MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS"

Transkriptio

1 MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS Tiedote 7/87 LEO MUSTONEN, SEPPO PULLI ja OLLI RANTANEN Kasvinviljelyosasto LIISA MATTILA Laskentatoimisto Virallisten lajikekokeiden tuloksia JOKIOINEN 1987 ISSN

2 MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS TIEDOTE 7/87 LEO MUSTONEN, SEPPO PULLI, OLLI RANTANEN JA LIISA MATTILA Virallisten lajikekokeiden tuloksia Maatalouden tutkimuskeskus Kasvinviljelyosasto 316 JOKIOINEN (916) Maatalouden tutkimuskeskus Laskentatoimisto 316 JOKIOINEN (916) ISSN

3 SISÄLLYS Virallinen lajikekoketoiminta Koetulosten tulkinta Sivu 1 2 SYYSRUIS jan Jussi 6 Voima 1 SYYS VENÄ Aura 14 KEVÄTVENÄ Kadett 18 Luja 22 Ruso 26 ORA Agneta 3 Arra 35 jan Pokko 4 Kustaa 45 KAURA Puhti 5 Veli 55 ERNE jan emmo 6 Proco 64 KEVÄTRYPSI Emma 68 KEVÄTRAPSI Topas 72 VARAISPERUNA Ostara 76 RUOKAPERUNA, Rekord 79 TÄRKKELYSPERUNA Saturna 83

4 Sivu TIMOTEI Bottnia II 86 Tarmo 9 NURMINATA Boris 94 Kalevi 96 KOIRANEINÄ aka 98 ENGLANNIN RAIEINÄ Riikka 12 ITALIAN RAIEINÄ Barmultra 14 Tewera 18 PUNA-APILA Bjursele 112 jan Venla 114 ALSIKEAPILA Stena 116 NURMIKKOKOKEET Punanata 118 Niittynurmikka 128 NURMIKASVIEN SIEMENTUOTANTOKOKEET Timotei 138 Nurminata 144 Koiranheinä 147 Eriglannin raihein ' 149 Punanata 15 Niittynurmikka 156 Puna-apila 162 Alsikeapi] 165

5 1. VIRALLINEN LAJIKEKOETOIMINTA Virallisen lajikekoetoiminnan tehtävänä on selvittää uusien pelto'kasvi-, lajikkeiden viljelyarvo ennen niiden viljelyyn ottamista ja lajikeluetteloon hyväksymistä. Viralliset lajikekokeet järjestää Maatalouden tutkimuskeskus. Kokeita tehdään MTTK:n osastoilla ja tutkimusasemilla sekä tutkimuskeskuksen toimesta eräillä liikelaitosten koetiloilla. Viralliset lajikekokeet ovat vuonna 1986 annetun asetuksen perusteella maksullista koetoimintaa. Lajikekokeiden kustannuksista vastaavat kasvinjalostajat tai lajikkeeh omistajat. Virallista lajikekoetoimintaa johtaa MTTK:n kasvinviljely osasto Jokioisissa. Virallisia lajikekokeita järjestetään kaikilla tärkeimmillä viljelykasveilla. Kunkin kasvilajin kokeilu tapahtuu sen viljelyyn soveltuvalla alueella käytännön viljelyä vastaavissa kenttäkokeissa. Esimerkiksi kevätvehnän lajikekokeet ovat pääosin Etelä-Suomen lajikekoepaikoilla. Vastaavasti ohralajikkeiden kokeita tehdään mallasohraa lukuunottamatta koko maassa. Virallisia lajikekokeita järjestetään kaikkiaan 2 koepaikalla (kuva 1). Virallisia lajikekokeita tehdään MTTK:n toimesta ja valvonnassa myös MTTK:n kasvinjalostusosastolla ja ankkijan kasvin= jalostuslaitoksella sekä Maatalouskeskon ja Suomen Sokerin koetilalla. Tärkkelys- ja ruokateollisuusperunan lajiketutkimus tehdään yhteistyöss'd Perunantutkimuslaitoksen kanssa. Virallisten lajikekokeiden tulosten perusteella päätetään myös Maatilahallituksen.kasvilajikeluetteloon otettavista lajikkeista. Virallisessa lajikeluettelossa pidettävistä lajikkeista päättää MaatilahaUitus Maaja metsätalousministeriön asettaman kasvilajiketoimikunnan esityksestä. Kasvilajikeluettelo julkaistaan vuosittain (liite 1). Lajikeluettelo on neuvonnallinen ja sen tehtävänä on ohjata lajikevalintaa ominaisuuksi1- - T taan parhaisiin lajikkeisiin sekä toimia lajikevalinnan perustana Virallisten lajikekokeiden tuloksia julkaistaan vuosittain monifi:eri tavoin viljelijän ja neuvonnan käyttöön. Tulosten perusteella tekevät myös tutkimusasemat ja maatalouskeskukset alueellisia'yhteenvetojä ja lajikesuosituksia.

6 2 2. KOETULOSTEN TULKINTA Tässä vuosittain julkaistavassa virallisten lajikekokeiden tulostiedotteessa on esitetty lajikekokeiden tulokset vuosilta Tulokset on esitetty kunkin lajikkeen osalta parivertailuna mittarilajikkeeseen. Mittarilajikkeen tulokset ovat keskiarvoja kaikista niistä kokeista, joissa se on ollut mukana. Muiden lajikkeiden tulokset ovat poikkeamia mittarin tuloksista niissä kokeissa, joissa kukin lajike on ollut samanaikaisesti mittarin kanssa. Parivertailusta johtuen tulostaulukoiden kaikkia lajikkeita ei voida verrata suoraan keskenään, koska tulokset eivät ole peräisin tarkalleen samoista kokeista. Tuloksissa ovat mukana lajikkeiden satotulokset viljelyvyöhykkeittäin, maalajeittain ja vuosittain eriteltynä. Nurmikasvien satotulokset esitetään myös nurmen iän mukaisesti ryhmiteltynä. Koetulosten lukumäärä on ilmoitettu vain satotulosten osalta. avaintojen ja määritysten tulosmäärä voi olla eräissä tapauksissa satotulosten lukumäärää pienempi.. Ohran koemaiden maa-analyysi ja viljavuustiedot on esitetty maalajeittain (taulukko 1). Lajikkeiden viihtyvyyttä ja happamuuden sietokykyä tarkasteltaessa on syytä kiinnittää huomiota maalajeittaisiin tuloksiin. Ohralla liejusaven kokeet ovat erityisiä happamuu denkestävyyskokeita, joissa maan p ja viljavuus on alhainen. Ohran happaman liejusaven koetulokset eivät ole mukana lajikkeiden kokonaistuloksissa. Seuraavassa esitetään tulostaulukoiden tulkintaan liittyviä yksityiskohtaisia ohjeita. Viljelyvyöhyke -sarake osoittaa alueen, jolta tulokset on laskettu. Laskentaan ei ole otettu tuloksia mittarin viljelyaluetta Pohjoisempaa: Kokeita (kpl) ilmoittaa, kuinka monessa kokeessa lajike on ollut samanaikaisesti mittarin kanssa. Sato (kg/ha) on lajikkeen keskimääräinen sato niistä kokeista, joissa se on ollut mittarin kanssa samanaikaisesti.

7 Suhdeluku (sl) on lajikkeen keskimääräinen suhteellinen sato verrattuna mittarin satoon. Talvituho (%) talvituhon keskimääräinen osuus kasvustosta, 1 tuhoutunut. t'aysin Lako (%) kasvuston keskimääräinen lakoutumisaste, 1 = täysin lakoutunut. Kasvuaika (vrk) kylvöstä keltatuleentumiseen. Korkeus (cm) kasvuston keskimääräinen korkeus. 1-jyvän paino (g) sadon 1-siemenen paino. ehtolitrapaino (kg) sadon tilavuuspaino. Valkuaispitoisuus (%) sadon valkuaispitoisuus kuiva-ainetta kohden. Kuori (%) kauran kuoren osuus sadosta. Sakoluku 1 sakoluku normaalina viljankorjuuajankohtana. Sakoluku 3 sakoluku 1-3 viikon kuluttua normaalista korjuuajankohdasta. Valkuaissato (kg/ha) valkuaisen määrä kuiva-ainesatoa kohden. öljypitoisuus (%) sadon öljypitoisuus kuiva-ainetta kohden. öljysato (kg/ha) öljysadon määrä kuiva-ainesatoa kohden. Keitto 6 min (%) pehmenneiden herneiden osuus tunnin keittoajan jälkeen. Lentonoki (kp1/1 m2) nokitähkien keskimääräinen lukumäärä kasvustossa.

8 4 Perunan laatuarvostelun asteikko: 1 = täysin ruton saastuttama 1 = myöhäisin 9 = paras ulkonäkö 9 = paras sileys 9 = suurin rupisuus 9 = suurin pintavikaisuus 9 = suurin maltovikaisuus 9 = suurin jauhoisuus 9 = paras maku 9 = pienin tummuminen 9 = pienin rikkikiehuminen Tilastollinen Merkitsevyys parivertailu mittarilajike - verrannelajike = erittäin merkitsevä ero = hyvin merkitsevä ero = merkitsevä ero Taulukko 1. Ohran koemaiden maa-analyysitulokset maalajeittain v Maalaji p Ca mg/1 K P Mg Karkeat kivennäismaat 6, , 18 Savimaat 6, ,5 332 Liejusavi 4, ,7 96 Multamaat 5, ,2 272 Turvemaat 4, ,9 2 Keskimäärin 5, ,7 222

9 Viljelyvyöhykkeet sekä virallisia lajikekokelta tekevät Maatalouden tuikiniuskeskuksen tutkimusasemat ja Maatalouden tutkihiuskeskuksen toime's^ta virallisia lajikekokeita tekevien laitosten koepaikat. Kasvinviljelyosasto (KVO), Jokioinen Lounais-Suomen tutkimusasema (LOU), Mietoinen Satakunnan tutkimusasema (SAT), Kokemäki Kymenlaakson tutkimusasema (KYM). Anjala ämeen tutkimusasema (ÄN), Pälkäne Sata-ämeen tutkimusasema (SA), Mouhijärvi Etelä-Savon tutkimusasema (ESA), Mikkeli Pohjois-Savon tutkimusasema (PSA), Maaninka Keski-Suomen tutkimusasema (KES), Laukaa Etelä-Pohjanmaan tutkimusasema (EPO), Ylistaro Karjalan tutkimusasema (KAR), Tohmajärvi Keski-Pohjanmaan tutkimusasema (KPO), Toholampi Pohjois-Pohjanmaan tutkimusasema Ruukki Kainuun tutkimusasema (KAI), Vaala Lapin tutkimusasema (LAP), Rovaniemi Kasvi njalostusosasto, Jokioinen ankkijan kasvinjalostuslaitos, yrylä Maatalouskeskon koetila, auho Perunantutkimuslaitos, Lammi Suomen Sokerin koetila, Salo (ppo), Y listaro Mikkeli Mouhijärvi Pälkäne Kok7äki Lammi Ti auho Mietoinen 9 \ Jokioine Anj.:1 Salo. yviä,.'..., ' '''Ci).7? 4,17-1: 1 P III Rovaniemi Ruukki. IV Toholampi Vaala Laukaa Sotkamo Maaninka To hmajär vi

10 6 AJOPVM 1 6-DEC nr) C) M M vd r- r1 r4 c, ur) co un CD,1 un r- cv WD g4 M r m 1:4 M g4 D h-i 9c 9C 4c u") rn CD V) cy ei cq 1 cy ra 1 4c r- r- cp ra cn I 4c nn r- cn un cn rlc11i 1 CD 1 rl CN g T P Ic. mmmmcr r-linm,ii.r) k.c>u.,,:rmm on r24 o e-1 M cn rn ra T-1 T ra ra ra ra 1--1 ra M MD g4 El.r.O 4 MTANNal M1Dinka NODWNrs 1-IM 1-3. m Ei -,;:r en ra rn.-4 'CP Ui,1.1.,1 '.-1 cy nn un -r cr M fq TA 1-1 4c -X 9c R Nl ril R C/,,.. ; r.,, rn ra ra 1 rfl 4: -c -K C> C> N N CD,-1 N <V 4c 4c I-D.. M dp r- cv en CD V) CD Ui cy r4 r- r- cl cy CD CN 1.g4.cr,,--1 (y.--1 ra TA TA 1 I 1 1 Ei 1 \ EI 1--i 1 4: 1-1 un cy CO r-,-1,-1 cp V) CN 'Cl. ";:1" kj) Ui CN CO ra TA E-1 EI E-' rzl 4c 4C 4C 4C 4C 4c 4c 4C 4C 4c 4C 4C 4C 4C lc 4C -X lc -X 4c CDCD,:l. r--,:r r-- co cy c 1 (-1 ko r, r-- TA Lli Lr) I-5 VI C: r-1 r-i CD CO T-1 T-1 T-1 r-1 T-1 r-1 CD CD 1--1 r-1 r-1 C:) C:1 1 T-1 T-4 r-1 T-1 r-1 r-1 r-i T-1 T-1 r r-1 TA T-1 T-4 E-1 1. CO ri,1 VD 3 CO r-- Ui C::, 1 CO 'zr cr CO 1 W (:).- r-1 r-- on CO Lf1 CYN lf) lc) Lr) ON on Lr) cy rn Cs4 111 rsl E-1 \ rf).-- Cil LCD V) CD C:) LC) le) cc) r-- r-- co c:::, r-- c Lin 4 g4 rn rn rn rn en cr 'zr rn nn rn rn rn nn,zr rn cr rn co M M 1.1 un Ui 3 CD.4 N Cn r-1 ra rn rn CD CO 1--1 cy r- r- r- rn un rn on rn rn rn un un rn rn rn (\I ra F.7.1 i-i El EI ko [xl 3 VI Ei 1 D 11 C) m E-1 r N CNCO T--1 4( 4c CO k. CN1 r- m CO,-1 r:-.1 on in (Nl c) cr cr N. h4ca. 1-,1 CD ra CD CD ra ra ra ri CD CD ra TA ra.-1,-1 t'd nn rn cy cy nn cy cy nn rn rn cy (.1 cy on rn nn : >i ra ra ra,4 ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra W U) to C.. tn h4 cp cp CO 1 1 1x1 tn.cr (Nl vp Cr ra r-i en CD C, 1'D V) ra Ul up cn,--i up.zi, cn p, 2 1 ra CO M LO ONN '. MM en r- r- r-,:4 1%, tn r- r- r- >4: 1-D g4 i i K4 Q4i QQD W 1-D t.)īdi-ji-d D I-D

11 t-) M CD cv un rn m VD In r- ev r-i CN VD CD cr (Nl VD VD CD r-1 Ch CD CD CD r-1 CD r4 1-4 CD CD CD r-1 T-1 r-1 r-1 r-1 r4 r-1,4 T-1 ra r4 r-1 r-1 r4 1)% g VD cr N VD cr rv r- r- CD >I N VD rn CO 3 r- rq cn cr n4 rq 4 CD Ul CO T-1 T-1 nn ko CD ry un :C) W cr Cr rn cr Cr Cr cr cr cr cr ccqc' Lfl QLflr4m T-1 CO N N CN1 Lr) cr UI Cr Cr M M i.1 un un un un un 1 1 m m un un T-1 N UI N T-1 eq N W 4, M 11MM WCACNCI'cl' MCr'VDCNN crw M 1 r-it-1t-4-1 %-11 % r-1 t-1r-1,-it-it-1 [4 Ch 1.1) cr VD CO lie) cn cr en r- r- yocr cr CD (Nl >4 N, VD l'", CD r4 r- un r- r-i CO CN Ch r- nn VD cv un nn un r- Ch CN Cr lil C"- VD m cr VD Cir) r- nn :C) W nn nn rn rn m nn nn nn m nn m nn m rn nn rnrn % Ch CO IS) 1 cn cn1 r4 VD CO cr 111 m VD N (Nl N T-1 T-1 r4 r4 N r-1 -. u) m r- r- r- VD r- ry CD (Nl Ul CD VD un cy r- co cv cv o 1 t-4-1 T-1 r-1 T-1 N r-1 1 r-1 r-1 T-1 r-1 i-1 r1 r-1 r T-1,-1 Lx41 g CO r-1 M 1 N N Cr Sr cp r - m Ln c) cs Oli) >'N.--i m m %. m Lin c Cr CO "' r-1 cv t.n cr cn m M cr un cr V) M 1 Ch cfn Ln.71 m cn m co : men :Iimrn cr zrrenrn rnrnrn.zrrn szrrn Ln Ln 1 CrIr on on Ln Ln a1 W VD M CIN cr N N P-1,-1 t-1--i r-1 4C 4c 4c 4C 4 M CD m CD C"... cr CO Ul'eg 111 r4 CO r- cr CD r- r- T-1 CD T-1 r-1 CD CD T-1 r-1 ri T CD CD 1-4 T-1 r-1 CD r r-1 T-1 r-1 r-1 r4 ra 1-4 r-1 T r4 r-1 r1 Ei rx2 rl nr1..;:i. VD CD 1 C"... N ("Nl UI C) CA rq CD m k.o r- VD Nl >I N cv VD rn CD II/ CD CN 1-4 Ur) nn VD 1 N rn oo rn OD CO r-, VD CD VD VD OD r- 3 on r- m kr) C) : h4 m nn m mm cr cr rn mm rn rn m nn nn crm h4 >4 f- cn cn cn r- r- co cp r- r- cn co un c> cn cy r-on E-f N nn rn <Nl rn rn cy nn r-i r-i cy nn cv nn cv r-i (xl 1:4 M 1-4 4:g4 4E-1 Ei g 1E-1 Ei cii E II ko >I W COM Ei 1: M f--> N M r-f D Lt1 h. U) U) W U) CO ) CD al E-4 M O cr N VD Nal r-1 M I-D Wr-1WW) r-ivd crch P4 h4 C) f< C) rn r-i CO OD VD ONN Mk cn 1:4 1--i h4 Ei N ('n 1-- r- r- 44 cl., en r- r- r- >4 C) 1-) 1`4 4 g4 >4 M g4 1-D 1!) W 1-) ci) f M f:1 u) 1-) l'o 1-) 1-D M r<g ai I-) I-) 1-D

12 8 AJOPVM 17- DEC C UI M M C\ 1 I. 1 CN1 crm (11 1/4.z11 EI C.1 1 M Cs4 r-i N C11 T-I C 1 C1I CV M r 1 r-i ' g... c> co co o Ln Ln Ln 1 LI" rn Ln c> c> oo,--i 1 Cr1 UI N cn Ln.o..i.. cr, m EI Ln -,71, kro rn -1 m., r, ko r-.,:r m -zi,,-i 1- h4 rn cr cr ci. ni cr -1, rn on -o,.o. rn rn r14 "r C I C1,1 r-1 h4 4c icc 4C 4c.K.C1 9C 4: IC 4c.3c U] U1 C) cr co r- UD oo un rn cr r- co nr1 N'. CD r-i CD CD CD r-i r-1 r-1 r-i CD CD r-1 CD r-1 r-i r-i %-1 e-i %-1 r--1 r-i r-1 M CO C) s:11 M Lf) m CO LI) M C (71 m r-- co <Nl c\i co r- 3 1-D C 1 r1 co co kro co rn rn on rn rn on nn mm rn on ni n1 on rn cr n1 EI C4 UD ud on rn rn N nn r-1 rn UD UD nn rn Un D cr cr on cr cr on ri N N m ' rn nn 4C EI -1 (12 El.N 4-(7 P4 rk 4 CD cr un ui cn CD CD CD CD CN r-1 r-i ri r-1 '.orn CD C ';:r ud N r- co CN CN r- mmmmm CD CD r-1 rs rs on rn ry ry ry eq r- UD cp,1 ri CD ri r-i ri r-i i-1 Cq '. Ui rn rr, vd VD,A vd C I Cr OD CD (11 -zr.crrn.cr-zr r-i r-i r-i ry ey ry r-i rn,-.4 rsi un r-1 CD CD CD r-i r-i r-1 r-i r-i N Ui N...7. Ln cn co rn CD c r- N CN cr.crrn.zrm CN Cq CD CD rs rg rg C'4 CD CD -1 r-1 CO r-1 co on cr c -zs. rn Ui rs W I'D II V) It W cxd-i EI 1 CN ) [4 14 cn W [4 cn C) CO 1 1 1i EI m -;:, N v.).1, r-i rn CD CD Ei ril I'D _ UD -1 un '.) -1'.'1' ON f:4? 2 ni 1--1 CD CD UD C) 1-4 N N CN '. ca 4 nn r- r- r- i: rk u) r- r- r- >4 I-) [=4 KC I-1 >I. 1 1 ) C4 1-D (1),- > A u] I-) I-D 1--)1--, W -,141-,1--J I-)W

13 , 1. -Ic ',,,,.., fil 4< 1=1 U) CD OD CNI VD "CP on.cr co r4 r- ch un r7., -1., CD,zr co,.i CD CD r-i CD CD. r-i r-i C) r-i CD CD C, r-i r-i r -1C rl 4-1 r-i r-i r-i r-i r-i r-i r-i 1-4 r-i r-i ri r-i r-i r-1 ra CO co r- CD CA rn r- rn r- CO CD rn un U) CD cp r-!> Ch N., CD CN rs r-i VD CNYCn rl rs CN rn.cal r-i VD r'l CD.1 (, rs M %-1 CN r-i Cs1 cn r-i cn Cl Ch cq CD Cs) 3 C) rn rn.c:19 rn rn.;:l.,:r rn cr nn rn cr rn cr cr cil ni r) /.: rn rn rn rn rn rn rn rn nn rn eq eq vo en rn rn CD r-i P-1 ra ra,-ir-1r-1r-1 ra ra rl 1--1 r-i r-i r-i 1 CD Ui Cn Cs1 r-i Ui r,1 V) Ui V) un CD CN rg CD CN eq CD ri ' r-i LCI131 Ul CD VD rn c VD O LO rosi ra V) Ui cn cr CrIN, V) CD rn eq CD es) eq nn r- cr CD cr Ch Ø VD rs Ai r- V) cr cr cr eq Aq VD b4 rg rn eq <Nl rn on rn nn rn rn on cr Ai on nn rn 1-.1 T-1 r1nm T-11-ArA %-1T1TA %-1 r-4,1 K K 4C 9C 1.1 4C.3C U) CD cn un eg ra co cn CP r-1 CD cn VD ra C) CD C) CD 1r4r4r1 ric)o1 ri r-irri r1rlrlri r-i.j1 g '. 1 CP 'Cr r- co rn CN r-i rn un r- CD N un rn r- cn r- c4 CD r- cr O cpmu1m rsou) rn rn rn rn en rn rn rn rn rn nn rn rn nn CD CD CD CD cn CD CD CD CD CD C) VD CD P14 ra ra ra TA ra TA ra 4c r- rn Ch Cn rn r- C) ra rn r-i CD C1 C4 en ocig co r- co un CO CO (Nl r-i CNN Ui cn r4 r- r- r- rn CD cr CD VD r- nn CP Ui Cr CP cr c:11 rq CN1 rn1 es1 N('4 134 rlrllr4 r-i CO V) OD 3 Cs1 CN Ui CP rs VD c/1 cr Cr. ccr, r- es1 r-1 r-1 cla tzl >f< E-1 ko com 11 3,R ($1.2 W 4E4 cn >4 COh.1 1. C) ra rn vo, r4 ra (Nl (1 r',1 VD VD C) r-i cn CD CN r-i r-i r-i r-i CD CD r-i r-i r-i r-i ri r-i r-i r-i r-i g r-i nn cn CN Ui Ui rn ra VD V) rn r- CN N... Ui Cr cp VD VD r-i CP r- co cr cr un,..-i VD CD V) CO V) r-i CD CD CD rn rn co E-i rn cl, rn nn nn. cp cr..cr cr Ui 'cr rn rzi 1 NNNN (Nl ('4 11 f:14 r4 ra ra ra ra ra r-1 TA ra E4 E4 II rx1 Ei W fj) 1 1ON (1 1 Aq V) r4 ra on Nl r-i 1 k CN VD 'cr Cn h4 C) rn r4 1 1 C) N EA ru nn r- r- r- r-- N.<4 '-)1 /-3 Cx) '- U) h] h] 4 fcg 4P.i1

14 1 AJOPVM 16-DEC-86 Ch r- r- r- CD L. M C) ON NIM 1 un nn r- CD cr 1 CD N 4c nn 3 Ch CD r-1 NMMV")). MM N 1 1r1 I 1 V IRALL ISET K OKEET POIKKEAMAT MITTARILAJ I KKEEN TULOKSISTA e)p ci] MMLI1rs CD CD ri 1 1 CO M CD CD CD CD CD CD CD crvil11con rs I CD' es1 r- co 3 CD CN CN CN 1.-1 g N 4 MM E4 Ei rzi Ei cr m un cr. CD CD CD CD CD M :ta Lf) CD CD e-i M rs m en esi t-1 t-1 co op r- un Lfl O¼¼OLfl CD CD M V) oo cr Cr rn nn en cre-ilcimm MIX)C14,N MD CD CN CN CD CD r1 r4 CD CD 1 CONMrs N re) N 1 1 CD r-1 N t-1 t--1. 4c 4c e.1 Lin m r- Ln m I I 1 I 1 1 I 1 I I en N CO I 1 al CO N r-- r-- et, LO VD MMMMM. Q LflCL1 C.) Lfl VI CO r-1 M CO rs.mli")m MMMMLO nn en ev ei m N eq m en en I r-i cr ON CO C:) CO M r- CO rs M Ch N nn r- r- rs CD r- rn rn m m Ln es1 CO Lt') en en en C 1 rq C.1 est rn I 4c N CO N mm I 1 r-1 [4 1-D 4 rii

15 AJOPV1,1 1 6-DEC- 86 e4. M CDOWNN 1.11MCDNO. 1NON cn o 1.1 C) CN rn un CN cn CD cn co COCO. g szr, 1.1 N VD d' ei r- r- CD cocic,lfl Co C=1, >4 N. rn m) co co r- ei CN ' N ei zr un m r-1 CO w 15 II) r -1 r-1 m vo c) ei un!. ei on (i N111 : cr'clif.1c1" r.:1 m M >I LIDI-INLÖN -4C'1 LilLnMMUI >14 111LCDU P4 d4 ii ei ei rn co r.r) CD CN r- r-i r- r- r- ei ei CD CD rn CN CD CD CN CD CD r-1 r-1 r-1 r-1 r-1 [4 5g N4 CD CN '1' N Ch 111 CN cr CN r- m cn sr "za. i-1 N ei rn M >1N crld=111 UD r-.--1 CN vp cii 1.-1 V) un w O 111NM'PL--- Ch cn.cr un r- rn rn rn rn m :$::: mmmmm rn rn rn rn m >4 un co ei.:1 1 en " 1- VD 1.-1 un,-4 ei 1 1 cn cn Lin,.4 ei rl r-1 N (-.1 N N N r-1 r-1 U) or-r---m(n1 [----monm -:11 N ocnr-lom CD CD CD CD CD.--1 r-inni..nup,--ioo,--io r-i r-1 r-i r-i 1.-1 r;a 1--1 CO rn cn CD N N. r- rn ui CD CD >1\ MI-IMkOM VD CO 'zr CO ', r, 1.-1 C, N VI,r wm cnon cn un.:2 rn on W O L.e).3, wl, mmmm :1 men-zrmm..:r.1 mm >4 ii-) WMM.:1" Mens:r MMLI1IIIM > $.1 e I (:14,--1,-1 r-1 r-ir-i h4 4c 14 4C -Mr LIDP.--1N COV,VDT-1 VDC-- W '11 OM C) co cn CN cn CD CD CD CD CN CN cn CD CD 1-4,--1 r-i r-1 E-1 r;41 N MON 1.-- W NeslinaN.z1, MW NUD W 1.11 CD 1. Ul ei rn cn ei rn co rn [,resimoo N co r- cn r- muo CD ri '. 4 OD 14 MO cocor-ko m rn rn rn rn.z/1 m : mmmmm %:11,;:r rn nn rn N4 >4 WOrs-rsal OlONMN Is-M,--1 \1C--61.1:PNMN t-1 1:14. m ei rn mei en r-1 r-1 ei b4 E-1 Ei 1E:11 Ei W % -I W com 5-1 1: s:» T-i W 1- m ) O' oan WW mw r-irn E-I c.,) -zreq1/41-,zr,i,-iki -;14 cn E-1 C,,,13, 1-') wr-ilnk.on Nr-- (,??.:c) 1:4-1 rn E m r-r-r- 1-4 CO CO VD g4 Nmr-r-. cilt4 g4 I- :4 >4 1-D.,(9 >4 1 oi-d.,.-) D.9)

16 12 AJOPV DEC- 86 b-a F-1 Ln <71 c) C.1 Ln co F-1 c> 1 c4d CO ,-I r1 %-1 CO CO LO M a 1 gs. co un ON un r- cn un cr cr CD On en Ei Ø Ln k. on Oi rn Lc) r- -zr rin zt. M 1:Cr Cr) C11 Cc1 'Cr M "zr sr 1. rs1 Cs1 E CO CO W I-I M K4 N 1-3 Ei [4 P4 u) CO LC") z1. M CO an 1 1 r- co -:3. /.,--i Ln,-1 oa ko N 1. r..1 In.zi, Ln oirnellonon 3 k. mcr Ln K. 1' (11 1 1,-1 r-i ri Ln m c) co Lin 1,:r N LI) ("11 co co va Ln va nionenrnen N m -1 r-i M rn m c 1 4C 1 1 '.:1' C71 1 C71 Ln r- r- Ln 1,!. Lo CO,--1 Le) va 1. lf) k. onenrneflon CO h Lin m un m rn Cr) N 1 rn r- (;) N zr cr Cr1 co Ei- CO CD r- cn CD r- ca 61 CN 61 4C MD C,,-1 un VD CD,4 Ln ca.cr. r- r4 CN CD C) ca r- r-i 61 g 1-4 N WO h4 h4 P4 P4 4 cn ("Nl on r-i C I r- 1--I 14D I.11 CO r-r-onot-. rn rn on on on -:r CD,-I c on rn eq eq on r4 C 1 V) Ln on 1 1 1/4 k4r) N-zrcOoN cr cr on cr szr 1-4 eni r-i,--i c..1 cq r-i r-i eg kid on C7 Ln r- C 1 r-i 'CP c rn alminnan m (Nl m., I. en on.z).,zr CD r- on r-1 eq eq OD,-1 c on vn 1-- E-II G4 D ko co - EI E-4 II W EI C) cn 1-1 il rq cn F-1 ::D I-, [2:1 $. M MW GO h4 c, CD MON n Ei r-dwc),zynkro.zt%-1,---im Do D E4 r.11 1-D kor-ilnkrocrl,--iko «zi, c71 P4 h4..g. c),i. c) on-1 CO VD ONN c, '. EIP4mr- r- r- g4 CLI M r- r- N [1) 4 4 4Q 1-a g4. a z K4 >4 :7 1. ' il9 C) h. c) c) c) c) 1-) w c) c) c) C) 1-) A I4 (II i- l- 1-) I-D 1 I< 4 PLI I-)

17 AJOPSIM 17- DEC- 8 6 crfln 1. ) 1 ONC1C 1 1 CD CA CD cn c cqoooiccd 1 r-1 r-1 co r- CO CD 1 m r- m r- CO CD en ui 1 CD cp h dl crl N 1 c> r- r-i 1. CO N 1 r- on en 4Ø C71 h - 1 CO T-I N 1 r-1 1 CO N 1 N C> N 3 en en -::t, en en ''. -cr en -1, en en szr en cr,./, -zr, en m m rn en m rnmmmm Ncik.omm m c> 14 v-i e-i -I %-1 T-I T-I r-i -I 13 i4 CO C:) I"- CO C> h 1 1/4 t-i r-i 1. CO d'' 1/4 h 1. C> co r--- 3 on c> c, c) c> c> on o on on 1 1 T-I v-i -1 -I %-1 T-1 CO g 1. lid 1 N 1 C> LI) N N.c) en r i o r-innnm r-,-1,zr c, szr cr, r-- en r- kr>.t. ws, cy ei ci 1/4 N N N en en1 ci eq en en en en ni m CO 'r en en en no r1 1 ra CD Q1 111 ra ra P.1) N ko en en T-I C11 1. eq.-i on ko cp N 1 1 c> on cp c> c) c, c, cp on an c,,--i,--1,-1,-1 r-i,--i,--1,--1,--1,:i, g Ln,).,:r,-1,zr N co en on,-i en 11/ h C11 '`..., in r- m r-.,), al r- ei,-.1 c, h ":t. N "z11,-; ( ,--i 1 Ln m -,1, r- kjo to Ln CD Lo h4 m m nn nn nn no no no nn m m r- nn en nn 1 1.() 1. C> (1> r-1 v-ir1 1v-I T-I --)c 41 U) 1,1' N en Le) oc, r-. en Ln co r- c> co,-i c> on o c, on c, o r."i,---i en CD co r- ir, co oo cq.--1,/, co od 1 CO CA N cr, Lo r- r- r.,1 r-,---1,-1 oo ei cn r-i rn r- CD,I, CD UD r- 1/ 4 [II, J. r- 1. cr ) II) cr "11 'Cr cr d'. cr 'CP r '1:1' i-) ei ei ci eq N N N T-1 N zi" r- ei P4 r-i,-i t-i T-I -I< EA U) CD CD Ul V) CO ra CD ra r-i 1 1 ril CD ON OD CA CD CD CD CD CD CD CA 1 LI) r-1 r-.r-i h4 CO 1. en r-i on cr, Ln Ln m ko en r- 1b4 on N. cr Le).,z), k.o ko,--i ::), r....,zr s,:zr Ln r-i CD VD UD CO Ul r-i CD CD CD 1 nn 3 El 4 -zr m en en en,zr '.f. cl,,r UI..1. en [4 > en,-.1 N N N N %-1 N N N 1 CO N 111 ".1 '" "1 e-i h-i i-i /4 E-1 Ei 5 1,1 EI k. EI II c W I u) EI c \I co R.1 N rzi (1)1-4 ICTI (1) CD CD CO 1 CD 1 EI U).c)., N MD 'r 1 -l¼ '1' 1 4 E4 r4 I-).z!a ko,---i te) ko on 1 b4 en 1--1 CO 3 MD onr- i '. U) b4 / r- r- r- G PLI (J) r- r- r- >I I-D :4 >I 1 C) C) C) C) I") ril () C) C) I-D U) W C21 Ul h) hd h) h) 1 1. b4 flo I'D 1-3 h) 1

18 14 AJOPVM2 9-DEC-8 6 I m C) D h4 cn un cr cy ry rn r- on CD r- cr CD K4. CD rn cr cr crn I un -4 un un CD U) I,-I 1 h4 h4 eq CD.--1 LI) CD U") kffid cr cr cn CN r- rn cv r-i ry cr -t - 4 cr C's1 1 szti CO k1 rn I I I I I III 4c 4c rn un CD rn ri 11) ry CD VD r rn rq b4 \c,. k1 cq CD CD CD CD CD CD un rn ry r-1.31 cr CD rn VD CD 124 hi4 r-1 CD Co rq r-1 CD CD r-1 r- III 1 1 III.: E-1 U2 4 CO LI') tr) CD VD un MD cn r- rn ry r-1 CD r- 1-) U) Ei CD 1-4 on CD CD CD CO Ne-iin h4 cr h c R. R -X Cid UI N cr N N N 11") Cr Lr) z,c cr III I I [II rn w I-) C) -X 1 14 ow '4'cn rn '. '4' '4' '4' r- '4' '4' cn c v,.-1 i,--1 1 I I,3 ry r-1 1 r i 1:4 g4 E-1 1 \ E )Q ic vo r- ri cy cr F-1 u) ry ry r-1 cp MD MD N id -4 I III I Ei E-1 Ei ril 4 4 4c c) rn MD al rn un cn kid VD nn CO '. ) ry o m cd cp cr, co cn CN CD cn CN 1 ON CO CD 124 %-1 r-1 EI G1 '' 1, U-) 1 1-fl r- co -1 r- cq r- un ('.4. C) g cy.4 Ln r-1 '4' r- r- oo,-1 CD CA CD ' ) b4 E-1 N r- '. '4' ("V rn ry oo MD UD kl) rn oo C) 1 '4"4' '4" 4' cal '4"4' '4 '4' un cr h4 2 h4 E-1 lo1 rr1 r- VD CD cy (Nl cr ) '4' CD U, G4 111 cr cv cy cr rn cv cv cr cr cr rn r.4,4,-1 U2 N4 1-i k r-1 r--1 r-1 r-1 r r-1 r-1 r-1 kl:c) g >i r-1 r E-1 MD E-1 OD OD 1) o cn, II ) r- E-1 ) g4, -i cn [-) C) :g4.) F-1,3, '.1.hl. ('4 U) r-- i-i > cr) co oo ro M rzl 1 rn VD MD III X lc) li::> N Lz) 1)4 ril Ul CO ),--1 o > >I 4 W C) g4 rn cy r-i rn ry 1/4 In g4 4 b4 rn l C) rn ko N >A:C) k1 E-1 h4 g4 C:g4 1-) I-) C) C) I-) X

19 15 e4 ti) ( I N CO <V N.:I' N CO CO I' `1' re) 1 r-i 1 CO 1 r-i CIN ON CO CO N r-i r-i r-i r-i T-I N CO N CN (V CO rn Lin co r-- CO CO UI >4 N N N CO C1, rn Li-) In cr Lr) 4:31 cy N Nr-- c)nv::.,--icomrslko crent-- rn : -1,.3. -zr m,:r -1,,i, zr.cr. rn,:r -zi, m Ln.1 > Ln Lf, CO Li) Ln Lin m m 134 r a M OMMCTIM MCAMMM COMMN cn co CN CN CN CN 1 OQQ EI M.cP VO 111 cn Ln r- co r- cy r- un cy N4 >1 N cy ry Lri cr r- r- co m cn V) al r- Li) cr ry rn cy CO M VD cr M rn CO h4 :C) 4 cr cr cr cr cr crl cr cr cr cr cr cr un cr Ei 1- VOI rn r- Li) o r-i r-i rq N '411 CO cr Ln w OLI cr cy cy cr rn c..1 cy cr cr cr, rn U) i-1 :r F-11 Ei EI 41 N4 W ke, co>1 I W m: r...1 m> :,:4$-] W W EI E-1 crj >4 J) : W b4 1-) 1-4 r- I rn Ln W4,--I -1<h4Wm Wi-1E-IN4 g4 g4 N4 ii4 > I-) co P m r).14[2 U) M VO o-1 N co CY1 N Lo K4 O (24 1-3I-D frp $. N co co rn VO VD N COMO MNVD M l. N 1-) I-) 1-) W X

20 16 AJOPVM 29- DEC- 86 U ) co r' r- oo C 1 rn un CD. cy rn Cr Ln CO 3 1 i CD CO CD r - r-i i r-1 T-1 r4 T--1 r1 r-1 tt] Ch CD rn,o4 CD rn rn Cr er CD Ln eq eq CD UD cn rn cy vo un ry cy <Nl I-, r-1 un cy MD rn 3 ln cn r r-1 r- cr Ul cr rn Cr rn rn ry rn rn cr rn ry cr rn I-) 3.44.o4 CO in rn rn co co co r- cy F-veg E4 WM Oc/skiDON MD LnChIs-h'zffl mi-imm CD Ch 1 Ch Ch 1 1 CD CD M r-1 T-4 r-1 r- \O CO l CD cn.--1 Cr CO rs (N1 cr CO I-D N Ch rs r-1 r- r-1 r- r-1 r-1 1n r-1 r- 1 1 VD kr) r- 4o, r-1 Ii) rn co r- r- 414 VD Cq rq E4 W 'cr cr cr Cr Cr cr Ln cr cr 4::14 4:14 cr Ln Ln W si r-1 rn Lr) r4 r- ry cy co.:4 c:n rn Ln CD VD KC Pii..4, (-Nl ry.o, rg cy Nl rn rn rn rn r-1 r-i r-1 M h4 ) i c m,.zr om Mkr)M,-i m,in N,-IMMM OOMMM OM N, e-1 Nor-,-ikr, kocrcom.-i oonmo mmmkr)n N,--1 lid (q un T Ch r-1 CD cn T--1 T--1 T--1 r-1 %-1.-1 i'll g E-1 EI EI E koi-) 11 Mg4 M II-7 o % m N MR,4 rp,:ro :D F-1 'A cq [4 r- F-1 > W CO co rn W EA I rn kt) kr) 1-7 Pli F-1 k kr) N 3 E-1 3 m 3r-1 omr-io 1-i W Ul C) F-1 rn cy g4 F-1 rn cy ko M W <4 h4 h4 rn k C) en VD eq >4 I-D.1 1- El h4 g4 4 P4 g4 C) r: C) C) C) C) rd M 1- o komn,im 1.1.N.-1,-1 mm M 4o4 UD Cr.cp 4:1 4 Ln Ln,o, 4:14,o4 4cr,:r uo

21 I U -K C) Ci) C> CO 1. 1 L.f) rg CD CD r- tn 1».-1 1 CO Ch CD CD CN CN cn CD r-1 r I. g, z3-1 1n 1.z1. CD CO rg VD OD CD' CD nn.--1 r- on N OD 1 CO (-.1 en on cn cn in c\i m on on h P4 r-1 CN CO r- cr r- co <Nl cn co oo' r- un eq CN h4,z11 1.7"'cli cr in un cr cr cr cr cr in Le) I-o 4 1_1 c) c) c) c) c, c) c) c::, 1/4 C) co cn 1 1:11 %-1,-1,-1,-1,-1,4 r-1,-1 r-1 -k 4( 4C C co m csi co t-- r- r-i CO (71 crn co 3 ch C71 CO C> CO co Ln on eq Ch cr CD r- CO 1 CN rq CD Ch Ch rq rq r- on CN O ¼ CD 1. CO (D fq VD CN CO V) 1 1 cncn r- eq r- 3 3 N4 cr m nn on rl rn nn m nn cp rn (24 CN cn <71 cn cn CA MD cn OONON 4< url o 1/4 r- Ch 3 cp r- VD CD CD CD cn co C> CD CD r-1 r-1 T-1 co o CD (71 CD CD CD rn ct CN rn N rq cr OD CD r- r- rn on r- cn 1,4 cn on 1/4 un co 1/4 c, r4 r4 r-i h4 rn cr rn m cr rn cr cr cr cr cr N r- r- r- r- r- r- r- r- r- (24 h4 1-) UI b Ö C 1 ror-1 CO 1 O Ch CO 1 g c, 1. cn 1 N -zr co ro 3 1 Ch \1 3 Lr> r-- op r tn.<31 rsi on on C an 11,-1 EI crå <=> Cn On m en in el Nl CD CN CO Ch Ch CO ril <C1 g CO CO (`,1 rr) M C> h4 CN N CD tn co 3 1/4 cr c;$ r-i r- co e I en in.--i oo 4 cr cr cr cr cr cr cr [4 u'l On r-i cn ( Ch Fi (34 h4 EI '-ii-' Ei E-1 1 Ei II oo CO 11 CD (N CO 4:.-4,-) rx1 4 EI N1 E.-1 (11 4 U) W -.4 :D 4 U) $-) r--,--1 > u) co co (n 1 rn VD \Co N,-4 1/4 1/4 eq 1 co t-1 C> (71,-1 C> Nl C) $1,--I rn rq 4:,--1 nn eq 1 /4 h4 t'e) 1 /4 O nn 1. rg,< 4: 1-4 g4 (D 17 1'D C) I-) 4: N N 1-3 I-) I-D 4 3

22 18 AJOPVM 18- DEC- 86 M1-3 1 k4 )4 NI-1MN IN 1 MCDMNT-1 Cs.1%-11%-1 11 %.%-11M 1k b 1 1 N1-IMMN ei 1 InuImIM I1. 1 1c 4c K 4C coc-1cn r- Ln cz) zr r- cp co co m CN11,. 11)."1-11 knnu1n.4, L1CNIM I I I N 1.lc -1c Ac 4 McNo.4'NWM MNIJIN MMMMCD n.MMM N -1 g M N CNN -1 N -1 NNCDO i c4c. 4. NO cpcncio otoonc-1 'crconn MkV).. MNMC1 M -114 M In 1.I I. 1 en ei 1 1 T F.I Ni i< EI NO 4c ic ic ic ic ic E-i kolom.1 N M CO.. N CNI-1-1 M z M MI! i c4c -X ic 4c CDMMNO NNMCOLI1.41 CO.CDMU1 N' %-INOCDN N'":71 C1.-1 NN I I 4c I rs (V (:)1 rf) Lt") ":1' 'I CO C=> Ln c vo I 1 I 4c.4c Ac 1-). E Ei p C.: -X 41 El \O ko Lf) CV M C's1 '. en r- CO I I I I 1 1 W N- N1 1:4 1: ,, NerIci'MUI..:PLn~ lne-1.:p.cr 11 cd III II #:.-1 M :4 4c El 9: 1t4cPp ~3 MMI-INCD O-M=ICDUI NNNM.T-1 V3NWI1CNI V I 1 1 I I I I 11 El 1 I I I I 1 I 1 I. I. I I I 1 1C 1C M C. 11 4: CO M M N r. \13, N lln.4, kj).4. ON CD '.o '.o ON W UI M Lfl M OMMCOM MMMMM MMMMM MMMMM MMOMCD E1. r-1 W W g.1 3M MMMCNIg-1 NM'crN N IIN IIM M.41.1 Mkt) k O lt$3.-1 MNMM.~MCNIM..43 MONOW, k i Ei N 1N.41 IkM COLÖLC1NUI NMM 1NNM.' '1 MMM,1..MMMM MMMMM MMMMM MM.1 N.CP M ' MM El. W i-1 NCDNI-1.4L.'V3 OM NMCDCDO NOMOM OMNkON CO N NNNNM MNIMNU3 N\OCNICNIN. -1 N N C 1 N 14 IDM, %-l I 5 -l -1 /-1 %-1-1 r r-1 co 1 MM r- cn E-1 Ei i CO M 1 ::4 N M LtIMN M M 1 3CN1 fli.4"4' Nk N N W -1 C 1.:MODE1 4 MNM C,-1 M.Y, ln 14'W El. M EI '. '. NMMM MMMW>CD CD >1 M El 1CNINM C4 CNINM MMCNINN NN.-1NM! :K4M W:4 < co 1-11 E1MMM MW F-11-4 N : 1-D rcl >4 / DM BOI5DA ggle5) gilm"k 1 b4.._1,4wp4 p,m,,,c, me.,,,,,,,mww wmue.

23 1 V) CD CD er N er CD ' N r- ra ra U1 V) ra U1 N CN N r- (Nl oo on co Cn Cn N CD CO CO r- Ch CN 3 CO ch cn 1 OD OD CO CO Ch CO CN 3 3 OD CD CN Ch N ra 4--1 r32g on ra CO on r- on 111 CD OD ra r- Ch c) U1. CD U1 un co ui ui CD IX) CD CD >I N Ch CO V3 ra CM N CD ra U1 VD VD N OD ' ra 111 Ch VD CD V) N Ul en CD ra MO. U1 r- on r- CO ra ra CO N CD un rq cs.1 CD U1.3 lid Ul VD CD V3 N ra Ch 1, :ic4 er rn on on szr1,:ti.:14,1 -z14,,zti zrrnells:11,:14. 1 :r.:11,z11,:t, zr Cr LI) UI :t,..,:r 1.. W) VD V) VD VD V) VD CO ' er V3 ' ' " Cl N N ' rq CM N on N ' ra 34 ra ra ra ra ra ra ra er v) CD " EA ra CD 3 cn co Ch CN CO CO Ch Ch Ch OD CN CN Ch OD CO Ch Ch Ch CO CN CD Ch CD Ch' ra ra ra rid rl: g m co on c'. ra N oh ' r- r- U) r- Ul ' OD on wr,;:r u) MD 124 OD < 3 rn CD >I N V) CO VD ra on r- cn ra on.4:1 1 un CN1 ON CD ' VD ra U1 rn CD rq CD V) W) h4 WO CD U1 r- er CD CD. U1 VD OD Ch 3 Ul Ul r- U1 ri N ra on un r.1 eg CO ra.:31 VOW cp mm nn cr.:14 on rn mm rn rn on mm mm mm rn on on cr N. en:, EI 1- N Q eg ra ' ' CO VD CO N 1 r.1danc,on achrsiksr- cdi cn ru r- r- r- r- rn rn cq rn <Nl u r- md cq c\i (\I.-1 ra (V r4 <Nl rq r-a t- i- g 21E1 EI W EI EI 1--1 E k W CO >I Ch M r-: c,!.i 'l Crl CD OD on on r- r- uo r- v) un ra Ch CD V) V) Ch ra V) U OD : N. UI e-i Lo :11 r- ra.ra' 1 CO rq P4 cv s- rq. 1 3E-Igmrsnic» 3 '4 '4 r-,-itolii (11":!) rzl E4 D Ch EI VO V) CO FA N on on on on Ch Ui CD E-1 PE' h4 E4 C4NNWPIQ N N N N rq <Nl rq ra N Ch : W Wr:4 i m 1-4 E-Immm mm 4 M l4 c-.: fil / li g r% B c) 1 -)4,-)1-, -)1 1:4,_ tir:4 p4,-,mm me.-.1-.),-,, 1-,-)mm:ci mmue. WW

24 P4 1-D. i-1 4c gg M CD CN M CN er rn cv Ch er er er er 3 er r- vd er ch rl rn er CD CV M EI cd co ch co ch CD Ch c ON ON CN c ON CN CN 3 CNC Ch OD Ch 3 CD Ch CD Ch r-i r-i r-i ri ilr- un on un r- er M un U) rn ul un un cd cdin L cd CD CD er CD un ul CD cq un c, on r- T-A r-1 VD rm r- r-,:r F-1 F-1 v) CD rn vd ri vd er Lin un <Nl r- EI C5. ko cv.k11 cn.1 un r- er Ch r-. on cp un r-,r un r- unun vd er er 3 M ) M on on rn rn rn nn rn rv rn rn rn rn rn rn rn rn on cv nn cv rn (Nl rn cv on on W 1 er er er r-- r- un r- er on er rn er er er nn cv er :1' ri UI ri V) Cq 111 %-4 i-1 T-1 r-i r-i 14 3C 4C 4c 4c CO CD un c3ch M M el c Ch CV rn er er 3 r4 3 c ch on cd OD c, ch ch co ch Ch M 3 c ON ON cn CN CN r- Ch Ch Ch Ch VD OD CO g rn on M c rn un un un CD un CD Un CD CD un CD un cd un CD N r- ry cn Ch CD CD CAN Un r- M r4 un nn cn cn cn un eq CD Un 1-3 CN UD r- F-1 cn un on s VD '.N'' mun un r- un rq CDun eq r- [4 A4 rn rn rn on er rn on rn rn on on on on on on <Nl eq rn r4 rs, rner cv on o-1 cn cn CN Ch er rn er r4 OD Ch Ch el CVC9 ei <Nl e c Ei U1 e.4 N1 M CD M CD CD un '' on 1."...VD r-,a, un r- CD r- r-i rs. CN VD rn r-3 Lin D on CV CD c ON c Ch Ch 3 3 Ch Ch CN 3 3 Cn c 3 D 3 Ch Ch 3 D CD CNC, Ch c--i..g 3 CA r-1 OD V) T CD OD CM CD rn VD,r.on 3 r- r- 1. CD r- un I-D N m) w) on un (Nl r- F-1 on cn..o,:r r-4 un eq CD on CN LO on,r on OD rg OD C5 en1 M M er eg r-i r- cn cd CD M r- M r- er M r-- CD r- M U) M un M FA 54 er on rn on er er rn rn er er er rn on rn nn rn rn rn er rn rn rn er rn er on m.er r- Ln ch on Lin un Lin on co co Ln 3 Lin CO' LO M ON r- rcg 14 in Lfl Ln Ln (Nl ei r4 ei r1 Lr) Lin T-I 1 A4 EI. i G3 CD on 3 ON r- ei un (Nl r-i Ul "' r-i un r- N:r 3 3 Ch" 1 /4.4. rm VD r-. Ei 3 3 r- Ch CD CO CNC, CA Ch 3, i Ch 3 ON Ch ON CD O. CD CD Ch N1 r-i r-i. r.4 b4 hl g CN1 3 ON elo cv O r- rn rn on rn rn r- LI) o 54 N Ln cd on on er 3 OD 3 r- rn r- er ei 33 rn 3 3 CD r- r-i rg m A4 rn m er er m co (v T-1 ri CD V3 Cn cd ch r- CD M r4 er CD CD. m.. rm on rn Cr '' OM ',.1.,2, cr rn on er rn r4 rn rn rn on, er m' er rn Ei A4 N1 cq c.1 rq un un un vd rn rv r4 on on on r-1 ri T-1 OM rn CN1 er Cl) T-I r-i 5 t-d g 11 E-1 Ei OD :44 W r-,-1 1un Lin u) I--.-I.-.1 M ril 3 cv 1:4 SP r N ko C.1 CNI LII EI c%1 ;I' Ei 1:4 rn I-- rn ON CO r-i T-I rn to Ln er EI W ON.-I EI No M ei en on on rn rn 1 UI Ei ;4 E 1 ril A4 EI M C 3 CVM. r4 <Nl rn mm cv r4 r4 CV CN1 ri Cg Ch,r ::4 54 ril ICC 4 od i-,ki E-1 co co on 33 r-i CD ei -< M 4 g< gg oz g g4 III / 9'15A gc);-1 1.-):,, c) CD t- 1- rd r) R h4 1.1 p P4 I-) M OD C) 4 EI I-D I'D 1") 1") 1-) M M C) EA X ei

25 c.4c P) u) co ey r- r- on v) r.- ":1' '. Cq U) CN CD CO r4.c 1 rn wr CD \IP C4 I CD 3 ls- Ch cn CO CO CN CN CN OD 3 CN CO 3 cn cn Ch CA 3 Ch CD CA C, OD 1-4 1,4 ri C(13) g 1 CN 3.cr CD <Nl un.14 OD on 1-4 er Lin er WD CO U1 rn co U) ":14 rq ei un r- on Ch N C, C CD on.:1, CO r- er er Ch CD nn, r4 er c OD UD U) CD Cn,:r PL, cn ei rn CD MD r- rn ei r- r- LI) UI,:t1 un.er i-1 3 er 4D U) CM er cn er ch u) C) pc rn rn rn rn rn rn on rn rn rn rn rn nn rn rn on rn rn 1 rn rn rn rn nn rn on :4 B-1 ei ei ey ei ri ey ei ei ei mo ey r- ei ei ei ei CM rq CM CM OD ei 1-4 1)4 r r4 1-4 r-i r )4 1-4 Lfl CO g 4. ra 1.11 un r- CD CN %T CM U) CD W) un un r- CD CD ChN 1/4 CA Ch U) 1 r- CD rn UrI rn CD CN ey co un cn VD r4 rn 3 3. ey CN rq C4 CD N CO Cn Cl,4 cn 1 on rn rn er ON rol er rn rn er rn er er rn $.1 ey ei cy ry (Nl (Nl ey ey ci ei ei ei ei ei ei ei ei ei 111 r-1 r4 1-4 r r1 ri trc C) er OD r- un co vo CO (V rn CM CD CN 1 Ch Ch OD c Ch cn OD 1-4 g ei ) on rn CD Cs1 CD rn rn er CA cn N r- r- vo rn i4 r- CD (N1 V, CD r4 r- er vo 1-4 un 1 /4 1-4 (M.4T Ch er er er er er er er er er er rn CD CD CD CD cn cn C) CD C, CD CD P4 r r4 r-1 CIO i-1 9C4 CO V) cr rn ei eq VI 3 CD OD NO CN CO Cn Ch CO 1-4 CD CO 4) r- 3 CD er co CMun co c. 1 C:, N. m r- u) u) er l CO f".- 3 er en r-i Ln '. 3. 'qr es1 1 I'. r-1 i-1 1's- C4 kr, h 4 rn rn rn ei.. rn en er.:1, rn Ul cr N.1 r4 r4 r4 r4 un un C) r4 r4 ra rn rn 124,-1 r4 r4 r4 ri ra r4 r4 14 EI s-1 41 [31 Cn ON r:11 art co.-i cre N ft) iss r4 3 1 N cri 1 1 (7) c)n c A4, (Nl 3 co ry r4 r4 Url CD r4 r4 UI 4'- 1 N. C4 Lf) er VD 111 O 3 en Ei.-1.er 31 UI 1 Ch C11 C4 3 Cz1. 4 er rn er rn on rn,r er els el, u) 1.4 r4 rl r-i C4 ei ri r4 r4 rn 1 Pki r4 r4 r4 r4 ry r4 r1 1-4 a4 g 1-4 Et EI en 1-4 co E-1 II I ('43 OD 2.; R, ;4 o N M i. Ln,..1 1 co N P4 ul 3r- r4,-i.:11 ' N3. C4 fi N1 El $-1 ey er co Ei rn 1-- rn ca', co r-1 r4 r4 rn vo 3er Ei EI ch...1 E4 V) V) CD r 4 C4 rn rn rn rn on Ch LA CD Ei -i r7-1 h4 E-i CM Nl 1 ;..4 C4 ei rn rn on ei ei ei ei ei,a rq CN er : AG rx11<oo CO Ei OD OD OD 3 OD r4 CD r4 C4 17 9," 1 < z < < x < < < < < C4 kl 1 D r) LT1 C) 17) ä 17: C) C) 1-] ) h4 i2.1 P4 4 P4 P4 r) 4 ( 4 El r) I-) r) r) r) (..) EA X

26 AJOPVM 18- DEC r-1 Ch V) UI 3 "zr r-1.zr Ch V) ri 3 r- cn er 3 r- CD OD r ("Nl CNI I I cr rs r-1 Ch r-1 r-1 1 /4 er rq I I I 11 I( 4: eg CN VD ri er cn,1 VD U) 3 3 U) er Ch rg CO (V VD V) Nr r-1 OD M V) r. V) on rq on er rn (Nl 1 e-1 On rq er rn er c I F-4.-1 rq od cn I er er eq cv I I I I I 1 1 I I I 1 1 I I I lc VD rq V) On CD ' C, ri ic r I rq VD,zr cr C, r-1 r-1 41 lc 4c Ch r-1 M rs C) ICICICICIC it 4( 11) 1 3 rn rq r-1 rn r- un co r- Fi T-1 CD C) : -X 41 4( 9( 1( rq cq r- r-1 ("NI co cn ao r.1 on un cn un un vo rq cn un.1:1' UI r- ei er er,--1. ' un <V eg F-1 r-1 CD r1 CM (NI rs I 1 I r I( l' EI CL4 C5 cn 1-3 V) V) Cr CO r- eq on on rq VD nn on cn.4,.4,.4, co. uo rc) r-1 Ch er CN U) CD E-1... U) r..),d4 u) on CM un on osi on nn oq cr On 1 /4 r-1 r-1 r-1 1 Ul V) on eq CM A4 on I I i.. ul 4( B 6 4c 4c 4c Ei -X 4( I( 4( Ei.-1 V) C:1 C11 M cr (Y) 'Cr' V) V) ("NI 3 rs ;:11 ts.1 er rl (Nl (V IV C, Ir-1 Ln T'l Gil ru rs1 M 1 4c ic.. 4( 1") '4( 9(. 1( I( 4( 11 :4il V) (N rq (V rg CNI CV CO 4:1' Ch CNI CO.r-1 rs1 CNI 'r-1 Ln r- (n,:r - Nl e-1 1,1 co Ei 4c El 4c ' 4c ' 4 dp,c), un er CD co en ri CM VD er un Ch V).:1' C, Ch r- VD rq C, Ch Ch U) C) r-.-1.-i (Nl ry.-1 ry.-1 nn CO (N.1z,,--1 T-1 ei CO EI 1 1( 4c4c 1. C) rn un "gl, CA CD VD CD ei rs. r-- r- 'gr CO rn 3 r-1 " ("V C) rq 3 3 C) GO C, C, Ch C, r-1 Ch C, CD CD Ch CD CD C, Ch r-1 r-1 C, ri ri ei C, El Cu r-1 r-1 ri ri r-1 ri ri r-1 r-i ri rzl N1 on r- 3 N.-i Ch ",:/' r- CD r- ry ry co CN N U) un'rn co un cy cq r- V) r-1 en Al4 g. co Lf) 1. r"- IN er r- vo co tn ' 1.-1 h C".>.-1,:r '4' CO (N V) "4' V) ' C) E-1 N 1 r- on g-.1 V) rs ch cn 3 1 VD 3 V) on un er cn ur) vo er rn er rq u) h4 gc on 'gr rn on er er on en rn on en on on on nn on en en on on on en er on cr On EI rzl VD CD VD '. CD.4i er er VD c, r- er er er.4, ry.--1.r.--1 cr ur) oo.--1,--1 (I) 1:4 OD r 'cl. en er cy VD 1-- VD rq CM rg ri. (V ri CM en i- - 1") W, CNI rq Cq CNI (NI (NI rg rg ri ri CNI CNI rq 't-ni rg CNI rq CNI CNI CNI fq (M CM CM -,_:Q I r-1 ri ri r-i r-1 r-1. r-1 r-1 r-1 1 ri.1 vo E4 co 'Ei ) u) 11 cr) EI.-1 CO OD :4 r- 1 T'l LOLO r- M 1 1 CO CNI C14 co.4,.4' rs VD C.1 (Nl ;11 N1.ry er OD EI 4 on r- rn cn OD on ko ul er > 1:4 N1 Ei :D cn El '. V) C, ri (N1 on en on on on Ch Ul C) CD El >1 14 Ei c I c 1 M (Nl ry rn on nn rq C4 ("4 rq Cl (N1 cn er :p: N1 4 co ol 'EI oo od oo ao co.--1 c) (V : I ") 1-) " " " " 15 c) il.4 m eq N1 >4 1 1-o:4 C) C) C) C) C) 1-, 1-, 1-o CO X R 1:4 > h4 P4 1 C4 C4 1'3 1 o) O 1 EI I-D I-D 1") 1-D 1-D () EI X

27 23. Cl) C4 [11 4 M >1 N M :C) h4-1 (14 4( ' 4C 4c UI UI rn er CD Cg CD Ch C11 3 rfl N co cn k er ul.4, r- rn r- on.41' mm er '' V) MD V) cn er cn Ch CD m ri rfl LlI 3 CN1,--i Ln CO CO C4 er er er cr cr '. 3 er er CD UI r.- CD 1-4 N 1 UI ko ko N co er CD un cy ri CD r rn er er,:i. er er er cr MD UI er CO 1N rn rn cq N o Ln LII CO UI,--1 Ln cn uo o un co mo 141 VD er er cr cr er Cq C4 CV er Cq cn CD Ul er C4 N:r er rn UI Lin ö ko t-4 Ln cr, o CD MD C4 cn.4,.4, in in er,r eq rn cy er er cn CD rn.1:11 Nl ta N1 h4 >1 1 >4 t c KK CD rn un er CD CD 1 CD er r- CO Cg CD CO UI MD Ch ri Lo r- rn rn er mm er cn er r- r- N' rn 1 Ln CO CO r- cn cn CD CD rt1 OD rn cy r- on r- Ch ri CD un 1. 3 ch..r on rn rn rn er OD MD CD MD rn ei rn ei MD. 4c 4C r- r- eq 1. Cq / erner OD MD CD VD 3 CD Ch cn C',1 CD rl, cy cy r N r- un r- un er 3 rn er cr 3 '. WD cy er OD Cq 1 CD er VD UI on CD Cq CD kld MD OD Lin un r- un Fy cy,--1 3 rn u, ei ry co,-4 er rn rn rn mm rn rn rn mm mm er cy er (...,cl :. r- Cq cn cn cn cy VOI r- r- mo (N ri ei,i,-1 ei ci ei e4 :--1, 1-4 E4 E4 Ei Nl 1-4 kr.) 4 co i:4 II I >1 cn : Ii co :gg r - lf) un un r- ri M LI1 1 3 (Nl P4 CD els er 'r- MD ei ei N1 E4 ei,r oo Ei gg rrl r- rn cn CD 'r1 1 V) un er Ei M cn FY E-4 1/4 V) CD c y rn rn rn rn rn cn Ln c, Ei IE:il rzi h4 E4 1] Cq Cq 1 og C4 ei rn rn rn ei ei ei ei ei C4 cn er :4 ;4 4 N1 C) i' co 1.1 m Ei 3 op c 3 OD CN1 1-3 =4 g4 it4 icc N (411-D 4 Nl (D i'g t-24 () C) C) 1-D D ,-.1 4 X 1 P4 4 1-D 1, 1 EA D 1'D 1-3 1'D () EA X

28 24 AJOPVM 1 8-DEC- 86, U) CD ry r- cn on r-1 r- Ch un er un rn co er er OD 3 CD Cn rn V5 VD rn un cr EI ri CD CN Cs1 cd cn,-.1 CD CD cn CD ra cd cn rq r-li CD ra N ra (',..I ra ra r.1 r1 ra ra r-1 r A ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra. Lf) r-- on u) r-- er l Lt1 LI1 Prl LI) LI) Lf) Lf) Cr UI 11 CN1 CD VI CD rn r-.--i ra md rn r- r- Cr rl ra V) CD (') 1. ri ko er un un rq Ei _ (Nl VD Cr C 1 Lil P--. Cr cn r- er rn CD Ln r-.::. un r- un un ud Cr cr up cn 1.4 h4 on nn rn rn rn rn rn (Nl rn rn rn rn rn rn on rn rn ry on <Nl on cy rn ry on p E kl N:r cr c:r Cr C''.. Iss 1.11 C.- er rn Cr rn.c.r CP cr rn cy ra er ra cr ri un ra VD C4 ra ra ra ra ra ra ra V) un 3 Lfl rn cn cy co er 3 CN OD VD CD 3 rn un rqi v, r- rq kr, CD ra CD CD CN OD Cn Ch CD CD cn cn cn N Ch 3 CD cn r- ra ra OD Ch CN ri I- 1I r-i r-i gs nn cn nn w, CO 3 rn un un Lt1 ra CD un CD 111 CD CD CD Lf, OOLflQLfl CD eg cn cn CD 3 CD cn rq un r- VD fq VI rn cn cn er cn un eq cp un ra ra od 1.5 VD CN r- ra cn rn rg ud ud r- er er cr ra Lfl Ln un r- un <Nl c> un rq r- rzi 4 on rn on on er on on rn rn rn rn rn rn rn rn cy rq rq rn eq (Nl rn er ry on (Nl Cn CN cn cn er er rn er C.1 co cn cn rq rq ra ra ra Cs1 ra eg ri CNI rg ra EI -K UI i. -X rz) Cl) ki) er on 1 h UI ;i4 ) r-- m r-- en cy er r-- er c: er rn c i od CD ra 1 CD Cn CD r-i ra CD CN ra ra ra rl rq Cq eq CD W ra ra ri ra ra ra ra ra ra ra rl ri ra ra ra ra ra rl ri 4 g CN rq rn un ko er F-1 cd co un cn cd rn vd er rn CO cd r- ra r- v) CD CD P's VI 1-D N md kj:, rn er eq r- r-1 rn cn (Nl od cy F-1 un (Nl cd nn,-1 ) vp on er rn op (Nl od '.o(v 3 er ry,--1 r- cn CD ra cn VD r- 3 Ps- er VD r- CD 3 r- m) un up un v) - EI 14 on er rn rn er er on rn er er rn rn on nn nn rn rn rn er rn rn rn er rn er on p4 ra ra ra Cr CP ra N un-r- 3 LI) Lf) (5 cn CO VI 3 Lf) 3 VD '. 1 ul 14) ul u) ( C N ("Nl ra cr LI) cp ra ra ra ra ra ra r- 1 b4 4C 4C El -X.1C 4c U) CD ra '. 1. r- rn er er rn VI on 3 VD Ch VD cn CD rq VI cr OD r-,.:r. cn CN EI CD rq CD CN CD ra CN CD ra ri cn CN ra CD ra CD ra ra CD N.1 ra 1- ri ri.-a.-a..a ra ra Il T"A.1.-I Nl h4 g 3 ry CN CD Cr CD eg CD r- rn on ra en rn rn Ps. CD 111 CD C) P4 N C5 UI on rn er op 3 3 r- rn r- r-1 er eq, rn 3 3 r-,--1 eq ul N4 VD rn OD Cr Cr VD OD rg ra ra CD VD CN cn r- CD ra CO CD eg cr CD. N4 rn cr rn nn er er rn cr cr er cr rn rn er rn cy rn rn rn rn er rn cr er on EI rx3 C4 eq (Nl eq cy un un Lf) VD rn cy rq rn rn rn F-1 rn ra,1 ra eg cr ra 1 1:Ld4 3 :$4 h 1. (I) 1n N r-i rzl 1 CO (V 124 CP cr 1-` VD <V C'%1 f.4 EI 1-4 rq.1, co EI,t rn r-. rn cn 3 ra ra ra on up un er > E-4 Nl EI cn.--1 EI VD VD CD ra ry rn mm on nn cn u) c, CD E h4 El P4 eq eq 4 4 (V eq rn rn rn cm rq rq (Nl Cg ra rq :r: h4 g4 [4 i: 3 $-.1 5 EA OD CO 3 c3 w-i ( I 1-D.,_, 2 tn < < < < g4 4 4 c 1 [4 4 1 W D rd tz.1 p r) i 1-4 C) C) 1-D I-D r) r) r) 4 X 1[ h P4 4 p4 c4 1-5 M U) C) W EA I-D I'D r) I-D 1.5 W 4 1 m 4 () EI X

29 'X 4C CO CD C4 VD er on r- un cy r- OD cy r- Ch CD r- CO CD CD UN cr C4 CD rn co un 3 CD C4 CN 1-4 CD r-i Ch CD 1-4 CD CN r4 r-i ri CD C4 C4 r4 r-i r ,4 r4 1-4 / r-1 r-i 1-4 ri r co gg cn Ch co er a cy Lin er 3 rn rq er un er.mo 3 un on co un er cy (Nl CN X CD CO CD ON cr 3 r- er cr cn CD on er 1-4 cr CO CO 3 VD UN CD Ch Cr, -iø cy cn on 1 /4 r- on cy'r- r- un un er un er un er VD Ul C4 cr on er cn pr) h4 ON ON on rn on on on on on on rn on on on en on rn on on on on on on rn on on -1 C4 C4 C4 C4 C4 C4 C4 C4 C4 VD C4 r- rq cv rq cy cq r-i rq r4 C4 r4 C4 3 C4 4 4, ra r4 r4 r4 r-i r-1,-i 1-4 r-1 r r4 r-i ri,4 r-i t:4 25 $-1 Cl1 CD C4 CD r-i CD CD on r4 3 Ch er un CD VD CD rs CD C4 1-4 cn r4 Ch C) cn Ch CD CD r-i r-1 ra ra,-1 r4 r-i 1-4 r4 r4 3 r4 V) LIN UN r- CD cn cr C4 LIN CD VD UN LIN r- CD ra Ch X ch. on un cn NO on rl un rn CD cn cy CD un cn VD r-1 15 OD en OD VD C4 C4 VD CN C4 C4 CD r- OD ri CA C4 h4 rn cr ON ON cr cr on on cr er er rn on er nr) cr cr ON rq cl ('1 r-1 C4 rq rq rq cy (I cv C4 C4 C4 C4 C4 C4.C4 111 r4 r41-4 r--1 r4,4 r r4 b PC U2 r- er C4 CD er cy er cn CN r- CD CD Ch CD CD CN CN Ch CN r4 r-i 1-4 er OD g Ch rq mm a cy CD ON rn er Ch N rs rs V) ON r-i r- CD C4 r-i LIN CD Cr r- V) UN V) C4 Cr Cr Ch h4 er er er er er er er cr er er on co a Pi r-i t-i r-i 1:14,-1 M en en..zr en 1 C4..zr en r- c. N an ON %-I en- -I T-I T-1.-1 m g 3 N Ch OD CD cr OD C4 Lfl CO C4 CD cn \ r- on un un. V) CD rs OD rn,4 (5 VD un 1 /4 cr C4 Ch r- r- CM VD 1:4 on er on on er on m.' er on Lfl > rl 1-4 r4 LIN 1.11 CD r-i,4 en on 4 r4 r-1,1. r-i r4 h4 4c E-1 rzi CO LIN 1 C4 rs 3 C4 N Ln a,-1 a crl 1-4 r-4,--i rn Ih4 r1.--i l-i r-4 CM, b4 3g CO 1-4 UN LIN r- 1 X, C4 Ln a,:r i ko Lfl al CO en Ei.-1 3.' 1--1 L I') ON ON CM 3 N1 14 en,:r..:r. en en en...:1,. cr CO m 1.1 r4 r4 %-I C4 ('4 r-4 on e...1 lit ri r4 r-i r-i 9-1 1s CO be:g IIN 1-4 1!) un r- 1-4 C4 4 CD er r- eq CM ('.1 er co Ei on r- on ', on vo u.) C4 7 VD VD CD 1-4 C4 on on on on on oun P Ei CM CM C4 C4 ON en en Nl C4 C4 C4 C4 C4 CA :1 h4 1 C4 C) gc elo Ei 3cOco 33 r-i ( N 14 : g g g h C4 1 C4 4 1 c) 1 Ei ' ) EI X

30 AJOPVM 1 8-DEC rn b4 i4 <4 D Ch CO Ch ei nn rn cn rn Ch CN rn OD cr nq rq CD r-i r-i UD CD V3 3 'CM.-1 L., U ),-.1 co r-i en,a rq VD rq un I 1 /4 cs1 1 OD un r- r-i I 1 1 I 4c 4c -X -X -X ic4 4c -X -X K4 D VD CO VD VD cn r- cr tr) co ey rq,4 nn nn ey r-i rn cr eq cr un vo r- V3 OD CO,-1 cn nn 1 vd Lin cr cr eq 1.-4 Ln I r-1 I un cr ko nn eq rn.-4 r-i I.--1 I 1 4 EI Crl U) b4 e- E-4 rzl w w1,-) 1 -Ic -X «4c 4c 4c 4c 4c ic -X 4c -X b4 ca CD v3 un c LO rn 1/4 CD c c cr 1/4.--1 rn nn rn ey ry r- cn r- 'Cr r-i VD rq VD... g cr CD, rq CD CD CD eg CD r-i r-i r-i CD I I I I I I I -X -X -X -X 1:14 CN VD r- oo co cr ey un co u, ey r-i <Nl N eg r- cn r- un rn rq VD CN cr Ch CN 1-I Kg E-1 E4 EI o-1 b4 M ru I-D E-i CO A U El ai R Cid :::41 b4 ow ' Kg i-1 1 r'l r VD 3 Ui ra rn r-- CD un rq rs1 rnllil -Ic,-, 1. h h cn 1 ry N zt. tn I I ey,r,r nn r-i r-i I I 1 N hi 1 1 4C 1C r- cn cn en r4 (V ';:11 (V c 4c ko rn ko c).,:r 1 1, N r-1 1. I r-1 N rs. CN 3 I r-i I X Ch r-i rn r- CO nn CD CD.---I c -X :31 N t-i CV c ("V N r- rn,4,i U3 I I 1 r-i 1-4 t-i N r-i 1 i i 1 1 CD r- cr CD r-i Ui MD rs rn 1 1 rn en.--i CD N N I I I -X «Ch ('4 '14 Cs- cr,-1 ON on op Ln , i r-i z-i r-1 V/ kid hi rti I cr CO CO en eq V) CN rq CD UD I I I I I I 1-4 r-i I I 1 -X -X b4 -X -X 4: FA CD 3 1 VD r- rn CO Ch nq (Nl rn r-i Ui 1--1 Ui ";r.r CO CN Ui r-i ri 1. CO C) CIQ CD CD cn cn CD CD Ch CN CD CD CD CA CD CD CD CA Ch N r-i r-i CD E-1 I24 r-i r-i r-i,4 r4 r-i 1.-1 r-i r-i r4 r-i 1-4 r-i r-i r-i ril Cil OD nn VD.-I cn.zr r- CD,---I ('4ON CD Ch rq 1 1 rn OLO eq rq r- Ui r-i rn h4 g V3 VD CO CO ry cr r- UD OD rn cr un cn r-1 rs CD r-i 'I' cr 3 N V:, '11' CD VD "zr EI'..., r--- CD un ne').--i.--1 VD r- CN CN CO Un V3 1 /4 rn.un cr cn un u) cr rn cr ey un b4 4 rn cr nn rn cr.t, on rn rn rn rn rn rn en on mm rn rn nn rn nn cp rn cr nn u) b4 EI ey VD CD CD cr cr co es4 CN cr -r -r cr eg,4 Ui 3 r-1 C11) C14 3 r- CO CO.cM cr rn cr es1 VD r- vd (Nl rq rs1 eq rn,a 1-4 b4 P.D 1 N r-i (V (V N N N N (\I 1-4 r-i 1-4 (V (V (V (V N N N CN (V (V N N (V (V FlIC) IIIII I 1-4 > r r ra t--1 r-i t--1 r-i r-i r-i r-i 1-4 r-i r-i r-i 1--1 r-1 r-i r-i UD EI CO E I ON Cfl r - I:, II.1 E4 1-4 F4 ti) CO I gg ' r- C) Ln, N r-i M (JO 1 o) (V PLI c: zt, :t, I.-- ko r-.1 N b4 [14 -I EI ic rn r- rn cn oo r-i nn mo un cr b4 Nl EI1.-.) cn,--1 El up U CD 1-4 N rn rn on nn rn cn ul co. co El >4 b4 EI 124 eq N M g4 1-4 cq ey rn mm eq eq eq ry eq,--1 eq cn.,: : M g4 co co E-1 CO 3 OD CO r-i CD ri rg! IC) 1-3 ) Q 1-D gg K4 4 4 g4 4 r 1 ::D gg 1;3 I'D Grl ::) C) l-, ):1.1 C I m ix rl 1 P4 b4 M C4 ni- 4 ) M OU A () Ei x l'

31 AJOPVM 18- DEC U1 CD cn un C3 3 cn rn CD co un oci r- rn Ln cn vo er CD CNI CO Ch cn r- eq CD Ul C4 CD ra Ch 3 CD CD Cr) CD r-i ra. CD Ch CD CD cn CD 1--1 ra CD Ch CDC',1 C.,1 Cg CD ra r-i 1-A r-i rl r-i ra ra r-i r-i ra ra ra r-i ra ra ri ra ra 4... oo on ra rn r- on V) CD OD ra r- cn CD C) Ul CD Ul Ur) CO un un CD CD un CD V, Ch CO ra " CD Cg CD,i un VD VD Cg CO cr ra un cn VD CD VD Cs1 un Ch CD ra M C.5 r- " U, rn r- OD ri ra CO Cl CD IX) C.1 Cg CD Ur) CO VD UI VD CD VD C.4 r-i CN on c: :1h4 enermener ererererer er rn '.... cp et «1 er cr ur) V). i..1 VD VD V) VD V VD VD CO ' " V, '4'. ' ' Cg Cq eq. <Nl er <Nl on eq er ra Ile r-t ra r-i r-i ra 1:4 -Ic Ic i-1 4c 4 CD III CD VD VD rn r- r- eq eq on ra Ul ra '1 ri Cl C».- OD aion CD r- un EI ra CD CD CN CN CD C, CN CN CD CN Cr) CN CD Cg CD r-i N1 r-i r-i % I --1 r-i % I r-i i r-i r-i %.I ' c I M %1 g CO Co.,:r on CD on 3 r"") Cg r-i CN1 cn.cr r- r- un r- un er co on. er V) b4 >1 N kro V) CO C, r-i en r- CN ra on er un co eq Ch CD. VD ra ui) en CD Cl CD VD h4 r- CD UI er CD CD un V) CO cn co un ui) r- ui) ra CNI ra oo rn un rq eq CO ra : h4 on '4' mm ' er on on on on mm on mm rn on rn on rn on on. eq er E-1 [71 > -1 e C C ri CO V) C C C C D C r CD CN CD CN CD ON Csl MD r- cn 4 r- r- r- r- on rn eq rn Cq V) r- VD Cg Cl Cq Cq Cq Cl Cq D4 i-1 E4 Ei Nl Ii 1>4 an W h:c) 1 >4 1-4 CO :1qD h e-1 1. t-i 1n 1$) r - r-1 i-1 M M 1 CO N 1:4 o ":II.:11 1"'-- to N r=1 Ei 1.-1 C.1 "41 O EI K4 rn r- rn CN CO ra ra on lid 1.1.) Nr E4 cn i-4 z EI m) uo c, r-1 eq m m m m on cn Ln c> EI 111 rzl A4 El Cl NM 11 - eq eq on mm Cq CNI Ci Cq CNI r-i Cq CN.. :K4 t34 fx3 < < CO PC1 E, co oo 3 co CO r1 CD ra C4 1-D " N3 A I-D 1-D 1-D 17 1-D 1, h4 8-1 P4 e-4 4 P4 P u) A 4 EI 1-) 1-, r) 1- I-D M C.) E X R

32 28 AJOPV1/1 18- DEC- 86 -K CO Co,1. fr) en 1/4 M kr> l kf) r-- CO r-- ) UI LI) CN LI) 1 r-- N fql C:, f's r-1 EI o c> al on c> c> 1,-I 1 1 CO,-I C> C> T-I C>,-I C> C \I T-1 M Ir-- Len Ln h.cr L. LI) Lf) m Len Ln Ln c> c> Len o o o c> c>.ct, co Ln Le) 1 N LI) C 1 M rs- T-I.-1 ( crl h r--.ci. lo Cs1 k.. ri l.. Cr Ln Len ei r-- El 17, r, lf) C 1 CN1 UI r-- C--,:r m Ul r--,:r Li) r-- LC) Li) V),:r,:M CX) lf) 1 lc> i- en m en en en m en ei en rn en en en en en en en ei en N en ri m esi en en,zr r-- r-- r-- (Y) m,zre m T-1 LI) T-1 (C> Cs1 D r1 T-1 r-1 r1 1 T-1 -ic ei). c> U) (.:1, r-- C\1 T-1,:r C'q r-- 1 CD T-1 r-- Lf) Len m.,>, c\> (71 ryl szr,i, c> c> on co o cn al C> C> C> 1 C> CD r M T-1 C/ 1 T-1,-1 T-1 T-1 T-1 T-1 T-I T-1 g g M C71 M 1/4 CO CO M LI) LC) Lf) T-1 Co 1.1, c) 1..r) o c> c> Len c> o c> Len c> Len c> N on r- ei on o co c> on ei Le) r- ko ei Le) m on on.k:r on Lr> ei o Le).-1.-I co 1-> e..d r-- 1 lo on Ln en ei ko ko r- cr. cr cr Ln Ln Lin r-- Ln eni c> Ln ei r-- r71 en en Cr) Cr),:r M Cr) cr) M M Cr) Crl fr) Crl M (Nl C q C l M Cs1 C.1 m,zr es1 (Nl! z11 cr en C \I CO 1 1 C 1 Cl ClT-1 T-1 T-1 ClT-1 Cl CNI T-1 Cl T-1 EI 4C 1c 4c 4c 4C -1C 4C CO i-i 4C -9C -1C 4c ral co o k.c) C> 11 I, Cl co c> r-- Len -I, on en c> Ln Cl cr c> co c> ei en co c> on on c> C> 1 1 T-1 C> Co 1 cr, cp c) cn c> c>.-i c> c> c> ei.-1 T-1 T-1 T-I T-1 r4 oc:4 g T-1 CO al CO 1.1 'Cr T-1 C> CO 1 T-1 C> en ko..1, en co c> r-,--i N 1 /4 C> r - 17 N M k 1/4 Ln <-1 N M 1 Cl" T-1 zr T-1 LC, C \I Co M T-1 1 k. M :1' M CO N CO Cl lx),:r Cl r-4 r-- cn F-f ( r-- CK) r--,24 kf) r-- c> CO r-- l UI l Len Ei en cr en en cr,r en en cr cr zi, en en en en en en m.1, en en en' en cr r4 8-1 en m,14 N Ln on en o Le> Lr> Ln O co co Ln co Len co 1 1 r Cl Cl Cl Cl T-1 r 1 1 r-4 r1 r1 r IC EI 4: CO c> en..ri 1,:r 1 r-i T-1 ON CK) ( Cl Crl Lf") Cl r-i,-i en Cl,:r LI) f,- f-- -.:I. C) EI Co, I 1 CO C> Co 1 C> C> C> 1 C C> C> 1 C> C> Co Co %-1 T-1 C> ril r-1 T-1 T-1 T-1 T-1 T-1 T-1 T-I T-1 T-1 T-1 T-1 T--1 T-1 T-1 ril Fl ' g 1 Cl CO C> cl Cl 7- en m en en en c> c> c> r- c> c> o c> Ln c> 'N m Len c> en 'I' co co co h en r- -zr <-.1.--i co co en co co c> h CNI 1 (D CO en ko cr, cro 1. CO Cl C> 1. C71 C> 1 C--- C> T-1 CO.--1 C> Cl ti C> C> CO ' zr M M '2' scr M Cl. 'cr '1' z:i. M M ":21 M C V M M M M occr en zio I Cr) EI > -1 Cl Cl Cl Cl Len 1 1 kio en Cl Cl en en en en CIj P. t-i -- 1 E-1 El EI EI rx1 CO 17 cc4 >-1 N % R 1 II C--- >--1 Len r-1 Lin Ln r- m ria 1 co Cl ril C),1. I. N k.c> Cl Nl El,- Cl :7 CO Ei p:4 en en on co T-1 M 1. Ln El rzl Ei on E-> krj, lo ri m en en en en El h4 EI c4 Cl Cl-5i 1--i Cl Cl m en en Cl Cl Cl Cl Cl T-1 Cl.1 :g4 h4 11 ez 1,:4 c 1 E-i co co co co co,-i c> K4.< N ) Cil I-) > I 1-D :,: --J 1-D 1-, al >-1 1:4 e-1 M 1:4 r4 1-.) x co x E-, i-d t-)!-, IDI) W U El X

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS Tiedote 2/91 LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, KATRI PA KALA ja MARKKU KONTTURI Kasvintuotannon tutkimuslaitos Virallisten lajikekokeiden tuloksia 1983-199

Lisätiedot

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS Tiedote 7/9 LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, KATRI PAHKALA ja MARKKU KONTTURI Kasvintuotannon tutkimuslaitos Virallisten lajikekokeiden tuloksia 1982-1989

Lisätiedot

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS. AULIS JÄRVI, ARJO KANGAS, LEO MUSTONEN, YRJÖ SALO, HEIKKI TALVITIE, MARTTI VUORINEN ja LEA MÄKELÄ

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS. AULIS JÄRVI, ARJO KANGAS, LEO MUSTONEN, YRJÖ SALO, HEIKKI TALVITIE, MARTTI VUORINEN ja LEA MÄKELÄ MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS TIEDOTE 2/95 AULIS JÄRVI, ARJO KANGAS, LEO MUSTONEN, YRJÖ SALO, EIKKI TALVITIE, MARTTI VUORINEN ja LEA MÄKELÄ Virallisten lajikekokeiden tuloksia 1987-199 Jokioinen 1995 ISSN

Lisätiedot

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS. LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, HANNELE SANKARI, MARKKU KONTTURI ja LEA MÄKELÄ

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS. LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, HANNELE SANKARI, MARKKU KONTTURI ja LEA MÄKELÄ MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS TIEDOTE 2/9 LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, ANNELE SANKARI, MARKKU KONTTURI ja LEA MÄKELÄ Virallisten lajikekokeiden tuloksia 1986-1993 Jokioinen 199 ISSN 359-7652

Lisätiedot

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS. LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, KATRI PAHKALA, MARKKU KONTTURI ja LEA MÄKELÄ

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS. LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, KATRI PAHKALA, MARKKU KONTTURI ja LEA MÄKELÄ MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS TIEDOTE 9/92 LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, KATRI PAKALA, MARKKU KONTTURI ja LEA MÄKELÄ Virallisten lajikekokeiden tuloksia 198-1991 Jokioinen 1992 ISSN 359-7652

Lisätiedot

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS TTK AATALOUDEN TUTKIUSKESKUS Tiedote 2 / 89 LEO USTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEELÄINEN, KATRI PAKALA ja ARKKU KONTTURI Kasvintuotannon tutkimuslaitos Virallisten lajikekokeiden tuloksia 98988 JOKIOINEN

Lisätiedot

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS Tiedote 5/86 LEO MUSTONEN, SEPPO PULLI ja OLLI RANTANEN Kasvinviljelyosasto LIISA MATTILA Laskentatoimisto Virallisten lajikekokeiden tuloksia 978-985 JOKIOINEN 986 - ISSN

Lisätiedot

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS. LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, KATRI PAHKALA, MARKKU KONTTURI ja LEA MÄKELÄ

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS. LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, KATRI PAHKALA, MARKKU KONTTURI ja LEA MÄKELÄ MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS TIEDOTE 2/93 LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, KATRI PAKALA, MARKKU KONTTURI ja LEA MÄKELÄ Virallisten lajikekokeiden tuloksia 1985-1992 Jokioinen 1993 ISSN 359-7652

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA AATALOUDE TALOUDELLSE TUTKUSLATOKSE TEDOATOJA : 3 TE AGRCULTURAL EOCS RESEARC STTUTE, FLAD RESEARC REPORTS, 3 AJAKOTASTA AATALOUSEKOOAA KRJAPTOTLOJE TULOKSA TLVUOS 982 ELSK 98 aatalud taludellis tutkiuslaitks

Lisätiedot

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS Tiedote 2/88 LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, KATRI PAKALA ja MARKKU KONTTURI Kasvinviljelyosasto LIISA MATTILA Laskentatoimisto Virallisten lajikekokeiden

Lisätiedot

KASVINVILJELYLAITOKSEN TIEDOTE N:o 17 EI] VIRALLISTEN LAJI KEKOKEIDEN TuLOSYHDISTELMIA 1979 MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

KASVINVILJELYLAITOKSEN TIEDOTE N:o 17 EI] VIRALLISTEN LAJI KEKOKEIDEN TuLOSYHDISTELMIA 1979 MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS J MAATALOUDEN TUTKMUSKESKUS KASVNVLJELYLATOKSEN TEDOTE N:o 7 E] -4-t4 ' r L. 'e cev 3ek TMO MELA, ULLA LALLUKKA ja LSA MATTLA: VRALLSTEN LAJ KEKOKEDEN TuLOSYHDSTELMA 979 JOKONEN -923 SSN 0356-7575 SSÄLLYS

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA TEDOATOJA 75 992 AJAKOTASTA AATALOUSEKOOAA KRJAPTOTLOJE TULOKSA TLVUOS 99 AATALOUDE TALOUDELLE TUTKUSLATOS AGRCULTURAL EOCS RESEARC STTUTE, FLAD RESEARC REPORTS 75 992 TEDOATOJA 75 AJAKOTASTA AATALOUSEKOOAA

Lisätiedot

Ilmastointi PUSSISUODATIN ALTECH CL-36-3-M5 LASIKUITU L500 PUSSISUODATIN ALTECH CL-63-6-M5 LASIKUITU L360

Ilmastointi PUSSISUODATIN ALTECH CL-36-3-M5 LASIKUITU L500 PUSSISUODATIN ALTECH CL-63-6-M5 LASIKUITU L360 Ilmastointi Tuote LVI-numero Pikakoodi 7754400 OK08 CL-36-3-M5 LASIKUITU L360 CL-36-3-M5 LASIKUITU L500 CL-63-6-M5 LASIKUITU L360 CL-63-6-M5 LASIKUITU L500 CL-66-6-M5 LASIKUITU L360 CL-66-6-M5 LASIKUITU

Lisätiedot

Lappeenrannan Ilmailuyhdistys

Lappeenrannan Ilmailuyhdistys Lappeenrannan Ilmailuyhdistys Tapahtuman tuloksia, moottoripyörät Kierroksia: 396 Osallistujia: 328 Autot Moottoripyörät Kaikki Ajoneuvo Lähtöaika Aika 400 (s) Nopeus (km/h) Valmistaja Malli Tyyppi Selitys

Lisätiedot

Suosituimmat kohdemaat

Suosituimmat kohdemaat Suosituimmat kohdemaat Maakuntanro Maakunta Kohdemaa Maakoodi sum_lah_opisk 21 Ahvenanmaa - Kreikka GR 3 Åland Italia IT 3 Turkki TR 2 Saksa DE 1 09 Etelä-Karjala Venäjä RU 328 Britannia GB 65 Ranska FR

Lisätiedot

VIRALLISTEN LAJIKEKOKEIDEN TULO SYHD ISTELMIÄ 1978. KASVINVILJELYLAITOKSEN TIEDOTE N:o 13 MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

VIRALLISTEN LAJIKEKOKEIDEN TULO SYHD ISTELMIÄ 1978. KASVINVILJELYLAITOKSEN TIEDOTE N:o 13 MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MAATALOUDEN TUTKMUSKESKUS KASVNVLJELYLATOKSEN TEDOTE N:o 3 TMO MELA, ULLA LALLUKKA, LSA MATTLA JA JOUN KATLA: VRALLSTEN LAJKEKOKEDEN TULO SYHD STELMÄ 978 TKKURLA SSN 0356-7575 SSÄLLYS Sivu. Johdano Seliyksiä

Lisätiedot

PUTKIKAKSOISNIPPA MUSTA

PUTKIKAKSOISNIPPA MUSTA Takorauta Tuote LVI-numero Pikakoodi 0753007 RU33 KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS DN 65 KESKIRASKAS 0 KESKIRASKAS 0 KESKIRASKAS SK/UK SK/UK

Lisätiedot

Arvio metsd maa n a rvosta

Arvio metsd maa n a rvosta Arvi metsd maa n a rvsta Omistaja Lpr Klmenharju Kunta Kylli Tila Rn: Ala, ha 405 572 Klmenharju :l:89 24,9 ESPOO L6.5.20L7 Laatijan allekirjitus Teemu Saarinen Lisdtietja Arvi phjautuu Teemu Saarinen

Lisätiedot

Jakotukit / tarvikkeet

Jakotukit / tarvikkeet Jakotukit / tarvikkeet Tuote LVI-numero Pikakoodi 2022115 BF71 VM 2X3/4 EURO VM 3X3/4 EURO VM 4X3/4 EURO VM 5X3/4 EURO VM 6X3/4 EURO VM 7X3/4 EURO VM 8X3/4 EURO VM 9X3/4 EURO VM 10X3/4 EURO VM 11X3/4 EURO

Lisätiedot

WAinill AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TULOKSIA TIEDONANTOJA 152 1990 TILIVUOSI 1988

WAinill AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TULOKSIA TIEDONANTOJA 152 1990 TILIVUOSI 1988 WAnll TEDOATOJA 5 99 AJAKOTASTA MAATALOUSEKOOMAA KRJAPTOTLOJE TULOKSA TLVUOS 988 MAATALOUDE TALOUDELLE TUTKMUSLATOS AGRCULTURAL EOMCS RESEARC STTUTE FLAD RESEARC REPORTS 5 99 TEDOATOJA 5, 99 AJAKOTASTA

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA AATALOUDE TALOUDELLSE TUTKUSLATOKSE TEDOATOJA : 26 TE AGRCULTURAL EOCS RESEARC STTUTE, FLAD RESEARC REPORTS, 26 AJAKOTASTA AATALOUSEKOOAA KRJAPTOTLOJE TULOKSA TLVUOS 98 ELSK 987 aatalud taludellis tutkiuslaitks

Lisätiedot

1, MITÄ TARKOITETAAN SEURAAVILLA TERMEILLÄ:

1, MITÄ TARKOITETAAN SEURAAVILLA TERMEILLÄ: KRANPDON TNTT 14.4.2014 LAY/OTK OT: Vst jkseen kysymykseen erllselle pperlle (must merktä nm myös krjnptu"t.u"ppern). ös et vst jhnkn kysymykseen, jätä nmetty vstuspper myös kysesen tehtävän slt' rrävär:

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKITERIALLITU PATENT- OC REGITERTYRELEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bkslut Kaupparekisteri andelsregistret Verhallinnsta saapuneet tiedt Uppgifter inkmna från skatteförvaltningen

Lisätiedot

lkyä Ii 1 lq AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TULOKSIA TIEDONANTOJA TILIVUOSI 1987

lkyä Ii 1 lq AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TULOKSIA TIEDONANTOJA TILIVUOSI 1987 lkyä i lq TEDOATOJA 4 989 AJAKOTASTA AATALOUSEKOOAA KRJAPTOTLOJE TULOKSA TLVUOS 987 AATALOUDE TALOUDELLE TUTKUSLATOS AGRCULTURAL EOCS RESEARC STTUTE, FLAD RESEARC REPORTS 4 989 aataloud taloudellis tutkimuslaitoks

Lisätiedot

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

Pakkauksen sisältö: Sire e ni

Pakkauksen sisältö: Sire e ni S t e e l m a t e p u h u v a n v a r a s h ä l y t ti m e n a s e n n u s: Pakkauksen sisältö: K e s k u s y k sikk ö I s k u n t u n n i s ti n Sire e ni P i u h a s a rj a aj o n e st or el e Ste el

Lisätiedot

4rrr. PYSwvYoesrÄ. 0809-cPR-1115. Tarvasjoen Teräsovi Oy Junnaronkatu 16 24100 Salo SE RTI FI KAATTI TUOTTEE N SUORITUSTASON EN 12101-2:2003

4rrr. PYSwvYoesrÄ. 0809-cPR-1115. Tarvasjoen Teräsovi Oy Junnaronkatu 16 24100 Salo SE RTI FI KAATTI TUOTTEE N SUORITUSTASON EN 12101-2:2003 4rrr VTT XPRT SRVCS Y llmeu ls r 0809 VTT XPRT SRVCS Y P 1001.02044\TT S RT KAATT TUTT SURTUSTAS PYSwvYesrÄ 0809PR1115 urpn prlmenn j neuvsn seuksen : 305/201 1 (rkennusueseus el CPR), jk n nneu mlskuun

Lisätiedot

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS Tiedote 2/85 ROLF MANNER ja TAINA AALTONEN Kasvinjalostusosasto Kartano-syysruis JOKIOINEN 1985 ISSN 359-7652 MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS TIEDOTE 2/85 ROLF MANNER ja TAINA

Lisätiedot

Viljalajikkeiden luomulajikekokeet Suomessa

Viljalajikkeiden luomulajikekokeet Suomessa Viljalajikkeiden luomulajikekokeet Suomessa Luomuinstituutin tutkijaseminaari 18. 19.5.2015 Luonnonvarat ja Biotalous/ Tuotantojärjestelmät Tutkija Markku Niskanen 1987-1998 Koepaikat - Mietoinen,Kokemäki,

Lisätiedot

6. KOKOUKSEN LAILLISUUSEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

6. KOKOUKSEN LAILLISUUSEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN (3) PÖYTÄKIRJA 5..203 SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN SYYSKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA Aika Paikka 5..203 klo 9.20 alkaen Ideapark, Kokoustila Kotka. Lempäälä Läsnä Osallistujalista liitteenä (liite ). KOKOUKSEN AVAUS TaLVIn

Lisätiedot

asunnottoman äänenkannattaja vuodesta 1987 nro 2 / 2017 hinta 3

asunnottoman äänenkannattaja vuodesta 1987 nro 2 / 2017 hinta 3 m d 1987 2 / 2017 3 2 3 KOHTI PAREMPAA www..f m.m@.f m m TOIMISTO K 2 D 3.. 00500 H m().f Tm S T 050 407 9702 Jö Vd P 050 407 9703 Am O U P 050 443 0102 m().f Aö Om Am2 - C Bd 050 443 1063 M m J L 050

Lisätiedot

n TIEDOTE N:0 1 Karjalan koeasema Reijo Heikkilä ja Pekka Koivukangas Sääolosuhteet ja viljelyvarmuus Pohjois-Karjalassa Tohmajärvi 1979

n TIEDOTE N:0 1 Karjalan koeasema Reijo Heikkilä ja Pekka Koivukangas Sääolosuhteet ja viljelyvarmuus Pohjois-Karjalassa Tohmajärvi 1979 MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS Karjalan koeasema n TIEDOTE N:0 1 L. Reijo Heikkilä ja Pekka Koivukangas Tohmajärvi 1979 Sääolosuhteet ja viljelyvarmuus Pohjois-Karjalassa Maatalouden tutkimuskeskus KARJALAN

Lisätiedot

Arvio metsdmaan arvosta

Arvio metsdmaan arvosta Arv metsmaan arvsta Omstaja Kuusam, Nskajrv Kunta Kyll Tla Rn: Ala, ha 35 477 Nskajrv 31. : 77,5 SPOO LO.6.2L7 Lstetja Teemu Saarnen KTM, LKV Arv phjautuu 14.1,23 pvtyn metssuunntelman kuvtethn ja Kuusamn

Lisätiedot

Viralliset lajikekokeet

Viralliset lajikekokeet Viralliset lajikekokeet Virallisten lajikekokeiden tehtävänä on selvittää uusien peltokasvilajikkeiden viljelyarvo. Kokeista säädetään maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa 51/2004. Peltokasvien viralliset

Lisätiedot

ITK 236 Jups. Elektroninen liiketoiminta kahtena prosessina (Kambil & van Heck) Monikanavamalli

ITK 236 Jups. Elektroninen liiketoiminta kahtena prosessina (Kambil & van Heck) Monikanavamalli IK 236 Jp Elr l h pr (Kbl & v Hc) Mvll l p fgr vr h vl 1 ll ypyä j v rll (hp://www.-fcr./) hc prr chcl Idvdl Org Idry Scy Grc b dl frwr cg f Sp-prl prl d cp /cgr cr ll lvl (.., hc prr). ). h cp c f dld

Lisätiedot

P S. Va r äi n. m m2 2. e a / puistossa säilyvät puut. korko muuttuu, kansi uusitaan SVK asv.

P S. Va r äi n. m m2 2. e a / puistossa säilyvät puut. korko muuttuu, kansi uusitaan SVK asv. TI E f as 8 5 5 pu ke lu pi ip iv - le / te AP 1 4 KI +8 8 +8 9 O le lem ht a ip ss uu a st ol oa ev aa rk ki ip met A L 31 6 L AP P LE IK S E T ei l y tu pu r u va liu m k u at m to äk i in u hl M 22

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA MAATALOUDE TALOUDELLSE TUTKMUSLATOKSE TEDOATOJA : 4 TE AGRCULTURAL EOMCS RESEARC STTUTE, FLAD RESEARC REP ORTS, 4 AJAKOTASTA MAATALOUSEKOOMAA KRJAPTOTLOJE TULOKSA TLVUOS 975 ELSK 977 Maataluen taluellisen

Lisätiedot

-Jotta maailma olisi parempi paikka wappuna. RAKENNUSINSINÖÖRIKILLAN VIRALLINEN KILTALEHTI JO VUODESTA 1963 2/2012

-Jotta maailma olisi parempi paikka wappuna. RAKENNUSINSINÖÖRIKILLAN VIRALLINEN KILTALEHTI JO VUODESTA 1963 2/2012 -J w. RAKENNUSINSINÖÖRIKILLAN VIRALLINEN KILTALEHTI JO VUODESTA 1963 2/2012 JOS ET NÄE LUKEA ALLAOLEVAA PIILOTETTUA TEKSTIÄ, JUO LISÄÄ SKUMPPAA, SILLÄ STEREOGRAMMIEN NÄKEMINEN ONNISTUU VAIN SILMÄT KILLISSÄ.

Lisätiedot

TEOLOGIAN YLIOPPILAIDEN TIEDEKUNTAYHDISTYKSEN JULKAISU VUODESTA 1853 4/2012

TEOLOGIAN YLIOPPILAIDEN TIEDEKUNTAYHDISTYKSEN JULKAISU VUODESTA 1853 4/2012 TEOLOGIAN YLIOPPILAIDEN TIEDEKUNTAYHDISTYKSEN JULKAISU VUODESTA 1853 4/2012 P 4 V 5 P 6 L 7 A H g 10 K 12 N ö ( ) 15 T,, 16 A3 - N 20 Dg! 18 R 21 E 19 K: K R 22 R 23 L - Hd R, Sf L, I V A V K - Sf L K

Lisätiedot

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS Tiedote 16/85 LEO MUSTONEN, SEPPO PULLI, OLLI RANTANEN Kasvinviljelyosasto LIISA MATTILA Laskentatoimisto Virallisten lajikekokeiden tuloksia 1977-1984 JOKIOINEN 1985 ISSN

Lisätiedot

ole vastaanottotiloja.

ole vastaanottotiloja. Kiinteistd Oy Kalajoen Keidas Karhuojantie 2 90460 Oulunsalo TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.-3122009 1 Yleistai yhtidstii Yhtion omistamissa rakennuksissa huoneistot varattu osakkeenomistajille lomaasunnoiksi.

Lisätiedot

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census Suomen virallinen tilasto Finlands officiella Statistik Official Statistics of Finland VI C:106 Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census 1980 Osa XV Del XV Volume

Lisätiedot

Uudet lajikkeet lupaavat satoisuutta ja laatua

Uudet lajikkeet lupaavat satoisuutta ja laatua Liite 19.3.2007 64. vuosikerta Numero 1 Sivu 10 Uudet lajikkeet lupaavat satoisuutta ja laatua Arjo Kangas, MTT Kasvilajikkeiden luetteloon hyväksyttiin tämän vuoden tammikuussa 16 uutta lajiketta. Luetteloon

Lisätiedot

Arvio metsd maa n a rvosta

Arvio metsd maa n a rvosta Arvi metsd maa n a rvsta Omistaja Mikkeli, Sumenniemi Kunta K,ylii Tila Rn: Ala, ha 49r 56 Riuttamiiki 2:96 1nl SPOO 27.6.2L6 Laatijan allekirjitus Lisdtietja Teemu Saarinen Arvi perustuu UPM-Kymmene Oyj:n

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA MAATALOUDE TALOUDELLSE TUTKMUSLATOKSE TEDOATOJA :o 5 TE AGRCULTURAL EOMCS RESEARC STTUTE, FLAD RESEARC REPORTS o JO AJAKOTASTA MAATALOUSEKOOMAA KRJAPTOTLOJE TULOKSA TLVUOS 976 ELSK 978 Maatalouden taloudellisen

Lisätiedot

-d;'$ d{ee lr a ;{*.v. ii{:i; rtl i} dr r/ r ) i a 4 a I p ;,.r.1 il s, Karttatuloste. Maanmittauslaitos. Page 1 of 1. Tulostettu 22.08.

-d;'$ d{ee lr a ;{*.v. ii{:i; rtl i} dr r/ r ) i a 4 a I p ;,.r.1 il s, Karttatuloste. Maanmittauslaitos. Page 1 of 1. Tulostettu 22.08. Maanmttauslats Page 1 f 1 -d;'$ d{ee lr a ;{*.v {:; rtl } dr r/ r ) a 4 a p ;,.r.1 l s, Karttatulste Tulstettu 22.08.2014 Tulsteen keskpsteen krdnaatt (ETRS-TM3SFlN): N: 6998249 E: 379849 Tulse e le mttatarkka.

Lisätiedot

Uudet kasvilajikkeet tuovat pelloille satoisuutta ja laatua

Uudet kasvilajikkeet tuovat pelloille satoisuutta ja laatua Liite 9.3.2009 66. vuosikerta Numero 1 Sivu 3 Uudet kasvilajikkeet tuovat pelloille satoisuutta ja laatua Martti Vuorinen, Yrjö Salo, Antti Laine, Markku Niskanen ja Arjo Kangas, MTT Kasvilajikeluetteloon

Lisätiedot

Käyttövedenlämmitin. KÄYTTÖVEDENLÄMMITIN HAATO HK-15 1/3KW SEINÄ/VAAKA LVI-numero PIKA OD38

Käyttövedenlämmitin. KÄYTTÖVEDENLÄMMITIN HAATO HK-15 1/3KW SEINÄ/VAAKA LVI-numero PIKA OD38 Käyttövedenlämmitin HK-15 1/3KW SEINÄ/VAAKA 5253010 OD38 HK-35 2KW SEINÄ/VAAKA 5253015 RS52 HK-55 2KW SEINÄ/VAAKA 5253020 DE35 HK-100 2KW SEINÄ/VAAKA 5253022 VL77 HM-150 2/3KW SAUNA 5253045 UH93 HM-230

Lisätiedot

Kauralajikkeet lajikekokeiden valossa

Kauralajikkeet lajikekokeiden valossa Kauralajikkeet lajikekokeiden valossa Antti Laine Viljely- ja käyttöarvo kokeet - viljelyarvoselvitys lajikkeen hakemiseksi kasvilajikeluetteloon (Maa- ja metsä-talousministeriön päätös 51/2004) - satoisuus

Lisätiedot

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS. VAPPU KOSSILA ja PÄIVI MÄNTYSAARI. Pikkuvasikoiden ruokintakoetuloksia Maatalouden tutkimuskeskuksessa v.

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS. VAPPU KOSSILA ja PÄIVI MÄNTYSAARI. Pikkuvasikoiden ruokintakoetuloksia Maatalouden tutkimuskeskuksessa v. MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS TIEDOTE 2/92 VAPPU KOSSILA ja PÄIVI MÄNTYSAARI Pikkuvasikoiden ruokintakoetuloksia Maatalouden tutkimuskeskuksessa v. 1973-89 Jokioinen 1992 ISSN 0359-7652 Maatalouden tutkimuskeskus

Lisätiedot

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w Epainn muis (1.1., 6.12.) # œ œ œ œ œ # œ w i nun Kris lis sä py hää muis tus Tofia (6.1.) jo Jo pai a, y lis n [Ba li nu a, os,] kun ni, l nä ru k, i dän Ju ma lis, y lis ka i dän h tm h nk sl nu a, o

Lisätiedot

MAALAHTI KOPPARBACKEN. Rautakautisen kalmistoalueen koekaivaus. Tapio Seger 1985 Tiivistelmän tehnyt Mirja Miettinen

MAALAHTI KOPPARBACKEN. Rautakautisen kalmistoalueen koekaivaus. Tapio Seger 1985 Tiivistelmän tehnyt Mirja Miettinen MAALAHTI KOPPARBACKEN Rautakautisen kalmistoalueen koekaivaus Tapio Seger 1985 Tiivistelmän tehnyt Mirja Miettinen _(._l \ '- ; ( MAALAHTIKOPPARBACKEN Rautakautisen kalmistoalueen koekaivaus 1985 Tapio

Lisätiedot

S'? 2. s P« 3 CU. > a. <H O ~" d O Ö E/ Ö. d -M o o I I I II. locot-cor-icocoolcool^-toiiocoioolcdt- lol^-cocococooi 'vool^olcocoi Iio» 100

S'? 2. s P« 3 CU. > a. <H O ~ d O Ö E/ Ö. d -M o o I I I II. locot-cor-icocoolcool^-toiiocoioolcdt- lol^-cocococooi 'vool^olcocoi Iio» 100 S -+ røi cö-g S,2 S S cn rj o a ö * s s m Summa Yksityisiin tarpeisiin Summa 0 5 I I I I I I I I I I S S? CM I (MCM ^ I ^ ^ I I I I! rhrhi llf I^Öb» I I l

Lisätiedot

SUODATIN- PATRUUNAT MASINO-HYDROSTO KEY OY

SUODATIN- PATRUUNAT MASINO-HYDROSTO KEY OY 1 SUODATIN- PATRUUNAT 2006 10 MASINO- KEY OY 2 Masino-Hydrosto key Oy toimittaa suodatusjärjestelmiä, suodattimia ja patruunoita hydrauli- ja kiertovoitelujärjestelmiin, kompressoreihin, ilmalle, vedelle

Lisätiedot

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA 2018-2020 TOIMIALA 50 YHDYSKUNTAPALVELUT P A L V E L U 5 0 0 T E K N I S E N J A Y M P Ä R I S T Ö T O I M E N H A L L I N T O J A M A A S

Lisätiedot

Viljakokeiden tuloksia MTT Ruukista Miika Hartikainen, MTT Ruukki

Viljakokeiden tuloksia MTT Ruukista Miika Hartikainen, MTT Ruukki Viljakokeiden tuloksia MTT Ruukista 2013 Miika Hartikainen, MTT Ruukki Säätiedot Ohran lajikekokeet Kauran lajikekokeet Vehnän lajikekokeet KERE: Greening Effect tautiainekoe KERE: Tautitorjuntakokeet

Lisätiedot

PAIKALLISKOETOIMISTON TIEDOTE N:o 4

PAIKALLISKOETOIMISTON TIEDOTE N:o 4 MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS PAIKALLISKOETOIMISTON TIEDOTE N:o 4 Pirkko Manninen ja Helvi Marjanen: Porkkanan hivenravinnekokeet paikalliskokeina 197-1974 HELSINKI 1976 Maatalouden tutkimuskeskus (MTTK)

Lisätiedot

MAANANTAINA KLO 18

MAANANTAINA KLO 18 EIÄI.. I. I.. #i i iij: i i gi i ill! gi d i i i.. l i: i.. l i il l. ij ld l l., il l. l.. l ilil li i. iii li ld l () jl. I li: gi d i. ii -ijl ijli il id il bff-d j igi. il iii i.. - i. i.i@jii.fi iii

Lisätiedot

tutuiks k äy t tö ö n kilpailuvu

tutuiks k äy t tö ö n kilpailuvu SAKU : d h 012 1 / 2 d : SAKU g 4 jj 10 U ö ö 14 K d v S Sg 4 Pj 3 SAKU : g 4 Kv d v 6 SAKU jjj 8 U jj 10 SAKU 11 Kv 6 Hvv h 12 K 14 H 16 T 18 V 20 Jjj 8 Khd 21 T 22 Yhd 23 ACTION! SAKU : dh Jj: S - j

Lisätiedot

Peitelevy ja peitelaippa

Peitelevy ja peitelaippa Peitelevy ja peitelaippa Tuote LVI-numero Pikakoodi PEITELAATTA MERIKA 5688050 JF92 50-75-110/VALKOINEN 510 PEITELEVY ORAS D70/G1/2 167051 PEITELEVY KAULUKSELLA 50 MM-130 MM PEITELEVY KAULUKSELLA 75 MM-150

Lisätiedot

TEKNISET TIEDOT. ISO 6432 minisylinterit Ø 8-40 mm

TEKNISET TIEDOT. ISO 6432 minisylinterit Ø 8-40 mm ISO 6432 minisylinterit Ø 8-40 mm Univerin minisylinterien kehitystyöhön on hyödynnetty vuosien tutkimustyö ja tuotekehityksen saavutukset. Tuloksena on luotettava tuote, joka soveltuu kaikkein vaativimmankin

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

1 Pöytäkirja Avaa haku

1 Pöytäkirja Avaa haku D yn as t y t i et o pa l ve l u Sivu 1 / 9 Poistuminen ( Toimielimet 1 Jätelautakunta 1 Pöytäkirja 17.12.2013 Avaa haku 1 Jätelautakunta Pöytäkirja 17.12.2013 Pykälä 15 Edellinen asia 1Seuraava asia M

Lisätiedot

Aulis Järvi, Arjo Kangas, Yrjö Salo, Heikki Talvitie, Martti Vuorinen ja Lea Mäkelä

Aulis Järvi, Arjo Kangas, Yrjö Salo, Heikki Talvitie, Martti Vuorinen ja Lea Mäkelä Maatalouden tutkimuskeskuksen julkaisuja A RJ A Aulis Järvi, Arjo Kangas, Yrjö Salo, Heikki Talvitie, Martti Vuorinen ja Lea Mäkelä Virallisten lajikekokeiden tuloksia 1988-1995 Maatalouden %,v tutkimuskeskus

Lisätiedot

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos.

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos. Teamware Office' Posti Saapunut posti : Olavi Heikkisen lausunto Lähettäjä : Karjalainen Mikko Vastaanottaja : Leinonen Raija Lähetetty: 18.1.2013 10:29 He i! Korjasin nyt tämän spostiliitteenä olevaan

Lisätiedot

Ruokonadasta ja koiranheinästä kasvaa pitkäkestoinen nurmi

Ruokonadasta ja koiranheinästä kasvaa pitkäkestoinen nurmi Liite 9.6.2003 60. vuosikerta Numero 2 Sivu 5 Ruokonadasta ja koiranheinästä kasvaa pitkäkestoinen nurmi Oiva Niemeläinen, Päivi Nykänen-Kurki ja Tiina Tontti, MTT Ruokonata ja koiranheinä olivat selkeästi

Lisätiedot

Calciprill-kalkki - vaikutus maan happamuuteen ja satoon ohralla ja timoteinurmella kasvukaudella 2013

Calciprill-kalkki - vaikutus maan happamuuteen ja satoon ohralla ja timoteinurmella kasvukaudella 2013 Calciprill-kalkki - vaikutus maan happamuuteen ja satoon ohralla ja timoteinurmella kasvukaudella 2013 Merja Högnäsbacka MTT Ylistaro Alapääntie 104 61400 Ylistaro +358 29 531 7247 merja.hognasbacka@mtt.fi

Lisätiedot

Kokemuksia herneen ja härkäpavun viljelystä säilörehuksi sekä nurmen täydennyskylvöstä

Kokemuksia herneen ja härkäpavun viljelystä säilörehuksi sekä nurmen täydennyskylvöstä Kokemuksia herneen ja härkäpavun viljelystä säilörehuksi sekä nurmen täydennyskylvöstä Timo Lötjönen MTT Ruukki timo.lotjonen@mtt.fi google haku: mtt ruukki Miksi palkokasveja tai valkuaiskasveja kannattaisi

Lisätiedot

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS TIEDOTE 8/92 MARKETTA SAASTAMOINEN. Sohvi-herne. Jokioinen 1992 ISSN

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS TIEDOTE 8/92 MARKETTA SAASTAMOINEN. Sohvi-herne. Jokioinen 1992 ISSN MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS TIEDOTE 8/92 MARKETTA SAASTAMOINEN Sohvi-herne Jokioinen 1992 ISSN 359-7652 Maatalouden tutkimuskeskus Tiedote 8/92 MARKETTA SAASTAMOINEN Sohvi herne Kasvinjalostuslaitos 316

Lisätiedot

Viralliset lajikekokeet 2017

Viralliset lajikekokeet 2017 lajikenimi voidaan kirjata jo tässä vaiheessa. Tiedot kokeisiin halutuista lajikkeista pyydetään lähettämään sähköpostilla osoitteella: Viralliset lajikekokeet 2017 Kasvilajikkeen jalostajalle ja markkinoijalle

Lisätiedot

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db Pet jr t Kvm Kr Hyyr yl Sr m Hm Ko e o LIITE.. Mtede melelvty 0 Yömelto (etore: m) Ortmp Petmo Immo Kop Rto Tehr Rö Voe Lepelto Pr Ptlh Rm Kymht Netytem Vroj Prorp Sem Rto Tlllo Vtter Sotmp It-Sto M Korvet

Lisätiedot

ITK 236 Jups. Elektroninen liiketoimi kahtena prosessina (Kambil & van Heck) Monikanavamalli

ITK 236 Jups. Elektroninen liiketoimi kahtena prosessina (Kambil & van Heck) Monikanavamalli IK 236 Jp Elr lm h pr (Kmbl & v Hc) Mvmll lm mp fgr vrm m Sm rj-l v. Amz h vlm HP: mr 1 V Mvplvl CAV DVB Kä pää PSN, ISDN, xdsl Gwy? Rr GSM, GPRS, UMS Mblpää M h- l (m,, ID, lm, WLAN, LON) Rr Rr Prl Rr

Lisätiedot

Maatalouden tutkimuskeskus KASVINJALOSTUSLAITOS TIEDOTE NO11. Rolf l`bnner. Jo 3077-SYYSVEHNÄ JOKIOINEN 1979. ISSN 03,5-8 - Hoi

Maatalouden tutkimuskeskus KASVINJALOSTUSLAITOS TIEDOTE NO11. Rolf l`bnner. Jo 3077-SYYSVEHNÄ JOKIOINEN 1979. ISSN 03,5-8 - Hoi Maatalouden tutkimuskeskus KASVINJALOSTUSLAITOS TIEDOTE NO11 Rolf l`bnner Jo 3077-SYYSVEHNÄ JOKIOINEN 1979 ISSN 03,5-8 - Hoi jo_3077-syysvehnä Alkuperä Jo 3077-syysvehnä polveutuu Maatalouden tutkimuskeskuksen

Lisätiedot

PAIKALLISKOETOIMISTON TIEDOTE N:o 7

PAIKALLISKOETOIMISTON TIEDOTE N:o 7 MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS PAIKALLISKOETOIMISTON TIEDOTE N:o 7 Maija Valmari ja Helvi Marjanen: Vilja-, herne- ja perunalajikkeet paikalliskokeissa vuosina 197-76. HELSINKI 1977 Maija Valmari ja Helvi

Lisätiedot

b) '5555z-?:lo -1:7 ' 5 ',r+i (i-å) n- r*or i+i- sl4-4 s-5-''- (å) 2:+ 2 r t I 3-3 a)23+42 Ð'+., (, -:), u)j++ b)2-1 "i

b) '5555z-?:lo -1:7 ' 5 ',r+i (i-å) n- r*or i+i- sl4-4 s-5-''- (å) 2:+ 2 r t I 3-3 a)23+42 Ð'+., (, -:), u)j++ b)2-1 i Tampereen kesäyliopisto, kevät 20 1 5 Thlousmatematiikan perusteet, orrr s ro30 L. harjoitus, (la 12.11.2015) 1. Laske seuraavat laskut. Laske kukin lasku ensin käsin þnää ja paperia käyttäen. Anna vastaukset

Lisätiedot

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MTTK MAATALOUDN TUTKIMUSKSKUS Tiedote 12/85 MAURI TAKALA Hämeen tutkimusasema Asumajätevesien imeyttäminen maahan ja energiapajun viljely imeytyskentällä JOKIOINN 1985 insn 359-7652 MAATALOUDN TUTKIMUSKSKUS

Lisätiedot

Alustavaa nurmen satotilastotietojen tarkastelua

Alustavaa nurmen satotilastotietojen tarkastelua Alustavaa nurmen satotilastotietojen tarkastelua Lauri Jauhiainen ja Oiva Niemeläinen Luonnonvarakeskus, Luonnonvarat ja biotuotanto Suomen Nurmiyhdistyksen vuosikokous 30.8.2016 Luke/Tike satotilaston

Lisätiedot

Yl ä -S a von S O TE kunt a yhtym ä en Kuukausiraportti

Yl ä -S a von S O TE kunt a yhtym ä en Kuukausiraportti Ylä-Savon SOTE K U N T A Y H T Y M A Yl ä -S a von S O TE kunt a yhtym ä en Kuukausiraportti Tammikuu - Heinäkuu 213 Kuukausiraportti heinäkuu 213 Kuntayhtymä Talous Ta 213 Tot.71213 Tot-% Ennuste Toimintatuotot,

Lisätiedot

NIKKILÄN SYDÄMEN LAAJENTAMINEN VAIHE 2 MAANTASOKERROS 1/ / ARK - house

NIKKILÄN SYDÄMEN LAAJENTAMINEN VAIHE 2 MAANTASOKERROS 1/ / ARK - house tk, J e, hu p rr, Ä, 9,,, Ä Ä Ä 9,, 9 h vut tk k D uk, C lut, kpk C tr, rv tr C9, y e yv tt t rv lkr tl lut e pll t-k-hu kek u v pt + C C tr C9 tr lut C, C C, yp + phu te kt kpl bet uur rv gr ttpe t +

Lisätiedot

N I K E A N U S K O N T U N N U S T U S

N I K E A N U S K O N T U N N U S T U S 100 H a n n u P o h a n n o r o N I K E A N U S K O N T U N N U S T U S lauluäänelle, kitaralle sekä viola da gamballe tai sellolle or voices, guitar, viola da gamba / violoncello - ' 00 Teosto Suomalaisen

Lisätiedot

Q 17.1/27.2/74/3. GEOLOGINEN TUTKIMUSLAITOS Geofysiikan osasto HP 9820 A-ohjelmaseloste. T. Jokinen SUSKEPTIBILITEETTIPROFIILI

Q 17.1/27.2/74/3. GEOLOGINEN TUTKIMUSLAITOS Geofysiikan osasto HP 9820 A-ohjelmaseloste. T. Jokinen SUSKEPTIBILITEETTIPROFIILI Q 171/272/74/3 T Jokinen 1974-12-02 GEOLOGINEN TUTKIMUSLAITOS Geofysiikan osasto HP 9820 A-ohjelmaseloste SUSKEPTIBILITEETTIPROFIILI 4 171 /272/74/3 T Jokinen 1974-12-02 GEOLOGIIVEIV 'i-litkimuslaitos

Lisätiedot

BOREALIN LAJIKKEET 2016

BOREALIN LAJIKKEET 2016 BOREALIN LAJIKKEET 2016 Hankkijan siementuottajapäivä 9.2.2016 Leena Pietilä 7.4. 12.4. 17.4. 22.4. 27.4. 2.5. 7.5. 12.5. 17.5. 22.5. 27.5. 1.6. 6.6. 11.6. 16.6. 21.6. 26.6. 1.7. 6.7. 11.7. 16.7. 21.7.

Lisätiedot

KAURALAJIKKEET KESKI-POHJANMAALLE

KAURALAJIKKEET KESKI-POHJANMAALLE KAURALAJIKKEET KESKI-POHJANMAALLE Elintarvikekauran viljely Toholampi 26.4.2017 Leena Pietilä Boreal Kasvinjalostus Oy ELINTARVIKELAATUISEN KAURAN KYSYNTÄ KASVAA Käytettävissä yhteensä Vienti Käyttö teollisuudessa

Lisätiedot

Peltokasvien luomuviljely

Peltokasvien luomuviljely Luomuviljelyn peruskurssi Peltokasvien luomuviljely LUTUNE Luomututkimuksen ja neuvonnan yhteishanke 2 Luomussa huomioon otettavaa lajikevalinnassa Peltojen kasvukunto Aikaisuus Sadon käyttötarkoitus Korren

Lisätiedot

METSÄN KYLVÖ JA ISTUTUS

METSÄN KYLVÖ JA ISTUTUS Suomen Metsänhoitoyhdistys Tapion Käsikirjasia N:o 15. METSÄN KYLVÖ JA ISTUTUS ESITTÄNYT ARVID BORG. TAPIO Metsänomistaja, jolla ei ole TAPIO-lehteä, on ajastaan aivan takapajulla. Jos haluat tietoja metsäsi

Lisätiedot

KASVINSUOJELULAITOKSEN TIEDOTE N:o 12

KASVINSUOJELULAITOKSEN TIEDOTE N:o 12 MAATALOUDEN TUTKMUSKESKUS KASVNSUOJELULATOKSEN TEDOTE N: 2 Annel Karhnem, Lea Kurk, Ral Pes-ala, Tapan Pessala, Jaakk Säk: Rkkakasven trjunta-aneden ja kasvunsääteden ketulkset 976 Puutarhavljely VANTAA

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TULOKSIA

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TULOKSIA TEDOATOJA 65 99 AJAKOTASTA MAATALOUSEKOOMAA KRJAPTOTLOJE TULOKSA TLVUOS 99 MAATALOUDE TALOUDELLE TUTKMUSLATOS AGRCULTURAL EOMCS RESEARC STTUTE, FLAD RESEARC REPORTS 65 99 TEDOATOJA 65 AJAKOTASTA MAATALOUSEKOOMAA

Lisätiedot

Luomupellon rikkakasvit hallintaan viljelyn keinoin

Luomupellon rikkakasvit hallintaan viljelyn keinoin Luomupellon rikkakasvit hallintaan viljelyn keinoin LUKEKAS hanke (Aluskasvit, Torjunta) PRODIVA hanke (Seurannat, Tiedonvälitys) Jukka Salonen www.coreorganic.org HANKE-kuvausta Luomupellon rikkakasvit

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2017) 112 final LIITTEET 1 9.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2017) 112 final LIITTEET 1 9. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. maaliskuuta 2017 (OR. en) 7057/17 ADD 1 TRANS 97 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 6. maaliskuuta 2017 Vastaanottaja: Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET

Lisätiedot

IrUl. L(r. \a,u j l,/"å"? i\, -à (*rl. rj -t. ehdoinx+y:40. xrj > v. XV ky. \ì i. ' -?"{ '?ç;: l+ r t {À- U i. 3,t (.", ) .1CI= \ i.

IrUl. L(r. \a,u j l,/å? i\, -à (*rl. rj -t. ehdoinx+y:40. xrj > v. XV ky. \ì i. ' -?{ '?ç;: l+ r t {À- U i. 3,t (., ) .1CI= \ i. \u /"Å"? d--- ( + r À- ru v. V ky ç. Vsn Rmpuu Oy myy shuksen svuueen synyvän purun rk-neeks kheen ksus-kheeseen. ( Oss puru ehdään ämmykseen käyeävää peeä (2 s purus käyeään muvkmps-evyen vmsukseen. Vkss

Lisätiedot

LEIPÄVILJOJEN SADON ARVON ALUEITTAISISTA VAIHTELUISTA SUOMESSA VUOSINA

LEIPÄVILJOJEN SADON ARVON ALUEITTAISISTA VAIHTELUISTA SUOMESSA VUOSINA MAATALOUDEN TALOUDELLISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TIEDONANTOJA N:o 42 THE ACRICULTURAL ENOMICS RESEARCH INSTITUTE, FINLAND RESEARCH REPORTS, No. 42 LEIPÄVILJOJEN SADON ARVON ALUEITTAISISTA VAIHTELUISTA SUOMESSA

Lisätiedot

Luomuviljojen lajikehavaintokokeet Kokemuksia ja tuloksia

Luomuviljojen lajikehavaintokokeet Kokemuksia ja tuloksia Luomuviljojen lajikehavaintokokeet Kokemuksia ja tuloksia Arja Nykänen / Kaisa Matilainen ProAgria Etelä-Savo/ ProAgria Pohjois-Karjala p. 0400 452 089 / p. 040 3012423 Yleistä lajikevalinnasta Sadon käyttötarkoitus

Lisätiedot

KUIVANIEMI JOKIKYLÄ VESKANKANGAS (KUIVANIEMI 3 VESKANKANKANGAS)

KUIVANIEMI JOKIKYLÄ VESKANKANGAS (KUIVANIEMI 3 VESKANKANKANGAS) KUIVANIEMI JOKIKYLÄ VESKANKANGAS (KUIVANIEMI 3 VESKANKANKANGAS) Selvitys V. Luhon vuonna 958 suorittamasta kaivauksesta kivikautisella asuinpaikalla Tuija Wallenius 989 Vuonna 958 Ville Luho suoritti tutkimuksia

Lisätiedot

Kokeissa lajikkeita verrataan mittarilajikkeisiin. Mittarilajikkeiksi valitaan kasvilajin satoisimpiin kuuluvia, viljelyssä olevia lajikkeita.

Kokeissa lajikkeita verrataan mittarilajikkeisiin. Mittarilajikkeiksi valitaan kasvilajin satoisimpiin kuuluvia, viljelyssä olevia lajikkeita. 1 Peltokasvilajikkeiden viljely- ja käyttöarvon arviointi Soveltaminen: vuonna 2016 perustettavista kokeista alkaen sekä niille lajikkeille, joiden testaus on aloitettu ennen vuotta 2016, mutta jotka tulevat

Lisätiedot

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS Tiedote 22/89 SAIJA RAVANTTI Kasvinjalostuslaitos Juliska-punanata JOKIOINEN 1989 ISSN 359-7652 MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS TIEODTE 22/89 SAIJA RAVANTTI Juliska-punanata

Lisätiedot

Luomukanapäivä Loimaa. 19.11.2011 Ulla Maija Leskinen Puh. 040-5045591 luomukotieläinasiantuntija

Luomukanapäivä Loimaa. 19.11.2011 Ulla Maija Leskinen Puh. 040-5045591 luomukotieläinasiantuntija Luomukanapäivä Loimaa 19.11.2011 Ulla Maija Leskinen Puh. 040-5045591 luomukotieläinasiantuntija Luomukanatilan viljelykierto Vilja / herne + aluskasvi tai Ruisvehnä/h-papu Vilja ( kaura) + viherlannoitusnurmi

Lisätiedot

Tuhoeläinten torjunta-aineiden tehokkuus- ja käyttökelpoisuustutkimukset

Tuhoeläinten torjunta-aineiden tehokkuus- ja käyttökelpoisuustutkimukset MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS KASVINSUOJELULAITOKSEN TIEDOTE N: 3 Pehr Ekbm, Arv Myllymäki, Jrma Rautapää, Katri Tiittanen: Tuheläinten trjunta-aineiden tehkkuus- ja käyttökelpisuustutkimukset vunna 1974

Lisätiedot

UUDET LAJIKKEET ERI KÄYTTÖTARKOITUKSIIN

UUDET LAJIKKEET ERI KÄYTTÖTARKOITUKSIIN UUDET LAJIKKEET ERI KÄYTTÖTARKOITUKSIIN Sadonkorjuu 2013 -seminaari Lahti 4.10.2013 Satu Pura KAURAUUTUUS: AKSELI BOR Satoisin aikainen kaura kaikilla maalajeilla ja kaikilla viljelyvyöhykkeillä Korkea

Lisätiedot