AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TULOKSIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TULOKSIA"

Transkriptio

1 TEDOATOJA AJAKOTASTA MAATALOUSEKOOMAA KRJAPTOTLOJE TULOKSA TLVUOS 99 MAATALOUDE TALOUDELLE TUTKMUSLATOS AGRCULTURAL EOMCS RESEARC STTUTE, FLAD RESEARC REPORTS 65 99

2 TEDOATOJA 65 AJAKOTASTA MAATALOUSEKOOMAA KRJAPTOTTLOJE TULOKSA Truvuos 99 MAATALOUDE TALOUDELLE TUTKMUSLATOS AGRCULTURAL EOMCS RESEARC STTUTE, FLAD RESEARC REPORTS 65

3 SB SS Valton panamskeskus Kampn VALTMO elsnk 99

4 Alkusanat Tässä teonannossa estetään maatalouen kannattavuustutkmuksessa mukana oleven lrjanptotlojen tuloksa tlvuoelta 99 Tulokset on laskettu samojen perusteen mukaan kun vuonna 9 Laskentaperusteet on selvtetty joka kolmas vuos lmestyvässä julkasussa: "Tutkmuksa Suomen maatalouen kannattavuuesta" Tuoren julkasu on lmestynyt vuonna 99 numerolla 59 Vuosttan lmestyy myös teonanto, joka kästtelee krjanptotlojen tuloksa tuotantosuunnttan Vuoen 99 tulokset estetään teonannossa n:o 66 Lsätetoja saa Maatalouen talouellsen tutkmuslatoksen kannattavuustutkmustomstosta, PL 3, elsnk, puh

5 Ssällysluettelo Svut Maatalouen lketuloskästtetä 7 Taulukko Tutkmustlojen lukumäärä ja koko (er maankäyttölajen alat, koko ala ja käytössä ollut peltoala ha/tla) 9 - Pellon käyttö % peltoalasta, tärkempen kasven saot (kg/ha), sato ry/ha Varat ja velat (mk/tla), velat varosta % Maatalousomasuus ja sen er ryhmät (mk/ha) Kalusto ja sen er ryhmät (mk/ha) Maatalousrakennukset ryhmttän (mk/tla) 3 Kotelämä (kpl/tla), karjantarkkaluun osallstuven tlojen lukumäärä ja nltä laskettu matotuotos (kg/lehmä) Lehmen keskmääräset krjanptoarvot Er maankäyttölajen arvoja (mk/ha) Rahatulot ja -menot (mk/tla) Maatalouen nvestontrahamenot (mk/tla) 5 Maatalouen kokonastuotto ja sen osat (mk/ha) 6 Maatalouen varsnaset rahatulot (mk/ha) 7 Maatalouen lkekustannus ja sen osat (mk/ha) Maatalouen varsnaset rahamenot (mk/ha) 9 Vljeljäperheen ja akapalkkasen palkkaväen työ (t/tla) Maatalouen juoksevat työt er työntekjäryhmen osalle erteltynä (t/tla) ja yhteensä (t/ha) Maatalouen juokseven töen urakkapalkat (mk/ha) - e 5-7 te

6 Taulukko Maatalouen juoksevan työn erttely (t/tla) Maatalouen juoksevan traktortyön erttely (t/tla) Uusravaustyöt (t/tla) Salaojtusten yms uustustyöt (t/tla) Svuansotyöt (t/tla) Ykstystalouen työt (t/tla) Metsätyöt (t/tla) Asunrakennusten uustustyöt (t/tla) Talousrakennusten uustustyöt (t/tla) Tetoja hevostyön määrstä Tetoja traktortyön määrstä Oman traktorn kustannus lman työkonekustannusta ja ajajan palkkaa (mk/t) Tetoja ajopumurtyön määrstä Oman ajopumurn kustannus lman ajajan palkkaa (mk/t) Tlojen, jolla on oma ajopumur, lukumäärä Tutkmustlojen lukumäärä 3 Tärkempen omalla tlalla tuotettujen maataloustuotteen luovutus ykstystalouteen (kg/tla) Puutavaran käyttö (k-m3/tla) Svut u 7 Maatalouen lketulokset: Kokonastuotto, lkekustannus ja verotettava puhas tuotto (mk/ha) - 5 Vljeljäperheen maataloustyö (mk/ha) Maatalousyljäämä (mk/ha) ja kannattavuuskerron Maatalouteen sjotetun pääoman korkovaatmus 5 %:n mukaan (mk/ha) Maatalouen tuotantokustannus (mk/ha) ja tuotantokustannusprosentt Tutkhnustlojen lukumäärä Käytössä ollut peltoala (ha/tla)

7 AGRCULTURAL EOMCS RESEARC STTUTE Research Report 65, 5 p, 99 CURRET SSUE AGRCULTURAL EOMCS RESULTS OF BOOKKEEPG FARMS 99 Agrcultural Enomcs Research nsttute Luutnantnte 3 SF- elsnk Abstract The results of agrcultural proftablty research n Fnlan n 99 are presente n tables n ths report The proftablty research n Fnlan s organze on voluntary bass, thus, the sample s not a ranom sample Despte of ths the results are nsere to represent the effectve Fnnsh farms very well The results are presente for all bookkeepng farms Results are also groupe acrng to the fel area an the research area The report s n Fnnsh nex wors: acuntng, proft, sts

8 Maatalouen lketuloskästtetä Kokonastuotto: Lkekustannus: Lkeyljäämä el verotettava puhas tuotto: Maatalousyljäämä: Kannattavuuskerron: Tuotantokustannus: Tuotantokustannusprosentt: _ tarkottaa pääasassa maatalouessa tlvuoen akana tuotettujen lopputuotteen ja etuuksen arvoa kokonastuoton saavuttamseks uhratut kustannukset lukuun ottamatta maatalouteen sjotetun pääoman korkovaatmusta Tässä monsteessa estettyhn lkekustannuksen arvohn e ssälly myöskään veroja kokonastuotto - lkekustannus lman veroja kokonastuotto - lkekustannus lman vljeljäperheen oman työn arvoa Maatalousyljäämä on sten se osa kokonastuottoa, joka voaan käyttää maatalouteen sjotetun pääoman koroks ja vljeljäperheen suorttaman maataloustyön palkaks Kuten jo manttn, evät verot ssälly tässä lkekustannukseen tä e ole luettu kustannuksn myöskään maatalousyljäämää laskettaessa maatalousyljäämä jaettuna pääoman korkovaatmuksen ja vljeljäperheen arvoun palkan summalla lkekustannus + pääoman korkovaatmus tuotantokustannus x kokonastuotto

9 Cl) :rc' R w, å : Krjapp to t la t kes k m äär n CP - M C) 9,? ' cl k r- r- Ch 3 9 :;3; r- ry VD VD U7 7, cp '3 r VD,- OD CD Ch CV CJ!,- C3,- M OD Ch CD cp V) to,c, 7 OcPC, 7 -' o tn R o Ch U3 CD C,- on yu, :, /o,t 3 7 C r, CA CP h C M Ch Ch OD, - M CP r r CD Ch r CP, VD OD Ul Ch - VD o o m, CV -- 3 (O en m on C, ) CA,t, r r- M OD CP C, r U7 ) V) Ch, C r 'D q M - Ch 7 r CD r ) Ch eq C, C OD - CD 7 U7 CP M Cr U7 CP C, VDCD VCPOCAPC - CP C ") kd ' m ol 7 ( r CP ul c, cs 3 VD Ch C CP V) M Ul r, U3 C M VD r r- C 3 O r C cy <lulc% (' eq ul u VD OD,n o,n,, YD, c, - - C) M 7 7 M 7 C cp Cch ll cro r-,- U7 CP Ch ' ' C9 C: ( r- r- kc),-- cr) V3 r- r9 ChC /3 CP U7 M - U C <T 59) C: ål P r) cl : v3 r:,-; n c3 c u; '-LO U3 r- 7 cv r - m m CP CP 7 - CO 6 () Parotettu keskarvo l :& 9, : _ u) (r) -g c),- --, (' o3,- ou, h 5, p o : ) '' Q f D g» ' -P r =,-, -r, - t 5 ' ' m Q t o $, ( 3- - uu,, &

10 - : -- up r, C) Cn l od od C, c ell u / v) CD m ud od C, vd C, C) CD 3 C) kr) CD ry CD ul ul ) ul o c ev ) ) 3 l C3 ; ;-3 C Ö L ) A ) - -- r od, k vd ud cm CD ry oz) C n n C l C, cs od ul CD C) O ell CD OD 3 l CD l CD c cr) m c- zr C, Cn U C, C n Cn od VD OD C c n C, cd cl m ev Cn OD k r, u) od l C) C) c U CD CD C, CD c,- C) U CD u) c, u, -, ud ad Cn CD m CD,) O CD PC l ell t C, C) od t C, t u) CD CD Cn tr") CD / - tr; - --;,-; E cs U,,,, cr, (v) - o tr] r,, Lo v cr) co co m 3 - u") A u R ud CD CD CD l ;-: ; r- r, r- vd OD kr) ul CD ell V) OD CD OD U ) 3 - C, CD CD c ; C- U CD C, vd C, CM OfC : OD / U 7 vd CD c n Cn up Cn CD CD vp ul Cn u, 5 - ul O od od l l ) O O =/ n V) ro t r) [') ul v) c n C, u CD cm ell md vd u c c ' : g C, : Cl ',,, CD e) o / L",{ ::, qt te, Lr; -; o OD A Cn Cn u,-( c, CD CD v : o ct r) / 9 3 ko,-- Cr, cs; :; cf) ud Cn v) cv `c?) cr; n ud CD effl m -, m r, m e l o crl t- n o ( eq w C) R cm 'M l ell m CD C) CD C) etl u C) m ;t vd C, CD u Cn Cn S: (r 9 ' (r) :t (r) n en ',,P,S' e,,:l n cr) cr) od u md od od l '' Cn Up O (r) n - L-) cf) CC/ - = - - ' -, f / r : 9--) rr - ta - Q = - - -!- - / -r-= - : 9 :,S" - a,, 9 5 -,, -) : ( u]

11 gl 3 Eg ud cr 7' od ud - 'roo r e7 CD CD ooc CD m u7 Cel CD ud ul 7 cr ey ev g Cr/ "3 Ch / e 7 " c [r) - 9 g 7') CD 3 C7 CD CD V7 CD c3 u u c es er; c, cv cr e7 u7 en o O 3 : / - - Cn C 9 r- r, - C) Ch n ; c, / c; [,,,, en,-; r- Le) c o en vz, md r u, clur, / / / OD v7 c; u c r, n u, en cy CD 3 U7 (-'- Q c,-- 6 O - ep en U7 CD ef3,,b, - p u) cr - C;) t< lf) r- 7 7 C/ 7 CD 7 C) VD - Ul C, 3 C, Ul C) CD Ul CD ch C (l - en u,, en n o Le, en - r- t' g 'rs?, R Lt) - CD 7 V, U7 Ch MD er O'C'rOn Lfl u; rq 7 / CD U7 CD U7 CD U7 C, / C, U7 Cr3 w 7 (7 u) cy CD C, 3 3 CP 9 cr Cl R 3 W tr o ; - C, ep Ch CD 7 7 Ch - c g); e CA hl en cr cr e7 C, ul e7 7 3 r / / r- 7 Ul r Ch / Ch C, V7 Ul 3 C, ), e, r, ;,j e c; v7 7 C, 7 VD V3 r- r r- '

12 cf] U) :3 ; cj- -) ( l vd vd ko n / kdcs! O, c7,- u7 v) cp vd vd CD ad l C, C, C, c vd O n, ap,,,t, 3 ko md ad ev C, 7 7 l 7 o, m ) vd cc, L-) c- C, c, Lrf to vd r- r C, C, c- 7 7 OD C, C, OD 7 vd Cn Ul V) CD vd U7 7 Cn ul C, ' Ul O C, U7 Cn 3 C, Cn CD OD vd V) C, r, VD ", C, vd VD C, C, Ch OD VD CD C) C, V) C, VD l g ( r) O GO U7 C, C, vd m 7 {": 5?) 5 ä OD cr) 7 CD r U7 l CD vd,- c C, 7 Cn v) ul ul l vd l 7 l em CD 7 7 C, Cn vd 7 cr ko, l (3 o, Ul C, 7 C, C, CD u7 3 -, V) R Ul O 7 7 C) r l c vd CD ul Cn U7 C, C cf, C, OD C, u7 C) C, cg OD V, C 7 Cn R Cn l VD Ul md vd CD 7 ell 3 cv ad r, OD ' CD C, ell, OD O vd CD U7 md VD 7,- C) l r Ul 3 7 Cn C 7 C, 7 7 ell C) r- Cn 7 7 v vd CD r- C, Cn 7 r-,- CD C, vd Ul Cn U7 VD 7 CD md r C, ud Ul r, C, Cn U7 CD C) ell C,, v3 ell od u7 vd Cn c l vd l od cs op ch al U7 3 vo C, n C, C, u7 l er l CD 7 7,- CD U7 vd V) r U es cr) CD C, c U7 U7 C 7 7!7 ell CD OD 7 C, 7 ( 7 O O C, Cn 7 7 U l CD Ul md CD CD Cn C, (7 ev ev 7 7 Cn C, mf CD,- vd,- U7 Cn, OD VD CD V) U7 OD l C, CD r- U7 CD C, r- CD md Cn l CD C, l l 7 V) 7 U7 effl 7 ',- C, C, r r od C, u r CD vd u7 V) v) C C, Cn Cn 7 C, OD O 7 7 ud Cf) :o5 ä ul ODOO OU¼ WD L T r CD C, vd r, c, C, vd vd C, V) C, c*) C, vd r-,-,- OD ev r- C, Cn OD U7 U7 l cc, od CYD C, 7 C, OD C C) r- od U7 7 -)

13 5 -- n /o, _, ( e ) L-) 9 O n --,,-,, r- g U -, C/ O (r) l / rl,_, " ko 3 n / 'O z,,,,,'3 l h- h wt - a 3 cf ffl / L" C) C/ F, 'O C/ (' cr% cf) ffl (*) C O g Or (, / () / s t- " (t) Cf) cr) Lo 3 Le?, O (;Y3 / / C S3 L`, C7/ Lt*, - /o (") Lo en gȯ ) Q, C/ on " C C/ cr) r") r/, Cf) cr) kr cr, C c)5,-,/ C 5 / C") :O) ' / to "' 9,-, /o l to 3 g (r) O 3 ( g " (3',z,, U " 3)(/ or,, ) r _ r) / Cr, ä O LL -lc a3 / O cr, on a, C3 [L c,) s /- c,, g k / /o,_, (/ O (3-', / ko O F,n gsl, 3:/ n Cr- ' " / C) (9 en koen O Low,7 ao / ( od %/' / C CD O " /c L, en V:) / LC) 3 ^ n c() C = / E- C, n, cr, "" o,j, C' (t) cr) (l u) (SR OVD Cn / / - cc), C r) / cy, / _ / l - {: a D pabp,d, / - - " ;t at c/ cr) cc) (,) c- (Y) ' "jc,' k / cf) cr) / ',C) Cf) ULr) / a/, / : / ce), g Co,/ Crt / -,),) oo c/ zr ö /o /y) /

