WAinill AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TULOKSIA TIEDONANTOJA TILIVUOSI 1988

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "WAinill AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TULOKSIA TIEDONANTOJA 152 1990 TILIVUOSI 1988"

Transkriptio

1 WAnll TEDOATOJA 5 99 AJAKOTASTA MAATALOUSEKOOMAA KRJAPTOTLOJE TULOKSA TLVUOS 988 MAATALOUDE TALOUDELLE TUTKMUSLATOS AGRCULTURAL EOMCS RESEARC STTUTE FLAD RESEARC REPORTS 5 99

2 TEDOATOJA 5, 99 AJAKOTASTA MAATALOUSEKOOMAA KRJAPTOTLOJE TULOKSA TLVUOS 988 MAATALOUDE TALOUDELLE TUTKMUSLATOS AGRCULTURAL EOMCS RESEARC STTUTE, FLAD RESEARC REPORTS 5, 99

3 SB SS Valtn panatuskeskus Kampn VALTMO elsnk 99

4 Alkusanat Tässä tednannssa estetään maataluden kannattavuustutkmuksessa mukana leven krjanpttljen tulksa tlvudelta 988 Tulkset n laskettu samjen perusteden mukaan kun vunna 987 Laskentaperusteet n selvtetty jka klmas vus lmestyvässä julkasussa: "Tutkmuksa Sumen maataluden kannattavuudesta" Turen julkasu n lmestynyt vunna 989 numerlla 59 Vusttan lmestyy myös tednant, jka kästtelee krjanpttljen tulksa tutantsuunnttan Vuden 988 tulkset estetään tednannssa, n: 53 Lsätetja saa Maataluden taludellsen tutkmuslatksen kannattavuustutkmustmststa, PL 3, 4 elsnk, puh

5 Ssällysluettel Maataluden lketulskästtetä Svut 7 TaulUkk Tutkmustljen lukumäärä ja kk (er maankäyttölajen alat, kk ala ja käytössä llut peltnala ha/tla) Pelln käyttö * peltnalasta, tärkempen kasven sadt (kg/ha), sat ry/ha 9- Varat ja velat (mk/tla), velat varsta * - 4 Maatalusmasuus ja sen er ryhmät (mk/ha) Kalust ja sen er ryhmät (mk/ha) Maatalusrakennukset ryhmttän (mk/tla) 3 Ktelämä (kpl/tla), karjantarkkalutljen luku- määrä, matrtuts (kg/lehmä) 5-7 Lehmen keskmääräset krjanptarvt Er maankäyttölajen arvja (åk/ha) 4 Rahatult ja -ment (mk/tla) ja *-jakauma 8 - Maataluden nvestntrahamerxyt (mk/tla) 5 Maataluden kknastutt ja sen sat (mk/ha) Maataluden varsnaset rahatult (mk/ha) Maataluden lkekustannus ja san sat (mk/ha) Maataluden varsnaset rahament (mk/ha) Vljeljäperheen ja akapalkkasen palkkaväen työ (t/tla) Maataluden juksevat työt er työntekjäryhmen r le erteltynä (t/tla) ja yhteensä (t/ha) Maataluden jukseven töden uraldeapalkat (mk/ha)

6 Taulukk Svut Maataluden juksevan työn erttely (t/tla) Maataluden juksevan -traktrtyön erttely (t/tla) Uudsravaus-työt (t/tla) Salajtusten yms uudstustyöt (t/tla) Svuanstyöt (t/tla) 39-4 Ykstystaluden työt (t/tla) Mbtsätyöt (t/tla) Asunrakennusten uudstustyöt (t/tla) Talusrakennusten uudstustyöt (t/tla) Tetja hevstyön määrstä Tetja traktrtyölmäärstä Oman traktrn kustannus lman työknekustannusta ja ajajan palkkaa (mk/t) Tetja ajpumurtyönnäärstä Oman ajpumurn kustannus lman ajajan palkkaa (mk/t) Tljen, jlla n ma ajpumur, lukumäärä Tutkmustljen lukumäärä Tärkempen malla tlalla tutettujen maatalustutteden luvutus ykstystaluteen (kg/tla) Puutavaran käyttö (k-m3/tla) Maataluden lketulkset: Kknastutt, lkekustannus ja vertettava puhdas tutt (mk/he) Vljeljäperheen maatalustyö (mk/ha) Maatalusyljäämä (mk/ha) ja kannattavuuskerrn Maataluteen sjtetun pääman kadrvaatmus 5 %:n mukaan (mk/he) Maataluden tutantkustannus (mk/ha) ja tutantkus- -tannusprsentt 48-5

7 The Agrcultural Enmcs Research nsttute Research Reprts, 5, 99 5 p CURRET SSUE AGRCULTURAL EOMCS RESULTS OF BOOKKEEPG FARMS 988 Agrcultural Enmcs Research nsttute Luutnantnte 3 SF-4 elsnk Abstract The results f agrcultural prftablty research n Fnlad n 988 are presented n tables n ths reprt The prftablty resarch n Fnland s rganzed n vluntary bass, thus, the sample s nt a randm sample Despte f ths the results are nsdered t represent the effectve Fnnsh farms very well The results are presented fr al bkkeepng farms Results are als gruped acrdng t the feld area and the research area The reprt s n Fnnsh ndex wrds: acuntng, prf t, sts

8 Maataluden lketulskästtetä Kknastutt: tarkttaa pääasassa maataludessa tlvuden akana tutettujen lppututteden ja etuuksen arva Lkekustannus: kknastutn saavuttamseks uhratut kustannukset lukuun ttamatta maataluteen sjtetun pääman krkvaatmusta Tässä mnsteessa estettyhn lkekustannuksen arvhn e ssälly myöskään verja Lkeyljäämä el vertettava puhdas tutt: kknastutt - lkekustannus lman verja Maatalusyljäämä: kknastutt - lkekustannus lman vljeljäperheen man työn arva Maatalusyljäämä n sten se sa kknastutta, jka vdaan käyttää maataluteen sjtetun pääman krks ja vljeljäperheen surttaman maatalustyön palkaks Kuten j manttn, evät vert ssälly tässä lkekustannukseen tä e le luettu kustannuksn myöskään maatalusyljäämää laskettaessa Kannattavuuskerrn: maatalusyljäämä jaettuna pääman krkvaatmuksen ja vljeljäperheen arvdun palkan summalla Tutantkustannus: lkekustannus + pääman krkvaatmus Tutantkustannusprsentt: tutantkustannus x kknastutt

9 Phjs - Suan C :,- U7 7,c, U) f 4, 7 -?; 7 D 7 ct CD CD CD - dl U7 j d /4j j, -; m u -; cv ak u7 C) 7 'dl c eq U7 CD 'dl C, C,,-, C3 r, U3 CD cll OD k ä (C:7 g: wnr- 'dl Crk -4 O,7 ( 3 *, kd, ) CV Cr, g CD C, k 7 CT : U7, Cr, =,, 3 C3 C, Ul md, D U7, r- 3 r- CD CD CD CD u7 Cn Cn c n, eq, C,,, dl u7 ) L, r- U7 7 7 /4 'cm U7 k k cll,4 C, r, 7 d CD CD Cn, CD 7,4 U7 c u Cn up 7 4,4 cd u7 u7 r CD, 7 7, u7 C) U7 U7 C) C, Cn 7 4 C, - CD : Cn, Cn C, U7, Up C3 7 '4, r OD CD U7 U7 CD U7 /4 u7 ) ) U) CV CD cl 7 U7 cr Cn 7 vd L 8, L, - ) (c c- '") 6 g 9 C) cl C, 7 CD,, C*-- ) CV CV cl, CV ) 7, ' r, '- 5 OLO c3, - CD kr) UD OD -,, ud,4 C, OD CD u7 ud CD kr) C3 u7 7 C,,, c ud Cn 7 r- L, r- L, r-,, V3 CD up 7 Cn cl md C, 7 r- 7 C3 3 'zl CV 59 g -,-, R ', g C7 U) :rcs g b Pantettu keskarv cf,,-,- h L:,, p ( n -,- = 4-' t, ) = s- co -) ml - d:, "6' 4,,-9 4" U U = (P = - d al P 9 '' - : -, 4, 4 = 4 - ( - ( - - ;-, r -,-, 4) r -P - 4-, 4-4 :

10 -g U),- O,, A,- Ca C) O, /4 e 3 r, u,, cr, L,, CP CD CP C C 5 C5, := - 3 C O OD ) C C cp CR O C) -- O 3 U e C, U,-3 U U ra r ra - - C, 'T U r OD CD U CD, C, CD C, CD V - OD CD C'S : r - O C:,: U CD OD OD vd O C C OD tft ea ra c, u C, cp U A D C V) r D ra ra SD e OD OD MD CD cp CD C, C C) t ra ra O - L ) - B Q P P R g: g' C C, O r - racp cp C 3 CP CD r C) O CU) 3 cp E4 U ra cffl r '-- C l ra C ra C cp V) O OD C, 3 ra CD cp CD CD - e C) CD ra C OD ra C, L CD CP 3 r cp C CP C U ra - OD cp C P CD U r - U CD C) O ) U ra UD C, C, 3 U ra cp U U CD O - =l U) cp U g U) :( rjjj FA -- U) ) A, u,_, CY) -, --- _, 9 C) ra v - C C CP C cr) LC) C r C e ra C) C, ra ra u D u) vp cr) ra c c v3 cf) kr) e U CD CP Cn dl = tc7 gs-l 8 R t':' P CD U CD U - ra ra CD CD C, V) U OO e CP c c:t CA ra ',zq R, On n ' OD CD : tr 9 CP O ra CD U ' U U ra OD O C CP cp cr) cr) C, CD v:) - e rl ra -4 r O - R '3 CD V:, CD U - CD OD ) C, C, - ' -4CP C) CD CP 3 ra C ra /4 ra ra ra O CD CD U cp C V) e kj Ul CP ra cp OD - ra CD CD `=;,- Cn (r) cp MD cp U c OD C, U Ul C ra cll - ra U C, CD U U ra ra U U OD 3 U) cffl cy cl CP e U C ra ' O U V) C, cp C '' C U r- C r- c cp CD kr) cp U C U C U U U OD Ul ra U u - cl cr C, O U U U C SD C, cffl U O rl OD U r3 Lc) ) Q C,, C, U ra C C C -,- 4 ) l e a,,, - m t 4, rl = =, f ' co r d M s -45 g -,,- =, p C - 9 _ d 4,,- 4 --), a :-, -,,- -, w cö cr, 4 Y 4j c) x '8 t

11 8`, 8 (4 c, '', uc 5n! ( - U7 O 'T ra OD U7 _ C - r ra ' 7 OD g3 ct, '- 7 U7 Cn ' 'dl r Cn C3 U7 ' 7 O LO szt ' O ra ra c CV : g L4 9 {( g:3 8 `LE", ' cl CD ' U7 r U7 C) OLO 7 C cp ra V) CD P' c) r,, ra CD r ra - -, z!; ' ',Z ( `,6' ' 8 cm U7 U7 CP F` `-) L7 l Cfl u : FA CD Cn '3 C CD 7 cue ko 7 7 U7 7 n 7 C,GC V n MD UCD 7 C) C, C, 8 q 4 :?, 9 CD CD 7 CD C,- A r- O CD CD OD 7 r - ra r r- CA ) 7 (V C, CP r- r- z5 CM r r, C7 CD C3 CD CD 7CD Cn C, OD CD r- C) CP 7 O LC) r r- l C, (Y) C, U7 C) p,-- LO r Cq 7 U7 O' ' - 7,A C, OD l 7 ct, (Y) r 8 r- Q CD Z5 5? 9 g : [:: 9 5 Q ' Q,'- S 9,z ra Cn 7 CD cl, U7 r C) r CD r- C) C, r, cm OD Cn C) cm U7- C, OD 7 Cn Cn ra ra OD r C) CP CD Cf) LO CP C), Etelä -Phj anmaa FA FA - U U7 CM 7 CD 7 7 -': 4 cl CD dl 7 CD U7 7 7 r- 7 CP CD ' C, 7 'dl Cn cp U7CD U7 ra - r- CD CD Cn (r) 9 C, ' kr) OD LO cl r- r- ra CD CD 7 CD C, C, OD CD U7 U7 'CP CD 7 CD? 7 V) CV J U7 7 r V) cp U7 LOC,,- cl 7 C, Cn cp 7 U7 C) 7 7 Cn V) --,- kr) C, O V) Cn c, 7 cm C) - - C) ra ra cl - C, U7 r U7 C, l OD r- LO (Y),-- R /4 - [5) L) CD U7 Ul C) 7 7 l ra (r) l n af ' r- r-('l cl 9 r cp ra -/ r- : -,- P "-) : '''', () :- cd : : g - -,- 4, -- - :g rrj v 4 5, -'5_, s 4,, - a:,- "- 7-, 4-, ( 4 'g 4-, : (

12 : (f : p«:, ud C, 7 C ),4 :, CD C, OD OD CD 6, CD UD C, C) 7 7 CD 4 OD C, 3 C, LO OD U7 CD r4 C) L C, C, C C, C) U7 UD U7 kr) V) r, 7 '' r,,z 4 - l 6 UD dll dll!7 C, 7 7 UD ud Cn C, dl U7 Cn OD kd dl 4 C, 'ZP,4 dl dl 7 dl L3 7 C, 7 L-- 7 /4 d d,4 C) C, dl C, 7 V) C, 3 C, Mr) -4 OD 7 Cn r- C, 7 C, dl, OD C, 7 U C, OD C) dl C) C7 MD OD u OD C, UD dl Cn r ", kr) CD CD U7 Cn dl dl k CD 7 d/ 7 CD 7 7 Cn ud C) UD 7 3 dl,4 k CQ UD UD C, (l r er) d d, 6 O r r- 7,-- u r, r- cv dl U7,cr cy -,-- u crl UD 7 d /4 C, 7 OD dl C dfl kr) C, ((Y) Cn C OLO Cn dp C, cv C dl 7 C C, 4,4 C, U, CQ - Ul 7 dl Cn OD 3 CD C UD UD C, UD CD 6, CQ 7 CD UD,4 7 C,, L dll C, l Cn,4 kr) 7 dp C cl, r r UD C, C) C, CD C,,4 C, C, dll 7 C7 OD CD 7 Z, C, c, cv cv cv 7 UD U7 k 7 7 c r, Cn Cn C7 ( OD dl dl dffl ((Y) UD,4 3 7kC) 7 7C, L dl C7 /4 C, C7 LL, 7 C) OD U7 C, C, 7 Cn,4 OD 3 cl 7 7 ( ul dll OD r- UD UD 7 6 CD szt, r r- 3,4,4-4 C) V) UD OD dl Ị C, 7 4, CD r, 7 /4 OD /4) 7 C, CD dl CD C) C, C) C, UD dl 5, g {::',' ä UD C, C, C) UD CD,4 OD Cn C, OD 'CP C) Ul C) r,,,,e 6 DC C, C, C, CQ U7 CQ MD '4 9 ' es), CD 7 U7 d OD C CQ,4 'CP 3 OD C7 OD Cn dll CD dt C,,4 7 CD CD C) C7 7 U7 U7 gl dl U7 7 C) kd CD dl 7,4 V) un, C,,4 kd dl,4,4 Cn 7 V3 C, cv - u C, OD UD CD CD,4 k/d 3 3 C, C, OD CD r- r- 'CP k CD, 6 C, e /4 ud 7 7 CD 7,4 Ul dl U7 7 Cn UD CD dl 6 CP 4 CD 6 6 CD 6 C, CQ L C U7 7,4 Ul el t, CD U7 do CD OD,4 7 C),4 7 k3 7 d Cn 7 C r, C C7 Cn 3 Z C,4 C 3 /4 r, C) C, C) r, Cn d U7 7 7 OD C, U7 C7 CD C, C, U7 U7 C, UD U7 U,,4 r UD,4 CD ' C, C7 7 C7 C7 7 7 d 7 d -4,4 Varat mk/tla: x ) d -ra 9-9 r-,- "r-) "r" {

