OSA 2. URAKOITSIJAN KONKURSSI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OSA 2. URAKOITSIJAN KONKURSSI"

Transkriptio

1 OSA 2. URAKOITSIJAN KONKURSSI T545503

2 MIKÄ ON KONKURSSI KONKURSSIA EDELTÄVÄ VAIHE KONKURSSIIN ASETTAMINEN KONKURSSIMENETTELY KONKURSSIPESÄN OMAISUUDEN REALISOINTI KONKURSSI JA SOPIMUSSUHTEET ERINÄISET OIKEUDET KONKURSSIT JA YSE MUUTA OAMK/OTEK/LSTAN 2

3 MIKÄ ON KONKURSSI MENETTELYTAPA, JOLLA MAKSUKYVYTTÖÄN VELALLISEN VARAT JAETAAN TASAPUOLISESTI VELKOJILLE VELALLINEN MENETTÄÄ TOIMIVALTANSA KONKURSSIVARALLISUUTEEN JA HÄNEN TILALLE TULEE OIKEUDEN MÄÄRÄÄMÄ PESÄNHOITAJA PESÄNHOITAJA VASTAA KONKURSSIPESÄÄN LIITTYVISTÄ ASIOISTA OAMK/OTEK/LSTAN 3

4 MIKÄ ON KONKURSSI JOSKUS VELKOJALLE EI KERRY LAINKAAN JAKO OSUUTTA, JOLLOIN ERILAISTEN VAKUUKSIEN,OMISTUKSENPIDÄTYKSEN JA PIDÄTYSOIKEUDEN MERKITYS KOROSTUU OAMK/OTEK/LSTAN 4

5 KONKURSSILAINSÄÄDÄNTÖÄ KONKURSSILAKI 2004 MUUTOS TUOMIOISTUINKESKEISYYDESTÄ PESÄNHOITAJAKESKEISEEN MENETTELYYN YRITYSSANEERAUSLAKI 1993 VELALLINEN VOI JATKAA LIIKETOIMINTAA JA MAKSAA VELKOJA YRITYSSANEERAUSOHJELMASSA MÄÄRÄTYILLÄ TAVOILLA VELALLINEN HALLITSEE OAMAISUUTTA LAKI VELKOJIEN MAKSUNSAANTIJÄRJETYKSESTÄ 1992 TASAPUOLISUUS, PANTTI JA PIDÄTYSOIKEUDET OAMK/OTEK/LSTAN 5

6 KONKURSSILAINSÄÄDÄNTÖÄ LAKI TAKAISINSAANNISTA 1991 ENNE KONKURSSIA TASAPUOLISUUTTA LOUKKAAVA TAI VELALLISEN OMAISUUTTA VÄHENTÄVÄ TOIMENPIDE VOIDAAN KUMOTA VELKOJA VOI JOUTUA PALAUTTAMAAN MAKSUKYVYTTÖMÄLTÄ VELALLISELTA SAAMANSA SUORITUKSET KONKURSSIPESÄLLE LAISSA SÄÄDETTYJEN EDELLYTYSTEN TÄYTTYESSÄ, VAIKKEI VELKOJA OLISI TEHNYT MITÄÄN MOITITTAVAA MAKSUKYVYTTÖMÄN, MUTTA EI VIELÄ KONKURSSISSA OLEVAN KANSSA ASIOIMINEN SISÄLTÄÄ RISKEJÄ! OAMK/OTEK/LSTAN 6

7 KONKURSSILAINSÄÄDÄNTÖÄ PALKKATURVALAKI 1998 TURVA TYÖSUHTEESTA JOHTUVIA SAATAVIA TYÖNANTAJAN MAKSUKYVYTTÖMYYDEN VARALTA OAMK/OTEK/LSTAN 7

8 KONKURSSIA EDELTÄVÄ VAIHE KONKURSSIN KEHITYS VOI OLLA NOPEA, MUTTA SE TULEE HARVOIN YLLÄTYKSENÄ VIITTEET KONKURSSIIN OVAT ETUKÄTEEN NÄHTÄVISSÄ RAKENNUSALAN SUHDATEET VAIKUTTAVAT KONKURSSIHERKKYYTEEN OAMK/OTEK/LSTAN 8

9 KONKURSSIN UHKA VIMAKSUJEN HITAUS JA SELITTELYT < EI RAHOITUSTA VIIVÄSTYKSET TYÖSUORITUKSISSA < KÄTEISRAHAN PUUTE < EI SAA TAVARAA VELAKSI EPÄTAVALLISET TOIMINTATAVAT, KORKEAT OSTOHINNAT, EPÄTAVALLISEN ALHAINEN URAKKATARJOUS JULKINEN MAKSUHÄIRIÖ VERONPIDÄSTYSTILITYKSET YLIMÄÄRÄISET ENNAKKOPYYNNÖT OAMK/OTEK/LSTAN 9

10 SUUNNITELTU KONKURSSI OMA PÄÄOMA HYVIN PIENI VARALLISUUTTA VAIN RAKENNUSTOIMINNA VÄLTTÄMÄTÄ VAATIMA MÄÄRÄ KAIKKI VOITOT ULOS OSINKOINA VARALLISUUS TOISEEN YHTIÖÖN ENNEN VELKAANTUMSTA OAMK/OTEK/LSTAN 10

11 REAGOINTIMAHDOLLISUUDET LUOTTOKELPOISUUDEN SELVITTÄMINEN VELKAA VASTAAVA PITÄVÄ VAKUUS ENNEN VELAN ANTAMISTA OAMK/OTEK/LSTAN 11

12 KONKURSSIIN ASETTAMINEN VELALLINEN VOIDAAN ASETTAA KONKURSSII JOKO VELALLISEN TAI VELKOJAN KÄRÄJÄOIKEUDELLE TEKEMÄN HAKEMUKSEN JOHDOSTA KONKURSSIHAKEMUSTA KÄSITTELEVÄ TUOMIOISTUIN TEKEE PÄÄTÖKSEN KONKURSSIIN ASETTAMISESTA KONKURSSIN VAIKUTUKSET ALKAVAT PÄÄTÖKSENTEKOHETKELLÄ( PVM,H,MIN) OAMK/OTEK/LSTAN 12

13 KONKURSSIIN ASETTAMINEN VELALLINEN VOI ITSE ARVIOIDA TILANTEEN JA LUOVUTTAA OMAISUUDEN KONKURSSIIN OAMK/OTEK/LSTAN 13

14 VELKOJA ALOITTEINEN KONKURSSI VELALLISTA PIDETÄÄN MAKSUKYVYTTÖMÄNÄ OMALLA ILMOITUKSELLA MAKSUKYVYTTÖMYYSOLETUKSIA VELALLINEN ON LAKKAUTTANUT MAKSUNSA ULOSOTOSSA ON TODETTU VARALLISUUSESTE KUUDEN KUUKAUDEN AIKAN ENNEN KONKURSSIHAKEMUSTA LIIKETOIMINNASTAAN KIRJANPITOVELVOLLINEN EI OLE MAKSANUT VELKOJAN SELVÄÄ JA RIIDATONTA SAATAVAA VIIKON KULUESSA KEHOTUKSEN SAATUAAN OAMK/OTEK/LSTAN 14

15 VELKOJA ALOITTEINEN KONKURSSI VELKOJA VOI HAKEA VELALLISEN ASETTAMISTA KONKURSSIIN LAIVOIMAISEN TUOMION PERUSTEELLA KONKURSSIIN HAKEMINEN ESTYY, MIKÄLI VELKOJALLA ON TURVAAVA VAKUUS OAMK/OTEK/LSTAN 15

16 KONKURSSIN VAIKUTUKSET VELALLINEN MENETTÄÄ OIKEUDEN MÄÄRÄTÄ KONKURSSIPESÄÄN KUULUVASTA OMAISUUDESTA VELALLISEN HALLINNOLLE JÄÄ PUHEVALLAN KÄYTTÖ, MUTTA SE EI VOI ASIOIDA ULKOPUOLISTEN KANSSA KONKURSSIPESÄÄ EI SIDO OIKEUSTOIMI, JONKA VELALINEN TEKEE KONKURSSIPESÄÄN KUULUVASTA OMAISUUDESTA, PITSI, JOS TOINEN OSAPUOLI OLI VILPITÖMÄSSÄ MIELESSÄ ( EI TIENNYT, JA EI VOINUTTIETÄÄ). TUOLLOIN KONKURSSIPESÄ VOI PERUUTTAA OIKEUSTOIMEN JA MAKSAA KUSTANNUKSET OAMK/OTEK/LSTAN 16

17 KONKURSSIN VAIKUTUKSET MIKÄLI MAKSU SUORITETAAN ENNEN KONKURSSIN KUULUTTAMISTA, NIIN OLETUS ON ETTÄ MAKSUN SUIORITTAJA ON VILPITTÖMÄSSÄ MIELESSÄ, JA MAKSU ON PÄTEVÄ MIKÄLI MAKSU SUORITETAAN KONKURSSIN KUULUTTAMISEN JÄLKEEN, NIIN MAKSAJAN EI OLETETA OLLEEN VILPITTÖMÄSSÄ MIELESSÄ, JOLLOIN MAKSU ON PÄTEMÄTÖN OAMK/OTEK/LSTAN 17

18 KONKURSSIN VAIKUTUKSET VILPITTÖMÄN MIELEN SUOJAAN VETOAMINEN EI YLEENSÄ TOIMI RAKENTAMISESSA KONKURSSIPESÄN OMAISUUTEEN EI VOI KOHDISTAA ULOSOTTOTOIMIA KONKURSSI EI VAIKUTA PANTIN ALAISEEN OMAISUUTEEN OAMK/OTEK/LSTAN 18

19 KONKURSSIMENETTELY PESÄLUETTELO KONKURSSIPESÄÄN KUULUVA OMAISUUS KONKURSSIN RAUKEAMINEN JULKISSELVITYS KONKURSSIPESÄN MASSAVELAT SAATAVIEN VALVOMINEN JAKOLUETTELO SAATAVIEN VAHVISTAMINENJA RIITAUTTAMINEN VELKOJEN MAKSUJÄRJESTYS OAMK/OTEK/LSTAN 19

20 OAMK/OTEK/LSTAN 20

21 KONKURSSIMENETTELY OIKEUS KÄYTTÄÄ VELKOJIEN VALTAA ON NIILLÄ VELKOJILLA, JOILLA ON KONKURSSISAATAVA VELALISELTA VALVONTAPÄIVÄN JÄLKEEN VELKOJAN OIKEUS ON VAIN SAATAVANSA VALVONEILLA VELKOJILLA, PANTTIVELKOJILLA SEKÄ NIILLÄ VELKOJILLA, JOTKA VOIDAAN OTTAA MUUTOIN HUOMIOON JAKOLUETTELOSSA OAMK/OTEK/LSTAN 21

22 KONKURSSIMENETTELY KUULEMINEN KÄRÄJÄOIKEUDESSA ENNEN PESÄNHOITAJAN MÄÄRÄÄMISTÄ: SUURIMMAT VELKOJAT, ESITEYY PESÄNHOITAJA,.. VOIDAAN MÄÄRÄTÄ TILAPÄINEN PESÄNHOITAJA, VARSINAINEN PESÄNHOITAJA KEHDEN VIIKON KULUESSA KONKURSSIIN ASETTAMISESTA PESÄNHOITAJALLA LAAJAT VALTAOIKEUDET TIEDONSAANTI PANKKITILEISTÄ, MAKSULIIKENTEESTÄ,RAHOITUKSESTA,VARALLISUUDESTA, VEROTUKSESTA, YM TALOUDELLISTA ASEMAA KOSKEVISTA SEIKOISTA OAMK/OTEK/LSTAN 22

23 KONKURSSIMENETTELY PESÄLUETTELO PESÄNHOITAJA LAATII VAROISTA JA VELOISTA LUETTELON OMAISUUS RIITÄVÄSTI YKSILÖITYNÄ VELAT JA MUUT SITOUMUKSET TIIVISTELMÄ VELALLISEN TALOUDELLISESTA TILANTEESTA LAADITTAVA KAHDEN KUUKAUDEN KULUESSA KONKURSSIAN ALKAMISESTA TOIMITETAAN VELLLISELLE JA SUURIMMILLE VELKOJILLE SEKÄ PYYNNÖTA MUILLEKIN VELKOJILLE OAMK/OTEK/LSTAN 23

