TOIMINNANJOHTAJAN KATSAUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINNANJOHTAJAN KATSAUS"

Transkriptio

1 1 TOIMINNANJOHTAJAN KATSAUS Kiinteistöliitto Uusimaa ry toimii Kiinteistöliitto Uusimaa -nimellä alueellisena palvelukeskuksena vastaten myös Porvoon Kiinteistöyhdistyksen, Hyvinkään - Riihimäen - Mäntsälän Kiinteistöyhdistyksen ja Finlands Svenska Fastighetsföreningenin jäsenpalveluista. Vuosi 2014 oli yhdistyksen kannalta siinä mielessä mielenkiintoinen, että lähes jokainen yhdistyksen yksinään tai yhdessä jonkin kumppanin kanssa järjestämä koulutustilaisuus oli loppuunmyyty. Tilaisuuksia oli määrällisesti paljon, joten aktiivisuuden lisääntyminen ja jäsenmäärän kasvu lienevät selittäviä tekijöitä yhdessä mielenkiintoisten aiheiden ja hyvien luennoitsijoiden kanssa. Merkittävä pitkän tähtäimen tavoite saavutettiin, kun Kiinteistöliitto Uusimaan kokonaisjäsenmäärä ylitti alkuvuodesta tuhannen jäsenen rajan. Jäsenmäärän vuositasoinen kehitys tosin oli hienoinen pettymys tavoitteisiin nähden, mutta kasvua kuitenkin tuli. Eroamisprosentti on hyvin pieni, mikä kertoo omalta osaltaan tyytyväisyydestä yhdistyksen toimintaan. Kiinteistöliitto Uusimaa ry:hyn liittyi toimintavuoden aikana yhteensä 279 uutta jäsentä. Tämän lisäksi yhteistoimintayhdistyksiin liittyi 47 jäsentä, eli yhteensä 326. Rakentamiseen liittyvä tiedonantovelvollisuus aiheutti keskustelua pitkin vuotta mm. sen osalta, kenen vastuulla ja kustannuksella tiedot annetaan. Tiedonantovelvollisuus koskee kaikkia rakennusurakoita tilaavia rakennuttajia, myös asunto- ja kiinteistöyhtiöitä. Lähtökohta on, että yritysten on annettava urakkatiedot kuukausittain kaikista urakkasopimuksista, jos tilauksen arvo ylittää euroa. Jos kyseessä on ns. yhteinen työmaa ja urakoiden kokonaisarvo ylittää tuon euroa, on lisäksi ilmoitettava työntekijöiden tiedot. Tiedonantovelvollisuus on työmaan päätoteuttajalla. Asiaan liittyy useita hankalia tulkintakysymyksiä ja verottaja on tarkentanut asiaan liittyvää ohjeistusta. Päämäärä, eli harmaan talouden torjunta on luonnollisesti yhdistyksenkin tavoitteiden mukainen. Kai Haarma, toiminnanjohtaja

2 2 HALLITUKSEN KERTOMUS YHDISTYKSEN TOIMINNASTA VUODELTA 2014 TALOUSKATSAUS Rakentaminen supistui Rakennusteollisuuden lokakuun ennusteen mukaan noin kaksi prosenttia vuonna Talojen uudisrakentamisen arvioidaan vähentyneen noin kuusi prosenttia, mutta korjausrakentamisen jopa kolme prosenttia. Supistumista oli sekä asunto- että liikerakentamisessa. Asuntoaloitukset vähenivät Tilastokeskuksen alustavien tietojen mukaan edellisvuoden noin asunnosta jopa lähelle asuntoa. Supistuminen oli huomattavasti vähäisempää myönnettyjen rakennuslupien ja valmistuneiden asuntojen kohdalla. Vähenemistä on erityisesti vapaarahoitteisessa ja omakotitalojen rakentamisessa. Asuntomarkkinoilla haetaan uusia tasapainoja Kotitalouksien ottamien asuntoluottojen kannan kasvu on edelleen hiipunut. Vuoden lopulla vuotuinen kasvu oli enää 1,5 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Asuntolainaa on ollut kuitenkin saatavilla ja keskimääräinen luottokorko on pysytellyt ainoastaan 1,5 prosentissa. Kun kuluttajahintainflaatio on painumassa alle yhden prosentin, keskimääräinen reaalikorko on kuitenkin yhä positiivinen. Talouden nollakasvuun suhteutettuna kyseessä ei ole siten mikään erityisen matala reaalikoron taso. Pankkien luottomarginaalit asuntoihin ja korjaamiseen olivat vuonna 2014 keskimääräisesti paikoillaan. Kiinteistöliiton syksyn 2014 korjausrakentamisbarometrin tulosten mukaan lainaa oli edelleen taloyhtiöille saatavilla, mutta ehtoihin odotettiin vieläkin heikennyksiä, joskin koko ajan pienemmällä enemmistöllä. Keskimääräinen korjauslainojen marginaali syksyn barometrissa oli 1,6 prosenttiyksikköä. Laskua aiempaan oli 0,1 prosenttiyksikköä. Vanhojen asuntojen hinnat kääntyivät laskuun vuonna Koko maassa laskua oli ennakkoarvioiden mukaan noin prosentin verran vuosikeskiarvona. Pääkaupunkiseudulla hinnat pysyivät keskimäärin ennallaan, mutta muualla Suomessa tuli laskua runsaat 1,5 prosenttia. Vanhojen kerrostaloasuntojen hinnat pysyivät miltei edellisvuoden keskimääräisillä tasoilla, pääkaupunkiseudulla kerrostalohuoneistojen keskihinta nousi miltei runsaat puoli prosenttia. Rivitalohuoneistojen hinnat laskivat keskimäärin noin kaksi prosenttia. Omakotitalojen hinnat laskivat keskimäärin arviolta kaksi prosenttia edellisvuodesta. Pääkaupunkiseudulla laskua oli ennusteiden mukaan jopa runsaat viisi prosenttia. Talouden epävarmuus näkyi ostajien käyttäytymisessä. Pankit ovat entistä tarkempia lainanannossaan. Pienistä asunnoista on ylikysyntää, kun taas suuret osakehuoneistot ja omakotitalot ovat olleet alikysyttyjä. Hintojen sopeutuminen on ollut hidasta, vaikka markkinoiden nihkeys on kestänyt jo pitkään. Asuntovuokrien nousu on jatkunut ripeänä, edellisvuosien noin 3,5 prosentin vuosivauhdissa tammi-syyskuun tilastojen pohjalta arvioituna. ARA -kannan vuokrien nousu oli tällä kertaa vapaarahoitteisen kannan nousua nopeampaa. Pääkaupunkiseudulla vuokrat nousivat keskimäärin muuta Suomea enemmän. Asumisen ja rakentamisen kustannusnousu vihdoin hidastui

3 3 Rakennuskustannusten keskimääräinen vuosinousu pysyi marraskuun alustavien aineistojen mukaan yhdessä prosentissa vuonna Asuinkerrostalon rakennuskustannusindeksi nousi myös prosentin, asuntoremontin 0,8 prosenttia ja asunto-osakeyhtiön remontin 0,7 prosenttia. Remonttien kustannusindeksien nousu puolittui edellisvuoteen verrattuna. Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksin nousuvauhti hidastui vuonna Vuoden kolmannella neljänneksellä yleisindeksi oli edellisvuodesta 1,6 prosenttia vuoden takaista korkeammalla tasolla. Asuinkerrostalossa nousu oli kaksi prosenttia. Koko vuoden osalta keskimääräiset vauhdit tulevat olemaan ennakkoarvioiden perusteella hieman kolmatta neljännestä suurempia. Kaukolämmön hinta oli Kiinteistöliiton Indeksitalo-aineiston mukaan syyskuussa 2014 keskimäärin kaksi prosenttia edellisvuotta korkeampi. Kaupunkikohtaiset erot muutoksissa olivat varsin isoja. Indeksitalo-kaupunkien joukossa oli vähemmän niitä kaupunkeja, joissa hinnat nousivat kuin niitä, joissa hinnat pysyivät paikallaan tai nousivat. Hintoja nostaneiden korotukset olivat kuitenkin varsin suuria. Valtion vuoden 2015 budjetissa kaukolämmön tuotantoon kohdistui veronkorotuksia, käytetyn polttoaineen ja hiilidioksidipäästöjen mukaan eroteltuina. Turpeen energiaveroa kevennettiin ja metsähakkeen tukea kasvatettiin. Maailmanmarkkinahintojen voimakkaan laskun ansiosta lopulliset kaukolämmön hinnannousut tullevat jäämään alkusyksyllä pelättyä pienemmiksi niilläkin paikkakunnilla, joissa kaukolämmön tuotannossa fossiiliset polttoaineet ovat vielä isossa osassa. Siirtyminen kohti uusiutuvia energialähteitä ja jätteiden hyödyntämistä energiantuotannossa tulee vähentämään monilla paikkakunnilla hintapaineita Kunnallisten verojen nousu jatkuu vuonna 2015, mutta veroprosenttien nostot ovat vuotta 2014 maltillisempia. Asuntolainojen korkovähennyksen osuus pieneni 75 prosenttiin, josta mennään 65 prosenttiin vuonna 2015 ja siitäkin edelleen oletusten mukaan laskevalla osuudella tulevina vuosina. Vuonna 2018 vähennysosuus olisi 50 prosenttia. KIINTEISTÖLIITTO -YHTEISÖ Suomen Kiinteistöliiton muodostavat 23 alueellista yhdistystä ja valtakunnallinen toimialajärjestö Suomen Vuokranantajat ry. Liitto edustaa kaikkiaan noin taloyhtiötä, joissa asuu yhteensä lähes kaksi miljoonaa ihmistä. Liittoon kuulutaan aina alueyhdistyksen tai toimialajärjestön kautta. Kiinteistöliitto-yhteisöön kuuluvat myös liiton osakkuusyhtiöt Kiinteistöalan Kustannus Oy, Kiinteistöalan Koulutuskeskus Oy, Kiinteistöalan Koulutussäätiö rs, Talokeskus Yhtiöt Oy, Kiinteistö Oy AnnaKaleva ja KTI Kiinteistötieto Oy. Kiinteistöliitto Uusimaa ry on myös suoraan Koulutuskeskuksen, Talokeskuksen ja AnnaKalevan osakkaana. VAIKUTTAMINEN, VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI Yhdistyksen edustajat ovat oman toiminnan ohessa olleet Kiinteistöliiton hallintoelimissä vaikuttamassa taloyhtiöiden ja niiden osakkaiden edunvalvontaan. Kiinteistöalan Kustannus julkaisi pääkaupunkiseudulla Taloyhtiö.Nyt -liitteen Helsingin Sanomien välissä maaliskuussa ja lokakuussa. Yhdistys näkyi lehdessä sekä useissa artikkeleissa