13 3 ' O,-, 3 ; O 4 O mll O -, O O Cn, L) v3 O Ul, t kn-ar, cl ; cfmn c7 k cr 4 '4 (r) (r) '3 up (r) n Qr :,,- O O LC) z/ L-), en dt,- zr en u L) Lt) (' en a cf) r, en kn r- U) ) -,- en n 4 cv -- -gd ( Olr--- : 4 z, dl ko O v: OO : k -cr (r) L-C) u) ko LC) O ) - kt) O / 4t R - OC,-O (f) Q /4 lf) 8C\ E g f g br) ; - Lf) : dr O :t ) V) ko 4 LOL--3 4 `dl LD 3 ko : : O r- C+7 C fr C 8 Ce;', C% C9) C\ g : :t OD O -- Up k n u-) /4 k -- (*) u cv cl cl,- ": ao C, k L / 4 "Z, r- : c-, O / 4 C,,-, ko 8 En r- LO LO r-, OCQC O V3, r- "d, '% -- - kel LC) r- %) '8 g:) 6 'd< -C, r- l OO r- dt T- C, cr) er r- r- O LC) 4 k l O ) 3 C k L)cv g h (Y) cr) k k O C k k c- ch ct r- En En V3,-- -- n O R r- k vd 4 CF% ko8 OO,L cf) Wl Lc-) cv O 4 LC)lf) c7 kd L cr) a (l, ct kn cr Q g {3 L-) (Y) k {: U) :3 : O O ('E n n k -- al ),z : % /4 n / 4 Lr) ()'r k (r) ko cr) al 8 - r-,c,,d 3 t Q S lerl rr R tc, 6" 'af 4 CJ lf) (') dr O OQ, k LO O Cf) LC) cr) dl ", cf) cr) r,-- 8,( 'e 8 : : 4-4 LC) t, zl al cv (*) k (Y) /4)O kn al k zt, -- 4 cy) :+ O d cs (*) n al tn c ce) r- 'D te),:t cr al k r- ko LC) (' LO f) Ck,: ct -D r, - L, 4 k C lf) O LC) cr) k c zl tr) (r) : (r) (r) koo,:4 (Y") v3 r- :t 'dr ',4 4 kr) -9 k OD z O jo OL)) CY Ch k n (r) c ) ()LOO 4 mll k t V3 L) c:l - r- V3O 4 LC) l (r) L-) cv r- OU,(r) c c ) -l - LO - O c Cf) c3 d l -r- k 4 dp n h

14 4 r) O a l k Cg O dl YzJ c kr) n k OY / /4 ct al g -k :( Q O) /4 O k /4 kr) dy) l C Ya, c 'dl Yzl CY) 'r CY) c/ (Y) (r) (r) - c S ( /4 c Y: cr) d O c) (n -,-) -- cg,- n Le-) O"),-- O CY) <, /4 c, 9, a CY,--,-- - /4 O L) r- C, Cr Cs c kr) D 'r Yz 4 ¼c'4"uẹ, «- 'C' s: (Y) (Y) k c3) cg r-l cg cg c4 a cg 'S r M t, crl L r ' (Y) (r) crl cg a),-- kr) Crl ct szl -) cr) ctl dl ' :/ -- sz Yzl /4 ) c dl /4 Yctl /4 /4 c L k /4 szt - /4 ) cg g Cs Le" c ql cl (Y) c ml+ (Y) al c cg Y:r, k/3 dy /4 n /4 /4 LC) LCD /4 dl C r) cr+ -4! CD C ẹ, ) tr) O d ch ' Lö Lf) : n r- cv cl eg k vp L-- L) /4 /4O `q, C CY) r" v3 4 Lr) c) C/4 /4 (' Cf) /4 r) /4 Q - C7 /4 /4 szl,z, ) cg kr) cr) c :t ' ' CY) cg ) n r-l /4 n dl /4 : (D (Y)z; Z, M ' (Y) CY) Cs cl : 'dl eg ('4 ed - ct, c c /4 n,- /4D,[-) :!' : ) --,- ' OD /4 /4 ct r- R ces 8 (9 S,', h Y4O Q,-- dl ag cr /4 ) /4 O O,-- c:c) /4 (Y),- r- (l szt, c cr (-9 /4 kfd Q Q d O /4 mr, Cn cg cg 4 - :,,, r,,, Lr, cf),--, en cg v3 Cr, cl ": CY) C, 'CP C/4ct c, Lc) C-- n /4 Q O /4 O ke) CY) ) r-- y, n k cg cg szt (Y) c zr L -) L d /4 Yz( c Cf) :l u") cl cg cla L z a% n OD "ct /4 al t C/4 a O /4 -, O /4 CY) Lf) C7) C7 ) Y:t k CY),- : cv c z n n c ' ' c Yz/ L all cv ' kr) ' /4 au /4 CY) (C),- /4 Yz) 'dl cr) /4 g -,- --3, , d : r 4-, m 4,,

15 5 ml - 4 ) 'Zl O d ) CY/4 cll - - d a) cr) 7 () k U) " /4 kr) R Etelä-Phjanmaa u) :g U) x Krjanptt la t kes km äärn n,-- k ' C /4, /4 kr) u-) cr) ' T - er),-- /4 /4 k U) - /4 -? ) a) cr) CV) k c, k n R CA /4 en d sztl a) c kr) C O /4 / OD /4 /4 /4 OD /4 /4 ', d,-- u3 4 kr) n: ',- ±) cc 9-) () --, 4, ) f:, -- g,-, f : 49 ct) -) PE Z

16 6 - C3 - C),-,- CY) l n lj r, rq d,- n, CP kr:, k ' vp L) /4, a e /4 Lr) OD zr C; C; n LO - /4 ' CP - lf3 kd cll k e- U] Lf r- U) L) CP CP CC; C; C; C) CP LD - V) cp ld 7 LD /4 ) L) /4/3 n L- ( 7 n ; V3» n Q k \ L) CY) ) - L3,- c: n n - L, n /4 cv l c, (3, to l - lf3 cp r- g : - r e,, a a r,,t, - /4/D zt, ld,r, L, - /4 - ä - ) - 4 tr; CP /4 /4 l3 CP 3 L, - e- - L, CP l /4 l L (Y) cp OD C) r \ ' 4- -, er, - cf] --) m ,-- - r- - M r- \ ) - () -9 -,- R -mr h

17 7 5 : Z; /4C") /4 - r- /453 -? /4 /4/3 r- T-? a,- /4 r- - r- d 4-4 d d cs cs,- c,/ Cs / "--) l -- LO a LO C) cs - d /4 - V) cs - '4 /4C),z lf3 cs cll r- cs dl /4-4 - r- LO 4-4 '4 K,- d 4 k n n /4 n vp cs V3 /4 ' V3 C r- n - L n :4 - cs Q vp ? d, T- r- - /4 C-9 ' /4 /4 /4 4 r- - 4 :: rx ;44 4c) r- d' t- ' d C - cl cs /44) 'CP -- /4 c - n C; cs (') cs 3 () P P -, :P -) () 4- c P Cs cd, ( : -) CD 4- --; a, 5 - Z

18 - 8-7 u7 u7 C, C, r-,--[ -e,,z C CD?) c) r--- cy - 7, Cn,t " 8 'r, r7 u7 r, r,, - OD kr) U7 c ) qj ; C Cq 'D CD r- OD OD r kr) 7 - C 7 c n cv m c, CD 7,9 '4 ", {-;') R,, l C, m,- r- u P, C) U7 kr) cp OD ' l k m at cy cs zr LD 8 47 R R E hf7, 8, F ( g ; RC9 c : _,,,,,, ; r c '' L, m k3 U7 r- cp 9 )- 7 Cq CA OD w-- r- U7 U7 U7 OD kr, c U7 7 UD U7 cy,- L-) m m CD CD OD-- r CA CP 7 C, r- 7 - (l OD C) r- C7 r - C) CA r, CA CA C, C, 7 U7 k, r, Cq CA C, Ssä -Sum 4,å 7 -P D S' L,, `"),) 6" ' R er) C CP ' ) 7 m D-( 4 s mrc s M'--[,- n r, rq CD U7 r r- CA cl ODr- - CD CP Cq C - 7 C r, L) C P OD CP - O CP Y C7-,- CD CP OD CV r g c) l -- gl CA Ul 7 C- 3 8 Esl g) ",,9e S' g: L-) '('4 up v ld OD CD 7 CD C, UD C7 Ul kr) 7 U7 cp MD gp,-- - C, C, r cp CU CA CD U7 C, C, C7 CA C7 C, 7 rq CD 7 7 m, O ' C, - C7 7 U7 CP - z, 'zt, CD CD 'r, CD CA cp cp kd r- Lr,,, ('4 C 8, :( CD U7 rq U7 U7 7 r, ' r, A 7 C cll m C7 Cq CA CD,- cr, cr /4 CP up ' CD - CP CA OD OD m CD 7 U7 CP 7 7 C7 OD kr) ' - ') u) k m cy ct,-- (l e, C, - (r) CDC,T g! (, ld up C7 Cq U7 OD c, ld en t V) , :P P 'cl,,, ' 4 : - A U3 4 ', ' c -,- t c) 4 :g - rg» -4 w t :, n ' :4? ' ),- ( 4-, 5 4-; 4 - -P )" - 49

19 9 u7 CD c vd,4 4 CD eg v3 eg e, es/ n OD CU Q, ;'' ' 'c';,',' UD al U7 U7 Cq C, OD 7 CD CA eg ) r Cn 9 :t,4 vd en Lr) m up t,, eg u7 v:3, Cn Cn ud eg CD Cn r, eg 7 Cn (Y) cq c, -4 vd C) ad vd u7 u7 C, OD u7 - ) OD (V Ch CU (3 eg C h u7 C C'u7 u7 OD CU r - ),-- vd eu u7 4 cll C) (-V L) - ul vd cu OD OD ud, u, ul,--,--, O ) (V,4 c c UD Ch le) cs [ c c,,l /4 r- vd ud 7 C, Cn 7 ud ch V D vd C, u7 C) CU ) L) CD C,,4 C, 7 CY c),--4 ud eg () C : g -,- (j) r, CD 7 e, - up er) C, L) C) V) eg CU CU CU 3 eg U7 U7 CU V) (r) ) L) ) r 3 4 ' CD ' L) L) ) l C) ) cs u, r- UD D 3 ' Ch OD OD Cn U7 CU vd U7 v3,4,4 Cn eg C, 7 ul, 7 Ch : Ch ) V) C) C, 7 Cn c C) ud c c eu,4 CD 7,4 FA UD CU eg CA,4,4 CA U7 CD eq up CU cl CU vd,4 r, L") C?), cr),-- R -- u7,4 ud Cn U7 UD C,,4 n -,-- CD ) rf:)' :C) S `,:, 8 4 dl 'dl cs `,3' R ',z, 9 c CU ud n e,, eg - D kt) Ch C, /4 ) Cs ) r- L) C) C, CD OD CA eu Cn C,,4 CD C, ul C, v) UD Ch U7 C, C7 CD cs vd C, v3 8 Q eu C) ' Cq - U7 ud C, u7 ca CU CU CD r,,4 C, Cq C) C, ) C) CD L) r C) ) cq C) X) r L) CD CU Cn v3 7 C, eg u7 c U7 UD - 9 R (c Fc'; t `c3 Ch C, " ) - UD CU U7 7 CY),4 e, UD ' ' 7 L ) * OD U) C, u, OD /4,4 C, O OD 3 7 C) O 3 7 U7,4 CD / X) C) - - ( c 3 ad 7 CD - - c D () D O 7 CU CP :(6 W, ) c, `, ' c, cs cq ) Cq Ch Cn t L) ud CU ' ),4 cs L) ''') - ud ct L) ) CD CU,4 ud CU r- 3 (),4 CU ) vd vp ( gl C\ ) eg UD' C, C, u7 (( ) ud u:d u ) c, cq r-,--, OD C- E, -4,-4 r- 9 CD Cq u) r- CD C, u) cs ) OD - cl, r ) OD L) r Cq L) Cq OD Cn c,4 L) V) r C, Cn V) C, vd C, VP,9 ( /4 ;8, 8 83 C, 3 C, m ( Cf) -,- vd g C- L) Cn ) C, cs C, cs,,d C ' CSD S ( -4 C kp en - ' ) C, C, C,,', ) Cq ) V) ) O,4 7 7 CD OLO C, C, ud C, 7 r- r, '( Cq - Ch L) 'C C' Cq C h Ch MD ) ;; ) ) C) k; - k -Pc, -,- c :, 4,5) " f 'n: - :l Lk k - :g -4 g b () _54_, cr, - f rr,9»cn

20 CP CP CP V) OD, 7 \ OD r cp c k cv V) 7 r- r- OD C CP V) C) CP CP Ul V D OD cp C OD U7 R gr S&g? cp C, 7 - CP 7 ', (,) Q r- R C7 lr) ) OD C kr) 7 7 e, U C 7 C C OD r OD 5 9 "g (r n 9-t C\ U7 :? k Ch CD C) OD OD CD OD U7 r- r- CV ct C r r- CV C, OD r- CP V) r- C7 CD gå z V3 C, r- CP V) CD cff U7 7 U7 U7 7 7 CD OD OD 4) r- CP Ch C, :P CD EÖ 9 ) Q 6; {',; ;) r -- CP r- CP L,, a er, CD r- CD C ' CD Cr\ Ch 7 OD V) CD r CA -- U7 r- C, (l 7 3 U7 cp CA r- : C, L, L7 r rl CP CD C, OD L) 7 7 CD c- r- r- Ch r- -- r- 7 CP Ch U) c P 7 ' cp CD CD r, r \ Ch C, Cr\ C CV CD U7 7 r, C, CD C U7 CD 7 CD CV ' CD 7 V) R \ g (7; S U CD CD O CP D 3 CD V) Ch C) CD 3 '-' ' Ch - ' U) -- r- CD C - U7, CV 3 54 R Q : 3 g OD, 7 7,, r- r- V3,4' Cs] ' r- 7 C r OD cff - ';?, CV /4 7 /4 CV CD OD r CP D VV C C) r U7 CP CP r- C, es rg V) 7 On OD cl C r- CD Ul, r, r - V3 C P CD CV Cn C A Cs 7 CD 7 e 7 7 r- T- U al r Etelä-Phjanmaa C) CD (7 V) C, OD r, 7 7 r C) OD cp MD cp - C) c: C, CV C, Ch, CD r, l r,,-) CA L, C r-, r- cp CD CA cl, CV C, 7 V) ' C) (-l CP 7 7 C) OD r- 7 r- r C- L C, r g :', 3?,5 [:: E?, CD V) OD r- C -- 7 cp 3 C 7 CA - CA Ch OD C, ' C) L CD cp D r- Ch cp CD CD cp C) r r OD 7 r- csa (v cp r- /7 V7,r, `'D -) 7 7 cp 7 CP,, CT OD C, l CD rg r- CV U7 /7 - /7, C7 C, vd cp 7 r r- CV CV C, C CV r- V3 U7 r, U7 C CP O r- cv r- cv r- ' V), OD r- C 7 cp CD n t U7 OD 7 V) C 7 - lf) 3 rl, U7 CA Cnr-CA C7 r- OD r- r- L:T - -- CV CD C, C, U) C, E- (,- 49 m - f m - ',6 -,- 4-, / '-' _, -- up *; +, 9 b g "- C, x( - " m 4, -,7) - m,- ) f rg b " Cr- 5, 4, 4, --, : 4, m +,' Q - 4-, x 9 g PU

