MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS"

Transkriptio

1 MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS Tiedote 16/85 LEO MUSTONEN, SEPPO PULLI, OLLI RANTANEN Kasvinviljelyosasto LIISA MATTILA Laskentatoimisto Virallisten lajikekokeiden tuloksia JOKIOINEN 1985 ISSN

2 SISÄLLYS Sivu Virallinen lajiketoiminta 1 Koetulosten tulkinta 2 SYYSRUIS Sampo 6 Voima 11 SYYSVEHNÄ Aura 16 Vakka 21 KEVÄTVEHNÄ Kadett 26 Ruso 31 Tähti 36 OHRA Agneta 41 Arra 46 Hankkija Kustaa 56 Pomo 61 KAURA Puhti 66 Veli 71 HERNE Proco 76 Hjan Hemmo 81 KEVÄTRYPSI Ante 86 Emma 9 KEVÄTRAPSI Topas 94 VARHAISPERUNA Ostara 98 TALVIPERUNA Rekord 14 TÄRKKELYSPERUNA Saturna 18

3 Sivu TIMOTEI Bottnia II 113 Tammisto 116 NURMINATA Boris 119 Kalevi 122 KOIRANHEINÄ Haka 125 Tammisto 128 ENGLANNIN RAIHEINÄ Norlea 131 Riikka 134 ITALIAN RAIHEINÄ Barmultra 137 Pollanum 141 PUNA-APILA Bjursele 145 Hjan Venla 148 Tepa 151 ALSIKEAPILA Iso 154 NURMIKASVIEN SIEMENTUOTANTOKOKEET Timotei 157 Nurminata 158 Koiranheinä 159 Englannin raiheinä 16 Punanata 161 Niittynurmikka 162 Puna-apila 163 Alsikeapila 164 NURMI KKOKOKEET Punanata 165 Niittynurmikka 167

4 1 1. VIRALLINEN LAJIKEKOETOIMINTA Virallisen lajikekoetoiminnan tehtävänä on selvittää uusien peltokasvilajien viljelyarvo ennen niiden käytännön viljelyyn ottamista. Virallinen lajiketutkimus tehdään Maatalouden tutkimuskeskuksen (MTTK) osastoilla ja tutkimusasemilla sekä kasvinjalostuslaitosten koepaikoilla. Lajiketutkimusta tehdään kaikilla tärkeimmillä viljelykasveilla. Virallista lajikekoetoimintaa johtaa MTTK:n kasvinviljelyosasto Jokioisissa. Virallinen lajikekoetoiminta muodostaa perustan kaikelle peltokasveista annettavalle tiedolle ja neuvonnalle. Lajiketutkimus käsittää alustavat ja viralliset lajikekokeet, joissa uuden lajikkeen viljelyvarmuus, satoisuus ja laatu määritetään. Lajikkeen kokeilu virallisissa lajikekokeissa kestää vähintään 3-5 vuotta, jolloin on käytettävissä noin 4-5 kokeen tulokset Virallisia kokeita järjestetään kaikkiaan 2 koepaikalla (kuva 1). Kunkin kasvilajin kokeilu tapahtuu pääosin sen viljelyyn soveltuvalla alueella käytännön viljelyä vastaavissa kenttäkokeissa. Esimerkiksi kevätvehnän lajikekokeet ovat pääosin Etelä-Suomen lajikekoepaikoilla. Vastaavasti ohralajikkeiden kokeita tehdään mallasohraa lukuunottamatta koko maassa. Virallisiksi kokeiksi hyväksytään myös kasvinjalostuslaitosten viralliset kokeet MTTK:n kasvinjalostusosastolla ja Hankkijan kasvinjalostuslaitoksella sekä Keskon koetilalla. Tärkkelys- ja ruokateollisuusperunan lajiketutkimus tehdään yhteistyössä Perunantutkimuslaitoksen kanssa. Virallisten lajikekokeiden tulosten perusteella päätetään myös Maatilahallituksen kasvilajikeluetteloon otettavista lajikkeista. Virallisessa lajikeluettelossa pidettävistä lajikkeista päättää Maatilahallitus. Kasvilajikeluettelo julkaistaan vuosittain vuoden lopulla (liite 1). Lajikeluettelon tarkoituksena on ohjata lajikevalintaa viljelyarvoltaan parhaisiin lajikkeisiin sekä toimia lajikeneuvonnan ja lajikevalinnan perustana. Virallisten lajikekokeiden tuloksia

5 2 julkaistaan vuosittain monin eri tavoin viljelijän ja neuvonnan käyttöön. Tulosten perusteella tekevät myös tutkimusasemat ja maatalouskeskukset alueellisia yhteenvetoja ja lajikesuosituksia. 2. KOETULOSTEN TULKINTA Tässä vuosittain julkaistavassa virallisten lajikekokeiden tulostiedotteessa on esitetty lajikekokeiden tulokset vuosilta Tulokset on esitetty kunkin lajikkeen osalta parivertailuna mittarilajikkeeseen. Mittarilajikkeen tulokset ovat keskiarvoja kaikista niistä kokeista, joissa se on ollut mukana. Muiden lajikkeiden tulokset ovat poikkeamia mittarin tuloksista niissä kokeissa, joissa ne ovat olleet samanaikaisesti mittarin kanssa: Parivertailusta johtuen tulostaulukoiden muita lajikkeita ei voida verrata suoraan keskenään, koska tulokset eivät ole peräisin tarkalleen samoista kokeista. Tuloksissa ovat mukana lajikkeiden satotulokset viljelyvyöhykkeittäin, maalajeittain ja vuosittain eriteltynä. Nurmikasvien satotulokset esitetään myös nurmen iän mukaisesti ryhmiteltynä. Koetulosten lukumäärä on ilmoitettu vain satotulosten osalta. Havaintojen ja määritysten tulosmäärä voi kuitenkin olla satotulosten lukumäärää pienenpi. Ohran koemaiden maa-analyysi ja viljavuustiedot on esitetty maalajeittain (taulukko 1). Lajikkeiden viihtyvyyttä ja happamuuden sietokykyä tarkasteltaessa on syytä kiinnittää huomiota maalajåittaisiin tuloksiin. Ohralla liejusaven kokeet ovat erityisiä happamuudenkestävyyskokeita, joissa maan ph ja viljavuus on alhainen. Ohran happaman liejusaven koetulokset eivät ole mukana lajikkeiden kokonaistuloksissa.

6 Seuraavassa esitetään tulostaulukoiden tulkintaan liittyviä yksityiskohtaisia ohjeita. Viljelyvyöhyke -sarake osoittaa alueen, jolta tulokset on laskettu. Laskentaan ei ole otettu tuloksia mittarin viljelyaluetta pohjoisempaa. Kokeita (kpl) ilmoittaa, kuinka monessa kokeessa lajike on ollut samanaikaisesti mittarin kanssa, eli monenko parivertailun keskiarvo laskettu satotulos on. Sato (kg/ha) on lajikkeen keskimääräinen sato niistä kokeista, joissa se on ollut mittarin kanssa samanaikaisesti. Suhdeluku (sl) on lajikkeen keskimääräinen suhteellinen sato verratuna mittarin satoon. Talvituho (%) talvituhon keskimääräinen osuus kasvustosta, 1 = täysin tuhoutunut. Lako (%) kasvuston keskimääräinen lakoutumisaste, 1 = täysin lakoutunut. Kasvuaika (vrk) kylvöstä keltatuleentumiseen. Korkeus (cm) kasvuston keskimääräinen korkeus. 1-jyvän paino (g) sadon 1-siemenen paino. Hehtolitrapaino (kg) sadon tilavuuspaino. Valkuaispitoisuus (%) sadon valkuaispitoisuus kuiva-. ainetta kohden. Kuori (%) kauran kuoren osuus sadosta. Sakoluku 1 sakoluku normaalina viljankorjuuajankohtana. Sakoluku 3 sakoluku 1-3 viikon kuluttua normaalista korjuuajankohdasta. Valkuaissato (kg/ha) valkuaisen määrä kuiva-ainesatoa kohden. öljypitoisuus (%) sadon öljypitoisuus kuiva-ainetta kohden. Öljysato (kg/ha) öljysadon määrä kuiva-ainesatoa kohden. Keitto 6 min (%) pehmenneiden herneiden osuus tunnin keittoajan jälkeen.

7 Perunan laatuarvostelun asteikko: 1 = täysin ruton saastuttama 1 = myöhäisin 9 = paras ulkonäkö 9 = paras sileys 9 = suurin rupisuus 9 = suurin pintavikaisuus 9 = suurin maltovikaisuus 9 = suurin jauhoisuus 9 = paras maku 9 = pienin tummuminen 9 = pienin rikkikiehuminen Tilastollinen merkitsevyys parivertailu mittarilajike - verrannelajike = erittäin merkitsevä ero = hyvin merkitsevä ero = merkitsevä ero Taulukko 1. Ohran koemaiden maa-analyysitulokset maalajeittain v Maalaji ph Ca mg/1 K P Mg Karkeat kivennäismaat 5, ,1 88 Savimaat 6, ,4 338 Liejusavi 4, ,2 91 Multamaat 5, ,1 214 Turvemaat 4, ,1 193 Keskimäärin 5, ,2 185

8 Kuva 1. 5 Viljelyvyöhykkeet sekä virallisia lajikokeita tekevät maatalouden tutkimuskeskuksen ja yksityisten keskusliikkeiden laitokset ja tutkimusasemat. 1 Kasvinviljelylaitos ja 2 Kasvinjalostuslaitos, Jokioinen 3 Lounais- Suomen, Mietoinen 4 Satakunnan, Kokemäki 5 Kymenlaakson, Anjalankoski 6 Hämeen, Pälkäne 7 Sata-Hämeen, Mouhijärvi 8 Etelä-Savon, Mikkeli 9 Pohjois- Savon, Maaninka 1 Keski- Suomen, Laukaa 11 Etelä- P ohjanmaan, Ylistaro 12 Karjalan, Tohmajärvi 13 Pohjanmaan, Toholampi 14 Pohjois- Pohjanmaan, Ruukki 15 Kainuun, Vaala 16 Lapin, Rovaniemi A Anttilan koetila, Hyrylä N Nikkilän koetila, Kangasala L Länsi- Hahkialan koetila, Hauho P Perunantutkimuslaitos, Lammi,41»

9 AJOPV M1 7-MAY- 85 Ii- 4' 4r ac.4r- ru CD ru cr VD N. OD ON e Un CN en er :D ru ru ru 1C) ru e- e- e- e- ru e- e- 1 u)_..; e- I II IC er t 4' Ile 4'4' eg 4' 4e Ml Nn vr> Ml vo cc co ru m,4) cc O4 OD ON 11 OD t ht X _J ml 1 e- e r" C5 C51 w- 8 1 e > 4'.4 ('J On CN-1 ('J-$ ru e- Pin vd CD M- 111r1 Od vt UN 1%. IIN Ml.t 9 ml, 'ft 9 A , -J bc CD 1 1 e- e ru e- 1 1i- 8 e- 9: '4' 1 4' 4c 41 4c 4c 4c ic 4' 4' lbr ru r. r. ml Co "43 ru M- rn e- CD ON CD ON 1..«d1 4i OD ON e,.w e 5 lie, ele 111 Ii 1 9, 9 lo -5.- t...- un CD e- 1- e- e- Ml 11- e ml Ne CO 4 Co) 4' I- NJ e- 1 e e > >c lc ic 41 ()i ml vd e- e- e- w, e- N1 e- INI e- Nl e-.ar ex Le% I 1 4: 44 44' 44' 41...t 1%. < ' rn co On CN e- ' e.» ' ' ON ON OD CD nt «Co et ) 1 eu 4 e- eu mn e,-.- 1 v-.- v,. e-..j e e e e e i 1 >.J Dr UN M). ICN e- 1.) CD mn CZ ru r- C) on Ml On e- i-.4 ej 4 4 IK I- q- 1.r. e- I ' ir 4' -.I CD I" CN Nl... r- un Co CN UN CN N. un 4 gr. CA CO e- rn cr cr X> CD ' e- CD MJ eu 1%# (94 e- 1-- e- er- T- Ii qr- W-.,e A. qr "" - tr. OL CU Vr1 vd 4 I.- - Ml Co'oD VD nj ru OD ON en. < CO Ml uj ' c> ne co N- mn.2 ON e- Nl CT dd. ON CD nt Ce, N- v5 VD m.,... VD GO C: N- WS N- OD CU t UN.. w- CU I" "JAA CD CN )C..«CD MN Nr5.4-4 mn mn ml 4 ml mn mn mn 4 11n mn O Go V U -J -4.t Cu un CD Y5 on N- up un un prn on on un un on eic h-. r". rn.-- CU e- e- (l.1 I"' 5- w 9L ei> I --) 7C Ml trl ru eu mn ru ru mn eu ml eu mn e i on Mn mn ('4 ('.4 CU rel -J...J : e e e t r.,- ru eu ru cm ru Nl ou ou eu ou ru ru NJ ru N(9 (V VO Nl cc > > 1..4 ' > st... OD CO W g:.: T- N- fn- e. ' ch r4 CV 1-4 i.1.1 = Nl' N. e- 4' V:, 4 t l r- fel :D NL U.1 -' -s N. N- ' ' un.,c# e- e- e- ', > U ec C: ml 1,.4 4C ev cd mn CT GO e- Nl CO, S e CL 7.E ei U 7: ON <> N- Tv. CO > 1,1 ve len O. N- en In. >.- X' ->._ o. I-- V).J Z en C >- >. ei.cc 2 el --2 C -2-4Z 1.i.1 - t.i2 > -I. 6 '. Ic C) 2. -) -", 7C.: UJ NL. I-- -, --, "., ', - DC

10 7 AJ OPV m1. JAN 85 -I W t' NNN..Nmir..-.LeN..t e--%- e- e- e-- NNNC.r. Nx-,--, 1...le, l-e-t- Ir.r-e-... T mot U= MMNNO cr'r c MN Mmi^ c >-.- 1-~ NMM.1^N-4 te).a-'n N = Mg--1"«, WoOW N ,N- 1- :y -.1 1^,. 4'4'4> 1^4 u-n44. LIN.Am-44 Le,,-..-i MMMMM MMM 1-. e-ne--r.nm,-..,-.rnmej, a. yr. w Cerla-kiNN MMO -. Ce Nm,co. im«v= N44N- 1.-MLn. M.. inf^:2 mosmnm 1.--CW N-;--1/1Ma m =c.d.nn-'.tri.4. NN Zu MMMMM Mm-4- mm Mmm.../M.4-44mm m, J Cu N ej,4 CU Ln OL N 4 CW 1- Tt- U 4c 4c ««- NMM,1- C-71%.-M.-4.T-' M c-r- NNNN1-... LAJ«[ UX,,t1L-W1,11 NNVNON.N P1 a.1,141^ kna-a-n CP, 1-1.^.43, N =c.9 MN4N N.4»g- t^ ,oNin N M.44MM MM4'm mmm.4. rn '-1 NNuNI-N 111W1 see-oetnin 1-e-4"%knM e-e- 4c «1c 4c «4c 4c 4c m... - CLI e- O.. M CD rn 3 CD C M 111 qr. (1, T-.., 1«..i- gr. 11. r- gr- r-... WoC Y2 N, %('.J 4)«.43 se3n-mse 13''1- M NM..,43'MO. ND..t'N N 2W 111NN4'N '''141% sescune-w Nene-, 41 cr% YOY r, r4'? MMMMN MMM.4M MN-41MM M >1 4 CO M, ;:, U1 U1.4 dp N- W1 V) CO 4 se.. Ml 15 e- mn on ru Cu e- (u r- INP) nj e- e- e- e- U $. CC UJ > ac a- cox II 1: > e- W B-4 Mw YO N.4Ne-M W NNO, <32 unsee-e-e- M-3 Y «' '< 3-M' 3e-NN OW CL.«UZIC MNO 1--c 11.>Mse NNNNN r22<3-1 «Z«-J -3c-c2 W C CO-J MdX> r

11 8 AJ O PVM 9.J AN N OC "» Illt -= I-..=',. WOW >W114 m 7t 1.,ID.4] N..- CD CN e.. ir. V.. e-...nwnn.4.71%-1% ), 141~1,11+1 e-, OD e- 1+1 e- ru -4D e- OD qr- q... CV C.,, V Pqr." NN.NNM1..G.CN., 1%-r%-N.NN- Mr N CD.7 e- N e- e- J 4 ru...t co CN CD CD.--.1' tr%krind. e-oinkr e-...t4(tr- 1+1,1M1+1M 4&t rj rki oo CD 4 CD 4 CD CD 1.- e- CD....D1.- NWe-... NO, CNN-1+) 1+1Nr+11+1/1 VI U1 e- D CD T kr% v- «41.t 44 et<c» 4NitNNN.,[7kr% NUNC.7kr%.7We-N rel ezet 1-NO3 e-oe- -, e- NNe-Ne- e... EE e- 'V"' i 1-,-... w...,» X a oic oic Wa s. 4,cro.u., r...o.orvo r. r4,,- 4., 4 N ur% 1 W«o-k..1"... '.ONN. NNr Mr.1%N,e-N, N. kr% U=W.4>NN' 1-.N..kr% ) 43...UNI-.7--C.N.N e-,... 4>EU M.4. 4MIM MMI rilmr.r, U1 U W MC...2 ''N-r.-1. UNIL-1...N.11 MW^N, N. e-e-wr , -, %--E-- T...v.- r- I.- I- T- WOr U bli (//.., Milir...I.«...IX let» MN 1-..4J E 1 4 ' Lii ez N» J ' x...= Wh-, -1 a-in OW UN OWO N.7'.4.7Ne-M 3 ok. W 2r -, NNO, M.4 3,4 «7 t," '5 «4 m M (C.'.'; ;2 :: n: N CP:4> OU I..4..«UXX Ie, I" CI..W>VrIsC N-I.-IN..N-N.».""/ XZZ,,,X»1.4C»(,) JZ t - EIC ~ez W -7 UI _J J W1X7. -, "7.X.ICW L..- -,

12 9 AJ OPV M 9-J AN ~111, DIN-N 4ti NO-CNM 1..» 4-».-, > rl-e-.ct 1.. e- T.. T." f". T' l" V.. T"'... «te ES NMN- OMO NM N-MciN te'n. MN9M4- ONtcrt 4" 1:23M...CD r-nno. N,C) ONN(ON NINtstMN, NtNtst NtNt 'mn mn on r' P, Nn Nn r't re) c1j ck r 4c 4r 4r 4r 4r 4c 4c 4c 4c 4c W..42u1 <2e-e 'We-, =.-, e-c.-c e-e- e-... tete te= M1-- 1-NeNLIN NNMG-N lim.momozn.4dnlin.44^4ncin..o24-nnt Ci o.t 9,ONOM.4: MNNNW 4intiN., Me-CNNN Cri MMMMM MMMMN MMMMM MMMMM M rd.j eveu Cu e-,4 N- Nt 9 CP, N N- '. Nl OD Nt Nt M Nt INJ e- Nn r- gr. 3. 4C 9C9i 9(9( ic9c Q() 9-NNIA,LAN91. MI-W1.nst 9.» , i... 9 Q UJ >2,4521^e-. MMO, NN COMOONt 11J tr11^4.»m NCN-4CON NtOWNLn CD N,e~^ 3. N4N 'criii1n W MN N LINI- 83,C 14 9NtM4 MNtNtMM 4MM4-4Nt-44-4 u i.4 Z..1( 41C$ # e.J Nrt1 MNNN-P W,CMN.IN NI(%JrO)Nr.-,43 Qa. MNJI-NM N L9i.J 1- «Nte -J NE -J 4-= Uih-cO WW UN Ci VDNYNI-M =. W NNCN som LNC &Ft U Met.,,Ote -1M, 3~NN NY.4 2.4UZE lel<> -cn.m.. N-N-NNN EZZtem trl-rn -1=-#»= KZC-1 -,1-4Z W,D NJ N.COX>... N CO,

13 AJ OPVM16-JAN- 85 4C ci, 3 un Cr N od r. cr ru c) r. e- vd e- CD Cr e- e- CD ml N- Cr C: i i T. 1«. V. V.» 4.5 V"' V- V` = N4. N..mN- unnunnw) N-q-' M Cr.t 45 e- CD un mn CN 4 OU r-.$ w) : ru mn e- mn Cr.un M ) Cr N- VD Cr 1- CD M N. OC N. 3D U1 M Nl ml rol r fl td) Ml Ml Nl Ml to M vn r' r' rey. -J Cr>.( Crer CrCrCre-M W3NN'..,-,.. 1 4c -r'j M NO r- N M M a- N Cr tr- e- e- C r. e- 4." Mor.S WOWNNW MI.4u1,Ctnev.4 Ne..3(1 NNJNJee. 11NM 51.t.trINM9 4444M 4s4444 NJNINNIN N.1\te-NNi 4N9NN.... NidNOC M e-c r- e- t -it N- tin N vd mn Cr Cfl CD u1 WN N M I" ' <} X c., ad un un Ce-, e- C'' V-V-1-55 T-, e- 1. l'» V- V- V- V. T- V- V.. l. V- V- e-v.- I. ^1.1 4( 3C V%, e e 1 M 'e 4D M CU UN C ml N- Lin - CO.,, < CO N- un.1. 1(1' N- eu -5.t -4 On r- W.,t wn ad T r- un CD Nn ' N.. N.. Cr M1 mn,- r- ZD 3 un U rn.t M 1.t mn mn -..ȯ,t mn J Nn 4 ml M 4 > NNNNN NNNN1 WNWNOIr-N NNN N... W -J N- Cr Nl Cr,t e- un CD Cr - Cr Cr V.» CN N, er ao 45 M if M N- c> e- M OD.t UN CW UN e- ' - N- Cr eu CD cr tj CU 5C Mru ru nj r'. ru - NJ nu mn M ml rn ml rn ru e- rn 4 Pd. -J V> C11 LA e-.5 ml oo Lrt OC M ' ir LU e- e- et- e- e- e- e-- e- CU C U W2 OM WM We- NO r...ow.- s. M e- LIN -4 I" N- m, rn rn,r- WN Cr W ''11 1"» L CD C) CD OU CD 44 CO. CO, < V. ]; ,t M, st 14, Ml mn mn 9-4 I-- W.../ ir:.r- ir- m W CL I-. r V"' 1.. I.. V.. M >I -J J C Z i. «>4 k >4 inc i I > $ W e k W l) h. 1 -J > N Cr. e- Wm.J muf 44 UJ 51 U5 m4 r- ().1. A. e- '5'.4.t N ' UN.4... e- e - GC k4 U C -.1 4( CO N4 M 3 OD ir- ru ru ao kg. m CL 4C hc 2 3C M.43 >..4 CL V> 3», 4).41, N. N. N. N. r. > "5 ZZZ4C /Z C «: ar.c -» o c, o -' 1-4 2r UJ CD C) CL... 5 HJ A 6 92

14 11 AJO PVM 17...MAY-85 e mn c =D s4d CD ru un ru re) ru CD CD,t r r r N GO OU r NO :7d NO e- e- ru 1-1 e- e- CO 1 -J 4c I r 4c 41 4( 4c rv.: T- 1. W ur, rh.!. CD NJ år..4 N. r- &" ml N- NO N Ni e- ru 1 e-,t st ' ru e Ccl i I ' 1 1. t «4( ( POIKKEAM AT MIT TA RILAJI KKE EN T ULOKS I ST A r-,1-141r-,1-1.-a- tri rn 1--"J 11-.N e 4141 et $ C 4c.4c 4c ' N. un e-.4 N,I.... CN T. N r r Nl 1,1 91 ' '. W1 e- Nl e- e- N 1 e-e- ii- I I 1 1 q e ea.4 s-i I >.I( ; 2 1" on ru c ru CD '," on on ru...t UN LIN ru. ru e.. st r. CU < = -$ Nl I-- T- k--.- «-J Ocr.e-NN 4-4N-N tel,onontm 4N-41IGN. OaCCO. CO, CC aa..' a r re. r c cr3ncri' NN. N-Ift-taN Nr..ta, ' W C M odonctx ' T.--$N 1; ,N'.7 NceCTN-4 M1.4w-CC stmre--. <I s atd MMMMM MMMMM MMMstM MM,t4- M. M C Y Y -J 4-tM,r--4x--11iN ON-re- r,, C41NUN ts-. WP,r+cnNN, 4h^rolt41..3p().NM NNr W F4 Y -J -, 7: rn rn ru ru on ru ru hr) CU M ru - W) N rn M M N CU ru ol -J..J J ::D < t-1,- t-1,- q-nle-e-i- T-1-1-e-N1 cr o-1 >> > p-1 C1) t _ C1) 3 u r.-i.-:. -: r.-j--, ru ru, LAJ, J) 1J) = Y LA CWC N.4W ND -3h-r- -.3' 4O-4 Nr1w1 C =br w 3-, rs-r-o.,oco u-1-4,.,-.- cy. m> v cr--,, rno oa,~14. MCCI-MN st, 2 #-. ZCI_Ci(Z M,4D i...,--.?ms NNNN-N. >- c -) $- ^E= Za.2h--1A -JZ,,--8 «,-.).- < 42.. :2«-).--7 W -->? -J >.ac].5 -,-)2.KW V ,... 5

15 12 CO) vic 3i C CD 3 > ig o ton. on o, o, o. 3 q... V. C, M1 P. r. on <3 C3 4 ru r. e- D IIN mn..4 UN 44.r. ren rn On On Ml o,., CD mn mn CU Ml on Go 3 GO Ml On Nl CD 'c w%..., e- Ch. - - cu Cr CD Cr.. e- CD CD CD Mn r- o. un cu 4. un Nl o q..-,i cr u,.3. u,.2.,r T- nu r- 1 hol Cr ru N. N- 4ru CD CD Cr Cr e- CD CD mn on un C: NO e- Cr Cu r- cu.." q- r- r. OD e- T1 UN un r- r- On rn ru e- (/ ) CD e- Nl e- Ml 1 CO N. Nl 4 e- LIN rf) NO I" CO CD CD D C CD CD Cr Cr I TC åle Dc un nj Cr ml ml., M1 N- N- N- CD. v.. N..1. CD < UN..4D -- '.. s' % 1.12) 2 %.11C21 :2% 1.3' 2 c...;. '4'.44D '?"1 11 Cf. 1.- Li. 14 c'' '- lc C D <...s.,... kr% Co. N., ien p.tl c) IN. CO. r) U mn on mn on on mn mn on on on hn Mn on Ml mn mn on.4 mn NJ NI 'ID.4 CO, CD Nl C, W1 CN ru r. M1 e- 141 ND Cr Nl Ni ru ru q-- q.- q- x- 1- NI U () C Ori 3 <3 N. Od C3 v- CN CD v- 3 v- w- T 1.". 4L OL C <3. 2,t 'Nn GO od,1.r oo cr,, oo r- ru 2C CO < CN 141 < P. 3 )1C ro1-4 N1 Mr1 M1 M1 Ni - > j rel rr) r- Oun a. " 4e z),- un 4J CD C CN CD Cu ru e- r- e-,t <3 CD ru CD - ru Mn N- CD on CD vd vd r- o. r. < ru u N u1 N1!". vd ru &rs C) ru On mn mn on si r- cu Cr un UN r- x- J1 kr, on vd e- 5 CD Cr.43 CD Nl Cr <3 e- ru,f on r- q-,r MN Cr ru e- CD Cr Cr Cr Cr Cr Cr CD Cr Cr Cr C) cr Cr CD cr, e- e- e- e- ).- itå Te cii 3 3C e- 3 CN r- ru.1. r. co on <3 Li-, Nl rn.4..4c oc c,..4 LW.... q-.4:4 N. r- CD. ru 1.- r- eu CN Nå Cr NN CN ru old 4 vd CJ W1 h 2C 4D N- <3 P. -4 In OD 3 on cr un u...,.4. r. co Nl.,-. un Lel ND 3 M1 N1 141 f41 M1 1 N1 N1 M1 ru on on 1,1...t 14, rr, N,, On Nl rn å.4 )... >..J e- e- od <3 od CD un N- r- un mn N...,.. vd N. un unodn-rv r t..., T- to, M, M1 Ni r, CNJ r- 141 M1 M1 r- r- 1.- r'. e... ru UJ...1 -,.144,,,, 'iw N4 >4 CM ot C) C, M1 < eic r. CD mn cr Z..N9 V? '1-- wv Ii-i ;Zo,,u.k,,3, C) od CD,C) ru N1 tri,c e- e- oo D r- cu CD A 692

16 13 AJ OPV M 9i JAN.- 85 itc 4c 4c ie I,- 4 CO I-, NO, ON N4 NO 9 Nl,./ ,..,, 13,.,. ON,, I- 1/ N. NO I.. t\i.4 W U)4., bl et b-t I.- 4 rt re> 3. N- N- i" ce)('.1 tfl,, q- 1,1 141 pf pv re) ret (11 co CO tn. I/ te), te1 Ml te) tel te) ' - Ni 3 q- 3., Nl ', I te) P.1 te) Pe) te) V) -t VD q- LA (\l LA q LA LI, tn LIN 1- NJ. MI t41 te1 1,91 NJ Nl I- NJ q- I,r) -4 te) e- 2L te) itt E «4c 4c, 141 te'l e-, I- CO 1""' 4c, ' N, O9OLALfl " -. ' N I X N- q- 4 Nl. C\J, tn LA C, i,r) -1'-r- N-, n.4 4," e- l' 433 LA CO NO, N- i",c oc irt -4 -,4 N E ft) td1 rel te) it r re) re, rel 4 4-4' 4-4 OC r CO, r- ' N- r - e- 41C ->. C%1 C\1 1- e- e- e- e- e-- 2IL '/ItC iåå V V) t-i 1,... IJ):".."1-4 N- I.. 4, '.4 Nl 1.- tn t N. IN. ' NO Ce LP, 1- e- g- CE t.. hic etr?en, ez h-. rel. CO CO e- 4 'V Nå 111) V 8.4 E itc Y 2. In, I- I-4 a. o > Pol.4) N- N. N. N. N. )m '91.4 ZZ.IC E.eZ I-- Cit -J Z.-4 Z ««, X Z UJ V) -I -J > 4ilt ek X «",...) t:) , - --t t HJ A 692

17 AJ O PVM 91 JAN i 8 5 4C CD CP, NJ V) e-. OD <2 CD ic 4( 2E 1C CD MN CD N. p' c e- 4 w) NN 4UN LO c N- r- aoccao 2.2 MN.? E J MN NN-ON Mon on mn N1 CL ac 43 Nlcc ON e- Cr r e- mn CD N- N, u% CD un cid ei:, on CD 1%. 42 CD re r- 3 CU VD ' st mn Nl NN e- e- N1 M1 Cu e-. 4c 4c -4 4c 4c 4c L CD CID 4 CN Ml e- N- e- vd Cu 4 cin-3'vd. r- un Nn OD CD N- C) CN CN OD CN C) CN C,., CD CD Cr, CN CIN, 1- I. r'.. r." r- I"' 4( (.c Dc t'.e-...i. ced OD N- CO C) un un C Nl e- C N- C4 N1. Ni re 2E "... UN CN -- un OD 4) CD W) Cr ' -1 un u, 4 3 r- re.1. on >4 GD UN 4'O 4.2 4D U)'. ru re on on co, on r- co r- ru un > ac mn on on on on on on on on ru IIN N9 Nl N) M) MI N1 N) te) te) on et V)..1 N.,... CN CD N.1.2. OD - Nt 4 ew VD.. 3D 4D VD OC t') (:, CL.2' vt e- 4 -t M, CU e- ru r- on :: on.-. r- 1eeVN --- c - 4c 4c et 4 CD. NN N. 4 (U Nl od OD Cr -4 on 1.- C ` C> ' rv ic C c) CN Cm CD oo oc CN.. CD /- e- CD Cr CD E e- 1--, 1r. Ir.' t." ' gr",r" l.'. 't-- 1-1C till Ml 7. 7C...1,t.- PIN te) Ml CN UN ON CO N. UN N UN N- N) r- (94,I) r- LI) N Ne CN e- Cr CD WN ru r- ac N. 4 UN -4 CD co -.2 NN -3'.- - 2G ho tl, GO e-.e- cc Cr M1 UN P... CP <7 N-.. e- CN CN 111 Nr1 3 Cr o. u tel 4... on te) te) NN...1, Pirl W1 Ml 1) Mr).t.2 Ml PIN NO l'' MN rel hit u Co -.I 1 r MN OD CD '.rt) N- Cr CD VD NN on r4', Nn...t ml D N- 1-- <. MN 5' e- re on Cu (.J r e- re re ("kj r e- r r e- IV ak OW V) -z J c-i...i 4C C I- I- N M >w ar -, n.4 4 Lb 1-1< -I N- Z NI, (1) GO WU >4 th CD CD 3 CD Nl (\U e- 11 CD LLI 3t -,. - N ' un4d e cr- Cr Ck r4 21G C - rn CN 4) 4C rv tt) CN Cu OU 4 >4 #'4 2E eic U 2E. ON VD r- ~ EL te) > te) 47> N- r. N-. N- '11 N4 ZE 2E 4C 2E' 4( 1... (/) _1Z r4 sc ZE ( -2 4C -2 4 i! UJ C) C) C) --) GO.J.J.z. eir c> = f4n -1 --: m C uj )d. 1-

18 15 -J «'4NM.c414-MN 4'414-4 urnn>nj:rk p... -'N MN '. = C dl( GOZ CrNM4 M4-4-ON J^NNNM ccn'5 N.%4 UNN-MN.t NN4, 9(NJ,1C Nr-N-2. m 'N-M4-M NUNWNWCN N 4W4N-LiN.c m >1C MMMI4NM MMM4-4- MMMMM,r1<1,41<1M M >..J. 4-M <D<DMOC ' Ir". q...!. l.. T.' 4c 44 1c 4 pin pn II N N. ' un CD W' OCC'33. 4 T. r. r- M«GO= aunngo MaD43i1N W4Di11N N ONI-MN WNNN4-4- MIJNONO -4:44,C'' U 49IINM9 a NINNINN NN1-NN 4N4NN 44 WNN 4- CCCN 4- ac 1,4 -'- N. -4D Tri CT '34. 4,t NNN N 4c 4- C1 GO C41 <3 r- 4) N. -JN 611- Nl y,,t - CD GO. ' CN CD ac ce - CN C CN CO'W Not WT f MC3.4--CC -MNI,4 MNC 4^ P.4. -N4A.C) 414N-N U, r144t4 NWON> MMCD1-N.-...WM U.4.4I4IMM MM-39M LA »M 4.."1.m. 4 > -I NNINNN NNINNM unc.44-n NNN rj T.` l' V" ål.jn OCN CNCNONN N-2, 4-N Nr- 4-r e- 4..GIC MS 4: N. 'C4.M kr 44) , ,ON.431t1 MM ISNO >N U NN N/41 NNINNM Nr-N J GO CO GO Orf 4- pn T- co GO OD OUN NJ W M MC M CP P - N- «U WX MM WC WT- NC N.,OW 4,- unm ItNN MM M U NO + M.1. '' V stm m'imm.j I... (6) r- I.. T V «2 Ot r4 r t >I- 2 (1, S 1 > ' : W r4 UI W 3 = N NO 4' 4C4N4--M 1- W 2-a N, '3C r P''' st >4 M1 CN ac ad 4- N ru <D kit 4-4 SE 41C bi az CIL Nl 4 l--$ CL, PPI N- N-. c-422i2..j2r4 et 24(-1,< -as-42 W J -.I ><24. -a-52,4cw =

19 16 AJ OPV M 1 7-MAY- 85 Nr :D C Pkt ect 3D e- V) ON " CD M1 'Nl _j -I 1 1 4( 4( 1 r 41 «= IX 4141 >, U' e- lel (NJ rk. ^ -1 %. Itl I" cir -, r. on e- ) , e... CU 4 CO Cci 1 I VI R ALLI S E T V) 1-.4 II, Y -i... 2, ui ui '.v.»4,4 Ct W1 CD Ct ru ru it (J t 9 II ru 1 e- CL CD CL (.7 ", 1. I = < >c cr r- < < u. 4( I( rn tel t.- t., M? X go 1 r- y- -. IN. e «4( I( 41 4(,, o. ru ru mn 9 CD CCI r- r- t..? e $ 3( 4c 4: I( 41 1"4" -.? N ` `.1' -3 I hrl 4( 41 2 CCi 41 4 ru on 9 1 r ru <2 9 v- e or'' Nt Ml e r- y- 9 9.t 1 Prt ««4( 41 1( ic 4( 4c 4( rn a '4, N; cv I w- r ( --, 4( a-p 1'1.-- rrt, 4rrt on, «Nl.--,k- ' r- 1 ro ' J e 1 e $ 1 Ct < - 1?rt t-- r-t I 41 p.- > 'Z. -., DC ru 4" rn ('u r- inj CD (V CD ' r- I r- 1 r- r- 1 < «3 LW.I( u 4( 4( Y lit 1, -J CD v Ct ivr) ' LIN rs. i" CN C (t),x C,, -, -,, O' s'.- 1- uj sx C f> Cf. NJ.-.1 '4' lin tr% uu 1[ vd r- NJ t.- -C 1f\,- OD V I Lri r.- 1" ru...t 4D 43 4 on '4 o et cd -4,t t 4. on -t _1 CD CD IN- Ct 1N; 4t-1 cn C) 4. -.c»o C, -44 ry on mn m", ry ru mn.- u 1: 1 1 I I I..., - 1". ". -. >> CC I M IN. :: N r.. J.- at " 1'4 ', 91.1,... GO V: CC e` 4 2 ct: 1'-> cr, 4 ::. 1...i l -J a. CP..9.- N- Nl NO,C W ui -i C N- irt C v- > 3.- 3C.3 X ''...,,r- r- ci, = F.I 41t ]C 7.? Z CD on on > :D ^ p.:2 ::.,. - a. 3- XD -5 cn > -I. C > 1: -J 'w - --) Gn Z -' C) > m4 5,..;

20 17 AJ OPV M1 1. J A N c 1%.. 1%. 3 ru cr OC rn ml tn1, ao co CP, C7 CD CD CD r^ r. r. 1 q- r C G X.7 GO CN r- CD N. CU on CD CD..t Nt CN M1 CD e-? CD L, on st on,4 CN 'AD.t.t NI MI M IU N D. -J Nt CN CN.t MI - 4 MI T. e- a- 2. ag _J J OC o Cc '' on oc vc = DJ UN N. U1 CN r. CD CN CN CN OD CP- CD CN, CN CN e- UJ ffit hd 2 CN ' IV CN 3 r- -.4r -1,4 4r4 1,1 > "N.,IC OU Nt -4 e-.t I.. VC W1 e- CD OD 2 LD UN N. LIN CU CD.t D,ID.t on vd -...? :CD U -4-4' -4 st " -4'.1"...7 Mc),t >J CD N. CN r.1 c; un U1 CD Nt..4 'C 'O CL.2» CU MI on -t on ru CU on c- U.4 1- Cc 1-1- $.4 im k > Li/ p-4 G W OC.- cc I X CD N X) 3 N. > «e- -, ml = Cl) «L CN :<.J 1.1J 3C 4- z11.1 > u) r' X ' g- 1,- re). W I.- Lu 14 o- ::: Lr,.- >.4 U.4 2: otx - t...d c- Nl CU. ål 1.1 C «"P Z C ål Ml 1'41 D> :D ri, VD P Ds o..4 CD C -->.J -J 1C 1C.J 2E D» -, --7 Li, :c.7 -,r

21 AJ OP V M1 4...J A W elc ec us CD OF1 r4 CN N, e- r.i r- CC 1C CD ON CN CD e- CN 2E 2E e- er ec 31. a- X.t e- CN un mn W1 Ne C, N. un r. Ch CD ' r. mr) ac :D WN <3 e- CD Ch le ad.8..4 t N1 a( OC 4C -.1 K1 1 cn mn mn co '-,t ec e- e- e- a( 41-1, Lo CD un e- <D 1%. e- Ch 33 CD Ct. CD CN CO CN CD Ch CN CD CN r- 1'. sc r- Uå 2 -s 4C UJ ee4 - DC 1 M UN un ru mn N-,t CD CD e- un an ui < -4. ch N. ø - LU (JO LO un <3 Ch Me, UN.2e 't-t 'C uu ac,le -..t,t.t Mr, 8.4 ec e- h- LL1 co JE.J e- CD CO e- un.4 CD un un 1% UI - CL.t N,t mn,t ON N ru mn T. ec ai...i. 1C -I.«der DE CC h- ', 1 #-4 ir. 2 Go co e x c) 2 > oir, 1,,n..:, cn «' C -å LLI a( e- NN,t z LIU Ds Vei r. Nt V Ch e- 1%. ON 'O'ø s1.-. UJ,4 Co N. f" e- 3'44 a GIC 2 <C CD e- LP e- ON Cu to ait.4 ec 2C 2 C) u rn rn 3» :3 Nl <2 -, Co 4C :r OC a 4 ec C2 Ce zs»e C) MC : Or 3> -5.9 (4 2r -s -,1C

22 19 AJ OPV M 1 1 J A N, 85. Ic CD Ml U3 M1 VD CQ C4 N. NJ 41 M 1-1 CD CN Cr Cr CD ad Cr oc N. e- D 3C 3 mn o. o. tel <3 CD CD CD CD 41 Nl C4 OC ru VD CD m- vd CD ml Cr. Cu Ul CN ).1. Mr, r.j UJ ][ 4 Ol 4 Nl Ml Ol.4 on 4 mn ru.j N- UD <3 N- 4" 4) 4N C) OD tj u, oo r- CN ad un T- oc CD CN CD Cr ad Cr CD Cr Cr CD CD T- T- Ts uå Dc N. ml M. T- ml 41 C OC OC :s s, N. CN CD Ml U3 M1 <3 OD NJ W 41 vd CD 4 <3 N. 4 N- ru CD LO ,t 4 Le) -J ru ml vd CN u, o ru 4D Nl ru Ml nå M1 NJ r- r- Ml r. -J K1 CU ad CN Ml r- ru N. r- CD Cr Cr Cr CD r- N. N. UJ «1C T-O. 111ittl'41 tf1 Lt1 7E Ar N C: vd N- CD e(9 un vd T- CD Cr OJ N- mn VD d.4.4 Ml N. Oc -J Ml Ml CP. Ml on m T- 4 r- 1. 4C Z CC.C C.4 iii 4 ad J 3 4. E etz ir» ce) on J r+1 Z > U. -4 T- :C -J Ct..3 I CN r- N. ' - UJ UJ UN CO «C.4.- ret h,c N.4 Z 2 > "ZD» ac «:D qc 5-4 N-1 4C C3 > 1.4 acc Z > U> Z 5

23 AJ OP V M11. J AN 85.t 43 N- NJ ' ru 43 Cr CD CD CD Cr Cr CD r- CD e- Cr V. r- r- e-.t ( 7C CN 1.4 Cr Cr MN Nl CD CD cr CU Cr. Cr CD un un ru.t 1%. t. 14, Cr CD <> od a-- Cr.t un on vd s mn.4. on mn :t.t.1. on -4. & 1%. r- N.. 1%. N. N. -4 1N- r'-r- 4c 2 J 4' «K CD 9 y- V- Cr CU C3 CD CD CN Cr OD Cr Ch CD Cr Cr e- 9 G GO DE e- VD Cr.t ru CN C;$ e- cp. Cr Cr od Cu. un CD N1 e- CO INU. LIN un N. Nr1 J Cr Cr Cr Cr Cr OL sc CP Cr Cr.. Cr Go NN ml un Cr.t ro.t Cr Cr CD CD e- CD e- e- 1- cna vc. X GO C%1 1 CO r-4 Cr. OD V, -4 C3 Cr GO ẹ. 1 J1 rd Cr mn v? un ae Cr Cr GO od Cr Cr Cr Cr VD CD 1.t CD V) r- ON D N- CD e-,- ' N- Cr N- CD e- V. hui«od 1C CD on c on CD Cr 91 ad CD 1%. Cr.t i-w n,e- e un.t 3 oic.1«un un M9.t 9.t MN 1 ref MN on on T- on. ac.j I- GO Cu vid N- CD ru Cr 1 ru Ul, Cr, ON CV. osa' ' ' NO SL hd e J...1 oit ig Z V.» CD 1C co x irt CO NO ON v.- 's CD on OLI r- CD e- CD 1.- La un rki on co CD CD e-, s Uh U UN -3 W1, W9 W1 nr -J co ' co I- - a. V P- > «Ml %, 1... n OD 1.4 OD se, CD CD CO Cr > vc ' ch ar. ' 41.; a V- on 4. 2E Lu Dr Go. '4' e- 2C 1- «J CL DC 1 Ch e- h. NN vd vd 11.1 V4 r. CD un od y- -> V4 U ( Z1 CD e- e- on ru GO U 1.4 oli Z :C 5d NN 1 Dr :D on vd 5- :D vc :D -, V.1 i...4 VZ > , e, gc Dc.J le Dr -s -s ZC -s -,X

24 21 AJ OP VM 17- MAY- 85 It41 C= uu a= vs...) CNNO, u1 4%4-44:1,.1^ CC = uu.4r1-n 4c/NN.Notv Nrel a= w1 ( 'MId'Ile- II ci).-1 M1111 II 4 u te -I a --x--ni i ml c inun4w4-1 1 n e ae: re, pflir. I IP z. n- ru 1 a r C Q. U u-n. cc ru, Ml e- 5li, 9 rum 9,11\11"'?4, c =a 4c -4N.- 4,N un,.ct«4 w- r.rh u814 comipoo unru OW Irft-1-4-N Nl-Ne-Cu r I 1- POI K KE A MA 1 K FW 1 > 4. f-i- Nl un e- VUleil N, ON. Nl e CD «e-1- e-e- ON -J.3N.M.3.N. W.W. -a3n 1^ : 1^1^ ui = N.,ON.4...,,IDN,V. V N1rsNN -4-43,.4M.C.,, 6 Hisr...t.,2,1..."...t...7,t,t V NV I.... NP.-v- ^.1,UN,, 43,C W Cl..4.4N,4,1 MNINI'4,V. (P7 Y 5- -J J -7 =....' V. V"' V. W- 4%._i ; cc 9-4>- - >> > I- 4 I- W... 1 N- = II N- I.-. wer e- N - ril.-,- N.:C., e- ui bc Pol 2 i5: 7". > N -3 = UJ 1 -.I CL 2. e- N- Nl UJ ]r ui 1.4 r- UN «2 /-(P = 4 jzo Mrel>=M r'rd.-a ua2m N >->- 4t..4=.1-5 ~ N>...1 ><ZJZ % C:2);4 %)

25 AJ O PVM11.JAN OMOONW r- e- ' r Or-Nr- N NN... YX T"'..tatat CNNrUM 4D MW M-4,41. 1,..W1NWNWN X)3L r#1.4~5 r(1,4ion WNWN PrINNEzNen CL. e e- 4c 4c 4c W -4NM..4' CeNOWCN...?.22e-Oe- e-e- CU e-e-lre-e- e-e- W w eit LU al 2C CD 4> DO OD CU Ln e-.! ein 4D WN UN aul r.,..43ru '1%.-cru..- MW ONUNN...WNN ) 4/ Y XDU MN,..t.1,4' ',4' M-4 a... I-...I NONT-INJ 4DLIN,',4 CL. '4"4N-1Fel NINNene- W Y o-ez J ««P ~1 I«..W,4å ez N - EN>..r. n Go 4Z -3 rel m w 4c.4 zw r - > (i) -4',a--..JOL 2 CN e- N- N1 'O ' &LI e4 CD N- ED un tee- >.4 SNC OC 4( 2E CD e- W e- te) ru al e4 a. «C ZE 2E 14, Mr1". 2D Ml. )-O.",...i,..;..4C^X... >$.4 "2."',W'", -, «"JM

26 23 AJ OPV M14 J AN ( 4( ed ad V> r,i LiN N )41 fen LiC a-- 1-N Ze- a - e- Leet. 1- X, Irt ta (/ re) 1/1 itt 1. N. r - lig (.LIN e- Z7.^. N d lel Ln-.t- 4.J n GO ON. OD a-- LeC 1- e- 9d 9C 4e 4( 4( 41 U o - I41 st. t4, e- I- a- e- a-- ( 1..,C LLI Z -,.1C lii S. tel In 141 LIN IV /f GE 11.. o... ar.- I.- LIN LIN LIN 4, Po L.. r... m o #- 111 ca (D LIN '14'. e- 11 UN ' bd 1.-,L. LIJ 9d / IV V> X.J PII e- N tu. -4 I.. Lia r... N. 114_9 ai. 4.4 N 4 lel lel V> LIC 9d LIC LeC x ac 1- >1 94 e.- Z a ao I z 1%. 9. OL > «e ),1 V) J a- Lu 9d III 4 Z 1U IN.. ta 4 e- S 1 1.J CL 7t Ct. v- 1%. V) - - til I.- Ui o- ta- LIN CO e- 9 4 bc 4 at Z e- CD e- PII N V) 9d 1-1 hd at Z X () Nl» 1.f) NO )LL. -9 9d 11C alc 21 13C UI ed V «X.1 1E Z -9-9 X

Pakkauksen sisältö: Sire e ni

Pakkauksen sisältö: Sire e ni S t e e l m a t e p u h u v a n v a r a s h ä l y t ti m e n a s e n n u s: Pakkauksen sisältö: K e s k u s y k sikk ö I s k u n t u n n i s ti n Sire e ni P i u h a s a rj a aj o n e st or el e Ste el

Lisätiedot

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS. LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, KATRI PAHKALA, MARKKU KONTTURI ja LEA MÄKELÄ

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS. LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, KATRI PAHKALA, MARKKU KONTTURI ja LEA MÄKELÄ MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS TIEDOTE 9/92 LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, KATRI PAKALA, MARKKU KONTTURI ja LEA MÄKELÄ Virallisten lajikekokeiden tuloksia 198-1991 Jokioinen 1992 ISSN 359-7652

Lisätiedot

VIRALLISTEN LAJIKEKOKEIDEN TULO SYHD ISTELMIÄ 1978. KASVINVILJELYLAITOKSEN TIEDOTE N:o 13 MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

VIRALLISTEN LAJIKEKOKEIDEN TULO SYHD ISTELMIÄ 1978. KASVINVILJELYLAITOKSEN TIEDOTE N:o 13 MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MAATALOUDEN TUTKMUSKESKUS KASVNVLJELYLATOKSEN TEDOTE N:o 3 TMO MELA, ULLA LALLUKKA, LSA MATTLA JA JOUN KATLA: VRALLSTEN LAJKEKOKEDEN TULO SYHD STELMÄ 978 TKKURLA SSN 0356-7575 SSÄLLYS Sivu. Johdano Seliyksiä

Lisätiedot

-Jotta maailma olisi parempi paikka wappuna. RAKENNUSINSINÖÖRIKILLAN VIRALLINEN KILTALEHTI JO VUODESTA 1963 2/2012

-Jotta maailma olisi parempi paikka wappuna. RAKENNUSINSINÖÖRIKILLAN VIRALLINEN KILTALEHTI JO VUODESTA 1963 2/2012 -J w. RAKENNUSINSINÖÖRIKILLAN VIRALLINEN KILTALEHTI JO VUODESTA 1963 2/2012 JOS ET NÄE LUKEA ALLAOLEVAA PIILOTETTUA TEKSTIÄ, JUO LISÄÄ SKUMPPAA, SILLÄ STEREOGRAMMIEN NÄKEMINEN ONNISTUU VAIN SILMÄT KILLISSÄ.

Lisätiedot

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS. AULIS JÄRVI, ARJO KANGAS, LEO MUSTONEN, YRJÖ SALO, HEIKKI TALVITIE, MARTTI VUORINEN ja LEA MÄKELÄ

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS. AULIS JÄRVI, ARJO KANGAS, LEO MUSTONEN, YRJÖ SALO, HEIKKI TALVITIE, MARTTI VUORINEN ja LEA MÄKELÄ MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS TIEDOTE 2/95 AULIS JÄRVI, ARJO KANGAS, LEO MUSTONEN, YRJÖ SALO, EIKKI TALVITIE, MARTTI VUORINEN ja LEA MÄKELÄ Virallisten lajikekokeiden tuloksia 1987-199 Jokioinen 1995 ISSN

Lisätiedot

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Lisätiedot

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos.

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos. Teamware Office' Posti Saapunut posti : Olavi Heikkisen lausunto Lähettäjä : Karjalainen Mikko Vastaanottaja : Leinonen Raija Lähetetty: 18.1.2013 10:29 He i! Korjasin nyt tämän spostiliitteenä olevaan

Lisätiedot

Suosituimmat kohdemaat

Suosituimmat kohdemaat Suosituimmat kohdemaat Maakuntanro Maakunta Kohdemaa Maakoodi sum_lah_opisk 21 Ahvenanmaa - Kreikka GR 3 Åland Italia IT 3 Turkki TR 2 Saksa DE 1 09 Etelä-Karjala Venäjä RU 328 Britannia GB 65 Ranska FR

Lisätiedot

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS. LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, KATRI PAHKALA, MARKKU KONTTURI ja LEA MÄKELÄ

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS. LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, KATRI PAHKALA, MARKKU KONTTURI ja LEA MÄKELÄ MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS TIEDOTE 2/93 LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, KATRI PAKALA, MARKKU KONTTURI ja LEA MÄKELÄ Virallisten lajikekokeiden tuloksia 1985-1992 Jokioinen 1993 ISSN 359-7652

Lisätiedot

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w Epainn muis (1.1., 6.12.) # œ œ œ œ œ # œ w i nun Kris lis sä py hää muis tus Tofia (6.1.) jo Jo pai a, y lis n [Ba li nu a, os,] kun ni, l nä ru k, i dän Ju ma lis, y lis ka i dän h tm h nk sl nu a, o

Lisätiedot

1, MITÄ TARKOITETAAN SEURAAVILLA TERMEILLÄ:

1, MITÄ TARKOITETAAN SEURAAVILLA TERMEILLÄ: KRANPDON TNTT 14.4.2014 LAY/OTK OT: Vst jkseen kysymykseen erllselle pperlle (must merktä nm myös krjnptu"t.u"ppern). ös et vst jhnkn kysymykseen, jätä nmetty vstuspper myös kysesen tehtävän slt' rrävär:

Lisätiedot

MASKEERAUS: KOSMETOLOGIOPISKELIJAT LAURA YLITALO, KAROLIINA SIRPELÄ, MERVI SARJANOJA VALKEAKOSKEN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO KUVAT: JYRKI LUUKKONEN

MASKEERAUS: KOSMETOLOGIOPISKELIJAT LAURA YLITALO, KAROLIINA SIRPELÄ, MERVI SARJANOJA VALKEAKOSKEN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO KUVAT: JYRKI LUUKKONEN g k W H C MASKEERAUS: KOSMETOLOGIOPISKELIJAT LAURA YLITALO, KAROLIINA SIRPELÄ, MERVI SARJANOJA VALKEAKOSKEN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO KUVAT: JYRKI LUUKKONEN EDUNVALVONTAA ASENTEELLA www.u.f / www..f TUOTANTOVASTAAVA

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA AATALOUDE TALOUDELLSE TUTKUSLATOKSE TEDOATOJA : 3 TE AGRCULTURAL EOCS RESEARC STTUTE, FLAD RESEARC REPORTS, 3 AJAKOTASTA AATALOUSEKOOAA KRJAPTOTLOJE TULOKSA TLVUOS 982 ELSK 98 aatalud taludellis tutkiuslaitks

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKITERIALLITU PATENT- OC REGITERTYRELEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bkslut Kaupparekisteri andelsregistret Verhallinnsta saapuneet tiedt Uppgifter inkmna från skatteförvaltningen

Lisätiedot

TEOLOGIAN YLIOPPILAIDEN TIEDEKUNTAYHDISTYKSEN JULKAISU VUODESTA 1853 4/2012

TEOLOGIAN YLIOPPILAIDEN TIEDEKUNTAYHDISTYKSEN JULKAISU VUODESTA 1853 4/2012 TEOLOGIAN YLIOPPILAIDEN TIEDEKUNTAYHDISTYKSEN JULKAISU VUODESTA 1853 4/2012 P 4 V 5 P 6 L 7 A H g 10 K 12 N ö ( ) 15 T,, 16 A3 - N 20 Dg! 18 R 21 E 19 K: K R 22 R 23 L - Hd R, Sf L, I V A V K - Sf L K

Lisätiedot

TEKNISET TIEDOT. ISO 6432 minisylinterit Ø 8-40 mm

TEKNISET TIEDOT. ISO 6432 minisylinterit Ø 8-40 mm ISO 6432 minisylinterit Ø 8-40 mm Univerin minisylinterien kehitystyöhön on hyödynnetty vuosien tutkimustyö ja tuotekehityksen saavutukset. Tuloksena on luotettava tuote, joka soveltuu kaikkein vaativimmankin

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA TEDOATOJA 75 992 AJAKOTASTA AATALOUSEKOOAA KRJAPTOTLOJE TULOKSA TLVUOS 99 AATALOUDE TALOUDELLE TUTKUSLATOS AGRCULTURAL EOCS RESEARC STTUTE, FLAD RESEARC REPORTS 75 992 TEDOATOJA 75 AJAKOTASTA AATALOUSEKOOAA

Lisätiedot

ITK 236 Jups. Elektroninen liiketoiminta kahtena prosessina (Kambil & van Heck) Monikanavamalli

ITK 236 Jups. Elektroninen liiketoiminta kahtena prosessina (Kambil & van Heck) Monikanavamalli IK 236 Jp Elr l h pr (Kbl & v Hc) Mvll l p fgr vr h vl 1 ll ypyä j v rll (hp://www.-fcr./) hc prr chcl Idvdl Org Idry Scy Grc b dl frwr cg f Sp-prl prl d cp /cgr cr ll lvl (.., hc prr). ). h cp c f dld

Lisätiedot

SUODATIN- PATRUUNAT MASINO-HYDROSTO KEY OY

SUODATIN- PATRUUNAT MASINO-HYDROSTO KEY OY 1 SUODATIN- PATRUUNAT 2006 10 MASINO- KEY OY 2 Masino-Hydrosto key Oy toimittaa suodatusjärjestelmiä, suodattimia ja patruunoita hydrauli- ja kiertovoitelujärjestelmiin, kompressoreihin, ilmalle, vedelle

Lisätiedot

4rrr. PYSwvYoesrÄ. 0809-cPR-1115. Tarvasjoen Teräsovi Oy Junnaronkatu 16 24100 Salo SE RTI FI KAATTI TUOTTEE N SUORITUSTASON EN 12101-2:2003

4rrr. PYSwvYoesrÄ. 0809-cPR-1115. Tarvasjoen Teräsovi Oy Junnaronkatu 16 24100 Salo SE RTI FI KAATTI TUOTTEE N SUORITUSTASON EN 12101-2:2003 4rrr VTT XPRT SRVCS Y llmeu ls r 0809 VTT XPRT SRVCS Y P 1001.02044\TT S RT KAATT TUTT SURTUSTAS PYSwvYesrÄ 0809PR1115 urpn prlmenn j neuvsn seuksen : 305/201 1 (rkennusueseus el CPR), jk n nneu mlskuun

Lisätiedot

J u s s i N ie m i-p y n ttä ri, y lilä ä k ä ri, M a lm in p s y k ia tria n p o lik lin ik k a T o rs ta i 1.1 2.2 0 1 1

J u s s i N ie m i-p y n ttä ri, y lilä ä k ä ri, M a lm in p s y k ia tria n p o lik lin ik k a T o rs ta i 1.1 2.2 0 1 1 M IT E N O S A A M IS T A V O I J O H T A A? jo ita k in a ja tu k s ia J u s s i N ie m i-p y n ttä ri, y lilä ä k ä ri, M a lm in p s y k ia tria n p o lik lin ik k a T o rs ta i 1.1 2.2 0 1 1 E s ity

Lisätiedot

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census Suomen virallinen tilasto Finlands officiella Statistik Official Statistics of Finland VI C:106 Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census 1980 Osa XV Del XV Volume

Lisätiedot

-d;'$ d{ee lr a ;{*.v. ii{:i; rtl i} dr r/ r ) i a 4 a I p ;,.r.1 il s, Karttatuloste. Maanmittauslaitos. Page 1 of 1. Tulostettu 22.08.

-d;'$ d{ee lr a ;{*.v. ii{:i; rtl i} dr r/ r ) i a 4 a I p ;,.r.1 il s, Karttatuloste. Maanmittauslaitos. Page 1 of 1. Tulostettu 22.08. Maanmttauslats Page 1 f 1 -d;'$ d{ee lr a ;{*.v {:; rtl } dr r/ r ) a 4 a p ;,.r.1 l s, Karttatulste Tulstettu 22.08.2014 Tulsteen keskpsteen krdnaatt (ETRS-TM3SFlN): N: 6998249 E: 379849 Tulse e le mttatarkka.

Lisätiedot

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS Tiedote 2/88 LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, KATRI PAKALA ja MARKKU KONTTURI Kasvinviljelyosasto LIISA MATTILA Laskentatoimisto Virallisten lajikekokeiden

Lisätiedot

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS Tiedote 5/86 LEO MUSTONEN, SEPPO PULLI ja OLLI RANTANEN Kasvinviljelyosasto LIISA MATTILA Laskentatoimisto Virallisten lajikekokeiden tuloksia 978-985 JOKIOINEN 986 - ISSN

Lisätiedot

AIKAKAUSLEHDET. tammik. Suomen Suurin SiSuStuSlehti. Kevään. värikkäät astiat. Talvi 1/0. arke. herkut. retkel MAK

AIKAKAUSLEHDET. tammik. Suomen Suurin SiSuStuSlehti. Kevään. värikkäät astiat. Talvi 1/0. arke. herkut. retkel MAK 1 UU mmk 2006 AIKAKAUSLHDT 75 : O R V A I L m U J Am I M Kää JAS ä M A KU r 0 1 ä y ö d K h h H r Sm Sr SSSSh ärkkää RUOKA, JUOM A, KITT IÖ, M AT K A ILU, HY VIVO ITI r y, y 3 ää & r h r d 2008 öö r g

Lisätiedot

!"##$%&'(%&)*$%&+(),-*-"%$%.&

!##$%&'(%&)*$%&+(),-*-%$%.& "##$%&'(%&)*$%&+(),-*-"%$%.& "#$%$#&'"(')*"#+,--.-#,//**-%'"#+&$)'*0&)"*+&1*1/*/,')")*-+ + + + "#$%&'#()%*+*,-./010023456/57869:8057;- ;

Lisätiedot

Sinusta Kvantin. toimittaja?

Sinusta Kvantin. toimittaja? j? jö j jj j j j IO j j j j yj jj föö j y j j j j j - j ö ö j j H j j 05! A ö j ö @fyyf! jj y j Ey fy j! O j! 3 & Pjj 5 Pj 6 yy 8 JU: & H 5 y 8 Q 0 M y j j J : III/ II - /0 P 50 P C Φ- Mj A O H H J J M

Lisätiedot

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto i lc 12. Ö/ 1 ( 5 ) LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 1=Täysi n en mi eltä. 2=Jokseenki n er i m ieltä, 3= En osaa sanoa 4= Jokseenki n sa m a a mieltä, 5= Täysin sa ma a

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

TEKNISET TIEDOT. ISO 6431 / VDMA 24562 sylinterit Ø 32-250 mm

TEKNISET TIEDOT. ISO 6431 / VDMA 24562 sylinterit Ø 32-250 mm ISO 6431 / VDMA 24562 sylinterit Ø 32-25 mm Univerin uuden sylinterisarjan kehitystyöhön on hyödynnetty vuosien tutkimustyö ja tuotekehittelyn saavutukset. Tuloksena on luotettava tuote, joka soveltuu

Lisätiedot

Sisäpiirintiedon syntyminen

Sisäpiirintiedon syntyminen Kai Kotiranta Sisäpiirintiedon syntyminen Kontekstuaalinen tulkinta Y liopistollinen väitöskirja, jo k a Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan suostum uksella esitetään julkisesti tarkastettavaksi

Lisätiedot

KUIVANIEMI JOKIKYLÄ VESKANKANGAS (KUIVANIEMI 3 VESKANKANKANGAS)

KUIVANIEMI JOKIKYLÄ VESKANKANGAS (KUIVANIEMI 3 VESKANKANKANGAS) KUIVANIEMI JOKIKYLÄ VESKANKANGAS (KUIVANIEMI 3 VESKANKANKANGAS) Selvitys V. Luhon vuonna 958 suorittamasta kaivauksesta kivikautisella asuinpaikalla Tuija Wallenius 989 Vuonna 958 Ville Luho suoritti tutkimuksia

Lisätiedot

Hysteerinen komedia meistä naisista...(ja vähän myös miehistä)! oivatuotanto.fi

Hysteerinen komedia meistä naisista...(ja vähän myös miehistä)! oivatuotanto.fi H d (j v ö )! H: Kj j j: Apö : S: Tjjj: Lv: V: V-p: Ä: M: Kp: Pv: Nö: Gfi : Kv: S Sd Bjö Jbdó N Hg T P Tj V Gd Ö J Tv K K J Tv, K Kj R H, K W K W Gd Ö J H, K Ld Mj H K Kj K 1 30 j 15 v Ap : Sf Ed 3 Sg,

Lisätiedot

MAHDOLLISUUKSIEN TASA-ARVO, SIVISTYS, KANNUSTAVUUS, SUVAITSEVAISUUS, VÄLITTÄMINEN

MAHDOLLISUUKSIEN TASA-ARVO, SIVISTYS, KANNUSTAVUUS, SUVAITSEVAISUUS, VÄLITTÄMINEN H V: Vr Pr: Mr V: Syrjyy yrjy Nr S K S 3 S 3 S 6 2/2012 UUSISIPOO NYA SIBBO 7500 Hy, MAHDOLLISUUKSIEN TASA-ARVO, SIVISTYS, KANNUSTAVUUS, SUVAITSEVAISUUS, VÄLITTÄMINEN rj, j d rd yö yö S Työ j yr y yd O

Lisätiedot

Arocs 3663 L 8X4 B 16

Arocs 3663 L 8X4 B 16 Arocs 3663 L 8X4 B 16 Moottoriteho: 460 KW Sallittu kokonaispaino: 35500 kg Mallisarja: Mercedes-Benz Arocs Ajoneuvotyyppi: 3663L Akseliväli: 4500 mm Rakennemalli: 96404112400 MBKS MBKS MBKS Mercedes-Benz

Lisätiedot

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db Pet jr t Kvm Kr Hyyr yl Sr m Hm Ko e o LIITE.. Mtede melelvty 0 Yömelto (etore: m) Ortmp Petmo Immo Kop Rto Tehr Rö Voe Lepelto Pr Ptlh Rm Kymht Netytem Vroj Prorp Sem Rto Tlllo Vtter Sotmp It-Sto M Korvet

Lisätiedot

suomeksi eduskunta 2012

suomeksi eduskunta 2012 d 2012 Ed vd y 6. h 2012. Ph jh h, dj K T, d v hh j vh. Ed hh v d dj E H (d.) j vhh dj P Rv (.). T vhh j A Jh (.). Vv vj v 7. h, j v d Tj H v v vv. Tv d v S Nö yhy d 1. 2012 jh v. P E h d v. K d S E v

Lisätiedot

WAinill AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TULOKSIA TIEDONANTOJA 152 1990 TILIVUOSI 1988

WAinill AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TULOKSIA TIEDONANTOJA 152 1990 TILIVUOSI 1988 WAnll TEDOATOJA 5 99 AJAKOTASTA MAATALOUSEKOOMAA KRJAPTOTLOJE TULOKSA TLVUOS 988 MAATALOUDE TALOUDELLE TUTKMUSLATOS AGRCULTURAL EOMCS RESEARC STTUTE FLAD RESEARC REPORTS 5 99 TEDOATOJA 5, 99 AJAKOTASTA

Lisätiedot

F_l/ mlmz SOVE LLU STE HTÄV Ä G RAVITAATI O LA I STA. Fon. (vetovoima) mr ja lxz välinen gravitaatiovoima. kappaleiden massat ovat mr ja mz (kg)

F_l/ mlmz SOVE LLU STE HTÄV Ä G RAVITAATI O LA I STA. Fon. (vetovoima) mr ja lxz välinen gravitaatiovoima. kappaleiden massat ovat mr ja mz (kg) SOVE LLU STE HTÄV Ä G RAVITAATI O LA I STA ltl ka ppa leiden (vetovoima) m ja lxz välinen gavitaatiovoima Fon F_l/ mlmz 2 kappaleiden massat ovat m ja mz (kg) on kappaleiden keskipisteiden välinen etäisyys

Lisätiedot

M A A N V U O K R A S O P I M U S YRI"Il 'ti IYII MI Vl)1

M A A N V U O K R A S O P I M U S YRIIl 'ti IYII MI Vl)1 M A A N V U O K R A S O P I M U S YRI"Il 'ti IYII MI Vl)1 ] JORD A;ATO Vuokramuut0a; Y-tunnus: 01 Kakkiløn kunta Vuokralainen : Jari-Malli Lanksila Anolamic. 310 1.2 Vrarkrn-alxe 199iiriala on c.cilctlv

Lisätiedot

Koulutoimen henkilöstörakenne

Koulutoimen henkilöstörakenne Koulutoimen henkilöstörakenne 11.11.2016 Virka/toimi Toimen/viran nimike Toimisto V 1 koulutusjohtaja T 2 toimistosihteeri T 3 toimistosihteeri V0033 4 koulukuraattori T 5 koulupsykologi Yhtenäiskoulu,

Lisätiedot

-jter.* toi*t* p,rolirt"u rutf-i'ä"]*'* bil* * i*',,s* t *st*t*.,*g& detaanvälitaajuuoasteen rajoittirl,exrssy nqgpti{v*ediä:ifltid*,f sl&.

-jter.* toi*t* p,rolirtu rutf-i'ä]*'* bil* * i*',,s* t *st*t*.,*g& detaanvälitaajuuoasteen rajoittirl,exrssy nqgpti{v*ediä:ifltid*,f sl&. LJ ffi*sfi ril,fln U1*-vir-iinsn *nenni- i* $,gkpie eq r mk*eänii{lerl,rraa;ri,ee}1a'iry* kokernuxa iq. nioa" *e xiiå ei L*ihi* h*rm**.j& oe, Sen rplxe&si oak'åf u*ei -jer.* grpsisl&vn ähän yrr{yl*een

Lisätiedot

NÄKYMÄ TURVESUONKADUN JA LIELAHDENKADUN RISTEYKSESTÄ MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA TEIVAALANTIELLE LIELAHTEEN LUONNOS ARKKITEHDIT A3 OY

NÄKYMÄ TURVESUONKADUN JA LIELAHDENKADUN RISTEYKSESTÄ MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA TEIVAALANTIELLE LIELAHTEEN LUONNOS ARKKITEHDIT A3 OY NÄKYMÄ TURVESUNKADUN JA LELAHDENKADUN RSTEYKSESTÄ MAANKÄYTTÖSUUNNTELMA TEVAALANTELLE LELAHTEEN LUNNS.. ARKKTEHDT A Y ,,,,,, :,, Pelv o,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,,,,,, :,,,,,,, Pol Pl,,,, K,, :,,, :,,,,,,,

Lisätiedot

ole vastaanottotiloja.

ole vastaanottotiloja. Kiinteistd Oy Kalajoen Keidas Karhuojantie 2 90460 Oulunsalo TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.-3122009 1 Yleistai yhtidstii Yhtion omistamissa rakennuksissa huoneistot varattu osakkeenomistajille lomaasunnoiksi.

Lisätiedot

Mittamerkinnät. Yleistä. BEP-koodit

Mittamerkinnät. Yleistä. BEP-koodit BEP (Bodywork Exchange Parameter) ovat koodeja ajoneuvon eri mittojen tunnistamiseksi, jotta tietojen siirtäminen ajoneuvovalmistajan ja päällirakentajan välillä sujuisi helpommin. t noudattavat kansainvälistä

Lisätiedot

Arvio metsd maa n a rvosta

Arvio metsd maa n a rvosta Arvi metsd maa n a rvsta Omistaja Mikkeli, Sumenniemi Kunta K,ylii Tila Rn: Ala, ha 49r 56 Riuttamiiki 2:96 1nl SPOO 27.6.2L6 Laatijan allekirjitus Lisdtietja Teemu Saarinen Arvi perustuu UPM-Kymmene Oyj:n

Lisätiedot

b) '5555z-?:lo -1:7 ' 5 ',r+i (i-å) n- r*or i+i- sl4-4 s-5-''- (å) 2:+ 2 r t I 3-3 a)23+42 Ð'+., (, -:), u)j++ b)2-1 "i

b) '5555z-?:lo -1:7 ' 5 ',r+i (i-å) n- r*or i+i- sl4-4 s-5-''- (å) 2:+ 2 r t I 3-3 a)23+42 Ð'+., (, -:), u)j++ b)2-1 i Tampereen kesäyliopisto, kevät 20 1 5 Thlousmatematiikan perusteet, orrr s ro30 L. harjoitus, (la 12.11.2015) 1. Laske seuraavat laskut. Laske kukin lasku ensin käsin þnää ja paperia käyttäen. Anna vastaukset

Lisätiedot

18.11.2o13. pohjois. Euroopassa. www.pohjola-norden.fi/eurooppa

18.11.2o13. pohjois. Euroopassa. www.pohjola-norden.fi/eurooppa 18.11.213 p m d p k k Ep www.p-d.f/epp Pmd pkk Ep 18.11. 2O13 13.- 19.3 Scdc M Cg C Ep-, k 6, Hk Pm v v vm v k v, k öd k k p. pm m pm k v mm k p mm. Sm Pmd m kd kk vv mp k. M m k, m mö m? Mk Pmd m Ep vd?

Lisätiedot

KehityInvoitelijana. Pitovoitelu. Luistovoitelu. Pitoalueen puhdistus Pikavoitelu Purkkivoitelu Liisterivoitelu Kisavoitelu

KehityInvoitelijana. Pitovoitelu. Luistovoitelu. Pitoalueen puhdistus Pikavoitelu Purkkivoitelu Liisterivoitelu Kisavoitelu y vj PÄ V, V HLU HH M MR PR? d U j j v, f c, j v v j Pj, yy wwwcff /cf /cff j j v j j j y V - j j,, j d y v j v j,,, vyy yvj -Vj j J P PÄ V, V HLU HH M MR PR? d U j j v, f c, j v v j Pj, yy wwwcff /cf

Lisätiedot

ART HOUSE C M Y CM MY CY CMY K. Harjoitus tekee mestarin. Suomen kielen syventäviä harjoituksia maahanmuuttajille. Marja-Liisa Saunela

ART HOUSE C M Y CM MY CY CMY K. Harjoitus tekee mestarin. Suomen kielen syventäviä harjoituksia maahanmuuttajille. Marja-Liisa Saunela J K T K j j I A-S A A L J A j-bjö M Sb V Hj 3: j j j j j j j Kj j j j j j K j j M j j j j S - j - j ö Hj 3 j j j j T ö j j ö - j TITOSANOMA Mj-L S Hj 3 S j j ART HOUS Hj C M Y CM MY CY CMY K Oj j K S L

Lisätiedot

LVI-numero Hitsattu teräsputki P235 TR1 / EN ;Suojamaalattu / Korro E

LVI-numero Hitsattu teräsputki P235 TR1 / EN ;Suojamaalattu / Korro E Hitsattu putki PUTKI P235TR1 PUN 21,3X2,0 0404058 punainen;hitsauskerroin V=1,0;Todistukset EN10204:2004/3.1;Toimituspituus 6 m; TM42 PUTKI P235TR1 PUN 26,9X2,3 0404094 punainen;hitsauskerroin V=1,0;Todistukset

Lisätiedot

OULUJÄRVEN MELONTAKESKUS VAALA / UITON RANTA

OULUJÄRVEN MELONTAKESKUS VAALA / UITON RANTA OULUJÄRVEN MELONTAKESKUS VAALA / UITON RANTA ljljc Olj - j l j j l Olj l l j j jd jj g j l S ll l- j ld j 1800-ll lld ll j l Olj Olj Ml Ml j Vl S U Vl Ol j Kj j l- j ld Vl ll ll llll lj Mlllj l Vl Sl j

Lisätiedot

Selite ruotsiksi eli Nimi ruotsiksi. Provet i modersmålet, Franska, medellång. Engelska, medellång. lärokurs. Grekiska, kort lärokurs

Selite ruotsiksi eli Nimi ruotsiksi. Provet i modersmålet, Franska, medellång. Engelska, medellång. lärokurs. Grekiska, kort lärokurs KOEYHDISTELMÄROOLI Koe Aine Kokeen taso Koeryhmä Selite suomeksi eli Nimi Selite ruotsiksi eli Nimi ruotsiksi O RU Z 91 Äidinkielen koe, ruotsi svenska Svenska som O5 RU Z 92 Ruotsi toisena kielenä andraspråk

Lisätiedot

1,- kpl. kpl. hinausliina 4500kg Vetolujuus jopa 4500kg, 6m x 5cm 223041. Palvelemme: ark. 10 18, la 10 16 Ajokinkuja 3, Tampere. www.löytöliiteri.

1,- kpl. kpl. hinausliina 4500kg Vetolujuus jopa 4500kg, 6m x 5cm 223041. Palvelemme: ark. 10 18, la 10 16 Ajokinkuja 3, Tampere. www.löytöliiteri. ITALV UKSET j RENTOSAUNASETTI TARJO I LIUKURI EUROLLA L p, à,-,- PULKKAMÄEN KLASSIKKO p Up P 78c Tj d p Up L j c 8 77 A p j j. Mxp 7g, 8xx8 H jp H Sp V c j y c 8 Tj j pp, 7 j M p p d M öp, j?, 0 H Ö R

Lisätiedot

omakotitontit omakotitontit Saaristokaupungin Pirttiniemessä

omakotitontit omakotitontit Saaristokaupungin Pirttiniemessä KUOPON KAUPUNK Maaoaisuuden hallintapalvelut Tarjousten Tarjousten perusteella perusteella yytävät yytävät oakotitontit oakotitontit Saaristokaupungin Pirttinieessä Tarjousten Tarjousten jättöaika jättöaika

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimialan palvelustrategia (linjaukset) (25.10.2011)

Sosiaali- ja terveystoimialan palvelustrategia (linjaukset) (25.10.2011) 1 (14) - j rv pvrg (j) (25.10.201 Y Er r: 4-26.10.2011 Pvrg - j rv rg r pvrg. Pvrg j: 1. j v (= rppv pvj) 2. - j rvpv jrj 3. r pv p j j - j rvh v EU- ö j ö hj. Thj r fr-hj p rhj. N vv r p h j r r. K -h

Lisätiedot

ITK 236 Jups. Elektroninen liiketoimi kahtena prosessina (Kambil & van Heck) Monikanavamalli

ITK 236 Jups. Elektroninen liiketoimi kahtena prosessina (Kambil & van Heck) Monikanavamalli IK 236 Jp Elr lm h pr (Kmbl & v Hc) Mvmll lm mp fgr vrm m Sm rj-l v. Amz h vlm HP: mr 1 V Mvplvl CAV DVB Kä pää PSN, ISDN, xdsl Gwy? Rr GSM, GPRS, UMS Mblpää M h- l (m,, ID, lm, WLAN, LON) Rr Rr Prl Rr

Lisätiedot

+,-./ /34,

+,-./ /34, !"#"$ %&'()%*' +,-./.01. 1 2./34,5 61708!"#$%$&'$ ()*)+",-.#/0%. #)#1"-%.$1 83 582 2$%)-$/ (&" 2004 ()+). 34$()+&56 7*'*)#1 &"#$%$&'. 7*'8$*&) 1 000 2$%)-$/. 9#&)-&". 2"#1: 7*'$;4'< =1) #1>+$&15.? /)&@$

Lisätiedot

Jarrupalat. Jarrupalat

Jarrupalat. Jarrupalat Newfren on valmistanut jarruosia moottoripyöriin jo yli puoli vuosisataa. Yhtiön panostukset tuotekehitykseen varmistavat tuotteiden huippulaadun. Newfren on kehittänyt jarrukenkien ja - palojen, sekä

Lisätiedot

Opetettavien aineitten patevyyskoodisto

Opetettavien aineitten patevyyskoodisto Opetettavien aineitten patevyyskoodisto aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am an ao jp jq jr js jt ju jv jw jx jy jz ka kb kc kd as at au av aw ax Suomen kieli, 60 op. Suomen kieli, 120 op. Suomen kieli,

Lisätiedot

- Mistä tekijöistä ilmanvaihdon energiatehokkuus riippuu

- Mistä tekijöistä ilmanvaihdon energiatehokkuus riippuu KSU-6120 Rakennusten konetekniset laitteet Tentti 24.1.2011 Tentissci ei saa kaynaa muuta kirjallisuutta kuin jaettua kaavakokoelntaa. Kaikenlaisia laskimia,saa kayuaa. Tehlcitc)n loppuun on nterkitty

Lisätiedot

Laudatur 5 MAA5 ratkaisut kertausharjoituksiin. Peruskäsitteitä 282. Vastaus: CA = a b, = BA + AC BA = BC AC = AC CB. Vastaus: DC = AC BC

Laudatur 5 MAA5 ratkaisut kertausharjoituksiin. Peruskäsitteitä 282. Vastaus: CA = a b, = BA + AC BA = BC AC = AC CB. Vastaus: DC = AC BC Laudatur 5 MAA5 ratkaisut kertausharjoituksiin Peruskäsitteitä 8. CA CB + BA BC AB b a a b DA DB + BA ( BC) + ( AB) b a a b Vastaus: CA a b, DA a b 8. DC DA + AC BA + AC BA BC AC ( BC AC ) + AC AC CB Vastaus:

Lisätiedot

Tentissä sallitut apuvälineet - lqmät, kumit jne. - taskulaskin - lukion kaavakokoelma tms. + Laplace taulut

Tentissä sallitut apuvälineet - lqmät, kumit jne. - taskulaskin - lukion kaavakokoelma tms. + Laplace taulut 5-81.312 Tehoelekroniikan komponeni Teni 1.3.28, kello 13... 16, sali Sl Papereihin - sukunimi ja eunime - opiskelijanumero - kouluusohjelma. J. Niiranen 1 (5) Tenissä salliu apuvälinee - lqmä, kumi jne.

Lisätiedot

l e m e n e i l l e j a u l o s e l e m e n e i l l e y h e i s e a r i b u u i a a s s a l a s s a o n k X W l j a o s l y h a r A r k s s a a r k o

l e m e n e i l l e j a u l o s e l e m e n e i l l e y h e i s e a r i b u u i a a s s a l a s s a o n k X W l j a o s l y h a r A r k s s a a r k o Sivu 1/13 T E K E S-p r o j e k i X M L -r a j a p in o j e n k e h i ä m in e n X R A K E K uo p io n y l io p is o T ie o j e n k ä s i e l y ie e e n j a s o ve l l e un m a e m a iik a n l a i o s

Lisätiedot

Luonnos 1 (13) 17.6.2011 Sosiaali- ja terveystoimialan palvelustrategia (linjaukset) Yleistä

Luonnos 1 (13) 17.6.2011 Sosiaali- ja terveystoimialan palvelustrategia (linjaukset) Yleistä L 1 (13) - j rv pvrg (j) Yä Pvrg - j rv rg ä r pvrg. Pvrg j: 1. j v (= rppv pvj) 2. ä - j rvpv järjää 3. äärää pv p j j - j rvh v EU- ääöä j äääöä hj. Thj rää fr-hj p rhj. Nää vv r p h j r r. K -hää äääö

Lisätiedot

MAALAHTI KOPPARBACKEN. Rautakautisen kalmistoalueen koekaivaus. Tapio Seger 1985 Tiivistelmän tehnyt Mirja Miettinen

MAALAHTI KOPPARBACKEN. Rautakautisen kalmistoalueen koekaivaus. Tapio Seger 1985 Tiivistelmän tehnyt Mirja Miettinen MAALAHTI KOPPARBACKEN Rautakautisen kalmistoalueen koekaivaus Tapio Seger 1985 Tiivistelmän tehnyt Mirja Miettinen _(._l \ '- ; ( MAALAHTIKOPPARBACKEN Rautakautisen kalmistoalueen koekaivaus 1985 Tapio

Lisätiedot

Yl ä -S a von S O TE kunt a yhtym ä en Kuukausiraportti

Yl ä -S a von S O TE kunt a yhtym ä en Kuukausiraportti Ylä-Savon SOTE K U N T A Y H T Y M A Yl ä -S a von S O TE kunt a yhtym ä en Kuukausiraportti Tammikuu - Heinäkuu 213 Kuukausiraportti heinäkuu 213 Kuntayhtymä Talous Ta 213 Tot.71213 Tot-% Ennuste Toimintatuotot,

Lisätiedot

Viljalajikkeiden luomulajikekokeet Suomessa

Viljalajikkeiden luomulajikekokeet Suomessa Viljalajikkeiden luomulajikekokeet Suomessa Luomuinstituutin tutkijaseminaari 18. 19.5.2015 Luonnonvarat ja Biotalous/ Tuotantojärjestelmät Tutkija Markku Niskanen 1987-1998 Koepaikat - Mietoinen,Kokemäki,

Lisätiedot

Lataa ilmaiseksi mafyvalmennus.fi/mafynetti. Valmistaudu pitkän- tai lyhyen matematiikan kirjoituksiin ilmaiseksi Mafynetti-ohjelmalla!

Lataa ilmaiseksi mafyvalmennus.fi/mafynetti. Valmistaudu pitkän- tai lyhyen matematiikan kirjoituksiin ilmaiseksi Mafynetti-ohjelmalla! Miten opit parhaiten? Valmistaudu pitkän- tai lyhyen matematiikan kirjoituksiin ilmaiseksi Mafynetti-ohjelmalla! n Harjoittelu tehdään aktiivisesti tehtäviä ratkomalla. Tehtävät kattavat kaikki yo-kokeessa

Lisätiedot

Videokoulu PASSE LEI TA VI NKKE JÄ TA RIN A N K E RT OJ A L L E

Videokoulu PASSE LEI TA VI NKKE JÄ TA RIN A N K E RT OJ A L L E Vdeool PASSE LEI TA VI NKKE JÄ TA RIN A N K E RT OJ A L L E v 1.0 29.10.2015 Mely j ome m Te o e m m oll eem j m. M l ed j vdeo? Keelle vdeo oll eem? M vdeoll l d e? Mllo olemme vee pee, jollo vomme o

Lisätiedot

Hiukkaskoko maks. 5 µm. Mäntään kohdistuvan voiman mittapaine 6,3 bar. Materiaalit:

Hiukkaskoko maks. 5 µm. Mäntään kohdistuvan voiman mittapaine 6,3 bar. Materiaalit: 1 Käyttöpaine min./max. 2 bar / 8 bar Ympäristölämpötila min./maks. -10 C / +60 C Keski Paineilma Hiukkaskoko maks. 5 µm Paineilman öljypitoisuus 0 mg/m³ - 1 mg/m³ Mäntään kohdistuvan voiman mittapaine

Lisätiedot

3 m. y 8 0 s 3. w - < n 3. = O Å O^ d : 3 Ö N. a N rn 3 m 01. w Z. m 7. r y. u U N V 00 V V 00 00. O Oo Ö O Ö Ö. t O > > V V N N

3 m. y 8 0 s 3. w - < n 3. = O Å O^ d : 3 Ö N. a N rn 3 m 01. w Z. m 7. r y. u U N V 00 V V 00 00. O Oo Ö O Ö Ö. t O > > V V N N = Å ^ : y 8 T x - - rn 1 w - < n w Z < w r y ri { Ii 8 ( D u U V V o t > > V 6 8 V V t(h AA 2. 2 D " 1 ) : `wi rw ( D ( D ( D f D F F F F D fd A D < o o = D Å Å D 1 r DT = r Ln M Dx - o r A ~.. _Q H, x.

Lisätiedot

c SKAPAT JULKINEN HANKINTA Sivu 1/3

c SKAPAT JULKINEN HANKINTA Sivu 1/3 c SKAPAT JULKINEN HANKINTA Sivu 1/3 e n o n c, i n 28.10.2014 S Ä H K Ö N H A N K IN T A L O U N A IS -S U O M E N K O U L U T U S K U N T A Y H T Y M Ä Mukana ovat Lounais -Suomen Koulutuskuntayhtymän

Lisätiedot

Vuokrasopimus laaditaan Vantaan kaupungin Yrityspalveluiden kanssa muuta maanvuokraa koskevan sopimuspohjan mukaisesti.

Vuokrasopimus laaditaan Vantaan kaupungin Yrityspalveluiden kanssa muuta maanvuokraa koskevan sopimuspohjan mukaisesti. 4 IVITYTOIMI Le TJOPYYNTÖ V g e yy rje Ke Vehryee myy re je 64 8 Trje h ee r mr Vr ee m j e eey e j Trjme ee Vrm d V g Yryede m mr e mhj me Vre e e e r re ee e e e ye M r-ee hrje m edey rede rm m m, de

Lisätiedot

Metsäarvio. ~ metsänhoitoyhdistys. Toimeksiantaja Arvion tarkoitus Kohde ja omistus

Metsäarvio. ~ metsänhoitoyhdistys. Toimeksiantaja Arvion tarkoitus Kohde ja omistus ~ metsänhoitoyhdistys Metsäarvio 1(2) Toimeksiantaja Arvion tarkoitus Kohde ja omistus Pinta-ala ja tietolähde Maaperätiedot Kasvupaikat Arviokäynti Kuvaus arviomenetelmästä Kehitysluokkien rakenne Puustotiedot

Lisätiedot

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db Kmnrtno Ln Kmnlnn Hov Kore unsr etso Turv Ps Uus Kmnsuu Hovnsr Rstnlus Rstnem Vssr Hnmä Pävä-lt-ömelutso Vt 7 Phtää Hmn (sentoreus: m) Rs Russlo Tnem eltt Svnem S Ps Het Pohjos-Pots Ptäjänsr Rnth Suutr

Lisätiedot

PUUT T E H TÄV. käyttää hyödyksi.

PUUT T E H TÄV. käyttää hyödyksi. PUU / j j l Y / E H ÄÄ l l l l r r Ä E H Ä l l j l j H rl r j K PUU j r r j r IE OA P P r j r l J rj r P r l j r l l j l r r j r j r P P l r j r l j P j Ml r j rg j r r l M A R JA r l l O E H ÄÄ l / l

Lisätiedot

Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 9. Valmistelija/lisätietoja: Mika Paavilainen, puh. 046 877 1962 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 9. Valmistelija/lisätietoja: Mika Paavilainen, puh. 046 877 1962 etunimi.sukunimi@espoo.fi 19.08.2015 Sivu 1 / 1 9 terveystoimen toimialaan kuuluvien päätösten laillisuus Valmistelija/lisätietoja: Mika Paavilainen, puh. 046 877 1962 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Perusturvajohtaja Juha

Lisätiedot

w w w. a u d i a t o r. f i yhtymävaltuustolle

w w w. a u d i a t o r. f i yhtymävaltuustolle Keskus 09 7711 BDO Audiat or O y Fa ks i 0 20 74 3 2 93 5 V a t t u n i e m e n r a n t a 2 w w w. a u d i a t o r. f i T I L I N T A R K A S T U S K E R T O M U S 2 0 1 3 Lounais -Suomen koulutuskuntayhtymän

Lisätiedot

Kertaustehtävien ratkaisut LUKU 2

Kertaustehtävien ratkaisut LUKU 2 Kertaustehtävien ratkaisut LUKU 1. Neutraoitumisen reaktioyhtäö: H (aq) NaOH(aq) Na (aq) H O(). Lasketaan NaOH-iuoksen konsentraatio, kun V(NaOH) 150 m 0,150, m(naoh),40 ja M(NaOH) 39,998. n m Kaavoista

Lisätiedot

5 NOUSIAINEN. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 8 ja kt 40 Raisio. LIITE Maanteiden meluselvitys 2012

5 NOUSIAINEN. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 8 ja kt 40 Raisio. LIITE Maanteiden meluselvitys 2012 Mets-Sy Tm Nuhj Tm Lets Kerttu Tmmst Ru lttyl Petterpe lt Pr Krvett Thv NTALI Völ Kerr Mj trt Vrppee seutu Vlulut Pellper Lu Jr Nur Vsr r Ie V Kr Ks K Ih Upl v Plus Aury l Per Vt 8 j t 0 Rs PrlAsureus

Lisätiedot

L. Maan ia Auringon vetovoiman yhtäsuuruus

L. Maan ia Auringon vetovoiman yhtäsuuruus GRAVTAATOKENTT EN TASAPA NOKOHTA: Tehtävä RATKASU L. Maan a Aurngon vetovoman yhtäsuuruus Kunka kauas Maasta avaruusluotan on vetävä, otta Aurngon jaa Maan vetovomat tasapanottasvat tosensa el avaruusalukseen

Lisätiedot

OUTOKUMPU OY 040/2341 12/~~/83

OUTOKUMPU OY 040/2341 12/~~/83 Q OUTOKUMPU OY 040/234 2/~~/83 0 K MALMINETSINTX Eero Sandgren/PHM 25..984 GEOFYSIIKAN TUTKIMUKSET VUONNA 98 JA 983 Reisjarvi, Tiaskuru 234 2 Sijainti :400 000 Lähtökohta Kesän 983 aikana tutkimuskohteella

Lisätiedot

Värikasetit ja -nauhat

Värikasetit ja -nauhat 14 Värikasetit ja -nauhat Xerox-tarvikekasetit 233 Armor-tarvikekasetit 234 PrintStar-tarvikekasetit 235 Brother 237 Canon 239 Epson 241 HP 242 Lexmark 248 OKI 249 Samsung 250 Xerox 250 Värinauhat ja -telat

Lisätiedot

2 Keminmaa 3 4 5 6. Haaparanta TORNIO. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 4 Kemi

2 Keminmaa 3 4 5 6. Haaparanta TORNIO. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 4 Kemi LIITE.. Pek ka ti injun Heik rä npe ä nper kkaa u u L joki Kylä L LIITE.. i aar Na u ska ang as ik ju Koi vuh ar Ru u tti Mä nt Väi nöl ä y lä Ma rtta Vai n io n ine Tor v o Paa tti Las si ik ko Kem inm

Lisätiedot

suomeksi eduskunta 2013

suomeksi eduskunta 2013 d 213 Ed vd y 4. 213. Ed v d E H (d.) j v P Rv (.). T v j A J (.). Vd 213 vv vj v 5., j v 212 v v d S Nö v vv. Vv v y 12. 213 j. K Jy K (.) jj T S (.) j J S (.) db. Ojj vv v - - j vyv-d,, d d d. K j db,

Lisätiedot

4.10.2005 Juhani Ilmola, SOK

4.10.2005 Juhani Ilmola, SOK Ympäri stönsu o j e l u päi v ät 20 0 5 Kaupat ja kunnalliset määräy kset C a se j a k e l u a se ma t Juhani Ilmola y mpäristöpäällik k ö SO K S-ry h män rakenne S-ry h m ä Osuusk a up a t SOK -y h ty

Lisätiedot

2 vs 1 OT. Kuljetus, pallonhallinta, syöttö, laukaus, pusku, ponnauttelu. Pelipaikka-koht aiset tehtävät. Kertausta. Ke hitt ymi sen seu rant a.

2 vs 1 OT. Kuljetus, pallonhallinta, syöttö, laukaus, pusku, ponnauttelu. Pelipaikka-koht aiset tehtävät. Kertausta. Ke hitt ymi sen seu rant a. Tito Tktiet Fyyiet PEP 05 KAUSISUUNNITELMA 2015 kk Mrrkuu Joulukuu Tmmikuu Helmikuu Mlikuu Huhtikuu Toukokuu äkuu Heinäkuu Elokuu Syykuu Lokkuu Mrrkuu Joulukuu Pllonhllint (pehmeä koketu j pomputtelu)

Lisätiedot

Eduskunnalle nyt annettava esitys nuorten työssä olevia nuoria työntekijöitä.

Eduskunnalle nyt annettava esitys nuorten työssä olevia nuoria työntekijöitä. H Ed ö Ed ö N ö d- p» d - hd ph ö ö h - hd Ed Ed ö - ö h ö T dö - ö h h h p Ed ö öö ö p N öö d 1966 ö h öö E p Y öh S ö höd h ^ d h p h 1929 (260/ d h p29) p - ^ö- ph ph ö Kpp- ödö h - d ö 2A d d p 1919

Lisätiedot

Jarmo Kuusela PL 467 65101 VAASA 20.10.2009 MAAPERÄTUTKIMUS LAKEUDEN ANKKURI, SEINÄJOKI

Jarmo Kuusela PL 467 65101 VAASA 20.10.2009 MAAPERÄTUTKIMUS LAKEUDEN ANKKURI, SEINÄJOKI YT Rkes Oy Jrmo Ksel P 6 MAAPERÄTUTKMUS 6 VAASA MAAPERÄTUTKMUS AKEUDEN ANKKUR, SENÄJOK Ylesä YT Rkes Oy: (Jrmo Ksel) omeksos o KS-Geokosl sor ohjkmkse es mlle kede Akkrll Seäjoell Aleell eh okrks seessä,

Lisätiedot

P ER I.JS KI.J NTOARVIOil PÄMTYS. As Oy Saariselänkuja 1 $aariselänkuja I 00970 HELSINKT. Laadifiu: 3.9.20'13

P ER I.JS KI.J NTOARVIOil PÄMTYS. As Oy Saariselänkuja 1 $aariselänkuja I 00970 HELSINKT. Laadifiu: 3.9.20'13 t, P R I.S KI. TARVIil PÄMTYS As y Siselänkuj 1 iselänkuj I 00970 HSIKT difiu: 3.9.20'13 Y}ITVT Rkennustekniikk Asunt y Siselänkuj 1 n Helsinin Mellunmäess sijitsev kuuden suinkestln nudstm yhti. Rkennusvusi

Lisätiedot

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census Suomen virallinen tilasto Finlands officiella Statistik Official Statistics of Finland VI C:106 Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census 1980 Osa XVI Del XVI Volume

Lisätiedot

VDMA-sylinterit, sarja 61 (DIN/ISO 6431)

VDMA-sylinterit, sarja 61 (DIN/ISO 6431) VDMA-sylinterit, sarja 61 (DIN/ISO 641) Päätyvaimennettuja, magneettimännällä Ø 2, 40,, 6, 80, 100, 1 yksi- tai kaksitoimisia Tekniset tiedot rakenne toiminta materiaalit asennus iskunpituus käyttöpaine

Lisätiedot

Jaksollinen järjestelmä ja sidokset

Jaksollinen järjestelmä ja sidokset Booriryhmä Hiiliryhmä Typpiryhmä Happiryhmä Halogeenit Jalokaasut Jaksollinen järjestelmä ja sidokset 13 Jaksollinen järjestelmä on tärkeä kemian työkalu. Sen avulla saadaan tietoa alkuaineiden rakenteista

Lisätiedot

Kalevankatu 31 00100 Helsinki puh 09-6866 780 fax 09-685 7588. Seinäjoen Keskustorin korttelit Luonnossuunnitelmat 3.5.2013

Kalevankatu 31 00100 Helsinki puh 09-6866 780 fax 09-685 7588. Seinäjoen Keskustorin korttelit Luonnossuunnitelmat 3.5.2013 Klv Hl ph 9-6866 78 fx 9-68 788 Säj Kr rl Llm.. Tjä - Cpyrgh @ Arhd NRT Oy Säj Kr Tr ympärö rld hylm Tv Tää vh ly Säj Kr j ympärö rld hämmhdll ä rlr rmllj. Slh v ll & hyää rl pvll l & lää rmh pl & j mv

Lisätiedot

r aisema-arkkitehti d.u k k a r uviot ovat yksityiskohta NAldala ri..1.r,:..1.,.t -Tf puutarhaan 'rit tr;, i :l :.:!! '&i' .

r aisema-arkkitehti d.u k k a r uviot ovat yksityiskohta NAldala ri..1.r,:..1.,.t -Tf puutarhaan 'rit tr;, i :l :.:!! '&i' . ) u u t a r h a no n s u u n n t e l l u t r asema-arkkteht 3 r t av o n S c h o e n a c h. S t a n l e y - k o roan u s e nt o m - r t K d s t o n np a n o k u o s e n r s p r a a t o n l d h t e e nk

Lisätiedot

mototruck Ilmajousipalkeet 03.2010 www.motoral.fi www.motoral.fi 68 Jousisto-osat 68 Jousisto-osat Tilausnumero 9222307 Tilausnumero 9222307

mototruck Ilmajousipalkeet 03.2010 www.motoral.fi www.motoral.fi 68 Jousisto-osat 68 Jousisto-osat Tilausnumero 9222307 Tilausnumero 9222307 Ilmajousipalkeet 03.2010 68 Jousisto-osat 68 Jousisto-osat Tilausnumero 9222307 Tilausnumero 9222307 Valuraudankuja Valuraudankuja 1, 00700 1, 00700 Helsinki Helsinki Puh. Puh. (09) (09) 37541, 37541,

Lisätiedot