3. Osamaksukauppa konkurssi konkurssivalvonta omistuksenpidätys. (KKO 1989:16). Lakimies 1989 s

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "3. Osamaksukauppa konkurssi konkurssivalvonta omistuksenpidätys. (KKO 1989:16). Lakimies 1989 s. 689 693."

Transkriptio

1 JARMO TUOMISTO JULKAISUJA 1. Omistuksenpidätys ja leasing. Varallisuusoikeudellinen tutkimus omistuksenpidätysehdosta ja leasingsopimuksesta tavaran toimittajan ja rahoittajan vakuuskeinoina. (Mit deutscher Zusammenfassung). Helsinki: Suomalainen Lakimiesyhdistys (Sarja A, N:o 180) XL s. 2. Huoneenvuokranantajan pidätysoikeuden toteuttamistavoista. Juhlajulkaisu Allan Huttunen / Turku: Turun yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta, s Osamaksukauppa konkurssi konkurssivalvonta omistuksenpidätys. (KKO 1989:16). Lakimies 1989 s Konkurssi konkurssipesään kuuluva omaisuus omistuksenpidätys vekseli. (KKO 1989:20). Lakimies 1989 s Näkökohtia esineoikeuden tutkimuksesta ja opetuksesta. Turku: Turun yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta 1990, s Omistusvakuuksien tutkimisesta. Juhlajulkaisu Juhani Kyläkallio / Turku: Turun yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta 1990, s Konkurssi konkurssipesään kuuluva omaisuus omistuksenpidätys. (KKO 1990:43). Lakimies 1991 s Omistuksenpidätys. (KKO 1990:104). Lakimies 1991 s Julkivarmistuksen puutteiden merkityksestä. Turun yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta 30 vuotta. Turku: Turun yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta 1991, s Vuokranantaja ja vuokralaisen konkurssi. Helsinki: Lakimiesliiton Kustannus s. 11. Vuokraoikeuden siirtoon liittyvistä vastuukysymyksistä. Oikeuskäytäntö oikeuslähteenä. Turku: Turun yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta 1991, s Osamaksukauppa sopimus sopimuksen purkaminen. (KKO 1992:72). Lakimies 1992 s Huoneenvuokra konkurssi. (KKO 1992:147 ja 148). Lakimies 1993 s Tyyppipakosta aikaprioriteettiin. Näkökohtia esineoikeudellisen sivullissuojan perusteista. (Mit deutscher Zusammenfassung). Helsinki: Suomalainen Lakimiesyhdistys (Sarja A, N:o 192) XXVIII s.

2 2 15. Sana-artikkelit: aksessiosaanto, irtaimen vuokra, kaksoisluovutus, kaupanvastuu (yhdessä E. Routamon kanssa), komissio (yhdessä E. Routamon kanssa), leasing, liittäminen esineoikeudessa, nautintasuoja, saanto, saantokelpoisuus, saantosuoja, siirtoilmoitus esineoikeudessa, sivullissuoja, vaihdantakollisio, vaihdantasuoja, valmistaminen esineoikeudessa, valtaus esineoikeudessa, velkojasuoja ja yhdistäminen esineoikeudessa. Encyclopaedia Iuridica Fennica. Suomalainen oikeustietosanakirja. Ensimmäinen osa. Varallisuusja yritysoikeus. Esine-, immateriaali-, markkina-, velvoite- ja yhteisöoikeus. Helsinki: Suomalainen Lakimiesyhdistys (C-sarja n:o 24), palstat 11 12, , , , , , , , , , , , , 962, ja Pääsykoekirja 3/95. (Yhdessä Ari Saarnilehdon kanssa). Turku: Turun yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta 1995, s Takaisinsaannista; erityisesti maksun ja vakuuden peräyttämisestä konkurssissa. Helsinki: Lakimiesliiton Kustannus XXII s. 18. Omistusoikeus edelleenmyyntiä varten toimitettuihin tavaroihin. Oikeustieto : Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan yksityisoikeuden tiedotuslehti 2/1995 s Luottosopimuksesta. (Yhdessä Ari Saarnilehdon kanssa). Turku: Turun yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta 1995, s Johanna Niemi-Kiesiläinen, Luonnollisen henkilön velkavastuu insolvenssioikeudessa. Virallisen vastaväittäjän lausunto Helsingin yliopiston oikeustieteelliselle tiedekunnalle. Lakimies 1995 s Jarno Tepora Tapio Takki, Factoring. Kirjallisuusarvostelu. Lakimies 1995 s Kohtuuttoman etuuden peräyttäminen takaisinsaannista konkurssipesään annetun lain 7 :n mukaan. Oikeustieto : Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan yksityisoikeuden tiedotuslehti 1996/2 s Kuittauksen peräyttämisestä konkurssissa. Oikeustieto : Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan yksityisoikeuden tiedotuslehti 1996/4 s Kaupan purku ja takaisinsaanti konkurssipesään. Oikeustieto : Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan yksityisoikeuden tiedotuslehti 1996/6 s Takaisinsaantilain mukaista läheisyyttä koskevaa hovioikeuskäytäntöä. Oikeustieto : Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan yksityisoikeuden tiedotuslehti 1997/3 s Konserniavustus ja takaisinsaanti. Oikeustieto : Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan yksityisoikeuden tiedotuslehti 1997/5 s. 2 5.

3 3 27. Korkeimman oikeuden ratkaisuja kuittauksen peräyttämisestä ja takaajan asemasta takaisinsaannissa. Oikeustieto : Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan yksityisoikeuden tiedotuslehti 1998/1 s Takaisinsaantiin liittyviä todistelukysymyksiä. Oikeustieto : Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan yksityisoikeuden tiedotuslehti 1998/4 s Kiinteistöpanttioikeuden kohteesta uuden maakaaren mukaan. Juhlajulkaisu Leena Kartio / Turku: Turun yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta 1998, s Vierasvelkavakuus, velanmaksu ja konkurssitakaisinsaanti. Lakimies 1998 s Ratkaisukommentti KKO 1998:45. Teoksessa: Timonen, P. (toim.): KKO:n ratkaisut kommentein 1998:I. Helsinki: Talentum 1998, s Ratkaisukommentti KKO 1998:49. Teoksessa: Timonen, P. (toim.): KKO:n ratkaisut kommentein 1998:1. Helsinki: Talentum 1998, s Ratkaisukommentti KKO 1998:65. Teoksessa: Timonen, P. (toim.): KKO:n ratkaisut kommentein 1998:I. Helsinki: Talentum 1998, s Vallintarajoituksista ja niiden kirjaamisesta uuden maakaaren mukaan. Oikeustieto : Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan yksityisoikeuden tiedotuslehti 1998/6 s Oikeus panttikohteen vuokratuottoon. Oikeustieto : Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan yksityisoikeuden tiedotuslehti 4/1999 s Ratkaisukommentti KKO 1998:128. Teoksessa: Timonen, P. (toim.): KKO:n ratkaisut kommentein 1998:II. Helsinki: Talentum 1999, s KKO 1999:9. Kiinteistöpanttioikeuden kohde. Teoksessa: Timonen, P. (toim.): KKO:n ratkaisut kommentein 1999:I. Helsinki: Talentum 1999, s KKO 1999:49. Yrityskiinnityksen kohteena olevan omaisuuden luovutus. Teoksessa: Timonen, P. (toim.): KKO:n ratkaisut kommentein 1999:I. Helsinki: Talentum 1999, s Dealer-sopimukset ja takaisinsaantilain mukainen läheisyys. Oikeustieto : Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan yksityisoikeuden tiedotuslehti 6/1999 s Kiinteistöön kohdistuvan käyttöoikeuden kirjaamiskelpoisuus. Oikeustieto : Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan yksityisoikeuden tiedotuslehti 4/2000 s. 4 6.

4 4 41. KKO 2000:25. Kiinteistöpanttioikeuden kohde. Teoksessa: Timonen, P. (toim.): KKO:n ratkaisut kommentein 2000:I. Helsinki: Talentum 2000, s Julkisuusperiaate ja vilpittömän mielen suoja. Teoksessa: Ari Saarnilehto (toim.): Varallisuusoikeuden kantavat periaatteet. Helsinki: WSOY S Kiinteistöpanttioikeuden piiriin kuuluva omaisuus. Oikeustieto : Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan yksityisoikeuden tiedotuslehti 6/2000 s Oman pääoman ehtoiset velat ja saneerausohjelman aikainen konkurssi. Oikeustieto : Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan yksityisoikeuden tiedotuslehti 2/2001 s Osakeyhtiön perustamisessa tapahtuneen virheen korjaantuminen. Oikeustieto : Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan yksityisoikeuden tiedotuslehti 3/2001 s Vierasvelkapantti ja takauslain mukainen vakuuskumulaatio. Velka, vakuus ja prosessi, Juhlajulkaisu Erkki Havansi / Helsinki: Alma Media Oy Kauppakaari 2001, s Konkurssi Takaisinsaanti konkurssipesään Määräaika Takaus Omavelkainen takaus Takauksen vanhentuminen Korko. (KKO 2000:110). Lakimies 2001 s KKO 2001:32. Tehottoman panttaussitoumuksen allekirjoittajien vastuu pantinsaajalle. Teoksessa: Timonen, P. (toim.): KKO:n ratkaisut kommentein 2000:I. Helsinki: Talentum 2001, s Osakeyhtiön toiminnan muuttamisesta. Teoksessa: Ari Saarnilehto (toim.): Yhtiöoikeudellisia kirjoituksia I. Turku: Turun yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta 2001, s (Yhdessä Allan Huttusen kanssa) 50. Julkisuusperiaate ja vilpittömän mielen suoja, Julkivarmistuksen käsite, Julkivarmistus irtaimen panttauksessa, Julkivarmistus kiinteän omaisuuden panttauksessa, Julkivarmistuksen oikeusvaikutukset, Panttivelkojan suorittama realisointi, Panttivelkojan asema ulosmittausmenettelyssä, Panttivelkojan asema konkurssissa, Panttivelkojan asema yrityssaneerauksessa ja yksityishenkilön velkajärjestelyssä, Omistuksenpidätys, Factoring ja Leasing. Teoksessa Ari Saarnilehto Mika Hemmo Leena Kartio (toim.): Varallisuusoikeus. Helsinki: WSOY 2001, s , , ja Velkojan oikeudesta kieltäytyä vakuuden palauttamisesta takaisinsaantiriskin vuoksi. Oikeustieto : Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan yksityisoikeuden tiedotuslehti 6/2001 s KKO 2001:74. Vallinnanrajoituksia koskeva kiinteistönmyyjän tiedonantovelvollisuus.

5 5 Teoksessa: Timonen, P. (toim.): KKO:n ratkaisut kommentein 2001:II. Helsinki: Talentum 2001, s Kysymys erityisen oikeuden kirjaamiskelpoisuudesta. Oikeustieto : Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan tiedotuslehti 2/2002 s KKO 2002:17. Omistuksenpidätyksin myydyn esineen luvaton luovutus. Teoksessa: Timonen, P. (toim.): KKO:n ratkaisut kommentein 2002:I. Helsinki: Talentum 2002, s Takaisinsaannista. Erityisesti maksun ja vakuuden peräyttämisestä konkurssissa. 2., uudistettu painos. Helsinki: Talentum XXXIII s. 56. Ulosoton kiertämistä koskevan UL 4:9:n säännöksen soveltamiskäytäntöä I. Oikeustieto : Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan yksityisoikeuden tiedotuslehti 6/2002 s KKO 2002:58. Irtainta esinettä koskevan lunastusoikeuden sitovuus luovutuksensaajaa kohtaan. Teoksessa: Timonen, P. (toim.): KKO:n ratkaisut kommentein 2002:II. Helsinki: Talentum 2003, s KKO 2002:84. Kiinteistön kauppakirjan oikaiseminen ulosmittausvelkojien vahingoksi. Teoksessa: Timonen, P. (toim.): KKO:n ratkaisut kommentein 2002:II. Helsinki: Talentum 2003, s KKO 2002:88. Kysymys määräalan kuulumisesta kiinteistönkaupan piiriin. Teoksessa: Timonen, P. (toim.): KKO:n ratkaisut kommentein 2002:II. Helsinki: Talentum 2003, s KKO 2002:102. Yrityskiinnityksen haltijan asema kiinnitetyn omaisuuden kokonaisluovutusta seuraavassa luovutuksensaajan konkurssissa. Teoksessa: Timonen, P. (toim.): KKO:n ratkaisut kommentein 2002:II. Helsinki: Talentum 2003, s KKO 2002:113. Vuokrasaamisten panttaus vuokrahuoneiston hallintaan oikeuttavien osakkeiden ohella. Teoksessa: Timonen, P. (toim.): KKO:n ratkaisut kommentein 2002:II. Helsinki: Talentum 2003, s KKO 2002:114. Panttivelkojan oikeus pidättää vierasvelkavakuus maksun takaisinsaannin varalta. Teoksessa: Timonen, P. (toim.): KKO:n ratkaisut kommentein 2002:II. Helsinki: Talentum 2003, s Ulosoton kiertämistä koskevan UL 4:9:n säännöksen soveltamiskäytäntöä II. Oikeustieto : Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan yksityisoikeuden tiedotuslehti 3/2003 s KKO 2003:27. Pantin saaneen vakuutuksenottajan asema vakuutusyhtiön erityisen

6 6 selvityspesän varoja jaettaessa. Teoksessa: Timonen, P. (toim.): KKO:n ratkaisut kommentein 2003:I. Helsinki: Talentum 2003, s KKO 2003:43. Vakaa hallintaoikeus kiinteistöön ja kiinteistönluovutuksensaajan nautintasuoja. Teoksessa: Timonen, P. (toim.): KKO:n ratkaisut kommentein 2003:II. Helsinki: Talentum 2003, s KKO 2003:44. Osamaksukaupan rahoittajan vastuu oikeudellisesta virheestä. Teoksessa: Timonen, P. (toim.): KKO:n ratkaisut kommentein 2003:I. Helsinki: Talentum 2003, s KKO 2004:10. Vuokran määrää koskevan maanvuokrasopimuksen ehdon sovittelu. Teoksessa: Timonen, P. (toim.): KKO:n ratkaisut kommentein 2004:I. Helsinki: Talentum 2004, s KKO 2004:11. Prekluusio muutoksenhakuvaiheen väliintulon yhteydessä ja vuokran määrää koskevan maanvuokrasopimuksen ehdon sovittelu. Teoksessa: Timonen, P. (toim.): KKO:n ratkaisut kommentein 2004:I. Helsinki: Talentum 2004, s Vierasvelkavakuus ja velallisen insolvenssista johtuva takaisinsaantiriski oikeuskäytännön valossa. Teoksessa: Eva Tammi-Salminen (toim.): Omistus, sopimus, vaihdanta. Juhlakirja Leena Kartiolle. Turku: Turun yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta, s Finnish report. Teoksessa Eva-Maria Kieninger (ed.): Security Rights in Movable Property in European Private Law. The Common Core of European Private Law. Cambridge: Cambridge University Press, s , 243, , 297, , 362, , , 434, , , , , ja (Yhdessä Leena Kartion kanssa) 71. Tyyppipakosta kollisionratkaisuperiaatteisiin mitä sen jälkeen? Lakimies 2004 s Konkurssin vaikutuksista velallisen sopimussuhteisiin erityisesti uuden konkurssilain valossa. Juhlajulkaisu Antti Jokela Turku: Turun yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta 2004, s Om säkerhetsöverlåtelse de lege lata och de lege ferenda. Tidskrift utgiven av Jurdiska Föreningen i Finland 2005 s KKO 2004:78. Vastuunrajoituslausekkeen merkitys, ostajan tarkastusvelvollisuuden ulottuvuus ja hinnanalennuksen suuruus kiinteistönkaupassa. Teoksessa: Timonen, P. (toim.): KKO:n ratkaisut kommentein 2004:II. Helsinki: Talentum 2005, s Konkurssikuittauksen sääntelystä konkurssilaissa. Defensor Legis 2005 s

7 7 76. Finnish report. Teoksessa: Michele Graziadei, Ugo Mattei and Lionel Smith (ed.): Commercial Trusts in European Private Law. The Common Core of European Private Law. Cambridge: Cambridge University Press 2005, s , , , , , , , , , ja Kiinteistön luovutuksen muodolle asetettavat vaatimukset ja kuulutuslainhuuto. : Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan yksityisoikeuden tiedotuslehti 5/2005 s Velallisvarojen realisointitavoista uuden konkurssilain mukaan. Teoksessa: Juhlajulkaisu Juhani Wirilander / Helsinki: Suomalainen Lakimiesyhdistys 2005, s Irtaimen kauppaan liittyvä omistuksenpidätysehto ja uusi konkurssilaki. Teoksessa: Tapani Lohi (toim.): Kaavoitus, rakentaminen, varallisuus. Juhlajulkaisu Vesa Majamaa / Helsinki: Edita Prima Oy 2005, s KKO 2005:13. Maanvuokraoikeuden kirjaaminen yhteisomistuksessa olevaan kiinteistöön sekä seulonnan edellytykset hovioikeuskäsittelyssä. Teoksessa: Timonen, P. (toim.): KKO:n ratkaisut kommentein 2005:I. Helsinki: Talentum 2005, s KKO 2005:42. Kiinteistön omistusoikeuden ja vakaan hallintaoikeuden erottelu. Teoksessa: Timonen, P. (toim.): KKO:n ratkaisut kommentein 2005:I. Helsinki: Talentum 2005, s Anm.: Staffan Myrdal: Återpantsättning. Om pantsättning av pant och panträtt. Stockholm Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland 2005 s KKO 2005:131. Julkivarmistuksen viivästyminen pantin takaisinsaannin perusteena, ansaitsemattoman saatavan panttaus ja panttausilmoitukselle asetettavat vaatimukset. Teoksessa: Timonen, P. (toim.): KKO:n ratkaisut kommentein 2005:II. Helsinki: Talentum 2006, s Takaisinsaannin vahinkoedellytyksestä viimeaikaisessa korkeimman oikeuden käytännössä. Lakimies 2006 s KKO 2006:102. Panttivastuun ulottuminen vanhentuneen verosaamisen viivästysseuraamuksiin. Teoksessa: Timonen, P. (toim.): KKO:n ratkaisut kommentein 2006:II. Helsinki: Talentum 2007, s Yrityskiinnitys. Helsinki: Talentum XVIII s. 87. KKO 2007:18. Etuostolausekkeen sitovuus ennen nykyistä maakaarta tehdyssä kiinteistönkaupassa. Teoksessa: Timonen, P. (toim.): KKO:n ratkaisut kommentein 2007:I. Helsinki: Talentum 2007, s KKO 2007:47. Yhteisen lainhuudon saaneiden yhteisomistajien omistusosuuksien

