SISÄLLYS ALKUSANAT 5 LYHENTEET 15 1 JOHDANTO Yleistä Velkajärjestelylain mukaisista käsitteistä 21

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYS ALKUSANAT 5 LYHENTEET 15 1 JOHDANTO 17. 1.1 Yleistä 17. 1.2 Velkajärjestelylain mukaisista käsitteistä 21"

Transkriptio

1 SISÄLLYS ALKUSANAT 5 LYHENTEET 15 1 JOHDANTO Yleistä Velkajärjestelylain mukaisista käsitteistä 21 2 VELKAJÄRJESTELYN EDELLYTYKSET, ESTYMINEN JA ESTEET Velkajärjestelyn edellytykset Yleistä Maksukyvyttömyys Sosiaalinen suorituseste Painavat perusteet velkajärjestelylle Velkajärjestelyn estyminen väliaikaisesta syystä Velkajärjestelyn yleiset esteet Rikollinen toiminta Rikosepäily Keinottelun luonteinen elinkeinotoiminta Taloudellisen aseman sopimaton heikentäminen Velallisen vilpillinen käyttäytyminen ulosottomenettelyssä 67 SISÄLLYS 7

2 2.3.6 Virheellisten tietojen antaminen velkojille Kevytmielinen velkaantuminen Velkajärjestelymenettelyyn liittyvien velvollisuuksien laiminlyönti Ennakoitu maksuohjelman noudattamatta jättäminen Aikaisempi velkajärjestely Velkajärjestelyn myöntäminen esteestä huolimatta Velkaantumisesta kulunut aika Velallisen toimet velkojen maksamiseksi ja muut olosuhteet Velkajärjestelyn merkitys velallisen ja velkojien kannalta 91 3 VELKAJÄRJESTELYN HAKEMINEN JA ALOITTAMINEN Velallisen velvollisuus selvittää sovintomahdollisuudet Velkajärjestelyn hakeminen Velkajärjestelyhakemuksen sisältö Velkajärjestelyn vireilletulon oikeusvaikutukset Väliaikainen kielto Velkajärjestelyhakemuksen käsittely tuomioistuimessa ennen velkajärjestelyn aloittamista Velkajärjestelyhakemuksen tutkimatta jättäminen, täydentäminen ja puutteellisen hakemuksen hylkääminen Velkojien kuuleminen velkajärjestelyasiassa Velallisen kuuleminen velkajärjestelyasiassa VELKAJÄRJESTELY

3 3.6.4 Hakemuksen hylkääminen Päätös velkajärjestelyn aloittamisesta VELKAJÄRJESTELYN ALOITTAMISEN OIKEUSVAIKUTUKSET Yleistä Maksu- ja vakuudenasettamiskielto Maksukielto Poikkeukset maksukiellosta Vakuudenasettamiskielto Perintäkielto Vakuuden hyväksikäyttö Velan tai sopimuksen irtisanominen Kuittauskielto Perintäkiellon vastainen toimi Vakuusvelkojan asema kiellonvastaisen realisoinnin jälkeen Velkojan oikeus oikeudenkäyntimenettelyn aloittamiseen Velkojan oikeus hakea turvaamistoimenpidettä Ulosmittaus- ja täytäntöönpanokielto Muita erityistilanteita Velkojan oikeus periä saatava kolmannen asettamasta vakuudesta Vuokrasopimuksen irtisanominen Suhde konkurssiin Väliaikainen kielto 136 SISÄLLYS 9

4 5 VELAT JA OMAISUUS VELKAJÄRJES- TELYSSÄ Yleistä Velkajärjestelyn piiriin kuuluvat velat Vakuusvelka Yleistä Vakuuden arvo velkajärjestelyn alkaessa Rahaksimuuttokustannukset Tavalliset velat Velallisen omaisuus Perusturvaan kuuluva omaisuus Muu kuin perusturvaan kuuluva omaisuus VELKAJÄRJESTELYN KEINOT Yleistä Velkajärjestelyn keinot tavallisten velkojen osalta Maksuaikataulun muuttaminen Pääomasuoritusten ensisijaistaminen ja koron alentaminen Pääoman alentaminen Maksuvelvollisuuden poistaminen kokonaisuudessaan Velkojen maksu kertasuorituksella Velkajärjestelyn keinot vakuusvelkojen osalta Maksuaikataulun muuttaminen Pääomasuoritusten ensisijaistaminen Koron alentaminen Vakuusvelan maksu kertasuorituksella VELKAJÄRJESTELY

5 7 VELKOJEN JÄRJESTELY Maksuvaralaskelma Huomioon otettavat tulot Vähennykset Maksuohjelma tavallisten velkojen osalta Maksuvaralaskelma tavallisten velkojen osalta Maksuvaralaskelma, kun velallinen on avio- tai avoliitossa Maksuohjelman kesto Tavallisille veloille tuleva kertymä Maksuohjelma vakuusvelkojen osalta Omistusasunto velan vakuutena Tavallisten velkojen vähimmäiskertymä Velallisen omistusasunnon rahaksimuutto Velkajärjestely vakuusveloille, joiden vakuutena on muuta omaisuutta kuin omistusasunto MAKSUOHJELMAN VAHVISTAMINEN JA SELVITTÄJÄ Maksuohjelmaehdotuksen käsittely Ehdotus maksuohjelmaksi Velkojien lausumat Velallisen lausumat Riitaisuuksien käsittely Maksuohjelman vahvistaminen Velkajärjestelyn epääminen Oikeudenkäyntikulut Selvittäjä 222 SISÄLLYS 11

6 9 MAKSUOHJELMA Maksuohjelman sisältö Lisäsuoritusvelvollisuus Kertaluonteiset suoritukset Lisäsuoritusvelvollisuus tulojen kasvun perusteella Lisäsuoritusvelvollisuuden täyttäminen Lisäsuoritusvelvollisuuden vahvistaminen tuomioistuimessa Maksuohjelman oikeusvaikutukset Maksuohjelman noudattamisen seuranta Maksuohjelman muuttaminen Yleistä Maksukyvyn heikkeneminen Uudet seikat Uusi velka Takaisinsaanti Maksuohjelman laiminlyönnin seuraamukset Yleistä Vakuusvelkojan oikeus vakuusesineen realisointiin Maksuohjelma täytäntöönpanoperusteena Maksuohjelman raukeaminen Raukeamishakemuksen laadinta Maksuohjelman raukeamisen vaikutukset VELKAJÄRJESTELY JA SAATAVAN VANHENTUMINEN Saatavat, joihin sovelletaan vanhentumislakia Saatavat, joihin ei sovelleta vanhentumislakia VELKAJÄRJESTELY

7 10.3 Täytäntöönpanokelpoisuuden määräaika Määräajan jatkaminen Saatavan lopullinen vanhentuminen Saatavan vanhentuminen ja määräajan jatkamista koskeva tuomio Velan vanhentuminen ja velkajärjestely Ennen vahvistetut maksuohjelmat Maksuohjelmat, joissa maksuohjelma- ehdotus on annettu tai sen jälkeen Yli 15 vuoden maksuohjelma ja velan lopullinen vanhentuminen ERITYISTILANTEET Elinkeinonharjoittaja velkajärjestelyn hakijana Yleistä Velkajärjestelyn lisäedellytykset Saman elinkeinotoiminnan jatkaminen Elinkeinotoiminnassa tarvittava varallisuus Elinkeinotoiminnan velat Velkojan suhde muihin vastuuvelallisiin Kanssavelallisen maksuohjelma Takaisinsaanti velkajärjestelyssä Yleistä Yleinen takaisinsaantiperuste Maksun ja kuittauksen peräyttäminen erityissäännöksen perusteella Ulosmittauksella saadun maksun peräyttäminen Lahjan tai lahjanluontoisen sopimuksen peräyttäminen Osituksen peräytyminen 297 SISÄLLYS 13

8 11.5 Velkajärjestelystä tehtävät rekisterimerkinnät Velkajärjestelyrekisteri Luottotietorekisteri Velkajärjestelyvelallisen kuolema Tuntematon velka 302 OIKEUSTAPAUKSET 303 LÄHTEET 305 LIITTEET 311 Liite 1 Laki yksityishenkilön velkajärjestelystä / Liite 2 Velkajärjestelyhakemus 343 Liite 3 Velkajärjestelyhakemuksen täyttöohjeet 349 HAKEMISTO 365

SiSällyS ALKUSANAT ASUiNhUoNEiSToN vuokrasuhde

SiSällyS ALKUSANAT ASUiNhUoNEiSToN vuokrasuhde Sisällys ALKUSANAT... 5 1 Asuinhuoneiston vuokrasuhde... 21 1.1 Vuokra... 21 1.1.1 Vuokran määräytyminen... 21 1.1.2 Vuokranmaksukausi ja vuokran erääntyminen... 23 1.1.3 Vuokranmaksuvelvollisuuden kesto...

Lisätiedot

TIETOA Velkojen järjestelystä ja velkajärjestelystä

TIETOA Velkojen järjestelystä ja velkajärjestelystä TIETOA Velkojen järjestelystä ja velkajärjestelystä 2 Sisältö 1. Talous- ja velkaneuvonta...5 2. Maksujärjestelyt...5 3. Sopimukseen perustuva velkojen järjestely...5 4. Velkojen järjestely järjestelylainalla

Lisätiedot

VELKAJÄRJESTELYLAIN MUUTOS 2015 MARKO NIIRANEN

VELKAJÄRJESTELYLAIN MUUTOS 2015 MARKO NIIRANEN VELKAJÄRJESTELYLAIN MUUTOS 2015 MARKO NIIRANEN MARKO NIIRANEN VELKAJÄRJESTELYLAIN MUUTOS 2015 TALOUS- JA VELKANEUVONNAN OHJEITA 3 SISÄLLYS JOHDANTO 9 1 ELINKEINONHARJOITTAJAT VELKAJÄRJESTELYYN 11 1.1

Lisätiedot

VELKAJÄRJESTELYN VAIKUTUS VELALLISEN ELÄMÄÄN

VELKAJÄRJESTELYN VAIKUTUS VELALLISEN ELÄMÄÄN VELKAJÄRJESTELYN VAIKUTUS VELALLISEN ELÄMÄÄN Virpi Peurasaari Opinnäytetyö Kesäkuu 2002 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-, ravitsemis- ja talousala

Lisätiedot

2. Elinkeinonharjoittajaa koskevien säännösten muuttaminen

2. Elinkeinonharjoittajaa koskevien säännösten muuttaminen HELSINGIN HOVIOIKEUS Dnro: 509/7074/2013 Salmisaarenranta 7 I PL 132 00181 Helsinki Puhelin 02956 40500, Telefax 02956 40512 kirjaamo Sähköpostiosoite helsinki.ho@oikeus.fi pvm. 12.2.2014 Oikeusministeriö

Lisätiedot

YRITTÄJÄ REHABILITAATIOMENETTELYISSÄ

YRITTÄJÄ REHABILITAATIOMENETTELYISSÄ YRITTÄJÄ REHABILITAATIOMENETTELYISSÄ Helsingin hovioikeuspiirin laatuhanke Kirjallinen työ insolvenssioikeuden kurssilla 2006 Laatija: Pekka Lindberg Ohjaaja: Tuomas Hupli Maaliskuu 2007 1 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

59/2013. Velkajärjestelylain tarkistaminen

59/2013. Velkajärjestelylain tarkistaminen 59/2013 Velkajärjestelylain tarkistaminen 59/2013 Velkajärjestelylain tarkistaminen Oikeusministeriö, Helsinki 2013 21.11.2013 Julkaisun nimi Velkajärjestelylain tarkistaminen Tekijä Oikeusministeriön

Lisätiedot

OMISTUSASUNNON SÄILYTTÄMINEN YKSITYISHENKILÖN VELKAJÄRJESTELYSSÄ

OMISTUSASUNNON SÄILYTTÄMINEN YKSITYISHENKILÖN VELKAJÄRJESTELYSSÄ Saimaan ammattikorkeakoulu Liiketalous, Lappeenranta Liiketalouden koulutusohjelma Oikeustradenomi Tiina Halttunen OMISTUSASUNNON SÄILYTTÄMINEN YKSITYISHENKILÖN VELKAJÄRJESTELYSSÄ Opinnäytetyö 2010 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

HE 83/2014 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ. harjoittaviin velallisiin. Lakiin ehdotetaan lisättäväksi velkojien enemmistön suostumuksella.

HE 83/2014 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ. harjoittaviin velallisiin. Lakiin ehdotetaan lisättäväksi velkojien enemmistön suostumuksella. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

HE 178/2007 vp. kuin lakisääteinen velkajärjestely.

HE 178/2007 vp. kuin lakisääteinen velkajärjestely. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain ja velan vanhentumisesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi

Lisätiedot

TYÖRYHMÄMIETINTÖ 2004:20. Maksukyvyttömyysjärjestelmien kehittämistarpeiden arvioiminen

TYÖRYHMÄMIETINTÖ 2004:20. Maksukyvyttömyysjärjestelmien kehittämistarpeiden arvioiminen TYÖRYHMÄMIETINTÖ 2004:20 Maksukyvyttömyysjärjestelmien kehittämistarpeiden arvioiminen KUVAILULEHTI O I K E U S M I N I S T E R I Ö Tekijät (toimielimestä: toimielimen nimi, puheenjohtaja, sihteeri) Maksukyvyttömyystyöryhmä

Lisätiedot

OPTL. Verkkokatsauksia 18/2011. Talous- ja velkaneuvonnan asiakkaat 2010 velkajärjestely tuomioistuimessa vai muu apu?

OPTL. Verkkokatsauksia 18/2011. Talous- ja velkaneuvonnan asiakkaat 2010 velkajärjestely tuomioistuimessa vai muu apu? OPTL Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos Elisa Valkama Talous- ja velkaneuvonnan asiakkaat 2010 velkajärjestely tuomioistuimessa vai muu apu? Verkkokatsauksia 18/2011 Sisällys Tiivistelmä 1 1 Johdanto 2 2

Lisätiedot

Asia: lausunto velkajärjestelytyöryhmän mietinnöstä 2009:20, Maksuohjelman kesto (OM 15/41/2009)

Asia: lausunto velkajärjestelytyöryhmän mietinnöstä 2009:20, Maksuohjelman kesto (OM 15/41/2009) HELSINGIN HOVIOIKEUS PL 76, Ratamestarintie 9 00521 Helsinki Puhelin 0103640500, palvelunumero 010086305 Telefax 0103640512 kirjaamo Säh köpostiosoite helsin ki.ho@oikeus.fi 20.1.2010 Oikeusministeriölle

Lisätiedot

Perintätoimen tutkinto (PTT) 101032

Perintätoimen tutkinto (PTT) 101032 Koulutuksen sisältö: I Lähiopetusjakso 2.-3.9.2015 1.päivä Avaus, esittäytyminen, kurssin tavoitteet ja virtuaalisen opiskeluympäristö Optiman käytön esittely Laki asuinhuoneiston vuokrauksesta lain soveltamisala

Lisätiedot

Tiivistelmä 1 JOHDANTO

Tiivistelmä 1 JOHDANTO OPTL Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos Elisa Valkama VELATON UUSI ALKU? Velallisten selviytyminen velkajärjestelystä ja tilanne sen jälkeen Verkkokatsauksia 22/2011 Sisällys Tiivistelmä 1 1 Johdanto 1 1.1

Lisätiedot

Yrityksen saneerauksesta annetun lain toimivuus ja epäkohdat

Yrityksen saneerauksesta annetun lain toimivuus ja epäkohdat LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2004:29 Yrityksen saneerauksesta annetun lain toimivuus ja epäkohdat Tiivistelmä lausunnoista LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2004:29 Yrityksen saneerauksesta annetun lain toimivuus

Lisätiedot

Konkurssi, yrityssaneeraus ja yksityishenkilön velkajärjestely

Konkurssi, yrityssaneeraus ja yksityishenkilön velkajärjestely Konkurssi, yrityssaneeraus ja yksityishenkilön velkajärjestely 20.4.2010 2010 KONKURSSI Konkurssi Velallinen, joka ei kykene vastaamaan veloistaan, voidaan asettaa konkurssiin. Konkurssi on velallisen

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA LASKENTATOIMEN JA RAHOITUKSEN LAITOS. Jussi Rautio SANEERAUSYRITYSTEN TALOUDELLISEN TILAN KEHITYS

VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA LASKENTATOIMEN JA RAHOITUKSEN LAITOS. Jussi Rautio SANEERAUSYRITYSTEN TALOUDELLISEN TILAN KEHITYS VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA LASKENTATOIMEN JA RAHOITUKSEN LAITOS Jussi Rautio SANEERAUSYRITYSTEN TALOUDELLISEN TILAN KEHITYS Tarkasteluajanjaksona 2000 2005 Laskentatoimen ja rahoituksen

Lisätiedot

VELKAJÄRJESTELYN ESTEET JA VELKAJÄRJESTELYN MYÖNTÄMINEN ESTEESTÄ HUOLIMATTA

VELKAJÄRJESTELYN ESTEET JA VELKAJÄRJESTELYN MYÖNTÄMINEN ESTEESTÄ HUOLIMATTA VELKAJÄRJESTELYN ESTEET JA VELKAJÄRJESTELYN MYÖNTÄMINEN ESTEESTÄ HUOLIMATTA Elisa Huotari Lapin yliopisto Oikeustieteiden tiedekunta Maisteritutkielma Prosessioikeus Syksy 2014 II Lapin yliopisto, oikeustieteiden

Lisätiedot

Insolvenssioikeus - aineopintotentti 22.10.2013 mallivastaus tehtävään 1

Insolvenssioikeus - aineopintotentti 22.10.2013 mallivastaus tehtävään 1 Insolvenssioikeus - aineopintotentti 22.10.2013 mallivastaus tehtävään 1 Tapauksessa on kyse lainvoimaa vailla olevan maksutuomion täytäntöönpanosta, velallisen oikeudesta saada ulosottomieheltä maksuaikaa

Lisätiedot

Reija Ronkainen LISÄSUORITUSVELVOLLISUUS YKSITYISHENKILÖN VELKAJÄRJESTELYSSÄ SÄÄNTELYN ONGELMAKOHTIA JA ARVIOINTIA

Reija Ronkainen LISÄSUORITUSVELVOLLISUUS YKSITYISHENKILÖN VELKAJÄRJESTELYSSÄ SÄÄNTELYN ONGELMAKOHTIA JA ARVIOINTIA Reija Ronkainen LISÄSUORITUSVELVOLLISUUS YKSITYISHENKILÖN VELKAJÄRJESTELYSSÄ SÄÄNTELYN ONGELMAKOHTIA JA ARVIOINTIA Maisteritutkielma Lapin yliopisto Oikeustieteiden tiedekunta Esineoikeus Kevät 2014 Lapin

Lisätiedot

Mikko Hannula VELAN VANHENTUMINEN

Mikko Hannula VELAN VANHENTUMINEN Mikko Hannula VELAN VANHENTUMINEN Liiketalous ja matkailu 2012 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma TIIVISTELMÄ Tekijä Mikko Hannula Opinnäytetyön nimi Velan vanhentuminen Vuosi 2012

Lisätiedot

Näytesivut. 2.1 Velkajärjestelyn edellytykset. 2.1.1 Yleistä. Velkajärjestely voidaan VJL 2.1 :n mukaan myöntää yksityishenkilölle,

Näytesivut. 2.1 Velkajärjestelyn edellytykset. 2.1.1 Yleistä. Velkajärjestely voidaan VJL 2.1 :n mukaan myöntää yksityishenkilölle, 2 V elkajärjestelyn edellytykset, estyminen ja esteet 2.1 Velkajärjestelyn edellytykset 2.1.1 Yleistä Velkajärjestely voidaan VJL 2.1 :n mukaan myöntää yksityishenkilölle, 8 jolla on kotipaikka Suomessa.

Lisätiedot

Suomen Kuluttajaliitto VELKAOPAS

Suomen Kuluttajaliitto VELKAOPAS Suomen Kuluttajaliitto VELKAOPAS 1 Sisällys Velka pitää maksaa...3 Mitä velka on?...3 Sopimuksen kesto...5 Kulutusluotot...5 Pikavipit...7 Osamaksu...8 Luottokortti...8 Asuntolaina...9 Takaus... 11 Vahingonkorvaus

Lisätiedot

LAUSUNTO 15.6.2011. Oikeusministeriölle OM 15/41/2009 OM041:00/2009 VELKAJÄRJESTELYN UUDISTAMINEN

LAUSUNTO 15.6.2011. Oikeusministeriölle OM 15/41/2009 OM041:00/2009 VELKAJÄRJESTELYN UUDISTAMINEN Oikeusministeriölle OM 15/41/2009 OM041:00/2009 VELKAJÄRJESTELYN UUDISTAMINEN Oikeusministeriö on pyytänyt lausuntoa velkajärjestelytyöryhmän mietinnöstä Velkajärjestelyn uudistaminen (Mietintöjä ja lausuntoja

Lisätiedot

Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry VELKAOPAS

Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry VELKAOPAS Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry VELKAOPAS 1 Velka pitää maksaa Sisällys Velka pitää maksaa...3 Mitä velka on?...3 Sopimuksen kesto...5 Kulutusluotot...5 Pikavipit...7 Osamaksu...8 Luottokortti...8

Lisätiedot

Velkajärjestelyn uudistaminen

Velkajärjestelyn uudistaminen 41/2012 Velkajärjestelyn uudistaminen Lausuntotiivistelmä 41/2012 Velkajärjestelyn uudistaminen Lausuntotiivistelmä Oikeusministeriö, Helsinki 2012 28.06.2012 Julkaisun nimi Tekijä Oikeusministeriön julkaisu

Lisätiedot

Lausunto velkajärjestelyn uudistamista valmistelleen työryhmän mietinnöstä (OM 15/41/2009, OM041:00/2009)

Lausunto velkajärjestelyn uudistamista valmistelleen työryhmän mietinnöstä (OM 15/41/2009, OM041:00/2009) Lausunto 1 (6) Oikeusministeriö oikeusministerio@om.fi Lausunto velkajärjestelyn uudistamista valmistelleen työryhmän mietinnöstä (OM 15/41/2009, OM041:00/2009) 1. Työryhmän ehdotuksen keskeinen sisältö

Lisätiedot

Luottoriskien hallinta ja perintä vakuudettomia kulutusluottoja myönnettäessä

Luottoriskien hallinta ja perintä vakuudettomia kulutusluottoja myönnettäessä Luottoriskien hallinta ja perintä vakuudettomia kulutusluottoja myönnettäessä Aaltonen, Anni 2010 Hyvinkää Laurea ammattikorkeakoulu Hyvinkää Luottoriskien hallinta ja perintä vakuudettomia kulutusluottoja

Lisätiedot

Heli Heikkinen. Yrityssaneerauksen edellytykset ja esteet

Heli Heikkinen. Yrityssaneerauksen edellytykset ja esteet Heli Heikkinen Yrityssaneerauksen edellytykset ja esteet Opinnäytetyö Kajaanin ammattikorkeakoulu Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala Liiketalouden koulutusohjelma, aikuiskoulutus Syksy

Lisätiedot