4 4 että mainoksella. Yhdistyksen asiantuntijat ovat lisäksi vastanneet Helsingin Sanomien sunnuntailiitteen lukijakysymyksiin. Yhdistys on jäsentiedottamisessa käyttänyt sähköistä jäsentiedotetta, uutiskirjeitä, Suomen Kiinteistölehteä sekä yhdistyksen kotisivuja. Suomen Kiinteistöliiton taloyhtiö.net -palvelun ja jäsenrekisterin kautta on tehokkaasti tiedotettu tulevista tapahtumista. Yhdistys avasi myös Twitter - tilin. Markkinointiin ja näkyvyyteen panostettiin esimerkiksi Helsingin Sanomissa julkaistulla usean ilmoituksen mainoskampanjalla. Tärkeä osa markkinointia ovat yhdistyksen jäsenilleen tarjoamat jäsenedut, kuten: - Sonera tarjoaa valokuituverkkonsa alueella (Helsinki, Espoo, Vantaa, Kerava, Kauniainen ja Kirkkonummi) maksuttoman kaapeli-tv-palvelun kolmeksi vuodeksi. - Kiinteistöalan Kustannus Oy tarjoaa 10 % pysyväisalennuksen kaikista normaalihintaisista kirjoista ja lomakkeista. - Talokeskus Yhtiöt Oy tarjoaa 15 % jäsenedun kulutusseurantapalvelun vuosimaksusta. - Jäsenyyteen kuuluu Suomen Kiinteistölehden vuosikerta (10 numeroa). Hallitukselle ja isännöitsijälle voi tilata lisävuosikerran erikoishintaan 25 euroa (norm. 92 euroa). - Kiinteistöalan Koulutuskeskus Oy tarjoaa 10 % alennuksen hallitus- ja luottamushenkilöstön koulutuksesta. - Kiinteistöliitto tarjoaa maksuttomat yhtiökohtaiset nettisivut. JÄSENPALVELUT Neuvontatehtävissä oli vuonna 2014 seitsemän omaa toimihenkilöä. Neuvontaa täydensivät Suomen Kiinteistöliiton neuvontapalvelut sekä Hyvinkään - Riihimäen - Mäntsälän ja Porvoon yhdistysten vapaaehtoispohjalta toimivat asiamiehet. Talous- ja veroneuvonnan resursointi lisääntyi kun Kiinteistöliitto rekrytoi Kiinteistöliitto Varsinais-Suomen kanssa yhteisen toimihenkilön. Tämän lisäksi talous- ja veroneuvontaa jäsenille antoi Suomen Kiinteistöliiton kustantamana ostopalveluna Kirjurituote Oy/Tapio Tikkanen. Puhelinneuvonta-aika oli kello Maalis-huhtikuun aikana tehdyn puheluseurannan mukaan pelkästään Uusimaan lakineuvontaan tuli tuona aikana noin puhelua. Neuvontaa annettiin vain puhelimitse jäsentaloyhtiöiden hallituksen jäsenille ja isännöitsijöille. Ei-jäsenet ja osakkaat ohjattiin Suomen Kiinteistöliiton maksulliseen puhelinneuvontaan. Maksullisia toimeksiantoja, kuten kirjallisia lausuntoja, yhtiöjärjestyksien muutoksia, asiantuntijaja puheenjohtajapalveluita annettiin aikaisempien vuosien tapaan. Lausuntojen aiheet ja niihin sisältyvät oikeuskysymykset ovat usein hyvin haasteellisia. Nämä maksulliset palvelut ovat kiinteä osa neuvontatyötä ja ne on suunnattu vain jäsenille. Kirjallisilla lausunnoilla on merkittävä rooli erimielisyyksien tai tulkintakysymysten ratkaisemisessa.

5 5 Lakineuvonta Yhdistyksessä on vuonna 2014 toiminut kolme kokopäiväistä ja kaksi neljän päivän työviikkoa tekevää lakimiestä, joiden keskeinen työtehtävä on juridisen neuvonnan antaminen yhdistyksen jäsenille. Pääosa neuvonnasta on tapahtunut puhelinneuvontana, joka on edelleen kysytyin juridinen palvelu. Puhelinneuvontaa ovat antaneet päivittäin keskimäärin 2,5 Kiinteistöliito Uusimaan omaa lakimiestä sekä heidän lisäkseen Kiinteistöliiton lakimiehet. Sekä puhelinneuvonnassa että kirjallisina lausuntoina annetussa neuvonnassa kysymykset ovat koskeneet pääasiallisesti asunto-osakeyhtiölain tulkintaa erilaisissa tilanteissa. Määrällisesti eniten kysymykset ovat koskeneet taloyhtiön ja osakkeenomistajan välistä korjaus- ja kunnossapitovastuun jakoa, vahingonkorvausvastuita, osakkeenomistajan kunnossapito- ja muutostöitä, urakoitsijan ja rakennuttajan vastuita sekä yhtiökokousmenettelyjä ja yhtiön päätöksentekomenettelyä yleisesti. Kysymyksiä ovat myös aiheuttaneet harmaan talouden torjuntaan liittyvät velvoitteet, kuten rakentamiseen liittyvä tiedonantovelvollisuus verohallinnolle. Syksyllä 2014 puhelinneuvonnassa otettiin käyttöön neuvontapuheluiden rekisteröinti jäsentietojärjestelmään yhtiön tietoihin. Sen avulla voidaan paremmin seurata saapuneita yhteydenottoja ja mm. varmistua siitä, onko samassa asiassa oltu jo aikaisemmin yhteydessä lakineuvontaan. Lakimiesten koulutusaiheet ovat liittyneet yleisimpiin asunto-osakeyhtiölain kysymyksiin, kuten korjaus- ja kunnossapitovastuuseen, osakkeenomistajan muutostyöoikeuteen, hallituksen toimintaan ja vastuisiin sekä korjaushankkeisiin. Osa lakimiehistä on myös mahdollisuuksiensa mukaan osallistunut jäsenyhtiöiden yhtiökokouksiin asiantuntijoina tai puheenjohtajina sekä hallituksen kokouksiin asiantuntijoina. Lakimiehet osallistuvat lisäksi erilaisiin neuvottelutilaisuuksiin jäsenyhtiön hallituksen ja isännöitsijän kanssa. Kiinteistöliiton ja yhdistyksen lakimiesten yhteistyö on ollut tiivistä, vaikkakin vaihtuvuus Kiinteistöliiton henkilökunnassa on ollut suurta. Viikoittaisessa juristipalaverissa on käyty läpi ajankohtaisia kysymyksiä, ratkottu hankalia neuvontatapauksia ja muodostettu yhteisiä tulkintalinjoja. Rakennus- ja LVI-tekninen neuvonta Yhdistyksen LVI-teknisen neuvonnan pääfokus on ollut putkiremonttiaiheessa ja energiatehokkuuskysymyksissä. Toiminta-alueen kiinteistökannan ikäprofiilin takia jatkuvasti lisääntyvä tiedontarve LVI-peruskorjausten ja -parannusten hanke- ja toteutussuunnittelussa on työllistänyt yhdistyksen neuvontainsinöörejä. Erilaiset asukas- ja tiedotustilaisuudet jäsenyhtiöissä ovat lisääntyneet ja niissä neuvontainsinöörimme ovat myös olleet tärkeässä roolissa kun asuntoyhtiön hallitukset ja osakkaat ovat halunneet puolueettoman teknisen näkökulman projekteihinsa. Yhdistyksen neuvontainsinöörit ovat toimineet jäsenyhtiöiden hallinnon apuna erilaisissa osakasmuutos- ja muissa projekteissa. Taloyhtiön hallintoa on pyrittävä ohjaamaan oikeaan suuntaan korjausrakennusprojekteissa ja työn edetessä on tarvittaessa annettava oikea-aikaista neuvoa ja projektin sekä suunnittelun ohjausta.

