MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS"

Transkriptio

1 MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS Tiedote 16/85 LEO MUSTONEN, SEPPO PULLI, OLLI RANTANEN Kasvinviljelyosasto LIISA MATTILA Laskentatoimisto Virallisten lajikekokeiden tuloksia JOKIOINEN 1985 ISSN

2 SISÄLLYS Sivu Virallinen lajiketoiminta 1 Koetulosten tulkinta 2 SYYSRUIS Sampo 6 Voima 11 SYYSVEHNÄ Aura 16 Vakka 21 KEVÄTVEHNÄ Kadett 26 Ruso 31 Tähti 36 OHRA Agneta 41 Arra 46 Hankkija Kustaa 56 Pomo 61 KAURA Puhti 66 Veli 71 HERNE Proco 76 Hjan Hemmo 81 KEVÄTRYPSI Ante 86 Emma 9 KEVÄTRAPSI Topas 94 VARHAISPERUNA Ostara 98 TALVIPERUNA Rekord 14 TÄRKKELYSPERUNA Saturna 18

3 Sivu TIMOTEI Bottnia II 113 Tammisto 116 NURMINATA Boris 119 Kalevi 122 KOIRANHEINÄ Haka 125 Tammisto 128 ENGLANNIN RAIHEINÄ Norlea 131 Riikka 134 ITALIAN RAIHEINÄ Barmultra 137 Pollanum 141 PUNA-APILA Bjursele 145 Hjan Venla 148 Tepa 151 ALSIKEAPILA Iso 154 NURMIKASVIEN SIEMENTUOTANTOKOKEET Timotei 157 Nurminata 158 Koiranheinä 159 Englannin raiheinä 16 Punanata 161 Niittynurmikka 162 Puna-apila 163 Alsikeapila 164 NURMI KKOKOKEET Punanata 165 Niittynurmikka 167

4 1 1. VIRALLINEN LAJIKEKOETOIMINTA Virallisen lajikekoetoiminnan tehtävänä on selvittää uusien peltokasvilajien viljelyarvo ennen niiden käytännön viljelyyn ottamista. Virallinen lajiketutkimus tehdään Maatalouden tutkimuskeskuksen (MTTK) osastoilla ja tutkimusasemilla sekä kasvinjalostuslaitosten koepaikoilla. Lajiketutkimusta tehdään kaikilla tärkeimmillä viljelykasveilla. Virallista lajikekoetoimintaa johtaa MTTK:n kasvinviljelyosasto Jokioisissa. Virallinen lajikekoetoiminta muodostaa perustan kaikelle peltokasveista annettavalle tiedolle ja neuvonnalle. Lajiketutkimus käsittää alustavat ja viralliset lajikekokeet, joissa uuden lajikkeen viljelyvarmuus, satoisuus ja laatu määritetään. Lajikkeen kokeilu virallisissa lajikekokeissa kestää vähintään 3-5 vuotta, jolloin on käytettävissä noin 4-5 kokeen tulokset Virallisia kokeita järjestetään kaikkiaan 2 koepaikalla (kuva 1). Kunkin kasvilajin kokeilu tapahtuu pääosin sen viljelyyn soveltuvalla alueella käytännön viljelyä vastaavissa kenttäkokeissa. Esimerkiksi kevätvehnän lajikekokeet ovat pääosin Etelä-Suomen lajikekoepaikoilla. Vastaavasti ohralajikkeiden kokeita tehdään mallasohraa lukuunottamatta koko maassa. Virallisiksi kokeiksi hyväksytään myös kasvinjalostuslaitosten viralliset kokeet MTTK:n kasvinjalostusosastolla ja Hankkijan kasvinjalostuslaitoksella sekä Keskon koetilalla. Tärkkelys- ja ruokateollisuusperunan lajiketutkimus tehdään yhteistyössä Perunantutkimuslaitoksen kanssa. Virallisten lajikekokeiden tulosten perusteella päätetään myös Maatilahallituksen kasvilajikeluetteloon otettavista lajikkeista. Virallisessa lajikeluettelossa pidettävistä lajikkeista päättää Maatilahallitus. Kasvilajikeluettelo julkaistaan vuosittain vuoden lopulla (liite 1). Lajikeluettelon tarkoituksena on ohjata lajikevalintaa viljelyarvoltaan parhaisiin lajikkeisiin sekä toimia lajikeneuvonnan ja lajikevalinnan perustana. Virallisten lajikekokeiden tuloksia

5 2 julkaistaan vuosittain monin eri tavoin viljelijän ja neuvonnan käyttöön. Tulosten perusteella tekevät myös tutkimusasemat ja maatalouskeskukset alueellisia yhteenvetoja ja lajikesuosituksia. 2. KOETULOSTEN TULKINTA Tässä vuosittain julkaistavassa virallisten lajikekokeiden tulostiedotteessa on esitetty lajikekokeiden tulokset vuosilta Tulokset on esitetty kunkin lajikkeen osalta parivertailuna mittarilajikkeeseen. Mittarilajikkeen tulokset ovat keskiarvoja kaikista niistä kokeista, joissa se on ollut mukana. Muiden lajikkeiden tulokset ovat poikkeamia mittarin tuloksista niissä kokeissa, joissa ne ovat olleet samanaikaisesti mittarin kanssa: Parivertailusta johtuen tulostaulukoiden muita lajikkeita ei voida verrata suoraan keskenään, koska tulokset eivät ole peräisin tarkalleen samoista kokeista. Tuloksissa ovat mukana lajikkeiden satotulokset viljelyvyöhykkeittäin, maalajeittain ja vuosittain eriteltynä. Nurmikasvien satotulokset esitetään myös nurmen iän mukaisesti ryhmiteltynä. Koetulosten lukumäärä on ilmoitettu vain satotulosten osalta. Havaintojen ja määritysten tulosmäärä voi kuitenkin olla satotulosten lukumäärää pienenpi. Ohran koemaiden maa-analyysi ja viljavuustiedot on esitetty maalajeittain (taulukko 1). Lajikkeiden viihtyvyyttä ja happamuuden sietokykyä tarkasteltaessa on syytä kiinnittää huomiota maalajåittaisiin tuloksiin. Ohralla liejusaven kokeet ovat erityisiä happamuudenkestävyyskokeita, joissa maan ph ja viljavuus on alhainen. Ohran happaman liejusaven koetulokset eivät ole mukana lajikkeiden kokonaistuloksissa.

6 Seuraavassa esitetään tulostaulukoiden tulkintaan liittyviä yksityiskohtaisia ohjeita. Viljelyvyöhyke -sarake osoittaa alueen, jolta tulokset on laskettu. Laskentaan ei ole otettu tuloksia mittarin viljelyaluetta pohjoisempaa. Kokeita (kpl) ilmoittaa, kuinka monessa kokeessa lajike on ollut samanaikaisesti mittarin kanssa, eli monenko parivertailun keskiarvo laskettu satotulos on. Sato (kg/ha) on lajikkeen keskimääräinen sato niistä kokeista, joissa se on ollut mittarin kanssa samanaikaisesti. Suhdeluku (sl) on lajikkeen keskimääräinen suhteellinen sato verratuna mittarin satoon. Talvituho (%) talvituhon keskimääräinen osuus kasvustosta, 1 = täysin tuhoutunut. Lako (%) kasvuston keskimääräinen lakoutumisaste, 1 = täysin lakoutunut. Kasvuaika (vrk) kylvöstä keltatuleentumiseen. Korkeus (cm) kasvuston keskimääräinen korkeus. 1-jyvän paino (g) sadon 1-siemenen paino. Hehtolitrapaino (kg) sadon tilavuuspaino. Valkuaispitoisuus (%) sadon valkuaispitoisuus kuiva-. ainetta kohden. Kuori (%) kauran kuoren osuus sadosta. Sakoluku 1 sakoluku normaalina viljankorjuuajankohtana. Sakoluku 3 sakoluku 1-3 viikon kuluttua normaalista korjuuajankohdasta. Valkuaissato (kg/ha) valkuaisen määrä kuiva-ainesatoa kohden. öljypitoisuus (%) sadon öljypitoisuus kuiva-ainetta kohden. Öljysato (kg/ha) öljysadon määrä kuiva-ainesatoa kohden. Keitto 6 min (%) pehmenneiden herneiden osuus tunnin keittoajan jälkeen.

7 Perunan laatuarvostelun asteikko: 1 = täysin ruton saastuttama 1 = myöhäisin 9 = paras ulkonäkö 9 = paras sileys 9 = suurin rupisuus 9 = suurin pintavikaisuus 9 = suurin maltovikaisuus 9 = suurin jauhoisuus 9 = paras maku 9 = pienin tummuminen 9 = pienin rikkikiehuminen Tilastollinen merkitsevyys parivertailu mittarilajike - verrannelajike = erittäin merkitsevä ero = hyvin merkitsevä ero = merkitsevä ero Taulukko 1. Ohran koemaiden maa-analyysitulokset maalajeittain v Maalaji ph Ca mg/1 K P Mg Karkeat kivennäismaat 5, ,1 88 Savimaat 6, ,4 338 Liejusavi 4, ,2 91 Multamaat 5, ,1 214 Turvemaat 4, ,1 193 Keskimäärin 5, ,2 185

8 Kuva 1. 5 Viljelyvyöhykkeet sekä virallisia lajikokeita tekevät maatalouden tutkimuskeskuksen ja yksityisten keskusliikkeiden laitokset ja tutkimusasemat. 1 Kasvinviljelylaitos ja 2 Kasvinjalostuslaitos, Jokioinen 3 Lounais- Suomen, Mietoinen 4 Satakunnan, Kokemäki 5 Kymenlaakson, Anjalankoski 6 Hämeen, Pälkäne 7 Sata-Hämeen, Mouhijärvi 8 Etelä-Savon, Mikkeli 9 Pohjois- Savon, Maaninka 1 Keski- Suomen, Laukaa 11 Etelä- P ohjanmaan, Ylistaro 12 Karjalan, Tohmajärvi 13 Pohjanmaan, Toholampi 14 Pohjois- Pohjanmaan, Ruukki 15 Kainuun, Vaala 16 Lapin, Rovaniemi A Anttilan koetila, Hyrylä N Nikkilän koetila, Kangasala L Länsi- Hahkialan koetila, Hauho P Perunantutkimuslaitos, Lammi,41»

9 AJOPV M1 7-MAY- 85 Ii- 4' 4r ac.4r- ru CD ru cr VD N. OD ON e Un CN en er :D ru ru ru 1C) ru e- e- e- e- ru e- e- 1 u)_..; e- I II IC er t 4' Ile 4'4' eg 4' 4e Ml Nn vr> Ml vo cc co ru m,4) cc O4 OD ON 11 OD t ht X _J ml 1 e- e r" C5 C51 w- 8 1 e > 4'.4 ('J On CN-1 ('J-$ ru e- Pin vd CD M- 111r1 Od vt UN 1%. IIN Ml.t 9 ml, 'ft 9 A , -J bc CD 1 1 e- e ru e- 1 1i- 8 e- 9: '4' 1 4' 4c 41 4c 4c 4c ic 4' 4' lbr ru r. r. ml Co "43 ru M- rn e- CD ON CD ON 1..«d1 4i OD ON e,.w e 5 lie, ele 111 Ii 1 9, 9 lo -5.- t...- un CD e- 1- e- e- Ml 11- e ml Ne CO 4 Co) 4' I- NJ e- 1 e e > >c lc ic 41 ()i ml vd e- e- e- w, e- N1 e- INI e- Nl e-.ar ex Le% I 1 4: 44 44' 44' 41...t 1%. < ' rn co On CN e- ' e.» ' ' ON ON OD CD nt «Co et ) 1 eu 4 e- eu mn e,-.- 1 v-.- v,. e-..j e e e e e i 1 >.J Dr UN M). ICN e- 1.) CD mn CZ ru r- C) on Ml On e- i-.4 ej 4 4 IK I- q- 1.r. e- I ' ir 4' -.I CD I" CN Nl... r- un Co CN UN CN N. un 4 gr. CA CO e- rn cr cr X> CD ' e- CD MJ eu 1%# (94 e- 1-- e- er- T- Ii qr- W-.,e A. qr "" - tr. OL CU Vr1 vd 4 I.- - Ml Co'oD VD nj ru OD ON en. < CO Ml uj ' c> ne co N- mn.2 ON e- Nl CT dd. ON CD nt Ce, N- v5 VD m.,... VD GO C: N- WS N- OD CU t UN.. w- CU I" "JAA CD CN )C..«CD MN Nr5.4-4 mn mn ml 4 ml mn mn mn 4 11n mn O Go V U -J -4.t Cu un CD Y5 on N- up un un prn on on un un on eic h-. r". rn.-- CU e- e- (l.1 I"' 5- w 9L ei> I --) 7C Ml trl ru eu mn ru ru mn eu ml eu mn e i on Mn mn ('4 ('.4 CU rel -J...J : e e e t r.,- ru eu ru cm ru Nl ou ou eu ou ru ru NJ ru N(9 (V VO Nl cc > > 1..4 ' > st... OD CO W g:.: T- N- fn- e. ' ch r4 CV 1-4 i.1.1 = Nl' N. e- 4' V:, 4 t l r- fel :D NL U.1 -' -s N. N- ' ' un.,c# e- e- e- ', > U ec C: ml 1,.4 4C ev cd mn CT GO e- Nl CO, S e CL 7.E ei U 7: ON <> N- Tv. CO > 1,1 ve len O. N- en In. >.- X' ->._ o. I-- V).J Z en C >- >. ei.cc 2 el --2 C -2-4Z 1.i.1 - t.i2 > -I. 6 '. Ic C) 2. -) -", 7C.: UJ NL. I-- -, --, "., ', - DC