14 % R : g9 o en C, cr) cr g g " Cr', S - -- g: " ko le; W " ',' 5,D, ','J S e-, en ) vd ud c, ud C ud cr) l ') r- yd c ",,, C, UD l Cr ep CV el c r,- ' en R, c c c 3 u er - c: c 3 9 R g ) 5' ''', c ul v3 g, ep eff od 3 R L `,' " e C, en ep Pp L, md CD Cn CD 3 Q g u/ vd CD ep / v, v3 ep C- C, ud O ca:; g el LO : Cl C u CD (l vd UD cr) CD, u c U -- C, md O CD ad vd U u C n OD C C, vd c ( c73) R S -, 6' CD -, 5 Cq Cn Lf) k',-( D L') L, C & ',-- 3 "-,9- R f'9 R P cr) U --,--,--,-- (-,, ep ad el c c u u t, C, 3,`,, n r, c ' - cr) r- OD CD -- S C 6' ':' g 3, OD Cp UD VD, VD UD 9 MD CD CD C cf, `ers 5 OD UD C, U ud l Or) C Cn OD C9D l ( S l?e vd ep C, e, CV vd c v3 ep vd ep ep C) u Cn CD U OD C) V3, vd c U up c, UD cp VD CD - C 7 9 md l C: CD S `,?, c7, 9 P md OD CD C, CD C, CQ S c9 { Y,- L C s',- 5,o; c" [P, kr) -- r OD,sr Cq C, C ca ep vd U C) -, ep up U C 9 'cl5 g F, g=) en, c kd O ' C C,- en,,-- cr) n,- vd tr) Cn R g :X 6 53 vd : cr) C) R W 3 g od, -', '3 ap P on ep C,, OD Op C Cq CD CD, C, ud 3 cv n ul OD C, u C, Cq C, C, Cq Cq 7, OD Cn vd ep ep u C, ep ep O l C, ep CD ell el ep ep ',-- : ep u CD ur) u vd od C3 C, :3 l od cd CD OD Cq C, O C U m ul U") vd Cn od ', l Fl t),,-- r v r?) 5,, C) o m Q csa 3 c v3 ep C, c CD ul krd C Cn go Cq vd OD C, 7 CD u") Ul UD CD O O c kj) L Cq 7, C ud UD O L) Lr) er, et u/, MD Cn u ggg ' g P u VD Cn C, CD Ul U md OD Cq C ep ul ul ep L-) cl ''' C, Cq C,,-?? '9 g c 3 UD O Cn, C, CD C- U vd 3 R,`) `,',' -' -) l Cn O U l VD cv,-- er 3 ell -,- -, -P n,- -, --) -9 FL 5, k '' oko m rrl -, l, ca 'g m 5, 9 ' ; - -'') 9 9 : ej t '' W m --

15 - 5 - Pohjos-Suon O O, Ch , r c; lf) r CY S L, t) k ) r R C: -- - c: O c u9 te : - g, cu -c -rl, vz X;, / C tr) tn - to - :: C,,-, 3,- - k O (9 t', r 'D LO o Ct7 V),o M Dr' -, cm" v:,,c) C Z) S ' 3 'CP O - cd C &s:', %C;,r; C's 'o c' C, : C T- CS) Q? (7) C, h k ( : " -, G) ,- -wfl :X) ' " Q -) C - ( p :R Q -- -,n, f (, --) "

16 6 g k Cn k U, Ul Cn C3 r- te) kd cr) ("- ko kr) n Cn / Ul L) eq CD cr, sz,,--l Ssä-Sucm - e! CY) ko Cn ' n k els c /cj, / Cl -; : els UD o v:) Lr; C, LO k / c u cc) C, k Lel ep cr) c R `,-, L:ro' - k3 els tn (r) T- ct, / -,-- cy) kc / cz, Cn / c ln k `7' els U n Cn en --; u, u, tr; en rs ;,-( c:n r- Q k o WD Q up,c, c:n ul -- cr) c kr, ln / On (r), cr) c ep / n (r) / n / cr) k n ell el el c n g : n cr ko n el o'-' rf,,r), LO 'zt, ko - en els U / k l U, -- et' en / :: L") / L, crl en - tn On cc; ko ep U ep ko ko ko,--,- - -,-,-- CD m r- -) R ( o,- --, - -,-,- ä --DU -),- -- J, -- ( L, -P '3 a,-( u) - u), '6,-)

17 - - V-V r; a; a; -, - - LO Lr; Lr; (r) LT; -; a g C / / / / / Cf) - Pohjos-Sucm - (' C : C:; -- h n L C C / ;,-, ce) ea,- eg en -,- c: cr,,-; 5 o C / q r tr9 / 'å3,c) , ''(' '(') lr; C t:, Q C' en / L: n - - / 3 C O LO - n C S (e) o ( Q "- :,?,Q p :a 3 C's a LO C Lr; cc, c, -, cr, L, r; tr; e en c),, en - (r) / ' / Le) c: ' / o 3 _,_, n up ;5: / Q / CC; Ö ' C" "- - -r- - ),- - rg, "- -) P el g 5, R ( cs) w, :R,-),- ( + } M f b ( n z"

18 cf) W,- --),f R c 3 3 CD cp u 3 u u cv u 7 ct v p c v D C) ul CD c / c n v3 cr cr c7 u vd cp CD CD cr ul u 3 CD CD ct 7 ( Lr) ) cv / u c ul cv c, u cp vd CD 7 c- c C, u 9 35 M :( u g cp D cp D c ''' sn, R u, CD C n C) u vd c Cn CD c vd / e C, cr ad CD u C cffl cp, vd cp, D (,) en,,- m, e c Cr% c c, cv u CD ; cp vp c n u u 6 33 ä "g C7 - -) Lr) / ) CD / cp / u c V ul cr CD Cn Ul? vd cp /c) u cv U n ctl ctl C cp u CD c, R z-, CD CV C- C, u C- u O CD cp, D cv r c u cp () e Cn vd cv cv u cp vp 5 5 (f)!() ' Cl, cp c C, U 3 n c u vd CD vd e C, ca, u U cp 'l cl u vd cv C, vd C, CD, C) D C, c u C) / / cv c CD / / c cs C) CD cp ' - u cl ) C C v) cs kt::, OD C, v) cr cp u cr / 3 C, CD u c c, 9 ä Koko maa cp VD l / cp cp cp cp cl cv?g L u S,c, C n C, vd o cp / D 7 Q? ) cp ev cv cp u u vd n,- - : 7 / g CD n C, ; vd D vd c vd cp cp u u u u CD C, cp cp vp v3 9 9 Co ) U f W ', +, -' c"3,:, 9 (3, -,-, -,,- t,') -p 3 "' _, g'-' -,, '-' (,),

19 := "" `5 vd U7 'cṗ: C'-; tr,'-; cus-! : - Ch zl zja C ' s : CD C V) c, P!!' `,: r- cl V7 Q C / O' ct,-,s v7 7 7 V, el ul cr u7 C7 g! c, Csl Q7 Q7 U7 vd S Ul C, Cn L:r P g 9c cå' u7 7 ' cor;v:7 R u7 Cn c vc; Lr; Cn 3 3 g 7 g f7,' u) { 7 u7 - / C "O C7 r7 CD v7 c v7 - od c r, vd r u7 7 C7 7 7 u7 7 s ä El U, Ch ep C) V) Ch U7 3 m Fl ": C r U7 C) `,: /?c),, o9 c?, t7-" ol L "), mc v7 g { C c,, R, c, ("g ] g VD cm OD v7 vd u7 C C) v7 r- r- v7 5 ` '' 6 6] {3 ',c, g 7 t m7 7, r C, 9 9- r CD CD Ch C, ep u,,y u, c c) U7,-, U, C, ep Ch 3 r- C, C, V) r -- LjD) Q S ep U, ep V) -- V),-- Ch We,r, r-) c, " :%' ' 677 y r- VD,r V) u, OD m7 C n O, 7 r- go, - 7 am / l 7 - C ep U7 ep C V, V, VD g,) 6 ' f Q U7 7 Cn C7 O -, to, V),- gs ' v3,,,, u, e, r- tr; c op m 7, s,c, c C, --,, --, v) rf) P, cc:r 9 rl e, (7, r- u7 n q,,,-)c U7, C7 V) 7 r7 e7 7 uc,, cy cy,,-- CA a, o C, CA,-- V) Ch CD vd U7 C? -,c el, Q ) R V) u-, ep ),- C, ) n CD ep V) WO 5 l, : t g g r:l y,t V7 ' V, Cn T cl r- ct, -, Ch, - Ch U7 ul 3 cl l gp cffl 7 c_g OD v7 Clk r-, Ch 7 CD, - 7 ep V) V) cm - Q7 ' r c, V, ' U7 7 7:\ C `" c, g n cy -,t t- ' C / 7 cy u, r m cy - ' m U7 D ul n U, D u ;,, E '3 h, `- )U7 cm Y',orq w, * O' C7 m Cn Cr C) m U7 m ES Ch 7 VD 7 E: c) r C g t:: C L/ c UO 9 O c,, O v7 '- Fl - 7 r- g 53 C,3 ' g,y cv r- 6 c, ey ( r- -r J U) g ( '-- 9 g 'U 6' 9 gc?, 6 ''' "9 f - "cp' / 9 f "' "9, j f -) -) - -) w 5 S -g ö j l

20 - - (r) / / n - en ' or o n O ct, LO (') cr O LO L O T n cr, s o :r LO :t LO 3 O O / O Cr, ' L 5;;,, o zr c,s c- o 'cr, uo -zr,,),-- o - o :t, n z,_, U) CL :E, o?-' ;,- crl u, -- l R g Fl o, Z) {`,/ ( R - / LO " so g 6 Fo ml, en en 5,9,,,,--, ",: g cr o en CL / LO / 'l O O / o a s ct o en o s en n, o a cl,,-[ en l t, / / O :tl LL) ell r c, oko ( 9 OOMO L / Ö Y : O O LO S O ; / V3! : O O o Q 76 9,- O',LL s - - n n n o c LO cr cr+ n -- c,) cm ko en : o), o,z (t ffl R LP `c:' :, OO 3 CL / L Lö,c, n cr ('5 en o en 9 3,-- O - ( vo / ('5 n vo S,!L 3`6l', c,,, ` - / L-, ('5 k :LL c n Le en O c, n O ' alskno o ct, LO L) - ml, c, r) n ' o,:t n o L O, cr c ('5,-, V3 R s ; 7 L) / n s o n L') O r- o en,- cl, sztl / ct O L / cf, / Q LO O - en o en, o :3 en o / / M en Q a LC) o n / o / O LO en L-) o LO Le) : O /L:::, 7 3 CV :fp 9 - n ch r- 9 g' 9 O r) O O 'l C oo,:r 3 O zl,, OOC O ml, T- kr) O r- LC) C o Lr) :/ O, O O / /C7 L `, c`) `c 7 - C O O V) O O (r) / o Cs) Cs O CV (' o / VD -- LC) LO LLO L LD ' L) - o L" O L 5 Lr) O O O 9 6 al --, U f L,,--, 3' " 9!, j C) cr, - 3 g' -F-, rc),- ( -) «,--) 9 - kuu en :

21 Cfl (n C) t m 6 9 ål "u b :, - ' M - - MLÖMMMke/ OWOMO tl-tnr-m M M W,, M OWM LOC', M MM- a) omtn O M MO cr W C, Ul,m W W R,?, M M? MWM Sg S3, W M(,-- WWW O' MM,--,-- r-,--,--m g gj gr m LE, c:; wur, u " nulm -,- ''',' ; u?, R R '-g,--- 'j " R WC') ': l-o o - ct, m,; : L7 Cla q C) -g l å ] ll Panotettu keskarvo (" MM A 5 MM OMMWC g r --,-los gr, c':"; WfclUä / :j-c} " "U" a,- _ ' WW, c:dj Rggc'Rg,- - - (',,,, -S ggew m--m MQ* MM L7j n~ l lnr-w e W W"tOMnM 5'"Rffl,- 5; W"W C, - O c'"cm 'O "L 99 T 9 cu " MW 5" M - koo gn!,:eg 63 3? " ''OD -M SS g ; M' " T- O,ccRg 9,o,tm R; M kd, : a` +( ZWC P -) f h, o,--, 5 *tn P, fl 9,-å r: op ", f

22 5 c" ' eq (l (_ vd c, Cr% md ',-_g S3 ', 3 S7 C r, c, (l '9 :_! ku g D CD glo rf) - v3 CD, CD CA / v3 C g S3 '-' OD P ;, c, L", c Cn c CD '7' S `'' S3 Sg vd cv VD ml :::: 9 ",, S3 md, u-; VD ' _ u) cr) '' g EL) Fg C, cv : S3 3 {',, D vd 6' cg g,, kd J c c - g;,9 " L'3 u, eq C, F'3 vd D / ", g c' (5; " -, S3 9 VD Fl 5 OD vd ('r g v3 c lcd (' R R kj?r l CD (l c,,:3 9, cq ul (? : [! ' 3 S7 g3' l',- c- / r, t-- gl; ':) L, cv Lr) vd E: 9 5:: (Y) g 9 g ',9 cq r, cl u,, cs, ' l9 vp u) P g 5 S3 Sg g St?, u,,, u, vo,- ä c::: c r,, u) 'e':', g 3, CV 6'!:_! c u) el g :Co C; 5' L a', c 'CP en :,:g ': g,:', 3 S3 c OD C, md,', 9 CP g, 'CP en g ) G, C") ' ' c' c 3 ''3 - ;: j7); cv,'3;,'",s E9) g?, S3 S3 c a en C,) 'O: 'zt, R R :,, O så, Le) ul vd CD CD E,' 5 Sa, Fl e, ' S3 -, vd,, vd OD 9 CD c' ;: 6' El 7 ",, cg c), (l r, CD, 3 g g ,, ' f rn n r P f f å å (,- -f ) -,- tt,-,- 5,- r foko f f en - et),-,- Cfl U)

