MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS. LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, HANNELE SANKARI, MARKKU KONTTURI ja LEA MÄKELÄ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS. LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, HANNELE SANKARI, MARKKU KONTTURI ja LEA MÄKELÄ"

Transkriptio

1 MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS TIEDOTE 2/9 LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, ANNELE SANKARI, MARKKU KONTTURI ja LEA MÄKELÄ Virallisten lajikekokeiden tuloksia Jokioinen 199 ISSN

2 SISÄLLYS 1 VIRALLINEN LAJI1EKOETOIMINTA 1 2 KOETULOSTEN TULKINTA 1 SYYSRUIS Voima 5 SYYS VENÄ Aura 9 KEVÄTVENÄ Satu 13 ORA Aira 17 Kustaa 21 Pohto 25 KAURA Puhti 29 Veli 33 ERNE Pika 37 Solara 1 KEVÄT'RYPSI Kulta 5 KEVÄTRAPSI Kunto 9 VARAISPERUNA ankkijan Timo 53 RUOKAPERUNA Bintje 57 Sabina 61 TIMOTEI jan Tiiti 65 Bottnia II 71 NURMINATA Kalevi ja Boris 77 KOIRANEINÄ aka 83 ITALIAN- JA WESTERWOLDIN RAIEINÄ Mitos 86 PUNA-APILA jan Venla ja Bjursele 89 PUNANATA Center 95 Ensylva 11 NIITTYNURMIKKA Baron 17 LIITE

3 MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS TIEDOTE 2/9 LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, ANNELE SANKARI, MARKKU KONTTURI ja LEA MÄKELÄ Virallisten lajikekokeiden tuloksia Maatalouden tutkimuskeskus Kasvintuotannon tutkimuslaitos Kasvinviljelyn tutkimusala 316 JOKIOINEN Puh. (916) 1881 Jokioinen 199 ISSN

4 1 1 VIRALLINEN LAJIKEKOETOIMINTA Virallisen lajikekoetoiminnan tehtävänä on selvittää uusien peltokasvilajikkeiden viljelyarvo ennen niiden viljelyyn ottamista. Peltokasvien viralliset lajikekokeet järjestää Maatalouden tutkimuskeskus. Lajikekokeita on tärkeimmillä viljelykasveilla eri puolilla maata, vähintään kolmen vuoden ajan ennen lajikkeen viljelyyn ottamista. Virallista lajikekoetoimintaa johtaa Kasvintuotannon tutkimuslaitos. Viralliset lajikekokeet ovat perusta peltokasvien lajilriceista annettavalle tiedolle. Uusien lajikkeiden viljelyarvo tutkitaan alustavissa ja virallisissa lajikekokeissa. Tavoitteena on selvittää lajikkeen viljelyvannuus, satoisuus ja laatu perusteellisin tutkimuksin. Nykyisin virallinen lajikekoetoiminta on maksullista tilaustutkimusta. Kasvinjalostuslaitos tai lajikkeen omistaja ilmoittaa lajikkeen kokeisiin ja vastaa kokeiden kustannuksista. Lajike on virallisissa kokeissa vähintään kolme vuotta tai kunnes se hyväksytään maa- ja metsätalousministeriön kasvilajikeluetteloon. Tämän jälkeen lajike on vielä kokeissa 2-3 vuotta neuvonnan tarpeita varten. Lajikkeen kokeilu virallisissa lajikekokeissa kestää yhteensä 5-6 vuotta. Virallisia lajikekokeita järjestetään tärkeimmillä viljelykasveilla. Lajikekokeet tehdään kunkin lajikkeen viljelyyn soveltuvalla alueella. Esimerkiksi kevätvehnän lajikekokeita on vain Etelä-Suomessa. Ohran lajikekokeita on vastaavasti mallasohraa lukuun ottamatta koko maassa. Lajikekokeet ovat käytännön viljelyä vastaavia kenttäkokeita. Virallisia lajikekokeita on ollut kaikkiaan 18 koepaikalla (Kuva 1). Virallisia lajikekokeita ovat suorittaneet Maatalouden tutkimuskeskuksen toimeksiannosta ja valvonnassa myös Maatalouden tutkimuskeskuksen kasvinjalostuslaitos ja Anttilan kasvinjalostuslaitos sekä Maatalouskeskon ja Suomen Sokerin koetila. Maa- ja metsätalousministeriön kasvilajikeluetteloon tenavat lajikkeet päätetään virallisten lajikekokeiden tulosten perusteella. Kasvilajikeluettelossa pidettävistä lajikkeista päättää maa- ja metsätalousministeriön kasvilajikelautakunta. KasVilajikeluettelo julkaistaan vuosittain (Liite 1). Lajikeluettelon tehtävänä on ohjata lajikevalintaa ja olla lajikevalinnan perusta. Virallisten lajikekokeiden tuloksia julkaistaan vuosittain eri tavoin viljelijöiden ja neuvonnan käyttöön. Myös tutkimusasemat ja maaseutukeskukset laativat alueellisia tulosyhteenvetoja ja lajikesuosituksia. 2 KOETULOSTEN TULKINTA Tässä vuosittain julkaistavassa virallisten lajikekokeiden tulostiedotteessa on esitetty lajikekokeiden tulokset Vuosilta Lajikkeiden vertailun perustana on aina mittarilajike, johon muita lajikkeita verrataan. Tulokset osoittavat lajikkeen menestymisen parivertailuna mittarilajikkeeseen verrattuna. Mittarilajilriceiksi on valittu tärkeimpiä yleislajikkeita. Mittarilajikkeen tulokset ovat keskiarvo kaikista kokeista, joissa se on ollut mukana. Muiden lajikkeiden tulokset ovat poikkeamia mittarin tuloksista niissä kokeissa, joissa lajike on ollut samanaikaisesti mittarilajikkeen kanssa. Parivertailusta johtuen tulostaulukon lajildceita ei voida verrata suoraan keskenään, koska tulokset eivät ole peräisin tarkalleen samoista kokeista. Yhteenvedoissa on mukana satotulokset viljelyvyöhykkeen, maalajin ja koevuoden mukaan ryhmiteltynä. Nurmikasvien satotulokset on lisäksi laskettu nurmen iän mukaan eriteltynä. Koetulosten lukumäärä on ilmoitettu vain satotulosten osalta. Ohran koemaiden maa-analyysi ja viljavuustiedot on esitetty maalajeittain (Taulukko 1). Lajilckeiden viihtyvyyttä ja happamuuden sietokykyä voi tarkastella maalajin mukaan ryhmitellyistä tuloksista. Ohran liejusaven kokeet ovat happamuudensietokokeita, joissa maan p ja viljavuus on erityisen alhainen. Seuraavassa esitetään tulostaulukoiden tulkintaan liittyviä yksityiskohtaisia ohjeita. Viljelyvyöhyke-sarake osoittaa alueen, jolta tulokset on laskettu. Laskentaan ei ole otettu tuloksia mittarin viljelyaluetta pohjoisempaa. Kokeita (kpl) ilmoittaa, kuinka monessa kokeessa lajike on ollut samanaikaisesti mittarin kanssa.

5 2 Sato (kg/ha) on lajikkeen keskimääräinen sato niistä kokeista, joissa se on ollut mittarin kanssa samanaikaisesti. Suhdeluku (Si) on lajikkeen keskimääräinen suhteellinen sato verrattuna mittarin satoon. Talvituho (%) talvituhon keskimääräinen osuus kasvustosta, 1 = täysin tuhoutunut. Lako (%) kasvuston keskimääräinen lakoutumisaste, 1 = täysin lakoutunut. Kasvuaika (vrk) kylvöstä keltatuleentumiseen. Korkeus (cm) kasvuston keskimääräinen korkeus. 1-jyvän paino (g) sadon 1-siemenen paino. ehtolitrapaino (kg) sadon tilavuuspaino. Valkuaispitoisuus (%) sadon valkuaispitoisuus kuiva-aineesta. Kuori (%) kauran kuoren osuus sadosta. Sakoluku 1 sakoluku normaalina viljankorjuuajankohtana. Sakoluku 3 sakoluku 1-3 viikon kuluttua normaalista korjuuajankohdasta. Valkuaissato (kg/ha) valkuaisen määrä kuiva-ainesatoa kohden. Öljypitoisuus (%) sadon öljypitoisuus kuiva-aineesta. Öljysato (kg,/ha) öljysadon määrä kuiva-ainesadosta. Lehtivihreäpitoisuus (ppm) siementen öljyn lehtivihreäpitoisuus mg/kg. Keitto 6 min (%) pehmenneiden hemeiden osuus tunnin keittoajan jälkeen. Lentonoki (kp1/1 m2) nokitähkien keskimääräinen lukumäärä kasvustossa. Perunan laatuarvostelun asteikko: 1= täysin ruton saastuttama 1 = myöhäisin 9= paras ulkonäkö 9 = paras sileys 9= suurin rupisuus 9= suurin pintavikaisuus 9= suurin maltovikaisuus 9= suurin jauhoisuus 9= paras maku 9= pienin tummuminen 9= pienin rfiricildehuminen Tilastollinen merkitsevyys: parivertailu: mittarilajike verrannelajike *** = erittäin merkitsevä ero ** = hyvin merkitsevä ero * = merkitsevä ero Taulukko 1. Ohran koemaiden viljavuustulokset maalajin mukaan. mg/1 Maalaji p Ca Mg Karkeat kivennffismaat 6, ,7 112 Savimaat 6, ,6 36 Liejusavi, ,2 9 Multamaat 5, ,5 275 Turvemaat 5, ,8 25 Keskimäärin 5, ,7 257

6 3 Kuva 1. Vifielyvyöhykkeet sekä virallisia lakekokeita tekevät Maatalouden tutkimuskeskuksen tutkimusasemat ja Maatalouden tutkimuskeskuksen toimesta virallisia lajikekokeita tekevien laitosten koepaikat. Kasvinviljelyn tutkimusala, Jokioinen Lounais Suomen tutkimusasema, Mietoinen Satakunnan tutkimusasema, Kokemäki ämeen tutkimusasema, Pälkäne Sata ämeen tutkimusasema, Mouhijärvi Etelä Savon tutkimusasema, Mikkeli Pohjois Savon tutkimusasema, Maaninka Laukaan tutkimusasema, Laukaa Etelä Pohjanmaan tutkimusasema, Ylistaro Karjalan tutkimusasema, Tohmajärvi Pohjois Pohjanmaan tutkimusasema, Ruukki Kainuun tutkimusasema, Sotkamo Lapin tutkimusasema, Rovaniemi Kasvinjalostuslaitos, Jokioinen ankkijan kasvinjalostuslaitos, yrylä Maatalouskeskon koetila, auho Perunantutkimuslaitos, Lammi Suomen Sokerin koetila, Salo Kokemäki Ylistaro III Mietoinen Jokioine Salo-- I Laukaa Maaninka Tohmajärvi

7 5 AJ O PVM1 -FEB- 9 : LO L11 LO r- r-i I Nl C\1 r U1 I r-1 I -K ( -K : -K -X : -X -K -V< -X -X -X -X N CO 111 U1.p Lo 1--1 '7. CD r LO 1 NIIMs I 11 N r-i - r-(r) I r-i > \ Pu CD s -K ( : -X -X -X : : -K -X : -K -X : -X LO l ') W (r) 61 (Y) -) "1 CD rs U") r- ' , s ss s s s s s -X -K -K -K : -X : -K : -K -X LO CO 1 '1.r, u..") m in c.] szr C) U1 Lo r- c) 1 1 c\i 1 r--i 1 1 Nl MITT ARILAJIKKE E N TULOK SIST A E-1 -X -X -X -X «< -X : -K -K : -X -X -X -X ( -X ( -X -X ( (5-) c) ) Nl r-,--1 m co c) m '7' C\1 C) 1. b E-i od N 1 '7' N U1 61 N 1 ev 1 1 I : ( -1: -X -K -X -K -X -X U1 r-- C3 CD 1 r-i r-i N 1--1 N CD r-i 1 N r-i 1 I 1 / -X -X ( -X : -X -K -K -K -X -K : -K -X -K -X -K -K -K -X -X -K -X.\p r--- '7 CO U1 r-i r- Ii) c.] m co cp LO I I cv I I I 1 m,--i I m c.] i- I I I 1 I 1 V) I r= P-1 E-1 -K 9< : ( -X r r-i r - oo,..91) U1 N 1 / 1--1 I r 1(r) r-i I W s s s 1-- c) cv LI-.) (') 1- / Ol (\I CD r- 3-1 (i) c) cs) cp c> C) CD CD / C) CD CD Ol C) E-Ia-I W (v') r- up cp ci.),---1 p c.) Lo kd ko II) r- W c) ol Lo co c., N LO U1 LO U1-1 N 61 CD --.. r- y r-i =-1 CD CD U1 r- ci.) cr),--( r-i k.o,-i CD M M v sv 1-, m m LI-) m.1,, t-, mcr, (f) i-1 c) c) CD CD, r, r- r-, r,, r.r, c\i cv Loop MoDcr(CDu-),-1, i 11-) r- (' 1.1--, ei) E-1 1- I- I") / / / / N / 1 / N N r-i N 1 / I-:C) III I I II II 1 E-i >-1,--i r-i rl r-i r-i 1--1 r-i r-i r-i EI m o-) E-1,-1 en I Lo CD F-9 o-) ci) 1--9 W 3 OQ ur) (J) (r) m c) C) cn I") 3-1 U1 CD CD n Z,'.?: C) m r- r- W r= C) W C) P1 ') Z' 2 z r- 1- rz co oo (:: E-' (I) E V) >-1: 1-D t< Z 12 P Z Z C) >1 1D C) 1-.) C) Z Z C) C) h) or) > > 1 1- fg h) 1") ' pl-1 Q N cip

8 AJOPVM1 -FEB- 9 6 c) oi -) (51 (... (... o ) Cr> 1 Cr> ci),-i (2 C> C) -) co -) CD Lo oi ui ui ui r-1 C) ()C') oi () (i r) I-. w 1_ C::, C.) r-1 C) C) C) C) Q.1 -X ( -X -X -X -X t--q -X -X -X -X -X -X * -X EI (1) C) 11").cV 1-) CV 61 c'3-.3 C'3 C') (..!D ( '1 C) C) C) C\1 CD 1 r r-1 r-1 r-1 rz er) co co co co r- co co OD 6.1 szt, (. -1 LI-) CO CO szr c\i CD c r- r-- re-) ') co C/) zt, cr) (r) cn (r) (r) C r OCN LO ra Ln ) c\i Lr) r3 ir) (r) E Ci") CD u") i-. ") r-. 1 oo k.. CD EI > c) cr) c) -) CD Ui CD C) 61 r-1 r r-1 r-1 r-1 r r-1 ril ti 1 cr cy in or),--1 OD r- c) c) oi k.. u) r- C) E-I ---,. r-1 CO L5D C\I Cs.1 r- m -, c) c) r- Lo m ui gc < cr oo m r- m r- r- m r- lsd LO u-) C\J w oi P ') m EI W r i-1 ui ui o ui,--1 oi r-i oi,- cv ui,--1 Ui fz: (3. (N c1,- c\j cv,-,-,-, i-i i-. i- Z F-1 P E E > EI 3-1 PT II r3-j 11') EI OD 11. i- r2, N (5, x, (r) -1 II Ci) Ci) II (Y'-" EI 'C) "" C'') CO CD U) E-i W I-D. r, Lo c) c) c Z (X) Cr) N r - W I-I E-i u) El x Z r- i- < co co E-I u) a-1 u) > C) h) fz Z ZIr ZZZID C) I-) C) Z Z C) I-D el< (z i u) 1- i-1 I-D I< gc I-D I-D 1 Z PIA r=) ui F: ( ( =JA 752)

9 AJOPVM1 -FEB- 9 -K I- -K (r) C) CX) Cv) CX) (:) C kg) r-a C) CX) CD CD r-1 C) C:) C \ C) r-a r-a r-1 r-1 r-a r-a r-1 r-a r-1 r-a Cr) CY) Cr) C`..- r-1 CY) LC) r-a CX) CY)CDLO CDCD CD CY) k.r) cr' CNI (r) le) Cr) CY) LC) l5) (:) O LC) kg) CO (N LCD C \ Cr) Cr) Cr) CO Cr) LC) r- r-- r- N r- r- Ln c) 7 Cr -) C:) 61 Cr) CX) C) LC) C) CX) r-1 Cr) r" CD CY) CY) r-1 r-a Ln c) CDCDCD rz r-a r-1 r-1 r-1 r-1 r- r-1 r-a r-1 r-1 C`q CY) kg) Cr) lg) 6) CX) r-1 CDCDrr CS) (2) Cr) CY) LC) CY) r-a CD CX) s7,m IX) Ln co LCD o.) oo CD r-1 CX) Cr) Cr) Cr) Cr) ZI Cr) C's. Cr) (r) c.m Cr) ( 2 C) CY) 61 C> r--1 -K -I< (r) C> Ln o") co r-i C\I FC r-a r-1 r-,--i O ') cs) o o r-- r-i c> c) c) c> o o o k. cn c, (9 ui c) r-- Ln rv) <V (. CS) LO (Y) r- Cr) cn ui cr, oimcncycr, r,, t, rn 1- p.,-i,-i c,1 c) o rl c) c> c> o,-i -1 c> c\i co,---i -1 -K -K -I< -K -I< (f -) (:) Csq CYN r- CX) Cr' CO C) CY) r-a C) C) C) C) tc r-a r-1 r-a r-a r-1 r-1 r-a O U CY1 rcdr CO CV C> Cr) (5) (.9 o oo LCD o cs-1 r-- LCD r, 61 CO C> ct, 1 C> C> C> C> ) r9 rr-i r-i 1-- rx.1 (f),:r. Cr. )(N 3 CX) Cr. Cr, ON rx1 6) C`,1 ON C CY) F: r-a r-1 r-1 r-a r-1 r-1 r-a C5) co r-,--i r- o r- o c) o c) ui cn o cs) o ") C.9,-1.1-, r-, r,.:n CS) ON l5) CO ks) r-1 (r) sli Ln Cn (N r-- l5) r- r-- cr, cr, cr, L. '1, 't. ":). Ln C/) I- P. r-1 r-a r-a C'q r-a C,1 r-a CX) CX) I- r-1 r-a r- r-a r-1 a gc r 3-Z >1- FcC (-a E-I 1 1 II ua oo ( =JA 752) f:1 CD gc U I ) (a CD U) E-1 w c1i 11) c) r Z r CO oa r- Ni C) EI oa E-1 Z N ( ) q E-i Cl) ri. oa >-l h) F Z gc (2 Z Z D >-1 D b Z 1-3 U) 1-D h) W r1. oa gc

10 AJOPVM1-FEB- 9 8 : CD Cs,1 C\1 OD < r- r- 1 Cs.1 CD C 1 CD -1 al CD O C3 CD CD CD 1 D 1 co r- (-5) cr cr m cp cp m U) CO cs) r- co cp cs) Lo cr m, sr 1 (.7 1 r-1 CO C\I co 1 r- Lo CV '1 ' 1 1 r-1 < 1 cr cp U) C\J CV C\I C\I -X 3- C) crt < c: C 1 CD C,.1 1 Li1 ) -1 CD CD. r-i C) C) C) C) / C) =-1 r-i r-i r-i 1 C.1) 1 1 LO C\I Li-) 61 C\1 CD Li1 Li1 O L.11 V P1 r- 1 r- cp co r- c\j r- 1 < oo 11-.) cv Ui c) < 1 61 Ol in / co en (- ct, 1 i.(1 1 p m m Lo Lo cv cp Ln Ln cv cr cr cr r- cs-) sr 121. c\i c.] C"\I r-i : : -K : -K : : i- CD 1 61 r.1 cr < CD < 61.1-, ci, I-- OD EI Z (r) c) cy) c),--i c),--1 c),-1 sr cn CD CD Ol CD.T.) r-i r-i r-i r-i r-i r-i r-i fr: co 1 <,-1.r,,-1 1,-1 CD CD CD < r- lo Lo C) 1 --, in co cr r-1 cs) cs.) m sr r- Nl (s) cp r- cv :f< cs) Lo szp -) 61 r- cr Lo cp cs) r-i r-i / C\I i- Cn CO 't' I' m m sr m Lo m cr cr m cr E-1 W W E-i i- r-1 r-i cr cv cn Lo cv cv c) cv Ln co r-i (Jr) W III en cn r i (N cr) s C'1 I I i-- Z ' 12 E- > 3- cn _ti 3- cy) II r-i Ol Ln r-i E-I 1: OD r-1 ( =JA 752) CO > ai N Ol rd 3-1 i- U) i- I I U) ril co I-1 ) --- en c C) u) W 17 r. Loc)cp P Z 3-12 a) 1 r-- r- W K C) C) E-1 u) 3-1 Z Z r- 1- OD n E u) o. co F-i Fr )--1 Z fl P 12 Z Z D C) I-) C) Z C) C) I-D F=C C) F= gt) U) i-) 1-- > b reg 3-j 1-D (1 r2i cr) F=

11 9 AJ O P VM2 1-JAN-- 9 POIK KEAMAT MI TTARI LAJI KKEEN C\1 r-1 ") OD CD LO 1. (Y) 3 CO LO ( C 1 1. r-1 r-- C\1 I. I I -1 OD r- oo C".] CD Ui r-- C NI CO CP CO CO CN 1 CO CP \1 C.\/ * * C\1 CP C,./ C\I C\ I CO cp 61 LO 1 r3r Ir 1 -?( ( ( ( «< * * * CD Oi C\.1 61 cr oi r- r--1 LO LI) C\ CD C' I I. I- «-3< ( s -K -I< * * * * * * * * * CD LO r- (Y) L c.1 Lo csi cv oi r- oi O CD I-) r-i i. 1 c.] Lo r-1 C 1 cr I 1 I ( ( : (r) * * * ( * «< * * * * Z (- oi,--1 cr Lo cr OD in LO N E-i.1 I 1 I I 1 I (2 * * * * <9< * * * * * * i C CO C o CN CD CO Cr) oi 1 1 oi * * ( * * * ( * S * ( * * *9< Oi LO LO CD Ui Ui CO CD C\I 61 ow cp I Oi r-i C\I I 1 C..1 1 I I I I 1 I i-. * LO 1 ( 61 OD r- c r C3 C D c) cy) cr) cs) cs) cs) Ci El r-i r-i Nl w,: Nl co (OLO oi co oi oi Ci oo Lo cr c),--1 cs,1 ui oi c.,] cr Lo ui oo oi co OD El '`.. r- ui Lo Lo oi k.. k.1. CO r- k.o,--1 r= cp CP CP Ui CO CP Ui CP CP CO cr cr ci) E-1 rx) E-1 LO cp C\I CM LO LO r-1 LO (r) pi r-i c\i cr Ii) CV C\I i- i- r= I-D I (\I C,1 C 1 Cs1 Cs,/ Cs) CN C,J 1--1 (N -i /2 1- : I I > t-1 > > m E-' cyn cs.) El 1 (1) II k.$) co (51 '-(/) U) :g rzi Z Cr) rs- W i- c) p c) r- Nl i r r I Lo F: st, cy, > cv C) Nl r=c (/) I-1 r,z Z LI-) 1- cp C.D fc >-i: b 12 W F:C -1 E-i cf) u) i- M 17 b b r i--1 E-1 i u) i- gc h) E-1 1--) 1 E-1 PL r.-1 > (

12 1 (r ) Cr ) C1 r- co CP rl rl (N C \ 1 61 h5 Cf) LI-) 1 o ir) co rv) c.2 N CO (. hdcd 1 CO Lr) (r) cr) i cr) i-l i--1 C\jeW cdo C\1 C\1 C\1 C\1-1 -K -K -K -K -K -K Cn r- LI) 61 N Cv) (N 61 -) r-i r -1 r t= o 1 co o-) cr) co cv-) r-c c,) cs.) o") co cr) <s) rr) co Lr).) cy CP cy L.r) (r) cren cy CP CP cp CP 1-q P r-or P cr '1 r- r- P r-1 C\1 Fi -K (1) 1 cs) Lo m CO (. LI") LI") Cs.1 r C) cs) cs-n c) on c) (7) c) CD 61 PQ Et I,-t,-i r-t. C) n1.1, 1n c),1 cr CO C\1 o ir) c> (3) (r) o,-1 (--- CD OD 11-) (. LI-) OD (\1 N CD LI) ') (N > cr cri cr Lr) cy Lr) cr ir) cr cr cy Nl 1- (i) i- oo.r-,-1 (N OD OD C\I ct, LO 1--I. i- f = Z P F: El EI EI El M I-1 an w Z 1 g i a l. 61 r-i D :tz: 1- Z Nl Pi i l U) -I C) C/) I-1 r-t1 hd i-1 9 Ol 1-12 k.o cr cr >.r. 1:: Z L-) 1-.1' c r= w LD hp C) hp C) h) E h),-i r- N1 ") > c\i Ch C) C) fz -i E-1 cr) u) hd p Fl E-> PL C) r- I ol r: i- C) Gli

13 11 AJOPVM2 1-JAN- 9 (/) cp m r- en et, 1 r-i r- er rs ") M oi Cr) crn crtui CO r- r- cplod onz sr on er '_o 1 et, co LI) r-rcnlo m cn co m r- et, M er ev et, et' et,.j1 s er tf) u) ru ui pi ui ui Ui ep Ui Ui Ui NN 1,-IN1 et, - r1r1 M OCOONO Nl 61 s... c 1 1 M r-i k.sd CO CD 61 Z CO CO LO on r- Lin cp,--1e-i cnonmmun ) ),r mms1-..srm st, sr,r a ru Lo ks) Lo Lo Lo c) c) l l -X -I< M CDCDMeV CD ei, Cr) 1 on on sr cp sr cp )D sr cp Lo enz unkounr- oo sr cp r- cn Lr),r Lin Q,r (1 CO OD (O(Or1 ctcvi a (r) ON ui Wr-ICO Ui M 61er 1,-I,-1,---1-1,--1 Z' LO CD CD Ol l Q 1 Z N un r- on r- Lo. r- r-i E Lo v) co N LI) r- N uni") r- Lounsr un 121. r- r- o cp c) o r- r- r-1 cp r- N E-I GQ o) cp on,--1 m r- sr N cp en cp cp m m on,--1,--1,-1,-.1,--1 on OD `,... rs ei, LO LO E-I. cs) w, cs-) LĪ ) CO Cn CD r- Lo Nl,--iE-1 mm srine.] ocn u) Lin u) un LI) La w sr > i- CIA r- r- cp cp cp cp CD rs r- r-i r-i r- i- C Z E-i 1--( EI on r 3 1M 6) (21,- Z II Ui :f=: I- W r-i r-i r- E--1 I- Dco r-w I EI W 1--iLost, en> sr sr N CD C) C) r ic (i) ' rz Z in I- '' CD C) >-I C) 1-) c ll'r W,z >-1 EI () u) i- 1-P 1--P 1-PcE-I Of= cf)i- 1- ',1-)E--1 1-D E-If21.

14 AJOPVM2 1-JAN C C/) C) CO k- C) -1 C> -K -K -K CD CO cdccdci CO CV CV Pr.] ( 1 CD co CD CD CD Lo cs-) Ln c-- L en co >-1 Li-) st, cs.) cs cs) co CV CD LC) 11 LC) Lf) :. -1 LC) 11") (",'") LC) k... (:)." : -K i-. -K -K -K i< EI (r) C> '.. LC) 'ZI-. C51-1 r"-- C'.'") r"-- CD PT1 C> -1 C:) CO 61 CS rt.1 M El W (i) 1-1- Z : 1 E-I > EI ' El Cr) Fri o- G1 >-I I '.: CO >-1 1 > W W ---- >-1 CD : >-1 1- (1.1 cl-, '1-1 LC) CO C"--- en en t+ co en,zr, co.1-, c) Le) en,---1 (N in,-1 (5) r co r-- in in Le) r-- c I c) k.o (3-) r-- CV st+.1, r. LC) en zr, in,zer, zr en,zt,,-1 o-n, i co c) ( 1 r"-- CO ct, en,, i, (.,r, r,,--1,---1 (N El II Cn Z E-1 1- o 12 o r.t.1 I W E-1 W k. r:: ' 1 CY1 > M CV C.D W gc u) trz Z Lr) }-- i-, CD F: -i b r2 f': W F: >-1 PI Cr) ( >1 I-D I-) hp P (f) / 1 l': I ) E I I ) E I O T--i

15 13 7-JA N- 9 LID C> CD cr LI) LID k.ld -X -X * s CD k.,11 \1 ) Cs LI) O\I < -X cv CD 1 -K ( -X < -X -X r-i Oi OD 1 Oi (< N Cr Ui cp Oi -K -K ( 1r r Ui cp N 1 Ui cp ct, r-i -1( ( -X Ui Oi CD Ui N 1 cp r-i Ui Ui kj cv r-i 1 1 -X N 1- OD Oi Oi Ui Oi -KSSS ( ( -K S -I< ( -1( cr) U) LOLO. III c\) s s s cr -) 1 r- 1 1r 1 l< -X -X ( ( -X ( -X ( ( ( OD r-i cp Oi 1 r-i 1 P OIKKE AMAT MITTAR IL AJIKKE E N TUL OKSIST A s ( CD Oi CD cp CO CD -X -X -X CD r-i C\I r-i 1 < ( S ( S -I< s rr) cr) cr Le). IrI r- -X ( ( -X -X -X -X -X -X -X -X CDcDVCO cr CD 1 -K r ") C) r cr I cr -X -X cp C\I.. 1 Ui 1 1 -X -X -X -K -1( -X -X ( cr N Ui r--i 1 -X -X -X -X -X rcjqc1cn -X C\I 1 r- D t 1I I (olococjon i 9(< ( -X -X ( ( l< -X -X Ui 61 Ui r-i N N CV X -X s s «(< 9< Nl r- C\I len I C\J C'.1 r ( ( oc\iln cr.) 9(9< -K ( -X -X CD -X -X -X -X -X C I r-i Oi Oi cv CD CD -X -X -X -X -X Oi 61 cp l 1 1 CD CD CN QD CD CD ( -X -X -X -X ( CO 1 CD Ui CD CDCDrICDr rl LO CD C\J u1 1 cy) cr. r-1 Oi ' Cs.1 r-1 cr r-- OD CO (' C\I r-i cp cr szt OD Ui r-- ("v) r-1 61 C) cr cf. Ui N cv Ui CD r- ti) QD ON ev et. er ev CO r-- OD Ui CD cp cr cr r\1 ir) r- r- c' Oi Oi cp t- e.] cr cr CP N r- r- OD ON OD k.1 QD 1 r-i k.s:> er) Neqe\IN C,J r-i NC\INNN r1r.3rrr NONINNN r9r9r v C\I C\ NNNN r-i r-i 1- CD c ev C) OD OD Z Nl Nl C) u) r 1 hd hd c Ni 61 LI) CV C\1 CO CO CO CO CO cp 1-) b 1-) cr r- r- r- cr r - cp cr CM cp CP X D hd hd hd hd 1 1

16 AJOP VM2 1-JAN- 9 I- < ( cr) (:) (51 (r) CC) LO C51 Cr) C51 r-i CD C.-- (:) CC) CX) CX) CK) C-- CX) CD CO CK) 1 1 Cr) Le) LID CD (:) CD (:) CD (:) (:) (:) C:) (2) C) CD (:) (:) (:) (:) (:) (:) (:) C\I CNI CO CD c) c) Lr) k.. f-- (=> cr r-- r c_9 r-- rn 1 CC) c) 1 1 "1" Cr) "7' "Zr I.-- 31, CO Cr) Cr) Cr) "7' "7' "7. ',1' Cr) Cr) Cr) Cf) (:) LO LI-) LiC) r-1 (:) (:) r- r- (:) (2) (Z) (:) C:) (Z) (:) CD (:) (:) (:) (:) C:) Li) LC) LC) k.f) r.t1 I: ( ( 1-i ( CO (:) C,1 (s CD Cr) r-1 1 (:) 1 1 r-1 LC) '7' (:) C:) "1" cr (51 LC) (-- c) c) cx) CX) C) r-i r-1 (:) (:) CK) (:) (:) (:) (:) r-1 r-i r-1 r-1 r- 1 r-i r-1 r-1 r-i r-1 r-i f' (/) Cr) CV on LI) c:) cp c) en c) c) c) c) c),c) (:) c) c) c) c) c) (:) cx) co r-- :) c) r-- LI) co N cc) LO C,1 r-1 r-- C--,-1 r-- r-- r-- LO Cr) CO 1-.) CD lo k... CY) cy) f,) k53 (:) CX) LC) (:) r-1 k-1 en Cr) en Li-) cr cr r..1 en en (\I en cr cr cr cr en er) cr cr cr cr ci, cr en en rn c,) I-1 i- 1- LO LO lf) C J C\1 C 1 cr fr) cr C si r-i (:) (:) (:) r-i r- (:) (:) C_) LO L.C) L. li) -1 ( < -I< ( I<.3< ( ( 1< -X -X ( -I<.3<9< ( < ( -I< 9<< -X 9(9< -X ( U) (:) C-- CC) Cr) C-- r- C\) C.-- '1' 1 CX) C\I Cl" LC) CX) CX) r-i CO '7' LO CO C\1 (V r-- (:) 1 CC) CC) 1 r-i r-1 (5) 1 CD 1 CD (:) 1 (:) (:) C:) (:) (:) ) r-1 (:) )) (:) r-1 r-1 ral r-1 r-i r-i r-1 r-1 r- r- r-i r- EI g c\i cx) 1 LI) ks) r-- r-- Lo Lo en (:) 1 Cr) C`,1 LO LC) 7. C\I r- ) CC) r-- r-i Lr) > Le) L.c. C\J Cr) r- Le> r-- cr cx) en r-i CD C51 (:) 1 Cr) C:) (:) (51 C\I C\I (:) (r) LC) KC (..D co r-- cm LO C\I CO C-- (Z) CX) C51 r- 1 C:) r-1 C J "7' Cr) CD 1 1 CD )1 r-- c) u) en rn on en cr cr cr -, cr en en LC) i_ L. 1 1 LO lf) '- 1 LO LO C-... C\I CNI k.53 ṟ - Lo r-i r-i r-i C--- LO r- CD (s.1 C'N.1 1 r- r-1 r-1 r-i C\1 C\I C..] r-1 r-1 r-1 r-1 r-i r-i c/'', r, Cr) "7' < ( -X -X -X -X PI i-. < -3< ' -I< < 9< -X -X Nl c/) c:d 1 cx) cp c7) c) czr. -1 LO CD ("91 en r-1 en CD ("1 1 CO.t. )1 Csq C-- LC) -1 W c:) cs, CX) CS) (:) (:) r-1 cs) 1 (51 r-1 r-i (r) (:) Cr) r- (:) r-1 (2) C\I a) r-- cs) CO 1 ).-9 r-1 r-i, r-3 r9 rl r9 r9,-1 rl rl rl (:) (:) C-- CX) lx) Lf) 1 l.,zr (. f?) CX) (=> (:) Lr) Li) (:).co Lr) c) c) c) en cr Le) C\I C-- CX) LC) C\I (7) L() Lr) r-1 Lo ) cr r-- (v) r-- L) (\I LC) C-` C',.1 r-- r-- l.. (2) ("1 ) LO (:) LC) r-- N Lr) cr (N ),--9 ("1) C J CD LC) (:) ('9 ) '1" 1 CC) Li-) co N C.T1 cr rn en cr cs, cr Lr) cr cr cr,, Ii) ur) C,") LI") cp cr II) "ZP "ZP "7' C`N1 Cr) Cr) Cr) dl' U) C51 r-- r-- r-- r-- co en en en cc) -, cr N N N cr cr cr c\i c\i ur) N u) cr cr ko,-1,-1,-i,9 r-1 rl r-i 1- r= (2 Z 5 if l ( El )3-9 i rl h) cc,--i II :iz c) Z i-,-1 Lo,-i N N -, N 1 r=1 c) r- r- r- Ln ('9 ) ("3 co c) Z cv cy) ) c) C\I C\1 CP 's r LO C- - r- ri w co N Z W N N N co cr cr cr cr cp cp C \I pi g 3-1 Cr) f' C) El EI,y,y "7' cp C\.1 (N C'1 C\1 C\I CV C) E- n N :g tp OD CO a EI ) n CO CO 1- Cr) w g g N ' h) Z EI rz g ) Z C) g g g g g g r::) h) Z a w ) g g w w C) n I-) ' P..I C) C) C) C) h) h) h) h) h) 1-3 )) C) a a -1 f h., hp E-1 p12) Z cn h) h) h) h) u) u) a c iii

17 15 9-JAN-9 ( ( -I< ( ( -K (r) o cn k.s;),:p c> c\i c> kb CYN CD in cp r-.r, co tn k.o en c>,,o CNI,---1.r' k.e) 3 1 6) CO C) (-I 1 C> C> 61 CO 1 CO (': (-I (-I (-I (-I (-1 (-I (-I t-i r-i 1,n. (11 (N 1 cn CO cr, N cr. en en o r- c>,----1 c)-- k..o,zr. ko,-1.r. c> t..d r- LI-) C) cs, c C \I CO CO Cr' P1 (... C)1 k.. (f) r- in cs:.5) en r-.r. r-- LO ( (-1 CO (V.7. C (\ I CO N 111 l. 61 P1 Sr C> (f) N 1 1 (X) r- r- k..o cs> en up co.1-, k.c>,-1 szp r, en e,'') I, -zr,.zr, szr..1-,.sr,,zr, r, zr.t, in cr.,/,, I,,zr. zi, zr,.1, en szr en in >. CO CO CO ( 3 CO 3 OD co OD OD CO CO CO OD CO CO CO CO 3 3 P1 C 1 -I( ( -K ( < -I< -1< -I( << -I( -K -K -K -1< -K -I< (r- ) 1.11 / 1.11 CO LI) CO 1 61 r- CO (V 1 Cr. ) 3 1 CO (N C) 1 CO fz:,-i -i r (-I ( \ I 1 '---...,zr, 1. LI-) LI) (-I 11-) r-i ( I cs) CD r--- r- cy) tr> cs) r- cy) in cs) c.1 CO (N C) l C) 1 CP,1 (( cf' '1.' >. CO CO CO CO CO CO CO CO CO 3 C) (-I 1=1 3 oo c. in (--- C:) (r) 1 Cr',--I 3 3 (--1 (-I (\I C \ I cr, o o (-I (-I r-i r-i (-I r-i (-I N- r- 1 k. Cr) OD ( Lo N ir) crn N co en c.,i in 1 (-I (N N 1 P1 rs (N ') r1 v't cr. en en en en en.1-, CO CO C:) (N LO LO Ui r- -3<< ( -I< 9< ( ( I< ( -I< -X -1( -K -K (r- ) C) 1 r- k.o. in,-i s:/, en P11 c> 1 CO 3 1 o, co, I,--i cy) ---, co (3-1 o en r-,--1 J-, in c> 61 1 (..7 co o cr, o,-i in an en cv en (--1 1 LC) 1 ) N 111 LO k1) 'zf' 'zt' (r) 1.11 CI' cr,zi" > CO 1 61 c) C \ I c> cs-, Lo,:r, (N 61 'z7' 1 r-1 < -K -K -I< -3< ( < CO r- c>") co co oo csn r-- 1 cr. Lf) 1.11 N 111 CV (V C \I 1 3.1',,z1, Zr.i. r'. C) CD CD t 1 cs-n cs) cs) -K - : -K 1-3: : -K (I) CO CO C\I N r--i 1 LI") CD 1 r (':. 1 ` (.9 (- r' 1 1. ir) C I (r) 111 en.t. > (-I (--1 -) c -) co cr.) oo 1 CO CD 1"-- 1 (r) CO St' 1'. C> (-I Le-) (N.1 N 13 en c..1 an o,-i c>.1+ Lo (21CD C) CD ( I (-9 C> 1 C'I CD C:) (-I (-I r- v--i r-i (--1 E-1-1< W -K : W i- -K : (/) C) r-,--1 cs st. r- Le-) 11 o (513 r-i F<1 (-I (-I (-I (-I 1 E-1 CO r- 1-. Csj C) C> c) r-- cr, o o c=) c) c) c) c) c) c) c) c) o c) Le) cn ks) rx1 1 t..,-1 r- C\1 C N r-i 1 (r) 1 1 (\ I r-,--i co,--1 ks) en en en.r,,zr. en s:t, en en i- > i- cs) ko k.$) o CD (2) C> (2) (2) (2) 1 (-. LCD rs- (< 5 Z El ') 1 E I--1 (-I EI II I I--; 1(/) 3 o-n :id c> Z 1- r-i k... (--1 C' I ('1 PTI C> N N N 111 ( 'J 1 CV W E-1 CO C> Z N o'n rr-) C NC V 'F' cr k I"- 3 r- E-I frl o N Zi1F ("V (N CN CO I' r, 't, 't, r.. 1 C\1 E- tz VI t' 't' zr t' st. N N (N C\1 CN CV C) r: :F: I-1 DOi<i33 C El P CO CO CO 1-1 W F:r( f= Z E-I 'r f: CO Z Ki g C f' g t:21 I-D Z 1- fil r` r': r ril lz I-) pc a o o b I-) b I-) i-d DD o a a u) rz I-, fr, c:1 E-1 m z cn I-D I-D I-D I-D

18 16 C 1 (r) -I< -K < CO CI-) Ln c-r) Ol CO CO Ol -K < -K -K -I< <,-1 r-- r- cn co r-i 61 Cr) CO r-i t-i -K < co c),---i szt, in C5l -1 T--1 -I< < -K cr) -1 c) (-N LI-) t-i -K < c) re) ") --),-1 ) CO r-i 7-1 T--I, r, IT1t >-I C.9 : >-1 > fll r--,-i COC \I CO St' CO LO C 1 C"-- -1 CO CO C:> C \I le, CV 1"--- CIl C \I - C> LO 't. (- cr) zr 11,zr,,zr.1, r-- C. l. Cr) C\1 CN cn,-1 61 ct, II) Ln CY'l r-1 V) r-r,1(m CO ').1.. Lo st. Cr) '1' cf),-[ in szt, r< (n,r, in r- r-.-),zr, rf-) C \ 1 CO (') r- 1 CO k.c> s::. co co ( 1 i-,.1,.1-, 11 k.c) ksp (...o ro r,--) t-i CO r- LOLO 61 t-i r-i C \I.r. -r, (-N 1, t, (f-) szr. c,-) r- (Y).-).1.,,---1 N N Nl C'') CO cr N -K -I< ( : -I< -)< 9<< < -K ( -K -K EI 1- -K -K -K -K -K -K -K -K -K -K r Or) C) 1. (..ri r-i Le, LI-) OD r- LI) r-i r- OD CD r-i OD r- m r- < r-i 1 rzi CD 1 OD CO CD r-i r-i 1 N CD r-i CD r-i cs , r--1-1,-( , ,-1-1 o < W I1 r- (-11 k ') co r- ui D (-1 cr r- Lo Lo QD 1 (,-- ui D cr < ui co co es N.r. Ii) 1/.o (\I (. N/ C-- 1 r- r-i 61 r-i CD LO ("n CsJ cr 1 1 >i r- UD lf) 1 < r- 6) oi CD c\1 r- CD D pi cv cv 1 <. D < ui < co Nl m m m i cp cp cr cr (( cr cr cr cr cr cr cr cr cr cr i cp i i Oi 1 i :C) FA > i- 1 l. l (. Lo r- ai co ol co CD CD ui ui ui CD < ui CD r- < c..2 c,.] cr r1 cr cr cr,--1,-i,--1 cv cv cv -1 r-i r-i L--I L I L I L I cl-i '1' '1' Ct. Z O 1-i > EI EI EI (1-9 El 61 N1-1 x-i II i >-I LO 1 COK) Z. i-, W W > E-1 :g 'O w ip 1- W 1- I-D i- oo c> oo N. P1P,,:) C) OD OD E-1 2. W W C) C) in lic [-D 1-D Z Z. W c),5 E-1 J- 1D P VZJZ 1-D r: (-1 m,--1 c) N cf) 1 c) N N N N co.11 v 3-, N oo D t< C) C) C) C) 1-D hd 1-D 1-D hd Lo,-i N N ț r- r- r- II-) C 1 N v < r- cr cti cr cr.r. N N N N cv i< f( P' 1( I-D I-D i-d I-D I-D D:: cp c) ('1 O'l C \I oo r- N.-_,' cp >

19 A J OPV M1 2 -JA N - 9 PO IK K EAMAT MIT TAR IN TULOKSISTA -1 r- Lo r-.cr LOr9rCDCD 1 1 < -K * * ( -K -I< * 9( -x -3( ( * -K -I< ( ( * -I( * -K -1( -K -I< 17 co LO (. 1 1 C 1 Csi (r) CD r-i C CD -I( ( -I< ( * ( ( * * * -X ( ( ( -K * -l< * -K ( -K * ( -K -I< -K -K ( I< ( ( * -K -I< ( -K -K -K * > \ I C:, Lr) cn,--1 CV (' (r) (3") ^),--I CV k.id Lo r- 'zt, Ol (s) N in cs (3-1 LI-) 1 r-i r1 1 CV r-i r-i 1 1 r-i 1 r1 r-i r-i r-i r1 r1 1-1 CV r-i r-i 1 r-i r-i 1 r-i r-i 1 I < -1 ( -K -K -K -K * -K -K Nl -x -x -x * -I< ( -K * -1 -I< ( -1 -K ( -I< -K i- > ( * -K * -K -K * * 9( -K * -I( -K -I< ( -K ( * ( r1 1 CP CD C.I CO C I r-i r- CD cv LO r- r- CD ') oo cp r- en,--1 C'(' cp / r-i CV r--i CV CV Nl CV / CV cp 1 r1 CV CV r1 CV 1 1 / r-i r1 1 r1 CV CV ( ( * * ( * -I( -It -K -K -K -I( -K * -I< * * * -I< ( ( * -K * * -I< -K ( * -K -K -K * < * -I< -K < * -K I-) -K -X * * -I( -K -K * * -I< -K -K ( 9( * ( 9< ( * ( -K * -1( EI L. Lf) L. Lo k.. LC) Cr) ') cr Ul N CD LO OD r"- CV 1 U1 CV r-i r- r-i cr N c> N CD CO r1 LO 1 CV 1 / r-i r1 CO1. 1,-1 1 (V 11/ t-i CV (...C> (. /C) 1 1 r-i r-i rl 1 r-i 1 r-i 1 cr) Z ci -) -I -K -I( * * ( ( -K * ( -X 9< * -K * * -K -I( -K ( * 3 * ( * * -K * -K -3< * ( * -I( * * * * * ( * ( -K * * -X * E-1 ( ( * l< -3< -K ( * -I( -K ( -I< ( -K -K -K -K * * -K * -K * -I< -K * (r) cll 1, o) ks:> cr en r- c) k..o r- r- c) r- c) cr r- cp CV (. CD r-i 1 r:1 r1 1 1 r-i 1,-I 1,-1 1 C\I CV 1 CV1C\1 CNN, I F: (9< -K ( * -K ( -K * ( ( -K -K -K -K ( -K 9< < -K -1( -K ( * * > -i< -K -K * -X * * -K ( * -I( * -K * -K * -X -I< * < * -K ( * -I( ( -K >3-1 ( -I( -I< * -K -K -K -K * -K ( -K -I< * -K -X ( -1 -K * -I< -K -K ( < -1( * m K Li-)...o c) CD r". 1 r-i C\I CO C 1 C) C\I r-i r-,--1 cr cs) r- r- en c) U1 CD cv CO 1 cs) r- g:1 co ral,--1 r-i r-i r-i,---1,--,--1 r-i ' r1 CV r1 -K * * ( ( * 9<( O \ -K -K -K ( -I( -K > -K * ( -K -K -K -K * 9( ( -I< -1( -1( /= CD cp cp 11 cs) r- (5) r- Le) co 1 1 en (-) Lo Le) Lo Le) Lo c) Lo u) oo Le-) en Le) cr 1 r r1 1 CV 1 (N r r r1 CV CV 1 1 r-i CV I CV CV CV 1 r K * ( * * * * * -1( * -X ( ( * * ( * ( -X -X ( -K 9< * -1( ( ( * * -K -1( 9(9< -K ( < -1( < * * -I( -K -I< -K ( * -I( -I( * C> CD ) 1 / 1 CV CD CO / 1 (.9 1 cr CD CO CV CD (. OD 1 OD CV CV CV r-i I- CD CD CD r1 CD CD r--1 CV CV (V r-i CD CD CD r-1 r-i CD V) r-i r-i r-i r-i r-i r-i r-i o N cr CD CD U1 U1 cr CO cr r-i 1 CD r"- CV 1 r- en 'et, r--1 r- Lo oo Lo e \i r- r- r- PI rz 1 cs) r-,---1 m oo N co 1 c) r- 1 1 r"-- r (N CD 1 cr,--1 (3) r- N c),--1 m u) cs) g1,--1 u) m oo,--1 c) o),--1 oo u) (N(- Le) lid 1 r- cs) N cr cr r-i o) Lo oo kg) r's (ss] (f)\ cp cv cp cp U1 U1 cr U1 cp U1 Le-) cr cr cr u) u) cr u) Le) Le) 1L cr cr cp cr cri cp E-1 CD W > [ Lo r-i CD l cp C OD 1 C Ul 3 U1 CD CD 1 (. 1 CO 1--1 CD CV CV (. CD U1 CO LO > Z cr cr CD CO LO 1 cr CN.1,1 Cs1 cr 1 (N1--1 CV r1 /,1 (. 1--I r1 > E-1 I-) cv cp / CP cp / cp / 1 / m cr en m en en cr en cp / cr en en m cr cr N m I (i) 3-1 -I r-i 1--1 r1 r-i r-i r-i,i r-i r1 r1 I--I > > 1- i- EI g El P ( (1) ") CD EI 1 (1) Le> r cp cp / cp CP / > co - o) u) I" Cs.1 1 Cr) L. Ln -1 -,,--1 ('( co lid cr CD r1 LO CD Z 1 CD I<i > W 1 ('C I) k.. LO Z C--- II) '. 1 co r-- i-- CV r--i Cr) r:1, >-I Ln LO L. co Lr) Pl< p1. '. N r- OD k.id CO OD / (N /-1 W 1 E-1 E-1 E-1 r-i OD Z W pl., E-1 v) i- oo (N EI Z P:C) I-D P r) E g Z P 2 g F: 3-1 lid > E-1 iz A 1x C) D P C) C) C) I-D > >I r >-1 C) C) C) I-D I-D I-D I-D C) P > C) W I-D C) > i-1 I-D (1 > E-1 g > I-D 1-7 I-D 1 1 P1 PLI or) i- 2 (Y)

20 X - X -X -I< C> Cr) cs, 61 CO (r) Cr MN CO c)r-- ks) CD CD co c> r-- c> co CD CO l e) C> C> CO Pz cr) Lr> r`- M C) L.C) Lr) ad c) o c\i r- o QCCCiCDLO co 5, (Y) N o CD N- ui CD N C) (f) C N C \I N 61 CY) CO C> Lf) 61 61,Z11 ( - r) 'Cl" ui Lr> ui r-- ( ') mcrmin.:7, C\I N r> e cc) Cr) C Cr cr Cr) E-1 (V (V N -1 CD N CO C) T-I C> rf) c> c> C> N LI) L.C> (1 N CNI : (r) o o--1 (-,-) 5, Lr> N (-,-) cs, N cc) N LI.) N- N l. 61 Tzr C:) N Lf) CO Lf) L. Pi c) c> c) c) c> c) c) c) 61 C) C> C) C> C> C> C> T-I r-i 1 r': l) In CO Lr) 1n C) Ln C) C) IL C) C) C) C) C) C) C:) C) C) C \ I '1" CO LI") CO Cr) L- -.zr Lf) CO L.. L. LI) r-- i, o cv o ks> cr> r-i '1' N ( \ I C> ED CO Cf) 61-1 Lf) szr N Lf) 61 (r) cr co 61 '1'. ks> r- cs, ro,-1 5. Lr> 5, u) Lr> Lr> Lr> Lc> Lr> 5. ir) Lr> Lo Lr> k.o Lr> Lr> Lr> Li-) Li-) Lo O Z,_ co r-- r- szr, ri (J(-'i cv ('.3 (Y) I.. LI) cv cv.5, Lr> LI-) -1 -I< -I< -X : -X -X i-1 -X -I< -X -X -X -X -I< M co r-- r- Lo o cv r- co co cs> cf> Lo r- r- c> cs> 6) (Y) LO CO (Y) k6 W M CD CO CO kcd COONN WOW6161 WIO61 LOkONT-I OCOO M 6/ W N le> N Cr) CO CO N r-- Cr) cn r-- CD ----, cr, -1 CO LO, f. 61 N C> 61 C> Cs.1 Lo (\J CO CO LI) z>1' CO CD co Lr> if) I,C) 1-3 T-I (Y) C> CO CY) N LI) (Y) l ri CO in co Lo r- cn.zr. Lo cr. 61 r. C> U> T-I rzl Cr) M C \I cr '7' en szt. cr (Y) (r) C N Cr) N (Y) `zr N.I. N Lr>.t. Lr) (N cr) LN r, (,-) (\.1 cf) i- i- cr oo Ln Lr) [.. Ln szr tr) co c I x, en r-i,-1 co,----3 Cr) Cr) (Y) Cr) N (1 l< 9<< ( -K l< ( -I< ( ( ( -X -X -X 9< -X i< i< 9< ( < 9< l< -X I< < ( 9<9< < : 9< -X ( 9< I< ( : -X -X : I< -X ( -X -X (.: -X -k i< -X M CDuiCi 6/1-IMN C61CP61 CPCOLO LOOlNOLfl Ll)WN OOON NNI-IN T-IN NNMM NOT-IN O E-IT rzl cplot-inn CiuiCi 61C: Mc1MC--- rc 61MN >"-, MLOMNLO NMLOCON COLONr-- 61WMWT-I T-ILOLOCD ON TT: OLC>CPNLI) ONCOM ODWNN CrNONOD L61NN CONL-) Ci) ct1 LO LOLf/LOCVLO LI-)CPC1"zPLO LOcPLOLC)L Lf)diCr cpci <7' I- NU:>NMM CrOOLOOLO LOLf)WOW k.c.cvcloo r-k.opoo cs>m (:1 LoLn.zs, mcv (' ct. szr cri ( < 3( ( +: ( 9<< l< ( a ic -K -K -K -K -K : c-3< M OalLnlI-I mcolom (scs.imcocti NI-I61N N.- 11 Nr-s, CnC1 61 N Olr--1 CDOCIl E-1 W<I NMmcs,-- ir NC61NOD cpcidcpmn CINCD61 CDLOMCPM C~61 COOON-kD cpcolc)lo,,onno Wer)I-1 OLC)C ('.3- ("-1 (.9 NWInr--M MCOUD CNINNOM mc\icocrk.o omcvco k.ok.do >..1-.,zx LoszrLoLnLo ui, ui LnLnLnto tr)(.. cl., -m'-r-r- oom r-cscom cvocvk.om cv,zr zrlo Lnk.or- E- L1 splommcv c\i,-1,--.zi, c,1 5, cvm WZ crfl- IK I-E-1 1-E-1 Pr11 ID i= EI II (Y) cy, c7, 1,---, ID k.c>,,zr ct. Cr) COW rsin 61 Cr) l ui OlE-1 Cs) 1-INMOO kocr Or-IWOri Z MO r- W 61 N111OZ r-.ln loinconc-- CV (/) f (Dir) LOU)COL it1 P LCD r- r-mwmm Acnc\I NI f=c E-1 El El CO Z E-1 (1)1-\) E-1Z (D b Pci)E-1 rz Z P> gcf= 1--I ksd PP hp> >-1P>1 1-)bi-Di-D > OWI-D 1- i-1 [-D E-fri-Db I-D a (3. c.,_

21 19 AJOPVM1 -JAN- 9 -K ( * * * * -K -K 1- * -K -K ( ( ( -K ( -K * * * CID CD / CN Lo.r, N Lo.:1, N r- r- (Nl co (Nl ui CD el. C\I CD l) r cv LO rs rs 61 CN CD CD CNCNCV w-icn)-1 r= r-i r1 1--I t-i ;-I r---i -) , LO.1 r-i N CO r".. ") r". C) CD C) CN 1. 1 r- oi C) r- r- csi cp LO CO OD cs> r- c.> Lo N r- k)o r- oo CNI C \I cv IO CD CD Cs.] 61 CNI Ii-) LO CN.!, r-, cp CD r-- CD ") lo l. CD (") CO r- oi N cl, ks) cr CD OD C> CNI 61 cv C> et' LO cti 1 1 LO LI-) II) U-) Ui Li") II) LO LI") LĪ ) LO U-) LI") LI) LI) 1 1 et' 11 eli r-- r- r oi r- CD cs.> k.c> oi > ri ri ri ri ri ri ri ri r-i r1 * * * * * * * * * i- * ( < * * ( * -I< * * ( < CO CD r- ki OD LI) cli U-) OD OD OD CD CN C..) CO r- r- CN LI") CD r- lid CD C3 CN \1 CD ra (V C3 CD CN essl CN CD Cssl CO g r-i 1--1 r-i r-i r-i r-i r-i r-i r-i r-i r-i r- r - 1 C) r, CDCC.CCD Ln cr> r- co LO oi r- 1 oi P CD O co co cf) Ln 1 cs.> Ln 1 N 1 ryi Or- co CD cf> 1 CN CV Ln co Ln r- r- c> (N ja Cr) CO in LO 1- co o-> c>-> r- r- ryi co cr) CD r CD CD r- cr> ks) Ln. ( -I< -K -K -X < ( -i< i- * * -I< -X * -I< kj) CO 61 C:) CO o u> Lr) c> (') r- Ls:> r- Lii r-- csi C> C) C) CD CD C> C) C> C:, CD 1-1 LI') CO k.. C) C) CV CO r--i kid CD CO CO C) CD CI CD C) C> C) C:) CD CD ts in co oi (=> r-.5> r- o N o> co cr. r- k.c> co Ln r- csi cs.: N r- o rn cr> oi cs-, cf> csi ui ui.:r. ui cr..r,, r, ui >, Ln Ln ui Ln ui k..c) 1.:: > 1- LI-) cs> LO ( k... ON] k. 1 C 1 61 <YLo c> CD c> c> o c> c> c> c> c> c> -K I.: * * F-1 * ( * * -K CN C---.1 CO CD r- CO r- di ui CD CD CD CD CD 61 CD CD CD CD c CD Ol Cr) LOrLOCD CDCDCDCDCD f j ri C> (=> CDCDCDCDCD Lf) CO 1 (.9 '1 1 1 CD LI') P1 1 Ln co co ui (..so r-9 P1 CD Ln cr, szt, 1r- ui ui ui Ui CD C) Cr 1 k. C) C. C> C> C> CD CD CD CD CD CD C> CO CD 1, t--1 C \ N * * I- < ( * -X c V Li-) / (r) C> Cr) ') II) r-- r- r- k. r ri CD CD CD CD \1 CD K r-i,--i,-i W co-. r".. r-i C) CD CD C3 CD C3 LO C) CD CD CD CD CD CD CD CD C) CD C) L.2, g r=1-1 c..d 1 et' r-- C 1 CV 1.. Cs1 N1 CO co 1 cy, et. '-. Le) Ui et. ep et' et' et" szt. r-.z), Ui.1, 1- ID-I CD CD 'et' CD CD CD CD CD CN CO CN CD C3 CD CD CD CD CD CD CD CD C) CD OD CN et" M N N-3 N 1 r 1- Z f: c E-1 ii E-I II Cn ') oi oi >./. I oi i-. r- /1 er /.r c'i co W.st, N oi / lid LI-) oi oi r-i N,-) CO LO Sr o ri o Z oi o g W o-> N cr> ko ko Z r- ui Qo ui oo r- r- N r-i (1) P-1 i In l k.. CO Ln g cl., lffild ('s r- ki CO C) ") \1 EA w g g E E-A r-i r-i co Z g Nl PLI ri r-i r-i E-1 ui 1_ co N EI Z P hp r2 i g Z Z g r= fz l > g D P D P C) C) C) 1-D. i P i C) C) C) I-D I'D I'D I'D 2 C) W ho l-1 1- g ta' g I-D I'D h") Ol ci) g I-D hd I'D Ol Pu D, (I) 1-1

22 AJOP VM1 -JAN X -X ( ( ( -X I-- -}: - : ( -X -X (r) 1 cr CV (.9 CO C--- LC) CV 'Cfr t< W W -... cr cnocpcn c>cocpcpc) cor-c>c, c) cpc, c)loc) cpc>c>c:)(s).1-, c),-1 N-1 (.5 (N ui (-N Lo Lo,-i,-1 r- r- CD r- oo co r- oi cr 1 c, co cr r- rn : en cr cr cr cr cr u-) cii cr en N-1,- en (-N cn,-1,--1,-1 C> Cr) CP N (" -X 1( -X ( -X -X ( -X -X -X ( -X -X -X -X F-1 ( 1<< -X -X -X ) ( -X ( -1( r- cp cr) cr) r CD e',1 1 C\1 oo r- 1-. oo oi ui oi ui 1 CD,--1 LO C\J CD,---1 C\1 C) r-1 C\1 r-1 en (N CD 1 i.: r-1 1,-i t- r-,-1,9,-1,-1, W P1 N. r- r- r-1 (--- 1 C-- C C\1 CD CD C\1 C.1 >-I CD (.9 U1 1. C. 1 1 C\1 r-1 1 CD 1 (C' 1- CD 1, (JO r- ui 1 ev 1 1 r- ui r- oo r- cr) 1. ni r- C--- C\1 et C cv [ C 1 C\.1 CD C\1 r--1 1 k. C\1 1 1 : 1 CP 1 CP cp cp cp cp cp 11 C-- CP cp 1 CP 1.11 lid cp l ct ct ev ct ct ev 1 > 121 ui (' ( Lo cp cp ui r- r- en cr ni oi Lo,--1 CD r C\1 (( C\1 CO ui cv cv C\1 r N ( - C\1 ( -X -X -X -K -1( -X I- -X -K -X ( (1) C \J 1 oi cn r- ((N r- cv u-) c) co cr co cr ui c> c> en (-N (- Cs,1 LI1 r-- c> c> c> c> c) c) c> c> o,-i c),-i o c) c>,-i c) c>,-i,-1 c>,-i c) c) c,, r-1,--1 r--1 ril '` (. 1 CD C\1 CO ') 1 CV 1 ( L.--- CO 1 r- oi cp c> ui co Lo,---1 Cr) >-1 CD Cr) cs cr co C V 1 in co en co c>-> cr r- c) cs) cs) Lo oi W N r- r-i r- c.i co Lo r- cr o 1.9 Cs CN1 ('() C 1 CP C\/ (- CP r r : cf, ui cr LI") LI) ui Ln in ui ui 11 cr 1 1 k.c> 11 (. k..c> u-) (.. ui ui L.r> L.c> cr cr N-1 1- ui cp CM 1 1 CO 11 CO CO ('1 CP Cr) cp en cn co oi cr, r, ui ui co co Ln ((r) oi,--1,-i C / en c \I CN CV -X -X -K ( -X 1( -K I< -K 1< < -K -X -X < -X -X -X -X ( -K ( -K -X -X -X -X -X -1( I- -X -X < -K -X ( < -X -K -X ( ( -X < 9<< ") ( cp 1 CD LI") -X -K -1( C),---1 C-- cp CO,- CD cv (. cli 1 r-1,--1 C\1 C\1 C\1 r-1 r-1('] cv r- CD r-i r-1 C\I C 1 Cs3 C\1 CN 1 C`.1 CD 1--1 CD, ,---1 r-i r-i r-1 t--1 W W, OLI) Crl -) -) N o) r- cr) r- cv (-N CD 1 C C1 1 CO CO ev CO 1 >-1 CD cs.] oi r- ui cr r- esa cn r- cp l (1 C---- Cs.1 cp Cs.1 cp CD W 1 N cp Lo oi r- ui cv CN CD en,--i cp c,- CO 111 l LO 1 l r- cv r- on W :(),3,,p,1-, ui ui ui ui ui ui ui,ț Lo ui,r,r, ui ui,r,,/, 1 1 ui cp cp ev CP cp cir cp C) f:1 (C' ni k.o o-) cr cr cr CD cr Lo r- CD LO LI/ 1 l LO c\i, ,-- r-1 ("( ev,--1 1 ct 3 Z U) :r 1,--1 1 et (.911 i_q ('-.s3-, ct 1 cv 1 w N N cr) oi (., ,--1 cr) E-1 cy) N 1 (- ct CD r1 (. r---1,--1 w >7.: 1 CD fz r- ui Lo ui co r- r- M C\J t--1 3 c1 ui (5.' k%1 (2 (..ig 1.jf?). L.i (. r- r- oo 1 N r-1 1 C N Pxl r-1 Z CO Cs.1 1 C) hp EZ P WUD ZP > P 1: i E-1 1D C) C) Obhbb C) P > C) OCU hd C) W hd hd 1-D 31 ci) E-1hDb Cco

23 21 AJOPVM 12-J AN- 9 PO IK KE AMA T MITTARI N T ULOKSISTA : r- CDOCD / Ii/ 1- CV CD CD ct Ui CV r : : ( do\ -3< ( -I< * ( -): ( I- -K -K -K l< -K -I< ( * -i< -1< : * : * Ln C/1 g ti c) (. (. C\1 CO (. / CV r-i c1( --II) -U") ' 1 NCD cr 'ZT CV (\r3 I r-i I I I I r-i I I I I I 1 I,-I I < * * * * ( ( ( ( * * 3( * ( ( ( ra, o < -I< * * -I< l< -K * -I< -K -I( * ( -K ( ( -K -K 1- * ( -I< * -K * * ( -K * ( i< -i< * ( 1< -I< 1( -I< : in cr..) cr Lo / CD r- r- rs rs / LO r-i Ui r-i 1 CV '1( r-i 1 CV Ui 1 1 U1 r-i cr / cr CV Ui DIIII IIII 1 I I I 1 I II -I< I< ( -I< * -3< < ( ( ( 3( -3< ( ( -K -I< -I< -I< *. CD -K * -K * -I< -K I< * -K ( -K < ( ( < 3-) * * * -I< -I< -I< -K -K -I( ( * * ( -I< -I< l< ( -I< ( -I< -1< : EI r-i u-) c r-i CD (. r-i Ln Nl oi oi oi CP CV (. 1 CD 'O CD CV k. CV / cv rs U1 LO r- r- ui Lo r- oi ui ct r-i U1 1 U1 c / (. CC']cT 1 LO r- (. 1 r s criiii 1 1 I I I i cn Z.3< -i< l< -x * 9< ( * -K +: * ( D * * -K -I< -K -K -3( -I< ( -I( -I< -X -K -i< -I< < EI * * * * * * * * * * * * * * * * * * * < CV / CO / T-I / r- oi r- oi ui Lo ui co k.o (. CV 1 CV Ui / r-1 r V) t-i r-1 I I I I I I III,-I,-I I * -K K -K * * -K * 9< * -K -i< -I< * * < < ( -)< * -K * -I< -I< -K -I< ( * -K -K «9< >F- 9< ( -I( -K 9<9< -I< -I< * -I< -X ( * -K ( ( I< -K ( -K Cr) f= U1 CD cr CD cp CV CD CD CV CD CO r-i cv CV r-i / cl. T r-1 1 CV rs CV 1 rs 1 l< I I I 1 I * * * : \ * * * 9< ( * * * ( < * * * * * * ( rz ct OD CO rs 1 CV ct CV CD rs CV OD 1 cl' OD U/ 1-,--11, 'cr r I,-I C\J I T-1 r-1 r ( ( : : ( -K -K -X ( ( -I< * -I< * * * * * * * * * ( -I< * -): -I< -K ( -K * * CD r- Lo cr cr o co k...o oi CD / (. Ui 1 (. rs CO CD (. -9 C'9 / /-i CD / CD CD CD CD CD CD CD CD r CD CD CD CD 2 (C:73/1 Cr), r-i 1- T-1 r-i r-i rs LO CV / (. CO rs / Cr) r-i U1 CD CV 1 r-i / U1 / (. CO (. CO 1C-2 g r- Nl r- r- r- r- oi CO r-i CD r- ui ui oi r-1 (...] ȯ ) cs) op,-1 o.. r- N cp CV OD 1 g m css) Lo co m CD CO Ui CV U1 LO 1 r-conink.. 1'. r-i 61 k.9 CO (r) s-.. cr cr cr cr ui ui ui ui cr ui ui cr cr cr ui in di In LOLO U/ Ui cr cr cr cr cr EI CD W N1 CD / r- CV / Ui / Ui / CD 1 CO 1 CV / CV CV l C) cr cr) Z CD CD Cr) Ui ct CV / CV CV CV '7' OD / r-i r-i,i C...1 (L r-1 r-i EI I-D oi cr) 1 / / / 1 / / / 1 / / / / ( ( I U) I--I >-I r-i r-i r-i 1--1 r-i r-i r-i r-i r-i r9 r-i r-i r-i r-i r9 r-i r-i r r-i 1--I I- I- El gc r2 i Z II ((1) cs) cr) '-33-1 () cr u) od r-- :71 c 1 t--1 Cr) Cr' 1 (5..) 1) 'CP CV / 1 (. Ui al r-i C \ I CO LID cr cp r-i Lo cp r-i Z o'n CD I'' W / CV 1 LO (.. Z r- Ui (. U1 CO rs rs CV r-i (I) 11 C) U1 l LO OD U1 r: pl, Lo r- r- co Lo op op C) oi N 1- r= )--I EI g t CO Z i< r_y2 111 r-i r-i E-1 UD 1- co C\I Z P:C) hp (1) P EI g Z P >Z (.. (' >1 l' P C) P C) C) I-D I-I >I P >-1 C) C) C) 1--) 1-D 1-D 1-D C) P ') D 1-D hp 1 U) E r= 1--) hp 1-D f:1 1- Cr) i-

24 AJOPVM17-JAN * * I- << * -I< * U) (:) C\I CP CS) LC) C" Cr) Cr) CP C 1 C."- Cr) C\I CO Ui en c> l) Cr) E-I CV CV cl' 1 Cr) 1 Cr) cnoc) c, c> c..) cy, co CV Cr) CD,-I,-I r- rl rl r-i ri rl r-i r-1 %-1 1 ( 1 C\I r-i CO CM Cr) (:) (:) Lr) CP Lr) CD C:) Li) C2) CM C) C) CX) (r) CD r-1 / CM CX) N r- CO CX) N Lr) r-1 li) r-- c:) co kocn CV CM CV CV C) CV > (O C) r-1 C\1 C) C) CV 1 ) Cs- CM Cr) CP C's] C\I C:) (:) Lr) 61 Cr) Lr),zir rn,:r szir 1 1 c,:r CV CO.,,I, ( ( Cr) Cr) CM ((N CO CM CM ( D 1- <:) c) cp k...c) Le) (..\] en C\J (:) C:) (:) (:) (:) r-i r-i (:) r-1 r-1 (:) r-1 (:) Lr) 1 (1.1 r-i r-i r--1,-i ci) c:) r-- k.r),zr, en,:r? N cr r-- cr CX) Lf) CO 61 Cr) C,Q r-- r-1,r. 6) Ui CO (:) CP f`'.. (v) CX) EI (:)? (:) (Z) (:) CD (:) (:) CY) (:) C: (:) (Z) 1 6) (:) r-i? r-i (Z) (:) (Z) ON (:) CD (:) (Z) CYN r1 r1 r1 rl r1 r-i r1 r1 r-i r1 r 1- r1 r-i r1 r1 r1 r1 r1 r1 r-1 1 Cr) (:) Cr) Lr) c) Lr) c) Lr) c:) c), r. c) c) c) (:). c) cp c) c) c) cp c) c) c) N i r CX) cr < CM CO cl, 1 CO li) CO Cr) r-1 r--,lr c) C CP Cf) Cr) r-1 Lr) CNI (\,1 E-I c_p en c i (5),zr en c) N (5) Lr) r-i,sm cs) c).zr 1r) cs) rn,,:r (sj CO r1 61 szr CO CO 6) Oi r-i 1 1. CO CO Lr) Ui CO LC) CP Lr) Lr) Lr) Lr) CO Lr) CO Lr) CO Lr) Lr) Lf) Ui CP CP cr Z i- r-- r-- lx) 1? C I C.,I C-.1 r-1 Csq Cr) Lf) Lr) r-1 r-1 r-1 r-1 r-1 r-1 r-1 r-1 r-i r-i r-1 CM Lr) Lr) P-1 1( * ( * * * * * ( * <<.: ( * * I-1 < * * * * * * 1( * * * -I< (f) CD C) rn c. CYN C\1 LC) CO CZ) CY),:ir cs),, en I., Lr) ( Lr) cp,l, c) lx) r - CO 6) (:) (:) LC)... kj) Li? r- LC) CP (:) (:) (:) Lr) 61 CP CX) r-1 r-- r-1 r-1 CO CV C:) CV r-1 Li) CP CV LC) r-a r-1 r-1 r-a r-1 r-a r-1 r-1 r-1 r-a r-1 r-1 r-1 r-1 CV r-i (\I r-a r-1 r-1 r-a r-1 r-i FC (/) CYN C:) CYl CY1 LX) Nl ks) csq (e) CO co CN1 r-, (r) (:) (O CD (:) (--- (:) r-1 CX) CP 61 LC) CP 61 C\J 61 (:) C\I LC) 1. C\I r1 OD Ui cr CO CD Ui r1 Ui CO b(! (:) r- rr) (:) CO Cr) r-- Lr) r- Cr) LS),zr c) CO LC) CX) LO r-- en,zr. Lr),zr, r-1 61 CP CO W cv m m v en v m m N m N en N N Lr),a, Le) N m N m N en [--1-1 l-1 v co u? Li? Lr) Lr) LI? c\i cr (r- r-i 1 r-i r-i r-i r-i r-i r-i? 1?? C\I CLI r1 r-i r1 r1 r1 r1 r1 r1 -X < < -X -X -X -I< -X -i< < < < -I< i-1 << -X -3< -I< -I< -X < -X -I< -X -I< -X -IX -X Cn C:) cr CX) C:),:m r-- co 6) CX) (:) CK) r-1 Cr) CO Lr) Ol CX) r-1 CM CO (:) CO CO Cr) f" CD (:) Cr) C:) 61 C:) (:) C:) (:) CYN r-1 C) r-1 C) r-1 r-1 r-a r-1 r-i CV CV CV C) C) r-i r-i r-1 C) r-i r-1 r--i r-a r-1 r-a r-1 r-a r-i r-1 r-1 r-1 r-i r-1 r-a r-i r-1 r-a r-1 r-a r-1 r-1 r-1 r-1 r-1 r-1 r-i (:) CO (:) LI-) 6) ON ON (:) Cr (Z) (:) cr Cr r-- r-- c) CO 6'1 Cr) (:) > Lr) r-- rn N(OLO co co c) C f-- CY r-1 6) CX) r-1 1 li) (:) CO CO CD CM r-1 co r-- CC) CY) r-i c) k.$) r-- CN CO (:) r-- co Lr) co r-- 61 r`.. CO (f) cr Cr cr cr Lr) 1 11,zr Le) 11 CM CP Lr) Lr),zr Lr) Lr) Le) Lr) r-- r-- r-- cs) cr 1 1 c) Lr) Lø r-- (:) Le. o CD lx) r-- vp L. lf) CD (C c). szr,zr C r-1 r-1 rl r-1 CV Cr) CM r-1 r-1 r-1 r-1 cr P Cr) < -3< : ( ( ( < (1) C) Ui r1 r1 OD.sr, Cr r- co c) ra U) CO 1 r-- CO Cr) / C) Ö CD CD CD CD CD r-i r-i CD CD CD 1 CD ra CD C) CD C) OD C) <Y CD CD C) CYN r1 r1 r1 r1 r-i r1 r1 r1 r1 r1 W m r-i k.o m N 1 N c) CO OD./, en o),--1 r- c) en CD Ui 1 1 (,l, r-i cy, m Le-) r=1 cs-n r- p? LI? u? Ol C.1 LID C,J 11? C) r- c> en c) CP CO Oi Ui CP r1 Ui CD 1 r-i Oi r- (3 Le) m ko r- c) p-) c),--1,--1 ko N r- r- r- en rn CD OD CO CO r1 en N co (- ko,--1 C) cr, r,.r. szp LI) 1 Lc) Lr) u) tr) Lo szy.r..1-. Lr) Lo Lr) u-) Lr) Lr) Le) Lo 1 1,--1 r- LO LO C\I LI? rl r-i C) CO CO r-,-1 rn C\I QD (V?? C\1.zr..r. Lr) op cs) Lr) Lo PLI Pi Pi Pi C\I r-i r1 r1 r1 r1 ( ( C I CNI cv ril z Cn I-I r: i-1 E-1 E-1 f2 W I-D 1---i Z II 1- Cr) 1 c)-),--1,---] I ko,-1 r-, t,.r.,--1 en,zr, cf) co w zr CV 1 rn (s),-1 1 -, E-i cs),-i N en co ko.1.. c),-- ks) c),-i Z m c) C),-1 <51 C'.3 / CO CO Z I--I r - U p Ui ) r- r - ii< ("JI r1 C O Q -/ 1Lo Lo CO u? Ii< Gu k.id r- - r- CO CO CO CO en x'. I- E-1 rz EI,-1 r-i r-i oo Z 11. w n1 1 1,-1 Z (N cn a OD C \I 1 E Z 17 Cr) P E--1 Z. FZI -1. >E-ii G C) G C) C) C) I-) > 1--1 >-1 G >-1 C) C) g, C) I-i I--i F= GLI fcc 1-) ho h) cn E-I h) h) R c% 1 ",_ z b

25 23 AJOPVM1 -JAN- 9 -I< -K -): -K -K : -K i- -K -K -K -K -I< -K -K cn o co r- cs) o C\1 C'(\1 (Y-) o co,--1,-1 ui,---i Lo r- OD CD LI) CV CV 1. CD 1 r- co 1 CD r-i r-i r-i r-i CD r-i r-i r-i m--i r-i r-i r-i CD r-i r-i r-i r-i CV CV Tz t--1 r-i r-1 r-1 r-i r-i r-1 cr) (s r-i CV CV CV 1 CV 111 r- CD CD CD,-1 ri r- o) r- 1 OD C) 1 cr LO u1 CO Ol r- (5) CD r- c r-i LO l l. cr C\I r-i N r- ui CD CV OD 1 r- r-i o) N ui k.o CD cr r- r-i,-1 r- LO CV CV r-i 1 1 r-i l LO CV r-i (1 111 r"-. C\I C\] U1 LO cr CD ul 1 cr cr cr 11 u1 u1 u-) 111 u1 U1 u1 111 u1 111 u") U1 1 ui ui ui ui 1 1 cr 1 1 cr r-i t--1 r-i > Ör-1rr1O> >,-I 1 r3 r 1 riror-i LO cr / r-i T-1 -X -K 1- -X -K -K -K U) CD cr r- ko N CD cr o) CD C) CD CO 11 r- CD r- CV 11 r- ri r- r-i N CO CD 1 CD CO r--i CV 1 CD r-i > > r-i r-i > CD 1,---I r-i I,--1,--,---i,-1,--1,-,-1,-1 r-i t-i Ni D. N r- ri Lo v) Lo co ui ') 'F' > OD 1 CD CD Ui CV Nl CO Ui Ol ( 1 CV 1 ') c\.1 1 CN 1 OD CO CO 1 sv 1 r- N (3) ui r-i r-i oi r- cv 1 cr r- l CV ((N Nl CO 11 CO 1 CV LO r- r- CD OD 1 CD CV (( cr 1 cr cr 1 cr sr cr cr 1 cr (( cr 1 l.!d 11 cr 1 1 cr cr. CO OD CO OD CO OD r- r- CO OD CO CD r- CD r-i CD CD T-1 r- co 1 1 N ( : ( i- -K -K -K r- cr r-i CO ) U1 CV u1 CD r-i r-i Oi Ol 1 CV cr LO CD 1 CD CD r-i CD -1 CN CD CD 1 C) CD 1 rz r-i r-i r-i r-i r-i,-i r-i r-i r-i,-i 61\ 1 CD 1 CO u1 r- CD ccc'cccdcd CD CD CD CDCDCDCDCD 1 u1 CV r- CD 1 1 c LO 1 ui OD 1 \1 cp r- c\i co csn cv cr r- r- r- 1 > cr 1 1 cr OD 111 cr 1 u1 ul 1 u1 u1 u1 LO 11 cr II) LI) Ui IX) > pu r-1 o) o) o) r-1 CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD r-i r-i 1 r.3 1.: -x 1-..) -i< I.: - : ri k.o r- cn co ( ( - co (Y) cr r- cr CD r-i r-i CV CV r-i CD r--1 CD CD r-i r-i r-i f: r-1-1,---1 r-i r-i r-i 1\ cr r- cr o) ui CD CD CD CD CD cr r) r-i CD CD CD CD CD CD CD CD CD 1 ri ri cs cn u) 1 CD r-i U1 CD r-i r- Lr) LO,-I CO ui cr Lo c> ri r- r-i cr ui ui ui ui r- ui ui ui u) ui ui pu szr 1 CD r1 CD CD CD r-i 1 CV CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD C\I CD r- 1 r-1 : : i- < : : : -K -K (I) CD r- ) r-i N r-i,--[ Lo ui co r- CD 1 CD CV CD,-1 CD CD r<x rl r-i r-i r-i r-i r-i r-i E-I 1 PLI CO\ c\1 1 r- CD CD CD C-.) CD 1 1 C-.) CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD 1 LO Le) cs cs) r=1 ') (.9 L---- en 1/ D,-I <V Ol cl, csa m co II) u) CO CO O1 Lr) sr t' sr. St. cr s:r. r- Sr szr X' i-- O-1 cr cr cr cr CD CD CD CD \1 cr N CD CD CD CD CD CD CD CD CD C) CD CD \1 (N,-1 E-1 r-i r-i u) 1- r E I-lE-i II >1- cc en cn cy) >,-i.i. I <Dl 1- r- cr cr,-i (Ii cr ri OD rx].t, \1 1 -) CO r-i 11 r-i o-n E-1 (n,-1 (N en co ko cr c),- k) CD Z 1 CD 1= 61 N Cr) P-I C \ i (Y) Lo kp r- ui L) ui co r- r- I-1 NI F-1 <1C) D Lr) Lo Lo OD U") ill, pu ko r- r- co Lo oo 1 m c.] r.1 F i E-( gc E-1 E-1 oo Z W P. T-Ii-- i r-i E-1 u) i- CO N E-1 E-i Z P hp u) P Ol E-1 t= Z r Z rc rz rz g W I-1 f: g C) hp > -i PI >-1 1--) I-D I-D I-D C) p > W I-D C) k- i-- (1.1 r= 1-7 I-D I-D U) E-1 I-D I-D I-D O Ol Ol PLI PLI ci) Ol i- O

26 AJOP VM1 -JAN- 9 2 C) C) C) CD C) C) C) C) C) C:) C) C:) CD C) C) C) C) cjcdcjcj C) C) C) C) C) C) C) c> c) c) c) c:) c) c) c) c) (:) o c) c) c) c) (:) c) c) c) (:) c:) c) c) -K -K 1--i -X ( -K -K -K -.K ') CD cr r1 CD r- r-i r- r- Lo ui ui cr r- cr oi c) OD r- CP k. r- VD CO U-) CO 1 C:) C) r-1 C sl r-1 C) r-a C:) C) r-1 C) r- C) C) C) r-1 r- C) r-1 r-1 r-a r-1 r-1 C) 61 (Y) rz: r r-1 r-1 r-a r.-1 r- r-1 r-1 r- r-1 r-1 r-1 r-1 r-1 r- r-1 r-1 r-1 r-1 r- wz --,,--1 r-- CS) LO r-1 (\J C) (,1 C) ') l Lf) OC) Cl Cl r-- Cl lc) (\I Cl lc) Lf) 1 lc). Cl r- cr ui cr OD CD (. LO r- cr r1 1 CO LI) 1.-- cr C-- oo r- oi. 1' r- r-i r-1 le. 1 CO C,1 VD VD cp r... C\1 CO C\I CO C\1 CY) C) CS) r-1 C,-) V) C,1 r-1 Li) r-a r--i 1/9 : (Y) () cm,zr,zr CO cl,,zr (Y) LI) cr CM ) CM Lr) kj) Cr LID CM Lf) lc) Cr Cr Cr CM cm cr 1 >-I.- pi oi oi (r) (Y) (:) r-- co LO LI) ) CM 1 ') ui,--i r- Lr) r-1 (v) oi,--i oi rr) (\1 Lr) r-1 r-a CO eni (-.1 Nl r-i r-i r-i C\I C\.I r-i r-1-1( -1 : -K -K -)( -I< -)< 1- -1< ( -I< -X << -X -X -1< -K c) oo u) cv,--1 oi ui r- r- cy (5) c) cr OD LI) CO lo ") CO CO Or) CN C\I żr..d CD 1 CD r1 CD CD CD CD CD C) 1 CD CD CD 1 CD CD 1 CD 1 CD 1 CD 1 CN1 F: r-1 r1 r-i t-1 r-1 C) 1 C3 C\1 CXD C\1 C) r-1 C31 C) 1 r- CC) r- 1 Cl C) LC) CC) 1 CO cr C) (:) co cr CK) C11 1 Lf) CO 1 c() cr r-- c) 1 1 k.c) 1 LC) li) lc) (11 1 CK) CS) cx) r-- Cl C\1 CX) CO k C-- CS) lc) ) 1 r-1 Cr) CNI C1) Cl Cr (11 l CM r-1 CK) Lr) Cr Cr Lf) LC) LC) LI) LC) Lf) LC) LC) LC) Cr LI) Lf) lf) Lf) Lf) le) CO LC) lc) LC) Lr) LI) LC) CM CM 11.1 LI) Cr CM CX) CK) C51 (X) u() co co r-- N Lr) cr CO (Y) (Y) CO CP CP Lf) LI) r"- r-- LC) 1) en C\I C') C` c -K -K -K -3<< : 1- -3< s s s ss s ss (1) c) c.,1 ui CD cm OD CD LI) 1 OD r- r- C3 (N r-,---1 CO OD r1 LI) r-,--1,-1 r- OD r1 CD 1 CD r-i CD CD 1 CD CD CD CD r C.N1 CN] (V C\1 C) C) CD C) C) C) 1-I g: 1--I,--I,-I,-I 1--I 1-I 1-1- r-1 r-i r-1 W.1, ui 1 1 cr oi cv -N r- -N r- Nl c\i c) pi c.i,--1 Nl oi co oi ui oo cr CO 6) Ft >-3(D r- ċ.] oi ui cp C"... C 1 C\I C`.. cf. CD CD 1 1 LO er) 11-) CD r- Nl cr c) cv CP CD CD 1 CD Nl 1 oi c) Lo r- ui ev oi CD C 1 r1 OD LI) VD / Ul l / Lo r- c.] r- o-n Lo ui W : cr cr cr cr ui ui ui ui ui ui ui cp cf. Cf. 1. LI-) cp cp ill fl-) U") cf. cr CP CP cp cp cr >-I.- (2 ) ) K11 LO 1 Cr cr cf. Cl cr k...) r- Cl 1 Ii) if) 1 1. V) fr) 11-) Cl l CD k.. cr cr cf. ( r--1 r-1 C.,1 P-) cf. Cs./ cr 1 EI Z 1 E-I E- Z rl >-+ 1 oil: csi >I oi I D cp LO i- r- cr cr 1- oi cr oi f.r. cr C \I -1 Cf) k. LI) "1 oi CNJ ) CO LO cr Cl LO Cl Z 1 Cl fz,--1 Nl oi Nl oi LO..D Z r- L.r) l 11") CO r-- r--- C \ 1 (I) (2 1- l LO CO 11") F: 11 Lo r- r- co '. ( co (Dmc\i w FzCM 1--1 EI g:g EI r1 CO Z /:: C1] CLI r.--1 E-IMI-mc\I E-iz (2 ho u) P Z Z> Z r,:f=1= >FIK:. f2 I-D> >112>1 I-DI-DI-DI-D IZ> 1-D I- I- pu F: 1-) 1-) I-D ri) 1-) 1-7 I-D PLI r-1 Or) I- Z C

27 25 VIRA LLISET KOKEET AJO PVM12 - JAN - 9 POIKK EA MAT MITT AR IN TUL OKS ISTA : rx) c) M r-i ( - ( ( Z 1- LO CD N N cr U/ cv N / r-i / / r-i C\I r-i (r) C\I 1 CD Ui Pu N I I- M.31 * * * * * -X * -K -K -K * -K ( * * * * * * * * * -I< -X ( * * * r-1 r- (P(r1 1 / LO rs N N CCD1 N Ui..... I r1r * -K -K * * * * * < * * * * * -K P-1 ( -K * * * * * -K * -1< -1( 9< * -K -X * ( * * 1- M * ( -K * -K -1( ( * * * * * -K * * -3( -K ( ( -K -X W N 1 ct / r-1 N CD Ui 3 L. CO C"-- r-i / CD N CV 1 Ui 1 CP 1 cv 1 1 r-1 / ct 1 Ui (N(') / (C' Ui LO 1 r-1 1 r-1 r-1 LO K * * * * ( * * -K ( ( * * * -3< -K -K * * * * -3< O-1 * * * * ( -K * * -K -K ( * * ( * -K ( * -K ( * * hp * * * * 9( -K -K -K * * -1( ( -K ( ( 9( -1( -K < ( * ( * LO LO CO N cf. CD OD N Ui CO (Y LC) r- cd cy Li-) r- cs) LO r-1 (. rs 1 rs cf. r r- cy cp cf r- c.1 U/ r CV rs N Ui CO LO cr r-1 Oi Z -K * * * ( * -K -1( * * ( -K ( * ( ( << 9(9< 9( -X ( -K -K * * -X ( ( * 9(< * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * o> cr CD (. CD r r- rn cn ri r- ( 1 oo r-1 Ui Ui 1- r rs Ui / / r-1 P-1 r r-1 t r < I< * -K ( ( -K * -K -1( -X * * -K -1( -K -K -K ( -)< ic -K * ( -K * * -K -K * * 9( ( ( I< * -K ( ( ( ( * ( * * -K * -K -K -K -K -K -K ( * ( -K * -K * -K * -K * 1 r-1 (. CV LO LO Ui cr Lo cr cr CP Ui / LO N 1 CD Ui (- CL1 LOC\J ('1r r-i I M ( «< -I< ( -K ( : C) dp : -K ( ( -K -K 9( ( * * * M -K - : -K ( -K -K i( -1( -K -K ( ( ( -K -K -I( ( * i( * -K cp l CO CO r-1 N CO Li) N OD OD CD CP CD k. cr ') r- i- ro r 1 1 N r-1 ( N / r-1 r-1 r N N 1 CV r-1 / 1 N / N r-i I I I iii K ( ( * ( * -1( * ( -)( -K * * * -X -K * -X ( (:)cf. Es- Le) evi.) r--1 (:) Le) r-a CM rs- CD- rs-- LO CO CX) (:) N r--1 LO U) r r- r (:) CS1 C51 61 (:) CD (:) (:) CD (:) > (:) 61 C51 C:) (2) CD C51 (:) r- (Z) (:) CY1 C51 CD (:) 1 (r) r-1,-1,- t-1 t-1 t-1 r-i r-i CO e() LO C2) Le) L() Cf. CX) CP Lr) ro cr r 1 cs) r-- en cr r-a rs (. CX) LO N CM (Z) P1 5: r-- Lo C51 C CC) C\) Lr) (:) r-- CO CP rs r--1 C\1 CO C51 CV r--1 C51 rs- N C:) r- LO r-1 W Le),-1 C() CX) r--1 CD 1 r--1 CX) Lr) N r-- Li-) LO 1 r--- C51 N CP LCD CP r- C51 LO CX) LO 1 U) ''s. cp CM CP CP Le) Le) cr. Le) cr. Le) LC) cr cr cr Le) Le) CP Ui Le) LC) Ui ur) cr cr cr cr cr N C51 LO cr N oo cs) N in co rn k. o ol Lo cs) co o N N Le) k r) Z cr cr cs) CO LO 1 cp N N esi cr r-1.1 N r-1 N r-1 r-1 r- r-1 r-1 r-1 Pi ri OD r-1,r cp / cr cr ro cr rn CP / / / 1 cf. / CP 1 cf. 1 1 / cp cr :C) I I r-1 r-1 r-1,-1 r-1 r-1 r-1 r-1 r-1 r r-1,- r-1,-1 r-1 r-1 r r-1 > EI EI 9(9<<< 9<<< «<<< M (1) 1 cs) I () k. cri co r- cy ct cv / M cr) (1) cv ci') / LO r-i 1. pq o-) N / CO LO cf. L. r-1 Z 1 rl M W 1 N / LO LO Z r- Ln (. 1 I"-- C". N 1- (r) M () Le) LCD LO OD Ui g pli LO r- r- co Lo co oo 1 m c.1 r= Ol F-1 oo EI ) oo P:C) 1-3 P r) fz Z P.5 1 LO W A p C) C) ) C) hd I-) 1-D 1-D P C) 1- M FD bbci EDhDP1 W P1 P1 1c () P1

28 ,r -, i ( ( i-i ( ( ( ( 1--) Cn C> N 61 N N r- 61 CP N cp 1--- L--- M N CO 1 l.sd 61 LO I C> 61 OD C> C> C31 C) C> CO C> C:) C> cv cr) r- c> c> crn co r--,--i,--i 9-1,-1 en c> 1 or-1 r-1 kg) r-i c;-1) en o' c> 1 1 co Ln o o cv o r- o o co en c> Le) rn r, zi, er) ev c»,zr, kg> c> r- In,--1 o r- c> en c)-n cv cv.zr.,-1,-i o h PLL (.9 61( CO 1 cs\ 1 r-- Cr Cn 'r' Le) Ln o o 1. r- r-1 in en C) r2.r1 m m Lr).zr. cv.r. Nl l. FI m en szr, I.,.cr I-D cn (N CP CP CP en ) r: 1- c) c) CD N CD C\I r-- r-i r-i CD N CO r-1 CD CD 1 C) N C) C) CP C"-- U1 LO 111 N N r-1 r- 1- r-1 M 26 (1) c) szr r-1 c) c) OD r- cv Le) Le) Le) 1.() r- cn 1.1.) u) QD I() CD 1 l CD CD M 61 CD CDCDO'IOCD CD 61 CO 61 M OD M OD CO r-i r-i i r-i 1 I,-I ct. Ln Ln od Ln o Le) c> Li') c> cv cr c> c> o o o c> c> o c> o c) c> o co Le) r-- cs) h.r. Le),-I co L.o L.o co,-i,-i r-./., o cv c> La en,-i c>,-i, r, cv CO 61 E-1 C), r, Lo c=:. ern.r. cy) Le),-I zr, o o zr. Li, crn en.zr. -1 co r-i cs) -1, kj) r- o- r--.zr. Ln.zr. Lo Le) Le) Le) Lc> Le) Le) Ln in in Ln kg> Ln Lr) Le) k.g> Lo Ln Le).1,,1, st, zr r-,,c,,t, sr, r.ier) r.,,_, r.] cr) in,..o N ri T-1 essl ct, CP CP P-I : ( -X ->c ( -I< -K 1- ( -1( -K -K -K ( ( U) N C1' 61 r- CV in co,-i k.. t-i CD 1, 61 1 M L() CO M l. 1 CP C> CP C) 61 QD 1 61 r (.. Q) k.. 61 k VD LI) 61 II) l.. l.. C> 61 CO 61 5 t-i r- (r) -1 Ol 1 k.. cv k.o cv en co co cv r- m c> c> cn c> cp c> c> o c> o h o o,-1... cs) co Ln r, 1 N C) 1 ev Ln kg> cr cv,-1 co co o Le).r, od o co Le),-1 Le) w b CD M CD CO (ON Le),-I m QD CI' ( 1 CO l r-- CO cr LI) CP 61 CP. C) QD r-i w (,) Pi N sl,./, ') cr) cr) en (,-) c \I ') sr c \I, r, cv Lr) zr ir> cn r, i c \>,z>, o - > c \i M i_l i_ cp cr..1., (1 Le) in Le) I., Le) oc> N cl, cr),-1,-i en,-1,--1 r-1 r-i (( ( ( N (1 ( ( 9< ( ( -K -I< ( ( -IC (I -) C) r-- rn cv Lo c>,-i cv Le) r+ cs) er) k.o m,-i Le> kg> r-- cs-n LI") M 1.r) N CP C> CP C) CO 1 61 C> C> 1 C) 1 C) 61 C) 61 C> C) 61 r-1 r-1 r-1 r-1 r= rx) 1 in CO C\I C) cv CD M CP M 1"--- 1 CP r-- N m Lo m (v tr) c\i m OD OD CD CP N r-- 1 LO 1 lp U") QD CD l ct, r- cp F= ke) r- Ln C> ev co er) cs) Q r- CN, r- CD r-- co Lr) co cv CD r- Ln (e) "<P "<rl Le) Ln Lr) t, Le) in zr. zr, -zr Le) Le) zr, in Le) Ln Ln k.c> r- co Le) o QD C> LID (N k.. CO LCI r - C> CO (- CP (1 LOLO st, C 1 r N r-1 r CP cp cf. -K -I< ( c : -I< F-1 ( ( ( -x.. Cr> N.) zr CO CV,-1 Le) CO cp CP N CP CO N C) C> CP LO U) cp N M C> C> C> C) 1 C \ 1 C> t-i 61 C) C> 61 1 CO, r-1 r-1 1-,9 r-1 r--1 r r r-i r-1 r-i EI 5,zr (5) cv cv,--i cv co cr> cv co r, QD 1. ( h N cp 61 1.( CP en c>,-i r- r.zr, o c> k.o,--1 r, co Ln.1, Le) c> co co r-- o r, le, (,') t-1 cp C> in C) ',.. cr,,-1 c_d k cn k. r- 61 M CO r--1 k. N r--- kr> LO (- cn N CP 1. M N CO I.C> QD cr cp CP CP CrI lf) Cr' in in Lo Le), r,.1-..7, LI) L.o Ln Ln Lf) Lo Ln k. Le) Le).r.,zr, zr,,zr, 3 co k.o r- r- r. c>,-i o co r- kg) 1 ( en cv c> cv '-.( cv cp cl. LI-) cp N Lf) CO EI P-I 1-1. M ((N r-i e.q r-i r-1 r cn,-1 r-i cr N (o ril Z Cf) tz 12 r 1-D II f' i-- en t I.r, lo i_. r-.1, r,,-1 en cp en co fi cr N 1 M Q> r--1 Le),---1 cn EI c)-,-1 CV M CO Q) CP V> C) Z 61 l': r -1 ril csn e v cn L k r> Z r-- Lr> kg> Ln co r-- r-- CV >-I (/) P- I--I C) i1 QD l 3 LO a LO r- r- co Lo oc) co M (Y) N W >--1 E- -( F:C ri ri ri OD Z ( r rz rc,: C1_121 )-- N i EI Z Ö 1-D c or) f= Z tp > Z Lo > E-I fz M 3 Ic: C) P D p C) C) C)!--) > >1 (2 >1 C) C) C) hp hp I-) hp t= ' C) Nl I-D O-11- Oy i=: fz: 1-) 1-D 1-) u),= h) h) 1--) Ol Ol 12 Pki Or) M i- Z M

29 27 AJOP VM1 -JAN- 9 -x -r< cs> re) Ln r-- c> CO 61 C> C) C:) CO rz. Cr) k. (V CO CD ON] 1. r-- CD'r-r-1 CD 1.f) if) r- 1.r- CD CD co c cr) Lo Ln > Pu r- rs r- r- r- r-1 c>-) N r-1 r-i r-1 -X -K Lie) cr C I r's sr OD CO CD CN ) Le) cr Le) r- c r- C> C) C) C> C> C> C) cs) C> r-i ON ON ON ON r-1,-i t-i CN 1 r- LO 61 Cr),-I r- 61 k O CO CO cr) r- cv sr 1 C\1 61 cr) cs) (v Ln ks) cv sri r-- k..o c> 1 Lo r- -) c.,1 cr L cr CD CO CD C 1 CN cr 1. I.. LI) LO II) Li-) Ln In Ln Ln 1 1 sr 1 1 sr 1 1 CNrrON r-i r-i C) r CDrr1O'.C) 1.9 cp Cr) t-1 r-1 -K -K I< [- -K -1( -K -K CI) d' r-- LO d', I C n CO Cr) 61 r- 61 k ) CO CO CO i< r-i CV 61 ',.. LO r- N r-'-o -) 61 <- cr CO C...D r- ( 1 c)-) o cs-> 61 a) co sr (O) LI) cs) r- k. co o (Oli) cv C`NI C\1 Ln co Ln sr -) -) sr sr sr sr sr sr sr sr sr ( ( -x r-- cs) LO cs>.1 61 CD r-i CD co CD c> c> 1 C\1 tso 3- C2) 1.f) 61 CO Lr) LC) tn L.r) r-- (-\) sr sr sr cr cf. CO cf. cf. ON cf. ON '1 r-- oo r-1 C) O'") LO 1.1") 1- -K -K (I) CO s:i" r- r- cs-n cy) ctr, c> c> r-i CY1 `,.. Cr) if) LO CV CO,--I l. CO (X) cs...7 r- o cs, r- c) (-\1 ") co sr r- u:) co r-r r-- LI),--1.1 cv cv r- c> -) -) ()-, (3-1 cf. cll 1Cr' 1LI") LĪ) LC) IX) k. 1. Ii Cr > 1, 1. (-sj (. 6) C 161 C)U)rCDCD.1 C> C> sr (- C) C) L L -1: : - K ->: i- -I< -K -I< -K r- 1 c> C/) CD o (x). co in szr C:) 61 CO CD Lf),ZI" ui c) o o o o o sr cv c) c> o c> o c> o o c> o c> cp rn ) c) -) cs) c_d -) o N cr, c) c> Lo,--1 (OLO sr. sr op Co (Oli) c> CO '. (Oli) c> Ln sr sr 3-Oli) r- LI-) Ln Ln tn Ln LI-) ra CD ls::) CSN CV C) CDCDCDCDCD C) C) C) C) CO C) C\1 r-i -X -K 1 (N (1) CD ") r.] (O LO CD CO Ol CD CD <Y CD CD EI cs) co --- r- CD CD CD CD CD CD 1. sr CV CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD L r ' 1.1-, 61 (Y) P2 61 CD d" 61 r- c-si c,s1 csl ks> eni 61 en sr Lo LI) cs) a) C \I ( ( V Le> cr cr C) cr cr cr c r-- sr 1sr 12 CD sr C) CD CD CD C\I CO C\I CD CD C) CD C) ((N sr cv (' cv 1- Z PI r El il 3-1 II (1) cr) cti I 3 UI,_ sr -) sr ( co w sr (-Nl cs) (OLO 1 cs, pi cs) cv -) op Lo sr o Lo o Z 1- o 1, C \I Cr) P-I El W -1 N (OLO LO z C-- 1 l U") i-- r C) ) 1 LO V) 1. (1 LO r- r- LO c c 1 cr) N w fc 1--I p= EI '-1 r-i Z fz N Pu,c,,,( 1 1- (O C\1 F-I EI Z _ P 1-D P u) E-1 g Z P > Z l9 E I D r= C D P C) I-) > C >-1 C) h) h) h) h) C) P > r.t. h) i- i- f). F= h) h) h) 1 (r) 17 1-D hp Ol Ol Ol 1:1 r:1 U) Ol 1- Z

30 AJOPVM1 -JAN * * -K * i- * -K -K -K Cn C\I cr C51 cr, 1 cr r- o o <3-) c> o, o o N c> co cp <,--1,---1 g c( c> co o c> c> o r- Li-) o o o o c> Lo cri o,-1 -i LI-) c\i c 1 Lo ko,-1,-i r- r- co co r- r- en,zr LC) CO,ztl C-- (') : en o..c) cn o o c> o c. C) o c) o c> o ri o 1, o o o o c> N l. 5. C 1 CV r-i,-i,-i CV -K -K -I< -5: -K -K 1- -K -K -Ic -K -5: Cn C> CV 1 5. Lo LI-) szt. k. 5. CO CN ri 61 CO in rl k6 r--1 SI" CD oi csi cs c> c> c) c> o,--1 cri c> cr> c.,--1,-1 o,,--1 c\i,-i,-1 c> c>,-i c> o co r W r-- 5. r-i rl r-- m r- co r- c, m c> Ln c.i c) c> co o CN C\.I 5. 1C) 5. CD CD C51 >-I C.7 Cr) 1 C\I,-I Cr) C\I,-I r-i 5. C\I C-- [X),-I 1 cti if) Li-) N 511 C-- CO C-- CrN N cti C-- 5. C.-- CV,zt5 N,-I,:r C-- sp CO C\I CO C\I CO C\J r-i 1 5.C> C\-I C51 (r),-i N :.t,,31 Cr) Cl".ZP cr. Zt. 'r. 'f' LC) 't1 't' Cr) 1" Ln Le> r. k.. u) L Li-)cli cl, cr. szl, cr. Cr). e\1 C,s1 1 LO 111 r- r- en.11 cp ri LO es.] 1 1 C 1 OD C es] CN1 e\i 1 e\i (Y)-9 C,1 -I< ->< : 1- -x -I< - < ci) c> c\i in In Ln LC) (-**-) CO C I.zr. CO 1 C\I C\/ r-i le) lc) C) (D1 r-i 5. (L-,-I < CD CD C:) 1.),-I CD,-I 1,-I C11 rc,-i,-i t-1 T-1 rl r-i rl r-i rl rl rl rl rl rl rl W '--, o C5l LO N CO C'') Cf) CN C) ri 1--- r-- c) oi r- co en r- ri c) in co Lo en Lo oi LO 1 'er CO N1 en,-1 Le) CO en CO cr Cr r (.D m Ln ks) k_o Nl cr) o r- m r- co c.i co co Lo 1-- cri -1 (- C`,/ 61 er) Nl co ks> c.i c> I-1 (s,i le> cp rl C\I co u-) : Lf), r, I'I LC) LC) LC) LC) LC) LC) LC) LC) LC) I'I IX) Ln l.. LC) Lf) kj) LO LC) k.. LI) Lii Ln Ln r-,,zr. fi, Ln, r, cr. co m co csi co Ln co CO C-- en Ln cr. en t, en en ni ri s;ri, r, Le) Ln r- r- k...o N -) N N C\1 I- -K ( -)< -).Z Cn CD CO II) er r- r-i c\i CO k. cv r's 1 1 esq U1 er l Nl CO 1 cr LO co Ol crl CD 1 ") 6> CD C) CrN crl ") CD 1 CD c s, -1-1 Ol 1 g ri 1 1,-1 r-i,-i,-i,-i,-i,-i,-i.-i,-i r-i r Z' cr 1 e..1 1 r- r- r- rq e.\1 1 C..1 es] 1 CO CO,zr LI-) LO.-1 cd m kso c\i Ln r r- c\i cv r- cp ui ci crn QD (1 r- cv cp c\j cp o Ln Le> W 1 W CD cl, 1-- LI") N -) r-i CD e\] r-i OD 11) LO ) Ul V) -) LO r's N r- Cfl r- Ln W :C) sr, cr cr cr 111 U1 111 U1 U1 111 U1 cr cr cr U1 U1 cr cr U1 111 U1 Cr cr cr cr cr cr cr C) > PL1 e\) e\j C\I l!1 1 cv 3-1 /-. UO U Cr) U1 11D U l Cr) 111 cv 1 1, cv,-) 1 -) -) ( '7. w u):g E-1 a EI I -1<.= w n M i-i >-1 W. 1:.) > 1 1 k..o 1_ C) r-,1-, cr.,--9 ri cr. en M co w szr. C\I 1 (r) k.c),-i II),-I M CD E- 1,--I C\I Cr) CO LJD d-. CD l 2, 1 ri W p -) C' Cr).6 U::' Z r-- LC) LO Ln co r- r- N r-i Orl Q.1 M C) g, ::) 5i CO N C--- CO 5. CO CO,-1 ') N 1--I gx] M,i ri Z, pc1 Dir-9r-9 r-i oi i- od Nl z n C) 17 n o) '7. n..> Z n L9,5 g.--d i< C) n C) C) I-D >-I n >i C) C) hp I-D I-D hd C) n.. C) w I-D i-1/.- ni.. M hp hp hd CO M g M I-D I-D hp -X

