MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS"

Transkriptio

1 MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS Tiedote 2/91 LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, KATRI PA KALA ja MARKKU KONTTURI Kasvintuotannon tutkimuslaitos Virallisten lajikekokeiden tuloksia JOKIOINEN 1991 ISSN

2 MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS TIEDOTE 2/91 LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, KATRI PAKALA ja MARKKU KONTTURI Virallisten lajikekokeiden tuloksia Maatalouden tutkimuskeskus Kasvintuotannon tutkimuslaitos Kasvinviljelyn tutkimusala 316 JOKIOINEN (916) ISSN '

3 SISÄLLYS Sivu Virallinen lajikekoetoiminta 1 Koetulosten tulkinta 1 SYYSRUIS Voima 5 SYYSVENÄ Aura 12 KEVÄTVENÄ eta 15 Kadett 21 ORA Arra 27 Kustaa 35 Pohto 42 KAURA Puhti 5 Veli 58 ERNE jan emmo 66 Pika 72 KEVÄTRYPSI Kova 78 KEVÄTRAPSI Topas 85 VARAISPERUNA Ostara 88 RUOKAPERUNA Bintje 92 Rekord 96 TÄRKKELYSPERUNA Saturna 1 TIMOTEI jan Tiiti 13 Bottnia II 19 NURMINATA Kalevi ja Boris 115 KOIRANEINA aka 121 ENGLANNIN RAIEINÄ Riikka 124 ITALIAN RAIEINÄ Barmultra 127 WESTERWOLDIN RAIEINÄ Avance 131 PUNA-APILA jan Venla ja Bjursele 133 PUNANATA Center 139 Ensylva 142 NIITTYNURMIKKA Baron 145

4 1. VIRALLINEN LAJIKEKOETOIMINTA Virallisen lajikekoetoiminnan tehtävänä on selvittää uusien peltokasvilajikkeiden viljelyarvo ennen niiden viljelyyn ottamista. Peltokasvien viralliset lajikekokeet järjestää Maatalouden tutkimuskeskus. Lajikekokeita tehdään tärkeimmillä viljelykasveilla eri puolilla maata vähintään kolmen vuoden ajan ennen lajikkeen viljelyyn ottamista. Virallista lajikekoetoimintaa johtaa Kasvintuotannon tutkimuslaitos Jokioisissa. Viralliset lajikekokeet muodostavat perustan peltokasvilajikkeista annettavalle tiedolle ja neuvonnalle. Uusien lajikkeiden viljelyarvo tutkitaan alustavissa ja virallisissa lajikekokeissa. Tavoitteena on selvittää lajikkeen viljelyvarmuus, satoisuus ja laatu riittävän laajoin ja perusteellisin tutkimuksin. Virallinen lajikekoetoiminta on Maatalouden tutkimuskeskuksen suoritteista vuonna 1986 annetun asetuksen perusteella maksullista tilaustutkimusta. Kasvinjalostuslaitokset tai lajikkeen omistaja ilmoittavat lajikkeet kokeisiin ja vastaavat kokeiden kustannuksista. Lajiketta pidetään virallisissa lajikekokeissa vähintään kolme vuotta tai kunnes lajike on hyväksytty Maatilahallituksen lajikeluetteloon. Tämän jälkeen lajike on edelleen kokeissa 2-3 vuotta neuvonnan tarpeita varten. Lajikkeen kokeilu virallisissa lajikekokeissa kestää yhteensä 5-6 vuotta. Virallisia lajikekokeita järjestetään kaikilla tärkeimmillä viljelykasveilla. Kunkin kasvilajin kokeilu tapahtuu sen viljelyyn soveltuvalla alueella käytännön viljelyä vastaavissa kenttäkokeissa. Esimerkiksi kevätvehnän lajikekokeet ovat pääosin Etelä-Suomen lajikekoepaikoilla. Vastaavasti ohran lajikekokeita tehdään mallasohraa lukuunottamatta koko maassa. Virallisia lajikekokeita järjestetään kaikkiaan 2 koepaikalla (kuva 1). Virallisia lajikekokeita tehdään MTTK:n toimesta ja valvonnassa myös MTTK:n kasvinjalostuslaitoksella ja ankkijan kasvinjalostuslaitoksella sekä Maatalouskeskon ja Suomen Sokerin koetiloilla. Tärkkelys- ja ruokateollisuusperunan lajiketutkimus tehdään yhteistyössä Perunantutkimuslaitoksen kanssa. Virallisten lajikekokeiden tulosten perusteella päätetään Maatilahallituksen kasvilajikeluetteloon otettavista lajikkeista. Virallisessa lajikeluettelossa pidettävistä lajikkeista päättää Maatilahallitus Maa- ja metsätalousministeriön asettaman kasvilajiketoimikunnan esityksestä. Kasvilajikeluettelo julkaistaan vuosittain (liite 1). Lajikeluettelo on neuvonnallinen ja sen tehtävänä on ohjata lajikevalintaa ominaisuuksiltaan parhaisiin lajikkeisiin sekä toimia lajikevalinnan perustana. Virallisten lajikekokeiden tuloksia julkaistaan vuosittain monin eri tavoin viljelijän ja neuvonnan käyttöön. Tulosten perusteella tekevät myös tutkimusasemat ja maatalouskeskukset alueellisia yhteenvetoja ja lajikesuosituksia. 2. KOETULOSTEN TULKINTA Tässä vuosittain julkaistavassa virallisten lajikekokeiden tulostiedotteessa on esitetty lajikekokeiden tulokset vuosilta Tulokset esitetään kunkin lajikkeen osalta parivertailuna mittarilajikkeeseen. Tuloksissa lajikevertailun perustana on mittarilajike, johon kokeen muita lajikkeita

5 2 verrataan. Mittarilajikkeiksi on valittu kunkin kasvilajin tärkeimpiä yleislajikkeita. Mittarilajikkeen tulokset ovat keskiarvoja kaikista niistä kokeista, joissa lajike on ollut mukana. Muiden lajikkeiden tulokset ovat poikkeamia mittarin tuloksista niissä kokeissa, joissa kukin lajike on ollut samanaikaisesti mittarilajikkeen kanssa. Parivertailusta johtuen tulostaulukoiden kaikkia lajikkeita ei voida verrata suoraan keskenään, koska tulokset eivät tällöin ole peräisin tarkalleen samoista kokeista. Tuloksissa ovat mukana satotulokset viljelyvyöhykkeittäin, maalajeittain, vuosittain sekä vilja- ja öljykasvilajikkeista koepaikan mukaan eriteltynä. Nurmikasvien satotulokset esitetään nurmen iän mukaisesti ryhmiteltynä. Koetulosten lukumäärä on ilmoitettu vain satotulosten osalta. Ohran koemaiden maa-analyysi ja viljavuustiedot on esitetty maalajeittain (taulukko 1). Lajikkeiden viihtyvyyttä ja happamuuden sietokykyä tarkasteltaessa on syytä kiinnittää huomiota maalajeittaisiin tuloksiin. Ohralla liejusaven kokeet ovat erityisiä happamuudenkestävyyskokeita, joissa maan p ja viljavuus on alhainen. Ohran happaman lie jusaven koetulokset eivät ole mukana lajikkeiden kokonaistuloksissa. Seuraavassa esitetään tulostaulukoiden tulkintaan liittyviä yksityiskohtaisia ohjeita. Viljelyvyöhyke -sarake osoittaa alueen, jolta tulokset on laskettu. Laskentaan ei ole otettu tuloksia mittarin viljelyaluetta pohjoisempaa. Koepaikkojen sijainti ja koepaikoista käytetyt lyhenteet esitetään kuvassa 1. Jokioisissa tehdyt kasvinviljelyn tutkimusalan (KVA) ja kasvinjalostuslaitoksen kokeet (KJL) on sijoitettu lähtien II-viljelyvyöhykkeelle. Kokeita (kpl) ilmoittaa, kuinka monessa kokeessa lajike on ollut samanaikaisesti mittarin kanssa. Sato (kg/ha) on lajikkeen keskimääräinen sato niistä kokeista, joissa se on ollut mittarin kanssa samanaikaisesti. Suhdeluku (sl) on lajikkeen keskimääräinen suhteellinen sato verrattuna mittarin satoon. Talvituho (%) talvituhon keskimääräinen osuus kasvustosta, 1 = täysin tuhoutunut. Lako (%) kasvuston keskimääräinen lakoutumisaste, 1 = täysin lakoutunut. Kasvuaika (vrk) kylvöstä keltatuleentumiseen. Korkeus (cm) kasvuston keskimääräinen korkeus. 1-jyvän paino (g) sadon 1-siemenen paino. ehtolitrapaino (kg) sadon tilavuuspaino. Valkuaispitoisuus (%) sadon valkuaispitoisuus :kuiva-aineesta.

6 3 Kuori (%) kauran kuoren osuus sadosta. Sakoluku 1 sakoluku normaalina viljankorjuuajankohtana. Sakoluku 3 sakoluku 1-3 viikon kuluttua normaalista korjuuajankohdasta. Välkuaissato (kg/ha) valkuaisen määrä kuiva-ainesatoa kohden. öljypitoisuus (%) sadon öljypitoisuus kuiva-aineesta. öljysato (kg/ha) öljysadon määrä kuiva-ainesadosta. Lehtivihreäpitoisuus (ppm) siementen öljyn lehtivihreäpitoisuus mg/kg. Keitto 6 luin (%) pehmenneiden herneiden osuus tunnin keittoajan jälkeen. Lentonoki (kp1/1 m2) nokitähkien keskimääräinen lukumäärä kasvustossa. Perunan laatuarvostelun asteikko: 1 = täysin ruton saastuttama 1 = myöhäisin 9= paras ulkonäkö 9 = paras sileys 9 = suurin rupisuus 9 = suurin pintavikaisuus 9 = suurin maltovikaisuus 9 = suurin jauhoisuus 9 = paras maku 9 = pienin tummuminen 9 = pienin rikkikiehuminen Tilastollinen merkitsevyys parivertailu mittarilajike - verrannelajike = erittäin merkitsevä ero = hyvin merkitsevä ero = merkitsevä ero Taulukko 1. Ohran koemaiden maa-analyysitulokset maalajeittain. Maalaji mg/1 p Ca K P Mg Karkeat kivennäismaat 6, ,7 112 Savimaat 6, ,6 36 Liejusavi 4, ,2 94 Multamaat 5, ,5 275 Turvemaat 5, ,8 25 Keskimäärin 6, ,7 257

7 4 Kuva 1. Viljelyvyöhykkeet sekä virallisia lajikekokeita tekevät Maatalouden tutkimuskeskuksen tutkimusasemat ja Maatalouden tutkimuskeskuksen toimesta virallisia lajikekokeita tekevien laitosten koepaikat. Kasvinviljelyn tutkimusala (KVA), Jokioinen Lounais-Suomen tutkimusasema (LOU), Mietoinen Satakunnan tutkimusasema (SAT), Kokemäki Kymenlaakson tutkimusasema (KYM), Anjala ämeen tutkimusasema (ÄN), Pälkäne Sata-ämeen tutkimusasema (SA), Mouhijärvi Etelä-Savon tutkimusasema (ESA), Mikkeli 1 Rovaniemi Pohjois-Savon tutkimusasema (PSA), Maaninka Keski-Suomen tutkimusasema (KES), Laukaa Etelä-Pohjanmaan tutkimusasema (EPO), Ylistaro Karjalan tutkimusasema (KAR), Tohmajärvi Keski-Pohjanmaan tutkimusasema (KPO), Toholampi Pohjois-Pohjanmaan tutkimusasema (PPO), Ruukki IV Toholampt Sotkamo Kainuun tutkimusasema (KAI, Sotkamo Lapin tutkimusasema (LAP), Rovaniemi Kasvinjalostuslaitos (KJL), Jokioinen KokTäki Mietoinen Salo_ ;.' I "").-cf-fg,--/ 1 t). -o ankkijan kasvinjalostuslaitos (JA), yrylä Maatalouskeskon koetila (A), auho Perunantutkimuslaitos,(PTL), Lammi Suomen Sokerin koetila (SJT), Salo

8 ,---1 cn i.2<,. I op i on C) I'D 4 4 rq.--1 ry cn / CD on un,a. CD CD / r1 r- III I I eg.-4c' u ),-1 I 1 -K -X «-1C Z 1,A > -X -K -K P4 4 cn r- r-1 UD U1 C\J U1.--I cn r- (\) CD C) gg D 'O' 1 1 rg r--1 cv r-i r.),1 1 en r) u) i_l. I 1 1 I I I = 5 4c 4( 4( un r- on on on c) 3 VD OZI r- ry CD V1 4 &P. III III ICD' 1 Fc 4-1 -X -Ic Lf) (71 r-- (Nl t.r) 1 Lr) 1. VD (V 4-1VD al CD I,i I I I r-1 I I C 7 N 1( -X 1( ac -K -X -K -K -1( -K -X -k PIA CD,--1 ko CD Ch UD VD,I. ON (N CD r- on ry E-4 r) en co Cq 1 r-ir"--r- on cn Ni I (J) I 4:. -)C«, -j(1< 3 R Z t) i 1 r- CD 4 CD.-i (=> ra.1 / 4-1 C) 4--1 on,r I on G1 -X -I< 4: - X -K 4 4 C) -t< -K 4( 4 (A CD Ch Ch Cs7 ra CN V3 CO CD 'CP U1 1 U1 ra.1. 1 I I rn 1 1 I I I I, ow it,c!--i I 4c EI > E on cp CD D 1 cr ry ry CD Cs1 3 1-A ID ra 1 I NN W. E-4 El i-1 CD C) u CO.zr r- (-Nl rs) Ch r-,1 hi CID CD 1 CD,i CD Ch cn c),-1 CD CD CD CD C) r1 4--1,1 ra T-1.-1,A 114 Ch r- CD cr,4 on r-,---1 c Ch CD rq EI C) N,1 Ch VD Ch r- cd 1 CD un on 3 r- 1 EI N., r- ''I' ra ra ot) r- ko,-i 1,-I VD.4' OD fil gg 1D rn on -:). -:). on on on,a..zr.3...z).,:l. 1 4 on 4 C) ry rs) r-,--i r- r- CD cn ra CO,1 CJ CD 4 OD CO CsJ 'V' 1.11 (11 r- ry on,--1 (Nl E un Fl r) w on no 1 n1,4 rs.1 n1 1 1 ra / /,1 F A ra,1 ra ra 4-1 ra,-1 ra CD Ch U) II I :-..D n1 E i (X) (71 1. /'') r1 un on u) rq r- F-I on C) ::3 4 G2 7c)C,1 fr; (;.-1 3 il P4 r- Ch '' C) 1-4 C) ud 4 :5, r- 1, E-1 4 n Pn r- r- I:C) t-d 1-A Z 4..:1' C) E-1 Z, C) >I.-1 l<1 C) 1") I-D C) Zi gg OG 4 C) C) C) C) 1-2 Pn k..1 > 7 gg 4 un 43 >4 4 1-) r-3 A r4

9 6 i-1 '(f), CD Lf) CZ) r-i en en (=> co co r-i CZ) C:, 1 r-1 r-1 r-1 r-i r-4 E-4 CD (:) c:) CD Lr) CD en c> c:, CD c:, CD r-- (71 CD fol r--1 C: fcl 1 f\j O 1r-1 I'l CZ) CZ, LO CZ) CZ) CZ) CZ) C:) 1.1) 1 m rn m -r. :r er rn. er o-1.1 r-1 er CD CD CD CD CD en P-1 Z -X Ac ic -X [4 ul CZ) C)1 er CO e',1 LI) fc) r-1,:r CX) CD 1 CD CO CD r-1 CD C)1 1 CZ) CZ) CD 1 r1 r-1,1 r-i r-i = (on co (7) rn co m e 1 (Nl Lf),Zr f I r" 1-) N r-1 r-- r-a CD r-- m r-- IV CD co on on on OD 1. Ul 1 3 OD 1.1) L( EI en en szr ;t. m en rf) m on on er,:r en ri1 > 1 1 V) i Cr) 1 LI) r-1 r-i C CD r-1 CL; e-1 os) (Nl 1'4,1 ra on en 4 4c 4c ic Ac Ac 1( CO CZ) 1 C 7 CX) on e-i co CK) 1 f I "Cr' Lf) fr) CD 1 r-4 CD CZ) C: 1 rs4 ( 1 1,1 CD r-i CD r--1 r-1 r-4 r-i r-i r-1 r-1 r-1 r-i r-1 [XI W.. rn f'l f 7 CZ.) r-1 CO CX) 'Cr LI) LI) 1. CD L() b4 F-I N CD 1. 1f) CD 1. fc) f 1 1.C) r, fcl CD r, f's 'CM r-i CK) r-.- r-- I"' en r-i 'Cr CD CD CD en en -,r en fc) Cr) frl Lf) te).1..zi. er rn r-1 r-i r-- en en 1 1 fs4 LI) c.q e\i CD r41 fss) 1'4 CD td CN 1 on OD 1 C,1 5.1, (1) E-1 n un on cn r-i U1 3 E4 41 en c= es] C4 r- cr) OD,-1 un 4 r- fz: EA r14 Dl EI un r- r- Z 124 E-1 OZ XPiO U) > cn 41 P4 h)

10 7 AJOPVI4 9-JAN CD 1 CO en r A Ui CD Cn CD ra CD co cn ra,1 ra ra CD CD r-1 ra r-i ra 1 r-1 ra CD o un on V3 ry r- co on cn un r-i CN CD cn N CD 3 1 CD C3,1 on r- cn un on r-,y '1' CD r- co oo r- cn on CN CN CD 4 un "zr '' Ui 'V' un a CD C3 CD CD CD C) CD OD CO 1 CD CD ra P4 ra,a r1r4 r1r1 (1 ] CD O3 oo szr 11-) C3 OD '.or CD Cn CD C) C) CN 1 ra CJ CD CD ra 4 T-1 T-1 T r-i ra r-1 ra CD 1 r- un Ch cn un r- co co N ra "1. r- cn en CO C.1 1 CA r- r- VD,A rv1 CD r- VD 1 C 1 T--1 CD r r UD,zr CM U1 Ui 'Cr un ra CO ra C) CO CN Cn,1 T-1 T--1 1: -4,-1 ra r-i ra -K cp r "zi. CO ry,a cn un en Ln CD Cn Cn CD CN C) Cn 3 CD 1,3 cn r-4 ra T-4 CO co r-. zr.en r- un en CN l r- CD CD CD N Ui / CO ra Ui Ui Ui CD CD CO r--1 cid UD CN Cq CO r- vo Ui VD 1 ra CO 4 N N N esinn ry on on on CD co CO CD CN CN CO r- CO n,,1 T-1 ra ra ra 3 CD VD r- r-i 3 3 N UD CD 3 ra ra CN Cn r- ra CO r-i r-i Or; I <31 -zr cr UD VD r- un UD CD CD VD CN N un r- co un on co co un CD N c 111 V) CD CNr ry ra CD CD Cq 1 rl 1 rq CNIr--1 - r CD CD r-i CD CD CD 1 4,1 on CD C) cn r-- rx) u) c> en c> co h co VD CT.a. co cn co on cn r-i N C3) c) o x `D co r- 3 CD CD CD U1 CD CD C) cr) N ce, c> e a),----1 ki:> c \I rn -7. N w, cn r- co co co cn OD CD,--I CN CD CD,--) (ir) en en en en en Lr) 11> en r > 1- i-1 on on co co ry 1 1 on..1, vd CD CD r1 )-1 P-1.-t-1,-.1 )---I )---I. 4 F-1 Z E-I CD pl-;g1 I-1 Cn E-I Z -I 11 r-i 41 I Cf].1 o o ci; R N _1,,_i cn r4 en N r-- c 3 E-I jccen o E-, ti3 4-3 c) N Z z:i.,-1 NO1 co.-i en U) E-4 Ri E-1 u) r- r- x, o s (E-, 3 (!) >4 o,-) hp o z tn a a > I- ) tn tr=.1 1 z 1.4 I-) 1.-.) f:1 EA

11 8 r) 1 co Lfl r, r- co i Cr% 1 CO (-14 (1) r-i 1--1 o rz [2Q co c, c,,r, r sc, c, c, c, i N r- cd ry co vd cr 19 ) Lö Cr) co Ln : en en (-V en en 'CP en L.r> Lfl C> C> C> r C> C> Ln en CO -K C> Cr> C> C> r-- kr> N k./3 ke> c CD C> C> o o Cr> al r-1 v-1 r c CD CD rn nn cn CD 1 nl vd on un CO c r- r- un cn r- rn r1 un Cr> 3 1 C9 ur) OD r- r- un un 3 en on rn un en :C) 4 vr) rn on en 1 nn on rs1 encr cr cr nn on ni r- en on en on rn vd ni rn rn1 rs1 CV r l -K -K C> CO M v3 M C> eg Cr) k. 3 C> C:$ C> CD ON C> C> C> C> r1 r-i r-i T-1 r CN un cy CD VD r- rn cy CD rs1 CD 3 >-1 X., cr r- CD r- VD un cn CD ro,1 nl' 3 rn ad cn CN r- cr ni r- CN r- 3 :C) en rn nn on en rn ni cr cr rn rn ni r- r- co szr, r- rs1en ri c Ln r- P-1 C 1 CN Cs1 CV r-1 t-i 4 CD rn Crl 1-C) CD 1_1 Cn r-1,1r-1r1 k.d in r- co co On Cr> C> C> C> C> T-1 1-i rxi 41 r- MD Un cr CD r- cn un r- r- un. r- M N rq CD D cr OD un cr CN C) CN V3 MD VD 3 r - r- rn cr eg On CO 4 :C) en nn cr nr) en rn cr cr cr Un un on Z cv cy eq md CD Un cr Ul co co CV on rn ni en rq rs7 E-I CD 4 II Cr) >I I en :O C) 3 >1 41 (J) to 41 co cq r- c I M E-1 cn u) E-i 41 h..) L cd cym P4 M p< r- cn ö.21 3 (J) M EI P4 u) E-1 cr) r- N M >4 4-) :: r - (z Z >4 3 g4 1-3 fr) Z 14 g4 O4 u) 41

12 9: 4C. CD Ch ri cr ra V1 ul,rn OD r-i r/ C7 cn c) C7 CD CD,-1 1 r-i r-i r-i r-i r-i 1 Cr CO N 1 CO C71 E-4 N Crl cn (\I Ln co cn O iyrfl G 1-)Ø cc) co r- c rn c r1co r-- c> ri) rn rn cr zr szt. Ln 114 tn in'rifl n ry rn rn u-) ry ry CD CD rn eq Iir). VD Cs.3 UD CD C7 1~1 cn Ch Ch rq r-1 CD CD ri r-i r-i rir-1 r-i r-i C> CO CO N re> lf)c) cn N n cy co co co co r- oo cr).3. 1 cn cc) r- c:r Cr' Lö fel 111 Ln 4 Ln cyn rs) Ln u-) rn r- r- rn %.c) Lr) rn c) C'.-1 ONNNN 111 c/' C1' r-i o -.1 CO ON N CD -o c' r-1 r-1 r-1 CO tr> kr, C> Noocc Li1 c> N N N CO r cr co co r- 1. r"- M h CO r"- o C v-1 r- cr rel en Cvl Ln Ln - 3. r- r-- rn ko.o r- r-- r-- N E-1 C> cr rn co kr) kr> c> co c> cp o c o o c r- r-i N r-1 ra ra rii -1 CD c> r- r-- co c) cy crcd Ul CD CO 4:C) N CD r- c> co C7 r-1 cn nn nn >I > nn r- nr1 r- CD CN CD r-1 CD OD 1 VD 1x mn N inmn c mn mn m c in E CO ry OD co V7 Ul Ul N -I Ui i-i.- rn ul 41 1/1 c 3 r- Ln Crl E-1 III 1-) c) c 1 u) Z [- r: A u),..1 o o z '- -1 (Il EI (1) 1 U) CO P4OO z fi4 (:)

13 1 '1 C11 CO CO c Ni co m cooi O1 C> 1 CNI 1c C> CO Cr) C> N r1 r4 r-i KPL KG/A ornlnmm.zr Le) Ln co r- Lel 1 UI LI) 1/4 1/4 M C71 C> le> CO "Cr Cr r 1 m r- co T-1 CO r- Zr en en en en en cv -zr Lr) en re> 1/4 1/4oc rno Ln ;r. r.) en LI) I N,1-1(./C /-1 N CO N UI 1 1 CR, 1 r-1 1/4 C> C> C> ff) f.) C> C> 1n C> C> C> C> N 11MCON (n.zr c) Le-) Lf) CO Ln cn r\i cn co Ln cn.--1 cr c. U) en en en -zr en en en en 1:14 ni rn rn rn m rn on nn nn cd CD -1( -1,c a CD N N on r- VD en szr r- es) cn r- Un CD CN CD Cn CN N Cn CR ra 1-4 C> CO C> M CO al 1/4 fs1 r-- szr Ln on on N rl on co Ln c> rn m c> co rn rn co 1 /4 en en rn en en UD UD ni vd UD VD c N on N en C4 4 -IC -1( -1c -1C i- cd r- I-- Cn vd - en od N on ri C, CD W UI CD r- od CD CN CN o3 CD CD CN CD c od,-1 [11 M 41: m oo e, ev rs. 'Cr VD VD Ul 4 >I '' N OD -zr on un,--1 cn r- r-1 rn..--1 > > CD q--1 r- un CN r- LI-) m ni.::r, 4 4,zr on on st, on m on -zr..z.r, on h..1 r r- N,,zr. r r- r- 1.f) Li") N u) o4 un CD N un,--1 r- en Ln on e I N,-1 '-''-1 EI > C> II 1 : I m rx) co cs).--i,,...1 UI UI [4 UI fsl N CV EI L() en en.---1 P4 r- en co.- u) Z r- v:: E-1 I:14 eri E-1 u) r- r-- >1 1-).<,' Z >4 r: C) 1 C) Ii) a a > W M I'D U) [Ix1 Z (14 rp 1 ) DANKOWS KIE ZLOTE

14 AJ OPVM 9-JAN- 91 4c 4c B-1 c) co en en C11 C 1 o k.o co c> crn.- rlr1 r-i e-i -mm.:3, r- en c> c> cp c> c) c; u) ").), r- c) rn r- N c> -1, r-- Li-) Li) 41 c) > 1 '.C 3 en1 r- en1 i.r, o..1, on.zr.:/,.1,.1, on er) -::, r' m m r- NNQDcDCl.zr 11 -Ic rq r-i kfj 1 N VI C> C> 1. (\ '. r-i r-1,-1 N1 1/4 C 1 CZT CO CD CD en 1 1 Ln en >r, a> kr) CO 1 C> zr V) CO os.1nnonn m m. en CO CO C `.1 CO CO l C) C:a C:T N T-1 1 N CD cd CD CD CD CD CD CD CD CD CD U) CD c, co co CD CD CD CD CD CD CD CD CD U) PL4. ic 4< T-1 CD 3 UN Cs1 '7' kid kr, r- on co.zr 1-4 en c) co cp,1,--1 CN CN CN T-1 CN 1 CD El ii rz) El 41 1, c 1 vd c) cs.1 ri <V 1 /4 CD on 1 CD OLO (11 C) N on cn CD en cn cn r- r- on,--1 r- r, on c) - O4 r- ci on cr.-1 cr un co on on on C) 41 4 on on nn on,:al on 1 N on "zr, fl, E-1 41 i-1 co co o,1 cr oo oo co on nn on,--1 cr tr.1,... P4 u) Z I-1 " El on f: 41 I P4 nn 41 c $-1 on N1 T-1 41 u) u) f.x.1 u) cv t--- C 1 E-1 un en On r4 en 41 rd cd c\1 Z P4 r- o'. -1 co.--4 u) 1-4 Z r-- ir E-1 r:14 u") E-1 u) r- r-- x >4 I-) KC Z P4 E-1 Z >4 f: 1-) 1--) CD Z pl< 1.1 PLI C) C) en a a 1-D «,, x en 41 1: ) r--) C-4

15 12 AJOPVM14- JAN- 9 1 Im M4 k.ocommcn 111'7. D rn r-i 1 (Y) / CO (-1 1 I 1 1 I (D :4:71NIX) MM cn.--1 n1 mm en a r\i I AJOPVM 14- JAN- 91 (D c) C>. VIRALLISET KOKEET Co POIKKEAMAT MITTARILAJIKKEEN TULOKS ISTA r- e'sl OD. V3 O") N4o\c' )-1 I 1 > 4c 4C 4C 4C4C 9C 4c VDQ r> r- 1 CN1 CO 4 O r- r":"' 4c -K ai m N [Nl tid $-) E-1 CD1r1,1 mi cr R CD rq rq CD N4 ow CD V) cr c rn ic OD zr ri I I I \ 1 C) c-4m,-1m co r-ik qd r 1 I I 4c -K -)c. KK CD en r- CD 1.1") (1) CD CN CD CN CN o-,-4 ri C CV Lf) (Y) CO CO fr) )12) C 1 C CO U1 C kr> cr!i) Lt-> c -i r--c c) 1 Ln mc Immm m ri D.c >> EI. I u)- II. 4c I cdcd a rn co OD W CN C5 hi r-i ri KIC.CD CD Lfl CD r- nn CD u) 4 ny rsi cn. 3N r- CD UD t11 vd" eg rd M m rn m m P14 4c 1 CO 1. U) 1 1 c1 rr) cn Lfl k. CO 1/41) co kid LC") OD CY) 1 Ct. Ln 'Cr Cr LO U) (14 N en LA >. ke) C). cn ud W po 1/4 ke> r- c> CD on cn CD CO UD N '1- U)'.omm'.o od r- UD CO.zr Cr Cr cr crcr tou)ooko El cn c. I-1.,_i u) u).:4d z to co> r--.. WW '-O I-1 I ril lil r-1.-1, >4 4. r I - u). >/:C) rd -,c4 2 it: >4 >4 ': D rd rd C= C)..- M> R4 > 1"-J, N N oe

16 AJOP VM1 4-JAN- 9 1 CD VD 1 r- u) CD CD CD CN CN CN r-i CD C> O 1 co Ln r- kr> in N rn ( Ln Lfl Ln Lfl 111 r- r- r- r-- r-- r--- AJ OPVM 14- JAN c, N rn c, c> a c> c> Alg h DsZP 1. LID C> CO N u) nn nn VD m tn r tn cr un 4 4 r- r- 4 c, co C 7 Crl L11 U) C> r-.1 '1 1 r-1 co '. r-1 N r- rn c) 3,r un r- C> VD CN N LO CD D 111 m rl r on nn rn rn,-1 co co co co co co c> ID> CD cn 3 r- r- (\I ("4 1 N 1 CO N N kr> c> CD c> co 3 r- C\1 C) eq N CD CD cn CD un rn nn on on on c\i -ic -1C CD 1 CD CO VD CD CD CN 1 c> rs1 41 r- r- cs) c) r- CD VD 1 r-i CD cr >-, N rfl N c> Ln (9.1, 'Cr :C) "I > on r- ro cv cv1r1 rs.) VIRAL LIS ET KOKEET 4 un Un un un un un c) CD h CD VD UD cn c> ci c) c> on CO k.c> cr un cr un CD op co 1 1 CO CO N N 1 N 1 r- (9.3 un cr cr cr S4 c> c, c> ci ci P4 r-i r-i -/C -/C -/C, r- In CD c> c> 1 1 rx1 111 rn co 4 co rn l r1 N Ln 3 Ln 4 cr Ln -Cr -zr : co' r-- 41 cn,, cr >--1 m I-) I?) E i 4 KC P-I 4: 1->

17 14 AJOPVM 14- JAN- 91 CDMOMCN M M,-11 1 '3, ONNM MO '3.NMCD E-1N MCNM 1-D.1.1. u) 4 NNNNN No AJOPVM 14- JAN ( OCO MMU1 MM W Ot-111 1D t-1,crenr-c Ico.ciso orq Noo rai M, ri r-1 r Ik()Lnr r- MNNNCN 1C EI\ Ot-INCDU1 UI C) x4 L.1."3 '1.111 (I) a commr-k.c) S-1 a4-1c 4( a m cnon 4: Ncromcn cnui r.,zrokor-n T-(3'1 N mc\imior- ankl).1.l.r) 4 1L szt'n M 1 1 OU1'7.NM NMOMM NO OM -I N "3.NN'3'N NN 1-D '3."3..cr'l.'3. "3.M N'zrNMM a c.o.no P- r1 ririr-i r-1 -K E-1W ic ic t-1 CDON.O.CN MM W>-1 W CD CD CN CD CO op cn,-.1,--i r-i : >-+ mu-ilr).--1n mo > 3 LI') N OD.zP E-1 ZN OCNMNM NN 1x1 >1 U1":1.1..z1.M W b4-1z i-1 MMCONM C,1 Clt E-1 E-1 E E-1 1 U I< Mai MW CNO,--1.. ZW E-t WE-1 (i) >1 7-I U).4 W t-),-) M co koi-),-ir-1 N C) 2(:) E-1 t--)i-de :f14 N l(--1,--1 4:'D m 4: >t-). ZW WE-1 >1-4 U) >1 >-1 U) i-) W hd,=,-)

18 I nn 4c 4c -X 4C D r- on CN cn cr 3 rn OD Vn r- UD rn CN ul VD VD VD 3 on 1 T Ch CD CN cr CD CO Un crc rn en r4 ry cr,1 r-1 1 r N rl. r-1 1 r-1 15 g4 D CD rn r- on ko rn 3 on nn cn ru c D cr Cn U) i-1 cr.4. cy,-1 rn.-i (V.-1 `cr 1.-1 V) C I 1 I I -1c, 4c 4c 4c 4C (.1.-1 C. r- Lin kr> cr -1 4a en en c en IC 4C -IC 4C -X -X 4c 4c 4.: 4c,M cno CN CN cr Un Un CD UD OD r---1 UD Un VD (V en en CD r-,i. cv...:1..4. e ' 1 l 41 o: U1,-.1 Cs] r-1 ri r-1 r-1 ri rl r-1 r-1 rl en ry MI TTARI LAJI KKEEN TULOKSISTA :4 I< -k 4( 4( 4C )C - 4( 4( -k -K -X 4(,:-.r U1 N l N rn r I on c kr> 'ØD kr> k en en LA..zr zr Le, r- N i-i.-1 ed r- rn k id I. I 1 N r-1 I N I r-i r-i 1 r-i 1 ' r- i 1 -Ic -K 4c 4c 4C 4C -K -K -I( fl4 4c 4c 4c rp CV.--1 VD CO.-1 CD nn cr CD.4. rn.cd un r- cr eu 3 Ch rn rn rn.4. VD OD Un El unen Nl.:-1,-.1 ',--1 nn r-i 1 on rq 1--1,1 r-1 hi 1 en ('V nn ry.,-1.-1 on K -X 4( 4c -IC 4( Z 4( 4C -K ' 4( -X 4(. -X 4C -X -1( -Ic 4c 4c -K -I( -,z/i 4 CO CO 1 N / 4 N 1 1 ld C. LI') - 1 OD I I ' 1 I I 1--I.- p4 I I I :1 -X -K 4( 4C -X -k K4c 4c -k -1 -)c 4c 4c 4C N 1 / 4 rsi r ',--1 M CD en' ( CD 1 4c 4C -X -X 4( 4c -I( -k -IC -X 4 \ CD CN CD CD rn..--1 CD r- r- cr ' r-4 co (Nl ru en rn <Nl CD CD V3 3D cr r- en rs] ru,---1 r-i I r4 I rl X -I< 4c 4c «-K -X 4( -Ic -k 4C 4c 4( 4C -K 4( -ic 4c -K -Ic -K 4( 4( 4C -X -X -k 4(. 4C 4C 4C en r- rn 'Cr C> N 1/4 1 / 4 C71 CO I.f) 1 r-1 N Ul 4 en 4.::1 -I r-i --I -1 --I N al.-i "Cr CI. Nl en -1 r-i 1-4,-4.-1 v-i c-i,-.4 %-1 r-i 1-4 r-1 r-1 t--1 r-i r-i -I. e-.1 E CD CV un Lfl c> C)' CD cr CD r- CN CD ri L11 '.o cn un un CO r- rs] UD rl " zr rn cn on rn r-,1 rn r- Ln CD cr OD rn.7-1 on CN un CD un (V rn (V N VD OD V) CO CO OD cn co un co CD r-1 ud r-1 rn c rs] VD r- rn rn rn en rn en UD r- rg rn en on en en cr 1 en 1 cr cr cr cr.3. en E-1 4 CD CD CN cn 1.43 CN on 1 c> r- r- 3 r- un r- r- ked r-,y.---1,2 CN r- '43 '.olo 41 cl. CO 3.4. r- -;:t. un r- r- VD rn r-1 1 r-i r-1 r-i r4 r-i r-i r-1 r Cr. C/) $ (N C'4 N N (N C'4 (V CV CV (V CV ru ('4(N ('4C4 ry (1 ru Nl ru ry cu ru ru, I ,--1,-1.--I.-1 r-1 rl rl r-1 r--1 r-1 ri r-i r--1 r-i.--4,a,--1 r--1 r---1 r-1 Fl E Z rn en 11 oa r-1 U) : o: 1 Z El un rn CD v) 'cl. 1 (/) i'...zr. en r- ry CD CN en C.1 (V EL1 M OD r-1 cn co '3' LI) N'. r- '.O CD un rx1 E nn un OD un ry rn nn rl rn en en CD.4. rl 4] E-1 -i ry P4 N rn en (Nl cr ry ry rs1 ru ('1 (Y VD r- i-1 on C) rxl cr CO CO CO CO N N E-I 4 C> -.1 Z Z 4 4 ': 4 '4 '4 4 : ) CD x)>4,=4 [4 ).g ) cr C) 41 I-D C) C) C) h) 'Cr. 4 > M P4 4 c I OA P4 P4 M 1-) 1-3 I'D I-) M M W M M M I-D E-I M JAN TAPIO

19 16 AJOPVM1 4 -JAN--9 1 ic 4c 4c ;-1 O(TIMI-1 1I1T-c)..zr r--,--icrlom V3 V) r-- r-1 Cr) CD ON ' NQON r-i C.1 T-1 co Lt1 T-4 r-1 r-i CY CD 1 ' rs CO ON T-4 1 CD T---1 r-4 r-i r-1 T-1 r-i T-1 r-i r-4 r-i r-1 r-1 CD CYN CO r-i r-i r-1 r-i r1 r cr cr ON CN CNN <::> rn c> c> c) m c> c> c> c> c> c> c> c> c> CIN CM 'CP LO ta r-- cr 1 r-- 11 r-i 'M M CM CM f 4 1I1 co r-- r-- ol kr> c> r-- c> c:> cc) r-i C 1 Lf1 r-1 Cs4 ) Li) ki) CO r-i on cr c> on ry kc) c> LC) r-1. Lf) le, CO CM r-i r'. r-i E-4 en on M rcl cr cr m en M en un cr m cr cr M m cr.7.. cr cr cr cr cr en en b c) ci Lr) r-- 1 cr) r-- 'ZM r-1 C I LC> r-i r-i r-i T-4 r-1 T-1 r-1 T-4 r7i v-4 T-1 r-i CIN 'I1 r-i r-1 r-i K.-1 c> (4 CO LC) in kr, C 1 'cr Le)..r. kei e I rn e 1 lo,-.1 rn CM co N.-4 u) c:> r-i Cs4 r-4 C4 co cr. co r-- r-4 Cs4 (Nl C 4 ol r-- cr ry 1 1 c:) T-1 CM r-i Lfl C71 Lf) h1 r-1 LI1 'CM rs. r-1 r-i r-i T--1 r-i ri r-i r-i r1 r-i r-i T--1 r-i 1-4 r-i ri. ri r-4 M m cr c> kc) ol r-- en 1 r-- un c=> Lf) - CD (y '. (=> co c> un on c> r-- r4 1on '.r> 11) N "CM ' N r-i cr co up m r-- cr kc) c,4 1 CO 1 r-- I-) ry on r-- m cr "' 1 C I rs 3 on rn on nn en 'CM 'CM.V3 nn on on rn m r-- on nr) c\1 M rf) f J M Cs4 r,1 m T-4 r-1 rvl on [1] cr (N4 rn ,-1 r-- r-- r-- r--.7. Lf") r-- r-- un m,i ry rn r-i esj cl, C\levev.-1'.--1 r-1 rq cp ol.,-4.-'..o 4 3C 4: 4C -IC. ic 4C 4c -IC 4C 4: -X -/C - 4C 4C -k 4c -k 4C 4c 4c -IC 1c -1c 4C 4C ' T-1 (=> en) kr> Cs4 CO ' cr c) c> cr cr LI1 CYN 'Cl. r-- (=> r-- co r-- kr> c> ry co co Lin on - ry co U) (=> (=>,--4 c> r-1 T-1 r-i r--4 r-i T-1 en r-i C:Y CD (\I ON r-i C I rn es4 c,1.7. C:.4. es c=, r-i r-1 r-i r-1 T-1 r-1 r-4 r-4 T-1 r-i r-1 r-i r-1 r-i r-i T-4 v-i r-i r-1 T-1 r-i r-i T-4 r--1 r-i T-1 on T-4 V3 r-4 M LO CO r-inil re.41 co (71 MONI-1N k.oc)locrc> Lf1T-Ir-crvz c) r-1 CD LID CO Cs4 CO r-4 rn r-- Cr C s4. LO Lr) Lf/ r.i Cs4 N LO LID T-1 kr> r- co CYN ON co cr c) CD CNI lr) Cs4 ON C 4 r-4 rn on cr on en Lt1 lf) en rn rn en en r-- r-- co m on cr cr en.3. r-- cr) r,1 en cr Lr) Or) 4 cr cr cr m cr,:lr CM rrl Lr) Lf1 LI1 Lf) Lr) M r-1 v-4 on,-4 r4 rs. CO r-- r-- r-- r-- un Lr) Lr) 1 r-- r-- r-- r-- cr 1:14 cr ',1' cr cr ol on ",.,z1. en r 3 -lc 4C 4C -IE r-- co III 4C 4c 4c CO rn cin c..],zr 4c: kj:, C:,.,CM l CO r-i CO CO ry) Lir) rs4,:r.4. "ON CO 1,Er C:, CD CD cn,--1 c:> c> c=> c> c> c=> r-4 r-i C) r-i rn es1 re) rn,-1 ry, El r-i r-i r-i r-1 r-i r,l.c: r-4 r-1 T-I r-1 r-i 1-4 T-I T-1 r-i,-4 T--I r..1 r-i EI T-1 ' T , [=1l en C \I t-- k ) cr co cr C I 1 Cvl C:D CO Cr M Lrl M rcl ON CO CO CO.7. en CO.44 en r-- on kr) 1 LI) III rn u) Lrl kr) l C) Ln cv u) N m ry Lr) Nkr) kr) ON kr) k r-- r-- cr Ln c> on on. co c:r ON Lr) m r-i r-- Cs4 on c> cr c> c:> m c:> ko lr) 4`. r-- T (.9 Lf1 en en en en en en rn en en rn LO.44 CY) 'GM en,zr en,zt ,z1.,zr en,:r cr 'Cr en ril 4 un Lr) un,z1, ON,-I rn en C('4 Iss r-1 U) en..sr cr en,u..,:r cr en. 434 r-i r-i r-1 T-1 r-i r-i r-1 r-i r-1 Z 4-1 i-4 E-1 > E-I EI F-1 C3 4.1 II 1 ol 4 3 C71,--I KC :g u) nn Z i-1 II un en r-i C3 NID 'cl. r-i ' 41 N m cr on r- ey CD CN en ry ry 3 CL4 Fil cr r1 r ch co r-i.74 lin r-- lid r- UD CD ln 41 Z.e E-1 CD nn 1. _, Ul 3 un c'4 on en en m en en co cr.-i r=1 EI E-1 "zr en nn cy cr Nl C'4 C'4 cy ry (y kr) r- > en : 4 I-1 C) 41 g4 (.) g4 r4 co co (V Cq EI > r) E-# eq u) C21 I-) 4 Z 2 f:4 -.I g4,c,.,.-1,c,) CD Fi1D,( Fi c1j IC fr) fr) > 'Zie 1-3 U) E-4 CC1 El

20 AJOPVM 14-J AN- 91 -Ic -K KK -1C 4c 4c 4(.-IC -Ic 4c 4( lc -Ic -1( -I( 4c -Ic -I( 4C -IC 4c -k 4c 4c -K. -K 4c 4c -4( 4C -I< 4 CD cr un IO OD r- C7 'Cr LIN CO CD -c=-i Cn rq r4 rq r4 r- un OD on r- un CD CD OD CD 6 r4 r-i Cq Cs) Cs1 r-i ("4 4-1 rg r-i r4 CN rl (\I ON r-i el on ri m.--i rn ri r4 r4 r r4 r-1 4-4,-I ra r-i rl r4 1-4 ri r4 r1 r-i r-i r-i - r-i r-i CD r-1 (:) (\I r-i CK) rf) 1.1) T-1 - (:) rn (:) ry) UD ("V Lr) C4 LIN "Cr LIN rss LK) lt) rn ON Lin C=7 1 ) en c VD T-1 T-1 r- cr eq ( 1 r-- e\1 (:) r-4 lk) T-1 r-i r-i Nl ) LC) (Nl (cl,rss 3.C71 Cr) N 111 ke, CD r-i L11 cr c\i C). T-1 Cs4 :71 ( 7 en ON en le) r-i cr c Cs2 CO rsi LI) CD r-i eg en on cr cr cr cr cr cr cr cr cr on cr rn ry) cr cr cr cr cr cr cr 1, cr cr r-1 r-4 r-i (:) (:) (:) (:) (:) r-i 6 C:) r-1 r-i r-1 r-i T-1 r-1 r-1 Cs4 r-i CD r-4 CD r-1 LO 114 T-4 T-1 r-i T-1 T-1 r-1 r-i T-1 r-i T-1 r-1 r-i r-i r-1 r-i r-i ri T-1 T-1 T-1 r-i 4-, ( -K -I( 4( 4C 4c 1C 4( 4c -K 1( 4C I< lc 4( 4c -1( 4( 4c 4c 4( 6 r-i rs4 (:) 'CM r-1 (:) r 4 r-i (:) 4-1 Lf1 Lr) Cs4 6 CO LD (:) UD Cr) Lin rn cr Crj cp r-1 rcl r-1 c I ry) Cl Cl rfl rs4 T cr en) r-1 C 1 Cs1 LI1 r-1 cr rn cr Csi r-i r-i r-i r-i r-1, r-1 r-1 r-i r-i r-1 r-i T-1 r4 r-i r-1 T-1 r-1 T-1 r-1 r-i,1r1 cr, 4 rsi (:) rss Ni Lr) ck).rp )1) ON CO CY) cr (:) C) cr (:) cr LC) (:) c:7 (=> c:> ck) on cr r-i. r-i OD r" cr en1 r-i cr 1 r-i 1 CK) C\1 N1 LC1 (s16 T-I LO (:) r 1 (D co. c) -zr rn crl `,. rs] LO en'oc> e I Cr) ON e,4 ON ¼ r-- cr C, k LO T-1 ON r-- c cr r-- (:) r-i CD en en cr en.r cr rn on cr en on rf) en cr rn en > UI)ut) co uo 141) \11 kl),-4 k1) LO ) (.7) lf) kk), P4 4 4c ic 1( 1c 4C 4: -x 4( -K -K 4C 4c 4 CD r-i (:) Cs4 :11' rss 1 cr r-i ON r-- UI Cs7 r-1 r-1 CO Cl 6 r 1 6 r-4 r-i r-i r-1 T-4 C) CYN cr Cl,-1 T-1 r-1 r-4 r-4 r-i r-i r-i r-i r-i r-1 T-1 ' r-i r-i r-i CO I.< r-i cr I'''. Cs4 r-i T-1 C71 rcl Cs4 le) (:) CD (:) rss C) (:) CD 6 CD (:) 6 C:) CD (:) C:) 61 CO ON en 1 1/4. r\1 c:) c. (:) (s.) Lr) 4-1 CD cr 'cr, CO c (1) N ON (:) Lr) (:) r-- C\I LI) cr On Lr) r-1 lc) r-- C71 1 'Cr r-1 (.) e-4 en rn rfn en en rn en on rn LI1 cr en1 en en On. C:) (:) (:) 6 (:) (:) (7) (:) CD (:) r-i (:) ON (:) (:) (D (:) (:) (:) (:) r-1 T-1 (:) C:) CD C) Iii r-i r-i r-1 r-1 r-1 T-1 r-i r-1 r-i r-i r-1 4c (:) ( rn cr kc) cr Le) Cs4 Le) kr) cr r-- (:) cr) ON 1 CD C) C() CD 1:71 CD en (r) r-i r-1 r-1 r-i N4 CD,-4 r-- r-- Lr) ron (N) 1 Nl (X) (:)'(:) (:) CD (:) 6 6 (:) CD (:) 6 6 (:) 6 e, f- on un,1 on en ud cr 3 r- Cl 6 UN 1 1 N rs4 r-i (:) (:) cr on r-- Cl C:7 cr cr cr ON en enrflen ry) en Cl en en rn en Cl Cl VIRALLISET KOKEET ' 1..1 CYN (71 (71 CYN CYN C7N (71 CYN 1 C7N C:, (:) C) c:c C:7 c:> CD C> (:) cr, c:, r-4 CD (:) (:) en Ii. a4 4C -/C 4c IC 4( 4c 4 4C 4c 4( -4C 4C cd ni Ch od eq cr cr on CO c: cd r-1 1 r-i r-4 T-1 r-1 r-1 6 r-1 T-1 r-i r-1 ud ul r-- co (:) Lo Le) Cr) (:) (:) r-1 (:) (:) ul (. C) c> (:) (:) (. (:) c> (:) (:) c:> c:, cc r-- c (X) r-i on cr rq cr 1 Cl Cl CO o N osi en co <V Le) r-kor""korn (:) in r-i on rn en en en on en en ry1 rn,zr m > 4 Cl cl cl Cl ri cl Cl c-s1 osi Cl cd CD Cl CD CD c) CD C7 CD cd cd c) C7 cd cd c) es) 1:14 r4 1-4 ri 1-4 r4 r4 1-4 r1 r1 rl r4 4 Z EI.) CN r--1 E4 Z I E-1. II rn CO rn EI :o,: cn.on Z Ii ui rn r--i CD ud.zr.,--1 ON 41 ( \I cr en r- Cl CD cn on rq Cl OD Ill E-1 -r, r4 1-4 CIN 3 r-i.. LIN r- UD r- VD CD un Z EI ri2 E-: c, 4,L, on,4 un co Un rq on on on on on on CO.CO r-i r.11,1. El 4 EI cr ap Cl on On rq cr rq Cl Cl (\I Cl Cl ko r- > on : cc 4 OLLIK r 1 p: f:4 rx) co co co eq 1- EI Cl c :)1 - O I-) E-1 rn A I-D Z Z g4 g4 g4 g4 oz g4 g4,-1 g4 Cf] ori 1-).44 ' I-) I-D I-D I-) I-) I-D I-D f: r' I-) i- i-1 W r4 i-1 P4 r4 /-) I-) I-) r-) M M rn 3 3 E-1 1:1:1 Et CD 4C cn (:),A

21 18 ic 4C 4c 4c 4C 4C 4C 4C 4C 4C 4C 4C 4( 4C lc 4c ic 4c 4c lc ic 4c 4C,..1 CO e\i CC) ON Cs) r" 1 C:) (.1 4,C) r\i LfI CC) r-- cr C71 CD ty) C,7 C7N r-i r-- en r- cr I') c:, on r-i ON r-1 r-1 (D CD r-1 T-1 e'ni r-1 (:) r-1 ON r-i r-i en r-i C,4 ) r-1 on Nl es4 (:) e'l r-4 r-i T-1 r-i r-i r-1 T-4 r-4 r-i r-1 r-1 r-1 T-4 r-i r-1 T-1 r-4 r-4 r-1 r-i r-i 1 ("Nl (=I CC) CP CX) ke) 1 e',1 (:) (:) CM CX) fn C 4 (:) CD CM (:) 41) ( Le) (31 Cs) r""- r-i ON r-- cr 1-4 r-i CP CO r-- ON (71 es.7 cr r-1 (:) CM C7N r-1 (:) r-- r-4 r-- CK) r-- on r-- e.1 T-4 ( ) r-i (X) es4 f`q en CX) CP r-s rel UI.:t. r-- T-1 C\I 1. e\j le) I (5 re) 1 cr m cr CP CP CP cr rn cr cr cr en CM (-on cr cr Lr) cr Lr) un,i. Lf1 cr cr en : >I > r-1 r-i r-1 r-i V) f`..1 r-- r-- N en (...) lc) r-- kr) lf.) Lf) cr cr Lr) Lr) cr Lr) LI1 Ul N f1i en en rn en r-1 N N r\1 c\i r-1 r-i C's) 4C ic 4C ic 4c ic -Ic ic 4: -K -1c ic -1C 4C 4c -1C -k 4C -1c 4C ic 4c -K. -1C 4C ic 4c 4c -1c -K -/( -K ic ic -Ic ic ic 4c 4c ic -K ic ic -K,-1 LO r- Lo co Lin N en Lin ps) r- c) c, N N C7N r-- 11") r- en Ii) Cr) r-i 3 E-I U) CD CD CD..-I r-i,4 r r-i CD rq CN1 Cn C4 en r.1 <-4 cr ri cr ev on,-1 [II,-1 r1 r-i r-1 r c--1 r1 r-1 r-i ri ri ra r-i rl ri ri Ix1 41 CD fn N 'Cr Ul cr OD 4..CP CP rg un cr VD C.4 lid CD fq CO CP m m i1cr m on c. on r- co N Lo cr co cr oo r- cn LI) ri r-i LI) (11 4. CD CD 1. Ul rs1 >4 'N, EI : ril >1 u) > )-1 1:14 i-1 Z.4 :K4 EI EI EI C) [11 cn Z I II rn >ri co on: rr) if) CO UI kr) 4. r-- r-- kc) cr klo ON (X) CP CIN e's1 V) CO C2) Ul ON 1"-- Lf) r-:- 1 n1 n n1 n1 1 n1 n1 1 n1 1 1 rl n1.3. cr. nr) cr. 'Cr on CP CP CP pn. on cn cn co co r- uo '. cr un rq co an ri N,-1 N r- r- r- cr c) N.-1,-.4 vo cr cr cr cr on on cr cr on N,--1 N.--1 c--1 r-i r1 r-4,-9 CP E-1 s rz :4 cr) cfl - 2 i-1 II u-, n1 9-1 CD '. '3',-1 on 1-4 n1 14 cy cr nr) r- rg co cn r1 rs1 (Nl 3 ai C4 EI..;/, cn oo.--1 cr Ln r- mo r- klo CD U-) 4 > E 41 CD 4 c(.,r,)1 F., 1.11 OD UI (Nl on on on on en en co cr EI E-1 czr en ril r4 cr N N N N eq (Nl Lol cs N> 1--1 rn ::4 b4 1-4 <4 C) 41 4 cy 4 C) fc P4 od co co 3 N i-1 EI Cq C) i'd EI C1r) A 1--) h- Z Z ''' f: K4 :,Z F: KC,4 U1 CD 4.1 i' rx I 1 III I-D'1 1-3 I-) i'd I-) I-) I-) cr 1-) M IZ i - P i-1 I-D t- t-

22 AJOPVM 3. 4-JAN- 91 4C 1C ic CD 1 CD V) cn cn cn un un r- r- r- CN on N CN r- 41) cr un c) VD N CD N r-i r-i CD 4-1 CD Ch ry cy N J. cr cq cr r-1 cy r-1 r-1 r-i r-i ri r1 r-i i r1 rl r-i ri 4-1 N VD CD Ur) ch r- r- vd r- VD N VD r- a) un VD CD 111 OD cr co cr cy nn Ch Ul Cq Lfl un r- r-1 co cn r- cr co crinry cr ry r- cn nn un un VD cr cr on az> r-1 cn co cy cn co un c) VD VD co cr cn r- VD N CD CD CD nn cn r) cr cr un <1. U1 un cr cr un cr un un un u) un cr un un un un VD r- r- un vd cr U) 4 P4 VD VD VD V) VD VD VD cr Cq rg rq ry Cq Cq N cy CD '. 1 Ul Ul co cr c) ni r-i cr U) CN ko cr in cr cn CN nn un r- co CO CD U) CD CD 4-1 CD 4-1 r-i CD r-i ri CD 4.-1 ON 4~1 Cg nn N ry nn ri N r-i nn CD rl r-i rl ri 4-1 ri 1--I 4-1 ri 4-4 rl ri r-i loi< co nn c) r- rn cr N cr u) r- CD r- CD CD CD C7 CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD Dl UD.O. on u) CD N cr nn un r- 4--I 4-4 UD N r- r- CD Ch Cs4 N on LI) CD CA 4 r- N. UD cn r-i OD C I (V r- cn c) VD.1 cy r-4 un :t..41 Ch U1 ri CO.' U1 Ul cn 9 on on cr en cr cr nn nn cr on un cr Ul UI 'cr Ul 1.11 VD V) 1.11 V) Ul V) 1.11 V lid kid k4d v) cr u) u) un un on CD,1 1 ri r-1 ri 4--I rl,-4'.ø 1:4 4 c) r- un on cy c) r- c) u) on op r-1 r- nn 4D OD un nn un cn cr c) en CD cn c, CD CD CD cn c) CD CD c) cn ri en r-1 nn on ri rn ri rn c, r--1 r-1 r-1 r-1 r1 r-1 rl ri r--1 1ri g4 CD V) v7 en c) c) r- LI") un CD Ul c) un c) c) un un c) CD CD CD Ul u) rn VD on cr CD U) CO od N CN cr V) OD P1 cr CD C, CD r- CD VD od CD ry en on co CD Ul co un rn un OD,1 cn CD An N 3 N r-1 rl cn OD 'CM 3 r-,=o nn on on on on T Cq cr on eq rn nn ol CO CO 1.11 VD r- r- VD "',1 1.1,1,1,7 Cs7 ri rq 3. -1c -X -K -X -X -X -X -X 4C -X -k CD VD U1 CD nn en co An VD r- VD CD N co r-i r- 4 'I' 41 r- c) r-i un u) In U) CD CD,-I,-I N c),1 r-i.--1 r-i cn nn r-i c) nn en c) nn ri en cp cr ri cr ry r-i r-i r-i r-4 ri,-i r-i,1 r-i un r- nn u) nn co cr un r- c) co cy c) nn cxdlnrnlnln CD CD rn c) r- r- cr r- VD CD N en co CD,i 3 V) CD V3.. nn co r- (\I OD CO CO V) nn kr) un (\I ry cn N cr 4 CD 3 rn ch un cr op cr r- cr un OD cr cn ry un r- 3 ko cn c) 1 1 cr nn nn on cr on nn nn ry on crr nn,1 J nn N N Nl en On rn on rn rn Ln Ln Ln Ln Ln r- cr L.o m N N N cr rn 1 Cr r r1l--1 L-1 r-1 ic EI -Lc 4C -K - -X [Ii ril -X -X -X -X -X -1c -X -X -X - -X -X -X -X VD f.- 3 CN 1 r- nn N un vd CO CA cd VD.VD r-i,-i CD cr un v) cr r-i on r- >-# )c) r-i N c),-1 nn 1~1 N ry r-i ry ra r-1 (Nl N CD en nn nn ni on un cd un nn un.r-1 - r-1 r-i r-i rl 4-1 1~ r-i r-i ri r-i r-i r-i ri >1 VD CD Cs1 1 nn un r- r- ei co cd cd in nn co r- en ul u) u) r- CD CD 1 CD k.c, C) CD V3 CD 111 re) N ul CD Li) V) N CO r- r- CN.---1 CD CN r-1 r- cr V3 r--1 1 r- 41 NN cr od CD u) vd cn r- co co cr r- VD Cel I-- u) CN r- r- nn CD Nl rn nn nn r- on VD U1 >1,N cy nn N ry N N ry N N ry nn 1r) en N en rn ar a..a..a. en a. en ar ry i i- Z cr cr cr on r- on on on CD VD.--1 nn kid Cs1 nn rn on on N N N nn ry nn nn' rn N PC I-I P4 T-1 T T t-i r-1 i-1 E-i E$ L-1 c) a) I II rn g4 CO P4 1 rx1 r -1 W. El :r: U) on C) Z II, Ln rn c L. cr,.-1 rn [LI N cr m r co ril EI cr ri cn co r-i 'cl4 un r- MD 4"-- VD Ul,4 [II c) m 1 co Li») N rn rn (Nl ('1 r, r). f fl co cr.. -1 r zl. E-4 -:-.1. (24 N on nn N cr (\I ('4 4 ('4 ('44 u) r- > ri rn :K4 4,:g c) r..1 < cq 4 K4 p4 op co OD op rq Nl E-I rq Z cr) 154 h) a z Z i' ''',,: t:.:: t: i-1 IC; CI) r.i.kg 41 I-) 1.'. I-) I-D I-D h) 1-) 1 4' W P4 P4 r4 (: /-1 1-) I'D 1-D 1-) W M Cr) E.4 cil El

23 2 4: CD T-1 CX) C 1 T-1 V) Lf) r-i r-1 Cr r - C:) r-i I) CD r-i r-i C,1 CO rt) ON VD,C71 r". ) Cf) (:) C:) ON Csq r-1 CD r-i CD (:) C:) c-q c:, (Nl rq on ṛ.1 cs4 on T-1 sa r-i C 1 (71 T--1 r-1 r-i r-i r-i r-4 r-i T-1 T-4 T-1 r-i r-i r-1 r-i T-I T-1 r-i r-i r-i T-1 T-1 T-1 r-i (7) r-i CY) CD r) CX) CO lc) ni CD rt) C:) 4 CD CD CD CD Lr) (:) C:) CD Cs1 V) r-1 1. fs. CX) C11 4..C> r-- m ke> CD r-- C 1 IN1 N 'Cr ' UI N CYN CD r I l 1 1-C 1.4. CDal r-- N m m cp m kc) cc> C`') (..,...a on.4,..cr (Nl Lf) CO.a on Lr).4. Lr) Lf) VD LI) Lf) Lf) V) V) Lf) Lf) rn 2 I-11 r-- r-- r-- r-- m Lr) kl) 4. LIN M CD T-1 rn r-i r-1 r-i T T-1 TA C\1 T-1 T-1 r-i r-i r-i V) 4: 4: 4c 4:4: IC 4C i-] CD C\3 Lr.) \C) r-i r-i Lin ON ON M ron kr) r-1 te) Lin r.) o) (=> co ON C)N sa co cc).4. cp LI) trl c::, c:) c-.4 c=, C 4 C,7 r-i T-1 C.1,l. c 1 r-4 r-i rfl C 1 rfl 4414.zr Cs1 (-41 yd 1 LIN LI) ' r-1 r4 r4 r4 T-A ra ra r4 r4 ra rl r1 r4 ra r4 rl ra r4 r4 ra r4 r4 9-4,A r4 ra ra ni 1/4 lc) CD C'4 CD.:r.:r LIN 111 cd 1/1 m rfl Lf) CD LIN LIN CD c:> CD CO.1,.41. CD CD CD CD cd C:> r-i 'Cr '' cp -4. kr) (f) r--.4. c) c:> r-i ( C7) V) CD 'Cr CD CD V) cr N r-- r-- kc) c)) IN 3 rt1 -a L rn C,7 (\I r fl CO CO 4. r-i r-- (Nl C 1 ) r- - r -I : 2 r,1 rf).14 rn zr C11 kr) zr...i. I. CO CO m rn.4. m C,4.c. on.4. Cr 1,a. LI-).4. m M $-1 co co co on Lr) kr) r-- r-- kin -4. r-1 fs4 f') fv) nq f'n1 Cs1 (N i4 T-1 T-1 INI r-1 IV n4 C 3 CO P4 4 4: 4c 4: i-1 (:) m r-- ki C.1 r-- Lr) (N ON 1 r-- r-i co kr) m kc) kin r-- r-i 1 r'.- C),:r lf) f"- C() Co U) 1 CO C71 C\1 CD C:) C:) CD r-a (71 ON c:) r-- cx) ON T-I crl (:) T-1 r-i C71 COC) T-1 T-1 r-1 r-i r-1 r-i r-i T-1 r-i r-i r-i T-1 T-1 r-i (:) CD C 1 kr) CD CO 1 C 1 #C) (=> CD Lf) C:> C> C1 CD C).C> C:> C> CD C, C) CD CD Cs4 (:) zr,:r.4. rcl CO m.4. r's r-i..r..cr C 4 Lf) CO I"- r-- rs4 ko (:) r-- c:) CD (N,..-1 s'n rr) VD T-1 co.4. lin.a L(N rs) r-i n") r'4 CD ni Nl LO 1. r-i Lf) lf) CO 'Cr r r-.14,zr,.:.1..1, -I 41..a :p r-- m LI),:r.a.4. '<I' rfl m..a a ON ;r r-- r-- kc) rfl 1 r-1 c 1 CO r-1 T-1 r4 r-i T-1 r-i r-1 r-i r-i T-1 r-i T-1 CO. Fii-L1-.,- (=> CD CYN r- - c,4 '. (=> '. UI CD CD Co C7N r-1 CD CD r-i,a ra r4,1 T-4 41 i ON r-1 r--1 ON CD -a kin r-i kc) r-- : r-i C 7 f 1 T-1 1.C) -4. Lf) nr) r-i 'Cr -i N rr) ry) kc) C 1 C 1 M V) >() m M M M M rfl cf) rfl 1 C U) i-1 r-- r-- r-- r LC) r-- r-- Lr) rfl i-1--- ria x CO rn.., r -1. c:) l C) l.cp C:, CO C: CO CO 3 C,4 C= CD 31 CO CYN r-i Cs4 r-i CT.) r--1 C 4.-I CD,1 ra r4,1 r4 ra ri rl ra ra ra ri cd CD (41 CD cd cd cd cd cd c:, c:> (=> c:> cp c: CD C' V) r - C)1..a ko r-- LIN CD.14 r-- kc) r 1 Lr). co co le),4. c:).4. 'Cr r-i r-- cr LI) r--- C7N r"'- LI) lr) Nl :p.1, M.zr 44:14 Lr) Lf) cr Lf). 'Lf) I') cd r-i fn T-1 r-i T-1 T r-i r-i r-i r-i T-1 " r-1 r--... :J Z El > EI FA : > I-) 4 II eg.4. EI cp.4. c) r=1,: eq E-1 u) A I-) (24. 4 EI,, un..1. r4 M P4 rs) b4, p4 i-1 Z Z 4 gḷ r),--)«., P :4 e-1 n) rl CD m rs Cs1 C> 1 fw) N CNI CO on ra rl CN 3 ra.cr III r- '.o r- 4. CD Ul '4 Lil CO LI, c4 on on on on on on co -4.,i ri1 E-1 on on on on rq co.4. co Nl rq rq rq rq en) 'ON cq rq i-1 > m cn (c-, :. =4 g4 KC P, = o,-.3.-) i-d.--) i-).--) a I-) -,:,,-) 17 1'D 1-D i'd U1 ',. EI CC1 El M P4 '

24 1 on cn 1 O 14.,Ic 4C on c Cn on r- r- on Ch OD r-i C, "cr r- r- c on cv c%z eq 1 1 V, CD cr CD 1 r- on ud.r cr.zr r-i 3 VD CO '. c'..-i 1 II 1 1 I 1-4 ' I ' 1 r4 I 1--I 4: 4:, 9C 4( -K -1: -I< 4: A4 4: 4<. «,.,. :4 on c- 1 r- c I On cr r- ul on 3 ":1' r-1 r- r-i c r- ry CD / CO r-i,l,r-. on co Cr CO ,r11 on 1 ry VD cr un ry on '. 1 CV N r- rs Ul Op cn kid ry cr r-i CD " f< " -I< «4: 4: -X 4< 4: 4< O\ (<1 1/4. '' r-1 C> 1/4 1"-- "Cr 1 C> CNI C71 C> 1. C> Lin 1..' %-1 C 1 rel t-1 11 V3 ccr C 1 i-1...,p= M Nr-1 r-1 C 1 ('4r'4 r-1 r-1 N rq I 1-4 1:4.-.1 A4 M (14 4c 9C 3C 1C.1 r- on. VD CV r- r4 r4 Is... CV Ui ri CV C 4C l on r- r- ui 1 rl 1-4 I r4. cn r-4 CO r- cp»ii 1-4 r-i r-1 ry on r...1 ry dio. ' 4c. 4: hp C, U1 ko cr on CV r4 on cr on Cr rco r- cr cr r- un on un on C3. CD El EI... ' ei 1, VI 3 CV '<I' r-i / CV rv <Nl cr cr rv CV --1 un cr rv rv.:p U1. rv III i I I I I I I III i I i. 1 GO. A4 CO 4c 4( DZ «4c -K 4c it ' J 4: 4c- «" D EI 1 1 CV VD :M VD CN1 r-i Oy)..-1 Ul un un md rv -1 r-,. r- cn kr) ry r- cr on r-_ey ' ) , 1, I -- P4 I I I I I. Z P.1 P1 ic 4c 4c. _ C4 4c 4c 4C -K -3c C4 -K up.. '',:l. VD V).qr m en nn en Ul cr cr cr ui cr VD U1 '1' "<1' cr cr (Nl k ry.41 en I I I I-) o: ' 4c 4C 4( -K 4c ' E-I 4: E-I ov, ) CD CO ' 1 CV CV <V r- rv 1 <V on on r- r- VD vd.48 ey.4, ch on ) ) CNI rv rv rv i I I i I I I Z I I I I I EI 4c -K 1 4C 4c A4 4c ic4 C> 1/4 4-1 C> N N 1 1/4 1/4 r- Ln Lf> ( (N M 1 N N CO ( 1 1 C> 1 CO 1 C> C> 1 ( CO C> 4-1 C> C> 1 r1 (71 1 r T'l T1 T-1 1 ei rli fil CO k C).11 r", Ln 3 1/413-1 CO 1 CO r-i CO N Ln cn '. ('4 CD "' C> 41 1 ).. un M f1.1 C> <Nl un e-1 M 3 N 1 C> 3 1 Ln r-i M r-i C> 1-4 ( ('4 (4) A4 E-I N ap. rn un un kr) r. r- VO on c 1, r- CO.41 h 3 4:11 1 Lf1 C1) rn r- oz rnrnmenrn mrnrnmrn mrnmrnm rnenrn-zren cr crmcr en crrn. A4 UI 14 EI on on Cn On on CO. 1. C> N N '4' 1 'czt,.11 en.zr s r - S kr:, C1.:1' M M CO ril (ii 1 1.zr cr rn en ;11,:r :1' (V (V rv rv rv rv GP ) 1-1- I-) T-1 r-1 T-1 r-1 T-1 T-1 T-1,i r-1 T-1 T-I r-1 T-1 r I I El C., E-1 Cn I Z M f U,1 T-1 r- 1 T-1 r-1 r-1 r-1 T-1 T-1 T-1 r-1 T-1 rrl r-1. 3 ch EA UI :4: 11 Z El up ni ri CD VD.:D 1-4 on Z(1) 4: cr on r- (NO Ch / ('-1 CV CO Nl u) r4 r4 rv Cn c r-1 cr un r- 1. r- k Lin Z Kg, 14 rii El 11 en un co un ry on on on on on on. D ' 41 4: EI EI >4 (Nl on ncl cv cli (Nl es4 c.4 eq rq (-1 kr> N > 1-4 on :1: 41 K4,' 'I' " c c c 3 C 1 N E-I N Z C:1 C/1 E-I I-D Z g g g4 PI F, r, /-1 4: ui c < o rzi 1-) 1-D 'D 1-D 1-) < ' 1-D rq ill 1:4 t:4 W ill ) 1'D l'"d W W M M (f) X E-1 [1:1 E-1 M r4 1 %

25 22 4C 4C C) ODO CN1 3 cn r-1 ry nn un ry rn cn 3 CD Cs1 CO 4, cr 1 <V Cq rq ri CD CD Ch OD CD CA CD CD CD CD CD cn ry CO CD eq r-i eg cy nn ry CD Ch ry r-1 ra r-1 r-i 1-4 r-i r-i r nn un r- Ch ft) r-i CD CD cr VD nn c) CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD cr ry.4 v) nn CD r-i 1 r- Ch Cq CD rl CD cr rn cr cr (Nl U) 3 r- r- es1 VD CD 1 Os. cr ri r- CD CD1 r1 en co un VD r-i nn cr CD m ry '. CD '. r-i LI) V) CO 4, E'ø ry nn nn rn m en on on on rn rn un cr nn N c, Cr cr rn nn.4,,z cr cr cr Cr cr -4. mm D Z r-i ra CD C> VD rs) V) r-1 ri r-1 r-i r4 r-i r-i r-1 r-i r-i r-1 PLI r-1 r-i rl r-i ' r-i 9c CD r-i r`4 r-- C 4 rn rcl CD m co ui cp cr en ui CO f 1 CX) rq es1 en Lfl c: r-- cd. U1 cd on cx) 1 CD CA CA un est (:) V) C 1 CK) 1 r-i f 4 VD C) r 1 frl CD r r-1 r-i r-i r-i r-1 r-1 r-i r-1 r-i r--1 r-1 r-1 r-1 r-1 r.) CD. r-i CD Al.4 c:, kc) cst C'.(:) r-- c=> m cd L e) un CD C) VD N co C) ui m o r-- r UI m '.o Lf) L f1 C) cd cd c=> : c: Ö CD cd c) N ("1 cr '. Lf) 1 1 LO C) N co cr r-i v) r-- '4".O r.) f'.1 1 CO LO r-- en en t-- m cr.4. LI) rst t-- cx) cr cr LC) m N o". I-) Cr) en m m rn en en m m re) esi m m es1 «1 cni en en r-1 r-i m m' 41 b4 r'4 rvl 1-4 unr-r-lnrn (Nr.«),-4 CSI r\ie\ir1r-4r.1 eqc)rni r I P4,4ko 4c 4: 4C «4 i-1 cd cx) v) r-- 1 r-- un LfI LO LC) f I r-1 CD C/1 r-i Cr CD r-- c:) r-- 1 LO 1 CD CK) O'4' Crl CD CX) CX) 1 Ch 1 1 CA Ch CO ". 1 CO 1 f' r-i 1 1 r-1 CXD r-i 1 CD 1 r-i r-1 r-1,_, (., r-1 r-i cd v) CX) r-i CO L rl L I) r-1 r-- cr u) CD r-1 C) lf) CK) C 1 CX) r-i ni Kl 5 ". co r-- Cr r 's1 CD VD m m C:) (Nl r-1 CA '. CD 1 /4. (:) ' Lf) Lt) r,1 r`,1 ri fy1 CM.4 o Cr r 7 N ri LO '. '. r- ) ". 1 ) '4' cd c) C 4 '. CD f 1". r ) Le) LO r-- r-- cc) : en cr m m ern en m rel re) r-- "1 m re) m 4 cr en cr m rn cr Le) cr.4.4. m cn.4 cr r:1, nn 1=4 LO LI) Lf) Le) ui ern r-1 r-t m cy r-- co r-- r-- r-- Lf/ Lrl Lf) r-- r -. r-- cr el4 cr cr cr ry en. cr m est e,4 E- Ir.-1 C) r.1 nn.--i co un 3 cr r- rsi r- (-Nl un,-i 3 un,--i cr r c 3 OLO UI CD CA cn cn CD C) CA CD cn CD Ch Ch Ch Ch 1 OD CD 1 C) r-i Ch,-I r-1 r-1 r-1 %-1 r-1 r-1 r-1 3 ON rn un ui co cr cy un.-1 rn co 4. nn cd ey cy r- rn CD co r- r- un nn m cn III tzl 4 r-1 CO CO '.o '.o cr VD en 4 r- cn un CD U1 rn v) rn cv cy un cr ri CD Cr CD Cr Nr-c r- r- VD V) co cn r- cr, un VD cr OD N nn r-1 un cy r-i m CD VD Cp r- cn ri '.)N 4 rn rn rn nn nn nn rn nn rn. cr mm' rn cr cr 4:4, 4, cr m cr 4.,:p ni N4 EI rit 4.-1 CO OD LII 111 r-i est rn nn nn cn rn VD r- 4, VD VO VD VD rn rn 4. lid m Up VD UO cr tn Cli ry r-i r-i ri r-1,1 ri r-i i-1 Z 11 E-'. El E EI CD [I1 4 al h) r%i 1 co On M r-i EI P' :,' crt m Z -1 un rn ry CD V) Cr ri ON ' [11 C 1.:1. M r- cn c, 'on m ry cn co 1)4 tx1 4, r-i ri ri 1 OD '4'L11 C".. VD r- VD CD U) Z fc CD on un un cy nn mm nn m m co cr r -1 N1 o E4 4. c: C'4 m m cy 4, Nry cv cs1 csi cv '-r- > en Et : g4 C4 NI g4 g4 c I :4 1:::" co co co co M Nl ry E-I cy (D C-D 1 Cr) EI h) Z Z g :4,c,4 : :4,4 VI CD (x1 o4 (11 3 D C) C) C) I'D 1-.) 1-) i'd 1-.) 1-) 1'D < 4, 1-D 1:4 h-1 IZ M x ri4 C4 M W t-d 1-) t-d I-) M M M M W "M cn X E-1 tcl Et W.

