lkyä Ii 1 lq AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TULOKSIA TIEDONANTOJA TILIVUOSI 1987

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "lkyä Ii 1 lq AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TULOKSIA TIEDONANTOJA TILIVUOSI 1987"

Transkriptio

1 lkyä i lq TEDOATOJA AJAKOTASTA AATALOUSEKOOAA KRJAPTOTLOJE TULOKSA TLVUOS 987 AATALOUDE TALOUDELLE TUTKUSLATOS AGRCULTURAL EOCS RESEARC STTUTE, FLAD RESEARC REPORTS 4 989

2 aataloud taloudellis tutkimuslaitoks TEDOATOJA o 4 The Agricultural Enomics Research nstitute, Fland RESEARC REFORTS, o 4 AJAKOTASTA AATALOUSEKOOAA Kirjanpitotiloj tuloksia Tilivuosi 987 Korjauksia Taulukko 3a ja 3d (sivut -) Kotieläimiä kpl/tila, siipikarja Yhtesä nautayksiköitä kpl/tila Koko maa Sisä-Suomi Sisä-Suomi V-V Koko maa Sisä-Suomi Sisä-Suomi V-V elski 989 SB SS

3 VAPK Kamp VALTO elski 989

4 Alkusanat Tässä tiedonannossa esitetään maataloud kannattavuustutkimuksessa mukana olevi kirjanpitotiloj tuloksia tilivuodelta 987 Tulokset on laskettu samoj perusteid mukaan ku vuonna 986 Lasktaperusteet on selvitetty joka kolmas vuosi ilmestyvässä julkaisussa "Tutkimuksia Suom maataloud kannattavuudesta" Tuore julkaisu on ilmestynyt vuonna 986 numerolla 5 Vuod 987 satovahgoista maksetuista korvauksista on vuod 987 kokonaistuottoon luettu tilakohtaiset korvaukset Kaikkiyleiskorvauksetluetaan vuod 988 kokonaistuottoon Vuositta ilmestyy myös tiedonanto, joka käsittelee kirjanpitotiloj tuloksia tuotantosuunnitta Vuod 987 tulokset esitetään tiedonannossa no 43 Lisätietoja saa aataloud taloudellis tutkimuslaitoks kannattavuustutkimustoimistosta, PL 3, 4 elski, puh

5 - - Sisällysluettelo Sivut aataloud liiketuloskäsitteitä 4 Taulukko Tutkimustiloj lukumäärä ja koko (eri maankäyttölaji alat, koko ala ja käytössä ollut peltoala ha/tila) 5-7 Pellon käyttö % peltoalasta, tärkeimpi kasvi sadat (kg/ha), sato ry/ha Varat ja velat (mk/tila), velat varoista % 8 aatalouscmaisuus ja s eri ryhmät (mk/ha) Kalusto ja s eri ryhmät (mk/ha) aatalousraknukset ryhmittä (mk/tila) 3 Kotieläimiä (kpl/tila), karjantarkkailutiloj lukumäärä, maitotuotos (kg/lehmä) 3 Lehmi keskimääräiset kirjanpitoarvot Eri maankäyttölaji arvoja (mk/ha) 4 Rahatulot ja -mot (mk/tila) 4 6 aataloud vestotirahamot (mk/tila) 5 aataloud kokonaistuotto ja s osat (mk/ha) aataloud varsaiset rahatulot (mk/ha) - 7 aataloud liikekustannus ja s osat (mk/ha) aataloud varsaiset rahamot (mk/ha) ViljelijäpPrhe ja aikapalkkais palkkavä työ (t/tila) aataloud juoksevat työt eri työntekijäryhmi osalle eriteltyä (t/tila) ja yhtesä (it/ha) aataloud juoksevi töid urakkapalkat (mk/ha) 9-3

6 - 3 - Taulukko Sivut aataloud juoksevan työn erittely (it/tila) 3 34 Uudisraivaustyöt (it/tila) Salaojitust yms uudistustyöt (it/tila) Sivuansiotyöt (t/tila) Yksityistaloud työt (t/tila) etsätyöt (it/tila) Asuraknust uudistustyöt (it/tila) Talousraknust uudistustyöt (it/tila) Tietoja hevostyön määristä Tietoja traktorityön määristä Oman traktor kustannus ilman työkonekustannusta ja ajajan palkkaa (mk/t) Tietoja ajopuimurityön määristä Oman ajopuimur kustannus ilman ajajan palkkaa (mk/t) Tiloj, joilla on oma ajopuimuri, lukumäärä Tutkimustiloj lukumäärä 3 Tärkeimpi omalla tilalla tuotettuj maataloustuotteid luovutus yksityistaloute (kg/tila) Puutavaran käyttö (k-m3/tila) aataloud liiketulokset Kokonaistuotto, liikekustannus ja verotettava puhdas tuotto (mk/ha) Viljelijäperhe maataloustyö (mk/ha) aatalousylijäämä (mk/ha) ja kannattavuuskerro aataloute sijoitetun pääoman korkovaatimus 5 %n mukaan (mk/ha) aataloud tuotantokustannus (mk/ha) ja tuotantokustannusprostti 44 46

7 -4 - aataloud liiketuloskäsitteitä Kokonaistuotto Liikekustannus Liikeylijäämä eli verotettava punoas tuotto aatalousylijäämä Kannattavuuskerro Tuotantokustannus Tuotantokustannus - prostti tarkoittaa Pääasiassa maataloudessa tilivuod aikana uotettuj lopputuotteid ja etuuksi arvoa kokonaistuoton saavuttamiseksi uhratut kustannukset lukuun ottamatta maataloute sijoitetun paäoman korkovaatimusta Tässa monisteessa esitettyih lii,kekustannuks arvoih ei sisälly myöskåån veroja kokonaistuotto - liikekustannus ilman veroja kokqnaistuotto - liikekustannus ilman villlj,jåperhe oman työn arvoa aatalousylijaäma on sit se osa kokonaistuottoa, joka voidaan käyttåä maataloute sijoitetun pääoman koroksi, ja viljelijåperhe suorittaman maataloustyön palkaksi lut jo maitti, eivät verot sisålly tässå liikekustannukse iitä ei ole luettu kustannuksi myöskään maatalousylijäämää laskettaessa maatalousylijäämä jattuna pääoman korkovaatimuks ja viljelijaperhe arvioidun palkan summalla liikekustannus + pääoman korkovaatimus tuotantokustannus x kokonaistuotto

8 i to 4)-) (6 C 9 cl 5) 8 ic c9?-9 3 c (i ud CD ui vd v D ui ud ui C ud c ud ru - Odt Odt j v csi 7 7 C ru - od -V _, k od - c) cy CD dl dl ud ru dl D - ud od -- dl ru ( ru cs ru ud L«) 'D ir) CD CD CU od dl c c cq ru od Cs od dl c c /4 dl Lr; ru g, ((J) ro g S til UD 4, (,-, 49 '?»g Cn LD ui CD ( c,", CU t; CS r; d; O CU CU Cn ud c Oi Cn r4 CD od L-) m dl ud U") 3 Ci En ui ui ru CD r- r- CD CD ru ru On '3 Cn cv kc) ui,4 cd kr, ud r, up CD c - VD di ul c dl ui OD kg zti n csi c) ko m,t n cs cs m r, 7 cv ud dl Ct CD dl CU vd dil, ud ( ud Cs ui csi C- OD dl CD n CD dl CD od Ui dr kr) ui ud tr) ru c V) dl ar 8 dl!, CD c u7 ui ud CD up di cu - CU CU ud On OD D ui OD ui CU dl CU Oi Ui 6 s (\ Li") Li) c 6-6 rl L- ( rl 9) o s () (6 g t -, i,?, U) Paotettu kes kia rvo c [--,, )--i /4 ru 8 L,-;, ; 3 )- te --- = fi = t(j 3-) eli, 9- = fi 7 - = r4,_, --, ' r,) - 49 (C r-),- 5 r) 49 al,- - 9-) 9-9-) 4- rg4 c, 9-) 9-4 ch t

9 TuonS-'?sTS Etelä-Sucmi J - i -- r-i -A , Cp u7 7 tr) 7 od u7 ) cl, CD CD ud u7 c, Ln oti, /4 7 c c 7,- c cr cit ko cti cil cr ) 7 U7 r, 7 A 7 c cv -- e7 ko CD u7 CD CD u7 cr 7 c u7 c ud ko cs LD CD c CD R 7 7,-4 CD e7 <3 /4, r, CU ) CD cv /4 Cs 3 /4C; cti, 3,- u7 /4 u7, Cn C CD CV -,, Cn CD Z od OD OD 7 9 VD 3 /4 OD cr /4 cll 7 r, U) c /4 7 r, /4 d, u7 CD tri C7 Lri,-; CD d CD,- - 7 CD CD CD u7 CD u7 cr 7 r, tri /4,- 7 7 od u7 3 7 cr - ---, CD v _ --, U, A,- --, CD u7 ) - C) (7 CD,- - u7 7 r, r- cr CD CD - ko u7 u7 r- Cn Cn C) OD CD 7 u7 ud u7 cr CD U7 c D ud 7 VD ko od 7 CD cu 7 CD od CU kr) CD CD ud cli cm cm u7 O 3 Cn U7 3 Cn D DDU ) /4 Cr, 7 7 u7 7 - U7 r- r- --- CD ra V,- ud cr CD cr c CD,q u7 --, 7 7 t, u7,--f CD ri CD C c 7 c, cr DCDc 7 r, CD CD CD 7 r-, V r l cr c ko c, od r7 c, 7 cm r cr c 7 CD CD 7 CD CD 7 r-!7 3 CD r, cll ) cr c 7 CCnC cr 7 /4 U7 r, OD 7, ) d+ r, CD, CD u7 CD sll CD Cn,J, u) - C '') r,,t U7 r- r', U7 od UD Cn ud ecp, 7 CD CV c c UD )) (D r- cm U7 Cn CD c u7 c c, c CcC)D7 n c cv, CV ) u7 7 D - cr - OD ctl CU CD r ra Cn CV cr r, cm Cn /4 7, st ud Cm CD cr 3 /4 u7 r, u7 u7 CD u7 cv ud u7,- c u7 cv CD C c u7 C 7 u, ko ko kr, 7 /4 c cli kr) cu c 7 cr c, 7 Cn CD u7 cr cm cm cm u7 cv CD cu c, u7 CD D /4 cl, r, c VDc CD, 7 u7 7, ) ) ) cr 7 u7 r- r- cr c, UD U) 'i CD O OD LCD V O C) L) CD r, r, CV ra,a CV ri r- ld ) u7 u7 ) Cn od ) ) OD r- CV Cr/ --) - " ( (i --i = = cli P 4 4_, il, 4 a dp r-) r-,, -P, -,-- -, -,,

10 7 r-i kr) C- C- Q c,s - 7 a ' u-) Lr) RS, (3), C) zr -i C) c n CÖ c- () Lu U),- c), o k zr -- r, Ln,- r- - 7 n UD C- cr 7 to,f = Cs /4 r-i C- c i Lo <i VD,), ) 7-4 C- ri VD r,,, Lö n Lo, i /4 z, VD 7 vd 7 ui /4 - /4 Cr) Cn u7,_,, () c, Cn 3 C) ul 3 ui CD u7 Cn C- /4 C- )) c C- u7 C) /4, C) O ((4 7 --,f ) Cn 7 c Cn OD /4 C O VD - /4) 3 () OODO o (',f ' /4 i 7 7 u7 C) CD 7 CD,f CD CD OD 3 O lr; ) 8 ' 8 ( `c,, ' L'S vd VD 7 7, vd v) LP cffi O ui UD C i, 7 3 u7 cf c -- 7 /43 /4 /4 u7 ' ) u7 7 u7 = /4 ( ' U7 U7 U7 U7 CD CD /4, u7 cr, ) ), d 7 e rsji CD,74 6,-- Lo cr ct,,--i C- CD c,) ctl 7 7 r, O CD /4 OD 7 7 VD OD CD OD Cn U7 Cn,, /4 c 7 Cn 7 CD, 7 9) 7-4 VD /4 tr) o kc (3) /4 U7 OD CD cl, /4 /4 7 (3) C-,- tf) ('4t,,-- r-i cr? /4 OD VD U7 cll U7,,i i c9 898 Lan' 4 `P Li' R), u-,, (-), (-t o [4 - Lo - V7 /4 ('4 = 7 i 7, <i,3, (-,t, (7,, ti OOD F, ' r- _U7, (-_, 4 7 c, Cl) 7,f cs CD Cn CD O ) Cn,7 Cn i /4 /4 (Oli)cs,-- tg CY d Cr;,f ul,t C- Cn /4O /4 7 7,f,---,J, =, C) ', () = = fi,- ( --) (, --) `5 c) Q r g 4, 5' -,r-(g - a) - '-i --) - 4i oc3 B i-9 \'' -,,--i ai ',-) 4 4,,-) -,- -,, c X ; _,, 5,-) '!4

11 c r- i (6 Q c ko -4 LD Crk CD n 3 cli V3 gp 3 LD OD es cil ct, on 3 ko ol) ko -,! r- U Li') C) od c4 n C D OO ei+ LO C D ( ) tp cp cp CP crk ko Lr) k!) k (c) /4 eli ko -) ko u) CD cq, ak cs O LD LD ell ell cli c, r- c/i e u-) n 3 OD et Ch kr) CD n c ci, C cp OD c cv cs cp D ud cli ci OD CD D Cr) CP Cr) Cr) OD /4 - OD Cr) -) UD kid ud 8 4 c`-) 'Ll e4 c R Er,' `4', k n R `'' c n LD CD cs, c cfl c cp D cp Ul ) Li') L-) LD cp OD cli O OD OD cp ui o c ud Lr) u-) C, OD r- UD O kr) On r- ( cr cr, c n ko al,,, -g cli 3 - W W ( (),- ( c, 9P cp ud OD c 3 On r-, Cr) c, CP LD LD ko UD r- cd Cr, c LD CD Le) T ko l u) ui cti cli cs cp OD U/ OD Cn cp -g k ko c 7,- O 7-) '- (Y) cli c 9 OD ri c LC) (d c)) ") r--- cti (r) cl< zti oi o vo oo cr, cr OD od ' Lr) c OD CD OD Cn - CCY,, r-i ko C) 3 e OD crk kr) OD D LD kr) ud c cs CD 3 c c cs LD c C e cp c r, VD C kr) CD Cr) cli Cn zti al OD Cs 3D 3D on LD CV cp c j [ kc) U) - fl cp LO /4 U") cp 3, c kd c ko cpko Cs LD gp cp LO CD L") LD ki, CD 9 CDUD ri 't-a Ln t,-- c\ Ln r w g ( (,iii g g Paotettu keskiarvo Cn CD cp cp ') ") CD cp cp OD ld 'C 3 C'ep C VD ri c cs OD cr Le) OD e, D cr Cs cr m cp cp OD cp ri ct, cp CA CD ri ri kr) OD CQ kd -6 r cr VD Cs/ 6 U") OD LCD Cr' cp Cs,,,, UD, - - zr cp kd e, O md Li) ra r-r3 k UD kr) cp md 3D CD n csko D od cp lo C)!ko cv L') r- e, e, di cv oo cy t c! u n 3 ti li c nn cudn S r R, no uiiei l c, C,cr 3 LO - 4) -Cri ), 4_, -P ro rg 9,,, (o y - -P ni P -i,- n - rd -,-, -P ( p 4, 4_, g P u) r cd w 4-3 ' a ra u) z