21 ml - :M `) : C) r-4 F'g g S "- " e, LCD O r 8 g Q r; " :t en C) OD V3 ' ' r 4 (l g up R c'-''' " Ch Ch Ch C, r j c"',(r4 " rå R g,) ` CD CD - lr, c: _ " S; -(', U, CA v3 CD 8-4 "? g r- 8 9 n p OD r () n e '4' 'CenCU3 +, ; ' ( ; eu 9 r n U 3 Ch c n CY), en n a : :, (l C) U) r- Le) t r C) ' -,r??3, 'Cr;'? 9 r? ), 5 UD g,(7 '-'' { ` m cr -,, / 83 g 8 g3 3 n en r- S: c7: g' 'Dr ',:?,; S,, 4',? ) en P,, tn r " Cf) X) g h 4 cf) O Ch CD C C9 C, 9 9 g R rl U3 ' r- {,, OD /4,9 w g R CD ("V r ' l up ra Cr% CD C g cc; c") " Cy,' : c" R R :' 3 C3 U3 Ch :, 53 S g : Q t u) r-c OD CD Q C;$, R (' C r- '!cp ln CD OD t, C, " C, OD l, ", " R E w, - CD r- C, CD,4 " E ' e) g' g g "«! SR E R ( 8 g * k 9 Q Q 5R g en c C, n /,,,t, (4 '-' l R cl, en F'(?: rgl r,' {''' R -- c, cr:-); g r- '-- Ltp e-4 k ' r,-) - d f ', p -g,-) n,- u) u) z, rd -) -) - z f f,:)

22 v-v `"'" ` " E' 5' 3 '9 `,' ''' Lc 'ö %,`":x: } cl'3 -A,-; ` - g Ssä -Sum : CD U7 CD C, Q [:3 (5:8 R '-' /4 (V r, r, en Cn C, C, 7 r, cv cv R 4 :, F,s, en,--,cd, 6;,-- cy c) Q en -? R R 7 OD U7 CD /4 C, 7 7 V) r 7 u) S 5-; C, /4D C, e, s cs "' L, 4 R U7 CD V3 cy, m Sr"; : ,- cr'll /4 l CV ' "- C) P,c: g 8 ',-9,-, () S ':: C { g (=, c 4 O F-9, 3,- c, 8,-- r-- "7": - ''''' c\ lcr s, g"),-, 9" 4 L8r,,,, r(-,-, -c L - Yr -,) 3 E: ('9 L ':'; 'll Le, E's Q ; {:;') (e : ll :CC;!!, '; '7 {, (L(' r- g en :(J -! -) Q 'c-9, c-,) O '3 8 ''' 5' `j C:} (!) crl m,-, 69' C CD C E) 6- Fr 7 U7 Cn C CV 7 r CD Cn U7 c-c) l ul CVCD C, ' CV /4 U7 Cn CD /4 C, CD U7 U7 / ccs 4 R F; 4,r-j R 4 -, r,,t!: 55 R S,--, kd m,4 ': C) en : : 8 8 5?) 6'; Pn f f r 8 k f f f, f '

23 3 v) g n p -, R 9 "- C''' n (,) r S -4 O (99 up c") R R /4 gl '' " C, 3 S5-4 C, O '4 V3 CD K,d, n -g S Fl S --', dt cr) R cf) R ' g: n -- Q (f),-- n ' g z5 S3 4 7 OD U -,- " k C) O O al OD OD n OD 5ar kp " ' ' c, cy' D dl w g, Le, Q 8 Zl ' 9 V) V) " "' ('' F: "- r- C,,9 Cr; ' ") ' " W C, S, dl EÖ dl,z g: 5 R cp cr),-- r- en g c: n k : 9 S5 ''O -- g-, _,«! Q C CV ',e { Fl?) n, n r9 D C ',3 -- r m D c`9":;4, S; 5, c'6 cd 8 CDr ) -,- 3 dp dl V) r- W S '4'9,, r) dt drl j cr) Fg R dp OD,-- g c±:' ' ' O, n C C () OD k L') ' /4 L" Zl OD " W & D 4 C) 9 R,L= S n 3 ',5 'r: CD g E5 Q 9 ' 4 cd ö k dt m z, -, -, : z; f f å -:J - -4 `', l 8 4d f, +) -,, 3,9 w,x,:

24 c'n 'dl `) Krjanptt la t kes kmäär n E5 9 F: '4 CP cr),-, :, S gp %; Cr, kr, Q C O : g 4,c( '==', '?3 R 8 r 8 Z-,5,:'- g,)] F:? S'3, ER CP 9,-- Fl t- & F: (:) u, cr) c- en,-- r C' ap '4 - ( r-,a r- F'y' :5! (4 g'' R? 9 c 4 F g'y' R F's' ö S:8 cc rl Fl --7 Mr) 9 9 cp U9 -- ()) 9 l C r :,'c 8 [:: Fl Q,' V cp U9 U9 9, C U9 U) 9 g3 C3 4 Cs CY)?, ') 8 "cl Fg C ca 9 Q U9 /4 C 9 U9 Ul /4 ' \ U9 ra OD S,:) U9 g c; gr,':; cy cy :' C g ("") R ": CP 9 cl cll %) cr; "-' E" r- 8u) U9 p; crl -- (Y) `r: R C El rl O 9 & C r -5' -g :(6 ) fl -V ) (j) ;c6 4 () c) -,,, Ul U9 9 C cp ' cl (*V OD r 9 V3 ' OD C 9 CD 9 V r, rv CP Up cz,5 C 9 OD r CA (Y) C') 9 CP CV OD CV ODUD C9CAU9cP9U9- C rv CV g, (Y) - n 5 er) r- 7) ( C' R R Fl ) U9 ) 9 - st L9 C OD cp CP kr) OD C) cp OkpC U9CPO CV UD UD OD 9 V) C rv 9 c/ ) kld 9 -- CD Cn kd 6' g,, '-' 9 C9 9 cp 9 r - MD E,,:," g c' 's?3 /4 U9 cp r 9, Ul Cn ( O rv rv r (Y) ' gs},j, Z Lcf3 C9 9, 9 C9 r- r R CD cp cp 8 C r- OD 9 ) C - CP C) n 6',j cy, "E: ('4 CL'CS~ /4 L CP CV C9 T- C''' En (C''; c 4 e'll 'CS c l'' cp '!)- ') r- (: SC Maataluden varsnaset r åha tult m k ha:, ca,--,,--, 4, c,4-, Z å ;; Ck ": u,_, "_, n e -) -5,_, ( 43,V,V ed 8 T 4, f,\ -; _ 4, 4,, E a rf: 8 --,

25 Zl 8 ""' M O LOMO C rcam,, `') '' g?, r M 44: () m g-? vp r, C3 Fl F,9 Qg ''' r-, g g g Ed 'A dl ffl E5 r: c) 6 -, C, O ),- U) 8 Gg 8 &?, Ch 8 c?,r-, 83 Ed 9 Eg,(c: t,',3 UD C, g?, ` " 8 9 C, r) Ch -:',), ''::,r) C, U) '-? S7 r!) {: F: M 9 4 to L) 9 " " P3 {,', " R 3 c) Ch 4 (Y) 8 '9 c) W, 4,:t OD e, OD e, -,--, OD U) R " Ul r, U) ) M c' [:: :,e4 E 8 m,-( '4'CA ) CD? c `) 8,9 4 O -4 g,,-;,,d r `c) eq eq 4-4 R 9,c-Z 4,?- g 83 Ch cy 4, 3 VO :, '9 "',- n m cy (y) ( F "?, m C) xb m c L Ch U) CA CD /4 u) Ch M 3FFg4L; c' 4 :7',g: '4 :!' ) 4 4, a ; "? cg 9,; up -,-, g? s3 [,: w Ch r- Ch M LC) 4 M OLO ) CA 4 Ch,zr OD 4 9,; El 4 " '9- g ca M,- Q g 4 --, å,,d,å-, m,n,-- vd ml vd 4 [ gj 3 " (Y)( un m L,, M,; r"' c m --, r-, h UD Ed c, " 9 Fg m 4 -, ) r4 kp,-,, Maataluden varsnaset rahatult m k/ ha: r, r c, 4, r,-,4, mcs), 9 9 åå cr,-, ),- rr 9 (C/ 8 Lä Rg -, "J' n U r[

26 6 g E, R r- - LO r- cl '9 g g C3 4 C8 ''' CV - r- R '9 '' (9 Q, ' - '8 '9 T-,-,p c, -g, OD, C) CS '4 Q 69, cf) u) cn -,-!! 5 R 6-5 cy u"- M r- CS CP - CD OD C) r, CP S) ( )- C-r- cr) r- g up C'cr) r C 'C) C S (')r R " ' CS OD P C R C O r-,- - r-,? e R L 9 C, r k -, ', p Cr ' ) RLe ; en en r- CS CD,--, r- O ', l C L, r- CS (Y) L),-- en CP :9) E,p L'7) 8 " ke),- cr) Fl ': R R 8 g g P O (') r, C 'D ( {',, " l {',, T-, e9l*: L) c, CP OD cp - CP g n? ) g CE;R 'ö R, SE; " - r-, CP O,-- t- t- -,- t - c c), CS u-) r - -,, r CP, (7: '?? E- g 8 R,- cp, - [:: ( ' F, s; r /4 - - r- r- Lr; : r, - r- r, t- * 8 " 4 {',, " " '; R g " C') k S : '''' g' Q,-- 'c') - Le- (",p : r r, Maataluden varsnaset rahatult m k/ ha: rjrjj 4, se () - ),,- ( fl \ - 8,:kc, --) r 8 :, 4-,

27 - 7 gp u, (l ra CD OD U7 7 cp c, g dl C, 7 - C, CD CD r- - cp CD cp cv ar eg co cp - 4 cp C, C9 U7 Ch V3 cp r- C, U7 cv7 V l cp C, Ch CD 9 CP CD CP - CA 7 CP CP 7 - C, CP - - U7 Ch 7 cp C, C, OD R (,r,;} [(: g Le?) cp c O- -C, CP 9 9 cp m U7 CD OD CP, ( r) - ( r) - r- r-- - C U 7 CD cp C, cp (9 CD eg c, u u cp cy Lg CD C, r- r CD OD r 9 C, CD U7 7 OD C, CD C, Ch Ch C, - cp U7 r C) 7 kr) D ml, M M C, n cp CD LO v) - C, /4 Ch CP : - r- CY") - M cl OD 7 CP r cd cp Lg vp M /4 V) 7 ' cp CD cp ra r,,--,- r, r C, C, - Ch OD U7 r, r - OD C, 9 - LC - OD 9 7 Ch r- 7 - C, 7 7 U7 - r- /4 C) r, - cl, r r - uo vd CD vd D M C, c CP C, Ch CD Ch OD cp 7 /4 U7 cp 7 r, { r: r Ch Ch V) r CD cp u7 8?) 5 m Fl R r, cp cp M cv vd u - Ch - (*) - Ch CA OD CA 7 - r, Ch CD C, 7 vd D ¼O cp 9 CD cp v, 9 ) C, V, CD OD u kr,,r ) U7 CA OD 3!7 r Ch p) U7 U) O(' c cp C, CP CP Ch 7 - U7 CP / 4 l - C, - r Ch 7 7 CD /4 r cp Ch ) r Lfl ¼ l S (7) g3 cd, ) u, C, CD vp CD 5 CD v cp D cp CQ - C9 - C) cp 7 7 C, U7 r- OD Ch r - C*) n OD Ch C) CD CP Ch 7 - OD C, ul O V, OD C, U7 CP Ch CP OD 9 r 7 cp S3 cp r- 9 9 r P) ) CD CP CD C, Ch - CD CP 7 C, 7 cv C, v,v ) C )'O r: R g3 EgS$ g cl Lfl O CY) - cy,v Ch - C9 r- Ch Ch 3 7 U7 U7 - - MD U7 cp CD cs r C% cp CD Cs 7 R OD OD CD U7 U7 VO 9 'C, cp- U C, C, - {-* E:' c; () cp CP /7 V) C, C9 CP cf C, U7 CP CD U7 C9 ) L E 4") \ {9

28 ,-, g 8 L, s,r 8 FL,, g cp cp CD Ch L, Ch m - 5 C, M OD cp r R R 83 cg 8 ",:?, 53 g cl, {:,h ( v m, cq '4 8,-3 Lg d & c,, L f -r- ) 4 'O kl C C 9 c, Pg cl Q r n C g 7 glr,--, g9)dm 83;E3 g'9 (r) CP ' OWMM LOV3MODC OlOcP C,C)Ch M L)cPcP cpk3cpchclmcp McPcl, (,)!: Ch M M ' 88?3 ' MODMMO coarm,-{ C,cPOkO ( V" M cp C) C, C, C) Ch CD C, C, RR RR3c,rc 'gr -;WW4 m cp /4,- L) C, CD M M {~,c; mknm,8c,- 'mn, sp, D?'g;6RR8R,g 9 mm,, m,--, 68,,L,, nm, MMM komcpmm kmm clwffl, 9,cMceMg: eg:}'g,c; ' mmm WPRS)',;'4d m g - g V/ : U3,(z' ? R U3 g S B g 5 c:3 9 U3 9 r r Ch CD M cp M M M kr, MD - CP Ul M,CY) cl R '3 R 'D L) C, CL) Ch, 6' Chke)MCPLOLO O ' ChChM llfl,, {R; 3 ) g,{,- ;r"?; T- - Cf) 4 n c, L" --, ChkfDL), ( S,; R R n R,, WM; UU WFM L W Ṃ c '5 C to kc) n () * ** * : - 4_, p' 4-, m -8 3,,, J h8 :fl -- w gg 4t : : -rr) -4, -- 4 ' 4W 8 8E f 8 af? " f f 99 l f, = 9,-, 84 f 9 5 ' $ w cr :'- f, \ 5 : -

29 WCSPR-FD"e M O C, 9 PRpc98g,? W/4ög538-9,9[c~ OD 4 7 OD M cll 7 U7 U7 OD,z, " O Cf) cn - "k) r- - Qr g :)!),t 4,, U7 U7 r, n '4, Wn )D- v:,,7 Ce 'S ) q,cl 4 M ' q ;c ;'Tl g cul co OD C) W 7 W S O G G S 44 gp &',,, r, g,) CD OD M uu kj MO MM wn,-mrm c,n,-n -M- - k, (V nmm R 5; d R c Lrl C-9 (r),- 4n,,,am,, ma MMMd 4 3 g,c-7- ' up 5 R? v3 4 '9' gl g --; 4 : g Lg n, ' CP ld 7,-- n 8 n (r) "' l Lfl " '7;,?) cel ((q f ',' Q '' '' g '',--nnm 4 ' g' 3,c, M~MM O)) ' MMW 7 --, OOM lsrqm pcp) RQw) MOMOM OLO4 4MU) MOU7M - 7 r-f M 4 J OMMMMMO c:dgc; '4 U7 7 - MODMOO MMOO MMOOM?gc4WPd WQ?:J: tc:grcl,jce,, W r- g M L OODOM 'C'?l77 6: nnnm,c M MMO7 (Y) 4 Q{:4R4 L"::Re R S 8» k ** * ** * 4,m : ** -, 49 - m * P k ",- ',, 4: »g 9-)9-),- 9- ' = x ' blq - U lw, -) : * - M _ -