26 23 AJOPVM1 4 -JAN- 9 1 C:) ON C71 ra 4c 4c CD T-4 r-- (11 (Nl T-1 Lf) C) 1 UI C) CYN CX) C:) T-1 t-1 CD C:) CD T-1 r-1 r-1 T-1 r-1 r-i r-i CD r-i CD C4 T-1 CC) en Lr) v-1 CD LO CO ft) r-i 1-4 r--,cr 1 /41) Lf) r-i Lf),ZM es4 szr. (.5 m,zr...zir. 4c 4c 111 lf) CD ODN1 1 CD CO cn 1 Nl C) Cr) CX) 1 CD r-i C) CD C4 ON T-1 ON T-1 ON r-1 r-i T-1 r-i r-i r T-1, T-1 rn c: en 1, r4 UI CN) Lr). ur) r- LID fv) O'I LO r", f11 CD v-1 LO r-i v-i 4-1 rn CN kld C 1 rn r- oo cn r-1 f 1 1 f,1 f'l ON ff) lf) r-1.4, 3 <Nl co CY Ln c).. ft1 wcr -zr ra r1 r1 CD CD CD CD CD ra CD CD r1 ra r1 r1 rl ra C4 CD ra CD LID ra ra ra ra ra ra ra 11 r1. rl r-1 ra ra ra 4-1 rl ra r1 ri 4c 4C 4C 4C AC - 4C 4C 4C 4C i-1 C) l 1.. Lf) r-i CD f 1 CO. CO N. Lf) fni f 4 Li).,:r 1. l) ffl 1 U/ C) CO r-- CO 1 C:) Ch ON ON 1 CO CO CO ON CK) C71 CY1 r-i CYN T-4 ON CD ON r-i r-i T-I,- 4 un CD C4 C11 r- C 1 -cr'm) LID ff) C4 un CD CD CA 3. VD CD CD CD CD CO'CO r- r-,--1 cc r-- r-- r-- T-4 1 /4 l!) r-i CA l f 1 CX) C4 (N) LI) C,4 C4 CD 1 C 4.Cs1 Lc) Le) Cfl N T-1 Lf) (V lc) cyl Lin ON 1 ON LO lr). CK). r--'on r- r- r- rl. CD ft) ft) rfl ft1. rn rn,:11, en en ft) ft1 1 rcl et1 1 ta4 ON ON kt) kl) ON r-- kc) kj) r», 1 N 1 CD T-1 ON 1 CO CYN CD C:) c) ce) ry ON 1 CO LID 4 1C CD.c31 rn un en CD 1 un ey ON 1 1 r- kr) cn UI CD CO CO 3 CD CA CA cn Ch Ch CD Ch r-,--1 ON rq 'CP CNI CD Ocn N, CD nn C4 oo 111 en CD CD CD r- CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD cn CO C r- en CN '. r- CD 1 CD. cr 3 l cn N. r, cn cn CD 1.11 r cp v-i.5), ra 1 r- cn en rn.--1 rn ry cy nn en rn en rn rn on un -:::, cy en m rn b4 CD CD.1r1 r1 CD nn CD CD CD CD CD CD CD CD CD o,- tli.1 ra,1 r1 ra ra 4C c:) r-- T-1. T-1 T-1 ON C4. CD cc CD CD c: c) r-i r-i Cr) CD CD r-1 en ' v-1 T-1 r-i r-1 r-i r-i T-1 r-1 r-1 r-- r-1 c) r-- un (-on cs) cn rn co c) c) c) CD C) C) C) C:D C:) CD CDCDCDCDCD C:) r-- r-i CY) Cr) Cr)'.'ZP l CO r-- r 1 C) Lr) Lin,-4 ry c:, - en r-- ry cp.. en en en rl en m rn m en 114 ON ON ON ON Ch cn cn ON CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD r1 r1 CD CD CD CA VIRALLISET KOKEET 4c, 4c c) r-..zr en.zr UD rn '. 1 rl. ry UI CD OD OD 3 CA CA 1 Ch CA ON cn. cn r-1 U) co r-- Lf) C2) lc) l C) ON C) CD 1-4 CD CD Lf) CD CD CD CD CD C:) CD (:) C:) CD C= (:) C:) Nl cc CO c r--,--1 Cvl '1. Csq, 1' ON C'q C 1 CO ON N CC) en cy ey Ln r-- klo r-- '. 1 CD Lf) v-1 (.../ ff) ft) fcl m rn en m rn rn en.,:r en M i-1 ry cy ry ry.-4 cy cy eq cy ry CD CD c\1 CD CD CD CD C) CD CD CD CD CD CD CD CD (7 1 C14 r-1 ra r1 ra r1.ra c. Z E. O-4 El crl olq E-1 Z I El II O1 CO u) o) f-i P EI... K4 2 II un rn,-4 CD LO. %-4 rn 1.-1 W [il ry.,:y rn r- ry c) ON CI C4 C EI,c).. T-1 ra ra ON CO.zr un r- LID I"-, LID CD 1.11 Z T' EI 41 c. m Ii, CO Ul C4 nn rn en rn rn en OD. T-I Nl I-I...:r m rn C4. C4 C4 C4 C4 Cl C4 UD r- en 1.4 f4 'C r \I C4 N IP-41 CO 3 CO CO cy c4 EI ry Z -O 1-) A 1 I-) Z Z K4 1 cc4 c'4 1'` rcg ce) c) Fa.G 41 D 1 1 ) 41 C) 41 D I-) CD 4 C) C) I-) D 1-) f.) 1-.) I-) I-) W.4 Ili I:4 r4 W I-) 1-) 1-)I-)W MW 1:1 c1 1 K E-. CO --

27 24 i-1 C> ON r- k13 C. r-- ON C> ON M CNI c en rs1 r- Cr> t. r-i (J) I-- On Ln kr) C> c c c C> <V C> ON On 1 C> ON On On CO ON 3 ON ON.--I r-i Ch r-i c 1 r-i ol r-i 1--1 r-i ra r-i ra ri On. Lin kr3 ko cr e\i C> co c m kc> rn r-- e\1 o r- CO M N M ON %I kf CY1 i_n f--.-i co r- cr.--1 1/4 r- C> r- C71 un r- ON VO cr r-i M -I en co co r- en t-i.-i ei.-i cn r- r- cr en c l CO Lf1 (.9 1. ci. r- cr rn M en cr Ln t. cr r- cr cr cr cr C> Cr> en cr cr cl. en cr en cr cr Le> ct. Lrn Lin cf. Lf) cr : C4 Lfn en M r-- r- N1 cr m r- 1. 1, l..13 cr cr Ln VD czi. ke> kr3 kr3 ON rli en en en en,--1 Nei ei ei I4 EI UI CD Ch CO CN CD CD Cn Cn Cn CN CO CN 1 1 CN 3 CN CD ra CD CD ra Ch r-i CN r-i CN r-i r-i ra 41 cx CO 14 'cf. r-i UI CO '..-1 CA r-i CO r- un Cn '. C> ei CD '. ON ra.zi. CD ln 'CP UI ON nn c> ng Ur),-I rn co r- cn c> co cn un,--i nn,i CD ri le> rs1 nn 4 >1 N cr rn un UI UD r- r- k$21 nn cr r- cr r- r-i cr co...-1 CO CD cr en LII cn en 4 r- en rn nn en rn rn en en en en on rn M en rn en nn nn cr on cr cr m cr nn cr m o %I 4c ->c 4c...1. CD CD VD r-i r-i CD r- Is- CN lo kr) r- un un cn un ei nn cn OD r- r- CD on in : a4 2 ) nn CN cn en CO UD CD r- r- cr c> cn cr crencr r- r- r- v> CD cr en en ( cr cr rn nn Cr rq rs1 r-i r-i r-i cr 1-) 4 M EI : : M u) en Z II Lin en,--1 C> k. cr,--i en M 41 ("V cr rn r-- ei C> On en C 1 CN1 c) 14 E-,.zr,--1 ri r-i 1 CO ra c11 ln r- Lo r- '.D CD un Z< > El 41 cp uc1 m un 111 ei rn en rn rn en en co cr.--i Nl EI E-1 E-1 EI szr IDG ei I--I nn rn ei,zr N N N N N ei v.> r- i--i rn :,:g 4 4 N 4 Q icx 4 CO 3 CO CO ei ei 1_] Et ': ) ö 11 : g< 41 C) 41 I-) 144 C) C) C3 C) / K4 cr hd 4 4 M W k.) r :4 W 1-) W W W W W M :1 EI M

28 25 '' 41 I-) CD Cr rr) c, r- VD nn Ch CD L.11 CD CA " ei r- CD VD VD cr r- r- oo MD V) CD nn 1 un CD CO OD 1 ON Ch CA cn cn cn cn CD cn 1-.1 CD CO r-1 CD 9-1 ei ri CD ei cn r-1 cn r-1 T-1. r-1 r , r-1,-1. CD VD r- un cn r- r- ko r- vo rq U r-- ) 1 VD CD un oo cr oo r-i r-i cr ei r- in Ch 1,1 CO U1 U1 " r- r-i 3 cn f-- 3 cr ui ei cr ri r- cn on ui VD 11. PIT E-1 N hrl cr cr 3 r-i cn co ri cn co un CD VD V) OD " cn r- VD ei CD CD co.rn,-1 cn C) r) un cp Cr Cr 1!1 un ' cr un un ui un Ln un cr un un ui ui vo r- VD r- ul ko:cr r) on 1)4 U VD k4 UD un %.4 UD rg Cg r-1 rg rg r-1 ei r-1 (\I rg (\I Cg rq VD' 1-3 CD C 1 cn CD en ko C71 CD C\1 en. ON 1 CC) C\1 1 r-- co cx) r-- r-1 u) CD ON CO ON CD C:> ON 1 CD CD 1 CYN ) '. ON CO 1 CD ( I r--1 r-1 r-1 CD r-1 CD T-1 r-1 r-1 r1 r-1 T-4 T-1 r1 r1 r-1 r-1 (:) CX) CO ( I,CM ( 1 szm (\I CO (:) CD r-- (:) CD CD Lr) e) CD CD CD 1 CD CD 1 V) on l C7N 1 C4 clr 1 LI) Lf1 CO r-1 V) 1. LI) 1 1,4 C\1 111 LI1 C31 C.N1 E V) CC) C=7 IV r-- C71 ON VD CM CN1 1 r-1 1 VD k.c) r-1 CO rs4 LI) Lf) (2) ( 1 en rrl " " 1 rn en en rn cr Lr) en V) V) Lf) Lf) Lf) VI " -1 cx) OD ke) r-- ui Lr) Lin Len vo ei en r-i CoN1 cs4 cs,1 r.4 r-1 rq (N3 114 b4 L(I T-1 L(I (X).zr CO 3 C NNfl CM r\1 ".14 on.zr ke) CO CD Cn CN CD CD ON CD CA ON cn co cn co cn 3 en 1 Ch ON r-1 Ch CD rr -l'. r-1 r-1 r-1 r-1 r-1 r-1 r-1 V> kr> CD CA CD CD r-i r-- Lr) 111 CD LII CD CD CD 111 Ul CD CD. CD Ul CD Lf) Lf) io en.3.en VD CD Lr) CO CO rs7 1 cr ke) c en.cr c:, c: CD r-- (:) ) C: es7 en co c: cx) Lr) k X Le) ei in Lf) CC) fsl CS1 r-i CA CD 1.1 CO ( I C I T-I LII (71 r-1 (X) (ON 4: en en en en en en en en en nr)..zr ei ei en ei en en ri ei ei en e 1 en on 'en en 1-4 oo oo co co ui VD rs rs VD Cr rq on ei ei ei ri ri r-1 T-i ri C I es) ei ei Oo CD r-1 r"... LII LI./,:r tyl (X) (:) l() (Nl r-i ON CD r-4 fsl CD r-i 'Cr Lr) r-- r-1 r-- en 1 1 Lr) - u) cp cr) co cn cp 1 CD 1 CD CA rs r-1 ON CD 1-4 CO ON r-a,1 ON (:, ( I (:) rs4 Crl r-1 T-1 r-4 r--1 r-4 T-1 r-4 r-i r-i r-i r-- ui 1-4 rn kl) on CC) 'cl. Lrl r-- c:) CO e%) (=> re) ) Lin on Lr) un c: CD rn (:) r-- r-- cp kc) r-- ei Ch CX) (:, r-4 l CD V> cr en co r-- ri co c CO kr, On kc) Lr) c I r I.C» N CD kid,:14 cc) ',CM en r-i ) 1 'CM CO CM r-a r-- cr L(I (X),CP Ch (\I 111 r-- r-1 co co '. '., rj (..h oi en en on on -:1, on rvl en (,4 en,:l. es) rn c 7 e4 en en1 r,1 r,4 rn en en ' -1 Lf1 Lf) Lf) LI) 1 r-1 LI) Lf1 rs r\1 CM '.o en cr. cr ei ei ei x.c) en en - fl.i r-1 T-1 r-i r-1 r-1 r-1 T-1 T-1 r-1 1:4 E c 41 CD CO cr VD cn ei leo CO CN un CD CO r- CN cl' on CD CD cr r- Ch r- OD hrl CO I:4.>"I CD CN r- co cn co cn cn cn Ch co cn oo OD r- ON cn CD Ch Ch CD r- CD CN CD CN W r-i.. T-I %:1, U cv ei cn ui r- cr cn ui co CD un oo co CD oon E-1 u un ui CO CD CO hi un rq VD 3 CD CD rg Ul r--1 CO CD rs1 CO r- co un rn cr cr Ch r-1 r-1 szl. Ch CM r- cr 41 Z N. CN LID str UI til OD r- co r- rn cr ri CN r-,a UD on es1 on CD r,] CN on ol )'.O CO I-A A osi rq ON) ri ri ri ei ei ei ri ri rn rq rn nr) r..1 rn nn " cr rn on rl ol on osl Z 1-4 vo VD ' on cn CD on rn,1 co ri cr vo ei cr cr cr cr ei ei ei cr ei cr cr on PLI r4 r-1 T-I r-1 r1 r-1 r-i ' le:ci A4 E-I E c i en 4: CO al CY) 111 t-1 p it.4. KC Ci) fr) II ul nn CD UD 'Z1. nn Cq.,:r on rs- cs1 CD CN 1 eg 4 CO 1:4 fx1 E-1 cr r-1 T-1 T-1 Ch CO r-i 'Cr LII r- VD rs VD CD un Z i< r4 CD en un Lo ri en MM en en Cyl CO 'r-1 41 r< E-4 El t4 El..: 1 r 1.-1 i en nn ei ' Cs1c-4g C CNI C rs) en1 l N Cr) :4: 44 g < 1 14 P4 co co co co W N C 1 E-1 N >Q i-d (Z) UI EI 1-D 1- Z Z 4 4,z Cf1 CD 41,) t--) I-o 1-) t-o ro ro 17 izr 1-D A4 1-4 A4 P4 R Q, p4 P4 M I-) r-d rd I-) ro M ZIM M M U.1 E-I cci X 41 1 xl. 41 3

29 26 C> Cr ri u) r- CD CN Cr V) rl Cr 411 C> Lf) MD ch cn en CD un ry r4 ry LI1 CD ry cy CD cn ch co Cri CD cn CD CD Ch Ch 1 CD 3 CD rn T-1 fq rl 4-4 fn CD T-1 1,1,1 r-i r-1 r1,1 r1 r-i ri ri. Ch rn cn c) c) r- c) 3 VD 1.11 CD Lr) on CD 41-) CD CD CD rq Lf) 111 CD.U LI) V) rs Cr UI UD r- rn v) CD rq Cr 3 rs Cr Ul rs 11Lr-1 Cr UI cr on Cr W NCr, v-4 C11 V) ) o) r cr.on U) LID 1 er c: > cr co co (Nl cr cr LI) Lo m cp m ko c 2 1,/, I. (N l cr,i r-, 3 en r cr cr Cr Cr.u, Cr Ul Cr cr Cr Lf) cr Ul Ul VD L11 11) UD un UD UI Le.) en B-3 C4 3 CO rs rs Cr VD LO VD 1.1) Cr ry rn r4 cy ry ey rg rq r 1 r-i rq rq ry v) A ( sz) r-i (:) Lf) UI r-- Cr r-- Lr) c:) cr r 1 c:) C 1 CK) C) r-1 T-1 cr c:) cp cc) CK) CK) 1 r-- r- Ch m cp cr 1 Ch 1 Ch (:) r-1 CK) C() Ch CK) CO CC) Ch Ch (:) 1 Ch C2) V) r-i CD C) CD 1 T-1 r-1 i- r-1 :M(,7 LO lc) en cp c 1 cp cr cr Li) Lr) c:> Lf) on en Li) cp ul UI CD CD CD Cr CO CD Cr C> C:> cr C:> r-i. (:) cr li) m r- cr cp cp CD T-4 (Y) LC) T-1 Ch U) CK) cr CD CO '.o r- r-- On e ) en cr Lf) kc) cr N e 1 en CK) ck) V3 T-i r-- c 1 Nl Li) N cr en rrn en. cr er T-I 1 1, CO. cr cr rn '. (.1 CO C 1 cr en cr en cr Cr Lr) cr Lr> cr on cr cr cr cr 1-4 c c CC) CO Lf) tx) r- r-- U) cr T-4 C 1 rn on r I c\i r 1 r 1,I r.1 r1 C\1 r-i CN) (Nl C\I CC) (2-1 b4 4c cp m ch en ON r-1 CO r4 Lf) Lf) C 4 T-1 1 CO CD C 4 C) Cr Cir CO C 1 C 4 C 1 T-1 v-1 C:) CX) 1 CO CD Ch CD CD CD 1 v-1 r-1 CX) C:> v-1 (Nl T-4 C 1 on ri 1 v-1 v-i T-1 r-1 T-I 4-4 T-1 T-4 r-1 T-1 v-1 T-1 r-1 v-4 Cs1 C:> C:> lf) CD CO C) 1 f\1 (;) Lr) c:> CD CD (:) c:> c:) cr f 1 cr CD ocr Cr fv1 cx) en cr rs T-I cr cr Cr cr C 1 Lr) CX) 1-3 N r-- r-- C 1 LO CD UD cp on r-1 co rs CD CD C 1 cr LI) cr tr) r 1 r-i m CN c:) m rn1 '.1, T-4 Lr) co vcr T-4 cr cr cr_cr r-- Cr Cr Cr Cr Cr Cr Lf) cr Cr Cr rv) cr m (1) 4 b4 Cr Cr Cr cr Cr cr Cr Cr fv1 Cr s - I 1.1 On Ch cr U) f.- fs V) en C 4 CO T-I T-4 T-1 v-i v-4 v--1 T-1 r-1 T-1 v-1 v-i CO 434,--- IICD rs1 eg 1 eg LII rs CD eg cr CD OD OD cv cr EI r- co LI1 on r- Nr CD 3,1 CD cn on.co on CD CN cn ch ch CD cn Ch CO 3 V) 3 Ch Xxl o r-i CN CD Ch T-1 > r-i r-i ) ) CD cr V) MD 1--- CD CD on CD CD CD CD CD Cr : C 1 r4 r-i v-i V) cr un on r1 Cr V) rs CN N2' v) r- un Cr rs V) rg b4 >I og N VD rn rn c I eq rn cr to LI) MD UD cr CD cr cr r-i r- Cr Lf1 rs en on on en on cn r- LII VD CD rn on on nn on eq cr cr..vr cr on cr cr un cr cr LID cr 411 cr 4 en L4 ci] i-i $-.1 r.-- r- r- rs cr 411 rs rs 4. on CD 4--1 on r1 r-1,1 r1,1 ri r-1 r-1,1 ri rs... (34 1:1 E-1 E-1 El E-1 cn t)4 Z i 1-4 II on o:4 co r24 ) Fx1 - D 14 E-1 :vj en Z i- II Li,,1 CD V:, cr r-i on ill. es) cr on r-- ry cp ch en C 1 C 1 CO Lx3 E-1 cr 124 Ch 3 cr UI r-.v) r- VD CD 1.11 E ,:g E-1 c=> on un co U1 (\I on on on en On en c cr r1 [4 E-1 El M cr ey 1-4 on en rq cr Nl Nl ry ry rq rq :t v) r- r4 on r.1,: cn O< W eg C EA Cq Z 1-) 2 UI E-1 I-) e-1 Z ".g '4 =4 :4 '4 4 =4,- g4 ul c) PC [11 1 Nl M X CD 41 1-) A' CD C) C) C) I-) I-) I-) 1-) 1-) 1-) C I-) :4 Cr I-) 1:4 M 1 X 1:4 P4 P4 M I-) 1-) /-3 1-) UI t cl W

30 .--1 ic -ic -X -X -X 4c 4c N 1-i U1 cr 1,-.1 Ch CO 3 ' ,-.-1 nn CD CD rs CD CD U1 CD CD on CD nn.r y n uv c.z i4 1 I I I, 1 1 I vo,-1 ' cr I r) til 4] I I I T-1 Z L.11,.. -X -X 4c -X 46 4< 4c -X 4c -X -K -X 4i c -X Z. -X -X ic 4c ' 9< 4c 4C 4c 4c 4c -Ic - 4c. dl) 4C -X -K 1c. 4c -X..1c -X 96 4c 4c 4c O4 on r- cn nn 4D OD / CO LI <Nl r- CD U) 'Cr CN.c:r CD CD CO CD 3 1,c:r 'Cr 1 on c) cr,,, on.--i I , r--1 1 r-1 r9 1 rq 1-4 r-1 r-i r-1 III1 11r-I,c r-i I I <96 ic 46 4<46 -X ic -X -X 4c.: -X 4c ic -X -16 4c -K 3< 4c 4c -X -X -K P1 964< ic -X 96 -X 4c -X 4c -X -1c -Ic 4c 4 on cr r- cr r- cn r- 1. r- c) r- un 43 r.-1 VD kid cy ry cr nn nn,i CD N T-4 CD rq Ch r-... e 41 II 1,1 1 1 / r-i r-1 nr) rq cq 1 1 ry ry 'I' es] 41. u1 ".O ,1 1 V) I P4-1( 4( 9= 9< 9( -X -X 9< 46 -K -X 4c 4c -X 4c 9<46. 4< 4c Ic -X 4c 4c 4c -X 46 -X 96 -X 4c. -X 4c 1 OD CO / k. U1 V) OD V) r- on OD nn co r- 4D OD 4D r r-i un on 3 CD 1 nn 3 CN.... CO VD.--1,1 I,1 Ch "k:r r-.--1 rsi 1 I 4D cr 1-4 r- cn un cn 1 cosi. on i 1 (r) Z -Ic. -X -X -36 9c -X 4c -X -X -X 46 U -X -1c 46 -X -X -X -K -X -X -K -4c -X 4c 9( -X -K -1.: -X ic -K -K -X 4c -X -X -X -X -I< -1c -K 4c -X EI U1 L.11 U1 r- co ko cy cr cy co on r-i cr.--1 r- UD on un 3 r-i Ch cr 3 CD on Nl.--4 ey on CO,--I I I I.--I I 1 I I I I I I,--1 N 1 rs1 r-i T-1 I r-i I (.1 fli I I I i i i i i 1 i 1 1.' 1 4c -X 4< 4c -X -X -K -1c -X -X -X 4c 4c 4c -K 4c : 4c 4c -X -X -X -1c -Ic 4c 46 -X 4c 4c -K -X 4c -X 4c -K 4c 4c 4c (1) PL-1 Z ic -X -K -X -K 4c 4c -X 4c -K ic -X -K -«4c -X -K 4c -1c 4c J OD cr en.--1 nn un nn on CD CO cr co cr r- nn r- CD CD nn en cr 4D CD cv un esi cn esi cn c) un co,--( ri r-1 VJ '1' 3 VD.--I 1 VD (Nl r- r- un,1 nn r-.--1 CD Cn Ch nn CN 4 on 4 OD T-1,--i,--1,1,1,-1, - 1 I,o, 4< 1c -x -i< 9< ic 4c -X 4c ic 4c 4c 46 -X -4: -K -X -K -X 4: 4c 4c -X 4c 16 4c -X -1c -Ic -X 4c -X 4c -X El >3-1 -X -X -1c -36 4c -K -X -3( ic ic -X 9< 4c -X 9< 4c -)c -X 4c 4c 4c un on ry CD cy r- cr cn vo.--1 cr r- on c) ko v) un r-i nn r-,--1 on en cn cr cn N'1 OD '.4 P4 -X 4c -K -X -X 4c 4c -1( 4c -X -X -X ic O \ -X -X 4c 4c 46 4c 4c 4c -X ic 4c -X -4c 4c - EI 4 -K 4L -.) -ic -K ic -)L -ec -)L 4( 4( -X ic -X )-4,T. -4 CO rs) Ch r- oo ry oo ko ko 1 cn on r- ko CD CD CN 1 /4 cr VD ri CN,-1 cr CN,i m,---1, Z i-1 m r-i r-i.-i r--1 ry..--1 cy.-l (-4 ny,-.1 r.1 c-,4 cv,--1 r-i r-i I r II I EI (9< 1<1< 4: 4 4( -X 9< -K -X -X -X -X -X 4c 41 4c. CD CD Cr r- un r- co r-.--1 CD.--1 VD CD.--1 r- CN Ch,-1 U1 rs- r's CD,-1 Cn Cs) cr c) un un el.# CD r-i CD,-I CN CD CD CD,1 C),1 CD CD,i CD,-I CD CD C) CD CD CD.--1 CN CD CD,1 Cn C U) r-1,1,1,1,-4,4,1 rl ri r-i r-i 1-4 r-i,i f--i r-i rl r- CD VD cr nr) CD U1 m Nl lid un r- oo cr cn,-4 nn 4 '3. N co u CD 4 co rsl nn 4 CN OD CO 1 CO U1 cr r-.--i nn co rsi.--i cr un nn r-i ko...-1 Cn r ry on.---1 cr r- un El cy rs l r- cn on on 'Cr L11 N Ch VD 'cr VD Ch U1 CD V) Cn Cn Cn (Nl '-r-4 un c, c) on un N.1, cr cr cr nn cr cr cr cr cr cr cr cr cr cr un un cr cr cr cr un un cr un un cp 4 E-1 un rn on '"1. Cs1 Cn r- CA Cs1 C, rq 1 CO Cn un cn un ui,cr on,1 cq Ch.cr (Nl CN 4D 1 (3.1 Z Ii) r-i CO '1. cr CN LI1 UD U1 cr nn c) c) on ry on (\I cy on,1 cv ry.---1 nn cy CD CD [ ,--I, C) Nl cr m cr cr 'Cr 1 1,i szr 1 "Cr.zr,-I cr..cr,...1,.cr cj., szr. N rvl..s1-. c../t,--1,1..zr IIIII IIIII El A r-i r-i r-i ra 1-4 r r-i r-i r-i r-i r-i T-I r-i T-I,-I,-I,-I rl T-1,-I ril >> D1 )-1 EI )4 2 17(11'.5, 11 U)..:3 CD 1.CD I 1 1 on C) co 1:.D co r-- Lr) -z). cn (1) rfl rf) 4 co un un. ' P4 r-i 1i1 un r-1 C) ic co cn CD N CD 1"-. m cn 41 1 cl< 'Cl. N kr) (11 C.O L11 ON C'1 M (Y) r- N co pii p<,. GLI - >1 C).4. un OD CO LI] CO C4 ril LI1 U) C: ::4 7:4 :4 Tril Cr? "2 Cr2,1, Z IC_11 E-i wi.. c) z pi. E-.1 EA GLI 2,c r Z 1-4,--i r-i rp P4 ur) Z [4 pl > P4-1 2,<.:E. g< C) 1-n I-3 r o C) C) C) r) I-D ro P4 ',-.c,.,: -.) > (D A C) 1-.D 2 4. C) ',.> )-.1. C14 k-d 4 '' R,_, :.1. :...> U) G,.1 ' Pc Fi C4 31

31 28 4c 4c 4c CD on rq un un. cr 1/ 4 U kid cr un r-i r- NO CD r-i UD r-4 CN On r-- cr oo on on 3 ON ri Cn ud cd cd 3 ri r- CD Cn CD C> 3 c cd 3 CD r-i ri ON co a) Cn Cn 3 cd r- co OD CD co r-i r-i ON r-i r-i r-i ra r-1 r4 rl r-4 r-i cr ry cd cn r-i oun n ko cr r- cr ko cr r-4 un un cd on on Lin cd c> un nr) c > ON (\I cr cd ey on C> cr ry Cn r-.1 cr cd un kid ON cr r- cr c>.--1 un Cn un r.4 r4 ra ry on c n rg V>. N en.--1 un ud un. r- cn ry un en ko cn cr r-1 r.-1 on r- un on r- k un r- ud CD eq'ra CD r- 41 CD on cr on cr on cr nn un.g.. nn nn on ko kid un. un un un un ud cr un on cr on on 34 1 i...1 cn r, cn cy r, ch cr ON un ud Cn ON r- ki) v3 cr ry cr on ry cr.--.1 c- 1 cr ry V.) LO cr NO E4 114 r-1 c 1 'cr 1 rg Ul nn rn CD CD ni VD r on CA on Un 3 Cn un cr V) un CD cd CD C> r-1 3 CD CD r-1 CD r-1 C> Ch OD CD 3 Crl OD 3 CO CO CO C> Cn r1 r riu1 r-1 r-1 rl r-1 r-1 ri V) CD k on CD CD 3 CD CD CD r-4 cn un ey CD CD CD CD CD Cr> CD C> CD C> C> cr on cr CD 34 cr on cy (\I CD r-i./. oo 4-1 CN 1 rq C,1 "O. 11 VD ud r- CD (Nl rs 1--1 r- v Cn Cn ri cy r-. r-i oo un cto.a. CN cr ON ko C> r- cy cr un r-i ON k UD - on Ch k cr cr cr cr eg ry on on on on cr cr cr cr cr on cr on Nr on rn. rn rn nn.. un on "cr M,-1 4_1 en r- cn on cy ri un ry ey r- oo VD Ul r r ,-1.-- CO on.c un ' Z Ft4 M -K 4c -K -K 4c 4: -k 4 C::: un OD r-1 CD cd cn cr cr c> un c> co co CN kr, CN rn rl cd cr cn 1 ry cn cn cr, cn c> cd vj cd un cd cn CO c Lin r- cd CD CN cn c>'crn D cr v> Lf) Ul,z1. on r- co cn co r--1 r-i r-1 r-1,-1 r-4, fflk-si ni r- cr c) v3 3 rl C> ol ry r on CD en C) CD cd CD C> r- r- CD csa ra r-1 cr,z Ol r- ko nn ry cr co r- r- cy un co cs1 r- on r l cr un on on ry ra cr o- r--- on cr LO r- u) N co CD CD r- on 3 (\I VD,4 cr CD ra cn lid CD n1 cn r- on CO LO lf) cr r-i ri Cf) CD cr D es1 n2 ry N ry ry ry ry on ry cy on m ry ry r-1 --I r-1 on ry ry nr) cs.1 I'D un en un r- Ln on CO un Co ul un un un r4 ni cp on on on on nn e-1 rn rn 4--1 r-1 r r r-1 b4 41 ' 4: 41 4( -k 4c 4C -K CCC 4c U rq.r3. CD ra ey un ry. OY CD VD on VD 'cl' UD r ("4 CD un on CN un CD CD Ch CD r- 41 U) co 4.-1 co CD r-1 r-1 C> CD, C> cd ry r-i CD r-i ra r--1 CD CD C> ri rl CD.cD c> r-i r-4 r-4,-,4 r-1 r-1 r1 r-1 r-1 r-1 r-1 r-1 r1 r-1 r r-1 r r1 r-1 r-1 C4 OD '3' CD r-1', C ry C'1r-4 cy r- cr ' CD cy cr r- un ry '.', ', '. CD nr) cr cr r-i ra on cr cr CD ON UD CD cr '. 3 N r-1-1 CD r- V> (N C- ey r- r- on od N ry r-i r- en ket cn r-1 r-1 un c\1 UD OY CO oo r- 3 cd cr ko CD kid cr ko r- cr r-1 r4 Ch cv cr CD cr cr cr cr cr cr cr cr cr cr cr cr cr cr un ki) un Lin un un un L.r) L.r) In L. cr Cr cr.cr E-1 M r11 1 ON r1cr cr un CD oo r- on oo ry un eo oo cn cd un 4 cn un gc '214 cs7 oo r- un un ry on Nl cy 1 11) cr cr,4. Lf) rc) cr. 4C 4c -K 4c -K -K 4c. 4: -K 4c -K ic 4c -ic 4c 4c 4c Ac c-,) CD CYN M ll) ON Ir) r-- kr:. ON C> r- cr Lin CO kr) kr) Lin en e\j r-- cr 3 r-1 cr esa 1 11) cd c> c> r-i CYN CD CD CD CD CD CD CD ON C) CD r-1 CD CD CD CD CD CY1 CD CD CD CD CD ON CD r-i,-1c-1r-1 r-i t--i.--i c--i r-i 1--1 r-i r-i <-1 e-,1, cr un c:, ON r-1 r-a r-i CD CX) e`... C',1 (on r- C\I CO CX) r- k.c) 1 l 3 on cr un on un cd : co - i - es] 1 fr) 1 CD cr en c> r-- r-a M CD e 1 'CM CO CD en CD r-1 Lin c> co r- CD cd co ra ko r- ry LIN cr in LI) ry co ke) e a V> r-- co r-- ko kc> ON ko on ON cr Len li) III 1 r. ril '1'.ZO,4 cr cf. cr cr er cr cr ca. cr cr,:m cr cr cr cr s:r...sr.,r.,:r.zr,:t. cr czr.,zr cf) ecr V) irn rn esa 1 /4. r-1 C) Ln c J esa r-i lc) r--,zr r-- r-lip C> 1 Li) -i, CYN e 1 le) Z 4 ali '. 1 cr 1 rq 'Cl' ry ry ry cr un cr cr r-i -1-1 ',--I.r-i Lf) Cs1 1 on M M 41 gc u) ei F--i t-i 4.1 cd cn oo ID m r- M CD Ln 'c/. CO fli on on M r--1 1n. un. r r-i r-.1 CD : Cn CD rk3 c) r- CN 1 pc i Et 41,/4 CD Csi VD Nl rl on r- (Y CD f14 vl G1 M C) un co OD 41 oo 4 41 un un co OD CO $-1 CN c.zr 4 4. El E t E_, E-1 r e, 41 r- r- co 41 C) Z 1-3 P4 M u) r(c Z 1' r< gc PC C) O M C) C) I-D.-D 41 >1 tc 1-D C) C) C) 14 >1 3> 1-4 (5 C) 1"3-1 i-1 gc 4 M Pr, I-) Z M M M,-1 I-o 1'D 31 x x,k uo 44 gc 4 M

32 «1c -I< -1C Z ic -K 44 -IC 4c -X 4C 4C 4c «hp k-1 CD, r-- 111,1 CN Cl.,1 r - CO -- es) 1, CO Ul LID cr 4 cr CP C) cr M (V (I)(Nl - VD I (1) r-i C71 r-i CO C) CD CD CD 1 CD C) CD C:) CD r-i C) 1 C) CD C:) C) CD 1 CD CD r-1 r-1 C:) r-- r-1 r-1 r-1 r-1 r-i r-1 T-4 r-i T-I r-i T-1 r-i r-1 r-i r-i T-1 r-1 T T'i r-1 C.) UI kr) Cr C..4 szii T-4 CO 1 CP r-1 1 UI UI CD UI CD 1 CD Cr r-i V) 1 r-i Cr) Lr) G an en ON.--I N C) r- c) in r--,--1 rsi cr on o r-i r--. cp co k.o on.-1 un rn rn, cr cr LO r- C1.1 ON co cr co kr,,-1 cp C:) CD U1 CC) r-i,1 CD 1 (Y) 1.11,1 C.C) r-1 on r-i r-1 on r-- T-4 (.zi. Ln cr Lin c:r Ln Lin m LỊ). cr Ln Li') LI) m LI) L() 111 Cr LI) Lf) 1.11 LI) Ul 'Cr lf) Ln un cr Lin r). T.1 CD CD cn 1 CD cn CA CD V3,1 r- VD 3 Ch VD V3 cn on VD ra on (14 ri r r 1 r-1 ri i1ra r1 ra r1 ra ra a4 VD U1 on co CDMMNN 11IIM VOMMCPU/ NMCNO c NM OOT-1 C,14r-1 NOT-1 O T-I T-1T-1 r-1t-1 T-1 rq Ch CD CD CN CD ri ra cn r- cr on cr unr- cn cr cr un CD VD ra OD 3 r- o un CD,1D 3 Ul CO CN cr r- VD CD Ch co on CN V) rq CP 1 cpn cy co on Nl CD 1/1 1 / CO CD cr r- CN ss,.. / CN cr CP r- OD r- m cr Ch 3. VD un vo r- VD r- r- CN Ln r- OD CD ch cr cr Cr L.1/ Cr cr cr cr cp CP un cp r- cr cr cr CP cr CP cr un cr cp 3 CP Ch CD CD Cg r- N cr,r co CD / V) '4 ry r- VD CD VD un csi 4 ra,1 C,1 r-i r1 r4,1 r-i I a4 ic KK 1c -1c on 4C 4C 4C 4C.4c VD co CO cr cr en,--1 LO C> -1, M r-,--1 CD CD CD ra CD CD r1 ra CD CD rl 1 r1 CD. C). on c) r.--1,--1 ra r1 r-i,1 r-i ra ra ra ra. r1 - r-i 1 1,1 2 ra V) CD,1 V3 1. CD CD CD CD CD r- CD CD C7 CD CD VD 1.11:VD C 3 U/ CD ("4 1. CD CO CD CD Ch,1 CD /cq cn cr CN,1 VD CN N Pi VD V) C) 1.11 U) r- r- CN / V3 3 r..] on VD r-,-..4 un,--i /5 on on en cr on on on en en M M M ni ' m M on on. > ' 4 c) cn on cr, cr ch co o c-4 r- M r- r- cr c) CD CD CD CD CD CD C) do'rs) cn un 4 N r1 rl ra ra 6--4 r..1 r1 r1 ra r-i r1 ra r1,1 r-i 4 4C 4C 4( 4( 4 CD CNCD cn cr cr r- r- CP rl La CDCDrCQD c) CN CD CD CD CO ra r1 r1 r-frl rl ra ra r4 / VD cn o CD OD CD CD r-coln 'c, CD CD CD CD CD CD / co co CN /.("4 V) C) CN CD NO r- r- on esi r- CN Cr r- r1 ra cp ra CD O, id CO 'Cr 3 Cr on ni,1 rl on cr 9 on rq on on CP rq on 4 CN U1 CP OD r1 ra CO CD / C) 1 U1 L.11 CO CD C CD CD CD CD CD CD CD CD CD V3 -i oo 1:14 r-i rl ra ra,1 TA r1 r1 ra ra k. -X 4C -K )-1 C:) (Y) C) Cl. C I ( 1 -zr. Ln N 3 N U) T--1,---I o,-i,--1,--i W 41 lid 4:.::::. cr r- CD c> on c),--1 c) co cr Ch Cr) c> c) CD C).---1 osi ( 1 oo W ra CN CO LI) C 1 CO r- on on CD r- CN,,, 1..1 k.. "zr,rr-1nvd 4 r_i /5 cr cp 1 cr cr cr CP CP cp cr;1 LI.31 cf.?. 4 EI W > 4 CD CD U/ 1 CD UI) CD ii/ CN CD CD C3 CD - CD Ii/ CD 1 U) P-1 Ne,1 (",1 r-1 T-1 (" 3 (-,1 C' / (V T-I 1--) El E-I >El II (DM MO.-, R r1.cd I OD rn C 4 mr- ouncr, on 4.1 on on h 'jo,--1 un - un W..,--1E-1 m.-i.--i 4: ( chono. r-ch i 4: ril cr o N ko ri, Li) Li-). 1,-.2 1 / N N. Ill IT: W i--1 4 un OD OD rx) co 111 rx) 1 UI CO CO CO h-1 CN co cr CL1 El k -IE-INIT-1 (:) aa, ra,z.,z r.4 r- r- Kg 3 rx) C) Z Ö I-) 14ZM 1:4':4F:4[1N lz.--1 Z4:E ȯcc X D P4 C) D P4 C) 1-) I-D rx) >I Kg I-D C) C) C) I-) 1-) I-D C4 -i t--, 17 A C) I-) C) 4: 1 1 b4 g4 1-D Z X X 3 4 W b-1 I-D 1").icg E-Ir./)rx-c iliw

33 3 <zr -K C 4 CX) 4. CD ON CO 4. '.) 1 CX) V) Ch Ch LI) Li) CD CD C 7 CD (:) CD CD C71 C) CD r-1 CX) c: co c:> T-1 r-i W CP 'Cr CD Ch CD r4 rs r7 C) CD CD CD r-1 rn r4 Lf) CZ) L CD (7) CD CD CD CX) C) on 4 C-- M r-- Lf1 C4) CD T-1 1 ON C71 ) r7 CD r-i 1 >1 N OD r-i 1.41 ON co 1.r-I 47.) CX) C71,7 CD TA r4 W r-- CO cr cr 1 1 ';1. cr on m CP 111 cr cr. on on : >4 >,..1 TA CC) (:) (=> c=> u) m an cp c:> c:> 4-1 f--- LC1 V) C 7 CD Lf) CD CD CD C:) CD CD C) CX) t) Lf1 Lf) 4-4 Cs7 r-i,..1 r--1 Csq r4 r-1 r-i 9-1 T-I ( K i-3 CD 1 uo Lr) Nl r-- lc) CX) CX) C71 LI) r-1 lc) 1 fs.1 "Cr CO 1 CD T-1 r<1 on c() LO c:) C)) fs4 on Cr) CD CD (7),--1 cc) CD CD c: r-i CO C:) C:) C71 CD r-i T-I CD CD ON CX) C71 CD ON C7N (7) on.-1 ra ra 4-1 r1 ra r1 r1 ra r1 ra,1 ra ra ra 4-1 ra 41 C) T-1 r C 7 r-- 1 on r-r) - L Lin 4--1 rn r-i r-- rn ON r-- (=> ry c:, cp on Lf) Lf) LfI k!) Lf) 1 '. CO r-1 1.r - r-i CD Cr) <1 ) r-- CX) r-i 1 CO 1 C 7 '. r. CD lc) CD CD C7N C) LI) >1 N r-i Lf) cp 1 1,cr Cs4 1 T-1 r-- cr cy c:) m,-1 ry co LO lf) <3. V) r-i C71 Lf) (,4 f I r-- r-1 x cr cr cr cr m cr cr <3. <3. on cr CP CP cr Lr) Lf) CP <3. <3. <3. <1. <3. en.., M..4' cr m cr : '>-1 CD C> rg,1 CO LO C3 r- r- r7 CD k ) CP T-I Lf) ON G'rVrl r-1 CD C 7 CYN r-- cc) (Nl un <zt. on r4 r-i m r-i r-i 1 crrn rn r-f r-i on ra on on 11 it -I( -X i< -K -X «,._.) c:) ON C 4 1. rl. '1' k, ) l ) Lf) 1. le) V) r-1 Csq M r-1 cp cc) cy T-1 LO ler LI) C71 C 1 4. ) cf. U) CD CD CD r-1 1 CD c) cp cp cr) cp c) cr, r-1 CD 4-1 CD CZ) CY) (:) (:) C71 (:) CYN CIN CD C=) (71 C:) C 7 r-i r-i r-1 T-4 r-i TA TA r-i r-i TA r-i r-i r-1 T-1 r-i r-1 r-i W Kg LO C=) CYN CX) LI) CX) k.() rt) co CC) r-i 1 T-1 C 1 r-1 VD 1 C) r '1' CP CX) 1 Cs7 CD Cs4 C 4 ON fn. W 111.7,7 1 CD CO 4-1 I.-- r-1 CP r- V) (:) C71 ON C:) C 4 ("4 r CX) Lf) T-1 3 cr Lr) r-1 rn on CO -i N Lo r-i r-- r-1 rn CO cx) c: r-- r-- On c)) Lr) c> ("4 C,7 r C:".) (Nl C 4 r-i cr C)N cy r-- (.7 cr Lr).., r Lf) <3. <3. cr L11 CP CP CP Cf. cr 1 1 k.c) Lr) Lf) Lf1 Lf1 111 Lr) Lr) cr Lr) <zr..1. <1.,:r. : x -, cx) C) LI).r Lf) Lr) Lr) Lf)...C) <zr CD (7) C) Lf) ON 1 c:) cd CD Lf) cd C:> LO < rn Cr) M.C`g r-i r--i C 1 r-i cy r-i rn rn on ṛ,1 r r-i r-i r-i r-i / (Nl 1 7 '. -K -K -K -K -X -if -X KK -K -K -K -X -K if 4( CD,--I r- cn on u),-1 lip kr:, ( llp on u) cn r- r- ni rq r- rl lf) CN C, 1 OD / CD,4 CD TA CD ra ra CD 4-1,1 r1 r1 CD TA CD ra TA CD 4-A,1,1 CD ra 4-1 CD C34,1 ON CD r1 r1 TA TA ra r1 4--1,1 r1 4-1,l ra 4-1 ra r1 ra ra r ri ra r1 ra ra ra ra ra W K co,-1 cr un r- cy cn on,--1 VD ra VD cn,--1 1 cr u) un.--1 CD cr 4. U1 eq cr (-Nl cq on PC.,o. CD LI/ 1 1,1 VD rq on VD CO C4 Ch T-1 on cy cp UI r-i rl C) 3 on on on 'zr cn >4N on r-.o un OD 3 cy c) cr c 1 crl ON V) Ul Ur) CD kr) OD OD CD ri cn r- eq od c) on Dl..:1, cr CP.::1' 1 1 cr cr szp,z3. 'CP ZI. ':::P "1. cr 1 1 '':P CP "cp 1 1 CP cr un cr Ul Nl. : >1 U1 cn un / OD on ON CO OD OD rs) 1 r- CD rs) 1.11 ra Cs1 Cs7 on rs) V3 rs) rsl-lo ra cn r- cy P4,z1. <-,r) "cp,1 r-1,1 C,7 4-1,7,1 cr cr on on ra,1 ra,1,1,1 ra ra szp rs.) on ol z El I-1 W:g4 U) EA E-1 II >-' W : cp >1 cn > c) i co m co,- OD r- CD U1 'Cr. Ch 41 on on 3.-i U1 ur) P4.--i In r-i r-i r: CO. al (N C> r" 1 ON W E zr c) C \I k. P4 UI LI) CTN N fe) ry) N C \I C> 1: ril S 'x m co co 41 co i Ln co co co,..1 cn co -zr.p1 E-1 p4.,, gc E-1 Fi r-- ri4 a z 1-4 r-i rzi Z. 1-D in 41 "1 Z ". yz: '' 'C4 x1 r-... N c Z,z E..< W,5C C) P4 C-.) D P4 C) C) 41 X >1 g4 1-3 c) c) C) I-) P4 R, > gc rti x TZ I-D Z W W X OD 1-) I-) P1 Dl W f' EA u] I C:1 C) 1-) < 114

34 AJ PV/ JAN- 9 1 c) co Lr) CD (7),zir Cn c en CD cr en (7) r-i C\1 r-4 rn kr) ) 4: (2) co kr) c.) U) C) c:, cd m (:) T-1 r-1-1 r-i T-1 CD r-i r-1 szr,1 r-4 CD,1 r-1 T-1 r-1,-1 T-1 r-i r-i r-1 r-i r-1 r-1 r-4 t-1 r-i T-1 r-i T-1 T-1 T-1 r-i r-1 r-1 r-i r-1 1 CD k c,4 CD-ICDenen c ke) Cr) cx) Nr-= rc'm r-- r,4 en en ON r 4.cr 1/4C) ke) r-- C, c, (7) en1 Lin c: -zr m r-- (1) Lr) (2, un CO CO rn c:, CO r-- c\1 Lf) r-- ko `\ cc) cs.) r-1 CO 1 1 Lf) r-- (7) rn rn k.c) ON Lrl (:) cx) nq,er r-- Lr) T-4 (:).1 (-.4.;r n),zr Ln LI) Lr) Lr) LOIOLOLOLO Lr) Le) Lr) LI) un (x) UI Lrl kei kr, r-- Lin Lf),[M UI, kr) k.c) el rn Ln enlflen ke) 1/4 «,:r C\J r-i r-1 (Nl es4 rn C I r-1 \C) Lf).zr kc) CD r- CN OD 1 en..:x. 3,4 on co en ei,zr cd,:r e,4 te) cd r-- (Y) (=> ON en kc) Le) un C) CD r-1 T-4 T-4 T-1 CD T-1 r-1 T-1 r-1 CD C,4 r-4 T-1 T-1 (s4 C: T-1 T-I 1 T-1 r-1 CD CD r-1 r-1 r-1 T-1 T-1 T--1 r-1 T-1 T-1 r-1 T-1 r-1 r-1 T-1 T-1 T-1 T-1 r-4 T-1 r-1 r-4 r-1,--1 r-1, U1 r-. 1 CO 1 Lf) f\i 1 C) CD C:) lf3 sxr co cp c) Lf) CD CD CD Lf) CD CD CD C) CD,1,1,1 k. CO ei r--,cr..1, 1 T-1 1 C"- CX) C 7 CD C) 1 lf) Ln Cs4 1 ) 1 C) C',1 en.zr,(zr Cn (-4 E-i N r-1 CX) VD 1. CD 1 rn cx) r-i C) C) cx) CO CD r-- m (2) al r-1 I1 C)1 1 CX) 'CM CX) 1 1 T-1 2 UI LI) 111 Lf1 Lf) 1 Lf) -,:r Lr) Lf) ko ui Le) L. UI k.c) k Lo u) ko ko ko ui kc) Le) Le) Lr) 'Lr) )-..1 co r- 3 cr nr) rs.1 un on Ln on co co c ui ei C) ei ei ei ei ei ei ei,4 OD 1. VD kr) (14 1( CD r-1 CO Nl en Cl) C.) Lr) U) r-a r-- Cl) (7) r-- -eq r-- r-- T-1 ("4 CO LI) r-- r-- T-4 (7) 11) 4 U) CD r-1 C) r-i CD CD T-1 1 r-i CD r-1 CD 1 CD CD 1'4 T-1 CD C 1 1 r-i r-1,7 r-4.1 CD CD i CD T-1 T-1 T-1 r-4 r-4 T-I r-1 T-1 T-1 r-1 r-1 T-1 T r-1 r-i T-I r-1 T-1 r-1 r-i r-i r1r-1 r1 r-i CD (x) r-- (2) k.() c,,zr r-- (:) ) szr cx) c) cd Lf) c:) Lr) CD (:) c:, C) (D,:r,c). (2) CO r-i C.1 Lf1 m,:r en ei kr) co Lf) r-i T-1 1 CX) r-i Lf) en ON cd c:) E4 N,4,:r co (2) cn Lr) cd ) un en C, CD CD en rn (2) Lf) 1 "CM r-4 r-- Lf1 rryr 4 1 CO en rn rn en,zr en 1 en en rvven (/) 4 CO r- co szr en on ui en un ei CO 3 UD rq,4 nq r4 Nl (-I (-Nl r1 111 CO kfd -k CD C,1 1 r- CD,(zr O' r".. CO 1. CD (\I N 1.1-) ud cn CD 3 on cd U) CD,4 CD,4 3,-1,4 cn CD Cl) CD,4 CD r1 CD 1-4 CD CN CD CD CD CD CD en cn,4 CD CD T-4 1-4, r1 r1 r1 r1 rl 1-4 rl r4 r1,-1 r1 r1 T-1 ri r1 T-4 ci Cr) C,J rn CD CD 3 r-.1 CD 1. r- szr ei (2) CD CD ui ui cd CD cd un CD CD UD CD,4 cs).,4 nn en CD cn r4 D -(x, c CD r1 '1 ON OD N nr) ON UD rn e\1 CD,4 V.1 N (X) en (7) Lr) co UO 1 N,xr eq r-4 r-- c» C7N k,c) r-- r-- c,4 k c:, en NQoD cr LI1 m Nmen (1) Le) Lin 1n cr cr cr cr cr cr Lf) Lf :14 4 r-- kr) r-- en ei.zr en r-- r-- r-- Lf) e4 e\i f 1 rsl C 1 (s4 r-- r-- r- - 1 [1.1 -X -X ic -X -I< -X 1(, Cl) r-- ) ui,.xr T-1 C"- (2) r-- ',-.1, ON (7) ni es) OD Cr'N 1.,xr, r--' 'm 1/4 M ON r-- kx) un 'CX) >-, CD Cl) Cl) T-1 Cl) r-i CD r-i es,i r-i Cl) CD Cl) T-1 1 CD (',1 CD T-1 CD r-1 1 r-i T-4 1 CD CD 1 Cl) W rl T r r4 r1 rl r-1 T-1 T--1,4 r-1 : >1 lin (:) 1 ) 1 CO C'q CO kj() 1 r-1 CO CD CD CO CD en Lf) c) lin ul un ('41 r-- c) 41> un r-- ud vd Cr) cn.--1 D CN cd r- cr. 3,4,,zi.,1 co (--),1 co (.,4 ud CD ud co un un co 4.1 N UD UD 1 r- CN r---1 r--1 'Cr ro eg.--1 UD.1 en CN UD OD IX> OD CO UO 1".,.V U/ up 4 A ni en m en ei ei ei en ei ,:l. nn rn rn rn,z7. rn rl ' no 1. CO 1. cf. CDvD Ch VD 1 CD 3 ct rq 1 LO C / cn EI r4 r1 1-4 r-1 r-1 (I) El 4-1 1:14 LL1 C) EI II nr) CO co r- CD U/ ON [4 on en 4 U/ U) r4 r-1 EI Lin cp r= 3 CrN CD N cd r-- 1 Ch E-1 -rzr CD (' 7 k. 114 Cr) oi ei en en r- ei c) [11 CO 3 41 CO (14 (4 1 un c OD CO Cr) CO CM rz) E-1r--- P1,-1Z F-I-1,c4 41 r-- r-- c Nl C) 1' D.14 rc i< Z P 4 D C) C) 1") C) C) C) r) P4 (21 t-3 C) g4 b4 pz 1 I-) I-D 3 rz (14

35 Lf) f I (=> 1 T-1 Cr 1 CM ) Lf) U) le) CY1 r-1 ON r-- Lr) C=) CV C71,1 en c> co ol 1 T CV CD CV CO T-1 T-1 r CX) CX) CD CY1 CD T-1 r r r-1 (:) C:) r-1 r-1 r-1 r-1 T-1 NOQD r1 r1 r-1 r-i r-1 r-1 r-1 v-1 T-1 T-1 T-1 r-1 r-i 'Cr kr) 1 1 L) CO, "Cr CD cr kr> ) CX) (=> CD Lf1 LI) Lf) CD ln c=4 LI) l ' CD rs` ON 9 Cr C`4 (:) M C:.4. LI) -- lo Cr kid r.-1 C 7 CX) r-1 lf) f I (V 1 kr) ON Lf) C:) co r) vo on,--1 r-- C71 CYN 1 L9 kr) co f 7 f 1 C) kl) -- CD r-i T-1 Ln1 11T-IC>fN r--1 `O' CO O. Cr Lf) M Cr Cr "Cr 'Cr "Cr Lf) Lf) Cr Cr Lf) Cr "74 Cr Cr Lf) LI) Lf) Ur) Lf) 41 Cr. 4-1 CX) r-- CO Cr 9 CV Lf) ) LI) M CV CD f\i CV CV CV 4-3 r-i f 1 C 7 CV Lf) f'9 LI) M PLI O4 : -X 4: ::) f."- 1 r-- LA CV 1 C71 CO Lf) r-- ', ) CX) CY1 r-- C 1 UI co 4 r'" CV k,c) CD CD r-i CK) r-- r-1 ON Cr) C71 Cr Lf) CYN C:) CO CX) CD CD ON C:) C71 ON CY) CK) 1 r-i r1 rl r-1 CK) CC) CX) CO CX) ON 1 Ch C:) 1 kr) (1 CX) r-- CD CX) 1 '. C'l ' r-1 (=> Lf) CD CD LI) CD '3. r-- crl,.r UI r-, CD C:) Lf) CD CD ki) CO 3 cx> cx) on C 1 C:> CY1 C 1 r-i r-- kr) r , r..."..., C 1 VD ON CO LI) T-1.74 Lf) ON 1/4. OD CC) ON kr) "Cr r-1 CV CYN Lf) r-1 r- 1,7 CX) r-1 f".4 C:) 1 7 Cr.44 LI-) Cr Lf) Cr,7 1 kr) kr) Cr Cr cr Cr Cr CO C71 Cr Lf) Cr Lf1 Lf) LA Cr Lf) Cr Lr) "Cr 'Cr Cr Cr "Cr "Cr Cr cr Cr a, o4 1 CO 1 Cr m rn LA m Lr) m ON ON CO kid 7 T-1 (V.7 f 7 CV f'4 T-1 fs4 CV T-1 1 LI) 1 Li') ic -Ic (2) CZ) r-i 6,4 Lf) C11 7 r"- 4 CO Lf) 1 cy) kr) c:) co k.jd cc) kr) 1 9 "74 T-4 r's 3 1 U) CD ON CD 1 CD CD 1 ON 4=> CYN CYN C) CD CD CD CD CYN 1 1 CD C:) CD CY) CIN 1 ) '. r-1 r-i cr rn M, C 1 (:) CC) CD 1 M ON CO CD (:) Lf) Lf) 4=> Lf) CDCDCDc,c,.4. (:) 1n c r-i c).1 r-- le) CV f 3 kr).4' 1 ',1, 1 Lf) CX) CD Lf) r-1 C:) rl CY) 1 4 T-1 '.o CD c: ir) cy cx) Lf) kr) ON CX) Cr ON 1 ON C 7 Cr CO 17', ) CO 9 LI) 1 le).zr cr 4 U) 1 1 cr cr.cr 1cr cr cr cr cr cr Lf) Cr Lf) "Cr cr cr Lf) Lf) cr cr cr cr cr cx), cr rn Ln rn In rn CO CC) r-- r-i C\1 C 1 r`q CV 4 r-1 C 4 CV r-1 1 l Cr 4c 1c 4C -)C -X 4c 44 -K 4-1 Ln un f I T-1 kr) CO r-1 CO C71 4c ' UD kr) r-1 cr) "Cr CO CX) r-1 c:),-1 m M cr CO 1.19 CX) r.) ON CX) CD r-i 1.-1 (=> 1 co r-- T-1 CYN T-1 r-1 r-1 ON ON ON ON T-1 r-1 CC) C:> CO CX) T-1 r T-1 r-1 r-1 C71 r T-1 r-1 r-1 T-1.r-1 7 Lf) M CX) C:) Lf) kr) Qcc r-- CD. (N] rf) CD Lf) CD CD (=> Lf) C:> CD Lf) Lf) CD C:) 1. CO Lf1 ON r-- co CO r-1 Lf) 1.1) Lf) T-1 CO LI) CX) CO f 1.4 Lf) ON CY1 M T-1.-1M. r - 1 M'CX) CC) Lf) CK) 1 r-i (V Lf) CV CO T-1 kr) 11) 1/413 C31 r--1 Cr CO le) r-- CD 1f) r-- on r-- cx) Cr r-i ') Cr LI) ) cr Lf) L9 lf) LI) Lf) 1 Lf) Cr Lr) r-- kr) kr) Lf) Lf) Lf) Lf) Lf).74 Cr.4' Lf) o4 O4. 1:14 O4 UD UD UD un on U9 9 UD UD o'.d,7 CJ r1,7,1,1 r1 CV (V U9 un UD' 4C 4c -Ic >4.2 c) CD J UD CV ic CV cr r- CD CV cr un CD CD r-1 co r- r1 UD Na. r1 r1 ra CD CD r- CD CD CD r1 J,1 :C),1 CV CV T-1 4-1,1 r1 r-i CJ r1 rl CD CD r1 CD r1 r1 r1 r1r.1 >1 r1,1,1 ri E-4 fc un on OD 1 CD UD, CV CD cy r- r- CD CD c> CD U9 U9 CDCDcLr) ne-2 r-1 cr c) UD U9 Ul oo on un un UD CN ' U9 c) cy cn KG N on oo cy cy CD UD UD 4 Li) UD, oo cr, ole on U9 (V cn cr, un vo co cn on 4 CD cr cr cr 1 CD UD U9 cr cr U9 cr cr cr r..cr cr cr cr cr Cr kr) U9 U) Ul Ln '. 11 UD C) - 44 o4 r.'") cr o4,2 co '- ) Ul 1 CO VD VD l/d J,1 CJ E4 1-4 csi r.4 rs.1 a, rs1 C\1, )) '.- '. u) FA EA,2 C) 124 c) C) ox CD 1 ::-) od co 4-1 C) co r- ) 41 O4 cp Ln cr rn m o r4 E4 O4 co.-1 Ln un Lr).--i.-1 c> C) 1Z oo cn co cy CD E4 1z4 r- ') cr). c> cy vo LL1 I-1 P-I cr') Lo al N rn rn, FA r- C. co c4 X 4-3 m GL1 CO 3 W OD fil rr3 F4 Lr) m co ) ) CN CO, cr ill 4 E-4 E4 [24 r- Q,c r, r- oa4.2 Z )--1 r-i 4-4,c,r2, r- r- OD W 4Z C) GLI,...-I K4 Z,, C) C) C).1.1 P4..4

36 AJOPVM 17- -JAN- 91 4( 4( 4( c> en 1--- C l t..n ON c <V en Ln en cv.:7, rn en en u) o,--1on ev c> c>,--i cn c> c> crb,--1,-i.--i.--1,--4 c> c> r«- co r- co c,---1 r-i r-i r-i r-i r-i r-i r--i,-1 cv Ln o c> c> te. to c> oo c> -zr o cn o Le) o c> c> c>..zr c> c> c> c> cn o c> to klo c> co L.o en Ln..o. Ln,:r Ln ko 1 CV,--I en N (----.3, Ln N r- r- m.-1 C3, C) Ln co N,---1 en en co ce,,-.1 CO rn.,---i (1) szi, un 1 1 '3" 3 Le),zr Ln Ln : Ln Ln u).zr, 1 '3' -c3. Lo t:tt co to CD r Ln rn c> rn N Ln en Ln N c> CD N CD c> c> c> r ( 4( 4( -X ic 4c t...1 c> co r- 1 /4. kr) 1 / 4. Ln on r-i N en to cn o r- c> Ln co N en c rn ul c> c> N,-i C> C>,--I Cet,-I C> Crl C>.-I.---1,--I CIN C> CN c r-i.--i,-i,--1 r-4 r-i r-i 1--1 r-i r-i %--I cn co cn rn o r- co r- c> r- c>.--1 co cv Ln tn c> c> c> c> Ln o o c> co Ln rn en cv CD cn o CD Cr OD V3 n9 CO V) 149.cr. CN VD CO OD N r- N VD U) N co en r- N.--i o o co Ln en,--i c> rq r- en r- Ln r- r- c> c> N ) 41 '1 'Cr' 1 Cr Cr 'Cr sr cr, rn zr, -zt,.cr 'Cr,:r ln.3,.1, I en..r. en en rn S4 S4. gel4 S4 es] 1 / 44 CD VD CD VD VD OD CN CD co CD ry co CN ry oo +: ic 4< 4c 4c 4: 4: i--1 C '.1 l.1 k e--- 1/4/3 k..zr CO en N (I to N C31 CY-) C> LI) V) V> N eg CD Ul 1 co o r- co cn co ry OD co cn oo CD 1-4 rl ) CO cn co cn OD 1 ) r4 1-4 r4 r4 r-4 ra, o,: r -- CO,zr Ln oo Ln co In c> r- c>,---1 r-,-i Ln o o Ln co rn o co o Ln In o en. Ln co en VD nr) CO Cr' cr LO CD '3' r-,-i r- co.ln co r- en cn c> to c> le> N co cn t:4 N cn o m cv cv kr> ON Ln,-1 to '3' N ev c>.3, es1 VD CO VD LI) Li) 1.-1 CO 1 r-- en,1, en.1 en.zzr en cr en en en en rn.1 Le) Ln,zr en zr en en cv m,--) Ln m,--1 OD V> k.. C> 1. ( -", 1 kr>,--1 Le) -,:r (V.3, (V es.1 C.1 <V C>.:1, C> C>,1, e I en 1/4 r-1 r- I r-i 1-4 r-i r-i ' S4 -t< -K 4( -X cd cn ry VD,4 nn CD rn CD VD U9 nn ry r- VD G'3' S4 up CD ra 1-4,4 N CD r--4 CN C> CD r4 r4 CD CD,4 CD C) >4,4 1-4 r4 r4 r4 r4 r4 r r4 1--I r4 r4 1-4,-1 cn CD 1--I en cn CN CO 4( -k -I< (.:r> 1--1 (71 '(:1:) :21 r-i :C) P11 (-Nl en n9 CD CD 9 U9 n9 19 VD r CD VD CD CD CD CD CD CD CD CD. nn r- VD >I 1 N 1 CN (I CN cn r- CN r-i V3 U) en en cn CD 19 nn CN vd eq CD VD CN ev.1. ey > C) N Nl ch ry cn cv r- un nn cv cd, nn r- VD r- co c, cr cr co I cr, Ln c>.zr to EI 1214 N 1,a.,/, N/. 1CJ1,r,r -zr Ln Cr -ci' "zr Cr CO 'Cr Cr' 'CV Cr r4 Gi S4 1 S4..-1 r- vo r- n1 C,1 C,1 'cr rq.zi. c-.4 r- r- r- un, r4,4,4 r4 r-,.i, V) un ci4 S4 S4 z W 1/D El EI EI,_ C) II -s,o fli 4 C) cr) S4 cp od old o od,-1 co r--- S4 c> tn..o. cn ril en en S4 co r-i m LI) P4,-I up,-1 cz) C) < on CD N cp r- cn cn fc W W,/. CD N VD P4 1 1 cr, ry nn rn r- ey CD pl, 44, F-4 S4 C) un oo OD W Pii W U9 U9 OD OD i- Cr) P4 pg< EI r2:1,---i r 1214 i- Z 1-4, r,..1 r- r- oo 4 C) 2 Ö I-) I2.:.: co P4 f=4 P 2 1- oi< K4 4 h- 1 Z' 2. C) C) C) r-d W.`"i: >4 c) c) C) I-D P4 ',72.::,3:.-1i n c).1.4 Pv S4 P-D Z >::,';'.: S4 S4 P4 1- F'D 1-> Z :::!: :: "!: od G4 P4 P.D

37 34 U3 CD D U1 V3 CD CO U1 3 rl mm) 1.11 kr, Lin ey CD U1 CD r- r- c) CD CD CD c) cp LI) cdcdcdq C> C> C> C> C) CO N Lr) lf) N >. C) N \12> Ln co r - m rn m rn m rn szr rn cr CO r- cd r-i U1 CD r- ny 11").cr CO n1 ol i rn c) rv CD N ") ) N.- c CD OCD NO,- -I 1 4( -K -X -K C) CO cr c) cr, r-- -K " vo ry co c:, co r- W (1) Co C) N C) C> C> v) cr C) -1 (=> r-1 r-i C. r-1 r--i Cr') C) >-I Z..1 CO CD 3 CD CO nn CD CD CD en vp Lin Li") c) 3 CD CD CD CD Cl CD Ul c) rn : m ry T-1 N 3 1 =3. 'Q' 1 LỊ) rn c) Lin' co -1 ' N co cr N crl >. Co en cn...-1 cy 1 N N ei > 11 en ',3. cr cr rr),:r.cr en en in (I) 'Cr 41 III en Cr) (r) 41 > 4 kr) cr CD CO CD cr CD UD CD CD U ry ry cr ry c) cr c) c) CD CD CD CD c) cr c) c\3 ry CLI, --I C:n I CD rn c a o co r- 4 c) In 3 1 ril en nn co Lel LI-) Lin,--1,-4 c) C) F 3 1:4 (7) CD N CD E4 41 pi< cr ep r\i V3 ri, UI LI') 41 cn Nl en en a4 gi< li Ln co F-4 in 41 )--i in 3 3 c r(3in Ors) D1! rl., E-I E_ hp Li _, N ri4,_.) z LII r-- r- CO W, 4 /Z ix I'D P--) 41 >4 PC I-) 1-) 1-3 I-) f: n: i--1 K4 r14 c.) i'r."., I, 1- ici r.=.1.1 s!), 2 ZZ Z 1.-) hp Z ''

38 AJOPVM 15- JAN- 91 C7 Z ->: 9(9' C) N i-i eq on c) un r-i.--1 C> Cs] Ul C V3,1 r-i CD CD CD C> CD C> CD CD CD C7 CD Ln r-i CN 111 EL] 4c -X -1c 4c 4c 4<4< 4< -X 9c -K o, P 9( -ic ic -tc -K -1c 4c -ic -X -1c Ic ic 4c ic 4(,] rn cn 3 'Cr Ui VD 1 1 VD cn (-Nl ry on Ui 3 V3 1 rs1 r,1 tc),--1 rs1 (g r- r- CD VD r-i cr p: N I I 1 I 1 I,1 1 1 I I 35 fli (.9 $-1 9( 4< 9<4<4< 1( 1C 4< «,1 r- OD / CD r- Ln CN CD 1 Ul ri Ui eq c 1 OD 1 rq cv CD Ui.VD cn 8 8 N / CP cr Ln m rr), CNI 1 VD li'l Ul 1--- k.1. <-1 rn.1. r-i Ln rn '-11i I X lc 4c -X Ic -X -X 9< 4c -1c -1c 4c -X -X 4< 9<9< -X 4( -k 4c -X 4c -K 9<-)' 4c 4c 9(9< -X -K -X G4 1D -x -1( I< 4c -X -K -X -1c -1c -k -X 4c 4c 4c c CY) C> C).1. r- r- c> oo -cr, <-1 kr> ry N Ln ko LI) rn CO 1D C 1 rn <-1 ke,.. in kp 1"-- k11) ul CO k.13 r- CN1 rn Ui 3...zr 3 Ui CO r- I Pi V3 r-i rl,1 V3 r- r-i f-- C/1 Cr I I I I I I I I 1111 III 1 I I I 1 1 POIKKEAMAT MITTARIN TULOKSISTA u) Z 9< -K 3 () 4C 4C -1< 9< -1( 4C 4C 9< 4C -1C ik -)' -X -K -ic -K -1c 1c Ic -X Ic 4c 3 4<-)' -X -X -X -ic -X Ic -K -X -X 9< -i -X -K -X -X ic -X -1c E-1 Ln c) r- rn r- sz1. CO <-1 k. " N rn I-- <-1 Ln co Ln k.o L() <-1 rn LI) <-4 rn en.1, CO r-,-.1,--i T T r T i 1 T T I -X 1c -1c -K -X 4c -K 4c 4: -X -I< -1: -X -1( :C1) -X -1c -)c -1c -X -X 4c -K -X 4c -K ic Ic -X -1c 9< -K -x a, z 4( -x -K 4c 4c -X 9c ic -X -1c -X 9< 4< 4< -X 1c ic CD cr) Ln N r '. CO r-co <--1 Ln rr) In co co r C> szr <-1 : (1) rn rn (N 1 c rn c <-1 r- ry Lo i rn N. 1 rn k. Cr> 'r rn Ln.--.1 on rn,--1 1 Ln 1 N ko 1 1 I I I I I I 1111 I 1 I I I 1 1 I cr: -1c -1c -X 4< -X 4c Ic -X -K -X -I< 4 -X -X -K -X 4c I< -X -1c 4< 4c > -X -1c -K -X -ic I< 4: 4c -1c 4< Ic -1c 4c Ic ic -X 4c 4c -X U) -K -X K: rn cr>.zr, r- rn klp M,z1, c.,1 rs1 cr) rn 1. c Ln rn Ln Nl -zr ry,-i c) c) c) LI) C> rsl k. cr) I I I ic -X 1c -1c -X 4c 1 ic -X 4< -)' Z Ic 4( ' 4: if,,,/, UD eq (\I r-i ry cn VD Cll C> cr rs- VD c-,1 rn r-.zr Lin c),-4 w:r CD OD 4 r-i I r-i I I I r-i I I I 1 <-1 N <-1 4c -1< 9c 4c 9< -X -X 4< 4< -X 4c -X -X -K -X -X ic -ic -1: -X 4c -3< CD kr) k <-1 rel.-1 '1. <-1 Ln,--1 cr, u-) r-, < <-1 c-,7.z7....c> C> CO rs.1 <-1 rsl rn r l,- 1 C> <-1 -> C> C> C> C> Cr> <-1 C> C> C> C> C) ON CO <-1 <-1 <-1 <-1 <-4 <-1 <-1 <-1 <-1 <-1 <-1 <--4 <-1 r-1 r-i r--i r-i.-i r-i 1 cy ) rs1 cr,-i rn r4 Ln r- V3 Cr>,zr <-1 1.1> en on... r- <-1 C> Ln 1 T-1 CV CO 1 en co r- co.1 r-.---).-i r- cn co Ln c) C> ko en vd c',7 LI),--4 ry,-1,-1 ey szr c>..zt. co,--1 VD Cr 3 3 C> 1 Ui U/ Ui cr CN CN VD CD CO Ui CD OD C CD r-i,1 OD rs1 CO C>,4 V> (/) N.1..,:r.z:1,.1,.zr.1.,cr czt..1,.1,..1..:31 szr Ln..t, 1 1(3 szi, zr Ln tr) Ln Ln..zr Ln cr Ln,:r,:r CD 4 cr on rn (V rn VD / Cs3 e's3 eq,3 r- r- (-Nl LI) C) <-1 rs1 rn rq, rs1 c\i C,1 Ul CN r- r- rii Z co CO r- cr rr) (V LI) rn 111 rn -1' r- VO LI) c - ry rs1 r I r4 N <--1 C,1 C\1 <-1 r-- CV 1 /4. tn. c"..] x 1-) ry ry ry ry ry ry r.) ry Nl ry,---) ry ry c".1 rs1,4 C\1 r4 ('1N r,1 r'3 C' r4 r l r 1 <-1 r,,1 (N1,--1: I I E-1 >1,--i.-I r-i,-1 1 r-i r--i r-i [4 > U) $-1 El rn c CO r-- 4 c) un CD cn up Cr) r.) 4 3 Ui Ui,-I c). 4: co.) c) c I cp r- C. Cr) i:: r 1 ril '. f 11 ( 1 1 ry m rn r- ry c) cl, s >I in 4: 4.1 c CO W CO Ilc 41 3-ILO u) co co co i-1 cn co..zr C1.1 :Ö 1-3,< E-1 41,--1 2,,,,E_, E. r- P-I k--1 Z i,--i r- r- OD r il Ln > Z Z 1. ez p: 1=4 F-i -1 b--1,z 1:4P4 1-) Z.4: 1-D4-1 -I -,. 1-) 1-D 1-DI-Dr4 > >1 >1--1 = Of=1 fa.i s= 1-D Z M 1-) I-) W c E-I cf1 rx, 4: ti4