12 -- Ui Ui VD UD VD Ui / C Ui CD / Cn / cll r- CP Ln c) Q cp (--- VD,c r-(-- (-- r- ri Ui, (X) c, cp u-) CP Cn CP -4 c Ui cp Oi CP / Ui (-- Ui ci, ei z r- C' (-- qp CD CP UD Ui (r) CD ri CP CP _ r- fi - U/ (-- (3, di UD (-- Ui OD r, Ui UD (-- / ui "CP (- ui kr) ko -- G Ui sz VD Ui CD 9 VD -- cp (- (-- CP Cn Ui / (-- Ui C UD cp C (-- Ui (--,ti,cti Ui '(t) n ud 7 (--- VD r, OD ei ei ui C) CP UD OD CD C) OD OD C) D 3 r- LC) CP CP, r, CP OD UD OD (JO C Ui CD Ui Ui C cp CP O ui r, kr) c, -4 lo ri -- ei Ul ui ei ei / Oi OD Ui / UD r, kr, / Ui C '' r (- Ui Ui CD VD V) U/ Ui CP /4 CD Cn OD OD, Ui C UD C r- C () VD / r ri Ui / / C) Cn VD QQ (-- Ui / / r- cp --, -- r, Ui CD D (-- CP OD UD CD CP Ui CD, C UD UD / UD 9 C a e- (-- Cn / CP (-- Ui 3 OD Ui D, CP ui oi (-- r, ri UD r- -- r- VD /4, r- C ri CQ C' O, Ui cp Cn UD / CD / CP Q LO Ui C (-- Ui CD OD r- / UD Ul U3 9 CD ( OD ri CD CD Cn OD (-- CD Ui / C CP, - r- UD OD CP / CD CP CP C Cn z -- OD Ui CD, CD CP cffl Ui r / C Ui / (-- (-- Cn (-- (7 cp Ui O' L Ui Cn CP / Ui Ui (-- / ri OD oi di ei "z (-l C, / Ui UD cil Cr) (-- / Oi CP (-- (-- Cn, UD ri cp Ui CP , Ui / C CD ri Cn (-- (-- g i Ui C OD ei oi r, ui c- r, C) cp Ui UD Ui,--i c/ h cti r- tr) Lo - Cr) C---, - Cr) Cr) 9 Cn 3 CD CD / Ui CP CD Q ct UD r- UD ei,zil,zffl c- Cr) CD UD CP OD C P OD (-- CD VD cp Ui C) / /, VD UD ri ld OD Cn / ei oi CD (-- CD (' r- UD (-- V) Cn / 4 h tr) a / k ()C' C -- (-- / CD OD (-- Ui UD Ui UD Cn UD ui Cr) cli di ( r- ( cr) UD Ce (-- ) Ui ct CD OD CP Q / CP cp (--, CD r- Ui VD OD OD Cn / D r- C Cr) VD ko,r Ui (r) r- (-- UD 6 CP (-- / 4 U) OD r- UD, r, /4 UD Cn Ui C cp CD CP Ui Ui CD CP CD t (r) CD Ui CD,W CD ei OD / CP Ui CP (--,- -i r- -J ',-, x /- 4i ''' 9 9 it 4- U) o x fi -i ', -,,, 4, ai j 9 ' 9 r -) (5,,, -g ' ' - `t x 9 -,-?-', 9 '-i C W 4-, 4-4-, ( f-4 -,-,--,-) eö cci Z 5 ') 7 w - ' g a 4 U) d Z k

13 P (*) LO Cr) r) r-- 4 O Cr) L) Lf) a kd LO kc),-- Lo O k LC)! L) n LO ctl zti up " cti,- LO,,,t, Cs r- (r) kd L) CY C 'Ct, C C) (r) Li-),--( kr) C7 U) W lk O ' Cn VD to C) (') CD,4 O C,, Cf, es] ) CD CD,4 Cn vd Ch r) ) CD Cr) - k ct, ',ti OD C) D Cn v) v) CV vd OD CD Ch dl Cn d Cn U),4 ; v) Li) hi h , ) 3 cv 3 u) CD cv vd CD D U) ul c R 3 r4 CD U") - - UO C,- ri D OD c CV OD Cn u) dl ) CV vd r- U) CV ) 3 VD Cn i i CV v) r4 vd 3 CD U) D Cn CV ul CV ) CV c ) v) dl ) al (Y) Cr) ts- kr r- / O D Cn,4 vd Cn U) u) () % L, D md Cs dl Cv) k LO ri ri Cn r _i c D Ch, dp ) C) dl vl (r) ul vd vd md u) dl ) u) PV ' -- - Li/,4 ul (V OD ch md vd (Y) D ) V) ) OD ) ) r, U) VD CV OD CD D up cl- U) VD vd VD CD CV ) ui D,4 OD v) v) CD CD up dl CV es] dp ),A Cq r4 -,, - /4 vd C- ) OD 3 v) CD OD D, CV Cn CV U) v) ) OD - Cr+ / cif 8 CD dl (\ r, OD up ) D ch OD ' ) u) CD r4 U/ L,,, \ kd _ m g ' gl dp 5< () - r«( (5,_ --),-i,' 9 «i [- --),4 9 4, p fi 9 J t,! n 6 -i rd 4_, -, g? g w

14

15 - - - g k r- 4- r c d d c kn ka ( g ri kr) (7 kr) c d,c) dl tr) - Le) c d d d cs,z o dl,, (,,-, kr) Q ' t"), t r dl di o d ir l 4- ( V O k V) -4 - di d, r- 4-,-- d, d LC) 4) ', cs, tr) tr) LO 4- k) l O C 4T 4 d Lr) - ( d, k k r, d, to LO 4- CV k 4-,r) l r' d, d r- d d,zti Lo VD LO ka cli ko t, -) LO O' g -- L43 - c?) LO () d,,--i cy /4 d d cli,, ko c E, di ko ko cr, n k / 4 LC) 't ( c ( _,--, d d 4- kr) ca CV C -, l t LO Cr) -e- 8 cg 4- - C \ d, -,J d l - 43 (O zti - C-") O r-,--i rö' 4,' -r U) u3 CD 3 ',G) n3? () rcf,- (e) --),- -,c 4-, Y rc3 9 (C a i

16 - 3 - V3 O zil c/ r- lf3 r-- C; s, kr) kr ko O kr) kr) CT al 3 O,-- " d C) LO d cy s Li) s kr s U) (i) - 9- o 4 - s O t s, L r) O O O 4 U" kr) kr) kr LO O O c,-) s D,- [ - r- dl C-J d O C O i' a cv u-) - O Q ' cr O kd " zt, Li-) - lfj tr) LC) s d zti s Lo t 4 u-; C, O to Ö3 Lo ir) c O zti Etelä-Pohj anmaa C ( s ir) tr) ( - dt r-,- d; OO 7 \ R kr; O n tr),- to, L') ko,`, 8 R kr) s o s ti) L() kc, Lr) s ti - r Lf; CV d r; s di Le) if3 S L?) cv cv - oi -- -i - S,- rr O W g -,,, ta fi _ - af "g af ---) af - U),- (f)

17 ml 'od,-, ( ] 4) ni ri g -4»Cni Koko maa Etelä-Suoni VD g `n C' cf) f Lf) (å) 4 C) OD,i 3 3, VD dll CD CFCYDPDC cs r- r, dl CD - l 3 VDO di,j;derid m - mm,io,gdr,,;, - dp Folkj,--,-CD ) Ejt,t,<;- OD S' dr C7OO ;-4 n dll V) dl 9 r4 VD,- OD dl CD UD (3 3 VD dr -- dl V) 3,55-,- - 8'4F,-- CD VD r- OD ( 3 V, dt ( U3 ml!,- OD C) 3 O ml, V3,m', r-lliddoloc -c cfl gofi=igr{rg, C) CD 3 ', ri '- dl (Y) LC') 3 3 dl g,4 7 7'' C) C OD L,5 ffi ) Dl dr (" - VD C) d V) 3 D d V) dl d OD,-- m cs ko cs,-- Lo 4,-,- dr 4 v3, CD (3 dr r- 3 dr,- 3 d,4 VD VD VD,i 3 VD CD O 3 3 (3 O - dp ' VD 3 (3 ( O U r-dl V3,- r4 mm,ric) U3lOl CD, 3 VD V, di ev m ( -d fi iti nj,-) 4; 4; i6 g,- 9 (J»

18 Sisä-Suard - - c r, u7 C) OD 7 od cv r, u7 C) VD VD U7 7 En 7 c - u7 Cn co 7 di C) Q En ko ud O u7 Cn u7 Cn 7 CV C) r, 7 CV GO CD cv ko Ct!) CD cv C) CD CD ul 7 CD c r- 3 od dl c, U7 7 r, dl k CD U7-5 - u7 dl eg c Q 7 7 r, o7 7 CV U7 V) OD U7 r, dl 7 U7 o7 CD r, CD (-,- U7 U7 Cn OD CV r, U7 vd od U7 ul CD OD 7 kr) cli 7 OD 7 OD u) C) r- CD dtl c vp cv CD V) - cq Cn En Cn dl r, CV 7 u7 /4 7 C) 7 c od cd dl 7 OD Cn v) 7 dl dr CD CD CV - Cn UD En u7 dl u7 CV v) CV u7 u7 CV CV CV OD OD c ad k u7 k U7 UD cv 7 CD u7 dl ud u7 u7 /4 C) od ud CD CD o7 o7 cd O U7 7 cil c En r, C) 7 v) 7 Cn r) 7 d ki) CV r, C) CD Cn, Cn V) vd U7,-4 - UD Cn t Cn o7 OD CD CD di U7 V) 7 C) u7 CD OD cp CD eg CD r, CD u7 vd C) Cn V) OD c 7 kr) C3 Cn 7 Cn (V 7 Cn C-- Cn C7 C) 7 CD og kr) OD c CD Cn CD Cn r, vd u7, o7 U7 CD r, OD 7 7 C) C) U7 CV Cn CV C7 Cs /4 (') () d, CV ur) cli Cn 7 OD OD 7 OD Cr) 8 od 7 C) C) CV CV up V) V) r, U) ui 7 kr-) dr 7 7 CD C) od CD c, u7 En d, CD cs u7 C) dl CV CV -- C7 kr, u7 r- u7 U7 c u7 vd CV 7 r, cs u7 C) g /4 ud r, 7 Cf) 7 V) U7 CV 7 Og On CV od - di OD vd r, od i ud 7 Q OD C) Cn /4 V) od c Q di ud OD Cn vd c e-,) - cv cg di ud 7 cp di ) CV c C) c 7 d, vp CD 7 ( -4 ul 7 7 o7 od Cn Cn r, v) v) VD CD UD cv Cs C 7 CV 7 CV VD OD C) cr) u7 CV CV V) r, U7 C3 7 CV Cn U7 dl od dl CD ul 7 C7 OD VD CV dl U7 vo Cn 7 r- R (V U) ud 7 dl Cn cl, c c CV dl vd m ö E, - og cil di eg k 3on 7 dl 7 on on tr),- CD dl r- 7 Cn,D ri c, up CD 3 dl CD En? Q F3 E5?-' kig ( C) OD,- En,-- En r, u7 9 VD C) OD Cn 7 cs Cn kr) cs --) U) ig U) - rt3 g (,-- - ' V -,- 4 rl, ro cc 4i U c 4-- 4_, - "c7i) '-c-c r Crl 'TC -å 4j 9 4Ö lto - ki P --) 4 4-i p "Cf 8 7-t , W U),ci TJ 8 -,,(',- ( t "E' '6)( r - r9 r-i "C p,,p) 9 U) 5 4-3

19 ;,i;,3 d 3 al C tr) CD,i - cp CD U7 ri C n 7 r, r, OD UD ei OD 3, CP VD cp ri 7 3 U VD Cn UD OD cp ko ui ei a L iiclicv CV Cn UD Ui Ui CD u) i - L -, C) CD Cn O cp kr, cp cp CD cj, Ui oi cp cp 3 3 Ch tn O OCP Ul Oi r-i UD CD ( on Ui UD r, r, Cn Ui cp OD UD Ch m m r, r, UD g 3 CD OD kr) 3 cp Cn VD sil 8& }gl3 kid cf) Ln up Oi ui cp m c) UD O c Co, 3a)Lo ui ei \ - - r- e ! (' n r, r, C) Ui cp op ei m cv r- OD OD OD Ui UD 3 VD Ui ei cffi r r- m od 3 ' Ln cv -) m U3 3 cp cp Ui c7) ui UD OD Cn cp 7 OD C) OD cil /4 cp OD UD 3 Cn VD m m m CY) 3 Cn Ui OD Ui cp LLD ui cp ' kf3, ui UD UD ud CD 3 Ui ud, 3 cp Ui 3 Ui 3 UD cp 3 C) ko 95 4] 4r, pe, D D C 4 - Ui CD VD r, OD UD CD Cn o cf ei f-f Ui ud cil Ul CP, ei r-- 8 UD clcp OD OD 3 VD 7 cp Ui Ui -- Ui VD Ui UD 3, 3 CD Ui Ui Ui ud CD 3 U cr),-- Cn 3 cp OD cs CD ct Cn CY) r cp ',- Ui u) U7 Ui zt, Ui od Ui Ui Ch Ui UD cp ko CV cp r- 3 r, / 4 Ui cp kr) ( ' - - kid kid R39 g, Ch cp C) Ui C 3 O (' O O U ' Ui dl ' QS-F 9jÖ EÖ, Ui Ui ri 3 CD 3 UO ' ui (' Ui k cli n ct, \ 4g to -f-f --3 -,, 'i ki n L-,- p,-i "'

20 Pohjois - Suomi ) -d -r- U) Cil Kirjanpitotilat keskimäär c' '-' 4 F; S3 g, 3 7 V) 7 OD C cli U7 cp,-- c V) VD 7 s g?, R " e-- ) r- C) C Fg R &g r- r- Öl) c, 8 k,'' n 7 Cr) ') m `'' c) g i Ec; g r' E'' SR,--i r- C VD Cn 7 Cn VD C c C), - 7 C) C 7 cp - cy r- C VD cp C CP r- V, OD r- 8,, " " {,T '4 ',J 4 VD V) QD ri ) ) Cn g c) k LD R R 8,',; " n 4 G' -7-', `' '(4; g V) 7 ( cp V) ES '') 4 (Y),( 8 %', c ( - C VD,, ' O (O cy cv CD CP r-i CP,; n ri r- C CP U7 U7 S "',5, Fg P 7 7 ',Pi cs -- n * 3, S cp 7 EP-, " %', ' C) ZJ C ul c r- C C),''-' ; 3 7 Ui 7 L j 4 ri g '', ) CP ri 59 g g 4 Eg '' n _,, cr, U7 '') -) c' VD ( 8 (,_, 6 R,9 8 (Y) [?), n S3 tr, S Cs ( 9 C' --) ' 4- C7 U) U) Paotettu keskiarvo 7 7 C CP c, r, c V) C) OD, i " cr' " ",c, Li, c, up,, r,, V3 r- dl u") 7 ri OD VD OD r- 9 {',7 S ''lg V) CD Cn U7 4 cv cy c) VD ri Ul -- VD OD C) cv kr) r- V) r- ' 5,3, Kri -" g ET (4 8 g S3,,, Li) - ri VD C V) r- ri ( C r- r- 7 Ui OD VD r-i U7 C 7 VD r- C U7 ( (_, '-'( 4 cp, VD V) ( ' 3 cp, 7 Cr) ) C? t'' P 4 4 g g 'r9) tö ) ri 7 cp (( U7 Ui 4 r- rq , " S3 U7 7 r-,- ml 4 " fi (c), r 9--) flu 4 8 -,- r4å) 4_ p 9 cko ' '9

