MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS"

Transkriptio

1 MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS Tiedote 16/85 LEO MUSTONEN, SEPPO PULLI, OLLI RANTANEN Kasvinviljelyosasto LIISA MATTILA Laskentatoimisto Virallisten lajikekokeiden tuloksia JOKIOINEN 1985 ISSN

2 SISÄLLYS Sivu Virallinen lajiketoiminta 1 Koetulosten tulkinta 2 SYYSRUIS Sampo 6 Voima 11 SYYSVEHNÄ Aura 16 Vakka 21 KEVÄTVEHNÄ Kadett 26 Ruso 31 Tähti 36 OHRA Agneta 41 Arra 46 Hankkija Kustaa 56 Pomo 61 KAURA Puhti 66 Veli 71 HERNE Proco 76 Hjan Hemmo 81 KEVÄTRYPSI Ante 86 Emma 9 KEVÄTRAPSI Topas 94 VARHAISPERUNA Ostara 98 TALVIPERUNA Rekord 14 TÄRKKELYSPERUNA Saturna 18

3 Sivu TIMOTEI Bottnia II 113 Tammisto 116 NURMINATA Boris 119 Kalevi 122 KOIRANHEINÄ Haka 125 Tammisto 128 ENGLANNIN RAIHEINÄ Norlea 131 Riikka 134 ITALIAN RAIHEINÄ Barmultra 137 Pollanum 141 PUNA-APILA Bjursele 145 Hjan Venla 148 Tepa 151 ALSIKEAPILA Iso 154 NURMIKASVIEN SIEMENTUOTANTOKOKEET Timotei 157 Nurminata 158 Koiranheinä 159 Englannin raiheinä 16 Punanata 161 Niittynurmikka 162 Puna-apila 163 Alsikeapila 164 NURMI KKOKOKEET Punanata 165 Niittynurmikka 167

4 1 1. VIRALLINEN LAJIKEKOETOIMINTA Virallisen lajikekoetoiminnan tehtävänä on selvittää uusien peltokasvilajien viljelyarvo ennen niiden käytännön viljelyyn ottamista. Virallinen lajiketutkimus tehdään Maatalouden tutkimuskeskuksen (MTTK) osastoilla ja tutkimusasemilla sekä kasvinjalostuslaitosten koepaikoilla. Lajiketutkimusta tehdään kaikilla tärkeimmillä viljelykasveilla. Virallista lajikekoetoimintaa johtaa MTTK:n kasvinviljelyosasto Jokioisissa. Virallinen lajikekoetoiminta muodostaa perustan kaikelle peltokasveista annettavalle tiedolle ja neuvonnalle. Lajiketutkimus käsittää alustavat ja viralliset lajikekokeet, joissa uuden lajikkeen viljelyvarmuus, satoisuus ja laatu määritetään. Lajikkeen kokeilu virallisissa lajikekokeissa kestää vähintään 3-5 vuotta, jolloin on käytettävissä noin 4-5 kokeen tulokset Virallisia kokeita järjestetään kaikkiaan 2 koepaikalla (kuva 1). Kunkin kasvilajin kokeilu tapahtuu pääosin sen viljelyyn soveltuvalla alueella käytännön viljelyä vastaavissa kenttäkokeissa. Esimerkiksi kevätvehnän lajikekokeet ovat pääosin Etelä-Suomen lajikekoepaikoilla. Vastaavasti ohralajikkeiden kokeita tehdään mallasohraa lukuunottamatta koko maassa. Virallisiksi kokeiksi hyväksytään myös kasvinjalostuslaitosten viralliset kokeet MTTK:n kasvinjalostusosastolla ja Hankkijan kasvinjalostuslaitoksella sekä Keskon koetilalla. Tärkkelys- ja ruokateollisuusperunan lajiketutkimus tehdään yhteistyössä Perunantutkimuslaitoksen kanssa. Virallisten lajikekokeiden tulosten perusteella päätetään myös Maatilahallituksen kasvilajikeluetteloon otettavista lajikkeista. Virallisessa lajikeluettelossa pidettävistä lajikkeista päättää Maatilahallitus. Kasvilajikeluettelo julkaistaan vuosittain vuoden lopulla (liite 1). Lajikeluettelon tarkoituksena on ohjata lajikevalintaa viljelyarvoltaan parhaisiin lajikkeisiin sekä toimia lajikeneuvonnan ja lajikevalinnan perustana. Virallisten lajikekokeiden tuloksia

5 2 julkaistaan vuosittain monin eri tavoin viljelijän ja neuvonnan käyttöön. Tulosten perusteella tekevät myös tutkimusasemat ja maatalouskeskukset alueellisia yhteenvetoja ja lajikesuosituksia. 2. KOETULOSTEN TULKINTA Tässä vuosittain julkaistavassa virallisten lajikekokeiden tulostiedotteessa on esitetty lajikekokeiden tulokset vuosilta Tulokset on esitetty kunkin lajikkeen osalta parivertailuna mittarilajikkeeseen. Mittarilajikkeen tulokset ovat keskiarvoja kaikista niistä kokeista, joissa se on ollut mukana. Muiden lajikkeiden tulokset ovat poikkeamia mittarin tuloksista niissä kokeissa, joissa ne ovat olleet samanaikaisesti mittarin kanssa: Parivertailusta johtuen tulostaulukoiden muita lajikkeita ei voida verrata suoraan keskenään, koska tulokset eivät ole peräisin tarkalleen samoista kokeista. Tuloksissa ovat mukana lajikkeiden satotulokset viljelyvyöhykkeittäin, maalajeittain ja vuosittain eriteltynä. Nurmikasvien satotulokset esitetään myös nurmen iän mukaisesti ryhmiteltynä. Koetulosten lukumäärä on ilmoitettu vain satotulosten osalta. Havaintojen ja määritysten tulosmäärä voi kuitenkin olla satotulosten lukumäärää pienenpi. Ohran koemaiden maa-analyysi ja viljavuustiedot on esitetty maalajeittain (taulukko 1). Lajikkeiden viihtyvyyttä ja happamuuden sietokykyä tarkasteltaessa on syytä kiinnittää huomiota maalajåittaisiin tuloksiin. Ohralla liejusaven kokeet ovat erityisiä happamuudenkestävyyskokeita, joissa maan ph ja viljavuus on alhainen. Ohran happaman liejusaven koetulokset eivät ole mukana lajikkeiden kokonaistuloksissa.

6 Seuraavassa esitetään tulostaulukoiden tulkintaan liittyviä yksityiskohtaisia ohjeita. Viljelyvyöhyke -sarake osoittaa alueen, jolta tulokset on laskettu. Laskentaan ei ole otettu tuloksia mittarin viljelyaluetta pohjoisempaa. Kokeita (kpl) ilmoittaa, kuinka monessa kokeessa lajike on ollut samanaikaisesti mittarin kanssa, eli monenko parivertailun keskiarvo laskettu satotulos on. Sato (kg/ha) on lajikkeen keskimääräinen sato niistä kokeista, joissa se on ollut mittarin kanssa samanaikaisesti. Suhdeluku (sl) on lajikkeen keskimääräinen suhteellinen sato verratuna mittarin satoon. Talvituho (%) talvituhon keskimääräinen osuus kasvustosta, 1 = täysin tuhoutunut. Lako (%) kasvuston keskimääräinen lakoutumisaste, 1 = täysin lakoutunut. Kasvuaika (vrk) kylvöstä keltatuleentumiseen. Korkeus (cm) kasvuston keskimääräinen korkeus. 1-jyvän paino (g) sadon 1-siemenen paino. Hehtolitrapaino (kg) sadon tilavuuspaino. Valkuaispitoisuus (%) sadon valkuaispitoisuus kuiva-. ainetta kohden. Kuori (%) kauran kuoren osuus sadosta. Sakoluku 1 sakoluku normaalina viljankorjuuajankohtana. Sakoluku 3 sakoluku 1-3 viikon kuluttua normaalista korjuuajankohdasta. Valkuaissato (kg/ha) valkuaisen määrä kuiva-ainesatoa kohden. öljypitoisuus (%) sadon öljypitoisuus kuiva-ainetta kohden. Öljysato (kg/ha) öljysadon määrä kuiva-ainesatoa kohden. Keitto 6 min (%) pehmenneiden herneiden osuus tunnin keittoajan jälkeen.