6 6 Yhdistyksen pitkäaikainen LVI-neuvontainsinööri Jaakko Laksola jäi hyvin ansaitulle eläkkeelle joulukuussa 2014 ja yhdistyksen henkilökunta kiittääkin Jaakkoa loistavasti hoidetusta pestistä ja toivottaa kireitä siimoja Partakoskelle. Talous- ja veroneuvonta Talous- ja veroneuvonnan aiheet pysyvät vuodesta toiseen hyvin samanlaisina: suuriin korjaushankkeisiin, esimerkiksi putki- ja julkisivuremontteihin liittyviä rahoitus-, kirjanpito- ja verotuskysymyksiä, muita tilinpäätöksen suunnitteluun ja sisältöön liittyviä asioita sekä toiminnantarkastajan toimintaa asunto-osakeyhtiössä. Työmarkkinat ja työsuhdeneuvonta Jäsenkiinteistöjen työsuhdeneuvonnasta vastaa Kiinteistöpalvelut ry, jonka jäsen yhdistys on. Työsuhdeasiat koskevat lähinnä taloyhtiöiden palkkalistoilla olevia talonmiehiä ja siivoojia. Kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskeva työehtosopimus uusittiin raamisopimuksen mukaisesti ja se on ollut voimassa alkaen. Jo aikaisemmin solmittu ansiokehitysohjelma vaikuttaa huomattavasti voimakkaammin alan työvoimakustannuksiin taulukkopalkkoja ja henkilökohtaisia palkkoja korotetaan 0,4 % ja talonmiehen työtä ja siivousta koskevan liitteen piirissä olevien työntekijöiden palkkoja yleiskorotuksella 0,4 %. Ansiokehitysohjelma pidennettiin vuoteen Sen mukaiset vuosittaiset korotukset taulukkopalkkoihin ovat: ,5 % ,5 % ,25 % Kiinteistöpalvelualan toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus on voimassa TILAISUUDET * Perinteinen talous- ja tilinpäätöstilaisuus Helsingissä. Koulutustilaisuuden aiheina olivat tilinpäätöksen laatiminen, toiminnantarkastus taloyhtiössä sekä talouden näkymät taloyhtiöiden kannalta. * Taloyhtiön energiailta Espoossa yhdessä Fortumin ja Kiinteistöliiton kanssa. * Jokavuotinen Taloyhtiötapahtuma 1.4. Helsingin Messukeskuksen kongressisiivessä. Kokopäiväinen tilaisuus sisälsi monipuolisia seminaareja, neuvontapisteen ja laajan näyttelyn (n. 70 näytteilleasettajaa). Tilaisuuden yhteistyökumppanit olivat Kiinteistöliitto, Kiinteistöalan Koulutuskeskus, Kiinteistöalan Kustannus ja Suomen Kiinteistölehti. * Taloyhtiön putkiremontti-ilta 7.5. Bio Rexissä Helsingissä. Koulutusillan aiheina olivat tiedottaminen ja tiedonhallinta putkiremontissa, taloyhtiön putkiremontin rahoitus sekä erilaiset putkiremonttimenetelmät. Luento-osuuden rinnalle oli järjestetty myös alan näyttely (näytteilleasettajia 12). Heistä puheenvuoron pitivät Pipe-Modul, Uponor Suomi ja Consti. Tapahtuman tarkoitus oli tukea jäsenhankintaa ja se oli kaikille avoin ja maksuton. * Taloyhtiön turvallisuusilta Helsingissä yhdessä Helsingin Pelastusliiton kanssa.

7 7 * Taloyhtiön osakkaan koulutusilta Bio Rexissä Helsingissä yhdessä Suomen Vuokranantajien ja Suomen Kiinteistönvälittäjäliiton kanssa. * Rakennusvalvonnan ajankohtaisseminaari Helsingissä Helsingin rakennusvalvonnan kanssa * Taloyhtiön turvallisuusilta Helsingissä yhdessä Helsingin Pelastusliiton kanssa. * Vuoden aikana järjestettiin neljä Taloyhtiön hallituksen koulutusiltaa Järvenpäässä; taloyhtiön kokoukset Helsingissä; kunnossapitovastuiden erityiskysymyksiä Helsingissä; hallituksen toiminta ja tehtävät Espoossa; osakkeenomistajan muutostyöoikeus ja vastuu * Yhteistyössä Soneran kanssa järjestettiin kolme Taloyhtiön koulutusiltaa Helsingissä Vantaalla Espoossa Kaikissa kolmessa illassa aiheina olivat yhtiökokouksen toimivalta ja päätöksenteko sekä taloyhtiön tietoliikenneratkaisut. Hyvinkään - Riihimäen - Mäntsälän Kiinteistöyhdistys koordinoi alueellaan ensimmäisen Puheenjohtajafoorumin Hyvinkäälle sekä järjesti jäsenilleen bussimatkan Taloyhtiötapahtumaan 1.4. ja avoimen Kiinteistöillan Hyvinkäällä. Näiden lisäksi Hyvinkäälle pysähtyi Kiinteistöliiton Korjaushanke haltuun -kiertue Porvoon Kiinteistöyhdistys järjesti Loviisassa avoimen kiinteistöillan 4.3. korjaushankeaiheesta, avoimen infotilaisuuden sekä sen jälkeen jäsenille suunnatun Koulutusillan Porvoossa. Finlands Svenska Fastighetsförening järjesti perinteisen golfkisan Kulloossa 25.8., avoimen koulutusillan asukasturvallisuudesta yhteistyössä Helsingin Pelastusliiton kanssa ja koulutusja jäsenhankintaillan Tammisaaressa Kaikkiaan koulutustilaisuuksissa oli osallistujia reilut Taloyhtiötapahtumassa oli kävijöitä noin Kaikki tilaisuudet ja tapahtumat olivat jäsenille maksuttomia. JÄSENISTÖ Kiinteistöliitto Uusimaan kokonaisjäsenmäärä (mukaan lukien Porvoon ja Hyvinkään - Riihimäen - Mäntsälän Kiinteistöyhdistykset sekä Finlands Svenska Fastighetsförening) oli vuoden lopussa kappaletta. Uusimaan alueen asuntokuntien keskikoko on 2,1 henkeä ja yhdistyksen jäsentaloissa on arvion mukaan keskimäärin 35 huoneistoa. Jäsentaloissa asuu siten yli asukasta. Kiinteistöliitto Uusimaan jäsenistä 97 % oli asunto-osakeyhtiöitä ja 2 % muita kiinteistöyhtiötä. 63 % jäsenistä on kerrostaloyhtiöitä ja 31 % rivi- tai paritaloja. YHTEISTOIMINTA

8 8 Yhteistyö eri tahojen kanssa on toiminut hyvin. Tärkeimmät yhteistyökumppanit olivat Suomen Kiinteistöliiton lisäksi liittokonsernin muut yhtiöt: Kiinteistöalan Koulutuskeskus Oy, Kiinteistöalan Kustannus Oy, Suomen Kiinteistölehti ja Talokeskus Yhtiöt Oy. Yhdistyksen lakimiehet ja insinöörit ovat toimineet kouluttajina Kiinteistöalan Koulutuskeskus Oy:n ja Kiinteistöalan Koulutussäätiön järjestämillä, pääasiassa isännöintiin ja asumiseen liittyvillä kursseilla. Asiantuntijoina he ovat myös osallistuneet Kiinteistöalan Kustannus Oy:n julkaisujen kirjoittamiseen, avustamiseen sekä toimineet Suomen Kiinteistölehden kirjoittajina. Asiakkuuspäällikkö vastasi yhteistoimintayhdistysten, Porvoon ja Hyvinkään - Riihimäen - Mäntsälän Kiinteistöyhdistys sekä Finlands Svenskan, toiminnanjohtajuudesta. Porvoon Kiinteistöyhdistyksen perinteinen korjausrakentamiskilpailu järjestettiin viidennentoista kerran ja palkintojenjakotilaisuus sai paikallisissa joukkotiedotusvälineissä hyvin näkyvyyttä. Hyvinkään - Riihimäen - Mäntsälän Kiinteistöyhdistys julkaisi jo yhdeksättä vuotta alueellaan kaksi kertaa vuodessa ilmestyvän Kiinteistöviesti -lehden. Yhdistykset ovat saaneet näkyvyyttä myös vakituisen Kiinteistövinkki -palstan kautta Uusimaa, Sipoon Sanomat ja Viikkouutiset -lehdissä. Isännöintiyhteistyön puolella hallituksen yhteistoimintatyöryhmä on vuoden aikana tavannut Uudenmaan alueen paikallisten isännöitsijäyhdistysten edustajia. Yhdistyksellä on edustus sekä Isännöinnin Auktorisointi ISA ry:n hallituksessa että auktorisointitoimikunnassa. Helsingin Ammatti-isännöitsijöiden kanssa on tehty yhteistyötä lähinnä jokavuotisen HAI -koulutusristeilyn osalta, jossa yhdistyksen puheenjohtaja käytti puheenvuoron. Uutena yhteistyökumppanina on ollut Helsingin Pelastusliitto HELPE ry, jonka kanssa järjestettiin kaksi erinomaisesti onnistunutta turvallisuusaiheista koulutusiltaa. Samoin yhdistyksen naapureina olevien järjestöjen, SVA ja SKVL, kanssa järjestettiin iso osakkeenomistajien koulutusilta. TALOUS Jäsenmaksutuottojen osuus yhdistyksen toiminnasta oli aivan keskeinen. Jäsenmaksutuotot kasvoivat edellisvuodesta 5,9 % yhteensä euroon. Jäsenmaksu- ja toimeksiantotuotot kattoivat merkittävän osan kaikista yhdistyksen kuluista, sijoitus- ja rahoitustoiminnalla jäi katettavaksi euroa. Yhdistyksen varsinaisen toiminnan kokonaiskulut lisääntyivät 8,4 % edellisvuoteen verrattuna ollen euroa. Tästä henkilöstökulut olivat euroa ja Suomen Kiinteistöliiton jäsenmaksu euroa. Kiinteistöliiton jäsenmaksu sisältää Suomen Kiinteistölehden tilausmaksun, joka muodostaa merkittävän osan kyseisestä kuluerästä. Yhdistyksen tilinpäätös näyttää voittoa ennen veroja euroa, mikä on selvästi enemmän kuin talousarviossa. Keskeisenä syynä tähän ovat osakkeiden kertaluontoiset myyntivoitot euroa sekä rekrytointien lykkääntyminen. Jäsenmaksuja korotettiin vuosikokouksen päätöksen mukaisesti 1,8 %. Euromääräiset korotukset jäivät jäsenten kannalta hyvin kohtuullisiksi ja yhdistyksen jäsenmaksut ovat kilpailukykyisiä muihin kiinteistöyhdistyksiin verrattuna. Yhdistyksen sijoitustoiminta perustuu hallituksen hyväksymiin omaisuudenhoito- ja sijoitusperiaatteisiin. Yhdistyksen sijoitukset käsittävät pörssiosakkeiden ja -sijoitusten lisäksi osakkeita Kiinteistöliittoyhteisön yhtiöissä: Kiinteistö Oy AnnaKaleva, Suomen Talokeskus Oy ja Kiinteistöalan Koulutuskeskus Oy.

9 9 Yhdistyksen henkilöstö-, omaisuus- ja vastuuvakuutukset ovat IF Vahinkovakuutusyhtiö Oy:ssä ja Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varmassa. HALLINTO Yhdistyksen vuosikokous pidettiin Kokouksessa käsiteltiin sääntöjen määräämät asiat. Yhdistyksen hallitus kokoontui toimintavuoden aikana kahdeksan kertaa. Hallitus on perustanut asioiden valmistelua varten useita työryhmiä: työvaliokunta (sääntömääräinen), taloustyöryhmä, edunvalvontatyöryhmä, yhteistoimintatyöryhmä, jäsenhankinta- ja viestintätyöryhmä sekä Top-10 projektityöryhmä. Hallitus kiittää jäsenyhtiöitään ja yhteistyökumppaneita yhteistyöstä ja henkilöstöä tuloksellisesta ja asiantuntevasta työskentelystä. Hallitus Hallituksen puheenjohtaja Pekka Kouri Varapuheenjohtaja Pentti Vähäkuopus Hallituksen jäsenet Juhana Heikonen Kari Iho Matti Koivisto Paula Koski Petri Laine Ulla Maija Lehtonen Olavi Merikanto Asko Mäkelä Paul Nouro Hannu Sjöblom Pertti Vesanto Mika Vesterinen Hallitus Hallituksen puheenjohtaja Pekka Kouri Varapuheenjohtaja Pentti Vähäkuopus Hallituksen jäsenet Juhana Heikonen Kari Iho

10 10 Olavi Kailari (Porvoon Kiinteistöyhdistys) Paula Koski Petri Laine Ulla Maija Lehtonen Olavi Merikanto Asko Mäkelä Paul Nouro Hannu Sjöblom Pertti Vesanto Mika Vesterinen Tilintarkastajat Tilintarkastusyhteisö BDO, vastuullisena tilintarkastajana André Kumlander Henkilökunta (suluissa jäsenyydet Kiinteistöliiton toimikunnissa) Toiminnanjohtaja Kai Haarma (järjestötoimikunta) Asiakkuuspäällikkö Marika Sipilä (järjestötoimikunta) Johdon assistentti Marja Tirronen Jäsensihteeri Ritva Erbismann Markkinointiassistentti Paula Hellman Johtava lakimies Mia Pujals Neuvontalakimies Maria Lautala (äitiysvapaalla) Lakimies Kirsi Ruutu Lakimies Katriina Sarekoski Lakimies Simo Vihemäki Lakimies Heidi Vitikainen Neuvontainsinööri Jari Hännikäinen (korjausrakentamistoimikunta) Neuvontainsinööri Jaakko Laksola (eläkkeelle ) Edustukset Suomen Kiinteistöliiton liittohallitus Juhana Heikonen Olavi Kailari Ulla Maija Lehtonen Olavi Merikanto (vpj.) Paul Nouro Mika Vesterinen Pentti Vähäkuopus Suomen Kiinteistöliiton työvaliokunta Olavi Merikanto Suomen Kiinteistöliiton vaalitoimikunta Paul Nouro Kiinteistö Oy AnnaKalevan hallitus Pekka Kouri (pj.) Isännöinnin Auktorisointi ISA ry hallitus

11 11 Pentti Vähäkuopus Isännöinnin Auktorisointi ISA ry auktorisointitoimikunta Kai Haarma Kiinteistöalan Koulutuskeskus/säätiö hallitus Pekka Kouri (pj.) Talokeskus Yhtiöt Oy hallitus Olavi Merikanto Helsingissä Kiinteistöliitto Uusimaa ry HALLITUS

- toimia jäsentensä yhdyssiteenä ja valvoa niiden yleisiä ja yhteisiä etuja

- toimia jäsentensä yhdyssiteenä ja valvoa niiden yleisiä ja yhteisiä etuja 1 TOIMINNANJOHTAJAN KATSAUS Kiinteistöliitto Uusimaa ry toimii Kiinteistöliitto Uusimaa -nimellä alueellisena palvelukeskuksena vastaten myös Porvoon Kiinteistöyhdistyksen, Hyvinkään - Riihimäen - Mäntsälän

Lisätiedot

Vuosikertomus 2010. KIINTEISTÖLIITTO Uusimaa. kiinteistöliitto uusimaa ry

Vuosikertomus 2010. KIINTEISTÖLIITTO Uusimaa. kiinteistöliitto uusimaa ry Vuosikertomus 2010 2012 KIINTEISTÖLIITTO Uusimaa kiinteistöliitto uusimaa ry Kiinteistöliitto Uusimaa ry Toiminnanjohtajan katsaus Yhdistys on sääntömuutoksen seurauksena viralliseltakin nimeltään Kiinteistöliitto

Lisätiedot

KIINTEISTÖLIITTO Uusimaa

KIINTEISTÖLIITTO Uusimaa KIINTEISTÖLIITTO Uusimaa SISÄLLYSLUETTELO TOIMINNANJOHTAJAN KATSAUS 3 TALOUSKATSAUS 4 KIINTEISTÖLIITTO-YHTEISÖ JA OSAKKUUDET 5 VAIKUTTAMINEN JA VIESTINTÄ 5 Sisäinen tiedotus 5 Ulkoinen tiedottaminen 5

Lisätiedot

Uudenmaan Asuntokiinteistöyhdistys ry TOIMINNANJOHTAJAN KATSAUS

Uudenmaan Asuntokiinteistöyhdistys ry TOIMINNANJOHTAJAN KATSAUS Uudenmaan Asuntokiinteistöyhdistys ry TOIMINNANJOHTAJAN KATSAUS Uudenmaan Asuntokiinteistöyhdistys ry toimii Kiinteistöliitto Uusimaa nimellä alueellisena palvelukeskuksena vastaten myös Porvoon Kiinteistöyhdistyksen,

Lisätiedot

Paikallinen Palveleva Vaikuttaja

Paikallinen Palveleva Vaikuttaja Paikallinen Palveleva Vaikuttaja Akseli Kiinteistöpalvelut Oy Turun Isännöintikeskus Oy 23.11.2016 Toiminnanjohtaja Juuso Kallio Suomen Kiinteistöliitto Suomen Kiinteistöliitto on kiinteistönomistajien

Lisätiedot

KIINTEISTÖLIITTO Uusimaa

KIINTEISTÖLIITTO Uusimaa VUOSIKERTOMUS 2010 2011 KIINTEISTÖLIITTO Uusimaa UUDENMAAN ASUNTOKIINTEISTÖYHDISTYS RY Uudenmaan Asuntokiinteistöyhdistys ry TOIMINNANJOHTAJAN KATSAUS Uudenmaan Asuntokiinteistöyhdistys ry toimii Kiinteistöliitto

Lisätiedot

KIINTEISTÖLIITTO Uusimaa

KIINTEISTÖLIITTO Uusimaa Vuosikertomus 2010 KIINTEISTÖLIITTO Uusimaa Uudenmaan asuntokiinteistöyhdistys ry Hallituksen kertomus yhdistyksen toiminnasta vuodelta 2010 Sisällysluettelo Uudenmaan Asuntokiinteistöyhdistys ry Toiminnanjohtajan

Lisätiedot

UUDENMAAN ASUNTOKIINTEISTÖYHDISTYS RY

UUDENMAAN ASUNTOKIINTEISTÖYHDISTYS RY UUDENMAAN ASUNTOKIINTEISTÖYHDISTYS RY Vuosikertomus 2009 Toiminnanjohtajan katsaus Uudenmaan Asuntokiinteistöyhdistys toimii Kiinteistöliitto Uusimaa nimellä palvelukeskuksena vastaten myös Porvoon Kiinteistöyhdistyksen,

Lisätiedot

Kiinteistöliiton jäsentyytyväisyyskysely

Kiinteistöliiton jäsentyytyväisyyskysely Kiinteistöliiton jäsentyytyväisyyskysely Kevät Yhteenveto: Oulun läänin Kiinteistöyhdistys ry KTI KIINTEISTÖTIETO OY KTI KIINTEISTÖTALOUDEN INSTITUUTTI RY LUOTTAMUKSELLINEN TAUSTATIEDOT Kiinteistöliiton

Lisätiedot

Toteutunut jälkiasennushissihanke, esimerkkinä As Oy Pesäpönttö

Toteutunut jälkiasennushissihanke, esimerkkinä As Oy Pesäpönttö Toteutunut jälkiasennushissihanke, esimerkkinä As Oy Pesäpönttö Esteettömyys- ja hissiseminaari 26.10.2015, Kotka Sami Tammisto Toiminnanjohtaja Etelä-Kymenlaakson Kiinteistöyhdistys ry Etelä-Kymenlaakson

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAIN KOMPASTUSKIVET JA MENESTYSTEKIJÄT. Kai Haarma Toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Uusimaa

ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAIN KOMPASTUSKIVET JA MENESTYSTEKIJÄT. Kai Haarma Toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Uusimaa ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAIN KOMPASTUSKIVET JA MENESTYSTEKIJÄT Kai Haarma Toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Uusimaa Kiinteistöliitto Uusimaa (Uudenmaan Asuntokiinteistöyhdistys) Suomen Kiinteistöliiton suurin

Lisätiedot

29.10.2014. Jäsenpalvelut. Osakkaan muutostyöoikeus 29.10.2014. Kai Haarma Toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Uusimaa

29.10.2014. Jäsenpalvelut. Osakkaan muutostyöoikeus 29.10.2014. Kai Haarma Toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Uusimaa Osakkaan muutostyöoikeus 29.10.2014 Kai Haarma Toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Uusimaa Kiinteistöliitto Uusimaa Suomen Kiinteistöliiton suurin aluejärjestö 10150 jäsentä Jäsenistö pääosin asunto-osakeyhtiöitä

Lisätiedot

Jäsentyytyväisyyskysely 2012

Jäsentyytyväisyyskysely 2012 Jäsentyytyväisyyskysely KIINTEISTÖLIITTO Yhteenveto: Etelä-Kymenlaakson Kiinteistöyhdistys LUOTTAMUKSELLINEN.. TAUSTATIEDOT Tässä raportissa on esitetty Kiinteistöliiton jäsentyytyväisyyskyselyn tulokset

Lisätiedot

Talouden näkymät taloyhtiön näkökulmasta

Talouden näkymät taloyhtiön näkökulmasta Talouden näkymät taloyhtiön näkökulmasta SKH-Isännöinti Oy:n koulutustilaisuus 25.5.2016, Helsinki Pääekonomisti Jukka Kero Sisältö Esittäytyminen Talousnäkymät 2016-2017 Hoito- ja ylläpitokustannusten

Lisätiedot

20.2.2014. Aika Keskiviikko 12.3.2014 klo 13.00 Hotelli-Ravintola Alma (Parvikabinetti), Ruukintie 4, Seinäjoki

20.2.2014. Aika Keskiviikko 12.3.2014 klo 13.00 Hotelli-Ravintola Alma (Parvikabinetti), Ruukintie 4, Seinäjoki KOKOUSKUTSU 1/2014 20.2.2014 YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS Aika Keskiviikko 12.3.2014 klo 13.00 Paikka Hotelli-Ravintola Alma (Parvikabinetti), Ruukintie 4, Seinäjoki KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 KOKOUKSEN AVAUS 2 KOKOUKSEN

Lisätiedot

KIINTEISTÖALAN HALLITUSAMMATTILAISET AKHA ry TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016

KIINTEISTÖALAN HALLITUSAMMATTILAISET AKHA ry TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 1 KIINTEISTÖALAN HALLITUSAMMATTILAISET AKHA ry TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 Yhdistyksen vuoden teemana on Hyvä hallintotapa tavaksi. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi yhdistyksen hallitus toimii aktiivisesti

Lisätiedot

KUTSU. Pohjois-Karjalan Kiinteistöyhdistys ry:n jäsenille

KUTSU. Pohjois-Karjalan Kiinteistöyhdistys ry:n jäsenille KUTSU Pohjois-Karjalan Kiinteistöyhdistys ry:n jäsenille VUOSIKOKOUS ja KURSSI-ILTA nro 10 Tiistaina 11.3.2014 klo 16.30 Carelicum, Torikatu 21 C-porras, Joensuu Kokouksessa käsitellään sääntöjen 11. :n

Lisätiedot

KUTSU. Pohjois-Karjalan Kiinteistöyhdistys ry:n jäsenille

KUTSU. Pohjois-Karjalan Kiinteistöyhdistys ry:n jäsenille KUTSU Pohjois-Karjalan Kiinteistöyhdistys ry:n jäsenille VUOSIKOKOUS Maanantaina 27.4.2015 klo 15.00 Carelicum, Koskikatu 5, Joensuu Kokouksessa käsitellään sääntöjen 11. :n mukaiset asiat. Vuosikokousaineisto

Lisätiedot

Hallituksen tehtävät ja vastuut

Hallituksen tehtävät ja vastuut Hallituksen tehtävät ja vastuut Taloyhtiötapahtuma 2016 Mia Pujals Johtava lakimies, varatuomari Kiinteistöliitto Uusimaa Sisältö Hallituksen rooli ja tehtävät taloyhtiössä Hallituksen päätöksenteko Hallituksen

Lisätiedot

Kiinteistöliitto Kanta-Häme VAHVA KIINTEISTÖALAN VAIKUTTAJA TOIMINTASTRATEGIA 2020

Kiinteistöliitto Kanta-Häme VAHVA KIINTEISTÖALAN VAIKUTTAJA TOIMINTASTRATEGIA 2020 Kiinteistöliitto Kanta-Häme VAHVA KIINTEISTÖALAN VAIKUTTAJA TOIMINTASTRATEGIA 2020 KIINTEISTÖLIITTO KANTA-HÄME VAHVA VAIKUTTAJA - TOIMINTASTRATEGIA 2020 1 JOHDANTO Kiinteistöliitto Kanta-Häme on toiminut

Lisätiedot

Talousarvio-ohje vuodelle 2013 - hallituksen ja isännöitsijän avuksi

Talousarvio-ohje vuodelle 2013 - hallituksen ja isännöitsijän avuksi Talousarvio-ohje vuodelle 2013 - hallituksen ja isännöitsijän avuksi Taloyhtiöiden hallitusforum 6.10.2012 Pääekonomisti Jukka Kero, Kiinteistöliitto Esityksen sisältö Näkymät 2012-2013 Talousarvio 2013

Lisätiedot

Suomen Vuokranantajien jäsenkysely 2012 Yhteenvetoraportti, N=845, Julkaistu: 12.12.2012. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat

Suomen Vuokranantajien jäsenkysely 2012 Yhteenvetoraportti, N=845, Julkaistu: 12.12.2012. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Suomen Vuokranantajien jäsenkysely 2012 Yhteenvetoraportti, N=845, Julkaistu: 12.12.2012 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat 1. Sukupuoli 1. Nainen 415 49,11% 2. Mies 430 50,89% 2. Ikä 1. alle 30 19 2,25%

Lisätiedot

Kiinteistöliitto Uusimaa Rakennusvalvonta 12.11.2013

Kiinteistöliitto Uusimaa Rakennusvalvonta 12.11.2013 Kiinteistöliitto Uusimaa Rakennusvalvonta 12.11.2013 Kai Haarma Toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Uusimaa 2 Kiinteistöliitto Uusimaa Kiinteistöliiton suurin aluejärjestö 9890 jäsentä Jäsenistö pääosin

Lisätiedot

Tariffit 2014 (versio 14.11.2013)

Tariffit 2014 (versio 14.11.2013) Tariffit 2014 (versio 14.11.2013) Tariffien merkitys Indeksitalovertailun perusteella on seuraavan piiraan mukainen: 1. Kaukolämpö (2014) Elenian kaukolämmön kulutukseen perustuvat hinnat ovat vuonna 2014

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

HE 26/2015 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kiinteistöverolain muuttamisesta - Kiinteistöliiton näkemykset

HE 26/2015 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kiinteistöverolain muuttamisesta - Kiinteistöliiton näkemykset HE 26/2015 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kiinteistöverolain muuttamisesta - Kiinteistöliiton näkemykset Kuulemistilaisuus 6.10.2015, Eduskunnan Valtiovarainvaliokunnan verojaosto (VeJ) Juho

Lisätiedot

Sovitut toimintatavat

Sovitut toimintatavat Green Building Council Finland Sovitut toimintatavat 4.4.2013 Toimielimet Vuosikokous Valitsee hallituksen ja sen puheenjohtajan sekä vaalitoimikunnan, sääntömuutokset Hyväksyy vuosittain toimintasuunnitelman

Lisätiedot

KUTSU. Pohjois-Karjalan Kiinteistöyhdistys ry:n jäsenille

KUTSU. Pohjois-Karjalan Kiinteistöyhdistys ry:n jäsenille vuosikokous 2012 1 KUTSU :n jäsenille VUOSIKOKOUS ja KIINTEISTÖPANEELI Tiistaina 20.3.2012 klo 17.00 Carelicum, Torikatu 21 C-porras, Joensuu Kokouksessa käsitellään sääntöjen 10. :n mukaiset asiat. Vuosikokousaineisto

Lisätiedot

Asuntotuotantokysely 3/2015

Asuntotuotantokysely 3/2015 Asuntotuotantokysely 3/2015 Sami Pakarinen Lokakuu 2015 1 (2) Lokakuun 2015 asuntotuotantokyselyn tulokset RT:n asuntotuotantokysely lähetettiin Talonrakennusteollisuuden jäsenille. Kysely tehdään kolmesti

Lisätiedot

JÄSENTYYTYVÄISYYS 2015

JÄSENTYYTYVÄISYYS 2015 JÄSENTYYTYVÄISYYS 2015 Yhteenveto: Kiinteistöliitto Kanta Häme 1 Jäsentyytyväisyyskyselyn tavoitteena oli selvittää - millaisena jäsenet kokevat Kiinteistöliiton / jäsenyhdistysten nykyisen toiminnan ja

Lisätiedot

Taloyhtiöiden hallitusfoorum 2010. Huoneistoremontit ja muutostyörekisteri

Taloyhtiöiden hallitusfoorum 2010. Huoneistoremontit ja muutostyörekisteri Taloyhtiöiden hallitusfoorum 2010 Huoneistoremontit ja muutostyörekisteri SKH Isännöinnin taustat Perustettu vuonna 1982 Työntekijöitä n. 50 hlöä Isännöintikohteita pääkaupunkiseudulla n. 200, joissa asuntoja

Lisätiedot

Tervetuloa VUOSIKOKOUKSEEN

Tervetuloa VUOSIKOKOUKSEEN Tervetuloa Etelä-Savon Kiinteistöyhdistys ry:n VUOSIKOKOUKSEEN Keskiviikkona 8.4.2015 klo 17.00 Ravintola Paviljonki, Rajalahdentie 4, Savonlinna Kokouksessa käsitellään sääntöjen 11. :n mukaiset asiat.

Lisätiedot

Putkiremontti yhden mahdollisuus, toisen uhka. Tommi Rytkönen 29.3.2011

Putkiremontti yhden mahdollisuus, toisen uhka. Tommi Rytkönen 29.3.2011 Putkiremontti yhden mahdollisuus, toisen uhka Tommi Rytkönen 29.3.2011 Kiinteistömaailma lyhyesti Ketjuun kuluu 116 asuntomyymälää, 58 eri paikkakunnalla. Jokaisesta asuntomyymälästä vastaa itsenäinen

Lisätiedot

Hallituksen toiminta, tehtävät ja vastuut 28.8.2012. Mia Pujals Johtava lakimies, varatuomari Kiinteistöliitto Uusimaa

Hallituksen toiminta, tehtävät ja vastuut 28.8.2012. Mia Pujals Johtava lakimies, varatuomari Kiinteistöliitto Uusimaa Hallituksen toiminta, tehtävät ja vastuut 28.8.2012 Mia Pujals Johtava lakimies, varatuomari Kiinteistöliitto Uusimaa Suomen Kiinteistöliitto ry Kiinteistöliitto on kiinteistönomistajien edunvalvoja ja

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN KIINTEISTÖYHDISTYS ry HALLITUKSEN KERTOMUS VUODELTA 2012

KESKI-SUOMEN KIINTEISTÖYHDISTYS ry HALLITUKSEN KERTOMUS VUODELTA 2012 KESKI-SUOMEN KIINTEISTÖYHDISTYS ry HALLITUKSEN KERTOMUS VUODELTA 2012 YLEISTÄ Rakentaminen kääntyi vuonna 2012 Rakennusteollisuuden mukaan noin kolmen prosentin laskuun. Asuntoaloitukset supistuivat Suomessa

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN KIINTEISTÖYHDISTYS RY Hallituksen esitys 23.11 2012

POHJOIS-SUOMEN KIINTEISTÖYHDISTYS RY Hallituksen esitys 23.11 2012 POHJOIS-SUOMEN KIINTEISTÖYHDISTYS RY Hallituksen esitys 23.11 2012 STRATEGIA 2013 2018 Yleistä Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys on taloyhtiöiden oma järjestö ja luotettava yhteistyökumppani. Yhdistyksestä

Lisätiedot

Tervetuloa VUOSIKOKOUKSEEN

Tervetuloa VUOSIKOKOUKSEEN vuosikokous 2012 1 Tervetuloa :n VUOSIKOKOUKSEEN torstaina 15.3.2012 klo 17.00 Itä-Suomen yliopiston Savonlinnan kampukselle, Sampo-Sali A118, Kuninkaankartanonkatu 7 Kokouksessa käsitellään sääntöjen

Lisätiedot

Asuntotuotantokysely 1/2016

Asuntotuotantokysely 1/2016 Asuntotuotantokysely 1/2016 Sami Pakarinen Helmikuu 2016 1 (2) Helmikuun 2016 asuntotuotantokyselyn tulokset RT:n asuntotuotantokysely lähetettiin Talonrakennusteollisuuden jäsenille. Kysely tehdään kolmasti

Lisätiedot

22.2.2013. Aika Tiistai 5.3.2013 klo 13.00 Paikka Ravintola Marttilan Talli, Kivirikon Juhlahuoneisto, Puskantie 38, Seinäjoki

22.2.2013. Aika Tiistai 5.3.2013 klo 13.00 Paikka Ravintola Marttilan Talli, Kivirikon Juhlahuoneisto, Puskantie 38, Seinäjoki KOKOUSKUTSU 1/2013 22.2.2013 YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS Aika Tiistai 5.3.2013 klo 13.00 Paikka Ravintola Marttilan Talli, Kivirikon Juhlahuoneisto, Puskantie 38, Seinäjoki KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 KOKOUKSEN AVAUS

Lisätiedot

Vanhojen asuntojen hintojen kasvu yhtä ripeää kuin pääkaupunkiseudulla

Vanhojen asuntojen hintojen kasvu yhtä ripeää kuin pääkaupunkiseudulla Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 14.2.2013 Vanhojen asuntojen hintojen kasvu yhtä ripeää kuin pääkaupunkiseudulla Asunnon hintaan vaikuttaa moni tekijä, joista mainittakoon rakennuksen talotyyppi,

Lisätiedot

Miksi hallitustyöskentelyyn pitää ja kannattaa panostaa?

Miksi hallitustyöskentelyyn pitää ja kannattaa panostaa? Miksi hallitustyöskentelyyn pitää ja kannattaa panostaa? - Hallitus on keskeisessä roolissa päätöksenteossa ja sen valmistelijana - Hallitukselta odotetaan hyviä ja oikeudenmukaisia ratkaisuja - Hallitukselta

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

Kirjailijat 2. 2.1 Hyvän hallinnon ohjeet 39 2.2 Yhtiökokous 41

Kirjailijat 2. 2.1 Hyvän hallinnon ohjeet 39 2.2 Yhtiökokous 41 Sisällys Kirjailijat 2 Esipuhe 5 1 Johdanto: suomalainen taloyhtiö 13 1.1 Asunto-osakeyhtiö eilen, tänään ja huomenna 13 1.1.1 Mikä on asunto-osakeyhtiö? 13 1.1.2 Asunto-osakeyhtiölainsäädännön historiaa

Lisätiedot

Toiminnantarkastus, miten se tehdään?

Toiminnantarkastus, miten se tehdään? Toiminnantarkastus, miten se tehdään? Taloyhtiötapahtuma 6.4.2016, Messukeskus Juho Järvinen Talous- ja veroasiantuntija Suomen Kiinteistöliitto Tutkimus- ja kehityspalvelut Kiinteistöliitossa 2 T&K-palvelut

Lisätiedot

Kutsu VUOSIKOKOUKSEEN

Kutsu VUOSIKOKOUKSEEN Kutsu Etelä-Savon Kiinteistöyhdistys ry:n VUOSIKOKOUKSEEN keskiviikkona 24.4.2013 klo 17.00 Mikkelin yliopistokeskuksen auditorioon, Lönnrotinkatu 5 Kokouksessa käsitellään sääntöjen 11. :n mukaiset asiat.

Lisätiedot

Hallituksen tehtäviä ja toimivaltaa taloyhtiössä

Hallituksen tehtäviä ja toimivaltaa taloyhtiössä Hallituksen tehtäviä ja toimivaltaa taloyhtiössä Heidi Vitikainen Lakimies Kiinteistöliitto Uusimaa Asunto-osakeyhtiön toimielimet Yhtiökokous - osakkaat päättäjinä - yleistoimivalta - valitsee hallituksen

Lisätiedot

HALLITUKSEN JA ISÄNNÖITSIJÄN VELVOLLISUUDET - AOYL ja hyvä hallintotapa. Lakimies, VT Sirkka Terho Suomen Kiinteistöliitto ry

HALLITUKSEN JA ISÄNNÖITSIJÄN VELVOLLISUUDET - AOYL ja hyvä hallintotapa. Lakimies, VT Sirkka Terho Suomen Kiinteistöliitto ry HALLITUKSEN JA ISÄNNÖITSIJÄN VELVOLLISUUDET - AOYL ja hyvä hallintotapa Lakimies, VT Sirkka Terho Suomen Kiinteistöliitto ry ISÄNNÖITSIJÄN TEHTÄVÄT yhtiön juokseva hallinto laissa ei yksityiskohtaisesti

Lisätiedot

Pohjois-Savon Kiinteistöyhdistys ry Säännöt. Yhdistyksen nimi on Pohjois-Savon Kiinteistöyhdistys ry.

Pohjois-Savon Kiinteistöyhdistys ry Säännöt. Yhdistyksen nimi on Pohjois-Savon Kiinteistöyhdistys ry. 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Pohjois-Savon Kiinteistöyhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kuopion kaupunki. Yhdistys voi kuulua jäsenenä erilaisiin toimialansa järjestöihin. 2 Tarkoitus ja

Lisätiedot

MIKKELIN LIIKE- JA VIRKANAISET RY VUOSIKOKOUS

MIKKELIN LIIKE- JA VIRKANAISET RY VUOSIKOKOUS MIKKELIN LIIKE- JA VIRKANAISET RY VUOSIKOKOUS ESITYSLISTA Aika: 19.2.2014 klo 18.00 Paikka: Kahvila Nanda Wanha Talo, Savilahdenkatu 12, Mikkeli 1. VUOSIKOKOUKSEN AVAUS Yhdistyksen puheenjohtaja Kirsi-Maaria

Lisätiedot

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

Hallituksen toiminta, tehtävät ja vastuut 1.4.2014. Mia Pujals Johtava lakimies, varatuomari Kiinteistöliitto Uusimaa

Hallituksen toiminta, tehtävät ja vastuut 1.4.2014. Mia Pujals Johtava lakimies, varatuomari Kiinteistöliitto Uusimaa Hallituksen toiminta, tehtävät ja vastuut 1.4.2014 Mia Pujals Johtava lakimies, varatuomari Kiinteistöliitto Uusimaa Sisältö Asunto-osakeyhtiön toimielimet Hallituksen toiminta Kokoontuminen ja päätöksenteko

Lisätiedot

SISÄLLYS EDELLISEN PAINOKSEN ALKUSANAT 6

SISÄLLYS EDELLISEN PAINOKSEN ALKUSANAT 6 SISÄLLYS ALKUSANAT 6. PAINOKSEEN 5 EDELLISEN PAINOKSEN ALKUSANAT 6 1 ASUNTO-OSAKEYHTIÖ JA SEN HALLINTO 17 1.1 Asunto-osakeyhtiömuoto asumisessa ja asunto-osakeyhtiölain soveltamisala 17 1.1.1 Mikä on asunto-osakeyhtiö?

