SISÄLtÖ 1 JOHDANTO 9 3 EDUSTUS 53 2 OIKEUSTOIMI 20

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLtÖ 1 JOHDANTO 9 3 EDUSTUS 53 2 OIKEUSTOIMI 20"

Transkriptio

1 SISÄLtÖ 1 JOHDANTO 9 Oikeuslähteet 10 Oikeussubjekti 11 Oikeuskelpoisuus 12 Oikeustoimikelpoisuus 12 Edunvalvonta 13 Oikeudellinen vastuunalaisuus 15 Oikeushenkilöt 16 Yhteisöt 18 Säätiöt 18 2 OIKEUSTOIMI 20 Tahdonilmaisu 20 Sopimusvapaus 23 Oikeustoimen ehdot 24 Oikeustoimen muoto 25 Määrämuotoiset oikeustoimet 26 Muotovaatimuksen laiminlyönti 27 Sopimuksen syntyminen 28 Tarjous 28 Vastaus 29 Tarjouksen ja vastauksen peruuttaminen 31 Käsiraha 32 Esisopimus, ehdollinen sopimus ja aiesopimus 33 Vakiosopimukset 35 Oikeustoimen tulkinta 39 Sanamuoto 39 Tarkoitus 40 Epäselvyyssääntö 40 Erityismääräykset 40 Oikeustoimen ehtojen sovittelu 41 Oikeustoimen pätemättömyys 43 Klassinen pätemättömyysoppi 44 Analyyttinen pätemättömyysoppi 45 Pätemättömyysperusteita 47 3 EDUSTUS 53 Valtuutus 54 Kelpoisuus ja toimivalta 55 Valtuutuksen antaminen 57 Valtuutuksen lakkaaminen 61 Prokura 63 Asiamiestoiminta 64 Asianajaja 65 Kaupalliset asiamiehet 66 Toiminta ilman valtuutusta 68 4 YRITYSTOIMINTA 71 Vapaa elinkeino 72 Ohjesääntöinen elinkeino 72 Kaupparekisteri 73 Toiminimi 73 Toiminimen muodostaminen 75 Yritysmuodon valinta 77 Yksityisliike 77 Henkilöyhtiöt 78 Avoin yhtiö 78 Kommandiittiyhtiö 82 Yhtiömuodon muuttaminen ja sulautuminen 84 Yhtiön purkaminen 86 Osakeyhtiö 88 Vastuu yhtiön velvoitteista 89 Perustaminen 90 Toiminta ennen rekisteröimistä 91 Osake 92 Arvo-osuusjärjestelmään kuuluvat osakkeet 92 Osakeoikeudet 93 Osakkuuden saaminen 95 Vähemmistöosakkeiden lunastaminen 95 Osakepääoma 96 Yhtiön varojen vähentyminen 97

2 Lisämaksuvelvollisuus 98 Palvelumaksut 98 Hallinto 98 Varojenjako 107 Yhtiömuodon muuttaminen, sulautuminen ja jakautuminen 109 Yhtiön purkaminen 109 Osuuskunta 111 Perustaminen 112 Osuuskunnan jäsenyys 112 Toimielimet 114 Osuuskunnan purkautuminen 117 Asunto-osakeyhtiö 118 Kunnossapitovastuu 119 Vastike 120 Huoneiston ottaminen yhtiön hallintaan 121 Lunastusoikeus 122 Hallinto KIRJANPITO JA TILINTARKASTUS 125 Kahdenkertainen kirjanpito 125 Kirjanpitoon kirjaamisperusteet 126 Kirjanpitoaineiston vieminen ja säilyttäminen ulkomailla 127 Tilinpäätös ja tasekirja 127 Tilintarkastus 129 Tilintarkastuksen sisältö 130 Tilintarkastuskertomus 131 Tilintarkastuspöytäkirja KILPAILUN SÄÄNTELY JA ELINKEINONHARJOITTAJAN OIKEUKSIEN SUOJAAMINEN 133 Sopimaton menettely elinkeinotoiminnassa 134 Kilpailunrajoitukset 138 Yrityskauppavalvonta 141 Tavaramerkki 141 Patentti 143 Työntekijäkeksinnöt 145 Mallioikeus SAAMIS- JA VELKASUHTEET 149 Saamis- ja velkasuhteiden syntyperusteet 149 Velkojan oikeusasema 151 Saamisoikeuden siirto 152 Velallisen oikeusasema 153 Vastuun jakaminen usean velallisen kesken 154 Korko 155 Viivästyskorko 158 Asiakirjan kuolettaminen 160 Kuolettamismenettely 161 Saamisoikeuden lakkaaminen 161 Maksu 162 Maksujen välitys 168 Uudistaminen 169 Kuittaus 170 Suorituksen mahdottomuus 173 Vanhentuminen 174 Prekluusio 179 Velan anteeksianto 180 Yhtyminen 181 Perintä 181 Ulosmittaus 183 Yksityishenkilön velkajärjestely 187 Yrityssaneeraus 194 Konkurssi 199 Riitojen ratkaisu 205 Sovittelu 205 Prosessioikeus 206 Välimiesmenettely 219