7 Perunan laatuarvostelun asteikko: 1 = täysin ruton saastuttama 1 = myöhäisin 9 = paras ulkonäkö 9 = paras sileys 9 = suurin rupisuus 9 = suurin pintavikaisuus 9 = suurin maltovikaisuus 9 = suurin jauhoisuus 9 = paras maku 9 = pienin tummuminen 9 = pienin rikkikiehuminen Tilastollinen merkitsevyys parivertailu mittarilajike - verrannelajike = erittäin merkitsevä ero = hyvin merkitsevä ero = merkitsevä ero Taulukko 1. Ohran koemaiden maa-analyysitulokset maalajeittain v Maalaji ph Ca mg/1 K P Mg Karkeat kivennäismaat 5, ,1 88 Savimaat 6, ,4 338 Liejusavi 4, ,2 91 Multamaat 5, ,1 214 Turvemaat 4, ,1 193 Keskimäärin 5, ,2 185

8 Kuva 1. 5 Viljelyvyöhykkeet sekä virallisia lajikokeita tekevät maatalouden tutkimuskeskuksen ja yksityisten keskusliikkeiden laitokset ja tutkimusasemat. 1 Kasvinviljelylaitos ja 2 Kasvinjalostuslaitos, Jokioinen 3 Lounais- Suomen, Mietoinen 4 Satakunnan, Kokemäki 5 Kymenlaakson, Anjalankoski 6 Hämeen, Pälkäne 7 Sata-Hämeen, Mouhijärvi 8 Etelä-Savon, Mikkeli 9 Pohjois- Savon, Maaninka 1 Keski- Suomen, Laukaa 11 Etelä- P ohjanmaan, Ylistaro 12 Karjalan, Tohmajärvi 13 Pohjanmaan, Toholampi 14 Pohjois- Pohjanmaan, Ruukki 15 Kainuun, Vaala 16 Lapin, Rovaniemi A Anttilan koetila, Hyrylä N Nikkilän koetila, Kangasala L Länsi- Hahkialan koetila, Hauho P Perunantutkimuslaitos, Lammi,41»

9 AJOPV M1 7-MAY- 85 Ii- 4' 4r ac.4r- ru CD ru cr VD N. OD ON e Un CN en er :D ru ru ru 1C) ru e- e- e- e- ru e- e- 1 u)_..; e- I II IC er t 4' Ile 4'4' eg 4' 4e Ml Nn vr> Ml vo cc co ru m,4) cc O4 OD ON 11 OD t ht X _J ml 1 e- e r" C5 C51 w- 8 1 e > 4'.4 ('J On CN-1 ('J-$ ru e- Pin vd CD M- 111r1 Od vt UN 1%. IIN Ml.t 9 ml, 'ft 9 A , -J bc CD 1 1 e- e ru e- 1 1i- 8 e- 9: '4' 1 4' 4c 41 4c 4c 4c ic 4' 4' lbr ru r. r. ml Co "43 ru M- rn e- CD ON CD ON 1..«d1 4i OD ON e,.w e 5 lie, ele 111 Ii 1 9, 9 lo -5.- t...- un CD e- 1- e- e- Ml 11- e ml Ne CO 4 Co) 4' I- NJ e- 1 e e > >c lc ic 41 ()i ml vd e- e- e- w, e- N1 e- INI e- Nl e-.ar ex Le% I 1 4: 44 44' 44' 41...t 1%. < ' rn co On CN e- ' e.» ' ' ON ON OD CD nt «Co et ) 1 eu 4 e- eu mn e,-.- 1 v-.- v,. e-..j e e e e e i 1 >.J Dr UN M). ICN e- 1.) CD mn CZ ru r- C) on Ml On e- i-.4 ej 4 4 IK I- q- 1.r. e- I ' ir 4' -.I CD I" CN Nl... r- un Co CN UN CN N. un 4 gr. CA CO e- rn cr cr X> CD ' e- CD MJ eu 1%# (94 e- 1-- e- er- T- Ii qr- W-.,e A. qr "" - tr. OL CU Vr1 vd 4 I.- - Ml Co'oD VD nj ru OD ON en. < CO Ml uj ' c> ne co N- mn.2 ON e- Nl CT dd. ON CD nt Ce, N- v5 VD m.,... VD GO C: N- WS N- OD CU t UN.. w- CU I" "JAA CD CN )C..«CD MN Nr5.4-4 mn mn ml 4 ml mn mn mn 4 11n mn O Go V U -J -4.t Cu un CD Y5 on N- up un un prn on on un un on eic h-. r". rn.-- CU e- e- (l.1 I"' 5- w 9L ei> I --) 7C Ml trl ru eu mn ru ru mn eu ml eu mn e i on Mn mn ('4 ('.4 CU rel -J...J : e e e t r.,- ru eu ru cm ru Nl ou ou eu ou ru ru NJ ru N(9 (V VO Nl cc > > 1..4 ' > st... OD CO W g:.: T- N- fn- e. ' ch r4 CV 1-4 i.1.1 = Nl' N. e- 4' V:, 4 t l r- fel :D NL U.1 -' -s N. N- ' ' un.,c# e- e- e- ', > U ec C: ml 1,.4 4C ev cd mn CT GO e- Nl CO, S e CL 7.E ei U 7: ON <> N- Tv. CO > 1,1 ve len O. N- en In. >.- X' ->._ o. I-- V).J Z en C >- >. ei.cc 2 el --2 C -2-4Z 1.i.1 - t.i2 > -I. 6 '. Ic C) 2. -) -", 7C.: UJ NL. I-- -, --, "., ', - DC

10 7 AJ OPV m1. JAN 85 -I W t' NNN..Nmir..-.LeN..t e--%- e- e- e-- NNNC.r. Nx-,--, 1...le, l-e-t- Ir.r-e-... T mot U= MMNNO cr'r c MN Mmi^ c >-.- 1-~ NMM.1^N-4 te).a-'n N = Mg--1"«, WoOW N ,N- 1- :y -.1 1^,. 4'4'4> 1^4 u-n44. LIN.Am-44 Le,,-..-i MMMMM MMM 1-. e-ne--r.nm,-..,-.rnmej, a. yr. w Cerla-kiNN MMO -. Ce Nm,co. im«v= N44N- 1.-MLn. M.. inf^:2 mosmnm 1.--CW N-;--1/1Ma m =c.d.nn-'.tri.4. NN Zu MMMMM Mm-4- mm Mmm.../M.4-44mm m, J Cu N ej,4 CU Ln OL N 4 CW 1- Tt- U 4c 4c ««- NMM,1- C-71%.-M.-4.T-' M c-r- NNNN1-... LAJ«[ UX,,t1L-W1,11 NNVNON.N P1 a.1,141^ kna-a-n CP, 1-1.^.43, N =c.9 MN4N N.4»g- t^ ,oNin N M.44MM MM4'm mmm.4. rn '-1 NNuNI-N 111W1 see-oetnin 1-e-4"%knM e-e- 4c «1c 4c «4c 4c 4c m... - CLI e- O.. M CD rn 3 CD C M 111 qr. (1, T-.., 1«..i- gr. 11. r- gr- r-... WoC Y2 N, %('.J 4)«.43 se3n-mse 13''1- M NM..,43'MO. ND..t'N N 2W 111NN4'N '''141% sescune-w Nene-, 41 cr% YOY r, r4'? MMMMN MMM.4M MN-41MM M >1 4 CO M, ;:, U1 U1.4 dp N- W1 V) CO 4 se.. Ml 15 e- mn on ru Cu e- (u r- INP) nj e- e- e- e- U $. CC UJ > ac a- cox II 1: > e- W B-4 Mw YO N.4Ne-M W NNO, <32 unsee-e-e- M-3 Y «' '< 3-M' 3e-NN OW CL.«UZIC MNO 1--c 11.>Mse NNNNN r22<3-1 «Z«-J -3c-c2 W C CO-J MdX> r

