TULEVAISUUDEN TYÖYMPÄRISTÖ - BAROMETRI 2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TULEVAISUUDEN TYÖYMPÄRISTÖ - BAROMETRI 2010"

Transkriptio

1 TULEVAISUUDEN TYÖYMPÄRISTÖ - BAROMETRI 21 Keskeiset tulokset KTI Kiinteistötieto Oy

2 Taustaa Barometrin tavoitteena on kartoittaa pääkaupunkiseudulla toimivien yritysten toimistotilojen käyttöön liittyviä tarpeita ja preferenssejä sekä niiden kehitystä. Skanskan ja KTI:n yhdessä kehittämä barometri pyrkii edistämään eri käyttäjäryhmille entistä paremmin soveltuvien toimitilojen tarjontaa. Mitkä ovat nykyisten tilojen hyvät ja huonot puolet? Mihin suuntaan fyysinen työympäristö kehittyy? Millaisille tiloille ja tilaratkaisuille on kysyntää? Millaisia ominaisuuksia tiloilta vaaditaan? Miten toimitilapäätöksillä tuetaan kestävää kehitystä? Mille alueille työpaikat sijoittuvat? Onko yritysten sijaintipreferensseissä tapahtunut muutoksia? Mitkä ovat yleisimmät syyt yritysmuuttojen taustalla? Mikä on toimitilakustannusten nykyinen taso ja arvioitu kehitys? Mitkä ovat tilaratkaisujen keskeisimmät haasteet? Mitä asioita tulevaisuuden työympäristöjen suunnittelussa ja toteutuksessa tulisi ottaa huomioon?

3 Barometrin toteutus Kohderyhmä toimistotilan käyttäjäyritykset pääkaupunkiseudulla yli 5 hengen yritykset talous-, henkilöstö- ja yleisjohto toimitila-asioista vastaavat henkilöt Toteutustapa Internet pohjainen kysely barometri toteutettiin nyt jo kuudetta kertaa

4 Vastaajaprofiili Barometriin vastasi 124 henkilöä 118 yrityksestä Roolinne toimitila-asioissa % Vastaan toimitilaasioista koko Suomen tasolla Vastaan toimitilaasioista paikallisesti Osallistun/vaikutan päätöksentekoon En osallistu päätöksentekoon

5 Vastausten % -jakauma toimialoittain Yrityksenne päätoimiala (%) Muu toimiala 18 Kauppa, kuljetus ja varas tointi 16 Muut palvelut liikeelämälle 16 Valmistava teollisuus ja rakentaminen 16 Julkinen hallinto, yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelut 11 Tietojenkäsittely- ja ohjelmistopalvelut Viestintä- ja informaatioteollisuus sekä kustantaminen ja painaminen Rahoitus- ja vakuutuspalvelut *Noin 45% yrityksistä työllistää alle 1 toimistotyöntekijää. *36% yrityksistä on muuttanut viimeisen kahden vuoden aikana. *16% vastaajista ei osaa sanoa, paljonko toimistoissa on neliöitä/työntekijä.

6 Neliömäärä/työntekijä pääkaupunkiseudun toimistoissa Neliömäärä/työntekijä pääkaupunkiseudun toimistoissa (neliöillä tarkoitetaan kokonaisneliöitä toimistoissa; myös käytävä-, neuvottelutilat yms.) % < 15 htm2 / työntekijä 15-2 htm2 / työntekijä htm2 / työntekijä 26-3 htm2 / työntekijä htm2 / työntekijä > 35 htm2 / työntekijä EOS

7 TULEVAISUUDEN TYÖYMPÄRISTÖ - BAROMETRI 21 Mihin suuntaan fyysinen työympäristö kehittyy? Millaisille tiloille ja tilaratkaisuille on kysyntää? KTI Kiinteistötieto Oy

8 Toimistoneliöiltä edellytetään yhä suurempaa tehokkuutta hukkaneliöistä ei haluta maksaa Miten seuraavat toimistotilan käyttöön liittyvät asiat kehittyvät yrityksessänne seuraavan 3 vuoden aikana? % Vähenee voimakkaasti Vähenee Pysyy ennallaan Kasvaa Kasvaa voimakkaasti 3 En osaa sanoa Työntekijämäärä toimistoissa Neliöt toimistoissa (htm2) Työpisteiden määrä toimistoissa

9 Neliömäärien kasvuodotukset ovat negatiiviset - tilatarpeen ennakoidaan vähenevän työntekijämäärien kasvusta huolimatta ja samalla työpisteiden käyttö tehostuu + kasvaa Miten seuraavat toimistotilan käyttöön liittyvät asiat kehittyvät yrityksessänne seuraavan 3 vuoden aikana? SALDOLUVUT % vähenee Työntekijämäärä toimistoissa Neliöt toimistoissa (htm2) Työpisteiden määrä toimistoissa Työpisteiden käytön tehokkuus

10 Toimistoneliöt halutaan tehokäyttöön - tehokkuutta, muunneltavuutta ja joustavuutta haetaan avotiloista ja yhdistelmätoimistoista Miten erityyppisten tilaratkaisujen tarve kehittyy yrityksessänne seuraavan 3 vuoden aikana? % Vähenee voimakkaasti 8 6 Vähenee Pysyy ennallaan 8 Kasvaa 4 2 Kasvaa voimakkaasti Ei käytetä nyt eikä tulev En osaa sanoa Huonetoimisto Avotila Yhdistelmätoimisto (kombi)

11 Huonetoimisto on tulevaisuudessa yhä harvinaisempi näky + kasvaa Miten erityyppisten tilaratkaisujen tarve kehittyy yrityksessänne seuraavan 3 vuoden aikana? SALDOLUVUT 8 6 % Huonetoimisto Avotila Yhdistelmätoimisto (kombi) - vähenee

12 Jaettujen ja nimeämättömien työpisteiden suosio toimistoissa kasvaa edelleen Miten erityyppisiin tilankäytön ratkaisuihin ja toimintatapoihin liittyvät tarpeet kehittyvät yrityksessänne seuraavan 3 vuoden aikana? % Vähenee voimakkaasti Vähenee 6 Pysyy ennallaan 8 Kasvaa Kasvaa voimakkaasti Ei käytetä nyt eikä tulev En osaa sanoa Henkilökohtaiset työpisteet Jaetut työpisteet Nimeämättömät työpisteet (hot desking, free desking) Hiljaiset huoneet

13 Henkilökohtaisista työpisteistä luovutaan trendi voimistumassa + kasvaa Miten erityyppisiin tilankäytön ratkaisuihin ja toimintatapoihin liittyvät tarpeet kehittyvät yrityksessänne seuraavan 3 vuoden aikana? SALDOLUVUT % Henkilökohtaiset työpisteet Jaetut työpisteet Nimeämättömät työpisteet ("hot desking, free desking") Hiljaiset huoneet - vähenee

14 Työpaikka on kohtaamisia ja neuvotteluja varten virtuaaliset työvälineet yleistyvät voimakkaasti Miten erityyppisiin tilankäytön ratkaisuihin ja toimintatapoihin liittyvät tarpeet kehittyvät yrityksessänne seuraavan 3 vuoden aikana? % Vähenee voimakkaasti Vähenee 11 Pysyy ennallaan Kasvaa Kasvaa voimakkaasti Ei käytetä nyt eikä tulev. 2 2 En osaa sanoa Tiimi- ja ryhmätyöskentelytilat Neuvottelutilat Epäviralliset kohtaamispisteet Työskentely virtuaalisten työvälineiden avulla (esim. etäneuvottelut/virtuaaliset kokoukset)

15 Etäneuvottelut vähentävät matkustamisen tarvetta + kasvaa Miten erityyppisiin tilankäytön ratkaisuihin ja toimintatapoihin liittyvät tarpeet kehittyvät yrityksessänne seuraavan 3 vuoden aikana? SALDOLUVUT % Tiimi- ja ryhmätyöskentelytilat Neuvottelutilat Epäviralliset kohtaamispisteet henkilöstölle Työskentely virtuaalisten työvälineiden avulla (esim. etäneuvottelut) - vähenee

16 Yritykset mahdollistavat henkilöstölleen etätyön tekemisen mobiilityö ja työskentely kotona yleistyy Miten erityyppisiin tilankäytön ratkaisuihin ja toimintatapoihin liittyvät tarpeet kehittyvät yrityksessänne seuraavan 3 vuoden aikana? % Vähenee voimakkaasti Vähenee 23 Pysyy ennallaan Kasvaa Kasvaa voimakkaasti Ei käytetä nyt eikä tulev. En osaa sanoa Etätyöskentelymahdollisuudet (kotona, mobiilityö) Työskentely asiakkaan luona Työskentely useammassa kuin yhdessä toimipaikassa Työskentely muulloin kuin varsinaisena työaikana

17 + kasvaa Miten erityyppisiin tilankäytön ratkaisuihin ja toimintatapoihin liittyvät tarpeet kehittyvät yrityksessänne seuraavan 3 vuoden aikana? SALDOLUVUT % EtätyöskentelymahdollisuudetTyöskentely useammassa kuin Työskentely asiakkaan luona (kotona, mobiilityö) yhdessä toimipaikassa Työskentely muulloin kuin varsinaisena työaikana - vähenee

18 TULEVAISUUDEN TYÖYMPÄRISTÖ - BAROMETRI 21 Millaisia ominaisuuksia tiloilta vaaditaan? Mitkä tekijät ohjaavat toimistotilojen valintaa? Miten toimitilapäätöksillä tuetaan kestävää kehitystä? KTI Kiinteistötieto Oy

19 Liikenteellinen saavutettavuus ohjaa yritysten sijaintipäätöksiä - julkisen liikenteen toimivuus ratkaisee Sijainti / Alue 2,5 3, 3,5 4, 4,5 5, Saavutettavuus julkisilla kulkuvälineillä 4,2 Saavutettavuus omalla autolla 3,8 Sijainti omiin asiakkaisiin ja yhteistyökumppaneihin nähden 3,6 Sijainti työntekijöiden asuinpaikkaan nähden Alueen yleinen arvostus, imago 3,1 3,3 * Tekijöiden tärkeysjärjestys on säilynyt samana. * Sijainti omiin asiakkaisiin ja yhteistyökumppaneihin nähden on lisännyt painoarvoaan. Alueella olevat palvelut 3,

20 Toimipaikan valinnassa korostuvat autopaikkojen saatavuus sekä henkilöstön terveys- ja turvallisuusnäkökohdat Rakennus / Palvelut 2,5 3, 3,5 4, 4,5 5, Autopaikkojen saatavuus 4, Henkilöstön terveys- ja turvallisuusnäkökohdat 3,9 Rakennuksen energiatehokkuus 3,7 Kohteen turvallisuusratkaisut 3,7 Rakennuksen ympäristövaikutukset 3,7 Rakennuksessa olevien yhteistilojen määrä (esim. edustus- ja kokoustilat) Rakennuksessa olevien palveluiden saatavuus (esim. ravintola-, aula- ja toimistopalvelut) 3,6 3,5 Rakennuksen imago, arkkitehtuuri 3,1

21 Toimitilavalinnoissa korostuvat tilojen tekniset ominaisuudet sekä hinta tilatehokkuus on nostanut merkitystään Tila / Olosuhteet 2,5 3, 3,5 4, 4,5 5, Tietoverkkojen taso 4,5 Ilmanvaihto ja jäähdytys, sisäilman laatu 4,3 Tilakustannukset, hinta 4,3 Valaistusolosuhteet 4,1 Tilan muunneltavuus 4,1 Ääniolosuhteet, akustiikka 4, Tilojen tehokkuus (m2/työpiste, /työpiste) 4, Teille räätälöity toimistotila 3,2 Täysin uusi tai saneerattu toimistotila 2,9

22 Toimitiloilla suuri merkitys kestävän kehityksen tukemisessa rakennuksen energiatehokkuus ja sijaintipäätökset nähdään tärkeinä Mitkä seikat toimistotiloissa ja näihin liittyvissä palveluissa ovat mielestänne merkittävimmät kestävän kehityksen tukemisen kannalta? (valitse 2 tärkeintä tekijää) % Energiatehokkuus (tekn. ominaisuudet, talotekniikka, energian talteenotto/hyötykäyttö) 33 Sijainti, sijoittuminen, liikenneyhteydet 24 Tilankäytön tehokkuus, tilojen muunneltavuus 12 Jätehuolto, kierrätys, lajittelu 1 Rakennuksen käyttöikä, kohteen muuntojoustavuus käyttötarkoituksen suhteen 9 Ihmisten käyttäytyminen (veden käyttö, lämpöolosuhteet, ilmanvaihto, kierrätys...) 5 Kiinteistönhuolto, kunnossapito 4 Kestävät ja ajattomat materiaalivalinnat 2 Vihreät vuokrasopimukset - Green Lease

23 Tietoisuus rakennusten ympäristöluokituksesta on kasvanut päätökset odottavat Mikä merkitys yrityksellenne on, että toimitilanne sijaitsevat ympäristöluokitellussa rakennuksessa? (Esim. EU Green Building ja LEED) (%) En tiedä, mitä rakennuksen ympäristöluokitus tarkoittaa Yrityksessämme ei ole keskusteltu toimitiloihin liittyvistä ympäristösertifikaateista Yrityksessänne ei ole keskusteltu tai tehty päätöstä toimitilojenne sijaitsemiseksi ympäristöluokitellussa rakennuksessa. Miksi näin? 46 Ympäristöluokitellusta rakennuksesta on keskusteltu, mutta toistaiseksi emme ole tehneet asian suhteen päätöksiä. Olemme päättäneet, että yrityksemme toimitilojen tulee sijaita ympäristöluokitellussa rakennuksessa, mutta toistaiseksi asiaa ei ole toimeenpantu.* Toimitilamme sijaitsevat ympäristöluokitellussa rakennuksessa.** % 4 2 Koetaan liian kalliiksi 14 Ei nähdä riittäviä hyötyjä yrityksellemme 19 Ei ole ollut riittävästi osaamista, eikä resursseja syventyä asiaan Päätöksenteko koetaan muutoin vaikeana Asia ei ole ollut ajankohtainen 7 14 Ei ole ollut Jokin muu syy, riittävästi tietoa mikä? saatavilla 29 21

24 Ympäristöystävällisemmästä toimistotilasta ei haluta maksaa extraa osa odottaa maksavansa enemmän, osa vähemmän Mitä yrityksenne olisi valmis maksamaan ympäristöystävällisemmästä toimistotilasta? % Yli 1% enemmän 1-1 % enemmän Saman verran kuin nykyisin, mutta ei enempää 18 Odotamme maksavamme vähemmän

25 TULEVAISUUDEN TYÖYMPÄRISTÖ - BAROMETRI 21 Mille alueille työpaikat sijoittuvat? Onko yritysten sijaintipreferensseissä tapahtunut muutoksia? KTI Kiinteistötieto Oy

26 Soveltuvimmat alueet toimistotilojen sijaintipaikaksi (1. suosikkialue) (%) Meille soveltuvin alue Nykyinen alue Pohjoinen kanta-helsinki Läntinen Helsinki Aviapolis/Lentokentän alue 4 11 Helsingin ydinkeskusta 8 8 Pohjois-Helsinki 6 8 Leppävaaran alue 4 7 Länsiväylän varsi 6 6 Jokin muu, mikä? 3 6 Muu Helsingin niemi 3 4 Ruoholahti Itä-Vantaa Kehä II:n alue Tapiola ympäristöineen * Pohjoinen kanta-hki * Läntinen HKI * Aviapolis/Lentokentän alue Länsi-Vantaa 3 7 Itä-Helsinki 1 7 Pohjois-Espoo 1 1

27 Alueiden vetovoimaa suosituin alue Suosikkialue 2 Pohj. kanta-helsinki 15 Läntinen HKI Aviapolis 1 5 Kehä II:n alue Pohj-Helsinki Leppävaara Länsiväylän varsi Itä-Vantaa Ruoholahti Muu Hgin niemi Länsi-Vantaa HKI ydinkeskusta Tapiola ymp. Pohj-Espoo Itä-HKI Nykyinen sijainti 21

28 Soveltuvimmat alueet toimistotilojen sijaintipaikaksi (3 suosikkialuetta, %-jakaumat) 1. soveltuvin 2. soveltuvin3. soveltuvin Yhteensä Pohjoinen kanta-helsinki (Pasila, Ilmala, Vallila, Sörnäinen, Arabia, Vanhakaupunki) Aviapolis/Lentokentän alue (Lentokenttä, Veromies, Vantaanportti, Pakkala) Läntinen Helsinki (Pikku-Huopalahti, Munkkiniemi, Munkkivuori, Haaga, Ruskeasuo, Pitäjän Tapiola ympäristöineen (Keilaniemi, Otaniemi, Tapiola) Helsingin ydinkeskusta Pohjois-Helsinki (Viikki, Malmi, Käpylä, Oulunkylä) Ruoholahti Leppävaaran alue (Leppävaara, Vallikallio, Perkkaa) Länsi-Vantaa (Myyrmäki, Martinlaakso, Petikko) Muu Helsingin niemi (ydinkeskustan ulkopuoliset osat Kluuvista, Kampista ja Kaartinkaupun Jokin muu, mikä? Itä-Vantaa (Hakunila, Tikkurila, Hakkila) Kehä II:n alue (Kilo, Mankkaa, Kehä II) Itä-Helsinki (Herttoniemi, Itäkeskus, Vuosaari) Länsiväylän varsi (Niittykumpu, Haukilahti, Olari, Matinkylä) Pohjois-Espoo (Espoon keskus, Kehä III) * Pohjoinen kanta-helsinki * Aviapolis/Lentokentän alue * Läntinen Helsinki

29 Kehittyvät alueet hyvien liikenneyhteyksien varrella houkuttelevat Pohjoinen kanta-helsinki hyvät liikenneyhteydet juna, ratikka, bussi, henkilöauto, kevyt liikenne riittävän lähellä keskustaa asiakkaat ja muut sidosryhmät samalla alueella / lähellä kehittyvä alue hintataso nyk. toimitilat sijaitsevat ko. alueella, perinteet Läntinen Helsinki hyvät liikenneyhteydet esim. kehä I kohtuullisen lähellä kaikkea henkilöstö, keskusta, lentokenttä, naapurikunnat runsaasti tilatarjontaa parkkipaikat kehittyvä alue Aviapolis/lentokentän alue hyvät liikenneyhteydet lentokenttä, väylät, tuleva kehärata logistinen sijainti lentokenttä, satama, raskas liikenne asiakkaat, henkilöstö ja muut sidosryhmät samalla alueella / kv. yhteydet kehittyvä, kasvava alue kustannustehokkaat tilat

30 Suosituimmat alueet tarkemmalla tasolla... Pohjoinen kanta-helsinki (%, n=39) Pasila Ilmala Sörnäinen Vallila Arabia Vanhakaupunki Läntinen Helsinki (%, n=31) Pitäjänmäki Haaga Ruskeasuo Pikku- Huopalahti Konala Munkkiniemi Munkkivuori Lauttasaari Aviapolis/Lentokenttä (%, n=39) Vantaanportti Veromies Pakkala Lentokenttä

31 Alueluokittelu Helsingin ydinkeskusta Muu Helsingin niemi (ydinkeskustan ulkopuoliset osat Kluuvista, Kampista ja Kaartinkaupungista + Katajanokka, Kruunuhaka, Ullanlinna, Punavuori, Eira) Ruoholahti Läntinen Helsinki (Pikku-Huopalahti, Munkkiniemi, Munkkivuori, Haaga, Ruskeasuo, Pitäjänmäki, Konala, Lauttasaari) Pohjoinen kanta-helsinki (Pasila, Ilmala, Vallila, Sörnäinen, Arabia, Vanhakaupunki) Itä-Helsinki (Herttoniemi, Itäkeskus, Vuosaari) Pohjois-Helsinki (Viikki, Malmi, Käpylä, Oulunkylä) Itä-Vantaa (Hakunila, Tikkurila, Hakkila) Aviapolis/Lentokentän alue (Lentokenttä, Veromies, Vantaanportti, Pakkala) Länsi-Vantaa (Myyrmäki, Martinlaakso, Petikko) Leppävaaran alue (Leppävaara, Vallikallio, Perkkaa) Kehä II:n alue (Kilo, Mankkaa, Kehä II) Tapiola ympäristöineen (Keilaniemi, Otaniemi, Tapiola) Länsiväylän varsi (Niittykumpu, Haukilahti, Olari, Matinkylä) Pohjois-Espoo (Espoon keskus, Kehä III) Joku muu, mikä?

32 TULEVAISUUDEN TYÖYMPÄRISTÖ -BAROMETRI 21 Mitkä ovat yleisimmät syyt yritysmuuttojen taustalla? Mikä on toimitilakustannusten nykyinen taso ja arvioitu kehitys? Mitkä ovat tilaratkaisujen keskeisimmät haasteet? Mitä asioita tulevaisuuden työympäristöjen suunnittelussa ja toteutuksessa tulisi ottaa huomioon? KTI Kiinteistötieto Oy

33 Toiminnassa tapahtuvat muutokset, lisätilan tai vastaavasti tilojen vähentämisen tarve sekä tilatehokkuuteen panostaminen saavat yritykset harkitsemaan muuttoa Muutokset toiminnassa Lisätilan tarve, liiketoiminnan kasvu Tilan vähentämisen tarve, toimintojen tehostaminen/supistaminen Tilatehokkuuteen panostaminen, tilaratkaisut Yleisimmät syyt, miksi yritykset harkitsevat muuttoa, uuden tilan tai lisätilan hankkimista

34 Aikaisempaa suurempi osuus vastaajista pitää yrityksensä nykyisten toimitilakustannusten tasoa kohtuullisena (euroa/hlö) Mitä mieltä olette yrityksenne nykyisestä toimitilakustannusten tasosta; euroa/hlö? % Erittäin korkea Korkea Kohtuullinen Alhainen Erittäin alhainen En osaa sano

35 Tilankäytön tehostumisen myötä toimitilakustannusten nousun uskotaan pysyvän maltillisena (euroa/hlö) + nousee Miten toimitilakustannukset tulevat kehittymään seuraavan 3 vuoden aikana, euroa/hlö? SALDOLUVUT % vähenee Toimitilakustannukset tulevat vähenemään seuraavan 3 vuoden aikana. Perusteluina -> Panostukset tilatehokkuuteen, siirtyminen edullisemmalle alueelle/kustannustehokkaampiin tiloihin, käyttöasteen nostaminen, henkilöstömäärän kasvaminen, etätyön lisääminen, neliömäärän pienentäminen.

36 Mitä asioita tulevaisuuden työympäristöjen suunnittelussa ja toteutuksessa tulisi ehdottomasti ottaa huomioon? Mitä asioita ei ole huomioitu riittävästi? saavutettavuus, liikenne, riittävät parkkipaikat työntekijöiden työtehoa, tuloksellisuutta ja luovuutta tukevat tilaratkaisut tiloja tarvitaan monipuolisesti niin tiimityöhön kuin keskittymistä vaativiin tehtäviin ryhmätyötilat, puhelinkopit, hiljaiset huoneet, vierailijapisteet tilankäytön tehokkuus tilojen muunneltavuutta ja joustavuutta tukevat tilaratkaisut sisäilma- ja ääniolosuhteet, terveellisyys, turvallisuus, esteettömyys (liikkuminen, valaistus jne.) ekologiset ratkaisut; energiatehokkuus, energian talteenotto/hyötykäyttö, älykäs energiaa säästävä talotekniikka, kestävät ja monikäyttöiset ratkaisut, tilojen muuntojoustavuus, jätteiden lajittelu ei suuria toimistoryppäitä, vaan ihmisläheinen ympäristö asuminen, työ, palvelut mukavuusalueen sisällä, tiivis kaava rakentamisen laatu, tarjonnan monipuolisuus, yksilöllisiä ratkaisuja muutosviestintä, työskentelytapojen muutos työn tekemisen joustavuus etätyö lisääntyy

37 Mitkä ovat trendit/tekijät, jotka tulevat mielestänne voimakkaimmin vaikuttamaan pääkaupunkiseudun toimistomarkkinoihin lähitulevaisuudessa? maailman talous ja sen seurannaisvaikutukset Suomeen kilpailukyvyn säilyttäminen pääkaupunkiseudun hintojen on pysyttävä kohtuullisina ympäristöarvojen ja vaatimusten lisääntyminen - energiankäytön tehokkuus, tunnusluvut hiilijalan jäljestä, Green lease l. vihreät vuokrasopimukset, LEED- ja BREEAM -sertifioinnit pääkonttorien merkitys yrityskuvan vahvistajana esim. ympäristöarvojen kautta tiloilta vaaditaan entistä suurempaa tehokkuutta ja muunneltavuutta tilan tarve vähenee mobiilityön, etätyön yleistyminen, uusi teknologia monikäyttötilaratkaisujen yleistyminen puhtaasti avotilojen sijaan business parkit, yhteiset palvelut yrityksille tyhjillään oleva toimitilakanta, ylikapasiteetti epäkurantit tilat jää ilman käyttäjiä siirtyminen pois keskusta-alueilta toimistotilojen hintakehitys eri alueilla liikenteen toimivuus, infrahankkeet pisararata, länsimetro työn, asumisen ja palvelujen yhteensovittaminen kaupunkirakenteen muutokset, kaavoitus, yhteisöllisyys

38 Lisätietoja Skanska Commercial Development Finland Oy markkinointi- ja vuokrauspäällikkö Eero Ojala puh , Skanska Oy viestintäpäällikkö Merja Vuoripuro puh , KTI Kiinteistötieto Oy johtava asiantuntija Riitta Lahtinen puh , toimitusjohtaja Hanna Kaleva puh ,

Käyttäjälähtöiset tilat. Uutta ajattelua tilojen suunnitteluun

Käyttäjälähtöiset tilat. Uutta ajattelua tilojen suunnitteluun Käyttäjälähtöiset tilat Uutta ajattelua tilojen suunnitteluun ISBN 978-952-457-531-7 Toimitustyö, graafinen suunnittelu ja taitto: Teonsana Oy Paino: Kirjapaino Markprint Oy Kannen kuva: Jari Härkönen

Lisätiedot

Yrityksen päätöksenteko toimitilavalinnassa

Yrityksen päätöksenteko toimitilavalinnassa Yrityksen päätöksenteko toimitilavalinnassa Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun maanmittaustieteiden laitoksella tehty diplomityö Espoo, toukokuu 2011 Tekniikan kandidaatti Timo Myllynen Valvoja:

Lisätiedot

KTI Markkinakatsaus syksy

KTI Markkinakatsaus syksy KTI Markkinakatsaus syksy Kiinteistökauppamarkkinat pysytelleet syksyllä hiljaisina Kysyntä sijoitus- ja vuokramarkkinoilla kohdistuu prime-kohteisiin Toimistojen vajaakäyttö lähdössä nousuun uusien kohteiden

Lisätiedot

NEWSEC MARKKINA- KATSAUS SUOMI SYKSY 2014 THE FULL SERVICE PROPERTY HOUSE NEWSEC SUOMESSA: HELSINKI TAMPERE OULU TURKU JYVÄSKYLÄ

NEWSEC MARKKINA- KATSAUS SUOMI SYKSY 2014 THE FULL SERVICE PROPERTY HOUSE NEWSEC SUOMESSA: HELSINKI TAMPERE OULU TURKU JYVÄSKYLÄ NEWSEC THE FULL SERVICE PROPERTY HOUSE MARKKINA- KATSAUS SUOMI SYKSY 2014 NEWSEC SUOMESSA: HELSINKI TAMPERE OULU TURKU JYVÄSKYLÄ SISÄLLYSLUETTELO 2 SISÄLLYSLUETTELO 3 4 KIINTEISTÖJEN KÄYTTÄJIEN TARPEET

Lisätiedot

Vastuullisuus. kiinteistöliiketoiminnassa

Vastuullisuus. kiinteistöliiketoiminnassa Vastuullisuus kiinteistöliiketoiminnassa KTI Kiinteistötieto Oy 2013 Hanna Kaleva / Jessica Niemi / Riitta Lahtinen / Saana Kumpula / Heidi Lohilahti Vastuullisuus kiinteistöliiketoiminnassa KTI Kiinteistötieto

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI

VUOSIKERTOMUS YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI VUOSIKERTOMUS 2013 YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2 SISÄLLYSLUETTELO Yhtiön perustietoja 3 Toimintamme perustat 4 Yhteiskuntavastuu ja sen merkitys 5 Toimitusjohtajan katsaus 6 Innovaatioympäristö yhtiön menestyksen

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI

VUOSIKERTOMUS YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI VUOSIKERTOMUS 2014 YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI SISÄLLYSLUETTELO aaltonet.fi facebook.com/ aaltoyliopistokiinteistot @AykAalto Aalto-yliopistokiinteistöt Oy Lämpömiehenkuja 2 A, 02150 Espoo Puh. 09 439 0060

Lisätiedot

Kohti monipaikkaista virastoa Opas hajautuneisuuden vaatimiin muutoksiin

Kohti monipaikkaista virastoa Opas hajautuneisuuden vaatimiin muutoksiin Kohti monipaikkaista virastoa Opas hajautuneisuuden vaatimiin muutoksiin Johanna Haapamäki, Marko Hakonen, Kaisa Simanainen, Matti Vartiainen, Mika P. Nieminen ja Jouni Virtaharju Aalto-yliopisto Teknillinen

Lisätiedot

TOIMITILAMARKKINAT HELSINGISSÄ SYKSYLLÄ

TOIMITILAMARKKINAT HELSINGISSÄ SYKSYLLÄ TILASTOJA 2 2013 TOIMITILAMARKKINAT HELSINGISSÄ SYKSYLLÄ 2012 1 Yleistä Rahoitusmarkkinoiden ja yleisen taloustilanteen epävarmuus on heijastunut edelleen kiinteistösijoitusmarkkinoiden eri osa-alueille.

Lisätiedot

Kantakaupungin ja ydinkeskustan kehittäminen

Kantakaupungin ja ydinkeskustan kehittäminen HELSINGIN YLEISKAAVA Kantakaupungin ja ydinkeskustan kehittäminen Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2014:18 2 HELSINGIN

Lisätiedot

Toimitilamarkkinat Helsingissä syksyllä 2013

Toimitilamarkkinat Helsingissä syksyllä 2013 4 2014 1 Yleistä Epävarmuus tulevasta talouskehityksestä on näkynyt kiinteistömarkkinoiden kaikilla rintamilla. Kiinteistökauppojen volyymi on ollut alhaista, rakentaminen hiljentynyt ja toimitilojen vuokraaminen

Lisätiedot

Ehdotus valtion toimitilastrategiaksi

Ehdotus valtion toimitilastrategiaksi Ehdotus valtion toimitilastrategiaksi 2020 Valtion toimitilastrategian päivittämistyöryhmän muistio 2/2014 Budjetti Ehdotus valtion toimitilastrategiaksi 2020 Valtion toimitilastrategian päivittämistyöryhmän

Lisätiedot

kontrahti s. 18 Finnveran Tarja Tikkanen: Uudet tilat virkistävät ja haastavat kehittymään

kontrahti s. 18 Finnveran Tarja Tikkanen: Uudet tilat virkistävät ja haastavat kehittymään kontrahti Senaatti-kiinteistöjen sidosryhmälehti 2/2013 Finnveran Tarja Tikkanen: Uudet tilat virkistävät ja haastavat kehittymään s. 18 > Trafi sai Rovaniemellä uudet tilat ja palvelut s. 9 > Tällainen

Lisätiedot

Markkinakatsaus kevät 2005. Asunnot Toimitilat

Markkinakatsaus kevät 2005. Asunnot Toimitilat Markkinakatsaus kevät 2005 Asunnot Toimitilat Markkinakatsaus Huoneistokeskus 2005 Asiakkaat etsivät toimivia, yksilöllisiä tiloja 3 Asunnot Uudisrakentaminen ja palvelujen saatavuus ohjaavat asuntomarkkinoiden

Lisätiedot

Yleiskaavan ihmisiin kohdistuvat sosiaaliset ja viihtyisyyteen liittyvät vaikutukset

Yleiskaavan ihmisiin kohdistuvat sosiaaliset ja viihtyisyyteen liittyvät vaikutukset HELSINGIN YLEISKAAVA Yleiskaavan ihmisiin kohdistuvat sosiaaliset ja viihtyisyyteen liittyvät vaikutukset Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston

Lisätiedot

Aviabulevardi. Asiantuntijan asemapaikka

Aviabulevardi. Asiantuntijan asemapaikka Aviabulevardi Asiantuntijan asemapaikka Pääkaupunkiseudun nopeimmin kasvava yritysalue Suomen logistisessa keskipisteessä kutsuu menestymään ja verkottumaan Jo sijainti on ainutlaatuinen. Aviabulevardin

Lisätiedot

14/2012. Ministeriöiden toimitilayhteistyöryhmän. puitesuunnitelma valtioneuvoston toimitilojen ja yhteisten palveluiden kehittämisestä

14/2012. Ministeriöiden toimitilayhteistyöryhmän. puitesuunnitelma valtioneuvoston toimitilojen ja yhteisten palveluiden kehittämisestä Ministeriöiden toimitilayhteistyöryhmän puitesuunnitelma valtioneuvoston toimitilojen ja yhteisten palveluiden kehittämisestä 14/2012 Valtiovarainministeriön julkaisuja Ministeriöiden toimitilayhteistyöryhmän

Lisätiedot

RAKENTAMISTALOUDEN SEMINAARITYÖT 2001-2002

RAKENTAMISTALOUDEN SEMINAARITYÖT 2001-2002 Teknillisen korkeakoulun rakentamistalouden laboratorion selvityksiä 44 Helsinki University of Technology Construction Economics and Management Papers 44 Espoo 2002 TKK-RTA-S44 RAKENTAMISTALOUDEN SEMINAARITYÖT

Lisätiedot

MONITILATOIMISTO ohjeita käyttöön ja suunnitteluun

MONITILATOIMISTO ohjeita käyttöön ja suunnitteluun MONITILATOIMISTO ohjeita käyttöön ja suunnitteluun Suvi Nenonen, Ursula Hyrkkänen, Heidi Rasila, Valtteri Hongisto, Jukka Keränen, Hannu Koskela, Esa Sandberg 3.9.2012 Esipuhe Monitoimiston suunnitteluohje

Lisätiedot

Sponda on toimitilakiinteistöihin erikoistunut kiinteistösijoitusyhtiö, joka innovatiivisilla, asiakaslähtöisillä

Sponda on toimitilakiinteistöihin erikoistunut kiinteistösijoitusyhtiö, joka innovatiivisilla, asiakaslähtöisillä Vuosikertomus 2006 Helsingin ydinkeskustassa Mannerheimintiellä sijaitsevat Bulevardi 1, Mannerheimintie 2, 4 ja 6 kuuluvat myös Spondalle. Kiinteistöissä on runsaasti liiketilaa. Toimistotiloissa toimii

Lisätiedot

Kuluttajien arvostusten muuttuminen vaikuttaa rakentamiseen.

Kuluttajien arvostusten muuttuminen vaikuttaa rakentamiseen. VUOSIKERTOMUS 2014 VUOSI 2014 LIIKETOIMINTA HALLINNOINTI GRI-TAULUKKO TILINPÄÄTÖS Kuluttajien arvostusten muuttuminen vaikuttaa rakentamiseen. VUOSI 2014 LIIKETOIMINTA HALLINNOINTI GRI-TAULUKKO TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Kevät 2011 Suomi. Markkinakatsaus

Kevät 2011 Suomi. Markkinakatsaus Kevät 2011 Suomi Markkinakatsaus Catella on joh ohta tava neu euvonantaja Suomen kiinteistömarkkinoilla. Viimeisen viiden vuod oden aik ikan ana Catella on toiminut Suomessa neuvonantajana lähes 00 kiinteistö-

Lisätiedot

Kumppanuus Monitilaympäristö

Kumppanuus Monitilaympäristö Senaatti-kiinteistöjen sidosryhmälehti Erikoisnumero 2012 Tilatiedot Toimitila-asiantuntija Kumppanuus Monitilaympäristö Strateginen toimitilajohtaminen Lisäarvo Konseptointi Asiantuntijapalvelut Muuntojoustavuus

Lisätiedot

TOIMITILAMARKKINAT HELSINGISSÄ SYKSYLLÄ

TOIMITILAMARKKINAT HELSINGISSÄ SYKSYLLÄ TILASTOJA 8 2012 TOIMITILAMARKKINAT HELSINGISSÄ SYKSYLLÄ 2011 1 Yleistä Euroopan velkakriisin kärjistyminen vuoden 2011 aikana ja rahoitusmarkkinoiden epävarmuuden lisääntyminen käänsivät tunnelmat ja

Lisätiedot

NEWSEC MARKKINA- KATSAUS SUOMI SYKSY 2013 THE FULL SERVICE PROPERTY HOUSE NEWSEC FINLAND: HELSINKI TAMPERE OULU TURKU JYVÄSKYLÄ

NEWSEC MARKKINA- KATSAUS SUOMI SYKSY 2013 THE FULL SERVICE PROPERTY HOUSE NEWSEC FINLAND: HELSINKI TAMPERE OULU TURKU JYVÄSKYLÄ NEWSEC THE FULL SERVICE PROPERTY HOUSE MARKKINA- KATSAUS SUOMI SYKSY 2013 NEWSEC FINLAND: HELSINKI TAMPERE OULU TURKU JYVÄSKYLÄ SISÄLLYSLUETTELO 2 SISÄLLYSLUETTELO 3 4 EXECUTIVE SUMMARY 5 6 KASVU KÄYNNISTYY,

Lisätiedot

kontrahti ELY-keskuksen Heikki Aronpää:»Muutokselle on annettava aikaa» s. 10

kontrahti ELY-keskuksen Heikki Aronpää:»Muutokselle on annettava aikaa» s. 10 kontrahti Senaatti-kiinteistöjen sidosryhmälehti 3/2014 ELY-keskuksen Heikki Aronpää:»Muutokselle on annettava aikaa» s. 10 > Senaatti-kiinteistöjen Petri Porkka: Yhteiskäyttötilat lisääntyvät s. 8 > Tulli

Lisätiedot

Rahoitusriskit 48 Rahoitus ja rahoitusriskienhallinta 49 Rahoitusstrategia 50 Rahoitus vuonna 2012 50 Spondan näkymät 2013 51 Tietoja

Rahoitusriskit 48 Rahoitus ja rahoitusriskienhallinta 49 Rahoitusstrategia 50 Rahoitus vuonna 2012 50 Spondan näkymät 2013 51 Tietoja Sisällysluettelo Vuosi 2012 9 Vuosi 2012 lyhyesti 9 Toimitusjohtajan katsaus 10 Kiinteistöomaisuus 12 Avainluvut 15 Avainluvut graafeina 16 18 Strategia 18 n visio ja vahvuudet 18 Strategian toteuttaminen

Lisätiedot

UUDEN TYÖN ABC. Uusi työ on liikkuvaa, verkostoitunutta ja sujuvaa. Se ei tunne aikaa tai paikkaa se tuntee tuloksellisuuden.

UUDEN TYÖN ABC. Uusi työ on liikkuvaa, verkostoitunutta ja sujuvaa. Se ei tunne aikaa tai paikkaa se tuntee tuloksellisuuden. UUDEN TYÖN ABC Uusi työ on liikkuvaa, verkostoitunutta ja sujuvaa. Se ei tunne aikaa tai paikkaa se tuntee tuloksellisuuden. UUDEN TYÖN ABC UUDEN TYÖN ABC DNA Business muodosti Kansallisena Etätyöpäivänä

Lisätiedot

NEWSEC MARkKINA- SUOMI

NEWSEC MARkKINA- SUOMI THE FULL SERVICE PROPERTY HOUSE NEWSEC MARkKINA- KATSAUS SUOMI KEVÄT 2014 NEWSEC FINLAND: HELSINKI TAMPERE OULU TURKU JYVÄSKYLÄ NEWSEC MARKKINAKATSAUS KEVÄT 2014 3 SISÄLLYS- LUETTELO 4 5 EXECUTIVE SUMMARY

Lisätiedot

ELINKEINOELÄMÄN LIIKENNETARPEET. Helsingin citylogistiikan ja asiakasliikenteen kehittämistarpeet esiselvitys SITO

ELINKEINOELÄMÄN LIIKENNETARPEET. Helsingin citylogistiikan ja asiakasliikenteen kehittämistarpeet esiselvitys SITO ELINKEINOELÄMÄN LIIKENNETARPEET Helsingin citylogistiikan ja asiakasliikenteen kehittämistarpeet esiselvitys SITO ESIPUHE Helsingin kaupungin kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosasto käynnisti

Lisätiedot