31 AJOPVM15-JAN- 9 I -X -X -X -X -X ( -X X ( -X -X -X -X -X ( ( ( -X ( ( -X -3( -X -X -X ( C) o \ c' -K -X -K -X -X -I< -X -X -X -X -X ( 9< -I( -X -X ( -X ( L) 3 / c) en,-1 c) en Le) co co ct r, t, cy) r-- CV d/' C \I / ci.-1,-i ("V CV C \ I 1 C \ 1 1- CV CV CV r-i CV 1--1 (r) (' 1 E-1 rz C/) ( < -X ( -X -X -K -K X -X -X -X -K -X / Pe) r-i r- '1, oo o-n N Lo ti.-),--1 r- / (. r1 1 / 1 CD IX) (V (V cr (V I I r- 1 r-i CV W CV LI/ CV / I CV LI/ I 29 POIKKEAMAT MITTARILAJIKKEEN TULOKSISTA ( -X -X -X -X -X ( -X -X 1 -Y -X -I( -X -X -X -X ( ( -X ( -X -X -X -X -X 1- -X ( ( -X ( 1( -K ( -X ( ( ( -3< -X ( -X f(: LI/ LI/ LI/ 1 / 1 'cl-' / LI/ 61 LI1 1 CN CV r-,-1 oo > I I I I I. I i, I i r-i III,--1 i -K -K c -K -K ( ( -K ( -K -K Pu CD ( -K ( ( -X -X -X -X -X -X -X -X : -K ( < ( ( ( : -X -X -X -X -X Dl OD CV LI/ CD CV 1, dr CV / LI/ LI/ dr 1 LI/ CV cp k. Li/ / ON CD CV 1 1 CV / CV LO -3( ( -X ( ( ( ( -X ( -X -X C. -3< l< -X ( -( ( -X -X 9( -X : < -X -X -X 9( -X -.3 -K ( X : ( -X -X -K -X -X -X -X -X -X CV r- k.,-i CV CD r-i r-i r- OD / LI/ 1 (")C/ d' CV CV 1 CV CV CV / 1- CV / CV / 1 1 I i i 1 I i Cf) -K -X -K ( -X ( ( -k 9( ( -X -X -X -X : ( -X ( -X -K -K : -X -X -X -X -X -K -X -X -X -K -X -X ( -X -X -X 9( -K -X -x -K c -K 9( ( ( -x -K < -K -1 ( ( -K ( ( -x ( -K -K ( c) r- o.,,9 c\i c).r, m LI/ l r- r- c\i.r Lo 1 d' OD / CV r1 Pu c) 1 1 ev N c\i rl r1 CV CV CV CV,--1 I 1 I 1 III III -X -X ( -X ( X -K X ( -X c -X ( -X -X ( -3( -X ( -X ( -X -X -X CD,J) I---- r- c\1 r-,--1, N, N CV CD CV 1 r- 1. CV CD I I 1 1 III ( -X ( \ -X -X ( -X -X -X -X -X ( : ic C) C) LO / LI/ d' / CV r-9 / LI/ r- 11-) oo OD.r. sr. (5) LO / OD i / I CV , I i ( -X ( -X -X -X -3(<9<< -X < < -X -X X -X < -X -X X -K -X -X X -X -X -K -X -X -X ( 9< -X -X -X ( -X -X -X -X -X CD r- k. / d' CO kg CV OD r- CN Cr) ')O')' / / CD 1 CN CD CD CN CD 1 CD r1 CD CD CD Cr) 1 CD CDCDCD.. r r--i CO CV QD 1 CN / OD r--- r- c) co W d'' 11/ / r-,-i on en N on,-i en on,--1 r- crn,-1 zr, C). I, I k-sd CO s I r"-- in rrt Nl --. co r- oc. LO c:. co irt cnlo co (-ft cn r-- co,-1 cn c> ke. (-V Le) c> LO -) ril c_.7.1, d' cf. in in cr. Ln Le) Le) 1n LO u-) Le) LO Lo LO LO Ln Ln ir) Lo LO,zr cf) C) i-,-1,- QD r-i CD CD Cr) LI/ k. / d" / '.. r- m c-n,-) ci..., oo Nl Nl Cr) ID- / (n r---1, m,--1 r- Nl ev,---1 CV CV CV,---,--1,--1,--1,---1 r G/ "-) / / / / / / / Pi en P-) Cn Cn.-) (' 3-') (") / CO / / / / / I 1 1 III 1- > F: > > P E-I > P1 U) ;1 ON ii ON I en '.c (")r '/' CO 1 (1) r---1 r- r- c) N -) w c),-1 Nl CV / CV LO r-- OD / CD CD /.-1 r- r- OD W un cs N LO Lo LO un N un LO,zr >1 C) CO CV / / / / OD sz QD OD rml. I--I p-i E-1,_,--1 r-i r-i 1-D r- in:c) )-),----,' --i Cr) 1 i- F-I.-I r< /': g: W OD P >'- '-D C D GQ C) C) C) C) C) I-D h) 1-D FD P.5--''.. >9 )-.- P- (f) (i).9 I-D hd 1-D I-D I-D L=.' X: Gu ) (-1) (l)

32 AJOPVM1 5 -JAN- 9 3 (1) CD cr r-i,--1 ') LO CD i Ui OD Ui LO 11D ) CD Ui r-1 Ui r- ri CD CD CD CD CD CD CD ) CD C) CD CD C) ) ) C) CD ) OD CD r-1 r-1 r-1 r1 r-1 r-1 r-1 r-1 r-1 r-1 r-1 r-i c) oi ui OD l L. ) CO CP OD C\J r-1 CD CD cr U) CD cp r- ui eq.7' CO LO LO LO ) Pi CP ) r- o is-),--1 Lo pi cyn cs) ui cr CD Oi cr CD CD Cq ui Lo,--1 co -) N o o-n oo cs) r- cr ui co cs-) r- cr CD CD P cy cr cr cy cr cr cr cr cr cr '7' cr cr cp CP Ui cl,.r,.1, cp cp D E-i-1 CD CD lo Pi CD CO l. C s] r-1 C\J (:) CD r-1 C\J C\1 r--1 r-1 C() 11 t-1 -X ( (1) CD CO r-1 r-1 r- cp rl ) Pi CD Ui r--1 r- cr CP CD C\J CD ) ) CD CD ) CD (51 CD ) CD CD CD C) CD CD CD ) ) CD C) ) C) r-1 r-1 r-1 r-1 r-1 r-1 r-1 C() r-1 Ce) C\j (C) ( CO Lr) cccdiflcdcd c) Lr) c> co cr) c) c:) r-- cr ui ui c) CO (51 LS) C) (:) C) C5) OD c C\1 C\J U") C5) (:) ) C\J E-1 cr) cr cr) cr c:) cr) Cs,) Lr) CX) r-1 C\J le) lf) CO C',1 LC) LC) LC) Lr) O r- D l l LS) LC) Lr) CO CO C\1 CO Ui Pi CP CP i C\1 CP r-1 C\1 C\1 C\1 CP CP P.1 (V Ui (D r-1 r-1 r-1 r-1 1- U) CD CP OD r- OD Ui ko ui r- c) ri N ) CP CD (Yl r-- c) c) cs) CD C51 (:) CD CY) CD r-1 T-1 g U) CP.. C) Lei CX) Oi r- c:) c) (2) c) c) c:> c:) c) cp c) c:) c:) c) c) c:) co --.. CK) ) Pi r--1 CP r-- (2) (2) r-- Lr) r-- cs) pi r-- 1,c) C) 1- CX) LO Lr),-1 co Lr) co r-- C5) r CP,7' CY) lo Lf),zr. Lr) Lei l. l l ui Lr) cr i- i- LC) LC) r-a C\J LC) cir CO C) C:) C) CD (:) C) C) r-a r---1 C) C) LC) r:1 ( -K -X ( ( -X -K -X -X -X ( -X -X ( -X ( F-1 X -X -X -X -X -K -X ( < -X -X ( ( -X -X -X U) CD Ui Ui CO Cr) cr CP CO ("\J C\1 Ui CD LO ) C\J co r-a r- CD Oi C\1 CD ) ) CD CD ) CD CD CD CD CD r-1 r-1 C) r-1 ) CD CD C) CD r-1 ra r-1 r r9 ri r9 r-1 r-1 r9 r9 r-1 r-1 r9 g (5) C\1 re-) Cf)r- c\ C\1 (:) C,) r-- cy, c) r-- C5) cr Lr) ck) > 1.1-) r-1 CY) CS) ) cm r-- C5) r-- l C) C\1 r--- CP r-1 r-1 LOLO C5) (3) r-- C51 r-- r-- Lr) cr co cccccccc r- c' Cr) (5) (51 (1) cf. LC)Ln picocccc LC)lOk. (. Li-) 1-1- LOIX) C\J cp C\,1 C q CY) ") cr C() 3 CO cp CO CX) CD CK) r-- r-- r-- k.$)o ro cs,) k.sp LC) cc r-1 r-1 Lr) -k -X -X,- -X -X -X -)( -I< -K zr) CD OD ) Oi CP OD CP cp k. r-- cr ") N ).--- CD ui cr LO C\1 CP C) Cil ) CD CD 1 CD 1 CD CD CD r-1 CD ) ) CD CD CD CD,-1,-I (-I,-1,-1,-1,----1,---1,--9 (-1,--1 (---1 (-1,--1,---1,-9 Nl Nl co cr) r- CD OD OD LO Ui C\1 Pi ) l OD CD C--- ) CD Oi r-- OD l r--- OD c\i (--i OD ri Ui CD CP,.. r-1 OD Oi CP cr c).--i N N ri OD cp OD... r- l. l 5-1 ) LO en r- ri cp r- ui k...o ui Lo co ri r-,---1 pi.--i co > cp cf. cp Ui CP CP Ui cr ui ui ui ui ui ui ui CP Ui cr Ui Ui Ui CP /-1 EI 1- r- r- N co Lo o-n r- ui ui N N N ui CD C\I C\1-1 C\I U) ko N N 3 N1 (1 Oi Oi (\1 Oi Pq C 1 Cr) Z 1- EI b ii f= ---- Cr) I- k., 5 c> -, i i i,. o c b c> cr, _i " c ) r U,--1 (--i r- r- C\1 CY),... c, -1 E '--- CV cn csq, (--- c C> -,') CD cd en -1 t"--- r--- CO G.1 ui cs) c.1 v) Lo Lo ui c.] ui k. CP CD r-1 r-1 r-1 g: /-1 /-1 C) OD c m m m co co CO OD OD UD CO CD CO CO 3-1 I-I () E-1 9 r-1 r-1 r-i 1-D CO r-1 r-,--1 r9 1-D U) 1:: /- >9 f': g: Nl co D ril El 1-D F: N1 EI C) C) C) C) C) h) 1-D 1-3 ( 2( > u) U) 1- >-1 h) h) h) h) 1-) 1 cn F= u) c) }i

33 AJOP VM1 5 -JAN X -K -X -X -X -K X -K -X -K -X F-1 -X -X -X -X -X -X -K -K /< -K -X U) 1 l() L. 61 LI-) N en N N C \ 1 LO N cr N 1 co cs, cs, u:>. r- Lf) C T r--i 1-9 ri t-9 r--i t-i 1-I T-1,-1 rn 6) ----, k. r-1 N LC) N Nl CO N N ct' N 'Zr. en 'ZI' LO en '7',---1 Lr> r- -) CD o r- co.i., m.:zr m 1 r-1,-( r- 61 C \ 1 TI T--1 l. k. le> Lf), r-- Lo. 1, o u) zr OD CO CO en 1,---1 CO,-1 e \ I szti.c) Cr) D.C) I- LO Le) Le) li) 1C) LO Le) lf) I.. LO le, Le) k. lel le) lf) le> LI) Lf) L. l.$) ir) Lr) m m m m m m (( m m en r- m (r- m m m C\1 C\1 cr *-1 s-1 r-9 r9r1 -X -K -X i-- X X -X -K -X X (1) CD en CO r- N CD '1' Nl LO LI) OD QD c3.1 CD 1 OD CD 61 CN CD 1 CD CD C) 61 g1 r-1 r-i r---1 C\I 1 1 '',.. Cf) 1, C) l.c) '1'. N C \I en C> CO C> t-1 C) N 61 (..9 l.) c> (r) oo ((Y, m.1.. zr. o r- c.i k-o m,-i cs, u-> m e., r- cf. o in,-1 m en LO r- cs) 1 1,1" '7' Le) CrI LO LO Le) Le).1' cr II) (11 cr) fr) cs.1 o c> o o cp c> co r--1 r--1 ri 1-9<9< (1) CD r-1 le).r tr) CD C) r\/ CD CD j'x r-1 r-1 r9 r- 1 --, Lr) k.$) o -:r ko 1 C.3,ZM,:V ('-) CD 1 li) CO LI) LI) LO U) 11) 1: Lf) Le) z/' r-1 t-1 -K -K,--I r- CD r-1 r- m kid Le) U) LO (.") C> CD C) -1 -.) N CD CD CD CD r-1 r-1 CD CD Le) r-1 r--1 VI) lo l. 1 1 Le) esn1 C> Cr) -K -X -K I- -K -K -X -K U) in r- r, 1 1,-1 k.o c) o-, cr, c3 cs, c>,-i c) r-i 1- C) CY1 ',... c-i OD j. C) c) u-.> u-> o c) c) o o c) oc) o o o r- c) o o CN 1 (.9 N 1 N 61,-1 Lf) -1 co tr) r-,-1 Le) C \ I C'.1 ril in Ln tr) k.o in k.c> l. le) P-I C51 C51 1 C) 1 61 CO C> C) C \I ke) r-1,-1 E-1 1 -X -X -X ic 1- -X -X -X U) c> m co c.,3 Nl cs.) o-) cn c) cs) oo c) o.) 1 D r-1 i CO '",. CO en 1 CD CD, ,-I r- cs) c> co...o CD 1--- cr r- 1-D 1 'FI.r. Li) ' LO LI) r- r- r- c) r- r- r- CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD LT2 T (e) E-1 II M cn Lo cy) c) cr, C\I rl r-1 I DD C1- I-DO (r9 cr OD 61 W 1 ri r- r- CD (\I CYN LO cd r-i El ---"N (C' r- CO CD en CD ( - r- r- OD E-1 pq LI-) cs, N QD LO k. LO N LI) k. cp CD CO N ( ( ( ( CO CO OD CO <Z O CO CD CO CO 1. r E---II-1 1- r-1,- 1-Dpr-1r-,--1,-12 b (f)f: >-1 f:: g: f' r( W CO ic ) r/1 I-D,C Nl C) C) C) 1-D I-D I-D I-D r u) 1 (/) 1 >i I-D I-D I-D I-D I-D (J) gc Cn U)

34 AJOPVM1 5 -JAN- 9 M OLO W O cpf: W " cc L > Nct' oci : CY)(- M >1- PL NNOON N -K -K -K 3( -K M 6161M CIDlDM NNLI) cr LI) NOU) Mr- l6) 61, 6) 1-Irl ril-1t-1 c-i r-11-i 1-I ri N1 CY11. C--MODOl Or-- 1. NLOLO M Olk.CDM > 61r--LO'srir) NCONV Ol cp C r- c.] co cr cr N CO r-- OlNOl 1 1, IM11-) Olr'-en 1. W M LOI ICYl : crcrcplocr. cplolololo Lnir)11-) LO LO tr)lnl LnLOCP >-1 1- O,--1Nr-- NOOW WW, IOW WOW k.oln LOLC)Mr-11 N M 1- M 1 ( ( -K ( -K 3( 1r-M1. << -K -K ( ( il") 13< < ( ( NMM ODcPC--1 OO O(n61 1l Ol6161 Nt< - - N1.'"-. r-r-- NL)OMr- MNOM ML(Dr-M > W,zI, Lr CDMOk.SD C--LON ODM 1r--WMW r-li)lo Mir)Nr- : LOcPLC) c LCD LOLI-)kDW r--lowc--c-- r-l. c LCD O >i- >I21 MMCY)61M (D3,-IDM MLCIMM MLOMLOW MMN r) Ne\I 1- M rig rrl W Wcpcnr-M E W ''-, >-1 SDOW,61 6)(,)r-ksp : crcplc1d" >rd. C--r-11-)r- C\1,-IcP El WZ m I-E-1 E-1 (2 TI 1-1--I ' > U..-.. CY-) le> 6): 61>-I N ( ( ( -I< l< t ((( l< ( -K <(( 1(( < 1.-- r LONOOLON MLOODkSD MOOOM ML1-)M OO OO cr.vi,6161 c sik9,-inn l(dlf)k.c, cru-)l~lo 611cr crr-) 61LOol NLC1Nr- NC--,SDM l.cdlcovd cricr6 Mr-IMWO r IMr--W Nr-crNM UDL1)11).II61Nr1,- - crwlid Mcrr- Nr-r- LOLI) crct'ln I l.(d Mi- I-DO Mcr M cy,w 1,- r- c\ics-n k. C3,-1E1 N] mc\ik.sp r-como mr-ir--- r- co W LI-) cne\lks) k.ok.olnesjin k.o, r,,---1,-1,-- )--1 N c) N M en en en CO CO CO FLO CO C) CO OD g. (2 EI i- 1-Dr [-- fli )- > I<K cg M WI / WE1 t-di-db t-dr >'ITI 1.>MCf.) 1--> 1-D D I--DhD [(cz MM>

35 AJOP VM15-JAN- 9-1< < 9 9( 9( -K -K O<\ ( -I< S -K r- OD C) CD C o CD O r- pi cs) r-i CO C) CO CO 1 CN1 r- c'.] Lo Cr) r-i 1 CN1 r I S C) S S S ( i- S S S I< S S oi r- cp k.!o c\l r- cv ui cp,--1 oo cs, cv o oi OD CO Lo r-,-1 oo,- cji Lo c\i,-1 / C\J I 1 r-i (,I C\1 ') N r-1 / cp I I 1 1. V) ir) I 33 S -K S S S S S S S S S -K ( -i< S S -K S \ S S S S ( S S S S S S S S S -1< S S S -I< I- S S S S S S S S S S S S S << «< S S S F= 1- '' Lo ui r-i pi oi r- cp, J-, co co. 1-. co co cv cp r CO cr 1- > ' cp r-i 1 r-1 r-i 1 r-i 1 r-i 1 r-i C'N.1 C'J r-i CN 1 r-i r-i r-i r-1 r-i MITTARILAJIKKEEN TULOKS ISTA S ( S S S S S S -K S (1 S S S S S -K -K -1< S S S S -I< ( S S ( ( S S S -K -X S Ii) Cr) LO ui r- ọ) pi ui ui r- co ui eq r- ei co ko ui r- cr Nl N.1 r-i r CV,-I N r-1,-i *---1 I II) I I I 1 1 I I I I 1 1 I i -I< S S S -K S S S S S S S S a, u -x -x -x S -K S S : S -K -K Fp I< S S ( S < S S ( S ( S LI) l cr r- ei cp r oi cv, r cssi pq,-1 r-i 1 CV 1 C\1 CO C\1 C I 1 C 1 ') C\1 Cr) S S S S S S S S S S S S S S -X 9( 9 S S S -K -1< -K S S S S S -I< S -I< S S S 1- ui r- p.] sl. l / Nl / r / CD l (--- o-- r- r- r-[- ui r-1 C.1 I T-1 r-1 1 r-i 1 r-i I 1 r-i 1 r-i cv I i i I I I I I t= s s s s s s s s -1< S S S < S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S.,/>") g r- vp LO C r- CD lid 6)(51D CS) CO,-1-1)L S S \ S S S S S S S r= C) ki) LO II) C) II).) C).) 1.1) C) C--- cr CO ) cp / I"-.) ) oo r- i-1 m r-i i- cp (X) C-- C) CO C\J C) ') ') V) C\1 OD CO C) II) C) c\i r- co cp Lo u) c) c) c) c) c) c) c) C) r-1 C) r-i r r CD C) C) C) C) C) C) r21. T-1 r r-i r-1 r-1 r-1 r-i T-1 r `---,,,_. 1 CO (V CV CO -1 CO CD (Y) CO OD r- co cv,1 oo r- -1 cp C) r-1 szp C) r- ui oi kt-- LO C> CO LI/ CN l CO (Y) (3) r--- co c\i ') (.9 Sr` ir) u-) u-) u-) Lr) k.$) Lf) Lf) 1.1') 1. LC) cr. 3 co C> -) ) r--- CD r(y)( CD msr Lomc-Q ") 1:1 sr CD CO Cr / C\.1 C\1 (sq C\1 r-1 Cr) Cr) T-1 C) r.xl Or) 3-1 h) CP (n CP (n (n CP PD,r / / oi ri ei cv ei oi ei.m cp cp / ) / IIIII III 1->-1 > > r r 1- -r--3 r 1- r-i r-i r-1 r-1 r-i r-i r-i r-1 r-i r-i r-i r-i n 1;1 EI c,) u) cr) i l I I,-I I (I) LO CDD ) r-1 szt. CO -1 (/) r-i r- r-. cp cv ") <-) [II CV (1') C\] Lo r- OD CD / / r-i r- r- oo W ui -.) c\i Lo Lo lp ui c\] ui l. 'r. C) T-i r-i t:= >1 F-i C) OD f: (\ILO/ / pi pi co oo co OD,< Lo oo co OD oo P Z EI c) l_.1,,-,-9,--1,1 hd CO r-i r- r-1 r-i Z P:() hp 1- u) gc 1-3-> gc f< F, W. CO P 1- -'') G:1 C) C) C) C) () hp 1-3 I-D > 1- > ( u) 1 u) 1-- >-1 I-D hd hd 3-3 hd t flcdi:c CD CD

36 AJOP VM1 5 -JAN- 9 (1 ) CD LDo.) cy.) co cr, c> c\i oi ui c\s cc co cc r- r- ri ui co CD.) -N cy ON C> cs) C> CD co r-i cr c) O co Lo ui O o oo c\s CD CD sr ø CD r Cs.1 (. L. 1 C\1 cr W 111 cr Csl cr CD t- c 111 r-1 (. 1 ON CO CD sp CD CO cr CD Cs,1 CD (. r1 u1 O u1 O'N Cr) OD O r- cr ui pi cr cr cr CD CD (2 cr cr cr cr cr cr cr Ln sp SM eli er sr sr SM Lr) Lii 1.r) SM sr SM r- CD r Cn CD 111 (. 1 en1 C\I CD CD CN SM SM OD < ) CD C\J Cr) M 1 c r- C> (. 1 C\J 1.11 sp CD en SM.1 Ln CD m CDCDCDCD CD CD CD Cs) CD CD CD CD CD CD CD ") CD 1- r-a D co 1.] -) if) CO L11 M CD 1. CD C> CD LI-) CO M r- u-) u1 CO -') L.r) le) CD CD CD -1 N CO LO CN Le) cs c) cs) rj en j-.cc m r-- cs) k.o LI) LC) CO -1C'1'. k- CO C ui ui ui LD L.C) 1. 1 LO LO Ui co co c.j (. u1 Cr) cr crcj ri C\I sr C\1 CN C\.1 SM cr ens (ssi ui ui c) Lo -) r- Le) CD r- co cv ui cr CD CD CO CD CD -1 CD CD CD >,,--1 U) le) et' C) Lr) CO (Y) N C) CD C) CD C) C) C) C) C) C) CD C) C) CD C) CO \ (51 OD en sm N C) CD N LC) r- cs) ri r- I-D (.9, r. r-- Lo,-I co Le, in,-i ri ui oo w cr, cr ri. L.C) er. Le) Ln lf.) (.. (... LO Lr) sm LCD L CN ui r. C:) C:) r CD CD C) C:) CD 1r) -K -K -I( -K ( -K )- -X -K ( X -I< ( -/< ( -X ( < ( ( -K -K X ( -K ( ( -X -X -K -X -/< -K -K -K -X -K ( ( -K -X X (1) CD Ln OD 61 CD 1n Nl sp cr r- cr CD cr Lo CD SM CD CO (. OD CD CD CD CD Cr) CD CD CD CN CD CD CD CD 1- r---i r---i 1----I E-I rir o N cr) osi crn cs) C.] o-) C 1 r--- cṡ) cr co ri c\i cs) r- < r- ") r-- (. C) CV r- ri ui Le> cs) t=c r- cr) Oi r- CD r- co ui cs Lii oo cr, cs) r-- c\s cr, cn r r ui Ln ui L.r) ) LO Lr) ui LC) 1 SM "7' CN CN e() Cr) ev er CO CO CO sr OD CO CD N ui r ^) u1 P'") Lr) X -I< X -X [- -X -X -X U) CD C\I LO r-,--i r- m in CD CD CD CD CD CD CD CD E-1,---1,---1,--1,-9,-1,--1,--1,-,-9,-9 ril I'' r O r- (- sr c 1 LO r- sr 1 (.. CN OD Le) cr sr CD o. cd Lo r- r-,--1 c5. r- m oo m.r, > cr cr, cr ui.1, cr ui cr ui ui 1--i F-L i- u-) r- co ȯ) Lo k. r- r- Lo c\i N) ril. 1' C.r) Nl Cr) Cr) Cr) Z S -X : -K Nl r- r- r- co r-i C\1 CD Lo,r1 cd Lo CD CD CD CD CD CD CD CD,--1,-,--1,-1,-9,-,-9 r-1,-1,-9,1,--a Ol LO CD r- cn (V r- (. r- co CO en -1 ev CD en N sm CO r- in Ii) 11-) Qo Lo m oo,--i m r-1 OD ui ui ui ui ui cr ui cr ui ui ui cr cv Nl k. CD C 1 C 1,--1 rr) r- OD CN CN co CN r I-1 li b II ) 1- l. CD (V i (. CO i- ID CD CO,--I 'I' CO '1,--1,-9 r-- r- ez) c\i cr, --- c \I m (N Lo r- oo CD 1 CD CD 1,--1 r- k. C) r- co rzi in cs) e si Lo Lo Lo ui (-,' ui Lo sp CD I-1 I---1 C) CO (V en en en ') OD OD OD CO g: k CO CD li< W i_,--1,--1,--1,--1,-1 ho oo,--1 r-,--;,--i Z C) I-D i- U) i- 1-9> r= f W 3 C D F= W I-D W E-9 C) C) C) C) C) I-D I-D hp o, cr) u) i- >-( 1-D I-D hd i11 j1riicc u) u)

37 AJOP VM1 5 -JAN- 9 -X ( -X -X -K -K -1 -K -K -X : )- : : -X -X -X -X ( -X -K -X : (1) r-i co r- o-) r- oi cp OD ') C 1 < OD OD CD rl CD CD < 3 CD OD CD CD 61 CD -1 Ol CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD F:1,--I,--I,-,--1,--1 r1 t--1 r1 r1 en ' Ol < c r--ui CO C),--I r- r- cr rs. Cr CD.) CP CD cp,--1 ui r- ") C9,--1 c) CD cr ) < (Y") r-,1,-1 r- csi oq Cr CD < cr CO r- ui r- -ø r- ui o LC) Ze1 en C5-1 cs-3, Lok..-) OLO Ui Lnu-)Lnk.91..n tf)lninlsdin c.olnk...k.9l9 LO Lo Ln in Le) 1. 1n Ln > U) (Y) 11-) oi oi ui oi ui oi oi oi oi oi r- ') ) r- ui ui ui C\/ cr r-1 T-1 l -1 i 35 -X -X -K : -K ( it -X -X -X -X i-i -X -X -X -X -X -X : (1) CD 3 CF).r. ui r- C.,1 CD < C) ') CN) C3 CD -1 CD.),--1 C) r-1 CV (C) CD t-1 t-1 ri CV 61 cp,-1 C,.1 1. Nl CD CD CD r- CD CD CD CD < 3 CD CD cs") cp CD r-1 CD C I CO cr 61 < r- sa, CD es. 11) CO 1 1-A r- oi p c..] r- ui c) Lo en ") 11) CO C), u1 u1.m.zr, ui,zr, ui ks) ui ui.1., ui Lii > 31 U1 -) P) cr ''C) r-1 CD r CD CD CD r- c) ui ui c) c) o) 9 r1 1 ( )- -X U) CD Ol Cr ") II) r-1 r- r- c.] CD CD 61 CD CD CD CD C) CS) CD CD ft,-.1,--1 r-1 r-1 (5.1 \ cr U) CD Cr < rs ") CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD C) CD CD CD cr cs.) c) CD cr (..e) CD Nl CD ui rl Nl, m o-n < '' CD < < lo if) 1_ u1 u1 u1 u-) LO u1 u1 u1 > r- ui rl ) CD C) CD CD CD CD C) CD CD CD CD rl C\1 CD CD ) -X -X -K -X -X -X -X 1- -X -X -X -X -X U) CD LO.) CD rl CD r1 CD CD CD CD rl r-1 r1 r1 CD (Dl..> C \I C> C) le) in o o o o o c) c) c) c) c) o r- o c) c> cy cs) cr r- cr) o co a),---1 tr) EI 1.1-) OD r-,-1 ui,-1 C C Lr) u1 u1 < u1 < < < > 1- r:1,---i O'l,-I C> CS-1,-1 CO C> C> C> (" C> < r 1,--I (V,-I CV,-1 f1= > : -X -X -X -X Ce) (C) CO -) C) Cn C) C) ON,-1 i',,--1,--- i- 61 CO \ Lr) c-,-) N1-1 Cr CO 1 C Csl 1',--1 r- o in i-d '' ui.g,,-i ui > i- E-i f:1_, cs--, r- cs-n CD r- W t-1,-1 (I) f-1 1- >E- Fl W E 3--) - E ks) o Nl,--i 1-D CD, ' CV LI) El CO 1- E-i 1--1CC W El hd 1 Cu U) ) -X -X -X -K -X C> e--- C),--1,-1 CO -1 C) C> C> I-- CO l r- o.1-. ui ui oi r- CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD rs,-1,---1 Cr) C\) < Cr) (\I l gg C er) ),_ 1 W E-f C) C) C) i-- >-1 hd hd hd ) r-1 Cr,-i r--- r- r- CO C) 1 CD LO LO 11-) C\J II) ) ) CO r-1 t= f, C) C) hd hd hd hd hd 1 CO c) ('- -) CD ') r-1 rs LO '' CD r-1 3 rc < CD 1--) CO C".. W co hd Q 1 CI) f= 1, C) rs OD r-1 1--/ CO 3 gg r1 P i ui >

38 AJOPVM 15 -JAN- 9 (r) C> r- Cr) k. 3 1 <-1 < crcncr rrr --,.. ui Li-).1, c> o, t, c> r-- c) c> c) c, c> c) c> c> c> c) c> c> c> c> c) > co cv r- c> c) Lr) co c>.1-. -zr, Lr) r- r-- -) i-, r-- co u--) : cr ri cr (-) 'r' '-r) ui ui Lr) oi >91 pw Lr) cv o o N pi (3(Y) (3 o o o o c) o c> N (Y) C') o c> N r-i,-i, : -I( -K -X (r),--i 1 (Y) N 1 LO <-1 r-- <-1 1 cr, Li) r-1 e\i C) LO cr N CD o CY) CD CD 61 CD CD CD CD CD CD '1 (V') tr: T-I <-1 r-1 T-1 <-1 <-1 1- T-1 <1 <-1 <-1 <-1 PTI u.-.) CS) CD Cn,zr e\1 OD LO -1 CD C \1 CD LI') r- Lo > k en > L -) cp cr tr) 3 r- L cr' 61 cr, r- N co N cr N r- 1 (3 -) c\i Cs) Ol LO CD (Y) le).1 r- pi ui Lo cr cp Pi Le) (31 : cr' cr' cr LI-) cr cu3 11-) Lf) LI-) LI-) 11-) 11-) Li-) I1-) tr) LI-) LI-) Le) L. cr >-+ a > pq (n r-i 7 OD en OD r-i N LO <.D<. N CD l m,-1 Lt) "1' N r-i r-i LO CsJ es,] l LI") r9<- (') -1 -K -K -X -K -K -X -X -K -X i- -X «< -X -X -X -ic -X -X < GQ Le) en CD cr N ui cr o> ui CD Pe) cr, LO ('7 CD ('73 CD CD CD r-1 <- CD <-- r-9 CD r <-91- Cr) 1-3 Cs.] t,: <-1 r-1 r-<-9 <-' 1-9 <--1<--9 <-1 r-1 <-1 <-1 r-1 <-1 <-1 W "---- r- r- k.. r- CD e\1 Le) CD OD L --- ') CD CN en ') k. r"- ) CD 7 > CD L CD ui r- o> > CD CD <-1 e\1 LO CO CD,.. r- r-i Lo N r-i r- OD N,--; <-9(Y) 61 r- Lo pi Lo, r- ui ui Cr) LP) N r- ('73 : cp in Li-) l ii-) cr, 11-) LI-) LO LO r- k. k.. r- r- r- Lo Lo ui Lo r- Lo ui -i a (Y) ('i Cr) Ol Cr) CO,-1 k.. l.sd Cr) cr Cr) k.. en en en LS-) en LO. N N 1 r) ri c\i r) cn (N c\i ic «9< --X -X c -X -X C -X -Y -X -X -K -X -/c -X -X -K -X -Mc i- -X «< C -X -I< -X -X -X -X -K C -X -X -X Ci") CD k. CO <-9(3 <-7 cr N k.. r- 7..::r CD LI) OD LO cr pi l 3 CO 61 1 r-i r-i CD CD r-i r-i r-i N r-i r-i r-i CD CD r-i CD CD,-I %--I t-i r-1 <-1 <-1 <-1 r--1,-1 t-i <-1 t-1 <-1 r-i <-1 W E -'.--, UD k.. r-i o> cr cr 1 1 r-i N r--1 1.(1 C\1 r- cs>,--1 co k. ' ZP l LO W >-I m -), r- k. N l,-i CNI N CD 1 c r ui o> N cr co r- UD en Nl 1 cp k.sd pi r- OD l r-i r-i U-) k.. N r- l en CD (V r- cr N Pi %) lr,) r.,-1-, : cp cr cr ui cr cp Li-) 11-) ir) u", LO Ui LO LO l LO LI-) Ui11-) 11-) C) >-I i- > pi., r- r-,--i ui r- CD CD 1 1 cp cr cr 1 cr, cr, cr 61 cp N r-i cp cr Li-).T, cr N,-( cr cr' (n <-9 <- cr El WZ cni-i i-l:rz i- E 1- EI r I-1 rt1 i-i I l > >9 ---, m le) 1: 61>-I N r-i> r-1 I k.. COI- I-D m,- r,: D 1 fr.] r,--ir-r--- ("7 k.,-ie-' N menil M,-i i- r-m w Lo 7 esi LQ kj, lid 1. N LI-) ',.. Cr T-1 FI- OOD I N en en ('7(Y) OD co co co,olomo.--, coco r E1-1 I-D ((«- (---- r-i 1-D 1-c/-)r=i- I-1>-i r( Nl OD WI-II-D W 1-phi-D 1-Dr> 1- i-1 > cn J- >-! I-D hd I-D I-D I-D i 1.- (J)',. rq U)

39 37 cr * m * -3< ( -K I Z (Å ( -K * * -K * :C) I N LO cp r- cp cp 3-1 r- LAN (e) CO \1 OD r-1 LO CO r- cv ui oa ri E-1 Nl ED r.r.] Z (... r- cv ui r-i 1 ui cv cp LO.1 N r-1 r- ri CN C\1 1- (Y) N N Oi I LT.1 p c I I I 1 I I 3-1 I 3-1 I ri I r 1 1 P W > PL, C) ( ED Zi ic -I ( ( ( r- ui r-i cr ra ':11 / CD r` l 1- (:1. r-1 cr v3 Cr r-i r-i cr 1, ra 1 \1 cli E-1 Z I r-i r-i r-i I C\I r-i I 1-1 III r-1 r-1 \.1 III III 1 1 I _ I W o k(d * ( -K * -1( -1( * ( -X -K * * ( ( ( -X * * * -I< * -K * -K * -K ( -X * \ cv 1 cv cr cr ri r-i c3 cv oo o ui ri cv CD 11 r-i r-i LO 11/ r- 1.- r-1 I I 1- I r-1 ra ra I r9 Nl ra 1 1 \1 r9 r-i 1 I I I I< * * * * * ( * * * * < -X < ( * < < * ( i< -I< < < (1) ri p cv OD CD Csi r- OD C \.1 / OD C1.1 lo r-i C1,1 U1 cv OD I r I I \1 I 1 1 lo ljd lo (.11 I * * * c ( gg Z << ( -K -K * -Ic c * * * * Z * * * * * * * * * * * * * * * (1) 3- (1) 111 CD C1,1 (1.1 CD cr r-1 cr C\J C11 CD \1 C11 C1.1 CD C1.1 C11 l.ti / C..] l 1 / 3-1 fx] I I 1 I 1 I CO D N * * * * * 1-. < 9< ( * ( * ( * o\,:) I< -K -I( < -K -K * * -K -I< -K -I< ( * -I< * -K E-1 Z W m.) ts> 1 cs, Lo CD cr \1 LO CO 11/ C \1 Cs.1 C1.I cl" '1' (11 (/ I r-1 I I 9< * c -1( -1( -K <9< < < -K * -K ( -K 9<< 9<9< * -I< I< -X * -K * ( ( < -K * ( ( < -K I< * -K lo on / CNI 1 ra 11/ / r-1 C> Li/ r- r-a Lo r- ra r-i 1- C11 / (11 (.11 -K ( ( * -K c < -K -K -K * -K * I< -3c -1( ( -K ( -ic * ( -1( -3c * I< * ( * ( -K * EI ( -1 -K -1( < ( -I< * * >3-9 ON ON Li-) cr LO rf) ') c is) cr L.r) co cr r- r- cv c) N m ui ON OD l c Z Cn gg op I 3-1,---1 < W W r1 9< c ( -K -Ic -1( -K -K -K * ( N1 9< ( * ( -K * ( ( * * -I( * << ( * * -I< * -K * * ( < * -K ( -X ( ( -1( I< * ( * ( * EI 1- CD / LO \1 CO cr U1 l.. 1 CD / LO C1.1 1 / C1I r- ui ui i1 CID CD C1.1 C\1 d'i ':1. r-i 1 C1.1 CD 1 1 C\I 1 (.11 \1 / C C11 s(/' CD 5 C) ra ra ra T-I r-1 ra r-i g PL, E-1 r: r-1 1 o'n (s) r-1 r-i (7) /,ZI' r- m oo co c) CD 11/ l 11/ Lo CD cr ui ko (I) C) Ol OD m OD cv r- oo UD LO 11/ r-i 1 1 CD CD UD cr CD CD Le> ri cv 1-.D EI'- k. C11 L.11 CD 1 CD l cr oi m CD 113 cr LO OD 1 CO ri cr cv > Up Le/ 1. i- (( CD cv ri ri cr oi ri ri ri ri cv cv ( ( ri ri ri ri ri cr ri cr ( ( cr cv g u) S g a cr m r- ui r- 1 1 OD r- cv 1(N CD C1] C\1 r'-- 11/ 11/ ll/ cr 1 ( cr v) c) rd Cu ui cr cv cv r-i T U/ cr / C11 C11 E-1 (1) cv cv cv cv cv (N C'3 cv cv cv ('J C'3 ('J C'3 cv cv cv cv cv cv cv cv cv cv cv 1-:() I I I i r-i r-i r-1 1- r-1 1- r-i r-1 r-i r 3 1- r-1 ra K P E-1 EI 3- ('1 (1) " EI I 1- u) Z Lo (5) is) co cri C1.1 r-i C 1 r-1 11 * * -K ( * -K -K * * -K * I< c).zr ko r-i Lo ra T- r-i < * -K * 9< -Ic * -K ( * * -K -I< -K I-D E-1 CD 1 ON CD 1 1 di r"... CD CO I< cri r-i r-1 1- C1. EA 12 J -K ( * ( -K ( ( ( ( E-1 1 rz -K ( * * -1 -K -I( ( * 1 (/) l9 oo oo ::3 l,-i C> CO CO od C\I \1 ON (f) cv C I CNI r- cv rri 1 CO r- vo OD CO W FcC cr cr Ln C I cp Lr) ir),--1 a., ix) cv ci LI-) c) E-1 r-i r-1 r-i ui EA r-1 ra 11/ U1 (1 E-1 Z W g in r-i r-i r-1 1:D Zi r-1 1- CO Gcl PQ 13. :C) hp 1- PQ C) [- Z > g pu C) P Ci :=3 C) hp C) C) C) C) I-D FD FD FD I-D 5 Eq '> -1 U) C) oi I-D I-D I-D I-D 1 oil., W u) I-D 1-D 1-D Clp CO u)

40 AJOPVM1 -JAN JA ALUSTAVAT KOKEET E-1 E-1 i< -X -X -X -I( -K -I( -I( -K -K -K -k -X -K -K -X -X -I< -K -K -K -X -K -K -K -K -1( -X -1( -X cn i- -1( -K -K -K -X -k -1( -K -K -X -K -K -I< -X -X -K -K -K -1( -K -K -1( -X r11 c1) L1-) le) Cr) 61 CT -) Cr ct r-i 1. Le).1 k. C 1 CO CO 61 Cr) C r--.1 C\.1 CV cr r---1 CM C\I r--1 r-i (s.1 Cr) (\1 Cr) CsJ CsJ C\1 cr C\1 (') (") Cs.1 ) CD 31 r-i r-i r-i r-i r-i r-i r-i r-i r-i r-i r-i r-i r-i r-i Ol cy) Lo Lo cs) CD cr CD 1 CO r'.- cr r- m LI-) o co cs ) c) oo cr Lo en o'n en en cy Nl r- cv c)-) cs..] r- es.1 IX) Cr' ') CD ct Ui ") k. CP Cr) CD Ln c.i Ln CD r- 3 1 l 1 1- csq cr CO 1 cj. c\i cp 1 V) l. (Y) 1 E-1 cv m en cr / C\1 C 1 / / C\1 CN1 / / 1 / 1 / / cr 1 / / / ct Nl cy Le.) Ln Ln r- co cf) f= Lo v Lo Ln cr) c\i El -K 1- -1( -1( Ci) CO en Ln cr k.c) cr) Le-) c) c\,i o,---c en cr Ln o c 1 (N en cr o c) c) o o o r-,-i c.1 o'n c\i 61 OZ) r-i,-i,----1 r-1 f= 1 1 o Lr) Ln Ln Ln Le) en C> Ln E-, -, Ln -, c.1 C51 L.C)C \I 61 C> LI-) cl. cl" Cr) 1 61 LC) -) 1 CO Cs1 Lor-oom cocoomo omocri cv Ln CT r-i N1 Cf) Cr) C11 cr Ln en (r) s:11 (r) (Y) (r) c\i en 1 1 cn LI-) Lo cf) ct. cf, C Cs,1 C CN C 1 C\I (\I CT (1-) C> 1 Cs1 op,q k. 11 (\1 C\1 1 r cv C\1 C\1 ') ") C\I Cr) E-1 C) r-i r- Lo Cr' OD 1 LO 3 CO F EI PT F: ev et U") (\I cr U.) U') cr U") N1 CN 1 r (1 tz Lo i< rir-i r-i LI) U') U") U") 1( EI Z I< p 1:D ' rzl PT.1 r P 1--) i- ril i- F. Z l': t( f: r1 Nl 3 g: C) P C) 3 C) C) I-D l' C) C) C) C) C) I-D i-1 ui u) 1--) FD FD FD 1 (1 31 CI) E

41 39 AJOP VM1 -JAN- 9 t/ -x en cp sr sr cn co c> c),--1 (Y") C I N S W (Y) LI) r- co c> Ln r- en c> en Li-) cp c> en c> C) (:::> CD (Z) CY) r_i CD L (D C) (y) wc:) (;) 1, '',... (3) 6) Lo o k. 61 Lf),-1 CS) CO (Y) N CO Ii CO t-i CO >-1 (=> (Y) CO k. Lo c),-i r- ko c>.> c> r-- C.1 LC) kr) Lo sr c> k. cv sr oo rn ko CO Cr) (V) 'zp.71 rn ( cn en cn cv en cn rn rn cn cr) cn sr en sr en en st. en : >-1 1- ko,-i ko Ln sr N CO CO cn ks) ko cv r- cn co E-1 > PL ril rx.1 l.c) E-1 ( -X ( * -X -X * * -X * -X ( ( ( -X -1( -X -X (, () c> ) c) in r- st. cs sr,-1 kr) co en ko (N co Ln C I szr 'C's1,-1 (Z) N Lr) l'i'g (Y) CO- (' (. t-1 fr) CN en N (Y-) N N C \ 3 Sr N en cn r-> sia c>,--1 r-1 t-1 %-1 (f) 1= r1 CO,:t -1 cs, r-,--1 L r- srl c> er) Lf),-1 k.. r en t, co Lo co c> r- c> kr>,-i sr cv co cs> en cv LO cr r-1 CO Lf) ("N CO 1 CO LI) co c:;) ko c> C) in cv kr) cr, r- cp,-1 ko sr co cs, c> ko.r ko c> en co sr m N C) LO Lf) r- Z cv en ( ( en ( ( ( ( cv cv en en en cn sr en en sr en sr sr en sr, Cs1 r:=c : ho >I I-1 co co,--1 ep en rn cv ko sr ko r- c> en cs>.51 sr, sr sr sti co sr l. ( 1 ko N N t-1 en en cn (v,--i Z C/) 1- i- E-i P ril CO 61 : Et Z 11 en cv sr Cr1 N t-1 N '1 8: ->: N k.c11 (Y) LC).k.. -1 CD N *--1 N CO CY1 r-- sr,--1 c) co oo Le) en N C) N N (Y) N T---1 CO I-1 i l. oo co ko i-i C)COCO CONN CY) W N N N (Y) ((N en,--1 c> cn,-.1 oo r- kr>.(71 CO 61 k..3 OD F: E-1 W ((, r1 cr LI) N cr1 1 Lo,-I sr kr) cv cs> Lo c> 1 p ro, rz,-i,-1,--1 in,--1,-1,- Ln kr) kr) tr> 3D (Y) i = Z rcg r=c P li Z rzl NI P 12 I-D i- P:1-1 f= Z g r< g g w b ril!1 KC P U I-D g b 1--) ĪD") 1- cr) o cr) 1-D 1-D I-) i-d fli cr) E-i I-) i-d I-D ci) cn cr) F: E-i

42 AJOP VM1 -JAN- 9 ( -X -X -X -X -K < ( -K -K -K -K -K -K -K -K ( -K OLOcs)(. cl,k.ocpm N-1W>NO1 NNOM 61MN,.. OONN ONN NNN 1 MNNM T-1 r_i Ṙti,--1 cn (r) c).ii 1,--I u-) CYN r-1 M LI") Le-) (. CO CY) (2 C) LO.) - ( ( CD cs) ks) Lc) r-- en en Le) en c> co ),zr, tr) ) en ko.zr. co cr) co Q c>, cs) c) ) is-> en e..i,-1 k. -) co co.) c..] N ( ( szr.,zr, (-.1 m cr) en cf) ( ( en en cn cr) m en,zr, ( ( rn.1, (- 1 1 LI-).r, k.r> cs> Lr) u> k.o Lo k.o io if) Lf) 1 1 LO ko.. `zp 'ZP 1 -K -K ( -K -K r- : -X -X -X -X -X (< -X -X -K : -K : Cr) LI-) N (- cv ks2).r. 1 c c en.r, (1, it) N r-i cr, CO cn (-I ( ( N,r, LO,-1,---1,-1,1,-1 rn.),-1,-1,-,--(,-1,--1,--1,-1 N '1\ Or-,-11 Or-- r-inu-)")n M M olc..9 mmcvcricv wor-r-r- crolno M M,-1,-1Mcp,-f Wr-M,M NN6)M M M N NMMMM NNMMN NMMNM M N 'r. N >1-- (1 low(.l NNNNk. NNNWW < OcrOOLO ( -X -X -K -K -X -K : -X ( (i) rn cs) r\i in,--i, r, Lo r-, r, u> (N OON cs) r- o o cr),-i sr..11 c),--1 cr) o c) cs'),-1 ('1- er) cn )-1 cs c) r: )-I,---i,-1,--i,-1 )-1,-I,---i,-i 6) In N c)-) Li-) cn Lo (Y) cs cs) co CCD o c) o o r- o o c) c) Lr) csn CD CV cs) o.zri.sri r-- (.1> ) r-- cri C> r- co ).) (. 3 1 ls) cl,,---i en r- c,-i cyn Lr> ko r c> cn en cr),z>,.zr, en en en en en CV m m m t,,zr. en Le> CV 1- (1 CO Lr) Lo (. (. m,zr, k.o r- co co r- r--,-1,--1,--i c> c> cp r-- c) c> c>,-i Lo El W cr) f,z c> cs) X c) -1-, c.i Li-),-1 c>cno-),..c>,--,-1,-1,-i,-1 Le) cn L() o,-i (f) '7' en r- c> L.r> CO r-- r"-- r- N : ( -K r- Lo,:ri,-I CV CV m ii.>,--1 c> c> c> c) en,-i cr. cri r-- 3 L -1 N c/',-1 c>,-1 c> co -K -K ( -K,-1 kj> N 't,,--1 cṅ c) k.) c> c> cs) C> CO 'f' `zp co c> r- c> c> ( : -K co en c> c> c) c),--1 Lf) L, c>. c) c>. c> r- Lr) c>. c> c) c) c> r- zt, ('..) c) c>. c>. c>, r- El -i< gl -i: ->: -K Cf) L-I C> k. Ln le> ') (V CO M en,zr ko c),-i ( ( N cr) f= 1-1-,-1,--i 1-1-,-I 1- -) gc CO ",-. zr r- C> Lf) c) c>. o c> Lo CV 'r' [--- l in 1 CD m m '1, CO 61 L-I 61,...c) en r- r-i N rc) re) cl, CV en en en m 1- O.., r- (. N CV C> r- r- Lr> r-- C> C> r- C> CV W c5') M cc -1 c CO conn 61r N ('1(N (1 ((N ( EI OMOD NW C61LO 3 E-1 W crcpn LO z1lin inl-lcvlon 61L-EI W I-1 f i.ntr MM Eli< Z ez r >Z CO W W P PO r=z > I<ZI< f.z fi.is( N1 t': I-1 hp DhD hp>i- 1- (11)(1)t-D I- 1-1-(1 Cf)E Cr)MMF -1

43 AJOPVM1 -JAN- 9 -K -X -X Z1 (W) ( -X : I rs kg) ka N CD cr r U1 111 l c) CN k.: 111 cr ki. cr N W w z oo r- (',-) ") 3.,,-) 1 / C C.1 1 CD 1 CN QD W P r- 1 1 ' 1,--1 1 i r-i Ol W P W 1--1 : ( C) Z. 1 / 't' / LO E (' 1 -) -1D r- 1 N u1 LO 1. LI/ N N N U9 N E-1 Z I I I 1 I N N N C 1 r-1 C\1 C 1 I 1 Nl CD Lo : ( : ( -X : -X ( 9< -X -X -X -X \ cr) 1 cl, lid u1 II/ r- 111 r- LO r- l CO -I1 Il kj) r-i-o ('-C' k I i X -X -X -X ( : -X -X ( -X < -1( -X -X «< -X -X -X : -X -X -X -X -X : -X -X -X : : -X -X -1: -X -X -X ( -X «9< ( (11 CD -X -X -X -X -X -X -X -X ( -X ( ( -X ( -X -X -X -X ( -X -X ( -X Cr) k.. cr cr CN cr 1 N :.. OD VO r- cr) m CO 1 1 cr ko o en o EI cp OD 1 OD OD OD OD CO OD OD.1. r- r- OD 11 ki 1 r A ( l< -I< i< Z -X -X -X ( ( 1( ( : E-1 Z P1 ic -X -K -X «< -X -K. «< : O/ (1) U9 CD r-1 kid N U1 CD T-1 CD N / 1 k.: N (N 1 C".] 1 CD CD I I ril I I Ce) : : -X -X 1- : o\" ( -X ( -X -X -X -X -X -X -X -K -X,-) cr) CD 1 cr CN cr rs 1 k.id 1 N M Up' CD U9 N OD cr e-- cr CD :I rz 1 I 1--1 ("1-1 C 1 C..1 LI/ / T Z 1- W W< u) 2 -g -g -x -x -X -X ( :.: -k ( ( -X -X -X -X -X -X ( -K -X -X -X -X -X -X -X -X -K - -X -X ( < -X -I< : : -X -X -X ( -K -X -X. -X -K -K -K : : -X -X -X -X -X -X -X ( 1-D E- 1 1 r-- C) cr 1 lid u9 c:11" 1 LO CO N CD 1 1 u9 1 T-1 cp g cr I 1.,-9,---.1 r-1, N,-1-1 P -X -X k : -X -K -X -X -X -K -K ( -X : -X 1 -)c -g -g -X -X -X -X -X -X -X -X -X -K : ( -X EI : -K -X ( -X -I< -X c -X -1( -X -X -K >I- CO Ol 1 LI-) cv ko cv c) p_r).r cv 't'. 1 1,--1,--1.c11 C..1 / C 1 C 1 u1 CN1 LO Z Cfl F'= Ls , E-i W -x C) : 9<: : s W -g -X -X : -1( : : -x -g -x -x -X -X -K E CD r ': cr U1 1 T '- C\I CO LI/ Ċ.- CD 1 CD OD CO 1 CO 1 1 CS) 1 CD C) 1 1 CD 1 CD CD 1,1 r- rz U),- T-1,--1 r-1, Pu g 1 1 cr LCD -zr LO 1 cr, 1 CD N LO U1 cr / CO cr U1 LO (e) 1 r- 1 Cs [1-- cr,-1 l,71 OD r- 1 N cd cd '.( CD CD QD ( r- D EA \ ("\1 LI/ 1 CD, W cr 1 CD r- ( Le) r- ) oo, ") LĪ) cv LO U9 1 i- c= CD -) cv -) 11cr / 1 1 P1 / N / / r1 1 / 1 / 1 szr 1 cr. co crt cv u) ko..i., ko Lr).1.. r-- ko r- co cs r-,-1 r-i ' CO,r k. 2 N b Pu,zr,,zri c 1 N r-1 r- cp cp 9 N -l- W(\I cv cv ('- cv cv cv cv cv ("-1 / 1-D 1 N N Nl N N N N N N N N N N N N >-1 A r-1 r-1 1 r-1,-1 r-1 r r-1,-1 T-1 r r- r-1 ra ra r-1 1. Z ((1) II CN 1 E-1 I C// LO l CD N N N CV (,--1 -) N (") crn (1) cv r CD 1 r-1 OD r- ko.t, co cs) ko 1--1 co,--1 oo g 'ti U/ U) cr LI/ C\1 1 Li/ CD E-1 W g 1--i,t, v II) Nl rr.1 >1 p, (1, g,--1,- LI/ f: r-1 r U") Ul LI/ CO / E-1 Z W g g p r-i 3 I-A Z CO Nl W Z -1-- tz K r:: K N PLI g C) P C) C) 153 gr, C) C) C) 1-D I-D 1-D 1-D hd 1- Fil > g W co 1--) 1-D 1-D Ol W Ol W (") u) g Ol i- u) p1.1 C) cr) hp 1-D 1-) hd 1 12

44 AJOP VM1 -JAN- 9 2 ( -1 -I< :=D -I -/< < ( ( < -X -I< ( ( -K 9< ( ( ( -I< -K ( r7.1 Cn 1/. C-- Lo co r- co cs) c> r-i C) 1. (V CO 11-) ON L.. L.L1 C) ON C> CO 6) CO CO c> cs') cs) ("I c> c> o'n c> c> o-1 oi c> cs1 c> c> oi c> r- r-i 1- r-i r-i r-i r-i r-i t-i 1 Z' CN ON LI1 r-i (N l. LI1 / ON U1 CN C\I kr> II1 cr cy oo oo 1-3 \ M CO D C\I c) Ln ev (. Ln ui oi Lo Lo c> en oi c> c> ks> co c> Le) Lo cr ON Ch C1 u-) u-> c> r-- cs> c>1m cs1 o'n c> r- cv en r- oi co cn Ln :.: m cv m 1., m cv m m m cv cv m P1 P1 m 1 / c\i kso..c> en co cy en P1 cy es1 ui ui cy c.] cy ni ev ui cr, ni u-) cr c) c) o 11 in u-> oo Ln r- cy Ln r- f:: P..1 `r. 'Zr CN C \ i r-i r-i Cr Cr 1 (\I r-i cr) W Nl.'.', C) 1- : : '... cr) c> m zt, co r- k.c> co c> r- m m co c> m c> szr (\I c> c'-1, 5 c) co c>"- 1c) r- r- co r- oo oo ui cr. ON CD r- c> c \ 1 r- ks,,--1,--1 r-i (i) CD LI1 L11 LO U1 LI1 LI1 LI/ 1 C> C> C) cro, co c> csi Ln c\i o'l ui (\I in es,i cs) c> Ln cy cr en en cs) in (n < LID r- oo en oo oo c) oo CD r-i CN d'. (N LI-) Cr,-1 P1 M M sv 1., 1m m m m m N m Lo 1 m Ln ui P1 W 'Ll' (N (V (N C \ I CV C'1 C I cr cr Cr 1 M,-I,-I CV CO 1.- lo t-i C> CO CO CO (N (\1 ON C\I C\INMI-1 P1 (N 1 r-i c) 1 OD r- LO cr CO ON LID CO (= fil F,z i--1 cy cy ui cv cy ui 11 r--i d'i LI/ C\3 6) II1 CI r (D g: r-i r-i 1 rz: r-i 111 LI/ LI/ L11 / Z o< 1 1 r-i > 17, r-i M WW(2 r= I-D '-1 Z rc rz rz.t. P1) 1-D 1-DI-DI-DI-D 1-7>>-1 WI- 1- MPLIOMI-D bi-di-dwi:1 WCOE-1 1-DI-D I-DZ (1)CnCntz-f

45 3 AJOPVM1 -JAN- 9 -K i- -K : : M Ok.Or"---L-- Old"MOr-- CSICSMO'N Lnk..1,") '1'N,z1"COW -NO1 (5161CS) -16)61 -)O-NOC) OCO N,--1,-- r= PT.1 LOM[--- LOL.OLOLOM OOOLC) LOCDC) 2222 N\ "Nrs- CON 1:11MOl r--lönn CDCOM >1. OIN6)(---r-- (=)COMN MOMC NU1cP.1" NCOMCO MMM'zt' MN'MMM MMMM C') (Y) ',z1"mm'zl"m : >.-11- LI-) cl" M NNNN cncr.nn NM NM EI >P1-,-1,--1 W N1 E-1 r< > E-1 M i- g f= b W Z M :FDC i- 1- M i-i_ W -... >-I : >-1)-- P. W I-D 1- +: -3< : : -K dr-- 11)LCIM Ors-.61,--i,--1,- smcoo11r--...o NLI-) 11-)Mr-- MNMMM COWOM MMNN E-1 E-; f2w I (,-) o.): o-.) >-1 t-i > I u:. co i- Crt Pt] EI W Z (2 W C (:1 Fc :2 i- P:1 1- P M3D.iM 1-) -x -X -K -X : -K -K cpcpm'.3,.k.o COODOOlW,---i LI-) r-- co cs cr> c.1 Lo OLOcr, MMMMN MNLOcJ.k..M C. N CMCO.r,,:P1I1N LO r-3-r g bi-d 1-)(21. -x -K -K UNLOcOLOW ODC51l61,-1 MC5')L.O cr OD L.() N Cr)Ok..cPW NMMMM r---omolcrl MMN r- 'O 1 >Z 3-1 ME-II-DI-D : OCOLI-)UN 6)61ON k.or--wmcp OD Ol CO LI") M 1cPM st.mencrm s:1, cr, r-i OD CO Ne 1,-1 cpcocs)w LOcPLI")N LOLC)Lnif) DI-Db hd -)< : : MCOr-- L. :51"1,-1r -- COLC)COOr- C) k. CD r-- cr (.'s;],?p k. c LIJI)jc--- cr".dml.olid co CO C \ 1 C'] MNM ODCOK.)11-)EI MM Elfc M WWP 1--)>-1 MMME-1

46 .zr cn I ( : -K 3: < : ( : 1-1--) 1 CD CD u1,--1 1 et' en1 1 CO r- C\J -') -) OD ui r- az) 1O\ I o co ol o CD OD CO 1 1 OD CD cr rz r-i.-1,-1, I en , cr r- r-i oi oi oi r- ri oi o N r- co C1 ui Lo ui cr o oi on cs) cp r-i en ui co ui cp oi r- cr o r-i cp co c) k.. (1 r-1 M en,---1 CD CD CD 1 C\J 1 1 ev V) u1 r- 61 CO CO 1 CO / 2 LcIsi gi C5:2) CO LO et' VD CD 1 LO et, C) 1 1 / et' et< / / / / / 1 1 / / / / 1 1 et' (- LC:2 1.9) 111 u1 u1 U1 cr ui ui ui ui ui ui ui ui ui ui ui ui ui ui CD 1 et' et' 1 ( < ( i< : ev VO CD 1 1 r- i.o CD 1 1!1 1 r- ( 1 1 OD 1 CD CD r-- CD r-i 1--1 Ol ( CD CD r-- C>1 CD 1 1 CD / OD r- rz,-1,-1,-1,-1,-1,-1,--1,-,-1,--1 C \I crn r- r-1,--1 CD 1 VD 1 CD,--1 CO r-1 r Cs..1 CD CD / 1 CD CD oi ri ni N cr N CD CN ri ui ri cp CD r- CN CD / 11 lo 1 r-i r-i ( ( cr,---i oi r- ri r-i co ('o oi oi ri oi,---1 oi N N en ri ri N N ( ( N ri ri ni r..1 ri oi ri 1- (3. Lo V) VD k.. u1 LO LO VD Lo cy ui ui ui Lo Lo r-i o o CD et' et' VD < (I) CD 1 Nl r-- 1 CO LO C 1 OD eli CD Ul M CD 1 C) r-- 1 CD,-1 r-- OD CD CO CO 1 1 OD CV r- r=,-1,--1,-1,-1,-1,-1 1 "... CO r- c) cy cr ri r- OD C's.1 CN C.1 u1 C) CD CD CD CD u1 CD C,.] 1 Q5 > OD 1 r- ko r- ui Lo cr N cr N o ui OD CN r-i M Lo r- (C3 r-1 m r- r- Nl r-1 1 ev 1 eli 1 1 CN ( ( szr -) -) -)..) CO 9 -) -) ") Le) cs,i 1- cl, Ui Ui Ui Ui Ui Oi Oi Ui Ui Ui Ui cr u1 CD CD CD CD CD CD u1 CD CD CD,-1 ui 1- : : : : : 1 LO et' et' et' LO ( CN,-1 et' r- ui CD r- Oi c) N oc) cr Oi Oi c) oi r- r-1 CD O i r-i N r- ri ui o CD CD CD cr CD / CD CD CD CD 1 CD CD U1 oi oi ui N o r-i r-i cy cr r- co co cr,--i M cr ri ri co cp r- OD CD r- cy cy cr en..ir cr ui.-i CV er et. et' cy ri W J- Pu r- r- Lo isp N r-i r-i o r- r- 1. CD CD CD CD CD CD VD CD CD VD E-1 rz/ t= E-1 ui D 1 rz CO `,.. r-- CD Li1 CD CD CN et' et' LO CD CD C) CD r- CD CD C) 111 (7) C.) ni cr o oi r- c) co ri ri oi (OLO r-,-9 r- c) in cr N cr hp CO C'9 en.1-. c..1 enmen m en E-1 Pi VD LO Nl CN CD CD CD CD V) VD u1 VD CD C) CD CD LO CD CD CN W N U) :2, R I cs1 OD CO LO r-1 ( ( e \.1 CN 61 p.1 CN CV c\i en r-i M CN en,-1 E-1 cp en, I co r- Lo cr oo m k.o r-1 ( - W,:: et et' 11 CN cr ui ui,--1 cr ui N csi ui o Nl F-1 P Pu g:,9 i--i r ui <1 r-i r-i r-i ui ui ui ui ( ( EI fz:c Z r: fz: p r-i,-i 1--1 Z r-i r-i r-i CO W N b 1- P21 i- Fz Z F: rz gc f,z GLI W D C) h- P C) P ODs C) C) C) C) C) hd hd hd h-) hd,p u) ci., C) oi hd h") I-D oi E-1 hp hd hd Dl 1 ) oq f= EI

47 5 AJOP VM1 8 -JAN- 9 : P << P :2E.1 r- en cy cy cy cr cy,--1 c) c),-9,-1 cy 1 11 cr 1 cl, 1. 1 i 1 1 i 1 1 a a 9<< ( -X -X -X-X -X-X-X Dl O) r- ui cy 1 1 ua ro cr 3 u1 cr cs) cr co cr en cr ui cr en r-1 cy 1 ua cy CD.5)1111 I III II Iri III :C) > 1 -X -1 ( << D OW CD QD 1 1 CV CD QD r-1 N m 1-. kjo oo,--1 N cn. LOI II II 1 cp (< Cnt= -K -X -X P (< -X -X -X ( -X -X c/1 ct, r's P cr CD ua NINN N I oa Lo. oa cr cy QD gc > 'zr1111 I III II II III I E-1 (1) 3-9 Or) -X -X > \ co cy c> ri cy c> r-i m cy r-1,- cr,--1 CD ua r-t r-1 r C) i-1 gc r-1 I I I I I I D CV ( '7, : P:1 C) (< -X -K -X -X Nl > (A ua oa r- cr CD D N N CD CV c ui r- en Lo > F: N I i r-1 r I > 1- I I I hp t( ( -K : I1 -K -K : ( -X ( -K -K -K -K -X -X -K -X -X -X -X -X P ct CV /,-1 1 \1 'zr N r--1 r-1 cv cr cr cy o,9 ui (I)S. I E-1 gc r-1 EI > i l ( -1 -X -K -X -K X -X -K ( -X -X - -X ( -K -X -K PQ c> ('9 1 (5- ) ke N cr cr.r- r- Lo oo en r- r-i r-1 r- (1) ocylcs-ncscrn allocsnancs) crics)cs)cs-)m cncrnmm > r-i r-i Fi Nl C) gc r-9 r-i cr cr o cs) cy Lo N (7) u) OD rl QCD en r- c) pa ii, ca r- r-i QD 1 i 1 N r- en m CD cti OD CO r- r- o > ---. cy r-1 r-i ol cy r-i oa r-i oa oa N N cy oa cs) C) r: CD cv cy cy cy cy N N N N cy cy cv cy cy r-i N cy N N ol cy ua op c c tr) (v cv co OD CO k.o. OD OD OD OD OD 111 ua > FD ri en m cv ( ( en cy oi en en en en 1-C-_) Illi >.-1 r-1 r-1 r-1 r-1 r-1 >> oa es) 1 1 r-1 II 1 Et oa 3-3 (J) r-cy Loes) PLI(/) m,-1,--1, icrluar- co >i PQ.t, -1 1 oa r- r-1 11 (--- r's. GO 1Z r,zr r- co c> ks) 1--1 r-1 r- r- r-1,--] ( 1 co EI >i > gc gc CD ON CN P1 / 3 r- :g i EI g EI cr'cr cy cr cr r1 : hp 1- > i- I< Nl >I gc D C) rx1 C) C) C) C) hd I-D 1-] hd > > > f-) h) h) PI P cia Cia ) oa:c):()

48 6 AJOP VM 2 5 -JAN- 9 Oi CD 1 CN C3 C) C) C ) co Le) r-- cs,i csi c i rl C:) C) PI- A -i< -1< -I< -1< C:) LC) c) r-- CD rl tr) Cr) r I C C 1 C 1 C C C 1 en r-- o cs) cs) en en tee- C 1 N C N N < < < r- r- (N r- m m cr) m co 1 1 CN OD CL.C> rl Cr) e) L- N C \ 1 C 1 Cr) 1 N C \ C,/ rl CO 1-() N r--1 rl rl C\1 Cs.1 r- r- r- Ln r- r- r- r- r- ( EI.i. ( W u) o cp Lo cr) m r- Lo m m Lo Lo CO 1 rl r-.- l o m cs, (5, cs) m c:, cy, (5) cs, m m c) CD CO 1 OD CO 1 M 1 oo,i o ev c) o CD CD re- r- CD CD --.. rl Ui CD r- in 1 CD Ui Ui OD N a, CD CO Ui 't' ev iz,i '- m,i c) N C) 1 r Ol 1 OD CO 1 G1 W ev e.] ev c\i cv cv ev N1 C' cv cv -1 cv cv -1-1 r-i -1,-1 (1) P m OD CO 1 ( ( rl I- PLI,-1,-1 r-i )-- 1` P Z Fi > > 1 fr.1 Z II I L- 61 Ur) 1- te-- N Le) m PLI W ( r '1" Ui C-.- i cp m CO Ui Oi re- 1 1 r- r- CD P W cr r- CO " rl ri r- r-,i,i m Ln co 1- CD cr) ON 1 CN co m m m cd r.- :g 1--1 sz cr. cr. cr cr cr. o o,-1 C) FD > W!:D 1D C) W C) C) C) C) C) h) h) h) h) Fp I-) Z' u) :C) :C) '..?.

49 7 VI ic CD m CIN cy r- 1 u1 c CD r- M cy CD 1 1 CN C) 1 CD co 1 1 CO 1 CO CO ri M c) CD CD u1 r- CD C) u1 CD CD C) L.r) LOLOLOCD 1 M 1. cr r- 1 cy. CO 1 1 cr W C5 cr) 3 V) CD r- V) r- cr 1 1 cr 11cr cr r1 r-i D-1 c) m cr cy cy m c) c) cy cy c) cy cy OW c1" 'ztonnw r Me,.]McP M WgC M W cy r- CD r- CD CD CD 111CD CD C) CD CD CD C) 11 C) LO 1rlCDrl r-- m r- (Y) C) r-- N CD cy cr ey CD CN c) m MWMM :C) M N CY cy N cy cy cy cy cy cy cy r- r- tr) cy cy cr cr cv CY Cy N ey cy CY r1 r1 r1 -K -K ( -K E-1 K Pq CD cy u") m cr cy c cr 1 r- co co r- ) 1 c:,.--1 CY up Nl cn C3 CN 1 CN CN CN X) CD 1 1 CN M ri ri C) Gcl M cr) r- CD M 1 CD... r- r- lo.--i r- C3 lo Ul 1 1 C3,---1 >1\ r- N 1( 1 'Zf' cr r-i CD '11 cr r-i CO 6.1 N cr r- N m.--1 cy cr zr VD 1 1,z1, VD VD 1. 1 Csl,T -1. cr. m Nl :() N cy cy cy cy N N N N N cv N N N N N N N N N cn >i >,_ t.o V) l r- cr cr cy M co co cy cy cr eli et. er, ep ev ev i-1 Ili NCYNT-1 M I rn cr) w CN I >i k.o.o):() ri Z II 1:3 G3 i-i r C-'3 L 'i CLI Nl m r-i '11 Li') N CO >i cr 1 CD 1( r- 1 1 r- r- CD CD. co ing G cr r- co c) W CD r1.--i r- r-.-1 e-1 (OLO.g ix c) C) C3 C3 CN CN CN 1 (11 V1 1 ( C3 CD (- :g M ux cr cr cr cr cr CD CD CD CD CD CD.---1 >o h) i rz KC gg i:3 C) Nl C) C) C) C) C) 1-) 1'D FD 1-) >5,5 ',.,,?..',j... CLI py M 1--1 MMM 1-)1-) 1-)1-)I-)WW WWMMW cn:c):c)

50 8 AJOPVM1 9-JAN- 9 -K ( -K ( -K -K ( 1< ->: U) (:) ur) CX) lo CJ C\I CX) C\I r- Lo co en r-- r-i r-1 r- c) cy) ON CY1 CYN CYN ON CX) ON CY1 CYN CY1 CX) CYN CYN 1 CO r-a r-i Cr) ON ON Cs.1,zir C:) CY) CX) CYN lo CX) r-1 r-1 CY) r-cd CY1 CD CC) r-- ON CO C,1 ON C\I r-1 CX) r-- (:) (:).Zr'CD CK) CX) r-- r-- c) c\i c\i i (Y) r 1 c\i ('C' (' ) -) c) C:3 C` ('I C\I C\I C 1 C` C\I C`J C\I C\1 Cq CNI r-1 CsJ C\J C, CO CO CO OD CO CO k.. CO CO CO l CO CO CO CO i< 1< U) CD LOC% LC> CD 1- (:) CD (:) CN. CY) LO ON C> ON LO C> CD Le) C en i C> (r) er) CN 1 C".1 ( Cs1 C\> \ C C (2L ('- CD CD CD r- l() -K Cr -) XI) kl CNCDOIOCD CDCDCDCDCD CDCDCDCDCD CD CDCDCD 1 r-- r-i C C11 C CV C11 r- r- r- r- c) c) c) CD c) c) CD c) c) c) c) c) c) c) c) < < 1( -I< i< i< (/) (:) r-- r-a CK) CK) 1 1 t= r-1 C> LX) Le> C> li) C:) CDCDCDCDCD (:) C:) (:) CDCDCD CD CYN (2) r CO CY) r-- c q CY) kr, C\I C's.1 C'NI r-1 ON r-1 (:) C:) (:) (:) (:) CZ) CD CD CD (:) (:) CD (:) C:) CD r1r1-1 U) CX) CX) ON ON CD r-1 r1 co co r-i en c) c) c) c) c) c) c) c) c:) c) c) c) c) c) c) r=1 cs) CY) CX),ZM (/) ' CD 3-3 C C\1 C\J CY) (1 CO 5-1 CD rlr Z en E-1 cs) 3-3 ON EI rel 13- U) co 1 r-i II Le-) -> P-1 W er"),-1-1,-1 'zt' te) r- co >-1,i, -, c) ir) en r-,-i 11 r- r- c> c) co (2 El w s;:r r-- co c) ks) cd,-i,--,-1 r- N r-i,-i en Lo co (z t(z, I Crl cs) csn c)-) en en en (Y) c) c) N :r= El rz El t' zr.:/, 7t, cr. >O I-) I-i rzl Nl I-) I-D 1-1-i b b 17 I-) 17 Z U) U) rp ri) : :

51 9 AJOP VM1 9-JAN- 9 1C 1- P >1 b-. : CD 1 Li/ 1 m 1 -K CN cr c\i,-1 CN OD r- OD 1 1 r cr CD 1 1 c\i cv cv I I -K ( -I< CV CN k. LI") LI") (s) LI) I I t-i T-1 1 M : CV / C,.1 LI") Cs) >-1 1-D \ -K ( -K I< Li/ U1 CV crrrri : 1 l r-1 CO 11/ di m,-1 a 1c P f= EI Gr) Ca M C) 1=D E-1-1 m g -g Ol : -g M ---. u") szr II) (... CO 1 c.] r- cy) In ci-) i_i Lo Lİ-) -1.1,-) 1..1 cr en r r- g $ crllil III M \ i- -x -I< -K -K -K,r Lo QD CD I r-1 N r-1 CV III : ( < < -K -K -1( NrsCVLOrs r r--1 r-1 I III I -K -K 1-r- r-1 r-1 II < ( Z << : W C) -K -K 9<< \ r- CD m r-i,---1 1mLoN crco M g,-1 i-1,-.1,--i,--1 r-3 C'1 M a rd g a -g 1 (".1 N C) r / cr (\I 1 D/ > r I I I I I E-I E-1 M Z E- - : -g : - g -K -K Nl a CD r-1 't".z:r ") LI") ct. CO 1 rs C) N M m CD 61 CD CD 1 61 C) 1 CD.1,--1 -,-- E-I W C) up oo -1-1 cr LI-) cv r- LI-) W.1 C) P1 CO CD cr cr r-,-.1 c> oo m r- 1 cr Lo Le) r- QD k.. r- cs) Nl i C. c\i -1 c.] c.].3 ev c.] cv Nl c\i cv M m M E,...1 cr cs, 1 ( cr cr cr '11 CO CO cr cr W 3 esic..1,-1,-1 M en o.) (I) 1-D,-1,--1,-1,-1,--1,--I,-1,-1,-1,-1 i-: II 3-3> r-1 ri r-1 r-1 r-1 r-1 >> E II oo -11. O/ CV G1 1:D 1 CVNM PLI or) r-i Lo i W LI-) cy)o,-im NM N c\i oo cr 111 QD / sl OmLomm -lur---o oo :L1 3-I E-1 g -1 I en cr cv >:C) 1-DZ C ',-;. Zi Z1 Z 'F... m hp 1-7 Or) Or) C M,5 1 M EI :...'i 1-D

52 AJOPVM2 6-JAN- 9 5 W PLI CD C) c) c) c) CD CD CD CD CD CD CD CD CD c) CD C3 CD CD CD CD CD CD CD CD CD -3< E-1 CD (r) LO 11-) O Le) sv OD CD C3 rzl CD CD CD C Ct CD 61 (Nl r-1 1,-1 Ol ',JO C\] *--1 sv 1-C) st. Cs.,] sv sr r- r-1 1- Cr) C"-- CD cv c) ui ui Lo r- cr- o> cs) u) cv cv cv cv cv cv cv cv cv cv cv oi c) c)or)r szy r- r- Pu oi oi EI ( : W "),1-.,3, CO Cr) G: CO Cr) 1 C) I-1 z. ui cv c) r- CD CD CD C3 CD CD CD C3 E k.o,-1 co E-1 f(c CD (N m (7) CY) Ln Li-) (1) i- 1Z Z Lo lsd Cr) Cr) C3 CD C3 CD,--1 CD CD Cil (\1 OD PLI W, Lo =_I 1 E-1 Ii) cr, c>,--1 co C \I Cr) P E-i W cv p cv oo sr L1.-) up m sr sr E-I C) cn LI') or) oi r-1 OD CO r- Q CD CD :g g:g,-1 I m >Q I-D '7 1.; ',.. 71 '7 '71 cn C) C) C1) Cn 121 hp Ol CD 1--1:

53 51 AJOP VM1 9-JAN- 9 Cf) -X Qr-1 m c CD CD CD CD CD CD CD CD N (.1 szli 1 CD >i v W N cv :C) r- r- CD CD CD CD CD CD CD CD > W W C) N W (1) 1- (i) X ril >i CD z :C) -K +: - : CD.zr.1, un G o'l G o cr).1., Lo co CO co 1 1 C) 'r Ol oi,zr, Lo c.i ri (-Nl (-Nl cv - : Li-) v', co 3-1 r- (.3') G cyn o r., Ln,r,.r cp ". CD II) r- Lo Lo r- cv eni c.] (-Nl (-Nl '7' 7' g1- (\I CN] 1- N Z P 1-i,5 co, 1:,-1 M I >i Lo co : CD cv C 1 r- 1 1 r- cs cv cv CO 3 N U) 1.- (Y") C 1 (\I f=1.1 W r-i 1,91 i f PI 1 1 CD \1 1 1: EI W ev P c.] oo 1-. Lo Wo Cr) ct N C) (1) Lf) (r) oi r-i co oo r-- CD CD C) :F= M i<.ri I (') '7' ' hp Z P.-; l( g:c Z Z Z C) Or) C) 'ci) Or) > 1- :

54 AJOP VM1 9-JAN- 9 C) CO CS) C).1 k.$) co CY) r- r- N CO r-- le) ( CN CN CN st. CO CO ) st. LI) CO st. r- r- ks) CO N CN N Cr) St. St. st. st. st. st. sr. 52 Q Q Q rd LOLC)c) st. co r-1 CO N N N N st. st. st. cdcj c C'J C\1 Cr) CN tr) co cp cy-) Cr) CO N t-1 C')1 CV st. st. st. sr c) co C7) C) CZ) CO LI) CY) Cr) CV Cr) Cr) Cr) CN t-1 CN N st. CV st. Ct. r. cr Cr) N CD CN CO (r) N N CO k. LC) CY) CO (V CO CN N CO '1' LC) (r) i zr1 tr) (r) (r) CO CD I Cr) Z Z Z U) I-) (f) lli

55 AJ OP VM2 -JAN MITTARILAJ IKKEEN TULOKSISTA -X Le),-1lOcTN CD ') C\1 1 c\1 1-q V 1 -X 1 I1U~.1 on m 1,-1N Cn C),--1 en 1. CO r- ->: :. c-.),-1 (\j OD k.. Lo.( ( m,--i, I, I,:,\c' -X -X (2 CD r-- C\I \1 co fll.cr,--i cr \1 In CD ct.."--. - E-1 Nl 1 T--1 >--I Z k.9 I"--- l 1 r- N -N A OD OD WW a m omor- C) CD W m CDOMCO 1,-1 FA C) C) n1 Nl.r. Nl ri Lo C\I (2[ EI EI tzi z, J, szr OD LO 1 r-, w- (1) ri,i ri A ri.n 3-1 en ME-1 M en (3 LnLomme) mm c\icv D >-1 C) (Neo ocs c\lin c) ocr,onm CD CD r Nl orj Nl orn r- r-] k. r- un L m C) z >iz r r--cy)cy) C'.1 '. a cv Nl a :C) -i >i a r- r- cv cv kjo c\,1 c\j >Q,-,--1 r-i. Z cr):11.1e-1 cyne-1 >-1 1Z ic CJ) C) g: m n1 C) (2 Z FD a E-i Z noo Z F', n=1 r Nl E-t I-D)O. I1rxc E-1:QG EA c.) n s CfIl,--1 : A Z D C D W a ni W m n n C) ip i- r i-a FD i-i C) Z W i Z Z. na n N X:: : C) I-DCnrol- EI fl< W :2E: c) n C)

56 AJOPVM 2 -J AN- 9 5 Cs.1 C 1 C 1 C) / 11/ 1 1 CV I MITTARILAJIKKEEN TULO KSISTA c) r- rlcdcdcdri C A i- - : (f) CD OD d" r- C) QD CN -3< C) C) r OD CD OD C\I ( ( M r-1 r-1 dp ( c rz n M Cr) M LI-) M r- N1 c\lkor,--ik Øi (N :g... '--- El C\J r-1 r-1 C\I 1-1 Z. QD r- c) LI-) k 3' CD,i, I rl ricni ('\IC\I : -i CO CO r-1 ') r-1 le) a EI ( A : : W m omr--cor-- cy oo,---1')co oo,--1 - W 3-1 > a * *. On:: mmool11-) LI-).-i C) (N (1) CD r- (N '5) a EI ---, oco-lom.-i c) g.z, '. ( CF) LI/ / l C) r-1 na (1) cycycs)mc\] C (N K m 1x) (1) fr.,immcoo-) ) C) i-] (1) LI-)Locomo-, en co a cy cy,-1 3-Z >I Z,-I M OD cf) r- ON O: co -) cr) co cv cy a - :C) n gesi >-t -i r---r---cyc.)kio C'. (J n >n -1-1 hj ol Lr) Lr) LI-) Lr) LI) LI) Lr),A, m a: imi ii Z.. D 3- >i,-1,-1,-1,-1,-1,-1, m >> cynm.) E-1 I 1)=D k.om m 51 I w OD Nl II co M,-1 n1 : gc: g>-1 n 12 i=3 F3:3, 1:1 1-i 1: Z DILI W Z m rri fil m C g' Z E-I E--1 ril E-1 K Z rl. Fg 2 P 1"--1 fil-i F: Ż Zi ZIWON ) C) w Z E-1 Z na n N in 1-) E-1 Ci 12 n h) c) ') ol, 1-q C) i < ild p k9 FA 1-q C) G: n PQ > a Ol C) GL n nni

57 AJOP VM2 -JAN- 9 'CM C 1 u) 1 I 55 OCOr- C\Jtfl (n111 u) 1 u) c -K en ri r-i Cn 1 ri 111 r-i r-i,a g Gr) c Pc2. (I) -K N u-) u) r- 1 Cn C) hp 1 rn r-1 r= i I 1=D a PQ r- C) C 1 C\1 i 1 -K CD VD CNI C> 9-1 cy") 1 CO cl zr Csj CN.1 1 C sl CO CO 9-1 T-1 Cn -K -K CD OD 1.1) CD CO r-1 r-1 r-1 (rn ( 1 co co -. CY),:1' CO r- r- c\i ko 1- fil r=3 EI Z N POO Z 2 n N g5 ELI C9

58 AJOPVM2 -JAN- 9 }-1 > W > 1:,) LI") r-i P O r-1 ON OD C\ m r-1 cy cf z r.t.1 le) I I --1 I II > L.Orr1r MITTARILA JIKKEEN TU LOKSISTA r-1 (NI r-i CP CP LI") r= Fp LI) I I C) W * kid 9-1 r m I Z C) > W > r- cy c) c) c) c' j II > C) -rc E-1 Lo r-i ("-- 11) (1) I I P-1 : 3 * : P m r-i r-1 III I U) -I rxi 1-- I-1 cf) * * * : ( 3: k.. (,-1 (,-- *,-1 C) [-:C) I 1 >i ri r-i r1 r-i r9 ((J) o- r-i I k.o m co II CN... r (/) Z1-1:) o) P C) 1:) C) 13 (I) : or) W 1- W [ tz ri G C) C) Nl >2, 1 Z F P21 (2 N IYI:C) I-) Z C) C) P >-1 ED c, l< 1- C) >> i- P1 C) G= CD P W

59 AJOPVM2 -JAN- 9 e. I -K * c -X -X 57 * -K * c (' 1 CD C..1 co ri CO Un ø eg Cr CP On ri 1 I I ( -X -X -/C -X E- E-1 ( ( -x ( : ( -K -X c -K -X X Le") CN CO ('e) CNI ri 1 r- u1 N r-1 CN > L.1 (N Nl ID e\1 ri ri ri I r-1 ri ri I ('r1 C\I eg eg I 1-12 III III! I I I I 1 fc : -X -X -X * * * * * * * * * * * -X * * -K * ( -X -X * ( CN 2 ri le) C 1 N cr N 1 1 N - LO 1( 1 ") li") Cg UD Le) III III I r-i I I IIII -) I \,/ -K -1 -X,, -K -X * -X -X * Le) -X -1( -X -K -X -K * -X C r-1 ri e\i LO ri cr N r- Un VD.7. l. en e\1 ri en cr r-- en CD 1 r- 1 I I,-I I I 1 ri I en I I 1. I I I I Le) 1- m -)( -X -K -X -X rei31 * -X 9< -K -K -K -X * * -X G i * c -X c -X -X -X * C -K -X -X.-.: E91 r-,--1 r-t,--i m QD 1) r- CN e\i k.11 c) r r- CN 2 U") en C) I-D I,- I I r-1 ri I cv ri I I I r,--; i_ CD Z. < ( -x c -1 Nl CD ri CD CD CD CD e\i r-a ri CD CD N CD ri CD ri CD C\1 2 rq -: A Fi FD -X * -X -X * -X -X -X _x 9 * --q c -X -1( * -X -X -K -1( -X * -K * 1-i,, -x ( -x * -X ' -X -X -X -x 9( -)< * n S L,, L, r- m co r- r- en en Cr) ri en ri Un cr ri CD 1 dp (g Le) ri ri 1 1 1,-1 p,--1 ( ri Le) en I E E ri 1, ( -1 -x -K -X -3< -3< -x < -X -K -X - X C 5 ( -X -X -X * -X -X c w a c) 1 r- N CD r- cr 1 LO LO r\i r- > (1 QD CD u) CD op cn CD od CD > od c r- > CD r- > OLO co > > 1 ri,--1,--1 ri fri gg ' w c) c) (- QD C,..] CN Q t...1., (- (' LO (\3C' r-i od od > 11 r- c CD b L c) i z, ri (NO 1 r- 11 vio cv (N r- cv,---1 cd N CN 1- e\1 ri ) EI.1-, -C,-) cr cr cr. en cr ') en en en Cr cp ee) cr cp, cr - EI a W Cr od r- ri e\j ri en l LI) CN le) OD CO e--- Cr 1 Le) 1"-- U) QD m u1 1 1 N (Y) Le) en Le) e\1 1-i - gg 1- cr cp ct cp cr CP cp ct cr cr cr cr CP cr cr Cr cr cr /,:r >,-1 r-1 (',-ri ri r-9r-1 ri r-1 r-1r-1r-1ri r-1 ri cr r-1 ri r-1 1 :-1 > en cyn cr) i--1,-1 :2E: 1 11 Q D GO ri gg ei) Z C) 1:3 ID ilk or ) W W < w LI-) cv QD 1 w P:1 C) - W Z c) -) c) QD,-.1 -q D1-3 X 'ri CO cn N P1 E-1 ''' EI N C : b '71 21 Z c)w, E'. ix 1: >i gg gg 1(g gg (I) W 1--1 w C) C) C) C) C) 1:) C) a a ( Or) Z Z i!el., n D FD 1-D FD 111 C) G(

60 Fp 1 CD C \ 58 -X -X * * * m eq r--,-1,-.1 ( \,1 N,1 r-1 LO Ln r-1 I'' 1 LC) I Ln ,--1 1 r-1 Nl 1 M 1-A F9 3c * * Q.1 1 * * -X -X * * * ( * * * * * Fp >. rs 1" kr> Cr I' rs- r-1 OD r-1 cp rs g r-1 1 r -I r Nl, P * * * * * * * r- -i r- c \.1 C\1 LI/ r-1 LI1 LI/ I I I E-1 -X cr cv cr cr r- ra I I I -K * rs CD CD CD r-1 rcdcdr9 r C> C> ( \ 1 C C> C> * * -K * C> Lo CD Ln Ln * * CN / rs C\1 cr / C\1 LI/. -K -X -X -X -X -X * * -X -1< * -K * C * * * CD r-1 r-1 es.1 ( 9< * * CN1 r-1 r- r-9 r-1 CD CD -K * -K * * * C : ra C \ r-1 r\1 r-1 r9 \1 r-1 r-1 CD K * -X * * * -X * * l cr / r- CN r-1 LO r-1 * r-1 r-1 cv CD 1 LI * * * r-1cd (')C'1 CD * -X X * * * rs r-1 r-1 -X * * * * * r-1 r * * r Cs.1 r-1-1( -X C> * * * OD CD \1 r-1 CD 1-9 r-1 r-1 1 I X CD * * * CD / CD r-1 r\i (11 \1 CD cp ct ct cp cp ct ct ct cv cr 'cr cr 1 i I I 1 1 I r-1 r-1 r-1 ra ra r-1 r r-1rr9r9r9 [3:1 Pq C) g M I-D Z i-1 E-1 i--1 F-1 C) Fp Z 111 El Z.T.1 c Lo co Z C) 1 le> cr cr CO Nr-9r-9r9 CD 5 frp

61 AJOPVM2 -JAN- 9 -X -X -X ( cr Cr) 61 if) l-c) CZ) 3-1 C> (---..,r, r-- r- r_i Lo cn co co cr, c) csn c) N r- co co cs-n o r- crn o zr, <3., r--i -) Crl',.. -) CO CO r-,-1 LI-19'N k.d LO LI) LO CO cv r-- LO CD M Cr) Z 1 El Qcoincoesj l. i=:) 'CS) ( l. k.. C) C C) cr CD C) 3. cr.1 en en.1.. en Cr \1 C\.1 (V (V cr cr.") en I-.,-i en >1- o.., cs, Ln cs, co cs, cr) cs, co CN Cr C\1 Cr CO CO ON CO 3-1 CD en 59 C -x -X 1-) ( -X M OMMr-r--- Mr-N CD OMLI") CO CO CN crn Cr) c(5161 CO CSN ON CO Lf) CO r cv Z' N -. M.;rr-N MCOMON ML M ONZ... 'EI LnLOC\)M r.'en, r~ (:)(D C,CC)<= cr cr Cr m cr ") m ro. r-r---c,-in,--1,-1m -( -X ( -X ( ( -X 1( ( ( M-X C -X IC -X M crt.1 LOC\IMhr--I LI') OCOONONCO CCrCO h M LI') COCOCOM r-kidlocy) M,-1 ODOWO. LOMNCTIM i-1,-1 srmmmm M cy) cs N cs) cs-) co oo cn Q o ( ( C c ( ( 1- -3<X < ( M Wcr r-,-1 6N,-1,-1,-1N16) W r- f: r-lr-1 (=) M\ COCC:, C)WCrI IM 1 (DI i(doc) CY1Z r.e-1,-i(ncohlo r--c M OLrcr(v c/immm M N LI") >1- ry CDWCYONCr) OOMMO CV,-I,--1,-I,-I,-I ( W -3< -3< 9< C M 1- I< -3c ( ic -X ( M k-. Ln N cn,-1 M OCOCn1 MMW h I ON \ cr.-nno,-im C 1 W ONZ... : -i E i.sp IS NMC),.h, c 1-), t, McI, cr MMM M 1- >ir( in CNr--ONWO NM ) M C Z E-1 csn1--1 cyn I II (51 WM MO...-.,---I > CD x CD Z I W W r r7.1 Lo cv Lo co f)-1 El W w?z c:) C) W rz (::) Z CD ( k. r-i i- 3 C) cr cr cil CN D Z ry C) M E-1 C) C) x:c E--1 C) C) N r'l r'l CD b ZrZU ZZ(2E--1 u)>-1z, roll-1 MWW 1-r< Pi- 1-1: U) Z C) E 1 fcli DDDD) h) [1 C) fl

62 AJOPVM2 1-JAN- 9 L 1 6 -X < -I< -X -X CD 1 CV 1- CD CD cp1 r- cp CD / CV CD OD ((D OD LO r- 1 OD LO OD cy CD r CO LI/ LI/ LI/ / CD CD LI/ CV CO C) CV CD Z 1 OD / CD / CO 1 cr r- CD CD CD VD LI/ C) / CD : / CV CV (( CV / e'.1 Cs.1 CV / CV C\1 >-1 ( LP L r- ") c) P-1 -K < -X -X -X < / CD cr r- oo m r- c.) cs- / CP r."- CV r CD CV C) 1 C) CO r--- CO CO CD CD CDLI1 cr, r1 W ri ks) Lo cr m cr 1 VD V) CD -1 CV r-i 1 ( r- c) ōn cy 1. r- co co o LOcr V) CP 1 r1 1 CD : ((N ((( cvmmcvev mcvm m ri m m >i oo r- r- 1cP (P r-- 1 ( LI/ CD r--i r1 r r1 CD -X -I< -X < -K -K < -K -K < < I- -K -K -K -X < -X -X / CD CV r-,i m CV cp CV LI/ / cr, 1 CV 1 LI/ LO CD 1 CD OD 1 CD 61 OD 1 r- OD r- o-n m r- c) -9 cs.) OD r-i / 1-9 r1 W Ir= cy Lo VD V) Lo r- r-,--1 CP CP l 1. cr co Lo c) r-i r- m >-1 ' Ol Z CD / cr CP VD 1 / CD 1 (1 / 1 CD 1--1 r1 CD :c) cr / / CP CM / cp / (' ( / / 1 CV / CV / / / > 1r- 1 CV CO k.c> 1 CO CV CO O. r-i r-i r-i r-i o'in,-incv r-i C> cf. r---,-1 -K < < -K -X -X -K -X -X -x -K -X -X i-- -K -x -K -K -K -K -K -K W ('(I) CD LI/ r- c) N 1 CO 1 cp r- v) cp ") r- VD C..] CO N r-i N 1 CD CO 1 CD CD CO CD CO CO r- o..) ȯ) r- o'. C3 LI/ CO 1 1 C) I 1--I g W M N N m CO r"- CD / CD LI/ CD LO OD VD ((N cr ) ) '--, >Z m m N LO VD r--i OD OD LI/ r-- CP CV cp LI/ cp r-- r- c.1 m c.] en Ol. r, / cp cp cr cp CP / / / / cp CP / cp CM r-i / / CP F-1 : 1- >i-1cy/ CD CV CD 1 / CO 1 1 LI/ cy Lo LI-) Lo Li.-) N. r. co Lo > m / CV I r-i CV r-i CV r-i IrZ i2z >:g:c M E W I I I Lo >i 61: >-1 CP C> 5:C Z i r: W 2 r< U w ).(-) N Lo co N f: Z f= ru W w rz w tz (2) Z CD / CD LO r-i 1- O i--1 c) CP cp cp OD 1 (21 C) M E1 NO C: ZW I-) ZCC1EIZU Z CE-1 cf)>az I-IF: 1 MWW WM Z 1.(2 bi-d )Q(2N1

63 AJOP VM2 -JAN-- 9 }--i -x * < -X -1< -I< > OD (S) CD C1 le> (..e> co CO CD CN, 1 LI1 :( 1 1 I (n CNI 1 I--i(3 -K EI -x -x -x -K 1 Ci cs-) (- r- 11.) oo CD CD LO 1. r- 1 I r-1 1 I r-1 r-1 I cv cv 1 I 1 P 1 1 III 1 I I 1 I I 61 * ( * * ( ( * < * - X -3< -X * * ( -X -X -X -K CD in N N, r. ('.1- ( m ( O1 CP N l.c> (N1 r. 11-) Ln Lo,-1 III III I III.r,,-i I I m 1 V ( -I< -X * -X 1.. -X -I< * -X ( -K cp r-1 (' 1 r-1 cp CO N r- u...) r-1 l r-1 (N CD ( OD I r- I 1 1 i,-1 i 1 1,-.1 1.r I 1 u...) I I I fz u) 1-- U) -K -K -x r1 -X * * ( -X ( Cr/ E-iL ( < ( -X < -X * * 3-31 L,-i,1 ern N u) N cy) u) CD N CYN (( r- oo.) N r-i CP C) hp I,-.1 1 r I I 1 r-1 I r-1 r CD I /-- r-- E1 Z -X -I< ( -X F.11 r-9 C:) C:) (- 1 C> ( m c) L.r),-i cz) r- I A 1-"D -X, < ( -X -K -X ( -X -X -X -X -X : * -X ( -X -X -X -X -X -3( -X -X -X -X r M N m cs, sl, CD L,-1 CD cv L,--1 c) r-i OD CD CO r-1 ) KP ck) :Z I I 1 C 1 C\I CNI I r-1 1 (' 1- I r-1,-i I 1 ( -X -X -X -X -K -X "X -I< -X -X -K - X * -3< -3<-3( -X -X ( -X -K ( -K I< 9<9< -X i-1 C-- CO cr cr Cr) 1 C'.3 r-,-1 co r- co r"-- le) (V (-I M (1) CD C 1,1 CD N CD -) CD c cv N 3 r-1 l. N m,--i,--i,--i,--i s r-1 r-1 W gg G.1 C) C) 1 CD OD CO ) N r-.r, Li.--) m m Lo cy) m m r- r-i (l) PL C) 1 z (' cy-, r- cy.i cs) m N Lr.) (3-1 N > CD 111 ( 1 C\I CO CD M u) m m m M ') -) 'z:p ( C' 1 C\J CP 1 ('( ((N \1 1 (n i- f=1.,-i cr,---1 c r-- ( r- ri 'y, t, C \ / m LO CP (Y) N ) >.1-, m. t. CsJ, I.--1, I CO c,) M c's) LI) cp 1 1 cp CP cr CP CP LI-) LI") LI) LI-) LI-) 111 cr (O LO P : \1 CJ C\1 C 1 C\1 C\I Cs.] C\1 (".J (N C\I (\.1 CN.1 C\J > > cy) cy) 3-9 I I LO CD (I) 3 gg (r) Z Q f: 12 u) X Q W N1 FzC LD Li-) N k. a) N rz Z F': o W Fz: Z CD M CD L r-i)--1 ZDI- C9 i- X r C). r. co C71 (Ii C) M X C) C) C) C) N r-i,-1 c> c. M Fi< Z oa : I-D (2 Z Z Z p El > cn >-1 > gg gg Pg g 1-1 ') F-1 W W 5 C) D C) i- D> )- u) PC1 Z > Z C) E P I-D hp hp 17 hp fli 12 C) G.

64 AJOP V M 2 -JAN * ( ( ( ( * * * l.5) C I c) c) c) r- m m r- r- (.! r- c..1 r- r-i,-9 I k.1) I I I 1 1 (11 i- i 1/ 1 / j I I * * ID 13 -) r-- II"),-I cr 1 1 LO C1.1 (r) ksd C i r-i I I r-1 < * ( * < cr r-i cr r-i 'I" C11 OD (11'- 'C)C\1 1 C) r- r-i c) co ll cr I I=D W Lo III I i,---1 r-i cv : * * * * I=D ( * * ( 1 kso c) c) c) c),-1 c) c) r-1 r-i c),--1 c),--1 c) r-i c> c). 1 1 I : ( * ( * * * * * Dl * * * * -I< * * 1 u1 1 1 l r- c) Lo 3 r I cv r- CD / 1 t( r=..... E-1 I-D Loi I I,-i 1,--1 c, i I (1) 1 I U/ C) E-1 * * * * * 1- W -< * * ' -3< -3< < -<,_ Lo r I C) (11 C) C) CD CD C\1 / EI Z Z.* * W C) * * ( * * ( W N W * * * * * * * * 1 r- (11 r I r I C) (11 C) Cs.] 62 * * * * ( * cr tr) oo cr Ir) I r I Nl i i i,-; ( ; ( I.7.D ( ( -X : * * * I I 5 Cr) C >-I E-1., 1-- * * * pt. E-1 co c) c) c) c) N CD C) C) (11 C) r I r I r I C) r I C\I \1 r Cf) I I I I III OLI C) : 1 : * * * * 1 -) -) -K l< l< -)< < * W 1 :g:c OD CD (11 C) (11 CD r I r I ') C) r I r I C\I CD C) ') Nl C) (I) i'd Z1 I I III 3-1 i- 1- g U1 cp u1 U1 cr, sv.r.,f, sv sv u1 U") u1 u-) u1 u1 up cy p-) i i i >-1 c..1 c\.] Nl (\I (11 C\I (11 C11 (11 (11 (11 C\1 C\1 N (-11 C'.1cr r..1 c\i (-.1 1.:2;1 > > r).-- E-1 -, r I 51 I I I kj) co ci) c).,-1 m Z C) P cf) X: Q W W CD in c\1 QD C11 Z, PLI 1 W SrDi Z c) m CD k. [_ ) >-I '-', '7, I-D 1--i CD 1- El 1 C) v 1r) ::.) 2 PL, C) X: El E-1 E-1 E-1 C) c) E-1 N,---i r-i,---1 CD c) 1 g Z piq : I-D X1 Z Z. c) E: in 1 l 1:) i g El I El en W W i C) Ip C)i- Pi< P 1- cn 1121 >1 > Z C) X: NI in I-D I-D I-D I-D I-D PL, P C) Gr-i

65 AJOPVM 2 -JAN- 9 -K ( -K ( ( -K i-.1( ( ( -3' -3' ic -K ( : (t) cd 1 r- m VD c cp.1 Lo cr C 1 c r- co r- r- r-i CD CD ON] C\1 CD c\i'1r- cn od c\j ev D Lo 1,-I r-i r-i r-i r-i (1:11. Ol ',.. CO 1 cv r- 1 CD LO cr 1 1 Lo 1 1 LO CD CD ( cr) Z,.. " "..... cr 1 LO u-) QD Lo QD cr) 11 '.( cv cr (D C) CD cv (( C 1 V cv r-i (( C\I ') (O r-3 ") LC) LC) Le) C j', CNI cr. C> ( ( : U1 CD r- CD V) cd r- V) cr cr) CD cd C 9 1 \1 CD CDr9 ID c\1 cp vd LO 1 1 r- cd m cd cd 1 CD CD -1 l / C 1 CD (5) cr Cr) cs cp1 r-9 CDCDCD CDCOCDCD CD m cp cr cr 1 (r 1 1 (.1:1 Iii cr cr cr co cr cr cr cr cd cp CD CD CD CD.CD : < CD 1 cr od CD 11 r- 1 1 CD C\I oo CD cv ON 1 u1 CD 1 r-i c cr 1 cp cr) cp cp v) 1 od cr CD CD CD CDrCDCDCD cnz CD c cp LO ( CN) 1 CD 1 CD c C) CD CD CD CD CD CD CD / 1 N] cv. r- r- r- r- r- r- LO r- (\I r- r- CD CD CD CD r-1 CD CD CD ( ( cn c) N3 r r- r- r- 1 od cr 1 CD CD CD Ol CO 1 od r- C CDr- cr Lo cs.1 cd v) Lo r- co u1 CD CD CD C) CD cs) , -, CP Le) CD u-) co c\j VD es.1 CD CD CD CD CD 1 CD CD CD m m cr cr cr cr C 1 > (21. v) Lo LO Ul CD LO 1 LO LO CD CD CD CD CD CN1 CD CD C) VIRALLISE T KOKEET ( ( -K +: O1 CD r- cv Cr) cr) cr CN 1 1 CD r-i CD CN Cr) 1. Ol CC cr) cd CD CD CD cd QO r CDCDCDCD CD u1 CD CD r-1 1 c) c) CD CD CC essl OD CD CD CD CD CD CD CD CD CD m,r m cr m / / C\1 1-9 > r- r- r- CD CD r- r- r- r- CD CD C)CD(CD CDCD rnz E-1 1 Ii 3 r-1 c> Z 1:D CD I GQ i< CD II JeL E-1 GQ P:1 2 C) EI C) C) EI C) C) I-D PO Z. Z. C) Z in El wwi-lw p a a or) pni Z 11) in 1 \1 VD CD 1 Lo Pcr.crcrW NO Fp 1-3 Fp FD

66 AJOP VM2 1- J AN X : -K -K -K -K -X -K -K : Or) cp r- cs) m ir") CD Ui CO cp CNI I"- C\I CO 1 CD CD 1 CD C) 1 N 1 oo cr. C r". 1 r1 rl r-i rxi ol CDO1LrLo CO Ui Ui cr r- / CD CD Ui ONI V) CD CD CD..... Z 11 t-11 CD r--1 k-c> C> C> L. LC) 1 C> CD C> : E-1 ev 1 1 m m (" ( cy cy cy cy m cy (N C' >-1 D'C U1 P1 Ocr) oi-1ocdcdcd : ic -X ( ( -X VI pocom,-i C\Jk. LI-) LI") ON,-1 cr ko CO CV C C` C,-1 P1 CD CO '1 o'n cy co C 1,-1 1 ( CV cr, r--i,-1,-1,-i r-1,-1 W i< co CO CV 61 cr Cr) ct, LO CO cr cr C> 1 (",-1 CO CO (' >1\ Z -1 Lf) L.C) c' C' kid 11-),-1 r--- co co o k.c>.1, k.so.r. co,-i,c) o : EI c iroromm c\imro CV C\1 (' Cr) CV (r) Cr) r-1 ( ( >-1-1CO [--- CO,zr L' Cf) '1' CO L.C> CO I',-1,-1,-1,-1 L.C) w--i Cf) CD : EI -K -K : -K ( ( ( ( Nl Nl 1 C> r- LI-) 11) oo co cy CD (( cr r-- Ui CO CD 1 CO 1 1 CD rl CD Cs.I 1 CD ra rl CO CO C,1 r1 r1 r1 r1 w ol.1, cn -1 Li-) in,--1 C\I CN LO r1 C I C\I C\I Cq CD CO CD E-1 1 -I Z P1 CD CD (\1 CJO l!) cr) r' r',--1 CN CD r- CD / X:,-),-) -),y,t,,-) m m m cy 1-. r m m y,-1 m El i-1 >1 CD CD CD r- CD CO CD CO r1 r1 CD >311 r1 rl 1;;I:Fg1 me-1 E-1 - E-1 enril -1 N 1 1 I k.o>.-1 - co 1 :,-1>.-1./-. > o rz: c) Z I.1 12W 12 W w E-1 ic o fil Ln N CO CO C\I Z f' 1 E-1 w W i Z co,-) o CO I-A ZFJC1 E-1 12 C)'r Ci D. C) E C) EI C) C) N CD C> pa 1-D ria Z EI Z t) Z P El m.-1z FrC I:= ",(g< CnWI-INI /-1 I2I- I- cf)(:q2>z E-ifilr= 1-obt-ol-D bi2lrn

67 1-FEB JA 3. VUODEN NU RMIEN KESKIA RVOT, KOKO MAA : : < I ap -K < < : I -K -K -K < -I< -K : PTI r-i 1 N1 co sr N c) ( in cv.r.,--1,-1 c) / Z..... f' CD r-1 r-i 1 I I Nl E-i M gc (N (1) F-1 C/) < o \ -K < 1 -K < -K -K : - : 1- i- C) r-i N1 r-1 1 r-1 cr ct, N.1 LO r-i N1 /, I I E-I E-1 Z Nl w,, -I< : < -I< -K < : ap:fc -K t l< l< -K l< -I< I< < 1 1 r-1 cr (11 CO Nl / 1 r--i 1 cr LO N1 r-i NJ cr ( U1 i-d er) r.t.1 r-- I I i- >-1 E--1:F: E-1 E-1 -K ( -I< : < -X : -K < -K -K Nl U) CO (11 r-i N1 r-i r--i rl r-i cr r-i r-1 N1,--1 ("( co ri >i i u) W 1-9 O \ CO C> N1 Ln en N1 CO Nl en o r( cn I I 1c' 1 1 -K 1< -K :,,, : : -K < < 9< -K -K -K l< rn LO 111 N1 ('- cr N1 r- in r- cr u1 (( Cfp CD CD C) C) Ol C) C).) C) C) -) C) C) C) C) C) C) C).) r1 1--I r-i 1--I E-I rz OD r-i 111 L r ((' r-- LO r--,r-1 crlo 1.11 cr r-1 CD[- cr LO 1 cr cr CD CD 111 Zi'U)LQ CD u1 u1 r- r-i 1 cr U N1 CO LO LO cr cr cr cr cr cr cr cr cr cr cr r E- < -I< : : I< W E-I cr) CD C-- cr CO 61 r-- 61 CD 1.11 N1 r- CD r-i r- r- L( gc c) cs, CD CD / CD u),-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1 cn Ol CO Le) es,i r- co 1 61 r-- r-- U1 LO OD r-i 1 cr / ksid C-- E-1 F=C "--, ) -1 < N 1 1 CO ') 'r1 r-i 1 cr N1 cr N1 Nl Z m (7),:p,T, NJ (1 CO r-i it-) r-i r-i OD 1--1 CO N1 k. cr (t) OD OD CO CO CO CO. CO CO CO 1 r-- CO CO (-- CO 61 r a VI) c) r-- c) 1 CO r-i cr N1 kj> cr r-i 61 1.(- CO N1 ') -) cr r-i r-i / 1 Ln r-1 r-1 r-1 cr cs) 1 Z II I LO OD ,--1!--1 C1 Z f,: i<,zr' : E >i gc w PII-9 r:= E-I Cf) VI : Z u)-1z WO: ZI-1 u) E-i Z pa Z O-I 2 Cr) rc :Fr g E z 1-) ' t' PI i- I l< Q Z Z ri u) Fi gc I-D I-1 I- (2 I-D gc :roig Z ::g :1(C W i- ar i-i w gc 1 f:o W Z 17 F:: - REUKATTARA

68 TIMOTEI 2 -FEB- 9 LU OKITTE C) 66 < ( : co c c c cs> c c co kg) r- cj cs) r- C) 61 CD OD OD U1 CD CD 1 C N1 k-c) 1 61 V) 1 1 CO N 61 F.D,:!,.zt. N cj CO Cr) 61 LO 111 (v") (r) ri Ci) r- r- co r- r- r-c o) r- r- co u-) k..c) r- r- r- 12 cr r- LO (X) 1 r- p. c\1 (r) ") < < < < : ( ( C 1 i- C) r- m,--1 Li-.) a) a) co,--1,---( LO OD 61 r- co cr u) c) ') c) o o-> cs-1, CD OD : g g:c c) z, QD ') 1-, ljd CD r- co di a) m Lo QD U1 N r- QD 1 1-, Ln lj1 QD U1 1 LI") Cr) lo 1 Z CD 1-, cd l ("\I CD l9 OD r- QD W m 1 oo cr) oo cp c cr- r- oo olo oo cr) r- co j -1 ki C\1 LI") Q QD 1 r- LI-) a-,,-1 cv r- Lo r- 1'D LI") U") 1 1 N : CD,--I r- o'n c") cp CO.--1 r- C,I k.5 11,---I,-I cr, In -1. m cp ci-n cp cf) c) c) cd a) cd c) c) G) CD CD OD E-1 :g -1,-1 -I,--i -1 -r,--1,---i W N1 Fl C) Z' r rl m cp 1n r m LI-) r- N Q1 61 N U") 1 EI , 1-, N m m N,--1 m N sv 11-) (\Ie.] OD LI-) LI-) N C) Z c 11-) 11 QD 1 U1 k. r- cv r- r- cv 3-, kji W m 1 oo OD r- OD 2 E-1 P,- fflo r-,-1 uo,--i r- cv lj Q LI-) 3-, 1 ljd r i:d ohl 3-, 1-, m m N 1-, i-i m r-i,-1 ('1 m Z i- r( P Z 5 ') ::D cy) cs) EI E II r..1 Z, I :g lo W OD EI cy) C) Z,1 E C1) Er2-1 Z d'' : E-1 E-1 >-1 W E-1 m u) :C) 1 Z (i) r-i Z W : Z Cf) E-1 Z, \- PQ. g Z Z PL, Z cr) :g i< hp i'd Z r: Z m I-D I-1 i-- n I-D C) :Fo< z :< c) :g C) r=1 i- 1 EI E-I 11 f= cd n1 EI n=1 W Z EI > ho g:1 - RE U KATTARA

69 AJOPVM 2 -FEB- 9 -K 67 Ci) ccr ui oi r- ui cv O cv r- o oi LO LOrcD o 1- Q O c -1 C) cd r-i D 61 r--1 1 C. U)rU m m r- (LOLOo cp o o >-1 (9 (fl Q LO Q.co cr OD Ol 11) Ol 11-) c) LO Cr) C) Cr) c N] LO 1 CO LO :C) cp cr ui ui N pcp CP cp (") (") 11) CP CP 1. CP >1 pg ri colo oi o ui co oi LO oi cp ui cn oi o r1r, Ci) C) OD CP IX) CP C\I CN] (") r- LO() cp CP cy)(-locd o oi cp c) 1 Ol szt' t< v r- oo m k. 61 C11 1 Cr) C\1 >-1 e9 m o") cr r- C\/ CP CV CO r-i 1 CP cp cr ui oi r- 1 co oi r- cp r- c or- oi LO ui ui oo r- co oi : r- r- co co r- co LOOD r- r- r- oo oo oo OD 1 r- r- > > oi ui LO o o cv LO r- ui co ui co ui r- r- cr ui -K -rc co LCD CD r- c) LO N l O CD C> Ö CS1 CO rz s-1 Exi >-1 C..D co kid C.I') CO CO C"-- Q1- CO CV C"-- CO CV CO, LI-) L.5:) CO (r) LI-) r-i Cr) LO r- cr) CD L.r) N r- s---i CO -1 : CO CS) CO r- OD -1 CO -1 CS) CO CO Ol CO -) CO 12 LO CO C Cr) C J -1-1 Cs.1 CO LCD t- r- LCD kj) cv < : -X -X i- : -K -X -X -X ( C.n r- o.ui oi r- co,--i cp cr cp CO 1 I.---. Cr 11) Cs.1 r-i 61 C;) 1 (D 61 1 CO C c\1 r--i s-1 r-i s-1 C cp CO k.. C> cr CO Cr) e9 mcd LCD m C'') CD C'N1 r- ui r- Lo cv oi oici wr- 1 r- cp cp r-i Cr) CO CPLtD Cr) CD 1 Or) Lo r- oo : co co co co cs-n co CD csn co co CD co r - co cs) r- 61 > (11 CY) r-- CD r-- ccd (NQD oo o CD LCD cr) CP CO r- cr, cr, co -K -K -X I- -K -K -K : CJ) LI" ) s-i L"-- C-- ui k...o ui ui cr cv o L.C) C.T C).1 CO 1 1 C5'1 s-1 1--I C.T1 1 '--...,--1. :r iso L..o,--1 Lr) co c) r- Nl.1-, c) c) cn co di c) c) rt) >--1 Ln N. Lo cv (- ) -1 r- co o O'l (-N c \ i Ol cr -1 L. s-i CO L. ('.3 LI-) r-- C \ 1 ui r- c) o cv r- ui o C51 : ' '1-1 CO 1-1 s-i Ol --) -1 CO C5l C.T.1 >-I (r).) Cr) d'i l LI-) Lf). u-) o N Lo ui oi o o oi i-i Z N C \I C`,1 g:c C E-1 E-i E-1 W F-t Z (r) II.1.-I -1, I : I -I Lo > W i, oi O 1- Z =-1 i_ i 2 i cp I o r2 z E-1 : El E >1 Irz:C W E-1 W - E-.3 CCD U) : Z UDOZ r: ZI-1 ci)e-1 Z 1=Q Z Z 121.Z(n< :r=c Z F--) gc 1- - P Z cr) 1--) I- r h) ' Z :f< : r< 121 rrl 1- i-- :1 :1 rz...7 i:n Fil Z E-1 > 1-D Fz1 - REUKATTARA

70 2-FEB r-c3 o LO C cp CD CD co c-n Ln CD oo co u cc LO CS) r- o r-- cs) [-- ui W dp cv (N r- m cv r-i CD C) C\] CD 11 d'i o CD >1 E a El r- c-n co cl, cr, CD CD 61 CD CD CD -- U CD Cr) CD C) :C).-) Cr) C\I C\1 LA") ") ").Zt.' d-, oi oi c\i oq m h-d >1 m m r-i Cr) C3 U") k. ( C) C\1 ui c') cv m o,--1,-i, c ( ui cp r-,--1 oi co m co co OD II r-i LO OD r-i Ol co r- co ) co.1-, co co szr, oi -) co ui,-t r- oo o r',--1 cn oi,-i,--1 C \I PQ W, :=3 d Crl r QD ui ev 1-, ko m ui 3-, cp r- k.jd C) 11 l EI W, El ui cp,c1, 61 r- ct LO CD l r-i en r".. C\1 1. en :> r-i r-i en ("N en r1 r1 r--i,.) C\I >1 C\I P1 CO C- C\1 co. r ui r-.:r, r- ui r- ui,--1 EI Nl (N,-i r-i -K -X I- -X : -X Cr) r-i T k..9 CD C\1 [- co co CD r-,--i ui co co,--( r- oo ') ) cp r-i Crl LI") C) LI") 1- k.. Cr) cv 1.1 ( r-i r-i r-i C\1.1 W XC ow, r- r- Lo ui cp.).).sr co C3 C) OD C\1 ct C\1 CD I.D r- 1-, ui oo r- oo oi r- c\i 1.., 1., o r- r- ui m U :> r-,-) r,,-) Q Nl I. Crl en k.d st l.1 k.: moic\i(n,-1 cv C\1 O (n C\] C) C1 CD CD CD CD CsJ,.. CD r- ct cp OD CD ') U U OD,1 C) r-i r1 r1 W 1 dp C\1 C) C) C3 Crl, U 61 6) Cr) C) C) ev-) CD r-i >E-1. Fl Lo Lo, r., co r--- str, I in ct CO C) r- r-i cli C\1 cr :> >1 > g: (21. [---- Ii) r- r-i co r- cs) OD. t, ev cp r-i ui.1,.r, oi r- m oi ev c-n,--1 m ev r-i cr) omor-r- )ui CD CD o o CD r- OM Mr-- OLO LO CD l C\1 r s--1 C\1 C) P dp U CD C) CO CD CD u CD C) C3 CD CD C) CD CD C).,-1 csq cp,-1.r,,-1,-1 cp r-i oq osi cp,--1 Nl C) r-i C) C 1 EI :> r=1.-1, u), p., co co en.r, ui k.. ( l CD C 1 CD CD Z, gc 12E-1 W (r) 6)>1 rz 61 1:3 r-i 1- E-I C FII CICD IZ 1--1 gszti : E-I >-If= 1 WE-I W Ell-Ig: E-I (r) : E-I Z CflOZ WO: Z ri-)p1 C) Fl Z E- i Ccl Z ZI Z(1) :i=,= g:c Et ZO I-D gp-ii- I-IPC: CD r2 Z f::1 Cr) 3 I-D P El i- c I-D'rz Z: C) :1( W EI 1-1- PQ El Cel fz CD EI CEI ril Z E-1 >b f,

71 AJOPVM 2-FEB- 9 (.1-) k.e)ui cn c) o cs) r-1 cs) cs) c) oo r- r- cd O cj cj C cj crn cs-n o Q c\i c5") <-1 Cr) -N cr) r- co co c) c) c) e.] c) c) CO QC ct. Q ) cd r- Lo Nl d". OD <-1 N CV ) en k-1.cd 6) CO 1 -) OD -1 CO OD r- C oo m cs) r- > (1 ) 6) <-1 <-1 (Y) k.. LO Le) r-- ks..) Le) c) <-1 69 (I) c (,e) LC) L 1 CO Ol Cr) Lr) CO ri ri CO CO "Zr C) C) C) O CDCCDCD.1 1 CO 6.1 ri ri N1 o Ln cn N rs- -) cn Lo co r-- e\i Le) cj r- o en o Lr) cs") en en oq k.$) cs-n co ri co oo Le) Le) e\i ui cs) r- Le) co CO CO CO 61 C"---O OC) CO CS) k... CO CO r"-- r-- cs 12.-) CO C51 Lf) C \,1 -) C51 6) rrlol t, Lf) 1.1) -)< r -K -K C.1) CD ) r".- C) Ö 1 ") OD LO r CD CD CD CD CD CD CD O CD O CD 6) CD 1 CD <-1 <-1 <-1 O CD-r-ccCD O CO c\icd CDCD r C) r- c) c) c) cs) en Lor Le) m c\i Le-) co c m r- co Lo oo OD CD LI-) cp oo co co r- oo co r- co co ui r- szr, r- co co > m CO CD LO 1. '1'LCDcP CD CD CD LI") 1. <-1 C.I) 1 k..6 N LI-) ) N 1.1") 1 Cr) Cr) 1 Cr) CD 61 C) 1 Cr) ' r-1 6) ` d'' CD d'' 1.1") r- c) c) oo oo oo c) c) o m c) c) m Ci CD -zr, m Lo r- cr, o-) 1.r) o Ii) r-i ev c) c) Ci LI-) v Le--) ") W ') N kjd 61 LI-) ) N.(') LI") Cr) ). Cr) Cr) Cr) OD f:1 k.. LO LO 1. LO LI) LO LI) C) LI") -) LO C--- <-1 <-1 GLI W C) 1- -K -K -)< en ed Le-) in r--, r, 6) ) C5') LI) LO 1 cs, -) c \I Le-) 1, ) -1 r CO ' N N CD ') OD C) ") ') CO 61 ep ri ui cv cy) c) cp 1- LO ') 1 N r-,-1 en cs, r- 11-) oo c\i c) c) e.1 c) co c.1 Lo Le) r- c) o c),--1 co r--- co co r- oo co co r- cs) c) r- co co en ru co co co c,a k... co c) c) co c) ui m -1 c.] -1 Lo c) c) r -1,-- --1, ,--1 r2 Z rz 2 12 m II < cs, cs) en E-1,-1 I.':D i W E 1:) cs C) z N1 (2 w p-i E-1 C) c'., 2 C) t-=) a C) E-1.'_: 12 Z J-' : E >-I 1 w oi or) Z.,_: m -1 () Z w (): z El m C) I-I Z,,_: nci fol. Z Z cl 2 en :g.< I-).:D E-1 a 2 1--i i V_, Z en jq a p I-) C) :gc lz:g C) : W a Ol 1 CD oq W 1-.: Z h)

72 2-FEB- 9 a Cf.) (N1 CN1 O-N CO Cr) C5-) EI \ -1 LO IX) Ol Lo c\i,-1 cp a 1-3 K PL cn c) r-1 -) 1 CD CD CD LC) 7 co co cn Lr) r- csi LO CD 61 C\1 r- Ln cn..... CD C r-1 1- c) co co r- Lr) rrr (Y) O EI ao cs) o-) (Y) r-1 a 13. Le> oo cy) oo r- C \ CV r-- Cr) C \ 1. LC) 1- Cr) L C\1 -) Crl cn r- cv cr) cv. r-- t d, Cr).1, -1 k.. 1, CD CO U-) CD 3 cog Q kso r-1 C\1 C\1 1 QD r-1 rr co co Lr) r-- -1 CO =z r CO d' Lf ) 'S C\1 U-) C) s--1 rrr kso Lr) Lr) r1 C 1 CD QD cdr -1 ") CD CD QD CD r-1 ') CO 1 1- C) Cr1 QD rr. oo oo r- o-n C\1 \1 Nl N r-i CD QD CD U") "1 CD r1 r-1 C J C\.1 C:) LO lsd C 1 C51 Cr) Cr) C`,/ s-1 CO oo LC r- co corclo; oo co cs rr corcr Lr) C) CV 1- CsJ r- Lr) co Ln r LO r r-i \1 U") U") Cr) Cr) C) C-- Ln c) CD C3 C).1 CD r-1 U") C) CD L C3,-1 C) C) r-i L CD C) CD CD..... QD OD C\1 CD t1 Cr) r-1 E-1 E-1 I E-I}--I CD Et El Z Cr) r-i Z P1 ( Z I-1 a E E-i I-1 rn f: (3 EI 2 : EI EI rii C): ') CD P Z:=C C) W Z

73 1-FEB K -K : -K -K -K : -X < S <,.E. I \ P. i, -K -K -K c ic ( -K < : r QD ') sr C 1 QD Nl r- N r-i r-1 N r- r-i c) r-,-1 m c) C) hp Z.... 1'D CO I I I I 1,-1 I I 1 I I C\1 E-1 Nl en El en -x : C),..-> ' 1 ; ; ; -x -x ( 1-- i-1 C) c\1 CO r c\i CO Nl 1-, cv CO ('o LI) ro Nl c\i Li-) 1 CO CO c\] ,--, 1 1 I I I I 1,-1 EI EI E-1 Nl ei) C) F-1Z -K -K -K < -K : : dp :K -K -I< -K -X < < -K C) > Cil,-I C\.1 C) C\1 i-' C) C) C QD Oi Nl U C\I ') W 1-o U W r- i, C\I I r I C) > I V., 1 i V I_:1>9 1:2? P-1:' E-1 3-9E-1 : : -K -I< : W ) r- CO ') C\1 cv C\I r-1 QD co co uo CO O uo E-1 id-, W C\1 I.-1 I C 2. JA 3. VU ODEN NURMIEN KESKIARVOT, r F-i C)... dp CO O O CO en oo QD oo QD CO CO LI-) O 1 I I 1,5 I o -X -I< -K -K : i- -X -K -K < -X -K : fc Cn CO C) QO QD r-1 ') sr C -- r-1 r-1 11") CO (') 11") r- 11-) QD sv U) CO CO CO CO 6) CO CO 6) CO CO 6) CO CO CD CO CO 61 Cr) r-1 r-1 r-1 r-1 r-1 r-1 r-1 r-1 rl r-1 r-1 r-1 r-1 r-1 C) EI rz CO ('v uo LO 61 CO cr 11) C\I r--1 CO (\ r-- CO ") r-1 es.1 CO (') cr cr CO C\I CO r- r- U") LO (--- CO,-1 CO LO C-D u") 11-) r-1 cr ") cr cr b c) Lr) Lo r- U) cr cr cr cr cr cr cr U") cr cr cr cr cr cr cr sw cr U) cr cr < -)< < < -X < -I< -X -X : }- -X -X < -X -K -X -X -I< -I< -X -K E-1 Cn CO ) (- ') r-1 CO 61 sv C\I kjd N '-) r-1 r- r-- Cr) U") st CO f= CO CO CO CO CO CO CO CO CO 61 CO 6) CO CD CO 61 r-1 6) CO U) r-1 r9 r9 r-1 r9 r-1 r9 r9 r9 r r9 r-1 r,-. r 1 Co oo QD.CD. CO C\I r-- ',--1 U-) r-- U") CD sv QD QD CO E r- CO 11) es,j C) (--- r- 6) k.sd Cr) I-- l CO CO W Z CD co oo.m ro cs.] co c\i Qo.r, cr) c oe) CO r- c) m LO m cn C) co'co CO CO CO CO 3 CO LO r-- 6) C) 1- P. oo CO r-- r-1 r-1 CO QD U") r ),- m oo c) oo r- c..) srl cr 61 r-- C\1 N C\1 rl ") cr r-1 Nl LO r: E-1 f2 := Lo co E-1 : cr, C) Z W 3-i P. 2 o 3CD 12 1 i-i 1--1 c, : E-1 E-1 >1 r= 1 W W E-1 r=c E-1 c'') en : W E-1 '', Z (I) 1 Z w : z Cn PI C) Z PQ '7. 2,.1 2, ') :g E-. Z b PI f, i W Z r=1 en C) ho F FO C) : F: '7,:g C) :F, il W E-1.- f 1 E CO fz: CD W E-1 W fil 7 E-1 > ho

74 2 -FEB (r) C) r1 (") (V-) C\1 C) LO C) CD -1 (N1 (r) C) C) r1 C) C) C) C) C) C) C) C) C) C) r1 C) r C) 1 r- C) C) CO C) c r- oo LA--) clo C) C) C) E-i c) c\i 1. m c) c\i (5) cp Lo r- cn cv Z U3 cn L c) m cn m.sr m cr c) m co Cr) C) C) m Lo r- co co r- r- op is.) r- r- p Lr) cr cr co c) r- VD LO 1. Cr) LO r- c) r- 1. cn cn ("N cf) Z -X ( 1.: -X -) -I< -I< -3< -X 1< ( *< ( 1.: (\1 i- C) ') (- LI) 61 Cr) ') cr m m c.],--1 cs-.) r- r-,--i cr r-i cr cf) c) c) c) c) cs'n c),--1 C) -1 C) 61-1 C) C) C) :F=,--1 r-1,--1 r-i t--i C) 1 (Y) (Y) r- r- c) Cr) C) C\J 1 CO LI-) k.. LI) LO CO Cr) LO E-1\ C) r- C-- LI) d'' CO (-- C) Lo ") Z,-1 c.] (.. m r-i C) VD CO C) C) C3 C) LI) r CJ) 1 CO OD C) CO CO.1 r- r- CO 61,--1 C).1-' C) LI) ',7' r- C) C) r- LI-) 't, -1 c.,1.m LI) r- ) pli Lc-) LI-) m m c\i cr ct, r1 N Z -K ( ( (,-1 j-3 CD (-,.] LI) c",.1 CD Cr) CsJ LI) (-.1 cy LO c,1 61 VD r- c.1 cp. U) CD cp cp CD CD CD CD CD cp ") cp Cs) o c\i 6-1 E-i :f= r-i r..1 W 1--1 C) C) cr m cn Lc-) cr cr co 11-) r- cv cr c) Lo m cv c) c), k.ip m Lo cr m m cy cr LI-) cs, Lo co CO C's1 LI) C,.1 Z rc: r- c) Lo r- c) r- Cr) LO C) LO r- (N r- cr LL) cr cr r-i cn w v) OD 61 CO CO -) OD CO -) CS) Cr) CO C) 1 r-- CO -) CO CO Z (2,_ r- Lo VD 61 V) C) r- c) VD LO LI) '1-. V),--1 cr Lo r- Nl [3. c, cr cn c,..] C "sj t' Cr) (f) Z 1-- i- 12 Z E-i 1--1 pag (Y) I I m Z m -Z l rli CO m Z PI 1 Z PT1 (')CD 12 Z 3-3E- f,: F-i '1' >-I ( r-t1 r=1 E- r: E-I.-) Cn : Z Cr),--1 Z F/1 : -. Z U) E-IZ.(.-1. Z Z P-1 Z Cr) r= :g F: b E-i 1- Z l< (2 Z Cf) 1--) 1- rz.1-3 : :rp :1( [-.1 El i2c1 i2c1 f= D W M Z E-I > b rz - REU K ATTARA

75 AJOPVM 2-FEB E-1 (I) L crcd (N 1 k.. CD (-N1 LI-) L. C) 3-1 CD in CD OD 1 C> r,= r-i In Ln c\i u) cr) r-- (-Y") L) Lo -i c) rr) W Ln CD cv OD co c)-n Ln 3-) Ln c) Z cr) c) Ln o -) CS) CO CO (- Ln ks) c) CD 1 1) (V Cr' CI" cr) Ln 1 >1 - (( r1 CO l 1 CD LO 1 LO 1 CD CV LI) Ö CV 1 CD -K -1( -k, : -K CD CV.1 LO <Dl CP 1 CO 11-) ") CV cl" CO LO (OLO LO CD CD CD -1 CD CD CD CD 3D 3D 3D CD CD 31 CD r1 r1 r-- cr) cr) 1 ( ct cl"' (- cr, OD LI-) 61 1n r-) ( ( N (. 3-) co co (OCD cv r-- (O-) cr, 3Do1.1-, t, c)lc)(n od rsr OD OD r-- r-- Ln co r-- r- C- L3 CO CO CO CO CO rs rs LI-) 1 LO OD CD CV 1 r- co kj) 61 k.. 61 LO CO OD CV cr CV N -1( -K : CD CV 3 CV rs CV OD 3.1 r- 61 (CD r1 m rl CP CDCDCDCD3D CDCDCDCD3DCD -1 CD CD 1 CO f= r-i r-i r1 W cr -1 1 cr CV r- cr 1 1 CD 1 1 rs LO LO CD r- r1 (( rs CO LO N LO LO -1 r1 1 CD r- Lo r- r- m CD 1 1 3D 1 CD CP cr' rs Cr 1-1 3D OD r- OD 3D CD CO 3D 3D OD rs 3D CO 3D > C r- r- oo OD C) 1 CO co.r- cr r- cs.] LOcv m m cv,~1 m CV -x -1( -1< -K -1( -1( -K -1< -k c -)< < -K -)< u.) or,-)rcor---,c).sr, rolr) ko c) r- cp c)-),-1 c) c) c) cs.) c> c) -1 CD D CD CD C) (N r=::,--1 r- cy-) co c) 3-) r- N '1.1 LO CD CO Ln t-1 t1 CO C) 1 Ln ke1 C> C ( 1. rs LI-) r- Lr) r ( 1 oo Ln oo cr) oo CO 3D oo : cococ-) 3D,-13-)3D3D c)co -- >-1r r oo r-- co k.c) (- c) 3D LO CD CD s) cr),3 r-- 1 co c I,-i : : : : EI cn CD LO r-,--i Cs- 1 Ol CV CO -1 U) k.- LO -1 W CD CD CD CD C) CO.1 C) C) 1 Ol W 1, I-1 1-I W P1 C) ''.. cr.,-1 Lo Lo,--1 LO OD CD rs CV cr cp co m oo cm co co m -r CV LI) k;:> c\rc\i 3D r- O'CD cs-n P1,--1 LO co LO c,) 1 - co cv 11.-) r- co co ("1-11) co co cs : o-) cr.) co 3D CD Ol CD 61 CO 3D CD W >-11- M C CD r1 1 cl" LO LI-) LI-) LI-) CV LO LI-) Ol CD CD 1 Z C'1 C'1 r-i r-i r-i r-i c\i a El a:g fe-1 PE1 EI 51-g=1 El Z P (-,-) m g 3D>-1 EI o) E 1: r( I -I E-1 l co P1 3DD Z W EI Z I2 W 121C) 12Z E( ri : E-1 -I 1 WEI W EIF: Elo') cn :(:) Z.C/),-1Z WO: Z CnEl C) E-1Z W Z 2 P- 2 CI) F: :g EI Z C) i-o fl-la 1- =:) ZIDIIZ I-1 C) I-) E-1 a ) C) :P1' Z: C) :r W a a P=1 P1 EI P21 CD P1 EI oq W Z EI ho rq1

76 2 -FEB- 9 7 CD Ui CC C.1 U) CD M C C) -1 C) C C) ^) Cr-) CO C\1 r- r- le) r-i O'r) C\I C 1 C\1 r-cc Cs.) CD od Q)1., ') CD LI) d, Lo m c) C\I r- CD oo c) cr) c) c) c) r- 11-) c) r-1 m c) m m N Li") ') CY") Cr) Pe) Cs.] CsJ CC m m op lo ') LI) OD ) k.so(vicd CsJUi OC\1CCCD r-i U) c) M,.9 u) r- QD d OD,1 Cr) LO CO d, Cr) d k. U) CD k.. LI") CD r- OD r- c) c) oo Lo m cr) M Cr) d".r, r-i r-i es1 r-i C\I r-i dp i-. oi ui Oi I-. cr) r- cr) r- r-,, d,.-) Le") LI") C) LI) k. >-I E-I 1 Lf) ct, C) r- cr, N cp Lo N m -N cr, m r- Ln m,-1 l5;) :> r-i r-i r-i P'),--1 d C\I M r-i r-i r-i (\] r-i C\I > PLI N C) Oi ui 61 oi r- LI-),JO LI), k:d C\1 d" LI-) E-1 cv c.) : : U) Ol Cr) Lf) (X) ) lf) Cr) Cr) CJLO LO CO C- O.) Lr) C- Cr).1 r- 11-) LI) m co \ r- Cr) M LO, o (') r-i Cr) d, LJO CV d LC) Cs C) ---: r- ( d, u') r- OD r-,1 d d Cr) k9, u),- o u") :>,-; 121.1CC CC LC) CO LI) Ol CD Cr) CD LO C\1 CC m c\1 N en C) C) OD M d, r-i CD r- CN Li') d" CY) ) LO N d r- LI') CD LI) r-i LI-) In Lo (V C' w * cy)lolnoc,-1.,rspcy,,(1)(d-lo -1=-1 AE in LI-) oo r- 11") cv 1n sl, oo c) C\1 d-, C) Nl s1-, :> QD u-) Cr) c) r- cr) r- LI-) Ci co 1-, CV Cr) M 1-, cn m ('- EI m m cv N cv r-i r-1 EI c.r) oln ('- CD Lt."") o o r- c) or- r-o u)lo r--c) CD o QD u') cv, W () 3 (:)\ LI) CO OD ') C) L1) C) ') C) CD E-1 " " " " ". (N- c).)-, c) cv cv c) cv c) c) c) cv EI :> W -laa c.n 121 Lo o cv cr, 1r) Lo m c) o m or) c) c\i or) c) c) Z E-1 a a: E-1 EI F 3- o'-) cr)>-1 c)-) K) l -I lo CO E-I c5) O Z,--11- E-; Z W C:1 12Z E-; f=, ',1' EIE-I -,,, E-I W E-11 E-IM M : Z Cnn-1Z WO: Z (./- 1 (:) EZ1 XI Z Z PLZ( :g: F: EI Z 17 E (..912 Z121(/) I-D r1 Ol-) D :gc'zo :1( n W a a W E-1 W C.7 P21 W Z EI > I-) f= - REUKATTARA

77 2-FEB-9 75 i- Or) CD d-. LI/ Cr) Cr) 1.1") Cr) N / CD (. N l CD C) CD Crl,-1, r-1 v-1-1 \,. CD 61 N CD CD C\1 cr) Lo QD LI/ / Lo cr, -) r- u") k.., CD, r, u") CO k. LI/ N / U") C-' / CD LO,-1 CD Cr) LI/ C3 OD 61 (--- / r- r- / r- 11 r-1 CD r- Crl C) 11-) C\1 CD CD k.o k.9 CD / LI/ r-1 (Y) LI/ T-1 -K -K -K -K -X -X -)< -X -k Cr) CD LO 61 C> cj C)" szr. r- cp / k-o, Ln CD CD cc r cv CD O CD C> C> P CD ) 1 r( (5) ') Cr) '1". \ 1,-1 CO CV Cr) LO Cr) - CD LO in c (-V CO CV c LC) Cr) Cf) CO CO LI) CO szp L.C> Lf) CO Cr) CN Cr) L L. r- CO OD OD 1 CO CO CO r- r- L. Cr) CO r- CO r- 11 LC) r- cs) ks) c> Ln Ln en ci CD r- ") -) r-- c k. CD CD c o CD C 1 CD ') c5) Cr) 1 9) CD Cr) CO Cr) ") r 1 CD r- cp / ( r-- r- CO c CCDccCDCD CD CD CD cs) c) CP CD CD / LO CP 1--1 CP 1- cr 1- N CO cv r- co Ln co co CD Le-) oo oo co r-- co co r- o o.) r- co co Ln r- r- oo co. Lf) LC) ") Cr) CO C) L9 L9 Cr) LC) u") u") 1- -K -I< -K Cl) Cr) / CD. N / N r-- N C3 r- CD CD CD 1- CD C3 CD CD ) Cr) Ol.1 N r CD K r-1 CD Ol / cp / CD CP r- CD CO COCDCDCD Cr) CD ') 1 -) Lo r- -) C51 LC) C) LC) CL1 C) cc CD C) Cr) LC) IX) Cr) LO Cr) C L9 61 r-i Lf) Ln cs) (-\] 1n 61 Cr) Cr) Cr) CD CO -) ") Cr) CD ( 21. L9 L.9 LI) L. LC) C) L. Ln CD Ln c> ( ( I- -k -X C E-1 ri) oloocncs).1-,,r, -1-, r---lor, c) cr), Nl oo,-io<s) o c) ocs)c)-)c)(5) o OD r r-1 r oo ,1 cs) c...] c.1 c) rn c) c) -1 c) OD.CD CD 1 CD / CD CD OD -) Locn(Ncno LC) k- CO -1 C'1 C--- cr) rn r- Ln oo c.] c) c) c\i CD OD N ko / r- c) c) c),--i E r-mmmr- m OD CO r-- 61 CD r- CO r >i- G f21- c N LO CD CD u") cr),-i c\],--1 l CD, ,-1 i- I- 1- f:, F-1 E-I' Z g rn EI cs) E c).) u) EI r-i C) r= 1 D cr) > W E W o-) C) Z W E P W q CD ', PZ ii Fz f,"-i" : E-IE-I -igc 1 W E-1 W El E-1 El cn or) :C) W, E--1 Z X CI) Z W C): 7, cr) E-i C) C) E-17 PIQ 'Z Z I-12M :g 1( F=C E-( Z C) h) EI i- )_.. ".1; i2 hj P P C) hp :1. z:g C) :g C) P) W E i i- 1- Porl X.' EI non X,' 1.',: W ' EI >'D

78 AJOP VM 2 -F E B- 9 i-i U) CD N C) r- c) oo c.] c.] c.1 c.] c) 1 C) C) CO CO 1--- CO r-1 Cr' 1 (. r-1 r- CD ui 1 ) D 61 ap cy oo r-,-i c) cr c) Lo c) c) r- c) c) r- cr c) (i cp C) Li) Cr) 11) () C) rl CD CO C) -) N 1 CD LO 1 r1 C) C\1 r--- C) ') 1- E I), CD r- oi c) ui cv c) c) Lo Lo c) CO 11) ) LI) CD 76 (1) )1- C) LI) r- ui (. LI) r"-- CM r-1 LI) LO QD C) C) CO Cr) C) C) LI) LI) (- N LI) r-1 OD 1 r1 c\i E \ N m c) c) sr, or) 11-) u m cr cy c) c) CD 1. cr cy cy CD k 1 ) r- oo cr r- ui cy r-1 r-1 E D ( ( r- ( ( cs.) C) cr C) C) CV LI) LI) LI) CO r1 1- (1) CD cr oi r-1 C) (. r- CP cp N LI) r-1 ( C) C) s--1 C) 1 C) '.( CD r- ui c) 1 cp s--1 N r-1 r-1 r-1 D o.) EI ow co r- OD 1 CO (. C) (. cr cy Lo ui ui c) c) c) c) (. CD 1 r-1 > N cli LI) C\1 ct CV cr ui r-,--1 cm cv c) Lo (-CD ) r- i- r-1 r-1 r-1 r-1 N 171 N N CV 1--1 > Cu N Nl CO LO ct 11) r- T cr c) CO C) LI) ') r-1 -X C) C C) C\I CD LI) 1 C) C) C) ) C) C) r--1 ") CD OD 1 CD CD OD LI) C3 (. 1 LI) C) 3 1 E-1 oi ui c) oi ui.(i CD ) CO OD LI) C) CD r- CD CD OD 1 OD oo r- oi co c) CD CO r-1 ct r1 C) LI) C) C) 1 r-1 r-1 r-1 r-1 Cu c\1 cs) oo,1 c\] c) cp XC\1CDr, c) c) ui r-1 r-1 r-1 r-1 i- u) c) in (. C \ 1 LI) r-1 r1 1 CD W C) C) C) r's rs- CO 1 CO LO LI) CD r-- N Fil 1 r-1 r-1 r-1,, ' es-n D co ap,--1 r- ui co ui ui c) c) c) C3 LI) CD C) C) C) OD CD C) C) r-1 CO LI) CD C) C) 1 C) LO CO C\J C) C) OD CD C) / 1-- r-1 r-1 N r1 r-1 W Cn ( ) ( i_ C) C) L C).r., (-,--i r-1,--1 (Y) C) C) In 1--1 r BOTTNIA JAN TIITI o z n C> (2 Z i : E-1 E m cfl : - REUKA TT ARA ci) C) Z W C): Z (E C) (21:1 D i- Z Z 2 F= C 1-1 Cu 2 ()) CD C M :g F=C Z n f= U) D 1- g 1-D gc :11(C Z:t= C) :F' n P CQ CD (221 W Z > h) F,

79 AJOPVM3 1-JAN- 9 I \ I >C Z i < S S S S S -X LI)CONLI1sr.. S ' -K S M 77 S S S -K S S S S S S S S r- CO 1 Lo r-.... S S OD o)111,--1 I I co I E-If=, M 1--1 M S S S ( : S S (D\P S S S < : : C) > 1 S S S S S S S i_ C) LO U1 111 cr / CO 1 \1 111 /.11 r- 1:) Z' r-i I I I I I r-i I I z E- W W ( S S S ':'A E-I S S < : -K S S -K S < S S S E-1 1 C) 1 / N Q1 / MMOM Mr-- I-DMW M 1 1 i 1 i. E-1:1 E-1 ( S () E- < S ' i:-.> >21 -I S -K ( -K S S P CI) M 111 Nl N \1 N ') O in., )1111 II a) I Fl <>-1 o) (1) rzl ri Z 1- ( W C):'., \,--i c\i,---i m k. r- [--,---ic\iom ('.iii) 11 Pu i- ui ui 1 1' ' n -1-1 z z Nl : CD << << C) - ( «< << S -K :=3 cj) c) 1 CD r-- (' r - (, Lo (5) > ci) c) C) C) C) c) c) 6) c) (5) (5) (=>.) ),-(,-1,-ir-i,-1,-1 r-1 -,--1 z '; C) EI C) F-1 W,,1-,, ) ),,r1 cv r-i LOCN W- hp."--, 1 GO CO Nl LO N N N N N C) Z1 m 111 M 'rp / L11. U1 cp cr U1 / LOCD V., MMMMM MM ')«)«) ')«) ry-) cv. r-1 E- W r-1-3< s ( -)< ( : : C11 S S S -K S : < -1 ( S S 5 S S S S : C) E-1 Cr) C) ui ui ui C) r- m c) kj) (5) cv ct, r-i k.. M f' N )1 CD 1 M ci-) W 1 Lok.spmk.ol() (N,-1 l CD N In LI) Cr) F=C cpk..1. V c), II LO Z CD r-oc\im mm CD r- (' ') co C) k"-, (----- co co co co c r- co r-- co oo co cor- )- g: C) i- colomo),-i c",ir- U1 U1 CD QD CrN r- :'., cr,.tlm[...---ui OM r- ) ') en E-1. ) f: E- ) Z EI QI C) 1:) ) 12-1 i o K 3 Z 1z) W E-1 12,--1 Z M >')I IWN W W1 IPLI E-1 O hp 1-E- (1) 1-71 g 1,Z1 1--D gc7.1 Z i- ZI2121g1 MM -RUO KONATA CD r- p or) cv PL E-1 or) C) h) W PQ ci)

80 AJOP VM2 8 -JAN f:z : : El> -X -X -X -X -X cn s s s s s s 1--1 m CD k. Ol sy,.1, (-\] (-,\I (;) '1-',C)NOC:::) k.o61 OM NIII t--- I 1 r-i 1 o 1- D ( ( -K -K -X -X 1-1< -X -X : : : I N LOM,...OLOr-i 61r-- N MNOM.5D11-) I I I,-I I,-I I I I F-3 I 1 E-i i-- E-1 s )-- E-1 s s s -X < : 3-1,-1 MONM.1-, l. Nt-It-1 T-ICO E-1 Z,-II II I I I- (I) C'n -K ( -K -K -K -K -K < : C) LO OD L() Le) CD CD CD CD C\1 ( : < 1 CD CD CD ( : : -K CD ' CD e\1 LO CD..) CD CD,-1 -K ('I CD CD "),--9 m m r- r-.r, CD r-i ^) 1, Ol LO cr, VD W \ Ln CD r--- 11") szp C"\I C5") CD LO OD CO,Z1-..1-, o.- -) co r= (..7 CD Le) '1, ") d' ") LO CD Cr) '1' OD.1 Cn C--- C--- rs. r-- CO r- u.-) r- r- r- r- co r- 11-) 1- MI-. co r- m c) cs-) r- c.] r- 'f' 'I' C'\1 C I C\1 r-i 'f' '1' C\1 r-i r-i CN1 r-i z W i l -X -K ( s P -K -K -K -K -K -K -K l< -K -K -K -): -i< -K Z c) m r- Lo m m CD r-- e\1 en.1 CD Le) CO > i-1 CD CD CD CD C\I r-i CD CD 1 CD CD es.] CD 61 Z en W cn fl gc C) I N CD e\1 LO LO LO Crl CD en.1-, l CO Cr) El'-, CO ") CD Ol Ol.1 r- o--) r- cs-, r- o--) c5..) r- (5--).1, CD LO Ln 61 rs M CD LO Le) CO cr; U) r- r- oo oo 3 r- r- r- oo co co co r- Mi- (21 c.] r-i -1 Ol LI") C,1 C D LI) I. e',1 CN1 r-i ") LI.) 11-) (\I CN1 r-i ') r-i CV. ( ( E--(,--1 < : W >I- -I< -K -K -X W M C) LI") N 1-,.. m.1-, c) L.r) (. C s] C\I r-1 CD CD CD CD CD CD C7) CD CD CD CO cy-, Cr) 1,-1,-1,-1,-,-1,-(,-,-i,-1,-1 gc r- N c) cr, cs m N N r- c) LI--) cs) '1, en1 EI E (15.-k-or 'st, MCOL--- N rx1 l': CD m r- r- r- CD sp Li") (---- ') r- r- CD cr Le) U) (1) CO CO 3 OD CO OD 61 CO CO OD CO CO CO C3, 1 r- Lo CD CD M Cr) M l l 61 Cr) en OD On enm (CD -1 CNIC-\],-1 M P,-I 1 o o gc Z W Z 5MWCN Nl M WN W Z W PLI E-i gc I--I W PLI E-1 fc P 1-D 1-- r EI u) gc i- Z P i- E-1 ) I- Z C) Z I-D ri gc Z gc 1-) gc W Z 1:ClfzC u)u) P21gC Mu)

81 AJOPVM2 8 -JAN- 9 (r) -K -K r--- Ln o C),-I,-I,-I Lr) - : -K r- (.c> C\1 CY) 79 -K -K c) Lo r---or-- OCOCYNOCV COCO C>C 1n f: r -9 r= f) CO LO r' IX) N CO 1.C) LO cj, 3D c..1 'f, t-i t-1 k... 1 r, t-i r"-- t-1 co Ln cn cn Lo t, Csi LOWNNLO cl, N1 : (Y)ct, ( Li-) (s> Lo r,,zr, (. ( (o (n.1., -Ii- >3:1 cor---ln (5-Nw cor-ln (5)(so -X -)( -X -K -K -X -K < ( -K -K -K < C:) ) CO 1 61 '1-. N N CO k.c> en c) c) c) o o -, cs--> c> o cs--> c> (5-) r--1 t--i 1- v-1 ril `,.. co c) Ln (-N oo,r, co >9 c> cs-n r--- co r - cs,1 (. r : k3r---c--3dk.. c---w >-11- > fa.1 LO LO k.c. Lf) (- '1 cs-) (-N (N c> co (-N co oo r-- co cn r--- k.c> r-- (..c) r-- co O (n cyn o'n NC\11--Ir ( -K -K 1- -K -K -K -K 3: -X 3< (r) Lr)LOr---N LOM OL.C)ONW 1 N 1x-1 11 MF: r-i t--1 r-3r-1 f "q"3DlOM M,.. 'POlCOWM MW.-1(..D 11CPcr WC-- t-1.11cpszr WC". Nr r--1"--- r--k. C--Nr---r-C-- r`.w : 3D3D3D3Dl MM 3D3D3D3D1 3D 3D fil en cn rn,zr, (r) rn <Nl mmen,z11ln MN LOLOMN MI ()MNI-1 M,-1 Cr) Ln(OLO c) r-- r-1 C) CD CD C t-1 t-1 F "`... CO N ct' CO 11-) 1 r-- C\1 C\1 k. 1- Lf) r--- >-1 CD r--- co co o co co mcn(no cl'm,-ints-)lnd, CO CO CO CO : >-11- O. CO LI-) c\i r-- (--.] c.) cn crn CO 1 r-- cr, en N N k. (.9 c:t, CO CO CO CO CO (r) (r-) cr, ri (-N 11.1,,-1 N 11) (N 3D r, '1 M PI W 1- ( ( < -X ( PTI C/) Olr)LOWd-' Es- OLON,-IN CY) N,1 61MON CnO r-igl,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1 g cr1 OLOM3D LOO OcrLOMM Ln >-1 3DN')3D MCY) NWCn,-1M MCY'N F-3 oln,z1< [- r- (no,zr, r-r--- ci) : )(5)o)o (:).r. cso-)ocno oszr , f- i-z r:g: E-I >a oolo(o,-1,-1 cplolo >E-1 MW ") I-1 Z (5) II Z II Z IZ l_: 3D>9 cy, ra,e-1 ZPI P Zi- W I-) 1- o 1 o (--- r-z IC/) WN WEIP. 2E-1 121r= W E-1 1 J-Z CnCr) o r2 1 o N r M>WN WPIP. P1-E-I3D OFZIcl-D r1:1 Z W J-Z W (en

82 AJOPVM2 8 -JAN- 9 ( : ( (r) 1 C,"-) r- CO (-r) CO c r- co in r P1 1:D \ cv QD m y oo op.... ro Le) (-V en r, cs, :>,zr C\1 CV >-1 > D r- L.c) cr) E- rr 8 ( C) r Qr - c) c) co cv cr c c LO(flC'CP-\ t-1 C 1 r C\1 1 co r- LO cs) : ( : ( ( 1- : -K ( ( -K -K -Y Cn CD =-1 ir) r- k. 1. k. =-1 u1 CV QD CD CD r- r- k( CD CV CD / u1 cr,-.1,-1,-1,--1,-.1 W W, \ LO cv cv co co 1 cr cv LO cv c c 1 cr >1 P1 Lo op C) r"-- CD u1 CD =-1 r- =1 CD :> cv C'- \1 cr \1 C\I 1 sr a Ui 111 u1 r 1 OD 1.11 u1 u1 cr 1 c OD C\1 C\1 en -1< : ( -K U/ CD cr 1 1 k.. CDCD CD 1 CD =---1 k. CD u/ cr CD u1 CD i LO LO -1 W P1 dp r- cv 1-, co r-i ro r-.r, (' cl, m cṡ) cn c) cs, r- Lo cs) en o.) c) o-, r- : > r_i r_i r-i 15 C C\1 CD sv r- c.1 en oo c) c),l-, r- ci co oo ;1, i' cv =-1 =-1 cv cr cr, cv 1-1- c.1 U1 CD r- CD r- CD sr CD r- u1 CD u1 r- CV W az. r- jv k(1 CD 1 >-1 (' 1 :> k.c> c) cs) co m m cv CD cv CD / cd cr C) cd m co OD C \ 1 QD CD u1 /.. u1 r- 1 C\1 -) (' 1 Lc) Lo r- co CD ks) CO CO C\1 E-I i- Nl Cn c) c\i r-.r, r- tn CD M cd r- co Lo LO u1 CD r,-1,-1 PT-1 D o\p -1 Cr) CD 1. CO CD >-1 E cn :> -i i- 1- t( co 1 co'),zr, Lr; k.o. co oo.r. 1. / cr E-1 5 EI 3-1 gc

83 AJOPVM2 8 -JAN- 9 -X «< -X U) - C3 LO CD CD CD e\1 1 ';:1 ' CO C CD U1 (N CD CD -) CD 61 ') CD -1 r-i C C) -1 cr) csq CDO (5) c C "1 CO C> C> LC) CO C) Cr) co co L1 C Cv.) CD - co oo kso oo cos) ( 1 (r) C.c) CN (')(1") l r-1 t-1 81 cn CD LO '1'1 CD CD CD 1 C) C) T-1 cs) -C en r"- CD cr' 1 Lo 1. co sv 11) rl LCD C) LO C) C\1 r- l r- r- > Lr) r- co CD Le) co CD CO ev r- CD szp LO 1 k.. c 1.1 LI1 C) LO C) C 1 r- r- r- r LO LO t-1 < -K i- «< -X -X -X (1) CD LI) LO 't" l CO 61 CD 111 CD r- (. en m c) CD CD CD CD C).1 CD 61 CD 61.1 CD 61 IC t-1 r-1 t-1,-1 1 C51\ CD r- m 1 CD (CD U) r"-- LI) 1 d'1 C) LO 11 LO 1 r- c) -, Lo Lo 1 t-1 CD r - 1 r-i l,--1 M r- r-, N.1-, cs.) co r-- '1' OD t--1 '1' C) C--- (--- r--- C--- 'r'1 r- Lo r- r- r- C--- "1'1 CO LO }- pi..1 l LI) LO CO LO (N LI) LI) 111 r--- LI-) (' 1-r-,-1 T-1 -X -X -K -X I- -X -X -X -X. (r) C) Le) Le) (1 Le) CO C, Le) -1 C:) C) t-1 C) C) C) C) C) C> c) :1 61 (Z) C) CD t-1 t-1,-1, t-1. C) 1-1 '... l..") Cs.:1 is C) -1 CO m r- r- ev c) c) co cs, r- ( cr cr 61 r---,61 cs, r-.r, o-n ((') c) co m -1, m cs., cr1 CD 61' CD CD 1-- fli LO Le) l C) LO 1 LI) 111 LI1 CD CD LI) 1 T-1.,-1,-1,-1 EI -X -X G.) i- ( -X -X «< < -X -I< W (1) C) 1 11) LO LO LO CD P1 1.1 CV 'f' LI) C) C C) CD C\1 C) 61 CD 1 CD CD CD 1 C) 1 r-1 t---1,1 1- cs) 1 co ) m Lo c) cr) Lo.1' N l C).t1 1. E-1 61 L11 CD,-1 CCD C\1 LO CCD CD 1 CD CD es).1 (V') E.1 ') LO %-. 1 r-- (L LO ") N Nl r - -1 l (1) CO OD (( (a) ( ( > 1- LO N 1,--1 r-,zr, ko LO ("1 LO l- r-1,-1 r-1 r-i t-1 r-i g: r m C\I W Cr) (V Z PT.1 PI 13-1 EI W r)-1 12 I-D P E-I U) r: 1-- Z (2 i- EI U) E- 1Z Z rc I-) Fz r f' Z b F' W z - 1- Z g

84 AJOPVM3 1-JAN K -K -K -K -X -k -K -1: (1) CD %- QO.6l LI) r- oo c) ct en1 II) 1.1 CO C) CD LO LI) Q M Ol LO Dl CD LI) QO 1.,-I,--I r-1 C',1 (v") LD cri E-i \ r- OD CM C) OD CO oo r-.r (D c) co oo co 1--1 r-1 > CO CD Cr , OD C) CD CD Cr r-1 r-1 C\1 ') >F1--1 EI p, m m,---1 Lo Lo cv szy (( , C\1 cp r-1 r-1 r-1 r-1 r r-1 a : : : Cf) 1.U) WM OcTN1--- ctm C) C--- (--- (--- ct cr M I.1 1. LO M r% CV i=") Dl PI o \ CO C> CO LI) cr. k.. CO CO Li-) c) /, k.o cso > cr,1 ( 'c r- oo r-1 Cr,1 1, r- cso a,-1,-1,-1 (\I,-1,--1)-1 cv El. L.D L.,zr k.o r- uo r- Lok..ork_or- u-) r- r-1 r r-1 r-1 << Cr) c)c)cnin CV CD r- r- co CD r-1 1:3 ") EI ow Cr cr LI") CD cr d-1 r CD Crl r-1 cr (v) r- r- CP (N C'1 o'") QD Cil ct M \ C'',1 N r-1 r-1 r-1 C\1 Cs) r-1 r-1 ') po cv,-.1 cv QD r-1 C.,1 r r-1 LI") - CD,. r-1 r-1 r-1 r-1 r-1 r-1 m CD [Jo oo r- ouot--)-1 C) cp oo oo c) r- oo c) c) oo r-1 r's LI) r-1 r-1 r-1 r-1 -N E-1 \ co,--1 r- cp c) c) ") r-1 LI) (-N) CD CD 11") CO -1 r-1 Lo r- uo co c) uo c) r- r- QD 61 I.I 1- t- E-i W ri N,-ic\lcno (NLo,--it-i,-Icoo -1 'C) W,-[,--1,-1 r-i,--1,--i,-i,--1 -X ( ( 1- ( ( S -K -X CO C7 Cr r--- CO LI) c) r- c) cv r"-- OD Le) CD r- oo uo oo uo r.a c) oo cv OD , LI) r-1 C\1 C 1.1 E-1 ap CO.1-. C) C) C) LI),-Icr)CYlcr ( - 61 r-1> C3-1 E----- LI) 1, LO r- uo QD Q -1 i--i P1 (---/ C\11--1 QDcT L-1-,-IL-1 LI-)cP i- t-1t---1 T g >Z E-1 EI g EI g m Eg EI 3-1 EI 1, cs-ne-1 Z Z C) C) 1( C) 1,--i i 1 1- E-I W CD Z E-I W PI,--1 - Z.!--1 P r- I Z 5 cn F-1 w cv W,-) > i--i W cv W II-1 I-1 W E-I Pu EI W E- Pu E-1 g P C) h) P E-1 Cn g -1Z P i- Cn g f- Z C) Zi 17 W OZD W Z 1-- i- 21 g.'_', W, cn Cf") P2i M g Z' O'") u")

