UUDENMAAN ASUNTOKIINTEISTÖYHDISTYS RY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "UUDENMAAN ASUNTOKIINTEISTÖYHDISTYS RY"

Transkriptio

1 UUDENMAAN ASUNTOKIINTEISTÖYHDISTYS RY Vuosikertomus 2009

2 Toiminnanjohtajan katsaus Uudenmaan Asuntokiinteistöyhdistys toimii Kiinteistöliitto Uusimaa nimellä palvelukeskuksena vastaten myös Porvoon Kiinteistöyhdistyksen, Hyvinkään-Riihimäen-Mäntsälän Kiinteistöyhdistyksen ja Finlands Svenska Fastighetsföreningenin jäsenpalveluista. Vuosi 2009 on ollut yhdistyksen toiminnassa jäsenhankinnan ja koulutustoiminnan aikaa. Uutta asuntoosakeyhtiölakia koskeva hallituksen esitys valmistui maaliskuussa ja sen pohjalta käynnistettiin yhteistyössä Suomen Kiinteistöliiton kanssa laaja koulutuskiertue. Yhdistyksen toiminta-alueella järjestetyissä tilaisuuksissa asiantuntijaluennoista vastasivat yhdistyksen omat lakimiehet. Tilaisuudet olivat niin suosittuja, että niitä päätettiin jatkaa isommissa kaupungeissa myös vuoden 2010 puolella. Korjausrakentamispuolella koulutusta ja keskustelua jatkettiin erityisesti uusien putkisaneerausmenetelmien ja toisaalta kiristyvien energiatehokkuusvaatimusten osalta. Yhdistyksessä suhtaudutaan myönteisesti eri korjausvaihtoehtojen selvittämiseen. Kaikessa koulutustoiminnassa korostettiin hanke- ja muun suunnittelun merkitystä. Oman lisänsä muutenkin vilkkaaseen korjaustoimintaan toi suhdanneluontoinen 10 %:n korjausavustus, jota voitiin vuonna 2009 käyttää kaikkiin taloyhtiön teettämiin yli euron suuruisiin hankkeisiin. Avustuksen käyttö oli hyvin laajaa, mutta onneksi valtiovalta piti lupauksensa ja avustus voitiin myöntää kaikille sitä ajoissa hakeneille. Yhdistyksen toiminnan ja tavoitteiden selkiyttämistyö saatiin toimintavuoden aikana valmiiksi. Yhdistyksen hallitus hyväksyi kokouksessaan strategia-asiakirjan, jossa määritellään toimintaympäristö, mahdollisuuksia, haasteita ja tavoitteita sekä keinoja niiden saavuttamiseksi. Vuosittain laadittava toimintasuunnitelma tarkentaa ja täsmentää kunkin vuoden keskeisiä tavoitteita. Hallitus organisoi muutenkin toimintaansa perustamalla työryhmiä suunnittelemaan ja valmistelemaan yhdistyksen toiminnan kannalta tärkeitä asioita. Työryhmien nimet ja kokoonpanot ovat tämän vuosikertomuksen lopussa. Yhdistyksen toiminnan keskeisen selkärangan muodostaa asiantunteva henkilöstö. Tästä yhtenä osoituksena ovat hyvät tai erinomaiset arvosanat toimintavuonna tehdyssä asiakastyytyväisyystutkimuksessa. Jäsenkehitys oli vuonna 2009 erinomaista. Yhdistykseen liittyi uusia jäseniä peräti 399 kappaletta ja sen lisäksi Uusimaan hoitamiin yhteistoimintayhdistyksiin liittyi 113 jäsentä. Jäsenmäärän kasvu lisää yhdistyksen vaikuttavuutta edunvalvontatyössä ja mahdollistaa neuvontatoiminnan lisäresursoinnin. Kai Haarma, toiminnanjohtaja 2

3 Sisällysluettelo Kiinteistöliitto-yhteisö... 4 Yhdistyksen strategia... 4 Näkyvyys ja vaikuttaminen... 6 Jäsenpalvelut... 6 Lakineuvonta... 7 Rakennus- ja lvi-neuvonta... 7 Työmarkkinat ja työsuhdeneuvonta... 7 Talous- ja veroneuvonta... 8 Tiedottaminen... 8 Yhteistoiminta... 8 Tilaisuudet... 9 Jäsenistö Talous Hallinto Hallitus Hallituksen työryhmät Tilintarkastajat Henkilökunta Edustukset

4 Kiinteistöliitto-YHTEISÖ Kiinteistöliittoyhteisö Yksityiset vuokranantajat Suomen Vuokranantajat SVA Kiinteistöliitto on jäsenenä Euroopan Kiinteistöfederaatio Kiinteistötalouden Instituutti KTI Taloyhtiöt Kiinteistöyhdistykset 25 alueellista jäsenyhdistystä Vuokrataloyhteisöt Kiinteistöliitto on osakkaana Kiinteistöalan Koulutuskeskus Oy Kiinteistöalan Kustannus Oy Suomen Talokeskus Oy KTI Kiinteistötieto Oy Vuonna 2009 Suomen Kiinteistöliiton muodostivat 25 alueellista yhdistystä ja valtakunnallinen toimialajärjestö Suomen Vuokranantajat ry. Liitto edustaa kaikkiaan yli taloyhtiötä, joissa asuu yhteensä lähes kaksi miljoonaa ihmistä. Liittoon kuulutaan siis alueyhdistyksen tai toimialajärjestön kautta. Kiinteistöliitto-yhteisöön kuuluvat myös liiton osakkuusyhtiöt Kiinteistöalan Kustannus Oy, Kiinteistöalan Koulutuskeskus Oy Suomen Talokeskus Oy ja KTI Kiinteistötieto Oy. Uudenmaan Asuntokiinteistöyhdistys on myös suoraan Koulutuskeskuksen ja Talokeskuksen osakkaana. YHDISTYKSEN STRATEGIA Yhdistyksen hallituksen kokouksessa hyväksyttiin lopullisesti pitkään valmisteltu strategia-asiakirja. Siinä määritellään yleisellä tasolla yhdistyksen arvot, tavoitteet ja keinot niihin pääsemiseksi. Strategiaa täydentää vuosittain laadittava toimintasuunnitelma. Yhdistyksen keskeinen tavoite on olla toiminta-alueensa aktiivisin, kiinnostavin ja vaikuttavin kiinteistöalan järjestö. a) Valvomme ammattitaitoisesti ja asiantuntevasti jäsentemme etuja toiminta-alueen yhteiskunnallisessa päätöksenteossa Edunvalvonnan sisältötavoitteet ja painopisteet määritellään vuosittain yhdistyksen hallituksessa Edunvalvonta kattaa jäsenistön asemaan vaikuttavan alueellisen ja paikallisen yhteiskunnallisen päätöksenteon. 4

5 Ammattitaitoisuus edunvalvonnassa edellyttää, että tiedämme miten päätöksentekoprosessit toimivat, tiedämme ketkä prosesseissa vaikuttavat ja tiedämme miten parhaiten voimme vaikuttaa tavoitteidemme saavuttamiseksi. Luomme verkoston, joka kattaa yhdistyksen toiminta-alueen keskeiset virkamiehet ja poliittiset päättäjät. b) Kehitämme jäsentemme tarpeisiin perustuvia palveluita Palveluiden tulee perustua jäsenistömme tarpeisiin. Jäsenpalveluiden kehittämisen painopisteinä ovat korjausrakennuttamisen liittyvä tekninen ja juridinen neuvonta, koulutus ja viestintä sekä sähköisten viestintä- ja neuvontapalveluiden kehittäminen. Tarjottavien palveluiden tulee hyödyttää laajasti jäsenistöämme ja olla laajasti jäsenistömme käytettävissä. Palveluiden tarpeellisuutta ja laatua mittaamme säännöllisesti toteutettavilla palvelutyytyväisyyskyselyillä sekä mittaamalla palveluiden käyttömääriä. c) Organisoidumme tuottamaan tehokkaasti ja taloudellisesti laadukkaat jäsenpalvelut Toimimme Uudenmaan alueen palvelukeskuksena ja hyödynnämme Kiinteistöliiton ja liittoyhteisöön kuuluvien yhtiöiden tarjoamia palveluita. d) Varmistamme luottamus- ja toimihenkilöidemme osaamisen ja järjestelmiemme toimivuuden Henkilöstön osaaminen varmistetaan jatkuvalla ja pitkäjänteisellä koulutuksella. Luodaan luottamushenkilöille koulutusjärjestelmä. Pidämme huolta siitä, että muut toiminnan kannalta keskeiset järjestelmät (jäsentietojärjestelmä, sisäinen ja ulkoinen viestintäjärjestelmä) ovat tarkoituksenmukaisia ja toimivia. e) Viestimme ja tiedotamme vaikuttavasti ja tehokkaasti Tiedottaminen ja julkinen näkyvyys vahvistavat yhdistyksen painoarvoa ja lisäävät kiinnostusta sen tavoitteita ja toimintaa kohtaan. Jäsenistölle suunnattua viestintää lisätään ja se toteutetaan nykyaikaisia viestintävälineitä hyödyntäen. f ) Pyrimme aktiivisesti kasvattamaan jäsenmääräämme Jäsenhankintaa keskitetään erityisesti suuriin kaupunkeihin, joissa järjestäytymisaste on huono. Jäsenhankinnassa käytetään uusia markkinointikanavia kuten lehtimainontaa. g) Osallistumme aktiivisesti Suomen Kiinteistöliiton toimintaan Osallistumme asioiden valmisteluun ja vaikutamme Kiinteistöliiton hallinnossa ja jaostoissa. h) Yhteistyö alan muiden järjestöjen kanssa Toimimme hyvässä yhteistyössä kiinteistöalan muiden järjestöjen kanssa (Rakli, Isännöintiliitto, Kiinteistöpalvelut) i) Tuemme hyvällä taloudenhoidolla yhdistyksen tavoitteita Yhdistyksen taloussuunnittelun ja taloudenhoidon on oltava ammattimaista ja ajantasaista ja sen on kyettävä turvaamaan yhdistyksen toiminta pääasiassa jäsenmaksutuotoilla. Jäsenmaksutuottojen on seurattava yleistä kustannuskehitystä, ollen kuitenkin kohtuullisella tasolla verrattuna muihin vastaaviin palveluihin. Jäsenmaksujen perinnässä pyritään siirtymään sähköiseen laskutukseen. Omaisuuden ja sijoitusomaisuuden ylläpidon, hallinnan sekä kartuttamisen on oltava pitkäjänteistä, vakaata ja perustuttava matalariskisiin ratkaisuihin. 5

6 NÄKYVYYS JA VAIKUTTAMINEN Uusi asunto-osakeyhtiölaki vahvistettiin Yhdistyksen vastaava lakimies on yhteistyössä Suomen Kiinteistöliiton lakimiesten kanssa osallistunut lain valmisteluun ja kommentointiin. Muita isoja tai merkittäviä lakihankkeita ei toimintavuoden aikana ollut vireillä, mutta esimerkiksi energiatehokkuusdirektiivin mahdollisia vaikutuksia on seurattu aktiivisesti. Yhdistyksen hallituksen asettama kustannusrakennetyöryhmä on aloittanut takaisinmaksuaikoihin perustustuvan korjausrakennushankkeiden priorisoinnin valmistelutyön. Jäsenistön kannalta on tärkeää, että energiatehokkuuden lisäämiseen tähtäävät toimenpiteet ja vaatimukset ovat toteuttamiskelpoisia ja kustannustehokkaita. Yhdistyksen lakimiehet ja toiminnanjohtaja ovat toimineet asiantuntijoina Helsingin Sanomien asuntosivujen kysymyspalstalla, mikä on tuonut yhdistykselle hyvää julkisuutta. Erityisesti LVI-neuvontainsinööri on esiintynyt asiantuntijana useissa lehdissä. Myös useamman vuoden jatkunut yhteistyö MTV3:n Joka Kodin Asuntomarkkinat -ohjelman kanssa jatkui ja yhdistyksen asiantuntijat esiintyivät vuoden aikana ohjelmissa. Rakennusten sisätilojen suojeleminen ase- makaavalla sai jatkoa, kun Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto julkaisi kaavamuutoksen, joka merkittävästi vaikeuttaa hissien rakentamista ja ullakkorakennushankkeita eräissä helsinkiläisissä taloyhtiöissä. Yhdistys on avustanut kyseisiä taloyhtiötä muistutusten tekemisessä ja on valmis tarvittaessa osallistumaan kaavasta tehtävään valitukseen. JÄSENPALVELUT Neuvontatehtävissä oli vuonna 2009 seitsemän omaa toimihenkilöä. Neuvontaa täydensivät Suomen Kiinteistöliiton neuvontapalvelut sekä Hyvinkään- Riihimäen-Mäntsälän ja Porvoon seudulla vapaaehtoispohjalta toimivat asiamiehet. Talous- ja veroneuvontaa annettiin ostopalveluna yhteistyössä Suomen Kiinteistöliiton kanssa kahtena iltapäivänä viikossa. Puhelinneuvonta-aika oli kello Neuvontaan tuli noin yhteydenottoa. Neuvontaa annetaan vain puhelimitse ja jäsentaloyhtiöiden hallituksen jäsenille ja isännöitsijöille. Ei-jäsenet ja osakkaat ohjataan Suomen Kiinteistöliiton maksulliseen puhelinneuvontaan. Maksullisia toimeksiantoja, kuten kirjallisia lausuntoja, yhtiöjärjestyksien muutoksia, asiantuntija- ja puheenjohtajapalveluita oli jopa 400 kappaletta. Toimitusaika kirjallisissa töissä oli noin 4 viikkoa. Nämä maksulliset palvelut ovat kiinteä osa neuvontatyötä ja ne on suunnattu vain jäsenille. Kirjallisilla lausunnoilla on merkittävä rooli erimielisyyksien ratkaisemisessa. Yhdistyksen asiantuntijat toimivat myös kouluttajina erityisesti Kiinteistöalan Koulutuskeskuksessa. Tämä toiminta on tärkeää sekä yhdistyksen tunnettavuuden että jäsenhankinnan kannalta. 6

7 Lakineuvonta Yhdistyksessä on kolme kokopäiväistä ja yksi osa-aikainen lakimies. Lakimiesten keskeisin työtehtävä ja samalla kysytyin juridinen palvelu on puhelinneuvonta. Jäsenmäärän kasvun myötä puhelinneuvonnan määrä on kasvanut olennaisesti. Puhelinneuvonnan ohella lakimiehet ovat laatineet jäsenille kirjallisia lausuntoja, yhtiöjärjestysmuutoksia sekä hoitaneet pienimuotoisia oikeudellisia toimeksiantoja. Lisäksi lakimiehet ovat tarvittaessa osallistuneet jäsenyhtiöiden yhtiökokouksiin asiantuntijoina tai puheenjohtajina sekä hallituksen kokouksiin asiantuntijoina. Sekä suullisessa puhelinneuvonnassa että kirjallisina lausuntoina annetussa neuvonnassa määrällisesti eniten kysymyksiä ovat herättäneet korjaus- ja kunnossapitovastuuasiat, yhtiön päätöksentekomenettelyt sekä rakennuttajan vastuut. Ajankohtaisista teemoista tärkein oli luonnollisesti uusi asuntoosakeyhtiölaki sekä linjasaneeraushankkeet. Lakimiehet ovat luennoineet ajankohtaisista teemoista yhdistyksen jäsentilaisuuksissa sekä toimineet lähinnä asunto-osakeyhtiölainsäädäntöön liittyvien kurssien kouluttajina ja Suomen Kiinteistölehden lakipalstan kirjoittajina. Kiinteistöliiton ja yhdistyksen lakimiesten yhteistyö on ollut tiivistä ja hedelmällistä. Viikoittaisessa juristipalaverissa on käyty läpi ajankohtaisia kysymyksiä ja ratkottu yhteisiä tulkintalinjoja. Rakennus- ja lvi-neuvonta Yhdistyksen tekninen neuvonta on pyörinyt pitkälti putkiremonttiaiheessa ja energiatehokkuuskysymyksissä, mm. lämpöpumppuratkaisuihin on tutustuttu Tukholman alueella. Myös kiinteistökäynnit ja niihin liittyvät lausunnot ovat työllistäneet neuvontainsinöörejä. Erilaiset asukas- ja tiedotustilaisuudet taloyhtiöissä ovat lisääntyneet ja niissä ovat insinöörimme myös olleet tärkeässä roolissa, kun asuntoyhtiöt ovat halunneet puolueettoman teknisen näkökulman. Myös yhtiökokouksissa alustaminen on ollut iso osa maksullista palvelutoimintaa. Taloyhtiö on ohjattava oikeaan alkuun suunnittelemassaan korjaustoimessa ja työn edetessä on annettava oikea-aikaista neuvoa. Erityisesti valtion korjausavustus toi suunnittelutyöhön ylikuumentumista huonontaen suunnittelun laatua. Näin ollen neuvontainsinöörit ovat tarkastaneet myös taloyhtiöille luovutettuja korjaussuunnitelmia ja urakka-asiakirjoja. Yhteistyötä on tehty rakennus- ja LVI-alan järjestöjen ja alalla toimivien kumppaneiden kanssa, erityisesti Suomen Talokeskuksen, Rakennustiedon, RT-Rakennusteollisuuden, Suomen LVI-liiton, LVI-talotekniikkateollisuuden, Rakennusinsinööriliiton ja muutamien merkittävien isännöitsijätoimistojen kanssa. Merkittävä panos on ollut yhdistyksellä, kun vesi- ja viemärikuntotutkijoille on haettu FISE-pätevyyksiä. Työmarkkinat ja työsuhdeneuvonta Kiinteistöpalvelut ry:n ja Palvelualojen ammattiliitto PAM ry:n kesken vuonna 2007 sovitut Talonmiehen työtä ja siivousta koskeva työehtosopimus ja Kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskeva työehtosopimus olivat voimassa koko toimintavuoden. Sopimuskausi päättyy Talonmiesten työehtosopimuksen piirissä olevien palkankorotus oli alkaen 3,1 %. ja kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskevan työehtosopimuksen piirissä olevien työntekijöiden palkantarkistus oli alkaen 3,5 %. Työsuhdeneuvontaan tulevat kysymykset koskivat yleisimmin työsopimuksen laatimis- 7

8 ta, palkkahinnoitteluperusteiden tarkistuksia, työsuhteen irtisanomista pitkän sairauden ja töiden laiminlyönnin johdosta sekä irtisanomista siirryttäessä kiinteistönhoidossa alihankintaan. Työntekijäpuolen kanssa neuvoteltiin työsuhteen ehdoista yleensä palkan tarkistusmittausten yhteydessä, joten varsinaisilta erimielisyyksiltä vältyttiin kokonaan. Yhdistyksellä on ollut edustus, sekä Kiinteistöpalvelut ry:n hallituksessa, että työmarkkinavaliokunnassa. Talous- ja veroneuvonta Talous- ja veroneuvonnasta tiedusteltiin suurten korjaushankkeiden, esimerkiksi putkiremonttien kirjanpito- ja verokysymyksiä, perinteisiä tilinpäätöksen laadintaan liittyviä asioita sekä uutena asiana toiminnantarkastajan roolia ja vastuita asunto-osakeyhtiössä. Neuvontaa jäsenille antoi ostopalveluna Suomen Kirjurituote Oy. TIEDOTTAMINEN Yhdistys on tiedotuksessaan käyttänyt jäsentiedotetta (kuusi numeroa), Suomen Kiinteistölehteä (kymmenen numeroa) sekä omia kotisivujaan. Erittäin tärkeä merkitys on myös Suomen Kiinteistöliiton taloyhtiö.net palvelulla, jonka kautta on tiedotettu erityisesti koulutustilaisuuksista. Jäsenille ei ole aktiivisesti markkinoitu mahdollisuutta vain sähköisen tiedotteeseen, koska kiinnostuksen määrä on toistaiseksi ollut kohtuullisen vähäistä. Lähitulevaisuudessa on kuitenkin tarpeen siirtyä mahdollisimman pitkälle sähköiseen tiedottamiseen, sillä tiedotteen kopioinnista ja lähettämisestä aiheutui vuonna 2009 lähes euron kulut. YHTEISTOIMINTA Yhteistyö eri tahojen kanssa on toiminut hyvin. Tärkeimmät yhteistyökumppanit olivat Suomen Kiinteistöliiton lisäksi liittokonsernin muut yhtiöt; Kiinteistöalan Koulutuskeskus Oy, Kiinteistöalan Kustannus Oy, Suomen Kiinteistölehti ja Suomen Talokeskus Oy. Yhteistyön kautta Talokeskus myönsi jäsenyhtiöille 10 % jatkuvan alennuksen yhtiön Kulunet-palvelusta sekä Koulutuskeskus 10 % alennuksen hallituskursseista. Asiakkuuspäällikkö vastasi Porvoon sekä Hyvinkään Riihimäen Mäntsälän Kiinteistöyhdistyksen juoksevasta toiminnasta että ruotsinkielisen yhdistyksen toiminnanjohtajuudesta kesään asti. Jäätyään vuorotteluvapaalle jatkoi tehtävissä sijainen markkinointiassistentti -nimikkeellä. Porvoon Kiinteistöyhdistyksen jo perinteeksi muodostunut korjausrakentamiskilpailu järjestettiin kymmenennen kerran ja palkintojenjakotilaisuus sai joukkotiedotusvälineissä näkyvyyttä. Isännöinnin puolella jatkuvaa yhteyttä on pidetty Isännöitsijöiden Auktorisointiyhdistykseen (ISA) ja Suomen Isännöintiliittoon. Tärkeitä mielipiteiden vaihtamisen kohteita ovat olleet auktorisointijärjestelmän kehittäminen ja isännöitsijöiden rooli Kiinteistöliitossa. Isännöintiliiton Uudellamaalla sijaitsevista paikallisosastoista erityisesti Helsingin Ammatti-isännöitsijöihin on pidetty tiiviit suhteet. Myös yhteistyöhön muiden paikallisyhdistyksien kanssa tullaan jatkossa panostamaan. 8

9 TILAISUUDET Perinteinen talous- ja tilinpäätöstilaisuus pidettiin Helsingissä. Vuoden 2008 tilinpäätöksen laadinnan ohella aiheina olivat korjausavustukset, kotitalousvähennys ja tilintarkastus/toiminnantarkastus. Putkiremonttikoulutusilta järjestettiin 2. helmikuuta Hotelli Presidentissä. Aiheina olivat erityisesti hankesuunnittelu, eri korjausmenetelmät, viestintä ja päätöksenteko. Tilaisuudessa oli myös 14 näytteilleasettajaa, jotka omalta osaltaan vastasivat tilaisuuden kustannuksista. Jokavuotinen seminaari- ja näyttelytilaisuus Taloyhtiötapahtuma järjestettiin huhtikuussa Wanhassa Satamassa. Tilaisuuden yhteistyökumppanit olivat Kiinteistöalan Koulutuskeskus ja Kiinteistöalan Kustannus Oy. Kävijämääräksi vahvistui noin 1300 ihmistä. Tapahtumassa palkittiin Vuoden Taloyhtiöteot. Ensimmäisen palkinnon voitti taloyhtiö, joka oli siirtynyt öljylämmityksestä pellettilämmitykseen, jota täydennetään aurinkoenergialla. Vantaan Heurekassa järjestettiin 28. syyskuuta iso putkiremonttitilaisuus, jossa myös paikallinen rakennusvalvonta oli mukana luennoimassa. Tilaisuuden tarkoitus oli muun ohella tukea jäsenhankintaa ja sen vuoksi se oli avoin ja maksuton kaikille. Tapahtumaa myös mainostettiin paikallislehdissä ja näytteilleasettajia oli 18 kappaletta. Kiinteistömessut pidettiin Messukeskuksessa lokakuuta. Yhdistyksellä oli yhteinen osasto sekä Kiinteistöplaza- luentoaukio Suomen Kiinteistöliiton kanssa. Yhteistyössä Helsingin Ammatti-isännöitsijät ry:n kanssa järjestettiin vuoden aikana kaksi luentolounasta. Yhdistyksen ajankohtaiskatsauksen jälkeen kaupallinen toimija kertoi tuotteistaan/palveluistaan ja tarjosi lopuksi läsnäolijoille lounaan. Aiheina olivat energiatehokkuus talotekniikassa ja elektroniset lukitusjärjestelmät. Uudistuvaan asunto-osakeyhtiölakiin liittyen järjestettiin seuraavat tilaisuudet: Kerava (iltapäivä- ja iltatilaisuus) Helsinki (iltapäivä- ja iltatilaisuus) 6.4. Kirkkonummi (iltatilaisuus) Vantaa (iltapäivä- ja iltatilaisuus) 2.6. Lohja (iltatilaisuus) 3.9. Espoo (iltapäivä- ja iltatilaisuus) Hyvinkää (iltatilaisuus) Porvoo (iltatilaisuus) Hyvinkään Riihimäen Mäntsälän Kiinteistöyhdistys järjesti yhteistyössä paikallisen isännöintiyhdistyksen kanssa syksyllä kaksi isoa koulutustilaisuutta hallituksen ja puheenjohtajan tehtävistä ja vastuista. Pelkästään asunto-osakeyhtiölakitilaisuuksissa oli noin osallistujaa ja muissa tilaisuuksissa Taloyhtiötapahtuman lisäksi yhteensä noin osallistujaa. Lisäys edelliseen vuoteen oli merkittävä. Kaikki tilaisuudet ja tapahtumat olivat jäsenille maksuttomia. 9

10 JÄSENISTÖ Vuoden aikana jäsenhankintaan panostettiin merkittävästi osana Suomen Kiinteistöliiton jäsenen tavoitetta. Määräaikainen markkinointiassistentti oli yhteydessä lukuisiin isännöitsijätoimistoihin markkinoiden jäsenyyttä. Jäsenhankintakampanjaan kuului ilmainen jäsenyys liittymisvuodelta. Jäsenhankinta onnistuikin hyvin ja liittyneitä yhtiöitä oli ennätysmäärä. ti-isännöitsijä 6631 inen isännöitsij 1378 nnöinti 680 Isännöintimuodot 2009 (Kiinteistöliitto Uusimaa, HyRiMa, Porvoo, Finlands Asuinkerrostalo 5598 Rivitalo 2540 Uudenmaan yhdistykseen liittyneistä jäsenistä Asuin-liiketalo peräti 21 %. 341 Liike-toimistotalo 51 9 (Kiinteistöliitto Uusimaa, HyRiMa, Porvoo, Finlands Kiinteistötyyppi v Kiinteistöliitto Uusimaa Muu (sis. Uusimaa, HyRiMa, Porvoo, Finlands 163 Svenska Fas i 16 % Asuinkerrostalo 5598 Rivitalo 2540 Asuin-liiketalo8 % 341 Liike-toimistotalo 51 Muu % 1 % Muu isännöinti 2 % Uudenmaan Asuntokiinteistöyhdistys 76 % Jäsenten isännöintimuoto 29 % Ammatti-isännöitsijä Sivutoiminen isännöitsijä Muu isännöinti 76 % Kiinteistötyyppi v Kiinteistöliitto Uusimaa (sis. Uusimaa, HyRiMa, Porvoo, Fin nmäärän kehitys vuosina Uusimaa, Porvoo, Hy-Ri-Ma Kpl 64 % 29 % Jäsenten kiinteistötyyppi 4 % 1 % 2 % Uudenmaan Asuntokiinteistöyhdistys Uudenmaan Asuntokiinteistöyhdistys Uudenmaan Asuntokiinteistöyhdistys Uudenmaan Asuntokiinteistöyhdistys 389 oli asunto-osakeyhtiöitä ja 10 muita kiinteistöyhtiötä. Kiinteistöliitto Uusimaan kokonaisjäsenmäärä (mukaan lukien Porvoon, Hyvinkään- Riihimäen-Mäntsälän Kiinteistöyhdistykset ja Finlands Svenska Fastighetsförening) vuoden lopussa oli kappaletta. Tästä Uudenmaan Asuntokiinteistöyhdistyksen osuus on jäsentä. Suhteellisesti merkittävintä kasvu oli Hyvinkään Riihimäen Mänt- Jäsenmäärän kehitys sälän alueella, jossa uusien jäsenten osuus oli Ammatti-isännöitsijä Sivutoiminen isännöitsijä Asuinkerrostalo Rivitalo Asuin-liiketalo Liike-toimistotalo Muu 64 % Asu Rivi Asu Liike Muu

11 TALOUS Yhdistyksen talous on vakaalla pohjalla ja jäsenmaksutuottojen osuus toiminnasta aivan keskeinen. Yhdistyksen tilinpäätös näyttää noin euron ylijäämää, mikä on budjetoitua parempi tulos. Keskeinen syy tähän on Koy Anna-Kalevan vuokratuottojen selkeä nousu edellisvuodesta. Yhdistyksen taloustyöryhmä on valmistellut sijoitusperiaatteita yhdistykselle. Sijoitustoiminta perustuu pitkäjänteisyyteen ja matalaan riskitasoon. Jäsenmaksuja korotettiin vuosikokouksessa 5 %. Jäsenmaksujen suhteellisen pienuuden vuoksi euromääräiset korotukset jäivät jäsenten kannalta kuitenkin hyvin kohtuullisiksi ja yhdistyksen jäsenmaksut ovat kilpailukykyisiä muihin kiinteistöyhdistyksiin verrattuna. Vuosikokouksen jälkeen liittyneiden jäsenten jäsenmaksutuotot näkyvät vasta vuoden 2010 tilinpäätöksessä johtuen ensimmäisen vuoden jäsenmaksuvapautuksesta. 11

12 TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA TUOTOT , ,70 KULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,36 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,60 Muut henkilösivukulut , ,77 Henkilöstökulut yhteensä , ,73 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,47 Poistot ja arvonalentumiset yhteensä , ,47 Muut kulut , ,62 VARSINAISEN TOIMINNAN KULUT YHTEENSÄ , ,82 TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ , ,12 VARAINHANKINTA TUOTOT , ,31 KULUT 0,00-28,00 VARAINHANKINTA YHTEENSÄ , ,31 TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ , ,81 SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA TUOTOT , ,67 KULUT , ,42 SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA YHTEENSÄ , ,25 TILIKAUDEN TULOS , ,44 TULOVEROT , ,28 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,84 12

13 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet 3 295, ,32 Muut pitkävaikutteiset menot , ,35 Aineettomat hyödykkeet yhteensä , Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto , ,96 Muut aineelliset hyödykkeet 1 685, ,57 Aineelliset hyödykkeet yhteensä , ,53 Sijoitukset Muut osakkeet ja osuudet , ,63 Sijoitukset yhteensä , ,63 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,83 VAIHTUVAT VASTAAVAT Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset , ,18 Muut lyhytaikaiset saamiset 0, ,24 Siirtosaamiset , ,31 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä , ,73 Rahat ja pankkisaamiset , ,39 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,12 Vastaavaa yhteensä , ,95 TASE Vastattavaa OMA PÄÄOMA Tukirahaston oma pääoma , ,33 Muut rahastot Käyttörahasto , ,58 Muut rahastot yhteensä , ,58 Edellisten tilikausien voitto (tappio) , ,86 Tilikauden voitto (tappio) , ,84 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,93 VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen vieras pääoma Ostovelat , ,26 Muut velat , ,79 Siirtovelat , ,97 Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä , ,02 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,02 Vastattavaa yhteensä , ,95 13

14 HALLINTO Yhdistyksen vuosikokous pidettiin maaliskuun 25. päivänä Kokouksessa käsiteltiin sääntöjen määräämät asiat. Sääntöuudistushankkeen käsittely jäi seuraavaan yhdistyksen kokoukseen, joka käytännössä tarkoittaa kevään 2010 yhdistyksen kokousta. Yhdistyksen hallitus kokoontui toimintavuoden aikana 7 kertaa. Hallitus Hallituksen puheenjohtaja Järjestöneuvos Risto Kosonen Varapuheenjohtaja Asumisasioiden johtaja Teija Ojankoski Hallituksen jäsenet Toimitusjohtaja Antti Arjanne Toimitusjohtaja Johan Holmström Hallituksen puheenjohtaja Seppo Junttila Asianajaja Timo Järvinen Hallituksen puheenjohtaja Pekka Kouri Kiinteistöneuvos Pentti Laitinen Hallituksen puheenjohtaja Ulla Maija Lehtonen Toimitusjohtaja Sisko Marjamaa Hallituksen puheenjohtaja Olavi Merikanto Hallituksen puheenjohtaja Hannu Niemenoja Hallituksen puheenjohtaja Pentti Vähäkuopus Hallituksen puheenjohtaja Raimo Vaherno Hallituksen työryhmät 1. Talous- ja verotyöryhmä Raimo Vaherno pj., Risto Kosonen, Ulla Maija Lehtonen ja Pekka Kouri Jäsenhankintatyöryhmä Pentti Vähäkuopus pj., Sisko Marjamaa, ja Hannu Niemenoja. 3. Edunvalvonnassa tarvittavien kontaktien kartoitustyöryhmä (kertaluonteinen) Seppo Junttila pj., Olavi Merikanto ja Teija Ojankoski 4. Edunvalvonnan seurantaryhmä Teija Ojankoski pj., Timo Järvinen, Antti Arjanne, Seppo Junttila 5. Kustannusrakennetyöryhmä Antti Arjanne pj., Pentti Laitinen, Olavi Merikanto, Timo Järvinen ja Johan Holmström Tilintarkastajat Varsinaiset: KHT Reijo Peltola ja KHT André Kumlander Varalla: KHT Pertti Hiltunen ja toimitusjohtaja Veikko Kivi Henkilökunta (suluissa jäsenyydet liiton jaostoissa) Toiminnanjohtaja Kai Haarma (järjestöjaosto) Asiakkuuspäällikkö Marika Sipilä, vuorotteluvapaalla lähtien (järjestöjaosto) Markkinointiassistentti Leena Malkavaara, lähtien Johdon assistentti Marja Tirronen Jäsensihteeri Ritva Erbismann Vastaava lakimies Mia Pujals Lakimies Simo Vihemäki Lakimies Annika Kemppinen, äitiyslomalla asti Neuvontalakimies Maria Lautala, osa-aik. Neuvontainsinööri Jaakko Laksola (liiton tekninen jaosto) Neuvontainsinööri Jari Hännikäinen (liiton tekninen jaosto, korjausrakentamisen työryhmä)

15 Työsuhdeasiamies Irmeli Sinisalo, osa-aik.3 päivää viikossa Edustukset Suomen Kiinteistöliiton liittohallituksen jäsen Hallituksen puheenjohtaja Seppo Junttila Kiinteistöneuvos Seppo Käkelä Järjestöneuvos Risto Kosonen Hallituksen puheenjohtaja Olavi Merikanto Hallituksen puheenjohtaja Hannu Niemenoja Asumisasioiden johtaja Teija Ojankoski Hallituksen puheenjohtaja Pentti Vähäkuopus Suomen Kiinteistöliiton työvaliokunta Järjestöneuvos Risto Kosonen Suomen Kiinteistöliiton toinen varatilintarkastaja KHT Reijo Peltola Suomen Kiinteistöliiton Asunto-osakeyhtiötyöryhmä Hallituksen puheenjohtaja Olavi Merikanto Suomen Kiinteistöliiton vuokratalovaliokunta Asumisasioiden johtaja Teija Ojankoski Suomen Kiinteistöliiton vaalityöryhmä Toimitusjohtaja Juhani Ruskeepää Kiinteistöalan Kustannus Oy:n hallituksen puheenjohtaja Järjestöneuvos Risto Kosonen Kiinteistö Oy Anna-Kalevan hallituksen puheenjohtaja Järjestöneuvos Risto Kosonen Kiinteistöpalvelut ry:n hallitus Toiminnanjohtaja Kai Haarma Kiinteistöpalvelut ry:n työmarkkinavaliokunta Työsuhdeasiamies Irmeli Sinisalo ISA ry:n auktorisointitoimikunta Toiminnanjohtaja Kai Haarma Yhteiskuntasuhteiden jaosto Tatu Rauhamäki Hannu Penttilä Jan D Oker-Blom Tapani Mäkinen Otto Lehtipuu Risto Kosonen Marjo Matikainen-Kallström Jukka Peltomäki Teija Ojankoski Helsingissä, HALLITUS 15

16 Neuvontapalvelut Koulutustilaisuudet ja Kiinteistöliiton muut tapahtumat jäsentyytyväisyyskysely Kyselyyn vastasi henkilöä ja kyselyn vastausprosentti oli noin 34 %. Suomen Kiinteistölehti Vastaajien Kuinka tyytyväisyyttä hyvin Kiinteistöliiton kartoitettiin ja sen jäsenjärjestöjen asteikolla 1 7. palvelut ovat vastanneet odotuksianne? Uudenmaan Asuntokiinteistöyhdistys 2009 Kiinteistöyhdistykset 2009 YHTEENVETO KIINTEISTÖYHDISTYSKOHTAISISTA TULOKSISTA 50 Uudenmaan Asuntokiinteistöyhdistys KOKONAISTYYTYVÄISYYS 40 Vastaajien 40 tyytyväisyyttä kartoitettiin asteikolla 1-7, 1=erittäin tyytymätön, 7=erittäin tyytyväinen. Vastaajien tyytyväisyys Vastaajien tyytyväisyys Kiinteistöliiton ja sen jäsenyhdistysten Kiinteistöliiton ja sen tarjoamiin palveluihin jäsenyhdistysten tarjoamiin palveluihin (ka) Mitkä 3 palvelua ovat juuri teille tärkeimmät/hyödyllisimmät? % ,1 Edunvalvonta 3 2 5, ,1 Edunvalvonta 10 Erittäin hyvin 6 5 Ei hyvin, ei 3 5,5 2 Erittäin Viestintä ja tiedottaminen huonosti 13 huonosti 19 Viestintä ja 4,9 Tutkimus- tiedottaminen Mihin ja suuntaan Kiinteistöliiton ja sen jäsenjärjestöjen palvelut ovat 20 kehittyneet 5,0 kehitystoiminta viimeisen kolmen vuoden aikana? 4, Neuvontapalvelut Tutkimus- ja kehitystoiminta 5, ,5 Koulutustilaisuudet ja 23 muut tapahtumat ,2 Neuvontapalvelut Suomen Kiinteistölehti 8 5, Koulutustilaisuudet 2 Uudenmaan Asuntokiinteistöyhdistys ja 2009 Kiinteistöyhdistykset muut tapahtumat Uudenmaan Asuntokiinteistöyhdistys 2006 Parempaan 6 5 Ennallaan Huonompaan Vastaajien tyytyväisyyttä kartoitettiin asteikolla 1-7, 1=erittäin tyytymätön, 7=erittäin tyytyväinen. % % 20 Suomen Kiinteistölehti 18 Pidättekö jäsenmaksua suhteessa saataviin palveluihin edullisena vaiko korkeana? 21 Mitkä 3 palvelua Pidättekö ovat juuri jäsenmaksua teille tärkeimmät/hyödyllisimmät? suhteessa saataviin % 0 palveluihin 10 edullisena vaiko 20 korkeana? Uudenmaan 80 Asuntokiinteistöyhdistys ry 2009 Kiinteistöyhdistykset 2009 Edunvalvonta Uudenmaan Asuntokiinteistöyhdistys 13ry Viestintä ja Yllä tiedottaminen olevassa kuvassa on esitetty vastausten prosentuaalinen 20 jakauma Tutkimus- ja Kiinteistöliiton 5 kehitystoiminta jäsentyytyväisyyskysely Neuvontapalvelut 0 26 Edullinen 6 5 Sopiva Korkea % Koulutustilaisuudet ja muut tapahtumat Suomen Kiinteistölehti Uudenmaan Asuntokiinteistöyhdistys 11 ry 2009 Kiinteistöyhdistykset 2009 Uudenmaan Asuntokiinteistöyhdistys ry Uudenmaan Asuntokiinteistöyhdistys ry 2009 Kiinteistöyhdistykset 2009 Kiinteistöliiton Uudenmaan jäsentyytyväisyyskysely Asuntokiinteistöyhdistys 2009 ry Annankatu 24, Helsinki puhelin (09) , faksi (09) Yllä olevassa kuvassa on esitetty vastausten prosentuaalinen jakauma. Kiinteistöliiton jäsentyytyväisyyskysely ,2 5,7 5,5 5,7 Suomen Graafiset Palvelut Oy 2010

KIINTEISTÖLIITTO UUSIMAA RY:N STRATEGIA Päivitys 03-2013

KIINTEISTÖLIITTO UUSIMAA RY:N STRATEGIA Päivitys 03-2013 1 KIINTEISTÖLIITTO UUSIMAA RY:N STRATEGIA Päivitys 03-2013 Neuvonta-Viestintä-Koulutus-Edunvalvonta 1) Johdanto Strategia on linjaus siitä, mitkä ovat Kiinteistöliitto Uusimaan tavoitteet ja miten yhdistys

Lisätiedot

KIINTEISTÖLIITTO Uusimaa

KIINTEISTÖLIITTO Uusimaa Vuosikertomus 2010 KIINTEISTÖLIITTO Uusimaa Uudenmaan asuntokiinteistöyhdistys ry Hallituksen kertomus yhdistyksen toiminnasta vuodelta 2010 Sisällysluettelo Uudenmaan Asuntokiinteistöyhdistys ry Toiminnanjohtajan

Lisätiedot

Neuvonta-Viestintä-Koulutus-Edunvalvonta

Neuvonta-Viestintä-Koulutus-Edunvalvonta 1 KIINTEISTÖLIITTO UUSIMAA STRATEGIA Hyväksytty hallituksen kokouksessa 23.9.2009 Neuvonta-Viestintä-Koulutus-Edunvalvonta 1) Johdanto Strategia on linjaus siitä, mitkä ovat yhdistyksen tavoitteet ja miten

Lisätiedot

KIINTEISTÖLIITTO UUSIMAA RY:N STRATEGIA Hyväksytty hallituksessa

KIINTEISTÖLIITTO UUSIMAA RY:N STRATEGIA Hyväksytty hallituksessa 1 KIINTEISTÖLIITTO UUSIMAA RY:N STRATEGIA Hyväksytty hallituksessa 10.6.2015 Johdanto Strategia on linjaus siitä, mitkä ovat Kiinteistöliitto Uusimaan tavoitteet ja miten yhdistys aikoo toimia saavuttaakseen

Lisätiedot

Kiinteistöliiton jäsentyytyväisyyskysely

Kiinteistöliiton jäsentyytyväisyyskysely Kiinteistöliiton jäsentyytyväisyyskysely Kevät Yhteenveto: Oulun läänin Kiinteistöyhdistys ry KTI KIINTEISTÖTIETO OY KTI KIINTEISTÖTALOUDEN INSTITUUTTI RY LUOTTAMUKSELLINEN TAUSTATIEDOT Kiinteistöliiton

Lisätiedot

Paikallinen Palveleva Vaikuttaja

Paikallinen Palveleva Vaikuttaja Paikallinen Palveleva Vaikuttaja Akseli Kiinteistöpalvelut Oy Turun Isännöintikeskus Oy 23.11.2016 Toiminnanjohtaja Juuso Kallio Suomen Kiinteistöliitto Suomen Kiinteistöliitto on kiinteistönomistajien

Lisätiedot

KIINTEISTÖLIITTO Uusimaa

KIINTEISTÖLIITTO Uusimaa VUOSIKERTOMUS 2010 2011 KIINTEISTÖLIITTO Uusimaa UUDENMAAN ASUNTOKIINTEISTÖYHDISTYS RY Uudenmaan Asuntokiinteistöyhdistys ry TOIMINNANJOHTAJAN KATSAUS Uudenmaan Asuntokiinteistöyhdistys ry toimii Kiinteistöliitto

Lisätiedot

Kiinteistöliiton jäsentyytyväisyyskysely

Kiinteistöliiton jäsentyytyväisyyskysely Kiinteistöliiton jäsentyytyväisyyskysely Kevät Yhteenveto KTI KIINTEISTÖTIETO OY KTI KIINTEISTÖTALOUDEN INSTITUUTTI RY LUOTTAMUKSELLINEN TAUSTATIEDOT Tässä raportissa on esitetty Kiinteistöliiton jäsentyytyväisyyskyselyn

Lisätiedot

Suomen LVI-liitto SuLVI ry Y-tunnus

Suomen LVI-liitto SuLVI ry Y-tunnus Suomen LVIliitto SuLVI ry Ytunnus 01169633 Suomen LVIliitto SuLVI ry TILINPÄÄTÖS 31.12.2016 Suomen LVIliitto SuLVI ry Ytunnus 01169633 Tilikausi 1.1.31.12.2016 Sisällysluettelo Sivut Tuloslaskelma 1 Tase

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Fredrikinkatu 33 A 4 krs 00120 Helsinki Y-tunnus: 1897609-5 Tilinpäätös 1.1.2009 31.12.2009 Tase 1 Tuloslaskelma 2-3 Liitetiedot 4 Hallituksen allekirjoitukset

Lisätiedot

Uudenmaan Asuntokiinteistöyhdistys ry TOIMINNANJOHTAJAN KATSAUS

Uudenmaan Asuntokiinteistöyhdistys ry TOIMINNANJOHTAJAN KATSAUS Uudenmaan Asuntokiinteistöyhdistys ry TOIMINNANJOHTAJAN KATSAUS Uudenmaan Asuntokiinteistöyhdistys ry toimii Kiinteistöliitto Uusimaa nimellä alueellisena palvelukeskuksena vastaten myös Porvoon Kiinteistöyhdistyksen,

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 10. Helsingin Vihreät ry. Y-tunnus 0832062-3 01.01.2010 01.01.2009-31.12.2010-31.12.2009

TULOSLASKELMA 10. Helsingin Vihreät ry. Y-tunnus 0832062-3 01.01.2010 01.01.2009-31.12.2010-31.12.2009 TULOSLASKELMA 10 01.01.2010 01.01.2009-31.12.2010-31.12.2009 VARSINAINEN TOIMINTA Yleinen järjestötoiminta 3000 Avustukset 1 147,90 821,70 3005 Kohdeavustukset, Vihreä liitto 12 456,72 11 475,00 3006 Saadut

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2013

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2013 MAANOMISTAJAIN LIITTO - T A S E K I R J A Tilinpäätös 31.12.2013 Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Kirjanpitokirjat Allekirjoitukset MAANOMISTAJAIN LIITTO - : y-tunnus 0201663-9 Tuloslaskelma

Lisätiedot

Kiinteistöliiton jäsentyytyväisyyskysely

Kiinteistöliiton jäsentyytyväisyyskysely Kiinteistöliiton jäsentyytyväisyyskysely Kevät 6 Yhteenveto KTI KIINTEISTÖTIETO OY KTI KIINTEISTÖTALOUDEN INSTITUUTTI RY LUOTTAMUKSELLINEN 1 TAUSTATIEDOT Koko aineisto Vastaajaryhmät koko aineiston tasolla

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös NIVOS VESI OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Porvoontie 23 04600 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä sivu 1 2-3 4-5 6 6 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016

Lisätiedot

Jäsentyytyväisyyskysely 2012

Jäsentyytyväisyyskysely 2012 Jäsentyytyväisyyskysely KIINTEISTÖLIITTO Yhteenveto: Etelä-Kymenlaakson Kiinteistöyhdistys LUOTTAMUKSELLINEN.. TAUSTATIEDOT Tässä raportissa on esitetty Kiinteistöliiton jäsentyytyväisyyskyselyn tulokset

Lisätiedot

SUOMEN JUDOLIITTO RY

SUOMEN JUDOLIITTO RY SUOMEN JUDOLIITTO RY Tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-003 1 SUOMEN JUDOLIITTO RY Radiokatu 20 00240 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 0202136-6 Sisällys Sivu Tuloslaskelma 3

Lisätiedot

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2012

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2012 MAANOMISTAJAIN LIITTO - T A S E K I R J A Tilinpäätös 31.12.2012 Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Kirjanpitokirjat Allekirjoitukset MAANOMISTAJAIN LIITTO - : y-tunnus 0201663-9 Tuloslaskelma

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Vuosikertomus 2010. KIINTEISTÖLIITTO Uusimaa. kiinteistöliitto uusimaa ry

Vuosikertomus 2010. KIINTEISTÖLIITTO Uusimaa. kiinteistöliitto uusimaa ry Vuosikertomus 2010 2012 KIINTEISTÖLIITTO Uusimaa kiinteistöliitto uusimaa ry Kiinteistöliitto Uusimaa ry Toiminnanjohtajan katsaus Yhdistys on sääntömuutoksen seurauksena viralliseltakin nimeltään Kiinteistöliitto

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Joensuun Jääkarhut ry

TILINPÄÄTÖS Joensuun Jääkarhut ry 1 / 14 TILINPÄÄTÖS Joensuun Jääkarhut ry Ytunnus: 01.01.2016 31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 14 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2016 31.12.2016 Sisällysluettelo Vuosikertomus

Lisätiedot

SPL/P-Suomen piiri ry

SPL/P-Suomen piiri ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä vähintään 31.12.2024 asti. Osoite: Rautatienkatu 46 90120 OULU Kotipaikka Oulu Y-tunnus 1000046-9 TASEKIRJA 31.12.2014 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Fredrikinkatu 33 A 4 krs 00120 Helsinki Y-tunnus: 1897609-5 Tilinpäätös 1.1.2008 31.12.2008 Tase 1 Tuloslaskelma 2-3 Liitetiedot 4 Hallituksen allekirjoitukset

Lisätiedot

Suomen Shakkiliitto ry, Tilinpäätös Suomen Shakkiliitto ry

Suomen Shakkiliitto ry, Tilinpäätös Suomen Shakkiliitto ry Suomen Shakkiliitto ry Tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 1 SUOMEN SHAKKILIITTO RY Hiomotie 10 00380 HELSINKI Kotipaikka HELSINKI Y-tunnus 1106880-1 Sisällys Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 6 Liitetiedot 8

Lisätiedot

Uudenmaan Asuntokiinteistöyhdistys r.y. T A S E K I R J A 31.12.2011

Uudenmaan Asuntokiinteistöyhdistys r.y. T A S E K I R J A 31.12.2011 Uudenmaan Asuntokiinteistöyhdistys r.y. T A S E K I R J A 31.12.2011 Uudenmaan Asuntokiinteistöyhdistys r.y. Y-tunnus 0222474-5 Kotipaikka: Helsinki Säilytä 31.12.2021 asti Uudenmaan Asuntokiinteistöyhdistys

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös Y-tunnus 2009335-5 Tilinpäätös Toimintakertomus TASEKIRJA 31.12.2009 VESIOSUUSKUNTA UHKOILA VESIOSUUSKUNTA UHKOILA TOIMINTAKERTOMUS Sisällysluettelo: Toimintakertomus 1-2 Vesiosuuskunta Uhkoilan perustamiskokous

Lisätiedot

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA TASEKIRJA Tilikausi: 01.01.2010-31.12.2010 Tämä tilinpäätös on allekirjoitettava ja säilytettävä paperilla 31.12.2020 asti. Laatija: Nurmi Susanna Sivu 2(11) Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2010-31.12.2010

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Kalevankatu 30 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0288699-2 TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti:

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 48 A 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Lapinniemi I KUTSU Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat.

Kiinteistö Oy Lapinniemi I KUTSU Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat. Kiinteistö Oy Lapinniemi I KUTSU 8.6.2017 Kiinteistö Oy Lapinniemi I -nimisen yhtiön osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 28.6.2017 alkaen klo 10.00 Tampereen

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N VARSINAINEN LIITTOKOKOUS

SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N VARSINAINEN LIITTOKOKOUS PÖYTÄKIRJA 1 (5) SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N VARSINAINEN LIITTOKOKOUS Aika Lauantai 24.4.2010 klo 9.30-11.35 Paikka Sokos Hotel Lappee, kokoustila Saimaa, Brahenkatu 1, Lappeenranta Läsnä Liitteen mukaan

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Suomen Biljardiliitto ry. Radiokatu 20 00093 SLU. Y-tunnus 0839243-2 TASEKIRJA

Suomen Biljardiliitto ry. Radiokatu 20 00093 SLU. Y-tunnus 0839243-2 TASEKIRJA Suomen liitto ry Radiokatu 20 00093 SLU Y-tunnus 0839243-2 TASEKIRJA 1.1.-31.12.2013 Suomen liitto ry Radiokatu 20 00093 SLU Y-tunnus 0839243-2 TILINPÄÄTÖS 31.12.2013 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 3-12

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus 0224257-2 TILINPÄÄTÖS 1.1.2015-31.12.2015 sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2 Liitetiedot 3 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteista 4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

DocuSign Envelope ID: EF8C5C4F-C057-48FB-990E-E7027BE878E6. Cleantech Invest Oyj, Tilinpäätös Cleantech Invest Oyj

DocuSign Envelope ID: EF8C5C4F-C057-48FB-990E-E7027BE878E6. Cleantech Invest Oyj, Tilinpäätös Cleantech Invest Oyj Cleantech Invest Oyj Toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016 1 CLEANTECH INVEST OYJ Malminrinne 1 B 00180 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 2005438-0 Sisällys Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-003 1 PROCOM VIESTINNÄN AMMATTILAISET RY Kalevankatu 30 00100 Helsinki

Lisätiedot

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00 SUOMEN LUTERILAINEN EVANKELIUMIYHDISTYS RY TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 Testamentit 140 489,00 275 845,49 Srk:n talousarviomäärärahat 1 203 139,49 1 351 418,02 Vapaaehtoinen

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry Tilikauden yli-/alijäämä , ,42

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry Tilikauden yli-/alijäämä , ,42 TULOSLASKELMA 1.1.- 1.1.-31.12.2014 Varsinainen toiminta 1 666 346,78 1 559 407,74 Henkilöstökulut -1 088 520,90-1 010 103,53 Muut kulut -624 774,61-608 425,26-1 713 295,51-1 618 528,79 Kulujäämä -46 948,73-59

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

RI Riistanhoitoyhdistys RI13.WTR

RI Riistanhoitoyhdistys RI13.WTR RI RI13.WTR TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Rahat ja pankkisaamiset 31.12.2013 31.12.2012 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA

Lisätiedot

1(5) Kiinteistöliitto Uusimaa ry TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE YLEISTÄ

1(5) Kiinteistöliitto Uusimaa ry TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE YLEISTÄ 1(5) Kiinteistöliitto Uusimaa ry TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 12.12.2012 YLEISTÄ Kiinteistöliitto Uusimaa ry:n (jäljempänä yhdistys) uusittujen sääntöjen mukaan yhdistyksen tarkoituksena on alueensa

Lisätiedot

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat. Kiinteistö Oy Lapinniemi VI KUTSU 8.6.2017 Kiinteistö Oy Lapinniemi VI -nimisen yhtiön osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 28.6.2017 alkaen klo 16.30 Tampereen

Lisätiedot

Suomen Biljardiliitto ry. Radiokatu 20 00093 SLU. Y-tunnus 0839243-2 TASEKIRJA

Suomen Biljardiliitto ry. Radiokatu 20 00093 SLU. Y-tunnus 0839243-2 TASEKIRJA Suomen liitto ry Radiokatu 20 00093 SLU Y-tunnus 0839243-2 TASEKIRJA 1.1.-31.12.2012 Suomen liitto ry Radiokatu 20 00093 SLU Y-tunnus 0839243-2 TILINPÄÄTÖS 31.12.2012 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 3-11

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-003 1 PROCOM VIESTINNÄN AMMATTILAISET RY Kalevankatu 30 00100 Helsinki

Lisätiedot

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TOIMINTAKERTOMUS Yleistä Tarinaharjun Golf Oy:n kahdeskymmeneskuudes toimikausi sujui toimintasuunnitelman mukaisesti. Pelikausi oli vilkas. Tarinan kentillä

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri Kirjanpidon mallitilipuitteisto

Urheiluseura - Asteri Kirjanpidon mallitilipuitteisto TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat. Osakeyhtiö Lapinniemi XVI KUTSU 8.6.2017 Osakeyhtiö Lapinniemi XVI -nimisen yhtiön osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 29.6.2017 alkaen klo 10.00 Tampereen

Lisätiedot

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2011

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2011 Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu 1 00520 Helsinki Y-tunnus 0835106-7 NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä 31.12.2021 asti Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu

Lisätiedot

SUOMEN KAUKALOPALLO- JA RINGETTELIITTO RY. Y-tunnus 2526928-4 TILINPÄÄTÖS 2013

SUOMEN KAUKALOPALLO- JA RINGETTELIITTO RY. Y-tunnus 2526928-4 TILINPÄÄTÖS 2013 Y-tunnus 2526928-4 TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2013 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma 2 Tase 3 Tilinpäätöksen liitetiedot 4 Tuloslaskelma toimialoittain 5 Budjettivertailu 6 Tilinpäätöksen allekirjoitukset

Lisätiedot

U3 - Urheiluseura (ensin tuotot toiminnanaloittain, sitten kulut toiminnanaloittain)

U3 - Urheiluseura (ensin tuotot toiminnanaloittain, sitten kulut toiminnanaloittain) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim.

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 VUOSIKERTOMUS 2016 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2016 1.1. 31.12.2015 LIIKEVAIHTO 124 180 124 532 Valmistus omaan käyttöön 673 4 647

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Y-tunnus 2009335-5 1 TASEKIRJA 31.12.2010 Toimintakertomus Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Sisällyslueftelo: Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot 5-6 Päiväys

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (U113)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (U113) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 Tasekirja Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 2 Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys Tase 2011 Vastaavaa Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 327,37 452,01

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

Tringa TASE VASTAAVAA

Tringa TASE VASTAAVAA Esitysvaluutta EUR PYSYVÄT VASTAAVAT AINEELLISET HYÖDYKKEET MAA- JA VESIALUEET 1110 Maa- ja vesialueet/liittymisma 2 950,00 2 950,00 2 950,00 2 950,00 RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT 1120 Rakennukset ja rakennelmat

Lisätiedot

Jäsentyytyväisyyskysely 2012

Jäsentyytyväisyyskysely 2012 Jäsentyytyväisyyskysely 1 KIINTEISTÖLIITTO Yhteenveto: Pohjois-Kymen Kiinteistöyhdistys LUOTTAMUKSELLINEN..1 TAUSTATIEDOT Tässä raportissa on esitetty Kiinteistöliiton jäsentyytyväisyyskyselyn tulokset

Lisätiedot

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat. Osakeyhtiö Lapinniemi XVII KUTSU 8.6.2017 Osakeyhtiö Lapinniemi XVII -nimisen yhtiön osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 29.6.2017 alkaen klo 10.00 Tampereen

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat. Kiinteistö Oy Lapinniemi II KUTSU 8.6.2017 Kiinteistö Oy Lapinniemi II -nimisen yhtiön osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 27.06.2017 alkaen klo 13.30 Tampereen

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u311)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u311) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim.

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Suomen Muinaismuistoyhdistys ry

TILINPÄÄTÖS Suomen Muinaismuistoyhdistys ry 1 / 11 TILINPÄÄTÖS Suomen Muinaismuistoyhdistys ry Y-tunnus: 01.01.2016-31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2016-31.12.2016 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Osakeyhtiö Lapinniemi XIX KUTSU Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat.

Osakeyhtiö Lapinniemi XIX KUTSU Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat. Osakeyhtiö Lapinniemi XIX KUTSU 8.6.2017 Osakeyhtiö Lapinniemi XIX -nimisen yhtiön osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 27.06.2017 alkaen klo 11.00 Tampereen

Lisätiedot

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr U3 Asteri urheiluseurau314.wtr TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Eettisen kaupan puolesta ry

TILINPÄÄTÖS Eettisen kaupan puolesta ry 1 / 8 TILINPÄÄTÖS Eettisen kaupan puolesta ry Y-tunnus: 1.1. 31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 8 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. 31.12.2016 Sisällysluettelo Tase... 3 Tuloslaskelma...

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat. Osakeyhtiö Lapinniemi XIV KUTSU 8.6.2017 Osakeyhtiö Lapinniemi XIV -nimisen yhtiön osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 29.6.2017 alkaen klo 10.00 Tampereen

Lisätiedot

Hyvinkään Tennisseura ry. Tilinpäätös

Hyvinkään Tennisseura ry. Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2016 Hyvinkään Tennisseura ry Torikatu 12 05800 HYVINKÄÄ Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0825800-6 tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016 Sisällys TULOSLASKELMA... 1 TASE... 2 LIITETIEDOT... 4 TILINPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

TOIMINNANJOHTAJAN KATSAUS

TOIMINNANJOHTAJAN KATSAUS 1 TOIMINNANJOHTAJAN KATSAUS Kiinteistöliitto Uusimaa ry toimii Kiinteistöliitto Uusimaa -nimellä alueellisena palvelukeskuksena vastaten myös Porvoon Kiinteistöyhdistyksen, Hyvinkään - Riihimäen - Mäntsälän

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita.

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita. SALON RAUTA OY Salon Rauta Oy:n perustivat 1.9.1998 Antti ja Timo Salo. Antti Salo toimii yrityksessä toimitusjohtajana sekä talousjohtajana ja Timo Salo hallituksen puheenjohtajana sekä myyntijohtajana.

Lisätiedot

PUOTILAN VENEKERHO RY T A S E K I R J A 2 0 12. Sisällys:

PUOTILAN VENEKERHO RY T A S E K I R J A 2 0 12. Sisällys: PUOTILAN VENEKERHO RY T A S E K I R J A 2 0 12 Sisällys: Tilinpäätös * Tuloslaskelma * Tase * Tase-erittelyjä * Pääkirja * Päiväkirja * Palkkakortisto Helsingissä 15.11.2012 Taisto Johansson TASE VASTAAVAA

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

Porslahden venekerho ry

Porslahden venekerho ry 1 Porslahden venekerho ry Y: 2043375-1 TASEKIRJA 01.01.2012-31.12.2012 2 Tasekirjan julkinen osio TASE VASTAAVAA... 3 TASE VASTATTAVAA... 4 TULOSLASKELMA... 5 KÄYTETYT KIRJANPITOKIRJAT... 7 TOSITELAJIT...

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

Kokouskutsu. Varsinainen yhtiökokous

Kokouskutsu. Varsinainen yhtiökokous Kokouskutsu Kiinteistö Oy Tirrolampi c/o Holiday Club Isännöinti PL 618, 33101 Tampere puh. 0306 870 200, fax 0306 870 227 email: isannointi@holidayclub.fi www. holidayclub.fi/isannointi -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Urheiluseura - ALV - Asteri mallitilikartta (Ub13)

Urheiluseura - ALV - Asteri mallitilikartta (Ub13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 maa- ja vesialueet 1110 rakennukset ja rakennelmat 1120 koneet ja kal. kauden alussa 1121

Lisätiedot

Suvisaariston Navigaatioseura ry. TILINPÄÄTÖS

Suvisaariston Navigaatioseura ry. TILINPÄÄTÖS 1 Suvisaariston Navigaatioseura ry. TILINPÄÄTÖS Tilikausi: 01.01.2010-31.12.2010 Kotipaikka: Espoo Laatija: Samuli Suonpää Tämä tilinpäätös on allekirjoitettava ja säilytettävä paperilla 31.12.2020 asti.

Lisätiedot

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab 1/9 Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab TASEKIRJA Tase-erittelyt 1.1.2004-31.12.2004 Tasekirjan sisällysluettelo Kirjanpitoaineisto 1 Toimintakertomus 2 Talousarviovertailu

Lisätiedot

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös NIVOS ENERGIA OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Sepäntie 3 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä 7 sivu 1 2-3 4-6 7 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016 1.1.2015

Lisätiedot

U2L - Urheiluseura (tuloslaskelma toiminnanaloittain) - laaja tase

U2L - Urheiluseura (tuloslaskelma toiminnanaloittain) - laaja tase U2L - Urheiluseura (tuloslaskelma toiminnanaloittain) - laaja tase TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta

Lisätiedot

Suomen Jousiampujain Liitto ry

Suomen Jousiampujain Liitto ry Suomen Jousiampujain Liitto ry Tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-003 1 SUOMEN JOUSIAMPUJAIN LIITTO RY Radiokatu 20 00240 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 0202135-8 Sisällys Sivu

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot