MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS"

Transkriptio

1 MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS Tiedote 16/85 LEO MUSTONEN, SEPPO PULLI, OLLI RANTANEN Kasvinviljelyosasto LIISA MATTILA Laskentatoimisto Virallisten lajikekokeiden tuloksia JOKIOINEN 1985 ISSN

2 SISÄLLYS Sivu Virallinen lajiketoiminta 1 Koetulosten tulkinta 2 SYYSRUIS Sampo 6 Voima 11 SYYSVEHNÄ Aura 16 Vakka 21 KEVÄTVEHNÄ Kadett 26 Ruso 31 Tähti 36 OHRA Agneta 41 Arra 46 Hankkija Kustaa 56 Pomo 61 KAURA Puhti 66 Veli 71 HERNE Proco 76 Hjan Hemmo 81 KEVÄTRYPSI Ante 86 Emma 9 KEVÄTRAPSI Topas 94 VARHAISPERUNA Ostara 98 TALVIPERUNA Rekord 14 TÄRKKELYSPERUNA Saturna 18

3 Sivu TIMOTEI Bottnia II 113 Tammisto 116 NURMINATA Boris 119 Kalevi 122 KOIRANHEINÄ Haka 125 Tammisto 128 ENGLANNIN RAIHEINÄ Norlea 131 Riikka 134 ITALIAN RAIHEINÄ Barmultra 137 Pollanum 141 PUNA-APILA Bjursele 145 Hjan Venla 148 Tepa 151 ALSIKEAPILA Iso 154 NURMIKASVIEN SIEMENTUOTANTOKOKEET Timotei 157 Nurminata 158 Koiranheinä 159 Englannin raiheinä 16 Punanata 161 Niittynurmikka 162 Puna-apila 163 Alsikeapila 164 NURMI KKOKOKEET Punanata 165 Niittynurmikka 167

4 1 1. VIRALLINEN LAJIKEKOETOIMINTA Virallisen lajikekoetoiminnan tehtävänä on selvittää uusien peltokasvilajien viljelyarvo ennen niiden käytännön viljelyyn ottamista. Virallinen lajiketutkimus tehdään Maatalouden tutkimuskeskuksen (MTTK) osastoilla ja tutkimusasemilla sekä kasvinjalostuslaitosten koepaikoilla. Lajiketutkimusta tehdään kaikilla tärkeimmillä viljelykasveilla. Virallista lajikekoetoimintaa johtaa MTTK:n kasvinviljelyosasto Jokioisissa. Virallinen lajikekoetoiminta muodostaa perustan kaikelle peltokasveista annettavalle tiedolle ja neuvonnalle. Lajiketutkimus käsittää alustavat ja viralliset lajikekokeet, joissa uuden lajikkeen viljelyvarmuus, satoisuus ja laatu määritetään. Lajikkeen kokeilu virallisissa lajikekokeissa kestää vähintään 3-5 vuotta, jolloin on käytettävissä noin 4-5 kokeen tulokset Virallisia kokeita järjestetään kaikkiaan 2 koepaikalla (kuva 1). Kunkin kasvilajin kokeilu tapahtuu pääosin sen viljelyyn soveltuvalla alueella käytännön viljelyä vastaavissa kenttäkokeissa. Esimerkiksi kevätvehnän lajikekokeet ovat pääosin Etelä-Suomen lajikekoepaikoilla. Vastaavasti ohralajikkeiden kokeita tehdään mallasohraa lukuunottamatta koko maassa. Virallisiksi kokeiksi hyväksytään myös kasvinjalostuslaitosten viralliset kokeet MTTK:n kasvinjalostusosastolla ja Hankkijan kasvinjalostuslaitoksella sekä Keskon koetilalla. Tärkkelys- ja ruokateollisuusperunan lajiketutkimus tehdään yhteistyössä Perunantutkimuslaitoksen kanssa. Virallisten lajikekokeiden tulosten perusteella päätetään myös Maatilahallituksen kasvilajikeluetteloon otettavista lajikkeista. Virallisessa lajikeluettelossa pidettävistä lajikkeista päättää Maatilahallitus. Kasvilajikeluettelo julkaistaan vuosittain vuoden lopulla (liite 1). Lajikeluettelon tarkoituksena on ohjata lajikevalintaa viljelyarvoltaan parhaisiin lajikkeisiin sekä toimia lajikeneuvonnan ja lajikevalinnan perustana. Virallisten lajikekokeiden tuloksia

5 2 julkaistaan vuosittain monin eri tavoin viljelijän ja neuvonnan käyttöön. Tulosten perusteella tekevät myös tutkimusasemat ja maatalouskeskukset alueellisia yhteenvetoja ja lajikesuosituksia. 2. KOETULOSTEN TULKINTA Tässä vuosittain julkaistavassa virallisten lajikekokeiden tulostiedotteessa on esitetty lajikekokeiden tulokset vuosilta Tulokset on esitetty kunkin lajikkeen osalta parivertailuna mittarilajikkeeseen. Mittarilajikkeen tulokset ovat keskiarvoja kaikista niistä kokeista, joissa se on ollut mukana. Muiden lajikkeiden tulokset ovat poikkeamia mittarin tuloksista niissä kokeissa, joissa ne ovat olleet samanaikaisesti mittarin kanssa: Parivertailusta johtuen tulostaulukoiden muita lajikkeita ei voida verrata suoraan keskenään, koska tulokset eivät ole peräisin tarkalleen samoista kokeista. Tuloksissa ovat mukana lajikkeiden satotulokset viljelyvyöhykkeittäin, maalajeittain ja vuosittain eriteltynä. Nurmikasvien satotulokset esitetään myös nurmen iän mukaisesti ryhmiteltynä. Koetulosten lukumäärä on ilmoitettu vain satotulosten osalta. Havaintojen ja määritysten tulosmäärä voi kuitenkin olla satotulosten lukumäärää pienenpi. Ohran koemaiden maa-analyysi ja viljavuustiedot on esitetty maalajeittain (taulukko 1). Lajikkeiden viihtyvyyttä ja happamuuden sietokykyä tarkasteltaessa on syytä kiinnittää huomiota maalajåittaisiin tuloksiin. Ohralla liejusaven kokeet ovat erityisiä happamuudenkestävyyskokeita, joissa maan ph ja viljavuus on alhainen. Ohran happaman liejusaven koetulokset eivät ole mukana lajikkeiden kokonaistuloksissa.

6 Seuraavassa esitetään tulostaulukoiden tulkintaan liittyviä yksityiskohtaisia ohjeita. Viljelyvyöhyke -sarake osoittaa alueen, jolta tulokset on laskettu. Laskentaan ei ole otettu tuloksia mittarin viljelyaluetta pohjoisempaa. Kokeita (kpl) ilmoittaa, kuinka monessa kokeessa lajike on ollut samanaikaisesti mittarin kanssa, eli monenko parivertailun keskiarvo laskettu satotulos on. Sato (kg/ha) on lajikkeen keskimääräinen sato niistä kokeista, joissa se on ollut mittarin kanssa samanaikaisesti. Suhdeluku (sl) on lajikkeen keskimääräinen suhteellinen sato verratuna mittarin satoon. Talvituho (%) talvituhon keskimääräinen osuus kasvustosta, 1 = täysin tuhoutunut. Lako (%) kasvuston keskimääräinen lakoutumisaste, 1 = täysin lakoutunut. Kasvuaika (vrk) kylvöstä keltatuleentumiseen. Korkeus (cm) kasvuston keskimääräinen korkeus. 1-jyvän paino (g) sadon 1-siemenen paino. Hehtolitrapaino (kg) sadon tilavuuspaino. Valkuaispitoisuus (%) sadon valkuaispitoisuus kuiva-. ainetta kohden. Kuori (%) kauran kuoren osuus sadosta. Sakoluku 1 sakoluku normaalina viljankorjuuajankohtana. Sakoluku 3 sakoluku 1-3 viikon kuluttua normaalista korjuuajankohdasta. Valkuaissato (kg/ha) valkuaisen määrä kuiva-ainesatoa kohden. öljypitoisuus (%) sadon öljypitoisuus kuiva-ainetta kohden. Öljysato (kg/ha) öljysadon määrä kuiva-ainesatoa kohden. Keitto 6 min (%) pehmenneiden herneiden osuus tunnin keittoajan jälkeen.

7 Perunan laatuarvostelun asteikko: 1 = täysin ruton saastuttama 1 = myöhäisin 9 = paras ulkonäkö 9 = paras sileys 9 = suurin rupisuus 9 = suurin pintavikaisuus 9 = suurin maltovikaisuus 9 = suurin jauhoisuus 9 = paras maku 9 = pienin tummuminen 9 = pienin rikkikiehuminen Tilastollinen merkitsevyys parivertailu mittarilajike - verrannelajike = erittäin merkitsevä ero = hyvin merkitsevä ero = merkitsevä ero Taulukko 1. Ohran koemaiden maa-analyysitulokset maalajeittain v Maalaji ph Ca mg/1 K P Mg Karkeat kivennäismaat 5, ,1 88 Savimaat 6, ,4 338 Liejusavi 4, ,2 91 Multamaat 5, ,1 214 Turvemaat 4, ,1 193 Keskimäärin 5, ,2 185

8 Kuva 1. 5 Viljelyvyöhykkeet sekä virallisia lajikokeita tekevät maatalouden tutkimuskeskuksen ja yksityisten keskusliikkeiden laitokset ja tutkimusasemat. 1 Kasvinviljelylaitos ja 2 Kasvinjalostuslaitos, Jokioinen 3 Lounais- Suomen, Mietoinen 4 Satakunnan, Kokemäki 5 Kymenlaakson, Anjalankoski 6 Hämeen, Pälkäne 7 Sata-Hämeen, Mouhijärvi 8 Etelä-Savon, Mikkeli 9 Pohjois- Savon, Maaninka 1 Keski- Suomen, Laukaa 11 Etelä- P ohjanmaan, Ylistaro 12 Karjalan, Tohmajärvi 13 Pohjanmaan, Toholampi 14 Pohjois- Pohjanmaan, Ruukki 15 Kainuun, Vaala 16 Lapin, Rovaniemi A Anttilan koetila, Hyrylä N Nikkilän koetila, Kangasala L Länsi- Hahkialan koetila, Hauho P Perunantutkimuslaitos, Lammi,41»

9 AJOPV M1 7-MAY- 85 Ii- 4' 4r ac.4r- ru CD ru cr VD N. OD ON e Un CN en er :D ru ru ru 1C) ru e- e- e- e- ru e- e- 1 u)_..; e- I II IC er t 4' Ile 4'4' eg 4' 4e Ml Nn vr> Ml vo cc co ru m,4) cc O4 OD ON 11 OD t ht X _J ml 1 e- e r" C5 C51 w- 8 1 e > 4'.4 ('J On CN-1 ('J-$ ru e- Pin vd CD M- 111r1 Od vt UN 1%. IIN Ml.t 9 ml, 'ft 9 A , -J bc CD 1 1 e- e ru e- 1 1i- 8 e- 9: '4' 1 4' 4c 41 4c 4c 4c ic 4' 4' lbr ru r. r. ml Co "43 ru M- rn e- CD ON CD ON 1..«d1 4i OD ON e,.w e 5 lie, ele 111 Ii 1 9, 9 lo -5.- t...- un CD e- 1- e- e- Ml 11- e ml Ne CO 4 Co) 4' I- NJ e- 1 e e > >c lc ic 41 ()i ml vd e- e- e- w, e- N1 e- INI e- Nl e-.ar ex Le% I 1 4: 44 44' 44' 41...t 1%. < ' rn co On CN e- ' e.» ' ' ON ON OD CD nt «Co et ) 1 eu 4 e- eu mn e,-.- 1 v-.- v,. e-..j e e e e e i 1 >.J Dr UN M). ICN e- 1.) CD mn CZ ru r- C) on Ml On e- i-.4 ej 4 4 IK I- q- 1.r. e- I ' ir 4' -.I CD I" CN Nl... r- un Co CN UN CN N. un 4 gr. CA CO e- rn cr cr X> CD ' e- CD MJ eu 1%# (94 e- 1-- e- er- T- Ii qr- W-.,e A. qr "" - tr. OL CU Vr1 vd 4 I.- - Ml Co'oD VD nj ru OD ON en. < CO Ml uj ' c> ne co N- mn.2 ON e- Nl CT dd. ON CD nt Ce, N- v5 VD m.,... VD GO C: N- WS N- OD CU t UN.. w- CU I" "JAA CD CN )C..«CD MN Nr5.4-4 mn mn ml 4 ml mn mn mn 4 11n mn O Go V U -J -4.t Cu un CD Y5 on N- up un un prn on on un un on eic h-. r". rn.-- CU e- e- (l.1 I"' 5- w 9L ei> I --) 7C Ml trl ru eu mn ru ru mn eu ml eu mn e i on Mn mn ('4 ('.4 CU rel -J...J : e e e t r.,- ru eu ru cm ru Nl ou ou eu ou ru ru NJ ru N(9 (V VO Nl cc > > 1..4 ' > st... OD CO W g:.: T- N- fn- e. ' ch r4 CV 1-4 i.1.1 = Nl' N. e- 4' V:, 4 t l r- fel :D NL U.1 -' -s N. N- ' ' un.,c# e- e- e- ', > U ec C: ml 1,.4 4C ev cd mn CT GO e- Nl CO, S e CL 7.E ei U 7: ON <> N- Tv. CO > 1,1 ve len O. N- en In. >.- X' ->._ o. I-- V).J Z en C >- >. ei.cc 2 el --2 C -2-4Z 1.i.1 - t.i2 > -I. 6 '. Ic C) 2. -) -", 7C.: UJ NL. I-- -, --, "., ', - DC