23 3 V-V - (9 (!; : - ' V3 - - c'l { Cq CD r?) gl,c?,' g r- ' J',- - : M Cq Pohjos -Suom A VD OD OD - OD OD Cq CD V3 C, M r cr V3 U, - m eq /r9 " - Cq OD CP C, OLO rt % e ' )?- P - VD r ffl C) Cq / MD -l / C9 3 / l O 5 " ep W 3 t9 - ' ' "q3 Cg ch U - / - U) C) C) - r, m s n m c yp cy y3 - C, --,, C, C - Cq cl, ' C, Cq Cq rq P 3 - ) CM er, OD M Ej g C) c Ul r cj - 3 UD CT,SZ ffl ( R R 6 '' -, - " r- r- 9 'D er) ',9 % R Cr C U7 7 C) ep R S' ', (c r'', VD g kj VD -- - Cq OD C qd 9 CD OD O R g R " g Q -- CD M ; Cffl C) CP g " '-' V;) C3 " Ct 63 ' :ra pl {', C, c: 7,-- g 9 OD, " " " 3 " - m E3 e' R, r 3 R ep R 3 g u) - s eq ' OD -, ) ---- r- ep C, C kr) c) ug l D C, - r Qg C, Cy,?? A R) " " 9-9 ep U7 (",s ug 7 7 C":" C k ' ' al c, R : 5 ä f f f U) 3

24 c',) l'wl :(: å -, f, C') ) 3 W a, LO 3 L, 3 3 W S,c U3 - - Ls' ; X ' X R P) g CD Ch 7 -, o - - Ch R,st, cy cy, 3 LL, :',- 9 " R - 7-: c "; " g P)' r r- 3 r g!! cj -- h en :','! '9 3 r - L3 tl, r- (:] vj - :! rn!! 5,- (:,J'?, vo {,,',-Y ::,3,y cy 3,',D c, R 9 cl,':= /o vo /c3 r C7,' - - C5: 3 ep 7,--, 3 n ) 'R) r- eț el, W :r, s', W "(J,,: R sl W - : :5!: Sg n,--, ',',:, ' r CD ' R,,,, : LL, --,?)) ; CT CD g: ( g,,/ P3,:,, --, g ({ n -; LA ;) vd / cv zl n ' S' ',C,,,, R,:: L cfm,,, S ""! r-,,- 3 X W F: ;) S ';; ' " : k - CM, cy,-, ö : ep cy,,-, -, q - M C/ :LO M S Ch 9 QQ m$ - M -- C, er ep - - ) Sg,L= R Z5,!;', CD C),, ep CT LO LO r UD V3 e LO -- r- CD QQ CT CD r r r l, F:? R Eg Sg, CT C eq OD ep, CD / kr,,, r-, to C,, C, C, UD R O - r- - k - gr `': X gr " K) u' UD ep CT J cs' g l O, - M"c:~ jm tn ell, " - `") ; 'j -, r,,y Maatalouen varsnaset rahatulot n k/ ha: - 'g ' 6) *(7)' ) : g "" - Ca»g - OW 'r", ) 'g ä ä, g :5 k

25 5, 97!,(' MMOM, 69,-- - PRgP W,- MM,,,- Rg M M n- M,-- :M M - knner o,-c,? R R ' ) M ' - Ce gg el' % - WM Le(f),-g,- mrsmnm nmal S'Lc( m 5 ;,--,-,-Cv sl, -, - M 'c,9: - -- m M OM *" clcd,- M - *cv P' MCJM M M g' M,- "cc9" [Vn 3 " C-, MO M - O,- g,-c ) %" M 9g'L-9ffl* MOM --- -mvp gl,--fq n Wg --- g' M CT - - c ~c9cg M O M M, W,- P' MW en '", - r C? m,- : ggcfsm OM M, -,- OMM,M MMOM nnm r-n SO,-; m cv op M MM g;,- n n -v : c 'fl': L c%s9pc9r: 'LR M,m -OM MO M,- C - å=g ' M ) Clq,- WO -us-p,- M w:,-- "W -M,- c,39 ' r- -- r n Maatalouen varsnaset rahatulot m k/ ha: 'l :l,_, fto _,, l r ä b o l j 5 R g ä

26 - 6 - oo un UD CA LC) V:, C," r- CA CA CA CD, C, CD CD cm cm C, CA cr C, cl ud v3, tr) cll et! CA lt) l, ud C) cll ) L,f), R VD ch sp, c:, u"),- " q 9,, F,, R ") 39 6 ol - Z' ' : - S Q " ) Cf) s' r 9 ) O C r " S R g:,--( cy r"' () S ) (q Ch e Q n,c- r- " Z n 'Cr'S, 9 'O,,, ' 5 S ' R " 9",' g (( ',,s' " ',- S S VD - (' ) CA -;,- cq '' gl 9 (' M,---) f, P :m, - (?- ::-± g ':: S3 '''-' cm cfl l r LO? 5,o cy, u,, u, :!: '' CA ct 9 '' ' csa R 9 {,9 W * ',9 VD '&) n?' R ( n g 9,, cm r- C, ) :, '': O cq c r-, "Q c',,', - ' '( ul C,, C) k, CD (y C) CA, g ;55 g t, Q t cf) tr) cl, r- C, c-) e) (:)%,- (r) Ḟ c n -z o CV E Maatalouen varsnaset rahatulot mk/he: -: ) --, z w w f '' P å -r,,- "r,, m "-, +,,) --k c -9

27 - 7 r OD r, to CP OD cp r c CȮ g??, s c) m cm r, / U3 3 3 t O vd LA to k C, ep r OD cp LA Cn 3 3 to :tt cv ep V) ep 3 OOC, Cn 3 rq cp cp (r) LA rq - U3 C LA CA -- en ko -) ul 3 C r OD 9-- " Ul e, e,, r- -- CD -- ' CD Vp r- 3 r r CD OD to C 3 OD VD LA C r- OD OD r u) C CD r- r VD OD C V3 OD 3 Cq / 3 C,,A cr r- Cn LA LA / r- LA -,,,- (r) (r) cr r, r- cv,-- f U :(6 Cq C r- C, OD to OD r, - Cn OD C, C, Cq cp rq C, cp Cn Cn en r r, ep ep U3 E n en :* CD CD C3,--LAU) to C cp r OD ep VD ep Cn VD OD Cn (r) r ep CP - (l - r R g eṅ cv (5,D 3 C cp OD 3 LA VD VD Ul LflO'- 3 Cn VD S VC) R u; Fz - g Cs] C (l r- - - gn en r r CP er CP m U - C, eq VD Cq C, VD CP Cn LA CD Cn U3 3 R - cr CD C, C, C, U3 to cp 3,Cn / VD / C, r cp eg CT g 7 g r () r- r VD 3 (*V - C, cp / CD VD VD CD U3 LA C, C' C, cp to cp OD C, V3 CD LA LA cp U3 CD to U3 ' 3 OD r VD rr-lato LA OD U3 ep VD r ggc :e en L-) Lf) :t rq - - Cn OD rq r eq C, r CD LA C, U3 LA V3 CT r 7 VD CD VD C, VD r VO U3 LA OD Ul 3,7 C,,-ePC r- OD (' cp V3 C cp r LA (r) cp cp (f) U3, rq OD OD cffl LA OD cp CD VD LA U3 C Cg CT cp Cn VD r LA LA r r C, Cn C, r, LA cp VD U3 C O CP r cp r Ul V3 U3 CT r MD CT, Cs OD C, LO, - Cn VD r C, LA C, Ul Cn OD / C, 3 / r- kr) C, C r- - r- k - )' U3 V3 C, V3 U3 VD Cn r, CD : C C C C C) C, V u;,9 3 3 **, : u; cg 3 - cff r Cq -, r 5 u: Cq C C ' C tr) cv OD r U3 ca Cn Cq VD CD r ep rq r 3 Cn C, U3 C, CD r, OD / cp C VD cffl - U) 3 CP / / U3 ra (" L' U:;; (?) r- VD eko

28 - - Cq C) CP C, cp C7 C C 7 C) OD VD 7 OOQD U7 7 O 7 C, on, u-)s 7-7 Cq 7 r CP OD %; ( ( ', ra Cq VD cp V) VD 7 3 OD ra C) - V) U7 C) U7 r ra ra r- C' CAC,Fn Lr OD :kdcpcf, Cn ORcP 7 6; S,3 ö S3 L9;} S3 : 9 Cn CP CP C 7 - cp ra ra VD ra ra C) C, C, ra ra CD CA CD , Cq CA CP CP r OD CD VD ra VD 7 C, C, 3 OD Cn mlla;re) C, C, CA 7, CD CD Ul C, 7 OD R V 7 D U- C, OD 7 ra VD eo r, er 7 ra Cq - ra,,o,o en q/3,- - U7 U7 V7 7 C, C, 7 7 CD ra C, cp C9 7 {);," cs F C9 9 S cp 7 Cq ra - V) 7 OD V) 7 V) C, - (' Cq r V) C, C7 C, r- er L" - C7 Cn r - CA CD CP 7 CP C, Ct, CP 7 C, - Cq CP CA ' - S 7 CD U7 U7 3 ra Cq r, / 7 cp CD Cn - ' - r CD C, OLO C, CA OD 7 Cq 7 r CA 3 CA cp CD - U7 Cq C, Cq r CP U7 ra 7 ra - ra ra - ra C7 ' r -A Ch g g3 g? g g c!,-;, eq r D ( r-:,),c%p (' emr, en Lr CA ocq Cq V) U7 Cq ra - r- ra OD U7 ra 7 CP 7 C, C ra CA - Cq g 7 S ( VD CA CA kd (% {-; Cq CP - ra U7 R {,P) (" S CP CA ra cm cm (r) ra ra 3 V3 3 Cq VD U7 VD CP ra U7 CD Cn Cn CD ('q C, Cn Ul 7 r, co CD L(') (P) P es g " ' g S 9 % 9? -', c,; g (C) 7 C, 5 / en `9 " 9 5Lr ersl en el A 9 C9 g g: (7": (" (l klo (':7 (l

29 9 C7 C OD CD C od OD CD Cn v3 u7 vd ep u C CD ep es r, ey CD CD ep C- C- 7 v) OD cyo)ey ep C / ep r k 3 3 ) ep u7 c 7 CD 3 ep ep CD ul 7, 3 CA 3 5R cg - C-OC c V) kr) k / c u7 7 D r, u7c- 3 r, c C) kr)c-u7 ep C, c 7u7 C C) Cr/clc-,3 col3 Cf) c LO 3 - er) e'sc(:3% g u, c C, Ul C C, C k,/, U7 uu o3 g 9 R g r, cq rq u cy - C3/ Fl C 3 C ep C) OD C) g (Cg p ce:,-; Fg eq C 9Q ('9, ;, / U3 C) OD VD ep OD C, c- C 3 k/3 O C,) R ä r, ev lfl r, ev c, en M7 u7 C) vd s ep g3 R C md r r C, CD Ps S,":CrV3g7 C OC":";- " 7, ; S7 Cs7 ' (' (3 CD rg rp) C, 7 U7 CD ) ) OD c- 3 C C C U3 U C OD ep OD ep g ep C u7 3 / ad OD r7 U7 CD OD C) U7 V) u7 C, c ) Cs; ep ep vd C, ep - U7 v) ep c Ul u7cd cv en en ct, (*) (3 vd ep 7 C v3 CD et' V) OD ep M(3C(3CPC33CPCCP'A c -- U3 cp U3 ld cl, C3 3 L3 OD es/ c-,- ep Ul 7 U7 r- (3 - k r C LZ C- g f '-' rg,s; R & c? 3 S ':) M / U, c- C) /CP V kr) V), CP U3 3 Ul r O 3 / ep C r? C, 7 V3 ep OD 7 Q cao c r 3 OD ' (' L U3 U 3 OD CD effl ud Cn VD c 7 C, ep vd v) et 7 CD vd u7 c - P

30 L U) - -3 L :cf g -r a,-( /- zto cl / o : / crl,-- -- cr) c / cr) cr% / -- c cfl cr) -- - c O a cr) --,- 3 -zt,co,- r( (, -L,-,-L n cv c n / o vo / Lr) c ct,-- Lr) c-- L-),-- - -,-,-,- :,- c : cr) a Fol cr),- : Cn -) O - -) c / L-) -- cr),, c,7, / 'Clk Cf) kr) ak 'C - 7,- C 9 c - n (r),a c LC),- Lr) cr),-,-- - L-) C C\f;) 9 :(o "g " 9 -, $ / / ct ct c ( CV %), c% <,9 c9 r,,-- (9 (9) es cr) c z/, cr) (9 O O ( or,,-- R kr) 6 C (,G-9?,? È c, `, O r -f -- (V R F' ) Fo',(, %,7'D "' g'l -L -L,- -- clr O --L -z n,- - r) :,6 L : g : U) -L C) 9 U CD Panotettu keskarvo,-- c /,--L cr) S c a% / n c,--l / c -- ' cr) cr) / L" cr) CT Cr r- mt Cg,-- t-- le),,--,,,:, -- C Lr) lf) k O, - - L') kr),- -- cl, cr),-,- -- L-) cv / kr3 c cr) k OD / cs c C\ c c ' k c / - cr),--l,-- cl s Ch k o / n Cf) :/ O O,- *,-- 7 o c cr) -- c (r) u) c / c,- /,-- C7, C') cr, cr),-- r- / O Cg tr),-- / / -,- - - cv 3 97 n al CT c k n : cv 97 a,--,- ) - cr) l O,-- / ko -- L-),-- c ct) - C) ' c cl n c L r) c ct /,-- r-,- tr) c,:,,! m,,, j, Q, R -- -) Q, --, 3,-,, -,, 9, 9 ca Q 9, - f-l f 9 s,?', ) ' 9 g Q f r-f ml 7 5 f -) g q -) -, fl

31 - 3 - C- 3, u,-,t (n u, e CD r- C, u C cr,,, V eq vd u u vp - On u CV CD cr 3 VD CD Cr,, m,,,,/, 3 -g CD C 3, C, CD C C) r CD U3 C, C, 7 C, CD V,, CD, vd,,, md CV C fv / CV,, u, C CD U7 Ul x( - c - '- - CD C, C r- en OD CD V, CD O3 Cq ' r CLD,, C,, CD C! OD U7 U, CV U, e klp ry,,, (V,, V3, El 3 VD - Cq VD CD 3 C, cv, en c, - y cv cr m3 VD VD cy,y uo R ct, 3, g <7),, cy eal,-- uo, ry,-- cv V, 3 CD, MD /:3 C, Cr% C, u, v3 u C, cr,,-,y od V,, v3 ko cl OD C,, OD oo v3 C, u C CD, R,,, 7 VD, 3 3 Cr% C vp OD 7 U C C oo cy v, U7,, CD U Ul OD, C CD % C,, / CD, R Ch V3 C CD,--,,,,:, (',, u /, - g :z!, -- A W) E7 g:,9, E', ':=, ',9 ry oo,-- cy or, ' :'7 69 Fg S Zr, Lg g " g --,--,-- cy ry Lr) ol c, C, U 7, C, vd VD Ul 3 U op od,,a ro,, OD 7 ' OD C, 3 CV 3 cp Ul OD cl, cr C,, C, C CV 7, U,-, uo oo uo VD 7, OD v3,, r- U3, VD C, CD r cll ro r- CV U, CD U Ul CD r 3 Ch,t, 3 r- 7 (', ry ul or) CD (Y) 7 3} «- a,,, -) -,-, S (t -, ' 9 9 5, 9 5, h 9 ( S- _ 7!, 5 w f m '' 9-9 ",? 9 -,-, f 9,-, ' s, "pr,_,- f ', -- 't5 A m ; g

