AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA"

Transkriptio

1 AATALOUDE TALOUDELLSE TUTKUSLATOKSE TEDOATOJA : 26 TE AGRCULTURAL EOCS RESEARC STTUTE, FLAD RESEARC REPORTS, 26 AJAKOTASTA AATALOUSEKOOAA KRJAPTOTLOJE TULOKSA TLVUOS 98 ELSK 987

2 aatalud taludellis tutkiuslaitks TEDOATOJA : 26 The Aricultural Enics Research nstitute, Finland RESEARC REPORTS, 26 AJAKOTASTA AATALOUSEKOOAA Kirjanpittilj tulksia Tilivusi 98 elsinki 987

3 SB SS 3877 elsinki 987 Valtin painatuskeskus

4 Alku sanat Tässä tiednannssa esitetään aatalud kannattavuus tutkiuksessa ukana levi kirjanpittilj tulksia tilivudelta 98 Tulkset n laskettu saj perusteid ukaan kuin edellisä vunna Lisätietja saa aatalud taludellis tutkiuslaitk s kannattavuustutkiustiiststa, PL 3, ELSK, puh

5 2 Sisällysluettel aatalud liiketulskäsitteitä Taulukk Tutkiustilj lukuäärä ja kk (eri aankäyttölaji alat, kk ala ja käytössä llut peltala ha/tila) Pelln käyttö % peltalasta, tärkeipi kasvi sadt (k/ha), sat ry/ha Sivut 7 2 Varat ja velat (k/tila), velat varista % 8 aatalusaisuus ja s eri ryhät (k/ha) Kalust ja s eri ryhät (k/ha) aatalusraknukset ryhittäin (k/tila) 3 Ktieläiiä (kpl/tila), karjantarkkailutilj lukuää rä, aittuts (k/lehä) 3 Lehi keskiääräiset kirjanpitarvt Eri aankäyttölaji arvja (k/ha) Rahatult ja t (k/tila) 6 aatalud investintirahat (k/tila) aatalud kknaistutt ja s sat (k/ha) aatalud varsinaiset rahatult (k/ha) aatalud liikekustannus ja s sat (k/ha) aatalud varsinaiset rahat (k/ha) Viljelijäperhe ja aikapalkkais palkkavä työ (t/tila) 29 3 aatalud juksevat työt eri työntekijäryhi sal le eriteltyinä (t/tila) ja yhtesä (it/ha) aatalud juksevi töid urakkapalkat (k/ha)

6 3 Taulukk aatalud juksevan työn erittely (it/tila) Uudisraivaustyöt (it/tila) Salajitust ys uudistustyöt (it/tila) Sivuansityöt (t/tila) Yksityistalud työt (t/tila) etsätyöt (it/tila) Asuinraknust uudistustyöt (it/tila) Talusraknust uudistustyöt (it/tila) 2 Tietja hevstyön ääristä Tietja traktrityön ääristä Oan traktrin kustannus ilan työknekustannusta ja ajajan palkkaa (k/t) Tietja ajpuiurityön ääristä Oan ajpuiurin kustannus ilan ajajan palkkaa (k/t) Tilj, jilla n a ajpuiuri, lukuäärä Tutkiustilj lukuäärä 3 Tärkeipi alla tilalla tutettuj aatalustut Sivut " teid luvutus yksityistalute (k/tila) 3 Puutavaran käyttö (k3/tila) aatalud liiketulkset: Kknaistutt, liikekustannus ja vertettava puhdas tutt (k/ha) Viljelijäperhe aatalustyö (k/ha) aatalusylijäää (k/ha) ja kannattavuuskerrin aatalute sijitet pääan krkvaatius %:n ukaan (k/ha) aatalud tutantkustannus (k/ha) ja tutant kustannusprstti 6

7 aatalud liiketulskäsitteitä Kknaistutt: Liikekustannus: Liikeylijäää eli tarkittaa pääasiassa aataludessa tilivud aikana tutettuj lppututteid ja etuuksi arva kknaistutn saavuttaiseksi uhratut kustannukset luku ttaatta aatalute sijitet pääan krkvaatiusta Tässä nisteessa esitettyihin liikekustannuks arvihin ei sisälly yöskään verja vertettava puhdas tutt: kknaistutt liikekustannus ilan verja aatalusylijäää: kknaistutt liikekustannus ilan viljelijäperhe an työn arva aatalusylijäää n sit se sa kknaistutta, jka vidaan käyttää aatalute sijitet pääan krksi ja viljelijäperhe surittaan aatalustyön palkaksi Kut j ainittiin, eivät vert sisälly tässä liikekustannukse iitä ei le luettu kustannuksiin yöskään aatalusylijääää laskettaessa Kannattavuuskerrin: aatalusylijäää jaetta pääan krkvaatiuks ja viljelijäperhe arviid palkan sualla Tutantkustannus: liikekustannus + pääan krkvaatius Tutantkustannusprstti: tutantkustannus x kknaistutt

8 Pr (/) Q Cr) V) r ry Ul cp a c in c) ry cy C Ø L) k U rs Ul 3 C C s Ö rr rs Lf C/ 6 8 ( L OD C) C C Cr) ( "OD LO C, =r n C', :r L) L) cs, 3 C C UD C) ry LO cy L ry ) r n L OD C ' a 6 ks) D ry CY r rsl 3 OD C C fq rs ry l cy C C r cp rs C CP k9 r) ) C c n, r rs U / ( Cr C ry cy,p C' ), Cs " 8 e OD Cr L LO cv cs, rr " r rö \ : ;ts rel (ts

9 6 il A V3 l V) CU r, C / l C ( ( n UD CU ud Cn Lr) cv 3 ( D D ( C rv cv Cn CU u l n V ( 23ha ) ( 2 ha) cv vd ( C V7 C) ( ( CU n C) c C) UD c, UD D Un n C C n CU, rv n n UD c n c r, " OD LO CP c) l ri Cn L :te rv rv rl OD L 3 c) csj n n '( ", c ' ( < ha ) UD c ( C) k V) Un rl ud LO C) c UD Cn Cn n ( c) up L c C) C) CU UD ks) LO CU V:, v) rv Cn r c C) an UD ((,t cv ud ud ( ( ri CU ) s n V (3ha),, Cn rv ud OD r, (") v Ul 6 rv ( ) L c) 'CP rv,j, ( '( C l cv CU CU c,j, cv rv cv L n V),T rl c G V = rin : () J V ( 2 3ha ), V) k L ( C\ rv 6 6 ud n n D ( ( n L Cr) ', n n Cn C ( ( cv Cr) CY) ( D, Lin (( eslr)r,) C Cn C UD ri OD n c " e OD C7 fn ru ( c= c n Cn c e E (< ha ) n CU vd r, C) C ( C, n (' ( ( ud Cn C) OD ( V) ( CU n rv c ( " C) n c= C) ) UD rl ( kr) c) cd n cc ud r _,,, :rld cid z /P zp ni :(d : til ui in : ed S r: rcs : e, 3 al :ui al d L9 T3 :e: is2 :,, ed ed d 9 e Cn : : al rei ud \ ui l i eu 8, ) \c, : e «i, La ui P O) 7 i i? (C 27 : ni rti :rcl z

10 7 Un LO rl OD D l rl LO rl cfn <+ LO rv PhjisSui cc,, c LeD LO 6) vd n, vd vd c) Le) n C) LO Cn c V rv Cr) Ul l < rv, (V, rv le LD LO Cn rl D ul rl, n rl e V) cc c 'r rl LO Cn LO rl vd rl LO vd D rl, V) rr) V ('V rl Cs A rl re) r") s c),zr n LO r) Ls) LO X) Cn OD, ) n Cn n C) vd V C) n n rl C rl ' ru :rö F C OD rl LO LO rl " rv n LO OD rl Cr) Un rl V LO rl cc, cd cs, vd a n cv LO r, vd L LO U'l rq cv c, Ul Li uri L r, ) ( :J r rö Li ed :7 rö J n i "' l ö +) d rö]= iu2 r: i s J,) " : "'" P eli C e,e : P rc ) i,, rö ri) rö JJ : d La rel :rö ( :: {föl VJ ') : t } 2 : : : 2 j R j _),2 å' '_)) Q tf), &, : P, d :c :, 8 rö lö rö il} rö i rö, ki, st: :ri,,p) ) ' rri ei rti 3 a) bn _, " :c) ' 2 ri ; 3 il n : ' Li :c, CJ 6 ('),3 C, ed,, i (

11 8 d ril ul vd c, T) ) ud s Lin L") L") u ) C, k)r), r cy rv C 7 C kj) 7 6 r") Ul C) c vd 7 ) Le, u 7 ) ul ul c uld ) () ci P Sisä Sui : () ) Kirjanpittilat keski äär in r'l 6 cy u u r!, u n ) UD OD Cr) r", co ul C) c ) ul Cr, LOC) cp cp ) k L L rv Le),7, ) C) C LO 7 vd cv Cr) cy ul r, ') 7 c rci, u cy rv Ul k )) C) C rq 7 vd cs) Cr) ' rs] 3 Cr) kj) c ) ry c C) ) L cv vd ) l, ul ) Cr) ) ) L ul Cv ) ) (O') LO c 3 C LO () ) ) t r) OD 7 V3 V l!d ul cv k, cy cz) ul r c c r ) C ) ce, D ) le) C ) l u ul ' 3 c ud ul rt, ri r, vd Cr) a c Cr) ul Cr) LO ' ) vd ) vd ) ui OD ') 7 (' O 7 7 r<) C ) C) v, c ' cy cv l r Cr) ) Cr) C c, "ri ' V3 vd c V3 kc) an i_n vd, Lin ri Lin, L cv (V LO :'d r () (j P : U) (f) co :(;) C U Paintettu keskiarv rl,/, OD vd u ul V le) Cr) ul, r 6 u c v 6 r l ri rt, ri 7 vd rl c) zr O ) ") OD 3 3 Cr) c ri CY rt, cv c ' C" LO vd, " O rl cv cy cl, Cr Crl Cr) C\ u r ) u vd vd vd ri k:,j, 7,,V rl c O') T' (,) 7 u OD Cr CY Ui, c (li 2 ui ri Cr c cv ed OD, cv C rl rl c ) u u 7 ) OD r cv Lel cl, rö p k ) U ( _ () Ul fi + U), ul n:3 [i nd, ;), : ca al Z F: U7 cts k Q 3 _p nd J Cll _C) ni U) 8 cl () U),,() 2 J _p s si, _p, () () ) ni () ( cd E Or) : Q) i CU fi () + U) () :rj rö () l ) X u X ] Q r () () n:3, X X ( i _p _p si :, s X (),, rö si U2 2 ii +) X :n:3 () 9 rcl Q ni, al S :ni ) ud Z x

12 9 SisäSui Etelä Sui V VV ry CY L k V: vd ry cy v) c ( LO cy cv L rl C LO D n a LO ( vd D (O c k vd L L Un vd c 7, 3 cy n (O' vd Ul (" n (V LO C c ( k GO tn L 3 vd c c C L (' D u v OD a c (' ( ry k C lo in es w C) ( vd e 3,p cp r) Cr, c vd LO Un LO rv c Un,p ) Un 7, C) nn C S cs L nn vd ( n OD n Lr) n n n C r C) (O OD ( vd Un C ry c, u kj) k l c vd vd (V Un rl nn n cy ( D an vd rq r ( l ( CY OD cs, C) cy O' Cr) n D rv ry' cc 7, ) ( Un vd UD L c Un C n nn cp ( ( n cy Cy Un (O ri ul n n nn ry ri C cp CY l c rl ry C l cv Un vd n c t C) rl l ( ry c cy Cy LO C l 3 LO CY ev LO LO vd LO ' cy ry cv (' 9 cy rv cv C ( cv Cin rv ry LO LO n vd vd (V cp r nn Un ) n r") c ' C ry ry n v L rv C r (' ( C vd (' ' Le) C ( ', C,) cy C c) C) k tn ( tn cy C) cf, C" r cv kr) ) LO O Cr\ c) c Un cf L cf tr) ry Y ( ( cp C CY n n cp L c, (O ) Cq l n v LO v) ry vd r D n cq ( 3 s cv Un (l c c n cp rl ro C C C t L nn ) D,i, < ( i,i _, Ui Cr) U) i (n :cs c, i i d G Q Q r : rj3 ') (d G : i (, G [] G () k ) a)(d ui )U) ) () () G (), ) dl ( ),_ cl) CU (; ) () l ) n:$,' L ' 8 u, ui, cd ui, :,, r j i ri i ni ) ni i ni i J, ( : G i ) () ) G ) dl a) res / (el ) '7 cd ) tn, i) ) G G _, ri U ) n) ',_ G 3 () : i _ (f) G ) ) (, ' U : k : :d Z X