39 36 4c 4( 4c 4c 1c 4 4( IC 4c F-1 CD on r- cp cn r- Nl -cr V) cr cr cn kr) r- cn egl r- co ogi r- on cn r- r-. "Cr C".1 3 (1) CD f',1 f\i fv) CO f".7 r-1 1 C:) C) CD 4 CD ("4 en cr CP f\1 r-1 ( 1 r-1 1 ('s.) 1 r-i CD r-4 r-i r-1 r-1 r-1 r-4 r-1 r-i r-1 r-i r-i r-1 r-i r-i r-i r r-1 r-1 r-i r-4 r-1 r-4 CD co Le) co c--1 cp on (-Nl CP f'^ '7' r-- r-- ON (:), en c) CD en Lr) c) c:) Lf) 1 CD CD,1 1"-- cr ('1 r-i Lf).1 c:) r-i CD C) CD Lf) LO ol cr l() LrI cr co ke) Lf) ON Lr) r-i r-1 r-i C 1 CD 1 fs- 1 Ln CYI lc) Cr) Ul c: r-4 V) Lr) 1 V) Lf1 r-- kc) CP V) r-- c> en ("-. V) Lf) I"-, LC) CD fv./r-i C".1 1 CP fv) Lf) Cr 111.zM.4. ).4. 1 cr ko kc> Le> Lf) Lf/ Lf) 1 cr on fil (J > en cr cr LI) 1r) V3.4. U1 P4 4 3,-1 EI PLI CN cn co co r- r- 3 VD Ul LID cn cn cn 3 cp on eg ev 1 Coq.zr r-i Cs.7 CP es3 r- LID V) CO CD v) v) r-1 1 LC) r-4 "7 Cr VD Cr C) cr en,cr cn r-- c:) un cr) cr Lf1 r-i co cr r-1 cz) on c:> r-i CO 1 CD CD C:) C:) CD C) 1 CD C> 1 CD CX) C:) 1 CO C CO CD r-i 1 r-1 r-1 r-1 r-i r1 1 r-1 r-i r-1 r-1 r-1 r-1 r-1 ve) CD en (:) C) CO C: CD CD r-i CY1 Lr) C".7 CD C) CD CD CD C:) CD C) C) C) CD en.zr c:> Cs4 ffl Cs4 (:) cr cx) r fs,1,1 CM Lf/ 1 kr) r-- c) esl r-- r-1 r--1 Lf) CD 1 1 r-1 cr (Nl r-1 Lf) CX) cr Cr) cr 1 V) C:).4 CO Cr 1f) r-1 1 V) LC) CO 1 r-- mcdoo cr cr.4' öl c,4 rfl on en 1 cr cr cr cr en cr en cren en cr 1 1 on cr 1f) en..zr cn cn r- on osi r-i 111 fssl CP4 r- 3 V3 u1 r1 r1 r1 r-i r1 r1 r1 r1 r1 1 3 U/ 4< 4< 1( 1c 4C -k ic I< KKK.I ic ic 1c if,_] C3 vd 3.4. un r- V) cn v c---f ey cr VD VD on 3 Lo rs) CN cr CN cn un on ng VD U1 C3.cr U1 VD 3 VO cr V) 1 1 CD un cr un r- CN r- VD r- r.-1 cn Cr') 3 r-- C) r-i r1 r1 r1 r-i r1 rl r-i r-i r-i r1 r-i r1 r1 r-i -"-> 1 1 esi r-..:r cp VD 3 r1 CD n1,1 ri r1 on CD 1 CD C3 CD CD C3 r- r- CD c" r- ko N cr 3 r- r- Nl un OD rki r- on c-.1 cr ui on on ev r1 C CN r- on cp V) r- co N c> CN CD r- on 3 Cl V) CP C) r-i CN V3 C3 1 cn r- 1 CN VD VD "4. r-1 cn cp..1. J ) N (-Nl on oki c-i,-, rq rq ost,4 rq on N ov on 1 C,1 C-,1 r-1 r1 r1 r1 / oki ol on N,-) 4 41,1 u-.) ul rr) r- un on cn un cn un un un un r-i 1 CD on on on on on r-i 1 on.-j. un eq cp r1, r1 rl r-i r1 r1 r1 r1,1 r1 r1 4C -K 4C -Ic 4C -IC 4C EI ic 4( «4C IC 4C I< 4C 4c 4c U1 i-1 C3 V) CD on cp un cn cn cn c> r- kr) N r1 CD CN r1 r1 f - U/ CD cn cr okl ui un on VO 1 Ill U3 C3 cn c--4 r.4 CN CD CD CN CD C) CD CD C3 r-i C) rl r1 C) CD CD r-1 CN CD CD CD CD CD 1 CD r1 r-4 r-4 r-i r-i r1 rl r1 r-i r1 r-i r1 r1 rl r1 r1 r1,1 r-i r-i rl CD CD CP V) 1 CP Lf1 Ifl ("4 1 LID Cr 1 c:) r-1 cr cr cr un cr CD LO r-1 Nl 1 LC) r-4 LC) 1 1 V) "7 kr).4. cr CD rl ev r- 3 cn cn rs1 co r cr CP cp ul r- / CN VD CN cr rq 3 ri r- co os) ko VD u1 U1 U1 u1 VD cr V3 r- r- on on r- -zr 1 U1 U1 111 U1 VD c:> cr kr) co co r-- cr cc> ON ryi 11.) "7 '7P CP n1.1 od 3 cr CN Ln CO cp c 3 D 1 3 u1 C) CO cp V) Ul un un cr -zr on un on cr 1 4c 4C 4< 4c 4c 4c CD r-- cr Ul 1 C) r-i CO f'4 co cr f 1 1 r-4 CD CD 1 LC) f'.1 1 r-- c> r-1.4. C) Cr) cd CD C31 C3 c:3 1 C:) C71 CD CD 1 CD CD r-1 CD CD 1 CD CD C71 CD c) c) cr) 1 CYN ON r-i r-i r-1 r-i r-4 r-4 r-4 r-i r-1 r-i r-i r-i r-i r-i r-1 en c:) r-- Lf/ cr c) Lf) f`,7 ko Lr) r-- r-- c\1 cr cr cr.4. LO cs1 c,4 cr r- Len Len 1 cr U1 CP '7 Lf) cr cr,zr cr cr CD V3 cn co VD VD 1 V) LID cp cp cr cr cr 3 C, CD 1 V) cr C:> V3 VO VD V3 1 co on cn on r- c) 3 VD r- V3 on CN un un cr.4'.4. r- un VD ey r-s CP V) CP r1 r.1 cr cr cp L UOKITTELU MAALAJE I TTAIN cp / r- CD un on.4. u1 U/ r-1 CD r- cr C3 C3 CD cn r cn VD 3 U1 U on rq cp c 1 N on r on cs> FA co r- b4 C, Lf) cl. en CO 4 co.-i U") ul P4 u-),-i.--] c) ic1 co o-1 c) N c) r- cn on 41 G3 [11 c) ('4 '. P_I (1)Lr) on N en en r- c 1 c) f:14 ir: LCD 3 fcl Nl U1 U1 OD CO,-1.cn co cp 4 F-1,1 EI ril r-i E-i r- e4,_] r1 r1 [LI r- r-.1, oo F-A 41 Z a z41z4 $: P4 C) P4 C) C) hp 1-D 41 >I fi, hd C) C) fr) I-) I-) P4 k f CD C1 CD frp i-1 4,4 Pw oz 1-3 Z Z Z 3 4 o4 x a --) I-) P4 1Z41 3 El ei) F.-4 cr 1-4 P.1 C> CO

40 AJOPVM 17- JAN- 91 -X 4C 4C 1( 4c c: rn rf) r-- Le) LII r-- Lin kc) M.3. C 4 r-- rn T-1 C2) C7N (71 C-- Lf) CX) (2) cr r-- Ln r-i cr cc) V) C, C2) r-1 CO r-a (2) (2) (2) (2) (=>,-4 CD T-4 r-i Cs4 (2> (71 (2) CD C2) c) c> C7N CD.(2) CD C2> CD c--i r-i T-1 TA r-i r-1,--1 T-1 r-i 1.-1 T-1 r-i r-1 T-4 r-1 r-4 r1 r1 r-i r-1 CD cr r-- cr 1 cr (71 CX) Ch M Cr 1~1 C-- Crn Ch Ch Lf) Cr 1--1 CNI CD CD C:) CM r-i l¼ø ON 1-,1 ar 1 c:) r-- cr r-f.--1 Li') c: r-i r-- kc> r-- c> r-i C2) C2) c ). r-- r-i Lf) M M cr.3...c) cp Cr), cx) CD Lfl r-- Cr C,4 r-i Lf) (2) T-4 cr 1 Lf) cr V) rn CO rcl C 4 r-i Ch r-- r-4 r-- Cr )1) C 4 r-a Cr Lf) Ifl Lr) -3. LI) Li) Li) u) Lr) Lr) Lf) Lr) UI Lr) ul LC) Lf) Lf) Li") rr Lf) Lr)-LC) cr Lf) 4 szr ry) ck) 1 rn C) M C 4 T-1 f 4 Ch r-1 Ch M r-4 rn r-4 T-4 M C CY1 4'4 111 r-1 r-4 r-4 r-1 r-1 r-1 r-4 r-1 T-4 r-4 T-4 T-1 r-1 T-1 r-1 r-1 T-4 r-4 r-1 r-1 r K.. 4C 4c -X -K (2) r-- Cr) r-i CO I.-- CO Cr co.3. ko c,4 r-- Lr) Cs7 ON CO (Y).a r-- 1( r-1 Cr T-1 cr C13 ke) C:) Cr) C) G (2> (2) C2) (2) (2) (2) (2) CD r-1 (2) N (2) (2) C:) CD C2) r-1 (2..C) CD C) CD 1.-1 r-1 r-i r-1 r-1 r-1 r-i r-1 r-1 r-i r-i r-i r-1 r-1 r-1 r-1 r-1 r-1 r-1 r-i r-4,r-1 r-1 C71 fh ffl (")] (2) r-4 T-1 C7N Cr CO )1) Ch r-- c:> f'.7 M CO CO Lf) (2) Li) 1 C2) Cr CO CO (2) CD N rn u) -zr cp rn un r-- Cr) 4'4 (Nl CO ) Lfn r-i (V 1.1) (2) C1 (2) CO ON rn cr fs7 Ch N Cr M CK) ON Cr CD ( lid CC) kf) ON 1--- Ch hl Lf) Lf) kr> r-, kr) C`- r-- C71 lc) r- CD C2> cn, cr cr. CP c'j'cr cr -3. Cr Cr Lf) cr C-- Cr Cr Cr Cr.1. cr cr,,:r Cr (1'cr >,...1 rp rr -3..)..3. nn Cr Cr rq -3..r.1,-1,-1 rq -1. ra CD CN1 Cs.1 rr CD (\I cr CD 134 ra ra ra ra,a ra,1 ra ra ra ra ra,1 1-4 r1 ra,-1. c-a ra r-1 r-4,a.-1 c:> C,4 rq ON cx) r-i lo -Kr rr rr c r-- C`,11 CX) C) ON hl.c",4 (71.U) c: ON C, C) ON C) C) C) C) ) ON C) ON c: CD. ON: (:): ON ON r-1 r-1 C-4 r-4 r-1 T-1 r-4 r-a r-1.. co 1 CN 111 V3 rs) r- Cn r- CD cs.1 ON C) C, CD CD (2) r-. c) CD CD CD CD 3 VD 1 rs) CO (:) C,7 1 c\1 rn ck) en rr r- ck) c: ) kr, 1 LI") ON rn Cr) N CflbOL un 3 c rn VD rg rn Lr) M LI).-i CD 1 ni rn 1 1 rn 111 rn 1 rn 111 rn nn cp 1 rn n1 rn 4-1 Ch Ch C 7 M M C 7 Ch r-1 M -Cs1 Ch Cs.4 (2) (2) (2) (2) C2) (2) r-1 (2) (2) (2) (2, (2) Ch C,4 M r r-1 T-1 r-4 r1.1 r-1 r-4 r-1 r-1 r-4 r-a r-1 r-1 r4 r-4 -X -X 1( ' 4( AK 4C 4C. (:) r-1 cr cy) C) C) r-- ON rn Cn UD cr n1 (\I ul..). ) c) 1 ON Ui) h CO ON 1 ON 1-- CD 1 1 r- i. r-i r-1 r-1 r-- k.c) r-- rr c l C_, Cs1 (:) C) r-- c 1 r.) C) C) C) c: c2) c: c) cp cp C) C) rr C) CO cc 1 rp Lf) rs- kr) (7 c) c) co Cr CC) (2> (J) rn CD Lf) C» N r-i r-- Cr) Lrl cr r-- Lf) C) CO,-1 ("4 1 C) r-4 CO (...1 rn rn cr 1 rr 1 rr rn rn cr Ch nn cr rr rn C) rr) C) rr cr rr cy) C) CD C) (:) C) c) c) C) cr c l cr nfl 111 r-1 r-4 r-1 r-1 V..4 T-4 r-1 r-1 T-4 r-4 r-4 4K 4c 4c. 4c. 4c 4c 4c 4C 4C. (:, C) rt. C`... r-i k.c) CO II) -3. on'lr) kx). (/) CD CD r-i r-i r-i r-4 (2) (2) r-i (2) (2) CD (2> E-1 r-i r-1 r-1 r-1 ' r-1 r-1 r-i r-1 r--4 r-i r-1 r-1 r-4. UI 41 ) r-,a Cs1 C) CD CD Cr C) ra C) 3 CD C-- CD CD C) CD CD CD C) CD CD CD CD CD cr (s1 vd r- 4 cr% co r- CO 11-) 4'1 Ch Ch k.. CD OD n1 ON N on cn Lr) ud rx. rp cs1 ). (,1 r-1 cd ry) cr),:l. cr..)3. rp rp.1. rr rf rr til,1 1 un u1 CD CD C) un CD u1 CD un rp u1 un CD C.) CD CD CD CD CD cd CD cd cd 1 u1 u1 rp U) 134 ra,a ra,a 1-4 ra rl ra ra ra $-1 E1 E-,,(- '- i-i E-i II ).-1 c:=> u) ()) cil R Z c 3 r- CD LI') cr cr) r4 en rn 3 ra LI) Ln I=4 Et 1 ra,4 CD r: co cn c: r.) CD h ) ON 41 - r4 szr CD Cs4 )1) FA Ch 1.1.) ON (\I ni n1,4 [4 LI-) CO 41 CO Ri 41 1 LI) 3 3 rs Cn " cpc) å,, E-. f. -I : [x] - - OD h, w E r- I. '1 z 2 t: r 41 >1-14 hp 1'D I-),4 R >i >- l--1 i-1,4 fli f,4 Z W Z D W M g4 E-I U),4 I-I (34 W (2) OD

41 38 C:> c) c) co. c c c:) c> cor co. co c C:> CD CD CD CD CDc c CD CD CD CD CD CD CD CD CD >1 N (2) : c) c> c:) c) c:> cn co, co, c> c) co, c> c:, c:) c) c:) co. co. co. c:),(=> co. c> c) c) c> c) c:> 4c 1C 1c 4c 4C 4c 4c 4( 4C 4C if c> cr cr m Lin Lo Cs4 C 7 T-1 r-i C71 r-- on Lt1 l 'CM ON kr> 1. r-- 1 (1) s-1nc:4'1 NT-INr-1 Co C> CD CD rn unmr-i me) T-1 T T-1 r-4 r-1 T-1 f'..1 T-1 T-4 r-4 T-4 T-1 r-1 T-4 r-1 T-1 T-4 C71 kr> 1 C71 T-1 ( r -I L r) r TT (v1 (11 1/4 C 7 1 CO 'ZM C I ON L11 CD cn 3.zr Cp CD CD CD [2 rs- CD l f) CD CD CD L(1 C r-, CsJ CO on r.- N kr, >4 N C:) 1. r-i 1.11 TZM 11) CD cr CD VD r-i Lil r-1 C'- CM C4 r-1 ( 7 1 C 4 Cs- Cs4 1. 'CM Lf1 CD LI) Cs7 C I C71 CO x cr cr cr cr rn cr cr cr cr on cr cr cr cr Lf1 un cr cr Cr cr cr cr cr cr cr 'CM 1 1 :O >1 >,1 c.1 cv Lr) cx) co Lf1 CO C71 CO (\I T-1 CO 1 Lf1 Cs1 rn rn 1 T-1 III CD T-1 Lf) C,4 CD. r-, r-, an '. p.., on m cv 1-4 T-1 on rn r - CO '' C 7 cr m CO L (TOM C>C>C71 C:1 ' 1-4 r-i T-1 r-4 r-1 r-4 C 1 T-4 rn T-1 ( 7 T-1 4c 4c Ic 4: 4c 4c 4c 4c 4: 4c -k 4c 4c 4c 4c 4c 4(,-1 cz) cx) f-- Nl C`7 cr Lf) md cr 1 Lt) LC) L(1 T-1 Lr) CO 1) 1) T-1 III 111 T-1 1 on on T-1. CO C 7 rn. () c:) cr) c:) r-i C71 cp co. c> c> crl c> c> CYN T-1 CD 1-4 CD CD CD CD CD CI, CD CY1 CD CD ON 1 CD csq T-I 1--4 T-1 r-1 r T-1 r-i 1-4 T-1 T-1 T-1 r-i T T C7N r-- c> cr Le) Lf) C-- C\1 r-4 CD r---. rs- 'CM r-1 r-4 rn 1 V) LD rel CD rv) C 4 r-- cr 4 r-1 1 'TT 111 CD CD r-i ON r-i r-- C7N C's7 >1 N r`s c:) cv cv r-- cc) ki CD C,4 rn.1.7) -::: CYN et),-i r-- co Caj (":7' (LI?) 1 1. Lf1 111 CD UI T-1 Cs4 r M cr TT 1) 1) TT r-i CD,1 cr cr C 1 r CY1 Cs4 Lf1 cr cr cr f-- LO LC) cr LIN Lin LO 1) 1) Ln C 7 r-- :cr 141 fl) 1) 1) Cl. fll 'TT cr cr cr >-# 1 co..zr cn un nr) cr cr cr cr md cr CD co c) un cn cn CD CD nn on on,--4 C> UI C> CD 1 r-1..zr...:r.c) Cg un rl m r1 on on on ry r1 r1 ri r-1 on Nl on m E-1 ui G1 a4 Z ---1 i-1 (J) T-1 4 4c 4c.4C CD m ur) CO Cr CO rt) r-- r-- cv cr cr CO f-- LO cr CO c T:1. Tr) r-- CYN VO r-1 r-1 Cs7 C 7 cr,-1 CD 1 CD CD 1 1 (:) 1 CD CD CD (:) 1 CD 1 r-1 CD 1 cor c) c:) on c) c:) coi co, CD ON CD r-1 r-1 r-1 r-1 r-1 r-1 r-i T-4 r-1 T-1 T-1 r-1 T-1 r-i r-4 T-1 T-1 i-i r-- co g. Ln r-'i ry c on 1.,11N. C ON.r un L %1 Ln,, I) I. c> cy, cr) CD CP Ln VD m on Li> cv 'Cr Nl 4 ON UD CO >4 N m co cn r1 V3 on r- un on rv 3 CD 1.1") OD CD 3 ry on on CD cr rv (7) on up (11 'TT ON OD un P1 15 Ln co. ko OD OD CD,-I.:,' cr cr cr on on cr c. cr cr -) r- rv op CD on cr cr cr cr cr :C) 4 un un cr cr.3, un un.1. -). 1) cr un'.a >,:1 xxl Ln CN on co. rn on co co 4, OD ry on r- c> cv,-).,:r. 1 N 1 uny, ry cv on rv kr) Cg rv LO nn en 4 r-1 r-1 r1 r-1 r-1 r1 r-1 r-1 cr cy on on u) E-1 E-1.-1 W i-i Z II F-1 >1 > : >1 cr, > c>. 1 ::D 3 oo &-1 co N on 1) c> Ln..:3, m en C),--1 EI b4 CO r un 1.11,-Y,-i co) Kg CO -) c> cv c> P4 EI fil cr s:n CD C 1 a) Kg LO (r) Ln cr) rv m rn s cv c> P4.Z Lr) oo co rx1 c f Ln u) PLI CO 3 on co cr P4 E-1 Ö P-D E-# ril.--1 A c% M > C4 ac co i--; Z P: rl r's [Ll Z P4 Z,--1,--i 41 r--- r". x r: 3 r4 c) r4 c) c) h) 1".) rx1 P4 1-4 >1 Fff< hd C) C) C) h) hd h) P4 Z' >4 1 C) 1-D.-1 r: Pii) Z x >4 b4 M B-1 ro hd x x E-1 En rx-1 P, 1-4 n4

42 AJOPVM 17- JAN- 91 4c 4( ic 4( A( B-1 C) 1f) rf) Lf) 3 CD r-- kr, r-1 1 Lf) CD r-1 C71 1f) 1 C71 LI) 1,:r cl. (7) 1 r(1 Lf) I--- V) (I) ON (:) r-1 1 r-4 CD (:) r-4 CD CD r-4 CD r-1 1 (Nl C) (7) (:) (71 r-4 1 r-1 CD CD (2) C:) 1 c. r-1 r-4 r-i r-1 r-i r-1 r-i r-1 r-i r-i r r-i r-1 T'l r-i r-1 r-1 r-i r-i r-i (:) Lr) ) ),c) c 7 cd r-i ) rel CO 1 ON CO -zr r-- r-- cr es) r,) r-- es] rn r,1 (71 fsq r-i cr kr.) CD klo C-- r-1 (:) 1 esi Lf) c=>,r. en r C) 11.) CO CO en c) co f"-4 ("1 1 r-- le) Nl f 1 ('4 N r-1 CO f.1 CO (I) CJ1 Lf1 r-- r-- C71 en l r) k 1 Lf) CO fs1 '1' f - r-i Lf) r-4 c) en Cs4 Lf) 'Cl. I-) Lr) cr Lr) Lr) Lr) Li) Lr) LI1 Lf) Lf) Lf) Lf1 LI) Lf1 Lf) CO f-- Lf) ' r 'CM LI) ud )1 1 1 Cr ol er) Lf) fr) Lf) (1') ki) l. 'CP,..C) N r-i r-1 N N 1 (V,-I C 7 C 7 r-i 1C) Lr) cr kro 4 39 (:) ("V rl CO CO C71 r"- o") cr CK) CX) cr 1 CD GN C71 cr ns7 1 CD 1f) CO (:) r--.zr r-- r- op ce) c> cr) r-4 C7N C() 1 C71 C:) r-i (71 (:) (:). r-1 CD (:) CD C71, C:) CD ON C7N r-i r-i 1-4 r ,-I T...1 r-4 r-4 r-i r-1 r-4 1 Lf) r-- CO en (r) en en co c> c:, I.,zr co c) 1 c: CD 1 CD CD C:) C 7 N N N 1. CO r`... ZP 'Cr m r-i cn r-- co <Nl c:, c) m VD un rq un oo 411 CD fq nn.zr "cp cn.r.) N kf) CO cr c: cy) '1 CC) r-1 c> cp co co c) r-- m c:o 1 r-1 en Ch en co cr co cy) en r...1? Lf1 Lr) Lr) Lr) Lin en 1cr Lr) LI) '.oli) Lin '.Lr) u). '.o Lr) '.o '.o'.o1 Lf) 1.,11) Lf1 LI) Lf) 3 CX) r-- szr rn c,1 LI) rn 1f) rr) CC) CO CO Ul C,7 CD C 1 rq N N C 7 r-1 f'.1 fs,1 r-4 CK) kl) le) le) i-1 c) C",) 1 rs7 CO r l r-i If) r-1 e.) co c:) Ch cr cr en.cr klo 1 cr CK) r(1 Ch cr cn en u) c) Ch C71 (:) 1 c::. c). c) cr) cr> cn C71 (:) 1 rl CD (7) rl 1 1 CO (71,1 r1 1-4,4 r1,4 r-1 r4 r4,1 r-1 r4 r1 r1 r4 r1 " c) r-4 fr) co r-- c) 1 cr r-- c> cr) cr cc) c: cp Lr) (r) c) Ul CD cr cr C() (r) --1 es1 en,zr en ess) k.c) CO \C) Lr) r-- r-i r--,-) cn co r-1 un,zr en cn cp c) en.1. Lr) k.c) cr N.,zr,-.1..S. r-i CC) c: 1 LI) CD C7N Ln m c: c=, (:) r(1 ) LI) Cr) cr r-4 r-- cr Lf) ') f'4 CfN CK). cr cr cr cr on cr m en cr Cr) <1. 'Cr '1.,rr 'CM 11') sl.,,j.,:r `Cr' -, r m cr cr en cr cr en re) U) }-1 cc) co f---,:r m en Lf) cyl III en co co co kx) es) r-1 Cs1 (-,4 (,) (,) C`q r-1 e ) C.11 r-i r-- 1 CO l() 4 4C AK 4( A< 4( c) r- on r- rq r- OD cr nr) ("V 1 Ch U1 ) LI) cr )--1 LI) r- co on uo (--1 CD r- un CD CO (:) 1 r-1 r-i CO 1 1 CD r-1 r-4 r-1 cp cp cp c, cp c) c) ON CD CD CD,--1 ri r-i r r-1 r-1 r-4 r-1 r-4 r r-1 r-1 r-1 r-1 r-1 r-1 r-1 r-1 r-11-4r-1 rr) C71 C 7 r-- c:o c) cx) r-- rn cd ll) r-- cr es) c. mcd (:) Lr) ur) c: c: c) 1. ll) (=> r-1 C 1 -zr (--1 m crl c::. 1 C,4 CO 'CM CO Cr r-i C 7 1 co es1 c>,--) rn ) kr) ft-) f",,). (=> r-1 V) 1 N 1 CC) r() Lf) C 7 CC),,C) l() Cr Ch C 7 cr rs7 r-i r cr 1r) r-- r-- en 1C).cr c) en es1 cn co 1.9.1(.zr Lf) ', M ol r J cr en,:r en 1f) Lf) Lf) 1r) cr l() s:), cr cr cr cr Lf) cr cr Lf) LID ud.cr ecy,.4 f-- r e,n,zr en,zr m r-- r-- r-- Lf") C,1 r-a C 4 C 7 C I r-1 r I C 7 r-i r-- r-- r-- Lr) i-1 (N CD r1 ".z1. un r- c. (-I es.) ).-1 on -::). r- r- 1 U) Cs7 UD ra CO r1 cn (-4 cn..). 1 I U) CD Ch CD CD 1 oo cn cn 1-4 CD CD CD cn co OD C) CD 1 CD 1 Cr) CD 1 CD CN cn CO CD r-i r-1 r-i ,--1 r-1 : >I i o..) LI) 1 cn co un oo on 3 Cs7 3 VD cn r1 CO CD CD o) Lf) ul U1 u1 en un r- CD [LI 1 1 r- uo cn cn r4 oo cn co r- cr CO rl "cr )--I CO Cs7 r1 OD lid T-1 l I.13 CO Z N cn lid lid r- cn,--1,-1,1.cr on rq,--) ki3,1 1 1 k ) cn k.. CO Ul CO CO kr) 1 -zr un UD i--1 '-I m (-,D nr) m rs) cs) m on nn on -zr cr m cr n).:). cr n) n) r) n) Q. 1,1 r) cr ni <3, nr) n1 Z 1-J 1 11) n) 3 VD cr 1 Ch 11D 1 cr cr CJ cf. cr cr,r 'cr N cr cr rs) 1 VD n\1 6). 111 r--i..--1 t--i 41 1:4 cid EI }E-4 EI " U, I-) f: >r 41 enj co )- co r- co un.1. CN 41 ^rd m co,--i lid LID,-1 EI P4 u'd rl 1-4 CD c1 co cn c> e \I c. r- cn Ch [x1 El rr7 C 1 UD F4 a4 ) 1.11 CN N en on r- (N c) CL4 C tx.1. F-1 'LC) 1. OD CO ril CO a4 r=1 1 un oo co co)-1 cn oo cr lo, E-1 /. I-A E-1 o< E-1 41,--1 C EI r- P4 $-1 Z,--1, r- h CO 41 Z Fr g4 1).)1 I-) fr-) G-1 >I ' I'D 1-D -.) 1-3 >I 17 '4 a4 )(4 l'o Z Z 1-) 1-) EI up 4, ---1 PII M. -1( CD CO

43 4,-1 c) rn cn up N r-- c) r cn 4c (Y) k. Cr Cr..:3. en (V cn V) C) (31 1 C) CO CO (31 r's Ln cr. ei c> 3 1 C) CO r-1 1 CO 1 al 3 1 C> Cr> CO <31 T-1 T-1 t-1 T-1 T-1 r-1 T-1 Cr1 a, m m Ln co r- <zr r-- r- Ln co c) 1.1-) Lr) LI-) C> CD IX) C> lf) r-- co c> co 3 1 CO CV c> en c>,cr Ln r-,zr. cn O. CV CO k. CV N en F. cn in <3. co en r- r-- rn rt1 11) kl3 CO CV 1 C> rn r-- c>,--t LI1 1:31 rel 1 T-1 (V T-1 r--- co (.9 cr cr.,c1. -zr en cr..t. cr czi..zi...o> Ln zr szr.o. i-1 cn 3 3 cr en N in rn tn en >43 kr, zr Lf) N N N N N (V.-1 CV CV (V kl3 "Cr 1 Cr P-1 4c c> r- cr r---,---t cn c> ko c> en ri szr,--1 rn en Ln Li-) N en c> rn en (31 (V UI klj CV CO ri) c) cr) c) 131 C) C> (211 1 C> (211 T-1 T-1 C> r-1 1 T-1 1 cn, an 1 1 ON 1 r-1 r-i r-i zi en m ko co r-- c> co en kr> c> m r- T-1 Lr) c, c> (=> Ln c> c> c, Ln c> c, es] c> cn rq cn.,?. r- <3. Ln r- c> kr, co co co co rn,--1 r T-1 re) r- N N. co r- Cr> ln r-1 c) es1 ko cr LI) ON kf) CO r-1 <V CO ON F.D...zr : (_2 C:11 C> Ln,-1,-4 TTzr cr cr N co 1 ' ~i C \I C) Ln..zi, '3"3>,;:,.t.,zr rn N 1..r> N m.o. Ln..zr 1. ko Cr f) Lf) tn..zt. L1)'3' LI) cr cr cr cr cr CI' Cr c r cr 4 1 cn co -,:j en en Ln rn Ln (Y) 1 1 co ko N,-1 N N N esi N r-i N C,1 t-i en Ln al Ln ic 1,.-1 CD,1 VD CO,1 U1 (V m CD CO CD / rl CD r- V) ;:t. r- Li/ 1 \I:, nr1 co c::. 1. CN CD VD UD CD r1 CD CD N r1 CD r-i CD CD (-Nl,1 r-i 1 CD CD /-1 r1 ;-1 CD CD CD cn CD CD r-i,1,1 r1 r-i r1 r1 r1 r-i r-i,1,1,1 r1 r1 r1,1 r1 ri r1 1 cr U1 1 Li/ C> CD 111 CD U1 k. CD Cs1 cr C) CD Ul U1 CD 1 CD CD CD CD CD r- r-,i 3 1 / r- CD (V CO r-- 3 N CD cr r-i U1 CO C) Ul CD I X Ul CD CNI 11 UD r- CN CN (V CD OD k.c3 VD CO 3 r- r- rr> CD r- vp cp 1 CN rq cr CO ' U) r-.-,:l cr cr '. '3' r -- '3 '3 '3'1 U1 C,1 L1'3' Cr U1 U1 '3L1 cr '3"3' 1 cr1 u ri1 c r cr szr...cr..1,..cr r- ko en (...) r-1 CV Cr (V N r-- '. 1 (V T-1 c.1 Ne\IN N N r F=CI k..d c> a) '3". Ln ko CV r`t] r-1 N N r-- CD Pr) cr k.id cr) N r n c) cv CO Crl CV U) c> cn,---1 CV 3 C> r-4 C> C> C) T-1 1 <11 r-1.-1 Q1 (71 T-1 Cr) (D1 1 1 ON C> T-1 T-1 r--i e-i r-1 T-1 T-1 T-1 T-1 1.:: CO CN1 lf) CO LI) v3 c) c) c) r- c> N rn c) te-) c> c3 c> Ln c> c> Ln Ln c> c> c> ko co N Ln ce> co co.--i Ln k.c> Ln co Lo co co N N en Ln c:n cn m s-1 CO k. r- cn rn co cp co Ln co cn r-1 rq L11 CT.) CO r-1 k. 1. lf) 1 r--1,z1.,z1' k.o r - c> Le-) r- rn r- co o3..,:r,-1 ) Ln sz:r LI-) tn >:2. in Ln ko Ln tn Li.) t.r> -zr Ln ko r- ko vo Ln Ln r- Ln kr> cr szr zr in ko ko kr>.,o,..o.,zi, Ln rn Le) en ko ko k.o kr> N N,--1,--1 N N N,-1 N N 1 '3' Ln kr> 4 [.11 4e 4c 4( 4c 4< ->c >4 c> co co N rn m N 1 1 a) r- r- co c> c> 1/4:13 (r) CV T-1 1 >r> CO rs (V (,-) CV 11-) Z C11 (=> 1 C> C> CD 1 C) C> 1 r-1 r-1 r-1 C:b Cs1 t-i CD C) C) CD CD 1 CD :,-1 r-i,1 r-i 1--I rl r-i 1.-1 r-i ri r1 r-1,1 r-i r1 r1 >I > < r L.r) ro co m c> ko N N cp cr (-.1 r--- r- c> c> c> c> Lr) Lo cp c) c> Ln c> ko cr) r- Ln [4 c>,--t -zr. '. 1 En co rn Ln In c>,--1 N..:3, 1 cr Cr ("V ci. CV k. Ln ko co N co en N cr en co c) ko vo co r-- ko :>r> r- Ln N cn cn Ln >.o,-4 Crl M kr),:r. Ln, r. in co t > -o. <o>..zr. tn,o, zr. -o..cr -o, o> szr ct...o, -o. CI"V3 in Ln tn Ln ko. c c'i' encr El 1.1 roa 4 E-1 F-1 OD 3 V) cr 1 1 U1 / U1 1 3 k.. V3 C\1 (V c\1 cs1 CO CO k. c> cn 4 CD. en 3 CO 3 r- CD 1'3' CN r.11 rr) en CO r-1 tn Ln r-1 C> co c, 41 CD N '. Cr) Ln (3) en r,-) en - 1-i r- rq CD K4 Ln cc co x1 oo P- rx 1-i OD CO CO 1 3 cr 4.1 El P-1 3 r12 " >-3 1 P4 r'" PoC > rz oao o 1--3 Z 41 3 >1 r< 1--) 1:4 i-1 (24 A r-d Z Z 3 I-) C) K4 r14

44 1 I z 4c r) 1 N r-1 41 C> T1 en k.id 'Cr r-1 r- kr> 1 Q 4 U) CD r-i Co 1 c r-i rl 1,1 i->,= LI) C> C> C> C> C> C> C> C> C> CD C> C> CD C:. CD CZ) in _ N 44c:14 C> CO k.. 1 sz N un r- c'. 5 CO '. cri Lf) UI '. Li) Lf) LI) 1!).cr c 1!) en un O4 4 cv c> c> c) CD CD c> C> C> CD C> CD C> CD C> CD C> C> CN c-1 N 11L C) Or) CN (1) CD CD CD r1 r4 4C 4C z14 LI) 4. 4, "I' e-1 C> 1-4 r-1 r-1 e-1 c--i t-1 CT Cr on CD CN CD,1 r C> C> C> C> Lf) C> CD C> C> N en in C> C> C> C> C> C> C> C> C /X> LI) CO (4) C1) C71 kr> CO k. N k. 4. CO U1 cv Lfl co m Q C5 C> LI) Ln (.1 In (-1-) 'Cr.zr on on en on on en 4 4 CO CO 1.C4 C> C> C> N C> ccn¼dsdcd C> CO C 1 CO "'LT a4 -K L-1 c> r- on -zr on cy c> c> c> en en r-i cn cn hl '4ZI4 r-..:1. r- CO V, N 44:31 r-i ty) N (1) N 1 en,--1 m c> c> c> r--1 1 'zr. 411 Cyl 1--1 fel r-4 CD en cn ;--1 ch CD r-1 r-i r c--1 ri r-i,1 r1 r1 r-i r...1 T.-4 c:r N C::, LI) CO Ln 4. Lr/ r- c> In ko cn un. c> c> c> In c> m c> c> c> Len kr> c> c> Ln 4. N Ln m co cr LI) kr> C> '7' r-..i. un LI) LI) CO N on cf.> c> '.O C) Cr N.CO kr) (41 1 N N 1 /4. N Ln k. : en c>,:r es,1 k. CO 1 /4.. Ln LI1 1-4 CO CO kr. rrl (4)..z14 cr IY) '4:14 '1erl rr) nr) T1 T1 'CP in un -:zr m <zi...:1.,3..zr. nn on ey on' o4 4 r-1 1 CO k.. k. CO kr) N k. r-i C> CO szr N N (Nl c> c'.j k.1 r- CO c ic 4( r1.1 C CO rs CD CD 1--1 un rq VD.:1. 'CP r-i UI Or) VD T.--1 co r- VD un r- un on on x U) CN 1-4 N 1--1 CD CD CN C) CD r1 1N C) CD,-1 cn cn CD cn CD >1 r--1,i r-i rl ri r-i ri 1-4 r-i 1-4 r-i r--1 r ,1 r-i :C) on..:1. cv on CD c) on un on U) VD ȧ. CD kel CD 'CD CD CD CD CD C) CD CD CD CD.1. on r-.ke> -s cn cv on cv CN cn r- cn r-i k.id un on on cn CD.Ln en 1 \ N k cn ev ::, cy > c) N (-Nl ey cn cn ev r- un nn ev c) -zs, on r- u) r- CO C5,:i.,:r en un CD,:t. ke4 EI P4..zr..zr,zr -::!..1..cr.zy :1..o...:1..:1.,zr,:r..cr un,:r.zr.:1. on I-1 i-1 r- r- VD on ry ey szr ry..zr ev r- r- r- un r.-1 CD r-i r--1,---1 CD 1---1,i CD r-.zr vc> un cl, z El G1 /cc U) E-1 '-' EI _ E-4,-1. 4 n, on I m co -I cn 41,-1 EI E-1 -.< KC i-1 z II Ln C) :rs-; E-1 go< E i C/) W. JP r KC 1-5 co r- en en r-i C> c> (\J k. co co 41 co C:1 E-1 r-- r4, KC EI 1-DP-341 ZFi D 4 4:4 CO i-i ril CO 11) CLI rx] U5 O4 >.-1 EI > >I4:1-D Fi1>-1 1-> CD 11") C1' CO un 1 (s '.C \I en en 14") 3 CO OD i.- r.l1 1( '' 1-31-"> 1-) 1-, 1 1 KC Le> N 1 1 KC N N fl, Crt 3.O. 1:4 r- r- CO 1-I,4 >-4> E-1 U) [Li

45 42 r-1 c> 4c 44 --i : 4c O N i--1 r-i..:. zi< --1 Z h-1 P4 41 k-1 44 Z WC- co,1 CD C,4 Un C> Cs) OD QC:D rs CN1 Ui Un r-i -X -K. 4C -X <. 1-- co scr, (-Nl lcg 1>. -i <-1 r--i r-i -X -X -K 4c 4c 4< 4c -X 1< -1c -X -I< 4C 4C -I< CD Lfl CD nn OD CD VD ry on V3 -ic 4C 4C -X r- co -KC -K -X -X f"-- On CO M1.11 r-i 4c 4C 4c -X -/C -PC -X 44 ry 3 cn 3 zr, '<zr )43 Le, on Loco -4Chnn Mr-1. 1 'Cr M r-i r--1 <-1 1-1< -X -X -1c -IC 4c 4C 4c -1< -I< 4( -1< -X P4 e) -I< -1c 4c -K 4c 4c -X 4C 4c -1< I.3 -X -X CO 1 ('s3 Lin zr r--i M 1 Ln E-I. c> r-. Ln 3 (N).... N r- on on r-i on ry c) VD 3 M 4C 4C 4c 4c Ic 4 9< 4c 4 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4< 4c 4c 4( 4c 4c 4c Un un cn ry cn un cn v) %Jo r- es.) Un 1.1-) U) on I I UD CO -zr kid 3 Cs1 CO 111 a u) -x -x -x -x -x -x -x -x -X -X -X -X -X -X -1C -1C 4C -)C 4C 4c -1c -X -K 4c -X -X -X 4C -I< -1C 4c E-4 oo Ln c> r- zr CO k. C11 r Lin <-1 M CO VD r-4 r-i r-i r4 rl,--1 1:4 Un VD CD cii Un I I -K -X 4C -1c -1< -1( Up cn ry un on ng on od I I r-1 I POIKKEAMAT MITTARIN TULOKSISTA Cc.) 'Cr Un 9 CA esi V3 al CO ng cr Lig zi,--i r--i C r-1 on cn Lr) 3-- C 1 Un I I cnln ċr =3, L,:r,-1,-1-zrr-1 U3C-41. CO I 1 I 1 ic -1 4c -X 4( -X O.:.!3 -ic -ic ic ->c -X -X -X 4( ic -X I< ic -3( -Ic 4c -I< 4 4<.5 lin CN1 cr cn cn r- oo un on Lo nn on ry =r ry ry r-i r-1 I r-4 1 r-1 r-1 r i -K -X 4c 4c -1< -I< -X -1c -X -1c 4c -Ic -K -ic -K On C> l.c> zr c> r-i Un <- On Cr> i-n r' - r-i 1.1") '7' 'Cr M M cv I I -X -X 9< 4c -X -K -X -X 4c -Ic -K 4C -I< 4c -K 4c -1c -Ic -X ic -K 4( 4( -X -X -1c -X -K -k 4c -1c 4c -X <. ry Ln 'C' Cr 'cr CN1,zr C\1 C \I 1 I i 4: 4 4C -X 4c 9<4< -K -K -X -X -X -I< CD ). ry kr) CD oo..zr, ci co r- co I ry ry 4r-1 ry I I I >: -K 4C ->c -K 4C -K -3< -3< -Ic 4C 9< 4C -I< -K 4C 4C CD.-4.cr un Lo -3< r- co '. ) c=> c r-. -3< CD Un CD CN cn CD CO CA CA r- r- on un r- CN CN cn vo CD rl Cn CA Cn CD 1 ui c C.-) r- vd ),-I cn CA CA CN CA CN CD ) ) CA CN CO CA C) CN./. un on CD un un CN es.) ry r- on un oo co ul,, N/. NT. N7..,.,3. C5 44 EI./. on on On 4.1 Z r-1 r-i r- Lir),r 41 r-i r-1 C) 44 t-d C4 on on ry on on U) El 1... r-i Un,r r- cd r-1. oo o r- cn,--1 CD ).. ' un oo.. r un r- C 1 CD Ul un CD VD t. C,7,A nn,,,r nn,-1 Un Un r-,...4 r-.cr CN.ca, un un rg r- r-i.--1 (-Nl rn '7' r- VD on oo ry r-1 r- CN un CD,.y.,7,,:,.,3, r- cn cn -3. cn r--1 ry kr> a...3, un.. CD c3. un un...cr...a.. un un.cr un es1 CN CN CD CN r- r-1 r- CN nn un CN cd un,r on.---1 ry cn. r-. un 3--,r r-.r U 'Ac) CD 3) nn rs],n ry ry nn,-4 C",) (V c) ry 3 ( - on on on on on,-1 on nn on on.--1 rn rn rl rn ng ng cs1 ng ng nn,-1 nn nn II CI) ) E-1 1 I u) c> rn C) CO CO 3 r- 1 UI 44 c> Ln -zr M M 44.--I 41 3 r-i Un un <-1 r-i un r cr CD C \I kr) F-I 13.4 Cf) Un >I 44. Cr) Cs1 M M C) un 3 CO Ii] co 1:4 r4 1-4 Ln LII in co co co cn co >4 C) C4 124 C) C) 1-3 I -D 41! KI_: _, 4 i A I-) C) I") C4 > '(..) (:) C) r D () i- Ci4,c44 g I-D Z 4 Z x a 1-D P-3 1 x x,4 E-c u) r., 1

46 AJOPVM 16- JAN C. 4C 4C 4c 4c, 4C 4c 4< i-1 c) r-- C31 r-1 CIN CD en en C71 CX) 1 CX) 1 en NDO) r-1 un en C71 ON Lf) 1, UD CD CN r-.--1 U CD cn CD en r- r- en 3 CD CD CD CN 3 CO CO CN CO C3 r- oo OD CO OD CN T-1 T-4 T-1 T-1,4 C 1 CD Lfl Ch r-1 on Lfl kr, cr r-- (7N (7N (:) r LI) (2) men in (:) (z) un rn CD r-i OOC,1 C2> r-- kr) m CD C71 r-1 (:) Li.) ON r-i ke) r--.5, co (X) r-1 Lin C71 Lr) r-1 r-1 T-1 C',7 en 1 Lf) W) N r-i C71 W) 1, Lf) r`'.- ON ( m ko c),r. r-1 r-1 en r-- tr) m r-- lf) Ln r-- LC) (2) en 1-4 ON r-- 41 cr r,1 rn cr rn cr rn un cr cr en cr on cr kr> kr) Lr) Ln 111 Ln Lf) LO.1. LI) en.1. C 1 m. P4 i-1 r-- r-- co r 1 r-- C31 szi. (7) LtI L oo r-- Lr) kr) kr) -r, (Nj cr en c 1-1, r-1 C 7-1, K 4-1, Lr) r\1 ko El P-i -I -.1, ( ' i.-1 (2) C 7 Cr C7N C7N on -,r rn,.i CO V) M kr> r-1 (2) r-- rs4 r-- ei 111 C 1 r--1 C 7 r-- r-1 C 4 C I on VI (:) C7N C71,--1 C() C7N C,4 C7N rn ON C7N CO 1 (,4,-1 O4 (:),-I,--I (:) 1 T-1 r-i CD ON C2) CX) 1 T-1 r-1 r-1 T-1 r--1 T-1 T-1 r-1 r-1 T-1 r-i r-4 r1 E-1 CD C7N C71 C2) CD CD CZ) CD en C2) en C I CD C2) C2) CD (2> CD CD CD C=> C2> CD en Lf) en C2> en es7 Lf1 cr r.4 rs] On C7N (:> cr cr r-- Lr) k r) ko r-- c> <N l r--,-1 r -- r-i Lr) r -- c:, Lr) r-i N r-- on cr le) r-i,-i Oil on kr) CO r-- CD r-- C 1 CO cr Li-) r-1 crl kr) lc) (x) C7N r-- '-zr. c:>..c) kr) 1 crcrcrcrol cr.1. -;/..r,.5, 'Cr.:r -11.zr en rn cr on On cr rn On ol cr Lin cr cr El 4 r-- r-- rs1 r-1 CD 'Cr r-1 en r-1 LID VD Cr Lf) r-1 r-1 r-a T-1 T-4 r-1 r-1 r-1 r-1 T-1 r-1 LO (V P4 4c CD 1 M r-1 1 Ln ) ) es1 ON V) 1 '. ) (:) ON CD 'i CO C71 CO szr kr> (71 ON (71 C71 (2) CX) r-1 CD CD 3 7 cr r- cn un Ln LI) '7' 'CP C> 4c 4c od (.4 ) '. ) Cn Cn rq C:, r\1 e".- r C> VD CO r-i C2> 11 Ch en (2) en C2) C2> C2) C2> CD r-- r-- c) c) 111 r-- -r ke) ry -zr co r-- r-- ry Lr) C 4 en lf) 1 C 7 cr Lrl 1,1 en C 1,zr C71 r-- r-- T-1 1f) r-- u) c) N Ch r-- m a) C 7 Le) T-1 'Cr CD CD CX) CD 1 C71 r-- en CYN kr) k() cr (:) Cr) CYN cr rn C 1 r-1 C 1 r-i r-1 C 1 C J C 1 r-1 C 4 rn ry C 1 en 1 Cs4 (.4 r-1 r-1 r-1 r-1 1 C4 (.4 r 7 rs] t-) 4 F-I 1 rn r-- Lf) C C71 Ln en rnmn.-ien (:) rn rn rn 1 1 en rn en Co (\I r:1 r14 r-1 r-1 r-1 r-i r-i r-4 r-1 r-i r-1 4 E-1 4c 4c 4c -1C AC 4c 4c -1( 4c 4c 1C 4C. /c 4c 4c Cf). i-1 CD ON r-1 '3'L ko 1 (2) 1 OD r-- r-- m c) cc) Lr) Lin ko m 67 1n I"-, CD kr) 1 r-- Lr) 1 Lf) -i1 u) CD CO'C7N (2> CO Ch Ch Ch Ch CO ON 1 ON CD CK) CD C71 CO.) C71 1 CO 1 CO ON Ch 1 co cy) r-1 r-- crl C 7 f--- r-1 C 4 r-- r-i L11 en C 7 -zt. r-- Lr) ry ko 1 1 LO CO rn -cr c) co r-- kr) r=:q CV r-i r-.) ko on kr).zr 5, LO 3 (Nl T-1 CD Lf1 (X) LO ( 7 C 7 Cs4 f`s C-.- CO en r-1 r--1 Ch ) -)N CX) en Lf) Ch r-1 T C 1 LO C 4 (X) r-- kr) CO C) cr kr) CD LC> r--.11' r-i T CJ1 (2) Lf) cr. cr -r Cr 'cr 'Cr 'Cr cr cr cr,.,,,.5, Cr 'CP 111 1JD /1 Lf) Lf) Lf) LI) Lr) W> cr cr cr.1. UI 4 G.1 ON 1 on m cr V)..1. c:, co r-- on Lin c:, c) Nl LI) c),-1 co Ch CD Ln CO 1 1.1)...:r (=> co c> en 1'4 eq.5. -:r.1..1' r-1 T-1 T-1 5. on rn co 4 - EI 4( ic 4: -1c...)( -I:: CD e`l r- ko Cr r- CN r- CN on,-i r- CO i---1 r- kj:, UD c? r- ry VD 1 1 kr) U1 V),-I 111 OD Cf) CD 1 CN CD CN 1 CN CN CN Ch CD CR CD CN CD oin CN CN CD ) cn co CN CN CN CD CN.'..> CD W) V) r1 'cr CD.5, r- ko 5. 3 CD r- kr, CN v) 3 ') cr u1 cr cr CD.) c) El.:,' Li) CD CD rq on On r-.1, oo cr) UD OD ed On CD,--1 un co OD r- r- UD r- L,ii.- w \ r-.5, un r- ry un un un ul ry r- un cd md r- OD r- kr) kid en kr, on rn cr un Lin cr:cn cr 41 CD 4 4 C) 4 4 C. 1 lid 1. r- Ch VD,---I r- un,-1 eq VD Ch CD,-I r- r- -5. V) CD CN un -:-r cn c\i V) V) 1 CD Ch Z Cs1,1,1 1,1 Cs7 Cq 1.1. N.P.:i.,-I r-1 " r-i 'sr r-1 Cr rn - E-11,-- ca EI EI i-1 Ui El II 4 >gr gl 1 CD >_, 1 CD Ch CO. 1 1 CO N 4 OLI.).:). od 41 MM 4 oo,--iu) un P4 ON E-$ 1,--1,--1 cp C) CO CN CD Cq CD r- cn cn,z w -I P' w r<.zr ON leo 114U)Ln ONNMen NN CDP-1 : GL1 C) N1 c P14 F.L LI") c OD 1 CO -5. pl4 EI m< es [4,--I C1 El r- r-4,- Z r1 W r- r- oi< co 1--1 Ill C) Z P4 I-D f4.). P4,' E-I i-1 4 > gk -I Ic4 Z P1 D 4. P4 1 P4 CD fx1 >1 C) C) 1-D P4 >1 I--I CD A I'D ,( I-3 Z W W :: l''' 4 4 M i- I'D 1-.) M M M l',,.., ',. EI XI) P4 h-i ni

47 44 -I( -K -I( -K ->(.1( -)( -K -I< -I< -I( -K >-1 C> C> CO "' \C) 1 cr en Le> cr, c) Ln c) N co In r- Ln Le) ko Ul,-I UD ll P9 CD U3 CD en oo CD r- cn CN cn CN CO CN CN cn CN cn CD CN 3 cn cn cn cn cn CN CD CN,1 r-i C) ko Ln :. e\1,zr, C> r-i CO CY) 'Cl LI) 1 c> Ln k.o N c) 1 C> '' 1-1 (- a> i-r mln en cr> al r-1 N C> N C3 LI) r"--,--1 e-.1 -zr. en c),--1 r-- c> co vo 1 r-i Ln en en..zr,.e:p ko r- cr, N,:zr, a) co ko,-r zr c> c) Ln co 1--1 N C> 1 en Li-) ry ko.---r en,--4,--1 en N.-i r- -zr. L. (--i Le) cr.zr Ln cr in in Lr) Ln.r, Ln Le) Ln Ln Ln L() LI) (( 1 1 Ln Ln Li-),:r, Le> 1 1..zr Ln >.,..1 c) c> -zr, cr, m cp 1-1 cd k.e) N L'''. LD CO 1 k- VD (71 tyl 1 T-I (1') '' 1. Ln en co P-1 <--,1 rq.-1 r-i (--I r-i (--I r--i,--1 r-i r r--i >--I (--1 r-i -X. -X -K -I( -I( 14 C> (7) N `zr Co 1.) (- N C> Ln -zi,,:s.,-1 en k.. co co ke) co ko.:j. en e i e\i 1 1. ri) c> co cr, c) cr, C> (71 C)1 ( (71 1 ) on cr, -1 al r-i r-i 1-.1 r-i Cnx r-,--1,--1 -zzl, 1. Ln N r-i 1.'.-3 '( Ln,-..-1 C) 1. r--i CO CO N CD Le) c) ez) r.) 3 ) 1 CO cp CN r- UD CD ) ) 1 cn vo ci 'cr ni ct 1 es1 OD 1,1 CD 11 1 en D CD CN N CN en.,,--i -zr r- OD r- OD -zr ) ) CO r.4 V) Un V) r- ki, r- r- CN ui r-- OD CD 1,---1 cr -zr..::. u.) cr cr -cr szl..zi. cr.,:l. "c3. cl, ui.,:r. r-.,:i. 'CP.a. -,3, cr cr cr..zr.:1. Ui.zr, >-] CD C> zr CO 'Cr C> 'Cr CO C) r-i er> 1.C> (NI C> 1. C> k.f3 LI) ey r-i,1,1,1,--i,1 r-i r-i r-i 1-4 r-i 4-1c -X -Ic -X -Ic 4(4< -1c -.1 CD cr 3 C) lo CN k.1.,,zr esl 1I1 4. CN 111 N 1,--I -1 r- te) c) cf., cr, c) cr) cr> c> c> c> cr, cr> c> co c> C> 1 C> CO 1 r-i r-i r--i r-i CO Pig 1 N 1(y) esi 1. 1 c- 3,-1 Ln \C> LO C> C> C> C> C> N Co C> C> (=> CD N 1.(3 CO 1.1:3 CO W T-1 Co CO N en 1/413 ('1 1 cv 1. N ry cr) c> ) 1!) 1. 1 N- 1. `,Zr 1. C> (. 1 ) r- c,..:3.. co rsi co en r-- N Ln,-3 (') ro p-) en.r. rn en en m en en en en -zr. -zr. nn nn nn on Cr) Cr% (-V co en co (71 1. Cvl 1-1, CD C> C> (:=> C> r-i CD C> CD CD c> r-- CO 1.11 P-1 (-1 r-i.--1 (-1 r-i -I< -I< -3' -K (-1 CD (\I UD n1 VD r- r- CD ),zr CD 1 oo r- kj),--i (1) CD CN CD,-I UD r- OD CD CN 3 CD )) r- c3,-1 1,--1,--i,-.1,--1 r-,,(,--i,i,a,1 CD CD CN CD UD [-.- 1 CD CN CD CD CD C) CD CD CD CD CD CD CD P1 ',:r r- 1n 3 ":1, ('1 ) CD UD CD UD CD 3 r- C\1 II) 1(n en un Cn N UD 'cl,,-i,-i "zr r-,-4 CD r- CN r- LI-, CD ui,--1 e5 n1 on.zer. cr,i,-i nn.:t. on en rq en en,:r. rs.1 nn 4 > UD un cr CD CD.crO1. D CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD VD Un Un C4,-I r-i r-i,1 C.n 4( -I< -X ->c "X l< CD CN r- c...1 r- r-,i ni eq CD OD CO CD CN CN (5) ) CD r-i r-i,-i EI fil [11 (. rz,:r. c) r- e) CD C, CN CD r-i C 3 cr ) ) CD 4 3 Z,--I CD CN OD 11-) es4 3 r- en (3 cn "-, UD,1 CN MD CP -zr.,-.4 es,/ UD 4,---1 e5 cr..1. en -zr..zr.cr, -1'...1,..zr. 4 E-1 > ril,._.1 C) CD 111 CD CD CD CD CD Ul CD CD CD C) (1] PLI N N,-1 es.1 r-1 r-i ,1 4 i-1 Z E-4 EI ->: 4:.i,-1 ) ) un cn en 3 CN CD CD CD CD CD CD CD C) CD CD r-i,1 1 1 C) CD r-,-1 -i 1 '51 CD C) CD CD C) CD C) CD CD CD LC) CD 1 C's1 Cs1 ral 1- ' i-i E-I EI II Fl (1) CN C)» "r3_r Cr) CO i- CA 41,--1 E-1, el.-1 W I-) :1. In E-I A4 E-I rx1 cr) > O PJO s'-1,,c : I'D CO r- en m,-i,---i CD C) (N 1. co c 4] c 12) P4 (': LI -I r- rx1 Z Z ICC CO 114 U) LI1 LT.] Li-) CL4 i-d Z Z >-1 ', > >-I S4 i-1 C CD 1 '5 3 r-i a> c> c\1 c> r- cn cn.,:: rl1 CN rs) rn en N N C3 Pii P:: W Ln oo oo co cr> co -1, P-1 El '' '',' Lil r-- r- CO Nl z,-1 Z' Z KC I-D t24 >1 > (.7(:) 1-) I-),: E-1 U) r., ir4 l'-i P-4

48 AJOPVM 17- JAN- 91 '.!c 4(. 4 CD N s:r C> CD CO CD CD.a. CD N -zr. CO U) CD CN r-1 CD CD CD CN CN CD C> CD OD C> OD CA szl',-1,4,i,4 1. C> CA c> N N N C) C:) C),-1 l./3 en N un cp l. C> C> C) C:) C> C> C) 11 C> en k. rn C:) rs - L I1 CO C> rn CO 1 1 evl N.evic:n >< N CN OD rn CD 1 ( CN 1,4 CD CD T-1 r- 4 Cl.cr rn szr en rn.1",z1. (+I rn cr Le> cr cr rn. rn : >4 >i CO CO CD 1. en cn cp c> c> co -zr. m ko N CD U) CD CD CD CD CD CD CD Ul CD.eg U) 1:14,A,-1 4,--1,4,4 45-1c Ic -I< -K -X Ic 4: <-1 C> <-1 r- m un un k.. LIN,--4 cn Lin m m a> r-- N en CO T-1 cn c> ON CO C> r- 1 ON 1 C> N ON a> ) '. ON C> 1 CO 1 CO Fil <-1 N cy on cy r-- cn en N k ON rn vd r-i r- rn ON r- C> 'N ON M e,-) r- <-1 C> 1 cl. un rn -,1. en i 1 co (Y) Cl kj) >-I N u>,i cn ko Le> -1. rn un.--1 r-- rn ey (71-1.,< N c k. kr> cr (!) "l' cr rf> cr en c:r cr cr cr rn ZI.,Z:l. rf) szr LI') In,Z1.,:r.ZI C:. : >4 >,1.-1 CD CD lid r- r- cn r- un rq Cn r-i r-i LI) 1 CN en %I. cy,-.1 N N rn esi en -k 1 "' CO N N ) 1 -zr c N 1-- a> cn co oo cr, en1 C> C> rn LIN ) c> r- ON N Q ko c),,..-1..re c) cp kr> <-4 cn LiN N en V> N cr cr rn cr cr %I. en.cl. CD r- N CD CO CD r-1 en N fel -I< -X -I<,_1 C> <V cr k N r- c On Len en cc) CD ON en 1-- ON LI) 4.n en kr> k N C> CD esr) LIN c ke) N UI Co ON C7N CO ON al ei., 1 ON Cr> C> CO C> ON C> ON ON ON ON ON ON C> ON ON ON 1 c ON <-1 [4 <-4 kid k ON Lin co,--1 rn C> CO N ON cr C> <-1 k r> en CD r- cr cr <X> ON N CD rn Len cr> cv c co I-- Ln cr,r ON r- rn ON C> C 3 ("4 N co m,--1 co -zt. ui cr cy co r-- >1 N cd k r-,..-1 ro c 3 C> r- r- ON 1 cr <-4 N N <-1 C> N1 CV '7:1' 1 N r- r- (y r- m Cl un -/. -...i. un %3..cr. %I. un -zr zr..zr. 1 1 vo un tn Le> un UI Lf) LI) cf. LIN cr cr cr cr : >1 LIN cr %.2. Cr> 1/4 cr cr LIN cr LI) rn <-1 r- co c> un On C71 Cp C> C> LIN C> C> kr> <--1 C> vd LIN P.1 M M en r-1 <V ('4 (Y) m N C',1 en N N N 4 >--1 C> CD 1 r- r1 UI C> al C: 1 Fil co,-.1 szp ( '. o u) k N V:, cn.e1 Cl cr cr cr cr en [3-1 : 4.1 > i- 1 C31 1 Cs1 t"-- p-i m rn en cq S4 c> ON cr m C> ( '. cr r-1 CNI r-- en -1. N <-1 N CD > 1 C:> CD cn c> 1 C> c>, cr, c> > co cr> > v-1 r-1 -k -1( ' ( CD VD Cn ON On ' 1 c,..1 ko..-1,-1 C> 1 1 'Cr 1 1,1 c> -zr. kro un ey m m r- cr> C`7 C> N Ln ko kr, cr,,--1 rn cv cp rr),r.--1 cp co rn ni rr> cy LIN ON cn rn L.n rn r- r-- kr> co LIN Le> C> ke. c c c> <-1 ON r- cy,./.) c <-1 cr en cr cr cr cr cr cr cr czr cr un Ln zr. -,>. -zr, un un-,>. Le> 1\1 CO N N r-- r- r-,--1 c> ey Ln.-1 ey r J en N k.c. csi r\1 ko L.n cr <-1 N C 1 r-1 C's1 ril en en rn <--1 <-1 r-1 v-1 r-1 er) C'9 ( ( o> c> I. en co C) co.-1 co r- C> un %:). CN 41 ( ( CO 11 in,--, E-, un c4. r-1 C> CO 1 C> ('4 C3 N 1 cr>..e 41 ri1 X'.1. CD N kr> ri, cn m ON N en rn r- N C> r14 yz 41-1 m co oo rx.i co P.4 fil m un OD CO CO 1 CO 'Cr 114 El E-1 41,-1 C:1 Qi -- Z 4 hp r- r- co Fil OZ 1Z en P4 K P' r- I-1 41 fz P4 r4 1-) 41 > t-o 1:14 z z E-I ri) 4.4

49 46 CD CNI t-- Cll k.c) CO Lf) cr. co r-- r-i co r-- r-- kc) LI) LI) k() r-i r-- (=> m kr) cd ul C I C71,G, rvl U) C7 ON 1 r-i (71 (:) C= C> (:) C:> CD CO 1 (:) 1 r--i 1 1 (:) 1 r-1 CK) C:) CD CYN C:) 1 1 C> r-i r-4 r-i r-1 r-i r-1 r-i r-1 r-i r-1 r-4 r-i en Lr) C) 1 /4 OG C> r-i (:) (v) ryl CO kc) 1 C() CM Iss r-- cr CN2 rr/ r-- C,.4 m m (7) Cs4 r-i '41 k N kc) CD r-i CD 1 1'4 LI) C> 'CM rn rs- Lrl Lx1 c: ul cx) CD ol CD CO r-- C 1 U) r-- M) C 1 (\I r\1 E-i N cs4 co r-i co c,n ON LI) f-- r-- ON (Nl k.c> rn kr, 1 Li-) c:, 3 C-4 sgv r-- r-i Ln r-i cp rn fkl Lrl.G. 1-) un.g. uh LII Uh UI UI Ln Uh U9 Ul Lr) 111 1I1 1. co r- un VD LI) kb '.1. kr) r- Li) Ifi.G4 ul CO..4 k lid lc) -4. en en Le) rn Li) m klo U>,xr U> C 1 r-1 r-i r 1 C 1 rn c 3,-I C 7 c I r-i k() Lr) cr kr> (14. «c7 Le) C:> rn LCI MD CIN 4c r-1 kr, LI.) r--,v3, 1. C:),-4,-I V),x1. CO C 7 CD CD ron rn (:) CO 1 C) 1 (N1 CIN 1 C() IV C 1 CJI C:11 Cr) CIN CIN ON C:> ON c:> CrN C7) 1 CD ON CD C7N CC) ON CIN ON ON r-1 r-i r-- r-i M) a) m Lr) c\1 m c) cp cd,g,.-1 CO CD CD LI) cd C) c:) 3 Ol C 7 r--,g. LA c: CD cd CD,zr en m U> (17 C,4 r-i CIN r-- M c,,i Cr CD rn E4 N, 1. Lr) rg Lf1 a) c: rel (:) co Lrl c:). og en ON rn (X) r-1 CD r-- Ln kro cp r-4 CO r-- r-- C I? rn CD C)) r-a Le) Lel Lr) ul Lr) rn CIN rn a) rn LII.r Le) LI),M.G. UI Lf) u) Lr) LO Ul (Nl.r-1 U) U) UI k LC).C>, k.c7 Lr) ke) Lr) Lr) LI) Lr) C4 4 4c rs4 Lr) rn Lr) m r-- r-- r-- M Cs4.(:) r,4 C.,1 Cs) (Nl Csq rs1 r',j r-1 r-- Lf1 Lf) c) c N m Lr) C)N cc) c cs4 ck),-1 Lf) CD CO C:) kf) Q CD rn rn CD ch r-- ON c:7 rs7 m r-- rs1 fl) CD ON CIN C) CIN C7N 1 cx) CD C7N C) (7) ON al C> cd c) (:, (s,1 r-i (7) r-i C> r-i 1 C> (X) ()) r-4 r-i r-i r-i r-i r-i r-i r-i r-i r-1 r-1 r-i r-i erl,71 (:) cx) r-- CD le, CD r-- cr rn c:> c cd c:> Lf) Lr) C) Lr) C) CD cd cd c:7 Lr) c r-- CO ( l CYN CD m m c 7 kc, cx) 1 /4 lf) r-- r-- r-i ON CO r-i Lf1 szr ron ON C> c> m Lr) ( 7 rn 'cr El cr cy) rn r-1 CO CD C71 LI) CD 1 <3' C7N CD cd M rn c:7 Lr) an,:r r-i rs- CM LI) rs4 CO CO oc:4 cr rn 'ca. rn m rn rn cr crencr cr rn cr cr cr en en en rn r- r-- r-- M enlnen Ln en r-- r-- rs- kl) r 1 r-i r7 C 7 C I C11 C 1 c 1 r-i k r-- 4( 4c 4c 4c ' 4c 4c k-1 CD ON ON M r-i CD "civ c I C) 1,zr c cr ON c:) co,:r,g, r- (7) co. cc) 3 cr ol 11D ir) U) c CXD CD (-- (:) C7) c CIN CO ON 1 Cr) ON ON (7) ch c c 1 c c 3 CO C7) ON 1 Cr) r-1 r-1 r-1 N ( NNNNcD c:) cc) r-- rn c:) es) (:) co c 7 CD C) c=> Ul ir) (=> co.'e Le) C7 cd cc) m Lr) C,4 re) fn ) C:) C)1 CN1 CO.cr CO C\1 C:, (11 C\1 rn rch o) r-i rt1 (7) kf) rn C 7 aen on rn r-- t-- Lr) (-4 ckr>.zr CYN CD (,) CD r-- C71 CYN m) r-- r'- ( 3 C:) (:) CD CX) CO Ln enc-g rn rf) Lf) Lf) LO ul LO LOLn 111 LO k1) k() ke) fn c-a rn cr (1') kt) l kr) fr1 r,) c-4 C,4 CsJ C,4 Cs.1 r-i r'l es.1 r-1 1/4 ke) kr) Lr) ---- ic [4 -k c) rn cd OD Ul cn OD r-i "cr r- c ) ni Cr, 3 kr> cd uh rh r- OG c rg CD r.-1 c nh co r- >4 cd ON CD CD Ch 3 CA CD r-i C) CN CN CN CN CD CN CD CN CD CA CD CD CD cn C, OD Ch 31 r-i.-1,--i T-i r-i r-i --1 r-i r-i. :C) cn rn oo VD OG CD ud rh ri oh r4 3 CD cd co CD rh uh CD uh uh uh m) CD r-i CD rx) 31 r- OG VD ud Ch Ch Ln ON OG c.r.). co cd r4 s: 1,--I OD ("J 3 kr) ra lo.co VD lid 111 r- oc, til z N ud md CD cd.--1 ei ud, T# OG r-i m Cr) r4 UD ON ud uh ud ud r- 4 >I nn rh rh nh rh OG rh rh oh oh m m m cx. nh,c7, nh nr) en nl,ct. m en '7. nh nh rh nh C) 4 4 nh nh nh r- uh rh Ch Uh Uh r4 r4 r- oo ry rv)j' c\i cd ch Ch E4 {14 U.1 E1 C) k-a Z ' ) CN CD on r_') co co...1 c N 4 cp Lr),z), ' ON GLI en en 4 co Lr) Lr) E1 un C4. c) C) i<i CO en CD cq co fia r- crl cn 4 pi. CD C 7 LO F-1 [xl rl, w ul cr, cy nn ni r- cy CD P4, in - w LI) LI) OO en op, lai El EI EA 41 r1 A E-I rs. I:14 b-1 r-i 1-1 i,,[2, r- r-.< oo 1--) c o [-D GLI " 124 u > C) Z 14 oz f, E-I Z: h-4, P4 s-1 C) Z # Z '..«) p< e C) C) o o 41 :3-1.4 i-o C) C).3: C) K. r) Z. :E: iị. b4 i-1 r-d I-) 31 m m, 3 3 EI ) r=4 g W

50 AJOPVM 17- JAN if 4_1 C:, CO r-1 r-1 f.) cr C) CX) cr (:) lc) CX1 CO r-- r-i cc) CK) Lf1 (rl cr C3 CX) r-- r-i cr kl) kr) U) (=> CC) (:) C=> <X) CO CD ON (:) ON C) CD C> C) r-- co on co ON CC) CO CD Ch CX) r-1 CZ) CO CZ, rl r1 r-1 r-1 r-1 1 r-- cr r-- 1 LI") cp r--- (X) CD r-- r-, Ui C) C) C:) Lf/ C> Lr) Lr) (=> C> Lfi CD Lin r-- co co cc) CO cp Li) r-- (:) m (-Nl CP I.-"- r-- er on cr) 1 rs1 CO r-1 1. C'.7 C Ch Lr) 'Zr CO 1 r.-- N r-- Lr) co t-- cn m CO V) CD (\I CYN C) fv1 CC) (:) r-1 Li CY1 1 (71 r-1 C) Cs.) r..1 r-- r-1 CP cr cr cr cr fr) cr CP 'Cr Ui CP Cr Lli Cr Cr Cr CP L - r Cr CP cr ur) Lfi Ui Lfi Cr cr cr 2 4 CO r-- co ri 1 C'4 CP 1 Cr rfl... LO Cr Cr C J C) r.1 1'4 Cs4 C 1 Xs1 r-i C\I C\I C 1 LO cr CP 'Cr 4 47 KPL KG/A,C) fel LO )11 ON LO Lli CP LO r-1 CO CD CK) V) 1 re) LO rs] Lf) r--1 V) r-1 r-1 1 rn r-i Lf1 CO r-1 C) ON ON r-1 OD C:) 1 (:) CO 1 Ch C:) CX) CD C:) r-i ON C:) CX) C:) CO 1 ON (4) C)1,CY1 ON C4) C:) r-i r-i.-1 r-.1 k.f) CX) r--1 CX) r-- c: co en 1 CD Ui en r-- c:, Lr) (:) cp (=> Ui (:) CD CD 1 CD CX) Lfi r':1 r-- cr cx) cr Lli r's CD LID CO CC) Lf/ Lr) CYN r-1 r-- LO r-1 1 r-- r-- (:) rs) LC) cr Lr) m ko.kr).'r C71 kr) r-- LI) r-1 ON kr> CC),-I X 1 <X) CY) rr) r-i,-i C 3 <X) r-i Cs) CD 1 1'4 Lfi nq rr) Lr1 ic) Cr) cr) cr cr cr Ln cr cr "r1. Cr Cr Cr cr cr cr 1 1 Lr) Cr Lfi Cr L(I Cr cr cr cr cr cr.cr cr cr ccccorm m Lr) C ) Lfi frl CK) CO r-- kc) es) r-1 rs1 f`4 1'1 r1 rs) r-1 rs1 C,1 r-1 CX) 'Cr CO Lli if i-1 Cp.1 LC) C) r cr kr) C'4 l r--1 LO rr) LO Lfi fric LI1 cr) LI) C,4 r-- r-i r--1 CX) LC) Lr) (7) U) (=> C71 3 CD 1 C) ON ON 1 C:) CYN CYN CO (Z) C) (=> CD CX) ON 1.C) C) (:) CYN CY1 C4) CY1 CO ON 1--1 r-i r-4 r-i r-4 r-1 CYN r-- CD rf) [-- c) un Ln Li) CD C) C) C> CD Ui CDC O On cr CX) )1) C) C rsle\ilocrry) (V CO C3 LOC71NCOCD r-- m,-1 m 1 CO CD Ui r-1 C> r-1 r.-- o- 1 C`1 cr CD 1 OD N c:) CD Cr Ui cr (,) CO Lr) LO ON CX) LO cf. ON rr) CY) rosl t. CO r-- m CX) 1 Lfi f41 Ul cr on rq U) 1 1 cr cr cr Lr) CP cr cr cr cr cr cr cr Lr) cr LI) Cr Cr Cr Li Cr Lf) Cr Cr cr cr cr cr [ r-- LID cr 1 r',1 Ui 1 Ui 1 r- r Cs4 Nl Cg r,) rq C'4 r4 CU Cs) UD.rs) 1.41'cr (34.--, UI if CD rs- r1 C.N1 MD cr 1 crc ") Cr fc) r-- C: C3 CD CO Cn Ul CP 1'1 1 CD UD rsl Or) CD 3 Ch 3 ON ON CD CN cn CA CD CO CD CD CD C) 3 OD CD CO CD CO CO 1 Ch CO CN rl r1 r1 r-1 r-1 r1 r1 r1 Ul n9 ( C) U1 krd CD CD C3 r- CD Cs4 nr) CD Ul C) CD CD 111 C) CD 111 CD CD CD co cn un r- 3 3 r r1 co un 3 CO CNI eq nr) un cn CN nr) r-1,1 1 V3 1 1 CO 11N. Ui 3 CD OD nr) r1 r,1 Ui ri CO r1 V3 V3 LO CN r1 c). LO r- CD un r- on r- 3 3 cr fi UN crlo Ui Cr Lf/ Lr) 14) Lf) Lfi 1 1 cr 1 1. lf) le) Lr> Lr) r cr cr Cr Lr) 4 4 }-1 LID 1. cr 'cr Cr Ui 1 Ul 1 VD VD LO UD C,11 rs.1 es). r4 rq eq un cr un LID C:) r-1 rn r-1 cr en cr Lfi (71 ON r-- cr cx) rs) co (I C:) f"-- cr..c1. CD 1 1. ( r-- r--,--1 CX) U) CD 1 Ch CD ON Cr) (:) 1 CY1 CO CYN CD ON CD CO CD CY1 CYN (:) (:) CY) CZ) ON (7) (:) ON : r-i r-i r-i T-I,-1 r-i r-i D-1 E'> f4 on r CC) ry) (3 kr, r-- ('4 CK) en co r-- cp c::, c:, cp Ln Lr) (:) c:) (:) Lfi cp N C) (:) 1 [4 cr.--1 CYN lel LO Li ( rr) Ui Li r-1 C:> 14) cr C)1 'cr cr C,4 cr (V r-i lc),-1 Lf) k1) C I,-I Lr) fr) s,.., Cr) cr cr CD LI) LO CO r-- LE) cr r-- l Cr ON 1 Li LO r-1 C> ) ( C3 LC) cr Lr) r-- r-- c:) r-- 4 > cr cr cr Lr) cr.4. Cr cr cr cr Cr cr cr cr cr LC) 11)1 ko 1 1 LC) 1 11-) 1. cr cr cr cr Z ) LID cr nr1 hl Ui rf) 11 r lid cr cr VD rs1,-1 (-,1 e".1 N('4 rn) rs1 IN,--1 VD LO cr LO E-I (34 (J)El EI E-1 i-4 E-1 i-1 Z II ic. P-1 41 DO C> I co (nd 3 co r- 4 CD Ui CP c))41 en on OD Ui Ui P4,--1 E-1 un,--i r--1 CD 44oz) onorw r-cn cy.), W E-1 W ci. on u) 114)1 CNNMM r--c 1 Of14 : W 4 Lli CO 3 )) CI, Ui CO OD J-3 en CO cr C1, E-1 Al< 4 I-, EA,< E-1 W,-1 (:) E4 r- a W r- r- co Fil,c 2 P4 C) --) G4 u) 124 =:CP. >. 1: t-3W >1 '4 1-) : -I> 1=1 1-3 >-1 >-1 P14:4b4Kg 1-3 Z I MIC E-1(/)ria,, rlim