10 7 AJ OPV m1. JAN 85 -I W t' NNN..Nmir..-.LeN..t e--%- e- e- e-- NNNC.r. Nx-,--, 1...le, l-e-t- Ir.r-e-... T mot U= MMNNO cr'r c MN Mmi^ c >-.- 1-~ NMM.1^N-4 te).a-'n N = Mg--1"«, WoOW N ,N- 1- :y -.1 1^,. 4'4'4> 1^4 u-n44. LIN.Am-44 Le,,-..-i MMMMM MMM 1-. e-ne--r.nm,-..,-.rnmej, a. yr. w Cerla-kiNN MMO -. Ce Nm,co. im«v= N44N- 1.-MLn. M.. inf^:2 mosmnm 1.--CW N-;--1/1Ma m =c.d.nn-'.tri.4. NN Zu MMMMM Mm-4- mm Mmm.../M.4-44mm m, J Cu N ej,4 CU Ln OL N 4 CW 1- Tt- U 4c 4c ««- NMM,1- C-71%.-M.-4.T-' M c-r- NNNN1-... LAJ«[ UX,,t1L-W1,11 NNVNON.N P1 a.1,141^ kna-a-n CP, 1-1.^.43, N =c.9 MN4N N.4»g- t^ ,oNin N M.44MM MM4'm mmm.4. rn '-1 NNuNI-N 111W1 see-oetnin 1-e-4"%knM e-e- 4c «1c 4c «4c 4c 4c m... - CLI e- O.. M CD rn 3 CD C M 111 qr. (1, T-.., 1«..i- gr. 11. r- gr- r-... WoC Y2 N, %('.J 4)«.43 se3n-mse 13''1- M NM..,43'MO. ND..t'N N 2W 111NN4'N '''141% sescune-w Nene-, 41 cr% YOY r, r4'? MMMMN MMM.4M MN-41MM M >1 4 CO M, ;:, U1 U1.4 dp N- W1 V) CO 4 se.. Ml 15 e- mn on ru Cu e- (u r- INP) nj e- e- e- e- U $. CC UJ > ac a- cox II 1: > e- W B-4 Mw YO N.4Ne-M W NNO, <32 unsee-e-e- M-3 Y «' '< 3-M' 3e-NN OW CL.«UZIC MNO 1--c 11.>Mse NNNNN r22<3-1 «Z«-J -3c-c2 W C CO-J MdX> r

11 8 AJ O PVM 9.J AN N OC "» Illt -= I-..=',. WOW >W114 m 7t 1.,ID.4] N..- CD CN e.. ir. V.. e-...nwnn.4.71%-1% ), 141~1,11+1 e-, OD e- 1+1 e- ru -4D e- OD qr- q... CV C.,, V Pqr." NN.NNM1..G.CN., 1%-r%-N.NN- Mr N CD.7 e- N e- e- J 4 ru...t co CN CD CD.--.1' tr%krind. e-oinkr e-...t4(tr- 1+1,1M1+1M 4&t rj rki oo CD 4 CD 4 CD CD 1.- e- CD....D1.- NWe-... NO, CNN-1+) 1+1Nr+11+1/1 VI U1 e- D CD T kr% v- «41.t 44 et<c» 4NitNNN.,[7kr% NUNC.7kr%.7We-N rel ezet 1-NO3 e-oe- -, e- NNe-Ne- e... EE e- 'V"' i 1-,-... w...,» X a oic oic Wa s. 4,cro.u., r...o.orvo r. r4,,- 4., 4 N ur% 1 W«o-k..1"... '.ONN. NNr Mr.1%N,e-N, N. kr% U=W.4>NN' 1-.N..kr% ) 43...UNI-.7--C.N.N e-,... 4>EU M.4. 4MIM MMI rilmr.r, U1 U W MC...2 ''N-r.-1. UNIL-1...N.11 MW^N, N. e-e-wr , -, %--E-- T...v.- r- I.- I- T- WOr U bli (//.., Milir...I.«...IX let» MN 1-..4J E 1 4 ' Lii ez N» J ' x...= Wh-, -1 a-in OW UN OWO N.7'.4.7Ne-M 3 ok. W 2r -, NNO, M.4 3,4 «7 t," '5 «4 m M (C.'.'; ;2 :: n: N CP:4> OU I..4..«UXX Ie, I" CI..W>VrIsC N-I.-IN..N-N.».""/ XZZ,,,X»1.4C»(,) JZ t - EIC ~ez W -7 UI _J J W1X7. -, "7.X.ICW L..- -,

12 9 AJ OPV M 9-J AN ~111, DIN-N 4ti NO-CNM 1..» 4-».-, > rl-e-.ct 1.. e- T.. T." f". T' l" V.. T"'... «te ES NMN- OMO NM N-MciN te'n. MN9M4- ONtcrt 4" 1:23M...CD r-nno. N,C) ONN(ON NINtstMN, NtNtst NtNt 'mn mn on r' P, Nn Nn r't re) c1j ck r 4c 4r 4r 4r 4r 4c 4c 4c 4c 4c W..42u1 <2e-e 'We-, =.-, e-c.-c e-e- e-... tete te= M1-- 1-NeNLIN NNMG-N lim.momozn.4dnlin.44^4ncin..o24-nnt Ci o.t 9,ONOM.4: MNNNW 4intiN., Me-CNNN Cri MMMMM MMMMN MMMMM MMMMM M rd.j eveu Cu e-,4 N- Nt 9 CP, N N- '. Nl OD Nt Nt M Nt INJ e- Nn r- gr. 3. 4C 9C9i 9(9( ic9c Q() 9-NNIA,LAN91. MI-W1.nst 9.» , i... 9 Q UJ >2,4521^e-. MMO, NN COMOONt 11J tr11^4.»m NCN-4CON NtOWNLn CD N,e~^ 3. N4N 'criii1n W MN N LINI- 83,C 14 9NtM4 MNtNtMM 4MM4-4Nt-44-4 u i.4 Z..1( 41C$ # e.J Nrt1 MNNN-P W,CMN.IN NI(%JrO)Nr.-,43 Qa. MNJI-NM N L9i.J 1- «Nte -J NE -J 4-= Uih-cO WW UN Ci VDNYNI-M =. W NNCN som LNC &Ft U Met.,,Ote -1M, 3~NN NY.4 2.4UZE lel<> -cn.m.. N-N-NNN EZZtem trl-rn -1=-#»= KZC-1 -,1-4Z W,D NJ N.COX>... N CO,

13 AJ OPVM16-JAN- 85 4C ci, 3 un Cr N od r. cr ru c) r. e- vd e- CD Cr e- e- CD ml N- Cr C: i i T. 1«. V. V.» 4.5 V"' V- V` = N4. N..mN- unnunnw) N-q-' M Cr.t 45 e- CD un mn CN 4 OU r-.$ w) : ru mn e- mn Cr.un M ) Cr N- VD Cr 1- CD M N. OC N. 3D U1 M Nl ml rol r fl td) Ml Ml Nl Ml to M vn r' r' rey. -J Cr>.( Crer CrCrCre-M W3NN'..,-,.. 1 4c -r'j M NO r- N M M a- N Cr tr- e- e- C r. e- 4." Mor.S WOWNNW MI.4u1,Ctnev.4 Ne..3(1 NNJNJee. 11NM 51.t.trINM9 4444M 4s4444 NJNINNIN N.1\te-NNi 4N9NN.... NidNOC M e-c r- e- t -it N- tin N vd mn Cr Cfl CD u1 WN N M I" ' <} X c., ad un un Ce-, e- C'' V-V-1-55 T-, e- 1. l'» V- V- V- V. T- V- V.. l. V- V- e-v.- I. ^1.1 4( 3C V%, e e 1 M 'e 4D M CU UN C ml N- Lin - CO.,, < CO N- un.1. 1(1' N- eu -5.t -4 On r- W.,t wn ad T r- un CD Nn ' N.. N.. Cr M1 mn,- r- ZD 3 un U rn.t M 1.t mn mn -..ȯ,t mn J Nn 4 ml M 4 > NNNNN NNNN1 WNWNOIr-N NNN N... W -J N- Cr Nl Cr,t e- un CD Cr - Cr Cr V.» CN N, er ao 45 M if M N- c> e- M OD.t UN CW UN e- ' - N- Cr eu CD cr tj CU 5C Mru ru nj r'. ru - NJ nu mn M ml rn ml rn ru e- rn 4 Pd. -J V> C11 LA e-.5 ml oo Lrt OC M ' ir LU e- e- et- e- e- e- e-- e- CU C U W2 OM WM We- NO r...ow.- s. M e- LIN -4 I" N- m, rn rn,r- WN Cr W ''11 1"» L CD C) CD OU CD 44 CO. CO, < V. ]; ,t M, st 14, Ml mn mn 9-4 I-- W.../ ir:.r- ir- m W CL I-. r V"' 1.. I.. V.. M >I -J J C Z i. «>4 k >4 inc i I > $ W e k W l) h. 1 -J > N Cr. e- Wm.J muf 44 UJ 51 U5 m4 r- ().1. A. e- '5'.4.t N ' UN.4... e- e - GC k4 U C -.1 4( CO N4 M 3 OD ir- ru ru ao kg. m CL 4C hc 2 3C M.43 >..4 CL V> 3», 4).41, N. N. N. N. r. > "5 ZZZ4C /Z C «: ar.c -» o c, o -' 1-4 2r UJ CD C) CL... 5 HJ A 6 92

14 11 AJO PVM 17...MAY-85 e mn c =D s4d CD ru un ru re) ru CD CD,t r r r N GO OU r NO :7d NO e- e- ru 1-1 e- e- CO 1 -J 4c I r 4c 41 4( 4c rv.: T- 1. W ur, rh.!. CD NJ år..4 N. r- &" ml N- NO N Ni e- ru 1 e-,t st ' ru e Ccl i I ' 1 1. t «4( ( POIKKEAM AT MIT TA RILAJI KKE EN T ULOKS I ST A r-,1-141r-,1-1.-a- tri rn 1--"J 11-.N e 4141 et $ C 4c.4c 4c ' N. un e-.4 N,I.... CN T. N r r Nl 1,1 91 ' '. W1 e- Nl e- e- N 1 e-e- ii- I I 1 1 q e ea.4 s-i I >.I( ; 2 1" on ru c ru CD '," on on ru...t UN LIN ru. ru e.. st r. CU < = -$ Nl I-- T- k--.- «-J Ocr.e-NN 4-4N-N tel,onontm 4N-41IGN. OaCCO. CO, CC aa..' a r re. r c cr3ncri' NN. N-Ift-taN Nr..ta, ' W C M odonctx ' T.--$N 1; ,N'.7 NceCTN-4 M1.4w-CC stmre--. <I s atd MMMMM MMMMM MMMstM MM,t4- M. M C Y Y -J 4-tM,r--4x--11iN ON-re- r,, C41NUN ts-. WP,r+cnNN, 4h^rolt41..3p().NM NNr W F4 Y -J -, 7: rn rn ru ru on ru ru hr) CU M ru - W) N rn M M N CU ru ol -J..J J ::D < t-1,- t-1,- q-nle-e-i- T-1-1-e-N1 cr o-1 >> > p-1 C1) t _ C1) 3 u r.-i.-:. -: r.-j--, ru ru, LAJ, J) 1J) = Y LA CWC N.4W ND -3h-r- -.3' 4O-4 Nr1w1 C =br w 3-, rs-r-o.,oco u-1-4,.,-.- cy. m> v cr--,, rno oa,~14. MCCI-MN st, 2 #-. ZCI_Ci(Z M,4D i...,--.?ms NNNN-N. >- c -) $- ^E= Za.2h--1A -JZ,,--8 «,-.).- < 42.. :2«-).--7 W -->? -J >.ac].5 -,-)2.KW V ,... 5