30 3 () -rd -) 4 r ' :," g r en r),!:zr cy cv C, CD C e) C C, C, C) eq s, CD - ) ) r- 4 ',?) 8 :5! {',: S3 4 r- OD CP r (Y) r- Cn CD (r) ") CP CD r- 3 rl OD C, ) CP - vq, 9 S3 8 g c) g r r r ¼C:) 3 C, 674 : - - +, «- C) C, UD p cq C, l C, C, L) CA 9 /4 3 CP r 9 cq UD OD U) eg CD LO 9 (y) C) r Cn r UD '4 r- CP cp - Cn kr) MD 4 () / r -) g : S 8 R g g S3{, g 9 E5 (?3 ) r r C(\ ra R P: P,g_ S; '4 R &, cq lo r- r ca r UJ ö R : 6; S?) 8 8 " r cy,- --( () cy C / ' CD ', /4 --, cr U) - 'R U) Or) Cn /4 cp cp ) CD tr9 f 8 9 R ",(, WD C, cp n cq 9 g g Fl w 3 " K kd, lr), cr) x6 l :f - ) u, 3 U) / Pantettu kes ka rv CD / cp OD C CD - C ce Rl R E-) R g c 8?) -:? S3 g 9 8 " 3 m CP C9 ) r cp,:3 E-: g El 8 W, '4 g : fq eg 9 OD ) 9 r 9 -- L) 3 ) CA (, --, ",9 9 E R R " ä' r r r- U V, g,' ('4( Eg '4 M ' g3 - r 9 n? c) - - OD L, C, k/d r- e,,q, C) CD cp cy c cy D UD C 9 C gpr ' 3 4 ä r-c3 t- " ':5 l t 9 :R Cn O 78 74, 94 g ' 4 - " n " l n a, r "4? g -, ;--, w

31 3, - CA 7 3 C, CA 3 ra - CA t cv 9 3 et r -- r V3 3 C 3 ra CA 3 7 CA ra -- r (' - r et ra U7 U7 cll OD Ssä -Sum 7 C, Up CD C U7 V3 ch cv c) n r, V3 Cn C, cr) ep C ra - 7 ' 43 ra V3 el U7 et ) ep V3 ep ml r- r- et r CM cr)? k r tr) CV ra 3 CV C -- ra -- V3 U7 cy cv t-- - U7 ra ra QQ r- r- C7 C7 ra ra L() cy r, ra V) ep et Ch ra l, 3 7 et U7 U7 U7 ra U7 ep Cn el (l co (Y) U7 U7 7 C, ep C) r- r- ra r c) Q C L,- -- p3 u") U7 7 C, CD, ra 7 ra 3 U7 - U7 C C C r- U7 C) r VO V) 3 CD ra U7 ra V3 7 r- ra CV ra r- 7 O t) ep U7 ep effl V3 cr) cv r, 3 ep el -- e C, CV r- - C, C 3 LCD ep et CV - 7 ra U7 3 3 T- r - U7 e k V3 e CD 3 43 r 7 M3 C, e r U7 M3 r-t cr) t cc) cv 7 C) pg r, C C U7 CD U7 C 7 C, CD r C, r C ra r r r 7 CA dl :3 [ g g S [', l 'c 7 r- ra ep G F, F R :? 5 r CV r er l 3 kp r, U7 - et 7 C r, 3 C C el 7-7 r- k 7 ra Ch ep r ep C, CD CD Ch -- dl 3 C, ep U7 r 3 ra C, r 7 7 r- U7 C7 U7 7 el 87 k 4, - +! _ 4, 8 8 8,,,, -! ) - R, fa { 4_, ) 4-6(P, c M f f f, 9 P " r, 9 v3,,k M f, f ' k Jd '- : w

32 3 -- r-,s3 C3-4 n C) /4 cf) n n cv -4 L" '4 3 Ct ts, C cv C9 O /4 g r- r- r- 'CP CD /4C, (9 C9 Cr, OD cs, u-, e),, L,?,--, '3 lrl 3 kr) r- 4 C9-4 3) -e- 4 R '= ',4 Cr, D LC) r-,-- L) /4 (s '':), ') 3 efl /4 C - /4 t 's (r) -- r- L-) - /4 n /4 - O r- Cr - (r) r- L, C C9 " Le) O 4 4 /4 es,d CY /4C - m,--, c),,-, ct) 8 49,- /4 /4 Q t-,,:t - " (9 Zl -) Lf) -C' C3 - C9 /4 Q 3 /4/3, CV k 57 Etelä-Phj anmaa /4 (r) C9 LC) ct, n \ O D L" r- r- LO /4 /4 Cr, 't CV `zt C9 3 ) n en ct C' n kr) - 43 / l k Lr) LO r- e-- -,-- /4 --,-- k 9' (r) vl,- 3 CJ r /4 ),- /43 (f) /4 - LO r- /4 r- -- l C' /4 /4C) V3 CV " "4 C9 O,-- - r C9 cl 7 r- 8 rc5 (34 - -P g P rc, 8' "P 84 h < ' tn 9 9 ) -,b? 9», 4 -r, -e- r, -M 9 b 49 : : r

33 th O,--,-- n 'dl ' n ' ct, c k kn :(t, :,- (3 Krjanpttlat keskmäärn :, O V) ' -9 8 : g,, V:: /4 O O k LO -- 3,- T crl cf) O cr n,-,-- k3 Cq O -4 Crt ', _ V3 LD k3,- '4, kf:3 3,--,-- z z,- O cr r?, g ä LO cr) cr) Lr) O,--,-- n 8 O C,-- a,- U),- n :, k :(6 ",=p,, a 3,-) L rn : U3 ',- C: :ca u] b r 4 - Q c,),_, cr, ' :t, : k : S f _, f '9 "P : å : ",, -, 8 : "-3 -r-) rj n ' ),- ml = :f -4-3 '' = g X 'C-C tl rc5,, :49 h 3 r, -P

34 34, rr ', U R c,%r U") MD ) cy) LO 88 O -- U U) : - - C O O L O k O C C) OD C r - V3 U, CD O R,-- r kr) r - C 4 - n : O U c n e, - r-] OD u er), -- dl C, C, L, ) - 'cl, cm cy V3 V3 -- C, ch cv, r- C) C) ' lovj OD l, ll V3 L kr) U 9 V3 CD O O C O 7 ;t lf3 CA a n O') ::-- Ll-r) - O 86 Q 8 ' (3 ' n ' g c/ C?) :(:, Cr ": O O kr) r - k r kr) U ) 38 U C, O : UD 4 l - ko - en C C Cs kd 'CP - 8 ' C, O OD,,- - 'dl n C-- k ) ' r- - (D O C') ¼D O zr ul CP U,, W f --, (: r f : 8 -g - -, 4-, - 4-,,, öl g :cc -- r S- - x --) --,,,, 4-' 43 --) --, 5,, ' 4 4-, 4 -, 3,p rr u,

35 35 O n 4) Cr C-- --,--,-- (Y) (Y) Cr to := ld - 8 % ' Cn cf) Crl g% g R B ''' k,-, n,,,-, 3 ztt c C, U) «z k dl C,--- % O : C R C9), Q, Cf) CD d C, Ct, r- k Cf) 3 (9 ''' cy-,-- {v,' % O en : 5 w v k L m Lr) - F,c, ('r Lr) L, -- ' : C r D V :, (-,, A s;t ',-- R, ' OD '%,, kf3 z, C) C, t ) :(: rl L=" g 8 cl L, C) 7, L, ct, ' L- ', 8 C g ' ' -3 ffl S O : LCD - - C ' k k LD 4 "! - - :" 9 g 4, z ft, -,, - q 9 : 4, 4_, 4_, W - -,-, -,, 4, 4_, 4_, L

36 36,-- dl O O c', 3 Cs Cn "4 3 LO --,--,- CR,-, (' g r O et! " CV - V3 : - C) :g - 4-',-] 'OLO kd dl, :J, r- Lr) tr)d V, Lr) R cr) äl Etelä-Sucm L 3 C \ O,-- OD,,-,-- 'zl, V3 -) to cl, 8 /4 -,- a) cf) Lr),-- szt - a) cr, LO ') 4 r) C n tr) kf ) r-- 3 T- Maataluden jukseven töden erllely: hmstyö t/ t la Kasvnvljelytyöt Kteläntalustyöt Muu maataluden juksevat ty öt Yhteensä Traktrtyö t/t la Kasvnvljelytöt Kteläntalcustyöt Muut maataluden juksevat työt Yhteensä Uu d sravaustyöt t/ t la V lj e lj äperhe Pa lkkav ä k qalajtusten yms uu ds tustyöt t/ t la V ljelj äperhe Pa lkkav äk

37 /4 /4 /4 ld rl 3 r / 4 LC) /4 V3 rl Lf) V) - r O Et:7? 4 R, rl U) U, cj n C,) :b (fl - U cr, CY {7)? /4 l 'C?) /4 en (9 (' cv OLS ;- u) r C),-- C, Z C ) (r) (') r- c U7 5 /47) [ /9) C Jp, C, 7 r- Cf C) 4 U) O (Y) (Y) 9 ) co, C,' r:,' en `,Z Z7, R n /4 ' C') U] LC) /4C) ('q V) Q LC) L-) 7) (Y) ;; L k C) /4 C, C? c'l v rl n 4 Cr % C (, ) v) C, L) L C ' rl? C -4 LO,-4 C, Maataluden jukseven tö de n erttely: hmstyö t/tla Kasvnv lj elytyöt Ebteläntalustyöt Muut maataluden juksevat työt Yhteensä Traktrtyö t/t la Kasvnvljelytyöt Köteläntalustyöt Muut maataluden juksevat työt Yhteensä Uudsravaustyöt t/ tla Vljeljäperhe Palkkaväk Salajtusten yms uudstustyöt t/ tla Vljelj äperhe Palkkaväk

38 LO - - LO en a, c, u-, C,c,,-, :, - R ';" Lc9? S Crl,-- : Lå" ' v) OD?? C Up,5 Or) V) - r rn - r-) - - n 'cl - 8 Le } L,,t, Ll --,:, C,-- C, - O : ö ',S 4 8 dl / 4 LO LC) C V3 t- - ",-"),?', n g s c, cl, Cq 9 LO OD V) ct ) ) 7 V) M C) - S G V) OD,-- 5 C, C VO OD R V) "4? C, C, c,,,,- C, V) Cs dl r LO OD R CU

39 39 U), `m cr, L c C O8 ' '" ('4 d O Ml ('4 - lc) LC) L") : zt, kr) n,- :( :5 -- Krjanptt la t 'kesknn,-- cr c-- LT") k '"' u") L-) d cv d O : LO cv c, cr, n cv cr, k k zf cv CY : O Cr CY,- d {:',3 OCT L') L c- a) co (, ( ;j ',:) 8} z 9 8} ct Mätsätyöt't/tla: V lj e lj ämrhe Pa lkkav ä k Asunrakennusten uu ds tustyöt t/tla: V lj e lj äperhe Pa lkkav ä k Talusråkennusten uudstustyöt t/tla: V lj eljäperhe Palkkaväk

40 - 4 - te) to k L-) kr,, en ct - Ss ä-sum,-- cs3,,(-, 8 9 "c k CY) 3,-- r- n : lf) ll") e- Cr' C,' kj:3 Cn k LO R ' to O f) z C) r- - ()) LC) - Q ' '4 n -4 r- a k 'Cf 3 {- 4 k/3 /4,--,- 4 cll k szff O O - (r) to V:3 O n Cn c :CC k R cl,t, lf),-,:, a cr c,, - - /4,C R,- r-,- CY) cr R ` ' '4 ::, 3 ' /4 3 ( -,- 4-, -) --, 4-, 4-, C : P, Ykstystaluden työt: V lj e lj ämrhe t/t la Mehet aset Lapset Pakkavä k t/ t la : T- : Asunrakennusten uu d stustyöt t/tla: V lj e lj äperhe Pakkåv äk Talusr å kennusten uu d stustyöt t/t la : Vljelj ämrhe Pa kkav ä k

41 - 4-9?,,-, u) k O L) t- - - zt, - kj C, u) - Lr) tr) ) - ) u) l,- Fl O O 9 ' - l V - - 'CP Lr) kd C - r) u) Q cq : {,r)' Lr) u-) L) 4r-) V) to C, r- C, ke) O ' m - - -,-,,t C C- )) O ),- C, 4 Cf) ) -l P R --, U) () /-,- :C -P,) - - P Pl} Z -- --, -- Metsätyöt t/ t la : V lj eljäperhe Pa lkkav ä k Asunrakennusten uu d stustyöt t/tla: V lj e lj äperhe Pa lkkav äk Talusrakennusten uu d stustyöt t/tla: V lj e lj äpprhe Pakkavä k

42 4-69 -g C X6 OD szt, CY) ¼C'4 Lr) "z,,- tn LC) 'Rt! kr) ",, k to,-( C (r) - ( r) kr) cl, - Cr ),--,-- cr) cl? n (r) ct C, cl VZ) C \ ( () 4 C - - ' L-) r k LO kr) (l : st "),- r- d ( - 8 u D /4, U U"),- 3 dl lr) Cf) to ( L) LO te, 3-) c c cr, d ( a C d tn L") /4 ) Ce) CV ct, Lf) 8 `4,- ct, Lr) 8975 r- U) :C C) Cf) "r Pantettu kes ka rv ('4 ('4 b g l 8 rå r -), 'n»4 ;-, -) :g E- 4_, ff h CC,- (C - k&) ' 4-'4-' -- -n "e,, 8 'Tc 8 E -- r, :-) P v ', 5, g- \ ffp 6 D''' -c73 ((4, '4d' ) El T4' -`,P (e --) - \,- :), U) 4 f V C) 8 m D D P,' n - -, KC 84, --) 'f»,-,- U) 4-' - 4 -,--, m Q'?4,,-, : (! u (, -,,,, - --) -) ' El

43 lf) 7 O,-,- O,-- Cf) VO - Lf) O cs O (V) tr) 4 : "TLT n 3 k C RS LO O R,' L `',, 5 O OD CY) cr) :f O - k,!d 4? (9 a' R --, : n m,j,- t ' c,-) 43?3-8 O OD en n cv g t? cq -,- 5 d ) ) O OD 3 L ' - O 8,t, 4 LO tr) 3 ' ' O O ' 's (e),;? O) cll v dl - O WD 4 OD ) W) V3 O ' (),- z cf) :c6 ),zt O ) L-) ",; OD ct n ') k c,, LO, ' D 3 O O O O g :' n k et) ct) O n 4 '4 O g dl,4 zt -- -' O r) tr) cs C C'3 8 R \ 'dl 4 O 4 g C7 O O 877 O L ge-p s,lc3 ) _,:, r-),- 'g, 4 : ccl D:PD:;-) --) --, A 8 4J &) --) 4, r_, :-, q, --) (C) P "- F - d ml 9 (:-9 ( S ( l -,9 e ' () (t/ ), ccl :ral -9 z -), 9 ) 9 ) Q' B Tt g, Q' :(c :,,,,

