3. Osamaksukauppa konkurssi konkurssivalvonta omistuksenpidätys. (KKO 1989:16). Lakimies 1989 s

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "3. Osamaksukauppa konkurssi konkurssivalvonta omistuksenpidätys. (KKO 1989:16). Lakimies 1989 s. 689 693."

Transkriptio

1 JARMO TUOMISTO JULKAISUJA 1. Omistuksenpidätys ja leasing. Varallisuusoikeudellinen tutkimus omistuksenpidätysehdosta ja leasingsopimuksesta tavaran toimittajan ja rahoittajan vakuuskeinoina. (Mit deutscher Zusammenfassung). Helsinki: Suomalainen Lakimiesyhdistys (Sarja A, N:o 180) XL s. 2. Huoneenvuokranantajan pidätysoikeuden toteuttamistavoista. Juhlajulkaisu Allan Huttunen / Turku: Turun yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta, s Osamaksukauppa konkurssi konkurssivalvonta omistuksenpidätys. (KKO 1989:16). Lakimies 1989 s Konkurssi konkurssipesään kuuluva omaisuus omistuksenpidätys vekseli. (KKO 1989:20). Lakimies 1989 s Näkökohtia esineoikeuden tutkimuksesta ja opetuksesta. Turku: Turun yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta 1990, s Omistusvakuuksien tutkimisesta. Juhlajulkaisu Juhani Kyläkallio / Turku: Turun yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta 1990, s Konkurssi konkurssipesään kuuluva omaisuus omistuksenpidätys. (KKO 1990:43). Lakimies 1991 s Omistuksenpidätys. (KKO 1990:104). Lakimies 1991 s Julkivarmistuksen puutteiden merkityksestä. Turun yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta 30 vuotta. Turku: Turun yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta 1991, s Vuokranantaja ja vuokralaisen konkurssi. Helsinki: Lakimiesliiton Kustannus s. 11. Vuokraoikeuden siirtoon liittyvistä vastuukysymyksistä. Oikeuskäytäntö oikeuslähteenä. Turku: Turun yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta 1991, s Osamaksukauppa sopimus sopimuksen purkaminen. (KKO 1992:72). Lakimies 1992 s Huoneenvuokra konkurssi. (KKO 1992:147 ja 148). Lakimies 1993 s Tyyppipakosta aikaprioriteettiin. Näkökohtia esineoikeudellisen sivullissuojan perusteista. (Mit deutscher Zusammenfassung). Helsinki: Suomalainen Lakimiesyhdistys (Sarja A, N:o 192) XXVIII s.

2 2 15. Sana-artikkelit: aksessiosaanto, irtaimen vuokra, kaksoisluovutus, kaupanvastuu (yhdessä E. Routamon kanssa), komissio (yhdessä E. Routamon kanssa), leasing, liittäminen esineoikeudessa, nautintasuoja, saanto, saantokelpoisuus, saantosuoja, siirtoilmoitus esineoikeudessa, sivullissuoja, vaihdantakollisio, vaihdantasuoja, valmistaminen esineoikeudessa, valtaus esineoikeudessa, velkojasuoja ja yhdistäminen esineoikeudessa. Encyclopaedia Iuridica Fennica. Suomalainen oikeustietosanakirja. Ensimmäinen osa. Varallisuusja yritysoikeus. Esine-, immateriaali-, markkina-, velvoite- ja yhteisöoikeus. Helsinki: Suomalainen Lakimiesyhdistys (C-sarja n:o 24), palstat 11 12, , , , , , , , , , , , , 962, ja Pääsykoekirja 3/95. (Yhdessä Ari Saarnilehdon kanssa). Turku: Turun yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta 1995, s Takaisinsaannista; erityisesti maksun ja vakuuden peräyttämisestä konkurssissa. Helsinki: Lakimiesliiton Kustannus XXII s. 18. Omistusoikeus edelleenmyyntiä varten toimitettuihin tavaroihin. Oikeustieto : Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan yksityisoikeuden tiedotuslehti 2/1995 s Luottosopimuksesta. (Yhdessä Ari Saarnilehdon kanssa). Turku: Turun yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta 1995, s Johanna Niemi-Kiesiläinen, Luonnollisen henkilön velkavastuu insolvenssioikeudessa. Virallisen vastaväittäjän lausunto Helsingin yliopiston oikeustieteelliselle tiedekunnalle. Lakimies 1995 s Jarno Tepora Tapio Takki, Factoring. Kirjallisuusarvostelu. Lakimies 1995 s Kohtuuttoman etuuden peräyttäminen takaisinsaannista konkurssipesään annetun lain 7 :n mukaan. Oikeustieto : Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan yksityisoikeuden tiedotuslehti 1996/2 s Kuittauksen peräyttämisestä konkurssissa. Oikeustieto : Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan yksityisoikeuden tiedotuslehti 1996/4 s Kaupan purku ja takaisinsaanti konkurssipesään. Oikeustieto : Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan yksityisoikeuden tiedotuslehti 1996/6 s Takaisinsaantilain mukaista läheisyyttä koskevaa hovioikeuskäytäntöä. Oikeustieto : Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan yksityisoikeuden tiedotuslehti 1997/3 s Konserniavustus ja takaisinsaanti. Oikeustieto : Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan yksityisoikeuden tiedotuslehti 1997/5 s. 2 5.

3 3 27. Korkeimman oikeuden ratkaisuja kuittauksen peräyttämisestä ja takaajan asemasta takaisinsaannissa. Oikeustieto : Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan yksityisoikeuden tiedotuslehti 1998/1 s Takaisinsaantiin liittyviä todistelukysymyksiä. Oikeustieto : Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan yksityisoikeuden tiedotuslehti 1998/4 s Kiinteistöpanttioikeuden kohteesta uuden maakaaren mukaan. Juhlajulkaisu Leena Kartio / Turku: Turun yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta 1998, s Vierasvelkavakuus, velanmaksu ja konkurssitakaisinsaanti. Lakimies 1998 s Ratkaisukommentti KKO 1998:45. Teoksessa: Timonen, P. (toim.): KKO:n ratkaisut kommentein 1998:I. Helsinki: Talentum 1998, s Ratkaisukommentti KKO 1998:49. Teoksessa: Timonen, P. (toim.): KKO:n ratkaisut kommentein 1998:1. Helsinki: Talentum 1998, s Ratkaisukommentti KKO 1998:65. Teoksessa: Timonen, P. (toim.): KKO:n ratkaisut kommentein 1998:I. Helsinki: Talentum 1998, s Vallintarajoituksista ja niiden kirjaamisesta uuden maakaaren mukaan. Oikeustieto : Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan yksityisoikeuden tiedotuslehti 1998/6 s Oikeus panttikohteen vuokratuottoon. Oikeustieto : Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan yksityisoikeuden tiedotuslehti 4/1999 s Ratkaisukommentti KKO 1998:128. Teoksessa: Timonen, P. (toim.): KKO:n ratkaisut kommentein 1998:II. Helsinki: Talentum 1999, s KKO 1999:9. Kiinteistöpanttioikeuden kohde. Teoksessa: Timonen, P. (toim.): KKO:n ratkaisut kommentein 1999:I. Helsinki: Talentum 1999, s KKO 1999:49. Yrityskiinnityksen kohteena olevan omaisuuden luovutus. Teoksessa: Timonen, P. (toim.): KKO:n ratkaisut kommentein 1999:I. Helsinki: Talentum 1999, s Dealer-sopimukset ja takaisinsaantilain mukainen läheisyys. Oikeustieto : Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan yksityisoikeuden tiedotuslehti 6/1999 s Kiinteistöön kohdistuvan käyttöoikeuden kirjaamiskelpoisuus. Oikeustieto : Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan yksityisoikeuden tiedotuslehti 4/2000 s. 4 6.

4 4 41. KKO 2000:25. Kiinteistöpanttioikeuden kohde. Teoksessa: Timonen, P. (toim.): KKO:n ratkaisut kommentein 2000:I. Helsinki: Talentum 2000, s Julkisuusperiaate ja vilpittömän mielen suoja. Teoksessa: Ari Saarnilehto (toim.): Varallisuusoikeuden kantavat periaatteet. Helsinki: WSOY S Kiinteistöpanttioikeuden piiriin kuuluva omaisuus. Oikeustieto : Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan yksityisoikeuden tiedotuslehti 6/2000 s Oman pääoman ehtoiset velat ja saneerausohjelman aikainen konkurssi. Oikeustieto : Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan yksityisoikeuden tiedotuslehti 2/2001 s Osakeyhtiön perustamisessa tapahtuneen virheen korjaantuminen. Oikeustieto : Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan yksityisoikeuden tiedotuslehti 3/2001 s Vierasvelkapantti ja takauslain mukainen vakuuskumulaatio. Velka, vakuus ja prosessi, Juhlajulkaisu Erkki Havansi / Helsinki: Alma Media Oy Kauppakaari 2001, s Konkurssi Takaisinsaanti konkurssipesään Määräaika Takaus Omavelkainen takaus Takauksen vanhentuminen Korko. (KKO 2000:110). Lakimies 2001 s KKO 2001:32. Tehottoman panttaussitoumuksen allekirjoittajien vastuu pantinsaajalle. Teoksessa: Timonen, P. (toim.): KKO:n ratkaisut kommentein 2000:I. Helsinki: Talentum 2001, s Osakeyhtiön toiminnan muuttamisesta. Teoksessa: Ari Saarnilehto (toim.): Yhtiöoikeudellisia kirjoituksia I. Turku: Turun yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta 2001, s (Yhdessä Allan Huttusen kanssa) 50. Julkisuusperiaate ja vilpittömän mielen suoja, Julkivarmistuksen käsite, Julkivarmistus irtaimen panttauksessa, Julkivarmistus kiinteän omaisuuden panttauksessa, Julkivarmistuksen oikeusvaikutukset, Panttivelkojan suorittama realisointi, Panttivelkojan asema ulosmittausmenettelyssä, Panttivelkojan asema konkurssissa, Panttivelkojan asema yrityssaneerauksessa ja yksityishenkilön velkajärjestelyssä, Omistuksenpidätys, Factoring ja Leasing. Teoksessa Ari Saarnilehto Mika Hemmo Leena Kartio (toim.): Varallisuusoikeus. Helsinki: WSOY 2001, s , , ja Velkojan oikeudesta kieltäytyä vakuuden palauttamisesta takaisinsaantiriskin vuoksi. Oikeustieto : Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan yksityisoikeuden tiedotuslehti 6/2001 s KKO 2001:74. Vallinnanrajoituksia koskeva kiinteistönmyyjän tiedonantovelvollisuus.

5 5 Teoksessa: Timonen, P. (toim.): KKO:n ratkaisut kommentein 2001:II. Helsinki: Talentum 2001, s Kysymys erityisen oikeuden kirjaamiskelpoisuudesta. Oikeustieto : Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan tiedotuslehti 2/2002 s KKO 2002:17. Omistuksenpidätyksin myydyn esineen luvaton luovutus. Teoksessa: Timonen, P. (toim.): KKO:n ratkaisut kommentein 2002:I. Helsinki: Talentum 2002, s Takaisinsaannista. Erityisesti maksun ja vakuuden peräyttämisestä konkurssissa. 2., uudistettu painos. Helsinki: Talentum XXXIII s. 56. Ulosoton kiertämistä koskevan UL 4:9:n säännöksen soveltamiskäytäntöä I. Oikeustieto : Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan yksityisoikeuden tiedotuslehti 6/2002 s KKO 2002:58. Irtainta esinettä koskevan lunastusoikeuden sitovuus luovutuksensaajaa kohtaan. Teoksessa: Timonen, P. (toim.): KKO:n ratkaisut kommentein 2002:II. Helsinki: Talentum 2003, s KKO 2002:84. Kiinteistön kauppakirjan oikaiseminen ulosmittausvelkojien vahingoksi. Teoksessa: Timonen, P. (toim.): KKO:n ratkaisut kommentein 2002:II. Helsinki: Talentum 2003, s KKO 2002:88. Kysymys määräalan kuulumisesta kiinteistönkaupan piiriin. Teoksessa: Timonen, P. (toim.): KKO:n ratkaisut kommentein 2002:II. Helsinki: Talentum 2003, s KKO 2002:102. Yrityskiinnityksen haltijan asema kiinnitetyn omaisuuden kokonaisluovutusta seuraavassa luovutuksensaajan konkurssissa. Teoksessa: Timonen, P. (toim.): KKO:n ratkaisut kommentein 2002:II. Helsinki: Talentum 2003, s KKO 2002:113. Vuokrasaamisten panttaus vuokrahuoneiston hallintaan oikeuttavien osakkeiden ohella. Teoksessa: Timonen, P. (toim.): KKO:n ratkaisut kommentein 2002:II. Helsinki: Talentum 2003, s KKO 2002:114. Panttivelkojan oikeus pidättää vierasvelkavakuus maksun takaisinsaannin varalta. Teoksessa: Timonen, P. (toim.): KKO:n ratkaisut kommentein 2002:II. Helsinki: Talentum 2003, s Ulosoton kiertämistä koskevan UL 4:9:n säännöksen soveltamiskäytäntöä II. Oikeustieto : Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan yksityisoikeuden tiedotuslehti 3/2003 s KKO 2003:27. Pantin saaneen vakuutuksenottajan asema vakuutusyhtiön erityisen

6 6 selvityspesän varoja jaettaessa. Teoksessa: Timonen, P. (toim.): KKO:n ratkaisut kommentein 2003:I. Helsinki: Talentum 2003, s KKO 2003:43. Vakaa hallintaoikeus kiinteistöön ja kiinteistönluovutuksensaajan nautintasuoja. Teoksessa: Timonen, P. (toim.): KKO:n ratkaisut kommentein 2003:II. Helsinki: Talentum 2003, s KKO 2003:44. Osamaksukaupan rahoittajan vastuu oikeudellisesta virheestä. Teoksessa: Timonen, P. (toim.): KKO:n ratkaisut kommentein 2003:I. Helsinki: Talentum 2003, s KKO 2004:10. Vuokran määrää koskevan maanvuokrasopimuksen ehdon sovittelu. Teoksessa: Timonen, P. (toim.): KKO:n ratkaisut kommentein 2004:I. Helsinki: Talentum 2004, s KKO 2004:11. Prekluusio muutoksenhakuvaiheen väliintulon yhteydessä ja vuokran määrää koskevan maanvuokrasopimuksen ehdon sovittelu. Teoksessa: Timonen, P. (toim.): KKO:n ratkaisut kommentein 2004:I. Helsinki: Talentum 2004, s Vierasvelkavakuus ja velallisen insolvenssista johtuva takaisinsaantiriski oikeuskäytännön valossa. Teoksessa: Eva Tammi-Salminen (toim.): Omistus, sopimus, vaihdanta. Juhlakirja Leena Kartiolle. Turku: Turun yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta, s Finnish report. Teoksessa Eva-Maria Kieninger (ed.): Security Rights in Movable Property in European Private Law. The Common Core of European Private Law. Cambridge: Cambridge University Press, s , 243, , 297, , 362, , , 434, , , , , ja (Yhdessä Leena Kartion kanssa) 71. Tyyppipakosta kollisionratkaisuperiaatteisiin mitä sen jälkeen? Lakimies 2004 s Konkurssin vaikutuksista velallisen sopimussuhteisiin erityisesti uuden konkurssilain valossa. Juhlajulkaisu Antti Jokela Turku: Turun yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta 2004, s Om säkerhetsöverlåtelse de lege lata och de lege ferenda. Tidskrift utgiven av Jurdiska Föreningen i Finland 2005 s KKO 2004:78. Vastuunrajoituslausekkeen merkitys, ostajan tarkastusvelvollisuuden ulottuvuus ja hinnanalennuksen suuruus kiinteistönkaupassa. Teoksessa: Timonen, P. (toim.): KKO:n ratkaisut kommentein 2004:II. Helsinki: Talentum 2005, s Konkurssikuittauksen sääntelystä konkurssilaissa. Defensor Legis 2005 s

7 7 76. Finnish report. Teoksessa: Michele Graziadei, Ugo Mattei and Lionel Smith (ed.): Commercial Trusts in European Private Law. The Common Core of European Private Law. Cambridge: Cambridge University Press 2005, s , , , , , , , , , ja Kiinteistön luovutuksen muodolle asetettavat vaatimukset ja kuulutuslainhuuto. : Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan yksityisoikeuden tiedotuslehti 5/2005 s Velallisvarojen realisointitavoista uuden konkurssilain mukaan. Teoksessa: Juhlajulkaisu Juhani Wirilander / Helsinki: Suomalainen Lakimiesyhdistys 2005, s Irtaimen kauppaan liittyvä omistuksenpidätysehto ja uusi konkurssilaki. Teoksessa: Tapani Lohi (toim.): Kaavoitus, rakentaminen, varallisuus. Juhlajulkaisu Vesa Majamaa / Helsinki: Edita Prima Oy 2005, s KKO 2005:13. Maanvuokraoikeuden kirjaaminen yhteisomistuksessa olevaan kiinteistöön sekä seulonnan edellytykset hovioikeuskäsittelyssä. Teoksessa: Timonen, P. (toim.): KKO:n ratkaisut kommentein 2005:I. Helsinki: Talentum 2005, s KKO 2005:42. Kiinteistön omistusoikeuden ja vakaan hallintaoikeuden erottelu. Teoksessa: Timonen, P. (toim.): KKO:n ratkaisut kommentein 2005:I. Helsinki: Talentum 2005, s Anm.: Staffan Myrdal: Återpantsättning. Om pantsättning av pant och panträtt. Stockholm Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland 2005 s KKO 2005:131. Julkivarmistuksen viivästyminen pantin takaisinsaannin perusteena, ansaitsemattoman saatavan panttaus ja panttausilmoitukselle asetettavat vaatimukset. Teoksessa: Timonen, P. (toim.): KKO:n ratkaisut kommentein 2005:II. Helsinki: Talentum 2006, s Takaisinsaannin vahinkoedellytyksestä viimeaikaisessa korkeimman oikeuden käytännössä. Lakimies 2006 s KKO 2006:102. Panttivastuun ulottuminen vanhentuneen verosaamisen viivästysseuraamuksiin. Teoksessa: Timonen, P. (toim.): KKO:n ratkaisut kommentein 2006:II. Helsinki: Talentum 2007, s Yrityskiinnitys. Helsinki: Talentum XVIII s. 87. KKO 2007:18. Etuostolausekkeen sitovuus ennen nykyistä maakaarta tehdyssä kiinteistönkaupassa. Teoksessa: Timonen, P. (toim.): KKO:n ratkaisut kommentein 2007:I. Helsinki: Talentum 2007, s KKO 2007:47. Yhteisen lainhuudon saaneiden yhteisomistajien omistusosuuksien

8 8 selvittäminen. Teoksessa: Timonen, P. (toim.): KKO:n ratkaisut kommentein 2007:I. Helsinki: Talentum 2007, s Ansaintavaatimus saamisen panttauksessa. Teoksessa: Jarmo Tuomisto (toim.): Sopimus, vastuu, velvoite: Juhlajulkaisu Ari Saarnilehto / Turku: Turun yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta 2007, s Sopimus, vastuu, velvoite: Juhlajulkaisu Ari Saarnilehto / Toim. Jarmo Tuomisto. Turku: Turun yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta X s. 91. Tehokas vai tehoton velkojia kohtaan. Teoksessa: Kiinteistöjä, vaihdantaa ja sivullissuhteita: Juhlakirja Jarno Tepora 60 vuotta. Helsinki: University of Helsinki, Conflict Management Institute 2007, s Sopimuskumppanin riskeistä yrityssaneerauksessa. Teoksessa: Juhlajulkaisu Leena Kartio / Helsinki: Suomalainen Lakimiesyhdistys 2008, s Kuka voi vedota oikeustoimen pätemättömyyteen? Business Law Forum 2008 s (Yhdessä Janne Kaiston kanssa) 94. KKO 2008:8. Kiinteistön laatuvirhettä koskevan reklamaation oikea-aikaisuus. Teoksessa: Timonen, P. (toim.): KKO:n ratkaisut kommentein 2008:I. Helsinki: Talentum 2008, s KKO 2008:46. Konkurssitakaisinsaantiin perustuva vierasvelkavakuuden antajan korvausvastuu. Teoksessa: Timonen, P. (toim.): KKO:n ratkaisut kommentein 2008:I. Helsinki: Talentum 2008, s KKO 2008:116. Arvo-osuusrekisterin tilinhoitajayhteisön ja sen asiamiehen ankara vastuu. Teoksessa: Timonen, P. (toim.): KKO:n ratkaisut kommentein 2008:II. Helsinki: Talentum Media Oy 2009, s Heidi Lindfors: Sivullisen asema ulosotossa erityisesti omistajaolettaman ja keinotekoisen varallisuusjärjestelyn näkökulmasta. Virallisen vastaväittäjän lausunto Helsingin yliopiston oikeustieteelliselle tiedekunnalle. Lakimies 2009 s Keinotekoisten varallisuusjärjestelyjen ulosottokaaressa ja konkurssilaissa sääntelemättömistä vaikutuksista. Teoksessa Kovia aikoja: riitoja ja maksukyvyttömyyttä. Juhlakirja Risto Koulu 60 vuotta. Helsinki: Edita Publishing Oy 2009, s KKO 2009:20. Maanvuokran kohtuullistaminen ja oikeusvoimavaikutuksen objektiivinen ulottuvuus. Teoksessa: Timonen, P. (toim.): KKO:n ratkaisut kommentein 2009:I. Helsinki: Talentum Media Oy 2009, s KKO 2009:31. Vastuunrajoitusehdon merkitys, ostajan tarkastusvelvollisuuden laajuus ja hinnanalennuksen määrä vuokraoikeuden ja rakennuksen kaupassa.

9 9 Teoksessa: Timonen, P. (toim.): KKO:n ratkaisut kommentein 2009:I. Helsinki: Talentum Media Oy 2009, s KKO 2009:39. Kiinteistön laatuvirhe, hinnanalennus ja vahingonkorvaus. Teoksessa: Timonen, P. (toim.): KKO:n ratkaisut kommentein 2009:I. Helsinki: Talentum Media Oy 2009, s KKO 2009:41. Omavelkapanttaus ja yleisvakuuslauseke. Teoksessa: Timonen, P. (toim.): KKO:n ratkaisut kommentein 2009:I. Helsinki: Talentum Media Oy 2009, s KKO 2009:42. Maanvuokran suuruuden tarkistaminen alueen käyttömahdollisuuksien muututtua. Teoksessa: Timonen, P. (toim.): KKO:n ratkaisut kommentein 2009:I. Helsinki: Talentum Media Oy 2009, s KKO 2009:50. Kiinteistörasitteen syntyminen ja voimassaolo. Teoksessa: Timonen, P. (toim.): KKO:n ratkaisut kommentein 2009:I. Helsinki: Talentum Media Oy 2009, s Janne Kaiston Lainoppi ja oikeusteoria varallisuusoikeuden tutkijan silmin. Oikeus ja kritiikki 2. Janne Kaiston Lainoppi ja oikeusteoria. Helsinki: Helsingin yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta S KKO 2010:13. Rakennuksen lunastaminen maanvuokrasopimuksen lakattua. Teoksessa: Timonen, P. (toim.): KKO:n ratkaisut kommentein 2010:I. Helsinki: Talentum Media Oy, s Sopimus ja insolvenssi. Helsinki: Lakimiesliiton kustannus (289 s.) 108. Transfer of Ownership in International Trade; Finland. Teoksessa: von Ziegler, A. Debattista, Ch. Plegat, A. Windahl, J. (ed.): Transfer of Ownership in International Trade. Second Edition. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International P

Siviilioikeuden professori, oppialana esineoikeus, Helsingin yliopisto 1993-

Siviilioikeuden professori, oppialana esineoikeus, Helsingin yliopisto 1993- Jarno Tepora Yksityisoikeuden laitos PL 4, 00014 Helsingin yliopisto puh. 09-191 22817 tai 040-554 2807 e-mail: jarno.tepora@helsinki.fi YLIOPISTOPORTFOLIO 2010 1. HENKILÖTIEDOT Syntymäpaikka ja -aika

Lisätiedot

VASTUUNRAJOITUSLAUSEKKEEN MERKITYS KIINTEISTÖN KAUPASSA MYYJÄN VIRHEVASTUUTA RAJOITTAVANA TEKIJÄNÄ

VASTUUNRAJOITUSLAUSEKKEEN MERKITYS KIINTEISTÖN KAUPASSA MYYJÄN VIRHEVASTUUTA RAJOITTAVANA TEKIJÄNÄ VASTUUNRAJOITUSLAUSEKKEEN MERKITYS KIINTEISTÖN KAUPASSA MYYJÄN VIRHEVASTUUTA RAJOITTAVANA TEKIJÄNÄ Jukka Pentikäinen TUTKIELMA ESINEOIKEUS SYKSY 2009 I Sisällys SISÄLLYS...I LÄHTEET...IV 1 Johdanto...

Lisätiedot

Asuinmukavuuden merkitys asuinkiinteistön laatuvirheen arvioinnissa

Asuinmukavuuden merkitys asuinkiinteistön laatuvirheen arvioinnissa Asuinmukavuuden merkitys asuinkiinteistön laatuvirheen arvioinnissa Eveliina Ahlsten 0237585 Pro gradu -tutkielma Esineoikeus Oikeustieteiden tiedekunta Lapin yliopisto Kevät 2014 Lapin yliopisto, oikeustieteiden

Lisätiedot

Kaksiasianosaissuhteen ylittävästä sopimusvastuusta asuntokaupassa

Kaksiasianosaissuhteen ylittävästä sopimusvastuusta asuntokaupassa Kaksiasianosaissuhteen ylittävästä sopimusvastuusta asuntokaupassa Nina Åkerblom 32133 Esineoikeus Oikeustieteiden tiedekunta Lapin yliopisto Syksy 2012 ii Lapin yliopisto, oikeustieteiden tiedekunta Työn

Lisätiedot

PANTTIVELKOJAN ASEMA ULOSOTTOMYYNNISSÄ

PANTTIVELKOJAN ASEMA ULOSOTTOMYYNNISSÄ PANTTIVELKOJAN ASEMA ULOSOTTOMYYNNISSÄ Markus Kemppainen Insolvenssioikeus Maisteritutkielma Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunta Kevät 2015 Lapin yliopisto, oikeustieteiden tiedekunta Työn nimi:

Lisätiedot

Panttioikeus osakkeeseen yhtiöoikeudellisissa muutostilanteissa

Panttioikeus osakkeeseen yhtiöoikeudellisissa muutostilanteissa Lakimies 2/2011 s. 248 277 Vesa Rasinaho Panttioikeus osakkeeseen yhtiöoikeudellisissa muutostilanteissa Hakusanat: esineoikeus, yhtiöoikeus, panttaus, yritysjärjestelyt, päätöksen pätemättömyys 1. Johdannoksi

Lisätiedot

LUOTTOSUHDE 18.3.2015

LUOTTOSUHDE 18.3.2015 LUOTTOSUHDE 18.3.2015 Valinnainen opintojakso, 7 op 1. a: Koron korottaminen ja b: lisäkorko ( 2. Velan periminen. (Saarnilehto, Kivi ym) 3. Korkeimman oikeuden ratkaisussa 2013:72 on kysymys muun ohessa

Lisätiedot

Esipuhe 5. 1. Kiinteistön ja vuokrahuoneiston välitystoiminta 27

Esipuhe 5. 1. Kiinteistön ja vuokrahuoneiston välitystoiminta 27 Sisältö Esipuhe 5 1. Kiinteistön ja vuokrahuoneiston välitystoiminta 27 1.1. Välitystoimintaan sovellettavat säädökset 27 1.2. Välitysliiketoiminnan harjoittaminen 28 1.2.1. Laki kiinteistönvälitysliikkeistä

Lisätiedot

KILPAILUKIELTOVELVOITE YRITYSKAUPASSA

KILPAILUKIELTOVELVOITE YRITYSKAUPASSA KILPAILUKIELTOVELVOITE YRITYSKAUPASSA Tommi Pietilä (0191553) Pro gradu -tutkielma Velvoiteoikeus Ohjaaja: Juha Karhu Lapin yliopisto Oikeustieteiden tiedekunta Kevät 2014 Lapin yliopisto, oikeustieteiden

Lisätiedot

Opiskelijakirjaston verkkojulkaisu 2005. Luottojen arvopaperistaminen Suomessa oikeudelliselta kannalta

Opiskelijakirjaston verkkojulkaisu 2005. Luottojen arvopaperistaminen Suomessa oikeudelliselta kannalta Opiskelijakirjaston verkkojulkaisu 2005 Luottojen arvopaperistaminen Suomessa oikeudelliselta kannalta Jarno Tepora Julkaisija: Helsinki: Roschier Holmberg & Waselius, 1995 Julkaisu: Juhlajulkaisu Roschier

Lisätiedot

Hannes Männistö. Henkivakuutuksen edunsaajamääräyksen pätemättömyys

Hannes Männistö. Henkivakuutuksen edunsaajamääräyksen pätemättömyys Hannes Männistö Henkivakuutuksen edunsaajamääräyksen pätemättömyys Helsingin yliopisto Perhe- ja jäämistöoikeuden projekti Pro gradu -tutkielma Professori Urpo Kangas 5.5.2014 HELSINGIN YLIOPISTO HELSINGFORS

Lisätiedot

Hallituksen jäsenen vastuu yhtiön maksukyvystä ja varojen vähentymisestä

Hallituksen jäsenen vastuu yhtiön maksukyvystä ja varojen vähentymisestä Hallituksen jäsenen vastuu yhtiön maksukyvystä ja varojen vähentymisestä Lapin yliopisto Oikeustieteiden tiedekunta Kauppaoikeus Pro gradu -tutkielma 19.2.2014 Saara Ylikraka 0160830 Lapin yliopisto, oikeustieteiden

Lisätiedot

ESITYSLUONNOS SÄHKÖISTÄ KIINTEISTÖN VAIHDANTAA, PANTTAUSTA JA KIRJAAMISMENTTELYÄ KOSKEVAKSI LAINSÄÄDÄNNÖKSI

ESITYSLUONNOS SÄHKÖISTÄ KIINTEISTÖN VAIHDANTAA, PANTTAUSTA JA KIRJAAMISMENTTELYÄ KOSKEVAKSI LAINSÄÄDÄNNÖKSI 1 1(9) Oikeusministeriölle OM 4/41/2004 OM016:00/2004 ESITYSLUONNOS SÄHKÖISTÄ KIINTEISTÖN VAIHDANTAA, PANTTAUSTA JA KIRJAAMISMENTTELYÄ KOSKEVAKSI LAINSÄÄDÄNNÖKSI Yleistä Oikeusministeriö on pyytänyt Finanssialan

Lisätiedot

Luotonantajan prekontraktuaalinen tiedonantovelvollisuus. erityisesti lojaliteettiperiaatteen kannalta

Luotonantajan prekontraktuaalinen tiedonantovelvollisuus. erityisesti lojaliteettiperiaatteen kannalta Luotonantajan prekontraktuaalinen tiedonantovelvollisuus kuluttajaluotoissa erityisesti lojaliteettiperiaatteen kannalta Lari Ruokamo 0122205 Pro gradu -tutkielma Oikeustieteen tiedekunta Velvoiteoikeus

Lisätiedot

LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2003:15. Rahoitusvakuustyöryhmän mietintö

LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2003:15. Rahoitusvakuustyöryhmän mietintö LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2003:15 Rahoitusvakuustyöryhmän mietintö LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2003:15 Rahoitusvakuustyöryhmän mietintö OIKEUSMINISTERIÖ HELSINKI 2003 ISSN 1458-7149 ISBN 952-466-105-5 Oikeusministeriö

Lisätiedot

VELKAJÄRJESTELYN ESTEET JA VELKAJÄRJESTELYN MYÖNTÄMINEN ESTEESTÄ HUOLIMATTA

VELKAJÄRJESTELYN ESTEET JA VELKAJÄRJESTELYN MYÖNTÄMINEN ESTEESTÄ HUOLIMATTA VELKAJÄRJESTELYN ESTEET JA VELKAJÄRJESTELYN MYÖNTÄMINEN ESTEESTÄ HUOLIMATTA Elisa Huotari Lapin yliopisto Oikeustieteiden tiedekunta Maisteritutkielma Prosessioikeus Syksy 2014 II Lapin yliopisto, oikeustieteiden

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 133/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle rahoitusvakuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki, joka koskee arvopapereiden ja tilirahan käyttöä

Lisätiedot

Holding-osakekannustinjärjestelmä ja osakeyhtiölain 13:10 :n mukainen omien osakkeiden rahoituskielto

Holding-osakekannustinjärjestelmä ja osakeyhtiölain 13:10 :n mukainen omien osakkeiden rahoituskielto Holding-osakekannustinjärjestelmä ja osakeyhtiölain 13:10 :n mukainen omien osakkeiden rahoituskielto Lapin yliopisto Oikeustieteiden tiedekunta Kauppaoikeus Pro gradu -tutkielma 13.12.2011 Mika Puurunen

Lisätiedot

Keväällä 2015 alkavien syventävien opintojen projektien hakuilmoitus

Keväällä 2015 alkavien syventävien opintojen projektien hakuilmoitus Keväällä 2015 alkavien syventävien opintojen projektien hakuilmoitus Projekteihin ilmoittaudutaan oheisen linkin takaa aukeavalla sähköisellä lomakkeella https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/51997/lomake.html

Lisätiedot

Aimo Hurskainen HALLINTOPÄÄTÖKSEN PERUSTELEMISESTA. N:o 63

Aimo Hurskainen HALLINTOPÄÄTÖKSEN PERUSTELEMISESTA. N:o 63 JOENSUUN YLIOPISTON YHTEISKUNTATIETEELLISIÄ JULKAISUJA UNIVERSITY OF JOENSUU PUBLICATIONS IN SOCIAL SCIENCES N:o 63 Aimo Hurskainen HALLINTOPÄÄTÖKSEN PERUSTELEMISESTA Joensuun yliopisto Joensuu 2003 II

Lisätiedot

Arvosteluperusteet 20013D Esineoikeuden kertauskoe (Take home exam); huhtikuu 2015

Arvosteluperusteet 20013D Esineoikeuden kertauskoe (Take home exam); huhtikuu 2015 Arvosteluperusteet 20013D Esineoikeuden kertauskoe (Take home exam); huhtikuu 2015 Tehtävä 1 Tehtävässä tuli selvittää A:n oikeusasemaa erityisesti esineoikeudelle tyypillisten kysymyksenasettelujen näkökulmasta.

Lisätiedot

SISÄLtÖ 1 JOHDANTO 9 3 EDUSTUS 53 2 OIKEUSTOIMI 20

SISÄLtÖ 1 JOHDANTO 9 3 EDUSTUS 53 2 OIKEUSTOIMI 20 SISÄLtÖ 1 JOHDANTO 9 Oikeuslähteet 10 Oikeussubjekti 11 Oikeuskelpoisuus 12 Oikeustoimikelpoisuus 12 Edunvalvonta 13 Oikeudellinen vastuunalaisuus 15 Oikeushenkilöt 16 Yhteisöt 18 Säätiöt 18 2 OIKEUSTOIMI

Lisätiedot

Välirahoitusinstrumentit - käsittely yhtiö-, kirjanpito- ja vero-oikeudessa sekä rahoituksessa

Välirahoitusinstrumentit - käsittely yhtiö-, kirjanpito- ja vero-oikeudessa sekä rahoituksessa Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Välirahoitusinstrumentit - käsittely yhtiö-, kirjanpito- ja vero-oikeudessa sekä rahoituksessa Yritysjuridiikka Maisterin tutkinnon tutkielma Markus Åkerberg 2013 Laskentatoimen

Lisätiedot

Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Hyvinkää. Kiinteistönvälittäjän selonottovelvollisuus kiinteistönmuodostamislain, näkökulmasta

Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Hyvinkää. Kiinteistönvälittäjän selonottovelvollisuus kiinteistönmuodostamislain, näkökulmasta Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Hyvinkää Kiinteistönvälittäjän selonottovelvollisuus kiinteistönmuodostamislain, panttaamisen ja maanvuokran näkökulmasta Riika Parviainen Liiketalouden koulutusohjelma

Lisätiedot

ASIANTUNTIJAN KORVAUSVASTUU JA VELVOLLISUUDET

ASIANTUNTIJAN KORVAUSVASTUU JA VELVOLLISUUDET ASIANTUNTIJAN KORVAUSVASTUU JA VELVOLLISUUDET Lapin yliopisto Oikeustieteiden tiedekunta Maisteritutkielma Eerik Aleksi Ahola Velvoiteoikeus Kevät 2012 Lapin yliopisto, oikeustieteiden tiedekunta Työn

Lisätiedot

Sukunimi Etunimi Henkilötunnus Koepaikkakunta

Sukunimi Etunimi Henkilötunnus Koepaikkakunta Sukunimi Etunimi Henkilötunnus Koepaikkakunta HELSINGIN YLIOPISTON OIKEUSTIETEELLINEN TIEDEKUNTA VALINTAKOE 12.6.2013 (suomenkieliset pyrkijät) Lue tarkasti seuraavat ohjeet ja toimi niiden mukaisesti.

Lisätiedot

KUNNALLISEN LIIKELAITOKSEN YHTIÖITTÄMINEN VEROSEURAAMUKSET JA VEROSUUNNITTELUN MAHDOLLISUUDET

KUNNALLISEN LIIKELAITOKSEN YHTIÖITTÄMINEN VEROSEURAAMUKSET JA VEROSUUNNITTELUN MAHDOLLISUUDET KUNNALLISEN LIIKELAITOKSEN YHTIÖITTÄMINEN VEROSEURAAMUKSET JA VEROSUUNNITTELUN MAHDOLLISUUDET Helsingin Yliopisto Finanssioikeus Pro gradu tutkielma Laatija Katja Flittner Ohjaaja Olli Ryynänen Helsingin

Lisätiedot

Rahoitusinstrumentteihin liittyvien kontrollioikeuksien vaikutus biotekniikkayritysten rahoitusrakenteeseen

Rahoitusinstrumentteihin liittyvien kontrollioikeuksien vaikutus biotekniikkayritysten rahoitusrakenteeseen Rahoitusinstrumentteihin liittyvien kontrollioikeuksien vaikutus biotekniikkayritysten rahoitusrakenteeseen Lapin Yliopisto Oikeustieteiden tiedekunta Pro gradu tutkielma Laura Ylönen Lapin yliopisto,

Lisätiedot

Tavaramerkin oikeudellinen suoja-ala ja tavaramerkin käyttö verkkotunnuksessa

Tavaramerkin oikeudellinen suoja-ala ja tavaramerkin käyttö verkkotunnuksessa IPR Series A:2 Mia Pakarinen Tavaramerkin oikeudellinen suoja-ala ja tavaramerkin käyttö verkkotunnuksessa IPR Series A ISSN 1458-9486 PL 4 (Yliopistonkatu 5) IPR Series A 00014 Helsingin yliopisto ISSN

Lisätiedot

SOSIAALISTA SUORITUSESTETTÄ KOSKEVAN OIKEUSPERIAATTEEN ASEMAN KEHITYS ERITYISESTI KULUTTAJAOIKEUDESSA 1990- JA 2000-LUVUILLA

SOSIAALISTA SUORITUSESTETTÄ KOSKEVAN OIKEUSPERIAATTEEN ASEMAN KEHITYS ERITYISESTI KULUTTAJAOIKEUDESSA 1990- JA 2000-LUVUILLA Veera Kojo SOSIAALISTA SUORITUSESTETTÄ KOSKEVAN OIKEUSPERIAATTEEN ASEMAN KEHITYS ERITYISESTI KULUTTAJAOIKEUDESSA 1990- JA 2000-LUVUILLA Referee-artikkeli Maaliskuu 2008 Julkaistu Edilexissä 2.12.2008 www.edilex.fi/lakikirjasto/5480

Lisätiedot