51 48 b-1 CO.g X u) c CD ON CO CD CO CD CD r-4 r-i N...:r co en co CD 1,cr rn...4. r u) cr 1 1 LC) 1. r-1 er, CD 4c m en r-- '.r-- 1 C71 C) 1 CO C71 ( C71 r - CD C71 r-1 CD r-- kto CD CC) 1 LC) r--1 Lf) r-- C71 m 1-4,F. CM 1I1 'CM Cs4 m.c> CD CO C) r-1 C:) r-i CD f`.. Cr...c) - r-1 Cfl C3N N C 1 1 CP M 11 r-i CM N Cr Cs4 m..3...zr CD C7N C7N r-i LL) CD 4c 4c 141 LO C71 al CO C71 Lr) CD CD CD C)..:r c) co c) co c) CD LO cr) (Nl r-1 ro. CO LO C7N r--i 1 M CO. r-i Lf) r Lf) LII ZM UI.41. LII r-1 rs4 f 1 C) C) rs.1 C) C) C:) C) Lf) CD en Lr) '4c 4c 4c CD In (Nl,-1 1c 1(,Zr r-.. 'CM ic LC) r-1 -CO r-- kr) r-- 4c C 4 u) r-- rs2 CO C) ON ON r1 r-i 1 ON ON C) CO r-- C:) 1 CD r-1 CYN CIN r-- m r-1 ON 1 CO r-1 1 r-1 r-1 r-- co. 3 C71 r-1 CD r-...e I 1 CD r-- CD r-- C) f--- r-- r-- co '. 1 1 CD CD CO r-1 M Lf) 2) CD CD CD CD CD CO k.c) 1 CD C:) Lr) CO (:) CO r-1 CD 1 cl) N rn cn on tn LO CD CX) r-i m co c() Lr) (\l ko m rn -4. r-- r-- r-1 rn ry) r--.. LI/ en. [LI -4. en m ;r 1 r--,;m,cm r-- m UI r-t S4-3. rn -zr m...zr c 1 ("4 kr),zr CD lc) CO 1. f J LC) LC) r-- lf) CX) CP C'4 co co.4. co C) IV C) LO CD CC),(C) Lif "r-1 r-1 1t 4c 4( ic CD CO c7' M 1 1 r--1 f's 1 CD CX) r-1 CO lc) CD CD 1 CO CD CD (71 C:> r-i CX) CX) C7N r-- co co c) cn co cn r-1 r-i r--1 r-1 r-i r-i r-1 r-i 4 C1 co 1 Lf) CO LI) C) LI) CD r-- r-i r-i Lr) QCDCD LOCD Cr) C:) CD Lf) C 1 r-- tn rn Ln 1 m co.3. l CD en.4. r-- CX) LfI CK) r-- C71 ON CD c:).) en (-Nl es1 kc) cr) Lr) r-i kc) LC) r-i cz) C''.CDl. 1 1 r'q CO r-- r-- m (Nl m en.4. en m mrnrn.1 Lo rn Cr/ Cr/ 1 CO kr:, CD f 3 lc) 1 fv1 C 1 C 1 CM r-i r-i N C 1 N N (:) CM C:> CD r-1 r-i r-4 r-1 C7r 1 1 r r >. 4 : > tx1 41 F1 --- e-1 co. N rit,1 -k -K CD,:t. kr) m r-1 CD CD CC) 1 CO r-t N C 1 frl CD M f 1 ON C/1 r-i N CY1 r I,;1, 'cf :r -4. Le) Le) rn rs.) r-1 1/4. 1 c r CO CO r-- CD Cr) LI) M UI CYN r-- i r-i '. r-- L1 en r\1 (=> ,cP rq rst 4( cy, Lr) ) kr, 111 co co 1 C71 frl M M kf) r-1 r-- co Ch C),4. r-1 Ln klo r--.sr ,cm,,zr L1D (ID 111 r1 ) r-1,-.1 r-i r N r-i k , CO C71 CO CO CD r-- r-- 1 r-- co cr, CD CD CD CD C:> CD CD N CD CXD lel LI) ft1 1 '. «'4 C) LO C),-4 m N co co.4... r CO ' r-i 1 LI) CD,1 1..cr UI CM zr,...4. rn,:r. «cm CD r-1 r1 CD r-1 CD LO ro LIN U1 E-1 1 CD m ' CO CD r- cn 41 m r n 4 c> Ln -1 co u) c> >:4 co (,) c) c I El 41 co P4 Cr r-- ON cr) CD rq L1D 1-1 PLI CO CN rq m N e c) 3 OD az> (11 41 L CO CO OD CN OD r14 E4 r- at Z [1.1 r-- r- icc co P4 h-1 rzi > Z C) a D C) C) >4 5q IZ Ii I-) Z P15 1,1 Pt> D t") /-) b4 1Q Pg 1-) Z >i Z 3 C) 4>4Wt-D E1 urr "

52 AJ OPVM 17-J AN OD Le) crl -zr o Le) u) en o cn cn Cr% Cri al rfl C> U") C> M C> C> C> r--- c) Ln c> l 3 CO "t' N LI) Ui N <43 `.., CO 111 r-i Nl r- vo r- Ln 3 kr> To< M en in rn rn en rn m en,cr, rn rn c) c si C) N M Cr> C> C> C> M rrl Cr> N 14 c\i a) ',-i CO c> o c> o c> o o c> c> cp u) c> c> r-- N r-1 LtI r- u) 'Cr CO rn m en C> T-I -K ->: -X -1< -I< '.--. C> N 1--- <71 T-1 N OD C:11 T-1 M 'zr N C> (--- 3 [4 to C>1 1 C> i ) ) C> 3 C> 3 1 T-I T-I ' T-I T--I r-1 >I CO C> C> CO CO C> Crl C> C> C> r-i C> r-i Lf) Lf) C> 3 C> C> <./ C> M T--1 :.--1 o e\i co m.. r, in u) If) M r - kld O > 1 \.-1 co,rzi esi cri '- c) str 1 N T-I 1 (V r--- E1 PL1 "1' en cr -4, m -zi, ci. rn en Le) in szr en en rn 41 ai x al,_] >. 'cf. C> )3 `zr C> 1. C> C> "zr N szi. N C> C1. C> C> C> N CD N 4,--i i r T-I ' T-I T-I T-I Z E-i 11) E-1 E-9 EI ei i-1 II I-.1 v11 14 r-11 ID (31 I M 3 <-1 CO 1--- c:4 Ii) -,c, cin 41 en en co,--1 Li') Le) C4,--1 EI LI-),--1.-i c> i o Cr) (=> N C> r-- en en R: [4 E-1 [Li 'CO C) (N lf> (14 U) kr) en N en en r-- cv o 114 [11 u) CO CO r.zi CO ill 41 1-ILO LI) CO 3 CO T-1 <71 3.cr (34 EI EI 1 ' E-I [1.1.-I l:) fli -1 Z i-i r-i 1-i fil r- r- co rx1 Z t-3 il u) 1:4 r=4 E- r.- z: I< t- Z Z 4 4 1, P4 1:4 l'd I-) Gl >4 r-) rd 1Z K -. Q,-),..._i a.,,:4,:4.--) z m w._i,).-) w,r4 El u) r., Kg 1--1 ai W

53 5 -X -X POIKKEAMAT MITTARILAJIKKEEN TULOKSISTA i-1 EI cn,-.4 Ch CD UD CD CN CD.3. un un cn co r- CN 3 CD U9 Kg Kg Ui ILO VD Cq Cq rq rq >V) In b. 1 3 V) rc / I i --1 4c -X -X 4C -1C -X U9 UD Cr CY on.-1 CD CD ("4 OD 1 I I I I 1 cr 1-4 I I -K 4c 4C 44 UD rq CD UI es4 r-,r cn eg 'CP,4 r-1,l U9 cn.3. ON M 11 CD <V en,--1,-4,--i I 1 3 I 1 -X 4C ic 4c 4C ic 4C Cli 1.3 CD pq un U9 UD OD CN1 CD 3 C? Ch r1 Nl,r OD nn E1 III 19 1 C\1.1. pn on rq 1 CO ry cy m 1 1 r-i m u) Z -K -X 4C -X ic -, D 1) 4c 4C -K D 4C 4C 4C -X -1C El CD V) cn un 1-.1 CN 9 on CD CD CN r- on 1--1 on CD 1 r1 1 CN r-1 I r1 1,i r1 Q r X 4c -Ic -K Oi 4c 4c 4C -X -Ic -X Ul C> 1 VD U9 Ul 1 CO r1 3 CN U9 : r-.3. uo,--1 un.-.1 %I..3. un.--t 'Cr I 1 1 eq r- r-i 1 CN I I c 44 4( 4c -X -K -X 4c 4c -K -X ic -X -X CN 1 r- cy co C. C) CD CD m Cr\ CD CD Cl cn o \ -X -K -X Kg Ui Cl,A '..7' 1. CD 'zr 3,r r4 un on un Cl co.3. on...] Cl I I, r1 rl K ic -K 4c 4c -X 4c -X -X ' 4' -X -K -X 4C 4C 4C 4C CD V) C--- r-1.1:::. 14) 'Cr,r ps1 r-1 r-1 cn un un CN cr CN r..1 (J) CD Ch CA CD co cn CD CD CD CD CD U9 3 CO CN CD CD CD,i r-1,1,1 rl,1 cy m r- cf., Ln C4) I---- ' ln C. r9 Al r"-- r's CO Ln UI '-o co -zr CV 1. r- co c) CO V) 1.1D.t. en Cs1 CD 1 E-1 \ -... cn r- vo../. co c. C) 1 C:1 szl. '1z/' C CO 1--I Cr 1 rz "zr N:r,J. un Ln Zr. 1 1 Ln en V) 1 u) EI s«. r1 r--1 CD un un un r- 3 V) cr OD co cn cn cn r- cn CN V) 149 on on on on.-.1 r [4.--I.-1 o r-d en m en en en on en Cl en on on en on on en rn on on I I I 1 1 I I )--: I I >4,-4.--:,--1 r-1,4 r--1 r r1 r1 Cl r1, r1 UI EI i-1.-1 i U1 E-1 cn i (4 Cl en o o en 3 D r- en Cl '. 1 ON (1) ': zr.zr,:fi Li) Lo r- r-i [LI u) VD 1.19 Cl C) 19 N.I. "Zr 'Cl. CD II C: C> r-4 1 r-i co c) r-i r-i en,.: on Cl r- Cl Cl Cl Cl Cl CO CO 3 OD E-1,-1 CN,-1 r1 r1 r : I-D M >-1 Ln, r, Pz,4 r=1 Nl E-1 r- C) > C) C) C) C) C) 1-D a (-14 >I c i /-) U) C-D

54 AJOPVM 22- JAN- 91 CDm 1.11 r-1 CO CD CD CD CD CD r-1 r-1.r-i r-i r-1 XD en lc) ON CD 7'4 r-i 7`,1 rs- L CD CD CD CA CD ON CD r-i r-i r-1 CD r-1 r-1 r-1 r-4 v-1 v-1 r kr) cr rn en e 3 en CD Lel en r,1 CD cd CD CD C7N r-1 rn Lr) r-- (7) r-- r-a r1 7-- CO (=> LO cr (7) cr ON r-1 N V) r-i r-- ey C\1 C' r C 1 em 41) r-- r-i cr cr cr cr V) crui Lr) Lin V) V) VD V) VD 7'4 (V 1.13 co r--, LI1 rrl CD C\1 CD r-i r-i r-4 r r-1 r1 r1 r-1 51 Ac Ac i-1 co co co co C 7 'r-- r-- r-4 CI er rr) r-1 CA CD IIN 7`..- LI1 Lr) (.1) CD ON 1 CD (:) N CD CD C:7 CD CD V3 CO r-4 al ON C:D CD r-i,1 r-i 1-4 1,-1 E-1. l C 7- LO 3 ko r ri x) r r\1 r-- Lr, r-i m cr OD (:) C\1 CO r-- c() Ln co co Ln Lr) O - r-1 v-1 r-- co c'1 Nr-1 c\ cr ( co -- on co,-i en CA or-- r-- CD uicr r-4 m co (V 3 CA CO 1 cr cr un Lr) cr LI.) LI, cr Lf1 V3 kt) cr Lr) V) Le, l'1. kr) EA.4 3 co cn rn Nl co r- 'zi. 3 L nn cr ry ry. C.,) (N ry 1:11,--r,--1 r-a.-i lc CD LC) 7,1 C'4 r-1 CO Al V),1 1 CD CO CD 1 CA CD r-i CD CD C7N CD LC> r-1 r-1 Lr) kr) r-- co co Lr) Lo c) c) c) co co (:) rn cd Lr) (7) r-- rn cr V) CD r-4 cr cr (Nl (,) cd V) V) esl 1 em Le) V3 r cr V) cr rei Le) cr LI) cr cr en rs4 frl v-1 rs) C 1 r-1 r-i r-1 CD CD CD Ar 4c 41 4c ( u1 co cr cr m cr rr) cr ry r-i (7) un (:) V) r-- mcc ci (i) co CJN ON Ce) ON Li, CO CD ON CD CD ON v-1 r-i,-1 v-1 v-i v-1 cr co r-- co (:) Lrn co co r 1 co (7) co m c\i c\1 r-1 r-4 CX) C\1 Cs4 co r-- co co r-1 C\1 CO (x) r-- (7) LE, em CC) Lf) le) ON r-- (7) 1 CNI r-- r-- C\I CO C\1 CA csiuno Lf) cr cr L11 cr cr cr Lr) Lin Ui C' V) V) V3 V) g4 (2,4 rg ry Ci CD CA cr (11 r- c) cr un r- Ci OD CO VD VD ry cr, rn ry ra VD cn cn CN ic E Ac sc,-1 c) co co (-.) VD CN VD cr nl CD es.1 Ul 3 CD rl 1 cr ii L13 CD CA CA CD UD CD CD CD r-i CD r-i,1 r-1 r-i r-1 r-1 r-1 rl r4 r-r ra 1-4 vo ry ny,:r 3 c\i CD cn oo nn r- co co rn ui oo co C3.1 ry cr un MD C\I 1.13 CA cr vo VD n1 V3 cl, ry 3 r- 1-4 U3 ss.., co r- VD r-1 ON VD ON CD 1 r-i Cs) rn VD n1 rn r- cn un ui -q crcrlncrl11 u)(y).crulln ui u) ui 4 bg SC FA r- r- eg 3 CN CD r- cr, rn, i rn V3 V) VD VD V3 VD G1 2 cr cr es1 eq es] (l,--i cl,,-1,a U) 3-1, i-1 EA FA r1:11 Z - J-) II 1 1 I.1 rn Pz ry co U) nn ON h-1 11 r- rn rq VD LI) r-i W er VD VD r- CA VD L7) 3 rq C) r-1 U3 r-i er -zr.cr CD EI 111 '-ii co r-- co r-f Lf) r-i (2) r-4 r-i m 1--1 i1i r- ry r- Ol c I ry ry (\I rg OD CO co EA 1_1 r-i r-a r-i h...1 r-1,1 r--1 r-i B-1 D1 gc gc gc gc D r=1 [ xl El > C) C) C) C) I PL1 h-1 5A I-) 1 I-) 1-.3 '-) 3-) 73 1

55 52 AJOPVM 21- JAN- 91 4< -k ic 4<4< 4< 4<9< 1<4<4< 9<4< CDLflLfl1flr mcdi1no.cr) Cosl ON C> CD ON CD CD C) C) C) kl) CO CD ON C:> CD C:> r-i r r-1 r4 r-i r-i r-i C> r-i ( LID LI) (=> (v) COf 1 Lr) ON r-- rn 1 CO CO Lr) Lf) CD N Lf) CD 1 C> f's1 Lf) Cfl 1 ) fsl r-1 r-i rn cv) C71 N, N c> ) 1 ON LC) r-i r-4 r-- r-1 Cs4 C 1 t C) C71 ON CO r-i «-1 Lf) LI1 Lf) C71 lc) kr, Lf) kr> ll) le) Lr) le> 1 1 kl) «- 1 B-1 ON ON CJ1 CO '4 lp 1 C7N ft) r-- Ch C71 ON r-i r-1 r-1 r-1 r-1 r-i r-1 r-1 r-1 r-1 r-1 r-1 r-1 r-i r-i r-1 4C 4C 4C 4c 4c 4c 4c 3: 1- CD 1 N N cv OD cn N ()) CD ) Ch.:r U) ( c:> ON ON CD CD CX) C7N (:) ON CD ON LIN C71 C=7 r-i r-1 r-i r-4 r-i r-i cn m ON 1 C71 C71 CY1 1 CD «-9 r C=7 CM r-- CD C> c:, C71 r-i CD CO Crl r - k.c> r-- k ) C 7 cd CYN C:) ON N, (:) r-- r-- r-i r-i 'Cr CD C7N CD C (:) C71 M r-i «--3 Lr),I..o. 1 1,:l4 Lrl.cr 1 1 LI) (N III kr> > CD CD CD N r- r- r- r- r- r-,1 r- kr) s re) e-1 CD CD CD C) (14 r-i r-i r-1 r-i 4 CD Lr) r-- c i Lrl c> cd r-1 ON ON 1. C/) CD C71 CYN CD CD CD r-1 CD C71 C:, CD C7N r-i r-1 r-i r-i «-41-9 r-i r-i CO 4 r-- CO CD CD IX) 11) C> ON CO CD C:) C) C) CD C> CD C:> C:> CC) r - cc> r-- cd kr> r-- c:3 c-n1 c> cd CO N l r 1 CO \K) CD Lf) r-i ON C) fy) fe)rn 111 rn r r m rn k Ln 11) ON 61 C71 r-i CYN LIN 1 C",1 CO r-i r-4 (=> r-1 CD CD CD CD C:) lat r-4 r-1 r-i r-1 r-i 4C 4C i-1 C> f I LI) s:/' Lr) m s.4, Lr) Cr) CD cd C> OD CD cd c> Ch CO r-i r4 r-i 1--I r-i N Pog LO rin IIN CD r-1 CYN CD <7 r - c=> C> c:> CD cd C> CD c:, CD 3 rs) c 4 rn r--- M CYN rn,-1 Ch Ch N Lf) kf) -- CO r-- szr CK) Nl CO r-1 'CM,zr , fc) f Lf) LI) r-i r-1 r-1 r-i r-i CD CD CZ) M r-i r-1 CD CD CD CD CD CD CD El ril r-11-1(,-) CD CO '1 Cl) CD CYN 1 C) CD r-1 r-1 r-1 lip< c) Lf) CD CY) 1 CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD. CD CD CD CO rn.1. rn LI) co 1 N CD LI) «-1,:r e.r. cs) s:r,zr, rx) > UI )-1 cs4 r..) (:) rn r.4 (=> C:, C,4 CD CD CD CD CD CD CD (:) (Z), ai.4 rs1.1 ('4 F-1 > E-' Z 11 cd PN cl).4::n - I R 1-/ fn 1,: Cq. / u) rn cn r- ro r-i ('q kr) LI) Nl rn,z)...:1, 'CP li3 V) r- C71 le> LI) CK) C 3 C) Lf).--1.., I..., r....i. c) s 41 u") c> N c),--1 Ln r--1 co c>,--1,--1.rn tz r- cv r- W fi.g cy cy cy cy ('-4 ) 1-41 " 3 od r-i r-i r-i r-i r-i rl 1--1 W 17 W )-1 c) > C) (14 C) C) C) I-D t' D I'D1 > >1 1- t-d (I) h) 1.") I-D I-D I-)

56 AJ OPVM2 2-JAN-91 CD cv C> c cr O] CD CD CD CD N cn On 3 ev en c> C> C> C> cn c> CD c> c> c> c> c> c> a'.c> >-1 N c> c> N r--,--i (...n.ct. zr cr m zzl, : >1 3 c 1/4 N c C> C> C> C> Ii> 53 -I( C) cn 1 N N CO Un en N 3 Lf) en co cr co.- U) c> on On ' 1 Lf> c C> Cr> C> C> rn.-i r-i T-1 r-1 1 r L() r-1 CO cl> Len k s> c k 'o. ( en en CD r-- % I Cs/ LI-1 Un r-- N N C> (. Un cr CD <Nl co ey c> On C> r-- >-1 N cn co co cr on co.3. c> r- co c> a enr- C> en co (.5 -zr cr cr Un cr cr Ln Ln Le> Le> cr cr in Ln.o u> Ln : >-1 >,_) un Le> k. cr cr k.c> C> C> rn en cr, r- Ln r- r-- I-- r- CL, Le> Ln ey en rn Nl Nl Len -I( ->c 4( 4( k.:1 c) cr. un cp up 3 un nn cy,--1,--1 r- cr un,-1 un cn nn en CD CN CN CD Ch CD CD C> un c CD CD CD N.-I.-4,--1,-I,--I i-i,--i r- un on N 3 cr cn cn r O Cr> -- CO 1 en r ko rl un V3 r-.3, UD N cr enin CO rc> al cr on en cr (. cr C> >I N CD r- r- cr,--1 on cr on.--1 un u> cn,1 c> ey un, un cr cr Lin Len cr un un un un Len on cr VD UD VD UD UD :C) 4 1 >i > 1 un un CN on un c cr cr un c>,--1 cr r- vd Un un Un un ai en nn r-i r4 ey,--,--1,-1 nn,--1,---i -Ic 4 cp uo VD CD Un rn cr es1,--1 cn,--i cr u> CN "cr C> rf) U) CD CN CN CN CD CD CD CN UD c CD Ch CD CD,1 ra r-i r-i r-i r-i r--i r-i r-i on Un On OD Ch cr I-- r- r- C h On Un N On CD CN nn,..1 cr r- VD UD cr r-i N 3 OD 3 On r- on r-i N. on r- en en Lin,--1 Ln up cd c> on cn,---1 co 'c> cr c> ui (5 cr cr cr Ul cr cr cr cr un un un cy cr V) Un UD k. U3 r4 :o a4 >-1 i-1,--1,.-1 un cr cy r-,-1,--1 CD cr cr I--- r---. I-- r-- r-- 1:14 Lin un N on on N N un Z 41 I-I CO :K4 E-I i-1 E-I EI III > : on >i o m,; N ccd rn r- en N (. ui ral on cr cr cr k. (. I-- E-1 cn (. un N CD Un cr cr cr CD s 41 un C> I 11) r-i CO C:2I r--i en b4 v: r- e.) r- o< Nl ey cv ey ey > > c I-1 I-, El 1,--I rl D --> M -.1 I--1 >I P4 g4 L4 4] El C3 C) C) C) C) C) t-d rp I'D I-D i-1 pli > i-1 >-1 1-> 14 P-D rd 1-3 I-D t-d M M M M

57 54 AJ OPVM 21- JAN c:, cr,-1 r-- 1 fv) 1 CO en r-- co Cs4 CO LOC) 'CP C/1 C:) Ch (:) Ch C Ch CD CD CD CD (1 Lf) 1 T-1 r-1 C 4 r-1 r-1 T,4 r-4 v-1 r-i r-1!"-i r-1 1,-1 T71 r's r's is". III ("1 (:).141 Le) Lf) r-- UI rh r-- cr (:) r-f r-1 LC) Lf) Lf) (s4 LO LCD Nl ) CO C 4 C 3 cr r-i cx) cr ) El N cp r-- Lf) en Nl 4-- CJI C)) r-i.;11 CD (41 C 3 r-- Lr) cx) cr ) Lf) Cr cr Lr) cr) cr cr cr L L Lf) r 3 Lf) LO lx) LO LID. (r) i-1 k.. kr) cr rn un e\> en m LID C 4 C I r-1 r-i CD T-1 T-1 r ( i-1 cz) cr r-- C".4 r-- r-- (Nl cr cx) crl C 4 lf2) r I CXD l (:) CC) CD Ch 1 1 CD CD 1 C)) LID CO 1 1 ON CD Ch r-1 v-1 T1.1 T-1 rr) r-- (=> cr co rnr- crwlo Le) cp c:> C:> C: c:> CO r-1 C 1 ) N (=> C 1 r-- Lr) r-1 r-1 Lf) 1-4 cr (:) N r-- cr 1 r- N '. (=, en C= r-1 C 1 r-- cc) 1 4:2) Lf) Q. LID clr 1 1 '. le> LC) m 1 LO LID 4'. r-- yr) 2 r-- r-- re) Lf) cr m en Cs4 C'l C 1 T-1 T-1 T-1 r-1 r-1 r-1 P4 i-1 CD 1 C 7 hr) Lr) r-- r-1 Lf) hr) CO r-- cc) m C 4 CD C) C:) CD CD 1 CD CD C2) Ch ( ( CD CD CD CD CD r-1 r-1 r-1 r-1 T-1 r-i r-i r-1 r-i T-4 v-1 cr ) 1 CD C 4 tfl r-- C11 en CD UI CD CD C2> CD (:) CD CD kr) (,4 3' Cs7 CC) CD lc) co en Ch CO 411 V21 r\ 'Zr Lr) N r-1 r-4 C:) CYN 1 r-- en 1 (=> Ch LID 4-, r-- en 4: in Lr) cr LO 4134 cr cr Lr) cr Lr) m cr LI) Lr) Lr) Lr) Lr) P4 cc> co r 1 1 ei en en co Cs4 C 3 r-1 r-4 T-1 r-4 r-i T-1 r-1 1C -1 cp co r-- cr r-- cr kc) cr C I rn rf) CYI cv cr r-- en c I Lr) cr) C:) Ch 1 CD CD 1 C:> C2) C:) CD CD V) Ch r-1 CD C:> r-1 CD r-i r-i r-i r-f r4 r-i rl r-i r4 r-i r-i r-i r-1 Ch OD Clf LC) ) C 1 CO r-- Lr) :1 CD CD CD CD C2> CD CD lc) 1 r-- 1 C 1 Zr Ch "cf. Lf) kf> Lf) r-f 4'-- r'- cr le> CC) \., C 1 un OD Ch 4"-- cn cn en r-i r- c-s>..cr CD OD Oh cn 1 1 cr Lf) cr cr cr cr 1 1 LI) cs1 LII l() l UI k LI) Cr cr LI) CD CO cr LO LO cr cr cr r 1 c 1 (.4 C 1 C 1 C I C'4 P4 T-1 r-1 Ui ic CD ry) cr cr cr en Cr) C 1 r-1 r rs) () 4-- Lin cr 4-.- r-1 >4 CD Ch Ch Ch CD CO 1 (:) CD CD 1 Lr) r-- ON ON CD c=> cp r-i r r-4 rl r-1 r1 r4 :(:) III -1,--1 co LO cr,--; r-- Lr) ess) un cc) cp Le) cp (:) cp Lr) LI) LI-) [4> 1,--1 r-1 co r cr cr rn r-- ' LII Nl Cs1 CY) 1 CO T-1 Z N r-1 co r-- 1 r-- cd le, r-- CD kt) cr C) '-41 (4) CO CD r-- '4 cr m m m en menen cr cr cr r-1 cr Lr) Le) Lr) kc) LI) --- Z.L UD OD CD ¼1.1.OL cr cr Csq rs) rs) C 1 Cs1 rs.4 rx] 114 r-1 rl r4 ri r-i cn E-1 h--1 E-1 FA (14 r7.1 ON I 4 ni es7 3 rn cr) i-4 II r- rn cv vp Ln 1-4 ril en cr cr r- CN LO LI) CO rq CD r4 1. r-1 cr cr cr c> - El rzl Ul CD r- c,,i un.--1 op CD 1-4 r4 C111 F4 4: r- es) r- W Nnq C'3 r'3 <V CD ) CD 1;41 F ,i r-1 r4 r4 r--1 r4 1-D p-1 >4 rz l<c g4 =4 k-1 ic D rx1 111 C) > I-A C) C) C) C) I-) I") 1-) 1-) P4 >4 X 1D X U) > 1D 1-> 1-D 4-> 1->

58 AJOPVM 21- JAN- 91 a c (\I LO r I en r-- ON (Nl en en r-i ON cr c:) r I ci (:) Ct) C71 C7N T-1 C:) (:) ON ON (:) (:) CO (:) CY) (:) T-1 (:) r-i r-i r-i r T-1 r-4-1 r-i r en co co en L(N cd cd cd C:) C= (:) c c Pr) V) cr C> LIN 1 (Nl LO (D cr c:) cr e 1,--I en c) rn en en r.4 3 r-1 Ct) c Lr) LIN en cren o cd Lr) cr "Cr LIN In LiN kr) LO tfl V) kr> i. r- Le) r - r-- en en (Nl C 7 r-- r-i r (:) r-ir r-i r-1,- 55 9c --1 (:) Ln en r-i c)n en) Li") en co CD Ln Ln en en cr ke) I-- CO c:> ON ON (:) r--i C)N C) (:) C)N C) kid r-- c:d C) c:) cy) r-i --I r-i r-i )1) Le) C) D co Lr) (=> c: co Ln Lr) c) c:) CD c:> CD C) C 4 f\1 Cl. r--,:r. kfd I-- r-i CO en1 (Nl C)1 cr en cd r-- cr cr N r-- CP LO r-4 (:) l() L() C-- CC) r-i (',1 ke> r--1 C) es4 Le) : Lr) LIN LIN LO )1) Lr) L() Lr) I() V) li) r,./ Ln r-- r-- r-- r-- LO a 3 c cr LIN Lin r rl 1 3 (-V (Nl r-i r-i,4 4 4c -Ic a ON cd r-i.7. kr) CT N en7 cr CO O. c Lr) C)).4 U) 'CDCDCD cn cd cd en CN CD Lin c ) cn CD CD C> ra ra ra ra ra ra ke) ke) Ln Ln cr ck) r-- en r- Lr) Lr) c) c> c> c:> CD lc) rrl Lf) es4 co CP V) r -- ry) cr r-- f,4 Cs1 ON (-4 (:) CO CP N. ON cr) r-- (Nl crr1 r-i 1 C:) C',1 CO L() (:) C> cr Lr) 4 U) rd r LIN Lf) Lf) Lf) Cs,1 cr. Lfl LC) Lf) Lf) Lr) f4 r-- r-- cr cr Lin ff) r-- C 1 C 1 r-4-4 r-i r-i T-'4 r-i -I( (=> LIN LIN CNJ cr (=> r-1 cr -1 r 'i r-1 C:) rr) C J (:) en U) C) ) ) c) c) al r-1 (:) (:) (:) (:) kx) ON r-i (=> C=1 r-i r-1 r-i ra ra ra rl -1 ra ra -1 rl ri (s.1 f'4 en re) (V (X) (7 CO Ct) (:) cd r-- 1r) C:) (:) C:) C:) N LI) '. ) r-i (:) LC) LC) CX) CYN (Nl l <2> Cs4 UI (7) NO r-i i-1 \`-, CO NO r-- ON (7) (71 CD Ul (:) (:) c>.4. cr en (X) (:) t'd t...7 cl. cr cr cr cr cir ), ) Lf) Lr) Lf) L() en Lrl 1/4 Lr) LI) Lr) ko LD %. CP LO "zr n1 rn LO cp cp CO Cq,1 ra ra 43 >I,-1 c:) en co,-1..,:r Nl) Lf) Lf) Lf) (X) ON r-- VD r--,z1. (=> C 1 (:) (4 (2> (7) CO CD (=> ON CD CZ) <:) (:) ON cr r-- r-4 (:) :,-.1,1,i ra ra ra ra,-.1,a,-i,...1 E-' >-' 41 > 1 r-- Lr) CC) Lf) r-- r-- r CZ) cp cp cp (=> c) cd cp co. fxl Lr) r.) Lr).z1. C'q CO CD C:) CO l ) en (1 k.!) LO Cr) UI r-- cr N ',X) c,1.1 Lr) co kr) fs4 C,1 CO leo CD CO kr) if) en r-- co r-1 cr cr cli Lf) cr cr Lr) Lf) cr L1) ki) e\i cr )1) LO Lei kid k.c) 4 Z r- r- cr.3. LID Orl nr) en r-,1 rq r-i r-i ra ra ra 4-1 ra fx7 Pi CO,Z b4 E-.1 a E-I El II >,4 4 C) ril G' m co ON a r-i f4 - u) rn II (-- en C 1 k Lfl rn.,j. -1. CP VD VD cn r- VD UI OD Cs4 CD ra Lf) r-1 cr cr cr CD ril U) CD r-.--i LIN r-i CO -4 r-i en KC r- -1 r- Cs1 NeJ rn1 esl OD OD CD CO r--i EI 1-i r-.1 ra ra ra ra ra 1'D -1 -i P4 o:,qj r1.1r 4 E I [-) I-) 1-) I-) a a (14 a >1 1-D (/) 1-3

59 56 AJOPVM 21- JAN- 91 V) C 1 O r,zr, CO rn N zr CI) r-1 r r r r '.,c cd C) C) c> c. c> c> c> c> c> c> co r N 1.-- CO fn 9-1 N Lfl C 3CD Ln N N m Ln 1 N N CO 3 N9- 'Cr '1. szr Ln.... 'Cr 'cr '91' Nl Cr/.1. >-] r- t.r> rn cd r.1 c r-i e c,_] c> N,z/.,--i N1 r- tr, c>,:r r- ED r- r- u> 1 1 C> c C> CO 1 C> C> Cri vd od C) cl) e\1 cd c CD un rn 1 CD UI cd CD U") u) CD. 'cf. N N 'Cr N 'Cr CO, Ln 1 CO... N CO (!) N Cr 1 N kr> k. fn LO N l.c> En cr) co cn en 41.cr zr szy szr <3. cr cl. Cr Ln Ln 'Cr En En Ln Ln En 9-1 k-c:1 VD CO C> C> CNr C> es.1 C\1 es1 Cs1 (^ r /C C> 'cr N "1' r- r11 CO 1/ 4 C> er) Ln Cr) C) C> C> C> C) CD C> C> >-1 Cs.1 C>.--1 r1 9-1 r-i 9-1 r-i 9-1 r r-1 r-1 zr cn c> r- c> N c> c> En En c> c> co 1 k. CD L. N CO C1' CO 1 CO 1 CO CO CO 1 r9.1 CO szr cr 1 1 cr,:r.lfl En k.c> 1 1 En kc> kr> En 4 r- co cr, r- 1 c> m en c> NNN es1 -X -I< -/c co 1 1 cr, co un.. CD C,7 CD D LCD vo (-4 I -- rn 11 CD cn Cn Cn Cn Cn C) CD CD C) U) r- co : ln 'Cr CD CD Cr9 C3 CD CD en n) 3 CD ul u) CD >II s) u) ei VD r- CD pn rn 9 CN r4 'zr V3 VD '1 en E-I > C) N CO Ln '91. 'cl..i. '91' ON CO CD OD CD r- szr CN c) 41 P. 1 1 LI-) ' VD un r- vo..zr un kio vo r- r- Eli i--.1 w 4 4 C3 1-4 kr, V3 OD C> CD CO VD VD,c3, cr.c:r cc, rq rq ei rq ia# r-a r-1 4 E-I Z 41 FA U) az E-I El 2 11 > fli r1.1 -C:h I 4 en '' rl CO U) on II r- n) rg V) U) 41 or> cp.zr,z1. VD ko r- cn vo un co ry c:k,1 un.---1 szr,:1, "cr C) - Ix1 ul c, r- C) r--1 Lil od c) en EA p:: r- N r- O1 (Nl N('4 ry ('y co oo co E.4 r I-D 9-1 >1 o: 3,1rii [ri E-,.,) u),_.,),),),-),) m

60 AJOPVM 21- JAN hl C> C) CD C) 1:4 4 CD CD CD CD CDo >1 al co cp m cp c) c) c: c:3 c) o cp c) c) cp cp D c) : NO1 NO 1 EI >-i \.,,zr,,z1,.:1. rn szr ril [1.4 > 4 CO CO C:, kr) N CO '---- El Z Pw 4 ) 1--I EI --) E-I El k-1 ^ El.? ' Z II il Pg1 4 ON CO <3. Cf) ,-I.- ril cn cy c ) cn rn cn II N rn N kr) UI T-I ILI rn szr "SP ":1' lid UD r- E-I CA l 113 CO rq CD ,:f.,z3. 'Cr CD s ei W U3 CD r- CD.--1 U3 CD r-i r-i '1 g4 r- c.1 r- N C 1 N N N co co CO 3 ;1 4 I-A,..1,---1,---1,---1,-],-1,--1,---1 J. I", ) NI 41. E-1 C) C) C) C) C3 C) 1-7 1'D 1-3 D 3 1

61 58 «i-1 EI c>.--1 cv cv OD 4 nn r..1 cn r/ 1.11 co On CD ey r- g4 g4 r- ri 1 r rs r4 rn.-1 Cs4 V] Ln i 1 1 r-1 I 1 1 -X 4c -X -X -X 1c -X ic 1c «4c cno 4c 1c -X -K ON CO k zi u cl. CV es1 <V.--1 M C11 CO CO,P,, ' > 'zr I I I rn Ir MIT TARILAJIKKEEN TU LOKSISTA 4c -X 4c ac 4c lc #-1 co ry on r- c> ui 3 r-1 nn ui LI) CD V3 Ch r-1 On CN1 rq ri 1,--1 r-1 cv cv r- cv cv cv 1--1 LI I c 4c 1c a+ o 1-) r- Cs1 CO r- CO r.1 cr zi, Lin M CO kf.---1 CNI 1, rs1 Et. 'Z1. eq srr On r-1 'zr eq 1 r - C ) <V M 1 1 r I Ic U -1c -X 4c -X -1c -Ic..Q. kc> m i-i Ln N kr, r- Ln r- VD C 3 r- r- U') UD r I (34 I I -X -1c -1c -1c 4c :Ö -X -X -1c -1c 114 Z 4c -K -1c..:3. kd zr 1 M ON -1 c.--1 td ki szi. ON CNI :4?) zi, 1 r+1 `cl. szr Lf1 ;i, cr.c. C4 <-4 On un UI Lin zr i I< -K -X -1c -K -X -1c -ic -K - 1c -X -1c -K -1c ic -X -Ic -K -X? 4c -X 4< Ic - I< Ic ic -Ic -1c ic -Ic -Ic CO...,.1 `4 ;:r un -1 rrl V Un UI k.c> Lin, :1, c.1 rn M il) kr 1 /4 Ln ON 1 1 "h2 4c o\ -KK 4 Ic OD a> u>.;>. nn ,z/. en Ch 4 NII r I KK -X -1c 4c -K -X -K -X 4c -X -K -X 4c 4c -K -X -X -Ic -X -X -1c -X -1c -K i: -1c -X -1c 4c i--) C> zr, -1 k. ON nn k. r- r- Ln cn m Ln c> if) CO V) C> VO CO CZ) D v--i ,-1 ('4 r- ON 1 C\ rs.3. ui ko on en r- r- c un U n CD 9 LL:-.> en e 1 ko VD CD rs Ch CO V) UD.:34 rn rq CD ch N r- CT1 ko "zr 3 VD CA ey Ch CN CO.--1 CN un cl...:>. ui..zr 1 1 un en..zr ui L11 VD '. 1 (J) -1 cv i-i,--i,-i.--1 cv 14-) 1 1 r- V) CV OD OD 1 CO 1 rcl 111 c1..:11 rs CN ON V3 En on on on on r-1 [11 ra C) a4 1-D1x en en rn en en rn en ry en ni on rn en nn on nn en on III EI i.--1,--1,--i i.--1, r r-1 N r r-1 [11 5 u) FA Et $.4 Z II 1 1 En cv hl cr> en cv ko LI) ON (1) t:.:1. :1. z1. V) l r-- r-1 ral (1) k UI CO rs).--4 LI) r-1 Gr' z1. szi' 41 II c) N.--1 LI).--1 CO.-I en 4-4,: ni e v r- M cv e Y e y ey c y 3 CO OD CO 1-4 E-4 ch r-i.--1 h..,a.---1 r ri Ln 4: KC 4= rx1 D [11 Et r- C) > i--1 C) C) C) C) C) 1-> 1.3 P") hd U) 1-) 1-D I-)

62 59 c:> r- c I rn r-- k.c e 1 r-i f 1 ON rfl r-- a m r- C) ON C) C) o C) o c:) cx) C) ON C:) r-4 cfn r-i r-i r-i r-i r-i r-1 r-i r-i r-i T-1 Cr) Lf) CX) rvl en rn c: Len rn rn Lf) ) ) Lf) r-- r-i r's r-i r-1 r-- Lf) N rn C) CA 4 lf) O N 4 C I 4 CX) 4 C I Lr) r-- 4 crtr) 111 ¼ Ii) 1/413 Wolf) C 4 C)) (X) r-- )CflCCfl ff) C,1 r-i '4 r-1 r K 4-1 C:) r,4 C7N,1M.11, 1 1 CX),z1, ON CX) C 4 un r-- r-- O ) 3 cn c:> CD ) C)) CD C) '. ) 1 r7i r-i r,i -l.--i.-1r1 r-1 r-i T-I r-i r1.1 r-1 r-i r-1 EI C I up r - Lt) r-i m-4, co cp N co r-- co Lr) U) U)) 1.-` 3 r-i T-1'. k r-, CC) C 1 r-- r ,1 "CM CO (:) C' cc) CYN r-4 rn C7N r-- r-- c:, LC1.4 T-1 1 (:) C 4 rn Ch Cr) 1 15 Cir c1, Lf) Lr).4, Lfl LC) -4, LI) V) 1. '3' Lf lc) k.c) kl) E-I 1-1:1 1:4 CO CO CA nn,1 co un un nn cr,1 (Nl,1 C 4,1 r rl ic CD kr>.4, -4, cr) c:> en Lo rn -zr r-- to es1 co rfl es1 CD r-i T-4 r - r1 T-1 T-1 T-1 r-i,1 r-i Lfl kr) r- Le) Loi c:> rn Lf1 r-- rn 1.:r,--1 <Nl e,1 kr> 1. C 1 ) '3' kr) kl) T-1 Lf1 II) 1. -:r rn Lr) Lr).:74 rn Fi r- r-- 4 Lf1 1 r-1 C I C 4 N r-i r-i T IC C> VD CO o nn rn kr> 3,1 CD U1 rn Lo M 41 uu r--i CD r1 r1 CD l ri VD OD CD r1 r1 CD T-1 r-i r1 r1 r1 r-i T-1 g:4 1-] N C71 Lr) %zr r-i T-1 ck) Cs4 rs4 co r-1 Lr) kj) on kr LI) Lf) CD Lf) CO CO V) CC) r-- o CC) r-- ON ON c 1 r-, szr szr 1!1 Lf1 C 1 CO ON CK) CX) CC) N r--- cni co r 1 C,1 111 rn lc) Lf) r-i C l C\1 LI) CD lc) kr) IX) 41. <Nl (Nl ON,c 1 en r--.:11 Le) r-- 1 CO CO CA CY1 CYN P C 4 rfl C'3('3 T-1 lc) r-i r-i U) 41 - '. K rs1 rn 3.1.4, rn '3'1. on eq m rn up U) c:.> (=> CD CD CD r-i r-i CD C;) C:> kl) CO CD CD r-4 r-1 (:, r-i T-1 T-1 r-i r-i T-i r-i r-4 r-1 T-1 r-i r-i r7i r-i r-i, Kg CO ri r-- c 1 <4,.4, C I (:) Ch CO 1 r r-- co no Lin co l() ha M -,:r,3 r f,1 1 Ch cr kg) 1. 1 ke) r-- esi,--1 r--,-1 1:4 b4 N r-- co kc) r-i CA r-- on 1 r-i C I en r-- rn Lr) r-- CA k.c). zr -4,.4. Lr) -sr cr.4, Lr) -4. LI) Lf) 1.4, 1 1 Lr) Li.) Lr) 4 EI CLI. 4 ns) r- r- oo Ch 2 (-2, u, c..7 rg es) U1 r: k-1 E-1 F4 E-I EI 1--1 ri":1 Z 1-3 II : CD CA I 1 :4 Cq ) ) nn Ch r- on El on leo Lr) E- rxa LI) ON i: h cv r-- W i--, b-1, I 1--I. i 1,. 1 ril ri1 Ln r- cn en.-ii en r- V) r- '.'. r- eg,-1..:: Cs4 l Lf1 CM lf.) r-- c:) 111.4,.4r 'Cr cd cd r-1 Lt1 CX),-1,--len C 4 C I C I '4 CO,CX) CO r-1 T-1 r r-1 4: Q 1- t")

63 6 r4 Ch CO CA Ch VD CA CA On r- c) CN Ch 124 (\I cy ri 1-4 cy ry ry ry N -1r- C' 1 4: 4c 4C 4c CD CD CD ul r-.r r- r- kr,,r Un CJI) 3 CD CD CD,1 Ch CD r-i CD CD VD CN r4 r-i r4. rl 1-4 cri ul on ) ') CN N Un CD 1-4 CD 'CP rs 3') r- ) ') N 1. rs VD N CD CN,r CD Ch N r- CD r- ry Un CD Ch CD CD Ch On, cle 441 c3. Un Un 'CP Un CP Ul Un Un N Un VD 114 cn r- Ch r- N Ch rs r- VD r- on 1-.1 CD CD CD 4 ri ,4 4C 4C 4C CD Ul On CD r-i VD VD r1 On CO 'CP OD CD CD r-i CD,4 1-4 CD r4,4 CN,1 1-4, CO cy r- on CD VD OD CD Ch 3 on r- on CD CD CD VD N CD N CD CD CO Ch Un '.o '.o r- OD r- CD Un VD 1 CA CD on on on un on on on on mo ui Ch 1-4 Ch r- rq co 1-4 CD.,4 CD CD P4 cy 1-4 ri 1-4 1=4 Z cl E-I r-i R #-1 OD N Iln e\i c> u) kr, U) 1 CO <71 r-i 1-4 v-i 1-4 r-i N r<. 1 r-1 rs CD CO M 1. N " N On rs On r-i 1 <71 N C.1 4. 'cl. N,1 r-i CO N 3 ta+..,:r cy,r.. 1 N IC4 CO U1 CO Ul On CD CD nn ri 1:14 r-.1 r-1 ' o cni ) 3 1- EI ) ) CD CD CD rzi q-i r-i r-i >-I rzi t4 ko g kr) m o en en o o o o c> o o o c> c> c>..;:r. On On Un 3 M Cn N CD 1--1 Un On N N cp.4. M 41 (/) c I eq en rq N 4 N N N N M i- II e- I on,1 3 Dr) rn CN h-1 II r- m N 1 Lr) On. 'CP,r 1 li) C... On '.1!') CO N 1-4 W.:11 "cr 'CP s [x) Ul CO Un CD r- CD r-i Ul CO CD r-i ci 14 - N N r- W Nl (Nl N N N CO 3 CO OD 1-4 EI 74,1 1-4 r-1 r-1,-1 1~1,1r-1 ep -1 W 1--1 >1 g4 g4 g4 g4 41 D 41 E -I C) C) å 1 L.1 i- >4 I-D CO I-D 1.3 I-D I-D W W M M

64 AJ PVM2 2-JAN- 91 c> oo o.k 1 c--- c> crk Q co 1 C> caci 1 r-1 r-1 UI 1,1 C> co m O C>1co cokn \I 3 CNI CO h cpmnr- 3 cr cr cr -cr kr> kn : fr 3 3 <43 N 3 3 C 1 CN1 <V 61 4C 4C 4C.., 4C Cr1 Ln M 1 h cj' '<I',z 1 r-1 CO C> r-- r-i m co c> co cr, 1 1/3 3,-.1 M r-1,-1 r-i v-1 r-1 v--1 r-i r--1 v c> a 1 1 cl> '<:1' Li1 O ' <1') m C> rx41 L11 Cs1 1-4 h-c r1 CD 1. c> es> CO 1`,1 C> 1 h. N CO 1 3 `I' 1 CO h CO 1 en N M CO 4.9 ci> szr szt. Ln <31 Ln Ln : 1. 1 r N m r N kr) r- N N fl. 11. m Cs1 kn r-1 r-1 1>4 4( 4C 4< s-1 V> v-4 Crl C> CD C> r-1 1,1 M CO Crl C> 1. 1 r1 111 C> <",1 r-1 C v-1 r-1 ri 1-4 ri Ln m N co cr on 1 CO 1 M 'CP ko m 1. 3 C> : 1 M `Cr r-1 >1 N f r- c/. Cr> N Ln cr O. 1 1 cr In kn Lin kr) Lin m / 413 k : CN on kr) 'cr cr 1 'CMb '.1 LOLO LO 114 M M r-1 C'3 C.4 v-1 r-1 r-1 t>4 4C 4C1C4C 4( CD un on un oq CD Cq cr mc'4n CD r- CN GO CD rl CD c> N 3 CD CD r-1 r-1 ri ri' 1-4 r-1 r-1 un on r-i on CO Ch cr r- r- r- CN on ir),-i c,.1 on CD Ch - hrx4,1 on cr r- VD VD cr r-1 N 3 CO ra C, CO on n on E4 >I N. h, m m in r-i Ln CO szr C1 r4 W..Zr. 'Cr Ln "Zr '<i' '4'.:1' 1 1 Ln (V '"Zr 1 Ln l k. 1C1 rzl :O4 >c > a.-4 r-i kn cr c\i r--, c> cr cr a) r-- r- k. N N N b4 P esi en rn r-1 Cs1 (' E-1 Z 41 :K E-1 E-1 h-1 EI 1>r2 Z & II >1 1 : I a on 3 (1) en Ch 1-] r- rn rq '. 1 -i [4 on cr cr cr '.o '. r- E4 CN VD li, 3 Cs7 C3 r-1 Ul cr C1.. E-1 rz1 Ln c> r- c>.--1 un r-4 CO 1-4 r-i en b4 Kg I-- ('.1 r- 1 eq rq rq ru N co co CO it-44 F-1 E-I r4 r-1 i-1 r-1 r-1 r-1 1-3>1 w r4 E, 2 c) , ) 1-) 3 i"',..1, ) -, w w w

65 62 cn I r) cor-olocoer VD CO CO cn ry cy nr) CD I un CI1 on co CD CD CD (Nl CD CD CN1 r1 rs Ch r1 r1 r1 r1 r1 rg r r- r- rs LO rg CD. V3 UI rs Illmr"--CD r1v ' Ur) V) r.) V) V3 rq r1 cn co cy cy Nl'.1 1 CO C-- CD Ul Pil ry r- Ch Ch. CD rn rq C) 1-) r- 15 un er un un NJ. un co "at r) (J) er un un un cy un VD VD b4 VD VD ' fc VD VD N3. on un ry on rn VD Cg rq r1 CD r1 1 4c Ic i-2 CD r-.cn r- CN r4 VD r- m OD r- on CD r- un un Ui) CD CD Ch CD C, C) r1 CD CD V3 OD CD CD CD CD r1 i4.-1 r1 r1 r1 r1 Kg r- on co er oo on r- CD on CD un un co co CD CD CD CD M,--1 3 rg Ch oo r-. CD Cg rs U.) %--1 Ur). E N Nl. CD p r- un r- r- VD CD '. 2 nn co r-i cy cn r- oo un un er un co un cn VD er er 1 1 VD VD VD on un VD VD r- r-, må. i-1 N r- r- on un er on on on r- cy cy ry...-1 F r.1 r4 r-i b4 $-1 CD r-1 r1 N kid lid on er er mo oo r- cn co un er UI cn (Nl CD en Ch r-- CO CD ri r1 r1 r1 ri r1 rl r-i!cg ao er un co (Nl un r- on on co un co CD CD CD VD. (Nl CO CO V) OD m CN OD er r- VD (Nl V). tr) EI N,--I,--1 r- CD VD on un r-'on ch co cn VD r- 4: un un er un.err.-m VD cr cr cr cr ul cr LI,M.~ln DD b4. 1-] OD 3 er 1 1 ry on on co ry ry.---1,---1 r1 ri r1 1 1c i..1 CD cy on un cy oo cy.--1 r- r- r- un oo o kokoa.% 1 CD C) C) C) r1 cn r1 r1 C) CD CD VD CN r1 CD C) r1 r1 r1 rl r1 r1 r1 r1 r1!cg cn r-i oo er VD on ry oo r- un CD CD CD CD CD CD CD M r kjd r- Ch Cs1. cn r1. un VD Lii r1 rs rs. '. ) N.-1 cy u OD CN r- CN CA on ry r-.1 r- (Nl Nl' CO OD on Ch LI-) un er un er ei. er er 1 1 un cy un mo VD lf) '. 11) km N r1 '1'NNNN NNN 41 N4 i- CD CO un rn r- cn r., r-i m on r- on r-1 CO OD ry un >4 CD r1 1 r1 CNI C Cg r1 N CD r1 rq M,---1,--1 r1 r1 r1.- r1 r1 rl r1 r1 r 1 r1 E1:!.1G -i un er,--1 r- un ry un oo [ co M,--1 r-1 CO r- co un un un CN VD. N31 on r- vo un rn cy cf., N4 W N.--1 r- cn r- co moo.--1 VII) r- CD UD CO C) i-.4 >1 un nn apor- rn.a. rn rn rn rn rn on N3' er..-1 er un un N N4 N4 Lnkpir) E-1 Z $-.1 kffid l CO CD MD k. '. 1.il., t1 N N eg N N eq N W N..-1,--1 T-1 r1 Cfl K4 EI. EI EI #- bc2 g4 ai OW m I 14 h-1 m cv cclj w on N nn cv VD 14.1 clo er V3 VD rs m V3 1 ) r4 CD Ul er.,cd -EI Cx1 L. on o,--iinl-icoo,1m!4 o:: r-- NN-W N cyrynevm MMW 1-44 E-114 T-I r--1 I-D 1-4W>1, 3 1 r=1 [11 C) > 1---i C) C) C) C) C) 1-D 1- I-D I-) III >i X co k-. I-D r) 1-.) r,

66 63 4c CD (1 CV r- r- '1' UD CN ry CD c) cn Ch r-.--) Ch CD U) CD CD CD CV Cg c--1 CiD CD CD r1 r-i r-i ri 1--1 r-i r-1 r-i r-i r-i r-i 1--1 r-i r-i 1 CO 1 Ul CO CD CD CD C, CD CD CD CD 5> C> UD / cr CD LO on cy UD CO CD cr CD cr (N. on cn on on ry CO,1 CO CO Ul U1 1 cr on 11D 15 «cs. cr -o. un un cr un lid VD LI) UD kr) UD N O A4 N en cr 1 4 CV =4 4: 1c lc 4C CD lc) lc) CD Lf) LID CD 1 ON CD N LC) C 4 CV r V:, CD CD CD r--1 CD r-i r-i CD v-1 r-i fs- CX) r-1 r-i r-i r-1 CD r-1 r-i r-1 r-1 r-1 v-1 r-i r-i r-i r-i r-i r-1 r-i r-i v-1 r-i Lr) kf, C:) CK) CK) Li) c) c) co Lr) Li) c) c:, c) c, c:) c) c) C'Q C,Q.41 r--.cr 1 /4 r-- r-1 CK) CV 4 ON Cvl CD r-- ;:..,... r-- -O r-1 CD l 1.11N co r-4 C 7 '.r-1 CD CD CD rni kr) Lr) Li) Lf) le) LO LO Lr) on Li) 1/4. 1. m LC1..- f-- r li) M e-1 CO CO.zr Lf7 LO cr rr) (,) co C 7 C I r-1 r-1 r--1 r--1,1r r-i )-1 c:) r-4 (Dl c:) c Li) r-- CD ON. 1.1' v-1 CV r-i CO C 1 LO CD CD C7N CD CD ON (2) CD CD 1 CD Li) ON CD CD CD r-1 CD r-i r r--1 r-i r-i r-i r-i r I Lr) Lr) cr cx) r-- ry) t-- LO LO CD CD CD CD CD CD CD m le) LII 4 ) LC) r-- rn.41 r-- C.1 Cs1 1 (s.1 (:) :4 N 1 C71 r-- N co cr v-1 ON CD CN1 CO Lr) (:) C:, CV,zM.cM Lr) szir. Lf) Lf) Lf) Lrl CNI cr Lr) Li) Li) on on 41 A4 r- r- cr cr un N:r on on r- cy cy r-1 r-i rl r1 e-4 CD LO r- CD CO co cr) 3 r- r- r- r- UD cn c: c:) r-1 CD r-i CD LO ON v-1 r-i r-i C I r-1 r-1 r-i r-1 v-1 r-1 r-4 r--1 v-1 v-1 r--i r-i r-i v-1 4 C11 1 1,1 co CD CC) CO CD CD Lr)o CD c:, c:, bi Lr) i l ON v-1 CD L.C) LC) CO C71 ('4'.C) CD 4 LO 1 LC) v-1.\\ LO CO r-- 1 N 1 c) Lr) cd cd c) cr cz. c) cr m CO CD I-) cr cr cr ci' Li) Lr) Li) Li) on ffl Lr) Li) 1.11 Lf) LCD A4 A4 Pi C4 lc) 1 /4.cr Li) cr on on Li) cr r-1 fcl C 1 r-1 T-1 r-1 -r-- IL1 4C >4-1 CD r-- Li) 4 r-1 CD en rn rn rn cir..4' kr.) CK) Lr) t-- m M u) c) c) on r-1 r-i r-i 1 4 r-i 4 v-1 LO CO C 4 r-i ('4C'4 :,-1,-1 r-1 r.-1 ri ri ra r-i rl r-i r.-1 >-' rx1 > r-- rn Le) c Lrl r-- r-- r-- r-- cp cp c) c) c, cp cp (=> cp rx1 m Li) Li) cr N co CD cd CO le) 1 CV lf) 111 CO Lr) f's.111 s -,. nl MD N U, CO MD C 1 ('4 ) LID C3 CO MD UI on r- od ri i-1.:1,,,:to,: UI cr cr Lin un cr Li) LC) 4 cr Li) ko ko kr) ki) --- t4 Z 8-1 r- r- cr cr ud on on on r-,-) cy.-1.--) r1,1 r-i ril F1 C4 CO cc E I El El, 2 II c' 4 CI '. I.-1 on CO D Ul en II r- on ry ki) on,1 1.4 rel.cy, cr cr '- ko,r- E-1 1 UO 111 CO CV CD ri Ul r-i.c1'.1' wp CD.. 41 LO. CD r- CD c r1 CO CD,1 on ' Kg r- ry c-- M cy cy cy ry cy op CO 3 3 F-41 E-1 r-i r-i r-i r-1 ri r-i r-i r-i 1-3 r4 }-I -I Dr,C.."..1).3!--1 C) C) C) C) 1-D 1- ) 1-] I') I'D

67 64 v-i C 1 4C CD C71 CC) C71 Lfl CD en LiC) 1 kr) r-- c) m U cn O t (-4 CD CD CN cn 3 O r1 (:) r-i r-1 r-i r-i r-1 v-i T-4 LI) ' CD C:7 CD b C:7 L() CD r-i CO evl r-i C:7 m r-- CO CO rvl r-i kc) r-- Lfl -I N Ln vxr r-i Lr) -:y r-- r-- m Lr) ON C 7 CO CO C`v CID,41 9:r NZP in,rir. %I, cr r m m qzr.rr CLI 1)4 CX) vxr Lf) vxm vxr \X> C 1 C 1 C:7 T-1 T-1 r-1 T-I 1-4 b4 4c,..4 c) m r-- ki) l ON CO,:r r-- r-- Ol )1) (Nl r-i 1 N LO Cr) Go CO 1 CD (:, CO CD C;) v-i r-i (:) r-i r-i r-i r-i T-4 v-1 r-i v-1 v-4 r-i lid CD Lfl N c) CXD ::) Ln en en C:7 Lfl LA Lfl v-1 1/4 ' r-- r-- 'ZM C',1 'ZIM CO LO 11) 1 CO ''' (%) CO U) ON Cr Nl LO lo en LID eg CO 4::7 lid Ln on 3 ON on Nl (5 ' :p -o un Lfl Nr un L() LA Lfl Lfl M M udkomoo cokoon,:i,.14 NNN NNN Ir4 i-y CD ' ' Lfl T-4 v-1 1/4 C I C:7 Lf) ON evl vixr lc) v-4 T-1 cn c) ON C.7 CXD CD C:7 C:7 r-4 c:,-4,-4 T-1 T-1 T-1 T-1 T-1 T-1 T-1 T-1 T-1 T-1 r-1 r-1,:r C 1 1 C:7 C 4 l C 4 C:> r - CD C's CD C:7 Lfl Lf) CD Lfl CD LI) CX) le) C7N T-I C:7 CD \CP Cv, CO CD vxr CX) C71 OC) T-I c 'X L 2..,..; vx C`.- r,:rn1,zr 111 r L T-1 Cvl ON,:r in Ii) 141) CO I' CX) 1-4 T-1 CX) (7) C:7 fel ) f) 11) 111 Lf) Lfl U:7 LO Li) M M N CO 1 r-- LI) c:) cci m m c) N c 1 c 1 N N r I T c) Lc) ko r-- C:7 '. 1 Lfl r-- Lfl r-i Le. r--.a r:, un lt4 cn 1 1 '-) 1 r-1 r-i T-4 v--1 r-i W : vxr 1 C71 en m cc) c) c) c:) Lf) Le) C:7 LI) N N kr) r-- r: on m m an (Nl vxr ' kc) en en (:) N Lfl CO.:14 Ncic.., r,zr en co c). co c:) r-- %11 ON rn cp I:), Lrn Lf) Lf) l Le) Ln'. Lf) e-- lc) vxr Lfl le) kr) r - r-- 44 W 1:4 1-4 i- kr) kr) co oci kr) c: kr,,zo.zr v:14 (Nl c) N C 1 r I c ,4r1 M E-4 Z1 [4 cr i f: E-I 1-4E-I. E-1 EI 2 E, >g4 a ori o' I M a m,4 ei co i:d M m ),-1 N m N ko Ln.-4 [11 nr>,:14 zr ZI' k. k N EI m ulounoo N CD,-ILJ /iellc, - [xl Li) cin o,--il11.--imocp 1--1,--im 1 N Nị--M4 N NNNNM MMM 1-4 M i EI r-i r-ir-li. r-lr-4r-1 :DO ed : :4 :4 4 Kg. tx11=1e-1 4> e) 1-)I'D 1-4 k4 1-4 G4 $-.1 >I r' ;z L1

68 AJOPVM 21- JAN c) c> ci co ci c> c> c> c) c) c) ci c> CD C1 ciccicic> C> 1 C) -I( --- CO N N 'cr N '1 LI) 1- C) a1 C) C) Cr) C) C> CO C11 1 r-i T-1 r-1 -i cr> inrw ccci cao C> LI) C>. l.fl : (31 N CO N 1 CO N E-1 >I 'N c> rn c-n <N on >, 111 (7 'Cr 'Cr cr no cr cr u) Cr-1 uo I.o CO CO l N CO C> 3 r.1 c) rs) P-1 ri El Z r3.1 (/) E-I E-I i-1 1-4? Ii. Ili CD III 1 ' I 1:4 h-1 no co 3 u) m cn i.-1 II r.-. m N 1. III ra 41 nn, 1,r cr ko v) r- oo k.c., Lin OD (\I CD,--1 un cl' c:1' 'Cr CD ril L() I"- r--i L.11 r-1 CO r-i r-i rr) gg r- cy r- x gg C'1 ry ry N cy oo ) )) 4 E-1 r r-1 1-D E-1 C). C) r) rd -D t r D P-1 >1 ;Z fr) ;.:Z U) I-D I-D t-d rd r)

69 66 r-1 1 4c I Z r>v1 4c «4C : 1 N Ln r-4 co Ln N el. C> L. r N N C> E-4 Fal. 1 fr) CII Z CO 1 ON Co L.r) eq 'CP C) (2) cy) N T-1 1 I rx) 154 T. N t-1 T r-i I C> rzi T :4 1:4 I-) Z 4: Cr) N I'. Cr> l's e? T-1 CO r- co Ln El Z co r-i I I 1 1 rx1 C> 44 le> 4C4C1 1=4 \c' N 1 rq 1 CO --1 rs- 1 NNfTlfT1 rn r'") cv I I C 124 (.5 «U) 1. h N k. r'''.. r-4 rf) c, en r- EI Ln m wr rn r- N I Fil Fil POIKKEAMAT MITTARILAJIKKEEN TULOKSISTA Z O 4( 4C?I U) CO N er frlrelernin r-ic) ril r-i I 14 1:4 4c «' 14 Ln r.1 r-1 e/, 1 /4 L. ul c cs1 1.1 cr CNI l.1 N N N 1 <Nl c 1 en cn i III U) E U 4c 4c -I< 4c 4c 4c 4c 4c.--1 -,:p o kr> rq 1. rt) c N to Lf) 1 Ln 1 (24 I 1 I R 4c 4c 4c 4< 4c <Nl Cs1 <\1 N N fil h ft1 CO 1. 1 N (1 C) ; T-1 I 1 1 T T-1 I I I 1 1 4C c> Ln Ln c4n >;14 r- 11.),-IcoLn Cl) CD cr) c> CD al CO CO T-1 C> CO rs T-1 T-1 r-1 T-1 T-1-1,--i ON OPI r- rr.) Q NQCD Oi g4 m eq m er) c 1 cn kr, fel Cfl o M CO kid 111 en fr> N m (N rt) T r-1 Cr) r r-1 Ln r11lfl " co Ln Ln CD co 9-1 N er) rel fr) fr) N E-1 I-) T-1 r-1 T-1 T-1 T-1 r-1 T rzi : I 1 1 I til.--i r-i T-1 r-1 T-1 r-1 T-1 T-1 T-1 >-1 EI Z U) II C> E-1 1 I U) ( 1 rr) t:4 co D 5 in co crn cs) E A c> fil 41 M 41 Z c> cr) [11 W 11 Z c 1 c\1 N c I cr) 41 >4 14 Ln Ln 2:1 I-) %1 1 L() (D U E-4 C4 N 1-4 1:11 co Z 4:4 4z4.--I I-) 1-4 h) 64 Gri I-D I", N ) 1 P4 U) 4 :1 u") 134 U) o' W W (:1.-i E-4 (..) U

70 67 (e) i-1 o --i r-- ei crl 4c CN1 CO ei 1 Ul 111 L.11 1 CII UI CO 1 CO 3 1 ei %-1 W 4NN- Lnm 1 1 III 1. ":1".<4 en o3 cri ei en 1. LII 1. 'Cr I-) " en 1. CV en in (. (, en ev m en ril N C 1 C 1 zr m m en rn zr E-1 t:4 41 > i- 1 Ln i-i r--.--i :r ei.-i Ln co co co D PZ P4 c:r `Z14 C 1 `zr (Y) zr N en N ("Nl L1" ei CO,Z1' in U1 :14 CO LI) Lf/ ::1' 1C1 Ln m zr T-1 co t-- in en m ei c:, 3 N zr cl r-- '. zr r.-1 in O EI N 1 CO rr) Crl cn :i zy in ko on 41 es3 ci ei rsi e 3 en.-1 en en c%3 til 1:4 Z C -l t1: Le) m c 1 m en Ln,cre o o o o 124 I4 II 1 m 1 o3 1 rzl Lf1 CO ORB 1= 1/ 41 1:14 g:k Z /N1 C I in Ln OE -1 I-) <,c4 -i4: cn M P4.1 1 /1/ (:) E-I UU

71 68 r-i 1 I N 3 LO LI/ f s- C 1 LA eq (v;) I U) N ON ON r- r-i 3 3,--1,--1.-I. r-i ON C CD M CY) r-. tr) r-i M , C:, 3 «1,zr 33 (Nl. LO P4 1 s, N C 1 C 1 lc) C:) CD N 1-.1.:11, M szt..44.4, N r rn c 44 rn rel.44 l'"d 14 i< i-j kf) 1 kr) k. kr) C 1 lc) k ko.k/ kr) t : 4: Ac 4c 4: 4( p-1 C) C 1 r-1 T-1 1 CJ1 444 r-- Lil CX) 'ON r-- Lf/ U) C> Cr) C 1 cc) r-- co (.) T-1 M N C 1 Lf) T-I T-1 T-1 r-1 T-1 r-i T-1 r-1 T-1 T-I c:r) Le) C> r-- C 1 :14 c) cy, Lr) l '. r-- c> L t) L f) L r) 3 Lr).44 rn r-. c:,..).,zi. ) m rn CD ) rn (7) c)) N r-. Lf) rn r-- C) 4444 c) rn 4 C 1 r--.zr,:ir r-i T-1 N N M N M N C 1 C 1 ft) CT1 M rn rn.44 1)4 lc, lc) k ) lc) ki) C 1 l ) l ) NC'1 i-1 CD T-1 en to rn.44 C> k. C 1 r-1 r-1 T-1 T-I 3 4 m fyl Cl kf) C 1 M. 141 CX) Z. Lf) CX) Lf). CO LC) 1 C: C 1r1 Cy) C) C) r4 r.1 C 1 N N r4 N 14 k kc> k kr) 14 c:> c:> c 1 C> c) c) CD lc) N Lf/ CD C:1 Cl C:) T-1 N C:1 r-i N r-1 r-1 T-1 T-4 T-1 T-I T-I 3 N M C 1 <71 r-.:t1 v-1 1 rs. fr) LI1 <31 N 1 er) v-1 3 C71 rs C 1 rs1 rs1 <V v-1 oo e-1 k() kr) kr) l lf) lf) l!) k (:) (:) 4: 4-1 C> 1 N k 1/4 Ln kr) 3 1 e-1 l. 1 Ui rx1 1 T-1 [z1 L I") LA '. %. 4-1 N V/ 1: 11) 3 14 f/1 C 1 1 fr) M C71 N r.- t-- cr, i-- r 1 co k Ln -i N <V c\1 cv rn.-1 r\i,-1 ril 3 co CO CO 3 3 rs l'ss 3 C:3 P-1 14 E-1 Z E-1 E-I E-1 II <31 U) O. i_i R i m :1 cd II 1 c> Lr) Lf/ 3 E-1 ri1 W Z N O1 E 41 M T-1 Z N f \I Cs3 C71 ril 14 Ln k-1 LI/ Ln L-1 L-.1 :4 ti E-1 14 cr tä 1 7 Z < o' L R 1-D 1:4 41 s D m m 1h-1 W P4 2 Pd W P4 U1 K4 W W AEIOO

72 69 on CD CD un CD CD VD CD CA Cs) CD CO (Nl CO Ii:I (Nl Lf1 Q C:) Q CNI D CD CD CD LI) Q3 fq r4 CD >4 N LI) ra LI) ) un un CD on nn cy nn Cq PA fq nn ,4 Ln tn 4c 4c 4C 4C 4c 4c c. Lf1 1 LC) Lf) l CX) fv1 1 CD r-i Cs.7 C 4 Cs4 1 r-i CX) f'4 C\1 r-i r-4 C 4 r-1 r-1 r-4 r-1 r-i r-4 r-1 r-1 r-1 r-1 r-4 r.r1 C`9 r-- Cs4 CO l 1 1 C 1 LI) Lil (v) C:) Lf) C:) rn S11 Lf) Lf) CX) CX) CX) LI1 Lf) C'l N r's f's CO 1 LI) LSI rn C 1 CO r-i CO (2) frl m frl rn fy) C 4 Cs4 C'4 Lf) Lf) s:jr Lin Lt1 : t:4 >4 CO Lr) Ch es7 kc) co. c.1 rn 111 r-i r--1 Ul Orl LI) VD Ch LI) CO LI) U3 CD CA r-4 CD CD cn co oo r1 CD CO r- 1-4 r-i r-i r-1 ral.1. an r-i..zr c. 1 ON on (NO r-.--i 1:4 WI r-.;:r on,.:14 C.4 r's CD Cq 1-4 LI) %: U) El >I N co r- CD ::, cr, Lo cn r- co un Ln co co N [LI W Prl N on nn ry eq r-) N on on on on N wi4 [xl : I4 rä - > 4 V3 nn nn cn on CO VD CD CD N DOL) rn nri cv 9 IV ) (V 1-4 C4 4C 4C 1/1/1/1=ORB f14 tf) P4 CQ CZI OO

73 7 AJOPVM1 3-JAN-9 1 CD 1-4 N N Ul VD CD r- r- N N C". CO 1 CD ocwc) cn VD CD CD NNQn r1 rl ei ei 3 3 c) ei Lin ei V) 3 cr cn cr co r- cn on ey cr VD Li/ on 3 Ch VD Q CV CD r- r-,4 ei cp nn 3 r- un Or) CD nr1 (Nl rn nn on nn eq rn rn on on ey cr u ZP nn nn r4 CV CV r4 1-4 ri 1-4 CD cr on ko o co 1-4 rq cn on on r- CD CD CD r1 CV CD -- Ch CV CD Ch VD 3 r-i r-11 r1 r1 CN C) zr U/ VD or- clnln CD CD CD CD cn er 'cr ei on Lin cn cn ei cy CN CD co rq E-1 Ln rn c 1 Ln rn co. e i <Nl r-i r- cn on rn es1 nn nn on rn nn 1 1 CN en co co un co r- r- on un ey e\i ri r14 4 cd r- cn VD CV cn ey,4 on CD OD CN `.. 3 Ch 3 3 CO CD,cr r1 VD CD r- r4lfl QLfc CD CD Cr) CO VD r- cr rn 1 kr) kf) / Ul r-i N Ln r-1 CO VD CD VD on un N cr on Ln VD >4 en ey on c' N cy,4 ei cr Ln un LO VD D r- r- r- r- rs/ ey ri 1-4,4 C4 1-3 cd N r- co od ul c on en cn ul co CD cn CD N r-i CD CD r- CN on on ¼D,cr ri ra r rl rl ra co vo co un cn co un CD CD CD CD CD Ul Ch cn r- on rq r- on r- on ry un ey c) on CD cn ri CD r- un CD Ø on on en on on on ry ev VD en on un cn 4 C.4 co r- un r- VD OD r- ey r4 r4 Qr1 'cr CN'.D cn r- un ry CD Nvfl CD CO CV cn CD VD CD r- on (Nl ry co OD 1 r4 r4 en lo Ln en CNI II) Lf) LI) Iss Ln en vo r- en N CO b4 DN o'c)rncnm OOQDLfl es3 co r- r- N ei ei N ey r-i r-i C N N 1-4 N Z CO r- r- ko CO LoNev eneynn Ln co.-4 Ln Ln co 1- A c:o r-i rxi Z cp 1 Z JN N o u) Ln ei E-1 1:4 P4 Cil i-1 I-D I-D 4 ol i< W 1:O cn 1:4 II,--1 N,-1 N cr, N ON P:1 CO C1 E-I U

74 cn 71 h--1 1 /4 ;r. a1 /4 r- Lnmco c N 1 /4-1 c CO CO 1r-1 r-1 KPL KG/A rth u ocooc> 1. r- N ¼O C' en N kc> 1 /4.1") kr) mmccnm N (Nl r-i M r-1 ".:1' C> 4c I-- r1 CO 1 /4. 1 /4 1 /4-1 co m O co Ul N m ono N N r-1 r-1 r-1 t-1 r-1 r-1 N "I' 3 r- co N co,4, UI ill,1 Ul C) r CN lid eq V) OD 3 Ch Uh C) U, Uh E r:,i ks) eq cn co cn.--i on ul on Nl co.-1 oa on on,r on on N on N u) un,o.cp ul u) ril 14 x 4 h...1 r- r- ua I-- 1 /4.1:3 ko ur) ur) N cy on N ry cy 4 E- 'Z 111 u) : E-i EI 4-1 ) 1-' 11 o' I 14 m W II cod II i i ci u) co N Ln i-1 cp,--i ril Nl c),--4 -,, al - Et [4 x e-i z (Nl cn1 LI) 1:14 P 1 Ln Li) N ::) k""j 111.1g Fl EI fz Z r< 1: CO CO C:1 E I U

75 72 AJOPVM 1- JAN- 91 E1 41 POIKKEAMAT MITTARILAJIKKEEN TULOKSISTA 4: Z <A :C) 1 on un od en CN r cr CD rs1 VD en El 41 VD CD r- N on.:i, VD oc'. cr un I rn [1 co N 1 I 1 I 1 r1 I I I II VD M W I I 1=4 M 1-i z 4c c1c r- N m co Li) CD VD r- 3 E-1 CO I I I r---i r 1 I I W C 4 (PP r- r-i on 1 r- 3 on CD ul r- VD on 3 on. g r-1 N 1 T-I I 1 T-1 T-I T-I ; 1 ri P' CU c 4( 4c 4c 4c Pli (5 4: 4C -1c cn on r- 3,4 CN un CD r-i N CO U") V:, CN 1 N on 1 on m un m un al un Z 4C 4( Z 4( M t r1 C, krd rn N on C5,4 CD rs1 rx1 1=4 41 o\ 4c 4c I-- LI) CO 1 M kr, N M M M N N r-i D 4c 4c E-4 eq 1 I.'" u1 3 U1 u1 CN CN On Crl I 4c 4c 4c 1c 4( 1c cn rq CD cr u1,-1 cr 1 cr VD UD r-1 c r1 1-4 I -I< 1-7 CD Lte) CO CD N 1 CD on N on ri Ul CD CD N r1 r--i 3 1 CO c? on.-1.--i un,--1 r-1 r r-i M r-1.z1,,::, N VD,l c r CN CD r- Cr r 1 g '. cn on VD 3 U") - '- CD M UI UI un N en m m N Li" rs1 en CO N ' c:r 1. c,4 NNMMM CV. c-4 c',1 c:r rn rn ol (Nl cr M 3 M 'cr CO M VD M N N CD 3 3 co N.1, m N.:I,..:te i, N N.-i v-4 d4,-) M N N N N N.-1 N N (N N N C I I I I rn >4 c-.4-1 r1 c--4 r-i,1 r-i EI W II E-1 cr, I u] 1 nn C) G4 co Z 5 in CO o crn cn z,- c:1 cp.--i 11 [x] rzl M [4 Z CD r- m 1:4 W W 11 Z N N N N Cr) 41 >4 Ln ul Z W 4: I-D K4 LOn 1) C) EI Z r4 rz rc 1-4 W >1 fc i C) L '3 N eli 1 Ul P4 M Lin fic m.: 1 1 C:1 EI () ()

76 AJOPVM11 -JAN ( 4C El 4( 4 ta Cn CNI (71 cr CO C 1 Cr On rn 41 1 CD cn rsi s-i,-i oo cn 3 rn nn r w c.zr I %-4 r-4 hq Ch r-, Un nn an cn Cr MD CP CNI ("NI Un.' CO un Cn hq hn c:p un r- V3 cf. hq 3.:1, un 1-> N cn cn 4-1 nn,4 un rq rn r-i cn r- rn un 1 rsi r i rn nn nn esi rq (Nl.cr nn nn en nn cp E r-i,--1 r- r-1,cri co co co oo up UD 1. :: (11 Cti cr Cq c/' rn rn rsi rn un O4 E-1 in co r - co.4:4. rn c o c o o o rn c' CD 1 cn co CD cn un co,4 cn ic r- r- un 1 rn CD CD rn CD CD CD CD CD cac r- ud.1, CO r-i,4 un Ch E4 o4 \. en rn cn cn co.,:r un ki> 1 41 rg y-i ei rg eg eg r-i eq rn cy ul. b4 O4 O4 r4 4-1 rn on (N rn nn rn (.. 1 nn 4-4,4 CD CD CD b4 Or141 CD I rnj oo 4-1 cn 41 E4 41 Ö M i :4 1-) e-1 II Z c> Z in 4.1 x.--1 u-),_, e...,,c. 114 W U) ai W ul co A c> 4-1 rii z c).--1 z x N c I in u-) o E.,4 Z rli UI 1/1/1/ 1=ORB (71 6- V ON U C.)

77 74 AJOPVM 11- JAN K. IK IK lc 11C -1K IK IK IK 4C IK C) CD T CM III r- r-- (.1 V) kr) rs. C) rn Csf 4,4 C:3 rn en CD c1 T-4 T-1 r T-1 r-4 T-4 T-1 r-1 cp ry (71 c)) cp c:> c:) en rn O kr) 1 CO en.3. c() co ON N Cs1 Cs4 V) (3 C:) cy rs-,cm 4-1 en :CM 'CM CM CP es) c4' CM 1:4 VD kr) VD le) CCI CD CD '..' r-- Lel 4-1 en ry..:r. lf) CD en 'CM cm CO CM en rn CM V) 4. V) VD IK IK 1CIK (:) CO r-i ON CD V) T-1 ON Le) r's Cf) CD en T-4 1 CO CX) rr) ry T-1 T-1 T-1 r-1 T-1 T-1 T-1 T-1 en r-1 C3 'CM en en V) r-1 T-1 T-1 O 4 C3 411 r-- Cs4 'CM C) V) r-- cp 1 LrI Le) CO CM Lrl en rs- C) CP CM C71 cf.) re) c> ON en C31 1 N Lr) r-- en r-- c:>..11 cp en.1. e I r--.o.ci, r-i -I en1 es) en es4 en e\l e I es) en en en en en CM 1/4 VD kr) 1. V) V) lt) r 1 VD lc) e 1 e 1 (\I e C) ON C, cr CD CD 4.41 N en Ul CD CO CD cn CD OD OD 1 c) T-1 co 4 rn en e,4 k.c) e,4 en.3.cd (:) CD 4 C) CD c:), (Nl 1 CD kr) cr OD Lel ON CJN N cp ry,-1 O CD en CD T-1 es) e 1 es1 Cs) C4 Cs4 r-i -4 VD VD V) VD VD VD VD CD CD en1 CD C) CD CD m) cn co.14 1 VD rg (1) CD CD cn ON CO V) '-1r r--,-1 Cs4 ry) Cs4 CD ON r-- c:) (:) CDQCD O co r-i 1 r's ON r-i en Lf) ON N r-- CY) T-4 CO Cfl rs- es) r-i (Nl r-i e`l es) r-i r-i r-i r-1 4 e-1 V) kr) V) V) V) V) V) kl) C) (:) CDCDCDCD 111 9C 4C r-1 CO es1 r-- Cs4 CO VD C) C3 r--i Lr) r-4 r-4 r-1 r-i W) Kg T-4 r--r Lr) CD (:) c) CD (:) C= CCM en kr).3. CrlCD CD en ON N r-- r-- 1 r-- cy CXD Lfl T-1 C' CN e,4 (-'1 en 4-4 r-i ;4 Li) OD OD OD CO CO r- r- CO CD C) CD CD CD CD h-1 f4 a) u) cn i R II ni M COD II cn Z CD r11 Lfl [1] ced rx) Z T-1 El 41 Z N N N1 i-i ri Ln 1-4 Ln Ln 4 i'd i --1 U E-4 P4 1 Z P15, Z il r21 /--). 1:4 rx1 17 I'D i U) W Ri U) Pc4 W ORB 1= 1/ 1/ 1/ P) CQ C1 E-I C.)

78 75 Cl r 1 L. (71 r- 1/1 crj C) v-i r- c> C71 (v) 1 v-1 r-1 r-1 r-1 t-1 CO M LI) fs- Lf) 3 LD LI) Lf fni Lt) >- N M Ln o o r.o Ln ry m (N L",1 r-1 Cg : 14 L. 1/4 Ln V) C.1 Ln cz, cp 9c CD r- 3 OD Cr 'V',1 VD r-1 cn OD VD r-1 (4) CD CO CD CD,-1 CO CN rs CN1 1 CD CD 1 fq r-1,4 r r--1 r-1 r-1 r1 r-1 r- LID fsl U) 3 VD CN Ul CA CN 1.1) rn [:2 VD CD CO fel Ul U1 >4 N. CD N. r- r- N cn rn un rn cy CO 3 1 rn rn rn rn m cy cn ry un un <1' Cr VI 11) : D4 un U1 CN 111 (Nl m co cy (Nl ey on ey cv 111,-1 i-1 T-1 r-1 %-1 IL C) 111 CO ni cy r- rn r- r- r- ni CN CD U) CD C) r-1 CN CO CO on on CD VD,A,-1 v-1 r-1 1-4,1 11-A,A C.T2.-1 r-i 1 r :). '4 M N CD rs Crl rn. N cr) o ko,-1 UI,L1 CO Lf) fs CO CN.cl. cn rn co un un CD CO 4 r4 W Nfg11N N c 1 m rn m m e \ 1 2 rl1 :O I. on m,:r. m GN c> co m c> o r- L L V) 14 1:11 fel M,1 M fsl M 4 v-4 v-4 1:4 E-I Z u) 4-1 h-1 E-1 ibz W : el rn :1 11 co rl o Ln co N,-I r4 E ul,...1 c._,,_, 41 co 41 c),-1 \ cn -E-' 41 1 ffil< Z fq cv,-.1 ry 1 41 b4 P4 Ln C) C) un un N ry, E-1 Z 1-) 1 z Z. D 1-A 1-.) P ) 1--1 :1 P1 1 4 t U ()

79 76 r4 kr, CD 9-1 M CD N 111 r- r- CO Nl' r-1 N CO OD CDr4 1 N V3 OD cn 2 r- nn cy kid 2 n2 co cn VD cn N cd r- c mco Ln 9-1 rn CY) (f) m m N fel. "-I 'Cr "C1' Cl mm-cnc $-1 ON rsi r - CD CO cr, 4. r- Le1 N CO 1 N CO 1 CY) M CO r LD ONQ11 ooc cr> -zr cs4ro 1 o o c cc> CO N C>11 m In rn co N 9-1 ZO mmesirnrn m.-imrnrn mccnm C4 QDcOLOQDN NmLnNN 9-1 r r-i U) 4c 4c co r- on cq O n2 r- co co <31 CD r.-1 CO cn CA cy CD CD A r-1 r-1 r r- Ul r- c> c> c> c> co r- 9-1 Al 4, 413 rn 112 N 1 CA 9-1 CO kj) N 4. CA m >i cs1 rn c r\1 t.c> 1=4 t4 Iii 1:4 r- r- ln r- LO "'zi. 4. N t--i U) CD CD co CA 9-1 ON r-1 v1.-1-1( r- 1 'i O N N cy ui Q CA ro C> 1/4 C> r- c> co CA 1"-- N N 9-1 t^.1 LI) E-1 e-4 CO '' C> C>Q CY) r-1 r N UI m cs1 rn en rn m -4. 'Cr kr) en rn in u2 AG i-1 P4 b4 r- r- Ln '' V3 N es) r-1 ril 11 N C) 19-1( -.1 Al 43. til 11D N CA CO N 9-1 N cn CD Nen r-1 cy r- CA CO cn..cts..cr on N 1 r N '.9--1 V) Na. ei V) en rs1 CD CD CD 1. un un r- '..c), '.1 OD 4 ei en Lo r- cy CD 3 1 en en en un cn cn co u-) ry co r- r- cy cy cy cy ry,-1,-4,,--i ry cy ei r c-.4 EI Z i-1 f cn KG 1=4 EI 14? Z II,C 114 C> rxi ON 1 4 Al CO cn 4. E Z 4 W k-1 [ D r- r- 12 r- ko r-.4' li) cv cy on cv cy cy Z 4 W C4 W 2 a4 W II CD Li-) OD r-1 Lo f,4 1 ) i_l (=% c:$.--1 Z b N N tr> 1.12 Ci EI C4 Z 4 KG KG rli 1 g4 W W 1/1/1/1=ORB 1-4 E-1

80 77 :M Q LOLOr1Qi on on V1 o c CD CO h 3 ri Iii rn N k. 1 z:14 C 1 (Y) CO (N m m on r a momoo cn CN1 CO C> CY1 11,1 Y1 C.3 1-v1 v-i C> C> C>o c,c> 4t B-1.D k CO 3 rq ra cn CO l v-1 UI CD CO v-1 CD 3 1 r- Cq C4 CD CD ra nr) ra rl ra rarl ra ra EI Z rx) 1-4 U) rz E-i r-co r- 3 rq 3,Z1' Ul Ln on CD L.11 NYr1-1 Ch rs1 1 /4 3 CO cn Lfl CD Ln Ln kr) rq 1 CO i ra rq te) en el CO CO on en.no en on eq on "1 Lfl 11)..zr Ln tn Lo r- 43 k Lr/ Le) og (' rq Cl F-1 N 1 U) N 1 1 /1 CD co co rx) Z cn cs1 c 1 eq cn u) Lr) EA C) P1 Exl D 1-2 M U) PIC 1 1 C1 El C.) ()

81 78 VIRALL ISET AJOPVM 9-JAN- 9 1 IC ) 41 -X -K P4 4c 4c 4c 4 rn on rsi ra N N CD CD,1 (Nl cr cl, L.1-) on rn CD ri C4!III I I I I I I I nn rq co r- un ra N OD ra ra U/ rn CN u nn 1-o NN CD I CO nn nn cr CD (V L.1") cr CM I CO II : >4 1-3 \. c. 1 co :C) cr I Cr 4(9.: (4(4.: N cn ra CD 111 CD,1 Ch CD r- I 11 ra ra (i) -c 4c 44 4 \ V3 Cl ra ra C) ra rn rn un,1 r-i un..--1 vd cr r- rs K: I I 1 III 1 I I I I CNI «-I< Z -k -K rx1 9(4< 4.1 A4 \ CD cr CO Cq C.1 r- r cn OD fll ra CT. CN N N ---I I 1 r-1 i : 4c 4< 4< 1.1< 1_1,,..,. 1..] -Ic -I< R, CD ra CD CD / C s1 rs) co ra ra,4 <pilli 1 1 I I 1 I I E.,.._1 E,,, < «-X ril 1.-1 CD CA.;:r CNI cr cr 3 CN r--1 en co co CD r- oo r- en c> cd co c) c) c> c) cn C).--1 C) Ch 1 C:1 CN ,4,4 1---I 1---I 3 r- cr,4 OD r- r- co un cli on co c:r 1 Cs1 (Nl PLI co cd c) c> 1..n co co ko co c> r- Lin ko on on ri c) 41 "-. ON C:1. 1 (^1 --I e--i cn 1..n r- ca. nn nn rn nn 41 K4 17,4 c\i r.) cv N c.) (.1,A ei ei c\1 eq esi eq rq 2 2 A4 -K u). 4<4.: 4< 4< 4( -K -X b4 N r9 3 CN CP Ch Cr,--1 CN C4 N k. (Y) ra CN m C.4 r- Cg Ln I <V it:s7 :-:-r,' 44 rn U) A4 C) A4 cr cr un ' un CD CO Cg r- r- r- r- CD cn CN P4 UN UN N N Nl rq (Nl Ul o rq rs1 csi rq ri cosi csq rs) rs.1 rs) rq cs.1 rq : >4 T > CD cn 11 1 en t!) co D cn E4 '-' a) cr en P-I r- 3 3 rs1 co Ai on un ra rn r i cr cr CD VD CD cp CD cr un P co CD CN Oi Cs1 CD cn cr on cr EI >4 A4 CN cn nn c> cp CN CN rn on r- r- r- :K4 co cr cr c> c> -1 >: /-1 = ic, > 1 -)'-D 2 2 C%

82 79 CN1 1 C 4 1 c> Ln c> N1 r-1 C:, i-1 r r1 r-1 m kr> m cr> r ,ct c> CD c> c> CD c> CD c> CD CD c> c> c> c> c> co fl Ln co r1 c> szt m to CO,:11 Lf) Co) cti N N Zr.:11 N1 en ecr rn N N N N N N N1 cv rv N N 1b4 E-1 E-1 ~.:PMMNN N CO '.'.o ON 1 1 r- q-1 r-1 koliim CONM1 OCONJUD U) NOLI1N c> Ln r- r- co :3' M T en 11N 1NOD Ln Lr> Ln MM NNN NININN Cg N N.1 N1 NN N T-1k1(3 Wlll11.11.:11.41 MM M ocvr- en cr tnm r-i mocvoo M MO Ga,- 1.,31 m mr- omr.-no 1 A -zritnr-c) 31 komho,--la~,zr ø' '. N MalN COM'Zi. MN t4 1-INNN NNI-INN NNNNN NN E-1 41 b4 M f=4 MM11471 alal zrmm NNNNN NN 1c T-1 1- g4 > EI EI MW m co mg Z t:14[11 >1 E1 1:4 El :g:114 > rz) t ) 41 h_l m Ln en "z11 zr 41 1-) Mr11 1-) 1-)W co.-i r- MN z1":3' 1('4O'zr '.ME-1 E1-4,,:r iz 1-)>,41 cf)> 1-) 1-) -1.m coco(,im kcoc/1,oln 11':11 MCP '41 l 11MMN NN ,4 ici: 2 2 t% t% K

83 8 AJOPVM1 O-JAN-9 1 -k CD Ul VD LI) ,1 VD CD cn CD co 'D r- 1 c) CD CD CD CD C3 CD CD CD cn CD CA Q' i r-1 rl 141 r- UD cn on '- ra V3 CN 1 r- CO V D 111 UD on on co r- CO VD CD ry r-,3 r-1 on 3 V) cn N on.4. UD.zffl 141 wp Lo VD rn m on eq ry c- -I cy.ry ry ry rq ry rq eq cy ry cy (\I ry ry -1 Ch Ch 1 CD r-1 ra r-1 r-1 r-1 r-1 r1 CD CO,1 r-1 CO ra 1.11 r-1 r- co CO C-- U) CD O CD r-1 CN CN 1 cn I ra r-1 ri 1--1 r-1 OD co r- <=: on cy n c cn on N LI) N k o CC133 co on on CD V3 un VD CD 1,4 on Ln N on on cp CP "CP on Lf) CO nn on on un 4--4 cy ry N C4N NNNNN CD CD CD CD 3 CO 3 cn CD 1 C> 124 ra r-1 CD,1 r-1 Ch V) VD r- r- (/) CD CD ra C (D CN CD r-1,4 r4 on C> CD Ul C> V) CD CD CD CD C> CD CCO3,1 V) CN Ln co O\ Q o N ui ui ui ui un un ui c) 4-1 rl r1 ei >4 CN CN CN cn 3. CO 3.4 CD CD CD C> CD CD CD a, CD on CN C 1 U) 471 cn co 3 VD CD CD CD or ; 1 r, 1 r- m ui I r-1 N,A b4 CD CD r- CD CD ui CO 3 CD CD D N C> CD CD CD CD 4 U- I cn rz1 VD cn CD CD CD c, CD nn c) CD CD CD CD c) CD CD Ui 3 CD r-1 ui cn N CD CD 3 -i ry ry 4 cn CD CD c) cn CD CD CD CD CD CD c) Z El 1 EI cn r:4 1 E-I II en CO U3.'o,1 R...,_, 1._,..,t. m o4 rzi Ln N CO CO N CO >4 EI on un.--i on cy..4. cr CD VD CD,r c),:r un C4 43 CD CD CN CN 4 CD..,:r CA CN cw on cp.;:r lid El >4 CD CD CN CN nn cd CD C cn on on r- r- r- :i: I-1 41 D ':.4..zr E-1 :/' Z1. f= /-1 4: 4: C) C) r) 13 g:1 C) 13 h) >> U) 3 X

84 81 c) co CD r-1 ul r- r- r- CN 1 r- CD r- r- en c) CN r-1 CD OCTONMCD COCN rn 1, ,--1,4,--1,--i nn CD le> N CD 3.:1, (D CO Ln Ln rn un c) ul %I (Nl C-- CD CD r-1 nn lid M li) VD r- Do >1 N c) en,-i ONLO Mr-11--1, CNr-1 N N N N NNN NNNNN,-1N : >I b-1 ML. CD 1.1-> N cr.:/.,:r...zr. rsi csq N (II r-1 ra r-1 4 i< KK9C4C C> M M LI") '1 UI CO (WN N CO U) C> QC> C7> r-1 gr-1 C> c cc>c 1 C 7 r-i v-1 v-1 r-1 >-1 r-1 v-1 v-1 co crl c \I -zi, C 1 1 CT1 r- Cr) Crl fv) enin co en tn z:1 en k. C 1 h 1 1 v c) en C 1 "zr >-IN en N,-1 e.i esq en Zr C 1 en rn N e I,--4 C7 e\1 e\1 e\i e\i e\1 en1.--4 ci e 1 ev e\/ e I e\1 Nl : >4 Cs1 r-1 P4 N c \I,--I,-1.--4,1 c:4 cn UD 3 CO CO CO cp rs1 ev rzl. ri4.1 b4 >4..., EI : fil >4 co > i--1 (34 z 4c1c cp r-i "Cr CO M CO N CO II) lf> C> CD C:D C> C> C> ci r-1 1 C71 1 C7.1 1 >-1 r-1 v-1 r-1 v-1 v-1 v-1 z-1 r-1 ko ke) en.zr rn co cr r- rn -14 an r- c n e) L e I s 4zt. 4. kr) r- Ln ko Ln -zr h r-1 (Nl en k. N Cr) (V C71 ON C r-1 r-1 ON 1. CO II),Z1> rr>.z:ii cr. r (V C 1 C 1 C 1 C 1 r-1 (V C 1 C 1 CNI C 1 ev ev cr-si e'vt' c) cd 'Cr,;/. wc3. C> Cr, kr, CT CN en cn k.c> tfl 11) M M r-1 r-1 r-1 r-1 r-.1 M CDW (31 m>4 c1 on: (14 ril ul >1 El Prl Ul r-1 (24 41 CD CD CN E-1 4 CD CN,c.a..a. >O 1") Ch r.11 p: 1-) 1- i-1 [4 1-7 t'd. rn,-1 r- oo oo N OD M N.c/.,I. lid CD 'c/i CD..a tr) CN N F-1 CD, CN CN or) CN en El CD Ch Ch M ON r- r- r- CD El NI..3, CD CD > WW> 1-)#-) 2 2 Ci) K P: >-]

85 rd c> LflCD r- 8:n cr cr ON LD r- LflQN U) C> C> Co r-i r-i r-1 Co Co al D ri 1-4 r-1 ON CO ON al C31 al CO c c 1 ON Cr> kd N -1 1 CO N C:) h CN ON Un N CO kr> N rn M la E-1 N CN m c.y m m Lfl Ln m 1-3 c' c C C 1 CVNCVN N CV C4 rn en m rn mmm N ("V.1 N cn kro CV cr U1 en CD cr r- r- OD 111 ln cdocdcdcd C> C> r-i C> 1 C CD r-i r-i ". r-n c> CD C'f") N C> C> U-1 cz> Ln c> c> c> ODOs m "Zr Cr) 111 CN1 m'lfl NaD EIN c) c:$ rn m M N LC> r-- rnmr Lf1 N N CV N (-V N N CV 134 M M M.1 r-1 i-4 CD CD Ul CD Cq m CD rn cn r- cy CD hh co r- o' (1) CD CD CD CD CD CD Ch CD CD C) cn cn r-1 r-1 r-1 r-1 CD 1 CD CD r- m CD UI CD CD Uh CD UI CD CD CD Uh Un VD Uh N 11) " C\I C) CO 'CP UI E-1 N r- r- co CN 3 r- r- Ln VI) 'CP on cy rn hh 19 r-1 r-1 Cq eq (".1 C'4 ('9c'4 C'4 r4 (J) 8-1 r- N hh Oh m rn nn r- cv Cs) C's1 hq ("Nl 134 c>.8;4. CNI al esi c> C'.J Lfl CD CD CD CD CD CD CD CD CN CD CD,-1 r-i r1,-1 iri r-i rn CD m m m cw CD CD CDCDLflCDCD CD CD CD 3 3 CN cn,r VD CD r- VD hl OD V3 CD m CD N CD CD cy cy rn ry CD r- 3 r- ko rn tr) rn rn cv cy ry cy cy cy cy es1 cy ry cy (N C4 cv ry cy cy b r- r- rn on rn rn CV N CV CV eq t-1 r-1 ri '4' Fil i:4 c> 3 Uh in r-- I CO M C> 1 CO cr cr C71 M CV D.-1 4 >4 en CT1 T-1 1 t::, ON 1 3 ON r-1 r-1 t : >1 1 CO 111 C> LCI 3 CD C) C) C> C> >.--i r- r- al 1 cr 1.11 C> ktjo.-1 r- k. cr "' kid 1/4 M r4 z N co r--.-1, cp c) cr, co co c:, kr, kro Ln kr) M 4 1 U) >4 N r-i N N C 1 hl ('4N N N N ('4c'4 -- >4 Z 8-1 ko kr) cl ry ry ('4N ko ri > 1-; c) I II c134 cn 4 ul cp on a4 111 r-1 r- ) ) ('4 ) rn u.) Cq CD VD CD CD E4 t.11 CD CD CN CN hq CD r o cn cr cr ko 1-4 CD CD CN CN nn co cn rn m r- r- r- 4 5 c> c> CD 4-8 r 8.5:1P-D 1-D>, ) gdd31 co,-)t-d WWtrIci):

86 AJOPVM1. 5-JAN- 91 c) m 11r-1. CO en o en r- m c) on r C 3 r r1 4rI r-1 in en r- ey 1 m 1 c) c) N m rn 1 r- kr) c11 Ln.41 M X, CD ) 1 ey 1m cy cr C 1 r-1r1 C 1 C's1 r-1 r-1 C 1 C 1 C 1 N N C 1 C 1 C 1 83 P-I r-r-rernm mmm C 1 r-i C 1 C 1 C 1 C 1 r,1 ri r-1 CD r-1 cn r-1 CO on CN on OD CP CP UD en] cn r- 14) CD CD cn CD CN CD CD cn cn CN Cr) OD ) ) r-1 r-1 UD kl) nn m CD CD CD r- CD un c) ui CD CD CD CP V) C111 CN Ul CO CN r-,1 U-/ UD 3 CD cn cp CD Kg X ) ) rn CD r-1 CD r---1 VD r-1 cr o o CD CD Ch CN r-1 U) (D r--1 cq cy cy r-1 (Nl cy cy cy rq cy.-1c') un m rn m m m rn N N N C 1 r-1,1 1 c/i c14 UD 1 '13' co r--1 M N U) 1 CD r )) 1 r1 r1 V1 %-1 ' r r-1 r-1 r-1 1y-llflLfl it) Li) CD r-1 CO 1 -- N N N Zr \ r-i N Csi 'Cr M C 1 kij C 1 C 1 C 1 M <Nl h) N N cv C1 N NrYNN rq cq cy cycq cycq 1-) 1 C (\I (V C 1 1.1) N N C 1 C 1 C 1 r-1,-1r cp CN..;:r 1 ) cp 111 UI on r- r- rn CP on cq ril (/] CD CN r-1 CD CD CD CN r1 CD 1 CD CD CD cn N1 1,4 r-1 r-1 r1 r-i rx1 b4 r N m mr-keoc::, ouitnoc) : CO r- ) )1 r- ) )1. oq 1. on V) cr ('4 ) 4i Le on rq 1 11 on CD OD CO V) CP MD C4 ('4) > cynnnn cycynnn cq I ey cy r- r- on nr) rn ni Ol cy cy cy cy ry r-1 r-1 4 Z E-1 E-4 I 1--1 m co rz. 41 II F-1 Ul 1 CO CY) rz] un r- ) ) ('4) >-1 on un r-1 on cy cffl cp 1. c 1 CD CP UI t:4 41 c) CD 1 CN C 1 I- N:r ) ) cp on cr cr V) EI 4 CD CD on on nn E-1 CD CD cn on on on r- r- r- :K 4 Kg cr cr c) r-1 > hd I-) 1-) I-) 1-) I-) tn

87 84 AJOPVM1 5-JAN- 91 -K Lf) CO (Y) C> C> r-1 r O'QNOco co Cr) C:).-1 1 C) 1 1 Cr> t-i g-i 'x rfl h D tf) C) rrl Lf1 Lf1 er) N C 3 O'cJi LO a o 1 U) X coancpal r-- c> c- 1 c> co co co o oo a- r-1 r-1 C 1 rq C C's1 r--1 1)4 en en esq csi c> c> ey) csi Cs1 rs1 Nl (Nl t-1 c) r- csi -1 ko ko c> u-) c) co Ln Nl i.r),:r. E-, b4 u) cp es1 C) C11 1 CO Cri ril >4 r-i : Lf) h 1 C> C) C> !) LI') Lf) C) C) 1..r) o' c) csi r-- ko m csi C1' 2o N r,1 1 Le> e\i 11 1 C \I r-1 rrl CO 1. Lf) 'Cr ,1 1 C \I a4 ID C 1 CV C 1 CV CV (s1 C 1 C',..1C V C 1 N CV C 1 [Ll 14 rx) U) i-1 1/4. k.. 1 (Y) 1/4 frl r-1 Cs1 N Cs1 ("s ( Z 1K1 E-t > El E-1 --i EI Cr> I (Y).". CO r14 1 rs1 s C II:1 cr> co O' rf) CO CO Cs.1 OD 4 Lf-> r-i h >I EI m u").-1 m cv,sr,..r. c) 1. Cli CD,:r Lf) P4 E4 rx) 1 1 C 1,z1. cr, crn zr en EI cz, c=> 1 1 en E-1 cr> al en en r- r- r-- cp E-1 -.:3,..,:r c) c> 1--1 r:4 czr,.11 > t-) > 41 rz 1-D P-) > i:...1,4 ul u)

88 AJOPVM 1- JAN r-14 r 3 I -4 cd c> c> 4: N u") co Q c I r m 1 D N r I m r c\i kid CO C11 >-1 CO C 1 C 1 85 >1-3C o\c' 1 1 CO r-i : I cr I El u). 4: 4: N cd it o csi cp csi ci (\I rn cr 1-4 ul 1;4 o\ zr Ln Le) zr m icxc 1 I c 1 I I 1 I -1( i l r-1 r I c) cd o m -i -i 'Cr Q4,-.1, CO C> E-I C14 LI) l. LI) le> CO N rr) ril 1` Cs1 CV Nl C 1 <V C 1 C 1 U1 r--o rsi rfl rn -1 Vai N r-1 Lx1 UI I-1 r-i r-1 / r--1 T-1 r-1

89 86 1 CO 1n CNI 1^,1 : W (V i-4.-1 r-i v-1 r-i T-1 CO CO (n Lf) LI) LI) 1 Ln "c/'.::1. "Cl' M rz cn m eq rn CN CN1 Cs1 M.--1.-INNNN NN 1-) 14, > 4C Ocr W oa cn 14,:rva NNN c>c) El 1 N i-1 OMMM CN W NI-1 1 I-I 1-IT-1 OC NODeP O 1-a N c Irn men NNNNN NN E-I14 >a r-tcom( m m r4 r:4 wcl4.m M.4:71 CO MCOMOCD ' CO cn trioln coova.u1u)m U1 ) r-4 ui m m C71 N co,1 14 E4 M CD v-) CD ri ri r---oocac) mmva mul NNN,m, UI $-1 cr CD CD CD CD CD 4 14 M C 3) 111 MN, E..., E_. Z E-1 E-1 EI Z va komin Noc~ MN1111 ic:4m N C) > X X M Et uo X X 1, N rn 1-i (DIZ 1-4M 1 1 U) 1) A oct, ON 1-4 mk4 E-1 1 II M CA M anc),r 1--1 Ws-1 4 1:21 F- 1 w E-1 14 :414 > I'D W 4 14i-1h-1 LA N (fln ON '.'.O Et ko kr)(71,11 c locvm UINCTII-no m 4 U1 E-I m X X 1) N rn.--1 or4 1--4M 1. U) U) C.) A

90 87 Ln c:r1 P rd xg rog M N 'D M b4 P4 ucomlnocd )(Nc:b mlno <7,1 (.7 1 eq ts1 oc> N UD VD C) CD CD CD I-1,-r-1 L.r) c M C71 CO E-I N.-i.-io co h (.1,..1,.1 (.1 N 1-4 md cd cp P4 ra ONCYON cr N W 1M,--1 r-1 UI IN CD CO.:11 Ch 1Z) C1 4-4 T--I "cf. r11 f --- C> C> (Y/ M M scr..:r un ko co UD r- 1:71 r4 C>.4. C1 r- rn 'fcg CDkOMCD..cpc) M c)r-- :CAChM or-ich Chrh.=11--"--1 r1n 14 P4 co un rn OCOwPMN cnrsic\ine I c IcN M 44',-1 :(:)C4-1,-4 un r- rn,-.1,a rig omr- CLI r-1 M M11)NMCO CO N mcommln Lfl >4 r1r1 r1 MM o4,1 4c #-] o cn r- VD c)...4 es1 1 CD C) CD rn cr.--1,-1, rx1 r , 1-4Ch kor--- W Wrig Or-cooc) ocd 14 M ocd,-4,-.4.--tch 4 M c't.flmulm mr-,i,i,--1,--1 >4\ OocDOCD OM 1:4 MO :4 Nrqc\INc\I c Irsi..c. cnkor-coco c>o M ralommo >I W 4:i ZI"CPU,k1)) NM r- cn cq en nl.,1 ] eq cq eq N csq eq eq M P4 eq b4 ::4 h-1z Z $-.1 MLIImi li-4 O4 1, 1:1 14 :E1 EI EI El [4 CD OM Z MM Z ONW I I >4 nn tc nn M CO Q4 M: EI B r_i.: CV b4 C 1 b-) II en U) II en Cf) rx) VD r^i O4 rzi VD (14 EI C VDMM E-I W NONCh OM fi-al ril NONO) OM b4 mrsim121.--im I-1 1:4 wrqa)1.c) :4.< c) en ra 1 :g4 4:CD enr-4 c) Q i 1-3 (14 3 > 1-3 a4 3 D 4: C) U) M U) W ) o< C) 3 3 cn u) u) E-1 m 3 () O1 1:4.-1 EI u) 3 3 (..) () A ei '

91 88 AJOPVM3 -JAN- 91 AJOPVM 3 -JAN- 9 1 LI) NMWM M Dm c 1 LOKSISTA TU E-1 rd un co vo UD cn co on NIIII I KKEEN LAJI MI TTARI, P4 un cv on! I or) CD CD co co r-i. : E1 >4 MUDNrslID. COODlOMLI) MMMWM sa W - En omuom m E-4 c3mm w W W c 1i4 C) C) - m ul ~,cr. M 41,li tn Or-icDmoN C) c4 EI N OOMMOD M 4,e'. MM.--IMN N mel 4 C) W E-1 E.4 W Ch CD UD CO eg rzi EA. >I N Ur) P4 m m.co rsi CN CD WO WZ.~(-.1a.up 4 eq ry,-.1 ov ry cr1:4 :E-1.--1,--1,--1,-.4.-1,--1 >1 a a a,--1,-,-1 UI '. l.zr i- fli NN 11 ro X un 1. ui un un 1.n 4 $-C) I Z' F..->m >. >> 5',1 - E-1 E-1 O EI CD EI mm EI, M EI 3 I W mm II co U onw cn >4 b4 M >4 :C) rzw i<>1 Z: Z >4 M P4 oo In 41 W i4 m C) m E-4 W E-1 W x4e-1 1 <4 ic g4, ä 4 KZZP ic Z EI Z. 1-3 E EI tz C) 1-3 E-1 g4 a EA P4 U) W in f, CO 1-3 i:d g4 C) 1) #11. P4 Plel a h- C) W Dr) 1q P4 PQ

92 ,--1 cn cn - 1 I 89 1-D 1' 1. 1,. m. m. -.. (14 ' rii o_ 1_D 1'D LI) Ic 4c 4c 4c C's1 C11 1' 1 Lfl m m es4 m LI) E-1 4c C EIZ in rn kcp 1, I-) Ln r-i i-1 4i c, r - Z 41 W 11 CD e-i (c4 r- n I-) 1 i CN U) CD nn CD rq c) CN VD cn CD CO (" VD k. AN t1:41 1 cn LO CA r- co on N. iz co r- (- 1 3 CO : El N P4 'r NmLflrfl un CD VD [11 co 114 NNcD C CV N EI rx1 - N Lx1 1 t C) zr ornrn CA r- CA CA kr, OD E-1 UI gl 111 CO l Ul CO on E-i -1 N..... (11 Z Z Z cn N (v ko 1 in u) : El N N N N N rsi D-1 i-1-1 U1 UI 1, CA 1:14 N N,--1,--1

93 9 Ln 4c 4C COOMNW.Z Z tn m Mr-IWGIN M 1 L11 rd (1) oocorvon o.: 4c 4c nn ocr,-;roo o.-1,-4,-4 (4 ic 1:4 Q r- c n co m,1 [x41 3 W,1,-1 1 = 1Z\ >4 N E-1 :FZ '11 1 WZ ON-1CM E-1 E-1 T-1 1E1 MNI-1MM M Z WW1..1 m ai 4( ic 4c 4C 111 N b4 (1) ocinnmo co EI ril #--1 r4 rq -1 4c o imhm,f m r4 1 ul c) r- nn 3 W nn W flc E-1 N gl C,CNNODON W,4 Z cn r- r- Ln r- rn C) E c--1 W u) E4 m rn eq nn m no Dr) ICI2 koko 4:7 N s3, 1 Z >I\ r4 a vpkohoop./:, 41 WZ WCO in M C4 NNt-IN M :E-1 c1'mrtim M 14 i-1 > NNI-1.-1 ' ). l I 1111flUILIILI) LI) 4 IZEI e-1: (1) >4 v-1,-1%-1 T-1 Z E-1 E-1 E1 E-1 M E4 on1-4 E ral M Z M cc: 11 cc) 11 en. m>4 r-ic.r) r-4w 1 : : E--1 Z Z (J3 (4 1:4 N.1 Wb-1 114w Z (11W Z u1 W u) E4 1-4 b4 Lz1 i-i E-1 [4 El 14 El < U W P'4ZZEI 4 r: Z Z 2-1 ) El.4 FA El 4 14 C) 1-3 tc1 1' G- 1I.17 g OWM a.--1 ox en -..i:4 1

94 AJOPVM 3 1-JAN Nmvo( IN W 1-4 N 1 1 I P4 ZE1 cr.-locro M kr/ 1r4 1 E-4 1 D 4 k.-in 91 1C EA ce) m 14 D 1n (Nl en (-Nl CO CO 1-) E4 W ZE4 W W 4 Le) 1 -K e\i a4 1-D = 4: i-1 i-i,--1 ry cr oo r- (-Nl t: W CO 1 1 EA 1 1 E-I i-i 1--1 Q4 - D P4 rq.-~ [II E-1 M t=4o oa u) >4 r=1 4 W : -k Lx1 ce) lc -K o hj Lninult_ntel LO E-4.-1: >M >-1.-1.z >>

95 92 AJOPVM 3 -JAN- 91 Ic Cn -14 -ic >4 cr (.1 rv rq un VD CD 3 cr VD,-I N k.d :C) to un r-1 r-1 I rn I ri I rsl 1 1 I I EI E-i 4c 4c W EI cn CD on rq on cv VD r- VD cr cr N 1--- N 41 J C \I N N N CV N 1 rn X -X -X -Ic -X -X 44 -Ic 4( 4C 4C CO M,-1 esi un Ui T-i CD en on,-1 cr (Nl Nl CD un cr en v z ic -X Lf) 4c 4c 4C 4C M,--I V3 On OD CO r CD VD Un N CD on on Ch 1 Is N 1 r-i N Ln : Ln.-1 (1) 41 Z 4c 4C 4c EI -X -X -X -X -X -X til EI un b4 in ON ON fs.) (71 f\i Ln cr le) L. M r-i c. Lf) C> 1 D 1.-4 I.--1 Cs1 I I r I ri 1 ) C) I.1 r- EI Z 1C Z Z 4: 41 4( 4c 4c UI c).-t cd r- CD,1 nn c.-1 CD N CD CD CD 4 r b4 A 1-i hp.<4 4( 1-1 4C l= Lf) I---- C> CO L.C>,ZI' C> ('-1 CO OD Lf) Lo 4 P4 \. G E-1 :,: un i 1,4 1 cr ra ri on E4 t-1 1 I Z E-1-4C ic -41 ' «4C 1 f--,1 r-i VD lid kj) ni on on.--i un r- c) cn u cp co o crl c) c) r-- c)?-4 co co co co cn cr. 14,-4 r4,4 r-t 1-4,-I F-1 E-iO i1 C71 ct. frl...1. Cl. C-`4 CO Ui,c/. L. CNI in eq cn ril P4 E4 \. r4,:: Z CD cr CD VD VD VD en un co on..-1 eq Lin on cn b4 ul EI cr on cr on cr cr on.cr cr on en nr) ni nq a rli n1 on r- cn 4. r... c OD Ch cr ul un en r- un E4 cr cr en on r-i.--4,-.1 on r.1,-i r-i 41 U) i W cr cr cr cr 4 cr cr cr cr on cr cr cr on cr - : >1,--I,---I r-i r-i r-i.--1 r-i r-i r-i r-i (N r4 l', E-1 EI cp FA On Z U] cn 3,--1 E-1, U) Z, 4 1: U) M Q W ril K4 CD rx1 Z g4 KC P-1 c..1 r4 A ci -. Z.= xl I-) 1:4 ::.1 E-1 Z P-1 II E-i i-i E-1 N g< : 1"") Z EI Z >4.1,4 rx1 -I 41 (! rz O(f) C M tz Z E-1 P-1 u) P4 C) CD P4

96 93 rs- C \I 1,1 «lc 4c co o) ul lo 1 1 I 1 4C 4C 4C 4C 4C 4C 1 U1 1 on 1-4 Dtil Lr) E4 >4 m (Nl ko L.r) co Lr) r I 1 I N,-lcDc,c, CD r-4 CD CD (:) c:) CD C 4 (:) r-1 1 4c 4c 4i rr) r-r-1ln un. ul rn r-i E-f 41 C3 rq CD r-i r-i 4C 4c r-1 N 1 41 Fil >4 b4 1-4 r) Z > c 4c -X -X N C ic 4C -ccic4c.k r-1 r I N I-1 P >4 E-4 (51 r C) 14 E-1 41 ) >4 4 E-1 U) 1 u) >4 41 F4 U) 1 C):C) >4 >4 4:Kg..D Z 4c. 4c -X OCOrO 1.11 r r-1 -X -X -X CD 1 I I -X -1c -1c 4( 1 I( 4( 4( 4c 4( coio rn rq rl r C 3 M 1 1 r-1 r-4 C:) C:2,4 4c 4c -X g-1 v-1 N r-1 1 4C CO Cq r- 1 r c rq rq rfl esi,4 I I c -X -1c r-1 1-1c N rn :C) >4.;:r "Cr r-1 1. M ;:ri I I 1 rsi,4 1 I

97 94 CA 4( 1-1c -1c -ii 1c r-.. cr CD cr cr r-i I Ur) CD CN 1 1/ CO CD r-4 CT o.-1 r-1 i-1 r-1 co cn r- r- M CD CO 1 'cl. Nl' VD 1 1!) ' fli cn N.--1 CN CN r- r- on un r- r- CN Ui,-1 Z.zr on cr on.4, 'cl. 1 cr cp 1 / N 1-D E-1. >-1 Cfl 1 Cr> 1 C/1 CO LO f 1 P-1 r-1 r-1 KK Lf) C I CO CO 1 CO 1 CO N r-1 4c CO cn.4, en oq kr) C 1. CO CO r-1 C71 N M Z 'Cr 1 cr on cr r-1 C> on LO on E-1 -X 4c 4C LO CO Lf) un LflO:> on CN 1 Ch 3 CN CD CD CN r- CD CD 1 PL4 4C i( 4c 4c 1 1 1/4 fy) N 1.1-) CJ ) h 1C N 3 N 1 1/4 t-1 r-1 co 1 N N 1/4. 1/411 1/4 1/4. -- LO N C31 N 1/4 1 1/4. ui,--1 co cn c> c> r- r- c) c> rn N.-1 Z en eq rn rn cr rn N rq N rn N 1/4-1 CD cn cn rq CD CD cn co c) CD r- on 1:14 4 -X 1-] CD Ln 1/43D CN C/3 3 CO C31 -X -X 4c 4c CD ) ) CD cn r- '. ( CA cp VIRALLI SET r- c> CO CO N C> N ke>. rr) <=> CD >=> C> (=> N 1/4 1 3,1 r-i Z en oq rsi en rsi N 1/ N c) c) ci c> co r- c> co rxi 1=4 c) rs.1 "zr N r1 fr) CO UI CO N 1 > CO CO VD r- CD CN CD CD CD CD CD r- CO CD on c) co cn N on CN CD CD CD CD CD CD on 3 CD oo CD Z "z14 en '3' en cr.4. / en 111 cp cn Z cn 1, 1.--i I en II ) 1 V),-1, R.,: z.1 f:4 r.4 rn en osi c> o rn c c>en c> r4 E-1,4 41 Z =4 (II E-1 rzl r=1 r),4 c) Z 4 ril,4 t-) P4 h-1 (7 K4 1_1 Z Z P4 EI C) 1--1 E-; N g4 C) K4 Z C) C) I-) Z 4 EI G4 Z 1:4 (i Z E-1 wl u) EI >4 I-1 1-Itzlrio4r4 1/41 "1.1/4 ) Cr3 1/4-1 P4 P1 P4 E 4: Z EA O4 u) P4 C) Q

98 AJOPVM 3- JAN- 9 1 r-i Crl CO r-1 N Q CV 1:71 en 1 /4.1D es1 en U) CO al CO r-i v-i CO Cs1 N. CO CO ON CO N Lf) ril o4 ki on Ch on.--1 u)..zr on un..4. on oo 4 4 >I N co on co r- Lo MD v CO CN CD c ov tn rn cd 1 Z rq rs.1 ON1 rq rn on Ol on on est osl oq N N : E-4 >I ih.. Ul un szr cl. es.) cs4 eq..-1 un.zr III 95 CD VD r- rq CD c rn tfl V3 r- CO On VO rg Crl U) CD CN CN od CD N r- r- co od CA,cr rs1 CN r- r4cr r- CD r- CD CD CD r- CN.. ce, en r-- r-- yr) en., Z r,e) en r,e) en,zt. en en en en rn en en : ( N en tr) Lel CNI N Ln -) CD ni r-,.1. VD,---1 ",zr.,:r r- Lin osa co (o U) CD Cn CN CD CD r- Ch CD r-- (ON c on, r un cn -.:1, vo ud N4' UI,1,--1 r-..-1 c::, r- o ti, N cn osl c vd vd.zr <V c r- cn rq,-1 CD.--.1 CD W Z on on on on cr,z1, rn.zr cr es1 1 rn on : rn on on h.11 1/4 VD UD r-4 rn rq CD r- CD CV r1r1 rq CD cd cr CA cotn VD ",;:r r- rsi on r- CD CO 1 u) CD c cd CD r- CD ao 3 3 cn un 4) 4 ui ry es1 CD vd CD Un r,1 r- rq vd ao on <Nl C) >i CD co ch.zr VD CD Ul CD C\1 n9.zr r- nn cr nn cr on un 9 on rl rn On,1 : E CD c ) co cn cn un Ln c\i en cn cy CD ov N e 1 e e Z /-) rzl 41 E-1 1:14 E-i iz -1 r= W 41 hp P4 E-i i--i E-1 I'D Z Z f=4 rx) il. ril t- GI:1 Z Fx1,::4 EI N ) U Z E-1 Ic Z EI P-I Q Z oz Z P-1 ra u) E-1 >-1 K 3 U) I-1 U) I: (II

99 96 AJOPVM 3- JAN- 91 I 1-4 U] 4: 4c 4c 4c M >1 Lf),cil r-1 h M V) r.-- co N (.,;11,z1, :C) en 1. ra ra 1 1 N 1 1 ra eq ra ra ra ra >I i Z E-1 E-1 4c 11 E cn CD on un ch CD VD r- co on r-1 r- 41 D NII rq 1 on 1 VIRALLISET KOKEET POIKKEAMAT MITTARILAJIKKEEN TULOKSISTA 1-4 rez-1 4c k4 4c lc 4c 4c 4c un on rq ra r1 N Ul szr CD 1.11 c? ra ra CD,zr Ul M v Z 4c Z Ln 4c ic on rq ko rq CD N r- cr on cr on r- r-.:1. on on 1 k r-1,1 ra 1 ra 1 1 N V) I 1 in -1c 4c -k c l 4c Ui ra CN Or) r-i,---1 N CN V) ra VD CD Ul N (V CD 1-) 1 m I I 1 ra 1 ra ra 1 (V r"' c O N 1. C 1 N N N N c.r I 1 A 9c ic 4r 1cc4cc 4c 4c ra r- r- ON rl N CD ra VD (-Nl on rq. 2 (A. II N 1 1 rq ra on rq 1 1 on ri rs1 E-4 I 1111 I I. 4c -k 4c 4c Ic 4: ic 4: CD L() CD cr CD r1 1. OD CD CO CP CD Ch C/3 CD ra N CD ('J N 3 CD N CN Ch CD UI,-1,-1 1 ri ra r "sr C) cr cr 'cr. cp rq Ul CD cn on r- kr, cr E-4 N Z V) CD.-A V) U VD on un un CD V) VD 11) cn en EI on cr cr on cr cr on.3. cr on on or, nr) on ri P-1 M c Q to N ) c o CD.cr. ke, op,cr1 k.c) 111 m M 'cr 11' 1zr M "11' M ctr i >1 ra ra r1 ra ra ra ra ra ra ra ra rl CD rn II 11) no ic x A c::c W Z KC [14 41 r9 1% P, E-1 Z Z iq fi, E-4 E-i NOK;1 : I") ZEZC4 U Z E-i r1:1 co -i >I ril pc W,= cn c4 P4 pl Z W cz Z 14 crl P4 ai

100 AJOPVM3 -JAN- 9 1 I fil C4 CD on cr on UD 9C 4C -1c r-i lf) Ll). II -4C4C1c -k1c9c CO t-i 1 1 ri rq rn r, cr CO. 1 r-1 1 M ON en C, -k - rq I MITTARI LAJI KKEEN TULOKS I STA E-1 E c 4c K 4C r- co rn ko c 4C N e Z -K 4c -1c C11 -X 4c I4 In N 44 E-1 x4 1 N U) N 1 4c -K -X N I CO -Ic -X -X r- Ch -1C cq cs.1 4C 4C Cs1 N CO CD I N r-iq CNT- -K hc) (Nl Ch rq on. hr) C"1r1r i 1 I I CD 44 4C -K -K NrI ricw -K 1c 4C 4C N N r-1 I I 1 1 -k -k -K c4c -K 9c4ccK4c N N Cf) 4C -1C -1c -/c -X -1c : 4( ' 4c 4c I-:BC Ln on..-1 cv on on on N Or) CO' D Z i7.c:1 I I I cr on cr. on cr cs,1 : C) 1) Fl fil z

101 98 AJOPVM3 -JAN- 91-1( 1- C:).. en l.c1 r-1 r-1 en C)..1 Lr1 k. Crl C/3 C> C) N N N 3 N 1 C> r's.--1 r-1 C> en co,31 -zr kfj rn Lin VD r-1 r-1.) i 1 r-1 OD CA N r- rn Lin r- r- ON C> C) Lö,--1 Z en ci> zi. en.zr> si. cn,zr.zi, rel CO N E-1 i-- CO CO 1 Crl cn on C> 1 C> CO k.. C) CO C> <V P-I.-1 CD Cn on kid un CD u-) rss r- en CD rq c ON cd U) --I -I,-1.-1 r--1 CA on,, 14 cv VJ (V c CD CD CD CD C3 CD Ul 9 CN N r-.,3, r..1 CN 1..zr r1 CD C CD 3,-1 Z on szr,zr> on cv Na' on on nn 1-4 EI 1 C7) ON 1 CO CO ON C> C> Cr) r- C> C> C> en 4 CD vd,zr CD 1 N CO 1.11 nr1 ui Ul C) cn (NI 1/4 on Ch Cn r- ri CO 1 rsl CN V) 1. ud UD C3 r- UD CD CD N CO cnn cn v) ud un 3 Cn cd cd r- r- cd CD :::er,) (j, c Z (V on on on "zr on C V cv ("7-1 C> C> i CA C> C> a) 3 C> c) h Cn 4 r-1 W rx) b4 b4 ril UI il i-,, c) 4C CD D cv c3 cr.1, vd CD 3 en cd,-1 cd rs1 c 3 CD UD r-1 r1 r1 N N N k. 1 C/ C> C> C) CO r". C) l. CD. 8 cn N., ke-j, r--1 ud on CD CD CD CV ud Ch CD ("1 Z cv on rv on rq r-i cv rv r-i > Cn CA ON I-- CD CD CD CD CD cv r- CD CV k. CD C14.4 UI CNN t-iz E-1 i-1 Nl 4 mz 1 Et,--1--, I 1.4 m U -x 4c 4c c) Nl,---1 ni CD r1 rv cn,--1,4 r-1 rsi r-,r ch CD 9 1enc1c\JCD rn,z1' cr en Cn ni cn III CD CD,I cd CD CD CD,cp c) c) c) Ln on c) c) c) c) m vd CD r- kid on cn rv CD kr) D r-i VJ on rsi r"- LO Nr's k. on on on on r-1 cy r) cv m rs/ P4 41 W i:14e P414 W t-) FZ 14 AW-4 1:4 1-) 14W E-1E-1 ZE-1 P4Z W 21< P4:1Z. 41 Z44W :14E-1 I24 UZE-1 g:4 ZI2L4 e7.) Z Z fl+ I-1-4 WME-1>1 g:4cni4 et)p41:14 r

102 AJOPVM3 -JAN C i... M 1 V3 II) cr CO r-1 k. en co Ln en (f) N N N 1 N en co i-1 c> co Le) -4---,--i t-l.- Fil kowmkom m.,:venn e\incilmo. I N MCOCOUDVD WkOODCYNC) Ln(NNCDC) NNNNM MNMMN NNNNN 99 h-7 OOLI)VDVDN NN3 V3M.:PM. 124 c) c: crn N N cri c) N "z11,zp r-1 M C7'1 Cri ) r-1.-1 Fil.c N N CO en c> c> s-1 `,1. >4 N N O N LI) r-1. '' M CO M 131 Z en t-v) en rn rc) 1 Cf) en en M Cr).-1 >4 cn VD VD CO N M r-1 CO CX) 'cr "Ct. CO 4C 4C 4( 4C 4C CO 1 /4.. C> CO kr:1 'Zr k.. (r) CD N N CD N N CO N i r-1 v-1 1-i CO N CO CO 1 r-1 O c> Fil COlnUINk. e--criono.. >4 N 'ZI.1,-4. ''NCONM 111L11 Z Mencren.1.:J.MCPM MM M :E-1 >4 ''MCONlO lovdnmm MMONO N r1r1-1 N8-1 ONWOM MNO1N1 1DW EI 1M,-4r-i -11 MCDOOM III' r t :4 41 fi. ks, u1 ry N VD CD ui 3 N u, rg,o co ui N 14M EI :CDE-1 koc)r,lkor. d'i'. k.id (.7)LnenLnr's Z rril. 1".n..;r.Zr(r~M MMMM1 i-1 h-1z en,:r c> co s O Lt-> Lfl r-1 N szr N EI x c) 41E-1 K4 41 Z K4 gc p4 EI 41 AWA. Zg.11 P4 1-)M :4#-1E-1 i OE-I NK Eb4 I-) 14ZE-IC4Z 1=4 OZE-I Cqu1E-1>I rz4 Fil ( PC VI i-1 i=4i-1 1:4 ril W p: Z (1.4 u) P4 fli

103 1,-:, en (1) w :.,g >i r..14 >i r- c> ko N I : tn. ko c I rn >1 Z C> M l rn I 1 cn c> oo co co c> c> E-1 = cn Z 1:4 41 t:4 rtg tzl M r- kro co 14 : N.-1 Lr) tr: r- co 14 in k.c>.--: 14 kp ,--: co m m.,: r,a : r- )-; 1 1 CN EI )-i M ri, u)... (1),..._. u) Nl,_.,4..cc,. a 2 21.;..) w D Z II : -o rx1 1 > M c E.,-)zc u)

104 AJOPVM3 -JAN c CO CD Crl C:1 T-1 cp cn m -zr N ' 11 Z c:n co co mmm rzt rfl 124 AJOPVM 3- JAN- 9 1 CD cn CNN > 1c CD CN r- r- r- CD CD Ch CD CD r-i -1--I CD CD CD CD V1 CD CD,1 ur) cy ko r-1 cn klo 1' r- 4 kip kip Lrl kr) Cr 1 1 Crl 1 >. 3 CD CN r- 3 CD CD co' r-i r CD,1 VD UI CD,1 CD r-i,a r-i CN 1 CD CD CO. o N Ul CD CD CD cp cn Ln cn OD CD (N IO '.o o: r- r-. CO -1 UO CD CO CD Ch CD,1 CD CD CD cr,. ZoDr-- Qc m VI 6-1 N¼ocDc) Q 124 UI CD CD r-i 3 CD CD CD CD co CNN r-i 1.11 CD CD CD." Cl VD VD. -1 P. r- VD CD CD CD cn r-i Z Ur) CD r- CD CO 1 CD CD CD CO CD CD CD CD r\1 m r-- c) c) 14 CD CD U3 r-i 1-4 t-1 CIDO rsi CD CD CD C> 1- Cr1 N ' ' '.---1 Z zi, o. o o o El zr kci o o o o 4 CD cn I m Z EI CO E1 Crl :4.-i E-4 II ' Z tri P4 1 n ai I r4.> (21 A ci) g4 co --- rzl u) r4 I-4 [11 z EI cn 1:4 Z Z 8= rzi t-) Exl -.1 > Z ril 44 f: E-1 I-) EI i-1 i-4 u) M 141 1/4 UI CD cti N4 vȯ cp. cp. co. cp. co cn N co CD CD CD CD G4 "1 (-2 2', '; ',-i2 Nl.5 m ir, r- i-i c) c) c) Fil z E-4 O'i

105 1 2 AJ O PVM 3- JAN- 91 AJOPVM3 -JAN- 9 1 C> CO CO CO cy on uo CD CD 1 CD G1 kor-4 cn r- un co CD : m VD un cy cy >4 4 r- cy u)komr-u) P. Mr"..''Sr zrn rq u) co cy un cq cr-i tr) re) Cs1 U).-I Cri CO 'zr.1 u) cy CD OU1M : cr VO CD WONIC, 4 oo co co CO r- >i EA mr rn UD r- VO r- r-.-1,-14n,-icyr (14 N 1:4 csi El E b4 Z EI o-1 ko-4 fil r- U) o --1 r-m WEI,--4u) or-4 u) oo om u) E-I...-1,-i [11.-I --4 rai l NOCP i-.1 IW.. i-1 1 N. 4 po N, V) CD CD C) CD : Z.,-1 VD CD 1 VD >4 : CD c y VD c n co 5,E, "m mm, w -, 1-,,,, 6,,,r, ('1 1-r r-1. CD a,--1 o> a cncro-4,-1 rn con -1 Z I I 41 :11:1 on E-I (n 3 mel EI cn cr1f-1 E-1-4 W F-1,-I Z Z, 4. D f: >I Z CD Z T-1 :121 szrr". ' [4-1 I.,1' P4 I 41 P4 I N E-i (24 I fll C.C) 1:1.1 IZI CD 1 ril Z114 J1 u) EI E/ W Z El '---- Li) rai W Z E.1 -,Crå 1..1 r4 Z P4 Z Z f, Nl i-i J F,4[1] öå' r) EA fil PI, > C) P4 ho 41 3 g g4 I-o C) C) 1:g g4 g4 EI 1-) c) C) Fl Ii) PO E-1 E-1 E-4 u) PO CD

106 ON, rx1 A I ; CO. r-4 Z -)C > 4: op gli E1 I -X ic 1C (/) h.,-i,-i ON.-1 LI) r() CV ff) Ln.-I Lf) CN.-1 k.d CO fk1 I I I I I r-i I I III III gc M E-1 14 E-1 i-1 E-1 E-1 4( \ :4: 41 Z 1 1"-- C 1 N ON CN r-i N Lr) 1 1 i-i m.--1 r-- Lr) m r.) rn C, --1 CO 41 M rs1 N I 1 1 r >1 f34 I I 14 ' El 1c c 4c "I "1 "z1. C 7 r-1 CN1 r-1 CN1 CN =4 o 1 EI >1 1-4 cr) 1 3 1=4 \'' CO Crl 1Y) i-1 CM rxl.. t:4 Kg Cr) 1 1 M --1 tl. k. CM Lf) :11 fv1 3 e--1 1 r r-1 Lf1 cr Lf ) 1 CN1 1--i. 4, R E....].. o._,. CN1 m rn Ln c.-i cr).--1 eq.--1 co rs4 1 1 r-- Ln m 4:::: Lr) cp. u) 1 C:, ON 1 CC) Z r-1 r r-1 r-1 r-1 r-1 r-1 r Z E. R,_. r-- 'o r-- Lf) r-4 Ki. ON r-1 1 CO CM CM CO rn fl) CM 1/4 ll 'CM r-1._. 1 l CX) 1,C) r-1.4' r-4 Lf1.4e 1.C) C71 lc) (N1 qx1. ON CC).4. rn Lr) r-- en r-4 Cr1 1-, Z () Lr) 1. Lf1 "Cir CX) Lf) lf) Lf) lc).:m CN1 1. CN/ CO 1 /4 r-i CN1 kl) 1 lc),-1 r-- b4 -:1 sr, -;', -ri,:r -cr,.1 ZI..1'. Lf) rn Lf) K:1' Lr) CM 1 1 Lf) Lf) KI,.4. Lf) r VIRALLISET KOKEET IK 1 AK 1K 1K - I IK 1K 1K 1K 1K 1K 1K 1K ) C) 1 CO 7`.- CO C`... CO -:1, 1 7`, C 4 ON 'KM C71 C 4,' C71 ON C71 1 ON ON 1 1 C71 CO C71 ON CZ) CO r-1 r-4 I.4 <X) 1'CCP C)(:) 1 ON r-4 CO.-1 ON rn CO 1,1 Lf) l() Lf) CD '' ( ) ON,:r rnc:)cx)r--r-- Z Lf) 'Ll. C 4 ( co -4. c,q C 4 CO ON C,4 Ln ON b4 CO CO CO CK) CK) CX) CO CX) CX) CX) CX) r-- CO 1 /-1 I34 r-- 1 ko co rn ko r-- rn co,:p cx) co r-- Lr) kx) Lr) r-- co (:) r-4 r-1 C71 CN1 r-i r--i r-1 E-1 I E-1 E-1 r4 szli. Cil r-- r- r: C1 r- c EI 1-i c:::,,...i,z) M E-1 b4 Z Z.:4 Z Z 1-Dr- 1 ri rl 1 4 A 1.7 : I") pa,..1 i-1 I-) $-1 Z 1- E.-1 ( cr4 K4,: M U) u) :1 frl C 4C 4C 4C 4C r- 1. Lf) CN1' CZ, C71 C= CD C71 C3N ON 1 r-1 (Y) (:) C=) CN1 CO CO C:.4. 1 CN1 CO lc) (Nl CO CNI r-1.zr 1 ril r-- C71 o'. CO r-- r-- C)1 r-1 r-i Lf) f`, Lf C71 Lf) 'CM Cr) r-i

107 14 AJOPVM19- DEC- 9,4 El > en 4( M M C> C> "Cr C> N C> C> C> N 1 C> C> t!),--1 I I c> e\> m Ln c> P1 /44 I 1 I c,< -I< I rs> rs>.-1 c> Ln r-1 N en.-1 Cs1 C> 1. 1 c> zt. c> N C> 1 N I I I I I I I I 1-3 E-1 h-1 E-1 4c -1 rt) C 1 C> N N CD C> 1-N1 CO.. r-1 rr> `CO 1 C> 1 E-1 I I I 1 I I 1 III I I -K 4C «4c 4c 1. 1 Ln r- Ln,--1 r-,-i co cr, N co r i en 1 /4 r- cl > p_1 c> cn C> > co oo o-, c>. cn (7> CO 1 (r) T-1 cv) VUODEN NURMIEN TULOKSET -i Lö CO 1./3 cr. '7' r-- r-i r-i 1 /4 c> c> c> co m 1 /4-.1 c> c> c> c> in I c> c> N ,:r..-I.--1 Ln r-1 1. CO Cr> CO 1 1. K4 co Ln c> rs> c> :r. co,--1 cr, co c> 1 /4 cr, c> co 1 /4 r (r) r- r- r - N r- r- co co r- s Ln co r- 1 N r- 1 /4 cr> 4 CO M C 1.13 N CO Lo k. 1 co> --1 c> r-i t. I'''. '.:1. C> 1 C> CO 1 C> 1 1 zr>.-1 rn en.-1, rs> m rn -1( -IC 4C -1C 4C 1 r CO r--- cr CO rs- c:r lc) ::1' CO r-i C> N C11 ;:r C> cr> cr> cr, c> c3) cn CI1 c> cr> en cn 1 1 C> rn -i T N Ln,--1 co 1 /4-1 r--,--1 r 1 C> 113 M Zr ZI. 1 C> 1./1 C> CO ". en cr c> rs> Ln rn en co m Ln (-I co.-i 1 /41> cr> rn cn 1 /4. Ln co in m F: 1 r's Ln cr r-1 c> c> 1 /4 '.1 r-i N CO CO N N N v-i CO 1 I'''. ;1 r - Ui co co co co co co co co oo Ln r4 CO k r-- co co 1 C> 1 1 CO (Y> r-- r- c).-1.-i -i 4 11i 1. szr :1' CO C> 1"-- a,.-11 z1 /4. zr cr, N <V N t--i C> l zr ("3 M r") I>4 r>4 1. \C) Ln N zr cl r I (- > m m en m r-i r-i TIMOTEI ; VIRALLISET KOKEET 4c -IC > -Ic 4c 4c ->c -K III N Cr\ 1 N CO CO 1. N N 1. C3 en m c> Ln N Ln zr, C"1 c al 1--I C> C> C> en o., cr, (71 c> 1 al C> C> 1 C> C> 1 1 an 3 r -1 T--1 r-1 T-1 T-1 CO rn s co e\> N 1 (--- rn c> zr 1 /4 3 m 1 1 c> c> E-1 N cr> co Ln cr, co s cr,.r. 1 /4-3,:i.-1 1 /4.--; (=> c> al Ln co > N N 1. CO Ln s:r. (`-.- N 1(4 N -1 C> Cr> Ln co on rs> r-1 N 1 1/4 ( 1 rs> en Ln c> r-i rn 1 1 Cr> Cr> CO Cr> CO CO CO CO 1 N CO CC) CO CO r- al -i r-i I11 M --1 C> CO N N N C> ZI. N \ zr r3 1 /4 N("3 Qr Ln r-i uo (N l uo yo V) CV LI) en c\i m en m cy r-1 C 1 N r-1 II 1 1=4 E-1 Z E-1 rli Nl r-- s r4 < tncd E-i >1 Z [Li E-1 C> Co < cn til E-1 :Ori) a4 Z o I z o i-i tx.i E m cnzmo Z z E-1 m pg,4,z E N 4-3 Te4 r4 E rx1 4 A 2 " en : cn E-1 z 1-o 4 1-i ta4 i- I-- :4 >-1 Z 4: : t=4 4 1-> r.11 i-1 E-1 ro no g4,: x u) u) cia c..) c4 E-1 Z E-1 E-i E-1 > en c4..-. EI E-1

108 AJOPVM 18- DEC-9 CD nn ko un on VD I MD Ul r- rn nn CD CD TY r- Cil 111 rq 111 rq 1 CD Ln r-1 cn c> co cn un!-1,--i 1--1 r-i.-4, r-i.-i 13r- 1 en up co un r- VD CN r i CD U C) 1 CD CD CD CD CD CD L.Ør- r-- CN OD ('.1 CD un c) c, ko (Nl on eg rg co.c3, o,1 >4 N. Nl rn er VD VD. VD cn CD 3 VID 1 CO r nn rn nn rg nn rn Cq LII ei. rn ry. r-1 rq un. : b4 >4 r-1 Ul CD VD rn un rs 3 C3 C 1 cv er nn er CD CD c, un un c, c, C4 rl r-1 ri r-1 15 «1.n rq r-1 ry un r-1 CD MD rn CO ri un N:r (Nl V3 CD CD cr CD U) CN CD CD CD CD CD CD CN cn cn CD CD CD CD Ch CN CD CN cy r-1 r1 r1 r-1 r-1 rl N1 Ul CO r- kr) N:r U) r- un rn cp CD CD r- rn on un un un rn c) cy un CD CD z r- rn r- rn on cn Lin.--i Lin co on " c> Ty CD nn Nl cn r- er w- rs. >1 N CO CD VD 3 OD V) Ln CNI CO Ch VD -q, r'' N TY,:r rq kr) CN rn CD W (D r- co r- r- r- co cn on r- r- cn cn cn r- CD 3 CD cn en cn cn CD :C) 14 r-1 r-4,- r- k.1d r-1 r1 eq CO 1 C\I N r- Cq rn VD on Cg rq rn r CN1 co rn 114 rq cy (Nl,..-1 N r-i,..-1 e-1 UI co rn un.--1 co cn r- kr> co rn c) CN CO on on UI CD CD Ch CN CD CN CN CD rs CN CD cn CN r- rn r-i r-i,--1,-;,-1 rn rn ko c y '. Ln ry un CD UI CD 1 r- r- CD Ln LL4I g.--1 '. un C'. r- CO cr r- CD (Nl nn on er [... CD " fq VD CD rn >I N r- ko ko cr) VD er er.-1 r- en r- VD er ko c) VD LI) 1 W 3 3 CO r- CO OD OD cn CO 3 CD CO CD 3 3 CD CD ON CO : I4 r-1 i-1 rn r-1 CO Ul V) Ch U1 1 1 Cq eq rs 1 r1 er rn c) (-Nl PLI.. rn r-1 rn (Nl r1 1-4 r1 Cg t-1 ("1 1-4 ' ic,-1 CD CN r-,-4 ko.:1' CN1 CD CN V) VD 3 Cq CO. rn c, U2 CD CN 1 CD CN CN CD CD CN cn 3 CD CN 1 C) CD CD 3 CD 1 CN CN rq r-1 r-1 r-1 r-1 CN r- CD CD cy Ln N:1. CD Up N 3 CO CO C I CD 111 CD CD rn er 3 3 [141 g 1 er cn,..-1 rn.. V) '. '.D CO co.cr cv,, t, CD VD rq r-1 r1 V3 eq on >i N CO. CO MD c) er un rn nn co r- cy ry VD Cg VD er co cs$ CD CO r-1 r- CD W CN CD en 3 CO 1 OD CO r- cn co cn ch 1 1 CO 3 r- r- r- c) 1- r- r-1 cr VD CO. CD Ul.. er er b on ry Cq CD nn Ul. u1 er P.1 r., r- V) Cq U1. en N rn er er ry ep r1 I-1 CD OD r4 CO Ul V) C 1. on cy r1. CD OD T- E-1 en c) 1 1 CN CN CN Ch CN CD r1 C> C> 1 ) CN 41 r-i r-1,-1 r-1 r-1 r-1 ri rs3 Ll VD rg CO rn on CD CD CD CD CD 3 Ul VD CD CD U1 r- ci co CD M rq CN.:1,.ct.,cr nr1 k.--1 r- OD r-.--1 oo r- er nn rn un r- >4 N r- kr) cv r-i cn r- r- CD CO r- co r- cn er CD 111 CN Ln W 1 1 CN CD OD CO 1 c> cn ry CD rg nn Ch CD r-1 E-I : 14 r-i r-i 41 >4 Cl.) Z ) 1, N r- )1. CV ry er cy C) CD VD Cq er r-1 N VD U1 CD ri 3-1 (14 TY N N r-i.-4 r-i,--i,-1.-4,-i e-1 E-1 E-1 IET4 EI 41 t4 Z t:4 11,... ON W E-1 (2 C) ) I 14 3 F-1 E-1 a er - w 1--1 w r-- r-- o W I:4 z. E-1 CCI gg.< a E-f a E-1 i-i.'" r..1 A N c E-1 >1 Z 41 E-1 41 E-1 CO : N1 z o 1--1 w.k4 g4 Z rcq W E-I 41 r:4 A Ci) F-1 Z : W oil( I-) r4 E-1 W E-1 1 oci K4 < W CO VI 111 U fil EI Z EI E-1 Z 2 `?1.,.