32 3 vd cp 5t, cm M cl P Fg? C;), C:,) ''' :5-: 9' 9 Fl ',Z " - " " :: :;' ' r M vd ko m l - o -' t 5 R R F7 " { R, m C) - sa V) c tr) m cp cm m 75 SR 5 u ' n C\ C 5 : g - cy r r Ul l,-- cs,,-- Lo CV 3 CP 5:' S,S 53 g g: {,' tn - LL Ch M u3 u, 3 v3 n g g 53 ';=, Q 53 r- cy ) cm cm u Op Lr) Z 55 Z3 '' n v3 R ch c c ' Lc) ad CD Cn m ', ',7 S3 C Fg ', '-' := c C3 CD u, vd C) c vd c '= ''' C3 " ', -'? ", ko 77 Etelä-Pohjanmaa - - en n n Lc) en vd P) g 5 59 r-' 5P 5 M C, Cn vd v) vd 5 g Fl Q C,),-- c c v) cl cr) f) " Z3 53 ;: ] 5 5 vd cm C, M M erg (7, cg -3- C L' g c F (' Z3 5 5: ko (r) " 55 t's) en ' Z ',! L 9 ' g (r) cf) C m M C") - -P S- -P -) -)? j -, C, --) -) g,- ccl ;:rc' -g yö S- ä ;--)? SQ 5, 9 *' rn f- 9 --) S- -' '-' f, -) q '

33 33-9) CD t ) "--) : n ( -) (,- 9,- /B Fol ` <, Cl Cf) s --,(V) c, L n,--, U m / -- en (r) 3 LO ' er) L3 -- v3,-- --,-- / : --,-- Ct3 O' tr) ) ' ) Lar G"} /3,, -,- LO c / Cr, O S 7 L tr) O / ' n O /,--,-- -, c"` Lr, < - (r) n zr cr tr) / (r) m m n a,-- c:j c) cr, O,-( cs3 cp - 7 Lt3 R `c) O l -, m U) - 3 O R tr), ( - (O () :(-?) h Panotettu keskarvo å,--,_,, D s f al,--,,--, p - (),_, ) '-',, U _, x :7 - c,,- c-, n en - tr) 3 3,-,- k - -P --) 5 no -, :- : -) P - o vp : s -,,-) x tl) cp n Cl - C*) n

34 3 ctl S : k CS / D en / (r) ko / c, cf) c, r U) -- - ct ch cr -all kc) C ( S c9 3 'c'? R?-9 ' (9 c_nh R : Cs S ' ( S g,- ' / S U to, -- - (r) ct / ' n cr, r") ko S / - / (r) C3 ct / ',:t C' C)) 'r,- "l / LC) ko L, cl c : / 'L l r,- C) 7 LC) / cr) cr% cl co : X ) Cr' o c, g ko n t ko gl C cl CC :ro) C :Ot - - / / / \,- 9- (r) cr) M / / r, ko ko & C' f f:g k ",, ;,,- z 5 ;5, - P -3 -,, (L5 : -,- - ::,-,- -- -) - 3} 5' -r,,- : -» - k k -),- 5 -) 3

35 - DO / 3 / / L-),-,- C,-- et /,-,, vd ul u - n,- -,- o _,- od er,:p CD -,- - CD cy / c,- el,-,- CD,- C/ ell c vd,- / c c ul cv ul el / vd,- / ep ep,- c ep C, m - o -) r - - Cn C, ht,- Crh en cs vd,- Cn et ep / Ul od / el vd /3 - - C, Cn eg ep CD L, vd Cn vd C, el e,- co u / vd e - et OD C, vd 7 CA / Cn,- CJ U,-,- C, et ep Cn OD c Cn / Etelä-Pohj ahmaa h / en CD CD,V cy,-, en O n,-,- ('C eg (l,,- C, ell,- ey u, cr,- c,- 'j O,- 9 / u,-,- el,--,-,v '-,- vd CD L") en vd vd,--h,- ' - - F- C, od ell / -,- C3 CA ( / - /3,- S -g f B,-( r-, : - a) l : ": M C:,-,,- al 3} 9 rl - - $ $,t, :, :j, $ ä - 3, h-h, k 'C -, : t

36 C) -,- ) p, olg crl vo o cr cr n \Q C', r- cr) t- C--- :t,: v3 : ) 'c( : Lr)? n tr) - rn, Xel en ' C :tj (j 'J - (') :,--,:, cr, :5 - ccö,--, --, en C\ C\ - lr) lf) en cf) - 3 / O L3 / ' 'cl 3 / R3 ä g ö S `, en % k EL Maatalouen juokseven töen erttely: hmstyö t/ t la Kasvav lje lytyöt Koteläntalnustyöt Muu maatalouen juoksevat työt Yhteensä Traktortyö t/t la Kasvnv lj elytöt Koteläntaloustyöt Muut maatalouen juoksevat työt Yhteensä UU s ravaustyöt t/ t la V lj e lj äperhe Pa kkav ä kl SPaojtusten yms uu stustyöt t/ t la V lj e lj äpprhe Pa lkkav ä k

37 O kc),o r) cs Lr) L) cll o cr, k k3 "zt, (r) V:, L-) cg n ' ',/, o `:, n n u Cr, n U) :( c) Q cf) u a - C' cs -- O cl L cf) er) Cl n - T- zr CY) - L c}, 9 T- L Cl en L ' k % ctl ko c kcd a o en to n n cr% LA c ctl - kr, s o kr) n (,) ) :, n kn Lo -- ' L / to / zt L-) cr) ä c n C- VD f) C7 s, cl, ) tn O kc 9 5 Q e 9 ' : `9 Cq `; E- cr\ Maatalouen juokseven tö en erttely: hmstyö t/ t la Kasvnv lje lytyöt Koteläntaloustyöt Muut maatalouen juoksevat työt Yhteensä työt Traktortyö t/tla Kasvnv lje lytyöt Koteläntaloustyöt Muut maatalouen juoksevat Yhteensä -,-, -) -) ;g E -,-,, -) - - '

38 3 g LP) R fl kd, z-s' D-- r) -, / s e- / Pohjos -Suom , en en 5 R S 9 g /O / Le, en - cl,,:,,, / ) /C) LO / /3 g (*) cr), : r- - [?) S 3 Le, ll u, / / /3 v: '3, (' ( R ' g eq cr n r7) k3 / en, ll C7 / O L r) cp P? : r FrC L gl o al,zr ct Lr), el kl 9 sr / CT e- -, r Cr% h e- r Maatalouen juokseven t ö en erttely: hmstyö t/ t la Kasvnv lj elytyöt Kote lä ntaloustyöt Muut maatalouen juoksevat työt Yhteensä Traktortyö t/t la Kasvnv lj elytyöt Koteläntaloustyöt Muut maatalouen juoksevat työt Yhteensä -, ' u) - ce,, _, --, er :n f : A -

39 g m l -, ) R O 9- n T- 9- z' C:r9 9- Etelä-Pohjanmaa ) O ": (7) '9- k kf3 Cf) :a3 --, 9- -P -- ' 9- c n ( f) 9-3 n, 9-9- ', - CP 9 - `r c:7+ k n 9- e- n ko CY) ' f) 9- Koko maa 3 kf3-9- Cr r - R 9- tc, cr, 9- p (,-- -) -- --, z,9 ( -), -- (3, -) : -,T' Z b9 ra, P- : -, - -,--,: : ;:-, -) a, Asunr ake nnusten uu stustyöt t/ tla: V lj e lj äperhe Pa lkkaväk Talousrakennusten uu stustyöt t/ tla: Vljelj ämrhe Pa l kkaväk

40 - - (' Cr cr),:t / c / LO c ko,-- - to, o cs : :Ø U r - - CY) / O en / c s R ' -O en Ḷ --, r- - ( C CC : (' -, c / 5,--,-- n CV f3 c9 / ` c,, - C Cr, Z, e-- C A 5 ' c''',-- 5 lc' R C',,- / c u] :ff FO g el " ' ', n On cll - -,--,-- k `g ",z, -) - tr) o (r) tn ' -9 - to r- -,- --) xo ', J,- (j -) -) -) rj '' j -,: ', z (e - --) -, r Måtsätyöt t/ tla: Vljelj äperhe Pa lk kav äk Asunrakennusten uu stustyöt t/ tla: V lj e lj äperhe Pa kkaväk Talousr å kennusten uu stustyöt t/ tla: V lj e lj äpprhe Pa kkav ä k

41 O O L"),, cr), CT) C-- m k/3 ak ko kn Cn n --) l? - - CY, kr),-- 3 ak z l kld l 3 C9 c'' lf),:l cy, c s zl - Crt c Ll (*) r) r),-- c CY) 9 ' - r)s cll cr,:t Cn ) "n f tx,?, - k kd,- cr) lf) Cf) kr, cl cr, '% cf) Cs ko R,-- ct cl - cr% kr) ml ) : $ z 9} Cl -- r -, -) -),- Ykstystalouen työt: Vljelj äpe the t/t la Mehet aset Lapset Pa lkkav äk t/ t la Metsätyöt t/tla: V lj e lj äperhe Palkkaväk ;3,, -L Talousrakennusten uu stustyöt t/ tla: V lje ljäpprhe Pa lkkav ä k

42 L U) «"r5 C r u), o c-- td C r- (f) t r- (,) eq OD,-- r- r- n en,j,,-, cr) n, C') n / c, ; C,,-- cc,-- CA n eq cr,,: cr, o tn r- n 5',' 759,-,-,, c (- : -,-, (r) u) ),, L o,- r- -,,c ; (',- n -- : cr,,-,zr c ul Å":,, g cr, O,-L (,) en C, m, :Ljo - ) " g, ffl ',:!: R 5? r- - ': c9 u",", ' vd " /,c)? VD,- - " C'?) S gl -- cr) k CA c '- '-,-- cr k,-- e c," CD cy ;,- cl l, to C r) / r-,-- c O vd c,,-- C :(6 S : // ( :n5 -k Panotettu keskarvo,--( ctl,-- L9 L:,) g g, ' (,-- --, «z -,,,,-,»»,g -),,,-,- -,,, -'D )\ 9 -' V, a s-fd re,, ( -- -) s,? l (, h : to (,- -- -),- '-- ±), -) A, ], ( C, _,_, ---,-, -),- ( n - - cf, a å - r:a, C "-) - -) -`,-,) C/) w '», : : : C --- "'9 : ' -

43 3 r),,, LC, cf) c,,,t, (9 5, ' ' LL -, o ' -zt,,, (r) g cl c L-- V) --- c-,- (r) tr) l CY) R cr) R c% ' 'c'' - ' R Lf) / O en cr) ko (l - r, - z/, ( C L!) - u) -L - L- ko 3 ' ' L'-, " R cf) : C) - L') cr - - cl) C),--; / ko - - C r- O - () cr o cy) : ; c,l S Cr% c-j- Ll) Le-9 l ' E', :), `c, &,' ' & / l 6? / : : szl, :t (r) / O / V3 / -, :: VD CV / 7- (r) ( ' / ' g? n ) L C / ( C3 Q g {''' - O -- lp n O (r) c) cr) O!) - (l (Y) ' C LP h ì,s E,D, (r) cr) / ('v,- Le') u-) c) r <V o (r) o,:l - (r) 3 O 3 6 ) CY L g t ;P S,L9 - -, r) : " "") ()) r? ',- -ro = E :g & -, - ) - D' *D -P n 53 ( 'T,- -) 'P-, g L (3 -, Z :r «r-) -, r- -J Ö L f r f,;) -) "" 9 - :, : jj l, <, al f -,- <,() ( --, -, cl,, )?' '-,-, ) g,_, E ' r-,- -,- -

44 Crl kr) - zt,,:t (r) cr) Lr) ) / - klj Lr) :), o CV 'C Z VO - 'CM r- CS; cr) szt : Cr, 65 3 ml -r- 9-7 u C, k LO Cr, - ;!: ',7, kr L() (- Lr) r) Cl O k k (V) - ', l g Cll C Cl R - k Lr) Crt Lr) cr), t ::), LO Lr) e) k / l,l'l Frj c7; R ',?' -, (- cy) n :), lr) :), )?, CT -' Cn,:t, c9 g ' lr) : Cl LO CM 6 3 z, :C6 cx El ''',- er) ' 9 CT -- (3 Q,9-', CP - Z, :7-9 ":' - LC) ',, O C*,) --,9, g sl,l9 -,--,, ' cel -,,- n :P :P a,- -) T :-, : ",9,,-;, _, (s f 9, k, -, -,, ) a:, : ( D, - ] F (C»» (J -L-) < < Lo -),, ', Ug), ro r-)?' g -r r, ' '-6 :( "- - -,

45 5 "g Cn - "j?,-) C,C,k,- C-- cll v3 O,- 'CP V) o,-,,-, r- en cr L";,--,,-, C, C m:) cr) cs : cs; c:; m k) c,-; - r- c, cy,- c, CD R CD,- md c C, LC, en md cc; u-; r- r- c, L, ' x : u) u (r) :() Krj anptotlat kes k määrn u 3 c,-- c C, ud L,, CD CD cr od CD md,-,,-,,- ' ; ch 3 en ul ', c kd kr, od r - C; c c c r: c',, cr),, k ct L, 'D cgc;,--,,,,, c,,,, e- C, kd ' c:; (r) CD,r; ojc;c3c5, o3 u, cr 3 c5 ct 35 Lt cr,- Ll r- CD CD C, CD C er, CD C) h, ud od r- r- (r) :' r- cr cr cy kr; cs,-,,-, up r r- l ) cc; cc;,-; c:; c; / cc; cr) u) f, f T) - a,-, E-, U) ffl,-,,, f r) P '' f - c-n p Cr : - r r -P ", "å,- R a u) 5 5 ä,-, '( - g 5 5

