Uudenmaan Asuntokiinteistöyhdistys ry TOIMINNANJOHTAJAN KATSAUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Uudenmaan Asuntokiinteistöyhdistys ry TOIMINNANJOHTAJAN KATSAUS"

Transkriptio

1 Uudenmaan Asuntokiinteistöyhdistys ry TOIMINNANJOHTAJAN KATSAUS Uudenmaan Asuntokiinteistöyhdistys ry toimii Kiinteistöliitto Uusimaa nimellä alueellisena palvelukeskuksena vastaten myös Porvoon Kiinteistöyhdistyksen, Hyvinkään Riihimäen - Mäntsälän Kiinteistöyhdistyksen ja Finlands Svenska Fastighetsföreningenin jäsenpalveluista. Vuosi 2011 on ollut yhdistyksen toiminnan kannalta kohtuullisen onnistunut. Jäsenmäärän kehitys on ollut hyvällä tasolla, vaikka muutamiin aikaisempiin huippuvuosiin ei yllettykään. Positiivista jälleen on se, että eronneiden jäsenten määrä oli hyvin alhainen. Yhdistykseen liittyi toimintavuoden aikana yhteensä 287 kappaletta ja eronneita oli 61 kappaletta. Tämän lisäksi yhteistoimintayhdistyksiin liittyi yhteensä 46 jäsentä. Erityisesti ruotsinkielisten jäsenten määrä kasvoi merkittävästi. Jäsenmäärän kasvun myötä yhdistys päätti lisätä henkilökuntaa osa-aikaisella lakimiehellä, jonka pääasiallinen tehtävänkuva on puhelinneuvonta. Yhdistyksen viides neuvontatehtäviä hoitava lakimies palkattiin marraskuussa ja hän aloitti työnsä Yhdistyksen sääntöuudistushanke käynnistettiin uudelleen. Sääntötyöryhmän esitys hyväksyttiin syksyllä hallituksessa ja jäsenistölle annettiin mahdollisuus kommentoida uudistusta. Sääntömuutos käsitellään yhdistyksen vuosikokouksessa maaliskuussa Samoin yhteistoimintayhdistysten kanssa laadittiin uudet yhteistoimintasopimukset, joissa entistä tarkemmin ja selkeämmin kuvataan yhteistoiminnan periaatteet, palveluiden tuottamisesta maksettavat korvaukset ja yhteistoimintayhdistysten edustusoikeus Uusimaan hallinnossa sekä Suomen Kiinteistöliitossa. Palvelutoiminnan ohella yhdistyksen keskeisiin tavoitteisiin kuuluu jäsenistön kouluttaminen. Toimintavuonna keskeisenä teemana oli osto-osaaminen, jonka tarkoituksena on helpottaa erilaisten kiinteistöpalveluiden hankintaa. Asiaa käsittelevät koulutustilaisuudet olivat kohtuullisen suosittuja vaikkakaan aivan laki- tai remonttiaiheisten tilaisuuksien osallistujamääriin ei ylletty. Edunvalvonnassa yhdistys otti kirjallisesti kantaa mm. yksityiseen pysäköinninvalvontaan, jätteen erilliskeräyksen laajentamiseen sekä Helsingin maankäytön ja asumisen tavoiteohjelmaan. Taloyhtiöiden kannalta vuosi on ollut taloudellisesti raskas, sillä kiinteistön ylläpidon kulut ovat olleet kovassa nousussa. Yhdistys pitää tärkeänä, että asumisen kustannuksia ei kuntien tai valtion toimesta tarpeettomasti ja kohtuuttomasti lisätä kustannustason muutenkin jatkuvasti noustessa selvästi yli yleisen inflaatiotason. Kai Haarma, toiminnanjohtaja

2 HALLITUKSEN KERTOMUS YHDISTYKSEN TOIMINNASTA VUODELTA 2011 KIINTEISTÖLIITTO -YHTEISÖ Suomen Kiinteistöliiton muodostavat 25 alueellista yhdistystä ja valtakunnallinen toimialajärjestö Suomen Vuokranantajat ry. Liitto edustaa kaikkiaan yli taloyhtiötä, joissa asuu yhteensä lähes kaksi miljoonaa ihmistä. Liittoon kuulutaan siis alueyhdistyksen tai toimialajärjestön kautta. Kiinteistöliitto-yhteisöön kuuluvat myös liiton osakkuusyhtiöt Kiinteistöalan Kustannus Oy, Kiinteistöalan Koulutuskeskus Oy, Suomen Talokeskus Oy, Kiinteistö Oy AnnaKaleva ja KTI Kiinteistötieto Oy. Uudenmaan Asuntokiinteistöyhdistys on myös suoraan Koulutuskeskuksen, Talokeskuksen ja AnnaKalevan osakkaana. TOIMINTAYMPÄRISTÖ Suomessa kevään eduskuntavaalit aiheuttivat niin suuria muutoksia eduskunnan paikkajakoon, että hallituskoalition muodostamiseen ja ohjelmasta neuvottelemiseen meni tavanomaista enemmän aikaa. Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelma valmistui lopulta juhannukseen mennessä. Ohjelman nimi on Avoin, oikeudenmukainen ja rohkea Suomi. Hallitusohjelmaa ohjaa kolme kokonaisuutta: köyhyyden, eriarvoisuuden ja syrjäytymisen vähentäminen; julkisen talouden vakauttaminen ja kestävän talouskasvun, työllisyyden ja kilpailukyvyn vahvistaminen. Kiinteistöalaa koskevia päätöksiä oli mm. vuokra- ja omistusasumisen verokohtelun yhtenäistämiseksi toteutettavat asuntolainojen korkojen verovähennysoikeuden rajaaminen asteittain vaalikauden aikana. Kotitalousvähennyksen enimmäisrajan laskeminen 2000 euroon ja korvattavan osuuden rajaaminen 45 prosenttiin oli toinen merkittävä asumispoliittinen päätös. Pääomatulojen verokantaa päätettiin nostaa ohjelman mukaan kaksi prosenttiyksikköä 30:een prosenttiin. Tämän lisäksi verotus muutetaan progressiiviseen suuntaan, sillä veroprosentti on 32 tulon euron ylittävältä osuudelta. Pääomatulojen verotuksen kiristämisen vastapainona yhteisöverokantaa päätettiin laskea prosenttiyksikön verran ja työmarkkinoiden marraskuisen raamisopimuksen hyväksymisen jälkeen vielä puoli prosenttiyksikkö lisää, jolloin yhteisöveroprosentti laskettiin 24,5 prosenttiin vuodesta 2012 alkaen. Kiinteistöalaa sivuavia veropäätöksiä olivat lisäksi windfall-vero, turpeen verotuksen kiristäminen ja perintö- ja lahjaverotuksen lievä kiristäminen. Myös jäteveroa tullaan kiristämään, seuraavan kerran vuodesta 2013 alkaen. Kiinteistöverotusta muutetaan siten, että kiinteistöveron osuutta kuntien verotuloissa kasvatetaan. Kiinteistövero siirretään verotulojen tasauksen ulkopuolelle. Lopputuloksena on pidemmässä juoksussa se, että kiinteistöverotus kiristyy. Vielä vuonna 2012 toteutuneet kiristykset eivät olleet kovin suuria, mutta kymmenissä kunnissa kiinteistöverojen prosentit nousivat. Hallitusohjelma tarttuu voimallisesti myös harmaan talouden torjuntaan. Kiinteistö- ja rakennusalaa koskettaa tässä yhteydessä erityisesti veronumerorekisterijärjestelmän perustaminen. Järjestelmän avulla pyritään harmaan talouden vähentämisen ohella levittämään läpinäkyvää ja tasapuolista kilpailua Suomen rakentamismarkkinoilla. Hallitusohjelman mukaisesti on turvattava sosiaalisesti ja alueellisesti tasapainoiset asuntomarkkinat, kiinnitettävä huomiota asumisen laatuun sekä turvattava erityisryhmien asumistarpeita. Ohjelman mukaan asuntopolitiikalla edistetään kohtuuhintaista asumista sekä kaikkien väestöryhmien mahdollisuuksia elämäntilanteeseensa sopivaan asumiseen, kestävää kehitystä, työmarkkinoiden toimivuutta ja asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia. Tavoitteena on lisätä erityisesti pieni- ja keskituloisille suunnattua vuokra-asuntotuotantoa

