SISÄLLYS EDELLISEN PAINOKSEN ALKUSANAT 6

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYS EDELLISEN PAINOKSEN ALKUSANAT 6"

Transkriptio

1 SISÄLLYS ALKUSANAT 6. PAINOKSEEN 5 EDELLISEN PAINOKSEN ALKUSANAT 6 1 ASUNTO-OSAKEYHTIÖ JA SEN HALLINTO Asunto-osakeyhtiömuoto asumisessa ja asunto-osakeyhtiölain soveltamisala Mikä on asunto-osakeyhtiö? Keskinäiset kiinteistöosakeyhtiöt Osakehuoneisto Asunto-osakeyhtiön toiminnan keskeiset periaatteet Yhtiön toiminta ja osakkeiden vapaa luovutettavuus Enemmistöperiaate päätöksenteon perusperiaatteena Osakkeenomistajien yhdenvertaisuus Yhtiön johdon tehtävät ja huolellisuusvelvoite Yhtiöjärjestys ja sen määräykset yhtiön toiminnasta Osakkeet ja osakeoikeuksien käyttö Osakkaiden velvollisuus maksaa yhtiövastiketta yhtiön menojen kattamiseksi 31 SISÄLLYS 7

2 2 HALLITUS Hallituksen asema asunto-osakeyhtiössä Hallitus ja isännöitsijä muodostavat yhtiön johdon Toimivallan jako yhtiössä Hallituksen valitseminen ja kokoonpano Hallituksen puheenjohtaja Hallituksen jäsenet ja varajäsenet Hallituksen täydentäminen Hallituksen jäsenten pätevyys ja koulutus Hallituksen jäsenen kelpoisuus Hallituksen jäsenten perehdyttäminen Hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan palkkiot 46 3 ISÄNNÖITSIJÄ Isännöitsijän asema ja tehtävät Yleiset tehtävät Isännöitsijän tehtävät Isännöintitehtäväluettelon mukaan Isännöitsijän tai isännöintiyhteisön valinta ja pätevyys Isännöitsijän valinta ja eroaminen Isännöitsijän pätevyys Isännöitsijän ja hallituksen yhteistyö Isännöitsijän ja hallituksen tehtävät Isännöitsijän ja hallituksen puheenjohtajan yhteistyö Isännöitsijän osallistuminen hallituksen toimintaan Isännöitsijä yhtiön edustajana Isännöitsijäntodistus ja siitä perittävä maksu 62 8 TOIMIVA HALLITUS

3 4 YHTIÖKOKOUS Yhtiökokouksen toimivalta ja päätöksenteko Varsinainen ja ylimääräinen yhtiökokous Varsinainen yhtiökokous Ylimääräinen yhtiökokous Osakkeenomistajat yhtiökokouksessa Yhtiökokoukseen osallistuminen Osakkaan oikeus saada asia käsiteltäväksi Oikeus vaatia ylimääräistä yhtiökokousta Yhtiökokouksen kulku Koolle kutsuminen Kokouspaikka Yhtiökokouksen puheenjohtajan toiminta Ääniluettelo ja äänimäärä Yhtiökokouksen pöytäkirja Päätöksenteko Yhtiökokouksen päätösten moittiminen Moitteenvarainen päätös Mitätön päätös Erityistilanteet Hyvitysmenettely kunnossapidon ja uudistuksen osalta Hallintaanottomenettely Yhtiöjärjestyksen kohtuullistaminen 89 5 HALLITUKSEN YLEISET TEHTÄVÄT JA TOIMIVALTA Hallituksen yleiset tehtävät Yhtiön edustaminen Hallitus ja isännöitsijä edustajina Edustusoikeus yhtiöjärjestyksen määräyksellä Edustamisoikeuden rajoitukset Edustajan toimien sitovuus 97 SISÄLLYS 9

4 5.2.5 Tiedoksiannot yhtiölle Isännöitsijän valvonta ja ohjaus Yhdenvertaisuusperiaatteen valvonta Pätemättömien päätösten täytäntöönpanokielto HALLITUKSEN ERITYISTEHTÄVÄT Hallinnolliset tehtävät Osakkeet ja osakeluettelon pitäminen Huoneiston käytön sekä kunnossapito- ja muutostöiden valvonta Hallintaanottomenettelyyn liittyvät toimet Yhtiökokouksen valmisteluun liittyvät tehtävät Kokoukseen kutsuminen Kokousasiakirjojen nähtävänä pitäminen ja lähettäminen Yhtiökokouksen kulkuun liittyvät tehtävät Osakkeenomistajan kyselyoikeus ja kysymyksiin vastaaminen Kirjallinen selvitys viiden vuoden kunnossapitotarpeista sekä suoritetuista kunnossapito- ja muutostöistä Yhtiön taloudenhoitoon liittyvät tehtävät Talousarvion laadinta Yhtiövastike Tilinpäätös Toimintakertomus Tilintarkastus Toiminnantarkastus Tilintarkastuksen ja toiminnantarkastuksen järjestäminen Erityinen tarkastus TOIMIVA HALLITUS

5 7 KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖT Strategia ja kiinteistönpidon järjestäminen Strategia tulevaisuuden toimintasuunnitelma Kiinteistönpidon järjestäminen asunto-osakeyhtiön kiinteistönpitojärjestelmät Kunnossapito Kunnossapidon valmistelu ja sisältö Kunnossapitovastuun jako yhtiön ja osakkeenomistajan kesken Kunnossapitotyön teettäminen Kunnossapitoa koskevat ilmoitukset ja valvonta Muutostyöt Osakkeenomistajan suorittamat muutostyöt Yhtiön suorittamat uudistukset ja muutostyöt HYVÄ HALLINTOTAPA JA HALLITUSTYÖSKENTELY Hallituksen kokoontuminen Hallituksen kokouksen koolle kutsuminen Isännöitsijän ja muiden läsnäolo hallituksen kokouksessa Hallituksen pöytäkirja Hallituksen päätöksenteko Hallituksen päätösvaltaisuus ja päätöksenteko Hallituksen jäsenen esteellisyys Hallituksen tehtävien siirtäminen Hallituksen päätösten pätemättömyys ja moittiminen 183 SISÄLLYS 11

6 8.3 Hallitustyöskentely käytännössä Kokouksen kulku Asioiden käsittely Asioihin perehtyminen ja päätösten valmistelu Hallituksen työ- ja kokoussuunnitelmat sekä niiden laatiminen Hallituksen kokoukset yhden ja kahden yhtiökokouksen mallissa Hallituksen vuosikello Katselmukset ja tarkastukset Muut esitykset ja suunnitelmat Hyvä hallintotapasuositus taloyhtiöille ISÄNNÖINTI- JA KIINTEISTÖ- PALVELUSOPIMUKSET Isännöinti- ja kiinteistöpalvelusopimuksen laatiminen Sopimusprosessi Kiinteistöstrategia Kiinteistön ylläpitotason määrittely Palvelupaketin valinta Sopimusohjelma Palvelutuottajan valinta Tarjouspyyntö Tarjous Sopimusneuvottelut Tilaajavastuulain huomioon ottaminen Isännöinti- ja kiinteistöpalvelusopimusten yleiset sopimusehdot TOIMIVA HALLITUS

7 10 YHTIÖOIKEUDELLINEN VAHINGONKORVAUSVASTUU Vahingonkorvausvastuun sääntelyn tavoitteet ja kohdistuminen eri toimielimiin Yhtiön johdon vahingonkorvausvelvollisuus Vastuu yhtiölle Rajoitettu vastuu yhtiölle, osakkeenomistajalle ja muulle henkilölle Yhtiön johdon tuottamusolettama Isännöintiyhteisön vahingonkorvausvelvollisuus Osakkeenomistajan vahingonkorvausvelvollisuus Vastuu osakkaana Osakkeenomistajan tuottamusolettama Vastuu yhtiön vastuulla olevan rakenteen vaurioittamisesta Yhtiökokouksen puheenjohtajan vahingonkorvausvelvollisuus Tilintarkastajan vahingonkorvausvelvollisuus Toiminnantarkastajan vahingonkorvausvelvollisuus ja tuottamusolettama Yhtiön vahingonkorvausvelvollisuus ja tuottamusolettama Sovittelu ja korvausvastuun jakautuminen Sovittelu Korvausvastuun jakautuminen Päätöksenteko vahingonkorvauksista ja vastuuvapaudesta Yhtiökokouksen päätös yhtiölle tulevasta korvauksesta Vastuuvapauden myöntäminen tai epääminen 231 SISÄLLYS 13

8 10.10 Osakkeenomistajan oikeus ajaa kannetta yhtiön hyväksi Kanneoikeuden edellytykset Yhtiön kuuleminen ja oikeudenkäyntikulut Kanneaika Osakkeenomistajan korvausoikeus Kanneoikeuden vanhentuminen 234 TEOKSESSA MAINITUT SÄÄDÖKSET 237 KIRJALLISUUTTA 238 HYÖDYLLISIÄ INTERNETOSOITTEITA 240 LIITTEET 241 Liite 1 Hyvä isännöintitapa Isännöinnin eettiset ohjeet 242 Liite 2 Isännöitsijäntodistus (malli) 244 Liite 3 Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen (malli) 247 Liite 4 Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen (malli) 248 Liite 5 Yhtiökokouksen esityslista (malli) 249 Liite 6 Yhtiökokouksen pöytäkirja (malli) 251 Liite 7 Kunnossapitotarveselvitys (malli) 255 Liite 8 Suositus osakkaiden kunnossapito- ja muutostöiden ilmoittamisvelvollisuudesta 257 Liite 9 Ilmoitus huoneiston kunnossapito- tai muutostyöstä (malli) 261 Liite 10 Toimintakertomus (malli) 264 Liite 11 Asunto-osakeyhtiön toiminnantarkastuskertomus (malli) 271 Liite 12 Hallituksen kokouskutsu (malli) 272 Liite 13 Hallituksen kokouksen esityslista (malli) 273 Liite 14 Hallituksen kokouksen pöytäkirja (malli) 274 Liite 15 Taloyhtiön vastuunjakotaulukko TOIMIVA HALLITUS

9 Liite 16 Asunto-osakeyhtiölaki /1599 (luvut 1, 6 ja 7) 292 Liite 17 Valtioneuvoston asetus osakehuoneistojen pintaalan mittaustavasta ja isännöitsijäntodistuksesta / HAKEMISTO 317 SISÄLLYS 15

Asunto-osakeyhtiölainsäädäntö 1.7.2010

Asunto-osakeyhtiölainsäädäntö 1.7.2010 Asunto-osakeyhtiölainsäädäntö 1.7.2010 Asunto-osakeyhtiölaki Laki asunto-osakeyhtiölain voimaanpanosta Valtioneuvoston asetus osakehuoneistojen pinta-alan mittaustavasta ja isännöitsijäntodistuksesta Keski-Suomen

Lisätiedot

ESIPUHE... 1 1. ASUNTO-OSAKEYHTIÖ... 8

ESIPUHE... 1 1. ASUNTO-OSAKEYHTIÖ... 8 Sisältö ESIPUHE... 1 1. ASUNTO-OSAKEYHTIÖ... 8 1.1 ASUNTO-OSAKEYHTIÖN MÄÄRITELMÄ... 8 1.2 ASUNTO-OSAKEYHTIÖN TOIMINTA JA TARKOITUS... 8 1.3 MILLOIN ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAKIA SOVELLETAAN?... 9 1.4 OSAKEHUONEISTO...

Lisätiedot

ESIPUHE... 1 1. ASUNTO-OSAKEYHTIÖ... 9

ESIPUHE... 1 1. ASUNTO-OSAKEYHTIÖ... 9 SISÄLLYSLUETTELO: ESIPUHE... 1 1. ASUNTO-OSAKEYHTIÖ... 9 1.1 ASUNTO-OSAKEYHTIÖN MÄÄRITELMÄ...9 1.2 ASUNTO-OSAKEYHTIÖN TOIMINTA JA TARKOITUS...9 1.3 MILLOIN ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAKIA SOVELLETAAN?...10 1.4

Lisätiedot

Hallituksen toiminta, tehtävät ja vastuut 1.4.2014. Mia Pujals Johtava lakimies, varatuomari Kiinteistöliitto Uusimaa

Hallituksen toiminta, tehtävät ja vastuut 1.4.2014. Mia Pujals Johtava lakimies, varatuomari Kiinteistöliitto Uusimaa Hallituksen toiminta, tehtävät ja vastuut 1.4.2014 Mia Pujals Johtava lakimies, varatuomari Kiinteistöliitto Uusimaa Sisältö Asunto-osakeyhtiön toimielimet Hallituksen toiminta Kokoontuminen ja päätöksenteko

Lisätiedot

HALLITUKSEN TEHTÄVÄT, TOIMINTA JA VASTUU

HALLITUKSEN TEHTÄVÄT, TOIMINTA JA VASTUU HALLITUKSEN TEHTÄVÄT, TOIMINTA JA VASTUU Oulu, 27.10.2010 Timo Tossavainen yhteyspäällikkö Suomen Kiinteistöliitto Suomen Kiinteistöliitto ry SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO Suomen Kiinteistöliitto on kiinteistönomistajien

Lisätiedot

Asunto-osakeyhtiölaki

Asunto-osakeyhtiölaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: Asunto-osakeyhtiölaki Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2009 I OSA YLEISET PERIAATTEET, OSAKKEET JA YHTIÖVASTIKE 1 luku Lain soveltamisala ja asunto-osakeyhtiön

Lisätiedot

HYVÄ HALLINTOTAPASUOSITUS TALOYHTIÖILLE 2011

HYVÄ HALLINTOTAPASUOSITUS TALOYHTIÖILLE 2011 Hyvä hallintotapa lisää luottamusta taloyhtiön toimintaan ja parantaa hallinnon toimivuutta. Hyvään hallintotapaan kuuluu omistajien tasapuolinen kohtelu ja heidän oikeuksiensa suojeleminen sekä osallistumiseen

Lisätiedot

Uusi asunto-osakeyhtiölaki

Uusi asunto-osakeyhtiölaki Oulun läänin Kiinteistöyhdistys Uusi asunto-osakeyhtiölaki AA, OTT Mikko Pikkujämsä Syksy 2009 Oulu Johdanto uudistukseen Yleiset periaatteet ja toimielimet Lainsäädäntöhanke Asunto-osakeyhtiölakityöryhmän

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa taloyhtiössä?

Hyvä hallintotapa taloyhtiössä? Hyvä hallintotapa taloyhtiössä? Uuden lain vaikutukset taloyhtiön toimintaan ARY:n seminaariin 7.4.2010 Toimitusjohtaja, isännöitsijä Markku Kulomäki Asunto-osakeyhtiöt Taloyhtiöitä, hallituksen puheenjohtajia

Lisätiedot

Sisällys. 1 Isännöinnin rooli ja toimintaympäristö 21. 1.3 Isännöinnin asema, ammattikuva ja tehtävät 25

Sisällys. 1 Isännöinnin rooli ja toimintaympäristö 21. 1.3 Isännöinnin asema, ammattikuva ja tehtävät 25 Sisällys Alkusanat 5 Kirjoittajat 7 1 Isännöinnin rooli ja toimintaympäristö 21 1.1 Isännöinnin historia 21 1.2 Isännöinnin muodot 25 1.3 Isännöinnin asema, ammattikuva ja tehtävät 25 1.3.1 Isännöinnin

Lisätiedot

Toiminnantarkastus asunto-osakeyhtiössä

Toiminnantarkastus asunto-osakeyhtiössä Toiminnantarkastus asunto-osakeyhtiössä Lahti, 31.1.2013 Elina Skarra lakimies Suomen Kiinteistöliitto ry Suomen Kiinteistöliitto ry YLEISTÄ ASUNTO-OSAKEYHTIÖN TARKASTUKSESTA Yleistä asunto-osakeyhtiön

Lisätiedot

SKH-Isännöinti Oy HALLITUSJÄSENTEN KOULUTUSTILAISUUS

SKH-Isännöinti Oy HALLITUSJÄSENTEN KOULUTUSTILAISUUS SKH-Isännöinti Oy HALLITUSJÄSENTEN KOULUTUSTILAISUUS Ohjelma Kello 17:00 Kello 17:15 Kello 18:00 Kello 18:15 Kello 18:45 Kello 19:00 Tilaisuuden avaus Markku Kulomäki, toimitusjohtaja, SKH-Isännöinti Oy

Lisätiedot

HALLITUKSEN JÄSENTEN TEHTÄVÄT, TOIMIVALTA, VASTUU JA PÄÄTÖKSENTEKO ASUNTO- OSAKEYHTIÖSSÄ Päälakimies Anu Kärkkäinen Suomen Kiinteistöliitto ry

HALLITUKSEN JÄSENTEN TEHTÄVÄT, TOIMIVALTA, VASTUU JA PÄÄTÖKSENTEKO ASUNTO- OSAKEYHTIÖSSÄ Päälakimies Anu Kärkkäinen Suomen Kiinteistöliitto ry HALLITUKSEN JÄSENTEN TEHTÄVÄT, TOIMIVALTA, VASTUU JA PÄÄTÖKSENTEKO ASUNTO- OSAKEYHTIÖSSÄ Päälakimies Anu Kärkkäinen Suomen Kiinteistöliitto ry YHTIÖN TOIMIELIMET YHTIÖKOKOUS TILINTARKASTAJA(T) HALLITUS

Lisätiedot

Omistajaohjaus ja kuntien yhtiöt 10.04.2013 PIETARSAARI. Pasi Pönkä lakimies, varatuomari pasi.ponka@kuntaliitto.fi

Omistajaohjaus ja kuntien yhtiöt 10.04.2013 PIETARSAARI. Pasi Pönkä lakimies, varatuomari pasi.ponka@kuntaliitto.fi Omistajaohjaus ja kuntien yhtiöt 10.04.2013 PIETARSAARI Pasi Pönkä lakimies, varatuomari pasi.ponka@kuntaliitto.fi tilintarkastajat yhtiön johto yhtiökokous hallintoneuvosto hallitus toimitusjohtaja yhtiöoikeudellinen

Lisätiedot

Yksityisen osakeyhtiön arvopapereita ei saa ottaa arvopaperimarkkinalain (495/1989) 1 luvun 3 :ssä tarkoitetun julkisen kaupankäynnin kohteeksi.

Yksityisen osakeyhtiön arvopapereita ei saa ottaa arvopaperimarkkinalain (495/1989) 1 luvun 3 :ssä tarkoitetun julkisen kaupankäynnin kohteeksi. 1 of 77 19.6.2008 13:53 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 2006» 21.7.2006/624 21.7.2006/624 Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Seurattu SDK 391/2008 saakka. Osakeyhtiölaki

Lisätiedot

UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAINSÄÄDÄNTÖ JA SEN PERUSTELUT

UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAINSÄÄDÄNTÖ JA SEN PERUSTELUT 1 Oikeusministeriö Lainvalmisteluosasto 21.7.2010 UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAINSÄÄDÄNTÖ JA SEN PERUSTELUT Johdannoksi lukuohje Tämän oppaan alussa on yhteenveto tärkeimmistä 1.7.2010 voimaan tulleeseen uuteen

Lisätiedot

UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAINSÄÄDÄNTÖ JA SEN PERUSTELUT

UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAINSÄÄDÄNTÖ JA SEN PERUSTELUT 1 Oikeusministeriö Lainvalmisteluosasto 21.7.2010 UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAINSÄÄDÄNTÖ JA SEN PERUSTELUT Johdannoksi lukuohje Tämän oppaan alussa on yhteenveto tärkeimmistä 1.7.2010 voimaan tulleeseen uuteen

Lisätiedot

Asukkaat ja osakkaat. Asumistarpeet. Asumispalvelut ja niiden kehittäminen Talon identiteetti

Asukkaat ja osakkaat. Asumistarpeet. Asumispalvelut ja niiden kehittäminen Talon identiteetti Omaisuuden arvon säilyttäminen ja kehittäminen Erilaiset asukas- ja osakasintressit Hyvä, turvallinen ja terveellinen asuminen ja ympäristö Pihamiljöö ja ympäristö Koulutus Kuva 2. Taloyhtiön kehyskaavio.

Lisätiedot

Hallituksen toiminta ja vastuut Kunnossapitovastuu ja vesivahingot 12.11.2014. Mia Pujals Johtava lakimies, varatuomari Kiinteistöliitto Uusimaa

Hallituksen toiminta ja vastuut Kunnossapitovastuu ja vesivahingot 12.11.2014. Mia Pujals Johtava lakimies, varatuomari Kiinteistöliitto Uusimaa Hallituksen toiminta ja vastuut Kunnossapitovastuu ja vesivahingot 12.11.2014 Mia Pujals Johtava lakimies, varatuomari Kiinteistöliitto Uusimaa Sisältö Hallituksen toiminta ja vastuut Hallituksen rooli

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle uudeksi asunto-osakeyhtiölainsäädännöksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan uuden asunto-osakeyhtiölain säätämistä. Tavoitteena on uudistus, joka edistää

Lisätiedot

Sisällys. Johdanto. Luonnos: Viestintäsuositus taloyhtiöille

Sisällys. Johdanto. Luonnos: Viestintäsuositus taloyhtiöille Luonnos: Viestintäsuositus taloyhtiöille Sisällys Johdanto... 1 I: Viestintäpalveluista sopiminen... 3 II: Hallituksen ja isännöinnin välinen viestintä... 3 III: Tilikauden aikainen viestintä osakkaille

Lisätiedot

UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAKI - YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTOSTARVE, YHTIÖKOKOUS, HALLITUKSEN JÄSENET, ISÄNNÖITSIJÄ JA TARKASTAJAT

UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAKI - YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTOSTARVE, YHTIÖKOKOUS, HALLITUKSEN JÄSENET, ISÄNNÖITSIJÄ JA TARKASTAJAT 1 Oikeusministeriö Ohje Lainvalmisteluosasto Jyrki Jauhiainen 2.6.2010 UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAKI - YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTOSTARVE, YHTIÖKOKOUS, HALLITUKSEN JÄSENET, ISÄNNÖITSIJÄ JA TARKASTAJAT Uusi asunto-osakeyhtiölaki

Lisätiedot

HALLITUKSEN TOIMIVALTA JA SEN JA PUHEENJOHTAJAN KESKEISIMMÄT TEHTÄVÄT

HALLITUKSEN TOIMIVALTA JA SEN JA PUHEENJOHTAJAN KESKEISIMMÄT TEHTÄVÄT LIITTEET Autopaikkojen jako Mikäli taloyhtiön autopaikat ovat yhtiön hallinnassa, taloyhtiö omistajana päättää niiden jakamisesta ja vuokraamisesta. Tässä asiassa taloyhtiön valtaa käyttää hallitus, ja

Lisätiedot

OSA I JOHDANTO: ASUNTOTUOTANNON SÄÄNTELY... 23

OSA I JOHDANTO: ASUNTOTUOTANNON SÄÄNTELY... 23 Sisällys Alkusanat... 5 OSA I JOHDANTO: ASUNTOTUOTANNON SÄÄNTELY... 23 1 Asuntokauppalaki... 25 1.1 Yleistä... 26 1.2 Asuntokauppalain määritelmiä... 27 1.3 Ostajan suojaaminen rakennusvaiheessa... 30

Lisätiedot

1 Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Lakeuden Helmi, Tyrnävä.

1 Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Lakeuden Helmi, Tyrnävä. Sivu: 1(5) Kysytty 01-09-2014. Voimassa 28-08-2014 lähtien Asunto Oy Lakeuden Helmi, Tyrnävä Yhtiöjärjestys 1 Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Lakeuden Helmi, Tyrnävä. 2 Yhtiön kotipaikka on Tyrnävä. 3 Yhtiön

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEHTIÖN TOIMINNANTARKASTUS

ASUNTO-OSAKEHTIÖN TOIMINNANTARKASTUS ASUNTO-OSAKEHTIÖN TOIMINNANTARKASTUS Pekka Luoto, toiminnanjohtaja, KTM - Mitä laki ja sen perustelut sanoo toiminnantarkastajasta ja toiminnantarkastuksesta? Asunto-osakeyhtiölain mukaan on tarkistettava

Lisätiedot

Hal 104 Valtioneuvoston asetus osakehuoneistojen pinta-alan mittaustavasta ja isännöitsijäntodistuksesta

Hal 104 Valtioneuvoston asetus osakehuoneistojen pinta-alan mittaustavasta ja isännöitsijäntodistuksesta Hal 104 Valtioneuvoston asetus osakehuoneistojen pinta-alan mittaustavasta ja isännöitsijäntodistuksesta 12.5.2010/365 1 Pinta-alan laskeminen. Rakennusalalla yleisesti hyväksyttynä huoneiston pinta-alan

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEYHTIÖ HAUHON Y H T I Ö J Ä R J E S T Y S

ASUNTO-OSAKEYHTIÖ HAUHON Y H T I Ö J Ä R J E S T Y S ASUNTO-OSAKEYHTIÖ HAUHON Y H T I Ö J Ä R J E S T Y S 1 ASUNTO-OSAKEYHTIÖ HAUHON YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Asunto-osakeyhtiö Hauho ja kotipaikka Helsinki. 2 Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita

Lisätiedot

TOIMINNANTARKASTUS ASUNTO- OSAKEYHTIÖSSÄ

TOIMINNANTARKASTUS ASUNTO- OSAKEYHTIÖSSÄ TOIMINNANTARKASTUS ASUNTO- OSAKEYHTIÖSSÄ Pekka Luoto toiminnanjohtaja, KTM Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys TOIMINNANTARKASTUS ASUNTO-OSAKEYHTIÖSSÄ Yleistä toiminnantarkastuksesta Asunto-osakeyhtiölaki

Lisätiedot

SUOSITUS OHJEEKSI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTA- KONSERNEISSA

SUOSITUS OHJEEKSI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTA- KONSERNEISSA SUOSITUS OHJEEKSI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTA- KONSERNEISSA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 OMISTAJAOHJAUS...4 1.1 Tarkoitus...4 1.2 Hyvä hallinto- ja johtamistapa -ohjeen soveltamisala...4

Lisätiedot