21 ,, Sö Eö Eö, ed ez, R ) g,- 9 Så Lcr / ö SR u, ' -4 S ui, L, di ] r- C) OD, VD ( C,4 U) VD v) r- ti VrD, C),4 i,, V), OD r4 O 4 VD,4, VD cji C) ri OD C ra Cf, El gi [ 4 iij eq, VD,4, STD C--) Cji " R (rj Cj S U,,ce3,4 ri Cq ri g 9 R '4 8 O vd VD Elå c,?) g CL, C) r- CT' g Q 9 R {,,D,4 r4 CCD {!" R, R? R ' R r 9 ' g 6 C) OD VD,SgL A qi ti - Sn (' Fg8g S?, ' U) VD cl, ra 3 (c,, r',, ", g '4 g il R S Q,'',3 E R VD 4 C L) Cq VD c% 93 8 L) C) V), Cl) L'eS '9 (e?,;,4 r- OLO O C U, OD VD,zr vd ch r g OD Cl) OD Cl) ' U, c i OD CD VD V, VD O L), cffl,,, R 6,i OD Cl) Cl) ,,,-, p, Li) ri Le 5 { i5,t -- ) OD -E,! c3 t -4 L, 3 (\ U") cq r-i " S, Cl) ' 4 " S Cl) R r- r-i 8 c; Cl) Cl) ES Q 5 Ui cq F, ( 8"; cil r4 VD ri VD g (9 S ",-,-- Cl) Cl) OD, U) CD oi ui v) Cl) Le; ' st' g g 8 S,; J, VD,4 Cl) Cp Cl) ' R! es " g ' VD c) 'tel csi S,4 7 ",,, 4,--) '8 '' ( r-),- - ml i-) fi r-( g -i 9) 5 fi 5 5 4,-,), R d Z Lti Z -4), 'g gm o

22 c`i cl,c7-7i ii Cr) dl n co O ce ' 8 ',5 ( c' `c) kid dl C (33 L ö 8 C) dl ) 8 47 R 9 ög,o -i Cr) 8 c'') ' 4 cl Fsi 4 ` i L'-, CY Z' 8 ``) n go' 8 8, dl Cr) "g U) m l - -, O P il Cr) l kr), /4 tn ) Cr) VZ) VD ) Ln ),o,r, VD Lo ) r-,,i di Cr),o Cl),,-- c Cr) R)Q ) 3\ C Cl) -4 l i TF S' 8,o9 9, `r -, kd 5 o o, ` cc'r o o 'r--) R i,,,s ' [ - C3) 5, '/4?', dl [`' g, ) ni cso, Cr) (r) cy) g i c,-; " `; `,?, c",o O cj -`,, ' cr-'-' 9 (,-' `t g,öt c i' c,,i, - cr,,n Li-, 4 c o' 8 (c)? (,,, J,, cr, "' 4 4 o, 8 /4c, t, * d, O) Cs di r, Cr) VD CV o o,n c, l Ll) dl s, krd dl ) / 4 VD C7) ) dl ' o), ro Co 4 ci ä z (7) 9(' c-a ä 9\,,, ;8,- ` ai _,,,,-),- ä 5, ä,, - P - *,

23 i "'d g 3 crl g g up ),- - - ',',' c `' ' { Q g 8 "' dt R,} ") (R, [ {', g, d 7,p OD a'," k 7 (6 f'll Kirjanpitotilat keskimäär 6 tr g E5 ",;] c VD VD zti 8 {', g 6' 56 t g ',' 9 CV C Ji C) l'' 6' '") r-i r-( Pi CV CV (c `' di 7 9L 'ä F, g? c ' '9 G ' go,6 g 5 (') o? cla Ln (Y) OD C V3 CV CV O r C C CT VD C,z+ 3 VD CD 7 VD CT CV, CV U7 7 U7 C UD CV Cr) OD CV CV U7 7 r-i, ' ) OD U7 Cr% VD VD CV OD r-,cr CD,, CD CV C r- C3 OD 7 7 CV CV C7 O U7 7 dl 7 r- U7 VD CV CV 7 z/,, kr) CC d 7 3 CD ri r- C C3,, CV U7 r, r- ri CV, Cr) VD CD CD CD, 7 -- r- VD r- C' CV CV Lo Q) v3 r di L, 7 o - O 7 7 cr) -) Cl) C (6 g ( (, "-Q - m i R ', 'g g 8 S 3' 8 i, ' (i', Wcfl fl, CD OD U7 VD CD VD (V 7 OD CV di cll VD OD U7 CV ri VD r- VD VD c '- c R,9? P c, VD 7 c'd C'' L'),p, ko c OD r, ri CT -3 g' i'' C r- i, g'-} 3 Q g g V, CV ri 7 CV 3 t,, " R {', R g 4 9 Ei', g r-i, --, r- VD CV 'Z, UD, up ri,, c CA CV CC zti c, r-' '(- CT,, 'zp CV (On O, O) OD, - c ''' VD,,,, c,,, 3 u? Lo,cti v,, -- 9,p c U7,t CT CV CA Ch C 7 3 u7 dl dl vo dl O) 7 cti ", z, r- OD, ' 7 OD ) di 7 dl CD CT dtl D dl ' ' VD dl vo di d, -- $, rd "'") -;') cli "n «3 4, h ;, c "r9,4', 4' 4, 4, O c 4 -,

24 , () -,i / 4 R c` -) Q g gi C7/ 4 4 Q l O Cr),,,, 7 / 4,- Cr) g--- LP `c) / 4, 8 8 R 4 tcs ) 7 Cr/ 4 gri (r) ' O - g '' S \),, 9 R) F [f,, S C"),5 5, /4 Loo ic) g-i 3 - g- - d' g- T n E d' Cr) d O O' - Lc) o Lo cy, -- r o di / 4 di / 4 / 4 di Cr) O, / 43 / 4 Cr) d / 4 dl / 4 n,, LO S ri, - - d di O /4 Cr, Lo - O r-,r /4 VD ) di n o o,o 3 g-i 7 / 4 7 /4,n n,o Lo,i,,, - L7 /4,t, Cr,,c) o 8 Fo ' 8 ' '` o - di %, R,ol '8,o " c' P P -, c, O lo -LO R c c V LOS, le) g - n,d 88cg 3 `c i di g- 7 n cr, cr, o 'S u- ; -) L ö Q R '? % O O ',,l * ' O 7 /4 %, 5 - g- 3O / 4 d' g-,o o,,,t, n LO / 4 O O C Loo Lo, - () d" O ) 7 c /4, d' ggl 8 8 di / 4 8 ei' `, il -, ' Lc ( 9 S E`' /4 / 473 g- / 4 n 8 ' %' 4) 5, / 4 %,) ' / 4 Cl) fi 4 ; g- hp, 4j - ä 4E ä -- P,i Co '-) CC 4- -, 9 \ -4 G) () -,, [c] 4_, rg - iv -) r p m

25 - - VD ud eq C) 3 R rg c `('), ''' " io m Cq CD OD P ci o, Cr) es 3,, ii l3 Cr) C C (r) n - Q,r,,, c] 4 r, m m,d CD,, O OD OD,4 Ch 4 r- - CD CD 3,4 ch 4 CP Le),--, /4, tn (r) (r) t Cr) k r-i C) C3,, -4 CD V,, C OD di cli eq Cf) c, dl,4,,4 up Cq Ch 7 3 c, " c9 '9 Cs7 Cs cl, ` Q c `),-? eq CD 4 Ch L, kd O, P S C R S c,,i, C UD ) k sz/ o, kr) Cl c - Etelä-Pohjanmaa - V V-V

26 r- Koko Etelä- Sisä- Etelä- Po hjo ismaa Suom i Suomi Pohjan- Sucmi maa Koko Etelä- Sisä- Etelä- Pohjoismaa Suomi Suomi Pohjan- Suomi maa Kirjanpitotilat keskimäär ' Paotettu keskiarvo ' ' ' 9 99 ' ' ' ' ' , , LR ' ' 484 Y) LO O --, k L -- Ci kr) ki LO C no, O Lo('D,-ic n Cr) "- O tn ii LP R Cr) ki3 Cr,, k,-, R, c7 -) 'gli `, (, 4 R `,53 ; Cl,--,--i --- R ` g kr) ) VC, zil " FL',t-', 8 LC) 4 8 te `L`),J,,t,,--,, n (,) Cr zil = O Cl 8 5?, ' cl, 59, 'c' 7', '4 _ k, i, 'CD',C /LO

27 4 ri ca 7 od on 7 ul un Ln u7c)ono vn cp on D (\ Lr) tr) on 7 cm,4 C) C) c C - c,4 7 cm 7 cv vd u, w,) u7 c cdc cv on u7 ud c ud on on vd 7 c 7 On 7 u7 CD r ; m c, m w cp cv C) 7 C) cv 3 u7 u7 ul vd ud,4 cm CV 7 c CD c 7 r, vd ri 7 vd,4 L( )f(' Cn 7 cp cf) (r) `,9Q CV on on, cp, cm cm 7 cm kr) cti cp k On ke) ul u7 vn cm cv vd U7 7 tr) kr) Cn on L r-4 on Cs CD CD 7 c un vd ud Ln c c u7 ul rq c on un kr) 7 CV CD cs cp On k CD u7 cv vd c, vn cffl cv 7 u7, 7 cr vn CV u7 cv 7 ir) ca u7 7 'rl U7 Cn cp CC 3 (7 u7 cv ud cm --cm D on C7 CV an 7 CD CV 7 on CD 7 On 7 o on cm on c vn On On OD CV c On O(Y) cm un cv '4 cp 7 u7,4 Cn 7 O, CD c 7,4 cp, ul CD vd c,4 vd 7 cp on CV c cv u7 cp Cq cm ' ( to cy ' ko c --, D 4-7 Lr) Li-),4 Cn Ln cs cd i 7 c D 7 7 'ZJ' LO c u) Cn V) od v) -- on c on on on on 7 u7 C- vd ri u7 u) cv cp cl -LO on CD CV CV Cn cv cv cp 7 O' on c c on CV r, u7 cv!7 7 7 c,4 O('4 ('4 on cm (OLO cm,, 4, - ``,,p, ) cp, u7 un od 7 on V) u7 CV CD c CV O CD ud 7 7 on cp cp,, on 7 on 7 O c) cm cm 7 cif cv c, c 7 on c\ cs -- Lo u7 Cn ud 7 ch CD vn cffl v3 cv u7 O - c On 7 on CD vd O--,O CD 7 on Cn u7 r- Ln cp, ko on Cn CD CV CD u7 cm 7 u7 cm cm,4 cv 7 c c 7 ct l, on vd un cv un rn \ = h ni fifilfi 99V il ii

28 5 O, {% '8,;- OO Q8R'WeVeqa; di R(V r- ^ Q( '49 mmt-- n - O O e rlir- O O Ln - - W W O) i m O ommodnm emit 4 (') c4,mm nocrnwoo r- Cl'O (r) O,T Cs" ^O mno O i cdm'4- zkomm,w-cic; gt'pfflgr,r; m,r,r ^OO g; (~g(,- i mflnm,-- O R R Z, c i R c LQ g 5=, gi {% 8 c; g {,g, " 'E, c S 7; L A ; P, 4 cr ^c 8 nmmm kokomno o,~o 'qloo O ommmln,--nmon siokocr,o, n c cl 4,PcJ OQ O W -VDOT W co ' - cl CA szt s, 4 ^ ilola \,4,OO mnm -, _, ODO' on,,,,~wj,;, ',9,gRg', ; cr, gan, ii, 4, '' 88 4J-P "8'43 D r--) gi 8,e, /4 8 R L m D " --), 4-J 55»r-rm 44 ' fl 99 R ' ' WRWJL;p yfl l 9,, - ' 5 4 -A

29 r-, " VD U7 VD U7 r-- vd VD 7 kr) r- -, - cv oi s oi,- co - 6 -,i 7,i C,-- r- C 7 ri CD Cn? 7 -,- r- 59 xii " - OD Ui,- V),i 7 R R C? '4 ', ' ;'-,' '-'?, g; r- VD OD Cn 7 r- CD '''-' ''?, 'r'!,' C C Lrt op OD 88 4 ri 4-7 C, l'i - f- VD C) 7 C 7 CD OD,- VD 7 OD Ul U7 OD cr co oi oi,-,--,--i oi OD,- kr,, C C CD Ui C C 7,- OD 7 ri OD,- CD VD r- 7,- 7 7 CD cv OD r- Cn Cn r-i cv,-4,-- r-i cm cv,- Cn 7 vd cll U7 CF, Cn Cn,-,4,-,- (r) CD / CD Q 7 vd VD VD 3,i VD 7 cv Ui - cr 7 U7,- 7 OD,- r- 7 V) OD 7,-,-,- clt cv co CD U7, VD 7 7 C CD OD U7 CD,-,-,- 7 CV ' vp C VD C C OD,--;,--i ui - OD 7 C) 7 OD ri OD cli s,--4,- VD cv r-i ui ui OD OD CD C3 C,- r- U7 C3 Co - - VD oi,- 657 (6 li UD Pao-tettu keskiarvo C 7 r- 7 Cn Ui C VD 7 [ CS 7 U7 O) Oi,i r- 7 (' Ul r- OD V) CD r-,- CV VD C u7 c / C OD ' 7 / C 7,-r-- U7',- Cn VD V) C) ',c, cr -- r-i ui U7 OD 7,- 7 7,- Cn C C,- Ui r-,- r- C U7 CD U7 U7,- U7 C CD Up Cr),-, r-,-,-, CD C U7 C) CD Cn CD 3 3 O eq C3 ri,- 7 CV 7 U7 Q ' VD Cn CD vd (,- CD VD 7 Cn oi r-i ui,r) e ui VD 7 C u7,- VD C) 7 r- r- r- 7, 'VD CD crs,-cv ui vi O r- 7,i Cn Cn r-,-,- Ci r-i - O Cn ni g to PL, 8 fi,--,i 8,_, "ul 8 8 n rn,-, U fi? -,--, 4,, 8, i 4' 8, ; ' i g' r S- X u) -,-, -,-, ') g - 9 (n»g t' 4- d 9 -,-,, Y " "' fi', "c? P ( r 4 z +) (gn iiii,--,