8 8 selvittäminen. Teoksessa: Timonen, P. (toim.): KKO:n ratkaisut kommentein 2007:I. Helsinki: Talentum 2007, s Ansaintavaatimus saamisen panttauksessa. Teoksessa: Jarmo Tuomisto (toim.): Sopimus, vastuu, velvoite: Juhlajulkaisu Ari Saarnilehto / Turku: Turun yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta 2007, s Sopimus, vastuu, velvoite: Juhlajulkaisu Ari Saarnilehto / Toim. Jarmo Tuomisto. Turku: Turun yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta X s. 91. Tehokas vai tehoton velkojia kohtaan. Teoksessa: Kiinteistöjä, vaihdantaa ja sivullissuhteita: Juhlakirja Jarno Tepora 60 vuotta. Helsinki: University of Helsinki, Conflict Management Institute 2007, s Sopimuskumppanin riskeistä yrityssaneerauksessa. Teoksessa: Juhlajulkaisu Leena Kartio / Helsinki: Suomalainen Lakimiesyhdistys 2008, s Kuka voi vedota oikeustoimen pätemättömyyteen? Business Law Forum 2008 s (Yhdessä Janne Kaiston kanssa) 94. KKO 2008:8. Kiinteistön laatuvirhettä koskevan reklamaation oikea-aikaisuus. Teoksessa: Timonen, P. (toim.): KKO:n ratkaisut kommentein 2008:I. Helsinki: Talentum 2008, s KKO 2008:46. Konkurssitakaisinsaantiin perustuva vierasvelkavakuuden antajan korvausvastuu. Teoksessa: Timonen, P. (toim.): KKO:n ratkaisut kommentein 2008:I. Helsinki: Talentum 2008, s KKO 2008:116. Arvo-osuusrekisterin tilinhoitajayhteisön ja sen asiamiehen ankara vastuu. Teoksessa: Timonen, P. (toim.): KKO:n ratkaisut kommentein 2008:II. Helsinki: Talentum Media Oy 2009, s Heidi Lindfors: Sivullisen asema ulosotossa erityisesti omistajaolettaman ja keinotekoisen varallisuusjärjestelyn näkökulmasta. Virallisen vastaväittäjän lausunto Helsingin yliopiston oikeustieteelliselle tiedekunnalle. Lakimies 2009 s Keinotekoisten varallisuusjärjestelyjen ulosottokaaressa ja konkurssilaissa sääntelemättömistä vaikutuksista. Teoksessa Kovia aikoja: riitoja ja maksukyvyttömyyttä. Juhlakirja Risto Koulu 60 vuotta. Helsinki: Edita Publishing Oy 2009, s KKO 2009:20. Maanvuokran kohtuullistaminen ja oikeusvoimavaikutuksen objektiivinen ulottuvuus. Teoksessa: Timonen, P. (toim.): KKO:n ratkaisut kommentein 2009:I. Helsinki: Talentum Media Oy 2009, s KKO 2009:31. Vastuunrajoitusehdon merkitys, ostajan tarkastusvelvollisuuden laajuus ja hinnanalennuksen määrä vuokraoikeuden ja rakennuksen kaupassa.

9 9 Teoksessa: Timonen, P. (toim.): KKO:n ratkaisut kommentein 2009:I. Helsinki: Talentum Media Oy 2009, s KKO 2009:39. Kiinteistön laatuvirhe, hinnanalennus ja vahingonkorvaus. Teoksessa: Timonen, P. (toim.): KKO:n ratkaisut kommentein 2009:I. Helsinki: Talentum Media Oy 2009, s KKO 2009:41. Omavelkapanttaus ja yleisvakuuslauseke. Teoksessa: Timonen, P. (toim.): KKO:n ratkaisut kommentein 2009:I. Helsinki: Talentum Media Oy 2009, s KKO 2009:42. Maanvuokran suuruuden tarkistaminen alueen käyttömahdollisuuksien muututtua. Teoksessa: Timonen, P. (toim.): KKO:n ratkaisut kommentein 2009:I. Helsinki: Talentum Media Oy 2009, s KKO 2009:50. Kiinteistörasitteen syntyminen ja voimassaolo. Teoksessa: Timonen, P. (toim.): KKO:n ratkaisut kommentein 2009:I. Helsinki: Talentum Media Oy 2009, s Janne Kaiston Lainoppi ja oikeusteoria varallisuusoikeuden tutkijan silmin. Oikeus ja kritiikki 2. Janne Kaiston Lainoppi ja oikeusteoria. Helsinki: Helsingin yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta S KKO 2010:13. Rakennuksen lunastaminen maanvuokrasopimuksen lakattua. Teoksessa: Timonen, P. (toim.): KKO:n ratkaisut kommentein 2010:I. Helsinki: Talentum Media Oy, s Sopimus ja insolvenssi. Helsinki: Lakimiesliiton kustannus (289 s.) 108. Transfer of Ownership in International Trade; Finland. Teoksessa: von Ziegler, A. Debattista, Ch. Plegat, A. Windahl, J. (ed.): Transfer of Ownership in International Trade. Second Edition. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International P

Takaisinsaanti. 3., uudistettu painos. Helsinki: Talentum 2012. XVII + 596 s.

Takaisinsaanti. 3., uudistettu painos. Helsinki: Talentum 2012. XVII + 596 s. JARMO TUOMISTON JULKAISUJA Monografiat Saatavan panttaus. Helsinki: Talentum 2015. XIII + 289 s. Takaisinsaanti. 3., uudistettu painos. Helsinki: Talentum 2012. XVII + 596 s. Sopimus ja insolvenssi. Helsinki:

Lisätiedot

Jarno Tepora Janne Kaisto Esa Hakkola. Esinevakuudet. CC lakimiesliiton kustannus

Jarno Tepora Janne Kaisto Esa Hakkola. Esinevakuudet. CC lakimiesliiton kustannus Jarno Tepora Janne Kaisto Esa Hakkola Esinevakuudet CC lakimiesliiton kustannus 2009 Helsingin Kamari Oy/Helsingin seudun kauppakamari ja tekijät ISBN 978-952-99823-9-4 Kannen suunnittelu: Lumimarja Terttu

Lisätiedot

Maakaari. Marjut Jokela Leena Kartio Ilmari Ojanen

Maakaari. Marjut Jokela Leena Kartio Ilmari Ojanen Maakaari Marjut Jokela Leena Kartio Ilmari Ojanen TALENTUM Helsinki 2010 2010 Talentum Media Oy ja kirjoittajat 5., uudistettu painos Kannen suunnittelu: Mika Petäjä Kannen toteutus: Outi Pallari Taitto:

Lisätiedot

KIINTEISTÖN KAUPPA JA OMISTAMINEN. Matti Kasso

KIINTEISTÖN KAUPPA JA OMISTAMINEN. Matti Kasso KIINTEISTÖN KAUPPA JA OMISTAMINEN Matti Kasso TALENTUM Helsinki 2014 2., uudistettu painos Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Matti Kasso ISBN 978-952-14-2155-6 ISBN 978-952-14-2156-3 (sähkökirja) Taitto:

Lisätiedot

KIINTEISTÖN KAUPPA, MUU LUOVUTUS JA KIRJAUS. Jarno Tepora Leena Kartio Risto Koulu Heidi Lindfors

KIINTEISTÖN KAUPPA, MUU LUOVUTUS JA KIRJAUS. Jarno Tepora Leena Kartio Risto Koulu Heidi Lindfors KIINTEISTÖN KAUPPA, MUU LUOVUTUS JA KIRJAUS Jarno Tepora Leena Kartio Risto Koulu Heidi Lindfors TALENTUM Helsinki 2010 Talentum Media Oy ja kirjoittajat 6., uudistettu painos Kannen suunnittelu: Mika

Lisätiedot

LUOTTOSUHDE 18.3.2015

LUOTTOSUHDE 18.3.2015 LUOTTOSUHDE 18.3.2015 Valinnainen opintojakso, 7 op 1. a: Koron korottaminen ja b: lisäkorko ( 2. Velan periminen. (Saarnilehto, Kivi ym) 3. Korkeimman oikeuden ratkaisussa 2013:72 on kysymys muun ohessa

Lisätiedot

KIINTEISTÖN KAUPPA JA OMISTAMINEN. Matti Kasso

KIINTEISTÖN KAUPPA JA OMISTAMINEN. Matti Kasso KIINTEISTÖN KAUPPA JA OMISTAMINEN Matti Kasso TALENTUM Helsinki 2010 Copyright 2010 Talentum Media Oy ja Matti Kasso Kansi: Lauri Karmila Taitto: NotePad ISBN 978-952-14-1409-1 Kariston Kirjapaino Oy Hämeenlinna

Lisätiedot

SOPIMUS JA INSOLVENSSI

SOPIMUS JA INSOLVENSSI Jarmo Tuomisto SOPIMUS JA INSOLVENSSI CC lakimiesliiton kustannus Helsingin Kamari Oy/Helsingin seudun kauppakamari ja tekijä 2010 ISBN 978-952-246-048-6 Kannen suunnittelu: Lumimarja Terttu Rönkkö Taiton

Lisätiedot

Asunto- ja kiinteistöosakkeen. kauppa ja omistaminen. Matti Kasso

Asunto- ja kiinteistöosakkeen. kauppa ja omistaminen. Matti Kasso Asunto- ja kiinteistöosakkeen kauppa ja omistaminen Matti Kasso TALENTUM Helsinki 2014 2., uudistettu painos Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Matti Kasso ISBN 978-952-14-2157-0 ISBN 978-952-14-2158-7

Lisätiedot

Rakennusta tai laitetta koskevan erityisen oikeuden kirjaamisen tarkoitus, edellytykset ja oikeusvaikutukset

Rakennusta tai laitetta koskevan erityisen oikeuden kirjaamisen tarkoitus, edellytykset ja oikeusvaikutukset Rakennusta tai laitetta koskevan erityisen oikeuden kirjaamisen tarkoitus, edellytykset ja oikeusvaikutukset Annu Kupiainen 0276229 Pro gradu -tutkielma Esineoikeus Kevät 2014 Lapin yliopiston oikeustieteiden

Lisätiedot

Kirjan rakenne ja tavoitteet... 3

Kirjan rakenne ja tavoitteet... 3 Sisällys Esipuhe v Sisällys vii Lyhenteet xiii Aluksi 1 Kirjan rakenne ja tavoitteet.................................. 3 I Yhteisomistajan oikeusasema 7 1. Omistusoikeuden ja -osuuden määräytyminen...................

Lisätiedot

Janne Kaisto Tapani Lohi JOHDATUS VARALLISUUSOIKEUTEEN

Janne Kaisto Tapani Lohi JOHDATUS VARALLISUUSOIKEUTEEN Janne Kaisto Tapani Lohi JOHDATUS VARALLISUUSOIKEUTEEN Talentum Helsinki 2013 Juridica-kirjasarjan 20. teos 2., uudistettu painos Copyright 2013 Talentum Media Oy ja tekijät ISBN 978-952-14-2062-7 Kansi:

Lisätiedot

KIINTEISTÖN KAUPPA, MUU LUOVUTUS JA KIRJAUS. Jarno Tepora Leena Kartio Risto Koulu Heidi Lindfors

KIINTEISTÖN KAUPPA, MUU LUOVUTUS JA KIRJAUS. Jarno Tepora Leena Kartio Risto Koulu Heidi Lindfors KIINTEISTÖN KAUPPA, MUU LUOVUTUS JA KIRJAUS Jarno Tepora Leena Kartio Risto Koulu Heidi Lindfors TALENTUM Helsinki 2010 Talentum Media Oy ja kirjoittajat 6., uudistettu painos Kannen suunnittelu: Mika

Lisätiedot

ESINEOIKEUS 7.3.2005. OTK-tutkinnon aineopintotentti (4,5 ov) - kysymykset 1, 2, 3, 4 ja 5

ESINEOIKEUS 7.3.2005. OTK-tutkinnon aineopintotentti (4,5 ov) - kysymykset 1, 2, 3, 4 ja 5 ESINEOIKEUS 7.3.2005 OTK-tutkinnon aineopintotentti (4,5 ov) - kysymykset 1, 2, 3, 4 ja 5 ON-tutkinnon aineopintojen täydennystentti - kysymykset 2, 3 ja 5 Ruotsissa JUK-tutkinnon suorittaneet - kysymykset

Lisätiedot

Eva Tammi-Salminen ESINEVAKUUSOIKEUDEN PERUSTEET

Eva Tammi-Salminen ESINEVAKUUSOIKEUDEN PERUSTEET Eva Tammi-Salminen ESINEVAKUUSOIKEUDEN PERUSTEET Talentum Pro Helsinki 2015 Juridica-kirjasarjan 30. teos Copyright 2015 Talentum Media Oy ja tekijä Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus Kansi: Lauri Karmila

Lisätiedot

Takaisinsaanti. Jarmo Tuomisto

Takaisinsaanti. Jarmo Tuomisto Takaisinsaanti Jarmo Tuomisto TALENTUM Helsinki 2012 3., uudistettu painos Copyright Talentum Media Oy ja tekijä Kansi: Mika Petäjä Kannen toteutus: Outi Pallari Sivunvalmistus: NotePad ISBN 978-952-14-1710-8

Lisätiedot

Luotto-oikeus. Luottotyypit, perintäprosessit ja takaisinsaanti. Marja-Leena Niemi

Luotto-oikeus. Luottotyypit, perintäprosessit ja takaisinsaanti. Marja-Leena Niemi Luotto-oikeus Luottotyypit, perintäprosessit ja takaisinsaanti Marja-Leena Niemi TALENTUM Helsinki 2014 Talentum Media Oy ja Marja-Leena Niemi ISBN 978-952-14-2082-5 ISBN 978-952-14-2083-2 Kansi: Lauri

Lisätiedot

Asunto- ja kiinteistöosakkeen. kauppa ja omistaminen. Matti Kasso

Asunto- ja kiinteistöosakkeen. kauppa ja omistaminen. Matti Kasso Asunto- ja kiinteistöosakkeen kauppa ja omistaminen Matti Kasso TALENTUM Helsinki 2010 Copyright 2010 Talentum Media Oy ja Matti Kasso Kansi: Lauri Karmila Taitto: NotePad ISBN 978-952-14-1455-8 Kariston

Lisätiedot

9. Saantosuojasta. 9.1 Saantosuoja irtaimeen omaisuuteen

9. Saantosuojasta. 9.1 Saantosuoja irtaimeen omaisuuteen 9. Saantosuojasta 9.1 Saantosuoja irtaimeen omaisuuteen 9.2 Saantosuoja kiinteään omaisuuteen 9.3 Nautintasuoja kiinteään omaisuuteen 9.1 Saantosuoja irtaimeen omaisuuteen KK 11:4 ja 12:4: lainansaaja

Lisätiedot

Takaisinsaanti. Jarmo Tuomisto

Takaisinsaanti. Jarmo Tuomisto Takaisinsaanti TALENTUM Helsinki 2012 3., uudistettu painos Copyright Talentum Media Oy ja tekijä Kansi: Mika Petäjä Kannen toteutus: Outi Pallari Sivunvalmistus: NotePad ISBN 978-952-14-1710-8 BALTOprint

Lisätiedot

SISÄLLYS ALKUSANAT 5 LYHENTEITÄ 15 1 JOHDANTO 19

SISÄLLYS ALKUSANAT 5 LYHENTEITÄ 15 1 JOHDANTO 19 SISÄLLYS ALKUSANAT 5 LYHENTEITÄ 15 1 JOHDANTO 19 2 MAKSU 23 2.1 Yleistä 23 2.2 Maksusuoritus oikealle taholle 24 2.3 Maksusuorituksen kohdentaminen 29 2.4 Velallisen kohdentamisoikeus ulosotossa 31 2.5

Lisätiedot

YHTEISOMISTUS. Tuulikki Mikkola. ALMA TALENT 2017 Helsinki

YHTEISOMISTUS. Tuulikki Mikkola. ALMA TALENT 2017 Helsinki YHTEISOMISTUS Tuulikki Mikkola ALMA TALENT 2017 Helsinki Copyright 2017 Talentum Media Oy ja tekijä Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus ISBN 978-952-14-2846-3 ISBN 978-952-14-2848-7 (verkkokirja) Kansi:

Lisätiedot

RAHOITUSLEASINGSOPIMUKSEN RAHOITTAJAN RISKIT VUOKRALLEOTTAJAN YRITYSSANEERAUKSESSA

RAHOITUSLEASINGSOPIMUKSEN RAHOITTAJAN RISKIT VUOKRALLEOTTAJAN YRITYSSANEERAUKSESSA RAHOITUSLEASINGSOPIMUKSEN RAHOITTAJAN RISKIT VUOKRALLEOTTAJAN YRITYSSANEERAUKSESSA Miikka Isosalo 0198132 Lapin yliopisto Oikeustieteiden tiedekunta Esineoikeus Maisteritutkielma Syksy 2014 Lapin yliopisto,

Lisätiedot

Legaatinsaajan. oikeusasemasta. Tapani Lohi

Legaatinsaajan. oikeusasemasta. Tapani Lohi Legaatinsaajan oikeusasemasta Tapani Lohi TALENTUM Helsinki 2011 2011 Talentum Media Oy ja Tapani Lohi Kansi: Outi Pallari Taitto: NotePad ISBN 978-952-14-1500-5 Kariston Kirjapaino Oy 2011 pääpiirteittäin

Lisätiedot

Velan vanhentuminen. ALMA TALENT 2016 Helsinki

Velan vanhentuminen. ALMA TALENT 2016 Helsinki Velan vanhentuminen Tuula Linna Ari Saarnilehto ALMA TALENT 2016 Helsinki Copyright 2016 Talentum Media Oy ja tekijät Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus ISBN 978-952-14-2339-0 ISBN 978-952-14-2340-6

Lisätiedot

Virhevastuu asunnon ja asuinkiinteistön kaupassa. Mia Hoffrén

Virhevastuu asunnon ja asuinkiinteistön kaupassa. Mia Hoffrén Virhevastuu asunnon ja asuinkiinteistön kaupassa Mia Hoffrén TALENTUM Helsinki 2013 Copyright 2013 Talentum Media Oy ja kirjoittaja Kansi: Lauri Karmila Sivunvalmistus: NotePad ISBN 978-952-14-2115-0 ISBN

Lisätiedot

SISÄLLYS. Esipuhe 13. 1. Johdanto 17

SISÄLLYS. Esipuhe 13. 1. Johdanto 17 SISÄLLYS Esipuhe 13 TOIMINTA 1. Johdanto 17 2. Yritystoiminta 19 2.1 Miksi organisoidutaan?...................... 19 2.2 Ammatinharjoittaja......................... 20 2.3 Yksityinen elinkeinonharjoittaja...............

Lisätiedot

1/5. ESINEOIKEUS 26.5.2008 klo 09.00. - kysymykset 1, 2, 3 ja 4 Ruotsissa JuK -tutkinnon suorittaneet - kysymykset 1, 2 ja 3

1/5. ESINEOIKEUS 26.5.2008 klo 09.00. - kysymykset 1, 2, 3 ja 4 Ruotsissa JuK -tutkinnon suorittaneet - kysymykset 1, 2 ja 3 ESINEOIKEUS 26.5.2008 klo 09.00 1/5 OTM -tutkinnon aineopintotentti - kysymykset 1, 2, 3 ja 4 Ruotsissa JuK -tutkinnon suorittaneet - kysymykset 1, 2 ja 3 (7 opintopistettä / 4,5 ov) Tulokset ja mallivastaukset

Lisätiedot

KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA OSAPUOLET. Ismo Syvähuoko ja Sport Aid Urheilulääkäriasema Oy. Ismo Syvähuoko perustettavan yhtiön lukuun [].

KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA OSAPUOLET. Ismo Syvähuoko ja Sport Aid Urheilulääkäriasema Oy. Ismo Syvähuoko perustettavan yhtiön lukuun []. KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA OSAPUOLET Ismo Syvähuoko ja Sport Aid Urheilulääkäriasema Oy ja Ismo Syvähuoko perustettavan yhtiön lukuun [].2017 2(6) KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA 1 OSAPUOLET 1.1 Myyjä Ismo Syvähuoko

Lisätiedot

1/5 ESINEOIKEUS 28.5.2007. - kysymykset 1, 2, 3 ja 4 Ruotsissa JuK -tutkinnon suorittaneet - kysymykset 1, 2 ja 3. Mallivastaukset 13.6.2007 klo 12.

1/5 ESINEOIKEUS 28.5.2007. - kysymykset 1, 2, 3 ja 4 Ruotsissa JuK -tutkinnon suorittaneet - kysymykset 1, 2 ja 3. Mallivastaukset 13.6.2007 klo 12. ESINEOIKEUS 28.5.2007 1/5 OTM -tutkinnon aineopintotentti - kysymykset 1, 2, 3 ja 4 Ruotsissa JuK -tutkinnon suorittaneet - kysymykset 1, 2 ja 3 (7 opintopistettä / 4,5 ov) Mallivastaukset 13.6.2007 klo

Lisätiedot

Päivän aiheet. I. Lyhyt esittely itsestäni ja muutama sana. II. Perusteita panttioikeudesta

Päivän aiheet. I. Lyhyt esittely itsestäni ja muutama sana. II. Perusteita panttioikeudesta Päivän aiheet I. Lyhyt esittely itsestäni ja muutama sana I. pääsykokeeseen lukemisesta ja II. harjoituspääsykokeisiin valmistautumisesta II. Perusteita panttioikeudesta 1. Yleisiä huomioita kirjasta 2.

Lisätiedot

KIINTEISTÖPANTTIVELKOJAN ASEMA PANTINOMISTAJAN KONKURSSISSA JA YRITYSSANEERAUKSESSA

KIINTEISTÖPANTTIVELKOJAN ASEMA PANTINOMISTAJAN KONKURSSISSA JA YRITYSSANEERAUKSESSA KIINTEISTÖPANTTIVELKOJAN ASEMA PANTINOMISTAJAN KONKURSSISSA JA YRITYSSANEERAUKSESSA Suvi Rantala 12232 Esineoikeuden maisteritutkielma Lapin yliopisto Kevät 2014 Lapin yliopisto, oikeustieteiden tiedekunta

Lisätiedot

Siviilioikeuden professori, oppialana esineoikeus, Helsingin yliopisto 1993-

Siviilioikeuden professori, oppialana esineoikeus, Helsingin yliopisto 1993- Jarno Tepora Yksityisoikeuden laitos PL 4, 00014 Helsingin yliopisto puh. 09-191 22817 tai 040-554 2807 e-mail: jarno.tepora@helsinki.fi YLIOPISTOPORTFOLIO 2010 1. HENKILÖTIEDOT Syntymäpaikka ja -aika

Lisätiedot

PERHESUHTEET JA LAINSÄÄDÄNTÖ

PERHESUHTEET JA LAINSÄÄDÄNTÖ Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan julkaisuja Yksityisoikeuden sarja A:133 Eva Gottberg PERHESUHTEET JA LAINSÄÄDÄNTÖ 7. ajantasaistettu painos Turku 2013 ISBN 978-951-29-5547-3 ISSN 0783-2001

Lisätiedot

KKO:N RATKAISUT KOMMENTEIN II 2014. Toimittanut Pekka Timonen

KKO:N RATKAISUT KOMMENTEIN II 2014. Toimittanut Pekka Timonen KKO:N RATKAISUT KOMMENTEIN II 2014 Toimittanut Pekka Timonen TALENTUM Helsinki 2015 KKO:n ratkaisuja on seurattu numerosta 2014:47 (antopäivä 2.7.2014) numeroon 2014:104 (antopäivä 30.12.2014) saakka.

Lisätiedot

Rakennus väliinputoajana esineoikeuden järjestelmässä

Rakennus väliinputoajana esineoikeuden järjestelmässä 1 Matti Ilmari Niemi Rakennus väliinputoajana esineoikeuden järjestelmässä 1. Johdanto Rakennukset muodostavat huomattavan osan Suomen kansallisvarallisuudesta. Ne ovat näin ollen tärkeitä omistus-, muiden

Lisätiedot

VELKOJAN ASEMA KEINOTEKOISESSA JÄRJESTELYSSÄ

VELKOJAN ASEMA KEINOTEKOISESSA JÄRJESTELYSSÄ VELKOJAN ASEMA KEINOTEKOISESSA JÄRJESTELYSSÄ Elisa Maria Lehtosaari 0365444 Pro gradu -tutkielma Esineoikeus Oikeustieteiden tiedekunta Lapin yliopisto 2016 SISÄLLYS SISÄLLYS... I Lähteet... II Lyhenteet...

Lisätiedot

Sisällys. I Johdanto 1. II Konkurssin tavoitteet ja periaatteet 35. Alkusanat v Sisällys vii Lyhenteet xv

Sisällys. I Johdanto 1. II Konkurssin tavoitteet ja periaatteet 35. Alkusanat v Sisällys vii Lyhenteet xv Sisällys Alkusanat v Sisällys vii Lyhenteet xv I Johdanto 1 1. Konkurssin järjestelmäyhteydet 1 1.1 Konkurssi ja konkurssioikeus käsitteinä 1 1.2 Konkurssi talousjärjestelmässä 4 1.2.1 Sulkeutunutta vai

Lisätiedot

PANKKIOIKEUS. Sakari Wuolijoki Mika Hemmo

PANKKIOIKEUS. Sakari Wuolijoki Mika Hemmo PANKKIOIKEUS Sakari Wuolijoki Mika Hemmo TALENTUM Helsinki 2013 2., uudistettu painos Copyright Talentum Media Oy ja tekijät ISBN 978-952-14-1636-1 Kannen suunnittelu: Mika Petäjä Kannen toteutus: Outi

Lisätiedot

VAIHTOSOPIMUS. RAAHEPOLIS OY, Y-tunnus Rantakatu 8, Raahe

VAIHTOSOPIMUS. RAAHEPOLIS OY, Y-tunnus Rantakatu 8, Raahe VAIHTOSOPIMUS SOPIJAPUOLET: RAAHEN KAUPUNKI, Y-tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe RAAHEPOLIS OY, Y-tunnus 0830284-7 Rantakatu 8, 92100 Raahe VAIHDON KOHTEET: Raahen kaupunki luovuttaa Raahepolis Oy:lle

Lisätiedot

Perintö, testamentti ja velka,

Perintö, testamentti ja velka, Perintö, testamentti ja velka, Pekka Tuunainen, Yliopistollinen väitöskirja, joka Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan suostumuksella esitetään julkisesti tarkastettavaksi Porthanian salissa

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA. Määräalalla tai tonteilla ei ole sellaisia rakennuksia, rakenteita tai laitteita, jotka olisivat kaupan kohteina.

KAUPPAKIRJA. Määräalalla tai tonteilla ei ole sellaisia rakennuksia, rakenteita tai laitteita, jotka olisivat kaupan kohteina. LUONNOS 15.6.2016 KAUPPAKIRJA Myyjä: Finavia Oyj Y tunnus: 2302570 2 Lentäjäntie 3 / PL 50, 01531 VANTAA Ostaja: Lappeenrannan kaupunki Y tunnus: 0162193 3 PL 11, 53101 LAPPEENRANTA Taustaksi: Saimaan

Lisätiedot

Velan maksun takaisinsaanti erityisesti uuden varallisuusoikeuden näkökulmasta

Velan maksun takaisinsaanti erityisesti uuden varallisuusoikeuden näkökulmasta LAPIN YLIOPISTO 2012 Velan maksun takaisinsaanti erityisesti uuden varallisuusoikeuden näkökulmasta Lapin yliopisto Oikeustieteiden tiedekunta Pro gradu -tutkielma Petteri Pitkäkoski Velvoiteoikeus Kevät

Lisätiedot

Kari Hoppu & Esko Hoppu KAUPPA- JA VARALLISUUS- OIKEUDEN PÄÄPIIRTEET

Kari Hoppu & Esko Hoppu KAUPPA- JA VARALLISUUS- OIKEUDEN PÄÄPIIRTEET Kari Hoppu & Esko Hoppu KAUPPA- JA VARALLISUUS- OIKEUDEN PÄÄPIIRTEET Talentum Pro Helsinki 2016 16., uudistettu painos Juridica-kirjasarjan 31. teos Copyright 2007 Talentum Media Oy ja tekijät Yhteistyössä

Lisätiedot

SISÄLLYS ALKUSANAT 5 LYHENTEET 7

SISÄLLYS ALKUSANAT 5 LYHENTEET 7 SISÄLLYS ALKUSANAT 5 LYHENTEET 7 1 VUOKRASOPIMUKSEN OSAPUOLET JA KOHDE 17 1.1 Vuokranantaja ja vuokralainen vuokrasuhteen osapuolina 17 1.2 Asuinhuoneisto 19 1.3 Useita huoneistoja koskeva sopimus 23 1.4