13 ry cy s,) ( LO cs 9 9 ( Un D V L D C) u rl ( rl l k s cs cs,, c) ( Les u ev cv ad St v u C) ( LO D s r' cy us cy P hj issui ") Cr) r" tn u cp C),J Un OD 6 C7 k,:t C 3 vd OD 3 vd v OD Cn Le) cp C cp cp s (JD 3 vd u c) cp 3 v ( cp L ( C cd ( ( C r ev c ( ry c ev C9 c r cv rl 3 v s n cp ev,:p us vd vd ry cy v us n c) 3 szr,t C`] , ' )) 7 rl Le) r ko ri",/, c cp us ) vd rl ri cs,s,,/, Cn vd,p rl Cn ' c vd vd 'r vd 3 Cn Cn lef, C c ev ev es] L) V) rl 9 cv D (7 n Cn C, 'cl, ry c) cy s r Un Cq r us u C C c Un ev vd k ( rl 9 (D c cd r, ( P i : v ) i F F V Cn,p ),:r v) r C) r vd,),, cs ri ry ry D ("V c vd cc D Li) us L) rl D ev C9 D vd Cn r) ry r (D ad OD r ul Ls c) cp Cn ( ry r vd Un cy, c vd L) " us in ry rl c Un es ),T ( LO ') rl v) cp cv rv r9 ev in OD OD vd Lin T cp vd n C) vd GO D c,, C) cp V) r c ev vd Cn cv ry es Cn c Cn cc vd (JD vd ( v L") ry 2 63 ai '', i 2 i :rcs (r) ul () ) 27(d ai,c +7,_ Q ( rö ff), rci (t :rci 6 i ' Q) 7] (Di,_ u: k () (l )), al ''' 3 ) \ Q) af, (n 7 rt) i, : i zn () al,, ) ( ) J, ) al, _i, (Di af cd (Di E) Z :n C () ((), aj ' ) u] ai _% al,, ) Q) () ) ),, ) (u _ re) )) ) :n ) rcs () 2 _% tr) f) () () al i, ai, 7 ai 7a 3i i ) rei cyl _) cu ) 7) ai, 7 ni :rti i ) CL) ( Q) a) ::c (ei Q7 G) (,, v :ru : piti, ) % : J w

14 Kk aa Ete l äsui Sisä Sui Etelähjanaa PhjisSui Kirjanpittilat keskiäärin _ Q 3 Q c ) csj L),, C l L r e ci, L ) L n,, e e kd rl k r9 n,:n tn, c: kr, ll,: 3 s 3,, rl, tz :, :rirl :,,, ij L i', Z : n ni Oi rt tn S Q :, ca, il :, ) i], rc :,s :fi : Cr C : ul ) : i : ii ei P :3) (,, L: :, : :, 2 cl 3 n 2, : J : : s, i ' c 9 rti ni '2 'n,

15 2

16 3 PhjisSui V VV , cf L, LC) l cst c)) tr) cs LO l Lc) 6 LO cv :r, le, l/ n ul Ul V) C LO rq rv (l L LO lo OD d' " 6 6 v dr dr dr C OD ld t" Ete lä Phjanaa dr ct " Ei cp " ' r (:),, nt tip LO v c\ Lc, Le) ''O C,,, in rt ld,n Ul ' cl, r' ld V) cv, r, cs) v LO, u " Ul d" :nd nd i ) : ni,, 3 3 :",i) rti a,, :cti ( \ fr),,, t ni, 8, Z, 3,,, ),, R : " : _', ) '' n ni, tr) " :nd, Pi ni, :, ) rt) ", r, d) ) nd : :n ) P rcl rci 9 2, u PL Z

17 Etelähjanaa P hj issui : " ul e C) ki Kirjanpitt ila t kes kiäär in C Cr) Crl,/ C er h n er C:) Lr: ' et, er er ( C ' er er C C / UD ei, V er V) ry cy er C) C et V) V), C a C U er ry rj ', l er C r's / s) <l nn (' ap L") r / er l / et k Ol ('( er er V Ul 3 er er Ul C') / ' er r') e cy ' V Lep eq L) / zr C, O c, LLL 6L (i \ (V " :, V) c) L (,) C V/ er ry n Lin cy 3 et, 7 C 3 et (V :) L u, V) rr ) er cy 8 87 ( :ccl l w () 9 t:) ; ud i i i ), ; ), U (Ci 8 ( ;, ud (Ci a) X 2ZO), ) k) Ul in p ) ) (: :rti i) Tö,_,, ra 63 Q) (), ) (li U) l () U) () 8 ti fi C:', ) / ;, w 3 ; cel J ui ud nd i R ' i ), a),7,:(r: ra ()

18 : C/ EteläSui VV V V V V D,p V) rl n n,p C n C) c vp C, cp v v ri 3 n LO D cp OD D OD C 3, Cin n c e r,, v C vd c:, c) k) v v v D C ( ( lt) d, C C c v v v c, D, LO (' (,, <, r ") v vd " n C v Cn OD,, er Cn v C),p / d" ry ry n OD Cn an OD, ks vp n v C v, v, n, C v (:() n) +,, v r, ry l v OD 3, ry C') c c c, t v rv C) co vd vd OD vd C C,P OD n 3 OD n cp (OLO G ( OD V) v v OD (' ry c ' v ey 3, C c OD v an ( n ro c,p, r, c,p v n ul OD,V, ni v ry n vp (' e cl,, Cr, er, (OLO D D (' v OD e V:, v v v k v V) c LD LO co, v Un D rq D n rv OD, / v C O, D LO, vd v,d v D ',P v C OD LO v 3 v v n, OD OD v l rv r, rv v rv kr, v cv v n C v r, l l cs v v, n v / v v v OD v OD,V, v ((' cp n Cn v (OLO L k$) v D UD rv v, C VZ, v LO OLO Un C v v n n l, V) ry L vd,i, c D ( v V) D v r,,7 r" =' n ' v ( v D ni, ) () ni i ris ul Ul Q r, as in i, nd +, (d p ) ul :, i \n )), ) U) v, n () n;) a, rö : ) Ul ' ) U) : li () () () ( (i) : n i, ' ),_ C) (Z 3,_ kj ni i, ni : n ) U Ui pcils j E', K i Oy, C ) '' Gu (C) ni v ', 2 ) Fi tfl () ( nd ),(), v, i n i (),/), al, +i i () ) nil z Ei +i ( : () i

19 C,V co c LO c LO Un ṙr nn LD V) C LD LO LO 3 cp cv 3 8 P hj issui cp c cp ) r ') k LO O rr c Ul ) i rl lin n rl e rl rl l cp Cr) OD ("V rl C c v ) rl cp Cr) C) Un rl,* V) rl rv OD c rv rv Cr) ' cp k C) rl vd (V l rv, cd D (V ') L L L ud c (V OD C C l Un r ' ) Cr C cv OD rl cp (V ri c r V) cp ') vd C l,a) 3 n!, ) c) cv ) (V vd c Ete lä Phjanaa C ' Un cp cp ) c C OD C f rr n rr r,l, cs t' ) i l c r UD cp ) vd c f Cf 3 rl Un,p 6) cp f rv r 6 C),), rv (" cp c OLO l v) rl rv t cp (V Lin rr k cv cv cp ) cp (V cp (V D OD 2 8 al i i ) u/ C : ui ) i,) i rc u] zn, i a) : () d, ni Q) \, ) "Q f J u') ciii _ C 3 ed Cl] :( C ()3 ) ) : J C ( \ J C ) d : ui)) i ) J l ) f3 X n ) : 3 J i Oul,

20 7 d ti, (i) 22 : t (f) () :,( () 3 C/ Kirjanpitt ila t kes kiäär in, C C csi, n vd c:, rs ("V L") rs] r U/ U/, ) 7, cy C i (V r) LC) cd OD Un r ljp e r l r) cs r C) C] Cr) LO ul rq ) ' tr) Cr) cv cv (l r r r Crl C cl, rl rs] rs C) ( r's C C ) LD ( r' " l ul, Un n rv l C,7 (' OD (') rs] cy ri l ni l v l C w s n L rl C "Ö Z C, cv Cr) OD t vd ( ) C OD v r n rl (' ), rl cy (' ) ry r\ vd rs U) E _,_ vd ),/, u") Cr\ OD vd is Cr) OD L V) rl n vd,l Cr) OD : : 3 )( :, ) 3 ( ( Paintettu keskiarv u) LD ) cldk,, ) / rl ) LD rsi L) s n L ul rv Cr) (V ( ') ) C, O (y ) rl cl, ' r, n cv, 7 C ( ) LO ' ( Cln V) LD ) T LD U") L ") ) OD r an rl l ( cy LO vd C C Lr) rs ry, (V v C) (V Cr) e rl r") L 6 i rl n vd C) C) e V LO OD n nn vd LO ) cv n rl cy,, c r Un LO n ry OD r") r r, V) vi «8 ui ed U a), vi vi ) tii ne; ui ) : Uti Uli : rd d) d) 6',, ) i ) x ^,=:: ri ci) cil G),, vi J 3 nd 33 i,,, «a,,, ri ni fi fi :nd "c :" V) ) / +: nd nd ',y,' Q) Ci) C) O Pv hn Z ui : 3 () " la? " ) CU 3'33 ;) ril, rtl, : ) (d C 9 d) () () V vi i :,, V) VJ V) li VJ v) J U) 3 3 i _, Xi

21 8 OD U/ ' Cr, r r r ci, Ul v) rl, rr u OD u r u ( rv rs rs Ul C U u C" Crl : 2 r/) / r r ( E r r v r / 9 r ry r r E rs ^ (OLO Cr) ul cv E r,v rs cl, rs r rs Ul CE e:r rt, (' (' e c r cs, r cv cl, L, s c) r / 9 cv cv,p r V) V) u E zt, (V,V,V C) " ( ' Li, c u C ',",,V (, r CY') r C) OD r rv C) n cs, rs Cr) (O c) Cr) C) P rv C E E T C), rs / / E E fj,,:t OD r LO E E cj,, r E Cr) / (OLO cv Ul C ( rs cv cv r v ry,v,, ( rs '[ rs,v (Oli) /,V c) ry e ry rv n rr y) ( cv, EteläSui_ )i C ( ' y c, Ul G, T e Ul cv rl co u v '' LO r ( ' rs Cr ( ' 6 (V r r, n ' l ( ' ul Cr) Lr) cv ' rs (3) V) r cy, E tn C V),, (Oli) rv Cr, rs rv C) 6 rs rs L) r (V, rs ), OD c) r k / 9 z/' cv cy n ( O ( C Cr, c () C) (, :, d) (t (Ei ) En (et i (3 () ) al U : 6) () ) :," (ri, ) a) ) :, ti 3 i U d) jj "( rri : x x ' ( h () ) 2, ( (d l : ) )) 'i P 2 CU ) ) ), :ct: Q) i En 73

22 9 V) n r n an C ( n Cs L/ UD C L L V) Cil (V r V) 7 ( C) PhjisSui rl 3r, k n ' n L) LO Crl L/ C 7, C ( l r L/ Csl c c e V),i, w cs r UD cv Lr) + ks7 (3) n v) n i ( ( ( ( cv r" 7 n l rv up l l C c cp V CP, ( C rv rv / rv cv rv UD L ri cv rv C) L P :3 G 7 p r, il (,) c, rv 7 ] r rl 6 n C 7, (V ' C Cn v Cn V) V) ( l 7 C 7 n C C) 7, V) UD 7 c (V c L UD / 7 c' ' ' Lr, 7' C C) 7 r) ' 7 ri 7, ( ud ( 7 ' ( L i ' n c k ' 3 rl ( : ll () (C) "", rt i 3 U) i 3 _ cti CU :3 Q) i Li Z f) ri") J U () J J i i w '"" e rel L ezi cti :rts :s La En (D P$ ) (i rkl il Gi CU P P h) ) ' ) U) ni ei L ) 3 na,c Z Q) J i!, () L w :=,'

23 2 ("V C,, d rl OD Un r 3 LO c u, Un l r,,,, r, L/, C Etelä Phjanaa :rö up Kirjanpittilat keskiäärin C d' U/ r,» QD (D rl V), rl, (V r c C C an,:r r, 3 OD ul Un r, r, r, LO r, c, c, c, C : () 3 C rl,s, r, c u, vd ( j ( ( n c\ V 9 k l (V e ( cs rl C\ ( "V l u, r, c, l C) c C) ' C) ( D r, r r, r, : V C, r vd :n c: c c l r, r, r ) r2l ' i :r3 rid ) PT r: ) Sisä Sui :, G) 3 ( Paintettu keskiarv OD V) LO ri D Cr OD Un ri OD c, OD C rl V7 ' r,,, c, c cd kr) n k c c c OD v,, c, c, k zr, L v7,, Cn OD r, ri c V7 T UD r, ry c, j OD C OD r j C C,, cv, OD UD C Un,, n L cv Lin ( r j j r,,, u, r, r, u, rl,p c k ) ' ' l c (U) O' ri c c : a Ct r 6 C t LO Ul ' l c r C j vd '' c r r r, C C7 ] L c: L c i c C),, r, r, C r, c, :n C\ C, i k LO c (V j u,,, r, (" ul c 2 ) rel rcs Tn 2 nj, 3 ul, U) 3 eci G) \ ci uö () ((»9»9 " () )? rl : ) ) k), C ui) eö ) G ) () CL),, Z', )