85 KOIRANE INÄ VIRALL ISET AJOP VM31 -JAN- 9 C) C),1 w C) 83 gc > u) ") OD r-,--1 (/) n., a 1 ow -x -x -x ca gc 1 -x -x -x 1 C\1 CD Cs.1 Cr) >r cr QD Cr) 1.1") 1.3 OD 1 1' =,i i-- (1). (1) a EI -K E-1 \ pl,--1 m c) m 1 > I -)c E--1 Z i- i-- co o -zr, 1 z w pt. ( -1-1( 1,'.:.> kjo r ),-) w OD 1 cr kjd OD ) > ") c) (3-1 cs) co w Cip cr cr E-1 P. C). 1 C) o)p r-1 1 C\1 ( ( EI i- ( U) 'I'' CV Op C>.-1,-1 gc `,. Z, CD.,--] OD r - c \I 1 rr) 1 r-1 CO en c) co Le) cv -) cs,i cv cr) - C'' 1 W w 1 -K -.:.> ( : -K C) 1 CD g 111 C) 1-i -K -1.-.: 1 m cp r() k... (5-1 al (Dl 1 (r) C) ri co 1 co co i< ----, cv,r ) I r- )--1 C \I 1',:r 61,.r in.1, co ') co co co co Z cd co co Lo cv co co co C) a Oi-1 h -) cv C,,1 EI EI in ("n (/) 12 I-) P1 PQ NURMIEN TULOKSET ---. Lo Lo C 1 OD 1, r- r-1 CO r-1 Cn X -1 CO 1 1- I21. (v.) (V r"--,-1 m Nl r-1 r-1 Fil CD CD Cr) r-1 r-1 r-1 C) 1 CO Nl C\l'k- r-1 r-1 CO CO 1 rz M 12 (i) P. W Pc1

86 8 AJOP VM2 8 -JAN- 9 (f) c) PT1 1 >1.... l El dp.... El : :> -1 l > E cr) ) C) (f) CO C) C) in =z11 r W 31 1 o\c, LO OD c) c) cd cv -1. 1n Fl cp :C) 1-- co,5 rr > 111 d' o y c) c) ( i- ( 1- ( Cf.) ") (\I CJ') ") cn,--,,--1,--1 en C),--I,-I W Wi W ---. in Lo ȯ.) m j \ rl Ol Cs.1 : c: c\i c m ) oo co r- W, El :C) o-, 61 OD ") :>..1 ',.> Pu cv r- QD c,5 cl, cv r- kffloo cr) 1 m (N,-1!., m cv,--1 m c)rr- m C) Cn C) -1 Ln cn,---i >-1 1 co cv (Jo 1 E ) co :c) oo co OD ") :C) ( 2[ C5') ir) C -1 CN LO d'er)")c\i cn cn (N E-i r=1 r [ 1- -) i- C) CJ) Ln r"-,..(-) C) Cf) LO c) c) -1 cs-n c) co,-1 rz, i, i,-1 c) EI rx1 rzl W ---- cv m co,c) )g,, m.1 CD r-i m m 3-, ci) i i WI 1 m LI-) U (r) F-I El '11 Ii) ci c.),- : o3 co r- (s El : 1- rz: > pol, J1 cv c) en F:,5 Pu r- 11.-) en cv f2 Z,--1,--1,--1 (2 Z EI S I-1 5 : igl > :g EI (--) El m El El Cr) EI ') EI cs) w o-n.t. I II I 1 II OD W CO W, > > LfZ Z Z 1-- i- El Z E-i W > Z W 1 i (1) El.!, (1) r2 I--I r': (2 I EI PL-I r E la P l': W L O: E-1 PQ

87 AJOPVM2 8 -JAN- 9 U) -X '1" ON CO 85 tn C) 1 rr) / 1 1 u1 Csa C J /,\F, 61 L 1 1 LO CN El DLflLO LO pg CO r- ui m E-1 o. QD C\1 r- ') co r- cv) U cvx', cs.) --, cs) CD P-I 1 r- C) CD 61 Ol,-1,:n o-, Lo,-I,-I CN1 e-- OD r- co co co co T-I r-- co Lc, U) cv ::) -) EI ow CV1-3> LO CO ).).1-, cs.) cs) oo (r),-i Ln cr, r- co Lo ( (1) C r-i cr U) C LO CD CD C) c) (5 QD QD 1, r 61 QD c7nei o\c) (5) av <n CLI m cs) 1 CN 1-. ("N 1 QD C C) 1 CN C >.> plkycd 1.1") C C EI r-- r-- r cn c) ko oo.er) c) cv,---1 QD 1 CN o r- QD,-I,-I 1,--,-I 1 "--, Cs.] rl U1 ("V 1 \ QD ('- r- QD -1 e._9 CV LO 1 (X) -1 I-1,-r e \I e \I, > r--- CO -1 C5') CO 1 i- > F:: l- P- en CO (r) cr) cg cv C--- C N -1,---1 r-i,---i r-i E-1 EI Nl W W C) (f) c..] r--- co C) en c) CV r-- C) c) c) ō-) cṡ) C) c) c) c> o c--i,--i X',,-i,-i ("N ("N E-1 o-) E-1 W co '-. co c) k.o co p,,c, c, Lo, cy..7 in u).1-,, f M cs),-i LO, ,-1,-I > m.1-, cn c\i i- co 3 CO (51 g21 3: C \I,-I 61 ir) r:: El in-i,-i co Ii-) C,-1,-i C,-I,-I i-i i-i m Z E-1 m Z cs, E-i o.) f7d EI cr) rz o-),--1 j1,--1 E-1 I EI I EI CN El QD El CO (1) (-Y) rl (-I > > :r= :I,: Z Z b-i 1- i- F-1 )-1 /- w w a w w a x Pi x EI Z Cil Z w > 1-i (1) o u) P t(c p i- E I-I 1-) [2 W 3- b EIiI o i-1 i- E-1 GC1 rz i- i- E :1 F=C

88 86 AJOPVM 17- DEC- 93 r- r- m CD QD C) OD.. ") OD sv er) C) I III I I I r, c) Lr) C\1 CD OD C 1 I C) l< E F: l< (1) CD CD CV r.-- N r-.t, N CD r-i Cr) (Y") Cs.1 CF) 1- ) CD C5-) C) 61 Cr> U") CD crn r- r- ') cr) cp r-i r-i 1--1 r-i r-i r-i 1--1 Z EI,z Fl w co en en Lo r- cp r- CO C',1 if).1, r- r-i r- c) m r-i N --. cp L LI-) co Le) co N Nl ") co r- cr CO 1_ d'. ') O'N Z (Y) en O 61 LO e \I r- 61 (Y) 61 r- 61 C> r-- ('1 C..1 C\I r-i Cs.] r..] C..1 C\1 C\I C\I r-i C I es,1 ITALIANRAIEINÄ , VIRALLISET KOKEET E-1 (f) CD (rn C) CD c\1 CD C> CD CD C> (1) C1) I v ') e\i cs,] sv..--- r-,--1 r- r- Lo < < r- r- r-) C51 x) CD C) r- m ) CD < Le) 'sv CO C) CO 61 C) Cr> C\I LI) CD LO OD r- 1-, CD C) CV CD sv 61 C,.] --> U") Cr) N CD Ln r-.) cp m Z -) CD (-^\}l. QD lf) (') sv r- m.9, CD QD C) r- r-'r- lgio QD k<id r- k.<1 r- r- k<d k.o k.9 J,D) QD k. k<d r- i- CLI Cs,1 Cs.] CD es.1 sv C\I CD sv cd r\i r- cr,,v k.o. sv sv m N,-1,--1 N r-i (CD N =-1 r-i EI EI Z Z Z..Z.'.r, -Z-.r, zz zz -Z-.. N' i= gc r W (2 Z f' P 2 F=C Cn i- Z ei (/) C) i- Z C) Z M U) Z C) >C q u) f= >1 f= Fp Z g:c f= Z C P=1 Q C F b F: P Z CD El 1--) C) gc 12 Z Z

89 87 AJOPVM 1 7-DEC- 93 i- cn CD Ui, r, co co Nl co CO 61 P l. l. LI) '1" l. Ol Ol 61 '1 Ol.1 Ol 61 CO CO -1 CO Lf) < r-i W 1 Cr) r- c) u-) co k.c> c> 61 et" Cr) C- LC-) CO.t) }I CD C5-1 L.C) 61 r-i N Cr) 1 I-C) 61 Lf) cs,-1 cssioioiln co,-i Lo (\j.1-. oi oi.1.. t<,--1 oo Lo cv.1-. oi oi : di ui ui.1-. r, ri.1, ui.zi, ui.1-, ui.zt. di t,, r, ui oi oi r-i c\] ui r-i r- r- oi en,-1 c\i I' Lf) r-i 1- ui c> Nl r- oi ui r- Lo r- cs) CD ev r-i r-i 61 1 LO 1 C) CD err< r-lt- ril N 1 II) CD LO U1 CD 1.) CD 1 1 >-1 CD cr m r- N CD 61 W ir) II-) WOCOO alerlf) m co oo co.1-, oi r-i ui o r-r-loo c.isrc.im : co r- co r- oo oo co Lo r- r- r- co r- CO OD C--.- 1"-- > r- (11 U1 ) 1 r-i N LO Nl r-i COLON MLO CO CD r- r W CD 1 et' N CD CD CD Ö CD 1 C) 1 CO 1 CO 1 1 Mr< W m L.r) m cy) c) CD LO 11-) LCD LCD 1-1 >-1 CD ev,r5) co co co m oo Lo cy) m r- r-i U1 LO ev r- r- W LCD ONe C--NW :C) OD r- r- Lo r- r- co co co r- r- r- oo Q-1 oo W ev 1 N MOOMeVN MWet'N r-1 1- (1) NgC W Ol -1 CD 1 :C) CD r- ou) [I) c) c) c) N 111 Lo ks) c) c) WI.O oo cy) c) c) c) c) CD CD r- m oo,-ii-i in LO LO.' LO OD CD uiui c) r-i CD r-i CD W E-1 Pu m N c) CD CD N CD CD NN W C) EI 1- W m M b- ril CD CD CD CD CD >-I P 1 CD C) CD CD CD :C).1 C) C) C) CD CD CD CD 1 Zr cy),----ie- I E-1 Ui W mw cy) II II -[ :F=C Z:C3 >1 Zr Z W >...-' cr PC cr '''' gc,_ "Zzz. cr cr, -,-.... _ gc,,t, z.- 2 Z Z I ,, r< EI Nl N1 P 2gCC) i-1 i-i (/) C) i- Z (J) C) i- Z Ci i- i-i C) Z C u) i: >-1 Z C) C M gc C) I-D EI gc gc Z C) n PQ 12 gc E-1 gc Z C) r P2i P E-1 gc ho C) E-1 gc r Z- I-D C) E-1 l': P Z CD I-Ii- i-1 gc 2 gc r3 r< 1(

90 88 AJOPVM 17- DEC- 9 3 a : : - : (1) cz)!-. l_o lo N.n (v-) 1- (v") Oi Oi Ol r-- \1 r-1 CD.1 Ol Ol CO Ol 61 CD r-1 r-1 r-1 r-i r-i r-i ') 61 \ 111 LO N 61 'r Ol N l.. Ui N 61 er Oi N C) C) cs, in Lo r- r-i Lo CD,1 OD Oi LO 1.1-) r- r-1 1n c) ev op m in sr (5) cs..., k...o u---) r- co sr sr Lo cs.) cs Lo 1.r.) r- op sr Lo r- Lo k...o Lo c...o Lo Lo r- r- k_o Lo Lo Lo Lo Lo Lo r- > sr sr sr sr sr sr et' sr sr cp cr cr sr sr sr cr sr cr 61 k.. CY1 < -x CO 1 C CV cl-' C5-1 C51 C51 CS) k... r-- CO LO CD C''-) r"-- 61 CD CO LC) 1n,-I LI-) Lo r- cs-) co N -) cs) Ln LLo c5) In co rn Ln o rn o Ln co LI-) o c> cs) c>,-1 o,--1 Lo cp o r- Lo r- r- ks:> L.D Lo k-o Ln Lo Lo Ln Ln Lo r, (' cl-' d-. ('(' 't' d ct. N N N N N cr CD (1) Oi -) CD (v) CO CD ON CD CD C5-1 1 C51 (Y LOC')CDCDCD Oi ui.cd CD CD (VDCDCDCDCD CDCD CDCD ui \1.1 CD CD r- CD CD CD Ui CD CD CD CD Ui CD CD CD LCD le) Lf) ev LO LCD LO sr sr Oi CD r CD CD CD CD Oi Oi CD i CD CD CD \1 c) -X (f) CD LCDr- Lo r- o er.1 CD CD CD CD CC5l CY) 6) "..--. Ui Ui CD CD CD Oi C) CD CD O ) co r-.. -c.] [1-). cs-- r- c). -.D N.,71-1 Lo c\j CD Oi Oi r-,--1,-1 CD Ui r- 61 CO CO 61 r- co co r- > a fil et' N N Oi r-i C) sv N r-1- C) \1 N1 PT1 o a pt. (f) c) in,-1 cc) cs, k.c, Lo 9 cn c). cp cz) CV. CD ) 6) (5,-I,-I,-I,--I )- 1 i-- CO \ in CD CD CD CD CD CO CD CD CD C, cd g cn (- 1 N Lo -, c) m P,--i cs,,-) CD CD r-1 CD r-1 CD CD r-1 C) r- Ln co L.o co Ln Lf) CO O..1 er CD C) CD C) ev r-1 CD.1, r-1 CD r-1 (\I CD (yi Oi.1,-1 1 Z E-I, E-I E co iz 1 E-1 11 Z E-i II II :F:C u) Z.-..' --..' W i-, -...' 1 sr sr i-i R -- -' ZZ ---- F: sr sr -.--' fz sr sr p r=1 sr csj -.. Z E- r< W 12 Z r( Z g:c ' (1) a Z c) a Z a E C) Z m f= C) I") E-1 gc gc Z C) r pa (21 (2 E-1 D g: 1--1 > 1") C) E a a Z i< r( 2 fc 12 f=ci p gc r Z CD Pci f': fc Nl P c) m C) Z m F: Z C) hp E-1 g Z g Z g na gr,

91 AJOP VM 2 5 -JAN- 9 J A 3. VUODEN NURMIEN KES KIARVOT E- r(c Z P: y r- ui r- oo r- \ 1 C ( ( i \o < : 1 : :,'.2> W r- c) 1 N oi,--1 c) oi r-1 r- CD U1 U1 P1 N CD C3 1 Z i:d 1 I I Cr) III r-i,--i 1,--.1 i cn cr) -K -K -K -x -X ( ( \ 9< -X -K -X -X -K < : -X -K -X C) I ( -K -K -K -K -K : -X -X -K -X i_ i_.1 C) r-i Cs-N CO r- Nl ui oi N C51 r-i C...] -) d"' szt, 1 CD ip Z' (VII I IIII C\1 I,--1 ::) Z W W -K -X < E ( -K -K -X -K : ( -X -X -X I Cs\1 1 1 Li) LO r-i I-D (n W Lr) 1 1 >-I i- > E-i :gc E E < : : - K -X I-1 E : -X -K -X G.1 U) '1, N U1 ' cr E ri.1 r- i 1 1 >1 () Nl ( o\o CO rs rs szt, r-i C) N r-i CD 1 1- " l' Lo 1 r-i I 1 >,-1 1 : ( -X -K EI -K -X -K -K r= Cn CD CO r- 1 P Nl G1 CD CD CD ) r-i r-i Z gc.r, Lo.r. c)- c) r-,-1 Lo d-; ' u1 1 1 C) CD ) r- Z +-I N rs- LC) LC). '1, UD 1 CD CD 1--I 61 r-i r-i C\1 w W,--1 : -X ( C) i- ( : -K < < E en c) m m N c),:l., CD LO CD rz C> ) CD (Dl:5"N C) C) CD ) cn,-1,-1,---1 r-1,-i W Cn (i),-9 Ii) C..] CD r-i ") < r- oi ''', ii Li-) Lo in r-i Lo co co,-i 1- Z (D ri 1 ¼D P1 u1 (11 CD 1 1- u) Ii) Lo LO tr) < < < Lr) fc. r i- 3L.r. cr LO C\1 u1 LO LO r-i r"-- r-i II") 'f' C C) C) C.,1 ") T-1 r-i r-i r-i 1 cs 61 El I : : : : -K ( l r- CO r - r-i r- co oi Lo " ". Lc>i I I I I,-I ( - : «9< CD 61 LO N LO cr cm r- ui C) 61 r-i r-i C) C) C) Ol C) r-i r-i r-i r-i r-i Lo st, cr, (Y C) r- r-i 3.. szr, -1 Le) -) (..) C) CD 1 (-- C\I r-i rs I.11 in cr,:t., r.,. 1, oi, r,,zr, ' 1 1 -x -X : -X -X -K ( -K. -K -X -K -X «-3< CD oo r- oi P1) CD CD r-i r-i r-i CD CD CD ui.,-1 N c:.,---1 oi < r- 1 in,-i (. in r-i l.. CO CO c 1 1 k.j.d 1 u1 CV CD 1 LC) < < k.. Lr) k.. k. Lo in st' '1-' l N Li") LO < r-i r-i U-) cv,2 r-i CD CD (11 1 r- r- l 1- CO Ii Ii c3, g i i a a 3--1 fz r3.,= Q.) Z.11 r"--- II-1 W Z r I E-I f=1.1 W i- P1 l- G.1 -) 1 W r c) f= Z r W > r o i< Z r I Cn w El Z ' :fz en Nl f= Z 12 fa.log U) f, (2 C-1 I-D 12 Z o..i.g en gl r PLI I-) Z FD ic Cn i- fli : :g rz en i---1 P - 1 : :1' fz I-D 1-5 W C) W h) C) r I:D I-D W W h) C) (Z Q-1 i- rci hp en Z E na hp Nl PLI h) en Z E r 1-3 W

92 AJOPVM 25- JAN- 9 9 < C -X -X -X -K -K ( -X A -X -K N N LO [- cf3ccic OD OD U1 rr I II N r-1 ( -X -X -X -X ( -X : ( -X -1< : -x ( ( d-, Nl P') Cr) N r- op 1-, cr) N N N c) (n Le) r N kid 1 I I I I I N r-1 I I N (Nili ( c\icdcd II CN C.N1 1 N CD r-1 ( (NCDCD D r-1 -K < ( ( < C5`2 "1 C) cr ") CN (Z) Ocr Cr Le) CCD (Y) Cr) r-i ON ( CO CS) 61 CO cn r-1 r-i en JA 3. VUODEN NURMIEN TULOKSET., N CCD C-- N 1 CN LI1 E-i m csa o m k.9 Cr) Cr) k. LI1 f( LO (N r- r- r-i 'I'. CO (/),', 1-, si, Li) a C) 111,.. CD CD Pr) ( -X CO co r- cr) ko N cp Ol C) CO CDCDCD cd c.) C zri ("- Cr) ko ko ko k.o r--- Le) Le) N ko r DCDD r-- Ln (NccDLOCr) Cr) CD 1 1 CD (- CN co Cr) U1 Cr) 1 kjd Cr) Cr) k.. U1 k.. r- r-i r"- CP OD U1 sr, U1 LO CDCDD 1 1 -K -K -K -X -K N LI1 D CD ifl CDCD(NCNCD c) c) c) c) r-1 r-1 r-1 P1 N r- CN cr, CV (N LĪ ) Cr) LC) 111 N kc> ko ko (-- LCD CD 1 1 r r PUNA-AP I LA VIRALLISET es.] E ( W -3<<< -x ( o) o c.] 1-, r CD k. kjd OD C) CD OD Cr) Cr) Cr) Cr) Cr) CD " r-1 J1 Le, M r- d-' OD OD k. E --, olo cn Cr) U1 CD LID I"- OD -) F(C OD d-, C)1 (\I II) r- ui CD ', r- k.1 OD CD r- r- r- OD kg i-- P- cn k.. CD r- C\1 P r El E-1 II ( -X < 1 N N rl Le) en en ) 1.1-) (Z) CO es.,1 Ln w r-- co oo r- II cocdcd LO cr) Q CD r- C\1 C),1 r-1 (CD() fz a a a cn t= a (n Z w r--- i w Z (-- 1 CD i: (-,) ci < > a w co < > w 12 o t Z 12 W ( c) E: Z 12 U) FT) Z : U) ri) El Z 3-1 Z ra of=c cf) r= r a, b [2 z pu.gc rn 12 P. 1--) i F: Cn 1- Q : :f, U) i- Pl-i : :f, b t--) W F.T1 b 12 I-D I-D W W 1-3 P a i W I-D U") Z E (=IQ hp Nl 2i 1-3 cn Z E :1 1-"D fr.1 (3"1 LO

93 AJOPVM25-JAN- 9 Cr) crc cc W r- m c) c) c) r- r- CD >-1 CD cdcn CO CD CD : N N N --1 i- C1 (r),-) CD Cr) Cr) CD CD 91 k.. st, CD rr r-i r-i c?) r-- C> CO N c r-i (,1 C,1 ) ') CD CD ') -) (r) CD ) sp ') sp r- cp cp cp LO LO sp l ') N C) C) cdst. C) C) C) ") C) C) C) CO. C) C) Ol sp r.-1 r-i r-i 1 11.) C) LO LO (V") LO C) l l ") LI") l Cr) CO CD ) CO st, (N 1) sp CO -) CD ) OD sp sv O r- oo cp m cy oi OD CD (V') ") : sp Cr) N sr, 1.1-) ') ") cr sp (-) sr, LI-) -) ') >-1 12 N U) Nl CD N N ui N CD r-i r-i I- -X -X -X * -k Cn,---1 r-i OD OD CD st, CD 61 LO m r- r- r- sp '") CD CD CD LO CO ) CD LO CD ) 6) CO Cr) f: r-i r-i r-i r-i r-i W sp LI-) CN] r-i CD r- CD ) 1.1) sp N r- cp m >.-1 r- 'f' -1 Lo cp r-,zt, ui ui 1,r u.--) osn N r- oi N CO 1--1 LC).r (5.) N r- oi N m,--1 : ui ui ui ui N ui ui ui.1-, ui ui ui ui (-N 11-) LI-) 11-) sp >-1 PLI r- r- r- cs-) cr. ui r- r- r- CY ui cc oi -K -K S -X -X.1( -X -X :1 -I< -X,- -X -X -X -X -X -X -X -X cn cd cd co m co N,.. CD r-i CD CD CO sp r-i LO LI") C) 61 C) CD / CD CD CD ) Cs.1 Cs.] CV r-i C) ("\J g: r-i r-i r-i r-1 r-i r-i r-i r-i r-i W fli C, sp rs c-n ') CD II) '') -1 't'' r's ') ") CD II) >1 CD (-) co k9 CD QD N CD LO CD OD l r-i Nl cv zr, r-i m r- oi N m.r. sp N ') rs ') N -) sp : r- k.. CO CO r- r- r- LO cso Lo r- oo co r- r- r- LO Lo -I 1--,--1,-1 Cn CD.zr,-1 m C 1 r-i r-i 61 CD d'' r-i ") cv cv r-i r-i 'I'' LT) r-i Lr) Le) C\I t-i L.r)r--Ir-I EI W - : Cr) LO CO sr LO 61 6) 6) CD sr N Cr) LO N,.. sl, CO CD CO CD 6) ) C:, -1 6) CO CD N sl, co r- -) cn,c) sp,-1, i,--1 N) 1 E-i --,.1, oi -1, Co oo Lo ev o-n cp,-1,-1 *-1 co co 1.1") cv W >-1 C.9 cz).o, r-i cv r- cn Lo cr o Lo c) r-i N r- oi Lo Cr) 6) ') 61 Le> (-r) 6) (X) 1 c-r) 6) -) LO ") ) c -) : r- Lo co Lo k...c: co r-- oo LO k.o N CO lo k9 CO r- co k.o >-1 1- > 1:1,-1,---1 (5.) cr cr r-i co C\I LO,---.1,--i cs) cp cy OD (N LO f'z Z,-1 (2 :F: E-1 ') 1-i E-1 i-i i-i 1-1 II Ii LO CO :,-1 > i- 1-- r' ai F=C a a a cy, f: I._ cn I r Z r- I P-1 W 1-i (Y) 121 f' i- W ') r, W PTI r2 CD r= Z r= W > 12 C> r': Z 12 1 F-1 m W E-1 Zt ci). r.t.1 E-i Z D:g 11 r( E-i Z P D.-1.g Cir) g: (2.1 1-) 12 Z (2 1 U) 12 fli 1-D Z I-) U) i- P-I : : D ii 1- hd hd W C) W h) C) P hd hd W C) W I-) C) 12 PLI h) U) Z El P121 h) W P:1 Pi I-D cr) Z E-1 12 h) W

94 AJOPVM2 5 -JAN cn cp, r, c) c).) c) Lo r- Lr) CD Ln,--i,-1 W W dp C) C) CD CD cr) cr) CD.-i E-i W I r r- c) cp cp cp r- Lo c) c) cp r- CD CD r- Lo CD :> r-- CO 1"--- I"- CO r"-- r- r- > i- L-1 m m CD CD CD ( ( c,-) c)--) c) c) 92 -X : (1) CD C1 Lf) Lf) r k.or--- OCOlOcP LO CO r"-- CO 61 LO Ls-) CD OD r - CD r1 CD CD Li") 1. sv LC cu r- r- L(), r- L! C\I sv r- C\I szli Lf) C\I C\1 ') sv ") rr cr C 1 C r1oc\i C\1 rrl : ( -X S < -X ( 1- -X -X -X : -X -X -X -X -X -X ( CD U") I.f) r- N OD k.. ") r- N 11.-) v CD k.. cp r- r- cr,,-1 r- OD UI, r- cr) N N m m c) r-i,1,-1,-c r-i r-i r-i Nl ap l Ui CN C J C N] cl, C71 Ui 't' Ui kjd C\I C9 Nl SV r1 Ui >-[ E-i W, c) c) c),--1 k. 61 r- kj'. k. QD 61 r- k. k.. :>,T, m m st, CO C9 PI Nl sll m 1-, m sv QD C"\] ") C\1 sv > r1.1 m m r- m CD r-) cr) c) ( ( cr) ( ( (- -X -X -X ( -X < ( : -X -X ( : ( (1) (( CNI r- N oo CD Lf) CO I.. '1.' (( LD r- r- r-i cs) r- cs, OD CD l 11") 1.1") CsNI (- C\I C) 1 W, ;:) \ cs') ljd U/ OD ") C\I 1 LO 61 if) CO s..!) M ('9 LO.-1 E--(.. is) ( ( N N (5) m cs) 11-) ( ( Cs.1 C\I :> (Nl < C'.1 Cs1 C\] CNI ( C\1 C\] CsJ >1 LO 61 r- CD C) LO (C'] LO LO cs.) r- c) cp Lo m N E-i crt cr cr cil,zi,.1, 't. cr E-1 W kl cn c) -,..) op,--1 cs-, CD,-I cp r- in r- c\i k... k. CD U") C) CD r- in N op ci.) r- cp CD C\I r--- k.. 61 C,1 CD LI) 1 EI c OY' 1-. (V') U") N 11,1 CD (n (- if) C) C\1 W >-I E-1.. Cr) hl Lo (N 1. Lo 1.) Cr) (31) ('-31) 11/ Li-) LI) 1( 1 :>,-1-1,-1,-1,---1 cp cp co m,-) cp r- N 1 cp cp oo m m cp r- N L.ṙ) Z,-I,--I,-1,--1 I : g > EI E m i--1 E-1 cr, w o-, ii,--i II II i >-1 Lo DK) ') fd l< 13- FC r'' 1- C5i r= PT.1 Z'1 (-- i 12L w i- (- f::c > i- w cn > E-1 W 1 1 c) ( Z 12. W > P o F: Z 12 Ii--i (/) W E-1 Z -:F=C U) r P 121. I-D P Z P--1.g Or) F(: (2 n 1-3 Z C) I-) ) Ci) i- P-:C) :g D g: ( 1- P:() :F: 3 i= I-) h) W C) W 3-D C) 1 3-D 17 ril > 1 h) n. r2, a a pci hp (i) Z E-1 Pc1 1-) 1 121:1 W 1-D u) Z EI 2i 1-3 w

95 AJOPVM2 5 -JAN- 9 I- (1) -3< C3 er c\1 CD Cr U> d-1 CD r-i r-i r-i 93 CD 61 CO ( CO LC) C3-1 CS) > QD > QD U> Cr) C3-1 11) f"- > O CD et, CD CD > et' er et' CO er1 er Le) Ln CD > 11> CD CD LIi r--o Cli LOCDCD O r- LOLOr- r- r-- r- r--- cs) cr) CD Ncc CDCD Crl er cr CD CD 1-g < (I) CD Cr) > r- 11-) cr) OD Cr) co > cn =-1P ') U> CD U> > CD QD > LI> ') CV r-i OD > > cv CD CD cv er LI> LI> N 11/ m m r- Cl- c.1 1r1 r-i CD CV r-i : CD CV U> > > OLO OD CD CV CV rrr r rr 1 cr-) r- co c\i Cl rclir CV er CD CD et' c\.] Ui (\I m m r- r- c.1 CD CV U) CD CO LO 1.1-) Cl- cs) CD P> CD Ol.CD ev > CD OD CD CD > > CD CO CD CV C) r-i CO > > > > > er r- CD MMOlMer Or-OW Cr..9 [---cruola>m WCV CO U-) CO CO CV er CO r- Cl- oo cr) c\i c) 11-) oo Cl- Cl- OD > CV CD U> Ui er U> U> CV et' LI> C\J erui LI> U> CV er 11> CV r1 CVCVNCVE-- CV CV CV CV CD Cl r r r rr,-1,-1,-1 U) CD > > LO CD U> CV LO CD CD > > CD CD C CD O CD LI> Cl- CD CV > > m CV > > o CV CD cr) cr) r- r- cv 11-) QD CDui -c --c'iui QD CD U> CD m c) Cl- c7) c7) c) m r- cr) cr) QD QD (7) Ln Cl- cv Ö c) (v Locr)r-le.1r-, cvcr)c)c.] Lok:Dr-r-k:o et er CD CD > > CD cv cr cr oo > > C) 51 W : < : N ci) c) r-i LO r-i r- :-.1 eli CO CD CO k..,--i CV r- CD C) > > > OD > r-i CD cr.) co -. m c7) c7) Nl Ln m r-i CD ei, > > > CV U> > eli PII > u Lo co Cl- cs) Cl- c.] Cl- c) co Lo Cl- cr) Cl- N Cl- c) u-1 r-i c.1 Ln Cl- CD Cl- QD cp- c).1-, Lc..) Nl Cl- C) Cl- LO > CD eli (--- LO Cl- Cl- Lo Cl, LO LO LO ' Cl- Cl- Cl- Lo Cl- k...o LO i- >1- c.1 (-.1 c) LO LO - CD > (\I (V LO 1. r-i r-i C).1 f: r-1 11 > Z. m C5>r: Gl Z Z EI 1 3- C/) i:d )-1I-1 Cla CL I cn cy) Z W Cl- I WZ Cl- W MO > W (,-)f > g,e-1 WCD<r '7, 13 I cr) Nl ''':-): (1) W Z121-i) gcl 1-D (!) g 1 1-D ZO b ik17) i-g ICL: : :Dg) : :1 in!:d 1-D 1-DW> W 'OP 1-D 1-D Gg > C) W 1-D C CL i- C1 'b<- Z D P1 losl I-D (r) Z W I-D P1

96 9 8-FEB- 9 ( (1) CO r- LO cr- o-) co CD r- r- orn sv sv 1 r r U) EI 1 Q1 / CD 1 ui cp Lo r-i c:', ui k. i- 1 C V 1 r, (C\1 1-. cy) -) CD r- CD k.j 1 CD ULr-CD CD C\1 1 1 v 1 <V cr) cr) sa, C) r- ole C) c) <9< (r) C) ui oi O o CD oo r- cs- en en CD s) r- c co co co CD ir) cn cv o csi cv D ") E-1 o1p 1 u1 Cs.1 U1 r- LO U1 C\1 U1 r- LO CD U1 1 1 ("N r- r- r- m cp m OD 1 C 1 r- r- r- m c) m i-- C\1 r-i C\I N / C\1 O.1 1 C\1 CN1 CN1 / CN1 C\I / > )- EI p.., cv c.,1 Lo lid C\1 CD CD C\1 CV C 1 LO k. C,,1 CD C,1 r-i (1) CD sv r- cr)r cv sv CD 111 sv r- r- m st, / C) CD r- r- r- r- CD / CD CD / C 1 1 C\1 r--i r-i c (D\P cv m!1 kj CO r- c cd oo cv v) op r- ") CD CO 1 C 1 C\1 / r-,i ("\I CsJ CO C) r-i m P1 / 111 (( szr (( E-1 a -N cs- cs-.) o Lo o OD CD U U1 1 CD 11 << I< i- < < < ( i< ) r- r-i 1.1-) C) r... st C) r-i k9 (( r- u") C) cp r- oo k(d r- 1 CD / CD CD / Cr) 1 C\1 Ol r-i r,i r-i r-i r-i r-i CD ) &P (v m r- Ln Lo cv LI-) CD 1,1 r- u1 k.o. (\I 111 Cr) r-i Cil C\I / r- In r- m c) -1 cv ) m r- tr) r- m CD Cr).1- C\1 Nl O.1 C\1 1 r-i ("\I \1 C\1 C\1 C,1 C's1 r-i Cs.1 C'sl py C\1 C\1 Csq CO r- CD Cr) C 1 C\1 C.q CO r-i C), -., r-i r-i r-i r-i r-i r-i rr G:1 cn CD cr 1 c op (- U-) CD 1 r- r- ui ui ao C) C) cdlok.or--(r) k.or- r- C) cd CD OD 1 C 1 (.,-( r 1 co \ r- r- cr. r- r-r9 Cs.1 t-1 cr rzl 1 Cn > 1 r- co cv CD CD 1 1 r- oo cv c) CD 1 C,1 en c\i c si cv en cv LOLO CD CD CO r-i Ol LI-) LI-) C) CD > Z ce-) Pi -, rcq, Z II II 1, g fcc a 12-1 F Z PT.1 (--- I W Z (-- 1 OI- El W i- m t'= EI W Nl P C) fz Z P Nl 'CD<t Z r 1 cn g E--( Z :F= (f) W E-1 Z D(r< 3-1 Z 12 aogc w f,: r a hd (2 Z nog 1 g: C a 17 Z 17 tz ( 1- fil : -:F: U) i- :C) (1': ) D F 1-D I-D W > C) W hp (2 hd I-D W C) W hp C) r a 1-1- P1 I-D 1 Z E PQ 1-D Nl I:(1 hp U) Z E PQ 1-3 Nl

97 AJ OP VM 1 -'JAN Cn >3 1 :ic -I< -K ( ( >3 rn 9<9< ( 9<< -X N1 3( -K -K -K -K -1( -K ( :,1 &) in cv ri CD Oi cr Oi cr C\1 Oi Oi C 1 P.1 LO Ui Cs.1 Nl r E-1 Nl P 1- -k -I ( l< ( r-i / '1 C\I ) 12 :F: > W LO CD (V Oi ' 1 LI-) 1 1 \1 r-.r N N oo N uo (o P cp CD 1 1 -X ( ( -K < -1< Z l< -X ( -K (.1, (..] cv cv Lo ri '1 1 C 1 Ui P.1.(1( CD C.1 C\.1 r-i CD C\1 CD Ui Ui Ui cp <V , :g r 1 > Z C 2 ( D E-1 N : I.: - : (,,,,, CD CD CD CD CD CD N1 C3 r\1 :rz C\ TULOKS I S TA Z Nl N hp 1= fli i< -)< -K 9<< «< -1< ( ( «< 2 9< -X -X < -I< ( < -K -)< -)< < -I< ( ( 9<9< -K ( ( -X -K -3<< ( Cn C\.1 Oi CD rs ui CD LO CD ui C 1 LO ON (. cr ON CD CD cp KC ilo, i 1 1, i N K -I< ' (< 'Q - Pi CV CD m sr,--1, Oi CD CV Oi CD Oi r- kjd CD C\1 CD Oi CD k i:d ( ( ( <9< ( 3( -X ( E-i < I< -K < ( 9<9< -K -K -K -X -1( -I< :r= ON CD C 1 C 1 r- oo 1 k.. C1 P1 'I' Ui Oi CD Oi Oi Ui CD '11 't( CD rn r fil VI >i P1 < ( ( ( ( ( 9<9< -K -K -I< -K -K -K -1< u) r-1,--1 cv r-i Lo, r N sr m.sr N oi cv co CD CD C\1 Ui en co N M eso r >i 1 C) ( +: -K ( ( ( -X -K r Pu -x -x -3< -1< -I< -K -1( ( ( -1< G.1 -X -K -X -K -X -k ( -X -I< -I< 3( ( -X cp r- r-,--1 'Jo sr lio sr 1 k!1 1 Ui r-,--1 CD l lo cv -) ui cap c o 'co cp co co con,61 Cr) Cr) 1 ON CD ON ON CN CN CD CD ON 61 1 CN CN N 1--1,--1 r-i,--1,-1',--1 N1 2 pl, Fi N CD.1 CO ('") k. L() 61 r- LO CO LI") CO CD ) (r) M.C...] -1 C.<) ('.J <N or r- r- k.lo uo r- uo uo Ilo ¼.O Lo r- kio r- Lø 1.- r- r- r- r- LO 11D LO r- r- oo :F: CO r W i- P N 3--1 o., N cp uo co CD Oi ON CD.t1 Oi ON Ui CO CO r"-- (. s r- r-,i, N ui o pg D > - cso co (.,C 1 C,1 N1 Oi C 1 Ui C 1 sr r uo N o ( r E-I i- F-I 1 Cn El C51 12 El > oo c) CY1 ro. C) a r-i,z, r2 c." r..1 O (: r N P C-) r: C) P C) C) s N1 (2 GL[ P P P N N C.) 12 N P N C.) Ci P c) GLI N-1 N-1.T_I N z. N 12 P PT-1 P P r=_i N_1 E fr_i g N P=. Nl >-1 r= CT N C.-1 FZ 1- W 12 g Zi P g 1 c) >i 'g. Z Z P W g Z P1 u) W W PQ C) g ri.. P P E-1. >i 2 g C) (n z z g g 1--1 EI LD p 1-D 2 Z C) 2 Nl Nl C) El Z' 17D Z 1-- Ci) Z p g 1_1 p p tz i- 1D Cn P >-1 >1 N:1 P1 Z Pu C) i--1 w Pu 1-D i- Z pq 1--1 P1 PQ Q PQ W Prl r: r= P 1D N u) 2

98 AJOP VM1 1 -JA N m > l :gc +: : -K -K * > M -K * -K * -K ( -K * -K * -X ( -K -K -K -X -I: * -K -K -K -X :F: m 11-) cr cr cri / m.r. or) OD CD > LO C\1 C---- II) LO r". r". CO SV E-1 PT1 r I r-i r---1 I rl El 1 1 I I W Pu - : +: * -K -1( -K -K r-i * * * -K -K -K * -K * ( n< -X * -K -K * * -K * -K -K -K * -X * -K W ( o Lo r- cr LL) oo cr sm CD rs N r- r- co cr P :rz I I I \1 r-i,---i I r-i N r-i N I r-i r-i r-i r-i C".1 C\l r-i I I I I I I III I I PT1 : -X ( -K * * -FI * ( * -K -FI Z C) I< -K * * -K -X -X ( * -K EI 1 N co 1.1-) cr m Qo m Lo QD 1 (\I r- CD QD r-i cy) P V) Lo 1 1 r-i I I r-i I r-i r-i I I 1 I r-i r-i r-i r-i : W I 1 1 I I III I > -I< * <<< -X 1 (V CO Ln,-i C C TULOK S I STA -X * * * * * * * * -K * -K -K -K -K -K -K i< -K * -K * * * * * -K * * * * -X -k * * * * * * * * * * * * * * * CV CD k.!d Op CN 1 CD CD 61 N QD ) CD OD N k.. OD OD r- CD LI/ 1 1 r-i r-9 r- r-i r- r-i ') (Y) * * 3< <<< << 3< 3<9<< < 9<<< r, r- ksp 1 r-] C O (9 / ') CD cs.n r- cr co MI T TARI LAJ IK KEEN -K * -X * * -X -X -K < * * -It * -K -K -K -K -I< * * -K E-1 -x -K -K -I< * ( ( * -K * * -K -K -I< -I< -K * -I( :K cyn in co r- c.] Lo r- r- m r-i r-i.) 1 r-i r-i oo cr k.o [I) m > r- r-i 1 I r-i I I I r--1 r-i r-i r-i I r-i 1--I I r-i r-i r i 1 i 1 i i 1 1 (i) -i : : * * -X -I< -I< F-1 >-I * -K * -X -K -K * * -K * E-I Op r-i r-i ri d.' cr N Lo r- Lo N CD (\I 61 Cs,1 Le) cs-)1111 I I *,--1 I I 1 i I E-1 ci) Nl C) -K -K 9<9< ; < ; ; ; ( ; 9<9< : W Pu i< * -X * -K * -I< -I( * < -I< c < < -X -X -I< -I<.< < -X -X -k -K * * * * * -X ( 1-, C \I al CO CD Cr) CD r- in r-i r- cr Lo r- OD CD r-i r - Cr) C) (r) o cs cy-) oo co (5..) o-n cṡ.) co oo oo co co ȯ, oo co oo r- r- CD r- '-3 W 2, PL, N r- Lo Lİ-.) 1..c.) o--.) cr o--) r- cs) r- oo Iṙ) m oo Lo Lo ) 6) CD Y) r- QD r- o QD QD QD kjod in QD QD 111 QD r- in k.o k...o in in (9 in or) :f: (I) W W :1 N CD 1 r-i sv r- r- o> N m CO r-i CO r-i r-i r-.1 CD CD r- P > CD 'r'. 1" r". (Y) 1--1 r-i r-i C' N 1-9(Y) N in N,-I I-] E-I M (..> 15L1 E-1 CDw,5 13- QD p oo,< E-1 P 1 r:ia E-1 1= p P -1 1= N_I P P, P r2 Z c) P, P P r N_I P -31 P P P P:, P W P.=-1 2 C) CD,Q W G,--1 P P N., W C) P P:i P, cn NI I- C) P '7, > Q C) CD '7 1- W P :g cn C) W C) 1- C) '7 ci).-1 i 2 '7, M D CD '7 1:p 1- C) q in '7 > hp '7 P :=D Pu P M '7, E'. Z W f= gc W g:g C) '7, EA C) EA I'D I- w w g c) c) 1:D, Pu i-t C) Pci '7 M 1- W C) C) Pu ci) C)

99 AJOPVM 15- DEC X -X -X < ( ( < < < < -X -I< < 1 i- CD r- OD 61 1 N,r, (Nl c) cy, cn N Lo cs> k.o CD C\] 1 CD PO (1) CD C) :1.,--1,--1 cs r-1 r- CD N 1 r- C-- N CO CD CD CD CD r- o \ Z '.) r- r-i rs,1 in r- VO rs. r-1 cr CD CD CD r- N r-i CD Li/ W LO CO VO r- VO VO r- W VO CO 2 i-1 1 CD CO CO 1 / 1.1") In / / N N CD '1' '1' CD CD CD CD CO N N tp fli C\I r.] Z -I< -K -I< -K -K -K -X ( N i- 61 CO ir) LC) li) -I c!' '1, Lt1 LI) II) -I r-.1, VO II) 1 CO 61 (/) 61 6) ) C ) 1 :F: r-1 CO VO 1 W / CD U1 U1 111 '11 CD '1, -- II1 CD 1 N OD / CO [.--- o\o. 5 Z N CD 111 CO II) 1 r- r- 111 N II1 CD.1, CD CO 1 VO C\1 11-) 1-2 w r- r- r- VO r- VO VD U1 VO VO r- VO r- 1. r- r- r- VO VO LO r-- Lo r- r- Z, Z i C) CO 1 'r. r- 1 1 r- U1 1 CD N 1 / N 1 11-) 11-) (Y) C\] r\i,--i r-i C \ I-1 Z I- T.1 E--i - : 3: - : -h: -K -)< -K (.: -K -K ( -X -X -X -X -X -X -I< l< <<,--I 1- VO VO CD.1, ci, cr CO.1. U/ / II/ C) U1 / CO V) 1 VD r-- r- EI (I) C51 1 6) rx1,-1 t CD CO r-1 -) 1 VO (1 CD.t. r-1 61 N CO N CO r-- VO 1.- ()V, e 1.1.-),-.1 C.N.1 e j CO CO c OD N 1 'cl. [11 L11 u1 it1 111 Cf) > Z W r- r--.c-- r-- r- VO VO VO LO VO r- Lo r- r- r- r- r- r- r- r- Lo r- r- r- E-1 CD 1 C-- CD 1 U1 (. / CD N '11 cp N 1 N U1 II).):I.: N N r r-i CV r-i I- E-1 Z i- rz Nl r PLi W P CCD CD F- j-1 II (5) i Z LO Nl CO Z r -1 P (..) U (..) P P PT-1 P C) P C) P C) () P P N-1 P P P C) G. r7. C) P N P N-1 C) C.) P C) N-I Z C) P P i=:: r.1 G. fr-i G: P P PT-1 Z N-I P P ri. P r N-1 N-I : rc r..-1 F= N-I N-I W 5-. >-1 N N-1 N-I C:1 -I PT-1 rz W r r E-I r, Z P f= W C) >-I 2 Z Z P Z1- W cn W W M C) gl C) P P E-I -I 2 C) Cf) E-1 Z Z tc i--1 El i- I-D t=1 CD Z I- C) C) (21 Z E-I rxirxio Z (J) I-D Z i- (I) Z g[ E-1 i- i- P h] cn P -i C) Z P=1 g 11 ril Z fl'g r r< I--I W I-D I- W I-1 (2 P1:1 Pfl PI:1 FT-1 ril r= Li r 1-D M cn -Z

100 AJOPVM 1 5-DEC X -X -X : : : -K -K ( ( -K -K : -k «-3< / i- CD r- m CD cr / r- C3 N N CD CD cr N N Q (1) C3 / ) / / CO / CO CO / / CO r- r- :g '1 / 1 / cr CD CD r- m r-i Ol Ol in CO C-- N 1.11 CD r- CD cr CD o)p Z. 1 U1 111 Cr) C) CD U1 / OD 1 QD k. 1 CO CD N CD CD r- Q r- Lo l V) V) r- r- LI-.) 1. (-'. Lo 11 r- >1 i_ m cs-) m -.) CD CD CD / N N N U1 / / / / CD l r- c\] CD c\i c.] -1 Z ( ( : : -X ( (:: -X-X-K : -X :< -X -X :-3<-1< -K-X-X -K -K-X-X-X (Ni-OCOMOOk. 1M/ 1.11WLOM lcr1/ N Cf) )COM //MW C1C MOOr-VDCO M : r.-1 CO 1 Q r- Nl ev r-i cr cr / cr r- Li-.) c) CD cr N r- CD dp Z (' 1 ny-, Lo m ),r, CD CO C) Q CO U1 / cr 111 r- / CD Lo r- Lo Lo Lo Lo r- Lo r- Lo in Lo r- LI-) Lo '.1.1-, Lo uo Z Z P.1- MIOMQ.Dc.] m co,zt, in cr if) r-i OD E-- r-i CO / r- cr / idq.1 (, N Z 1- W E-1 -K -) -)< -K -K -X E-1 ( -X -K -K -K -K -K -K -K -K -X -X ( -K -K -K -X -X -K +: -K -K -X -K -K -K ( X -1 i- c) CD CD N CO N (OLO cr CO CO cr cr r- N (' cr r- E-1 C) u) c) cn cs cs,, c / r- CO OD r- co -) co co -) r- r- -) r- L=D CD l l cr / C) cr N / CO 111 / CD CD / r- LI.-.) 11-.) '-I Os ow W (i) Z L. -).1-, -1 cr U1 u1 CD U1,r-- CO 1 / / r- c.]..) r- r- r- '.o '.o r- QD r- Ii) Lo Lo LI-) Lo r- Lo Lo QD LI- Li/ r- il1 EI >1 >1 > i-1.) [1.-.) m Nl ev.ti LOLO.r LI) Lo r-i cs. OD C) / cr cr l cr ci, (f): ippli N N E-1 Z. X E-1 f(cw P pli E-1 W 12 (r) 1 >1 n5, 11 cs,> -1 lz k..öril EI 12 cö z EI 12 P I2.1 p r= 12 Gi P P UN E-t P '2 G= n P P P PG-12Wp F7. 12 cp W [7-1 12pG-. W 12N m EI,'' P= C) i- C) 12,-.1 W 12 C) Z > n C) E-1 E:g l: u) -i C) F-I W C) 1-1> Z D u) g ozma -IcIZZ (J)gZ a 12 zu) b Z P ) pil n >,) z c) z W r n a a n1 W r D w g W = rz:r= g: C) Z F C) D 1.-i Nl W f= C) c_.) D rz oel a W Z W 1- W u) C..)