3 8 IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN KAUPPA 225 Kaupan lajeja 226 Kaupan muoto ja sisältö 227 Kaupan kohteen luovutus 228 Vaaranvastuun siirtyminen 229 Kaupan kohteen tuotto 230 Myyjän viivästyksen oikeusseuraukset 231 Ostajan velvollisuudet 233 Ostajan sopimusrikkomuksen seuraukset 234 Kaupan kohteen virheestä 237 Virheen oikeusseuraukset 239 Oikeudellinen virhe 242 Huolenpito kaupan kohteesta 243 Ennakoitu sopimusrikkomus 244 Asuntokauppa 245 Osakkeenostajan suojaaminen rakentamisvaiheessa 246 Uuden asunnon kauppa 248 Käytetyn asunnon kauppa 250 Osamaksukauppa 251 Kiinteistön kauppa 254 Lainhuuto 258 Vaihto 262 Lahja 263 Löytö 265 Yhteisomistus KULUTTAJAOIKEUS 271 Markkinointi 272 Sopimusehtojen sääntely ja sovittelu 274 Kuluttajankauppa 276 Kuluttajapalvelusopimukset 278 Kotimyynti 279 Etämyynti 280 Kuluttajaluotot 283 Valmismatka VAKUUDET 289 Erilaisia vakuuksia 290 Takaus 291 Takauksen sisältö 295 Takaajan vastuun vähentyminen ja lakkaaminen 297 Päävelan periminen takaajalta ja takautumisoikeus 300 Panttioikeus 302 Käteispantti 304 Arvo-osuuden panttaus 306 Kiinteistön panttaus 307 Muun omaisuuden kiinnittäminen vakuudeksi 312 Pidätysoikeus 317 Omistuksenpidätysehto 318 First demand -takuu KÄYTTÖOIKEUDET 322 Laina 322 Vuokra 323 Esinevuokra 324 Leasingsopimus 325 Maanvuokra 326 Asuinhuoneiston vuokra 329 Vuokralaisen velvollisuudet 331 Alivuokrasuhde 335 Liikehuoneiston vuokra 336 Talletus 338 Muita käyttöoikeuksia 339

4 12 VAHINGONKORVAUS 342 Lakisääteinen vastuu 344 Tuottamusvastuu 344 Objektiivinen eli ankara vastuu 345 Vajaavaltaisen tai siihen rinnastettavan aiheuttama vahinko 347 Työnantajan ja työntekijän vastuu 348 Työnantajan vastuu 348 Työntekijän vastuu 349 Julkisyhteisön ja virkamiehen vastuu 350 Useiden henkilöiden aiheuttama vahinko 351 Syy-yhteys 352 Vahingonkorvausta poistavat tai sitä vähentävät seikat 353 Korvattavat vahingot ja edellytykset korvauksen suorittamiseen 355 Vahinkoja, joita korvataan VahKL:n mukaan 355 Korvauksen saaja 357 Tuotevastuu TYÖOIKEUS 361 Työsuhde 362 Työsopimus 363 Muoto ja sisältö 363 Kesto 365 Koeaika 366 Työsuhteen osapuolten velvollisuudet 367 Työnantajan velvollisuudet 367 Työntekijän velvollisuudet 370 Perhevapaat 372 Vahingonkorvaus velvollisuuksien rikkomisesta 373 Työsuhteen päättäminen 373 Työsuhteen irtisanominen 374 Työsopimuksen päättämismenettely 379 Työtodistus 382 Lomauttaminen 382 Vuokratyö 382 Työaika 384 Lepoajat 385 Vuosiloma 386 Työturvallisuus 388 Työnantajan yleinen huolehtimisvelvoite 388 Yksityiskohtaisia säännöksiä 389 Työntekijän työstä pidättäytyminen 389 Tapaturmat ja ammattitaudit 390 Työnantajan ja työntekijöiden yhteistoiminta 390 Työterveyshuolto 391 Työehtosopimukset 391 Normaalisitova työehtosopimus 392 Yleissitova työehtosopimus 392 Yhteistoiminta yrityksissä 393 Yhteistoimintalain tarkoitus ja soveltamisala 394 Yhteistoiminnan osapuolet 394 Henkilöstöryhmien edustajille annettavat tiedot 394 Yrityksen yleiset suunnitelmat, periaatteet ja tavoitteet 395 Yritystoiminnan muutokset 396 Salassapitovelvollisuus 396 Seuraamukset yhteistoimintalain rikkomisesta 397 Yhteistoiminta-asiamies 397 Yksityisyyden suoja 398 Henkilötiedot 398 Luottotiedot 399 Rikosrekisteriote 399