24 2 v cv rv C) n an v v l c (\ v l r cv cv v rq c vd,,t n O CA :: (e) ) v v c rv v c v ), Cr) OD cl Le) V) v C an C,JD c vd / cv,:zr C + ( UD ) Cr) cp v k u t D,,t, ) cd v C u'l Le) L, Ul L) F cy, L Cr) v v Ul LO ) Cq, OD ') Cr) n r v C) 3 Cr) c k) cv v v Ul ), v ul eq n <, v) c) OD c V, v c v ct,,v vd v v cin vd v (V v cv v Ete lä Sui vd v v n v, rl v v rl ( vd LO vd, c v v vd c v l in r Ol rv c u n u Ul e l vd cv ri V) c rv ce) i L vd c «zr l OD, v ) OD,:,, r, k D L/ cv c) c U/ v Ol rl ul Cq i fli P i) ) ul fi C 8 ' ) i i i U) ai e ni (:)) rl _', Z () Cf) Z ili ) e,\ r Ai erl :ili l r : ' " Ul () ':J, il :Cd : J (ö rel P 7 Z :ij w ),,,, v La? 2 w ) Z :n C ), CA i i ) ',_ ) Z i P i () r 2:f ed rö ni,, 9

25 22 j k n v ( (,) er, (V vd vd cp 3 7 rr c:, 7 k Q c) L cv c) n n PhjisSui Cq vd rl k 7 / 7 vd 7 c rq rp T k rp C rv cv n lin kr/v:7 vd C 7, c LO 3 ul Cr) n n k ( rl C n a) n Le/ ad kin n n l c) 7, LO C ki, C C 7 rp r 7 LO l l" l'" rv C i, C C, c OD n C r, rl n rv 7 rp C rv C led,:, C D an n, C ks) 7 rl 7,JD vd C kr) vp 3 7 cv n k 7, c 7 :,ffl OD Cr) 7 sl 7 (D r) an n 7 U/ OD Un FA 7 7 OD,i l n n L C c c OD cl, OD Ul cv rv c Lr) 3 C / "9 ) ) U fi i] a) 8 ri ),,, t fi i :rcl %) 7 '),) : w 7,,, /, rcl,; z, fi : ', ' ', r(i,, i i i i, r, fi, : ; 2 ( C) : (: ) : 9, ) ) ni 9 (),,,, ;,:, _; : "9 fi 2 ret: r ui rri,v )

26 23 Kk Etelä Sisä Etelä Phaa Sui Sui Phjan jisaa Sui Kk Etelä Sisä Etelä Phaa Sui Sui P hja n jisaa Sui Kirjanpittilat keski ä ärin Paintettu keskiarv Cr) LD L) r :r ) 6 fr) fr) Lr, k r <3 LO Lf) L r'' Crs ( Lf) 6 c) cs], :t Lf) L Lf) Cr) r rr t L) rr a 6 L) T Zt rl L) 6 cl, cl rr a C ' r LD LZ) Cr) c \ i e a ri rj Lf) fr) rl, r) Cr) Lf) 6) a ` a t' Cr) cl, a ( 36) ( 22) ' (299) (327) (6 ) LD L) LO LO ,

27 2 c,j, Cr) L ud r' rv rv r, rv c an C cf n,p c vn c s r, ci OD cd exie\ O c vn c, Sisä Sui Fi c cv UD ' rv zt csi vd an ct cv C) LL, cv l n r, r, c n rl l c c rv D c OD c n C C / rv n,p ud LO Ul csi ld 8 n / le,,:t nn / ri r D ud D kr) Lin c) n UD c OD G (l n r, r, ct C cv 3 ri ltn c Un c Lin,/' c 3 ' vd OD rv r rv ct, UD Vn cv n n Lr) rv Un ' ) D k r cv T, rc) c L LO LO C) Ei rv Lin C x, s:r an V) C cy 'Cr % C) L OD D eznc\ll:' C ri rv,'," t, c (V (V n c, n L C7 EteläSui rl n ud r rv n n ' ' nn c ri cv c cv rv ni n (V an cv r i cv e c UD LiD r, vd e cv rv l rv c ud OLO ul Lin rl Cr OD rv cv n n n vd c C c l rv rv cv n c ri n 3 vn ud r, cd D c c D cv i rv n rr,/, LO Cr) Cr) ' '' LO cv d" cv,c' vd c (V 6) ud C) kd U n cd c C ' OD c c) rl n cv cv Lin ud Ul J i <=, c, tö c, c, " i : _,, tl, (d () : n Zi,, R C J C,,i, rc ( s () ) rö u k ell,a) : L, ui P Ll, l : : rts R : 7,A :ui L) :, CU rei,, ( : ei) :ui,k_ Q) ed U U),_ r") CL) ä, n r rö G),, tö 3),, GL, ul X ) p En " a ', ( P,, ( Lå : d : n = = u3, _p (er,, u P r U) kj Ri () tll ul ni ) : " tn cil, n fi ),, ),O) ),, e) : rö al rel al ti L : P, leci El : tn r = :nl (), 2, ä )? 2 = : 7

28 2 PhjisSui V VV , l, kd Cr), OD n L) e ' vd r LO r" / rv ul,,, La, vd vd C k r) 'D, LD ) cv ry LO v C L) C eq lil Cs ul c C7 C OD cl, / C r) U), k L OD OD LO ri C Cr, C ni " l V) L) l ( (2L :Ui OD l P), / C) ("] r l cv rv c cs, cv,p Ul eq, L) c) n l,), C OD GD ( L(),, c) rl cv cv cv L) r) L rv LO c) L) ") 7 rv cv c L) rv ul c k UD Cr, cv OD D L) cp D C L l c c vd ul cv O' C nn il) cv vd ) c UD c LO c r c QD rl,, cy C dl,:p k : C?;', : :,,,,, Cn X : ) cts U r : i (U _% Q) ) )i & & :r :r Q) C ) iti C) X r G) () : ul ai :a () w (V ), U) X : = 'i) ) 2 3 ) 8 / s ()!, ni, i,, () i,?) () ); ril _i_j : _) w C) (3 C) ) (2 Ui Ui 2 `) E \ ' : ), : la ra, L C 8,2, U) C rii S i C (C ul w CU ) ( cc', C =, U) 8, +) d w s P 8, cil ),, _,,, Cn C up n'd : ), w, U _ LO :r w w ) 2 3 w C = :Ui () Ui 2 U) 73 _

29 26 O Ete lä Phjanaa :2 i C?) Kirjanpitt ila t keski ä ärin O 7 w 6) SSr) 7 c, cl, S ('J ( r) 7 C L 3 l u'l tr) c Ss cco (' (' ċrudso rsill OLDO cosd ry 7 Ul C ud C) 7 UD Lr) ud OOLÖ c tr) V) S S l 7 S S CS rl, c LOO Ow O r 7, UD Cr) 7 w3 CT) 7 7 kc) E : cocttro UD3r, S '7OOcOe )ulw ud d B d :(: i : ) Paintettu kes k iarv S coodo,c,, r c 7,PlO SUDct, '7 rs c\ O OOS S e c c S L,, OD r) 7 LölDr'r`Crl S SC e, CU lrd S lc, s L'l C\ S L c rl,t, w C Cr) ' Lri OD cp O e ri 7 cd L) C7 Cs Ul, S A, i CU d C ) ä re; ), fi nj ) Li CU cl (C R Li,, 3 P ij) P i'l 6 a : "_998ä is) C 7 : C ) S'dd ) _ w x i J lp) C P<ZP l c/ 7i U, Z st ii C fi l,tn 2?) q ul

30 27 C L/ V) L C ry, : LO UD C3 csi r u) u C\ rs O ) C / r UD ) ni,, ru ro Cn D C ` "7' rl rv Ul e C Sisä Sui F QD C rl cv 7 ry r n ri r ill cp cv cv rv l 7 ) ro c ("O L C 7 ro rl v f ev!),:r UrsUD 6 Cn UD rl C UO cv OO CU v OD 7 7 r L/ L/ il/ch ), 'J rl rl Cn, n rinlolin e\ k ro cv r, OD C rl rl ) a, ( ) rq Cn V rl " r Cr Ete lä Sui ro ) 7 OD ro ru C ("V C C CU ri ro rl ) CU ul r CU r l CU ( r'3 l ) 7 OD ru CU CU n rl C n rv 3 rl UD rv rv l n rv C ( rv O C i / 7 ) U 7 ro OD Ul,:t, CU cp ry 3 '' LO CU ul rv OD OD OD l (' ri V) r, ) ), ) ) Q) al Cl 93 i ä Q) nj P ) ) " ; ) QJ ni t i ( r, )i U) «: 22,a, 8, _ x rti ( ) : C) C) E : U,J )i rti Ul as : ( 'F'l ) r ) U )i ' ) 2 ) Uj 7) in fli,,c), (7) x n,_ ) rld " ( Ei Z C) Q) ( fi ni :rr) () p,,

31 28 r D V:, l O rv n rsi ul k c OD L L C n r" l OD,T cv v) l, L PhjisSui,, l L C OD O n n,t n l Cfn n l n OD L k L,T,T Li') n OD,T l rs OD (V (V L n Li) ri ') L zr Lr) n n r) UnOL O k vd ' Lin cy Up n n,l ) v c:r, L L L in OD OD rv OD OD ry, cv, ul cl, : P i :cd C) ) O Un n,t Un, O' cy E E E n n n w k, cv n n n,ff Un Ul n,, E,, cv, C an c (n OD OD O OD w rq rel Un l (, ( (,, L rv ' rv ( kr) rs r, v) C ry [r) ry C rr (C 3 () ril fi U) ' (c 3, r: P ) )2 fi s,, ) <) ) " fi "8 e" fi :) 7,, al :,X S:), S, : E Z cf () fi 9,,,, () r: ) i) [) ri : s< ) U) ) Cfl ni r < i "s fi tli B 9 '_), fi 9 tn) t ni k (ti ) ) 9 Q) ) i ) rö (< E,= Z P ni _ E J ', ) rc$ fi zn 9) :3, :rrl, ) En

32 29 C ] : i d : Ö (7) i : L) ril Kirjanpitt i lat kes kiä ärin r LO (V) L n n) n r e QD L l / e, L C OD Li) rsi c), L V:, l'" kd a C OD C ) e s st (V CY C7 x l Cr) l' ",_,' L in C) ), L LL 26 CF L,, L ) cs rö P, r), tn LO ) k rq cy 2 c) rs kc) kl in (D cv Al s k C f:ti : Cr] cf) : Cr] Paintettu keskiarv :, Ö c) c) Csl (2) a) U) rö rö rö ) s, ) A) : P, w 9 :: : Si ( : ycs :ri:c : () :,_, ) 9 9, :,,,,, 3, : :r a) CL) la U : e) G, _d a: (ei zaīd KC U) C) rli ) w, i " (3,, 2 wz P ) e) ', C ) :rö n = r ) ', n rel rö zi < : " &» :::, ' uti C t (),C x i z,i l rli a) <, 3 p t'l U, :, el : u] rcf 2 ( ) ) åi 3 l U) () ' : _) {',,' :,, 8, rt, 8 _

33 3 OD Ul r) r' V rl l ry OD C) k ri " : rl Cl ) Cr C Cr " ' C L) in Lr) OD Cr cy ) Ul, cy 7 r, r,, V) Ul ry ry r ry V/ Lin ' ) in,, ul CJ,, OD Cr U ri cy ry C OD ry V) Ul J J Ul OD C Ul V ) ry rl CJ, J cy U T c) l L l CJ ) cy ri U EteläSui C) C C c, k,j,' k CP L k= Cr OD r] zr (,, Ul CJ L/ UCr Cr V) u, Le), C), ui V/ 27 cy ry r,, x u i, _, x ;,, k r e : f _, : rel u a )) x )R i 2 u ) eū u ) 3 c : r, 3 U :,, i (DOO L/2 R ) 7J ) ()», Z :, :, r, ) 3 ) :cd i i i C) ll Cf! () ll ' y ni ( j ni erf i Z V rcs s n :rb rci

34 3 P hj issui V VV O tr P zt, ' L" Lt tf/ r L rl " l Lrl P a a r C cs) cv al Ls c L v ry G C\ ',:,), l T L, Cil rl ' 7 8 k9 C a in Cli Lt k,c) () c r v zr nl,3' C ct C: :n lo cs,lr u: co r r () a Cc),( ii r, s cs l c, 27 <, / a c r cq C C, V7 ' ) Cs! LO L) C, ) J / U) q : () ) til ri (), : : U) j j '' 3,,, : ) 8} ;', :, 3 i ) ) Q P,,i, _ P, rei 8 al 3, $ < "R + :, :(,,_ () "C)', ) : ' 3 ti )(i), i E,, () i] R cd () ' i ' : ni ', = :", J :, ri: l 3 8 :!) () (3) () C) n,,) () _d!) V (,) ' Si, C) ni å!' : z,,,,, z,,,, :,, ( ( () 9,, :l G) < U) ql rc ( 9 w,,,, ', ;«, ti : ( 8 ) ni

35 32 Taulu kk a PhjisSu i ( Ud CU G Sisä Su i EteläSui Kk aa Kirjanpitt ila t keskiäärin l Cs! C Ul ry k rt, U U s c) a C C OD Ul r zr LO 3 L) ) Q U e V QD V3 / l Lel s C U rl rr v Cs aatalud juksevi töid erittely: lh istyö it/tila Kasvinv ilje lytyöt Ktie läin talustyöt uut aatalud juksevat työt Yhtesä Tråktrityö t/tila Kasvinvi lje lytyöt Ktieläintalustyöt Alut aatalud juksevat työt Yhtesä Uu d israivaustyöt it/ tila Viljelij äperhe Paikkaväki Sala j itust ys uudistustyöt Viljelijäperhe it/t i la Pa i kkav äki

36 33 Ul Ul 3 ',' e \ 3 6 Le) 3 C C C) l (fl ri) C n L3 v LC C ul zr, ct, OD Ul cp 3 v c c r, v 6 v c r, ) C kz, ) n L cl, C c ) (V ) ) cs,,p rq V pn v,:r U U C pn T V Ete lä Sui OD L L r\ ) kd :^ r, C L:, v,p 3 6 l' ki) ) c ci, O' ") S ) 3 ) Lin c C ii / n c L v eq aatalud juksevi töid erittely: histyö it/ t i la Kasvinv ilje lytyöt Ktie läin talustyöt uut aatalud juksevat Yhtesä työt Traktrityö t/t ila Kasvinv ilje lytyöt Ktie l äintalustyöt uut aatalud juksevat Yhtesä työt Uu d israivaustyöt it / t i la Viljelij äperhe Pa ik kav äki Sala j itust ys uu dis tustyöt V iljelij äperhe it/t i la Pa lk kav äki

37 3 C rr, C (,) k C Phj issui td C Ul C U cv l ri L k LO L) ii C UD ul rr rv LO C cd i i Ul UD, ' c' rl, l k C rl Gf rl rp Ete lä Phjanaa lo Lf") k, an C rp C rl rv C C n c U ri r" Ul rp rp C C C, OD rl, rp r l rv ry ("V aatalud juksevi t öi d erittely: histyö it/tila Kasvinv ilje lytyöt Ktie läin talustyöt uut aatalud juksevat työt Yhtesä Traktrityö t/tila Kasvinv ilje lytvöt Ktieläintalustyöt uut aatalud juksevat työt Yhtesä Uudisraivaustyöt it/tila Viljelij äperhe Palkkaväki Salajitust Ys uudistustyöt Viljelij äperhe it/t i la Palkkaväki

38 3 Ete l ähjanaa P hj issui, cs cs LO LD OD Cn Cn Cn n lo h Cn Ei Kk aa Ete lä Su i Sisä Sui Kirjanpitt i lat keski äär in r c p rl k Ul OD, in c C D 3 C Cn Lin, T rl cs C C, L) CS Sivuansityöt: V iljelij äperhe t/t i la iehet aiset Lapset Pa lk kav äki it/t ila Yksityistalud työt: V iljelij äperhe t/tila iehet aiset Lapset Pa l kkav äk it/t i la etsätyöt it / tila: Viljelijäperhe Pa lkkaväki Asuinraknust uudistustyöt: V i lje lij äperhe it/t ila Pa lk kaväki it/tila Talusraknust uu dis tustyöt: Vi lje lijäperhe it/t i la Palkkaväki it/t i la

39 36 t Ul OD ry r ry Lin i Sisä Sui V) t,) OD U f) U cv n a ct ry rr,p t ry c i rs U,T ct, ' Crt OD i i i,:r nn l U l,zr, OD rr, LD, C Ul rs OD EteläSui i' ") t" ) C LD U/, Ul cy) C, n C) nn nn nn i l C) ts7 c) Sivuansityöt: Vilje lij äperhe t/t i la iehet aiset Lapset Pa i kkav äk i it/ tila Yksityistalud työt: Vi lje lijäperhe t / tila iehet aiset Lapset, Pa i kkaväki etsätyöt it/tila: Vi ljelij äperhe Palkkaväki Asuinraknust uu d istustyöt: Viljelijäperhe it/tila Pa k kaväki it/t i la Talusr ake nnust uu dis tustyöt: Vilje lij äperhe it/tila Paikkaväki it/ tila

40 37 C3, n vd ul c7, ry PhjisSui c, v rq cv C) rv, LO ul 'Cr' l L u D ri i 3 c ap rv ) D rv rv ul (l C G ri vd C P O Q) k k ( ul rl ry ri r" ry al Sivuansityöt: Vilje lij äperhe t/tila iehet aiset Lapset Palkkaväki it/tila Yksityistalud työt: Viljelijäperhe t/tila iehet aiset Lapset Palkkaväki it/tila,, ) ) : i :R:s F) Z e) ed P, : x i i rtl i: Asuinraknust uu dis tustyöt: Viljelijäperhe it/tila Palkkav äki it/tila Talusråknust uudistustyöt: Vilje lij äperhe it / tila Pa l kkaväki it / tila

41 38 d i : ' ) : w ';' 2 Kirjanpittilat keskiäärin s (V cp (V!) rl n " ci, O ) a a Lel L( Lr), C' (n s : L) r O :) L) ', t,,, Le) O e r":: ` r v O L al V) O 26 Cel cy 9 C '' /:3 ) T ze,,,,: ) ' a 76 7 Li) L V) r ) P n(') :nj, (C Vi R d :a ) () i : ul Paintettu keskiarv Le) l Le) (V eli r, c) Cf () X i, ect n ui : i S), ("c 3 L (,_, af ta () :,L2 ( 3, rcl U) ( ", ) Q,, ) ed ai ) L) ui ll 3 :rti ) 3 2 : : (C icl () e( CU :af () t i[i 9:, S (3 ) al L) ) ) : :l Li rri,j a) ed ( al 2 3 ee ', rti () : () ) ) af :(;c :fi "il n lu, () _, ''' CU (i (f) (), : : : 'fi ( in ki, a) n n, E :af : B,(L',,,,, _, _,,,i 9 ),, ", ul : : : :, ei ec, ' r_ s l :,,,_, u, S a 2 (n i i, u, n ) ea la:eei, % ) ) ) ( 3 a l ec3ec3 rci eö U) ) rei a) i E Z x E _, Ei 2, cf) El E k 3: F: (r:c 8 8 ET : _, :, _,u,u, a

42 39 6) OD cl, C L =3, Le, L:: 92 C33 ) Sisä Sui, cp lin l Lin, C3 OD cp 3 in j e V) c V:, C C c Ul 6) rv in Cr C cv r" Ul C3 cp 63 V) rq C V) l a v V) C3 v cp C e, V), e L u"),, /cs: v, kr C cz) OD, v et C r,,y C eq L v S s C,, ) cp Ch U EteläSui L) c") v D r (3 ul e ct cp L, / 63 ct V) zr, r, ct :, e ct v l Cr C, Ul Ul rs i rl es: C) c,,_ eq Ch Ch csi rs Ch 3 v s in S ce, c : a 9 Q 23 2 al 2 2 i :ni R 9 8 w O,»ri p : : / ', : (d ),,, w iii, (J,:i, ) :2 :: «)i 2 ycs s) re; Q/ ect c'd rii i rel 3 X X [ Q/ : Q) ) w w, :,, _, : : : 9 2:,, : :r{ kj :,, 3 /3 r : : : i d 2, 3 ' (,_ 3 ', : 2 r t)nt)9rlcltå9: n ' Q/ Q 2: 3) U) rti ni rcl a r ä :23 Q/ 3 i rö Cl () S Z EZ El ZZ E',U) Ei CU E 8 _?, '' 2 23 i '' : ul : A) R 3 23, ()? in 2 :2 " : r ty),, ci r, c, 8 3 R :cci, ni 8, n n E ' / J

43 9 O n'l k ' L) ") (7) 6,t, k n C:, C cs, ld,i P hj issui C') r) c: Lrl,,! cs O c,, t, r Le) c) <l :, L Lel ', Li) a, el 89 9 r") C" r, rl sl, ) l r: ) lo s D r') zt, l6 zr L 6 6 C,t, z:r zr t l9 Le) C l (l (V Etelä hja naa l r, 6 O cl^, ),),,t, e\ C O l ") ui l ',2, zr L, C Li),t r l C, Lr) ts) c : :), L l t7 ',,:, C rl az; zr, C 7 s < : ta3 R () «3 ni 8, : ' 98, 2 «P R ' :fi,, : tri r2,':,? :eli :C), C P) ' rö rö,:2, +: :: P ),, rci `,_) (3 `Q d rö ces rö : ni rö ) i ril ei :,_,, ] li ti :t3 c: '3,;(9 ()i i ', 3 : :? rci :rö ) : re: i " rö ) : rrs : B i 9 r? rei rtl : " () (7' " " :, CCS n a ec; ` fii ect V) :C) i ni ) :n ä :ed t) R, _, ft: Ri 8 n3 n : :R '`, i ni r (i)? ' tili rö 2 () L 'S P, k Q, ni (,, rcii «E'l :,, ()

44 Taulukk 3a PhjisSui : :3 () Oi : U] EteläSui Kk aa Kirjanpittilat keskiäärin ls) ) ui CY ul ry ey ry ry 7 ri OD ui ri ui ri ry ui cy ' LO r, ui ' ry LO CY ri D D LO ri r i D ) Ö nd r' f) () ',, ul 8 ni 2 )) U) ti) 'ål 3 'L 2, 2 2 ( i, : : _, : : rel () ci) C, r,'' E! : :rq : 2 (;, 9 2i a) i (fl n:i () B,, w ( 2 ;_,, rri (fl (), nd :

45 2 SisäSui V VV _ OD ry LO " " u r) GO r, c cv " c L( cl ry Lr) ul u Ls cv cj Lin cy Taulu kk 3b EteläSui V V V L) V) rt ry, rs, ul u vp ' rl Ul c rl ",p c C) ul r [ c u ct vd vd r r Crl r C u (V ( C) ' ct rl ul rl ct, C C rl,s p (V 6) rv u' l vd ("V u U Cr, e ( u LO rv O e v Ul ul ry cin vd u vd ' n rt c ' C,t Lc) C) «rr ul " Lr) ul ul Lr) r cv C ) () (),, ft?,?,, r, U 9,, ", tr C3) ti' La ni :fi r rui 3 r, z z ri] :U ni ru L 9 c,, : U U) :n U) ai X : :ni fi, ' : t, rxi ), :iirli nj :r 2, () ni al R : (),s

46 3 ry ry ) a ) LO vd C ry / C Lr) zr, ry rsi,i, D c c vd e cy vd r, Cr) 9 6 Cr \ cs Le, ci ( L,, vd C, Un n Lin CS) Un cd Cr) r ry cd Un C D vd C Taulu kk 3c Lr) c OD vd zt!, zr cd kr, ra C=, LO 9 n ) c C vksityistalute k/tila: Pu : n6 )

47 si C C C" C cd,:r cl Lf F" e Le) 6 C CP Lel V:, V:, e ec) e e z) e k " c ese Kirjanpittilat er s er) ( ) e e ( cl s Cr) Zr' 7' CS c l k Crl C k V:, e a a V:, kr/ 'Cr k CS () C(, kd zu a a,,k k e L Le) kr, e ' 7 C O 9 kf:, s le, Lf) cl' kc, r a 6,, k lil C,:" re) cv k(:) r), u) e e e 'Cr L) t ct ri u), ), ) ree, e e (V C d,, c Vertettava dhdas tutt k/ha k V:, k (' l ) k r'),) ) L) P c" cl,,:' <3' zr

48 / k V:, le, V led s,t,,,,, s CS D V:, r cl, c:,, k CC Lel," Gl in ct C 6 6 i ^" r") ' n CY c:,,, s, ( s n L) Ce ) C C,i, L tn,c " a k s,/, s, c, s :3, s n Le) '7' t x lo ' Cfl Crt Le) s L, s,,, s, p,, zi,,/^,, s il a (" T r s s k C, 'cf Le/ Cr, k s (( ( ct a Taulu kk b c,, cy, s),,, l s c le/,, f C ev cl Cr) Lö V) a in led s Vertettava puhdas tutt aatalusy lijää ä k/ ha x )

49 6 r CT /,~ ) C ) e r, Le) zr PhjisSui d e n r s s Le) e" OD \ es r \c, ) r c) \ d' 6 D Ce) Lel, ) e Le) tr) \ C) \ e, kid r d' C") Le), s E E es cp \ \ L, cs s s, \, d'»,, \ \ d' l L") a dr Le), P : SZ, s ) ( ' d ' t' ' es e, /,:r \ J, s kc, s L t, ) r, cp k e s c:, n s (\ \,, r i Le) k ( ( d, d' ::, zr ' ) ci, d' C:) C) a r i,2,,,,, i S La X u r ti G) _, :,:i " i i) w (Ei, (Ei _,, " ai i r _e ) : () ril : ) k e X ))i ( rtl : X al ) ii 3 2 ),n P s X rc 2 ccj ca L n X al ) ca?, _, ) 8, (J) in ia ) (Ei i / ) fi : :, fi 8 R : : cu" tt )

50 SB A8 elsinki 986 Valtin painatuskeskus SS 3877

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA AATALOUDE TALOUDELLSE TUTKUSLATOKSE TEDOATOJA : 3 TE AGRCULTURAL EOCS RESEARC STTUTE, FLAD RESEARC REPORTS, 3 AJAKOTASTA AATALOUSEKOOAA KRJAPTOTLOJE TULOKSA TLVUOS 982 ELSK 98 aatalud taludellis tutkiuslaitks

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA TEDOATOJA 75 992 AJAKOTASTA AATALOUSEKOOAA KRJAPTOTLOJE TULOKSA TLVUOS 99 AATALOUDE TALOUDELLE TUTKUSLATOS AGRCULTURAL EOCS RESEARC STTUTE, FLAD RESEARC REPORTS 75 992 TEDOATOJA 75 AJAKOTASTA AATALOUSEKOOAA

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA MAATALOUDE TALOUDELLSE TUTKMUSLATOKSE TEDOATOJA : 4 TE AGRCULTURAL EOMCS RESEARC STTUTE, FLAD RESEARC REP ORTS, 4 AJAKOTASTA MAATALOUSEKOOMAA KRJAPTOTLOJE TULOKSA TLVUOS 975 ELSK 977 Maataluen taluellisen

Lisätiedot

lkyä Ii 1 lq AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TULOKSIA TIEDONANTOJA TILIVUOSI 1987

lkyä Ii 1 lq AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TULOKSIA TIEDONANTOJA TILIVUOSI 1987 lkyä i lq TEDOATOJA 4 989 AJAKOTASTA AATALOUSEKOOAA KRJAPTOTLOJE TULOKSA TLVUOS 987 AATALOUDE TALOUDELLE TUTKUSLATOS AGRCULTURAL EOCS RESEARC STTUTE, FLAD RESEARC REPORTS 4 989 aataloud taloudellis tutkimuslaitoks

Lisätiedot

Pakkauksen sisältö: Sire e ni

Pakkauksen sisältö: Sire e ni S t e e l m a t e p u h u v a n v a r a s h ä l y t ti m e n a s e n n u s: Pakkauksen sisältö: K e s k u s y k sikk ö I s k u n t u n n i s ti n Sire e ni P i u h a s a rj a aj o n e st or el e Ste el

Lisätiedot

WAinill AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TULOKSIA TIEDONANTOJA 152 1990 TILIVUOSI 1988

WAinill AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TULOKSIA TIEDONANTOJA 152 1990 TILIVUOSI 1988 WAnll TEDOATOJA 5 99 AJAKOTASTA MAATALOUSEKOOMAA KRJAPTOTLOJE TULOKSA TLVUOS 988 MAATALOUDE TALOUDELLE TUTKMUSLATOS AGRCULTURAL EOMCS RESEARC STTUTE FLAD RESEARC REPORTS 5 99 TEDOATOJA 5, 99 AJAKOTASTA

Lisätiedot

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA MAATALOUDE TALOUDELLSE TUTKMUSLATOKSE TEDOATOJA :o 5 TE AGRCULTURAL EOMCS RESEARC STTUTE, FLAD RESEARC REPORTS o JO AJAKOTASTA MAATALOUSEKOOMAA KRJAPTOTLOJE TULOKSA TLVUOS 976 ELSK 978 Maatalouden taloudellisen

Lisätiedot

Arvio metsd maa n a rvosta

Arvio metsd maa n a rvosta Arvi metsd maa n a rvsta Omistaja Lpr Klmenharju Kunta Kylli Tila Rn: Ala, ha 405 572 Klmenharju :l:89 24,9 ESPOO L6.5.20L7 Laatijan allekirjitus Teemu Saarinen Lisdtietja Arvi phjautuu Teemu Saarinen

Lisätiedot

Jakotukit / tarvikkeet

Jakotukit / tarvikkeet Jakotukit / tarvikkeet Tuote LVI-numero Pikakoodi 2022115 BF71 VM 2X3/4 EURO VM 3X3/4 EURO VM 4X3/4 EURO VM 5X3/4 EURO VM 6X3/4 EURO VM 7X3/4 EURO VM 8X3/4 EURO VM 9X3/4 EURO VM 10X3/4 EURO VM 11X3/4 EURO

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS. AULIS JÄRVI, ARJO KANGAS, LEO MUSTONEN, YRJÖ SALO, HEIKKI TALVITIE, MARTTI VUORINEN ja LEA MÄKELÄ

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS. AULIS JÄRVI, ARJO KANGAS, LEO MUSTONEN, YRJÖ SALO, HEIKKI TALVITIE, MARTTI VUORINEN ja LEA MÄKELÄ MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS TIEDOTE 2/95 AULIS JÄRVI, ARJO KANGAS, LEO MUSTONEN, YRJÖ SALO, EIKKI TALVITIE, MARTTI VUORINEN ja LEA MÄKELÄ Virallisten lajikekokeiden tuloksia 1987-199 Jokioinen 1995 ISSN

Lisätiedot

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Lisätiedot

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS Tiedote 2/91 LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, KATRI PA KALA ja MARKKU KONTTURI Kasvintuotannon tutkimuslaitos Virallisten lajikekokeiden tuloksia 1983-199

Lisätiedot

I i,y4 k i i III AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TULOKSIA TILIVUOSI 1994 TIEDONANTOJA

I i,y4 k i i III AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TULOKSIA TILIVUOSI 1994 TIEDONANTOJA I i,y4 k i i III TIEDOATOJA 27 1996 AJAKOHTAISTA MAATALOUSEKOOMIAA KIRJAPITOTILOJE TULOKSIA TILIVUOSI 1994 MAATALOUDE TALOUDELLIE TUTKIMUSLAITOS AGRICULTURAL ECOOMICS RESEARCH ISTITUTE, FILAD RESEARCH

Lisätiedot

-d;'$ d{ee lr a ;{*.v. ii{:i; rtl i} dr r/ r ) i a 4 a I p ;,.r.1 il s, Karttatuloste. Maanmittauslaitos. Page 1 of 1. Tulostettu 22.08.

-d;'$ d{ee lr a ;{*.v. ii{:i; rtl i} dr r/ r ) i a 4 a I p ;,.r.1 il s, Karttatuloste. Maanmittauslaitos. Page 1 of 1. Tulostettu 22.08. Maanmttauslats Page 1 f 1 -d;'$ d{ee lr a ;{*.v {:; rtl } dr r/ r ) a 4 a p ;,.r.1 l s, Karttatulste Tulstettu 22.08.2014 Tulsteen keskpsteen krdnaatt (ETRS-TM3SFlN): N: 6998249 E: 379849 Tulse e le mttatarkka.

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TULOKSIA

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TULOKSIA TEDOATOJA 65 99 AJAKOTASTA MAATALOUSEKOOMAA KRJAPTOTLOJE TULOKSA TLVUOS 99 MAATALOUDE TALOUDELLE TUTKMUSLATOS AGRCULTURAL EOMCS RESEARC STTUTE, FLAD RESEARC REPORTS 65 99 TEDOATOJA 65 AJAKOTASTA MAATALOUSEKOOMAA

Lisätiedot

Ikväidill AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TULOKSIA TILIVUOSI 1993 TIEDONANTOJA 199 1995

Ikväidill AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TULOKSIA TILIVUOSI 1993 TIEDONANTOJA 199 1995 Ikväidill TIEDOATOJA 199 1995 AJAKOHTAISTA MAATALOUSEKOOMIAA KIRJAPITOTILOJE TULOKSIA TILIVUOSI 1993 MAATALOUDE TALOUDELLIE TUTKIMUSLAITOS AGRICULTURAL ECOOMICS RESEARCH ISTITUTE FILAD RESEARCH REPORTS

Lisätiedot

Arvio metsdmaan arvosta

Arvio metsdmaan arvosta Arv metsmaan arvsta Omstaja Kuusam, Nskajrv Kunta Kyll Tla Rn: Ala, ha 35 477 Nskajrv 31. : 77,5 SPOO LO.6.2L7 Lstetja Teemu Saarnen KTM, LKV Arv phjautuu 14.1,23 pvtyn metssuunntelman kuvtethn ja Kuusamn

Lisätiedot

1, MITÄ TARKOITETAAN SEURAAVILLA TERMEILLÄ:

1, MITÄ TARKOITETAAN SEURAAVILLA TERMEILLÄ: KRANPDON TNTT 14.4.2014 LAY/OTK OT: Vst jkseen kysymykseen erllselle pperlle (must merktä nm myös krjnptu"t.u"ppern). ös et vst jhnkn kysymykseen, jätä nmetty vstuspper myös kysesen tehtävän slt' rrävär:

Lisätiedot

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS. LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, KATRI PAHKALA, MARKKU KONTTURI ja LEA MÄKELÄ

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS. LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, KATRI PAHKALA, MARKKU KONTTURI ja LEA MÄKELÄ MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS TIEDOTE 2/93 LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, KATRI PAKALA, MARKKU KONTTURI ja LEA MÄKELÄ Virallisten lajikekokeiden tuloksia 1985-1992 Jokioinen 1993 ISSN 359-7652

Lisätiedot

4rrr. PYSwvYoesrÄ. 0809-cPR-1115. Tarvasjoen Teräsovi Oy Junnaronkatu 16 24100 Salo SE RTI FI KAATTI TUOTTEE N SUORITUSTASON EN 12101-2:2003

4rrr. PYSwvYoesrÄ. 0809-cPR-1115. Tarvasjoen Teräsovi Oy Junnaronkatu 16 24100 Salo SE RTI FI KAATTI TUOTTEE N SUORITUSTASON EN 12101-2:2003 4rrr VTT XPRT SRVCS Y llmeu ls r 0809 VTT XPRT SRVCS Y P 1001.02044\TT S RT KAATT TUTT SURTUSTAS PYSwvYesrÄ 0809PR1115 urpn prlmenn j neuvsn seuksen : 305/201 1 (rkennusueseus el CPR), jk n nneu mlskuun

Lisätiedot

Ilmastointi PUSSISUODATIN ALTECH CL-36-3-M5 LASIKUITU L500 PUSSISUODATIN ALTECH CL-63-6-M5 LASIKUITU L360

Ilmastointi PUSSISUODATIN ALTECH CL-36-3-M5 LASIKUITU L500 PUSSISUODATIN ALTECH CL-63-6-M5 LASIKUITU L360 Ilmastointi Tuote LVI-numero Pikakoodi 7754400 OK08 CL-36-3-M5 LASIKUITU L360 CL-36-3-M5 LASIKUITU L500 CL-63-6-M5 LASIKUITU L360 CL-63-6-M5 LASIKUITU L500 CL-66-6-M5 LASIKUITU L360 CL-66-6-M5 LASIKUITU

Lisätiedot

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS Tiedote 7/9 LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, KATRI PAHKALA ja MARKKU KONTTURI Kasvintuotannon tutkimuslaitos Virallisten lajikekokeiden tuloksia 1982-1989

Lisätiedot

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w Epainn muis (1.1., 6.12.) # œ œ œ œ œ # œ w i nun Kris lis sä py hää muis tus Tofia (6.1.) jo Jo pai a, y lis n [Ba li nu a, os,] kun ni, l nä ru k, i dän Ju ma lis, y lis ka i dän h tm h nk sl nu a, o

Lisätiedot

PUTKIKAKSOISNIPPA MUSTA

PUTKIKAKSOISNIPPA MUSTA Takorauta Tuote LVI-numero Pikakoodi 0753007 RU33 KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS DN 65 KESKIRASKAS 0 KESKIRASKAS 0 KESKIRASKAS SK/UK SK/UK

Lisätiedot

VIRALLISTEN LAJIKEKOKEIDEN TULO SYHD ISTELMIÄ 1978. KASVINVILJELYLAITOKSEN TIEDOTE N:o 13 MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

VIRALLISTEN LAJIKEKOKEIDEN TULO SYHD ISTELMIÄ 1978. KASVINVILJELYLAITOKSEN TIEDOTE N:o 13 MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MAATALOUDEN TUTKMUSKESKUS KASVNVLJELYLATOKSEN TEDOTE N:o 3 TMO MELA, ULLA LALLUKKA, LSA MATTLA JA JOUN KATLA: VRALLSTEN LAJKEKOKEDEN TULO SYHD STELMÄ 978 TKKURLA SSN 0356-7575 SSÄLLYS Sivu. Johdano Seliyksiä

Lisätiedot

Ehdotus OLEMASSA OLEVAN RAKENNUSKANNAN KORJAUSOHJELMAEHDOTUS VUODELLE 2017 SEKÄ SUUNNITELMAVUOSILLE Päivitetty 10.

Ehdotus OLEMASSA OLEVAN RAKENNUSKANNAN KORJAUSOHJELMAEHDOTUS VUODELLE 2017 SEKÄ SUUNNITELMAVUOSILLE Päivitetty 10. jhtkunt 2.7.2016 Ehdtu OLEMASSA OLEVAN RAKENNUSKANNAN KORJAUSOHJELMA VUODELLE 2017 SEKÄ SUUNNITELMAVUOSILLE 2018 - M Liite Eerik 2 / 2.8.2016 1)7 EERIKINKARTANON RAKENNUSKANNAN KORJAUSOHJELMA 2017 SEKA

Lisätiedot

KASVINVILJELYLAITOKSEN TIEDOTE N:o 17 EI] VIRALLISTEN LAJI KEKOKEIDEN TuLOSYHDISTELMIA 1979 MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

KASVINVILJELYLAITOKSEN TIEDOTE N:o 17 EI] VIRALLISTEN LAJI KEKOKEIDEN TuLOSYHDISTELMIA 1979 MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS J MAATALOUDEN TUTKMUSKESKUS KASVNVLJELYLATOKSEN TEDOTE N:o 7 E] -4-t4 ' r L. 'e cev 3ek TMO MELA, ULLA LALLUKKA ja LSA MATTLA: VRALLSTEN LAJ KEKOKEDEN TuLOSYHDSTELMA 979 JOKONEN -923 SSN 0356-7575 SSÄLLYS

Lisätiedot

1 Pöytäkirja Avaa haku

1 Pöytäkirja Avaa haku D yn as t y t i et o pa l ve l u Sivu 1 / 9 Poistuminen ( Toimielimet 1 Jätelautakunta 1 Pöytäkirja 17.12.2013 Avaa haku 1 Jätelautakunta Pöytäkirja 17.12.2013 Pykälä 15 Edellinen asia 1Seuraava asia M

Lisätiedot

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA 2018-2020 TOIMIALA 50 YHDYSKUNTAPALVELUT P A L V E L U 5 0 0 T E K N I S E N J A Y M P Ä R I S T Ö T O I M E N H A L L I N T O J A M A A S

Lisätiedot

P S. Va r äi n. m m2 2. e a / puistossa säilyvät puut. korko muuttuu, kansi uusitaan SVK asv.

P S. Va r äi n. m m2 2. e a / puistossa säilyvät puut. korko muuttuu, kansi uusitaan SVK asv. TI E f as 8 5 5 pu ke lu pi ip iv - le / te AP 1 4 KI +8 8 +8 9 O le lem ht a ip ss uu a st ol oa ev aa rk ki ip met A L 31 6 L AP P LE IK S E T ei l y tu pu r u va liu m k u at m to äk i in u hl M 22

Lisätiedot

Suosituimmat kohdemaat

Suosituimmat kohdemaat Suosituimmat kohdemaat Maakuntanro Maakunta Kohdemaa Maakoodi sum_lah_opisk 21 Ahvenanmaa - Kreikka GR 3 Åland Italia IT 3 Turkki TR 2 Saksa DE 1 09 Etelä-Karjala Venäjä RU 328 Britannia GB 65 Ranska FR

Lisätiedot

6. KOKOUKSEN LAILLISUUSEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

6. KOKOUKSEN LAILLISUUSEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN (3) PÖYTÄKIRJA 5..203 SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN SYYSKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA Aika Paikka 5..203 klo 9.20 alkaen Ideapark, Kokoustila Kotka. Lempäälä Läsnä Osallistujalista liitteenä (liite ). KOKOUKSEN AVAUS TaLVIn

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA AATALOUD TALOUDLLIS TUTKIUSLAITOKS TIDOATOJA :o 8 TH AGRIULTURAL OIS RSARH ISTITUT, FILAD RSARH RPORTS, o 8 AJAKOHTAISTA AATALOUSKOOIAA KIRJAPITOTILOJ TULOKSIA TILIVUOSI 98 HLSIKI 982 aatalouden taloudellsen

Lisätiedot

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS. LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, HANNELE SANKARI, MARKKU KONTTURI ja LEA MÄKELÄ

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS. LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, HANNELE SANKARI, MARKKU KONTTURI ja LEA MÄKELÄ MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS TIEDOTE 2/9 LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, ANNELE SANKARI, MARKKU KONTTURI ja LEA MÄKELÄ Virallisten lajikekokeiden tuloksia 1986-1993 Jokioinen 199 ISSN 359-7652

Lisätiedot

tutuiks k äy t tö ö n kilpailuvu

tutuiks k äy t tö ö n kilpailuvu SAKU : d h 012 1 / 2 d : SAKU g 4 jj 10 U ö ö 14 K d v S Sg 4 Pj 3 SAKU : g 4 Kv d v 6 SAKU jjj 8 U jj 10 SAKU 11 Kv 6 Hvv h 12 K 14 H 16 T 18 V 20 Jjj 8 Khd 21 T 22 Yhd 23 ACTION! SAKU : dh Jj: S - j

Lisätiedot

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto i lc 12. Ö/ 1 ( 5 ) LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 1=Täysi n en mi eltä. 2=Jokseenki n er i m ieltä, 3= En osaa sanoa 4= Jokseenki n sa m a a mieltä, 5= Täysin sa ma a

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKITERIALLITU PATENT- OC REGITERTYRELEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bkslut Kaupparekisteri andelsregistret Verhallinnsta saapuneet tiedt Uppgifter inkmna från skatteförvaltningen

Lisätiedot

-Jotta maailma olisi parempi paikka wappuna. RAKENNUSINSINÖÖRIKILLAN VIRALLINEN KILTALEHTI JO VUODESTA 1963 2/2012

-Jotta maailma olisi parempi paikka wappuna. RAKENNUSINSINÖÖRIKILLAN VIRALLINEN KILTALEHTI JO VUODESTA 1963 2/2012 -J w. RAKENNUSINSINÖÖRIKILLAN VIRALLINEN KILTALEHTI JO VUODESTA 1963 2/2012 JOS ET NÄE LUKEA ALLAOLEVAA PIILOTETTUA TEKSTIÄ, JUO LISÄÄ SKUMPPAA, SILLÄ STEREOGRAMMIEN NÄKEMINEN ONNISTUU VAIN SILMÄT KILLISSÄ.

Lisätiedot

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS Tiedote 16/85 LEO MUSTONEN, SEPPO PULLI, OLLI RANTANEN Kasvinviljelyosasto LIISA MATTILA Laskentatoimisto Virallisten lajikekokeiden tuloksia 1977-1984 JOKIOINEN 1985 ISSN

Lisätiedot

POHJAISTUKAN TIIVISTE GBG

POHJAISTUKAN TIIVISTE GBG WC-varaosat Tuote LVI-numero Pikakoodi POHJAISTUKAN TIIVISTE GBG 5652536 LA37 NORDIC 2300/2200 HUUHTELUVENTT. TIIVISTE GBG NORDIC 2300/2200 T II/ T I/ K KIMSET 6405400001 TREVI/VIVA 9159200001 SEVEN D

Lisätiedot

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census Suomen virallinen tilasto Finlands officiella Statistik Official Statistics of Finland VI C:106 Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census 1980 Osa XV Del XV Volume

Lisätiedot

Käyttövedenlämmitin. KÄYTTÖVEDENLÄMMITIN HAATO HK-15 1/3KW SEINÄ/VAAKA LVI-numero PIKA OD38

Käyttövedenlämmitin. KÄYTTÖVEDENLÄMMITIN HAATO HK-15 1/3KW SEINÄ/VAAKA LVI-numero PIKA OD38 Käyttövedenlämmitin HK-15 1/3KW SEINÄ/VAAKA 5253010 OD38 HK-35 2KW SEINÄ/VAAKA 5253015 RS52 HK-55 2KW SEINÄ/VAAKA 5253020 DE35 HK-100 2KW SEINÄ/VAAKA 5253022 VL77 HM-150 2/3KW SAUNA 5253045 UH93 HM-230

Lisätiedot

NIKKILÄN SYDÄMEN LAAJENTAMINEN VAIHE 2 MAANTASOKERROS 1/ / ARK - house

NIKKILÄN SYDÄMEN LAAJENTAMINEN VAIHE 2 MAANTASOKERROS 1/ / ARK - house tk, J e, hu p rr, Ä, 9,,, Ä Ä Ä 9,, 9 h vut tk k D uk, C lut, kpk C tr, rv tr C9, y e yv tt t rv lkr tl lut e pll t-k-hu kek u v pt + C C tr C9 tr lut C, C C, yp + phu te kt kpl bet uur rv gr ttpe t +

Lisätiedot

Lappeenrannan Ilmailuyhdistys

Lappeenrannan Ilmailuyhdistys Lappeenrannan Ilmailuyhdistys Tapahtuman tuloksia, moottoripyörät Kierroksia: 396 Osallistujia: 328 Autot Moottoripyörät Kaikki Ajoneuvo Lähtöaika Aika 400 (s) Nopeus (km/h) Valmistaja Malli Tyyppi Selitys

Lisätiedot

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS Tiedote 5/86 LEO MUSTONEN, SEPPO PULLI ja OLLI RANTANEN Kasvinviljelyosasto LIISA MATTILA Laskentatoimisto Virallisten lajikekokeiden tuloksia 978-985 JOKIOINEN 986 - ISSN

Lisätiedot

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos.

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos. Teamware Office' Posti Saapunut posti : Olavi Heikkisen lausunto Lähettäjä : Karjalainen Mikko Vastaanottaja : Leinonen Raija Lähetetty: 18.1.2013 10:29 He i! Korjasin nyt tämän spostiliitteenä olevaan

Lisätiedot

NÄKYMÄ TURVESUONKADUN JA LIELAHDENKADUN RISTEYKSESTÄ MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA TEIVAALANTIELLE LIELAHTEEN LUONNOS ARKKITEHDIT A3 OY

NÄKYMÄ TURVESUONKADUN JA LIELAHDENKADUN RISTEYKSESTÄ MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA TEIVAALANTIELLE LIELAHTEEN LUONNOS ARKKITEHDIT A3 OY NÄKYMÄ TURVESUNKADUN JA LELAHDENKADUN RSTEYKSESTÄ MAANKÄYTTÖSUUNNTELMA TEVAALANTELLE LELAHTEEN LUNNS.. ARKKTEHDT A Y ,,,,,, :,, Pelv o,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,,,,,, :,,,,,,, Pol Pl,,,, K,, :,,, :,,,,,,,

Lisätiedot

TEOLOGIAN YLIOPPILAIDEN TIEDEKUNTAYHDISTYKSEN JULKAISU VUODESTA 1853 4/2012

TEOLOGIAN YLIOPPILAIDEN TIEDEKUNTAYHDISTYKSEN JULKAISU VUODESTA 1853 4/2012 TEOLOGIAN YLIOPPILAIDEN TIEDEKUNTAYHDISTYKSEN JULKAISU VUODESTA 1853 4/2012 P 4 V 5 P 6 L 7 A H g 10 K 12 N ö ( ) 15 T,, 16 A3 - N 20 Dg! 18 R 21 E 19 K: K R 22 R 23 L - Hd R, Sf L, I V A V K - Sf L K

Lisätiedot

METSÄN KYLVÖ JA ISTUTUS

METSÄN KYLVÖ JA ISTUTUS Suomen Metsänhoitoyhdistys Tapion Käsikirjasia N:o 15. METSÄN KYLVÖ JA ISTUTUS ESITTÄNYT ARVID BORG. TAPIO Metsänomistaja, jolla ei ole TAPIO-lehteä, on ajastaan aivan takapajulla. Jos haluat tietoja metsäsi

Lisätiedot

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS. LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, KATRI PAHKALA, MARKKU KONTTURI ja LEA MÄKELÄ

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS. LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, KATRI PAHKALA, MARKKU KONTTURI ja LEA MÄKELÄ MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS TIEDOTE 9/92 LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, KATRI PAKALA, MARKKU KONTTURI ja LEA MÄKELÄ Virallisten lajikekokeiden tuloksia 198-1991 Jokioinen 1992 ISSN 359-7652

Lisätiedot

S'? 2. s P« 3 CU. > a. <H O ~" d O Ö E/ Ö. d -M o o I I I II. locot-cor-icocoolcool^-toiiocoioolcdt- lol^-cocococooi 'vool^olcocoi Iio» 100

S'? 2. s P« 3 CU. > a. <H O ~ d O Ö E/ Ö. d -M o o I I I II. locot-cor-icocoolcool^-toiiocoioolcdt- lol^-cocococooi 'vool^olcocoi Iio» 100 S -+ røi cö-g S,2 S S cn rj o a ö * s s m Summa Yksityisiin tarpeisiin Summa 0 5 I I I I I I I I I I S S? CM I (MCM ^ I ^ ^ I I I I! rhrhi llf I^Öb» I I l

Lisätiedot

Arvio metsd maa n a rvosta

Arvio metsd maa n a rvosta Arvi metsd maa n a rvsta Omistaja Mikkeli, Sumenniemi Kunta K,ylii Tila Rn: Ala, ha 49r 56 Riuttamiiki 2:96 1nl SPOO 27.6.2L6 Laatijan allekirjitus Lisdtietja Teemu Saarinen Arvi perustuu UPM-Kymmene Oyj:n

Lisätiedot

Forssan kaupunki Osavuosikatsaus YHDYSKUNTAPALVELUT. Arviointik r iteeri tr mittarit ja tavoitetaso ja t a v o i t e t a s o

Forssan kaupunki Osavuosikatsaus YHDYSKUNTAPALVELUT. Arviointik r iteeri tr mittarit ja tavoitetaso ja t a v o i t e t a s o Forssan kaupunki Osavuosikatsaus 2017-08 TOIMIALA 50 YHDYSKUNTAPALVELUT P A L V E L U 5 0 0 T E K N I S E N J A Y M P Ä R I S T Ö T O I M E N H A L L I N T O J A M A A S E U T U P A L V E L U T T I L I

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

Tuhoeläinten torjunta-aineiden tehokkuus- ja käyttökelpoisuustutkimukset

Tuhoeläinten torjunta-aineiden tehokkuus- ja käyttökelpoisuustutkimukset MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS KASVINSUOJELULAITOKSEN TIEDOTE N: 3 Pehr Ekbm, Arv Myllymäki, Jrma Rautapää, Katri Tiittanen: Tuheläinten trjunta-aineiden tehkkuus- ja käyttökelpisuustutkimukset vunna 1974

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA MAATALOUDE TALOUDELLSE TUTKMUSLATOKSE TEDOATOJA : 54 TE AGRCULTURAL EOMCS RESEARC STTUTE, FLAD RESEARC REPORTS, P AJAKOTASTA MAATALOUSEKOOMAA KRJAPTOTLOJE TULOKSA TLVUOS 977 ELSK 979 Maataluden taludellsen

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN VERKATEHDAS, PAVILJONKI ALUSTAVA LUONNOS VE-2

HÄMEENLINNAN VERKATEHDAS, PAVILJONKI ALUSTAVA LUONNOS VE-2 HÄ VRKHD, PVJK V V-2 JK RKKHD Y P R 3 J 1 H K P + 3 5 8 ( ) 9 2 5 2 2 7 F + 3 5 8 ( ) 9 2 5 2 2 7 1 WWWJKF V 5 K R V 4 R P V 395 84 36 425 V 6 D 45 615 R 6 63 25 3 6 65 67 HPH 66 PÄ Ä Ä 69 JK V 3 6 7 7

Lisätiedot

ASETUSKOKOELMA. .. 2$. Iraki

ASETUSKOKOELMA. .. 2$. Iraki I9I9 SUOMN N:o 133 ASTUSKOKOLMA. isällys: Laki tulojen Buostunr&vBrosta vuodelta 1gI". tulojen Annettu Iraki tirostuntav reosta vuodelta lgl8, eisingieeå, 7 päiväuö maraskuuta 1910. rluskunnarl pä" ätöksen

Lisätiedot

ITK 236 Jups. Elektroninen liiketoiminta kahtena prosessina (Kambil & van Heck) Monikanavamalli

ITK 236 Jups. Elektroninen liiketoiminta kahtena prosessina (Kambil & van Heck) Monikanavamalli IK 236 Jp Elr l h pr (Kbl & v Hc) Mvll l p fgr vr h vl 1 ll ypyä j v rll (hp://www.-fcr./) hc prr chcl Idvdl Org Idry Scy Grc b dl frwr cg f Sp-prl prl d cp /cgr cr ll lvl (.., hc prr). ). h cp c f dld

Lisätiedot

ole vastaanottotiloja.

ole vastaanottotiloja. Kiinteistd Oy Kalajoen Keidas Karhuojantie 2 90460 Oulunsalo TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.-3122009 1 Yleistai yhtidstii Yhtion omistamissa rakennuksissa huoneistot varattu osakkeenomistajille lomaasunnoiksi.

Lisätiedot

hydiiill AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TULOKSIA TILIVUOSI 1992 TIEDONANTOJA

hydiiill AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TULOKSIA TILIVUOSI 1992 TIEDONANTOJA hydiiill TIEDONANTOJA 192 1994 AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TULOKSIA TILIVUOSI 1992 MAATALOUDEN TALOUDELLINEN TUTKIMUSLAITOS AGRICULTURAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE, FINLAND RESEARCH

Lisätiedot

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS TTK AATALOUDEN TUTKIUSKESKUS Tiedote 2 / 89 LEO USTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEELÄINEN, KATRI PAKALA ja ARKKU KONTTURI Kasvintuotannon tutkimuslaitos Virallisten lajikekokeiden tuloksia 98988 JOKIOINEN

Lisätiedot

KASVINSUOJELULAITOKSEN TIEDOTE N:o 12

KASVINSUOJELULAITOKSEN TIEDOTE N:o 12 MAATALOUDEN TUTKMUSKESKUS KASVNSUOJELULATOKSEN TEDOTE N: 2 Annel Karhnem, Lea Kurk, Ral Pes-ala, Tapan Pessala, Jaakk Säk: Rkkakasven trjunta-aneden ja kasvunsääteden ketulkset 976 Puutarhavljely VANTAA

Lisätiedot

suomeksi eduskunta 2012

suomeksi eduskunta 2012 d 2012 Ed vd y 6. h 2012. Ph jh h, dj K T, d v hh j vh. Ed hh v d dj E H (d.) j vhh dj P Rv (.). T vhh j A Jh (.). Vv vj v 7. h, j v d Tj H v v vv. Tv d v S Nö yhy d 1. 2012 jh v. P E h d v. K d S E v

Lisätiedot

Kalevankatu 31 00100 Helsinki puh 09-6866 780 fax 09-685 7588. Seinäjoen Keskustorin korttelit Luonnossuunnitelmat 3.5.2013

Kalevankatu 31 00100 Helsinki puh 09-6866 780 fax 09-685 7588. Seinäjoen Keskustorin korttelit Luonnossuunnitelmat 3.5.2013 Klv Hl ph 9-6866 78 fx 9-68 788 Säj Kr rl Llm.. Tjä - Cpyrgh @ Arhd NRT Oy Säj Kr Tr ympärö rld hylm Tv Tää vh ly Säj Kr j ympärö rld hämmhdll ä rlr rmllj. Slh v ll & hyää rl pvll l & lää rmh pl & j mv

Lisätiedot

Q 17.1/27.2/74/3. GEOLOGINEN TUTKIMUSLAITOS Geofysiikan osasto HP 9820 A-ohjelmaseloste. T. Jokinen SUSKEPTIBILITEETTIPROFIILI

Q 17.1/27.2/74/3. GEOLOGINEN TUTKIMUSLAITOS Geofysiikan osasto HP 9820 A-ohjelmaseloste. T. Jokinen SUSKEPTIBILITEETTIPROFIILI Q 171/272/74/3 T Jokinen 1974-12-02 GEOLOGINEN TUTKIMUSLAITOS Geofysiikan osasto HP 9820 A-ohjelmaseloste SUSKEPTIBILITEETTIPROFIILI 4 171 /272/74/3 T Jokinen 1974-12-02 GEOLOGIIVEIV 'i-litkimuslaitos

Lisätiedot

n TIEDOTE N:0 1 Karjalan koeasema Reijo Heikkilä ja Pekka Koivukangas Sääolosuhteet ja viljelyvarmuus Pohjois-Karjalassa Tohmajärvi 1979

n TIEDOTE N:0 1 Karjalan koeasema Reijo Heikkilä ja Pekka Koivukangas Sääolosuhteet ja viljelyvarmuus Pohjois-Karjalassa Tohmajärvi 1979 MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS Karjalan koeasema n TIEDOTE N:0 1 L. Reijo Heikkilä ja Pekka Koivukangas Tohmajärvi 1979 Sääolosuhteet ja viljelyvarmuus Pohjois-Karjalassa Maatalouden tutkimuskeskus KARJALAN

Lisätiedot

P ER I.JS KI.J NTOARVIOil PÄMTYS. As Oy Saariselänkuja 1 $aariselänkuja I 00970 HELSINKT. Laadifiu: 3.9.20'13

P ER I.JS KI.J NTOARVIOil PÄMTYS. As Oy Saariselänkuja 1 $aariselänkuja I 00970 HELSINKT. Laadifiu: 3.9.20'13 t, P R I.S KI. TARVIil PÄMTYS As y Siselänkuj 1 iselänkuj I 00970 HSIKT difiu: 3.9.20'13 Y}ITVT Rkennustekniikk Asunt y Siselänkuj 1 n Helsinin Mellunmäess sijitsev kuuden suinkestln nudstm yhti. Rkennusvusi

Lisätiedot

IrUl. L(r. \a,u j l,/"å"? i\, -à (*rl. rj -t. ehdoinx+y:40. xrj > v. XV ky. \ì i. ' -?"{ '?ç;: l+ r t {À- U i. 3,t (.", ) .1CI= \ i.

IrUl. L(r. \a,u j l,/å? i\, -à (*rl. rj -t. ehdoinx+y:40. xrj > v. XV ky. \ì i. ' -?{ '?ç;: l+ r t {À- U i. 3,t (., ) .1CI= \ i. \u /"Å"? d--- ( + r À- ru v. V ky ç. Vsn Rmpuu Oy myy shuksen svuueen synyvän purun rk-neeks kheen ksus-kheeseen. ( Oss puru ehdään ämmykseen käyeävää peeä (2 s purus käyeään muvkmps-evyen vmsukseen. Vkss

Lisätiedot

suomeksi eduskunta 2013

suomeksi eduskunta 2013 d 213 Ed vd y 4. 213. Ed v d E H (d.) j v P Rv (.). T v j A J (.). Vd 213 vv vj v 5., j v 212 v v d S Nö v vv. Vv v y 12. 213 j. K Jy K (.) jj T S (.) j J S (.) db. Ojj vv v - - j vyv-d,, d d d. K j db,

Lisätiedot

J u s s i N ie m i-p y n ttä ri, y lilä ä k ä ri, M a lm in p s y k ia tria n p o lik lin ik k a T o rs ta i 1.1 2.2 0 1 1

J u s s i N ie m i-p y n ttä ri, y lilä ä k ä ri, M a lm in p s y k ia tria n p o lik lin ik k a T o rs ta i 1.1 2.2 0 1 1 M IT E N O S A A M IS T A V O I J O H T A A? jo ita k in a ja tu k s ia J u s s i N ie m i-p y n ttä ri, y lilä ä k ä ri, M a lm in p s y k ia tria n p o lik lin ik k a T o rs ta i 1.1 2.2 0 1 1 E s ity

Lisätiedot

JUMALAN OLEMASSAOLOA. En voinut enää kieltää

JUMALAN OLEMASSAOLOA. En voinut enää kieltää A E l JUMALAN OLEMASSAOLOA V jl l l j Igl j l l l M j l l j M l l? K ö ljl p j pö l j pl j lpp Ol g l j lppj lp M j l j lblg Rc Dw j l H l pjl l l p l j DNA: j l l l S pl J l p l l l l M ö j lppj lp pl

Lisätiedot

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS Tiedote 2/88 LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, KATRI PAKALA ja MARKKU KONTTURI Kasvinviljelyosasto LIISA MATTILA Laskentatoimisto Virallisten lajikekokeiden

Lisätiedot

M Arvio. tttilrili ttr. metsämaan arvosta. uui0 [rttta. Pl,[ 0{00 12r832. metsänhoitoyhdistys. Laatijan allekirjoitus. Lisätietoja.

M Arvio. tttilrili ttr. metsämaan arvosta. uui0 [rttta. Pl,[ 0{00 12r832. metsänhoitoyhdistys. Laatijan allekirjoitus. Lisätietoja. M Arvi metsänhityhdistys metsämaan arvsta Omistaja Kunta Kylä Tila Rn: Ala, ha Sal Phj a kylä LJtila 2:97 L33,L SALO 25,11.214 Lisätietja Laatijan allekirjitus Hakala Raun uui [rttta tttilrili ttr Pl,[

Lisätiedot

KehityInvoitelijana. Pitovoitelu. Luistovoitelu. Pitoalueen puhdistus Pikavoitelu Purkkivoitelu Liisterivoitelu Kisavoitelu

KehityInvoitelijana. Pitovoitelu. Luistovoitelu. Pitoalueen puhdistus Pikavoitelu Purkkivoitelu Liisterivoitelu Kisavoitelu y vj PÄ V, V HLU HH M MR PR? d U j j v, f c, j v v j Pj, yy wwwcff /cf /cff j j v j j j y V - j j,, j d y v j v j,,, vyy yvj -Vj j J P PÄ V, V HLU HH M MR PR? d U j j v, f c, j v v j Pj, yy wwwcff /cf

Lisätiedot

Peitelevy ja peitelaippa

Peitelevy ja peitelaippa Peitelevy ja peitelaippa Tuote LVI-numero Pikakoodi PEITELAATTA MERIKA 5688050 JF92 50-75-110/VALKOINEN 510 PEITELEVY ORAS D70/G1/2 167051 PEITELEVY KAULUKSELLA 50 MM-130 MM PEITELEVY KAULUKSELLA 75 MM-150

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2017) 112 final LIITTEET 1 9.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2017) 112 final LIITTEET 1 9. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. maaliskuuta 2017 (OR. en) 7057/17 ADD 1 TRANS 97 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 6. maaliskuuta 2017 Vastaanottaja: Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET

Lisätiedot

ART HOUSE C M Y CM MY CY CMY K. Harjoitus tekee mestarin. Suomen kielen syventäviä harjoituksia maahanmuuttajille. Marja-Liisa Saunela

ART HOUSE C M Y CM MY CY CMY K. Harjoitus tekee mestarin. Suomen kielen syventäviä harjoituksia maahanmuuttajille. Marja-Liisa Saunela J K T K j j I A-S A A L J A j-bjö M Sb V Hj 3: j j j j j j j Kj j j j j j K j j M j j j j S - j - j ö Hj 3 j j j j T ö j j ö - j TITOSANOMA Mj-L S Hj 3 S j j ART HOUS Hj C M Y CM MY CY CMY K Oj j K S L

Lisätiedot

MAANANTAINA KLO 18

MAANANTAINA KLO 18 EIÄI.. I. I.. #i i iij: i i gi i ill! gi d i i i.. l i: i.. l i il l. ij ld l l., il l. l.. l ilil li i. iii li ld l () jl. I li: gi d i. ii -ijl ijli il id il bff-d j igi. il iii i.. - i. i.i@jii.fi iii

Lisätiedot

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS Tiedote 7/87 LEO MUSTONEN, SEPPO PULLI ja OLLI RANTANEN Kasvinviljelyosasto LIISA MATTILA Laskentatoimisto Virallisten lajikekokeiden tuloksia 1979-1986 JOKIOINEN 1987 ISSN

Lisätiedot

b) '5555z-?:lo -1:7 ' 5 ',r+i (i-å) n- r*or i+i- sl4-4 s-5-''- (å) 2:+ 2 r t I 3-3 a)23+42 Ð'+., (, -:), u)j++ b)2-1 "i

b) '5555z-?:lo -1:7 ' 5 ',r+i (i-å) n- r*or i+i- sl4-4 s-5-''- (å) 2:+ 2 r t I 3-3 a)23+42 Ð'+., (, -:), u)j++ b)2-1 i Tampereen kesäyliopisto, kevät 20 1 5 Thlousmatematiikan perusteet, orrr s ro30 L. harjoitus, (la 12.11.2015) 1. Laske seuraavat laskut. Laske kukin lasku ensin käsin þnää ja paperia käyttäen. Anna vastaukset

Lisätiedot

Harjoitus 2 ( )

Harjoitus 2 ( ) Harjoitus 2 (24.3.2015) Tehtävä 1 Figure 1: Tehtävän 1 graafi. Aikaisimmat aloitushetket selvitetään kaavoilla v[0] = 0 v[p] max 0 i p 1 {v[i]+a i (i,p) E} = v[l]+a l d[p] l. Muodostetaan taulukko, jossa

Lisätiedot

)x -)! ^i, + lu" x---',!^,y+je+ov. z'?+t' -t e +v A,ft1 = ffi*- my. Am= ft1x- fhy. A R-*t+AJa^HtNeN. lla.f J^ YA r e. LAtTE^l,NeN YDtMFffi

)x -)! ^i, + lu x---',!^,y+je+ov. z'?+t' -t e +v A,ft1 = ffi*- my. Am= ft1x- fhy. A R-*t+AJa^HtNeN. lla.f J^ YA r e. LAtTE^l,NeN YDtMFffi Yl ast.qvaj lv zrn Ja Re/4Frto M pg,4f{_g LAtTE^l,NeN YDtMFffi lla.f J^ YA r e Ä^W: frtxhrä- Yrr;rer rn Tulo 6- Y7' r, T' t? Atcrr o,vg R CIA a elt H^J o*>1r M n AÅ = R

Lisätiedot

POISTOILMAVENTTIILI HALTON

POISTOILMAVENTTIILI HALTON Venttiilit Tuote LVI-numero Pikakoodi 8707702 AT09 URH/A-100 URH/A-125 URH/A-160 URH/A-200 URH/B-100 URH/B-125 URH/B-160 URH/B-200 PEITELEVY HALTON CS/ULA-160 TULOVENTTIILI HALTON ULA-100 TULOVENTTIILI

Lisätiedot

-jter.* toi*t* p,rolirt"u rutf-i'ä"]*'* bil* * i*',,s* t *st*t*.,*g& detaanvälitaajuuoasteen rajoittirl,exrssy nqgpti{v*ediä:ifltid*,f sl&.

-jter.* toi*t* p,rolirtu rutf-i'ä]*'* bil* * i*',,s* t *st*t*.,*g& detaanvälitaajuuoasteen rajoittirl,exrssy nqgpti{v*ediä:ifltid*,f sl&. LJ ffi*sfi ril,fln U1*-vir-iinsn *nenni- i* $,gkpie eq r mk*eänii{lerl,rraa;ri,ee}1a'iry* kokernuxa iq. nioa" *e xiiå ei L*ihi* h*rm**.j& oe, Sen rplxe&si oak'åf u*ei -jer.* grpsisl&vn ähän yrr{yl*een

Lisätiedot

OULUJÄRVEN MELONTAKESKUS VAALA / UITON RANTA

OULUJÄRVEN MELONTAKESKUS VAALA / UITON RANTA OULUJÄRVEN MELONTAKESKUS VAALA / UITON RANTA ljljc Olj - j l j j l Olj l l j j jd jj g j l S ll l- j ld j 1800-ll lld ll j l Olj Olj Ml Ml j Vl S U Vl Ol j Kj j l- j ld Vl ll ll llll lj Mlllj l Vl Sl j

Lisätiedot

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ulkoinen/S i säinen 1.r_.2L5 31.8.2].5 Sivu l- 5. L.2]-5 2]-5 215 l_-8 ToUeutuma 2r_4 l--8 5 Tekninen lautakunta TUTJOSLASKELMA TueE ja avustukset TOTMINTATUOTOT TOIMINTAKUI UT HenkiLösivukulut Henki 1östökul-ut

Lisätiedot

OUTOKUMPU OY KAIRAUSNAYTTEISTA - 1. Kalibrointi Kanavarajojen asetuksen jälkeen mitattiin 40 kpl ns.

OUTOKUMPU OY KAIRAUSNAYTTEISTA - 1. Kalibrointi Kanavarajojen asetuksen jälkeen mitattiin 40 kpl ns. Q * Q>~/X - 4514 02 0 K MALMNETSNTA X-MET -ANALYSAATSORN TESTAUS NOLYBDEENN ANALYSOMSESSSA ATTOJARVEN KARAUSNAYTTESTA - Työn tarkoituksena on ollut tutkia X-Metin soveltuvuutta geologisten näytteiden analysointiin

Lisätiedot

SUODATIN- PATRUUNAT MASINO-HYDROSTO KEY OY

SUODATIN- PATRUUNAT MASINO-HYDROSTO KEY OY 1 SUODATIN- PATRUUNAT 2006 10 MASINO- KEY OY 2 Masino-Hydrosto key Oy toimittaa suodatusjärjestelmiä, suodattimia ja patruunoita hydrauli- ja kiertovoitelujärjestelmiin, kompressoreihin, ilmalle, vedelle

Lisätiedot

2 Keminmaa 3 4 5 6. Haaparanta TORNIO. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 4 Kemi

2 Keminmaa 3 4 5 6. Haaparanta TORNIO. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 4 Kemi LIITE.. Pek ka ti injun Heik rä npe ä nper kkaa u u L joki Kylä L LIITE.. i aar Na u ska ang as ik ju Koi vuh ar Ru u tti Mä nt Väi nöl ä y lä Ma rtta Vai n io n ine Tor v o Paa tti Las si ik ko Kem inm

Lisätiedot

F_l/ mlmz SOVE LLU STE HTÄV Ä G RAVITAATI O LA I STA. Fon. (vetovoima) mr ja lxz välinen gravitaatiovoima. kappaleiden massat ovat mr ja mz (kg)

F_l/ mlmz SOVE LLU STE HTÄV Ä G RAVITAATI O LA I STA. Fon. (vetovoima) mr ja lxz välinen gravitaatiovoima. kappaleiden massat ovat mr ja mz (kg) SOVE LLU STE HTÄV Ä G RAVITAATI O LA I STA ltl ka ppa leiden (vetovoima) m ja lxz välinen gavitaatiovoima Fon F_l/ mlmz 2 kappaleiden massat ovat m ja mz (kg) on kappaleiden keskipisteiden välinen etäisyys

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

TEKNISET TIEDOT. ISO 6432 minisylinterit Ø 8-40 mm

TEKNISET TIEDOT. ISO 6432 minisylinterit Ø 8-40 mm ISO 6432 minisylinterit Ø 8-40 mm Univerin minisylinterien kehitystyöhön on hyödynnetty vuosien tutkimustyö ja tuotekehityksen saavutukset. Tuloksena on luotettava tuote, joka soveltuu kaikkein vaativimmankin

Lisätiedot

MASKEERAUS: KOSMETOLOGIOPISKELIJAT LAURA YLITALO, KAROLIINA SIRPELÄ, MERVI SARJANOJA VALKEAKOSKEN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO KUVAT: JYRKI LUUKKONEN

MASKEERAUS: KOSMETOLOGIOPISKELIJAT LAURA YLITALO, KAROLIINA SIRPELÄ, MERVI SARJANOJA VALKEAKOSKEN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO KUVAT: JYRKI LUUKKONEN g k W H C MASKEERAUS: KOSMETOLOGIOPISKELIJAT LAURA YLITALO, KAROLIINA SIRPELÄ, MERVI SARJANOJA VALKEAKOSKEN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO KUVAT: JYRKI LUUKKONEN EDUNVALVONTAA ASENTEELLA www.u.f / www..f TUOTANTOVASTAAVA

Lisätiedot

Harjoitus 2 ( )

Harjoitus 2 ( ) Harjoitus 2 (27.3.214) Tehtävä 1 7 4 8 1 1 3 1 2 3 3 2 4 1 1 6 9 1 Kuva 1: Tehtävän 1 graafi. Aikaisimmat aloitushetket selvitetään kaavoilla v[] = v[p] d[p] l. max i p 1 {v[i] + a i (i, p) E} = v[l] +

Lisätiedot

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MTTK MAATALOUDN TUTKIMUSKSKUS Tiedote 12/85 MAURI TAKALA Hämeen tutkimusasema Asumajätevesien imeyttäminen maahan ja energiapajun viljely imeytyskentällä JOKIOINN 1985 insn 359-7652 MAATALOUDN TUTKIMUSKSKUS

Lisätiedot

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =.

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =. Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. 1 Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. ------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot