lkyä Ii 1 lq AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TULOKSIA TIEDONANTOJA TILIVUOSI 1987

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "lkyä Ii 1 lq AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TULOKSIA TIEDONANTOJA TILIVUOSI 1987"

Transkriptio

1 lkyä i lq TEDOATOJA AJAKOTASTA AATALOUSEKOOAA KRJAPTOTLOJE TULOKSA TLVUOS 987 AATALOUDE TALOUDELLE TUTKUSLATOS AGRCULTURAL EOCS RESEARC STTUTE, FLAD RESEARC REPORTS 4 989

2 aataloud taloudellis tutkimuslaitoks TEDOATOJA o 4 The Agricultural Enomics Research nstitute, Fland RESEARC REFORTS, o 4 AJAKOTASTA AATALOUSEKOOAA Kirjanpitotiloj tuloksia Tilivuosi 987 Korjauksia Taulukko 3a ja 3d (sivut -) Kotieläimiä kpl/tila, siipikarja Yhtesä nautayksiköitä kpl/tila Koko maa Sisä-Suomi Sisä-Suomi V-V Koko maa Sisä-Suomi Sisä-Suomi V-V elski 989 SB SS

3 VAPK Kamp VALTO elski 989

4 Alkusanat Tässä tiedonannossa esitetään maataloud kannattavuustutkimuksessa mukana olevi kirjanpitotiloj tuloksia tilivuodelta 987 Tulokset on laskettu samoj perusteid mukaan ku vuonna 986 Lasktaperusteet on selvitetty joka kolmas vuosi ilmestyvässä julkaisussa "Tutkimuksia Suom maataloud kannattavuudesta" Tuore julkaisu on ilmestynyt vuonna 986 numerolla 5 Vuod 987 satovahgoista maksetuista korvauksista on vuod 987 kokonaistuottoon luettu tilakohtaiset korvaukset Kaikkiyleiskorvauksetluetaan vuod 988 kokonaistuottoon Vuositta ilmestyy myös tiedonanto, joka käsittelee kirjanpitotiloj tuloksia tuotantosuunnitta Vuod 987 tulokset esitetään tiedonannossa no 43 Lisätietoja saa aataloud taloudellis tutkimuslaitoks kannattavuustutkimustoimistosta, PL 3, 4 elski, puh

5 - - Sisällysluettelo Sivut aataloud liiketuloskäsitteitä 4 Taulukko Tutkimustiloj lukumäärä ja koko (eri maankäyttölaji alat, koko ala ja käytössä ollut peltoala ha/tila) 5-7 Pellon käyttö % peltoalasta, tärkeimpi kasvi sadat (kg/ha), sato ry/ha Varat ja velat (mk/tila), velat varoista % 8 aatalouscmaisuus ja s eri ryhmät (mk/ha) Kalusto ja s eri ryhmät (mk/ha) aatalousraknukset ryhmittä (mk/tila) 3 Kotieläimiä (kpl/tila), karjantarkkailutiloj lukumäärä, maitotuotos (kg/lehmä) 3 Lehmi keskimääräiset kirjanpitoarvot Eri maankäyttölaji arvoja (mk/ha) 4 Rahatulot ja -mot (mk/tila) 4 6 aataloud vestotirahamot (mk/tila) 5 aataloud kokonaistuotto ja s osat (mk/ha) aataloud varsaiset rahatulot (mk/ha) - 7 aataloud liikekustannus ja s osat (mk/ha) aataloud varsaiset rahamot (mk/ha) ViljelijäpPrhe ja aikapalkkais palkkavä työ (t/tila) aataloud juoksevat työt eri työntekijäryhmi osalle eriteltyä (t/tila) ja yhtesä (it/ha) aataloud juoksevi töid urakkapalkat (mk/ha) 9-3

6 - 3 - Taulukko Sivut aataloud juoksevan työn erittely (it/tila) 3 34 Uudisraivaustyöt (it/tila) Salaojitust yms uudistustyöt (it/tila) Sivuansiotyöt (t/tila) Yksityistaloud työt (t/tila) etsätyöt (it/tila) Asuraknust uudistustyöt (it/tila) Talousraknust uudistustyöt (it/tila) Tietoja hevostyön määristä Tietoja traktorityön määristä Oman traktor kustannus ilman työkonekustannusta ja ajajan palkkaa (mk/t) Tietoja ajopuimurityön määristä Oman ajopuimur kustannus ilman ajajan palkkaa (mk/t) Tiloj, joilla on oma ajopuimuri, lukumäärä Tutkimustiloj lukumäärä 3 Tärkeimpi omalla tilalla tuotettuj maataloustuotteid luovutus yksityistaloute (kg/tila) Puutavaran käyttö (k-m3/tila) aataloud liiketulokset Kokonaistuotto, liikekustannus ja verotettava puhdas tuotto (mk/ha) Viljelijäperhe maataloustyö (mk/ha) aatalousylijäämä (mk/ha) ja kannattavuuskerro aataloute sijoitetun pääoman korkovaatimus 5 %n mukaan (mk/ha) aataloud tuotantokustannus (mk/ha) ja tuotantokustannusprostti 44 46

7 -4 - aataloud liiketuloskäsitteitä Kokonaistuotto Liikekustannus Liikeylijäämä eli verotettava punoas tuotto aatalousylijäämä Kannattavuuskerro Tuotantokustannus Tuotantokustannus - prostti tarkoittaa Pääasiassa maataloudessa tilivuod aikana uotettuj lopputuotteid ja etuuksi arvoa kokonaistuoton saavuttamiseksi uhratut kustannukset lukuun ottamatta maataloute sijoitetun paäoman korkovaatimusta Tässa monisteessa esitettyih lii,kekustannuks arvoih ei sisälly myöskåån veroja kokonaistuotto - liikekustannus ilman veroja kokqnaistuotto - liikekustannus ilman villlj,jåperhe oman työn arvoa aatalousylijaäma on sit se osa kokonaistuottoa, joka voidaan käyttåä maataloute sijoitetun pääoman koroksi, ja viljelijåperhe suorittaman maataloustyön palkaksi lut jo maitti, eivät verot sisålly tässå liikekustannukse iitä ei ole luettu kustannuksi myöskään maatalousylijäämää laskettaessa maatalousylijäämä jattuna pääoman korkovaatimuks ja viljelijaperhe arvioidun palkan summalla liikekustannus + pääoman korkovaatimus tuotantokustannus x kokonaistuotto

8 i to 4)-) (6 C 9 cl 5) 8 ic c9?-9 3 c (i ud CD ui vd v D ui ud ui C ud c ud ru - Odt Odt j v csi 7 7 C ru - od -V _, k od - c) cy CD dl dl ud ru dl D - ud od -- dl ru ( ru cs ru ud L«) 'D ir) CD CD CU od dl c c cq ru od Cs od dl c c /4 dl Lr; ru g, ((J) ro g S til UD 4, (,-, 49 '?»g Cn LD ui CD ( c,", CU t; CS r; d; O CU CU Cn ud c Oi Cn r4 CD od L-) m dl ud U") 3 Ci En ui ui ru CD r- r- CD CD ru ru On '3 Cn cv kc) ui,4 cd kr, ud r, up CD c - VD di ul c dl ui OD kg zti n csi c) ko m,t n cs cs m r, 7 cv ud dl Ct CD dl CU vd dil, ud ( ud Cs ui csi C- OD dl CD n CD dl CD od Ui dr kr) ui ud tr) ru c V) dl ar 8 dl!, CD c u7 ui ud CD up di cu - CU CU ud On OD D ui OD ui CU dl CU Oi Ui 6 s (\ Li") Li) c 6-6 rl L- ( rl 9) o s () (6 g t -, i,?, U) Paotettu kes kia rvo c [--,, )--i /4 ru 8 L,-;, ; 3 )- te --- = fi = t(j 3-) eli, 9- = fi 7 - = r4,_, --, ' r,) - 49 (C r-),- 5 r) 49 al,- - 9-) 9-9-) 4- rg4 c, 9-) 9-4 ch t

9 TuonS-'?sTS Etelä-Sucmi J - i -- r-i -A , Cp u7 7 tr) 7 od u7 ) cl, CD CD ud u7 c, Ln oti, /4 7 c c 7,- c cr cit ko cti cil cr ) 7 U7 r, 7 A 7 c cv -- e7 ko CD u7 CD CD u7 cr 7 c u7 c ud ko cs LD CD c CD R 7 7,-4 CD e7 <3 /4, r, CU ) CD cv /4 Cs 3 /4C; cti, 3,- u7 /4 u7, Cn C CD CV -,, Cn CD Z od OD OD 7 9 VD 3 /4 OD cr /4 cll 7 r, U) c /4 7 r, /4 d, u7 CD tri C7 Lri,-; CD d CD,- - 7 CD CD CD u7 CD u7 cr 7 r, tri /4,- 7 7 od u7 3 7 cr - ---, CD v _ --, U, A,- --, CD u7 ) - C) (7 CD,- - u7 7 r, r- cr CD CD - ko u7 u7 r- Cn Cn C) OD CD 7 u7 ud u7 cr CD U7 c D ud 7 VD ko od 7 CD cu 7 CD od CU kr) CD CD ud cli cm cm u7 O 3 Cn U7 3 Cn D DDU ) /4 Cr, 7 7 u7 7 - U7 r- r- --- CD ra V,- ud cr CD cr c CD,q u7 --, 7 7 t, u7,--f CD ri CD C c 7 c, cr DCDc 7 r, CD CD CD 7 r-, V r l cr c ko c, od r7 c, 7 cm r cr c 7 CD CD 7 CD CD 7 r-!7 3 CD r, cll ) cr c 7 CCnC cr 7 /4 U7 r, OD 7, ) d+ r, CD, CD u7 CD sll CD Cn,J, u) - C '') r,,t U7 r- r', U7 od UD Cn ud ecp, 7 CD CV c c UD )) (D r- cm U7 Cn CD c u7 c c, c CcC)D7 n c cv, CV ) u7 7 D - cr - OD ctl CU CD r ra Cn CV cr r, cm Cn /4 7, st ud Cm CD cr 3 /4 u7 r, u7 u7 CD u7 cv ud u7,- c u7 cv CD C c u7 C 7 u, ko ko kr, 7 /4 c cli kr) cu c 7 cr c, 7 Cn CD u7 cr cm cm cm u7 cv CD cu c, u7 CD D /4 cl, r, c VDc CD, 7 u7 7, ) ) ) cr 7 u7 r- r- cr c, UD U) 'i CD O OD LCD V O C) L) CD r, r, CV ra,a CV ri r- ld ) u7 u7 ) Cn od ) ) OD r- CV Cr/ --) - " ( (i --i = = cli P 4 4_, il, 4 a dp r-) r-,, -P, -,-- -, -,,

10 7 r-i kr) C- C- Q c,s - 7 a ' u-) Lr) RS, (3), C) zr -i C) c n CÖ c- () Lu U),- c), o k zr -- r, Ln,- r- - 7 n UD C- cr 7 to,f = Cs /4 r-i C- c i Lo <i VD,), ) 7-4 C- ri VD r,,, Lö n Lo, i /4 z, VD 7 vd 7 ui /4 - /4 Cr) Cn u7,_,, () c, Cn 3 C) ul 3 ui CD u7 Cn C- /4 C- )) c C- u7 C) /4, C) O ((4 7 --,f ) Cn 7 c Cn OD /4 C O VD - /4) 3 () OODO o (',f ' /4 i 7 7 u7 C) CD 7 CD,f CD CD OD 3 O lr; ) 8 ' 8 ( `c,, ' L'S vd VD 7 7, vd v) LP cffi O ui UD C i, 7 3 u7 cf c -- 7 /43 /4 /4 u7 ' ) u7 7 u7 = /4 ( ' U7 U7 U7 U7 CD CD /4, u7 cr, ) ), d 7 e rsji CD,74 6,-- Lo cr ct,,--i C- CD c,) ctl 7 7 r, O CD /4 OD 7 7 VD OD CD OD Cn U7 Cn,, /4 c 7 Cn 7 CD, 7 9) 7-4 VD /4 tr) o kc (3) /4 U7 OD CD cl, /4 /4 7 (3) C-,- tf) ('4t,,-- r-i cr? /4 OD VD U7 cll U7,,i i c9 898 Lan' 4 `P Li' R), u-,, (-), (-t o [4 - Lo - V7 /4 ('4 = 7 i 7, <i,3, (-,t, (7,, ti OOD F, ' r- _U7, (-_, 4 7 c, Cl) 7,f cs CD Cn CD O ) Cn,7 Cn i /4 /4 (Oli)cs,-- tg CY d Cr;,f ul,t C- Cn /4O /4 7 7,f,---,J, =, C) ', () = = fi,- ( --) (, --) `5 c) Q r g 4, 5' -,r-(g - a) - '-i --) - 4i oc3 B i-9 \'' -,,--i ai ',-) 4 4,,-) -,- -,, c X ; _,, 5,-) '!4

11 c r- i (6 Q c ko -4 LD Crk CD n 3 cli V3 gp 3 LD OD es cil ct, on 3 ko ol) ko -,! r- U Li') C) od c4 n C D OO ei+ LO C D ( ) tp cp cp CP crk ko Lr) k!) k (c) /4 eli ko -) ko u) CD cq, ak cs O LD LD ell ell cli c, r- c/i e u-) n 3 OD et Ch kr) CD n c ci, C cp OD c cv cs cp D ud cli ci OD CD D Cr) CP Cr) Cr) OD /4 - OD Cr) -) UD kid ud 8 4 c`-) 'Ll e4 c R Er,' `4', k n R `'' c n LD CD cs, c cfl c cp D cp Ul ) Li') L-) LD cp OD cli O OD OD cp ui o c ud Lr) u-) C, OD r- UD O kr) On r- ( cr cr, c n ko al,,, -g cli 3 - W W ( (),- ( c, 9P cp ud OD c 3 On r-, Cr) c, CP LD LD ko UD r- cd Cr, c LD CD Le) T ko l u) ui cti cli cs cp OD U/ OD Cn cp -g k ko c 7,- O 7-) '- (Y) cli c 9 OD ri c LC) (d c)) ") r--- cti (r) cl< zti oi o vo oo cr, cr OD od ' Lr) c OD CD OD Cn - CCY,, r-i ko C) 3 e OD crk kr) OD D LD kr) ud c cs CD 3 c c cs LD c C e cp c r, VD C kr) CD Cr) cli Cn zti al OD Cs 3D 3D on LD CV cp c j [ kc) U) - fl cp LO /4 U") cp 3, c kd c ko cpko Cs LD gp cp LO CD L") LD ki, CD 9 CDUD ri 't-a Ln t,-- c\ Ln r w g ( (,iii g g Paotettu keskiarvo Cn CD cp cp ') ") CD cp cp OD ld 'C 3 C'ep C VD ri c cs OD cr Le) OD e, D cr Cs cr m cp cp OD cp ri ct, cp CA CD ri ri kr) OD CQ kd -6 r cr VD Cs/ 6 U") OD LCD Cr' cp Cs,,,, UD, - - zr cp kd e, O md Li) ra r-r3 k UD kr) cp md 3D CD n csko D od cp lo C)!ko cv L') r- e, e, di cv oo cy t c! u n 3 ti li c nn cudn S r R, no uiiei l c, C,cr 3 LO - 4) -Cri ), 4_, -P ro rg 9,,, (o y - -P ni P -i,- n - rd -,-, -P ( p 4, 4_, g P u) r cd w 4-3 ' a ra u) z

