Jarno Tepora Janne Kaisto Esa Hakkola. Esinevakuudet. CC lakimiesliiton kustannus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Jarno Tepora Janne Kaisto Esa Hakkola. Esinevakuudet. CC lakimiesliiton kustannus"

Transkriptio

1 Jarno Tepora Janne Kaisto Esa Hakkola Esinevakuudet CC lakimiesliiton kustannus

2 2009 Helsingin Kamari Oy/Helsingin seudun kauppakamari ja tekijät ISBN Kannen suunnittelu: Lumimarja Terttu Rönkkö Taiton suunnittelu: Maria Mitrunen Sivunvalmistus: NotePad Ay, Gummerus Kirjapaino 2009

3 Esipuhe...13 Lyhenteet Johdatus aihepiiriin Vakuusjärjestelyjen yleiskuvausta Erilaisista esinevakuuksista Esinevakuuksien sääntelystä Teoksen rakenne...33 I Panttioikeus Panttauksen tarkastelun lähtökohtia Panttioikeus esineoikeus? Julkivarmistus pääpiirteissään Käsite ja keinot Oikeuspoliittisia näkökohtia Panttikelpoisesta omaisuudesta Erilaisia panttikohteita Lojaliteettiperiaate kantavana periaatteena Asianosaissuhteen peruskysymyksiä Oikeustoimiopin perusteita Panttauksesta oikeustoimena...65

4 4.2.1 Tahdonilmaisukeskeinen ajattelutapa Mikä on ominaista panttaukselle? Jälkipanttaus ja edelleenpanttaus Kelpoisuus panttaukseen Yleistä Pantinantajana yhteisö Pätevän panttauksen edellytyksistä Pantinsaajan tiedonantovelvollisuudesta Panttioikeus ja saamisoikeus Johdannoksi Perusteita velkasuhteesta Suorituksensaantioikeuden määrittäminen velkasuhteen avulla Pantti omasta velasta Pantti vieraasta velasta Panttaus puhtain esinevastuin Panttioikeus liitännäisoikeus? Pantinsaajan oikeusaseman eritelty tarkastelu Takaus ja vierasvelkapanttaus Velan lakkaaminen muuten kuin suorituksella Muutama perustilanteesta poikkeava tilanne Kiinnitysjärjestelmät Johdannoksi Maakaaren järjestelmä Kiinnitysmenettely pääpiirteissään Panttioikeuden syntyminen Kulkuneuvokiinnitys Yrityskiinnitys...139

5 7. Eräitä sivullissuhteita koskevia kysymyksiä Johdannoksi Omistajanvaihdos luovutuksella Kysymyksenasettelun täsmennystä Aikaprioriteetti Myöhempi kauppa Myöhempi oikeudeton panttaus Yleistä Kiinnitysjärjestelmien erityispiirteitä Panttikohteena toiselle kuuluvaa Vilpittömän mielen suoja pääpiirteissään Pantinsaajan tekemän suorituksen merkityksestä Yrityskiinnityksen tuottama panttioikeus Yrityskiinnityksen alaisen omaisuuden luovutus Yrityskiinnityksen alaisen omaisuuden panttaus Pantinsaajan suorituksensaantioikeuden toteuttamisesta Johdannoksi Hypoteekkikanne Oikeudellinen luonne Käyttöala Prosessuaalisia näkökohtia Kanteen hyväksyvän tuomion merkitys Realisointi kauppakaaren 10:2:n mukaan Säännöksen soveltamisala Realisoinnin edellytykset Myyntilain soveltuminen Myyntiin tähtääviin toimenpiteisiin ryhtymisestä Hyväksyttävä myyntivastike Realisaatio pantinsaajan toimesta Realisaatio viranomaisten toimesta...199

6 8.5 Saamisoikeuteen kohdistuvasta panttioikeudesta Velkakirjalain järjestelmä Yleiset opit sivuuttavasta sääntelystä Pantinsaajan oikeusasema ulosmittauksessa ja konkurssissa Johdannoksi Ulosmittaus ja konkurssi pääpiirteissään Ulosmittaus Konkurssi Velkojia sitova panttaus Julkivarmistuksen merkitys Vilpittömän mielen suoja Myöhästynyt julkivarmistus Ansaitsemattoman saamisoikeuden panttaus Pantatun omaisuuden ulosmittaus Pantinsaajan etuoikeus suoritukseen Ulosmitatun omaisuuden myynti Kiinteistö Irtain omaisuus Pantinsaajan oikeusasema konkurssissa Suorituksensaantioikeuden voimassa pysyminen Pantinsaajan realisaatioon tähtäävät toimet Konkurssipesän oikeus myydä panttikohde Velkajärjestely ja yrityssaneeraus panttauksen kannalta Johdannoksi Velkajärjestely ja yrityssaneeraus menettelyinä Velkajärjestely Yrityssaneeraus Vakuusvelan käsite...267

7 10.4 Pantinsaajan objektikohtainen suorituksensaantioikeus Yksityishenkilön velkajärjestely Yrityssaneeraus Erilaiset kiellot panttauksen näkökulmasta Vakuudenasettamiskielto Muita kieltoja Panttaus ja takaisinsaanti Johdannoksi Yleisiä lähtökohtia Peräyttäminen tuomioistuimen näkökulmasta Peräyttämisen vaikutuksista Vakuuden peräyttämisestä TakSL 14 :n nojalla Maksun peräyttämisestä TakSL 10 :n nojalla Pantinsaajan saaman maksun peräyttämisestä Kolmannen asettama pantti Konkurssivelalliselle kuulunut pantti Pantinsaajalle edullisista sopimusmääräyksistä Täydentäviä näkökohtia Johdannoksi Tahdonvaltaisista panttauskielloista Panttauskielto luovutuksen yhteydessä Negative pledge Panttaus lex commissoria -ehdoin Oikeus pantin tuottoon Tuotto mitä se on? Asianosaissuhteen tarkastelua Tuotto pantin omistajan konkurssissa Oikeus erilaisiin korvauksiin Lunastuskorvaus Vahingon- ja vakuutuskorvaus...314

8 12.6 Pantinsaajan oikeudellinen määräämisvalta odotusaikana Julkivarmistuskelvottoman varallisuusobjektin panttauksesta II MUITA ESINEVAKUUKSIA Pidätysoikeus Johdannoksi Pidätysoikeuden syntyminen Tahdonilmaisuperusteinen pidätysoikeus Pidätysoikeus lain nojalla Pidätysoikeuden haltijan kelpoisuus myyntiin Myyntilaki Myyntilain ulkopuoliset tilanteet Myyntilaki ja erityissääntely Pidätysoikeus ulosmittauksessa ja konkurssissa Ulosmittaus Konkurssi Täydentäviä näkökohtia Vilpittömän mielen suoja Hallinnan merkitys Pidätysoikeus mahdollisuuksin omistajanvaihdokseen Luottokauppa omistuksenpidätysehdoin Johdannoksi Asianosaissuhteen peruskysymyksiä Omistuksenpidätysehdosta sopiminen Omistusoikeuden siirtyminen Kaupan purkaminen Ostajan oikeusasema välitilan aikana...383

9 14.4 Ostajan konkurssi Konkurssipesään kuuluminen Velkojia sitovan omistuksenpidätysehdon merkitys Ulosmittaus ostajan velasta Vakuusluovutus Johdannoksi Vakuusluovutuksesta oikeustoimena Asianosaissuhteen tarkastelua Irtaimet esineet Kiinteät esineet Luovuttajan velkojien näkökulma Velkojasuojan edellytykset Luovutuksensaajan oikeusasema Saamisoikeudesta vakuusluovutuksen kohteena Moderneja rahoitusjärjestelyjä Johdannoksi Myynnin- ja ostonrahoitus Myynninrahoitus Ostonrahoitus Rahoitusleasing Toteutus ja ominaispiirteet Rahoitustarkoituksen merkityksestä Factoring ja arvopaperistaminen Factoring Arvopaperistaminen Projektirahoitus Liitteet Lähteet Oikeustapaushakemisto Asiahakemisto...481

Constitum possessorium 40 Cross default -ehto 452 Cut off -lauseke 426 427

Constitum possessorium 40 Cross default -ehto 452 Cut off -lauseke 426 427 Aikaprioriteetti 144 154, 172, 174 Ainesosa/tarpeistosuhde 46 47, 155 156, 163, 392 Aito kauppa 446 Aksessio 392 393 Alus 109, 127, 137 138, 185, 202, 227, 315, 416 Aluskiinnitys 109, 137, 315 316 Alusrekisteri

Lisätiedot

3. Osamaksukauppa konkurssi konkurssivalvonta omistuksenpidätys. (KKO 1989:16). Lakimies 1989 s. 689 693.

3. Osamaksukauppa konkurssi konkurssivalvonta omistuksenpidätys. (KKO 1989:16). Lakimies 1989 s. 689 693. JARMO TUOMISTO JULKAISUJA 1. Omistuksenpidätys ja leasing. Varallisuusoikeudellinen tutkimus omistuksenpidätysehdosta ja leasingsopimuksesta tavaran toimittajan ja rahoittajan vakuuskeinoina. (Mit deutscher

Lisätiedot

Helsinki Law Review is published and edited by Finnish undergraduate law students. Its

Helsinki Law Review is published and edited by Finnish undergraduate law students. Its Helsinki Law Review is published and edited by Finnish undergraduate law students. Its primary purpose is to provide Finnish law students with a forum for practicing their skills in academic writing and

Lisätiedot

PANTTIVELKOJAN ASEMA ULOSOTTOMYYNNISSÄ

PANTTIVELKOJAN ASEMA ULOSOTTOMYYNNISSÄ PANTTIVELKOJAN ASEMA ULOSOTTOMYYNNISSÄ Markus Kemppainen Insolvenssioikeus Maisteritutkielma Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunta Kevät 2015 Lapin yliopisto, oikeustieteiden tiedekunta Työn nimi:

Lisätiedot

RAHOITUSLEASINGSOPIMUKSEN RAHOITTAJAN RISKIT VUOKRALLEOTTAJAN YRITYSSANEERAUKSESSA

RAHOITUSLEASINGSOPIMUKSEN RAHOITTAJAN RISKIT VUOKRALLEOTTAJAN YRITYSSANEERAUKSESSA RAHOITUSLEASINGSOPIMUKSEN RAHOITTAJAN RISKIT VUOKRALLEOTTAJAN YRITYSSANEERAUKSESSA Miikka Isosalo 0198132 Lapin yliopisto Oikeustieteiden tiedekunta Esineoikeus Maisteritutkielma Syksy 2014 Lapin yliopisto,

Lisätiedot

professori Seppo Villa

professori Seppo Villa Lappeenrannan teknillinen yliopisto Kauppatieteellinen tiedekunta Yritysjuridiikka YRITYSKIINNITYS ULOSOTOSSA JA KONKURSSISSA: HAVAINTOJA YRITYSKIINNITYSVELKOJAN NÄKÖKULMASTA Tarkastajat: professori Matti

Lisätiedot

Maksukyvyttömyys yritys velkojana ja velallisena

Maksukyvyttömyys yritys velkojana ja velallisena Maksukyvyttömyys yritys velkojana ja velallisena Risto Koulu Heidi Lindfors CC LAKIMIESLIITON KUSTANNUS 2010 Helsingin Kamari Oy/Helsingin seudun kauppakamari ja tekijät ISBN 978-952-246-042-4 Kannen suunnittelu:

Lisätiedot

Panttioikeus osakkeeseen yhtiöoikeudellisissa muutostilanteissa

Panttioikeus osakkeeseen yhtiöoikeudellisissa muutostilanteissa Lakimies 2/2011 s. 248 277 Vesa Rasinaho Panttioikeus osakkeeseen yhtiöoikeudellisissa muutostilanteissa Hakusanat: esineoikeus, yhtiöoikeus, panttaus, yritysjärjestelyt, päätöksen pätemättömyys 1. Johdannoksi

Lisätiedot

Opiskelijakirjaston verkkojulkaisu 2005. Luottojen arvopaperistaminen Suomessa oikeudelliselta kannalta

Opiskelijakirjaston verkkojulkaisu 2005. Luottojen arvopaperistaminen Suomessa oikeudelliselta kannalta Opiskelijakirjaston verkkojulkaisu 2005 Luottojen arvopaperistaminen Suomessa oikeudelliselta kannalta Jarno Tepora Julkaisija: Helsinki: Roschier Holmberg & Waselius, 1995 Julkaisu: Juhlajulkaisu Roschier

Lisätiedot

SISÄLtÖ 1 JOHDANTO 9 3 EDUSTUS 53 2 OIKEUSTOIMI 20

SISÄLtÖ 1 JOHDANTO 9 3 EDUSTUS 53 2 OIKEUSTOIMI 20 SISÄLtÖ 1 JOHDANTO 9 Oikeuslähteet 10 Oikeussubjekti 11 Oikeuskelpoisuus 12 Oikeustoimikelpoisuus 12 Edunvalvonta 13 Oikeudellinen vastuunalaisuus 15 Oikeushenkilöt 16 Yhteisöt 18 Säätiöt 18 2 OIKEUSTOIMI

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 133/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle rahoitusvakuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki, joka koskee arvopapereiden ja tilirahan käyttöä

Lisätiedot

VASTUUNRAJOITUSLAUSEKKEEN MERKITYS KIINTEISTÖN KAUPASSA MYYJÄN VIRHEVASTUUTA RAJOITTAVANA TEKIJÄNÄ

VASTUUNRAJOITUSLAUSEKKEEN MERKITYS KIINTEISTÖN KAUPASSA MYYJÄN VIRHEVASTUUTA RAJOITTAVANA TEKIJÄNÄ VASTUUNRAJOITUSLAUSEKKEEN MERKITYS KIINTEISTÖN KAUPASSA MYYJÄN VIRHEVASTUUTA RAJOITTAVANA TEKIJÄNÄ Jukka Pentikäinen TUTKIELMA ESINEOIKEUS SYKSY 2009 I Sisällys SISÄLLYS...I LÄHTEET...IV 1 Johdanto...

Lisätiedot

ESINEOIKEUS 7.3.2005. OTK-tutkinnon aineopintotentti (4,5 ov) - kysymykset 1, 2, 3, 4 ja 5

ESINEOIKEUS 7.3.2005. OTK-tutkinnon aineopintotentti (4,5 ov) - kysymykset 1, 2, 3, 4 ja 5 ESINEOIKEUS 7.3.2005 OTK-tutkinnon aineopintotentti (4,5 ov) - kysymykset 1, 2, 3, 4 ja 5 ON-tutkinnon aineopintojen täydennystentti - kysymykset 2, 3 ja 5 Ruotsissa JUK-tutkinnon suorittaneet - kysymykset

Lisätiedot

LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2003:15. Rahoitusvakuustyöryhmän mietintö

LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2003:15. Rahoitusvakuustyöryhmän mietintö LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2003:15 Rahoitusvakuustyöryhmän mietintö LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2003:15 Rahoitusvakuustyöryhmän mietintö OIKEUSMINISTERIÖ HELSINKI 2003 ISSN 1458-7149 ISBN 952-466-105-5 Oikeusministeriö

Lisätiedot

Laki. ulosottolain muuttamisesta

Laki. ulosottolain muuttamisesta 41 Lakiehdotukset 1. Laki ulosottolain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 3 päivänä joulukuuta 1895 annetun ulosottolain (37/1895) 1 luvun 5 :n 1 ja 5-8 kohta, 4, 5 ja 6 luku, 8 luvun

Lisätiedot

Velvoiteoikeus. Keskeistä lainsäädäntöä. Velvoite

Velvoiteoikeus. Keskeistä lainsäädäntöä. Velvoite Velvoiteoikeus Keskeistä lainsäädäntöä Velkakirjalaki (622/1947) Korkolaki (633/1982) Laki velan vanhentumisesta (728/2003) Velvoiteoikeudellinen lainsäädäntö on monin paikoin dispositiivistä. Poikkeuksena

Lisätiedot

STRUKTUROITUUN RAHOITUKSEEN LIITTYVÄT KEHITYSSUUNTAUKSET

STRUKTUROITUUN RAHOITUKSEEN LIITTYVÄT KEHITYSSUUNTAUKSET Rahoitus ja vakuudet 2010 Prof. Jarno Tepora: STRUKTUROITUUN RAHOITUKSEEN LIITTYVÄT KEHITYSSUUNTAUKSET I. STRUKTUROIDUN RAHOITUKSEN MÄÄRITTÄMINEN YRITYKSEN / HANKKEEN TOIMIJOIDEN RISKIPOSITIOIDEN OPTIMAALINEN

Lisätiedot

SISÄLLYS ALKUSANAT 5 LYHENTEET 7

SISÄLLYS ALKUSANAT 5 LYHENTEET 7 SISÄLLYS ALKUSANAT 5 LYHENTEET 7 1 VUOKRASOPIMUKSEN OSAPUOLET JA KOHDE 17 1.1 Vuokranantaja ja vuokralainen vuokrasuhteen osapuolina 17 1.2 Asuinhuoneisto 19 1.3 Useita huoneistoja koskeva sopimus 23 1.4

Lisätiedot

OSA 2. URAKOITSIJAN KONKURSSI

OSA 2. URAKOITSIJAN KONKURSSI OSA 2. URAKOITSIJAN KONKURSSI T545503 MIKÄ ON KONKURSSI KONKURSSIA EDELTÄVÄ VAIHE KONKURSSIIN ASETTAMINEN KONKURSSIMENETTELY KONKURSSIPESÄN OMAISUUDEN REALISOINTI KONKURSSI JA SOPIMUSSUHTEET ERINÄISET

Lisätiedot

Kirjaamismenettelyn käsikirja

Kirjaamismenettelyn käsikirja Kirjaamismenettelyn käsikirja Kirjaamismenettelyn käsikirja I (XIV) 1. YLEISTÄ KIRJAAMISMENETTELYSTÄ... 1 1.1. Mitä kirjaamisasioilla tarkoitetaan... 1 1.2. Kirjaamismenettelyn oikeuslähteet... 1 1.3.

Lisätiedot

Esiselvitys: Asunto-osakkeiden sähköinen rekisteröinti arvo-osuusjärjestelmässä

Esiselvitys: Asunto-osakkeiden sähköinen rekisteröinti arvo-osuusjärjestelmässä : Asunto-osakkeiden sähköinen rekisteröinti Marraskuu 2012 Työryhmä: Kati Honkajuuri-Kokkonen Liisa Kiuru Antti Turunen Jorma Yli-Jaakkola Heikki Ylipekkala 1 Johdanto... 4 1.1 Esiselvityksen tehtävä...

Lisätiedot

Ulkomaantyö. Kirsi Hellsten CC LAKIMIESLIITON KUSTANNUS

Ulkomaantyö. Kirsi Hellsten CC LAKIMIESLIITON KUSTANNUS Ulkomaantyö Kirsi Hellsten CC LAKIMIESLIITON KUSTANNUS 2009 Helsingin Kamari Oy/Helsingin seudun kauppakamari ja tekijä ISBN 978-952-99823-3-2 Kannen suunnittelu: Lumimarja Terttu Rönkkö Taiton suunnittelu:

Lisätiedot

SiSällyS ALKUSANAT ASUiNhUoNEiSToN vuokrasuhde

SiSällyS ALKUSANAT ASUiNhUoNEiSToN vuokrasuhde Sisällys ALKUSANAT... 5 1 Asuinhuoneiston vuokrasuhde... 21 1.1 Vuokra... 21 1.1.1 Vuokran määräytyminen... 21 1.1.2 Vuokranmaksukausi ja vuokran erääntyminen... 23 1.1.3 Vuokranmaksuvelvollisuuden kesto...

Lisätiedot

Vierasvelkavakuudenantajan, vakuusvelkojan ja konkurssipesän asema takaisinsaantilain mukaisessa peräytymistilanteessa

Vierasvelkavakuudenantajan, vakuusvelkojan ja konkurssipesän asema takaisinsaantilain mukaisessa peräytymistilanteessa Vierasvelkavakuudenantajan, vakuusvelkojan ja konkurssipesän asema takaisinsaantilain mukaisessa peräytymistilanteessa Lapin yliopisto Oikeustieteellinen tiedekunta Pro Gradu tutkielma Taina Järvinen Insolvenssioikeus

Lisätiedot

Siviilioikeuden professori, oppialana esineoikeus, Helsingin yliopisto 1993-

Siviilioikeuden professori, oppialana esineoikeus, Helsingin yliopisto 1993- Jarno Tepora Yksityisoikeuden laitos PL 4, 00014 Helsingin yliopisto puh. 09-191 22817 tai 040-554 2807 e-mail: jarno.tepora@helsinki.fi YLIOPISTOPORTFOLIO 2010 1. HENKILÖTIEDOT Syntymäpaikka ja -aika

Lisätiedot

Hal 302 Asuntokauppalaki 23.9.1994/843

Hal 302 Asuntokauppalaki 23.9.1994/843 1 luku. (7.10.2005/795) Yleiset säännökset Hal 302 Asuntokauppalaki 23.9.1994/843 1 luku. (7.10.2005/795) Yleiset säännökset 1 (7.10.2005/795) Lain soveltamisala. Tämä laki koskee asunto-osakkeiden ja

Lisätiedot

ESITYSLUONNOS SÄHKÖISTÄ KIINTEISTÖN VAIHDANTAA, PANTTAUSTA JA KIRJAAMISMENTTELYÄ KOSKEVAKSI LAINSÄÄDÄNNÖKSI

ESITYSLUONNOS SÄHKÖISTÄ KIINTEISTÖN VAIHDANTAA, PANTTAUSTA JA KIRJAAMISMENTTELYÄ KOSKEVAKSI LAINSÄÄDÄNNÖKSI 1 1(9) Oikeusministeriölle OM 4/41/2004 OM016:00/2004 ESITYSLUONNOS SÄHKÖISTÄ KIINTEISTÖN VAIHDANTAA, PANTTAUSTA JA KIRJAAMISMENTTELYÄ KOSKEVAKSI LAINSÄÄDÄNNÖKSI Yleistä Oikeusministeriö on pyytänyt Finanssialan

Lisätiedot

YRITTÄJÄ REHABILITAATIOMENETTELYISSÄ

YRITTÄJÄ REHABILITAATIOMENETTELYISSÄ YRITTÄJÄ REHABILITAATIOMENETTELYISSÄ Helsingin hovioikeuspiirin laatuhanke Kirjallinen työ insolvenssioikeuden kurssilla 2006 Laatija: Pekka Lindberg Ohjaaja: Tuomas Hupli Maaliskuu 2007 1 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Kaksiasianosaissuhteen ylittävästä sopimusvastuusta asuntokaupassa

Kaksiasianosaissuhteen ylittävästä sopimusvastuusta asuntokaupassa Kaksiasianosaissuhteen ylittävästä sopimusvastuusta asuntokaupassa Nina Åkerblom 32133 Esineoikeus Oikeustieteiden tiedekunta Lapin yliopisto Syksy 2012 ii Lapin yliopisto, oikeustieteiden tiedekunta Työn

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle velan vanhentumista ja julkista haastetta koskevan lainsäädännön uudistamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki velan vanhentumisesta

Lisätiedot