10 7 AJ OPV m1. JAN 85 -I W t' NNN..Nmir..-.LeN..t e--%- e- e- e-- NNNC.r. Nx-,--, 1...le, l-e-t- Ir.r-e-... T mot U= MMNNO cr'r c MN Mmi^ c >-.- 1-~ NMM.1^N-4 te).a-'n N = Mg--1"«, WoOW N ,N- 1- :y -.1 1^,. 4'4'4> 1^4 u-n44. LIN.Am-44 Le,,-..-i MMMMM MMM 1-. e-ne--r.nm,-..,-.rnmej, a. yr. w Cerla-kiNN MMO -. Ce Nm,co. im«v= N44N- 1.-MLn. M.. inf^:2 mosmnm 1.--CW N-;--1/1Ma m =c.d.nn-'.tri.4. NN Zu MMMMM Mm-4- mm Mmm.../M.4-44mm m, J Cu N ej,4 CU Ln OL N 4 CW 1- Tt- U 4c 4c ««- NMM,1- C-71%.-M.-4.T-' M c-r- NNNN1-... LAJ«[ UX,,t1L-W1,11 NNVNON.N P1 a.1,141^ kna-a-n CP, 1-1.^.43, N =c.9 MN4N N.4»g- t^ ,oNin N M.44MM MM4'm mmm.4. rn '-1 NNuNI-N 111W1 see-oetnin 1-e-4"%knM e-e- 4c «1c 4c «4c 4c 4c m... - CLI e- O.. M CD rn 3 CD C M 111 qr. (1, T-.., 1«..i- gr. 11. r- gr- r-... WoC Y2 N, %('.J 4)«.43 se3n-mse 13''1- M NM..,43'MO. ND..t'N N 2W 111NN4'N '''141% sescune-w Nene-, 41 cr% YOY r, r4'? MMMMN MMM.4M MN-41MM M >1 4 CO M, ;:, U1 U1.4 dp N- W1 V) CO 4 se.. Ml 15 e- mn on ru Cu e- (u r- INP) nj e- e- e- e- U $. CC UJ > ac a- cox II 1: > e- W B-4 Mw YO N.4Ne-M W NNO, <32 unsee-e-e- M-3 Y «' '< 3-M' 3e-NN OW CL.«UZIC MNO 1--c 11.>Mse NNNNN r22<3-1 «Z«-J -3c-c2 W C CO-J MdX> r

11 8 AJ O PVM 9.J AN N OC "» Illt -= I-..=',. WOW >W114 m 7t 1.,ID.4] N..- CD CN e.. ir. V.. e-...nwnn.4.71%-1% ), 141~1,11+1 e-, OD e- 1+1 e- ru -4D e- OD qr- q... CV C.,, V Pqr." NN.NNM1..G.CN., 1%-r%-N.NN- Mr N CD.7 e- N e- e- J 4 ru...t co CN CD CD.--.1' tr%krind. e-oinkr e-...t4(tr- 1+1,1M1+1M 4&t rj rki oo CD 4 CD 4 CD CD 1.- e- CD....D1.- NWe-... NO, CNN-1+) 1+1Nr+11+1/1 VI U1 e- D CD T kr% v- «41.t 44 et<c» 4NitNNN.,[7kr% NUNC.7kr%.7We-N rel ezet 1-NO3 e-oe- -, e- NNe-Ne- e... EE e- 'V"' i 1-,-... w...,» X a oic oic Wa s. 4,cro.u., r...o.orvo r. r4,,- 4., 4 N ur% 1 W«o-k..1"... '.ONN. NNr Mr.1%N,e-N, N. kr% U=W.4>NN' 1-.N..kr% ) 43...UNI-.7--C.N.N e-,... 4>EU M.4. 4MIM MMI rilmr.r, U1 U W MC...2 ''N-r.-1. UNIL-1...N.11 MW^N, N. e-e-wr , -, %--E-- T...v.- r- I.- I- T- WOr U bli (//.., Milir...I.«...IX let» MN 1-..4J E 1 4 ' Lii ez N» J ' x...= Wh-, -1 a-in OW UN OWO N.7'.4.7Ne-M 3 ok. W 2r -, NNO, M.4 3,4 «7 t," '5 «4 m M (C.'.'; ;2 :: n: N CP:4> OU I..4..«UXX Ie, I" CI..W>VrIsC N-I.-IN..N-N.».""/ XZZ,,,X»1.4C»(,) JZ t - EIC ~ez W -7 UI _J J W1X7. -, "7.X.ICW L..- -,

12 9 AJ OPV M 9-J AN ~111, DIN-N 4ti NO-CNM 1..» 4-».-, > rl-e-.ct 1.. e- T.. T." f". T' l" V.. T"'... «te ES NMN- OMO NM N-MciN te'n. MN9M4- ONtcrt 4" 1:23M...CD r-nno. N,C) ONN(ON NINtstMN, NtNtst NtNt 'mn mn on r' P, Nn Nn r't re) c1j ck r 4c 4r 4r 4r 4r 4c 4c 4c 4c 4c W..42u1 <2e-e 'We-, =.-, e-c.-c e-e- e-... tete te= M1-- 1-NeNLIN NNMG-N lim.momozn.4dnlin.44^4ncin..o24-nnt Ci o.t 9,ONOM.4: MNNNW 4intiN., Me-CNNN Cri MMMMM MMMMN MMMMM MMMMM M rd.j eveu Cu e-,4 N- Nt 9 CP, N N- '. Nl OD Nt Nt M Nt INJ e- Nn r- gr. 3. 4C 9C9i 9(9( ic9c Q() 9-NNIA,LAN91. MI-W1.nst 9.» , i... 9 Q UJ >2,4521^e-. MMO, NN COMOONt 11J tr11^4.»m NCN-4CON NtOWNLn CD N,e~^ 3. N4N 'criii1n W MN N LINI- 83,C 14 9NtM4 MNtNtMM 4MM4-4Nt-44-4 u i.4 Z..1( 41C$ # e.J Nrt1 MNNN-P W,CMN.IN NI(%JrO)Nr.-,43 Qa. MNJI-NM N L9i.J 1- «Nte -J NE -J 4-= Uih-cO WW UN Ci VDNYNI-M =. W NNCN som LNC &Ft U Met.,,Ote -1M, 3~NN NY.4 2.4UZE lel<> -cn.m.. N-N-NNN EZZtem trl-rn -1=-#»= KZC-1 -,1-4Z W,D NJ N.COX>... N CO,

13 AJ OPVM16-JAN- 85 4C ci, 3 un Cr N od r. cr ru c) r. e- vd e- CD Cr e- e- CD ml N- Cr C: i i T. 1«. V. V.» 4.5 V"' V- V` = N4. N..mN- unnunnw) N-q-' M Cr.t 45 e- CD un mn CN 4 OU r-.$ w) : ru mn e- mn Cr.un M ) Cr N- VD Cr 1- CD M N. OC N. 3D U1 M Nl ml rol r fl td) Ml Ml Nl Ml to M vn r' r' rey. -J Cr>.( Crer CrCrCre-M W3NN'..,-,.. 1 4c -r'j M NO r- N M M a- N Cr tr- e- e- C r. e- 4." Mor.S WOWNNW MI.4u1,Ctnev.4 Ne..3(1 NNJNJee. 11NM 51.t.trINM9 4444M 4s4444 NJNINNIN N.1\te-NNi 4N9NN.... NidNOC M e-c r- e- t -it N- tin N vd mn Cr Cfl CD u1 WN N M I" ' <} X c., ad un un Ce-, e- C'' V-V-1-55 T-, e- 1. l'» V- V- V- V. T- V- V.. l. V- V- e-v.- I. ^1.1 4( 3C V%, e e 1 M 'e 4D M CU UN C ml N- Lin - CO.,, < CO N- un.1. 1(1' N- eu -5.t -4 On r- W.,t wn ad T r- un CD Nn ' N.. N.. Cr M1 mn,- r- ZD 3 un U rn.t M 1.t mn mn -..ȯ,t mn J Nn 4 ml M 4 > NNNNN NNNN1 WNWNOIr-N NNN N... W -J N- Cr Nl Cr,t e- un CD Cr - Cr Cr V.» CN N, er ao 45 M if M N- c> e- M OD.t UN CW UN e- ' - N- Cr eu CD cr tj CU 5C Mru ru nj r'. ru - NJ nu mn M ml rn ml rn ru e- rn 4 Pd. -J V> C11 LA e-.5 ml oo Lrt OC M ' ir LU e- e- et- e- e- e- e-- e- CU C U W2 OM WM We- NO r...ow.- s. M e- LIN -4 I" N- m, rn rn,r- WN Cr W ''11 1"» L CD C) CD OU CD 44 CO. CO, < V. ]; ,t M, st 14, Ml mn mn 9-4 I-- W.../ ir:.r- ir- m W CL I-. r V"' 1.. I.. V.. M >I -J J C Z i. «>4 k >4 inc i I > $ W e k W l) h. 1 -J > N Cr. e- Wm.J muf 44 UJ 51 U5 m4 r- ().1. A. e- '5'.4.t N ' UN.4... e- e - GC k4 U C -.1 4( CO N4 M 3 OD ir- ru ru ao kg. m CL 4C hc 2 3C M.43 >..4 CL V> 3», 4).41, N. N. N. N. r. > "5 ZZZ4C /Z C «: ar.c -» o c, o -' 1-4 2r UJ CD C) CL... 5 HJ A 6 92

14 11 AJO PVM 17...MAY-85 e mn c =D s4d CD ru un ru re) ru CD CD,t r r r N GO OU r NO :7d NO e- e- ru 1-1 e- e- CO 1 -J 4c I r 4c 41 4( 4c rv.: T- 1. W ur, rh.!. CD NJ år..4 N. r- &" ml N- NO N Ni e- ru 1 e-,t st ' ru e Ccl i I ' 1 1. t «4( ( POIKKEAM AT MIT TA RILAJI KKE EN T ULOKS I ST A r-,1-141r-,1-1.-a- tri rn 1--"J 11-.N e 4141 et $ C 4c.4c 4c ' N. un e-.4 N,I.... CN T. N r r Nl 1,1 91 ' '. W1 e- Nl e- e- N 1 e-e- ii- I I 1 1 q e ea.4 s-i I >.I( ; 2 1" on ru c ru CD '," on on ru...t UN LIN ru. ru e.. st r. CU < = -$ Nl I-- T- k--.- «-J Ocr.e-NN 4-4N-N tel,onontm 4N-41IGN. OaCCO. CO, CC aa..' a r re. r c cr3ncri' NN. N-Ift-taN Nr..ta, ' W C M odonctx ' T.--$N 1; ,N'.7 NceCTN-4 M1.4w-CC stmre--. <I s atd MMMMM MMMMM MMMstM MM,t4- M. M C Y Y -J 4-tM,r--4x--11iN ON-re- r,, C41NUN ts-. WP,r+cnNN, 4h^rolt41..3p().NM NNr W F4 Y -J -, 7: rn rn ru ru on ru ru hr) CU M ru - W) N rn M M N CU ru ol -J..J J ::D < t-1,- t-1,- q-nle-e-i- T-1-1-e-N1 cr o-1 >> > p-1 C1) t _ C1) 3 u r.-i.-:. -: r.-j--, ru ru, LAJ, J) 1J) = Y LA CWC N.4W ND -3h-r- -.3' 4O-4 Nr1w1 C =br w 3-, rs-r-o.,oco u-1-4,.,-.- cy. m> v cr--,, rno oa,~14. MCCI-MN st, 2 #-. ZCI_Ci(Z M,4D i...,--.?ms NNNN-N. >- c -) $- ^E= Za.2h--1A -JZ,,--8 «,-.).- < 42.. :2«-).--7 W -->? -J >.ac].5 -,-)2.KW V ,... 5