12 -- Ui Ui VD UD VD Ui / C Ui CD / Cn / cll r- CP Ln c) Q cp (--- VD,c r-(-- (-- r- ri Ui, (X) c, cp u-) CP Cn CP -4 c Ui cp Oi CP / Ui (-- Ui ci, ei z r- C' (-- qp CD CP UD Ui (r) CD ri CP CP _ r- fi - U/ (-- (3, di UD (-- Ui OD r, Ui UD (-- / ui "CP (- ui kr) ko -- G Ui sz VD Ui CD 9 VD -- cp (- (-- CP Cn Ui / (-- Ui C UD cp C (-- Ui (--,ti,cti Ui '(t) n ud 7 (--- VD r, OD ei ei ui C) CP UD OD CD C) OD OD C) D 3 r- LC) CP CP, r, CP OD UD OD (JO C Ui CD Ui Ui C cp CP O ui r, kr) c, -4 lo ri -- ei Ul ui ei ei / Oi OD Ui / UD r, kr, / Ui C '' r (- Ui Ui CD VD V) U/ Ui CP /4 CD Cn OD OD, Ui C UD C r- C () VD / r ri Ui / / C) Cn VD QQ (-- Ui / / r- cp --, -- r, Ui CD D (-- CP OD UD CD CP Ui CD, C UD UD / UD 9 C a e- (-- Cn / CP (-- Ui 3 OD Ui D, CP ui oi (-- r, ri UD r- -- r- VD /4, r- C ri CQ C' O, Ui cp Cn UD / CD / CP Q LO Ui C (-- Ui CD OD r- / UD Ul U3 9 CD ( OD ri CD CD Cn OD (-- CD Ui / C CP, - r- UD OD CP / CD CP CP C Cn z -- OD Ui CD, CD CP cffl Ui r / C Ui / (-- (-- Cn (-- (7 cp Ui O' L Ui Cn CP / Ui Ui (-- / ri OD oi di ei "z (-l C, / Ui UD cil Cr) (-- / Oi CP (-- (-- Cn, UD ri cp Ui CP , Ui / C CD ri Cn (-- (-- g i Ui C OD ei oi r, ui c- r, C) cp Ui UD Ui,--i c/ h cti r- tr) Lo - Cr) C---, - Cr) Cr) 9 Cn 3 CD CD / Ui CP CD Q ct UD r- UD ei,zil,zffl c- Cr) CD UD CP OD C P OD (-- CD VD cp Ui C) / /, VD UD ri ld OD Cn / ei oi CD (-- CD (' r- UD (-- V) Cn / 4 h tr) a / k ()C' C -- (-- / CD OD (-- Ui UD Ui UD Cn UD ui Cr) cli di ( r- ( cr) UD Ce (-- ) Ui ct CD OD CP Q / CP cp (--, CD r- Ui VD OD OD Cn / D r- C Cr) VD ko,r Ui (r) r- (-- UD 6 CP (-- / 4 U) OD r- UD, r, /4 UD Cn Ui C cp CD CP Ui Ui CD CP CD t (r) CD Ui CD,W CD ei OD / CP Ui CP (--,- -i r- -J ',-, x /- 4i ''' 9 9 it 4- U) o x fi -i ', -,,, 4, ai j 9 ' 9 r -) (5,,, -g ' ' - `t x 9 -,-?-', 9 '-i C W 4-, 4-4-, ( f-4 -,-,--,-) eö cci Z 5 ') 7 w - ' g a 4 U) d Z k

13 P (*) LO Cr) r) r-- 4 O Cr) L) Lf) a kd LO kc),-- Lo O k LC)! L) n LO ctl zti up " cti,- LO,,,t, Cs r- (r) kd L) CY C 'Ct, C C) (r) Li-),--( kr) C7 U) W lk O ' Cn VD to C) (') CD,4 O C,, Cf, es] ) CD CD,4 Cn vd Ch r) ) CD Cr) - k ct, ',ti OD C) D Cn v) v) CV vd OD CD Ch dl Cn d Cn U),4 ; v) Li) hi h , ) 3 cv 3 u) CD cv vd CD D U) ul c R 3 r4 CD U") - - UO C,- ri D OD c CV OD Cn u) dl ) CV vd r- U) CV ) 3 VD Cn i i CV v) r4 vd 3 CD U) D Cn CV ul CV ) CV c ) v) dl ) al (Y) Cr) ts- kr r- / O D Cn,4 vd Cn U) u) () % L, D md Cs dl Cv) k LO ri ri Cn r _i c D Ch, dp ) C) dl vl (r) ul vd vd md u) dl ) u) PV ' -- - Li/,4 ul (V OD ch md vd (Y) D ) V) ) OD ) ) r, U) VD CV OD CD D up cl- U) VD vd VD CD CV ) ui D,4 OD v) v) CD CD up dl CV es] dp ),A Cq r4 -,, - /4 vd C- ) OD 3 v) CD OD D, CV Cn CV U) v) ) OD - Cr+ / cif 8 CD dl (\ r, OD up ) D ch OD ' ) u) CD r4 U/ L,,, \ kd _ m g ' gl dp 5< () - r«( (5,_ --),-i,' 9 «i [- --),4 9 4, p fi 9 J t,! n 6 -i rd 4_, -, g? g w

14

15 - - - g k r- 4- r c d d c kn ka ( g ri kr) (7 kr) c d,c) dl tr) - Le) c d d d cs,z o dl,, (,,-, kr) Q ' t"), t r dl di o d ir l 4- ( V O k V) -4 - di d, r- 4-,-- d, d LC) 4) ', cs, tr) tr) LO 4- k) l O C 4T 4 d Lr) - ( d, k k r, d, to LO 4- CV k 4-,r) l r' d, d r- d d,zti Lo VD LO ka cli ko t, -) LO O' g -- L43 - c?) LO () d,,--i cy /4 d d cli,, ko c E, di ko ko cr, n k / 4 LC) 't ( c ( _,--, d d 4- kr) ca CV C -, l t LO Cr) -e- 8 cg 4- - C \ d, -,J d l - 43 (O zti - C-") O r-,--i rö' 4,' -r U) u3 CD 3 ',G) n3? () rcf,- (e) --),- -,c 4-, Y rc3 9 (C a i

16 - 3 - V3 O zil c/ r- lf3 r-- C; s, kr) kr ko O kr) kr) CT al 3 O,-- " d C) LO d cy s Li) s kr s U) (i) - 9- o 4 - s O t s, L r) O O O 4 U" kr) kr) kr LO O O c,-) s D,- [ - r- dl C-J d O C O i' a cv u-) - O Q ' cr O kd " zt, Li-) - lfj tr) LC) s d zti s Lo t 4 u-; C, O to Ö3 Lo ir) c O zti Etelä-Pohj anmaa C ( s ir) tr) ( - dt r-,- d; OO 7 \ R kr; O n tr),- to, L') ko,`, 8 R kr) s o s ti) L() kc, Lr) s ti - r Lf; CV d r; s di Le) if3 S L?) cv cv - oi -- -i - S,- rr O W g -,,, ta fi _ - af "g af ---) af - U),- (f)

17 ml 'od,-, ( ] 4) ni ri g -4»Cni Koko maa Etelä-Suoni VD g `n C' cf) f Lf) (å) 4 C) OD,i 3 3, VD dll CD CFCYDPDC cs r- r, dl CD - l 3 VDO di,j;derid m - mm,io,gdr,,;, - dp Folkj,--,-CD ) Ejt,t,<;- OD S' dr C7OO ;-4 n dll V) dl 9 r4 VD,- OD dl CD UD (3 3 VD dr -- dl V) 3,55-,- - 8'4F,-- CD VD r- OD ( 3 V, dt ( U3 ml!,- OD C) 3 O ml, V3,m', r-lliddoloc -c cfl gofi=igr{rg, C) CD 3 ', ri '- dl (Y) LC') 3 3 dl g,4 7 7'' C) C OD L,5 ffi ) Dl dr (" - VD C) d V) 3 D d V) dl d OD,-- m cs ko cs,-- Lo 4,-,- dr 4 v3, CD (3 dr r- 3 dr,- 3 d,4 VD VD VD,i 3 VD CD O 3 3 (3 O - dp ' VD 3 (3 ( O U r-dl V3,- r4 mm,ric) U3lOl CD, 3 VD V, di ev m ( -d fi iti nj,-) 4; 4; i6 g,- 9 (J»

18 Sisä-Suard - - c r, u7 C) OD 7 od cv r, u7 C) VD VD U7 7 En 7 c - u7 Cn co 7 di C) Q En ko ud O u7 Cn u7 Cn 7 CV C) r, 7 CV GO CD cv ko Ct!) CD cv C) CD CD ul 7 CD c r- 3 od dl c, U7 7 r, dl k CD U7-5 - u7 dl eg c Q 7 7 r, o7 7 CV U7 V) OD U7 r, dl 7 U7 o7 CD r, CD (-,- U7 U7 Cn OD CV r, U7 vd od U7 ul CD OD 7 kr) cli 7 OD 7 OD u) C) r- CD dtl c vp cv CD V) - cq Cn En Cn dl r, CV 7 u7 /4 7 C) 7 c od cd dl 7 OD Cn v) 7 dl dr CD CD CV - Cn UD En u7 dl u7 CV v) CV u7 u7 CV CV CV OD OD c ad k u7 k U7 UD cv 7 CD u7 dl ud u7 u7 /4 C) od ud CD CD o7 o7 cd O U7 7 cil c En r, C) 7 v) 7 Cn r) 7 d ki) CV r, C) CD Cn, Cn V) vd U7,-4 - UD Cn t Cn o7 OD CD CD di U7 V) 7 C) u7 CD OD cp CD eg CD r, CD u7 vd C) Cn V) OD c 7 kr) C3 Cn 7 Cn (V 7 Cn C-- Cn C7 C) 7 CD og kr) OD c CD Cn CD Cn r, vd u7, o7 U7 CD r, OD 7 7 C) C) U7 CV Cn CV C7 Cs /4 (') () d, CV ur) cli Cn 7 OD OD 7 OD Cr) 8 od 7 C) C) CV CV up V) V) r, U) ui 7 kr-) dr 7 7 CD C) od CD c, u7 En d, CD cs u7 C) dl CV CV -- C7 kr, u7 r- u7 U7 c u7 vd CV 7 r, cs u7 C) g /4 ud r, 7 Cf) 7 V) U7 CV 7 Og On CV od - di OD vd r, od i ud 7 Q OD C) Cn /4 V) od c Q di ud OD Cn vd c e-,) - cv cg di ud 7 cp di ) CV c C) c 7 d, vp CD 7 ( -4 ul 7 7 o7 od Cn Cn r, v) v) VD CD UD cv Cs C 7 CV 7 CV VD OD C) cr) u7 CV CV V) r, U7 C3 7 CV Cn U7 dl od dl CD ul 7 C7 OD VD CV dl U7 vo Cn 7 r- R (V U) ud 7 dl Cn cl, c c CV dl vd m ö E, - og cil di eg k 3on 7 dl 7 on on tr),- CD dl r- 7 Cn,D ri c, up CD 3 dl CD En? Q F3 E5?-' kig ( C) OD,- En,-- En r, u7 9 VD C) OD Cn 7 cs Cn kr) cs --) U) ig U) - rt3 g (,-- - ' V -,- 4 rl, ro cc 4i U c 4-- 4_, - "c7i) '-c-c r Crl 'TC -å 4j 9 4Ö lto - ki P --) 4 4-i p "Cf 8 7-t , W U),ci TJ 8 -,,(',- ( t "E' '6)( r - r9 r-i "C p,,p) 9 U) 5 4-3

19 ;,i;,3 d 3 al C tr) CD,i - cp CD U7 ri C n 7 r, r, OD UD ei OD 3, CP VD cp ri 7 3 U VD Cn UD OD cp ko ui ei a L iiclicv CV Cn UD Ui Ui CD u) i - L -, C) CD Cn O cp kr, cp cp CD cj, Ui oi cp cp 3 3 Ch tn O OCP Ul Oi r-i UD CD ( on Ui UD r, r, Cn Ui cp OD UD Ch m m r, r, UD g 3 CD OD kr) 3 cp Cn VD sil 8& }gl3 kid cf) Ln up Oi ui cp m c) UD O c Co, 3a)Lo ui ei \ - - r- e ! (' n r, r, C) Ui cp op ei m cv r- OD OD OD Ui UD 3 VD Ui ei cffi r r- m od 3 ' Ln cv -) m U3 3 cp cp Ui c7) ui UD OD Cn cp 7 OD C) OD cil /4 cp OD UD 3 Cn VD m m m CY) 3 Cn Ui OD Ui cp LLD ui cp ' kf3, ui UD UD ud CD 3 Ui ud, 3 cp Ui 3 Ui 3 UD cp 3 C) ko 95 4] 4r, pe, D D C 4 - Ui CD VD r, OD UD CD Cn o cf ei f-f Ui ud cil Ul CP, ei r-- 8 UD clcp OD OD 3 VD 7 cp Ui Ui -- Ui VD Ui UD 3, 3 CD Ui Ui Ui ud CD 3 U cr),-- Cn 3 cp OD cs CD ct Cn CY) r cp ',- Ui u) U7 Ui zt, Ui od Ui Ui Ch Ui UD cp ko CV cp r- 3 r, / 4 Ui cp kr) ( ' - - kid kid R39 g, Ch cp C) Ui C 3 O (' O O U ' Ui dl ' QS-F 9jÖ EÖ, Ui Ui ri 3 CD 3 UO ' ui (' Ui k cli n ct, \ 4g to -f-f --3 -,, 'i ki n L-,- p,-i "'

