Constitum possessorium 40 Cross default -ehto 452 Cut off -lauseke

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Constitum possessorium 40 Cross default -ehto 452 Cut off -lauseke 426 427"

Transkriptio

1 Aikaprioriteetti , 172, 174 Ainesosa/tarpeistosuhde 46 47, , 163, 392 Aito kauppa 446 Aksessio Alus 109, 127, , 185, 202, 227, 315, 416 Aluskiinnitys 109, 137, Alusrekisteri Ansaitsemattoman saatavan panttaus , 445 Antidisposal-ehto 452 Arvo-oikeus 71, 107 Arvo-osuus 51, 53, 58 59, 139, 146, 149, 167, 173, 186, , 223, 255, , 303, 325, 416 Arvo-osuusjärjestelmä 51, 53, 58 59, 146, 149, 186, 218, 223 Arvopaperi 32, 40, 49, 52, 54, 58 59, 76, 139, 160, 162, 166, 173, 185, 188, 217, 255, , 305, , 445 Arvopaperikeskus 58 Arvopaperimarkkinat 31, 52, 58, 446 Arvopaperistaminen 33 34, 76, , Asianosaiskeskustelu 132, , 242, Asumisoikeusasunto 186, 188, 215 Asunto-osake 24, 52 53, 73, 79, 82, 85 86, 116, , 160, , , , 256, 271, , 309, 364 Autokiinnitys 48, 109, 127, 137, 173, 185, 232, 246, 255, 314, , 329, 346, 415 Avio-oikeus 321 Aviopuoliso 47, 54, 73 74, 86, 288 Avoin yhtiö 78 Constitum possessorium 40 Cross default -ehto 452 Cut off -lauseke Datio solvendi causae 27 Debentuuri 233 Denuntiaatio 41, 49 53, 58 60, 65 66, 75, , 160, 166, 173, 203, 214, 219, , 244, 246, 310, 312, 416, 420, 425, 444 Detentio-oikeus 331 Dispositiotoimi 63, 66, Edelleenpanttaus 76 Edunvalvoja Arvopaperistamisessa Holhoustoimilain mukainen 78 Ekstinktio 145, , 155, 157, , Elinkaarirahoitus 454 Elinkeinonharjoittaja 24, 85, , , , 180, 190, 268, 288, , 344, 427, 429, Erikoisauto 137 Eräännyttämisehto 92 Erääntyminen 81, 90 92, 95, , , , , , 204, , , 243, 227, 229, 238, , 248, 256, 266, , 285, , 292, 295, 302, , , 332, 338, 372, , 378, , 419, 452 Esisopimus 154, 160, 163 Eurooppaoikeus EY:n maksukyvyttömyysasetus