15 12 CO) vic 3i C CD 3 > ig o ton. on o, o, o. 3 q... V. C, M1 P. r. on <3 C3 4 ru r. e- D IIN mn..4 UN 44.r. ren rn On On Ml o,., CD mn mn CU Ml on Go 3 GO Ml On Nl CD 'c w%..., e- Ch. - - cu Cr CD Cr.. e- CD CD CD Mn r- o. un cu 4. un Nl o q..-,i cr u,.3. u,.2.,r T- nu r- 1 hol Cr ru N. N- 4ru CD CD Cr Cr e- CD CD mn on un C: NO e- Cr Cu r- cu.." q- r- r. OD e- T1 UN un r- r- On rn ru e- (/ ) CD e- Nl e- Ml 1 CO N. Nl 4 e- LIN rf) NO I" CO CD CD D C CD CD Cr Cr I TC åle Dc un nj Cr ml ml., M1 N- N- N- CD. v.. N..1. CD < UN..4D -- '.. s' % 1.12) 2 %.11C21 :2% 1.3' 2 c...;. '4'.44D '?"1 11 Cf. 1.- Li. 14 c'' '- lc C D <...s.,... kr% Co. N., ien p.tl c) IN. CO. r) U mn on mn on on mn mn on on on hn Mn on Ml mn mn on.4 mn NJ NI 'ID.4 CO, CD Nl C, W1 CN ru r. M1 e- 141 ND Cr Nl Ni ru ru q-- q.- q- x- 1- NI U () C Ori 3 <3 N. Od C3 v- CN CD v- 3 v- w- T 1.". 4L OL C <3. 2,t 'Nn GO od,1.r oo cr,, oo r- ru 2C CO < CN 141 < P. 3 )1C ro1-4 N1 Mr1 M1 M1 Ni - > j rel rr) r- Oun a. " 4e z),- un 4J CD C CN CD Cu ru e- r- e-,t <3 CD ru CD - ru Mn N- CD on CD vd vd r- o. r. < ru u N u1 N1!". vd ru &rs C) ru On mn mn on si r- cu Cr un UN r- x- J1 kr, on vd e- 5 CD Cr.43 CD Nl Cr <3 e- ru,f on r- q-,r MN Cr ru e- CD Cr Cr Cr Cr Cr Cr CD Cr Cr Cr C) cr Cr CD cr, e- e- e- e- ).- itå Te cii 3 3C e- 3 CN r- ru.1. r. co on <3 Li-, Nl rn.4..4c oc c,..4 LW.... q-.4:4 N. r- CD. ru 1.- r- eu CN Nå Cr NN CN ru old 4 vd CJ W1 h 2C 4D N- <3 P. -4 In OD 3 on cr un u...,.4. r. co Nl.,-. un Lel ND 3 M1 N1 141 f41 M1 1 N1 N1 M1 ru on on 1,1...t 14, rr, N,, On Nl rn å.4 )... >..J e- e- od <3 od CD un N- r- un mn N...,.. vd N. un unodn-rv r t..., T- to, M, M1 Ni r, CNJ r- 141 M1 M1 r- r- 1.- r'. e... ru UJ...1 -,.144,,,, 'iw N4 >4 CM ot C) C, M1 < eic r. CD mn cr Z..N9 V? '1-- wv Ii-i ;Zo,,u.k,,3, C) od CD,C) ru N1 tri,c e- e- oo D r- cu CD A 692

16 13 AJ OPV M 9i JAN.- 85 itc 4c 4c ie I,- 4 CO I-, NO, ON N4 NO 9 Nl,./ ,..,, 13,.,. ON,, I- 1/ N. NO I.. t\i.4 W U)4., bl et b-t I.- 4 rt re> 3. N- N- i" ce)('.1 tfl,, q- 1,1 141 pf pv re) ret (11 co CO tn. I/ te), te1 Ml te) tel te) ' - Ni 3 q- 3., Nl ', I te) P.1 te) Pe) te) V) -t VD q- LA (\l LA q LA LI, tn LIN 1- NJ. MI t41 te1 1,91 NJ Nl I- NJ q- I,r) -4 te) e- 2L te) itt E «4c 4c, 141 te'l e-, I- CO 1""' 4c, ' N, O9OLALfl " -. ' N I X N- q- 4 Nl. C\J, tn LA C, i,r) -1'-r- N-, n.4 4," e- l' 433 LA CO NO, N- i",c oc irt -4 -,4 N E ft) td1 rel te) it r re) re, rel 4 4-4' 4-4 OC r CO, r- ' N- r - e- 41C ->. C%1 C\1 1- e- e- e- e- e-- 2IL '/ItC iåå V V) t-i 1,... IJ):".."1-4 N- I.. 4, '.4 Nl 1.- tn t N. IN. ' NO Ce LP, 1- e- g- CE t.. hic etr?en, ez h-. rel. CO CO e- 4 'V Nå 111) V 8.4 E itc Y 2. In, I- I-4 a. o > Pol.4) N- N. N. N. N. )m '91.4 ZZ.IC E.eZ I-- Cit -J Z.-4 Z ««, X Z UJ V) -I -J > 4ilt ek X «",...) t:) , - --t t HJ A 692

17 AJ O PVM 91 JAN i 8 5 4C CD CP, NJ V) e-. OD <2 CD ic 4( 2E 1C CD MN CD N. p' c e- 4 w) NN 4UN LO c N- r- aoccao 2.2 MN.? E J MN NN-ON Mon on mn N1 CL ac 43 Nlcc ON e- Cr r e- mn CD N- N, u% CD un cid ei:, on CD 1%. 42 CD re r- 3 CU VD ' st mn Nl NN e- e- N1 M1 Cu e-. 4c 4c -4 4c 4c 4c L CD CID 4 CN Ml e- N- e- vd Cu 4 cin-3'vd. r- un Nn OD CD N- C) CN CN OD CN C) CN C,., CD CD Cr, CN CIN, 1- I. r'.. r." r- I"' 4( (.c Dc t'.e-...i. ced OD N- CO C) un un C Nl e- C N- C4 N1. Ni re 2E "... UN CN -- un OD 4) CD W) Cr ' -1 un u, 4 3 r- re.1. on >4 GD UN 4'O 4.2 4D U)'. ru re on on co, on r- co r- ru un > ac mn on on on on on on on on ru IIN N9 Nl N) M) MI N1 N) te) te) on et V)..1 N.,... CN CD N.1.2. OD - Nt 4 ew VD.. 3D 4D VD OC t') (:, CL.2' vt e- 4 -t M, CU e- ru r- on :: on.-. r- 1eeVN --- c - 4c 4c et 4 CD. NN N. 4 (U Nl od OD Cr -4 on 1.- C ` C> ' rv ic C c) CN Cm CD oo oc CN.. CD /- e- CD Cr CD E e- 1--, 1r. Ir.' t." ' gr",r" l.'. 't-- 1-1C till Ml 7. 7C...1,t.- PIN te) Ml CN UN ON CO N. UN N UN N- N) r- (94,I) r- LI) N Ne CN e- Cr CD WN ru r- ac N. 4 UN -4 CD co -.2 NN -3'.- - 2G ho tl, GO e-.e- cc Cr M1 UN P... CP <7 N-.. e- CN CN 111 Nr1 3 Cr o. u tel 4... on te) te) NN...1, Pirl W1 Ml 1) Mr).t.2 Ml PIN NO l'' MN rel hit u Co -.I 1 r MN OD CD '.rt) N- Cr CD VD NN on r4', Nn...t ml D N- 1-- <. MN 5' e- re on Cu (.J r e- re re ("kj r e- r r e- IV ak OW V) -z J c-i...i 4C C I- I- N M >w ar -, n.4 4 Lb 1-1< -I N- Z NI, (1) GO WU >4 th CD CD 3 CD Nl (\U e- 11 CD LLI 3t -,. - N ' un4d e cr- Cr Ck r4 21G C - rn CN 4) 4C rv tt) CN Cu OU 4 >4 #'4 2E eic U 2E. ON VD r- ~ EL te) > te) 47> N- r. N-. N- '11 N4 ZE 2E 4C 2E' 4( 1... (/) _1Z r4 sc ZE ( -2 4C -2 4 i! UJ C) C) C) --) GO.J.J.z. eir c> = f4n -1 --: m C uj )d. 1-

18 15 -J «'4NM.c414-MN 4'414-4 urnn>nj:rk p... -'N MN '. = C dl( GOZ CrNM4 M4-4-ON J^NNNM ccn'5 N.%4 UNN-MN.t NN4, 9(NJ,1C Nr-N-2. m 'N-M4-M NUNWNWCN N 4W4N-LiN.c m >1C MMMI4NM MMM4-4- MMMMM,r1<1,41<1M M >..J. 4-M <D<DMOC ' Ir". q...!. l.. T.' 4c 44 1c 4 pin pn II N N. ' un CD W' OCC'33. 4 T. r. r- M«GO= aunngo MaD43i1N W4Di11N N ONI-MN WNNN4-4- MIJNONO -4:44,C'' U 49IINM9 a NINNINN NN1-NN 4N4NN 44 WNN 4- CCCN 4- ac 1,4 -'- N. -4D Tri CT '34. 4,t NNN N 4c 4- C1 GO C41 <3 r- 4) N. -JN 611- Nl y,,t - CD GO. ' CN CD ac ce - CN C CN CO'W Not WT f MC3.4--CC -MNI,4 MNC 4^ P.4. -N4A.C) 414N-N U, r144t4 NWON> MMCD1-N.-...WM U.4.4I4IMM MM-39M LA »M 4.."1.m. 4 > -I NNINNN NNINNM unc.44-n NNN rj T.` l' V" ål.jn OCN CNCNONN N-2, 4-N Nr- 4-r e- 4..GIC MS 4: N. 'C4.M kr 44) , ,ON.431t1 MM ISNO >N U NN N/41 NNINNM Nr-N J GO CO GO Orf 4- pn T- co GO OD OUN NJ W M MC M CP P - N- «U WX MM WC WT- NC N.,OW 4,- unm ItNN MM M U NO + M.1. '' V stm m'imm.j I... (6) r- I.. T V «2 Ot r4 r t >I- 2 (1, S 1 > ' : W r4 UI W 3 = N NO 4' 4C4N4--M 1- W 2-a N, '3C r P''' st >4 M1 CN ac ad 4- N ru <D kit 4-4 SE 41C bi az CIL Nl 4 l--$ CL, PPI N- N-. c-422i2..j2r4 et 24(-1,< -as-42 W J -.I ><24. -a-52,4cw =

19 16 AJ OPV M 1 7-MAY- 85 Nr :D C Pkt ect 3D e- V) ON " CD M1 'Nl _j -I 1 1 4( 4( 1 r 41 «= IX 4141 >, U' e- lel (NJ rk. ^ -1 %. Itl I" cir -, r. on e- ) , e... CU 4 CO Cci 1 I VI R ALLI S E T V) 1-.4 II, Y -i... 2, ui ui '.v.»4,4 Ct W1 CD Ct ru ru it (J t 9 II ru 1 e- CL CD CL (.7 ", 1. I = < >c cr r- < < u. 4( I( rn tel t.- t., M? X go 1 r- y- -. IN. e «4( I( 41 4(,, o. ru ru mn 9 CD CCI r- r- t..? e $ 3( 4c 4: I( 41 1"4" -.? N ` `.1' -3 I hrl 4( 41 2 CCi 41 4 ru on 9 1 r ru <2 9 v- e or'' Nt Ml e r- y- 9 9.t 1 Prt ««4( 41 1( ic 4( 4c 4( rn a '4, N; cv I w- r ( --, 4( a-p 1'1.-- rrt, 4rrt on, «Nl.--,k- ' r- 1 ro ' J e 1 e $ 1 Ct < - 1?rt t-- r-t I 41 p.- > 'Z. -., DC ru 4" rn ('u r- inj CD (V CD ' r- I r- 1 r- r- 1 < «3 LW.I( u 4( 4( Y lit 1, -J CD v Ct ivr) ' LIN rs. i" CN C (t),x C,, -, -,, O' s'.- 1- uj sx C f> Cf. NJ.-.1 '4' lin tr% uu 1[ vd r- NJ t.- -C 1f\,- OD V I Lri r.- 1" ru...t 4D 43 4 on '4 o et cd -4,t t 4. on -t _1 CD CD IN- Ct 1N; 4t-1 cn C) 4. -.c»o C, -44 ry on mn m", ry ru mn.- u 1: 1 1 I I I..., - 1". ". -. >> CC I M IN. :: N r.. J.- at " 1'4 ', 91.1,... GO V: CC e` 4 2 ct: 1'-> cr, 4 ::. 1...i l -J a. CP..9.- N- Nl NO,C W ui -i C N- irt C v- > 3.- 3C.3 X ''...,,r- r- ci, = F.I 41t ]C 7.? Z CD on on > :D ^ p.:2 ::.,. - a. 3- XD -5 cn > -I. C > 1: -J 'w - --) Gn Z -' C) > m4 5,..;