Lisätiedot

ETA-KELPOISUUSKOE 2013-2014

ETA-KELPOISUUSKOE 2013-2014 1 (8) 5.6.2013 Liite 2/ ETA-KELPOISUUSKOE 2013-2014 Toisessa Euroopan talousalueeseen (ETA) kuuluvassa valtiossa suoritetun tutkinnon perusteella on mahdollista saada kelpoisuus virkaan tai tehtävään,

Lisätiedot

Maksukyvyttömyys yritys velkojana ja velallisena

Maksukyvyttömyys yritys velkojana ja velallisena Maksukyvyttömyys yritys velkojana ja velallisena Risto Koulu Heidi Lindfors CC LAKIMIESLIITON KUSTANNUS 2010 Helsingin Kamari Oy/Helsingin seudun kauppakamari ja tekijät ISBN 978-952-246-042-4 Kannen suunnittelu:

Lisätiedot

I LÄHTÖKOHDAT 41 1. VARALLISUUSOIKEUS JA TALOUSJÄRJESTYS... 43

I LÄHTÖKOHDAT 41 1. VARALLISUUSOIKEUS JA TALOUSJÄRJESTYS... 43 Sisällys Esipuhe toiseen, uudistettuun painokseen... 5 Esipuhe ensimmäiseen painokseen... 7 Kirjoittajat... 9 Sisällys... 13 Jaksojen kirjoittajat... 33 Lukijalle... 37 Lyhenteet... 39 I LÄHTÖKOHDAT 41

Lisätiedot

Constitum possessorium 40 Cross default -ehto 452 Cut off -lauseke 426 427

Constitum possessorium 40 Cross default -ehto 452 Cut off -lauseke 426 427 Aikaprioriteetti 144 154, 172, 174 Ainesosa/tarpeistosuhde 46 47, 155 156, 163, 392 Aito kauppa 446 Aksessio 392 393 Alus 109, 127, 137 138, 185, 202, 227, 315, 416 Aluskiinnitys 109, 137, 315 316 Alusrekisteri

Lisätiedot

Ajankohtaista oikeuskäytäntöä korkeimmasta oikeudesta. Kuntamarkkinat Lakiklinikka Lakimies OTK, TkL Sampsa Matilainen

Ajankohtaista oikeuskäytäntöä korkeimmasta oikeudesta. Kuntamarkkinat Lakiklinikka Lakimies OTK, TkL Sampsa Matilainen Ajankohtaista oikeuskäytäntöä korkeimmasta oikeudesta Kuntamarkkinat Lakiklinikka Lakimies OTK, TkL Sampsa Matilainen KKO 2013:9 Vahingonkorvaus, ympäristövahinko, saamisen vanhentuminen Kantajat omistivat

Lisätiedot

käsillä, jos työn aro on ollut huomattavan suuri suhteessa aineen arvoon.

käsillä, jos työn aro on ollut huomattavan suuri suhteessa aineen arvoon. ESINEOIKEUS 13.01.2009 OTM -tutkinnon aineopintotentti (7 opintopistettä) - kysymykset 1, 2, 3 ja 4 Ruotsissa JuK -tutkinnon suorittaneet - kysymykset 1, 2 ja 3 Mallivastaukset 6.2.2009 klo 12.00 1/5 Tehtävä

Lisätiedot

Pohtimo 619:0 kaupan kohteena olevalla määräalalla ei ole vahvistettua kaavaa.

Pohtimo 619:0 kaupan kohteena olevalla määräalalla ei ole vahvistettua kaavaa. KAUPPAKIRJALUONNOS KAUPAN OSAPUOLET Myyjä: Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Ly-tunnus: 0973110-9 Osoite: Toripuistikko 5-7, 3. krs 96200 ROVANIEMI Ostaja: Osoite: Evo Tek Oy / perustettavan yhtiön lukuun

Lisätiedot

ESINEOIKEUS klo Mallivastaukset klo 12.00

ESINEOIKEUS klo Mallivastaukset klo 12.00 ESINEOIKEUS 29.10.2007 klo 12.00 1/5 OTM -tutkinnon aineopintotentti - kysymykset 1, 2, 3 ja 4 Ruotsissa JuK -tutkinnon suorittaneet - kysymykset 1, 2 ja 3 (7 opintopistettä / 4,5 ov) Mallivastaukset 30.11.2007

Lisätiedot

Vuokralaiselle sovittu kiinteistön lunastusoikeus maanvuokrasopimuksessa

Vuokralaiselle sovittu kiinteistön lunastusoikeus maanvuokrasopimuksessa Vuokralaiselle sovittu kiinteistön lunastusoikeus maanvuokrasopimuksessa sekä sen merkitys ja ongelmat Juha-Pekka Vatanen 0191676 Maisteritutkielma Esineoikeus Oikeustieteiden tiedekunta Lapin yliopisto

Lisätiedot

Yksityisoikeudellisen saatavan vanhentumisaika ja vanhentumisen katkaiseminen

Yksityisoikeudellisen saatavan vanhentumisaika ja vanhentumisen katkaiseminen Yksityisoikeudellisen saatavan vanhentumisaika ja vanhentumisen katkaiseminen Kuntamarkkinat 2015 / Lakiklinikka Joonas Jännäri lakimies Tyypilliset yksityisoikeudelliset saatavat kunnissa Tyypillisiä

Lisätiedot

Maakaari. Marjut Jokela Leena Kartio Ilmari Ojanen

Maakaari. Marjut Jokela Leena Kartio Ilmari Ojanen Maakaari Marjut Jokela Leena Kartio Ilmari Ojanen TALENTUM Helsinki 2010 2010 Talentum Media Oy ja kirjoittajat 5., uudistettu painos Kannen suunnittelu: Mika Petäjä Kannen toteutus: Outi Pallari Taitto:

Lisätiedot

MALLIVASTAUKSET. Velvoiteoikeus pakollinen aineopintotentti, ON-täydennystentti

MALLIVASTAUKSET. Velvoiteoikeus pakollinen aineopintotentti, ON-täydennystentti MALLIVASTAUKSET Velvoiteoikeus 1.7.2004 pakollinen aineopintotentti, ON-täydennystentti 2 Tehtävä 1 (Aurejärvi) Kun A osti B Oy:ltä puutavaraa loma-asuntoa varten, kyseessä oli KSL 5 luvun mukainen kulutustavaran

Lisätiedot

Tällä kauppakirjalla myyjä luovuttaa ostajalle seuraavat kohteet:

Tällä kauppakirjalla myyjä luovuttaa ostajalle seuraavat kohteet: KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA 1. Sopijapuolet Myyjä Pudasjärven kaupunki Y-tunnus 0188962-2 PL 10 93101 Pudasjärvi Ostaja [Pudasjärven Kehitys Oy] Y-tunnus [ ] [PL 10] 93101 Pudasjärvi 2. Kaupan kohde Tällä

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA KEMIN TEOLLISUUSKYLÄ OY. myyjänä KEMIN KAUPUNKI. ostajana. kaupan kohteena

KAUPPAKIRJA KEMIN TEOLLISUUSKYLÄ OY. myyjänä KEMIN KAUPUNKI. ostajana. kaupan kohteena KAUPPAKIRJA KEMIN TEOLLISUUSKYLÄ OY myyjänä ja KEMIN KAUPUNKI ostajana kaupan kohteena VERKKOKARINKATU 11 VUOKRAOIKEUDET JA NIILLÄ SIJAITSEVAT RAKENNUKSET 24.10.2017 1 OSAPUOLET Kemin Teollisuuskylä Oy

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA. Lasse Sihvo & Pia Rautio Nousiaisten kunta

KAUPPAKIRJA. Lasse Sihvo & Pia Rautio Nousiaisten kunta KAUPPAKIRJA Lasse Sihvo & Pia Rautio Nousiaisten kunta 2015 1. MYYJÄ: Sihvo, Lasse Tapio (½) ( ) Rautio, Pia Anneli (½) ( ) (jäljempänä Myyjä ) 2. OSTAJA: Nousiaisten kunta (jäljempänä Ostaja ) Y-tunnus

Lisätiedot

Juhana Venäläinen FM, projektitutkija Itä- Suomen yliopisto juhana.venalainen@uef.fi

Juhana Venäläinen FM, projektitutkija Itä- Suomen yliopisto juhana.venalainen@uef.fi Kansalaisyhteiskunnan tutkimus- ja kehittämispäivät, Mikkeli 14 15.2.2013 Työryhmä: Commonsit ja solidaarisuustalous Juhana Venäläinen FM, projektitutkija Itä- Suomen yliopisto juhana.venalainen@uef.fi

Lisätiedot

IRTAIMEN PANTTAUS, YRITYSKIINNITYS JA KIINTEISTÖN KIINNITYS

IRTAIMEN PANTTAUS, YRITYSKIINNITYS JA KIINTEISTÖN KIINNITYS Opinnäytetyö (AMK) Liiketalous Juridiikka 2012 Jani Kuusisto IRTAIMEN PANTTAUS, YRITYSKIINNITYS JA KIINTEISTÖN KIINNITYS OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalous Juridiikka Huhtikuu

Lisätiedot

OSAPUOLTEN SELONOTTO- JA TIEDONANTOVEL- VOLLISUUS ASUINKIINTEISTÖN KAUPASSA

OSAPUOLTEN SELONOTTO- JA TIEDONANTOVEL- VOLLISUUS ASUINKIINTEISTÖN KAUPASSA OSAPUOLTEN SELONOTTO- JA TIEDONANTOVEL- VOLLISUUS ASUINKIINTEISTÖN KAUPASSA Iiris Ylinampa, 0247193 Pro Gradu -tutkielma Esineoikeus Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunta Kevät 2015 Lapin yliopisto,

Lisätiedot

Turun ammatti-instituutin Peltolan ja Kellonsoittajankadun yksiköiden ruokapalvelutoiminnan luovutus Arkea Oy:lle LUONNOS SITOUMUKSETTA!

Turun ammatti-instituutin Peltolan ja Kellonsoittajankadun yksiköiden ruokapalvelutoiminnan luovutus Arkea Oy:lle LUONNOS SITOUMUKSETTA! Turun ammatti-instituutin Peltolan ja Kellonsoittajankadun yksiköiden ruokapalvelutoiminnan luovutus Arkea Oy:lle LUONNOS SITOUMUKSETTA! SISÄLLYSLUETTELO Turun ammatti-instituutin Peltolan ja Kellonsoittajankadun

Lisätiedot

KIINTEISTÖN KAUPPA JA MUUT LUOVUTUKSET (MK 1 )

KIINTEISTÖN KAUPPA JA MUUT LUOVUTUKSET (MK 1 ) Arvo Vitikainen 19.1.2016 KIINTEISTÖN KAUPPA Luennon sisältö: v Kiinteistön kauppa v Kauppaehdoista v Kiinteistökaupan prosessi, julkinen kaupanvahvistus v Sopimusrikkomukset v Kiinteistökaupan kustannukset

Lisätiedot

Avio - varallisuusoikeus. Tapani Lohi

Avio - varallisuusoikeus. Tapani Lohi Avio - varallisuusoikeus Tapani Lohi TALENTUM PRO Helsinki 2016 Copyright 2016 Talentum Media Oy ja tekijä Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus ISBN 978-952-14-2025-2 ISBN 978-952-14-2026-9 (verkkokirja)

Lisätiedot

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 2 Liite 1 (6) NEUVOTTELUKUNTA 1.9.2004 PESÄLUETTELO Velallinen X Oy Y-tunnus 1234567-9 Kotipaikka Helsinki Konkurssituomioistuin Helsingin käräjäoikeus, diaarinumero K 09/000 Konkurssin

Lisätiedot

APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA

APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA KAJAANIN KAUPUNGIN JA KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N VÄLILLÄ [pp.kk.2013] Luonnos 11.11.2013 2 1 TAUSTA... 3 2 APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSHETKI... 3 3 APPORTTIOMAISUUS...

Lisätiedot

VASTUUNRAJOITUSLAUSEKKEEN MERKITYS KIINTEISTÖN KAUPASSA MYYJÄN VIRHEVASTUUTA RAJOITTAVANA TEKIJÄNÄ

VASTUUNRAJOITUSLAUSEKKEEN MERKITYS KIINTEISTÖN KAUPASSA MYYJÄN VIRHEVASTUUTA RAJOITTAVANA TEKIJÄNÄ VASTUUNRAJOITUSLAUSEKKEEN MERKITYS KIINTEISTÖN KAUPASSA MYYJÄN VIRHEVASTUUTA RAJOITTAVANA TEKIJÄNÄ Jukka Pentikäinen TUTKIELMA ESINEOIKEUS SYKSY 2009 I Sisällys SISÄLLYS...I LÄHTEET...IV 1 Johdanto...

Lisätiedot

Kilpailunrajoitusvahinko. Antti Aine

Kilpailunrajoitusvahinko. Antti Aine Kilpailunrajoitusvahinko Antti Aine TALENTUM Helsinki 2016 1. painos Copyright 2016 Talentum Media Oy ja Antti Aine Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus Kansi: Outi Pallari Taitto: Marja-Leena Saari ISBN

Lisätiedot

KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA

KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA MYYJÄ: Kauhavan kaupunki, y-tunnus 0208852-8 Kauppatie 109, 62200 KAUHAVA. OSTAJA: Eepee-Kiinteistöt Oy, y-tunnus 2285106-8 Osoite: PL 70, 60101 SEINÄJOKI. KAUPAN KOHDE: Kauhavan

Lisätiedot

maakaaren järjestelmä I

maakaaren järjestelmä I maakaaren järjestelmä I Kiinteistönkauppa ja muut luovutukset Matti Ilmari Niemi TALENTUM PRO Helsinki 2016 2., uudistettu painos Copyright 2016 Talentum Media Oy ja Matti Ilmari Niemi Yhteistyössä Lakimiesliiton

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN OMAISUUDEN JA TOIMINNALLISEN KOKONAISUUDEN LUOVUTUSSOPIMUS, APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN OMAISUUDEN JA TOIMINNALLISEN KOKONAISUUDEN LUOVUTUSSOPIMUS, APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA 1 (7) SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN OMAISUUDEN JA TOIMINNALLISEN KOKONAISUUDEN LUOVUTUSSOPIMUS, APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA Allekirjoittaneet Sopijapuolet ovat tänään tehneet seuraavan toiminnan ja

Lisätiedot

Turun ammatti-instituutin Peltolan ja Kellonsoittajankadun yksiköiden ruokapalvelutoiminnan luovutus Arkea Oy:lle (LUONNOS SITOUMUKSETTA)

Turun ammatti-instituutin Peltolan ja Kellonsoittajankadun yksiköiden ruokapalvelutoiminnan luovutus Arkea Oy:lle (LUONNOS SITOUMUKSETTA) Turun ammatti-instituutin Peltolan ja Kellonsoittajankadun yksiköiden ruokapalvelutoiminnan luovutus Arkea Oy:lle (LUONNOS SITOUMUKSETTA) SISÄLLYSLUETTELO Turun ammatti-instituutin Peltolan ja Kellonsoittajankadun

Lisätiedot

Tällä kauppakirjalla luovutetaan alla mainittu kiinteistö ja rakennus seuraavin ehdoin:

Tällä kauppakirjalla luovutetaan alla mainittu kiinteistö ja rakennus seuraavin ehdoin: Luonnos.4.016 AV KAUPPAKIRJA Tällä kauppakirjalla luovutetaan alla mainittu kiinteistö ja rakennus seuraavin ehdoin: Myyjä Patria Land Services Oy y-tunnus: 0986818-0 Kaivokatu 10 A 00100 Helsinki Ostaja

Lisätiedot

APPORTTISOPIMUS. Savonlinnan kaupungin ja. Savonlinnan Satama Oy:n välillä

APPORTTISOPIMUS. Savonlinnan kaupungin ja. Savonlinnan Satama Oy:n välillä APPORTTISOPIMUS Savonlinnan kaupungin ja Savonlinnan Satama Oy:n välillä APPORTTISOPIMUS Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään tehneet seuraavan sisältöisen apporttisopimuksen (jäljempänä Apporttisopimus

Lisätiedot

APPORTTISOPIMUS. Savonlinnan kaupungin ja. Savonlinnan Satama Oy:n välillä

APPORTTISOPIMUS. Savonlinnan kaupungin ja. Savonlinnan Satama Oy:n välillä APPORTTISOPIMUS Savonlinnan kaupungin ja Savonlinnan Satama Oy:n välillä APPORTTISOPIMUS Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään tehneet seuraavan sisältöisen apporttisopimuksen (jäljempänä Apporttisopimus

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 43/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sähköistä kiinteistön kauppaa, panttausta ja kirjaamismenettelyä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Esityksessä

Lisätiedot

K A U P P A K I R J A Myyjä: Vesilahden kunta (y-tunnus: 0157711-9) Lindinkuja 1 37470 VESILAHTI Ostaja: KAUPAN KOHDE: KAUPPAHINTA: Liisa Kristiina Kuusela (090745-536B) Tapolantie 10 37470 Vesilahti Noin

Lisätiedot

Velat osituksessa erityiskysymyksiä - takaus ja välitilan velat Siviilioikeuden dos., OikN Pertti Välimäki Dispositio 1. takaukset osituksessa 2. välitilanaikaiset keskinäiset velat Lähteet Takaus: Välimäki:

Lisätiedot

1/5. ESINEOIKEUS 3.7.2007 klo 12.00. - kysymykset 1, 2, 3 ja 4 Ruotsissa JuK -tutkinnon suorittaneet - kysymykset 1, 2 ja 3.

1/5. ESINEOIKEUS 3.7.2007 klo 12.00. - kysymykset 1, 2, 3 ja 4 Ruotsissa JuK -tutkinnon suorittaneet - kysymykset 1, 2 ja 3. ESINEOIKEUS 3.7.2007 klo 12.00 1/5 OTM -tutkinnon aineopintotentti - kysymykset 1, 2, 3 ja 4 Ruotsissa JuK -tutkinnon suorittaneet - kysymykset 1, 2 ja 3 (7 opintopistettä / 4,5 ov) Tehtävä 1 Yleistä:

Lisätiedot

Opetushallitus päättää hakemuksesta toisessa ETA-valtiossa myönnetyn tutkintotodistuksen tuottamasta kelpoisuudesta virkaan tai tehtävään.

Opetushallitus päättää hakemuksesta toisessa ETA-valtiossa myönnetyn tutkintotodistuksen tuottamasta kelpoisuudesta virkaan tai tehtävään. ETA-KELPOISUUSKOE 2012-2013 Liite 1/7B/2012 Toisessa Euroopan talousalueeseen (ETA) kuuluvassa valtiossa suoritetun tutkinnon perusteella on mahdollista saada kelpoisuus virkaan tai tehtävään, johon vaaditaan

Lisätiedot

YHTIÖN ETU Yhtiön johdon päätöksissä ja toimissa. Kari Lautjärvi

YHTIÖN ETU Yhtiön johdon päätöksissä ja toimissa. Kari Lautjärvi YHTIÖN ETU Yhtiön johdon päätöksissä ja toimissa Kari Lautjärvi Alma Talent Helsinki 2017 Copyright 2017 Talentum Media Oy ja tekijä Kansi: Outi Pallari Taitto: NotePad ISBN 978-952-14-2901-9 ISBN 978-952-14-2903-3

Lisätiedot

MAANVUOKRASOPIMUS. Versio 2016/1. Me allekirjoittaneet olemme tänään tehneet seuraavan maanvuokrasopimuksen VUOKRANANTAJA. Tilatunnus/y-tunnus.

MAANVUOKRASOPIMUS. Versio 2016/1. Me allekirjoittaneet olemme tänään tehneet seuraavan maanvuokrasopimuksen VUOKRANANTAJA. Tilatunnus/y-tunnus. MAANVUOKRASOPIMUS Me allekirjoittaneet olemme tänään tehneet seuraavan maanvuokrasopimuksen VUOKRANANTAJA Tilatunnus/y-tunnus Osoite VUOKRALAINEN Tilatunnus/y-tunnus Osoite VUOKRAUKSEN KOHDE kunnan/kaupungin

Lisätiedot

Lapin yliopisto, oikeustieteiden tiedekunta

Lapin yliopisto, oikeustieteiden tiedekunta Lapin yliopisto, oikeustieteiden tiedekunta Työn nimi: Kirjaamisviranomaisen tutkimisvelvollisuus lainhuudatuksessa ja erityisesti testamenttisaannon yhteydessä Tekijä: Anni-Maija Oikari Opetuskokonaisuus

Lisätiedot

APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA (Luonnos 30.10.2014)

APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA (Luonnos 30.10.2014) APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA (Luonnos 30.10.2014) Raahen kaupungin ja Raahen Satama Oy:n välillä KH 4.11.2014 KV 10.11.2014 2 SISÄLLYS APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA...3 OSAPUOLET...3 TAUSTA JA TARKOITUS...3

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA. Asianumero MH 1976/2017/ KAUPAN OSAPUOLET. Suomen valtio, Metsähallitus. Lappeenrannan kaupunki

KAUPPAKIRJA. Asianumero MH 1976/2017/ KAUPAN OSAPUOLET. Suomen valtio, Metsähallitus. Lappeenrannan kaupunki 1 (7) Asianumero MH 1976/2017/06.04.01 KAUPPAKIRJA KAUPAN OSAPUOLET Myyjä Suomen valtio, Metsähallitus Ostaja Lappeenrannan kaupunki Tällä kauppakirjalla allekirjoittaneet ovat sopineet kiinteistön luovutuksesta

Lisätiedot

Rahoitusvakuuslaki. EDUSKUNNAN VASTAUS 121/2003 vp. Hallituksen esitys rahoitusvakuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Päätös.

Rahoitusvakuuslaki. EDUSKUNNAN VASTAUS 121/2003 vp. Hallituksen esitys rahoitusvakuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Päätös. EDUSKUNNAN VASTAUS 121/2003 vp Hallituksen esitys rahoitusvakuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä rahoitusvakuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi

Lisätiedot

Ostaja Lohjan Vuokra-asunnot Oy, Y-tunnus 0864408-9 Kauppakatu 6, 08100 Lohja

Ostaja Lohjan Vuokra-asunnot Oy, Y-tunnus 0864408-9 Kauppakatu 6, 08100 Lohja 1 (4) Luonnos 7.8.2015 SL Liite 5/Tekla 18.8.2015 ASUINRIVITALOJEN KAUPPAKIRJA 1. Osapuolet Myyjä Lohjan kaupunki Karstuntie 4, 08100 Lohja Ostaja Lohjan Vuokra-asunnot Oy, Y-tunnus 0864408-9 Kauppakatu

Lisätiedot

Opiskelijakirjaston verkkojulkaisu 2006. Tavanomaisen irtaimen esineen sale and lease back järjestelystä vakuustarkoituksessa

Opiskelijakirjaston verkkojulkaisu 2006. Tavanomaisen irtaimen esineen sale and lease back järjestelystä vakuustarkoituksessa Opiskelijakirjaston verkkojulkaisu 2006 Tavanomaisen irtaimen esineen sale and lease back järjestelystä vakuustarkoituksessa Jarno Tepora Julkaisu: Velka, vakuus ja prosessi Helsinki: Kauppakaari 2001

Lisätiedot

Myyjät: Marja-Leena Korte-Suonpää (xxxxxx-xxxx), osuus ½ Juha Matti Suonpää (xxxxxx-xxxx), osuus ½ Vanha Hervannantie 192, TAMPERE

Myyjät: Marja-Leena Korte-Suonpää (xxxxxx-xxxx), osuus ½ Juha Matti Suonpää (xxxxxx-xxxx), osuus ½ Vanha Hervannantie 192, TAMPERE KAUPPAKIRJA KAUPAN OSAPUOLET Myyjät: Marja-Leena Korte-Suonpää (xxxxxx-xxxx), osuus ½ Juha Matti Suonpää (xxxxxx-xxxx), osuus ½ Vanha Hervannantie 192, 33870 TAMPERE jäljempänä myyjä Ostaja: Lempäälän

Lisätiedot

ONNISTUNUT SUKUPOLVEN- VAIHDOS. Raimo Immonen Juha Lindgren

ONNISTUNUT SUKUPOLVEN- VAIHDOS. Raimo Immonen Juha Lindgren ONNISTUNUT SUKUPOLVEN- VAIHDOS Raimo Immonen Juha Lindgren TALENTUM Helsinki 2013 4., uudistettu painos Copyright 2013 Talentum Media Oy, Raimo Immonen ja Juha Lindgren ISBN: 978-952-14-2012-2 Kustantaja:

Lisätiedot

KIINTEISTÖN JA MÄÄRÄALAN KAUPPAKIRJA

KIINTEISTÖN JA MÄÄRÄALAN KAUPPAKIRJA Sivu 1 / 5 KIINTEISTÖN JA MÄÄRÄALAN KAUPPAKIRJA KAUPAN OSAPUOLET MYYJÄT Pirkko Weckman sekä Risto Weckmanin kuolinpesän osakkaat: Kari Weckman Terttu Weckman Eeva-Liisa Weckman Mervi Maija-Leena Weckman

Lisätiedot

Perintätoimen tutkinto (PTT) 101032

Perintätoimen tutkinto (PTT) 101032 Koulutuksen sisältö: I Lähiopetusjakso 2.-3.9.2015 1.päivä Avaus, esittäytyminen, kurssin tavoitteet ja virtuaalisen opiskeluympäristö Optiman käytön esittely Laki asuinhuoneiston vuokrauksesta lain soveltamisala

Lisätiedot

MÄÄRÄALAN KAUPPAKIRJA

MÄÄRÄALAN KAUPPAKIRJA Sivu 1 / 5 MÄÄRÄALAN KAUPPAKIRJA KAUPAN OSAPUOLET MYYJÄT 1/5 Marja-Leena Airio 1/5 Merja Hannele Meronen 1/5 Jarkko Pekka Nurminen 1/5 Jarmo Tapio Nurminen 1/5 Jorma Tapani Nurminen yhteyshenkilö: Jarkko

Lisätiedot

Reklamaatio kiinteistönkaupan virheeseen vetoamisen edellytyksenä

Reklamaatio kiinteistönkaupan virheeseen vetoamisen edellytyksenä Reklamaatio kiinteistönkaupan virheeseen vetoamisen edellytyksenä Lapin yliopisto Oikeustieteiden tiedekunta Esineoikeus Pro gradu -tutkielma Tanja Hänninen (0160720) 2015 Lapin yliopisto, oikeustieteiden

Lisätiedot

Tämän kiinteistökaupan kaikki ehdot on esitetty tässä kauppakirjassa.

Tämän kiinteistökaupan kaikki ehdot on esitetty tässä kauppakirjassa. KAUPPAKIRJA 1(5) MYYJÄ OSTAJA Ylivieskan kaupunki, 0190557-3 PL 70, 84101 YLIVIESKA nimi, tunnus Osoite: KAUPAN KOHDE KAUPPAHINTA KAUPAN MUUT EHDOT Ylivieskan kaupungin xx kaupunginosan (x.) korttelin

Lisätiedot

SISÄLtÖ 1 JOHDANTO 9 3 EDUSTUS 53 2 OIKEUSTOIMI 20

SISÄLtÖ 1 JOHDANTO 9 3 EDUSTUS 53 2 OIKEUSTOIMI 20 SISÄLtÖ 1 JOHDANTO 9 Oikeuslähteet 10 Oikeussubjekti 11 Oikeuskelpoisuus 12 Oikeustoimikelpoisuus 12 Edunvalvonta 13 Oikeudellinen vastuunalaisuus 15 Oikeushenkilöt 16 Yhteisöt 18 Säätiöt 18 2 OIKEUSTOIMI

Lisätiedot

Vanhan kansan velkaviisautta

Vanhan kansan velkaviisautta Vanhan kansan velkaviisautta Velka on veli ottaessa ja veljen poika maksaessa Ei ole rahassa, se on nahassa, joka on verassa, se on velassa Ei vatsa velkaa salli Koira velatta elää Velasta ei pääse maksamatta

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO. Johtamiskorkeakoulu. Terhi Jutila

TAMPEREEN YLIOPISTO. Johtamiskorkeakoulu. Terhi Jutila TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu Terhi Jutila LAHJAOIKEUSTOIMEN PERÄYTTÄMISESTÄ TAKAISINSAANNISSA JA TAKAISINSAANNIN OIKEUSTALOUSTIETEELLISTÄ TARKASTELUA Pro gradu -tutkielma Yritysjuridiikka Tampere

Lisätiedot