11 8 AJ O PVM 9.J AN N OC "» Illt -= I-..=',. WOW >W114 m 7t 1.,ID.4] N..- CD CN e.. ir. V.. e-...nwnn.4.71%-1% ), 141~1,11+1 e-, OD e- 1+1 e- ru -4D e- OD qr- q... CV C.,, V Pqr." NN.NNM1..G.CN., 1%-r%-N.NN- Mr N CD.7 e- N e- e- J 4 ru...t co CN CD CD.--.1' tr%krind. e-oinkr e-...t4(tr- 1+1,1M1+1M 4&t rj rki oo CD 4 CD 4 CD CD 1.- e- CD....D1.- NWe-... NO, CNN-1+) 1+1Nr+11+1/1 VI U1 e- D CD T kr% v- «41.t 44 et<c» 4NitNNN.,[7kr% NUNC.7kr%.7We-N rel ezet 1-NO3 e-oe- -, e- NNe-Ne- e... EE e- 'V"' i 1-,-... w...,» X a oic oic Wa s. 4,cro.u., r...o.orvo r. r4,,- 4., 4 N ur% 1 W«o-k..1"... '.ONN. NNr Mr.1%N,e-N, N. kr% U=W.4>NN' 1-.N..kr% ) 43...UNI-.7--C.N.N e-,... 4>EU M.4. 4MIM MMI rilmr.r, U1 U W MC...2 ''N-r.-1. UNIL-1...N.11 MW^N, N. e-e-wr , -, %--E-- T...v.- r- I.- I- T- WOr U bli (//.., Milir...I.«...IX let» MN 1-..4J E 1 4 ' Lii ez N» J ' x...= Wh-, -1 a-in OW UN OWO N.7'.4.7Ne-M 3 ok. W 2r -, NNO, M.4 3,4 «7 t," '5 «4 m M (C.'.'; ;2 :: n: N CP:4> OU I..4..«UXX Ie, I" CI..W>VrIsC N-I.-IN..N-N.».""/ XZZ,,,X»1.4C»(,) JZ t - EIC ~ez W -7 UI _J J W1X7. -, "7.X.ICW L..- -,

12 9 AJ OPV M 9-J AN ~111, DIN-N 4ti NO-CNM 1..» 4-».-, > rl-e-.ct 1.. e- T.. T." f". T' l" V.. T"'... «te ES NMN- OMO NM N-MciN te'n. MN9M4- ONtcrt 4" 1:23M...CD r-nno. N,C) ONN(ON NINtstMN, NtNtst NtNt 'mn mn on r' P, Nn Nn r't re) c1j ck r 4c 4r 4r 4r 4r 4c 4c 4c 4c 4c W..42u1 <2e-e 'We-, =.-, e-c.-c e-e- e-... tete te= M1-- 1-NeNLIN NNMG-N lim.momozn.4dnlin.44^4ncin..o24-nnt Ci o.t 9,ONOM.4: MNNNW 4intiN., Me-CNNN Cri MMMMM MMMMN MMMMM MMMMM M rd.j eveu Cu e-,4 N- Nt 9 CP, N N- '. Nl OD Nt Nt M Nt INJ e- Nn r- gr. 3. 4C 9C9i 9(9( ic9c Q() 9-NNIA,LAN91. MI-W1.nst 9.» , i... 9 Q UJ >2,4521^e-. MMO, NN COMOONt 11J tr11^4.»m NCN-4CON NtOWNLn CD N,e~^ 3. N4N 'criii1n W MN N LINI- 83,C 14 9NtM4 MNtNtMM 4MM4-4Nt-44-4 u i.4 Z..1( 41C$ # e.J Nrt1 MNNN-P W,CMN.IN NI(%JrO)Nr.-,43 Qa. MNJI-NM N L9i.J 1- «Nte -J NE -J 4-= Uih-cO WW UN Ci VDNYNI-M =. W NNCN som LNC &Ft U Met.,,Ote -1M, 3~NN NY.4 2.4UZE lel<> -cn.m.. N-N-NNN EZZtem trl-rn -1=-#»= KZC-1 -,1-4Z W,D NJ N.COX>... N CO,

13 AJ OPVM16-JAN- 85 4C ci, 3 un Cr N od r. cr ru c) r. e- vd e- CD Cr e- e- CD ml N- Cr C: i i T. 1«. V. V.» 4.5 V"' V- V` = N4. N..mN- unnunnw) N-q-' M Cr.t 45 e- CD un mn CN 4 OU r-.$ w) : ru mn e- mn Cr.un M ) Cr N- VD Cr 1- CD M N. OC N. 3D U1 M Nl ml rol r fl td) Ml Ml Nl Ml to M vn r' r' rey. -J Cr>.( Crer CrCrCre-M W3NN'..,-,.. 1 4c -r'j M NO r- N M M a- N Cr tr- e- e- C r. e- 4." Mor.S WOWNNW MI.4u1,Ctnev.4 Ne..3(1 NNJNJee. 11NM 51.t.trINM9 4444M 4s4444 NJNINNIN N.1\te-NNi 4N9NN.... NidNOC M e-c r- e- t -it N- tin N vd mn Cr Cfl CD u1 WN N M I" ' <} X c., ad un un Ce-, e- C'' V-V-1-55 T-, e- 1. l'» V- V- V- V. T- V- V.. l. V- V- e-v.- I. ^1.1 4( 3C V%, e e 1 M 'e 4D M CU UN C ml N- Lin - CO.,, < CO N- un.1. 1(1' N- eu -5.t -4 On r- W.,t wn ad T r- un CD Nn ' N.. N.. Cr M1 mn,- r- ZD 3 un U rn.t M 1.t mn mn -..ȯ,t mn J Nn 4 ml M 4 > NNNNN NNNN1 WNWNOIr-N NNN N... W -J N- Cr Nl Cr,t e- un CD Cr - Cr Cr V.» CN N, er ao 45 M if M N- c> e- M OD.t UN CW UN e- ' - N- Cr eu CD cr tj CU 5C Mru ru nj r'. ru - NJ nu mn M ml rn ml rn ru e- rn 4 Pd. -J V> C11 LA e-.5 ml oo Lrt OC M ' ir LU e- e- et- e- e- e- e-- e- CU C U W2 OM WM We- NO r...ow.- s. M e- LIN -4 I" N- m, rn rn,r- WN Cr W ''11 1"» L CD C) CD OU CD 44 CO. CO, < V. ]; ,t M, st 14, Ml mn mn 9-4 I-- W.../ ir:.r- ir- m W CL I-. r V"' 1.. I.. V.. M >I -J J C Z i. «>4 k >4 inc i I > $ W e k W l) h. 1 -J > N Cr. e- Wm.J muf 44 UJ 51 U5 m4 r- ().1. A. e- '5'.4.t N ' UN.4... e- e - GC k4 U C -.1 4( CO N4 M 3 OD ir- ru ru ao kg. m CL 4C hc 2 3C M.43 >..4 CL V> 3», 4).41, N. N. N. N. r. > "5 ZZZ4C /Z C «: ar.c -» o c, o -' 1-4 2r UJ CD C) CL... 5 HJ A 6 92

14 11 AJO PVM 17...MAY-85 e mn c =D s4d CD ru un ru re) ru CD CD,t r r r N GO OU r NO :7d NO e- e- ru 1-1 e- e- CO 1 -J 4c I r 4c 41 4( 4c rv.: T- 1. W ur, rh.!. CD NJ år..4 N. r- &" ml N- NO N Ni e- ru 1 e-,t st ' ru e Ccl i I ' 1 1. t «4( ( POIKKEAM AT MIT TA RILAJI KKE EN T ULOKS I ST A r-,1-141r-,1-1.-a- tri rn 1--"J 11-.N e 4141 et $ C 4c.4c 4c ' N. un e-.4 N,I.... CN T. N r r Nl 1,1 91 ' '. W1 e- Nl e- e- N 1 e-e- ii- I I 1 1 q e ea.4 s-i I >.I( ; 2 1" on ru c ru CD '," on on ru...t UN LIN ru. ru e.. st r. CU < = -$ Nl I-- T- k--.- «-J Ocr.e-NN 4-4N-N tel,onontm 4N-41IGN. OaCCO. CO, CC aa..' a r re. r c cr3ncri' NN. N-Ift-taN Nr..ta, ' W C M odonctx ' T.--$N 1; ,N'.7 NceCTN-4 M1.4w-CC stmre--. <I s atd MMMMM MMMMM MMMstM MM,t4- M. M C Y Y -J 4-tM,r--4x--11iN ON-re- r,, C41NUN ts-. WP,r+cnNN, 4h^rolt41..3p().NM NNr W F4 Y -J -, 7: rn rn ru ru on ru ru hr) CU M ru - W) N rn M M N CU ru ol -J..J J ::D < t-1,- t-1,- q-nle-e-i- T-1-1-e-N1 cr o-1 >> > p-1 C1) t _ C1) 3 u r.-i.-:. -: r.-j--, ru ru, LAJ, J) 1J) = Y LA CWC N.4W ND -3h-r- -.3' 4O-4 Nr1w1 C =br w 3-, rs-r-o.,oco u-1-4,.,-.- cy. m> v cr--,, rno oa,~14. MCCI-MN st, 2 #-. ZCI_Ci(Z M,4D i...,--.?ms NNNN-N. >- c -) $- ^E= Za.2h--1A -JZ,,--8 «,-.).- < 42.. :2«-).--7 W -->? -J >.ac].5 -,-)2.KW V ,... 5