15 12 CO) vic 3i C CD 3 > ig o ton. on o, o, o. 3 q... V. C, M1 P. r. on <3 C3 4 ru r. e- D IIN mn..4 UN 44.r. ren rn On On Ml o,., CD mn mn CU Ml on Go 3 GO Ml On Nl CD 'c w%..., e- Ch. - - cu Cr CD Cr.. e- CD CD CD Mn r- o. un cu 4. un Nl o q..-,i cr u,.3. u,.2.,r T- nu r- 1 hol Cr ru N. N- 4ru CD CD Cr Cr e- CD CD mn on un C: NO e- Cr Cu r- cu.." q- r- r. OD e- T1 UN un r- r- On rn ru e- (/ ) CD e- Nl e- Ml 1 CO N. Nl 4 e- LIN rf) NO I" CO CD CD D C CD CD Cr Cr I TC åle Dc un nj Cr ml ml., M1 N- N- N- CD. v.. N..1. CD < UN..4D -- '.. s' % 1.12) 2 %.11C21 :2% 1.3' 2 c...;. '4'.44D '?"1 11 Cf. 1.- Li. 14 c'' '- lc C D <...s.,... kr% Co. N., ien p.tl c) IN. CO. r) U mn on mn on on mn mn on on on hn Mn on Ml mn mn on.4 mn NJ NI 'ID.4 CO, CD Nl C, W1 CN ru r. M1 e- 141 ND Cr Nl Ni ru ru q-- q.- q- x- 1- NI U () C Ori 3 <3 N. Od C3 v- CN CD v- 3 v- w- T 1.". 4L OL C <3. 2,t 'Nn GO od,1.r oo cr,, oo r- ru 2C CO < CN 141 < P. 3 )1C ro1-4 N1 Mr1 M1 M1 Ni - > j rel rr) r- Oun a. " 4e z),- un 4J CD C CN CD Cu ru e- r- e-,t <3 CD ru CD - ru Mn N- CD on CD vd vd r- o. r. < ru u N u1 N1!". vd ru &rs C) ru On mn mn on si r- cu Cr un UN r- x- J1 kr, on vd e- 5 CD Cr.43 CD Nl Cr <3 e- ru,f on r- q-,r MN Cr ru e- CD Cr Cr Cr Cr Cr Cr CD Cr Cr Cr C) cr Cr CD cr, e- e- e- e- ).- itå Te cii 3 3C e- 3 CN r- ru.1. r. co on <3 Li-, Nl rn.4..4c oc c,..4 LW.... q-.4:4 N. r- CD. ru 1.- r- eu CN Nå Cr NN CN ru old 4 vd CJ W1 h 2C 4D N- <3 P. -4 In OD 3 on cr un u...,.4. r. co Nl.,-. un Lel ND 3 M1 N1 141 f41 M1 1 N1 N1 M1 ru on on 1,1...t 14, rr, N,, On Nl rn å.4 )... >..J e- e- od <3 od CD un N- r- un mn N...,.. vd N. un unodn-rv r t..., T- to, M, M1 Ni r, CNJ r- 141 M1 M1 r- r- 1.- r'. e... ru UJ...1 -,.144,,,, 'iw N4 >4 CM ot C) C, M1 < eic r. CD mn cr Z..N9 V? '1-- wv Ii-i ;Zo,,u.k,,3, C) od CD,C) ru N1 tri,c e- e- oo D r- cu CD A 692

16 13 AJ OPV M 9i JAN.- 85 itc 4c 4c ie I,- 4 CO I-, NO, ON N4 NO 9 Nl,./ ,..,, 13,.,. ON,, I- 1/ N. NO I.. t\i.4 W U)4., bl et b-t I.- 4 rt re> 3. N- N- i" ce)('.1 tfl,, q- 1,1 141 pf pv re) ret (11 co CO tn. I/ te), te1 Ml te) tel te) ' - Ni 3 q- 3., Nl ', I te) P.1 te) Pe) te) V) -t VD q- LA (\l LA q LA LI, tn LIN 1- NJ. MI t41 te1 1,91 NJ Nl I- NJ q- I,r) -4 te) e- 2L te) itt E «4c 4c, 141 te'l e-, I- CO 1""' 4c, ' N, O9OLALfl " -. ' N I X N- q- 4 Nl. C\J, tn LA C, i,r) -1'-r- N-, n.4 4," e- l' 433 LA CO NO, N- i",c oc irt -4 -,4 N E ft) td1 rel te) it r re) re, rel 4 4-4' 4-4 OC r CO, r- ' N- r - e- 41C ->. C%1 C\1 1- e- e- e- e- e-- 2IL '/ItC iåå V V) t-i 1,... IJ):".."1-4 N- I.. 4, '.4 Nl 1.- tn t N. IN. ' NO Ce LP, 1- e- g- CE t.. hic etr?en, ez h-. rel. CO CO e- 4 'V Nå 111) V 8.4 E itc Y 2. In, I- I-4 a. o > Pol.4) N- N. N. N. N. )m '91.4 ZZ.IC E.eZ I-- Cit -J Z.-4 Z ««, X Z UJ V) -I -J > 4ilt ek X «",...) t:) , - --t t HJ A 692

17 AJ O PVM 91 JAN i 8 5 4C CD CP, NJ V) e-. OD <2 CD ic 4( 2E 1C CD MN CD N. p' c e- 4 w) NN 4UN LO c N- r- aoccao 2.2 MN.? E J MN NN-ON Mon on mn N1 CL ac 43 Nlcc ON e- Cr r e- mn CD N- N, u% CD un cid ei:, on CD 1%. 42 CD re r- 3 CU VD ' st mn Nl NN e- e- N1 M1 Cu e-. 4c 4c -4 4c 4c 4c L CD CID 4 CN Ml e- N- e- vd Cu 4 cin-3'vd. r- un Nn OD CD N- C) CN CN OD CN C) CN C,., CD CD Cr, CN CIN, 1- I. r'.. r." r- I"' 4( (.c Dc t'.e-...i. ced OD N- CO C) un un C Nl e- C N- C4 N1. Ni re 2E "... UN CN -- un OD 4) CD W) Cr ' -1 un u, 4 3 r- re.1. on >4 GD UN 4'O 4.2 4D U)'. ru re on on co, on r- co r- ru un > ac mn on on on on on on on on ru IIN N9 Nl N) M) MI N1 N) te) te) on et V)..1 N.,... CN CD N.1.2. OD - Nt 4 ew VD.. 3D 4D VD OC t') (:, CL.2' vt e- 4 -t M, CU e- ru r- on :: on.-. r- 1eeVN --- c - 4c 4c et 4 CD. NN N. 4 (U Nl od OD Cr -4 on 1.- C ` C> ' rv ic C c) CN Cm CD oo oc CN.. CD /- e- CD Cr CD E e- 1--, 1r. Ir.' t." ' gr",r" l.'. 't-- 1-1C till Ml 7. 7C...1,t.- PIN te) Ml CN UN ON CO N. UN N UN N- N) r- (94,I) r- LI) N Ne CN e- Cr CD WN ru r- ac N. 4 UN -4 CD co -.2 NN -3'.- - 2G ho tl, GO e-.e- cc Cr M1 UN P... CP <7 N-.. e- CN CN 111 Nr1 3 Cr o. u tel 4... on te) te) NN...1, Pirl W1 Ml 1) Mr).t.2 Ml PIN NO l'' MN rel hit u Co -.I 1 r MN OD CD '.rt) N- Cr CD VD NN on r4', Nn...t ml D N- 1-- <. MN 5' e- re on Cu (.J r e- re re ("kj r e- r r e- IV ak OW V) -z J c-i...i 4C C I- I- N M >w ar -, n.4 4 Lb 1-1< -I N- Z NI, (1) GO WU >4 th CD CD 3 CD Nl (\U e- 11 CD LLI 3t -,. - N ' un4d e cr- Cr Ck r4 21G C - rn CN 4) 4C rv tt) CN Cu OU 4 >4 #'4 2E eic U 2E. ON VD r- ~ EL te) > te) 47> N- r. N-. N- '11 N4 ZE 2E 4C 2E' 4( 1... (/) _1Z r4 sc ZE ( -2 4C -2 4 i! UJ C) C) C) --) GO.J.J.z. eir c> = f4n -1 --: m C uj )d. 1-

18 15 -J «'4NM.c414-MN 4'414-4 urnn>nj:rk p... -'N MN '. = C dl( GOZ CrNM4 M4-4-ON J^NNNM ccn'5 N.%4 UNN-MN.t NN4, 9(NJ,1C Nr-N-2. m 'N-M4-M NUNWNWCN N 4W4N-LiN.c m >1C MMMI4NM MMM4-4- MMMMM,r1<1,41<1M M >..J. 4-M <D<DMOC ' Ir". q...!. l.. T.' 4c 44 1c 4 pin pn II N N. ' un CD W' OCC'33. 4 T. r. r- M«GO= aunngo MaD43i1N W4Di11N N ONI-MN WNNN4-4- MIJNONO -4:44,C'' U 49IINM9 a NINNINN NN1-NN 4N4NN 44 WNN 4- CCCN 4- ac 1,4 -'- N. -4D Tri CT '34. 4,t NNN N 4c 4- C1 GO C41 <3 r- 4) N. -JN 611- Nl y,,t - CD GO. ' CN CD ac ce - CN C CN CO'W Not WT f MC3.4--CC -MNI,4 MNC 4^ P.4. -N4A.C) 414N-N U, r144t4 NWON> MMCD1-N.-...WM U.4.4I4IMM MM-39M LA »M 4.."1.m. 4 > -I NNINNN NNINNM unc.44-n NNN rj T.` l' V" ål.jn OCN CNCNONN N-2, 4-N Nr- 4-r e- 4..GIC MS 4: N. 'C4.M kr 44) , ,ON.431t1 MM ISNO >N U NN N/41 NNINNM Nr-N J GO CO GO Orf 4- pn T- co GO OD OUN NJ W M MC M CP P - N- «U WX MM WC WT- NC N.,OW 4,- unm ItNN MM M U NO + M.1. '' V stm m'imm.j I... (6) r- I.. T V «2 Ot r4 r t >I- 2 (1, S 1 > ' : W r4 UI W 3 = N NO 4' 4C4N4--M 1- W 2-a N, '3C r P''' st >4 M1 CN ac ad 4- N ru <D kit 4-4 SE 41C bi az CIL Nl 4 l--$ CL, PPI N- N-. c-422i2..j2r4 et 24(-1,< -as-42 W J -.I ><24. -a-52,4cw =

19 16 AJ OPV M 1 7-MAY- 85 Nr :D C Pkt ect 3D e- V) ON " CD M1 'Nl _j -I 1 1 4( 4( 1 r 41 «= IX 4141 >, U' e- lel (NJ rk. ^ -1 %. Itl I" cir -, r. on e- ) , e... CU 4 CO Cci 1 I VI R ALLI S E T V) 1-.4 II, Y -i... 2, ui ui '.v.»4,4 Ct W1 CD Ct ru ru it (J t 9 II ru 1 e- CL CD CL (.7 ", 1. I = < >c cr r- < < u. 4( I( rn tel t.- t., M? X go 1 r- y- -. IN. e «4( I( 41 4(,, o. ru ru mn 9 CD CCI r- r- t..? e $ 3( 4c 4: I( 41 1"4" -.? N ` `.1' -3 I hrl 4( 41 2 CCi 41 4 ru on 9 1 r ru <2 9 v- e or'' Nt Ml e r- y- 9 9.t 1 Prt ««4( 41 1( ic 4( 4c 4( rn a '4, N; cv I w- r ( --, 4( a-p 1'1.-- rrt, 4rrt on, «Nl.--,k- ' r- 1 ro ' J e 1 e $ 1 Ct < - 1?rt t-- r-t I 41 p.- > 'Z. -., DC ru 4" rn ('u r- inj CD (V CD ' r- I r- 1 r- r- 1 < «3 LW.I( u 4( 4( Y lit 1, -J CD v Ct ivr) ' LIN rs. i" CN C (t),x C,, -, -,, O' s'.- 1- uj sx C f> Cf. NJ.-.1 '4' lin tr% uu 1[ vd r- NJ t.- -C 1f\,- OD V I Lri r.- 1" ru...t 4D 43 4 on '4 o et cd -4,t t 4. on -t _1 CD CD IN- Ct 1N; 4t-1 cn C) 4. -.c»o C, -44 ry on mn m", ry ru mn.- u 1: 1 1 I I I..., - 1". ". -. >> CC I M IN. :: N r.. J.- at " 1'4 ', 91.1,... GO V: CC e` 4 2 ct: 1'-> cr, 4 ::. 1...i l -J a. CP..9.- N- Nl NO,C W ui -i C N- irt C v- > 3.- 3C.3 X ''...,,r- r- ci, = F.I 41t ]C 7.? Z CD on on > :D ^ p.:2 ::.,. - a. 3- XD -5 cn > -I. C > 1: -J 'w - --) Gn Z -' C) > m4 5,..;

20 17 AJ OPV M1 1. J A N c 1%.. 1%. 3 ru cr OC rn ml tn1, ao co CP, C7 CD CD CD r^ r. r. 1 q- r C G X.7 GO CN r- CD N. CU on CD CD..t Nt CN M1 CD e-? CD L, on st on,4 CN 'AD.t.t NI MI M IU N D. -J Nt CN CN.t MI - 4 MI T. e- a- 2. ag _J J OC o Cc '' on oc vc = DJ UN N. U1 CN r. CD CN CN CN OD CP- CD CN, CN CN e- UJ ffit hd 2 CN ' IV CN 3 r- -.4r -1,4 4r4 1,1 > "N.,IC OU Nt -4 e-.t I.. VC W1 e- CD OD 2 LD UN N. LIN CU CD.t D,ID.t on vd -...? :CD U -4-4' -4 st " -4'.1"...7 Mc),t >J CD N. CN r.1 c; un U1 CD Nt..4 'C 'O CL.2» CU MI on -t on ru CU on c- U.4 1- Cc 1-1- $.4 im k > Li/ p-4 G W OC.- cc I X CD N X) 3 N. > «e- -, ml = Cl) «L CN :<.J 1.1J 3C 4- z11.1 > u) r' X ' g- 1,- re). W I.- Lu 14 o- ::: Lr,.- >.4 U.4 2: otx - t...d c- Nl CU. ål 1.1 C «"P Z C ål Ml 1'41 D> :D ri, VD P Ds o..4 CD C -->.J -J 1C 1C.J 2E D» -, --7 Li, :c.7 -,r

21 AJ OP V M1 4...J A W elc ec us CD OF1 r4 CN N, e- r.i r- CC 1C CD ON CN CD e- CN 2E 2E e- er ec 31. a- X.t e- CN un mn W1 Ne C, N. un r. Ch CD ' r. mr) ac :D WN <3 e- CD Ch le ad.8..4 t N1 a( OC 4C -.1 K1 1 cn mn mn co '-,t ec e- e- e- a( 41-1, Lo CD un e- <D 1%. e- Ch 33 CD Ct. CD CN CO CN CD Ch CN CD CN r- 1'. sc r- Uå 2 -s 4C UJ ee4 - DC 1 M UN un ru mn N-,t CD CD e- un an ui < -4. ch N. ø - LU (JO LO un <3 Ch Me, UN.2e 't-t 'C uu ac,le -..t,t.t Mr, 8.4 ec e- h- LL1 co JE.J e- CD CO e- un.4 CD un un 1% UI - CL.t N,t mn,t ON N ru mn T. ec ai...i. 1C -I.«der DE CC h- ', 1 #-4 ir. 2 Go co e x c) 2 > oir, 1,,n..:, cn «' C -å LLI a( e- NN,t z LIU Ds Vei r. Nt V Ch e- 1%. ON 'O'ø s1.-. UJ,4 Co N. f" e- 3'44 a GIC 2 <C CD e- LP e- ON Cu to ait.4 ec 2C 2 C) u rn rn 3» :3 Nl <2 -, Co 4C :r OC a 4 ec C2 Ce zs»e C) MC : Or 3> -5.9 (4 2r -s -,1C

22 19 AJ OPV M 1 1 J A N, 85. Ic CD Ml U3 M1 VD CQ C4 N. NJ 41 M 1-1 CD CN Cr Cr CD ad Cr oc N. e- D 3C 3 mn o. o. tel <3 CD CD CD CD 41 Nl C4 OC ru VD CD m- vd CD ml Cr. Cu Ul CN ).1. Mr, r.j UJ ][ 4 Ol 4 Nl Ml Ol.4 on 4 mn ru.j N- UD <3 N- 4" 4) 4N C) OD tj u, oo r- CN ad un T- oc CD CN CD Cr ad Cr CD Cr Cr CD CD T- T- Ts uå Dc N. ml M. T- ml 41 C OC OC :s s, N. CN CD Ml U3 M1 <3 OD NJ W 41 vd CD 4 <3 N. 4 N- ru CD LO ,t 4 Le) -J ru ml vd CN u, o ru 4D Nl ru Ml nå M1 NJ r- r- Ml r. -J K1 CU ad CN Ml r- ru N. r- CD Cr Cr Cr CD r- N. N. UJ «1C T-O. 111ittl'41 tf1 Lt1 7E Ar N C: vd N- CD e(9 un vd T- CD Cr OJ N- mn VD d.4.4 Ml N. Oc -J Ml Ml CP. Ml on m T- 4 r- 1. 4C Z CC.C C.4 iii 4 ad J 3 4. E etz ir» ce) on J r+1 Z > U. -4 T- :C -J Ct..3 I CN r- N. ' - UJ UJ UN CO «C.4.- ret h,c N.4 Z 2 > "ZD» ac «:D qc 5-4 N-1 4C C3 > 1.4 acc Z > U> Z 5

23 AJ OP V M11. J AN 85.t 43 N- NJ ' ru 43 Cr CD CD CD Cr Cr CD r- CD e- Cr V. r- r- e-.t ( 7C CN 1.4 Cr Cr MN Nl CD CD cr CU Cr. Cr CD un un ru.t 1%. t. 14, Cr CD <> od a-- Cr.t un on vd s mn.4. on mn :t.t.1. on -4. & 1%. r- N.. 1%. N. N. -4 1N- r'-r- 4c 2 J 4' «K CD 9 y- V- Cr CU C3 CD CD CN Cr OD Cr Ch CD Cr Cr e- 9 G GO DE e- VD Cr.t ru CN C;$ e- cp. Cr Cr od Cu. un CD N1 e- CO INU. LIN un N. Nr1 J Cr Cr Cr Cr Cr OL sc CP Cr Cr.. Cr Go NN ml un Cr.t ro.t Cr Cr CD CD e- CD e- e- 1- cna vc. X GO C%1 1 CO r-4 Cr. OD V, -4 C3 Cr GO ẹ. 1 J1 rd Cr mn v? un ae Cr Cr GO od Cr Cr Cr Cr VD CD 1.t CD V) r- ON D N- CD e-,- ' N- Cr N- CD e- V. hui«od 1C CD on c on CD Cr 91 ad CD 1%. Cr.t i-w n,e- e un.t 3 oic.1«un un M9.t 9.t MN 1 ref MN on on T- on. ac.j I- GO Cu vid N- CD ru Cr 1 ru Ul, Cr, ON CV. osa' ' ' NO SL hd e J...1 oit ig Z V.» CD 1C co x irt CO NO ON v.- 's CD on OLI r- CD e- CD 1.- La un rki on co CD CD e-, s Uh U UN -3 W1, W9 W1 nr -J co ' co I- - a. V P- > «Ml %, 1... n OD 1.4 OD se, CD CD CO Cr > vc ' ch ar. ' 41.; a V- on 4. 2E Lu Dr Go. '4' e- 2C 1- «J CL DC 1 Ch e- h. NN vd vd 11.1 V4 r. CD un od y- -> V4 U ( Z1 CD e- e- on ru GO U 1.4 oli Z :C 5d NN 1 Dr :D on vd 5- :D vc :D -, V.1 i...4 VZ > , e, gc Dc.J le Dr -s -s ZC -s -,X

24 21 AJ OP VM 17- MAY- 85 It41 C= uu a= vs...) CNNO, u1 4%4-44:1,.1^ CC = uu.4r1-n 4c/NN.Notv Nrel a= w1 ( 'MId'Ile- II ci).-1 M1111 II 4 u te -I a --x--ni i ml c inun4w4-1 1 n e ae: re, pflir. I IP z. n- ru 1 a r C Q. U u-n. cc ru, Ml e- 5li, 9 rum 9,11\11"'?4, c =a 4c -4N.- 4,N un,.ct«4 w- r.rh u814 comipoo unru OW Irft-1-4-N Nl-Ne-Cu r I 1- POI K KE A MA 1 K FW 1 > 4. f-i- Nl un e- VUleil N, ON. Nl e CD «e-1- e-e- ON -J.3N.M.3.N. W.W. -a3n 1^ : 1^1^ ui = N.,ON.4...,,IDN,V. V N1rsNN -4-43,.4M.C.,, 6 Hisr...t.,2,1..."...t...7,t,t V NV I.... NP.-v- ^.1,UN,, 43,C W Cl..4.4N,4,1 MNINI'4,V. (P7 Y 5- -J J -7 =....' V. V"' V. W- 4%._i ; cc 9-4>- - >> > I- 4 I- W... 1 N- = II N- I.-. wer e- N - ril.-,- N.:C., e- ui bc Pol 2 i5: 7". > N -3 = UJ 1 -.I CL 2. e- N- Nl UJ ]r ui 1.4 r- UN «2 /-(P = 4 jzo Mrel>=M r'rd.-a ua2m N >->- 4t..4=.1-5 ~ N>...1 ><ZJZ % C:2);4 %)

25 AJ O PVM11.JAN OMOONW r- e- ' r Or-Nr- N NN... YX T"'..tatat CNNrUM 4D MW M-4,41. 1,..W1NWNWN X)3L r#1.4~5 r(1,4ion WNWN PrINNEzNen CL. e e- 4c 4c 4c W -4NM..4' CeNOWCN...?.22e-Oe- e-e- CU e-e-lre-e- e-e- W w eit LU al 2C CD 4> DO OD CU Ln e-.! ein 4D WN UN aul r.,..43ru '1%.-cru..- MW ONUNN...WNN ) 4/ Y XDU MN,..t.1,4' ',4' M-4 a... I-...I NONT-INJ 4DLIN,',4 CL. '4"4N-1Fel NINNene- W Y o-ez J ««P ~1 I«..W,4å ez N - EN>..r. n Go 4Z -3 rel m w 4c.4 zw r - > (i) -4',a--..JOL 2 CN e- N- N1 'O ' &LI e4 CD N- ED un tee- >.4 SNC OC 4( 2E CD e- W e- te) ru al e4 a. «C ZE 2E 14, Mr1". 2D Ml. )-O.",...i,..;..4C^X... >$.4 "2."',W'", -, «"JM

26 23 AJ OPV M14 J AN ( 4( ed ad V> r,i LiN N )41 fen LiC a-- 1-N Ze- a - e- Leet. 1- X, Irt ta (/ re) 1/1 itt 1. N. r - lig (.LIN e- Z7.^. N d lel Ln-.t- 4.J n GO ON. OD a-- LeC 1- e- 9d 9C 4e 4( 4( 41 U o - I41 st. t4, e- I- a- e- a-- ( 1..,C LLI Z -,.1C lii S. tel In 141 LIN IV /f GE 11.. o... ar.- I.- LIN LIN LIN 4, Po L.. r... m o #- 111 ca (D LIN '14'. e- 11 UN ' bd 1.-,L. LIJ 9d / IV V> X.J PII e- N tu. -4 I.. Lia r... N. 114_9 ai. 4.4 N 4 lel lel V> LIC 9d LIC LeC x ac 1- >1 94 e.- Z a ao I z 1%. 9. OL > «e ),1 V) J a- Lu 9d III 4 Z 1U IN.. ta 4 e- S 1 1.J CL 7t Ct. v- 1%. V) - - til I.- Ui o- ta- LIN CO e- 9 4 bc 4 at Z e- CD e- PII N V) 9d 1-1 hd at Z X () Nl» 1.f) NO )LL. -9 9d 11C alc 21 13C UI ed V «X.1 1E Z -9-9 X