Lisätiedot

KUTSU. Pohjois-Karjalan Kiinteistöyhdistys ry:n jäsenille

KUTSU. Pohjois-Karjalan Kiinteistöyhdistys ry:n jäsenille KUTSU Pohjois-Karjalan Kiinteistöyhdistys ry:n jäsenille VUOSIKOKOUS ja KURSSI-ILTA nro 5 Torstaina 18.4.2013 klo 17.00 Carelicum, Torikatu 21 C-porras, Joensuu Kokouksessa käsitellään sääntöjen 11. :n

Lisätiedot

Asuntotuotantokysely 3/2016

Asuntotuotantokysely 3/2016 Asuntotuotantokysely 3/2016 Sami Pakarinen Lokakuu 2016 1 (2) Lokakuun 2016 asuntotuotantokyselyn tulokset RT:n asuntotuotantokysely lähetettiin Talonrakennusteollisuuden jäsenille. Kysely tehdään kolmesti

Lisätiedot

Tervetuloa Pieksämäelle kiinteistöiltaan ja Etelä-Savon Kiinteistöyhdistys ry:n vuosikokoukseen

Tervetuloa Pieksämäelle kiinteistöiltaan ja Etelä-Savon Kiinteistöyhdistys ry:n vuosikokoukseen Tervetuloa Pieksämäelle kiinteistöiltaan ja Etelä-Savon Kiinteistöyhdistys ry:n vuosikokoukseen Torstai 20.3.2014 klo 17.00 alkaen Kulttuurikeskus Poleeni, Savontie 13, Pieksämäki Kiinteistöillan aiheena

Lisätiedot

KIINTEISTÖLIITTO UUSIMAA RY:N STRATEGIA Päivitys 03-2013

KIINTEISTÖLIITTO UUSIMAA RY:N STRATEGIA Päivitys 03-2013 1 KIINTEISTÖLIITTO UUSIMAA RY:N STRATEGIA Päivitys 03-2013 Neuvonta-Viestintä-Koulutus-Edunvalvonta 1) Johdanto Strategia on linjaus siitä, mitkä ovat Kiinteistöliitto Uusimaan tavoitteet ja miten yhdistys

Lisätiedot

1 Asunto-osakeyhtiö ja sen hallinto 15

1 Asunto-osakeyhtiö ja sen hallinto 15 Sisällys Alkusanat 5 1 Asunto-osakeyhtiö ja sen hallinto 15 1.1 Asunto-osakeyhtiömuoto asumisessa ja asuntoosakeyhtiölain soveltamisala 16 1.1.1 Asunto-osakeyhtiö, keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö ja kiinteistöosakeyhtiö

Lisätiedot

Taloyhtiö 2013 Korjaus- ja kunnossapitovastuut. Mia Pujals Johtava lakimies, varatuomari Kiinteistöliitto Uusimaa

Taloyhtiö 2013 Korjaus- ja kunnossapitovastuut. Mia Pujals Johtava lakimies, varatuomari Kiinteistöliitto Uusimaa Taloyhtiö 2013 Korjaus- ja kunnossapitovastuut Mia Pujals Johtava lakimies, varatuomari Kiinteistöliitto Uusimaa KORJAUS- JA KUNNOSSAPITOVASTUU Asunto-osakeyhtiölaki määrittää yhtiön ja osakkeenomistajan

Lisätiedot

Asuntotuotantokysely 2/2015

Asuntotuotantokysely 2/2015 Asuntotuotantokysely 2/2015 Sami Pakarinen Kesäkuu 2015 1 (2) Kesäkuun 2015 asuntotuotantokyselyn tulokset RT:n asuntotuotantokysely lähetettiin Talonrakennusteollisuuden jäsenille. Kysely tehdään kolmesti

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa

Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa Sami Pakarinen Markku Leppälehto Lokakuu 2014 Satakunnan talonrakentamisen suhdannetilanne on jokseenkin tyydyttävä Satakunnan talonrakentamisen suhdannetilanne

Lisätiedot

Korjausrakentamisen juridiikka asunto-osakeyhtiössä. Samuli Koskela asianajaja, osakas

Korjausrakentamisen juridiikka asunto-osakeyhtiössä. Samuli Koskela asianajaja, osakas Korjausrakentamisen juridiikka asunto-osakeyhtiössä Samuli Koskela asianajaja, osakas Korjausrakentaminen Mitä tarkoitetaan? Yhtiö, osakas, insinöörit, juristit AOYL:nkäsitteet: kunnossapito muutostyö

Lisätiedot

Taloyhtiön kokoukset. Annika Kemppinen, Lakimies 30.10.2012

Taloyhtiön kokoukset. Annika Kemppinen, Lakimies 30.10.2012 Taloyhtiön kokoukset Annika Kemppinen, Lakimies 30.10.2012 Kiinteistöliitto Uusimaa Kiinteistöliiton suurin aluejärjestö Yhteensä yli 9300 jäsentä Jäsenistö pääosin asunto-osakeyhtiöitä Toimii koko Uudenmaan

Lisätiedot

Kutsu Pohjois-Savon Kiinteistöyhdistys ry:n VUOSIKOKOUKSEEN. Torstaina klo Kuopion Klubille (Kuninkaankatu 10)

Kutsu Pohjois-Savon Kiinteistöyhdistys ry:n VUOSIKOKOUKSEEN. Torstaina klo Kuopion Klubille (Kuninkaankatu 10) Kutsu Pohjois-Savon Kiinteistöyhdistys ry:n VUOSIKOKOUKSEEN Torstaina 16.4.2015 klo 15.00 Kuopion Klubille (Kuninkaankatu 10) Kokouksessa käsitellään sääntöjen 7. :n mukaiset asiat. Vuosikokousaineisto

Lisätiedot

- tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä

- tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä Oulun Rajakylän koulun vanhempainyhdistys 1 Yhdistyksen nimi on OULUN RAJAKYLÄN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS ry ja se toimii Rajakylän koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Oulu. 2 Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Tariffit 2011 (versio 2/29.11.2010)

Tariffit 2011 (versio 2/29.11.2010) Tariffit 2011 (versio 2/29.11.2010) Arvoisat yhteistyökumppanit, Ensi vuoden tariffit ovat nyt selvillä. Tariffien merkitys Indeksitalovertailun perusteella on seuraavan piiraan mukainen: 1. Kaukolämpö

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2010

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2010 3 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 010 Työllisten määrä jäi Helsingissä vuoden 010 viimeisellä neljänneksellä runsaan prosentin pienemmäksi kuin vuosi sitten. Pääkaupunkiseudun,

Lisätiedot

KYLPPÄRIT KUNTOON. 20.5.2015 Riihimäki. Jari Hännikäinen Neuvontainsinööri

KYLPPÄRIT KUNTOON. 20.5.2015 Riihimäki. Jari Hännikäinen Neuvontainsinööri KYLPPÄRIT KUNTOON 20.5.2015 Riihimäki Jari Hännikäinen Neuvontainsinööri SISÄLTÖ Kuka vastaa kylpyhuoneiden kunnossapidosta ja mikä on vastuunjakotaulukko? Kolme erilaista kylpyhuoneremonttia: 1. Oma-aloitteiset

Lisätiedot

Kiinteistöliiton jäsenedut ja -palvelut

Kiinteistöliiton jäsenedut ja -palvelut Kiinteistöliiton jäsenedut ja -palvelut Kiinteistöliitto Kotisi asialla Jäsenetuopas 2013-2014 Jäsenetuopas 2013 2014 Kiinteistöliiton jäsenetuopas sisältää tietoa jäsentalojen käytettävissä olevista palveluista.

Lisätiedot

Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli

Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli tilinpäätöksen tarkastus ja alllekirjoitus), Roby oli sihteerinä

Lisätiedot

Mitä asuminen maksaa nyt ja tulevaisuudessa?

Mitä asuminen maksaa nyt ja tulevaisuudessa? Mitä asuminen maksaa nyt ja tulevaisuudessa? Kiinteistö 2013 14.11.2013 Jukka Kero, Pääekonomisti Suomen Kiinteistöliitto ry Sisältö Taloustilanne ja lähiaikojen näkymät Taloyhtiöiden hoitokulujen kehitys

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana Omakotiyhdistyksen säännöt Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Saarenkylän Omakotiyhdistys ry. Sen kotipaikka on Rovaniemi ja toimialue on Saarenkylä. Näissä säännöissä käytetään nimitystä

Lisätiedot

Näytesivut. Marraskuu

Näytesivut. Marraskuu Marraskuu Marraskuussa päivitetään kiinteistöstrategia ja sen pohjalta käynniste tään seuraavan vuoden talousarvion valmistelu. Huoltoyhtiö valmistelee kiinteistön tulevaan talveen. Hallinto Päivitetään

Lisätiedot

Uusi asunto-osakeyhtiölaki

Uusi asunto-osakeyhtiölaki Isännöintiliitto Uusi asunto-osakeyhtiölaki Tietoa taloyhtiön päättäjille Osakkaat yhtiökokoukseen.... Lisää suunnitelmallisuutta ja avoimuutta... Taloyhtiön vuoden kohokohta on yhtiökokous. Tarkoitus

Lisätiedot

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Vankien Omaiset VAO ry. Yhdistyksen kotipaikka on Alajärvi. 2 TARKOITUS JA TOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on edistää vankien

Lisätiedot

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN. Elinkeinopoliittisen ohjelman liite 3. Toimintaympäristö. Väestö- ja elinkeinorakenne

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN. Elinkeinopoliittisen ohjelman liite 3. Toimintaympäristö. Väestö- ja elinkeinorakenne Elinkeinopoliittisen ohjelman liite 3 Toimintaympäristö Tavoitteiden, päämäärien ja toimenpiteiden muodostamiseksi on tunnettava kunnan nykyinen toimintaympäristö. Toimintaympäristössä elinkeinojen kannalta

Lisätiedot

Anonyymit Sinkut Seuran säännöt

Anonyymit Sinkut Seuran säännöt Anonyymit Sinkut Seuran säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Anonyymit Sinkut Seura ry ja sen kotipaikka on Jyväskylä 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

SUOMEN SULKAPALLOLIITTO RY:N TALOUSSÄÄNTÖ Hyväksytty SSuL:n hallituksen kokouksessa 6.5.2015

SUOMEN SULKAPALLOLIITTO RY:N TALOUSSÄÄNTÖ Hyväksytty SSuL:n hallituksen kokouksessa 6.5.2015 SUOMEN SULKAPALLOLIITTO RY:N TALOUSSÄÄNTÖ Hyväksytty SSuL:n hallituksen kokouksessa 6.5.2015 1. YLEISTÄ SSuL:n hallinnossa, varojen hoidossa, kirjanpidossa ja tilinpäätöksen laatimisessa noudatetaan yhdistyslain,

Lisätiedot

TOIMIVIA TALOUSHALLINNON RATKAISUJA

TOIMIVIA TALOUSHALLINNON RATKAISUJA Tilitalo Emma Oy TOIMIVIA TALOUSHALLINNON RATKAISUJA Tilitalo Emman erikoisosaamista ovat taloushallinnon palvelut asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöille. Palvelemme mielellämme myös pieniä ja keskisuuria

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka SÄÄNNÖT Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry ja sitä kutsutaan näissä säännöissä yhdistykseksi.