15 12 CO) vic 3i C CD 3 > ig o ton. on o, o, o. 3 q... V. C, M1 P. r. on <3 C3 4 ru r. e- D IIN mn..4 UN 44.r. ren rn On On Ml o,., CD mn mn CU Ml on Go 3 GO Ml On Nl CD 'c w%..., e- Ch. - - cu Cr CD Cr.. e- CD CD CD Mn r- o. un cu 4. un Nl o q..-,i cr u,.3. u,.2.,r T- nu r- 1 hol Cr ru N. N- 4ru CD CD Cr Cr e- CD CD mn on un C: NO e- Cr Cu r- cu.." q- r- r. OD e- T1 UN un r- r- On rn ru e- (/ ) CD e- Nl e- Ml 1 CO N. Nl 4 e- LIN rf) NO I" CO CD CD D C CD CD Cr Cr I TC åle Dc un nj Cr ml ml., M1 N- N- N- CD. v.. N..1. CD < UN..4D -- '.. s' % 1.12) 2 %.11C21 :2% 1.3' 2 c...;. '4'.44D '?"1 11 Cf. 1.- Li. 14 c'' '- lc C D <...s.,... kr% Co. N., ien p.tl c) IN. CO. r) U mn on mn on on mn mn on on on hn Mn on Ml mn mn on.4 mn NJ NI 'ID.4 CO, CD Nl C, W1 CN ru r. M1 e- 141 ND Cr Nl Ni ru ru q-- q.- q- x- 1- NI U () C Ori 3 <3 N. Od C3 v- CN CD v- 3 v- w- T 1.". 4L OL C <3. 2,t 'Nn GO od,1.r oo cr,, oo r- ru 2C CO < CN 141 < P. 3 )1C ro1-4 N1 Mr1 M1 M1 Ni - > j rel rr) r- Oun a. " 4e z),- un 4J CD C CN CD Cu ru e- r- e-,t <3 CD ru CD - ru Mn N- CD on CD vd vd r- o. r. < ru u N u1 N1!". vd ru &rs C) ru On mn mn on si r- cu Cr un UN r- x- J1 kr, on vd e- 5 CD Cr.43 CD Nl Cr <3 e- ru,f on r- q-,r MN Cr ru e- CD Cr Cr Cr Cr Cr Cr CD Cr Cr Cr C) cr Cr CD cr, e- e- e- e- ).- itå Te cii 3 3C e- 3 CN r- ru.1. r. co on <3 Li-, Nl rn.4..4c oc c,..4 LW.... q-.4:4 N. r- CD. ru 1.- r- eu CN Nå Cr NN CN ru old 4 vd CJ W1 h 2C 4D N- <3 P. -4 In OD 3 on cr un u...,.4. r. co Nl.,-. un Lel ND 3 M1 N1 141 f41 M1 1 N1 N1 M1 ru on on 1,1...t 14, rr, N,, On Nl rn å.4 )... >..J e- e- od <3 od CD un N- r- un mn N...,.. vd N. un unodn-rv r t..., T- to, M, M1 Ni r, CNJ r- 141 M1 M1 r- r- 1.- r'. e... ru UJ...1 -,.144,,,, 'iw N4 >4 CM ot C) C, M1 < eic r. CD mn cr Z..N9 V? '1-- wv Ii-i ;Zo,,u.k,,3, C) od CD,C) ru N1 tri,c e- e- oo D r- cu CD A 692

16 13 AJ OPV M 9i JAN.- 85 itc 4c 4c ie I,- 4 CO I-, NO, ON N4 NO 9 Nl,./ ,..,, 13,.,. ON,, I- 1/ N. NO I.. t\i.4 W U)4., bl et b-t I.- 4 rt re> 3. N- N- i" ce)('.1 tfl,, q- 1,1 141 pf pv re) ret (11 co CO tn. I/ te), te1 Ml te) tel te) ' - Ni 3 q- 3., Nl ', I te) P.1 te) Pe) te) V) -t VD q- LA (\l LA q LA LI, tn LIN 1- NJ. MI t41 te1 1,91 NJ Nl I- NJ q- I,r) -4 te) e- 2L te) itt E «4c 4c, 141 te'l e-, I- CO 1""' 4c, ' N, O9OLALfl " -. ' N I X N- q- 4 Nl. C\J, tn LA C, i,r) -1'-r- N-, n.4 4," e- l' 433 LA CO NO, N- i",c oc irt -4 -,4 N E ft) td1 rel te) it r re) re, rel 4 4-4' 4-4 OC r CO, r- ' N- r - e- 41C ->. C%1 C\1 1- e- e- e- e- e-- 2IL '/ItC iåå V V) t-i 1,... IJ):".."1-4 N- I.. 4, '.4 Nl 1.- tn t N. IN. ' NO Ce LP, 1- e- g- CE t.. hic etr?en, ez h-. rel. CO CO e- 4 'V Nå 111) V 8.4 E itc Y 2. In, I- I-4 a. o > Pol.4) N- N. N. N. N. )m '91.4 ZZ.IC E.eZ I-- Cit -J Z.-4 Z ««, X Z UJ V) -I -J > 4ilt ek X «",...) t:) , - --t t HJ A 692

17 AJ O PVM 91 JAN i 8 5 4C CD CP, NJ V) e-. OD <2 CD ic 4( 2E 1C CD MN CD N. p' c e- 4 w) NN 4UN LO c N- r- aoccao 2.2 MN.? E J MN NN-ON Mon on mn N1 CL ac 43 Nlcc ON e- Cr r e- mn CD N- N, u% CD un cid ei:, on CD 1%. 42 CD re r- 3 CU VD ' st mn Nl NN e- e- N1 M1 Cu e-. 4c 4c -4 4c 4c 4c L CD CID 4 CN Ml e- N- e- vd Cu 4 cin-3'vd. r- un Nn OD CD N- C) CN CN OD CN C) CN C,., CD CD Cr, CN CIN, 1- I. r'.. r." r- I"' 4( (.c Dc t'.e-...i. ced OD N- CO C) un un C Nl e- C N- C4 N1. Ni re 2E "... UN CN -- un OD 4) CD W) Cr ' -1 un u, 4 3 r- re.1. on >4 GD UN 4'O 4.2 4D U)'. ru re on on co, on r- co r- ru un > ac mn on on on on on on on on ru IIN N9 Nl N) M) MI N1 N) te) te) on et V)..1 N.,... CN CD N.1.2. OD - Nt 4 ew VD.. 3D 4D VD OC t') (:, CL.2' vt e- 4 -t M, CU e- ru r- on :: on.-. r- 1eeVN --- c - 4c 4c et 4 CD. NN N. 4 (U Nl od OD Cr -4 on 1.- C ` C> ' rv ic C c) CN Cm CD oo oc CN.. CD /- e- CD Cr CD E e- 1--, 1r. Ir.' t." ' gr",r" l.'. 't-- 1-1C till Ml 7. 7C...1,t.- PIN te) Ml CN UN ON CO N. UN N UN N- N) r- (94,I) r- LI) N Ne CN e- Cr CD WN ru r- ac N. 4 UN -4 CD co -.2 NN -3'.- - 2G ho tl, GO e-.e- cc Cr M1 UN P... CP <7 N-.. e- CN CN 111 Nr1 3 Cr o. u tel 4... on te) te) NN...1, Pirl W1 Ml 1) Mr).t.2 Ml PIN NO l'' MN rel hit u Co -.I 1 r MN OD CD '.rt) N- Cr CD VD NN on r4', Nn...t ml D N- 1-- <. MN 5' e- re on Cu (.J r e- re re ("kj r e- r r e- IV ak OW V) -z J c-i...i 4C C I- I- N M >w ar -, n.4 4 Lb 1-1< -I N- Z NI, (1) GO WU >4 th CD CD 3 CD Nl (\U e- 11 CD LLI 3t -,. - N ' un4d e cr- Cr Ck r4 21G C - rn CN 4) 4C rv tt) CN Cu OU 4 >4 #'4 2E eic U 2E. ON VD r- ~ EL te) > te) 47> N- r. N-. N- '11 N4 ZE 2E 4C 2E' 4( 1... (/) _1Z r4 sc ZE ( -2 4C -2 4 i! UJ C) C) C) --) GO.J.J.z. eir c> = f4n -1 --: m C uj )d. 1-