24 KONKURSSIMENETTELY VELALLISSELVITYS KAHDEN KUUKAUDEN KULUESSA KONKURSSIN ALKAMISESTA VELALLISEN OMISTUS JA KONSERNISUHTEET KONKURSSIN PÄÄASIALLISET SYYT MITEN VELALLISEN KIRJANPITO ON HOIDETTU MAHDOLLISTEN VÄLIKÄSIEN KÄYTTÖ VELALLISEN TOIMINNAN JOHTAMISESSA VELALLISEN LÄHEISILLE MAKSAMAT MAKSUT SEKÄ YTKSITYISOTOT MUUT MERKITTÄVÄT HAVAINNOT TILINTARKASTUKSEN TARVE OAMK/OTEK/LSTAN 24

25 KONKURSSIMENETTELY VELALLISSELVITYS SYYTTÄJÄLLE, VELALLISELLE, SUURIMMILLE VELKOJILLE JA PYYNNÖSTÄ MUILLEKIN VELKOJILLE VELKOJAT VOIVAT PÄÄTTÄÄ VELALLISEN TILIEN JA TOIMINNA ERITYISTARKASTUKSESTA OAMK/OTEK/LSTAN 25

26 OAMK/OTEK/LSTAN 26

27 KONKURSSIMENETTELY KONKURSSIPESÄÄN KUULUVA OMAISUUS OMAISUUS, JOKA VELALLISELLA OLI KONKURSSIN ALKAESSA, JA JONKA VELALLINEN SAA ENNEN KONKURSSIN PÄÄTTYMISTÄ LUONNOLLISEN HENKILÖN KONKURSSIPEÄÄN EI KULU HÄNEN KONKURSSIN JÄLKEEN SAAMANSA OMAISUUS TAI ANSAITSEMANSA TULO ( esim. YKSITYISENÄ ELINKEINOHARJOITTAJANA TOIMINUT URAKOITSIJA) KONKURSSIPEAÄÄN KUULUU OMAISUUS, JOKA SAADAAN TAKAISINSAANNILLA TAI SAADAAN TAKAISIN MUUTOIN OAMK/OTEK/LSTAN 27

28 KONKURSSIMENETTELY KONKURSSIPESÄÄN KUULUVA OMAISUUS KONKURSSIPESÄÄN EI KUULU OMAISUUS, JOTA EI VOIDA ULOSMITATA VELALLISEN HALLINNASSA OLEVA SIVULLISEN OMAISUUS YKSILÖITÄVÄT VUOKRAKONEET EROTETTAVISSA OLEVA, PÄTEVÄSTI MYYTY OMAISUUS OAMK/OTEK/LSTAN 28

29 KONKURSSIMENETTELY PESÄLUETTELO VELALLISEN ON ALLEKIRJOITUKSELLAAN VAHVISTETTAVA PESÄLUETTELO OIKEAKSI, HUOMAUTUKSIN TAI ILMAN HUOMAUTUKSIA OIKEUSVOI VAATIA VELALLISTA VANNOMAAN PESÄLUETTELO OIKEAKSI OIKEUDESSA KONKURSSIN JATKAMISEEN EI VAIKUTA VELALLISEN PESÄLUETTELON VAHVISTAMATTA JÄTTÄMINEN OAMK/OTEK/LSTAN 29

30 KONKURSSIMENETTELY KONKURSSIN RAUKEAMINEN KONKURSSI RAUKEAA VAROJEN PUUTTEESEEN, JOS PESÄN VARAT EIVÄT RIITÄ KONKURSSIMENETTELYYN, EIKÄ KUKAAN VELKOJISTA OTA VASTATTAVAKSEEN KONKURSSIN KUSTANNUKSIA KONKURSSI EI RAUKEA, JOS SE MÄÄRÄTÄÄN JATKUMAAN JULKISSELVITYKSELLÄ ESITYKSEN RAUKEAMISESTA TEKEE PESÄNHOITAJA, VELKOJA, VELALLINEN TAI KONKURSSIASIAMIES KONKURSSINN RAUKEAMINEN TARKOITTAA, ETTÄ KONKURSSIASIAA EI ENÄÄ KÄSITELLÄ, EIKÄ KUKAAN VELKOJISTA SAA MITÄÄN JAKO OSUUKSIA KONKURSSISSA OAMK/OTEK/LSTAN 30

31 KONKURSSIMENETTELY JULKISSELVITYS KÄRÄJÄOIKEUS VOI MÄÄRÄTÄ KONKURSSIASIAMIEHEN ESITYKSESTÄ, ETTÄ KONKURSSI JATKUU JULKISSELVITYKSENÄ, JOS SITÄ VOIDAAN PITÄÄ PERUSTELTUNA PESÄN VAROJEN VÄHÄISYYDEN, ILMAANTUNEIDEN SELVITYSTARPEIDEN TAI MUIDEN SYIDEN VUOKSI JULKISSELVITYKSESSÄ PESÄNHOITAJAN MÄÄRÄYS JA PÄÄTÖSVALTA LAKKAAVAT, JA TILALLE ASTUU KONKURSSIASIAMIEHEN MÄÄRÄÄMÄ JULKISSELVITTÄJÄ OAMK/OTEK/LSTAN 31

32 KONKURSSIMENETTELY KONKURSSIPESÄN MASSAVELAT KONKURSIPESÄN VELAT JAKAANTUVAT KAHTEEN RYHMÄÄN: VALVOTTAVAT VELAT: MAKSETAAN TASAPUOLISESTI SÄÄDETYSSÄ JÄRJESTYKSESSÄ MASSAVELAT: MAKSETAAN KONKURSSIPRESÄN VAROISTA PÄÄLTÄ ENNEN VALVOTTAVIA VELKOJA ( ETUOIKEUTETTUJA) MASSAVELAT JOHTUVAT JOKO KONKURSSISTA TAI PERUSTUVAT KONKURSSIPESÄN TEKEMÄÄN SITOUMUKSEEN TAI PERUSTUVAT LAKIIN MASSAVELAT MAKSETAAN SITÄ MUKAAN KUIN NE ERÄÄNTYVAT KONKURSSIPESÄN VAROISTA OAMK/OTEK/LSTAN 32

33 KONKURSSIMENETTELY KONKURSSIPESÄN MASSAVELAT KONKURSSIPESÄMENETTELY OIKEUDENKÄYNTIMAKSUT PESÄNHOITAJAN PALKKIO KONKURSSIPESÄN HOIDOSTA AIHEUTUNEET KUSTANNUKSET KONKURSSIPESÄN SITOUMUS MIKÄ TAHANSA VASTUU, MIHIN PESÄ ON SITOUTUNUT, VUOKRASOPIMUKSET, VAKUUTUKSET, TOIMEKSIANTOSOPIMUKSET OAMK/OTEK/LSTAN 33

34 KONKURSSIMENETTELY SAATAVIEN VALVONTA PESÄNHOITAJA MÄÄRÄÄ VALVONTAPÄIVÄN, MIHIN MENNESSÄ VELKOJAN ON VIIMEISTÄÄN VALVOTTAVA SAATAVANSA VALVONTAKIRJELMÄ PESÄNHOITAJALLE TAI TUMIOISTUIMELLE OAMK/OTEK/LSTAN 34

35 KONKURSSIMENETTELY SAATAVIEN VALVONTA JOS SAATAVAN PERUSTEESTA JA MÄÄRÄSTÄ EI OLE EPÄSELVYYTTÄ, VOI PESÄNHOITAJA OTTAA KONKURSSISAATAVA HUOMIOON JAKOEHDOTUKSESSAAN, ILMOITUS ENNEN VALVONTAPÄIVÄÄ VELKOJALLE PALKKATURVA KATSOTAAN VALVOTUKSI SAATAVAKSI OAMK/OTEK/LSTAN 35

36 KONKURSSIMENETTELY VALVONTAKIRJELMÄ SAATAVAN PÄÄOMA, KORKO KONKURSSIN ALKAMISEENSAAKKA, KONKURSSIN ALKAMISEN JÄLKEINEN KORKO, MUUT VIIVÄSTYSSEURAAMUKSET SAATAVAN PERUSTE YKSILÖITYNÄ KORON PERUSTE ETUOIKEUSVAATIMUS PANTTIOIKEUS VELKOJAN TIEDOT OAMK/OTEK/LSTAN 36

37 KONKURSSIMENETTELY VALVONTA PESÄNHOITA TARKASTAA VALVOTTUJEN SAATAVEN AIHEELLISUUDEN JA NIIDEN MAHDOLLISEN ETUOIKEUDEN VELKIOJA VOI TÄYDENTÄÄ VAATIMUSTAAN VALVONTAPAIVÄN JALKEEN ( EI UUSIA TAI LISÄVAATIMUKSIA) JÄLKIVALVONTA MAKSULLINEN EUROA MAKSUTON, MIKÄLI: PERUSTUU TAKAISINSAANTIIN EI OLLUT TIEDOSSA ENNEN VALVONTAPÄIVÄÄ OAMK/OTEK/LSTAN 37

38 KONKURSSIMENETTELY JÄLKIVALVONTA JOS JAKOLUETTELOON TULEE VALVONNAN TOIMITTAMISEN JÄLKEEN ILMI UUSI SAATAVA, TULEE PESÄNHOITAJAN OIKAISTA JAKOLUETTELOEHDOTUS JAKOLUETTELON VAHVISTAMISEN JÄLKEEN JÄLKIVALVONTAA EI ENÄÄN OTETA HUOMIOON, VAAN VELKOJAN OIKEUS ON SILLOIN MENETETTY OAMK/OTEK/LSTAN 38

39 KONKURSSIMENETTELY JAKOLUETTELOEHDOTUS PESÄNHOITAJA LAATII EHDOTUKSEN KAHDEN KUUKAUDEN KULUESSA SIITÄ, MITEN PESÄN VARAT JAETAAN VELKOJIEN KESKEN VELKOJAT VOIVAT ESITTÄÄ LAUSUMANSA EHDOTUKSEEN KUUKAUDEN KULUESSA OAMK/OTEK/LSTAN 39

40 KONKURSSIMENETTELY SAATAVIEN RIITAUTTAMINEN OIKEUS VELKOJILLA, VELALLISELLA JA PESÄNHOITJALLA KUUKAUDEN KULUESA EHDOTUKSESTA TILAISUUS LAUSUA RIITAUTUS JA ESITTÄÄ SELVITYKSIA VAATIMUKSEN TUEKSI PESÄNHOITASJA VIOI RIITAUTTAA VAHVISTAMISEEN SAAKKA PESÄNHOITAJAN VELVOLLISUUS ON EDISTÄÄ RIITSAISUUKSIEN RATKAISEMISTA SOVINNOLLISESTI KÄRÄJÄOIKEUS TUTKII RIITAUTUKSET JA MUUT VALVONTOJA KOSKEVAT ERIMIELISYYDET JA PÄÄTÄÄ ASIASSA OAMK/OTEK/LSTAN 40

41 KONKURSSIMENETTELY SAATAVIEN VAHVISTAMINEN HYVÄKSYTTY SAATAVA ON SELLAINEN JOTA EI OLE RIITAUTETTU TAI JOTA VASTAAN ESITETYSTÄ RIITAUTUKSESTA ON LUOVUTTU RIITAUTETUN SAATAVAN JAKO OSUUS RIIPPUU OIKEUDEN ANTAMAN RATKAISUN MUKAISESTI PESÄNHOITAJA LAATII PESÄNHOITAJAN JAKOLUETTELON RIITAUTSTE, LAUSUMIEN JA TARPEELLISTEN TARKISTUSTEN PERUSTEELLA OAMK/OTEK/LSTAN 41

42 KONKURSSIMENETTELY SAATAVIEN VAHVISTAMINEN JAKOLUETTELO KÄRÄJÄOIKEUDEN VAHVISTETTAVAKSI VIIMEISTÄÄN KOLMEN KUUKAUDEN KULUESSA JAKOLUETTELOEHDOTUKSEN VALMISTUMISESTA JAKOLUETTELO TOIMITETAN RIITAUTTANEILLE, VELALLISELLE SEKÄ PYYTÄNEILLE VELKOJILLE OAMK/OTEK/LSTAN 42

43 KONKURSSIMENETTELY SAATAVIEN VAHVISTAMINEN KÄRÄJÄOIKEUS VAHVISTAA JAKOLUETTELON, JA MÄÄRÄÄ MILLE SAATAVILLE JAKO OSUUTTA MAKSETAAN ( VASTAA AIKAISEMPAA KONKURSSITUOMIOTA) OAMK/OTEK/LSTAN 43

44 KONKURSSIMENETTELY VELKOJEN MAKSUJÄRJESTYS SELKEÄ ETUOIKEUSJÄRJESTELMÄ MASSAVELAT PANTTI JA PIDÄTYSOIKEUS YRITYSKIINNITYKSET 50% MUUT KONKURSSISAAMISET YHTÄLÄISELLÄ OIKEUDELLA VIIMESIJAISET SAATAVAT: KONKURSSIN ALKAMISEN JÄLKEISELTÄ AJAKLA KORKO, MUUT LAINASAATAVAT, JOILLA ON MUITA HUONOMPI ETUOIKEUS LAHJALUPAUKSET OAMK/OTEK/LSTAN 44

45 KONKURSSIMENETTELY VELKOJEN MAKSUJÄRJESTYS MUUTOKSENHAKU SE, JONKA RIITAUTUS ON RATKAISTU LAUSUMAN VASTAISESTI TAI PESÄNHOITAJA, JOS JAKOLUETTELO ON VAHVISTETTU VASTOIN PESÄNHOITAJAN EHDOTUSTA JOS JAKOLUETTELOA MUUTETAAN MUUTOKSENHAUN PERUSTEELLE, MUUTOS KOSKEE KAIKKIA VELKOJIA OAMK/OTEK/LSTAN 45

46 KONKURSSIPESÄN OMAISUUDEN REALISOINTI OMAISUUDEN REALISOINTI PANTTIOMAISUUDEN REALISOINTI OAMK/OTEK/LSTAN 46

47 KONKURSSIPESÄN OMAISUUDEN REALISOINTI OMAISUUDEN REALISOINTI KONKURSSIPESÄÄN KUULUVA OMAISUUS MUUTETAAN RAHAKSI PESÄN KANNALTA EDULLISIMMALLA TAVALLA NIIN, ETTÄ SIITÄ SAADAAN MAHDOLLISIMMAN HYVÄ MYYNTITULO OAMK/OTEK/LSTAN 47

48 KONKURSSIPESÄN OMAISUUDEN REALISOINTI PANTIN REALISOINTI VELKOJA SAA PANTIN ARVOON SAAKKA SAATAVANSA PANTINHALTIJA SAA PÄÄSÄÄNTÖISESTI KÄYTTÄÄ PANTTIOIKEUTEEN PERUSTUVIA RAHAKSIMUUNTO OIKEUKSIAAN JA OTTAA SAATAVANSA KAUPPAHINNASTA KONKURSSIN SITÄ ESTÄMÄTTÄ VELKOJAN TULEE ILMOITTAA PESÄNHOITAJALLE MYYNTITAPA, MYYNNIN AIKA JA PAIKKA TILITYS JA MAHDOLLINEN YLIJÄÄMÄ KONKURSSIPESÄLLE PESÄ VOI LYKÄTÄ PANTIN MYYNTIÄ ENINTÄÄN KAKSI KUUKAUTTA OAMK/OTEK/LSTAN 48

49 KONKURSSIPESÄN OMAISUUDEN REALISOINTI PANTIN REALISOINTI PANTTIOMAISUUDEN TUOTTO KONKURSSIN AJALTA KUULUU PANTINHALTIJALLE PANTTIMAISUUDEN HOITAJA SAA KORVAUKSEN HOIDOSTA AIHEUTUNEISTA VÄLITTÖMISTÄ KUSTANNUKSISTA KONKURSSIPESÄ SAA MYYDA PANTINALAISTA OMAISUUTTA VAIN PANTINHALTIJAN SUOSTUMUKSELLA TAI TUOMIOISTUIMEN LUVALLA OAMK/OTEK/LSTAN 49

50 KONKURSSI JA SOPIMUSSUHTEET VELALLISELLA ON TAVALLISESTI LUKUISIA SOPIMUSSUHTEITA KONKURSSIIN ASETETTAESSA VELALLISEN MAHDOLLISUUTTA SOPIA VELKOJAN KANSSA TOISTEN VAHINGOKSI RAJOITETAAN KONKURSSISSA OAMK/OTEK/LSTAN 50

51 KONKURSSI JA SOPIMUSSUHTEET KONKURSSISSA YRITYKSEN OMISTAJAT MENETTÄVÄT TOIMIVALTANSA YHTIÖN TOIMINTAAN, JOLLOIN TYTTÄRYHTIÖ MUUTTUU ITSENÄISEKSI SUHTEESSA EMOYHTIÖÖN EMOYHTIÖN KONKURSSISSA TYTÄRYHTIÖT KUULUVAT KONKURSSIPESÄÄN TYÖANTAJAN KONKURSSISSA IRTISANOMISAIKA ON 14 VRK, JOLTA AJALTA PESÄ MAKSAA PALKAN OAMK/OTEK/LSTAN 51

52 KONKURSSI JA SOPIMUSSUHTEET KONKURSSIPESÄN SITOUTUMINEN SOPIMUSSUHTEESEEN MIKÄLI VELALLINEN EI OLE KONKURSSIN ALKAESSA TÄYTTÄNYT SOPIMUSTA, TULEE SOPIJAPUOLEN VAATIA ILMOITUSTA KONKURSSIPESÄLTÄ, AIKOOKO SE SITOUTUA SOPIMUKSEEN. MIKÄLI KONKURSSIPESÄ SITOUTUU SOPIMUKSEEN JA TOIMITTAA HYVÄKSYTTÄVÄN VAKUUDEN SOPIMUKSEN TÄYTTÄMISESTÄ, NIIN SOPIJAPUOLI EI VOI PURKAA SOPIMUSTA (POIKKEUKSIA) MUUSSA TAPAUKSESSA SOPIMUS VOIDAAN PURKAA KONKURSSIPESÄLLÄ ON OIKEUS PÄÄTTÄÄ, MITA SOPIMUKSIA SE HALUAA PITÄÄ VOIMASSA OAMK/OTEK/LSTAN 52

53 KONKURSSI JA SOPIMUSSUHTEET TAKAISINSAANTIRISKIT PÄTEVÄ OIKEUSTOIMI SAATTAA MUUTTUA TEHOTTOMAKSI TAKAISISAANTISÄÄNNÖSTÖN PERUSTEELLA, MIKÄLI OSAPUOLI SITTEMMIN JOUTUU KONKURSSIIN ESTETÄÄN YHDEN VELKOJAN HYÖTYMINEN MUIDEN KUSTANNUKSELLA Esim. VELAN MAKSU VIIMEISEN KOLMEN KUUKAUDEN AIKANA PERÄYTYY, JOS MAKSU ON KONKURSSIPESÄN VAROIHIN NÄHDEN HUOMATTAVA OAMK/OTEK/LSTAN 53

54 KONKURSSI JA SOPIMUSSUHTEET RIKOSOIKEUDELLISIA NÄKÖKOHTIA VELALLINEN VOI RYHTYÄ ERILAISIIN TOIMENPITEISIIN VÄLTTÄÄKSEEN OMAISUUTENSA JOUTUMISEN KONKURSSIMENETTELYN ALAISEKSI VELALLISEN EPÄREHELLISYYS (ENNEN KONKURSSIA) VELALLISEN PETOS ( KONKURSSIN JÄLKEEN) EPÄTAVALLISIA TOIMENPITEITÄ SAMA HENKILÖSTÖ JA KALUSTO JATKAA TOISELLA NIMELLÄ NIMI PYSYY SAMANA, MUTTA Y TUNNUS MUUTTUU ERILAISA YRITYSJÄRJESTELYJÄ OAMK/OTEK/LSTAN 54

55 ERINÄISET OIKEUDET PANTTI JA PIDÄTYSOIKEUS KÄTEISPANTTI KIINTEISTÖKIINNITYS YRITYSKIINNITYS PIDÄTYSOIKEUS (VRT. KÄTEISPANTTI) OAMK/OTEK/LSTAN 55

56 ERINÄISET OIKEUDET PANTTI JA PIDÄTYSOIKEUS PANTINHALTIJALLA ON ILMOITUSVELVOLLISUUS KONKURSSIPESÄÄN NÄHDEN VAATIMUS VIIMEISTÄÄN VALVONTAPÄIVÄNÄ, JA HYVISSÄ AJOIN ENNEN RYHTYMISTA TOIMENPITEISIIN PANTINMUUTTAMISEKSI RAHAKSI MIKÄLI ILMOITUS VALVONTAPÄIVÄN JÄLKEEN, JÄLKIVALVONTAMAKSU EUROA OAMK/OTEK/LSTAN 56

57 ERINÄISET OIKEUDET EROTTAMISOIKEUS SIVULLISEN OMAISUUS EROTETTAVISSA OLEVA SIVULLISEN OMAISUUS EI KUULU KONKURSSIPESÄÄN KONKURSSIPESÄÄN JÄÄ OMAISUUS, JOTA EI VOIDA EROTTAA VELALLISEN OMAISUUDESTA KONKURSSIPESÄÄN JÄÄ SE OMAISUUS, JONKA VÄITETÄÄN KUULUVAN SIVULLISELLE JA SIVULLISEN ASEMA EI VASTAA TOSIASIALLISTA SISÄLTÖÄ JA TARKOITUSTA OAMK/OTEK/LSTAN 57

58 ERINÄISET OIKEUDET OMISTUKSENPIDÄTYS JA TAKAISINOTTOOIKEUS OMISTUKSENPIDÄTYSEHTO TAI TAKAISINOTTOEHTO PITÄÄ SOPIA ENNEN KUIN OMAISUUDEN HALLINTA ON SIIRTYNYT VELALLISELLE EHTO ON TEHOTON, JOS VELALLISELLA ON OIKEUS LUOVUTTAA OMAISUUS EDELLEEN, KIINNITTÄÄ SE RAKENNUKSEEN TAI MÄÄRÄTÄOMAISUUDESTA OMISTAJAN TAVOIN OAMK/OTEK/LSTAN 58

59 ERINÄISET OIKEUDET OMISTUKSENPIDÄTYS JA TAKAISINOTTOOIKEUS MYYJÄ JA SITTEMMIN KONKURSSIIN JOUTUNUT URAKOITSIJA OVAT SOPINEET RAKENNUSMATERIAALIN KAUPAASTA SITEN, ETTÄ OMISTUSOIKEUS SIIRTYY VASTA KUN KAUPPAHINTA ON MAKSETTU OMISTUKSENPIDÄTYSOIKEUS PÄTEVÄ JOS TAVARAN KÄYTTÖ ON KIELLETTY ENNEN MAKSUA, JA SE ON EROTETTAVISSA MUUSTA OMAISUUDESTA SOVELTUU LÄHINNÄ KÄYTTÖOMAISUUTEEN, JOKA EI OLE TARKOITETTU LIITETTÄVÄKSI TAI KIINNITETTÄVÄKSI MIHINKÄÄN OAMK/OTEK/LSTAN 59

60 ERINÄISET OIKEUDET OMISTUKSENPIDÄTYS JA TAKAISINOTTOOIKEUS KONKURSSIPESÄ VOI LUNASTAA OMAISUUDEN MAKSAMALLA LUPUT KAUPPASUMMASTA ILMAN KORKOJA JA VIIVÄSTYSSEURAAMUKSIA MYYJÄLLÄ ON OIKEUS VAATIA OMISTUKSENPIDÄTYSEHTOON TAI TAKAISOTTOEHTOON PERUSTUVAA TAKAISINOTTOA JA TILITYKSEN TOIMITTAMISTA OAMK/OTEK/LSTAN 60

61 ERINÄISET OIKEUDET TAKAUS VELKOJALLA ON OIKEUS VALVOA VELALLISELTA SAATAVA SEN SUURUISENAKUIN SE OLI KONKURSSIN ALKAESSA OTTAMATTA HUOMIOON TAKAAJALTA SAAMAANSA SUORITUSTA ( ELLEI KYSYMYKSESSÄ OLE KOKONAISSUORITUS ENNEN VALVONTAPÄIVÄÄ) JOS TAKAAJA ON KONKURSSIN ALETTUA TEHNYT VELKOJALLE SUORITUKSEN, HÄN SAA JAKO OSUUTTA TÄMÄN MAKSUN PERUSTEELLA SYNTYNEELLÄ TAKAUTUMISSATAVALLEEN VASTA SITTEN KUN VELKOJA ON SAANUT SUORITUKSEN KOKO SILLE PÄÄVELALLLE, JOSTA TAKAAJA ON VASTUUSSA OAMK/OTEK/LSTAN 61

62 ERINÄISET OIKEUDET KUITTAUSOIKEUS RAKENNUSURAKAN OSALUOLILLA ON USEIN KESKINÄISIÄ SAATAVIA JA VASTASAATAVIA, JOIDEN OSALTA KUITTAUSOIKEUS ON ERILAINEN KUIN MUISSA SAAMISSSUHTEISSA PÄÄSÄÄNTÖ: VELKOJA SAA KÄYTTÄÄ KONKURSSISAATAVANSA KUITTAUKSEEN SITÄ VELKAA, JOKA HÄNELLÄ ON VELALLISELLE KONKURSSIN ALKAESSA, KUITTAUSOIKEUS ON SIINÄKIN TAPAUKSESSA, ETTÄ VELKA TAI SAATAVA EI OLE VIELÄ ERÄÄNTYNYT OAMK/OTEK/LSTAN 62

63 ERINÄISET OIKEUDET KUITTAUSOIKEUS KUITTAUSOIKEUDEN HALTIJAN TULEE ESITTÄÄ PESÄNHOITAJALLE VASTAAVAT TIEDOT KUIN VALVONTAKIRJELMÄSSÄ VIIMEISTÄÄN VALVONTAPÄIVÄNÄ ) MUUTOIN NS. JÄLKIVALVONTAMAKSI 1 % (MIN 600 MAX 6000 EUROA) KUITTAUKSEEN EI SAA KÄYTTÄÄ SSATAVIA, JOIDEN PERUSTELLA VELKOJALLA EI OLE OIKEUTTA SAADA SUORITUSTA KONKURSSIPESÄSTÄ VIIMESIJAINEN SAATAVA EI TUOTA KUITTAUSOIKEUTTA OAMK/OTEK/LSTAN 63

64 ERINÄISET OIKEUDET KUITTAUSOIKEUS TAKAISINSAANTILIITNNÄISTEN KUITTAUSKIELTOJEN TARKOITUKSENA ON ESTÄÄ SELLAISA JÄRJESTELYJÄ, JOILLA HANKKIUDUTTAISIIN KUITTAUSTILANTEISIIN JA SAAVUTETTAISIIN ETUA MUIHIN VELKOJIIN NÄHDEN PÄÄURAKOITSIJALLA TAI TILAAJALLA ON KUITTAUSOIKEUS MAKSAMIINSA ALIURAKOITSIJAN PALKKOIHIN, MIKÄLI MAKSUVELVOLLISUUS ON SYNTYNYT ENNEN KONKURSSIA OAMK/OTEK/LSTAN 64

65 KONKURSSIT JA YSE YSE 79 MUKAAN TILAAJALLA ON OIKEUS PURKAA SOPIMUS, JOS URAKOITSIJA ASETEAAN KONKURSSIIN, VASTAAVASTI URAKOITSIJALLA ON YSE 84 OIKEUS PURKAA SOPIMUS TILAAJAN KONKURSSIN JOHDOSTA TILAAJA UARKOITSIJA KÄSITTEITÄ SOVELLETAAN MYÖS PÄÄURAKOITSIJA ALIURAKOITSIJA SUHTEESSA KONKURSSILAIN MUKAISESTI URAKKASOPIMUSTA EI OLE LUPA PURKAA, MIKÄLI KONKURSSIPESÄ SITOUTUU URAKAN LOPPUUN SUORITTAMISEEN JA ASETTAA TARVITTAVAN VAKUUDEN OAMK/OTEK/LSTAN 65

66 KONKURSSIT JA YSE RAKENNUSTÖMAALLA URAKKASOPIMUKSET MUODOSTAVAT USEIN KETJUN ( PÄÄURAKOITSIJA ALURAKOITSIJA ALIURAKOITSIJA ) KUN KESKIMÄINEN KONKURSSIIN, SOPIMUSSUHTEET YLÖSPÄIN JA ALASPÄIN SOPIMUKSET OVAT ERILLISIÄ, VAIKKA KUULUVAT SAMAAN KETJUUN USEIN KETJU LYHENEE KONKURSSIIN MENNEEN LENKIN OSALLA ) ALIURAKOITSIJAN ALIURAKOITSIJA SIIRTYY PÄÄURAKOITSIJAN ALAIURAKOITSIJAKSI SOPIMUSTEN PURKAUTUMISEN JÄLKEEN OAMK/OTEK/LSTAN 66

67 KONKURSSIT JA YSE NORMAALITAPAUKSESSA URAKOITSIJAN KONKURSSIPESÄ EI OTA MUUTA KUIN AIVAN LOPPUVAIHEESSA OLEVAN URAKKASOPIMUKSEN JATKAAKSEEN, JOTEN YLEISESTI SEURAUKSENA ON URAKKASOPIMUKSEN PURKAMINEN SOPIMUKSEN PURKAMISEN JÄLKEEN TILAAJLLA ON OIKEUS OTTAA TYÖMA AHALTUUNSA SILLÄ OLEVINE RAKENNUKSINEEN JA RAKENNUSTAVAROINEEN OAMK/OTEK/LSTAN 67

68 KONKURSSIT JA YSE TILAAJAN TULEE SUORITTAA KONKURSSIPESÄLLE KÄYPÄ KORVAUS PESÄN OMAISUUDEN KÄYTÖSTÄ KONKURSSIPEÄ ON VELVOLLINEN MYÖTÄVAIKUTTAMAAN SIIHEN ETTÄ TILAAJA SAA HALTUUNSA URAKOITSIJAN LAATIMAT SUUNNITELMAT JA URAKKASUORITUSTA KOSKEVAT SOPIMUKSET KUN RAKENNUSTYÖ SUORITETAAN LOPPUUN, ON URAKOITSIJAN HYVÄKSI LASKETTAVA SUORITETTUA TYÖTA VASTAAVA KORVAUS, JOSTA VÄHENNETÄÄN TYÖN LOPPUUN SAATTAMISESTA AIHEUTUVAT KUSTANNUKSET, PURKAMISESTA AIHEUTUVAT VAHINGOT JA VIIVÄSTYSSAKOT TILILISUHTEET JÄRJESTETÄÄN LOPULLISESTI, KUN RAKENNUSTYÖ ON VALMISTUNUT OAMK/OTEK/LSTAN 68

69 KONKURSSIT JA YSE KUN TILAAJA ON SAANUT TIEDON URAKOITSIJAN KONKURSSISTATULEE URAKOITSIJALLE MENEVÄT MAKSUERÄT JA MUUT MAKSUT JÄÄDYTTÄÄ (PIDÄTTÄMISOIKEUS YSE 83,3 ) KOSKEE JO ERÄÄNTYNEITÄ MAKSUJA KUITTAUS LOPPUSELVITYKSESSÄ OAMK/OTEK/LSTAN 69

70 KATSELMUS YSE Työmaan haltuunotto sekä tavaran ja välineiden käytön korvaaminen tilaaja tai takaaja ottaa työmaan haltuun kaikkine tavaroineen ja välineineen oikeus käyttää em. työn jatkamiseen tarvittaessa käypä korvaus OAMK/OTEK/LSTAN 70

71 KATSELMUS YSE Työmaan haltuunotto sekä tavaran ja välineiden käytön korvaaminen katselmus, jossa todetaan työmaan valmiusaste ja omaisuusluettelo tilaajalla on oikeus jatkaa töitä ennen kuin maksuista on sovittu OAMK/OTEK/LSTAN 71

72 KATSELMUS YSE Työmaan haltuunotto sekä tavaran ja välineiden käytön korvaaminen jos urakoitsija estää töiden jatkamisen, syntyy vahingonkorvausvelvollisuus urakoitsijalla myötävaikutusvelvollisuus töiden jatkamiseen OAMK/OTEK/LSTAN 72

73 KATSELMUS YSE Tilisuhteiden selvittäminen urakoitsija on velvollinen korvaamaan kaikki urakan purkamisesta aiheutuneet kustannukset urakoitsijan hyväksi lasketaan suoritettua työtä vastaava korvaus lopulliset tilisuhteet työn valmistuttua OAMK/OTEK/LSTAN 73

74 KATSELMUKSESSA KÄSITELTÄVIÄ ASIOITA 1. TYÖMAAN TYÖVAIHE MAKSETUT URAKKAERÄT JA MAKSAMATTA OLEVA OSUUS URAKKASUMMASTA TILANNE KESKENERÄISTEN TAI MAKSAMATTA OLEVIEN LISÄ JA MUUTOSTÖIDEN OSALTA KONKURSSIPESÄN LAATIMA JA TILAAJAN TARKASTAMA LUETTELO TYÖMAALLA OLEVASTA KONKURSSIPESÄN IRTAIMESTA OMAISUUDESTA MITTARILUKEMAT RAKENNUSTYÖVAKUUDEN VOIMASSAOLO JA SEN JATKAMINEN SÄHKÖN, VEDEN, VARTIOINNIN, PUHELIMEN YMS TARVE TYÖMAALLA OAMK/OTEK/LSTAN 74

75 KATSELMUKSESSA KÄSITELTÄVIÄ ASIOITA 2. SIVU JA ALIURAKOIDEN JATKAMINEN TYÖN JATKAMISEN KANNALTA TARPEELLISET SUUNNITELMAT JA ALIHANKINTASOPIMUKSET TYÖNTEKIJÖIDEN MAKSAMATTA OLEVAT PALKAT TÖIDENN JATKAMISTAPA, KONKURSSIPESDÄN HALUKKUUS JA MAHDOLLISUUS JATKAA TÖITÄ OAMK/OTEK/LSTAN 75

76 TYÖN LOPPUUN SAATTAMINEN TYÖN LOPPUUN SAATTAMINEN ON TEHTÄVÄ MAHDOLLISIMMAN EDULLISESTI UUDEN URAKOITSIJAN VALINTA OLISI TARKASTUTETTAVA TAKAAJALLA JA KONKURSSIPESÄLLÄ YSE 87 Urakan saattaminen loppuun takaajan toimesta takaajalla on ensisijainen oikeus suorittaa jäljellä oleva rakennustyö loppuun tilaajan hyväksyminen 14 vrk määräaika tilaaja voi ottaa työmaan haltuunsa heti OAMK/OTEK/LSTAN 76

77 TYÖN LOPPUUN SAATTAMINEN YSE 83 Tilisuhteiden selvittäminen urakoitsija on velvollinen korvaamaan kaikki urakan purkamisesta aiheutuneet kustannukset urakoitsijan hyväksi lasketaan suoritettua työtä vastaava korvaus lopulliset tilisuhteet työn valmistuttua OAMK/OTEK/LSTAN 77

78 TYÖN LOPPUUN SAATTAMINEN ALURAKOITSIJAN KONKURSSISSA TAKAUKSEN ANTAJA JATKAA URAKAN LOPPUUN URAKAN LOPPUOSSA ANNETAAN KOKONAANN UUDELLE URAKOITSIJALLE KOKONAISHINTAURAKALLA URAKAN LOPPUOSA TEETETÄÄN LASKUTYÖNÄ ALIURAKOITSIJAN TYÖNTEKIJÄT OTETAAN TILAAJAN PALVELUKSEEN SUORITTAMAAN URAKKATYÖ LOPPUUN KONKURSSIPESÄ SUORITTAA URAKAN LOPPUUN OMA ORGANISAATIO JATKAA URAKAN LOPPUUN OAMK/OTEK/LSTAN 78

79 TAKAAJAN VASTUU ALURAKOITSIJAN KONKURSSISSA TAKAUKSEN ANTAJAN VASTUU RAJOITTUU TIETTYYN ENIMÄISSUMMAAN TAKAAJALLA ON OIKEUS, EI VELVOLLISUUTTA RYHTYÄ TYÖN JATKAMISEEN TAKAAJA JATKAA JOS: JÄLJELLÄ OLEVALLA URAKKASUMMALLA TYÖ VOIDAAN SUORITTAA LOPPUUN JÄLJELLÄ OLEVAN URAKAN MÄÄRÄ ON PIENENPI KUIN TAKAUSSUMMA TAKAAJA VOI OTTAA VASTUUN JA TEETTÄÄ TYÖN TOISELLA URAKOITSIJALLA ( HUOM. TAKUUVASTUU SEKÄ VAHINGONKORVAUSVASTUU OAMK/OTEK/LSTAN 79

80 OAMK/OTEK/LSTAN 80

81 OAMK/OTEK/LSTAN 81

82 OAMK/OTEK/LSTAN 82

83 OAMK/OTEK/LSTAN 83

84 OAMK/OTEK/LSTAN 84

85 VASTUU ALIURAKOITSIJAN TYÖNTEKIJÖIDEN PALKKASAATAVISTA PÄÄURAKOITSIJALLE VOI SYNTÄ VASTUU ALIURAKOITSIJAN PALKASAATAVISTA KUN ALIURAKOITSIJA ON MAKSUKYVYTÖN TILAAJA VASTAA VIIMEKÄDESSÄ SIITÄ, ETTÄ TYÖMAALLA ANSAITTU ALIURAKOITSIJAN PALKKA + LOMAKORVAUKSET + URAKKAPOHJAT TULEE MAKSETUKSI TYÖNTEKIJÄN ILMOITUS TILAAJALLE SEITSEMÄN PÄIVÄN KULUESSA ERÄÄNTYMISESTÄ VASTUU MAX YKSI TILIKAUSI + LASKENTA AIKA 5 PV VAIN OMAN AILUKOITSIJAN PALKAT, EI KOSKE ALIURAKOITSIJAN ALIURAKOITSIJAA OAMK/OTEK/LSTAN 85

86 VASTUU ALIURAKOITSIJAN TYÖNTEKIJÖIDEN PALKKASAATAVISTA MAKSUVASTUU PERUSTUU TYÖEHTOSOPIMUKSEEN MIKÄLI JOUTUU MAKSAMAAN, OIKEUS PIDÄTTÄÄ ALIURAKOITSIJALLE MAKSETTAVISTA SUORITUKSISTA MAHDOLLISTEN ALIURAKOITSIJAN PALKKARÄSTIEN SUORITTAMISEN VUOKSI PÄÄURAKOITSIJAN TULEE SOPIA MAKSAMIENSA PALKKOJEN KUITTAAMISESTA URAKKASOPIMUKSESSA OAMK/OTEK/LSTAN 86

Velallinen Oy, kotipaikka 17.3.2001 1.9.2001. Osoite Puhelinnumero Telefaxnumero. Tuomittaviksi ja maksettaviksi esitettävät valvotut saatavat

Velallinen Oy, kotipaikka 17.3.2001 1.9.2001. Osoite Puhelinnumero Telefaxnumero. Tuomittaviksi ja maksettaviksi esitettävät valvotut saatavat X:N KÄRÄJÄOIKEUDELLE KONKURSSIASIA 18.8.2001 01/xxx 1 LUETTELO KONKURSSIVALVONNOISTA Velallinen Velallinen Oy, kotipaikka Y- tai henkilötunnus xxxxxxx Takaisinsaannin määräpäivä eli hakemuksen vireilletuloajankohta

Lisätiedot

Sisällys. I Johdanto 1. II Konkurssin tavoitteet ja periaatteet 35. Alkusanat v Sisällys vii Lyhenteet xv

Sisällys. I Johdanto 1. II Konkurssin tavoitteet ja periaatteet 35. Alkusanat v Sisällys vii Lyhenteet xv Sisällys Alkusanat v Sisällys vii Lyhenteet xv I Johdanto 1 1. Konkurssin järjestelmäyhteydet 1 1.1 Konkurssi ja konkurssioikeus käsitteinä 1 1.2 Konkurssi talousjärjestelmässä 4 1.2.1 Sulkeutunutta vai

Lisätiedot

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 5 1 (5) NEUVOTTELUKUNTA 1.9.2004

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 5 1 (5) NEUVOTTELUKUNTA 1.9.2004 KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 5 1 (5) NEUVOTTELUKUNTA 1.9.2004 PESÄNHOITAJAN SELONTEKO- JA TIETOJENANTOVELVOLLISUUS 1 YLEISTÄ Pesänhoitajan on informoitava velkojia pesän realisointitilanteesta ja muista kussakin

Lisätiedot

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 14 1 (7) NEUVOTTELUKUNTA 19.5.2005

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 14 1 (7) NEUVOTTELUKUNTA 19.5.2005 KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 14 1 (7) NEUVOTTELUKUNTA 19.5.2005 KONKURSSIN RAUKEAMINEN 1 KONKURSSILAIN TAVOITTEET Konkurssi tulee määrätä raukeamaan, kun pesän varat eivät riitä konkurssikustannuksiin tai

Lisätiedot

Laki. konkurssilain muuttamisesta

Laki. konkurssilain muuttamisesta Laki konkurssilain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan konkurssilain (120/2004) 1 luvun 2 :n 2 momentti, 3 luvun 2 ja 6 :n 1 momentti, 7 luvun 1 :n 1 momentti ja 12 :n 1 momentti, 12

Lisätiedot

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 2 Liite 1 (6) NEUVOTTELUKUNTA 1.9.2004 PESÄLUETTELO Velallinen X Oy Y-tunnus 1234567-9 Kotipaikka Helsinki Konkurssituomioistuin Helsingin käräjäoikeus, diaarinumero K 09/000 Konkurssin

Lisätiedot

Laki. yrityksen saneerauksesta annetun lain muuttamisesta

Laki. yrityksen saneerauksesta annetun lain muuttamisesta EV 105/1998 vp- HE 68/1998 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi yrityksen saneerauksesta annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Eduskunnalle on annettu hallituksen

Lisätiedot

YRITYSSANEERAUS -MITÄ SE VELKOJALLE TARKOITTAA? Iiro Hollmén Asianajaja, varatuomari

YRITYSSANEERAUS -MITÄ SE VELKOJALLE TARKOITTAA? Iiro Hollmén Asianajaja, varatuomari YRITYSSANEERAUS -MITÄ SE VELKOJALLE TARKOITTAA? Iiro Hollmén Asianajaja, varatuomari Velkojan etujen tehokas valvonta Tarkista saatavan peruste, määrä ja korko Onko kyseessä saneerausvelka? Onko kyseessä

Lisätiedot

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 15 1 (10) NEUVOTTELUKUNTA

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 15 1 (10) NEUVOTTELUKUNTA KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 15 1 (10) NEUVOTTELUKUNTA 25.10.2005 KONKURSSIVELALLISTEN NEUVONTA JA OHJAUS 15/2005 Konkurssiasiain neuvottelukunta suosittelee, että pesänhoitaja heti konkurssin alettua selostaa

Lisätiedot

EHDOTUS KONKURSSILAIKSI 22.1.2002

EHDOTUS KONKURSSILAIKSI 22.1.2002 EHDOTUS KONKURSSILAIKSI 22.1.2002 EHDOTUS KONKURSSILAIKSI 22.1.2002...1 1 luku. Yleisiä säännöksiä...6 1. Konkurssi... 6 2. Lain soveltaminen... 6 3. Konkurssikelpoisuus... 6 4. Konkurssin alkaminen...

Lisätiedot

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 6 1 (15) NEUVOTTELUKUNTA

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 6 1 (15) NEUVOTTELUKUNTA KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 6 1 (15) NEUVOTTELUKUNTA 1.9.2004 VALVONTOJEN VASTAANOTTAMINEN SEKÄ JAKOLUETTELO- EHDOTUKSEN JA JAKOLUETTELON LAATIMINEN 1 YLEISTÄ 1.1 Pääkohdat konkurssivalvonnasta Konkurssilain

Lisätiedot

Kaupunginhallitus liite nro 11 (1/10) 1 SOPIMUS KORVAUKSEN MAKSAMISESTA LUONNOS Osapuolet. Sopimuksen tausta ja tarkoitus

Kaupunginhallitus liite nro 11 (1/10) 1 SOPIMUS KORVAUKSEN MAKSAMISESTA LUONNOS Osapuolet. Sopimuksen tausta ja tarkoitus Kaupunginhallitus 17.8.2015 liite nro 11 (1/10) 1 SOPIMUS KORVAUKSEN MAKSAMISESTA LUONNOS 7.8.2015 Osapuolet 1. Äänekosken kaupunki Hallintokatu 4, 44100 Äänekosken 2. Rakennusliike Porrokki Oy (Y-tunnus:

Lisätiedot

Xxxxxxxxx nimisen välitysliikkeen toimintaa koskeva ilmoitus

Xxxxxxxxx nimisen välitysliikkeen toimintaa koskeva ilmoitus PÄÄTÖS PSAVI/2457/05.11.05/2013 2.6.2014 ASIA ILMOITTAJA Xxxxxxxxx nimisen välitysliikkeen toimintaa koskeva ilmoitus Xxxxxx Xxxxxxxx ILMOITUKSEN SISÄLTÖ Xxxxxx Xxxxxx poika Xxxxxx XXxxxx asui vuokralla

Lisätiedot

Perintäpalveluiden sopimusehdot (201404)

Perintäpalveluiden sopimusehdot (201404) 1(5) Perintäpalveluiden sopimusehdot (201404) 1. Sopimuksen tarkoitus Tällä sopimuksella sovitaan perintäpalveluista ja sitä koskevista toimenpiteistä. Sopimus toimii myös valtuutuksena perintäpalveluiden

Lisätiedot

Haapaveden kaupunki (jäljempänä Luotonantaja) PL 40, Haapavesi Y-tunnus:

Haapaveden kaupunki (jäljempänä Luotonantaja) PL 40, Haapavesi Y-tunnus: LUOTTOSOPIMUS 1. OSAPUOLET Haapaveden kaupunki (jäljempänä Luotonantaja) PL 40, 86601 Haapavesi Y-tunnus: 0184872-4 Haapaveden Vesi Oy (jäljempänä Luotonottaja) Perustettava yhtiö 2. SOPIMUKSEN TARKOITUS

Lisätiedot

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 8 1 (5) NEUVOTTELUKUNTA 1.9.2004

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 8 1 (5) NEUVOTTELUKUNTA 1.9.2004 KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 8 1 (5) NEUVOTTELUKUNTA 1.9.2004 KONKURSSIVELALLISEN TOIMINNAN ERITYISTARKASTUS 8/2004 (Sisältöä muutettu 25.11.2008; muutokset lihavoitu) 1 ERITYISTARKASTUKSEN TAVOITTEET 2 ERITYISTARKASTUKSEN

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 1 HYVINVOINTIALAN LIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja paikka Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. Liitto on Elinkeinoelämän

Lisätiedot

KONKURSSIVELALLISEN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET. Yleistä

KONKURSSIVELALLISEN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET. Yleistä 1 KONKURSSIVELALLISEN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET Yleistä Konkurssi on yleinen velallisen kaikkia velkojia koskeva menettely, jossa velallisen omaisuus muutetaan rahaksi ja käytetään velkojien velalliselta

Lisätiedot

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 14 1 (8) NEUVOTTELUKUNTA

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 14 1 (8) NEUVOTTELUKUNTA KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 14 1 (8) NEUVOTTELUKUNTA 19.5.2005 KONKURSSIN RAUKEAMINEN (Sisältöä muutettu 11.12.2013; muutokset merkitty lihavoidulla. Myös kieliasua tarkistettu) 1 KONKURSSILAIN TAVOITTEET

Lisätiedot

Laki. yrityksen saneerauksesta annetun lain muuttamisesta

Laki. yrityksen saneerauksesta annetun lain muuttamisesta Laki yrityksen saneerauksesta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan yrityksen saneerauksesta annetun lain (47/1993) 91 ja 100 a, sellaisena kuin niistä on 100 a laissa 138/2004,

Lisätiedot

KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA OSAPUOLET. Ismo Syvähuoko ja Sport Aid Urheilulääkäriasema Oy. Ismo Syvähuoko perustettavan yhtiön lukuun [].

KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA OSAPUOLET. Ismo Syvähuoko ja Sport Aid Urheilulääkäriasema Oy. Ismo Syvähuoko perustettavan yhtiön lukuun []. KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA OSAPUOLET Ismo Syvähuoko ja Sport Aid Urheilulääkäriasema Oy ja Ismo Syvähuoko perustettavan yhtiön lukuun [].2017 2(6) KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA 1 OSAPUOLET 1.1 Myyjä Ismo Syvähuoko

Lisätiedot

Velkojan tulee olla ammattitaitonsa puolesta ammattimainen sijoittaja.

Velkojan tulee olla ammattitaitonsa puolesta ammattimainen sijoittaja. 1. SOPIMUS MULTIFIRE PÄÄOMALAINAN EHDOISTA SOPIJAPUOLET Velkoja Sijoittaja X (123456 1234) ( Yritys X ) Kotipolku 1 a 2 12345 Rahala Velallinen Hedgehog Oy 1920825 8 Vesannontie 9 A 00510 Helsinki 040

Lisätiedot

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 9 1 (6) NEUVOTTELUKUNTA

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 9 1 (6) NEUVOTTELUKUNTA KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 9 1 (6) NEUVOTTELUKUNTA 28.9.2004 TAKAISINSAANNISTA KONKURSSISSA Sisältöä muutettu 5.3.2013; muutokset lihavoitu 1 YLEISTÄ Konkurssivelallisen ennen konkurssia tekemät velkojien

Lisätiedot

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli)

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) LIITE 5 1 KITEEN KAUPUNKI Sivistyskeskus OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) 1. Sopijapuolet Tilaaja: Yhteyshenkilö: Kiteen kaupunki Sivistyskeskus Kiteentie 25 82500 KITEE Perusopetuksen

Lisätiedot

Laki maakaaren muuttamisesta

Laki maakaaren muuttamisesta LUONNOS 5.10.2015 Rinnakkaistekstit Laki maakaaren muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan maakaaren (540/1995) 6 luvun :n 2 momentti, 9 a luvun 10 :n 2 momentti ja 15 :n 1 momentti, 15

Lisätiedot

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 2 1 (7) NEUVOTTELUKUNTA 1.9.2004

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 2 1 (7) NEUVOTTELUKUNTA 1.9.2004 KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 2 1 (7) NEUVOTTELUKUNTA 1.9.2004 PESÄLUETTELO (Sisältöä muutettu 15.12.2009; muutokset merkitty lihavoidulla. Myös kieliasua on tarkistettu.) 1 YLEISTÄ Pesäluettelon tarkoituksena

Lisätiedot

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 12 1 (12) NEUVOTTELUKUNTA 28.9.2004. JAKO-OSUUKSIEN MAKSAMINEN (Suositusta muutettu 10.2.2011; muutokset lihavoitu)

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 12 1 (12) NEUVOTTELUKUNTA 28.9.2004. JAKO-OSUUKSIEN MAKSAMINEN (Suositusta muutettu 10.2.2011; muutokset lihavoitu) KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 12 1 (12) NEUVOTTELUKUNTA 28.9.2004 JAKO-OSUUKSIEN MAKSAMINEN (Suositusta muutettu 10.2.2011; muutokset lihavoitu) 1 YLEISTÄ Kun konkurssipesä on selvitetty ja pesään kuuluva omaisuus

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2004 Julkaistu Helsingissä 25 päivänä helmikuuta 2004 N:o 120 147

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2004 Julkaistu Helsingissä 25 päivänä helmikuuta 2004 N:o 120 147 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2004 Julkaistu Helsingissä 25 päivänä helmikuuta 2004 N:o 120 147 SISÄLLYS N:o Sivu 120 Konkurssilaki... 318 121 Laki takaisinsaannista konkurssipesään annetun lain muuttamisesta...

Lisätiedot

KONKURSSIMENETTELY KÄYTÄNNÖSSÄ

KONKURSSIMENETTELY KÄYTÄNNÖSSÄ KONKURSSIMENETTELY KÄYTÄNNÖSSÄ Satu Väisänen Opinnäytetyö Toukokuu 2013 Liiketalouden koulutusohjelma Oikeudellisen asiantuntijuuden suuntautumisvaihtoehto TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Liiketalouden

Lisätiedot

(jäljempänä yhdessä 'Sopijapuolet' ja erikseen myos 'Sopijapuoli')

(jäljempänä yhdessä 'Sopijapuolet' ja erikseen myos 'Sopijapuoli') SOPIMUS VUOKRASOPIMUKSEN SIIRROSTA 1. SOPIJAPUOLET 1.1. Turun Teknologiakiinteistöt Oy (Y-tunnus: 2349955-3) Tykistökatu 6 B, Biocity 20520 Turku (jäljempänä 'Teknologiakiinteistöt') 1.2. Turun Yliopisto

Lisätiedot

KONKURSSIASIAN SUOSITUS 2 1 (7) NEUVOTTELUKUNTA 1.9.2004

KONKURSSIASIAN SUOSITUS 2 1 (7) NEUVOTTELUKUNTA 1.9.2004 KONKURSSIASIAN SUOSITUS 2 1 (7) NEUVOTTELUKUNTA 1.9.2004 PESÄLUETTELO 1 YLEISTÄ Pesäluettelon tarkoituksena on antaa havainnollinen ja todenmukainen kuva velallisen taloudellisesta tilanteesta konkurssin

Lisätiedot

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 3 1 (7) NEUVOTTELUKUNTA

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 3 1 (7) NEUVOTTELUKUNTA KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 3 1 (7) NEUVOTTELUKUNTA 1.9.2004 VELALLISSELVITYS 1 YLEISTÄ Pesänhoitajan on laadittava konkurssivelallisesta ja tämän konkurssia edeltäneestä toiminnasta kirjallinen selvitys

Lisätiedot

NOPEUTETUN PALKKATURVAMENETTELYN OHJE PESÄNHOITAJALLE. Ilmoitus konkurssista

NOPEUTETUN PALKKATURVAMENETTELYN OHJE PESÄNHOITAJALLE. Ilmoitus konkurssista NOPEUTETUN PALKKATURVAMENETTELYN OHJE PESÄNHOITAJALLE Ilmoitus konkurssista Uudenmaan ELY-keskus hoitaa koko maan palkkaturva-asiat. Pesänhoitajan on viipymättä ilmoitettava alkaneesta konkurssista Uudenmaan

Lisätiedot

2) Mitkä ovat velallisen yrityssaneerauslain mukaiset saneerausmenettelyn aloittamisen edellytykset ja esteet? (10 p)

2) Mitkä ovat velallisen yrityssaneerauslain mukaiset saneerausmenettelyn aloittamisen edellytykset ja esteet? (10 p) TÄYTÄNTÖÖNPANO-OIKEUS Valinnainen opintojakso 28.11.2013 1) a) Ulosmittauksen varmistustoimet? (4p) b) Velalliskohtaiset helpotukset palkan ulosmittauksessa? ( 6 p) 2) Mitkä ovat velallisen yrityssaneerauslain

Lisätiedot

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061 SOPIMUS OSOITE- JA POSTITUSPALVELUISTA TILAAJA Toiminimi Y-tunnus Kotipaikka Yhteyshenkilö Osoite Puhelin Sähköposti Maksuehdot 14 pv netto, laskutus 3-12 kk välein, 1. vuosi ennakkomaksu 240 e (hintaan

Lisätiedot

Konkurssien ja yrityssaneerausten tiedonhallintajärjestelmä - KOSTI. Asianajosihteeripäivät 4.4.2014. Konkurssiylitarkastaja Harri Hämäläinen

Konkurssien ja yrityssaneerausten tiedonhallintajärjestelmä - KOSTI. Asianajosihteeripäivät 4.4.2014. Konkurssiylitarkastaja Harri Hämäläinen Konkurssien ja yrityssaneerausten tiedonhallintajärjestelmä - KOSTI Asianajosihteeripäivät 4.4.2014 Konkurssiylitarkastaja Harri Hämäläinen Konkurssien ja yrityssaneerausten tiedonhallintajärjestelmä -

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun 1 b :n 4 momentin kumoamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi

Lisätiedot

SISÄLLYS ALKUSANAT 5 LYHENTEET 15 1 JOHDANTO 17. 1.1 Yleistä 17. 1.2 Velkajärjestelylain mukaisista käsitteistä 21

SISÄLLYS ALKUSANAT 5 LYHENTEET 15 1 JOHDANTO 17. 1.1 Yleistä 17. 1.2 Velkajärjestelylain mukaisista käsitteistä 21 SISÄLLYS ALKUSANAT 5 LYHENTEET 15 1 JOHDANTO 17 1.1 Yleistä 17 1.2 Velkajärjestelylain mukaisista käsitteistä 21 2 VELKAJÄRJESTELYN EDELLYTYKSET, ESTYMINEN JA ESTEET 25 2.1 Velkajärjestelyn edellytykset

Lisätiedot

KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA

KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA 2 (5) 1 OSAPUOLET 1.1 Myyjä Kannuksen kaupunki (Y-tunnus: 0178455-6 ) 1.2 Ostaja Kokkolan kaupunki (Y-tunnus 0179377-8 ) 2 SOPIMUKSEN

Lisätiedot

OSAKEKAUPPAKIRJA. Lappeenrannan kaupungin. Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n. välillä. (jäljempänä Kauppakirja )

OSAKEKAUPPAKIRJA. Lappeenrannan kaupungin. Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n. välillä. (jäljempänä Kauppakirja ) OSAKEKAUPPAKIRJA Lappeenrannan kaupungin ja Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n välillä (jäljempänä Kauppakirja ) 1. Kaupan osapuolet 1.1 Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy (y-tunnus 0433221-3), Valtakatu 44,

Lisätiedot

Yhteiset kokoukset ja toimitukset

Yhteiset kokoukset ja toimitukset Yhteiset kokoukset ja toimitukset Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Työmaakokoukset Työmaakokouksen tarkoituksena on luoda kontakti osapuolten kesken todeta työmaan tuotannon tila tutkia onnistuneen lopputuloksen

Lisätiedot

Egentliga Finlands Lantbruk Finansiering AB ("EFF") on myöntänyt pääomalainan Super Rye Oy:lle tässä sopimuksessa esitetyin ehdoin.

Egentliga Finlands Lantbruk Finansiering AB (EFF) on myöntänyt pääomalainan Super Rye Oy:lle tässä sopimuksessa esitetyin ehdoin. PÄÄOMALAINASOPIMUS Velallinen Super Rye Oy Y-tunnus 1234567-0 Velan määrä 2.000.000,00 euroa Velan numero 1010700 Sopimuksen päivämäärä 1.8.2012 1 OSAPUOLET JA JOHDANTO Egentliga Finlands Lantbruk Finansiering

Lisätiedot

Nimi: Osoite: Puhelin/sp: Y- tunnus/kaupparekisteri nro:

Nimi: Osoite: Puhelin/sp: Y- tunnus/kaupparekisteri nro: VASTAANOTTOTILOJA KOSKEVA VUOKRASOPIMUS VUOKRANANTAJA Nimi: Osoite: Puhelin/sp: Y- tunnus/kaupparekisteri nro: VUOKRALAINEN Nimi: Osoite: Puhelin/sp: Y-tunnus/kaupparekisteri nro: VUOKRAUKSEN KOHDE VUOKRASOPIMUKSEN

Lisätiedot

Ostajan ja liikennöitsijän välisen sopimussuhteen sisältö määräytyy tämän sopimuksen sekä siihen liittyvien seuraavien asiakirjojen perusteella:

Ostajan ja liikennöitsijän välisen sopimussuhteen sisältö määräytyy tämän sopimuksen sekä siihen liittyvien seuraavien asiakirjojen perusteella: KOULULAISKULJETUKSET OSTOLIIKENNESOPIMUS 1. Sopijapuolet Ostaja: Kunta............................................... Yhteystiedot:......................................... Ostajan edustaja:......................................

Lisätiedot

OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET

OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET KOULULAISKULJETUKSET Ostoliikennesopimuksen LIITE OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista. Hoidettaessa sopimussuhteeseen

Lisätiedot

Vanhan kansan velkaviisautta

Vanhan kansan velkaviisautta Vanhan kansan velkaviisautta Velka on veli ottaessa ja veljen poika maksaessa Ei ole rahassa, se on nahassa, joka on verassa, se on velassa Ei vatsa velkaa salli Koira velatta elää Velasta ei pääse maksamatta

Lisätiedot

konkurssi- ja yrityssaneerausrekisteristä

konkurssi- ja yrityssaneerausrekisteristä EDUSKUNNAN VASTAUS 131/2003 vp Hallituksen esitys laiksi konkurssi- ja yrityssaneerausrekisteristä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi konkurssi-

Lisätiedot

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 3 1 (9) NEUVOTTELUKUNTA 1.9.2004

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 3 1 (9) NEUVOTTELUKUNTA 1.9.2004 KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 3 1 (9) NEUVOTTELUKUNTA 1.9.2004 VELALLISSELVITYS 1 YLEISTÄ Pesänhoitajan on laadittava konkurssivelallisesta ja tämän konkurssia edeltäneestä toiminnasta kirjallinen selvitys

Lisätiedot

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN JA [X] OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja Helsingin kaupunki (Palmia liikelaitos)

Lisätiedot

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 6 1 (18) NEUVOTTELUKUNTA

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 6 1 (18) NEUVOTTELUKUNTA KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 6 1 (18) NEUVOTTELUKUNTA 1.9.2004 KONKURSSIVALVONTA JA JAKOLUETTELO Sisältöä muutettu 11.12.2012 1 YLEISTÄ Konkurssilain (120/2004, KonkL) 12 lukuun sisältyvät säännökset konkurssisaatavista,

Lisätiedot

SOPIMUS KORKEASAAREN ELÄINTARHATOIMINNAN LUOVUTUKSESTA KORKEASAAREN ELÄINTARHAN SÄÄTIÖLLE HELSINGIN KAUPUNGIN KORKEASAAREN ELÄINTARHAN SÄÄTIÖN

SOPIMUS KORKEASAAREN ELÄINTARHATOIMINNAN LUOVUTUKSESTA KORKEASAAREN ELÄINTARHAN SÄÄTIÖLLE HELSINGIN KAUPUNGIN KORKEASAAREN ELÄINTARHAN SÄÄTIÖN SOPIMUS KORKEASAAREN ELÄINTARHATOIMINNAN LUOVUTUKSESTA KORKEASAAREN ELÄINTARHAN SÄÄTIÖLLE HELSINGIN KAUPUNGIN JA KORKEASAAREN ELÄINTARHAN SÄÄTIÖN välillä [. päivänä kuuta 2017] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja

Lisätiedot

SOPIMUS SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN KUNTAYHTYMÄN PURKAMISESTA

SOPIMUS SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN KUNTAYHTYMÄN PURKAMISESTA SOPIMUS SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN KUNTAYHTYMÄN PURKAMISESTA [pp.kk.2016] 1. Osapuolet Tämän sopimuksen Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän purkamisesta (jäljempänä Sopimus ) ovat laatineet jäljempänä

Lisätiedot

Luotto-oikeus. Luottotyypit, perintäprosessit ja takaisinsaanti. Marja-Leena Niemi

Luotto-oikeus. Luottotyypit, perintäprosessit ja takaisinsaanti. Marja-Leena Niemi Luotto-oikeus Luottotyypit, perintäprosessit ja takaisinsaanti Marja-Leena Niemi TALENTUM Helsinki 2014 Talentum Media Oy ja Marja-Leena Niemi ISBN 978-952-14-2082-5 ISBN 978-952-14-2083-2 Kansi: Lauri

Lisätiedot

Osuuskunnan sulautuminen ja. Vesihuoltolaitosten yhdistyminen VT Anne Kontkanen Pellervo-Seura ry

Osuuskunnan sulautuminen ja. Vesihuoltolaitosten yhdistyminen VT Anne Kontkanen Pellervo-Seura ry Osuuskunnan sulautuminen ja osuuskunnan purkaminen Vesihuoltolaitosten yhdistyminen VT Anne Kontkanen Pellervo-Seura ry Osuuskunnan sulautuminen Osuuskunta voi sulautua toiseen osuuskuntaan siten, että

Lisätiedot

määräala yhteensä 961 m 2. Alue on osoitettu sopimuksen liitekartassa.

määräala yhteensä 961 m 2. Alue on osoitettu sopimuksen liitekartassa. Maanvuokrasopimus : Keuruun kaupunki / Keurusjumppa ry 1 / 7 M A A N V U O K R A S O P I M U S 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Keuruun kaupunki (Y-tunnus 0208388-2) Multiantie 5 42700 Keuruu

Lisätiedot

Jukka Mononen 1 27.4.2010

Jukka Mononen 1 27.4.2010 Verojen perintä Jukka Mononen 1 Verohallinto 1.1.2010 1 Pääjohtaja Veronkantokeskus Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö Verohallitus Tietohallinto Hallintopalvelu Verovirastot Jukka Mononen 2 Verohallinto

Lisätiedot

SOPIMUS(luonnos) KÄSIN ASENNETTAVAT PÄÄLLYSRAKENTEET.

SOPIMUS(luonnos) KÄSIN ASENNETTAVAT PÄÄLLYSRAKENTEET. SOPIMUS(luonnos) KÄSIN ASENNETTAVAT PÄÄLLYSRAKENTEET KÄSIN ASENNETTAVAT PÄÄLLYSRAKENTEET Hanke Nurmijärven kunnan Klaukkalan ja Lepsämän alueurakka 1.10.2017-30.9.2020. Urakkakohde Urakkakohteina Nurmijärven

Lisätiedot

Maanvuokra. Maatalouslinja / Marica Twerin

Maanvuokra. Maatalouslinja / Marica Twerin Maanvuokra Maanvuokra Rakennetun viljelmän voi vuokrata (asuin- ja talousrakennukset) enintään 25 vuodeksi. Jos vuokrasopimuksessa ei ole mainittu aikaa, sopimus katsotaan tehdyksi 2 vuodeksi. Sopimus

Lisätiedot

Valtuutetun on pidettävä valtuuttajalle kuuluvat raha- ja muut varat erillään omista varoistaan.

Valtuutetun on pidettävä valtuuttajalle kuuluvat raha- ja muut varat erillään omista varoistaan. YLEISIÄ OHJEITA VALTUUTETULLE Seuraavat ohjeet perustuvat edunvalvontavaltuutuksesta annetun lain (648/2007) säännöksiin sellaisina kuin ne lain voimaan tullessa 1.11.2007 olivat. Valtuutetun on oma-aloitteisesti

Lisätiedot

SOPIMUS VAKKA SUOMEN SANOMAIN KUNTAYHTYMÄN PURKAMISESTA JA PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMISESTA

SOPIMUS VAKKA SUOMEN SANOMAIN KUNTAYHTYMÄN PURKAMISESTA JA PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMISESTA luonnos 11.8.2014 SOPIMUS VAKKA SUOMEN SANOMAIN KUNTAYHTYMÄN PURKAMISESTA JA PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMISESTA 1. Sopimuksen tausta ja tarkoitus Vakka Suomen Sanomain kuntayhtymä (jäljempänä kuntayhtymä )

Lisätiedot

A) Oikeudelliset asiakirjat. Tiedoksiantaminen: citação- ja notificação-asiakirjat

A) Oikeudelliset asiakirjat. Tiedoksiantaminen: citação- ja notificação-asiakirjat 1 FI A) Oikeudelliset asiakirjat Tiedoksiantaminen: citação- ja notificação-asiakirjat Citação-asiakirjalla (haaste) saatetaan vastaajan tietoon, että häntä koskeva asia on viety oikeuteen, ja kutsutaan

Lisätiedot

Näytesivut. 10.1 Yleistä

Näytesivut. 10.1 Yleistä 10.1 Yleistä 10 YRITYSSANEERAUS Yrityssaneerausmenettelyä säätelee yrityssaneerauslaki (laki yrityksen saneerauksesta 25.1.1993/747). Lain tarkoituksena on yritystoiminnan tervehdyttäminen tai yrityksen

Lisätiedot

Vahantajoen vesihuolto-osuuskunnan tilannekatsaus ja toimenpiteet

Vahantajoen vesihuolto-osuuskunnan tilannekatsaus ja toimenpiteet Kaupunginhallitus 428 17.11.2014 Kaupunginhallitus 32 26.01.2015 Kaupunginhallitus 126 30.03.2015 Vahantajoen vesihuolto-osuuskunnan tilannekatsaus ja toimenpiteet 849/72.722/2012 KAUPHALL 17.11.2014 428

Lisätiedot

Yksityisoikeudellisen saatavan vanhentumisaika ja vanhentumisen katkaiseminen

Yksityisoikeudellisen saatavan vanhentumisaika ja vanhentumisen katkaiseminen Yksityisoikeudellisen saatavan vanhentumisaika ja vanhentumisen katkaiseminen Kuntamarkkinat 2015 / Lakiklinikka Joonas Jännäri lakimies Tyypilliset yksityisoikeudelliset saatavat kunnissa Tyypillisiä

Lisätiedot

APPORTTISOPIMUS. Savonlinnan kaupungin ja. Savonlinnan Satama Oy:n välillä

APPORTTISOPIMUS. Savonlinnan kaupungin ja. Savonlinnan Satama Oy:n välillä APPORTTISOPIMUS Savonlinnan kaupungin ja Savonlinnan Satama Oy:n välillä APPORTTISOPIMUS Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään tehneet seuraavan sisältöisen apporttisopimuksen (jäljempänä Apporttisopimus

Lisätiedot

Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6)

Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6) Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6) KULJETUSPALVELUT OSTOLIIKENTEEN EHDOT Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista. Hoidettaessa sopimussuhteeseen

Lisätiedot

Tämän kiinteistökaupan kaikki ehdot on esitetty tässä kauppakirjassa.

Tämän kiinteistökaupan kaikki ehdot on esitetty tässä kauppakirjassa. KAUPPAKIRJA 1(5) MYYJÄ OSTAJA Ylivieskan kaupunki, 0190557-3 PL 70, 84101 YLIVIESKA nimi, tunnus Osoite: KAUPAN KOHDE KAUPPAHINTA KAUPAN MUUT EHDOT Ylivieskan kaupungin xx kaupunginosan (x.) korttelin

Lisätiedot

T A K A U S S I T O U M U S

T A K A U S S I T O U M U S T A K A U S S I T O U M U S Sivu 1 (6) Takauksen saaja Danske Bank Oyj Takaaja Kankaanpään kaupunki 01335961 Velallinen PSSV Palvelut Oy Päävelka Sopimuksen numero FI35 8116 7710 0328 54 Pääoma EUR 5 000

Lisätiedot

PUNKALAITUMEN KUNTA TEKNINEN TOIMI VARTIOLAN KENTÄN VALAISTUS

PUNKALAITUMEN KUNTA TEKNINEN TOIMI VARTIOLAN KENTÄN VALAISTUS VARTIOLAN KENTÄN VALAISTUS 12.9.2017 Sisällys 2(5) RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT... 3 SUUNNITTELIJAT... 3 KATSELMUKSET... 3 URAKKAMUOTO JA URAKOITSIJAN VELVOLLISUUDET... 3 TILAAJAN VELVOLLISUUDET... 3 SOPIMUSASIAKIRJAT...

Lisätiedot

1. Ylöjärven kaupunki, y-tunnus (jäljempänä Luovuttaja ); ja. 2. Ylöjärven Vesi Oy, y-tunnus [ ] (jäljempänä Luovutuksensaaja ).

1. Ylöjärven kaupunki, y-tunnus (jäljempänä Luovuttaja ); ja. 2. Ylöjärven Vesi Oy, y-tunnus [ ] (jäljempänä Luovutuksensaaja ). APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA Tämä apporttiomaisuuden luovutuskirja ( Luovutuskirja ) on tehty tänään [pvm] alla mainittujen osapuolten välillä: 1 Osapuolet 2 Tausta ja tarkoitus 3 Apporttiomaisuuden

Lisätiedot

OHJELMATYÖKALU AMMATTIMAISEEN PESÄNHOITOON

OHJELMATYÖKALU AMMATTIMAISEEN PESÄNHOITOON OHJELMATYÖKALU AMMATTIMAISEEN PESÄNHOITOON Pesänhoitaja 2.30 käsittelee kaikki pesänhoidon vaiheet. Se on päivitetty vastaamaan Konkurssilain asettamia haasteita; Sen automatiikka tukee mm ennakkotilitysten

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy LUONNOS OSAKASSOPIMUS 5.10.2016 Jykes Kiinteistöt Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Osapuolet... 3 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 3 3. Yleisvelvoite... 3 4. Yhtiön hallinto ja omistajaohjaus... 3 5. Osakkeiden

Lisätiedot

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö, jäljempänä YTHS. Yhteyshenkilön nimi ja virka-asema (tai muu yksilöinti)

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö, jäljempänä YTHS. Yhteyshenkilön nimi ja virka-asema (tai muu yksilöinti) 1 (5) 1. SOPIJAOSAPUOLET OSTAJA: Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö, jäljempänä YTHS Yhteystiedot: OSTAJAN YHTEYSHENKILÖ: Yhteyshenkilön nimi ja virka-asema (tai muu yksilöinti) (Yhteystiedot, jos poikkeavat

Lisätiedot

Laki. ulosottokaaren muuttamisesta

Laki. ulosottokaaren muuttamisesta Laki ulosottokaaren muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan ulosottokaaren (705/2007) 1 luvun 34 :n 2 momentti, muutetaan 1 luvun 31 :n 4 momentti, 3 luvun 1 :n 1 momentti, 5 :n 1 momentti,

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 16 päivänä helmikuuta 2011. 122/2011 Laki. holhoustoimesta annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 16 päivänä helmikuuta 2011. 122/2011 Laki. holhoustoimesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 16 päivänä helmikuuta 2011 122/2011 Laki holhoustoimesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 11 päivänä helmikuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 64/2005 vp. Hallituksen esitys riita-asioiden sovittelua ja

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 64/2005 vp. Hallituksen esitys riita-asioiden sovittelua ja EDUSKUNNAN VASTAUS 64/2005 vp Hallituksen esitys riita-asioiden sovittelua ja sovinnon vahvistamista yleisissä tuomioistuimissa koskevaksi lainsäädännöksi Asia Hallitus on vuoden 2004 valtiopäivillä antanut

Lisätiedot

2) Liikennöintivelvollisuus 3) Liikennöitsijän vastuu 4) Liikennöitsijän vastuun rajoittaminen 5) Liikenteestä vastaava henkilö

2) Liikennöintivelvollisuus 3) Liikennöitsijän vastuu 4) Liikennöitsijän vastuun rajoittaminen 5) Liikenteestä vastaava henkilö Palveluliikenne 1/6 OMAT SOPIMUSEHDOT PALVELULIIKENNE SISÄLLYSLUETTELO YHTEISTYÖN PERIAATE 1) Yhteistyösitoumus LIIKENNÖITSIJÄN ASEMA OSTAJAN ASEMA 2) Liikennöintivelvollisuus 3) Liikennöitsijän vastuu

Lisätiedot

Laki. varainsiirtoverolain muuttamisesta

Laki. varainsiirtoverolain muuttamisesta Laki varainsiirtoverolain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan varainsiirtoverolain (931/1996) 47 49, sellaisina kuin ne ovat, 47 laissa 876/2012 sekä 48 ja 49 laissa 526/2010, muutetaan

Lisätiedot

Tämä laki ei koske asevelvollisuuslain nojalla puolustuslaitoksen palveluksessa olevaa henkilöä. (10.6.1988/526)

Tämä laki ei koske asevelvollisuuslain nojalla puolustuslaitoksen palveluksessa olevaa henkilöä. (10.6.1988/526) 1 of 5 21/03/2011 11:41 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 1967» 29.12.1967/656 29.12.1967/656 Seurattu SDK 203/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Laki oikeudesta

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. APTEEKKIEN TYÖNANTAJALIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2

Lisätiedot

Maanvuokra. Maatalouslinja / Marica Twerin

Maanvuokra. Maatalouslinja / Marica Twerin Maanvuokra Maatalouslinja / Marica Twerin Maanvuokra Rakennetun viljelmän voi vuokrata (asuin- ja talousrakennukset) enintään 25 vuodeksi. Jos vuokrasopimuksessa ei ole mainittu aikaa, sopimus katsotaan

Lisätiedot

ALUSTAVA EHDOTUS VUOKRASOPIMUKSESTA: Lohjan ryhmäpuutarhapalstan vuokrasopimus

ALUSTAVA EHDOTUS VUOKRASOPIMUKSESTA: Lohjan ryhmäpuutarhapalstan vuokrasopimus ALUSTAVA EHDOTUS VUOKRASOPIMUKSESTA: Lohjan ryhmäpuutarhapalstan vuokrasopimus Vuokranantaja Lohjan ryhmäpuutarhayhdistys ry. (myöhemmin yhdistys) nimi henkilötunnus osoite laskutusosoite jos ei sama kuin

Lisätiedot

Laki. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä. Soveltamisala

Laki. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä. Soveltamisala Laki eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Soveltamisala Tässä laissa annetaan eurooppalaisen tilivarojen turvaamismääräysmenettelyn käyttöön

Lisätiedot

Harjavallan kaupunki, Tekninen lautakunta Keskustie 5b,29200 Harjavalta. Urakkamuotona on kokonaishintaurakka.

Harjavallan kaupunki, Tekninen lautakunta Keskustie 5b,29200 Harjavalta. Urakkamuotona on kokonaishintaurakka. HARJAVALLAN KAUPUNKI Tekniset palvelut Keskustie 5b Päiväys Dnro 29200 HARJAVALTA 8.7.2013 URAKKAOHJELMA MULLINMÄENTIE,POROLANOJAN SILLAN RAKENTAMINEN 1 TILAAJA JA RAKENNUTTAJA Nimi: Osoite: Harjavallan

Lisätiedot

Luovutettava toiminta muodostuu Asikkalan kunnan tuottamista vesihuolto ja satamapalveluista.

Luovutettava toiminta muodostuu Asikkalan kunnan tuottamista vesihuolto ja satamapalveluista. SOPIMUS ASIKKALAN VESIHUOLTOLAITOKSEN JA SATAMIEN OMAISUUDEN, VELKOJEN SEKÄ TOIMINNAN LUOVUTTAMISESTA PERUSTETULLE ASIKKALAN VESI JA SATAMA OY:LLE APPORTTINA Osapuolet Luovuttaja Asikkalan kunta (jäljempänä

Lisätiedot

Uudistettu sopimus lääkekustannusten suorakorvausmenettelystä

Uudistettu sopimus lääkekustannusten suorakorvausmenettelystä Uudistettu sopimus lääkekustannusten suorakorvausmenettelystä Kela, Suomen Apteekkariliitto, Helsingin Yliopiston Apteekki ja Itä- Suomen yliopiston apteekki ovat 24.1.2013 allekirjoittaneet uudistetun

Lisätiedot

KUUMA seutu liikelaitos (y tunnus 0127485-5) Kauppakaari 1-3 C 04200 Kerava

KUUMA seutu liikelaitos (y tunnus 0127485-5) Kauppakaari 1-3 C 04200 Kerava 1 SOPIMUS KUUMA -seutu liikelaitos tilaajana ja Oy toimittajana ovat tehneet seuraavan sopimuksen koskien Paikallisen kehittämisen ja lähidemokratian toimintamalli projektia. 1. SOPIJAPUOLET 1.1 Tilaaja:

Lisätiedot

Hoidettaessa sopimussuhteeseen liittyviä asioita yhteydenotot on osoitettava ostoliikennesopimuksessa mainitulle sopijapuolen edustajalle.

Hoidettaessa sopimussuhteeseen liittyviä asioita yhteydenotot on osoitettava ostoliikennesopimuksessa mainitulle sopijapuolen edustajalle. Akaan kaupungin kuljetuksia koskeva tarjouspyyntö 23.1.2015 Liite 4 OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULUKULJETUKSET LINJA-AUTOLLA Nämä ehdot otetaan osaksi erikseen tehtävää ostoliikennesopimusta. Ehtoja noudatetaan

Lisätiedot

HOAY Rautatieläisenkatu 6 00520 HELSINKI puh. 020 7489 451, 020 7489 452 toimisto@hoay.fi www.hoay.fi YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

HOAY Rautatieläisenkatu 6 00520 HELSINKI puh. 020 7489 451, 020 7489 452 toimisto@hoay.fi www.hoay.fi YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT HOAY Rautatieläisenkatu 6 00520 HELSINKI puh. 020 7489 451, 020 7489 452 toimisto@hoay.fi www.hoay.fi YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi, tarkoitus ja toiminta Helsingin opettajien ammattiyhdistys ry:n SÄÄNNÖT

Lisätiedot

Haapaveden kaupunki (jäljempänä kaupunki) PL 40/Tähtelänkuja 1, 866101 Haapavesi Y-tunnus 0184872-4

Haapaveden kaupunki (jäljempänä kaupunki) PL 40/Tähtelänkuja 1, 866101 Haapavesi Y-tunnus 0184872-4 1 TUOTANNOLLISEN TILAN VUOKRASOPIMUS Vuokranantaja: Vuokralainen: Sopimuksen tarkoitus: Haapaveden kaupunki (jäljempänä kaupunki) PL 40/Tähtelänkuja 1, 866101 Haapavesi Y-tunnus 0184872-4 Siparila Oy (jäljempänä

Lisätiedot

HE vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 2711996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maaseutuelinkeinolain 27 :n, porotalouslain 41 a :n ja luontaiselinkeinolain 46 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä

LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n ja Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä 2 (8) Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään tehneet seuraavan luovutuskirjan (jäljempänä

Lisätiedot

SOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON LAITOSHUOLLON JA SIIVOUSPALVELUJEN SIIRTÄMISESTÄ HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRILLE

SOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON LAITOSHUOLLON JA SIIVOUSPALVELUJEN SIIRTÄMISESTÄ HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRILLE SOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON LAITOSHUOLLON JA SIIVOUSPALVELUJEN SIIRTÄMISESTÄ HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRILLE välillä. päivänä kuuta 2017 1 Sopijapuolet Luovuttaja

Lisätiedot

Saunasampo Oy:n toimitusjohtaja Tapio Yli-Kovero puh fax

Saunasampo Oy:n toimitusjohtaja Tapio Yli-Kovero puh fax 1 KORKEIN OIKEUS Asia Kantelija Asiamies Vaatimus Kantelu Turun hovioikeuden tuomiosta Nro 1047, diaarinumero S 03/1096 takaisinsaanti konkurssipesään annettu 7.9.2004, joka on saanut lainvoiman 27.1.2005

Lisätiedot

VÄLIMIESMENETTELYN KESKEYTTÄMINEN...

VÄLIMIESMENETTELYN KESKEYTTÄMINEN... AAVIA OY AAVIA OY:N VÄLIMIESMENETTELYN SÄÄNNÖT 1.1.2016 1 YLEISET... 2 1.1 SÄÄNTÖJEN NOUDATTAMINEN... 2 1.2 TOIMIVALTA... 2 1.3 SOVELLETTAVA LAKI JA MENETTELYN KIELI... 2 1.4 ASIAKIRJOJEN JA VIESTIEN TOIMITTAMINEN...

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009 KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) ALUSTAVA PUITESOPIMUS HOITAJATYÖVOIMAN HANKINNASTA (LUONNOS) SOPIJAOSAPUOLET XXX, jäljempänä Palveluntuottaja Y-tunnus ja Kirkkonummen kunta,, jäljempänä Tilaaja 02401

Lisätiedot

SOPIMUS KAUPPAHINTOJEN TARKISTAMISESTA

SOPIMUS KAUPPAHINTOJEN TARKISTAMISESTA 1/5 SOPIMUS KAUPPAHINTOJEN TARKISTAMISESTA 1. OSAPUOLET 1.1. Helsingin kaupunki, jota edustaa kiinteistölautakunta Y-tunnus 0201256-6 PL 2200, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI (jäljempänä: Kaupunki ) 1.2. SRV

Lisätiedot

1 Sopijapuolet. Juuan rengasvesiosuuskunta. 2 Kaupan kohde

1 Sopijapuolet. Juuan rengasvesiosuuskunta. 2 Kaupan kohde KAUPPAKIRJA LUONNOS 1 Sopijapuolet Myyjä: Ostaja: Juuan kunta Juuan rengasvesiosuuskunta 2 Kaupan kohde Kaupan kohteena on liiketoiminta (vesihuoltotoiminnan liikearvo) ja siihen liittyvä liitteen 1 kartassa

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt

Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt 1 Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt NIMI, TARKOITUS JA TOIMINTA 1 Yhdistyksen nimi on Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Äänekoski ja toiminta-alueena

Lisätiedot

SISÄLLYS ALKUSANAT 5 LYHENTEITÄ 15 1 JOHDANTO 19

SISÄLLYS ALKUSANAT 5 LYHENTEITÄ 15 1 JOHDANTO 19 SISÄLLYS ALKUSANAT 5 LYHENTEITÄ 15 1 JOHDANTO 19 2 MAKSU 23 2.1 Yleistä 23 2.2 Maksusuoritus oikealle taholle 24 2.3 Maksusuorituksen kohdentaminen 29 2.4 Velallisen kohdentamisoikeus ulosotossa 31 2.5

Lisätiedot