Lisätiedot

Hyvää ja ammattimaista hallitustyöskentelyä

Hyvää ja ammattimaista hallitustyöskentelyä Taloyhtiötapahtuma 11.4.2013 Hyvää ja ammattimaista hallitustyöskentelyä AKHA on perustettu edistämään hyvää ammattimaista ja eettisesti korkeatasoista asunto- ja kiinteistöyhtiöiden hallitustyöskentelyä.

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11

TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11 TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11 1 SUOMEN HAUTAUSTOIMINNAN KESKUSLIITTO RY BEGRAVNINGSVERKSAMHETENS CENTRALFÖRBUND I FINLAND RF YLEISTÄ Liiton kotisivu: www.shk.fi Y-tunnus: 1480117-5 LIITTOKOKOUS

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2015 JA 2016

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2015 JA 2016 KOTEL 15-002 13.3.2015 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2015 JA 2016 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen OIKARISTEN sukuseura ry:n Toimintakertomus vuodelta Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen 2011 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 30.11.2011 Oikaristen 11-vuotias sukuseura toimii

Lisätiedot

MYYRAS VIIRILÄN OMAKOTIYHDISTYS RY/MYRAS VIIRILÄ EGNAHEMSFÖRENING RF

MYYRAS VIIRILÄN OMAKOTIYHDISTYS RY/MYRAS VIIRILÄ EGNAHEMSFÖRENING RF Säännöt MYYRAS VIIRILÄN OMAKOTIYHDISTYS RY/MYRAS VIIRILÄ EGNAHEMSFÖRENING RF 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI Yhdistyksen nimi on Myyras - Viirilän Omakotiyhdistys ry/myras Viirilä Egnahemsförening rf. Yhdistyksen

Lisätiedot

HE 112/2013 vp eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2014 YM:n pääluokka 35: talousarvioesitys ja arvio sen vaikuttavuudesta asuntosektorilla

HE 112/2013 vp eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2014 YM:n pääluokka 35: talousarvioesitys ja arvio sen vaikuttavuudesta asuntosektorilla HE 112/2013 vp eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2014 YM:n pääluokka 35: talousarvioesitys ja arvio sen vaikuttavuudesta asuntosektorilla Eduskunnan valtiovarainvaliokunta Asunto- ja ympäristöjaosto

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 3. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 3. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013 34 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 3. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä 73,3 prosenttia. Työllisyysaste on ollut laskussa vuoden 2012 alusta

Lisätiedot

KUTSU. Pohjois-Karjalan Kiinteistöyhdistys ry:n jäsenille

KUTSU. Pohjois-Karjalan Kiinteistöyhdistys ry:n jäsenille KUTSU Pohjois-Karjalan Kiinteistöyhdistys ry:n jäsenille VUOSIKOKOUS Tiistaina 5.4.2016 klo 16.30 Carelicum, Koskikatu 5, Joensuu Kokouksessa käsitellään sääntöjen 11. :n mukaiset asiat. Vuosikokousaineisto

Lisätiedot

Rakentamisen ajankohtaiskatsaus. Rakentamisen Ennakointikamari 6.5.2014 Tarmo Pipatti

Rakentamisen ajankohtaiskatsaus. Rakentamisen Ennakointikamari 6.5.2014 Tarmo Pipatti Rakentamisen ajankohtaiskatsaus Rakentamisen Ennakointikamari 6.5.2014 Tarmo Pipatti Rakentamisen suhdanteet Rakennustuotannon arvo vuonna 2013: korjausrakentaminen ohitti uudisrakentamisen Yhteensä 28,8

Lisätiedot

Suomen Kiinteistölehti Lukijatutkimus 10/2014

Suomen Kiinteistölehti Lukijatutkimus 10/2014 Suomen Kiinteistölehti Lukijatutkimus 0/204 TNS 204 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä ei saa lainata, luovuttaa, jälleenmyydä tai julkaista ilman tutkimusyrityksen

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2014

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2014 14 2014 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2014 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä 71,8 prosenttia. Naisilla työllisyysaste oli 72,2 prosenttia

Lisätiedot

Katsaus liittoyhteisön nykytilaan ja järjestön tulevaisuuteen Kiinteistöliittoyhteisön neuvottelupäivät 23.-24.8.2011, Hämeenlinna Harri Hiltunen

Katsaus liittoyhteisön nykytilaan ja järjestön tulevaisuuteen Kiinteistöliittoyhteisön neuvottelupäivät 23.-24.8.2011, Hämeenlinna Harri Hiltunen Katsaus liittoyhteisön nykytilaan ja järjestön tulevaisuuteen Kiinteistöliittoyhteisön neuvottelupäivät 23.-24.8.2011, Hämeenlinna Harri Hiltunen Suomen Kiinteistöliitto ry Jäsenkehitys jatkuu hyvänä Jäsenkehitys

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma TOIMINTAVUOSI 2015. Malliyhdistys Ry. Hallituksen ehdotus hyväksyttäväksi yhdistyksen vuosikokoukselle

Toimintasuunnitelma TOIMINTAVUOSI 2015. Malliyhdistys Ry. Hallituksen ehdotus hyväksyttäväksi yhdistyksen vuosikokoukselle Toimintasuunnitelma TOIMINTAVUOSI 2015 Hallituksen ehdotus hyväksyttäväksi yhdistyksen vuosikokoukselle Malliyhdistys Ry Puh. 040 123 4567 Y-tunnus 12345-6 Tiekatu 23 A 15 00120 PAIKKAKUNTA www.malliyhdistys.fi

Lisätiedot

Isännöinnin laatu 2015

Isännöinnin laatu 2015 Isännöinnin laatu 2015 Keskeiset tulokset Tutkimuksen tavoite ja toteutus Kiinteistöliiton tavoitteena oli kartoittaa taloyhtiöiden tyytyväisyyttä isännöintiyritysten ja isännöitsijöiden toimintaan tyytyväisyyttä

Lisätiedot

Visma Liikkuvan työn ratkaisut. Rakennusalan ilmoitusvelvollisuus ja Visma Työmaarekisteri

Visma Liikkuvan työn ratkaisut. Rakennusalan ilmoitusvelvollisuus ja Visma Työmaarekisteri Visma Liikkuvan työn ratkaisut Rakennusalan ilmoitusvelvollisuus ja Visma Työmaarekisteri Rakennusalan ilmoitusvelvollisuus Lakimuutos veromenettelyyn, voimaan 1.7.2014 Koskettavat yhteisiä työmaita, joissa

Lisätiedot

Rakennusalan tiedonantovelvollisuus

Rakennusalan tiedonantovelvollisuus Rakennusalan tiedonantovelvollisuus Päätoteuttajan nimeäminen Työntekijätietojen kuukausittaista tiedonantovelvollisuutta ei ole yksityishenkilön omaan käyttöön rakennuttamassa kohteessa, mikäli työmaalle

Lisätiedot

Yhdistyksen hallituksen palvelustrategia 2016

Yhdistyksen hallituksen palvelustrategia 2016 Yhdistyksen hallituksen palvelustrategia 2016 Hyväksytty hallituksessa 8.3.2016 Esitetty yhdistyksen vuosikokoukselle 23.3.2016, Kotka Jäsenet Jäsenyhdistykset Kiinteistöliitto Palvelu on vaikuttamista

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011 3 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2011 viimeisellä neljänneksellä 73,6 prosenttia, eli samalla tasolla kuin vuotta aiemmin. Työllisten

Lisätiedot

Taloyhtiöiden antenniverkkojen tilanne - miten tavoittaa päättäjät? 29.10.2015 Rantasipi Sveitsi Yhteysjohtaja Timo Tossavainen

Taloyhtiöiden antenniverkkojen tilanne - miten tavoittaa päättäjät? 29.10.2015 Rantasipi Sveitsi Yhteysjohtaja Timo Tossavainen Taloyhtiöiden antenniverkkojen tilanne - miten tavoittaa päättäjät? 29.10.2015 Rantasipi Sveitsi Yhteysjohtaja Timo Tossavainen Asunto-osakeyhtiöt & tavoitettavuus Suuri määrä taloyhtiöitä Suomessa = haaste

Lisätiedot

RAKENTAMISEEN LIITTYVÄ TIEDONANTOVELVOLLISUUS

RAKENTAMISEEN LIITTYVÄ TIEDONANTOVELVOLLISUUS RAKENTAMISEEN LIITTYVÄ TIEDONANTOVELVOLLISUUS Taloyhtiö 2014 Päälakimies, VT Jenni Hupli Kiinteistöliitto Mistä on kysymys? Talousrikollisuuden torjuntaan uusi lisäkeino Verotusmenettelylain (18.12.1995/1558)

Lisätiedot

Edustajiston koulutus 14.1.2014. Johanna Pietiläinen, Hallintopäällikkö

Edustajiston koulutus 14.1.2014. Johanna Pietiläinen, Hallintopäällikkö Edustajiston koulutus 14.1.2014 Johanna Pietiläinen, Hallintopäällikkö 46 Ylioppilaskunta Yliopiston opiskelijoiden keskuudessa on ylioppilaskunta, jolla on itsehallinto. Ylioppilaskunnan tarkoituksena

Lisätiedot