3 Vuoden 2012 valtion talousarvioesityksissä kiinteistöalaa koskevista päätöksistä tärkeimpiä olivat julkisen talouden tasapainotuksen toteuttaminen etupainotteisesti. Verotusta kiristetään ja menoleikkauksia toteutetaan valtiontalouden alijäämäisyyden kutistamiseksi. Sekä valtion tuloja lisättiin että menoja vähennettiin 1,1 mrd. euroa. Ansiotuloveroperusteita kuitenkin tarkistetaan 2,5 prosentin verran ja pienten työtulojen verotusta kevennetään kasvattamalla työtulovähennystä. Myös kunnallisverotuksen perusvähennystä korotettiin. Rakentamisessa kasvu vielä jatkui. Myönnettyjen asuinrakennuslupien määrä kasvoi parilla tuhannella asunnolla, noin asuntoon. Asuntojen rakentamisen aloitukset sen sijaan vähenivät jopa 10 prosenttia edellisvuodesta. Vapaarahoitteisen asuntokannan aloitukset jopa vielä lisääntyivät, mutta ARA-tuetun kannan rakentaminen väheni kolmanneksen verran edellisvuoteen verrattuna. Finanssikriisin jälkeinen raju kasvupyrähdys näin tasoittui. Korjausrakentamisen puolella kasvu kuitenkin jatkui edelleen vähintään kokonaistuotannon kasvun mukaisesti. Kotitalouksien ottamien asuntoluottojen kanta kasvoi edelleen. Vuoden lopulla asuntoluottoja oli runsaat 5 prosenttia edellisvuotta enemmän, yhteensä noin 81 mrd. euroa. Asuntoluottojen keskikoron odotettu nousu pysähtyi vuoden puolivälissä Euroopan keskuspankin lopetettua ohjauskorkonsa noston ja lopulta jopa leikkasivat ohjauskorkoa. Vuoden lopulla asuntoluottojen keskikorko oli 2,50 prosentin tuntumassa. Reaalisesti (kuluttajahintainflaatiolla korjattuna) asuntoluottojen korot olivat siten negatiiviset. Erityisesti uusissa asuntoluotoissa luotonantajien marginaalit olivat jonkinasteisessa nousussa vuonna Euroalueen velkakriisin seurauksena pankkien varainhankinnan kustannukset olivat nousussa, mikä aiheutti näin painetta myös asuntosektorille. Keskuspankkikoron laskemisen ansiosta, vaikutus ei näkynyt kokonaisuudessaan niin voimakkaana loppuasiakkailla. Uusien asuntoluottojen nostettu määrä oli vielä kasvussa vuonna Rakennuskustannukset nousivat vuonna 2011 keskimäärin 3,3 prosenttia. Eniten kallistuivat tarvikkeet (keskimäärin 3,7 %) ja ns. muut panokset (5,4 %). Työ kallistui 1,7 prosenttia. Vanhojen asuntojen hintojen nousu pysähtyi vuoden 2011 puolivälissä. Vuosikeskiarvona tarkastellen hinnat nousivat vielä jonkin verran (tammi-syyskuussa 3,3 %), mutta kuluttajahintaindeksillä korjaten reaalihinnat kääntyivät laskuun. Hintojen nousu oli pääkaupunkiseudulla muuta maata voimakkaampaa. Uusien, vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen vuokrien nousuvauhti pysyi vuonna 2011 ennallaan tai lievästi kiihtyi. Keskimäärin vuokrataso nousi 3,3 prosenttia, mutta pääkaupunkiseudulla hieman runsaat 4 prosenttia. Muualla Suomessa nousuvauhti jäi lievästi alle 3 prosentin. Kiinteistön ylläpidon indeksi nousi kiihtyvää vauhtia vuonna Vuoden kolmannella neljänneksellä yleisindeksi oli edellisvuodesta 9,2 prosenttia vuoden takaista korkeammalla tasolla. Asuinkerrostalossa nousu oli 8,2 prosenttia. Koko vuoden osalta keskimääräinen vauhti tulee olemaan miltei 8 prosenttia. Energian hintojen nousuvauhti sen kuin kiihtyi vuonna Osatekijänä tässä oli energiaverouudistus, joka nosti tuntuvasti sähkön ja lämmityksen hintaa vuoden mittaan. Raakaöljyn maailmanmarkkinahinta on pysytellyt sitkeästi yli 100 dollarissa barrelilta. Myös maakaasun ja kevyen polttoöljyn markkinahinnat ovat lukkiutuneet korkeuksiin. Kaukolämmön hinta heijastelee mm. näiden peruspolttoaineiden hintojen kehitystä. Sähkön markkinahintaan on odotettavissa lievää laskua mm. sen takia, että pohjoismaisten markkinoiden hinta on laskenut Norjan ja Ruotsin suurten vesivarantojen ansiosta. Rajallinen siirtokapasiteetti Suomen suuntaan esti markkinahinnan kanavoitumisen Suomeen saakka vielä vuoden 2011 puolella.