20 17 AJ OPV M1 1. J A N c 1%.. 1%. 3 ru cr OC rn ml tn1, ao co CP, C7 CD CD CD r^ r. r. 1 q- r C G X.7 GO CN r- CD N. CU on CD CD..t Nt CN M1 CD e-? CD L, on st on,4 CN 'AD.t.t NI MI M IU N D. -J Nt CN CN.t MI - 4 MI T. e- a- 2. ag _J J OC o Cc '' on oc vc = DJ UN N. U1 CN r. CD CN CN CN OD CP- CD CN, CN CN e- UJ ffit hd 2 CN ' IV CN 3 r- -.4r -1,4 4r4 1,1 > "N.,IC OU Nt -4 e-.t I.. VC W1 e- CD OD 2 LD UN N. LIN CU CD.t D,ID.t on vd -...? :CD U -4-4' -4 st " -4'.1"...7 Mc),t >J CD N. CN r.1 c; un U1 CD Nt..4 'C 'O CL.2» CU MI on -t on ru CU on c- U.4 1- Cc 1-1- $.4 im k > Li/ p-4 G W OC.- cc I X CD N X) 3 N. > «e- -, ml = Cl) «L CN :<.J 1.1J 3C 4- z11.1 > u) r' X ' g- 1,- re). W I.- Lu 14 o- ::: Lr,.- >.4 U.4 2: otx - t...d c- Nl CU. ål 1.1 C «"P Z C ål Ml 1'41 D> :D ri, VD P Ds o..4 CD C -->.J -J 1C 1C.J 2E D» -, --7 Li, :c.7 -,r

21 AJ OP V M1 4...J A W elc ec us CD OF1 r4 CN N, e- r.i r- CC 1C CD ON CN CD e- CN 2E 2E e- er ec 31. a- X.t e- CN un mn W1 Ne C, N. un r. Ch CD ' r. mr) ac :D WN <3 e- CD Ch le ad.8..4 t N1 a( OC 4C -.1 K1 1 cn mn mn co '-,t ec e- e- e- a( 41-1, Lo CD un e- <D 1%. e- Ch 33 CD Ct. CD CN CO CN CD Ch CN CD CN r- 1'. sc r- Uå 2 -s 4C UJ ee4 - DC 1 M UN un ru mn N-,t CD CD e- un an ui < -4. ch N. ø - LU (JO LO un <3 Ch Me, UN.2e 't-t 'C uu ac,le -..t,t.t Mr, 8.4 ec e- h- LL1 co JE.J e- CD CO e- un.4 CD un un 1% UI - CL.t N,t mn,t ON N ru mn T. ec ai...i. 1C -I.«der DE CC h- ', 1 #-4 ir. 2 Go co e x c) 2 > oir, 1,,n..:, cn «' C -å LLI a( e- NN,t z LIU Ds Vei r. Nt V Ch e- 1%. ON 'O'ø s1.-. UJ,4 Co N. f" e- 3'44 a GIC 2 <C CD e- LP e- ON Cu to ait.4 ec 2C 2 C) u rn rn 3» :3 Nl <2 -, Co 4C :r OC a 4 ec C2 Ce zs»e C) MC : Or 3> -5.9 (4 2r -s -,1C

22 19 AJ OPV M 1 1 J A N, 85. Ic CD Ml U3 M1 VD CQ C4 N. NJ 41 M 1-1 CD CN Cr Cr CD ad Cr oc N. e- D 3C 3 mn o. o. tel <3 CD CD CD CD 41 Nl C4 OC ru VD CD m- vd CD ml Cr. Cu Ul CN ).1. Mr, r.j UJ ][ 4 Ol 4 Nl Ml Ol.4 on 4 mn ru.j N- UD <3 N- 4" 4) 4N C) OD tj u, oo r- CN ad un T- oc CD CN CD Cr ad Cr CD Cr Cr CD CD T- T- Ts uå Dc N. ml M. T- ml 41 C OC OC :s s, N. CN CD Ml U3 M1 <3 OD NJ W 41 vd CD 4 <3 N. 4 N- ru CD LO ,t 4 Le) -J ru ml vd CN u, o ru 4D Nl ru Ml nå M1 NJ r- r- Ml r. -J K1 CU ad CN Ml r- ru N. r- CD Cr Cr Cr CD r- N. N. UJ «1C T-O. 111ittl'41 tf1 Lt1 7E Ar N C: vd N- CD e(9 un vd T- CD Cr OJ N- mn VD d.4.4 Ml N. Oc -J Ml Ml CP. Ml on m T- 4 r- 1. 4C Z CC.C C.4 iii 4 ad J 3 4. E etz ir» ce) on J r+1 Z > U. -4 T- :C -J Ct..3 I CN r- N. ' - UJ UJ UN CO «C.4.- ret h,c N.4 Z 2 > "ZD» ac «:D qc 5-4 N-1 4C C3 > 1.4 acc Z > U> Z 5

23 AJ OP V M11. J AN 85.t 43 N- NJ ' ru 43 Cr CD CD CD Cr Cr CD r- CD e- Cr V. r- r- e-.t ( 7C CN 1.4 Cr Cr MN Nl CD CD cr CU Cr. Cr CD un un ru.t 1%. t. 14, Cr CD <> od a-- Cr.t un on vd s mn.4. on mn :t.t.1. on -4. & 1%. r- N.. 1%. N. N. -4 1N- r'-r- 4c 2 J 4' «K CD 9 y- V- Cr CU C3 CD CD CN Cr OD Cr Ch CD Cr Cr e- 9 G GO DE e- VD Cr.t ru CN C;$ e- cp. Cr Cr od Cu. un CD N1 e- CO INU. LIN un N. Nr1 J Cr Cr Cr Cr Cr OL sc CP Cr Cr.. Cr Go NN ml un Cr.t ro.t Cr Cr CD CD e- CD e- e- 1- cna vc. X GO C%1 1 CO r-4 Cr. OD V, -4 C3 Cr GO ẹ. 1 J1 rd Cr mn v? un ae Cr Cr GO od Cr Cr Cr Cr VD CD 1.t CD V) r- ON D N- CD e-,- ' N- Cr N- CD e- V. hui«od 1C CD on c on CD Cr 91 ad CD 1%. Cr.t i-w n,e- e un.t 3 oic.1«un un M9.t 9.t MN 1 ref MN on on T- on. ac.j I- GO Cu vid N- CD ru Cr 1 ru Ul, Cr, ON CV. osa' ' ' NO SL hd e J...1 oit ig Z V.» CD 1C co x irt CO NO ON v.- 's CD on OLI r- CD e- CD 1.- La un rki on co CD CD e-, s Uh U UN -3 W1, W9 W1 nr -J co ' co I- - a. V P- > «Ml %, 1... n OD 1.4 OD se, CD CD CO Cr > vc ' ch ar. ' 41.; a V- on 4. 2E Lu Dr Go. '4' e- 2C 1- «J CL DC 1 Ch e- h. NN vd vd 11.1 V4 r. CD un od y- -> V4 U ( Z1 CD e- e- on ru GO U 1.4 oli Z :C 5d NN 1 Dr :D on vd 5- :D vc :D -, V.1 i...4 VZ > , e, gc Dc.J le Dr -s -s ZC -s -,X

24 21 AJ OP VM 17- MAY- 85 It41 C= uu a= vs...) CNNO, u1 4%4-44:1,.1^ CC = uu.4r1-n 4c/NN.Notv Nrel a= w1 ( 'MId'Ile- II ci).-1 M1111 II 4 u te -I a --x--ni i ml c inun4w4-1 1 n e ae: re, pflir. I IP z. n- ru 1 a r C Q. U u-n. cc ru, Ml e- 5li, 9 rum 9,11\11"'?4, c =a 4c -4N.- 4,N un,.ct«4 w- r.rh u814 comipoo unru OW Irft-1-4-N Nl-Ne-Cu r I 1- POI K KE A MA 1 K FW 1 > 4. f-i- Nl un e- VUleil N, ON. Nl e CD «e-1- e-e- ON -J.3N.M.3.N. W.W. -a3n 1^ : 1^1^ ui = N.,ON.4...,,IDN,V. V N1rsNN -4-43,.4M.C.,, 6 Hisr...t.,2,1..."...t...7,t,t V NV I.... NP.-v- ^.1,UN,, 43,C W Cl..4.4N,4,1 MNINI'4,V. (P7 Y 5- -J J -7 =....' V. V"' V. W- 4%._i ; cc 9-4>- - >> > I- 4 I- W... 1 N- = II N- I.-. wer e- N - ril.-,- N.:C., e- ui bc Pol 2 i5: 7". > N -3 = UJ 1 -.I CL 2. e- N- Nl UJ ]r ui 1.4 r- UN «2 /-(P = 4 jzo Mrel>=M r'rd.-a ua2m N >->- 4t..4=.1-5 ~ N>...1 ><ZJZ % C:2);4 %)

25 AJ O PVM11.JAN OMOONW r- e- ' r Or-Nr- N NN... YX T"'..tatat CNNrUM 4D MW M-4,41. 1,..W1NWNWN X)3L r#1.4~5 r(1,4ion WNWN PrINNEzNen CL. e e- 4c 4c 4c W -4NM..4' CeNOWCN...?.22e-Oe- e-e- CU e-e-lre-e- e-e- W w eit LU al 2C CD 4> DO OD CU Ln e-.! ein 4D WN UN aul r.,..43ru '1%.-cru..- MW ONUNN...WNN ) 4/ Y XDU MN,..t.1,4' ',4' M-4 a... I-...I NONT-INJ 4DLIN,',4 CL. '4"4N-1Fel NINNene- W Y o-ez J ««P ~1 I«..W,4å ez N - EN>..r. n Go 4Z -3 rel m w 4c.4 zw r - > (i) -4',a--..JOL 2 CN e- N- N1 'O ' &LI e4 CD N- ED un tee- >.4 SNC OC 4( 2E CD e- W e- te) ru al e4 a. «C ZE 2E 14, Mr1". 2D Ml. )-O.",...i,..;..4C^X... >$.4 "2."',W'", -, «"JM

26 23 AJ OPV M14 J AN ( 4( ed ad V> r,i LiN N )41 fen LiC a-- 1-N Ze- a - e- Leet. 1- X, Irt ta (/ re) 1/1 itt 1. N. r - lig (.LIN e- Z7.^. N d lel Ln-.t- 4.J n GO ON. OD a-- LeC 1- e- 9d 9C 4e 4( 4( 41 U o - I41 st. t4, e- I- a- e- a-- ( 1..,C LLI Z -,.1C lii S. tel In 141 LIN IV /f GE 11.. o... ar.- I.- LIN LIN LIN 4, Po L.. r... m o #- 111 ca (D LIN '14'. e- 11 UN ' bd 1.-,L. LIJ 9d / IV V> X.J PII e- N tu. -4 I.. Lia r... N. 114_9 ai. 4.4 N 4 lel lel V> LIC 9d LIC LeC x ac 1- >1 94 e.- Z a ao I z 1%. 9. OL > «e ),1 V) J a- Lu 9d III 4 Z 1U IN.. ta 4 e- S 1 1.J CL 7t Ct. v- 1%. V) - - til I.- Ui o- ta- LIN CO e- 9 4 bc 4 at Z e- CD e- PII N V) 9d 1-1 hd at Z X () Nl» 1.f) NO )LL. -9 9d 11C alc 21 13C UI ed V «X.1 1E Z -9-9 X

PUTKIKAKSOISNIPPA MUSTA

PUTKIKAKSOISNIPPA MUSTA Takorauta Tuote LVI-numero Pikakoodi 0753007 RU33 KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS DN 65 KESKIRASKAS 0 KESKIRASKAS 0 KESKIRASKAS SK/UK SK/UK

Lisätiedot

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

Ilmastointi PUSSISUODATIN ALTECH CL-36-3-M5 LASIKUITU L500 PUSSISUODATIN ALTECH CL-63-6-M5 LASIKUITU L360

Ilmastointi PUSSISUODATIN ALTECH CL-36-3-M5 LASIKUITU L500 PUSSISUODATIN ALTECH CL-63-6-M5 LASIKUITU L360 Ilmastointi Tuote LVI-numero Pikakoodi 7754400 OK08 CL-36-3-M5 LASIKUITU L360 CL-36-3-M5 LASIKUITU L500 CL-63-6-M5 LASIKUITU L360 CL-63-6-M5 LASIKUITU L500 CL-66-6-M5 LASIKUITU L360 CL-66-6-M5 LASIKUITU

Lisätiedot

Jakotukit / tarvikkeet

Jakotukit / tarvikkeet Jakotukit / tarvikkeet Tuote LVI-numero Pikakoodi 2022115 BF71 VM 2X3/4 EURO VM 3X3/4 EURO VM 4X3/4 EURO VM 5X3/4 EURO VM 6X3/4 EURO VM 7X3/4 EURO VM 8X3/4 EURO VM 9X3/4 EURO VM 10X3/4 EURO VM 11X3/4 EURO

Lisätiedot

Lappeenrannan Ilmailuyhdistys

Lappeenrannan Ilmailuyhdistys Lappeenrannan Ilmailuyhdistys Tapahtuman tuloksia, moottoripyörät Kierroksia: 396 Osallistujia: 328 Autot Moottoripyörät Kaikki Ajoneuvo Lähtöaika Aika 400 (s) Nopeus (km/h) Valmistaja Malli Tyyppi Selitys

Lisätiedot

Pakkauksen sisältö: Sire e ni

Pakkauksen sisältö: Sire e ni S t e e l m a t e p u h u v a n v a r a s h ä l y t ti m e n a s e n n u s: Pakkauksen sisältö: K e s k u s y k sikk ö I s k u n t u n n i s ti n Sire e ni P i u h a s a rj a aj o n e st or el e Ste el

Lisätiedot

KASVINVILJELYLAITOKSEN TIEDOTE N:o 17 EI] VIRALLISTEN LAJI KEKOKEIDEN TuLOSYHDISTELMIA 1979 MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

KASVINVILJELYLAITOKSEN TIEDOTE N:o 17 EI] VIRALLISTEN LAJI KEKOKEIDEN TuLOSYHDISTELMIA 1979 MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS J MAATALOUDEN TUTKMUSKESKUS KASVNVLJELYLATOKSEN TEDOTE N:o 7 E] -4-t4 ' r L. 'e cev 3ek TMO MELA, ULLA LALLUKKA ja LSA MATTLA: VRALLSTEN LAJ KEKOKEDEN TuLOSYHDSTELMA 979 JOKONEN -923 SSN 0356-7575 SSÄLLYS

Lisätiedot

POHJAISTUKAN TIIVISTE GBG

POHJAISTUKAN TIIVISTE GBG WC-varaosat Tuote LVI-numero Pikakoodi POHJAISTUKAN TIIVISTE GBG 5652536 LA37 NORDIC 2300/2200 HUUHTELUVENTT. TIIVISTE GBG NORDIC 2300/2200 T II/ T I/ K KIMSET 6405400001 TREVI/VIVA 9159200001 SEVEN D

Lisätiedot

POISTOILMAVENTTIILI HALTON

POISTOILMAVENTTIILI HALTON Venttiilit Tuote LVI-numero Pikakoodi 8707702 AT09 URH/A-100 URH/A-125 URH/A-160 URH/A-200 URH/B-100 URH/B-125 URH/B-160 URH/B-200 PEITELEVY HALTON CS/ULA-160 TULOVENTTIILI HALTON ULA-100 TULOVENTTIILI

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

-Jotta maailma olisi parempi paikka wappuna. RAKENNUSINSINÖÖRIKILLAN VIRALLINEN KILTALEHTI JO VUODESTA 1963 2/2012

-Jotta maailma olisi parempi paikka wappuna. RAKENNUSINSINÖÖRIKILLAN VIRALLINEN KILTALEHTI JO VUODESTA 1963 2/2012 -J w. RAKENNUSINSINÖÖRIKILLAN VIRALLINEN KILTALEHTI JO VUODESTA 1963 2/2012 JOS ET NÄE LUKEA ALLAOLEVAA PIILOTETTUA TEKSTIÄ, JUO LISÄÄ SKUMPPAA, SILLÄ STEREOGRAMMIEN NÄKEMINEN ONNISTUU VAIN SILMÄT KILLISSÄ.

Lisätiedot

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS. LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, KATRI PAHKALA, MARKKU KONTTURI ja LEA MÄKELÄ

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS. LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, KATRI PAHKALA, MARKKU KONTTURI ja LEA MÄKELÄ MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS TIEDOTE 9/92 LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, KATRI PAKALA, MARKKU KONTTURI ja LEA MÄKELÄ Virallisten lajikekokeiden tuloksia 198-1991 Jokioinen 1992 ISSN 359-7652

Lisätiedot

Käyttövedenlämmitin. KÄYTTÖVEDENLÄMMITIN HAATO HK-15 1/3KW SEINÄ/VAAKA LVI-numero PIKA OD38

Käyttövedenlämmitin. KÄYTTÖVEDENLÄMMITIN HAATO HK-15 1/3KW SEINÄ/VAAKA LVI-numero PIKA OD38 Käyttövedenlämmitin HK-15 1/3KW SEINÄ/VAAKA 5253010 OD38 HK-35 2KW SEINÄ/VAAKA 5253015 RS52 HK-55 2KW SEINÄ/VAAKA 5253020 DE35 HK-100 2KW SEINÄ/VAAKA 5253022 VL77 HM-150 2/3KW SAUNA 5253045 UH93 HM-230

Lisätiedot

VIRALLISTEN LAJIKEKOKEIDEN TULO SYHD ISTELMIÄ 1978. KASVINVILJELYLAITOKSEN TIEDOTE N:o 13 MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

VIRALLISTEN LAJIKEKOKEIDEN TULO SYHD ISTELMIÄ 1978. KASVINVILJELYLAITOKSEN TIEDOTE N:o 13 MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MAATALOUDEN TUTKMUSKESKUS KASVNVLJELYLATOKSEN TEDOTE N:o 3 TMO MELA, ULLA LALLUKKA, LSA MATTLA JA JOUN KATLA: VRALLSTEN LAJKEKOKEDEN TULO SYHD STELMÄ 978 TKKURLA SSN 0356-7575 SSÄLLYS Sivu. Johdano Seliyksiä

Lisätiedot

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Lisätiedot

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS. AULIS JÄRVI, ARJO KANGAS, LEO MUSTONEN, YRJÖ SALO, HEIKKI TALVITIE, MARTTI VUORINEN ja LEA MÄKELÄ

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS. AULIS JÄRVI, ARJO KANGAS, LEO MUSTONEN, YRJÖ SALO, HEIKKI TALVITIE, MARTTI VUORINEN ja LEA MÄKELÄ MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS TIEDOTE 2/95 AULIS JÄRVI, ARJO KANGAS, LEO MUSTONEN, YRJÖ SALO, EIKKI TALVITIE, MARTTI VUORINEN ja LEA MÄKELÄ Virallisten lajikekokeiden tuloksia 1987-199 Jokioinen 1995 ISSN

Lisätiedot

Peitelevy ja peitelaippa

Peitelevy ja peitelaippa Peitelevy ja peitelaippa Tuote LVI-numero Pikakoodi PEITELAATTA MERIKA 5688050 JF92 50-75-110/VALKOINEN 510 PEITELEVY ORAS D70/G1/2 167051 PEITELEVY KAULUKSELLA 50 MM-130 MM PEITELEVY KAULUKSELLA 75 MM-150

Lisätiedot

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA 2018-2020 TOIMIALA 50 YHDYSKUNTAPALVELUT P A L V E L U 5 0 0 T E K N I S E N J A Y M P Ä R I S T Ö T O I M E N H A L L I N T O J A M A A S

Lisätiedot

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS Tiedote 2/91 LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, KATRI PA KALA ja MARKKU KONTTURI Kasvintuotannon tutkimuslaitos Virallisten lajikekokeiden tuloksia 1983-199

Lisätiedot

Nokkavipuliittimet NOKKAVIPUL. UROS SK DN25 HST NOKKAVIPUL. UROS SK DN32 HST NOKKAVIPUL. UROS SK DN40 HST NOKKAVIPUL.

Nokkavipuliittimet NOKKAVIPUL. UROS SK DN25 HST NOKKAVIPUL. UROS SK DN32 HST NOKKAVIPUL. UROS SK DN40 HST NOKKAVIPUL. Nokkavipuliittimet NOKKAVIPUL. UROS SK DN25 HST 2977044 A; PF64 NOKKAVIPUL. UROS SK DN32 HST 2977045 A; NX93 NOKKAVIPUL. UROS SK DN40 HST 2977046 A; RU35 NOKKAVIPUL. UROS SK DN50 HST 2977047 A; SL33 NOKKAVIPUL.

Lisätiedot

Suosituimmat kohdemaat

Suosituimmat kohdemaat Suosituimmat kohdemaat Maakuntanro Maakunta Kohdemaa Maakoodi sum_lah_opisk 21 Ahvenanmaa - Kreikka GR 3 Åland Italia IT 3 Turkki TR 2 Saksa DE 1 09 Etelä-Karjala Venäjä RU 328 Britannia GB 65 Ranska FR

Lisätiedot

asunnottoman äänenkannattaja vuodesta 1987 nro 2 / 2017 hinta 3

asunnottoman äänenkannattaja vuodesta 1987 nro 2 / 2017 hinta 3 m d 1987 2 / 2017 3 2 3 KOHTI PAREMPAA www..f m.m@.f m m TOIMISTO K 2 D 3.. 00500 H m().f Tm S T 050 407 9702 Jö Vd P 050 407 9703 Am O U P 050 443 0102 m().f Aö Om Am2 - C Bd 050 443 1063 M m J L 050

Lisätiedot

1, MITÄ TARKOITETAAN SEURAAVILLA TERMEILLÄ:

1, MITÄ TARKOITETAAN SEURAAVILLA TERMEILLÄ: KRANPDON TNTT 14.4.2014 LAY/OTK OT: Vst jkseen kysymykseen erllselle pperlle (must merktä nm myös krjnptu"t.u"ppern). ös et vst jhnkn kysymykseen, jätä nmetty vstuspper myös kysesen tehtävän slt' rrävär:

Lisätiedot

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w Epainn muis (1.1., 6.12.) # œ œ œ œ œ # œ w i nun Kris lis sä py hää muis tus Tofia (6.1.) jo Jo pai a, y lis n [Ba li nu a, os,] kun ni, l nä ru k, i dän Ju ma lis, y lis ka i dän h tm h nk sl nu a, o

Lisätiedot

Arvio metsd maa n a rvosta

Arvio metsd maa n a rvosta Arvi metsd maa n a rvsta Omistaja Lpr Klmenharju Kunta Kylli Tila Rn: Ala, ha 405 572 Klmenharju :l:89 24,9 ESPOO L6.5.20L7 Laatijan allekirjitus Teemu Saarinen Lisdtietja Arvi phjautuu Teemu Saarinen

Lisätiedot

Kattoläpiviennit KATTOLÄPIVIENTISARJA VILPE. Tuote LVI-numero Pikakoodi SOLAR TIILI MUSTA TM85 SOLAR TIILI RUSKEA AD58

Kattoläpiviennit KATTOLÄPIVIENTISARJA VILPE. Tuote LVI-numero Pikakoodi SOLAR TIILI MUSTA TM85 SOLAR TIILI RUSKEA AD58 Kattoläpiviennit Tuote LVI-numero Pikakoodi 5289200 WF99 SOLAR TIILI MUSTA 75602 SOLAR TIILI RUSKEA 75604 SOLAR TIILI HARMAA 75607 SOLAR TIILI TIILENPUN. 75609 SOLAR PELTIMUSTA 75612 SOLAR CLASSIC MUSTA

Lisätiedot

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos.

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos. Teamware Office' Posti Saapunut posti : Olavi Heikkisen lausunto Lähettäjä : Karjalainen Mikko Vastaanottaja : Leinonen Raija Lähetetty: 18.1.2013 10:29 He i! Korjasin nyt tämän spostiliitteenä olevaan

Lisätiedot

MASKEERAUS: KOSMETOLOGIOPISKELIJAT LAURA YLITALO, KAROLIINA SIRPELÄ, MERVI SARJANOJA VALKEAKOSKEN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO KUVAT: JYRKI LUUKKONEN

MASKEERAUS: KOSMETOLOGIOPISKELIJAT LAURA YLITALO, KAROLIINA SIRPELÄ, MERVI SARJANOJA VALKEAKOSKEN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO KUVAT: JYRKI LUUKKONEN g k W H C MASKEERAUS: KOSMETOLOGIOPISKELIJAT LAURA YLITALO, KAROLIINA SIRPELÄ, MERVI SARJANOJA VALKEAKOSKEN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO KUVAT: JYRKI LUUKKONEN EDUNVALVONTAA ASENTEELLA www.u.f / www..f TUOTANTOVASTAAVA

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA AATALOUDE TALOUDELLSE TUTKUSLATOKSE TEDOATOJA : 3 TE AGRCULTURAL EOCS RESEARC STTUTE, FLAD RESEARC REPORTS, 3 AJAKOTASTA AATALOUSEKOOAA KRJAPTOTLOJE TULOKSA TLVUOS 982 ELSK 98 aatalud taludellis tutkiuslaitks

Lisätiedot

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS Tiedote 7/9 LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, KATRI PAHKALA ja MARKKU KONTTURI Kasvintuotannon tutkimuslaitos Virallisten lajikekokeiden tuloksia 1982-1989

Lisätiedot

NIKKILÄN SYDÄMEN LAAJENTAMINEN VAIHE 2 MAANTASOKERROS 1/ / ARK - house

NIKKILÄN SYDÄMEN LAAJENTAMINEN VAIHE 2 MAANTASOKERROS 1/ / ARK - house tk, J e, hu p rr, Ä, 9,,, Ä Ä Ä 9,, 9 h vut tk k D uk, C lut, kpk C tr, rv tr C9, y e yv tt t rv lkr tl lut e pll t-k-hu kek u v pt + C C tr C9 tr lut C, C C, yp + phu te kt kpl bet uur rv gr ttpe t +

Lisätiedot

TEKNISET TIEDOT. ISO 6432 minisylinterit Ø 8-40 mm

TEKNISET TIEDOT. ISO 6432 minisylinterit Ø 8-40 mm ISO 6432 minisylinterit Ø 8-40 mm Univerin minisylinterien kehitystyöhön on hyödynnetty vuosien tutkimustyö ja tuotekehityksen saavutukset. Tuloksena on luotettava tuote, joka soveltuu kaikkein vaativimmankin

Lisätiedot

TEOLOGIAN YLIOPPILAIDEN TIEDEKUNTAYHDISTYKSEN JULKAISU VUODESTA 1853 4/2012

TEOLOGIAN YLIOPPILAIDEN TIEDEKUNTAYHDISTYKSEN JULKAISU VUODESTA 1853 4/2012 TEOLOGIAN YLIOPPILAIDEN TIEDEKUNTAYHDISTYKSEN JULKAISU VUODESTA 1853 4/2012 P 4 V 5 P 6 L 7 A H g 10 K 12 N ö ( ) 15 T,, 16 A3 - N 20 Dg! 18 R 21 E 19 K: K R 22 R 23 L - Hd R, Sf L, I V A V K - Sf L K

Lisätiedot

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS. LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, KATRI PAHKALA, MARKKU KONTTURI ja LEA MÄKELÄ

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS. LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, KATRI PAHKALA, MARKKU KONTTURI ja LEA MÄKELÄ MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS TIEDOTE 2/93 LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, KATRI PAKALA, MARKKU KONTTURI ja LEA MÄKELÄ Virallisten lajikekokeiden tuloksia 1985-1992 Jokioinen 1993 ISSN 359-7652

Lisätiedot

Keittiöaltaat ja -varusteet

Keittiöaltaat ja -varusteet Keittiöaltaat ja -varusteet Tuote LVI-numero Pikakoodi UPOTETTAVA-ALLAS STALA LYRIA 5922146 ZG80 L50-60 1-ALT HANA-ALUEELLA PUHDISTUSAINE FRANKE TWISTER RST PINNOILLE CUT-4 KOIVUA KANTTIALLAS STALA DESIRE

Lisätiedot

P S. Va r äi n. m m2 2. e a / puistossa säilyvät puut. korko muuttuu, kansi uusitaan SVK asv.

P S. Va r äi n. m m2 2. e a / puistossa säilyvät puut. korko muuttuu, kansi uusitaan SVK asv. TI E f as 8 5 5 pu ke lu pi ip iv - le / te AP 1 4 KI +8 8 +8 9 O le lem ht a ip ss uu a st ol oa ev aa rk ki ip met A L 31 6 L AP P LE IK S E T ei l y tu pu r u va liu m k u at m to äk i in u hl M 22

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKITERIALLITU PATENT- OC REGITERTYRELEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bkslut Kaupparekisteri andelsregistret Verhallinnsta saapuneet tiedt Uppgifter inkmna från skatteförvaltningen

Lisätiedot

1 Pöytäkirja Avaa haku

1 Pöytäkirja Avaa haku D yn as t y t i et o pa l ve l u Sivu 1 / 9 Poistuminen ( Toimielimet 1 Jätelautakunta 1 Pöytäkirja 17.12.2013 Avaa haku 1 Jätelautakunta Pöytäkirja 17.12.2013 Pykälä 15 Edellinen asia 1Seuraava asia M

Lisätiedot

6. KOKOUKSEN LAILLISUUSEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

6. KOKOUKSEN LAILLISUUSEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN (3) PÖYTÄKIRJA 5..203 SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN SYYSKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA Aika Paikka 5..203 klo 9.20 alkaen Ideapark, Kokoustila Kotka. Lempäälä Läsnä Osallistujalista liitteenä (liite ). KOKOUKSEN AVAUS TaLVIn

Lisätiedot

4rrr. PYSwvYoesrÄ. 0809-cPR-1115. Tarvasjoen Teräsovi Oy Junnaronkatu 16 24100 Salo SE RTI FI KAATTI TUOTTEE N SUORITUSTASON EN 12101-2:2003

4rrr. PYSwvYoesrÄ. 0809-cPR-1115. Tarvasjoen Teräsovi Oy Junnaronkatu 16 24100 Salo SE RTI FI KAATTI TUOTTEE N SUORITUSTASON EN 12101-2:2003 4rrr VTT XPRT SRVCS Y llmeu ls r 0809 VTT XPRT SRVCS Y P 1001.02044\TT S RT KAATT TUTT SURTUSTAS PYSwvYesrÄ 0809PR1115 urpn prlmenn j neuvsn seuksen : 305/201 1 (rkennusueseus el CPR), jk n nneu mlskuun

Lisätiedot

ITK 236 Jups. Elektroninen liiketoiminta kahtena prosessina (Kambil & van Heck) Monikanavamalli

ITK 236 Jups. Elektroninen liiketoiminta kahtena prosessina (Kambil & van Heck) Monikanavamalli IK 236 Jp Elr l h pr (Kbl & v Hc) Mvll l p fgr vr h vl 1 ll ypyä j v rll (hp://www.-fcr./) hc prr chcl Idvdl Org Idry Scy Grc b dl frwr cg f Sp-prl prl d cp /cgr cr ll lvl (.., hc prr). ). h cp c f dld

Lisätiedot

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census Suomen virallinen tilasto Finlands officiella Statistik Official Statistics of Finland VI C:106 Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census 1980 Osa XV Del XV Volume

Lisätiedot

SUODATIN- PATRUUNAT MASINO-HYDROSTO KEY OY

SUODATIN- PATRUUNAT MASINO-HYDROSTO KEY OY 1 SUODATIN- PATRUUNAT 2006 10 MASINO- KEY OY 2 Masino-Hydrosto key Oy toimittaa suodatusjärjestelmiä, suodattimia ja patruunoita hydrauli- ja kiertovoitelujärjestelmiin, kompressoreihin, ilmalle, vedelle

Lisätiedot

tutuiks k äy t tö ö n kilpailuvu

tutuiks k äy t tö ö n kilpailuvu SAKU : d h 012 1 / 2 d : SAKU g 4 jj 10 U ö ö 14 K d v S Sg 4 Pj 3 SAKU : g 4 Kv d v 6 SAKU jjj 8 U jj 10 SAKU 11 Kv 6 Hvv h 12 K 14 H 16 T 18 V 20 Jjj 8 Khd 21 T 22 Yhd 23 ACTION! SAKU : dh Jj: S - j

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA TEDOATOJA 75 992 AJAKOTASTA AATALOUSEKOOAA KRJAPTOTLOJE TULOKSA TLVUOS 99 AATALOUDE TALOUDELLE TUTKUSLATOS AGRCULTURAL EOCS RESEARC STTUTE, FLAD RESEARC REPORTS 75 992 TEDOATOJA 75 AJAKOTASTA AATALOUSEKOOAA

Lisätiedot

J u s s i N ie m i-p y n ttä ri, y lilä ä k ä ri, M a lm in p s y k ia tria n p o lik lin ik k a T o rs ta i 1.1 2.2 0 1 1

J u s s i N ie m i-p y n ttä ri, y lilä ä k ä ri, M a lm in p s y k ia tria n p o lik lin ik k a T o rs ta i 1.1 2.2 0 1 1 M IT E N O S A A M IS T A V O I J O H T A A? jo ita k in a ja tu k s ia J u s s i N ie m i-p y n ttä ri, y lilä ä k ä ri, M a lm in p s y k ia tria n p o lik lin ik k a T o rs ta i 1.1 2.2 0 1 1 E s ity

Lisätiedot

-d;'$ d{ee lr a ;{*.v. ii{:i; rtl i} dr r/ r ) i a 4 a I p ;,.r.1 il s, Karttatuloste. Maanmittauslaitos. Page 1 of 1. Tulostettu 22.08.

-d;'$ d{ee lr a ;{*.v. ii{:i; rtl i} dr r/ r ) i a 4 a I p ;,.r.1 il s, Karttatuloste. Maanmittauslaitos. Page 1 of 1. Tulostettu 22.08. Maanmttauslats Page 1 f 1 -d;'$ d{ee lr a ;{*.v {:; rtl } dr r/ r ) a 4 a p ;,.r.1 l s, Karttatulste Tulstettu 22.08.2014 Tulsteen keskpsteen krdnaatt (ETRS-TM3SFlN): N: 6998249 E: 379849 Tulse e le mttatarkka.

Lisätiedot

Arvio metsdmaan arvosta

Arvio metsdmaan arvosta Arv metsmaan arvsta Omstaja Kuusam, Nskajrv Kunta Kyll Tla Rn: Ala, ha 35 477 Nskajrv 31. : 77,5 SPOO LO.6.2L7 Lstetja Teemu Saarnen KTM, LKV Arv phjautuu 14.1,23 pvtyn metssuunntelman kuvtethn ja Kuusamn

Lisätiedot

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS TTK AATALOUDEN TUTKIUSKESKUS Tiedote 2 / 89 LEO USTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEELÄINEN, KATRI PAKALA ja ARKKU KONTTURI Kasvintuotannon tutkimuslaitos Virallisten lajikekokeiden tuloksia 98988 JOKIOINEN

Lisätiedot

problem computational non computational problem problem unsolvable solvable problem problem efficient solution partially solvable

problem computational non computational problem problem unsolvable solvable problem problem efficient solution partially solvable ? BA F S R ] ] UbM R H ] ] ] d ] ] M S R H 678 G ED B A> UKV ST NOKPQ K IJKLM H \ US ST NOKPQ K IJKLM h US bje bokpq T UKV ST NOKPQ K IJKLM d i mn op k v qr kst { i 0 i i i probem ompttion probem non

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

LVI-Dahl Oy Robert Huberin tie 5, PL 212, Vantaa puh , faksi ,

LVI-Dahl Oy Robert Huberin tie 5, PL 212, Vantaa puh , faksi , Painemittarihanat S004.16. Painemittarihanat DIN 16270 Materiaalit: Messinki, 1.0460, 1.4571 Messinki C.22.8 1.4571 120 C 250 bar 400 bar 400 bar 200 C - 300 bar 280 bar 16270A 250-10 +120 100 79 63 27

Lisätiedot

!"##$%&'(%&)*$%&+(),-*-"%$%.&

!##$%&'(%&)*$%&+(),-*-%$%.& "##$%&'(%&)*$%&+(),-*-"%$%.& "#$%$#&'"(')*"#+,--.-#,//**-%'"#+&$)'*0&)"*+&1*1/*/,')")*-+ + + + "#$%&'#()%*+*,-./010023456/57869:8057;- ;

Lisätiedot

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS. LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, HANNELE SANKARI, MARKKU KONTTURI ja LEA MÄKELÄ

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS. LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, HANNELE SANKARI, MARKKU KONTTURI ja LEA MÄKELÄ MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS TIEDOTE 2/9 LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, ANNELE SANKARI, MARKKU KONTTURI ja LEA MÄKELÄ Virallisten lajikekokeiden tuloksia 1986-1993 Jokioinen 199 ISSN 359-7652

Lisätiedot

AIKAKAUSLEHDET. tammik. Suomen Suurin SiSuStuSlehti. Kevään. värikkäät astiat. Talvi 1/0. arke. herkut. retkel MAK

AIKAKAUSLEHDET. tammik. Suomen Suurin SiSuStuSlehti. Kevään. värikkäät astiat. Talvi 1/0. arke. herkut. retkel MAK 1 UU mmk 2006 AIKAKAUSLHDT 75 : O R V A I L m U J Am I M Kää JAS ä M A KU r 0 1 ä y ö d K h h H r Sm Sr SSSSh ärkkää RUOKA, JUOM A, KITT IÖ, M AT K A ILU, HY VIVO ITI r y, y 3 ää & r h r d 2008 öö r g

Lisätiedot

Q 17.1/27.2/74/3. GEOLOGINEN TUTKIMUSLAITOS Geofysiikan osasto HP 9820 A-ohjelmaseloste. T. Jokinen SUSKEPTIBILITEETTIPROFIILI

Q 17.1/27.2/74/3. GEOLOGINEN TUTKIMUSLAITOS Geofysiikan osasto HP 9820 A-ohjelmaseloste. T. Jokinen SUSKEPTIBILITEETTIPROFIILI Q 171/272/74/3 T Jokinen 1974-12-02 GEOLOGINEN TUTKIMUSLAITOS Geofysiikan osasto HP 9820 A-ohjelmaseloste SUSKEPTIBILITEETTIPROFIILI 4 171 /272/74/3 T Jokinen 1974-12-02 GEOLOGIIVEIV 'i-litkimuslaitos

Lisätiedot

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS Tiedote 5/86 LEO MUSTONEN, SEPPO PULLI ja OLLI RANTANEN Kasvinviljelyosasto LIISA MATTILA Laskentatoimisto Virallisten lajikekokeiden tuloksia 978-985 JOKIOINEN 986 - ISSN

Lisätiedot

IrUl. L(r. \a,u j l,/"å"? i\, -à (*rl. rj -t. ehdoinx+y:40. xrj > v. XV ky. \ì i. ' -?"{ '?ç;: l+ r t {À- U i. 3,t (.", ) .1CI= \ i.

IrUl. L(r. \a,u j l,/å? i\, -à (*rl. rj -t. ehdoinx+y:40. xrj > v. XV ky. \ì i. ' -?{ '?ç;: l+ r t {À- U i. 3,t (., ) .1CI= \ i. \u /"Å"? d--- ( + r À- ru v. V ky ç. Vsn Rmpuu Oy myy shuksen svuueen synyvän purun rk-neeks kheen ksus-kheeseen. ( Oss puru ehdään ämmykseen käyeävää peeä (2 s purus käyeään muvkmps-evyen vmsukseen. Vkss

Lisätiedot

Sinusta Kvantin. toimittaja?

Sinusta Kvantin. toimittaja? j? jö j jj j j j IO j j j j yj jj föö j y j j j j j - j ö ö j j H j j 05! A ö j ö @fyyf! jj y j Ey fy j! O j! 3 & Pjj 5 Pj 6 yy 8 JU: & H 5 y 8 Q 0 M y j j J : III/ II - /0 P 50 P C Φ- Mj A O H H J J M

Lisätiedot

MAANANTAINA KLO 18

MAANANTAINA KLO 18 EIÄI.. I. I.. #i i iij: i i gi i ill! gi d i i i.. l i: i.. l i il l. ij ld l l., il l. l.. l ilil li i. iii li ld l () jl. I li: gi d i. ii -ijl ijli il id il bff-d j igi. il iii i.. - i. i.i@jii.fi iii

Lisätiedot

n TIEDOTE N:0 1 Karjalan koeasema Reijo Heikkilä ja Pekka Koivukangas Sääolosuhteet ja viljelyvarmuus Pohjois-Karjalassa Tohmajärvi 1979

n TIEDOTE N:0 1 Karjalan koeasema Reijo Heikkilä ja Pekka Koivukangas Sääolosuhteet ja viljelyvarmuus Pohjois-Karjalassa Tohmajärvi 1979 MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS Karjalan koeasema n TIEDOTE N:0 1 L. Reijo Heikkilä ja Pekka Koivukangas Tohmajärvi 1979 Sääolosuhteet ja viljelyvarmuus Pohjois-Karjalassa Maatalouden tutkimuskeskus KARJALAN

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA AATALOUDE TALOUDELLSE TUTKUSLATOKSE TEDOATOJA : 26 TE AGRCULTURAL EOCS RESEARC STTUTE, FLAD RESEARC REPORTS, 26 AJAKOTASTA AATALOUSEKOOAA KRJAPTOTLOJE TULOKSA TLVUOS 98 ELSK 987 aatalud taludellis tutkiuslaitks

Lisätiedot

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS Tiedote 2/88 LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, KATRI PAKALA ja MARKKU KONTTURI Kasvinviljelyosasto LIISA MATTILA Laskentatoimisto Virallisten lajikekokeiden

Lisätiedot

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto i lc 12. Ö/ 1 ( 5 ) LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 1=Täysi n en mi eltä. 2=Jokseenki n er i m ieltä, 3= En osaa sanoa 4= Jokseenki n sa m a a mieltä, 5= Täysin sa ma a

Lisätiedot

Forssan kaupunki Osavuosikatsaus YHDYSKUNTAPALVELUT. Arviointik r iteeri tr mittarit ja tavoitetaso ja t a v o i t e t a s o

Forssan kaupunki Osavuosikatsaus YHDYSKUNTAPALVELUT. Arviointik r iteeri tr mittarit ja tavoitetaso ja t a v o i t e t a s o Forssan kaupunki Osavuosikatsaus 2017-08 TOIMIALA 50 YHDYSKUNTAPALVELUT P A L V E L U 5 0 0 T E K N I S E N J A Y M P Ä R I S T Ö T O I M E N H A L L I N T O J A M A A S E U T U P A L V E L U T T I L I

Lisätiedot

Ehdotus OLEMASSA OLEVAN RAKENNUSKANNAN KORJAUSOHJELMAEHDOTUS VUODELLE 2017 SEKÄ SUUNNITELMAVUOSILLE Päivitetty 10.

Ehdotus OLEMASSA OLEVAN RAKENNUSKANNAN KORJAUSOHJELMAEHDOTUS VUODELLE 2017 SEKÄ SUUNNITELMAVUOSILLE Päivitetty 10. jhtkunt 2.7.2016 Ehdtu OLEMASSA OLEVAN RAKENNUSKANNAN KORJAUSOHJELMA VUODELLE 2017 SEKÄ SUUNNITELMAVUOSILLE 2018 - M Liite Eerik 2 / 2.8.2016 1)7 EERIKINKARTANON RAKENNUSKANNAN KORJAUSOHJELMA 2017 SEKA

Lisätiedot

Ilmalämpöpumput. KUPARIPUTKI KIEPPI ARMACELL 1/4X3/8 L25M ERISTETTY LVI-numero PIKA VR06

Ilmalämpöpumput. KUPARIPUTKI KIEPPI ARMACELL 1/4X3/8 L25M ERISTETTY LVI-numero PIKA VR06 Ilmalämpöpumput KUPARIPUTKI KIEPPI ARMACELL 1/4X3/8 L25M ERISTETTY 1582309 VR06 SEINÄLIITOS ARMACELL SPLIT SD-CA 80X60 3258501 GG64 LIITOSKAPPALE ARMACELL SPLIT SD-CC 80X60 3258503 SW22 SUOJAKOTELO ARMACELL

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

Tekijä Pitkä matematiikka On osoitettava, että jana DE sivun AB kanssa yhdensuuntainen ja sen pituus on 4 5

Tekijä Pitkä matematiikka On osoitettava, että jana DE sivun AB kanssa yhdensuuntainen ja sen pituus on 4 5 Tekijä Pitkä matematiikka 6..06 8 On osoitettava, että jana DE sivun AB kanssa yhdensuuntainen ja sen pituus on 5 sivun AB pituudesta. Pitää siis osoittaa, että DE = AB. 5 Muodostetaan vektori DE. DE =

Lisätiedot

Sisäpiirintiedon syntyminen

Sisäpiirintiedon syntyminen Kai Kotiranta Sisäpiirintiedon syntyminen Kontekstuaalinen tulkinta Y liopistollinen väitöskirja, jo k a Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan suostum uksella esitetään julkisesti tarkastettavaksi

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA MAATALOUDE TALOUDELLSE TUTKMUSLATOKSE TEDOATOJA : 4 TE AGRCULTURAL EOMCS RESEARC STTUTE, FLAD RESEARC REP ORTS, 4 AJAKOTASTA MAATALOUSEKOOMAA KRJAPTOTLOJE TULOKSA TLVUOS 975 ELSK 977 Maataluen taluellisen

Lisätiedot

TEKNISET TIEDOT. ISO 6431 / VDMA 24562 sylinterit Ø 32-250 mm

TEKNISET TIEDOT. ISO 6431 / VDMA 24562 sylinterit Ø 32-250 mm ISO 6431 / VDMA 24562 sylinterit Ø 32-25 mm Univerin uuden sylinterisarjan kehitystyöhön on hyödynnetty vuosien tutkimustyö ja tuotekehittelyn saavutukset. Tuloksena on luotettava tuote, joka soveltuu

Lisätiedot

METSÄN KYLVÖ JA ISTUTUS

METSÄN KYLVÖ JA ISTUTUS Suomen Metsänhoitoyhdistys Tapion Käsikirjasia N:o 15. METSÄN KYLVÖ JA ISTUTUS ESITTÄNYT ARVID BORG. TAPIO Metsänomistaja, jolla ei ole TAPIO-lehteä, on ajastaan aivan takapajulla. Jos haluat tietoja metsäsi

Lisätiedot

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db Pet jr t Kvm Kr Hyyr yl Sr m Hm Ko e o LIITE.. Mtede melelvty 0 Yömelto (etore: m) Ortmp Petmo Immo Kop Rto Tehr Rö Voe Lepelto Pr Ptlh Rm Kymht Netytem Vroj Prorp Sem Rto Tlllo Vtter Sotmp It-Sto M Korvet

Lisätiedot

suomeksi eduskunta 2012

suomeksi eduskunta 2012 d 2012 Ed vd y 6. h 2012. Ph jh h, dj K T, d v hh j vh. Ed hh v d dj E H (d.) j vhh dj P Rv (.). T vhh j A Jh (.). Vv vj v 7. h, j v d Tj H v v vv. Tv d v S Nö yhy d 1. 2012 jh v. P E h d v. K d S E v

Lisätiedot

Arocs 3663 L 8X4 B 16

Arocs 3663 L 8X4 B 16 Arocs 3663 L 8X4 B 16 Moottoriteho: 460 KW Sallittu kokonaispaino: 35500 kg Mallisarja: Mercedes-Benz Arocs Ajoneuvotyyppi: 3663L Akseliväli: 4500 mm Rakennemalli: 96404112400 MBKS MBKS MBKS Mercedes-Benz

Lisätiedot

KESKUSTA - KAMPPI KÄYTTÄJÄKYSELY

KESKUSTA - KAMPPI KÄYTTÄJÄKYSELY FCG P O HELSINGIN AUPUNI ESUSTA - APPI ÄYTTÄJÄYSELY Yhv j jhääö 0100-D1194 31.12.2008 FCG P O Yhv j jhääö 1 (16) Hg 31.12.2008 - m ääjä 0100-D1194 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 2 2 YSELY... 2 2.1 Vj d...

Lisätiedot

F_l/ mlmz SOVE LLU STE HTÄV Ä G RAVITAATI O LA I STA. Fon. (vetovoima) mr ja lxz välinen gravitaatiovoima. kappaleiden massat ovat mr ja mz (kg)

F_l/ mlmz SOVE LLU STE HTÄV Ä G RAVITAATI O LA I STA. Fon. (vetovoima) mr ja lxz välinen gravitaatiovoima. kappaleiden massat ovat mr ja mz (kg) SOVE LLU STE HTÄV Ä G RAVITAATI O LA I STA ltl ka ppa leiden (vetovoima) m ja lxz välinen gavitaatiovoima Fon F_l/ mlmz 2 kappaleiden massat ovat m ja mz (kg) on kappaleiden keskipisteiden välinen etäisyys

Lisätiedot

LEIVOTAAN YHDESSÄ. Kuvat: Jutta Valtonen

LEIVOTAAN YHDESSÄ. Kuvat: Jutta Valtonen LEIVOTAAN YHDESSÄ Susanna Koistinen Miia Laho Kuvat: Jutta Valtonen SI-SÄL-LYS E-SI-VAL-MIS-TE-LUT... 2 PE-RUS-RE-SEP-TIT KAU-RA-KEK-SIT... 5 SUK-LAA-KEK-SIT... 7 MAR-JA-PII-RAK-KA... 9 MUF-FIN-IT...

Lisätiedot

SAMMONKATU SAMMONKATU JAAKON- SARVI- KATU SARVIJAAKONKATU 1: Kalevanrinteen katujen yleissuunnitelma, Liite 3 Asemapiirros 1/4

SAMMONKATU SAMMONKATU JAAKON- SARVI- KATU SARVIJAAKONKATU 1: Kalevanrinteen katujen yleissuunnitelma, Liite 3 Asemapiirros 1/4 KTOS L:\PROJEKTT_2012\1510001046 KLEVRTEE KTUJE YS\14_TULOKSET\3.KTUJE YLESSUUTELM\DWG\KLEVRE YS.DWG Tulostettu: 26.6.2013 n- JO KELLR- SR- JKO- KTU SMMOKTU PYSÄKÖT KORTTEL 4 +100,60 KSPHT 1/2 BUS (varaus)

Lisätiedot

Hysteerinen komedia meistä naisista...(ja vähän myös miehistä)! oivatuotanto.fi

Hysteerinen komedia meistä naisista...(ja vähän myös miehistä)! oivatuotanto.fi H d (j v ö )! H: Kj j j: Apö : S: Tjjj: Lv: V: V-p: Ä: M: Kp: Pv: Nö: Gfi : Kv: S Sd Bjö Jbdó N Hg T P Tj V Gd Ö J Tv K K J Tv, K Kj R H, K W K W Gd Ö J H, K Ld Mj H K Kj K 1 30 j 15 v Ap : Sf Ed 3 Sg,

Lisätiedot

Koulutoimen henkilöstörakenne

Koulutoimen henkilöstörakenne Koulutoimen henkilöstörakenne 11.11.2016 Virka/toimi Toimen/viran nimike Toimisto V 1 koulutusjohtaja T 2 toimistosihteeri T 3 toimistosihteeri V0033 4 koulukuraattori T 5 koulupsykologi Yhtenäiskoulu,

Lisätiedot

MAHDOLLISUUKSIEN TASA-ARVO, SIVISTYS, KANNUSTAVUUS, SUVAITSEVAISUUS, VÄLITTÄMINEN

MAHDOLLISUUKSIEN TASA-ARVO, SIVISTYS, KANNUSTAVUUS, SUVAITSEVAISUUS, VÄLITTÄMINEN H V: Vr Pr: Mr V: Syrjyy yrjy Nr S K S 3 S 3 S 6 2/2012 UUSISIPOO NYA SIBBO 7500 Hy, MAHDOLLISUUKSIEN TASA-ARVO, SIVISTYS, KANNUSTAVUUS, SUVAITSEVAISUUS, VÄLITTÄMINEN rj, j d rd yö yö S Työ j yr y yd O

Lisätiedot

WAinill AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TULOKSIA TIEDONANTOJA 152 1990 TILIVUOSI 1988

WAinill AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TULOKSIA TIEDONANTOJA 152 1990 TILIVUOSI 1988 WAnll TEDOATOJA 5 99 AJAKOTASTA MAATALOUSEKOOMAA KRJAPTOTLOJE TULOKSA TLVUOS 988 MAATALOUDE TALOUDELLE TUTKMUSLATOS AGRCULTURAL EOMCS RESEARC STTUTE FLAD RESEARC REPORTS 5 99 TEDOATOJA 5, 99 AJAKOTASTA

Lisätiedot

KUIVANIEMI JOKIKYLÄ VESKANKANGAS (KUIVANIEMI 3 VESKANKANKANGAS)

KUIVANIEMI JOKIKYLÄ VESKANKANGAS (KUIVANIEMI 3 VESKANKANKANGAS) KUIVANIEMI JOKIKYLÄ VESKANKANGAS (KUIVANIEMI 3 VESKANKANKANGAS) Selvitys V. Luhon vuonna 958 suorittamasta kaivauksesta kivikautisella asuinpaikalla Tuija Wallenius 989 Vuonna 958 Ville Luho suoritti tutkimuksia

Lisätiedot

NÄKYMÄ TURVESUONKADUN JA LIELAHDENKADUN RISTEYKSESTÄ MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA TEIVAALANTIELLE LIELAHTEEN LUONNOS ARKKITEHDIT A3 OY

NÄKYMÄ TURVESUONKADUN JA LIELAHDENKADUN RISTEYKSESTÄ MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA TEIVAALANTIELLE LIELAHTEEN LUONNOS ARKKITEHDIT A3 OY NÄKYMÄ TURVESUNKADUN JA LELAHDENKADUN RSTEYKSESTÄ MAANKÄYTTÖSUUNNTELMA TEVAALANTELLE LELAHTEEN LUNNS.. ARKKTEHDT A Y ,,,,,, :,, Pelv o,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,,,,,, :,,,,,,, Pol Pl,,,, K,, :,,, :,,,,,,,

Lisätiedot

'/i. 4»/ ! / i, 3"/ 7 J i. 3"/i. i 17. l?- 1 /* A j\l I i 8 3V B 37, 6! 3% 47, 2»/16 /3-i/ A 996

'/i. 4»/ ! / i, 3/ 7 J i. 3/i. i 17. l?- 1 /* A j\l I i 8 3V B 37, 6! 3% 47, 2»/16 /3-i/ A 996 37, 37. 47, 17/. '. keus»/ /3-7, Hntalte N:o 1. Spencer-Smth männät ja tapt. Vaunu Männäntapp Keskö- Rengas- SS N:o ne 3 tuus korurat ss «5 keus vr-r., j^-.q ' 0 tuus Mall Buck 34-50, 35-50 1934-35 *f00

Lisätiedot

M A A N V U O K R A S O P I M U S YRI"Il 'ti IYII MI Vl)1

M A A N V U O K R A S O P I M U S YRIIl 'ti IYII MI Vl)1 M A A N V U O K R A S O P I M U S YRI"Il 'ti IYII MI Vl)1 ] JORD A;ATO Vuokramuut0a; Y-tunnus: 01 Kakkiløn kunta Vuokralainen : Jari-Malli Lanksila Anolamic. 310 1.2 Vrarkrn-alxe 199iiriala on c.cilctlv

Lisätiedot

Mittamerkinnät. Yleistä. BEP-koodit

Mittamerkinnät. Yleistä. BEP-koodit BEP (Bodywork Exchange Parameter) ovat koodeja ajoneuvon eri mittojen tunnistamiseksi, jotta tietojen siirtäminen ajoneuvovalmistajan ja päällirakentajan välillä sujuisi helpommin. t noudattavat kansainvälistä

Lisätiedot

Arvio metsd maa n a rvosta

Arvio metsd maa n a rvosta Arvi metsd maa n a rvsta Omistaja Mikkeli, Sumenniemi Kunta K,ylii Tila Rn: Ala, ha 49r 56 Riuttamiiki 2:96 1nl SPOO 27.6.2L6 Laatijan allekirjitus Lisdtietja Teemu Saarinen Arvi perustuu UPM-Kymmene Oyj:n

Lisätiedot

ole vastaanottotiloja.

ole vastaanottotiloja. Kiinteistd Oy Kalajoen Keidas Karhuojantie 2 90460 Oulunsalo TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.-3122009 1 Yleistai yhtidstii Yhtion omistamissa rakennuksissa huoneistot varattu osakkeenomistajille lomaasunnoiksi.

Lisätiedot

b) '5555z-?:lo -1:7 ' 5 ',r+i (i-å) n- r*or i+i- sl4-4 s-5-''- (å) 2:+ 2 r t I 3-3 a)23+42 Ð'+., (, -:), u)j++ b)2-1 "i

b) '5555z-?:lo -1:7 ' 5 ',r+i (i-å) n- r*or i+i- sl4-4 s-5-''- (å) 2:+ 2 r t I 3-3 a)23+42 Ð'+., (, -:), u)j++ b)2-1 i Tampereen kesäyliopisto, kevät 20 1 5 Thlousmatematiikan perusteet, orrr s ro30 L. harjoitus, (la 12.11.2015) 1. Laske seuraavat laskut. Laske kukin lasku ensin käsin þnää ja paperia käyttäen. Anna vastaukset

Lisätiedot

18.11.2o13. pohjois. Euroopassa. www.pohjola-norden.fi/eurooppa

18.11.2o13. pohjois. Euroopassa. www.pohjola-norden.fi/eurooppa 18.11.213 p m d p k k Ep www.p-d.f/epp Pmd pkk Ep 18.11. 2O13 13.- 19.3 Scdc M Cg C Ep-, k 6, Hk Pm v v vm v k v, k öd k k p. pm m pm k v mm k p mm. Sm Pmd m kd kk vv mp k. M m k, m mö m? Mk Pmd m Ep vd?

Lisätiedot

LVI-numero Hitsattu teräsputki P235 TR1 / EN ;Suojamaalattu / Korro E

LVI-numero Hitsattu teräsputki P235 TR1 / EN ;Suojamaalattu / Korro E Hitsattu putki PUTKI P235TR1 PUN 21,3X2,0 0404058 punainen;hitsauskerroin V=1,0;Todistukset EN10204:2004/3.1;Toimituspituus 6 m; TM42 PUTKI P235TR1 PUN 26,9X2,3 0404094 punainen;hitsauskerroin V=1,0;Todistukset

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

omakotitontit omakotitontit Saaristokaupungin Pirttiniemessä

omakotitontit omakotitontit Saaristokaupungin Pirttiniemessä KUOPON KAUPUNK Maaoaisuuden hallintapalvelut Tarjousten Tarjousten perusteella perusteella yytävät yytävät oakotitontit oakotitontit Saaristokaupungin Pirttinieessä Tarjousten Tarjousten jättöaika jättöaika

Lisätiedot

KehityInvoitelijana. Pitovoitelu. Luistovoitelu. Pitoalueen puhdistus Pikavoitelu Purkkivoitelu Liisterivoitelu Kisavoitelu

KehityInvoitelijana. Pitovoitelu. Luistovoitelu. Pitoalueen puhdistus Pikavoitelu Purkkivoitelu Liisterivoitelu Kisavoitelu y vj PÄ V, V HLU HH M MR PR? d U j j v, f c, j v v j Pj, yy wwwcff /cf /cff j j v j j j y V - j j,, j d y v j v j,,, vyy yvj -Vj j J P PÄ V, V HLU HH M MR PR? d U j j v, f c, j v v j Pj, yy wwwcff /cf

Lisätiedot

OULUJÄRVEN MELONTAKESKUS VAALA / UITON RANTA

OULUJÄRVEN MELONTAKESKUS VAALA / UITON RANTA OULUJÄRVEN MELONTAKESKUS VAALA / UITON RANTA ljljc Olj - j l j j l Olj l l j j jd jj g j l S ll l- j ld j 1800-ll lld ll j l Olj Olj Ml Ml j Vl S U Vl Ol j Kj j l- j ld Vl ll ll llll lj Mlllj l Vl Sl j

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA MAATALOUDE TALOUDELLSE TUTKMUSLATOKSE TEDOATOJA :o 5 TE AGRCULTURAL EOMCS RESEARC STTUTE, FLAD RESEARC REPORTS o JO AJAKOTASTA MAATALOUSEKOOMAA KRJAPTOTLOJE TULOKSA TLVUOS 976 ELSK 978 Maatalouden taloudellisen

Lisätiedot