18 15 -J «'4NM.c414-MN 4'414-4 urnn>nj:rk p... -'N MN '. = C dl( GOZ CrNM4 M4-4-ON J^NNNM ccn'5 N.%4 UNN-MN.t NN4, 9(NJ,1C Nr-N-2. m 'N-M4-M NUNWNWCN N 4W4N-LiN.c m >1C MMMI4NM MMM4-4- MMMMM,r1<1,41<1M M >..J. 4-M <D<DMOC ' Ir". q...!. l.. T.' 4c 44 1c 4 pin pn II N N. ' un CD W' OCC'33. 4 T. r. r- M«GO= aunngo MaD43i1N W4Di11N N ONI-MN WNNN4-4- MIJNONO -4:44,C'' U 49IINM9 a NINNINN NN1-NN 4N4NN 44 WNN 4- CCCN 4- ac 1,4 -'- N. -4D Tri CT '34. 4,t NNN N 4c 4- C1 GO C41 <3 r- 4) N. -JN 611- Nl y,,t - CD GO. ' CN CD ac ce - CN C CN CO'W Not WT f MC3.4--CC -MNI,4 MNC 4^ P.4. -N4A.C) 414N-N U, r144t4 NWON> MMCD1-N.-...WM U.4.4I4IMM MM-39M LA »M 4.."1.m. 4 > -I NNINNN NNINNM unc.44-n NNN rj T.` l' V" ål.jn OCN CNCNONN N-2, 4-N Nr- 4-r e- 4..GIC MS 4: N. 'C4.M kr 44) , ,ON.431t1 MM ISNO >N U NN N/41 NNINNM Nr-N J GO CO GO Orf 4- pn T- co GO OD OUN NJ W M MC M CP P - N- «U WX MM WC WT- NC N.,OW 4,- unm ItNN MM M U NO + M.1. '' V stm m'imm.j I... (6) r- I.. T V «2 Ot r4 r t >I- 2 (1, S 1 > ' : W r4 UI W 3 = N NO 4' 4C4N4--M 1- W 2-a N, '3C r P''' st >4 M1 CN ac ad 4- N ru <D kit 4-4 SE 41C bi az CIL Nl 4 l--$ CL, PPI N- N-. c-422i2..j2r4 et 24(-1,< -as-42 W J -.I ><24. -a-52,4cw =

19 16 AJ OPV M 1 7-MAY- 85 Nr :D C Pkt ect 3D e- V) ON " CD M1 'Nl _j -I 1 1 4( 4( 1 r 41 «= IX 4141 >, U' e- lel (NJ rk. ^ -1 %. Itl I" cir -, r. on e- ) , e... CU 4 CO Cci 1 I VI R ALLI S E T V) 1-.4 II, Y -i... 2, ui ui '.v.»4,4 Ct W1 CD Ct ru ru it (J t 9 II ru 1 e- CL CD CL (.7 ", 1. I = < >c cr r- < < u. 4( I( rn tel t.- t., M? X go 1 r- y- -. IN. e «4( I( 41 4(,, o. ru ru mn 9 CD CCI r- r- t..? e $ 3( 4c 4: I( 41 1"4" -.? N ` `.1' -3 I hrl 4( 41 2 CCi 41 4 ru on 9 1 r ru <2 9 v- e or'' Nt Ml e r- y- 9 9.t 1 Prt ««4( 41 1( ic 4( 4c 4( rn a '4, N; cv I w- r ( --, 4( a-p 1'1.-- rrt, 4rrt on, «Nl.--,k- ' r- 1 ro ' J e 1 e $ 1 Ct < - 1?rt t-- r-t I 41 p.- > 'Z. -., DC ru 4" rn ('u r- inj CD (V CD ' r- I r- 1 r- r- 1 < «3 LW.I( u 4( 4( Y lit 1, -J CD v Ct ivr) ' LIN rs. i" CN C (t),x C,, -, -,, O' s'.- 1- uj sx C f> Cf. NJ.-.1 '4' lin tr% uu 1[ vd r- NJ t.- -C 1f\,- OD V I Lri r.- 1" ru...t 4D 43 4 on '4 o et cd -4,t t 4. on -t _1 CD CD IN- Ct 1N; 4t-1 cn C) 4. -.c»o C, -44 ry on mn m", ry ru mn.- u 1: 1 1 I I I..., - 1". ". -. >> CC I M IN. :: N r.. J.- at " 1'4 ', 91.1,... GO V: CC e` 4 2 ct: 1'-> cr, 4 ::. 1...i l -J a. CP..9.- N- Nl NO,C W ui -i C N- irt C v- > 3.- 3C.3 X ''...,,r- r- ci, = F.I 41t ]C 7.? Z CD on on > :D ^ p.:2 ::.,. - a. 3- XD -5 cn > -I. C > 1: -J 'w - --) Gn Z -' C) > m4 5,..;

20 17 AJ OPV M1 1. J A N c 1%.. 1%. 3 ru cr OC rn ml tn1, ao co CP, C7 CD CD CD r^ r. r. 1 q- r C G X.7 GO CN r- CD N. CU on CD CD..t Nt CN M1 CD e-? CD L, on st on,4 CN 'AD.t.t NI MI M IU N D. -J Nt CN CN.t MI - 4 MI T. e- a- 2. ag _J J OC o Cc '' on oc vc = DJ UN N. U1 CN r. CD CN CN CN OD CP- CD CN, CN CN e- UJ ffit hd 2 CN ' IV CN 3 r- -.4r -1,4 4r4 1,1 > "N.,IC OU Nt -4 e-.t I.. VC W1 e- CD OD 2 LD UN N. LIN CU CD.t D,ID.t on vd -...? :CD U -4-4' -4 st " -4'.1"...7 Mc),t >J CD N. CN r.1 c; un U1 CD Nt..4 'C 'O CL.2» CU MI on -t on ru CU on c- U.4 1- Cc 1-1- $.4 im k > Li/ p-4 G W OC.- cc I X CD N X) 3 N. > «e- -, ml = Cl) «L CN :<.J 1.1J 3C 4- z11.1 > u) r' X ' g- 1,- re). W I.- Lu 14 o- ::: Lr,.- >.4 U.4 2: otx - t...d c- Nl CU. ål 1.1 C «"P Z C ål Ml 1'41 D> :D ri, VD P Ds o..4 CD C -->.J -J 1C 1C.J 2E D» -, --7 Li, :c.7 -,r

21 AJ OP V M1 4...J A W elc ec us CD OF1 r4 CN N, e- r.i r- CC 1C CD ON CN CD e- CN 2E 2E e- er ec 31. a- X.t e- CN un mn W1 Ne C, N. un r. Ch CD ' r. mr) ac :D WN <3 e- CD Ch le ad.8..4 t N1 a( OC 4C -.1 K1 1 cn mn mn co '-,t ec e- e- e- a( 41-1, Lo CD un e- <D 1%. e- Ch 33 CD Ct. CD CN CO CN CD Ch CN CD CN r- 1'. sc r- Uå 2 -s 4C UJ ee4 - DC 1 M UN un ru mn N-,t CD CD e- un an ui < -4. ch N. ø - LU (JO LO un <3 Ch Me, UN.2e 't-t 'C uu ac,le -..t,t.t Mr, 8.4 ec e- h- LL1 co JE.J e- CD CO e- un.4 CD un un 1% UI - CL.t N,t mn,t ON N ru mn T. ec ai...i. 1C -I.«der DE CC h- ', 1 #-4 ir. 2 Go co e x c) 2 > oir, 1,,n..:, cn «' C -å LLI a( e- NN,t z LIU Ds Vei r. Nt V Ch e- 1%. ON 'O'ø s1.-. UJ,4 Co N. f" e- 3'44 a GIC 2 <C CD e- LP e- ON Cu to ait.4 ec 2C 2 C) u rn rn 3» :3 Nl <2 -, Co 4C :r OC a 4 ec C2 Ce zs»e C) MC : Or 3> -5.9 (4 2r -s -,1C

