Aalto-yliopistokiinteistöt Oy. Käyttäjätyytyväisyyskysely Syksy 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Aalto-yliopistokiinteistöt Oy. Käyttäjätyytyväisyyskysely Syksy 2013"

Transkriptio

1 Aalto-yliopistokiinteistöt Oy Käyttäjätyytyväisyyskysely Syksy 2013

2 Tutkimuksen toteutus! Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa tilojen käyttäjien tyytyväisyys Otaniemen, Töölön ja Arabian kampusten tiloihin sekä Aalto-yliopistokiinteistöt Oy:n toimintaan.! Tutkimus kohdistettiin opiskelijoille, henkilöstölle sekä talo- ja tilavastaaville. Kullekin kohderyhmälle oli oma kysely. Kyselysisältöjä muokattiin hieman edellisvuoteen nähden.! Kyselyt toteutettiin Internet-kyselyinä loka-marraskuussa 2013.! Tutkimuksen toteutti Aalto-yliopistokiinteistöt Oy:n toimeksiannosta KTI Kiinteistötieto Oy.

3 Vastaajamäärät 2013 Vastaajamäärät OPISKELIJAT HENKILÖSTÖ TALO- JA TILAVASTAAVAT OTANIEMEN KAMPUSALUE TÖÖLÖN KAMPUSALUE OPISKELIJAT OTANIEMI OPISKELIJAT TÖÖLÖ HENKILÖSTÖ OTANIEMI ! Vastaajamäärissä ovat mukana Otaniemen ja Töölön kampuksia koskevat vastaukset siltä osin kuin palautteet kohdistuivat Aalto-yliopistokiinteistöt Oy:n hallinnoimiin kiinteistöihin.! Otaniemen ja Töölön muita kiinteistöjä koskevat vastaukset (98 kpl) sekä Arabian kampusta koskevat palautteet (72 kpl) on raportoitu erikseen, eivätkä nämä ole mukana seuraavassa yhteenvedossa. HENKILÖSTÖ TÖÖLÖ 43! Henkilöstölle kohdistettu kysely julkaistiin tänä vuonna avoimena kyselylinkkinä uutiskirjeissä ja internet-sivuilla henkilökohtaisten sähköpostilinkkien sijaan. Henkilöstön vastaajamäärä on myös huomattavasti alhaisempi kuin vuonna Tämä on hyvä ottaa huomioon tuloksia tarkasteltaessa.! Vuoden 2012 vastaajamäärät vastaajaryhmittäin opiskelijat n=540, henkilöstö n=1929, talovastaavat n=21 ja kampustasolla Otaniemen kampus n=2153, Töölön kampus n=316.

4 KÄYTTÄJÄTYYTYVÄISYYS KOKONAISTYYTYVÄISYYS TUTKITTUJEN TEKIJÖIDEN KESKIARVONA LASKETTUNA Mukana vertailukelpoiset kysymykset ERINOMAINEN 4,00- HYVÄ 3,60-3,99 MELKO PALJON KEHITETTÄVÄÄ 3,00-3,59 PALJON KEHITETTÄVÄÄ - 2,99 Kokonaistyytyväisyys on laskenut hieman viime vuosista, mutta arvosanoja vertailtaessa pitää huomioida vastaajamäärän selvä väheneminen. Tämä johtuu siitä, että henkilöstön kysely julkaistiin tällä kerralla avoimena kyselylinkkinä uutiskirjeissä ja internet-sivuilla henkilökohtaisten sähköpostilinkkien sijaan. Erilainen vastaustapa on myös saattanut aktivoida enemmän kriittisiä vastaajia vastaamaan.

5 Kokonaistyytyväisyydet osa-alueittain (opiskelijat ja henkilöstö)! Nämä kokonaistyytyväisyydet on laskettu keskiarvon keskiarvona ko. osa-alueen kysymyksistä. ULKOALUEIDEN HOITO KOKONAISTYYTYVÄISYYS TILOIHIN KOKONAISTYYTYVÄISYYS KAMPUKSEEN RAKENNUSTEN YLEISET TILAT OPETUSTILAT HUOLLON JA KUNNOSSAPIDON PALVELUTASO OMA TYÖPISTE / TOIMISTO TUTKIMUS- / LABORATORIOTILAT TYÖSKENTELYÄ JA OPPIMISTA TUKEVAT TILAT JA KAMPUSALUE 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 3,69 3,60 3,60 3,58 3,58 3,51 3,37 3,36 3,22-0,3-0,1 0,1-0,06-0,07-0,04-0,04-0,07 0,00-0,17 ERINOMAINEN 4,00- HYVÄ 3,60-3,99 MELKO PALJON KEHITETTÄVÄÄ 3,00-3,59 PALJON KEHITETTÄVÄÄ - 2,99 KTI Asiakastyytyväisyysvertailu 2013, toimistot (päättäjät, n=1585)! Ulkoalueiden hoito 3,45! Kokonaistyytyväisyys tiloihin 3,76! Huoltoyhtiön palvelu vika- ja reklamaatiotilanteissa 3,50! Kiinteistöhuollon normaali taso 3,51

6 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 Opetustilojen siisteys Työpisteen soveltuvuus työntekoon Yleisten tilojen siisteys Opetustilojen soveltuvuus opetukseen Ravintolatilojen yleisilme ja viihtyisyys Yleisten tilojen käytettävyys Yleisten tilojen yleisilme ja viihtyisyys Tutkimustilojen soveltuvuus tutkimukseen Opetustilojen äänimaailma Työpisteen yleisilme ja viihtyisyys Yleisten tilojen äänimaailma Opetustilojen yleisilme ja viihtyisyys 3,94 3,84 3,78 3,73 3,66 3,65 3,62 3,60 3,59 3,55 3,55 3,45 Tilojen vahvuudet ja kehityskohteet ERINOMAINEN 4,00- HYVÄ 3,60-3,99 MELKO PALJON KEHITETTÄVÄÄ 3,00-3,59 PALJON KEHITETTÄVÄÄ - 2,99 Yleisten tilojen sisäilma Tutkimustilojen yleisilme ja viihtyisyys Saniteettitilojen kunto ja siisteys Tutkimustilojen äänimaailma Työpisteen äänimaailma Opetustilojen sisäilma Tutkimustilojen sisäilma 3,43 3,38 3,37 3,33 3,21 3,19 3,12 KTI Asiakastyytyväisyysvertailu 2013, toimistot (päättäjät, n=1585)! Tilojen soveltuvuus omaan liiketoimintaan 4,07! Sisäilman laatu 3,17 KTI Toimitilajohtamisen mittaristot 2011, toimistot (käyttäjät, n=3577)! Työympäristön tarkoituksenmukaisuus työskentelylle 3,56! Kokonaistyytyväisyys työympäristöön 3,58! Kokonaistyytyväisyys työpisteratkaisuihin 3,48! Kokonaistyytyväisyys sisäolosuhteisiin 3,22 Työpisteen sisäilma 2,87

7 Työskentelyä ja oppimista tukevat tilat ja kampusalue - Kuinka tärkeäksi koette seuraavat tekijät ja kuinka tyytyväinen olette näihin nykyisellään? 5,0 T Ä R K E Y S 4,5 4,0 3,5 Tiimi- ja ryhmätyöskentelytilat Lähialueen palvelutarjonta Ulko- ja liikennekylttiopastus keskiarvo Keskittymistä vaativaan työskentelyyn tarkoitetut tilat Epäviralliset kohtaamispaikat, kuten kahvilat ja taukotilat Tiivis ja yhtenäinen kampusalue 3,0 2,5 Aallon toimintaa esittelevät näyttelytilat ym. 2,0 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 TYYTYVÄISYYS

8 Otaniemen kampus vetovoimatekijät (henkilöstö) Miksi viihdytte kampuksella? Miksi ette viihdy kampuksella? Viheralueet, luonto ja meri lähellä, rauhallinen ympäristö Asiantuntijoiden ja opiskelijoiden yhteisö, ihmiset Laaja kurssitarjonta, tapahtumat Aallon arkkitehtuuri Hyvät liikenneyhteydet, parkkipaikat Yhtenäinen kampus, rakennukset lähellä toisiaan Kampuspyörät, liikuntapaikat, teekkarikulttuuri, me-henki Autokampuksen henki, vilkas autoliikenne, ruuhkat, hurjastelu Tilaa on, mutta kohtaamispaikat puuttuvat Kampus on eristäytynyt muu elämä ja palvelut puuttuvat kokonaan, neljän jälkeen täysin kuollut paikka Tilat heikosti muunneltavia ja kolkkoja, huono sisäilma Pitkät työmatkat, auto välttämätön Sekava ja sokkeloinen kampus, huonot opastukset ja pitkät välimatkat Jatkuvat remontit, epäsiisteys ja kulkemisen vaikeus

9 Töölön kampus vetovoimatekijät (henkilöstö) Miksi viihdytte kampuksella? Miksi ette viihdy kampuksella? Keskeinen sijainti, saavutettavuus Hyvät liikenneyhteydet Yhtenäinen kampusalue Alueen palvelut Vanhanaikaiset tilat, kaipaavat päivitystä Ryhmätyöskentelytiloja ja kohtaamispaikkoja on vähän Etäisyys muista yksiköistä Melu Perinteet ja liike-elämän tarpeet

10 Aalto-yliopistokiinteistöjen henkilökunnan toiminta (talo- ja tilavastaavat, n=20) 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0-0,4-0,3-0,2-0,1 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 Yhteyshenkilöiden palveluasenne Yhteyshenkilöiden 4,60 palveluasenne 0,00 Yhteyshenkilöiden tavoitettavuus Yhteyshenkilöiden 4,50 tavoitettavuus 0,17 Pienkorjausten toteuttaminen Pienkorjausten 4,11 toteuttaminen 0,01 Tiedottamisen riittävyys Korjaus-/kunnostustarpeiden kartoitus Korjaus- /kunnostussuunnitelman teko 3,79 Tiedottamisen riittävyys Korjaus-/kunnostustarpeiden 3,79 kartoitus Korjaus-/kunnostussuunnitelman 3,53 teko 0,05 0,06 0,12 ERINOMAINEN 4,00- HYVÄ 3,60-3,99 MELKO PALJON KEHITETTÄVÄÄ 3,00-3,59 PALJON KEHITETTÄVÄÄ - 2,99 KTI Asiakastyytyväisyysvertailu 2013, toimistot (n=1585)! Yhteyshenkilön tavoitettavuus 3,87 (vuokraus)! Tiedonkulku ja yhteydenpito 3,63 KTI Toimitilajohtamisen mittaristot 2011, toimistot (käyttäjät, n=3577)! Palveluhenkisyys 3,43 (toimitiloista vastaava yksikkö)

11 Kestävä kehitys (opiskelijat, henkilöstö, talo- ja tilavastaavat) Energiatehokkuus Ihmisten käyttäytyminen Sijainti, sijoittuminen, liikenneyhteydet Jätehuolto, kierrätys, lajittelu Kiinteistönhuolto, kunnossapito Tilankäytön tehokkuus, tilojen muunneltavuus Kestävät ja ajattomat materiaalivalinnat Rakennuksen käyttöikä, kohteen muuntojoustavuus käyttötarkoituksen suhteen 30% 27 % 26% 27 % 0 % 25% 23 % 15 % 18% 14 % 14% 16 % 5 % 10% 14 % 0 % 13% 10 % 5 % 54% 59 % 70 % 65 % 40 % HENKILÖSTÖ OPISKELIJAT TALOVASTAAVAT! Mitkä seikat Aallon tiloissa ja tiloihin liittyvissä palveluissa ovat mielestänne merkittävimmät kestävän kehityksen kannalta? (valitse 2 tärkeintä) Jokin muu asia, mikä? 1% 1 % 0 % Vihreät vuokrasopimukset - Green Lease 1% 0 % 0 %

12 Lisätietoja: Puh

TULEVAISUUDEN TYÖYMPÄRISTÖ - BAROMETRI 2012

TULEVAISUUDEN TYÖYMPÄRISTÖ - BAROMETRI 2012 TULEVAISUUDEN TYÖYMPÄRISTÖ - BAROMETRI 212 Keskeiset tulokset KTI Kiinteistötieto Oy Taustaa Barometrin tavoitteena on kartoittaa pääkaupunkiseudulla toimivien yritysten toimistotilojen käyttöön liittyviä

Lisätiedot

TULEVAISUUDEN TYÖYMPÄRISTÖ - BAROMETRI 2010

TULEVAISUUDEN TYÖYMPÄRISTÖ - BAROMETRI 2010 TULEVAISUUDEN TYÖYMPÄRISTÖ - BAROMETRI 21 Keskeiset tulokset KTI Kiinteistötieto Oy Taustaa Barometrin tavoitteena on kartoittaa pääkaupunkiseudulla toimivien yritysten toimistotilojen käyttöön liittyviä

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI

VUOSIKERTOMUS YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI VUOSIKERTOMUS 2014 YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI SISÄLLYSLUETTELO aaltonet.fi facebook.com/ aaltoyliopistokiinteistot @AykAalto Aalto-yliopistokiinteistöt Oy Lämpömiehenkuja 2 A, 02150 Espoo Puh. 09 439 0060

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI

VUOSIKERTOMUS YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI VUOSIKERTOMUS 2013 YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2 SISÄLLYSLUETTELO Yhtiön perustietoja 3 Toimintamme perustat 4 Yhteiskuntavastuu ja sen merkitys 5 Toimitusjohtajan katsaus 6 Innovaatioympäristö yhtiön menestyksen

Lisätiedot

WAHREN-OPISTO Asiakastyytyväisyys 2013

WAHREN-OPISTO Asiakastyytyväisyys 2013 WAHREN-OPISTO Asiakastyytyväisyys INNOLINK RESEARCH OY TAMPELLAN ESPLANADI 2, 4.krs, 33100 TAMPERE FREDRIKINKATU 34 B 22, 00100 HELSINKI Puh. 010 633 0200 YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Tutkimuksen tavoitteena

Lisätiedot

LAHDEN SEUDUN KUNTATEKNIIKKA OY:N PALVELUIDEN ARVIOINTIKYSELY 2012 ASIKKALA LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUDEN KOULUTUSALA

LAHDEN SEUDUN KUNTATEKNIIKKA OY:N PALVELUIDEN ARVIOINTIKYSELY 2012 ASIKKALA LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUDEN KOULUTUSALA LAHDEN SEUDUN KUNTATEKNIIKKA OY:N PALVELUIDEN ARVIOINTIKYSELY 2012 LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUDEN KOULUTUSALA SISÄLLYS 1 JOHDANTO 1 1.1 Tutkimuksen toteutus 2 2 TIIVISTELMÄ 3 3 TAUSTATIEDOT 4

Lisätiedot

VALKEAKOSKI-OPISTO Valkeakosken osasto Asiakastyytyväisyys 2013

VALKEAKOSKI-OPISTO Valkeakosken osasto Asiakastyytyväisyys 2013 VALKEAKOSKI-OPISTO Valkeakosken osasto Asiakastyytyväisyys I N N O L I N K R E S E A R C H O Y T A M P E L L A N E S P L A N A D I 2, 4. k r s, 3 3 1 0 0 T A M P E R E F R E D R I K I N K A T U 3 4 B 2

Lisätiedot

KESTÄVÄN KEHITYKSEN OHJELMA Hyvinkään Laurea

KESTÄVÄN KEHITYKSEN OHJELMA Hyvinkään Laurea LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA D 3 Anne Virtanen (toim.) KESTÄVÄN KEHITYKSEN OHJELMA Hyvinkään Laurea Copyright tekijät ja Laurea-ammattikorkeakoulu Kuva: Eila Harle ISSN 1796-7325 ISBN 978-951-799-135-3

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut 2008

Kaupunki- ja kuntapalvelut 2008 Kyselytutkimuksen tulokset SISÄLLYS Esipuhe Tiivistelmä JOHDANTO VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT TUTKIMUSTULOKSIA Tyytyväisyys asuinkuntaan Tyytyväisyys asuinkunnan palveluihin ja palvelujen käyttö Arvio kunnan

Lisätiedot

TOUCH TO REALITY KORTEPOHJAN YLIOPPILASKYLÄ

TOUCH TO REALITY KORTEPOHJAN YLIOPPILASKYLÄ TOUCH TO REALITY KORTEPOHJAN YLIOPPILASKYLÄ Asukastyytyväisyystutkimus Hi-Log Oy, Gummeruksenkatu, FIN - Jyväskylä, Tel. + (), Fax. + (), www.salokorpi.com/hi-log Hi-Log Oy Aki Vuorenmaa Gummeruksenkatu

Lisätiedot

PETÄJÄ-OPISTO Asiakastyytyväisyys 2013

PETÄJÄ-OPISTO Asiakastyytyväisyys 2013 PETÄJÄ-OPISTO Asiakastyytyväisyys I N N O L I N K R E S E A R C H O Y T A M P E L L A N E S P L A N A D I 2, 4. k r s, 3 3 1 0 0 T A M P E R E F R E D R I K I N K A T U 3 4 B 2 2, 0 0 1 0 0 H E L S I N

Lisätiedot

Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa

Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa Pääkaupunkiseudun kuntien päivähoidon asiakastyytyväisyyskysely Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa Pääkaupunkiseudun kuntien päivähoidon asiakaskysely FCG Efeko Oy Sisällys sivu Johdanto Kyselyyn vastanneet

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖ HANKINNOISSA. Selvitys kuntien suhtautumisesta ja kokemuksista

ENERGIANSÄÄSTÖ HANKINNOISSA. Selvitys kuntien suhtautumisesta ja kokemuksista ENERGIANSÄÄSTÖ HANKINNOISSA Selvitys kuntien suhtautumisesta ja kokemuksista ENERGIANSÄÄSTÖ HANKINNOISSA Selvitys kuntien suhtautumisesta ja kokemuksista 27.4.2004 Päivi Kippo-Edlund Heikki Miettinen Liisa

Lisätiedot

Kestävän kehityksen ja yhteisöllisyyden nykykäytänteet, asenteet ja tiedot sekä tuen tarve

Kestävän kehityksen ja yhteisöllisyyden nykykäytänteet, asenteet ja tiedot sekä tuen tarve 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi hyvin - yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö -hankkeen selvitys Kestävän kehityksen ja yhteisöllisyyden nykykäytänteet, asenteet ja tiedot sekä tuen tarve Yksikönjohtaja

Lisätiedot

NELJÄNTIENRISTEYS. Kuusamon kaupunkikeskustan kehittämissuunnitelma 2014

NELJÄNTIENRISTEYS. Kuusamon kaupunkikeskustan kehittämissuunnitelma 2014 NELJÄNTIENRISTEYS Kuusamon kaupunkikeskustan kehittämissuunnitelma 2014 2 Kuusamon kaupunkikeskustan kehittämissuunnitelma 2014 Kuusamon kaupunkikeskustan kehittämissuunnitelma 2014 3 NELJÄNTIENRISTEYS

Lisätiedot

KÄVIJÄTUTKIMUS. Tämä raportti perustuu Oulun Asuntomessuilla tehtyyn kävijätutkimukseen. Tutkimukseen osallistui yhteensä 14.216 kävijäperhettä.

KÄVIJÄTUTKIMUS. Tämä raportti perustuu Oulun Asuntomessuilla tehtyyn kävijätutkimukseen. Tutkimukseen osallistui yhteensä 14.216 kävijäperhettä. KÄVIJÄTUTKIMUS Tämä raportti perustuu Oulun Asuntomessuilla tehtyyn kävijätutkimukseen. Tutkimukseen osallistui yhteensä 14.216 kävijäperhettä. Suorakanava Oy -messututkimukset SISÄLLYSLUETTELO 2 1. JOHDANTO

Lisätiedot

NEUVOLOIDEN VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2012

NEUVOLOIDEN VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2012 NEUVOLOIDEN VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 212 Kaupunkikohtainen vertailu 1 Tutkimuksen tausta Tutkimuksen tavoitteena on kuvata neuvoloiden vastaanottojen asiakastyytyväisyyttä ja verrata eri

Lisätiedot

Salon keskustan sosiaalisen ympäristön selvitys

Salon keskustan sosiaalisen ympäristön selvitys Salon keskustan sosiaalisen ympäristön selvitys Asukaskysely Nuorisokysely Eläytymismenetelmä Turun ammattikorkeakoulu Tekniikka, ympäristö ja talous Anna Kangas & Jari Hietaranta 2011 SISÄLTÖ 1. Esipuhe

Lisätiedot

Kajaanin kaupunki Toimitilapalvelut 19.4.2011

Kajaanin kaupunki Toimitilapalvelut 19.4.2011 KAJAANIN KAUPUNGIN TILAPALVELUJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN ARVIOINTIRAPORTTI VUODELTA 2011 1 1. Asiakaskyselyn taustatiedot Kajaanin kaupungin ympäristöteknisen toimialan tilapalvelut toteuttivat helmikuussa

Lisätiedot

Asukaskysely taloyhtiön sisäilman laadusta ja muista kehitystarpeista. Suomen Kiinteistöliitto ry 10. - 28.1.2011 Vastaajia yhteensä 115

Asukaskysely taloyhtiön sisäilman laadusta ja muista kehitystarpeista. Suomen Kiinteistöliitto ry 10. - 28.1.2011 Vastaajia yhteensä 115 Asukaskysely taloyhtiön sisäilman laadusta ja muista kehitystarpeista Suomen Kiinteistöliitto ry 10. - 28.1.2011 Vastaajia yhteensä 115 1 Johdanto Tutkimus on toteutettu osana KIMU Kerrostalon ilmastonmuutos

Lisätiedot

Susanna Leinonen YRITYSYHTEISTYÖ JA SIJAINTITEKIJÄT KARJARANNAN YRITYSALUEELLA

Susanna Leinonen YRITYSYHTEISTYÖ JA SIJAINTITEKIJÄT KARJARANNAN YRITYSALUEELLA Susanna Leinonen YRITYSYHTEISTYÖ JA SIJAINTITEKIJÄT KARJARANNAN YRITYSALUEELLA Liiketalouden koulutusohjelma Markkinoinnin ja viestinnän suuntautumisvaihtoehto 2011 YRITYSYHTEISTYÖ JA SIJAINTITEKIJÄT KARJARANNAN

Lisätiedot

Lämpölux. Asiakastyytyväisyystutkimus. Kevät 2013

Lämpölux. Asiakastyytyväisyystutkimus. Kevät 2013 Lämpölux Asiakastyytyväisyystutkimus Kevät 2013 Lämpölux Asiakastyytyväisyys kevät 2013 11.3.2013 Juha Lemmetyinen SISÄLTÖ 3 TIIVISTELMÄ 4 JOHDANTO 5 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 8 VASTAAJAJOUKON RAKENNE 9 KOKONAISTYYTYVÄISYYS

Lisätiedot

Vanhus- ja vammaispalvelut

Vanhus- ja vammaispalvelut Jyväskylän kaupunki Vanhus- ja vammaispalvelut Vanhuspalveluiden asiakas- ja omaiskyselyt, kooste tuloksista 2012 Taustaa Vanhus- ja vammaispalveluissa toteutetaan kahden vuoden välein asiakas- ja omaiskyselyitä

Lisätiedot

Otaniemen pysäköintiohje ja pysäköinnin kehittämisen toimenpideohjelma Luonnos 22.1.2014

Otaniemen pysäköintiohje ja pysäköinnin kehittämisen toimenpideohjelma Luonnos 22.1.2014 Otaniemen pysäköintiohje ja pysäköinnin kehittämisen toimenpideohjelma Luonnos 22.1.2014 ESIPUHE Työssä on laadittu Otaniemeen suositus autopaikkojen laskentaohjeeksi (pysäköintinormi) sekä siihen liittyvä

Lisätiedot

SISÄILMASTOSEMINAARI 2012

SISÄILMASTOSEMINAARI 2012 Sisäilmastoseminaari 2012 1 SISÄILMASTOSEMINAARI 2012 14.3.2012 Toimittajat Jorma Säteri Helka Backman 2 Sisäilmayhdistys raportti 30 Sisäilmayhdistys ry Puheenjohtaja dipl.ins. Risto Aurola Toiminnanjohtaja

Lisätiedot

Yrityksen päätöksenteko toimitilavalinnassa

Yrityksen päätöksenteko toimitilavalinnassa Yrityksen päätöksenteko toimitilavalinnassa Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun maanmittaustieteiden laitoksella tehty diplomityö Espoo, toukokuu 2011 Tekniikan kandidaatti Timo Myllynen Valvoja:

Lisätiedot

Päiväkotien sisäilmatutkimus Raportti 2.4.2012

Päiväkotien sisäilmatutkimus Raportti 2.4.2012 Päiväkotien sisäilmatutkimus Raportti 2.4.2012 LVI-talotekniikkateollisuus ry Oulun seudun ammattikorkeakoulu Mikkelin ammattikorkeakoulu Tampereen ammattikorkeakoulu Satakunnan ammattikorkeakoulu Metropolia

Lisätiedot

Taloushallintojärjestelmien. Suomessa

Taloushallintojärjestelmien. Suomessa Taloushallintojärjestelmien käyttö Suomessa Suurimmat haasteet ja etulinjan järjestelmät kpmg.fi Taloushallintojärjestelmien käyttö Suomessa Sisällys Johdanto 4 Yhteenveto 5 Vastaajien profiili 6 Taloushallintojärjestelmiin

Lisätiedot

DSV AIR & SEA OY ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS 2014 TUTKIMUSRAPORTTI

DSV AIR & SEA OY ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS 2014 TUTKIMUSRAPORTTI DSV AIR & SEA OY ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS 2014 TUTKIMUSRAPORTTI Tiivistelmä Tämän asiakastutkimuksen on toteuttanut DSV Air & Sea Oy:n toimeksiannosta Taloustutkimus Oy. Puhelinhaastatteluina toteutettuun

Lisätiedot

Suurten kaupunkien terveysasemavertailu 2015

Suurten kaupunkien terveysasemavertailu 2015 Suurten kaupunkien terveysasemavertailu 2015 Kuntaliiton vertailututkimus (toteutus TNS gallup) Erityisasiantuntija Anu Nemlander, puh. 050 563 6180 Erityisasiantuntija Hannele Häkkinen, puh. 050 375 2164

Lisätiedot