2 482 Factoring , 426, Finanssivalvonta ks. rahoitustarkastus First demand -takuu 21, 103 Geneven konventio (ilma-aluksissa) 138 Hallinnanjakosopimus 130 Hallinnointiluovutus 403 Hallitus (osakeyhtiön) 51 53, Henkilöauto 29, 48, 64, 328, 352, 354, 360, 404, 408, , 417 Hinnanalennus 429 Hypoteekkikanne , 211, 234, 240, 321, 340, 411 Hyödykesidonnainen kulutusluotto 92, 427, 429 Hyödyllisyysmalli 56, 150, 152 IFRS Ilma-alus (ks. myös alus) 45, 47, 109, 127, , 173, 185, 232, 235, 242, 251, , 347 Ilma-aluskiinnitys (ks. myös aluskiinnitys) 109, 137, Immateriaalioikeus 25, 37 39, 42, 55 57, 59, 139, 146, , 160, 211, 326, 454 Integroitu piirimalli 56 Jakoluettelo 250, 281, 348 Joukkovelkakirjalaina 58, 233, Julkivarmistus (ks. myös denuntiaatio, kirjaaminen, traditio) 39 46, 49 52, 56 57, 59, 75, 134, 147, 149, 151, , 160, 166, 172, , , , , Julkivarmistuskelvoton objekti 56, 298, 320, 417 Julkinen hankinta 454 Juokseva velkakirja 43, 48 49, 52, 79, 127, 146, , 162, 212, 214, 222, 224, 274 Jälkipanttaus 41, 58, 74 76, 110, , 134, 142, 160, 162, 180, , 241, 244 Kahden velkakirjan järjestelmä , , 158, 162 Kapkaupungin konventio 138 Kasvinjalostajanoikeus 56 Katemyynti 377 Kauppaedustaja ks. pidätysoikeus Kiistämistaakka 368 Kirjaaminen 42, 47 48, 53, 56 59, , , 146, , 173, 218, 223, , 238, , 275, 381, 393, Kollusiivinen menettely 156, 164 Komissio 28 30, Myyntikomissio 28 30, Ostokomissio 390 Kommandiittiyhtiö 78 79, 171 Konkurssi Erääntyminen 214, 248, 374, Jälkivalvonta 249, 251, 257 Konkurssisaatava 212, 214, 248, 374, 394 Konkurssivalvonta , , , , Panttisaatavan ilmoittaminen , 347 Riitautus 350 Konkurssipesän oikeus saada korvaus pantin hoidosta 237, 245, Konkurssipesän sijaantulo-oikeus , 435 Konserni 80, 287, 430 Korko 90 91, 94, 102, 116, 120, 133, 192, 232, 238, 242, 252, , 328, , 449, Kovenantti 20, 424, 451 Kuittaus 50 51, 112, 198, , 330, 443 Kuluttaja 24, 43, 91 92, 120, 122, , , 379, 382, 394, , 429, Kuluttajariitalautakunta 338, 382 Kulutusluotto (ks. myös kuluttaja) 91 92, 427, 429, 439 Kuulutus Konkurssi Panttihuutokauppa 229 Yrityssaneeraus 275 Käsiraha Käyttöoikeuskiinnitys 47, Käärevelkakirja 126

3 Lahja 66, 89, 93 95, 99, 101, 105, 106, 146, 233, 278, , Lahjanluontoinen järjestely 94, 101, 287 Lahjanlupaus 89, 93 94, 146, 233 Lainhuuto 46, , 157, 168, , 217, , 237, 275, 381, 400 Laitoskiinnitys ks. käyttöoikeuskiinnitys Laitostunnus 13 Laiva ks. alus Lakisääteinen panttioikeus ks. legaalinen panttioikeus Leasing 28 30, 33 34, 138, 335, 138, 335, Cross-border leasing 423 Hyvitysleasing 431, 434 Käyttöleasing 423 Rahoitustarkoituksen merkitys Sale and lease back 414, 423, Legaalinen panttioikeus 30 31, 33, , 153, 237, 327, 347 Lentokone ks. ilma-alus Letter of comfort ks. tukikirje Lex commissoria -ehto , 408 Liiketoiminnan arvopaperistaminen ks. arvopaperistaminen Lisenssi 55 Lohkominen 129 Lojaliteettivelvollisuus 60 61, 123, , 244 Lunastus Konkurssipesän lunastusoikeus 218, , 360, 398 Ns. pakkolunastus Pidätysoikeuden yhteydessä 325, Vakuusluovutuksen yhteydessä , , , 434, 440 Vilpittömän mielen saannon yhteydessä 148, 166, 231 Lunastuskorvaus , 325 Luottokortti 427 Luottolaitos 50 51, 55, 76, 86, 154, 447 Luottovakuutus ks. vakuutus Luovutuskielto Lähipiirivakuus 80 Maakaaren mukainen erityinen oikeus 130, 156, 239, 303, 393 Maanvuokra 38, 130, 235, 325, 341, , 325 Maksun kohdistaminen , 189 Maksusuoja 203, , 267, 387, 444 Maksuviivästysdirektiivi 32 Mallioikeus 56, 139, 150, 152 Merikuljetus Meripantti 244, 342 Montrealin sopimus Myynninrahoitus , 432, 441 Myyntiedustaja ks. kauppaedustaja Myyntitulosintressi 391 Määräala 38, 127, 129, 235, 313, 325 Määräosa 38, , Negative pledge , 452 Näyttötaakka 195 Oikeustoimikelpoisuus 83 Omistuksenpidätysehto 23, 26, 25 28, 32, 34, 243, 268, , 415, 425, , 431 Ostajan oikeus liittämiseen Ostajan oikeus luovuttaa omaisuus edelleen Ostajan oikeus määrätä omaisuudesta omistajan tavoin 393 Purkuoikeus 26, , 389, , Ulosmittaus myyjän velasta Ulosmittaus ostajan velasta Vakioehdot Vanhentuminen Osakekirja 41, 45, 51 53, 58, 60, 73, 248, 275, 392, 325, 334 Osakeyhtiö 19, 52 54, 57, 73, 79 82, 116, 171, 199, 227, 287, 311, 364, 452 Osamaksukauppa 25, , 367, 372, , , 388, 392, 394, , 425, 434, 440 Osinko Ostonrahoitus ,

4 484 Pankkitili (ks. myös tiliraha) Panttaamattomuussitoumus, ks. negative pledge Panttauksen pätemättömyys 81 87, 93 94, 166 Panttausilmoitus ks. denuntiaatio Panttaussitoumus 53, 68 69, 75, 85 87, , 163 Panttaustahdonilmaisu Panttihuutokauppa 75, 179, 191, , , 311 Panttikirja 42, 46, 66, 124, , , , , 236, 238, , 259, 275 Panttikirjan haltijamerkintä 132 Panttilaina 55, , 186 Panttioikeuden jakamattomuus 97, 123 Panttirealisaatio 85, 176, 178, , 190, 193, 198, 229, 294, 301, 306, 411 Hyväksyttävä myyntivastike KK 10: , , 247, , 268, 294, 318, 321, 328, 411 Konkurssissa Lojaliteettivelvoite Pantinsaajan realisaatiovalta , Pantinsaajan velvollisuus panttirealisaatioon Vahingonkorvaus Panttivelkakirja 42, , , , Pari passu -ehto 452 Patentti 56 57, 80, 139, , 167, , 243, 365, 416 Perintö 142, 321 Perklusio-oikeus 346 Peräyttäminen ks. takaisinsaanti Pesänhoitaja (konkurssipesän) 213, , 256, , 292, 347 Pignus irregulare 318 Prekluusio 113 Pidätysoikeus 25, 30, 34, 114, 234, , 256, 316, , , 401 Kalastuslaissa Kauppaedustajan 335, 339, 351 Korjaajan pidätysoikeus , 333, 339, 351, Löytötavaran Oikeudenkäyntiasiamiehen , 339 Romuauton Sopimusperusteinen 329, 353, 359 Toimeksiantajana lainaaja Toimeksiantajana osamaksuostaja Toimeksiantajana varas tai vastaava henkilötaho Toimeksiantajana vuokralleottaja Valmistajan pidätysoikeus 332, 339 Projektirahoitus 20, 213, 424, Puhdas esinevastuu 84, 88, 94, , 187, 197, 208, 248, , 270, 273, , 408 Puolison suostumus panttaukseen Rahakappale 284 Rahoitusleasing ks. leasing Rahoitustarkastus Rahoitusvakuusdirektiivi ks. Rahoitusvakuuslaki Rahoitusvakuuslaki 16, 31 32, 51, 76, 189, , 274, 289, 305, Rakennus 46 47, 54, 139, , 364, 392 Rakennusliike 364 Realisaatio ks. panttirealisaatio Regressi 111, 114, 199, 429 Retentio-oikeus 325, 331 Rikosvahinko Riskinjakosopimus 471 Romuauto Saantosuoja , 188 Salainen omistus 47 Sale and lease back ks. leasing Separatisti 209, , 294 Shekki 103, 281, 420 Sietämiskanne 177 Siirtoilmoitus ks. denuntiaatio Sijaantulo ks. konkurssipesän sijaantulo-oikeus Sijoitusrahasto Sopimusperiaate 43, Sosiaalinen suorituseste 92

5 SPV 445 Suorituksen kohdistaminen ks. maksun kohdistaminen Suorituskanne Surrogaatti 183, 189, Syndikoitu luotto 213, 424, 453 Säätiö 79, 450 Takaisinottoehto 26, 373, , , , 431 Takaisinsaanti 171, 213, 228, Ennenaikainen maksu 289 Epätavallinen maksuväline 288 Kriittinen aika 279 Lahjan peräytyminen 278, Läheinen 278, 285, Maksun peräytyminen 228, , Määräpäivä 279, 282 Vahinkoedellytys Vakuuden peräytyminen Vierasvelkapantti Yleinen takaisinsaantiperuste , 293 Takaus 20 21, 26, 68, 85, , , 117, , 451 Takuu 21, 103, 227, 437, 451, 453 Tavaramerkki 56 57, 139, 147, , 161, 215, 243, 312, 321, 417 Tekijänoikeus 55 56, , Testamentti 77, 321 Tiekuljetus 344 Tietoisuus sitovuusperusteena 156, , 321 Tiliraha 32, 50 51, 71, 102, , , 454 Toimitusjohtaja 79 Toisen maalla oleva rakennus 47, 54, 320, Toiskertainen panttaus 142, 160 Traditio 40 44, 49, 52, 55, 59, 65, 72 73, 126, , , , , 188, 215, 220, 222, 274, 286, 329, 345, 405 Trust 403, 447 Trustee 448 Tukikirje 21 Tuotto 197, 227, 229, 298, , Ulosottorealisaatio Huutokauppa Vapaa myynti 209, , , Urakka 98, , 364, 453 Vahingonkorvaus 21, 60, 69, 75, 89, 96, 98, 155, 193, , 205, 214, , , 336, 374, 376, 378, 398, 426, 454 Vaihdantaluovutus 155, 403, 406, 420 Vajaavaltainen 83 Vakioehto 61, 86, 94, 294, , 353, , 424, , 442, 444 Vakuuden menettämistä koskeva ehto ks. lex commissoria -ehto Vakuusarvon alentuminen , Vakuuskumulaatio Vakuusluovutus 11, 28 29, 34, 48, 155, 388, , 434, 446, 472 Vakuutus 21, 146, 149, , , 298, 314, , 449, Henkivakuutus 146, 149, , 214, 317 Luottovakuutus 21, 449 Vakuutuskorvaus , 298, 314, Vallinnanrajoitus 73 74, 303 Valtuutus 30, 77, 131, 133, , 195, 204, 335, 437 Vekseli 103, 281, 420 Velallisen ennenaikainen suoritus 91 92, 289 Velan anteeksianto 203, 278 Velan vanhentuminen 89, , 254, 278, 326, 340, Velkakiinnitys 48, , 130, 158, Velkojasuoja 42 44, 50, 157, 203, 212, , 220, 223, 226, 319, 385, 403, , 416, 420, 444 Velvoittautumistoimi 63, 66, 69 Vene 137, 359 Verotus 32, 52 53, 93, , 210, , 423, 430, 439 Vierasvelkapanttaus 78 80, 85, , , 169, , 253, 285, 287, , 295, 454 Vilpillinen mieli, ks. vilpitön mieli 485

6 486 Vilpitön mieli 24, 47, 80, 135, 145, , 156, , , 188, 195, , , , 280, 287, 291, 301, 303, 328, , , 385, 400 Vuokratuotto 229, 308, Väittämistaakka 286 Yhdistys 79 Yhteisomistus 38, 47, , Yhtiöittäminen 53 54, 56, 430, 449 Yhtiökokous 79 Yksityishenkilön velkajärjestely 175, , 279, 328 Edellytykset Maksukielto Maksuohjelma 262, 265 Vakuudenasettamiskielto Vakuusvelka , 328 Vakuusvelkojan asema Yleispanttaus 85 87, 96 Yleistakaus Yliarvo 75, 123, 405 Ylihypoteekki, ks. yliarvo Yrityskiinnitys 48, 56, , , , 180, 191, , , 255, 269, 329, 338, 404 Yrityssaneeraus 175, , 279, 328 Edellytykset Maksukielto 277 Maksuohjelma 262, Saneerausvelka , 274, 277 Vakuudenasettamiskielto Vakuusvelka , 328 Vakuusvelkojan asema

SISÄLtÖ 1 JOHDANTO 9 3 EDUSTUS 53 2 OIKEUSTOIMI 20

SISÄLtÖ 1 JOHDANTO 9 3 EDUSTUS 53 2 OIKEUSTOIMI 20 SISÄLtÖ 1 JOHDANTO 9 Oikeuslähteet 10 Oikeussubjekti 11 Oikeuskelpoisuus 12 Oikeustoimikelpoisuus 12 Edunvalvonta 13 Oikeudellinen vastuunalaisuus 15 Oikeushenkilöt 16 Yhteisöt 18 Säätiöt 18 2 OIKEUSTOIMI

Lisätiedot

STRUKTUROITUUN RAHOITUKSEEN LIITTYVÄT KEHITYSSUUNTAUKSET

STRUKTUROITUUN RAHOITUKSEEN LIITTYVÄT KEHITYSSUUNTAUKSET Rahoitus ja vakuudet 2010 Prof. Jarno Tepora: STRUKTUROITUUN RAHOITUKSEEN LIITTYVÄT KEHITYSSUUNTAUKSET I. STRUKTUROIDUN RAHOITUKSEN MÄÄRITTÄMINEN YRITYKSEN / HANKKEEN TOIMIJOIDEN RISKIPOSITIOIDEN OPTIMAALINEN

Lisätiedot

Esipuhe 5. 1. Kiinteistön ja vuokrahuoneiston välitystoiminta 27

Esipuhe 5. 1. Kiinteistön ja vuokrahuoneiston välitystoiminta 27 Sisältö Esipuhe 5 1. Kiinteistön ja vuokrahuoneiston välitystoiminta 27 1.1. Välitystoimintaan sovellettavat säädökset 27 1.2. Välitysliiketoiminnan harjoittaminen 28 1.2.1. Laki kiinteistönvälitysliikkeistä

Lisätiedot

Opiskelijakirjaston verkkojulkaisu 2005. Luottojen arvopaperistaminen Suomessa oikeudelliselta kannalta

Opiskelijakirjaston verkkojulkaisu 2005. Luottojen arvopaperistaminen Suomessa oikeudelliselta kannalta Opiskelijakirjaston verkkojulkaisu 2005 Luottojen arvopaperistaminen Suomessa oikeudelliselta kannalta Jarno Tepora Julkaisija: Helsinki: Roschier Holmberg & Waselius, 1995 Julkaisu: Juhlajulkaisu Roschier

Lisätiedot

SiSällyS ALKUSANAT ASUiNhUoNEiSToN vuokrasuhde

SiSällyS ALKUSANAT ASUiNhUoNEiSToN vuokrasuhde Sisällys ALKUSANAT... 5 1 Asuinhuoneiston vuokrasuhde... 21 1.1 Vuokra... 21 1.1.1 Vuokran määräytyminen... 21 1.1.2 Vuokranmaksukausi ja vuokran erääntyminen... 23 1.1.3 Vuokranmaksuvelvollisuuden kesto...

Lisätiedot

PANTTIVELKOJAN ASEMA ULOSOTTOMYYNNISSÄ

PANTTIVELKOJAN ASEMA ULOSOTTOMYYNNISSÄ PANTTIVELKOJAN ASEMA ULOSOTTOMYYNNISSÄ Markus Kemppainen Insolvenssioikeus Maisteritutkielma Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunta Kevät 2015 Lapin yliopisto, oikeustieteiden tiedekunta Työn nimi:

Lisätiedot

LBO YRITYSKAUPAN RAHOITUKSEN STRUKTUROINTI JA

LBO YRITYSKAUPAN RAHOITUKSEN STRUKTUROINTI JA HELSINGIN YLIOPISTO OIKEUSTIETEELLINEN TIEDEKUNTA Rahoitus ja vakuudet seminaarisarja tammikuu 2011 LBO YRITYSKAUPAN RAHOITUKSEN STRUKTUROINTI JA VAKUUSJÄRJESTELYT LAATINUT HENRY HILJANDER TAMMIKUU 2011

Lisätiedot

OSA I JOHDANTO: ASUNTOTUOTANNON SÄÄNTELY... 23

OSA I JOHDANTO: ASUNTOTUOTANNON SÄÄNTELY... 23 Sisällys Alkusanat... 5 OSA I JOHDANTO: ASUNTOTUOTANNON SÄÄNTELY... 23 1 Asuntokauppalaki... 25 1.1 Yleistä... 26 1.2 Asuntokauppalain määritelmiä... 27 1.3 Ostajan suojaaminen rakennusvaiheessa... 30

Lisätiedot

Panttioikeus osakkeeseen yhtiöoikeudellisissa muutostilanteissa

Panttioikeus osakkeeseen yhtiöoikeudellisissa muutostilanteissa Lakimies 2/2011 s. 248 277 Vesa Rasinaho Panttioikeus osakkeeseen yhtiöoikeudellisissa muutostilanteissa Hakusanat: esineoikeus, yhtiöoikeus, panttaus, yritysjärjestelyt, päätöksen pätemättömyys 1. Johdannoksi

Lisätiedot

Laki. ulosottolain muuttamisesta

Laki. ulosottolain muuttamisesta 41 Lakiehdotukset 1. Laki ulosottolain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 3 päivänä joulukuuta 1895 annetun ulosottolain (37/1895) 1 luvun 5 :n 1 ja 5-8 kohta, 4, 5 ja 6 luku, 8 luvun

Lisätiedot

Esiselvitys: Asunto-osakkeiden sähköinen rekisteröinti arvo-osuusjärjestelmässä

Esiselvitys: Asunto-osakkeiden sähköinen rekisteröinti arvo-osuusjärjestelmässä : Asunto-osakkeiden sähköinen rekisteröinti Marraskuu 2012 Työryhmä: Kati Honkajuuri-Kokkonen Liisa Kiuru Antti Turunen Jorma Yli-Jaakkola Heikki Ylipekkala 1 Johdanto... 4 1.1 Esiselvityksen tehtävä...

Lisätiedot

15.4.2013. Arvo-osuusjärjestelmän kirjaamisohje

15.4.2013. Arvo-osuusjärjestelmän kirjaamisohje 15.4.2013 Arvo-osuusjärjestelmän kirjaamisohje 1 Yleistä arvo-osuusjärjestelmästä... 6 2 Hakija... 6 2.1 Yleistä... 6 2.2 Valtuutus ja valtakirja... 7 2.2.1 Valtuutus kirjaamishakemuksen yhteydessä...

Lisätiedot

Konkurssi, yrityssaneeraus ja yksityishenkilön velkajärjestely

Konkurssi, yrityssaneeraus ja yksityishenkilön velkajärjestely Konkurssi, yrityssaneeraus ja yksityishenkilön velkajärjestely 20.4.2010 2010 KONKURSSI Konkurssi Velallinen, joka ei kykene vastaamaan veloistaan, voidaan asettaa konkurssiin. Konkurssi on velallisen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 133/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle rahoitusvakuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki, joka koskee arvopapereiden ja tilirahan käyttöä

Lisätiedot

LUOTTOSUHDE 18.3.2015

LUOTTOSUHDE 18.3.2015 LUOTTOSUHDE 18.3.2015 Valinnainen opintojakso, 7 op 1. a: Koron korottaminen ja b: lisäkorko ( 2. Velan periminen. (Saarnilehto, Kivi ym) 3. Korkeimman oikeuden ratkaisussa 2013:72 on kysymys muun ohessa

Lisätiedot

Oikeusjärjestelmä - tehtävänjako Hallitus valmistelee lakiehdotuksia eduskunalle ja huolehtii lakien toimeenpanosta Eduskunta

Oikeusjärjestelmä - tehtävänjako Hallitus valmistelee lakiehdotuksia eduskunalle ja huolehtii lakien toimeenpanosta Eduskunta YH3 lakitieto Oikeudellisen järjestelmän perusteet Arvostelu Numeroarvostelu: 4-10 Koe Ryhmätyö Tuntiaktiivisuus ja asennoituminen Selvittämättömät poissaolot voivat johtaa suorituksen hylkäämiseen Kurssin

Lisätiedot

Irtaimen kauppa. Helsingin yliopisto 14.1.-22.1.2010. AA, OTT Marko Mononen Asianajotoimisto Oy Juridia Ab

Irtaimen kauppa. Helsingin yliopisto 14.1.-22.1.2010. AA, OTT Marko Mononen Asianajotoimisto Oy Juridia Ab Irtaimen kauppa Helsingin yliopisto 14.1.-22.1.2010 AA, OTT Marko Mononen Asianajotoimisto Oy Juridia Ab Luentorunko I. PERUSKÄSITTEET II. IRTAIMEN KAUPAN SÄÄNTELY III.TAVARAN LUOVUTUS JA VAARANVASTUU

Lisätiedot

Ehdotus konkurssilainsäädännön uudistamisesta

Ehdotus konkurssilainsäädännön uudistamisesta Ehdotus konkurssilainsäädännön uudistamisesta Oikeusministeriön työryhmämietintöjä 2/2002 YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT EHDOTUS KONKURSSILAIKSI 22.11.2002 LAKIEHDOTUKSET 37 YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT

Lisätiedot

LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2003:15. Rahoitusvakuustyöryhmän mietintö

LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2003:15. Rahoitusvakuustyöryhmän mietintö LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2003:15 Rahoitusvakuustyöryhmän mietintö LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2003:15 Rahoitusvakuustyöryhmän mietintö OIKEUSMINISTERIÖ HELSINKI 2003 ISSN 1458-7149 ISBN 952-466-105-5 Oikeusministeriö

Lisätiedot

ESITYSLUONNOS SÄHKÖISTÄ KIINTEISTÖN VAIHDANTAA, PANTTAUSTA JA KIRJAAMISMENTTELYÄ KOSKEVAKSI LAINSÄÄDÄNNÖKSI

ESITYSLUONNOS SÄHKÖISTÄ KIINTEISTÖN VAIHDANTAA, PANTTAUSTA JA KIRJAAMISMENTTELYÄ KOSKEVAKSI LAINSÄÄDÄNNÖKSI 1 1(9) Oikeusministeriölle OM 4/41/2004 OM016:00/2004 ESITYSLUONNOS SÄHKÖISTÄ KIINTEISTÖN VAIHDANTAA, PANTTAUSTA JA KIRJAAMISMENTTELYÄ KOSKEVAKSI LAINSÄÄDÄNNÖKSI Yleistä Oikeusministeriö on pyytänyt Finanssialan

Lisätiedot

Pankkisalaisuusohjeet 2009

Pankkisalaisuusohjeet 2009 Pankkisalaisuusohjeet 2009 i Sisältö Sivu 1 PANKKISALAISUUDEN PERIAATE JA SEN KEHITTYMINEN 1 2 PANKKISALAISUUDEN JA PANKIN LIIKESALAISUUDEN ERO 1 3 SALASSAPITOVELVOLLISUUDEN PIIRIIN KUULUVAT YHTEISÖT 2

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Osakeyhtiö II. Lait ja lyhenteet... 33

Sisällysluettelo. Osakeyhtiö II. Lait ja lyhenteet... 33 Sisällysluettelo Osakeyhtiö II Lait ja lyhenteet... 33 Q Pääomarakenne 1 Pääomarakenteesta yleensä... 39 1.1 Yhtiön varojen merkitsemisestä taseeseen... 39 1.2 Rahaston nimeäminen... 40 1.3 Rahastot ja

Lisätiedot

Arvosteluperusteet 20013D Esineoikeuden kertauskoe (Take home exam); huhtikuu 2015

Arvosteluperusteet 20013D Esineoikeuden kertauskoe (Take home exam); huhtikuu 2015 Arvosteluperusteet 20013D Esineoikeuden kertauskoe (Take home exam); huhtikuu 2015 Tehtävä 1 Tehtävässä tuli selvittää A:n oikeusasemaa erityisesti esineoikeudelle tyypillisten kysymyksenasettelujen näkökulmasta.

Lisätiedot

PERHE- JA PERINTÖTÖOIKEUS KL 2012. Antti Kolehmainen

PERHE- JA PERINTÖTÖOIKEUS KL 2012. Antti Kolehmainen PERHE- JA PERINTÖTÖOIKEUS KL 2012 Antti Kolehmainen Perhe- ja perintöoikeus 1. Parisuhdeoikeus 2. Perintöoikeus 3. Edunvalvontaoikeus 4. Lapsioikeus KURSSIN TAVOITTEET 1. Puolisoiden ja parisuhdekumppaneiden

Lisätiedot

Sukunimi Etunimi Henkilötunnus Koepaikkakunta

Sukunimi Etunimi Henkilötunnus Koepaikkakunta Sukunimi Etunimi Henkilötunnus Koepaikkakunta HELSINGIN YLIOPISTON OIKEUSTIETEELLINEN TIEDEKUNTA VALINTAKOE 12.6.2013 (suomenkieliset pyrkijät) Lue tarkasti seuraavat ohjeet ja toimi niiden mukaisesti.

Lisätiedot

Taaleritehtaan yleiset ehdot

Taaleritehtaan yleiset ehdot Taaleritehtaan yleiset ehdot SISÄLLYSLUETTELO 1. Määritelmät 1.1 Yleiset määritelmät 1.2 Omaisuusluokkien ja -lajien määritelmät 2. Taaleritehtaan yleiset sopimusehdot 2.1 Yleisten ehtojen soveltaminen

Lisätiedot

Yksityisen osakeyhtiön arvopapereita ei saa ottaa arvopaperimarkkinalain (495/1989) 1 luvun 3 :ssä tarkoitetun julkisen kaupankäynnin kohteeksi.

Yksityisen osakeyhtiön arvopapereita ei saa ottaa arvopaperimarkkinalain (495/1989) 1 luvun 3 :ssä tarkoitetun julkisen kaupankäynnin kohteeksi. 1 of 77 19.6.2008 13:53 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 2006» 21.7.2006/624 21.7.2006/624 Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Seurattu SDK 391/2008 saakka. Osakeyhtiölaki

Lisätiedot

6.1 Kauppakirjaan tavallisesti kirjattavat asiat... 17 6.2 Muita huomioon otettavia seikkoja... 17 6.3 Sopimuskumppanit... 17 6.

6.1 Kauppakirjaan tavallisesti kirjattavat asiat... 17 6.2 Muita huomioon otettavia seikkoja... 17 6.3 Sopimuskumppanit... 17 6. Sisällys 1. Yrittäjäksi ryhtyminen... 3 2. Yritysmuodon valinta... 4 2.1 Yksityinen elinkeinonharjoittaja... 4 2.2 Avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö... 4 2.3 Osakeyhtiö... 5 3. Rahoitus... 7 3.1 Vakuudet...

Lisätiedot

Sopimusoikeus SL 2010 Antti Kolehmainen

Sopimusoikeus SL 2010 Antti Kolehmainen Sopimusoikeus SL 2010 Antti Kolehmainen KURSSIN TAVOITTEET Kokonaiskuva seuraavista asioista: 1. Sopimusoikeudellisen yleisistä opeista 2. Sopimuksen syntyminen eri sopimuksen tekotavat 3. Sopimuksen pätevyyden

Lisätiedot

JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN TURVAAVISTA VAKUUKSISTA. Määräys Nro 103.2 / Dnro 2/119/94 VAKUUSLOMAKKEET

JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN TURVAAVISTA VAKUUKSISTA. Määräys Nro 103.2 / Dnro 2/119/94 VAKUUSLOMAKKEET RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN TURVAAVISTA VAKUUKSISTA Määräys Nro 103.2 / VAKUUSLOMAKKEET 1 Joukkovelkakirjalainan vakuusyhdistelmä 2 Lainakohtainen vakuuserittely 3 Luettelo vakuusasiakirjoista

Lisätiedot