101 AJOPVM15-DEC I< -I< -X Cr -) ON cr, ry-) r - r-- zr, c I co r- -1 r.1 LO r-- r- Lr) C> cs-) r CO ON ON ON 1 ON ON ON Cs) ON 61 CO 1 1 %-1 1 cd\p OD sv (.9 1 C) sv 1 rs 1. r- v oo crn N CO 1 Cr) r- r- r- cr) L1.-) r- P LO OD (' ( QD r r- ON C) CO 1 li1 1. sv (. 1 r- O LI") l!1) r- (.9 CD (. r- (.9 (. ( 3. cs) ( r (. r-- r r-- r-- (' (( (N Lr) : ( -X CO O CD N 1 r- CD 1. r- N LI) fs- CO CO co co ') Ln 6) cs-n '1 1 ON 1 C) ON ON 1 CN 1 1 (JD 11 sv CD rs 1 CD rs sv (.!D (.!D N N N N 61 (C' CD rscj (.!D rs CD rs 1 LI") U-) U-) r- (. r- r- r- r- LI.-) l.!d kj 1.11 rs rs rs k.1 rs rs rs r- r- r- rs rs py N ON U') 61 CD (.!D C) 1 C) C) sv sv U") U') 1. r-1 < -X «9< -X cn c) m co cv cv C) CD 1 CO 1 rs ON m CD > ON 61 ON ON 61 CO ON ON C) CD CO ON ON ON l 31 ON 1P ON 1.11 rs Cr N N C) Cr OD Cr CD C) CD CD rs ON U1 CD ON r OD cr OD rs 61 LO CO LO l 1 N CD CD CD CD co r- r- r- r- r- V) (. (. LO (.. CO LO rs rs rs rs LO (. rs ('- :i cr OD r- 1 Lo CD 1I1 LO Cr 61 CD -1 rs C) CD CDC) Cr r-s 1 1 r-1 -X ( 17 -X -X - : -3< i- << -X -X -1< -X -X -X OD CD 11 ON 1 1 cr, r. r-i r-1 co c.] m co r-,--1 r-i c\i E-1 c) -) -) -)./, cy) cs) cs) -) c) co -) -.) c) -) E-1 r--1 r---1 Cfl CN ow Cr) N sv k!d 1 1 sv 1 rs CD sl. LI") k!d l!d CD CD k!d 1 CD CD C) D N 1. LI-) (. Nl N ') l. rs (.. N kj (' Li) k. CD CD CD CD sv CD r.....> rs (.9 (. (. ") LO (.!D LI-) (. LI-) (., k!d (JD kj,' (.9 LI') QD k!d 1- ) Q (O CD 1 N 61 li Cr) N 61 VD 1 1 N CD U") E-1 i-,( ( W i'd CD CD ON rs LID CO LI-).cr cr (- 1 r- PQ i- CD ) -) cd -) cs) cr) -) -) ") cr) Cl (r) cp N CD svn c) c) k. ( i kj) CD CD rs 1 CD CD CD CD CD CD N EI >,-1,-( r- Lo 1 oo c) cp er) cr (O CD CD ON CD 1.11 N CD CD CD CD cr 1I1 CD CD w Lo Lo Lo (. VD (.. LO LI-) (---- LO (. (... (. Q N N rs CD CD rs sv rs 13-- up CD CD gc W I-9: W E-1 12 c,) 1.1 ') i cr),-1 1 z co z -,!---1 '-i C) c) C) i1 g.=-1 C) r C) C) r P F.=_( p C) P C) P C.) 12 P P.1 r r r o gr. w o r.,,, P r7. C) r C) PLI Z C.) (2 (2 f:: GLI GLI GLI G. r r._, Z PLI (2 p Gc-i (- (2 r= rx-1 : ri-i iz rx fl-, Nl K >l r7- N-I N >1 PLI F: W f2 12 E-I i= Z 12 g W C) >-1 2 Z Z E-1 W f: Z Nl M W W PQ!=: 1:1 r (2 EI>1 2 (-1 (I) Z Z r E-1 E-1 3 D i- I-) n CZDO C) 121 Z E-( W W C) Z&) 1-) Z i- m Z (2 fz i_ i_ 12 P gci--) C/D (2-1 Ci El K W W Z PL1 g:c P C) W PLI 1- b 1- Z PQ, E-1 PQ PQ PQ PQ W W PQ GLI P h) m 2

102 1 AJOPVM 15- DEC- 93 : : < i- ( < < < I< ( (1) sl, 1 CO LO 1 1 N sr r- r- r- cr r-i,;1-, r- sv k. N cp r- cs--) cs.) co co o) 1 OD CO CO OD an r- op co r- OD ri ov, CO 1 CO N r- r- 1 sv N 1 CO r- CD CD 1 CD 1 r- ro LO o o-) O r- Lc o co CD co CD o CD -) o u-) r- L LO LO o Le> LO ('-( ir) (. c\i co r- k. crlo r- r- r--. cf) CD CD cf) -I< < -K S -I< < < -3< < -I< < -1< i- -X : -K ( -K < -K -I< -K -X -K -I< -I< G) I.11 (O1 N N 1.11 r--- C\] k. oi r- r-i r-i r- cs-n 1 OD OD r-,-1 cr) 19 in 111 LID 1 1 CD 1 N 1 1 u1 Cr) Cr) CD CD 1 Cr) (CDCD 61 r- U1 O r r- CD CO (11 1 LO Cr) CD CD CD r- r- r- (., r- LO r- ui r- V) LC (.9 r- U1 (. r- ui c.r.) co r (. CD CD co.1, o CD -K ( -)< : : ->c < -rc C) CD LCD.1 OD OD 1 r- sh 1 1 i.11 N 1 CD 1 1 CO CO Cr) r- r- r- r- co (5--) r- r- r- cr) 1 \ 1 si1 LO 1 CD CD CO V) 1 sv 1 (. 1 1 r- cs) o Lo o co cp r-i 1- CD OD 1 1 P). 1 1 C) 1 CD CD r- r- r- Lo r- ui Lo Lo ui Lo r- ui ko ui ui co (:1 cr pi r- CD CD CD CDN N V) U1 sr, r- ui CDsV sv N CD Z r,= E-1 U) i- M 1 \.) I- PLI -I< CD cr cr CD CD (----- r-i 1 (11 CO CD..... N r- CD r- cp r- (. cr cn r- CD 1 «-3< < < ol mcs CD CD CD..... CD sl" CD LO LO CD U1 CD ( -I< -I< r- L(3 r---- CO N CD CD cr.... ". 1 C) OD cr in N C) 1 -K -)< < -X LO [..--- V) V) CD CD CD'r-- ") CD sp II) CD CD 1 (.. CD E-1 :.' : E-1 i-1 -K << M (' <- V) r-,-(r.- W 1- o o o m o-, co co r-lo,-1,-i, cn or) oo o1p.1 1 CD CD 1 C) N C) o r- CD 1 -I C3... -I r- co cp CO CD N r-i CD sr CD CD CO CD o r- r- Nl V) r- co Lor-- cr ui cr.cr cr):gc >i- P. C"\1 Ln CD N 111 CD C). r- o cp cv k...o cp o I-E-1,---1,-1,-1 il -1 r 12 1 :F: > G:1 E-1 P or) I-1 cn }-1 cs) >,--i I Z.cs,r E-1 (2 coz EI P P P 1 P GI P r= P P OW P n P p:i P P P P PG-IPWP r-- cc,c) : N K, PT.1 rx. P P F-T W OPN-IN (CD fl W (2 z g',.> PC.) I-I ni- Z 1--1 px1 p :g f= (f) 1- >-1 C) E-1 W C) i- F-1 u) >--i Z 3 (r) V., EI u z o) 1_ >,-I q Z or) C. Z. 1:) i- C) Z v) I-D Z P ) Pu (2 (') Z Ci Z r= W P (2 1- i- P1 2i P C) Z i-i i- PTI Nl g:,( Pu i- C) ( Z ( 1- W C.) Pu u) C) P=1 P. W P (

103 AJOPVM 11 -JAN (1) >-I 1 : f= -K >1 -(J) -K < ( -X 3( -K > N1 -X -X ( -X -X ( ( -K < :f:: (1), cp m cp Lo cp,--i c) 1 CD CD r-,--i c..] \1 cp Ui 1 / CD CV CD Oi C\1 r-i E-1 w Lo i Nl < ( «< «< -X -X -K -X -X -X ( -X ( -K «< -K -X :r,: -K -X -X -X ( -X ' ( ( -K ( -X -X -X -X W Lo c) c) co ol CN Ui UD Ui CO cp CP Ui r- N o-, Lo 1() 1.1-) cr N co r-i in r-,-1,-1,,--1,--1 r-i 1,--1 > ( ( ( ( ( ( ( -X 9< ( Z -X -K -K ( ( «< ( -X E-1 E-1.) ry) (r) (s),--1.r, (.1.) c) r.) (- ) (".1( Lo di u) r-,--1 CD rl (Y)(" (2 U) Ui 1 1 :t= N1 > -X Z:C) Z ( D El -K : : D (-1 (Y) 1--1 / CD C\1 CD cr 1--1 rl rl rl 1--1 C\ CD CD r-i C\1 CD CD C \ I K -K -1( ( -K -1 ( -K -K ( ( Z -X -K -K ( ( ( ( -X -X ( ( ( ( -X > -X -X ( ( ( -X ( -X -X -K ( -K -k ( -K -k ( E-1 (1) (i) 1 11-) c-n cr r-,--1 r- m 11-) C' O' OD CD r- m,-i N r- Lo Nl cr N co cr (1) r< LO r-i 1 r-i r-i 1--1 I I i 1 i i 1 (1) -K ( ( I-- 1 \c' -K -K -X -k -X -X ( -X -K -K 1 -K -X -K ( ( ( ( -X -X -X EL > -) Lo CO lid Cr) 1 Ui Ui Ui lid / Ui CM CO CD Le cli \1 cp cp M r- C) Lo Lo t 1- I I,-i 1,-1 1 I 1 1 1,-11 1 Z F:J l 1 I ril N1 -K -K -K -K -1( -K : : ( -K -X - -X ( -X -X -X -K ( ( I-D (F( N r- co Lo cs'n r-1 N cr / cp,1 cp / cp C-- /3--I 1 cp cp cp CP I--- L CP r-,-1 i-- W m «9< ( EI -X -X E-1 1- >. «< -K -K -K 1--1 El (1) LO cp CP C'.1 cv Ui 1--1 C\I 1--I 1.--I rl r-i r-i r-i r-i \1 r-i CD 1--1 CD CD / C\/ 2 OD E- -K -K -K -X ( -X ( -K -K (21. -K -X -K -K ( -X -X -X -X «< -X r -X -X -X -X ( ( -X -X -X -k -K «< ( -X 1-l c) 1 co co (-\] -) II-).p Lr) i LO1LOQ) co cr C\1 ) r- cr cr r- r- r- C) (1) c) 1--9 CD CD r-1 CD C) CD CD C) C) 1--1 CD CD CD CD 1--1 CD CD CD CD CD CD CD 3-,--1 r-1 r-1 r-1 r r I 1--1 r r-i r- r-i r-i r r Z E-1 rla E ct.,-i CsN co r- m m cr o> Lo ( CD Le) c) r- cs-, CD r- o) co co Lo cp cp CD N1 cap Lo r- Lo Lo k.. r- Lo C1 Ui l LO r- Lo (.9 V.D Lo r- 11-) Lo Lo in k.. ko r- r- cn :g cn 1- (2 (- W rz El (:).1 oa r- Lo m od ol -) Lo cd od cs) GO (" ( cr N c cs, \ r-1,-. (2 D oo r- r- Lo N r-i,---1 m N cr r-i,--i cr cr m 11-) N m m,-1 t 1_ r= (O EI EI ON EL C ( 1 > Z i I-1 11 l. CO C) r 1--1 C (Z [LI Z. P C) (2 (3 ( c) gia (2 (3 ("- c) 12 ri-1 12 r r (3.T_I F.Ta C) r rxa r r C) e) (2 (3 i(c Z ria.t_i r.1 F' 12 rra Z Na (2 12 r rx IX) f. F. r.t-1 r f,. >-1 r.t. PT.-I.T-1 >-1 gx-i fc W IZ IX. E-I FC Z f: F: g C-) > Z Z Z 12 E N1 g z a w (i) w W PQ 1 r r E PLC -1 Z F-I rz C) cn Z Z > E-1 El E-1 D i- I-.) n 2 Z D I- C) 121 Z E-1 W W E-1 Z> I-) u) Z 1- u) Z r (= El I-- (2 (2 pc (-1 I-D Ui (2 FZ Z W D Nl PC > PC PC El PC g W PTI Z (11 g (2 g, Lti rla El (-1 W C) I-D I- Z III rci ria W rel W W C:) (T-( n > I-D u) Z

104 AJOPVM 11- JAN (1) : «9< >,9 en ( -X -K -X -1< -K 1 -K -I< «< :, or).,.-: CN N (' c) m r-1 N Qo N a-. m N r-i m N ((X) E-1 W QO III II II 1,-1 r-i I I I 3: 3: 3 3 3: -K : -K ( : -K -K l 1. LO 1 1 C) 1.1) C-- CS) cri.) ( C-- ) r--- ON LO CO 1 III 1 I I I ( -K ( -1< : < -)< < Z -K -K -K -1< ( i--i E9 cs) Lo - N -zy N N ( ( cp cr m cs,1 (v l cl, Lo P-/- (I) u) - I I I I I I :F111x1 I I I -X : Z : Z < -K «< << EI -K -1< -1< -K -1< -K i< 1 - m N -1 N N r-i c) cr m r-i (' ( r-1 m cv 1 1 :r< M 1- fil -K 9< -K > (3 : -3< : (f) Le) C\1 ') ') (Nl.1 C) 'F. (1) r= Lo r-i I I I cn C) i-1 I \ ( I -K i< ( El 61 CD Lo cr r-i I i Z F rzl EI E-1 W 1 l 1 1 r-i I EI 9 hp :g c..] r- cr r-i r-i cr C" 11") m cr W I-1 ci2 cv r-1 r-i r-i cv ( < -K -1< -X -K ( -K ( -K < -I< -K -K CO C) C\1 LI) '1' C) m Ii) M (N C\1 1 i(c W E-1 P1 EI >-1 Cr) I-1 >9 E-1 u) k... \1 C) C() II I I C),1 cr, 1 1 W E- -x -X -K -K -K W P 3: -I -I -X -I< -/< -) i< -/< -i< -I -IC < < -K -K -K.!, P -1 CD ( 1 61 C\I '1, 61 c).n r- r-i cr Lo 11 ( ( r- LID OD E- (1) c> c) c) cs) co c) c) co cs) (5-) cs. cr, c) cs) (y) cs) r- r- cd oo i -1 --i -1,-1,-1 x-1 PT1 Z E-9 P.t. r"- 1 ( CO II) r- Lo r- Lo k.. C..1 C-- CO cl" r-i C\I C\I LO 11) LO Lo r- Lo 1 ks) Lo in Lo Lo Ii) LO r- 11.) L.ID LO LI-) Le) [-- U") cn :/:: U) I-1 W W - P f( Pu N Li-) r- r- Nl Is--) cv r-i cs),----1 cr cd r- cp cp co c).) OD u) PD Po m (- (- C\I C\I Nl Ii) f: Cr) E-1 E-1 cs E-1 C5-1 w > Z I II Lo p OD tz EI Oe E-1 f= 12 F2- GI P Z P GL1 E-1...w PLI P P P N1 P Ps- I:) P cp Z W /- r N W (2 N-1 rt Cr) E-I rz: 7.-1 f' i-1 (2, Z (1 i o i._ Z 1-1._ (2 I:o., (< U) >9 C) cfl >9 ZIDCID -1 (3 Z or) i- r: Z o) D CD f,: Z - C) z> hp m p D Pu P Z (3 Z C) i--1 Fl i- W W f= U D f' Pu -1 C3 C) P1- U) () (21 P1 Pu E P1 W P 1

105 AJOPVM15-DEC < -I< < : CD C) CO CO CO CO CD C'1 C) (V LI) CO CO (V (V Cr) Cf) C) CD CD C:) C) CD CD C> CD C) CD CD CD r C:) C) t-1 T-1 T-1 " t-1 T-1 cr) cr) co ("N C.1 C> CD CO C:) C) C> CD Cf) r"-- \ C1.1 CV > CO 'zr CV Cr) C"-- Lf) r"-- '1' r"-- c) r- r- co kj) u-) k. L. r- ks) r- r- oo co 32 a c) o cx) r- C CV (N m c) Lr) 1- m,:r c,s1 r-1 ) r-1 s-1 m c) c) c) c) cx) r-- CV CV -K -K -x -K -I< -K -K < -K -K -K i< -K -K C11 1- C) C) CO cl, co cd r- Lo cr, -) in Lo r- r- -) r- ) Lo v.) Lo cy 1.SD CO CD (1) C) C) C) r-1 C) C) C) C) C) C) C) C) C) r--i C) C) C) C) C) C) C) r--1 Z :F' r- r-1 r-1 r- r-1 r-1 r-a r-1 r- r-a r-1 r- r-1 r-1 r- r- r-a r- r--i r- r- r- r- r-1 I -1 cp cp r- ko LI') m c) tr) m ko r-i cv cv Ln oo cv Lo r- c) ") co cv r- co \... Z 71, c) 1 61 LC) > en ci, 1 LC) CV r",z,m C) Cr) C),ZM CD r-1 CV r-1 r-1 CV Z W l. r- Lo Lo Lo- () (. (. Li-) LO (. r- Lo r- Lo (. r- in Lo Lo u...) r- Lo r- r- Z o,_.) oo r- en1 c) r- r- m r- r- r- Lo,r. Lo c\i cy) co r-i c\i c\i r-i r-1 c\i.r, Ii :rc 3)-1 CV CV CV CV r- r- r-1 1- r-1 I Z r-d 1- C.T.) El -K l< : -I< EI < l< < < ( ( l< -/< -K l< -I( < -K l< ( -K < 1( l< I-1 r_l,_ c) en 1 61 Cr) LC) LC) (. LC) lid i< (1.< -C);> i< Cf) > Li-) l C-:- CV > CD CD CD EI C) co (:) C) C) r- C) (Z) C) r- C) C) C) C) r-i (:) r- 61 r-a C) C) C) r-a W D :g r-1 r-1 r-1 r-1 r-1 r-1 r-a r-1 r- r- r-1 r-9 r r- r-1 r-a r's 11) CO ') / > > r- m c) r-i c) Lo oo r- cs) r- c? cn r- ("1 1 sli -. o\..... " ci) Z 1 'r r-i c) c\i c\] Lo co OD r- ") co cv (" c) m a) Cr CV Cr) Lf) C) ").) >-1 fr.) k.$) r-- r-- r-- r-- r-- k.51 l kj() 1, r-, k.. (--- C--- r-- r-- "t_r) r-- r--,... k5d r-- r-- r-- EI -1 2 Nl o,-1 Lo LI-) cr CD CO OD C I r- co CO (D -zr.m cv ) ) r-1 m m r-i cs) r-i C/) :X. CV CV CV r-1 r- r-1 r-1 r-a r- r-. r-a /-I E-1 Z II 1- E-1 1,=C Nl (2 eu :r >1r) p Cr) Z )3-9 ") Z co z 12 )3-9 3) 3)1 C) C) fli n ci c) Ci n n C) r P C) P x g L= c rx-1 r (2 r C) c) (2 N-1 P fr-: rx-1 C) r (2 : N-1 F fx-1 N-1 12 N-1 Z ri P P 5: P ',- P rx-i FL1 : gc gc z-i gc N-1 rx-1 W S:: >-1 r..t._i rx_i o -I fi gc rx1 12 r Z1)1 K W >-1 Z Z P E1 Nl gc Z i- W U) W Nl r C) C) P E gc >1 2 gc C) C) Cr) E1 Z Z gc >I EI E-1 rd IDn CD Z -1 C) C) 2 E1 Nl W C) Z U) I-D (J) Z (J) Z P gc E-1 1- i- P gc i- b Cn I-1 >1 r7.1 t= Z W D D Nl > r' W W Z (11 O'r P gc 1--1 o. C) 6T] C-1 i-1 pq o hp i_ Z 1:c) E PQ PQ PQ Nl r f= Q 1D u)..;

106 AJOPVM 1 5-DE C en -1 r- ei (-V LO cr ei cv Lr) VO VO r- CO c VD r- U) C5-N ei ei e ei ei Cr> r-- r- ei ::=,-I ui cp -) c5 cr -1 <Dl LC).. c r- c ei rn cr Z.1-, cp u-) k.e> p r- co en v) cp co Ln re) CV c) ril 5.9 '. r- VO VO k.. r-- r-- in 5. r- LC) k. VD ui ui r- Z 12 i- (V CO o) ei co cv (v cv ui cr cr c cr ui LO (V C> P. CV t I Z : -K : -K ->: -K ( < -K cv 1- CD oi r- ui cp c cv r- ui cr ui co ui ui cp Ui Ol c Ol Ol (5i Ol Oi Ol r- r- C) ei Z :: 5-1 t-1 t-1 11 cp CO in r- r- r- r- cp Oi Oi ui cr VO cr CV \ Z.Z1' cp r- cp cv r- ui c cp ui CD cp i r- CD cp Z W L (. r- vo ui ui L ui vo Lo ui v) r- ui VD ui ui cr r- ui Z Z f2i-l eicocv (NCVcPMcr csir--k.r- oicr-- MCV :f:z (D-1 cv Z i- N1 ( < E < -K I--1 : -K -X : -X,- CD CN C,-) r- oi ui vo r- VO (( ui ui r- l,-,-1 c\i Lo El C) U) C) C) ") c) CD D oi cs) co cs-) :s (5-N oi co co co :gc. r 1- r- CO -5 oi ui Ol C) csi (3 (3 cr> C) r- ui CV oi.- \ (f) Z ui,::r cv oi 1 el ui cr cr.. r- r- ((i r- cr r-- >-1 W v r- r- k. vo vd vo ui VD vo ui k.. r- VO Lo v) ui ui r- ui E-'> Z Lo m c.1 cd,--1 m m,/, cp ui csi c r- (3( cp cp VO oi Cn (C) :F: 11 (N, I EI Z 1-- g: W P P :F: E rx1 P m cs) 1--1 II -) >,-1 IZ vo Nl EI P co Z E P 12 o.) (2 P N N (2 (2, (:gc 12 ri-1 Pi (2 r2 N Q P z-i Q P (2 W (2 NA Q Q rz: F...2.T._, P N Nl C) P rx N O i E:, G-1 C) gc gc W > Z (:: E1 1- r1 12 Z 1--(2: U)>-(OW 1-(/) > Z(fl >1 ZU) O ZU-) (..9Z I-OOP Z U) I-D Ui r2 D Pu Q > Z C) Z gc w e (2 Q (2 Z Fz gc:g C) F-1 i- W W f,=: O QL.1 1-Q Nl eg Z ce) 1-,c3 (3 ei., u) c_.)

107 AJOPVM15-DEC : (1) CD CD N CNI (1 ) st ) ( (. (. CD 1 CDCDCDCDCD ) 11 CDCDCD -CDcDCD 1 CD CD CD r-1 r r-1 r-1 r-1 cr, o \ LO C'\] L.C) r- C m C51 LO (- r- cs, Ls) C) C) LI) LO LI) CO Nl -1 Li-) CO 'Zf' C> CV czt, CD I CO LO C) -1 r- Ln LO co N LO Le) ( LC) LC) LI) szr (. Cr) LO CN CN zt, : -X < ( < ( < -.)< ( ( CD ) (JO r- CD 1 r-1 ) CD st LI) r-i (JD (.9 r- cv CD ) r- CD CD CD CD r-1 CD ) CD CD CD CD 1 CD CD ) CD r-1 r-1 r-1 r-1 r-1 r-1 r-1 r-1 rl cv cr, ck) Cr) OD P1 st st 1 3-, C\) ( N st Crl r-,r, ci-, c) m cv cr,. r-1 (.1 N CD r N r- r- r- cr, (. 1 CD N Cr) st N ([- cv (.9 r- r- ( r- (.1 (., 111 ( (. r- (JD r- (.9 r- r- Ln r- r- (. / (. P CD CD CD (C'1 O r-- LO ) CO "t'' CO OD (( N cp -K : -X -K -X -K -X. -X -X -X -X -X ( -X ( -X -K -Y -X -K -X O1 CD CD r-1 1 st Cr) 1., ) 1 r- c) cis, (. CD 1 Li) (. st N 1 CD N N CD CD CD CD r-(\) r-1 r-1-1 ov, (JD (.1 Crl CD r'-. ) 1 CD N r- r- cs.) CD CD CD CD CD r- ) CD Cr). r-1 N LI) ) 1 cri co Lo Lo (.9 r- cr 61 LO N LO cp cp c) cp co co LO r- Lo r- Lo r- r- Lo Lo Lo Lo Lo Lo r- Lo Lo r- r- r- (.1 (. r- r- '-"- r-- LC) LI) CO Lf) 61 1:f) CC) -1 L- C> CP k- (Y) Cr) < Z -I< = < 1- ( -X -K < -X (1) CD N (. C---- ) cr, N 1 1 N CO ') '1.' CD r- r-1 E CD r-1- CD CD OD CD CD CD C) r-1 r-1 CD CD,--1 r-1 r-1 r-1 r-1 CD (I) ) ow 1 N I' Lo r- m.m CO 1 r-1 'I' 1 LO (.. CD CD CD LO 1 CD. ),. ",.... ".... N 1 1 (. ) N 1 LO,-( r- Lo c,1 Lo r- Li-) Lo CD CD CD CD '11 r-1 CD CD LO LO LO LO ( (... / (- / r- (- (- (- (- ic") Lo Lo 1- :=3 PL1 r-1 CD ) N C*.s] ), ) C\1 N ) (- ) '., C'.J CDCDCD CD 1 CO CD W E-1 E-1 El -.1 ( -K -X W D u) c) 'op r- Ln.,---i -) m co.t, cv Ln Ln k.o m LI) (- PT1 1- CD CD r-1 CD CD N C) CD CD t---i C) s.1 (r) \ -1 (N (D cr. CV (- C) (- C.1 L. r-') C+ CD(Z)C-.1C)C) >-I 1 >-I.-I CSNI 1--- QD LI) OD (. CD (1 I' 1 CD CO ) CD 1 N CD CD CD CD '1' 1 CD Nl > (. (. (. LO (. OD LO (. 1, Ln r- LO (. (. (. &)l 3- EI P (C'.1 r-1 cv r-.--1 CD r-- 't' r--- CD CO 1 r- CO CD CD CD d-. LO CD I- 1 W PLI > GQ EI I-1 (r) Ol Z 61 II 61,5 i Z 1 PT.1 C) 17, C) (3-1 P P C3 C) N P P C.) 7.-1 P C) P C.) P Ci P CI P r.t. P C P C3 fl C) 12 r.t. P ti- C) Ci P C) r= g C) n P G-I G-1 r P CT-1 Z G.-1 P CT-1 n ni N G-1 El. i< ' T-1 [ g: >-I <z W P P E-I fc Z P W Ci -1 Ż Z Z P W g: Z W U) W W PQ C) C)?1':G P P 1--1 E-1, > Z C) C) (i) EI g Z g:c F-1 > 1--1 El 3 D Z 1- C) C) 1: Z E W W C) 1--1 Z cf) I") U) Z i- O") Z p rz i- i- c 12 r( 1-- 1") co (Z W 'Z f( f' W W Z P f' 12 t= Il< C) W PLI '-1 W C) 1-D i-- Z PQ Fl E-i E-1 W PQ PQ PQ Nl W P 1-) (I) Z

108 16 AJOPVM 15- DEC- 93 Cr) r LP> cc 1 CO CV CDcr CO 61 C) 61 C ) 1 r-i r 61 \ C51 r- (r) Ln co co 1 61 Li) Lr) cj co c rlr) cs) Ln r- co co r-lo Ln Ln 1n LO ks) ks> Lo Ln Ln LO L n co Ln LOLO C\IOC)MCV -3< < < CD Ln r- co cr, cr) CD -) c) CD c) co CD C71 CO Cr) CS) (.7) C CDOD r r-i r r-1 rl rl cr) elo CD 5.9 CD 1) CD I Ul 5.6 C",1 CD CD sv r- m m cr) OD r- c) cr) OD (( CD r- kjd LO r- LC 5JD 5.9 LC Ln r- 5.1 LI)LO r- 5.D 5. (2 CD CO (N LO OD cp cp LI) CO r- r- m c) cp (( rl Cf) CD m 5- r- cs) k.c> szti cs.). co co CDrÖ CD CDcccY61 1 C) 61 C) r-i ()\ C) 5.5D C \ 1 -) 'Cr 5, Cr) Ln e c> cs) - Cs) CCDCDCDco co Le> c> k..o (V 1 kj>lo (- k._c> LO Lr) r- Ln k.c> 5. LI") Cr' CO 11 1LO CD CO C\I C\1 Nl LI) 11) CP LO LI) rl (( C,1 CD z [ I 1-.: (i) CP C\1 cr (( In ( r- Ln Ln EI ö ö co c) co co o cs) oo cr) r- r- E-, v-i,-i 3- CD Ci) 61 dp CD LI) CD OD CD CD CD CD CD C\1 5.9LO C"\] r CD CD.1 ' ' " ' D r- c) r- CD CD r CD CD CD CD II) CD -1 r- m c) c) 5.1 LO (- LI) 5.9 LI) D -J C\J ( CD CD 1) CD CD CD CD CD W E-1 E-1 i-i : : E-1 C) 1- : W r.:d (r) C \ 1 61 r- c) c \ i r- Li-) c) r- r- Nl i-1 c) )-1 cs-n CD (:)-N cs, c) cs, <::)--) (:)-N r- r-!.,,l,.3 C). cr) m co dp.1 61 CD CD -1 CD CD C,.] C.,1 r- co m co ( c) cp >,-, cr) E-, >,-,,-, c..] co OD CD C) cr 5- CO OD 11) CD r- r- c) c) W,'.> k.o r- co r- -31 Lo r- Ln Lo (- or) :g >l-1-1 E-, el., (OLO cd,---1 cd LITCD CD CD r-i rl (--- r-i CN LO CD gc Nl I2 Q.I 1:F:: E-1 P (O1 cy, II,-1 I Z, a) rri r OD Z EI P ) I-1 P P r.t. r.1_, 12 P E-1 P e rx-, r r ri-, P In P W P ri--, 1 C) c) g : Z w P P r2:1 P=.1 C) P rr, ri., m : 121 r.1-, < 1- C) r=1 'O 1 C) E-1 :g or).-1 C) El W C) 1- M >l '7, I=D W t= l C) Z, M 1- El ', (.1) i:d WZD 1_ C) i-i q in Z, CI) I-D Cf) e PLI r > Z c) z w r 12 a a P1 r Z, 1<:g g C) El C) El,'=D 1-- E-I W W C) C) I'D PL., 1- en -.: Z pop 1_ c) c) pli cir) C) EI W, W P 12Q

109 3 -JAN cri ( : ( >-1 u) : : (.: < : < klrr1 ( : ( : ( < < ( :g: m 1.1-) Lo c) c) ( 11-) c) c) cv cv,-1 LO,--1 cv,-1 'JO cv en r-i r-i en m cv m (V E- 3-9 W Pu -K : < 3-1 -I<.: ( ( : : -K -I< -)c c -3< -I< : : : E-1 (r) Lo c) 11-.) c) r-1 C) -1 r-1 LO r9 r-- r9 cr rn C) en CV CV cr C) cn C) LO CV r :rz 1n 1 1,-1 1, I I I Pr.] > : -I< -K -K -K -K -I< -I< -I< -I< -K -I< -K -i< -I< -K -K -K -I< -K -K C -K -K -I< -K -K -I< Z -K -K -K -K -K I< 1< -K -K -K -K -K -X -K -K -K -K EI -1 LO 61 LO 61 N N CO (. N r-1 (\I r-i r- cv k- 'cr cv r- r- ) in (1) LO (V :g N1 > : -K Z : Z 3: : ( ( ( E-1 -/< -I< -/C < -I< -I< -X -K < cv cv cv Nl c\( C-r) r-i CV r-i r-i c\i c) c) c) cv cv >:g cv 1 i rz a -I< C -ic -/< -/C -K -I< -K -I< -)< C C -I< 2 : -1< : «< -I< -I< -i< -Ic -I< -K -K -1< F= > -K /< -k «< C < «< 1< : -I< -K /< -K -I< < E-1 Cf) cp cv r- P-) C\1 cr cr CD 't" C\1 s:1" C) C\1 cr C.N1 CO r-1 r-1 r-- LO IX) LO (C'] Cf) F: LOI 1 I. r I 1 cn C) 1_1 I ow ( E-i 1 -K -K -)< C : -I< -I< EI C),i, m 1(-) r-,--i r- oo 1-,,-i 'en Cv,--1 3-, oo uo,-i cp cv r-i,-1 (ø, ,--i Z W El E-1 W < : -I< E-1 < -x I-D :l< L-- (."..) CD sri, r-1 '1' r-- C) r-i N CO N r-1 C) N r-1 N N r-1 ( \1 N C) r- 1 I I 1 I 1 I i u) 1 >-1 Gi E-1 EI 3-1>1 ( ( ( E---1 m r- cv en cv cv,--1 cv CD cv N N C) CO N r-1 r-1 N (") r-1 r-1 C\I 1--1 Z oo 1 -II 1 - I 1 1 i >,-1 EI m EI..5 r P1 C) C) : -K : : -K -X -K ( ( ( -x -K ( < -K -K -K -K -/C W -I< : -I< : -K : -I< -K -K -I< -I< -I< u) E-1 i- c) (3-) m cv ad cs) CD r- uo en uo,--1 uo CV oo,--i en en cm uo r- LO uo en 3-1 EI u) c) c) c) c) c) c) (5) c) o-) CD C) CD CD C) C) CD C) CD CD CD CD CD C3 C) CD 1- E-i,--1,--i r-i r-i r-1 r-1,---1 r-1 r-1 r-i r-1 r--1 r-i r-1 r-1 r-1 r-1 r--i s----1 r-i r9 1-i g Z 1 El r- cr cv Lo,- r-1-1 LO N c) cr,--i r- Lo cv,-1 co (n cv uo 1 o\c, Lo r- r- Lo r- r- r- Lo c.. r- r-- r- r- r- r- r- Lo co r- k.o r- r- r- r- r- E-i :F: Cr) W W C (n i- cs E-1 12,1 <- < cso cv Lo oo cp CD 'sr OD k.. -1 srp r- r-i (-N cs.] cs-, r-1 LO C) LO -1 r-- CS-N 1=D co lo c\1 m m cv cr m m cv cv r- (C'1 cp,- uo,-9 cr uo Lo (v cy cr i i! CD EI EI r.11 I gc P r,z P- I-1 Z P gx-i W Z >-I fz Z Z.T--1 E-I 2 ril l( g 1- f' E-I >-1 1- r g:c N-1 C.) r2 r= Z )- E-1 D ( E-1 i- Z El P21 (z Z EI Z C) 1-- Z i- 9 W fz (= C) Z W (=C Pu E-1 C) M ricg m w F(: (:el 1: E F: z i--1 > hp 1 Z u) Z C) P Z Z P Z 1 Pu 1: PC) Pu 12 i- Z fc K: C) CI) Z P f( C) >-1 w z,: c) z u),.: 1_1 Z i- ( f( ( Ci C) C3 CD Z Z ri. W C) W W [L1 I-) i- 2 C)

110 3- JAN (r) >,-I I :g : >,-I M -3 < -K ( ( ( :g (r) u.-),i, -, 1n cv -) r- c) m,--1 Lo CO N W r- I,--1 r1. -K -K -K -K -K r- ") m c) CN (i :< is) r-1 i I 3-"') i< -)< i< S -1< -K -1-1< '1 CD r-i 11-) r-,--i LI-),--1 r- es) rl LOI--I r-i r-i 1 1 ZI:C) Z I:D ("n C\I C) Cr) C) C) C\I CD C\1 > :F C \I 1 or") 1- > P- : ( -K -K -K > -K -K -K -X < m.r, c) 1 11-, 'zr e) 3 CD r-i LO r-i r-i (1) f= in CV 1 i I I F-1 (1) C) i \ EI 1 > EI EI Cr) N N ( 3-1 [-) :r= r-- Nl Lo rs m,--i N r-i c\i c\i,-- M N 1 I I 1-:] 3-3 F-1 or) r2 -i Fz W >-I ( (r) r- r-i 1. r- N m,--1 m N,--1 c) N oo I I I I I I I >-I (i) El w w o i-i..) ic EI-, ( ( -3< (.: -K +: -K (r) i- c) L, r c) m r- (s) N 1r) Nl r- Lr) lo F-1 (1) c) c) co CD CD CD CD CD C3 CD CD CD I- 3-1 r-i r-i r-i r-i r-i r-i r-i I- 1 Z PLI F r- L k... m 11-.) in L 3-, m co oo dp LO r- Lo Lo r- r- r- r- r- r- L. r- r- E-i :g or"),5 W W r -) I- C5l 1- (2L LO N ") CD LĪ) OD CD -1 CD CD 't' 1. :),5 -.: co,-1 '1' (V 1-1 l CO.) 12 r-i w E-i. E-I II 12 rz 1)-1 (r) CO r W (1) ko Z lo Z n EI W -I 'r' >-I i- W n W W in i- Nl g( Z (2 EI, Z D 12,--I (3 ic rx Z I-1 1 f= f=c W Fz > I-D r c..) 1- p, ) rcl f2 Z cn Z gc IC C) W r z w > pt. (2, r< z Z 1-- W r rei J I') Z 3:l.1 u) D

111 AJOPVM1 -DEC x -x 9< m,- c)ln,-ir--cs) co CSI r- kj) mmomc) r-cod--1 cr co,--i CV U) CD CD CD -1-1 CD../ CD -/ CD CD CD CD CD CD 61.1 CD CD CD CD C3 CD C) F CD LI-) 1 LO N CD N (') co r- cs) cy cs--) cp cp cp -1 OD m r- ō) m Lo cp \ Z co N m cm N r- cri N In Ll-) N CD cr, *-) -) LO Ol CD C) cr N N cr Ol rri LO C.--- r.-- LO r- r- r- r- Lo r- r- r- r- r- r- r- Lo r- r- r- r- r- r- r- La 2 m (") k. CD LI-) ").1 11-) LI-) N -1 LO CD cr er) LI") LO LO CD N 12L1 \1 N Z -K -)< -)< -K -K -)< -K «1< N CD CD CD OD CD r- cy CD ") cp (r) cp LO CO cp 1. CD CS) C) CD CD CX CD CX CD CD CD CD CD CD CD C) CD CD CD CD CD CD CD C) Z 1 1 ') C) LI/ OD CO -) 61 CD N Lfl Cr. -1 CO LO Ui dp Z CD Ui CD cp ") CS1 CD (CD CD OD -1 CO 6.1 LO r CD ('") (Y) N rri r- r- Lo Lo r- r- Lo k_o p NNNNm cs) Ln Ln cp cs) m r-1 (5) m Ln r- co Ln oo :g D rli ") \1 (" (" Z E i- P.T.1 ril W E - : : i< -)< «< << «< -x.( -x «-1< -x -x -x -x -K 3-1 -x -X it -)< ( ( < < ( : ( -)t -K -K -K,-1 C) N r..-- LI-) CD -1',-1 CD LO ct '-) ") CD r--- CD LI-) CO CD CD LI-) LI-) ") 3 OD Cr) CD CD CD CD CD CD 61 C3 CD 1---l'CD CD CD CD CD CD CD CD CD EI :, ril (1) I-9 ct cr op, cf. r- cp o) (N r- Lo N Ln N cs) cr co CO CD CP r--- cf. LI) ") s d... I- U) Z r"-- LO ct, C3 ct r- cp CD N ct Nl LI-) r- cp CD CO -1 N -1.1 LI-) cl" Nl l.5) C--- r- r- r- r- r- r- Lo r- r- r- r- r- r- OD LO r- r- r- Lo r- r- r- r- C 12,- Ln oo cp.3-),- a) cp m OD N -1 cp Ln m m Ln r-i, I, r-i cp cp Lo 1-9:g D 1 \1 N 1--1,-I N > E Z E-1 m r Ci r. cs) EI I W E-1 Lo e i-i co 1 2 cr) E II '-9> gc Z r Z 1) ril Z Z fz -T.-1 EI t, Z rti F: W r i- -, >-1 fri gc r=. Fl r Z,- EI Z or) E-13-1 ZE 71 Z Z C) i- Z 1- < 3 W EI C) Z W. gc ( E-1 C) (Jr) u) r gc r31 E C C) E KC Z C)-( i- -1 u) b P Z (r) Z r 2 Z r2 Z p f< a 12 C-) P. E-1 r2 i- I r'' F': Cf) Z (2 >-1 g t rz 1 Z Cr) Z 1- rill gc rz cci c) u c) 2 e) w F :- I-) )- Z C)

112 AJOPVM1-DEC : < -K : -K < (r) r- LO CSN Ol sr c5) LO c.1 cr ci) c) (L)-) r- r- c) c) cs) c) c) :F:,-i,---i,-1,--i,-i El co m (N co cy CD (r) 1. OD,11 CD CD CD dp Zc c\i 1. cv LO CD CD "), f, LO CD CD CD ril LO r- I. LI-) r- 2 m r-i m r- c.] c) Nl r-1 c\i c\i cp CD CD P-1 (N.-1 Z Z 3 E-i i- ril Gi rzi E-t El N1 1- v) Fs )-i Cr) 1- >-I < -ic CD OD C\1 1n.r LO c) cv m CN CD LO r- u) CD CD CO r- CD CD C) CD CD CD C) r-i r-i t--i,---i x-1 ') -) r-i r- 61 CY-) 1 CD CD C,.] r-i C\1 oy) Z co OD IX) r- (.9 sv Cr),---1 ct,,--1 CN cr. LI-) PT1 k.. r- Lr) sy r- r- r-- r- r- r- r- r- r- Z Z P 1- :K P el E Z cn Ln Lr) r- (N m cr cy cr cr cr c 3: c r- m 3,-I cn cy cy -K ') cr, Cr) -1,_ CD [--- (51 OD CD U) CD -) CO CD C3 CD CD C3 CD CD CD CD :F,,-I,-I 1-I,-I F.r. r- r- OD Lī) r- (5-) sy...o Lo m (). r-1 (X, Z r- r- cy C51 C51 (.9 Cr),--I LI) cr, (') (") Fil k.. r- L.o Lc) k.5) r- r- r- r- ko LO r- r- P P i-1 Lr) Lo,-1 o,--1 cr cr cr cr cy c.] cr cy :g Pg (N >E-1 Z E-1 -) CY) W C51 fil,----1:g E, I r E-1.c) 12 co I l C51 II,-1 1( Z F-T1 Z P 12 Z : >-I EI Cf) I-1 FII Z W E g 1- U) (r). n fl pil ZEZ C) g r= Z E-i g l_. e g C) W (2 g PQ P CQ g PQ oo L.o i» -.T.1 in 1- ril D C r-i C) 1-1 g f:: pq E-i u) 121:1 12 Z Z"PT.1 I-1 Nl P C) G.1 Q,-1 g CD Cr) Z Pg g Z Pu cr) P

113 AJOPVM1-DEC ( ( : c -I< ( U) C) > cr r- CO CD > N r 1 CD cr CD (() cr (:).) r- LO Lo CD CD CD > > CD CD 1 CD CD CD > CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD r-1 r-1 r-1 r-1 dp m LI) r- m m cr cr OD > cr C cr r-i r- k > CD cr > > r- CD > r > L CO cr r- CD (X> 1 1. N N LI> cr CD LO CD >C1 O r r- r-lcd< r- r- < < r- r- r- < r- r- r- r- r- r- r- r- r- r- r- r- r.1 1. CO (. CO cr CO CO CD cr > > 1. cr C cr cr LI> > > > > (f) CD Ocr cr CO r- CD CD (:)-) m c\i P1co Lr) crø c I CDCDCDO'N CDCDCDCD CDCDCDCDCD c) c) CD CDCDCDCD T c\i os) dp m c\i U1 rs- LO '1 3 CO LO cr < cr cr 11-) (\I m cr ( cr N (. r- CD P1CD r- <s) kr) (. t.. P11 LCD (y) (y) Lo co r- r- r-' r- r- r- r- r- r- r- r- r- r- r- r- r- r- r- r- r-. o m < co < ) co cs) CD 1 CD LI> LI) r crl LI> (. 1 CD CD CD %-1%-1 -): ( c i- -1 ( ( c ( CO c) ) [- c) cn öl c CO (... L. Cr) Li> 3 >-I C) m o co cr co Li-) m CD cf. C) C> 1 C) C) C) ) 1 CO C) 1 C> 1 C> Ol > C),-I 3 C) >-I C) (C) >-I,-I,--I >-I,-I,-I,-I,--1,--I >-I >-I r-1,-1,-1,-1,-1 1 c>1p LCD r- cr sr OD 1... r CD r- co cp cs.] m rs N 3r r- (31 cr CO LC) (.. 1 r- (Y") r- r- r- 111 CD r CO C T-I CO LO 3 N r- r--r- LCD -. N r-i rs r-i r-i Cr) Cv-> ') C) 1r T-I VUOSITTAIN ic : N rr) r- cs) r- co (:)-) cr < 1cr r- P1 1 r- C> C> C) C> CD1CDXDCD OIrCDrCD rcd CDr-1 (=> C) T-1 r r r r -1 1\ cp cs.) (5-1 Lo cr r- CD CD 3 cr r-i Cr 1 OD C) 111 rs C) r-1cd Lr) r c) LCD 11 c\i r co r- c) 1 co r- cs) (. (. (. (. Lf) (. LI> (.. (. Cr) (. (. (.9 l- N > (- 1 r- r-i r- r- cr r 1 rs 1 rs- rs / (-1 i- r-1 N- PI MPI 1- ( E-1 ) CD 1 r tr) cr < c., cp CO LO 111 cr co cs) CP CO r-1 (/ Nl 1-- C> C> C> Ol T-1 C) C> C> C) C) C) T-I C:) (1) r-i r-1 r-1 r-1,i r-i, 1 1- U) co dp N CD > CD CD > CD 3 CD r- cv cp r- cp cp cp 3 N N I. CD > r- i- >-1 (7).... Lo cr CD CO LO N cr N > c CD CD 1. CD cr CD Nl CD r- r- cv cp cp co (3) 12 < r- (. r- co r- r- cr r- r- r- r- < r- < r- r- r- < > (3. LO LO 111 cr cr r-i C) CV C) crp N r-i r-1 (Y) 3 o r- CD cr r- cp CD cr Lo 1 W I-I 2:/(C P r : > f= W W i- >-I W 5: CJ P q Z i- E-1 D,Fz I n Cn EI Z E-I N (:=1 1--I r= M Z Z C) i- Z i- Wf=F= PIM OZW -1P1 (3Cn f:=cff= CI FirEI ZPQ1- (/) Z cr) Z C) P Z Z P Z P fli Q P C.)- 121 EI P CD C) i- Z i- Nl F: rz C) C) Z P K >-1 W z Z (1) C) f: -M D IW (21. Z N J-1 ( (3 1, PQ C.) Ci CJ CD Z i l gti KC =1 (3 W W G- M I--I Z C)

114 AJOPVM1 -DEC ( -X S U1 CD Cr) 1-, LD 1 CD 3-, CD.. r- c) c) c) c) C3 CD CD CD CD r1 r1 r1 r1 r1 r1 P1 1 \ 1 P-) CD CD =" 1 r- Lo r-1 r1 1 1 CD CD LJD 1 C\I C\] CsJ r- r- r- r- r- r- r- r- r- r C) CD C1.1 cr L11 cp C K -IG U) CD C\I d ) ((' M CD CD CD CD CD CD CD 61 CD CD CD r1 r1 r1 r1 N cr) dp m Lo c5 c) cr) r- r1 r Cr/ r ' C1J 1 CD LIO LiD d (v') 1 r- r- r- r- r- r- r- fflo Jio Pu r1 CD C3 U) CD CD -1 CY ) CD ( C3 CD r- r- c) CD CD r1 r-i r1 r1 r-1 in r- r- C\I N CD d" CD CO l CD CD CD... CD CD CD Cr) Cr) C\1 CD C C' C) Z * : -k U) CD LO 1--1 CO c) co r--- E-1 (1) cs-) OV' C3 cr LO 1 CD CD CD CD C3 CD CD C) CD 6)....".. -. D C C) CD CD CD CD C) CD C3 LO 61 cr :1' > I- i'd ID-1 Cs.1 r- Lo CD CD-C),(J CD CD CD CD CD ril C) i--- < < E cr) c) c) (Y) c) oo co (1) cyn i- U) \ r-i CD CD CD CD CD C3 CD CD CD CD -) LO CD (' LO C) CD CD CD CD CD CD C) CD i2 LD LC) Li-) 1--1:f >F-1 > EI pli,--1 CD 1 LO CD CD CD CD CD CD CD CD C) cr) -.) w cr, fil I W 61 f: CO 61 II I Z. 11 Z cn CO r c u) k.o Z: W >-1 '1-' -1 W ' I2i FT rt. in.t CD l': E-I Z 12 Z P O E I rx-i Z 1 f': W f= " Cn 1-D 12C-)I--(2 U) (3:1 12 Z CD Cf) Z PT1 f( r( Ori P fz Z W W r:li f= Z Z (II p (21 W 3 e) Nl Z o cn

115 tärkeimpien kasvilajien lajikke ista). E.9 Ii 1. ai o o o.5 -ca ON nog, 31 5 c g 11) g >. c g %3. a go o --1 g g o co al ^. > > co 3.) U X c Co... ' C cr, 7 ) ) C a1 > en 3, rn -3 h 1.g qa cn 1 c C g 1 _! g g L. 1 c >1... r g.1 (9 ly 1. "T", 93 '- 1 r1) rn g ' '1Z/,-I r'l -1 7 ck r, (D 'CI co - C- <1).1 C.-1 g fi <-1 :1 c - C «.-3 g C - 1 8E-1 C9 `... 11:1 -»<-1 gr C E - a3.1. <7 ) N X ' 3 <D g g 1 (1 ( C1) / o ai Ui C V CO 9 t z tn 9, 1/3-1 13, - g» 1 g a q / " 1,1»-1 8 <-1 > co 3) ) CD»-I <D ' 'g + 1 g LI X a, cn. :1 <-1 g LI 1 1 El 1 < '» g +1 E. g (33() C C 3 -I ci QI ca 3 c/ 1 g 1 t, -3 17, 'Pa.g Ca 1/3 co3 3 g 1 ) g 7 <-1. Z -- (il <. 1 < «I C C -.1 co - cr) 1.3 El <1),I (73 g ta 2 a o. )W 33,- > U(' --1 al E 8 X ) X. cn X 1..1 ).,» C.)..) 1 g 1 I 7 CO C- X 5 ::$ (1)tn ii: g u ctl E CO -.1 G.1 Csa -i' O li w C g j C 1,1,.83 g-dgo Ul.1 ".. 1 X/ k. CE11,1.2 7 ea ta D. 7 < , 1.1 ( C.9 < E C ) <1) - 1 (,..1 (% Q 1 3) C 7 1 g < ti Q '..,,-, ig.g ' g -.I m g co.x.se a..) g g o...t.x : E X 1 1 g 1 'C1 *1-73 lo 1 ca 7 C g -1 ( n -..1 b. -3.-t c ) -1 1 g E g.2 g g -1 * 1 1 Z' 'W -1 ) <-1 1 X X C " 1 1 g g 13.% TI 1 7 C ( 91 g T..1.1 < g. E 1 Z g g "1 1 "-) 1 C.. 7 Li -1.1.g ro o '- g ) 1 > C 1 (11 1 < C.3 1.) 1 1,I C 1, 8 Co.1 c..).1 g +1. g g > E k g Z J.3.3 r-1 Z3 g g CO 1 Z ) cl) D W» 3 Ch 3 1 g. g g g rel E C r.q --- a.q ol.-1 -$ k. - ( El Liite 1 (1/6) LAUTA KUNNA N > PLANT VARIETY BOARD O FFICIAL.fOURNAL

116 Liite 1 (2/6) III,G1,,,,, Cr, Ch,,,.-1 e-1 v-i ; o NI (I C1 e'l - 1- v-i ^ 1- '.5 /-1, M. O IIII I -1 M Syysruis ( Secale cereale L. ),POWWNMW MCONNMNN, 1'% e 227 <hh<hwh UI e X..1XPNE COCC XCCOM =2N> Vehnä ( Tr it icum aes t ivum L. ) Ve te N,oNw OMMOMMMONO, M '.1 2 gl k N2271:1..2> M h«ch k.1 M -,,, M. 7 > IUI UI 2 -'-i 1 C W.1. X k 7 > X..X7,1 OXX MJ -ncecc-1 N kc-. -n N 7-2 =.1ENWE W <=. M:,1 (.1 COM%1, 1, 1%% Re d c lover MWW MNN MMM /-I > >I-I 1 I II III 1 X,M "MM M,, M WO r.,1.- Evl UI UIUI2 '17 OX)>$ 1-'..1h ' 7II -1 X.11.1 h.1k UI. 72 'UI Ii. 1.M7 m gl ,c % B...I o o, g. >Ii > W CC g.1 UI. -nc a -.. o a o w cxo 7.,1$.1.- W WX-.1 -dook>og a UI a 1 x:ig.m 7X,, 1 -n,. Z II.-3 1 =..WCO1E UI X R. Pu UI. t1;,-, < _ +1 v-1 1 :1) VI.111 k 71 1 km1 Wk -. W ^ 17 1 N. Obh 7g A.-1 k ' -,.1) LI -1 UI, 1 5, a; g o o +.1 %I zo..,, 1 87;.1.X.. 1 '77 Q., NO '( -UI O V fi ''1' 1 I I < 1-1 NO.5, WO X. 7; W 8.1.n g ' ZUN W ; 7 $ ; cei 1 ' k. '7 1 III -,1 g (1 mo x).--1 i-is., 3 n.1 NO 1 La j i ja la ji ke Denomina t ion KORSIVIWAT MNC1, ONMMMM MMOMMO 1 1- >> Ohra (ordeum vulgare l. ) Korn arley for feeding purposes UI 11 UI ro 1. Rehuohra 1.1. Monitahoinen Flerradigt NO 'UI NM COMMNCOMM 31, UI UI CO 1,, mm CN 1rArivAriri n:i tl.).-i co ct;»»1- w o >. E >1-I1-I-1 /-I Li 1-I III I I I I I -1 N 11 -.v. k -1.1 ;., Ö 1. a. 1,. a N 7; A c%it' $ ' 77 hh WW k. 7 7 X k X a g o 1 7 X.1.1 X O ON JDX.1.1-) UI,. X- PO. '7C7.1-1 C L11. UINON M UI (3g., 2.1. X

117 lf> CI 3 5 r-1 Liite 1 (3/6) va.b. co el./. W r CO ei ro.$ v] C, SO, 3 cn cn c. cn co cn c. ba m cn CA CA cn cn 3 c, oa mm 3 cn cn CN 55 cn cn cn cn ch cn cn cn cn m cn cn Cy cn -T-1.3 ' TURF Smoo t h-s k g CO g '2 tn x, E W N ,.., ri ;ä n1e5c )) %2f hr > 13 E a,. m m $ u >.1 a z m,o m.i Z ' $, m m m - a cd k C, ' -,t MOME ,,1 m (LI -1.se g 1 -ri,..i C '.. g!,...3g.c..yo.g...g p ONNWCO.P,IkM,15,1dN, k m.. EE. MM8MMNM -12å.g& Z Z.11.-1MCVMN,1,WMCNNN,,13'53'S3)' ) 5 CAMMO,MMMCAMMMCACAMM tn 13C3CW.33 malwzow>or2zozn> C 3 >, ).51.1 Y 1 Ct., ,1.>-, 5 k$-1,-)5,.w 11.,. MOICOMOW5IraraW 33 MMM,33 5' ' WWC O<W >, 'a, C.3,1 UZ51 :r 111 V3 CA CN cn 5 r-1 T-1 N MONW MM NMOMN COCON CT MM,,13,5 CI,MM r Ci.- - Cook Mea VD r-1.1 CD C, NO,M33MM MCACAMMCAM.1' MMM,,,~ MNSCOS,1,,, M NN. -1,1..-1 >>>>..-, I 1 i M i iii i i i i.... #- 5 co kl _, Co co -3 < g a Cl. ul 2,tr i rg Cl 13 >O>NW >.M n pc,-ci mr)a mm ol ui-jo) +Jo) 2,, s g l g -i g g., '-,-,.) Li '133 'Q -,,,. Cl Ra NI- I.] <..._ 3 C.,. '.1 1. <.,..-1 '.1 -ri, 13, E 7 1. : 11 $.1..! Fe Z I-) 3.-Y.1kom , W. 51 >. ga g raxm 1:?: a w mm X '.ta,1.r,1 Ii,1 CO ZWCO r-' (3(-, CbME MM MM (3(3 p. R.1,..,. 1-i 1- >>>>>>> cn conoonzx CODWXCIN> 1 >.q > ',1 >. 5 i. i--1 >>> E 11>1 1 ' -1 C E...- co 3,.gol coax >2.1r-13a co-u c,»,-3co.., im EX.,1'C,1,1-,:g1g cn, 15 pratense -., g E. C 1 E 1. P.,-,,1 5 1, oopm,p33 c 'x x -1, ,1.,1 >.,X COMZEEE <NE <MWZ.I. F We

118 Liite 1 (/6) g..., 33 NNO3NCA 33 cn cn CA,CA CA ei M - M M.-1 >>> J > 1-3>>11 r'jwwmn Fabr 1 o«j, C 3 CO. meco -1,1...1 m.yo.oc o +1 NrZ(. E ei 71 1 J J nj,9,..3,1 g tn -51 rn 1 a) LI, 1..1 J.1 C '.-1X '- 1 2 %. XW az.-1 N 1.1,9C, NCAMMN cn CA, CN Ch M, M M 1--1 >> e >...1>M EXW1 o m, aoc "no cm '.>,-.-o C.., -. WW.-7) 1. Pc (11 CO )...o -1. $.x.x X1 k 2,-m E.3 N N in cn 1, C.C.() 3 Ch CO C, N O' 3 1 1, CA, M -1 r t )W) o E.., C I, WO ric ow xml5. GWOO.PW 1.1 e-eteläosa, södra delen, t he sou thern regions 1.1änsiosa, västra delen, t he w estern regions N nor thern reg ions the eas tern regions 3 % cn 3 ON 1 3 E-1 r -1 7, 3) MWNN cn CO, 3 Crt Ch CA M l M M MOI('INMO 3 CA CN N 3 3 Ch, CA Cr,,.31 M.-1 M NN 1, -1 OINO,J3 MNCON MMMM MMM N,.1 31 NWNWONW ' O IL CROPS ole ife ra subvar. 1 MM 1-1- Li 3) I. WW n.,..,.3 1 1: g 3.,1. tig "rti i 1, TJ1 W.3 1-J rt3 tn 1.7 tn c:,..5 tn -1 g...., 1.. E,-1)...1: -1 WW -. >. OM -1 cel 3 7 ), 5 3 CO 1 3 >>.1:)..,..,...,. >..,.E. 1 Gd>> 3' ;.) tn c) 3.i i Ft, O (-1 1. o I-C) M 1. > >>> 3-3. > > 3> 3-3-1> Cl, 1 1 t- i 11>111> ni 3-3, CO M 1 1 M.) M E-1 W U M 1 ).1, M..1 M >.1 kerijuur i kas (Beta vulgaris L.) x.. -. aclo>bcao.o >X =gm>.15):,%p 3 )Z.3..io...1,,-IgmgM ffiji13-.o-rim marawowb. g o o 1 (1.1 ä -1 Z1 E g ta. - 1 c.- 1, " - 1.-i.--1 o.. k Co). -.1 >,1 Ii V...- M > ,1.-> X X NW-..IX mmx-dogx X.-1.-1,.-. ' -3 A.. r) C13,. 11,> W=WW M n aoam Emo-1.- 3=,3zzo. w F runa eruna

119 Liite 1 (5/6) 23 Landskrona, Ruotsi il les hög AB, Box 32, Zaa d handel B.V. Postbus 782 3, NL ZG Kassel, UI 7 Tweede Exloermond,. Kartoffelzucht Böhm, Z n c Z 2 Z..1. Vries, o lla nti A/S L. Daehnfeldt, auho, Suomi ja koetila, a hkia la, Trafi k havnen, Mos B.V., 's-gravenzande, ollanti ZG Kruiningen, ollanti )3 International B.V., Zwaan B.V., Barendrecht, o lla nti cr, c,) 1 -, (1 -(-'.. (1) N.-1 al -1 ', N.2-,c) (-I II Z Nunhems Zaden BV, aelen, o lla nti DK- 525 Odense SV, Tanska 1 ollanti 16 AA Enkhuizen, o lla nti Yokohama, Enkhuizen, ollanti,,. 7 > N 1 1 -, 1 X. i CO. E >, a) u) a o..:c s ta >.ca o C 1 ui -. P. 7. -I , ri -,. CO -, til, 1. P. >, > 1 -) 1-3 1: Z e 1 II II 1.w Groot bv, P.O. Box Sper l ing & Co., Pl Statens Planteavlsr åd, Norja ri2 N U.1 CO 17 C. N ). Z Z ) 11, 1 ( U) () 1) ()... ^ U 1. > 1,D T1.-1 en rl o C >.-; 3 E CO -. ) CO 1 C ' 1 en E C CO. -.P.-1. ta.-t.--i -I E La 1 ' % C > Z ri - X 7 ).-, 3 Q -, -. - ' ) 1.-I,. cd -1 -,. -1 C 3 5 ' 7 E.--1 Z O >1.:...-I. * 111 C.--1 E.t.. ). c, ( ri al.- > - c.) 1 co )3 ' - F. Z )3) C, 7, - (-. 1 E 3.-. N $ P I ) C 7 -r. ADRE SS F ÖRTE C KN I NG O S OIT EL U ET T E L O 35, Saksa Selectiebedrijven B.V., ollanti..., 1. (13 3 ' CO Z it 1 N 11 Post f ach 8118, D-8 MUnchen cn en 1 Cl ul 3.2 CO CO ca 179 Z Warmenhuizen, o lla nti 117 CO. -1 e-i 1. r, 7.I-,..-I. 1.1 CO 1. ) -.-I.. 3,, (' Z 'C C. -, ) C,, - 1 ) O i ). () 7 -, -. CO 1 1 in - x 3 1 ri 1 o ' 1 Ill -1.. ( 1 1 in -, P - )'. be. cn 5. x (n E 7 ' < ).3. 1 C11 ) 1. -,-. - P. '.: ', ' (1. -1 ' ) 13< ' ( o. -.-I Zaden b.v., 525 AA V lij men, o lla nti = Cebeco Zaden B.V.. )1 ) --' P III ' -' C 1 P ) 1 -I ) (1) 1 N '( 1-) ' )-' 1. N 3). )' )3< C 1 cn o 11 (II C1 II en CO N Q.. C > CO Ci CI ul.. 5, II N Scheemda, ollanti - Green Genetics, Box 2

120 Liite 1 (6/6) d 1 8 Umekoji-Inokuma, C. -i C C ertoginnelaan 5 2,, -, t 1 ; Ui. 1 k..x E.X X < 6/ 3 3 CO 3-1 ".-1 X ( 3-1 C < V E-. 61 E-. ' , 1- cr (no ' 3 co '1 >1 C C,. ttl -. -1)).- O. 1) > 1, E 1 )1 )1. V, CO V. 1 ) ) 1") Z 1 Z) ui >, CO, '.Z 1 1 1>, 1.) E.-. 3 >- > - N ollanti NL- 267 AA Naa ldwij k,- C. P.O. Box. o ca, co > ' o',-1 x` c.o s-, o LI. 1-1 Ii Co 17 CO. 1 N.-1 ON > 1 3 C 1X N Ii V ) , 1-1 c Leeuwarden, ollanti NL-891 ED P.O. Box 385, -, -.1 )') 3 1, C , - 1 (1) Z 1. 1 LI Z V... 7 CO 6 ( (),:c I< 7.k.Q Y,. CO () 1)').-1 - N, 7 N al X 1 '. -1 C ' (1 ) u, ( ) >1 X 3 I. 7 Ii 1 Coöp de

121 JAKELU: MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS Kirjasto 316 JOKIOINEN puh. (916) 1881, telekopio (916) INTA: 5 mk

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS. AULIS JÄRVI, ARJO KANGAS, LEO MUSTONEN, YRJÖ SALO, HEIKKI TALVITIE, MARTTI VUORINEN ja LEA MÄKELÄ

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS. AULIS JÄRVI, ARJO KANGAS, LEO MUSTONEN, YRJÖ SALO, HEIKKI TALVITIE, MARTTI VUORINEN ja LEA MÄKELÄ MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS TIEDOTE 2/95 AULIS JÄRVI, ARJO KANGAS, LEO MUSTONEN, YRJÖ SALO, EIKKI TALVITIE, MARTTI VUORINEN ja LEA MÄKELÄ Virallisten lajikekokeiden tuloksia 1987-199 Jokioinen 1995 ISSN

Lisätiedot

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS Tiedote 2/91 LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, KATRI PA KALA ja MARKKU KONTTURI Kasvintuotannon tutkimuslaitos Virallisten lajikekokeiden tuloksia 1983-199

Lisätiedot

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS. LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, KATRI PAHKALA, MARKKU KONTTURI ja LEA MÄKELÄ

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS. LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, KATRI PAHKALA, MARKKU KONTTURI ja LEA MÄKELÄ MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS TIEDOTE 9/92 LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, KATRI PAKALA, MARKKU KONTTURI ja LEA MÄKELÄ Virallisten lajikekokeiden tuloksia 198-1991 Jokioinen 1992 ISSN 359-7652

Lisätiedot

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS. LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, KATRI PAHKALA, MARKKU KONTTURI ja LEA MÄKELÄ

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS. LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, KATRI PAHKALA, MARKKU KONTTURI ja LEA MÄKELÄ MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS TIEDOTE 2/93 LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, KATRI PAKALA, MARKKU KONTTURI ja LEA MÄKELÄ Virallisten lajikekokeiden tuloksia 1985-1992 Jokioinen 1993 ISSN 359-7652

Lisätiedot

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS Tiedote 7/9 LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, KATRI PAHKALA ja MARKKU KONTTURI Kasvintuotannon tutkimuslaitos Virallisten lajikekokeiden tuloksia 1982-1989

Lisätiedot

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS Tiedote 5/86 LEO MUSTONEN, SEPPO PULLI ja OLLI RANTANEN Kasvinviljelyosasto LIISA MATTILA Laskentatoimisto Virallisten lajikekokeiden tuloksia 978-985 JOKIOINEN 986 - ISSN

Lisätiedot

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS TTK AATALOUDEN TUTKIUSKESKUS Tiedote 2 / 89 LEO USTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEELÄINEN, KATRI PAKALA ja ARKKU KONTTURI Kasvintuotannon tutkimuslaitos Virallisten lajikekokeiden tuloksia 98988 JOKIOINEN

Lisätiedot

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS Tiedote 7/87 LEO MUSTONEN, SEPPO PULLI ja OLLI RANTANEN Kasvinviljelyosasto LIISA MATTILA Laskentatoimisto Virallisten lajikekokeiden tuloksia 1979-1986 JOKIOINEN 1987 ISSN

Lisätiedot

KASVINVILJELYLAITOKSEN TIEDOTE N:o 17 EI] VIRALLISTEN LAJI KEKOKEIDEN TuLOSYHDISTELMIA 1979 MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

KASVINVILJELYLAITOKSEN TIEDOTE N:o 17 EI] VIRALLISTEN LAJI KEKOKEIDEN TuLOSYHDISTELMIA 1979 MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS J MAATALOUDEN TUTKMUSKESKUS KASVNVLJELYLATOKSEN TEDOTE N:o 7 E] -4-t4 ' r L. 'e cev 3ek TMO MELA, ULLA LALLUKKA ja LSA MATTLA: VRALLSTEN LAJ KEKOKEDEN TuLOSYHDSTELMA 979 JOKONEN -923 SSN 0356-7575 SSÄLLYS

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA AATALOUDE TALOUDELLSE TUTKUSLATOKSE TEDOATOJA : 3 TE AGRCULTURAL EOCS RESEARC STTUTE, FLAD RESEARC REPORTS, 3 AJAKOTASTA AATALOUSEKOOAA KRJAPTOTLOJE TULOKSA TLVUOS 982 ELSK 98 aatalud taludellis tutkiuslaitks

Lisätiedot

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

Lappeenrannan Ilmailuyhdistys

Lappeenrannan Ilmailuyhdistys Lappeenrannan Ilmailuyhdistys Tapahtuman tuloksia, moottoripyörät Kierroksia: 396 Osallistujia: 328 Autot Moottoripyörät Kaikki Ajoneuvo Lähtöaika Aika 400 (s) Nopeus (km/h) Valmistaja Malli Tyyppi Selitys

Lisätiedot

Viralliset lajikekokeet

Viralliset lajikekokeet Viralliset lajikekokeet Virallisten lajikekokeiden tehtävänä on selvittää uusien peltokasvilajikkeiden viljelyarvo. Kokeista säädetään maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa 51/2004. Peltokasvien viralliset

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA TEDOATOJA 75 992 AJAKOTASTA AATALOUSEKOOAA KRJAPTOTLOJE TULOKSA TLVUOS 99 AATALOUDE TALOUDELLE TUTKUSLATOS AGRCULTURAL EOCS RESEARC STTUTE, FLAD RESEARC REPORTS 75 992 TEDOATOJA 75 AJAKOTASTA AATALOUSEKOOAA

Lisätiedot

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS Tiedote 2/88 LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, KATRI PAKALA ja MARKKU KONTTURI Kasvinviljelyosasto LIISA MATTILA Laskentatoimisto Virallisten lajikekokeiden

Lisätiedot

Arvio metsd maa n a rvosta

Arvio metsd maa n a rvosta Arvi metsd maa n a rvsta Omistaja Lpr Klmenharju Kunta Kylli Tila Rn: Ala, ha 405 572 Klmenharju :l:89 24,9 ESPOO L6.5.20L7 Laatijan allekirjitus Teemu Saarinen Lisdtietja Arvi phjautuu Teemu Saarinen

Lisätiedot

VIRALLISTEN LAJIKEKOKEIDEN TULO SYHD ISTELMIÄ 1978. KASVINVILJELYLAITOKSEN TIEDOTE N:o 13 MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

VIRALLISTEN LAJIKEKOKEIDEN TULO SYHD ISTELMIÄ 1978. KASVINVILJELYLAITOKSEN TIEDOTE N:o 13 MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MAATALOUDEN TUTKMUSKESKUS KASVNVLJELYLATOKSEN TEDOTE N:o 3 TMO MELA, ULLA LALLUKKA, LSA MATTLA JA JOUN KATLA: VRALLSTEN LAJKEKOKEDEN TULO SYHD STELMÄ 978 TKKURLA SSN 0356-7575 SSÄLLYS Sivu. Johdano Seliyksiä

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA AATALOUDE TALOUDELLSE TUTKUSLATOKSE TEDOATOJA : 26 TE AGRCULTURAL EOCS RESEARC STTUTE, FLAD RESEARC REPORTS, 26 AJAKOTASTA AATALOUSEKOOAA KRJAPTOTLOJE TULOKSA TLVUOS 98 ELSK 987 aatalud taludellis tutkiuslaitks

Lisätiedot

Pakkauksen sisältö: Sire e ni

Pakkauksen sisältö: Sire e ni S t e e l m a t e p u h u v a n v a r a s h ä l y t ti m e n a s e n n u s: Pakkauksen sisältö: K e s k u s y k sikk ö I s k u n t u n n i s ti n Sire e ni P i u h a s a rj a aj o n e st or el e Ste el

Lisätiedot

n TIEDOTE N:0 1 Karjalan koeasema Reijo Heikkilä ja Pekka Koivukangas Sääolosuhteet ja viljelyvarmuus Pohjois-Karjalassa Tohmajärvi 1979

n TIEDOTE N:0 1 Karjalan koeasema Reijo Heikkilä ja Pekka Koivukangas Sääolosuhteet ja viljelyvarmuus Pohjois-Karjalassa Tohmajärvi 1979 MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS Karjalan koeasema n TIEDOTE N:0 1 L. Reijo Heikkilä ja Pekka Koivukangas Tohmajärvi 1979 Sääolosuhteet ja viljelyvarmuus Pohjois-Karjalassa Maatalouden tutkimuskeskus KARJALAN

Lisätiedot

lkyä Ii 1 lq AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TULOKSIA TIEDONANTOJA TILIVUOSI 1987

lkyä Ii 1 lq AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TULOKSIA TIEDONANTOJA TILIVUOSI 1987 lkyä i lq TEDOATOJA 4 989 AJAKOTASTA AATALOUSEKOOAA KRJAPTOTLOJE TULOKSA TLVUOS 987 AATALOUDE TALOUDELLE TUTKUSLATOS AGRCULTURAL EOCS RESEARC STTUTE, FLAD RESEARC REPORTS 4 989 aataloud taloudellis tutkimuslaitoks

Lisätiedot

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS Tiedote 2/85 ROLF MANNER ja TAINA AALTONEN Kasvinjalostusosasto Kartano-syysruis JOKIOINEN 1985 ISSN 359-7652 MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS TIEDOTE 2/85 ROLF MANNER ja TAINA

Lisätiedot

Uudet lajikkeet lupaavat satoisuutta ja laatua

Uudet lajikkeet lupaavat satoisuutta ja laatua Liite 19.3.2007 64. vuosikerta Numero 1 Sivu 10 Uudet lajikkeet lupaavat satoisuutta ja laatua Arjo Kangas, MTT Kasvilajikkeiden luetteloon hyväksyttiin tämän vuoden tammikuussa 16 uutta lajiketta. Luetteloon

Lisätiedot

WAinill AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TULOKSIA TIEDONANTOJA 152 1990 TILIVUOSI 1988

WAinill AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TULOKSIA TIEDONANTOJA 152 1990 TILIVUOSI 1988 WAnll TEDOATOJA 5 99 AJAKOTASTA MAATALOUSEKOOMAA KRJAPTOTLOJE TULOKSA TLVUOS 988 MAATALOUDE TALOUDELLE TUTKMUSLATOS AGRCULTURAL EOMCS RESEARC STTUTE FLAD RESEARC REPORTS 5 99 TEDOATOJA 5, 99 AJAKOTASTA

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA MAATALOUDE TALOUDELLSE TUTKMUSLATOKSE TEDOATOJA : 4 TE AGRCULTURAL EOMCS RESEARC STTUTE, FLAD RESEARC REP ORTS, 4 AJAKOTASTA MAATALOUSEKOOMAA KRJAPTOTLOJE TULOKSA TLVUOS 975 ELSK 977 Maataluen taluellisen

Lisätiedot

Jakotukit / tarvikkeet

Jakotukit / tarvikkeet Jakotukit / tarvikkeet Tuote LVI-numero Pikakoodi 2022115 BF71 VM 2X3/4 EURO VM 3X3/4 EURO VM 4X3/4 EURO VM 5X3/4 EURO VM 6X3/4 EURO VM 7X3/4 EURO VM 8X3/4 EURO VM 9X3/4 EURO VM 10X3/4 EURO VM 11X3/4 EURO

Lisätiedot

-Jotta maailma olisi parempi paikka wappuna. RAKENNUSINSINÖÖRIKILLAN VIRALLINEN KILTALEHTI JO VUODESTA 1963 2/2012

-Jotta maailma olisi parempi paikka wappuna. RAKENNUSINSINÖÖRIKILLAN VIRALLINEN KILTALEHTI JO VUODESTA 1963 2/2012 -J w. RAKENNUSINSINÖÖRIKILLAN VIRALLINEN KILTALEHTI JO VUODESTA 1963 2/2012 JOS ET NÄE LUKEA ALLAOLEVAA PIILOTETTUA TEKSTIÄ, JUO LISÄÄ SKUMPPAA, SILLÄ STEREOGRAMMIEN NÄKEMINEN ONNISTUU VAIN SILMÄT KILLISSÄ.

Lisätiedot

PUTKIKAKSOISNIPPA MUSTA

PUTKIKAKSOISNIPPA MUSTA Takorauta Tuote LVI-numero Pikakoodi 0753007 RU33 KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS DN 65 KESKIRASKAS 0 KESKIRASKAS 0 KESKIRASKAS SK/UK SK/UK

Lisätiedot

Uudet kasvilajikkeet tuovat pelloille satoisuutta ja laatua

Uudet kasvilajikkeet tuovat pelloille satoisuutta ja laatua Liite 9.3.2009 66. vuosikerta Numero 1 Sivu 3 Uudet kasvilajikkeet tuovat pelloille satoisuutta ja laatua Martti Vuorinen, Yrjö Salo, Antti Laine, Markku Niskanen ja Arjo Kangas, MTT Kasvilajikeluetteloon

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

Kauralajikkeet lajikekokeiden valossa

Kauralajikkeet lajikekokeiden valossa Kauralajikkeet lajikekokeiden valossa Antti Laine Viljely- ja käyttöarvo kokeet - viljelyarvoselvitys lajikkeen hakemiseksi kasvilajikeluetteloon (Maa- ja metsä-talousministeriön päätös 51/2004) - satoisuus

Lisätiedot

6. KOKOUKSEN LAILLISUUSEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

6. KOKOUKSEN LAILLISUUSEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN (3) PÖYTÄKIRJA 5..203 SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN SYYSKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA Aika Paikka 5..203 klo 9.20 alkaen Ideapark, Kokoustila Kotka. Lempäälä Läsnä Osallistujalista liitteenä (liite ). KOKOUKSEN AVAUS TaLVIn

Lisätiedot

Arvio metsd maa n a rvosta

Arvio metsd maa n a rvosta Arvi metsd maa n a rvsta Omistaja Mikkeli, Sumenniemi Kunta K,ylii Tila Rn: Ala, ha 49r 56 Riuttamiiki 2:96 1nl SPOO 27.6.2L6 Laatijan allekirjitus Lisdtietja Teemu Saarinen Arvi perustuu UPM-Kymmene Oyj:n

Lisätiedot

Viljalajikkeiden luomulajikekokeet Suomessa

Viljalajikkeiden luomulajikekokeet Suomessa Viljalajikkeiden luomulajikekokeet Suomessa Luomuinstituutin tutkijaseminaari 18. 19.5.2015 Luonnonvarat ja Biotalous/ Tuotantojärjestelmät Tutkija Markku Niskanen 1987-1998 Koepaikat - Mietoinen,Kokemäki,

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA MAATALOUDE TALOUDELLSE TUTKMUSLATOKSE TEDOATOJA :o 5 TE AGRCULTURAL EOMCS RESEARC STTUTE, FLAD RESEARC REPORTS o JO AJAKOTASTA MAATALOUSEKOOMAA KRJAPTOTLOJE TULOKSA TLVUOS 976 ELSK 978 Maatalouden taloudellisen

Lisätiedot

4rrr. PYSwvYoesrÄ. 0809-cPR-1115. Tarvasjoen Teräsovi Oy Junnaronkatu 16 24100 Salo SE RTI FI KAATTI TUOTTEE N SUORITUSTASON EN 12101-2:2003

4rrr. PYSwvYoesrÄ. 0809-cPR-1115. Tarvasjoen Teräsovi Oy Junnaronkatu 16 24100 Salo SE RTI FI KAATTI TUOTTEE N SUORITUSTASON EN 12101-2:2003 4rrr VTT XPRT SRVCS Y llmeu ls r 0809 VTT XPRT SRVCS Y P 1001.02044\TT S RT KAATT TUTT SURTUSTAS PYSwvYesrÄ 0809PR1115 urpn prlmenn j neuvsn seuksen : 305/201 1 (rkennusueseus el CPR), jk n nneu mlskuun

Lisätiedot

1, MITÄ TARKOITETAAN SEURAAVILLA TERMEILLÄ:

1, MITÄ TARKOITETAAN SEURAAVILLA TERMEILLÄ: KRANPDON TNTT 14.4.2014 LAY/OTK OT: Vst jkseen kysymykseen erllselle pperlle (must merktä nm myös krjnptu"t.u"ppern). ös et vst jhnkn kysymykseen, jätä nmetty vstuspper myös kysesen tehtävän slt' rrävär:

Lisätiedot

Ilmastointi PUSSISUODATIN ALTECH CL-36-3-M5 LASIKUITU L500 PUSSISUODATIN ALTECH CL-63-6-M5 LASIKUITU L360

Ilmastointi PUSSISUODATIN ALTECH CL-36-3-M5 LASIKUITU L500 PUSSISUODATIN ALTECH CL-63-6-M5 LASIKUITU L360 Ilmastointi Tuote LVI-numero Pikakoodi 7754400 OK08 CL-36-3-M5 LASIKUITU L360 CL-36-3-M5 LASIKUITU L500 CL-63-6-M5 LASIKUITU L360 CL-63-6-M5 LASIKUITU L500 CL-66-6-M5 LASIKUITU L360 CL-66-6-M5 LASIKUITU

Lisätiedot

Suosituimmat kohdemaat

Suosituimmat kohdemaat Suosituimmat kohdemaat Maakuntanro Maakunta Kohdemaa Maakoodi sum_lah_opisk 21 Ahvenanmaa - Kreikka GR 3 Åland Italia IT 3 Turkki TR 2 Saksa DE 1 09 Etelä-Karjala Venäjä RU 328 Britannia GB 65 Ranska FR

Lisätiedot

Alustavaa nurmen satotilastotietojen tarkastelua

Alustavaa nurmen satotilastotietojen tarkastelua Alustavaa nurmen satotilastotietojen tarkastelua Lauri Jauhiainen ja Oiva Niemeläinen Luonnonvarakeskus, Luonnonvarat ja biotuotanto Suomen Nurmiyhdistyksen vuosikokous 30.8.2016 Luke/Tike satotilaston

Lisätiedot

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS Tiedote 16/85 LEO MUSTONEN, SEPPO PULLI, OLLI RANTANEN Kasvinviljelyosasto LIISA MATTILA Laskentatoimisto Virallisten lajikekokeiden tuloksia 1977-1984 JOKIOINEN 1985 ISSN

Lisätiedot

S'? 2. s P« 3 CU. > a. <H O ~" d O Ö E/ Ö. d -M o o I I I II. locot-cor-icocoolcool^-toiiocoioolcdt- lol^-cocococooi 'vool^olcocoi Iio» 100

S'? 2. s P« 3 CU. > a. <H O ~ d O Ö E/ Ö. d -M o o I I I II. locot-cor-icocoolcool^-toiiocoioolcdt- lol^-cocococooi 'vool^olcocoi Iio» 100 S -+ røi cö-g S,2 S S cn rj o a ö * s s m Summa Yksityisiin tarpeisiin Summa 0 5 I I I I I I I I I I S S? CM I (MCM ^ I ^ ^ I I I I! rhrhi llf I^Öb» I I l

Lisätiedot

ole vastaanottotiloja.

ole vastaanottotiloja. Kiinteistd Oy Kalajoen Keidas Karhuojantie 2 90460 Oulunsalo TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.-3122009 1 Yleistai yhtidstii Yhtion omistamissa rakennuksissa huoneistot varattu osakkeenomistajille lomaasunnoiksi.

Lisätiedot

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS TIEDOTE 8/92 MARKETTA SAASTAMOINEN. Sohvi-herne. Jokioinen 1992 ISSN

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS TIEDOTE 8/92 MARKETTA SAASTAMOINEN. Sohvi-herne. Jokioinen 1992 ISSN MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS TIEDOTE 8/92 MARKETTA SAASTAMOINEN Sohvi-herne Jokioinen 1992 ISSN 359-7652 Maatalouden tutkimuskeskus Tiedote 8/92 MARKETTA SAASTAMOINEN Sohvi herne Kasvinjalostuslaitos 316

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKITERIALLITU PATENT- OC REGITERTYRELEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bkslut Kaupparekisteri andelsregistret Verhallinnsta saapuneet tiedt Uppgifter inkmna från skatteförvaltningen

Lisätiedot

asunnottoman äänenkannattaja vuodesta 1987 nro 2 / 2017 hinta 3

asunnottoman äänenkannattaja vuodesta 1987 nro 2 / 2017 hinta 3 m d 1987 2 / 2017 3 2 3 KOHTI PAREMPAA www..f m.m@.f m m TOIMISTO K 2 D 3.. 00500 H m().f Tm S T 050 407 9702 Jö Vd P 050 407 9703 Am O U P 050 443 0102 m().f Aö Om Am2 - C Bd 050 443 1063 M m J L 050

Lisätiedot

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Lisätiedot

-d;'$ d{ee lr a ;{*.v. ii{:i; rtl i} dr r/ r ) i a 4 a I p ;,.r.1 il s, Karttatuloste. Maanmittauslaitos. Page 1 of 1. Tulostettu 22.08.

-d;'$ d{ee lr a ;{*.v. ii{:i; rtl i} dr r/ r ) i a 4 a I p ;,.r.1 il s, Karttatuloste. Maanmittauslaitos. Page 1 of 1. Tulostettu 22.08. Maanmttauslats Page 1 f 1 -d;'$ d{ee lr a ;{*.v {:; rtl } dr r/ r ) a 4 a p ;,.r.1 l s, Karttatulste Tulstettu 22.08.2014 Tulsteen keskpsteen krdnaatt (ETRS-TM3SFlN): N: 6998249 E: 379849 Tulse e le mttatarkka.

Lisätiedot

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MTTK MAATALOUDN TUTKIMUSKSKUS Tiedote 12/85 MAURI TAKALA Hämeen tutkimusasema Asumajätevesien imeyttäminen maahan ja energiapajun viljely imeytyskentällä JOKIOINN 1985 insn 359-7652 MAATALOUDN TUTKIMUSKSKUS

Lisätiedot

Aulis Järvi, Arjo Kangas, Yrjö Salo, Heikki Talvitie, Martti Vuorinen ja Lea Mäkelä

Aulis Järvi, Arjo Kangas, Yrjö Salo, Heikki Talvitie, Martti Vuorinen ja Lea Mäkelä Maatalouden tutkimuskeskuksen julkaisuja A RJ A Aulis Järvi, Arjo Kangas, Yrjö Salo, Heikki Talvitie, Martti Vuorinen ja Lea Mäkelä Virallisten lajikekokeiden tuloksia 1988-1995 Maatalouden %,v tutkimuskeskus

Lisätiedot

Q 17.1/27.2/74/3. GEOLOGINEN TUTKIMUSLAITOS Geofysiikan osasto HP 9820 A-ohjelmaseloste. T. Jokinen SUSKEPTIBILITEETTIPROFIILI

Q 17.1/27.2/74/3. GEOLOGINEN TUTKIMUSLAITOS Geofysiikan osasto HP 9820 A-ohjelmaseloste. T. Jokinen SUSKEPTIBILITEETTIPROFIILI Q 171/272/74/3 T Jokinen 1974-12-02 GEOLOGINEN TUTKIMUSLAITOS Geofysiikan osasto HP 9820 A-ohjelmaseloste SUSKEPTIBILITEETTIPROFIILI 4 171 /272/74/3 T Jokinen 1974-12-02 GEOLOGIIVEIV 'i-litkimuslaitos

Lisätiedot

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA 2018-2020 TOIMIALA 50 YHDYSKUNTAPALVELUT P A L V E L U 5 0 0 T E K N I S E N J A Y M P Ä R I S T Ö T O I M E N H A L L I N T O J A M A A S

Lisätiedot

Viljakokeiden tuloksia MTT Ruukista Miika Hartikainen, MTT Ruukki

Viljakokeiden tuloksia MTT Ruukista Miika Hartikainen, MTT Ruukki Viljakokeiden tuloksia MTT Ruukista 2013 Miika Hartikainen, MTT Ruukki Säätiedot Ohran lajikekokeet Kauran lajikekokeet Vehnän lajikekokeet KERE: Greening Effect tautiainekoe KERE: Tautitorjuntakokeet

Lisätiedot

Tuhoeläinten torjunta-aineiden tehokkuus- ja käyttökelpoisuustutkimukset

Tuhoeläinten torjunta-aineiden tehokkuus- ja käyttökelpoisuustutkimukset MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS KASVINSUOJELULAITOKSEN TIEDOTE N: 3 Pehr Ekbm, Arv Myllymäki, Jrma Rautapää, Katri Tiittanen: Tuheläinten trjunta-aineiden tehkkuus- ja käyttökelpisuustutkimukset vunna 1974

Lisätiedot

Arvio metsdmaan arvosta

Arvio metsdmaan arvosta Arv metsmaan arvsta Omstaja Kuusam, Nskajrv Kunta Kyll Tla Rn: Ala, ha 35 477 Nskajrv 31. : 77,5 SPOO LO.6.2L7 Lstetja Teemu Saarnen KTM, LKV Arv phjautuu 14.1,23 pvtyn metssuunntelman kuvtethn ja Kuusamn

Lisätiedot

TEOLOGIAN YLIOPPILAIDEN TIEDEKUNTAYHDISTYKSEN JULKAISU VUODESTA 1853 4/2012

TEOLOGIAN YLIOPPILAIDEN TIEDEKUNTAYHDISTYKSEN JULKAISU VUODESTA 1853 4/2012 TEOLOGIAN YLIOPPILAIDEN TIEDEKUNTAYHDISTYKSEN JULKAISU VUODESTA 1853 4/2012 P 4 V 5 P 6 L 7 A H g 10 K 12 N ö ( ) 15 T,, 16 A3 - N 20 Dg! 18 R 21 E 19 K: K R 22 R 23 L - Hd R, Sf L, I V A V K - Sf L K

Lisätiedot

LAJIKEUUTUUDET KEVÄÄN KYLVÖILLE

LAJIKEUUTUUDET KEVÄÄN KYLVÖILLE LAJIKEUUTUUDET KEVÄÄN KYLVÖILLE Agrimarket, viljaseminaari Salo, Somero, Kemiö Boreal / Satu Pura AGRIMARKETIN LAJIKEVALIKOIMA UUDISTUU Kevätvehnät: Wanamo BOR KWS Scirocco Kaurat: Steinar BOR Iiris BOR

Lisätiedot

Sisäpiirintiedon syntyminen

Sisäpiirintiedon syntyminen Kai Kotiranta Sisäpiirintiedon syntyminen Kontekstuaalinen tulkinta Y liopistollinen väitöskirja, jo k a Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan suostum uksella esitetään julkisesti tarkastettavaksi

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNGIN ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA (luonnos 17.12.2008)

LOIMAAN KAUPUNGIN ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA (luonnos 17.12.2008) LOIMAAN KAUPUNGIN ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA ( 17.12.2008) 1. Jd Ep p. T p pg, L d pp d d. O p L g p. Kpg p : L p g 1 2 p Kp K E g L 3 g d 2 0 0 9 2 0 1 2 g 4 p T. w 5 w w.. f / I f T V 6 p M K 7 Y p

Lisätiedot

Ruokonadasta ja koiranheinästä kasvaa pitkäkestoinen nurmi

Ruokonadasta ja koiranheinästä kasvaa pitkäkestoinen nurmi Liite 9.6.2003 60. vuosikerta Numero 2 Sivu 5 Ruokonadasta ja koiranheinästä kasvaa pitkäkestoinen nurmi Oiva Niemeläinen, Päivi Nykänen-Kurki ja Tiina Tontti, MTT Ruokonata ja koiranheinä olivat selkeästi

Lisätiedot

IrUl. L(r. \a,u j l,/"å"? i\, -à (*rl. rj -t. ehdoinx+y:40. xrj > v. XV ky. \ì i. ' -?"{ '?ç;: l+ r t {À- U i. 3,t (.", ) .1CI= \ i.

IrUl. L(r. \a,u j l,/å? i\, -à (*rl. rj -t. ehdoinx+y:40. xrj > v. XV ky. \ì i. ' -?{ '?ç;: l+ r t {À- U i. 3,t (., ) .1CI= \ i. \u /"Å"? d--- ( + r À- ru v. V ky ç. Vsn Rmpuu Oy myy shuksen svuueen synyvän purun rk-neeks kheen ksus-kheeseen. ( Oss puru ehdään ämmykseen käyeävää peeä (2 s purus käyeään muvkmps-evyen vmsukseen. Vkss

Lisätiedot

Kokeissa lajikkeita verrataan mittarilajikkeisiin. Mittarilajikkeiksi valitaan kasvilajin satoisimpiin kuuluvia, viljelyssä olevia lajikkeita.

Kokeissa lajikkeita verrataan mittarilajikkeisiin. Mittarilajikkeiksi valitaan kasvilajin satoisimpiin kuuluvia, viljelyssä olevia lajikkeita. 1 Peltokasvilajikkeiden viljely- ja käyttöarvon arviointi Soveltaminen: vuonna 2016 perustettavista kokeista alkaen sekä niille lajikkeille, joiden testaus on aloitettu ennen vuotta 2016, mutta jotka tulevat

Lisätiedot

Kuminalajikkeiden erot kahden satovuodoen jälkeen

Kuminalajikkeiden erot kahden satovuodoen jälkeen Kuminalajikkeiden erot kahden satovuodoen jälkeen Marjo Keskitalo ja Arjo Kangas MTT Kasvintuotannon tutkimus Kuminaseminaari Lepaa (7.3) Ylivoimainen kuminaketju -hanke Kesto 2010 2013 Agropolis Oy, MTT

Lisätiedot

LEIPÄVILJOJEN SADON ARVON ALUEITTAISISTA VAIHTELUISTA SUOMESSA VUOSINA

LEIPÄVILJOJEN SADON ARVON ALUEITTAISISTA VAIHTELUISTA SUOMESSA VUOSINA MAATALOUDEN TALOUDELLISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TIEDONANTOJA N:o 42 THE ACRICULTURAL ENOMICS RESEARCH INSTITUTE, FINLAND RESEARCH REPORTS, No. 42 LEIPÄVILJOJEN SADON ARVON ALUEITTAISISTA VAIHTELUISTA SUOMESSA

Lisätiedot

ITK 236 Jups. Elektroninen liiketoiminta kahtena prosessina (Kambil & van Heck) Monikanavamalli

ITK 236 Jups. Elektroninen liiketoiminta kahtena prosessina (Kambil & van Heck) Monikanavamalli IK 236 Jp Elr l h pr (Kbl & v Hc) Mvll l p fgr vr h vl 1 ll ypyä j v rll (hp://www.-fcr./) hc prr chcl Idvdl Org Idry Scy Grc b dl frwr cg f Sp-prl prl d cp /cgr cr ll lvl (.., hc prr). ). h cp c f dld

Lisätiedot

MAALAHTI KOPPARBACKEN. Rautakautisen kalmistoalueen koekaivaus. Tapio Seger 1985 Tiivistelmän tehnyt Mirja Miettinen

MAALAHTI KOPPARBACKEN. Rautakautisen kalmistoalueen koekaivaus. Tapio Seger 1985 Tiivistelmän tehnyt Mirja Miettinen MAALAHTI KOPPARBACKEN Rautakautisen kalmistoalueen koekaivaus Tapio Seger 1985 Tiivistelmän tehnyt Mirja Miettinen _(._l \ '- ; ( MAALAHTIKOPPARBACKEN Rautakautisen kalmistoalueen koekaivaus 1985 Tapio

Lisätiedot

TEKNISET TIEDOT. ISO 6432 minisylinterit Ø 8-40 mm

TEKNISET TIEDOT. ISO 6432 minisylinterit Ø 8-40 mm ISO 6432 minisylinterit Ø 8-40 mm Univerin minisylinterien kehitystyöhön on hyödynnetty vuosien tutkimustyö ja tuotekehityksen saavutukset. Tuloksena on luotettava tuote, joka soveltuu kaikkein vaativimmankin

Lisätiedot

Viralliset lajikekokeet 2017

Viralliset lajikekokeet 2017 lajikenimi voidaan kirjata jo tässä vaiheessa. Tiedot kokeisiin halutuista lajikkeista pyydetään lähettämään sähköpostilla osoitteella: Viralliset lajikekokeet 2017 Kasvilajikkeen jalostajalle ja markkinoijalle

Lisätiedot

Nurmikasvien satoisuus siemenviljelyssä sertifiointitietojen valossa

Nurmikasvien satoisuus siemenviljelyssä sertifiointitietojen valossa Nurmikasvien satoisuus siemenviljelyssä sertifiointitietojen valossa Oiva Niemeläinen, MTT, Nurmisiementuotanto osaksi viljelykiertoa 27.2.214 Aineistosta lyhyesti EVIRAn siementen sertifiointimäärät ja

Lisätiedot

Maatalouden tutkimuskeskus KASVINJALOSTUSLAITOS TIEDOTE NO11. Rolf l`bnner. Jo 3077-SYYSVEHNÄ JOKIOINEN 1979. ISSN 03,5-8 - Hoi

Maatalouden tutkimuskeskus KASVINJALOSTUSLAITOS TIEDOTE NO11. Rolf l`bnner. Jo 3077-SYYSVEHNÄ JOKIOINEN 1979. ISSN 03,5-8 - Hoi Maatalouden tutkimuskeskus KASVINJALOSTUSLAITOS TIEDOTE NO11 Rolf l`bnner Jo 3077-SYYSVEHNÄ JOKIOINEN 1979 ISSN 03,5-8 - Hoi jo_3077-syysvehnä Alkuperä Jo 3077-syysvehnä polveutuu Maatalouden tutkimuskeskuksen

Lisätiedot

LAJIKEVALINNALLA PAREMPAAN KANNATTAVUUTEEN

LAJIKEVALINNALLA PAREMPAAN KANNATTAVUUTEEN LAJIKEVALINNALLA PAREMPAAN KANNATTAVUUTEEN Alituotantokasvipäivä, Huittinen 2.3.2011 Boreal / Satu Pura BOREALIN RUIS-, ÖLJY- JA PALKOKASVIEN LAJIKEUUTUUDET Syysruis Reetta BOR Evolo BOR (hybridi) Kevätrypsi

Lisätiedot

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census Suomen virallinen tilasto Finlands officiella Statistik Official Statistics of Finland VI C:106 Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census 1980 Osa XV Del XV Volume

Lisätiedot

Peltokasvien luomuviljely

Peltokasvien luomuviljely Luomuviljelyn peruskurssi Peltokasvien luomuviljely LUTUNE Luomututkimuksen ja neuvonnan yhteishanke 2 Luomussa huomioon otettavaa lajikevalinnassa Peltojen kasvukunto Aikaisuus Sadon käyttötarkoitus Korren

Lisätiedot

POHJAISTUKAN TIIVISTE GBG

POHJAISTUKAN TIIVISTE GBG WC-varaosat Tuote LVI-numero Pikakoodi POHJAISTUKAN TIIVISTE GBG 5652536 LA37 NORDIC 2300/2200 HUUHTELUVENTT. TIIVISTE GBG NORDIC 2300/2200 T II/ T I/ K KIMSET 6405400001 TREVI/VIVA 9159200001 SEVEN D

Lisätiedot

MAANANTAINA KLO 18

MAANANTAINA KLO 18 EIÄI.. I. I.. #i i iij: i i gi i ill! gi d i i i.. l i: i.. l i il l. ij ld l l., il l. l.. l ilil li i. iii li ld l () jl. I li: gi d i. ii -ijl ijli il id il bff-d j igi. il iii i.. - i. i.i@jii.fi iii

Lisätiedot

BOREALIN LAJIKKEET 2016

BOREALIN LAJIKKEET 2016 BOREALIN LAJIKKEET 2016 Hankkijan siementuottajapäivä 9.2.2016 Leena Pietilä 7.4. 12.4. 17.4. 22.4. 27.4. 2.5. 7.5. 12.5. 17.5. 22.5. 27.5. 1.6. 6.6. 11.6. 16.6. 21.6. 26.6. 1.7. 6.7. 11.7. 16.7. 21.7.

Lisätiedot

SUODATIN- PATRUUNAT MASINO-HYDROSTO KEY OY

SUODATIN- PATRUUNAT MASINO-HYDROSTO KEY OY 1 SUODATIN- PATRUUNAT 2006 10 MASINO- KEY OY 2 Masino-Hydrosto key Oy toimittaa suodatusjärjestelmiä, suodattimia ja patruunoita hydrauli- ja kiertovoitelujärjestelmiin, kompressoreihin, ilmalle, vedelle

Lisätiedot

TEKNISET TIEDOT. ISO 6431 / VDMA 24562 sylinterit Ø 32-250 mm

TEKNISET TIEDOT. ISO 6431 / VDMA 24562 sylinterit Ø 32-250 mm ISO 6431 / VDMA 24562 sylinterit Ø 32-25 mm Univerin uuden sylinterisarjan kehitystyöhön on hyödynnetty vuosien tutkimustyö ja tuotekehittelyn saavutukset. Tuloksena on luotettava tuote, joka soveltuu

Lisätiedot

PAIKALLISKOETOIMISTON TIEDOTE N:o 4

PAIKALLISKOETOIMISTON TIEDOTE N:o 4 MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS PAIKALLISKOETOIMISTON TIEDOTE N:o 4 Pirkko Manninen ja Helvi Marjanen: Porkkanan hivenravinnekokeet paikalliskokeina 197-1974 HELSINKI 1976 Maatalouden tutkimuskeskus (MTTK)

Lisätiedot

1 Pöytäkirja Avaa haku

1 Pöytäkirja Avaa haku D yn as t y t i et o pa l ve l u Sivu 1 / 9 Poistuminen ( Toimielimet 1 Jätelautakunta 1 Pöytäkirja 17.12.2013 Avaa haku 1 Jätelautakunta Pöytäkirja 17.12.2013 Pykälä 15 Edellinen asia 1Seuraava asia M

Lisätiedot

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS. VAPPU KOSSILA ja PÄIVI MÄNTYSAARI. Pikkuvasikoiden ruokintakoetuloksia Maatalouden tutkimuskeskuksessa v.

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS. VAPPU KOSSILA ja PÄIVI MÄNTYSAARI. Pikkuvasikoiden ruokintakoetuloksia Maatalouden tutkimuskeskuksessa v. MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS TIEDOTE 2/92 VAPPU KOSSILA ja PÄIVI MÄNTYSAARI Pikkuvasikoiden ruokintakoetuloksia Maatalouden tutkimuskeskuksessa v. 1973-89 Jokioinen 1992 ISSN 0359-7652 Maatalouden tutkimuskeskus

Lisätiedot

LAJIKKEET KEVÄÄN KYLVÖILLE

LAJIKKEET KEVÄÄN KYLVÖILLE LAJIKKEET KEVÄÄN KYLVÖILLE SSO:n Kasvinviljelyseminaarit 2014 Boreal / Satu Pura SISÄLTÖ Ovatko nykylajikkeet parempia kuin vanhat? Lajikkeet kevään kylvöille Lajiketieto helposti yhdestä osoitteesta Suomalainen

Lisätiedot

P S. Va r äi n. m m2 2. e a / puistossa säilyvät puut. korko muuttuu, kansi uusitaan SVK asv.

P S. Va r äi n. m m2 2. e a / puistossa säilyvät puut. korko muuttuu, kansi uusitaan SVK asv. TI E f as 8 5 5 pu ke lu pi ip iv - le / te AP 1 4 KI +8 8 +8 9 O le lem ht a ip ss uu a st ol oa ev aa rk ki ip met A L 31 6 L AP P LE IK S E T ei l y tu pu r u va liu m k u at m to äk i in u hl M 22

Lisätiedot

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos.

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos. Teamware Office' Posti Saapunut posti : Olavi Heikkisen lausunto Lähettäjä : Karjalainen Mikko Vastaanottaja : Leinonen Raija Lähetetty: 18.1.2013 10:29 He i! Korjasin nyt tämän spostiliitteenä olevaan

Lisätiedot

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS Tiedote 21/86 SAIJA RAVANTTI Kasvinjalostusosasto Iki-timotei JOKIOINEN 1986 ISSN 359-7652 MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS TIEDOTE 21/86 SAIJA RAVANTTI Iki-timotei Kasvinjalostusosasto

Lisätiedot

KAURALAJIKKEET KESKI-POHJANMAALLE

KAURALAJIKKEET KESKI-POHJANMAALLE KAURALAJIKKEET KESKI-POHJANMAALLE Elintarvikekauran viljely Toholampi 26.4.2017 Leena Pietilä Boreal Kasvinjalostus Oy ELINTARVIKELAATUISEN KAURAN KYSYNTÄ KASVAA Käytettävissä yhteensä Vienti Käyttö teollisuudessa

Lisätiedot

MTT Ruukin alustavia. kasvukaudelta Raija Suomela ja Essi Saarinen

MTT Ruukin alustavia. kasvukaudelta Raija Suomela ja Essi Saarinen MTT Ruukin alustavia tutkimustuloksia kasvukaudelta 2010 Raija Suomela ja Essi Saarinen Esityksen runko Vilja-tuloksia Lajikekokeet Ruukissa, ohra ja kaura Kasvitautiainekoe Innovatiiviset rehukasvit Nurmi-tuloksia

Lisätiedot

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS Tiedote 22/89 SAIJA RAVANTTI Kasvinjalostuslaitos Juliska-punanata JOKIOINEN 1989 ISSN 359-7652 MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS TIEODTE 22/89 SAIJA RAVANTTI Juliska-punanata

Lisätiedot

Lajikevalinnan tärkeys Tuloksia lajikekokeesta

Lajikevalinnan tärkeys Tuloksia lajikekokeesta Lajikevalinnan tärkeys Tuloksia lajikekokeesta Arjo Kangas & Marjo Keskitalo MTT Kasvintuotannon tutkimus HYVÄ STARTTI KUMINALLE -seminaari 26.10.2010 Ilmajoki, 28.10.2010 Jokioinen Lajikekoe MTT Jokioinen

Lisätiedot

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto i lc 12. Ö/ 1 ( 5 ) LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 1=Täysi n en mi eltä. 2=Jokseenki n er i m ieltä, 3= En osaa sanoa 4= Jokseenki n sa m a a mieltä, 5= Täysin sa ma a

Lisätiedot

LVI-Dahl Oy Robert Huberin tie 5, PL 212, Vantaa puh , faksi ,

LVI-Dahl Oy Robert Huberin tie 5, PL 212, Vantaa puh , faksi , Painemittarihanat S004.16. Painemittarihanat DIN 16270 Materiaalit: Messinki, 1.0460, 1.4571 Messinki C.22.8 1.4571 120 C 250 bar 400 bar 400 bar 200 C - 300 bar 280 bar 16270A 250-10 +120 100 79 63 27

Lisätiedot

KILPAILUKYKYISILLÄ LAJIKKEILLA VAIHTOEHTOJA RUKIIN JA ÖLJYKASVIEN VILJELYYN

KILPAILUKYKYISILLÄ LAJIKKEILLA VAIHTOEHTOJA RUKIIN JA ÖLJYKASVIEN VILJELYYN KILPAILUKYKYISILLÄ LAJIKKEILLA VAIHTOEHTOJA RUKIIN JA ÖLJYKASVIEN VILJELYYN Alituotantokasvipäivä, Huittinen 14.3.2014 Boreal / Satu Pura KOTIMAISELLE RUKIILLE ON KYSYNTÄÄ Teollisuus sitoutunut lisäämään

Lisätiedot

OUTOKUMPU OY KAIRAUSNAYTTEISTA - 1. Kalibrointi Kanavarajojen asetuksen jälkeen mitattiin 40 kpl ns.

OUTOKUMPU OY KAIRAUSNAYTTEISTA - 1. Kalibrointi Kanavarajojen asetuksen jälkeen mitattiin 40 kpl ns. Q * Q>~/X - 4514 02 0 K MALMNETSNTA X-MET -ANALYSAATSORN TESTAUS NOLYBDEENN ANALYSOMSESSSA ATTOJARVEN KARAUSNAYTTESTA - Työn tarkoituksena on ollut tutkia X-Metin soveltuvuutta geologisten näytteiden analysointiin

Lisätiedot

Ehdotus OLEMASSA OLEVAN RAKENNUSKANNAN KORJAUSOHJELMAEHDOTUS VUODELLE 2017 SEKÄ SUUNNITELMAVUOSILLE Päivitetty 10.

Ehdotus OLEMASSA OLEVAN RAKENNUSKANNAN KORJAUSOHJELMAEHDOTUS VUODELLE 2017 SEKÄ SUUNNITELMAVUOSILLE Päivitetty 10. jhtkunt 2.7.2016 Ehdtu OLEMASSA OLEVAN RAKENNUSKANNAN KORJAUSOHJELMA VUODELLE 2017 SEKÄ SUUNNITELMAVUOSILLE 2018 - M Liite Eerik 2 / 2.8.2016 1)7 EERIKINKARTANON RAKENNUSKANNAN KORJAUSOHJELMA 2017 SEKA

Lisätiedot

AMARETTO Ammattilaisen kevätvehnä

AMARETTO Ammattilaisen kevätvehnä Ammattilaisen kevätvehnä Amaretto on myöhäinen, huippusatoisa lajike, jolle suositellaan jaettua typpilannoitusta, jotta valkuainen saadaan myllykelpoiseksi. Sakoluku ei ole korkea, mutta melko kestävä.

Lisätiedot

UUDET LAJIKKEET ERI KÄYTTÖTARKOITUKSIIN

UUDET LAJIKKEET ERI KÄYTTÖTARKOITUKSIIN UUDET LAJIKKEET ERI KÄYTTÖTARKOITUKSIIN Sadonkorjuu 2013 -seminaari Lahti 4.10.2013 Satu Pura KAURAUUTUUS: AKSELI BOR Satoisin aikainen kaura kaikilla maalajeilla ja kaikilla viljelyvyöhykkeillä Korkea

Lisätiedot

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w Epainn muis (1.1., 6.12.) # œ œ œ œ œ # œ w i nun Kris lis sä py hää muis tus Tofia (6.1.) jo Jo pai a, y lis n [Ba li nu a, os,] kun ni, l nä ru k, i dän Ju ma lis, y lis ka i dän h tm h nk sl nu a, o

Lisätiedot

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS Tiedote 15/87 SAIJA RAVANTTI Kasvinjalostusosasto Alma-timotei JOKIOINEN 1987 ISSN 359-7652 MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS TIEDOTE 15/87 SAIJA RAVANTTI Alma-timotei Kasvinjalostusosasto

Lisätiedot

Viralliset lajikekokeet 2016

Viralliset lajikekokeet 2016 Viralliset lajikekokeet 2016 Kasvilajikkeen jalostajalle ja markkinoijalle viralliset lajikekokeet tarjoavat: - luotettavan tiedon uuden lajikkeen viljelyarvosta ja viljelyvarmuudesta eri viljelyvyöhykkeillä

Lisätiedot

KASVINSUOJELULAITOKSEN TIEDOTE N:o 12

KASVINSUOJELULAITOKSEN TIEDOTE N:o 12 MAATALOUDEN TUTKMUSKESKUS KASVNSUOJELULATOKSEN TEDOTE N: 2 Annel Karhnem, Lea Kurk, Ral Pes-ala, Tapan Pessala, Jaakk Säk: Rkkakasven trjunta-aneden ja kasvunsääteden ketulkset 976 Puutarhavljely VANTAA

Lisätiedot