22 19 AJ OPV M 1 1 J A N, 85. Ic CD Ml U3 M1 VD CQ C4 N. NJ 41 M 1-1 CD CN Cr Cr CD ad Cr oc N. e- D 3C 3 mn o. o. tel <3 CD CD CD CD 41 Nl C4 OC ru VD CD m- vd CD ml Cr. Cu Ul CN ).1. Mr, r.j UJ ][ 4 Ol 4 Nl Ml Ol.4 on 4 mn ru.j N- UD <3 N- 4" 4) 4N C) OD tj u, oo r- CN ad un T- oc CD CN CD Cr ad Cr CD Cr Cr CD CD T- T- Ts uå Dc N. ml M. T- ml 41 C OC OC :s s, N. CN CD Ml U3 M1 <3 OD NJ W 41 vd CD 4 <3 N. 4 N- ru CD LO ,t 4 Le) -J ru ml vd CN u, o ru 4D Nl ru Ml nå M1 NJ r- r- Ml r. -J K1 CU ad CN Ml r- ru N. r- CD Cr Cr Cr CD r- N. N. UJ «1C T-O. 111ittl'41 tf1 Lt1 7E Ar N C: vd N- CD e(9 un vd T- CD Cr OJ N- mn VD d.4.4 Ml N. Oc -J Ml Ml CP. Ml on m T- 4 r- 1. 4C Z CC.C C.4 iii 4 ad J 3 4. E etz ir» ce) on J r+1 Z > U. -4 T- :C -J Ct..3 I CN r- N. ' - UJ UJ UN CO «C.4.- ret h,c N.4 Z 2 > "ZD» ac «:D qc 5-4 N-1 4C C3 > 1.4 acc Z > U> Z 5

23 AJ OP V M11. J AN 85.t 43 N- NJ ' ru 43 Cr CD CD CD Cr Cr CD r- CD e- Cr V. r- r- e-.t ( 7C CN 1.4 Cr Cr MN Nl CD CD cr CU Cr. Cr CD un un ru.t 1%. t. 14, Cr CD <> od a-- Cr.t un on vd s mn.4. on mn :t.t.1. on -4. & 1%. r- N.. 1%. N. N. -4 1N- r'-r- 4c 2 J 4' «K CD 9 y- V- Cr CU C3 CD CD CN Cr OD Cr Ch CD Cr Cr e- 9 G GO DE e- VD Cr.t ru CN C;$ e- cp. Cr Cr od Cu. un CD N1 e- CO INU. LIN un N. Nr1 J Cr Cr Cr Cr Cr OL sc CP Cr Cr.. Cr Go NN ml un Cr.t ro.t Cr Cr CD CD e- CD e- e- 1- cna vc. X GO C%1 1 CO r-4 Cr. OD V, -4 C3 Cr GO ẹ. 1 J1 rd Cr mn v? un ae Cr Cr GO od Cr Cr Cr Cr VD CD 1.t CD V) r- ON D N- CD e-,- ' N- Cr N- CD e- V. hui«od 1C CD on c on CD Cr 91 ad CD 1%. Cr.t i-w n,e- e un.t 3 oic.1«un un M9.t 9.t MN 1 ref MN on on T- on. ac.j I- GO Cu vid N- CD ru Cr 1 ru Ul, Cr, ON CV. osa' ' ' NO SL hd e J...1 oit ig Z V.» CD 1C co x irt CO NO ON v.- 's CD on OLI r- CD e- CD 1.- La un rki on co CD CD e-, s Uh U UN -3 W1, W9 W1 nr -J co ' co I- - a. V P- > «Ml %, 1... n OD 1.4 OD se, CD CD CO Cr > vc ' ch ar. ' 41.; a V- on 4. 2E Lu Dr Go. '4' e- 2C 1- «J CL DC 1 Ch e- h. NN vd vd 11.1 V4 r. CD un od y- -> V4 U ( Z1 CD e- e- on ru GO U 1.4 oli Z :C 5d NN 1 Dr :D on vd 5- :D vc :D -, V.1 i...4 VZ > , e, gc Dc.J le Dr -s -s ZC -s -,X

24 21 AJ OP VM 17- MAY- 85 It41 C= uu a= vs...) CNNO, u1 4%4-44:1,.1^ CC = uu.4r1-n 4c/NN.Notv Nrel a= w1 ( 'MId'Ile- II ci).-1 M1111 II 4 u te -I a --x--ni i ml c inun4w4-1 1 n e ae: re, pflir. I IP z. n- ru 1 a r C Q. U u-n. cc ru, Ml e- 5li, 9 rum 9,11\11"'?4, c =a 4c -4N.- 4,N un,.ct«4 w- r.rh u814 comipoo unru OW Irft-1-4-N Nl-Ne-Cu r I 1- POI K KE A MA 1 K FW 1 > 4. f-i- Nl un e- VUleil N, ON. Nl e CD «e-1- e-e- ON -J.3N.M.3.N. W.W. -a3n 1^ : 1^1^ ui = N.,ON.4...,,IDN,V. V N1rsNN -4-43,.4M.C.,, 6 Hisr...t.,2,1..."...t...7,t,t V NV I.... NP.-v- ^.1,UN,, 43,C W Cl..4.4N,4,1 MNINI'4,V. (P7 Y 5- -J J -7 =....' V. V"' V. W- 4%._i ; cc 9-4>- - >> > I- 4 I- W... 1 N- = II N- I.-. wer e- N - ril.-,- N.:C., e- ui bc Pol 2 i5: 7". > N -3 = UJ 1 -.I CL 2. e- N- Nl UJ ]r ui 1.4 r- UN «2 /-(P = 4 jzo Mrel>=M r'rd.-a ua2m N >->- 4t..4=.1-5 ~ N>...1 ><ZJZ % C:2);4 %)

25 AJ O PVM11.JAN OMOONW r- e- ' r Or-Nr- N NN... YX T"'..tatat CNNrUM 4D MW M-4,41. 1,..W1NWNWN X)3L r#1.4~5 r(1,4ion WNWN PrINNEzNen CL. e e- 4c 4c 4c W -4NM..4' CeNOWCN...?.22e-Oe- e-e- CU e-e-lre-e- e-e- W w eit LU al 2C CD 4> DO OD CU Ln e-.! ein 4D WN UN aul r.,..43ru '1%.-cru..- MW ONUNN...WNN ) 4/ Y XDU MN,..t.1,4' ',4' M-4 a... I-...I NONT-INJ 4DLIN,',4 CL. '4"4N-1Fel NINNene- W Y o-ez J ««P ~1 I«..W,4å ez N - EN>..r. n Go 4Z -3 rel m w 4c.4 zw r - > (i) -4',a--..JOL 2 CN e- N- N1 'O ' &LI e4 CD N- ED un tee- >.4 SNC OC 4( 2E CD e- W e- te) ru al e4 a. «C ZE 2E 14, Mr1". 2D Ml. )-O.",...i,..;..4C^X... >$.4 "2."',W'", -, «"JM

26 23 AJ OPV M14 J AN ( 4( ed ad V> r,i LiN N )41 fen LiC a-- 1-N Ze- a - e- Leet. 1- X, Irt ta (/ re) 1/1 itt 1. N. r - lig (.LIN e- Z7.^. N d lel Ln-.t- 4.J n GO ON. OD a-- LeC 1- e- 9d 9C 4e 4( 4( 41 U o - I41 st. t4, e- I- a- e- a-- ( 1..,C LLI Z -,.1C lii S. tel In 141 LIN IV /f GE 11.. o... ar.- I.- LIN LIN LIN 4, Po L.. r... m o #- 111 ca (D LIN '14'. e- 11 UN ' bd 1.-,L. LIJ 9d / IV V> X.J PII e- N tu. -4 I.. Lia r... N. 114_9 ai. 4.4 N 4 lel lel V> LIC 9d LIC LeC x ac 1- >1 94 e.- Z a ao I z 1%. 9. OL > «e ),1 V) J a- Lu 9d III 4 Z 1U IN.. ta 4 e- S 1 1.J CL 7t Ct. v- 1%. V) - - til I.- Ui o- ta- LIN CO e- 9 4 bc 4 at Z e- CD e- PII N V) 9d 1-1 hd at Z X () Nl» 1.f) NO )LL. -9 9d 11C alc 21 13C UI ed V «X.1 1E Z -9-9 X

