ESINEOIKEUS OTK-tutkinnon aineopintotentti (4,5 ov) - kysymykset 1, 2, 3, 4 ja 5

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ESINEOIKEUS 7.3.2005. OTK-tutkinnon aineopintotentti (4,5 ov) - kysymykset 1, 2, 3, 4 ja 5"

Transkriptio

1 ESINEOIKEUS OTK-tutkinnon aineopintotentti (4,5 ov) - kysymykset 1, 2, 3, 4 ja 5 ON-tutkinnon aineopintojen täydennystentti - kysymykset 2, 3 ja 5 Ruotsissa JUK-tutkinnon suorittaneet - kysymykset 2, 3 ja 4 Vastausohjeet - Merkitse aluksi ne kysymykset joihin tulee vastata - Kukin vastaus eri arkille - Jokaiseen kysymyspaperiin tulee vastaajan nimen ja tehtävänumeron lisäksi merkitä joko opiskelijanumero tai syntymäaika - Vastaustilaa on yksi sivu kysymystä kohden, ylimenevää osaa ei lueta - Jätä sivun oikeaan laitaan yhden ruudun levyinen marginaali - Nimettömiä tai huonolla käsialalla kirjoitettuja vastauksia ei oteta huomioon - Jos johonkin kysymykseen ei vastata, on kuitenkin palautettava arkki, josta ilmenee tehtävänumero, nimi ja opiskelijanumero tai syntymäaika Korvaavuudet Dosentti Johan Bärlundin kevätlukukaudella 2003 tai 2004 pitämän kiinteistönkauppaa koskeneen kurssin hyväksyttävä suoritus korvaa kysymyksen numero kolme. Korvaavuuden käyttävien opiskelijoiden tulee jättää vastauspaperi, josta ilmenee kurssista saatu pistemäärä. TULOKSET yksityisoikeuden laitoksen ilmoitustaululla ja esineoikeuden internetsivulla viimeistään keskiviikkona klo

2 1) Selosta lyhyesti seuraavat käsitteet ja ilmaisut (max 1,25p./kohta) a) Julkinen esine b) Vindikaatioperiaate c) Traditio brevi manu d) Sanarajaperiaate e) Lohkominen f) Julkivarmistus g) Constitutum possessorium h) Etenevä sivullissuhde 2 2) Uuden konkurssilain 5 luvun 6 ja 7 :t kuuluvat seuraavasti: 6 Sivullisen omaisuus Velallisen hallinnassa oleva sivullisen omaisuus, joka voidaan erottaa velallisen omaisuudesta, ei kuulu konkurssipesään. Sivullisen omaisuus on luovutettava omistajalle tai tämän määräämälle sellaisin ehdoin, joiden täyttämistä konkurssipesällä on oikeus vaatia. 7 Omistuksenpidätys ja takaisinotto-oikeus Mitä 6 :ssä säädetään, koskee jäljempänä tässä luvussa säädetyin poikkeuksin myös irtainta omaisuutta, johon omaisuuden luovuttajalla (myyjällä) on omistuksenpidätys- tai takaisinottoehtoon perustuva oikeus. Jos omistuksenpidätys- tai takaisinottoehdosta on sovittu sen jälkeen, kun omaisuuden hallinta on luovutussopimuksen perusteella siirtynyt velalliselle, ehto on konkurssipesää kohtaan tehoton. Jos velallisella on omistuksenpidätys- tai takaisinottoehdosta huolimatta oikeus luovuttaa omaisuus edelleen, liittää se muuhun omaisuuteen tai muutoin määrätä omaisuudesta omistajan tavoin, ehto on niin ikään konkurssipesää kohtaan tehoton a) Havansi kritisoi teoksessaan Esinevakuusoikeudet aiemmin voimassa olleen konkurssisäännön vakiintunutta tulkintaa omistuksenpidätysehdon ja takaisinottoehdon suhteesta. Mitkä olivat kritiikin perusteet ja millä tavoin kritiikki on huomioitu konkurssilain 5 luvun 7 :n sääntelyssä? b) Kyseiset lainkohdat on kirjoitettu silmällä pitäen rahavelallisen (esimerkiksi luottokaupassa tavaran ostajan) konkurssia. Oletetaan, että konkurssiin meneekin ostajan sijasta myyjä, joka on myynyt pätevällä omistuksenpidätysehdolla tavaraa ostajalle. Kauppasumma on konkurssin alkamishetkellä maksamatta, joten esineen omistusoikeus on edelleen myyjällä. Voiko myyjän konkurssipesä vaatia esineen palauttamista itselleen vedoten omistusoikeuteensa? Mikä merkitys asiassa on sil-

3 3 lä, onko osapuolten välillä sovittu omistuksenpidätys- vaiko takaisinottoehdosta? Vastauksen arvostelussa kiinnitetään erityistä huomiota tapaan, jolla se on perusteltu. 3) Yksityishenkilö A myi Pohjan kunnassa sijaitsevan kiinteistönsä B:lle. Kiinteistönvälittäjänä toimi myyntitoimeksiannon perusteella elinkeinonharjoittaja C. Myyjä teetti ennen kauppaa kuntokartoituksen elinkeinonharjoittaja D:llä. Kuntokartoitus maksoi 845,60 euroa. Kuntokartoitusraporttiin kirjattiin erehdyksessä paikkansa pitämätön tieto siitä, että kiinteistöllä olisi porakaivo. Saman tiedon kiinteistönvälittäjä laittoi myös myyntiesitteeseen. Myyjä A ei huomannut virheellistä tietoa ennen kuin B otti häneen yhteyttä ja ilmoitti virheestä helmikuussa B on nyt vaatinut, että: 1) A huolehtii siitä, että kiinteistölle tulee porakaivo toukokuuhun mennessä; tai vaihtoehtoisesti 2) A maksaa virheen vuoksi porakaivon perustamiskuluja vastaavaa euron vahingonkorvauksen. A tulee nyt huolestuneena luoksesi. A haluaa tietää, mihin B:llä on oikeus virheen johdosta maakaaren säännösten mukaan. Jos A joutuu hyvittämään B:tä virheestä, mitkä ovat A:n mahdollisuutensa saada hyvitystä C:ltä? Perusteltu vastaus!

4 4) Yritys A sopii B:n kanssa euron luotosta puolen vuoden maksuajalla. Vakuusjärjestelyjen osalta menetellään seuraavalla tavalla: (1) Yritys antaa B:lle pantiksi velkakirjan, josta käy ilmi sitoumus, jonka mukaan C:n pitää maksaa velkakirjan haltijalle vuoden viimeisenä päivänä euroa. B saa velkakirjan välittömästi haltuunsa. (2) B saa panttioikeuden yrityksen edustusautoon, joka panttauksesta sovittaessa on yhtiön talousjohtajan hallussa. Toimitusjohtaja ilmoittaa saman tien panttauksesta puhelimitse Euroopassa automatkalla olevalle talousjohtajalle, joka kertoo saapuvansa takaisin Suomeen vajaan kahden viikon kuluttua. (3) B saa panttioikeuden asunto-osakkeisiin, jotka panttauksesta sovittaessa ovat A:n toisinaan käyttämän kiinteistönvälittäjän hallussa. Toimitusjohtaja yrittää soittaa kiinteistönvälittäjälle ilmoittaen tälle panttauksesta, mutta ei onnistu tavoittamaan tätä. Toimitusjohtaja sopii B:n kanssa siitä, että B itse mitä pikimmiten ilmoittaa asiasta kiinteistönvälittäjälle. Yritys A saa B:ltä euroa heti Yrityksen talousjohtaja saapuu Suomeen tasan kahden viikon kuluttua. Hän kuitenkin toimittaa auton B:n hallintaan vasta , koska hän tarvitsee autoa vielä kesämökillä käyntiä varten. B soittaa kiinteistönvälittäjälle, jonka hallussa asunto-osakkeet ovat. Kiinteistönvälittäjä, jolle B kertoo panttauksesta, lupaa mitä pikimmiten toimittaa asunto-osakkeet B:n hallintaan. Kiinteistönvälittäjä toimittaa asunto-osakkeet B:n hallintaan kuitenkin vasta tarkistettuaan juuri ennen tätä yrityksen A toimitusjohtajalta sen, että asunto-osakkeet todella oli pantattu B:lle. Yritys A asetetaan konkurssiin Anna perusteltu arviosi siitä, mikä on B:n oikeusasema konkurssissa. 4