109 1 6 AJOPVM 18- DEC- 9,,-.1 c,,-1 c>.--i c>.--1 op co szr Lö rsi r- on,:ri re) co N (1) C> C:) 1 CO C) CO CP 1 C> C71 CO 4. C71 h Ar1 1, CO 1.11 T-1 T-1-1 r-1 T-1 ril N M CO 1 C71 C) f71 lf),--1 C> r-1 en 1 C:) Cr> C> CD C> 111 CD cr cr en LI).4414 f'11 Cl. N CP Cli 4. N m to Ln r.) cy >1\c' C4 : >1 >,-1. :.-4 r-1 lf) C> 4. (71 Lf1 h CO C:) N N C1' M CP C) C> Ln II) C> P-4-1 >4 C> cc rol h C> Lfl CD CD `CI4 Lfl 1- rt1 rn CO fyl 1 cc C> 3 rs T-1 b 4.41 CD CO r-1 LI) 1`.- h Al CO CO 1. q-1 (71 rn Cr). T-1. r-1 >1 \c> W : 4 co, 1 c.,1 es] C) N CO 4.71 N C71 CO CO V) C> CO VD 1 VD r-1 T-1. r4 4Y1 Ul 1 CA cr,-1 r-1 r-i cy 4. N,1 r-1 ri N,-4 rn T-1 C> rs1. u) m CD 1.1 C-- co r- C> CA ry r-i r- cy ul 1 CO (\I.--1 CD CD CD un VD V) Ln Ln r.1 c, c> Ln tc> c> 4., CD 1/3 tn -i,-1.-1 N co co 3 r- 3 VD CD rn rn CD rn ri CD CD 3 U, Lị) 3 CD u, r-1 r4 r-1 A OW W : $--1 r- Lr) m..zr cy Lr) m r- r- crt.-1,-1 CP N VD C> C> T-1 N r-1 C> ' fil MMMI-ien N r-1 r-1 e-1 Al C> CP al CO 4-1 r-1 CP O' CD clflln cd U) 1 CD CO r-i C> h CO cn Ln co co r- co co c> r4 r-1 r-1 h r cr lf) c> CO k. CP 3 N c N 1b4 r1 r-1 >1 cao 1 >I cc M C) h h tr) oo 5-1 cr C1 C> CP CO ry CN c> 4-1 (71 r-1 C1' Vie,zr cy cy ('4. c),--1 CD Ln CD CD CD CD cn cr.2.,m ocoon 1/ )111 mr- cn CD r7) r-i rn Ul. b4 Cll up in VD un ko ry,1 CD,--i cr rq CD.CD co CD CD CD c> 4:5 c> CD c> CD r-1 4 >I o1!) E: : r4 >4 u) z > -.1 ry cd co cr cn r- cy cr rn cr r-1 CD CD r-i un CD c).--1,-1 lii r-1,--1 :44:g t:4 4-1 P1 W 1; cp>4 Cn W 1: (". ).) en I,-I,-1 E-1 C4 2.. CP s 4,1 41 r-- r-- E-1 T4:4 C:INO E-1 41 ri] El M Eli-1 OZO Z OW EICCIr< z o I-) E-I i-1 Z <] :: C) : i Oi )>K4 I-Z'QC El /-1 14 M El c:o cl:) r: i--: g4 m u) u) p:i u fzi E-1 TIMOTEI

110 AJOPVM 18- DEC- 9 C) 1 41 if CD r-1 ON r J CC) CO C.1 LC) r-i LC) ft) le) Lr) lf) (N) C71 Lf) 4. r%4 Lf) lc) \C),o r-i CD C2) 1 CD 1 1 CD C:) (:) C71 C71 CO C71 C71 CD CD CD ON CD (:) C71 CX) C71 c:, r-i r-1 r-i r-1 T-1 r-1 r-1 r-i T-4 T-1 r-1 C71 co,zr Lf) f--.4 c=> CD lc) rt1 CO ke>.4m CD (x) c:> CD Lf) C2> cd T-I f-- CD c,) C7% N <4 CD ry1 C71 1 r-- r-- Lf) f.- LI) Lf) r-i C 4 C)) r-1 CD 1/4 L/1 I...1 Lf) r-- kx) ecl r-1 Lf) V) -1, '. ( ( k. Lf) CD 4. 1 CX) 1 ( CC) C)) kc) fs4 v-1 CX) v-1 Lf) b4 1 1 C71 C71 1 cn 1 ON ON cc) a) r-- co on c) C)1 CD ON CD r-4 ON r-- cy) c:, r-1 r-1 T-1 r-i T-4 i-i k1: LO \X) Lf) ) lo CZ, v-1 w-1 C:) Lfl Lf) Lf) r-1 CD Cs4 f,1 -r Lf) Lf) C71 r-1 r-- 13A r-1 v-1 T-4 r-i 1-4 T-1 T-4 r-4 T-1 r-4 T-4 17 C71 CO ei] c: cr, Ln,cr 1 r-- Lf) l/) (:) k. <V Lf) CD N r-1 c) Lr) kx) Ln cy '. 1 c) c)) <31 ( C: (=> c:, c: r-i (71 1 ON 1 CK) CX) T--I. ri r-i r-4-1 1:4 1 s-1 T-1 CD C 4 cy -cil cy Lf) rc) co Lr) Ln Lf) CZ) (:) rn rn c) cp m cr Lr) c) fs.- 1 LI) N Lr) qxr C: ( C'q 143 l C 4 : 1 'Cr 1 CY1 (\I ON CK) Cs4 111 CD r-- M 1 1 C'4 N CO 111 LO r11 LO CD,K1M 'sr l 3 3 N r- 3 3 co 3 CO r- r-r-r--o3 c:: ) co ON CO r- r- CO 1-4 CO r- (Nl kfd OD OD r- CD U1 nn,4 un cy cy cy,4 CD MD -7r rn 1-4 r-i 1.-1 r-1t-1r-1r-1 CX) ca cp c:) 4. (T)..:1. '.r-- ''Zr r. C:, C 1 C)1 un "ricn r C71 1 CD 1 (:) (:) 1 1 C71 C71 r-1 T-1 r-1 T-1 r-1 CK) f11 CD CO CO ( r-i cx) kc) r-- C71 CD CD (:) (:) CD C 4 c -y- C; rcg. :,1, CD ON N 'CM C I Cr) T-1 Lf 1 v-1 f\i C o CX) CC) r-r r , M CD (r-1 N- C71 1N CD N. ON N r-- N r-- r-- r-- r-- co N. Cs.- C' N r-- cx) r-- r-- kr),...1 c\i C,q f\1 lf) v-1 C71 Lf) C:) f 4 C71 CD CD C:) C,.1 CD C 4 C:) C:) C:) CD CD r-1 r-1 cp 1:14 c 1 cs1 c,3,-1 f Q C 1 C 4 r-i r-1 r-1 IK i Cl) CD ON r-- ( 1 C,) Lf) T-1 f--.4 CD r-- CD C)1 ) 1 CD ON C71 1 C71 CD C71 CD 1 C71 CD CD CD T-1 T-4 T-1 r-4 r-i r-i C 1'...r.r cx) re) r-- cx) c) 44 r-- m c:) c) c) Lf1 CD CD CD CD CD CD CY) r CD CD ON N 1 m r-- m un 111,:r. (Nl CX) 1 CD T-4 N Lf) r-4 r-- c)) r-- r-- Lf) CY) Lf) C 1 T-1 (V 1 /4 en c:, rn at r-- Lr) ui) N r-- r-- r-- r-- C`- CX) CX) N r-- 1 C:, C`s r-- r-- r-- r-4 #-.1,:r,:r m ON C 1 Lf) CX) Lf) CX) ON' CD CD CD CM T-4 r-- cp cp (:) c:. Lf) r-4 CD P4 C`4 C`l Cs4 C (f) C71 T-1 ('1 CD LO T-4 1 ON C71 ON f' r" r-i CX) r7-1 C71 C71 C71 CC) C71 (:) C71 CD C71 t)4 r-i r-1 r-4 r-i r r-i T-1 r-4 lc) CC) CD fy1 C71 leo lf) C)) LOLO r--1 'Kr Cs4 CD C:) C:) CD CD CD ON -... r-- Lf) r-i C:) CC) CX) v-1 Lf) rt) fr) r-1 Lr) r-1 (Y) CD rcl E-1 T CD C`- 1 CD Lf) r-1 C71 I"-, CD T-1 T-1 en' Cs- '. 47 r- r- 3 cn r- r- cy co co 3 11 N 1-- Ln N cn > v-1 v p- lc) kid Cr Lf) v-1 ('4) v-1 rn r-4 CD C:) Cr/ T-1 'Cf. r-1 CD CD r-1 CD 1-. CI4 N('4 CV C 1,-1 e-1 T-1 Z EI T: '-4 CD EI cr, EI II (fl ') E-1 14 E-1 Z i-1 E-1 P4 szr Z F-I 4 r- r- C:1 14 E-',z4 t--- co E-1 :. r:4 F1 E-' 41 CD CD >'Z E-i C4 : [LI Z.4 4 1_, 2,-. u) rxl. u) c2 u) Z -1 E : P4 El Z 1-) 11 P4 EA 2 rzli< C4 U) : V) 1 1-),4 h-1 1-D Kg Z 11 : P 1-41 :,4,4 1-D ril E-1 pq p:1 i-i W en u) m c) 41 Z E-I EI > A-4 Cel ( RE UKATTARA )

111 1 8 AJOPVM 19- DEC-9 14 CD "CM CO 1 CD CD CD UI,1 UI %:r rn r- Ln "z:41 CN CD rn 1.13 wr 1 1. rg En CD CN cn o 'cr 14 N CO.,:l. cn :11 CO CD r- u, CN ry ul rn (\I N N T-1 CD CN 1 co r- co.--1 co cn CD 1. N cn (N Ch In 1.1) cn CD 14 'CM CD CO 4 CD cn ry r4 1-4 T-1 m rn rn N rn rl 3 cn Ch CO.cr cr,-o3 CD T-1 rn 111 T-1 4 ry r- En N En N C) 1 ) ry En m 3 CD. En kr, o ko cy CD N cr, kr) crk Ln C N O cr, kr)..zr r- CD ko cn r4 1-4 CN CO \ CO CD C> Ul N CD 1 1 O N CD CD N CD CO NCD N ON N i-1 -Er En o l 1.11 '141 rn 'Cr T-1 N N T-1 C>.4 ( N 134 T-1-1 (1) C> Nrn N Cr> l C) 1 CO CO CO C I CO CO o CD LI) r-- r ICI" LOOiCDCDCD C) C> C) C> CZ) C`.1 C) C) C> C) 1.C> C> 1 1 En m En m T-4 C:) i C> C) CD C> N OD -1 C:) 134 T-1 T-1 1:4 u) o r-,-1 rsi r- o,--4 N N C> C> C) h N C> C) kr> 3 C> h CO C) C) cli En T-1 N i-1 N q-1 CO \o 1/4 N cr) co c) (7, 3 c) c) CD4zr c) m c) c> c:, T-1 en T-1 T k. 1/4 Lf) 113 LI") cx. CO rs1 C) C) N Lr) C) C> C> C CN1 r-1 P4 EI r4 cn c. o 1 ) CN C) h LI> C> C> h 1. r- kp o 1 N N 1 f:4 T-I T-1 N ko 1:4 co \.-1 CO C31 r--,-1 LI") 1 C) C> kr> C> Ch C> C> C) C:k C.) cr, T-1 ri El ril tri ko >JD kr m En ko ry En r- cn o o o r- C> C) CD C> C> C> C> 14 e-1 1:4 1-4 Z El E-1 C31 i R UI cr2 Ch 1,--i Z i-1 El 1Z 'sr Z rml s rzi ril h r- E-I 4Z4 11 Na cz, E-1 >1 Z 14 EI W ti) : 41 E Z Z rii U)Z Z Z EI CO <.< e= Z Z P-1 < 124 El < 1:4 E-1 Z 41< 19 Q 4 4 " u) : en I-) )z i- 1-') < Z < :< Z E-i E-i EI > E-1 c1:1 f:a ):: >: cn cn en U [LI E-I > 2 r'

112 AJOPVM 18- DEC- 9 :4 o\p E-1 I K1c 4C CD 11 C>Q k. r-1 r-1 ct. rn CO N c\lrno NQ 1 1 II 1 - E-I 4c Z I,z) c=> CO en v-1 r-1 M N szrn nr) LI) T-1 riltorzloo I ("2 41 > E-1 >-1 rx1 r- cp E-I (14 IS4 CO I El >I U] 4C.14 C> Lf) N r-1 N N N N N C> C> C> r I JA 3. VUODEN NURMIEN KESKIARV O T g. U) Z I.1 'Cr v-1 r-1 'CP M N N '' C 1 r-1 Lf) C> 1 C) CD I I 4c rf) N ON ON c v-1 Cr 4-1 co crl r-- r-- c> ev en crk co c> kr) co 1 1 Cvl N 1 4. rfl r-1 N 1. r4 r-1 N 4-1 l's N v-1 1 N N ON OD,:to 1 LIN N.:11 Z(...7 Lf) Lf) Lf).z1, N er kid 111 k.:1, N Ln c I r-- ko r-i (" k Ol 1/ 4.-I N 1>4,4, -4k '7' '' 43. 'Cr' " :11 :1' 'Cr :1' kr) m Lf) er Lf) Ln in in..zi.,z, ui,zr r-1 ;!4 rs1 < 1-1 c:3 crk -i.-1 c-.1 en kr),-:,-1 N an ON N C> CO CO %-.1 CO ON I-- C> 1 ON C7N 1 r-1 r v v-1 v VIRALLISET KOKEET C c C> N N v UI co c> (Nl crk r en 4zt. co co co co co, I h k. ZI Lf> Ln ko en v E: N k. (NO 1 C> C> N r-1 r-cr. -4, c> cn c 1--- CY) 1. cl N C> co co co co co k en.1 LI) r - 1 Lf.) N CO CO 44 4c 1 1.:Zr C> N CO c ON en 1. m4-1 re> c ON C> N r-- co t - co CO ON ) LI) l r-1 k. N 44 cf1 C> 4-1 4:14 Lf-> kr CO 1 N 1 CO ("2.--1 ON C11 M o -4, '.o c- CO (-Nl.--: an 1 C> ON.--1 cl. =:1, Lr) N 44 CO LI) CO 1. ON (ON 1 CYN Nl co rn c> 1. 'cl' N CO en ko r- cr, CO N 1-- ON 111 O't rn c> 4:1. en. I E-1 fil N N A IX 1-4 4:1 C) r--- co El I< >4 Z 121 C4 El Z oo ri) rz) El.: rx1 El 1:4 Z.-I Z rzl E-: u) (I) Z E-I Z Z >x.'4 ic Z < U) Z :< E-1 Z 1-D E-i 1:4-1-. i-i 41 rz4 (:1 i-i K4 (24 ti W u] : rn =4 M f,.4 Z < : ae i, i :g4. I-) 41 h-1 CC1 E-1 M fx-1 < Pc4 W U1 U) alow Z EI E1 P1 rn

113 1 1 AJOPVM 19- DEC- 9 El M ca rn on ry CD Ui CD N,..1. CD CD CD CD N NW CD CD CD CD C) cn --1 r-1 C :1, -4 c) ri, 14 1 i o...1 \. 4, 4, 1 eq.-.1 CD CD V) CD r1 cn rn ri rn CD N eq,--i r I r-1 Ui rn CD CD N r-1 CD eg ri r-4 1 I I M I"D EI r-1 r- rn CO r-1 rn r- CD Lfl N 1 rn r-1 CA r1 CD CD 3 E4 ri I I ic -1C if 4C - CD r-i Ui N rn rl r- rq cn.rn 1.11 ry cy ry C".1 rq r CD CD CD CD r1 CD CD 1 CD C) cn CD ' CO r1 r-1 ri r-i r-1 r-1 r1 r-1 r-1 r-1 1 El T...1 rn ko Lr) r-i Al N r-i CC) 1 on cr) CD. 1 NW ril N 1 c) -4., 1. en ON Lr),--i c\ NW OD CO Ui VD ZO Cr) c).i. c) cc) r-- en r-1 on (Nl c) cn r-i N u) 4 ' 1/413 r- r- r- kr) l. OD CO r- r- Lin kr) 3 r- r- l 1 C)! Ili.4, c 1 <Nl 'CP NZP LID CY) lf3 r-4 CD N VD CO CD CD CO C7N r-1 CD E-1 1b4 1)4..:r.;1'.:1',-ienrs Irgri Cs4 C 7 R l< 1L c) rn 1 ON C 4 CD r-- c\i c: rn NW CD r-1 v-1 r-4 LD CD (71 i-i 1 CD CD (:) CD CD CD 1 CO 1 CD CD CD CD C71 1 Z CO CD ON 1 1 r1 r-1 r-i r1 r1 r1 r-1 r-1 ril N (21 o 1 CA N,-1 r-1 CA k r- cn CO CD VD CD r1 -::. r- CD Ui CD CD 3 N CD R N. c.1 (7, rn '.CP N (OLO (11 CO r-1 OLO r-- 1 '. 1 1 i< (,Qi v-1 (Nl on r-- r-- 1 f` r-1 CD )) r-- W7 C71 CC) CO 1 r-- szrs r- CO ) ) CO r-- r-- cc) co co cc) co cr C 1 lid f - Cs.. CO C71 3 CD 1 1 on CX) r-- r-- c) v ' OC P-I 1 -zr -cr r.) r-- r-1 1 r-- r-1 r-i r-1 1 ( N CO l C I N r-i Lr) Len Len r 1 vc),:i. - en -1, rel r-i c I rn rn cy cy,--1,i VIRALLI SET KOKEET cn 41 O N CD r-1 1 r-- 'Cr C) CO 'Cr '. ) en lc) CD C7N v-a Lf) V3 1 c:, c) c. ON 1 CD CD CD C71 CX) C7N C71 ON CD v-1 C:) 1 (:) CO v-1 r-1 v-1 r-1 T-1 r-1 rir1 r-i rn rn VD CO NW V) r- Of) r- on CD CN 3 o un un c) CD CO 3 CD C 7 1 ON CX) CYN r-1 ON 1 Lf) r-1 CD CD ON C 1 cy) es) ko co Lf).cI () zr C 1 C:) CD r-1 r-1 CD ON CD CC) Lf) CC) C71 C 1 r-1 c O LX) 1 Lf) C 7 LI) CD ON 1 C CX) CC) CXD CX) N CX) ON CD a 1 CX) CD r-4 CX) CO kt) C71 r-1 (11 Cs7 r-1 CD CO r-- cc) r-1 CD C 1 '. 11 r-1 C C 7 C 1,zr Lf) r1 LO r-1 t:4 le) kc) kc) e\1 Lin (ON re) on (n N r-1 N N v-1 1 E4 E-1 p4 'Zr. r.11 h h.cx Q h CO E-1 C4 ILI U) M M III E-I M Z P:I Kg..c4 M M Pi M --) Eli- M Nl F: fz) /z4 I'D )-1 17,4,-1Z.4 EI 1 C4 E-I fia R4 W U1 U1 Ca [II El o Z TIMOTEI M >4 3 K4 >1 Z :C) 41 : cn Z X g4 Z :qfx cn : cn : :I- ") xi Fl El ra

114 AJOPVM1 8-DEC-9 CD r- cr cr r- r- u) 3 cr 3 r- cr r- CD un U) CD 1 ON u) 1 C> LI) CD.:M CO CN r- 3 C> 1 un.--1,...1. [1.1 rn Ch r- L13 UI rs L. cn ra C> LI) CD CD. C> C> CD C> CO. CD CD L r- r- UD cn co ey CD 3 l ey on ey ev >4 N on ey 1 /4 UD ' LO CN CD 3 te/ cn co r- 3 :: rn on rn ck) on rn ey un ca. on N cr a--i N r-i if) czt. : i >1 ra ra CD 4. rn un r- co co en] c.1 cr rn cr C> CD CD CD LflLfl CDCD fl. b-1 co ra CD un cy cr on un ra cn on un cr co,--; on ey.--1 vo ey,-1 h co Ul 1 CD CD Ch Ch Ch CN Ch CD ra CD C41 Cn CD Cn co r-i 4-1 r-i r-i ra ra ra r1 rs 3 3 on r-i,.:1. r en co co r- on en r- 1!) 3 on co cy un. %1 N OD..o. LI1 LII c:. u) T--1 u).--1 on cr CD cm C>.--i ry on h cr klo..-4 N. >-'N ca. un MD 141 UD un ry oo r-,--1 UI) ca. Ney UD ' C4 UD CD cn rn CD CO r- r- r- r- r- CN r- r- on on cn UD c) r-,--1 co on ch on cn co.,-4 r-1 r-i. C4 C4 ra on ev on on C4 C4 N ra C4 1 ri en r- ev C4 rn,-.1 ul cy c:, on r4 N N N N ra ra ra C C4 C4 3 C4 ra un co on CN CD ra r- CN N clcd ra (1) 1 CD CD CN C> CD cn CD 3 1 O C> CD CD CD on on r1 i4 r-i r-i r-i r4 ra r-i rn 113 on on N \C1 LI) N N r- O LO rhx2 3 cy en C4 3 C> r's 3 1 Cl C> en C> en C> N Ln Cl vo co en N UD CO CO cn UD r- cr r1 r- cr r- UD cr cn CD op cn r- CD un Cn 1 oo CO 3 r- co Go oocn 3 3 CD CO CD ra CO CD C> CL1 3 3 : OD co un u) cr Ln cni 3 ra C4 Cl on CD CD ra on CD esl P4 ON en on r-1 on Cl ra ra ra ra,4 1c 8-1 CD Cl on r- CD UD un on CD rs on UD ra Nl' 1 CN UD r- un Cl C41 CD CD CD CD CN CD CD CD CD ) Ch CD CD CD CD CN CD CN CN Ch CD Cl ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra r4 ra ra ra Cl un CN r- un CD Cl Cl 3 LI1 C> 3 en..zr en co CD r- un cy cr un ra l ri CD OD 1 UD CD V) N ra r-i LID r- en >4 N un r- CN OD 1 cr CD on UD Cl Cl CD CD Cl Cl CD CD ' CD ra r- CD W co co co co 3 CO 1 3 CO 3 r- C. co cn CD on cn co co r- r- r- co :C) A4 ra rl ' ' ' MD ra UD L41 Ul CD cr Cl Ul CN Cl Cl CD rn un cr on cr et4 mo UD V) Cl un cr Cl Cl on cr Cl ra Orl ra ra CD Cl Cl r-,--: r- Ln r- on on kid CD N cr 3 In ": 1 Cl EI u) CD CD CD CN ra CO C> 1 CD 1 1 rx1 ra ra ra ra r4 ra ra ra ra ra ra ra ra ra ril X Cl..,2. co co...-1 on rn co CD cn co CD CD Ur) Ln VD CD CD CD tf) ls- CD CD CD rhx41 cr cr cr on 3 UD ra r..- u) r- r- CO UD szr on nn un r- >4 N ry rn cr.--:.--1 vo r- co oo r-1 co en C> II> al LI> - 4 on CN cn co CN on cn CN cn co 1 Cl 1 Cl en on oo,--i E.4 :C) AG FA ra ra r--i ra ril en Z i- Cl Cl Cl r-4 UD Cl l Cl Cl CN Cl Cl CD CD.-I Clke, LI') T Cl Cl Cl --1 T-I 1-4 T-1 14 :=4 b4 E4 rx1 t4 Z A4 II CD )1 on W I ; on oo C) FIl cn 1 t:4 EI Z $ :4,1' EI - Nl 1.-A eil r- r- C) i.--1 EI Kg 1-i - Cl rs. CO E-1 Z 41 EA P4 1-4 cp c:: UI :C) e4 EI 1-4 A4 Z 14 C) A4 F.-1 r-i.g4 g4..41 i:." ål'q'14./ C1 2 :'!.,42 ';',..;;,; W. C) 1-D g4 A4 P4 X 1:1' 1-D '1 ', C) 1-A :solg 1D :Kg Kg 1") Nl.4 M M :1 g4 g4 M r1 uq M w EI Z EI EA A.4 (5 > b4 M A4 ( REUKATTA RA

115 1 1 2 AJOPVM 18- DEC-9 Ul in OMCVCV T-1 CV 1.-4 i-i,-1 n4,-1 4 4<4< 3 1M1 CO Cn CO T-1 r-i T-1 4 `c:/' 1 1 r-1 r".. (V 14 CV,-1 et' 1 CO c) W COMCV. M c) m i-i Ln,-1 co.-1 m cn c> m cz) c) c) c),-4 Ln c, c) b4 m -ri. -zr Ln.er M :1' N.3. `zr 1. CV M k. UI \O W : >1 T-1 Lil 1/4 M 1.11 r CO c) n2 es/ cr m cr CD CD Ln Lin c> CO ill -I< h-1 CD VD r- r- en CD CV r-1 CD CD VD,I, rn VD on on r- CD CN VD CD G1 CD CV rn...-4 ei on un Ch CN til un rn un,r un on CD CD CD ev CD.1, ri r4 r-1 CV r r-1 1 r-1 Ul 1--1 CO on.--1 W On CV 1 CV VD CV er ' r..1 Cq CD 1.11 VD VD CD CO VD 1 VD CD.r-1 '''3' "3' r-1 r-1 ''? ri on r on ei >1 ow 11 : i.5 i- PIA oo oo oo r- CO ri ri ri CN r-1 r-1 og CD,1 r-1 r- r-1 r-1 CV r-1 1 CD CV ' $-1 CD CV / on CD 1 r- on VD r- CD CD 3 CD CD CD r-1 CD U) ) ) Cn CD CD V/ r- CD OD VD l CV CV 1 VD CD VD CD m,-.1.-i, i r-i Cs1 T-1 w r- r- r- oo r- r- 3 '. ) r- rn r-i on oo on OD CD ) 1 V/ CO CD Ln ri r-i >4 ow :CD >4 114 rn nn rn on r- r- vo ri T-1,i CD os.1 un c, CD ri r-1,1 CD r-1 mm m on ei r-1 r-1 r-1 r-1 i-4 CD ''3' CD CN CD VD 1 cn '. ) CO CV CD CD r- un r- er r- CD CN UI CD Ch CD 3' CO r-1 Ch VD r- oo CD 1.11 CD CO CD VD C", CO CD VD oo ei,-1...4,-1 r-i,--1 r-i r-i Nl r- r- r- oo VD cn 1 1 er VD CD oo r- er CN CD CV CD CD I' VD Csi VD : rn on OD CD VD r- un VD szr rq 'Cr Cr rq rq CD rn r-1 nn..r, r-i.cr cv CV r-1 oi Cq r4 (Nl CD rq CD CD 11 CD r- CD CD CO CD CN r 4 CD r"... CV VD CD (.4 41 r-1 r-1 rn,..-1 r-i VD VD r- un r- r-1 r-1 CD r-1 Cg Cq'CD CD CV CD / CD CD CD CD >4 r-i ri >i OP 1 El : 41 al u) z CO CO "I' oo rn <Nl.a. on 1--1 r-1 CD CD "1. r-1 '3. CD CD ri T-1,4 r-1 CD CD >4 >4 11 o>1 cn 1: oo 1> C) Cn 1 Z,-1 P4 ';:r E-1 r: fil I-- r-- Q g4 Q t-- co '4 >-'Z 41 rzl EI C) ) E-i :24 Z Z 41 '2 b4 C) c4 Z Z P:i.4 K4 K4 C/1 Z : Kg rz EI Z 1-D EI 14 Z 1--1 [11 t cg CD (21 C../ M UI : U) r:: i-1 1-D,4 i-1 Z : 1:4 :: f< i-1 ce1 ) K < W u1 UI ) C-) 1E1 E-i Z E-1 E-1 1D rf-1 a4 ( REUKATTARA)

116 AJOPVM 18- DEC--9 UI CD (V r-i rel CD ON rs C:> Lf) CD CD CM C\1 C:) 1 f 1 V) CO CO T-1 rs- CX) rs CD CD CD CD CD CD Cfl CD r-1 CD CD Ch CO CJ1 T-4 ON f',1 CD ON ON CD C71 CO CD CD T-4 r-i r-i T-1 T-1 r-i r-1 r-i r-i T-1 T-I r-i r-4 CD Plg CO ON Lf) rs.:1. CD C:) lf) rn CC> VD cir C:> CO C> CD Lr) C) CD r-i rs CD en 1 N rt) CD.:11 C71 ON r-- r-- Lin r-- Lf) UI r-i C 1 ON T-I CD VD Lf) r-i Lf) r-- cr LL) nn r-1 'Zr '. 1 '. ( rn LC> Lf) CD 1. ON CD 1 ( r-i ON CX) 1 1. C`4 r-i CO T-1 LI) ON ON ON CJN ON ON Cfl Cfl C71 CC) ON rs CO 1 C) 1 CD ON CD ON r-- ON CD k.c) V) ' C) T-I 1-4 C) Ul Lf) LI) 1-4 CD r-1 rs1 rs1 ' Lf) Lf) ON rs 1.1 r-i T-1 T-4 T-1 T-1 r-i 1-4 b4 4' lc 4' 14 II) ON Ln N c) N VD V) CD V) CD 3 CD rs OQCDCD OCDCDCD ON Ch CA CD CD CD cn CD cn CO e r-4 rl r r-1 ON 3.zr.ZP ON CD CO r- wr ('4 1 On CD CD C, CD 3 Un un un CD CD mm CD CD j CD CD nn CD On CO Un ('9 1.zr ON Un CA CD rn rg '. VD rg.,:r.1:11 CA Cr) rq On CO rq 1, CD rs On Ch ON eg rs OD Un UD nr) VD CD cp 'ZP rs CO rs CO OD CO CO r- r- r- r- CO CD Ch CO cn co r- r- OD,4 k..1 CD CD CO kf3 3 rn UD CO CO rs CD Un rn ra Un rq Nl (Nl CD LO 'Cr on 1:4 r9 C,.1 T-1 r1 ra r1 ra ra ra ra ra ( U) CD On 'Cr CO CO ON ON r-,-i '.:1' (Nl ra - CO VD r- CD CD CD CA CA ON CA CD ON ON CA ra ra ra ri ra ra r-i OD Kg, co m 3 VD rn 3 rn 3 VD rs ON CD CD CD CD CD rq CD CD CD CD ON N. M.;:l..Zr ra 1rA ('9 ('9 CD CO M ' if",7:1 g 2 C) ra m VD rs CD nn rs CA un r-, CD rs CA rs r- rs rs r- r- r- co r- r- r- r- r- r- r- VD nn nn CNI VD T-1 ON Un CD (Nl ON CD CD CD Cs1 CD ('4 CD CD CD 2 :1 CD 111 rs1 rq eg ri rg ra ('9 (Nl r1 b4 e-j UI CD rq (ON ra Cg CO (%) CD r- C) CD CD ('.4,-4 CD C> CD CA CD C) ON CD CD CA CD ra CD CD CD T-1 ra ra T-A ra r1 r1 ra T-1 ra ccil r... nn CD rs OD CD VD rs :1' rn CD CD CD rs C) CD CD CD C) CD rn 'Cr CD CD CA N r- oq co ( 1 un. (Nl 3 Un r- r1 rs Un rs r-i Ul rs rs ( 1 (N.-1 fl '. ( rn rn ON rs Ul Z r- r- r- r- r- r- CO 3 rs rs CA CD r- r- r- ra On nn rn CA Cq U, CO Un CO 1 CD CD C) rn ra rs CD CD CD C),:r Ul CD CD f:14 rq rq rq rg ra ra 41 (1) CD T-1 Nl' ("4 CD 1 T.A CD Ch 1 Ch VD CA OD.41 C, CD CD CD CD CD CD CD CD CA CA r1 ON CD r4 r-1 T-1 ra r-i ra ra ra '.O i'1 4 CO M CA Un CD V) ;:l. CD CD CD rs CD CD CD CD CD CD C) ON N ra rs CO CD CO CO 1-A Ul mrn.:). T-I rn CD El.-1 CD CD CD rs CA CD Un ra ON rs CD N ra on r CD CO CO CA rs rs rg CO CO OD Un r- ra rs Un U) ',:r '';:r,zp Ul ra ra (Nl CO ra rn ra CD CD,1,1,:r CD CD CD 1-A '4 4 c9 csi eq c9 ra r-4 r-i ra Z El E-1 CD EI Cfl E-I 11 O'i I 1 CO Cx EI Z &- E-I M `CP Z EI TT. 4.1 Nl 4s- r EI g4 1 =1 (D r-.3 c) El E-1. Q >4 Z [11 EI 41 E-I U) : 41 El I-4 Z Z M.:4 :4u);1 U) Z 14 Z en Z : r,c M EA Z 1-D K li 41.: '''4 1 c) ' M Cil : tr1 F1 D 1 C) 1-D i-1 F1 I-) K4 C) Z C) : PG : g4 d [4 E-1 i-1 4 El 4 m 1--1.z 4 O) U) :1 1) 41 E-4 Z E-1 EI > 4 Q

117 1 1 4 AJOPVM 1 9-DEC-9 LID rs1 LO N f"s1 r- C> fn C> 1 Lf/ L.C> 1.C) r- 1. CO tn c) M CO- C> ON C> M VD. CO C> rs CO LII r- co i.r) co cn r i LO LID r-1 t-1 r-1 r-1.-1 r4. Lf) C> cri o \o co ts... co,-i 3 ON c) 1 /4 (.4,, rs,1 Cri U") 11") Crl C) k. CO..L;J. C) 3, ] ko cp ON t-1 t-1 fs3 t-1, $...1 f.") M M fs4 (.1 f+1 CO ON CN CO '.4t-1 CO r-1 v-1 ft1.44 r4 N r-1 In P4 r-i co cp,-, Lr),-1 Ln N op ko r-1 CO LL) 1 TI 1 rn CD rn 11 OCOrDCOCrN r...,..1hc) 1.4' LII VD 1 rs rs CIN r-1 r-1 r-1 w-1 f 1 r-1 r-1 r-1 1 CO o1 1 CO t-1 UIf V CO.-1 LI1 CO rs CO f 1 CO r4 fsl 1 CN1 9-1 r4 r-1 r-1 - CO 3 1.C1 LO.-1 lf) V3 m szr cz) cs4 P4 r-1 UI "c1' mcomcgko cs- C MCN COLC111 r-i r4.41 fr) co OD 1 CN ON CN un Ch CD CD CD C) CD CD CD rs1 CD CD CD CD on v3 c3 c) cn r fs1,i 1.11 Lf) r-1 (.1 Lrl (.1 r-1. rs CO P4 T-1 r-1 v-1 i CO r-i CO in o rn h (Y) rel 3 ON Ch rs rs ON CO LI) L11 r-1 fsl fsl r-1 3 ce\c' CN OD r- co un rs) c3 CN OD CD CD CD r- CD on CD CD CD un UD CD CD r-1 r-1 Cr) t-1 r-1 r-1 >,..1 un un un v3 un on 'cr rsi CD CD CD UI CD CD (-Nl rq CD CD rt, -1,-1 r-1 E-1 Lrl «1 CD on on co un co CD CD on CD 3 CD un 43 CD on on r- CD CO CD Cs1 es1 CN.zr on C) VD co No co r_i,_i,_.1, r...,...1 Ln,_i -, c:, c, cp kr> cp cr, p cp p p CN r-1 E r-1 ril (r) F-1 i-1 VD V) VD on un VD CN Lin r- cn CD CD CD r-,--1 c) CD CD CD CD CD CD CD CD CIA Z E-1 E1 g4 CD ch EI II ON I rc El E-I c N al 1 r43 Z E-4 4 'qp i-i E-1 r Nl N N W C IZ A r- co E-1 i': >1Z Nl E1 Ili CD CD U) El LO W E-i 1:,4 Z Z LI) L.f> Lf) Z '', 4 Z Z 1:4 4 rfl Z : 4 4 i z4 Et Z Eli 2 r44 AO : g4 r4 UI : (/) K4 K4 I-) I") 4 4 Z 4 tr< 174 :i: r< r) rxi E-I i-1 $-1 rio E-1 co f: i i IZ4 W C/3 C/3 P1 C..) 41 Z E-I E-I

118 AJOPVM 2- DEC- 9 Å. ozi-1 1 (1) C) r: U) E1 E1.-1 ic ic ic 4< 4c 4c 1c -I< 4c N nn nn, r.-1 cy un ry cv un r-i Ch nn 1. CD C 4C CD r ) 1. ic ic ic 4C o1c, :.CC 4C 9< 4C 9< Z 1> c;1..-1 N N CD t-1 1C1 ('.1 Cr) 1. Ln un.-1 CD CO CD N rn un r u) 41 OD 1 N1 1 1 CO 1 ' 1 1 N > >4 1-D El 4C 4C K4 4( ic,-1 >4 4C 4c 4C 4C 41 U1 Ln ry N Z/' ry c=>.-1 c C 1N,-1(1.1,1.-1 fli al I I I I I I I >i U) E 4C 'CP KESKIARVOT 4C 4 OP 1. CO,1 %-1 14D '1:7' N 41. PC4 Ln zr 1 C- 1 > 1-4,1 CD nn,1. CD CD nn cy Ln 1 1 r-1 VUODEN NURM I EN ' "4( EI i-1 4: 4c 4<9<, 1' C/1 C> N C11 N 1 N N 1, 'CP CO M Cr N nn m Ln on.-1 c::, co C> CD cn cn CD OD CO Ch 1 1 CD cn c) cn 1 CD CO CO cn 1 1 Z N m csn sr, N c),z1, 1 c) in Ln MLI1NO1N NOMCD1.11 C> N N I' N CO r-1 l. l N NMODN fr) Ln cp eo ko Lo Z vo r- r- Ln co r- N ni co ko m 1-- ko r-- Ln cr, co ko N co ko N mmmmm rnmmlnrn rn rn nn rn rn nn rn rn nn un nn rn rn. s--1 c: N 4<1< $-.1 4<4<.---; en CD (Y-1 Ln co v zi. r- r-1 Cl" ral ot r-1 r4 [zi (n r4 t4 r U) %.o co,:l. '.o Crl rn m co c) C9 ix--1 N 3 (^ CO Ln CO. 1 r-1 Z C.D,-1 1 ) in.--1 co r- c cn co co co co co on co co on [ c 9( ic 4c r- c) cs cl. 1/4 1. C71 ON r-1 (71 C> t-1 r-1 14 r-1 CO nr/ 1"?) fr> ct. CO <V N Ln oo rn Ln ry co Lin CO en 1 CO CO CO CO CO 1 CO 1 r-1 U) i- 4 Lin N OaDaDcflrfl O OCDCNN r- L.o eo m en -1 N k. leo rf) k 1. Ln r CD -1 cn 11 1 nn oo cn 1-4 NURMI NATA, D UI (I 41 r.11 r- ez4 c-- N E-4 E-IU) eo ri4 F4 N N N N Elo -i g4 3 Elo CO 41 Z V) CD E1 N Z U) N U) CO N Cs c) rx1 El 44 of, 1-D r:4 i-1 Z P Z Z Z Z Z =4 og ril 4.4 r4 41.< =4 41 B-1 1Z 41 i- [LI ci) P:1 ho en ili r..., u) 11:1 (1:1 1") 1:14..

119 1 1 6 U) D Cr cr r-, CD CD CD C 4 Cg cr,i 1. CD (1) (14 CD C> CD 1 C) i-1 D Fl. 4( -1(.o 1co -ic 4: -1c 4c 1 rsi.--1 cr cr 'cr C 1 1 r- cr CD ocr CD OD Cr rv r-,-4 r CD CD CD 1.11 r x 1-D i E-1 k-1 EI 9<4< CN C 1 nn rn,1 cv cv 9--9,I 11 Z CD rs rg r-1 Ln c) CD r-1 un r , rn 9---i 4C 9C -I< 4: -ic 4( CD cr cr CD 1 cr cr c> kr> cv r--.-i cr c> c> C \I C:) 1 C) 1 C> (1) i r-1 Cel VU ODEN NURMIEN TULOKSET C 1 rr> C 1 C> r-1 r-- c> c> c> c> Ln m cr cv c> r-1 r-- c> c) c> c:9 E-, N. CO 1 ZI N 1 1. Cr kr) LE") c> K4 <3, r-- Ln Ln cv r- cr r-- cr 1 1 ( 1 r- (1) 4 r CO CO OD 3 r- r- CO OD CO CO 1i r -I Cr> C.4 1/4. C> CD m r- 1. c> c> C 1 un un co r- co m m co cz, co kr) r- c> UI m 1 CO 1 N fv") o 1. N O 1 L11 r"- CO N CO N N c41 Ln r - Ln rn m r- co CC m cr> Ln cn 4 1 c> co N co co co co co cn co c> CD cc) co co co co co O co 9 c> co co T- 1 1c; ( Co CO CV 1. Cr CD CO CO 1 cn Ln m m c> 1-) 1. 1 ( C 1-1C oic -K 4c 4c CD C 1 C> 'CP M 3 CO 1 '1 C) CD C> C> CD CD C> C> U) r-i r4-1 C 1 4C -1( Co OD C 1 r- (Nl VD U1 1. rn c) cn CD CA CD O r-1 r-1 r4 r-1,4 r-1,4 EI IC 4C 4c r CD cr Ol CD Cr un 3 C 1 r- CD V3 CN szr OD r1 CD CD CD CD CD C 1 r4 CD CD CD CN 1 CA CN CD C 1 CD 1 CD CD r4 ri r r4 1-4 r4,4 r-i,a -4,4-1-4 r 4 1" un cr CO 111 CD 1 1. cr CO (1. et, r- rn CD cr un E-1 N m cv r- c) k. cr 1. r-1 r4 C 1 r- CD Cs4,4 OD m OD r-1 C 1 K: r-.--9 co kr) cr nn.--9 CO kid r/ r4 r- CN 1. Ol n1 cv r- 1 n1 rq 4.1 CO 4 CO CN 3 3 CN CN 1- CN CD CD CN CO CO CO CN 1 1 CD CD 1 cn ,-1,-.1,-1 ri 174 ri CD 1 Ul r- r- <3, cr 1 C 1 CD OD SZr 1 VD rn rn r4 CN C 1 i rs) C 1 rg cv eq r-i Cq (v rq EI --.. c>.,) o--1 CN 1 1 i i co Et '9 Fl m Elo) r-1 ) 14 crl ril ril P, ril r=4 NURMINATA, cv cv CNI N t-i 14 CO N t-i CO W Z ril c) E-1 N 9-1 Z cnc> c) E-1 N, 5 cn 41 ril co Cs I ) (4 (.4 CO 1-4 ril E-1 (14 C> voi:4 e: (4 E-1 (1.4 C> o<.9 r) h Z ri4 z z f Z g t1 o ic,-1 1:4 w o. 4 o.: % a en u) ca r-d r.i en a fri,: En I ccl cf> 1 1-) u) 111 [7.4.:4 cn ( RUOKONATA) JA 217

120 AJOPVM2 -DEC-9 4c 1 /4. 1. r I 1./1 Cr) <-1 C 1 < L11 < -1-) C> 1 /4. CO 1/4 1.-' 3 C=< C> C> CO T-1 < ggcdlr)cdcln C> C> C> C> C> Lr)CDCDCDLO C> C> C> 4 en un CD 1 r- un co un CD >-1N LflkoO N r-1 LO 1/4. O N Cr> CD nn -zr un o sr sren LO ev 1.1) :C) 4 >I CO NO CD ey..i. o o o ey o oo 3 CY1 CNJ 'Cr C> C> C> C C>N C> 3 1 fr) C 1 CO (1) CD C> < cr. <-1 t--1 Fz.cn en r-1 CA CD C) CD ey 1(3 u 1r-1 r- Sr r- >-1 trn o Oi o un ev 19 r- CO CN r- cn co o co : 1 1 1/4. 1/4. C> C> T-4 fv.1 N rn oo CD cn CD CD r9 en un Lin OCDCDCD 1 / <-3 1 r- ';3' Ln CD CD i o 1 N Cyl CO N 1 N 1 CO C> C> C> 1 1 <71 ko ko en N N c) c) 'X -X 4( CD M M 1.11 r's CO (D C) (=> CD o en r-1 r-1 r-i Lr, c, (.1 LI sr 1n CD en r-- 1 N 1(3 sv >4 sn kr:. 'Gr kr> tr) en en co coc on on on cp C o : un cn ey r- o UD CD P-1 1(3 1(3 CNI 1-4 ey 9< CD r- oo cn CD Nr1 r-- N en CD co ry e--i Ui M en 1 CO N 1 1 / 4. un Cl) <-1 Cr un crn 1 /4. «r 1/4. 1.1) C11 r<1 r- ) C> <-1 on r- o 1 /4 Lf) Lf1 e-1 e-1 CD ey nn CD ev Nr1 CO CO <-1 CD tn CD CD C) CD CD CD CN r-1 CD CN ry r-1 r-1 <-1 r9 <-1 < CD UD CD LI:") nn un un CD r- CD k.1 3 ev CO cn rzr r- rn k. ey o 4 oo co co CO 3 1 <-1 : >4 un ey r- ey (--1 Cl) 134 1/4. 1/4. C 1 r-1 r.1 en 4C CD CO CD CD Sr cn un CD CA CD CD CD CD ey r-1 CN CD CD r-1 r-1 ri -zr e.y 1 /4 Ln ¼OLOCD LOQ rn r- co 1 co r- LI" N 1/4. r I V) <-1 d' CO CO CO CO CO Crl Cs1 e-1 CO ey ey un (Nl ey VD ri N N enr1 4, 45 4( W o en r- 3 1 k CO C=1 W CO 1 C> C> 1-4 N,-9 <-1 -i -i.-i i-i c) x 41 Kg cr, 1:21 CD CD CD cci:, il.c..4 r-, ) r- Ul U r" ) rz- un nn CD CD CD l.1 31 CN CD Or, r- CD CN nn r- cn rl cn ey E-1 >I N cn nn r- on.qa,. k11 r- en rn on r- on..:14 leo r-- en W W co N ::) co c> cn,, r, c:. 1 CO C> CO cr,..r. o CO : -1 <-4 r-1 <-4 <-1 <-1 >4 1- Z. i.> 1-1(31(3 ev rn...;/, ki, CD CD CD ri C1 / 44 <-9r4 1-4 :E-1 W Z i >4 O M W l- 3 : m W w.,= ey ey Pi E-1 c) -i c co z E w Z m o o EI N > U) rii til CO ey W i-i E-1 rz-4 c). :4 4 p31 1.-D 1=4 i-1 Z Cli Z Z :,=4WO pc41:4w Z i-1 W rn u) O:1 I-) W rli P-1 IZ CO 1 CNI 11---,Zr CO C> <-1-1 Lf) Lf) Sr Sr Ir> JA 217 ( RUOKONATA

121 N 1 4. Cn CX) o Lo a CD r- rn c> co kr> co cr, m c> r-1 N 4. un,---1 ry r-i r-i 9-1 r LI. 714 N N 1 Ch un c> I-- -zi. r- c> cn cn c> c> c> Le> c> 4 \O ul :1' (-Nl rn Cl.:1> in Cl >4 : >i 1214 N4 coam ci CD CD CD rq CD CO co o rq CD CD'CD (Nl CD ->c ->c 4c i-i c.=> m un sr. N rn kro r- c> c> 1 c> m m o e.1 Li.) c> Le> -zr ko co ko m,--1 c> ON CO N CP Cr) C:) 1 Cl III II) co in r-- oo r--- c> c) c) crl co co 1 LI) h co r- c> c> o cr, 1 O\ r-i 1--1 r--1 >I : >4 (31 co 3 ko Lr> on c> cp o r.i o co co 4. L11 1 C) N al P4 rg ry Cl N N 14-1 C) CO LID Ch Cl Cl CO N LI) C4) LID C> C> 1 CO Ch UI C) 4 4, CO Ch r- cr, co r- c> c> >:>. co c:> Cl o o k.o co un, en,--1 4.;:14 Cl t-1 Cl CO '4z14 Cl t-1 r LI CO LI) 4. al 4z/4 LI) Cl C41 Ch CO LI) CO LI> Ch ::r un Cl cn c> cn co x \ en.-1 (Y) >1 : >1 F 1- N '- 1 CO CO Cel.c14 -;:r. o Lr, co LC> ' 1 CO CO Cr> 4:1' 4.3C) UI N,J,,r,--1 r-i,1,zr.1' r-1 N4 C) N `z14 C41 N C> Cl CD 1I1 CD b C> 4sr U) C> CO 4. LID 'CP C I Cl C> Cl Ch N 1 C7 rn Cl Cl Cl m GLI r- en r- ul on CD CD 411 On Un CD en CD CD un N4 dp ri >4 : >4 CD r-- CD Cl Cl Cl r- co o CD Cn rg Cl Cl P44 un Cl Cl Cl.c34.c24 Cl r N4 E4 Z 4: C> N Iin r-.z:r. o r.,1 c>,-1,-1 co en en o en 41:g4 un r- un CD 4. CD Ul CD on Cn 'Cr CD CD l 4 EI 1-.1 r-i,-1 r.-1 r-i r.1 r-i E-4 i--1 cz) c> co in r-1 CO L.C) C> C> C> 4. LI-) co c) Ln,--1 OD 4. C> C> LIZ> LII 41 \c' r-1 r E-1 4 >I 42 4 Or2 >1 : 1 >4 : > rn rn.zr. on,zr un CD CD,--I Oi m ' Un CD CD CD Ch 154 I-1J E I-A CD 1 E4 II 1-1 II i -1 -I on 4 i-1 D 1-2 ( 3 D EI m :3 U) E-I U) N Nw 4o g4 Cl Cl c) g4 E-I cp <-144 co r- Z rxi C> CD E4 X r-1 ( f] r71 N Cl E-1 c> og4 f)4 1-> >-] Z DPZZ K4 K4 >= tzl ri '"") E mrn1 u) P-1 r.4 ril Cz-e r- 1E4 --- r-.--- g4 N Cl E4,--1 g4 co 5 Z cn c> o E-1 N u) ry [xl E-I ril rx4cp c og4 a g4 1:4 z r:14 z Z oril o P1 u) p1 1-3 (I) P4 r7.4 g4 cn ( RUOKONATA) JA 217

122 AJOPVM2 -DEC-9 -X 4( 4( 4( 4( 4( CD 1 1 N LI) rel c CO,-1 cc) C> LI) CD CYN 1 C) 1. 1 CX) r- CDCDCDCDCD cdqcdcdcd (:) 1 C) (31 C)1 CD (:) C) 1 CD r-1 r-1 T r-1 T-1 r-1 r-1 r-1 r-1 T-1 r-1 r-1 T-1 T--1 ON C) ko re> Cri rs (14 r-- (7) (:) CD CO CD (fl rs CD UI rs Cs..1 Co CD CD CO CD 1 N CO C71 1.1,.31 LC) CK) 3..c> r-- co on C71 C71 T-1 CM CY1 V) r-- r-1 (..) CP 1 CO rn CO,1 r() 1 CD M 1.1, ON.3, 1.11 CK) C, rf) O ) en C. 1 (7) CYN CD C:) T--1 CD 1 Dl 1 1 C71 C/1 r-i CD r-i (=> r-a.--4 T-1 r-i 'LC) LI T-1 CP CM C 1 1 CD Lf1 LC) Lr) co Lf) CD 1 rt) C,,I C7N CD T-1 T T T C -1( 4c KK 4c ic lx 4c lc CD r-- Lr) LO CX) C\1 r-i li) T-1 CD U) CP CX) m Ul CP CX) r Cs1 CD CD CD (:) CD CD Csq T-1 C) C71 ("Nl C) CY1 CD 1 (:) (:) Cs,1 CD CN C71.T-1 T-1 T-1 T-1 T-1 T-4 r-1 T T-1 r-i r-1 r-i T-1 T-1 T-1 CY1 CCI1 CX) 1,C) CM LC) 1 U) CO LI) CD Lf) (:) lc) r" Lr) c:> C71 LO r-- en c> Le) (:> 1 N. CO C:) (1.1 CX) 1 rfl 'r-1 r-1 Cyl C 4 r-- (31 1. CX) CD ) CX) r-i rfl N 1 1 CD N T T-1 CX) U) kr) r-- (7) Lin c> r-i 1 C1,1 (s) r-- LC) LID 1--- co co (:) CX) 1 CX) CO 1 Cr1 C71 1 r-i ON C)- ON T-1 T-1 T-1 T-1 (71 CO CO r CM cl. r-i Cr r-i OD CC) rs (:) (.1.:1 (Nl T-1 T r-i r-i r-1 r-1 T-1 T T-1 r-1 r-4 r-1 4c 4C 41 (1) CZ, 11 T-1 '-I Nl r" c> ko r--,--1 LC) CO CM CD C) CD C11 C:) C) r.4 C) 1 (11 C r--1 T-4 T T-1 ' r--i T-1 T-1 T-1 T 3. CC CX) N1 (Y1 (D CD CD C).11 ) N co en en,--1 c> c:> (:> c> C31 N,:r r-1 1.1) CP 1 CM 1 r-i CM lc) CM 1 CM Nl,-1 C C) CP (:) Lil CM r-- kc) c.1..:m 1 ' 1 r-- CO CC) CO CO 1 CX) CO CC) CX) CD (31. (:) CD Lf) C:) CX) LI) C:) C:) (:) (:) 1 C) CD Lf1 C:) CO LI) CD (D (:) CD LC) CLi 4 Cs1 T-1 r-1 (s4 C,4 T-1 T-1 T-1 CO C> c11 C , u-) cp l (s) T CO Zr N C11 C) C) 1 CD c> on c) i--1 r-1-1,1 3-1 r- g4 co M ko 1 CD CD rs CO CD CD CD CD r- CN r- CD CD r- co CD C) CD CD r-i CT1 N re) -,z>, r-- co.zr co )3ci.3:t. un r-- oo c:1' CO kd ir> en cn ko a) cr) m ali-ocnko(7) on on 4 '¼ U ul un UD OD ¼¼ UD 1.11 III ks CO ' 1 CO N 1 CD CD CD CD m 1 1 CO (-4 rn CD CD CD CD on 4 os) es1 3-4 es1 es> 3-1 Ft [xl 4c tli $-] a4 u) c> es> 3-3 T-1 (--> rn ). c> co tn Ln Ln (7) o o o c) o,-.-i o r-i o a) c> 4c r-i r-1 T-I r--1 kr) E-1 CO r-i 1 11 CD 1I1 CD CD CD CD CD -cr, rn N un CD un CD CD CD CD CD -.1, N1 CN N c rq V3 r I UD cn te) es> cr, ko.-4 k cn un ci) 3-1 t.o co r-- co c> on co co ko r-- co c) cr) co r-- r- r--- r-- co co 3 I-- N N N CO CO t-1 r- UD cq c\i.3,,--i CD CD CD U UD rq rq Cr -I CD CD CD CD OD (14C \ 1 1 r-i N N Z Et EI c> efc i E E C11 E-I 1-i El,..1-1 E-I i 1 Ii i-1 i U) CO E1 El U) E-1 U) r.4 U) 41 L11 Cz N ri N rx+ --- rz 3-1 r f" K4 E-I CD 3 N E-1 CD,1 (( CO Z E-4 41 Z co CD CD EI N!--1 Z cn c) c, E-i N, co co N U) III 41 CO N Z rx) E-i x., c) o1 3: o.< a :4 4 Z Z K4 rolcc41 >3M41 IG 41 > 3; 41 Z M en ca 1-7 u) P.3 44 g4 cn M a4 u) cil 1-7 co rli 44 pc cn RUOKONATA JA 217

123 12 4: CD 1n on cy on r- CD CD un un r- m CO C) C) cn (- y 1 r-1 rq rq 1.r.) N 1. r- c> N CO lnnrlfl r--1 N N N CD oso V) r CN 1 CO un r-1 cn C) r- 111.CD VD V) VD un cn CD ch 1 N rn On 1 2' cr r- CD N C1 Cs,1 r- Cs1 on Or) r-1 r- CD (14,--1,--1 r- 4-1c U) 1, re) ad ifl r C11 N (el r- Ln c> N c) 1 CO rn N Lin CD N 1.11 r-- Cr) k C) CO (r1 Cr) C) C11 h 1. N CO 1. CN en in h r-1 CN N C> r--1 CN s CO os. C> CO k. C> Ln m co kr> r- Ln I r- c> Lc> N N Cyl r-1 CN >-) 1 CO CO r-1 fel :31 1c1. cr r-i CO CO r- c, (11 N fel '1 P-I 1 r-1 r r r-i r-1 r-i r-1 (1) C>.--1,-1 V C) 1 N C) N 1. C> C:) Ln k. r-- stz. Ln cy ocnnln 1 C> 1.11 r-1 r-i,-4.--1,1 co op ko m on a:> ry,r c> c> c> c> rn k. rn CO c-si,:r C> 1 Ln Ln V) C> en LI) L() gr-1n 1. C> CD C) C) C> P-1 r-1 r-1 U) C> Ln c> k.c> r- Q c> r- c:> ko ry --1 CD N 1/ 4.,-1 co r-,er c> N 1 ry m cn co. -1 N ry -i.-1.rr 1--1 N D onp on CO r- 1 <I' CD CD CD CD,r co m r- --1 m,r c> o C) C).:31 al N t--1 N N N N N N. N r-1 4 N m CD c> c> c CD N T-1 UI ry rn CD CD CD CD CD ry ry ry T-1 E-1 4 C:> ko 1 1 CD CO C) C> 1 r- cn k.c> 1- -1( E-4 OD dp cp CO,-I 1 on C) CD CD CD CD U) 1-i $.4 E-4 C> r-1 rn r- C) C3 CD C) (14 N 4 i 1:I m cn E-1 [1 ul ra tn D r- r- >= N CD CO Z Zcn CD CD E-1 4 U) CO N E-1 C14 or: r4o I-) C4 1:14 Z r=4 g.11 Z v) tri ci) ) rn CJ r - CD 1-- rn 1/ 4. N x-1 3 r--1 r-1 1 C) C> CD C> Ln 1 r C> C> C:> C) Lfl Cs1

124 ic dp EI > I 4c C) en CO CD r-1 Cvl cv UD r-1 11) r- cn 1-) g4 i r-i,--1 g4, u/ Es E-4 h-1 4c El E4 4c oy3 Z 1 > un c> en eo.-1 3 c> CD C 1 (21 en C r-1 1 en rs) c / III AJOPVM 27- DEC RESKIARVOT Z 41 : t-) E-1 1 il >1 U1 Cil Cs1 r-1 rq on CD fq r-1 r- 3 CN E-1 Cei al I I I >I I 4 c\p 1.fl Cq un CIA (y CD CD CD 4 pc I I 1 c) C1 a, 1-I., P4 (D s: R -1 c' ei) CD on co r- nn ("Nl CD CO zr Url u) CD CD CO CO CO ' CD r- VD CN Z -i.-i Z C1. O'irfl N rn c> r- N N 1 /4 CO rn C\1 r - CO CD Z c> Lfl eo Lf) CD VD OD AlAle INC 1 CVMCNICVC".1 rel g4 JA 3. VUODEN NURMIEN TULOKSET ic CD k. "z1. lo.cvl ("'I CO i-1 CD CD CD cn cn cn CD ll") U) r-1 r-1 ri r-i en :11 Zii N C> 1.1") N C> C1 C> LI) EI N,-1 crn tn.--i Li) ::r, r- - c) g4 eo r-1 N r-i 1. Cfl U) 14 co cn co co en r- r C> N CNI :1' C> trl 9 C> AN 4 m ry ry ry -i.1( C) es] L.11 N co h CDcDcoo, Da adr- U) rlr-lr-f r1 ry r-1 UD r-1 CD nn 'cr CD CD AA E-1 N 14-1 ny ca. r- r- Cq CD un (71 g4 UD Al o Cs1 OD cy co Al CA OD U] en Cr) CN CD CN CN CN ki3 r-i t14 P4 r`. r-lo m en en ny r-1 Coq C`J Nl rq 4C 4C El E-1 [LI O -1 rx) r-i en CD en r- on r- en r- rl ry r-1 W h- r: CD CD CN CN cn (7i i cn ) r- 4 en CD c> en Cri ON ry en c> en co u) -i -i %--1 CD CD CN OD CN Ch Ch r'- r- -i r-i c4 i1 CO CD en CD rq rq rq Ul in cn E-1 g4 N. OD CM r- en r- r-1 CD r- eq EI C.1 UD AA on 1.11 k.1d cl' CD CD UI 41 Z CD cn cr ct. rn un CN OD CN CN 41 N cn ry CN UD VD Cl. CN 11) C,./ en CA CO ) CD )) 3 r- UI CID, CO Ai CN r- cr r-1 U") cl. CD rq Fi r-i 1-4 u) 4 3 OD r- r- CD 3 OD V) '. k.jd i-1 O i- ', C esi nn CD en CD VD rg Cs1 en 1-),..) Cs1 r- en r- r-1 11D r-1 'CP r-i :M r- CD r-i.1" Cs1 r-i r l r-i ri CD EI CD E4 CN. CN I E I on II nn Z co co II CN - z,. :.: [4 :K4 r4 Z Z Z Z 41. ral 14 U-1 al Cil eil U) g4 < til en < g4 < C4 < C:1 < E-4 N E-1 4 r4 < f:1 g4 N E-1 I-) E IZ GEI 1:4 N en P-D E-1 1Z41C4Nen gr<g4rxig41:4 rx1p4[1.1r11 < < < [LI ic P4 rzl f-ti fil i-i fal I4 1 W E-i cci N4 a, L1EIELI FZ.

125 122 UI Lin Nun (4rl CD CD C> CD C> QQQ Q G4 rt:1 Co 14 di3 >I W 1 : C4 r j : ] P4 g c) c) CD CD CD CD CD CD CD C> C> CD CD CD CD CD CD CD CD C> P4 m #-1 CD rs 1. un... CD CD on on Cfl CD CD Ch ch oo CD cr CN ;:r CO r- CD CO CD Ul CD CD CD CD 41 un en CD 1. CD rhx41 1. CD <4 en C) CD CD CD 4,1 >4 N r- nn rn VD rn >4 X r- co r- co M : : >4 >4 >i-1 r- r- CD cr CD N CD CD CD C> > r- r- CD Cr CD c I CD CD CD CD 1:14 PL, 1:4 c:, ko N cr r- on cr CD N N CD rs Ul Cirl CD CD cn CN 1 CD UD bq CD en oo rn rn <-1 Na. 4.--i <-i <-1 N rn < en Ll KG r-i r-1 <-1 r- CD OD C> CD CD U.) 4. l VD CD r- CD r- in CD CD cn 31 r- <-1 nn 1/4 un..cl. cn A4 no <4 -I >4 N oo in 4 r-- oo cr CD >1 W 1 o cn on CN CN UI M : >4..] cr cy r-1 >4 CD Ln on CD CD.5 cy <-4 oo cn CD cr on 131 CD CD CD rn N isq e.-1,-i 111 en r'. N4, 44 4c 4c i-1 C> CO oo rn r- r-1 r- N 1. 1 CD cn c/, CO CD un on CD CD CO LQ CD 1 1 CN 1 cn cn cn oo CD ) CD CD CD N 1. CN CD N N eg r-1 hh Oh,i CO N cr N Ul cy 41 c,\co rl rn un c) v) <-1 C N r- 'cr un on cr 1 un. CN r- coø'i c >-1 N c,\ 1--1 CN an cl, cy 4-.1 <-1 CD on <-1 r- oo on ca, >4 X oo r- oo CO CD OD oo oo r- ko P1 :C) b4 <-4 :C) >4 $-1 r- r- 1. hh Oh N cy cy cy 1. N,:l. CN CD 3 'eg cq un 114 in cy <4,1 r-1 rn ri cy (14 Sr eq r."1 N N E-, E 41 ic 4( 41 OLI 4c Z c) in r- on rn r- 1-4,-1 cz> c...1 cn CD CD UI C> C> 1 CO 1 1 in :/c en cp C> 1 OD CD r-1 14 EI.--1 r-1.--i esi E E 41 :4 r- r-1 CD 1 CD CO un CD co rg E on lid C> rn CD 1.11 CD CD CD 1.11 ha X.-I 4.4:4.-4 co,-1 r- un ril [Li e\c,.-1 (N UI >4 N Go 31 cr en r- ko N ci) >4 w oo oo r-- r- s co Ln X 1 : 14 >1 : i-1 >1 Z,-1 ry un cn cy c.) <-1 cy co CD cn :C) > e-1 <-1 r- en lid CD Ul N CD CD 1:4 cq.--i r-1 rn CLI El Et E..:.) C> E i:::, E-4 on on ril 1 14 Z i E-1 on Z 11 on E oo >4 11 oo on X --, t x: :.,1 C4 UI :r: UI Z z z - z FA i- i-1 h-1 41 ril. 41 X M El 111 XD ya w E-4 41 :4 Ix1 UI M Ill r11 C) r< P4 c:4 C:1.1, i-1 E N E 1-4 E-1 C24 41 p4 N ei) i-i 4-3 A4 E a4 i-1 C) 1Z 41 P4 N UD C) r-d, 4 gc4 K4 w g41: C) fc ui z2 Kc P4 41 ( A4 4-1 X E-4 Pc X c: :1 C14 1:4 E-4 M E-1 PO 44 N4 X c:4 pl PL4

126 AJ OPVM DEC- 9 /-1 'CD CP V3 on r4 co co r- CD GO CD CNI 1 3 VD un 3 CD CD cn CD CD CD cn CN OD.- 1 CD r- CD LI/ 3 VD 11/ I",/ r-i ri r-1 C) ot cq r-1 L1) ') CD on eq CD CD CD.CD CN o\c' OD CN r- c> Ul r- un 5=-1 Cn N cq VD cn un cn cr co CD U/ k.lo es.1 1 CO Oli r-1 CD CD on cn cn 5--1 Cn CN OD OD CD cn CN cn r-,-i 5-1 (1,1 co ni co r--; 3 en i,--1 a (Nl r- osi r- - C".- CN III "-I 1 23 U) CD Ul N. vo c) un OD CD LI/ VD DO CD cp r- C) 3 CD CD Ch CD CN cn CN CD cn CN OD r- OD r-1 r-1 r-1 (N on,--1 CP VD r-1 cn on r- v) 3 CD Url C) CD CD 3 ow CP cr cr nr1 CD VD on OD / CD cn N VD on cr 3 un cr r-1 ur) N rq cn rq n) 5--i r CP CN / cn cr cr CD 1:4 CO CD OD r". r- CN VD V, r- rr) N 1 CO.r.-1 OD V3 CM $-1 rsi CO r r- VD r-1 'Cl. CLI rl 1i ' 14 i..4 CO CD nr) VD cr un,i Ch UI CD on CD r- CD CD CP CD CD a\ CD Ch CO cr oo C 1 C> cr CN1 M N LI" OD % on VD ni C) CD cp CD C) CD LI/ 3 oy> '. (f) Ln co c, Ln r-si ci c5 co cn N CN CP r- 5-5 on CD VD ' O on 5--1 on VD CP /,--1 Nl CD I-1 4 CO OD r'.- VD r- e-) CP cr r- un CD 1.1/ CD CD OD i-1 r-i.cli CP CD CP CD CD U/ 111 1:14 r-1 4 VIRALLISET KOKEET i-1 CO CD Cq CD cr r-..4. Ul CD CD r- r- CD on CD CD co cn O. r- CD rq r-i Ln rs.1 C.,1 r-i r- CD i1 ry CN un CP CD CD CD CD CD CN N r CP r- on CN T-1 r-1 eq 19 r-i on 5-1 cș/ r co oo cn cn co Ln r- 3 ow / VD CP CD / CD CD CD CD CNI 5-1 Ln cr N Ln 5 o c> c> o a N Ln 5-1 N 115 r-i T-I cli E-1 41 III (1) c) N r--- le> c3, co CD.-1 CN CD CA CD CD CD CD ON CO CO r- CD r... t--i CD (Nl VD r-1 r-1 EI ri ni r-1 VD 41 V) CD cp CD 3 CD CD CD CD CD cp u) co dp CN CO CD CD w--4 CA CD CD CD,1 CN N M N 1 leo cr 1--5 cn r-1 r-1,--1 () 11) CP r- CP CD CO 1 CO CO k. lf) e-1 IC1> rq Cs1 CD Cq CP CD CD CD,--1 CO CO CD Ch CNI / CD CD CD CP r-i CD. o cn Z E-1 1 Z El 1 1,1 EI ON El 1 E E-1 on z EI il on E-5 N co 5-1 CO hi '.U) 1 DI P4 :< I4 : Z Z Z Z I4 I4. I4 I4 1 E-1 en E-1 :1 5 r4 4 Lil K4 5c :4 K4 C:1 E-1 N E-1 1-o E9 tril 1 8 " P4 N U) ' / vo g4 [4 r: C4 W rx) i--1 rx) s-1 E-1 rc) r7-, c., x ca o / x 4 EI III (X Nl U)...:g f../ cil rx4 N.5 1 tai

127 1 24 Oi 1 r- b-1 \ CO u) EI \ oz Cxi.: M I % ^4.--1 U) LI 11 e4 a Z 4 C/) CO U) C> 131 ri Z C:1 i_e-1 3 C71 N 1. 1 Z CO 1. OD M M C 1 rn r1 rzi 1-> cv E ell ri o-: en c Lel m :4 1 1 CN 1'4 C> N 1,4 a O M 1-1 ii 1 ai "zr C 1 rn r-1 CO 1 1 [11 Z ell 14 eli a a ell Z e' ril 1-1: Z El

128 cn I o'n I 125 tn I cn h Ln r- Ln o wo ocpcp G.I >1 o w 1-) :1:4 1-3 : >i a (Doc, ai a, I4 e-1 en W LIA 41 MO M : : O\ CD 1.1 a, A4 t b..1, W rn bria >I\ LØ : >4 > ai hh CD cn CD r-i r-i C O M D. cf"... co co co cnalt-- W rn \ P1 : >4 >. ai b4 4 rq.cn CD r-.i. r-i -l. '). r-i.-4 nn Nr-Ln 4C4( i-1 LI) V, N Dr) Ch 3 M CD r-i Ul N N.-1.-irs1 WNO 41 l 1--- r:41 r.11. \c' N.zr >4N r-lhal >4 W co r- UD M :1:4 : NMCO r-inn (14 MMN ili MNN LID M $-1 CD M OMO :/z1 W r-i r-i r-i E4 eq.cro. W %2 WO.-.1 w p4 ov, c> cp c) >4 N CO Ln up >4.-1 WO u)wm :14 >4 : c) ow >4 cnz i-1 LnLn.:1. m: I P4 I >4 P4 rn:4 1:4 rn > b4 CO E-I CO cn E-1 EI cn E-1 &-1 EI Nl 41 :4 II :K4 E-1 II Z >4 Z W M 41: 41 M i i. ZO W Z W EI El 1 Z W 41 t:4 g4,-1 -I 1E 'n -I #-1 Z 41 E-I e OO 1:4 Z E4 Z 41 1-] 1 1,-1[11 I-1> I:4 Z

129 126 en P4 g CZ) CO C> CO k O CD CD N r- cp (7 un CN un r- [Jo (14 cn co (A cn r-i -1 U] r-i rs- nn un cn (4) CD CD CD r- un co. c11 CD 1.11 cn N N OD,1 IX) un on 4 on ON rai CD CD CD CD CD CD r- co co \ on VD ON 11) ri CN1 C t4 3 1" UI leo N 1 N 1 r-i N ic.:1; OD CN 1 cg. 1 N 1"-" kp I LI) 11-) 1 rn N r-i Cr Cri r-i b4 k. in Ln CO co r- i- un un.3, fli 1:4 t4 3 CD CN r- uo CD -1 CD CN CD CD CN 11) r-i r-i l ',:2 I1 3 'cl on oy, (1 (V rn cn N on on ry cn r-i.--1 ry r1 co r- CD,-1 o b4 r- r- oo 1 on cn oo on r- (- -- VD ,--i I 4 on on 3 3 on Z EA on Z El r-i E-1-1I--i E-1 1;41 Z -E-1 Z :F:: E-i 11 :,< E-A 11 Z Z ) U) ril Nl ari p ai -) i 1,,, 1 1,..> : 1 p z a p z a rli [11 Z E-4 Z E-4 rx1 II Fi [ b ril 1--) i-i 1:4 > 1-) Z K4 Z P=4 ril i-1 i-1 G4 Z 41

130 AJOPVM 4-FEB ov) iux cl4. EI A4 g4 E- cn m ui un ri u) co on T-1 OO 1 1 cl4 b4 E-1.4 «4c E CD on CD cn co ri 3 eslur/ 111 CO c CD CD c,cd r er-i OD cn Ch oi CO CD. CO Ul U, en ui CD N UD ei cn,1.4' U) ON on VD Z UI cr. 'Cl' cn ei on cr c) r- r.-1 ei ri N ry ev ey ey ei ei ri ei ey ei N en c) r- ei Ch r- LII. cr ey ui cr cr ei OD Ch 1 CD CD CD CD CD 4: --1 ri r-1,--1 ri CO u) co ci ui ei Ln c).-1 ei IN) ui c::$ ui un co nr1 ri III N CD r- 3 ri 3 11) r- co ll i' ey r- ui co.-1 OD r- ei cr V3 1".1 N,...1 Z /4 r- r- r- r- co co r- CO r- r- (14 CO CD N Ch rn cv <V.--I N M I-) M Ln Lf) LI) Ln Le) Ln LI) ep LI) LI) in 11) LI) LI) es1 rq rq (Nl N N ri on ei ri ei ei ei c'4 5 cn I E on EI co cn 4-1 c-i II :g4 Z rcl Z M cr Z cr Z II Z Z cr Ln El cr ui (21 eri r- CI1 1:4 C4, g4 t4 D cn Cil r- CL1 :4 M CD Z I.-4 () I'D s- CD E-I c l EI D CD : en1 C) en 9: 1.3 '. CLi 1:4 CO M EI 4: Z.4 c:4 1E1 Q 'e M,-.1 CQ Oc en al P:1 F"1 N C/1 E-1 :4 ic

131 128 4-FEB- 9 1 Nl t4 rki W i- : b4 gz4 1( (:) C 4 co un L() G T-1 kg) Lr) Lr) cx) kr) C)1 Cf) CD T-1 CD r-i Ch (:) CD T-4 r-1 CD T-4 Ch Lf) r-i T-1 r-1 T-1 r-i r-i r-i T-I r-i r-i T-1 r-i rr) C.1 co 11 C:> (:) 1. r--'r I LI) C:> (:) CD LI) r--.xr cx) r.1 r-i Lf) CX) CO On lk) C:> \ ) C,4 CD CD CK).. kr) ft1 CK) un r-i CD Lr).Lr) kr) Lfl kid... 1 Lf) i- r-.4.. rn r-i ri 111 Orl 1.11 C,1 r-i rq ri r-i -r-4.1 ' CO r- on cn un cn r-i CD N U I CD Ch r-i CD CD T-1 cn r-i r-i r-i ".Lflc CD Lf) 11,1 Lf) k r k1 r-- T-1 CX) lf) ff) Lf). T,4 r-- C 1 kj).4. r`. kflp 1 1 T-1. en I'. CO CO r-- alr - CO r-- oc) co 1 CO CO >1. ri Cs1 r-i rq T IC 4C CD f.) C 4 T-4 r-- T-1,ZP On CO (:) (:, CD 1 C:) on r-1 r-4 T-1 T-1 T-1 T-4 O T. en Lr) c) (\I Cr> CD if) CO (:) r-i >, ) CO 1' CO CD on cy MD " r- CN CN Cr> Ch CO CO CO 4. CX) r-- kr) (Nl C'l CC) Lf, ry1 CD occo T-1 T-1 CO CD UI C 7 r-i T-4 r-1 CD CD oo'oo c) c) c:) c) c) c) c) c:) T-1 f l CX). 1 lk) C: 411 Cs1 f`,1 lid lk) Lr) r-- Lr) r-- Lf) T-1 C:) cdn.-ilocd rxi h 4-1 cr) CD C> CD r-i ri Fil4 >'N On u ø cn Z r-i C> C> r24 en E-i EI CO EI cn hi T--I tt4 Z 14 s>4 Ch :g4 1 E-i T-1 T-1 V) z Z. z Z Z E-..4, Ln (:1 '1' r--- r11 1:4 i-i C4 4 r.firlir--rx.1.:4z1.--1 I-) - C) E-1 cy CD < cy on 1-4 hp g i- en U:1 cel E-4 bl EI,'

132 AJOPVM 4-FEB cv (Nl co cylfloq A cp N U) QC CD C> CD CN CN C> ri rl ra ra ra ra 1-4 ra ra ra EI iti< CO CD UI VD CD CD VD VD CD :1 VD mo ch 444 CN r- on VD Orl UI CD CN Cq VD VD Cq CO r- Ch CN d' on 3 cn cn c a c cn 3 CO CO CN ch oa LI) Ln oq C4 Ln on eq 4-1 a 4 VI 3 i h CNI rz Cn r-i r-i M CD c? CD CD CD CD CD CD Kg g on N co ch.44.4, 3 t-d N r- Lca.4. CD UI Isl r-i Cs V> keo Ln N LI1 co E co on Ln 4-1 ca c) N 4--1 un CD : 114 Ul C4 SET VIRALLI E-1 Lfl VD VD 1--1 CD Ch Ch ra rl CD r- on un va ei cn ch nn hh CD Ch VD VD r- r- va r- on un un CD CD CD C> ra ra ra 1-4 CD on va un un co ei 3 C4 9 ko.44 CO 3 4, k. V7 UI UI 3 V7 Ch CD CD ra Ch ra r-i on VD C7 rs Ul CD VD Ur) r- VD ra ra 3 Cq (s rs Cq rq ra ra Cq ri ra ri ra ca Z 1 oin ei co E-4 1 r-i Nl r) Z II z 5 E. :,: R VI 41 Z rzi III d' Z ''Is Z 1 ifx I Z II Z..14 Z -zr Ln E-1.44 Ln C r- E-4 tzl P4 gg A4 ) ul N1 r- N1 Kg P4 C) Z I ri C.) I'D 4-1 C4 C) FA eq E-4 a 15,4 eq on >< h-.1 gg C) t-d E-4 ci4 r.14 P4 1 -zr Z 4 EA D Kg 4 D 4 P4 C) 1-, EI, Pa E-; ) rq EI gg gg

133 13 AJOPVM 3 1-JAN- 91 c) cr r- Ln cy rn CD CD CD CD CN CD CD CD CD CD r-i ri Ol C) CD1 nn CD PA Lf) CD un CD CD cn N on ( CD -zr oo r- co rn 1 4 oo cn co co oo 3 CA cn cn r- -1( cr rn rr) CD CD cn r-i C) LI, 11) CO N CO Ln (--1 r- r- co r- - ' szto szr, "ct, C 1 (v1 CJ C 1 (N b-1 u) cd cy rn od r- cn,,zr k. C) C:) CD,-I r-4 r-i cn O co :.: Ln un oo co CD CD CD nn 3 Ul CD LI) CD CD cn N N T-I CO (--- CO CO.c34,--1.r- Ch en rn In r- c) ( 1 r-i N r- r- co s r- co s r- cp cr. cr cr CD CD on on szt, CN1 CD <V C CD c) c) r- nn on CD CD CD CD CD CD lrr r-1 C)3 CO OD cr cr <=> C) CD OD C) CD CD CD CD CD N LID t CD 3 cp LI) CO 3 CO CO r- oo r- r- co N 1111 CD CD cr 1 CD CD CD C) CD CD VI.--1 Ch ri") (N,--1 C) CD VIRALLISET KOKEET rc;; lo OD CO CD CD CD CD r- oo CD CD CD CD Ch N k. 'ON (1. N CD cn r-i.--1 r- r-i r- kid cy lid k. k. VJ U1 l Lö un cr CD CD CD LOCOLO CD CD CD CD CD. rli 4 U) c) Ln cr (NI C) CO 3) L. II) un cp co CD un c, ko CD CD CD CD CD en N un,4 r- un.cr.-l,-i rel or) --1 b4 k. kr) k._.] un cv cy cd CD CD CV CD ) CD CD CD CD CD ri4 CD 4 cn I nn Z co 1-,1 EI cn E-4 >4 E-1 II, 1-4 :4 u) P4 Z C) M Z 24- Z 1;.. Z U IP Z 1-4 Z Ln E-1 szi, Ln C1 ". r- W, 4 1-) 1 g4 E-I D en 41 r- W W. C) E-1 cy P4 E-1 Z P g4 egi >E: PL1 pa 4 P4 C) Z I EA :.-.) CD 4 cy P4 ez, p4 14 s:1, g4 c).:3 P4 EC p1 pici EA :3 N K4 (-1 C) I-) on 1-4 Z ao< P,4 P4 C) I-) E g4

134 r-1 (-1 cn cn I nq n r14 I I u) vd vd tn :4 P4 >I N W r) r) :C) 1:4 P4 4 CD )c1 1 kid C> Cr) C> C> C> 3 1 C> C> CD Li) ef) r- CIN Lf) 1.11 LO,r CD cq 131 g4 ow 1-D EA I [21 U CD co CD Ch u, C> U).. II t4 )r1rr1 1 1 r-1 () D 4 ni c> -zr tr) U) CDCDcDCDCD r-i ri ri r-i C> C> c) 1, r-1 U) C> C'W )N 1 1 to öo CO 3 :C) b4 to Lin kr) 1: CD CD OD CD Cq Cg CD CD CD CD ("1 ri r-1 r N LI) C> C> C> CD. 1 (V CO r-1 >I r.1 cr, 'r41 m W co co no c) 3 EI : 1)4,-1 r4 (f) c> c) c, -Ii rn r-i 1 U) C> r-1 re1 N r-1 cn > -1 m '. 1 rq co CD CD r-1 r-1 r-i r-i P14 ri 14 1 ) C 1 CD un nn N CO 1 OD h Co 3 CD Z 1 N <N1 N N 1 NNN N r-1 cn c\i 1 c>) en WESTERWOLDINRAIEIN Ä in rn o c> c> CD 1 N r - C> ON U1 >1 N cn un r- in x,l VD k UD : 1:4 ic 4c i-1 V) rn zr c> c> c> L. ( ' c) rf).-14 N m r- PV E-1 c> c:, c> o CD c> CO 1:4 r.4 r-i u) tr) C>.:1, V> C> 1 1 rr1 :3, rn k. LI) r- :/,.' D C> cr 1.11 r- en no 1 h-.1 Z t4 r- r- r- 3 1r-- rn (. ni 1 ) c) r-1 rq cli i4 1,4 r-1 r-1 Cq CD CD CD CD CD CD C> %2 CD >4 N CN I 1 : d4 1-D W in LI') tn tn tn tn Li) cr) Z,-1 C> C> C> CD C> CD CD?1.zle szl..:1,..:1' "7' s:1' cl. al P4 E-1. EI E-1 :gg EI Z [4 11 1z4 Z [4 b4 11 W >I :g4 M :.:4 Z :1å Z Z M,zr A a a _. ON g4 g 1 'El n4-4 [13 ril rz3 >4! [4 ril ril rzi >I!".1 b4 U r4 lir 1 r-i [4 I-I 1: Z [LI ri) a >4 I- El I4 () 1 r% %I r: 3 hp -i P4 u) A s< til I-D Cl Z [1.1 Z,Elli Q 41 A ad 1 () n1 'cri g4 i-1 " > Ö 2 I: U E-1 n3q El 13:1

135 AJOPVM 1-FEB- 91-1( CO CD r- co 1 OD r-1 1 oo r-1 r-1 r-1 r-1 CD c Z rn Ln Ln ry) In CD CD N en un CO CD cn c\1 co N CD en en r- UD 14 CO 1 1 CO r- r- 4 c\i c en N e > lxi CD CA eq ricc C> c) r-i fc C.9 EI 14 C.11 kle15 CO Cq CD CD kld Cq CD kjd CD r-i CD C.1 r - oo (7 en CD.CD CA CO i-4,-1 P4 IN4 CD 3' r- r- CD C, CD CD CD r on c> c> C> CD r-i C> Ch eq Lr> r- un on.cp c> c> c> t-1 c Lfl L.r> est (NlLfl Cil CD CN (NO CO CO CD Ch CD CD r-,-.1,-1 cn co CD CD CD N `--. UD r-i Ch CO. Oh -i -i rn c> -1 co co co co cr 4 szr "ozr C> C> rsi Ic Ui CD c> on ol oo oo i1 oo (Nl CD CD CD on N o aan U CO OD s r- alfl un LI) CD CD c> un 4 CD 4 CD oo i- 1--I CO CD es1 Ii1 r- r- CD C> cn r Cr-o- s s r- o c> c> on E-1 cn N r- vo UD hh rzl -i un vo co. 41 un un un un C) a on en en EI co Z ri P4 4 C> r-4 (:) 1 l CD CD CD CD CD CD r r-4 r-1 T'l C71 r-i r-i C> C> Lfl 1.1) Al CO 1 1 hl CO C:) CO Lf) CA 'JO r-- r-- 1 Is".. CA on rq en cr> on o- CO CD VD CD,A c> on c> c> r-i oq U OC1D r- o on CD CD CD CD CN N Oh ev,1 CN CD 1 -lø r- k. I"... r- co cn un un Lin un on en rn co CD c> on co 4 : Z r% szt, EA lxi rzimorxl>43 r>l a >4 u) 134 C1 ic 4 g il e-1 U CO 'az; -z EI Z rzl E-1 II :r: U) :44 Z Z Z N.1 Z M,zr.:1 A 1--1 hi 3 3 El 3 3 E-I i, --11 r4 E-i al rli al al >I 3 E: r>1 (-) Irs42 te:oli r: 1 >1-1 Z bi:1 ( frd % (24 P4 ) EI f: 41 K4 : ) K zi Z FI f' 1:il t-4 14 E-1 P:1 PCq co

136 CN VUODEN NURMIEN KESKIARVOT 9< -X.3<.3< i.: trå 4< 4< -1< 9< 4C E".1 I 4C U1 C) CD tr) ',II ") LI") In UI N r- Pz en,--i I I I I N I I U) E-I 1 I a4 1-) D 4<.3<.3' E-1 4<.3< capc c Z I.zi,,zr r- '. en 1 1 co ei '. r11 u) f-t1 un I ei I >1 :KC 1-).3<.,, El.3' 9< -X.3< LII co '.oe-i en ri Cs1 CD ';3' C'1 Dl r".. I I EI >-I.3< 4 ow rn un i ei CD CD : vz: '.I.--1 I ei cd >.-1 I 1 Dl ( -X 4C 4 E-I I -X 4: -I< en C) CD c).--1 e-1 ul un VD CD nn I-D hl 1,,: C \1,--1 1 r: VI EI I 4 C) i-1 ) E4 44 Z I > Ch cr. en.--i CV CD CO 1 41 (I) rxl un I ei.--1 I ei I ell >I : > :,= P= El >4 W U3 II),-1 1 ei en r-..:, en CD E-+ P4 r- -1 U) 4 E-1. p < 4 ow on u) cn ei un VD,i CD r- nn r: [4 1-) 1.-4 V) I I I I 1 I CD I I Cr) 1.1 r:-: Z 4 CD 44 4C R EI U) CD N en CP CP ci..--1 CN ei 3,<1 U) CD CO VD en en ei CD CD CD CD CD CD CN cn co co cn ri cn CD W CD Ch C::. CD CD N C) CN Z Z 41 Z (:) i 3 CD Ul CD a-, en r- c) un CD N E 1--I 3 en c) N CO,-1 CN V) f-- CD en 1 Ln.zr ct VD Oh 1 R N 1 r-i '.o en en Z en en en '.oo co c n en o ei encr Z en en en co en en en ei en szi. en en cr cr cr e-i..1, cr. en. M..I. cr en en cr cr cr.--1 cr cr en.-i I'1 h) 1.: h) 4C 4C EI. -1 «4C 9< E-1 4( 41,4 E-1 In CD cr r- cn un CD CN nn r-i Cs1 Ill rl en c) vo un r- N W p: C T 1 CP% al VD '.) CD N 61 CD W r: W CD CD T CD N,-1 r-.1 t--i U),9 U) :I< u) CO CD CN I-- N OD CD V) VD 1--1 cr 1 N, \ 1 VD h/ r- cr co CD '.,4 OD '. 3 encr c11 i-gl N. '.1 '1 r- r- un 3 El Z un nn 3 1. CN UI r- VD N 'z:r El Z 1 Li) CO Ul W CO.. cn un r- 1. VD N cr k T kr) kr) 41 Ui VD VD I-- 3 V3 VD 1.,-4 VD VD Li) i - M i_l,-i P4 c) cn un CP CP N VD co r- t-1 i-1 F4 eli b4 en ei nn ei ei cn en un cr nn e-i ei 1/4 OD VD ei ev ko 1,4 ei ei nn ei ei ei ei VD r-i -I r-i M CO 61 E E - A i Z II PUNA -APILA, KC e i cn Z ril rn r- f.xl 8- Ln m w w c) c) q ai en Z P4 Z.K4. u) :'' fr) g4 1 3-) : hp>> Fil 1-)M :1 U) u") E-1 eil E-: 4) 1-) ri. PUNA -APILA, F B-1 N Crl 41 Z m r-- W Li) re) q Dl w c) c> x u] z E--, -.. :,,: 1 IX Z Z.1r4,: c4 cr) Z 1-) r r:l, : 1-- : 1 - Z K4 [4 '-)1 al W cn cf) E-1 1) Z E--: til t-) fli

137 =4 u) on oo s:p r- CD :/' 1 CD CD r-1 C) u1 on.--1 I I I fli I ca ("V lo.,:11 OD.:1' r-- h 3 LI1 3 on.-i I I I I I I M 1-o 1 P. 1 t.' E, 3._1 E-, 3 g4 1-4 r-1 cn on r..1 on on on. co co on E-1 Z I I I I I I AJOPVM 11- FEB- 91.< U) III cr wr on cr co r- CD un on u1 f I r-1 C El 3 3 OP 3 ic rq,z:1' co v-i vo 1 on c) lid 1 CD f`,1 M t'd R 1 El F-1 EI 41 Pr4 t-1 1- f11 cla r-1 N olommin N '.:4' 1.IN OD L11 Ch F-1 r-i 1-4 i-) U) r-1 r Ul en Cr) J A 3. VU ODEN NURMIEN TULOKSET Ch Ch :14 LO EI g Ch 1 3 Ln Cr 1/.1 N un cni f--- '' '.:14 LN ril N Nl un r- cn r- cp cp rq oz. r- co r- CD Cr CD ".:11 t/d g4 N.:1. 3 I---- ;1, 'cr ul 1. CD un..;:l.. cte u) P4 cf. N:11 1 CD LI1 Cr ;:r c:r b4 1:4 Ln Lin N N r-i Lf) b4 mm f11 rol. M 114 Lin L11 Lf1 CN1 C E-4 1=4 114 C11 Cel <11 m (Nl mm Ch N 111 N LO R m._, 3 m r-. esi,...1 co co co CD CD CD CO Cl1 CD r-1 Ch UI 1-4 r--1 r--1 ri r-1 Z U) ri r-i N [LI rs1 C1 g r- UIcr.-1 c) al m c:i '.,--1 gun,. cr r-4 m. m o Le,. N r- r- (r) r-- m 1 1 LI/ R 2 N r ul c. m (.4.._i 7 cr, 1 g4 N C,1 CO Ch. un on v) '; IV ri oo.1 a).: r LI1 1 L11 UI 1=4 ko kr) N r- uo vo L U) I4 1 V) r- r- uo vo Lin Lo v;) rn. :4 1 Lo Ln -i m. L o, (11 LI1 LI Nl cr ko c) 14 cr cr r-1 cf. "'II N I-D W...:11 r-i.. Nl rx1 41 r-i LII 1s- r-i oo 111 tf) 3 1 N r-. N c-1 hl ) CO 1 r-i r-1 IV N <V i-i r--1 r-1 v-1 r-4 v-i 3 CO 3 3 'Cr '.D C%1 g CO. CO CO CO zr '.O IV N I" 1 CO 1. Ii-1 hl 1 E-1 N r- cv cn OD 1. ri CD on cn on co CD 1. 1 r4 111 Ch 1-4 g4 CO, 1. h1 LI1 1 r-1 3 r r - '.) ul 1=4 r- co co 3 OD OD r- 1, CO 1 CD szr O PI Ol 1 1 (Nl CO 1. cfs CD :11 ' :11 r-i "cf. 'Cli v b4 4.. r cp cl. ra N CM PU N A-AP I LA, E4 El El c) El 1 Z Z on II co cn,--1 s 4 l' IC4 h- c'4 1 1 F- 1 f l 1 Z rx1 hrl r--- F-I rx1 Z en r Ln on PL4 a r4 Ln rn A > P4 rz.1 > ril.:::. c) 2 %' > cd c) P: e4 1:4 V) I 14 UI Z EI 1,4:g4 I Z W Zog4 :: (7') E :r :4 Z Z,,4,,4 r4 u) I-D g4 I-D g4 r14 : $-] :4 z i-d, 1:4 :C),- C)::4 Z ' r.11 I-) C) 1Z C) D 5 g4 hp Nl I'D C) C) IX C) 1 W 1 u) UI EI P1 Z El 41 I'D P4 1:14.-1 OQ W u) ul (3:1 z E-I Nl 1-D [14

138 cn I len I 135 oin WIx C) rp ucl un m N Ol CD :C) >1 i...1 a, oo r- cy CD CD r- r- m r- i -1 r- cv rl UD VD CD CD ud cy c> o o r- c> r- cn r- r-i ri VD CD CD co on I on.5 a., C) rp F uo. Ln cy rl.m.-1 N 15 :C) P,4 >I.5 ri,. x c) cn CO T-1 r-oorr- r- r-i cn r- rq,-1 r-4 ko ko co CD vd D cq CD CD CD r- CD r- CN r- VD CD CD CD on h-1 CD on on r- cy cr cy co r-. o ko cr ch Gin cr CD W W M oh,-1 W 1,-11 Mr-. MCD cr,-1,-1,-1, i.-1 cr,-1, r-i r-i r-i W Kg on CD CD Ch un CD CD CD,--1 hia c ON C> CD CN un CD,-1 4 W,--11_nmm.:14.-cal ocn Lszt, 1m-, oli) >I N on co un CD,-1 cni Nr ch cn >1 N CD cn un CD,-1 cq cr. CA.CN M CD.r Ln./, on un un cv cr cr 31 un cr cr on un un cv :C) LOLO.a,,--1 on on co on r- h-1 [OLO cr on on o on r r-i P4 r-11--i t-i a4 M Mr-r-C> r-im InszP h-1 CD On CA,-1 CD MD c CD U) on,-1,-1,-1,-1,-1 on eq r- cy eo oo co on un k ocrcncrm 1,O mm ; N CD on un r- on CD >I N M Ln VD VO cr VD un nn cr vo W :C) W :C) >I I-.1,-1,--1 CD md CD CD VD CD r,a C> > $-1 4 MMr-I M M ri r-i P4 W W C> r- CD un r- ud on c on CD CN CD CD CD On I"-, co cn -1,--1 cy co r- cy CD OD cd on UI. -crvdcacrm Linko mm CD on un r- on oo cd vo-un VD cr ud un on cr vo,-1,-1 CD VD CD CD VD CD N CD on ol,-1 On M uo cy 41 pi. >1 N 31 :C) C> N on cr CD CA cn CD CD rir CD r- cy co,-i,-1 c on CD cr c CN rq od r- vo oo co r- on on cr un CD k...,-1,-1u V) on CD C 1 C> ChN cn CD CD,i CD un c CD on '. 1 cal eq MD cs.1,-1 r- cn r- r- r- cn CA on U) 4 >I N Ol b4 -I< «K CD CN On on cy cn cy oo cr C> CD CD rs1 rq CD r- CD CNI,--1 CD,-1 CD un r-1,-1 on CD c CD on U> ul cr on cy oo cr cy vd eq,-1 VD r- CD r- r- cn r-i r- r- -1 on on cr un co kokovo vo on C11 C11 W. C) Lin,-1 %1 >I N W :C) b4 h_l 34 CD CD on r- VD CD oo oo co,i r-i r-i r- cv co r- cn cn oo en..:1. CD r- VD Nun '.CD un un r- CO cr r- rsi cr ' 3 on cr rl nrl r- r- cy un r- v) Ch CD r- CD CN VD,-1, W C) EI [1.1 U) 4C - CD Zr Cr/ Cr% Crl r-i M cn cdn,:rcrim N,-1 k CD,i Il,-I r-i.-.1 <V r-i r-i P1 >1 N. 31 CD :14 uncrr-nm NNOct.c I-1Z >,-1,-.4 r-i,--i P4 f 1 C4 E-I EI E-I EI' >EI 1--1 EI Et CD) 1--1 CD G1 cn Z CN I W II I W II on CO 31 CO W On: M: c>. r-- vd on CN VD CD un on CO on ca. r- od,4 cr on cn.zr r-1 (-.7 r- r- cy on vo r- c CD r- o on vo crcr1"--(vcr,-inc>crr- r-i r-i r-i., K4 3 r:: CV g4 111 cy on -.,:: t-1 >- cy cn W ZWrnr-- i W WZmr j.114e-1 WI-1Lnm Q g4 N III II) on 659 g4 K4E-, W WDo g4 1:4Z g4e-1 W W>oo r%. P4z I M ZE-1.- 1g: I (1) rz Zlk1Zo.4.: p4 u) ) c), K1 M Z''P,,' en t-dp.4 ZO 1-") 4,4,.J fl, : ZO 1-D..g.pc 1 [11 1-> C) 1Z C) ) D K4 I-o 1-3 Nl r C) C)'134 C) P 4 I-1 ]1 w cn u) EA pg Z E-4 41 I-) N i-1 on W cn cn EA :1 E )

139 136 i--1 kn m c> rl r) i-o c> 1/4 u) c> ON cn in o c> m un r.-1 cv ri ni n V1 r-i r- CD CD nn ri C) C) CD un 41 r- r.1 o rn r-: c> c> in 4 \ r, kip r- r- ko oko kp r."' ' h N kl) >I Pl >I M Z : I") : >I 1 >4 > VVD 1/4 WOOOM > W 1/4W VDCDOOM r4 M 4c 4: M 1 / 4 N.zr 1)1 "11:r 1/41 Cn cli 1/4 'cl' CO Nuo r-ko m c> kn comr- ml() M rirs4,-4,-1,-1 T-1 N.-1 ril r- ei N CD N '1:1' [il r- rq 4-1 N CD N cr k4 oko (Nl r.., r-: C 1 ei ei k4 ow ei r-i ei ei N >4 >1 M W : : >4 rn ri rki r-4 r-i o rn r- 1-4 cl,,r en r-i ei r-i CD rn r- 4 i r.4 CI4 r-i r-i r-i 4 k4 ic 4: 4: 4141 or-mmko Lflo '. CD 1-I Dor-icoco r-r- r-1ru1 c) VD r- OD VD CO ('4 cn V3 Cl] 1.11 Ch 31 M 1/41::. mm nn t--1 nn r-1 r-i r-i [LI Ln crmri.3. rkic.ic>r-r-- rx1 'CP in m.-1 cr N4-'I c> r- r- 4 cao 1 rs1 rn un (Nl nn r- 'zr,--1 4c,1/4'3 NMM11-)N MN 'r r-4 >I >1 M : : >I >I cn cn oo cr oo r-,r CD cn co rl CN CN m cr 3 r- cr CD CA CD P4 r'i N eq ('4 P4 rqrq N N c 41 4: -1 CD cr ri r- co un cli CO 'CP 1"-- 1 1/4 (\IMI-1 in uo kö N r- co r- nn kr> oo r- Cr) 111 OD CN 111 ('4ckl r- cn N r-i N t-1 41 V3 VD Ch C1/41 CN r-i.1zr r-1 [11 VD VD CD Ch N Ch.14. r-i CD 4 \c' rg r-i r-i ei ei cr rq rq c.ke. 1.-INI-1 N 1--IN';PNN >I >I W :C) : i-1 r- r- cr Ln cr 1 /4 r cn vo rl r- r- '':1. un,/, ko Nl-11 1/4 4 1.U,%-14--4:_n in nn 111 mknr-irlin kin m 4 EI E-1 41 Z 41 Z 41 ONW M CD NN 41 i-1 ) '. V) CD m x :,= m oom al r4 ak :,=4 m ocnm cn ko cn C) E1 rl ei C) EI' EI b4 E-I f-c1 m CN 11 C1/41 N CD rn cn 1-4 [3.1 cn cn m CD r- r- CD c) rn rg E-I 41 4 dp (Nl,-1,--1 C\1 C\I r-i ei E-I41.:.\,. T-1 1--I.--1 ('4 tzl 14 >4 rzl >4 (f) W U) M >4 : >4 : >4 W >4-1: > Nl-1 1/413,-4N CNT-1M 1/4 : >e-1 1-4V C~) 111 %-1 (14 r-4 r-1 I--; E-I,-1 EI e-1 41 x1 1E4 M CN E-I Z I F-I II I E-I II M M CO3 OD4 1 MO 17) 11, p4 :4 '.,4 P4 lg -1 NCh ':4 1-I NCTI P: Z 41 rn r- M Nl Z rn r b un rn.4e, w wc,c, Q 5'.4E, m d'..:-;"c2 I k4 Ul. I C/1 Z El Kg 1 cc: 4 > Z124Z. (E-A: h,4 p4z,.,: 4 p4wz,i:t, 4 :c),-1 C):. Z I-1 ro tcl 1:4 :C) i-1 C): g 14 I-) I'D > > [11 r) C) C) M C) 1") M 1 M 1 U1. ) E-I III Z E-I 41 r) 1:4 EI i-1 P'.1 M U1 en E-I III Z EI 41 1") P4 k4.:

140 r-1 %-1 1 C c al en 1/4 Ln cy c> m 1 /4r> 1-3 c> 1. irl m,--1 N CO V) r- co 1 C> cn Ckl 1 1 CD N nn nr) en m (Nl rq cv,--1.--i 1-4 en.--i rrl v-1 r-4 C) -, r-... r-. (..1 c.,:, CO 113 C> Lrl Z cr, N CN N N 1 / 4. CO 1 Ln c::, en c>..zr. r- cn 1/4 cn en 1/4.13 en Nc> en..z.r, r- cn ko cn en 1 /4 1 4 r-1 N N cn r- ko c 1 P4 Lr) ON T-1 C \I C \I 1 r - 1 / 4 N k c.r) N N r-- 1/4 1/4.-1 1/4 r, /4 N 1--- N 1 /4. 1 / 4. 1 / 4,zr,zr, c) en en c),--1,---1 c> g4,--a -z1,,,z1,.3, c) en en C> t-1 r-1 C> r-1 c--1.-1,--1 r-1 P4 r-1 T-1 r-1 r c>,--1 1/4 4-1 N Cr r-- 3 U) C> C) CO 1 /4. N N C:) 1 -> cn c) cr co co r-1 C) C> CD C> C) 4-1,i,I 1 en on cn N en 111 '1 / 4:1' C) cn en.1 cy en r CD,:r C) 1 / 4 CO N 1 N N N Crl N, CO 1 / 4. r-- Cr> N r- 1-- c> cn L.r) r- c> 1/413 cn r-..zr., N N C> 1 /4. 1 h Cr r- 1 /4 1"-- N N 1/4 1 /4. 1/4 k N r- r-- r- ko kr) 1 / 4. N N 1/4. 1 / 4-1 1/4 C> Cr> 4-1 e1/41 N 1 /4. r /4. C11 C> a-1 t-i r-1 1: ri.-1 >--1 4C 3 k. UI 3 cy 1/4 (i) c> 1 / 4. 1 / CO 1 1 CO C> r-1 N N r-1 r-1 r C) 1-4 CO coil 1 / / 4 C) CO 1.13 % C> 1 /4. r-1 CO C> C> U3 c) N co (N 1/4 1/413 k.ro co cr, N c\1 co '. 1/4 1/4o 3 r ":11 UD r--, o zr. 1/4.-I r- b4 r- '.( r- kr) kr) lid N CO N 1 / 4. 1/4. 1/413 1/4. N 1/4. '11' C) 1 /4. i-1 1 /4 1 /4 N C) 1 /4..11 ld 1:14 r r-1 r-1 eil O N Cr> r-- CD C) CO en r-1 r-- 1/4 r-1 C> 1.13 C> C) cn N c.r> cn en,--1.-i cn.-i 'cre 1/4 r- r- co co t4 rn en en en CY1 1- I' 'Cr' M 'Cr C) C> N <411 P4 r-1 r-1 r-1 C) U1 CD CO CN r- u, CD ul c> C> c) r EI tal O :) 1 / 4. Cl) c, r- en.--1 CD CD CD (1) 1 N CV '3' N r-- N en N 1/44.;:p 1/4 un c) 1 /4 CD 4 4 r- r- c) e) r- r- > -I cy m -zr..zr CD CD CD r- tai N c I cv cn1 4 c) Z cn cn.-i E-1 1 E-i II en ( ) en ,,4,4,.1..,..1,-.1 N 4: 41 Z Lzi en r-- 1.7' i (34 Et r21t.r) m r: ic E-1 ril > rzl c) cp r4 Z I cn g4 4 ZPZogC g4 r4 m Z t 1D Ct4 : :. DD K4 t-di- >>rla 1->c4 cli W ria m m E-1 ra Z E-i rxi 1-) (1) CD :Cr..,zr 1 / CD Cr>. CD CD ( r-1 ö;,i kr). CD Ul r-1 CD C) CD CD ' cn N cn ui en.---1,--1 cn,---1 1/4 "czr N 1"-- CO CO 1G en en m en en,---1 c> c> rn c> P4 r-1 r-1 r-1 r-1 EI 41 rzl o cr) c., (Nl..r. C> 3 N he c) c) c) c) c) c).--1 r-i 41 Cco' co ko c: r- rn c) CD c) ul cr) en N., r, ci rq r- ev en r- r-i.1, kr) Lo 11) CD VD c, r- r- c) co r-- r- > T-1 r-1-1 'zr 'Cr N en cl.,c:r CD CD c) r- 134 N N N N a4 CDZ 1 E-1 e:4 i m ( ) Cn C) p 1-. a4 N C71 ) fr1 Z m r E-i i-1 Izi tn m A g4 K4 E-i rzi ril > o c) ez r4 Z i F-1 x m Z E-i gl:g4 g4 Z,g4 g4 p4 m r24 z c) 1-) D, cl4 :.-1 : -.< rt 1-)1-)>>4.1 1"--), P11-) CO to u) EI 1 Z E-1 ril I-)

141 138 U] c> r-,.-1 Ln r-..:14 c> -zr m c> r- co co ko r-.--1 L. 1 1 CO C> 1 t>1 1 N 'Cr CO N >:1' 1, "I' 1 CD 1 1 Cr> N N N CN v--1 N Cr1 "Zr N Ch r-1 P4 r-1 rp i-1 N N N co r-1 r-1 CO r-1 1 C1 1-4 P4,-I.-4..".1 -'1 t.-.1 P4 Ch 1 Z 1-4 IC 1-D en c> rvl r-1 N rr> Nl Ln 1>4 C1 CV1C1C>1 ChrONN r-1 %-1 N 1 C 1 CO N sl' 113 "Zte 1 CD N N N (V CV N N (No) 3 r-1,-i r i-4 C) en 2. CO ko (j) N r- 1 3 c:vp C> r. CO C> co Oy> rn CV CV CV 1 v-i CD Crl Ln CD 111 CD CD nn Ln r- co co r-1 v-1 r1,i ocrl c> (V) c> CO.-1 Nro N 1 r-1 1 Lf1 C> 1 ) i-1,-lr-1lflq c> 3 C> 1:4 r-1 q-1 T-1 P4 r-i CD Ln r- cn co Ln Ln c> >. ON,:r Ln CD cn C> 3 (>1 C> C>.Z1' 1 M CO CO CD o\o in <VI C) 'C) (N,-1 C) 1. cp co, m Ln c) ci (Nl,-i c> c> Ln c> 1 N N r-1 N M N Ch CV N w-1 N. CO N ro m m cn CD CD Ln c> 1_1 en m c> en cn co CD Ln CD C4 rl C4 r1 r1 4c CD ka en en c> N (r) N r-1 CNI ;11 M C1 N 1 1 t-1 1 C> Cvl N <V 1. C> r-1 r CD oy> r- en C) CD Ln rn, Ln Ln r- co Oy" en N o CD in m c> c> c> Ln in Le> Ln ko r- Zr CD Co CO C> C> CV P4 t -1r4 r-1 zi, c> c> rn cr N 'r-1 VIRALLISE T KOKEET -i: 4C rzl 4C.kC t4 CO c> ro en Ln c> r- Ln ) c> r- m Ln Ln en CD 1 1..zr N N leo CD CO 'Cr N Cr> 'Cr 1 r t-1 ko l CO o\c. '1,41 rs Ul nn CD CD CD C) Ch Cx1 CO ow. r-..1. Ln en CD CD CD CD Ch cn r4 CO Ch i- J-1 en rl r.4 in nn nn CD CD CD r- en en N nn nn en CD C, CD r- C4 N C,1 fz P4 N N N N cp Z cn E-1 Z El Z II I II m CO CO p 1 v4 P4 g4 < a4 1--i C31 ell Z m r- 1 C4 i-1 in m A >z C4 i-1 rzi Ln m r4 r...c>c, 1,:4 p4 z,z4 E, w m trl z El :g CO Z El._. :g4 (2 Z.fc P4 en I)1v g4 m IZ Z.g4 < r4 cn t-) P1 1'D fc tai : /-1 :P1 Z P4 : :Kg o: 1-3 I-) ril I-) Olz DD i-dt-)>>e4 1-3m i. P:1 en en E-1 CQ Z E-1 fil 1"o C4 131 Z Li) U] E-1 P1ZIC:11-D 1

142 AJOPVM 13-DEC- 9 MI TTA RI LAJI KKEEN T ULOKSISTA (/) 4( 4C 4C 4C 4( 4C 4: 4: 4( 4( 4C >4 U) 4: 4< 4C 4< 4< 4: 4< -I< [LI Ul 1 CD,-1 CD f-a.z1..11 rn r.-1 rn kr.) r1..zr rn.:::. II) OD -- C,1,4 1 CD I 1 1,-1,---1 rsi.--1,--1 EI 41 II 111 [LI 9<4< -I< P4 9(4< 4< 4< r-i 4C 4: 4( 9<4< : i: 4 1,-.1 1,1 FA cll nn.4. VD r-1 rq Ul r-1,1 rn CD cn 1 to OD.;:t, r- cq 41 E V) I I I lill III,--4 I,--I I I,--I.--1,1.--1,4 1 ; X > 1--1 Nl x ic 4C 4C 4C 4< 4< 4C 4C 4C -3< 4C 4( I< -X 4( 4< Z VD rn rs1 CD,1 op rn,-.1 CD,1 1 CD LI) U1 U1 nn VD CD un CD 3 rn to ' I I III I I C 1,--I Cs, I I=4 U-1 I I I III :g4 [4 4: Z: Z ic 4( 4C 4C 7.1, CD r-1 eg CD r-1 CD CD CD r-1 rosi r1 CD C1 r-1 r1 r1 r-1 rg rn r1 CD rq rq I I I P4 4C 4( 4: 4C 1c 4c -I< 4C 4C 4C 1( 4C, 4, 4( 4( 4C -I< 4C 4: R 5 r- u) cn,-1 c) r- un r- nn VD (-Nl Ln r-i c o rn a) VD (n CD CO lid r-1 CN kr, U) LI) r-1 r-.1 CNI 1 CY) ef) fn Nl 1 cap -I< 4C 1 VD C) rs3,---1 rn rsi rn 'cr r4 ".cl, k 3 CD,1 1 r4.4. un rsi r- cn r- cn un i i 1 CV. ri T-1 I- E-1 E-1 (I) >4 41 E-1 P4 U) 4C 4( -I< 4C E-I -X -I<.3< 4: -I< :K4 ch r-1 rs1 rosi un c) nn,a..1.,:r r, r-1 l,1 CD r- rn Ln Ch CD,4 CO,1 V) r III r-i I II 9(4< M 4( >1 4C 4C EI O I r9 Ul CNI CD Cq.;:) es1 rn r../,-.1 rsi rs1 rq r4 rsi r- OD CA - r- r-.;:r oo II I III EI g4 (=I.3< -9< -3< 4( 4C g4 4: 4C 4C 4( ' I< EI.-1 CD VD 1 VD VD CO V) 1 vp un un co cn 1 r- r- -:::r cy oo OD nn Lin rn ev r-1 In Z CD CN CN Cr) CN C11 cn en cn cn ch cn co Ch ch ch cn Cn co c r- N I-- r- co i--1 D Z O4 P1.1 rq,1 u1 cn kr) to V:,,:r «.7. cn r-i o) r-,..1 esi,-1 vd 14, C, Ar).zt. te,.4. r- 41 Oy, E., h. N h. kr, ko ko ko ko N ko in h- 1,j) i, ) r, N. N. V) UD VD Ul un un un un UD :g4 U) [II i--1 [II [II CO U) C, CD CO CA CD cn rq r- c-,4 '.1.,1 C) CD Ch Ul.1 Ln D 5 4 z 1Ln.<3' r-1 rn r-i esi rsi ("1("J un N,-1 -:::. (V F-1 :..1. CD -f en p4 EI en 41 5-f i 1--1 rn II c, nn ci co co r- un un r-1.1 cr nn,--t (N Ch 1:14 T-1 EI Z :... rli EI Z : Z 41 F-1 - >-1 g4 g4 rx4 '. 4 Fz (..) P4 P4 E-1 E.-1 Z g4 Z 4 >1 41 ) >I C) 4l:g4 41 P4 cn Ll >4 41 Z Z 1-4 ul E-1 W 41 C) hp D A EI cn D >4 1) 41 -I A Z C) 9-4 Z Z 1.7 t--).-1 E'l g4 P4 1.- tn fli Z rz4 r4 &)Z : EL1Z cli z41:_;clig4,4:kccil 2[11KC C.T1 Z Z --. U1'--) 41 c.) pli 41 r:c1 P4 P4 1SYI SET

143 14. 1C CD 1 CO 1 LO "z31 h st. C> 1 <X) C> 1 3m Lf) T-1 r-1 L.r) mm mfl U) C> oncnanan c)cncnocri r-i cn Cn CN 1 1 Cfl tss rs 1 rs CO CO LC) N c, rn ZII cc> Lf) 1 /4. r-i f,1 wr Un CD \o N LI) LI3 L/3 LC> LID Lin V3 Un Z ri Z.. r> C. 4 1' LI) 'cr r\1 4:14 1 rg "zr rg C> LO Z W 4C 4C 4C Z N14 C> r- on 'Cr 1 LCD le> "z11 L. III (41 3 Cfl r-- CN1 V3 en rn 3 rn fss C> CN C71 OOO1 1 C cr, i 'i Cn cr, co (-- r- r- k CO Z U) Tc4 r-i 1 c-1 N C> 4z 1 rn LI3 Ln Os1 C 1 C> LI) CN LI) LI) ('.1 CO 4-1 '':?' Cr> rs VD 1 r- L.C1 N LO r-- ko vd ko r- vo ko r- r- kro lo r- r- ko r- Ln Ln 111 LI./Ln Z Z P4 P4 3 3 r- r-,a r- co CD CO CO rs r- r- un cn co un OD 3..;:r. un r- Cn.4-3 W O-I 4-1 Z W Z 4E-1 E-1 b C) P4 $-1 Z- U) >-' LI] A :Tc El C;) (1) Tc : 1 Z Z Z 41 ovi 3 Oc W D P4 U) c) In 3 CO ":;/' CD CN Cn en CN Un r-i cr CD CD N. r- N N N CD CN en rn CN1 r4 r-i,-1 4: Cn rs On Un CN 1 CN Cn CN CD CD co on co r- N. ko N. kro Cn CD Cq CD CD,A r-4 CO r CO Cn Ul CN CN CO Cn CN osi on un r-1 on kj) N {. h N VD CD CN CN r- rs1 CD() CD CN on cn N k. VD 4c CD r> V3 szr r.1 CN 3 3 r- r- r- Nl r- un V:, V:, lr) LI) Un cp r- CD 3 cp ro4-1c oq un CD r- r- co 3 1 co Lf) 1. In UI rs CD E, : x Z :.,4 xo,4 w EI,4, E-1 z >4U P4P4 E4 E-, z >4 41 W >-I.N. P4W,- W EIWO 14'E (S"M. uw Z&) I-) Z Z (..7 i-1 I-) i -] El K4 r4.-1 u) P4 Z P4 P4 E cil.:4 : 4.1Z FzIri7141, K4 :r:441 - fl tai a4 a P4 M l'") 41 PQ E-I P1 Pel h-1 Z Z P I T KÄRÖN S Y I S ET PUNANAD A T ENSYLV A %4 K4 Z 1-4 W Z r4 (11 P4 41 ez PL4 W CO P4 IZ

144 AJOPVM 13- DEC-9 4c 4c 4c ' 4c 4c 4c 41 4c Ic 41 4c 41 lc 41 lc 4c c 4c 4( (:) cr Ul rs4 r-- (:) cr r-1 fv1 1 cr V) cr CYN r-- cr r-1 r-i (..1 k: 1 r4 r-- r-- c) u) c:) C31 1 C7N 1 (:) C71 (7) (71 ON 1 C7N r-, C71 C7) C7N 1 ON CC) CK) 1. r V) CC) r-1 r-4 (:) ON c() cr Le) T-4 kr) r-- r,1 r-1 V) M r-- kr) CO r-- CYN r- L on co co CYN r-1 en en Le) 1 cno kr) kr) VD V) kr) kr) kr) kr) VO kr) (.r) kc).4, V) VD V) VD V) Lr) Lf1 cr Lr) Lr) Lf).cr r-i c:) (:) C71 CO ON C7N Ch (71 V) CO kr) C:, en CYN CO r-- Lin cp VD ON CD V) cr V) -, rf ta,.1r (:> V) CYN r, r-- Ul Lr) cr cr (X3 r- C:D r-1 r-- CD r-1 r4 1 /4 rs v-1 r-- CK) r-- 1 CD Cn O. cn CA Ch cn cn cn cn cn cn CD CD Ch CD cn cn cn 3 r CO r-- VD 1 1. cr r-1 C:) Lf) 1 CD Lf) CO N 44 C11 CX) C\1 Lr) r=, c) 1 kr) V) ke) VD V) V) r CD 1 r-- 1 Lr) 1.11 Lf) 4 cy cy r-1 r-1 1 CO rs r- r- un CO. rq r-1 r- un (11 Lf) fs- f 1 CY1 cr kr) on 44 4c 4( 4C CD rs CO 1 CO CO 1. CD 1.43 rs / 1 rs N1 C 1 r-4 un -zr N:r rn CO CD CD CN cn CN CO CN 1 CN Ch Ch CN Ch CN Ch Ch CN CN CO r- r- r- r-,--1 on CD (-Nl cr CD V) un.-4 CD CD 1. CD CD V) c CD VD VD cn VD.3. rin CD CD 1/4 r-- r-- r-- VD VD kr) kr) kr) r-- r-- Le) Cs.. kc) kr) kr) kr) kr) Lf) 1 LI) 1.?cr 4 CO CO CD (Nl cr rf1 cvl rtl T-1 V) ( 1 CD (:, m CD (:) CO r-1 OD r- CDCNCq z -It 4c 4( I ) CD G C) CD CD r- 1.,:i. CD rq 3 VD,4 r C11 3 on.:73. ('1 El U) 1 Co r-i CD T-I Co CO 1 rs rs C71 1 co EI,--1,--1 r--i r-i v--1 r--1 (-I rs Cfl CO Ul,..r kr) kr),-4 CD 1. rs r- oo CD 4.11 r- CD -zr. CD PN o3 r- r-,:r Cn cr 1..--I C) cn dp r- r- r- r- oo r- r- r- vo fs- 1 rs r- v) k!) ki) LI) LI-) 1. kr) kr) ril r..4.1 CD CD c) r-4 cr CD r-1 1. r-.1 c) CD VD CD en CD 'O c) r--i CD CO r ,-1 r--i T--4 r11 E-1 E-1 k-i 4: A 1-4,= Z Z o Ln on,-1 N cy f".1 CN OD CD r- r- oq un.;:r,--1 osi on CD D 4 ) 4: CD CN 1 CD CD CD Cn cn cn cn en CN CN Ch r- CO OD CD 1 Z T-4 T-1 v-1 Z- 1. CO o4 VD ng un vo c-.1 c) r- cr CiN C3. CD 111 en CD VD CD 1. C) CD Nl r- cr cr ul r-i >-' Cn dp r- r- r- vo CO 1. r- r- r- 1. r- r- r- 1 Ul VD WD Cri >1 EI en > :4: > u).1 l en CD.--I rn on CD CD V) lel C) 111 CD CD '.1 ri 1 E-1 ell >1 u) Z 1-I P-I : >4: f:4 4: 41 E-1 E-1 o p4 >-1 Cn W Z Z cn >I II m Z F' E-1 co 41 1-) 41 cn :4 u),--f EI 1--1 : >4...: co <4: : W Z Z 1_, i r= g4 r.-, 3 :,z r4 EI P4 Z >1 P4 P4 EI P4 4: Z -i 41 4 u) E-I >1 41:4: u) : 4 >1 Z Z u) E li A EI u) >1 1x1 >-1 A M Z) 1-D Z Z J E-1 4 iz P4 4 u) CII Z P4 P4 ) Z Z 1 P1 P4 [4 :C) W Fl O C) Z 41 < 41 K4 P: ):,:4 41 Pl< 4: Z hi r..) 1 D P4 (i 1--) P1 E-1 1 P1 4 Z Z Z 1-D C14 41 C) C4 P4 P4 EI P,:

145 142 MI TTAR I LAJI KKEEN TU LOKSIST A 1. 4( 4( 4, 4< 4( 4C 4C >4 1-4 Cil 4< -I< i< 4( 4< Li c..1,r on on cn cr rn OD n zr 'Cr V3 1 1 szr on ry 1.f) n1 u1 e\i :K4 u) W r- i,..4 1, I I E4 NI I I I E-4 M i-4 NI 4( 4< -1( -K 4( N4 4c 4c «44 4(.-1 -i< -K. 4( :44,-1 nr> r1 MD lid VD r- szr kr) cn c) CD Ch r- CO..zt. CO 3 UD rl r.-1 CD W E-I V) I i - l.--,.--1,-4, I 4-4 > 1-4 ex] > M 44 I< 4C 4C. -I< 4c en,1 cy 3 ry 3 1 cy rn,:ti nn, rn un un CD.1,1 '7' 3.4 s1 CD CD 1-4 EI lid 1 1 r1 I I 4--1 I 4-1 W en I I 1 1 I i > -K Z : Z -3' -3' 4: E4 M cr CD r-11 ra CD fq en '.1 (Nl r.-.1 rn,1 r.-1 Cs1 r..1 cs1 en rn ' 1 i i. u).4 rk4 4c 4c 4c 4c -I< 4( 4C R 5 en cr 1.11,1 1-1 en N en C> k. 1 /4 en en CO C> r-- C V 1/4 en 1 /4. Lo co cr en U) r-- I,1 cs1 r-1 nq ri I v-i I,--I 1, Ti Ti Ti r1 1 I I I I I I I I I M I \o CDO1 1fl en cv 1 E-1 U1 en,1 szt. r- r- Ul CD rnc, rn un un CD 3 r- e-1 kr) r-i I I 4-1 I I I I I 4-1 I 4c 9C4C1C 4C «4C cr nn un un r- un nn r- U1 kid r1 r- rn cr rn nn CD CD 1/4 V3 rn r- III 1 1 i 1 i -I< 4C «3' kid CD UD VD 3 r- en cy en eq CD,Z1. CD ':1.,1 CD r-1 rn CD 'CM,1 3 1 I I III I I I I I I 8-1 4( Ic -X -I< EI CD CN 1.11 CD rn CN UI en CD 1 Ch ) 3 r- r- co F Nl Z N /4. en c=> en es:r, kr) -.1, 1/4 o\ 1/4. 1/4. kr) en en en en en :g4 en Nl Nl (24 M 1--/ 11, EI en rn eq 3 3 r..-1 r- co 11 r1 Cl 'Cr en,-1 r1 fq CD E4 cen P4 Z E4 m Cel D i rn 1)4 F41 Ch ai u) F-1 F-4 Z >4. rs2 co ii El : f:4 K4 W,-1 Z Z i-1 b4 :._.1 >4 rzi Z Z 'ol i'4 -IQZ Z > r-) El en Z r4 1:4 131 ert C4 Z 411..) u'1 J FII R4 E4 h-1 P4 Nl Nl Nl o1 f:4 1:4 E4 R ÖN SYT TÖMÄT J A LYYTRÖNSYI SET PUN ANAD AT 4C 4c 4c 4c «4c 4C un Cn 111 r- OLflC'- NL en r- r- CD l ) 1 CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD ON CD CD'CD, r1 r1 r1 r r-.1 r4 r1 r1 ri ON r-1 r1/41 LIN ON 1/4 1/4 le> "Zr ONCD r- r- ko r- r- k. 1/4. 1/41 1/4 1" 1/4. 1 r- kr) r- r- r- rn co ON C) ON r>i r- N en en O 1 CNI Lf1 Lf) r-i M 4-1 r1/41 C '1 /41 N C`,1 4-4 en ( c:1' 1/4-4 N EI r< >I g4.i., E-1 M m Z > I Ci M 4 El C) EI crl rs1 EA >4 ö< g4 EI C) L.11:g4 ril Mri) EI [11 I-) Z M Z A EA U) ) >4 1) ril C5 Z M I-) i-1 EI g4 O4 h-1 tn til Z FA ) m c) z til N1 1.4 g4 ):,, 41 m 1-D c) M C=1 M 1 [1 5-1 z M 1:n'-),F)

146 AJOPVM 1 4-DEC C 4c 1, CO "'.1' CO C> CO 1 1 Ln co co CNI L11 3 CO le> U) D.-1 1 r- co O r- O c> c> c> c CD c> O cd c>.1 c> c> c> CD c> c> r-1 r-1 r-1 r4 r1 r-4 %-1 r-1 1 ¼t-I C Cr> ( 1- m rn (\I co r- CD c=, rn Ln 1 Ln Ln in leo kr) N Ln ki) ko leo N lel leo r- r- rxl on ":14 r 1 CD on r- m rel cs3 m Lo Ln CN m Ln m D n4 r4 Z l Z Z r4 r4 cn Ln CD CO cl' UI r- CD CN 3 CD rs- ra r- CO CD 3 OD Cr CN CO r- r- un cn P ra r4 1-4 r4 r4 r4 rl r4 r-1 r4 E-1 Z Z w w 54 E-1 4c 4c E-' «.1: (1] CD Ch Crl OD CO r- 3 CO C) CD ra CD CD 1-4 C3 CD CD CD ra CD Ch r4 CD ra C) Z : ra Z -1 r-1 r-1 r-1,-1 r-1 or--1 t t-1 i r- ra rq rs- VI CD t Z c> on u, CD CD CD CD CO rh OD C4 rs1 Ul ra on on a- - dp l V3 VD Ln un un V) in r- r- r- r- r- r- r-- kid r- VD V) r- ud r- r- r- ko (1) Z [4 >1 Z U) P11 1, 3 (14 osi r-4,--t r4 E-1 E-1 Z EI ritil P4 Cl W c> r4 EI -1 CN 4 z an 1-4 D > r14 I rn Z co w W cr, Z cf) ra 2 >I U) ra r- CD cr Uh r-.-1 C> >C C> C11 rn noo CDcs4 Cc4c c) CD '.r1 '1C Cs1 C1NC1r N C11 r-1,1 1 r1 1 r1 EI z w g R : :,,,_.,:,,:4 p: r4 1,4,.. z,: 1:4 r4 E-1 E4 11 : 1Z4 >1 [1.1 Z Z,- cri rxl E-1 >4 1 Ez1: : [11 r4 ) Ic >I Ci Z Ch 1--1E-irx1 1-D,c.. JZ u1 E-1 u) rii 2 _ 1: [..i Z ci) I-D EI u) Z P4 [4 ra ol r4 Z 54 I-D E-1 i-1 :: ui,z z ril u, r..4,_, f.xiz r4,:4,_,r4 D:,c N1 (=Li.-1 n4 w c.) n4 Nl 4 r4 1:4 E-i P1 -> (..) ril PIE 1 Z Z CO I-D

147 144 AC 4C 4C 4C 4C 4c 4c 4c 4c 4c lc 4C 4C CD C) Lf) Lf) ts- LO mb rn 1 r-i r-- c:) rn c: er r-4 Lf1 LI) v-4 1 V) Yzr CD (f) CD C)1 Ch r - r-- r-- CC) C) CD C) CD (:) r-i C) CD C) CD CD C:) CO CD CD CD CD CD r-i r-4 r-4 r-i r1 r-4 r-i r-1 r-i r-1 r-1 r-i T-1 r-i v-4 r-i 1 fv) CO CO 1 r-1 fv1 (Y1 Lr) er Lr) co --1 ko CA cap r--m,-4 1/4 (f) LI) Lf) 'Cr m LI) r-- Lfl Lf) Gr CK) rs.- 1. rs- Lf) VD LID V) V) V) 4-1 LO V) LC) LC) V) LI) V) er LO LC) '.t. P-1 CD.VD V) "CP '. 4' CD CD OD Ch cn cn cn VD OD VD CD rn Ch co r- un -1( Cirs-Mrs.` NN ) CD CD 1 r-- r- rs- CC) r-4 r-i 1 CO (s) Css) 1 CK) LI) rs- CD Ch ond LC) r-- "Cr cir LI) LI) AC er r-- cc> kc) rvl V) (v) er Lr) Li) cx) cr) r-a L/I (N1 Lf) CD CD CD C:) CD CD CD CD CD CD C) C:) 1 r-i CD r-cd r-i r-1 r-1 r-4 r-4 r-i r-1 r--1 r-i r-4 r-i v-1 r-4 r-i v-4 r-4 Y:11 LC) r-- LI) C 4 Lf),:r -i c, Lf) Ch CK) L(1 CO cr LO V) LC) V) LO L.C) 11) rs- lf) LO V) CC) LO LO r-- '.D cy un r- cy o r VD on 4 csq LC) CO r - r-- r-- LI) CO 'Cr CNI r-i r-- Cs4 Lf) 'CP r-i r-1 v-1 r-1 r-4 i-. CD V) Nl. CNI ry 1 1 r- po CD V) CD CD CO r1 VD CO 1 LO. Ch on CI) CD CD Ch CO C) CO CO CD CD r-i T-4 Cr% r-i CD CD CD C) Ch CD r-i v-1 C:) CD r-4 v-1 r-1 r-i CX) r-1 v-4 v-4 r--1 v-1. r-1 v-1 r-i 44 4c 4c 4c CO kt) kt),zr m c: C:) lf) CD es) (Y1 er C:) le) Lf) C:) C:) le) CD C:) '. ) C: lc) 1 ow lf) '. 1 L() Lf) LO 'Cr rs r - r-- l() lc) kc) r-- r-- Lr) r-- ko kr) r-4 >4 CO r-1 fel cc r-- C:) Cs4 (s) CD CK) CO rq 'CM (Y)m r-4 V) C ) CK) CD r,1 oo CD cy Z 4C 4c e1,1 4( CD CO CO CD OD 'CP V) cn 1 C s.1 CD r q eq C\I on cril k. -1c i< E4 U) CD Ch Ch CD CD Ch OD CD r1 r1 rl r1 CD CD CD r1 cn CD C) E r1 r-i r1 r1 r-i r1 r1 r1 r1 r r- CI) OD CO r- r- er ).r Ul cr vp un VD r1 CD VD r- r- co CD un r- CD 'cr CD nn cn ow LID V) VD L11 LI) V) VD VD r- r- r- r- co r- r- r-- ko 1"-- k I"- EI > -4 W CD ra r1 C) 3 r1 VD C) CD C) 1-4 'cl' CD 4 4 nn cr. <Nl OW c) CD VD CD cn CD V) E.-1 E4 ez (21 4c 4: 4( 44 ZD -1 cd CD %-.-1 CN 1. r- Nl' LI) CD Ch un P4 5-1 (1) CD CD CO CO r-.-4 r- '. CD '. V) OD CO CO CD r1 CD CD CD CD C) CD D CD CD r1 ra CD Z r1 r1 r1 r1 r1 c-1 r1 r1 c-1 r-i 1/41D D Z. '. U) OD V) CD rn r- er,z1. LI) VD 1:4 CD rn '. 1. E-1 >i cs \c, ko cy CD rs- Cr Ch CD CD CD r- CD VD ko un VD un un un CD r- r- r- VD VD 3 V) w >1,-1 r- r- r- VD r- El r- W> [11 :rz tn E r- CD,-1 '. 1 ra r- r- r- lid.--1 on CD r1 on on CD CD 5-1 E-1 r- r- CD LI) (11 E-1 CD Lr) -1 4 vc u) ri-xl 11:1 Z i-4.1 5:: : :K E-1 1Z Z >I Cr1 W Z 1 (II 11 >1 1 (1Z cn E-1.: e-i KC: r=1 : E-1 : Fl,:4 r: r.14 El 2 R g P4 Z Z >-1 cn 41 El 1;41 >4 >4 U WW E1 ril :. 4.1 >1 Ci Z C) W u) W to m E-1 W C) ZW I--) 1--) WZ '11 E1 )W>1 OW cozwww WWW Z Z>4 41 ic 1-) E-1 i-lconzw ZWUg4 WWW :C;$ WOZ Wg4W.< ):< 41 P1 a wuawca aae, a w.--)ow ccie-ipaol 1

148 AJOPVM12-DEC- 9 CO 4( -g 4 «-ic -I< -K -K 4c ic 4( 4( 4< 4( F.L1 in csi cr cr co cq,-1 r-1 c.1 6n Nl rn cr rn r-.-1 rn rq Ui Ui un nn rn r-1 rq rq r- CD r-1 Ui r- I.-1 r-i 1 I I I E-4 ELI I, I EI 145 MI T TARILAJ I KKEEN TUL OKSI STA 4: 4c I ) -I< 1 C3.,:r 1 /4 r-1 CD csi rn,4 CO rn,-1 c.1 CD ('.1 CD Csi CA rq 14/ CD,-1 r- CA r-i Ui rq Un Ui en1 I I,-1 1 I I I I I I I r ,-I I D EI 4, r-1 C1 VD,-1 r-1 Cs) rq UD,-1 T-1 ra rq rq 1-4,A 'CM Ui cr r- rq.zr cr VD CD Cs1 C., r ' cn b4 >4 E-1 Nl ril ril 4< 4( [1.1 >I 4<9< -I< El (I) CO r-1 CD cp c cosl (Nl rn.-1 T-1 CD nn.-1 CD CD r-.4. 1/4 Ui CO, C".1 ri ra rn rn co I I I I I I I 1' 4 (f) 4: S 4: -1(9< 4(, 4( El 9<4< rzl 4C -I< -Ic -I< -I< 4c, -I U] EI s-1 c:, rn rn 1 r-1 VD CO.Zr r-- to kj m UI (Nl f`..- T-1 l C---,rn CA 1T-1 r-1 LCD (=> (X) rn 1 VD E-1 Cli r-1 C:) 1 ( (:) CO (:) (:) (:) (:) (:) 1 T-1 CA C:: 1 (:) T-1 T T-4 r-1 T-1 T-4 T-4 T-1 r-4 r-4 r-4 r-4 r-4 r-4 r-1 r-4 r-4 r-a r-4 r-1 r-4 ELI Z ri4 r-- C: CO 1 rn (2) lc) r C,3 Cs- Lrl In UI r-1 r l C,1 CO 1 CA C:D 1/4.zP kr) CO r-- cn kc) r - rq on '. r-- '.' r-- r-- '. Ui N '.Lr) '.' r-- r-- up '.1. '. 1.1) r"-- '. '. VD VD 1..C) 1!) f--- UI VD :te: rr) ril ELI r4 W )4 (71 C14.:1'. ry) T-1 l() C'l CO T-1 I.---.:r 1 C:, r-- c) -,:r cs, m r-1 rn VD T-1 T-4 r-1 rn rl 1 Li) III,zr, en Cs1 (\1 Crl c 1 cq ( 1 c 1,-1 (-1 Lr) r-1 ra rn,-.1,-1,--i un I. F-1 rn co El cn r4 E-1 > Z, '1.. 11, L4 fll In Z Z r:4 r21 >4 Z Z,. Z A EI FL r- p: W >4.o w, i u Z.1 i-i u) co EI i Z rz ELI Z g4 EI Z '4O h-1 A E-I K4 4 C I i E-I.< EI EI i= C) ri.. p4 Z Z C) Z g4 Z 1-4 t-1 r1 4 Ui r11.:4en C) > t-d c4,-.1 PA,1 Z C) f24 G.4 Z.< Z pn pt4 C):C) Z.-1 Z P4 1(1...1 CD cn!=l_ t=4 : Z ril c4 tz K4 Z (II r4 >-1 F-1 w A 3:4 >4 pz 4 E-i.1 1:clOWI-oU,z4g4 P1 PC U PC I:11 Z P14 U ri:1 u) A [z1 g4

149 :146 CO C11 1 CP 'Cr CO 3 CM C 1 c> 3 1 r- CM CM N (-1 1 Co CD C> G CD CD C> 1 CO C> 3 C71 1 C> N Co al T-1 T-1 T C:1 LI) M C 1 C 3 N (11 ::1. Co 1 CO COCDCDC)CD C> 1n C> M Co Co lf3 N Lin r- Ln r.-1 CO k.13 N 1, 11) CO 1 r:4 m 3 M to fr) (Nl rn M r-1 CD r-1 Cyl N'') C) CIA r-4 r-1 Z, -It Z: eg uo CD UD cy on r- oo un r- un on ry on VD oo r- r-1 un CN CD r- r- CD C 1 ry VD " CD CD CD r-1 C) Cr) rs CD CD rs CD CD CD CN CD CN CO CD CD CD CD CD CD CO CD CD CN r--1 T-1 r-1 T-1 r-1 r-1 %--1 T-1 t-1 T-1 r-1 : :1' Fi V) CD CO on --1 VD CD 11"). CO ry cn CD CD VD ct nn N ) rs Ul CO CD r- E-1 ow tio r- r- V) r- r- V3 'cl. r- VD..zr vo VD VD r- VD VD VD VD.,:r VD V") 411 VD V3 V3 41-) r- un - 41 Z Z ha ha ha C) P4 P4 CD cn un ch r- ry ri 3 3 r- CD on VD VD CM un ry ry 1 1 cn un.q31,y CM r-1 Z ha Z 1-4C r-1 Cr) C> C> ''). r- r.3 tr> an c) ' 1 rn r- co rq cr, Ln -I. ko CM 1 CO <V N ln C:1 C:1 "Cr r...- T-1 Ef CD CD CD CD T-1 co cn cn CD cn CD CD CD CD CD CD ra Ch hr) CD CN CD CD CD Cn r-1. ha Zo :grc T-1 T-1,--1,-1 T-1 T-1 T-1 T T-1 T-1 r-i, -I,--I r-1 FA CN cn CN CD V) cn CD.14 rq CD ry un ry CD ry co on.. vr) VD r-1 CO CO cn CN '4 s ca VD VD VD r- r- r- VD VD r- r- VD r- r..- r- r- r- r- r- VD CO r- r- VD VD r- VD VD VD VD VD Z 41 Z ri V) un c> ry ey r- on ey ch ch CN VI r- r- on rq VD r 1 on VD VD CO un ry ry :=>:x4 ';-D PLI cy ey 1 r-1 T-1 r-1 T-1 fq r EI Z CDE- ) 1 1:4 1 :gc E-1 m l co P4 r-1 II gr4 z [fl 1,4 1-4 : 1 >1 E-1 t4 u) r.1.1 z b4 41. M 1-) rz Z g4 C) P4 Z a4 a etl a Z :: C) Z C) ol 41 I-) 1) (f) C11 rzc 4»1 Z E OZ h ril g4 }- 1 1 r`i Z 14 U) 11X) 121 r=1 li oc E-4 Z 44 o a ook ei o gc cv C).P1 1-) ID.E-4 ori<, Z C) Z g4 Z PL1 cn g4 [4 g4 cn C) Pa,4, Z P) Z rx4 P4 hl C) a4 (5 g4 a Z g4 ) rt, c):c) Z 4-1 Z p4 k.1 C) u) e4 124 g4 F: Z 1:14 C) c) c4 >1 17 m,:c oo c) Z gc pa h-a Z 1-a PLI C) p) u) Ca hl Z r,z

150 AJ OPVM 14- DEC- 9 -x 4c 4c U) (=> 1 C.1 crl,4 r-- rn co cp N.7' rn Lin r-- cp r-- -or r-- on 1 r--.7.,1 r-1 V> 1.7' (71 V> CD C:> C> C:> r-i C:> co r cp cx) cz) c:) (71 1 CD CD 1 r-i CD r-i 1 CD CD 1 CX), Ch CD T " T-4 r-4 r-1 r-1 r-i 1-4 r-1 T-4 1.'4, ri (;) Cil,..1[...nr--- ko mr-i k.c) es1 cn.-1(nl c, r- komi_n'cri 1 V3 kr) C 1 Lin.-Arncz,r-Cs1 1 on le kr) lc) lid 1/4 lc) 'Cr,zr r- '.o ::r kr) k. VD V) L11 V) ko'-or kr) ko ko L /4 V> LI). L11.VD r-i..) CD Ch lf) C) Ch CN. V> -i. c:) l - CD U) r-- r--- -or rn r-- rn rn r-- r-- r-- lf) c:) on M P r-i Ch i-) 1 CD un.o., oo cn.o..o. on CN lf) rq V1 '. 3 rl VD U1 1 r-1,1 11 r-1 CD CD CD CD CD CD CD CD cn oo CD CD CD CD CD CD CD CD CD r-i CD CD CD CO CD, r-i r-1 r-i T-1 T-1 r-i ri ri r-i ri 1--1 r ' '. ) N co 3. ey co VD r- cn '- ) CD Ul r1 CD U1 VD CD CD ' cn CD CD (V 1 m eq 3 CA o\e' MD VD VD r- r- r- un 11 VD VD Ul V) r- r- r- r- r- r- V r- r- r- lid '. r- $.4 CD CD r- CD UD r- VD CD 11D CD.c-rLfl rfl CD CD CN CN CD CD ri 1-4 C/) CD CX) r-1 CD CD CD C:> r-a T-I T-1 r-1 T-4 oo oo un CD CO 1 CiN,z,\ kij h 1. r- ic F`Q C31 V) CD CD CD )3 r-4 r-4 44 VD 1 on rn ey kij Ln r- r-,1 V) CD 1 CD T r.4.-4 T-1 r- MD cn CD ry Ln k/d '. CD.7' C:> T-4 CD C:> r-i r-1 oo co rn (\I CD r- CD co CD co co cn oå CD 3 Cr! r-4 oo cn co co Ln 1 /4 UD VD VD,1 nn ry 1 /4 ("VN C 1 CD r (\I C> Cq C> CD CD CD CD C3 V> CD CD z ifl 4c 4c cn co o on CO rn lid CD CO 'Zr en r- r- co on r- ) 1 r- 3 1 N E-4 E-4 CD C> CD C) r-i CD CO 1 cn CD r-i (V 1 1 )3 CD 11 E-1 ' 4444 r-i 1--1 r-i r-i r-i r-i [4 rs / co k. CO r- ko ry rn cn 3 CN UD r- ui c) cn oo CD un CN 1, C, CD CD Ul CD CD Ul l CD CD CD CN (A MD VD VD VD CO rs- VD VD l k. l r- r- lp r- Ln k. r- V) un r-,_, f 4 4:4 E-4 E-4 Z. FA cn cn cn vo ev.,:r kr,..--1 CA on r-i r1 CD 1 cn CD r-1 VD C> C> CD CD CD 1 CN. CD CD In4 It ril U) CD rq.3' 1 on Lrl ey,4 on.--1 ko N r- ko 3 Ch in (-nuo CD CD CD CD C> Ch CD 1 CD CD CD CD CD ) ) CD T-1 T-1 r-i r-i r-i T-1 F-I, r-i r-i r-i,- s VD -.) U) oo ry on un cp -o, CD rn cv -o. co.--1 cy CD CD r- CD VD CD r-1 C) CD CD CD CD CD (V ry cn.c) cp CN IDY3 r- r- r- r- oo oo r- k.id C-- MD C".. co r- kr, r- r- r- r- r > CD E-1 ) EA,- r- r- r- on rg rn r-,-1 r- CD,i 1.-1 CD rn r- CD CD r- CD CD CD r1 C> CD r- VD nn CD C> P14 ) 3 1 :,: M [11 CO 1:4 El Z ch x (-4 II... n 4-4 U) P' 1.1) [z) : '4 >I Z,: N r:4 rz) >I 3 I ' U Z U) CO E-1 Z F-1 1,:4 P) 14 ic El Z,c4 A E-1 F:4 c- E-1 4 E-4 E [z+ P ZOZZ PL4 U) 1=4W 4, rn o pa.,i4 E-4 P:1 z r4 p4 [4 U) I-D P4 P-4i-Z Of:44-4(g4 i-1,c Z U) P4 : Z r4 cr) Z r=1 2441> P4 1:4 >1 ril r4 >4 w 4-4 u) Z1,-1 )o (...4m:4 ol ou z 4,14 Cr.) e- Z P4 U er-1 tn A rzl Z,:

151 Liite 1 Cr. r 1 Cn en en r, co 1--.,. occ,' Os, C) V) 1"-- WD CO r- r- r- r- r- ' ' Cn en ON CO co en go. 9- o.1 r- V;) M7,1) CN co CO r^ QN r- r- CN Ch Co CN CN CN CN Ch CN CN Ch Ch,C) C3 C) '. 3 as ChasCnasONOs -!... _.,-- -.2::,_,-_-, I 1 --", I I 1 I 1 I II' ta ta ( 4 > 1.1.n VI 1 X X."1 ca c..)3zzou 2. Maliasohra 2. 1 Monitahoinen 2.2 Kaksitahoinen Syysruis (Secale cereaie L.) --: I E > Q o ', o., 7, o la. a a 3 E >, co a_.1 :'o a..4i Nl 1:., -se,a. 1-, >.4. - co.sse eo,7, 1.,, :Q 74...s4 tj -.1 e, oi %") 2 5, g I-, v '4 7 7 u , -, 7 :.4 X X :',4 C:1-, 4 P4 (14 C4e) 1.-j rj PALKO VILJ AT n en en on r1r.") en te'. CN CN CN Ch r1 as Ch a, Ch CO CN ch N, ON co CN s ri Ci cr, Cr, Cr, ON ON ON as r- r- an oo oo sr) C1 CN 3 CN r- r- 63 CN Ch Ch Cn ch Co Ch co on r- 3 3 CN CA "T _1 i 1. I I.sr co Anne:::_ elsingissä 24 päivänä KORSIVILJAT Kaura (Avena sariva L.) ca 4::,) (1); -w m X -4 Z., 4 (,) (1) ;.> Ohra ( ordeum vulgare L.) 1. Rehuohra 1.1 Monitahoinen ta ta Ii 1) , cd af :1 'r,,"..n.4 V, :w.:%"4 iq ro 'ii 3 ei.i..4 si4.s.4 4, '..4. ei a «- 2 c.,.... r-1,4 'a

152 es1 ' no eorn vo Ch Ch CN Ch Ch ' '. g' Ch r- Ch CN Ch CN Ch Ch '1' sid CD CN Ch GO, r- 11" r- r- oo r-, C7,,.o. as ON, ON r- VD VD r- r- Ch CN Ch VD r OION CO CN CN CN CN MD.1' VD CD..-, -, <I el VD I'. VD VD r- N oo N ON CO ON N I.- r- GO CN Cr, Ch Ch Ch Ch Ch Ch Ch Ch ON Ch CN,...,....., -, > pa : , 4.4 ä 'M 'M E o.ä..[`-', -, cr, ,) cci > - c.. X E ä u4-.7 Westerwoldinraiheinä (Phieum pratense L. Timotei j -.I...., 2 ';:.. o el o. o 1--..< o._ , :o, ", ,.1.2 '...-', r" ,,. :_ M 4'. %I'.4 Z e i Z, ev, rn CI, ro MD M7 SO 4-- N r- CN ON, N Ch CN ^^ ^. ". VD ei,r Ch SO N ON r, r- (- Ch Ch CN CN Ch, (7, ON '. \ Ch CN Ch 4. 1 I j. rli > > > > > > > I 1 4J 4 Ch..:5.- E' E -- - > E Lf).t1,) A - q U C:1 NURMIPALKOKASVIT.43 '8 E 2. Tetraploidi NURMIEIN ÄT

153 -;-; t- r- r 41 ve oo r- r- r- ' cr, en an ch Cn >» >» > 1 1 I % I.. I- vd vd r- oo fs en en CN Cr, CN Cn Ch vd cn (-4 r- r- oo r- oo Cn Ch Cn en 1. > > I I > 1 1 e 2 vd r-, CN CN cr, Ch I I I I maatalouden tutkimuskeskuksen vira llis ten.5; ä (';) j; J PERUNA (Soianum tuberosum L.) 1. Ruokaperuna Varhaisperuna a E o 12. E 1--. o o..5.'å % 5 o t-a,1 :::. x C Talviperuna 1.1. '2 :J..q 1.1 m I- -o o -. ca > c,1 -, o,4 ':-1 -'4 o ( g Q1, 5 2 -',J ö f, ä 2. Tärkkelysperuna II II II II V1A NNES KA S VIT (Pisum sativum L.) I. Y din herne 8 -(5 > < rfl,tvt Cn Cr, GTO, QI\Cha, Cr, Cr, ON 4,4 cn, %% Cn vd Cn vd Cn cn r-, fs, fs CO, ON Cn Cr, CN, Ch CN CN Ch Ch CN en ' md vd r- r- oo CN Ch Ch Cr, CN (4- % (Nese" SO vd r- oo oo oo r- en CN en Ch Ch C7, E 1!' :1 4,1 43 mxr:- g)>p'o» > (AV) (/) 3. 3 XXX X > > > > Punanata (Festuca rubrc L. JO ;LI 5 "5, o "c;, ;, 5 "2 4 (J 4 Z Pitkärönsyiset ÖLJYKASVIT J UURIKAS VIT Sokerijuur i kas (Beta vulgaris L.) >4 Q.92 t; _ >

154 "41 ',.' ' - 41 ::-.., 14, li._ : ,4..,4,44 cu,., 5.9., m -,$). -,... ;....i. d.,4 14 u 2 - m (i)1 11. ''': 1 ;',', ii) : t.:...,..:..,:e 2 : 4 > a. Q..1)., o u " i:å p:i - i.".' 12 1O..< ä 1B ' Z å..-a ,..^...k-,.-. u '. g '.e/ ( 4 :-. ES.4,..t3' u - en " e i) 11 oa '-'.5.,1-.E-1 "Irå. 2. :747,1 g : t' g 7D'ul"".i; 2, --; -, , ; :1 :=, Z i g 'RIZ :4 :t c4 1.-f -a. a3, II - II II II II II II ca 12) [I] X.. z > > > > N Rij k Zwaan, De Lier, o;- Company. Yokoha- m.,q LD 5. -ji ci) ' ri "..; ' cll. e 1 '. esh,--1 Z. n.--. o ::: r.4 o '.:e - o ,, g,..] -, "I i-,..; 6'. 4) : - c.o...u).,_ &-L.Q., 74. :,:p ,..,.. - I./ _ 4...,,,,...,.... p 2,. a II II II II.11 II II II II m C7 4, v, V. ) 11 F- 1-,1 4; :-.) -...,,,,. 7 > _.,4 :, E Ii) U -,:ci "'j -g tc, 4 Z.c, å co...sc -, ä al Tt; - -6.c..c, 1_,.,,4 co m S -8 CO r.'n 7,;,.: 'i;.;.; 113 u o :z 4... _ 11.3 :' X 1-. X -,', 1- X 2' ' _x ä `;"< "4...:i 4?,, ; m 6,-. L; 4>4; :>. o, g d u o 1.1.1, co,,, c',i. (3 cri > -' = ' - o ;.4.,4, aa j N. - T' a d d'. -c -8 5 «,....%4 CO -. o u.:-., 1:I X :4-.4'.,; -o -6.O j _.4 ' s <..9 2 g. -o 8. x -,-.". '6',,i u :... (./.I.. :1 m - ''.2 ';'. - 5 u.1, : 71', ` 'M ). 8 [..'.-,.,.,;. e 2.,.:.4: i_., -, r.. p.r, -,- m : - _.5, N E T3 ml. 'r. 2 LI.) 9,.' Ii..4 :=1... -,,, r, -- ;',,r,..-%4 PZ COi.-. c.j -- i'; L") I =. N O g 5,ii R :,-,.> o o, o J i,,c,.3,.2 J..4 -vi '.. -' z,,,.e.'-'2 2 r:k.:..5.r..., :: , x 49,.e.,..x,.. 5 m 8" N L2 9,--. L9 A -i fs.-2, '.5 I-.'d Et' d -,.9.:a.' 17). :1 ai... '4 8.r. -, -,,,-,' L'I '...: 4.1:3 I- b i'..j u e E 11.1 :' 4 O.,'. 4,, - ' o -4,i"."''., ''!, := 2 2 -,. t -d,... 2 Jo-. 7; 5..t2.!,.(,) c ;,.-,,. 2 b.5,,?,-6,,,,.., 2 g 7.,,Li % :,._; "5 >., UO ,.- PQ.4 A t.4 N,- - N Ii( % X X X X o....,.-,. Z o..,, r ', zz a.. i.c:4 c4 -.z 2 --4; '2 e U RI < C 1 I c,-.1. å.4' : 5. 3,,,, å '. -,3,,.: 4).., ^ ; E (.!--; m..`,..-,,,,,... c, >,:o ou : "CO Cl u..--. [... X.1 6 1,9 t'4..å -o,... esi o > r-.!".- co UI L. 'ei U 14.«:li u m-- v). ')..I,.s, m" R -,...- u " >: E 49.) o f els - 1:1 3 P1 -C7) K < Z 1,.c.)..I.,...: i -') a 1.4..W.-, p4 z Pi Z o -'4 C , 4-, Q,,-; o 6 1 ';.-, be u,c, Cil I,,,..å ' C eci,.,...,,. u U 1 (i. -,-.1 2,i.. Ti,' -., (7) a -,-, r-4 4, cri ':-.. "i3 a E 2 2 Ì' io z '..'._ 2!. '.,T c". jd.:.2 -ci il -.1,4 r..1 (..) 4 'CO U. O,_:2 5 P%..T1 la,...-..;42 x 2 2 n).- _,.. q';.7. ;',7_ -_.... 5, X eu '...,;...,4,...,,. ;.'.1 1äJ ',,,,:,,,,.9, - ch al X ;" V.) CO.4- -:4 Få,F..(51'. 9,. `'.-.2S"K 2.,, -6' 1 c,,1 >.5. z -).E.',,5,-,9. g" g 2... j::: U,9 '''',. -1 V".41 'O«. rl' --. ṙ: m (' " ;.--..".Cj i..z.i m '..-. " `' -, V ' 'fi O ' g -Q> g VI d '-' (5. `" r2-5 "o-' E g -,4.-)'. Ii] " g,-: X.) CI -,.-.. U - -, : (1/j CO -- ÖL 5. 5 L> >,a-.,... c4.,,,..;,. C) 4.15 N n A 7.: 1-. ',.: ii il 11 II II II II II. II II II II II II II II 4 i,,..., P:1 OCI < al N 14 ci ) 1'4 S4 fl c v, N Ci > -Ci IC/ ul UI U., (7

155 N:o Liite 2 VILJELY VYÖYKKEET C\l'» Pkot«. ".; ' ''L ILS, GPOa%

156 ..MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUKSEN TIEDOTTEET Maatalouden tutkimuskeskuksen yksiköiden tiedotteet p. KONTTURI, M. Mallasohra - kirjallisuuskatsaus. 42 p. NORDLUND, A. & ESALA, M. Maatalouden sääpalvelut ulkomailla. Kirjallisuustutkimus.,66 p. MUSTONEN, L., PULLI, S., RANTANEN,. & MATTILA, L. Virallisten lajikekokeiden tuloksia p. + 4 liitettä. SUONURMI-RASI, R. & UOKUNA, E. Kaliumin lannoitustason ja -tavan vaikutus tuorerehunurmien satoihin ja maiden K-pitoisuuksiin. 13 p. + 8 liitettä. KEMPPAINEN, E. & EIMO, M. Förbättring av stallgödselns utnyttjande. Litteraturöversikt. 81 p. MULTAMÄKI, K. & KASEVA, A. Kotimaiset lajikkeet. 1 p. LÖFSTRÖM, I. Kasvien sisältämät aineet tuholaistorjunnassa. 26p. EIKINEIMO,. Kirvojen preparointi ja määritys liitettä. SAARELA, I. Soklin fosforimalmi fosforilannoitteena umuspitoiset lannoitteet. p YLÄRANTA, T. 'Jordanalysmetoder i de nordiska länderna. l3..: 12 LUOMA, S. & AKKOLA,. Avomaan vihanneskasvien lajikekokeiden tuloksia vuosilta p. KIVISAARI, S. & LARPES, G. Kylvöajankohdan vaikutus kevätvehnän, ohran ja kauran satoon 1-vuotiskautena Tikkurilassa. 54 p. ERVIÖ, R. Maaperäkarttaselitys. ESPOO- INKOO. 26 p. BREMER, K. Ydinkasvien tuottaminen kasvisolukkoviljelyn avulla. 63p Tiivistelmät eräistä MTTK:n julkaisuista p.

157 ESALA, M. & LARPES, G. Kevätviljoien'sijoituslannoitus savimailla. '35 p. ETTALA, E. Ayrshire-, friisiläis- ja suomenkarjalehmien vertailu kotoisilla rehuilla. 7 p liitettä.. LUOMA, S. & AKKOLA,. Keräkaalin lajikekokeiden tuloksia vuosilta p. KURKI, L. Tomaattilajikkeet ja hiilidioksidin lisäys. Kasvihuonetomaatin viljelylämpötiloista. Kasvihuonekurkun tuentamenetelmien vertailua. Sijoituslannoitus ja kasvualustan ilmastus kasvihuonekurkulla ja tomaatilla. 21 p. VUORINEN, M. Italianraiheinä ja viljat tuorerehuna. 17 p. 7. ANISZEWSKI, T. Lupiini viherlannoituskasvina. Arviointeja esikokeiden ja kirjallisuuden pohjalta. 11 p. UOKUNA, E. & AKKOLA,. Koiranheinän ja timotein kasvu rehuarvon muutokset säilörehuasteella. 54 p. VALMARI, A. Roudan kehittymisen tilastollinen malli. 33 p. AKKOLA,. Kuonakalkituskokeiden tuloksia p. SIPPOLA, J. & SAARELA, I. Eräät maa-analyysimenetelmät fosforilannoitustarpeen ilmaisijoina., 2,p. RAVANTTI, S. Terhi-punanata. 37 p. URVAS, L. & YVÄRINEN, S. Kolme ravinnesuhdetta Suomen maalajeissa. 1 p. ANSALETO, A., ELOMAA, E., ESALA, M., KERSALO, J. & NORDLUND, A. Maatalouden sääpalvelukokeilu kesällä p. MUSTONEN, L., PULLI, S., RANTANEN,. & MATTILA, L. Virallisten lajikekokeiden tuloksia p. + 4 liitettä. JUNNILA, S. Ympäristötekijöiden vaikutus herbisidien käyttäytymiseen maassa. Kirjallisuustutkimus. 15 p. + 4 liitettä. PESSALA, R., AKKOLA,. & VALMARI, A. Kylvöajan merkitys porkkanan viljelyssä. 22 p. NISULA,. Uusimpia tuloksia Ruukin lihanautakokeista. 39 p. SAARELA, I. Kevätöljykasvien boorilannoitus. 122 p. + 2 liitettä. URVAS, L. Maaperäkarttaselitys. PORI - ARJAVALTA. 28 p. 14 liitettä. LETINEN, S. Avomaavihannesten lannoitus- ja kastelukokeet p liitettä.

158 ANISZEWSKI, T. & SIMOJOKI, P. Rikkakasvien siementen määrä ja elinvoima eräillä MTTK:n kiertokoealueilla. Kirjallisuustutkimus ja MTTK:n kolmen tutkimusaseman näytteiden analyysi. p PALDANIUS, E. & SIMOJOKI, P. Rikkakasvien siementen määrä ja elinvoima Satakunnan ja Etelä-Pohjanmaan tutkimusasemien maanäytteissä. p RINNE, S-L. & SIPPOLA, J. Maatalouden jätteiden kompostointi. I Typpi- ja fosforilisä oljen kompostoinnissa. II Maatalouden jätteet kompostin raaka-aineina. III Kompostin arvo lannoitteena. 52 p Tiivistelmiä MTTK:n tutkimuksista ja- julkaisuista p. ANSALETO, A., ELOMAA,. E., ESALA,- M., NORDLUND, A. & PILLISI- VOLA, Y. Maatalouden sääpalvelukokeilu kesällä p. ETTALA, E. Säilörehu Maatalouden tutkimuskeskuksen lypsykarjakokeissa 197-luvulla. 27 p. ETTALA, E. Laidun lypsykarjaruokinnässa.,.. 22 p. TUORI, M. & NISULA,. Ruokintarutiinien merkitys naudoilla. Kirjallisuustutkimus. 38 p. TURTOLA, E. & JAAKKOLA, A. ViljelykasVin ja lannoitustason vaikutus typen ja fosforin huuhtoutumiseen savimaasta 43 p. AURA, E. Avomaan vihannesten veden ja typen tarve. Nitrogen and water reguirements for carrot, beetroot, nimi and cabbage. 61 p. Puutarhaosaston tutkimustuloksia. Taimitarha ja dendrologia. 94p. KEMPPAINEN, E. Kuivikkeen vaikutus lannan arvoon. Kuivikkeiden ammoniakin sitomiskyky. 25 p. JAAKKOLA, A., AKKOLA,., IIVOLA, S-L., JÄRVI, A., KÖYLIJÄRVI, J.,& VUORINEN, M. Terästeollisuuden kuonat kalkitusaineina. 44 p JAAKKOLA, A., ETTALA, E., AKKOLA,., EIKKILÄ, R. & VUORINEN, M. Siilinjärven kalkki kalkitusaineena. 53 p. TAKALA, M. Asumajätevesien imeyttäminen. maahan ja energiapajun viljely imeytyskentällä. 36 p. JOKINEN, R. & YVÄRINEN, S. Eri maalajien magnesiumpitoisuus ja sen vaikutus ravinnesuhteisiin Ca/Mg ja Mg/K. 15 p. JUNNILA, S. Rikkakasvien,siementen itämislepo. Kirjallisuuskatsaus. 29 p.

159 MÄKELÄ, K. Talven aikana kuolleiden ryhmäruusuien ve.rsoissa esiintyvä sienilajisto vuosina p. + 8 liitettä. MUSTONEN, L., PULLI, S., RANTANEN,. & MATTILA, L. Virallisten lajikekokeiden tuloksia p. + 4 liitettä. SÄKÖ, J. Maatalouden tutkimuskeskuksen-puutarhaosastolla.piik - kiössä kokeillut ja kokeiltavana olevat.omenalajikkeet. PeL. rusrungon merkitys omenapuiden talvehtimisessa SÄKÖ, J. & LAURINEN, E. Omenapuiden harjuistutus. IIRSALMI,. & SÄKÖ, J. MansikanjalostUs johtanut tulokseen ETTALA, E., SUVITIE, 14., VIRTANEN, E., PITKÄNEN, T., M., NÄSI, M., TUOMIKOSKI, T. & NISKANEN, M. Metsä-,ja Maatalouden sivutuotteet lihamullien rehuna. 51 p. 19..MANNER, R. & AALTONEN, T. Pitko-syysvehnä. 6 p iitettä..2. MANNER, R. & AALTONEN, T. Kartano-syysruis. 5 p. + liitettä. ANISZEWSKI, T. Lupiini viljelykasvina.-,134 p. UOKUNA, E., JÄRVI, A., RINNE, K. & TALVITIE,. Nurmipalkokasvit puhtaana kasvustona ja heinäseoksena. p. 2. UOKUNA, E. Apilan pahkahomeen esiintymisestä. p UOKUNA, E. & ÄKKINEN, S. Englanninraiheinä säilörehunurmissa. p VIRKKUNEN,., KOMMERI, M., LARPES, E., MICORDIA, A. & LAMPILA, M. Eri säilöntäaineet esikuivatun ja tuoreen säilörehun valmistuksessa sekä kiinteä ja nouseva väkirehun annostus mullien kasvatuksessa. p VIRKKUNEN,., KOMMERI, M., SORMUNEN-CRISTIAN, R. & LAMPILA, M. Eri säilöntäaineet nurmirehun säilönnässä. p RISSANEN,., ETTALA, E., MELA, T. & MUSTONEN, L. Laitumen sadetuksen ja väkirehujen käytön vaikutus lehmien tuotoksiin. p RISSANEN,., KOSSILA, V. & VASARA, A. Urean, urea-fosforihap - po-viherjauhoyhdisteen (UPV) ja soijan vertailu raakavalkuaislähteinä maidontuotantokokeissa lehmillä. p KOSSILA, V., KOMMERI, m. & RISSANEN,. Monokalsiumfosfaatti ja ureafosfaatti sekä käsittelemätön olki ja ammoniakilla käsitelty olki mullien ruokinnassa. p KORTET, S. Puna-apilan paikalliskantojen ekologia. 66 p. METO, U. Viljojen rikkakasvien torjunta ilman herbisidejä. Kirjallisuustutkimus. 77 p. UTA,. & EIKKILÄ, R. Rehuviljan viljely Pohjois-Karjalassa. 24 p. + 2 liitettä.

160 1986 Tiivistelmiä MTTK:n tutkimuksista ja julkaisuista p. KEMPPAINEN, E. Karjanlannan hoito ja käyttö Suomessa. 12 p. + 6 liitettä. KEMPPAINEN, E. & AKKOLA,. Lietelanta nurmen peruslannoitteena. 25 p. NIEMELÄINEN,. Nurmikkoheinien ominaisuudet. Kirjallisuustutkimus. Tuloksia punanatojen ja niittynurmikan virallisista nurmikon lajikekokeista vuosilta p. MUSTONEN, L., PULLI, S., RANTANEN,. & MATTILA, L. Virallisten lajikekokeiden tuloksia :128:p. + 4 liitettä. NIEMELÄINEN,. & PULLI, S. Puna-apilalajikkeiden siemenmuodostus. Tuloksia apilan virallisista siemenviljelyn lajikekokeista vuosilta p. NIEMELÄINEN,. Syksyn, talven ja kevään lämpö- ja valo-olojen vaikutus koiranheinän, niittynurmikan ja punanadan röyhymuodostukseen. Kirjallisuustutkimus. 51 p. ERVIÖ, L-R. & ERKAMO, M. Pakettipellon viljelyn uudelleen aloittaminen herbisidien avulla. p. 5. ERVIÖ, L-R. Korren vahvistaminen timotein siemenviljelyksillä. p IIVOLA, S-L. Klormekvatin käyttö timotein siemennurmilla. p ERVIÖ, L-R. & IIVOLA, S-L. erbisidien käytön vähentäminen viljakasvustossa. p KEMPPAINEN, E. & AKKOLA,. Säilörehun puristeneste ja virtsa lannoitteina. 43 p. MATIKAINEN, A. & UTA,. Nurmikasvilajikkeet Karjalan tutkimusasemalla. 24 p. SOVERO, M. Nopsa-kevätrypsi. 15 p. + 2 liitettä. NIEMELÄ, P. Kuiviketurpeen soveltuvuus turkistarhoilla kertyvän sonnan ja virtsan käsittelyyn. 15 p. + 4 liitettä. PULLI, S., VESTMAN, E., TOIVONEN, V. & AALTONEN, M. Yksivuotisten tuorerehukasvien sopeutuminen Suomen kasvuoloihin. 51 p. SIMOJOKI, P., RINNE, S-L., SIPPOLA, J., RINNE, K., IIVOLA, S-L. & TALVITIE,. ernekaurasta saatava typpilannoitushyöty. 27 p liitettä. SÄKÖ, J. & YLI-PIETILÄ, M. edelmäpuiden ja marjakasvien talvehtiminen talvella p. MANNER, R. & KORTET, S. Niina-ohra. 31 p. + liite.

161 TURTOLA, E. & JAAKKOLA, A. Viljelykasvien, lannoituksen ja sadetuksen vaikutus kaliumin, kalsiumin, magnesiumin, natriumin, sulfaåttirikin sekä kloridin huuhtoutumiseen savimaastå. 43 p. TOIVONEN, V. & LAMPILA, M. Juurikasvisäilörehujen valmistus, laatu, rehuarvo ja mahdollinen käyttö etanolin valmistuksessa. 16 p liitettä. ETTALA, E. & VIRTANEN, E. Ayrshiren, friisiläisen ja suomenkarjan monivuotinen vertailu kotovaraisella säilörehu-viljaja heinä-vilja-urearuokinnalla. 1. Kolmen ensimmäisen lypsykauden tuotantotulokset. 114 p. + 5 liitettä. ETTALA, E. & VIRTANEN, E. Ayrshiren, friisiläisen ja suomenkarjan monivuotinen vertailu kotovaraisella säilörehuviljaja heinä-vilja-urearuokinnalla. 2. Lehmien syöntikyky, ravinnonsaanti ja rehun hyväksikäyttö sekä hedelmällisyys ja kestävyys kolmen ensimmäisen tuotantovuoden aikana. 293 p liitettä. RAVANTTI, S. Iki-timotei. 33 p. + 1 liite. URVAS, L. & VIRKKI, K. Maaperäkarttaselitys. Turku-Rymättylä. 34 p. + 7 liitettä. VUORINEN, M. Kalkituskokeiden tuloksia saraturvemaalta p Tiivistelmiä MTTK:n tutkimuksista ja julkaisuista p. PALDANIUS, E. Oljen kompostointi erilaisia seosmateriaaleja typpilähteinä käyttäen. 55 p. + 1 liite. LEIVISKÄ, P. & NISSILÄ, R. Säämittauksen tuloksia Pohjois-Pohjanmaan tutkimusasemalla Ruukissa. 31 p. AKKOLA,., EIKKILÄ, R., RINNE, K. & VUORINEN, M. Odelman typpilannoitus, sängenkorkeus ja niittoaika. 39 p. NIEMELÄ, T. & NIEMELÄINEN,. Kasvualustan tiivistyminen ja nurmikon kuluminen nurmikon stressitekijöinä. Kirjallisuuskatsaus. p NIEMELÄ, T. Siirtonurmikon kasvatus ja käyttö. Kirjallisuuskatsaus. p LUOMA, S., RAKO, I. & AKKOLA,. Kiinankaalin viljelykokeiden tuloksia p. MUSTONEN, L., PULLI, S., RANTANEN,. & MATTILA, L. Virallisten lajikekokeiden tuloksia p. + 9 liitettä. SEPPÄLÄ, R. & KONTTURI, M. Mallasohran reagointi typpilannoitukseen. p KUISMA, T. & KONTTURI, M. Typpilannoituksen vaikutus ohralajikkeiden mallastuvuuteen. p

162 YLI-PIETILÄ, M., SÄKÖ, J. & KINNANEN,. Puuvartisten koristekasvien talvehtiminen talvella p. VUORINEN, M. & TAKALA, M. Porkkanan ja punajuurikkaan sadetus, typpilannoitus ja kalkitus poutivalla hiekkamaalla. 3 p. MULTAMÄKI, K. & KASEVA, A. Kotimaiset lajikkeet. p Domestic Varieties. p TUOVINEN, T. Omenakääriäisen ennustemenetelmä. p. -17.,Pihlajanmarjakoin ennustemenetelmä. p MÄKELÄ, K. Peittauksen vaikutus kotimaisen heinänsiemenen, itävyyteen, orastuvuuteen ja sienistöön. 15 p. Osa 1. YLÄRANTA, T. Radioaktiivinen laskeuma ja säteilyvalvonta. PAASIKALLIO, A. Radionuklidien siirtyminen viljelykasveihin. 62 p. Osa 2. KOSSILA, V. Radionuklidien siirtyminen kotieläimiin ja eläintuotteisiin sekä vaikutukset eläinten terveyteen ja tuotantoon. 19 p. RAVANTTI, S. Alma-timotei. 38 p. + 2 liitettä. LEMUSOVI, A. Ryhmäruusujen lajikekokeet vuosina p. JOKINEN, R. & TÄTINEN,. Karkeiden kivennäismaiden ja turvemaiden kuparipitoisuus ja sen vaikutus kauran kasvuun astiakokeessa. p. 7. Maan kuparipitoisuuden ja happamuuden vaikutus kuparilannoituksella saatuihin kauran satotuloksiin. p Maan p-luvun ja kuparilannoituksen vaikutus kauran hivenravinnepitoisuuksiin. p Kaura- ja ohralajikkeiden herkkyys kuparin puutteelle ja eri kuparimäärillä saadut tulokset. p Kuparilannoitelajien vertailu astiakokeessa kauralla IIRSALMI,., JUNNILA, S. & SÄKÖ,.J.: Ahomansikasta suomalainen viljelylajike. p Sesimarjan jalostus johtanut tulokseen. p TALVITIE,., IIVOLA, S-L. & JÄRVI, A. Satojen ja satovahinkojen arviointitutkimus. 87 p. KEMPPAINEN, R. Puna-apilan ymppäys Rhizobium-bakteerilla. Inoculation of red clover by Rhizobium strain. 24 p. LAMPILA, M., VÄÄTÄINEN,. & ALASPÄÄ, M. Korsirehujen vertailu kasvavien ayrshire-sonnien ruokinnassa. p. 1-4., ARONEN, I., EPOLA,., ALASPÄÄ, M. &. LAMPILA, M. Erisuuruiset väkirehuannokset kasvavien ayrshire-sonnien olkiruokinnassa. P ARONEN, I., ALASPÄÄ, M., EPOLA,. & LAMPILA, M. Bentsoehappo säilörehun valmistuksessa. p «TURTOLA, E. & JAAKKOLA, A. Viljelykasvien vaikutus ravinteiden huuhtoutumiseen savimaasta Jokioisten huuhtoutumiskentällä v 'p. + 2 liitettä.

163 PIETOLA, L. & ELONEN, P. Peltokasvien sadetus normaalia kosteampina kasvukausina p. + 1 värikuvaliite. PIETOLA, L. Maan mekaaninen vastus kasvutekijänä. 94 p. liitettä Tiivistelmiä MTTK:n tutkimuksista ja julkaisuista p. ANISZEWSKI, T. Puiden, pensaiden ja viljeltävän turvemaan fenologinen tutkimus. Phenological study on the trees, bushes and arable peat land. 12 p. + 5 liitettä. RINNE, S-L., IIVOLA, S-L., TALVITIE,., SIMOJOKI, P., RINNE, K. & SIPPOLA, J. Viherkesannon vaihtoehdot rukiin viljelyssä. 53 p. sisältäen 9 liitettä. JUNNILA, S. Pienannosherbisidit kevätviljoilla - Glean 2 DF, Ally 2 DF ja Logran 2 WG. p. 5. Starane M kevätviljojen rikkakasvien torjunnassa. p., Kamilon B ja Kamilon D kevätviljojen rikkakasvien torjunnassa. p Kevätviljaherbisidit Rikkahävite K 1/77, K 2/83 ja Ipactril. p KIISKINEN, T. & MÄKELÄ, J. Kasviperäisten valkuaisrehujen'sulavuus minkillä. Smältbarhet av vegetabiliska proteinfodermedel hos mmk. Digestibility of protein feedstuffs derived from plants in mmk. p. 3 KIISKINEN, T., MÄKELÄ, J. & ROUVINEN, K. Eri viljalajien sulavuus minkillä ja siniketulla. Smältbarhet av olika spannmål hos mmk och blåräv. Digestibility of different grains in mmk and blue fox. p SIMOJOKI, P. Ohran boorinpuutos. 1 p. + 3 liitettä. SIMOJOKI, P. Lupiinin viljelytekniikka. p. 3-22, 2 liitettä. EKLUND, E. & SIMOJOKI, P. Yksivuotisen lupiinin nystyräbakteerien eristäminen ja valikoitujen siirroskantojen testaus kenttäolosuhteissa. p , 1 liite. ANISZEWSKI, T. Kylvöajan vaikutus lupiinin (Lupinus angustifolius L.) siemensatoon Keski- ja Pohjois-Suomessa. p ANISZEWSKI, T. Lupiinin siementuotanto Keski- ja Pohjois-Suomessa. p ÄMÄLÄINEN, I. & ERVIÖ, R. maaperäkarttaselitys, Jyväskylä. 39 p liitettä. ERVIÖ, R. & ÄMÄLÄINEN, I. Maaperäkarttaselitys, Lahti. 41 p. + 2 liitettä. TAKALA, M. Palkokasvien biologiasta. 18 p taulukkoa. TAKALA, M., TAVONEN, R. & VUORINEN, M. Väkilannoitus ja "biologiset" viljelymenetelmät perunan, porkkanan ja punajuurikkaan viljelyssä. 36 p.

164 MUSTONEN, L., RANTANEN,., NIEMELÄINEN,., PAKALA, K., KONT- TURI, M. & MATTILA, L. Virallisten lajikekokeiden tuloksia p. + 1 liite. LUNDEN, K. & SÄKÖ, J. Koristepuiden ja -pensaiden talvehtiminen. Talvi 1986/ p. + 4 liitettä. 14. SÄKÖ, J. & LUNDEN, K. Talven tuhot hedelmä-ja marjatarhoissa. 34 p. RINNE, K. & MÄKELÄ, J. Karitsoiden kasvu laitumella. 18 p. ILOLA, A. Katovuoden 1987 kevätviljojen siemenen orastumiskokeet. p. 7. RANTANEN,. & SOLANTIE, R. Uusi peltoviljelyn alue- ja vyöhykejakoehdotus. p RAKONEN, A. & ESALA, M. Kevätviljojen ja -öljykasvien kylvöaika. 72 p. JUNNILA, S. Perunaherbisidejä tehokkuustarkastuksessa. p. 5. Lehvästön hävitys herneellä ja öljykasveilla. p KEMPPAINEN, E. Didinin (disyandiamidi) vaikutus naudan lietelannan tehoon ohran lannoitteena. 35p. ETTALA, E. & VIRTANEN, E. Ayrshiren, friisiläisen ja suomenkarjan vertailu vasikka- ja hiehokaudella säilörehu-vilja- ja heinä-vilja-urea-ruokinnalla. 92 p. PITKÄNEN, J., ELONEN, P., KANGASMÄKI, T., KÖYLIJÄRVI, J., TAL- VITIE,., VIRRI, K. & VUORINEN, M. Aurattoman viljelyn vaikutukset kevätviljojen satoon ja laatuun: kuuden koevuoden tulokset. p sisältäen 3 liitettä. Summary: Effects of ploughless tillage on yield and quality of cereals: results after six years. PITKÄNEN, J. Aurattoman viljelyn vaikutukset maan fysikaalisiin ominaisuuksiin ja maan viljavuuteen. p sisältäen 3 liitettä. Summary: Effects of ploughless tillage on physical and chemical properties of soil. KÄNKÄNEN,. & KONTTURI, M. Kylvötiheyden vaikutus lehtityypiltään erilaisten herneiden sadon muodostumiseen. 69 p Tiivistemiä MTTK:n tutkimuksista. 23 p. MUSTONEN, L., RANTANEN,., NIEMELÄINEN,., PAKALA, K. & KONT- TURI, M. Virallisten lajikekokeiden tuloksia p. + 8 liitettä. VUORINEN, M. Turvemaan kaliumlannoitus. 17 p. TAKALA, M., Saderiskien ja korjuutappioiden vähentämismahdollisuuksista heinänkorjuussa. 21 p liitettä.

165 'AKKOLA,., PULLI, S. & EIKKILÄ, R..Nurmikasvien siemenseoskokeiden tuloksia. 57 p. AKKOLA,. & LUOMA, S. Perunan viljelykokeiden tuloksia p. AFLATUNI, A. & LUOMA, S. Avomaan vihannesten lajikekokeiden tuloksia p..8. ÄRKÖNEN, M. & MUSTALATI, A. Perennojen menestyminen ja, kukinta-ajat Pohjois-Suomessa p. + 2 liitettä. RUOTSALAINEN, S. Marjakasvien tervetaimituotanto ja sen merkitys Suomessa. 57 p. UUSI-KÄMPPÄ, J. Vesistöjen suojaaminen rantapeltojen valumilta. 66 p. Öljykasvien viljelyn edistäminen. Yhteistutkimuksen tuloksia vuosilta Toimittanut Katri Pahkala. 95 p.- JUANOJA, S. Juurrutushormonien käyttö vesiviikunan'ficut pumila L. pistokkaiden juurrutuksessa. p JUANOJA, S. & PESSALA, T. Vuodenajan vaikutus viherkasvien pistokkaiden juurtumiseen ja taimien jatkokasvatusaikaan. p JUANOJA, S. Amppelikasvien viljelyaiatauluja. PESSALA, T. "Sulkasaniaisen lisäys. p., JOKI-TOKOLA, E. Väkiheinä ja säilörehut lihanautojen ruokintakokeissa. 46 p. MÄKELÄ, K. Kesäkukkien kauppasiemenen laatu. 15 p..1-iiitettä. KÄNKÄNEN,., IIVOLA,.S.-L. & EIKKILÄ, R. Kalkitusajankohdan vaikutus kalkituksen tehoon. 38 p. + 1 liite. ROUVINEN, K. & NIEMELÄ, P. Plasmasytoosi heikentää pentutulosta ja pentujen varhaiskehitystä minkillä. Plasmacytos:försämrar avelsresultatet och valparnas tidiga tillväxt hos mmk. Plasmacytosis impairs breeding result and early kit growth in the mmk. p. 7. ROUVINEN, K. Erilaisten rasvojen sulavuus minkin ja siniketun pennuilla - emulgaattorien vaikutus. Fettsmältbarhet hös mmk- och blärävsvalpar - inverkan av emulgerande ämnen. Digestibility of different fats in mmk and blue fox kits - influence of emulsifying agents. p JOKINEN, R. Fosforin saostukseen käytettävien kemikaalien. vaikutus jätevesilietteiden ominaisuuksiin sekä käyttbarvoon lannoitteena ja maanparannusaineena. p JÄRVI, A. Typpilannoitus ja kasvuston CCC-käsittely timotein siemennurmilla. p Timotein siemennurmen typpilannoitus, riviväli ja siemenmäärä. p Alkuperältään erilaiset timoteilajikkeet siementuotannossa. p URVAS, L. & TARES, T. Maanäytteiden ottoaika ja viljavuusluvu 17 p.

166 SAASTAMOINEN, M. & PÄRSSINEN, P. Yty-kaura. 29 p. + 2 liitettä. RAVANTTI, S. Juliska-punanata. 51 p. + 1 liite. 199 Tiivistelmiä MTTK:n tutkimuksista. 4 p. MARKKULA, M., TIITTANEN, K. & VASARAINEN, A. Torjunta-aineet maa-ja metsätaloudessa p. KUMPULA, R. Mikrolisätyn mansikan emotaimiklooneissa esiintyvä muuntelu. 61 p. + 2 liitettä. MELA, T., KÄNKÄNEN,. & ILOLA, A. eikkoitoisen kevätviljan arvo kylvösiemenenä. 28 p. + 2 liitettä. SALO, Y & PIETILÄ, E. Laari-kevätvehnä. 32 p. + 2 liitettä. RIEPPONEN, L.& RINNE, S-L & IIVOLA, S-L & SIMOJOKI, P. & SIPPO- LA, J. ja TALVITIE,. Omavaraisen ja tavanomaisen viljelyn kannattavuusvertailu. 38 p. + 8 liitettä. MUSTONEN, L., RANTANEN,., NIEMELÄINEN,., PAKALA, K. & KONT- TURI, M. Virallisten lajikekokeiden tuloksia p. + 2 liitettä. URVAS, L. Sinkkisulfaatti timotein lannoitteena p. 1 Sinkkisulfaatti ja kelaatit sinkkilannoitteina p KOIKKALAINEN, K., UTA,., VIRKAJÄRVI,P. & EIKKILÄ, R. Pitkäaikaisen säilörehunurmen kaliumlannoitus heikosti kaliumia pidättävillä mailla. 59p. 9 liitettä.. 1. AURA, E. Salaojien toimivuus savimaåssa. 93p. UOSUKAINEN, M. Tervetaimiasemalla tuotannossa olevat ja lajikekokeita varten lisätyt luumulajikkeet. p UUSITALO, M. Luumujen ja kirsikan virustaudit. p JUANOJA, S. Kesäkukkien leikkoviljely kasvihuoneessa. JUANOJA, S. Morsiusharson kaksivuotinen lasinalaisviljely. JUANOJA, S. Pikkusipulikukkien leikkoviljely kasvihuoneessa MUSTONEN, L., RANTANEN,., NIEMELÄINEN,., PAKALA, K. & KONTTU- RI, M. Virallisten lajikekokeiden tuloksia p. + 2 liitettä. VILKKI, J. Kulta-kevätrypsi. 2"p. + 1 liite.

167 ,

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS Tiedote 7/9 LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, KATRI PAHKALA ja MARKKU KONTTURI Kasvintuotannon tutkimuslaitos Virallisten lajikekokeiden tuloksia 1982-1989

Lisätiedot

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS. AULIS JÄRVI, ARJO KANGAS, LEO MUSTONEN, YRJÖ SALO, HEIKKI TALVITIE, MARTTI VUORINEN ja LEA MÄKELÄ

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS. AULIS JÄRVI, ARJO KANGAS, LEO MUSTONEN, YRJÖ SALO, HEIKKI TALVITIE, MARTTI VUORINEN ja LEA MÄKELÄ MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS TIEDOTE 2/95 AULIS JÄRVI, ARJO KANGAS, LEO MUSTONEN, YRJÖ SALO, EIKKI TALVITIE, MARTTI VUORINEN ja LEA MÄKELÄ Virallisten lajikekokeiden tuloksia 1987-199 Jokioinen 1995 ISSN

Lisätiedot

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS. LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, HANNELE SANKARI, MARKKU KONTTURI ja LEA MÄKELÄ

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS. LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, HANNELE SANKARI, MARKKU KONTTURI ja LEA MÄKELÄ MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS TIEDOTE 2/9 LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, ANNELE SANKARI, MARKKU KONTTURI ja LEA MÄKELÄ Virallisten lajikekokeiden tuloksia 1986-1993 Jokioinen 199 ISSN 359-7652

Lisätiedot

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS. LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, KATRI PAHKALA, MARKKU KONTTURI ja LEA MÄKELÄ

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS. LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, KATRI PAHKALA, MARKKU KONTTURI ja LEA MÄKELÄ MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS TIEDOTE 9/92 LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, KATRI PAKALA, MARKKU KONTTURI ja LEA MÄKELÄ Virallisten lajikekokeiden tuloksia 198-1991 Jokioinen 1992 ISSN 359-7652

Lisätiedot

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS. LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, KATRI PAHKALA, MARKKU KONTTURI ja LEA MÄKELÄ

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS. LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, KATRI PAHKALA, MARKKU KONTTURI ja LEA MÄKELÄ MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS TIEDOTE 2/93 LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, KATRI PAKALA, MARKKU KONTTURI ja LEA MÄKELÄ Virallisten lajikekokeiden tuloksia 1985-1992 Jokioinen 1993 ISSN 359-7652

Lisätiedot

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS TTK AATALOUDEN TUTKIUSKESKUS Tiedote 2 / 89 LEO USTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEELÄINEN, KATRI PAKALA ja ARKKU KONTTURI Kasvintuotannon tutkimuslaitos Virallisten lajikekokeiden tuloksia 98988 JOKIOINEN

Lisätiedot

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS Tiedote 5/86 LEO MUSTONEN, SEPPO PULLI ja OLLI RANTANEN Kasvinviljelyosasto LIISA MATTILA Laskentatoimisto Virallisten lajikekokeiden tuloksia 978-985 JOKIOINEN 986 - ISSN

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA AATALOUDE TALOUDELLSE TUTKUSLATOKSE TEDOATOJA : 3 TE AGRCULTURAL EOCS RESEARC STTUTE, FLAD RESEARC REPORTS, 3 AJAKOTASTA AATALOUSEKOOAA KRJAPTOTLOJE TULOKSA TLVUOS 982 ELSK 98 aatalud taludellis tutkiuslaitks

Lisätiedot

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS Tiedote 7/87 LEO MUSTONEN, SEPPO PULLI ja OLLI RANTANEN Kasvinviljelyosasto LIISA MATTILA Laskentatoimisto Virallisten lajikekokeiden tuloksia 1979-1986 JOKIOINEN 1987 ISSN

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA TEDOATOJA 75 992 AJAKOTASTA AATALOUSEKOOAA KRJAPTOTLOJE TULOKSA TLVUOS 99 AATALOUDE TALOUDELLE TUTKUSLATOS AGRCULTURAL EOCS RESEARC STTUTE, FLAD RESEARC REPORTS 75 992 TEDOATOJA 75 AJAKOTASTA AATALOUSEKOOAA

Lisätiedot

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

KASVINVILJELYLAITOKSEN TIEDOTE N:o 17 EI] VIRALLISTEN LAJI KEKOKEIDEN TuLOSYHDISTELMIA 1979 MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

KASVINVILJELYLAITOKSEN TIEDOTE N:o 17 EI] VIRALLISTEN LAJI KEKOKEIDEN TuLOSYHDISTELMIA 1979 MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS J MAATALOUDEN TUTKMUSKESKUS KASVNVLJELYLATOKSEN TEDOTE N:o 7 E] -4-t4 ' r L. 'e cev 3ek TMO MELA, ULLA LALLUKKA ja LSA MATTLA: VRALLSTEN LAJ KEKOKEDEN TuLOSYHDSTELMA 979 JOKONEN -923 SSN 0356-7575 SSÄLLYS

Lisätiedot

Arvio metsd maa n a rvosta

Arvio metsd maa n a rvosta Arvi metsd maa n a rvsta Omistaja Lpr Klmenharju Kunta Kylli Tila Rn: Ala, ha 405 572 Klmenharju :l:89 24,9 ESPOO L6.5.20L7 Laatijan allekirjitus Teemu Saarinen Lisdtietja Arvi phjautuu Teemu Saarinen

Lisätiedot

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS Tiedote 2/88 LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, KATRI PAKALA ja MARKKU KONTTURI Kasvinviljelyosasto LIISA MATTILA Laskentatoimisto Virallisten lajikekokeiden

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA AATALOUDE TALOUDELLSE TUTKUSLATOKSE TEDOATOJA : 26 TE AGRCULTURAL EOCS RESEARC STTUTE, FLAD RESEARC REPORTS, 26 AJAKOTASTA AATALOUSEKOOAA KRJAPTOTLOJE TULOKSA TLVUOS 98 ELSK 987 aatalud taludellis tutkiuslaitks

Lisätiedot

n TIEDOTE N:0 1 Karjalan koeasema Reijo Heikkilä ja Pekka Koivukangas Sääolosuhteet ja viljelyvarmuus Pohjois-Karjalassa Tohmajärvi 1979

n TIEDOTE N:0 1 Karjalan koeasema Reijo Heikkilä ja Pekka Koivukangas Sääolosuhteet ja viljelyvarmuus Pohjois-Karjalassa Tohmajärvi 1979 MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS Karjalan koeasema n TIEDOTE N:0 1 L. Reijo Heikkilä ja Pekka Koivukangas Tohmajärvi 1979 Sääolosuhteet ja viljelyvarmuus Pohjois-Karjalassa Maatalouden tutkimuskeskus KARJALAN

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

WAinill AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TULOKSIA TIEDONANTOJA 152 1990 TILIVUOSI 1988

WAinill AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TULOKSIA TIEDONANTOJA 152 1990 TILIVUOSI 1988 WAnll TEDOATOJA 5 99 AJAKOTASTA MAATALOUSEKOOMAA KRJAPTOTLOJE TULOKSA TLVUOS 988 MAATALOUDE TALOUDELLE TUTKMUSLATOS AGRCULTURAL EOMCS RESEARC STTUTE FLAD RESEARC REPORTS 5 99 TEDOATOJA 5, 99 AJAKOTASTA

Lisätiedot

Lappeenrannan Ilmailuyhdistys

Lappeenrannan Ilmailuyhdistys Lappeenrannan Ilmailuyhdistys Tapahtuman tuloksia, moottoripyörät Kierroksia: 396 Osallistujia: 328 Autot Moottoripyörät Kaikki Ajoneuvo Lähtöaika Aika 400 (s) Nopeus (km/h) Valmistaja Malli Tyyppi Selitys

Lisätiedot

VIRALLISTEN LAJIKEKOKEIDEN TULO SYHD ISTELMIÄ 1978. KASVINVILJELYLAITOKSEN TIEDOTE N:o 13 MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

VIRALLISTEN LAJIKEKOKEIDEN TULO SYHD ISTELMIÄ 1978. KASVINVILJELYLAITOKSEN TIEDOTE N:o 13 MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MAATALOUDEN TUTKMUSKESKUS KASVNVLJELYLATOKSEN TEDOTE N:o 3 TMO MELA, ULLA LALLUKKA, LSA MATTLA JA JOUN KATLA: VRALLSTEN LAJKEKOKEDEN TULO SYHD STELMÄ 978 TKKURLA SSN 0356-7575 SSÄLLYS Sivu. Johdano Seliyksiä

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA MAATALOUDE TALOUDELLSE TUTKMUSLATOKSE TEDOATOJA : 4 TE AGRCULTURAL EOMCS RESEARC STTUTE, FLAD RESEARC REP ORTS, 4 AJAKOTASTA MAATALOUSEKOOMAA KRJAPTOTLOJE TULOKSA TLVUOS 975 ELSK 977 Maataluen taluellisen

Lisätiedot

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS Tiedote 2/85 ROLF MANNER ja TAINA AALTONEN Kasvinjalostusosasto Kartano-syysruis JOKIOINEN 1985 ISSN 359-7652 MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS TIEDOTE 2/85 ROLF MANNER ja TAINA

Lisätiedot

Viralliset lajikekokeet

Viralliset lajikekokeet Viralliset lajikekokeet Virallisten lajikekokeiden tehtävänä on selvittää uusien peltokasvilajikkeiden viljelyarvo. Kokeista säädetään maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa 51/2004. Peltokasvien viralliset

Lisätiedot

6. KOKOUKSEN LAILLISUUSEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

6. KOKOUKSEN LAILLISUUSEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN (3) PÖYTÄKIRJA 5..203 SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN SYYSKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA Aika Paikka 5..203 klo 9.20 alkaen Ideapark, Kokoustila Kotka. Lempäälä Läsnä Osallistujalista liitteenä (liite ). KOKOUKSEN AVAUS TaLVIn

Lisätiedot

Pakkauksen sisältö: Sire e ni

Pakkauksen sisältö: Sire e ni S t e e l m a t e p u h u v a n v a r a s h ä l y t ti m e n a s e n n u s: Pakkauksen sisältö: K e s k u s y k sikk ö I s k u n t u n n i s ti n Sire e ni P i u h a s a rj a aj o n e st or el e Ste el

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA MAATALOUDE TALOUDELLSE TUTKMUSLATOKSE TEDOATOJA :o 5 TE AGRCULTURAL EOMCS RESEARC STTUTE, FLAD RESEARC REPORTS o JO AJAKOTASTA MAATALOUSEKOOMAA KRJAPTOTLOJE TULOKSA TLVUOS 976 ELSK 978 Maatalouden taloudellisen

Lisätiedot

lkyä Ii 1 lq AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TULOKSIA TIEDONANTOJA TILIVUOSI 1987

lkyä Ii 1 lq AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TULOKSIA TIEDONANTOJA TILIVUOSI 1987 lkyä i lq TEDOATOJA 4 989 AJAKOTASTA AATALOUSEKOOAA KRJAPTOTLOJE TULOKSA TLVUOS 987 AATALOUDE TALOUDELLE TUTKUSLATOS AGRCULTURAL EOCS RESEARC STTUTE, FLAD RESEARC REPORTS 4 989 aataloud taloudellis tutkimuslaitoks

Lisätiedot

Viljalajikkeiden luomulajikekokeet Suomessa

Viljalajikkeiden luomulajikekokeet Suomessa Viljalajikkeiden luomulajikekokeet Suomessa Luomuinstituutin tutkijaseminaari 18. 19.5.2015 Luonnonvarat ja Biotalous/ Tuotantojärjestelmät Tutkija Markku Niskanen 1987-1998 Koepaikat - Mietoinen,Kokemäki,

Lisätiedot

Suosituimmat kohdemaat

Suosituimmat kohdemaat Suosituimmat kohdemaat Maakuntanro Maakunta Kohdemaa Maakoodi sum_lah_opisk 21 Ahvenanmaa - Kreikka GR 3 Åland Italia IT 3 Turkki TR 2 Saksa DE 1 09 Etelä-Karjala Venäjä RU 328 Britannia GB 65 Ranska FR

Lisätiedot

Jakotukit / tarvikkeet

Jakotukit / tarvikkeet Jakotukit / tarvikkeet Tuote LVI-numero Pikakoodi 2022115 BF71 VM 2X3/4 EURO VM 3X3/4 EURO VM 4X3/4 EURO VM 5X3/4 EURO VM 6X3/4 EURO VM 7X3/4 EURO VM 8X3/4 EURO VM 9X3/4 EURO VM 10X3/4 EURO VM 11X3/4 EURO

Lisätiedot

TEOLOGIAN YLIOPPILAIDEN TIEDEKUNTAYHDISTYKSEN JULKAISU VUODESTA 1853 4/2012

TEOLOGIAN YLIOPPILAIDEN TIEDEKUNTAYHDISTYKSEN JULKAISU VUODESTA 1853 4/2012 TEOLOGIAN YLIOPPILAIDEN TIEDEKUNTAYHDISTYKSEN JULKAISU VUODESTA 1853 4/2012 P 4 V 5 P 6 L 7 A H g 10 K 12 N ö ( ) 15 T,, 16 A3 - N 20 Dg! 18 R 21 E 19 K: K R 22 R 23 L - Hd R, Sf L, I V A V K - Sf L K

Lisätiedot

1, MITÄ TARKOITETAAN SEURAAVILLA TERMEILLÄ:

1, MITÄ TARKOITETAAN SEURAAVILLA TERMEILLÄ: KRANPDON TNTT 14.4.2014 LAY/OTK OT: Vst jkseen kysymykseen erllselle pperlle (must merktä nm myös krjnptu"t.u"ppern). ös et vst jhnkn kysymykseen, jätä nmetty vstuspper myös kysesen tehtävän slt' rrävär:

Lisätiedot

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS Tiedote 16/85 LEO MUSTONEN, SEPPO PULLI, OLLI RANTANEN Kasvinviljelyosasto LIISA MATTILA Laskentatoimisto Virallisten lajikekokeiden tuloksia 1977-1984 JOKIOINEN 1985 ISSN

Lisätiedot

-Jotta maailma olisi parempi paikka wappuna. RAKENNUSINSINÖÖRIKILLAN VIRALLINEN KILTALEHTI JO VUODESTA 1963 2/2012

-Jotta maailma olisi parempi paikka wappuna. RAKENNUSINSINÖÖRIKILLAN VIRALLINEN KILTALEHTI JO VUODESTA 1963 2/2012 -J w. RAKENNUSINSINÖÖRIKILLAN VIRALLINEN KILTALEHTI JO VUODESTA 1963 2/2012 JOS ET NÄE LUKEA ALLAOLEVAA PIILOTETTUA TEKSTIÄ, JUO LISÄÄ SKUMPPAA, SILLÄ STEREOGRAMMIEN NÄKEMINEN ONNISTUU VAIN SILMÄT KILLISSÄ.

Lisätiedot

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Lisätiedot

Uudet kasvilajikkeet tuovat pelloille satoisuutta ja laatua

Uudet kasvilajikkeet tuovat pelloille satoisuutta ja laatua Liite 9.3.2009 66. vuosikerta Numero 1 Sivu 3 Uudet kasvilajikkeet tuovat pelloille satoisuutta ja laatua Martti Vuorinen, Yrjö Salo, Antti Laine, Markku Niskanen ja Arjo Kangas, MTT Kasvilajikeluetteloon

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKITERIALLITU PATENT- OC REGITERTYRELEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bkslut Kaupparekisteri andelsregistret Verhallinnsta saapuneet tiedt Uppgifter inkmna från skatteförvaltningen

Lisätiedot

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA 2018-2020 TOIMIALA 50 YHDYSKUNTAPALVELUT P A L V E L U 5 0 0 T E K N I S E N J A Y M P Ä R I S T Ö T O I M E N H A L L I N T O J A M A A S

Lisätiedot

Ilmastointi PUSSISUODATIN ALTECH CL-36-3-M5 LASIKUITU L500 PUSSISUODATIN ALTECH CL-63-6-M5 LASIKUITU L360

Ilmastointi PUSSISUODATIN ALTECH CL-36-3-M5 LASIKUITU L500 PUSSISUODATIN ALTECH CL-63-6-M5 LASIKUITU L360 Ilmastointi Tuote LVI-numero Pikakoodi 7754400 OK08 CL-36-3-M5 LASIKUITU L360 CL-36-3-M5 LASIKUITU L500 CL-63-6-M5 LASIKUITU L360 CL-63-6-M5 LASIKUITU L500 CL-66-6-M5 LASIKUITU L360 CL-66-6-M5 LASIKUITU

Lisätiedot

Arvio metsdmaan arvosta

Arvio metsdmaan arvosta Arv metsmaan arvsta Omstaja Kuusam, Nskajrv Kunta Kyll Tla Rn: Ala, ha 35 477 Nskajrv 31. : 77,5 SPOO LO.6.2L7 Lstetja Teemu Saarnen KTM, LKV Arv phjautuu 14.1,23 pvtyn metssuunntelman kuvtethn ja Kuusamn

Lisätiedot

Uudet lajikkeet lupaavat satoisuutta ja laatua

Uudet lajikkeet lupaavat satoisuutta ja laatua Liite 19.3.2007 64. vuosikerta Numero 1 Sivu 10 Uudet lajikkeet lupaavat satoisuutta ja laatua Arjo Kangas, MTT Kasvilajikkeiden luetteloon hyväksyttiin tämän vuoden tammikuussa 16 uutta lajiketta. Luetteloon

Lisätiedot

Kauralajikkeet lajikekokeiden valossa

Kauralajikkeet lajikekokeiden valossa Kauralajikkeet lajikekokeiden valossa Antti Laine Viljely- ja käyttöarvo kokeet - viljelyarvoselvitys lajikkeen hakemiseksi kasvilajikeluetteloon (Maa- ja metsä-talousministeriön päätös 51/2004) - satoisuus

Lisätiedot

asunnottoman äänenkannattaja vuodesta 1987 nro 2 / 2017 hinta 3

asunnottoman äänenkannattaja vuodesta 1987 nro 2 / 2017 hinta 3 m d 1987 2 / 2017 3 2 3 KOHTI PAREMPAA www..f m.m@.f m m TOIMISTO K 2 D 3.. 00500 H m().f Tm S T 050 407 9702 Jö Vd P 050 407 9703 Am O U P 050 443 0102 m().f Aö Om Am2 - C Bd 050 443 1063 M m J L 050

Lisätiedot

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS. VAPPU KOSSILA ja PÄIVI MÄNTYSAARI. Pikkuvasikoiden ruokintakoetuloksia Maatalouden tutkimuskeskuksessa v.

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS. VAPPU KOSSILA ja PÄIVI MÄNTYSAARI. Pikkuvasikoiden ruokintakoetuloksia Maatalouden tutkimuskeskuksessa v. MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS TIEDOTE 2/92 VAPPU KOSSILA ja PÄIVI MÄNTYSAARI Pikkuvasikoiden ruokintakoetuloksia Maatalouden tutkimuskeskuksessa v. 1973-89 Jokioinen 1992 ISSN 0359-7652 Maatalouden tutkimuskeskus

Lisätiedot

ole vastaanottotiloja.

ole vastaanottotiloja. Kiinteistd Oy Kalajoen Keidas Karhuojantie 2 90460 Oulunsalo TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.-3122009 1 Yleistai yhtidstii Yhtion omistamissa rakennuksissa huoneistot varattu osakkeenomistajille lomaasunnoiksi.

Lisätiedot

PUTKIKAKSOISNIPPA MUSTA

PUTKIKAKSOISNIPPA MUSTA Takorauta Tuote LVI-numero Pikakoodi 0753007 RU33 KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS DN 65 KESKIRASKAS 0 KESKIRASKAS 0 KESKIRASKAS SK/UK SK/UK

Lisätiedot

Q 17.1/27.2/74/3. GEOLOGINEN TUTKIMUSLAITOS Geofysiikan osasto HP 9820 A-ohjelmaseloste. T. Jokinen SUSKEPTIBILITEETTIPROFIILI

Q 17.1/27.2/74/3. GEOLOGINEN TUTKIMUSLAITOS Geofysiikan osasto HP 9820 A-ohjelmaseloste. T. Jokinen SUSKEPTIBILITEETTIPROFIILI Q 171/272/74/3 T Jokinen 1974-12-02 GEOLOGINEN TUTKIMUSLAITOS Geofysiikan osasto HP 9820 A-ohjelmaseloste SUSKEPTIBILITEETTIPROFIILI 4 171 /272/74/3 T Jokinen 1974-12-02 GEOLOGIIVEIV 'i-litkimuslaitos

Lisätiedot

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w Epainn muis (1.1., 6.12.) # œ œ œ œ œ # œ w i nun Kris lis sä py hää muis tus Tofia (6.1.) jo Jo pai a, y lis n [Ba li nu a, os,] kun ni, l nä ru k, i dän Ju ma lis, y lis ka i dän h tm h nk sl nu a, o

Lisätiedot

Alustavaa nurmen satotilastotietojen tarkastelua

Alustavaa nurmen satotilastotietojen tarkastelua Alustavaa nurmen satotilastotietojen tarkastelua Lauri Jauhiainen ja Oiva Niemeläinen Luonnonvarakeskus, Luonnonvarat ja biotuotanto Suomen Nurmiyhdistyksen vuosikokous 30.8.2016 Luke/Tike satotilaston

Lisätiedot

ITK 236 Jups. Elektroninen liiketoiminta kahtena prosessina (Kambil & van Heck) Monikanavamalli

ITK 236 Jups. Elektroninen liiketoiminta kahtena prosessina (Kambil & van Heck) Monikanavamalli IK 236 Jp Elr l h pr (Kbl & v Hc) Mvll l p fgr vr h vl 1 ll ypyä j v rll (hp://www.-fcr./) hc prr chcl Idvdl Org Idry Scy Grc b dl frwr cg f Sp-prl prl d cp /cgr cr ll lvl (.., hc prr). ). h cp c f dld

Lisätiedot

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS TIEDOTE 8/92 MARKETTA SAASTAMOINEN. Sohvi-herne. Jokioinen 1992 ISSN

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS TIEDOTE 8/92 MARKETTA SAASTAMOINEN. Sohvi-herne. Jokioinen 1992 ISSN MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS TIEDOTE 8/92 MARKETTA SAASTAMOINEN Sohvi-herne Jokioinen 1992 ISSN 359-7652 Maatalouden tutkimuskeskus Tiedote 8/92 MARKETTA SAASTAMOINEN Sohvi herne Kasvinjalostuslaitos 316

Lisätiedot

LEIPÄVILJOJEN SADON ARVON ALUEITTAISISTA VAIHTELUISTA SUOMESSA VUOSINA

LEIPÄVILJOJEN SADON ARVON ALUEITTAISISTA VAIHTELUISTA SUOMESSA VUOSINA MAATALOUDEN TALOUDELLISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TIEDONANTOJA N:o 42 THE ACRICULTURAL ENOMICS RESEARCH INSTITUTE, FINLAND RESEARCH REPORTS, No. 42 LEIPÄVILJOJEN SADON ARVON ALUEITTAISISTA VAIHTELUISTA SUOMESSA

Lisätiedot

Käyttövedenlämmitin. KÄYTTÖVEDENLÄMMITIN HAATO HK-15 1/3KW SEINÄ/VAAKA LVI-numero PIKA OD38

Käyttövedenlämmitin. KÄYTTÖVEDENLÄMMITIN HAATO HK-15 1/3KW SEINÄ/VAAKA LVI-numero PIKA OD38 Käyttövedenlämmitin HK-15 1/3KW SEINÄ/VAAKA 5253010 OD38 HK-35 2KW SEINÄ/VAAKA 5253015 RS52 HK-55 2KW SEINÄ/VAAKA 5253020 DE35 HK-100 2KW SEINÄ/VAAKA 5253022 VL77 HM-150 2/3KW SAUNA 5253045 UH93 HM-230

Lisätiedot

PAIKALLISKOETOIMISTON TIEDOTE N:o 4

PAIKALLISKOETOIMISTON TIEDOTE N:o 4 MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS PAIKALLISKOETOIMISTON TIEDOTE N:o 4 Pirkko Manninen ja Helvi Marjanen: Porkkanan hivenravinnekokeet paikalliskokeina 197-1974 HELSINKI 1976 Maatalouden tutkimuskeskus (MTTK)

Lisätiedot

KASVINSUOJELULAITOKSEN TIEDOTE N:o 12

KASVINSUOJELULAITOKSEN TIEDOTE N:o 12 MAATALOUDEN TUTKMUSKESKUS KASVNSUOJELULATOKSEN TEDOTE N: 2 Annel Karhnem, Lea Kurk, Ral Pes-ala, Tapan Pessala, Jaakk Säk: Rkkakasven trjunta-aneden ja kasvunsääteden ketulkset 976 Puutarhavljely VANTAA

Lisätiedot

LVI-Dahl Oy Robert Huberin tie 5, PL 212, Vantaa puh , faksi ,

LVI-Dahl Oy Robert Huberin tie 5, PL 212, Vantaa puh , faksi , Painemittarihanat S004.16. Painemittarihanat DIN 16270 Materiaalit: Messinki, 1.0460, 1.4571 Messinki C.22.8 1.4571 120 C 250 bar 400 bar 400 bar 200 C - 300 bar 280 bar 16270A 250-10 +120 100 79 63 27

Lisätiedot

P S. Va r äi n. m m2 2. e a / puistossa säilyvät puut. korko muuttuu, kansi uusitaan SVK asv.

P S. Va r äi n. m m2 2. e a / puistossa säilyvät puut. korko muuttuu, kansi uusitaan SVK asv. TI E f as 8 5 5 pu ke lu pi ip iv - le / te AP 1 4 KI +8 8 +8 9 O le lem ht a ip ss uu a st ol oa ev aa rk ki ip met A L 31 6 L AP P LE IK S E T ei l y tu pu r u va liu m k u at m to äk i in u hl M 22

Lisätiedot

TALVIKAUDEN LINJASTOSUUNNITELMALUONNOS

TALVIKAUDEN LINJASTOSUUNNITELMALUONNOS 1 () död 10 TIUDE -1 IJTOUUITEUOO öd J - d T g g d 09 - -d 1 %: 18 %: g J % d 09 11, d 0 % ö ö, d d, g d ö T - b ö d, d, ö T d T d d T, d ö J 11 (://f/f///), d, d -, ö d T 8, Fc 2 B, 1 T, 0-11, fx 0- @f,

Lisätiedot

S'? 2. s P« 3 CU. > a. <H O ~" d O Ö E/ Ö. d -M o o I I I II. locot-cor-icocoolcool^-toiiocoioolcdt- lol^-cocococooi 'vool^olcocoi Iio» 100

S'? 2. s P« 3 CU. > a. <H O ~ d O Ö E/ Ö. d -M o o I I I II. locot-cor-icocoolcool^-toiiocoioolcdt- lol^-cocococooi 'vool^olcocoi Iio» 100 S -+ røi cö-g S,2 S S cn rj o a ö * s s m Summa Yksityisiin tarpeisiin Summa 0 5 I I I I I I I I I I S S? CM I (MCM ^ I ^ ^ I I I I! rhrhi llf I^Öb» I I l

Lisätiedot

Kokeissa lajikkeita verrataan mittarilajikkeisiin. Mittarilajikkeiksi valitaan kasvilajin satoisimpiin kuuluvia, viljelyssä olevia lajikkeita.

Kokeissa lajikkeita verrataan mittarilajikkeisiin. Mittarilajikkeiksi valitaan kasvilajin satoisimpiin kuuluvia, viljelyssä olevia lajikkeita. 1 Peltokasvilajikkeiden viljely- ja käyttöarvon arviointi Soveltaminen: vuonna 2016 perustettavista kokeista alkaen sekä niille lajikkeille, joiden testaus on aloitettu ennen vuotta 2016, mutta jotka tulevat

Lisätiedot

MAALAHTI KOPPARBACKEN. Rautakautisen kalmistoalueen koekaivaus. Tapio Seger 1985 Tiivistelmän tehnyt Mirja Miettinen

MAALAHTI KOPPARBACKEN. Rautakautisen kalmistoalueen koekaivaus. Tapio Seger 1985 Tiivistelmän tehnyt Mirja Miettinen MAALAHTI KOPPARBACKEN Rautakautisen kalmistoalueen koekaivaus Tapio Seger 1985 Tiivistelmän tehnyt Mirja Miettinen _(._l \ '- ; ( MAALAHTIKOPPARBACKEN Rautakautisen kalmistoalueen koekaivaus 1985 Tapio

Lisätiedot

Ruokonadasta ja koiranheinästä kasvaa pitkäkestoinen nurmi

Ruokonadasta ja koiranheinästä kasvaa pitkäkestoinen nurmi Liite 9.6.2003 60. vuosikerta Numero 2 Sivu 5 Ruokonadasta ja koiranheinästä kasvaa pitkäkestoinen nurmi Oiva Niemeläinen, Päivi Nykänen-Kurki ja Tiina Tontti, MTT Ruokonata ja koiranheinä olivat selkeästi

Lisätiedot

-d;'$ d{ee lr a ;{*.v. ii{:i; rtl i} dr r/ r ) i a 4 a I p ;,.r.1 il s, Karttatuloste. Maanmittauslaitos. Page 1 of 1. Tulostettu 22.08.

-d;'$ d{ee lr a ;{*.v. ii{:i; rtl i} dr r/ r ) i a 4 a I p ;,.r.1 il s, Karttatuloste. Maanmittauslaitos. Page 1 of 1. Tulostettu 22.08. Maanmttauslats Page 1 f 1 -d;'$ d{ee lr a ;{*.v {:; rtl } dr r/ r ) a 4 a p ;,.r.1 l s, Karttatulste Tulstettu 22.08.2014 Tulsteen keskpsteen krdnaatt (ETRS-TM3SFlN): N: 6998249 E: 379849 Tulse e le mttatarkka.

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TULOKSIA

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TULOKSIA TEDOATOJA 65 99 AJAKOTASTA MAATALOUSEKOOMAA KRJAPTOTLOJE TULOKSA TLVUOS 99 MAATALOUDE TALOUDELLE TUTKMUSLATOS AGRCULTURAL EOMCS RESEARC STTUTE, FLAD RESEARC REPORTS 65 99 TEDOATOJA 65 AJAKOTASTA MAATALOUSEKOOMAA

Lisätiedot

4rrr. PYSwvYoesrÄ. 0809-cPR-1115. Tarvasjoen Teräsovi Oy Junnaronkatu 16 24100 Salo SE RTI FI KAATTI TUOTTEE N SUORITUSTASON EN 12101-2:2003

4rrr. PYSwvYoesrÄ. 0809-cPR-1115. Tarvasjoen Teräsovi Oy Junnaronkatu 16 24100 Salo SE RTI FI KAATTI TUOTTEE N SUORITUSTASON EN 12101-2:2003 4rrr VTT XPRT SRVCS Y llmeu ls r 0809 VTT XPRT SRVCS Y P 1001.02044\TT S RT KAATT TUTT SURTUSTAS PYSwvYesrÄ 0809PR1115 urpn prlmenn j neuvsn seuksen : 305/201 1 (rkennusueseus el CPR), jk n nneu mlskuun

Lisätiedot

Aulis Järvi, Arjo Kangas, Yrjö Salo, Heikki Talvitie, Martti Vuorinen ja Lea Mäkelä

Aulis Järvi, Arjo Kangas, Yrjö Salo, Heikki Talvitie, Martti Vuorinen ja Lea Mäkelä Maatalouden tutkimuskeskuksen julkaisuja A RJ A Aulis Järvi, Arjo Kangas, Yrjö Salo, Heikki Talvitie, Martti Vuorinen ja Lea Mäkelä Virallisten lajikekokeiden tuloksia 1988-1995 Maatalouden %,v tutkimuskeskus

Lisätiedot

TEKNISET TIEDOT. ISO 6432 minisylinterit Ø 8-40 mm

TEKNISET TIEDOT. ISO 6432 minisylinterit Ø 8-40 mm ISO 6432 minisylinterit Ø 8-40 mm Univerin minisylinterien kehitystyöhön on hyödynnetty vuosien tutkimustyö ja tuotekehityksen saavutukset. Tuloksena on luotettava tuote, joka soveltuu kaikkein vaativimmankin

Lisätiedot

Viralliset lajikekokeet 2017

Viralliset lajikekokeet 2017 lajikenimi voidaan kirjata jo tässä vaiheessa. Tiedot kokeisiin halutuista lajikkeista pyydetään lähettämään sähköpostilla osoitteella: Viralliset lajikekokeet 2017 Kasvilajikkeen jalostajalle ja markkinoijalle

Lisätiedot

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos.

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos. Teamware Office' Posti Saapunut posti : Olavi Heikkisen lausunto Lähettäjä : Karjalainen Mikko Vastaanottaja : Leinonen Raija Lähetetty: 18.1.2013 10:29 He i! Korjasin nyt tämän spostiliitteenä olevaan

Lisätiedot

1 Pöytäkirja Avaa haku

1 Pöytäkirja Avaa haku D yn as t y t i et o pa l ve l u Sivu 1 / 9 Poistuminen ( Toimielimet 1 Jätelautakunta 1 Pöytäkirja 17.12.2013 Avaa haku 1 Jätelautakunta Pöytäkirja 17.12.2013 Pykälä 15 Edellinen asia 1Seuraava asia M

Lisätiedot

Maatalouden tutkimuskeskus KASVINJALOSTUSLAITOS TIEDOTE NO11. Rolf l`bnner. Jo 3077-SYYSVEHNÄ JOKIOINEN 1979. ISSN 03,5-8 - Hoi

Maatalouden tutkimuskeskus KASVINJALOSTUSLAITOS TIEDOTE NO11. Rolf l`bnner. Jo 3077-SYYSVEHNÄ JOKIOINEN 1979. ISSN 03,5-8 - Hoi Maatalouden tutkimuskeskus KASVINJALOSTUSLAITOS TIEDOTE NO11 Rolf l`bnner Jo 3077-SYYSVEHNÄ JOKIOINEN 1979 ISSN 03,5-8 - Hoi jo_3077-syysvehnä Alkuperä Jo 3077-syysvehnä polveutuu Maatalouden tutkimuskeskuksen

Lisätiedot

Tekijä Pitkä matematiikka On osoitettava, että jana DE sivun AB kanssa yhdensuuntainen ja sen pituus on 4 5

Tekijä Pitkä matematiikka On osoitettava, että jana DE sivun AB kanssa yhdensuuntainen ja sen pituus on 4 5 Tekijä Pitkä matematiikka 6..06 8 On osoitettava, että jana DE sivun AB kanssa yhdensuuntainen ja sen pituus on 5 sivun AB pituudesta. Pitää siis osoittaa, että DE = AB. 5 Muodostetaan vektori DE. DE =

Lisätiedot

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census Suomen virallinen tilasto Finlands officiella Statistik Official Statistics of Finland VI C:106 Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census 1980 Osa XV Del XV Volume

Lisätiedot

Lajikevalinnan tärkeys Tuloksia lajikekokeesta

Lajikevalinnan tärkeys Tuloksia lajikekokeesta Lajikevalinnan tärkeys Tuloksia lajikekokeesta Arjo Kangas & Marjo Keskitalo MTT Kasvintuotannon tutkimus HYVÄ STARTTI KUMINALLE -seminaari 26.10.2010 Ilmajoki, 28.10.2010 Jokioinen Lajikekoe MTT Jokioinen

Lisätiedot

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto i lc 12. Ö/ 1 ( 5 ) LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 1=Täysi n en mi eltä. 2=Jokseenki n er i m ieltä, 3= En osaa sanoa 4= Jokseenki n sa m a a mieltä, 5= Täysin sa ma a

Lisätiedot

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MTTK MAATALOUDN TUTKIMUSKSKUS Tiedote 12/85 MAURI TAKALA Hämeen tutkimusasema Asumajätevesien imeyttäminen maahan ja energiapajun viljely imeytyskentällä JOKIOINN 1985 insn 359-7652 MAATALOUDN TUTKIMUSKSKUS

Lisätiedot

Forssan kaupunki Osavuosikatsaus YHDYSKUNTAPALVELUT. Arviointik r iteeri tr mittarit ja tavoitetaso ja t a v o i t e t a s o

Forssan kaupunki Osavuosikatsaus YHDYSKUNTAPALVELUT. Arviointik r iteeri tr mittarit ja tavoitetaso ja t a v o i t e t a s o Forssan kaupunki Osavuosikatsaus 2017-08 TOIMIALA 50 YHDYSKUNTAPALVELUT P A L V E L U 5 0 0 T E K N I S E N J A Y M P Ä R I S T Ö T O I M E N H A L L I N T O J A M A A S E U T U P A L V E L U T T I L I

Lisätiedot

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS Tiedote 22/89 SAIJA RAVANTTI Kasvinjalostuslaitos Juliska-punanata JOKIOINEN 1989 ISSN 359-7652 MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS TIEODTE 22/89 SAIJA RAVANTTI Juliska-punanata

Lisätiedot

Sisäpiirintiedon syntyminen

Sisäpiirintiedon syntyminen Kai Kotiranta Sisäpiirintiedon syntyminen Kontekstuaalinen tulkinta Y liopistollinen väitöskirja, jo k a Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan suostum uksella esitetään julkisesti tarkastettavaksi

Lisätiedot

PAIKALLISKOETOIMISTON TIEDOTE N:o 7

PAIKALLISKOETOIMISTON TIEDOTE N:o 7 MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS PAIKALLISKOETOIMISTON TIEDOTE N:o 7 Maija Valmari ja Helvi Marjanen: Vilja-, herne- ja perunalajikkeet paikalliskokeissa vuosina 197-76. HELSINKI 1977 Maija Valmari ja Helvi

Lisätiedot

KAURALAJIKKEET KESKI-POHJANMAALLE

KAURALAJIKKEET KESKI-POHJANMAALLE KAURALAJIKKEET KESKI-POHJANMAALLE Elintarvikekauran viljely Toholampi 26.4.2017 Leena Pietilä Boreal Kasvinjalostus Oy ELINTARVIKELAATUISEN KAURAN KYSYNTÄ KASVAA Käytettävissä yhteensä Vienti Käyttö teollisuudessa

Lisätiedot

Peitelevy ja peitelaippa

Peitelevy ja peitelaippa Peitelevy ja peitelaippa Tuote LVI-numero Pikakoodi PEITELAATTA MERIKA 5688050 JF92 50-75-110/VALKOINEN 510 PEITELEVY ORAS D70/G1/2 167051 PEITELEVY KAULUKSELLA 50 MM-130 MM PEITELEVY KAULUKSELLA 75 MM-150

Lisätiedot

SUODATIN- PATRUUNAT MASINO-HYDROSTO KEY OY

SUODATIN- PATRUUNAT MASINO-HYDROSTO KEY OY 1 SUODATIN- PATRUUNAT 2006 10 MASINO- KEY OY 2 Masino-Hydrosto key Oy toimittaa suodatusjärjestelmiä, suodattimia ja patruunoita hydrauli- ja kiertovoitelujärjestelmiin, kompressoreihin, ilmalle, vedelle

Lisätiedot

BOREALIN LAJIKKEET 2016

BOREALIN LAJIKKEET 2016 BOREALIN LAJIKKEET 2016 Hankkijan siementuottajapäivä 9.2.2016 Leena Pietilä 7.4. 12.4. 17.4. 22.4. 27.4. 2.5. 7.5. 12.5. 17.5. 22.5. 27.5. 1.6. 6.6. 11.6. 16.6. 21.6. 26.6. 1.7. 6.7. 11.7. 16.7. 21.7.

Lisätiedot

Viljakokeiden tuloksia MTT Ruukista Miika Hartikainen, MTT Ruukki

Viljakokeiden tuloksia MTT Ruukista Miika Hartikainen, MTT Ruukki Viljakokeiden tuloksia MTT Ruukista 2013 Miika Hartikainen, MTT Ruukki Säätiedot Ohran lajikekokeet Kauran lajikekokeet Vehnän lajikekokeet KERE: Greening Effect tautiainekoe KERE: Tautitorjuntakokeet

Lisätiedot

Viralliset lajikekokeet 2016

Viralliset lajikekokeet 2016 Viralliset lajikekokeet 2016 Kasvilajikkeen jalostajalle ja markkinoijalle viralliset lajikekokeet tarjoavat: - luotettavan tiedon uuden lajikkeen viljelyarvosta ja viljelyvarmuudesta eri viljelyvyöhykkeillä

Lisätiedot

Peltokasvien luomuviljely

Peltokasvien luomuviljely Luomuviljelyn peruskurssi Peltokasvien luomuviljely LUTUNE Luomututkimuksen ja neuvonnan yhteishanke 2 Luomussa huomioon otettavaa lajikevalinnassa Peltojen kasvukunto Aikaisuus Sadon käyttötarkoitus Korren

Lisätiedot

LAJIKEVALINNALLA PAREMPAAN KANNATTAVUUTEEN

LAJIKEVALINNALLA PAREMPAAN KANNATTAVUUTEEN LAJIKEVALINNALLA PAREMPAAN KANNATTAVUUTEEN Alituotantokasvipäivä, Huittinen 2.3.2011 Boreal / Satu Pura BOREALIN RUIS-, ÖLJY- JA PALKOKASVIEN LAJIKEUUTUUDET Syysruis Reetta BOR Evolo BOR (hybridi) Kevätrypsi

Lisätiedot

LAJIKEUUTUUDET KEVÄÄN KYLVÖILLE

LAJIKEUUTUUDET KEVÄÄN KYLVÖILLE LAJIKEUUTUUDET KEVÄÄN KYLVÖILLE Agrimarket, viljaseminaari Salo, Somero, Kemiö Boreal / Satu Pura AGRIMARKETIN LAJIKEVALIKOIMA UUDISTUU Kevätvehnät: Wanamo BOR KWS Scirocco Kaurat: Steinar BOR Iiris BOR

Lisätiedot

Arvio metsd maa n a rvosta

Arvio metsd maa n a rvosta Arvi metsd maa n a rvsta Omistaja Mikkeli, Sumenniemi Kunta K,ylii Tila Rn: Ala, ha 49r 56 Riuttamiiki 2:96 1nl SPOO 27.6.2L6 Laatijan allekirjitus Lisdtietja Teemu Saarinen Arvi perustuu UPM-Kymmene Oyj:n

Lisätiedot

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS TIEDOTE 13/92. LEILA URVAS ja SEPPO HYVÄRINEN. Maaperäkarttaselitys LAPINLAHTI. Jokioinen 1992 ISSN

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS TIEDOTE 13/92. LEILA URVAS ja SEPPO HYVÄRINEN. Maaperäkarttaselitys LAPINLAHTI. Jokioinen 1992 ISSN MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS TIEDOTE 13/92 LEILA URVAS ja SEPPO HYVÄRINEN Maaperäkarttaselitys LAPINLAHTI Jokioinen 1992 ISSN 0359-7652 MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS TIEDOTE 13/92 LEILA URVAS ja SEPPO HYVÄRINEN

Lisätiedot

Kuminalajikkeiden erot kahden satovuodoen jälkeen

Kuminalajikkeiden erot kahden satovuodoen jälkeen Kuminalajikkeiden erot kahden satovuodoen jälkeen Marjo Keskitalo ja Arjo Kangas MTT Kasvintuotannon tutkimus Kuminaseminaari Lepaa (7.3) Ylivoimainen kuminaketju -hanke Kesto 2010 2013 Agropolis Oy, MTT

Lisätiedot

Nokkavipuliittimet NOKKAVIPUL. UROS SK DN25 HST NOKKAVIPUL. UROS SK DN32 HST NOKKAVIPUL. UROS SK DN40 HST NOKKAVIPUL.

Nokkavipuliittimet NOKKAVIPUL. UROS SK DN25 HST NOKKAVIPUL. UROS SK DN32 HST NOKKAVIPUL. UROS SK DN40 HST NOKKAVIPUL. Nokkavipuliittimet NOKKAVIPUL. UROS SK DN25 HST 2977044 A; PF64 NOKKAVIPUL. UROS SK DN32 HST 2977045 A; NX93 NOKKAVIPUL. UROS SK DN40 HST 2977046 A; RU35 NOKKAVIPUL. UROS SK DN50 HST 2977047 A; SL33 NOKKAVIPUL.

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2017) 112 final LIITTEET 1 9.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2017) 112 final LIITTEET 1 9. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. maaliskuuta 2017 (OR. en) 7057/17 ADD 1 TRANS 97 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 6. maaliskuuta 2017 Vastaanottaja: Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA AATALOUD TALOUDLLIS TUTKIUSLAITOKS TIDOATOJA :o 8 TH AGRIULTURAL OIS RSARH ISTITUT, FILAD RSARH RPORTS, o 8 AJAKOHTAISTA AATALOUSKOOIAA KIRJAPITOTILOJ TULOKSIA TILIVUOSI 98 HLSIKI 982 aatalouden taloudellsen

Lisätiedot

b) '5555z-?:lo -1:7 ' 5 ',r+i (i-å) n- r*or i+i- sl4-4 s-5-''- (å) 2:+ 2 r t I 3-3 a)23+42 Ð'+., (, -:), u)j++ b)2-1 "i

b) '5555z-?:lo -1:7 ' 5 ',r+i (i-å) n- r*or i+i- sl4-4 s-5-''- (å) 2:+ 2 r t I 3-3 a)23+42 Ð'+., (, -:), u)j++ b)2-1 i Tampereen kesäyliopisto, kevät 20 1 5 Thlousmatematiikan perusteet, orrr s ro30 L. harjoitus, (la 12.11.2015) 1. Laske seuraavat laskut. Laske kukin lasku ensin käsin þnää ja paperia käyttäen. Anna vastaukset

Lisätiedot

PAIKALLISKOETOIMISTON TIEDOTE N:0 14

PAIKALLISKOETOIMISTON TIEDOTE N:0 14 MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS PAIKALLISKOETOIMISTON TIEDOTE N:0 14 Jukka Kaseva ja Sylvi Soini: - POHJOIS-SUOMEN NURMITUHOTUTKIMUKSEN KOETULOKSIA VUOSINA 1976-1979 JOKIOINEN 1981 ISSN 0356-7621 Maatalouden

Lisätiedot

2 Keminmaa 3 4 5 6. Haaparanta TORNIO. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 4 Kemi

2 Keminmaa 3 4 5 6. Haaparanta TORNIO. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 4 Kemi LIITE.. Pek ka ti injun Heik rä npe ä nper kkaa u u L joki Kylä L LIITE.. i aar Na u ska ang as ik ju Koi vuh ar Ru u tti Mä nt Väi nöl ä y lä Ma rtta Vai n io n ine Tor v o Paa tti Las si ik ko Kem inm

Lisätiedot

RUISLAJIKKEET POHJOISIIN OLOIHIN

RUISLAJIKKEET POHJOISIIN OLOIHIN RUISLAJIKKEET POHJOISIIN OLOIHIN Pro ruis ry:n ruisillat 2016 Boreal RUKIIN JALOSTUSTAVOITTEET Satoisuuden parantaminen Viljeltävyyden parantaminen Korsiominaisuuksien parantaminen avainasemassa Talvenkestävyys

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot