lajikekoepaikoilla. Vastaavasti ohran lajikekokeita tehdään mallasohraa lukuunottamatta koko maassa. Virallisia lajikekokeita järjestetään kaikkiaan 2 koepaikalla (kuva ). Virallisia lajikekokeita tehdään TTK:n toimesta ja valvonnassa myös TTK:n kasvinjalostuslaitoksella ja ankkijan kasvinjalostuslaitoksella sekä aatalouskeskon ja Suomen Sokerin koetilalla. Tärkkelys- ja ruokateollisuusperunan lajiketutkimus tehdään yhteistyössä Perunantutkimuslaitoksen kanssa.

5 2 Virallisten lajikekokeiden tulosten perusteella päätetään aatilahallituksen kasvilajikeluetteloon- otettavista lajikkeista. Virallisessa lajikeluettelossa pidettävistä lajikkeista päättää aatilahallitus aa- ja metsätalousministeriön asettaman kasvilajiketoimikunnan esityksestä. Kasvilajikeluettelo julkaistaan vuosittain (liite ). Lajikeluettelo on neuvonnallinen ja sen tehtävänä on ohjata lajikevalintaa ominaisuuksiltaan parhaisiin lajikkeisiin sekä toimia lajikevalinnan perustana. Virallisten lajikekokeiden tuloksia julkaistaan vuosittain monin eri tavoin viljelijän ja neuvonnan käyttöön. Tulosten perusteella tekevät myös tutkimusasemat ja maatalouskeskukset alueellisia yhteenvetoja ja lajikesuosituksia. 2. KOETULOSTEN TULKINTA Tässä vuosittain julkaistavassa virallisten lajikekokeiden tulostiedotteessa on esitetty lajikekokeiden tulokset vuosilta Tulokset on esitetty kunkin lajikkeen osalta parivertailuna mittarilajikkeeseen. Kokeissa lajikevertailun perusta on mittarilajike, johon kokeen muita lajikkeita verrataan. ittarilajikkeet ovat tavallisesti tärkeimpiä yleislajikkeita. ittarilajikkeen tulokset ovat keskiarvoja kaikista niistä kokeista, joissa se on ollut mukana. uiden lajikkeiden tulokset ovat poikkeamia mittarin tuloksista niissä kokeissa, joissa kukin lajike on ollut samanaikaisesti mittarin kanssa. Parivertailusta johtuen tulostaulukoiden kaikkia lajikkeita ei voida verrata suoraan keskenään, koska tulokset eivät ole peräisin tarkalleen samoista kokeista. Tuloksissa ovat mukana lajikkeiden satotulokset viljelyvyöhykkeittäin, maalajeittain, vuosittain ja viljalajikkeista koepaikan mukaan eriteltynä. Nurmikasvien satotulokset esitetään nurmen iän mukaisesti ryhmiteltynä. Koetulosten lukumäärä on ilmoitettu vain satotulosten osalta. Ohran koemaiden maa-analyysi ja viljavuustiedot on esitetty maalajeittain (taulukko ). Lajikkeiden viihtyvyyttä ja happamuuden sietokykyä tarkasteltaessa on syytä kiinnittää

6 huomiota maalajeittaisiin tuloksiin. Ohralla liejusaven kokeet ovat erityisiä happamuudenkestävyyskokeita, joissa maan p ja viljavuus on alhainen. Ohran happaman liejusaven koetulokset eivät ole mukana lajikkeiden kokonaistuloksissa. 3 Seuraavassa esitetään tulostaulukoiden tulkintaan liittyviä yksityiskohtaisia ohjeita. Viljelyvyöhyke -sarake osoittaa alueen, jolta tulokset on laskettu. Laskentaan ei ole otettu tuloksia mittarin viljelyaluetta pohjoisempaa. Koepaikkojen sijainti ja koepaikoista käytetyt lyhenteet esitetään kuvassa. Jokioisissa tehdyt kasvinviljelyn tutkimusalan (KVO) ja kasvinjalostuslaitoksen kokeet (KJO) on sijoitettu v. 988 lähtien II-viljelyvyöhykkeelle. Kokeita (kpl) ilmoittaa, kuinka monessa kokeessa lajike on ollut samanaikaisesti mittarin kanssa. Sato (kg/ha) on lajikkeen keskimääräinen sato niistä kokeista, joissa se on ollut mittarin kanssa samanaikaisesti. Suhdeluku (sl) on lajikkeen keskimääräinen suhteellinen sato verrattuna mittarin satoon. Talvituho (%) talvituhon keskimääräinen osuus kasvustosta, - täysin tuhoutunut. Lako (%) kasvuston keskimääräinen lakoutumisaste, = täysin lakoutunut. Kasvuaika (vrk) kylvöstä keltatuleentumiseen. Korkeus (cm) kasvuston keskimääräinen korkeus. -jyvän paino (g) sadon -siemenen paino.

7 ehtolitrapaino (kg) sadon tilavuuspaino. Valkuaispitoisuus (%) sadon valkuaispitoisuus kuivaaineesta. Kuori (%) kauran kuoren osuus sadosta. Sakoluku sakoluku normaalina viljankorjuuajankohtana. Sakoluku 3 sakoluku - 3 viikon kuluttua normaalista korjuuajankohdasta. Valkuaissato (kg/ha) valkuaisen määrä kuiva-ainesatoa kohden. Öljypitoisuus (%) sadon öljypitoisuus kuiva-aineesta. Öljysato (kg/ha) öljysadon määrä kuiva-ainesadosta. Lehtivihreäpitoisuus (ppm) siementen öljyn lehtivihreäpitoisuus mg/kg. Keitto 6 min (%) pehmenneiden herneiden osuus tunnin keittoajan jälkeen. Lentonoki (kp/ m2) nokitähkien keskimääräinen lukumäärä kasvustossa.

8 Perunan laatuarvostelun asteikko: = täysin ruton saastuttama = myöhäisin 9 = paras ulkonäkö 9 = paras sileys 9 = suurin rupisuus 9 = suurin pintavikaisuus 9 = suurin maltovikaisuus 9 = suurin jauhoisuus 9 - paras maku 9 = pienin tummuminen 9 = pienin rikkikiehuminen Tilastollinen merkitsevyys parivertailu mittarilajike - verrannelajike = erittäin merkitsevä ero = hyvin merkitsevä ero = merkitsevä ero Taulukko. Ohran koemaiden maa-analyysitulokset maalajeittain v aalaji mg/ p Ca K P g Karkeat kivennäismaat 6, ,7 2 Savimaat 6, ,6 36 Liejusavi 4, ,2 94 ultamaat 5, ,5 275 Turvemaat 5, 594 7,8 25 Keskimäärin 6, ,7 257

9 6 Kuva I. Viljelyvyöhykkeet sekä virallisia lajikekokeita tekevät aatalouden tutkimuskeskuksen tutkimusasemat ja aatalouden tutkimuskeskuksen toimesta virallisia lajikekokeita tekevien laitosten koepaikat. Kasvinviljelyn tutkimusala (KVO), Jokioinen Lounais-Suomen tutkimusasema (LOU), ietoinen Satakunnan tutkimusasema (SAT), Kokemäki Kymenlaakson tutkimusasema (KY), Anjala ämeen tutkimusasema (Ä), Pälkäne Sata-ämeen ouhi järvi Etelä-Savon ikkeli tutkimusasema (SA),' tutkimusasema (ESA), Rovaniemi Pohjois-Savon tutkimusasema (PRA), aaninka Keski-Suomen tutkimusasema (KES), Laukaa Etelä-Pohjanmaan tutkimusasema (EPO), Ylistaro Karjalan tutkimusasema (KAR), Tohmajärvi Keski-Pohjanmaan tutkimusasema (KPO), Toholampi Ylistar o Ruukki IV Toholampi Sotkamo aaninka Pohjois-Pohjanmaan tutkimusasema (PPO), Ruukki III Laukaa Tohmajärvi Kainuun tutkimusasema (KAI), Sotkamo Lapin tutkimusasema (LAP), Rovaniemi Kasvinjalostuslaitos (KJO), Jokioinen '"-,-4 ankkijan kasvinjalostuslaitos (JA), yrylä aatalouskeskon koetila (A), auho Perunantutkimuslaitos (PTL), Lammi Suomen Sokerin koetila (SJT), Salo ouhijärvi Pälkäne. Ti Kokemäki elammill.4 auho ietoinen okioine p Salo yvä AniAa,

10 CO :4 ch C) ") t4t4 ot4 :4 t,- ON't? (N Or- NN N II 49C 4t eguloracq crtimor-im c>cht-4.-ico Nm ega-lel 4C 4C T-IN. (4 O NO cc`p $. C4 II I CDIII I e:4 r. O('T-.WCON..:'' 4 iji ill N Cl Z E4 II NO NC,W CiNLII OW.WmaN I-) (-... co, /4 N i- 4c 4 4c R? - 4 4, 4 44 () N.:I' Z '' C 444. Itic 94c4 t" \cs I-INO.,W,:rN =' N Ln T-I Cs - N en ' / I ow E-I I 4c 4c > 49 Z 4Z NN NNN C cc4 NN E4 E- E4 %' 46,-N 4 'N N NO % ' 4-4,- - E4 cr CO N. CA NOO etl':pco NCO NN 'WCO E4 N r-i NOT-wP 4.) N.NN 44 $4 r- N :. cel.cr El N Wul in er m.-,-4n.-4-per,-(.4 rc) b4 < m en Cl Cl m en en en en en en en Cl -N : -4 -N r-e S'i E4 (- : COW Z E4 N at ON N Cl -4W D otri ki4 ral -) Z,:l'ON Z >,em r. o.-i Nl 4-4.u.3 Z<E4 P4 S SWS W EI uni >.: -) '-4Z E.4 Z"4' '5J(426 (. t'n' mw,_)m,_), J mmzzn am

11 8 a EI C) cn cn v) Ch r.- v, un c, 3 CD Ch CIN cn 3 r- co. C) w-a r- i-. ri EI.CD CO er CO..., CD CD CD 43...,.cr Nl tro Cr% rn v) CO r- 3 U") h4 ) rn rn rn..:r..v. E,- ni LI, ul.. r-i r-i i-4 :). N un rq c.4 co un Ch eq.cr nn..zr..i.. rn!ii ta4 ' 4c 4c 4C CO ON ei' ( C <Nl. ro C-N. O ON ON r- CO CO N N ei k/d CO C> N CN 7 CN r-i t" oc k/3 Ul 3 er CO c' NCNrnOrn tflqv OLfl E- C\ cncncn rn - 24 r- r-- N r- N Li" cr) cp -4 Lflco b4 t:r er T-- Crl CNI C U) E-t -) 4c cr..:),, '. UI er 3 C 3 CO i er ci) Ch Ch CO C> ON ei CN Cr%,-- "-- -t t-, EI : tti N. :). C'N t.r) cr) r- -- tr) (to - -i tr)..;), rn rn C W r- r- un er rq CD r- Ch r- ev Ch D CD r- cn b4 h4 l er N' r- r- 3 fyl. C r-4 N CO ( rn rn rn ri Orl IV Prl on rn kr, er rn.:. h en m.-- c'4 -;:i. er C', 3 CO co.-- m Ci r- ui 3 El CrrCOCV f's7 UI U) Z eji E- EI -4 Nl Z -) Ii 4 g') 3 E- I,-- - CO N on CI) o- CO CO rs) CO CV N CN 4 EI un on tn rn -- u) E-I [4 o, ci uo rn t-si o C4 )4 I-) (7 r- co r-t N U) It4 :4 E- fli r- r- CO r". U) E- h4 u) P4 x4 E-4 P4.) 9 2 z I-J Nl I-) I-) /7 t4 g c)

12 4 -) I CTI Kie -) 4 scl c% en N 74-4 C 4 cr CO C4 Ch C) r-i r- T- Li') r e) C n lfl m r-- T- Ul CX) LO XX) N LO C7 c: c:, ON CX) T- v- T- C 7 7 CX) VI - T- X7 v- C) v- T- r- v-i v- r- r et (Nl r- - -`- LC) CX) C) r-- CO T- ON 4 C:) '7 C en en C) KK) C:) C) C) T- T-I r- r-i vi.cti CX) VI ON CX) r-- cyl L4: CX) r- Lf r- ON CX) cr LII r-i XX) ' ( r-- 3 ) T-I VI 'X c, c:) T- T- 9 B- U) V) ". CX) (:) r- CX) Lr) r-i CO 7 C, LC) 'X CX) C) CO ON ON r"..- T- r- C= ON r-i cr "X en CX) T- Ch r- T-I r- T- T- v- r- g cf.,r. cr r-- cr Lr) r-- ko (:) CD V) LO on N co 'XI' N CX) Lf) C 7 r- rn (s) Lr) on cx) :7 XX) r- C 7 CX) C:) CIN "X V) Lr) Lf r- LO "X.7 a)3 r-4 CX) 4. C 7 4 en fv v-i T- 7 "I' en. 4 C= Q C> C:) CD r C) C:) CIN en r-i r- T- r-i T- T- T-I T- 4 B- CD 3 r- CD cn co ON cn VD r- oo rn cn rn on N CA CD cn LID r-ø Ch r- 3 cn co nn on on rn rn on eq rn rn on :4 rrr r4 CX) V) CX) cr r-- - T- 4 C:).i r- v- T-I T-I C) C): Lfl. Lf C cr CD V- () T- ''I VI Lr) 'Cr «C on cr X v- 4:4 v-) CD r- VD CD r- CD CO ON 3 Ch -4. CD Ul nn r%) cn N CD'.N( I CD 5 "xl ON cq r- ri b4 4 rn - r- ra r-i r- r-i h4 C:) OD c CO Ch r- Ch C) CD VD VD Ln co on,a VD VD r rn cr Lr)C U) C ON (n rn c) L EI o cr) o c) cf.% ON cr, ua T- -,--4 [ cr 4 3 V) LO o-i ":. :A Lf N N N "x3 h4,3 EI [4 C) 4=:4 cp Ch 3 P4 r-i r4 4 ' 4- EI,9 El. l< E N' ( -4 UI 3 ) EI <2. r- un rn eq CD r- rn mm N ch v-i ui _ u) )3 U)' C N 7 ei. r- 3 EI (4 I", Z "O. CD V) nn eq CD P4 hi 4 Ch rf cp r- cn r- C) C) to b4-4 Z EA N r- r- oo r-- o3 t4 U3 :4 > /- IQ W Kg z,.. >,. C) t-)! C C) r-o C) C) t.- 2 E6' g o3 ur) ba) e-.< W 4 to I-) 4, ) W [xl W K-3 4 )4 C)

13 Ch 3 - p4.< ra co cn c) on ey r-..o. e4 un r-.4. CN CD 3 CD Ch Ch cn esi CD ri 3 CD Ch.4, ra ra ra ra ra ra :2 OD rn rn V) un C> r- CD CD >I N cn un CD 3 r- un on r- ra.4. ) '. rl r- ra ra UI ra ) ) vo cn ey : C4.. on szt. rn., rn on CNI Cs., rn.:. un i-- VD V) VD '. ea ra r4 rl vo r4 r4 4 h4 cs) cq r-- co in cn C \I OD c' h ) ry rn co od cp Chz4 N LI) el. CO eq Zr a CD LI" >I N S Cr ( \I LD N r- rn in ('4 L/ CO r- CO C'I ri er e- 'Cr CO Os LII rn t-- ry.4. (- ('4 ) LO I4 fy)( V Ol CNI c'4 CsI C \I O en en el >4 O CO (-Nl LI-) Ln -i r-i La L 'cr 4 ri eg (V rsi t:4 4C CD Uh ra rn cq UI 3 ra Ch ra Ch ri ('4 ('4 CD Ch CD CD Ch ra cn CD Ch Ch r- co CD ea T- ri [ on nn (-4 on on CD C> r- r- r- r- V3 '' 3 CD CD VD CA cr CP CD Cr on CD on.43 el VI (-4 r- un on (- cn un on un cn ry CO Ul cr : :4 en on on on on.4. (-4 on en en (-4 en ei on on en. N r- r- r- cr CD hh VD VD r- un VD Uh r4 3 ra P4 (Nl N eg Cq eg ra ea ra ra t4 «UI V:, cr CNI ('4 'Cr.3. cp oci co r- r- on c cn cn Ch Ch ra C> ra ) 3 Ch ) '. ra T- ra r4 ra ra E t4 r- cr Lr) o ko N cr ko T-i r-i I-- ri,-i r- c:,..zr 4 >4 r- ('4 3 '.Uh.o. (-4 r- (z:( cr Ul,r.-i en..o. co t4 W k. en cr..4.,r ) LI r- tn 3 en rn ) 3 : C4 on on rn on ' rn rn rn rn rn on nn rn rn rn.. i- CD CO on en..4. o3 3 CO. --- r-.o. al hh E-4 P4 ill h4. «' CNI O. ('NI T-I L- Lr< EI U) Z El E: E- kl h4 CD '4 CO el :. CD N ON.-I ca '4 ul u) III co cp <V r- C i h4 cl tn rn rn en.-i ul E C> V> rn (v co. p4 b4.. -) C) Ch r- OD ra Ch r-, c)..c) o r) h4 i--4.z 44 P4 r- r- 3 r-. co E-4 C) h4 ( 4 >4 C) -) gc gc,) -) C) 4 2 Ö g ' 9 d 4,43 3 m ti.j.-)w.-).-),) w. u., E EQ oit4

14 t I I'D I Ch 4 s-4..ik 4 C/ r-- m co ko r-- c=> m \ en 22 <7 r- r-i r-i CD <:) -- r-i r-i -4 r-i r-i r-i r-i r-i v--i r-i.4. k.4. CNI CO r-- ). N Lf).44 c) Kfl v- CD r-i C:) <7 C`4 Cs- ") ("Nl Lf CNI C- CK) CO r-i r-- v-i '- III mmmmr.) mmerm (Nl m,j mmmm,-. mrargegrq.-,-.-- N m N W 4c.C.C) r-- c) OLflOb Lfl CS ch co CO Ch 2 rq N -4 r`y Lfl ll) 2 Lf) C:) k() Lf N CC) Lf) Lll.cr CO Lf Lf) s r-4. ) (»Nl m CK).4,. v-,k. rf).444 r-- r--,kr mr-i C C I r-i Ln 4 4 C m Lfl m r-- rn m Lfl 2 k!) C7 CO C:) <7 <:) r-i (Nl r-i O' r- r- r-i v- r-i r-i r-- c co r-- s (:) (:) C:) C=) Lf) C:) rs) Lf) r-i C7 4r CO ' ) r-i 2 ON (N (N 3 r-i r- (7 r- 'O li. kr) m 4Oi rel m Or) Cvl fn4 fs4m CY, /4 Lf) kg) k C r-i v- r- C 4 C4 e".4.-. CD r-i fs. CN on on UD CD C:) f,4 s ON kj, k III OCOCO - T-I CO I-- Lf) r- r- ON --I i- r-i >4 W mr- «I W :# Z.4. IIN CO 3 CO Lf) ON CO L.I kn. CN > r- N -44 on -4. r- r- on..-- a Ln.. Ö e c. r' NCNI N C('4 rq C'4.- CNI en rfl b4 -- B- r- s s s /4 Cr) CN CV t^. LI,.--I rx 4 Z :. 8- E-L E: ielif. E- 5 W -4 Z co./ rzi CO C4 EI ' rzl OD 4 ch -4 D W tn ' itn Nl o ri I--. CNI " W El D mm ri'l Cll E- ril ri g '4:3'. C.4 C4 b4. ch r- co.-i on i - ro 4. o4 Z 4 C4 r- r- co r- un E-i C) 4 ' - c C4 '4 7 ' C) Ili C) ii C). 5)4 C5 I Ö d ' % B m Ch i'di-3 -)I-D' WEEA (24W.

15 2 -CD 3 9 V3 3 CD Ch ra CD 3 ra ra.-- CA U CO CD Ul VD OD OD un Ch V CD un rn C h rn rn rn on C4 v) v) VD Cr. CD ra C4 ra CD on CD CD cn ra CDCD CD V Ch cr ra CD CO rn ra ra ra.ry VD un CA ra ra,r CD cy cy un,:. ra un CD V) Ch 3 Cr CA U ra "ep.kd,d CD C3 Ch Ch.Ch CD C4 ra ra s:p UI rn ra ra ra ra ra ra -- CD CD C CDCD un on CA CD OD r- VD CA CA CA CA CD CD. /4 ri U/ r- Ur eq Ch un CA ra rn cy on on rn I- ra ra rl ra ra ra -4-4 ra ra. 24 h4 CD VD b CD 3 C4 CA CD VD 3 rn ra ra CA CD Ch CD C Ch ra r4 ra CD C4 ra Ch cn CD CD ra r- ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra.4.. %Cr \ Clr. UI ' CO Cs, Ch s:' Lf el N Ch at r-- rf) UI 7 s? ON r- un Cr ra r-.4. OD C) CD 3 C4 Ul 3 Cr b4 th4 rn on on pn on Nr ei rn cy rn, on cy cy on on rn r- r- r- r- r- C4 ra ra ra.c ra ra ra. LI. :4. b4 '-II-' - 4 E-.--, rzl CO CD un r- VD Ch 3 CD un C4 VD ra ra r- v.) UI h4 c) r- CN cn 3 OD CD Ch C4 OOOD OD ChCh >I r- EI tzl : i " ik:id en C).4..- eq c' cn Ln eq c) c) ko r A4 o 4 4 ral tr) z 4 c),c, rn rs r- Q rs. o c.') In.zr a..n un v) wr cr ra CA ra r-. CD CO cr (. cn CD Cr rn cy on on on Cr rn rn on rn on rn cy rn rn on k. lid /4 VD ra CA CA cy rn on on un.rn ei EI EI --I IN4 II CO o< [z. CO (Ii El I ril -i -4 CO h4 N Ch ril ( [4 U) CV I'''. eq h4 EI 4 C). c) un rn rn rn ry u). EI fil -) z.4. c) v) on cy c, P4 h4 4 C) N CO r-- C).. CD ur) h4 Z 4 EA ill r- r- OD r- u) E-, C) h4 U4 >4-4 OC It4 : C) EI P4 Z - Z.,- 4? 2 li c) -) c) c) c) 4-) C) tp C r u).- $ D 4 hl Z 4 C. 4 h4.

16 3 crl CD un r- Ch eg 3 VD Ch Cs. VD CD 3 ChCh Ch 'Ch CD CD rg on,i r- VD Un Un r- r Un on on VD CO Un CD.4. un r- eg CNC eg on on on on on on on on on.4. r- r- r- r- VD CN rg rg - U) CD r- CD rg r'.- on Un Ch co on CD cnc) CD CD CDU r- 3 CD rg rg rg g Un CD Ch OD C> r- CD Un CD CD 2 h4 rg r-r4 CD CO CO CO cn.. (-4 ei ei ei on oo on CD CO CD ei on r- OD ei ei rg rg ei e... OD CO OD 3 un on rg ei Nl ei --. [ - (Nl on co N ei 3 - h4 c Ch CO i-4.r rg OD (V On Ch Ch Ch > 3 Ch Ch' rg eichrg rg ri E-.: c Un Lfl Ch Un 3 CD CD m c r- -4 K C),... 3 CD un '.D on on n n. 3 CD.CO, on :vo 4 C4 C5 On CD V3 CD On Cg VD cnun rg',zr rg rs,> N. [ b4 on on on on, on on eirg ei A4 -E r.4 r-4 r- un,3. ei '.. 3 CO On ei ei ei r E4.... rzl It4 ) - 4 h- E-I EI r-: El 4- Ii iii CO 4 El ' C4 Cil,-4 bl c b4 Ch rii o- 3 D4 ci) ril (. o ed r- N U) El ln on on on g Z Cz r, c).4, CD VD On eg f4 4 Ch r- co - cn o o -i i< El :4 N r- CID r- h r. E- C4 rn P4 cn tz > P3 4 4 E- :4 Z Z-:' Nl >4?!i 2 m -3 -) ai o icc u) -. -, P r) r) 'D Ul Z C C4 h 4

17 4 3 I P-, on i er) o I4 m (N Cr 3 un esi a, un co r-,... I..o. r- i r- cn ri -i i i i P4 I ra -) D4 A4 CD h CD CD -4 V3 C4 NO C.,/ NO, CNI (V (V I I I I. I 4C. CD ON N NO LO rg -4 r4 ri rn rn r -Ic un cn rn - Ch et rl r- P4.. h4 r- I C, ra ra N co 4 et Cr Ul 3 (lo tr) c nn -, 9 9 (i) ts4 r-i T-4 b4 I I eq rq r- cn i I I rn b4 87- a4 ca er ) VD V CD et Ufl un rn ra I. ra eq I III I oy) 4c Z c- m es. -4 N rn un VD,. C I I I I I El El E' (4 W.- CD cr un cn r- VD r- cr 8) U) Ch Ch OD CD Ch Ch Ch cn.- 4,-4 9- r-i - UI.. cr un %I. '.o Ch -kr Ch fil rl r- h ra un c) Cr VD rq.3 k4 Ec-)..4. C, h -n c.2. on c:,.4. un 4) f< (.5 ' -4. on Cr rn it4 Cl) C.4 EI Nl' ra %I..r./. c, NO Ch VD r- UI r rneqtylei CV.-I. en. A4 " 5- I-..- r-i rl r4 ra ra rl ra ra.- ra 4 ra c-a r-i ra c-. Pi 3 CO CO ri D II co E-I ON c4 t-) :4:D Izi er CV Z U) r- -i co 3 W Nl s- I VD NO isi h4 rzl ri :,4 u---i >4. C I Z 4 ) -4. ri U) h4,< cn >4IC) I-D 4:b 4: 4 n4 $4 ) 44 D I'D 'D -4 C) C) C) /-.). rni F4 :4 W E rm b4 ") W

18 5 o- U) -4 fn ke/ NO T- NO " CO CN T-4 s< w- r- r- r- T- t- r CO un cn un c) kr, 3 C, CD C,, CO Cq on ey ei rn r- rn v.«, kl tti4 ON ON 3.4. UN cr NO,4 B- rn on nn nn on on on cr ol cr 8- e-i 34 CO ' 3 3 qzr 3 Ul r- eq t4 al CO U) Lt N. ON rr CNI NO 'zr ON ON ON t- ON C: r-, X <Nl (n un LIN Ul.4. c (Nl I-) ey Lin VD Ch Ul CN C) CN rn (q_ c, en Ch.v3 r4 rn un rn r- fel rn.4. Nl e. P4 ei r- O4 og ra r- o4 CN un Ch,4 t:4..:i ei cts wr frl rn rel r- tl) 4 El $.2 Ci)., ON rn c, e.2 on VD r- on Ch CO Ch CO Q ON ( r-.- ria [sa ->e' «- C% IN ri) `.. C/ h4 b4 C5 VO CD un.-- 3 C, on cr r4 cr rn r4 3 C3 ON C4 IN4.m.4. cr rn nn.4. on rn rn lb4 e.4 EA Ch on CN CN ON 3 on.--i ry ei Gal U) 2% B- Z e- El ' -4 E-e El fz)? cn gc Z Ii -4 r) ZD c/4 :g e- Nl.4 ei fil >> (--- () 3 E4 8- I': C rn '.o 4.-4 a- r4 kril!cni - Z tz)(.) f V) kl4 r,, c " b4 4 ch 8,,4 24 i-)

19 6 CO 7 CO UI C 4 r-4 ON v-4 CP I <7 C7 C:) v-4 INI r-i ON r- r-i r-i v- r-i r-i CO 7 r-- c rn /3 ts.- LO ON C 7 r-i.. -`»- <N) v-- CX) <Y UI <7 4 -i UI lfl.' '4 to m evi eq UI C7 b4 m en oi m Cel r,..:4,..) OD OD 3 3 h4 7` CO C".7 7', v-. 7) C7 ON 3 C. CO (\I r- Or; C :..' '.3. O N CO C'sl Csl e4..zr o LO ON C: ON :4 m en en esaen esa es m 4 b4 UI UI UI UN UN Ul UI b. kr, c) r r-- c) ON 3 C> CO.4,, 'Cr cn 33 al ('. ) 4- ON 4- N Oels C ) ) en CNI Lf cr u v- C:) or-i ON 34 r-i T-4 v-4 r-4 w- r-4 4c - lg U) :: C 4 IYI r-i CO 3 UI r-- <7 7 ON 33 r-i -4 r-i v-i LII CO en C7 al, -; co C.7 r-- an an f 7 Ul r-e (Nl al, co u-i en en en..i. r - kr, en en CO.4..- ON al ON ON ON (7 on c I 4% -. 4r et l C) r - 'ocit' CN) CO h. [Li o c) ON C> C9 [2 r-t 4-4- itd -,er ao cr, ce rn ch c) cr, k b4 o N. rq CO CN en 4- Crs ON. k 4- r- E-4 h4 rn rn.4. rn.4..a..4. rz) U) 4 r-- 4- N N N N N -4 O4 4- h4.-i Z '-33-' 3E ) cd.4, CO 83,R e,4 II r2-4 > Ni- U2 CO E4 I ki) r+ k e rzl h4!, C Z r4. WC' CNI U2 h4.- gc 4 C) C) C) -)

20 7 4(. 4. en c) CN C.4 AA 3, lid CN rn CD Ch CD CN r-,44 rq r- r- r r- r- rc2,4 CA II) C r- v) Ch r- >4 N eq 4. co v) Lin r- vo un 4. on on CD CN Lil. 3 rn : 54 Cr er 4. rn 4. on els 4. on cr 'O un 4. un on rq r- P4 Cl r- Cq rq r- Cl ri 54 U) CD.4. un CN 43 CD CN cn 3 CD Ch cn cn cn r- E-4 til fil Lil - -,: tfl Ul wr D Ch '4' Ch CO h4.--i r- r- r- LA.C).cr ko rq lid m Cr ON.-I Ch ct, o.4. ) LO I:4 : b4 4r rn cr on -4. cr cr en on.3. E- a..:..-- ;t -,: ":. k kr, r- ha I], rn csa en (4 csi (4 Nl ) W Z, I-4 E- E ,4 3 > CO I CD Cl/3 r) Z ril E-4 [: Fi bd :' V) 8-4 'D CO > r- r-i '4 I k r- C) C c, E4 -- e-3 P -3 g4 oli m > m cni () c rn ' Z Nl C).-y 'e4 ci lx li x4 C) C) C) -3,4 h4-3

21 8 Ch CO I -7 4I PD O) W W Ln un ON vo i CD Ch CN rq r4 Chri cn.-.- r-i,-i -I q' m r- m r- ONOINO. E'4 " r4 w, On Ch CO LA r- a :4 l" 43 '. '. wr cn r. r-un vo.c, Oh4 "cr 3. sr.4' cl,..:, unln.o. Ull rp C i- r4 r4 r4 r4 r4 r4 C4 r4 9-4 (4 P4 h4 E-4 e- ti) C) VD..le ri OD r4 r- rn cn CD CO -4 r- co a CN -4 r4-4 r4 r4.co UIOa rn 'W3.NNO 'CNN.4"WN N 3 ' Ch N Ch OD on eq (?4 qc mm rn rn on eq mm.ice e. VD " V3 VD ' un Nr -4 4' P4 e.2 CD rn ra ra un rn nn r- r-. VD CD CN cn Ch CD Ch Ch r". CO r4 r-i.-i r-i mmr-ion rn'ocdon. =9mWr- r-iwciin 44 rn oq co co a CN.: UI CN CN u) D4..4..,WLII.:t's:IiNenell /- r- wr r- r-un r-un cq r-i Orl ic.t -It.c -/c O) CD CO r- rq co r4-4 WC, cr CD ' Ch Ch -4 CD CD -4 C) r-i ra -4.IWN '. '..4:PNNT4cP menm CD -4 cn r- CD CD Ch r".. r r- tå4 qcis wii, hl (II,c..4, rn sw...:4.4,,. <Nl r-cq (Nl co rq CD rq rq : C4 r-i ra r4 r [il le E4 ONrnh NNWW [.>4 33 ChChrnma W : VD rn Ori OD W q, CD CD un t,>4z. 3 Ny) ei N VD ml' NO >4.WVDOVDS CDON,W E- 4b4 wilm,,. Lf 4 -: W u) - 4--q4sr-4--u) UUNr-, Z 4 :4 EI > t:4 Z W II < 4.-ir4 3 cnr4 4 r-4 r) - cn :.< a r-pizr r I Z [2. Nr4 3 E4 h. '.o : W i(- N P4 r-i r-i u<rq ZWU'ON gab4 owg<a. lo rp Ets%h44 aam 4.4.g i-. ") C) C) C) -3 CO,- 8-.:4 C4 -> Z Oia b4

22 9-3 :4 4 4 v-4 C 4 fel Lf v-4 v c:) C 4 v-4 r- r-i r-4 r-- OQ LALflD QLfl rh v-4 r-- Q m m c: Qco r-- v-4 V) m ON CO Li).3.. C Ul UI m C 4 C r- Lfl r-- r-- Cr k v-4 C r. LII UI ONIN..crOC 4Y b4 Ch ei CO Ul ei F4 >4 l'''i Nl 4 ril : m m r-- CO UI '' Ln c. cp Ln 4. N...zi. m ei Ln en iu, r. C3 n r- CO e.i ON ril h '-4. h IN4 W 4 '' '' ' (r).4 Ln I- El 4.. V :2 LA.:r.-4 (. UI h4 Z.3 :4 EI E-4 > I--i h II CO 4 CO h4 o< -D C) I < Nl 'C' CV Z ril r -.-- UI CO E- 4 3 k. 4 EI 4 C) b4 r-i C) 4:c-4 Z 4 () 3I4 Zb g4 2 n s'a" g4 > /-) >I ''' -] 4 43 C) C) ") 4 W W W N4 h4 'D u) Q

23 2 ON I :44 ic I-, < c co N u-i.-4 N C4 <Nl 6- Ln,--,zr I,--i m.-i,- I : 6- cr ON (-V rn m u" c O ld 4C :4 4C 4C ch r-- r- C 4 <V til C6 tfl Cs LI e- - < crl.-iner ko m mm.-4.4,,-- 4C CO CO r l r- mkotnr-,-- I h4dp 94 I ONN O COCDCON./' r'4 9.'9.e4 9. e4.. 9.' P4 CDNO OO T-I OI,; c-lb4 9 9'. e'l e4 '-N NN N 4 4c4c4c4c U) -3 mc, como monm,:r E- 4c 4c4c4c mulesimo.: vl N,i.cr.-- N.:?Ne- NNI-%:le,-,- b4 m II I I I h- to 4c4c 4c 4c El IDU 4c4c4c 4c ic4c NNWT- NT-N NO.:"CD I-%--qz, z CO I i I I I.-I I rcl Ck, rx : :rNW m:rni--i.w.--n,~ DNN CD I I II II Iiii EI 4-4 4c Z 4che W.-.4, Nen.4, ~3c mhwrkdon OILIINwPN (NL I.--I I c L.-i i,-i i,-- i,-i.--.--i.-i E-e I co ch '-4,-' :g4 b4 4( e.. ONON CONWN LANN :. NCO'. ar-icc/on OCAT-ICO 4.--,.-4.- [2 4 NN CNO,:r NNW..N.-- b4 OON N.--ON N ~.-,, c,,,mmm. in,,,,,,,,, mcsimm, m m co. - ce,,,,,,o, mmr., h4..<4 3, E- - [4 - e-4 r- r- h r- N N.: ch cp c::. '. N N N CO ile minullnm mc immcv N~INN N.-I,- e-. wm ww >m w E-f>e w u,:cm -4 :(:) -) -)W T-4, r-it-i,it-.-,,-.-,- e-: I I 5...,...,...,..., 5 E, i.. E..4o r- co 4 c I c c: <7 Cr) 4:N 6-4WONCO Crsi. E-+ C,6-~ OC6-IN OO CO N ci NO N I-.4"6 C,~ ('3 Z4:4: OW Z 6-6-CO ~7 co<t-) Z.--44: c,4 < IDIJID Ecl>i-)c-DO p-)moo r4c4 r4t3wr, W3~-)III

24 2. Cla -3 e-o ().. 4counul.-4, NunulLrIch WillOCO O'gzrNI-4r--... OW OODChCh.--C -4, -4-4 '42,Ch-4. CDCACOWW rw-irtr-i ll: er- :-Intr-i llal-n i Ch ri CO UI un -4 CO eg C) Cr, CD W UI N..4, Ch Ch on oo.o.mmnr- kowo. ercoconla WW,WNN N Z i- omm mr...mern Nmcokoin r-I.-- 3c Ig4~ N CD 4 N L OWNN NNNinal NOON OCOWChal -43 Ch 4-4 CO q4"wr~ C,WO ONWI lnal.--ikokooc).-4.'cr NNNN N.W-43 WW NCIP~C, N~3 3k, 3 Ltlin.errs.4, ci,.w.o.c. [4 OD 3 OD 3 Url Ur> 3 3 on on on on tv eq r.4-ir4.-.- t4 «3 3 [z] CD C: CO un un un 3 un (Nl D.4' r- 3 r- Chin 3 CDD CDOrICO ChChCOCh. 3 ChChO O, II NerChtn Q: NN ONOCIN N.--W -3 CDOWONW WW3 CON zrno COON r-inuico WWWWLA W.-,-INIII IIINONOD qzli.4"o NN E s- N.-,.--Itio ulkoco,evo koakoam cocör--.~ hd Leo~uom meiminci enimes~, co «E- - $ ac lmr--ko hmweko,--i romm~,i,irmtio amcocoa mamma iar- r-4.-inncd Nl ,-,-4 T-4-4., 2 %,.... 3T-43 bd udot6"--.4.,-inmk.crcor--n ---r--no tø q:'3.4"4: N33.- NNW ONWC, b4 b4 ~,zra Nelor--mm ('4 Q('4.('9.4.Nmc ILII mmmm.wmmmmm mmmmm mmmmm t,. CO.--, FZ E4 >E-e El E-e 3 r4 z, -) Ii COChkOlOW WuI co I b4 4 m '4 I-I OW N : UO COLO, UI hl NooN h.: N '. NO Ch E4 s-,-i -I.o. folg Url V> co,o,.. ('4 3 E4 W E4 NT-IC-W achl-in CDOLA E ti4 E4 WN N NCAT-I NI"OINNN WilW [4 O i--lcoco 4.- ('4('O ) 22%) zp< c..< f,34-3 C) -3 ; CO C) C) :2g.-3 3 b4.c4 6-4 C4 uo e, X W)) X X E-. ca

25 r- co ts). N CO N ' ":' NrI co ON r-i r-4 T- V- r-i r- r-i r- r-i r I r- 3 h T-4 CO h Neil h " ":' C/ LA ON Lf \C m3 'I: V) mlfl h UI ( N rrl t-- 3 N r- m ea ce, ei c) Lel en m.cr 'yli 3 4 fv) rn (Nl m en en) rn rn ei m en m m m m en ei rn 4 % al r-i Ill 3 r- r- N UI T-4 k 3 h 3 ON CO ON 3 3 a ori ON v- T- T- CO CO ON U3 C7 r- m.cr -i co UI CII t.n ci 3 CO cx% Leo N C9 ON rtl 'Cr N T- ON : N VO T- /./:/ CO CO..: ''e 4 ft) Y mmrvm Cf) Cr rr (T fv ': rel ( : Cr) On Carl Cfl 9, CV CO T- r4 r4 r- T- r- T- CO ND In.c, Ul N 3 3 N CO CO ' 3 r- 3 CO IT 3 r- N ei '. Ill 3 m CO rol ch.- eq cn CNI N Ifl Ul N r- ln r- N N N 3 '. r- tvl In N 4 i Crl frl eli vi.c. m m wr.: 'TZ? 'TT,vI o4 C mr4 r'eirncv'.c 9r C%. eq : r, 9- r-i T-I E'l Nl CO 3 rs. 3 UI CO ON 4 crh co <7 al ON 3 ' CO, ":3 N N m Le) 3 CO h N h &I r- Ul.:' Crl. UI N N W 4.:IT et. en.4' TII :T ::..4. V) i4 T- T- T-i 4 r- r- T- '-4,-' 4 Z E- El T CO EI Z CO E- TOI /3 CO 4 v< N., fl, Ii: 3 co in LA..cr co X czi N CO h '' ei E.E.:,.. '.., <V CT..Q LA. ON Zli Cli N IKI,..,. N t- E- l (f) CO T- N UI Iffb Crl E-I 3 ei N N ON (T- Cyl '' " Nl e4 ei Irt4 l!i4 CZ Z.I4 ii.-i,-- 3 CO N N C r...,,.., Z,44: 4: co., cs,, 8./ I-) rill #,, I") Dl N E4 c7 ta4 - e-i C4 III i- r4 tz til III E I, III X Ci I-) r, x

26 23 N CO >4 Z, 4 : t:4 / C> C> es N CO\ N C> Cm CN CO C7 3 CO C7 ON cr% ON T- V) T-- `Cr co rq. 'T:' el N r- - - ': 3..a. rn m rn -cr OD C'. 7 en en ef e4 N. Ln cri crt 'CP 3. C> N C/ CO N..zr. m m m m e4 N 9 9. es e4 ei 7T T- UI cr 'T:.:7 r-- al cz) C> C> C> 9- T- T- e- T-4 N e4 C>. 9. N rn ei "cf. ':' Le! Nl I'''. Ln rel ev 7n N CO CO ILO t-i k rn er creleel eiefl.c77ticti N N "C` C3' e4 UI ',:l CP T- T- T- T- T- 4:. Itn c> m c.. co t-- Lo co r- kid N 9 Ln c I r-- co.--. co c:, o to. El 4z, CO C ON 7 T- CO C> cn co Nl r-i r-9 T- [ 4 NO3Ne UI CO 'Cr 5,. 9, C) CN r"-- LA r - r- CNO3. f +, r- 4.n C.` rfle -r-i rn LI --I CO kl4 L, CO 9 T- UI r-- : tå4 m rn rnrn en Lo et, rn r- m 7, ef CTI CTI Crl n CO 3 CN er n fol CV er) m LI) wr 43 rn rn fr e4 ei E: 4 C> c) r- r- r- r- r-i N r- cr.c:. c) al N r--rcr) 24. Ln LA rn rn rn rq m Ln (-4 rsi rn r4 r r (-Nl c r.- ' h4 Z El El Nl 3 4 W CO 4 >4 : CO : 4 s< i-i El TC- rzi [II. 4 : : 3 co Ul Tcr N Q4 in cl. e4 N a=4 ei rn F. t-- kr i< r- Lel 3. 'Cr C 4 Ln El (Nl?--i E- k C:-lesi rnen E i-4 :4 3 e4 e4 e4 i-- en 7T 'Tel' 'T:fe e4 e4 e4 : 4-4 W Z T- T- CO CO C.4 e4 o ).5 '-) r m z co i.. Z Z K4 C, Nl :4 4- :4 =4 ta 7 : 3 r),

27 24 co k- rp m OWO Or-- OWOO WrAcrcr WhW COCOO3 NCO NO3 W g ~IO LCrs-W WCP lnr-~ FIN,4.. ~ CNN.4c r- -, cyrel,amr- totoesir-m r-cymoto r-'s-itom ingzr..iiiwr,:r.;r 3.m.crwr,:r Nrtnm.a. N. mb4 -, qz4 ;rwrcrwr,4. ;rcrmmm mcyry 4 b4 OWOO OCOW --INs:P.4 CDc IW 3O mommm mr-iomc, oc,rymm mwmtom comeymm co,3,comr- r-wwcpco ONNorim cymmrym mmmmr- r-mmr- mtoto mr-,4eatto tommryto crmerimm mmmmm mmmmm mmmm CO CO CO CO Cr szy Ln co "a un on on rn r-i g Ok.DIDCD NO3hrs.LI NLA CDONCOI I OCD i (' en ra -Irt-%- -4-4rA WIncrW NOWIWO Olilrsh r-comwc EI \ ea on Wo on un cn ra CD r- on r-i VD,:f. un oo r- e4 4: r- mr4cr...- hmoltom ram,imm,iclito.m.-a. b4 on on on nn.o. en on on on on cr rq ei on on ey en' h. co co co oo un lil Cr W cr Cr cr.r on rq ra ra 4 b4 4c.4 4c: ' 4c ' Cl) c't-ymr-im r-imr--torq..: -- ory ommmm ocommm mo.-imm ra) ra ra -4-4 ' ra ri ra ra g r--4tom.-i,i,imtrom wr 4<cY tomc Imm N mr-toncy hotocym mwzrcycnim,itomr-m cymmat,i m.q.n.-im to.-itoacr tommmey e-w cr on on..4. cr on cr on en cr.4, on on on on on on on h- LnLnLnLn.-4,ir-,ILnr- r- mmunin mmmt-yry N.-- ri ri ra ra ra ri ra b4 W i- 4c b4 UI Ch OO r- Cr.4. rq r- Cr CD 3 W W rq eq un r- CO ll, W >4 ONW r-icoo r-i) '.,-4 : b4 >4 g Ul ChCisCh ra rq Nr r-i cn ra cr CD (-Nl(Nl on un CD UI E N r- r-i r- ko un r- rg m r- c) c, m un \JO el on wr ey (Nl E > Ch.qr r- Ch CO D rq Ch.,:i. on.--; CD Ch on on 3 Cr r- un [z] i...4 b4 b4 on c4 ei (Nl rq rq ei rq rq ei rq ra rq rq ri rq ra ri,.- -3 WWW) COrAWOO CONOWW WNWNrq c-dz 4 rq ra ra ra ra.ra ra c- Fl W g El EI E-8 E - 4 II I :4 N WW b4 m s. E.-IW OW NW : UO Z$A WW/ W N34 cr.rq NO.. W Et c.3 racr<r,,imtom wiscr. NUI D cy-4et mwm.-4n wommm e rz b4 E ) ei N N,-.4 crcrnnn C4:it4 WOZ.4 O ZW r-ii-4) NNO -:4 c 44 W og 2272g ZI W C) I-D 3 C) C) E., 2 2 p4. p 4 p4 m -2 X C) I -] I",

28 25 N ' 4 CO CD on - CD rq un un on cy on CD - II/.) rg -.2") r- cr OCN 3 3 CD CN CD CN Ch CN cn CD CD CD CD "I rq r-i - rq r- r- -,4 - g VD cr CD VD nn r- ON on un on CD cr r- CD CD N 33 Ch U") r- on 3 Ch VD OD rq VD rs V2 un cr rs 3 r CD r- eq (-Nl on CD Cg ao r- ao vo r-i on CD Ch Ch rq cr 3 - h4 cr on on cr cr ci on rn on on cr er er rn on,r er. - 3 OD OD OD Ul VI. VD CO er cr CP ry on rn Nl.-4 on r- ri : b4 CO CD ("V Ul cp r- <Nl r-- un on ry VD V) Cr r- oq. v)..ce v) CN cy CD CO rs 3 CN Ch Ch OD CN CN cn CD CD Ch CD i 'l w. -4 ri - ri.4, un VD rq on on VD CO OD Ul rs CD CD on CD CD un kr, W CO un cr cy ml.- cy er cy un cn r- Cr NCO N. VD r- un on Cg CN r-i ON C LVD rs ri CD cn co un q:r on on on cr cr Cr on,:is on cr cr eri cr. cr cr Cr. b- 3 3 CO 3 UI Ul cr VD 3 cr cr et. on on on rn ri on r-i r CD rsi Ch on rs Ch UI r- VD on r - on Ln r- Lel ul ul r Ch cr CD cn 3 Ch Ch CN cn Ch CN ON CD CD 3'l CD 3 r- ra,-,--,--,--,--i TA on CO Ch cn on 3 cv on Ch cr (Nl co co (Nl co r- \ VD 3 r- Cr V2 VD cn on VD (Nl r- r- r- r- OD (Nl cr I"D. Ch,i un ko rn on cy on un r- OD CD ry r- CD un on un cr cr en Cr er cr cr cr cr cr cr cr.cr cr cr cr un cr cr. 4 ry (. (4 cy VD vo un co (Nl ur) un un un.un on on rq - 24 T--4r-4..--I.-.. Nl to CD on CD r- OD.,:r c, on on 3 un cn cr D CD Cg vo r- ul er.cdmmr:om onolmw. mmomo omomco UI >4 ra h4 : 3 CO un cy cy 3 e4,-- un un.un c, on r- r- un on CD CD un (Nl v) ri 3 rg Ul OD rs CN Cr CN CP CP b co C) (?( un rq 2 CD on - Ch C I OD CD rq on II) \fp - V, on co UI un 4 b4 on on (...3 on on on rq on on rq on on on Nl cy cy cy (4 (4 (Nl EI W CO V2 VD cr ko 3 cr cp cr cr on on <Nl on ri - () 4 Z b-.:4 El E- EI E-8 34 Z II I 4 --IN WW.k4:4 O E 4 OW N ::4 II U Z o- 3 LIII-A tr),r7 NcoN,:rN NO Ch en 44E h. i-~-,-imv,>mm,;-44 me) El D NrAE-4, ) <YChr-IN U EI -I - I h4 rzi EI WN-N NChrA,:t"WNNN :r< b4 FA WZ,4 O ZCO 3 CNI (\I. > e-d roce-3g Z$4.:4 q c I < tzl og ", D Z) rzl -) r) C) I"D X C) N E., b4 4 4 h-. :4

29 26 CN CO I eii". I 4-3 < I Orl U2 - tad It.4.4: D u),-) un VD CN sr ra sr ra,-4 I I I 4c '. 4C r- ao rq sr r- co C4 ei CP-T- rq I I. I. r-- r- N un ra ra ra eq I I. 4c.4c. ei rn un sr () tp rl e4 es7 I I V oo un VD sr un on sr I ra I.. I ' VD on VD lil VD r-i nr eq 4- I r- on r- cv VD ra rl VD ra TA I I I,-4 I ' CD CD on rn (Nl ra,zr UI OD un III I h4 OP -)..":g P4 -b4. Cq un ei ei c\i sr ir,-4i.--4. I 4c tyl Crt I. cr ra eq Ic CD tr. V 3 r-.. -i I C-- Cl.3.. 4c un r- un ei rn. i -i,-- I I 4c CO.cl..-- I N on ei r- ei r-. I: I.-i V I r-.:i. c.tl CV..:r r: El ) -i U). b4 P P3 E-t on rq Ch r- sr c. un tl. ei n rn,- VD en V) Nl Cq 9 eq rn sr 4c lil C4 CO ra rq ra C4 sr rq i 4C ITI ra CO 3O'Ø (-9 rq sr un un,-. () E E-i DU 4c 4c 4( 4( rn r-i V3 sr sr ti. ra tp 3 3 rq. ra sr Url ra rn VD, rl C.4 Z co ril 4 Nl,4 IC 4 4c c 4(3. Ic.46 D c. 4c Ci) C ko ei CV ei ei. C,3 (V I'''..- e- C C.cr r.) sr ch -:-4 -X 43 4( " ' c 4c E 4 cp CN CO r- nn CD Prl rl Nl V3 ri UIN UI CO ON Prl VD r- sr r A ra ra ei ("4 r4 ra ei ei,- ra E-4 i ( e 4c.-,--4 m =op C C3 '.o r- O N cn on on on Na md un c h r-t ;:/- 3 CD C3 ra Ch rl CD r- CD C3 C3 C, TA ri CD.-A ra rq c, Cki.-- ra ri ri ra rl rl ra ra ra ri ra ra ri TA ra ra r4rra ra cn CD Ch ra ra N Ch r- CD sr un VD rn 3 Ul r- r- r- kr) ra b4 CN ra Ch ri VD onki) ra CD gra r- VD un rn )3 3 rn 3 3 V) Lfl r- un VD CD TA rl un )3 r- en b4 sr 4: rn m mrnrn rn on on nn on rn tp sr on on On on On on On El [4 - v:, kr) o UI in cni m e-- ref I--- (I) 34 ON 3 UI LSI ul..:c. V) UI.:'..zr U..:t. ro e- cv.- e- Fi b eri esi. 3') CV C. CNI CV r-4 Nl C \I C4 CV (V N CNI Cs CV CV CV e-- ra i- 4- r- ra ra ra ra ri r4 ra r A ra rl ra r4 ra ra ra -> 3 E- 3 E- I u) Z cod II I.-I4 CO :_ gg Z CO -4 lf) sr c, CO --. CO 4 szr C CV et) zi rl 'CP ::g N e -I Lf. 3 ' sr esi un r zl EI cs4 r A El 6') 6v CV UI m Cyl [i-44 Iti4 EI CO CV CV CV.-- rel :.:' CV Cs C CocC :4 ril Z COe -f ra CO 3 Nl (V 3 : t", -D C Z.-.<.c,g rq.<,g -3 P C) C) r8 D 2 -) e- P4 P4 h -) C). 4 -)

30 27 Ill 4c -2 CO. 4 'EI coup un r- ei r- cn cr ri r-i cr 4 Ch UD -4 r- on CD OD ri ON ri -4 Ch ra ' ei ei cn ri ra ei CD ri r4 T- ra r-i ra r-.-- ra.3. kj) ei oo on.cd CO 3 cnoo on CD 3 CO CD CD El U eq CN CO Ul -4 on ei 3 ei r on',r Lin on 3 cr ri,r kl ta4 eq «UI r- D ON CD on r- r- CD CD Ul CO 3 on Lin ) on rn on on on on on on on on cr,r on on,r 'Jo rn sys un Z i. 4 on on on on ON Chk cn P VD ) OD r- un.4 " ra nn ri ri b4 rl -- ra ra al. O3 Chlil un rl r C4D ra on cr cn N D CD?: 3 cn Ch CD ei cn CD ei ra ri CD 4 g ri ra ri ra r4 rl ra r4-4 ra -4 r- -4 vo un cvd CD on vo CD on on CD un un un coup CD.3OD -4Lflrfl el CO ra 3 -La b4 cn cn ei.zr cn vo 3 l Cr ra JD unun D wr r-. ca on. ':' on on on on on cr on on on,r on cr on 4 OD 3 3 un. Lo on un co on on.rn on ei ei ei ra 4 r-. -- b4 4C 4: Nl CD on,r on OD r- co CD CO D -4 ei en 4+4 Zr i r-,.4 CA CD r-4 ei (-Nl CD -4-4 ei -- CD -4 ra -4-4 rl P.4 7. r'e ra r- ra ra r ra ra ei,r un ri cr r- r+ on co NO Ch r- ei on rn -4 l cn CDD c4d wl. ko cr 3 3 ei cf. ei -4 r- on b4 un r- ri on 3 /4 ) OD Ul ki) r-i ei un un rn r- Che E- on on cr on on on on on on rn en ei, cr on on on on on ei ei lä4 ri ra CD un D k D CD U2 C OD OD r-un un 4 4 un i.n un un on on ei on un ei (-Nl rn ei ei ra r ra rl U).4c. 4 4C, LIN lif),c3 in ri in r-i r-i Ch ei r+ o rn tn m Co T- r-i Co -- ei -4 r-i 4 en 4 4,-I r-4 r-4-4 r-i -- r+ r-i i-i r-i r-4 %-ii ra [Li g... h4 l eivd on c) r- cr -- 4 en vo. o n cr 3 r- ei r- r- ei CD on C) t74 (.5,,r Cr un co cr ei 3 3 ri un ei ei kd on r-i CD ei D 4. b4 cr D Ch ei r- un r- OD un ei r- ON ei ei "rp r- Ch ei. on on oi on cr on on on on on on on on on on on on on on on E-I 5 7. cr cr,r CD CD 3 r-i cr CO CO cn kid kid V> D U CO r-i v- -4 P E II l-- El 4 24 OU CO tn lf) tj i N CO 4,r ei ei co cri en [z.,-),r o4 r-,74 Ln cn CO.4. cr Cd un Et. e i r- I Fil on Ch 'r ei co CD u n on on ii ' b4 LI 4 oo ei ei ei Ch on cr,r ei 4 ei ec< b4 Q...4 :4 o r..4 gc W Z CO.--i e-4 3 N C I gc. Cq gc,c 2 2 p B z [4-,),) c),) P C) C) K R E., 2 2 t4,. i.e h. P4 P4 4 U2-3. P r) r?