5 5) Veljekset Kauhanen Oy harjoittivat kiinteistöllään konepaja- ja sementtivalimotoimintaa. Yrityksellä oli Pankki Oyj:stä viiden vuoden luotto suuruudeltaan 1 miljoona euroa. Pankilla oli vakuutena luotosta kiinteistöön kohdistuvia panttikirjoja 12 kpl a euroa ja euron omavelkainen yhteisvastuullinen takaus Veljekset Kauhanen Oy:n kolmelta omistajalta Matilta, Pekalta ja Ristolta siihen saakka, kunnes velka on maksettu kokonaan takaisin. Lisäksi Rahoitusyhtiö Oy:llä oli euron edestä yrityskiinnityksiä yhtiön irtaimeen yritysomaisuuteen rahoitusyhtiön myöntämän euron luotosta. Yhtiö oli sittemmin myynyt euron kauppahinnasta kiinteistöstään 1000 neliömetrin määräalan omakotitalon rakentamiseksi Niemisten avioparille, jotka rakensivat alueelle omakotitalon. Veljekset Kauhanen Oy:n liiketoiminnan halusi ostaa sijoitusyhtiö. Tämän vuoksi Veljekset Kauhanen Oy päätti myydä liiketoimintansa rakennuksineen erillisellä kauppakirjalla perustettavalle yhtiölle. Lisäksi he myivät kiinteistön toisella kauppakirjalla sijoitusyhtiölle perustettavan kiinteistöyhtiön lukuun pidättäen kuitenkin itselleen isohkon määräalan, jolla sijaitsi tyhjäksi jäänyt teollisuushalli, jota Veljekset Kauhanen Oy:n oli tarkoitus ryhtyä vuokraamaan. Kauppakirjojen mukaan sijoitusyhtiö otti vastatakseen Kauhanen Oy:n luotoista. 5 Selvitä, mikä on oikeusjärjestyksemme mukaan eri toimijoiden oikeudellinen asema, kun mainittujen oikeustoimien jälkeen sijoitusyhtiön yritystoiminta ei onnistunutkaan, vaan sijoitusyhtiön perustamat yhtiöt haettiin parin vuoden päästä konkurssiin ja omaisuus tulee nyt realisoitavaksi. (1) Pankki Oyj vaatii välittömästi kolmea veljestä takaajina yhteisvastuullisesti maksamaan euroa erääntyneen luoton lyhentämiseksi. (2) Pankki Oyj vaatii lisäksi myytäväksi luottonsa kattamiseksi kantatilaa ja molempia määräaloja rakennuksineen laillisessa järjestyksessä. (3) Rahoitusyhtiö Oy vaatii yrityskiinnityksen kattamista kaikesta irtaimesta omaisuudesta mukaan luettuna rakennukset, jotka oli myyty erikseen sijoitusyhtiölle perustettavan yhtiön lukuun. (4) Niemisten aviopari katsoo, että heidän määräalansa, josta ei ole vielä kaavoituksellisista syistä saatu muodostettua itsenäistä tilaa ja joka tapauksessa määräalalle pystyttämänsä omakotitalo tulee jättää realisoinnin ulkopuolelle, koska ne eivät kuulu velalliselle. (5) Veljekset Matti, Pekka ja Risto katsovat, etteivät he ole enää takausvastuussa, kun velkoja on vaihtunut ja koska heidän vastuunsa on esinevakuuteen nähden alisteista.

Yleinen velvoiteoikeus 26.10.2007

Yleinen velvoiteoikeus 26.10.2007 Vastaustilaa kysymyksissä nro 1-3 on yksi sivu, ellei kysymyksen kohdalla ole toisin sanottu. Kysymyksen nro. 4 vastaustila on rajoitettu kysymyspapereissa varattuun tilaan. Sivun oikeaan laitaan on jätettävä

Lisätiedot

Muista: vastaus eri paperille ja oma nimi selvästi jokaiseen paperiin!

Muista: vastaus eri paperille ja oma nimi selvästi jokaiseen paperiin! Tehtävä 1 / LKV-koe 12.5.2007 Tilan X alue kuului osittain vuonna 1997 vahvistettuun rantaosayleiskaavaan. Tilan X omistaja myi vuonna 2002 A:lle ja B:lle toisiinsa rajoittuvat määräalat, jotka yleiskaavassa

Lisätiedot

Lue tarkasti seuraavat ohjeet ja toimi niiden mukaisesti. Ohjeiden vastainen menettely koituu pyrkijän vahingoksi.

Lue tarkasti seuraavat ohjeet ja toimi niiden mukaisesti. Ohjeiden vastainen menettely koituu pyrkijän vahingoksi. Sukunimi Etunimi Henkilötunnus Koepaikkakunta Luovun HELSINGIN YLIOPISTON OIKEUSTIETEELLINEN TIEDEKUNTA VALINTAKOE 17.6.2010 (suomenkieliset pyrkijät) Lue tarkasti seuraavat ohjeet ja toimi niiden mukaisesti.

Lisätiedot

Siviilioikeus 11.4.2003

Siviilioikeus 11.4.2003 Siviilioikeus 11.4.2003 Vastaustilaa on yksi sivu kysymyksissä nro. 1 5. Kysymyksen nro. 6 vastaustila on rajoitettu kysymyspapereissa varattuun tilaan. Sivun oikeaan laitaan on jätettävä yhden ruudun

Lisätiedot

KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄKOE 16.11.2013

KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄKOE 16.11.2013 KESKUSKAUPPAKAMARI LKV-koe 16.11.2013 1 (8) KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄKOE 16.11.2013 Lue nämä ohjeet ennen kokeen alkua Kysymysten 1-5 vastaukset on kirjoitettava eri paperiarkeille. Kysymykseen numero 6 vastataan

Lisätiedot

KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄKOE 4.5.2013

KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄKOE 4.5.2013 KESKUSKAUPPAKAMARI LKV-koe 4.5.2013 1 (8) KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄKOE 4.5.2013 Lue nämä ohjeet ennen kokeen alkua Kysymysten vastaukset on kirjoitettava eri paperiarkeille. Jokaiseen vastauspaperiin tulee

Lisätiedot

Sukunimi Etunimi Henkilötunnus Koepaikkakunta

Sukunimi Etunimi Henkilötunnus Koepaikkakunta Sukunimi Etunimi Henkilötunnus Koepaikkakunta HELSINGIN YLIOPISTON OIKEUSTIETEELLINEN TIEDEKUNTA VALINTAKOE 12.6.2013 (suomenkieliset pyrkijät) Lue tarkasti seuraavat ohjeet ja toimi niiden mukaisesti.

Lisätiedot

KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄKOE 22.11.2008

KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄKOE 22.11.2008 KESKUSKAUPPAKAMARI 1(8) Välittäjälautakunta KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄKOE 22.11.2008 Lue nämä ohjeet ennen kokeen alkua Kaikkien kysymysten vastaukset on kirjoitettava eri paperiarkeille. Jokaiseen vastauspaperiin

Lisätiedot

KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄKOE 21.11.2009

KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄKOE 21.11.2009 KESKUSKAUPPAKAMARI 1 (8) Välittäjälautakunta KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄKOE 21.11.2009 Lue nämä ohjeet ennen kokeen alkua Kysymysten 1-5 vastaukset on kirjoitettava eri paperiarkeille. Kysymykseen numero 6 vastataan

Lisätiedot

PANTTIVELKOJAN ASEMA ULOSOTTOMYYNNISSÄ

PANTTIVELKOJAN ASEMA ULOSOTTOMYYNNISSÄ PANTTIVELKOJAN ASEMA ULOSOTTOMYYNNISSÄ Markus Kemppainen Insolvenssioikeus Maisteritutkielma Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunta Kevät 2015 Lapin yliopisto, oikeustieteiden tiedekunta Työn nimi:

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARI LKV-koe 12.5.2012 1 (8) Välittäjälautakunta

KESKUSKAUPPAKAMARI LKV-koe 12.5.2012 1 (8) Välittäjälautakunta KESKUSKAUPPAKAMARI LKV-koe 12.5.2012 1 (8) KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄKOE 12.5.2012 Lue nämä ohjeet ennen kokeen alkua Kysymysten 1-5 vastaukset on kirjoitettava eri paperiarkeille. Kysymykseen numero 6 vastataan

Lisätiedot

LKV-koe 4.5.2013 ARVOSTELUPERUSTEET 1 (10)

LKV-koe 4.5.2013 ARVOSTELUPERUSTEET 1 (10) LKV-koe 4.5.2013 ARVOSTELUPERUSTEET 1 (10) Kysymys 1 Kohta A max 5 p - Myös pelkän maapohjan myyntiin sovelletaan oman asunnon myyntivoiton verovapaussääntelyä, kun verovelvollinen on käyttänyt tulipalossa

Lisätiedot

KONKURSSIASIAN SUOSITUS 1 1 (10) NEUVOTTELUKUNTA 1.9.2004

KONKURSSIASIAN SUOSITUS 1 1 (10) NEUVOTTELUKUNTA 1.9.2004 KONKURSSIASIAN SUOSITUS 1 1 (10) NEUVOTTELUKUNTA 1.9.2004 KONKURSSIPESÄN HALTUUNOTTO 1 YLEISTÄ Kun tuomioistuin asettaa velallisen konkurssiin, velallisen omaisuus siirtyy velkojien määräysvaltaan. Omaisuuden

Lisätiedot

ESITYSLUONNOS SÄHKÖISTÄ KIINTEISTÖN VAIHDANTAA, PANTTAUSTA JA KIRJAAMISMENTTELYÄ KOSKEVAKSI LAINSÄÄDÄNNÖKSI

ESITYSLUONNOS SÄHKÖISTÄ KIINTEISTÖN VAIHDANTAA, PANTTAUSTA JA KIRJAAMISMENTTELYÄ KOSKEVAKSI LAINSÄÄDÄNNÖKSI 1 1(9) Oikeusministeriölle OM 4/41/2004 OM016:00/2004 ESITYSLUONNOS SÄHKÖISTÄ KIINTEISTÖN VAIHDANTAA, PANTTAUSTA JA KIRJAAMISMENTTELYÄ KOSKEVAKSI LAINSÄÄDÄNNÖKSI Yleistä Oikeusministeriö on pyytänyt Finanssialan

Lisätiedot

LKV-koe 17.11.2012 ARVOSTELUPERUSTEET 1 (8)

LKV-koe 17.11.2012 ARVOSTELUPERUSTEET 1 (8) LKV-koe 17.11.2012 ARVOSTELUPERUSTEET 1 (8) Kysymys 1 Asunnossa on hoitovastikkeen osalta asuntokauppalain 6 luvun 20 :n 1 mom:n 2 kohdassa tarkoitettu tiedonantovirhe. Myyjän on täytynyt olettaa tienneen

Lisätiedot

UUDEN ASUNNON KAUPPA OSTAJAN OPAS

UUDEN ASUNNON KAUPPA OSTAJAN OPAS UUDEN ASUNNON KAUPPA OSTAJAN OPAS RT 2006 Julkaisija: Rakennusteollisuus RT ry Kustantaja: Rakennusteollisuuden Kustannus RTK Oy Unioninkatu 14 (PL 381), 00130 Helsinki www.rakennusteollisuus.fi /rtkoy

Lisätiedot

Siviiliprosessi, vaihtoehtoiset riidanratkaisutavat ja insolvenssioikeus. 1) Prekluusio hovioikeudessa? (Jokela, hovioikeusmenettely) (10 p.

Siviiliprosessi, vaihtoehtoiset riidanratkaisutavat ja insolvenssioikeus. 1) Prekluusio hovioikeudessa? (Jokela, hovioikeusmenettely) (10 p. Siviiliprosessi, vaihtoehtoiset riidanratkaisutavat ja insolvenssioikeus Erikoistumisjaksot 25.4.2013, lakikirjatentti 1) Prekluusio hovioikeudessa? (Jokela, hovioikeusmenettely) (10 p.) 2) Konkurssiin

Lisätiedot

Opiskelijakirjaston verkkojulkaisu 2005. Luottojen arvopaperistaminen Suomessa oikeudelliselta kannalta

Opiskelijakirjaston verkkojulkaisu 2005. Luottojen arvopaperistaminen Suomessa oikeudelliselta kannalta Opiskelijakirjaston verkkojulkaisu 2005 Luottojen arvopaperistaminen Suomessa oikeudelliselta kannalta Jarno Tepora Julkaisija: Helsinki: Roschier Holmberg & Waselius, 1995 Julkaisu: Juhlajulkaisu Roschier

Lisätiedot

Oikeusjärjestelmä - tehtävänjako Hallitus valmistelee lakiehdotuksia eduskunalle ja huolehtii lakien toimeenpanosta Eduskunta

Oikeusjärjestelmä - tehtävänjako Hallitus valmistelee lakiehdotuksia eduskunalle ja huolehtii lakien toimeenpanosta Eduskunta YH3 lakitieto Oikeudellisen järjestelmän perusteet Arvostelu Numeroarvostelu: 4-10 Koe Ryhmätyö Tuntiaktiivisuus ja asennoituminen Selvittämättömät poissaolot voivat johtaa suorituksen hylkäämiseen Kurssin

Lisätiedot

LKV-KOE 21.11.2009 ARVOSTELUPERUSTEET 1

LKV-KOE 21.11.2009 ARVOSTELUPERUSTEET 1 LKV-KOE 21.11.2009 ARVOSTELUPERUSTEET 1 KYSYMYS 1 1 Rantaviivaa koskeva laatuvirhe. KiintVälL 9.1 :n mukaan välitysliikkeen on välityskohdetta tarjotessaan annettava toimeksiantajan vastapuolelle kaikki

Lisätiedot

Vastaa kysymyksiin perustellusti. Pelkät pykäläviittaukset eivät riitä. Kaikkien tehtävien vastaukset on kirjoitettava eri paperiarkeille.

Vastaa kysymyksiin perustellusti. Pelkät pykäläviittaukset eivät riitä. Kaikkien tehtävien vastaukset on kirjoitettava eri paperiarkeille. KESKUSKAUPPAKAMARI Välittäjälautakunta VUOKRAHUONEISTON VÄLITTÄJÄKOE 24.11.2007 Lue nämä ohjeet ennen kokeen alkua. Jokaiseen vastauspaperiin selvästi oma nimi ja henkilötunnus. Lautakunta suosittelee

Lisätiedot

Vastaukset jätetään valvojalle, joka jakaa ne niille osoitetuille paikoille.

Vastaukset jätetään valvojalle, joka jakaa ne niille osoitetuille paikoille. TURUN YLIOPISTO OIKEUSTIETEELLINEN TIEDEKUNTA 1/5 VALINTAKOE 21.6.2006 Lue tarkasti seuraavat ohjeet ja toimi niiden mukaan. Ohjeiden noudattamatta jättäminen koituu pyrkijän vahingoksi. OHJEET PYRKIJÖILLE

Lisätiedot

YKSITYISHENKILÖ. takaajana OIKEUSMINISTERIÖ KULUTTAJAVIRASTO SUOMEN PANKKIYHDISTYS RAHOITUSTARKASTUS

YKSITYISHENKILÖ. takaajana OIKEUSMINISTERIÖ KULUTTAJAVIRASTO SUOMEN PANKKIYHDISTYS RAHOITUSTARKASTUS YKSITYISHENKILÖ takaajana OIKEUSMINISTERIÖ KULUTTAJAVIRASTO SUOMEN PANKKIYHDISTYS RAHOITUSTARKASTUS 2 3 Mikä on takaus 4 Yksityistakaajan suoja 5 Pankilla on velvollisuus antaa tietoja 6 Takaajan oma vastuukyky

Lisätiedot

professori Seppo Villa

professori Seppo Villa Lappeenrannan teknillinen yliopisto Kauppatieteellinen tiedekunta Yritysjuridiikka YRITYSKIINNITYS ULOSOTOSSA JA KONKURSSISSA: HAVAINTOJA YRITYSKIINNITYSVELKOJAN NÄKÖKULMASTA Tarkastajat: professori Matti

Lisätiedot

PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUDEN PERUSTEET. ONOM 1005. Tentti

PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUDEN PERUSTEET. ONOM 1005. Tentti Perhe- ja jäämistöoikeus Oikeudenalojen perusteet PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUDEN PERUSTEET. ONOM 1005. Tentti 23.4.2015 Huom! Kysymykset 1 2 (professori Markku Helin) ja toisaalta 3 4 (tohtorikoulutettava

Lisätiedot

Laki. ulosottolain muuttamisesta

Laki. ulosottolain muuttamisesta 41 Lakiehdotukset 1. Laki ulosottolain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 3 päivänä joulukuuta 1895 annetun ulosottolain (37/1895) 1 luvun 5 :n 1 ja 5-8 kohta, 4, 5 ja 6 luku, 8 luvun

Lisätiedot

VUOKRAVÄLITTÄJÄKOE 20.11.2010

VUOKRAVÄLITTÄJÄKOE 20.11.2010 KESKUSKAUPPAKAMARI 1 (5) VUOKRAVÄLITTÄJÄKOE 20.11.2010 Lue nämä ohjeet ennen kokeen alkua Kysymysten 1-4 vastaukset on kirjoitettava eri paperiarkeille. Jokaiseen vastauspaperiin tulee merkitä selvästi

Lisätiedot

VASTUUNRAJOITUSLAUSEKKEEN MERKITYS KIINTEISTÖN KAUPASSA MYYJÄN VIRHEVASTUUTA RAJOITTAVANA TEKIJÄNÄ

VASTUUNRAJOITUSLAUSEKKEEN MERKITYS KIINTEISTÖN KAUPASSA MYYJÄN VIRHEVASTUUTA RAJOITTAVANA TEKIJÄNÄ VASTUUNRAJOITUSLAUSEKKEEN MERKITYS KIINTEISTÖN KAUPASSA MYYJÄN VIRHEVASTUUTA RAJOITTAVANA TEKIJÄNÄ Jukka Pentikäinen TUTKIELMA ESINEOIKEUS SYKSY 2009 I Sisällys SISÄLLYS...I LÄHTEET...IV 1 Johdanto...

Lisätiedot

6.1 Kauppakirjaan tavallisesti kirjattavat asiat... 17 6.2 Muita huomioon otettavia seikkoja... 17 6.3 Sopimuskumppanit... 17 6.

6.1 Kauppakirjaan tavallisesti kirjattavat asiat... 17 6.2 Muita huomioon otettavia seikkoja... 17 6.3 Sopimuskumppanit... 17 6. Sisällys 1. Yrittäjäksi ryhtyminen... 3 2. Yritysmuodon valinta... 4 2.1 Yksityinen elinkeinonharjoittaja... 4 2.2 Avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö... 4 2.3 Osakeyhtiö... 5 3. Rahoitus... 7 3.1 Vakuudet...

Lisätiedot

1. Mitä tarkoitetaan kanteenmuutoskiellolla, ja minkälaisista poikkeuksista tähän pääsääntöön säädetään oikeudenkäymiskaaressa?

1. Mitä tarkoitetaan kanteenmuutoskiellolla, ja minkälaisista poikkeuksista tähän pääsääntöön säädetään oikeudenkäymiskaaressa? PROSESSIOIKEUS Oikeudenalojen perusteet 19.2.2015 Jokainen vastaus eri arkille, palautus eri pinoihin. Jokaiseen kysymykseen on jätettävä vastauspaperi nimellä ja opiskelijanumerolla. Vastauksen pituus

Lisätiedot