46 6 F cy ke 3, CD, r, el c,- - )J3 C),-, C, Up er),) g CT CT a) o o 6 cy OD l C, V, C) -,- CV VD LO,, m tc,, Le)? V, C7) a;c5, - ev vj, el m LL - : rn f, Lr), VD U, c r: ' '- to OD ) 3 el VD r; c--: t C'o t LO CC) ee) CD ell c a3 - e r: CD vd ell L; L-: C7), C3 C 'c') l " cr, el C) V) R r: el -, ko L L l, -,- - e, -,- en to VD )7: to et Le) C C, r,,-, r / LL ),L;r -,- o OO, cr o -? C7),- R kl:, C:7 rq r, ul Q, e< ' C7) m, e, R,- ell 'l CD C) e LO, :7 C, r, VD C) CD, 77,- L CT r,,- CD,- ( O c, cg el Lr) en cc 3 : u, e,, og c5 " C OD ejl OD og cl c; o r, L,- r, el el,, ug ul cv ' m c-: c: c3 c: cv - - r, C, C- T r C' C,, C3, r, r - cs) vd, V, e7,v ' Cr, - g n: M f 9 TA : 5 c e Z R g g g

47 7 'a r R U C, / CD C,, CD ' C, L, LO Cq CD OD, MD Cs C,,-, C, L,, CD, Up CD cl, o -7 L) o _,,, r-: r VD r r, C,, r,- L, m r:,5, R LD L, C, op CD OD / cv c n CD L es g cv _ C UD r LO CD CD cv m, C Lt;, UD CD,, LL, cc,, Cf) - CD,-, up L ud c; C, C - UD Cg C cp C C C L, / Cq Cs, Cs,, ol l,- n, U, C, C, Cq - C CD L, CD op - Y, ) CU UD CA L S7 C) 'D C R " L, CD CD C, CD E''' " 3) "- 9,, OD Cg er; CZ U7 å r- r- cj cl, C: :, - Cl), U Cg,, UD UD ':/, - C `: ct ('U, C U 'O C Cq ' C') - CD LD cl '(l) C,,c; Lr cr,-- u, Cl) '(l) Lr; /c; - C,- C, go ; M -- -; ul cr' -,-- --,,-, cc, ro,-- ',6 o «-f-, ', w g z m,-, c n g : f 9 To') a f 9 9

48 r :C6 g r tn /o n te,,- O / k3 :,- cl 3 - -,- cc) C' o -, -- cr / n,- to,- C7) (' /3 C\ ty) ct n cv L-) 3 3 / - a / L r) C / - - : c) -, -, 5 on on, //3 'l //3 "ct,- L, c r),- : (' c,) 3 L),- c) /c; tn 3 / cl g Sr7 ko LO ct, (g L') Cr, o C L" ' -,,,, -, 3 tn 3 -- O t cc) -, / / l L, -- on / c) c en on ' - _, - a:) R cc) S on -: cr), rn :( 5 r O (r) cr,,-- LC) cll -- C P cr) 3 cc) on cr) n Cr') tn,*,z), c ) O ' -,-,- - a / - ' ; ' - / - - : U) g3 g' l / / ' - -, / /o 'å? - å cv n ct, - - ko,-- ' -- O ch? - / o cr - ' ct EcR cr cc) / ta,-- to C) / cv 3% /r) O),z - /o ',-; ' - cs /o,- - la, 3 Q) r- a a5-5) W X f f (j) 5 kt, m m /? ", LO k x f, : "-) r- -, -,? -) - r to Y

49 9 - g» L') Lr) / S r) cll,- O - / tr),j ', / c / g T ) C : ' /, C/ C ' '" a / - cr ä - Q ' tn,-- Cf) - / cll ' L) l / - O,- ) / S C tr) / / cl Lr) [ O cv C/ C, ffl O e- Q e /:3 n ko tr lt) / g,9 l Cr% Cf),, V3 l n Ul / - ) O - ko / Lr) U :) - / / C r R C O e / V3 / tr) cll C / / Ct : cr) < tr) ' ko u") O LO LO O C) - szt 3 / / C c; : - R C rz - k _M, ( :c ) k u g :-: f? : -- k -,,c g 5 r) - 9, g, -) c, A-, f U)?,, R

50 - (f) LO O en cr vd n -,, cl;,-; a+ wr Pohjos -Sucm LO 3 -' eo a V3 - - cr% en -,,,D n, C; e o ) o kn a+ cr :t 'CP - kr), O cr%, - en(") - L, o C; (V),-; cs a+ c m :/ C t-: c+, Sr' S en a+ +n +n? O : WD V,) cv 3 3 L, a S O 'CP rt k -,- / o k a? cl cl R X),- )r: Cr%? C \ c u;) r- kr) + ' O Cl C,D "; % a+ k O en 9 :9 kl3 l' en Q ko /,3 3? X - f fp, o -g -rn x --) f % fl ' Q g f : ;- - X :! X - f M c n C - ) S ),_,,,, _) :

51 MAATALOUDE TALOUDELLSE TUTKMUSLATOKSE TEDOATOJA o 5 AJAKOTASTA MAATALOUSEKOOMAA Krjanptotlojen tuloksa, tlvuos 9 elsnl 99 5 s o 53 AJAKOTASTA MAATALOUSEKOOMAA Krjanptotlojen tuotantosuunnttasa tuloksa, tlvuos 9 elsnl 99 7 s o 5 AJAKOTASTA MAATALOUSEKOOMAA Current topcs n agrcultural enomcs elsnk 99 5 s SUMELUS, J Envronmental problems of agrcultural practces an nsequences of envronmental polces for farms n Fnlan s 5-5 OLKO-BAGESKA, T Enomc aspects on the proucton tme of ary ws s 6-5 o 55 AJAKOTASTA MAATALOUSEKOOMAA elsnk 9937 s TORVELA, M Vljeljöen tomeentulosta ämeessä vuosna 96- s 5- TORVELA, M Maatalouen kannattavuustutkmuksesta tänä pävänä s - PUURUE, M & JÄRVELÄ, Maatalouen vuosttaset tulovahtelut lrjanptotlolla s 9-37 o 56 SUMELUS, J Tuottajahnnat erässä massa elsnk 99 3 s o 57 PUURUE, M & TORVELA, M Vljeljöen melptetä maatalouspoltkasta elsnk 99 3 s o 5 ASSE, T Vljeljän työtulotavote elsnk s o 59 KOE, J & ALA-MATLA, Maatalouen tuotantokustannusten ja tulojen kehtyksestä elsnk 99 s o 6 VAO-MATTLA, B Ympärstönäkökohat maatalouspoltkassa elsnk 99 3 s o 6 USU, M, OLLLA, P & TEPPO, A-M Maaseuun svuelnkenojen markknontongelmat elsnk s o 6 PUURUE, M & SUMELUS, J Tuotantopanosten hnnat ja maatalouen tulokset Suomessa ja erässä Euroopan massa elsnk 99 3 s o 63 AJAKOTASTA MAATALOUSEKOOMAA elsnk 99 3 s PUURUE, M & TORVELA, M Vljeljöen rahan käyttö krjanptotlolla vuosna 97- s 5-6 ASSE, T & PUURUE, M Maatalouen kustannuserot krjanptotlolla s 7- SUMELUS, J Använnngen av åkermark för annat än lvsmeelsproukton Fnlan s 9-3 o 6 AAKKULA, J Yhtenen valnta maatalouspoltkassa elsnk 99 s

52 elsnk 99 Valton Panatuskeskus SB SS 7-599

WAinill AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TULOKSIA TIEDONANTOJA 152 1990 TILIVUOSI 1988

WAinill AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TULOKSIA TIEDONANTOJA 152 1990 TILIVUOSI 1988 WAnll TEDOATOJA 5 99 AJAKOTASTA MAATALOUSEKOOMAA KRJAPTOTLOJE TULOKSA TLVUOS 988 MAATALOUDE TALOUDELLE TUTKMUSLATOS AGRCULTURAL EOMCS RESEARC STTUTE FLAD RESEARC REPORTS 5 99 TEDOATOJA 5, 99 AJAKOTASTA

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA AATALOUD TALOUDLLIS TUTKIUSLAITOKS TIDOATOJA :o 8 TH AGRIULTURAL OIS RSARH ISTITUT, FILAD RSARH RPORTS, o 8 AJAKOHTAISTA AATALOUSKOOIAA KIRJAPITOTILOJ TULOKSIA TILIVUOSI 98 HLSIKI 982 aatalouden taloudellsen

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA MAATALOUDE TALOUDELLSE TUTKMUSLATOKSE TEDOATOJA :o 5 TE AGRCULTURAL EOMCS RESEARC STTUTE, FLAD RESEARC REPORTS o JO AJAKOTASTA MAATALOUSEKOOMAA KRJAPTOTLOJE TULOKSA TLVUOS 976 ELSK 978 Maatalouden taloudellisen

Lisätiedot

lkyä Ii 1 lq AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TULOKSIA TIEDONANTOJA TILIVUOSI 1987

lkyä Ii 1 lq AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TULOKSIA TIEDONANTOJA TILIVUOSI 1987 lkyä i lq TEDOATOJA 4 989 AJAKOTASTA AATALOUSEKOOAA KRJAPTOTLOJE TULOKSA TLVUOS 987 AATALOUDE TALOUDELLE TUTKUSLATOS AGRCULTURAL EOCS RESEARC STTUTE, FLAD RESEARC REPORTS 4 989 aataloud taloudellis tutkimuslaitoks

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA TEDOATOJA 75 992 AJAKOTASTA AATALOUSEKOOAA KRJAPTOTLOJE TULOKSA TLVUOS 99 AATALOUDE TALOUDELLE TUTKUSLATOS AGRCULTURAL EOCS RESEARC STTUTE, FLAD RESEARC REPORTS 75 992 TEDOATOJA 75 AJAKOTASTA AATALOUSEKOOAA

Lisätiedot

PUTKIKAKSOISNIPPA MUSTA

PUTKIKAKSOISNIPPA MUSTA Takorauta Tuote LVI-numero Pikakoodi 0753007 RU33 KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS DN 65 KESKIRASKAS 0 KESKIRASKAS 0 KESKIRASKAS SK/UK SK/UK

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA AATALOUDE TALOUDELLSE TUTKUSLATOKSE TEDOATOJA : 26 TE AGRCULTURAL EOCS RESEARC STTUTE, FLAD RESEARC REPORTS, 26 AJAKOTASTA AATALOUSEKOOAA KRJAPTOTLOJE TULOKSA TLVUOS 98 ELSK 987 aatalud taludellis tutkiuslaitks

Lisätiedot

-d;'$ d{ee lr a ;{*.v. ii{:i; rtl i} dr r/ r ) i a 4 a I p ;,.r.1 il s, Karttatuloste. Maanmittauslaitos. Page 1 of 1. Tulostettu 22.08.

-d;'$ d{ee lr a ;{*.v. ii{:i; rtl i} dr r/ r ) i a 4 a I p ;,.r.1 il s, Karttatuloste. Maanmittauslaitos. Page 1 of 1. Tulostettu 22.08. Maanmttauslats Page 1 f 1 -d;'$ d{ee lr a ;{*.v {:; rtl } dr r/ r ) a 4 a p ;,.r.1 l s, Karttatulste Tulstettu 22.08.2014 Tulsteen keskpsteen krdnaatt (ETRS-TM3SFlN): N: 6998249 E: 379849 Tulse e le mttatarkka.

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA AATALOUDE TALOUDELLSE TUTKUSLATOKSE TEDOATOJA : 3 TE AGRCULTURAL EOCS RESEARC STTUTE, FLAD RESEARC REPORTS, 3 AJAKOTASTA AATALOUSEKOOAA KRJAPTOTLOJE TULOKSA TLVUOS 982 ELSK 98 aatalud taludellis tutkiuslaitks

Lisätiedot

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA MAATALOUDE TALOUDELLSE TUTKMUSLATOKSE TEDOATOJA : 4 TE AGRCULTURAL EOMCS RESEARC STTUTE, FLAD RESEARC REP ORTS, 4 AJAKOTASTA MAATALOUSEKOOMAA KRJAPTOTLOJE TULOKSA TLVUOS 975 ELSK 977 Maataluen taluellisen

Lisätiedot

-Jotta maailma olisi parempi paikka wappuna. RAKENNUSINSINÖÖRIKILLAN VIRALLINEN KILTALEHTI JO VUODESTA 1963 2/2012

-Jotta maailma olisi parempi paikka wappuna. RAKENNUSINSINÖÖRIKILLAN VIRALLINEN KILTALEHTI JO VUODESTA 1963 2/2012 -J w. RAKENNUSINSINÖÖRIKILLAN VIRALLINEN KILTALEHTI JO VUODESTA 1963 2/2012 JOS ET NÄE LUKEA ALLAOLEVAA PIILOTETTUA TEKSTIÄ, JUO LISÄÄ SKUMPPAA, SILLÄ STEREOGRAMMIEN NÄKEMINEN ONNISTUU VAIN SILMÄT KILLISSÄ.

Lisätiedot

Arvio metsdmaan arvosta

Arvio metsdmaan arvosta Arv metsmaan arvsta Omstaja Kuusam, Nskajrv Kunta Kyll Tla Rn: Ala, ha 35 477 Nskajrv 31. : 77,5 SPOO LO.6.2L7 Lstetja Teemu Saarnen KTM, LKV Arv phjautuu 14.1,23 pvtyn metssuunntelman kuvtethn ja Kuusamn

Lisätiedot

Ilmastointi PUSSISUODATIN ALTECH CL-36-3-M5 LASIKUITU L500 PUSSISUODATIN ALTECH CL-63-6-M5 LASIKUITU L360

Ilmastointi PUSSISUODATIN ALTECH CL-36-3-M5 LASIKUITU L500 PUSSISUODATIN ALTECH CL-63-6-M5 LASIKUITU L360 Ilmastointi Tuote LVI-numero Pikakoodi 7754400 OK08 CL-36-3-M5 LASIKUITU L360 CL-36-3-M5 LASIKUITU L500 CL-63-6-M5 LASIKUITU L360 CL-63-6-M5 LASIKUITU L500 CL-66-6-M5 LASIKUITU L360 CL-66-6-M5 LASIKUITU

Lisätiedot

1, MITÄ TARKOITETAAN SEURAAVILLA TERMEILLÄ:

1, MITÄ TARKOITETAAN SEURAAVILLA TERMEILLÄ: KRANPDON TNTT 14.4.2014 LAY/OTK OT: Vst jkseen kysymykseen erllselle pperlle (must merktä nm myös krjnptu"t.u"ppern). ös et vst jhnkn kysymykseen, jätä nmetty vstuspper myös kysesen tehtävän slt' rrävär:

Lisätiedot

TEOLOGIAN YLIOPPILAIDEN TIEDEKUNTAYHDISTYKSEN JULKAISU VUODESTA 1853 4/2012

TEOLOGIAN YLIOPPILAIDEN TIEDEKUNTAYHDISTYKSEN JULKAISU VUODESTA 1853 4/2012 TEOLOGIAN YLIOPPILAIDEN TIEDEKUNTAYHDISTYKSEN JULKAISU VUODESTA 1853 4/2012 P 4 V 5 P 6 L 7 A H g 10 K 12 N ö ( ) 15 T,, 16 A3 - N 20 Dg! 18 R 21 E 19 K: K R 22 R 23 L - Hd R, Sf L, I V A V K - Sf L K