31 28 CO I KK, 4C. 4 4C I") Ui rs CN -4 C".. Ul cr r- 3 COW Cr VD- Cq Ch r- Ch -4 I CD CN -4 3 CD CA r-i CD CD r-i Cr CD rq C4 CD r4 ra -4 r-i co 4: ('.cr rs V) rn CN -4 n n4 C4 c--cr n4 VD r- CN un ko 4-! cn N Wn r4 V) C:h CO CO CNC-4N L C.hc).- CD CD un r- Cr Ul eq CN cr cq on VD r4-4 Ui r- VD CO on cr h4 on on on oq on on on (Nl on on on on cr on on on re) on on on -- K4 a CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CO CD CD CD CD CD 4 r- -4 r-i r-i ,-I,-I r-i 4-4 r- h4 4c 4c. 4c 4c 4c Ui CD cr cn cr CD r-i VD r- Ul -4 r-- r- CD on on v> CD Ch cn CD CA r CD Ch CD , r r-- g N r. r- 3 ON C4 r CD r- r- on cr un CD un CD CD cn..., on Ul W CO cr VD ri Ul r- Ui VD on rq on CP CD 3 rq r- on esi. ei c> un on on cr cr 3 CN h4 on on cv on osi on on rq on on on on on on on ra on Ch Ch Ch Ch Ch cn Ch Ch CN Ch Ch CN en Ch Ch Ch Ch c CD Cr Ch Ln ri N CD CD Ch V) Ul on CD 3 VD CO CD Ch.r-I r4-4 CD r'4 eg Ch4-4 CD ri r4 r4 i-l r4-7 r- %) /4 CN CO Ch Ch C4 CD I'... / cr.4- CO CD Ul CA cr Ui Ui Ch N 3 CD -4 CD 3 O. VD r4 CNI CD Ch on CP n4 CD CD C4 cr Ch CD Ui cr W -4 V) cr. V) 3 3 CD cr cr rq cr ti4 Orb on on on on on on on on on on on on on on on cr on cr cr cr cr on on on on-%4 on on on on on on ri:2 rq co r-4 r-i r- -4 r4 -II ri' CD r-i CD CD CO -4 Ui VD 3 C".. CD CD -4 Ch -4 CD ri cn -4-4 r un... 3 Ch V) OD nn r- C4 rq Ui / Ch Ch 4- CO un r- Ch eg n4 Ch r- Li-) un.7- W r- <Nl Cr C4 rq rg CO Ch 4- CD on un cq h4 on on cr on cr er Cr on on sy.: cr cr cr cr Nai on on cq eg cq on cr Cq on (Nl c> eq fli r- r-i 3- r-i C4 ' Cs CD N: V) Cl. CD Cr CN bl - Ch CD Ch CA h ' "4'!. h4 CO PQ C4 CD cn Cr C.4 CD r Ui N CO CO N r4 r- E-.- Cr)..:. Ln Ln e4 r4 b4 cr cr cr on c-i r-i r-i CA cn CD $-3 : c-i I4 Z EI el 4: 3 EI Z CO EI II I et, o 4 t4 o[. Cla : :4:D II C) Z I. CO Ln...n cle r- CO tic. :' ei r fel Nl E4 Fl cr. r- r-i un VD cnap. cr cr NUl D'. El rzl E- C4.--I E4 VD on c> CN C.4 CD CD un on on i-t h4 co og r.. eq cn on on cr cr <Nl eq r4 :g4 d4. OL-.Z O ZW r-i CO r4 r4 CD..o ) ti) 2 4z z.4,c4, c.: r..i,:4 p-) r..5.,.._)(:). _) CO K s-p4

32 29 4v U) o m in LII (V Crt.:' in CO 3 CNI v-i t C> Cr> r- ct ri rsi r-i C> r-i e-i C> C> t-i ed (V ir-i 7-4 v-i CNI trl ei CNC ri v-4 r-i v v-4.-i - v-4 v-i.v- r-i r-i v-4-4., v. 'vvr C \I r- ko in al cri r-- (Nl C> VII t. co T-I er ko m r- cr co ko o r-.--t INI -4 in <-4 r- in m.-. rzt,.--i OOC N cr, r.) m r- co co ko v-i Cr> > a4 ffirrl.crrel.viv elifylrain fe),:r er, felf(,:rmer> itli r' ) 8- LI> <N C N N N N ":' vr CNC 9-4 UI Ivr 9:' P4 ON 4. fr) (> " (V 4"4-4 r-i v-i v-i v ' 4v 4v 4v 4- lv ) 'kr -4 CNC CO N r -. :> l 3 «N ON CNC `CP r o o,-. cri o o o 4:7 C:> C> ri C 43 v-4 C'Nl ral r-i -4 r-i r-i v-i v-i r-i -4 r-i v-i -4 v-i v--i r-i r4 b4 [4 gs \ V) ON (V CO rel CO Ci Ch r- h o al <V ll, r--.. CZ, f+ ON rq r- 4. Ill CNC -4 ON INN r- i-4 4 CO CD Ln u) cip (.N Lo :r re4 N vcr 'kr 3 C7 ri).4. N ::..--: czo : 4 inenmrnm mmmmm mrnme arn mrnmmrn E. r4 4.. CO CTN N r- k. r- a kr) 3 en 3 ON ON ON CO LO LC> LO CO P4 LA 4 LI.4:4 fy) m ra m in rr e,) m rr,-,-,-4 b4 E4 E- El EI.4 CO 4 Z co 4 >s ts co : b4 t< ON v- E- UI Av : : m 3 r., co Li, _ r- co ne v- E4 ri - ki4 E 2 ) vizl, e4 CNC C> 4: Crt ftl 9-.:S N r- tn u) on co.a. i. Nl in r4 (-Nl.-o E-e \ O rrl 4-4.rdZ. 7 t-) Z C4 : C4 r4 (. to CO <V 4N ei fill,vi, ',Cr CV CV ei Z CO v-i.-4 CO CO (V r, ic4 t'd -3 ccl E4 2 2 G-)

33 3 CN OD -3 U) CD V) V) UI er,i. ep. UI V) ra CD ep LO Ch ra-er on CD Ch ra CN CD C, CD CN CD CD CD ra ra CN CD CD CD ra Ch ra CO ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra «g re) C4 C4 CO un rn r- on un v) er nn un cn UI r4 ep r- C, EI N CD on on r..4 ra VD VD eg un ry CD r- rn er CD ra cn,--, VD fle I-3 C5 un nn (Nl r- O kfd ry r- un r- N cn c) VD r- on.-. u) on C) ul h4.:,,c Ln 4` =' ':'.:/' cl. cl. cl. wr LA cl. cr cr cl. LA.4' ff ) - er.7' ep ep er ep er er ep ei. er el. rn rn rn Cr> C4 C4 ra ra :4 4 CD 3 rn ep CN CD er CO Ch ON Ch rn 3 CD C4 C4 Ch CO VD on CD CD ra cn CD CD ra Ch CD CD CD C4 ra C, ra. ra CD ra ChCD ra.ra ra ra v- ra ra ra ra ra ra ra ra. ra g V) CD Ch rn co co un C4 Ch CO CO ep oa rnr- r- CD CD CD CD. El X ra C4 ON CD on (Nl cn un eq Ln un VD nn OD r- r- rn co nn r- VD Ch CD ep V) On r's cr Ch V) VD OD Ch C4 VD V) ei' ra CD C4 2 on.rn er on nn on en on on rn on on nn en on rn on ep on rn s.4 3 CO OD CO ep er ep UI 3 ei' er un er nn rn on ry (-Nl ra ra CD er OD rn er rn on VD ep CN CO r- un V) 3 un ra. CD Ch Ch ra CD CD CD C, CD CN ra C4 CD CD ra ry rn CD CD ra ra ra ra ra ra'ra ri r4 ra ra ra ra ra ra ra nn un kr) er VD C4 CD LO VD CD CD Lfl. r- r- N CD Ch C4 CD rn CN ra CD ra on ra CD VD er Ul OD r- Ch er Lfl r- r- rn cn VD Lfl CNI OD r4 Ch Ch ra cr V3 CO ra U) on en, on on en rn en en nn ep C4 C4 rn en en ri nn OD un un VD 3 er er ep ep on rn nn C4 ra ra e- 4:, ' Cl) CD rl Ch ra ep C) VD UI un CD er cn en cy un CD ep r- CO VD CD CD CD CA CO ra cn Ch CD CD CD C, ('4 '. CD ra ra ra ra Ch rl ra ra ra ra ra ra ra r- ' Ch -4 N. ra ra un VD Ch,-Ii.) ep ('9 '. en Nl un. C4 r- CN V) C4 ts. C, V) C4 on cn er <Nl ry UI -4 D Ul r- un Ch cn r4 un ra en er r- VI V3 ra VD C7'eP V) un CQ CA C4 l'ill er. er er en (. en rn er cr ' ) (Y) eri en.4 un un Lin UI ra ra r- ri un r- r- Ch CO UI Ul. on un el Cq :4 44rA ra ra ri ra b4-4 E- r.4 i- «4c 4( Ill 4 uo Co co rn ra C4 Ch CD C4 Ch 3 un co cv cv cn T- Nl. wr ril >4 CD CD ra Ch ra CD rn CN CD ra C4 en c, ry cy un ry rn c) 54-4 ra ra ra ra ra ra ra ra ri -4 ra rl : h4 g Ch Ul ra CO ra C4 V) ra CA ep Ch CD.43. ri CD CO CD V) CD CD Z X VD CO rn en un r- OD Ch C4 Zr r- ep Ch CD ep OD CO rn CN C4 EI > r- CN ra un Ch 3 VD C4 CD er rn C4 CD CD en Nl ep.7 ('4 rz).4 it.4 C4 C4 on (-Nl ry rq ry cy on ry rq rn rn ry ey ry, r-i. to ).4 Ln Ln Ln.4. m m r-,- Lin r- h.--) an LA LA LA r-. Z r- -4 i h4 kc5 E-4 El El CO hi4 CO Ii I :4 4 OD C. d4 en )4 E-4 A4 ON :4 :I< 'luo Z 4- CO LA -4 LII er Gil r- co 4.4, N N on m )4 ra er :4 r-.- un VD Ch 3 ep,j. C4 un C4 ra EI VD rn CD Chr r-4 C4 CD CD u n en nn E EIE:' 4 43 co C4 (-Nl C CN.-I on en, er Nl C C :i < 4 Fx-li Z ZCO ra ra CO OD C4 C4 C, ") l-, u) 2.4 z Z.-' 4 4 :4 t'i,c4 :4 Nl D D D I-D D C.4 r) r) C) -] C) C) 4 4 B- 4 X. 4 cn 4 P.] 2: CJ I-) I.)

34 3 P4. CD m) Un. Cn r Cq D 4, Cq v) r r- cn CD'un Cn UD CD ei CD ei ei er -4,- c"4 ei on.v) er on ei Anun r-irq r r r4 r -4 r r r r r Ch 3 CD er CD V) on r- Cn on un on r- CD CD Ul 3 Cn r CO ON ' 3 ksq md r- V) un er r- ei ei r- CD ei rn CD ei.r- 3. v) on CD Ch Ch ei er CO r rn. er nn er er er on on rn rn er er er on on er er on er ( c 3 un un er v) co er er er ei rn ei on 4, a «4' «4' U) CD 3 Cn CD CD cp 3 4. r ("4 3 Cq CO on er OD en CD Ch r CD Ch CD Nl r-i Cq.-I r r -4 r r r-i r g U er rn vj ('4(Y) on W) CO 3 un CD on r- CD CD On CD CD on md un V) un er einnr- ei er ei un cn '' r-3 r- r- vd er on Ul on ei Ch ro'.ei '.o r- r oo'.3 un : rn on er r n er er.5. m.,j. rn.cr cii. Cr er er er er er rn on C4 3 CO UI Lin er '. 3 'ZP er rn on rn on rn r r4 o-- Co CO V) un CD Ch CD Ch CD e rl r- er rn Lin CD vd Cn c CA r- CD 3 CD CD CO cd CD CN CD ei cd ei -4 r r ri r7 ri r.r r-4 r Ch CO on ch rn co ci on CN eq co CD ei CD r- er W) r- V) md CN on V) ei r-. r-: ei er r wå4 ' un V) on nn eq rn. un r- co cd r- cd un,rn un er.er ep nn er er er er er ep er er er er un er er ei ei ei ei vd V) un co ei un un un un rn on r Cq r rl r r...-, W E-4 I:4 rz2 >4 Is2 >4 4> E-I L-a -2 CO g N W W P4 CD VD U Cq r CD Ch r-i r4- OD 3 Ch Cq Lo Ln r-i C4 <V ei un nn rn on on ei nn 3 co co D Cq un r-,c) CD CD CD CD CD r Cq 3 Cq 3 ei un 3 r- CA r c'43 rn ei nn rn ei er co er «4' 3 on c 3 ei CD CD ri -4 --I c) on r- ON er ch er er N UI v) rn on on ei ei er er er rn rn rn E, E-I coa4 U I g4 r.- P4 W Wg4 O r-i h4 OW N 4) W NN.:r e,4 NO ki E4 #4 ele,:4 r- Ln ko CN 3 er er ei un E. Cq r E4 '. rn C) Cn ('4 a un rn rn chl 3 ei ei e i Ch on o n er e r ei ei ei :4W K :[E= m zw,-,-33 NNO -3 I-) UI 2 444'q Z Z c le< W 4 D D I-D W -D 4'3 C) -3 C) C) E.i 2 2 h4 b-,- s m I-D X ) I -D I-D X

35 32 ON CO I E 4c 4 : I N 4( 4(. 4 LSI ' Z 8- - v-i LIN LO Cr) 4 er trl rkl -4 c: tfl "II, Cr> r-i CrI rf "cli Cr Lf C'' LA C> cr C>. LO -4 C4 4 I,- I I I I. I w- I I I. e- r4 Z. rs4. 4( I") ( 4( 44 4( 4( dp r-4 ON C> CNI CN CO r- LI) r.- Cr) 'cr Cg I's C -4 '.. Cs- Li) CN CN t's- r". CNI C> CN Ir - I':4 '. i o..c'. r-4 4 4c ' 4 4c -Ic 4: 4c 46 4c 4 ' ic 44..) 4 T CO r.. Zr 'kr r.. I VO CO N at ON CO C> ON U- CO Cr> CY ON CN CNI rs i-4. rs r-- I ei, rcl I v-i I :' -4 I Cfl CN -I CN 'cl. --I..Lis Lr) ei' CP :I' Crl '4:. I C 44 4 fa COLCOr-. :PN N er V) k k ei 4-- els k. CO Cr) N CNIIDOCOON 8 ko r- r- i (-I ch (-4 rkl.-- mm firl I ta Z 4 4( Cvl Lrl t n r- m (- s c::( c:( a kr, r-- er Lf Lf CO LO CO L.4: U.4 ( rq - r- m m -4 r-i El OD I r.- I '-4'- I I i-e-. 4 I I I I 3- ce] I e 4e 4e 4c. å t :{) : 4c 44 $- c, Ur Iki rcl Nl fel hl et' 4, r- r- UI ON "' ul. 4. ON LO '. C> r- h CN CN Lrl er k. er rn ri CO r-- I rs3 I k - q - ei C CNI. er I er I CV er r- rcl e cl.u) -4 R :Ntil CO I I i I I Z 444 4( 4(4t lii R Is is 4c vå (- r-- er er lir.) CO Co r4 /.- N mr.immmr-c.o,-4,- ill Cr) ei ).- rn er v;) r El :4 CO I I I El Z o'p 4 4 4C EI I LIC> -I CN CN -n.:4' LO Cr relfl t cl. ON CO c? ON N. L CNI cr r- r-- UI CI' CN3 v- I i I i i i (- (, -- i i i 4- I I T-I I I I i I i i I : P V) CV r-- <Nl rs ezr t.n,-i trl CO ON C>. rn N.o. co..i. ON ON ul Ln (Nl N ko cn) ri c),..,=, cr, O. al.-.-- Cr% UI T- v--,r T-- --,-4o-4.- r- co vo 'Cr rrl ("r CO ON er. r- c-na on c.n.-4 m co N c) kf) elo c l er ON er m 4 CO er Ct) a.nl IZP SI m <V k. CO k T- er ON -4 III Ln m r..4 r-- Lfl.;) C C> Cr oo r- r- r- ei --4 tvl CO.4(..o. r-(-i (Nl k Ill 9-4 ' V) -er e:r ". cr er er er er er er rn ril rn rn rn rn er er ele In m rn m rn rn rn rn EI :4 4 cni ezr m r- co co C> gcl' CNI rn re).-i ON k ON I-- (II co co in CV - r- N.4. r- (-- tzl z m m,- r- m m r- cp ko tn r- (r). ill kr) er rn er k rkl 4- r4-4 Nl C4 3 ib4 T-I T-I 4-4 I-) za er c: c 3 i-i ci rn m ger rn -cr.cr ei er er rfi en ro..4., rn rn rn zr rn gzis m rn,-i = ra.-4,-4,-4 r-i r-4-4 r-i - -4 r-i v- -4 r- / r- co P 3- (- El E II 5: CO co c.-4 I m.-4 rn co r-i m /4.-4 co <Nl r- cn m N CO 4 C4 N «.4' Cr> Ln.r) [4 Ch LIN :' ' -4 N Ch co Iän Ch O CO CO 4,4 m. r- et co CO OD 'CP r-- c cl, - m 44 IC-4 Nl cl i2 4' ger ger 4 -- CO CO 4 t-- r--. LI> N CO CO rn N Nl E- P4 4 Z Z.4 z E u) a r= -4 E-4-4 r XI CO - C..4.<.< 4 El 4 :4 4: l'o (.5 P, - 3-J ai,')') oor,zom >> 4 4 kg4 b4 h4 :II : 4 le4 e- :-, tri ;4 E 4 -o -o 7O:IX>CZI4O)Z rcl e--i k r- LIN. CO NO I

36 >4 4 El C> LO C> Lf) ":' fni : CO ',;r 4 UI C> ON ON r-- LO LD CO Nl fel T- fn3. :r r- en in C> ON ON ON t- C C> ON T- CD C> C> Cv fel (Nl ON 47N C> T 4 r- r- T- T4 9- N ON r- ON tfl.-- tr) Ui rs C> r - ;.. k. ' fel 3 C> L CN C> C> C> C> C> C> Co LO Lf) E4 ON C7N r- LA.:/' N fel C> T- fn to 6 CO ON..,:r c> co.-i en co c> (N ko,- c) m...zr L- S.4 to :r rq LO fn CO cn rr) to r L.r) s r-- to cr c)n al N r-.-i zr Ln to m cln to m.--i Ln tn tr)..z.,z' 'vzr.. U") (4 rel r. Orl rfl.:'.. "' <V CN CN 4^. r< frl rg CO CN Lf Z T- Cf. r-.2 al Ln kr) tn u.) Lf 4:',cr ''.:..tr tn m T- T- -4 es,3 r..- eni,- til kj" r>4.- T C Ui 4C. c> c> r- cr IN N CO :' LO LO C> Co ON CO r4 r-- IV N 4\ ON LO : LO T. n LO C> ' fe> ON ON zrmmmat fn feli,:' cl. n fe/ Ul fel 3 tf) `:. v- CO r- 3 4 kn.<,. r- t Y- -.- Y-, Y- '. r- LO -Li, fel Lf fel,z. CO frl ei Lf N cv m ar) Lfl c> kr> kr) J c> c> c> LI) c> c>.:. LO c> ko ON CNI 'Cr 'T-- r- kr) cn ON 4- V) 4. ril c> al T- ON ON 3 CN ON T- o'.'irn cntn rn rno r. t. r i k r% r4 rs rs r. rfl r4 Cs fn (Nl.- (N (. (-4 (Nl e9 r rrl 4'4 h- ri4 L 4 LI "v;. Lf) in co r- 3LO V3 LO VI) LO. CO c3' f4 (N4 (Nl fe) CN fn r- C> r- T4 r T- r- T- U (/) 4 4( KK 4 r..) zr r-4 on c. Ln co r-i m r- ko V:, '<II N "7' CO LI r- kc> 3 N ON 'Cr Cl' LO N 9 Qt cr. ON ON ON ON ON ON ON ON C> C:: ON ON ON ON ON ON 4- Q4 ON ON 47 ON W N 4- tfl r- tn Cl LO -II zr Li-) m r- T-4 tr) co m ch.- co (3 c) ON N fn C> 3.4 fn III en -3 (.....,:r N ko N Cr% ), r- C9 fel ) L a) L N.:' cr. c) l/3 N - 3 COl N.- b4 co rn en kft od r- ko LO Cl rn 3 r- r-.- co.- ON lf) CO (V fn.-iminc:sc 'll? E- Tzv 'vzr vzl Ttr er,z, tt:4 cr 'cl, %:..:.:3 fel zr.t? fel fel fel m m m cr..zr ril - ol.z>.,:r 'ilo rn T--o..:, LO 3 ON N CO T- -- T- r- 3 LO N N LO T- LO LO "v:/' ii:4 4 Ln ) tr) tn eri rn..zr Nl fs. fn fn (V CN (Nl Nl CNI fn fsl t- :::' ffl u) it,.] 4 -k 4 4 U2 -K c) CO 3 CO m(nl `;' c'4('4 CYN T- (Nl) '.:' LO 3 LA a, rq (9 ) Ln er,4ry c) T- r- m ('4 C> ON CO C> ON C> 4- ON C3 T- T- CD ON -4 <V C> C> C7 r- r- T- T-4 T- Fl LII 3 r-i N r- "I rf:4 rt r 'I'.-=> r:` er Lf) LO UI en N ON N 9 3 f', CO LO N ON N ON 43 EI. b4 L.r> rol ON 4,4 rf> h rri 4-.. LIN --- CO ON 4- k (-4 ill...cr kr> V3 C> ts, Ln cn.-i kl kr> in.-4 kto oc) r- ta t- i <-4 te..-i m t \ m.-4 zr r4 m c:. tr co rei t.c. e I C7 co en r- 2 :2..tr '' '.. '',:l. -CP 'cf..,:r cr cr cr..zr cp.cr.:/.,:l.,...:. zt.,:r ci, en cr..zr cr rn en cr.., lt,4 h4 fn CNI r-i r- co c) r- m Ln te> 3 C> C> fel t-n 3 LO ON Lf LO r- to m r- r-- c, tf) (N b4 4. LI fll LI) 'I CN T- <V fni r- CN fn v- T- CN v- T- fn fel Z 4 E- Ca st4 (. E- E4 E- El - rla E II 5 t-) EI Cl) fn CO u) 2 I ry., P4 Om c en 2 Cia 9- Ci rl3- "l en 4- CO U h C N cr, en ei N Co ;4 :4 l's fel C> l.vt? en kr) Ln -n ON El C> 4 ON Lf ei' LO T- ei at.=> c) Lft ON ) Et [Li I< ialq CO 74 [Li tvl 4. r- ON C> CO 3 ON ' : r- ei LO r- n en ki4 < 4 4 N..zr cr -,:r N 3 ) ( N N el. Lf <V CO 3 Cr> fn "'cḷ Nl 4 EI 6, - Z Z ><.-I r-i.--i E-e v-.- r- co a.- U Z e-> Z P4 E 3 Z o-i,4 [4 -C fil 4 4 E :4,Z > 4 -> -> r-> 4 I-O -) - ). -) -) CO > C$-.-].:4 QCt4b44 '..:4 -) -3 -)WZ>W -) -) -)W3>()cf)Lni-f Z

37 34 -) i ui tr-! N r) CO ).cn N,. h4. )- :4 W -k CD en r4 ra rs -4 ra r- 3 CD CN Ch CD Ch CD CD cn CN C) r-i r. 9- ra ra CD r- r- on vo.--) un nn vo vo...3. cn, CD ei Cp on on vo CD, ) (v C V, l <X) r-- e I Lr) cr, «on on on on po no rn no on 3 CO r, pn pn r- r- r-- ui ra ra ra'ra ra rl ra ra ra ra ra CD CO (Nl r- ri r- ep CD CN CD Ch CD CD CD CD C, C ra ra r4 r4 ri ra r-4 ra 3 Ul on CD CO ei CD 6 Ul Chun r- ei VD ei C, ra ei CN Lo LI) Li) Lr) co uo C, /4 PI rrl on oo no pn on on er no ui oo 3 OD ui cs) ui er -4, ra ra ra r- ra rl ra ra ri ra. CD CD ep Ul CD rq r- ep ei er r-- CD C, CD Ch ra ra CN Ch Ch CD CD -4 T- T-- T- CO ei cn r- r- ep 3 on vo on r- 3 D CN U CD r-,..4 CN Ci Lr) c=, en r-- r-- nn on on on er er on oo no on on er r- oo ui r- r-) r- ep ep ei ei ra ra ra ra ra ra -4 ra ra ra ra 4c 44 4c UI CD Ch ei r- CD V ei r4 ei 3 ei ep CAU OD ep r4 ei r). ei (Nl o r- r-) co cn, CD C, CD C, CO CD CD CN CD CD cn cn co co co r4 c, oo cn r r4 Oi co r4 ra ri ra ra r4 ra rl ra ra ra ri ra ra ra -4 ra r-.co m on CD 6 ra r- no,- Ul Ch CD 6 CO ep Ul VD r-..) Le) ei CD ep D Ch N 3 Ul 6 Ch CO r-- er (Nl ui co ra CA CD 6 ra ra CD (Nl Ch e? C) ri UI Ch nn 3,-IØ un er 3 r-i OD r- Ufl 6 ri Ul Ul r ei Ch (Dm r- ep r-- rl ep VD CD VD 4 on po'rq er on nn on eq on er nn on nn po no on er on nn.on r4 ri ",? ep on er nn. )-I r- VD VD ep ep VD VD U, CD unun un un un ei ri un un rq i-4,-4 CD 6 ei nn 'af.4.4 ri r4 r4 ra ra ra ra ra rl rl r4 ra r4 ra rl ra ra ri r4 ra ra ra rl 4 4-4( CO 3 CO W ra C) ri Ul Ul rl CO ep ei ra r- ei ei CA un un CD Ch Ch Ch CDCD rl CD CD CD CD CA cn CD r4 C, CD C, ri Ch CD CD ra r4 r4 ra r4 ra -4 ra r4 ra ra ra ra r4 ra ra co ra CD CO rs 3 er er cn un nn cv r- er un cn r- r- nn Ch C, cn N, Ch C, C Ch ei 3 r4 r- r- un er 3 ra Ul CO Chun un Ch ei ra (9 ra ra ra Ch.cr..-4 V) ei oo on (Nl co co on VD ra er rq voun CP 4 er ep ep, ep els ep ep ep ep er ep ep ep ep e? er ep er LI) Lin er )-QuiUiOiOiLfl Lfl LflcOc),.-I un co C4 eq eq eq ra ra ra ei ri ra ri el ei ei ei ri rl ra r4 Cl ei 4 ic.- oo co oo cn, no no er CA no r- un er cn CO CA CD C7c> cn cn co Ch CO 3.CD. ' CilD gsl ra ra ri ra.4,-. Ln co Li" er co, cv N co N r4 Cl Le/ r". Ch N r- Ch cn rq LI) r4 r- er nn vi Ch CO Ch un r4 (5 ''m cn vo cnd ei ep CD rl uo er VD 4 OirD) 2 er er pn er er er er er er ui er er er er Lr) er c- Lio Lr) on c: er c).--).-4 ci tro Ul PI4 ri ei ei ra ra Cl Cl ei rl rq r T-i 4: CO OfflOOUINT- c) kt) CD OD Ch CD Ch C, Ch CD CN ra ri.-i er ui no D CD,2 no on ri 3 Ch El Cr% N UI TI \ er klo mo er r- CD e? rz) ri ui ra r- CD co nn r- eq r-i on L 4 ui Lr) er iso Lr) kr) Ul Ui 'D ui (4 $. OD OD OD ui ui oo r- ri un ri r4 r4 ri r4 ra ra ra ra ' EI rz. u) Z E-e -4 -). -4 i- E4 Z. II FXỊ4. Cl)..-- > CD co R CO 6. c, co ri U2 :4 I. mai " mo) b4 co l- c m I-I rn ' er h.,-i ui Ui r- ri r- ) () nn rq C) co r4 4 p4 N no co er on Ui n un un. -) cn E 4 cn UI "kr '.4 ei Ch Ul Ch rl C CD 9-4 ( ( E- r4 e< 4 co fli 4 en r- C, CD CO 3 Ch er r- ei ri no on 4 OC P4 r-,r er er r- 3 3 [4 r-- r-- cr te) ei (( ON cs OC cr gc Ö -) [4 gc El O4 9- ra ra ra.:.:4,,: E_, E-.--.: r- : co ce c..) Z Z 4 E u) r4 e< er ID >< I< ' I-) P3 I-) P4 I-) e.) e-) Nl e-) I-) > > C - 4:4:P 444I 4: t-) -3 -DW>W -7 I'D P-)X>UU)Z

38 " 35 LI T- ai I CO f 4 T-4 N t--7.,-4 ko Cs s:i' Q.. CO. <7 Cn CO <7 :3A LCN-4 C r- OLD N O O OOC lc O WN 3C O :4 C INNNC N r-- r-- reqmol ceir-r-r-r-,--i Non ui W CO..:. LI) ' N LI <N mm ei esi 4C i-. Lr).Zr en N en c:, r-- cr) co v- r-- Lf) < 4 en T-4 LI) tf) fy er C 4 rtl CO v- C: r-4 C: r-i 3 r-4 CO CO cry cp en,--i.-- --I..- T- v-i T- v r-i r-i 9- r-i rl OWLC TNOeg OO.LnNN >4 \ C Nl kx) v-4 r-i v- T- CO CO l I.-- v-. ff L Cr> C.:I' Lf LI, C C.4 r Il.4 er er,-i co.-i ko N r-- co c:) r-- T- r-i rfl '4 CO v-4 CO CO C r-i Lf : :4 'Xr 4 m er ". er er er rn er rn rri fn fn er rn er en er fel rn fn er f 4 el, rn rn re) rn 4 er. fni C,4 o-,4 er fn ol r- '.o v- <7 (Nl LI) Lf) LI LI: CO LI) T-4. en er er er CO 4-4 er (7) er C:7 rn. ili er er er rn rn rn Nl rn C 7 C r-i v-i r-i r-i r-i r-4 (. C (" 4 e-... tr) c: r--,...: CO r-i en LI er C7 ) Lf r I rn Lfl CO fv, CO q- r+7 UI.4' en m C7 LI).C er tr) cp cr.) CY) C:) ::) r- cp r-i v- r-i C. 9- r-i r-i r-i r- v- r-i r- r-i r-4 r-i r-i r-i r-. v- v- r-i r34.:. CO CO k ON CC) er CO ei C '- v- v- CIN C LI er er kl) en k Lt) en e en >, N. C 3 LO CO r-- r-- III C:) r-- r- :7 r-- cry cp en LI) en r-- 4 c cp w4. ON f,4 m rn r-i X(. CX) kro r-- CO ON CO er er vo 4 m 4 4 UI fs en L CO fn (X) CYN 42) cr) III Lf) fs4 CO Lf) CX) :,:l. er er er 4 er er er 4. mm 4 en m m e.-. er fn rn rn er 4 er cp r-- CO CO Lf 4 er 4.ZIP 'Cr.CP Ur) LI) LI Lf ON Lf) cx) er 4 rn N rnrnmrnrnmegrn gr-i - - v-i e- r -.-I ei ei b4 44 -X it 4: VI C r-- <Nl Cs4 :' C C) LI C7N (C) LI CO CNI LI r-- 4 (:) ko 4 r al m r-i N ON Cre ON ON. ON C:,.- -4 ON ON ON 4-4 T- -- r-i T- r-i r-i 9- r r-i r-i r-i 9-4 LI, N en en C` CO en r.- co m '. er r-i ) f r-- r-- r-- 4 en.-i Lf) >I N, r-i 4 en Lo C r-- NO 4) f-- 4 LI) CO Lr) r-- til C4 C <X) ON (X) C, <X) () c:, W CO 4 en kc) C7N kc) 4 cl m c:) ko Lr) Lr) co t-- cri r-- o u) ee : :4 er er er -4. er.4. er 4 er er CI'ftlfr)r<lfYlf< "drrl nirrifslf<ines) rn fsf. er [4 ui] $- cp c) cp r-- 4 (Nl T-- r-- ko N r-- r-- r-- r-- c:) r-i lc) ki:). r-i r-4 t- N N.:":"WwP.ONCNIN NT-r-IC 9-- esic :4 4Z WE-: E-I El -4-4 E- g bzi II >4 >I ee W CO C= 3 (ii CO... CÖ:, mod en I 2 T--:) NN N N i- a) ral C2:4r4 r- en c:, I er f) LI) II U L me- ow ON LI er k r-4 C c:,, LI) <7.--4 C$ 9- ) ).- al -< NW rn V) f-- ON CO ON 4 r-- 4-,4 k!).- re) en I:4 ee r< a$ UI r- -,:lir.,7r---wr---r-...r LONW en ei 4 [L -) Z E-94 ZU)Z;,W ZZX r-i T-4 r-i (-.-.- NWOr...) Z ä g4g44e- 4 i<.gr o...4-)k--)i-ja woll-) cpoi-om >>ni-e 4 Qiit4h4o4mg4 m r)s--)rnwmwz>me--) - ummmz å 3 ( JO 33)

39 36 III -- 4-,cYOf--kOr~ OOIOOO -4 EA. kdr-nr -CON WN I-INNONO4--IN WWr-IV) OO ON, 4-INC~ I-AWIDN~W WW--WIWNW crlf~ CIIOr--4CIIO 4--4 F- N.4,=4~ /4 4-alr- alullf~-weli N -2 NIAWI-IN 4::~4-34- hr-nkownno Lf~c, ~..4.,crliler I-). 4 J q: %:Pq: Nerl:.cJINOIq4IN -r--innr-inr-i N gi Ic,3ILCICNOWN4- r--inwoinp-, NUIlO4-4.) 47I4-4-4,4-4 OICII4--INON r " El NI- W lilahado 4:=7lna. OIUICOLONNONC, eliwnnowocolor.- I-IerNN.ON,(.2 c"="...csc"-.", ",-.(.c.)nkc,m.q4.-imc,mmmmc, N,I, la LII LCI LA ki) kt) UI ill.44 VI er er ei&.;ii qz g:r '4, qw LgI et, er r4 er g:r N.4 kt) 4.I ai hrshnr-r-iiin.:".4,iin INNI-INI-IN 4- r-n r r ONONgcliCINN hlnr-nown NWr-gcl O4-4 OCIW-4 CIIOI-~DOCI 4 D WNr 4-4 q:iiq: i ONNWO.WW C4CDOON E4. Wq: I:V. WO N NN.fla ---NNWhetIO < r-ionn~con W~SNalePOW r-iwr-nonr-.4.4i q: wrol.: 4- r-r-nrsr-nian'wer eliq4in r-h-4-r-innr-int-,~ N lc 4-~ ~.W3. lnk.n NNIN4-N OONOICDONCDOI oo' COONCha4-ICO r- -A 4-4- NNCON.fl.n r-n~-4-cii ~~ WW.Ohr-trIW 4 4))4 Or- 4-I4-4LAWN LSICONOINr-W Jh6 lf~4~4.4 ei%:pg:per.:.~ NNNNNNN,W gi W /4WWWW IIW NNNNNNN 4-4r-4-r W 4 il Cl OONqWChON r-n42~:~ LIILIIhe-l474 OIJIWOOW OICI4-'47.4: ~3 r-- IXIONNNO L4.4I~%; E4 d 4-Chln4:NNWN lain~n4-44rinn ONON 4- NW4-NI.Olf~ NW.WCOaiWN CIWNT-I W %:,q:4.,w NNNNNNN I4--~ 4 kowkidwvdnn. WkWWW'.'.kl NNNNwr~:PNr- Z N 4-4,-44- E-ii4 rzl E4 EI EI El B- A4 E N rzl EI W W co -,_, p4. CA c73. IlO 2 m e-,:::: 4- r-n N. N W OW4 N m ca. i.43 m Ln II Ln Ln, a) W OW LII,WW-4N C 4)-4 4-E rx 4 < WNW V,Nale4 CO,OhNk.-~ EI..<NWN ercrq4inwns';, WIN N.W < I-) 'W<E44- ZZ N.CIDOU Z Ö ZIZZ(4- icg rzl f< er :4 O : 4 < 7 -D -)64 -)W 7 oolom >cli.- a <..olulib4h44mmmo4 r.);-)i-dmmalzmi-,.r,e-dm>usmcomi-lz

40 rs. CA CA r- Ur) ra rn r- ra rn CO UD cn VD ep Ln ep r- un C4 rs CO C4 CD Ch OD cn Ch OD CO CD 3 Ch Ch cn CD Ch CD cn, cn Ch CD CD 3 OD ra CO 3 Ch ra ra ri ra ra ra ra r-- kj:, co en ii) en C, en r-- rn c> c: cp cp Lel UI Lil Lil CD C7 rrf.. C.4 ra ei, ep 4. TA T- VD Ln ra er.- cr, CO er LO Ln LO r-i h C5 cn rn ey r- co oo rn co co 3 C7 ra C4 ei. OD er r- ey ep co r- ul Cn.--I Cn er vo t4 er er er er er er er ei' ele ei' er ep ei' et. els ele et er er ei., els ep en en ill rn voun un kr) vo voun er on rn nn ey r-i ey C4 C4 C4 C4 rn ry I rie-ira ra ra er ep 24 la4 37 4c 4C 9c CO CD CO CD ra rn CD en VD et r- un un Lel rs ra ep Ufl CD er rn er cn vo r4 cn Ch CO C4 r- Ch cn coc, CD ra CNC) ra ra ra ra ra Ch CD ra ra ra ra ra C4 OD rd C4 CD Ch cn cn CD ra ra ri ra ra rl ra ra ri ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra C4 CDVDCD CO r- un en Ln CD Ch ep ep 4 CD V) UI 3. nn OD ChCD cnun r- OD ep et. er er er un er ep er er CD on r- nn nn CD r- nn CD r- un un ra ra r- C4 ra rs VDCA 3 CO ' r4 C4 CO Ch er er er er er er er..rr er co un ON on m r- r- rn <Nl. 3 ep els N c CO Ln CO er er er on un un er ep rn.r er 4 Ch cn cn ChcncnD CO rn er er on rn rn on rn rn on er rl ra ra. C4 C4 ri C4 ra VD VD Cl) CD rs CO er on r- leo CA CD C4 ri vo r- CD ra r4 r- r- OD Chin Ch ra 3 r- ra CO CO V) CD ra cn CD CD ra cn ra ra rn ra ra ra ra ra ra ra C4 ra ra ra CD ra C4 ri Ch cn ry rl.ra ra rl r4 ra rl ra ra ra ra ra ra ra rl ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra CD ep ra C4 ep ep CO Ch r- CD VI rs CD r- rn co CD CD CD CD CD CD CD un CD CD O'CD KN Nl NO 3 Ch ep ra r- ra un.-4n ey. CO ON on nn co r- cn r-i uney vo on vo vo eq CD CN 2 C5 rs ra V) r- co co ra un ep VD cn rn rn un un ey on-en.r- CD Ch er r4 3 ep Ch OD kid rs CD r7 h4 erun er er er er un er er ep er er er ep ep er er er er er rn er ep er nri sai or) rn on er un... r- r- r- vo r- r- un r- nn on er rn rn nn rn nn nn rner C4 ri ra ra ra C4 C4 ra (-4 ra rn un 4 t: CO CD cn r- r- CO rl ra CO C4 rl C er CO VD ey er rn cn oo ep r- er r- CO cn ri ry un CDrA CD 3 CO cn cn CD ra Chcn CD CD CN cr, cn CD CD ra CD CA CO Ch CO ra QCOQQ ra ra ra ra - ' ri ra ra ra ra ra ra ra IrA ra ey er ey y e klo co rn ep un OD CD un coco r- r- co r n un CD CD CD CD un CDun on nn C)... CD VD C4 ew rs VD Ln ey un rn r- co r- r- Ch C4 C4 rn vo un VDqqr vo on OD ra CO V) C4 VD CD 7 (5,...- un er cncney r- vo Lin r- eq (Nl nn on moun vo co co on ey r- ra ra un ey rn un co cn r- hd h4 Ul er er er er unun er er er er er er er er er er un un er rh rh D UI er er un.rn un er er 9- U un un Le> un un er un er.: rn er er rn rn nn rn rnler nn Nl eq ra ra C4 C4 ra C4 ri ep 'CP (44 Q4 4 i:4 e- >I CO o Ln m co r-i er CO CO h n ra ra h \ h 'C' N AN eli Cf n '. CNI 9-. el' CD ON Ch Co. ra r-i. ra CO : ra ra ra.-a r4 ra ra ra ri rara r4 ra ra ra ra.> ra V, VD CD CA cnco ey CO CD Lil CD CDrs CD CO Ln CD CD CDCD CD CD U CD Ch F4 C) r- er <V r- Ch er (q CNI r-un 3 UD ep Ch ep rn r- co r-i Ch r- ep OD CD C4 Ch Cn h nh h pq vo er rn un kg) 3 er er nn er (Nl r-i r- cn nn co cn ri 3 co rn ey kad er co ey Ln un ey er VD C FA h4 h4 ep cl.. cr. er er er er er. cl..3. nh ep rn nn ir "Zr Cr en en on on ep ep rn on rn er er C) h4 Z ru r- r- r- er NO er ep er on rn rn rn rn nn ni er C4 ra ra.ra r4 C4 C ri (Nl r4 r.-.: er :4 E i ie -: [z E-i u ) E- e - II l al.-. rx. E- co nn CO 4 o Cl) CO (4 CO,.. com r-i rn I D 9, T-4 9- r- CO h r J h CO r CO 4. rj2 2 h rh i er.rn Ln II UI ul. 7 Ch E4. Co o rra (7 UI et' LO C4 Ln ri r-i El rx3,. Olg. CO al r3 '. r- ON cd CD c ON er r- ey LD r4 rn on -4 it4. lec A4 Ci N er ep ei, N CO CO fil h h er UI IN CO CO rn N W elo 99:4 rzl 4 (Ii Z Z X.-- r-i i-i - El i i-i r- co o 8. Z : 7. Z IZ Z U) Z 8- g< ei< O'C r4 4 l< 4 E-I 4 :4 ep 4 ' o >I -4 ko k, I-D Oi -) -«I-) rzl. -). Or4 O-.gC gc 4 h4 h4 b4 4 4 oa 4 -) t-) 7 3 > 4 r,"") 7 4 > W CO 3 Z...

41 CY 38 3 I-, i ko,- fl, o r, a - ic 4c m c~lookors NuIr-,rr-I min oc Ima mkor-mr cpmcommmomo mmmma, mcdrsra mr-nr-c) r-i r-i ra,- -- ri r- COCO N VI NOON N en CDOOLO g4 WONN5-INWNr-I WNWN 5-W 9WNN UIChr-IN WO r-ichw,nnnn33 CONLI Lf/W 5-NO Ch.:PWWP 4h4 L.~Intf~xPcP zrer cli :P ~W/ g:p.er 5- NNWU cr r-5-5-in N-IN 24 6:4 OWOWCTINW ~WNNO3r len OChCh COOIChCOO.r-I ri 5- ri 5-,4 3 5=~." =5 N. NNONwPCONWq:PCO 5-erk/3WCOW WO --IWCONI5- C:5~WWN. hi4i4..o.:p P "4"4"4"crwrci"~ 54 f= 3.W clinnnncninn.4' (4 I C4 9C 4c W- OW UICOOCD.WO NONNNalaChW IIINNW5- Ng:",WW ONOCDONNON NNI- NON r-5-r r4 i t-i ,- 5-A ,-I \5- '. '. ODN N COOOCOW33 OCDOLIICO IIONW 2.. mmmmmmmmm mmmmm,..., m,...m...,,m..., ei mmm r., NN NNN.C' N5-iO3NON 5- ~k/35-4 COUIV:5 CO.CI\OCTN ChChONNW 3 '. '.WWq:PNW3 NNNN 4' N 3INWl.f) N 5.--I 5-4 ict..-.. W b4cl,-il 3.W NNN COODN Lflr~( 3 >4 C~ 5- '.'.33'.3' T- : CA. WWWNI-IN WCDONN5= 5= t WW-Ill)WT-I IANInr-IONW WN35-NNIXIN (5 N.4".er~W'..ONNOr-3 Wl35Chr-IChlil E-I Wh4.4"%;":" Clier.4": :P zr.,c~.:4 cli.w (4 r4,- COW3C3'N35P %:P.:I'N N5-5-UNT-Icrk :4Z E-I 55:4 rxe- Cr). E-5 EI EI Z II N >fal E-4. Cr) i-5 co, O (3 m 3 D :4 en CO 5-.-!,2::: -ICO NN N Ch N WW C544 r- rn, er rn un u un un r) me- W Ch un er '.4 N Ch CD CD UI Ch 5- CD C) E- W W WNONCDO CO 'C'NNW5--I r4 E-5 4 N L'I r-. zr,c, N 33 W N r- er III N 3 3 N.4 i'lc W4E-IN5- ZZX i-,--,- E N35-7Z ö i- Z WZh.5<-4.4 W <4 :4E4 WW OWOW>lot4t-Dr3 a5 "-3!"Di-D 'W 7 -DZOW >> 5- :4. Nh4t4W,-)I> -) -)-)>UC2Z

42 39 3 ocrcr OW h3 cpcnmm I-N l.) \ ONLI)W NLIINk C4 CD r- r- r- eg O4 4 Orl on on on on on rn WcrWNN commmo r- t-nnn ONNcr cn csi on on on rq on 3kkWk ¼ ci mo O COLI) cr 4 on rq3 ChN NOD kid ch on on cr N cn rq Lfl m co on r- 3 rn h4 ", [LI.- 3 W cralc. OCOlO COkOkO >4 : >4 W 3 h4. - k4z 4E OD E-4 PA N 4 h9 N, b4 ('4 - Ocr Neq,-- r- El El.-INONNO N 3,r- kr) NOONON C:, NOONNNW. -- N r-,33.,- c I NT-4-IN-4N (' C. c'. N i--r egig II P4 i< N UI : m ta co o u) m 3 Pi 3-4 L- m r-ic4 mco i r-lb-? :3).-3. NN N U en c 33 o b4 C4 r- on CD cr on UI Ul Llr) r) E G. cpwi-n WOO WOD-... EI ril u< CO Oi Ui rn v:, r- cn CD CD 3 3 Ch cr r- ('q Up -4 on on El.44WN cr,:r-zrr---3wr-----.:r I N3. mr IW f< W44E- O4 ZZ ' E-4-I rr-3,- Z 7 ZZCOZB4i9:4.4W 4 4 4E 4 4 cr ØD>4)4-Dt-DI-DWOI-DO. I-DOW >>C.O g4g44ib4ww4k-)e-d-,z>- il-dx>ummz

43 :C N. L Z 4 - V) un rn cn rn r- rn ei ent ri r er er rn on o er ei ri ri ).-4 4 hl C... e- 4 Z te4 e'l3 C> Ch 3 4 N to CO /. sr V) CN 9- L l els C/ r-4e- ' 4 tn ON ul -4 co er cn c t rn e VIRALLI SET K OKEET U) !I 5 N rdi ti) r4 er sr r4 tn 44' U) CO rd ei -4 t-l r-- '.4. v- 4 ft) Vs 2 i ra I. I -4 I ey I I ra ra I I,-4 rg.-- r4 r- u3 P4 I I. I I I I I CO I it 4 " :5), 5 R N : o u). -X -X N In cri rni c> vo co /II el 3 to rn en. h k ei 4 i er ch en er CN 4 un ko C> rs CO ra rn rn ekt C h Un r4 ' un 3 r- rtei r- ei er r- Ch Un to CO CO e4 3 ri -4 z -X ' 4 4_ R 44 -X 4L 4,. CO C:n r-i er ei' UI V> v- N On 4 CO r- o- rn Ch C> el ei' r- r4 C er Ct) CO rn co r- v- 4. gr- E4 Z ipp 4 4 EI 4 sr Lf) v- rn sr CO CO - er r- 3 to C4 ei rd rn Lr) - UI V, 9- en.-4 ri r-i, l.- ri I 4- (Nl 4- I ei r, 4 I kl4 bd X 4 el. C4 in V) r- sr 4 4 CO UI to - UI ell eli C> 7> r- er co er co er 4. c> cr. -s C> Ch C> v- C> CD a-- C> C> C> C/ C> //) - -4,-,- v r- v- v- r ra sr lel cv r-- r- in ( '. co Go r- O. rn NO CO srn to ei' slp C> ei i-4 N 3 'CP to C)V7 r- sr 3 4 eli eli rn C> e- eli cri el T-9 ri 9-4 N in N I-- /II v- UI E-I r4 V;) ak L. tn ent sr CO r-.3 r- C/ -4 / co er er r- rn c> IN Ln sr ri fel. U) sr er er er er er sr er er ep on rn en en rn rn ep en.4 rn rn en en rn sr 'CP rn rn On Ul ep. r4 r- rdi 'kr C> -4 Lf N CO CO r4 C> rd CO C> C> r4 r4 crt LI" tn on co rn rn er r- r- kr> r- un un un un er er un r- ei ri ei ei 4-4 en ei ri en ra r4 cn -4-4 /4, ni er on ei ri er sr on rn en er er en on on er en on ep er en er rn rn on -4 er,.: ra -4 ra ra ra ra -4 ra -4 ra ra ra ra ra r4 ra wl ra ra ra ra ra ra ra ra ra ri 5 E4 E4-4 II co co.-4 en rn CO Pr b4.- co te> N r4 N rn CN C> h4 4 r- rn CD ep rn LII unul c> 4 UI,CP to to v Ch Ch LA LA v- v- CO CO Nl occ 4 ne rzl en ko t-- cn co CO els N ei'. ' en. 4 C ne El El ro N er 'CP NJ. r- r- 3 3 r- r- er r- er un r4 CO co on ei ta sr 5 C C) El 4 N e.. Z Z >4 r.. E,-4 a- T- r- 3 co 4- r) PQ Z P Z Z e [4 o< 44 «4 EI ogg,ic Nye r< 4-3 cy cy -> 4-3 e-) e-) 4 4 C) C) -3-3 C) C) C) I-) C) I-) PQ >> n A ot 4 h4 ag 4 h4 Dl gq ", I") Z Z >> -3-3 f) f) X C) l'a Z

44 CN 84 CO hp CD Ch 3 fr's VD ra sr CD r- ra C4 ra 8- VD Ch cr r-- ra C4 on C4 ei C4 CD nn r- CD 3 Un on I CD 3 r- r- 3 CD CD CN Ch rl Ch CD CD Ch CN Ch ra C, ri Ch r- CD ri 3 C4 C OD Ch r- Cn cp U,4 r-4. l. cr-lic ra CD on r-4 C-Inun nn :: CD D ri 3 sr on rn-4n rl- 'rk:d Lin CD "r-i ".. :: :: CD CO CD :: cn, 3r- CN ei sr ra,-- ch sr CD r, un sr CD CN r, co rn co un VD VD OD e4 ch ra un Ln CD e? 4 b4 ei cnko un r- nn ei 3 3 co sr cn ch 3 3 VD on 3 C4 VD sr ei r4 e4 cn (.4 ei un c, sr sr C) ) on ei ei ei e4 nn on ei e4 rn ei ei ei ei e4 ei on ei, e4 e4 on sr rn risr on ei rn rn Pn r) El s r- r- 3 VD un r-- r4 un cp cv cn 3 oa 3 oa sr rn va cp sr nnsr on ei VD ei nn sr ei un r4 b4 ra r4 ra ra ra ra ra ri A c 9c ' U) C, C4 C4 3 cr CN sr v3 cp rn Ch ra ra D lll cr on sr rn r- srun r- c, ca ra Ch V) Ln sr cp i4: CN ra CN ra rl ri r-8- C4 ra CD C) ra C4 r Ch CA CD CD ra r A ri ra ra ra.ra rl ra ra ra ra ra r4 ra ra AAA r r r ra ri raaa r r - ra ri ra un eq VD rl Ch CN UlVD CD r- cr VD sr.rnco 63 CD un ei nn c, c3 c) CD C) CD CD CD CD V3 ra E-.4 CD un cr Ch cr on r-,4 ei 3 V3 un un co ei Cn cr CD. (-4 on co c, ei VD ra CD on un $4 b4 sr ri lil ei UD CO Ch ra VD cr III r- r- VD Ch cn CN ei r.,.. ra sr un VD on CN V) rn r4 un un sr ' er er sr un sr.4:.c. cr cr sr sr on rn rn rn on on ei«er e? C4 C4 C4 C4 rn on ei on ei un Cr 84.,8 C4 e4 C4 Cn ra C4 CD un va un un un CP sr sr cr cr un on -4 r4-4 r4 ei e4 ra.4 ra un r- 4 ra -4-4 ra ra ra < CO tn 9 CD r, Ch rl ra un on 3 Url r, Ch cr r4 VD Chrq sr ri un on ra lo CO ei V 3 CD CO OD.rA Ch CD Ch VD r-- r-- CD C, Cn Cn VD 3 CO Ch Ch 3 r- ( Ch VD VD C, CN VD Ch VD D to Ul Chcn C4 cr ra ra ei Cr cr Cr CD cr on C4 VI) r- ei nn un un.. un un CD (', I-) CN OD cr sr sr rn r- e4 VD VD- C4 CD V) Ch sr ra r-t4 ei CD C4 un on Ch r4 V) VD OD ON cp Cn r- r4,4 (Nl cn cp on OD C4 cn cp,4 c, VD cn rn on un on on,4 rn on cp rn md e4 ra r- -4 V C4 C4 C4 C4 C4 n C4-4 e4 ra C4 C4 ei ra ra C4 C4 ra r4 Cl C4 ra ei ei ra ri ra on (Nl - - CL V3 V, VD Cr un v3 CD VD 3 r- 3 VD V) VD VD VD V) 63 ep C4 C4 C4 e4 sr nn ei sr e4 ei r4 ra ra 8- ra ra ra ra ra ra ra EI - CU U) c 4. 4c Ill CD CO rl ri Ch Ch rn r- 3 ra on ra ra CD, cp,nn on rn V3 r,-; r- CD CD.C".. VD cr CD Ch CD ra ra CD CD C, CD CD 8- CD ra C) ra CD e4 ra C, Ch Ch ra ra ra ra ra A ra ri ra ra rl ra ra ra ra"r4 ra r4 TA 8-4 ra ra ra ra 8-. r4 r sr.er on un ra VD C, ei CO r- co r4 3 r- on'ch r4 ra C, CD sr CD lal C4 r- Cr Ch on r4-3 (D 3..-i CD r- sr sr sr Chvp co co ei nn ui 3 (. 3 ei rn sr cn 3 VD c, co co cm co cp r- D h4 ei ei ()3 3 r- Ln cr ra cn r- V) D ON 3 ra 3 un co ei CD CD C4 ( C4 Cr CN 3 ( E- sr sr ep e? e? e? ep sr ep sr on rn on nn on rn ep rn sr on on rn nn nn ep ep n n (Nl er cr Cil. PL4 r4 ra 3 e4 sr Ch r- on c, r- CD «C4 nn on -A CD C4 Ch ra VD 33 r- nn CD r- on r- ra Ch h4 ' ua '. un un un rn un rn e4 on ei e4 e4 e4 e4 ei ei ci r- r4 ra -4 cr rn ua 4 49c CD Ch O r4 sr co C4 rn un Ch nn C4 sr r- CN ei r- 3 ei ( C4, r- un Ch.-- VD cn cr CD od CD C, cp c3 CD Ch CD ri Cn CD CD CD CD CD ra CD CD 8- ra CD ra'ch ra ei CD CD Ch Ch CD ra ra ra r4 r4 ra ra ra ra ra ra ra.-a.-a ra ra ri.-a ri.-a ri ra r C4 ('' Cp ra Ch sr un rl UD ep sr rn ra CD C, III C4 Ch V, sr CD C> VD r- cr Cr F4 :4 e4 un up LID Cr Cr Ch Ch r- sr CN ra C4 3 co on,4 vp ra VD VDCh CD r- ri on un r- 3 VD CD Nl b4 sr cn ep OD k UD V) Cc ra VD Ch CD CD C) ra e4 nn ra sr ra Orl cn on r- on VD ra CO r- sr VD (IQ sr nn Cr cr Cr sr cr sr Cr cr on sr sr sr cr cr Cr sr sr sr Cr on Cr, cr sr cr on tel ep cr b4 b4 8- C) P4 rq sr r- ei kid r-- Chun VD C4 on sr rn co c un r- VD co co rn D oa b4 b4 VD UD ep n U U sr C4 ra on ei ei C4 C4 ra ra (Nl CNI ra ra C4 rn rcl Li) -9 c-- ril Z II..., ) on ez) CO CL4 co I D on r4 IP % g 2 A? C) ra 3 un r- e4 r- cn C.) rn ei 3 kl c, b4 :4 r- rn c I et, rn Lin II UI Ln k-3 Ch E4 cp Gil Cn un sr v3 8- C4 Ch CD C, Ul Ch ra CD C, ra E-4 kl.oac -e < 3 64 Cr3 ( UD r- Ch CD CD 3 3 Ch e? r- ei vo r4 on rn 4 4: 24 EI [L r- sr sr sr r- 3 3 [4 r- r- cr un ei 33 on e4 sr i< I-e b r) E4 (4 ril 4 Z Z >< Ti.i r -i E-4 s..l r- r-- co c).- (..) Z (:? E to Z Z - < < < &II :4 < W > td I") t-d ac PD P-D [7- I-D I-D CO CI O. CL t 4 44:W4: t-ara -3 Z> -a -3-3 X>)cOci),-Z

45 oo 42 i c i- 4c 4 CO C> LO CO r-- rn ko r-- r- r- La Li, Ln (Nl m kr) Ln rn.-i co r.3..- o co r,ln.3, c L r-- I c> crh o c> LIN.-- C> -4 C> 7 v- C> v- r- -4 r- v- v- '-4-.I CO v- r LIN '. rn. \.--.' r-. en.-i eio o Lo LA CO LO C4 C4 r- c> LAr-. ON LIN C4 CV ':' IY c. C. C4-4 CO C4 'Cr C4 LO C4 LIN N N Cvl C4 a4 V V V k CN Lel ON LO LIN LI,.3. r- Ln ON 3 LO LIN Ul r- m c> c> Lf ei ei r- r- b4 rnmmmrnrnrnrnmen rnrnenrnmenrrbrn,:rrn rnelerleflyrrerenmeneelefl ", :4.- en Y CO h ON N 4/ r- c. co c> c> Ln ni (" Ili.:' (7 c> r- C. N T- T kir> ei ei r- N.- C N -4-4 b4 -- T-- C q- r4 i- r- co k k CO N cto N :' rn ei 3, N N. zr N.: N v- m r- 3 v- C> C> C> C> In ON C> C> r- CO C4 i- -4 T- r- r- w- r- r- m r- en co. LA Cr) -4 CO CO frl Ul CNI cr 3,4 en ei h l CN h h Y ef>.' ei 'cl' CO '- ei Lel er 7 '' lf) r- co.3. m ft h,- U-.: «.- C> lil h CO 4 - r r--.-i - ' eicrenerlelfyleien 3 v-i enerlerler zr rn rn m,--t er., r., ryl e- Cri ON cp rn to ill UI. 'JO.- CO oo co co co m rn 37 ON v-. i- l'i P4 r-i 4-4 gr-i T-9 %--i -i gi- i-i r- v-i e- v-- r I( C/3 C4C Ircl.: 4C NON O CO l 9:P / e er Lel v- CO h C> C> T- C> 7 C>.- r- v- v- v- v- w-.- r-.-- T- v- I-.. 3 h 3 "' 4" 7. en e I r- en r-.- en <7 o c> C C4 ON CO T-I N r- t.n..zr co C4 r- co a. Li.) UI IN -4O v- '' V, ei en fyl c c> ei en '. i-.: ei Lel ,. LIN "'.' 4 CD LIN c3'iooiu LflLfl3O,4 P4 ei, C4 r- C4 r- LflO C4 i- C', C4 C4 C4 C4 9-. C I ei 4C.4 4I Ic UI C> CO C4 LIN Lll CO CO LIN en LO 7Ch r- CN.-.-- T- N- q- CO c r 3 T-- 'Cr Ill C4 N CO N (4 LIN ON C4 La r- ni.-...zr m Lo 3 N Ul -i rn ON LO.4 LO VJ C I g: ryl CNI L "c rtd k..zr rn..zr cio..zr cr e:r..4. zr LIN 'cl` : cr,,iii Li-) zr 4 UI UI "I' C> -. r- 34 e4 (Nl r- ei ei ei U Vil ei T- ri c\i 4 4.4' eflheio3.: 3 NI- q-- 5' C> C> 3 V3..3. co m m rn r4 E- er '- ": LO UN LO ': 3 r- [Ii N 3 lf> N C4 o 'Cr Ni 4 en..zr Ln Ln Ln Ln Ln Ln 9-4 fv k UI v4 CO CO UI lf> 33 r- r-i e- Ln co T- E- rzl Z I-4, -.< E-I s- E- Z c%. II V) EI CO ev CO R c. L34 3 I C) m7 II co r4 rn "Irn 'cr.-,-42 m t4 r-i co Iin r- ei r, CO Nl rn ei c. m c3..zr rn Crs El an II Ln Ln Nl ON Ul.cr Lo.--i ra, ', Lt-> ON E- 4 4 «4 3 av IL h $7 3 CO.:' h e4" 4 en ffl rzl r r rz. r-- r Ö F-i Ln ri 33.' rn N Z z? 4 i'd %i 64._,,_,..-.,4,,, E,.- T-I odo4-) Z > > 4 -) Nl.->.4 : > C C4 4 4I -3 P- WZ> - t-7x>uoiouiiz

46 Ch 43-9 Lel 34 «I< 4 wp33w WNWNOcr w:po- acipm. -mo mcdap,- 3,- 22,-. Ii-,-,-,i,-4 I,'. 2, Nr....3chmoom m fc).-icda D,r,.,,r mr-onm c)mc,r4ww.mc) (D. m- o.,-,r,- N m,..- chcocr,c,c, m c,m :h4 mmm mmmmm esic~mei.,-,m. gm% chchrq,,,~no, o.nr...nr..-.(nm'.mm 34 r T-- v- T c" ONWWrsWNO hofs-lfrs rse-iolnr-~ww.:r O OOONOO 3--IO'i3 rar-4-4 WWOOT-IC~,-AWNr-lw-IWN OWONOWNO ; 44 WWT--INrsO 'crw)wfs-wi--n O ON'WNNNOW WWWNI-ANO C~Ww-IW :A4.zrcP.4":P. -r,in koi3 mkpkowni-'dnv:c W Ors~ ei ei ,... ONOWOUI 'crlf).:rwwnnw is-ww"-ionoui 2.--,- - eini N ,-I'r-r- I4.--,--,---4 g--. 2 WOLIWil WWfs-WI-IO,4":PONNWW.z?"- -IN PONOrs.-- ONWO,;VWWN,:r.rsrseiNWIll WO LANUIWWWW d'.4'niiinn 3sWiWLIINiWrs.- :N4.:4".:"". ' r.c"crcr..:rci..zr.w.: cr i3.ow,4'w5 5WUIlnlfl37inT- ~ N NT--Iq-,--.---ANI- r- NeN. ic 4 4c 4c c e. 4.lc ONOWhrq Ne4. IONkCiLfl.-3 ONOrsONWer ,-4 T-Ir--~ - v-- rlrirl -4(-,---,- 4 kill koooid 3mkocri- NO3.wr-r-r-til.-4 3W,ANN~ N~NNN3 ODOWNODI-IN (5 ":NWWWWN OV:~Wis-rs.WW OD N El :OW wp.:.4.4,.4. crtnmolmm,:rm N.I.N~~4, W l..- mmnon4---nm,-r nnni---,- ~4r4r-k N.4'.4.crenercreiNN N ,- r- NN Z El :4 rx] E4 ta E- -4 E- - [23 II m r...._.. : E. c) m co en co , 364 fn.-- " : r-lb- Ä2.--ln is-n fs- O N WW Oh4:4 NO '4' mn mm i-, m [3 mm..kor-icv min mm,.-4 com.-e w oc,z 3 34 w fcllor-- 33.cr- C 3CrI k4 of Irta EANN.4"4"ZrNWWWNN.Cr L'INCO en ei :4 P-) olgo NW Z.-- ZZ(d,-,-.- El N X 3 i- U Z å b EE,A:4-5Csoi.:r 4 P4. 4.5A;4r-4) -3(9 >>cii-i,.. :44EE -)47 7E>r, -)")>CJEWZ

47 44 CO I.-I I-D xn C, VD Ch ' r- rn ei r- r-i cn rn co U/ CD rn VD e4 UI r- Ch s? sr un ei on Cg Ch r4 Ch CD I CD Ch cn C, CD r-i C, 3 r4 CD CD CD CD CD C CD r4 C CD CD r4 r4 C) r4 C4 eg CD Ch CD'C) C, V rl -- r4 r-i rl r4 r4 r4 r4 r4-4 r4 r4 ra r4 r4 r4 rl ra r4 r4 r4 r4 r4 ra r4 r4 r4. r-- NP.CNI '. 3 r] C 7 c n un un. rl r4 C) Sr unun sr CDsr un kr) kr) r4 un Ch r- E4 r4 C4 N cnrn c, on oo.-4 ei on -4 VD on 'o ei W: U v'un eg (7% Ch LA UI. rs C) V). Ch 4 t.) r- un v) CO CD rn r4 ei ra OD CD CD VD r- Ch -4 3 CD r4 r- r- un eq D W) on r- ei CD OD u) b4 sr sr sr sr un Ul ' NP UI Ul. Ul Ul s? sr sr U. unsr sr sr.. Ul. NI. on. un sr I-D. KC.4. s? sr sr Nr N? Nis C4. sr sr rn ei rn rn mm on sr ei ri ri ri rq <Nl -4 rq rn en 4 Cid IC rn rn r-i r-- Lel r-i C) V) r- cx) cn Ch UI r. LI m C% V) Lel kf) '.'ṟ I.. r-i -4 C I scr CD CD CD r4 r4 CD r4 CD CD r4 Ch Ch Ch Ch CD Ch '.-4rI CD r4 r4 r4 CD CD rn r4 CD r4 rl r4 r4 ra r4 r4 r4 r4 ra r4 r4 r4 ri ra ra rl r4 r4 r4 r4 = 44 I on un VD CD rs CD V) 6 on un CD rs CD CD en CD on on un CD CD CD CD CD CD CD UI CD rn CO EI.cn ei ei ko cn sr V) ei r- CD V) CD 3 V) r- rn 3 ra 3 on sr on e4 C4 / C4 ei sr r4 CD r- rs un ko sr r4 C4 r4 rs CD VD CD CN Sr r4 Ch CD OD Ch CN CD N CN rn un un un ko md un un un sr un sr sr sr Nr sr S? sr UI er C4 rn rn sr rg. on un un 2 e- CD 3 3 r-.r- co un co sr sr sr rn rn on on on on rn C4 r4 ri r4 r4 rg C4 r4 C4 r4 4 b4.4 Cl) CD sr co r- mm ei. r4 rn r- C4 r- r-ra Ch 3 un b Ch un - ei cn ko ei CD CD '. l r4 Ch I Cn Ch CD CDCD r4 r4 Ch CD CD. OD Ch 3 3 r4 r4 3 CD 3 CDCD -4-4 r4 r-i r4 r4-4-4 r4 ra r4 r4 r4 r4 '-4 r4 r4 r4 r4 on o'. -I sr a'. o'. ei Chun rn on r- r-rn m m m3 QC) CD C) CD CDun c)c, m r- E- r4 un c, kr) ri 3 3 eg s? un ei ei c) ri un c, sr kr) Ch r- ei rg OD V) -4 r4 3 r- sr cn 4 Ch V) eg r-i Lr) kr) co C 3 kc) Lel r.- r.- 3. CD V) -4 lo ren r-i ()I en r-- co r-- CO cn )4 rn on sr sr sr sr sr rn rn sr rn rn m rn m on On rn sr on rn rn on m nn on on on on rn on 4 b4. a) co co rs r- co un 3 sr %Y sr rn rn on on rn rn on Sr e4 r4 ri r4 r4 C4 rg r4 C4 r4 sr v) ic Cl) CD. eg sr sr rl koi-- CD -v3 r4 rl Ch r- r4. 3 VD e4 ei LA r4 V) Ch sr CD.Zr CO CD sr CD CD CD r4 rl r4 r4 CD r4 r4 cn co c) r ri CD r4 CD r4 rg CD r4 r4 rl ei rn r4 ra Ch r4 CD r4 r-4. r4 rl rl r4 r4 r4 r4 r4 r4 r4 r4 rl ra r4 r4 r4 r4 ri r4 rl r4 r4 r4 r4 r4 r4 rl t's. CD LA on sr OD VD r- rn CD un un U CD rn CD CD CD CD CD CD CD C, CD CD CD un :). un r- r4 rs rs s? un ci V) Ch CO Ch on Ch r4 sr V/ Ch C4 un. /4 Ch 3 CD sr r- r- un ko rg VD 3 OD.-- NY un un rn r4 CD r- ra OD 3 r4 un CD rg UI 3 r- cn ei rn r- CO sr rn NP NP un un un un un un un sr sr on rn sr NP NP sr sr un on ei ey ei ei rn on ei ei eq un sr $. r- r---ko D rs sr r- rn rn on ei ei ci ei ei eg ri rn --I r-i -4 r-i r-i r-i ri -4 r-. cp 4. b4 Cl). CD sr ko r- co kr) U 3 v) on un ei un Ch rn UI VD CD rn ri un v) co CO 3 r4 C) r- VD OD '. CD CD CD CD CD Ch CD CD CD Ch r4 r4 r4 r4 CD r4 r-i C, C3 CD CD C) C, r4 ra v-i r-i r4 r4 ra -4 r4 r4 r-i r4 r4 r4 r4 r4 ra r4 r4 r4 r4 rl r4 r4 r4 r4 r4 r4 sr co kr) sr co. rn eri'. un CO un CD ei ei r- OD OD CD un CD CD un en co un.un CD CD. E- Z., rn cn un Ch r4 un ei Ch CO r4 V/ e4 sr un ei r4 Ul 3 eg eg 3 CO cn en CD r- c, ri r4 CD'Ch Nl >4 crk'to ri rn ei ei mo un mun un r- VD sr CO cn cn cn co ei cn co co cn r- on 3-4 cn OD un r.)3 ' b4 b4 on on sr sr sr sr rn rn on en rn ei ei ei ei ei ei ei rn on -4 r-i r4 en on -- Orl -.. rn b4 C) $. ko v) ko rn ko kr) crk ei r- co v) ko kr) ko ko ko ko ko uo sr ei ei ei ey sr sr ei sr eit- cn b4 Z 4 r-l'r- r4 r4 r4.-4 hd s:"ci i r E-' u). E- E4 El II : rz El CO en co bd co u). en 3 3 m.-. I? 7, ri coun r- ei rn i... ing 6 2 u. c Ln ei g co kl o w C4 r- rn c, s r Ch ril '. LA 'Cr W) r4 C4 me> c) unch r4 CDCD r4 T-I Lil on '.D rs Ch CDCD CO 3 Ch Sr r- ei kr, r 4 onon r:4 if4 El Nl r i5 III rzi sr sr sr r- co co Cr- r- sr Lr) N co co en ei ',4. C EA C4 Cr) $- Z Z >4 ri ra r-,4,c,, h....,,c _4 r_i.-- rs 3 CD i-3 Z Ö I-) Z Dr) Z Z il OC C C4 C ele Ie >4 -DI'DI-DOi -D -3 "Dk -DO -D OCCI >>4- ai 4 I 4 r< IEIBC4, «pl- O::E>i«) /«) C.)4V2U)I-IZ'

48 cr% co 45 -> C/3 C> CO r- c r <N3 fq r- <N C V3 ' h Co C> C> f% <3 C> <Nl Lf C> r- -- v- r- r- r- r- r- r- r- <- C> <7 <Nl <V Cv C> Lf> C> r- r- c> r- r- co Le> c> c> c> LA C> C> C> CO LC> Gl<.>:3 3 r-- ': C> CI < f< V3 LC> <N r-- r- NO co C CO h CO r- h CO C> fn f`4 er r- C7 V3 r-- /4 cr% 4 er rn er en en els rn m er er m rn m er er ") r-- -- r- <N m m m m eni m 4 e4 44 ta o ra cn Lo N Ln N er r- ch in Li-) mm rn v; cn ei,-, UI N C>D fe> N CO h cr% c> C> CD T- C) CD r- C> Cf r- CD CO N N C> ON al.- r- PI il.... il i'l Ill li CO N Lf) CO f I LA h L 3 C> f< h fe> f< r- m co Ln r- L NNOlf Ln o in r- Lf LA -- --IhNI-fh N Oi rrl O'hh(vNN.:3 CO,:r r-- cn co c> (Y, in r- co. CO 3 ',O r- N CO ON h ez en 3 cr I:, N N ft CO Ln c) t4 er er...cr 3 Lf) q: go. er %;. 7, uo, ffl:4 cr.cl, : el, elo er els er er els «Ln Ln er er m er LI) i.. Q- ON Ch CD ftl CP.:3. rrl fri eel fv) re) ft, ; (Nl r- fq <N/ t-. <N> LO CO ill :4 8- C/3 LA '>: CO Lfl f, <3 ' L r- lil Lf) til.4 CO h /4 m co en rs ko m cr% CO C> CO C> CO C> C> C> C> C7 C> CO ON 3 C> CO h C7 C> r.l.' I''; r'l ri, <V ei' `V (O h C> in en r- o r- rfl, L C> o<n r- o co <7+ rni er r-i r-- L r- --- N.:' CO CO f - r- en LO evl LO V.> <V C> <3 CO r- LO h CO r- co r- III. ) Li% cv «I rn r- o ON er CV CO e? CO /4 r- c> rz. t4 LI. <. ':> 4:> '>:> Lf > '' et. er et, el, er ei, el. ele er ele ell er rn els els cr.4, fr fel fr>.57,. - r- r- ko r- r- h in r-- rn rn els en on m m en m en er eq.-i N c r N frl. r-ti 4 cn Om N..: CO C> N, ON co co o ;' Cv ;' Ln C> C> C> CN <3 r- s- C> r- r- <V f`, s- <7 CN C> C> - r- v- v- r- 4- r- v CO h V3 <N C> C> kr> co o o LSI C> CP... h f. CO '.f> C> C> C> C> C> Ln c, Lf> C> O : LA ON h C>. L. III ' r- co r- r- CIN C CN LO Ln Lo er.o rn co r-i co V3 Nl LO " ;> r-..--i m LO r- cni esi m en L. Lf> L3 eg I'''. r- in rq rn Ln o cri in 4 h4 er.q. er eli in Ln Ln ero el, et, el, er eli er er er et, L UI.. kl) LA ZI.,,Z' UI LA >4 LI> D /4 LI Li-) Lf> :' LO ; cli f< er q: m en m m rn wffl l4 (V <V C C 4- C.4 ln 24 al i24 - >I U) C) gzi, C, LO Ln v, VI h rn Ln.-4 in. h Ln er Lf r- LO " 3 v- eg C: m c> % c> c> c> o c> C C> C> C> C> C> 9- r- r- <Nl N C> N v- : s- - r- r r g- Cf en CO ON CO CO UN ' frl C> C> r- rn o 3 Ln o o o o o o o Ln o CT ' El.. rn <7 r- on eq.- h ll) CO els C7 wr ' h OD r- ON r-- er co C> N C> CN h fo ' rz. > (.., c% aa c I ao ko,cr c> m.cr N.-t cn rn CO aa i-i co c> ff> f 3 zl, CO N Ln (Nl er (Nl ril ki4... i4 4 er m er er er er er er er er "' '3' ">: er Cr ' cli '' Cli f<'..4 c 3 3 N N 3.4 N zr.,:t. erenrnmmrnmmerev r- <V <V r - f h UI 4 Z 4 I-, 4 4 rzl E- U) Et -4 El EI t4 I.. II -2 IC '-'4 El CO l'4 CO 44 :4 C CO. CO,.. mod fc;ifl i h42 2 i_i m co Ln r- N h cr% eni c F4 N fel '4' m In li te) rn k-3 a% EI a Itl Lfl 'C' LI>.- ev cr% c> c> /4 %.--i,-4 ( ( ---- r- E-i kl rt< t-i.< co 4 r3. m LO h CO CO cr, er h <Nl LO m en t4 4 4 il r r- er er er r- co co ral r- r- er LinNc m<no::" E-I 4 rzl 4 o, rzl.-i r-i ez icc.: EI r-4,.-- r-i r- co o a U Ö rd IZE(OZZ D 'I >I,!Ii l", e""3 P") [L 7 e'd Dl,- 4244r4 4 W4 -).De-DI: Z>I-) -)I-,X>Wacncni-IZ

49 46 ON 44,a4.N commcho challrar~m,clem crikoo,imhor-u,i g4. WO N eteci~mtnin 44,o cong:rmr-ko~m NNO OT-4 NOON NWN N..m. W.N NN NN ~W N Zlettl~.W. r--4n.4c 4C.~N r4o r-ihr-i NO N C~ OOr-le- O-4 -I r--4-4,, r-i T INr.:N N OONO WNONILIWO. NNgWW W WO Wr-I-4.ONW IW NNW.... NNN NN WWN-4OW. WWWWNNWW NNN. N N. % r 4 W OI-INWO, ON r.4,..., NWN.W N 22.; Ẉ O c.7 LoLOT-imr~m'm N -4-ii-4,,.- NNNNOW WW WN OONO NONO N -4-4 r-i OO. OON q--inwoi-i WO %W NUI.:PWW W.NN W.. NN.NN NNN WWWW.NW.W NNNN T NW NOOi-4COO ml4.4:4342 Lel E-4 Wh4 '444.4": C"4"4:""4:3"4ZP I'.: 4"4:"4:P [4 4"44"4:IA WI:I' cr N.O.Wel'N r-lr-lr-ir-ini-,-ini-4. W N Z W E-I VI E- -IO E4 EI c- 8-4 Z Ii,7 N >E23 E-I o o ta CO o ci) m 3 3 CO I ilo r_i iz m co e- mo CO Lt h C h at ei W OP4C4 h I zr «Lf II LIN UN "") E' W ON. : N Ch Lil ON CO CO - -4E- W i4 4: WC44W V:N4:4 3s.44 NNW:4,-Imm <E-INWs-7 ZX,i EI T-I IS NWs4 ZmZZI-Is G W 4 4 4E O l.4 (.5.< -DP-DI-DN /"Jk-,-)W 7-3 >>.A,- icqn<w4,-)i-dt-dz> -) -)7X>U:mi-i Z

50 47. o.. 4C CO '' h '' 4 tr) h ":9' 'C rt g: N T- N ON 3 3 crt crt co cs N r- r-i I'l r-i i-i -4.4 qzr LI') LA 3 ohr t-irnekin N On.r). '... h. Ii- ". N h.' Ch CO N N 4 Ln r- r- r- rk rtl at eki o,s;ss, Cl CO 34 i:4 mrnm rnmmmm m m m rki m m m m cki rn t- ko ko N "gli ' N CO CO,. 3 V) al %-.4 i-i T.i i i-i [3 GO ' T-I k CO at ko,44s.szr «ns s.44 r- m ko Ist4 o N at CO CO co at 4 co o o >I i i 'i i :., N kil r- N 3 h h h CO.-. U.> fn kl3 k V3 CO E-I N N i-- -4 N N i-i N ; N N N N III ral r. i-4 i-i -4 v-i r-i "-I r-i III,4 Z E- 4. [L E- co E-4 '-4'-' El -. Z II 4 > IL : b4 cd VI CO co r-i I mit 4 ci c:: m,.. m co e- $. CO LC. h N r- ok U rel N co Li, is4 I:4 h rh.4 re UI II U kfl cn Nl kil '.:3 k N Ui CO CO t-i r.l ta4 < co Ot r=2 m ko N ok 4 4 co co ak eis r- (Nl ko -- ' rr ts4 < fli EI rzl h %; cr.: h CO OD Nl h h.: UI N CO 3 rn <Nl : :4 E A rti 4,-, z z > 4,i r-i N co o t- Ci Z I-) >4 444 E-I E4 "I (I< "I 4,:r sc4 > -3 I'D -D ai I-, I-D I-) fil I-) I-) al > > 4- Ot t4,4 it4 < CEE : ixt < I-) -3 -) t4 Z. IZ I-, I-) I-) :4 X >. ill ti) 3 - Z

51 Ch 2 48 i C Z 4 P2 4-4 : I. N k"i 4 all' - g $ on rn Ch ri UI cnc, eg rg on un rg eg rg toc4 eg -4 sr r- -4 un un rg un v)...i un ei rg Pi rwl -4 eg rg I II II VIRALLI SET K O KEET..,4 9 4C. 9 ca, CO Cg eg r- se. : r Cg CD V3 V) Dt r- to. e - el g II ' P. '4 I I. I i i rg rg rg 4 4 4C c c Nsan cq a m co r - - er e s i rn e(-le 48 in kl:> er ixe m) V) r h `. CO ) Lf> N t- m..... e W Lt 'II' ('4 er er ei sr sr on ei (Nl on eq u, m on V) I I I I I. I. I' I -iri, 9 « c c 4C P ' 4c 2 r- 2 rg ILO CP ON V2 rg UN 42 Cg V) ri CO ON sr 3 rg VI '' r-,i. Cg rg rn r- r, r- ln E. 4 8 lh on u) r- rs in r- co Ch Cg r- r- cn un mo rg r- on un un cn r- on vo r- ei on rg V, q4 ' I I I I. I u): U. 9(4 -et 99 9(9 «49 99 og.3 4, «".cr.--- ro Cri "-I k n.' rcl Ik CN in cn to 3 ( t eg, O. Fl `.. r-i I ri r-i T-I W 4. ul I 4c kid : r-...- rnrnm sr enrn rn Ln r- rn sr ul un.uo ei cp o c cr - R ol q l rri in ei a ei cn.- o :N c, co (Na m tn,:r r~.-i Cl 4 ts i-4 ('4 I ' C> I ( 3 4 w).- ra er (N. r- I. :. ON I I. I. I I Z 4c 4c 4c.. 4c 4 4c 4c R 4c Cri r4 ON rl N NO sr sr rn r- ei ei r- co eg eg til 4 C>.'. rf". r- <V ':' N C> C> k E- :4 cn i i imi i i i i v i i i i Z.' de E-I h4 94 «99.3 r-i.e, en ON :ft C7N r-i. r- kr> t -. NO er T-4 9- r-4 r-i I4 I -4 r- ( hd 4 4c 46 4: «9 Ili 44 cz 3 4." CO CO 3 ' '' Cf CO CO h to r- rn m ri sr sr i. cp cn ) c=, co c cd cr, ON crt ON ON ON r4 ON ON ON 2.-I.--.-I.-I.-4.-I r4, r-.--.-i r-i v- Ch rg Ch l - (V 3 kl3 Cg N tft Cel CO r-. r- Un V) ON r III k l'- q: r- ri Ch un D rn cn rg un rn C4 Cg rs on un rg V) ON CD Cg C4-4 VD LIN un rn rg NILO rg CD E o< " CN CO CO rs rfl LSI ei cn CN CN rg Ch rg rg r- ON 3 r,-i un to..cr. ger sr sr sr sr '., er rin rn on sr on sr sr Nl' rn sr rn nn on.n sr nn on sr ei w:r sr en V3 on Con un c, f5 hd eg rg rg r- on CD rg Ch -4 Ch eg rg rg rg rg rg CN rg rg CD C3 CD C) Ch cn cn on Z co co co rn r-. co Ln r- en sr on rn rn nn rn nn on rn eg rg rg rg ri eg eg rg rg eg un -, ta ei eq Cg rg eg eg eg ('4(9 el C4. ('4(9 C4 ei ei ei ei ei (9 (9 ('4(9 Cg (9(9 eg ('4r4 Cg.-:O 5 v- -4 rg v- - r-- ri r- -. v- ri v- ri ri v- 3 CO., rn co rn c4 CO lf) t - <V r-. ('4 W rd ts..4? 4 UI. 4 ) in : V) r-i r4 cn III T- CO CO t< co 4 4 Crl`, COCO a, sr r- C I No r-i a4 hl r-. et' qtli r- olo co Nl r- r- q3, tfl rg 3 3 on C4 I.: 6:4[4, ZZ r-.-- ',--i.-- r- ta co a O E E z :4 gc 4 h3 4.4 «4 [-I gg < sr 4 C) >4 5 r2-2 P2 2 P2 P2-2 Nl - C) 4 hd 4 P: :22 se r2-2 P2 : Z 7 P2 P2 P3 X p u to 2 U2-4 Z

52 Ch CO i ' 4 U3 e" CD 3 Ch D on un UI r- OD nn r4 rn rin ei cn r- UN Cr Ch NO UN 3 r- Ch Ch un nn ul OD I,. CD C4-4 Cn en nn -4 r4 CD Cn on r4 r4 cn cd on c) -4 rq ON' 3 r4 on On ei CD CN Ch Cn C4 r- - UN r-4 r r4 r- r-- -4 i r 4, -4 i-4 r4 r4 r c...5 rnercoc, r-- Ul UI ON c:, cp r-- co Lin UllsIONONCO UN cpxnun c: Go io, c, co Ul CD.U) en rn vo ei ul CN CD Ch CD 3 on on ri er r- od cd ei UN UD r4 er ei r4 ri CO Ul un cp Cri 4 4 b4 SO cr un er un cp r4 oa oo m) on co ui r- UD rn rn UD er rn er ei er ei ei ui cp er un C fal, (4 e4 C (4 fal nal Cs re.-i ei rel C4I < < fr (4 fr r4 <Nl Ifal 'CP '4 (4 4:' CO <N3 fal f4 -) or< N 3 CO CO UD VD 3 er oo er ei rn er er er er er on er er rn rn ei ei er ei ei er ei un ui b4 49 (/) 4a E4 Ch r-t r-i C r-4 r-4 r-- kr, Lf un er r-4 UI UD r-4 CI C4 C) CO Ul ON UI C7 ON CY 5:) Cr% (=> <=> Co ON <7 Ch C) r-4 C7 ON ON ON r-6 C7 ON CO Ch Ch C) r-4 T'i T'i r-i r-i r-4 r-4-4 t-4 'r-i r-i r-i -4.7 r-- r-4 74 D Ul ei r4 Ch un va e) r- er /4 er nn 3. cd un ev rn cd cd cd cd,cd cd cd cd cd UD E-. un er c) er er rn r- rl ei co VD un un co ei.r4 cn er cd 3-4 rn OD CD C4 UD r4 CD nn un B- h4 un er r4 ei O CO Cn r4 vo er O Ch CA C4 r- r4 er D rn CN V3 ON -4 un un er 2 er er er un er ' Cr er Cr er er rn en rn nn rn on cr er er ci ei ri cy rn rn ei nn ei un er eq rq CN eq O CD O Ui Ul un er cr er er er un on ra ri ra C4 C4 r4 C4 ra un r- h4 r4 T-4 ri () 4a CO cr Cn ei D -4 r-- r4 ) -4 3 CO vo un co OD ui CD ON ei co o2 Cr C4 C) ra -4 CO -4 N C, er rn CD CD un er er er CA nn ei ro er on r4 ei un.. Cn an ne) er en er cd cn cd C4 Cr :4 rl r4 ra -4-4 r4-4 ra -4 r-i r4 r-i --I r--i -4 r (-4 ri r4 Ir'l rfrl V) r'i ru,r r4 C4 Cr rn er cr CD Cr 3 rn C4 UI r- ei rn un un cp un Lin un Ui CD ON UD,-) er On od er er rn r- ei md vo ei co no on ei,4 r- ri C c) rq un rn en r4 vo vo OD on ril b4 ri CD Cn r-- C4 Ch C rn 3 e4 Ch CD r4 CD UD cn nn rn un rn rn ri nn nn cd nn vd ri r4 r-,- -4 ei rn ei ei ei rn ra rn ei r4 ei,4 ei rq ei.-i I- C4 (4.-4 r4 ei ei ra C4 C4 r4-4 r4 hn Cl 4 UD D V) er un no cd va OD r- co D ko UD D D VD VD co er ei ei ei ei er on ei,r <Nl (Nl -- b r4 ra r4 r4-4 r4-4 ra. E4 ZD 4- to U2 'hl 44.. ic ig 4< 4c, CD r- no r- r- Va 3 CD rn r- OD CN CD Ch -43 C4.4 r-,4 cn c) 3 r-,r r-i C4 er -4 CD Ch Ch CD C7 CD CD C, CD CD cn CD Ch CD CD CD C, C7 r4 C, Ch CD Ch CD ra CD CA Ch Ch CD CD -4 ra -4 r r4-4 r4 444! -4 r- r-i ra.. 4 ON UN UN Ul 3 er ci 3 CO nn Cn 3 ra CD C4 Ch'rl ON CD C, C4 rn ei CD 3 er C4 rn nn r- ro co cx) en r-- Co on c, er N co er C4 C4 r-- on er co tn U) Cr ' CD.zr N -4 CO <7 ON CC) N - 4 un on nn )) N r- Ln ei rn r4 on )) C4 CN rl Ch V3 3 C4 "Cr rn rn un CD ei Ui CD OD " :'44'4:r 4:3(4^C4.4:Pm'erenerrn 'rnrnmmererrnrnener 44 4 CO 3 3 ei en CO Ul ei Co r- r- CD cd CD Co CD CD r-,4 UD UD D VD r4 O) r4 VD r4 OD OC Lfl Ul un ul un Lin ON UI C4 ei ei ei r4 ei ei ei ci ei ei r4 r er rn : CD -4 Cr C) UN rn r4 ne, Cn ILID r- VD Ch r- CA - CO un un rn ri en r- CD LO ei un -4 er nid CD CD Ch CD CD CD Ch Ch C3 en Cn Ch Ch CN Ch CD Ch CD Ch CD Ch Ch od CD CD en Cn Ch Cn CD ra ri -4 r / > co un ei r- ei rn OD UD VD ra r-- CD ON Ul Ch UI rn 3 ON c un r- CD C, C4-4 3 CO ON s rn 4 t5 r- c op cr CN -4 CD ri OD r-. Ch Va CD nn un nn C4 ra CD C4 un en CO un r- r- r- rn C4 Cn r- ral 4 er er CD 3 ne, r- r- ri cd vo cd ei r4 ei en ei un -4 sr Ch C4C-- rn un Cn r4 en rn un r 4. er er cr cr Cr cr er cr er er er er er er er cr 4:. 44, er er cr m.,:t. ON cr cr rn er nn er er 4 r4 B- - %., Uier er N r- rn un 3 IJD UN co rn ei on r4 ON C4 mr- cn er rn er eron r- cr 3 rn ei cn Ig4 er er er rn en er C4 rn r4.-. r4-4 r4-4 r4-4 r4 ri 'C4 C4 z ril :4 cn EI El El -4 ' $- X II._ -- > 5 CO' R co I.- 9- CO 47 On ' C 4 r4 El. [Z b4.i-d 'EI CO' :II. m.<::: C 4 C4 5.. t-4 5' [4 C4 4 El 4 kj. CU ha,-- Z'Z >< ul X E Z $.4 g rin N C4 ra CO UN r- on CD i.4.. on un,,4, UD -4 C4 ' IV) to h Crt. Ch - cr s? s N 3 3 Gli N'r- er 4 4A v-4,c r4 C 4'P) ) E -).-- c, ' VII '.rn ''...i. ) m 7-4 "I r4 N ch u m csii rn. un ff un un -D un ch ra CD C) r4 ) ) Cr N C4 kr) -4 en en un e4 od rn ei ra ra r- CDCD h- ) - 4.4,. ea4 ) -3 n tr, -) > C) na GO U) z

53 giq e-2 r, CO CD eq Cq OD Ch r- rq rq cnkl, cnc) en r- VD cn er.4 CO ri 3 ri er.er Ch CO UI Cg CO 3 CD Chcn cn cn CD C, Ch CD cn CD ch Ch CD CA CD CD C CD Ch CD C, cn C7 CD cncn Ch CD C, III ra ra ' ra ra r ra ra r4. ra ra ra rl 3 g CO cr r- CO CD ch cq co er Cl cn r- r- cn er -mo VD Ch on CNC, CA C, V) U, cn ON CD Ul Ul V> V) ". OD C7 CO CD on r- r- 4.D VD on nn CO.. 3 eg. 3 cn r- 4 (-- mo on on DLO 3 r- egun 3 VD VD er un oaun co r- mo unun r- on cn cn er eq rq r- r- C) h4. rn rn on rn rn rn on Prl'Orl rn on rn rn rnrn on on on rn rn rn rn rn rn rn on on r) e.2 on on yr) eq on on r9 rg ra.cd CD rn ra rn on rn.co rn rn eq rn rn rn CD nn Cq 3 : I-i r-i r- r- r7 r- -4 ' r- r-4.- r- r- r- (-, r-4 4 CO 4 C, ra UI.. Ch '.: V).4., VD cnvo CA r- r- cn Ch cr. W, C, cn r- ch cn cn ch r- cn co co ON cn cn oo ch en on co cn V3 r- ra CD ra mo r- CD CD <Nl ra CO CD Cq un co on cq co on ra on rq CD CD rg CD o'.er 3 C).4. UI OD un on r- oo oo on co co co oo co mo co N un ri r- CO cn cn ico on er ch co r- un ch co ch eico er r- un er on on rn on cr rn on rn er rn rn rn on On rn cr "r?. i-i un 'C er cr cr 'Cr rn on On on on on rn on nn rn rn r-4 rn -.7 ri ra ra ra ra ra ra ra ra rl ra ra ra ra.-4,-4 ra ra,en r4 ra ra 4 VD 3 ', 44 ' 4( u) co co ul (-- er mo er co (4) Cn cr UI, r- un ra!'. '. 3 CN 3 ra ra ra CD ra CD rl C, :.. r7, ra ra ra ra ra ra ra ra ri i-4 ra r- mo co er co r- r- rn un rn 3 er r- r- CD CO VD Ch c O. VO Ch r- cn en ul Lfl 3 Ch. ln 3.rA c, Cn er un ei ri on ra CD CD ei 4) wr,3 Url ra r ol on er er ei er er er er er er er er er er er er er er u) u) u) u) u) er UI Un er 4 Lf) Lin UI Lin UI Lf) UI tfl 4) -4 un un PV. ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ri h C C7 4:7 C."...dr r-- r-- V;) on co cp (=> co r-- 47 cp c, en c) (:) cp c:, en cp co r-- (=> cp : "-I T. ra PA T'l ' ra r- r-. CO r- r - tr.' er co c-4 co r-. (-4 (- 4 en ON eg er vd C, ei on un er vp on 3 Ch er ri C3 '. '.ei ".oa '. '. OD r- v3 un er Cr).) CO C:b \rc # h4.4, er er ei. er er er er erun er er er.cr. un ununununun un r- L')er Lin,-4.-4 Url u rin : P.4 ra ri ri ra ra ra ra 4 IC. ) c) er VO '..-4, Ch rl CD ra Ch ri CD ra -4 ra ra ra r g... e on r ( ri V) V) ". er eg Url.V) CO'.Ch UI C CD ei OD 3 Ul er r- ei r il 4 LI) Lin er 4')u 4')tn Ln Ln 2:,,..::: ' -4 er '. LI" bd 4:). e- 4'. 4 LAVI CO CO.. C:, 4 Lf A4 a r-i -4 r-4 r- r- r- ki CO Z EI I--4 El - r< -4 t- El Z il IE-44 i-i U)..-.. El U) en CO R. m co P4 co i en mil 2 c un r- c- r-.- 2 cesn3 rri 3 " C I " " $- OD ril W r- rn CO er rn un n 4) 4') (-) % E4 co ril Chun er mo 8-.4 ei ch co co 44) '. r.- CD C) r- 3 OD E4 W s< 3 Ui Ul rn \CO r- cn co oo cn er r- cn, lid ra. on P4 Ele EI GL r- er er er r- 3 3 [t] -- r- er un c-. 3 ui en.r4 ) wr KC i-i E- C) 34 L4 $.4 Z Z >4 b4 -) en 4 E E Z,-. gc hi ,4,4,4 hi,4,4 -.4 wa ra r- CO CD 84 C.) Z :4.. ;/. i<.-). ) >>= b4.<b4,<wgc e")e)e,z>wr) tiultz

54 ON CO f/å C$ <7 ro $3 elo r- 9- r- Lx- LflQO,Z$ `ozt. N <Nl m ei : :4 Cr: fel (4 ( $- '4 <V t-`, CNI C-4 :4 8. (4 ei U) C> o? C> ON. C> C> Col C> <7 r- cni r- r- V) ;' r- v- 3 `zr CN N 3 C> C> C> C> ON Co ON ON C> C> Co r- ON on..-:.-: cr, -4 CO C> ch ei, o o m.-.--: r-t,-..-:,--:.-:,-.-: 8- r- r4 e r- 8- T r-.,:r..- o Ul.... I-- ON. r- $4> Co) r- Col 8Co t-n C> Co rfl C. "-- koming-immi-lorqm omco 7 re ei ''.: e- 3 3 N Co <V to.5 ON ON "4 ei erl 'ozt' r- 84: t. '',4' ": r- "--,r- 3 Co l'o <V tr) (-4.--:,-: m :o P4 cfn cr (4.:..4:..:' si. crfol.tr enretrolrolfrlrelfrlszrin rolrolcrrelrolnlrolfrc.:pcr 9- ON cr, ON. Cr CO C> U) er cr,..zr o o o o CO Ci.u. lf3 rn rn r. en to V3 r.-i Cf 34 folfolfolmfol<ne.lrolr- r- r- r- 8- r- r- t" 4 <- U) C> C> <N rol C-8, Ul Lf Co N el C> r- oor Lt ON <Y CO C> CO V3 CO C> rs CO r-,o, r- V3 V> C> C> Cro C> Co C> CIN C> C> C> C> C> ON CO ON ON ON C> al C> ON 7 ON Co CN r- r- t- r- e-.- /- r- 4 <7 CO UI 3 CO V3 ON CO CIN rol ON r4 <3 Lf cr LI- en r- kl> fe- szr N N r-- >i N CO CO Co', CO Lr: o <V U r- r- 3 C>. r- ON ON N CO an ri cr, r4 m on,-4 m o in ei co oa ON CO -.:P N fol rel : kl' <V Co) lf) r-.- op r- CO <7 VD L C ON Co r- : t4 ::..,:r.::,..zr.::..4...zr ::..... et rel rei.. rn.:r.... rn..... e- ON CO 'ZII rol CO rol Zr N 3 3 U ":3 "Cr 'Cr wr 4.: ON CD U.Z..... ON ON.. CO en -.. N (: en l'n fn ei fr T- 8- r% rs ts4 -I< U) C> o m Ln m v) V:: 'CP -- kr,.?n LI) UI N Co ul Crt V3 CO ch o m cr% ol ko o m (-4..;:...-: NONC> ONO% mcrioa, 8- r-i r4 8- [IQ h4, ON V3 m CO r- ko,- Lr: r- co m 'O,:r.--: o NO r-o ei CO. N N N.:' U UI V3 r- --- >4 c k.- r-- <V k.. v3 N.. UI c ul r- UI Nl Csr CO C CO ei cr, co r-- (.5 k3 ' C ON CO CO 3 en <V flrl C> V3 U N ON N V3 k. r- C> <7 C> <7 CO.. 3 T- <Nl El :.: r. 4;f :: 42 rmmrnmrnmm ;rm mmrim zrmeimr4ln i. ra 4.- m m m N o m r- r- rs3 m ri N k N r- r- r- r- o.- $. /4 V3 '.O..4'.O V3 ON 8. t:4 I24,c:r..:/, -:3 r., ryl r-n c. ei.--.--i,-.-- CNI.-- r- ei ei :4 h4 Z E-g4 fil E-4 CO El EI -4 E-4-4 h 4 E II r4 " -4 E CO CO rx co... me: "4 I :II,4 c m 8- o.3..- co Lel r- ei N m r4 CO rd C4 :4 r- n'l.. r. U II ul. -3 E- 4 Lin..;:. '.8-4 CN ON U") El 4.< co 4 4 m 'ON en 33 <7 ozle "-- ei ' mm [Od4 ai E- rx) N 8ozlo clo ozi. r r-- r- o:p LA (V 3 3 re <V.:I. r< 4 i-i E- v< 4 4 a- Z Z X 8-8- E-i,-I,- r-i r-- co a 9- C.) Z ") COZEZI-..CP rzl :4 g4 :4 :, i< >4 7 P-2 ni r-) -3-3 rill P-) -) t-4 A4. 44 ta4,: b 4 e< -) -3,-)Z> >U3 U). Z

55 52.2. U) CD 4-4 rs un CO er on CO C4 CD er Cn r- CD on r- ry UI 3 CD CD CD Ch CD CD 4-2 r4 4- CD C) CD CD CD CD 4-4 CD CD CD un r r4 r4 r4 4- r4 CN cn er CD ey on co r-i r-'eh on CD CD CD C ch Ch Ch CD r4 r4-4 r4 r4 ' ' r4 r4 4-4 C4 r- elo r- m) co eq on wr C4 Ch un Un SP r4 C4 CD ep un un ey er c:, er Un V) D r4 un cn N E-'N rs r4 C4 Ch On CD on 3 r4 C4 On rl V) V) C4 D un v) un cn ch un un ep rs CD V) sr on Ch 4 P3 D r- un CO CD 3 r4 C4 r4 CO CD CD V:, rs Ch 4- CO CD -4 r- r- un ra 4, VD r- C4 CD 3 C) U) X4 er er q4. Nr un un ep er Un Un ep un UI er sr sr Un er Un er ep ep sr Un er ep 4r on er un ep -). r:4.. er er..qp er er er er rq er er 4: Orl eq on mm mm ep C4 rl r4 r4 r4 C4 C4 r4 C4 r4 mm 4 h4 4C 4C co r- V) CNI C4 tf) ep T- Lr> La UI 4-4 C4 Cs4 2 CO CO CD Cn CD CD CD r4 CD Ch ch ch Cn CD Cn CD Cn r4 CD rs rs 3 r4 r4 rs Ch Ch CD r4 r4 r4 r4 4- r4 r r4 r4 r4 r r-i 4- ii, to en Lf) r-- c=> LO Lf) r- (:) cp LI) C) C) Un CO E- qci, Ch e X CCO CO CX) <V U) er Lo cy r" cp Lo cp co Lo t" on (Nl er rn ry c I en (. Z..,4, rq elp C4 r- t" Un V) T- ep T- C4 C4 rs C) l C: 'CP 4-4 CO Ch rs ON «4Q (44 un un un vo vo un un un er un er er er er ep ep er er un er er ry on on er er cy ep rn un un co co oo r- r- 3 Un 3 ep ep er on on on on on on on on cm r-> -4 r4-4 C4 C4 rl C4 r4 3 ep 4 b4 3 CD rn rs r4 3 un VD CO ep ep CD er r- r4 C4 un r- er CD V) rs r4 C4 r- on C4 r4 CO ep ep C4 C7 2 C:) C) CO Ch c:) co cp c: C: Ch C7 T-i % c: C:7 r r4 r4 r4 r4 r r4 r4 -imch qw cn ch Nch un on on CO r- rs on on on on CO o o un CD o On rs E4 r4 4- un CD LID r4 3 CO C4 ep Un C4 C4 un CD ep V) Ch rs C4 C4 3 LO r rs er < C4 LO r-i ezp Lf) V) CO (Nl lo els UI t" r-. 3 ep C) V) VD 4-4 C). rs cp t-- CO CO b4 er on on er er er er rn rn er on en on on on on on on er on on on on on on on on on on on on.- co 3 3 rs r- CO Un OD ei' ep er On On rn rn rn rn On er C4 r4 r4 r4 r4 C4 eq ri eg ep VD -) ) CD un un un 4. CO Cn CD er CD On i-4 r- V) ri r-. LID rs ep ch.on on co on er un CD Ch Ch CD CD CD rl CD Cn Ch Ch CD Cn CD Cn CD OD Cn Ch Ch CD r4 Ch ch 3 CD r4 r4 r4 r4 r4 4-4 r4 r :D.. CD rs els Un On sr, VD rs CD Un Un LII CD rn CD CD CD CD CD CD Un 4- un r- r- r- ele Un C4 V) Cn CO Ch on ch r4 ep Un Ch C4 Un l Ch ei' rs N Lt k2, C 7 VI:) -(5 r-i ep Un Ul rn r- CD rs 4- CO CO r4 Un CD C4 CD CD Un 3.rs Ch C4 On rs er r# 3 s- b4 UI er ei, Lf) LI) Lf) Ln til Lft cl. cr.4, :7 i, c. cle LI) ril C "7 C CN r!, CN CN Csi til cr r- r- r.- VD V) rs ep r., 9 on on ey C4 C4 C4 C4 C4 rq nn r4 r4 4- r4 r-i r4 r4 r4 r4 r- ep :4. E4 o CD Un Ch On r4 C4 r4 3 cn v:, Un ep r4 els NO C4 mm un ev rs CO CD Ch cn qw eq ch pn 3 C) CO CO Ch v-i V) ep CO Nl' ep On er r- un 3 Un CD C4 C4 r- CO CO rn CD Un C) Un rn 3 Un Un CD CD ep. un on cn Ch r- Un C4 Ch 3 C4 Un C4 er Un C4 r4 Un 3 C4 C4 3 CO Cn rn rs r4 r4 CD Cn r4 Ch o On C4 C4 4. Un rn un Un r- er 3 ch cn 3 C4 Cn CD 3 Cn rs rn OD r4 Cn iro h4 lo4 ep on on ir er er on rn rn on on.eq rq ei eq eq eq rq rn rn 4 r4 r4 r4 rn rn r4 ep on C) 8. v) vo mo on ko mo ch cv r- 2 ts) V V) V) V) VD VD V) er eq PY C4 C4 er er <Nl er (NO to4 Z 4 r-i - El 4 F] E4 CO E4. E4 B- i-i h- tt4 Z 4:4-4 II.< 4,-,,, EI ci u) on co tr4 c co m CO 4 3 CO re,-. az m CO LI) rs CN. N re CN, 3 4 b4 4 r- on CD er ' rn un II Lin Un E4 kl '' UI ep LID r4 C4 CN CD CD Un Cn 4- r4 3 3 s-. r4 El Xxl s<.c fli on Lo r- Ch CD CD CO 3 Ch ep N C4 'ø rn rn )4 4 ril 3 gzr.4 h CO CO fil r's rs 'CP. Nl CO OD, g+, CNI ta -4,,c4 tä N. p, % 2 4 N3 e,) Z Z 4 ra r-i EI. 4- r4..., r- 3 CD '44C). Z. Z Z '4 g4 KG it [xl C) C) C) C> r) C) C) 8. b4 4 h4 ic4 4-2 : E :> -3 C) U2 cn w Z

56 , i e-. 44 I-) U) c> en Ln en Ln ei CO.4 cr% co.c, c> Nl CN ' 3. N C> CO C> CO CO CO r r-,, ' C3.' o o gzie r- Ln c> c> te> r- r - o r-, N 3 Lf). '.m o Ln m ei m.cr c> r-i..cr Ifl ' N i- (4 Cr).: 'Ii Lf) r- N erl CO N CO CA C> f', <V <Nl lf.4 fv) N A9..:4..:4 fl.).4.4, '44 ft).. s, 4' f.4..:4.4..:4 qzr "4., tr cr -4 N r- CO C> C>. -4 r- T- r-. ' C> C> Ln c) c) c) m ei. Lf) '. ( N N '4, r- UI LO r-. wr '43. eli.4 Cyl.... f# cr 'elo %II -3 4: CO r-- r- r- ko r- Ln eti..: ef, CN eli Nl rd Cs.:, Ln. > 4 c> ri on ei ch r- m.cr co,cr I-- LI) Lf LA fs. CO r- r f4 «f4 LO C> C> C> C> C> CD C> C> C> C> CO C> C> C> r- s- C> CO CO x- c r- r- -4 a- s- LA CO N 3 C C>.4 N C> Lf ) c) Ln c c) c a r- kr> 3 N CV lf) LO UI Lf) N CO Le) in rn Lf) N r-i rn r-i m h o en r- m c h N ell,- r. CV Cs kc) 'els : 4: r- co qzr CO C> ON LA r- 3 V3 C7 CO 3 er r I CO r. eli CO er effl C Cs :> Lf/ C> Lf) ' "kr Wil,:r er.4. s,..;..:, cr..zr.cr.,zt.,4 rn Ln Ln eli ei, ell itt> >-).-.-I 7 r- VD ff v. 4 en en en rn Cv Cr>. C, T-I s-i ed ("4 <V v-i l 3 4 ii,rli I-) U) C> 4 k CN er C> (. t -. /4 CO Lf) Cr) «3.3 r- r- c> c> co c> ei c>.- ei ei o c>.-.-i c> c> c> C -4 r-i r-i r-i v-4 %- r-i r-i ri v-i 44-I -4 -,4 It<.. C N ed OD Nl CO CO `- Ln u L go c> c> c> co > r- ko ko N in.- co co m m Ln r co r- CO ui <V -> re U) CO c> Ln m ko ed CD ro r-- c I r-- co CO 4:T c% h.4' 3.44 ci ko.44 en.43 ei co ko ei 3 -- r- -4 ui t4 ;> Ln CP Ln ei, er U elo els ele ep el4 ele eli ele ele eli er er C$.:' n 43 LD LO /4. "cr korelel CNINCVICNICVNiNcfl r- Cyl el, 4- Cf2 C> UI CO f4 C> rvl CO N ki) (^Nl ' N. CO CO C /43 '4: h /4 r- CO >--i ei Le> en C> CO C> C> r-i -4 w- CO ON C7 C> C> C> r4 Q- T-.- I- -4 T-I I- -4 r-i... r- CO k Ci) C> C>el L CO U r- ir. CO Ul C) Ifl UC> 'eli U l'-'. C>. LC l III r's CO r-- r- (Nl (Nl V3 Ln. CO CO, CN LO "rzl '-5 /4.: v-i rn LC N e$ r$ ty) On LIN V) C> Crl C r- r-i v-i Lf C rel III C> te) Ih4 4 : $.:$ 'eli $34. Lf) LI) U) ei',.: , Ln Ln.. m m vo Ln CP Cla lil On Lf O' ZI> le> k VD Ln Ln kr, wr k '.' fr.., fr) fil ftl fy) 4.:' f% f V f V f r- f I r- 'cl, Ln rx3 4 e- >4 3 C$ C> 9 fn C ':$ CO rn Ln ri Ln cr.-i N Ln r I Ln ei el, V) ON ell N r. C) C> C> Ci C C> C> C> C> C> ON C> C> 3 ON > v-i.-i r-i,-i.-i r-i r-4 v-i -4 CO C> 9, v--i ON CO kg> CO CO LC, ein C> ` rfl C> 3 Ln CI C$ Co Ln C> "Cr I'vl fn h CNI r- Lf 3 Ct..: en N 3 r"..: CO C$ <V r- m m cv ei ch l l :..cr c> m -4 ei.-i.--i en co ch.-i 3 en c I Lo cr co tv LI) U C 3.:I' el [. 4 4 ev eli ell ele $.:$ ":$.4:$ $ZI$.,;.: et, $:$ C $C' C$ rel 'Cf. Cr cts en en rn re rn Cvl fv b CO CO h h 4:..zt. r- %:., ernimmmerlmmep <V v-i -4 (N C.--I C.-I l's III Ci4 Z 4 4 E- : Li E-' CO E-I E E- B- 4 E II El tii4 E- 4 CO II m 4 IN4 4 wi < oo 4 Ill EI ral h Or44r4- ZZX > " l-)ill :4 R4 e< h4 : C CO UI I".- e'.4 r- en c> I :' n 'Cr kr) r., m koi er.,:r b N N 4 El -4 s- < 4 r4e- < -DI-DI-Jr4-) l'ol-oi-do:ioz> -)..-- CO en ui m 3l,- c4 m3 h crw rn e I en tri II Ln Ln I") Ln et.--i g: N f%. V) f4 Lf 4 33 en ei.cie Q r-i r- : co c> B- C.) o< gzr :4 -DOOCI > >n-4 I-OI-O.C.)WtnO)--Z

57 :4 CD I_). 4 CO CD ODV3, D rn CD rn r- c, er CD CD Ch CD 4-4 ra CD cn ra ri rl ra -4 ra ra un un rn r-.c) 3 CD On un un 4. CD Ch ra OD CD r- C -4 N WO CANNN.NCD v) rn 4 h4 cr Un er unun un toun. U,,_. Wr.44 er rn on CP rn N r4 4 4, W CDCDCF"Sl'hh CDC.. CDN Ch CD CD N TA' CD ra ra ra -4 ra r4 ra ra ra ra ra ra ' ra 3 rn un on Ch CD On On un coc, Un CDun Lin co co un. un un U2. CD ra Ch CO N Un V3 V3 CO %;' ra rn cr. cn rn 3 V3 3 Ch [ 3 OD Un rn ra cn rq 3 Un ra CD CD rn unv) OD N Ch rn 3 rn rn rn er er on er on on er on er er er er er er er rn m m 4- NNNOCDc. CIINNNNNNNC? Cr 3 : ' CO C, on un rq un eq un N rn rq s? rn 3 CD 3 r- r- r- Ch ri cr CD rn 3 CD r4 CD CD a, ei CDCD Ch 3 OD Ch Ch Ch ei Ch CD C, Chcn C4 ra ri -4-4 ra r4 r4 r4-4 r.. OD ra CD rn CD N N C) nn unw,ra CO V3 ' C4 CD N rn CD on r- N rn rn Ch r- rq OD N on m rn ei 3 CD un CD CD CDOD rn co c) CD CD un 3 CD un c)rq eq un.-.4 r- rn CD N rn co un on v) CD 3 er v) Ch r- un eg oli) OD Ch r4 Ch er r- r- on h 3 er r- N on rn ei <Nl ei on on rn ei ru rn on N rn cu rl ei rn on 2 2 C s- IIIrl Ch ri un CD.o ek 4- r4 C s?. Cr Nl, NI. N els Nr Cr N C4 N N C N er rq v) un ril s-. cn CD r- r- rn VD i.. toki:, on CD.r-. <Nl r- er ri,a, un co rn Ch OD Cr rn CD rn er eq on eq er >4 CD Ch -- CD CD CDCD ChCD r4 CD C) Ch Ch CD C, cn rq ChCh CNC,.r4 ra ra rl.r4-4 ri ra -4 ra ra ra ra r7 ra ra -4 'ra : (..)'... Ch Ch rn ei,-f rn r- un on CD C, rn r-. r- on CD C CD CD CD CD C) UI V) Un Ch ra Ch CDUl rn un r- un ra rn CDN 3 on N CO ra mr- ew eq ai rnun r- Nl, ev er er VD er 342 cn on cn r- CD rn CD ra un CD rn koun CD C> CO un cn ra cn un E- ril er er er er er '.,:l.':. nn cf. On rn cr. er cr on ci.. Cr Cr cr cr Un On Cr nn ' rn Cl. tz. CO.r UnOD. nn cr nn On rn rn rn rn nn N:r isq 4- ra ra r4 ra r4 r4 er v) Z E- UI E- CO E- El '-4'-' E II : 4... [4 EI to On 3 r4 U2 4 CO eff,4;:?,7:g 2 O LII r-- N N ca On N. CO [3. CD b4 r- on CD i. On Ul un un PD Ch E4 CD [4 Ch ul er -4 N ChCD CD un Ch r ra OD 3... [4. CO O4 [3 Nl v) r- CD CD 3 3 Ch.4. r- N V3 ra rn rn (34 El Nl rs.. c? er r- 3 3 [ N r-s cie un r4 3 CO rn (-Nl 'cr I E-.4 g4,.. ' Z Z C ra ra ra,4,4,4 El r-.--,4 r- ra. (-- co co i-'() Z :4) r) co Z Z,-.< o4 a4 rzl 4. er.. 4 :4 >/"DI-D.3 -)I-DI-Dr=lt, -)Ohl >>C 4- O4.,4..4 / Z>i'D!"3-DX.COCOZ

58 co 55 :4 O t-,. /4 en 'CP N %-I. p... p4 p4 4 ui I.., -- N ei mmm CN c-%. m rf) N 'zzl ' < Cvl ei Ln <7% ff) csi -4: w N WZ.-.4 WE- me- - $. N r.t cow co :: me- E ' II :4 E- 4 o N co k(2 W cdo W mnw NE-Wh NW,- ZZ>4 EZ-5c4< - W >4 C -4 -D Nm<h4mmx4 en.-icoin r.--n r--m %;: anlii,om,n m mkohm mcoon,:i mmwr ,,-. E--,-4 <g4 4E- i )W 73,-)-)I-Dmmvoz>mi-D u) m m CO r'l t-4 -Ip4 rf) CO,, i (II ei en un LI/ Ln -4 mon,-,-- com.: --- ei m,--mm ulcnimm eneg'o ' :4.--,4 ---:4. 4 Z 4-4 -)mx>ommmi-lz

59 r-4 44 U 'cl'.r-ih:.n ONAIIN.,33.. i 8, Z 4 [2 NI.-IN ONN. Nwie l-ino3 era 3 N ON.~-4 4 m frinn O'kreP.) l,-i ei.:j'al W :3 PO - r--4-4n '-4 '-4.N I f.a I i i i i.- i m 4:.4 7"7 4: «' «4. kl, r- (V CO N k ka, IN r-i N.-4 rn cri en Ln c) ei Ln c, ':' ) ' I ,. ei.-i 'cr Ir- r-4inr- -4 N-4Nr4 f4 N t-i 4. O\ i i COOO r-~ COwPCOO r-invocr. 'crin TUL ORS I STA T I TTARI LAJ I KKEEN N 9-4N.-4.4r-I -4 I i O ~4 Ii -4 III 4,4 4:4: 4: ctic i.,. m 4 4:4: 4 4: 4:4: 4: 444 m4( 4:4:44: 4: 4:4: 44: 4:444 cocomert.cl. WcW. WCON, 3NO,-INN OffINlO ( (N I. I g 4,64,4, 46 4, p 4,4,..ft Ii 4,.,.4,,..,4,4, 4, 4,4,4, 4, mc...mdmm,--orqui m Ahmm ri,m),din,r.c,r,rmh 6.D 998D ' 6, )4 wr o. ki4 NI-INO\ -4,--INT-IN Nr-I r4inn - Nr-IT-4 «4c 4C 4C 4C ' 4C 4C 4C 4C 4 4c4c Ni-4.N NODfilltO OON'C' NN ase '66 INI-IN --ler N N,4,- Or-I 'r-4 F4' m - i i i i III 4C 4C.4c «4C 4C 4C 46 B..., E T-Or-ICON err-ioi r-lr-iuin OCOO 9-4 r-iniii,-,-i EI III i i.iili ; i N 4 4 4C 4C «444 4 :2:, g N WW -.-I r-iinn frinn C.-~cr Off)Nr4 )4.c, 'yr.:i' fl T- N I III i El 4 4 4( 4 99 « « « «4 P R-! ul, ~-Ilr- OONNlo Nr-~ (NN -4-IN - III.4 i. 4. 4c 4:4: 4 ic. 4: 49 " Off NWmr. r-i ' N--INI- O q:pw OWNLII "W ei. i,-, i i it-i i..i i it 4: 4: ic «4e « C=COOC~:r 'ZI.C.Or-led N - VON [4. in OCINOCO,-- -- NOOLO fil r- "-I - e- T-4 t--.-4 r-i Og N omtnr- mm.aimul.--lcoom-cr r-wraltnm mtno o.--lohcoh WODInN NNerOD 'crl~ NO.. E- N NlOCOCA NNN filooo NU4: T-3 EI. 4 ",:P.:PN cl"cren.:',:.,:r, lll'cr.:. f4 fiff4 e- in crliinn "WaIN''.:PNN.. N mom Nesi,-i eslm,-4n.-fr-4,--im 9-4,4.- -) N N N en en > : II IIIII II IIIII IIII b >4-4-4q- -INNN r-,--,-, UrIg-INT- Nr- CO El. ( -4 to E- Z,- El g= CO 4 r- kli CO co E.m Nes... trir risei EI. t4 N ffilloco C:,- NONN c4 >4.> NO N..NNT-NN NCON CO, : -) E--4,-4e- -4 C Nh--., ,,r co #4. -. ffl.i'] --3., N>. e-).xt-)-. -)3!. cmmen

60 AJOPV - JAN II.O I N WO ".3 ra cl. ra ra cn c> 3 3 cn Ch CD Ch Ch 3 ra Ch CD CD 3 9- ra,-4 r ra r-4 r- un OD N rd on ' CP un on c, CD CD CD Cr CD er r- er r- eq rq! ' VD V3 CO er Cvl Ch 9-. rs CO Vil.rn ' CD rh Chin OD 'cr -744 NO Q CWØ Ccl II> V N C, N CO CD 3 CO rn on rn rn on..- rn on on on on rn nr) er nn on er rn rn er rn er rn ' Cr R B- :4 "er Nr Lf) rn UI un rn rn.-t N rn ra rl rn ra Ocl ' TA er C) r- c> ui rn ra c-a '.74,4 r-i 57 4C 4: hi 4. 4C UI 4 4C 4C. 4C OW--Irsc- ",4 N WNWNO ed,wui COGNOON.ak ON NON rl r r i r- ri T-. r. El i.- h4 OW#N.crO cr.non CoulkOUI rinnco.c2.6-- NuiWerN rr UlilleliWes NW4.,-.,:r NNCON Nc-ICI.C -INOWCh CONNODO er..cl. ri er :' on on on er er er er er.. Cr er on Cr C. Irl "z. cf. UI P4a CD cr VD CO 3 Ul Y) CIN i.vi Lflmcviui..CICh 3~~ 9-,- o.4-4 N, ei CD VD rn '.o ui on unun D ChCD Ch r- I ra Ci CD N Ch Ch CO Ch CD Ch Ch Ch,, r- r- 9- r- 9- ui ":3 CD O ON NwP.kil t", NrAWNN LrI Ntile.~ CT 7OW NrtrINON er,:r Ulr~cr ONCT%.' NOO -4 LtIWILIN.:",:l..:"~W.,:r "cp.4. UI ~,~ i-di e-3 N WOOkONN enin r ri ra T- ri 3 VD Iss CO OD 3 EI C 4C 4C 4c 4t 4c CO :4C 44 4C -I< ' Ic 4C4 4 4C W ONNI~ ON 3CCO CI.~,9-, 7VD Cors QC 3O( r- ri c-. 4:N N9,--I )NODIJI T-43NC WWWN -4, N N3,-IN., kcr., NO3 CIN'ONV NONNO WV3 NCICrOlm '. NOCrOCh er er er rn (Nl er,:r Oh on (-Nl rn rn rn er on ri on on rv.:, er un cli,:r,c, > P4 C Ul r....4, cr, ricl ZI. Ch ON V3 CO. 3 rn. CO er D kid,4 in,c, 3 t4 V3 kf) cr ei,4 ei (Nl -4 ra 9- r. -V) UI er er,:f, fn ir) rei 4c 4cIC.3.4 :ft 4 4c 4c 4 4c 4C 494 OCONN VDrICI WNCIV3-4 COVDN 3., CoChOVD 3 ONCD OO 9-.-,A -4,A,4-4 ra r-a..,..nw Chrsc-INCI,-IWC>./ rsnui OD,rs L 4 r- 3 (V Ch 9- Cr> Orl ON ' r-. co co <Nl on rs ra C> Ul Ch CI ra W NVDCONk UllOWCI NNC 9-N COOVDNN NrANCDON..:"4":"WCI.c.,:l.. Cr,.:". C., writ W W E4 E-4 El. E-4 al... NI.. CO rn, 3 Ch Ch ui '..- V) er.--t. rj rn C) ei eiln rn o c).4...wt-4-4 r-a ra.,:r on es, r4 ri II CO CO Z o-i Ch N Ch 9-4 ' 4- CIN. 3-4 CO -. N to r- r- ui ON Nl m CO Crt's3 ''. cr rn :D. 'T-E.4'3 OOkON NUN er3. El 64 UlkOV) 3L6)Wri NONN NON N rsc-ci A N N CO N.- CD :4. 3;" 4 '44 r-4 -,- 7- C No-lo- -) g4 er co i-i<w rs -"J.-a t-)3 3 m m c ) I- -) - -) m u g4 g4 U; ; 2

61 58 OD I 4C 4C CO CD un CA UI VD er UI C4 CD on OD C4 CD 3 r- v) v) g--4 3 Cg er CD 3 CO I C) cn Ch Ch r-. c, CD Ch CD 3. CA CD T- ra Ch Ch 3 CD 3Q' 3 CO CA Ch ra rl ra ra 5-4 ra r4 5-- ra ra 5-- OD CO r IVD N '.C4 '. un co v) co on r- Ncn on on 3C4 CD U un r- 3 C4 5-- er CD VD OD r- m ry v).4 OD r- er r- c, ri un ra 3 r4 Ch CD Ch... CV ra VD er V) un v) 3 3 / VD V) r- 'i un UI un ry er C4 un, r- (4 C) h4 on on on on r4 on on on on on pn on er on on on on on on on ele p) ii< B. Ch Ch OD CA C4 Ch Ch un un U Ch Ch CN rl Ch Ch 3 C4 U r - v) un un V, er P4 ry ra 5- ra ra ra ra ra ra ri ra ra T-A ra ra ra ra. 4 4C 4 CO C) C4 r- CD CD er un CD on co vo un un CN / nn UD CO r- r-, un un CD CD CA CD r- Ch CA CD Ch i. CO CA Ch Ch ra rl ra r- ra 5- ra ra ra ra r- g r- on on CA ra er Ch CD 5- LI C4 CD ra er er CN cm Ch N C4 4 on r-i kr, ry on er Ch er V) r- on CD ra Ul ra Ch 3 r- cn r-i un VD 3 un on r- r- er V) on un r- un rs VD ra on r- on er 4 er.er er eli C4 er er er ('4'' er er er er er er er er er er un un on un Ch un un CD C) ra U 3 un un r4 on Ch ry nn er CD CV ri ra rl r-i. ra ra ra 5- ra ra OD V' Ch CO CD CO er / un C4 rs C4 CD Ch CD Ch V) CD C, CA -- r A,-I 5-- ra r-i ra nn tn CD tr, c, r4 CD CD CD on er 3 Ch r- Ul CA 3 ra -4 ra C) C4 3 U Cl on rsi T- r- h4 wzr er er on ry er er un er '4 rl ('4r'4 C ei ei C4 ei ra.24 cy (Nl ry ry N ry (Nl CO CD lo C4 Isl C=> CD CD 5-4 T-I r-i T-I UI C:) VD rs er r- er.- c) co ra Ch V) 4 un er UI un un ri r4 rl ra ra 4 ry ry ry ('4 ra VD CD CO C) CD CD 5- on CD U VD CD CD 3 Ch r- VD un CO Ch VI er on er er eq CD C) CD Ch C4 ra ra 4 r-- cri r-- v- 3 - (=> ' 5- er er co m m) er Lf Lf ra CD on on r- ry (Nl ra U ra c OD C) Ch CD Ch -4 ei' 3 / CN Ch C, V, r- v) v) VD CA er un un Lin un OD OD CA VD VD ra ra ra v2 3 R 5 -. z 5- ts4 3- eq'rel ry CO r- c. CO r- r- un (-4 Ill on un ' r- -4, un er on ZD.--I EI. OD CD ra Ch 3 VD r- CD C4 un eq er CO 3 EI : un VD V3 3 un v) CD Cl CD rs rq on on r- r- r- r- rl cy ry C4 3 r- on ra D g.4 g< i-i,-3 r - ra ra ra r4 r- ra CO C) Cl 5- i... 4 Z El, El 7 o< er co B- ICC CO CO. Ul rd t", rd C) C) I-3 oq I-) X I) ': gc (% c% 2 R iril3 --. f% '4

62 59 vzr L m :>4 s- N.-,4.e.4, mm mmmeim mm r-i I- T- -4 LSI 'no LilOmrsmmo,-4,-IN h."".- NNNN ~ T-.-.- m N er ei ' wrm OO. N m cr la,.4'3,4: mkomei. 4, >4 (5. :W hal'own NNI-,:r: OOOtilh ~:Dka.:PN :f:4 erercr.on ::. ;rm crm -- II, ~,-4 %;PN W v-!-9- t- 3 N min.wei ric.. 4 CO Oall-i T- -4 ON WON N la wr NN N. " 3 N.ei ',:i. '.- 4 NO. NN r-.4n.ci'm N,-. 44 : t- '. '. ko W),- tr N ;2,L 4 4: NIYN ~ I- NNO kon qzr.~/.nn "cpn 4 4C 4 e- 4 CO Olni-IlON wrnan. kawo O3N. en ei OOW 3,N OONO 3 N. c-.- v- NONO, 3N.:PNI- CONCOUTIN NC..4 CO an~iiin 'W NNv-.4 NO (5 3W. konn N'cPNNN NI-N ~3 :a4.4":. N.: r:p.,, ' qj'q: ~ 'Olilq:/ ~..fl IIIN. k. illotr T-IWN.e.4 mmes- r-,-.4,-4-i NNI-IN e-z 4 Cl) N,oko mtcan kn -: mc.imr-. N.-m O 43 lon WOON T- -k.- id [3 4 3aNcr ON.-INNO Lilo:ihme, irlalota > \ ONNW3 NON : Nh hl3 e:4.3 NO. C., N43.na/.W k ONNONI-N,4 : v-ino W 4.,z,"WN NN,- N,:P N,-,:r.:3 rzl C4 e Nhr-com cocommm r--,-inn,- r.---ir-m I. kmuler N erermg-4,- -i.--i..-.--i,-.,:r mmmmm z E4 Wfif< E4 E' g4 >- >: :: o- E- E N 5 :3 Z.- N NN h NNLII E- W LCI N cr ii, E!.:P T-WWN NUNN 3 El [4 mtpko mulkocer-4 c lic)r-cqm hn, NNI-INN NNI- OR b-4 i- F4, sm o (Nl - /- -i k,,- 4 gc cli W $-IrlOrt4 [4,-,-2,,-).,-.)m X (..) r< e< CO> tn> C> 2 on. i) i, zci) >I C4 3

63 c, 6O 3 I -3 CO c:) C'.. r-i ICN C CO.-- c%) II) ' W, 4 fs KID Lg/ ON. g:r I CD Is-- CD C) <: <7 <:, C7 <: <:, CO ON C".. <: 3 v 4 v 4 i- T-.4 r-4 a-i E- N CO N ' : 4 ' LA 4-'4 V) '. 4' en 4' ) I-- r-- r--,-. cx) ). C:, CO C7 LI) ' CD C CO t)n f... KI q:r C) <Nl r-- re4 -) co co m -# ) ) W r-- r r-- a a..ar C I 3.) m r-- 3 IC UI m<r II) %; f 'C,CP frl rrl fel..ar m m m. m Kg/ m I7 gl,.c2, NO CY er mm ei c.i ei ei. CNI " ri -4 ei 34 C4. C:) Lg/ Kl/ v-i Lfl r`. t-4 g I CK) CD ON NO LI Lf/. Kil CK) (.4) r-- co ko <:) ON <:). Kg) C/N ON ON lg) ))v-i CO CO ). CD ON C7 ON CIN ON r-i v-i v-i v g".4 g I NO <= Lf <: CD C: :: CO f I ei <Nl CO en NN'Lfl N r-- <7 <:, v-i NO C: gni ON <7 r-i gzir CD 9-4 (:) r-- co Lfl eiei' se. se. kr, r-- a NO r-4.ar.ar ao ON Le/ (:) -4 Lf C;) CYN Kg m < 4 m g 4 fs. f I f% (.4 C 4 NO III Lgl NO LtI ) )) <Nl fni f 4 v- v-i -4 v-4 v-i -4 v-4 r4 r-i -4 v-i'lf into en se. CP 4C <NI Lel r-4 <X) f`. NO CO ) C 4 Kg/ CIN. CY C 4 r-- c: a <=) ON NO CYN C2) 3 <: v-4 CD (:) C:) ON ON C:) ON C) ON <7 C7.4 r-4-4 v-i v-i \O r-- ( ) CO 4' No 4 V) V3 4' CN CO 4 : 4' C'4 N 4' '.o mm mm Di <: (:) K Lgl <:) CO frl 3 gr, r-- m eq 'w3' CO /4 CO lf) kc) re N LA ) 4 4N o N m sr m m m -4 N N - N 3 CO 4 CO 43 CO. 4 CO a r-- c: Kil <9 NO t'" Lf r-- CD r- ) 3 C I.4. 4' ÖN kg) ON - r--. ) (Nl 3 <X) CO <:). 7 <:, ON CY C7 r- -4 v-i.- v4 v ' L en C N ) CW/ ::: gv II/ C= C.: C., C=> = e-) c: ei q: CO r-- O. : v-4 r-- ON r-- kf) C:, a CO Lt 4' ON -4 r4, r-- co r-e c) col ) ). Lf CO C I mm r-- NO <N ON v-4 LA 3 r ki4 ) LI LA P g I '4 sr m.. LA gel fgl Lt Lf W Kg) q:. er er se. sr.. <NI CNI CNI fn CNI CNI C I C I Cf CD. (Nl go' :, ' 4 v-i -4 r- r-i v- v-4 v- v-i v-4 4 fil 4C 4c 4C it4 C:, '2 IX, <NI 7`, g: r-- co "CIP ".. Kg/ CO CO LO CNI 47% m. >4 CD ON C) ON Kg) CO CD CD C7 <= ON CI).r 3 C:, I"... ON ON C7N <7 r-i v-4 q- v-i v-i -4 v : On L f r CO eq( 4:::4 =, Lf CDLf Lf) UI) II/ Kg/ t` NCO r% CO ( 3. N 'W '.-4 Nl' t-4.- r- 4 N cr, CO. Le" CO i7 i CO N ei CO )) INI 7' L ei wil N ( 4 b4 W t4 m m..ap ei,-4 m e#.t-4 T-.-. ri T- On ' r-4 m ecl '. ' ' -- ko ko cni ko vo V) /4 44 f.4 44 Cs4 4' CN 4' ' CNI 'Cr <4 t^,/ 4' CV. CO CO :' Z 4 r E- 4 C4 4:4 CO El EI i- I 44, 5 rz3 CO co t4 Z 4- % <V r- II N C% co /4 a e-- 3 N N t4 4 m N "4' II en `Cr I'll qzr CO C, i-4) CO. I'. ei. ei 4' CO CO CO E- r4.). 4. CO Lt NO CZ) v-i fni O N (Nl ( 5 en NO N N N ei C ei3 I''. ri cdmxiilp < a-4i EI i- -4 r- CO?3, N co D < o<.< / - CE; 4 r4/ Z t" X t.) 4 4 co> u) > en cti <D 9-2 : c4 Z co> 4

64 C) CO k/3 T-I T-4. C 7 r-i CP C4 LI) LSI 4/3 T- fel T-4 T-4 C 7 CK) r-- co C7) CO LO T-I C) f`. C) r-i T-4 CO C) C7 C) 4X C) CO CO -4 r-i T'l r-/ -4 v- v-i r-i LO 2. (Nl r-- c: r-- m LI) C) r-- CK) 4/7 m Lf) l CP (NI C) Cr CX) Cs Cr LI) C 7 ts... (=> CO C 3 C) r-- <7 e.) kf) tc) LID li3 ""-. Lr) /4. T-I r"- un f".. CO 4..4,.4' (4 Cr. t',7... fel. s- CO CO LIC) (Nl (Nl ("Nl 4-4 C',7 fel C 7 kf.,.2' CO T- I CD V) fel r-- C Lf) kj, C 7' CO v- LC) LO Or- C=, 3 LO C 7 '. C) k T-4-4 CO CK) C) 4-4 v-4 r-i C) CC C, r- C) 3 C) C7 CZ) T-4 T-4 r-i T-4-4 T-I v-i T-' v- v-i 4 Cr 6.. Lf) C) T-4 fs K 4 C) Irs- LC) Cr) T- fel Cel 3 T-A.T-I /4 C 7 v- C) Lf) Lf) C 4 r-- c. fel Li) fel Cr C 7 4 r^. Cr C) C Cr C 7 Nl CO CO CO C=7 C C7 fel Lf) Ln Cel LSI LI m.:4r Lf) Cr 4. Lf. Lf) CP V) Lf) 4' 44 :2 <X) <X),K) m m m m (Nl r I T- r-i (Nl 4- C 4 C 7 T-I C 7 T-I r-. L. clr LII CK) en CO 4:=4 CX) -'4 i CP.C (X) CO T-4.3 C 4 CO 4 K 4 T-I Lf C) C7 C7 LO ON C= C=7 CD -4 C) 4=> C=4 (=> ) C) C) ' T-I T-4 T-I v- r-i -4 T-I T-I T-I rl eiqn C) 4:3 LSI C) C) C) C=4 cp (:) c> c: N LI) C) Is C).`" r-- c: r--. Cr v-4 T-4 r-- crt m -4 fs. -4 CN T- CO C 4 C=7 CO CO con o srun m ei m C",7 C CO C4 /4 /4 Oi tn Cher) C. 444,.4.: 4,294 e4.44 '4,.4, '4:4 Cr CP.44 44e, -cren,c, mtn Lf Lf "4 CI4 Li) Li) Lf) fel Ce) m 'Nl T-4-4 C 4 v-4-4 C 7-4 C v-i v-4 ura v-.4-4 m CO /4. ly) ON CO ril h co r- un t-ni k eri.:2 -CO.44 eil in f's,-. CO CO C> C) ch Le) CO C7 C> C) C> CO. T-I e-i e-i v-i h CO C en r- m r-- m o o o LA LALIIN ei) 4- C> e,-i cs, q:3. C> L2 ta) Ln rq r- r ,:r wr eq ko 4-2. C> LO I-) CO LID f-- r-- '' en Len to en r-- rn co to N rn 3 N at ch er tn r- W Ir ler go (Nl.:4.44 en.44.4 :4 'CP Lf).clt.4 LA LA.ZI m. q4i,. 4 /4 /4 < V;: fel er/ N N N e-i N N. /4 LO.:4 LA Le) / rzli ko 4 > CO.h.,43NN C(.<3 nrc<xino h /4,3.,-IN OCi CO, h CO h CO e-i CO 3 CO CO 4- CO : r-i - T- r- ON ONNy) hc. s-i NOCONO Nl.. e- CO CO r - en.c' re /4,.b /4 /4 Ln o /4 ei ei 4 ~4. co Irsl N N e- s- l CO C) N Nl eg CO en e4 e4 C`4 LO C'4 Lo r--crt Ln m to E L-5 W "'..Cr Went!) C..44 (Nlf 4- eveilc.4 f. enlennlf In' ' 2. 44'.44.:' r- r- en m m en.44 e42 r-i.' C ' tn ' f"..- 4 Cli cli UI Ce) z Cli E-7 te4 UI :4 co E'l E- - e-i E e< CLe,, r. o 5 CO I4 I Z 4 N II N N CO 4 h LO CO I-- f-- tn ces W m m tn ef) " II Le).:r I.) 4- E- "44 3 r-i CO LO t-- o ei Ln (NI.44 CO CO CO Li Le) LO /4 CO / /4 N ON N CO CO g 4 - " - t-- -- t-- -2 C 2 Nl e I CO h fel - ce 4 24 E-4.--e co o t.% e- i- Z E-i iie-i C -3 i- i<, ii4 i< =r co.- -4 CO rz. g '" t% it% c Cti '' 4 Z W :4 >I

65 62 4-) tn r-i Cr.4 r- CO f. Lf v-4 v (7 (7 Lt Lf/ Ltl r-- m cx) c: Cla r- 4-4 r. r-- rii b4 m eri.4 er. N C.7 CX) CN f.4 C. C () Cr O. fel ON La> I". <Nl fel kg) r-i T-4 r-- cp 7- I". (7 r-i v r- v-4' 4- r-- Lf : r- rkl %: (Nl 'i-4. C 4 V) 7 to r-- r (7 CP r- 4-4 Cr CP CD Lt 24 4 aw CP CP fel (N4. fel.. (Nl. er Ori On 9- CLI h4 its 4:), eq Nl C.I r e-- 4- PPO = IV VYÖYK E) a- U) ON.- r-- r-i f.i Cr 'N CO -4 CX) Lf/ C79 V) CO f -- r- CO -.4 r-. r- r-i T- 4-. r- : c> Lr) r.- r.3 / LSI C.7 Lf L Lf/ Co CO ' U) LI mm (7 IN r- 7- C. fv) N fv 4-4 rx3 4- CNI CID (7.4 er 3 CO r-- C7 Cr UI A4 h4 4:),.. CP (.7 'Cr. Cr <N7 (Nl fel fel - LO LO CD LO r.) LO LO.4 er N r er N er N er 4 b : r ) T-4 On I'. 3 N r-- m kt) cp f r. 4- r- fel r-- r- :: CO r- ON CO 4. (7 7 r- 4- r-4 r-4 4- w- 4- r-4 r- 4- ei,-. r) CD CD (. CX) C:) LfI Lf Lf L Lf on CO CO kg) (:) CO r-- 4-,-. r-- CX) r-4 (7 Cr Lf CO 3 r-- co fn Lr) r-- Lf kf) Lf T-I Li) - cr kg) (.4 r-- m al c:, m er Li) CD CO m r-- r--.- c.4 er er 'c".4 er er er fv) Lf er er fv.4 LI)..4 er Lf) Lf) Lf/ Lf T-4 en ' Cr Cr <V C 4 CP (N4 Cr (4 CP C 4 Lf T-4 N r-- Cr T- 4- r ril 4 >4 s- 4: V) C:l -4 r-- -4 CO CO r-- ko ' : ca : CO ON er CO ON 9 r- ' CO ON ON ON r-4 r-( ' 4-4 T-4-4. ' E-.-- r-- co r-- c) m LI-) Lr) cx) (Z) Lf er N CO ON CO W N 4-4 (7. CO fel. '.. fs4 T-4 CO.: CD CZ, v- CX) r-i. Nl 4 (.) fel r-4 Cr CNI r-- er UI C r-- m cn) r-- r-- c: (N. Cr I'''. fel fel Cr W [ 4 ill Lr) Lf er N er. er er.4 er er Lf/ Cr ' CO er 'elo tfl er U UI Lf) Lil,-- g) (Nl '.C'. kg) CP Cr f%7 f.7. fni Cr (N CP f CNI C:).. Z L- r- r4 EI :4 64 r:4 U) El E- EI E co o co. l'il 5 o, -... s-i I-I N on N -4 3 B. C. l's LO EI cn Nl on On Un on g..).4. LA l".; gc LfIrr? :3 4- E-. CX).-4 ON CO ki) r-- cd (. LI rn ' Cr CX) CO f.. r-- r-- r-- r- ('4 N N CO r. ' v-i C, I 4 E-I -4 v-i -I r-4 r-i r-4 3 N B Z 4 4 e< e< gg 44' co. E4 r LO) '.. 47 Lr) kg) C:) 4-4 (Nl CD f'. f% fel 4 E4 IQ. C%.9 4 (-) gc ;:C' C% %. '

66 ON «4 3 «4 Ii, 4 Cz9 N CO CO C> N C> v- <7 C> (7 - CO v- "-I N 7' ON N cri co co :4 i4 en ei cn ko Tz) r- ei ct ei cr, ko 3 UI ON 3 r- C> N N..9 c, T- T-i I ko ei rn ei I,c I ei v-4 N -4 D9 ON tc.4 4c 4c, Ii «ir 4: 94 ko T- al en m m o NO CO - crt -. c:t at T-4 ei UI.' rn Pi In "I r4 - r-. -- N -3 :4 N gg cop 4: 4 4 bd N CO ON Cs r- cri ON -4 N.: N ( r- N NO N N N N C> N NO ON LIN,Tzr T- T- T- wr T-4 ei I ei ei N ri T- III v v rn e \I I inlit - Ii i i i i ;4 I T- EI 4:4: U NO N r- en r- 3 3 r- ON CO LIN - N N rol «rr N CO I.4-9- N -4 w-4 I r4 I t4 dl' - I I -I gg > ITTARILAJIRKEEN TU LOKSI STA CO N N l NN N. N N r- en N Cli N C> - 9 C> I-- r-- N - N - N r- 4- l' -- T-I I Ilo t..5 Le) IO «.4 4c r- CNI ON kid ON ON N 'r ON ": ON r- ko r- T-c r- esi T:i. ko c, cr) UI N co P4 II - -i r-. I..,3, 4 ed v- N r- (. C..-4 I Ln I T- ct T- ei t- r-i E-I l i I I III If 4 4 9(4 4 4( ( to Z )U. 'CP f.d tn.cie co un LIN r- -4 N ei r-- CO on (tr) r-.--,- a (-4.' N 47 ON I - E4 I - Ck :k, 5 :N (?) 5 co gc l c c, ui. `: N ON h :'.-I...:P <V.--I CNII en Ul.:=, CO '. 3 - r Cyl.. UI l.7' Ul 9.- l 6.: ON ( ON (9 4: 4,: r ilft ko V). r) Ln cp o a in op Tzr co ei ct 3 'Cr N N '. N Ui N I (9 9(4 4 4(4 4 cho CrT --, r-- e4 r-.-4 ri kr) lt, 3 'cl. LA N >4> k Tz, r- h ON NO bd N -4 I I T-I I I I I I c E4 C$ (Nl Li) co r- kel CO Nl e4 N Cyl \ N N LIN Li", ko Ch N [4 C> C> C> C> C> 3 C> C> C> > r-i r-f C> ON ON GO r- -4 r r- b4 lf> N ON N r- co ul co,:r lf) CO 3 I'''. cl li) UI C> k 4 2 c:, o_i N 3 -- ko m al ko N r- ei Tcr Cr> r- Zr Ill rfl -::/, ei kn ON l N OO UI <V ryl N C\ ft) Ul CD CP r- CD UI r- ui ko ch - k. 3 CO E- < til CO Tzr m ei cr.,:r m rn en,:r -zr..zr.:r nirrili Ul 'Cr.... T- c, ON ( 3.Tcr en m ei c [. ON N LIN.. CNI r. CN 8- P m ct ui rn ui u-) an f I.-I ('g r..-i Nl r.,--i tvl.--i.-4 IN. T- b4 r- - UI rn m 5 C) I-, w...: EI 5 N r I( mm rn ei m en en N en en en en -i T T - I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I r- r- r- r- v-,-4 N N N r- - r- -4 ri 9- <Nl r- - ei T-I El Z ON N ON E- N c4i N 3 inn..,r r''. ui Z en m El I II en N "' ':' 3 al co to N C3 C.4 tn N '. CO 3 3 rza ui '.O'.Ø co Ui, -4 N N N en en 4-4 r- ct N N N.-4 r \I f (( N.-I I: < CO N > :r 3-9 IX: 4 4: i< -9 Et;)I L4 [ ", c") ") C a I-, m m -, t-3 e-) -, W C..) < < ta> tn> (r) P4 D4 -) ) lz >4

67 on co 64 i e- 4C () I<.--3 ILO T-e r- m al ei cl. LO T-. Lf CNI rn T- Ln Ii,.- ei r Iss i ON 3 Crt r- Crv C> <7 ON 47 ON ON CO -4 r'', t'l ' ' T'l -' T.. IrA "-I al h CO r.. Cil CO C I ko No Ln m cp ce er Ln rn Ln. er m er r- N m UI LO.43 r- co er rn Ln co co..,.-- CO 9-.ct, C4 ON Lf rel... P4 G4 e4 r- r- r- ch eze C4 3 LO.-- r LO 3 (. C. rs.--. t". m m m.. m r... rol., 4... f., -2 E- -3,C 34 V3... N «Lf UI. Lf tri c". / rg..- UI ei rn ei er ei r- T-- Ln m -.. e-3 VI 4: E- C> <N Cr) ON.' C% n Lfl CO C Lfl er Ln 3 CO r- I'''. ON <.,Z' C> N 3 3 f - v- v- r- r- -4 v- ' r- t- 3 LO ON -- m.4. o m rn cp (Nl er ce cp LIN h LI V: UI E- 'CN -4 Cs 33.z? N ts- LO "Cr `.. -4 T- fel en ON. en..::p LO CA e-3 W LO N. v-4 ": C f--- CO r's CN T- frl :' C t- fs 3 3 Csr.- CO.4.cf,.,.cl, C..:,.,......, LI.. Lin P4 ',3 4 lo 33 Lf..? t. UI Lfl., C l. :4 ei ei e-i T- T-I e-e -4 e-3 (/) r.'.. tf f'd (. in ei r- C. f'l. '. LO 3 Cre CO Nl C CNI fyl '' C> c:. ei T:=T Tze, cre cre ori, i 4 i4 T-- e-4 T-I T- T- T- -4 T-,--.-- e- ) N..zr er ce Ln c:, ce UI CO CO Ch --., -3.- r- oo r- r- en m r- Ln CNI al 4, fn ON -4 Ch.-- rel III [II t4 r-4 C 4 Lf -- Cre.,., en 3 rs Lf.: 3... (Nl I-, -4 Ln in Lf (. c cr.,.... Lft tfl cr.s:r ft).: ILSI UI LCI szl Ln Ln e- P4 33 LD CN CNI rs. C r r-i 3 LO.-- CO CO 3 4 EI '. CO CO «4 '4 ril cz, m r- r- CO -- N tfl CO., "cf, C LO... r V3 "--.' C LO 43 CO e-- Ot ON.-I e- CO r- r.4 TA V-I r-f. ':".. '-' er t-. T-..zr. tn r- CO Lee N/3.33C r-c l's CO r- r- ei, LO., er -- CO CN C.. N Ln c-ni ON Ln C k4 Ln. ON 3 to CN <V.:' "fl C> ON ',:r.. ON lf) C> LIN C <N C> Ln cn on er er er m ei er. tṅ.. CN. <V.3' ril e- P Cre c..4' L 3.zt, CO rel.. 3.' LO LO CN er 3 4 $4 V3 "CP C T-I ei ri,4 "-I r"-i e- V3 Lf.:,..., «() it it 4t 4t 4t. -I< CN '' ON (" CO r).8-4 ' fel,-4,3 C 3 3-I la Lf C$ C> C> <7 LO C> (" C> C> <7 C> r- C> ON.C> r- q-i r- r-.-4 v-4 v gr- r r- CNI ir LO 3 3 N N UI r- CO CO UI r- r-- UI.' rrl N'4' "". Ln r- 3 3 al T-4 m ce (" CO CO ei r--.-i UI UI CV - LO f-- 3 LO Ul LO CO CN '' -- C 3 t- ri,. es ei e-i kr, ce <3. er er er ": e4 ei' cr ( cr en rn.zi..gi. 'Cr 'Cr.... en m ul., Lf.. tre er N'4' '4'.- rn 3 3 CNI C k '..-I '. '4' ":'. rs. C 4 r-- CNI 'yr In ":'.:...; rel <V.-.- ".I I-...:. fel N <V C 4 CO CO F- Z F- T-I II -4 f C7 f"" <VI CO e-3 "-- LO 3."" r- tn E-e 4 f rn f LA rn ---- '' er en T-I E-.' 3 CO '. Is C LA C".3. CO CO E- III tfl LO LO 3 Lf LO.-- C --- CN. f. t:4 f - I'', h s.- r- ei C <N 3 N rn e--i 4 4:-. ti4 EI T-I T-4 T- T- e-i -4-4 CO C h- F- 4 Z EI! EI -3 F- W "' F. uc u) 4 :: rzi a P-D o P-) I-) o k, :) sec 3 IleWro WX -)I-)I-) -)3 :4 u) u) u) 4 Z u) C4

68 <X) -X.-, r). C, un on r.4 %3' Ch r4 CO 3 er CO ra rn rn r-t ri sr Ch r- CO % Chun i a CD Co CO CD r4 Ch C) CO CD CD nn o a cn r-t Ch Ch CO ra Ch C) ra ra r4 r4 r4 ra -4 ri ra ra ra r4 ra rl <X) CX) N CO 'o r-. tori co C CD WC, on eq r- W on W C4 un un NeolNeT awkonod NWePW CANCT-,3 N C.,. kg). Lf) ) CO CO et V CZ) l f` C) lc) Co UI an eop en m o t-- Col C) on on on on ra rn nn rn on m rn on sr pn on rn on on on on rn m on sse. p) > C s. ra Ch CO ra N C Ch Vs.-'. V". Ch Ch r4 oil.4. N r- r- co m m ep, N (.:- ra N ra ra r4 r4 ri ra ra ra N C4 ra ra ra ra 4. I 65 $.4 No4 OUINON er WO r ep r- V". Ce8 ra on un co rq on ep sr sr sr eq COUCO rarar4 cn,r ep r4 un ep un NN Olo O CD CZO CO C Ch Ch ra ra C, nn o CD ra rl sr CO <7 Col ep W r- ep CD ra Lfl ra Lfl r- Ch on un- sr Lfl r- r- m un rn,r CA ep sr ep sr sr ef et on er et Ltl un r-i rd tr nr t- CD (.5 4 or~msr aoomvo ~no:d etco OrINC er sr sr rn ri No4~o4 '4 N N N komm aom - rac r` CA N ' ep on Nodri (9 (9 CD9- un ,. etnnnw COWr CD CL til <7 fwl elp wcp (:) CD <7% CX) or4 m co <7 $. 64. OwPk. OCDCDO g- I v- ra r-i r4 D CD r- D ep t - coor-im ~mm or4 " q-c %- sur % : -Dt OOW ra sr Ch on Ch et Ch r- Ch oo ra ra un sr un un un un OWN (9 9- U) -I v-4 E4 CO CO CD (9 C :. Ill CO -4 r3. ri srsrm mmm >, 5- El W u) Z E-4 p- E- Z.4 E4 n to WW 9-y-lo- %R 5 V z s.a at " % 4 U NN e- co N k X N N tin CIN tal m. Nerli Aner v-ie-4 sr co o rl Ch CO r- CO N N ep CO CO CO El : un ko kj) CO Ul UD CD r4 CD r- rq pn rn > r4 r- c) r- r - r- r4 N N N CO r- rn ri a EI r- -4-4,-4,-4,-I it4.i CO!,:::, ~N C, 9- sr 'CP CO <7 m ON N <7 CD r-- to WO Cf CO <X) O''. Wo TA rl 4.4 I A lld Z El El ' "3 $4 W FOI- 3- /-D X 4-X C)) " -) X () 4 P4 U% U) N il W

69 cr - cs) co Ch r rn cr Q CD CD cr ra CP U nn 3 co CN cn 3-4 CD ra 3 CD Ch. U C) C) CD UI 3 Chin Ch on 3 CD (Nl U Ch : r- Ch ra UI r- on r- N rn : 4 rn on CP (Irl i m rn on rn rn 8- W C 3 CO V) N NNer 44 h4.4 Cn Urb Ch ra r- ra CD CD Ch C) Ch OD ra ra ra ra CD Cc r- rrl cp m Ch r- ei nn un cr nn c, nn v) CP ct 3 l r cr on cr rn on N N CY. C) ri -4 -I< 4: 4C. VI CD ra er er ra cr on,--4 r4 m en lid cr c : -,4 Ch CO ra CO un un rn on c, c, CD V) CD C, cn CD 3 ChCh ra CD CD 3 3I 3 CD Ch CD CD -4 ra ra r- ra ra -4 r4 ra. -4,-. ':4 c,.4. ra cr VD.r- en v) ri r- Ch er Ch nn rn Ch VD V) rn Ch va CD > N CV r- ra m co rn cm ev r- r- ei mm CD N N VD CO 3 r- Ch r- c, V) VD 3 CD V) cr rn cio ei rn CD C7 V) CV ra r- un ra ra CD V) C, ei : 4 er cp cr cr ei cr CP cr on er cr cr cr cr rn rn un cr.ui cr.u Ch OD CD N 3 r4 rl Cr cr r- r- rn r- CP r- rn r- Cr 3. rn r- ei mune:'n ei rq -4 ra ra ra C cr on rn ei hd 4C 4c Clun VD CDun 3 r4 on ep cr r- VD CD VI ra Nr ri Ull Cn ra CO V, r- cr ra CD CD CD CD VD C) ra CNC, Ch CD CD N ra CD CD C, ra cn rl 3 CD Ch CD CD CV ra ra,4 ra ra rl ra ri ra rl ri ra ra ra ra -4 r4 ra ra 4 4 '. Oh cn N Ch / N / rn cr r- ri 3 N CO un ei N 3 V, Cr 3,4 un rn 3 CN cr un un r- OD ra OD cp n'l ei ei -i C,. CD r- Ch CD ' un 3 3 l CP V) r's CV r- cr ei r- ei r- -4,4 r- ri ry ei Lo 33 : 4 cr Cr cr er N cr cf. e, nr) rri cp er cp ei' On Nr 4Cle rclun 'Cr un cr CP cr ep cr V) covn U VD CD Ch UI V) CD UI CD CD CDU D cr un ri 3 CV.CV PA relt.ica -4.- ra ra,4 ". rn ei N ra (. ra 4.4 4c c-) 4 ' 4 4 U) CD CV unch Ch 3,4 r- Ch ra on on un ra V) V, CO D 3. Ch r- c) c) CD Ch V) C, ra,4 ra Ch CD C) ra ra CD C) Ch CD C, CD 3 CD Ch Ch Ch rl 44A ra ra ra ra rl ra -4,4-4 ri ' ra ra ra ri Os. Ch V) 3 Ch cr Ch r- ra N r- '. VI r- on 3 UI '. els CD kl, >4 Ch Ch V) VD 3 r- Ch Cr r- r- on r- v) c, / er V) 3 ni r- en m CNC) E- un v) cnun cr co en ry ri V). Ch.VD CV rl r- co cr c, co 3 ra VD CO CO. : b4 cr er 'Cr on ei on on ei ei ri N mm cr rn ei mm ra Cr er U cr er cr r- r, r'' ( mm rn r- r'.. Cs r- ry r- on cr v) On un cr CD C) 4 cr eli rn ry ra ra ra ra ra ra ra cr nn rn nn on on 4 h4 Z E-4 --I kil : :4 rn El e-i E- EI - F4-4 -g C% Il >4 al oo : 5.- II. N N 3 c.: Cc l's V) CO E- Ch 9 m ' rn un rn un cr '.4 T EI. OD CD VD r- c, N Ul N er co co co C) EI N LII VDVD un VD CD ra CV CD r- ei on on. il 4-4 r- ONr- r- ri ei ei N 3 r- on ra C, : r:d e t4 I t4. i,-i Eol.--i ra ra ra ra ra,4 CD cv &-,-. I- ) l-i x.4,4. :4 cr co. k. 4 td r) C) /- ] I") X C) C) C) ") 3 > PL, r) X r) r) r) r) X I) t); I'') (J.; 2 R ;" ;' u)

70 67 CO fil -4 C:, C9 r> 3 N - -4 CO r- LO N LO o3 c4 c:9 m m.. cis eri fil CO "CP ON LC).4P CO ON C ON ON CO Cri CO ON Cre r- Ln CO co ON I'''. : m mmm N r- N " Lf CO 3 4: U) c> Lo,- r- csa N Ln Lca r- ec, Ln LO NO C. N 'Cr N CO N ' CO idi CO ON Ce 9- CO N N Cre " «3 Lre T- r- mm e-4 ON ON r- r4,4 r r4 El.. r?4 "I orq vo C, LA a fo CO rel rel N CO Lr/ N N sls IIN N ON ON 9-4 N ON ',;r U CO N CO C LI CO N lir "izr "zr 4) r- e> 4, ON r-i et, 'Ler CO Lt - Ll P Cre L Lt Ln rn c4 rn rel N N N N N 9 C4 N N N N N. ill) U Ln i un UI UI IN N " N - -4 r- 9-4 r- r- - - I-4 L( Ln Ln Ln.:r gilli al 4 9- U3 FI. 4 U) )4 9 N CiN ON LO VD CO ril NO CO 'ger LO Lij N N ill ep et3 if ) on N CO.- N N " Cri " ret 4' Lr N CO On ON CO CD CO C L eli rs. m N ON "I r- rn Ln N, I'vl 'cl, 4, ' N ei ON s-4 ILO a wr co.cia '44' ON CO Cill IV) frl ril -4 Ii N CO N " N ON 97t ON Cre '-4 CO ' CO m CO Lr/ VO ri N N N "I qz,42, Nl, wri, <4:P q:' q: CO mm fel fv v-i N T- N N 9- N - CO 3 Ln co Lee 93 rall. cr>. R4 44 rnn,?-ln N -- - "rilidlril - 'ker N N fkr Le) Lin LA rn N N ril,-r4-4 Y.3:P U 'ier 4 rre Lf N CO t-i N r4-9- OD N CO CO - L IN m Ln e) IS co Ln ON.-: Ln "v, CO N rel rel N 'C',4,.als Ill rt, On Cr> Col u zp 4:, er. N N N ril N " " m (N.49 :/, r4 P gr I - r4-4 4:4:.C? N ' -4 CO ON -4 - N '4: 3 N LI.- v- N N CO LI CO N UI III., LA,;:.9t 4 «. 4CD N N 3 ', UI Li') en a v) 9.93 c) 4--- m CO Lf ry) >4 r- t-i - Cr -4-4 ON r- C at, r-i r-i r-i.-4,.4 - : N rel UI N 3 " ei IIN ryl Lil UI tn in Ln r- t - co cr m O m CO 3 ON Lre N P k rirl ' LO N CO to 3 rig CO N N CO ON N '' '' lt N er N v-4 Col UI 4 A4 4 Orl on N:r rq on on -4 r4 on -4 on on -4 en r- -4 cr on ei. er cr 4: ta) ko csi kts ko ko Csi 6% N " ;" N 'Ll '. " ',Cr N " ' ('4 CO CO 4:' Z 4.-- r v-.- v- EI b4 f: :4 ti) E- EI g 4 5» F4 E Irsl CO g CO g i '5 z o- " - N N CO sa r. VO CO '. r. af> ON ro m ri. erl r- Ny N B -4 '54 CO 994 ON 3 LO N " LSI N gcp CO In.4 3 CO p E-I 4 Len LO VO CO ui') ko c).-9 N N N rel CO D> 4 NO N N N -4 " N N CO N m- 2 O Dl r-i -9 r-i.-9 r-i CO N 4 9- i- E'l E4 g I") e4 W o< 4 t< r<.cr, Nl '3 -> r> -O O', >4 24 r> X r> r3 r) r) to X C) ac.9 < co U3 Dl 4 : CO C4

71 68 CO ic U2 ON-4 CDNrs%, ICII-ICO CO'el, CwPW CONA- " Ow-rs O.-4.- WUICOO r.,c -4 C %-,- 9- %- -4. Nrs resoo Lfl ONOO OOU kou. N 4 COrsq: UINI- rsq: CO N.k ak omun m mr--. rn u,q4lre),i r- c~ un r- onmkom lb wrq,,4 ~ swwreflmrsi _ on.crm%irrn on.wmm,i, on.cron.,:r.o., 4. mmkomm NNT- T-INI--IN -4N 4.~x:, al ci. : N ' #::~ rw N3 konrs rsenrs DC, NONW,C, ' '. O 4%- COOOO r- -A r-.:4 / ~ NOONO r-rsto I- mm -i WNT- ULnrs N.OrsN LIIq: N Nrs :, '4, «.4, NN33 WO.C,.'~ UlLf~.4: ing:~ ;P. %:PLnink COkO NNI- T-INI-INN.NW kkil~r- - m COU OCAO CO,c~N LflO rsr4flh COO OO itt- 3 OO N 4:,s- ~ C) =Lil OCDON ~ONO,4. rsrsors U.4, r-.-- rsonn.c, T-Irs.C, r- c I,ImNio mcomulm UUN NNCOg:Pk kc~ I-II- Nl :4 38 q4, 7 q:.c..4.4,.:per :~:renul U~,W #.2 Ull~ NNI- N~4 N UIrs, rsneninn rs.- 2'O3 NI- Ulk-IN VO Ot-IOCIN OI- OI- COOCDO r- CO r- CO un r- on N CO Ul UI un on ei on CO ra.-- m.qr. UI '.Url N r- N. r- xr eri ei '. CO k -2(3 comer-r-er munmenr- COVOI- NN ~rs hd h4 ' ".4..crer qw.crlf~cr IIILf~:r erqw.clier e. kdk.\o el Neqq-~.--~ lg Lfl'. N..-.. ' >4 o- -i Ull-I U)C:~ Whrsq:PN W, OOO CDI-.ei WOOO : r-.- T-.-,.-i E- Nrs rsc :. NONO W.-4COO $2.:PVO rs /4k UCDVONN NNU.-INN%- Or-IN NNCON NNN kt, W. N UI. % 3: h("2 q:.:n.:$, Nr. NCN~ NNrqq:/, s:, %:r,-. b4,. NNLAmm 4, 9-r-%- T-IN.-~.-INT--Irs k..~ Z N u2 EI. E- El t, EI.2 m rwi, p, mo m Z. 5 CO b4 I 5 Z,- ChN U NN C3 r- NNW E- W Lt Nwisn lf~ E- q:pc COW)rs ONInN.WWW. W UlkOk COk NONN rs O rs h rs..-inn NCON%- OZ:Z %-.- 3.N-2.-2,4 ZE-4E F':QW p2 %g as 2. < :, i- c) c) o D 2 - : x ) -) h).h) : x u < ac 2 2 Q ir') %

72 CO I -I e.. Vå C) Ch C4 Oh sr D.w LO rnoo vo CD er CA UN ON ra rs I CD Ch CD CO er CO Ch cn c, CO ra oo ra r4 rl r4 9-4 ra ra -4 ri a'. 4) UI UI LO CO fil 9-4 Co, <7 Ch CO Ch C4 (Nl C4 CCI V) cvl N C4 fel UI er 4 74 C.5 rs cnriun r- rn r- cora sw en rn CD Ah V, NY er CO 4 on rn er en 4-4 rnrn m en rn rn er,i, sr, mer on on 4., \Del CO VD C4 C4 C4 ei er C4 -iw ey ei N on vo <>ei 4rA ra - -4 r4 r4 ' 69 4: al coc mm VD er C4 un Ch Ch rs Ch on Ch co on CA h rs r4 Cn '. ' C4 C4 ra en 4-i, cn ra N CA ra CD ra r-i rl ra -4 ra r4 ca r4 r4 r4 r4 r4 e r hco eno unun 4 NO N CD II N NO N CO 4 CO ON m ui N CO N Nf3 - ra on sr Ln r- on (..5 Lo. N rf ).- ON Ch N N ON -4,c3,,,.4 : UI Ch rel NO V, un 4 er er er m ey mon m sr ei er rn sr rn m rcl N Ul wil NO al LA 4. r- '' on r-i C4 C4 ei ei ra ra r4 ra C4 ri rl r4 r- un m mei. 4 4c 4c. 4: m er un mun sr CA.4. NV CO' O r- r4 r- me, un un C4 er CD Ch VD CA rs CO Ch ra cn co oo r4 Ch CD ra r4 ri ra ra ra ra' ra r4 ra un O N ei un un C4 un ul c, un on CD. un oo un co co ON ra mun maha C4 r4 ra C4 on CAN on r.4 CD Ar-4 C4 nn NO CD P... C4 rnsr sr co LA CA co r- Ch wl, un r- klo er rn er C4 er er.4. er C4 sr eli rn er C4 C4 rh Ah Ahon C4 er rn qq: mer 4 '. '. ( '. '. eli Nl' Cq N' Cl er Cl 7,) (( ( W7. ra ra ra ra TA TA P P O = IV VYÖYKE) GO 2ṫ2.4 4 ra un u n r4 ra Ch.gp D O N rs un r'. '. Cl CO CD Ch un ra D CNCD Chun co co 3 O4 CD Cia Ch CACA CA ra ri ra ra -4-4 r4 ri ra r4 ra C4 CD ri un CD C4 CO un CD UN un un unun un rn oo CDUN CD N CO v-4 rl N CO c-4 '.'. CO CO «N 3 Cl NO NO Ln VD unun ra D rn er kr, C4 rs rh cn CD rh 'cr V5 on r- r- r4 er er er er ei sr er on er rn er W/ els er Oh un er ep erwiun $. '. 4 ''.D Cl Cl. N gar Cl ca N NO N P4 T : 4:4: :4 4:.4 4( 4: ' V) er unri ra co sr une4 <ON er LIN Ln sr CA '. '. Ah Uh CN un CD Ch CN CA 2 cn Ch 3 OD CD CO CD Ch CD CD ra r4 r4 r4 4-4 r4-4 T4 -i ' '. r A r- co co r- co on un u nco un un CD un co er Cl co CN C) ri C4 Chcn CO mm rn CO CA WOD C4-4 e? CD ra ra 4 r4 on si. Cl on r-vd ', un r- on ei r- r- co Cl VD..:. r- rn rn er unun un sr ei er sr er er er er er un er ep er ei, un,er Ul unun un -2 NO N/3 N NO N NO k er e4 Cl et e4,, e4. N NO ND (N, -, Z Pte v-i -4 ri r4 r-.4 - ri is4 [% U) EI E-I E4 tor2 E4 II 5:4 P CO k4 I Z h- ON N ON.- II N p- N to N h Ln CO rzi fel Cr) Ln m r- el s UN 4 rn r- El q:p CO CO v-i Ch CO VO r-- 4 LO Cs4 CO CO CO rzl UI %. ILO CO tn en T- N ON N fel V F4 r- co N r- N ra Cl Cl Cl co h on F4 I-4 EI,'4-4 ra ra r4-4 ra CD C4.7 P-2 e. g hd 4 sr -i -a 2C -7 Q 9 Pa ii< 2C P? ') -3-3 nr L, gg.< LI na ua 4 2 Z U2 r4

73 7 AJOPV 9-FEB- 89 POIKKEAAT ITTARILAJ IKKEEN TU LO KSISTA 3 «Z dl' :() T-Ir-Cnr-r-. W7NN ON E4 [Z G 9 '. Ocko CNICY, e'llin t) 9.-C). 'Cr C$3-4T-,-4. At Oz El hh7'4"4 W.CPN Nrile.. O EA E N I.-4 I I I III I r-i do CO co r- Nl on CO co un er \ei W on on 9 9 ON T- N -ININ N 24 C5 m..~r- O al,--ii.nonr- r-m,imm mm EI rg eq I r- eq..:j, on I.--4 I (Nl U), mr4,4 4, 4, 4, 4,. 4, 4, 4, oe,4 -X SS «/47 4: szt'co ChNNW'cr 9,N Nmv-INI ei -.N WT-WN 3r- N'cr. ~,-N NOO3 CONCONIO O «48 un Ch un un on on c on ON 4c--IN 9:PT-I r-in "-- r- C7%- ~ 'OWN'a:PW '":4.(7 k unlnunmm r-r-nm.- kowrr-mm.oecyn \ r-mononm unmr-c I le mr-..m.-4r- mm eq(n; 45 cs3~~ rqcsicn~ cnimmeqm Lil un h4 Kil h4 L- un~mm zr-zrmon.:y 9.3Lnkom r-m a mmmeqeq.,-,--m-i -4(-4--im mm d4 i4 El ui -) rdr-int-n 9-%-4eir- NC INNN ei ei U) a: I I I a '' v--4.-i-4.- E- U) CO E.4 CO un 9- ei 7 CCI W Lfl C.4 a-[3 Fil 3 Z Fil Lfl 9.33 ei Fil un :5 co co L4 i4 Lfl OO CDO :5 P4 EA ri CO,4 Kc 4 a a :4 "7-7.-)W W :4:4N Wtri P-DI-DW tz4kila

74 AJOPV/4 - FEB E4 k4 CO C C> '4' kir> CO VO.4'. v- C \I Lt, C \I,:-4 C \I CNI Ccl. r- 9-4 CI Cr -4 C \I r... v- T- r4 T-4 r- v-4 r- t- %- r k 4"', k r - V) m ei r- C \I ` C4 C> co.c) m cr c> m to ON Ln Nl r- m tri on co ch co u) Ir". «I CO o ko m r-- Url '.(V) r- 'CP ei CO E-I ti4 Cs C e4 tyl C.4 C \ 3 C I C4 C \I C4 Cc C \I (c) 4' "I r- irs (Nl N 9 CO Iss e- Cs, C> 'Cr LCI cr cpe r-,- c., s< 4. wr fcl C C -4 '4" v-i C4 v- C4-4 C4 m m u) t>4 2 b4 Isi 2 tiff4 G, rn N ci, to CO ON C> -.4 r- r4 Lil c) in ko cm CO ON m C.. ei ei C \I r- rs c I c > ra m in <Nl c) -4 CIN r C LC) C\I CA (Nl co ra m a% ko a- szr r- m co cri m r- Ln ko -4 m qz? zio m ul -4 C' -4 `. cr rc r-4 kl) v-,- -4 r-i Cc r- v- m CO 7 LA III. (\I o ko e-2 E El ir. 3 > Z II CO. CO CN co.3 on 4 Lr> on CI - cn c> E4 Isl CO Co g ril trl LO CO CO C El CL i- Lf Z 3 CO. v- CNI Is ki4 ä,-, tx. OON s-4 til tzt p4 p4 co u) o< CO /"D -3, -3 ris fie

75 72-3 Ot -3 4 U) 5, hi4. '434 W OsZPV3W-4 N-4 r-,-4 O N 4:N ' '4C'I) C %C.Nr- -4NNNN ~4~ 4c 4C 4N NO T-, N kc ~. NUCON ~CD NNI-INN 44/3%: 4c k N T-I 'cr LI r: N k N N N -.4 '. ' 43le-N,W C r4. NN T- N -4 3 WN NON N. NO.- ' r-inn NN 4 C q4 Ch.4 r- ChNOI-I ODNN. ' L) ) Nr. N-4 4 kkk ll4 /4 kon I( 4C 4C 4c 4( 4C 4C 4C 4C 4C 4C ft 4t (i) ',3 gcsr-in U OUIIXI lon NIIINU NN T-,-4vA Cif)3, NNO ONCO OOO ON ranco NO3l";P,WCACO Ulla CONUICOO : CONCOr-IN. W g-nnn NNI-N NNNNN r- t.) NNNNN NWNkON -INNNN 4C4C 4C4c N li -~ O w:pn..n -4-4g- v-,44 ull.. co n),-. kori) u) CD CD r- CD Q'3 3 UI on on r-luney cn c, Ch CD -INIANI- NNC'44..ONW e' 44 wi' k) COCO -4v-IN 33 (N4 7' e-) CDOW W N r- C 't t- I C Ø', U T- E.4 W amaa in a 43 mc [LIZ Wmi---C-- -4 VD, W on CD '.', eg on r- h.: kr, U Ch on cn Ch '44. W4 W U N N -4 E4 WE-I t-) kw \ W 4. '. '. at.. UI 4 [ 2R w '-. ii

76 73 kelj UI :4 C,C~N w-4.~- WNWDO OCIN WN ZI COr.., WW NWIln 4= gow7" ODW LIINUIN Nm WW W WO W raoo WN NNNNN NNN.- Nr-N N e- CINNWWln war.4nni- NII/ WN N i4,.. OWillin Will #NCO NN... (9.4,rN r-nnnn NO N Ir4 -I v- w- v-, -4 r- 2' CO r- ko on) m r- CO rlii th4 rn CO rn C %9' rr '4' v-. N rn CO CO N tio r- cr, co k en co cr m : "Immmm mmegrgm egmmram : ei4 co. WUWWW WN.W NN C r4 I v4 r4 r4-4 %4 4C 4C 4Z It v4 Ln... Ch i- Ln mm co..o. m o.o.,-i c V2 a a r- N ql On. en e- 'W N rs v-.r.4 v- r-lq-.,-4 e- netwil welevonj-w, NW.3 r. blg... w-itfl.ci4 NNN4e.. -4NNN r- e9 >I NWWN tfin.4. W.:5"-4 eg EI : NNNNN NNNI-AN NN ~ : 4 III 4 er.clemmon w"%:, NN.- N NNa- Ir-r-4 c--.- NN :4 4 Z E4 W:4 CO E- - Et EI :v Z C. N >4 Z : ceg i,-, cn co.. E cp. m CO Cn :. ul Ii- r- E4 [4 3 o r.la un. CO CO N :: Ln Z oo co we.- cv 4 in OO CDOWL > IgE rzl i'd 4 '5', Z 444 c 3 - w,...][4,-)i-dfal 9- NZINN ens,-) -2,-)CO NN

77 74 9-FEB-89 4c e- CD CD Ul CN ra U CD C4 rn r- Nuo Ch C4 C.3 CD r- ei on un co un c, c) on ei C4 CD C4 VD OD ra ra ra ra ri C4 C4 C.4 C4 ra -4 rn ra on ei on c) CD CD VD CD CD CD CD CDun C) 3 ri r- V.: ei r- VD 4 C4 OD un on ra un c:i N. u) nn r- VD CI CO VD Ci. r- CD cr ri 3 Cl rg C4 on on on ei ri ei ei ei rn rn rn on ra C4 4 ' ' on rn ei ra ra Ul ra ra C4 r4 er U Ul 4' 4 - CD U V2 r- ra CA cn ra ra U V2 cn cr r- ra ra on rn cn CO Ch er CD en ra CO ra. Ch ri ra ra ra ra r-4 ra ra C4 ra ra ra ra rl VD D V2 VD on on r- CD CD r"... 3 V2 er VD CD r- 3 r- VD r- un on OD cn VO V2 VD 3 i C4 VD rn cn ra CA C4 U Ch on rn ei CO VD Cq C4 C4 CNI ra eg ra eg ra C4 ra on ei ri ei ra Cq 4 h4 OD OD La) un er on on OD en on ei ei. ei on un un co on un on Ch ra un VD 3 CO C4 ra on OD CD CACD Cn C4 CD Ch OD Ch 3 OD rg ra C4 r- CD ra ri ra ra rl ra ra ra. ra Nr OD 2 un ObN un CD CD CD on V2 4 eq ra V) N D D r` pn CO (Nl C) on cr N 3 Ch C CAun Ch en ci v) Ln r- un ' ' g4 Cq on Cd fq C4 <Nl N rq C Cq on rn ev Cq on cn OD CO un un er on rn r- on on fq on ei en. un un CLI 4 c) cnun un CD CN cr ei VD Ch cr on co O. CD on 'Cr. on ra CD Ch u) r- 3 ' ra ra ra ra ra C4 CAI ra C4 ra ra ra ra ri rl CD Ch C4 on on on te) on r- CD VD rn. v) on co cr CD un C4 r- c) un VD V) OD r- e4 ra rn un. "cr rl Ul CD CD CCI CD OD ri on ei ei ri ri ei ri ra on on rn ei C4 CO un un on en 3 rn rn ei un C4 rn ui- un o 4C CD Ch Ch OD Cr V) ri eet un cn r- Ch un un CD Ch ra ra C4 ra OD ra CN CA CD oao Ch 2-4 ra r- ra ra ra ra ra ra E-e oa r- N 2 on r- r- co CD un un co co un 4 C h CN rg C4 rn ri - un ei on V D CD r- C h z 3 VD elo vo CO to ei ri er ra ra r- ct, CD h4 on ei on on on on ni ri on ri ei cr on ei ei ri rn.4 Z v) ud UI un er er rn to er on ei ri ei ei on un er ' E- a 4 4: 4 cn El Z II - -4 ru. D4.4 3 OD W I r-i C VD CO.., rzl E Ln 47% ca 4 ch o,- E- cli co c. z 4 un to co co ei rza o 4.-: ILflDZCo to.- ei tn,-.4 co C:$ Len un 6.< >4 e- i- - P4 El r.-. h4 4 Ö -J 6 ) /- Z 4 4 o-.-z. kl 4 I'D -l4 -, N C) ck46 co to. cn -) -) -D r2.8 NI

78 75 $.o frf N N Ii ri r4 N 3 Ø ri Lfl,- N CO r+ 3 LA cr, ft) CO OCOOCV foluret ifrh N CO Ln co r- 3 N o n CO NL() CO cr% N : N ; N tfl N ( ) ri re () rt) N 4"Cr ls. fr C, 5- CO tl) ()m a N C N eql N ri Lt 4 t4 'CP ell Lt) III CY) 9- o n- co c> Ch r.4 '4' 3 a- e- 3 N r- N kr) CO 9- m t ra rn r--.ss cz,st. 3.8 L f> UI = E-.. L).' '4 CO 9-4 Irs- al cp E4-2 (.9 mnrelhhrh r(9-4nrn e...cr ril CO 4 rx) 44 '2. N <Nl N N N N N 9- N N N Q+ 94 T9 Z E- W 9, U) El El El 9. E-i e. Z. ii 4 rs3 CO CO 4 i 2 rq,4, ( en (4 R UI Ch I E4 rzl 3 64 UI. CO CV El rxi oi.- Lo z co co 4; e%) _ LT Ln LDc) o Ln in )4,. - c! E,, r'' P- P: 4 a4 i-5 8 $4 z Z LI) ;-3 "3 >4[3 -), tr. TP ;4 (Ii 4 4. Ckl 4 en ", -) -) oo ta x rai rz.

79 76 Ch W Zde Cm : -4mkoko,cr 'O c9 h3.ko E-[4. un.., on i Nr Ch 4- VD CO on Ch CO r- C kl OD C' r4 4-. r W I I I! 4 CO )4 +-I > -, Z EI -4 un.4. on on CD On Os un (-Nl CP CP Un 3 (-g r-i E-IE co i, i I r-i r-i I I I I.- ra) 4 V3 44 t4cho un r-,-4 cn 'Cr CD r. rn rq Nr r- ul ri r-i ey un e.. 9 t5,i eq.- r-i r-i I I P' CV 4c 4c 4c O4 ic 4c.4c CO N un on rn (Nl CO r-i r-i on O) rq r- r- VD EI ey on Cr 3 On Un On el.- rl CD.C I '. E- ZO 4c I Z. U) CO CO On eg CD ri CD on on r- eq 'L(-) rn r-i rn 4 4 W I, 4, 4, R 4, 4, 4, odp 4,4, Z,4 eg OD 4-4 OD CO on ri. cn rq..o. rg un VD CD CD en rn m,...4 m,-- on m on on ey eg m tr: CO Z -.) BU E )ocnr- r.oco ok oou ) cl sc o o u ' EE-4I.. - i 4,4,4, 4,4,4,4,4, 4,4,4, 4, 4,4,.z R 4,4,4,4,4, 4,.K4, 4, m..4,-.4 m.dm,,,i,pc. -i 3,-ime, N ulco EI u) -5-4 r- g t4 h4-4 o VD c - 3 r- 3 Nl ey CD f -,o, r... co un oo V3 C) CD 3 CA CD CD 4- CD od ri Q. CD od 4 cti.7..-,.-4, --,..Q. Ch rg.,:t. ko,-- Ch V3 rn..q. (Y)o on 'C'9 c) Ch cn Ch...o r- r- 4. Ch 4- Nr un un un kr) CD r9 El\ Ch Un r- Ch CD Un On on (Nl Cr eq un on ri on.., CD f< C rq C'sl C On rd rq rq (-4 (-4 rq On rn rg on rq on cn W kr) ) nn rn cn.,:t...er ri CD er un Ch V3 r- ul r- Ch 4 m on rd rq rq r-i eq rq r-i r-i 4- r4 C4 ri ri W E- ID Cq Nl r-i -- rg r-i ri r- CNI r-i CNI N (V NI N rq rq CO h-: II II 'r-i r-i r-i r-i - r-i r-i -4 r-i -4 rl r- r-i r-i -4 il. - E4 E4 -i Fi > tn Z D II co E- C.4 u),-. eq 3. E,r). r, 3 3 OlQ,-) C:). r4 4 Nl 3 co Z W ur) vo oo ((N h4 LQ ur) Z co 3 kid r-i ey Nl >I 4 C) Un O f)un - PEI 4!-I r- r- ic4 'Llä ig Z B- Z i< i< -4 o -..--J B- Cil C) C).C) I-) -D [ rg: FL, pii :4 ) uo u) :4 co I-) -5-2, 4 Iki

80 AJOPVN - FEB VI $4 Is rsi el) 3 un co OD %:, r- -4 UI r-i VD f-4 CO un co un -4 C) Ch 9-4 CD u-- OOOQ CD CD r- 3 CD V) CO ta,,-i,-,i,i ri r4 v..- g4, '3 Co r- ea rn r4 a) r- un co r ei ei ri r- Ch Nl r co rn vo cn ei rq rn co cp on c, ei cn lun Ch v) a) rn co 3 kid r rn v,.a. D rn...-i rn rn Ch E- rg ei N on rn N N N N N N rn rn ei on ei (Nl. rq Nl eq el un co r- Ch r- CA Pn OD r er on ' 3 :4 III on on on on cq r-i ri ei.-, ri ri r-i ei ri P-I, ti) :4 CO ln LA e, C un CD CD C) CD CD CD C cd CD C4 > hil un er co V) N ed co.-4 rn cn V) N "-I er r-i szr co iw vo r- un Ch r- on er Ch on r-- r- :r. ko, Nl A4 N ei r-i ei ei ri r-i (Nl ei er rn er N,qr h4 ei ei (-4 ei cm r-o r-o ei r, ,--.-,--.--,-- :4 24 E- [LI Z fid -4 ea E-I El EI E4 I- Z tr: ) il 3 3 r Ln OD hn OD ra Ch -i m V) CD Co Ch un N er NO Ch b - -4 riri ri r-i OD -4 C 3 CO o4 ko en en on ril ici) cn n h-. ON t-i E-I hi CO Ce Z fx. ln kee CO CO IV F4 rzl i-i in Z CO CO ka -i f I ril N h4 Ln o c o lf) Ln >4 bå '. l"'2 Isl F-I Fi P4 CL9 al 34 co 4 LO r) -2 rd 2 Dl P Lx, Cm

81 UI rrl '44' CO Ul CNI Ul Cv 3.3 T- On CO C gs. " mm /4 C.4 (-4 /4.:.,:r r-- ON.4,cr CNI CO UI LA r- LA 3 h LA C4 ill T-.. ON CNI,:r LA m o Le>.,:r m b4 N CNI e4 C`4 CNI Csi CNI <V CNI CNI I-) k /4 /4 /4 /4 /4,:r /4 kd rol 4 t:4 UI Ln Lo co en (-4 vo m m.,:2 LA 3 eri /4h 3 C OLA Lo r ft (Nl CNI h N C/4 e- h h UI Cr) h Nl ' ON cl, ON h 3 Crl CO CV `c3 U T- :4 N N T- v- 4 e4 :4., '/ 4 /4. /4 /4 kl) T- /4 Nl ko e... /4 3 3 /4, re/ c'43 c> r- c> Ln,e- Cvl CNI r- c:# OLA T- T- - N ' $. a- Ln ON LA 3 h ON rfl /4.: LA rn en Ch ON ei LA -iø r- 3 h CNI ON 5-. /4 rg CO h 3 3 er :4 CVT-INC Ifn Nevr-ItNret (NIC ICNICNICV rn o- 3 h CO 3 CO 3 h CO h CO q4ei333 : Cil.( CO N o3 in /4 m r- m co co,-t Ln m ON t". ON In Ln o o.- NO3,--.-,,--,,-,-4.--,,-,,--, r-i,-,.-- u-, 3 /4 r,-i n ) h V) CO i- en al N co en Ln en en v- LA (Nl czr, o. cr T- Ln.--, e., ra,--, ei ON CNI 3,z, `,:' h CO I--- ON :4 rn en en kr>.4. en.4. en en en en en ei.e,4.. CO CO CO CO 3 h T- 3 3 h h 3 5 ts4... If. C/4I ei h T-4 3 :' r- CO en -o co 3 h.3 LA ON r-, 3 3 en 3 LA c> 3 m rt 3 Fil Z h 3 en ko ON ': /4 Cr LA ra -4. ft/ '. Csi en r- cr, en els C,4 :4 en CT C en in en CNI ei rt r n E-I 4. k V3 /4 ko /4 /4 E-i [z] C4,4 E-I E-I II co :4 oco I eq o3. en 3 ON N E 2 Ch : s- ON Lil 3 /4 CO CO C I rzi Z LA B Z In C 3 le, CNI ril ral C4 tn i- UI Ln 9 C4 E-t -4 Ö -3 6' h- Z ec4-2 Q -4 :4 ""/ -I > v- r xl "3 I-) r3 p, ct4 m 24 ::ci rn cn glq Cn -3-3 '3 Z : Z DL/ tz4 %.

82 79 ONNN Che-lr-4 NW r^ riv- rl r-i InW.c LI 'OCD W CON 3 4 L33 enw =Ittl inche~n friipc) >4 N mm, kr) a un rn fl o on r.. VD UI eq Nl on ei eg eg rq ri Cq ei ri N ei ei 4 kl3k.4~ ISIN NN.O.4 k.. alin go 3 r4 N N eg e, n,r UD Q.o on un ' r- co (omaa,' aar-onon aeoench NN N atmen CLIIV)Ntil '.o -i ' Nrsa locoon erinocp InN l'il NNIIIk. e4%:prow NkONN ',43 3:: on ei ei on on on on ei ei CNI, N on on ei on ei ei : 54. rn ei m m C, e4 ei r- 6 un co co un co Ch 4 r.4-4 ki4 34: 4 a. a a ko r- UI r.. CO Cs rl C,, N " ei on,r co acnalaa riacoch,-. ONCONChr- kijal r-i r-i r-i r-i r 4.nr. V2 in OUICOW r.in a-.c9g PNWNT- r-ic~c, WOO WinNN LIIq C,q4"4-iill El ei ei ei ei ei ei r4 ei ri Cs rq on on ei on ei rn kl.:o4 6 i- enrnnimm '""mer OCON'W ONO h4 4 ei ei ei N ei -4 r4 r-i ri ri ri h4 h4 Z E4-3 [4: U2 E- E- E- 8. E- Z il. g :.cg I ' N '4 en 3 CA [4 E 2 igr cr, ri tai co c, : toon EI 5-4 n 3%.ON Nl Nl 4 t4 LSI OO W:) le.z h4 C) s- 5 C) C) C) I', ", 5.4 e Ctl O3 U3 C ul ro -3-3 Oli 6'4

83 8 9-FEB-89 ei W PUI NT-IN 3.4 U) W NCON OI N NC wcna, (-4com,.. ) c2c,c,r. mm_i m mc) tdcor 2 mc..mm mmmm mc m c.4(.4 ei mmrtin NN NN.4 Og:NUION kl~f,4 WNIDeP NO U) 3 OLA NNWO.4'. 4 WW N WONN NUIT- WNNCO. :PWW LA N EN ONNOI UIN NW > NNN NN NNN N ei mminmm Nc Icvmm NN g4 U) OWOWN CIWI'NWN COWNON CON U) CTII INNO NNO WO -4 CONOWW OCINN WIWOON OUI NWN WW4. CON.4 NN OWNN alnmom NWWNW N NNNN NNNNN NNN N $. WWWW'gr UI NNN NN ei ONN ONOO ' ISINCO : C IJ OWO N N. -4 T- g CONWN NN OW O I.',4' Colt/Nr... NNWN O N WNWUI cre- 'WNC.. W.4. N -4 N N N N N N N T- N,-I c e.h4 t- WWWW q. UI N.:PN :' N N b4.4 ONW NONOI WONOI U2 N ONN NCO NN -4 EI NOWWW N'4 OUIWOO r.- UI NWN CON WOON N OWID'W WCO( N -4.-4N N W N NNN N'zI'NIN NN hi4 b4 4 mulmm. Iimm.om U)E i-i E-i. EI E V4 Ii 5.-i: Nl CO C4 I N CO,_. CO Chrz E L?' CTI C: C7-4 EI [4 CO Z (4 UI W CO CO CV F4 Ni III Ln Z co oo vo.- N [z) r..- b4. UI. c> co.in Ln >4. D 4 E-o ra ri ra tå g 8 g4 #. Z p< oc4 B- r: Z Gcl : :47 -] >I-IW -]-3W -I I- N N rk m ) ul < firl -) -2 I-) r74 n4

84 8 B- ez, co ei ei lo VI CN ' -- b(2 PLI A4 Cri al `:tv /4 r Lil c - rn co on.c.. cn,.., ON, r- Ch -4 r-i CD r- on ri o on o. mun on CD CD on on r-. CD r- un co ei r- C n ri c, un CO,- C N VI C.4 on on c) r- cr cn ei on ed V) %? r- un CD e9 V3 in on on on on on r- ei on r- rq ei. on cr ko ko.r) Ln nn on Ln ei on c I on ei ei,t. onon CD VD D Ch V3 CD CD CO UD tfl CD CN r-. Ch CO 3 3 r- g -) (.7 [x. VI h4 rx h4.4 o (4 h4 h4 Z N 4 EI it4 N r4 co o co m i r- 'ei' CO r-4 on 3 3 ri VD CO r- r- in on..o c, ct. co Le!, co un in..zr m ko -4, cp co,-. co O. on on eq on on on on r-i rq hr Cs eq eq rg CNI eq eg ei g- ei ri ei El Ii,- c 3 3 a ko. 'on CO cn Nl.L?I' an r: a cn CD i EI rzl Go co Z [4 ul v) F-i un Z co 3 eq ral. rsci h4. Ln :4 E-4 C).--i.- QLA,- LAI >4 g CQ 4 4 Z 4 4 i-- i- z 5 C 4 > e_l 4 C) I-) I-, 4 ki -4 4 al :4 N 4 pi 4 m u) gg UI -D I'D -):4.4-4 N4 ri4 "). 6' B 3 9 4

85 8 2 CO C4 e4 Lle) (-4 cr r-.-i on c, Ch CD C3-4 on on CD OD -4 CD 3 el P4 T-I I >.p4 Ilo o- -) e< r'l VJ CN r- ri r4 CN CD r ra pn cd., CD VD VD on cni -) N co Ch C4 4:. ri r-.4. CO w-.4. n CN C's e- r.. $4. f''.. ' : W ' >4 4C 4C 4C 4"3 c4k Ch -4 Ul ep Chin on -i ei,r VD ra C4.:. Ch C4 CO cr i.) e,. : on -4 C4 ra r4 on ra ra ra C4 ra -4 cr i I :, N e4 on CD Y C, 3 VD CD 4:r CD ra VD CD r- VD ra -4 clo on r r, or, r4 r4 C4 VD r4-4 E4 r< k.4 ml III. ult > 3 h4 dp ' "Cr LO w-i.4' ff) C.4' CO fll CO.4.. L cr...o kb - E4 r4 i i "-I C4. i Z ol ol 4. P4 3 eq U L cn C4 r4 on ra, CD, r- VD r- cn cr cr..-t i eq C 3 r-. r- :"3. (Nl r4-4 e4 r4 rl C4 r4 e4 e4 r4 r4 CD r4 CD r4 CD r4-4 EA CD Z- li El 4C 4C :4 i-3 LO LI rfl.4... r- c:. cn c,.-4 4,4 vz, Cr) INI b4 (r) CD Ch cn CN Ch Ch CD C, cn CN CO CD C3 CD cn cn CD Ch -4 r rl -4 r4 r ri EI o4 ril U '. C4 r- CD CD CD e4 Ch 4' Ul CD CO CD un '.!) on cr OD C C) Ch (fl 3 r--.i. C4 3 r- CN r-. on 3 Ch C4 [4 E- N r-- co r-- CO.4. Lf LO. UI ki) r-- cx) Ln Ln LI 'Cr 44' UI Lf Ih4 5 r4-4 rl rl -4 ra r4 ri rl rl -4-4 CA Cl) 4 4 s.. - on on on r- r- CD OD VD CNVD CD 4., 3 r4-4 rl Ch CO CO VD 4 r- r- 4. un on c..4-4 e4 r4 ra rn.- T- 4 h4 ( ' C <V CY tn Cs fri ( -4) m r4 m rn fn C4 CNI C r r4-4 ra r4 r4 r-.-4 r- ri r4. Fl. ' E- 3 3 i'l i u) co cn -4-4 LO (4 C4 rl CN 3 Ptc UA CN N 3 c I Lf r- >4 gza CO C4 ei C4 fel C4 tfl LID 9-.' N 4 t: 4 4 C-- C4 C4 C4 4C CD CD OD Ch c:). E.- >4 D4 EI.< cn on on on oi c, K4 CD CD c, cn ch cn r- :C 4 Nl ul.:4 cr () 9 cf. cr cr ra : -) E-. 4- (4 gc m gc KC gc C) t") () UA 4 C) C) :-) r) rj ;4 ril G Z :4 u ul ul cn.-) cil cn -, I-) I-,

86 83 K c -c mc).-lunr- tn.-r--mm.crmw,inkr, N hen4.-3.: NONcr.~,--N NON4O,3.;r3 r~alerr-4 r-ion'cr %zr r- W.:PWkOkiD NIII).~~k V).WCSIWW kdoo :4 Lry C 4-4- r 4- ' C 4 T- 42 E c C.,- ~, 2c~ a No No 22kkoo E-.9 r OaNcIN3N r-io r-ialmoo almoo W W egr-- k22(72a2 mmkocriul c2~i---m konnonlip.--ino Nt--- 2rm= NtipktDeiN kokokor-- N hult:22 :rerkoto..-4,-r,--4,-.- r-,--, ,-ii-i E r: W CNI (V. frl 3 csi Ln Cs4...: cv c, cr cr zr Ln C <V UI tf) (Nl t"".- 4- r-i r-4.-- e- -Z :-IC E- E CO ril Z 3-3 Ii,4 ON 4- e- 3 CD rel C rs-4-,4 3 ~4- >I E4 co N CV. c-. Cr/ C. r--i en C P4 E- [2 e-o e--- rsl <V <-4,c. CO ON - 4, almmmm o oico oc222.[.-- We:4.:..4.,:r -3 $- :4 rx ZO<O -"J>>>> OOO 7-2,-) i- [33, >ZA4 WU -)Wtnt-3,--) -DX

87 84 CO.4-3 CO C>C~ N NN,-I koldrok OCO O O. 4 r-. w- v- g- N cc 7'~ I-N NCO'C'N a. ~INN NNO.:rt.C. CON., en.: 4 ~,O CO..crm:r.~,:r -4,4, T-.--I.--4,- -IT-II-I 9",. 4 OCOO.-4 OCOCO N.--I COlONN cp OCO O Ni s NN.:r3 N' CO NkONNCO, CON.4..:PlD N.4'O r-4,-,-.- t-.. O O ~ N OI-4 r- %-.,- O) -4 4.k N- CO 3 ' CO. CDONNO Lfl Ir- O ONCO erro N. C, t-,-.4.--i ON T- OCOO :P4 Ne-w-IN,4,4 4 N k:w :?(N 4~7 N -.;4 i-t-,t- P- N I-C> OO C> ON h3 -e u) -. (Ii Nl >E P4 E- E- rx i- ril 4 ) t") -) EI< 5NIE- E- -. N :4' [4, >Zb4 r4 )r-co.-, NNNON he,inn,4 rtc I-J>>>> un.-imm rqsn.-4 N N OO ON CP CP Zr h4 w4 CD -2 -)W(2 I-)

88 85 s4 UI 3 on r- k CD Ch Nl CD Ul CD CN CN CD r- CN ra.ch OD Cn CN CN., Ch CN.4' r- un c) to ON ra rn o o un r- un,r CN OD r4 lo CNN ":7 r4 r- on Ch r- unun un CD Ch (Nl UD LIN D on rl on : ra r r-i ra es4 ra ri ra ra. ra ra ' al D ko rrl 'en lid,:r un es)r- c) eq esi rg 4 ra ra r4 ra h4. U) cp e.3,r un CD on.r r4 kid C,. 3 cp,r cn on r- i-4 un on CD Ch Ch Ch CD Ch ra CD CN ra CD CO c) cn cn N ra. ra ra ra, ri r-i,i ra r.i 2,r un en on c).--, on un r- ev c, r- r-., r- c, Ch LIN >4 N LOCANChrA N\ONDcr. CnO,',NN 2 Ch CN Ch D 3 r- r- r- CN 3 3 CN I"- loki, r- D : :4 N ra ra ri r.. r rl ra ra ra rl ra rl r4 ra ra ra rl rl ra on'rn r- r- ko r- on r-,i r's CNN N cr cr.:.,r r- on on r- ai rs es ri ri ra r4 ra b4 El $-. 4C CO OD LIN CN,r u) Ch CIN ei CN Ch rach r- cn ei on eq on CD cn CN cn Ch Ch Cn Cn Cn CN CN CN CN Ch Ch CN cn CA CD cn 4 r-i rl rl rill b4 - r4 mmmont-- alw,komm erul.--urqko.--ivpkoulm >I\ eq on rq D ra UD <Nl UN %. 'Cr r- r-, en r- 'cr r's en co A4 O CN r- 3 r--- r- cf.,:r UI UN szl..cr r- co,r.4. cr cr on un :h4,-4.-,,-..-,,4,-,..-4,,.-,4,,-; E4. ONWI /VILIICIN U) in on rd ri N ra r- ey b4 :J Z :E--4 el E irs :4 D4 i > : ec.ya kid 3 CD rn I W$4 N ra CN CO P [3. -) cn r- co r- r-i (Nl UN ra >4 v CO ei ei C. ei ei ei UI l T- r-f Y N E-4 W Is- N N N.:' 3 Crs al c) s- b4 :4 cn rn rn rn rn c) g4c)c) r--- :',4 h4 4 EI to g4. > -D E-4.-Ifle 4' :4(.9 :4 g4 tw.,4, omoo o'--, ) s- 4 4G> Z 4 efi' u) u) u) I-) 4riQ :-.) P.D I'D 4 4

89 86 I'D CII-I r r-in O Nrs I ONr-- W W r"-nn N N fli -2 -f-. Nr` N N O EA. N.:P r-i N qzl' O et' ev. ini-ii- N N -2 eller rs-hr-- W q:n U224 :-.--.-, r r4 ri N W C~NN NN O N.4 OOO r- e l-~v (=IO. I-N w,ni- r-.r ra%-4 N OO. NI-INNr-- -INNr4 r INmN-~ N-IN N.: NON'Wel. OO O O O 'CTIIO r- r-i NN OON N ~ E A,.-~.2,,-4 NN %;I' g4 "-- NI-I r--.4'r--n "-- W,- '4 NN Nr-NN r-i. r-ini-it-in ' CDCO N '. NO -4r-- O O OO O... g' ^ ~ O.NOO. X NO:3 -ON g:iio ON N koqzli rs-c-- AYI- r.4 N.r- T-~,-- ~.r-.n-in.-.. E-I W pd W t-in -4O'kr N e.:p >4 OOO O O :4-4 : 4 /4.:req. OON OO.:P r-io N.W 4' N Z.. E-I >I kohnko r-i~.'4'nenin NN.:I, [4.--% r--4.-,-- - N Nr-INN -~ Nr--IN - Z P E-I E-I EI 4 ' Z CO. II -IN WW. kp alo 3.-4 c:, m U2 ei Na- Ln Ch... CO.. 4 Nl I-) CNI-IT- El... NNN N r-~4 4E- W hnnn. OO E-I 4.4 oo mcnalr- ::g4 g... r El Cf2 4.:2.4 :? cie ' [ O OO -2-3I-2 s4 ri->z WO -)WI X

90 3 i.- -3 U2 3 ra un 3, r- Ch r- r- 33 Cn 3 r- Ch Ch r- r- CO ei C4 ON sr un 3 un CD un'or). 2., (...-,-. md Nl C4 er on C) Ch 4 4,o.--loo 5=5 ON r.5-5ocn.c , ,,5...-5,5...-5, I-D un mn er cr ra eq ei ra e4 ei ra IN CD r- 4, 4- un N N C4 ('4 on r4 3 '. '. CD r- CD e4 CD 3 r4 CN CD ra ra on r- V) UN CD ON 3 C4 CD 3 on cn Ul.: OD sr r- Ch r4 3'. CO -4 N CD r- opin ko eq,.. r4 ra C4 C4 C4 C4 ra r- 4 V) V) UN Un sr ra C4 ri on sr -4 r4 3 N '. ') Ch Ch co co s;ie md CO mm r4 3 V.) CA r- CD 3 r- r4-4 C4 r4 ra co.43 r- s r sr Ch r4 CD 3 Ch ra.4 -~-IN CINWO s Ch CD VO CD LIN V) ChUD ON r- sr sr V) cp ': D CO on e4 ra ra r- -4 r-..c4 Chun Ch Ch Cn Ch CO g:. N Nr:PC4 CNI CNI cr r- T- N r- r- C.. '. - U2 CO r- '. r- Chill cr on un r4 V) Cn ch CD CD OD Ch CN CO C4 ChCh nn 3 ra r4 Cn Cn ri rl CN ra r4 t-,-4 r4 -, r- r- on On on on CD on CD CD,4... N V> Nl. Ch 'IT UI on V) Ch ra CO CO o r- UN r4 Ul OD UI o V) sr mdd 4: ri un un VO en md'un CD CD Dun r4 Cn sr.-.. [4 :4 r4 r4 r- N ra C4 C4 C C4 [4-4 on r4 ra r4 ra C4 r4 r4 Nl A4 5. on on on on on (Nl ra C4 Vil C4 34 to4 : E- 4-4 C, g:r N rq r- unv,.-.. r,,a sr 3 ' CN CȮ 3,:l. on CD CD OD Ch CD Ch CO CD Ch rz2 Ch Ch CNC, CP% CD h4 r r-i ',4 r-4..7,4 Dl 4 3,-., vz. 3 sr Lrf CD CD on sr r- CD co co c) 5::±5 or-oon NNOUNO N.4" Nl:NC.) ONNC4s E-6- NO CTO CO acin'. ).53 [2-4 4 e4 t-4 ei ei ei 74 r4 C4 C4 C4,I eq -4 C4 C4 r4 r4. CO $. ei ei CD CD D on,- on ul on ra UN ON e4 ei,e4 on..,- ra on B- Z :4 r-tra = ra ' h4 EI E-5 EI > E- CO 54 Z ) 4-4 :4.,.. r 3i CO ha l 3 CD on. CO ei ei Ln '. I'. CO r4 >4 E4 3 N C4 V, C4. ON N un '. i-4-4 on ei - Nl NeNININ'cr OCOO E4 54 EA5c4 Cn on on on on CD CD, CO CD CN Cn Cn r- :44 4 WE.4,4 2. '4' zr sr sr 8 ::,5 3 a ai. < 554 o4 5<.5Z5 A-)>>>> OOO h Z h4 u2 uri u) -) 4 P") I-) I-] X

91 88 -Jo sp.- N tn r4-n4-4 qz, I E- RI-,4,WN N uj i% cv I I I I - Z h4 t...:p4-4 T- - r-.-, Ing:POIN. N. N., Nl Egi..m,.....,.. (...,. cr,m t4 < CN-4,-,-,-. i-.- NOO NO ni rge4-4 esi ha h4 u) 4-- CO CO I I- -,-4,4,, >4 4,,,,,, ea El Z II o 34 ko co kokoa cv Nev co E-'>4 ucic4j' e<z Co : P-) rts4 'El9 (%(%3

92 3 -. 'CD Cq CO V) r- r- i Ch CD CD CD, CD firt r-., ra ri ra -- rq co 3 Ch,-I Ch Ch OD ' ILO r-i ra r- 3 r- OD r- c, Ch I" Ch Uh C) :4 ra ra (A.rA ri ra --I 4-) FIC e- Ur) Uh un. un un un rn 4 b4 89 CD ra r- 3 VD 3 Ch CO ra S; un nn rn CD CO r- ChN rl Nl pn CI ui r- eq r- e) Ch OD CO VD h4.-- r-i ra rl -4 ra cr Cr Cr CP..:p.4. rn :4 ICO CO r-4 b4 CD Uh CA ra CD C> CA CD ra ra ra ra ra Ch LflC (Y) CD ( rh Lt co cn. e4 co r- ra ra CA ra CA ra VD VD VD VD on nn &I 4' 8- «CO 4 r m-. r-4 C O r-4 TA -4 t--i ra 8-) IICN LOCOODCO CO 4) CD CA OD I-D VD III r-s. cl. tf 4-- ) OD d4 o ch co co or) cr, EI ("r-i ra.- 4. L4 CO CO P4 N CA (Nl n4 3 r- O t.- ID KC rn T_. CV 3 Ti4 CA v-i r-4-4 `VI ID Ch (7 [Li cn cn 94 co Ln ui r tr e4 rn CA CA CA a-- Ka9 El) 3 5,.- [bk4 GO co (Nl osi U) 4 P4 N ' ) VO V) CA VI ti4 CA CA CO rn E-44 r. C A CA I:'...ar El :ic E c-c 8- -) P4 ral cag g 44._., 8-. E-e Ks) U til o) rzi -cr 94 3 cn N '.o m. E- CNI 4 t4 CA in CO ' -i 4 $-) P4 c- tc,4 8-8 Z El ' 3 E4 Z CO El II -4 cii CO CO cn, > D P4 ril ' ) IO 4, CA rkl [-4 [Z] Cs CA 3 rn E4 CL4 u) CA CA Cl cr E-4 uc4 b4 8.< o o ai 4 I > c% R K b4 8- i- E-I U

93 cn co a% 9 4, 3 ") i, et, (. m ai fli -3 7 (.3 C> C/ N C/ CNI C> <7 C> O r- O C> C> r ei Lf. LI'). CV ei CV T-I C>. ON v- 7,- s- X.. '-4) COLON <7 N v--i v- e('4-3 CO CV eim. C> r-- r-- cp -- Q. ),. ' Ch en r tr) r- m. ge:/' Ccl C l..ca 3 cr co r-- co - r-i C> CO. P4 3 b4 C> C> 4-7 v-i r- r-i ei Ci.:' ei,:3' 3 N N m ei ei C> 3 N s-. CV r- C> C> C> <-4 (Nl ei ei ei C -4. < Lf) fv CV <V C> N -4 r-i v-i N eim ei >I 3 N 3 r4 24 r- '.o ei 3 3 ' r. 3 </ w- r- E- Ch r C> C) CO.% hl -4 r4 rx Lf :' ei LO N. > N v- Lel T- ( '.O I> <7 CO CO CO : b4 ri -4-4 v-4 r-i E- ril s- N Lf N en 24 ei CV v-i CV b4,-. Z 5-5- E- EI - El LA CO h4 Z CO ki4 >4 4- W EI b4. :":4 b4 :4 N < m a a E- '. 3 LO ei en CO Cfl ei ei 4' CP P4 CO CO. C Cc) C 3 E- 4 3 rs. C T- CO -., CO fz Crt 3 :4-4 g 54 N N c-, L.r) m cr I-- r-- -zr El ; ei ei C 4 4 b4 b4 ei ei ei. ri ei.- cni t 4-4 s- 3 N fyl Cc ei >- Z Pi a :4 El El E- i-i c.4 Z 3 II '4: I44 CO Nl '. ril '.3 v),,,,..., ('4 N CO El a4 UI r4c'7, ':'. E 4: 4 E I-) ra4 r4 < 4 h- EI > U) CO X. X

94 9 r 4 O -4 -K E NII-m O 4 Lfl rn r, i. i. 4 ON. OlO W meq N ir) -2V L cn rza ki E4 4, E-. rie.f).: <NI i;-. Zti leo rn k.7 ").Ln --. i-. -K ' g E 4C å r- Li.) Ng3.e.im mam z enr- T- T-i N [4 A III ' E tzl. y-l.-,.aal a i i 4 r- n -) 4 h4 dp ow 4 4 %-'Țr. '.:PN Nsd'UIN NO. 4 4,,, r- I E-4 eli E- EI Z Z z i-2 e- -K U2 N cli r- OOO O h4 l OCACOO ONO (-4b4.-4-li-i.--I.-I W WO mmr-r-ia,4, 4 Ico, ko p4 E. N. E c?, 4 Z NN NNO,4Z ") : ln X 4 tn «-ir-i,--.-i,-.4,--4 ( NNNNN NNN EI $- kj P4 moo,:rulm ( en Pki mmclimm en en m A4 NNN.--i h4 eqc,4,--ieq.--,-- $-2. e- -DW UIL~ U/ t") t f 4: In U i i c- I t- s-a ';' 5 3 EI 3 EI o CO E- i E co ( : BrA 5 ui O O, Nl. P4 U) E 4 E 2 ria rzi I- St4 rzl -3, i < Iti4 LA ellö Z > Z -Z Wr4E- h- 24 Z C) E-4 7 E., 4 tz - C) cn oc m u) P4 II 4 ril. g g, Z. ZI- Wr4E-I. 4 h- log z C) EI U) -3. E "Q N Fl D /3 :) P,. C >4 > OU). 4 W4

95 92 <7 3 i CO kr) L.n 34 P4 'D -3 Nl It4 r4 ' 4C cr rel cr <V N N. r-. III 4C «4C r- Lel co E < E- 7' 4 kl:/ C> N I I I NOSTO 4c.4 N <7 N CO <7 L.n I r- -4 N 4c 4C. Co fel CO T-. N N N 4' r-m N- N. I I I co r- cr, co en in izr mii I r- r-4.- <3. CO r - C/. t7 El 8-8 UI Nl Ln cr,.e. l N., ' ch i4 E, z co... cr, Ln._, qr ko rq 84 ) El fccincyk ' E-.3 Czi tai.. til 3 N N (r) :4 N N %- N -4,-,- I-D in Ln Ln te) Ln Le) Lel UI 8-: I -4 r- 5 co ei co i._. E.. Ii c7,.. g 9 L' [4 34() E ) Cil b4 ril 84 El icg l' -4 Z s..8 Z i-i r4 :4 El -).88C 8- Z E-4 :) Z fcl I.. UI C rfl :4 X N r4..zr c, Ln te-) on o g4.<. E-. I-)..zr () - (f) E-4, 84 E4 4c «4C " [LI 4C - 8.n -i -i c:8 N N N I El Z Z E- rz. til. b4 kl :4 84 b4 3.3 r- t- :4. I'D 4c 4 4C. o- E- 48 oz csi '. '., Ltl "-- : i-i u) CO -4 I N I I E- I I I I E- Z (24 El UI El :4 N N N.- N Fil 84 :4 >8 48 :4 t.4 El 84 r.x r- D %-- -4 () () I I -4(34 i4 e- I< : : :.: vo ('.-- c`l e'l r- > Z co co I -) u) ul in Ln Ln Le) tr) Ln E- i- 'III co () cn Z ; E- E- E- B (7) :4 LT O4 co u) T- s- r- tz. >4 84 Z Z E- -) E-8,8-8-4 CO Z. U) rzi.4. El) (.7

96 al CO I ") N c-3 g4 C./ :g4 CO >4 Z i O II/r-4CA kor-leri III 4c NI-BlONlO er(nr-4 Ii i erodiii -4 I IU-. cil,krene..- ONOON. W ri I I ei I I gzr rl I TTARI LAJI KKEEN TULOKS I STA E-4 4C ' s «4C LONON Le) ri I,r - on «E 4C Lfl on,r c,,r eq,4,4 c> on - wr r- eq CD C4 D r-4 I eq un II Lf Fz. 4C E 4c EILn.4c -4 un Ch un ep CD Ch C4 CO on un un r- eq CD C4 l CD CD C4 CD CD C4 CD en r-- 4C 4c COCOWNN konr-i CDCONk 8 korl rn C9CN I rne%3 I I I 4C 4C I.K b. c>4crim k/33"/ COkO /4 CA NC4.ChOONO rii) r-i r-i.e- N 4-Ukr3 CetkO OWIT-I [.., P',. tc4 c Z er r- ch 44 D r- r- on er CO UI UI D D CD CO en en en en en ei eqi on on eql on on on on eq kid c.. E- N ONin I-Icr, Le)3 Ui Ib4 meneic-i IJIN Ner CO -4 B-3 4: imi iiiii II ri III-I ("r-4 r-i ---,r 5 E4 3 E4 3 Ii II 43N ) g8 exi w 4 A4 [7 AWL-4 :5 4' r4,-)c-izo 4 Z 4-+ E-cWhl E-E-c Zycg4 m : ZEIZA C4E-E-:4 >ICE-4 W ccig W C) C) 3 o-.4 W C C) c- ) 3 p9' g N E-c P4 N W CO C) N g4

97 94 4 I m.-immm v-inon.k, W L -i N b4 I I I 9- r4 4, C/NT- NOI- 3~ Q.% ril tr i EIW 4 K 4:4: 4:4: 4: 4:4: NI-NN rcl ; -4,A N 4:4: OCONNN N.CP ON 9 EI 3 k OE: E- I. Ir3. h4 NN "IN ' Z ZE4. 4c W.. ww :4-8-4 ONT- N Ni-T- 7 WO 84E 4 hq: N NN N I' E- N 4:4: 4:. 4: 4: 9(4: E4 C4-INNT-i -N E- W W >4 O Isl 9(4: -. r-ini-in NN N E-4 riirki (/) '4 4:, /-). w,q7": ;rcli CrICPCIlw,q4. W I- -4,-..: T- c.-,-- CN r-i CO EI El F-I E El. II C') El : W e-: z 4: 4C 4: 4: mmi-imm 4:9( 4: 'ONNN.:',Z"4, %-II r-i g:/' :4m : g Ig-5I 6 5 Z E-IN >EE r4 W I-) WZEIZA WEIE44riq >43E- W-f<WO -4W4,JJ r4emn r4n'wm Or44

98 al co s-7 4: 4: a wr -,; Ln Cvl V:4 N Lo 3 L N ml o ei 3 T- CO Ln.- i- e- i-,-- brx4 al Lo..:P N.3 3 N cr, m m r- e -o N N N en v- ed ed N N 4 W Z : E4, s..,' co en,:t, m.-- r- Ltl Ln m Ln m /4 er 4 : V3 tr) r- Lo CO r- Ln V3 N V3 UI v- q: ON N 3 3 N C7 r- 3 v:, v- -9 "-I Wrz2 3 N CO N OD c/' CO N k. NO > 4 NN N 3 Z : EI -/ Ln.cr.cr rn N : V3 64,. CO 34 : N N N ' v- \O.C/ L Crt C) N N r- efl C: CD r.- v- v-. - v- - bra2.:3 N t-- LP. CO t'. rnrnvorre NINC,IN :lä N r- 2 Zi' mtnrncoch iics,. P4 N N h «3 CO N /4 Cr) t. N N.3 r- VD ON en.- N N CO 3 V3. N v LI '. 3 ''O" N. ' evl. V: '4' 3 >4 N r4v3 ~ NN Z B- rn vo m co. N N CO CO N s- P4 N r- r- ('4r-4 rd 9- h4 IN GO U2 cz) V3... '4:' V3 Il :4 C., f' 4 v-4 CO.--.--i.- v-.-- v-.-- :4 4 FL, V2 k '. e CO ' E-4 >I 4 Cvl, -4 C, Cv fil tvl [4 Z : El >4 B- Z P4 3 N " fv N,-- CO N et' V3 h4 :4 EI E4 IE- El C3 [ 3 (44 I A4 II 3 W ON g< B 3 r( rx 4 El P4 E-: r r= [4 iä 4 IX -4 Z I< g l' i'..4 : : LL N > E-ii-4 Z E IX b4 I", h4 Z E-: :4 E- E-I :4 aq >4 (3 EI l< 5 f{:g r3 N ICC B-.-It P4 JI. c4 4 Z c. CLi E-: C4 P4 to Z 7 ag

99 96 CO 9( k~.,wo Ill I ONNI-4 N N r-, r- r- ', COkC N.C NNNN N N -4 I-).- acpcno coulmalm c-- m N -- k4 --IN,W WN.C. N ONONO NW i- --t-. Ng co Ull--INN N N CO X NNN Nq-I N --IZ EI '4. 3CO NkON NW III W U3 N NOONN Qvll CON EI 34 LO'cl.N ltico NCAl.C cr r:i.-/ ~ CAN 4c c N m r-i CO Cr r- O, c=,',:r r-i r-i r-i r-i g- r- 4e- Crl r-- o eq.c,q co N m.cp N C lx I Z EI N / W NI- 9 C-I E4 s-- r s7 C O - <:, <: C7 CO. CD CO <=> CO :4 CD e- CO C. r`.- CD UI r.4-4.cr L kill-iv). NN,C EI, N N W Z CO El CO. CO P N 4. Z E-I EI CO CO i-i > CA,ci, r-in Z II 5 E3 4. r=.rz, [4 :4 F4 C4 ONA W 4-3A E-tWN >E-E- 2? I-) ZE-IZO 4C-E44g ItiE-4 N5Q[4 N-4 sa 4 a pq UI 4 EI 4 N C) 4 C) N

100 97 I p CO :!ag >4 >4 on er 3 ra C4 r- C4 CD un on r4 : (2 Ir".. I >4 Z :4 p 4 E- E-i B- P4 VD C4 UI C4 r4 un eq I on I rq vo I.4c C4 r4 CD ra er VJ UI UI un ra I I on en eq...-4 r4 un r4 un r4 CO C4 gzr 3 4 i v, i r4 r4 I r4 I r4 Un I I I I Cl) ) un e- 2. rez- E E-, Ln 4, 4,,.. _ un 3 on rq,un.- cn q. I-D C4 rc= E co 6- h A CO 6-4s C4 r4 LA ' 4 rn r- OD C4 C4 h4 EI 4 3 EI.4 %, 4 :gq, C4 C4 r4 C4 r4 C4 r4-4 I E-.-- I I I El 9c4 E- NI 4 '4 co un r- r- on un un r- N3 t4 en CD CD r- Ch co cn Ch 3.4 Ch 4 i- 4 ri4 r - CD C4 Ø'i ('4q R EA i< Z r- r- cn ko,-. :.4 CO OI LLII L/D EI nn fel CNI, rn on rn on nn on Cl) 6- P4 ci, h h r- r4 h 4 Ln ri..ce -i nn rn nn on nn rn on rn on rn on I I I I I I I I I o3.-; ra r,-i.-.- r4 r4 r4-4 r4 ra CO 'l i r- EI 3 'El cn,-, I- II,,4 w g E9 5 o3 PL: cn >4 ) Z 4 hl,, rx) Ag Nl 4 Nl g4 C) h4 >4 h4 4.! - D P4 2 h4-4 D EI EI Z EA C L4 Nl Ee 2 N3 N3 u3 Z h4 C 2 2 g4 ) EA C) P4 Nl Nl #.q cn pg : ) PL4 P4 4 P4 CU ) >

101 98 CD CO.; Lf N C r- c CO co cn Ln c+ r- m r- m co ko s c% co.::e r--i 4 LO C:$ CO rel N LO efl LO : :4 Ln Ln : ko Lll.4, LSI cli L3 en flil.:' CO 'L:P L CD C. m N LO 3 LI s!, r- LO Lf r- LO N le, LONLONeel : 4 ''O Ln r-' - Ln r-.-i.--i m 4 :4 II fv CO CNI CfL L.I3 N LO «I N L. CO Ln 3,+: L--I N El NI Z kl El cn c+..% ` \3 NO C4 o 3 %- EA tzl N 4 r;4 m c> s co >4 N - ',LP N LO f"-- >I. l' t fs- : b4 'N LA L L. '' s- : 'v-4 m m.+: i-i i-4 t e- co [2 co I El CO ON. II 4 l' 5 Ö t4 = < ap u) LO CO >4 >4 Z C5 [27 rz. tzl tzl rtri A < 4 t4 b4 I-, 4 Z :4 EA E- Z A N UI -) Z rx 67. ci) Z4AZ :: E-I Ot4rzlOrzl / cn pg A 5 4 t4 t4 P4 P4 cn >

102 CO 99 P") -4 U") IN Cel Cs4 C> Lf) UI CNI QC Q C> ON f-s %- r- 3. Lf) II) C> CO C> CO Cr,r r:- rq r- Cn r- 3 V) C4-4 9,-- r- Lf) rfl mr-inc:"q m o a4 kr> k [..r) V) kg) kf) k kd. /4 f--- '3 4C B- fs.- ": '..'..O '.O tie 4 CD fvl k3 C> CO C:) 7 ; g UI c) r - ON Cn LII C> Lf) " (5 Cr% ) C> C> C> ON C> CO t- 3 "3 LI) C> 6 7 C> C7 fel C> f) CNI r.. C5 en CNI LII frl 4 r- ko r- kl) k C4 A4 r- co r- er E- 4 4 A4 h4 Z U tn.4, m E- v;" c> cr, ch CO 4 E4 U),:r!cg 7 CO. C) c) ch N Nr N e- vi e, r- m. k k er R ' o- '.OLA Ct) Cfl 5 D C4 i.- A E- E4 E-..zr. El m 4 ch C) --,-i ii i- 5 o E U u) E- > > Z al $- ir4 w Ag ( Z C.) o< C). A4 A E4 C) C) D C4 C) Z C5 A4 A4 E4 E-4 E-. N 4 I-) EA Z 4 4 U2 Z C) h4 C2 E Z :!:! v< 5 E- CD C) 4 4 C) E- E- 2 pa C4 C4 C4 4 C4 fel

103 AJOPV 8- DEC- 88 cho El> I e- NNO V3. I I I I i E-, h. E-I EI 49.9c ZI> ON,WV N WW 3 I I I I >4 ki4 : t-je-4 -% >4 W V3NOC, N NOO E-94 co E-4 >4 E E-9 E l o CONO kon Wer :4 II I I.' 4>, :4 W Z Ele- [4 :4 (. c,..,mm.,-4..4.alko ISINN OO -- Z R,E:',..... m b.,,,,, m. Z Nl... zo x... r...,m,..... m..m, ' A h4 Wr Nr Nr cr qz,.,:r Nr,r.,.:/,,,i,,,.4, ci, ' R rel g4 I-D s- OCONW :II:~ NON. EI OOO OCIO N tcb42 ISIW NCON NNrk3.4' NV3NN LAT-IOD"' ~-4.- sl63 4:.5 NN% NNCO q:p Z W COCO comcncom E-9 W b49- W 9 co Ch Oh r- r- to Ch on 3 cr.:r W on r-i W Wh4 tn.,:r, mancr,--993no9--, -i 9-9 h4 u) 9 9- I-3.,.4,. on ''m.zr 4: II 5 ii.m.., Ii W 23 I EI..-, F- ONI WIEI W O EI Z --I W EI Z N N WCO O P4 9-4W g -- QI-IkCIOEIEIZ>4 W - 5E-,,, -)t) [4: >, t4 OZO.-... O E- 4 RZ Z: I-) E4$. 9.Q:4 I Iq :4-4 -, -3 _ - : El E-I 4: 4 EIZ

104 AJOPV 8- DEC- 88 :4 E- CO9-N u-~icpc, -4 r-, N :4..4 D dp.. 44 I CNI r-.-,r r- o on ',44 --I Cq Ci on.o...-ii ii-- i, i i LI mfrj Pl. E CN (V r ,4 7-I r-i. I U U NUR/4EN TULOKSET Z, W R m g4 /) N ClIN N NC.C. m -49- o kor-i.wom r-szrwm-4 me~ ODO cpn OCOONCO COUlt NwPk NkONCIk NVJNS NNN 9-4 NOUICON kocniv VOl 9.-4N NCNI >4. (. E- N < e kl4 4.i ocommo cpmc>mc).-- i-i, (-3moin rsulmcs3 or-crlow, mr-r-r-r- ~ Ciler9-T- mom.-io crlomoo ,-., mmkom.--i akr~c, mhhcom kow) NO,. NoNmo moocno. ( Nen.:mul mulmmrmoomhs NONL.n C I TI OTEI VIRALLISET KOKEET 4c 4N lonc9- NODr-Ilnln Ni tn i i mmulc)c.3 mc). se Lommmm rcoco.(. 4 chcomm, mr-r-mm om m... N alc,imdlid mmmmko kocnmom ILLIme,~ mcpr-im,..^. OW 4 W i-ie-4. Z. E-4 - Z. N N fil CO - :4N CO A E-4 E-4 Z >4 fil O Zr 4-D W: Z :m El N,24 I-) E-4 9<9- Wo< i E- m.m K4 4-4 EI Z m >.

105 co co 2 i U).Q UI a.4, c;) <Nl m c: LO r Q N L.4. ON' Ln m 5- - co Ln T-4 T- 9- rhzi4 g r... Cr) frl Ch CO r-i (. >4 N <7-4. Cr) v-4 fr < 4 C < <X) ( 4 ) 4 UI CO. r.- f.i 3.W ZI. <Nl r-i CK) : 4 C 4 C.4. Cel fr C 4 C.7 CNI ei CNI -4 Ul -) >. T- <Nl C 4 fyl. r-- r-- C I r-i hl 3 kg) CNI C 4 24 r:4 5-. cx) m Ch v-4 C7 r-i C 7 <V T-4 C CD oa a -4-4 r-i %, r- m C:, C 7 m m T-4 <. en 3 frl.cr <Nl CrI CO Ch 3 Ln r- co m r--.4 Ln Ln : 4 r-- r-- r-- r-- r--- r-- r-- r-- r-- co r-- 3 C7. CO r - f -. rel. UI <N -4 CN T-I U) f: CO.4. CO CO rn rn c:, ON f%4 ei rf cn 4 v-4 r-i v-4 v- r-i v- g r-4 Kr r-- LO en rn ON. C'q CO CC N. LD CO!: (s.) r - 3 I'''. C) UI. rn Lf f,- rn4.).- : :4 CO 3 <X) Cs. 3 <X) CO C3 CO CO CO CO m r C7 I'''. omlnin Ln 4 rn T'l v-4 e4 r-i C C 4 CN :4 8-3 Cf) cx) oo C f' C 4 r- CO O' 'i ON C:) C7 ON C 7 v-4-4 r-i v- v-i T-4 T. UI r-i LO c kt) ON. LO r.4 r-- m c:, Ch UI. OD rn co rn LO v-i Lt Lf UI C v-i C r- m (=> : b4 ON ON ON ON ON ON ON ON ON CO v- r-i %Kr T-4 CO <7. Cfl T-4 4 CO Ch UI C -4 4 mm v-4 CN ei r-i f"/. 4-4 C 7 El ril T U) OD cn in k.o r-- r- ' -I Ch U- C) <7 Ch < C).8-4 v-i.-i -4 rx3 [2 A4 Li) m c% Ln 5-- a.4. m a 5- Ln b4 > N CT C ON r-- tn c I Ln Lf).. rn c r i CO Lrl 3 CO. CsJ LD h4 :C) h4 3 3 r- co r- cn r- r-- cn a co kx) k 5-5 E- - a.4. m 5- m r- a LII C 7 rn r- Lrl Lx3 Z 34 u":. -8 r.: rn un -- en rn en U3 h4 :itc 8-3 E- 8- E- E- [:3 t4 EI Z :4 >4 CO CO :.-.-- m ril co co E-i 4 crt - 5- E- Z :4 EI co E -4 kl L-- r-- ril 3 i-8 E- 88:g r- co D E- E-4 Z >4 fx) E- N E- -3 U) rzl : E - :4 Z %(. t4 E-I D.4 ä E C) r) r) :5 c),-) -4 E-4. E4 U) vi 4 4 m m E- z pc >

106 AJOPV4 9- DEC- 88 <7 N. 3 VD CA CO L.. CO.. VD 3 LIN ' LIN I rzl 4 OD rn QrA V),r un un ra ra r- cr ra 3 V) >4 P- 4 clko cr ra LL V, LIN cp rn un :4 ri ri rn r- r- rn VD 3 V) eg rq :4 ra ra rl cr I CD r- r-..4 Ch r-. rq CD rn r...- r-i CD r- r- r- cn 3 cn r-i r-i CA C) r-i t4 tn o an cp e4 ('44-.. r-. ra rn ra ra ra ra ra 4 ' : E- E- VD r- co r- vn ( ("Nl rn Cn Lfl 4 ('4-4 r- r- %- b4. &-I c. CD LIN CD PN VD ON LIN CO V3 cr Ch 3 rn rg CD CD Ch 3 rn ra OD CD CD CN OD ra rn CD rn r-i (V ra -4,- ra ra ra ti4 ra 3 CO ra CO ra r- LID ra ON Ch rn". VD LI) ' >4 8- dp ri.r4.r.a. 'TA ra ra ra ra :4 : E-I El v) r- CD. on ILO ra Ch rs. VD OD cr r4 Ai ra ra ra rq rn ' ra ra ra h4 CD eq on rn CD ra Ch rn CD Ch CO Ch CD CD Cs un CD O ' QLfl CV CA CD rl ra ra ri ra ra ra ra ra. co cn r. V). r- o).3 cr cn Ch CD ra ra ra un on cr un co uo 6 co un rn cr CA rq 6 eg ra ra rq ra ra ra h4 CD Ch rn CD CD V) r- c) 3 ("4.. LIN Ch rn LOLA Ch CO CD CA rn kr) ri CD El I ra ra ra IL i -i r.t ia4 3 CO CD rg D Cn rn OD ra un 3 RG > B- ow W A4 : E- E- E- CV Ch VII. Nl ' ra rg LIN ra r- OD ra ra rzl Z ni (Nl r-i r- r- N U2 b4 L oc:c E-4 ri-2 C4 Z D4 >4 c W c : Li l rn rzl CO i E-i b4 cn m i-i.- ei Z cd Z rzl r - I-- ral CO O c4 EA g:4 r- 3 n FA V) C) E- E- Z >4 Nl EI N 'cp E- 7 U) ta : E- i-i :4 Z - - V.) 4 E] 4 Z I") EA i- ä I U) pi4 E-.-7 s - ") E- al p) u) u) < < Z

107 4 AJOPV 4 8-DEC-8 8 EI I i- I-INNN Ot-4NI- -INNI-IN 4 E-4 EI..] «, E-. EI Z >.4. N CV CN CV.- on t-.... F- on ce r- r-i W m W Ni.-- III kl >i hd i h -.:4 I-DE-4 E4,4 Wm EI :4 hd col >4. ~7N NN i- EI h4 Wr I k4 W 4 2 Z El W o4m omr..-im cpc,ncom NO OO OOON OOO -4 z Z E.g ONI- ONNOI- ZN ChOlChO NWN.O ZO CO on t-. N. cn on on Ch (.4 ei N O.m,4.:,~ men,44,::, m en.,,:~ - R ' VIRALL ISET KOKE E T rn 4 e. ONWO Chi-II-IN OINN EI cpoaono momoa cdonc,mo r.i g4..-,,-;,--t.-,--,.- r-i,- m O, eqmor-lo, mr-mal. '.'.I - r- OOCON O Ltler o -Ar-4.~- O. ZW NCONNN N COCO W N lnn.: ONOI ~ W.4N. N ei LA 'cp -INN LnLAmLn mmmmm mmmmm cs.mmmm E- r Oril CE- W ø'. _ E- Z T-. :4E-I E to r- r- rzil-ico O P4 W 4 N C E-E-4Z> WW W E-I.5 U) ril : El >I Z O E-iE Ce 4 E: k EI i- -3 p.4.$. ', -) 4 4: E-I :4 :4 EIZW

108 AJOPVE 8- DEC t54 E- 4 co. rn tr> m,- <V evl T- r- r- -4 en Lf C> () T-. '., P4 :4 E-I CN Ln T- rn <V.3 Ln N C rn.-- e. r P h- E- T- 3 NI ed <N 3. C' r- E VIRALLI SET KOKEET J A 3. VUO DEN NURIEN TULOKSET - (I) S' CO " (Nl o cr5 O. r- T-4 r- LIN C> ON C 4. ON h Lfl '.: r- C> T- Cr% v- CO 3 CO <7 co Ln. h Ln LO ON h TID LO C> C> LIN lf> r- o cst C> ON,zP Cr> Crl m V e4 C) m h 7 r< IN o. r< ON r- CO. C> C> C> <7 C> ON C> ON T- r- r -4 T- v- CO CO Ln T h CO ON 3. (7 r- rr, cn co. ON LIN N ON ON CO. IIN Ta ON en r sz' t - r- N r- r- r- 3 CO CO CO CO r- N rn min 3 C TO ON rrl r- m ': ' "',--icni <V <Nl <V ON 3 ON ON 'Cr CO h CN h 3 <7 C> ON C> ON <7 C> ON cr, (Y ON Lf t-v C> ON CO Lfl <7 T-. <V er> r- rn r-- CN CO CO h LO ON (Nl 3 CNI CO. CO h t - zr N rel cr h3 rst cv-5 r- ON tn Lf) C> ON ON LC CN (N Cs TZ Ln ;-5 frl c CV T- E- EI,--, ril CO E- 4 EI Z ' I' 4 o E N h 4-4 :4 < r- 3 C LO E- E- Z >I tzl o o 5 E-.-- I-) co 3: t4 Z 7 [ 44 < >9..:: ä [9 UI I-) I- > < I-) 7 b4 p, :2 : CO E- in Li) ctl < < W -

109 6 AJOPV 8- DEC- 88 u) co r- r- mo un,i r- rq r- CD ri r4 Cr ei CD ri Le/ Ch CD Ch LO 3 cn 3 CD -4 un r-r: -4-4 ri 4- %.... o UI en on ach CD cn enc) CD Le/ er on r- on ei ei un 4 3 ei VO ei to O CO er rn co r- co on 3 er cr ei 3 CO V CD rk4 ei ei vo en on on on ei C4 C4 ei ri un vo ri ei rg rs r- ei i en VD r-mo ei ei Cm i4 i4 er O, cv r- on Ch -- Cr CD er Ch rn r- 3 OCNO on r- r- Cr V ei r- on 3 Nr- CD CD cr V V on on on un ul cm CD VD CO CO4Ocr. ONCOVD OllCr4O : WtOrskOrs rsesrs4ow COlDes s- k4 CO CO Ch Ch Ch rs 3 r- co - r 44 ri ri ri ri mrqmor-lu),ioneq:ina OOO ochoonco on WN,crenen litil WWNWN N ONCON W.c.: NWINW W WCINWr-PW NWNWN "WWW :4 OD 3 es CO CO 3 3 Ch Ch ON kl4 avph,lkc, r-crmlnm en r4 en.--t ONWN crn W CriOOON ei ri ri ri ri ri r4 un on n ON er 3 r- rq on o > 4 ocommul uncomkoul O :C)W unmoomoer Lnorikom erercnmo cnmoncrton OO -4 T- ri 4-WWCr WcrN t:4mm 4- ei ei Nl 4- (- ei.n 9Q ONO rs rsoeirs EA -4 ri.ra r4 r4 r4 r4 r4 ri r4 ra W [4 WINNLA :DcliNN WO k4 Lz.24 N W (.nw.4 enri C4 et. cioul CO ri 3 er er r- (Nl un er ch V) k4 :k4 WCOrsOrs WesesC COODC4V El i- cr.cr r- r- Ln cr cn r-.-- ch. qcp [4 Z 4.":2,---4 ei Cr eiei, W k4 U:4 EI e- E-I E- irl >4. II >4 co co: I -- er) C) CO CO i E.4 h4 CIN E Z 4- e-i - Cr r4 E- cp E. tzn r-- r- on co -4 (Z.E4 g4 r- 3 A ko E-i E-i Z >4 ril. E- [il o cp E-,-I rn on On :. E- W Z., Z Z :() t4 EE C:- Z C) r) EA,-, g gc,--;!i -i; C) ;..:4 i d4 (D : on On on on on :4 < 4 4 EA Z h4

110 AJOPV 9- DEC- 88 CD OD, Ul, VD Ch 2. cn rn rn OD un CN Ch VD CD CO CD CO -4 4 V) UI r4-4 D -4 un -4 r-4 r- on cy CD er V).. cy r- CD ("4 2 VD e? Ul ra.r- V3 un on un un r4 r- ei.4 ep r- r- cy r4 on VD r- VD ei 4 7 4C CD 4 2 CD r- Ch un rn cy VD CD on 3 3 CD Ch CD r- h un -4 r4.4-4 cn cy un cy Ch V) Cq on 3 V2 VD VD.4. I -4 r- to to r- In r- r- tn r- P4 r-i CD Ul VD CD VD -4 r- VD er rn vo cn on CD CO 4-4 Ch CD Cq CD -4 on c, C rl -4 on r VD ri 3 OD r- VD VD r- co OD VD to tn ON V> V) 2 P.4. cv e C D 3 Ch er CN r- co CD r- CD Ch CD Ch -4 Cq Ch 3 Cq CD CD, CD Ch Ch CD ' on cn Ch -4 VD un 3 OD Ch 4D cp CD CD CD nn cr CD w, CD co rn cy co r- ei C4 r4, r- r4, Cq -4-4 CD -4 CD.4 Ch r- cn cy Ch CD CD CD 4 ri er ry Ch VD cn cy 3 r4-4. E-4-4,-,- cv. -4 rzl ui N. :4 c> c> cv kr> cn rn co 4--, Lin c" c) c> >4 i- 2 dp -4 W g4 4 : E- E-4 E4,). Ch cn on er cy r- er r4 on rn co.:' un.-- r4 W Z P :4 :r< 4- E- 4- E-4 E- E-4 irl 4 4- h4 >4 CO COCC) I m tzl 3 CO i Ē4 h4 ' ON El Z c-2 els r4 El ' Z Nl h h 23 3 :4 4- EI 4 N co Q V) E4 El Z >4 r E o E- 4- r) ul N.: E-4-4 h4 Z 4-., k4 4- Et CO -i, :4 CI ZD i a I-) --: > gc t-. t. rn r) h4 E., 2. E E-4 4 u n u) 4 o4 4 4 t -

111 8 «.,--. VD ch N, co I I I e-4 I I 4C E- IEN RESKIARVOT h4 dp NO Nr-IN es h4 4 UI I!III b4.. arnine-- CAO.W ChCOO.- ri.4.. I.O.4'CO N lolon Z. (5 WNNWN LOCOLO h4 on on on on on on ri on on on K4 I-) 8- CD Or) Cg rn Or) CD r- (-Nl Or) VD CD CD CD CD C, Ch CD CD Ch Cq -4 r r4 C(2 UI LO CD C, UI e4 rq eq un...4 h-ij CO CD un r- 3 r- 3 Ch E-4 :4 I) on v) cn ri N.4' Cl Orl Nr t4 Z comencr,m cor-comm Nl 4.,4o)c..,-..4 comkol h4 b4 b4 D LO N er on.,a on r-i LO '-('-3 : -4-4 'C'I II co im me- Ch N r- E- tn ON 4 :4 W N-4 Z4 kl 4:C)ZPI4CO >I C4 CON CO 9 WWW-4 W.:4 ä " I-D..p4, E 9 s o< 'D C5 >4 [ 4 R h4 Ui I-) C) CO EI E-

112 9,r r4.e4 r- CD,r un,r r4 I,4 I, C Cs w- -4 I I I I 4c cn on r-. on r- on CD -4 i II NU Ft I EN TULOKSET c, un un c, CD CD rg CD ri r- 3 C I CD <Nl r- UD C) un V3 r- N N 3.3 N un on c) Ul 3 Ch Ch CD C Ch r- r- un eg un un on Cq -l Q LflLfl t - 3 CO rs rg C) UD CD r- cn C4 un Cr CD un un rq, 4K 4C 44 4C Ul Cr CD y-4 r- 9 CD r- C, CD C) C) C) -4 r r-4 r- on Ch CO un 3 r- r- Cr D CD Ch r- 33 Ch r, CD ('4OLfl N co 3 on mp un v) on VD Ul 333 eg VD CO 3 Ci VD un un ui rq,4 ev -4, NURINATA VIRALLI SET KOKEET '4 /4 -. U2 CD.gr r- Cr CD r- CO. on r- CD CD CD CD CD C) CD C, Ch r4,... on Nl r- Ch Cr OD Ul cr V CD r- cn Fi,;:t, UD. '. 3 3 cr OD Ch CO CD 3 44 CO 3 cn Ch 3 33 r- rs CO c4 3'.-'C) 3 V) cr un oq eq or) E- E- r- o r- (Nl 4 r- -4 EI C) CD 4 3ZQ 3, 3r CO br < -25E '5".gI-D> >44 :4 r4 U E-i

113 3 kr) h- UI c) ft) N, C4 N..- r- - (Nl CO CT 3 >4L 3 V: O kr, n cr :OW <V en CN h V3 " CO N V3 V3 V3 rs rtl.- rvl.--ivd wpkoncido c- mmaa % mmhma aaaam mmknr-irq knqokrikokil kor-mm.q. Nr-hr-m mmr-dn a NONNN COLOLOln NN eg h4 a UI I-INI- CONN III r4 t r:4 3 rs.r..-sr N 333r'..e- 3 m OICOON- NO N : WW hk'srr4 szrf Ch N sr sr eq -4 r4 (Nl %-lr43nrs.. r- rhs4 t-4k NCOOr-I >4\.;:ts r4 r- r- co co klo nn r-inkomm rqr- :b4 Ch Ch 3 CA Ch 3 Ch (.4 g4 wr Cq N eq b- -c 4c 4c 4c El GO OrlwrriN COI-INhOl rzl %-C, [7 %-T-Is-.9- T- k4 r;c/ nn, CO CO V) 4 4 vo cn :4 >4 N illi-in UI sr,:rnn..-,. EI ::4 mmmcom mkohr-r- [3. u) ' mmakna corqopmm Z N N N a:g4 E- EI >N Z.--. CO i4 U CO>4 Z : (ti4 : N coc.) $4 K4P N.--ic, E4 ZEA W o4c.3m W Vå F) R3. N.W 2WWW W.4 WE-4 B.Z (4 4..,-) 74 oa :4 2. w YLI m,-) C.) ul E-4 EI

114 Ch 3 i 8- CO 8-2 wr Ch.- i, CD b rq un i g> 34 C) cn oo co V) V) r4 >4 ow VD un VD V).r- V) : E- V) VD - nn C4 4c "- rn "I:r i-- r-' NI rn Lf r-i Ln Ln r- Lin r- ele i,--t ril ' h4-4. co r- un c) r- ko u) >e r :43 Q- N - r-; 4 : EI E4,- " cri N r-. r' 3 UI lir) Ul C4 o N N r-i " :24 4 co c) cn Ln r- rn co c> LI/ V).C ON CO. rn I rsi ' 4 ON in r- 8..n.4. ("Nl >4. I.4 dp r- W : : el El 4 r - in ci 45 %W Ch Ch nn V) ri C) Ch VD OD Ul r4 rl r- nn A-A un VD rl nn eg nn -4 V) V) -4 Cg cn cn r- r- rq un ca cn C4 "" r-i ra E'4 ri OD VD nn VD CO eq Ị"' ril Ch r- un al..-s s-i r- ki,--9 i A4 f.4-8 h4 rn " cr un L.n in.-- rn r-.--i h4 > e «.- T- r-i ri t-i 8-4 W c4 EI : E- E-i [2. U 9- ir--.zi, co..:' N N Ln CNI Z 4 rn r r-i r- (% W o- :854 r. '-ii-' :4.4 co -, I W ön r- - Lil 8c4 Z EI i- ä 2 3 tz b4 i 'l i') E- E- i II Z F-I C4 --- N r- cp CN fs-,-. cs, cp En cv co [Z F4 :4 2 2 t%,9, 4: U) Z :4 VI rirxrin-- Nl el >4 [2 4 C.) ti) E-4 E-I

115 2 3 -) :4 o EI I e4 ) - - rn on on c) ra. 3 ra ra es.. ei 4 CO E- l> 4 E-4 N C) C) -D E- E- Z un,-.,r CD -4 U3 Ch ra CO Cd Izi to rx9 co i i [4 >4 4 hb4-4 :4 F-: >4 44 rsl () CNI eg c> - o rn c) en eg P4 h4 Ch E- >4 4 Cl co r- co ei oo co Nl. r- r- on E-4 CD Ch CD CD Ch cn Ch cn cn cn g ON tn u-) cp Le') <V Cs <V -4 N h al Ln tn s co r- co tr) i-i E- 4 tp to on 3 ra r-,g, vo rq on un [Li Z CO cn 3 3 r- co co co r=9 tt4 w -i P. %. cr eg ei cr,r nn D,r h Le) Ln r- cis en. erl - UI -'-.' h9 on 2. : ei t- CO co I c4 ra 3 5 E4 II r- r4 i-,-4 ra r4 ra ra 3 E- o ) r- r- U) c::) r- c) (-4 txl :4 Z P4 CO >4 t4 CO>cV CO rictic4 Li) r4!". C) >I Cx 4g h4 or2 co EA E4

116 cn oa I :4 I h4 cn CN.- rn rn, ft. O un Ch cr (h r4 U) r4 ' Ili ih4 P4 6- o -) g4 dp. C I 3 rn Csi t- r4 OD V) Ch C4.-) _, P.... cl r-- on ra -4 r-6 cr,:r v-i CD ra Z 3 UODEN NUREN TULOKSE T 2. JA 3. V 3c 9c W3 Un On CD cn r- 3 CP CD Ch r4 CD C) cn 3 cn cn47 r- -4 r4 r4 on OD eq NUOOva oa un cr va r- r- r- 3 CO r- r- un un r4 CO Cr) ri on r-i CD VD Cs OD 3 r- v-i CD CD fs C4 un ;r Cn Lfl LflC rn 4c 4c CD 3 on on r4 C". r4 r- cn er 6-7 CD cn -4 CD CD Ch ca cn CA Cn CO y- y-4 y- C4 L C CO CN) %IP LO v-i v- Ci) C4 T`.. c 3 en CD cn UI W3 rn r- r- ca CO Ch r- 3 wn 3 CO CO -4 b4 4 on eq er on CO 3 C4-4 up cr 64 t4 un un r4 C4 r4 on :64 88 VIRALLISET NUR INATA 3, () Cn r- UI CO :lr CC) v- r-6 C;) Ch.Ch C:) C) hq Ch m3 Ch un 3 un CD r- ca on Ch up cr ØU) :4 op cr un CO r4 cn 3 U3 '4 CO CO Ch Ch CO 3 3 r- r- 3 e4 OPI CO r4 V3 OD C) 3 V) C4. C4 C4 r4 C4 r4 Cr) 4 r- r- 6:::, ra c< r-,--i c:6, [. 4-4 Y- CO Z 4 CO b4 U3>N CO C4[4[7.4 I-. -6 ha..c4 ca -2 6:4 6-5:4 ri.% 2 c) C) >4 fz) P 3 4 CO -) (..). ol u2

117 4 CN CO i i (Nl l> :4-2, '. UI W : A4 /4 C4 h4 C> ra ra ra C> OD ri CO Uh OD D on O.: IN CNI 43 VD C4 V) OD C3 N 43 rh 3 3 CD r I ra 3 to cd m r- m crl r- kr,,--4 r-4 en C> cn cn Ch cn 3 3 Ch r- r-- [ 4 h >4 N In tx) 3 <Nl. C' Lf VD LSI eq N ra ra 43 r- co en on : k4 r- r- r- r- cri vo vo r- cp r- r-i,- rs- CNI 3 Ln UI rfl Cs C4 N 4"4 r- r- el h4 r- on V) on -c tr) rs rs Ch 3 Ln OD..? co cn r-; co CN Ch Ch CN CN rh ra r I wr4 un rq r- r-.4. co >A N rh en r- CN V> r4 Ch VD W co VD Ch C3 r- Cs Ch : b4 3 3 Ch ON CO 3 3 OD 3 D V> cn (-4.CL4.4:.4. eq ra rt.4,:l. on Ch V3.,-. 2 c) Ch 3 un Ch wrls- r-..4. Ch cn co co Ch cn Ch Cq r- r- Lb22 rn r- en co vo (Nl CO en >4 N.c..4. r- 4D r- co OD vo.4. ri (4 ra VD CN on ra ev r- ra 4-4 : k4 cn CA CO Ch CN Ch 3 CO CN Ch e- on r- e4 ra r- ci.4. ra Uh /4 :4-44,,;:i ra rg rq ts4 E4 to c) r- ci ra V) Uh ra.4. un rq [LI o cn r4 C> Ch al cn cn CN [4.-. r- r- h4 o lå2 r.4 rh V) ul Ln vo CN WN nr, un ev un co co cn co..a. W,:r ri r- C4 cn ra r4 Ch : t /4 rs- r- r- [4 co co 3 Ln 3 CV z a on on eq ra ra rq s... h4 E -4 E4 4-4 h4 Z co k4 II -. co >4 Z I c c)n r-- EI rzl c (Nl g4 o,4 E-, r- ri co. E4 ' Z E4 Nl -4 r-4 ICC 2 Z P4 ul. b4 2 > eq 3 3 Nl Fil W i-4-4 [LI.o4 o WisC).-I i-d C). I-D C) >4 f.3 g4 - o2 k4 co - r) ) 2 EA R3

118 ,- to :II Czi >4 > h- \3 W ir: : El E- C v L e) C> 3. rr Ort r- /4, ' rel 'O N rn es r-i l 5 44 I:4. k. e4 rvl en (- «co C> V> 4, N CO i- -4 <7 C/ N C> C7 v- e4 e4 r- e4 (Nl CO CO lf) csi r-i e4 <3 al 7 r- co Lfl e4 e4 c, CO C> C <7 C> Co CO. <7 Crl "-- <V C> UI ril e4 - - rx h4 LI) 33..n..,:y e4 > (- : dp "-I LI) 3 v< : E'4 4 4 (7 <7 <7 C/ r- m rn.- (Nl Qc'4rnr- Lfl It- t^s Ln r- v- Lf. q- C> rr C> C C. r- c'4 e4 en er) t- IN v- ON r- N N e4 tn (Nl oi e4 r- E-4 ocrirna.icr in Ln r2a Cf C> (7 N L.r> Nl N Cr cri La i-i.-.- r-i r-i :4 WI ei rol.4' UI LiI II) ni -` s -I >I B- W Ch v-4 E- : e E- [4 CO -,-,- r-.cr 9 '' N N in N Z :Ii m m,-.4,-: ev..:4 r E- F- B- E- rzl c hd II 3 > z I gri : i:4 CT i:4 - r- N E- it cp N : i< El N r-i EI EI _,..,4 2;.4 _, rii.4. w::. : _, z., 2-3> >4 [7 :4 2,9 3: Z X ta r) Ci al La E- Z EI [L!-- i< cn Z :4 ul Lo > c I 3

119 6 AJOPV 22- DEC- 88 ic4 ov I U) B- c4 Ci). Et \:4 Z I 6= u) 6= 4 >4 )4 OD «Ic 9C r- nn OD C qc C, Cq Cq r- r- C.4c C 4C eni : =4 4 >4 r ci CL4 ra4 EI >4 tn eq L Cq lc 4C rol CV 3 cn - )4 < cao.4, CD -4 eq Lf CO CO r- r-i e - h4 r= b4 E-I 6= 4 tn Z h4 CD r-4 OD CD CD CD OD OD r- r- cy 3 CO CD Cq D CD Cq on on cy cv cr r- rn r- (Nl Ch 3 cnun Ch Cq CD on un on r-. UD C-- Cq Cq Oh csa CO CNI Cr2 cn rz 63 4 t:4 b4 )4 'C4 - tli C4 C4 tn CO CO r- CO U) El CO Z C4) 63 N4 6= >4 Et 4C ": r- - c) cri CV /4 Ln ammm tr s- CO Cq CO "--- CO D 3 cor- Cq CD Oh r- rn nn rn on csi I -4 r C cz 34 Iii 9c 4c CO (Nl r- co r- r- 3 CO CD OD OD Cq 3 r- CO CO cr un cn Ch r- r-. co rn Cq cy en rn en I I I I

120 KOIRANEINÄ VIRALLISET A!JOPV 22- DEC- 88,4 4C, ca 4c CY.CD VD -4 CD Cq c) C) co) -4 r- (q C) D dto rq r- Ln nn c' o on on T -I. I-). E4. k./3 r- 3 CD k. rn CNI fel Ul «4 4c cp Ln 3. <-.3 en esi LA r- c o..: en T- Ny. OD oeno VD r- r- OD D. CD UN CA UN rs rq r-. on D OD CN OD rs OD r- OD co on (N Ib4 - Z i:4 r- Nl cu OD rq rg on ul hrl b4 N4 m %- CNI <V en R «4c Z o =. V) en o' en. rai tji CD CD Ch Ch CA CD CA Ch r- ul C C/) (- rq R. Ch 9- cr cr url co on I on E9 CD V3 r-,- Ch st r- on on < CD D on on OD rol VD on ko' c) co b4 CD Ch CN OD Ch Ch Ch VD UN rx. I'D h4 B-2 Irti ON UN CD VD rl CD Cs e? rq A4 D4 m.r-,-.4 a- C \I -4 <V EL -4 UI kl > - C4 CD er O' rq CN,:r OD Ch C) -. (3 Ch cn CD OD cn co r- 3 r-.-- CO cr cn..-- C, U ON E9 on r- cn Ch ocg on CD OD V3 c< Ln VD rl cn r- tr) on r4 rg rq ON R4 co. r-- r- r- s N CO.:' kr r- h4 c- Ii. CD.4. ur) CD CD r-.3.,- m on [i4 h4.4. cu 4 rq r- E-4 N El rzl bc4 rn - E ILz4 cn 2 t4 tx4 '' E-i 24 : 4 I4 UNA( B - UNIL. ) 7

121 8 AJOPV 22- DEC- 88 OkOrq..;rh OC,. II blg 3h h NO IN CO kr, CO ON NN e,' :4 NO3 ko r- r- r- -. cocom m L'Im a m.,- 4c ic ic ic cn ouirqm., N el. O W epepoo ONW ei' N >4 N epn erep N eplonn ) '. : h4 Ch ON CO CTI Ch CTI ko 'cr fel ON.W "I N :4 r- C's ocqkdrqcj aommm Kk,(747 ko. [2, mmr.i.orn CO >4 r- co ep ep r- ON un N N: NNCO NN N CO 24 NN m etin N E-e 4c [4 h4 CO cr CO rq Ch 3 cn cr.-- ON CO cn Ch 3 N CO h4 [x,4 OO ONON.--i EI IN,-icrImulm koulcwo o 'W W epco WONNNN N. :OW CONNWN NCOeffilD. -Z N eper WW N P4 zresi r c.4 c arn c i c.-4 C4 E: El E4 W.34 I b4 mm ch:o zm.-iz W W CD.mE. N E9, m mm. 2EI b4 m o.-o '.._ ;- ' EI... O h l >4 P4 4 :4 W 44 (:) 4 h4.-i ca mr ".E..,4b4 " z m

122 AJOPV 22- DEC- 88 o.-im N LflO C> h O C> r-i ei 5-. '. Ui'CP 5--I 5- Cli m (24 k4 OD nn 9.9 OD. rn I fil 5- [/) 4c CD CO V) rn 3 CD Cd rq!4 VD V), rn un cn Ch 5-4 dp ra ra ra N.< : E-4 5- CD r- CO 'cr <V. rs (Nl Ch Ch 44 ra Ui CD CD co un CD D rq.3 ra r4.-i. r4 i- un I< CD r- r- Ch CD rs rs ra un CD rq CO ra Ch Cs4 CO rn rn cr tv I r4 ra ra ra rn ra ri ra r4. ra,cr r- rn CD rs r- un c> >4 F. dp ra r4 r4 un : E- - D CO V3. rq ra cli h4 E-: ra e 4 h k4 rx Z -.-- i 4 b4 >I i- ae 6 : E- -4 / :, ; E-9 EI E- co r= co :4 I 4 II co W on: i-i c:, ko Ch %Cr V3 C>, C> lt r-i 5-9. Ui ko,r CD on m ca D on r- V) D r _ ra CD CD r- ODrA (Nl CO 5- r-i T-I OD wp CD ra r-..-- ei.--i.-- ra cn ra 5-3 ra eg :Ki4 tx I-; N. rx C> [ E., E- r;4 r- i-i rn 5- i-- -).:4. m.. - 2L9 '4', % $- 2 2 ci fri r=4 4 r4 <V,-- m. UNA( B.UNIL. )

123 2 4C s< ono E- > cni c ON UN -I.:4 m cv N ci) E-i b4 ai o o a rp,4 EI EI ONP :i< Z I > m rn m ril U) N r-- en I N : ::C ro EI UI / m co ra EI N 54 ON I EI > U) Z -4 -) E- :4 CV N. E rrl.. b4,4) -i-l Lfl el. 8, EI 54 4 : > > - NU RI EN TULOKS ET r, 6- c ' CO rn Cli ON h N. Ln m c> :2 LIN 34 :4 b4 eg r-i C% /4 ON ON (Z r- c R g Ln en r-- E, N IY g< g:3 lo frl U) 6:4 co r- co,t4 El l") 54 B- [4 ).-i in co 4 :4 h4 rsl -i )4 N m co 4: co I-44 r-i co tai z rza 54 %I il : ro > r% 74 EI Z 54 [. rz) -) P4 Z

124 co co 2-3 C (.I :4 ci) Cr) r.l t4 \2 id : E- E- > 4 tn kr> (N C) C) C) (Nl I Ez) ca.> : EI r- 4 4: 4;4c E-4 rzl rzl :4 4 co E-I CT F- t- IL E- :K4 II z - E-i Z fl el El ril Z gg 4 Fl :4 Z

125 22 4 ow E-4 I 4) h4 C Ch Lf UI [.. 's- LI, Cr Lfl ZI'. CO.. 9 E- :4 :4 c) ri <-.. E- O> <.7 lc cr ei co.cr C. Ch O C on C olo cr CD ri CD <7-4 CD oo cn 3 r- cn m r r -4-4,- r- CO r- 4, r- < 3 C LO C CO 'C < -4 CD N Lfl ei Lr) " r- r- un C. C Lfl..- C on ei. CD C "Cr C..54 C C CV C C C CI C C C C C C C C CV C I TALIANRAIEINÄ 98-88, VIRALLI SET KOKEET U 4::::$ r-i Ln < m cr C II/ <- <- CD. Cr) <.) ' EI CD.-I CD <D CD CD 4 r- v-4 <-. v- - r- r- 2,,. m r_i, r- IN N r- kr) in Li,. in r- c> kr,.-.. < C7 r- C rrn cr V) lf) CP CD.. C CO r C3 n'l.< CD. < «LSI Cr/ ' CD. CD I'''. CV < C,:/'. Z 4 r-- kr) kg) kg) r". r-- r-- l's r-- r-- r-- u) N'. <., CO CO C4 B- 2 CA C"-- r` 3 ' r-,- m,:t. ko r-i CY < ',Cr 4 :4 c.,,4 ( r- -) On un un Lin un un un un un un un un un un un un un cr un 4-: ". ei cr ei ei ei ei ei ei ey ei ei '4'C C '' C Ccl C rzl r) Z E4 '4' Z 4 :4.- 4i N 5 4- C5 gi4 Fl E. c) -4 ry. On EI on on EA cn 3 Z Z ei 4C' 44. r-i R4!Zr u) c cil Ri c).44. ei ri 3Iq CUZI Z rq ) 44 E-4 Z 3 'z 'Z C L Z : 4 4 U Z N Z EA OC P on 44 O> 5 P4 EI gc Z 5 (.4 Z '42, Lin 4.- C N Z C5 ei tx. O4 5 ici 444 EA i-

126 23,e:P~ OONNO NOr-.4' Wr- L hlol OO lor~4 LlC. NlOk r--.--i koc-~ LIIlON rqr-- COCO COCO WW '. r-lr-i CONN Nr4~4. ~L~ i-4-4 ' e- W mg N--I,-I,-.4.-A COOkW --,-4,,..-4., eqm3,,r,ir~ T- W,..-,,4, m,ro,wo mr-imoom CONqzr -.-,- ino -o,4n mm.cdlno mr-.c)m b4 Nhinom W :PCW) NC Imr-IN r-~d NO3Nk lotow\oco NNCOOO, LU [ B- 4 CONC,~ LOszl"erl. LOLON rli-lr- 4W Ea 4c.4 N"CO WCOLr to mencr r-4.4itill Chr.-~ LAmcill- CINcI' WO W,N W)N kon wrhn S4.--i.=r,-icro c~.-trul kokouloto..4.3,47...,....,,c(..-icpr--.--ir- 2% $4. kokokokors NWhkO kk,www toloc-- W o-. - F- %-AC.--I z W Wg4 IE- E- W W E-I EI E e'd II :4 :4 W El g4 ril W r-li 44 e-k4 e-i P<OZ) 7 E-, 9- Z ezle II gzli Z s-irog W I- - e -e< ra(.9 rz.4$4b4 WOW WE-IWCOE- -4 Z gil Z.zr.- i< I ril.-i iog W C r-- i - C El ei -- nw ZNUaE4 Z,zrZ. o 'zrz W Z :4 :4-4Z WZE-I4 :44h-I.s.. >4 E.. :4, Z ; Ln., AOC'''. ZON -[2:4. A 4E-la

127 rq CU C) -, p:4 a U) CO C N h4 a C7 N VD OD m CD N CD VD CD 3 r- r- 3 m,r.3. / Cr - CO r-. r- on r- m OD cr N:r V3 NCP VD r- OD Ul 3 r- 3 r- m m m m -:r /4 un VD.44 on, CD CD OD ri '. rq OD. C r C) un kr) OD.44 CN -4 3 Ul 3 ( r- 3. cr 3 r- r- m m --I,, m m CD rs CN U CD rn V3 CD m. '. un un on - CD CD CDCD CD / ri es 3 VD r- CD Cr <V 3 r- en 3 CD r- VD N un -cn on on un un 3 un r- eq CN OD OD CD C5-4 OD r- cr r- r.- on CN r- U Cr rq rs 'O'D h4 V) Ul. VD. V) VD UI kalun r-. on VD LI) -7 or) Oi Li/ I4) un.4. un un un on on Ln UI on P4 4 <7 r-.4- Cr UI Cr Cr Cr CO CO Ch UI 47 Ch <X) 47 r-,-i r- 3 V VD rq Ul W3 un un un c) CD CD r- c, kr) N un r- Ul VD OD r- (Nl r- VD U on ON Nl. " ri u", on r- r-.4 on 4 on cr CD r- on ' 4 - VD U 4.44 un V) W) un kr) kr) kr) un un VD u, eq u, Cq r4 rq rq on un on (Nl un CU A4 CO cr Ln c sp Cs CP eki Cn Ln r- r-i r-i h4 to V3 V) r- Cr Ch CN.Q cp CD CD V) CD on on C eq r- r- kr) VD r- U un rq rq nn nn on un v) VD v) VD VD VD.4 e-i %4.44 Lin I ic e rx. Z :4 4:C t4 P4 C4 r< u) (Nl r- a UiZ<.- a 4 I-4,:r eq ril Z C V i< I-D Nrzi R., 2 3 E 3 EI P4!- 2 h - [, P4 E4 g4 C) --4 Q F. > p 4 C) E :D E-4 El Z bd CJ EI EA g4 z :D Cu 4 EA -

128 s 4 3 I i-3 4C I-3 u) a Lf. Csi in r- Nl a tf) VI) 3. r-.. C> r-i C> Cs C> C> C> C> r- C> 4 C> C> crt ri LA T T- r.-- i-i T-4-4 T- :2 r- rn Lin Ln c:, a Ln a Ln a CO tn 4.. ':' Cr) Lf) C> rnrnacncr, v::. III r-ln CV r- ('4 Cs (V CV ':" r W /4 7:>.: LI) CNI r - V) LI) ' (fl 7 W : 4 er Ln -4...:..3. -cr, ) Ii).:I. cr...: III -3 N N cr '4' N N e4 4V (si,:l. kl> wr Ln Li) m (Nl,- P4 :4 25. CO C> ON C> CO r-- ko..r vo..r..i.. C> C> C> C> r- C> C> C> szlc r- T- %- r- r- r- T-9-4 ril 4 r- m a er.-4 %- 7 r- to. C> C> T-4-79 er o er m N rn r-- er Lin co cio rn a co a a >4 r.4 ' rq co m r- Ln a Lf Lf r-- LI) CO V>. r- rn Ln.: C N W W Ln CO N <\ W. : Ir.4 lij r- 4 > 3 CO N 3 N t. CO r- l W W k/d r- ch.4 CO N W 4 ':' ( c: 4 7r, CO `: r- Pd b4-3 CO C> en UI CO r- rn ra co co rn Ln a co rn CNI CO C> C> cr, a. cr, a cr-, a cr, al CO -- I T-. b% CO 3 ' I' CO CO l' 3 4. r-.--i an co a N Ln r-- Ln.3. r-- co a V)kl4 CY k CO CO N ('4 ril 4. CO szr CO r4. 4- CO.:' CO an a IN ".4. N CO CO r- m : m co r- co r- r- 3 CO N h al r- <Jo co r- co co co ON N \ h..r er rn,.:r..r. 3 W CO 3 ko VD irq P4 -i P`I It4 :4 UI CO C> CO 4 fv) CO C> V> CO k. V) r- 3 rg Ln.3. El.-.4 CI (Nl.::, crt.-- a a a a fil.-o r- T- co -4 Q34 CNII '. C 3 Z CD.4:' OD r- CO -3 > 4 N "I:' 4: C r) N CO CO "444 m. CO te>..: LA cr. 4.--t cn Ln cr, m vz,..' Lt 9 L h CO Ln a : 4 f--- up r- co to V> kel. W "-- r- r- r-- r- r- V W Lf) /- cr, Nl Ln rn rn Ln cr,: )..n r-. ko /4 cr,zr esi,-4 5 Z 4 C4 o3:. co I EI dl cr r:4 Z 4 II >4 :4 : rzl Z: EI Cl Z.4 P4 Z Z ON Z zr Z Z $; Z Z 4'4 'I' e er Z e r.r: r. ril... z...,.:,.. 4 < I rri.-i < [2 Z < 4-4 c4 lz c4.- e. < u) c \I r-4 -, 4 U Z C r- Z... t4 -: < I-) N 4 'zi CN -4 [4 g E,_- ä C'9. a a E-I C4 C s- ril4 [4 [4 4-I :4 (:) tx P4 DQ CO EI 6 :: EI Z t U E-I E-I F4 Z loc EI

129 . 4 che I-DE- lruj 3.-4,:rr-I k.on3.,4.-ino3 4: U) i- OeGOO OOO. O. OOOOG GOO E.4 4:4 CO.FA O-4eqe-4e, r v4 Ui E4 > I I III $4.E.4 CLi Or-INNUI N.: N,:rki3NUI. U) OOON-NI-IN 3..., EI N3 3NNWN.4' : ON rtl.kn Nk.OW.:' kono Z 3,-.: WN.- -ICO-N OD (V.N. NNNN N ri N (') VIRA LLI SET KO KE ET Om 3lOW N.N \ EI 3 r-i -4, r-~n I'NNNS I-7WI NO UIWD 33.:PNOC -3 b4 h- ON kor-lr-i -4 Wk% NUICONO NNN -3 Ln Ln Ln Ln Ui Ln Ln Ln Ln Ln Ln Ln Ln Ln Ui Ln ;:, Ui ITAL IANRAIEIN Ä [4 EI EI 3a zi-3..,, p...4.z.,.4. i en bir4.: N NIE ḢW E. E-. h4.:4 WN N -4 - I") O I-I :W E- C O Ci) 3 E- Z N (-- E- Z,.:,. z.z [42.4 e4uz WZE-IroCb-) E- g4 Z :ti

130 27, c, r- <-4 r-t 3 Ch (II rq cn r- r- er. r- r- CD ra CD CN r4 CD CD CD CD CD CD r4 r4 r4 r4 r4 r4 r4 rl ra r4 ri r4 r4 r4- Ch r- 3 uri r- on un un E-4 r- r- r-t rq Cn un r- v) VD r4 ra on on r- OD rs Orl r4 on. CO rs.4. <Nl rq on rq un c, ) Ch CD CO cn CD Ch Ch Ch cn 3'Ch E - r4 ra r4.- r4 III rs rs rq er r4 r4 r4 r4 Lrl r4v) et. er ev b4 E4 4- U) U) (LI C) Ch eq r- CN rq Ul rq.. szit LA ra Ch : CO r- er -4 CD OD Ch Ch rq Ch OD CD CD on OD Ch CD. CD C) x g r-i ri r4 ri r4 r4 r4 ri r4 :4 \ Or> V) CD un CD CD CO on on VD Nl' CD 4 CD er V) CD CD rn..;:te ch r-i Lfl rn cn r- er cn. b4 r- r- er c, r- 3 rq un r- v) r- Nl. rq Cq (N ("4 CD EA co r- v) CA un un v) v) un 3 V, r- co op c u VI U") LII i- P4 r- r- r- er (-Nl ri er on on tn.er un r4. (Nl Il r4 r4 4 ti) E4 fil ril E-I B- b4 co C) CD on CN.4. co cn co un r- 3 VD CNI VD CA CO on r-t ri b4 CD Ch cn CD CD ChCD Ch cn CD CD ON Ch Ch CN r4 '9- r4 El ra r4 r4 r4 ra CNI Co CD ril -I N on un v) on r- rq r- 3 CNVD Nl rq " r4 3 ) b4 Ln m cr m -4 CO 3 r-.- ON ON ON - CN ON CO b4 er c, CN. co cnun cn.4. un un unun CD VD ri UN VD V3 VD Ur>VD VD t..) Z (4- c 4 Pi I E- E- -4 E4 EI ( 4- on eq. Ul VD rq rq r4 wa. VD V) VD V3 VD V3 VD VD V2 V3 l N('4 Ch - " s-. -4 CNI %- l VD r-. C %- ON rx '-'.- I-) II :4 :4 Z % [.., R z x..: rti II Z a Z. Z Z Gj Z Z C El Z un rii Nl < - `zr.;:m r-i g4 :t. I eilr-ir tze 4 :4 I-44- foi4 u) C 33 r- IX I.) -4 Z f= N 2. " Pg. CNI :4 I'D " P Z rzl C4 C E-i r8 '4 Ii] EI ::: El rz rzi 4. C4 A EI pa ol : Z tq i-i EA El 4 E D r4 4 5-

131 CO 3 CD cr CD CD ra r-i ra ri Lf rs- N, "-. (V (V :4 NO3 /- sr sr on n4 h rq 3 un on nn Ur) r-i cn cn Ch ra ra CD r-i ra CD ra ra ra ra ra ri ra ra ra ui 3 OD C) 33 ' CD CD Url en cr ra D ei CD sr un ra ra CD cn v) r-i rn CD wa Ln r- r- r- r- 3 r ' OD r- r- sr sr sr sr sr sr on cr sr.- (/) CD sr on CD IV OD on ' ra VD VD Ln C) ON CD. C CN Ch CD CN ra C. C) ra ri ra ra r-- ra op r- on rn rn rn un r- r- r- r- c) r- CD ChN CD rn Vr) Ch sr V) VD ra VD C-- 3 IV OD 4- co sr CN r- rin CD V3,:i. OD ui,r ul r- h4 ' un un ' VD un un un un un.r- un rn. on rn on on on eq on rn rn on ra on ra C4 h4 c7n r-- cn crt mm v), co Ch CD en en r- ra CD Ch CD CD. on CD rinori ra ra ra CD CD ra ra ra r4 ra ra ra ra ra ra ra r4 ra ra Nl v) un v) un un un ei e"... CD V3 r- un un V) OD ra r- eq r- VD LI) rn C cr ra ul r-i nn r- r- er rn v) on sr c) r- on TA h4 Lr) lo.: LI) l V) l UI lo V) kr, LI) Lf) (.. I-7 UI U) ei Un eq ei ei 9- ei on un rnrq un. ei+ 4. VIRALLI S ET K O KEET CO CO I Z 'Cr F- co r< U) c) CV. CN r-- t-- ' fr) s- ) ra ra ra ra -4 ri ra Lf). CO (-Nl sr,z C V). IV Cr) : N le) LI) fr eg r-- r-- r-i V) kr) r-- r- T-I Lfl IV. LI) Lf) CO eq en en I)4 lf) VD V) V) Lfl. V3 V) lf3 kr) kc) s- LI) LI) LI) Lf) r-i Lin -4 Lf). 'C LI) t)4 Q CD o a on Ch CD OD Ch ra en ui CD Ch CN Ch Ch cn cn ri.cn cn ra CO Ch en CD.. UI. CN Ch Ui sr rq r- ln hen ev :. CD on 3 r-i sr v) un cn OD CN h4 3 CO OD 3 CO 3 3 es 3 3 r- B- co es. V) eq ei ra r- ei VD Le) VD 4 EI E.-, Z CN EI II 4 (S) Z ' 4 R z : sr pl, ii Z z cn es Z sr Z Z 2 z gg N:r un I P ra 4 C) ril Z gg ra 4 g P4 tfc CO IV r-,-. CC)r- l s- b4 w E..zi.4. ",.. [' ' ig z,-.2 4,-) --I P4 4- p 4- [4 P4 g g :Z Fi ha I-I Z -A N C) ) P4 C) D A B-4 EI pg cil pg E-4 Z t4 4- EI EI gg E PL4

132 e-) -) U) ONI-lei 4UI leln:,:ne-lil Ille OOO 3 N lf) r--4.- NUIVD 3 I-ON ~! L O 3e-Le)C NCNIN VD.:, e- 4 O -O' AmedON l4:5.o. er : 3...cl, 3el. cr.4.-4.,~.4$")lnerin -) %4 co r-.cr Lin ei ei ei ei ei O' en r-,.4. Ln m nn rq 44 W 29 en ON a -kk3k. W.O'relkO WN OO OCD CDO O er,-- a--,7-. ri4 cp.c. Orl r- c, nn r- c) cr Or, CD 3 IN ei ei OD rn r- Ln cp m Lin r- Ln OD O. omm mr-uncr.4, NONW WLCIODNN W : 4 hmkomm cor-cor-m mr-mmm mr-m i- 3 3 N, r,:le rn er UI q:, CO wcr r- s:,.4 r-,i W 4 OWO r-icono LIIIAN3 wrow r- -44-A4--,-Ir-I.- 4- r-i 4- ra ra 4- r-i ra r-i r-i ra 4-- r-i rl 4-2 COir II erw3 33 >I N WICOONO Is.-h.:PUI /4~ clik 3IA3T-4 WCOWO 4-N)3 : It4 r- ) 3 Is"- CO CO CO OD 5 rs 3 3 rs co cn 3 NeNI.O.NN NCNN.e-VD,O N I 4 (3 4 cii rza 4 m otinc Imm c ILnc i.zrm 'N'ii., EI 3i NOON 3 i (:) %- konoo OcO,w ON.~ mo i-) > N eiro,,, CDOO COg:P Nine% o-) rn c> cr ON r`. CO INI tn r- Ln N en r- co Ln Ln c) :Q 4 cor-komun Ln.okoLnr- Lnr-'r-r-r- ' '.3 Z r-iwin N.:PL. ":'NLIIIIIszr NI-I PL 4 :4 II Z a Z.4.z z zeni.4. ['I 4.-- weg4 <.-- to cv N $-. 4X fi Z C) r- c).r ei e-- niiz E-Is Z t5 rq g P4 gc Ol ril N C) P4 A bl.- E4 E4 gc Z PL gc EA

133 3 AJOPV 2 6-DEC-8 8 is -X CO co rn CO un CO CO r- co un r- --o.: r- ra nr ra C, U) et C4 EI 4: -I< 4( Z c i rn c rn r- CD r- (-Nl r- 4 u) 4 UD.-- rq rn I I T-A i rq rzl >4 h4 5A : -) E- 4c 4) U) r- '.3 CD rq ra cr Cq C. cp El P4 h4 r- I N. III q-i E >4 i f. -4 EI A4' ow VD Cq CD LA VD en rq rn V) r- W - E- b4 f< VD ra I %-- rn 4 > ra. Cil 2 4c -c Z El 44 Cs K4 u) rn un un.-i cn -- un Lin CO ON r- C) ON rn Z.-.- r-,.-.-. =4 Z R r_i V) Ln ("Nl N C 3 cr r rsa rn r- Z N VD V) UI '2. C CO en r- cr. 4 Z -4, un -cr CN CN r-- VD rn..- VD rn c.n -4, -4,.4, cr.4,-- en -X 4: I -4' 7 u ci eq Ln V) Cri On.- -43, c) c) 3.- o'l c, (::,c, CNI rz4..,. rl ra ra r4 r- ra in).-- r 7 =3. c un r- 3 cr.- ko E \ rn in Lin.4 ril f:4 (7 rn c, Un -- rn,c CO (4 Z [4 k4 N 33 r- r- r- v) Ln r 54 ill r-iftal rn rn c rn -- cr h4 h4 c r- en Lin 3-4, al rsi E4 4 u) -) Ln rn cn -,:r -,4, -4, rn L.n LI) t, 44 : $- e4 rs C\ CV r.4 N c-s N Nl t^j.. i- E- El 3!i i OD.- u) co on E- Z ril U) 4 8 Nl (/) r.4 Z rn R4 R. -7 R ( r- f:4 A4 4 4 CD CO Z P4 Z :4 W C4ZZ CD cc :4 Z: -),C 4 tic ::. 4 -) P4 -) [LI I-) Ri,-,,-) rx.i ca u) -)

134 AJOPV 26- DEC- 88 t< b4 U f I iln 4:4 V) Cr CO 4. CO - U) Cq r- on ri EI 43 4c43 3 No « C.3 eg CO. ON 'yr CO ON Cr) - (V.43' 4") 3 3 > :4 a-i 4. Cq : CO --I Crl Lfl,-i I I 2. JA 3. VUODEN NURIEN TULOKSET Go on - EI r TI > CD on un on kr, un Ur) Ch ö en k cn CD C) Ch cn cn r-i ra- Ln on ce r- vo,a klo Ln EI N Ch VD r) rn cp Cr) CO 3 CD 4 un C. CN 443 co r- r-i on. CD U) h4..g:le -ele Cq 3 ; Nr eee Nl,,:p fli r- r- r-.--; un.-4 co Nr kr) te4 te.4 rn VI t--, Cq on CO Ch VI 4.. Crl Cc CD CN ID U) r- r I cn oo - CD r- r- VD Lflr- N Cq CO V) V) CN CD r- er e4 o r- Ln V) t. :4 Go A4 vo D.: 3 D D Cq.- G4 eq cv UI VD rg h4 rq r. rn rn rn r X [zi U) CD Nl Cq C.4 cr D.-- Ch Crt Ch 4 CD T- T-4 r-i r9 Ul h4.--i a I c=:,.4. /4 CO Nl <V <Nl k N cp V) -I L ty) k els Lin oo ko Gil :4 r rq cn r- r-- %/ Ch Cq rg /3 V) 4 r-- CO r- co r- co r- r- V) :4 e- t4.- (4 ON : ON : V3 r-- rn ko lo W ::4 'CP 'Cr Cs cr Cq :' > 3 3 CO r- G4 r< I o':4 5 C4 [7 4 I-, E-e EI ; N 4 Z on B- [Li Ln r- rsl Co CO U) :4 ZOZO 4 C P4 I'D 47 4 C) olo m El Go ") Z ril 6- a4 4 hi :4 P4 7 (I) Ile : :o4 r7 PO 4 r,

135 32 AJOPV 26- DEC crl CD rn CD on on CN Ch Csi 3 N 2 rhx2 e.in N N C >e ms co r- r- CD r- r- CN : t:4 C C r-i 4 VD D on vo on V> 3 r- C> Ch CO Cq C> Cq CO C> CN cn 24 CO 3. > N Cqo N U- ' VD C.. vo r - : 4. U.. LI) LC) L() 8- Cq <V eq " Cq 3 r- (Cr t:4 U> CD Ul Cq V> '. VD Ch CO CD cn r- on cn CD CN Ch Ch -- % h un cri a vo.- r-- u-> a u-> >4 N ko c% cn tr) LI) m oo vo a 3 tn ko c rsr m ko e-i : ul.. >., Ul -3. eqn N CO ty CO fel ( eq ca 4C IC 4C 4C CD V3 cn VD 3 U", CD C>-Ch CN CD CD Ch Ifl w- r- r-i [t:4 Lfl CN 3 3 V3 rn oo r- wr >4 N Cr) CN U. r-i Ch cr eq U- Ch Cq Cq Cq. C> cn r- CN : 4 r- r- VD CN N on on on Ch'UI on CD CD on LA CNI Orl EI tzl [4 :4 :4 rx U) >4 r"-- r-- ei Zr CV en C', Z PI4 Cq Cq Cq Cq C9 C9 :il EI Ix co ' cr) c) m co r-- a r-i C> CV EI co >-I /- Z 3: ha?- PI4.9 c-, : [LI L Z rn I EI f4 [4 CO g :4 4 i-i P4ZZ,:=> < (24 I-D rn P-> -3 [4 C) «U U,-I ra on i-i r-i r-i % Ch cn a VD CN wr r- a r- >I N vo vo co vo 3 U cn oq cg on a VD Ul r- rn CO CD c) cn :o :4 un, 3 V3 V3 Ul N. I-.

136 AJOPV+ 26- DEC- 88 >- O /4O C> 6,-- r-...: Co C4 T- T-I Ln i fil r- IJI en Lin,A > W V) r- r- r- uo r- W :4 : E-i 4 kg) uo on uo on D : 3 e-4 N '.'.O Lfl N V) Lr) k:r cr C4 en r-i t- r2.4: Ch al co en ko >6 de,c. C4 C4 C4 r- : EI CN CN Ch r4 Ch C4 C4.4 ra C N Ch CID Ch r4 C3 4D un on on r4 r- un on cn on r4 ri ra r4-4 4 C64 co o c on q-4 co on r- i 7 dp -4 on un 6- on eq rq rq un un :4 : E- E-I >4 wr C4 r- r- 3 CO C4 CO (4 Ct Crl r- C4 C4 4: 4: 4: I< 44c4. o r- co un r- o3 r- CD r4 on on co kr) Ch kld on V, (9 Ci V) r. r4 ri rq r- un m.rn m r- r- 3 CO N > \3-4 C4,II C4 C4-4 r4 C4 er : E-i. 6- un un un un co un un un on on r4 on en,- r4 on e4-4 :4 E- u) ril o N :P 3 Ch Nen CO [X +:. t:64 r4 r4. r4 [4 r4» o 4. Lin N in r-i un in ::' CO k > -7 7 de ra eq on rq Nl ei es3on on :4 4 : E- E- ln en nn N eni N 6- al o.---: o- z a C4 (4 C9- (9 g- h4 :g5 6- E- [II 6- CO.>: CO ^ II >4 r- Z : 4 Z en e- 4 un r- g4 > -4 tr. ei) r.. Z C) Z C) g4 is4 P.P; co fo..p4 :4 ::4 r) I-) r. rzl C) I-) In4 C) El u) -3 EA D

137 34 AJOPV 26- DEC OP U) 4 on. CV V3 CO i< on I u) h4 CD \: 4c C z I>) U) rx).:, ril > >4 t.4-3 e< El 4c rit U3 U.--.cr UI PL, A4 k. I I I I >i ti) Z AJOPV 26- DEC- 8 8 C4. \.:4 Co on -44 -,- - A4 : co I, A4 -i rkl o 'kla NURIEN TULOKSET r. ct U) on oiah CO g C> C> CO N m c --.:ti m :4 cr mm > > U) C C (V c A4 - :4 Lo Lo cp m c) :4 C4 c.74 CN <V C4 r- on CD B- CD CN Ch CD Ch vi. V) CD r- r- r- CD r- (Nl,.- Cs Cr>. Cq.-4 en CO 4., on on on cr 4 PLL CA CO Ln on <Nl to CD f-- eq CN el,. k4 h4 CNI C4 (4 E4 CD Ch CD Ch Ch CV pc4 - to E ci3 (-Nl (4.g. cc: 4:::) La.-- --,.,. c::.-- Ln --I r-- FL 4 c# o m cz L. A4 Z A4 U U UI > b4 :4 L- P4 m Fi CNI Ch Lil A4 b4 r- Ln Lo Ln [4 tal '4 ") W onenol B- 4 : 5 5 co co I- I II i-i ri.--i F VIRALLI SET ta CD ri cp Cq C". - C> C> C> C> CD C CD Ch. El N C CD C ) 'kl o UI ON CO A4 r- co co co. r- A4 B- i CN CN Ul, C W t>4 C r-i Cl C ral Z P 64 4 UI r, c) E- P4 E U) p4 [4 B- 4 U) P4 CLI rn A4 4: U) -4 Fi

138 AJOPV 26- DEC- 88 Lr) riii m QcDO cr, co L.r) co co >4 N m co c) lf) 'CP :,4 en ffle es. Lr) m p4 AJOPV 26- DEC- 88,r vo /4 un I CD CD CD r- -4 UI -4 C CO >4 O's k /4 :4 W : El El $2.4 b4 35 i-,.- u) ul c, m r- CD V) C7 CD 3 3 CD CD ra r- r- 4 r:4 g eh r-- ul. h4. ui co co >4 N C`, CO >4 I- OW (fl eq CY) 'CP D. W : :4 ' L.r),zr,zte : E-I El 4-4/3 en, en /4 P.4 P44 R4 h4 B- U) rz hi g N : R4 :4 4C c) co rs) V) CR cn r- r- Lr) m co UI -4 ON es en en..n en m.- -4 frl I >4 cke C4 : EI EI e- e- P4 :4 co c.) m c, en ao /4 rrr es) CP Ch rn un rn rn ri - es #- U3 rhz-4 g >4N x :o h4,- 4 CD vo un CD Lri CD cn CD CA rn rn.-i CO CO CO V) eq cp r- r- in in c. ko ul..n l Lti un Lr,. C7. en en esi (Nl cs4 rq I 4-4 :4 W dp W ec4 ) :C) E-4 4 CD CP Ul cp r en r- c- V3 en mm rsi zr o mlnc7 eq (' El 4 4 h4 b4 E- rx. () >4 Z g :;4 t-i E- El co Nl c h4 I R4 CO W a' e4 4 4 g r h4-4m -4 R4 o, C) i.. 4 & LI g >4N W : h4 >I all a c4 b- -co c..). en c:4.- TA r- c:4 c::. in r- e`, cr UI cr cp er cr cp cl. Ch es CO, r.- E-4 E- Z II z - 4 Z ic4/ : t.z 4I ril c) e- W, E-e o) W C) c4 u) Ne h4 E-. 4 [Li :4 R4 EI 4 U '4 Z :g4 E- co La c h4 I,R4 r > CO W ON #4 4 r-: h4 F h4 X 8- W ra U 4 i-i R4 ' > i- W o\o W g4 W : El,..., ) o:4 4 pl4 h4 c, CR en c:4 CR -44 ra c) V3 cr erl.zr, cr. cl. L.-.- EI '-4 U ' 44 Z Z z = Pq ha 4 E-I EI u) P4 Nl

139 cn 3 36 g : z4 4c -D >I CO 4c 4c :4 [4 Ch -4 on.3. eq VD O CN r- Cg cq r- CD nn oq oo rg fq ' ra wr VD UI on :4 U f4 r-- i --..,-. r-.--i E4 Lil I I I E-I I>4 fli (4 III -. on co -cr.;:i. on.4, on eq on osi co ct. r- osi Lf)... r-i rq -4...:r cq Ch r) '4 :5 E4 UI I -4 r4 r4 IN ra ra ril b4 4c 4c 4 cn nn CO r4 CD r4 un co nn on r4 Lf CO vo on m r-.,:r cn eq r- r- r-i VD -4 ra rl r4 r4 r4 r4 I : Et 4 on eq onr CD r4 r- r4 eg Al Cs) eg ri nn CD eg CD 5 (Nl ta 4: III. CD r4 U 'CP Cq rq un un r- r- un on cv un CD U fq CD Ch r- I en nn on (-Nl i r- I OP.cr Lin cn m lin,w co (.: ( t- r-- cn Lin cn UI r- UI.cr...-4 co,cr > c r-i t-i.-- I- c< E- E- ko ::. Its-.:Jr m k. r- r- CD r- 3 C:) r-. V) r- CN UI (7. C Cr II 4c rq 4-. VD CN CN "c? oq r4 r4 r4 r4 CN C> fq r4 un r-i r-- r-.f) cn. NURI KKOKOKEET , PUNA N ATA VIRALL I SE T.4c i.4 4C E- Ci) CD Ii) Ch,cr, V),CD C> / CD CD -4 U on og ca CD C CD CA eq OD CD E- CD Ch r- CD CA CD CD CD CD CD CD Ch'CD C CD OD.Ch rl r4-4 r4 ra r r p4-4 Cr) r-. rvl C C=, cr Lf) f I m co cr lc) Cier CN) Lf) r- m LC) ck) V) ko Lfl r-- r-- r-- r-- r-- r-- r-- r-- r-- r-- LO l kc) LO r-- klo rilril 4 :4 Pi kr> r- C -4 CO LA CO l Lf) rel CO m r-- rn r< Lflcr kel r, k() ev, un fr) rq r4 nr) (Nl os: cr r-i E. $ trl N r3. 4 :4 >4 rzl ' C> U P4 E-I (4 E- r- r4 Z ' Z 5 t4,,- CD occ 4 ril CO EA rzl ril nn c) [4 Z z -4 > FA W > E > E4 rzl ril EA : r) '- r) 7 cia e- b4 CJI) Z %4 - O a 4 EI b-a'r4 r) Z (.) C) -- W CD D r) ") #' ) r= gc C44 Z D4 C4 C ") P -3 h4 $. Z 4 pa 4: EI El C4 c=,

140 37. El CN -4 U Ui Ch V) V) 3 CO r- on o ri N r- /4 CO CN cn cn CN cn 3 cn cn c:, 3 3 CO r- CA : h4 ril Z Pl. -4 rs CV r- on cn rn Ch 3 VD Ch VD CO on,:r r-.5, [..r) en..h4 OP kij Vr) 5.n r- r- m r- r- r- ko L.n 5. r- VD lo VD k. ui r- Z : < u) r4 Nl PII r I4 PL, l.ø 5.) -i Oi CN on ep on -4 i-. '. t m en ra ra Ui r-4 '. ra. -- ra r-i -x 45,_, 45 r4 ( CD '.. un cn CD CV CV r- ci, CD CV r-i rn on Ch cn CD Ch r- CD CN cn c) CD CD Ch CD CDCD 3 r- CO 3 cn : -4-4 r- -4 r Nl E -4 ( r- on 3 CO ep./ OD VD CV CV CV r4 Ch r4 ep un ) r- r- VD un r- r- UD r- r- r- V3 rs 3 rs VD VD VD un un un VD C r-i r-i '.3 Ch CV un on CV Ch CD VD Cq un CO r- ir ra. ra ra 4 ra ra r-i ra r-i. - et' NURIKKOKOKEET ' ' CD D 3 un r- CD CD un CD rn rq CV ep V) ep.--. eq CD CV 33 CD cn.r- CD Ch CD CD CD CD CD ch CD 33 r- 3 CD CD 3 cn. ' :44 5- ra. ra -ra ra -4 ra ra ra ra ra r-i ' r-i r-i 4 r4 E CD 3 Ul on rs CD Cq VD CV / VD.- r- v) r- (Nl..cr ui r4 VD CV Ch h4 dp r- u) ui r- VD r- r- r- r- l'. Cs. lid Is... 3 UD Ui r- VD ui I. VD V) VD Z:QQ U2 rzi rz2 Lia Z P4 P4 W un kr, Ch V) VD rn cr r- rn un on on CO CV nn un cr rn Y r- ('4 ra ra ra ra ra r-i ra R 5 %i [4 i g U)D II t-i Z,. u 5II :,- m,c4 rz- E ri [4 I Ln :4 N Pr ' 54,4,4 B- r4 L -4 p4 E4 P4 E4 N P4 Z Z'-A. /- h- 5=. 55 [7. CO T4 U3 on C) [4 Z Z G. r< 4 i ri E >4 [4 Ul D n ) h4 z Z C) l'i ui 4 $- ZE ui Z 5 i- - : IX.. -4 ZUOI- Nl D ril I-).4 4 3D F < Ul CLI Z R 3 ' Nl [x] -3 P 3 $- Z 4 Pii PQ 4 P4 PQ P54 r4

141 38 co,_] O U rs CO N, r-in-4 'D Z r-4 -I I W 4 '. 3 'OrsN.4 ev). NW U Z b42,4 $- r-in 'D 4-4 v c.6 CO. N 3 3 ei N co m on. ONUIN N.4, r-u cl.nn N rs,4/.: N 3,4, mrscr Z r-i - -4,4. W 44 mcv..zr hr-mmm N Lfl Lflcv.m om incqr- Qi cnow h.clgh kom cnmin P4 ui > 3 4 3rs.-~.WC4VD 3, c n rs3 OO -Irs CO -4. OO OO Z -I,-%-,4"-I W 4 eli t:4,4 on U U/ un 3 cn -4 N on Ch ov) 3 3 rs 3 3 OD 3 OD N 3 rs OD III:: Ui W C:4 : s-,icrl,imm cncnm mmm k m m m N...I.- > OD co $4 4646, rn or-imr-im ommr4, r..-icti cn o mr.lo- 3 '.. omhom ON \ m m hho omo 64 Z ,-.-,. i-i,-4 wil.- N om,imkr).--imenime. ococr) N. 4 oy) rs,l3rsrs rsconco rs'zrkc) l....n. Ao r.... Ull ri:2.. m, m... 'no...,,...), 3,, c.,.,,,,, m >.-- m rzl m m orgocoh (Nirnh m mm koo imm mr-, EI CD Ch r- Ch Ch Ch cn cn Ch Ch CO Cn r- 3 3 r- cn OD CD E ra,4 W Z' P4 tt4. \I:, on,i, 3? Ch r-,4.. '4' '"zrod CD r-i W df, r- r- un rs D UD r- VD r- r- UD r- un D v) un r- r- r- izg 4 t.4ril Rr-: m' 4. Le) un.un Lin cy cy un cy nn un un on cy on on u) on. on C4 fli fil W W E h-n E g4-4e= m z (II 2 II z 5m 4 m 4W. Nl E- E- Øi:4 tr) i: N c=,,< >.-' g4 EY w ci P4 P4 r- 4 Z 4 Z5 $.4- Z b4 B- o 4 ell cn Nl N m pq c) Nl z Z 4G.-. -A >4 4 4 i C) --I i exl kl p Q ci 4 -) -4 Z C) g '7 s- un z <,_4 $.4 aq oa 4 4 EA. 4 -D Z C) C) i.- ;[4.CD q rx 7 C)g 4 4 D C4 g4 eil exl Z e4 4 b-4 4 exl.n -) CJ I-) h4,- 4 w e4 4 P4 EA N kl

142 3 >4 :$4 4;. -3 >4 U2 4;.9' b4 N kt) on on 4- +;S. on on csa cr cy cy CD C cr oo r- co cn N N on ko on,..< 4 r- ra - EI [29. El 34 [4 P4 4-3 '.. Ch CN e4 tsq v-- Q C: on c:::: ri.:' Ul e4.4' "zr 'V' rq r-.:4 :El rii un -4 r- IN r- - on P4 :4. > r.4 > h4 4( r- on r-.4. r- Nal C Orl CD.,:r un r- on CN '4' Oq Ln cr k. r- I r- r ( : 9( E4 cr r- on r- Orl cy on on CD rq CD r- ri CD ri r- on ta i P4 6 4c. :: k. ".:. er cl o.:, Ln e4 U3 3 v- Cq I Cs ry C. r- un l c, -44 on un op - on on On r- un 3 D on Nr on eq. NURI KKOKOKEET , IKÄ -3 V. 4. E- 4c :$ ':' on r- ri r- s r q:r on u) on..:. «VD Dr) "; wr ' CO -4 ril I tr3 >4 rx «9' E4 cn cn <Nl wr on ri v-- ri r- CD CD on co N un on rq.rn r-i.4' rr/ h4 oo I I I >4 UI 4(.4' 4: 4.4' «9'. ;- 4c -( 4..4' 4( E- U2 CD V, rq cn on CO rs VD CD r- Ch r- on VD r- cn oo r- co CD V3 CN, El CD 3 CD CD CD CD CD CD CD CD CD CO CO 3 3. CA r-i 4 rl ri r-i -4 ril F- r- ri D cr N CD -co. v) un cv c I v) 3 No. un c),:r. (Nl Ch r- VD on un vo r- un r- r- r- r- r- r- r- r- VD VD r- cr VD V, D VI r- VD vo r- : refil P4 b4 P4 on on c:.,-- r- 3 tro CO k3 tn rn on ry rn cr on on LI-),4 vo on Vo on > 44 rn cn rn rn., ca Nl rn (y ei " E- El E- rzl U) ; E4 on rz Ln < N r... < < > :4 E- P4 r- o24 Z < P4 i'l.. cp Isl 4 L4 on C) 4 Z Z :4 _, >4 A C) r- D'I 4 L4 p tzl t-4 w I-),4 m ch - z h4 pl z 44C,-. pq pa P4 EA g 4 paq D 4 I-D C) pz #' D D [LI g4 [7 [LI Z. Pa IL -D 9 -D p4 4-4 pg P4 P4 pa :4 4

143 4, m E- u VD on un -4 3 Cl CD on co on on.4, v) Ch C4 OD CD E- ra 3-4 C) ra ra CD ra ra 3 CN cn Ch 3 ra CN -4 ra ra ra ri ra ra ra ra ra ra r-i. irl C4 el Li') l C. on CIN V) cn.4, on 3 rs cr Ui Ch VD rs Lli h4 OP korsuihrs 3 r- r- r- vo vo r- on VD VD V) Ui r- ' 3 Z : - en 4 rx r. P4 t:4 Z W lf3tlnlnesi OI. OI ra V3 VD ra ra ni ra ra in,.. ni z h4 B- C E- 3 E- CD CD un r-.4 r- un un 3 CD CD CD CD CD ra rira ra ra ra ra It; Ui : CO 3 :r Ui 3 VD h4 cn3 V) r- ul r- r- v) r- r- r- VD Z :4 U) 2 bl N P4 :4 P4 rl C4 C ni C4 Ch CD V) ra. C4 3 r-i:ra 3 ra ra r- ra ra C r4 OD Ch rs V) r- VD r- CD CD CD Ch Ui. CO 3 ) CD Co -- ra. ra ra ra C4. (4.4, un. r4 r- on ra rs V) ni 9) Ui Ui VD VD '3 3 CO I 3 _.-4 4c Ch ra t4 U) CD un on Ch Ui OD r- - ul cg r- Ch CN Ch VD V) V) un rs. CD Nr r-.--i E- CD CD OD CD CD.-- CD r-i CD CD Ch CD Ch.3 OD OD CD ra Cn CD ' -4-4 ra ra ra ra -4 ra ra -4 ra -4 ra -4 ra ra E- 4 Z Cil i--i C4-4 3 ra r- er rs CD C4 VD rl C4 on v) cn r- VD r- rq,:r v),-. v) C4 CN. rz h4 dp vo r- un r- v, r- r- r- r- r- r- D D 3 UI un r- /4 un r- v) v) v) A4 P9 : u) 4 h4 64 " UI UI Nl. un VD D on,:r r- on un on r-.-- (Nl cv ra on Ch.. on h4 C4 r-i r-i -4 :4 R 5 h4 R. E- ' z u, Ii. or in > o - - o 4 >I 4 C) ra W U) z U C) FA rzl 4 fil -] t: U a E- F- C: U) E- >I El Nl Z h4 Nl alq C) ) I'D h4 na Z r4 z ii i i. - N Nl C:4 E- r-. 4 N tzl C) E- D ' C U) Z #:4 rl D C: -) C) gc ;- C4 4 Z :C Cil Z Z -4-4 W ") P4 P P4 E-,C Nl : CO P4 P4 N 5 '; 2 A Z C) P4 I-) N N Z pa cl.4 r=

144 m m ' E- cn a mmm mm un m m E-. amma. a,la a a N m r- I3 Z.-i.-i...Y.--.--o..-4 W CLI Q4.C. -. CO CO eli r- eg un m rojon. un un ey un un un un un un on.3.! :4 ' P4 C).4 un un ey in ev ey eq un un un -i ic4 5.' 4 4 c_l E.4 rec~.zrn(n rs.6' - E-. r-laaar4..-im - - r4 o4 v-og- t-la- W 84 NeFlOW issrslow rsrsod 4 Cl d. r-r-mr-wil.:or--r-co..3, r-,4r.- r.- w PQ..-.,Qr.wm.-i.wm.-i,r9m N til Ln ill N N..-I.--i m m Nisse!' r.- 3. ('.4C"4 rs.<24 m mm mmm r-i cvr-i...4-4(. CO OVOO rskors Z - - i-.ri W r ep CO UI un un Lfl rq CO CO ow CO co r- 3 CO 3 CO a co CO W:5 4W Wh4 $-] / LOLO UI N > 4 on un on m (Nl E- N W 4 3-4:4 k-ic4 -.W r:ca 'E- W :4 EI ''4 Z $. Ii E-4 on E4E4 < Lr -N N.I..:4 E > ö /=4E- PQ r-- Z!:4 Z.- i.z c) o< W W E- (ba Nl c) Nl z z Z Z h. F-Q" > C ra NZ CD ra NZ. EI hl hl EI N 4..4 z '.4 C z z 4 uq z.'.4 pg EI 8 Z C.) W., C) - - N N '3 C)'4 g, Nix OQ N N Z C4 W W W 'r ) al P4 E- E-I

145 cn 3 42 I c?.:g4 I«)Ci'lrt3 i : LOW 3 r-in6-4c linalo :3r4e4 v3-4wr4lin 6-.-CON IE---I C W C) 4 r) W36-4.c6-- qz,6-4ni.6- DT-INIJIN on,i-,.: E-I ull W:,c4 > W 4 46 Z..cp v3 on eg md r4 els r4 VD Lin r4 en CD r-,... r- 3 on r-e on un -4 E4 VD 6-4 T-.-I 6-6--' r : tr= rod p 9b9 Ii IACDNO er-4~ 6-4 e.~ ,-4 m a eq 24 K46 R6 4c 46 4C ta r-- I,4,- I i I t-ni m NDCTICO 62Chr-r4V3 6-cVDNON r46-id,i 6-~4r.- dp., 3r4N k.c6.6.4, NT.-,--le4 6-CD Nr4, 6- > C) 6-4 ri III l- Ee Ee on E4 :4 hr-in,-leni--, IN 4 /3C.: r4--in : r- r- CO ' CO >4 E-() r4,6-4,-in NCD,W s-4 3t-4NN enenn -4 W Cr% r- 3 >4 Ch Cl),i-i EI kl :2 b4 ea h4 E4 Cl) cdr-r-arvl onr-nncsio c.-ierm ornicarqco unko.-.- aonooa c>c onac~ moc oaom 6- r Ir , N NCINO.4. k()%4':7 COCINWIN cl4 dp NV>v3r--r-- h Dr--r-r- hr-he--w V3e-mDr.-3 ''N' 2 : r? WW W a 4. r,-, V3 DV3 6--V3NW rninnlin. Nl h4ii nn F- on t-ni on on er er on on er eq u2 lig II P4 NI P4 Z 44 [:4OOC $. P4 a C) 4 Z!,.g 5 P -2 Nl PQ oa - Z< ral-2 cde-ini OFII NNWZ il e") Z N e.4 C) -c2 2 E 2 Z WZ OZ Z WE -4 P4 P4 Z P4 W On Pm W p4 (5 LI) :4 u) C: EC:IC4 E-(2.< ZZ :C) C- Z >I >4 P4 C) h4 u). c) m CN 4:r OWZ :4N<Z Cl) C) b. C) X h4 < Z X P2

146 43 O.-~ i r-i "I W W h 9 r- NCP O WC:IO COcr CrOCON O ON CO N NN N N NNN N,NOD OD k r-r-.~ Crl.zr -A-4 rats-kol-igcr N N _4,e--I -4-4 NURIKKOKOKEET ri cn NEI O NN NOCrOD 'N N El OOO ONOO CDO COOO O,-,-I r-4 r4. T-'.WWZ NO CO NOON NNN O. WY3 NWSN NNNN NNNN NWN CO Z:! WWW b4 $4 ONNO.. CluN CrN 'Cr N r-i e-- ' -- Z W E-I Cl OOD CrN ON.O EI i OOO : : i-4,-i d4 N E ONcr NNO.. C NN bc dp.nnn NNN NNNN NWN WW Z:4 WWW. t4,- a cn Ch N -- CO on r- cr. cri ko en..4, -.4 on on cr N N v) on P.4. Z n4 cq.,,--i --I A4 E Ii z w w K4 ) Ln 4 h84.4 Ị : g Ll N a. sr E- cza 4 Z E-I 4 E 4 r b4 Z. 4 C) E4 I Dr) EA 24 r: r= Z EI b4 G 4 C) :g cn 4 al Nl c'i r2. -4' : ' Z g 4:4ZI-4^ -4 C) I-) 5- P -3 EA C5..g,-. -) : ' - - OC W C) Z 'C >4 34 Ö C) 4 c4 Z ä cl.(ncef N W C5' st4.co'-4 ) zxm

147 ,4 E-8 3 El -- [x2iz N 4 b< C4 dto [:3 P4W : i- N W,4(Nmer N r-i WNNODCO WWIJOtOcil 4-3~ hill ON r-i -ILO N'ci, N V3 T-I r-i r-i.-4 NN mm -43'.--I NIOCO WWWI c4-iin -4 9 cr, Lfl m N r- o NN UIN,..$ '. -4,.. Ii EI COOr-I CONi.-- LONW 3 LONc.-C OW,~ El CD ON O OW.--W e r-i r-.-.-,--i WZ ON NCOqWN CONNN N3, Wed CO ONNWW NLO N Wow NNLIIm NmuImm kc,nn m ki,n~lil ullr~:4 '42 r4h4 m,_ CI4 W.4...imm.,p,.4mm ulm., N mt,,,,,4 _,,,,,,, 4 WZ s. Cl. C 4 Net/WCN N ~ a-i 7 i-- <N..,4 mm -4,ilIN4-4'clim.4'. mci, cho 3 Q3 OD CO Go r- r- CO CO 3 OD 3 3 N CO CO W:54C WW P4 It.4 W e4 4-im.illm intrinenm 'mmin k m 4-4 W r-i w-i CO r-i,.. CO 3g-IN NWCO OO N q:pw.-4. ~ E. OO i OO 'CDOCD e r-i.-i 4-.- WZ P4 et, %:: koin.-~,:lion m 4-im4-imt CINNL < W dp WNWWN NWNWW NNW W NWNN NCONN r-i t- :NLA NWNN ON«) N r-in.--,w 4--W.4-. rx --i asi.--,,y r ,4 hd hd h4 h4.,.. EI icn om).-imm cz),m4.apt.o r-,:li,m cr mcy.-icyr-. om r-loo o m oo mom.o4- R 4 t, m'm om E_iI 4--( ,-!4-4-4-,-4, NIZ. ON. CN r- r- on un un un Li') m) CD wii cv.;:r cy 3 on Ln on CO NW ril D WWNNN NW NN NNNNN. WNWNN --- to Z ti4. '. P4 h4 Iål... 5 % LAun un un un un un on on unun un on un. un on on on cy 5 '.. P4 r-i {9 I N C4 h4 ON CO.--I.- W R II. u) P Ln P4 NUI- cn N Z I:4A --- m, - El ril 4 Z ofiril WO EC-DI Eli- 4 Z I< P4 E OZ E-4444 OWZ E-4 WOOzig COWP4WZ Z WZO COZZ 44: <Z O -3 t4pq4-e-ic.9-3z 4ID4 vr.)z 4-, OqZ r'e W> 4 lig Obi4<.Z,-,W ACQ (.%NLri W<. Zx cy m

148 CN 3 I C": : -) p.w..-4''q-les NkID.-INN NI-. NrkOLALII q-in «I 44 N E-W E-4 :4 fil 4 I-) g4 ON,c, kc~ 3.4,.--.--I.--INWOOD NO-UD. U,.-- ' I I III I C44 W 4c. 4c' - ZO.NWOU3 C hcownn W.: --INN. un N.- - N,-I.- I.-- I en ecrn. :2 >W 45 :OZ ta4 h- C:5 koni-. -4,4r4 -ls- rq II II -c lc ~.- 4ONI-.4,44 NONN k INFA ' N Dato:.WL.N (NINN inaco eq. F- i. i et :.< cn.-- un -cr Un N on (-Nl cq cq Or,. on.;). r-i rn kci.a. o ul o Lin I I :: Nl. I.-I Cl) > co CO CO ON.-- x -4>4 E-I W >4 U) NI-INI- cn I I I -4 E- rza ki b4 -I h4 Cl) O4 WNI-, El 4-4,-,-4 -II- h4 WE N T-.--I.4".,---O-- voi--wr-r- r--w r-r----- Q% " R C4 r:4 o- El Lti.;:t, 3, kid kr> k. '4 Ln cn r- W,-INNI N C C U) NON WT-INO WI-I I I I I 4 4 T-IO. I-IWN COOLOUI, ,-- 'CDI--fcri-I NN UIN ---r--- r-c-c-- WO-.---c WW---., Un on W -- W Ln Li) rs eq eq N UI NN N c I -4 4 E P4 El' E- Z Nl t4-3 P4 txj :4 Z 44 NO:og li-,-.e-io ' Z!,g ril I'D W m W NU$4 CN CCU Z oe-sw E-4im CONNWZ -DZ W > C) u) CO U) Lin E-'4:.:P wo O r" _- OZ E-2AG OWZ Z C4Z ZZ ;:4 2. NI-:4 Q Z Oa > ZZ W > > :4 UI :4 4 :4 4 C4 oq () 4 3 PQ

149 46 4 Eg Cl) CD un on c, cn on rg on on CD 3 CD r- CN rg 4 CO r- VD rg r- CD CD CD CD CN CD 3 CD CD CD CN CD cn cn CA CD CO Ch CD CO - rg r- [: :4 cn on CD rg rg v- Cg rg CD 3 rg 3 on r- CO U VD ' III r- h4 OP VD r- CO rs rs rs VD r- r- r- VD r- r- VD VD V) VD r- OD CO VD NrzrI g t4 i- r- rs rg rs ' r- r- r- r- un rg r- r- cv ri ri ri ' cy ri D h4 NURI KKOKOKEET 98-88,- N P C:) %' l.4 rs 3. Cg on on -4 r- er 3 cp on r-t v) cy n c> CD rg C> C> 3 rg C> CD C> CD C> CD cn CN C> CN C> rg C> Ch -4 rg rg rg rg rg rg rg rg q-- rg rg rg rg rg rg rg rg Nl Z 4-4 (Nl C) on un CN cn c Ch CD on on CD rg Iss A Cg rg U/ Ori h4 c>> l/d rs r- r- r- rs VD co r- r- r- r- r- r- l r- k/3 rs CO 3 VD Z 5g U2 Nl L>4 Nl P4 C4 iz w,_ (Nl c q ko CD c) cy cn nn r- r- cs3 cn CD r- c n CN Cl r-4r- Nl.4. rg r r_i, r_i._, r., 2 5 % ;,-. 9- E- U),- CO " N CD r- r- un c) r- on Ln on r- UI N cp on Ch E- c> c> CD CD CD CD CD rg Cl CD Ch CD rg rg rg rg Ch 3- rg rg eg rg rg rg rg rg rg rg rg,- T- q- T- rx Z :4 cn. er,zr r- CD r" cn cn o) CA V) Cl Ch V) r- op UI' 3 ON b4 OP W) r- VD r- r- r- v) r- op r- v) r- w) r- r- v) r- un kr) r- v) VD V3 VD [4 &LI Nl P4 h4 iz X un Ul CN rg rg un cy v) r- r- un CN rn rg CD rg rg nn on ::]. rg D ni : rg r- ri rg -- Z k4 rzi cn Ix Z. Fi E CD. rg ' 4 rg 4 i-i ON :4 / ex. 4 r-- u h- E- < A cn Z E- ril N GO P4 C --- 'zr >4 EI 4 P4 Z c) r= cla E-; b4 2 o: :4 cn -4 (5 C) 4 E-I P4 i: p4 Nl 2 E-I 4 C) N. C) g4 u) PLI (4 Nl g Z P4 Z C) ul u) Z c-.c:,,c z -4-4 C) ") o.. o.. El.-,-) 4 (X : (Z /- -.4 CO [xl>. ZI:44 - >4 >4. t4 4:4 Z -4 P: -] Nl PQ U) P: P4 [4 N h4 ) oq ) E -4

150 m co I. s- ocncoo.-t r-,o, '.-4 ow.-..,. N.--i om om oo omo m mo I').- -4 o-.- I., W Z rj) N ' ei -4 r- co oå r- un o V, N CD 4 h4 dp VDVD k,c, h /4 kovd N b4: > w P4 m m a 3CON CON WW COCO -3 N 47,.. El ONNN 7NN WN W e:pon ON. -4 O hi--,- No.- o.-f WZ ON mg:r.oler.tm CONNN NN N WW Nin N W dl N N CO CO h W Lin co co vå co r- r-- r-- m m m un m wr o, f4:_, u) im.w f4.--imm,clicts.--imm qztim..os cts..a..--.-i.-i N,... u) oko vår- c ir- kom.-acom N (- oo oo om oo o o.-- WE 4N O W NW h --INW W U) W ow mm mm cor- mm comm co m rz): r./ Ct. f4 mm mm mm mm mmm m m ic E- u) ONWN o:.-4 W N ' NN mo ocor-too C) m m moo m e.-4 o-- I4 r4.-, WZ EAN %ilkokor-tgoe Nm.--too...4,.o. N..o.,-4 '. NO 4 os. NNWNN NWN33 NCON N N N r- 3 r- 3 N N WW C4 D4 i- mcnonmun onkomkou, crikoup vå N kr.4.-4k.-- N > W t4 W g,- U El R WZ. ON. rz) D,Wcho Z W:4 W ril W.- (24 >?4 W h4 i-a -) 4 e- Oe:N oo.--to A r-mr-mm WWNNN 'munmun E- EI FA Z N N,--m t.-- mm NW mm a r.4 P4Z Z 4 ru C) Du (D!,,g 4.- EA (9 Q C) D Z!og C5 /-) W m linko NN mm W ) Nua eq oe-ew C) E- I m u5 a4 N W Z cci ',Z N!Qg c) U3WCO DecNkO o.--t oo m o rst --- I --. I.----I I,. --I ' - -. OeWNe:N COCO NNNNS WNWNN mmill. mun < - Z W E (9 C) Z Z E C) Ni-tc4 > z 4 W CU 4) Pu 9 mrermmc I o '.-- 'I. est cn U) u) r), < ' !:4 EA Cu 4 f4 m u5 Z g :A Z >4 >4 pq c) W m 4 () ul m ct4 W cn.- NW NW N. C5 W Z 4 Z h.) c) h4 4.%4 X. al

151 Liite Y77 N:o 87 aatilahallituksen päätös tärkeimpien kasvilajien lajikkeista Annettu elsingissä 9 päivänä elokuuta 988 aatilahallitus on siementavaran kaupasta annetun lain (669/75) 8 :n momentin ja siementavaran kaupasta annetun asetuksen (67/75) 7 :n nojalla hyväksynyt vuodeksi 989 seuraavan luettelon niiden tärkeimpien kasvilajien lajikkeista; joiden viljely on osoittautunut tarkoituksenmukaiseksi: Laji ja lajike KORSIVILJAT Kaura (Avena sativa L.) Jalostaja tai omistaja Viljelyvyöhykesuositus Otettu Poistetaan luetteloon luettelosta ankkijan Vouti ja 985 Nasta Jo II III 979 Pol SFV IV el ) Puhti Jo 978 Ryhti Jo I 976 Svea Sv. I 982 Veli Jo I III 982 Ohra (ordeum vulgare L.). Rehuohra. onitahoinen Agneta Sv I IV el ) 985 Arra Jo I V el) 984 Etu Jo II III 976 ankkija-673 ja II V e') ankkijan Eero ja II-V e l ) 976 ankkijan Pokko ja I III 982 ankkijan Potra ja I IV 986 Kalle Sv I IV el) 986 Pohto ja I III 989 Pomo Jo I III Kaksitahoinen ankkijan Aapo ja I Ida WW I 983 Kymppi Sv 987

152 772 N:o 87 Laji ja lajike Jalostaja tai omistaja Viljelyvyöhykesuositus Otettu luetteloon 2. allasohra 2. onitahoinen ankkijan Pokko ja 982 Kilta Jo 983 Pomo Jo Kaksitahoinen Kustaa 98 Syysruis (Secale cereale L.) Anna Jo 98 Ensi Jo II i I i4) 976 ankkijan Jussi ja 976 Kartano Jo 987 Ponsi Sv I e i) 978 Sampo Jo II i III i4) 976 Voima Jo I_ 2) 976 Vehnä (Triticum aestivum L.) Poistetaan luettelosta Kevätvehnä ankkijan Tapio ja I 983 ankkijan Ulla ja I_ 2) Kadett WW I e l ) 984 Luja Jo I_ 2) 982 Reno IP I II ei ) 987 Runar IP I-II 988 Ruso ja I II 976 Tähti Jo e i ) Syysvehnä Aura Jo I 976 ankkijan Ilves ja I 985 Linna ja I Pitko Jo I 986 Vakka Jo I 976 PALKOVILJAT erne (Pisum sativum L.) Allround CB I 986 ankkijan eikka (vain rehukäyttöön) ja I I ankkijan emmo ja I Panu ja I 988 Pika ja I II 988 Proco CB I II 98 NURI- JA NURIKKOEINÄT Koiranheinä (Dactylis glomerata L.) Fala ZN I II 976 Frode Sv I II 982

153 N:o Laji ja lajike Jalostaja tai omistaja Viljelyvyöhykesuositus Otettu Poistetaan. luetteloon luettelosta aka Jo I III 982 era Daehnfeldt LD I II 976 Tammisto.ja III Niittynurmikka (Poa pratensis L.) Nurmikkotyyppi Amason Sv 988 Baron Ba 976 Enprima Eng 988 Fylking Sv 976 Geronimo O 984 Golf Sv 976 ankkijan Kyösti ja 98 Parade V 984 Sving Sv 982 Sydsport WW 976 Rehutyyppi Anna Dasas - DP 977 Delft CB 986 Primo WW 976 Nurminata (Festuca pratensis uds.) Boris Sv IV 978 Kalevi Jo I IV 2) 98 Tammisto ja. I II 976 Nurmirölli (Agrostis capilloris L.) Rasti ja 987. Punanata (Festuca rubra L.) Nurmikkotyyppi Barfalla Ba Center CB 989 ighlight Eng 976 Jamestown Ba 989 Koket O 976 Luster ZW 988 ary O 989. enuet JJ 986 Näpsä ja 989 Polar. WW Waldorf V 987 Rehutyyppi. Bargena Ba 989 Echo Daehnfeldt LD 976; Ensylva Eng 988 Rubin Sv 976 Rubina Roskilde DP 976 Terhi Jo 985

154 774 N:o 87 Viljely- Laji ja lajike Jalostaja vyöhyketai omistaja. suositus Otettu luetteloon Poistetaan luettelosta Englannin raiheinä (Lolium perenne L.). Rehutyyppi Norlea CDA I II 982 Riikka Jo i4) 984 Svea Sv I II 979 Italian raiheinä (Lolium multiflorum Lam.) Diploidi Birca DP II IV 977 Prego LD II V 98 Prima Roskilde DP II IV Tetraploidi Amenda SL II V 976 Avance (Westerwold.) ZW IV V 984 Barmultra BaS II V 976 ultimo O II V 984 Pollanum (Westerwold.) VEB IV V 98 Tetila Te II V Tetrone V II V 976 Tewera (Westerwold.) Tw IV V 976 Turgo DP III IV 98 Turtetra ZN II V. 984 Urbana VII II V 987 Timotei (Phleum pratense L.) Bottnia II Sv III V 979 ankkijan Tiiti ja I IV 979 Iki Jo IV i4) V 988 Nokka suomalainen I IV 976 paikallislajike Otto L I IV 2) 977 Tammisto ja V 976 Tarmo Jo IV 976 NURIPALKOKASVIT Alsikeapila (Trifolium hybridum L.). Tetraploidi Frida Sv I III 989 Iso Jo I III 976 Stena Sv I III Puna-apila (Trifolium pratense L.). Diploidi Bjursele ruotsalainen II V e i) 979 paikallislajike Björn Sv V 983 ankkijan Venla ja I III 976 Jokioinen Jo II III 976

155 N:o Viljelysuositus Laji ja lajike Jalostaja. vyöhyketai omistaja 2. Tetraploidi Otettu luetteloon Tepa Jo I IV 976 ÖLJYKASVIT Kevätrapsi (Brassica napus L. var. oleifera subvar. annua) Karat Sv. I e') 982 Topas Sv I e l) 984 Poistetaan luettelosta Kevätrypsi (Brassica rapa L. var. oleifera subvar. annua) Ante Sv I III ei) 982 Emma WW I III el) 984 Kova Sv I II 988 Sigga PBS Valtti ja I II 987 JUURIKASVIT Sokerijuurikas (Beta vulgaris L.) Arko V 989 Bingo V 986 Ovatio V 986 Salohill i 977 PERUNA (Solanum tuberosum L.). Ruokaperuna. Varhaisperuna Aminca BD I V 984 ankkijan Timo ja I V 977 Ostara O I V Syysperuna Aminca. BD I V 984 ankkijan Tanu ja I V 982 Jaakko Jo I V 976 Ostara O I V 977 Sabina Sv II V 98 Siikli KB I V Talviperuna Bintje KLV I IV 976 ankkijan Tanu ja I V 987 ankkijan Tuomas ja I IV ertha PD I IV 987 Jaakko Jo IV V 976 atilda Sv I V 989 Olympia DK I III 976 Puikula suomalainen IV p3) V paikallislajike 985

156 776 N:o 87 Laji ja lajike Jalostaja tai omistaja Viljelyvyöhykesuositus Pito Jo I III 976 Rekord RJV I IV 976 Rosamunda (lähinnä uuniperunakäyttöön) Sv I IV 986 Sabina Sv LI V 979 Stina Sv I III Tärkkelysperuna Posmo LKF 986 Prevalent JP II 977 Saturna ES I III 977 e = eteläosa = länsiosa p = pohjoisosa i = itäosa Otettu Poistetaan luetteloon luettelosta Laji ja lajike Jalostaja tai omistaja Suositusmerkintä') VIANNESKASVIT erne (Pisum sativum L.). Ydinherne Avola A SF Gloriosa Wav SF 8 98 Green Shaft SF 8 98 Jof SG SF 8 98 arkana SP SF Kaali (Brassica oleracea L.). Keräkaali (var. capitata L.). Valkokaali Atleta F BZ SF Balbro F NiZ SF Bartolo F BZ SF Delphi F RS SF Erdeno F SG SF Futura F Sv SF 8 98 Golden Acre Special LD SF Lennox F BZ SF Punakaali Otettu Poistetaan luetteloon luettelosta Autoro F BZ SF arner Frtihrot SP SF 8 98, ) SF merkinnällä varustetut lajikkeet on kyseisenå vuonna hyväksytty maatalouden tutkimuskeskuksen virallisten kokeiden perusteella suositeltavien lajikkeiden luetteloon.

157 N:o Liite Luettelo lajikkeiden A= Asgrow Seed Company, International, Orange, Connecticut, USA A = A. ansens Amager Fre, Taastrup, Tanska Ba Barenbrug olland B.V., Arnhem, ollanti BaS = Barenbrug's Saatzucht Gmb 2 amburg, Frankenstr. 35, Saksan Liittotasavalta BD = B. Dankert, ollanti BS BZ CB = Bruinsma Selectiebedrijven B. V., ollanti Bejo Zaden B.V., Noordscharwoude, ollanti = Cebeco, andelsraad, Rotterdam, ollanti CDA = Seed Section, Plant Products Division, Agriculture Canada, Ottawa, Ontario K la 5, Kanada CS = Charles Sharpe & Co, Sleaford, Iso-Britannia der = deruiter Seeds, P.O. Box 4, 2665 ZG Bleiswijk, ollanti DK = Dobimar v. Kameke, annover, Saksan Liittotasavalta DP Dansk Planteforwdling A/S, Boelshoej DK-466 Store eddinge, Tanska Eng = van Engelen Zaden B.V., Vlijmen, ollanti ES E. Scholten, Wijster, ollanti EZ = Enza Zaden, Enkhuizen, ollanti FDB = Faellesforeningen for Danmarks Brugsforeninger, Danske Landsboforeningers Freforsyning, Tanska GV G. Veerhuizen, ollanti urst Gunson Cooper Taber Ltd, Iso-Britannia i j O illeshögs Frö AB, Landskrona, Ruotsi ankkijan Kasvinjalostuslaitos, 43 yrylä, Suomi. Offereins, Assen, ollanti jalostajista ja omistajista IP = Institut for Plantekultur, NL, Norja JJ J. Joordens' Zaadhandel B.V., 5995 ZG Kessel, ollanti Jo = aatalouden tutkimuskeskuksen kasvinjalostuslaitos, 36 Jokioinen, Suomi JP J. Prummel, Tweede Exloermond, ollanti KB Kartoffelzucht Böhm, Liineburg, Saksan Liittotasavalta KLV = K.L. De Vries, ollanti LD = A/S L. Daehnfeldt, Faaborgvej 248, 525 Fruens Bege, Tanska L = K-ryhmän opetus- ja koetila, ahkiala, 47 auho, Suomi LKF = Landbrugets Kartoffelfond, Tvwrkaj 4, Trafikhavnen, Esbjerg, Tanska L L. de os B.V., 's-gravenzande, ollanti O = omrnersteeg International B.V., Vlijmen, ollanti NF = A/S Norsk Fre, Oslo, Norja NiZ = Nickerson Zwaan B.V., Barendrecht, ollanti NZ = Nunhems Zaden BV, aelen, ollanti OE = J.E. Ohlsens Enke, Taastrup, Tanska = C.W. Pannevis, ollanti PBS PD RJV RS RZ Sa Prof. Baldur Stefansson, University of anitoba, Kanada J.P. ja P.R. Dijkhuis, ollanti R.J. De Vroome, Warfhuizen, ollanti = Royal Sluis, Enkhuizen, ollanti N.V. Rijk Zwaan, De Lier, ollanti = T. Sakata & Company, Yokohama, Japani SFV = Statens forskningsstasjon, Vägenes, 8 Bodo, Norja

158 782 N:o 87 SG = SL = SP = Sv = Ta = Te = TF Tw = V = Wav = Sluis & Groot, Enkhuizen, ollanti S.. Labor 9 Gent., Belgia Carl Sperling & Co., Liineburg, Saksan Liittotasavalta Svalöf AB, Svalöf, Ruotsi Takii & Company Ltd, Kyoto Central, Japani V.o.f. Nederlandse Tetila Kwekers, Groot ertoginnelaan 52, 's-gravenhage, ollanti Te'zier Freres, B.P. 223, 262 Valence Cedex, Ranska V.o.f. Nederlandse Tewera Kwekers, Groot ertoginnelaan 52, 's-gravenhage, ollanti Vilmorin-Andrieux, Beaufort-en- Vallee, Ranska Van Waveren-Pflanzenzucht, GB, Göttingen, Saksan Liittotasavalta VDB = Van den Berg B.V., Naaldwijk, ollanti VEB = VEB Saat- und Pflanzgut, Exund Import/err Dr. Schlieblich/ Berlin V = Kon. Kweekbedrijf en Zaadhandel D.J. van der ave B.V., Kapelle 365, ollanti WW = W. Weibull AB, Landskrona, Ruotsi ZN = Zjednoczenie Nasiennictwa, Rolniczego i Ogrodniczego, nl. Wspölna 3, -93 Warszawa 7, Puola ZW = Zwaan & de Wiljes B.V., Scheernda, ollanti.

159 N:o Liite 2 VILJELY VYÖYKKEET.9S PRIAR noc., KARL, KASK.. KRISTI KRISTIINAN. RAU.s,...,...?,,.... Kak.",.z.t:, kf!,. ",..45,- iiii '. ' ', - ', ,4L.v iliel;" '. -,.. -,3,--,4a,..-t...krii -, -,o.;',..'''-./, ' NGFORS

160 AATALOUDEN TUTKIUSKESKUKSEN TIEDOTTEET 983 aatalouden tutkimuskeskuksen yksiköiden tiedotteet KONTTURI,. allasohra - kirjallisuuskatsaus. 42 p. NORDLUND, A. & ESALA,. aatalouden sääpalvelut ulkomailla. Kirjallisuustutkimus. 66p. USTONEN, L., PULLI, S., RANTANEN,. & ATTILA, L. Virallisten lajikekokeiden tuloksia p. + 4 liitettä. SUONURI-RASI, R. & UOKUNA, E. Kaliumin lannoitustason ja -tavan vaikutus tuorerehunurmien satoihin ja maiden K-pitoisuuksiin. 3 p. + 8 liitettä. KEPPAINEN, E. & EIO,. Förbättring av stallgödselns utnyttjande. Litteraturöversikt. 8 p. 7. ULTAÄKI, K. & KASEVA, A. Kotimaiset lajikkeet. p. LÖFSTRÖ, I. Kasvien sisältämät aineet tuholaistorjunnassa. 26 p. EIKINEIO,. Kirvojen preparointi ja määritys. 67 p. + 2 liitettä. SAARELA, I. Soklin fosforimalmi fosforilannoitteena. p. 3. umuspitoiset lannoitteet. p YLÄRANTA, T. Jordanalysmetoder i de nordiska länderna. 3 p. 2 LUOA, S. & AKKOLA,. Avomaan vihanneskasvien lajikekokeiden tuloksia vuosilta p. KIVISAARI, S. & LARPES, G. Kylvöajankohdan vaikutus kevätvehnän, ohran ja kauran satoon -vuotiskautena Tikkurilassa. 54 p. ERVIÖ, R. aaperäkarttaselitys. ESPOO - INKOO. 26 p. BREER, K. Ydinkasvien tuottaminen kasvisolukkoviljelyn avulla. 63 p Tiivistelmät eräistä TTK:n julkaisuista p.

161 2. ESALA,. & LARPES, G. Kevätviljojen sijoituslannoitus savimailla. 35 p. 3. ETTALA, E. Ayrshire-, friisiläis- ja suomenkarjalehmien vertailu kotoisilla rehuilla. 7 p. + 8 liitettä. 4. LUOA, S. & AKKOLA,. Keräkaalin lajikekokeiden tuloksia vuosilta p. 5. KURKI, L. Tomaattilajikkeet ja hiilidioksidin lisäys; Kasvihuonetomaatin viljelylämpötiloista. Kasvihuonekurkun tuentamenetelmien vertailua. Sijoituslannoitus ja kasvualustan ilmastus kasvihuonekurkulla ja tomaatilla. 2 p. 6. VUORINEN,. Italianraiheinä ja viljat tuorerehuna. 7 p. 7. ANISZEWSKI, T. Lupiini viherlannoituskasvina. Arviointeja esikokeiden ja kirjallisuuden pohjalta. p. 8. UOKUNA, E. & AKKOLA,. Koiranheinän ja timotein kasvu ja rehuarvon muutokset säilörehuasteella. 54 p. 9. VALARI, A. AKKOLA,. Roudan kehittymisen tilastollinen malli. 33 p. Kuonakalkituskokeiden tuloksia p. SIPPOLA, J. & SAARELA, I. Eräät maa-analyysimenetelmät fosforilannoitustarpeen ilmaisijoina. 2 p. RAVANTTI, S. Terhi-punanata. 37 p. URVAS, L. & YVÄRINEN, S. Kolme ravinnesuhdetta Suomen maalajeissa. p. ANSALETO, A., ELOAA, E., ESALA,., KERSALO, J. & NORDLUND, A. aatalouden sääpalvelukokeilu kesällä 983. p. USTONEN, L., PULLI, S., RANTANEN,. & ATTILA, L. Virallisten lajikekokeiden tuloksia p. + 4 liitettä. JUNNILA, S. Ympäristötekijöiden vaikutus herbisidien käyttäytymiseen maassa. Kirjallisuustutkimus. 5 p. + 4 liitettä. PESSALA, R., AKKOLA,. & VALARI, A. Kylvöajan merkitys porkkanan viljelyssä. 22 p. NISULA,. Uusimpia tuloksia Ruukin lihanautakokeista. 39 p. Kevätöljykasvien boorilannoitus. 22 p. + 2 lii- SAARELA, I. tettä. URVAS, L. aaperäkarttaselitys. PORI - ARJAVALTA. 28 p. + 4 liitettä. LETINEN, S. Avomaavihannesten lannoitus- ja kastelukokeet p. + 7 liitettä.

162 ANISZEWSKI, T. & SIOJOKI, P. Rikkakasvien siementen määrä ja elinvoima eräillä TTK:n kiertokoealueilla. Kirjallisuustutkimus ja TTK:n kolmen tutkimusaseman näytteiden analyysi. p. -38 PALDANIUS, E. & SIOJOKI, P. Rikkakasvien siementen määrä ja elinvoima Satakunnan ja Etelä-Pohjanmaan tutkimusasemien maanäytteissä. p RINNE, S-L. & SIPPOLA, J. aatalouden jätteiden kompostointi. I Typpi- ja fosforilisä oljen kompostoinnissa. II aatalouden jätteet kompostin raaka-aineina. III Kompostin arvo lannoitteena. 52 p. 985 Tiivistelmiä TTK:n tutkimuksista ja julkaisuista p. ANSALETO, A., ELOAA, E., ESALA,., NORDLUND, A. & PILLI-SI- VOLA, Y. aatalouden sääpalvelukokeilu kesällä p. ETTALA, E. Säilörehu aatalouden tutkimuskeskuksen lypsykarjakokeissa 97-luvulla. 27 p. ETTALA, E. Laidun lypsykarjaruokinnassa. 22 p. TUORI,. & NISULA,. Ruokintarutiinien merkitys naudoilla. Kirjallisuustutkimus. 38 p. TURTOLA, E. & JAAKKOLA, A. Viljelykasvin ja lannoitustason vaikutus typen ja fosforin huuhtoutumiseen savimaasta. 43 p. AURA, E. Avomaan vihannesten veden ja typen tarve. Nitrogen and water reguirements for carrot, beetroot, onion and cabbage. 6 p. Puutarhaosaston tutkimustuloksia. 94 p KEPPAINEN, E. Kuivikkeen vaikutus ammoniakin sitomiskyky. 25 p. Taimitarha ja dendrologia. lannan arvoon. Kuivikkeiden JAAKKOLA, A., AKKOLA,., IIVOLA, S L., JÄRVI, A., KÖYLIJÄRVI, J. & VUORINEN,. Terästeollisuuden kuonat kalkitusaineina. 44 p JAAKKOLA, A., ETTALA, E., AKKOLA,., EIKKILÄ, R. & VUORINEN,. Siilinjärven kalkki kalkitusaineena. 53 p. TAKALA,. Asumajätevesien imeyttäminen maahan ja energiapajun viljely imeytyskentällä. 36 p. JOKINEN, R. & YVÄRINEN, S. Eri maalajien magnesiumpitoisuus ja sen vaikutus ravinnesuhteisiin Ca/g ja g/k. 5 p. JUNNILA, S. Rikkakasvien siementen itämislepo. Kirjallisuuskatsaus. 29 p.

163 ÄKELÄ, K. Talven aikana kuolleiden ryhmäruusujen versoissa esiintyvä sienilajisto vuosina p. + 8 liitettä. USTONEN, L., PULLI, S., RANTANEN,. & ATTILA, L. Virallisten lajikekokeiden tuloksia p. + 4 liitettä. SÄKÖ, J. aatalouden tutkimuskeskuksen puutarhaosastolla Piikkiössä kokeillut ja kokeiltavana olevat omenalajikkeet. Perusrungon merkitys omenapuiden talvehtimisessa SÄKÖ, J. & LAURINEN, E. Omenapuiden harjuistutus. IIRSALI,. & SÄKÖ, J. ansikan jalostus johtanut tulokseen. ETTALA, E., SUVITIE,., VIRTANEN, E., PITKÄNEN, T., ZITTING,., NÄSI,., TUOIKOSKI, T. & NISKANEN,. etsä- ja maatalouden sivutuotteet lihamullien rehuna. 5 p. ANNER, R. & AALTONEN, T. Pitko-syysvehnä. 6 p liitettä. ANNER, R. & AALTONEN, T. Kartano-syysruis. 5 p. + 3 liitettä. ANISZEWSKI, T. Lupiini viljelykasvina. 34 p. UOKUNA, E., JÄRVI, A., RINNE, K. & TALVITIE,. Nurmipalkokasvit puhtaana kasvustona ja heinäseoksena. p. 2. UOKUNA, E. Apilan pahkahomeen esiintymisestä. p UOKUNA, E. & ÄKKINEN, S. Englanninraiheinä säilörehunurmissa. p VIRKKUNEN,., KOERI,., LARPES, E., ICORDIA, A. & LAPILA,. Eri säilöntäaineet esikuivatun ja tuoreen säilörehun valmistuksessa sekä kiinteä ja nouseva väkirehun annostus mullien kasvatuksessa. p VIRKKUNEN,., KOERI,., SORUNEN-CRISTIAN, R. & LAPILA,. Eri säilöntäaineet nurmirehun säilönnässä. p RISSANEN,., ETTALA, E., ELA, T. & USTONEN, L. Laitumen sadetuksen ja väkirehujen käytön vaikutus lehmien tuotoksiin. p. -2. RISSANEN,., KOSSILA, V. & VASARA, A. Urean, urea-fosforihappo-viherjauhoyhdisteen (UPV) ja soijan vertailu raakavalkuaislähteinä maidontuotantokokeissa lehmillä. p KOSSILA, V., KOERI,. & RISSANEN,. onokalsiumfosfaatti ja ureafosfaatti sekä käsittelemätön olki ja ammoniakilla käsitelty olki mullien ruokinnassa. p KORTET, S. Puna-apilan paikalliskantojen ekologia. 66 p. ETO, U. Viljojen rikkakasvien torjunta ilman herbisidejä. Kirjallisuustutkimus. 77 p. UTA,. & EIKKILÄ, R. Rehuviljan viljely Pohjois-Karjalassa. 24 p. + 2 liitettä Tiivistelmiä TTK:n tutkimuksista ja julkaisuista p.

164 KEPPAINEN, E..Karjahlannan hoito ja käyttö Suomessa, -2 p. + 6 liitettä. KEPPAINEN, E. & AKKOLA,. Lietelanta nurmen peruslannoitteena. 25 p. NIEELÄINEN,. Nurmikkoheinien ominaisuudet. Kirjallisuustutkimus. Tuloksia punanatojen ja niittynurmikan virallisista nurmikon lajikekokeista vuosilta p. USTONEN, L., PULLI, S., RANTANEN,. & ATTILA, L. Virallisten lajikekokeiden tuloksia p. + 4 liitettä. NIEELÄINEN,. & PULLI, S. Puna-apilalajikkeiden siemenmuodostus. Tuloksia apilan virallisista siemenviljelyn lajikekokeista vuosilta p. NIEELÄINEN,. Syksyn, talven ja kevään lämpö- ja valo-olojen vaikutus koiranheinän, niittynurmikan ja punanadan röyhymuodostukseen. Kirjallisuustutkimus. 5 p. ERVIÖ, L-R. & ERKAO,. Pakettipellon viljelyn uudelleen aloittaminen herbisidien avulla. p. 5. ERVIÖ, L-R. Korren' vahvistaminen timotein siemenviljelyksillä. p IIVOLA, S-L. Klormekvatin käyttö timätein siemennurmilla. p: ERVIÖ, L-R. & IIVOLA, S-L. erbisidien käytön vähentäminen viljakasvustossa. p KEPPAINEN, E. & AKKOLA,. lannoitteina. 43 p. ATIKAINEN, A. & UTA,. musasemalla. 24 p. Säilörehun puristeneste ja virtsa Nurmikasvilajikkeet Karjalan tutki- SOVERO,. Nopsa-kevätrypsi. 5 p. + 2 liitettä. NIEELÄ, P. Kuiviketurpeen soveltuvuus turkistarhoilla kertyvän sonnan ja virtsan käsittelyyn. 5 p. + 4 liitettä. PULLI, S., VESTAN, E., TOIVONEN, V. & AALTONEN,. Yksivuotisten tuorerehukasvien sopeutuminen Suomen kasvuoloihin. 5 p. SIOJOKI, P., RINNE, S-L., SIPPOLA, J., RINNE, K., IIVOLA, S-L. & TALVITIE,. ernekaurasta saatava typpilannoitushyöty. 27 p liitettä. SÄKÖ, J. & YLI-PIETILÄ,. edelmäpuiden ja marjakasvien t - vehtiminen talvella : 28 p. ANNER, R. & KORTET, S. Niina-ohra. 3 p. + liite. TURTOLA, E. & JAAKKOLA, A. Viljelykasvien, lannoituksen ja sadetuksen vaikutus kaliumin, kalsiumin, magnesiumin, natriumin, sulfaattirikin sekä kloridin huuhtoutumiseen savimaasta. 43 p.

165 TOIVONEN, V. & LAPILA,. Juurikasvisäilörehujen valmistus, laatu, rehuarvo ja mahdollinen käyttö etanolin valmistuksessa. 6 p liitettä. ETTALA, E. & VIRTANEN, E. Ayrshiren, friisiläisen ja suomenkarjan monivuotinen vertailu kotovaraisella säilörehu-viljaja heinä-vilja-urearuokinnalla.. Kolmen ensimmäisen lypsykauden tuotantotulokset. 4 p. + 5 liitettä. ETTALA, E. & VIRTANEN, E. Ayrshiren, friisiläisen ja suomenkarjan monivuotinen vertailu kotovaraisella säilörehu-viljaja heinä-vilja-urearuokinnalla. 2. Lehmien syöntikyky, ravinnonsaanti ja rehun hyväksikäyttö sekä hedelmällisyys ja kestävyys kolmen ensimmäisen tuotantovuoden aikana. 293 p liitettä. RAVANTTI, S. Iki-timotei. 33 p. + liite. URVAS, L. & VIRKKI, K. aaperäkarttaselitys. Turku-Rymättylä. 34 p. + 7 liitettä. VUORINEN,. Kalkituskokeiden tuloksia saraturvemaalta p. 987 Tiivistelmiä TTK:n tutkimuksista ja julkaisuista p. PALDANIUS, E. Oljen kompostointi erilaisia seosmateriaaleja typpilähteinä käyttäen. 55 p. + liite. LEIVISKÄ, P. & NISSILÄ, R. Säämittauksen tuloksia Pohjois-Pohjanmaan tutkimusasemalla Ruukissa. 3 p. AKKOLA,., EIKKILÄ-, R., RINNE, K. & VUORINEN,. Odelman typpilannoitus, sängenkorkeus ja niittoaika. 39 p. NIEELÄ, T. & NIEELÄINEN,. Kasvualustan tiivistyminen ja nurmikon kuluminen nurmikon stressitekijöinä. Kirjallisuuskatsaus. p. -3. NIEELÄ, T. Siirtonurmikon kasvatus ja käyttö. Kirjallisuuskatsaus. p LUOA, S., RAKO, I. & AKKOLA,. Kiinankaalin viljelykokeiden tuloksia p. USTONEN, L., PULLI, S., RANTANEN,. & ATTILA, L. Virallisten lajikekokeiden tuloksia p. + 9 liitettä. SEPPÄLÄ, R. & KONTTURI,. allasohran reagointi typpilannoitukseen. p KUISA, T. & KONTTURI,. Typpilannoituksen vaikutus ohralajikkeiden mallastuvuuteen. p YLI-PIETILÄ,., SÄKÖ, J. & KINNANEN,. Puuvartisten koristekasvien talvehtiminen talvella p. VUORINEN,. & TAKALA,. Porkkanan ja punajuurikkaan sadetus, typpilannoitus ja kalkitus poutivalla hiekkamaalla. 3 p.

166 . ULTAÄKI, K. & KASEVA, A. Kotimaiset lajikkeet. p. -8. Domestic Varieties. p TUOVINEN, T. Omenakääriäisen ennustemenetelmä. p. 7. Pihlajanmarjakoin ennustemenetelmä. p ÄKELÄ, K. Peittauksen vaikutus kotimaisen heinänsiemenen itävyyteen, orastuvuuteen ja sienistöön. 5 p. Osa. YLÄRANTA, T. Radioaktiivinen laskeuma ja säteilyvalvonta. PAASIKALLIO, A. Radionuklidien siirtyminen viljelykasveihin. 62 p. Osa 2. KOSSILA, V. Radionuklidien siirtyminen kotieläimiin ja eläintuotteisiin sekä vaikutukset eläinten terveyteen ja tuotantoon. 9 p. RAVANTTI, S. Alma-timotei. 38 p. + 2 liitettä. LEUSOVI, A. Ryhmäruusujen lajikekokeet vuosina p. JOKINEN, R. & TÄTINEN,. Karkeiden kivennäismaiden ja turvemaiden kuparipitoisuus ja sen vaikutus kauran kasvuun astiakokeessa. p. 7. aan kuparipitoisuuden ja happamuuden vaikutus kuparilannoituksella saatuihin kauran satotuloksiin. p aan p-luvun ja kuparilannoituksen vaikutus kauran hivenravinnepitoisuuksiin. p Kaura- ja ohralajikkeiden herkkyys kuparin puutteelle ja eri kuparimäärillä saadut tulokset. p Kuparilannoitelajien vertailu astiakokeessa kauralla. p IIRSALI,., JUNNILA, S. & SÄKÖ, J. Ahomansikasta suomalainen viljelylajike. p. -8. esimarjan jalostus johtanut tulokseen. p TALVITIE,., IIVOLA, S-L. & JÄRVI, A. Satojen. ja satovahinkojen arviointitutkimus. 87 p. KEPPAINEN, R. Puna-apilan ymppäys Rhizobium-bakteerilla. Inoculation of red clover by Rhizobium strain. 24 p. LAPILA,., VÄÄTÄINEN,. & ALASPÄÄ,. Korsirehujen vertailu kasvavien ayrshire-sonnien ruokinnassa. p. -4. ARONEN, I., EPOLA,., ALASPÄÄ,. & LAPILA,. Erisuutuiset väkirehuannokset kasvavien ayrshire-sonnien olkiruokinnassa. P ARONEN, I., ALASPÄÄ,., EPOLA,. & LAPILA,. Bentsoehappo säilörehun valmistuksessa. p TURTOLA, E. & JAAKKOLA, A. Viljelykasvien vaikutus ravinteiden huuhtoutumiseen savimaasta Jokioisten huuhtoutumiskentällä V p. + 2 liitettä. PIETOLA, L. & ELONEN, P. Peltokasvien sadetuå normaalia kosteampina kasvukausina p. + värikuvaliite.

167 988 Tiivistelmiä TTK:n tutkimuksista ja julkaisuista p. ANISZEWSKI, T. Puiden, pensaiden ja viljeltävän turvemaan fenologinen tutkimus. Phenological study on the trees, bushes and arable peat land. 2 p. + 5 liitettä. RINNE, S-L., IIVOLA, S-L., TALVITIE,., SIOJOKI, P., RINNE, K. & SIPPOLA, J. Viherkesannon vaihtoehdot rukiin viljelyssä. 53 p. sisältäen 9 liitettä. JUNNILA, S. Pienannosherbisidit kevätviljoilla - Glean 2 DF, Ally 2 DF ja Logran 2 WG. p. 5. Starane kevätviljojen rikkakasvien torjunnassa. p Kamilon B ja Kamilon D kevätviljojen rikkakasvien torjunnassa. p Kevätviljaherbisidit Rikkahävite K /77, K 2/83 ja Ipactril. p KIISKINEN, T. & ÄKELÄ, J. Kasviperäisten valkuaisrehujen sulavuus minkillä. Smältbarhet av vegetabiliska proteinfodermedel hos mmk. Digestibility of protein feedstuffs derived from plants in mmk. p. 3 KIISKINEN, T., ÄKELÄ, J. & ROUVINEN, K. Eri viljalajien sulavuus minkillä ja siniketulla. Smältbarhet av olika spannmål hos mmk och blåräv. Digestibility ofdifferent grains in mmk and blue fox. p SIOJOKI, P. Ohran boorinpuutos. p. + 3 liitettä. SIOJOKI, P. Lupiinin viljelytekniikka. p. 3-22, 2 liitettä. EKLUND, E. & SIOJOKI, P. Yksivuotisen lupiinin nystyräbakteerien eristäminen ja valikoitujen siirroskantojen testaus kenttäolosuhteissa. p , liite. ANISZEWSKI, T. Kylvöajan vaikutus lupiinin (Lupinus angustifolius L.) siemensatoon Keski- ja Pohjois-Suomessa. p ANISZEWSKI, T. Lupiinin siementuotanto Keski- ja Pohjois-Suomessa. p ÄÄLÄINEN, I. & ERVIÖ, R. 39 p. + 4 liitettä. ERVIÖ, R. & ÄÄLÄINEN, I. + 2 liitettä. aaperäkarttaselitys, Jyväskylä. aaperäkarttaselitys, Lahti. 4 p. TAKALA,. Palkokasvien biologiasta. 8 p. +26 taulukkoa... TAKALA,., TAVONEN, R. & VUORINEN,. Väkilannoitus ja "biologiset" viljelymenetelmät perunan, porkkanan ja punajuurikkaan viljelyssä. 36 p. 2. USTONEN, L., RANTANEN,., NIEELÄINEN,., PAKALA, K., KONT- TURI,. & ATTILA, L. Virallisten lajikekokeiden tuloksia p. + liite. 4. SÄKÖ, J. & LUNDEN, K. Talven tuhot hedelmä- ja marjatarhoissa. 34 p.

168 RINNE, K. & ÄKELÄ, J. Karitsoiden kasvu laitumella. 8 p. ILOLA, A. Katovuoden 987 kevätviljojen siemenen orastumiskokeet. p. 7. RANTANEN,. & SOLANTIE, R. Uusi peltoviljelyn alue- ja vyöhykejakoehdotus. p RAKONEN, A. & ESALA,. Kevätviljojen ja -öljykasvien kylvöaika. 72 p. JUNNILA, S. Perunaherbisidejä tehokkuustarkastuksessa. p. 5. Lehvästön hävitys herneellä ja öljykasveilla. p KEPPAINEN, E. Didinin (disyandiamidi) vaikutus naudan lietelannan tehoon ohran lannoitteena. 35 p. ETTALA, E. & VIRTANEN, E. Ayrshiren, friisiläisen ja suomenkarjan vertailu vasikka- ja hiehokaudella säilörehu-vilja- ja heinä-vilja-urea-ruokinnalla. 92 p. 22. KÄNKÄNEN,. & KONTTURI,. Kylvötiheyden vaikutus låhtityypiltään erilaisten herneiden sadon muodostumiseen. 69 p USTONEN, L., RANTANEN,., NIEELÄINEN,., PAKALA, K. & KONT- TURI,. Virallisten lajikekokeiden tuloksia p. + 8 liitettä. 4. TAKALA,. Saderiskien ja korjuutappioiden vähentämismahdollisuuksista heinänkorjuussa. 2 p. + 2 liitettä. 6. AKKOLA,. & LUOA, S. Perunan viljelykokeiden tuloksia p. 8. ÄRKÖNEN,. & USTALATI, A. Perennojen menestyminen ja kukinta-ajat Pohjois-Suomessa p. + 2 liitettä.

169 i 7,

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS Tiedote 7/9 LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, KATRI PAHKALA ja MARKKU KONTTURI Kasvintuotannon tutkimuslaitos Virallisten lajikekokeiden tuloksia 1982-1989

Lisätiedot

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS Tiedote 2/91 LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, KATRI PA KALA ja MARKKU KONTTURI Kasvintuotannon tutkimuslaitos Virallisten lajikekokeiden tuloksia 1983-199

Lisätiedot

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS. AULIS JÄRVI, ARJO KANGAS, LEO MUSTONEN, YRJÖ SALO, HEIKKI TALVITIE, MARTTI VUORINEN ja LEA MÄKELÄ

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS. AULIS JÄRVI, ARJO KANGAS, LEO MUSTONEN, YRJÖ SALO, HEIKKI TALVITIE, MARTTI VUORINEN ja LEA MÄKELÄ MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS TIEDOTE 2/95 AULIS JÄRVI, ARJO KANGAS, LEO MUSTONEN, YRJÖ SALO, EIKKI TALVITIE, MARTTI VUORINEN ja LEA MÄKELÄ Virallisten lajikekokeiden tuloksia 1987-199 Jokioinen 1995 ISSN

Lisätiedot

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS. LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, HANNELE SANKARI, MARKKU KONTTURI ja LEA MÄKELÄ

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS. LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, HANNELE SANKARI, MARKKU KONTTURI ja LEA MÄKELÄ MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS TIEDOTE 2/9 LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, ANNELE SANKARI, MARKKU KONTTURI ja LEA MÄKELÄ Virallisten lajikekokeiden tuloksia 1986-1993 Jokioinen 199 ISSN 359-7652

Lisätiedot

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS. LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, KATRI PAHKALA, MARKKU KONTTURI ja LEA MÄKELÄ

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS. LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, KATRI PAHKALA, MARKKU KONTTURI ja LEA MÄKELÄ MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS TIEDOTE 9/92 LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, KATRI PAKALA, MARKKU KONTTURI ja LEA MÄKELÄ Virallisten lajikekokeiden tuloksia 198-1991 Jokioinen 1992 ISSN 359-7652

Lisätiedot

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS. LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, KATRI PAHKALA, MARKKU KONTTURI ja LEA MÄKELÄ

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS. LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, KATRI PAHKALA, MARKKU KONTTURI ja LEA MÄKELÄ MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS TIEDOTE 2/93 LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, KATRI PAKALA, MARKKU KONTTURI ja LEA MÄKELÄ Virallisten lajikekokeiden tuloksia 1985-1992 Jokioinen 1993 ISSN 359-7652

Lisätiedot

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS Tiedote 2/88 LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, KATRI PAKALA ja MARKKU KONTTURI Kasvinviljelyosasto LIISA MATTILA Laskentatoimisto Virallisten lajikekokeiden

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA TEDOATOJA 75 992 AJAKOTASTA AATALOUSEKOOAA KRJAPTOTLOJE TULOKSA TLVUOS 99 AATALOUDE TALOUDELLE TUTKUSLATOS AGRCULTURAL EOCS RESEARC STTUTE, FLAD RESEARC REPORTS 75 992 TEDOATOJA 75 AJAKOTASTA AATALOUSEKOOAA

Lisätiedot

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA AATALOUDE TALOUDELLSE TUTKUSLATOKSE TEDOATOJA : 3 TE AGRCULTURAL EOCS RESEARC STTUTE, FLAD RESEARC REPORTS, 3 AJAKOTASTA AATALOUSEKOOAA KRJAPTOTLOJE TULOKSA TLVUOS 982 ELSK 98 aatalud taludellis tutkiuslaitks

Lisätiedot

PUTKIKAKSOISNIPPA MUSTA

PUTKIKAKSOISNIPPA MUSTA Takorauta Tuote LVI-numero Pikakoodi 0753007 RU33 KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS DN 65 KESKIRASKAS 0 KESKIRASKAS 0 KESKIRASKAS SK/UK SK/UK

Lisätiedot

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS Tiedote 5/86 LEO MUSTONEN, SEPPO PULLI ja OLLI RANTANEN Kasvinviljelyosasto LIISA MATTILA Laskentatoimisto Virallisten lajikekokeiden tuloksia 978-985 JOKIOINEN 986 - ISSN

Lisätiedot

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS Tiedote 7/87 LEO MUSTONEN, SEPPO PULLI ja OLLI RANTANEN Kasvinviljelyosasto LIISA MATTILA Laskentatoimisto Virallisten lajikekokeiden tuloksia 1979-1986 JOKIOINEN 1987 ISSN

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

KASVINVILJELYLAITOKSEN TIEDOTE N:o 17 EI] VIRALLISTEN LAJI KEKOKEIDEN TuLOSYHDISTELMIA 1979 MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

KASVINVILJELYLAITOKSEN TIEDOTE N:o 17 EI] VIRALLISTEN LAJI KEKOKEIDEN TuLOSYHDISTELMIA 1979 MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS J MAATALOUDEN TUTKMUSKESKUS KASVNVLJELYLATOKSEN TEDOTE N:o 7 E] -4-t4 ' r L. 'e cev 3ek TMO MELA, ULLA LALLUKKA ja LSA MATTLA: VRALLSTEN LAJ KEKOKEDEN TuLOSYHDSTELMA 979 JOKONEN -923 SSN 0356-7575 SSÄLLYS

Lisätiedot

Ilmastointi PUSSISUODATIN ALTECH CL-36-3-M5 LASIKUITU L500 PUSSISUODATIN ALTECH CL-63-6-M5 LASIKUITU L360

Ilmastointi PUSSISUODATIN ALTECH CL-36-3-M5 LASIKUITU L500 PUSSISUODATIN ALTECH CL-63-6-M5 LASIKUITU L360 Ilmastointi Tuote LVI-numero Pikakoodi 7754400 OK08 CL-36-3-M5 LASIKUITU L360 CL-36-3-M5 LASIKUITU L500 CL-63-6-M5 LASIKUITU L360 CL-63-6-M5 LASIKUITU L500 CL-66-6-M5 LASIKUITU L360 CL-66-6-M5 LASIKUITU

Lisätiedot

Arvio metsd maa n a rvosta

Arvio metsd maa n a rvosta Arvi metsd maa n a rvsta Omistaja Lpr Klmenharju Kunta Kylli Tila Rn: Ala, ha 405 572 Klmenharju :l:89 24,9 ESPOO L6.5.20L7 Laatijan allekirjitus Teemu Saarinen Lisdtietja Arvi phjautuu Teemu Saarinen

Lisätiedot

1, MITÄ TARKOITETAAN SEURAAVILLA TERMEILLÄ:

1, MITÄ TARKOITETAAN SEURAAVILLA TERMEILLÄ: KRANPDON TNTT 14.4.2014 LAY/OTK OT: Vst jkseen kysymykseen erllselle pperlle (must merktä nm myös krjnptu"t.u"ppern). ös et vst jhnkn kysymykseen, jätä nmetty vstuspper myös kysesen tehtävän slt' rrävär:

Lisätiedot

Pakkauksen sisältö: Sire e ni

Pakkauksen sisältö: Sire e ni S t e e l m a t e p u h u v a n v a r a s h ä l y t ti m e n a s e n n u s: Pakkauksen sisältö: K e s k u s y k sikk ö I s k u n t u n n i s ti n Sire e ni P i u h a s a rj a aj o n e st or el e Ste el

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA MAATALOUDE TALOUDELLSE TUTKMUSLATOKSE TEDOATOJA : 4 TE AGRCULTURAL EOMCS RESEARC STTUTE, FLAD RESEARC REP ORTS, 4 AJAKOTASTA MAATALOUSEKOOMAA KRJAPTOTLOJE TULOKSA TLVUOS 975 ELSK 977 Maataluen taluellisen

Lisätiedot

VIRALLISTEN LAJIKEKOKEIDEN TULO SYHD ISTELMIÄ 1978. KASVINVILJELYLAITOKSEN TIEDOTE N:o 13 MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

VIRALLISTEN LAJIKEKOKEIDEN TULO SYHD ISTELMIÄ 1978. KASVINVILJELYLAITOKSEN TIEDOTE N:o 13 MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MAATALOUDEN TUTKMUSKESKUS KASVNVLJELYLATOKSEN TEDOTE N:o 3 TMO MELA, ULLA LALLUKKA, LSA MATTLA JA JOUN KATLA: VRALLSTEN LAJKEKOKEDEN TULO SYHD STELMÄ 978 TKKURLA SSN 0356-7575 SSÄLLYS Sivu. Johdano Seliyksiä

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA AATALOUDE TALOUDELLSE TUTKUSLATOKSE TEDOATOJA : 26 TE AGRCULTURAL EOCS RESEARC STTUTE, FLAD RESEARC REPORTS, 26 AJAKOTASTA AATALOUSEKOOAA KRJAPTOTLOJE TULOKSA TLVUOS 98 ELSK 987 aatalud taludellis tutkiuslaitks

Lisätiedot

lkyä Ii 1 lq AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TULOKSIA TIEDONANTOJA TILIVUOSI 1987

lkyä Ii 1 lq AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TULOKSIA TIEDONANTOJA TILIVUOSI 1987 lkyä i lq TEDOATOJA 4 989 AJAKOTASTA AATALOUSEKOOAA KRJAPTOTLOJE TULOKSA TLVUOS 987 AATALOUDE TALOUDELLE TUTKUSLATOS AGRCULTURAL EOCS RESEARC STTUTE, FLAD RESEARC REPORTS 4 989 aataloud taloudellis tutkimuslaitoks

Lisätiedot

Jakotukit / tarvikkeet

Jakotukit / tarvikkeet Jakotukit / tarvikkeet Tuote LVI-numero Pikakoodi 2022115 BF71 VM 2X3/4 EURO VM 3X3/4 EURO VM 4X3/4 EURO VM 5X3/4 EURO VM 6X3/4 EURO VM 7X3/4 EURO VM 8X3/4 EURO VM 9X3/4 EURO VM 10X3/4 EURO VM 11X3/4 EURO

Lisätiedot

-Jotta maailma olisi parempi paikka wappuna. RAKENNUSINSINÖÖRIKILLAN VIRALLINEN KILTALEHTI JO VUODESTA 1963 2/2012

-Jotta maailma olisi parempi paikka wappuna. RAKENNUSINSINÖÖRIKILLAN VIRALLINEN KILTALEHTI JO VUODESTA 1963 2/2012 -J w. RAKENNUSINSINÖÖRIKILLAN VIRALLINEN KILTALEHTI JO VUODESTA 1963 2/2012 JOS ET NÄE LUKEA ALLAOLEVAA PIILOTETTUA TEKSTIÄ, JUO LISÄÄ SKUMPPAA, SILLÄ STEREOGRAMMIEN NÄKEMINEN ONNISTUU VAIN SILMÄT KILLISSÄ.

Lisätiedot

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Lisätiedot

6. KOKOUKSEN LAILLISUUSEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

6. KOKOUKSEN LAILLISUUSEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN (3) PÖYTÄKIRJA 5..203 SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN SYYSKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA Aika Paikka 5..203 klo 9.20 alkaen Ideapark, Kokoustila Kotka. Lempäälä Läsnä Osallistujalista liitteenä (liite ). KOKOUKSEN AVAUS TaLVIn

Lisätiedot

n TIEDOTE N:0 1 Karjalan koeasema Reijo Heikkilä ja Pekka Koivukangas Sääolosuhteet ja viljelyvarmuus Pohjois-Karjalassa Tohmajärvi 1979

n TIEDOTE N:0 1 Karjalan koeasema Reijo Heikkilä ja Pekka Koivukangas Sääolosuhteet ja viljelyvarmuus Pohjois-Karjalassa Tohmajärvi 1979 MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS Karjalan koeasema n TIEDOTE N:0 1 L. Reijo Heikkilä ja Pekka Koivukangas Tohmajärvi 1979 Sääolosuhteet ja viljelyvarmuus Pohjois-Karjalassa Maatalouden tutkimuskeskus KARJALAN

Lisätiedot

asunnottoman äänenkannattaja vuodesta 1987 nro 2 / 2017 hinta 3

asunnottoman äänenkannattaja vuodesta 1987 nro 2 / 2017 hinta 3 m d 1987 2 / 2017 3 2 3 KOHTI PAREMPAA www..f m.m@.f m m TOIMISTO K 2 D 3.. 00500 H m().f Tm S T 050 407 9702 Jö Vd P 050 407 9703 Am O U P 050 443 0102 m().f Aö Om Am2 - C Bd 050 443 1063 M m J L 050

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKITERIALLITU PATENT- OC REGITERTYRELEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bkslut Kaupparekisteri andelsregistret Verhallinnsta saapuneet tiedt Uppgifter inkmna från skatteförvaltningen

Lisätiedot

WAinill AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TULOKSIA TIEDONANTOJA 152 1990 TILIVUOSI 1988

WAinill AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TULOKSIA TIEDONANTOJA 152 1990 TILIVUOSI 1988 WAnll TEDOATOJA 5 99 AJAKOTASTA MAATALOUSEKOOMAA KRJAPTOTLOJE TULOKSA TLVUOS 988 MAATALOUDE TALOUDELLE TUTKMUSLATOS AGRCULTURAL EOMCS RESEARC STTUTE FLAD RESEARC REPORTS 5 99 TEDOATOJA 5, 99 AJAKOTASTA

Lisätiedot

Lappeenrannan Ilmailuyhdistys

Lappeenrannan Ilmailuyhdistys Lappeenrannan Ilmailuyhdistys Tapahtuman tuloksia, moottoripyörät Kierroksia: 396 Osallistujia: 328 Autot Moottoripyörät Kaikki Ajoneuvo Lähtöaika Aika 400 (s) Nopeus (km/h) Valmistaja Malli Tyyppi Selitys

Lisätiedot

LVI-Dahl Oy Robert Huberin tie 5, PL 212, Vantaa puh , faksi ,

LVI-Dahl Oy Robert Huberin tie 5, PL 212, Vantaa puh , faksi , Painemittarihanat S004.16. Painemittarihanat DIN 16270 Materiaalit: Messinki, 1.0460, 1.4571 Messinki C.22.8 1.4571 120 C 250 bar 400 bar 400 bar 200 C - 300 bar 280 bar 16270A 250-10 +120 100 79 63 27

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA MAATALOUDE TALOUDELLSE TUTKMUSLATOKSE TEDOATOJA :o 5 TE AGRCULTURAL EOMCS RESEARC STTUTE, FLAD RESEARC REPORTS o JO AJAKOTASTA MAATALOUSEKOOMAA KRJAPTOTLOJE TULOKSA TLVUOS 976 ELSK 978 Maatalouden taloudellisen

Lisätiedot

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS Tiedote 16/85 LEO MUSTONEN, SEPPO PULLI, OLLI RANTANEN Kasvinviljelyosasto LIISA MATTILA Laskentatoimisto Virallisten lajikekokeiden tuloksia 1977-1984 JOKIOINEN 1985 ISSN

Lisätiedot

SUODATIN- PATRUUNAT MASINO-HYDROSTO KEY OY

SUODATIN- PATRUUNAT MASINO-HYDROSTO KEY OY 1 SUODATIN- PATRUUNAT 2006 10 MASINO- KEY OY 2 Masino-Hydrosto key Oy toimittaa suodatusjärjestelmiä, suodattimia ja patruunoita hydrauli- ja kiertovoitelujärjestelmiin, kompressoreihin, ilmalle, vedelle

Lisätiedot

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS Tiedote 2/85 ROLF MANNER ja TAINA AALTONEN Kasvinjalostusosasto Kartano-syysruis JOKIOINEN 1985 ISSN 359-7652 MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS TIEDOTE 2/85 ROLF MANNER ja TAINA

Lisätiedot

TEKNISET TIEDOT. ISO 6432 minisylinterit Ø 8-40 mm

TEKNISET TIEDOT. ISO 6432 minisylinterit Ø 8-40 mm ISO 6432 minisylinterit Ø 8-40 mm Univerin minisylinterien kehitystyöhön on hyödynnetty vuosien tutkimustyö ja tuotekehityksen saavutukset. Tuloksena on luotettava tuote, joka soveltuu kaikkein vaativimmankin

Lisätiedot

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA 2018-2020 TOIMIALA 50 YHDYSKUNTAPALVELUT P A L V E L U 5 0 0 T E K N I S E N J A Y M P Ä R I S T Ö T O I M E N H A L L I N T O J A M A A S

Lisätiedot

Suosituimmat kohdemaat

Suosituimmat kohdemaat Suosituimmat kohdemaat Maakuntanro Maakunta Kohdemaa Maakoodi sum_lah_opisk 21 Ahvenanmaa - Kreikka GR 3 Åland Italia IT 3 Turkki TR 2 Saksa DE 1 09 Etelä-Karjala Venäjä RU 328 Britannia GB 65 Ranska FR

Lisätiedot

TEOLOGIAN YLIOPPILAIDEN TIEDEKUNTAYHDISTYKSEN JULKAISU VUODESTA 1853 4/2012

TEOLOGIAN YLIOPPILAIDEN TIEDEKUNTAYHDISTYKSEN JULKAISU VUODESTA 1853 4/2012 TEOLOGIAN YLIOPPILAIDEN TIEDEKUNTAYHDISTYKSEN JULKAISU VUODESTA 1853 4/2012 P 4 V 5 P 6 L 7 A H g 10 K 12 N ö ( ) 15 T,, 16 A3 - N 20 Dg! 18 R 21 E 19 K: K R 22 R 23 L - Hd R, Sf L, I V A V K - Sf L K

Lisätiedot

Viljalajikkeiden luomulajikekokeet Suomessa

Viljalajikkeiden luomulajikekokeet Suomessa Viljalajikkeiden luomulajikekokeet Suomessa Luomuinstituutin tutkijaseminaari 18. 19.5.2015 Luonnonvarat ja Biotalous/ Tuotantojärjestelmät Tutkija Markku Niskanen 1987-1998 Koepaikat - Mietoinen,Kokemäki,

Lisätiedot

ITK 236 Jups. Elektroninen liiketoiminta kahtena prosessina (Kambil & van Heck) Monikanavamalli

ITK 236 Jups. Elektroninen liiketoiminta kahtena prosessina (Kambil & van Heck) Monikanavamalli IK 236 Jp Elr l h pr (Kbl & v Hc) Mvll l p fgr vr h vl 1 ll ypyä j v rll (hp://www.-fcr./) hc prr chcl Idvdl Org Idry Scy Grc b dl frwr cg f Sp-prl prl d cp /cgr cr ll lvl (.., hc prr). ). h cp c f dld

Lisätiedot

Viralliset lajikekokeet

Viralliset lajikekokeet Viralliset lajikekokeet Virallisten lajikekokeiden tehtävänä on selvittää uusien peltokasvilajikkeiden viljelyarvo. Kokeista säädetään maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa 51/2004. Peltokasvien viralliset

Lisätiedot

Arvio metsdmaan arvosta

Arvio metsdmaan arvosta Arv metsmaan arvsta Omstaja Kuusam, Nskajrv Kunta Kyll Tla Rn: Ala, ha 35 477 Nskajrv 31. : 77,5 SPOO LO.6.2L7 Lstetja Teemu Saarnen KTM, LKV Arv phjautuu 14.1,23 pvtyn metssuunntelman kuvtethn ja Kuusamn

Lisätiedot

-d;'$ d{ee lr a ;{*.v. ii{:i; rtl i} dr r/ r ) i a 4 a I p ;,.r.1 il s, Karttatuloste. Maanmittauslaitos. Page 1 of 1. Tulostettu 22.08.

-d;'$ d{ee lr a ;{*.v. ii{:i; rtl i} dr r/ r ) i a 4 a I p ;,.r.1 il s, Karttatuloste. Maanmittauslaitos. Page 1 of 1. Tulostettu 22.08. Maanmttauslats Page 1 f 1 -d;'$ d{ee lr a ;{*.v {:; rtl } dr r/ r ) a 4 a p ;,.r.1 l s, Karttatulste Tulstettu 22.08.2014 Tulsteen keskpsteen krdnaatt (ETRS-TM3SFlN): N: 6998249 E: 379849 Tulse e le mttatarkka.

Lisätiedot

tutuiks k äy t tö ö n kilpailuvu

tutuiks k äy t tö ö n kilpailuvu SAKU : d h 012 1 / 2 d : SAKU g 4 jj 10 U ö ö 14 K d v S Sg 4 Pj 3 SAKU : g 4 Kv d v 6 SAKU jjj 8 U jj 10 SAKU 11 Kv 6 Hvv h 12 K 14 H 16 T 18 V 20 Jjj 8 Khd 21 T 22 Yhd 23 ACTION! SAKU : dh Jj: S - j

Lisätiedot

ole vastaanottotiloja.

ole vastaanottotiloja. Kiinteistd Oy Kalajoen Keidas Karhuojantie 2 90460 Oulunsalo TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.-3122009 1 Yleistai yhtidstii Yhtion omistamissa rakennuksissa huoneistot varattu osakkeenomistajille lomaasunnoiksi.

Lisätiedot

Peitelevy ja peitelaippa

Peitelevy ja peitelaippa Peitelevy ja peitelaippa Tuote LVI-numero Pikakoodi PEITELAATTA MERIKA 5688050 JF92 50-75-110/VALKOINEN 510 PEITELEVY ORAS D70/G1/2 167051 PEITELEVY KAULUKSELLA 50 MM-130 MM PEITELEVY KAULUKSELLA 75 MM-150

Lisätiedot

Q 17.1/27.2/74/3. GEOLOGINEN TUTKIMUSLAITOS Geofysiikan osasto HP 9820 A-ohjelmaseloste. T. Jokinen SUSKEPTIBILITEETTIPROFIILI

Q 17.1/27.2/74/3. GEOLOGINEN TUTKIMUSLAITOS Geofysiikan osasto HP 9820 A-ohjelmaseloste. T. Jokinen SUSKEPTIBILITEETTIPROFIILI Q 171/272/74/3 T Jokinen 1974-12-02 GEOLOGINEN TUTKIMUSLAITOS Geofysiikan osasto HP 9820 A-ohjelmaseloste SUSKEPTIBILITEETTIPROFIILI 4 171 /272/74/3 T Jokinen 1974-12-02 GEOLOGIIVEIV 'i-litkimuslaitos

Lisätiedot

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census Suomen virallinen tilasto Finlands officiella Statistik Official Statistics of Finland VI C:106 Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census 1980 Osa XV Del XV Volume

Lisätiedot

Uudet kasvilajikkeet tuovat pelloille satoisuutta ja laatua

Uudet kasvilajikkeet tuovat pelloille satoisuutta ja laatua Liite 9.3.2009 66. vuosikerta Numero 1 Sivu 3 Uudet kasvilajikkeet tuovat pelloille satoisuutta ja laatua Martti Vuorinen, Yrjö Salo, Antti Laine, Markku Niskanen ja Arjo Kangas, MTT Kasvilajikeluetteloon

Lisätiedot

P S. Va r äi n. m m2 2. e a / puistossa säilyvät puut. korko muuttuu, kansi uusitaan SVK asv.

P S. Va r äi n. m m2 2. e a / puistossa säilyvät puut. korko muuttuu, kansi uusitaan SVK asv. TI E f as 8 5 5 pu ke lu pi ip iv - le / te AP 1 4 KI +8 8 +8 9 O le lem ht a ip ss uu a st ol oa ev aa rk ki ip met A L 31 6 L AP P LE IK S E T ei l y tu pu r u va liu m k u at m to äk i in u hl M 22

Lisätiedot

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos.

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos. Teamware Office' Posti Saapunut posti : Olavi Heikkisen lausunto Lähettäjä : Karjalainen Mikko Vastaanottaja : Leinonen Raija Lähetetty: 18.1.2013 10:29 He i! Korjasin nyt tämän spostiliitteenä olevaan

Lisätiedot

MAANANTAINA KLO 18

MAANANTAINA KLO 18 EIÄI.. I. I.. #i i iij: i i gi i ill! gi d i i i.. l i: i.. l i il l. ij ld l l., il l. l.. l ilil li i. iii li ld l () jl. I li: gi d i. ii -ijl ijli il id il bff-d j igi. il iii i.. - i. i.i@jii.fi iii

Lisätiedot

Kauralajikkeet lajikekokeiden valossa

Kauralajikkeet lajikekokeiden valossa Kauralajikkeet lajikekokeiden valossa Antti Laine Viljely- ja käyttöarvo kokeet - viljelyarvoselvitys lajikkeen hakemiseksi kasvilajikeluetteloon (Maa- ja metsä-talousministeriön päätös 51/2004) - satoisuus

Lisätiedot

KUIVANIEMI JOKIKYLÄ VESKANKANGAS (KUIVANIEMI 3 VESKANKANKANGAS)

KUIVANIEMI JOKIKYLÄ VESKANKANGAS (KUIVANIEMI 3 VESKANKANKANGAS) KUIVANIEMI JOKIKYLÄ VESKANKANGAS (KUIVANIEMI 3 VESKANKANKANGAS) Selvitys V. Luhon vuonna 958 suorittamasta kaivauksesta kivikautisella asuinpaikalla Tuija Wallenius 989 Vuonna 958 Ville Luho suoritti tutkimuksia

Lisätiedot

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS TIEDOTE 8/92 MARKETTA SAASTAMOINEN. Sohvi-herne. Jokioinen 1992 ISSN

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS TIEDOTE 8/92 MARKETTA SAASTAMOINEN. Sohvi-herne. Jokioinen 1992 ISSN MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS TIEDOTE 8/92 MARKETTA SAASTAMOINEN Sohvi-herne Jokioinen 1992 ISSN 359-7652 Maatalouden tutkimuskeskus Tiedote 8/92 MARKETTA SAASTAMOINEN Sohvi herne Kasvinjalostuslaitos 316

Lisätiedot

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS. VAPPU KOSSILA ja PÄIVI MÄNTYSAARI. Pikkuvasikoiden ruokintakoetuloksia Maatalouden tutkimuskeskuksessa v.

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS. VAPPU KOSSILA ja PÄIVI MÄNTYSAARI. Pikkuvasikoiden ruokintakoetuloksia Maatalouden tutkimuskeskuksessa v. MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS TIEDOTE 2/92 VAPPU KOSSILA ja PÄIVI MÄNTYSAARI Pikkuvasikoiden ruokintakoetuloksia Maatalouden tutkimuskeskuksessa v. 1973-89 Jokioinen 1992 ISSN 0359-7652 Maatalouden tutkimuskeskus

Lisätiedot

S'? 2. s P« 3 CU. > a. <H O ~" d O Ö E/ Ö. d -M o o I I I II. locot-cor-icocoolcool^-toiiocoioolcdt- lol^-cocococooi 'vool^olcocoi Iio» 100

S'? 2. s P« 3 CU. > a. <H O ~ d O Ö E/ Ö. d -M o o I I I II. locot-cor-icocoolcool^-toiiocoioolcdt- lol^-cocococooi 'vool^olcocoi Iio» 100 S -+ røi cö-g S,2 S S cn rj o a ö * s s m Summa Yksityisiin tarpeisiin Summa 0 5 I I I I I I I I I I S S? CM I (MCM ^ I ^ ^ I I I I! rhrhi llf I^Öb» I I l

Lisätiedot

Käyttövedenlämmitin. KÄYTTÖVEDENLÄMMITIN HAATO HK-15 1/3KW SEINÄ/VAAKA LVI-numero PIKA OD38

Käyttövedenlämmitin. KÄYTTÖVEDENLÄMMITIN HAATO HK-15 1/3KW SEINÄ/VAAKA LVI-numero PIKA OD38 Käyttövedenlämmitin HK-15 1/3KW SEINÄ/VAAKA 5253010 OD38 HK-35 2KW SEINÄ/VAAKA 5253015 RS52 HK-55 2KW SEINÄ/VAAKA 5253020 DE35 HK-100 2KW SEINÄ/VAAKA 5253022 VL77 HM-150 2/3KW SAUNA 5253045 UH93 HM-230

Lisätiedot

POISTOILMAVENTTIILI HALTON

POISTOILMAVENTTIILI HALTON Venttiilit Tuote LVI-numero Pikakoodi 8707702 AT09 URH/A-100 URH/A-125 URH/A-160 URH/A-200 URH/B-100 URH/B-125 URH/B-160 URH/B-200 PEITELEVY HALTON CS/ULA-160 TULOVENTTIILI HALTON ULA-100 TULOVENTTIILI

Lisätiedot

4rrr. PYSwvYoesrÄ. 0809-cPR-1115. Tarvasjoen Teräsovi Oy Junnaronkatu 16 24100 Salo SE RTI FI KAATTI TUOTTEE N SUORITUSTASON EN 12101-2:2003

4rrr. PYSwvYoesrÄ. 0809-cPR-1115. Tarvasjoen Teräsovi Oy Junnaronkatu 16 24100 Salo SE RTI FI KAATTI TUOTTEE N SUORITUSTASON EN 12101-2:2003 4rrr VTT XPRT SRVCS Y llmeu ls r 0809 VTT XPRT SRVCS Y P 1001.02044\TT S RT KAATT TUTT SURTUSTAS PYSwvYesrÄ 0809PR1115 urpn prlmenn j neuvsn seuksen : 305/201 1 (rkennusueseus el CPR), jk n nneu mlskuun

Lisätiedot

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w Epainn muis (1.1., 6.12.) # œ œ œ œ œ # œ w i nun Kris lis sä py hää muis tus Tofia (6.1.) jo Jo pai a, y lis n [Ba li nu a, os,] kun ni, l nä ru k, i dän Ju ma lis, y lis ka i dän h tm h nk sl nu a, o

Lisätiedot

Forssan kaupunki Osavuosikatsaus YHDYSKUNTAPALVELUT. Arviointik r iteeri tr mittarit ja tavoitetaso ja t a v o i t e t a s o

Forssan kaupunki Osavuosikatsaus YHDYSKUNTAPALVELUT. Arviointik r iteeri tr mittarit ja tavoitetaso ja t a v o i t e t a s o Forssan kaupunki Osavuosikatsaus 2017-08 TOIMIALA 50 YHDYSKUNTAPALVELUT P A L V E L U 5 0 0 T E K N I S E N J A Y M P Ä R I S T Ö T O I M E N H A L L I N T O J A M A A S E U T U P A L V E L U T T I L I

Lisätiedot

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto i lc 12. Ö/ 1 ( 5 ) LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 1=Täysi n en mi eltä. 2=Jokseenki n er i m ieltä, 3= En osaa sanoa 4= Jokseenki n sa m a a mieltä, 5= Täysin sa ma a

Lisätiedot

Metsäarvio. ~ metsänhoitoyhdistys. Toimeksiantaja Arvion tarkoitus Kohde ja omistus

Metsäarvio. ~ metsänhoitoyhdistys. Toimeksiantaja Arvion tarkoitus Kohde ja omistus ~ metsänhoitoyhdistys Metsäarvio 1(2) Toimeksiantaja Arvion tarkoitus Kohde ja omistus Pinta-ala ja tietolähde Maaperätiedot Kasvupaikat Arviokäynti Kuvaus arviomenetelmästä Kehitysluokkien rakenne Puustotiedot

Lisätiedot

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db Pet jr t Kvm Kr Hyyr yl Sr m Hm Ko e o LIITE.. Mtede melelvty 0 Yömelto (etore: m) Ortmp Petmo Immo Kop Rto Tehr Rö Voe Lepelto Pr Ptlh Rm Kymht Netytem Vroj Prorp Sem Rto Tlllo Vtter Sotmp It-Sto M Korvet

Lisätiedot

AIKAKAUSLEHDET. tammik. Suomen Suurin SiSuStuSlehti. Kevään. värikkäät astiat. Talvi 1/0. arke. herkut. retkel MAK

AIKAKAUSLEHDET. tammik. Suomen Suurin SiSuStuSlehti. Kevään. värikkäät astiat. Talvi 1/0. arke. herkut. retkel MAK 1 UU mmk 2006 AIKAKAUSLHDT 75 : O R V A I L m U J Am I M Kää JAS ä M A KU r 0 1 ä y ö d K h h H r Sm Sr SSSSh ärkkää RUOKA, JUOM A, KITT IÖ, M AT K A ILU, HY VIVO ITI r y, y 3 ää & r h r d 2008 öö r g

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNGIN ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA (luonnos 17.12.2008)

LOIMAAN KAUPUNGIN ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA (luonnos 17.12.2008) LOIMAAN KAUPUNGIN ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA ( 17.12.2008) 1. Jd Ep p. T p pg, L d pp d d. O p L g p. Kpg p : L p g 1 2 p Kp K E g L 3 g d 2 0 0 9 2 0 1 2 g 4 p T. w 5 w w.. f / I f T V 6 p M K 7 Y p

Lisätiedot

- Mistä tekijöistä ilmanvaihdon energiatehokkuus riippuu

- Mistä tekijöistä ilmanvaihdon energiatehokkuus riippuu KSU-6120 Rakennusten konetekniset laitteet Tentti 24.1.2011 Tentissci ei saa kaynaa muuta kirjallisuutta kuin jaettua kaavakokoelntaa. Kaikenlaisia laskimia,saa kayuaa. Tehlcitc)n loppuun on nterkitty

Lisätiedot

KASVINSUOJELULAITOKSEN TIEDOTE N:o 12

KASVINSUOJELULAITOKSEN TIEDOTE N:o 12 MAATALOUDEN TUTKMUSKESKUS KASVNSUOJELULATOKSEN TEDOTE N: 2 Annel Karhnem, Lea Kurk, Ral Pes-ala, Tapan Pessala, Jaakk Säk: Rkkakasven trjunta-aneden ja kasvunsääteden ketulkset 976 Puutarhavljely VANTAA

Lisätiedot

Tekijä Pitkä matematiikka On osoitettava, että jana DE sivun AB kanssa yhdensuuntainen ja sen pituus on 4 5

Tekijä Pitkä matematiikka On osoitettava, että jana DE sivun AB kanssa yhdensuuntainen ja sen pituus on 4 5 Tekijä Pitkä matematiikka 6..06 8 On osoitettava, että jana DE sivun AB kanssa yhdensuuntainen ja sen pituus on 5 sivun AB pituudesta. Pitää siis osoittaa, että DE = AB. 5 Muodostetaan vektori DE. DE =

Lisätiedot

ART HOUSE C M Y CM MY CY CMY K. Harjoitus tekee mestarin. Suomen kielen syventäviä harjoituksia maahanmuuttajille. Marja-Liisa Saunela

ART HOUSE C M Y CM MY CY CMY K. Harjoitus tekee mestarin. Suomen kielen syventäviä harjoituksia maahanmuuttajille. Marja-Liisa Saunela J K T K j j I A-S A A L J A j-bjö M Sb V Hj 3: j j j j j j j Kj j j j j j K j j M j j j j S - j - j ö Hj 3 j j j j T ö j j ö - j TITOSANOMA Mj-L S Hj 3 S j j ART HOUS Hj C M Y CM MY CY CMY K Oj j K S L

Lisätiedot

1 Pöytäkirja Avaa haku

1 Pöytäkirja Avaa haku D yn as t y t i et o pa l ve l u Sivu 1 / 9 Poistuminen ( Toimielimet 1 Jätelautakunta 1 Pöytäkirja 17.12.2013 Avaa haku 1 Jätelautakunta Pöytäkirja 17.12.2013 Pykälä 15 Edellinen asia 1Seuraava asia M

Lisätiedot

ITK 236 Jups. Elektroninen liiketoimi kahtena prosessina (Kambil & van Heck) Monikanavamalli

ITK 236 Jups. Elektroninen liiketoimi kahtena prosessina (Kambil & van Heck) Monikanavamalli IK 236 Jp Elr lm h pr (Kmbl & v Hc) Mvmll lm mp fgr vrm m Sm rj-l v. Amz h vlm HP: mr 1 V Mvplvl CAV DVB Kä pää PSN, ISDN, xdsl Gwy? Rr GSM, GPRS, UMS Mblpää M h- l (m,, ID, lm, WLAN, LON) Rr Rr Prl Rr

Lisätiedot

N I K E A N U S K O N T U N N U S T U S

N I K E A N U S K O N T U N N U S T U S 100 H a n n u P o h a n n o r o N I K E A N U S K O N T U N N U S T U S lauluäänelle, kitaralle sekä viola da gamballe tai sellolle or voices, guitar, viola da gamba / violoncello - ' 00 Teosto Suomalaisen

Lisätiedot

Arvio metsd maa n a rvosta

Arvio metsd maa n a rvosta Arvi metsd maa n a rvsta Omistaja Mikkeli, Sumenniemi Kunta K,ylii Tila Rn: Ala, ha 49r 56 Riuttamiiki 2:96 1nl SPOO 27.6.2L6 Laatijan allekirjitus Lisdtietja Teemu Saarinen Arvi perustuu UPM-Kymmene Oyj:n

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TULOKSIA

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TULOKSIA TEDOATOJA 65 99 AJAKOTASTA MAATALOUSEKOOMAA KRJAPTOTLOJE TULOKSA TLVUOS 99 MAATALOUDE TALOUDELLE TUTKMUSLATOS AGRCULTURAL EOMCS RESEARC STTUTE, FLAD RESEARC REPORTS 65 99 TEDOATOJA 65 AJAKOTASTA MAATALOUSEKOOMAA

Lisätiedot

PAIKALLISKOETOIMISTON TIEDOTE N:o 4

PAIKALLISKOETOIMISTON TIEDOTE N:o 4 MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS PAIKALLISKOETOIMISTON TIEDOTE N:o 4 Pirkko Manninen ja Helvi Marjanen: Porkkanan hivenravinnekokeet paikalliskokeina 197-1974 HELSINKI 1976 Maatalouden tutkimuskeskus (MTTK)

Lisätiedot

Uudet lajikkeet lupaavat satoisuutta ja laatua

Uudet lajikkeet lupaavat satoisuutta ja laatua Liite 19.3.2007 64. vuosikerta Numero 1 Sivu 10 Uudet lajikkeet lupaavat satoisuutta ja laatua Arjo Kangas, MTT Kasvilajikkeiden luetteloon hyväksyttiin tämän vuoden tammikuussa 16 uutta lajiketta. Luetteloon

Lisätiedot

Hiukkaskoko maks. 5 µm. Mäntään kohdistuvan voiman mittapaine 6,3 bar. Materiaalit:

Hiukkaskoko maks. 5 µm. Mäntään kohdistuvan voiman mittapaine 6,3 bar. Materiaalit: 1 Käyttöpaine min./max. 2 bar / 8 bar Ympäristölämpötila min./maks. -10 C / +60 C Keski Paineilma Hiukkaskoko maks. 5 µm Paineilman öljypitoisuus 0 mg/m³ - 1 mg/m³ Mäntään kohdistuvan voiman mittapaine

Lisätiedot

IrUl. L(r. \a,u j l,/"å"? i\, -à (*rl. rj -t. ehdoinx+y:40. xrj > v. XV ky. \ì i. ' -?"{ '?ç;: l+ r t {À- U i. 3,t (.", ) .1CI= \ i.

IrUl. L(r. \a,u j l,/å? i\, -à (*rl. rj -t. ehdoinx+y:40. xrj > v. XV ky. \ì i. ' -?{ '?ç;: l+ r t {À- U i. 3,t (., ) .1CI= \ i. \u /"Å"? d--- ( + r À- ru v. V ky ç. Vsn Rmpuu Oy myy shuksen svuueen synyvän purun rk-neeks kheen ksus-kheeseen. ( Oss puru ehdään ämmykseen käyeävää peeä (2 s purus käyeään muvkmps-evyen vmsukseen. Vkss

Lisätiedot

Tuhoeläinten torjunta-aineiden tehokkuus- ja käyttökelpoisuustutkimukset

Tuhoeläinten torjunta-aineiden tehokkuus- ja käyttökelpoisuustutkimukset MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS KASVINSUOJELULAITOKSEN TIEDOTE N: 3 Pehr Ekbm, Arv Myllymäki, Jrma Rautapää, Katri Tiittanen: Tuheläinten trjunta-aineiden tehkkuus- ja käyttökelpisuustutkimukset vunna 1974

Lisätiedot

Keittiöaltaat ja -varusteet

Keittiöaltaat ja -varusteet Keittiöaltaat ja -varusteet Tuote LVI-numero Pikakoodi UPOTETTAVA-ALLAS STALA LYRIA 5922146 ZG80 L50-60 1-ALT HANA-ALUEELLA PUHDISTUSAINE FRANKE TWISTER RST PINNOILLE CUT-4 KOIVUA KANTTIALLAS STALA DESIRE

Lisätiedot

Kokeissa lajikkeita verrataan mittarilajikkeisiin. Mittarilajikkeiksi valitaan kasvilajin satoisimpiin kuuluvia, viljelyssä olevia lajikkeita.

Kokeissa lajikkeita verrataan mittarilajikkeisiin. Mittarilajikkeiksi valitaan kasvilajin satoisimpiin kuuluvia, viljelyssä olevia lajikkeita. 1 Peltokasvilajikkeiden viljely- ja käyttöarvon arviointi Soveltaminen: vuonna 2016 perustettavista kokeista alkaen sekä niille lajikkeille, joiden testaus on aloitettu ennen vuotta 2016, mutta jotka tulevat

Lisätiedot

b) '5555z-?:lo -1:7 ' 5 ',r+i (i-å) n- r*or i+i- sl4-4 s-5-''- (å) 2:+ 2 r t I 3-3 a)23+42 Ð'+., (, -:), u)j++ b)2-1 "i

b) '5555z-?:lo -1:7 ' 5 ',r+i (i-å) n- r*or i+i- sl4-4 s-5-''- (å) 2:+ 2 r t I 3-3 a)23+42 Ð'+., (, -:), u)j++ b)2-1 i Tampereen kesäyliopisto, kevät 20 1 5 Thlousmatematiikan perusteet, orrr s ro30 L. harjoitus, (la 12.11.2015) 1. Laske seuraavat laskut. Laske kukin lasku ensin käsin þnää ja paperia käyttäen. Anna vastaukset

Lisätiedot

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MTTK MAATALOUDN TUTKIMUSKSKUS Tiedote 12/85 MAURI TAKALA Hämeen tutkimusasema Asumajätevesien imeyttäminen maahan ja energiapajun viljely imeytyskentällä JOKIOINN 1985 insn 359-7652 MAATALOUDN TUTKIMUSKSKUS

Lisätiedot

Ehdotus OLEMASSA OLEVAN RAKENNUSKANNAN KORJAUSOHJELMAEHDOTUS VUODELLE 2017 SEKÄ SUUNNITELMAVUOSILLE Päivitetty 10.

Ehdotus OLEMASSA OLEVAN RAKENNUSKANNAN KORJAUSOHJELMAEHDOTUS VUODELLE 2017 SEKÄ SUUNNITELMAVUOSILLE Päivitetty 10. jhtkunt 2.7.2016 Ehdtu OLEMASSA OLEVAN RAKENNUSKANNAN KORJAUSOHJELMA VUODELLE 2017 SEKÄ SUUNNITELMAVUOSILLE 2018 - M Liite Eerik 2 / 2.8.2016 1)7 EERIKINKARTANON RAKENNUSKANNAN KORJAUSOHJELMA 2017 SEKA

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

TEKNISET TIEDOT. ISO 6431 / VDMA 24562 sylinterit Ø 32-250 mm

TEKNISET TIEDOT. ISO 6431 / VDMA 24562 sylinterit Ø 32-250 mm ISO 6431 / VDMA 24562 sylinterit Ø 32-25 mm Univerin uuden sylinterisarjan kehitystyöhön on hyödynnetty vuosien tutkimustyö ja tuotekehittelyn saavutukset. Tuloksena on luotettava tuote, joka soveltuu

Lisätiedot

"h 'ffi: ,t^-? ùf 'J. x*r:l-1. ri ri L2-14. a)5-x:8-7x b) 3(2x+ l) :6x+ 1 c) +* +5 * I : 0. Talousmatematiikan perusteet, onus to o.

h 'ffi: ,t^-? ùf 'J. x*r:l-1. ri ri L2-14. a)5-x:8-7x b) 3(2x+ l) :6x+ 1 c) +* +5 * I : 0. Talousmatematiikan perusteet, onus to o. 1 Vaasan yopso, kev a 0 7 Taousmaemakan perusee, onus o o R1 R R3 R ma 1-1 ma 1-1 r 08-10 r -1 vkko 3 F9 F53 F5 F53 1.-0..01 R5 R o R7 pe R8 pe - r-1 08-10 10-1 F53 F10 F5 F9 1. Sevennä seuraava ausekkee.

Lisätiedot

Alustavaa nurmen satotilastotietojen tarkastelua

Alustavaa nurmen satotilastotietojen tarkastelua Alustavaa nurmen satotilastotietojen tarkastelua Lauri Jauhiainen ja Oiva Niemeläinen Luonnonvarakeskus, Luonnonvarat ja biotuotanto Suomen Nurmiyhdistyksen vuosikokous 30.8.2016 Luke/Tike satotilaston

Lisätiedot

OUTOKUMPU OY KAIRAUSNAYTTEISTA - 1. Kalibrointi Kanavarajojen asetuksen jälkeen mitattiin 40 kpl ns.

OUTOKUMPU OY KAIRAUSNAYTTEISTA - 1. Kalibrointi Kanavarajojen asetuksen jälkeen mitattiin 40 kpl ns. Q * Q>~/X - 4514 02 0 K MALMNETSNTA X-MET -ANALYSAATSORN TESTAUS NOLYBDEENN ANALYSOMSESSSA ATTOJARVEN KARAUSNAYTTESTA - Työn tarkoituksena on ollut tutkia X-Metin soveltuvuutta geologisten näytteiden analysointiin

Lisätiedot

Yl ä -S a von S O TE kunt a yhtym ä en Kuukausiraportti

Yl ä -S a von S O TE kunt a yhtym ä en Kuukausiraportti Ylä-Savon SOTE K U N T A Y H T Y M A Yl ä -S a von S O TE kunt a yhtym ä en Kuukausiraportti Tammikuu - Heinäkuu 213 Kuukausiraportti heinäkuu 213 Kuntayhtymä Talous Ta 213 Tot.71213 Tot-% Ennuste Toimintatuotot,

Lisätiedot

PUUT T E H TÄV. käyttää hyödyksi.

PUUT T E H TÄV. käyttää hyödyksi. PUU / j j l Y / E H ÄÄ l l l l r r Ä E H Ä l l j l j H rl r j K PUU j r r j r IE OA P P r j r l J rj r P r l j r l l j l r r j r j r P P l r j r l j P j Ml r j rg j r r l M A R JA r l l O E H ÄÄ l / l

Lisätiedot

LEIPÄVILJOJEN SADON ARVON ALUEITTAISISTA VAIHTELUISTA SUOMESSA VUOSINA

LEIPÄVILJOJEN SADON ARVON ALUEITTAISISTA VAIHTELUISTA SUOMESSA VUOSINA MAATALOUDEN TALOUDELLISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TIEDONANTOJA N:o 42 THE ACRICULTURAL ENOMICS RESEARCH INSTITUTE, FINLAND RESEARCH REPORTS, No. 42 LEIPÄVILJOJEN SADON ARVON ALUEITTAISISTA VAIHTELUISTA SUOMESSA

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

E Merkinnät. 10 rh o 9 F 1 G VHT. Päävedenjakaja. Kunnan raja. Sivuvedenjakaja Järvi Pienvaluma-alue Valumareitit Workshopin alueet Virta.

E Merkinnät. 10 rh o 9 F 1 G VHT. Päävedenjakaja. Kunnan raja. Sivuvedenjakaja Järvi Pienvaluma-alue Valumareitit Workshopin alueet Virta. r Ko l o j hd 5 jo 0 rh o oj Tyll rd dbc 5 o c b g Mr Mllobc Rodbc djj K rj Kålbc djj Jr lm-l Vlmr Worho l Vr bc K o-oj dmr lm-l r b c c b å R åb c r lö KOKKOLN KUUNKI lohjlm lm, Vlm-lly LUONNO xxxxx Vlm-lr

Lisätiedot

OULUJÄRVEN MELONTAKESKUS VAALA / UITON RANTA

OULUJÄRVEN MELONTAKESKUS VAALA / UITON RANTA OULUJÄRVEN MELONTAKESKUS VAALA / UITON RANTA ljljc Olj - j l j j l Olj l l j j jd jj g j l S ll l- j ld j 1800-ll lld ll j l Olj Olj Ml Ml j Vl S U Vl Ol j Kj j l- j ld Vl ll ll llll lj Mlllj l Vl Sl j

Lisätiedot