20 Pohjois - Suomi ) -d -r- U) Cil Kirjanpitotilat keskimäär c' '-' 4 F; S3 g, 3 7 V) 7 OD C cli U7 cp,-- c V) VD 7 s g?, R " e-- ) r- C) C Fg R &g r- r- Öl) c, 8 k,'' n 7 Cr) ') m `'' c) g i Ec; g r' E'' SR,--i r- C VD Cn 7 Cn VD C c C), - 7 C) C 7 cp - cy r- C VD cp C CP r- V, OD r- 8,, " " {,T '4 ',J 4 VD V) QD ri ) ) Cn g c) k LD R R 8,',; " n 4 G' -7-', `' '(4; g V) 7 ( cp V) ES '') 4 (Y),( 8 %', c ( - C VD,, ' O (O cy cv CD CP r-i CP,; n ri r- C CP U7 U7 S "',5, Fg P 7 7 ',Pi cs -- n * 3, S cp 7 EP-, " %', ' C) ZJ C ul c r- C C),''-' ; 3 7 Ui 7 L j 4 ri g '', ) CP ri 59 g g 4 Eg '' n _,, cr, U7 '') -) c' VD ( 8 (,_, 6 R,9 8 (Y) [?), n S3 tr, S Cs ( 9 C' --) ' 4- C7 U) U) Paotettu keskiarvo 7 7 C CP c, r, c V) C) OD, i " cr' " ",c, Li, c, up,, r,, V3 r- dl u") 7 ri OD VD OD r- 9 {',7 S ''lg V) CD Cn U7 4 cv cy c) VD ri Ul -- VD OD C) cv kr) r- V) r- ' 5,3, Kri -" g ET (4 8 g S3,,, Li) - ri VD C V) r- ri ( C r- r- 7 Ui OD VD r-i U7 C 7 VD r- C U7 ( (_, '-'( 4 cp, VD V) ( ' 3 cp, 7 Cr) ) C? t'' P 4 4 g g 'r9) tö ) ri 7 cp (( U7 Ui 4 r- rq , " S3 U7 7 r-,- ml 4 " fi (c), r 9--) flu 4 8 -,- r4å) 4_ p 9 cko ' '9

21 ,, Sö Eö Eö, ed ez, R ) g,- 9 Så Lcr / ö SR u, ' -4 S ui, L, di ] r- C) OD, VD ( C,4 U) VD v) r- ti VrD, C),4 i,, V), OD r4 O 4 VD,4, VD cji C) ri OD C ra Cf, El gi [ 4 iij eq, VD,4, STD C--) Cji " R (rj Cj S U,,ce3,4 ri Cq ri g 9 R '4 8 O vd VD Elå c,?) g CL, C) r- CT' g Q 9 R {,,D,4 r4 CCD {!" R, R? R ' R r 9 ' g 6 C) OD VD,SgL A qi ti - Sn (' Fg8g S?, ' U) VD cl, ra 3 (c,, r',, ", g '4 g il R S Q,'',3 E R VD 4 C L) Cq VD c% 93 8 L) C) V), Cl) L'eS '9 (e?,;,4 r- OLO O C U, OD VD,zr vd ch r g OD Cl) OD Cl) ' U, c i OD CD VD V, VD O L), cffl,,, R 6,i OD Cl) Cl) ,,,-, p, Li) ri Le 5 { i5,t -- ) OD -E,! c3 t -4 L, 3 (\ U") cq r-i " S, Cl) ' 4 " S Cl) R r- r-i 8 c; Cl) Cl) ES Q 5 Ui cq F, ( 8"; cil r4 VD ri VD g (9 S ",-,-- Cl) Cl) OD, U) CD oi ui v) Cl) Le; ' st' g g 8 S,; J, VD,4 Cl) Cp Cl) ' R! es " g ' VD c) 'tel csi S,4 7 ",,, 4,--) '8 '' ( r-),- - ml i-) fi r-( g -i 9) 5 fi 5 5 4,-,), R d Z Lti Z -4), 'g gm o

22 c`i cl,c7-7i ii Cr) dl n co O ce ' 8 ',5 ( c' `c) kid dl C (33 L ö 8 C) dl ) 8 47 R 9 ög,o -i Cr) 8 c'') ' 4 cl Fsi 4 ` i L'-, CY Z' 8 ``) n go' 8 8, dl Cr) "g U) m l - -, O P il Cr) l kr), /4 tn ) Cr) VZ) VD ) Ln ),o,r, VD Lo ) r-,,i di Cr),o Cl),,-- c Cr) R)Q ) 3\ C Cl) -4 l i TF S' 8,o9 9, `r -, kd 5 o o, ` cc'r o o 'r--) R i,,,s ' [ - C3) 5, '/4?', dl [`' g, ) ni cso, Cr) (r) cy) g i c,-; " `; `,?, c",o O cj -`,, ' cr-'-' 9 (,-' `t g,öt c i' c,,i, - cr,,n Li-, 4 c o' 8 (c)? (,,, J,, cr, "' 4 4 o, 8 /4c, t, * d, O) Cs di r, Cr) VD CV o o,n c, l Ll) dl s, krd dl ) / 4 VD C7) ) dl ' o), ro Co 4 ci ä z (7) 9(' c-a ä 9\,,, ;8,- ` ai _,,,,-),- ä 5, ä,, - P - *,

23 i "'d g 3 crl g g up ),- - - ',',' c `' ' { Q g 8 "' dt R,} ") (R, [ {', g, d 7,p OD a'," k 7 (6 f'll Kirjanpitotilat keskimäär 6 tr g E5 ",;] c VD VD zti 8 {', g 6' 56 t g ',' 9 CV C Ji C) l'' 6' '") r-i r-( Pi CV CV (c `' di 7 9L 'ä F, g? c ' '9 G ' go,6 g 5 (') o? cla Ln (Y) OD C V3 CV CV O r C C CT VD C,z+ 3 VD CD 7 VD CT CV, CV U7 7 U7 C UD CV Cr) OD CV CV U7 7 r-i, ' ) OD U7 Cr% VD VD CV OD r-,cr CD,, CD CV C r- C3 OD 7 7 CV CV C7 O U7 7 dl 7 r- U7 VD CV CV 7 z/,, kr) CC d 7 3 CD ri r- C C3,, CV U7 r, r- ri CV, Cr) VD CD CD CD, 7 -- r- VD r- C' CV CV Lo Q) v3 r di L, 7 o - O 7 7 cr) -) Cl) C (6 g ( (, "-Q - m i R ', 'g g 8 S 3' 8 i, ' (i', Wcfl fl, CD OD U7 VD CD VD (V 7 OD CV di cll VD OD U7 CV ri VD r- VD VD c '- c R,9? P c, VD 7 c'd C'' L'),p, ko c OD r, ri CT -3 g' i'' C r- i, g'-} 3 Q g g V, CV ri 7 CV 3 t,, " R {', R g 4 9 Ei', g r-i, --, r- VD CV 'Z, UD, up ri,, c CA CV CC zti c, r-' '(- CT,, 'zp CV (On O, O) OD, - c ''' VD,,,, c,,, 3 u? Lo,cti v,, -- 9,p c U7,t CT CV CA Ch C 7 3 u7 dl dl vo dl O) 7 cti ", z, r- OD, ' 7 OD ) di 7 dl CD CT dtl D dl ' ' VD dl vo di d, -- $, rd "'") -;') cli "n «3 4, h ;, c "r9,4', 4' 4, 4, O c 4 -,

24 , () -,i / 4 R c` -) Q g gi C7/ 4 4 Q l O Cr),,,, 7 / 4,- Cr) g--- LP `c) / 4, 8 8 R 4 tcs ) 7 Cr/ 4 gri (r) ' O - g '' S \),, 9 R) F [f,, S C"),5 5, /4 Loo ic) g-i 3 - g- - d' g- T n E d' Cr) d O O' - Lc) o Lo cy, -- r o di / 4 di / 4 / 4 di Cr) O, / 43 / 4 Cr) d / 4 dl / 4 n,, LO S ri, - - d di O /4 Cr, Lo - O r-,r /4 VD ) di n o o,o 3 g-i 7 / 4 7 /4,n n,o Lo,i,,, - L7 /4,t, Cr,,c) o 8 Fo ' 8 ' '` o - di %, R,ol '8,o " c' P P -, c, O lo -LO R c c V LOS, le) g - n,d 88cg 3 `c i di g- 7 n cr, cr, o 'S u- ; -) L ö Q R '? % O O ',,l * ' O 7 /4 %, 5 - g- 3O / 4 d' g-,o o,,,t, n LO / 4 O O C Loo Lo, - () d" O ) 7 c /4, d' ggl 8 8 di / 4 8 ei' `, il -, ' Lc ( 9 S E`' /4 / 473 g- / 4 n 8 ' %' 4) 5, / 4 %,) ' / 4 Cl) fi 4 ; g- hp, 4j - ä 4E ä -- P,i Co '-) CC 4- -, 9 \ -4 G) () -,, [c] 4_, rg - iv -) r p m

25 - - VD ud eq C) 3 R rg c `('), ''' " io m Cq CD OD P ci o, Cr) es 3,, ii l3 Cr) C C (r) n - Q,r,,, c] 4 r, m m,d CD,, O OD OD,4 Ch 4 r- - CD CD 3,4 ch 4 CP Le),--, /4, tn (r) (r) t Cr) k r-i C) C3,, -4 CD V,, C OD di cli eq Cf) c, dl,4,,4 up Cq Ch 7 3 c, " c9 '9 Cs7 Cs cl, ` Q c `),-? eq CD 4 Ch L, kd O, P S C R S c,,i, C UD ) k sz/ o, kr) Cl c - Etelä-Pohjanmaa - V V-V

26 r- Koko Etelä- Sisä- Etelä- Po hjo ismaa Suom i Suomi Pohjan- Sucmi maa Koko Etelä- Sisä- Etelä- Pohjoismaa Suomi Suomi Pohjan- Suomi maa Kirjanpitotilat keskimäär ' Paotettu keskiarvo ' ' ' 9 99 ' ' ' ' ' , , LR ' ' 484 Y) LO O --, k L -- Ci kr) ki LO C no, O Lo('D,-ic n Cr) "- O tn ii LP R Cr) ki3 Cr,, k,-, R, c7 -) 'gli `, (, 4 R `,53 ; Cl,--,--i --- R ` g kr) ) VC, zil " FL',t-', 8 LC) 4 8 te `L`),J,,t,,--,, n (,) Cr zil = O Cl 8 5?, ' cl, 59, 'c' 7', '4 _ k, i, 'CD',C /LO

27 4 ri ca 7 od on 7 ul un Ln u7c)ono vn cp on D (\ Lr) tr) on 7 cm,4 C) C) c C - c,4 7 cm 7 cv vd u, w,) u7 c cdc cv on u7 ud c ud on on vd 7 c 7 On 7 u7 CD r ; m c, m w cp cv C) 7 C) cv 3 u7 u7 ul vd ud,4 cm CV 7 c CD c 7 r, vd ri 7 vd,4 L( )f(' Cn 7 cp cf) (r) `,9Q CV on on, cp, cm cm 7 cm kr) cti cp k On ke) ul u7 vn cm cv vd U7 7 tr) kr) Cn on L r-4 on Cs CD CD 7 c un vd ud Ln c c u7 ul rq c on un kr) 7 CV CD cs cp On k CD u7 cv vd c, vn cffl cv 7 u7, 7 cr vn CV u7 cv 7 ir) ca u7 7 'rl U7 Cn cp CC 3 (7 u7 cv ud cm --cm D on C7 CV an 7 CD CV 7 on CD 7 On 7 o on cm on c vn On On OD CV c On O(Y) cm un cv '4 cp 7 u7,4 Cn 7 O, CD c 7,4 cp, ul CD vd c,4 vd 7 cp on CV c cv u7 cp Cq cm ' ( to cy ' ko c --, D 4-7 Lr) Li-),4 Cn Ln cs cd i 7 c D 7 7 'ZJ' LO c u) Cn V) od v) -- on c on on on on 7 u7 C- vd ri u7 u) cv cp cl -LO on CD CV CV Cn cv cv cp 7 O' on c c on CV r, u7 cv!7 7 7 c,4 O('4 ('4 on cm (OLO cm,, 4, - ``,,p, ) cp, u7 un od 7 on V) u7 CV CD c CV O CD ud 7 7 on cp cp,, on 7 on 7 O c) cm cm 7 cif cv c, c 7 on c\ cs -- Lo u7 Cn ud 7 ch CD vn cffl v3 cv u7 O - c On 7 on CD vd O--,O CD 7 on Cn u7 r- Ln cp, ko on Cn CD CV CD u7 cm 7 u7 cm cm,4 cv 7 c c 7 ct l, on vd un cv un rn \ = h ni fifilfi 99V il ii

28 5 O, {% '8,;- OO Q8R'WeVeqa; di R(V r- ^ Q( '49 mmt-- n - O O e rlir- O O Ln - - W W O) i m O ommodnm emit 4 (') c4,mm nocrnwoo r- Cl'O (r) O,T Cs" ^O mno O i cdm'4- zkomm,w-cic; gt'pfflgr,r; m,r,r ^OO g; (~g(,- i mflnm,-- O R R Z, c i R c LQ g 5=, gi {% 8 c; g {,g, " 'E, c S 7; L A ; P, 4 cr ^c 8 nmmm kokomno o,~o 'qloo O ommmln,--nmon siokocr,o, n c cl 4,PcJ OQ O W -VDOT W co ' - cl CA szt s, 4 ^ ilola \,4,OO mnm -, _, ODO' on,,,,~wj,;, ',9,gRg', ; cr, gan, ii, 4, '' 88 4J-P "8'43 D r--) gi 8,e, /4 8 R L m D " --), 4-J 55»r-rm 44 ' fl 99 R ' ' WRWJL;p yfl l 9,, - ' 5 4 -A