Lisätiedot

Arvio metsd maa n a rvosta

Arvio metsd maa n a rvosta Arvi metsd maa n a rvsta Omistaja Lpr Klmenharju Kunta Kylli Tila Rn: Ala, ha 405 572 Klmenharju :l:89 24,9 ESPOO L6.5.20L7 Laatijan allekirjitus Teemu Saarinen Lisdtietja Arvi phjautuu Teemu Saarinen

Lisätiedot

Jakotukit / tarvikkeet

Jakotukit / tarvikkeet Jakotukit / tarvikkeet Tuote LVI-numero Pikakoodi 2022115 BF71 VM 2X3/4 EURO VM 3X3/4 EURO VM 4X3/4 EURO VM 5X3/4 EURO VM 6X3/4 EURO VM 7X3/4 EURO VM 8X3/4 EURO VM 9X3/4 EURO VM 10X3/4 EURO VM 11X3/4 EURO

Lisätiedot

VIRALLISTEN LAJIKEKOKEIDEN TULO SYHD ISTELMIÄ 1978. KASVINVILJELYLAITOKSEN TIEDOTE N:o 13 MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

VIRALLISTEN LAJIKEKOKEIDEN TULO SYHD ISTELMIÄ 1978. KASVINVILJELYLAITOKSEN TIEDOTE N:o 13 MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MAATALOUDEN TUTKMUSKESKUS KASVNVLJELYLATOKSEN TEDOTE N:o 3 TMO MELA, ULLA LALLUKKA, LSA MATTLA JA JOUN KATLA: VRALLSTEN LAJKEKOKEDEN TULO SYHD STELMÄ 978 TKKURLA SSN 0356-7575 SSÄLLYS Sivu. Johdano Seliyksiä

Lisätiedot

4rrr. PYSwvYoesrÄ. 0809-cPR-1115. Tarvasjoen Teräsovi Oy Junnaronkatu 16 24100 Salo SE RTI FI KAATTI TUOTTEE N SUORITUSTASON EN 12101-2:2003

4rrr. PYSwvYoesrÄ. 0809-cPR-1115. Tarvasjoen Teräsovi Oy Junnaronkatu 16 24100 Salo SE RTI FI KAATTI TUOTTEE N SUORITUSTASON EN 12101-2:2003 4rrr VTT XPRT SRVCS Y llmeu ls r 0809 VTT XPRT SRVCS Y P 1001.02044\TT S RT KAATT TUTT SURTUSTAS PYSwvYesrÄ 0809PR1115 urpn prlmenn j neuvsn seuksen : 305/201 1 (rkennusueseus el CPR), jk n nneu mlskuun

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA MAATALOUDE TALOUDELLSE TUTKMUSLATOKSE TEDOATOJA : 54 TE AGRCULTURAL EOMCS RESEARC STTUTE, FLAD RESEARC REPORTS, P AJAKOTASTA MAATALOUSEKOOMAA KRJAPTOTLOJE TULOKSA TLVUOS 977 ELSK 979 Maataluden taludellsen

Lisätiedot

KASVINVILJELYLAITOKSEN TIEDOTE N:o 17 EI] VIRALLISTEN LAJI KEKOKEIDEN TuLOSYHDISTELMIA 1979 MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

KASVINVILJELYLAITOKSEN TIEDOTE N:o 17 EI] VIRALLISTEN LAJI KEKOKEIDEN TuLOSYHDISTELMIA 1979 MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS J MAATALOUDEN TUTKMUSKESKUS KASVNVLJELYLATOKSEN TEDOTE N:o 7 E] -4-t4 ' r L. 'e cev 3ek TMO MELA, ULLA LALLUKKA ja LSA MATTLA: VRALLSTEN LAJ KEKOKEDEN TuLOSYHDSTELMA 979 JOKONEN -923 SSN 0356-7575 SSÄLLYS

Lisätiedot

Käyttövedenlämmitin. KÄYTTÖVEDENLÄMMITIN HAATO HK-15 1/3KW SEINÄ/VAAKA LVI-numero PIKA OD38

Käyttövedenlämmitin. KÄYTTÖVEDENLÄMMITIN HAATO HK-15 1/3KW SEINÄ/VAAKA LVI-numero PIKA OD38 Käyttövedenlämmitin HK-15 1/3KW SEINÄ/VAAKA 5253010 OD38 HK-35 2KW SEINÄ/VAAKA 5253015 RS52 HK-55 2KW SEINÄ/VAAKA 5253020 DE35 HK-100 2KW SEINÄ/VAAKA 5253022 VL77 HM-150 2/3KW SAUNA 5253045 UH93 HM-230

Lisätiedot

SUODATIN- PATRUUNAT MASINO-HYDROSTO KEY OY

SUODATIN- PATRUUNAT MASINO-HYDROSTO KEY OY 1 SUODATIN- PATRUUNAT 2006 10 MASINO- KEY OY 2 Masino-Hydrosto key Oy toimittaa suodatusjärjestelmiä, suodattimia ja patruunoita hydrauli- ja kiertovoitelujärjestelmiin, kompressoreihin, ilmalle, vedelle

Lisätiedot

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS Tiedote 7/9 LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, KATRI PAHKALA ja MARKKU KONTTURI Kasvintuotannon tutkimuslaitos Virallisten lajikekokeiden tuloksia 1982-1989

Lisätiedot

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS. AULIS JÄRVI, ARJO KANGAS, LEO MUSTONEN, YRJÖ SALO, HEIKKI TALVITIE, MARTTI VUORINEN ja LEA MÄKELÄ

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS. AULIS JÄRVI, ARJO KANGAS, LEO MUSTONEN, YRJÖ SALO, HEIKKI TALVITIE, MARTTI VUORINEN ja LEA MÄKELÄ MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS TIEDOTE 2/95 AULIS JÄRVI, ARJO KANGAS, LEO MUSTONEN, YRJÖ SALO, EIKKI TALVITIE, MARTTI VUORINEN ja LEA MÄKELÄ Virallisten lajikekokeiden tuloksia 1987-199 Jokioinen 1995 ISSN

Lisätiedot

asunnottoman äänenkannattaja vuodesta 1987 nro 2 / 2017 hinta 3

asunnottoman äänenkannattaja vuodesta 1987 nro 2 / 2017 hinta 3 m d 1987 2 / 2017 3 2 3 KOHTI PAREMPAA www..f m.m@.f m m TOIMISTO K 2 D 3.. 00500 H m().f Tm S T 050 407 9702 Jö Vd P 050 407 9703 Am O U P 050 443 0102 m().f Aö Om Am2 - C Bd 050 443 1063 M m J L 050

Lisätiedot

JUMALAN OLEMASSAOLOA. En voinut enää kieltää

JUMALAN OLEMASSAOLOA. En voinut enää kieltää A E l JUMALAN OLEMASSAOLOA V jl l l j Igl j l l l M j l l j M l l? K ö ljl p j pö l j pl j lpp Ol g l j lppj lp M j l j lblg Rc Dw j l H l pjl l l p l j DNA: j l l l S pl J l p l l l l M ö j lppj lp pl

Lisätiedot

Lappeenrannan Ilmailuyhdistys

Lappeenrannan Ilmailuyhdistys Lappeenrannan Ilmailuyhdistys Tapahtuman tuloksia, moottoripyörät Kierroksia: 396 Osallistujia: 328 Autot Moottoripyörät Kaikki Ajoneuvo Lähtöaika Aika 400 (s) Nopeus (km/h) Valmistaja Malli Tyyppi Selitys

Lisätiedot

Peitelevy ja peitelaippa

Peitelevy ja peitelaippa Peitelevy ja peitelaippa Tuote LVI-numero Pikakoodi PEITELAATTA MERIKA 5688050 JF92 50-75-110/VALKOINEN 510 PEITELEVY ORAS D70/G1/2 167051 PEITELEVY KAULUKSELLA 50 MM-130 MM PEITELEVY KAULUKSELLA 75 MM-150

Lisätiedot

6. KOKOUKSEN LAILLISUUSEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

6. KOKOUKSEN LAILLISUUSEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN (3) PÖYTÄKIRJA 5..203 SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN SYYSKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA Aika Paikka 5..203 klo 9.20 alkaen Ideapark, Kokoustila Kotka. Lempäälä Läsnä Osallistujalista liitteenä (liite ). KOKOUKSEN AVAUS TaLVIn

Lisätiedot

ITK 236 Jups. Elektroninen liiketoiminta kahtena prosessina (Kambil & van Heck) Monikanavamalli

ITK 236 Jups. Elektroninen liiketoiminta kahtena prosessina (Kambil & van Heck) Monikanavamalli IK 236 Jp Elr l h pr (Kbl & v Hc) Mvll l p fgr vr h vl 1 ll ypyä j v rll (hp://www.-fcr./) hc prr chcl Idvdl Org Idry Scy Grc b dl frwr cg f Sp-prl prl d cp /cgr cr ll lvl (.., hc prr). ). h cp c f dld

Lisätiedot

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS Tiedote 2/91 LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, KATRI PA KALA ja MARKKU KONTTURI Kasvintuotannon tutkimuslaitos Virallisten lajikekokeiden tuloksia 1983-199

Lisätiedot

MAHDOLLISUUKSIEN TASA-ARVO, SIVISTYS, KANNUSTAVUUS, SUVAITSEVAISUUS, VÄLITTÄMINEN

MAHDOLLISUUKSIEN TASA-ARVO, SIVISTYS, KANNUSTAVUUS, SUVAITSEVAISUUS, VÄLITTÄMINEN H V: Vr Pr: Mr V: Syrjyy yrjy Nr S K S 3 S 3 S 6 2/2012 UUSISIPOO NYA SIBBO 7500 Hy, MAHDOLLISUUKSIEN TASA-ARVO, SIVISTYS, KANNUSTAVUUS, SUVAITSEVAISUUS, VÄLITTÄMINEN rj, j d rd yö yö S Työ j yr y yd O

Lisätiedot

P S. Va r äi n. m m2 2. e a / puistossa säilyvät puut. korko muuttuu, kansi uusitaan SVK asv.

P S. Va r äi n. m m2 2. e a / puistossa säilyvät puut. korko muuttuu, kansi uusitaan SVK asv. TI E f as 8 5 5 pu ke lu pi ip iv - le / te AP 1 4 KI +8 8 +8 9 O le lem ht a ip ss uu a st ol oa ev aa rk ki ip met A L 31 6 L AP P LE IK S E T ei l y tu pu r u va liu m k u at m to äk i in u hl M 22

Lisätiedot

hydiiill AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TULOKSIA TILIVUOSI 1992 TIEDONANTOJA

hydiiill AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TULOKSIA TILIVUOSI 1992 TIEDONANTOJA hydiiill TIEDONANTOJA 192 1994 AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TULOKSIA TILIVUOSI 1992 MAATALOUDEN TALOUDELLINEN TUTKIMUSLAITOS AGRICULTURAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE, FINLAND RESEARCH

Lisätiedot

'/i. 4»/ ! / i, 3"/ 7 J i. 3"/i. i 17. l?- 1 /* A j\l I i 8 3V B 37, 6! 3% 47, 2»/16 /3-i/ A 996

'/i. 4»/ ! / i, 3/ 7 J i. 3/i. i 17. l?- 1 /* A j\l I i 8 3V B 37, 6! 3% 47, 2»/16 /3-i/ A 996 37, 37. 47, 17/. '. keus»/ /3-7, Hntalte N:o 1. Spencer-Smth männät ja tapt. Vaunu Männäntapp Keskö- Rengas- SS N:o ne 3 tuus korurat ss «5 keus vr-r., j^-.q ' 0 tuus Mall Buck 34-50, 35-50 1934-35 *f00

Lisätiedot

Ikväidill AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TULOKSIA TILIVUOSI 1993 TIEDONANTOJA 199 1995

Ikväidill AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TULOKSIA TILIVUOSI 1993 TIEDONANTOJA 199 1995 Ikväidill TIEDOATOJA 199 1995 AJAKOHTAISTA MAATALOUSEKOOMIAA KIRJAPITOTILOJE TULOKSIA TILIVUOSI 1993 MAATALOUDE TALOUDELLIE TUTKIMUSLAITOS AGRICULTURAL ECOOMICS RESEARCH ISTITUTE FILAD RESEARCH REPORTS

Lisätiedot

tutuiks k äy t tö ö n kilpailuvu

tutuiks k äy t tö ö n kilpailuvu SAKU : d h 012 1 / 2 d : SAKU g 4 jj 10 U ö ö 14 K d v S Sg 4 Pj 3 SAKU : g 4 Kv d v 6 SAKU jjj 8 U jj 10 SAKU 11 Kv 6 Hvv h 12 K 14 H 16 T 18 V 20 Jjj 8 Khd 21 T 22 Yhd 23 ACTION! SAKU : dh Jj: S - j

Lisätiedot

ole vastaanottotiloja.

ole vastaanottotiloja. Kiinteistd Oy Kalajoen Keidas Karhuojantie 2 90460 Oulunsalo TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.-3122009 1 Yleistai yhtidstii Yhtion omistamissa rakennuksissa huoneistot varattu osakkeenomistajille lomaasunnoiksi.

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKITERIALLITU PATENT- OC REGITERTYRELEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bkslut Kaupparekisteri andelsregistret Verhallinnsta saapuneet tiedt Uppgifter inkmna från skatteförvaltningen

Lisätiedot

ART HOUSE C M Y CM MY CY CMY K. Harjoitus tekee mestarin. Suomen kielen syventäviä harjoituksia maahanmuuttajille. Marja-Liisa Saunela

ART HOUSE C M Y CM MY CY CMY K. Harjoitus tekee mestarin. Suomen kielen syventäviä harjoituksia maahanmuuttajille. Marja-Liisa Saunela J K T K j j I A-S A A L J A j-bjö M Sb V Hj 3: j j j j j j j Kj j j j j j K j j M j j j j S - j - j ö Hj 3 j j j j T ö j j ö - j TITOSANOMA Mj-L S Hj 3 S j j ART HOUS Hj C M Y CM MY CY CMY K Oj j K S L

Lisätiedot

PUUT T E H TÄV. käyttää hyödyksi.

PUUT T E H TÄV. käyttää hyödyksi. PUU / j j l Y / E H ÄÄ l l l l r r Ä E H Ä l l j l j H rl r j K PUU j r r j r IE OA P P r j r l J rj r P r l j r l l j l r r j r j r P P l r j r l j P j Ml r j rg j r r l M A R JA r l l O E H ÄÄ l / l

Lisätiedot

Hysteerinen komedia meistä naisista...(ja vähän myös miehistä)! oivatuotanto.fi

Hysteerinen komedia meistä naisista...(ja vähän myös miehistä)! oivatuotanto.fi H d (j v ö )! H: Kj j j: Apö : S: Tjjj: Lv: V: V-p: Ä: M: Kp: Pv: Nö: Gfi : Kv: S Sd Bjö Jbdó N Hg T P Tj V Gd Ö J Tv K K J Tv, K Kj R H, K W K W Gd Ö J H, K Ld Mj H K Kj K 1 30 j 15 v Ap : Sf Ed 3 Sg,

Lisätiedot

Maatalouden taloudellisen 'tutkimuslaitoksen tiedonantoja M 8. Kirjanpitotilojen tuloksia tilivuodelta 19 66. Helsinki 1968

Maatalouden taloudellisen 'tutkimuslaitoksen tiedonantoja M 8. Kirjanpitotilojen tuloksia tilivuodelta 19 66. Helsinki 1968 Maatalouden taloudellisen 'tutkimuslaitoksen tiedonantoja M 8 Kirjanpitotilojen tuloksia tilivuodelta 9 66 Helsinki 968 Alkusanat Tässä monisteessa esitetään maatalouden kannattavuustutkimuksessa mukana

Lisätiedot

LVI-Dahl Oy Robert Huberin tie 5, PL 212, Vantaa puh , faksi ,

LVI-Dahl Oy Robert Huberin tie 5, PL 212, Vantaa puh , faksi , Painemittarihanat S004.16. Painemittarihanat DIN 16270 Materiaalit: Messinki, 1.0460, 1.4571 Messinki C.22.8 1.4571 120 C 250 bar 400 bar 400 bar 200 C - 300 bar 280 bar 16270A 250-10 +120 100 79 63 27

Lisätiedot

E Merkinnät. 10 rh o 9 F 1 G VHT. Päävedenjakaja. Kunnan raja. Sivuvedenjakaja Järvi Pienvaluma-alue Valumareitit Workshopin alueet Virta.

E Merkinnät. 10 rh o 9 F 1 G VHT. Päävedenjakaja. Kunnan raja. Sivuvedenjakaja Järvi Pienvaluma-alue Valumareitit Workshopin alueet Virta. r Ko l o j hd 5 jo 0 rh o oj Tyll rd dbc 5 o c b g Mr Mllobc Rodbc djj K rj Kålbc djj Jr lm-l Vlmr Worho l Vr bc K o-oj dmr lm-l r b c c b å R åb c r lö KOKKOLN KUUNKI lohjlm lm, Vlm-lly LUONNO xxxxx Vlm-lr

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

IMMIN AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TUOTANTOSUUNNITTAISIA TULOKSIA TIEDONANTOJA 176 1992 TILIVUOSI 1990

IMMIN AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TUOTANTOSUUNNITTAISIA TULOKSIA TIEDONANTOJA 176 1992 TILIVUOSI 1990 IMMIN TIEDONANTOJA 76 992 AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TUOTANTOSUUNNITTAISIA TULOKSIA TILIVUOSI 990 MAATALOUDEN TALOUDELLINEN TUTKIMUSLAITOS AGRICULTURAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE,

Lisätiedot

KASVINSUOJELULAITOKSEN TIEDOTE N:o 12

KASVINSUOJELULAITOKSEN TIEDOTE N:o 12 MAATALOUDEN TUTKMUSKESKUS KASVNSUOJELULATOKSEN TEDOTE N: 2 Annel Karhnem, Lea Kurk, Ral Pes-ala, Tapan Pessala, Jaakk Säk: Rkkakasven trjunta-aneden ja kasvunsääteden ketulkset 976 Puutarhavljely VANTAA

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNGIN ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA (luonnos 17.12.2008)

LOIMAAN KAUPUNGIN ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA (luonnos 17.12.2008) LOIMAAN KAUPUNGIN ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA ( 17.12.2008) 1. Jd Ep p. T p pg, L d pp d d. O p L g p. Kpg p : L p g 1 2 p Kp K E g L 3 g d 2 0 0 9 2 0 1 2 g 4 p T. w 5 w w.. f / I f T V 6 p M K 7 Y p

Lisätiedot

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS TTK AATALOUDEN TUTKIUSKESKUS Tiedote 2 / 89 LEO USTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEELÄINEN, KATRI PAKALA ja ARKKU KONTTURI Kasvintuotannon tutkimuslaitos Virallisten lajikekokeiden tuloksia 98988 JOKIOINEN

Lisätiedot

POISTOILMAVENTTIILI HALTON

POISTOILMAVENTTIILI HALTON Venttiilit Tuote LVI-numero Pikakoodi 8707702 AT09 URH/A-100 URH/A-125 URH/A-160 URH/A-200 URH/B-100 URH/B-125 URH/B-160 URH/B-200 PEITELEVY HALTON CS/ULA-160 TULOVENTTIILI HALTON ULA-100 TULOVENTTIILI

Lisätiedot

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS. LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, KATRI PAHKALA, MARKKU KONTTURI ja LEA MÄKELÄ

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS. LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, KATRI PAHKALA, MARKKU KONTTURI ja LEA MÄKELÄ MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS TIEDOTE 2/93 LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, KATRI PAKALA, MARKKU KONTTURI ja LEA MÄKELÄ Virallisten lajikekokeiden tuloksia 1985-1992 Jokioinen 1993 ISSN 359-7652

Lisätiedot

OULUJÄRVEN MELONTAKESKUS VAALA / UITON RANTA

OULUJÄRVEN MELONTAKESKUS VAALA / UITON RANTA OULUJÄRVEN MELONTAKESKUS VAALA / UITON RANTA ljljc Olj - j l j j l Olj l l j j jd jj g j l S ll l- j ld j 1800-ll lld ll j l Olj Olj Ml Ml j Vl S U Vl Ol j Kj j l- j ld Vl ll ll llll lj Mlllj l Vl Sl j

Lisätiedot

NIKKILÄN SYDÄMEN LAAJENTAMINEN VAIHE 2 MAANTASOKERROS 1/ / ARK - house

NIKKILÄN SYDÄMEN LAAJENTAMINEN VAIHE 2 MAANTASOKERROS 1/ / ARK - house tk, J e, hu p rr, Ä, 9,,, Ä Ä Ä 9,, 9 h vut tk k D uk, C lut, kpk C tr, rv tr C9, y e yv tt t rv lkr tl lut e pll t-k-hu kek u v pt + C C tr C9 tr lut C, C C, yp + phu te kt kpl bet uur rv gr ttpe t +

Lisätiedot

Koulutoimen henkilöstörakenne

Koulutoimen henkilöstörakenne Koulutoimen henkilöstörakenne 11.11.2016 Virka/toimi Toimen/viran nimike Toimisto V 1 koulutusjohtaja T 2 toimistosihteeri T 3 toimistosihteeri V0033 4 koulukuraattori T 5 koulupsykologi Yhtenäiskoulu,

Lisätiedot

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS. LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, KATRI PAHKALA, MARKKU KONTTURI ja LEA MÄKELÄ

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS. LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, KATRI PAHKALA, MARKKU KONTTURI ja LEA MÄKELÄ MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS TIEDOTE 9/92 LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, KATRI PAKALA, MARKKU KONTTURI ja LEA MÄKELÄ Virallisten lajikekokeiden tuloksia 198-1991 Jokioinen 1992 ISSN 359-7652

Lisätiedot

Keittiöaltaat ja -varusteet

Keittiöaltaat ja -varusteet Keittiöaltaat ja -varusteet Tuote LVI-numero Pikakoodi UPOTETTAVA-ALLAS STALA LYRIA 5922146 ZG80 L50-60 1-ALT HANA-ALUEELLA PUHDISTUSAINE FRANKE TWISTER RST PINNOILLE CUT-4 KOIVUA KANTTIALLAS STALA DESIRE

Lisätiedot

F_l/ mlmz SOVE LLU STE HTÄV Ä G RAVITAATI O LA I STA. Fon. (vetovoima) mr ja lxz välinen gravitaatiovoima. kappaleiden massat ovat mr ja mz (kg)

F_l/ mlmz SOVE LLU STE HTÄV Ä G RAVITAATI O LA I STA. Fon. (vetovoima) mr ja lxz välinen gravitaatiovoima. kappaleiden massat ovat mr ja mz (kg) SOVE LLU STE HTÄV Ä G RAVITAATI O LA I STA ltl ka ppa leiden (vetovoima) m ja lxz välinen gavitaatiovoima Fon F_l/ mlmz 2 kappaleiden massat ovat m ja mz (kg) on kappaleiden keskipisteiden välinen etäisyys

Lisätiedot

Ehdotus OLEMASSA OLEVAN RAKENNUSKANNAN KORJAUSOHJELMAEHDOTUS VUODELLE 2017 SEKÄ SUUNNITELMAVUOSILLE Päivitetty 10.

Ehdotus OLEMASSA OLEVAN RAKENNUSKANNAN KORJAUSOHJELMAEHDOTUS VUODELLE 2017 SEKÄ SUUNNITELMAVUOSILLE Päivitetty 10. jhtkunt 2.7.2016 Ehdtu OLEMASSA OLEVAN RAKENNUSKANNAN KORJAUSOHJELMA VUODELLE 2017 SEKÄ SUUNNITELMAVUOSILLE 2018 - M Liite Eerik 2 / 2.8.2016 1)7 EERIKINKARTANON RAKENNUSKANNAN KORJAUSOHJELMA 2017 SEKA

Lisätiedot

TEKNISET TIEDOT. ISO 6432 minisylinterit Ø 8-40 mm

TEKNISET TIEDOT. ISO 6432 minisylinterit Ø 8-40 mm ISO 6432 minisylinterit Ø 8-40 mm Univerin minisylinterien kehitystyöhön on hyödynnetty vuosien tutkimustyö ja tuotekehityksen saavutukset. Tuloksena on luotettava tuote, joka soveltuu kaikkein vaativimmankin

Lisätiedot

S'? 2. s P« 3 CU. > a. <H O ~" d O Ö E/ Ö. d -M o o I I I II. locot-cor-icocoolcool^-toiiocoioolcdt- lol^-cocococooi 'vool^olcocoi Iio» 100

S'? 2. s P« 3 CU. > a. <H O ~ d O Ö E/ Ö. d -M o o I I I II. locot-cor-icocoolcool^-toiiocoioolcdt- lol^-cocococooi 'vool^olcocoi Iio» 100 S -+ røi cö-g S,2 S S cn rj o a ö * s s m Summa Yksityisiin tarpeisiin Summa 0 5 I I I I I I I I I I S S? CM I (MCM ^ I ^ ^ I I I I! rhrhi llf I^Öb» I I l

Lisätiedot

KESKUSTA - KAMPPI KÄYTTÄJÄKYSELY

KESKUSTA - KAMPPI KÄYTTÄJÄKYSELY FCG P O HELSINGIN AUPUNI ESUSTA - APPI ÄYTTÄJÄYSELY Yhv j jhääö 0100-D1194 31.12.2008 FCG P O Yhv j jhääö 1 (16) Hg 31.12.2008 - m ääjä 0100-D1194 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 2 2 YSELY... 2 2.1 Vj d...

Lisätiedot

Metsäarvio. ~ metsänhoitoyhdistys. Toimeksiantaja Arvion tarkoitus Kohde ja omistus

Metsäarvio. ~ metsänhoitoyhdistys. Toimeksiantaja Arvion tarkoitus Kohde ja omistus ~ metsänhoitoyhdistys Metsäarvio 1(2) Toimeksiantaja Arvion tarkoitus Kohde ja omistus Pinta-ala ja tietolähde Maaperätiedot Kasvupaikat Arviokäynti Kuvaus arviomenetelmästä Kehitysluokkien rakenne Puustotiedot

Lisätiedot

HERNESAARI OSAYLEISKAAVAEHDOTUS VESIHUOLLON YLEISSUUNNITELMA

HERNESAARI OSAYLEISKAAVAEHDOTUS VESIHUOLLON YLEISSUUNNITELMA HERNESAAR OSAYLESKAAAEHDOTUS ESHUOLLON YLESSUUNNTELMA KS/TEK SSÄLLYSLUETTELO Yä S- v p äöd d ävvä Hvvä K äää ää Nyy S Yä d ävvä Hvvä v v L: L y HELSNGN KAUUNK KAUUNKSUUNNTTELURASTO Y Td Yä y vää H yv-

Lisätiedot

Nokkavipuliittimet NOKKAVIPUL. UROS SK DN25 HST NOKKAVIPUL. UROS SK DN32 HST NOKKAVIPUL. UROS SK DN40 HST NOKKAVIPUL.

Nokkavipuliittimet NOKKAVIPUL. UROS SK DN25 HST NOKKAVIPUL. UROS SK DN32 HST NOKKAVIPUL. UROS SK DN40 HST NOKKAVIPUL. Nokkavipuliittimet NOKKAVIPUL. UROS SK DN25 HST 2977044 A; PF64 NOKKAVIPUL. UROS SK DN32 HST 2977045 A; NX93 NOKKAVIPUL. UROS SK DN40 HST 2977046 A; RU35 NOKKAVIPUL. UROS SK DN50 HST 2977047 A; SL33 NOKKAVIPUL.

Lisätiedot

MASKEERAUS: KOSMETOLOGIOPISKELIJAT LAURA YLITALO, KAROLIINA SIRPELÄ, MERVI SARJANOJA VALKEAKOSKEN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO KUVAT: JYRKI LUUKKONEN

MASKEERAUS: KOSMETOLOGIOPISKELIJAT LAURA YLITALO, KAROLIINA SIRPELÄ, MERVI SARJANOJA VALKEAKOSKEN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO KUVAT: JYRKI LUUKKONEN g k W H C MASKEERAUS: KOSMETOLOGIOPISKELIJAT LAURA YLITALO, KAROLIINA SIRPELÄ, MERVI SARJANOJA VALKEAKOSKEN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO KUVAT: JYRKI LUUKKONEN EDUNVALVONTAA ASENTEELLA www.u.f / www..f TUOTANTOVASTAAVA

Lisätiedot

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS Tiedote 2/88 LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, KATRI PAKALA ja MARKKU KONTTURI Kasvinviljelyosasto LIISA MATTILA Laskentatoimisto Virallisten lajikekokeiden

Lisätiedot

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS. LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, HANNELE SANKARI, MARKKU KONTTURI ja LEA MÄKELÄ

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS. LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, HANNELE SANKARI, MARKKU KONTTURI ja LEA MÄKELÄ MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS TIEDOTE 2/9 LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, ANNELE SANKARI, MARKKU KONTTURI ja LEA MÄKELÄ Virallisten lajikekokeiden tuloksia 1986-1993 Jokioinen 199 ISSN 359-7652

Lisätiedot

"h 'ffi: ,t^-? ùf 'J. x*r:l-1. ri ri L2-14. a)5-x:8-7x b) 3(2x+ l) :6x+ 1 c) +* +5 * I : 0. Talousmatematiikan perusteet, onus to o.

h 'ffi: ,t^-? ùf 'J. x*r:l-1. ri ri L2-14. a)5-x:8-7x b) 3(2x+ l) :6x+ 1 c) +* +5 * I : 0. Talousmatematiikan perusteet, onus to o. 1 Vaasan yopso, kev a 0 7 Taousmaemakan perusee, onus o o R1 R R3 R ma 1-1 ma 1-1 r 08-10 r -1 vkko 3 F9 F53 F5 F53 1.-0..01 R5 R o R7 pe R8 pe - r-1 08-10 10-1 F53 F10 F5 F9 1. Sevennä seuraava ausekkee.

Lisätiedot

POHJAISTUKAN TIIVISTE GBG

POHJAISTUKAN TIIVISTE GBG WC-varaosat Tuote LVI-numero Pikakoodi POHJAISTUKAN TIIVISTE GBG 5652536 LA37 NORDIC 2300/2200 HUUHTELUVENTT. TIIVISTE GBG NORDIC 2300/2200 T II/ T I/ K KIMSET 6405400001 TREVI/VIVA 9159200001 SEVEN D

Lisätiedot

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS Tiedote 7/87 LEO MUSTONEN, SEPPO PULLI ja OLLI RANTANEN Kasvinviljelyosasto LIISA MATTILA Laskentatoimisto Virallisten lajikekokeiden tuloksia 1979-1986 JOKIOINEN 1987 ISSN

Lisätiedot

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db Pet jr t Kvm Kr Hyyr yl Sr m Hm Ko e o LIITE.. Mtede melelvty 0 Yömelto (etore: m) Ortmp Petmo Immo Kop Rto Tehr Rö Voe Lepelto Pr Ptlh Rm Kymht Netytem Vroj Prorp Sem Rto Tlllo Vtter Sotmp It-Sto M Korvet

Lisätiedot

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA 2018-2020 TOIMIALA 50 YHDYSKUNTAPALVELUT P A L V E L U 5 0 0 T E K N I S E N J A Y M P Ä R I S T Ö T O I M E N H A L L I N T O J A M A A S

Lisätiedot

ITK 236 Jups. Elektroninen liiketoimi kahtena prosessina (Kambil & van Heck) Monikanavamalli

ITK 236 Jups. Elektroninen liiketoimi kahtena prosessina (Kambil & van Heck) Monikanavamalli IK 236 Jp Elr lm h pr (Kmbl & v Hc) Mvmll lm mp fgr vrm m Sm rj-l v. Amz h vlm HP: mr 1 V Mvplvl CAV DVB Kä pää PSN, ISDN, xdsl Gwy? Rr GSM, GPRS, UMS Mblpää M h- l (m,, ID, lm, WLAN, LON) Rr Rr Prl Rr

Lisätiedot

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS Tiedote 5/86 LEO MUSTONEN, SEPPO PULLI ja OLLI RANTANEN Kasvinviljelyosasto LIISA MATTILA Laskentatoimisto Virallisten lajikekokeiden tuloksia 978-985 JOKIOINEN 986 - ISSN

Lisätiedot

Suosituimmat kohdemaat

Suosituimmat kohdemaat Suosituimmat kohdemaat Maakuntanro Maakunta Kohdemaa Maakoodi sum_lah_opisk 21 Ahvenanmaa - Kreikka GR 3 Åland Italia IT 3 Turkki TR 2 Saksa DE 1 09 Etelä-Karjala Venäjä RU 328 Britannia GB 65 Ranska FR

Lisätiedot

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS Tiedote 16/85 LEO MUSTONEN, SEPPO PULLI, OLLI RANTANEN Kasvinviljelyosasto LIISA MATTILA Laskentatoimisto Virallisten lajikekokeiden tuloksia 1977-1984 JOKIOINEN 1985 ISSN

Lisätiedot

NÄKYMÄ TURVESUONKADUN JA LIELAHDENKADUN RISTEYKSESTÄ MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA TEIVAALANTIELLE LIELAHTEEN LUONNOS ARKKITEHDIT A3 OY

NÄKYMÄ TURVESUONKADUN JA LIELAHDENKADUN RISTEYKSESTÄ MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA TEIVAALANTIELLE LIELAHTEEN LUONNOS ARKKITEHDIT A3 OY NÄKYMÄ TURVESUNKADUN JA LELAHDENKADUN RSTEYKSESTÄ MAANKÄYTTÖSUUNNTELMA TEVAALANTELLE LELAHTEEN LUNNS.. ARKKTEHDT A Y ,,,,,, :,, Pelv o,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,,,,,, :,,,,,,, Pol Pl,,,, K,, :,,, :,,,,,,,

Lisätiedot

Yhdessä parempaan koulupäivään! Vuorovaikutus, yhteistyö, oppimisen tuki

Yhdessä parempaan koulupäivään! Vuorovaikutus, yhteistyö, oppimisen tuki Yd rm l! Vr, yyö, m l j d K l ld j rll m j l l l r ll r Pr r m l j j j l d T ll. j l j j j jll d l K ö. lö, lll j. O j m l m j yö y. P l l. l j l j l m j, l ö y O y PPl, l MM, yydy l j r- yll l j ll j

Lisätiedot

TALVIKAUDEN LINJASTOSUUNNITELMALUONNOS

TALVIKAUDEN LINJASTOSUUNNITELMALUONNOS 1 () död 10 TIUDE -1 IJTOUUITEUOO öd J - d T g g d 09 - -d 1 %: 18 %: g J % d 09 11, d 0 % ö ö, d d, g d ö T - b ö d, d, ö T d T d d T, d ö J 11 (://f/f///), d, d -, ö d T 8, Fc 2 B, 1 T, 0-11, fx 0- @f,

Lisätiedot

- Mistä tekijöistä ilmanvaihdon energiatehokkuus riippuu

- Mistä tekijöistä ilmanvaihdon energiatehokkuus riippuu KSU-6120 Rakennusten konetekniset laitteet Tentti 24.1.2011 Tentissci ei saa kaynaa muuta kirjallisuutta kuin jaettua kaavakokoelntaa. Kaikenlaisia laskimia,saa kayuaa. Tehlcitc)n loppuun on nterkitty

Lisätiedot

KehityInvoitelijana. Pitovoitelu. Luistovoitelu. Pitoalueen puhdistus Pikavoitelu Purkkivoitelu Liisterivoitelu Kisavoitelu

KehityInvoitelijana. Pitovoitelu. Luistovoitelu. Pitoalueen puhdistus Pikavoitelu Purkkivoitelu Liisterivoitelu Kisavoitelu y vj PÄ V, V HLU HH M MR PR? d U j j v, f c, j v v j Pj, yy wwwcff /cf /cff j j v j j j y V - j j,, j d y v j v j,,, vyy yvj -Vj j J P PÄ V, V HLU HH M MR PR? d U j j v, f c, j v v j Pj, yy wwwcff /cf

Lisätiedot

~ metsänhoitoyhdistys

~ metsänhoitoyhdistys metsänhoitoyhdistys metsänhoitoyhdistys Lausunto metsän arvosta 1(1) TOimeksiantaja Pohjois-Karjalan Ulosottovirasto Arvion tarkoitus Kohde ja omistus Pinta-ala ja tietolähde Arviokäynti Kuvaus arviomenetelmästä

Lisätiedot

ASETUSKOKOELMA. .. 2$. Iraki

ASETUSKOKOELMA. .. 2$. Iraki I9I9 SUOMN N:o 133 ASTUSKOKOLMA. isällys: Laki tulojen Buostunr&vBrosta vuodelta 1gI". tulojen Annettu Iraki tirostuntav reosta vuodelta lgl8, eisingieeå, 7 päiväuö maraskuuta 1910. rluskunnarl pä" ätöksen

Lisätiedot

PAIKALLISKOETOIMISTON TIEDOTE N:o 4

PAIKALLISKOETOIMISTON TIEDOTE N:o 4 MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS PAIKALLISKOETOIMISTON TIEDOTE N:o 4 Pirkko Manninen ja Helvi Marjanen: Porkkanan hivenravinnekokeet paikalliskokeina 197-1974 HELSINKI 1976 Maatalouden tutkimuskeskus (MTTK)

Lisätiedot

L. Maan ia Auringon vetovoiman yhtäsuuruus

L. Maan ia Auringon vetovoiman yhtäsuuruus GRAVTAATOKENTT EN TASAPA NOKOHTA: Tehtävä RATKASU L. Maan a Aurngon vetovoman yhtäsuuruus Kunka kauas Maasta avaruusluotan on vetävä, otta Aurngon jaa Maan vetovomat tasapanottasvat tosensa el avaruusalukseen

Lisätiedot

LÄNSI-LAAJASALON KÄYTTÄJÄKYSELY

LÄNSI-LAAJASALON KÄYTTÄJÄKYSELY FCG P Oy HELINGIN AUPUNI LÄNI-LAAJAALON ÄYTTÄJÄYELY Yv ö -D.. FCG P Oy Yv ö () Hg.. L-L yyy -D IÄLLYLUETTELO YLEITÄ... YELY.... V d.... Y d.... Ad v.... Ad yö.... Eöyy v... LIITTEET... T... FCG P Oy Yv

Lisätiedot

)x -)! ^i, + lu" x---',!^,y+je+ov. z'?+t' -t e +v A,ft1 = ffi*- my. Am= ft1x- fhy. A R-*t+AJa^HtNeN. lla.f J^ YA r e. LAtTE^l,NeN YDtMFffi

)x -)! ^i, + lu x---',!^,y+je+ov. z'?+t' -t e +v A,ft1 = ffi*- my. Am= ft1x- fhy. A R-*t+AJa^HtNeN. lla.f J^ YA r e. LAtTE^l,NeN YDtMFffi Yl ast.qvaj lv zrn Ja Re/4Frto M pg,4f{_g LAtTE^l,NeN YDtMFffi lla.f J^ YA r e Ä^W: frtxhrä- Yrr;rer rn Tulo 6- Y7' r, T' t? Atcrr o,vg R CIA a elt H^J o*>1r M n AÅ = R

Lisätiedot

IrUl. L(r. \a,u j l,/"å"? i\, -à (*rl. rj -t. ehdoinx+y:40. xrj > v. XV ky. \ì i. ' -?"{ '?ç;: l+ r t {À- U i. 3,t (.", ) .1CI= \ i.

IrUl. L(r. \a,u j l,/å? i\, -à (*rl. rj -t. ehdoinx+y:40. xrj > v. XV ky. \ì i. ' -?{ '?ç;: l+ r t {À- U i. 3,t (., ) .1CI= \ i. \u /"Å"? d--- ( + r À- ru v. V ky ç. Vsn Rmpuu Oy myy shuksen svuueen synyvän purun rk-neeks kheen ksus-kheeseen. ( Oss puru ehdään ämmykseen käyeävää peeä (2 s purus käyeään muvkmps-evyen vmsukseen. Vkss

Lisätiedot

Arvio metsd maa n a rvosta

Arvio metsd maa n a rvosta Arvi metsd maa n a rvsta Omistaja Mikkeli, Sumenniemi Kunta K,ylii Tila Rn: Ala, ha 49r 56 Riuttamiiki 2:96 1nl SPOO 27.6.2L6 Laatijan allekirjitus Lisdtietja Teemu Saarinen Arvi perustuu UPM-Kymmene Oyj:n

Lisätiedot

1,- kpl. kpl. hinausliina 4500kg Vetolujuus jopa 4500kg, 6m x 5cm 223041. Palvelemme: ark. 10 18, la 10 16 Ajokinkuja 3, Tampere. www.löytöliiteri.

1,- kpl. kpl. hinausliina 4500kg Vetolujuus jopa 4500kg, 6m x 5cm 223041. Palvelemme: ark. 10 18, la 10 16 Ajokinkuja 3, Tampere. www.löytöliiteri. ITALV UKSET j RENTOSAUNASETTI TARJO I LIUKURI EUROLLA L p, à,-,- PULKKAMÄEN KLASSIKKO p Up P 78c Tj d p Up L j c 8 77 A p j j. Mxp 7g, 8xx8 H jp H Sp V c j y c 8 Tj j pp, 7 j M p p d M öp, j?, 0 H Ö R

Lisätiedot

TEKNISET TIEDOT. ISO 6431 / VDMA 24562 sylinterit Ø 32-250 mm

TEKNISET TIEDOT. ISO 6431 / VDMA 24562 sylinterit Ø 32-250 mm ISO 6431 / VDMA 24562 sylinterit Ø 32-25 mm Univerin uuden sylinterisarjan kehitystyöhön on hyödynnetty vuosien tutkimustyö ja tuotekehittelyn saavutukset. Tuloksena on luotettava tuote, joka soveltuu

Lisätiedot

5 NOUSIAINEN. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 8 ja kt 40 Raisio. LIITE Maanteiden meluselvitys 2012

5 NOUSIAINEN. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 8 ja kt 40 Raisio. LIITE Maanteiden meluselvitys 2012 Mets-Sy Tm Nuhj Tm Lets Kerttu Tmmst Ru lttyl Petterpe lt Pr Krvett Thv NTALI Völ Kerr Mj trt Vrppee seutu Vlulut Pellper Lu Jr Nur Vsr r Ie V Kr Ks K Ih Upl v Plus Aury l Per Vt 8 j t 0 Rs PrlAsureus

Lisätiedot

Harjoitus 2 ( )

Harjoitus 2 ( ) Harjoitus 2 (27.3.214) Tehtävä 1 7 4 8 1 1 3 1 2 3 3 2 4 1 1 6 9 1 Kuva 1: Tehtävän 1 graafi. Aikaisimmat aloitushetket selvitetään kaavoilla v[] = v[p] d[p] l. max i p 1 {v[i] + a i (i, p) E} = v[l] +

Lisätiedot

1 Pöytäkirja Avaa haku

1 Pöytäkirja Avaa haku D yn as t y t i et o pa l ve l u Sivu 1 / 9 Poistuminen ( Toimielimet 1 Jätelautakunta 1 Pöytäkirja 17.12.2013 Avaa haku 1 Jätelautakunta Pöytäkirja 17.12.2013 Pykälä 15 Edellinen asia 1Seuraava asia M

Lisätiedot

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census Suomen virallinen tilasto Finlands officiella Statistik Official Statistics of Finland VI C:106 Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census 1980 Osa XV Del XV Volume

Lisätiedot

Korkeusjärjestelmä N43 Höjdsystemet N43

Korkeusjärjestelmä N43 Höjdsystemet N43 Revontu le 89:: :7 ur 9: urk kr j 9:9 P MA TT SÄ OPES ILY Y U 9:6. 9:7 9 ur LK. UP YÖ RÄ T HUOLTOAJO.... P. ur....... Korkeusjärjestelmä N Höjdsystemet N.. KE 66. RÄ T bk 677 LK UP YÖ US ET I IOP AP U

Lisätiedot