30 - 7 - _J CS) tr) di cli to cy Ln GO ul cti /4 O (r) mitd ml! Le) Le) ) Le) C) /4 /4 / 4 Cr) Le') kr krp sisä_sucrai L) /4 Lel Cr) ko cr+ - kip k (Y) Cr) ) Cr),--,-C) (" cti c/4,o ce) c Le) LC) cti ) ct, zti O ko Le) LC) Cr) szli v / 4 Cr),- z/ zil ) /4 O Lf),- (' /4 Cr) cli / 4 /4 (r) Cr) ) z cll 3,- Le) (r) Le) z/, ) kr) k, 't, cli / 4 zti C zli kr C ) O di di CT) - LD - VO x- C szti Cr) L) 'cli ) Cr),- Lri ali LC) ( r) k,-- ( r) C/47 te) V3 C ) O Cr) cil, cti vd U k 'cl, Cr) 4 mii, Cr) c3) c 'Z, / 4,-- g ) Cr) / 4 Cr) Cr) / Lf) LO c c / 4 /4 ti 'dl ) c/, Ce) ) C/4 Cr)?-3 "z ko a,o Cf) Cn a vṭ LO,-l Cr) Lr) ce) kr) Efl r-- Cr) Cr) dl LC) Cr) Le) ",S,t,,- cti Cr)? "z i dl z 4 dl Cr) m O 5r + l' O) Cr) ) LC),z c/ C/4 c O di CY ct, ct, / 4 ),-- ko k cri 4 -, -, rz" Q 8 -W fi cr a' h,') 4j -',ii,,,q, 49, cli f-i ) S- -r,,? 4 g R 4? 49 s - ''- ' _ å-',' (5) fi 4, _ u), ''' ( ;- w

31 - 8 - E,,JD D et! s -zri s CY) cli ke/ (Y) mi r Cr\ CY) al vp tn al d, di Cr) R ' tn LO 633,-dz Le') dm up cr) cf) cr, O Cr) CY)cli t, C"), vd S k,- c O Pohjois -Suard - o c,o r- dicsdi k 4 kl) dr cs,n ko ml+ "z tn tnoso,-- i ),, C7, VO O C r, 3 k kc) cr zi, - -,t (') r) LO VD Cf kr/,- LO, "4 Cr) ka (T 9, 7 8 (Y) - Cr\ LC) Cr, kr) Cr), Cr cr CY) CY) kid C7 V), tn z Cr) CS) LO CY), Cr) L, o o tn cs i-) 79 i,ctcr) dl crw, tn cs Cr, LO T- Cr) o (--, ko i di tn tn ) Cr) tn o d, ( 4 (c) - /4 C7) 'cr CY), LO (r) f) ) c7 VD CY) n c- kij cr,,- (r) ('- O' 78 - Cf),-,- s dt, s s cr, ml, Le) k Cr) (Y) s i o dr (r) (r) (r) LO 3 -,4 ; '3 ö '-rt 4 * ri, _ 4, '", 9-) --?, r- a ' i 4_, 49 8 R "-' ' r-) 4- "-) L7 Q "5 -, 9 9 -,() a S-? _ g 4 9 8, 9 "? 9 9? ä _ -)? 4 fi 9 ö "5) 4, _, 5 i fi +-) 4,, 4, -, Lil

32 - 9 - () - E O O (r) z/ CS) cli LO c 6 LO O /4 z/ ( (t) g U) C) j O L4 cr) Kirjanpitot ila t kes kim äär Lo /4 ko LO 'cl, LO r,,z LCD O r- ke) - Lr) - cti di /4 a n O up kr) k ) LD "cji cr) oil (,-,-- Cs Lr) o rr) o cs O Ln up cf, cv O st (' - Lr) -, 3 LC) r- Lo,--, C k cv,- CV O Cr) ir) L C Lo ke O, u) -,,, ko ( Lr) ko cv (,) xid u) 'fi g,- O «3 e [4 U) Paotettu keskiarvo kr) ko '' o vp E--- di O ' to O C CJ On C U),,- x 4- - _ ' 4 o n 4, - a) ] ' ' k $ $ 33 Q 4-; 5, --, - ( r-) P,- r- U E -, -ri P -, -, (, "zal -P, ' t-) "P rci rc

33 dl CT Cr) L) L) dt /4 ) R d, ' d, c, ) L) d, ) ) CT -e,- Cr) a di v ) ) d, c-, d, d a /4 Cn fi ) CT Lo dl c- r--- 3 i LO,-,- 3 di d, O d, di l C'') CV LO cr, di (- ) r ) /4 3 Le') dll di ) - c--- d, c*-) D 4 ) d, ) cr),- [--- d,-- ) --t (V Ln a, oitl,- -9' O a \ d, Cs -,-;, r- g C) (L) kr o E--- C r),- '3 -- n CT zi, ' d, - Cr, ', (`, tn (T r,- -- C7 - i-i Cr, L cr\ k di d dl a \ C i- d, Ln df, C- a, 83 LO - dl+ CT d< (l) ), d' d+ CT ei --i 4 -),- fi U D "4 s -g p cc,, -, 4_, 4 a * r) g (E k Q - -P' 8} 8} -P Q),-, = = 4 -) ' n$ k,,- (c) 'n,, --,,,-(,_, = - -P,, cii -P, x, _, -, r-e-c 4-- ( k r --- " - -, 4- -,i3 rc

34 Cli V3 O - Lf) LO - e- cti - O S, O O O O ',/' 'CP - - O Pohjois -Sucmi - di - - Cr) OO C)() O D ' "di x- LO Go Ln 8 53, Ln LO O LO D,-- LO,ti Cr) LO O O CC) - LO O Cr) - (r) - ml, Cf) - - "Zti (r),- ko - ' Z' L() Ln wil cli Cil ' Ln Etelä-Pohjanmaa '4' L" d' Ch - C - CA Lö k - Cli R 8, - ui LO cr,-, ko,- O LO -,-, -- -O O,- - CV e,-, C r- Ln Ln 4 -,c) - - C'', CL O - O' ' O C -i ' O - LO 7 Ln -,- Cr - ;C r- -- -P 4 8 -g 4, _g, i;), A ' [- 4- Z 9 "3, US 4) - CC rii 4-,,,, -, _,, -,, 5 - -i 4-, 43 ; Li

35 al cr cr+ LO cv cti cr+ 3 i-) cv - CO (/) e 'n LO kt) O Cr) 'cii Q dl,-- cli k kr, Ln C di,- r rö Sisä -Suomi Etelä-Suomi Kirjanpitot ila t kes kim äär Lcrs) Cr? 8 Cf) LO,-,--,- O (' ) f',-} O O k /4 Ln OD L) kr) z /4 "-o' ta kr) - r- ko Koko maa C7 ( cv rl cv tn tn z, O,- aataloud juoksevi töid erittely hmistyö it/tila Kasvv ilj elytyöt Kotielätaloustyöt - uu maataloud juoksevat työt Yhtesä Tråktorityö t/t ila Kåsvviljelytöt Kotielätaloustyöt uut maataloud juoksevat työt Yhtesä, Uudisraivaustyöt it/ t ila ViljelijäpPrhe - Palkkaväki Salaojitust yms uu d istustyöt it/ t ila V iljelij äperhe Paikkav äki

36 cf) dl Ln tf) kl) o,--i cll ) k cli L) cf) 3 k L), 'cl ct Yt tf) ke) Yz Yz a o "g U) - CD - - CY) cll (3) 3 dl 3 ) dl kfj zi, CY) k to ) 8 5- R Q to ) kr) t- Ln c- - t- kd L) t-- dt ') 3 U kr) /4 Ln (Y) dl k ko 3 ' g C/3 Er 8 g c/ L% kr) (t) /4 Q Lf) ' cli to cv ct CY) kr) L3 ) ) ) Lr) C7) r- CY) 3 - O /4 Yz kr) Li") cr, O kt) ' O LO ) ' aataloud juoksevi tö ide n erittely i hmistyö it/ t ila Kasvviljelytyöt Kotie lä taloustyöt uut maataloud juoksevat työt Yhtesä Traktorityö t/t ila Kasvv ilj elytyöt Kotie lä taloustyöt uut maataloud juoksevat työt ' Yhtesä UUdisraivaustyöt it/ t il å V iljelij äperhe Pa ikkav ä ki " " Salaojitust yms uu dis tustyöt it/ t i la V ilj e lij äperhe Pa ikkav ä k i

37 34 o,c L,-- tr) Lr) cr) cr) Cr),- ko,-4 di,, k c s L') C) Cr) Cr),-- LC-) Cr) Lr) Cr) LC) z/ Lf) 4 ' ct ko Lr) vd i u) i,-4 - c /4 3 O 3 / 4,t, LC) 8 dl O cy) m, cr) dl LC) -z l'- i- tr) cz) zt, Cr) 4, r- Cr) z % C , Cr) c\ O-- Cr) cr) LC) O tf) zi, Cr) L-),g ( A illi 'zt' CY CY zt, O O k crl V) O Cr),-- -- Lf) cr) c, (r), Cl ) LC) Cr) 8 tr) tf),- Cr) r-- i v) c ks) ke, (Y) 7 cll C-- vd aataloud juoksevi töid erittely hmistyö it/ t ila Kasvviljelytyöt Ko t ie lä talousty öt uut maataloud juoksevat työt Yhtesä Traktorityö t/t ila Kasvviljelytyöt Kötie lä taloustyöt uut maataloud juoksevat työt Yhtesä UUdisraivaustyöt it/ tila Viljelij äperhe Paikkaväki Salao j itust yms uudistustyöt it/t ila Viljelij äpprhe Pal k kaväki

38 Cli ---,-- dl 3 C O n cll r- 8 Cf) Ln cli,-- PV -- k O Cf) Cr) zt, O,- "4, 4 CY - i 3 D O O O,-- Cs7 ' Ln cr% n C Y) g (,-- «4 O 4 l - W l - ko to O O CY) ko Cf) - al d i - - CA,-- O -- LO O C7 'dl 'C " O,,,, _,i,_, m -J - z, k Yksityistaloud työt V ilj e lij äperhe t/t ila iehet aiset Lapset Pa lkkay ä k i it/ t i la -4 4) -) Asuraknust uu dis tustyöt it/ tila Viljeljäperhe Paikkaväki --3 4) -

39 g *-- C-- o Ln cr, cyl,ll k de cl dt, cv -g 6 8,,,, Q `,',?, k '4,,,,,,, al = on dl Ln kj) R c, c ) (f) 4 O',--i O cy, tn C-- Ln k O CJ e-i Li') Ln Ln,--4 Ln (,9) F?) di Ln -4 3 CT z+ o L-) r-- 'z Ln 8 g w i Ln CV ti k, -- ) z Ln '' z n h kr) - - (- ko 7,-, Cs d,, tr) cy ('-) - CT 8 `,L), '' C - (,- -, -- rel -, Yksityistaloud työt V ilj elijäperhe t/t i la lehet aiset Lapset Pa i kkayäk it/ t ila etsätyöt it/ti la y i ljelijäpprhe Pa ikk av äki Asuraknust uu d istustyöt it/t i la Vilje lij äperhe Pakkayäki ' Talousr a knust uu d istustyöt it/t ila V ilj e lij äpprhe Pa lk kav äki

40 g t- C- O,-- -- n C- o,-- Pohjois-Suomi - /, z/, k- O r- <, C ri < Cr) zt ( di,- <t, ti cr) di O ( (Y) n ko - - -,-- C- O! ( ( tn CD ', 3 dl eti,r---? oi C i L' -) 8 ' i tn zr - ( Fli - ) 3 L'-, (- LO <,, i ' - 4 <, kf, i zt,,- O LO F, cc oi - --, 4-4) ( 4-4- ( n -, På ,,, 4-,,,, 4- +) A (c -- 4-,,-,,-) 4-, 4-, 4-, (D j - 4-, 4) ro ri g k -g, -7,,,-,4

41 Pohjois- Suani r i g ( () () h Kirjappitot ila t kes k im äär Ln tn,il cs D /4 cs, t, --,,5, V3,, r 3 ; ( ( cr L/) LO nn ( (,z+ /4, e cs, k up " % Lt t ) 3 sti z -- "z 3 ' cs cs zti /4,-, c, /4C) ( WP C - () 'zi, ", 6 VD z; Li') a C c 9 r, t, O VD 7 ir Cl dl 3,o O tn /4 Ln C ) 7 3 c R d /4; n,r 3,e) ' /4 D C c s /4 --,) r- -8 ( "g 4 R u) 'n ä fi - ( () g' C C/3 Paotettu keskiarvo C/4 "- ;i b - g 4-8,`,, - 4_, 9 P --, 9-),i V E g (et,-,, 4-4-,- --) 4_, 4_, / ") 3 r --,-4 4i -i 4-4,- r4j,9 Ci) fi El rh ig 4-, ---,,-, -, rd 4_, 4- V,,,-, u) 5 -, Q #4 49 F)' ", ) ro re,_,, 4, -- 4_,,-, u) 4- cf, i o i j»» 4 CL5 ti,i) ) 64 8' ' "Z) 'Z',,_,,,, +),,-i 4 7 el Q,,-,?, c5 ; 8 ej, ), -) n E-,

42 O J,zil O ) Cr Cr, ' - (r) ' cti Le) cc; e L (Y) `9 ffl i";,- LA 'lc,; Ln Lo e lfk 8 n?cv (r) Lo o - o 7 3 o Cr) 3 lo Cs -- di ) Lo ko clt cy e n ' di Lo,; cv 79 ti ' ) O PD Q (r) dl O Ln n Le-),-- LO, Cr),- cs 3 ko ecti Cr (r) O, 4 cti Lo Le') (r) Li-) Le, cv O vp O c ('4 8 o 3,--, 4 v3 ko, 3 3 L Lo ii h ' cv cv o,-, un O ko ui i to Lf) AD Cf) 4 eo cv cv O,-- cii to O Le) ko ),- O O zii ko i c C ('4 cv ce Cr),-- O v ),- V3 C*) 7SL ) c) 4 (r) ko d O cv O, Le) O on - Cs O kf) n cli q ko k ro! cv ('4 cv cv ('4 dl cl, Le,,-- z ll") it o cv 7,-- rg ro - 4, 4, 4"3- al -4i rl -r4 - -i 4,, Ld 8i to» - -) 8,-) vi " -,- 5 "r,- -, D 44 P fril n (Cr ' n fi [g, -,-i _ El b' wi,a -, ti, so 4 < fi - D Ei -, ( al ra -,-

43 dl ", 4 O /4 D + cs (,) cs tr) L-) ko?, ) n,n cv,- dl /4 cv --, dl dl,it cs cs kd LO D - C C) -- -'--i cil dl; dll to dll di O up d O,- dr k- 4 ) - n di 44 D Cfk - LD - OD vj ' dl D - dl di, ) /4 D "- D D c c C Etelä-Pohjanmaa ' 8 Y) ( 8 Lo, cy, Ln - d,,, cs cs O D D dl c ti cl ") tr) up kci ') t dt D D 4 kc/ dll - (4 cs - j cti co dl - L -, -P g 4 s,, l -, -, -i 9 P 4- -,- p p 8 33,_,, o _, 4-,--, -, 4_, 43 -) --i rci ri El \ ca, 4,, 4-, --i -i - o fi U) k -,-i til? cl f-i (t) - ni 4-, - "- -,-i -) m 4i, --, "P n3 p fi ( a,,, - R o ai Q, ) --, (3 4-, r 4-' P C/), r--),b) o o Li P', g -8,_, -,-) E ",-) 4_,

44 4 "e ul c -,--) R ") r, S R Cr,zr CF C,- LC) r r ) C m,- cr di ') ( ud, UD 3 te),- 3 OD d Cr', C- C,-,- d, OLD OLD r-,-,f, ) r- UD,- t d, -g?) -- "rni ii -;',,, CD d, OD, kd ) r-- c, ") 3 CY U") ) C n n CD ) C kid OD,- CV (V ' ztl 3,- "; d ) L-) dl (J3 t6 g _,,,, m cv c) tr) ) UD,- t ci OD,- ri 7 r,- OD OD 'zi,,-i ' 3 () c d d 36,f,f -,- kr, OD ko OD ch 3 UD "z,,- O,i r- ud Q w!?, 4, w (,J -P cel -P, J r, r- il' 8 4 fi P ' "u)',-- -P r-i R ( fi a Tg,,- u»,-, u, ä 9 4

45 4 - U7 c VD,i ) d, O C C) C) L OOO "ct, VD,j ; ( C /7 c--,' U c, tr) -F c, c,, VD CV ),,,, CD, cf' di -,-; 4, d d tri 7 d ci up -; 7 V3 On zr G P (/) r 7 7 u) n C 7 7 U7 L on on ezi c\ tf cv c, c, CD c, kr) U7 on csi ),zti c-- on -- U7 CY D 3 CD Ln 7 O CV cti c- m 7 7 m U7 V3 U7 d U7 CD zt 7 U7 CD VD 7 'dl U7 C) VD,-- C' V, V CD C Cr; - ( U"; 't 7 CD d C) Cl) ( cp o 7 dl VD c/ "C (L) -; l r r CV O C-- On ( \, g i - C4 - F-, VD 7 C, O VD 7 c, CD zt( -, vd U7 O occ,c,,,,i, ri cr ( 7 7 ( OD CV O --, Lo, d',,f, ( - tr,,i,-,, /7 r; on U7, t, ('4 CV z/ C) ( 8 Li-, --,,,,, L; L on n On ) -; o n CV ),/, d+ kj,4 Ö rc -,- G Q 4- o -P rg ( g --,-, 8 / q"5 3 z,_, u) eri lt, {- A - o, 4 ni ro ro ls rcl 49

46 md CD Li«) o3 od 9 kr) D d md C- CD ud OD Cn c Cn cv CD CD CD kci ti) OD l CD L') Cf) Up C) d UD D CD CD OD f; cy c OD C/, r- Cr; Cr) Cn C) dl Li") ud C) ud UD c i OD ug C- cc d " dfl dl dl kid c4 F md OD cc; op cd ud CD co md ad k C) OD OD UD OD CD OD OD O r-4''cd Co CD v3 CD o3 ud CD Ul kd C- "t kr) C) D C3 CD Crti ud ud dtl r, r, ri CD CD tn cr) R i3 fi 4 rel R7 ("C;

47 (3,- g g -- )/) i ccf g R ä Kirjanpitot i lat keskimäär 44 d, c 3 o,- 7 o d, d, dl dl tn 8 (y) d, cv 3 3 O,- Le') to n n 3 co 3 3 tr) ko d i tn,t, di kd, VD L') dt cv cv cv cf),,-, tn r, cr,- (\ c tn Li'), ( kr) dl dl, 3 k n, -- tn k ic) l dl,- d, 3 tn 3 t tr) tn dll ke) Li-) d i ko 3 3 -!) '--) C c6 r-' g ) /) ä Paotettu keskiarvo (7 d, tn dl C7 kr) tn ',- tn,z kr) 3 r-,-- Cti,,,, kr) d, cv tn ko cr ko ko ko 3 - 'Z k,- di ko tn cs 3 l t 4!) t d,, 3 -i, tr) ln r-,- di c,,- n n - c tn "zr kr 4,),- i dl tr) d l CT k c 4) d -4,-( Ṉ,,-4, - D 'zi, lo 8 tn kr) tn tn,- kr),- 4, -,--, 4 - E C or-) W - Q -- fi g -,- _,, rts C r--,l g o\ c ni n, 49, _, C) --),_,,, 4, =C, R

48 , R zp, 4,, 45 - E- ' /4 uo o /4 /4 c n 8 Li') 4 -,- - ',-4 zif,if,z /4 (r) Cr, Cr) z( tn t k L) Cs ', c Cr) tn /4 tn zli /4 ko vp, - /4 L', o' tn E- kr),--,-t tn Cn zit c o t di r, r, 4 r, tn 8 Rt L",r zt, o cv kr; ko k D CS a to 3-4 tn \ ko tn ko,- lo ct, o - o,- r, -4 kr3 z CT O Cn on CT l csl te/ -) 'Zli o mo to tn cv tn,--i CY to ( tn tn, /4,, o td,- di n di t cn tn zti kr, c tn dl CV c cv,zt tn uo / 4 cn klo ko cr) o\ C')tri,- tri Cr \ cn co kn ct /4 8 CV ko,t,,i, /4 tn tn tn /4, -,- - 4, ni, p rg fi 4 8 ) r-c -c fi j,-, m? g `-- d 5 cko Ln k fi 49 fi 9 '-rc -6 x -,, c) --) O, ta, g u)

49 s s z '-4 ko LC),-- ko c Le) (T di s; cti / cr+ di? ",z 8 k 3 L", di U) ) -,- - zt, cr to Cr di kd L-) k vd,z z, - Lri Cr tr) tr;,- - - szl+ vd LC) ko op n Cs ch R Cr) V3 tr) Lr) s Le) ko R 9 s, R, c tr) ko tri tr) --) k i e i? F- En L") zil cr cll,/, ko tn V) tr) Li-) LO vd 4 s i tr) cr ko k d, ko ztt tt c s e,/ di 8 tri i-i Cr O zl< tr) Ln Le) ko,- er, Cn zt, ir; Cr) cy, T- fi Q -- ip i_; 4 g ni --) - fi U) fi fi - 54? "U) k fi _, gc, ai - l',8 - i -, P, fi U),,i

50 AATALOUDE TALOUDELLSE TUTKUSLATOKSE TEDOATOJA o 33 AJAKOTASTA AATALOUSEKOOAA Currt topics agricultural omics elski s KETTUE, L ow much land is needed s 5-4 KETTUE, L Possibilities of fnish agriculture adjustg to more liberal foreign trade s 5-4 KETTUE, L & ÄKE, P Geral features and problems of fnish agricultural trade s 5-34 KOE, J Production and foreign trade of some dustrial crops s o 34 PUURUE, Viljelijäväestön tuloj vertaam muid väestöryhmi tuloih elski s + liitt o 35 AJAKOTASTA AATALOUSEKOOAA Kirjanpitotiloj tuloksia, tilivuosi 986 elski s o 36 AJAKOTASTA AATALOUSEKOOAA Eri tuotantosuuntaa harjoittavi kirjanpitotiloj tuloksia, tilivuosi 986 elski s o 37 aataloud htadeksit ja kokonaislaskelmat, maataloustuotteid kokonaismargaalit sekä ravtotaseet elski s SLTAE, L aataloud htadeksit s 7-8 SLTAE, L aataloud kokonaislaskelmat s 9-8 LEPPÄLÄ, J aataloustuotteid kokonaismargaalit s 9-38 LEPPÄLÄ, J Ravtotaseet s o 38 KETTUE, L Ennusteita vuodelle elski s + 3 liitetaul o 38a KETTUE, L Forecasts for elski s o 39 AJAKOTASTA AATALOUSEKOOAA aataloud rationaalisuudesta ja viljelijöid verorasituksesta elski s TORVELA, & PUURUE, aataloud rationaalisuus ja tuloj seuranta s 5- PETOLA, K & JÄRVELÄ, Viljelijöid verorasituks kehitys kirjanpitotiloilla vuosa s -39 o 4 OKKAE, aatalousyrittäjän lomituspalvelut elski s o 4 KOLA, J aataloud kokonaislaskelman muka tuotekohta kustannusjakauma Kiteä- ja muuttuvakertoim panosmalli elski s

51 9 7-,

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA TEDOATOJA 75 992 AJAKOTASTA AATALOUSEKOOAA KRJAPTOTLOJE TULOKSA TLVUOS 99 AATALOUDE TALOUDELLE TUTKUSLATOS AGRCULTURAL EOCS RESEARC STTUTE, FLAD RESEARC REPORTS 75 992 TEDOATOJA 75 AJAKOTASTA AATALOUSEKOOAA

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA AATALOUDE TALOUDELLSE TUTKUSLATOKSE TEDOATOJA : 3 TE AGRCULTURAL EOCS RESEARC STTUTE, FLAD RESEARC REPORTS, 3 AJAKOTASTA AATALOUSEKOOAA KRJAPTOTLOJE TULOKSA TLVUOS 982 ELSK 98 aatalud taludellis tutkiuslaitks

Lisätiedot

WAinill AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TULOKSIA TIEDONANTOJA 152 1990 TILIVUOSI 1988

WAinill AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TULOKSIA TIEDONANTOJA 152 1990 TILIVUOSI 1988 WAnll TEDOATOJA 5 99 AJAKOTASTA MAATALOUSEKOOMAA KRJAPTOTLOJE TULOKSA TLVUOS 988 MAATALOUDE TALOUDELLE TUTKMUSLATOS AGRCULTURAL EOMCS RESEARC STTUTE FLAD RESEARC REPORTS 5 99 TEDOATOJA 5, 99 AJAKOTASTA

Lisätiedot

Maatalouden taloudellisen 'tutkimuslaitoksen tiedonantoja M 8. Kirjanpitotilojen tuloksia tilivuodelta 19 66. Helsinki 1968

Maatalouden taloudellisen 'tutkimuslaitoksen tiedonantoja M 8. Kirjanpitotilojen tuloksia tilivuodelta 19 66. Helsinki 1968 Maatalouden taloudellisen 'tutkimuslaitoksen tiedonantoja M 8 Kirjanpitotilojen tuloksia tilivuodelta 9 66 Helsinki 968 Alkusanat Tässä monisteessa esitetään maatalouden kannattavuustutkimuksessa mukana

Lisätiedot

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS. AULIS JÄRVI, ARJO KANGAS, LEO MUSTONEN, YRJÖ SALO, HEIKKI TALVITIE, MARTTI VUORINEN ja LEA MÄKELÄ

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS. AULIS JÄRVI, ARJO KANGAS, LEO MUSTONEN, YRJÖ SALO, HEIKKI TALVITIE, MARTTI VUORINEN ja LEA MÄKELÄ MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS TIEDOTE 2/95 AULIS JÄRVI, ARJO KANGAS, LEO MUSTONEN, YRJÖ SALO, EIKKI TALVITIE, MARTTI VUORINEN ja LEA MÄKELÄ Virallisten lajikekokeiden tuloksia 1987-199 Jokioinen 1995 ISSN

Lisätiedot

Pakkauksen sisältö: Sire e ni

Pakkauksen sisältö: Sire e ni S t e e l m a t e p u h u v a n v a r a s h ä l y t ti m e n a s e n n u s: Pakkauksen sisältö: K e s k u s y k sikk ö I s k u n t u n n i s ti n Sire e ni P i u h a s a rj a aj o n e st or el e Ste el

Lisätiedot

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS. LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, KATRI PAHKALA, MARKKU KONTTURI ja LEA MÄKELÄ

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS. LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, KATRI PAHKALA, MARKKU KONTTURI ja LEA MÄKELÄ MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS TIEDOTE 2/93 LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, KATRI PAKALA, MARKKU KONTTURI ja LEA MÄKELÄ Virallisten lajikekokeiden tuloksia 1985-1992 Jokioinen 1993 ISSN 359-7652

Lisätiedot

IMMIN AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TUOTANTOSUUNNITTAISIA TULOKSIA TIEDONANTOJA 176 1992 TILIVUOSI 1990

IMMIN AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TUOTANTOSUUNNITTAISIA TULOKSIA TIEDONANTOJA 176 1992 TILIVUOSI 1990 IMMIN TIEDONANTOJA 76 992 AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TUOTANTOSUUNNITTAISIA TULOKSIA TILIVUOSI 990 MAATALOUDEN TALOUDELLINEN TUTKIMUSLAITOS AGRICULTURAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE,

Lisätiedot

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Lisätiedot

VIRALLISTEN LAJIKEKOKEIDEN TULO SYHD ISTELMIÄ 1978. KASVINVILJELYLAITOKSEN TIEDOTE N:o 13 MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

VIRALLISTEN LAJIKEKOKEIDEN TULO SYHD ISTELMIÄ 1978. KASVINVILJELYLAITOKSEN TIEDOTE N:o 13 MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MAATALOUDEN TUTKMUSKESKUS KASVNVLJELYLATOKSEN TEDOTE N:o 3 TMO MELA, ULLA LALLUKKA, LSA MATTLA JA JOUN KATLA: VRALLSTEN LAJKEKOKEDEN TULO SYHD STELMÄ 978 TKKURLA SSN 0356-7575 SSÄLLYS Sivu. Johdano Seliyksiä

Lisätiedot

-d;'$ d{ee lr a ;{*.v. ii{:i; rtl i} dr r/ r ) i a 4 a I p ;,.r.1 il s, Karttatuloste. Maanmittauslaitos. Page 1 of 1. Tulostettu 22.08.

-d;'$ d{ee lr a ;{*.v. ii{:i; rtl i} dr r/ r ) i a 4 a I p ;,.r.1 il s, Karttatuloste. Maanmittauslaitos. Page 1 of 1. Tulostettu 22.08. Maanmttauslats Page 1 f 1 -d;'$ d{ee lr a ;{*.v {:; rtl } dr r/ r ) a 4 a p ;,.r.1 l s, Karttatulste Tulstettu 22.08.2014 Tulsteen keskpsteen krdnaatt (ETRS-TM3SFlN): N: 6998249 E: 379849 Tulse e le mttatarkka.

Lisätiedot

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS. LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, KATRI PAHKALA, MARKKU KONTTURI ja LEA MÄKELÄ

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS. LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, KATRI PAHKALA, MARKKU KONTTURI ja LEA MÄKELÄ MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS TIEDOTE 9/92 LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, KATRI PAKALA, MARKKU KONTTURI ja LEA MÄKELÄ Virallisten lajikekokeiden tuloksia 198-1991 Jokioinen 1992 ISSN 359-7652

Lisätiedot

ole vastaanottotiloja.

ole vastaanottotiloja. Kiinteistd Oy Kalajoen Keidas Karhuojantie 2 90460 Oulunsalo TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.-3122009 1 Yleistai yhtidstii Yhtion omistamissa rakennuksissa huoneistot varattu osakkeenomistajille lomaasunnoiksi.