Enemmän kuin osiensa summa TUOTELUETTELO 2015. Palvelut ja tuotteet infrarakentamiseen

Enemmän kuin osiensa summa TUOTELUETTELO 2015. Palvelut ja tuotteet infrarakentamiseen Enemmän kuin osiensa summa TUOTELUETTELO 2015 Palvelut ja tuotteet infrarakentamiseen Enemmän kuin osiensa summa Dahl on Pohjoismaiden ja Baltian johtava LVI-tuotteiden tukkukauppa. Meiltä löydät tarvitsemasi

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Integrfl af0stfl integmalio0n Olli Varis. GlllllA - KansainuälistGn ugsien tilan aluiointi Elina Rautalahti-Miettinen

SISÄLTÖ. Integrfl af0stfl integmalio0n Olli Varis. GlllllA - KansainuälistGn ugsien tilan aluiointi Elina Rautalahti-Miettinen SISÄLTÖ Integrfl af0stfl integmalio0n Olli Varis GlllllA - KansainuälistGn ugsien tilan aluiointi Elina Rautalahti-Miettinen GIWA projektin koordin0inti maapallon p0hj0isila Osilla. Vesien tilan arvi0intiin

Lisätiedot

KARJALAN KIELIOPPI E. V. AH T 1 A KARJALAN KANSALAISSEURA SUOJÅRVI

KARJALAN KIELIOPPI E. V. AH T 1 A KARJALAN KANSALAISSEURA SUOJÅRVI Karjalan kielioppi (äänne- ja sanaoppi) Karjalan Kielen Seura on julkaissut vuonna 2009 E. V. Ahtian vuonna 938 julkaistun teoksen Karjalan kielioppi (äänne- ja sanaoppi) näköispainoksena ja antanut sen

Lisätiedot

Liittotoimikunta yhtyi UTT : n lausuntoon. Esitys jätettiin pöydälle seuraavaan ~o~ow(seen.

Liittotoimikunta yhtyi UTT : n lausuntoon. Esitys jätettiin pöydälle seuraavaan ~o~ow(seen. KOKOUS 21/50-4. 320. - 5 - Iskun koripallojoukkue TsheKkoslovaKiaan. Liittotoimikunta yhtyi UTT : n lausuntoon. 321. - 6. ~. - Järjestäjien palkkaus. Esitys jätettiin pöydälle seuraavaan ~o~ow(seen. 322.

Lisätiedot

Yleisurheiluj ~ osto

Yleisurheiluj ~ osto 1. I t 24.8. 25.8. 25.8. 25.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 1.9. 7.9. 7.9. 8.9. 14.9. 21.9. 28.9. 12.10. - 2 - Porvoon Veikot, k2ns, TKV ja TY, k :ms 0 lcouvol~n Pojat, kcj.ns.väl. Turun

Lisätiedot

FYt2: Matemaattinen fvsiikka

FYt2: Matemaattinen fvsiikka FYt2: Matemaattinen fvsiikka Vsstaa kuuteen (6) tehtäväön!! Koe 26.1L.2013 1. Pallon lentokorkeutta (m) ajan funktiona kuvaa funktio f (t) = -Tt' *'it, missä t on aika sekunteina välillä [0; 3,0]. Selvitå,

Lisätiedot

118 luetsxteho REPORT

118 luetsxteho REPORT M.ETSXTEHON TIEDOITUKSIA 8 luetsxteho REPORT II ELSI Kl \l55 A rno Tuovinen Talvella niputettujen mäntypaperipuiden uittohukasta Paperipuun ha nkinnas a ei ole uinkaan yhdentekevää, voidaanko talvikau

Lisätiedot

ffiöenlandgn lunnostusnanle enncn ia nvt Pekka Kansanen Huonokuntoisen Töölönlahden kunnostamiseksj 0n esitetty lisäveden

ffiöenlandgn lunnostusnanle enncn ia nvt Pekka Kansanen Huonokuntoisen Töölönlahden kunnostamiseksj 0n esitetty lisäveden ffiöenlandgn lunnostusnanle enncn ia nvt Pekka Kansanen Huonokuntoisen Töölönlahden kunnostamiseksj 0n esitetty lisäveden johtamista merestä tai vesijohdosla, ruoppaamista tai p0hjan käsittelyä tai peittämisiä.

Lisätiedot

1.2.0. Luokittelutekijät, määritelmät ja ohjeet

1.2.0. Luokittelutekijät, määritelmät ja ohjeet 1.7.2003-1.0.0. LUOKITUKSET JA MÄÄRITELMÄT Yleistä 1.1.0. Luokitusluettelo 1.2.0. Luokittelutekijät, määritelmät ja ohjeet 1.3.0. Täydennysohjeita TK/RM/RV40K/Luokitustietokanta;2000 1.7.2003 1.7.2003-1.0.0.

Lisätiedot

A1 Otsikko LASKU Helvetica 12 76 65 A2 Laskunumero Helvetica 10 432 65 A3 Asiakasnumero Helvetica 10 432 80... B1 Otsikko PUHELUERITTELY otsikkosolu1

A1 Otsikko LASKU Helvetica 12 76 65 A2 Laskunumero Helvetica 10 432 65 A3 Asiakasnumero Helvetica 10 432 80... B1 Otsikko PUHELUERITTELY otsikkosolu1 Perinnedatan automaattinen muotoilu X M L - tek niik oin Merja Ek, Heli Hakkarainen, P ekka K ilp elä inen, T o m m i P enttinen Report A/2002/3 I S B N 9 5 1-7 8 1-26 3-9 U N I V E R S I T Y O F K U O

Lisätiedot

475. - 15. - Venäläisvierailu Suomeen. 476. - 16.. - Jalkapallomaaottelu Puola-Suomi.

475. - 15. - Venäläisvierailu Suomeen. 476. - 16.. - Jalkapallomaaottelu Puola-Suomi. Kokous 25/48-3. 475. - 15. - Venäläisvierailu Suomeen. SN-Seuran taholta tulleen kehoituksen johdosta on palloilun yhteistyövaliokunta tehnyt päätöksen neuvostoliittolai~ jalkapallojoukkueen saannista

Lisätiedot

srsälrö Pulila$ta Hl0usueffii ErkkiVuort UG$iG[idemiat ia niidgn syyt Terttu Vartiainen, Outi Zacheus ja llkka Miettinen

srsälrö Pulila$ta Hl0usueffii ErkkiVuort UG$iG[idemiat ia niidgn syyt Terttu Vartiainen, Outi Zacheus ja llkka Miettinen srsälrö Pulila$ta Hl0usueffii ErkkiVuort UG$iG[idemiat ia niidgn syyt Terttu Vartiainen, Outi Zacheus ja llkka Miettinen E Suomessa raportoitiin vuosina 1 998-2000 yhteensä 21 vesiepidemiaa, joissa sairastui

Lisätiedot

Danske Bankin Elektroniset ulkomaanmaksut. Käyttäjäopas 28.2.2013

Danske Bankin Elektroniset ulkomaanmaksut. Käyttäjäopas 28.2.2013 Danske Bankin Elektroniset ulkomaanmaksut Käyttäjäopas 28.2.2013 Sivu 2 / 28 Sisällysluettelo OSA 1. YLEISTÄ... 3 1. JOHDANTO... 3 2. TERMIT... 3 3. AINEISTON TOIMITTAMINEN PANKKIIN... 4 4. TOIMEKSIANNON

Lisätiedot

Q+9?%+7 A+C+) 93O?; 19!

Q+9?%+7 A+C+) 93O?; 19! JYVÄSKYLÄ STUDIES IN THE ARTS 74 A,88" K@DFFH,*H Q+9?%+7 A+C+) 93O?; 19! Мир героев романа Александра Солженицына В круге первом Esitetään Jyväskylän yliopiston humanistisen tiedekunnan suostumuksella

Lisätiedot

MAATTI-tietokantojen sisältöopas tallentajille. Anne Lindqvist Ilkka Mattila Maj-Lis Aaltonen. Maatalouden tutkimuskeskuksen julkaisuja

MAATTI-tietokantojen sisältöopas tallentajille. Anne Lindqvist Ilkka Mattila Maj-Lis Aaltonen. Maatalouden tutkimuskeskuksen julkaisuja Maatalouden tutkimuskeskuksen julkaisuja S A RJ A Anne Lindqvist Ilkka Mattila Maj-Lis Aaltonen MAATTI-tietokantojen sisältöopas tallentajille ja tiedonhakijoille r> Maatalouden NL/ tutkimuskeskus Anne

Lisätiedot

Pohjavesinäytteiden otto Loviisan Hästholmenin kairanrei'istä HH-KR 1, HH-KR2 ja HH-KR3 vuonna 1997

Pohjavesinäytteiden otto Loviisan Hästholmenin kairanrei'istä HH-KR 1, HH-KR2 ja HH-KR3 vuonna 1997 -- ----------------- -- ---- Työraportti 98-46 Pohjavesinäytteiden otto Loviisan Hästholmenin kairanrei'istä HH-KR, HH-KR2 ja HH-KR vuonna 997 Jouko Helenius Virpi Karttunen Eliisa Hatanpää Raija Mäkinen

Lisätiedot

f) Neutronitähden tiheys on hyvin suuri.

f) Neutronitähden tiheys on hyvin suuri. FYSIIKKA (FYl1l: 11. KURSSI: Astofvsiikka vasaa KUUTEEN (6) TEHnÄVÄÄN t! KOE 01.12.2009 1. Mitkä seuaavista väitteistä ovat oikein ja mitkä vääin? a) Kuu pysyy kietoliikkeessä Maan ympäi niiden keskinäisen

Lisätiedot

TILAMALLIEN LASKEMINEN KIRJANPITO- TILOJEN TULOKSISTA NORJASSA

TILAMALLIEN LASKEMINEN KIRJANPITO- TILOJEN TULOKSISTA NORJASSA MAATALOUDEN TALOUDELLISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TIEDONANTOJA N:o 83 THE AGRICULTURAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE, FINLAND RESEARCH REPORTS, No. 83 TILAMALLIEN LASKEMINEN KIRJANPITO- TILOJEN TULOKSISTA NORJASSA

Lisätiedot

Helsingin sisäisten bussilinjojen matka-aikatutkimus syksyllä 2008

Helsingin sisäisten bussilinjojen matka-aikatutkimus syksyllä 2008 Helsingin sisäisten bussilinjojen matka-aikatutkimus syksyllä 2008 SUY Seppo Haataja B: 12/2009 Julkaisija HELSINGIN KAUPUNKI HKL-liikelaitos Suunnitteluyksikkö KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 30.12.2009

Lisätiedot

kokouksen Pöytäkirjaan.

kokouksen Pöytäkirjaan. ~L"---=i-.:::.i_t~t"-...:e::.-...::e,,--,t,--_-=. TUL : IJ Li i tt 0 t 0 im ikunn an 1/8 1927 l' i det yn kokouksen Pöytäkirjaan. Kongressin kustannusarvio. Käytävän ja salin koristelu Soittokunta avajai~iin

Lisätiedot

Rau ta tie on mah dol li suus Rai de ryh mä

Rau ta tie on mah dol li suus Rai de ryh mä Juna Kel loseläs tä lä hes tyy Kemi jär veä ke sä kuus sa 2004 ra dal la, jota eh do te taan lak kautet ta vak si. Kuva: Jark ko Vou ti lai nen. Rau ta tie on mah dol li suus Vii me tal ven ajan on Suo

Lisätiedot

Virallisten lajikekokeiden tulokset 2006-2013

Virallisten lajikekokeiden tulokset 2006-2013 128 Virallisten lajikekokeiden tulokset 2006-2013 Results of official variety trials 2006-2013 2. korjattu painos Antti Laine, Merja Högnäsbacka, Marja Kujala, Markku Niskanen, Lauri Jauhiainen ja Hannele

Lisätiedot

Käyttäjän opas. JÄMÄ Jupiter Ilmalämpöpumppu. Lukekaa tämä Käyttäjän opas huolellisesti ennen laitteen asennusta ja käyttöä.

Käyttäjän opas. JÄMÄ Jupiter Ilmalämpöpumppu. Lukekaa tämä Käyttäjän opas huolellisesti ennen laitteen asennusta ja käyttöä. Käyttäjän pas JÄMÄ Jupitr Ilmalämpöpumppu Lukkaa tämä Käyttäjän pas hulllissti nnn laittn asnnusta ja käyttöä. Kaukra Oy JÄMÄ Jupitr Käyttäjän pas Sisällys Ilmalämpöpumpun raknn... 1 Ohjita nnn laittn

Lisätiedot

4. - 4... - ~ans' nhiihtojen laln~takuu.

4. - 4... - ~ans' nhiihtojen laln~takuu. 01 Ci us 1/51-1. työvuen Grheilulii~~o =. :n lii t te.. toir.. L.. unnan liito:. u ::. ":'s tossa tarl.f~ ikuun 4 :pio:i v;i.n;' 1 S:J 1 p::',e uyn kokouksen.'>oytukirja. E s i t y s 1 i s ta. pä~itosv'11

Lisätiedot

Liite. Tarkentava virka- ja työehtosopimus, joka laadittiin

Liite. Tarkentava virka- ja työehtosopimus, joka laadittiin Liite Tarkentava virka- ja työehtosopimus, joka laadittiin 26 päivänä marraskuuta 2014 valtiovarainministeriön sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n, Julkisten ja hyvinvointialojen

Lisätiedot

c0 ;A c) tl O I 'O&',:Ot{:, o? oc {}9 '.(}!:.{) D::, (}r'.', c{ ()E ot :is:t'::c)t*r*?r::' {}t Oft ()u c8 ()r {}$ ',.$?. Cit,,{}L: l (}t ol 0x OI OY

c0 ;A c) tl O I 'O&',:Ot{:, o? oc {}9 '.(}!:.{) D::, (}r'.', c{ ()E ot :is:t'::c)t*r*?r::' {}t Oft ()u c8 ()r {}$ ',.$?. Cit,,{}L: l (}t ol 0x OI OY 1 uiaxenereelusen AIAN HARJotrusKoE E, 14.s.2013 - vasraus[omake rrnrava r 1ea py Osat A-Q 20 p, R-Y 8 p ja z 6 p. Osasta Z voi saada miinuspisteita, mutta mahdolliset miinuspisteet eivet vaikuta muiden

Lisätiedot

Virallisten lajikekokeiden tulokset 2003-2010

Virallisten lajikekokeiden tulokset 2003-2010 13 Virallisten lajikekokeiden tulokset 2003-2010 Arjo Kangas, Antti Laine, Markku Niskanen, Yrjö Salo, Martti Vuorinen, Lauri Jauhiainen ja Hannele Nikander 13 Virallisten lajikekokeiden tulokset 2003

Lisätiedot

Virallisten lajikekokeiden tulokset 2007 2014

Virallisten lajikekokeiden tulokset 2007 2014 Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 3/2015 Virallisten lajikekokeiden tulokset 2007 2014 Antti Laine, Merja Högnäsbacka, Marja Kujala, Markku Niskanen, Lauri Jauhiainen ja Hannele Nikander Virallisten

Lisätiedot

Valtion matkustussääntö

Valtion matkustussääntö Valtion matkustussääntö 2015 1a/2015 Valtion matkustussääntö 2015 Valtiovarainministeriön julkaisuja 1a/2015 Valtio työnantajana 441 729 Painotuote VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023

Lisätiedot

Käyttäjän opas. JÄMÄ Saturnus Ilmalämpöpumppu. Lukekaa tämä Käyttäjän opas huolellisesti ennen laitteen asennusta ja käyttöä.

Käyttäjän opas. JÄMÄ Saturnus Ilmalämpöpumppu. Lukekaa tämä Käyttäjän opas huolellisesti ennen laitteen asennusta ja käyttöä. Käyttäjän opas JÄMÄ Saturnus Ilmalämpöpumppu Lukekaa tämä Käyttäjän opas huolellisesti ennen laitteen asennusta ja käyttöä. Kaukora Oy Ilmalämpöpumpun rakenne... 1 Ohjeita ennen laitteen käyttöä... 2 Kaukosäädin

Lisätiedot