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

Lappeenrannan Ilmailuyhdistys

Lappeenrannan Ilmailuyhdistys Lappeenrannan Ilmailuyhdistys Tapahtuman tuloksia, moottoripyörät Kierroksia: 396 Osallistujia: 328 Autot Moottoripyörät Kaikki Ajoneuvo Lähtöaika Aika 400 (s) Nopeus (km/h) Valmistaja Malli Tyyppi Selitys

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

KASVINVILJELYLAITOKSEN TIEDOTE N:o 17 EI] VIRALLISTEN LAJI KEKOKEIDEN TuLOSYHDISTELMIA 1979 MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

KASVINVILJELYLAITOKSEN TIEDOTE N:o 17 EI] VIRALLISTEN LAJI KEKOKEIDEN TuLOSYHDISTELMIA 1979 MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS J MAATALOUDEN TUTKMUSKESKUS KASVNVLJELYLATOKSEN TEDOTE N:o 7 E] -4-t4 ' r L. 'e cev 3ek TMO MELA, ULLA LALLUKKA ja LSA MATTLA: VRALLSTEN LAJ KEKOKEDEN TuLOSYHDSTELMA 979 JOKONEN -923 SSN 0356-7575 SSÄLLYS

Lisätiedot

VIRALLISTEN LAJIKEKOKEIDEN TULO SYHD ISTELMIÄ 1978. KASVINVILJELYLAITOKSEN TIEDOTE N:o 13 MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

VIRALLISTEN LAJIKEKOKEIDEN TULO SYHD ISTELMIÄ 1978. KASVINVILJELYLAITOKSEN TIEDOTE N:o 13 MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MAATALOUDEN TUTKMUSKESKUS KASVNVLJELYLATOKSEN TEDOTE N:o 3 TMO MELA, ULLA LALLUKKA, LSA MATTLA JA JOUN KATLA: VRALLSTEN LAJKEKOKEDEN TULO SYHD STELMÄ 978 TKKURLA SSN 0356-7575 SSÄLLYS Sivu. Johdano Seliyksiä

Lisätiedot

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS. AULIS JÄRVI, ARJO KANGAS, LEO MUSTONEN, YRJÖ SALO, HEIKKI TALVITIE, MARTTI VUORINEN ja LEA MÄKELÄ

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS. AULIS JÄRVI, ARJO KANGAS, LEO MUSTONEN, YRJÖ SALO, HEIKKI TALVITIE, MARTTI VUORINEN ja LEA MÄKELÄ MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS TIEDOTE 2/95 AULIS JÄRVI, ARJO KANGAS, LEO MUSTONEN, YRJÖ SALO, EIKKI TALVITIE, MARTTI VUORINEN ja LEA MÄKELÄ Virallisten lajikekokeiden tuloksia 1987-199 Jokioinen 1995 ISSN

Lisätiedot

Nokkavipuliittimet NOKKAVIPUL. UROS SK DN25 HST NOKKAVIPUL. UROS SK DN32 HST NOKKAVIPUL. UROS SK DN40 HST NOKKAVIPUL.

Nokkavipuliittimet NOKKAVIPUL. UROS SK DN25 HST NOKKAVIPUL. UROS SK DN32 HST NOKKAVIPUL. UROS SK DN40 HST NOKKAVIPUL. Nokkavipuliittimet NOKKAVIPUL. UROS SK DN25 HST 2977044 A; PF64 NOKKAVIPUL. UROS SK DN32 HST 2977045 A; NX93 NOKKAVIPUL. UROS SK DN40 HST 2977046 A; RU35 NOKKAVIPUL. UROS SK DN50 HST 2977047 A; SL33 NOKKAVIPUL.

Lisätiedot

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w Epainn muis (1.1., 6.12.) # œ œ œ œ œ # œ w i nun Kris lis sä py hää muis tus Tofia (6.1.) jo Jo pai a, y lis n [Ba li nu a, os,] kun ni, l nä ru k, i dän Ju ma lis, y lis ka i dän h tm h nk sl nu a, o

Lisätiedot

NIKKILÄN SYDÄMEN LAAJENTAMINEN VAIHE 2 MAANTASOKERROS 1/ / ARK - house

NIKKILÄN SYDÄMEN LAAJENTAMINEN VAIHE 2 MAANTASOKERROS 1/ / ARK - house tk, J e, hu p rr, Ä, 9,,, Ä Ä Ä 9,, 9 h vut tk k D uk, C lut, kpk C tr, rv tr C9, y e yv tt t rv lkr tl lut e pll t-k-hu kek u v pt + C C tr C9 tr lut C, C C, yp + phu te kt kpl bet uur rv gr ttpe t +

Lisätiedot

TEKNISET TIEDOT. ISO 6432 minisylinterit Ø 8-40 mm

TEKNISET TIEDOT. ISO 6432 minisylinterit Ø 8-40 mm ISO 6432 minisylinterit Ø 8-40 mm Univerin minisylinterien kehitystyöhön on hyödynnetty vuosien tutkimustyö ja tuotekehityksen saavutukset. Tuloksena on luotettava tuote, joka soveltuu kaikkein vaativimmankin

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKITERIALLITU PATENT- OC REGITERTYRELEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bkslut Kaupparekisteri andelsregistret Verhallinnsta saapuneet tiedt Uppgifter inkmna från skatteförvaltningen

Lisätiedot

1 Pöytäkirja Avaa haku

1 Pöytäkirja Avaa haku D yn as t y t i et o pa l ve l u Sivu 1 / 9 Poistuminen ( Toimielimet 1 Jätelautakunta 1 Pöytäkirja 17.12.2013 Avaa haku 1 Jätelautakunta Pöytäkirja 17.12.2013 Pykälä 15 Edellinen asia 1Seuraava asia M

Lisätiedot

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS. LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, KATRI PAHKALA, MARKKU KONTTURI ja LEA MÄKELÄ

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS. LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, KATRI PAHKALA, MARKKU KONTTURI ja LEA MÄKELÄ MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS TIEDOTE 2/93 LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, KATRI PAKALA, MARKKU KONTTURI ja LEA MÄKELÄ Virallisten lajikekokeiden tuloksia 1985-1992 Jokioinen 1993 ISSN 359-7652

Lisätiedot

SUODATIN- PATRUUNAT MASINO-HYDROSTO KEY OY

SUODATIN- PATRUUNAT MASINO-HYDROSTO KEY OY 1 SUODATIN- PATRUUNAT 2006 10 MASINO- KEY OY 2 Masino-Hydrosto key Oy toimittaa suodatusjärjestelmiä, suodattimia ja patruunoita hydrauli- ja kiertovoitelujärjestelmiin, kompressoreihin, ilmalle, vedelle

Lisätiedot

4rrr. PYSwvYoesrÄ. 0809-cPR-1115. Tarvasjoen Teräsovi Oy Junnaronkatu 16 24100 Salo SE RTI FI KAATTI TUOTTEE N SUORITUSTASON EN 12101-2:2003

4rrr. PYSwvYoesrÄ. 0809-cPR-1115. Tarvasjoen Teräsovi Oy Junnaronkatu 16 24100 Salo SE RTI FI KAATTI TUOTTEE N SUORITUSTASON EN 12101-2:2003 4rrr VTT XPRT SRVCS Y llmeu ls r 0809 VTT XPRT SRVCS Y P 1001.02044\TT S RT KAATT TUTT SURTUSTAS PYSwvYesrÄ 0809PR1115 urpn prlmenn j neuvsn seuksen : 305/201 1 (rkennusueseus el CPR), jk n nneu mlskuun

Lisätiedot

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census Suomen virallinen tilasto Finlands officiella Statistik Official Statistics of Finland VI C:106 Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census 1980 Osa XV Del XV Volume

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

-d;'$ d{ee lr a ;{*.v. ii{:i; rtl i} dr r/ r ) i a 4 a I p ;,.r.1 il s, Karttatuloste. Maanmittauslaitos. Page 1 of 1. Tulostettu 22.08.

-d;'$ d{ee lr a ;{*.v. ii{:i; rtl i} dr r/ r ) i a 4 a I p ;,.r.1 il s, Karttatuloste. Maanmittauslaitos. Page 1 of 1. Tulostettu 22.08. Maanmttauslats Page 1 f 1 -d;'$ d{ee lr a ;{*.v {:; rtl } dr r/ r ) a 4 a p ;,.r.1 l s, Karttatulste Tulstettu 22.08.2014 Tulsteen keskpsteen krdnaatt (ETRS-TM3SFlN): N: 6998249 E: 379849 Tulse e le mttatarkka.

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA TEDOATOJA 75 992 AJAKOTASTA AATALOUSEKOOAA KRJAPTOTLOJE TULOKSA TLVUOS 99 AATALOUDE TALOUDELLE TUTKUSLATOS AGRCULTURAL EOCS RESEARC STTUTE, FLAD RESEARC REPORTS 75 992 TEDOATOJA 75 AJAKOTASTA AATALOUSEKOOAA

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

LEIVOTAAN YHDESSÄ. Kuvat: Jutta Valtonen

LEIVOTAAN YHDESSÄ. Kuvat: Jutta Valtonen LEIVOTAAN YHDESSÄ Susanna Koistinen Miia Laho Kuvat: Jutta Valtonen SI-SÄL-LYS E-SI-VAL-MIS-TE-LUT... 2 PE-RUS-RE-SEP-TIT KAU-RA-KEK-SIT... 5 SUK-LAA-KEK-SIT... 7 MAR-JA-PII-RAK-KA... 9 MUF-FIN-IT...

Lisätiedot

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS Tiedote 2/88 LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, KATRI PAKALA ja MARKKU KONTTURI Kasvinviljelyosasto LIISA MATTILA Laskentatoimisto Virallisten lajikekokeiden

Lisätiedot

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS Tiedote 5/86 LEO MUSTONEN, SEPPO PULLI ja OLLI RANTANEN Kasvinviljelyosasto LIISA MATTILA Laskentatoimisto Virallisten lajikekokeiden tuloksia 978-985 JOKIOINEN 986 - ISSN

Lisätiedot

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS TTK AATALOUDEN TUTKIUSKESKUS Tiedote 2 / 89 LEO USTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEELÄINEN, KATRI PAKALA ja ARKKU KONTTURI Kasvintuotannon tutkimuslaitos Virallisten lajikekokeiden tuloksia 98988 JOKIOINEN

Lisätiedot

SAMMONKATU SAMMONKATU JAAKON- SARVI- KATU SARVIJAAKONKATU 1: Kalevanrinteen katujen yleissuunnitelma, Liite 3 Asemapiirros 1/4

SAMMONKATU SAMMONKATU JAAKON- SARVI- KATU SARVIJAAKONKATU 1: Kalevanrinteen katujen yleissuunnitelma, Liite 3 Asemapiirros 1/4 KTOS L:\PROJEKTT_2012\1510001046 KLEVRTEE KTUJE YS\14_TULOKSET\3.KTUJE YLESSUUTELM\DWG\KLEVRE YS.DWG Tulostettu: 26.6.2013 n- JO KELLR- SR- JKO- KTU SMMOKTU PYSÄKÖT KORTTEL 4 +100,60 KSPHT 1/2 BUS (varaus)

Lisätiedot

Koulutoimen henkilöstörakenne

Koulutoimen henkilöstörakenne Koulutoimen henkilöstörakenne 11.11.2016 Virka/toimi Toimen/viran nimike Toimisto V 1 koulutusjohtaja T 2 toimistosihteeri T 3 toimistosihteeri V0033 4 koulukuraattori T 5 koulupsykologi Yhtenäiskoulu,

Lisätiedot

KUIVANIEMI JOKIKYLÄ VESKANKANGAS (KUIVANIEMI 3 VESKANKANKANGAS)

KUIVANIEMI JOKIKYLÄ VESKANKANGAS (KUIVANIEMI 3 VESKANKANKANGAS) KUIVANIEMI JOKIKYLÄ VESKANKANGAS (KUIVANIEMI 3 VESKANKANKANGAS) Selvitys V. Luhon vuonna 958 suorittamasta kaivauksesta kivikautisella asuinpaikalla Tuija Wallenius 989 Vuonna 958 Ville Luho suoritti tutkimuksia

Lisätiedot

KESKUSTA - KAMPPI KÄYTTÄJÄKYSELY

KESKUSTA - KAMPPI KÄYTTÄJÄKYSELY FCG P O HELSINGIN AUPUNI ESUSTA - APPI ÄYTTÄJÄYSELY Yhv j jhääö 0100-D1194 31.12.2008 FCG P O Yhv j jhääö 1 (16) Hg 31.12.2008 - m ääjä 0100-D1194 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 2 2 YSELY... 2 2.1 Vj d...

Lisätiedot

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS. LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, HANNELE SANKARI, MARKKU KONTTURI ja LEA MÄKELÄ

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS. LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, HANNELE SANKARI, MARKKU KONTTURI ja LEA MÄKELÄ MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS TIEDOTE 2/9 LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, ANNELE SANKARI, MARKKU KONTTURI ja LEA MÄKELÄ Virallisten lajikekokeiden tuloksia 1986-1993 Jokioinen 199 ISSN 359-7652

Lisätiedot

Arocs 3663 L 8X4 B 16

Arocs 3663 L 8X4 B 16 Arocs 3663 L 8X4 B 16 Moottoriteho: 460 KW Sallittu kokonaispaino: 35500 kg Mallisarja: Mercedes-Benz Arocs Ajoneuvotyyppi: 3663L Akseliväli: 4500 mm Rakennemalli: 96404112400 MBKS MBKS MBKS Mercedes-Benz

Lisätiedot

NÄKYMÄ TURVESUONKADUN JA LIELAHDENKADUN RISTEYKSESTÄ MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA TEIVAALANTIELLE LIELAHTEEN LUONNOS ARKKITEHDIT A3 OY

NÄKYMÄ TURVESUONKADUN JA LIELAHDENKADUN RISTEYKSESTÄ MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA TEIVAALANTIELLE LIELAHTEEN LUONNOS ARKKITEHDIT A3 OY NÄKYMÄ TURVESUNKADUN JA LELAHDENKADUN RSTEYKSESTÄ MAANKÄYTTÖSUUNNTELMA TEVAALANTELLE LELAHTEEN LUNNS.. ARKKTEHDT A Y ,,,,,, :,, Pelv o,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,,,,,, :,,,,,,, Pol Pl,,,, K,, :,,, :,,,,,,,

Lisätiedot

-jter.* toi*t* p,rolirt"u rutf-i'ä"]*'* bil* * i*',,s* t *st*t*.,*g& detaanvälitaajuuoasteen rajoittirl,exrssy nqgpti{v*ediä:ifltid*,f sl&.

-jter.* toi*t* p,rolirtu rutf-i'ä]*'* bil* * i*',,s* t *st*t*.,*g& detaanvälitaajuuoasteen rajoittirl,exrssy nqgpti{v*ediä:ifltid*,f sl&. LJ ffi*sfi ril,fln U1*-vir-iinsn *nenni- i* $,gkpie eq r mk*eänii{lerl,rraa;ri,ee}1a'iry* kokernuxa iq. nioa" *e xiiå ei L*ihi* h*rm**.j& oe, Sen rplxe&si oak'åf u*ei -jer.* grpsisl&vn ähän yrr{yl*een

Lisätiedot

OULUJÄRVEN MELONTAKESKUS VAALA / UITON RANTA

OULUJÄRVEN MELONTAKESKUS VAALA / UITON RANTA OULUJÄRVEN MELONTAKESKUS VAALA / UITON RANTA ljljc Olj - j l j j l Olj l l j j jd jj g j l S ll l- j ld j 1800-ll lld ll j l Olj Olj Ml Ml j Vl S U Vl Ol j Kj j l- j ld Vl ll ll llll lj Mlllj l Vl Sl j

Lisätiedot

18.11.2o13. pohjois. Euroopassa. www.pohjola-norden.fi/eurooppa

18.11.2o13. pohjois. Euroopassa. www.pohjola-norden.fi/eurooppa 18.11.213 p m d p k k Ep www.p-d.f/epp Pmd pkk Ep 18.11. 2O13 13.- 19.3 Scdc M Cg C Ep-, k 6, Hk Pm v v vm v k v, k öd k k p. pm m pm k v mm k p mm. Sm Pmd m kd kk vv mp k. M m k, m mö m? Mk Pmd m Ep vd?

Lisätiedot

Harjoitus 2 ( )

Harjoitus 2 ( ) Harjoitus 2 (24.3.2015) Tehtävä 1 Figure 1: Tehtävän 1 graafi. Aikaisimmat aloitushetket selvitetään kaavoilla v[0] = 0 v[p] max 0 i p 1 {v[i]+a i (i,p) E} = v[l]+a l d[p] l. Muodostetaan taulukko, jossa

Lisätiedot

Mittamerkinnät. Yleistä. BEP-koodit

Mittamerkinnät. Yleistä. BEP-koodit BEP (Bodywork Exchange Parameter) ovat koodeja ajoneuvon eri mittojen tunnistamiseksi, jotta tietojen siirtäminen ajoneuvovalmistajan ja päällirakentajan välillä sujuisi helpommin. t noudattavat kansainvälistä

Lisätiedot

KehityInvoitelijana. Pitovoitelu. Luistovoitelu. Pitoalueen puhdistus Pikavoitelu Purkkivoitelu Liisterivoitelu Kisavoitelu

KehityInvoitelijana. Pitovoitelu. Luistovoitelu. Pitoalueen puhdistus Pikavoitelu Purkkivoitelu Liisterivoitelu Kisavoitelu y vj PÄ V, V HLU HH M MR PR? d U j j v, f c, j v v j Pj, yy wwwcff /cf /cff j j v j j j y V - j j,, j d y v j v j,,, vyy yvj -Vj j J P PÄ V, V HLU HH M MR PR? d U j j v, f c, j v v j Pj, yy wwwcff /cf

Lisätiedot

LVI-numero Hitsattu teräsputki P235 TR1 / EN ;Suojamaalattu / Korro E

LVI-numero Hitsattu teräsputki P235 TR1 / EN ;Suojamaalattu / Korro E Hitsattu putki PUTKI P235TR1 PUN 21,3X2,0 0404058 punainen;hitsauskerroin V=1,0;Todistukset EN10204:2004/3.1;Toimituspituus 6 m; TM42 PUTKI P235TR1 PUN 26,9X2,3 0404094 punainen;hitsauskerroin V=1,0;Todistukset

Lisätiedot

+,-./ /34,

+,-./ /34, !"#"$ %&'()%*' +,-./.01. 1 2./34,5 61708!"#$%$&'$ ()*)+",-.#/0%. #)#1"-%.$1 83 582 2$%)-$/ (&" 2004 ()+). 34$()+&56 7*'*)#1 &"#$%$&'. 7*'8$*&) 1 000 2$%)-$/. 9#&)-&". 2"#1: 7*'$;4'< =1) #1>+$&15.? /)&@$

Lisätiedot

b) '5555z-?:lo -1:7 ' 5 ',r+i (i-å) n- r*or i+i- sl4-4 s-5-''- (å) 2:+ 2 r t I 3-3 a)23+42 Ð'+., (, -:), u)j++ b)2-1 "i

b) '5555z-?:lo -1:7 ' 5 ',r+i (i-å) n- r*or i+i- sl4-4 s-5-''- (å) 2:+ 2 r t I 3-3 a)23+42 Ð'+., (, -:), u)j++ b)2-1 i Tampereen kesäyliopisto, kevät 20 1 5 Thlousmatematiikan perusteet, orrr s ro30 L. harjoitus, (la 12.11.2015) 1. Laske seuraavat laskut. Laske kukin lasku ensin käsin þnää ja paperia käyttäen. Anna vastaukset

Lisätiedot

Viljalajikkeiden luomulajikekokeet Suomessa

Viljalajikkeiden luomulajikekokeet Suomessa Viljalajikkeiden luomulajikekokeet Suomessa Luomuinstituutin tutkijaseminaari 18. 19.5.2015 Luonnonvarat ja Biotalous/ Tuotantojärjestelmät Tutkija Markku Niskanen 1987-1998 Koepaikat - Mietoinen,Kokemäki,

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

La a d u l l in en in d ik a a t t o r i

La a d u l l in en in d ik a a t t o r i La a d u l l in en in d ik a a t t o r i Ei o l e mit a t t a v issa v a a n a in a a r v io in n in t u l o s O n l u o t et t a v a jos A r v io in t ik ysymyk set o n su u n n it el t u ja su u n n

Lisätiedot

Arvio metsd maa n a rvosta

Arvio metsd maa n a rvosta Arvi metsd maa n a rvsta Omistaja Mikkeli, Sumenniemi Kunta K,ylii Tila Rn: Ala, ha 49r 56 Riuttamiiki 2:96 1nl SPOO 27.6.2L6 Laatijan allekirjitus Lisdtietja Teemu Saarinen Arvi perustuu UPM-Kymmene Oyj:n

Lisätiedot

Laudatur 5 MAA5 ratkaisut kertausharjoituksiin. Peruskäsitteitä 282. Vastaus: CA = a b, = BA + AC BA = BC AC = AC CB. Vastaus: DC = AC BC

Laudatur 5 MAA5 ratkaisut kertausharjoituksiin. Peruskäsitteitä 282. Vastaus: CA = a b, = BA + AC BA = BC AC = AC CB. Vastaus: DC = AC BC Laudatur 5 MAA5 ratkaisut kertausharjoituksiin Peruskäsitteitä 8. CA CB + BA BC AB b a a b DA DB + BA ( BC) + ( AB) b a a b Vastaus: CA a b, DA a b 8. DC DA + AC BA + AC BA BC AC ( BC AC ) + AC AC CB Vastaus:

Lisätiedot

Opetettavien aineitten patevyyskoodisto

Opetettavien aineitten patevyyskoodisto Opetettavien aineitten patevyyskoodisto aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am an ao jp jq jr js jt ju jv jw jx jy jz ka kb kc kd as at au av aw ax Suomen kieli, 60 op. Suomen kieli, 120 op. Suomen kieli,

Lisätiedot

Tentissä sallitut apuvälineet - lqmät, kumit jne. - taskulaskin - lukion kaavakokoelma tms. + Laplace taulut

Tentissä sallitut apuvälineet - lqmät, kumit jne. - taskulaskin - lukion kaavakokoelma tms. + Laplace taulut 5-81.312 Tehoelekroniikan komponeni Teni 1.3.28, kello 13... 16, sali Sl Papereihin - sukunimi ja eunime - opiskelijanumero - kouluusohjelma. J. Niiranen 1 (5) Tenissä salliu apuvälinee - lqmä, kumi jne.