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TUOTANTOSUUNNITTAISIA TULOKSIA TILIVUOSI 1993 TIEDONANTOJA 200 1995

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TUOTANTOSUUNNITTAISIA TULOKSIA TILIVUOSI 1993 TIEDONANTOJA 200 1995 TIEDONANTOJA 200 1995 AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TUOTANTOSUUNNITTAISIA TULOKSIA TILIVUOSI 1993 MAATALOUDEN TALOUDELLINEN TUTKIMUSLAITOS AGRICULTURAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE,

Lisätiedot

Maatalouden taloudellisen tutkimuslaitoksen tiedonantoja N2 4. Kirjanpitotilojen tuloksia, tilivuodelta 1 9 6 3 / 6 4.

Maatalouden taloudellisen tutkimuslaitoksen tiedonantoja N2 4. Kirjanpitotilojen tuloksia, tilivuodelta 1 9 6 3 / 6 4. Maatalouden taloudellisen tutkimuslaitoksen tiedonantoja N2 4 Kirjanpitotilojen tuloksia, tilivuodelta 9 6 3 / 6 4 Helsinki 965 Alkusanat Tässä monisteessa esitetään maatalouden kannattavuustutkimuksessa

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKITERIALLITU PATENT- OC REGITERTYRELEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bkslut Kaupparekisteri andelsregistret Verhallinnsta saapuneet tiedt Uppgifter inkmna från skatteförvaltningen

Lisätiedot

-Jotta maailma olisi parempi paikka wappuna. RAKENNUSINSINÖÖRIKILLAN VIRALLINEN KILTALEHTI JO VUODESTA 1963 2/2012

-Jotta maailma olisi parempi paikka wappuna. RAKENNUSINSINÖÖRIKILLAN VIRALLINEN KILTALEHTI JO VUODESTA 1963 2/2012 -J w. RAKENNUSINSINÖÖRIKILLAN VIRALLINEN KILTALEHTI JO VUODESTA 1963 2/2012 JOS ET NÄE LUKEA ALLAOLEVAA PIILOTETTUA TEKSTIÄ, JUO LISÄÄ SKUMPPAA, SILLÄ STEREOGRAMMIEN NÄKEMINEN ONNISTUU VAIN SILMÄT KILLISSÄ.

Lisätiedot

TEOLOGIAN YLIOPPILAIDEN TIEDEKUNTAYHDISTYKSEN JULKAISU VUODESTA 1853 4/2012

TEOLOGIAN YLIOPPILAIDEN TIEDEKUNTAYHDISTYKSEN JULKAISU VUODESTA 1853 4/2012 TEOLOGIAN YLIOPPILAIDEN TIEDEKUNTAYHDISTYKSEN JULKAISU VUODESTA 1853 4/2012 P 4 V 5 P 6 L 7 A H g 10 K 12 N ö ( ) 15 T,, 16 A3 - N 20 Dg! 18 R 21 E 19 K: K R 22 R 23 L - Hd R, Sf L, I V A V K - Sf L K

Lisätiedot

4rrr. PYSwvYoesrÄ. 0809-cPR-1115. Tarvasjoen Teräsovi Oy Junnaronkatu 16 24100 Salo SE RTI FI KAATTI TUOTTEE N SUORITUSTASON EN 12101-2:2003

4rrr. PYSwvYoesrÄ. 0809-cPR-1115. Tarvasjoen Teräsovi Oy Junnaronkatu 16 24100 Salo SE RTI FI KAATTI TUOTTEE N SUORITUSTASON EN 12101-2:2003 4rrr VTT XPRT SRVCS Y llmeu ls r 0809 VTT XPRT SRVCS Y P 1001.02044\TT S RT KAATT TUTT SURTUSTAS PYSwvYesrÄ 0809PR1115 urpn prlmenn j neuvsn seuksen : 305/201 1 (rkennusueseus el CPR), jk n nneu mlskuun

Lisätiedot

1, MITÄ TARKOITETAAN SEURAAVILLA TERMEILLÄ:

1, MITÄ TARKOITETAAN SEURAAVILLA TERMEILLÄ: KRANPDON TNTT 14.4.2014 LAY/OTK OT: Vst jkseen kysymykseen erllselle pperlle (must merktä nm myös krjnptu"t.u"ppern). ös et vst jhnkn kysymykseen, jätä nmetty vstuspper myös kysesen tehtävän slt' rrävär:

Lisätiedot

Suosituimmat kohdemaat

Suosituimmat kohdemaat Suosituimmat kohdemaat Maakuntanro Maakunta Kohdemaa Maakoodi sum_lah_opisk 21 Ahvenanmaa - Kreikka GR 3 Åland Italia IT 3 Turkki TR 2 Saksa DE 1 09 Etelä-Karjala Venäjä RU 328 Britannia GB 65 Ranska FR

Lisätiedot

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto i lc 12. Ö/ 1 ( 5 ) LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 1=Täysi n en mi eltä. 2=Jokseenki n er i m ieltä, 3= En osaa sanoa 4= Jokseenki n sa m a a mieltä, 5= Täysin sa ma a

Lisätiedot

Ikväidill AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TULOKSIA TILIVUOSI 1993 TIEDONANTOJA 199 1995

Ikväidill AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TULOKSIA TILIVUOSI 1993 TIEDONANTOJA 199 1995 Ikväidill TIEDOATOJA 199 1995 AJAKOHTAISTA MAATALOUSEKOOMIAA KIRJAPITOTILOJE TULOKSIA TILIVUOSI 1993 MAATALOUDE TALOUDELLIE TUTKIMUSLAITOS AGRICULTURAL ECOOMICS RESEARCH ISTITUTE FILAD RESEARCH REPORTS

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNGIN ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA (luonnos 17.12.2008)

LOIMAAN KAUPUNGIN ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA (luonnos 17.12.2008) LOIMAAN KAUPUNGIN ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA ( 17.12.2008) 1. Jd Ep p. T p pg, L d pp d d. O p L g p. Kpg p : L p g 1 2 p Kp K E g L 3 g d 2 0 0 9 2 0 1 2 g 4 p T. w 5 w w.. f / I f T V 6 p M K 7 Y p

Lisätiedot

J u s s i N ie m i-p y n ttä ri, y lilä ä k ä ri, M a lm in p s y k ia tria n p o lik lin ik k a T o rs ta i 1.1 2.2 0 1 1

J u s s i N ie m i-p y n ttä ri, y lilä ä k ä ri, M a lm in p s y k ia tria n p o lik lin ik k a T o rs ta i 1.1 2.2 0 1 1 M IT E N O S A A M IS T A V O I J O H T A A? jo ita k in a ja tu k s ia J u s s i N ie m i-p y n ttä ri, y lilä ä k ä ri, M a lm in p s y k ia tria n p o lik lin ik k a T o rs ta i 1.1 2.2 0 1 1 E s ity

Lisätiedot

SUODATIN- PATRUUNAT MASINO-HYDROSTO KEY OY

SUODATIN- PATRUUNAT MASINO-HYDROSTO KEY OY 1 SUODATIN- PATRUUNAT 2006 10 MASINO- KEY OY 2 Masino-Hydrosto key Oy toimittaa suodatusjärjestelmiä, suodattimia ja patruunoita hydrauli- ja kiertovoitelujärjestelmiin, kompressoreihin, ilmalle, vedelle

Lisätiedot

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS Tiedote 16/85 LEO MUSTONEN, SEPPO PULLI, OLLI RANTANEN Kasvinviljelyosasto LIISA MATTILA Laskentatoimisto Virallisten lajikekokeiden tuloksia 1977-1984 JOKIOINEN 1985 ISSN

Lisätiedot

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS Tiedote 2/88 LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, KATRI PAKALA ja MARKKU KONTTURI Kasvinviljelyosasto LIISA MATTILA Laskentatoimisto Virallisten lajikekokeiden

Lisätiedot

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db Pet jr t Kvm Kr Hyyr yl Sr m Hm Ko e o LIITE.. Mtede melelvty 0 Yömelto (etore: m) Ortmp Petmo Immo Kop Rto Tehr Rö Voe Lepelto Pr Ptlh Rm Kymht Netytem Vroj Prorp Sem Rto Tlllo Vtter Sotmp It-Sto M Korvet

Lisätiedot

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MTTK MAATALOUDN TUTKIMUSKSKUS Tiedote 12/85 MAURI TAKALA Hämeen tutkimusasema Asumajätevesien imeyttäminen maahan ja energiapajun viljely imeytyskentällä JOKIOINN 1985 insn 359-7652 MAATALOUDN TUTKIMUSKSKUS

Lisätiedot

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos.

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos. Teamware Office' Posti Saapunut posti : Olavi Heikkisen lausunto Lähettäjä : Karjalainen Mikko Vastaanottaja : Leinonen Raija Lähetetty: 18.1.2013 10:29 He i! Korjasin nyt tämän spostiliitteenä olevaan

Lisätiedot

PUUT T E H TÄV. käyttää hyödyksi.

PUUT T E H TÄV. käyttää hyödyksi. PUU / j j l Y / E H ÄÄ l l l l r r Ä E H Ä l l j l j H rl r j K PUU j r r j r IE OA P P r j r l J rj r P r l j r l l j l r r j r j r P P l r j r l j P j Ml r j rg j r r l M A R JA r l l O E H ÄÄ l / l

Lisätiedot

Yl ä -S a von S O TE kunt a yhtym ä en Kuukausiraportti

Yl ä -S a von S O TE kunt a yhtym ä en Kuukausiraportti Ylä-Savon SOTE K U N T A Y H T Y M A Yl ä -S a von S O TE kunt a yhtym ä en Kuukausiraportti Tammikuu - Heinäkuu 213 Kuukausiraportti heinäkuu 213 Kuntayhtymä Talous Ta 213 Tot.71213 Tot-% Ennuste Toimintatuotot,

Lisätiedot

TILIKAUDELTA 1.1.2010-3 I.12.2010

TILIKAUDELTA 1.1.2010-3 I.12.2010 POHJOIS-ESPOON PONSI RY TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1.2010-3 I.12.2010 SISAI,I,YSI,I ]ETTELO: TULOSLASKELMA TASE LIITETIEDOT LUETTELO TILIKIRJOISTA AI,I,EK]R.]OITIIKSET 1 2.- 3 4 5 6 TASE-ERITTEI,YT 1-

Lisätiedot

ITK 236 Jups. Elektroninen liiketoiminta kahtena prosessina (Kambil & van Heck) Monikanavamalli

ITK 236 Jups. Elektroninen liiketoiminta kahtena prosessina (Kambil & van Heck) Monikanavamalli IK 236 Jp Elr l h pr (Kbl & v Hc) Mvll l p fgr vr h vl 1 ll ypyä j v rll (hp://www.-fcr./) hc prr chcl Idvdl Org Idry Scy Grc b dl frwr cg f Sp-prl prl d cp /cgr cr ll lvl (.., hc prr). ). h cp c f dld

Lisätiedot

JUMALAN OLEMASSAOLOA. En voinut enää kieltää

JUMALAN OLEMASSAOLOA. En voinut enää kieltää A E l JUMALAN OLEMASSAOLOA V jl l l j Igl j l l l M j l l j M l l? K ö ljl p j pö l j pl j lpp Ol g l j lppj lp M j l j lblg Rc Dw j l H l pjl l l p l j DNA: j l l l S pl J l p l l l l M ö j lppj lp pl

Lisätiedot

TEKNISET TIEDOT. ISO 6432 minisylinterit Ø 8-40 mm

TEKNISET TIEDOT. ISO 6432 minisylinterit Ø 8-40 mm ISO 6432 minisylinterit Ø 8-40 mm Univerin minisylinterien kehitystyöhön on hyödynnetty vuosien tutkimustyö ja tuotekehityksen saavutukset. Tuloksena on luotettava tuote, joka soveltuu kaikkein vaativimmankin

Lisätiedot

MAALAHTI KOPPARBACKEN. Rautakautisen kalmistoalueen koekaivaus. Tapio Seger 1985 Tiivistelmän tehnyt Mirja Miettinen

MAALAHTI KOPPARBACKEN. Rautakautisen kalmistoalueen koekaivaus. Tapio Seger 1985 Tiivistelmän tehnyt Mirja Miettinen MAALAHTI KOPPARBACKEN Rautakautisen kalmistoalueen koekaivaus Tapio Seger 1985 Tiivistelmän tehnyt Mirja Miettinen _(._l \ '- ; ( MAALAHTIKOPPARBACKEN Rautakautisen kalmistoalueen koekaivaus 1985 Tapio

Lisätiedot

ART HOUSE C M Y CM MY CY CMY K. Harjoitus tekee mestarin. Suomen kielen syventäviä harjoituksia maahanmuuttajille. Marja-Liisa Saunela

ART HOUSE C M Y CM MY CY CMY K. Harjoitus tekee mestarin. Suomen kielen syventäviä harjoituksia maahanmuuttajille. Marja-Liisa Saunela J K T K j j I A-S A A L J A j-bjö M Sb V Hj 3: j j j j j j j Kj j j j j j K j j M j j j j S - j - j ö Hj 3 j j j j T ö j j ö - j TITOSANOMA Mj-L S Hj 3 S j j ART HOUS Hj C M Y CM MY CY CMY K Oj j K S L

Lisätiedot

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census Suomen virallinen tilasto Finlands officiella Statistik Official Statistics of Finland VI C:106 Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census 1980 Osa XVI Del XVI Volume

Lisätiedot

F_l/ mlmz SOVE LLU STE HTÄV Ä G RAVITAATI O LA I STA. Fon. (vetovoima) mr ja lxz välinen gravitaatiovoima. kappaleiden massat ovat mr ja mz (kg)

F_l/ mlmz SOVE LLU STE HTÄV Ä G RAVITAATI O LA I STA. Fon. (vetovoima) mr ja lxz välinen gravitaatiovoima. kappaleiden massat ovat mr ja mz (kg) SOVE LLU STE HTÄV Ä G RAVITAATI O LA I STA ltl ka ppa leiden (vetovoima) m ja lxz välinen gavitaatiovoima Fon F_l/ mlmz 2 kappaleiden massat ovat m ja mz (kg) on kappaleiden keskipisteiden välinen etäisyys

Lisätiedot

KUIVANIEMI JOKIKYLÄ VESKANKANGAS (KUIVANIEMI 3 VESKANKANKANGAS)

KUIVANIEMI JOKIKYLÄ VESKANKANGAS (KUIVANIEMI 3 VESKANKANKANGAS) KUIVANIEMI JOKIKYLÄ VESKANKANGAS (KUIVANIEMI 3 VESKANKANKANGAS) Selvitys V. Luhon vuonna 958 suorittamasta kaivauksesta kivikautisella asuinpaikalla Tuija Wallenius 989 Vuonna 958 Ville Luho suoritti tutkimuksia

Lisätiedot

3 m. y 8 0 s 3. w - < n 3. = O Å O^ d : 3 Ö N. a N rn 3 m 01. w Z. m 7. r y. u U N V 00 V V 00 00. O Oo Ö O Ö Ö. t O > > V V N N

3 m. y 8 0 s 3. w - < n 3. = O Å O^ d : 3 Ö N. a N rn 3 m 01. w Z. m 7. r y. u U N V 00 V V 00 00. O Oo Ö O Ö Ö. t O > > V V N N = Å ^ : y 8 T x - - rn 1 w - < n w Z < w r y ri { Ii 8 ( D u U V V o t > > V 6 8 V V t(h AA 2. 2 D " 1 ) : `wi rw ( D ( D ( D f D F F F F D fd A D < o o = D Å Å D 1 r DT = r Ln M Dx - o r A ~.. _Q H, x.

Lisätiedot

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ulkoinen/S i säinen 1.r_.2L5 31.8.2].5 Sivu l- 5. L.2]-5 2]-5 215 l_-8 ToUeutuma 2r_4 l--8 5 Tekninen lautakunta TUTJOSLASKELMA TueE ja avustukset TOTMINTATUOTOT TOIMINTAKUI UT HenkiLösivukulut Henki 1östökul-ut

Lisätiedot

c SKAPAT JULKINEN HANKINTA Sivu 1/3

c SKAPAT JULKINEN HANKINTA Sivu 1/3 c SKAPAT JULKINEN HANKINTA Sivu 1/3 e n o n c, i n 28.10.2014 S Ä H K Ö N H A N K IN T A L O U N A IS -S U O M E N K O U L U T U S K U N T A Y H T Y M Ä Mukana ovat Lounais -Suomen Koulutuskuntayhtymän

Lisätiedot

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS. VAPPU KOSSILA ja PÄIVI MÄNTYSAARI. Pikkuvasikoiden ruokintakoetuloksia Maatalouden tutkimuskeskuksessa v.

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS. VAPPU KOSSILA ja PÄIVI MÄNTYSAARI. Pikkuvasikoiden ruokintakoetuloksia Maatalouden tutkimuskeskuksessa v. MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS TIEDOTE 2/92 VAPPU KOSSILA ja PÄIVI MÄNTYSAARI Pikkuvasikoiden ruokintakoetuloksia Maatalouden tutkimuskeskuksessa v. 1973-89 Jokioinen 1992 ISSN 0359-7652 Maatalouden tutkimuskeskus

Lisätiedot

Hysteerinen komedia meistä naisista...(ja vähän myös miehistä)! oivatuotanto.fi

Hysteerinen komedia meistä naisista...(ja vähän myös miehistä)! oivatuotanto.fi H d (j v ö )! H: Kj j j: Apö : S: Tjjj: Lv: V: V-p: Ä: M: Kp: Pv: Nö: Gfi : Kv: S Sd Bjö Jbdó N Hg T P Tj V Gd Ö J Tv K K J Tv, K Kj R H, K W K W Gd Ö J H, K Ld Mj H K Kj K 1 30 j 15 v Ap : Sf Ed 3 Sg,

Lisätiedot

Metsäarvio. ~ metsänhoitoyhdistys. Toimeksiantaja Arvion tarkoitus Kohde ja omistus

Metsäarvio. ~ metsänhoitoyhdistys. Toimeksiantaja Arvion tarkoitus Kohde ja omistus ~ metsänhoitoyhdistys Metsäarvio 1(2) Toimeksiantaja Arvion tarkoitus Kohde ja omistus Pinta-ala ja tietolähde Maaperätiedot Kasvupaikat Arviokäynti Kuvaus arviomenetelmästä Kehitysluokkien rakenne Puustotiedot

Lisätiedot

Sisäpiirintiedon syntyminen

Sisäpiirintiedon syntyminen Kai Kotiranta Sisäpiirintiedon syntyminen Kontekstuaalinen tulkinta Y liopistollinen väitöskirja, jo k a Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan suostum uksella esitetään julkisesti tarkastettavaksi

Lisätiedot

Kuvat: Anju Asunta, Tuusulanjärven kamarimusiikki / Maarit Kytöharju, Järvenpään Teatteri / Timo Saarinen

Kuvat: Anju Asunta, Tuusulanjärven kamarimusiikki / Maarit Kytöharju, Järvenpään Teatteri / Timo Saarinen YEÄ & INFONI :, / ö, / ÄENÄÄ, g, ²,, ² 00 Y 000 E g, d ÄENÄÄ EINOIINEN UUUIUUNI g, d: g, d d, g g d ö I b, 0 b öö, dbfd d E f dbfd ö ö E, f UUUUNGI EO U, g ö ö, g b öö g ö, g,, d ö UUNI UUI ÄEEN d E I

Lisätiedot

MAHDOLLISUUKSIEN TASA-ARVO, SIVISTYS, KANNUSTAVUUS, SUVAITSEVAISUUS, VÄLITTÄMINEN

MAHDOLLISUUKSIEN TASA-ARVO, SIVISTYS, KANNUSTAVUUS, SUVAITSEVAISUUS, VÄLITTÄMINEN H V: Vr Pr: Mr V: Syrjyy yrjy Nr S K S 3 S 3 S 6 2/2012 UUSISIPOO NYA SIBBO 7500 Hy, MAHDOLLISUUKSIEN TASA-ARVO, SIVISTYS, KANNUSTAVUUS, SUVAITSEVAISUUS, VÄLITTÄMINEN rj, j d rd yö yö S Työ j yr y yd O

Lisätiedot

MASKEERAUS: KOSMETOLOGIOPISKELIJAT LAURA YLITALO, KAROLIINA SIRPELÄ, MERVI SARJANOJA VALKEAKOSKEN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO KUVAT: JYRKI LUUKKONEN

MASKEERAUS: KOSMETOLOGIOPISKELIJAT LAURA YLITALO, KAROLIINA SIRPELÄ, MERVI SARJANOJA VALKEAKOSKEN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO KUVAT: JYRKI LUUKKONEN g k W H C MASKEERAUS: KOSMETOLOGIOPISKELIJAT LAURA YLITALO, KAROLIINA SIRPELÄ, MERVI SARJANOJA VALKEAKOSKEN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO KUVAT: JYRKI LUUKKONEN EDUNVALVONTAA ASENTEELLA www.u.f / www..f TUOTANTOVASTAAVA

Lisätiedot

suomeksi eduskunta 2012

suomeksi eduskunta 2012 d 2012 Ed vd y 6. h 2012. Ph jh h, dj K T, d v hh j vh. Ed hh v d dj E H (d.) j vhh dj P Rv (.). T vhh j A Jh (.). Vv vj v 7. h, j v d Tj H v v vv. Tv d v S Nö yhy d 1. 2012 jh v. P E h d v. K d S E v

Lisätiedot

AIKAKAUSLEHDET. tammik. Suomen Suurin SiSuStuSlehti. Kevään. värikkäät astiat. Talvi 1/0. arke. herkut. retkel MAK

AIKAKAUSLEHDET. tammik. Suomen Suurin SiSuStuSlehti. Kevään. värikkäät astiat. Talvi 1/0. arke. herkut. retkel MAK 1 UU mmk 2006 AIKAKAUSLHDT 75 : O R V A I L m U J Am I M Kää JAS ä M A KU r 0 1 ä y ö d K h h H r Sm Sr SSSSh ärkkää RUOKA, JUOM A, KITT IÖ, M AT K A ILU, HY VIVO ITI r y, y 3 ää & r h r d 2008 öö r g

Lisätiedot

hinnasto 01.08.2011 Hinnat sis. alv 23% hintoihin lisätään kierrätysmaksu Maatalouden ja teollisuuden renkaat, vanteet ja sisärenkaat

hinnasto 01.08.2011 Hinnat sis. alv 23% hintoihin lisätään kierrätysmaksu Maatalouden ja teollisuuden renkaat, vanteet ja sisärenkaat hinnasto 01.08.2011 Hinnat sis. alv 23% hintoihin lisätään kierrätysmaksu Maatalouden ja teollisuuden renkaat, vanteet ja sisärenkaat 1 Traktorin eturenkaat KOKO MALLI PR HINTA 5,00 15 BKT TF 9090 4 71

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

VALTION MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUSLAITOS

VALTION MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUSLAITOS VA K LA Postios Helsinki Rukkila Puhelin Helsinki 847872 Rautatieas Pitäjänmäki VALTION MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUSLAITOS 1953 Koe tusselostus 137 Kuva 1 SAMPO-PUIMAKONE malli 471 ) Ilmoittaja ja valmistaja:

Lisätiedot

- Mistä tekijöistä ilmanvaihdon energiatehokkuus riippuu

- Mistä tekijöistä ilmanvaihdon energiatehokkuus riippuu KSU-6120 Rakennusten konetekniset laitteet Tentti 24.1.2011 Tentissci ei saa kaynaa muuta kirjallisuutta kuin jaettua kaavakokoelntaa. Kaikenlaisia laskimia,saa kayuaa. Tehlcitc)n loppuun on nterkitty

Lisätiedot

2 Keminmaa 3 4 5 6. Haaparanta TORNIO. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 4 Kemi

2 Keminmaa 3 4 5 6. Haaparanta TORNIO. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 4 Kemi LIITE.. Pek ka ti injun Heik rä npe ä nper kkaa u u L joki Kylä L LIITE.. i aar Na u ska ang as ik ju Koi vuh ar Ru u tti Mä nt Väi nöl ä y lä Ma rtta Vai n io n ine Tor v o Paa tti Las si ik ko Kem inm

Lisätiedot

TEKNISET TIEDOT. ISO 6431 / VDMA 24562 sylinterit Ø 32-250 mm

TEKNISET TIEDOT. ISO 6431 / VDMA 24562 sylinterit Ø 32-250 mm ISO 6431 / VDMA 24562 sylinterit Ø 32-25 mm Univerin uuden sylinterisarjan kehitystyöhön on hyödynnetty vuosien tutkimustyö ja tuotekehittelyn saavutukset. Tuloksena on luotettava tuote, joka soveltuu

Lisätiedot

VALTION MAATALOUSTEKNOLOGIAN TUTKIMUSLAITOS

VALTION MAATALOUSTEKNOLOGIAN TUTKIMUSLAITOS PPA 1 34 VIHTI 91 3-46 211 VALTION MAATALOUSTEKNOLOGIAN TUTKIMUSLAITOS STATE RESEARCH INSTITUTE OF ENGINEERING IN AGRICULTURE AND FORESTRY KOETUSSELOSTIJS Numer 1215 TEST REPORT Ryhmä 114 Vusi 1987 ' VALSSINTYLLYJEN

Lisätiedot

Selite ruotsiksi eli Nimi ruotsiksi. Provet i modersmålet, Franska, medellång. Engelska, medellång. lärokurs. Grekiska, kort lärokurs

Selite ruotsiksi eli Nimi ruotsiksi. Provet i modersmålet, Franska, medellång. Engelska, medellång. lärokurs. Grekiska, kort lärokurs KOEYHDISTELMÄROOLI Koe Aine Kokeen taso Koeryhmä Selite suomeksi eli Nimi Selite ruotsiksi eli Nimi ruotsiksi O RU Z 91 Äidinkielen koe, ruotsi svenska Svenska som O5 RU Z 92 Ruotsi toisena kielenä andraspråk

Lisätiedot

omakotitontit omakotitontit Saaristokaupungin Pirttiniemessä

omakotitontit omakotitontit Saaristokaupungin Pirttiniemessä KUOPON KAUPUNK Maaoaisuuden hallintapalvelut Tarjousten Tarjousten perusteella perusteella yytävät yytävät oakotitontit oakotitontit Saaristokaupungin Pirttinieessä Tarjousten Tarjousten jättöaika jättöaika

Lisätiedot

IRMPX asettelu ja asennusohje

IRMPX asettelu ja asennusohje IRMPX asettelu ja asennusohje 3.7.3 Läkkisepäntie 2A 62 HELSINKI MPX asetteluohje Termostaatin asettelulämpötilan muuttaminen 1. Paina SEL painiketta 2. Muuta haluttu lämpötila näyttöön nuolinäppäimillä

Lisätiedot

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS Tiedote 2/88 ELSI ETTALA ja ERKKI VIRTANEN Pohjois-Savon tutkimusasema Ayrshiren, friisiläisen ja suomenkarjan vertailu vasikka- ja hiehokaudella säilörehu vilja- ja heinä

Lisätiedot

RAITA -AUTOMAATTIAVUSTUKSEN TAKAISINPERINNÄN KOHTUUL- LISTAMINEN

RAITA -AUTOMAATTIAVUSTUKSEN TAKAISINPERINNÄN KOHTUUL- LISTAMINEN SSAAL- JA ERVESMSERÖ PÄÄÖS 1(4) 2.12,213 - SM/4869/213 Kaungin Palvelukoti y Satamakatu 12 954 onio ASA: RAA -AUMAAAVUSUKSE AKASPERÄ KHUUL- LSAME Kaungin Palvelukoti y (myöh. yhdistys) on hakenut sille

Lisätiedot

M A A N V U O K R A S O P I M U S YRI"Il 'ti IYII MI Vl)1

M A A N V U O K R A S O P I M U S YRIIl 'ti IYII MI Vl)1 M A A N V U O K R A S O P I M U S YRI"Il 'ti IYII MI Vl)1 ] JORD A;ATO Vuokramuut0a; Y-tunnus: 01 Kakkiløn kunta Vuokralainen : Jari-Malli Lanksila Anolamic. 310 1.2 Vrarkrn-alxe 199iiriala on c.cilctlv

Lisätiedot

MAATALOUDEN TALOUSRAKENNUSTEN KUSTANNUKSISTA JA NIIDEN OSUUDESTA TUOTANTOKUSTANNUKSISSA

MAATALOUDEN TALOUSRAKENNUSTEN KUSTANNUKSISTA JA NIIDEN OSUUDESTA TUOTANTOKUSTANNUKSISSA MAATALOUDEN TALOUDELLISEN TUTKIMUSLAITOKSEN JULKAISUJA N:o 16 PUBLICATIONS OF TE AGRICULTURAL ECONOMICS RESEARC INSTITUTE, FINLAND, No. 16 MAATALOUDEN TALOUSRAKENNUSTEN KUSTANNUKSISTA JA NIIDEN OSUUDESTA

Lisätiedot

Ammattiluokitus Classification of occupations

Ammattiluokitus Classification of occupations K äsikirjoja H andböcker H andbooks N ro 14 Uusittu laitos Revised edition Ammattiluokitus Classification of occupations 1987 HELSIN KI 1987 Tilastokeskus Statistikcentralen Central Statistical Office

Lisätiedot

ITK 236 Jups. Elektroninen liiketoimi kahtena prosessina (Kambil & van Heck) Monikanavamalli

ITK 236 Jups. Elektroninen liiketoimi kahtena prosessina (Kambil & van Heck) Monikanavamalli IK 236 Jp Elr lm h pr (Kmbl & v Hc) Mvmll lm mp fgr vrm m Sm rj-l v. Amz h vlm HP: mr 1 V Mvplvl CAV DVB Kä pää PSN, ISDN, xdsl Gwy? Rr GSM, GPRS, UMS Mblpää M h- l (m,, ID, lm, WLAN, LON) Rr Rr Prl Rr

Lisätiedot

Piehingin osayleiskaava 27.10.2014 Kysely alueen asukkaille ja maanomistajille

Piehingin osayleiskaava 27.10.2014 Kysely alueen asukkaille ja maanomistajille Phingin osayliskaava 27.10.2014 Kysly alun asukkaill ja maanomistajill Arvoisa vastaanottaja, Raahn kaupunginhallitus on päättänyt aloittaa Phingin osayliskaavan ajaasaistamistyön. Phingin osayliskaava

Lisätiedot

1,- kpl. kpl. hinausliina 4500kg Vetolujuus jopa 4500kg, 6m x 5cm 223041. Palvelemme: ark. 10 18, la 10 16 Ajokinkuja 3, Tampere. www.löytöliiteri.

1,- kpl. kpl. hinausliina 4500kg Vetolujuus jopa 4500kg, 6m x 5cm 223041. Palvelemme: ark. 10 18, la 10 16 Ajokinkuja 3, Tampere. www.löytöliiteri. ITALV UKSET j RENTOSAUNASETTI TARJO I LIUKURI EUROLLA L p, à,-,- PULKKAMÄEN KLASSIKKO p Up P 78c Tj d p Up L j c 8 77 A p j j. Mxp 7g, 8xx8 H jp H Sp V c j y c 8 Tj j pp, 7 j M p p d M öp, j?, 0 H Ö R

Lisätiedot

Eduskunnalle nyt annettava esitys nuorten työssä olevia nuoria työntekijöitä.

Eduskunnalle nyt annettava esitys nuorten työssä olevia nuoria työntekijöitä. H Ed ö Ed ö N ö d- p» d - hd ph ö ö h - hd Ed Ed ö - ö h ö T dö - ö h h h p Ed ö öö ö p N öö d 1966 ö h öö E p Y öh S ö höd h ^ d h p h 1929 (260/ d h p29) p - ^ö- ph ph ö Kpp- ödö h - d ö 2A d d p 1919

Lisätiedot

Maatalouden ja teollisuuden. renkaat ja vanteet OVH 1.4.2015. Vianor OVH 1.4.2015

Maatalouden ja teollisuuden. renkaat ja vanteet OVH 1.4.2015. Vianor OVH 1.4.2015 renkaat ja vanteet Maatalouden ja teollisuuden OVH 1.4.2015 Hinnat perustuvat 01.04.2015 voimassa oleviin hinnastoihin. Hinnat sis. ALV 24% Hintoihin lisätään voimassa olevat kierrätysmaksut. Pidätämme

Lisätiedot

OUTOKUMPU OY 040/2341 12/~~/83

OUTOKUMPU OY 040/2341 12/~~/83 Q OUTOKUMPU OY 040/234 2/~~/83 0 K MALMINETSINTX Eero Sandgren/PHM 25..984 GEOFYSIIKAN TUTKIMUKSET VUONNA 98 JA 983 Reisjarvi, Tiaskuru 234 2 Sijainti :400 000 Lähtökohta Kesän 983 aikana tutkimuskohteella

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

LIITE. 'r,ii. HS[r0cl ESE}O 1(2)

LIITE. 'r,ii. HS[r0cl ESE}O 1(2) HS[r0cl S}O KUULMNN 1() ä**qp ii,*w.ir.l,-;,r,tur.,t" 31.1.01 107t11 01.001011 Jaklun mukaan SPOON MOOTTORRADAT RY, YMPÄRSTÖLUPAHAKMUS MOOTTORURHLUKSKUKSN PRUSTAMSKS KULMAKORPN Arvoisa vastaanottaja, spoon

Lisätiedot

%ffir. s"äoa. l*t. 'g'( f,ri. Jäsenmäärä. Nimi:

%ffir. säoa. l*t. 'g'( f,ri. Jäsenmäärä. Nimi: s"äoa 'g'( l*t %ffir YHDSTYKSET, YHTESOT EURA L2.9.20L3 Erityisryhmien liikunta on niiden vöestöryhmien liikuntaa, joillo on vammon, soirauden tai muun toimintakyvyn heikentymisen tai sosioalisen tilonteen

Lisätiedot

4.10.2005 Juhani Ilmola, SOK

4.10.2005 Juhani Ilmola, SOK Ympäri stönsu o j e l u päi v ät 20 0 5 Kaupat ja kunnalliset määräy kset C a se j a k e l u a se ma t Juhani Ilmola y mpäristöpäällik k ö SO K S-ry h män rakenne S-ry h m ä Osuusk a up a t SOK -y h ty

Lisätiedot

Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 9. Valmistelija/lisätietoja: Mika Paavilainen, puh. 046 877 1962 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 9. Valmistelija/lisätietoja: Mika Paavilainen, puh. 046 877 1962 etunimi.sukunimi@espoo.fi 19.08.2015 Sivu 1 / 1 9 terveystoimen toimialaan kuuluvien päätösten laillisuus Valmistelija/lisätietoja: Mika Paavilainen, puh. 046 877 1962 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Perusturvajohtaja Juha

Lisätiedot

OLMALAN KAAVA-ALUE, YLIVIESKA

OLMALAN KAAVA-ALUE, YLIVIESKA L Vj Ylv p Pävämäää.. OLMALAN KAAVA-ALUE, YLIVIESKA LISÄSELVITYS RAKENNETTAVUUDESTA RAMB LL Pävämäää.. Lj M Sv Tj Vp K, P S-Pälä, K N Hyväyjä K Kl, Ylv p V LIITTEET L L Slm L . JOHDANTO Tämä lvy äydää

Lisätiedot

Lataa ilmaiseksi mafyvalmennus.fi/mafynetti. Valmistaudu pitkän- tai lyhyen matematiikan kirjoituksiin ilmaiseksi Mafynetti-ohjelmalla!

Lataa ilmaiseksi mafyvalmennus.fi/mafynetti. Valmistaudu pitkän- tai lyhyen matematiikan kirjoituksiin ilmaiseksi Mafynetti-ohjelmalla! Miten opit parhaiten? Valmistaudu pitkän- tai lyhyen matematiikan kirjoituksiin ilmaiseksi Mafynetti-ohjelmalla! n Harjoittelu tehdään aktiivisesti tehtäviä ratkomalla. Tehtävät kattavat kaikki yo-kokeessa

Lisätiedot

Tentissä sallitut apuvälineet - lqmät, kumit jne. - taskulaskin - lukion kaavakokoelma tms. + Laplace taulut

Tentissä sallitut apuvälineet - lqmät, kumit jne. - taskulaskin - lukion kaavakokoelma tms. + Laplace taulut 5-81.312 Tehoelekroniikan komponeni Teni 1.3.28, kello 13... 16, sali Sl Papereihin - sukunimi ja eunime - opiskelijanumero - kouluusohjelma. J. Niiranen 1 (5) Tenissä salliu apuvälinee - lqmä, kumi jne.

Lisätiedot

L. Maan ia Auringon vetovoiman yhtäsuuruus

L. Maan ia Auringon vetovoiman yhtäsuuruus GRAVTAATOKENTT EN TASAPA NOKOHTA: Tehtävä RATKASU L. Maan a Aurngon vetovoman yhtäsuuruus Kunka kauas Maasta avaruusluotan on vetävä, otta Aurngon jaa Maan vetovomat tasapanottasvat tosensa el avaruusalukseen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimialan palvelustrategia (linjaukset) (25.10.2011)

Sosiaali- ja terveystoimialan palvelustrategia (linjaukset) (25.10.2011) 1 (14) - j rv pvrg (j) (25.10.201 Y Er r: 4-26.10.2011 Pvrg - j rv rg r pvrg. Pvrg j: 1. j v (= rppv pvj) 2. - j rvpv jrj 3. r pv p j j - j rvh v EU- ö j ö hj. Thj r fr-hj p rhj. N vv r p h j r r. K -h

Lisätiedot

Kokeile ilmaiseksi mafyvalmennus.fi/mafynetti. Valmistaudu täydellisesti lääkiksen pääsykokeeseen! Miten opit parhaiten?

Kokeile ilmaiseksi mafyvalmennus.fi/mafynetti. Valmistaudu täydellisesti lääkiksen pääsykokeeseen! Miten opit parhaiten? Miten opit parhaiten? Valmistaudu täydellisesti lääkiksen pääsykokeeseen! n Voit harjoitella kotoa käsin huippusuositulla Mafynetti-ohjelmalla. Mukaan kuuluu 4 täysimittaista harjoituskoetta!! n Harjoittelu

Lisätiedot

OUTOKUMPU OY 0 K MALMINETSINTA. Eero Sandqren/PHM 11-4.1983 1 GEOFYSIIKAN TUTKIMUKSET VUONNA 1979 JA 19. Sijainti 1:400 000. Vihanti, Kiviharju

OUTOKUMPU OY 0 K MALMINETSINTA. Eero Sandqren/PHM 11-4.1983 1 GEOFYSIIKAN TUTKIMUKSET VUONNA 1979 JA 19. Sijainti 1:400 000. Vihanti, Kiviharju Q OUTOKUMPU OY 0 K MALMINETSINTA Eero Sandqren/PHM 11-4.1983 1 GEOFYSIIKAN TUTKIMUKSET VUONNA 1979 JA 19 Vihanti, Kiviharju 2434 05 Sijainti 1:400 000 Gähtökohta Lampinsaaren malmimuodostuman kulku on

Lisätiedot

!"##$%&'(%&)*$%&+(),-*-"%$%.&

!##$%&'(%&)*$%&+(),-*-%$%.& "##$%&'(%&)*$%&+(),-*-"%$%.& "#$%$#&'"(')*"#+,--.-#,//**-%'"#+&$)'*0&)"*+&1*1/*/,')")*-+ + + + "#$%&'#()%*+*,-./010023456/57869:8057;- ;

Lisätiedot

TILINPAATOS TILIKAIJDELTA 1. 1.2008 _ 31.12.2QQ8 POHJOIS-ESPOON PONSI RY SISALLYSLUETTELO: TULOSLASKELMA TASE 2-3 LIITETIEDOT 4 AILEKIRIOITUKSET 5

TILINPAATOS TILIKAIJDELTA 1. 1.2008 _ 31.12.2QQ8 POHJOIS-ESPOON PONSI RY SISALLYSLUETTELO: TULOSLASKELMA TASE 2-3 LIITETIEDOT 4 AILEKIRIOITUKSET 5 POHJOIS-ESPOON PONSI RY TILINPAATOS TILIKAIJDELTA 1. 1.2008 _ 31.12.2QQ8 SISALLYSLUETTELO: TULOSLASKELMA I TASE 2-3 LIITETIEDOT 4 AILEKIRIOITUKSET 5 LUETTELO TILIKIRJOISTA 6 TASE.ERITTELYT 7 / POHJOIS-ESPOON

Lisätiedot

VALTION MAATALOUSTEKNOLOGIAN TUTKIMUSLAITOS STATE RESEARCH INSTITUTE OF ENGINEERING IN AGRICULTURE AND FORESTRY

VALTION MAATALOUSTEKNOLOGIAN TUTKIMUSLAITOS STATE RESEARCH INSTITUTE OF ENGINEERING IN AGRICULTURE AND FORESTRY Vi-AKCn) PPA 1 03400 VIHTI 913-46 211 VALTION MAATALOUSTEKNOLOGIAN TUTKIMUSLAITOS STATE RESEARCH INSTITUTE OF ENGINEERING IN AGRICULTURE AND FORESTRY KOETUSSELOSTUS TEST REPORT NUMERO 1197 RYHMÄ 13 VUOSI

Lisätiedot

TUTKIMUKSIA SUOMEN MAATALOUDEN KAIN NATTAVUUDE STA

TUTKIMUKSIA SUOMEN MAATALOUDEN KAIN NATTAVUUDE STA MAATALOUDEN TALOUDELLISEN TUTKIMUSLAITOKSEN JULKAISUJA N:o 32 PUBLICATIONS OF THE AGRICULTURAL ECONOMICS RE.S.EARCH INSTITUTE, FINLAND, N:r 32 TUTKIMUKSIA SUOMEN MAATALOUDEN KAIN NATTAVUUDE STA TILIVUOSI

Lisätiedot

Lasse-Maijan etsivätoimisto. Uimahallin arvoitus TAMMI

Lasse-Maijan etsivätoimisto. Uimahallin arvoitus TAMMI e sse aijan is to ätoimio Lasse-aijan etsivätoimio Uimahallin arvoitus Uima ha ar vo llin itus ar t in Wi dmar k KU V Helen I T U S a Wi l lis TAI Uintimerkit Suomessa myöntää Suomen uimaopetus- ja hengenpelausliitto.

Lisätiedot

r aisema-arkkitehti d.u k k a r uviot ovat yksityiskohta NAldala ri..1.r,:..1.,.t -Tf puutarhaan 'rit tr;, i :l :.:!! '&i' .

r aisema-arkkitehti d.u k k a r uviot ovat yksityiskohta NAldala ri..1.r,:..1.,.t -Tf puutarhaan 'rit tr;, i :l :.:!! '&i' . ) u u t a r h a no n s u u n n t e l l u t r asema-arkkteht 3 r t av o n S c h o e n a c h. S t a n l e y - k o roan u s e nt o m - r t K d s t o n np a n o k u o s e n r s p r a a t o n l d h t e e nk

Lisätiedot

HINNASTO 2015-2016. www.ndi.fi

HINNASTO 2015-2016. www.ndi.fi HINNASTO 2015-2016 www.ndi.fi lanlanlanlanlanlanlanlanla NlaNlaNlaNlaNlaNlaNlaNlaNla Sisällysluettelo ALLIANCE 3-5... vyörenkaat 5-6... riviviljelypyörä 6-9... perävaunu- / flotation renkaat 9-11... etu

Lisätiedot

JAKSOLLINEN JÄRJESTELMÄ

JAKSOLLINEN JÄRJESTELMÄ JASOLLINEN JÄRJESTELMÄ Oppitunnin tavoite: Oppitunnin tavoitteena on opettaa jaksollinen järjestelmä sekä sen historiaa alkuainepelin avulla. Tunnin tavoitteena on, että oppilaat oppivat tieteellisen tutkimuksen

Lisätiedot

Jaksollinen järjestelmä ja sidokset

Jaksollinen järjestelmä ja sidokset Booriryhmä Hiiliryhmä Typpiryhmä Happiryhmä Halogeenit Jalokaasut Jaksollinen järjestelmä ja sidokset 13 Jaksollinen järjestelmä on tärkeä kemian työkalu. Sen avulla saadaan tietoa alkuaineiden rakenteista

Lisätiedot

Rakennushelat. Kiinteästi asennettavat lukot ja riippulukot. Murronkestävyys. Luokitus

Rakennushelat. Kiinteästi asennettavat lukot ja riippulukot. Murronkestävyys. Luokitus LUKOT 14.12.2015 1 Lukot LUKOT ja RIIPPULUKOT Lukot heloineen luetteloidaan vuoden 2012 alusta standardin SFS 7020 luokituksen mukaan ja standardin SFS 5970 mukaisen testauksen ja käytännön murtokokeen

Lisätiedot