44 g k k Le") cf) 4 n t- k cl, OD O (', dr O k al (r) k L ',-- O -- )4 8 8 r- U),- ap,-l) c ct R -u - C, 4 ll '8 `'',?3 n cf") '; - C O n r- r- c n, - CV - a tn,: L, dr --],- z/ 73 al L,- O /4 L),-- CV,-? O L, n Q OD O n 'O /4 - OD O 4 n Q,--,,,, n n 37 4 )) k :å - ect /4 /4 (V C') c O cr, 4 cr ) - n,,-- a CV 4 ) L) ) ) O r- O,-- ) 4,, C') 7 79 g 4 a,» s, n,,, n:j ;- (;) Q, :g E ct,-,- 8»'-' D'j, v n al E _, (, 4J» : 43 R»" f :[7) -- :- - h',-» S-4,- S-4 - * (,- -P 3 f ( -, 6_) -n 4 --) 4 \ D P - - -n cas n - c "el Q ---,- -,

45 45 U vd Ch CD r CD / u CD Ch C, U (r) / C) CV /4 O V) r OD Ch S73/4 vd Ch CD C, ra ch 3 CD C) V) CD Ch CA Ch OD U, 4 cv cr) ct e) U V) U 4 3 C, C) V) Ch r CD - C /4) r, cf, /4 L Ch CD Ul 3 C, CD CD CD v) C/4 C, c /4 r 3 OD, CD =4, g LC) /4 cr)

46 46 cp,, r cp C, OO (V O O C) CD :: R 5 { ep C,, cm ) cffl C lj CS C, Cs cp C, C,, dl ] - R Q -","' O r, Ch (l [::'4 "' 'c'e'l CP CD CP '4 CP Fg C) e c' c) C, q lg vp cv r, m cv r, C, CD,, MD ep UD C, CP r, CD Ch C,7 c) L, Ul D, CP kd ep CD c r F_,, CD R C cq CD CD O 5 O SD cp F gr R c 9 r UDCD CD RL 7 c' --' ' U O O C CD,4 r CD f) CP Cq Ch CP C R c' " Q CD C) CD, c' :5 C- 4 - CD CP,, ) C? : O C, 8 P R " CD, OD C, " gg 6 R ",9 9 p, c:,, 9 R C,, C,,,-, c4 35 / - - Ch Ch Ch Ch Cg OD C) - r L, CV CD 'dl OD, CP UD cp, CP r- C, OD, CD - r- cr CP CD cp CD CD h h Ch ra CD, CP LO Ch CD r r CD C, C, l, r P,- z 4 f A R g &,,, -,- '94 ' 4

47 47 3 'dl, r, ) ) CA e r- L) (4 s 4 " OD g 4 ) r,4 --,-- vd -- en C, ) cq -- c) 457 (l eq cr, r CA ) O C) CV ) ) r : "" ) r C, CD OD CV ) 3 CA ) CD 459 cr) rn,a -r, O _, ) vd r CD V3 L', 5 3 CA Cr: ) CV Crl -F r - CA CA - r CV CV r 3 g CD '4 OD CD Q " vd C, eq CD OD r CV ) 3 CA ) 4 ) ) ) CD CV CD r CV ''z, CV ) ) 77 5 CD V3 vd C) r, CA C, ), `,Z &:' CV r- C, CA ) CD ) r- CV ) ) (JD L) r, r,, ' R :( %,-- m C, L, CV ) -4-4 d "' -- CD ) D L r- ct 4 " gn -9 ) 7- r- Z) 3 O ) r? CV CV 'dl r- CV CV CV 4 CV /4 er) CD CD u, ) Y Oll 4 C) ') CQ OD, 3 O ' cy ) CV OD OD CV lj f U - 8 z cu u) f 4 Ju 'A p R "' g 4

48 cn (/) / 43 CV Q /4 () - OUD r d+ d -dl 4 n en,-- R c d c, j / 4C) r- - : g - ( () 4: / Krjanptt la t kes kmäär n 4 3 d cr k cf),- 4 C r) 3 z4 r- dl /4 C- co co C) C) ) ) 3 / / 4 / 4?,-- -- cv cl ( (r) cs R / r - 'd l - / 4 d T - 3 k cs : u cs n C vc) /4 L n O- u en U3 r- ) 4 ) -- - vp,-] ) r U) r : -- k L ct S - vd a -- '4 C5 r- r- cs '4' '3' kc) V) /4D 3 ) `4 C: cs - - R /4 n d L, cs tn - f - U) r- : 3 v ( / 4 c U3 / r- r- -- cl' / 4 -- ' dl C- t-, :, M U O k L- - ) C3 m t- cs kp m k ' D d,-- ---,z, -- E- cs cs cs cs n r- ' / e ' ) [ cs Ll 4 4 k r- r- 54 X (C) - f :r --,,,, W' e 5) W K j g - g 5 ck g f 9 "4? 4, : ()

49 g ce:3 eq,--,,--,--, Ocr) 4 3 Cs c,) crö O r- d Q C) C' 8c'5' s, O O - R 8 r cr) n (n --- cy) /4 - d - L'),-- cs (/) : -, - R 8 u) k - - cl n /4 : P cl d vp cs - - ''zff `z - (Y) vz) - O- L7 ¼ - cs 8 / '4 cs : Zt q cs - CSO) - ; - - r- CV O\ 8,c) cs O - c - O cs /4 cs r en /4, Q, k u) (r) zt L n 9 (,) /4 () CS' LO O - '4 t- '4 ' (-l 'CA 8 s Lr) c d - '4 - /4 n - : : /4 - /4 - ' u) /4 O" - / 4 - cl k /4 ' /4 r- '3 r- O /4 - k n C/4 d cy f,- ; - rl g u 5) W k 9 k D - -- k 54 X m - ( f n ;( r _ D rl rgl :: a tå R

50 5 O LO Ö/4 n k n (Y) d R,-,,, r) :t, Phjs-Suan n g 8 Lr) ' /4 /4 :), : /4 k n /4 4 d k n -C' c3,,z, ( / 4/:3 "z ct Q O /4 LC) / 4 n z), F O 8,,, CV (r) L3 n - ' /4 (:), 5 /4 n,t, ka cf) C, / 4C) k *, - cv ' - / 4 Q z,c, Q - c Ml :( /4/3 /4 3 (r) (:) a 8,,c,,,,,:) c,3, Cc) /4 `4, 3 LO - O, - 9 :/, 4 3 /4 ' /4 (Y) : en / 4 L le) d' /4 3 d - -) - C') / 4 / 4 'cl 3 /4 -, (M 4 C4 ' d ' 3 / a)»g -,-,, W k 4-' ) -,, 8 - :,,, - -,- 4 4 dt - K ' _ g,,, 8 4 ' 4 -,--,,,,-, - ---, f,- :g ca :-,, R

51 MAATALOUDE TALOUDELLSE TUTKMUSLATOKSE TEDOATOJA 39 AJAKOTASTA MAATALOUSEKOOMAA Maataluden ratnaalsuudesta ja vljeljöden verrastuksesta elsnk s TORVELA, M & PUURUE, M Maataluden ratnaalsuus ja tuljen seuranta s 5- PETOLA, K & JÄRVELÄ, Vljeljöden verrastuksen kehtys krjanpttllla vusna s OKKAE, M Maatalusyrttäjän lmtuspalvelut elsnk s 4 KOLA, J Maataluden kknaslaskelman mukanen tutekhtanen kustannusjakauma: Knteä- ja muuttuvakertmnen pansmall elsnk s 4 AJAKOTASTA MAATALOUSEKOOMAA Krjanpttljen tulksa, tlvus 987 elsnk s 43 AJAKOTASTA MAATALOUSEKOOMAA Krjanpttljen tutantsuunnttasa tulksa, tlvus 987 elsnk s 44 ALA-MATLA, Maatalustutteden ja maataluden tutantpansten hntamuutsten vakutus maatalustuln vusna elsnk s 45 TORVELA, M & ALA-MATLA Maataluden kannattavuus ja rahalke mattllla Etelä-Sumessa vunna 986 elsnk s 46 PUURUE, M & TORVELA, M Katvuden 987 tulkset krjanpttllla elsnk s 6 lt 47 AJAKOTASTA MAATALOUSEKOOMAA Maatalus vakessa lsuhtessa elsnk s TORVELA, M Tervetula Sumen, Pulan ja Unkarn maataluseknman semnaarn Saarselälle s 5-8 KORP, K Maataluden ja maaseutuelnkenjen mahdllsuudet Lapssa s 9- SRE, J Valtn rl ja maataluspltkka Phjs-Sumen maataludessa s -8 UTTU-LTUE, V Sumen prtalus s 9-34 TORVELA, M Vljeljöden tmeentulnäkymä Phjanmaalla s PUURUE, M Vljeljäväestön tulkehtys 98-luvulla elsnk s + lte 49 EM, J Maatalustutteden ulkmaankaupan esteet ja nden vakutukset elsnk s 5 YLSPPOLA, T Vljeljöden ja penyrttäjen tulvertalu elsnk s 5 SLTAE, L & ALA-MATLA, Maataluden kknaslaskelmat elsnk s

52 eknf, 99 SB SS

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TULOKSIA

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TULOKSIA TEDOATOJA 65 99 AJAKOTASTA MAATALOUSEKOOMAA KRJAPTOTLOJE TULOKSA TLVUOS 99 MAATALOUDE TALOUDELLE TUTKMUSLATOS AGRCULTURAL EOMCS RESEARC STTUTE, FLAD RESEARC REPORTS 65 99 TEDOATOJA 65 AJAKOTASTA MAATALOUSEKOOMAA

Lisätiedot

-d;'$ d{ee lr a ;{*.v. ii{:i; rtl i} dr r/ r ) i a 4 a I p ;,.r.1 il s, Karttatuloste. Maanmittauslaitos. Page 1 of 1. Tulostettu 22.08.

-d;'$ d{ee lr a ;{*.v. ii{:i; rtl i} dr r/ r ) i a 4 a I p ;,.r.1 il s, Karttatuloste. Maanmittauslaitos. Page 1 of 1. Tulostettu 22.08. Maanmttauslats Page 1 f 1 -d;'$ d{ee lr a ;{*.v {:; rtl } dr r/ r ) a 4 a p ;,.r.1 l s, Karttatulste Tulstettu 22.08.2014 Tulsteen keskpsteen krdnaatt (ETRS-TM3SFlN): N: 6998249 E: 379849 Tulse e le mttatarkka.

Lisätiedot

PUTKIKAKSOISNIPPA MUSTA

PUTKIKAKSOISNIPPA MUSTA Takorauta Tuote LVI-numero Pikakoodi 0753007 RU33 KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS DN 65 KESKIRASKAS 0 KESKIRASKAS 0 KESKIRASKAS SK/UK SK/UK

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA AATALOUDE TALOUDELLSE TUTKUSLATOKSE TEDOATOJA : 3 TE AGRCULTURAL EOCS RESEARC STTUTE, FLAD RESEARC REPORTS, 3 AJAKOTASTA AATALOUSEKOOAA KRJAPTOTLOJE TULOKSA TLVUOS 982 ELSK 98 aatalud taludellis tutkiuslaitks

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA TEDOATOJA 75 992 AJAKOTASTA AATALOUSEKOOAA KRJAPTOTLOJE TULOKSA TLVUOS 99 AATALOUDE TALOUDELLE TUTKUSLATOS AGRCULTURAL EOCS RESEARC STTUTE, FLAD RESEARC REPORTS 75 992 TEDOATOJA 75 AJAKOTASTA AATALOUSEKOOAA

Lisätiedot

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Lisätiedot

lkyä Ii 1 lq AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TULOKSIA TIEDONANTOJA TILIVUOSI 1987

lkyä Ii 1 lq AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TULOKSIA TIEDONANTOJA TILIVUOSI 1987 lkyä i lq TEDOATOJA 4 989 AJAKOTASTA AATALOUSEKOOAA KRJAPTOTLOJE TULOKSA TLVUOS 987 AATALOUDE TALOUDELLE TUTKUSLATOS AGRCULTURAL EOCS RESEARC STTUTE, FLAD RESEARC REPORTS 4 989 aataloud taloudellis tutkimuslaitoks

Lisätiedot

Arvio metsdmaan arvosta

Arvio metsdmaan arvosta Arv metsmaan arvsta Omstaja Kuusam, Nskajrv Kunta Kyll Tla Rn: Ala, ha 35 477 Nskajrv 31. : 77,5 SPOO LO.6.2L7 Lstetja Teemu Saarnen KTM, LKV Arv phjautuu 14.1,23 pvtyn metssuunntelman kuvtethn ja Kuusamn

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA AATALOUDE TALOUDELLSE TUTKUSLATOKSE TEDOATOJA : 26 TE AGRCULTURAL EOCS RESEARC STTUTE, FLAD RESEARC REPORTS, 26 AJAKOTASTA AATALOUSEKOOAA KRJAPTOTLOJE TULOKSA TLVUOS 98 ELSK 987 aatalud taludellis tutkiuslaitks

Lisätiedot

TEOLOGIAN YLIOPPILAIDEN TIEDEKUNTAYHDISTYKSEN JULKAISU VUODESTA 1853 4/2012

TEOLOGIAN YLIOPPILAIDEN TIEDEKUNTAYHDISTYKSEN JULKAISU VUODESTA 1853 4/2012 TEOLOGIAN YLIOPPILAIDEN TIEDEKUNTAYHDISTYKSEN JULKAISU VUODESTA 1853 4/2012 P 4 V 5 P 6 L 7 A H g 10 K 12 N ö ( ) 15 T,, 16 A3 - N 20 Dg! 18 R 21 E 19 K: K R 22 R 23 L - Hd R, Sf L, I V A V K - Sf L K

Lisätiedot

Arvio metsd maa n a rvosta

Arvio metsd maa n a rvosta Arvi metsd maa n a rvsta Omistaja Lpr Klmenharju Kunta Kylli Tila Rn: Ala, ha 405 572 Klmenharju :l:89 24,9 ESPOO L6.5.20L7 Laatijan allekirjitus Teemu Saarinen Lisdtietja Arvi phjautuu Teemu Saarinen

Lisätiedot

Jakotukit / tarvikkeet

Jakotukit / tarvikkeet Jakotukit / tarvikkeet Tuote LVI-numero Pikakoodi 2022115 BF71 VM 2X3/4 EURO VM 3X3/4 EURO VM 4X3/4 EURO VM 5X3/4 EURO VM 6X3/4 EURO VM 7X3/4 EURO VM 8X3/4 EURO VM 9X3/4 EURO VM 10X3/4 EURO VM 11X3/4 EURO

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA MAATALOUDE TALOUDELLSE TUTKMUSLATOKSE TEDOATOJA : 4 TE AGRCULTURAL EOMCS RESEARC STTUTE, FLAD RESEARC REP ORTS, 4 AJAKOTASTA MAATALOUSEKOOMAA KRJAPTOTLOJE TULOKSA TLVUOS 975 ELSK 977 Maataluen taluellisen

Lisätiedot

1, MITÄ TARKOITETAAN SEURAAVILLA TERMEILLÄ:

1, MITÄ TARKOITETAAN SEURAAVILLA TERMEILLÄ: KRANPDON TNTT 14.4.2014 LAY/OTK OT: Vst jkseen kysymykseen erllselle pperlle (must merktä nm myös krjnptu"t.u"ppern). ös et vst jhnkn kysymykseen, jätä nmetty vstuspper myös kysesen tehtävän slt' rrävär:

Lisätiedot

-Jotta maailma olisi parempi paikka wappuna. RAKENNUSINSINÖÖRIKILLAN VIRALLINEN KILTALEHTI JO VUODESTA 1963 2/2012

-Jotta maailma olisi parempi paikka wappuna. RAKENNUSINSINÖÖRIKILLAN VIRALLINEN KILTALEHTI JO VUODESTA 1963 2/2012 -J w. RAKENNUSINSINÖÖRIKILLAN VIRALLINEN KILTALEHTI JO VUODESTA 1963 2/2012 JOS ET NÄE LUKEA ALLAOLEVAA PIILOTETTUA TEKSTIÄ, JUO LISÄÄ SKUMPPAA, SILLÄ STEREOGRAMMIEN NÄKEMINEN ONNISTUU VAIN SILMÄT KILLISSÄ.

Lisätiedot

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS Tiedote 7/9 LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, KATRI PAHKALA ja MARKKU KONTTURI Kasvintuotannon tutkimuslaitos Virallisten lajikekokeiden tuloksia 1982-1989

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA MAATALOUDE TALOUDELLSE TUTKMUSLATOKSE TEDOATOJA :o 5 TE AGRCULTURAL EOMCS RESEARC STTUTE, FLAD RESEARC REPORTS o JO AJAKOTASTA MAATALOUSEKOOMAA KRJAPTOTLOJE TULOKSA TLVUOS 976 ELSK 978 Maatalouden taloudellisen

Lisätiedot

Ilmastointi PUSSISUODATIN ALTECH CL-36-3-M5 LASIKUITU L500 PUSSISUODATIN ALTECH CL-63-6-M5 LASIKUITU L360

Ilmastointi PUSSISUODATIN ALTECH CL-36-3-M5 LASIKUITU L500 PUSSISUODATIN ALTECH CL-63-6-M5 LASIKUITU L360 Ilmastointi Tuote LVI-numero Pikakoodi 7754400 OK08 CL-36-3-M5 LASIKUITU L360 CL-36-3-M5 LASIKUITU L500 CL-63-6-M5 LASIKUITU L360 CL-63-6-M5 LASIKUITU L500 CL-66-6-M5 LASIKUITU L360 CL-66-6-M5 LASIKUITU

Lisätiedot

4rrr. PYSwvYoesrÄ. 0809-cPR-1115. Tarvasjoen Teräsovi Oy Junnaronkatu 16 24100 Salo SE RTI FI KAATTI TUOTTEE N SUORITUSTASON EN 12101-2:2003

4rrr. PYSwvYoesrÄ. 0809-cPR-1115. Tarvasjoen Teräsovi Oy Junnaronkatu 16 24100 Salo SE RTI FI KAATTI TUOTTEE N SUORITUSTASON EN 12101-2:2003 4rrr VTT XPRT SRVCS Y llmeu ls r 0809 VTT XPRT SRVCS Y P 1001.02044\TT S RT KAATT TUTT SURTUSTAS PYSwvYesrÄ 0809PR1115 urpn prlmenn j neuvsn seuksen : 305/201 1 (rkennusueseus el CPR), jk n nneu mlskuun

Lisätiedot

Ikväidill AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TULOKSIA TILIVUOSI 1993 TIEDONANTOJA 199 1995

Ikväidill AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TULOKSIA TILIVUOSI 1993 TIEDONANTOJA 199 1995 Ikväidill TIEDOATOJA 199 1995 AJAKOHTAISTA MAATALOUSEKOOMIAA KIRJAPITOTILOJE TULOKSIA TILIVUOSI 1993 MAATALOUDE TALOUDELLIE TUTKIMUSLAITOS AGRICULTURAL ECOOMICS RESEARCH ISTITUTE FILAD RESEARCH REPORTS

Lisätiedot

KASVINVILJELYLAITOKSEN TIEDOTE N:o 17 EI] VIRALLISTEN LAJI KEKOKEIDEN TuLOSYHDISTELMIA 1979 MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

KASVINVILJELYLAITOKSEN TIEDOTE N:o 17 EI] VIRALLISTEN LAJI KEKOKEIDEN TuLOSYHDISTELMIA 1979 MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS J MAATALOUDEN TUTKMUSKESKUS KASVNVLJELYLATOKSEN TEDOTE N:o 7 E] -4-t4 ' r L. 'e cev 3ek TMO MELA, ULLA LALLUKKA ja LSA MATTLA: VRALLSTEN LAJ KEKOKEDEN TuLOSYHDSTELMA 979 JOKONEN -923 SSN 0356-7575 SSÄLLYS

Lisätiedot

SUODATIN- PATRUUNAT MASINO-HYDROSTO KEY OY

SUODATIN- PATRUUNAT MASINO-HYDROSTO KEY OY 1 SUODATIN- PATRUUNAT 2006 10 MASINO- KEY OY 2 Masino-Hydrosto key Oy toimittaa suodatusjärjestelmiä, suodattimia ja patruunoita hydrauli- ja kiertovoitelujärjestelmiin, kompressoreihin, ilmalle, vedelle

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA AATALOUD TALOUDLLIS TUTKIUSLAITOKS TIDOATOJA :o 8 TH AGRIULTURAL OIS RSARH ISTITUT, FILAD RSARH RPORTS, o 8 AJAKOHTAISTA AATALOUSKOOIAA KIRJAPITOTILOJ TULOKSIA TILIVUOSI 98 HLSIKI 982 aatalouden taloudellsen

Lisätiedot

NIKKILÄN SYDÄMEN LAAJENTAMINEN VAIHE 2 MAANTASOKERROS 1/ / ARK - house

NIKKILÄN SYDÄMEN LAAJENTAMINEN VAIHE 2 MAANTASOKERROS 1/ / ARK - house tk, J e, hu p rr, Ä, 9,,, Ä Ä Ä 9,, 9 h vut tk k D uk, C lut, kpk C tr, rv tr C9, y e yv tt t rv lkr tl lut e pll t-k-hu kek u v pt + C C tr C9 tr lut C, C C, yp + phu te kt kpl bet uur rv gr ttpe t +

Lisätiedot

Käyttövedenlämmitin. KÄYTTÖVEDENLÄMMITIN HAATO HK-15 1/3KW SEINÄ/VAAKA LVI-numero PIKA OD38

Käyttövedenlämmitin. KÄYTTÖVEDENLÄMMITIN HAATO HK-15 1/3KW SEINÄ/VAAKA LVI-numero PIKA OD38 Käyttövedenlämmitin HK-15 1/3KW SEINÄ/VAAKA 5253010 OD38 HK-35 2KW SEINÄ/VAAKA 5253015 RS52 HK-55 2KW SEINÄ/VAAKA 5253020 DE35 HK-100 2KW SEINÄ/VAAKA 5253022 VL77 HM-150 2/3KW SAUNA 5253045 UH93 HM-230

Lisätiedot

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS Tiedote 2/91 LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, KATRI PA KALA ja MARKKU KONTTURI Kasvintuotannon tutkimuslaitos Virallisten lajikekokeiden tuloksia 1983-199

Lisätiedot

6. KOKOUKSEN LAILLISUUSEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

6. KOKOUKSEN LAILLISUUSEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN (3) PÖYTÄKIRJA 5..203 SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN SYYSKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA Aika Paikka 5..203 klo 9.20 alkaen Ideapark, Kokoustila Kotka. Lempäälä Läsnä Osallistujalista liitteenä (liite ). KOKOUKSEN AVAUS TaLVIn

Lisätiedot

Peitelevy ja peitelaippa

Peitelevy ja peitelaippa Peitelevy ja peitelaippa Tuote LVI-numero Pikakoodi PEITELAATTA MERIKA 5688050 JF92 50-75-110/VALKOINEN 510 PEITELEVY ORAS D70/G1/2 167051 PEITELEVY KAULUKSELLA 50 MM-130 MM PEITELEVY KAULUKSELLA 75 MM-150

Lisätiedot

VIRALLISTEN LAJIKEKOKEIDEN TULO SYHD ISTELMIÄ 1978. KASVINVILJELYLAITOKSEN TIEDOTE N:o 13 MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

VIRALLISTEN LAJIKEKOKEIDEN TULO SYHD ISTELMIÄ 1978. KASVINVILJELYLAITOKSEN TIEDOTE N:o 13 MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MAATALOUDEN TUTKMUSKESKUS KASVNVLJELYLATOKSEN TEDOTE N:o 3 TMO MELA, ULLA LALLUKKA, LSA MATTLA JA JOUN KATLA: VRALLSTEN LAJKEKOKEDEN TULO SYHD STELMÄ 978 TKKURLA SSN 0356-7575 SSÄLLYS Sivu. Johdano Seliyksiä

Lisätiedot

Lappeenrannan Ilmailuyhdistys

Lappeenrannan Ilmailuyhdistys Lappeenrannan Ilmailuyhdistys Tapahtuman tuloksia, moottoripyörät Kierroksia: 396 Osallistujia: 328 Autot Moottoripyörät Kaikki Ajoneuvo Lähtöaika Aika 400 (s) Nopeus (km/h) Valmistaja Malli Tyyppi Selitys

Lisätiedot

ITK 236 Jups. Elektroninen liiketoiminta kahtena prosessina (Kambil & van Heck) Monikanavamalli

ITK 236 Jups. Elektroninen liiketoiminta kahtena prosessina (Kambil & van Heck) Monikanavamalli IK 236 Jp Elr l h pr (Kbl & v Hc) Mvll l p fgr vr h vl 1 ll ypyä j v rll (hp://www.-fcr./) hc prr chcl Idvdl Org Idry Scy Grc b dl frwr cg f Sp-prl prl d cp /cgr cr ll lvl (.., hc prr). ). h cp c f dld

Lisätiedot

asunnottoman äänenkannattaja vuodesta 1987 nro 2 / 2017 hinta 3

asunnottoman äänenkannattaja vuodesta 1987 nro 2 / 2017 hinta 3 m d 1987 2 / 2017 3 2 3 KOHTI PAREMPAA www..f m.m@.f m m TOIMISTO K 2 D 3.. 00500 H m().f Tm S T 050 407 9702 Jö Vd P 050 407 9703 Am O U P 050 443 0102 m().f Aö Om Am2 - C Bd 050 443 1063 M m J L 050

Lisätiedot

MAHDOLLISUUKSIEN TASA-ARVO, SIVISTYS, KANNUSTAVUUS, SUVAITSEVAISUUS, VÄLITTÄMINEN

MAHDOLLISUUKSIEN TASA-ARVO, SIVISTYS, KANNUSTAVUUS, SUVAITSEVAISUUS, VÄLITTÄMINEN H V: Vr Pr: Mr V: Syrjyy yrjy Nr S K S 3 S 3 S 6 2/2012 UUSISIPOO NYA SIBBO 7500 Hy, MAHDOLLISUUKSIEN TASA-ARVO, SIVISTYS, KANNUSTAVUUS, SUVAITSEVAISUUS, VÄLITTÄMINEN rj, j d rd yö yö S Työ j yr y yd O

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA MAATALOUDE TALOUDELLSE TUTKMUSLATOKSE TEDOATOJA : 54 TE AGRCULTURAL EOMCS RESEARC STTUTE, FLAD RESEARC REPORTS, P AJAKOTASTA MAATALOUSEKOOMAA KRJAPTOTLOJE TULOKSA TLVUOS 977 ELSK 979 Maataluden taludellsen

Lisätiedot

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS. AULIS JÄRVI, ARJO KANGAS, LEO MUSTONEN, YRJÖ SALO, HEIKKI TALVITIE, MARTTI VUORINEN ja LEA MÄKELÄ

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS. AULIS JÄRVI, ARJO KANGAS, LEO MUSTONEN, YRJÖ SALO, HEIKKI TALVITIE, MARTTI VUORINEN ja LEA MÄKELÄ MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS TIEDOTE 2/95 AULIS JÄRVI, ARJO KANGAS, LEO MUSTONEN, YRJÖ SALO, EIKKI TALVITIE, MARTTI VUORINEN ja LEA MÄKELÄ Virallisten lajikekokeiden tuloksia 1987-199 Jokioinen 1995 ISSN

Lisätiedot

LVI-Dahl Oy Robert Huberin tie 5, PL 212, Vantaa puh , faksi ,

LVI-Dahl Oy Robert Huberin tie 5, PL 212, Vantaa puh , faksi , Painemittarihanat S004.16. Painemittarihanat DIN 16270 Materiaalit: Messinki, 1.0460, 1.4571 Messinki C.22.8 1.4571 120 C 250 bar 400 bar 400 bar 200 C - 300 bar 280 bar 16270A 250-10 +120 100 79 63 27

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNGIN ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA (luonnos 17.12.2008)

LOIMAAN KAUPUNGIN ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA (luonnos 17.12.2008) LOIMAAN KAUPUNGIN ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA ( 17.12.2008) 1. Jd Ep p. T p pg, L d pp d d. O p L g p. Kpg p : L p g 1 2 p Kp K E g L 3 g d 2 0 0 9 2 0 1 2 g 4 p T. w 5 w w.. f / I f T V 6 p M K 7 Y p

Lisätiedot

tutuiks k äy t tö ö n kilpailuvu

tutuiks k äy t tö ö n kilpailuvu SAKU : d h 012 1 / 2 d : SAKU g 4 jj 10 U ö ö 14 K d v S Sg 4 Pj 3 SAKU : g 4 Kv d v 6 SAKU jjj 8 U jj 10 SAKU 11 Kv 6 Hvv h 12 K 14 H 16 T 18 V 20 Jjj 8 Khd 21 T 22 Yhd 23 ACTION! SAKU : dh Jj: S - j

Lisätiedot

Hysteerinen komedia meistä naisista...(ja vähän myös miehistä)! oivatuotanto.fi

Hysteerinen komedia meistä naisista...(ja vähän myös miehistä)! oivatuotanto.fi H d (j v ö )! H: Kj j j: Apö : S: Tjjj: Lv: V: V-p: Ä: M: Kp: Pv: Nö: Gfi : Kv: S Sd Bjö Jbdó N Hg T P Tj V Gd Ö J Tv K K J Tv, K Kj R H, K W K W Gd Ö J H, K Ld Mj H K Kj K 1 30 j 15 v Ap : Sf Ed 3 Sg,

Lisätiedot

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

PUUT T E H TÄV. käyttää hyödyksi.

PUUT T E H TÄV. käyttää hyödyksi. PUU / j j l Y / E H ÄÄ l l l l r r Ä E H Ä l l j l j H rl r j K PUU j r r j r IE OA P P r j r l J rj r P r l j r l l j l r r j r j r P P l r j r l j P j Ml r j rg j r r l M A R JA r l l O E H ÄÄ l / l

Lisätiedot

JUMALAN OLEMASSAOLOA. En voinut enää kieltää

JUMALAN OLEMASSAOLOA. En voinut enää kieltää A E l JUMALAN OLEMASSAOLOA V jl l l j Igl j l l l M j l l j M l l? K ö ljl p j pö l j pl j lpp Ol g l j lppj lp M j l j lblg Rc Dw j l H l pjl l l p l j DNA: j l l l S pl J l p l l l l M ö j lppj lp pl

Lisätiedot

'/i. 4»/ ! / i, 3"/ 7 J i. 3"/i. i 17. l?- 1 /* A j\l I i 8 3V B 37, 6! 3% 47, 2»/16 /3-i/ A 996

'/i. 4»/ ! / i, 3/ 7 J i. 3/i. i 17. l?- 1 /* A j\l I i 8 3V B 37, 6! 3% 47, 2»/16 /3-i/ A 996 37, 37. 47, 17/. '. keus»/ /3-7, Hntalte N:o 1. Spencer-Smth männät ja tapt. Vaunu Männäntapp Keskö- Rengas- SS N:o ne 3 tuus korurat ss «5 keus vr-r., j^-.q ' 0 tuus Mall Buck 34-50, 35-50 1934-35 *f00

Lisätiedot

AIKAKAUSLEHDET. tammik. Suomen Suurin SiSuStuSlehti. Kevään. värikkäät astiat. Talvi 1/0. arke. herkut. retkel MAK

AIKAKAUSLEHDET. tammik. Suomen Suurin SiSuStuSlehti. Kevään. värikkäät astiat. Talvi 1/0. arke. herkut. retkel MAK 1 UU mmk 2006 AIKAKAUSLHDT 75 : O R V A I L m U J Am I M Kää JAS ä M A KU r 0 1 ä y ö d K h h H r Sm Sr SSSSh ärkkää RUOKA, JUOM A, KITT IÖ, M AT K A ILU, HY VIVO ITI r y, y 3 ää & r h r d 2008 öö r g

Lisätiedot

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS. LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, KATRI PAHKALA, MARKKU KONTTURI ja LEA MÄKELÄ

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS. LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, KATRI PAHKALA, MARKKU KONTTURI ja LEA MÄKELÄ MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS TIEDOTE 2/93 LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, KATRI PAKALA, MARKKU KONTTURI ja LEA MÄKELÄ Virallisten lajikekokeiden tuloksia 1985-1992 Jokioinen 1993 ISSN 359-7652

Lisätiedot

KASVINSUOJELULAITOKSEN TIEDOTE N:o 12

KASVINSUOJELULAITOKSEN TIEDOTE N:o 12 MAATALOUDEN TUTKMUSKESKUS KASVNSUOJELULATOKSEN TEDOTE N: 2 Annel Karhnem, Lea Kurk, Ral Pes-ala, Tapan Pessala, Jaakk Säk: Rkkakasven trjunta-aneden ja kasvunsääteden ketulkset 976 Puutarhavljely VANTAA

Lisätiedot

POISTOILMAVENTTIILI HALTON

POISTOILMAVENTTIILI HALTON Venttiilit Tuote LVI-numero Pikakoodi 8707702 AT09 URH/A-100 URH/A-125 URH/A-160 URH/A-200 URH/B-100 URH/B-125 URH/B-160 URH/B-200 PEITELEVY HALTON CS/ULA-160 TULOVENTTIILI HALTON ULA-100 TULOVENTTIILI

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN VERKATEHDAS, PAVILJONKI ALUSTAVA LUONNOS VE-2

HÄMEENLINNAN VERKATEHDAS, PAVILJONKI ALUSTAVA LUONNOS VE-2 HÄ VRKHD, PVJK V V-2 JK RKKHD Y P R 3 J 1 H K P + 3 5 8 ( ) 9 2 5 2 2 7 F + 3 5 8 ( ) 9 2 5 2 2 7 1 WWWJKF V 5 K R V 4 R P V 395 84 36 425 V 6 D 45 615 R 6 63 25 3 6 65 67 HPH 66 PÄ Ä Ä 69 JK V 3 6 7 7

Lisätiedot

NÄKYMÄ TURVESUONKADUN JA LIELAHDENKADUN RISTEYKSESTÄ MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA TEIVAALANTIELLE LIELAHTEEN LUONNOS ARKKITEHDIT A3 OY

NÄKYMÄ TURVESUONKADUN JA LIELAHDENKADUN RISTEYKSESTÄ MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA TEIVAALANTIELLE LIELAHTEEN LUONNOS ARKKITEHDIT A3 OY NÄKYMÄ TURVESUNKADUN JA LELAHDENKADUN RSTEYKSESTÄ MAANKÄYTTÖSUUNNTELMA TEVAALANTELLE LELAHTEEN LUNNS.. ARKKTEHDT A Y ,,,,,, :,, Pelv o,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,,,,,, :,,,,,,, Pol Pl,,,, K,, :,,, :,,,,,,,

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKITERIALLITU PATENT- OC REGITERTYRELEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bkslut Kaupparekisteri andelsregistret Verhallinnsta saapuneet tiedt Uppgifter inkmna från skatteförvaltningen

Lisätiedot

I i,y4 k i i III AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TULOKSIA TILIVUOSI 1994 TIEDONANTOJA

I i,y4 k i i III AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TULOKSIA TILIVUOSI 1994 TIEDONANTOJA I i,y4 k i i III TIEDOATOJA 27 1996 AJAKOHTAISTA MAATALOUSEKOOMIAA KIRJAPITOTILOJE TULOKSIA TILIVUOSI 1994 MAATALOUDE TALOUDELLIE TUTKIMUSLAITOS AGRICULTURAL ECOOMICS RESEARCH ISTITUTE, FILAD RESEARCH

Lisätiedot

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA 2018-2020 TOIMIALA 50 YHDYSKUNTAPALVELUT P A L V E L U 5 0 0 T E K N I S E N J A Y M P Ä R I S T Ö T O I M E N H A L L I N T O J A M A A S

Lisätiedot

omakotitontit omakotitontit Saaristokaupungin Pirttiniemessä

omakotitontit omakotitontit Saaristokaupungin Pirttiniemessä KUOPON KAUPUNK Maaoaisuuden hallintapalvelut Tarjousten Tarjousten perusteella perusteella yytävät yytävät oakotitontit oakotitontit Saaristokaupungin Pirttinieessä Tarjousten Tarjousten jättöaika jättöaika

Lisätiedot

KehityInvoitelijana. Pitovoitelu. Luistovoitelu. Pitoalueen puhdistus Pikavoitelu Purkkivoitelu Liisterivoitelu Kisavoitelu

KehityInvoitelijana. Pitovoitelu. Luistovoitelu. Pitoalueen puhdistus Pikavoitelu Purkkivoitelu Liisterivoitelu Kisavoitelu y vj PÄ V, V HLU HH M MR PR? d U j j v, f c, j v v j Pj, yy wwwcff /cf /cff j j v j j j y V - j j,, j d y v j v j,,, vyy yvj -Vj j J P PÄ V, V HLU HH M MR PR? d U j j v, f c, j v v j Pj, yy wwwcff /cf

Lisätiedot

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS Tiedote 16/85 LEO MUSTONEN, SEPPO PULLI, OLLI RANTANEN Kasvinviljelyosasto LIISA MATTILA Laskentatoimisto Virallisten lajikekokeiden tuloksia 1977-1984 JOKIOINEN 1985 ISSN

Lisätiedot

Suosituimmat kohdemaat

Suosituimmat kohdemaat Suosituimmat kohdemaat Maakuntanro Maakunta Kohdemaa Maakoodi sum_lah_opisk 21 Ahvenanmaa - Kreikka GR 3 Åland Italia IT 3 Turkki TR 2 Saksa DE 1 09 Etelä-Karjala Venäjä RU 328 Britannia GB 65 Ranska FR

Lisätiedot

P S. Va r äi n. m m2 2. e a / puistossa säilyvät puut. korko muuttuu, kansi uusitaan SVK asv.

P S. Va r äi n. m m2 2. e a / puistossa säilyvät puut. korko muuttuu, kansi uusitaan SVK asv. TI E f as 8 5 5 pu ke lu pi ip iv - le / te AP 1 4 KI +8 8 +8 9 O le lem ht a ip ss uu a st ol oa ev aa rk ki ip met A L 31 6 L AP P LE IK S E T ei l y tu pu r u va liu m k u at m to äk i in u hl M 22

Lisätiedot

MASKEERAUS: KOSMETOLOGIOPISKELIJAT LAURA YLITALO, KAROLIINA SIRPELÄ, MERVI SARJANOJA VALKEAKOSKEN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO KUVAT: JYRKI LUUKKONEN

MASKEERAUS: KOSMETOLOGIOPISKELIJAT LAURA YLITALO, KAROLIINA SIRPELÄ, MERVI SARJANOJA VALKEAKOSKEN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO KUVAT: JYRKI LUUKKONEN g k W H C MASKEERAUS: KOSMETOLOGIOPISKELIJAT LAURA YLITALO, KAROLIINA SIRPELÄ, MERVI SARJANOJA VALKEAKOSKEN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO KUVAT: JYRKI LUUKKONEN EDUNVALVONTAA ASENTEELLA www.u.f / www..f TUOTANTOVASTAAVA

Lisätiedot

TEKNISET TIEDOT. ISO 6431 / VDMA 24562 sylinterit Ø 32-250 mm

TEKNISET TIEDOT. ISO 6431 / VDMA 24562 sylinterit Ø 32-250 mm ISO 6431 / VDMA 24562 sylinterit Ø 32-25 mm Univerin uuden sylinterisarjan kehitystyöhön on hyödynnetty vuosien tutkimustyö ja tuotekehittelyn saavutukset. Tuloksena on luotettava tuote, joka soveltuu

Lisätiedot

LVI-numero Hitsattu teräsputki P235 TR1 / EN ;Suojamaalattu / Korro E

LVI-numero Hitsattu teräsputki P235 TR1 / EN ;Suojamaalattu / Korro E Hitsattu putki PUTKI P235TR1 PUN 21,3X2,0 0404058 punainen;hitsauskerroin V=1,0;Todistukset EN10204:2004/3.1;Toimituspituus 6 m; TM42 PUTKI P235TR1 PUN 26,9X2,3 0404094 punainen;hitsauskerroin V=1,0;Todistukset

Lisätiedot

IrUl. L(r. \a,u j l,/"å"? i\, -à (*rl. rj -t. ehdoinx+y:40. xrj > v. XV ky. \ì i. ' -?"{ '?ç;: l+ r t {À- U i. 3,t (.", ) .1CI= \ i.

IrUl. L(r. \a,u j l,/å? i\, -à (*rl. rj -t. ehdoinx+y:40. xrj > v. XV ky. \ì i. ' -?{ '?ç;: l+ r t {À- U i. 3,t (., ) .1CI= \ i. \u /"Å"? d--- ( + r À- ru v. V ky ç. Vsn Rmpuu Oy myy shuksen svuueen synyvän purun rk-neeks kheen ksus-kheeseen. ( Oss puru ehdään ämmykseen käyeävää peeä (2 s purus käyeään muvkmps-evyen vmsukseen. Vkss

Lisätiedot

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS. LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, HANNELE SANKARI, MARKKU KONTTURI ja LEA MÄKELÄ

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS. LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, HANNELE SANKARI, MARKKU KONTTURI ja LEA MÄKELÄ MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS TIEDOTE 2/9 LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, ANNELE SANKARI, MARKKU KONTTURI ja LEA MÄKELÄ Virallisten lajikekokeiden tuloksia 1986-1993 Jokioinen 199 ISSN 359-7652

Lisätiedot

Mittamerkinnät. Yleistä. BEP-koodit

Mittamerkinnät. Yleistä. BEP-koodit BEP (Bodywork Exchange Parameter) ovat koodeja ajoneuvon eri mittojen tunnistamiseksi, jotta tietojen siirtäminen ajoneuvovalmistajan ja päällirakentajan välillä sujuisi helpommin. t noudattavat kansainvälistä

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS. LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, KATRI PAHKALA, MARKKU KONTTURI ja LEA MÄKELÄ

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS. LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, KATRI PAHKALA, MARKKU KONTTURI ja LEA MÄKELÄ MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS TIEDOTE 9/92 LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, KATRI PAKALA, MARKKU KONTTURI ja LEA MÄKELÄ Virallisten lajikekokeiden tuloksia 198-1991 Jokioinen 1992 ISSN 359-7652

Lisätiedot

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS Tiedote 7/87 LEO MUSTONEN, SEPPO PULLI ja OLLI RANTANEN Kasvinviljelyosasto LIISA MATTILA Laskentatoimisto Virallisten lajikekokeiden tuloksia 1979-1986 JOKIOINEN 1987 ISSN

Lisätiedot

Keittiöaltaat ja -varusteet

Keittiöaltaat ja -varusteet Keittiöaltaat ja -varusteet Tuote LVI-numero Pikakoodi UPOTETTAVA-ALLAS STALA LYRIA 5922146 ZG80 L50-60 1-ALT HANA-ALUEELLA PUHDISTUSAINE FRANKE TWISTER RST PINNOILLE CUT-4 KOIVUA KANTTIALLAS STALA DESIRE

Lisätiedot

Jarmo Kuusela PL 467 65101 VAASA 20.10.2009 MAAPERÄTUTKIMUS LAKEUDEN ANKKURI, SEINÄJOKI

Jarmo Kuusela PL 467 65101 VAASA 20.10.2009 MAAPERÄTUTKIMUS LAKEUDEN ANKKURI, SEINÄJOKI YT Rkes Oy Jrmo Ksel P 6 MAAPERÄTUTKMUS 6 VAASA MAAPERÄTUTKMUS AKEUDEN ANKKUR, SENÄJOK Ylesä YT Rkes Oy: (Jrmo Ksel) omeksos o KS-Geokosl sor ohjkmkse es mlle kede Akkrll Seäjoell Aleell eh okrks seessä,

Lisätiedot

Nokkavipuliittimet NOKKAVIPUL. UROS SK DN25 HST NOKKAVIPUL. UROS SK DN32 HST NOKKAVIPUL. UROS SK DN40 HST NOKKAVIPUL.

Nokkavipuliittimet NOKKAVIPUL. UROS SK DN25 HST NOKKAVIPUL. UROS SK DN32 HST NOKKAVIPUL. UROS SK DN40 HST NOKKAVIPUL. Nokkavipuliittimet NOKKAVIPUL. UROS SK DN25 HST 2977044 A; PF64 NOKKAVIPUL. UROS SK DN32 HST 2977045 A; NX93 NOKKAVIPUL. UROS SK DN40 HST 2977046 A; RU35 NOKKAVIPUL. UROS SK DN50 HST 2977047 A; SL33 NOKKAVIPUL.

Lisätiedot

Koulutoimen henkilöstörakenne

Koulutoimen henkilöstörakenne Koulutoimen henkilöstörakenne 11.11.2016 Virka/toimi Toimen/viran nimike Toimisto V 1 koulutusjohtaja T 2 toimistosihteeri T 3 toimistosihteeri V0033 4 koulukuraattori T 5 koulupsykologi Yhtenäiskoulu,

Lisätiedot

OULUJÄRVEN MELONTAKESKUS VAALA / UITON RANTA

OULUJÄRVEN MELONTAKESKUS VAALA / UITON RANTA OULUJÄRVEN MELONTAKESKUS VAALA / UITON RANTA ljljc Olj - j l j j l Olj l l j j jd jj g j l S ll l- j ld j 1800-ll lld ll j l Olj Olj Ml Ml j Vl S U Vl Ol j Kj j l- j ld Vl ll ll llll lj Mlllj l Vl Sl j

Lisätiedot

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db Pet jr t Kvm Kr Hyyr yl Sr m Hm Ko e o LIITE.. Mtede melelvty 0 Yömelto (etore: m) Ortmp Petmo Immo Kop Rto Tehr Rö Voe Lepelto Pr Ptlh Rm Kymht Netytem Vroj Prorp Sem Rto Tlllo Vtter Sotmp It-Sto M Korvet

Lisätiedot

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS Tiedote 5/86 LEO MUSTONEN, SEPPO PULLI ja OLLI RANTANEN Kasvinviljelyosasto LIISA MATTILA Laskentatoimisto Virallisten lajikekokeiden tuloksia 978-985 JOKIOINEN 986 - ISSN

Lisätiedot

Tekijä Pitkä matematiikka On osoitettava, että jana DE sivun AB kanssa yhdensuuntainen ja sen pituus on 4 5

Tekijä Pitkä matematiikka On osoitettava, että jana DE sivun AB kanssa yhdensuuntainen ja sen pituus on 4 5 Tekijä Pitkä matematiikka 6..06 8 On osoitettava, että jana DE sivun AB kanssa yhdensuuntainen ja sen pituus on 5 sivun AB pituudesta. Pitää siis osoittaa, että DE = AB. 5 Muodostetaan vektori DE. DE =

Lisätiedot

TEKNISET TIEDOT. ISO 6432 minisylinterit Ø 8-40 mm

TEKNISET TIEDOT. ISO 6432 minisylinterit Ø 8-40 mm ISO 6432 minisylinterit Ø 8-40 mm Univerin minisylinterien kehitystyöhön on hyödynnetty vuosien tutkimustyö ja tuotekehityksen saavutukset. Tuloksena on luotettava tuote, joka soveltuu kaikkein vaativimmankin

Lisätiedot

Luonnos 1 (13) 17.6.2011 Sosiaali- ja terveystoimialan palvelustrategia (linjaukset) Yleistä

Luonnos 1 (13) 17.6.2011 Sosiaali- ja terveystoimialan palvelustrategia (linjaukset) Yleistä L 1 (13) - j rv pvrg (j) Yä Pvrg - j rv rg ä r pvrg. Pvrg j: 1. j v (= rppv pvj) 2. ä - j rvpv järjää 3. äärää pv p j j - j rvh v EU- ääöä j äääöä hj. Thj rää fr-hj p rhj. Nää vv r p h j r r. K -hää äääö

Lisätiedot

L. Maan ia Auringon vetovoiman yhtäsuuruus

L. Maan ia Auringon vetovoiman yhtäsuuruus GRAVTAATOKENTT EN TASAPA NOKOHTA: Tehtävä RATKASU L. Maan a Aurngon vetovoman yhtäsuuruus Kunka kauas Maasta avaruusluotan on vetävä, otta Aurngon jaa Maan vetovomat tasapanottasvat tosensa el avaruusalukseen

Lisätiedot

ART HOUSE C M Y CM MY CY CMY K. Harjoitus tekee mestarin. Suomen kielen syventäviä harjoituksia maahanmuuttajille. Marja-Liisa Saunela

ART HOUSE C M Y CM MY CY CMY K. Harjoitus tekee mestarin. Suomen kielen syventäviä harjoituksia maahanmuuttajille. Marja-Liisa Saunela J K T K j j I A-S A A L J A j-bjö M Sb V Hj 3: j j j j j j j Kj j j j j j K j j M j j j j S - j - j ö Hj 3 j j j j T ö j j ö - j TITOSANOMA Mj-L S Hj 3 S j j ART HOUS Hj C M Y CM MY CY CMY K Oj j K S L

Lisätiedot

PAIKALLISKOETOIMISTON TIEDOTE N:o 4

PAIKALLISKOETOIMISTON TIEDOTE N:o 4 MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS PAIKALLISKOETOIMISTON TIEDOTE N:o 4 Pirkko Manninen ja Helvi Marjanen: Porkkanan hivenravinnekokeet paikalliskokeina 197-1974 HELSINKI 1976 Maatalouden tutkimuskeskus (MTTK)

Lisätiedot

OUTOKUMPU OY KAIRAUSNAYTTEISTA - 1. Kalibrointi Kanavarajojen asetuksen jälkeen mitattiin 40 kpl ns.

OUTOKUMPU OY KAIRAUSNAYTTEISTA - 1. Kalibrointi Kanavarajojen asetuksen jälkeen mitattiin 40 kpl ns. Q * Q>~/X - 4514 02 0 K MALMNETSNTA X-MET -ANALYSAATSORN TESTAUS NOLYBDEENN ANALYSOMSESSSA ATTOJARVEN KARAUSNAYTTESTA - Työn tarkoituksena on ollut tutkia X-Metin soveltuvuutta geologisten näytteiden analysointiin

Lisätiedot

Ehdotus OLEMASSA OLEVAN RAKENNUSKANNAN KORJAUSOHJELMAEHDOTUS VUODELLE 2017 SEKÄ SUUNNITELMAVUOSILLE Päivitetty 10.

Ehdotus OLEMASSA OLEVAN RAKENNUSKANNAN KORJAUSOHJELMAEHDOTUS VUODELLE 2017 SEKÄ SUUNNITELMAVUOSILLE Päivitetty 10. jhtkunt 2.7.2016 Ehdtu OLEMASSA OLEVAN RAKENNUSKANNAN KORJAUSOHJELMA VUODELLE 2017 SEKÄ SUUNNITELMAVUOSILLE 2018 - M Liite Eerik 2 / 2.8.2016 1)7 EERIKINKARTANON RAKENNUSKANNAN KORJAUSOHJELMA 2017 SEKA

Lisätiedot

suomeksi eduskunta 2012

suomeksi eduskunta 2012 d 2012 Ed vd y 6. h 2012. Ph jh h, dj K T, d v hh j vh. Ed hh v d dj E H (d.) j vhh dj P Rv (.). T vhh j A Jh (.). Vv vj v 7. h, j v d Tj H v v vv. Tv d v S Nö yhy d 1. 2012 jh v. P E h d v. K d S E v

Lisätiedot

ole vastaanottotiloja.

ole vastaanottotiloja. Kiinteistd Oy Kalajoen Keidas Karhuojantie 2 90460 Oulunsalo TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.-3122009 1 Yleistai yhtidstii Yhtion omistamissa rakennuksissa huoneistot varattu osakkeenomistajille lomaasunnoiksi.

Lisätiedot

hydiiill AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TULOKSIA TILIVUOSI 1992 TIEDONANTOJA

hydiiill AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TULOKSIA TILIVUOSI 1992 TIEDONANTOJA hydiiill TIEDONANTOJA 192 1994 AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TULOKSIA TILIVUOSI 1992 MAATALOUDEN TALOUDELLINEN TUTKIMUSLAITOS AGRICULTURAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE, FINLAND RESEARCH

Lisätiedot

TALVIKAUDEN LINJASTOSUUNNITELMALUONNOS

TALVIKAUDEN LINJASTOSUUNNITELMALUONNOS 1 () död 10 TIUDE -1 IJTOUUITEUOO öd J - d T g g d 09 - -d 1 %: 18 %: g J % d 09 11, d 0 % ö ö, d d, g d ö T - b ö d, d, ö T d T d d T, d ö J 11 (://f/f///), d, d -, ö d T 8, Fc 2 B, 1 T, 0-11, fx 0- @f,

Lisätiedot

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS Tiedote 2/88 LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, KATRI PAKALA ja MARKKU KONTTURI Kasvinviljelyosasto LIISA MATTILA Laskentatoimisto Virallisten lajikekokeiden

Lisätiedot

Arvio metsd maa n a rvosta

Arvio metsd maa n a rvosta Arvi metsd maa n a rvsta Omistaja Mikkeli, Sumenniemi Kunta K,ylii Tila Rn: Ala, ha 49r 56 Riuttamiiki 2:96 1nl SPOO 27.6.2L6 Laatijan allekirjitus Lisdtietja Teemu Saarinen Arvi perustuu UPM-Kymmene Oyj:n

Lisätiedot

Selite ruotsiksi eli Nimi ruotsiksi. Provet i modersmålet, Franska, medellång. Engelska, medellång. lärokurs. Grekiska, kort lärokurs

Selite ruotsiksi eli Nimi ruotsiksi. Provet i modersmålet, Franska, medellång. Engelska, medellång. lärokurs. Grekiska, kort lärokurs KOEYHDISTELMÄROOLI Koe Aine Kokeen taso Koeryhmä Selite suomeksi eli Nimi Selite ruotsiksi eli Nimi ruotsiksi O RU Z 91 Äidinkielen koe, ruotsi svenska Svenska som O5 RU Z 92 Ruotsi toisena kielenä andraspråk

Lisätiedot

f a r f a l l e " RAKEISUUSKAAVIO / KAUPUNKIRAKENNE 1:5000 ALUEJULKISIVUKATKELMA RADALLE PÄIN (TORIN KOHDALTA) 1:500 farfalle

f a r f a l l e  RAKEISUUSKAAVIO / KAUPUNKIRAKENNE 1:5000 ALUEJULKISIVUKATKELMA RADALLE PÄIN (TORIN KOHDALTA) 1:500 farfalle ff jtvd vrr, tvtt vt. L J YÄKÖ HGL J LÄMÄÄ K vt tdt, Ltt ydytt j Kvdt. tdt Kvd. K vyt rtt,. t t vy j. t j tr tt rtt t vv. K tt t, j yt vv. t j v j t. K j t j t j rtt j td tt t. jt tt t rtt, jt v tttt j

Lisätiedot

Arocs 3663 L 8X4 B 16

Arocs 3663 L 8X4 B 16 Arocs 3663 L 8X4 B 16 Moottoriteho: 460 KW Sallittu kokonaispaino: 35500 kg Mallisarja: Mercedes-Benz Arocs Ajoneuvotyyppi: 3663L Akseliväli: 4500 mm Rakennemalli: 96404112400 MBKS MBKS MBKS Mercedes-Benz

Lisätiedot

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS TTK AATALOUDEN TUTKIUSKESKUS Tiedote 2 / 89 LEO USTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEELÄINEN, KATRI PAKALA ja ARKKU KONTTURI Kasvintuotannon tutkimuslaitos Virallisten lajikekokeiden tuloksia 98988 JOKIOINEN

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimialan palvelustrategia (linjaukset) (25.10.2011)

Sosiaali- ja terveystoimialan palvelustrategia (linjaukset) (25.10.2011) 1 (14) - j rv pvrg (j) (25.10.201 Y Er r: 4-26.10.2011 Pvrg - j rv rg r pvrg. Pvrg j: 1. j v (= rppv pvj) 2. - j rvpv jrj 3. r pv p j j - j rvh v EU- ö j ö hj. Thj r fr-hj p rhj. N vv r p h j r r. K -h

Lisätiedot

URAKKARAJALIITE Suomussalmen hoitokoti

URAKKARAJALIITE Suomussalmen hoitokoti UKKJLE l Vlj 89600 l 30.6.2014 l UKKJLE l 30.6.2014 l 1 Ujl l... 3 2 d... 3 2.1... 3 2.2 Yyd... 3 3 l-jj jl, l j l j...6 3.1 j l... 6 3.2 Elll... 6 3.3 l yll... 7 4 Ld; ljjl, j ll, dyjjl...8 4.1 Ljjl...

Lisätiedot

Kalevankatu 31 00100 Helsinki puh 09-6866 780 fax 09-685 7588. Seinäjoen Keskustorin korttelit Luonnossuunnitelmat 3.5.2013

Kalevankatu 31 00100 Helsinki puh 09-6866 780 fax 09-685 7588. Seinäjoen Keskustorin korttelit Luonnossuunnitelmat 3.5.2013 Klv Hl ph 9-6866 78 fx 9-68 788 Säj Kr rl Llm.. Tjä - Cpyrgh @ Arhd NRT Oy Säj Kr Tr ympärö rld hylm Tv Tää vh ly Säj Kr j ympärö rld hämmhdll ä rlr rmllj. Slh v ll & hyää rl pvll l & lää rmh pl & j mv

Lisätiedot

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS. VAPPU KOSSILA ja PÄIVI MÄNTYSAARI. Pikkuvasikoiden ruokintakoetuloksia Maatalouden tutkimuskeskuksessa v.

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS. VAPPU KOSSILA ja PÄIVI MÄNTYSAARI. Pikkuvasikoiden ruokintakoetuloksia Maatalouden tutkimuskeskuksessa v. MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS TIEDOTE 2/92 VAPPU KOSSILA ja PÄIVI MÄNTYSAARI Pikkuvasikoiden ruokintakoetuloksia Maatalouden tutkimuskeskuksessa v. 1973-89 Jokioinen 1992 ISSN 0359-7652 Maatalouden tutkimuskeskus

Lisätiedot

E Merkinnät. 10 rh o 9 F 1 G VHT. Päävedenjakaja. Kunnan raja. Sivuvedenjakaja Järvi Pienvaluma-alue Valumareitit Workshopin alueet Virta.

E Merkinnät. 10 rh o 9 F 1 G VHT. Päävedenjakaja. Kunnan raja. Sivuvedenjakaja Järvi Pienvaluma-alue Valumareitit Workshopin alueet Virta. r Ko l o j hd 5 jo 0 rh o oj Tyll rd dbc 5 o c b g Mr Mllobc Rodbc djj K rj Kålbc djj Jr lm-l Vlmr Worho l Vr bc K o-oj dmr lm-l r b c c b å R åb c r lö KOKKOLN KUUNKI lohjlm lm, Vlm-lly LUONNO xxxxx Vlm-lr

Lisätiedot

Harjoitus 2 ( )

Harjoitus 2 ( ) Harjoitus 2 (27.3.214) Tehtävä 1 7 4 8 1 1 3 1 2 3 3 2 4 1 1 6 9 1 Kuva 1: Tehtävän 1 graafi. Aikaisimmat aloitushetket selvitetään kaavoilla v[] = v[p] d[p] l. max i p 1 {v[i] + a i (i, p) E} = v[l] +

Lisätiedot

Tuhoeläinten torjunta-aineiden tehokkuus- ja käyttökelpoisuustutkimukset

Tuhoeläinten torjunta-aineiden tehokkuus- ja käyttökelpoisuustutkimukset MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS KASVINSUOJELULAITOKSEN TIEDOTE N: 3 Pehr Ekbm, Arv Myllymäki, Jrma Rautapää, Katri Tiittanen: Tuheläinten trjunta-aineiden tehkkuus- ja käyttökelpisuustutkimukset vunna 1974

Lisätiedot

KESKUSTA - KAMPPI KÄYTTÄJÄKYSELY

KESKUSTA - KAMPPI KÄYTTÄJÄKYSELY FCG P O HELSINGIN AUPUNI ESUSTA - APPI ÄYTTÄJÄYSELY Yhv j jhääö 0100-D1194 31.12.2008 FCG P O Yhv j jhääö 1 (16) Hg 31.12.2008 - m ääjä 0100-D1194 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 2 2 YSELY... 2 2.1 Vj d...

Lisätiedot

S'? 2. s P« 3 CU. > a. <H O ~" d O Ö E/ Ö. d -M o o I I I II. locot-cor-icocoolcool^-toiiocoioolcdt- lol^-cocococooi 'vool^olcocoi Iio» 100

S'? 2. s P« 3 CU. > a. <H O ~ d O Ö E/ Ö. d -M o o I I I II. locot-cor-icocoolcool^-toiiocoioolcdt- lol^-cocococooi 'vool^olcocoi Iio» 100 S -+ røi cö-g S,2 S S cn rj o a ö * s s m Summa Yksityisiin tarpeisiin Summa 0 5 I I I I I I I I I I S S? CM I (MCM ^ I ^ ^ I I I I! rhrhi llf I^Öb» I I l

Lisätiedot