4 NÄKYVYYS JA VAIKUTTAMINEN Yhdistyksen lakimiehet ja toiminnanjohtaja ovat toimineet asiantuntijoina Helsingin Sanomien asumiseen liittyvien sivujen kysymyspalstalla, mikä on tuonut yhdistykselle hyvää julkisuutta. Tämän lisäksi yhdistyksen asiantuntijoita on haastateltu televisio-ohjelmiin sekä lukuisiin julkaisuihin. Yhdistys on antanut kirjallisia lausuntoja ja kannanottoja yksityisestä pysäköinninvalvonnasta, jätteen erilliskeräyksen laajentamisesta sekä Helsingin maankäytön ja asumisen tavoiteohjelmasta. Yhdistys kyseenalaisti jätteiden erilliskeräämisen lisäämisen kiinteistöiltä. Ensin tulisi tehdä perusteellinen selvitys erilliskeräämisen kaikista vaikutuksista: miten paljon lisää erillisjätettä on arvioitu saatavan verrattuna nykytilanteeseen, mitkä ovat tämän lisämäärän keräämisen aiheuttamat ympäristöhaitat lisääntyvän keräilyliikenteen (melu, saasteet, lisääntyvän raskaan ajoneuvoliikenteen riskit asuinkaduilla ja -pihoilla) kautta jne. Asuinkiinteistöille aiheutuvista lisäkustannuksista tulisi myös tehdä luotettavat selvitykset. Asumiseen liittyen yhdistyksen näkemyksen mukaan myös omistusasujat ja asunto-yhtiöt tarvitsevat apua asumiskustannusten, korjausvelan, kiinteistöverojen ja tontinvuokrien jatkuvasti noustessa, etteivät nyt vielä kohtuullisessa kunnossa olevat alueet ala rapistua hoitovastikkeiden jatkuvasti kasvaessa. Alueiden kehittämisen ja paikallisesti parhaiden ratkaisujen etsimisen tulee tapahtua tiiviissä yhteistyössä kunkin alueen asukkaiden, taloyhtiöiden ja järjestöjen kanssa. JÄSENPALVELUT Neuvontatehtävissä oli vuonna 2011 seitsemän omaa toimihenkilöä. Neuvontaa täydensivät Suomen Kiinteistöliiton neuvontapalvelut sekä Hyvinkään Riihimäen - Mäntsälän ja Porvoon yhdistysten vapaaehtoispohjalta toimivat asiamiehet. Talous- ja veroneuvontaa annettiin ostopalveluna yhteistyössä Suomen Kiinteistöliiton kanssa kahtena iltapäivänä viikossa. Puhelinneuvonta-aika oli kello Neuvontaan tuli arviolta yhteydenottoa. Neuvontaa annettiin vain puhelimitse ja jäsentaloyhtiöiden hallituksen jäsenille ja isännöitsijöille. Ei-jäsenet ja osakkaat ohjattiin Suomen Kiinteistöliiton maksulliseen puhelinneuvontaan. Maksullisia toimeksiantoja, kuten kirjallisia lausuntoja, yhtiöjärjestyksien muutoksia, asiantuntijaja puheenjohtajapalveluita annettiin aikaisempien vuosien tapaan. Toimitusaika kirjallisissa töissä oli noin 4 viikkoa. Nämä maksulliset palvelut ovat kiinteä osa neuvontatyötä ja ne oli suunnattu vain jäsenille. Kirjallisilla lausunnoilla on merkittävä rooli erimielisyyksien ratkaisemisessa. Yhdistyksen asiantuntijat toimivat myös kouluttajina erityisesti Kiinteistöalan Koulutuskeskuksessa. Tämä toiminta on tärkeää sekä yhdistyksen tunnettavuuden että jäsenhankinnan kannalta. Lakineuvonta Yhdistyksessä on vuonna 2011 toiminut neljä kokopäiväistä lakimiestä. Lakimiesten keskeisin työtehtävä ja myös kysytyin juridinen palvelu on puhelinneuvonta. Jäsenmäärän kasvun myötä myös puhelinneuvonnan määrä on kasvanut ja yhdistyksen puhelinneuvonnassa onkin pääsääntöisesti ollut kaksi lakimiestä yhtä aikaa klo 9-15 välisen ajan. Tämän ohella puhelinneuvontaa ovat antaneet Kiinteistöliiton toimiston lakimiehet. Maksuttoman puhelinneuvonnan lisäksi lakimiehet ovat hoitaneet lukuisia maksullisia jäsenpalveluja. Lakimiehet ovat laatineet jäsenille kirjallisia lausuntoja ja yhtiöjärjestysmuutoksia

5 sekä hoitaneet pienimuotoisia oikeudellisia toimeksiantoja. Lisäksi lakimiehet ovat tarvittaessa osallistuneet jäsenyhtiöiden yhtiökokouksiin asiantuntijoina tai puheenjohtajina sekä hallituksen kokouksiin asiantuntijoina sekä osallistuneet neuvotteluun jäsenyhtiön hallituksen ja isännöitsijän kanssa joko yhdistyksen toimistolla tai sen ulkopuolella. Sekä suullisessa puhelinneuvonnassa että kirjallisina lausuntoina annetussa neuvonnassa runsaasti kysymyksiä on herättänyt voimaan tullut uusi asunto-osakeyhtiölaki ja sen tulkinnat. Määrällisesti eniten kysymykset ovat koskeneet hallituksen velvollisuutta kunnossapitotarveselvityksen laatimiseen, tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan valintaa, yhtiökokousmenettelyjä, korjaus- ja kunnossapitovastuuasioita ja yhtiön päätöksentekomenettelyjä yleisesti. Poikkeuksellisen runsasluminen talvi on ollut kunnossapidon näkökulmasta haasteellinen ja on aiheuttanut puhelinneuvontaan lukuisia kysymyksiä liittyen kattolumien ja jäiden pudotukseen, liukkaudentorjuntaan ja näihin liittyviin vastuisiin. Kirjallisista toimeksiannoista erikseen voidaan mainita yhtiöjärjestysmuutokset, joita lakimiehet ovat kuluneena vuonna laatineet määrällisesti poikkeuksellisen paljon. Tämä on seurausta asuntoosakeyhtiölain muutoksesta, josta johtuen yhtiöjärjestysten päivitystarve on tullut useassa yhtiössä ajankohtaiseksi. Lakimiehet ja toiminnanjohtaja ovat luennoineet asunto-osakeyhtiölaista ja ajankohtaisista teemoista yhdistyksen jäsentilaisuuksissa. Yhdistyksen lakimiehet ovat myös osallistuneet Kiinteistöalan Kustannus Oy:n julkaisujen kirjoittamiseen sekä toimineet Suomen Kiinteistölehden lakipalstan kirjoittajina. Kiinteistöliiton ja yhdistyksen lakimiesten yhteistyö on ollut tiivistä ja hedelmällistä. Viikoittaisessa juristipalaverissa on käyty läpi ajankohtaisia kysymyksiä ja ratkottu yhteisiä tulkintalinjoja. Rakennustekninen ja LVI-neuvonta Yhdistyksen tekninen neuvonta on pyörinyt pitkälti putkiremonttiaiheessa ja energiatehokkuuskysymyksissä sekä vielä uuden asunto-osakeyhtiölain teknisten toimenpiteiden lanseeraus jäsenistölle. Myös Etelä-Suomessa poikkeuksellinen pitkä, kylmä ja erittäin runsaslukuinen talvi työllisti neuvontainsinöörejä. Erilaiset asukas- ja tiedotustilaisuudet taloyhtiöissä ovat lisääntyneet ja niissä ovat insinöörimme myös olleet tärkeässä roolissa, kun asuntoyhtiöt ovat halunneet puolueettoman teknisen näkökulman. Myös yhtiökokouksissa alustaminen on ollut iso osa maksullista palvelutoimintaa. Taloyhtiötä on pyrittävä ohjaamaan oikeaan alkuun suunnittelemissaan korjaustoimessa ja työn edetessä on tarvittaessa annettava oikea-aikaista neuvoa. Yhteistyötä on tehty rakennus- ja LVI-alan järjestöjen ja alalla toimivien kumppaneiden kanssa, erityisesti Suomen Talokeskuksen, Rakennustiedon, RT -rakennusteollisuuden, Suomen LVI-liiton, LVI-talotekniikkateollisuuden, Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry:n ja muutamien merkittävien isännöitsijätoimistojen kanssa. Yhdistyksellä on ollut merkittävä panos, kun ympäristöministeriössä on työstetty Vesijohtopinnoitteiden turvallisuus -projektia. Sen lisäksi yhdistys on ollut mukana kehittämässä putkistojen kuntotutkijoiden koulutuksen tehostamista Suomen LVI-liitossa osana valtakunnallisia Kosteus- ja Hometalkoita. Projektin osana laaditaan myös kuntotutkijoiden opaskirja.

6 Työmarkkinat ja työsuhdeneuvonta Kiinteistöpalvelut ry ja Palvelualojen ammattiliitto PAM ry hyväksyivät loppuvuodesta valtakunnansovittelijan tekemän sovintoesityksen kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskevaksi uudeksi työehtosopimukseksi. Työehtosopimus on voimassa Palkkoja korotetaan alkaen raamiratkaisun mukaisella 2,4 %:n yleiskorotuksella. Samana ajankohtana toteutetaan myös noin 3 %:n suuruinen vähimmäispalkkojen korotus. Lisäksi kiinteistöpalvelualan työnantajille tulee raamisopimuksen mukaisesti maksettavaksi 150 euron kertakorvaus. Sen kustannusvaikutus on työvoimavaltaisella kiinteistöpalvelualalla keskimäärin tuplasti muita aloja suurempi. Työvoimakustannusten osuus toimialalla on noin 80 %. Kiinteistöpalvelut ry ja Ammattiliitto Pro ry hyväksyivät marraskuun lopussa neuvottelutuloksen kiinteistöpalvelualan toimihenkilöitä koskevan työehtosopimuksen uudistamisesta. Sopimus on voimassa alkaen saakka. Palkkoja korotetaan alkaen 1,6 %:n yleiskorotuksella. Lisäksi yrityksillä on käytössään alkaen 0,8 %:n suuruinen yrityskohtainen järjestelyerä. Lisäksi toimihenkilöille maksetaan alkaen 150 euron kertakorvaus. Työsuhdeneuvontaan tulevat yleisemmät kysymykset koskivat työsopimuksen laatimista, palkkahinnoitteluperusteiden mittaamista tai tarkistusta, palkkasaatavia ja lomarahoja sekä työsuhteen irtisanomista. Yhdistyksen työsuhdeneuvonnasta pitkään vastannut työsuhdeasiamies Irmeli Sinisalo jäi eläkkeelle syksyllä Jatkossa työsuhteisiin liittyvästä neuvonnasta vastaa Kiinteistöpalvelut ry, jonka jäsen yhdistys on. Talous- ja veroneuvonta Talous- ja veroneuvonnasta tiedusteltiin suurten korjaushankkeiden, esimerkiksi putkiremonttien kirjanpito- ja verokysymyksiä, perinteisiä tilinpäätöksen laadintaan liittyviä asioita sekä uutena asiana toiminnantarkastajan roolia ja vastuita asunto-osakeyhtiössä. Neuvontaa jäsenille antoi ostopalveluna Suomen Kirjurituote Oy. VIESTINTÄ Yhdistys on tiedotuksessaan käyttänyt jäsentiedotetta, Suomen Kiinteistölehteä sekä omia kotisivujaan. Erittäin tärkeä merkitys on myös Suomen Kiinteistöliiton taloyhtiö.net -palvelulla. Sen kautta on voitu tehokkaasti tiedottaa erityisesti koulutustilaisuuksista. Sähköisiä tiedotteita on lähetetty myös yhdistyksen jäsenrekisterin kautta. Vuoden aikana julkaistiin kaksi kappaletta Helsingin Sanomien välissä jaettua Taloyhtiö.nyt liitettä. Keskeinen ongelma tehokkaassa viestinnässä on ajan tasalla olevien sähköpostiosoitteiden puutteet jäsenrekisterissä. Alun perin oli tarkoitus siirtyä kokonaisuudessaan sähköiseen jäsentiedotteeseen, mikä olisi tuonut olennaisia kustannussäästöjä. Hallituksen päätöksen mukaisesti jäsentiedote on kuitenkin lähetetty postitse niille jäsenille, joiden sähköpostiosoite ei ole tiedossa. Asiaa pyritään

7 korjaamaan aktiivisella viestinnällä siten, että mahdollisimman monessa yhdistyksen lähettämässä viestissä ja tiedotteessa on maininta ajantasaisten yhteystietojen tärkeydestä. YHTEISTOIMINTA Yhteistyö eri tahojen kanssa on toiminut hyvin. Tärkeimmät yhteistyökumppanit olivat Suomen Kiinteistöliiton lisäksi liittokonsernin muut yhtiöt: Kiinteistöalan Koulutuskeskus Oy, Kiinteistöalan Kustannus Oy, Suomen Kiinteistölehti ja Suomen Talokeskus Oy. Yhteistyön kautta Talokeskus myönsi jäsenyhtiöille 10 % jatkuvan alennuksen yhtiön Kulunet -palvelusta sekä Koulutuskeskus 10 % alennuksen hallituskursseista. Asiakkuuspäällikkö vastasi Porvoon sekä Hyvinkään Riihimäen - Mäntsälän Kiinteistöyhdistyksen päivittäisestä toiminnasta että ruotsinkielisen yhdistyksen toiminnanjohtajuudesta. Porvoon Kiinteistöyhdistyksen jo perinteeksi muodostunut korjausrakentamiskilpailu järjestettiin kahdennentoista kerran ja palkintojenjakotilaisuus sai paikallisissa joukkotiedotusvälineissä hyvin näkyvyyttä. Isännöinnin puolella on jonkin verran pidetty yhteyttä Suomen Isännöintiliittoon ja säännöllisesti Isännöinnin Auktorisointi ISA ry:hyn, joka on aktiivisesti kehittänyt ja uudistanut auktorisointijärjestelmää. Isännöintiliiton Uudellamaalla sijaitsevista paikallisosastoista erityisesti Helsingin Ammatti-isännöitsijöiden kanssa on tehty yhteistyötä lähinnä luentolounaiden ja jokavuotisen HAI -koulutusristeilyn osalta. TILAISUUDET * Perinteinen talous- ja tilinpäätöstilaisuus pidettiin Helsingissä. Koulutustilaisuuden aiheina olivat tilin- ja toiminnantarkastus taloyhtiössä ja tilinpäätöksen laatiminen. * Vuonna 2010 aloitetun koulutussarjan Taloyhtiön hallituksen koulutusilta viimeinen osio nro III pidettiin Helsingissä. Tämän osion aiheena oli yhtiökokous. * Yhdistys järjesti yhdessä Suomen Vuokranantajien kanssa Tilinpäätöksen ABC -koulutusillan 8.3. Helsingissä. Tilaisuuden keskeisenä aiheena oli taloyhtiön tilinpäätös. * Yhdistys järjesti yhdessä Suomen Kiinteistölehden, Suomen Talokeskuksen ja Soneran kanssa hallituksen jäsenille suunnattuja tiedonhankintailtoja Vantaalla ja Helsingissä. * Kevätkauden Taloyhtiön remontti-ilta järjestettiin 5.4. Järvenpää-talossa Järvenpäässä. Tilaisuuden aiheena oli korjaushankkeeseen valmistautuminen ja korjaushankkeen läpivienti. Luento-osuuden rinnalle oli järjestetty myös alan näyttely. Näytteilleasettajia oli tilaisuudessa mukana yhteensä 14 kpl. Tapahtuman tarkoitus oli muun ohella tukea jäsenhankintaa ja tämän vuoksi se oli kaikille avoin ja maksuton. Paikallislehtiä käytettiin tilaisuuden ennakkomarkkinointiin. * Jokavuotinen Taloyhtiötapahtuma, seminaari- ja näyttelytilaisuus, järjestettiin 3.5. ja uutena tapahtumapaikkana oli Finlandia-talolla. Tapahtuman teema oli Hallinto haltuun. Tilaisuuden yhteistyökumppanit olivat Kiinteistöalan Koulutuskeskus, Kiinteistöalan Kustannus Oy ja Suomen Kiinteistölehti. Kävijöitä tapahtumassa oli noin Tapahtumassa palkittiin jälleen Vuoden Taloyhtiöteot. * Yhdistys järjesti Consti Yhtiöiden kanssa Korjausrakentamisen tupaillan Lohjalla 31.8.

8 * Joka toinen vuosi järjestettävät kiinteistömessut pidettiin messukeskuksessa lokakuuta. Kävijöitä messuilla oli vajaa Yhdistys esiintyi Kiinteistöliiton kanssa yhteisellä osastolla Plaza- luentoaukion laidalla ja vastasi yhdessä liiton ja isännöintiliiton kanssa Plazan ohjelmasta. * Helsingin kaupungin rakennusvalvonnan kanssa järjestettiin Helsingissä kaksi yhteistä tilaisuutta ja Iltojen aiheina olivat märkätilamuutokset ja ikkunakorjaushankkeiden lupakäytännöt. * Vuoden toinen Taloyhtiön remontti-ilta järjestettiin Tiedekeskus Heurekan tiloissa Vantaalla. Tilaisuuden aiheina olivat osakkaiden remontit, taloyhtiön valvontavastuu, korjaushankkeeseen valmistautuminen sekä putkiremontti. Remontti-illan luento-osuuden lisäksi tilaisuuteen oli järjestetty alan näyttely. Näytteilleasettajia oli kaikkiaan 17 kpl. Tilaisuuden tarkoitus oli muun ohella tukea jäsenhankintaa ja tämän vuoksi tilaisuus oli kaikille avoin ja maksuton. Paikallislehtiä käytettiin tilaisuuden ennakkomarkkinointiin. * Vuoden 2011 aikana päätettiin järjestää koulutuskiertue osto-osaamisesta. Koulutuksen tavoitteena oli opastaa taloyhtiöitä sopimusten kilpailuttamiseen ja laadintaan. Ensimmäinen ilta järjestettiin Helsingissä, toinen Vantaalla ja Espoossa. * Yhteistyössä Helsingin Ammatti-isännöitsijät ry:n kanssa järjestettiin kolme luentolounastilaisuutta. Yhdistyksen ajankohtaiskatsauksen jälkeen kaupallinen toimija kertoi tuotteistaan/palveluistaan ja tarjosi lopuksi läsnäolijoille lounaan. Tilaisuuksien aiheina olivat hissin peruskorjaus sekä hissin jälkiasennushankkeet, ympäristöystävällinen lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmä, energiatehokas taloyhtiö, kiinteistöpesulat ja porrasinfo. * Hyvinkään Riihimäen Mäntsälän Kiinteistöyhdistys järjesti jäsenilleen bussimatkan taloyhtiötapahtumaan 3.5. ja koulutusillan taloyhtiöiden sopimuksista Lisäksi yhdistys järjesti yhdessä Suomen Kiinteistölehden, Suomen Talokeskuksen ja Soneran kanssa tiedonhankintaillan * Porvoon Kiinteistöyhdistys järjesti jäsenilleen koulutusillan taloyhtiöiden sopimuksista Lisäksi yhdistys järjesti yhdessä Suomen Kiinteistölehden, Suomen Talokeskuksen ja Soneran kanssa tiedonhankintaillan * Finlands Svenska Fastighetsförening järjesti golftapahtuman Tammisaaressa, koulutus- ja jäsenhankintaillan asunto-osakeyhtiölaista Maarianhaminassa ja kiinteistöillan Helsingissä. Kaikkiaan koulutustilaisuuksiin osallistui vuoden aikana vajaat ihmistä ja Taloyhtiötapahtumaan noin Kaikki tilaisuudet ja tapahtumat olivat jäsenille maksuttomia. JÄSENISTÖ Vuoden aikana jäsenhankintaan panostettiin tarjoamalla loppuvuonna liittyneille vapautus jäsenmaksusta. Kiinteistöliitto Uusimaan kokonaisjäsenmäärä (mukaan lukien Porvoon, Hyvinkään - Riihimäen - Mäntsälän Kiinteistöyhdistykset ja Finlands Svenska Fastighetsförening) vuoden lopussa oli kappaletta. Tästä Uudenmaan Asuntokiinteistöyhdistyksen osuus on jäsentä. Kiinteistöliitto Uusimaan jäsenistä 97 % oli asunto-osakeyhtiöitä ja 2 % muita kiinteistöyhtiötä. 63 % jäsenistä on kerrostaloyhtiöitä ja 31 % rivi- tai paritaloja.

9 TALOUS Yhdistyksen talous on vakaalla pohjalla ja kehittyi myönteisesti. Jäsenmaksutuottojen osuus toiminnasta aivan keskeinen. Jäsenmaksutuotot olivat euroa, kasvu edellisvuodesta 5,2 %. Jäsenmaksu- ja toimeksiantotuotot kattoivat peräti 95 % kuluista. Kulut yhteensä lisääntyivät edellisvuoteen verrattuna 4,3 % ollen euroa. Tästä henkilöstökulut olivat euroa ja Kiinteistöliiton jäsenmaksu euroa. Yhdistyksen tilinpäätös näyttää voittoa ennen veroja euroa, mikä on selvästi talousarviota enemmän. Keskeisenä syynä tähän oli ennakoitua suuremmat erillislaskutustuotot. Yhdistyksen sijoitustoiminta perustuu pitkäjänteisyyteen ja matalaan riskitasoon. Jäsenmaksuja korotettiin vuosikokouksessa 2,5 %. Jäsenmaksujen suhteellisen pienuuden vuoksi euromääräiset korotukset jäivät jäsenten kannalta kuitenkin hyvin kohtuullisiksi ja yhdistyksen jäsenmaksut ovat kilpailukykyisiä muihin kiinteistöyhdistyksiin verrattuna. Yhdistyksen sijoitukset käsittävät pörssiosakkeiden lisäksi osakkeita Kiinteistöliittoyhteisön yhtiöissä: Kiinteistö Oy AnnaKaleva, Suomen Talokeskus Oy ja Kiinteistöalan Koulutuskeskus Oy. Toimintavuoden aikana yhdistys osti Rakli Ry:ltä 1/3 osuuden Kiinteistö Oy AnnaKalevan 89 m 2 :n liiketilan osakkeista, joista yhdistys jo entuudestaan omisti kolmanneksen. Yhdistyksen henkilöstö-, omaisuus- ja vastuuvakuutukset ovat IF Vahinkovakuutusyhtiö Oy:ssä ja Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varmassa. HALLINTO Yhdistyksen vuosikokous pidettiin Kokouksessa käsiteltiin sääntöjen määräämät asiat ja yhdistyksen nimen muuttamista koskeva esitys. Yhdistyksen hallitus kokoontui toimintavuoden aikana 9 kertaa. Hallituksen jäsenistä Jarmo Rantamäki ja Mikko Virkamäki erosivat hallituksesta vuosikokouksen jälkeen. Hallitus kiittää jäsenyhtiöitään hyvästä yhteistyöstä ja henkilöstöä tuloksellisesta ja asiantuntevasta työskentelystä. Hallitus Hallituksen puheenjohtaja Asianajaja Timo A. Järvinen Varapuheenjohtaja Toimitusjohtaja Johan Holmström Hallituksen jäsenet Toimitusjohtaja Mikko Elosuo Hallituksen puheenjohtaja Kari Iho Hallituksen puheenjohtaja Seppo Junttila Hallituksen puheenjohtaja Pekka Kouri Toimitusjohtaja Jouko Lahti Hallituksen puheenjohtaja Ulla Maija Lehtonen Toimitusjohtaja Sisko Marjamaa Hallituksen puheenjohtaja Hannu Niemenoja

10 Toimitusjohtaja Jarmo Rantamäki Hallituksen puheenjohtaja Raimo Vaherno Hallintojohtaja Pekka Viranko Yrittäjä Mikko Virkamäki Hallitus Hallituksen puheenjohtaja Hallituksen puheenjohtaja Pekka Kouri Varapuheenjohtaja Hallituksen puheenjohtaja Pentti Vähäkuopus Hallituksen jäsenet Toimitusjohtaja Mikko Elosuo Hallituksen puheenjohtaja Kari Iho Hallituksen puheenjohtaja Seppo Junttila Hallituksen puheenjohtaja Paula Koski Toimitusjohtaja Jouko Lahti Hallituksen puheenjohtaja Ulla Maija Lehtonen Hallituksen puheenjohtaja Olavi Merikanto Hallituksen puheenjohtaja Hannu Niemenoja Hallituksen puheenjohtaja Paul Nouro Hallintojohtaja Pekka Viranko Tilintarkastajat Varsinaiset: KHT Tilintarkastusyhteisö BDO ja KHT André Kumlander Varalla: BDO Oy:n nimeämä tilintarkastaja ja KHT Hannele Korhonen Henkilökunta (suluissa jäsenyydet Kiinteistöliiton toimikunnissa) Toiminnanjohtaja Kai Haarma (järjestötoimikunta) Asiakkuuspäällikkö Marika Sipilä (järjestötoimikunta) Johdon assistentti Marja Tirronen Jäsensihteeri Ritva Erbismann Johtava lakimies Mia Pujals Lakimies Simo Vihemäki Lakimies Annika Kemppinen Neuvontalakimies Maria Lautala Neuvontainsinööri Jaakko Laksola (korjausrakentamistoimikunta) Neuvontainsinööri Jari Hännikäinen (korjausrakentamistoimikunta) Työsuhdeasiamies Irmeli Sinisalo, jäi eläkkeelle Edustukset Suomen Kiinteistöliiton liittohallituksen jäsen Hallituksen puheenjohtaja Seppo Junttila Hallituksen puheenjohtaja Pekka Kouri, liiton vpj. Toimitusjohtaja Jouko Lahti Hallituksen puheenjohtaja Ulla Maija Lehtonen Hallituksen puheenjohtaja Olavi Merikanto

11 Hallituksen puheenjohtaja Paul Nouro Hallituksen puheenjohtaja Raimo Vaherno Hallituksen puheenjohtaja Pentti Vähäkuopus Suomen Kiinteistöliiton työvaliokunta Hallituksen puheenjohtaja Pekka Kouri Suomen Kiinteistöliiton Asunto-osakeyhtiötoimikunta Hallituksen puheenjohtaja Seppo Junttila Hallituksen puheenjohtaja Olavi Merikanto Hallituksen puheenjohtaja Riina Turunen Suomen Kiinteistöliiton vaalitoimikunta Hallituksen puheenjohtaja Paul Nouro Kiinteistö Oy AnnaKalevan hallituksen puheenjohtaja Hallituksen puheenjohtaja Pekka Kouri Isännöinnin Auktorisointi ISA ry hallitus Hallituksen puheenjohtaja Pentti Vähäkuopus Isännöinnin Auktorisointi ISA ry auktorisointitoimikunta Toiminnanjohtaja Kai Haarma Kiinteistöalan Koulutuskeskus/säätiö hallitus Asianajaja Timo A. Järvinen (pj) Hallituksen puheenjohtaja Pekka Kouri Helsingissä Uudenmaan Asuntokiinteistöyhdistys Hallitus

KIINTEISTÖLIITTO Uusimaa

KIINTEISTÖLIITTO Uusimaa VUOSIKERTOMUS 2010 2011 KIINTEISTÖLIITTO Uusimaa UUDENMAAN ASUNTOKIINTEISTÖYHDISTYS RY Uudenmaan Asuntokiinteistöyhdistys ry TOIMINNANJOHTAJAN KATSAUS Uudenmaan Asuntokiinteistöyhdistys ry toimii Kiinteistöliitto

Lisätiedot

Vuosikertomus 2013. Kiinteistöliitto Kotisi asialla. Jäsenlähtöisyys. Asiantuntevuus. Kumppanuus. Yhteenkuuluvuus, avoimuus, me-henki

Vuosikertomus 2013. Kiinteistöliitto Kotisi asialla. Jäsenlähtöisyys. Asiantuntevuus. Kumppanuus. Yhteenkuuluvuus, avoimuus, me-henki Vuosikertomus 2013 Jäsenlähtöisyys Asiantuntevuus Kumppanuus Yhteenkuuluvuus, avoimuus, me-henki Luovuus ja uusiutumistahto Kiinteistöliitto Kotisi asialla 1 Vuosikertomus 2013 Kiinteistöliitto lyhyesti

Lisätiedot

Kutsu VUOSIKOKOUKSEEN

Kutsu VUOSIKOKOUKSEEN Kutsu Etelä-Savon Kiinteistöyhdistys ry:n VUOSIKOKOUKSEEN keskiviikkona 24.4.2013 klo 17.00 Mikkelin yliopistokeskuksen auditorioon, Lönnrotinkatu 5 Kokouksessa käsitellään sääntöjen 11. :n mukaiset asiat.

Lisätiedot

KUTSU. Pohjois-Karjalan Kiinteistöyhdistys ry:n jäsenille

KUTSU. Pohjois-Karjalan Kiinteistöyhdistys ry:n jäsenille KUTSU Pohjois-Karjalan Kiinteistöyhdistys ry:n jäsenille VUOSIKOKOUS ja KURSSI-ILTA nro 5 Torstaina 18.4.2013 klo 17.00 Carelicum, Torikatu 21 C-porras, Joensuu Kokouksessa käsitellään sääntöjen 11. :n

Lisätiedot

Toimintakertomus 2004

Toimintakertomus 2004 Toimintakertomus 2004 Toimintakertomus 2004 Toimitusjohtajan katsaus.......... 3 Järjestötoiminta.................. 5 Jäsenet Jäsenmäärä kasvussa Alueellinen yhteistyö jatkoi voimistumistaan Jäsentietojärjestelmä

Lisätiedot

Tervetuloa Pieksämäelle kiinteistöiltaan ja Etelä-Savon Kiinteistöyhdistys ry:n vuosikokoukseen

Tervetuloa Pieksämäelle kiinteistöiltaan ja Etelä-Savon Kiinteistöyhdistys ry:n vuosikokoukseen Tervetuloa Pieksämäelle kiinteistöiltaan ja Etelä-Savon Kiinteistöyhdistys ry:n vuosikokoukseen Torstai 20.3.2014 klo 17.00 alkaen Kulttuurikeskus Poleeni, Savontie 13, Pieksämäki Kiinteistöillan aiheena

Lisätiedot

Jäsenlähtöisyys. Asiantuntevuus. Kumppanuus

Jäsenlähtöisyys. Asiantuntevuus. Kumppanuus Jäsenlähtöisyys Asiantuntevuus Kumppanuus Yhteenkuuluvuus, avoimuus, me-henki Luovuus ja uusiutumistahto Vuosikertomus 2007 1 Vuosikertomus 2007 Kiinteistöliitto lyhyesti 3 Vahva valtakunnallinen vaikuttaja

Lisätiedot

Asiakaslähtöisyys - jäsenkeskeisyys. Asiantuntemus - ammattimaisuus. Avoimuus - vuorovaikutus. Yhteishenki - sitoutuminen

Asiakaslähtöisyys - jäsenkeskeisyys. Asiantuntemus - ammattimaisuus. Avoimuus - vuorovaikutus. Yhteishenki - sitoutuminen Asiakaslähtöisyys - jäsenkeskeisyys Asiantuntemus - ammattimaisuus Avoimuus - vuorovaikutus Yhteishenki - sitoutuminen Toimintakertomus 2006 1 Toimintakertomus 2006 Kiinteistöliitto lyhyesti 3 Toimitusjohtajan

Lisätiedot

5 2013 16.10.2013. Hallituskatu 11 C 33200 Tampere Puhelin: (03) 3125 0200. e-mail: pirkanmaa@kiinteistoliitto.fi www.kiinteistoliitto.