5 Turvallisuusselvitykset 399 Terveydentilaa koskevat tiedot 399 Perhesuunnittelu 400 Tupakointi 400 Testit 401 Sähköposti 402 Kameravalvonta PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS 406 Avioliitto ja rekisteröity parisuhde 406 Omistusoikeus 407 Avio-oikeus 408 Avioehtosopimus 409 Vallintarajoitukset 411 Puolisoiden velat 413 Puolisoiden väliset oikeustoimet 413 Avioero 414 Ositus ja omaisuuden erottelu 415 Laissa säädetyt avopuolisot 418 Perintö 419 Perintökaaren mukainen perimysjärjestys 419 Lakiosa 421 Puolison perintöoikeus 422 Perillisaseman menettäminen 424 Ennakkoperintö 425 Testamentti 426 Lesken jakamattomuussuoja 427 Kuolinpesän hallinto 427 Perunkirjoitus ja velkavastuu 428 Perinnönjako 429 Hakemisto 433 Lakeja ja lyhenteitä 436

Oikeusjärjestelmä - tehtävänjako Hallitus valmistelee lakiehdotuksia eduskunalle ja huolehtii lakien toimeenpanosta Eduskunta

Oikeusjärjestelmä - tehtävänjako Hallitus valmistelee lakiehdotuksia eduskunalle ja huolehtii lakien toimeenpanosta Eduskunta YH3 lakitieto Oikeudellisen järjestelmän perusteet Arvostelu Numeroarvostelu: 4-10 Koe Ryhmätyö Tuntiaktiivisuus ja asennoituminen Selvittämättömät poissaolot voivat johtaa suorituksen hylkäämiseen Kurssin

Lisätiedot

PERHE- JA PERINTÖTÖOIKEUS KL 2012. Antti Kolehmainen

PERHE- JA PERINTÖTÖOIKEUS KL 2012. Antti Kolehmainen PERHE- JA PERINTÖTÖOIKEUS KL 2012 Antti Kolehmainen Perhe- ja perintöoikeus 1. Parisuhdeoikeus 2. Perintöoikeus 3. Edunvalvontaoikeus 4. Lapsioikeus KURSSIN TAVOITTEET 1. Puolisoiden ja parisuhdekumppaneiden

Lisätiedot

Yritysmuodon valinta YRITYKSEN LAKIASIAT. Varatuomari Maija Ranta 4.12.2012

Yritysmuodon valinta YRITYKSEN LAKIASIAT. Varatuomari Maija Ranta 4.12.2012 YRITYKSEN LAKIASIAT Varatuomari Maija Ranta 4.12.2012 Yritysmuodon valinta Yritysmuodon valintaan vaikuttaa mm. päätöksentekoon, vastuuseen ja verotukseen liittyvät kysymykset Perustajien lukumäärä kun

Lisätiedot

Pankkisalaisuusohjeet 2009

Pankkisalaisuusohjeet 2009 Pankkisalaisuusohjeet 2009 i Sisältö Sivu 1 PANKKISALAISUUDEN PERIAATE JA SEN KEHITTYMINEN 1 2 PANKKISALAISUUDEN JA PANKIN LIIKESALAISUUDEN ERO 1 3 SALASSAPITOVELVOLLISUUDEN PIIRIIN KUULUVAT YHTEISÖT 2

Lisätiedot

6.1 Kauppakirjaan tavallisesti kirjattavat asiat... 17 6.2 Muita huomioon otettavia seikkoja... 17 6.3 Sopimuskumppanit... 17 6.

6.1 Kauppakirjaan tavallisesti kirjattavat asiat... 17 6.2 Muita huomioon otettavia seikkoja... 17 6.3 Sopimuskumppanit... 17 6. Sisällys 1. Yrittäjäksi ryhtyminen... 3 2. Yritysmuodon valinta... 4 2.1 Yksityinen elinkeinonharjoittaja... 4 2.2 Avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö... 4 2.3 Osakeyhtiö... 5 3. Rahoitus... 7 3.1 Vakuudet...

Lisätiedot

Tehtävien vastaukset luku 3 Oikeustoimet ja vahingonkorvaus

Tehtävien vastaukset luku 3 Oikeustoimet ja vahingonkorvaus Tehtävien vastaukset luku 3 Oikeustoimet ja vahingonkorvaus 1. Vastaus a) vapaamuotoinen kaksipuolinen oikeustoimi eli sopimus, tarkemmin ilmaistuna kauppa b) määrämuotoinen kaksipuolinen oikeustoimi c)

Lisätiedot

Työkirja LiikETaLOUDEN ja hallinnon alan sanoja ja käsitteitä helsinki BUsiNEss COLLEGE

Työkirja LiikETaLOUDEN ja hallinnon alan sanoja ja käsitteitä helsinki BUsiNEss COLLEGE Työkirja LIIKETALOUDEN ja hallinnon alan sanoja ja käsitteitä HELSINKI BUSINESS COLLEGE Copyright 2009: tekijät Tekijät: Helsinki Business Collegen opettajat: Pälvi Hannonen, Arttu Hautamäki, Leena Ohisalo,

Lisätiedot

KPMG and the KPMG logo are registered trademarks of KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity.

KPMG and the KPMG logo are registered trademarks of KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. Osakeyhtiölaki 2010 ISBN 952-5070-32-3 Painopaikka: Multiprint Oy, Helsinki The information contained herein is of a general nature and is not intended to address the circumstances of any particular individual

Lisätiedot

organisointi 5.12.2014 Asianajaja, varatuomari Henri Nieminen Asianajotoimisto Kasanen ja Vuorinen Oy

organisointi 5.12.2014 Asianajaja, varatuomari Henri Nieminen Asianajotoimisto Kasanen ja Vuorinen Oy Taiteilijan työn organisointi 5.12.2014 Asianajaja, varatuomari Henri Nieminen Asianajotoimisto Kasanen ja Vuorinen Oy Taiteilijan työn organisointi OSA I Kuinka valita oma toimintamuoto OSA II Sopimusten

Lisätiedot

KUOLINPESÄN OSAKKAAN ASEMA JA VELVOLLISUUDET

KUOLINPESÄN OSAKKAAN ASEMA JA VELVOLLISUUDET Saimaan ammattikorkeakoulu Liiketalous Lappeenranta Liiketalouden koulutusala Yritysten ja taloushallinnon juridiikka Iira Ojanen KUOLINPESÄN OSAKKAAN ASEMA JA VELVOLLISUUDET Opinnäytetyö 2012 Tiivistelmä

Lisätiedot

BusinessPlaza. Yrityskauppa

BusinessPlaza. Yrityskauppa BusinessPlaza Yrityskauppa 1 Sisällys 1. Kaupan kohteen valmistaminen myyntikuntoon ja vaihtoehtojen kartoittaminen... 4 Liiketoimintakauppa... 5 Osakekauppa ja yhtiöosuuskauppa... 6 Osakevaihto... 7 Sulautuminen

Lisätiedot

Työsopimuslaki. Työnantajan ja työntekijän asema työsopimuslain mukaan

Työsopimuslaki. Työnantajan ja työntekijän asema työsopimuslain mukaan Työsopimuslaki Työnantajan ja työntekijän asema työsopimuslain mukaan Sisällys 1 Lain rakenne ja soveltamisala... 4 2 Työsopimuksen tekeminen... 6 Muoto... 6 Kesto... 8 Koeaika... 10 3 Työnantajan velvollisuudet...

Lisätiedot

VASTUUNRAJOITUSLAUSEKKEEN MERKITYS KIINTEISTÖN KAUPASSA MYYJÄN VIRHEVASTUUTA RAJOITTAVANA TEKIJÄNÄ

VASTUUNRAJOITUSLAUSEKKEEN MERKITYS KIINTEISTÖN KAUPASSA MYYJÄN VIRHEVASTUUTA RAJOITTAVANA TEKIJÄNÄ VASTUUNRAJOITUSLAUSEKKEEN MERKITYS KIINTEISTÖN KAUPASSA MYYJÄN VIRHEVASTUUTA RAJOITTAVANA TEKIJÄNÄ Jukka Pentikäinen TUTKIELMA ESINEOIKEUS SYKSY 2009 I Sisällys SISÄLLYS...I LÄHTEET...IV 1 Johdanto...

Lisätiedot

Ehdotus konkurssilainsäädännön uudistamisesta

Ehdotus konkurssilainsäädännön uudistamisesta Ehdotus konkurssilainsäädännön uudistamisesta Oikeusministeriön työryhmämietintöjä 2/2002 YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT EHDOTUS KONKURSSILAIKSI 22.11.2002 LAKIEHDOTUKSET 37 YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT

Lisätiedot

OSAKKAIDEN VÄLINEN OSAKASSOPIMUS KIERRÄTYSVERKKO OY:STÄ

OSAKKAIDEN VÄLINEN OSAKASSOPIMUS KIERRÄTYSVERKKO OY:STÄ OSAKKAIDEN VÄLINEN OSAKASSOPIMUS KIERRÄTYSVERKKO OY:STÄ 28.1.2011 1 OSAPUOLET (1) Harri Välimäki (hetu/y-tunnus), osoite (2) Pasi Papunen (hetu/y-tunnus), osoite (3) Heikki Laakso (hetu/y-tunnus), osoite

Lisätiedot

Yritysten yhteistyö ja franchising sopimusriskien hallinta ja sopimusohjaus

Yritysten yhteistyö ja franchising sopimusriskien hallinta ja sopimusohjaus Yritysten yhteistyö ja franchising sopimusriskien hallinta ja sopimusohjaus Kauppa- ja teollisuusministeriön tutkimuksia ja raportteja 14/2002 Elinkeino-osasto Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite

Lisätiedot

Liikkeeseenlaskut ja yhtiöjärjestelyt arvoosuusjärjestelmässä

Liikkeeseenlaskut ja yhtiöjärjestelyt arvoosuusjärjestelmässä Liikkeeseenlaskut ja yhtiöjärjestelyt arvoosuusjärjestelmässä Toimitusjohtajan päätös Liikkeeseenlaskijoille Tilinhoitajille Liikkeeseenlaskijan asiamiehille Sääntöviite: 2.1.13, 3.1.11, 3.1.12, 3.1.13,

Lisätiedot

Pankki- ja vakuutusasiat kuolinpesässä - Ohjeita kuolinpesän osakkaille

Pankki- ja vakuutusasiat kuolinpesässä - Ohjeita kuolinpesän osakkaille Pankki- ja vakuutusasiat kuolinpesässä - Ohjeita kuolinpesän osakkaille Tulvavahinkojen korvaaminen kotivakuutuksista - Vertailu kolmen eri vakuutusyhtiön korvauksista 29.11.2013 Auri Koskinen ja Hanna

Lisätiedot

KÄTTÄ PIDEMPÄÄ YRI- TYSTEN MUUTOSTILAN- TEISIIN. Ohje luottamushenkilöille

KÄTTÄ PIDEMPÄÄ YRI- TYSTEN MUUTOSTILAN- TEISIIN. Ohje luottamushenkilöille KÄTTÄ PIDEMPÄÄ YRI- TYSTEN MUUTOSTILAN- TEISIIN Ohje luottamushenkilöille Helmikuu 2012 1 SISÄLTÖ SIVU SAATESANAT... 2 1. OSAKEKAUPPA... 3 2. LIIKKEEN LUOVUTUS... 3 3. FUUSIOT... 6 4. YRITYKSEN TOIMINNAN

Lisätiedot

OSAKEYHTIÖLAIN ERITYISKYSYMYKSIÄ. KL 2012 Antti Kolehmainen

OSAKEYHTIÖLAIN ERITYISKYSYMYKSIÄ. KL 2012 Antti Kolehmainen OSAKEYHTIÖLAIN ERITYISKYSYMYKSIÄ KL 2012 Antti Kolehmainen Maksunsaantijärjestys Tapa ymmärtää osakeyhtiön pääomarakenne ja rahoitus Yritysriski: a) luottoriski b) sijoitusriski Maksunsaantijärjestys -

Lisätiedot

Esiselvitys: Asunto-osakkeiden sähköinen rekisteröinti arvo-osuusjärjestelmässä

Esiselvitys: Asunto-osakkeiden sähköinen rekisteröinti arvo-osuusjärjestelmässä : Asunto-osakkeiden sähköinen rekisteröinti Marraskuu 2012 Työryhmä: Kati Honkajuuri-Kokkonen Liisa Kiuru Antti Turunen Jorma Yli-Jaakkola Heikki Ylipekkala 1 Johdanto... 4 1.1 Esiselvityksen tehtävä...

Lisätiedot

UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAINSÄÄDÄNTÖ JA SEN PERUSTELUT

UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAINSÄÄDÄNTÖ JA SEN PERUSTELUT 1 Oikeusministeriö Lainvalmisteluosasto 21.7.2010 UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAINSÄÄDÄNTÖ JA SEN PERUSTELUT Johdannoksi lukuohje Tämän oppaan alussa on yhteenveto tärkeimmistä 1.7.2010 voimaan tulleeseen uuteen

Lisätiedot

Suomen työlainsäädäntö ja työelämän suhteet

Suomen työlainsäädäntö ja työelämän suhteet Suomen työlainsäädäntö ja työelämän suhteet Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Työlainsäädäntö... 5 Yleistä... 5 Työsopimuslaki (55/2001)... 6 Palkkaturva... 11 Työehtosopimuslaki (436/1946)... 11 Laki lähetetyistä

Lisätiedot

Holhoustoimen kehittämistyöryhmän kannanotot (päivitetty 23.1.2015)

Holhoustoimen kehittämistyöryhmän kannanotot (päivitetty 23.1.2015) Holhoustoimen kehittämistyöryhmän kannanotot (päivitetty 23.1.2015) Sisältö 1. Yleistä kannanotoista 2. Hakemisto 3. Kannanotot 1 Yleistä kannanotoista Tällä sivulla julkaistaan oikeusministeriön asettaman

Lisätiedot

KIINTEISTÖOSAKEYHTIÖN PERUSTAMINEN JA RAHOITUS

KIINTEISTÖOSAKEYHTIÖN PERUSTAMINEN JA RAHOITUS Marjo Nupponen Mirva Paasonen KIINTEISTÖOSAKEYHTIÖN PERUSTAMINEN JA RAHOITUS Opinnäytetyö Liiketalous Joulukuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 8.12.2008 Tekijä(t) Marjo Nupponen Mirva Paasonen

Lisätiedot

OHJE HYVÄSTÄ VÄLITYSTAVASTA

OHJE HYVÄSTÄ VÄLITYSTAVASTA OHJE HYVÄSTÄ VÄLITYSTAVASTA 1 HYVÄN VÄLITYSTAVAN OHJE Hyvän välitystavan ohje julkaistaan 16.9.2008 pidettävässä lehdistötilaisuudessa, jolloin se astuu voimaan. Ohjeen työstämiseen ovat osallistuneet

Lisätiedot

perusteella 28 Työn keskeyttäminen 29 Urakkasopimuksen purkaminen 30 Vahingonkorvaus urakkasopimusta

perusteella 28 Työn keskeyttäminen 29 Urakkasopimuksen purkaminen 30 Vahingonkorvaus urakkasopimusta RT 16-10686 LVI 03-10288 Ratu 421-T KH X4-00261 ohjetiedosto marraskuu 1998 1(7) RAKENNUSALAN ERIKOISTÖITÄ KOSKEVAT YLEISET SOPIMUSEHDOT REYS-8 1995 pienurakka, erikoistyöt, sopimusehdot, kuluttajasopimus

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Johdanto... 5

Sisällysluettelo. Johdanto... 5 Sisällysluettelo Johdanto... 5 1 Viitekehys... 7 1.1 Sivuseikan merkitys... 7 1.2 Elokuva on riskibusiness... 7 1.3 Vastuu verosta... 8 1.4 Veromaailma pähkinänkuoressa... 11 2 Ennakkoperintä-ennakonpidätys

Lisätiedot

HYVÄ PERINTÄTAPA KULUTTAJAPERINNÄSSÄ

HYVÄ PERINTÄTAPA KULUTTAJAPERINNÄSSÄ Kuluttajaoikeuden linjauksia HYVÄ PERINTÄTAPA KULUTTAJAPERINNÄSSÄ Linjauksen ja valvonnan lähtökohtia... 2 Perintälain soveltaminen ja lain pakottavuus... 2 Mikä on kuluttajasaatava?... 3 Velallisella

Lisätiedot

Liiketoiminnan harjoittaminen ja yrityksen rekisteröinti Suomessa

Liiketoiminnan harjoittaminen ja yrityksen rekisteröinti Suomessa OPAS 5 2013 Liiketoiminnan harjoittaminen ja yrityksen rekisteröinti Suomessa Осуществление предпринимательской деятельности и регистрация фирмы в Финляндии Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätiedot