OSA 2. URAKOITSIJAN KONKURSSI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OSA 2. URAKOITSIJAN KONKURSSI"

Transkriptio

1 OSA 2. URAKOITSIJAN KONKURSSI T545503

2 MIKÄ ON KONKURSSI KONKURSSIA EDELTÄVÄ VAIHE KONKURSSIIN ASETTAMINEN KONKURSSIMENETTELY KONKURSSIPESÄN OMAISUUDEN REALISOINTI KONKURSSI JA SOPIMUSSUHTEET ERINÄISET OIKEUDET KONKURSSIT JA YSE MUUTA OAMK/OTEK/LSTAN 2

3 MIKÄ ON KONKURSSI MENETTELYTAPA, JOLLA MAKSUKYVYTTÖÄN VELALLISEN VARAT JAETAAN TASAPUOLISESTI VELKOJILLE VELALLINEN MENETTÄÄ TOIMIVALTANSA KONKURSSIVARALLISUUTEEN JA HÄNEN TILALLE TULEE OIKEUDEN MÄÄRÄÄMÄ PESÄNHOITAJA PESÄNHOITAJA VASTAA KONKURSSIPESÄÄN LIITTYVISTÄ ASIOISTA OAMK/OTEK/LSTAN 3

4 MIKÄ ON KONKURSSI JOSKUS VELKOJALLE EI KERRY LAINKAAN JAKO OSUUTTA, JOLLOIN ERILAISTEN VAKUUKSIEN,OMISTUKSENPIDÄTYKSEN JA PIDÄTYSOIKEUDEN MERKITYS KOROSTUU OAMK/OTEK/LSTAN 4

5 KONKURSSILAINSÄÄDÄNTÖÄ KONKURSSILAKI 2004 MUUTOS TUOMIOISTUINKESKEISYYDESTÄ PESÄNHOITAJAKESKEISEEN MENETTELYYN YRITYSSANEERAUSLAKI 1993 VELALLINEN VOI JATKAA LIIKETOIMINTAA JA MAKSAA VELKOJA YRITYSSANEERAUSOHJELMASSA MÄÄRÄTYILLÄ TAVOILLA VELALLINEN HALLITSEE OAMAISUUTTA LAKI VELKOJIEN MAKSUNSAANTIJÄRJETYKSESTÄ 1992 TASAPUOLISUUS, PANTTI JA PIDÄTYSOIKEUDET OAMK/OTEK/LSTAN 5

6 KONKURSSILAINSÄÄDÄNTÖÄ LAKI TAKAISINSAANNISTA 1991 ENNE KONKURSSIA TASAPUOLISUUTTA LOUKKAAVA TAI VELALLISEN OMAISUUTTA VÄHENTÄVÄ TOIMENPIDE VOIDAAN KUMOTA VELKOJA VOI JOUTUA PALAUTTAMAAN MAKSUKYVYTTÖMÄLTÄ VELALLISELTA SAAMANSA SUORITUKSET KONKURSSIPESÄLLE LAISSA SÄÄDETTYJEN EDELLYTYSTEN TÄYTTYESSÄ, VAIKKEI VELKOJA OLISI TEHNYT MITÄÄN MOITITTAVAA MAKSUKYVYTTÖMÄN, MUTTA EI VIELÄ KONKURSSISSA OLEVAN KANSSA ASIOIMINEN SISÄLTÄÄ RISKEJÄ! OAMK/OTEK/LSTAN 6

7 KONKURSSILAINSÄÄDÄNTÖÄ PALKKATURVALAKI 1998 TURVA TYÖSUHTEESTA JOHTUVIA SAATAVIA TYÖNANTAJAN MAKSUKYVYTTÖMYYDEN VARALTA OAMK/OTEK/LSTAN 7

8 KONKURSSIA EDELTÄVÄ VAIHE KONKURSSIN KEHITYS VOI OLLA NOPEA, MUTTA SE TULEE HARVOIN YLLÄTYKSENÄ VIITTEET KONKURSSIIN OVAT ETUKÄTEEN NÄHTÄVISSÄ RAKENNUSALAN SUHDATEET VAIKUTTAVAT KONKURSSIHERKKYYTEEN OAMK/OTEK/LSTAN 8

9 KONKURSSIN UHKA VIMAKSUJEN HITAUS JA SELITTELYT < EI RAHOITUSTA VIIVÄSTYKSET TYÖSUORITUKSISSA < KÄTEISRAHAN PUUTE < EI SAA TAVARAA VELAKSI EPÄTAVALLISET TOIMINTATAVAT, KORKEAT OSTOHINNAT, EPÄTAVALLISEN ALHAINEN URAKKATARJOUS JULKINEN MAKSUHÄIRIÖ VERONPIDÄSTYSTILITYKSET YLIMÄÄRÄISET ENNAKKOPYYNNÖT OAMK/OTEK/LSTAN 9

10 SUUNNITELTU KONKURSSI OMA PÄÄOMA HYVIN PIENI VARALLISUUTTA VAIN RAKENNUSTOIMINNA VÄLTTÄMÄTÄ VAATIMA MÄÄRÄ KAIKKI VOITOT ULOS OSINKOINA VARALLISUUS TOISEEN YHTIÖÖN ENNEN VELKAANTUMSTA OAMK/OTEK/LSTAN 10

11 REAGOINTIMAHDOLLISUUDET LUOTTOKELPOISUUDEN SELVITTÄMINEN VELKAA VASTAAVA PITÄVÄ VAKUUS ENNEN VELAN ANTAMISTA OAMK/OTEK/LSTAN 11

12 KONKURSSIIN ASETTAMINEN VELALLINEN VOIDAAN ASETTAA KONKURSSII JOKO VELALLISEN TAI VELKOJAN KÄRÄJÄOIKEUDELLE TEKEMÄN HAKEMUKSEN JOHDOSTA KONKURSSIHAKEMUSTA KÄSITTELEVÄ TUOMIOISTUIN TEKEE PÄÄTÖKSEN KONKURSSIIN ASETTAMISESTA KONKURSSIN VAIKUTUKSET ALKAVAT PÄÄTÖKSENTEKOHETKELLÄ( PVM,H,MIN) OAMK/OTEK/LSTAN 12

13 KONKURSSIIN ASETTAMINEN VELALLINEN VOI ITSE ARVIOIDA TILANTEEN JA LUOVUTTAA OMAISUUDEN KONKURSSIIN OAMK/OTEK/LSTAN 13

14 VELKOJA ALOITTEINEN KONKURSSI VELALLISTA PIDETÄÄN MAKSUKYVYTTÖMÄNÄ OMALLA ILMOITUKSELLA MAKSUKYVYTTÖMYYSOLETUKSIA VELALLINEN ON LAKKAUTTANUT MAKSUNSA ULOSOTOSSA ON TODETTU VARALLISUUSESTE KUUDEN KUUKAUDEN AIKAN ENNEN KONKURSSIHAKEMUSTA LIIKETOIMINNASTAAN KIRJANPITOVELVOLLINEN EI OLE MAKSANUT VELKOJAN SELVÄÄ JA RIIDATONTA SAATAVAA VIIKON KULUESSA KEHOTUKSEN SAATUAAN OAMK/OTEK/LSTAN 14

15 VELKOJA ALOITTEINEN KONKURSSI VELKOJA VOI HAKEA VELALLISEN ASETTAMISTA KONKURSSIIN LAIVOIMAISEN TUOMION PERUSTEELLA KONKURSSIIN HAKEMINEN ESTYY, MIKÄLI VELKOJALLA ON TURVAAVA VAKUUS OAMK/OTEK/LSTAN 15

16 KONKURSSIN VAIKUTUKSET VELALLINEN MENETTÄÄ OIKEUDEN MÄÄRÄTÄ KONKURSSIPESÄÄN KUULUVASTA OMAISUUDESTA VELALLISEN HALLINNOLLE JÄÄ PUHEVALLAN KÄYTTÖ, MUTTA SE EI VOI ASIOIDA ULKOPUOLISTEN KANSSA KONKURSSIPESÄÄ EI SIDO OIKEUSTOIMI, JONKA VELALINEN TEKEE KONKURSSIPESÄÄN KUULUVASTA OMAISUUDESTA, PITSI, JOS TOINEN OSAPUOLI OLI VILPITÖMÄSSÄ MIELESSÄ ( EI TIENNYT, JA EI VOINUTTIETÄÄ). TUOLLOIN KONKURSSIPESÄ VOI PERUUTTAA OIKEUSTOIMEN JA MAKSAA KUSTANNUKSET OAMK/OTEK/LSTAN 16

17 KONKURSSIN VAIKUTUKSET MIKÄLI MAKSU SUORITETAAN ENNEN KONKURSSIN KUULUTTAMISTA, NIIN OLETUS ON ETTÄ MAKSUN SUIORITTAJA ON VILPITTÖMÄSSÄ MIELESSÄ, JA MAKSU ON PÄTEVÄ MIKÄLI MAKSU SUORITETAAN KONKURSSIN KUULUTTAMISEN JÄLKEEN, NIIN MAKSAJAN EI OLETETA OLLEEN VILPITTÖMÄSSÄ MIELESSÄ, JOLLOIN MAKSU ON PÄTEMÄTÖN OAMK/OTEK/LSTAN 17

18 KONKURSSIN VAIKUTUKSET VILPITTÖMÄN MIELEN SUOJAAN VETOAMINEN EI YLEENSÄ TOIMI RAKENTAMISESSA KONKURSSIPESÄN OMAISUUTEEN EI VOI KOHDISTAA ULOSOTTOTOIMIA KONKURSSI EI VAIKUTA PANTIN ALAISEEN OMAISUUTEEN OAMK/OTEK/LSTAN 18

19 KONKURSSIMENETTELY PESÄLUETTELO KONKURSSIPESÄÄN KUULUVA OMAISUUS KONKURSSIN RAUKEAMINEN JULKISSELVITYS KONKURSSIPESÄN MASSAVELAT SAATAVIEN VALVOMINEN JAKOLUETTELO SAATAVIEN VAHVISTAMINENJA RIITAUTTAMINEN VELKOJEN MAKSUJÄRJESTYS OAMK/OTEK/LSTAN 19

20 OAMK/OTEK/LSTAN 20

21 KONKURSSIMENETTELY OIKEUS KÄYTTÄÄ VELKOJIEN VALTAA ON NIILLÄ VELKOJILLA, JOILLA ON KONKURSSISAATAVA VELALISELTA VALVONTAPÄIVÄN JÄLKEEN VELKOJAN OIKEUS ON VAIN SAATAVANSA VALVONEILLA VELKOJILLA, PANTTIVELKOJILLA SEKÄ NIILLÄ VELKOJILLA, JOTKA VOIDAAN OTTAA MUUTOIN HUOMIOON JAKOLUETTELOSSA OAMK/OTEK/LSTAN 21

22 KONKURSSIMENETTELY KUULEMINEN KÄRÄJÄOIKEUDESSA ENNEN PESÄNHOITAJAN MÄÄRÄÄMISTÄ: SUURIMMAT VELKOJAT, ESITEYY PESÄNHOITAJA,.. VOIDAAN MÄÄRÄTÄ TILAPÄINEN PESÄNHOITAJA, VARSINAINEN PESÄNHOITAJA KEHDEN VIIKON KULUESSA KONKURSSIIN ASETTAMISESTA PESÄNHOITAJALLA LAAJAT VALTAOIKEUDET TIEDONSAANTI PANKKITILEISTÄ, MAKSULIIKENTEESTÄ,RAHOITUKSESTA,VARALLISUUDESTA, VEROTUKSESTA, YM TALOUDELLISTA ASEMAA KOSKEVISTA SEIKOISTA OAMK/OTEK/LSTAN 22

23 KONKURSSIMENETTELY PESÄLUETTELO PESÄNHOITAJA LAATII VAROISTA JA VELOISTA LUETTELON OMAISUUS RIITÄVÄSTI YKSILÖITYNÄ VELAT JA MUUT SITOUMUKSET TIIVISTELMÄ VELALLISEN TALOUDELLISESTA TILANTEESTA LAADITTAVA KAHDEN KUUKAUDEN KULUESSA KONKURSSIAN ALKAMISESTA TOIMITETAAN VELLLISELLE JA SUURIMMILLE VELKOJILLE SEKÄ PYYNNÖTA MUILLEKIN VELKOJILLE OAMK/OTEK/LSTAN 23

24 KONKURSSIMENETTELY VELALLISSELVITYS KAHDEN KUUKAUDEN KULUESSA KONKURSSIN ALKAMISESTA VELALLISEN OMISTUS JA KONSERNISUHTEET KONKURSSIN PÄÄASIALLISET SYYT MITEN VELALLISEN KIRJANPITO ON HOIDETTU MAHDOLLISTEN VÄLIKÄSIEN KÄYTTÖ VELALLISEN TOIMINNAN JOHTAMISESSA VELALLISEN LÄHEISILLE MAKSAMAT MAKSUT SEKÄ YTKSITYISOTOT MUUT MERKITTÄVÄT HAVAINNOT TILINTARKASTUKSEN TARVE OAMK/OTEK/LSTAN 24

25 KONKURSSIMENETTELY VELALLISSELVITYS SYYTTÄJÄLLE, VELALLISELLE, SUURIMMILLE VELKOJILLE JA PYYNNÖSTÄ MUILLEKIN VELKOJILLE VELKOJAT VOIVAT PÄÄTTÄÄ VELALLISEN TILIEN JA TOIMINNA ERITYISTARKASTUKSESTA OAMK/OTEK/LSTAN 25

26 OAMK/OTEK/LSTAN 26

27 KONKURSSIMENETTELY KONKURSSIPESÄÄN KUULUVA OMAISUUS OMAISUUS, JOKA VELALLISELLA OLI KONKURSSIN ALKAESSA, JA JONKA VELALLINEN SAA ENNEN KONKURSSIN PÄÄTTYMISTÄ LUONNOLLISEN HENKILÖN KONKURSSIPEÄÄN EI KULU HÄNEN KONKURSSIN JÄLKEEN SAAMANSA OMAISUUS TAI ANSAITSEMANSA TULO ( esim. YKSITYISENÄ ELINKEINOHARJOITTAJANA TOIMINUT URAKOITSIJA) KONKURSSIPEAÄÄN KUULUU OMAISUUS, JOKA SAADAAN TAKAISINSAANNILLA TAI SAADAAN TAKAISIN MUUTOIN OAMK/OTEK/LSTAN 27

28 KONKURSSIMENETTELY KONKURSSIPESÄÄN KUULUVA OMAISUUS KONKURSSIPESÄÄN EI KUULU OMAISUUS, JOTA EI VOIDA ULOSMITATA VELALLISEN HALLINNASSA OLEVA SIVULLISEN OMAISUUS YKSILÖITÄVÄT VUOKRAKONEET EROTETTAVISSA OLEVA, PÄTEVÄSTI MYYTY OMAISUUS OAMK/OTEK/LSTAN 28

29 KONKURSSIMENETTELY PESÄLUETTELO VELALLISEN ON ALLEKIRJOITUKSELLAAN VAHVISTETTAVA PESÄLUETTELO OIKEAKSI, HUOMAUTUKSIN TAI ILMAN HUOMAUTUKSIA OIKEUSVOI VAATIA VELALLISTA VANNOMAAN PESÄLUETTELO OIKEAKSI OIKEUDESSA KONKURSSIN JATKAMISEEN EI VAIKUTA VELALLISEN PESÄLUETTELON VAHVISTAMATTA JÄTTÄMINEN OAMK/OTEK/LSTAN 29

30 KONKURSSIMENETTELY KONKURSSIN RAUKEAMINEN KONKURSSI RAUKEAA VAROJEN PUUTTEESEEN, JOS PESÄN VARAT EIVÄT RIITÄ KONKURSSIMENETTELYYN, EIKÄ KUKAAN VELKOJISTA OTA VASTATTAVAKSEEN KONKURSSIN KUSTANNUKSIA KONKURSSI EI RAUKEA, JOS SE MÄÄRÄTÄÄN JATKUMAAN JULKISSELVITYKSELLÄ ESITYKSEN RAUKEAMISESTA TEKEE PESÄNHOITAJA, VELKOJA, VELALLINEN TAI KONKURSSIASIAMIES KONKURSSINN RAUKEAMINEN TARKOITTAA, ETTÄ KONKURSSIASIAA EI ENÄÄ KÄSITELLÄ, EIKÄ KUKAAN VELKOJISTA SAA MITÄÄN JAKO OSUUKSIA KONKURSSISSA OAMK/OTEK/LSTAN 30

31 KONKURSSIMENETTELY JULKISSELVITYS KÄRÄJÄOIKEUS VOI MÄÄRÄTÄ KONKURSSIASIAMIEHEN ESITYKSESTÄ, ETTÄ KONKURSSI JATKUU JULKISSELVITYKSENÄ, JOS SITÄ VOIDAAN PITÄÄ PERUSTELTUNA PESÄN VAROJEN VÄHÄISYYDEN, ILMAANTUNEIDEN SELVITYSTARPEIDEN TAI MUIDEN SYIDEN VUOKSI JULKISSELVITYKSESSÄ PESÄNHOITAJAN MÄÄRÄYS JA PÄÄTÖSVALTA LAKKAAVAT, JA TILALLE ASTUU KONKURSSIASIAMIEHEN MÄÄRÄÄMÄ JULKISSELVITTÄJÄ OAMK/OTEK/LSTAN 31

32 KONKURSSIMENETTELY KONKURSSIPESÄN MASSAVELAT KONKURSIPESÄN VELAT JAKAANTUVAT KAHTEEN RYHMÄÄN: VALVOTTAVAT VELAT: MAKSETAAN TASAPUOLISESTI SÄÄDETYSSÄ JÄRJESTYKSESSÄ MASSAVELAT: MAKSETAAN KONKURSSIPRESÄN VAROISTA PÄÄLTÄ ENNEN VALVOTTAVIA VELKOJA ( ETUOIKEUTETTUJA) MASSAVELAT JOHTUVAT JOKO KONKURSSISTA TAI PERUSTUVAT KONKURSSIPESÄN TEKEMÄÄN SITOUMUKSEEN TAI PERUSTUVAT LAKIIN MASSAVELAT MAKSETAAN SITÄ MUKAAN KUIN NE ERÄÄNTYVAT KONKURSSIPESÄN VAROISTA OAMK/OTEK/LSTAN 32

33 KONKURSSIMENETTELY KONKURSSIPESÄN MASSAVELAT KONKURSSIPESÄMENETTELY OIKEUDENKÄYNTIMAKSUT PESÄNHOITAJAN PALKKIO KONKURSSIPESÄN HOIDOSTA AIHEUTUNEET KUSTANNUKSET KONKURSSIPESÄN SITOUMUS MIKÄ TAHANSA VASTUU, MIHIN PESÄ ON SITOUTUNUT, VUOKRASOPIMUKSET, VAKUUTUKSET, TOIMEKSIANTOSOPIMUKSET OAMK/OTEK/LSTAN 33

34 KONKURSSIMENETTELY SAATAVIEN VALVONTA PESÄNHOITAJA MÄÄRÄÄ VALVONTAPÄIVÄN, MIHIN MENNESSÄ VELKOJAN ON VIIMEISTÄÄN VALVOTTAVA SAATAVANSA VALVONTAKIRJELMÄ PESÄNHOITAJALLE TAI TUMIOISTUIMELLE OAMK/OTEK/LSTAN 34

35 KONKURSSIMENETTELY SAATAVIEN VALVONTA JOS SAATAVAN PERUSTEESTA JA MÄÄRÄSTÄ EI OLE EPÄSELVYYTTÄ, VOI PESÄNHOITAJA OTTAA KONKURSSISAATAVA HUOMIOON JAKOEHDOTUKSESSAAN, ILMOITUS ENNEN VALVONTAPÄIVÄÄ VELKOJALLE PALKKATURVA KATSOTAAN VALVOTUKSI SAATAVAKSI OAMK/OTEK/LSTAN 35

36 KONKURSSIMENETTELY VALVONTAKIRJELMÄ SAATAVAN PÄÄOMA, KORKO KONKURSSIN ALKAMISEENSAAKKA, KONKURSSIN ALKAMISEN JÄLKEINEN KORKO, MUUT VIIVÄSTYSSEURAAMUKSET SAATAVAN PERUSTE YKSILÖITYNÄ KORON PERUSTE ETUOIKEUSVAATIMUS PANTTIOIKEUS VELKOJAN TIEDOT OAMK/OTEK/LSTAN 36

37 KONKURSSIMENETTELY VALVONTA PESÄNHOITA TARKASTAA VALVOTTUJEN SAATAVEN AIHEELLISUUDEN JA NIIDEN MAHDOLLISEN ETUOIKEUDEN VELKIOJA VOI TÄYDENTÄÄ VAATIMUSTAAN VALVONTAPAIVÄN JALKEEN ( EI UUSIA TAI LISÄVAATIMUKSIA) JÄLKIVALVONTA MAKSULLINEN EUROA MAKSUTON, MIKÄLI: PERUSTUU TAKAISINSAANTIIN EI OLLUT TIEDOSSA ENNEN VALVONTAPÄIVÄÄ OAMK/OTEK/LSTAN 37

38 KONKURSSIMENETTELY JÄLKIVALVONTA JOS JAKOLUETTELOON TULEE VALVONNAN TOIMITTAMISEN JÄLKEEN ILMI UUSI SAATAVA, TULEE PESÄNHOITAJAN OIKAISTA JAKOLUETTELOEHDOTUS JAKOLUETTELON VAHVISTAMISEN JÄLKEEN JÄLKIVALVONTAA EI ENÄÄN OTETA HUOMIOON, VAAN VELKOJAN OIKEUS ON SILLOIN MENETETTY OAMK/OTEK/LSTAN 38

39 KONKURSSIMENETTELY JAKOLUETTELOEHDOTUS PESÄNHOITAJA LAATII EHDOTUKSEN KAHDEN KUUKAUDEN KULUESSA SIITÄ, MITEN PESÄN VARAT JAETAAN VELKOJIEN KESKEN VELKOJAT VOIVAT ESITTÄÄ LAUSUMANSA EHDOTUKSEEN KUUKAUDEN KULUESSA OAMK/OTEK/LSTAN 39

40 KONKURSSIMENETTELY SAATAVIEN RIITAUTTAMINEN OIKEUS VELKOJILLA, VELALLISELLA JA PESÄNHOITJALLA KUUKAUDEN KULUESA EHDOTUKSESTA TILAISUUS LAUSUA RIITAUTUS JA ESITTÄÄ SELVITYKSIA VAATIMUKSEN TUEKSI PESÄNHOITASJA VIOI RIITAUTTAA VAHVISTAMISEEN SAAKKA PESÄNHOITAJAN VELVOLLISUUS ON EDISTÄÄ RIITSAISUUKSIEN RATKAISEMISTA SOVINNOLLISESTI KÄRÄJÄOIKEUS TUTKII RIITAUTUKSET JA MUUT VALVONTOJA KOSKEVAT ERIMIELISYYDET JA PÄÄTÄÄ ASIASSA OAMK/OTEK/LSTAN 40

41 KONKURSSIMENETTELY SAATAVIEN VAHVISTAMINEN HYVÄKSYTTY SAATAVA ON SELLAINEN JOTA EI OLE RIITAUTETTU TAI JOTA VASTAAN ESITETYSTÄ RIITAUTUKSESTA ON LUOVUTTU RIITAUTETUN SAATAVAN JAKO OSUUS RIIPPUU OIKEUDEN ANTAMAN RATKAISUN MUKAISESTI PESÄNHOITAJA LAATII PESÄNHOITAJAN JAKOLUETTELON RIITAUTSTE, LAUSUMIEN JA TARPEELLISTEN TARKISTUSTEN PERUSTEELLA OAMK/OTEK/LSTAN 41

42 KONKURSSIMENETTELY SAATAVIEN VAHVISTAMINEN JAKOLUETTELO KÄRÄJÄOIKEUDEN VAHVISTETTAVAKSI VIIMEISTÄÄN KOLMEN KUUKAUDEN KULUESSA JAKOLUETTELOEHDOTUKSEN VALMISTUMISESTA JAKOLUETTELO TOIMITETAN RIITAUTTANEILLE, VELALLISELLE SEKÄ PYYTÄNEILLE VELKOJILLE OAMK/OTEK/LSTAN 42

43 KONKURSSIMENETTELY SAATAVIEN VAHVISTAMINEN KÄRÄJÄOIKEUS VAHVISTAA JAKOLUETTELON, JA MÄÄRÄÄ MILLE SAATAVILLE JAKO OSUUTTA MAKSETAAN ( VASTAA AIKAISEMPAA KONKURSSITUOMIOTA) OAMK/OTEK/LSTAN 43

44 KONKURSSIMENETTELY VELKOJEN MAKSUJÄRJESTYS SELKEÄ ETUOIKEUSJÄRJESTELMÄ MASSAVELAT PANTTI JA PIDÄTYSOIKEUS YRITYSKIINNITYKSET 50% MUUT KONKURSSISAAMISET YHTÄLÄISELLÄ OIKEUDELLA VIIMESIJAISET SAATAVAT: KONKURSSIN ALKAMISEN JÄLKEISELTÄ AJAKLA KORKO, MUUT LAINASAATAVAT, JOILLA ON MUITA HUONOMPI ETUOIKEUS LAHJALUPAUKSET OAMK/OTEK/LSTAN 44

45 KONKURSSIMENETTELY VELKOJEN MAKSUJÄRJESTYS MUUTOKSENHAKU SE, JONKA RIITAUTUS ON RATKAISTU LAUSUMAN VASTAISESTI TAI PESÄNHOITAJA, JOS JAKOLUETTELO ON VAHVISTETTU VASTOIN PESÄNHOITAJAN EHDOTUSTA JOS JAKOLUETTELOA MUUTETAAN MUUTOKSENHAUN PERUSTEELLE, MUUTOS KOSKEE KAIKKIA VELKOJIA OAMK/OTEK/LSTAN 45

46 KONKURSSIPESÄN OMAISUUDEN REALISOINTI OMAISUUDEN REALISOINTI PANTTIOMAISUUDEN REALISOINTI OAMK/OTEK/LSTAN 46

47 KONKURSSIPESÄN OMAISUUDEN REALISOINTI OMAISUUDEN REALISOINTI KONKURSSIPESÄÄN KUULUVA OMAISUUS MUUTETAAN RAHAKSI PESÄN KANNALTA EDULLISIMMALLA TAVALLA NIIN, ETTÄ SIITÄ SAADAAN MAHDOLLISIMMAN HYVÄ MYYNTITULO OAMK/OTEK/LSTAN 47

48 KONKURSSIPESÄN OMAISUUDEN REALISOINTI PANTIN REALISOINTI VELKOJA SAA PANTIN ARVOON SAAKKA SAATAVANSA PANTINHALTIJA SAA PÄÄSÄÄNTÖISESTI KÄYTTÄÄ PANTTIOIKEUTEEN PERUSTUVIA RAHAKSIMUUNTO OIKEUKSIAAN JA OTTAA SAATAVANSA KAUPPAHINNASTA KONKURSSIN SITÄ ESTÄMÄTTÄ VELKOJAN TULEE ILMOITTAA PESÄNHOITAJALLE MYYNTITAPA, MYYNNIN AIKA JA PAIKKA TILITYS JA MAHDOLLINEN YLIJÄÄMÄ KONKURSSIPESÄLLE PESÄ VOI LYKÄTÄ PANTIN MYYNTIÄ ENINTÄÄN KAKSI KUUKAUTTA OAMK/OTEK/LSTAN 48

49 KONKURSSIPESÄN OMAISUUDEN REALISOINTI PANTIN REALISOINTI PANTTIOMAISUUDEN TUOTTO KONKURSSIN AJALTA KUULUU PANTINHALTIJALLE PANTTIMAISUUDEN HOITAJA SAA KORVAUKSEN HOIDOSTA AIHEUTUNEISTA VÄLITTÖMISTÄ KUSTANNUKSISTA KONKURSSIPESÄ SAA MYYDA PANTINALAISTA OMAISUUTTA VAIN PANTINHALTIJAN SUOSTUMUKSELLA TAI TUOMIOISTUIMEN LUVALLA OAMK/OTEK/LSTAN 49

50 KONKURSSI JA SOPIMUSSUHTEET VELALLISELLA ON TAVALLISESTI LUKUISIA SOPIMUSSUHTEITA KONKURSSIIN ASETETTAESSA VELALLISEN MAHDOLLISUUTTA SOPIA VELKOJAN KANSSA TOISTEN VAHINGOKSI RAJOITETAAN KONKURSSISSA OAMK/OTEK/LSTAN 50

51 KONKURSSI JA SOPIMUSSUHTEET KONKURSSISSA YRITYKSEN OMISTAJAT MENETTÄVÄT TOIMIVALTANSA YHTIÖN TOIMINTAAN, JOLLOIN TYTTÄRYHTIÖ MUUTTUU ITSENÄISEKSI SUHTEESSA EMOYHTIÖÖN EMOYHTIÖN KONKURSSISSA TYTÄRYHTIÖT KUULUVAT KONKURSSIPESÄÄN TYÖANTAJAN KONKURSSISSA IRTISANOMISAIKA ON 14 VRK, JOLTA AJALTA PESÄ MAKSAA PALKAN OAMK/OTEK/LSTAN 51

52 KONKURSSI JA SOPIMUSSUHTEET KONKURSSIPESÄN SITOUTUMINEN SOPIMUSSUHTEESEEN MIKÄLI VELALLINEN EI OLE KONKURSSIN ALKAESSA TÄYTTÄNYT SOPIMUSTA, TULEE SOPIJAPUOLEN VAATIA ILMOITUSTA KONKURSSIPESÄLTÄ, AIKOOKO SE SITOUTUA SOPIMUKSEEN. MIKÄLI KONKURSSIPESÄ SITOUTUU SOPIMUKSEEN JA TOIMITTAA HYVÄKSYTTÄVÄN VAKUUDEN SOPIMUKSEN TÄYTTÄMISESTÄ, NIIN SOPIJAPUOLI EI VOI PURKAA SOPIMUSTA (POIKKEUKSIA) MUUSSA TAPAUKSESSA SOPIMUS VOIDAAN PURKAA KONKURSSIPESÄLLÄ ON OIKEUS PÄÄTTÄÄ, MITA SOPIMUKSIA SE HALUAA PITÄÄ VOIMASSA OAMK/OTEK/LSTAN 52

53 KONKURSSI JA SOPIMUSSUHTEET TAKAISINSAANTIRISKIT PÄTEVÄ OIKEUSTOIMI SAATTAA MUUTTUA TEHOTTOMAKSI TAKAISISAANTISÄÄNNÖSTÖN PERUSTEELLA, MIKÄLI OSAPUOLI SITTEMMIN JOUTUU KONKURSSIIN ESTETÄÄN YHDEN VELKOJAN HYÖTYMINEN MUIDEN KUSTANNUKSELLA Esim. VELAN MAKSU VIIMEISEN KOLMEN KUUKAUDEN AIKANA PERÄYTYY, JOS MAKSU ON KONKURSSIPESÄN VAROIHIN NÄHDEN HUOMATTAVA OAMK/OTEK/LSTAN 53

54 KONKURSSI JA SOPIMUSSUHTEET RIKOSOIKEUDELLISIA NÄKÖKOHTIA VELALLINEN VOI RYHTYÄ ERILAISIIN TOIMENPITEISIIN VÄLTTÄÄKSEEN OMAISUUTENSA JOUTUMISEN KONKURSSIMENETTELYN ALAISEKSI VELALLISEN EPÄREHELLISYYS (ENNEN KONKURSSIA) VELALLISEN PETOS ( KONKURSSIN JÄLKEEN) EPÄTAVALLISIA TOIMENPITEITÄ SAMA HENKILÖSTÖ JA KALUSTO JATKAA TOISELLA NIMELLÄ NIMI PYSYY SAMANA, MUTTA Y TUNNUS MUUTTUU ERILAISA YRITYSJÄRJESTELYJÄ OAMK/OTEK/LSTAN 54

55 ERINÄISET OIKEUDET PANTTI JA PIDÄTYSOIKEUS KÄTEISPANTTI KIINTEISTÖKIINNITYS YRITYSKIINNITYS PIDÄTYSOIKEUS (VRT. KÄTEISPANTTI) OAMK/OTEK/LSTAN 55

56 ERINÄISET OIKEUDET PANTTI JA PIDÄTYSOIKEUS PANTINHALTIJALLA ON ILMOITUSVELVOLLISUUS KONKURSSIPESÄÄN NÄHDEN VAATIMUS VIIMEISTÄÄN VALVONTAPÄIVÄNÄ, JA HYVISSÄ AJOIN ENNEN RYHTYMISTA TOIMENPITEISIIN PANTINMUUTTAMISEKSI RAHAKSI MIKÄLI ILMOITUS VALVONTAPÄIVÄN JÄLKEEN, JÄLKIVALVONTAMAKSU EUROA OAMK/OTEK/LSTAN 56

57 ERINÄISET OIKEUDET EROTTAMISOIKEUS SIVULLISEN OMAISUUS EROTETTAVISSA OLEVA SIVULLISEN OMAISUUS EI KUULU KONKURSSIPESÄÄN KONKURSSIPESÄÄN JÄÄ OMAISUUS, JOTA EI VOIDA EROTTAA VELALLISEN OMAISUUDESTA KONKURSSIPESÄÄN JÄÄ SE OMAISUUS, JONKA VÄITETÄÄN KUULUVAN SIVULLISELLE JA SIVULLISEN ASEMA EI VASTAA TOSIASIALLISTA SISÄLTÖÄ JA TARKOITUSTA OAMK/OTEK/LSTAN 57

58 ERINÄISET OIKEUDET OMISTUKSENPIDÄTYS JA TAKAISINOTTOOIKEUS OMISTUKSENPIDÄTYSEHTO TAI TAKAISINOTTOEHTO PITÄÄ SOPIA ENNEN KUIN OMAISUUDEN HALLINTA ON SIIRTYNYT VELALLISELLE EHTO ON TEHOTON, JOS VELALLISELLA ON OIKEUS LUOVUTTAA OMAISUUS EDELLEEN, KIINNITTÄÄ SE RAKENNUKSEEN TAI MÄÄRÄTÄOMAISUUDESTA OMISTAJAN TAVOIN OAMK/OTEK/LSTAN 58

59 ERINÄISET OIKEUDET OMISTUKSENPIDÄTYS JA TAKAISINOTTOOIKEUS MYYJÄ JA SITTEMMIN KONKURSSIIN JOUTUNUT URAKOITSIJA OVAT SOPINEET RAKENNUSMATERIAALIN KAUPAASTA SITEN, ETTÄ OMISTUSOIKEUS SIIRTYY VASTA KUN KAUPPAHINTA ON MAKSETTU OMISTUKSENPIDÄTYSOIKEUS PÄTEVÄ JOS TAVARAN KÄYTTÖ ON KIELLETTY ENNEN MAKSUA, JA SE ON EROTETTAVISSA MUUSTA OMAISUUDESTA SOVELTUU LÄHINNÄ KÄYTTÖOMAISUUTEEN, JOKA EI OLE TARKOITETTU LIITETTÄVÄKSI TAI KIINNITETTÄVÄKSI MIHINKÄÄN OAMK/OTEK/LSTAN 59

60 ERINÄISET OIKEUDET OMISTUKSENPIDÄTYS JA TAKAISINOTTOOIKEUS KONKURSSIPESÄ VOI LUNASTAA OMAISUUDEN MAKSAMALLA LUPUT KAUPPASUMMASTA ILMAN KORKOJA JA VIIVÄSTYSSEURAAMUKSIA MYYJÄLLÄ ON OIKEUS VAATIA OMISTUKSENPIDÄTYSEHTOON TAI TAKAISOTTOEHTOON PERUSTUVAA TAKAISINOTTOA JA TILITYKSEN TOIMITTAMISTA OAMK/OTEK/LSTAN 60

61 ERINÄISET OIKEUDET TAKAUS VELKOJALLA ON OIKEUS VALVOA VELALLISELTA SAATAVA SEN SUURUISENAKUIN SE OLI KONKURSSIN ALKAESSA OTTAMATTA HUOMIOON TAKAAJALTA SAAMAANSA SUORITUSTA ( ELLEI KYSYMYKSESSÄ OLE KOKONAISSUORITUS ENNEN VALVONTAPÄIVÄÄ) JOS TAKAAJA ON KONKURSSIN ALETTUA TEHNYT VELKOJALLE SUORITUKSEN, HÄN SAA JAKO OSUUTTA TÄMÄN MAKSUN PERUSTEELLA SYNTYNEELLÄ TAKAUTUMISSATAVALLEEN VASTA SITTEN KUN VELKOJA ON SAANUT SUORITUKSEN KOKO SILLE PÄÄVELALLLE, JOSTA TAKAAJA ON VASTUUSSA OAMK/OTEK/LSTAN 61

62 ERINÄISET OIKEUDET KUITTAUSOIKEUS RAKENNUSURAKAN OSALUOLILLA ON USEIN KESKINÄISIÄ SAATAVIA JA VASTASAATAVIA, JOIDEN OSALTA KUITTAUSOIKEUS ON ERILAINEN KUIN MUISSA SAAMISSSUHTEISSA PÄÄSÄÄNTÖ: VELKOJA SAA KÄYTTÄÄ KONKURSSISAATAVANSA KUITTAUKSEEN SITÄ VELKAA, JOKA HÄNELLÄ ON VELALLISELLE KONKURSSIN ALKAESSA, KUITTAUSOIKEUS ON SIINÄKIN TAPAUKSESSA, ETTÄ VELKA TAI SAATAVA EI OLE VIELÄ ERÄÄNTYNYT OAMK/OTEK/LSTAN 62

63 ERINÄISET OIKEUDET KUITTAUSOIKEUS KUITTAUSOIKEUDEN HALTIJAN TULEE ESITTÄÄ PESÄNHOITAJALLE VASTAAVAT TIEDOT KUIN VALVONTAKIRJELMÄSSÄ VIIMEISTÄÄN VALVONTAPÄIVÄNÄ ) MUUTOIN NS. JÄLKIVALVONTAMAKSI 1 % (MIN 600 MAX 6000 EUROA) KUITTAUKSEEN EI SAA KÄYTTÄÄ SSATAVIA, JOIDEN PERUSTELLA VELKOJALLA EI OLE OIKEUTTA SAADA SUORITUSTA KONKURSSIPESÄSTÄ VIIMESIJAINEN SAATAVA EI TUOTA KUITTAUSOIKEUTTA OAMK/OTEK/LSTAN 63

64 ERINÄISET OIKEUDET KUITTAUSOIKEUS TAKAISINSAANTILIITNNÄISTEN KUITTAUSKIELTOJEN TARKOITUKSENA ON ESTÄÄ SELLAISA JÄRJESTELYJÄ, JOILLA HANKKIUDUTTAISIIN KUITTAUSTILANTEISIIN JA SAAVUTETTAISIIN ETUA MUIHIN VELKOJIIN NÄHDEN PÄÄURAKOITSIJALLA TAI TILAAJALLA ON KUITTAUSOIKEUS MAKSAMIINSA ALIURAKOITSIJAN PALKKOIHIN, MIKÄLI MAKSUVELVOLLISUUS ON SYNTYNYT ENNEN KONKURSSIA OAMK/OTEK/LSTAN 64

65 KONKURSSIT JA YSE YSE 79 MUKAAN TILAAJALLA ON OIKEUS PURKAA SOPIMUS, JOS URAKOITSIJA ASETEAAN KONKURSSIIN, VASTAAVASTI URAKOITSIJALLA ON YSE 84 OIKEUS PURKAA SOPIMUS TILAAJAN KONKURSSIN JOHDOSTA TILAAJA UARKOITSIJA KÄSITTEITÄ SOVELLETAAN MYÖS PÄÄURAKOITSIJA ALIURAKOITSIJA SUHTEESSA KONKURSSILAIN MUKAISESTI URAKKASOPIMUSTA EI OLE LUPA PURKAA, MIKÄLI KONKURSSIPESÄ SITOUTUU URAKAN LOPPUUN SUORITTAMISEEN JA ASETTAA TARVITTAVAN VAKUUDEN OAMK/OTEK/LSTAN 65

66 KONKURSSIT JA YSE RAKENNUSTÖMAALLA URAKKASOPIMUKSET MUODOSTAVAT USEIN KETJUN ( PÄÄURAKOITSIJA ALURAKOITSIJA ALIURAKOITSIJA ) KUN KESKIMÄINEN KONKURSSIIN, SOPIMUSSUHTEET YLÖSPÄIN JA ALASPÄIN SOPIMUKSET OVAT ERILLISIÄ, VAIKKA KUULUVAT SAMAAN KETJUUN USEIN KETJU LYHENEE KONKURSSIIN MENNEEN LENKIN OSALLA ) ALIURAKOITSIJAN ALIURAKOITSIJA SIIRTYY PÄÄURAKOITSIJAN ALAIURAKOITSIJAKSI SOPIMUSTEN PURKAUTUMISEN JÄLKEEN OAMK/OTEK/LSTAN 66

67 KONKURSSIT JA YSE NORMAALITAPAUKSESSA URAKOITSIJAN KONKURSSIPESÄ EI OTA MUUTA KUIN AIVAN LOPPUVAIHEESSA OLEVAN URAKKASOPIMUKSEN JATKAAKSEEN, JOTEN YLEISESTI SEURAUKSENA ON URAKKASOPIMUKSEN PURKAMINEN SOPIMUKSEN PURKAMISEN JÄLKEEN TILAAJLLA ON OIKEUS OTTAA TYÖMA AHALTUUNSA SILLÄ OLEVINE RAKENNUKSINEEN JA RAKENNUSTAVAROINEEN OAMK/OTEK/LSTAN 67

68 KONKURSSIT JA YSE TILAAJAN TULEE SUORITTAA KONKURSSIPESÄLLE KÄYPÄ KORVAUS PESÄN OMAISUUDEN KÄYTÖSTÄ KONKURSSIPEÄ ON VELVOLLINEN MYÖTÄVAIKUTTAMAAN SIIHEN ETTÄ TILAAJA SAA HALTUUNSA URAKOITSIJAN LAATIMAT SUUNNITELMAT JA URAKKASUORITUSTA KOSKEVAT SOPIMUKSET KUN RAKENNUSTYÖ SUORITETAAN LOPPUUN, ON URAKOITSIJAN HYVÄKSI LASKETTAVA SUORITETTUA TYÖTA VASTAAVA KORVAUS, JOSTA VÄHENNETÄÄN TYÖN LOPPUUN SAATTAMISESTA AIHEUTUVAT KUSTANNUKSET, PURKAMISESTA AIHEUTUVAT VAHINGOT JA VIIVÄSTYSSAKOT TILILISUHTEET JÄRJESTETÄÄN LOPULLISESTI, KUN RAKENNUSTYÖ ON VALMISTUNUT OAMK/OTEK/LSTAN 68

69 KONKURSSIT JA YSE KUN TILAAJA ON SAANUT TIEDON URAKOITSIJAN KONKURSSISTATULEE URAKOITSIJALLE MENEVÄT MAKSUERÄT JA MUUT MAKSUT JÄÄDYTTÄÄ (PIDÄTTÄMISOIKEUS YSE 83,3 ) KOSKEE JO ERÄÄNTYNEITÄ MAKSUJA KUITTAUS LOPPUSELVITYKSESSÄ OAMK/OTEK/LSTAN 69

70 KATSELMUS YSE Työmaan haltuunotto sekä tavaran ja välineiden käytön korvaaminen tilaaja tai takaaja ottaa työmaan haltuun kaikkine tavaroineen ja välineineen oikeus käyttää em. työn jatkamiseen tarvittaessa käypä korvaus OAMK/OTEK/LSTAN 70

71 KATSELMUS YSE Työmaan haltuunotto sekä tavaran ja välineiden käytön korvaaminen katselmus, jossa todetaan työmaan valmiusaste ja omaisuusluettelo tilaajalla on oikeus jatkaa töitä ennen kuin maksuista on sovittu OAMK/OTEK/LSTAN 71

72 KATSELMUS YSE Työmaan haltuunotto sekä tavaran ja välineiden käytön korvaaminen jos urakoitsija estää töiden jatkamisen, syntyy vahingonkorvausvelvollisuus urakoitsijalla myötävaikutusvelvollisuus töiden jatkamiseen OAMK/OTEK/LSTAN 72

73 KATSELMUS YSE Tilisuhteiden selvittäminen urakoitsija on velvollinen korvaamaan kaikki urakan purkamisesta aiheutuneet kustannukset urakoitsijan hyväksi lasketaan suoritettua työtä vastaava korvaus lopulliset tilisuhteet työn valmistuttua OAMK/OTEK/LSTAN 73

74 KATSELMUKSESSA KÄSITELTÄVIÄ ASIOITA 1. TYÖMAAN TYÖVAIHE MAKSETUT URAKKAERÄT JA MAKSAMATTA OLEVA OSUUS URAKKASUMMASTA TILANNE KESKENERÄISTEN TAI MAKSAMATTA OLEVIEN LISÄ JA MUUTOSTÖIDEN OSALTA KONKURSSIPESÄN LAATIMA JA TILAAJAN TARKASTAMA LUETTELO TYÖMAALLA OLEVASTA KONKURSSIPESÄN IRTAIMESTA OMAISUUDESTA MITTARILUKEMAT RAKENNUSTYÖVAKUUDEN VOIMASSAOLO JA SEN JATKAMINEN SÄHKÖN, VEDEN, VARTIOINNIN, PUHELIMEN YMS TARVE TYÖMAALLA OAMK/OTEK/LSTAN 74

75 KATSELMUKSESSA KÄSITELTÄVIÄ ASIOITA 2. SIVU JA ALIURAKOIDEN JATKAMINEN TYÖN JATKAMISEN KANNALTA TARPEELLISET SUUNNITELMAT JA ALIHANKINTASOPIMUKSET TYÖNTEKIJÖIDEN MAKSAMATTA OLEVAT PALKAT TÖIDENN JATKAMISTAPA, KONKURSSIPESDÄN HALUKKUUS JA MAHDOLLISUUS JATKAA TÖITÄ OAMK/OTEK/LSTAN 75

76 TYÖN LOPPUUN SAATTAMINEN TYÖN LOPPUUN SAATTAMINEN ON TEHTÄVÄ MAHDOLLISIMMAN EDULLISESTI UUDEN URAKOITSIJAN VALINTA OLISI TARKASTUTETTAVA TAKAAJALLA JA KONKURSSIPESÄLLÄ YSE 87 Urakan saattaminen loppuun takaajan toimesta takaajalla on ensisijainen oikeus suorittaa jäljellä oleva rakennustyö loppuun tilaajan hyväksyminen 14 vrk määräaika tilaaja voi ottaa työmaan haltuunsa heti OAMK/OTEK/LSTAN 76

77 TYÖN LOPPUUN SAATTAMINEN YSE 83 Tilisuhteiden selvittäminen urakoitsija on velvollinen korvaamaan kaikki urakan purkamisesta aiheutuneet kustannukset urakoitsijan hyväksi lasketaan suoritettua työtä vastaava korvaus lopulliset tilisuhteet työn valmistuttua OAMK/OTEK/LSTAN 77

78 TYÖN LOPPUUN SAATTAMINEN ALURAKOITSIJAN KONKURSSISSA TAKAUKSEN ANTAJA JATKAA URAKAN LOPPUUN URAKAN LOPPUOSSA ANNETAAN KOKONAANN UUDELLE URAKOITSIJALLE KOKONAISHINTAURAKALLA URAKAN LOPPUOSA TEETETÄÄN LASKUTYÖNÄ ALIURAKOITSIJAN TYÖNTEKIJÄT OTETAAN TILAAJAN PALVELUKSEEN SUORITTAMAAN URAKKATYÖ LOPPUUN KONKURSSIPESÄ SUORITTAA URAKAN LOPPUUN OMA ORGANISAATIO JATKAA URAKAN LOPPUUN OAMK/OTEK/LSTAN 78

79 TAKAAJAN VASTUU ALURAKOITSIJAN KONKURSSISSA TAKAUKSEN ANTAJAN VASTUU RAJOITTUU TIETTYYN ENIMÄISSUMMAAN TAKAAJALLA ON OIKEUS, EI VELVOLLISUUTTA RYHTYÄ TYÖN JATKAMISEEN TAKAAJA JATKAA JOS: JÄLJELLÄ OLEVALLA URAKKASUMMALLA TYÖ VOIDAAN SUORITTAA LOPPUUN JÄLJELLÄ OLEVAN URAKAN MÄÄRÄ ON PIENENPI KUIN TAKAUSSUMMA TAKAAJA VOI OTTAA VASTUUN JA TEETTÄÄ TYÖN TOISELLA URAKOITSIJALLA ( HUOM. TAKUUVASTUU SEKÄ VAHINGONKORVAUSVASTUU OAMK/OTEK/LSTAN 79

80 OAMK/OTEK/LSTAN 80

81 OAMK/OTEK/LSTAN 81

82 OAMK/OTEK/LSTAN 82

83 OAMK/OTEK/LSTAN 83

84 OAMK/OTEK/LSTAN 84

85 VASTUU ALIURAKOITSIJAN TYÖNTEKIJÖIDEN PALKKASAATAVISTA PÄÄURAKOITSIJALLE VOI SYNTÄ VASTUU ALIURAKOITSIJAN PALKASAATAVISTA KUN ALIURAKOITSIJA ON MAKSUKYVYTÖN TILAAJA VASTAA VIIMEKÄDESSÄ SIITÄ, ETTÄ TYÖMAALLA ANSAITTU ALIURAKOITSIJAN PALKKA + LOMAKORVAUKSET + URAKKAPOHJAT TULEE MAKSETUKSI TYÖNTEKIJÄN ILMOITUS TILAAJALLE SEITSEMÄN PÄIVÄN KULUESSA ERÄÄNTYMISESTÄ VASTUU MAX YKSI TILIKAUSI + LASKENTA AIKA 5 PV VAIN OMAN AILUKOITSIJAN PALKAT, EI KOSKE ALIURAKOITSIJAN ALIURAKOITSIJAA OAMK/OTEK/LSTAN 85

86 VASTUU ALIURAKOITSIJAN TYÖNTEKIJÖIDEN PALKKASAATAVISTA MAKSUVASTUU PERUSTUU TYÖEHTOSOPIMUKSEEN MIKÄLI JOUTUU MAKSAMAAN, OIKEUS PIDÄTTÄÄ ALIURAKOITSIJALLE MAKSETTAVISTA SUORITUKSISTA MAHDOLLISTEN ALIURAKOITSIJAN PALKKARÄSTIEN SUORITTAMISEN VUOKSI PÄÄURAKOITSIJAN TULEE SOPIA MAKSAMIENSA PALKKOJEN KUITTAAMISESTA URAKKASOPIMUKSESSA OAMK/OTEK/LSTAN 86

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 6 1 (15) NEUVOTTELUKUNTA

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 6 1 (15) NEUVOTTELUKUNTA KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 6 1 (15) NEUVOTTELUKUNTA 1.9.2004 VALVONTOJEN VASTAANOTTAMINEN SEKÄ JAKOLUETTELO- EHDOTUKSEN JA JAKOLUETTELON LAATIMINEN 1 YLEISTÄ 1.1 Pääkohdat konkurssivalvonnasta Konkurssilain

Lisätiedot

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 6 1 (18) NEUVOTTELUKUNTA

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 6 1 (18) NEUVOTTELUKUNTA KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 6 1 (18) NEUVOTTELUKUNTA 1.9.2004 KONKURSSIVALVONTA JA JAKOLUETTELO Sisältöä muutettu 11.12.2012 1 YLEISTÄ Konkurssilain (120/2004, KonkL) 12 lukuun sisältyvät säännökset konkurssisaatavista,

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 26/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle konkurssilainsäädännön uudistamiseksi Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi konkurssilaki. Sillä kumottaisiin vuodelta 1868 oleva konkurssisääntö. Uusi

Lisätiedot

KONKURSSIASIAN SUOSITUS 1 1 (10) NEUVOTTELUKUNTA 1.9.2004

KONKURSSIASIAN SUOSITUS 1 1 (10) NEUVOTTELUKUNTA 1.9.2004 KONKURSSIASIAN SUOSITUS 1 1 (10) NEUVOTTELUKUNTA 1.9.2004 KONKURSSIPESÄN HALTUUNOTTO 1 YLEISTÄ Kun tuomioistuin asettaa velallisen konkurssiin, velallisen omaisuus siirtyy velkojien määräysvaltaan. Omaisuuden

Lisätiedot

Ehdotus konkurssilainsäädännön uudistamisesta

Ehdotus konkurssilainsäädännön uudistamisesta Ehdotus konkurssilainsäädännön uudistamisesta Oikeusministeriön työryhmämietintöjä 2/2002 YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT EHDOTUS KONKURSSILAIKSI 22.11.2002 LAKIEHDOTUKSET 37 YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT

Lisätiedot

Konkurssi, yrityssaneeraus ja yksityishenkilön velkajärjestely

Konkurssi, yrityssaneeraus ja yksityishenkilön velkajärjestely Konkurssi, yrityssaneeraus ja yksityishenkilön velkajärjestely 20.4.2010 2010 KONKURSSI Konkurssi Velallinen, joka ei kykene vastaamaan veloistaan, voidaan asettaa konkurssiin. Konkurssi on velallisen

Lisätiedot

Anni Heikkinen KONKURSSIPESÄN HALTUUNOTTOON KUULUVAT TOIMENPITEET

Anni Heikkinen KONKURSSIPESÄN HALTUUNOTTOON KUULUVAT TOIMENPITEET Anni Heikkinen KONKURSSIPESÄN HALTUUNOTTOON KUULUVAT TOIMENPITEET KONKURSSIPESÄN HALTUUNOTTOON KUULUVAT TOIMENPITEET Anni Heikkinen Opinnäytetyö Kevät 2012 Liiketalous Oulun seudun ammattikorkeakoulu TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Laki. ulosottolain muuttamisesta

Laki. ulosottolain muuttamisesta 41 Lakiehdotukset 1. Laki ulosottolain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 3 päivänä joulukuuta 1895 annetun ulosottolain (37/1895) 1 luvun 5 :n 1 ja 5-8 kohta, 4, 5 ja 6 luku, 8 luvun

Lisätiedot

KONKURSSIASIAN SUOSITUS 2 1 (7) NEUVOTTELUKUNTA 1.9.2004

KONKURSSIASIAN SUOSITUS 2 1 (7) NEUVOTTELUKUNTA 1.9.2004 KONKURSSIASIAN SUOSITUS 2 1 (7) NEUVOTTELUKUNTA 1.9.2004 PESÄLUETTELO 1 YLEISTÄ Pesäluettelon tarkoituksena on antaa havainnollinen ja todenmukainen kuva velallisen taloudellisesta tilanteesta konkurssin

Lisätiedot

Sukunimi Etunimi Henkilötunnus Koepaikkakunta

Sukunimi Etunimi Henkilötunnus Koepaikkakunta Sukunimi Etunimi Henkilötunnus Koepaikkakunta HELSINGIN YLIOPISTON OIKEUSTIETEELLINEN TIEDEKUNTA VALINTAKOE 12.6.2013 (suomenkieliset pyrkijät) Lue tarkasti seuraavat ohjeet ja toimi niiden mukaisesti.

Lisätiedot

PANTTIVELKOJAN ASEMA ULOSOTTOMYYNNISSÄ

PANTTIVELKOJAN ASEMA ULOSOTTOMYYNNISSÄ PANTTIVELKOJAN ASEMA ULOSOTTOMYYNNISSÄ Markus Kemppainen Insolvenssioikeus Maisteritutkielma Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunta Kevät 2015 Lapin yliopisto, oikeustieteiden tiedekunta Työn nimi:

Lisätiedot

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 10 1 (11) NEUVOTTELUKUNTA 1.9.2004

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 10 1 (11) NEUVOTTELUKUNTA 1.9.2004 KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 10 1 (11) NEUVOTTELUKUNTA 1.9.2004 KONKURSSIPESÄN KIRJANPITO JA TARKASTUS 10/2004 (Asiamuutokset lihavoitu; myös kieliasua tarkistettu / 27.02.2009) 1 KIRJANPIDOSTA 1.1 Velallisen

Lisätiedot

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 3 1 (9) NEUVOTTELUKUNTA 1.9.2004

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 3 1 (9) NEUVOTTELUKUNTA 1.9.2004 KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 3 1 (9) NEUVOTTELUKUNTA 1.9.2004 VELALLISSELVITYS 1 YLEISTÄ Pesänhoitajan on laadittava konkurssivelallisesta ja tämän konkurssia edeltäneestä toiminnasta kirjallinen selvitys

Lisätiedot

Sijoituspalvelun sopimusehdot. Privanet

Sijoituspalvelun sopimusehdot. Privanet 1 Privanet Sijoituspalvelun sopimusehdot Toukokuu 2014 Privanet Pankkiiriliike Oy Y- tunnus: 1624821-1 P. +358 (0)9 687 717 23 F. +358 (0)9 687 717 45 2 Sisältö 1. Sopimusehtojen tarkoitus ja soveltamisala...

Lisätiedot

Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry on vahvistanut nämä rakennusurakan. jotka on valmisteltu yhteistyössä Rakennusteollisuuden

Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry on vahvistanut nämä rakennusurakan. jotka on valmisteltu yhteistyössä Rakennusteollisuuden RT 16-10660 LVI 03-10277 Ratu 417-T KH 20-00241 ohjetiedosto maaliskuu 1998 1 (19) RAKENNUSURAKAN YLEISET SOPIMUSEHDOT Allmänna avtalsvillkor för byggnadsentreprenader General conditions for building contracts

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA LASKENTATOIMEN JA RAHOITUKSEN LAITOS. Jussi Rautio SANEERAUSYRITYSTEN TALOUDELLISEN TILAN KEHITYS

VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA LASKENTATOIMEN JA RAHOITUKSEN LAITOS. Jussi Rautio SANEERAUSYRITYSTEN TALOUDELLISEN TILAN KEHITYS VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA LASKENTATOIMEN JA RAHOITUKSEN LAITOS Jussi Rautio SANEERAUSYRITYSTEN TALOUDELLISEN TILAN KEHITYS Tarkasteluajanjaksona 2000 2005 Laskentatoimen ja rahoituksen

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2003 Julkaistu Helsingissä 21 päivänä helmikuuta 2003 N:o 126 131. Laki. N:o 126

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2003 Julkaistu Helsingissä 21 päivänä helmikuuta 2003 N:o 126 131. Laki. N:o 126 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2003 Julkaistu Helsingissä 21 päivänä helmikuuta 2003 N:o 126 131 SISÄLLYS N:o Sivu 126 Laki asumisoikeus- ja vuokratalotuotannon valtion ja kuntien takauslainoista... 277 127 Laki

Lisätiedot

Insolvenssioikeus - aineopintotentti 22.10.2013 mallivastaus tehtävään 1

Insolvenssioikeus - aineopintotentti 22.10.2013 mallivastaus tehtävään 1 Insolvenssioikeus - aineopintotentti 22.10.2013 mallivastaus tehtävään 1 Tapauksessa on kyse lainvoimaa vailla olevan maksutuomion täytäntöönpanosta, velallisen oikeudesta saada ulosottomieheltä maksuaikaa

Lisätiedot

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 4 1 (10) NEUVOTTELUKUNTA

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 4 1 (10) NEUVOTTELUKUNTA KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 4 1 (10) NEUVOTTELUKUNTA 9.12.2004 TYÖSUHTEISIIN LIITTYVÄT KYSYMYKSET KONKURSSISSA 1 YLEISTÄ Työnantajan konkurssissa pesänhoitajan on ensi tilassa hoidettava työsuhteisiin liittyvät

Lisätiedot

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 13 1 (16) NEUVOTTELUKUNTA

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 13 1 (16) NEUVOTTELUKUNTA KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 13 1 (16) NEUVOTTELUKUNTA 10.1.2008 PESÄNHOITAJAN PALKKIO 1 YLEISTÄ Palkkio konkurssipesän hoidosta määräytyi pitkään Suomen Asianajajaliiton antaman palkkiosuosituksen mukaisesti.

Lisätiedot

-----1- ~~Yrfst}f~~ Ulosottolaki 1 luku. Pr 601 2012. Pr 600 ULOSOTTO. Ulosottomenettely. Pr 601 Ulosottolaki 3.12.1895/37

-----1- ~~Yrfst}f~~ Ulosottolaki 1 luku. Pr 601 2012. Pr 600 ULOSOTTO. Ulosottomenettely. Pr 601 Ulosottolaki 3.12.1895/37 1 ~ ~ 1,.- ; Pr 601 2012 Pr 600 ULOSOTTO Rikosasiassa annetun päätöksen täytäntöönpanosta ks. Rikosoikeudelliset seuraamukset ja niiden täytäntöönpano, Ri 200. Ulosottomenettely Pr 601 Ulosottolaki 3.12.1895/37

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 153/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi konkurssi- ja yrityssaneerausrekisteristä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi

Lisätiedot

UUDEN ASUNNON KAUPPA OSTAJAN OPAS

UUDEN ASUNNON KAUPPA OSTAJAN OPAS UUDEN ASUNNON KAUPPA OSTAJAN OPAS RT 2006 Julkaisija: Rakennusteollisuus RT ry Kustantaja: Rakennusteollisuuden Kustannus RTK Oy Unioninkatu 14 (PL 381), 00130 Helsinki www.rakennusteollisuus.fi /rtkoy

Lisätiedot

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 13 1 (14) NEUVOTTELUKUNTA 9.12.2004

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 13 1 (14) NEUVOTTELUKUNTA 9.12.2004 KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 13 1 (14) NEUVOTTELUKUNTA 9.12.2004 PESÄNHOITAJAN PALKKIO 1 YLEISTÄ Palkkio konkurssipesän hoidosta määräytyi pitkään Suomen Asianajajaliiton antaman palkkiosuosituksen mukaisesti.

Lisätiedot

6.1 Kauppakirjaan tavallisesti kirjattavat asiat... 17 6.2 Muita huomioon otettavia seikkoja... 17 6.3 Sopimuskumppanit... 17 6.

6.1 Kauppakirjaan tavallisesti kirjattavat asiat... 17 6.2 Muita huomioon otettavia seikkoja... 17 6.3 Sopimuskumppanit... 17 6. Sisällys 1. Yrittäjäksi ryhtyminen... 3 2. Yritysmuodon valinta... 4 2.1 Yksityinen elinkeinonharjoittaja... 4 2.2 Avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö... 4 2.3 Osakeyhtiö... 5 3. Rahoitus... 7 3.1 Vakuudet...

Lisätiedot

YKSITYISHENKILÖ. takaajana OIKEUSMINISTERIÖ KULUTTAJAVIRASTO SUOMEN PANKKIYHDISTYS RAHOITUSTARKASTUS

YKSITYISHENKILÖ. takaajana OIKEUSMINISTERIÖ KULUTTAJAVIRASTO SUOMEN PANKKIYHDISTYS RAHOITUSTARKASTUS YKSITYISHENKILÖ takaajana OIKEUSMINISTERIÖ KULUTTAJAVIRASTO SUOMEN PANKKIYHDISTYS RAHOITUSTARKASTUS 2 3 Mikä on takaus 4 Yksityistakaajan suoja 5 Pankilla on velvollisuus antaa tietoja 6 Takaajan oma vastuukyky

Lisätiedot

Perintä ja perintäprosessi Case: Vantaan kaupungin Talouspalvelukeskus

Perintä ja perintäprosessi Case: Vantaan kaupungin Talouspalvelukeskus Perintä ja perintäprosessi Case: Vantaan kaupungin Talouspalvelukeskus Repokivi, Hanna 2014 Kerava Laurea-ammattikorkeakoulu Kerava Perintä ja perintäprosessi Case: Vantaan kaupungin Talouspalvelukeskus

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 338. Laki. kiinteistön luovutuksesta Tampereen kaupungille. Annettu Helsingissä 31 päivänä maaliskuuta 2000

SISÄLLYS. N:o 338. Laki. kiinteistön luovutuksesta Tampereen kaupungille. Annettu Helsingissä 31 päivänä maaliskuuta 2000 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2000 Julkaistu Helsingissä 6 päivänä huhtikuuta 2000 N:o 338 342 SISÄLLYS N:o Sivu 338 Laki kiinteistön luovutuksesta Tampereen kaupungille... 851 339 Laki eräistä kiinteistöjärjestelyistä...

Lisätiedot

Vierasvelkavakuudenantajan, vakuusvelkojan ja konkurssipesän asema takaisinsaantilain mukaisessa peräytymistilanteessa

Vierasvelkavakuudenantajan, vakuusvelkojan ja konkurssipesän asema takaisinsaantilain mukaisessa peräytymistilanteessa Vierasvelkavakuudenantajan, vakuusvelkojan ja konkurssipesän asema takaisinsaantilain mukaisessa peräytymistilanteessa Lapin yliopisto Oikeustieteellinen tiedekunta Pro Gradu tutkielma Taina Järvinen Insolvenssioikeus

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 487/2015 Säätiölaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: I OSA. pääomalla, toiminnan tuloilla ja muulla rahoituksella.

SÄÄDÖSKOKOELMA. 487/2015 Säätiölaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: I OSA. pääomalla, toiminnan tuloilla ja muulla rahoituksella. SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 28 päivänä huhtikuuta 2015 487/2015 Säätiölaki Annettu Helsingissä 24 päivänä huhtikuuta 2015 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: I OSA YLEISET PERIAATTEET

Lisätiedot