Lisätiedot

Jarrupalat. Jarrupalat

Jarrupalat. Jarrupalat Newfren on valmistanut jarruosia moottoripyöriin jo yli puoli vuosisataa. Yhtiön panostukset tuotekehitykseen varmistavat tuotteiden huippulaadun. Newfren on kehittänyt jarrukenkien ja - palojen, sekä

Lisätiedot

MAALAHTI KOPPARBACKEN. Rautakautisen kalmistoalueen koekaivaus. Tapio Seger 1985 Tiivistelmän tehnyt Mirja Miettinen

MAALAHTI KOPPARBACKEN. Rautakautisen kalmistoalueen koekaivaus. Tapio Seger 1985 Tiivistelmän tehnyt Mirja Miettinen MAALAHTI KOPPARBACKEN Rautakautisen kalmistoalueen koekaivaus Tapio Seger 1985 Tiivistelmän tehnyt Mirja Miettinen _(._l \ '- ; ( MAALAHTIKOPPARBACKEN Rautakautisen kalmistoalueen koekaivaus 1985 Tapio

Lisätiedot

l e m e n e i l l e j a u l o s e l e m e n e i l l e y h e i s e a r i b u u i a a s s a l a s s a o n k X W l j a o s l y h a r A r k s s a a r k o

l e m e n e i l l e j a u l o s e l e m e n e i l l e y h e i s e a r i b u u i a a s s a l a s s a o n k X W l j a o s l y h a r A r k s s a a r k o Sivu 1/13 T E K E S-p r o j e k i X M L -r a j a p in o j e n k e h i ä m in e n X R A K E K uo p io n y l io p is o T ie o j e n k ä s i e l y ie e e n j a s o ve l l e un m a e m a iik a n l a i o s

Lisätiedot

Hiukkaskoko maks. 5 µm. Mäntään kohdistuvan voiman mittapaine 6,3 bar. Materiaalit:

Hiukkaskoko maks. 5 µm. Mäntään kohdistuvan voiman mittapaine 6,3 bar. Materiaalit: 1 Käyttöpaine min./max. 2 bar / 8 bar Ympäristölämpötila min./maks. -10 C / +60 C Keski Paineilma Hiukkaskoko maks. 5 µm Paineilman öljypitoisuus 0 mg/m³ - 1 mg/m³ Mäntään kohdistuvan voiman mittapaine

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA MAATALOUDE TALOUDELLSE TUTKMUSLATOKSE TEDOATOJA :o 5 TE AGRCULTURAL EOMCS RESEARC STTUTE, FLAD RESEARC REPORTS o JO AJAKOTASTA MAATALOUSEKOOMAA KRJAPTOTLOJE TULOKSA TLVUOS 976 ELSK 978 Maatalouden taloudellisen

Lisätiedot

5 NOUSIAINEN. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 8 ja kt 40 Raisio. LIITE Maanteiden meluselvitys 2012

5 NOUSIAINEN. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 8 ja kt 40 Raisio. LIITE Maanteiden meluselvitys 2012 Mets-Sy Tm Nuhj Tm Lets Kerttu Tmmst Ru lttyl Petterpe lt Pr Krvett Thv NTALI Völ Kerr Mj trt Vrppee seutu Vlulut Pellper Lu Jr Nur Vsr r Ie V Kr Ks K Ih Upl v Plus Aury l Per Vt 8 j t 0 Rs PrlAsureus

Lisätiedot

OUTOKUMPU OY 040/2341 12/~~/83

OUTOKUMPU OY 040/2341 12/~~/83 Q OUTOKUMPU OY 040/234 2/~~/83 0 K MALMINETSINTX Eero Sandgren/PHM 25..984 GEOFYSIIKAN TUTKIMUKSET VUONNA 98 JA 983 Reisjarvi, Tiaskuru 234 2 Sijainti :400 000 Lähtökohta Kesän 983 aikana tutkimuskohteella

Lisätiedot

Vuokrasopimus laaditaan Vantaan kaupungin Yrityspalveluiden kanssa muuta maanvuokraa koskevan sopimuspohjan mukaisesti.

Vuokrasopimus laaditaan Vantaan kaupungin Yrityspalveluiden kanssa muuta maanvuokraa koskevan sopimuspohjan mukaisesti. 4 IVITYTOIMI Le TJOPYYNTÖ V g e yy rje Ke Vehryee myy re je 64 8 Trje h ee r mr Vr ee m j e eey e j Trjme ee Vrm d V g Yryede m mr e mhj me Vre e e e r re ee e e e ye M r-ee hrje m edey rede rm m m, de

Lisätiedot

Uudet lajikkeet lupaavat satoisuutta ja laatua

Uudet lajikkeet lupaavat satoisuutta ja laatua Liite 19.3.2007 64. vuosikerta Numero 1 Sivu 10 Uudet lajikkeet lupaavat satoisuutta ja laatua Arjo Kangas, MTT Kasvilajikkeiden luetteloon hyväksyttiin tämän vuoden tammikuussa 16 uutta lajiketta. Luetteloon

Lisätiedot

L. Maan ia Auringon vetovoiman yhtäsuuruus

L. Maan ia Auringon vetovoiman yhtäsuuruus GRAVTAATOKENTT EN TASAPA NOKOHTA: Tehtävä RATKASU L. Maan a Aurngon vetovoman yhtäsuuruus Kunka kauas Maasta avaruusluotan on vetävä, otta Aurngon jaa Maan vetovomat tasapanottasvat tosensa el avaruusalukseen

Lisätiedot

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS Tiedote 7/87 LEO MUSTONEN, SEPPO PULLI ja OLLI RANTANEN Kasvinviljelyosasto LIISA MATTILA Laskentatoimisto Virallisten lajikekokeiden tuloksia 1979-1986 JOKIOINEN 1987 ISSN

Lisätiedot

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db Kmnrtno Ln Kmnlnn Hov Kore unsr etso Turv Ps Uus Kmnsuu Hovnsr Rstnlus Rstnem Vssr Hnmä Pävä-lt-ömelutso Vt 7 Phtää Hmn (sentoreus: m) Rs Russlo Tnem eltt Svnem S Ps Het Pohjos-Pots Ptäjänsr Rnth Suutr

Lisätiedot

45-.52)('-$6'#((%(! 7'8-$6$$-8)(! 58%%9-8)(!.#((-8.%9-()(!:%(2#8.76(!%+*)88%!

45-.52)('-$6'#((%(! 7'8-$6$$-8)(! 58%%9-8)(!.#((-8.%9-()(!:%(2#8.76(!%+*)88%! "##$%&#$'#()(*%"%+*%,%-.-$%/012%(3) 45-.52)('-$6'#((%( 7'8-$6$$-8)( 58%%9-8)(.#((-8.%9-()(:%(2#8.76(%+*)88% ;$%5.8-''5 0).+515$-%;99%..-'5+')%'5#$# ?@AB?CD @%(2#8.76('5#$#.#852*)$9% E1-((F7.).76

Lisätiedot

Kertaustehtävien ratkaisut LUKU 2

Kertaustehtävien ratkaisut LUKU 2 Kertaustehtävien ratkaisut LUKU 1. Neutraoitumisen reaktioyhtäö: H (aq) NaOH(aq) Na (aq) H O(). Lasketaan NaOH-iuoksen konsentraatio, kun V(NaOH) 150 m 0,150, m(naoh),40 ja M(NaOH) 39,998. n m Kaavoista

Lisätiedot

Usko, toivo ja rakkaus

Usko, toivo ja rakkaus Makku Lulli-Seppälä sko toivo a akkaus 1. Ko. 1 baitoille viululle alttoviululle a uuille op. kummityttöi Päivi vihkiäisii 9.8.1986 iulu a alttoviulu osuude voi soittaa sama soittaa. Tavittaessa alttoviulu

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN VERKATEHDAS, PAVILJONKI ALUSTAVA LUONNOS VE-2

HÄMEENLINNAN VERKATEHDAS, PAVILJONKI ALUSTAVA LUONNOS VE-2 HÄ VRKHD, PVJK V V-2 JK RKKHD Y P R 3 J 1 H K P + 3 5 8 ( ) 9 2 5 2 2 7 F + 3 5 8 ( ) 9 2 5 2 2 7 1 WWWJKF V 5 K R V 4 R P V 395 84 36 425 V 6 D 45 615 R 6 63 25 3 6 65 67 HPH 66 PÄ Ä Ä 69 JK V 3 6 7 7

Lisätiedot

P ER I.JS KI.J NTOARVIOil PÄMTYS. As Oy Saariselänkuja 1 $aariselänkuja I 00970 HELSINKT. Laadifiu: 3.9.20'13

P ER I.JS KI.J NTOARVIOil PÄMTYS. As Oy Saariselänkuja 1 $aariselänkuja I 00970 HELSINKT. Laadifiu: 3.9.20'13 t, P R I.S KI. TARVIil PÄMTYS As y Siselänkuj 1 iselänkuj I 00970 HSIKT difiu: 3.9.20'13 Y}ITVT Rkennustekniikk Asunt y Siselänkuj 1 n Helsinin Mellunmäess sijitsev kuuden suinkestln nudstm yhti. Rkennusvusi

Lisätiedot

Värikasetit ja -nauhat

Värikasetit ja -nauhat 14 Värikasetit ja -nauhat Xerox-tarvikekasetit 233 Armor-tarvikekasetit 234 PrintStar-tarvikekasetit 235 Brother 237 Canon 239 Epson 241 HP 242 Lexmark 248 OKI 249 Samsung 250 Xerox 250 Värinauhat ja -telat

Lisätiedot

lkyä Ii 1 lq AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TULOKSIA TIEDONANTOJA TILIVUOSI 1987

lkyä Ii 1 lq AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TULOKSIA TIEDONANTOJA TILIVUOSI 1987 lkyä i lq TEDOATOJA 4 989 AJAKOTASTA AATALOUSEKOOAA KRJAPTOTLOJE TULOKSA TLVUOS 987 AATALOUDE TALOUDELLE TUTKUSLATOS AGRCULTURAL EOCS RESEARC STTUTE, FLAD RESEARC REPORTS 4 989 aataloud taloudellis tutkimuslaitoks

Lisätiedot

suomeksi eduskunta 2013

suomeksi eduskunta 2013 d 213 Ed vd y 4. 213. Ed v d E H (d.) j v P Rv (.). T v j A J (.). Vd 213 vv vj v 5., j v 212 v v d S Nö v vv. Vv v y 12. 213 j. K Jy K (.) jj T S (.) j J S (.) db. Ojj vv v - - j vyv-d,, d d d. K j db,

Lisätiedot

Juuri 4 Tehtävien ratkaisut Kustannusosakeyhtiö Otava päivitetty Kertaus. b) B = (3, 0, 5) K2. 8 ( 1)

Juuri 4 Tehtävien ratkaisut Kustannusosakeyhtiö Otava päivitetty Kertaus. b) B = (3, 0, 5) K2. 8 ( 1) Kertaus K1. a) OA i k b) B = (, 0, 5) K. K. a) AB (6 ( )) i () ( ( 7)) k 8i 4k AB 8 ( 1) 4 64116 819 b) 1 1 AB( ( 1)) i 1 i 4 AB ( ) ( 4) 416 0 45 5 K4. a) AB AO OB OA OB ( i ) i i i 5i b) Pisteen A paikkavektori

Lisätiedot

Kutsu kevätkokoukseen!

Kutsu kevätkokoukseen! Y S- Tv A 1/13 JÄSENLEHTI Tää. 4 H YT-v 6 P p p? 10 Sf 12 Mä Tp A K vä!. 22 PUHEENJOHTAJALTA Tpä!!!! #x??* T ERTO J A p Y- : Y S- Tv A : ä Y T E : ä, www..f Y Fcb. Pää: M O, p YSTEA p@.f T: R P, vv vv@.f

Lisätiedot

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census Suomen virallinen tilasto Finlands officiella Statistik Official Statistics of Finland VI C:106 Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census 1980 Osa XVI Del XVI Volume

Lisätiedot

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. 1997D0222 FI 20.03.1998 002.001 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. "B KOMISSION PÄÄTÖS, tehty 28 päivänä helmikuuta 1997, luettelosta kolmansista

Lisätiedot

1 3StoVentec FI - j 0 1rjestelm 0 1kuvaus_200320133

1 3StoVentec FI - j 0 1rjestelm 0 1kuvaus_200320133 g 0 3 ē 0 7 0 5 Ē 0 7 0 1 0 0 0 3 0 9 Ŧ 0 6~ Ŧ 0 5 p Ē 0 4s 0 7 0 2 Ē 0 7 0 3g Ŧ 0 1 0 9 ĸ 0 5 ĸ 0 6 Ŧ 0 3 ē 0 7 0 5 Ē 0 7 0 1 0 0 0 3 ē~ 0 2 0 9~ ē~ 0 9 0 7 0 2 Ē 0 7 0 7 0 1 0 1 0 7 v 0 1 0 7 ĸ 0 5 Ē

Lisätiedot

Itä-Suomen yksikkö 22/2011 Kuopio. Kuva: Jari Nenonen, GTK GEOTAULUT KUOPIOSSA. Geologian tutkimuskeskus Kuopion kaupunki

Itä-Suomen yksikkö 22/2011 Kuopio. Kuva: Jari Nenonen, GTK GEOTAULUT KUOPIOSSA. Geologian tutkimuskeskus Kuopion kaupunki Itä-Somen yksikkö / Kopio Kv: Jri Nenonen, GTK GEOTAULUT KUOPIOSSA Geolog tkimskesks Kopion pnki Geokohde KEILANKANAVA UHJEINEN KALLIO -- -- -- nvkj Keilnnns ": -- ": Keilnllion ": Kv: Heikki Lkren, GTK

Lisätiedot

Maatalouden tutkimuskeskus KASVINJALOSTUSLAITOS TIEDOTE NO11. Rolf l`bnner. Jo 3077-SYYSVEHNÄ JOKIOINEN 1979. ISSN 03,5-8 - Hoi

Maatalouden tutkimuskeskus KASVINJALOSTUSLAITOS TIEDOTE NO11. Rolf l`bnner. Jo 3077-SYYSVEHNÄ JOKIOINEN 1979. ISSN 03,5-8 - Hoi Maatalouden tutkimuskeskus KASVINJALOSTUSLAITOS TIEDOTE NO11 Rolf l`bnner Jo 3077-SYYSVEHNÄ JOKIOINEN 1979 ISSN 03,5-8 - Hoi jo_3077-syysvehnä Alkuperä Jo 3077-syysvehnä polveutuu Maatalouden tutkimuskeskuksen

Lisätiedot

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS Tiedote 2/85 ROLF MANNER ja TAINA AALTONEN Kasvinjalostusosasto Kartano-syysruis JOKIOINEN 1985 ISSN 359-7652 MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS TIEDOTE 2/85 ROLF MANNER ja TAINA

Lisätiedot

33. 50p 1869 3 34.00 34. 50p 1871 3 5.50 35. 50p 1872. 3 7.00 36. 50p 1874 3 3.60 37. 50p 1889 3 3.40 38. 50p 1890 4 2.20 39. 50p 1891 3 2.40 40.

33. 50p 1869 3 34.00 34. 50p 1871 3 5.50 35. 50p 1872. 3 7.00 36. 50p 1874 3 3.60 37. 50p 1889 3 3.40 38. 50p 1890 4 2.20 39. 50p 1891 3 2.40 40. Etelä-Pohjanmaan Numismaattinen kerho järjestää rahahuutokaupan no: 199 Lapuan Nuorisotalolla sunnuntaina 5.10. Kohteet ovat esillä klo 12.00. Huutokauppa alkaa klo 13.00. Huutokauppaa koskevat tarjoukset

Lisätiedot

KIERTOKIRJEKOKO ELMA

KIERTOKIRJEKOKO ELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKO ELMA 1976 N :o 126-130 N:o 126 postitoim ipaikkojen perustam isesta T a m m ik u u n 1 p ä iv ä s tä 1 9 7 7 perustetaan h aaraosa stot I I m a tra 1 2 Imatran

Lisätiedot

Ammattiluokitus Classification of occupations

Ammattiluokitus Classification of occupations K äsikirjoja H andböcker H andbooks N ro 14 Uusittu laitos Revised edition Ammattiluokitus Classification of occupations 1987 HELSIN KI 1987 Tilastokeskus Statistikcentralen Central Statistical Office

Lisätiedot

matsku 1 LUKUMÄÄRÄ Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS

matsku 1 LUKUMÄÄRÄ Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS matsku LUUMÄÄRÄ Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS MATSU Tämän kirjan omistaa: Sisällysluettelo Opetushallitus ja tekijät Opetushallitus PL 380 0053 Helsinki wwwophfi/verkkokauppa Ulkoasu

Lisätiedot

Ideaalikaasut. 1. Miksi normaalitila (NTP) on tärkeä puhuttaessa kaasujen tilavuuksista?

Ideaalikaasut. 1. Miksi normaalitila (NTP) on tärkeä puhuttaessa kaasujen tilavuuksista? Ideaalikaasut 1. Miksi normaalitila (NTP) on tärkeä puhuttaessa kaasujen tilavuuksista? 2. Auton renkaan paineeksi mitattiin huoltoasemalla 2,2 bar, kun lämpötila oli + 10 ⁰C. Pitkän ajon jälkeen rekkaan

Lisätiedot

LUKUTAIDON ENSI ALKEET RIAATIN KOULUTYÖN METODINEN JAOSTO KARJALAN VALISTUSASIAIN KANSANKOMISSA KUSTANNUSOSUUSKUNTA KIRJA

LUKUTAIDON ENSI ALKEET RIAATIN KOULUTYÖN METODINEN JAOSTO KARJALAN VALISTUSASIAIN KANSANKOMISSA KUSTANNUSOSUUSKUNTA KIRJA KARJALAN VALISTUSASIAIN KANSANKOMISSA RIAATIN KOULUTYÖN METODINEN JAOSTO LUKUTAIDON ENSI ALKEET DIDAKTISTA LUKUAINEISTOA AAPISKIRJA-KAUDELLE I-AS- TEEN TYÖKOULUSSA ÄHAAKTHHECKMft MATEPMAJI ÄJlfl BVKBAPHOrO

Lisätiedot

!""# $%&'( ' )' (*' " '' '( "! ' *'&' "! ' '( "!! )& "! # "! & "! ' "! $''!! &'&' $' '! $ & "!!" #!$ %! & '()%%'!! '!! # '&' &'!! &'&' *('(' &'!*! +& &*%!! $ & #" !!" "!!!" $ " # ' '&& % & #! # ' '&&

Lisätiedot

V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/

V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/ V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/7 1933. PUOLUE Et'. MI VAALIVOITTO YLITTI ROHKEE i MATKIN ODOTUKSET. Jos v a a lit o l i s i to im ite ttu vuosi s i t t e n,

Lisätiedot

Kainuun Osuuspankin asiakaslehti. kesä 2012

Kainuun Osuuspankin asiakaslehti. kesä 2012 K Ok kh k 212 r j yr d? h 1 1 k k 2 o y k H y : h k m ko S h h J O o O Im kk K ob m P O Po Vk ko k myö k hd r mhdok. M yö j j o m o o om. Hy h om krr. V hdmm ymrmm hk j g, k k ohj om ökkomm. Sk hy k r

Lisätiedot

KASVINSUOJELULAITOKSEN TIEDOTE N:o 12

KASVINSUOJELULAITOKSEN TIEDOTE N:o 12 MAATALOUDEN TUTKMUSKESKUS KASVNSUOJELULATOKSEN TEDOTE N: 2 Annel Karhnem, Lea Kurk, Ral Pes-ala, Tapan Pessala, Jaakk Säk: Rkkakasven trjunta-aneden ja kasvunsääteden ketulkset 976 Puutarhavljely VANTAA

Lisätiedot

Hannes. Pyöräkatu. Kultasepänk. Niiralankatu. Valkeisenkatu. Rinnt nek. Lapinlinnankuja. i adan ie. Valkeisenkatu. Urh. ei uk. Lastent.

Hannes. Pyöräkatu. Kultasepänk. Niiralankatu. Valkeisenkatu. Rinnt nek. Lapinlinnankuja. i adan ie. Valkeisenkatu. Urh. ei uk. Lastent. Pöääsm Jävsmp. vm. Rhhd Rv p Rm Hs 1 Kpm. mh L Msm m.. H H. Mss K. vh m. mp p P S M s s sm Lhm Jä K Hmäs. M s K K Kv. S vh. d h. h Kv Lv. m K v P. P L Lhd Ss K. Am. sd. ö R y s Sä Väö. S Smmpp Väö m Vs

Lisätiedot

Hiukkaskoko maks. 5 µm. Mäntään kohdistuvan voiman mittapaine 6,3 bar. Materiaalit:

Hiukkaskoko maks. 5 µm. Mäntään kohdistuvan voiman mittapaine 6,3 bar. Materiaalit: 1 Käyttöpaine min./max. 2 bar / 8 bar Ympäristölämpötila min./maks. -10 C / +60 C Keski Paineilma Hiukkaskoko maks. 5 µm Paineilman öljypitoisuus 0 mg/m³ - 1 mg/m³ Mäntään kohdistuvan voiman mittapaine

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS Tekninen toimiala

SAVONLINNAN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS Tekninen toimiala ONLINNN UUNI OITUTU T T g OITUTU Jd LITU OLET T IEILLÄ OLET T ä y - ä, ä d UUDET HNEET, EI OITUÄÄTÖTÄ NÄYTTÖOIUET UNTOITU OLLITUINEN LIITTEET:,, y, - Eä- yä yö yyd: T / O: O, ONLINN d:, Fx: - äö: ()f :wwwf

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili Kasvatus- ja opetuslautakunta 53 11.08.2014 Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili KOLA 53 Valmistelija / lisätiedot: Perusopetusjohtaja Mari Routti, puh. 040 837 2646 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007 ERASMUS-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Kohdemaa / / 2(13) AT - Itävalta 239 242 230 264 294 271 278 279 2097 BE - Belgia 88 102 109 124 134 139 167 157 1020 BG

Lisätiedot

GE:N G60 JOHDONSUOJAKATKAISIJAT 6kA (IEC 898) B,C ja D-LAUKAISUKÄYRÄT

GE:N G60 JOHDONSUOJAKATKAISIJAT 6kA (IEC 898) B,C ja D-LAUKAISUKÄYRÄT Tilauspalvelukeskuksemme puh. (09) 2252 940 fax. (09) 2252 9411 pakk LV0% GE:N G60 JOHDONSUOJKTKISIJT 6k (IEC 898) B,C ja D-LUKISUKÄYRÄT 1-NPISET B-LUKISUKÄYRÄ 2-NPISET B-LUKISUKÄYRÄ 3-NPISET B-LUKISUKÄYRÄ

Lisätiedot

ITSESÄÄTELYTAITOJEN TUKEMINEN DIGITARINATOIMINNAN AVULLA ALKUOPETUKSESSA

ITSESÄÄTELYTAITOJEN TUKEMINEN DIGITARINATOIMINNAN AVULLA ALKUOPETUKSESSA POUTIAINEN, RAIJA ITSESÄÄTELYTAITOJEN TUKEMINEN DIGITARINATOIMINNAN AVULLA ALKUOPETUKSESSA Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö

Lisätiedot

Pellettien pienpolton haasteet TUOTEPÄÄLLIKKÖ HEIKKI ORAVAINEN VTT EXPERT SERVICES OY

Pellettien pienpolton haasteet TUOTEPÄÄLLIKKÖ HEIKKI ORAVAINEN VTT EXPERT SERVICES OY Pellettien pienpolton haasteet TUOTEPÄÄLLIKKÖ HEIKKI ORAVAINEN VTT EXPERT SERVICES OY Esityksen sisältö Ekopellettien ja puupellettien vertailua polttotekniikan kannalta Koetuloksia ekopellettien poltosta

Lisätiedot

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi Sosiaali- ja terveyslautakunta 158 17.11.2015 Kaupunginhallitus 315 07.12.2015 Etevan kuntayhtymän perussopimuksen muutokset 1764/00.04.01/2012 Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh.

Lisätiedot

ARKISTOLUETTELO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO LASTENVALVOJA

ARKISTOLUETTELO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO LASTENVALVOJA Sivu 1(16) Aa Saapuneiden kirjeiden diaarit 1968 1977 1 Saapuneiden kirjeiden diaarit 1968-1971 21.3.1968-31.12.1971 2 Saapuneiden kirjeiden diaarit 1972-1977 1.1.1972-9.3.1977 Sivu 2(16) Ab Lähetettyjen

Lisätiedot

M Arvio. tttilrili ttr. metsämaan arvosta. uui0 [rttta. Pl,[ 0{00 12r832. metsänhoitoyhdistys. Laatijan allekirjoitus. Lisätietoja.

M Arvio. tttilrili ttr. metsämaan arvosta. uui0 [rttta. Pl,[ 0{00 12r832. metsänhoitoyhdistys. Laatijan allekirjoitus. Lisätietoja. M Arvi metsänhityhdistys metsämaan arvsta Omistaja Kunta Kylä Tila Rn: Ala, ha Sal Phj a kylä LJtila 2:97 L33,L SALO 25,11.214 Lisätietja Laatijan allekirjitus Hakala Raun uui [rttta tttilrili ttr Pl,[

Lisätiedot

Q 17.1/24.1/73/1. GEOLOGINEN TLITKIIYUSLAITOS Geofysiikan osasto. Tarmo Jokinen SLIINGRAM-PRCIFIILIIN PIIRTÄMINEN

Q 17.1/24.1/73/1. GEOLOGINEN TLITKIIYUSLAITOS Geofysiikan osasto. Tarmo Jokinen SLIINGRAM-PRCIFIILIIN PIIRTÄMINEN Q 7/24/73/ Tarmo Jokinen 973-0-03 GEOLOGINEN TLITKIIYUSLAITOS Geofysiikan osasto SLIINGRAM-PRCIFIILIIN PIIRTÄMINEN 24 Q 7/=/73/ T Jokinen GEOLOGINEN TUTKIMUSLAITOS Geofysiikan osasto HP 9820 A -0h~emaseloste

Lisätiedot