29 r-, " VD U7 VD U7 r-- vd VD 7 kr) r- -, - cv oi s oi,- co - 6 -,i 7,i C,-- r- C 7 ri CD Cn? 7 -,- r- 59 xii " - OD Ui,- V),i 7 R R C? '4 ', ' ;'-,' '-'?, g; r- VD OD Cn 7 r- CD '''-' ''?, 'r'!,' C C Lrt op OD 88 4 ri 4-7 C, l'i - f- VD C) 7 C 7 CD OD,- VD 7 OD Ul U7 OD cr co oi oi,-,--,--i oi OD,- kr,, C C CD Ui C C 7,- OD 7 ri OD,- CD VD r- 7,- 7 7 CD cv OD r- Cn Cn r-i cv,-4,-- r-i cm cv,- Cn 7 vd cll U7 CF, Cn Cn,-,4,-,- (r) CD / CD Q 7 vd VD VD 3,i VD 7 cv Ui - cr 7 U7,- 7 OD,- r- 7 V) OD 7,-,-,- clt cv co CD U7, VD 7 7 C CD OD U7 CD,-,-,- 7 CV ' vp C VD C C OD,--;,--i ui - OD 7 C) 7 OD ri OD cli s,--4,- VD cv r-i ui ui OD OD CD C3 C,- r- U7 C3 Co - - VD oi,- 657 (6 li UD Pao-tettu keskiarvo C 7 r- 7 Cn Ui C VD 7 [ CS 7 U7 O) Oi,i r- 7 (' Ul r- OD V) CD r-,- CV VD C u7 c / C OD ' 7 / C 7,-r-- U7',- Cn VD V) C) ',c, cr -- r-i ui U7 OD 7,- 7 7,- Cn C C,- Ui r-,- r- C U7 CD U7 U7,- U7 C CD Up Cr),-, r-,-,-, CD C U7 C) CD Cn CD 3 3 O eq C3 ri,- 7 CV 7 U7 Q ' VD Cn CD vd (,- CD VD 7 Cn oi r-i ui,r) e ui VD 7 C u7,- VD C) 7 r- r- r- 7, 'VD CD crs,-cv ui vi O r- 7,i Cn Cn r-,-,- Ci r-i - O Cn ni g to PL, 8 fi,--,i 8,_, "ul 8 8 n rn,-, U fi? -,--, 4,, 8, i 4' 8, ; ' i g' r S- X u) -,-, -,-, ') g - 9 (n»g t' 4- d 9 -,-,, Y " "' fi', "c? P ( r 4 z +) (gn iiii,--,

30 - 7 - _J CS) tr) di cli to cy Ln GO ul cti /4 O (r) mitd ml! Le) Le) ) Le) C) /4 /4 / 4 Cr) Le') kr krp sisä_sucrai L) /4 Lel Cr) ko cr+ - kip k (Y) Cr) ) Cr),--,-C) (" cti c/4,o ce) c Le) LC) cti ) ct, zti O ko Le) LC) Cr) szli v / 4 Cr),- z/ zil ) /4 O Lf),- (' /4 Cr) cli / 4 /4 (r) Cr) ) z cll 3,- Le) (r) Le) z/, ) kr) k, 't, cli / 4 zti C zli kr C ) O di di CT) - LD - VO x- C szti Cr) L) 'cli ) Cr),- Lri ali LC) ( r) k,-- ( r) C/47 te) V3 C ) O Cr) cil, cti vd U k 'cl, Cr) 4 mii, Cr) c3) c 'Z, / 4,-- g ) Cr) / 4 Cr) Cr) / Lf) LO c c / 4 /4 ti 'dl ) c/, Ce) ) C/4 Cr)?-3 "z ko a,o Cf) Cn a vṭ LO,-l Cr) Lr) ce) kr) Efl r-- Cr) Cr) dl LC) Cr) Le) ",S,t,,- cti Cr)? "z i dl z 4 dl Cr) m O 5r + l' O) Cr) ) LC),z c/ C/4 c O di CY ct, ct, / 4 ),-- ko k cri 4 -, -, rz" Q 8 -W fi cr a' h,') 4j -',ii,,,q, 49, cli f-i ) S- -r,,? 4 g R 4? 49 s - ''- ' _ å-',' (5) fi 4, _ u), ''' ( ;- w

31 - 8 - E,,JD D et! s -zri s CY) cli ke/ (Y) mi r Cr\ CY) al vp tn al d, di Cr) R ' tn LO 633,-dz Le') dm up cr) cf) cr, O Cr) CY)cli t, C"), vd S k,- c O Pohjois -Suard - o c,o r- dicsdi k 4 kl) dr cs,n ko ml+ "z tn tnoso,-- i ),, C7, VO O C r, 3 k kc) cr zi, - -,t (') r) LO VD Cf kr/,- LO, "4 Cr) ka (T 9, 7 8 (Y) - Cr\ LC) Cr, kr) Cr), Cr cr CY) CY) kid C7 V), tn z Cr) CS) LO CY), Cr) L, o o tn cs i-) 79 i,ctcr) dl crw, tn cs Cr, LO T- Cr) o (--, ko i di tn tn ) Cr) tn o d, ( 4 (c) - /4 C7) 'cr CY), LO (r) f) ) c7 VD CY) n c- kij cr,,- (r) ('- O' 78 - Cf),-,- s dt, s s cr, ml, Le) k Cr) (Y) s i o dr (r) (r) (r) LO 3 -,4 ; '3 ö '-rt 4 * ri, _ 4, '", 9-) --?, r- a ' i 4_, 49 8 R "-' ' r-) 4- "-) L7 Q "5 -, 9 9 -,() a S-? _ g 4 9 8, 9 "? 9 9? ä _ -)? 4 fi 9 ö "5) 4, _, 5 i fi +-) 4,, 4, -, Lil

32 - 9 - () - E O O (r) z/ CS) cli LO c 6 LO O /4 z/ ( (t) g U) C) j O L4 cr) Kirjanpitot ila t kes kim äär Lo /4 ko LO 'cl, LO r,,z LCD O r- ke) - Lr) - cti di /4 a n O up kr) k ) LD "cji cr) oil (,-,-- Cs Lr) o rr) o cs O Ln up cf, cv O st (' - Lr) -, 3 LC) r- Lo,--, C k cv,- CV O Cr) ir) L C Lo ke O, u) -,,, ko ( Lr) ko cv (,) xid u) 'fi g,- O «3 e [4 U) Paotettu keskiarvo kr) ko '' o vp E--- di O ' to O C CJ On C U),,- x 4- - _ ' 4 o n 4, - a) ] ' ' k $ $ 33 Q 4-; 5, --, - ( r-) P,- r- U E -, -ri P -, -, (, "zal -P, ' t-) "P rci rc

33 dl CT Cr) L) L) dt /4 ) R d, ' d, c, ) L) d, ) ) CT -e,- Cr) a di v ) ) d, c-, d, d a /4 Cn fi ) CT Lo dl c- r--- 3 i LO,-,- 3 di d, O d, di l C'') CV LO cr, di (- ) r ) /4 3 Le') dll di ) - c--- d, c*-) D 4 ) d, ) cr),- [--- d,-- ) --t (V Ln a, oitl,- -9' O a \ d, Cs -,-;, r- g C) (L) kr o E--- C r),- '3 -- n CT zi, ' d, - Cr, ', (`, tn (T r,- -- C7 - i-i Cr, L cr\ k di d dl a \ C i- d, Ln df, C- a, 83 LO - dl+ CT d< (l) ), d' d+ CT ei --i 4 -),- fi U D "4 s -g p cc,, -, 4_, 4 a * r) g (E k Q - -P' 8} 8} -P Q),-, = = 4 -) ' n$ k,,- (c) 'n,, --,,,-(,_, = - -P,, cii -P, x, _, -, r-e-c 4-- ( k r --- " - -, 4- -,i3 rc

34 Cli V3 O - Lf) LO - e- cti - O S, O O O O ',/' 'CP - - O Pohjois -Sucmi - di - - Cr) OO C)() O D ' "di x- LO Go Ln 8 53, Ln LO O LO D,-- LO,ti Cr) LO O O CC) - LO O Cr) - (r) - ml, Cf) - - "Zti (r),- ko - ' Z' L() Ln wil cli Cil ' Ln Etelä-Pohjanmaa '4' L" d' Ch - C - CA Lö k - Cli R 8, - ui LO cr,-, ko,- O LO -,-, -- -O O,- - CV e,-, C r- Ln Ln 4 -,c) - - C'', CL O - O' ' O C -i ' O - LO 7 Ln -,- Cr - ;C r- -- -P 4 8 -g 4, _g, i;), A ' [- 4- Z 9 "3, US 4) - CC rii 4-,,,, -, _,, -,, 5 - -i 4-, 43 ; Li

35 al cr cr+ LO cv cti cr+ 3 i-) cv - CO (/) e 'n LO kt) O Cr) 'cii Q dl,-- cli k kr, Ln C di,- r rö Sisä -Suomi Etelä-Suomi Kirjanpitot ila t kes kim äär Lcrs) Cr? 8 Cf) LO,-,--,- O (' ) f',-} O O k /4 Ln OD L) kr) z /4 "-o' ta kr) - r- ko Koko maa C7 ( cv rl cv tn tn z, O,- aataloud juoksevi töid erittely hmistyö it/tila Kasvv ilj elytyöt Kotielätaloustyöt - uu maataloud juoksevat työt Yhtesä Tråktorityö t/t ila Kåsvviljelytöt Kotielätaloustyöt uut maataloud juoksevat työt Yhtesä, Uudisraivaustyöt it/ t ila ViljelijäpPrhe - Palkkaväki Salaojitust yms uu d istustyöt it/ t ila V iljelij äperhe Paikkav äki

36 cf) dl Ln tf) kl) o,--i cll ) k cli L) cf) 3 k L), 'cl ct Yt tf) ke) Yz Yz a o "g U) - CD - - CY) cll (3) 3 dl 3 ) dl kfj zi, CY) k to ) 8 5- R Q to ) kr) t- Ln c- - t- kd L) t-- dt ') 3 U kr) /4 Ln (Y) dl k ko 3 ' g C/3 Er 8 g c/ L% kr) (t) /4 Q Lf) ' cli to cv ct CY) kr) L3 ) ) ) Lr) C7) r- CY) 3 - O /4 Yz kr) Li") cr, O kt) ' O LO ) ' aataloud juoksevi tö ide n erittely i hmistyö it/ t ila Kasvviljelytyöt Kotie lä taloustyöt uut maataloud juoksevat työt Yhtesä Traktorityö t/t ila Kasvv ilj elytyöt Kotie lä taloustyöt uut maataloud juoksevat työt ' Yhtesä UUdisraivaustyöt it/ t il å V iljelij äperhe Pa ikkav ä ki " " Salaojitust yms uu dis tustyöt it/ t i la V ilj e lij äperhe Pa ikkav ä k i

37 34 o,c L,-- tr) Lr) cr) cr) Cr),- ko,-4 di,, k c s L') C) Cr) Cr),-- LC-) Cr) Lr) Cr) LC) z/ Lf) 4 ' ct ko Lr) vd i u) i,-4 - c /4 3 O 3 / 4,t, LC) 8 dl O cy) m, cr) dl LC) -z l'- i- tr) cz) zt, Cr) 4, r- Cr) z % C , Cr) c\ O-- Cr) cr) LC) O tf) zi, Cr) L-),g ( A illi 'zt' CY CY zt, O O k crl V) O Cr),-- -- Lf) cr) c, (r), Cl ) LC) Cr) 8 tr) tf),- Cr) r-- i v) c ks) ke, (Y) 7 cll C-- vd aataloud juoksevi töid erittely hmistyö it/ t ila Kasvviljelytyöt Ko t ie lä talousty öt uut maataloud juoksevat työt Yhtesä Traktorityö t/t ila Kasvviljelytyöt Kötie lä taloustyöt uut maataloud juoksevat työt Yhtesä UUdisraivaustyöt it/ tila Viljelij äperhe Paikkaväki Salao j itust yms uudistustyöt it/t ila Viljelij äpprhe Pal k kaväki

38 Cli ---,-- dl 3 C O n cll r- 8 Cf) Ln cli,-- PV -- k O Cf) Cr) zt, O,- "4, 4 CY - i 3 D O O O,-- Cs7 ' Ln cr% n C Y) g (,-- «4 O 4 l - W l - ko to O O CY) ko Cf) - al d i - - CA,-- O -- LO O C7 'dl 'C " O,,,, _,i,_, m -J - z, k Yksityistaloud työt V ilj e lij äperhe t/t ila iehet aiset Lapset Pa lkkay ä k i it/ t i la -4 4) -) Asuraknust uu dis tustyöt it/ tila Viljeljäperhe Paikkaväki --3 4) -

39 g *-- C-- o Ln cr, cyl,ll k de cl dt, cv -g 6 8,,,, Q `,',?, k '4,,,,,,, al = on dl Ln kj) R c, c ) (f) 4 O',--i O cy, tn C-- Ln k O CJ e-i Li') Ln Ln,--4 Ln (,9) F?) di Ln -4 3 CT z+ o L-) r-- 'z Ln 8 g w i Ln CV ti k, -- ) z Ln '' z n h kr) - - (- ko 7,-, Cs d,, tr) cy ('-) - CT 8 `,L), '' C - (,- -, -- rel -, Yksityistaloud työt V ilj elijäperhe t/t i la lehet aiset Lapset Pa i kkayäk it/ t ila etsätyöt it/ti la y i ljelijäpprhe Pa ikk av äki Asuraknust uu d istustyöt it/t i la Vilje lij äperhe Pakkayäki ' Talousr a knust uu d istustyöt it/t ila V ilj e lij äpprhe Pa lk kav äki

40 g t- C- O,-- -- n C- o,-- Pohjois-Suomi - /, z/, k- O r- <, C ri < Cr) zt ( di,- <t, ti cr) di O ( (Y) n ko - - -,-- C- O! ( ( tn CD ', 3 dl eti,r---? oi C i L' -) 8 ' i tn zr - ( Fli - ) 3 L'-, (- LO <,, i ' - 4 <, kf, i zt,,- O LO F, cc oi - --, 4-4) ( 4-4- ( n -, På ,,, 4-,,,, 4- +) A (c -- 4-,,-,,-) 4-, 4-, 4-, (D j - 4-, 4) ro ri g k -g, -7,,,-,4

41 Pohjois- Suani r i g ( () () h Kirjappitot ila t kes k im äär Ln tn,il cs D /4 cs, t, --,,5, V3,, r 3 ; ( ( cr L/) LO nn ( (,z+ /4, e cs, k up " % Lt t ) 3 sti z -- "z 3 ' cs cs zti /4,-, c, /4C) ( WP C - () 'zi, ", 6 VD z; Li') a C c 9 r, t, O VD 7 ir Cl dl 3,o O tn /4 Ln C ) 7 3 c R d /4; n,r 3,e) ' /4 D C c s /4 --,) r- -8 ( "g 4 R u) 'n ä fi - ( () g' C C/3 Paotettu keskiarvo C/4 "- ;i b - g 4-8,`,, - 4_, 9 P --, 9-),i V E g (et,-,, 4-4-,- --) 4_, 4_, / ") 3 r --,-4 4i -i 4-4,- r4j,9 Ci) fi El rh ig 4-, ---,,-, -, rd 4_, 4- V,,,-, u) 5 -, Q #4 49 F)' ", ) ro re,_,, 4, -- 4_,,-, u) 4- cf, i o i j»» 4 CL5 ti,i) ) 64 8' ' "Z) 'Z',,_,,,, +),,-i 4 7 el Q,,-,?, c5 ; 8 ej, ), -) n E-,

42 O J,zil O ) Cr Cr, ' - (r) ' cti Le) cc; e L (Y) `9 ffl i";,- LA 'lc,; Ln Lo e lfk 8 n?cv (r) Lo o - o 7 3 o Cr) 3 lo Cs -- di ) Lo ko clt cy e n ' di Lo,; cv 79 ti ' ) O PD Q (r) dl O Ln n Le-),-- LO, Cr),- cs 3 ko ecti Cr (r) O, 4 cti Lo Le') (r) Li-) Le, cv O vp O c ('4 8 o 3,--, 4 v3 ko, 3 3 L Lo ii h ' cv cv o,-, un O ko ui i to Lf) AD Cf) 4 eo cv cv O,-- cii to O Le) ko ),- O O zii ko i c C ('4 cv ce Cr),-- O v ),- V3 C*) 7SL ) c) 4 (r) ko d O cv O, Le) O on - Cs O kf) n cli q ko k ro! cv ('4 cv cv ('4 dl cl, Le,,-- z ll") it o cv 7,-- rg ro - 4, 4, 4"3- al -4i rl -r4 - -i 4,, Ld 8i to» - -) 8,-) vi " -,- 5 "r,- -, D 44 P fril n (Cr ' n fi [g, -,-i _ El b' wi,a -, ti, so 4 < fi - D Ei -, ( al ra -,-

43 dl ", 4 O /4 D + cs (,) cs tr) L-) ko?, ) n,n cv,- dl /4 cv --, dl dl,it cs cs kd LO D - C C) -- -'--i cil dl; dll to dll di O up d O,- dr k- 4 ) - n di 44 D Cfk - LD - OD vj ' dl D - dl di, ) /4 D "- D D c c C Etelä-Pohjanmaa ' 8 Y) ( 8 Lo, cy, Ln - d,,, cs cs O D D dl c ti cl ") tr) up kci ') t dt D D 4 kc/ dll - (4 cs - j cti co dl - L -, -P g 4 s,, l -, -, -i 9 P 4- -,- p p 8 33,_,, o _, 4-,--, -, 4_, 43 -) --i rci ri El \ ca, 4,, 4-, --i -i - o fi U) k -,-i til? cl f-i (t) - ni 4-, - "- -,-i -) m 4i, --, "P n3 p fi ( a,,, - R o ai Q, ) --, (3 4-, r 4-' P C/), r--),b) o o Li P', g -8,_, -,-) E ",-) 4_,

44 4 "e ul c -,--) R ") r, S R Cr,zr CF C,- LC) r r ) C m,- cr di ') ( ud, UD 3 te),- 3 OD d Cr', C- C,-,- d, OLD OLD r-,-,f, ) r- UD,- t d, -g?) -- "rni ii -;',,, CD d, OD, kd ) r-- c, ") 3 CY U") ) C n n CD ) C kid OD,- CV (V ' ztl 3,- "; d ) L-) dl (J3 t6 g _,,,, m cv c) tr) ) UD,- t ci OD,- ri 7 r,- OD OD 'zi,,-i ' 3 () c d d 36,f,f -,- kr, OD ko OD ch 3 UD "z,,- O,i r- ud Q w!?, 4, w (,J -P cel -P, J r, r- il' 8 4 fi P ' "u)',-- -P r-i R ( fi a Tg,,- u»,-, u, ä 9 4

45 4 - U7 c VD,i ) d, O C C) C) L OOO "ct, VD,j ; ( C /7 c--,' U c, tr) -F c, c,, VD CV ),,,, CD, cf' di -,-; 4, d d tri 7 d ci up -; 7 V3 On zr G P (/) r 7 7 u) n C 7 7 U7 L on on ezi c\ tf cv c, c, CD c, kr) U7 on csi ),zti c-- on -- U7 CY D 3 CD Ln 7 O CV cti c- m 7 7 m U7 V3 U7 d U7 CD zt 7 U7 CD VD 7 'dl U7 C) VD,-- C' V, V CD C Cr; - ( U"; 't 7 CD d C) Cl) ( cp o 7 dl VD c/ "C (L) -; l r r CV O C-- On ( \, g i - C4 - F-, VD 7 C, O VD 7 c, CD zt( -, vd U7 O occ,c,,,,i, ri cr ( 7 7 ( OD CV O --, Lo, d',,f, ( - tr,,i,-,, /7 r; on U7, t, ('4 CV z/ C) ( 8 Li-, --,,,,, L; L on n On ) -; o n CV ),/, d+ kj,4 Ö rc -,- G Q 4- o -P rg ( g --,-, 8 / q"5 3 z,_, u) eri lt, {- A - o, 4 ni ro ro ls rcl 49

46 md CD Li«) o3 od 9 kr) D d md C- CD ud OD Cn c Cn cv CD CD CD kci ti) OD l CD L') Cf) Up C) d UD D CD CD OD f; cy c OD C/, r- Cr; Cr) Cn C) dl Li") ud C) ud UD c i OD ug C- cc d " dfl dl dl kid c4 F md OD cc; op cd ud CD co md ad k C) OD OD UD OD CD OD OD O r-4''cd Co CD v3 CD o3 ud CD Ul kd C- "t kr) C) D C3 CD Crti ud ud dtl r, r, ri CD CD tn cr) R i3 fi 4 rel R7 ("C;

47 (3,- g g -- )/) i ccf g R ä Kirjanpitot i lat keskimäär 44 d, c 3 o,- 7 o d, d, dl dl tn 8 (y) d, cv 3 3 O,- Le') to n n 3 co 3 3 tr) ko d i tn,t, di kd, VD L') dt cv cv cv cf),,-, tn r, cr,- (\ c tn Li'), ( kr) dl dl, 3 k n, -- tn k ic) l dl,- d, 3 tn 3 t tr) tn dll ke) Li-) d i ko 3 3 -!) '--) C c6 r-' g ) /) ä Paotettu keskiarvo (7 d, tn dl C7 kr) tn ',- tn,z kr) 3 r-,-- Cti,,,, kr) d, cv tn ko cr ko ko ko 3 - 'Z k,- di ko tn cs 3 l t 4!) t d,, 3 -i, tr) ln r-,- di c,,- n n - c tn "zr kr 4,),- i dl tr) d l CT k c 4) d -4,-( Ṉ,,-4, - D 'zi, lo 8 tn kr) tn tn,- kr),- 4, -,--, 4 - E C or-) W - Q -- fi g -,- _,, rts C r--,l g o\ c ni n, 49, _, C) --),_,,, 4, =C, R

48 , R zp, 4,, 45 - E- ' /4 uo o /4 /4 c n 8 Li') 4 -,- - ',-4 zif,if,z /4 (r) Cr, Cr) z( tn t k L) Cs ', c Cr) tn /4 tn zli /4 ko vp, - /4 L', o' tn E- kr),--,-t tn Cn zit c o t di r, r, 4 r, tn 8 Rt L",r zt, o cv kr; ko k D CS a to 3-4 tn \ ko tn ko,- lo ct, o - o,- r, -4 kr3 z CT O Cn on CT l csl te/ -) 'Zli o mo to tn cv tn,--i CY to ( tn tn, /4,, o td,- di n di t cn tn zti kr, c tn dl CV c cv,zt tn uo / 4 cn klo ko cr) o\ C')tri,- tri Cr \ cn co kn ct /4 8 CV ko,t,,i, /4 tn tn tn /4, -,- - 4, ni, p rg fi 4 8 ) r-c -c fi j,-, m? g `-- d 5 cko Ln k fi 49 fi 9 '-rc -6 x -,, c) --) O, ta, g u)

49 s s z '-4 ko LC),-- ko c Le) (T di s; cti / cr+ di? ",z 8 k 3 L", di U) ) -,- - zt, cr to Cr di kd L-) k vd,z z, - Lri Cr tr) tr;,- - - szl+ vd LC) ko op n Cs ch R Cr) V3 tr) Lr) s Le) ko R 9 s, R, c tr) ko tri tr) --) k i e i? F- En L") zil cr cll,/, ko tn V) tr) Li-) LO vd 4 s i tr) cr ko k d, ko ztt tt c s e,/ di 8 tri i-i Cr O zl< tr) Ln Le) ko,- er, Cn zt, ir; Cr) cy, T- fi Q -- ip i_; 4 g ni --) - fi U) fi fi - 54? "U) k fi _, gc, ai - l',8 - i -, P, fi U),,i

50 AATALOUDE TALOUDELLSE TUTKUSLATOKSE TEDOATOJA o 33 AJAKOTASTA AATALOUSEKOOAA Currt topics agricultural omics elski s KETTUE, L ow much land is needed s 5-4 KETTUE, L Possibilities of fnish agriculture adjustg to more liberal foreign trade s 5-4 KETTUE, L & ÄKE, P Geral features and problems of fnish agricultural trade s 5-34 KOE, J Production and foreign trade of some dustrial crops s o 34 PUURUE, Viljelijäväestön tuloj vertaam muid väestöryhmi tuloih elski s + liitt o 35 AJAKOTASTA AATALOUSEKOOAA Kirjanpitotiloj tuloksia, tilivuosi 986 elski s o 36 AJAKOTASTA AATALOUSEKOOAA Eri tuotantosuuntaa harjoittavi kirjanpitotiloj tuloksia, tilivuosi 986 elski s o 37 aataloud htadeksit ja kokonaislaskelmat, maataloustuotteid kokonaismargaalit sekä ravtotaseet elski s SLTAE, L aataloud htadeksit s 7-8 SLTAE, L aataloud kokonaislaskelmat s 9-8 LEPPÄLÄ, J aataloustuotteid kokonaismargaalit s 9-38 LEPPÄLÄ, J Ravtotaseet s o 38 KETTUE, L Ennusteita vuodelle elski s + 3 liitetaul o 38a KETTUE, L Forecasts for elski s o 39 AJAKOTASTA AATALOUSEKOOAA aataloud rationaalisuudesta ja viljelijöid verorasituksesta elski s TORVELA, & PUURUE, aataloud rationaalisuus ja tuloj seuranta s 5- PETOLA, K & JÄRVELÄ, Viljelijöid verorasituks kehitys kirjanpitotiloilla vuosa s -39 o 4 OKKAE, aatalousyrittäjän lomituspalvelut elski s o 4 KOLA, J aataloud kokonaislaskelman muka tuotekohta kustannusjakauma Kiteä- ja muuttuvakertoim panosmalli elski s

51 9 7-,

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA AATALOUDE TALOUDELLSE TUTKUSLATOKSE TEDOATOJA : 26 TE AGRCULTURAL EOCS RESEARC STTUTE, FLAD RESEARC REPORTS, 26 AJAKOTASTA AATALOUSEKOOAA KRJAPTOTLOJE TULOKSA TLVUOS 98 ELSK 987 aatalud taludellis tutkiuslaitks

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA TEDOATOJA 75 992 AJAKOTASTA AATALOUSEKOOAA KRJAPTOTLOJE TULOKSA TLVUOS 99 AATALOUDE TALOUDELLE TUTKUSLATOS AGRCULTURAL EOCS RESEARC STTUTE, FLAD RESEARC REPORTS 75 992 TEDOATOJA 75 AJAKOTASTA AATALOUSEKOOAA

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA MAATALOUDE TALOUDELLSE TUTKMUSLATOKSE TEDOATOJA :o 5 TE AGRCULTURAL EOMCS RESEARC STTUTE, FLAD RESEARC REPORTS o JO AJAKOTASTA MAATALOUSEKOOMAA KRJAPTOTLOJE TULOKSA TLVUOS 976 ELSK 978 Maatalouden taloudellisen

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA AATALOUDE TALOUDELLSE TUTKUSLATOKSE TEDOATOJA : 3 TE AGRCULTURAL EOCS RESEARC STTUTE, FLAD RESEARC REPORTS, 3 AJAKOTASTA AATALOUSEKOOAA KRJAPTOTLOJE TULOKSA TLVUOS 982 ELSK 98 aatalud taludellis tutkiuslaitks

Lisätiedot

WAinill AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TULOKSIA TIEDONANTOJA 152 1990 TILIVUOSI 1988

WAinill AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TULOKSIA TIEDONANTOJA 152 1990 TILIVUOSI 1988 WAnll TEDOATOJA 5 99 AJAKOTASTA MAATALOUSEKOOMAA KRJAPTOTLOJE TULOKSA TLVUOS 988 MAATALOUDE TALOUDELLE TUTKMUSLATOS AGRCULTURAL EOMCS RESEARC STTUTE FLAD RESEARC REPORTS 5 99 TEDOATOJA 5, 99 AJAKOTASTA

Lisätiedot

Maatalouden taloudellisen 'tutkimuslaitoksen tiedonantoja M 8. Kirjanpitotilojen tuloksia tilivuodelta 19 66. Helsinki 1968

Maatalouden taloudellisen 'tutkimuslaitoksen tiedonantoja M 8. Kirjanpitotilojen tuloksia tilivuodelta 19 66. Helsinki 1968 Maatalouden taloudellisen 'tutkimuslaitoksen tiedonantoja M 8 Kirjanpitotilojen tuloksia tilivuodelta 9 66 Helsinki 968 Alkusanat Tässä monisteessa esitetään maatalouden kannattavuustutkimuksessa mukana

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TULOKSIA

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TULOKSIA TEDOATOJA 65 99 AJAKOTASTA MAATALOUSEKOOMAA KRJAPTOTLOJE TULOKSA TLVUOS 99 MAATALOUDE TALOUDELLE TUTKMUSLATOS AGRCULTURAL EOMCS RESEARC STTUTE, FLAD RESEARC REPORTS 65 99 TEDOATOJA 65 AJAKOTASTA MAATALOUSEKOOMAA

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA MAATALOUDE TALOUDELLSE TUTKMUSLATOKSE TEDOATOJA : 4 TE AGRCULTURAL EOMCS RESEARC STTUTE, FLAD RESEARC REP ORTS, 4 AJAKOTASTA MAATALOUSEKOOMAA KRJAPTOTLOJE TULOKSA TLVUOS 975 ELSK 977 Maataluen taluellisen

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA u MAATALOUDEN TALOUDELLISEN TUTKI MU SLAITOK SEN TIEDONANTOJA N:o 122 THE AGRICULTURAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE, FINLAND RESEARCH REPORTS, No. 122 AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA ERI TUOTANTOSUUNTAA

Lisätiedot

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS. AULIS JÄRVI, ARJO KANGAS, LEO MUSTONEN, YRJÖ SALO, HEIKKI TALVITIE, MARTTI VUORINEN ja LEA MÄKELÄ

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS. AULIS JÄRVI, ARJO KANGAS, LEO MUSTONEN, YRJÖ SALO, HEIKKI TALVITIE, MARTTI VUORINEN ja LEA MÄKELÄ MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS TIEDOTE 2/95 AULIS JÄRVI, ARJO KANGAS, LEO MUSTONEN, YRJÖ SALO, EIKKI TALVITIE, MARTTI VUORINEN ja LEA MÄKELÄ Virallisten lajikekokeiden tuloksia 1987-199 Jokioinen 1995 ISSN

Lisätiedot

Pakkauksen sisältö: Sire e ni

Pakkauksen sisältö: Sire e ni S t e e l m a t e p u h u v a n v a r a s h ä l y t ti m e n a s e n n u s: Pakkauksen sisältö: K e s k u s y k sikk ö I s k u n t u n n i s ti n Sire e ni P i u h a s a rj a aj o n e st or el e Ste el

Lisätiedot

hydiiill AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TULOKSIA TILIVUOSI 1992 TIEDONANTOJA

hydiiill AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TULOKSIA TILIVUOSI 1992 TIEDONANTOJA hydiiill TIEDONANTOJA 192 1994 AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TULOKSIA TILIVUOSI 1992 MAATALOUDEN TALOUDELLINEN TUTKIMUSLAITOS AGRICULTURAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE, FINLAND RESEARCH

Lisätiedot

Arvio metsd maa n a rvosta

Arvio metsd maa n a rvosta Arvi metsd maa n a rvsta Omistaja Lpr Klmenharju Kunta Kylli Tila Rn: Ala, ha 405 572 Klmenharju :l:89 24,9 ESPOO L6.5.20L7 Laatijan allekirjitus Teemu Saarinen Lisdtietja Arvi phjautuu Teemu Saarinen

Lisätiedot

IMMIN AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TUOTANTOSUUNNITTAISIA TULOKSIA TIEDONANTOJA 176 1992 TILIVUOSI 1990

IMMIN AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TUOTANTOSUUNNITTAISIA TULOKSIA TIEDONANTOJA 176 1992 TILIVUOSI 1990 IMMIN TIEDONANTOJA 76 992 AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TUOTANTOSUUNNITTAISIA TULOKSIA TILIVUOSI 990 MAATALOUDEN TALOUDELLINEN TUTKIMUSLAITOS AGRICULTURAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE,

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA V MAATALOUDEN TALOUDELLSEN TUTKMUSLATOKSEN TEDONANTOJA N:o 04 THE AGRCULTUR,4L ECONOMCS RESEARCH NSTTUTE, FNLAND RESEARCH REPORTS No. 04 AJANKOHTASTA MAATALOUSEKONOMAA ER TUOTANTOSUUNTAA HARJOTTAVEN KRJANPTOTLOJEN

Lisätiedot

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA 2018-2020 TOIMIALA 50 YHDYSKUNTAPALVELUT P A L V E L U 5 0 0 T E K N I S E N J A Y M P Ä R I S T Ö T O I M E N H A L L I N T O J A M A A S

Lisätiedot

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Lisätiedot

.Maataloåden taloudellisen tutkimuslaitoksen tiedonantoja N:o 12. Kirjanpitotilojen tuloksia tilivuodelta Helsinki 1970

.Maataloåden taloudellisen tutkimuslaitoksen tiedonantoja N:o 12. Kirjanpitotilojen tuloksia tilivuodelta Helsinki 1970 .Maataloåden taloudellisen tutkimuslaitoksen tiedonantoja N:o 2 Kirjanpitotilojen tuloksia tilivuodelta 9 6 8 Helsinki 970 Alkusanat Tässä moniste essa esitetään maatalouden kannattavuustutkimuksessa mukana

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA MAATALOUDEN TALOUDELLISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TIEDONANTOJA N:o 31 THE AGRICULTURAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE, FINLAND RESEARCH REPORTS, No. 31 AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA ERI TUOTANTOSUUNTAA HARJOITTAVIEN

Lisätiedot

Ilmastointi PUSSISUODATIN ALTECH CL-36-3-M5 LASIKUITU L500 PUSSISUODATIN ALTECH CL-63-6-M5 LASIKUITU L360

Ilmastointi PUSSISUODATIN ALTECH CL-36-3-M5 LASIKUITU L500 PUSSISUODATIN ALTECH CL-63-6-M5 LASIKUITU L360 Ilmastointi Tuote LVI-numero Pikakoodi 7754400 OK08 CL-36-3-M5 LASIKUITU L360 CL-36-3-M5 LASIKUITU L500 CL-63-6-M5 LASIKUITU L360 CL-63-6-M5 LASIKUITU L500 CL-66-6-M5 LASIKUITU L360 CL-66-6-M5 LASIKUITU

Lisätiedot

KASVINVILJELYLAITOKSEN TIEDOTE N:o 17 EI] VIRALLISTEN LAJI KEKOKEIDEN TuLOSYHDISTELMIA 1979 MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

KASVINVILJELYLAITOKSEN TIEDOTE N:o 17 EI] VIRALLISTEN LAJI KEKOKEIDEN TuLOSYHDISTELMIA 1979 MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS J MAATALOUDEN TUTKMUSKESKUS KASVNVLJELYLATOKSEN TEDOTE N:o 7 E] -4-t4 ' r L. 'e cev 3ek TMO MELA, ULLA LALLUKKA ja LSA MATTLA: VRALLSTEN LAJ KEKOKEDEN TuLOSYHDSTELMA 979 JOKONEN -923 SSN 0356-7575 SSÄLLYS

Lisätiedot

VIRALLISTEN LAJIKEKOKEIDEN TULO SYHD ISTELMIÄ 1978. KASVINVILJELYLAITOKSEN TIEDOTE N:o 13 MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

VIRALLISTEN LAJIKEKOKEIDEN TULO SYHD ISTELMIÄ 1978. KASVINVILJELYLAITOKSEN TIEDOTE N:o 13 MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MAATALOUDEN TUTKMUSKESKUS KASVNVLJELYLATOKSEN TEDOTE N:o 3 TMO MELA, ULLA LALLUKKA, LSA MATTLA JA JOUN KATLA: VRALLSTEN LAJKEKOKEDEN TULO SYHD STELMÄ 978 TKKURLA SSN 0356-7575 SSÄLLYS Sivu. Johdano Seliyksiä

Lisätiedot

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS. LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, KATRI PAHKALA, MARKKU KONTTURI ja LEA MÄKELÄ

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS. LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, KATRI PAHKALA, MARKKU KONTTURI ja LEA MÄKELÄ MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS TIEDOTE 2/93 LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, KATRI PAKALA, MARKKU KONTTURI ja LEA MÄKELÄ Virallisten lajikekokeiden tuloksia 1985-1992 Jokioinen 1993 ISSN 359-7652

Lisätiedot

-d;'$ d{ee lr a ;{*.v. ii{:i; rtl i} dr r/ r ) i a 4 a I p ;,.r.1 il s, Karttatuloste. Maanmittauslaitos. Page 1 of 1. Tulostettu 22.08.

-d;'$ d{ee lr a ;{*.v. ii{:i; rtl i} dr r/ r ) i a 4 a I p ;,.r.1 il s, Karttatuloste. Maanmittauslaitos. Page 1 of 1. Tulostettu 22.08. Maanmttauslats Page 1 f 1 -d;'$ d{ee lr a ;{*.v {:; rtl } dr r/ r ) a 4 a p ;,.r.1 l s, Karttatulste Tulstettu 22.08.2014 Tulsteen keskpsteen krdnaatt (ETRS-TM3SFlN): N: 6998249 E: 379849 Tulse e le mttatarkka.

Lisätiedot

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS Tiedote 7/9 LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, KATRI PAHKALA ja MARKKU KONTTURI Kasvintuotannon tutkimuslaitos Virallisten lajikekokeiden tuloksia 1982-1989

Lisätiedot

PUTKIKAKSOISNIPPA MUSTA

PUTKIKAKSOISNIPPA MUSTA Takorauta Tuote LVI-numero Pikakoodi 0753007 RU33 KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS DN 65 KESKIRASKAS 0 KESKIRASKAS 0 KESKIRASKAS SK/UK SK/UK

Lisätiedot

S'? 2. s P« 3 CU. > a. <H O ~" d O Ö E/ Ö. d -M o o I I I II. locot-cor-icocoolcool^-toiiocoioolcdt- lol^-cocococooi 'vool^olcocoi Iio» 100

S'? 2. s P« 3 CU. > a. <H O ~ d O Ö E/ Ö. d -M o o I I I II. locot-cor-icocoolcool^-toiiocoioolcdt- lol^-cocococooi 'vool^olcocoi Iio» 100 S -+ røi cö-g S,2 S S cn rj o a ö * s s m Summa Yksityisiin tarpeisiin Summa 0 5 I I I I I I I I I I S S? CM I (MCM ^ I ^ ^ I I I I! rhrhi llf I^Öb» I I l

Lisätiedot

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS. LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, KATRI PAHKALA, MARKKU KONTTURI ja LEA MÄKELÄ

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS. LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, KATRI PAHKALA, MARKKU KONTTURI ja LEA MÄKELÄ MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS TIEDOTE 9/92 LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, KATRI PAKALA, MARKKU KONTTURI ja LEA MÄKELÄ Virallisten lajikekokeiden tuloksia 198-1991 Jokioinen 1992 ISSN 359-7652

Lisätiedot

Käyttövedenlämmitin. KÄYTTÖVEDENLÄMMITIN HAATO HK-15 1/3KW SEINÄ/VAAKA LVI-numero PIKA OD38

Käyttövedenlämmitin. KÄYTTÖVEDENLÄMMITIN HAATO HK-15 1/3KW SEINÄ/VAAKA LVI-numero PIKA OD38 Käyttövedenlämmitin HK-15 1/3KW SEINÄ/VAAKA 5253010 OD38 HK-35 2KW SEINÄ/VAAKA 5253015 RS52 HK-55 2KW SEINÄ/VAAKA 5253020 DE35 HK-100 2KW SEINÄ/VAAKA 5253022 VL77 HM-150 2/3KW SAUNA 5253045 UH93 HM-230

Lisätiedot

Maatalouden taloudellisen tutkimuslaitoksen tiedonantoja N2 4. Kirjanpitotilojen tuloksia, tilivuodelta 1 9 6 3 / 6 4.

Maatalouden taloudellisen tutkimuslaitoksen tiedonantoja N2 4. Kirjanpitotilojen tuloksia, tilivuodelta 1 9 6 3 / 6 4. Maatalouden taloudellisen tutkimuslaitoksen tiedonantoja N2 4 Kirjanpitotilojen tuloksia, tilivuodelta 9 6 3 / 6 4 Helsinki 965 Alkusanat Tässä monisteessa esitetään maatalouden kannattavuustutkimuksessa

Lisätiedot

ole vastaanottotiloja.

ole vastaanottotiloja. Kiinteistd Oy Kalajoen Keidas Karhuojantie 2 90460 Oulunsalo TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.-3122009 1 Yleistai yhtidstii Yhtion omistamissa rakennuksissa huoneistot varattu osakkeenomistajille lomaasunnoiksi.

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA AATALOUD TALOUDLLIS TUTKIUSLAITOKS TIDOATOJA :o 8 TH AGRIULTURAL OIS RSARH ISTITUT, FILAD RSARH RPORTS, o 8 AJAKOHTAISTA AATALOUSKOOIAA KIRJAPITOTILOJ TULOKSIA TILIVUOSI 98 HLSIKI 982 aatalouden taloudellsen

Lisätiedot

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS Tiedote 2/91 LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, KATRI PA KALA ja MARKKU KONTTURI Kasvintuotannon tutkimuslaitos Virallisten lajikekokeiden tuloksia 1983-199

Lisätiedot

Jakotukit / tarvikkeet

Jakotukit / tarvikkeet Jakotukit / tarvikkeet Tuote LVI-numero Pikakoodi 2022115 BF71 VM 2X3/4 EURO VM 3X3/4 EURO VM 4X3/4 EURO VM 5X3/4 EURO VM 6X3/4 EURO VM 7X3/4 EURO VM 8X3/4 EURO VM 9X3/4 EURO VM 10X3/4 EURO VM 11X3/4 EURO

Lisätiedot

6. KOKOUKSEN LAILLISUUSEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

6. KOKOUKSEN LAILLISUUSEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN (3) PÖYTÄKIRJA 5..203 SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN SYYSKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA Aika Paikka 5..203 klo 9.20 alkaen Ideapark, Kokoustila Kotka. Lempäälä Läsnä Osallistujalista liitteenä (liite ). KOKOUKSEN AVAUS TaLVIn

Lisätiedot

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census Suomen virallinen tilasto Finlands officiella Statistik Official Statistics of Finland VI C:106 Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census 1980 Osa XV Del XV Volume

Lisätiedot

P S. Va r äi n. m m2 2. e a / puistossa säilyvät puut. korko muuttuu, kansi uusitaan SVK asv.

P S. Va r äi n. m m2 2. e a / puistossa säilyvät puut. korko muuttuu, kansi uusitaan SVK asv. TI E f as 8 5 5 pu ke lu pi ip iv - le / te AP 1 4 KI +8 8 +8 9 O le lem ht a ip ss uu a st ol oa ev aa rk ki ip met A L 31 6 L AP P LE IK S E T ei l y tu pu r u va liu m k u at m to äk i in u hl M 22

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TUOTANTOSUUNNITTAISIA TULOKSIA TILIVUOSI 1993 TIEDONANTOJA 200 1995

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TUOTANTOSUUNNITTAISIA TULOKSIA TILIVUOSI 1993 TIEDONANTOJA 200 1995 TIEDONANTOJA 200 1995 AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TUOTANTOSUUNNITTAISIA TULOKSIA TILIVUOSI 1993 MAATALOUDEN TALOUDELLINEN TUTKIMUSLAITOS AGRICULTURAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE,

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKITERIALLITU PATENT- OC REGITERTYRELEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bkslut Kaupparekisteri andelsregistret Verhallinnsta saapuneet tiedt Uppgifter inkmna från skatteförvaltningen

Lisätiedot

TEOLOGIAN YLIOPPILAIDEN TIEDEKUNTAYHDISTYKSEN JULKAISU VUODESTA 1853 4/2012

TEOLOGIAN YLIOPPILAIDEN TIEDEKUNTAYHDISTYKSEN JULKAISU VUODESTA 1853 4/2012 TEOLOGIAN YLIOPPILAIDEN TIEDEKUNTAYHDISTYKSEN JULKAISU VUODESTA 1853 4/2012 P 4 V 5 P 6 L 7 A H g 10 K 12 N ö ( ) 15 T,, 16 A3 - N 20 Dg! 18 R 21 E 19 K: K R 22 R 23 L - Hd R, Sf L, I V A V K - Sf L K

Lisätiedot

asunnottoman äänenkannattaja vuodesta 1987 nro 2 / 2017 hinta 3

asunnottoman äänenkannattaja vuodesta 1987 nro 2 / 2017 hinta 3 m d 1987 2 / 2017 3 2 3 KOHTI PAREMPAA www..f m.m@.f m m TOIMISTO K 2 D 3.. 00500 H m().f Tm S T 050 407 9702 Jö Vd P 050 407 9703 Am O U P 050 443 0102 m().f Aö Om Am2 - C Bd 050 443 1063 M m J L 050

Lisätiedot

4rrr. PYSwvYoesrÄ. 0809-cPR-1115. Tarvasjoen Teräsovi Oy Junnaronkatu 16 24100 Salo SE RTI FI KAATTI TUOTTEE N SUORITUSTASON EN 12101-2:2003

4rrr. PYSwvYoesrÄ. 0809-cPR-1115. Tarvasjoen Teräsovi Oy Junnaronkatu 16 24100 Salo SE RTI FI KAATTI TUOTTEE N SUORITUSTASON EN 12101-2:2003 4rrr VTT XPRT SRVCS Y llmeu ls r 0809 VTT XPRT SRVCS Y P 1001.02044\TT S RT KAATT TUTT SURTUSTAS PYSwvYesrÄ 0809PR1115 urpn prlmenn j neuvsn seuksen : 305/201 1 (rkennusueseus el CPR), jk n nneu mlskuun

Lisätiedot

Arvio metsdmaan arvosta

Arvio metsdmaan arvosta Arv metsmaan arvsta Omstaja Kuusam, Nskajrv Kunta Kyll Tla Rn: Ala, ha 35 477 Nskajrv 31. : 77,5 SPOO LO.6.2L7 Lstetja Teemu Saarnen KTM, LKV Arv phjautuu 14.1,23 pvtyn metssuunntelman kuvtethn ja Kuusamn

Lisätiedot

Lappeenrannan Ilmailuyhdistys

Lappeenrannan Ilmailuyhdistys Lappeenrannan Ilmailuyhdistys Tapahtuman tuloksia, moottoripyörät Kierroksia: 396 Osallistujia: 328 Autot Moottoripyörät Kaikki Ajoneuvo Lähtöaika Aika 400 (s) Nopeus (km/h) Valmistaja Malli Tyyppi Selitys

Lisätiedot

-Jotta maailma olisi parempi paikka wappuna. RAKENNUSINSINÖÖRIKILLAN VIRALLINEN KILTALEHTI JO VUODESTA 1963 2/2012

-Jotta maailma olisi parempi paikka wappuna. RAKENNUSINSINÖÖRIKILLAN VIRALLINEN KILTALEHTI JO VUODESTA 1963 2/2012 -J w. RAKENNUSINSINÖÖRIKILLAN VIRALLINEN KILTALEHTI JO VUODESTA 1963 2/2012 JOS ET NÄE LUKEA ALLAOLEVAA PIILOTETTUA TEKSTIÄ, JUO LISÄÄ SKUMPPAA, SILLÄ STEREOGRAMMIEN NÄKEMINEN ONNISTUU VAIN SILMÄT KILLISSÄ.

Lisätiedot

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS. LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, HANNELE SANKARI, MARKKU KONTTURI ja LEA MÄKELÄ

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS. LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, HANNELE SANKARI, MARKKU KONTTURI ja LEA MÄKELÄ MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS TIEDOTE 2/9 LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, ANNELE SANKARI, MARKKU KONTTURI ja LEA MÄKELÄ Virallisten lajikekokeiden tuloksia 1986-1993 Jokioinen 199 ISSN 359-7652

Lisätiedot

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS Tiedote 5/86 LEO MUSTONEN, SEPPO PULLI ja OLLI RANTANEN Kasvinviljelyosasto LIISA MATTILA Laskentatoimisto Virallisten lajikekokeiden tuloksia 978-985 JOKIOINEN 986 - ISSN

Lisätiedot

1, MITÄ TARKOITETAAN SEURAAVILLA TERMEILLÄ:

1, MITÄ TARKOITETAAN SEURAAVILLA TERMEILLÄ: KRANPDON TNTT 14.4.2014 LAY/OTK OT: Vst jkseen kysymykseen erllselle pperlle (must merktä nm myös krjnptu"t.u"ppern). ös et vst jhnkn kysymykseen, jätä nmetty vstuspper myös kysesen tehtävän slt' rrävär:

Lisätiedot

Suosituimmat kohdemaat

Suosituimmat kohdemaat Suosituimmat kohdemaat Maakuntanro Maakunta Kohdemaa Maakoodi sum_lah_opisk 21 Ahvenanmaa - Kreikka GR 3 Åland Italia IT 3 Turkki TR 2 Saksa DE 1 09 Etelä-Karjala Venäjä RU 328 Britannia GB 65 Ranska FR

Lisätiedot

Maaalouden taloudellisen tutkimuslaitoksen tiedonantoja M 3. tilivuodelta / 6 3. Helsinki 1964

Maaalouden taloudellisen tutkimuslaitoksen tiedonantoja M 3. tilivuodelta / 6 3. Helsinki 1964 Maaalouden taloudellisen tutkimuslaitoksen tiedonantoja M Kirjanpitotilojen tuloksia tilivuodelta 9 6 2 / 6 Helsinki 96 Alkusanat Tässä monisteessa esitetään aikaisempaan tapaan maatalouden kannattavuustutkimuksessa

Lisätiedot

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w Epainn muis (1.1., 6.12.) # œ œ œ œ œ # œ w i nun Kris lis sä py hää muis tus Tofia (6.1.) jo Jo pai a, y lis n [Ba li nu a, os,] kun ni, l nä ru k, i dän Ju ma lis, y lis ka i dän h tm h nk sl nu a, o

Lisätiedot

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto i lc 12. Ö/ 1 ( 5 ) LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 1=Täysi n en mi eltä. 2=Jokseenki n er i m ieltä, 3= En osaa sanoa 4= Jokseenki n sa m a a mieltä, 5= Täysin sa ma a

Lisätiedot

1 Pöytäkirja Avaa haku

1 Pöytäkirja Avaa haku D yn as t y t i et o pa l ve l u Sivu 1 / 9 Poistuminen ( Toimielimet 1 Jätelautakunta 1 Pöytäkirja 17.12.2013 Avaa haku 1 Jätelautakunta Pöytäkirja 17.12.2013 Pykälä 15 Edellinen asia 1Seuraava asia M

Lisätiedot

Arvio metsd maa n a rvosta

Arvio metsd maa n a rvosta Arvi metsd maa n a rvsta Omistaja Mikkeli, Sumenniemi Kunta K,ylii Tila Rn: Ala, ha 49r 56 Riuttamiiki 2:96 1nl SPOO 27.6.2L6 Laatijan allekirjitus Lisdtietja Teemu Saarinen Arvi perustuu UPM-Kymmene Oyj:n

Lisätiedot

Ikväidill AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TULOKSIA TILIVUOSI 1993 TIEDONANTOJA 199 1995

Ikväidill AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TULOKSIA TILIVUOSI 1993 TIEDONANTOJA 199 1995 Ikväidill TIEDOATOJA 199 1995 AJAKOHTAISTA MAATALOUSEKOOMIAA KIRJAPITOTILOJE TULOKSIA TILIVUOSI 1993 MAATALOUDE TALOUDELLIE TUTKIMUSLAITOS AGRICULTURAL ECOOMICS RESEARCH ISTITUTE FILAD RESEARCH REPORTS

Lisätiedot

tutuiks k äy t tö ö n kilpailuvu

tutuiks k äy t tö ö n kilpailuvu SAKU : d h 012 1 / 2 d : SAKU g 4 jj 10 U ö ö 14 K d v S Sg 4 Pj 3 SAKU : g 4 Kv d v 6 SAKU jjj 8 U jj 10 SAKU 11 Kv 6 Hvv h 12 K 14 H 16 T 18 V 20 Jjj 8 Khd 21 T 22 Yhd 23 ACTION! SAKU : dh Jj: S - j

Lisätiedot

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos.

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos. Teamware Office' Posti Saapunut posti : Olavi Heikkisen lausunto Lähettäjä : Karjalainen Mikko Vastaanottaja : Leinonen Raija Lähetetty: 18.1.2013 10:29 He i! Korjasin nyt tämän spostiliitteenä olevaan

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNGIN ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA (luonnos 17.12.2008)

LOIMAAN KAUPUNGIN ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA (luonnos 17.12.2008) LOIMAAN KAUPUNGIN ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA ( 17.12.2008) 1. Jd Ep p. T p pg, L d pp d d. O p L g p. Kpg p : L p g 1 2 p Kp K E g L 3 g d 2 0 0 9 2 0 1 2 g 4 p T. w 5 w w.. f / I f T V 6 p M K 7 Y p

Lisätiedot

J u s s i N ie m i-p y n ttä ri, y lilä ä k ä ri, M a lm in p s y k ia tria n p o lik lin ik k a T o rs ta i 1.1 2.2 0 1 1

J u s s i N ie m i-p y n ttä ri, y lilä ä k ä ri, M a lm in p s y k ia tria n p o lik lin ik k a T o rs ta i 1.1 2.2 0 1 1 M IT E N O S A A M IS T A V O I J O H T A A? jo ita k in a ja tu k s ia J u s s i N ie m i-p y n ttä ri, y lilä ä k ä ri, M a lm in p s y k ia tria n p o lik lin ik k a T o rs ta i 1.1 2.2 0 1 1 E s ity

Lisätiedot

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS Tiedote 16/85 LEO MUSTONEN, SEPPO PULLI, OLLI RANTANEN Kasvinviljelyosasto LIISA MATTILA Laskentatoimisto Virallisten lajikekokeiden tuloksia 1977-1984 JOKIOINEN 1985 ISSN

Lisätiedot

NÄKYMÄ TURVESUONKADUN JA LIELAHDENKADUN RISTEYKSESTÄ MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA TEIVAALANTIELLE LIELAHTEEN LUONNOS ARKKITEHDIT A3 OY

NÄKYMÄ TURVESUONKADUN JA LIELAHDENKADUN RISTEYKSESTÄ MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA TEIVAALANTIELLE LIELAHTEEN LUONNOS ARKKITEHDIT A3 OY NÄKYMÄ TURVESUNKADUN JA LELAHDENKADUN RSTEYKSESTÄ MAANKÄYTTÖSUUNNTELMA TEVAALANTELLE LELAHTEEN LUNNS.. ARKKTEHDT A Y ,,,,,, :,, Pelv o,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,,,,,, :,,,,,,, Pol Pl,,,, K,, :,,, :,,,,,,,

Lisätiedot

SUODATIN- PATRUUNAT MASINO-HYDROSTO KEY OY

SUODATIN- PATRUUNAT MASINO-HYDROSTO KEY OY 1 SUODATIN- PATRUUNAT 2006 10 MASINO- KEY OY 2 Masino-Hydrosto key Oy toimittaa suodatusjärjestelmiä, suodattimia ja patruunoita hydrauli- ja kiertovoitelujärjestelmiin, kompressoreihin, ilmalle, vedelle

Lisätiedot

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS Tiedote 7/87 LEO MUSTONEN, SEPPO PULLI ja OLLI RANTANEN Kasvinviljelyosasto LIISA MATTILA Laskentatoimisto Virallisten lajikekokeiden tuloksia 1979-1986 JOKIOINEN 1987 ISSN

Lisätiedot

PUUT T E H TÄV. käyttää hyödyksi.

PUUT T E H TÄV. käyttää hyödyksi. PUU / j j l Y / E H ÄÄ l l l l r r Ä E H Ä l l j l j H rl r j K PUU j r r j r IE OA P P r j r l J rj r P r l j r l l j l r r j r j r P P l r j r l j P j Ml r j rg j r r l M A R JA r l l O E H ÄÄ l / l

Lisätiedot

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db Pet jr t Kvm Kr Hyyr yl Sr m Hm Ko e o LIITE.. Mtede melelvty 0 Yömelto (etore: m) Ortmp Petmo Immo Kop Rto Tehr Rö Voe Lepelto Pr Ptlh Rm Kymht Netytem Vroj Prorp Sem Rto Tlllo Vtter Sotmp It-Sto M Korvet

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA MAATALOUDEN TALOUDELLISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TIEDONANTOJA N:o 35 THE AGRICULTURALECONOMICS RESEARCH INSTITUTE, FINLAND RESEARCH REPORTS, No. 31 AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA ERI TUOTANTOSUUNTAA HARJOITTAVIEN

Lisätiedot

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS TTK AATALOUDEN TUTKIUSKESKUS Tiedote 2 / 89 LEO USTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEELÄINEN, KATRI PAKALA ja ARKKU KONTTURI Kasvintuotannon tutkimuslaitos Virallisten lajikekokeiden tuloksia 98988 JOKIOINEN

Lisätiedot

Nokkavipuliittimet NOKKAVIPUL. UROS SK DN25 HST NOKKAVIPUL. UROS SK DN32 HST NOKKAVIPUL. UROS SK DN40 HST NOKKAVIPUL.

Nokkavipuliittimet NOKKAVIPUL. UROS SK DN25 HST NOKKAVIPUL. UROS SK DN32 HST NOKKAVIPUL. UROS SK DN40 HST NOKKAVIPUL. Nokkavipuliittimet NOKKAVIPUL. UROS SK DN25 HST 2977044 A; PF64 NOKKAVIPUL. UROS SK DN32 HST 2977045 A; NX93 NOKKAVIPUL. UROS SK DN40 HST 2977046 A; RU35 NOKKAVIPUL. UROS SK DN50 HST 2977047 A; SL33 NOKKAVIPUL.

Lisätiedot

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MTTK MAATALOUDN TUTKIMUSKSKUS Tiedote 12/85 MAURI TAKALA Hämeen tutkimusasema Asumajätevesien imeyttäminen maahan ja energiapajun viljely imeytyskentällä JOKIOINN 1985 insn 359-7652 MAATALOUDN TUTKIMUSKSKUS

Lisätiedot

Ehdotus OLEMASSA OLEVAN RAKENNUSKANNAN KORJAUSOHJELMAEHDOTUS VUODELLE 2017 SEKÄ SUUNNITELMAVUOSILLE Päivitetty 10.

Ehdotus OLEMASSA OLEVAN RAKENNUSKANNAN KORJAUSOHJELMAEHDOTUS VUODELLE 2017 SEKÄ SUUNNITELMAVUOSILLE Päivitetty 10. jhtkunt 2.7.2016 Ehdtu OLEMASSA OLEVAN RAKENNUSKANNAN KORJAUSOHJELMA VUODELLE 2017 SEKÄ SUUNNITELMAVUOSILLE 2018 - M Liite Eerik 2 / 2.8.2016 1)7 EERIKINKARTANON RAKENNUSKANNAN KORJAUSOHJELMA 2017 SEKA

Lisätiedot

Usko, toivo ja rakkaus

Usko, toivo ja rakkaus Makku Lulli-Seppälä sko toivo a akkaus 1. Ko. 1 baitoille viululle alttoviululle a uuille op. kummityttöi Päivi vihkiäisii 9.8.1986 iulu a alttoviulu osuude voi soittaa sama soittaa. Tavittaessa alttoviulu

Lisätiedot

JUMALAN OLEMASSAOLOA. En voinut enää kieltää

JUMALAN OLEMASSAOLOA. En voinut enää kieltää A E l JUMALAN OLEMASSAOLOA V jl l l j Igl j l l l M j l l j M l l? K ö ljl p j pö l j pl j lpp Ol g l j lppj lp M j l j lblg Rc Dw j l H l pjl l l p l j DNA: j l l l S pl J l p l l l l M ö j lppj lp pl

Lisätiedot

Forssan kaupunki Osavuosikatsaus YHDYSKUNTAPALVELUT. Arviointik r iteeri tr mittarit ja tavoitetaso ja t a v o i t e t a s o

Forssan kaupunki Osavuosikatsaus YHDYSKUNTAPALVELUT. Arviointik r iteeri tr mittarit ja tavoitetaso ja t a v o i t e t a s o Forssan kaupunki Osavuosikatsaus 2017-08 TOIMIALA 50 YHDYSKUNTAPALVELUT P A L V E L U 5 0 0 T E K N I S E N J A Y M P Ä R I S T Ö T O I M E N H A L L I N T O J A M A A S E U T U P A L V E L U T T I L I

Lisätiedot

Harjoitus 2 ( )

Harjoitus 2 ( ) Harjoitus 2 (24.3.2015) Tehtävä 1 Figure 1: Tehtävän 1 graafi. Aikaisimmat aloitushetket selvitetään kaavoilla v[0] = 0 v[p] max 0 i p 1 {v[i]+a i (i,p) E} = v[l]+a l d[p] l. Muodostetaan taulukko, jossa

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

Harjoitus 2 ( )

Harjoitus 2 ( ) Harjoitus 2 (27.3.214) Tehtävä 1 7 4 8 1 1 3 1 2 3 3 2 4 1 1 6 9 1 Kuva 1: Tehtävän 1 graafi. Aikaisimmat aloitushetket selvitetään kaavoilla v[] = v[p] d[p] l. max i p 1 {v[i] + a i (i, p) E} = v[l] +

Lisätiedot

KASVINSUOJELULAITOKSEN TIEDOTE N:o 12

KASVINSUOJELULAITOKSEN TIEDOTE N:o 12 MAATALOUDEN TUTKMUSKESKUS KASVNSUOJELULATOKSEN TEDOTE N: 2 Annel Karhnem, Lea Kurk, Ral Pes-ala, Tapan Pessala, Jaakk Säk: Rkkakasven trjunta-aneden ja kasvunsääteden ketulkset 976 Puutarhavljely VANTAA

Lisätiedot

TILIKAUDELTA 1.1.2010-3 I.12.2010

TILIKAUDELTA 1.1.2010-3 I.12.2010 POHJOIS-ESPOON PONSI RY TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1.2010-3 I.12.2010 SISAI,I,YSI,I ]ETTELO: TULOSLASKELMA TASE LIITETIEDOT LUETTELO TILIKIRJOISTA AI,I,EK]R.]OITIIKSET 1 2.- 3 4 5 6 TASE-ERITTEI,YT 1-

Lisätiedot

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS Tiedote 2/88 LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, KATRI PAKALA ja MARKKU KONTTURI Kasvinviljelyosasto LIISA MATTILA Laskentatoimisto Virallisten lajikekokeiden

Lisätiedot

ITK 236 Jups. Elektroninen liiketoiminta kahtena prosessina (Kambil & van Heck) Monikanavamalli

ITK 236 Jups. Elektroninen liiketoiminta kahtena prosessina (Kambil & van Heck) Monikanavamalli IK 236 Jp Elr l h pr (Kbl & v Hc) Mvll l p fgr vr h vl 1 ll ypyä j v rll (hp://www.-fcr./) hc prr chcl Idvdl Org Idry Scy Grc b dl frwr cg f Sp-prl prl d cp /cgr cr ll lvl (.., hc prr). ). h cp c f dld

Lisätiedot

NIKKILÄN SYDÄMEN LAAJENTAMINEN VAIHE 2 MAANTASOKERROS 1/ / ARK - house

NIKKILÄN SYDÄMEN LAAJENTAMINEN VAIHE 2 MAANTASOKERROS 1/ / ARK - house tk, J e, hu p rr, Ä, 9,,, Ä Ä Ä 9,, 9 h vut tk k D uk, C lut, kpk C tr, rv tr C9, y e yv tt t rv lkr tl lut e pll t-k-hu kek u v pt + C C tr C9 tr lut C, C C, yp + phu te kt kpl bet uur rv gr ttpe t +

Lisätiedot

Yl ä -S a von S O TE kunt a yhtym ä en Kuukausiraportti

Yl ä -S a von S O TE kunt a yhtym ä en Kuukausiraportti Ylä-Savon SOTE K U N T A Y H T Y M A Yl ä -S a von S O TE kunt a yhtym ä en Kuukausiraportti Tammikuu - Heinäkuu 213 Kuukausiraportti heinäkuu 213 Kuntayhtymä Talous Ta 213 Tot.71213 Tot-% Ennuste Toimintatuotot,

Lisätiedot

LVI-Dahl Oy Robert Huberin tie 5, PL 212, Vantaa puh , faksi ,

LVI-Dahl Oy Robert Huberin tie 5, PL 212, Vantaa puh , faksi , Painemittarihanat S004.16. Painemittarihanat DIN 16270 Materiaalit: Messinki, 1.0460, 1.4571 Messinki C.22.8 1.4571 120 C 250 bar 400 bar 400 bar 200 C - 300 bar 280 bar 16270A 250-10 +120 100 79 63 27

Lisätiedot

Koulutoimen henkilöstörakenne

Koulutoimen henkilöstörakenne Koulutoimen henkilöstörakenne 11.11.2016 Virka/toimi Toimen/viran nimike Toimisto V 1 koulutusjohtaja T 2 toimistosihteeri T 3 toimistosihteeri V0033 4 koulukuraattori T 5 koulupsykologi Yhtenäiskoulu,

Lisätiedot

MAANANTAINA KLO 18

MAANANTAINA KLO 18 EIÄI.. I. I.. #i i iij: i i gi i ill! gi d i i i.. l i: i.. l i il l. ij ld l l., il l. l.. l ilil li i. iii li ld l () jl. I li: gi d i. ii -ijl ijli il id il bff-d j igi. il iii i.. - i. i.i@jii.fi iii

Lisätiedot

POISTOILMAVENTTIILI HALTON

POISTOILMAVENTTIILI HALTON Venttiilit Tuote LVI-numero Pikakoodi 8707702 AT09 URH/A-100 URH/A-125 URH/A-160 URH/A-200 URH/B-100 URH/B-125 URH/B-160 URH/B-200 PEITELEVY HALTON CS/ULA-160 TULOVENTTIILI HALTON ULA-100 TULOVENTTIILI

Lisätiedot

TEKNISET TIEDOT. ISO 6432 minisylinterit Ø 8-40 mm

TEKNISET TIEDOT. ISO 6432 minisylinterit Ø 8-40 mm ISO 6432 minisylinterit Ø 8-40 mm Univerin minisylinterien kehitystyöhön on hyödynnetty vuosien tutkimustyö ja tuotekehityksen saavutukset. Tuloksena on luotettava tuote, joka soveltuu kaikkein vaativimmankin

Lisätiedot

problem computational non computational problem problem unsolvable solvable problem problem efficient solution partially solvable

problem computational non computational problem problem unsolvable solvable problem problem efficient solution partially solvable ? BA F S R ] ] UbM R H ] ] ] d ] ] M S R H 678 G ED B A> UKV ST NOKPQ K IJKLM H \ US ST NOKPQ K IJKLM h US bje bokpq T UKV ST NOKPQ K IJKLM d i mn op k v qr kst { i 0 i i i probem ompttion probem non

Lisätiedot

SAMMONKATU SAMMONKATU JAAKON- SARVI- KATU SARVIJAAKONKATU 1: Kalevanrinteen katujen yleissuunnitelma, Liite 3 Asemapiirros 1/4

SAMMONKATU SAMMONKATU JAAKON- SARVI- KATU SARVIJAAKONKATU 1: Kalevanrinteen katujen yleissuunnitelma, Liite 3 Asemapiirros 1/4 KTOS L:\PROJEKTT_2012\1510001046 KLEVRTEE KTUJE YS\14_TULOKSET\3.KTUJE YLESSUUTELM\DWG\KLEVRE YS.DWG Tulostettu: 26.6.2013 n- JO KELLR- SR- JKO- KTU SMMOKTU PYSÄKÖT KORTTEL 4 +100,60 KSPHT 1/2 BUS (varaus)

Lisätiedot

Tuhoeläinten torjunta-aineiden tehokkuus- ja käyttökelpoisuustutkimukset

Tuhoeläinten torjunta-aineiden tehokkuus- ja käyttökelpoisuustutkimukset MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS KASVINSUOJELULAITOKSEN TIEDOTE N: 3 Pehr Ekbm, Arv Myllymäki, Jrma Rautapää, Katri Tiittanen: Tuheläinten trjunta-aineiden tehkkuus- ja käyttökelpisuustutkimukset vunna 1974

Lisätiedot

'/i. 4»/ ! / i, 3"/ 7 J i. 3"/i. i 17. l?- 1 /* A j\l I i 8 3V B 37, 6! 3% 47, 2»/16 /3-i/ A 996

'/i. 4»/ ! / i, 3/ 7 J i. 3/i. i 17. l?- 1 /* A j\l I i 8 3V B 37, 6! 3% 47, 2»/16 /3-i/ A 996 37, 37. 47, 17/. '. keus»/ /3-7, Hntalte N:o 1. Spencer-Smth männät ja tapt. Vaunu Männäntapp Keskö- Rengas- SS N:o ne 3 tuus korurat ss «5 keus vr-r., j^-.q ' 0 tuus Mall Buck 34-50, 35-50 1934-35 *f00

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

TALVIKAUDEN LINJASTOSUUNNITELMALUONNOS

TALVIKAUDEN LINJASTOSUUNNITELMALUONNOS 1 () död 10 TIUDE -1 IJTOUUITEUOO öd J - d T g g d 09 - -d 1 %: 18 %: g J % d 09 11, d 0 % ö ö, d d, g d ö T - b ö d, d, ö T d T d d T, d ö J 11 (://f/f///), d, d -, ö d T 8, Fc 2 B, 1 T, 0-11, fx 0- @f,

Lisätiedot

MAALAHTI KOPPARBACKEN. Rautakautisen kalmistoalueen koekaivaus. Tapio Seger 1985 Tiivistelmän tehnyt Mirja Miettinen

MAALAHTI KOPPARBACKEN. Rautakautisen kalmistoalueen koekaivaus. Tapio Seger 1985 Tiivistelmän tehnyt Mirja Miettinen MAALAHTI KOPPARBACKEN Rautakautisen kalmistoalueen koekaivaus Tapio Seger 1985 Tiivistelmän tehnyt Mirja Miettinen _(._l \ '- ; ( MAALAHTIKOPPARBACKEN Rautakautisen kalmistoalueen koekaivaus 1985 Tapio

Lisätiedot

Malliratkaisut Demot

Malliratkaisut Demot Malliratkaisut Demot.. Tehtävä Edellinen tehtävä voidaan ratkaista mm. Bellman-Fordin, Floyd-Warshallin tai Dikstran algoritmilla. Kyseessä on syklitön suunnattu verkko, oten algoritmi. (lyhimmät tiet

Lisätiedot

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db Kmnrtno Ln Kmnlnn Hov Kore unsr etso Turv Ps Uus Kmnsuu Hovnsr Rstnlus Rstnem Vssr Hnmä Pävä-lt-ömelutso Vt 7 Phtää Hmn (sentoreus: m) Rs Russlo Tnem eltt Svnem S Ps Het Pohjos-Pots Ptäjänsr Rnth Suutr

Lisätiedot

PAIKALLISKOETOIMISTON TIEDOTE N:o 4

PAIKALLISKOETOIMISTON TIEDOTE N:o 4 MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS PAIKALLISKOETOIMISTON TIEDOTE N:o 4 Pirkko Manninen ja Helvi Marjanen: Porkkanan hivenravinnekokeet paikalliskokeina 197-1974 HELSINKI 1976 Maatalouden tutkimuskeskus (MTTK)

Lisätiedot

F_l/ mlmz SOVE LLU STE HTÄV Ä G RAVITAATI O LA I STA. Fon. (vetovoima) mr ja lxz välinen gravitaatiovoima. kappaleiden massat ovat mr ja mz (kg)

F_l/ mlmz SOVE LLU STE HTÄV Ä G RAVITAATI O LA I STA. Fon. (vetovoima) mr ja lxz välinen gravitaatiovoima. kappaleiden massat ovat mr ja mz (kg) SOVE LLU STE HTÄV Ä G RAVITAATI O LA I STA ltl ka ppa leiden (vetovoima) m ja lxz välinen gavitaatiovoima Fon F_l/ mlmz 2 kappaleiden massat ovat m ja mz (kg) on kappaleiden keskipisteiden välinen etäisyys

Lisätiedot