5 2013 16.10.2013. Hallituskatu 11 C 33200 Tampere Puhelin: (03) 3125 0200. e-mail: pirkanmaa@kiinteistoliitto.fi www.kiinteistoliitto. 5 2013 16.10.2013 Koulutusta kiinteistönhoito- ja siivouspalveluiden hankinnasta Kiinteistöliitto Pirkanmaa järjestää Tampereella 12.11. jäsentilaisuuden, jossa käsitellään kiinteistönhoito- ja siivouspalveluiden

Lisätiedot

Kiinteistöliitto Forssa 2 2009 2.4.2009. Hallitus vahvisti uuden asunto-osakeyhtiölain. Taloyhtiöt saavat kalliita lainatarjouksia

Kiinteistöliitto Forssa 2 2009 2.4.2009. Hallitus vahvisti uuden asunto-osakeyhtiölain. Taloyhtiöt saavat kalliita lainatarjouksia 2 2009 2.4.2009 Hallitus vahvisti uuden asunto-osakeyhtiölain sisällön Uusi asunto-osakeyhtiölaki koskee lähes puolta suomalaisista. Kiinteistöliiton mukaan laki tuo mukanaan suuren määrän muutoksia aina

Lisätiedot

Veronmaksajain Keskusliitto Kalevankatu 4, 00100 Helsinki puhelin 09 618 871 jäsenpalvelu 03010 5511 neuvontakeskus 03010 5510 www.veronmaksajat.

Veronmaksajain Keskusliitto Kalevankatu 4, 00100 Helsinki puhelin 09 618 871 jäsenpalvelu 03010 5511 neuvontakeskus 03010 5510 www.veronmaksajat. Vuosikertomus 2012 Veronmaksajain Keskusliitto Kalevankatu 4, 00100 Helsinki puhelin 09 618 871 jäsenpalvelu 03010 5511 neuvontakeskus 03010 5510 www.veronmaksajat.fi Sisällys Kiristyvien verojen vuosi...

Lisätiedot

6/2011. Taksa- ja hintamuutoksia vuodelle 2012. Onnistunut hallitustyöskentely. Puheenjohtajavaliokunnan kuulumisia. Isännöitsijän monta roolia

6/2011. Taksa- ja hintamuutoksia vuodelle 2012. Onnistunut hallitustyöskentely. Puheenjohtajavaliokunnan kuulumisia. Isännöitsijän monta roolia 6/2011 Taksa- ja hintamuutoksia vuodelle 2012 Onnistunut hallitustyöskentely Puheenjohtajavaliokunnan kuulumisia Isännöitsijän monta roolia Kun muutat, muista sähkösopimus Kuluttajariitalautakunta otti

Lisätiedot

Kiinteistöliitto Pirkanmaa ry 3 2013 14.6.2013. Hallituskatu 11 C 33200 Tampere Puhelin: (03) 3125 0200

Kiinteistöliitto Pirkanmaa ry 3 2013 14.6.2013. Hallituskatu 11 C 33200 Tampere Puhelin: (03) 3125 0200 3 2013 14.6.2013 Jenni Hupli Kiinteistöliiton päälakimieheksi Vaaratuomari Jenni Hupli aloitti Suomen Kiinteistöliiton uutena päälakimiehenä kesäkuun puolivälissä. Perinteiset putkiremontit suosiossa Suomen

Lisätiedot

Kilpailu etsii vuoden parasta putkiremonttia Yhtiöjärjestysmallit -opas ilmestynyt Lämpökaivojen poraamiseen jatkossa toimenpidelupa

Kilpailu etsii vuoden parasta putkiremonttia Yhtiöjärjestysmallit -opas ilmestynyt Lämpökaivojen poraamiseen jatkossa toimenpidelupa 2 2011 8.4.2011 Kilpailu etsii vuoden parasta putkiremonttia Asunto- ja kiinteistöyhtiöiden hallitusasiantuntijat AKHA ry sekä Suomen Kiinteistöliitto järjestävät Vuoden 2011 putkiremontti -kilpailun.

Lisätiedot

As Oy Kallenkartanon remontit valmisteltiin huolella. Hyvinkää pärjää asumiskulujen vertailussa s. 10

As Oy Kallenkartanon remontit valmisteltiin huolella. Hyvinkää pärjää asumiskulujen vertailussa s. 10 Hyvinkään Riihimäen Mäntsälän KIINTEISTÖ 2 14 viesti Hyvinkää pärjää asumiskulujen vertailussa s. 10 Vastike ja käyttökorvaus ovat eri asioita s. 14 Liitto laati ohjeen rakentamisen tiedonantovelvollisuudesta

Lisätiedot

Veronmaksajain Keskusliitto Kalevankatu 4, 00100 Helsinki puhelin 09 618 871 jäsenpalvelu 03010 5511 neuvontakeskus 03010 5510 www.veronmaksajat.

Veronmaksajain Keskusliitto Kalevankatu 4, 00100 Helsinki puhelin 09 618 871 jäsenpalvelu 03010 5511 neuvontakeskus 03010 5510 www.veronmaksajat. VUOSIKERTOMUS 2014 Veronmaksajain Keskusliitto Kalevankatu 4, 00100 Helsinki puhelin 09 618 871 jäsenpalvelu 03010 5511 neuvontakeskus 03010 5510 www.veronmaksajat.fi 2 n Sisällys Veropolitiikassa jäidenlähdön

Lisätiedot

6/ 2009. Kutsu syyskokoukseen. Jäsenkoulutus 17.12 Kaapeli-, omaantennijärjestelmä. TV taloyhtiöösi. Kiinteistöliiton puheenjohtajasta

6/ 2009. Kutsu syyskokoukseen. Jäsenkoulutus 17.12 Kaapeli-, omaantennijärjestelmä. TV taloyhtiöösi. Kiinteistöliiton puheenjohtajasta 6/ 2009 Kutsu syyskokoukseen Jäsenkoulutus 17.12 Kaapeli-, omaantennijärjestelmä vai netti- TV taloyhtiöösi Kiinteistöliiton puheenjohtajasta rahoitusneuvos Uusi asunto-osakeyhtiölaki etenee eduskunnassa

Lisätiedot

5 2013 17.12.2013. Talousarvio-ohje vuodelle 2014 Jäsentiedotteen liitteenä julkaistaan vuoden 2014 maksuja, tariffeja ja talousnäkymiä

5 2013 17.12.2013. Talousarvio-ohje vuodelle 2014 Jäsentiedotteen liitteenä julkaistaan vuoden 2014 maksuja, tariffeja ja talousnäkymiä 5 2013 17.12.2013 Talousarvio-ohje vuodelle 2014 Jäsentiedotteen liitteenä julkaistaan vuoden 2014 maksuja, tariffeja ja talousnäkymiä käsittelevä talousarvioohje. Isännöintipalveluiden osto-opas päivitetty

Lisätiedot

4 2009 8.9.2009. Kiinteistöliiton jäsentyytyväisyys korkealla tasolla. Kiinteistöliitto vastustaa kiinteistöveron korotusaikeita

4 2009 8.9.2009. Kiinteistöliiton jäsentyytyväisyys korkealla tasolla. Kiinteistöliitto vastustaa kiinteistöveron korotusaikeita 4 2009 8.9.2009 Kiinteistöliiton jäsentyytyväisyys korkealla tasolla Suomen Kiinteistöliiton ja sen yhdistysten jäsentyytyväisyyskyselyn mukaan jäsenet ovat erittäin tyytyväisiä sekä liiton että jäsenyhdistysten

Lisätiedot

ISÄNNÖINTI 2012. Piha kuntoon Raiviosuonrinteessä. Tilaa vievät luiskat leikattiin pois ja asennettiin tukimuurit kaiteineen.

ISÄNNÖINTI 2012. Piha kuntoon Raiviosuonrinteessä. Tilaa vievät luiskat leikattiin pois ja asennettiin tukimuurit kaiteineen. ISÄNNÖINTI SAARINEN ISÄNNÖINTI SAARINEN - Laatua ja luotettavuutta - www.isannointisaarinen.fi Piha kuntoon Raiviosuonrinteessä Tässä lehdessä: Helsingin Energia panostaa sähköautojen lataukseen S. 4 Ajatuksia

Lisätiedot

www.laaturemontti.fi Kattoluuri 010 470 3700 Paljon huippulöytöjä rakentajalle & remppaajalle hävityshintaan! Loppuerä massiivipuisia jättihalvalla!

www.laaturemontti.fi Kattoluuri 010 470 3700 Paljon huippulöytöjä rakentajalle & remppaajalle hävityshintaan! Loppuerä massiivipuisia jättihalvalla! s. 7 s. 4 Hämeen Laaturemontilla on jo 20 vuoden ja yli 6 000 kattoremontin kokemus. Huolehdimme kaikesta avaimet käteen, joten hanke on yhtiöllenne ja asukkaille mahdollisimman vaivaton. Katossa reikä?

Lisätiedot

SAK:n toimintakertomus 2006

SAK:n toimintakertomus 2006 SAK:n toimintakertomus 2006 Huhtikuu 2007 ISBN 978-951-714-252-6 Tilaukset: SAK puh. +358 20 774 00 SAK Toimintakertomus 2006 1 SISÄLLYS TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 3 Taloudelliset lähtökohdat... 3 Yhteiskunnalliset

Lisätiedot

5/ 2007. Koulutustilaisuus: Taloyhtiöiden peruskorjaukset. Liitto tarjoaa jäsenilleen maksuttomat

5/ 2007. Koulutustilaisuus: Taloyhtiöiden peruskorjaukset. Liitto tarjoaa jäsenilleen maksuttomat 5/ 2007 Koulutustilaisuus: Taloyhtiöiden peruskorjaukset Liitto tarjoaa jäsenilleen maksuttomat kotisivut Kiinteistön omistajien varauduttava energiatodistuksiin Oulu edullisin indeksitalovertailussa Kiinteistöpalvelualalle

Lisätiedot

Kiinteistö VIESTI. s. 5 s. 6 7 www.kiinteistoliitto.fi/kanta-hame. > Pitävä aikataulu, kiinteä hinta ja yksi lasku

Kiinteistö VIESTI. s. 5 s. 6 7 www.kiinteistoliitto.fi/kanta-hame. > Pitävä aikataulu, kiinteä hinta ja yksi lasku Kiinteistö tammikuu Jari EtElämaa tilintarkastaja: VIESTI 1/2013 Jätehuoltokoordinaattori Heli Virtanen antaa jätteenkuljetuksesta päätösehdotuksen Tavoitteena on, että taloyhtiöt eivät maksa tuloveroa

Lisätiedot

Jyväskylässä maan kalleinta vettä

Jyväskylässä maan kalleinta vettä Keski-Suomen 4/2013 Jyväskylässä maan kalleinta vettä Neuvontainsinööri aloitti yhdistyksessä Häiriöt aiheuttavat riitoja Keski-Suomen Kiinteistöyhdistyksen jäsenlehti TOTAL Siivouspalvelut TOTAL Turvapalvelut

Lisätiedot

2/ 2007. Kutsu kevätkokoukseen. Talokohtaiset digisovittimet sittenkin mahdollisia? Taloyhtiön kuntotodistus julkistetaan

2/ 2007. Kutsu kevätkokoukseen. Talokohtaiset digisovittimet sittenkin mahdollisia? Taloyhtiön kuntotodistus julkistetaan 2/ 2007 Kutsu kevätkokoukseen Talokohtaiset digisovittimet sittenkin mahdollisia? Taloyhtiön kuntotodistus julkistetaan Kiinteistörahastolaki uudistuu Kiinteistöliitto selvittää putkistojen pinnoitusmenetelmät

Lisätiedot

SUOMEN LEIPURILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2013

SUOMEN LEIPURILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2013 SUOMEN LEIPURILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2013 LEIPURIPÄIVÄT 2014 Suomen Leipuriliitto ry:n 114. vuosikokous ja kesäpäivät 8. 10.8.2014 Porissa Osallistujien majoitus: Original Sokos Hotel Vaakuna, Gallen-Kallelankatu

Lisätiedot

V VO-YHT YMÄ OYJ:N VUOSIKERTOMUS

V VO-YHT YMÄ OYJ:N VUOSIKERTOMUS V VO-YHT YMÄ OYJ:N VUOSIKERTOMUS 2004 Sisältö 1 VVO lyhyesti 2 Vuoden 2004 tärkeimmät tapahtumat 3 VVO:n vuosikymmenet, 1970-luku 4 Konsernijohtajan katsaus Asuntotarjontamme monipuolistui hallitusti 6

Lisätiedot

KIINTEISTÖ. Työn tekijä ei voi itse valvoa omaa työtään. viesti. Hyvinkään Riihimäen Mäntsälän. Hankesuunnitelma remontin ehkä tärkein vaihe s.

KIINTEISTÖ. Työn tekijä ei voi itse valvoa omaa työtään. viesti. Hyvinkään Riihimäen Mäntsälän. Hankesuunnitelma remontin ehkä tärkein vaihe s. Hyvinkään Riihimäen Mäntsälän KIINTEISTÖ 1 15 viesti Yhtiökokouksen asiakirjat osakkaiden nähtäville s. 4 Hankesuunnitelma remontin ehkä tärkein vaihe s. 6 Nyt on aika ilmoittautua Taloyhtiö-tapahtumaan

Lisätiedot

Pihatalkoot hyvä tapa tutustua. Ylläpidä asumismukavuutta. Vason kotisivut uudistuvat. Itse hankittu kotivakuutus on välttämätön.

Pihatalkoot hyvä tapa tutustua. Ylläpidä asumismukavuutta. Vason kotisivut uudistuvat. Itse hankittu kotivakuutus on välttämätön. VARSINAIS-SUOMEN ASUMISOIKEUS OY:N TIEDOTUSLEHTI TALVI 2007 2 4 6 9 Vaso perustaa kiinteistöjen johtamiseen oman yksikön Vason toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2008 Pihakilpailun 2007 -tulokset

Lisätiedot