Aalto-yliopistokiinteistöt Oy. Käyttäjätyytyväisyyskysely Syksy 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Aalto-yliopistokiinteistöt Oy. Käyttäjätyytyväisyyskysely Syksy 2014"

Transkriptio

1 Aalto-yliopistokiinteistöt Oy Käyttäjätyytyväisyyskysely Syksy 2014

2 Tutkimuksen toteutus Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa tilojen käyttäjien tyytyväisyys Otaniemen, Töölön ja Arabian kampusten tiloihin sekä Aalto-yliopistokiinteistöt Oy:n toimintaan. Tutkimus kohdistettiin opiskelijoille, henkilöstölle sekä talo- ja tilavastaaville. Kullekin kohderyhmälle oli oma kysely. Kyselysisältöjä muokattiin hieman edellisvuoteen nähden. (*kyselysisältö seuraavalla kalvolla) Kyselyt toteutettiin Internet-kyselyinä syys-lokakuussa Tutkimuksen toteutti Aalto-yliopistokiinteistöt Oy:n toimeksiannosta KTI Kiinteistötieto Oy.

3 Vastaajamäärät 2014 Vastaajamäärissä ovat mukana Otaniemen ja Töölön kampuksia koskevat vastaukset siltä osin kuin palautteet kohdistuivat Aalto-yliopistokiinteistöt Oy:n hallinnoimiin kiinteistöihin. Otaniemen ja Töölön muita kuin Aalto-yliopistokiinteistöjen kiinteistöjä koskevat vastaukset (119 kpl) sekä Arabian kampusta koskevat palautteet (76 kpl) on raportoitu erikseen (ks. liite). Vuoden 2013 vastaajamäärät vastaajaryhmittäin opiskelijat n=482, henkilöstö n=375, talovastaavat n=20 ja kampustasolla Otaniemen kampus n=691, Töölön kampus n=166. Otaniemessä kampusalueen kokonaisvastausmäärä on pysynyt täysin samana, mutta vastaajaryhmäkohtaisissa aineistomäärissä on tapahtunut muutosta. Vuonna 2013 vastauksia saatiin enemmän opiskelijoilta, kun taas vuonna 2014 henkilöstö vastasi ahkerammin. Koko aineistossa henkilöstön paino on siis tänä vuonna suurempi, mutta tulokset on raportoitu myös vastaajaryhmittäin.

4 KÄYTTÄJÄTYYTYVÄISYYS KOKONAISTYYTYVÄISYYS TUTKITTUJEN TEKIJÖIDEN KESKIARVONA LASKETTUNA Mukana vertailukelpoiset kysymykset ERINOMAINEN 4,00- HYVÄ 3,60-3,99 MELKO PALJON KEHITETTÄVÄÄ 3,00-3,59 PALJON KEHITETTÄVÄÄ -2,99

5 Kokonaistyytyväisyydet osa-alueittain (opiskelijat ja henkilöstö) Osa-aluekohtaiset kokonaistyytyväisyydet on laskettu keskiarvon keskiarvona ko. osa-alueen kysymyksistä. ERINOMAINEN 4,00- HYVÄ 3,60-3,99 MELKO PALJON KEHITETTÄVÄÄ 3,00-3,59 PALJON KEHITETTÄVÄÄ -2,99 KTI Asiakastyytyväisyysvertailu 2014, toimistot (päättäjät, n=1259) Ulkoalueiden hoito 3,55 Kokonaistyytyväisyys tiloihin 3,79 Huoltoyhtiön palvelu vika- ja reklamaatiotilanteissa 3,56 Kiinteistöhuollon normaali taso 3,56

6 Kuinka tyytyväinen olet Aalto-yliopiston kampukseen kokonaisuudessaan? ERINOMAINEN 4,00- HYVÄ 3,60-3,99 MELKO PALJON KEHITETTÄVÄÄ 3,00-3,59 PALJON KEHITETTÄVÄÄ -2,99 Henkilöstön ja opiskelijoiden arvioissa on viime vuoden tapaan varsin suuri ero, kun tarkastellaan Otaniemen tuloksia. Töölössä erot ovat pienemmät. Talovastaajien tyytyväisyys on laskenut (-0,06) viime vuodesta. Muiden vastaajaryhmien tyytyväisyys on pysynyt ennallaan tai noussut.

7 Oma työpiste tulokset (henkilöstö) Työpisteen soveltuvuus työntekoon kokonaisuutena Työpisteen yleisilme ja viihtyisyys ERINOMAINEN 4,00- HYVÄ 3,60-3,99 MELKO PALJON KEHITETTÄVÄÄ 3,00-3,59 Otaniemi Töölö n= ,88 3,84 4,14 3,53 3,52 3,65 Työpisteen äänimaailma 3,34 3,31 3,64 Työpisteen sisäilma (esim. lämpötila, vedottomuus) KAIKKI KAMPUSALUE 2,80 2,85 2,39 KYSYMYSTEN KESKIARVO 3,39 3,38 3,46 Kokonaistyytyväisyys omaan työpisteeseen on säilynyt Otaniemessä samana (v. 2013: 3,38). Töölössä kokonaistyytyväisyys on hiukan parantunut (v.2013: 3,28). Töölössä tyytyväisyys on pääosin noussut, mutta sisäilmaan ollaan entistä tyytymättömämpiä (v.2013: 2,85). Kriittisimmin vastaajat arvioivat edelleen työpisteen sisäilmaa myös Otaniemessä. Työpisteen soveltuvuus työntekoon saa sen sijaan vastaajilta varsin hyvät arviot. Töölössä tulos on erinomainen. PALJON KEHITETTÄVÄÄ -2,99

8 Millainen on oman työsi kannalta paras ja mieluisin työpisteratkaisu? (henkilöstö)

9 Millainen on oman työsi kannalta paras ja mieluisin työpisteratkaisu? (henkilöstö)

10 Millainen on oman työsi kannalta paras ja mieluisin työpisteratkaisu? (henkilöstö) * esim. suunnittelija, mikrotuki, tohtorikoulutettava

11 Mieluisin työpisteratkaisu miksi? 1. Oma työhuone Häiriötön ympäristö, tutkimustyö, keskittymistä vaativa työ, luottamuksellisten materiaalien käsittely, asiakaspalvelutehtävät, luottamukselliset tapaamiset, tapaamispaikkana säilyttää muiden työrauhan, säilytystilat, puhelurauha 2. Parihuone Huonepari samoissa työtehtävissä, ajatustenvaihto tuoreeltaan, myös keskittymistä vaativa työ, rauhaa ja kommunikaatiota samassa 3. Tiimihuone (3-6 hlöä) 4. Avotila Tiedonkulku, jatkuva kommunikointi, yhteistyö tiimin kesken, kuitenkin myös omaa tilaa, työn tehostuminen Ryhmässä tehtävään työhön sopiva, tiedonkulku, ajatustenvaihto, yhteistyö, tavoitettavuus 5. Jaettu työpiste monitilatoimistossa Resurssitehokkuus, motivoivuus, työsisällöt vaihtelevat, moninaiset työtilatarpeet

12 Työskentelyä ja oppimista tukevat tilat ja kampusalue - Kuinka tärkeäksi koet seuraavat tekijät ja kuinka tyytyväinen olet näihin nykyisellään? n=848 Ideointia tukevat tilat ovat lähellä keskiarvoa Eniten kehitettävää olisi Ulko- ja sisäopasteet Lähialueen palvelut Keskittymistä tukevat tilat Epäviralliset kohtaamispaikat Tiimi- ja ryhmätyötilat Vähiten lisäpanostusta tällä perusteella tarvitaan Aallon toimintaa esitteleviin näyttelytiloihin

13 Otaniemen kampus vetovoimatekijät (henkilöstö) 2014 Miksi viihdytte kampuksella? Alueen vihreys, luonto ja meri lähellä, historiallisuus Hyvät liikenneyhteydet (julkinen ja yksityinen), parkkipaikat Mahdollisuudet keskittymistä vaativaan työhön, hyvät laboratoriotilat, luentosalit Yhtenäinen kampus, arkkitehtuuri Työyhteisö, ihmiset Alueella liikkuminen helppoa, kampuspyörät Liikuntamahdollisuudet, lounasruokalavaihtoehdot, peruspalvelut päivisin Miksi ette viihdy kampuksella? Työntekijöiden tiivistäminen pienempiin tiloihin Pitkät työmatkat, seutulippu, liikenneruuhkat Ahtaus ja sokkeloisuus tiloissa, opasteita ei tarpeeksi, pitkät välimatkat Tilojen kolkkous, muunneltavuuden puute, osa tiloista huonokuntoisia Huono sisäilma terveyskysymys Rakentaminen, remontit ja kaivutyöt eri puolilla kampusta Riittämättömät palvelut, iltaisin ja viikonloppuisin ei ravintoloita tai palveluita

14 Otaniemen kampus vetovoimatekijät (opiskelijat) 2014 Miksi viihdytte kampuksella? Erilaisia tiloja erilaisiin työskentelyihin, myös 24/7 auki olevia Opiskelun lisäksi palveluita ja vapaa ajan toimintamahdollisuuksia Vihreys, avaruus, luonnonläheisyys, innovatiivinen ympäristö Viihtyisä, yhtenäinen, suuri kampusalue Opiskelijakulttuuri Lyhyet välimatkat Ravintolapalvelut Hyvät kulkuyhteydet, myös Helsinkiin Miksi ette viihdy kampuksella? Pitkät välimatkat rakennusten välillä, hajanaiset rakennukset Palveluiden vähyys, esim. iltaisin Liikaa ihmisiä työskentelytiloissa, hiljaisten tilojen, ryhmätilojen vähyys Meluisuus ja vetoisuus Osin vanhentuneita, kuluneita tiloja Pitkät välimatkat kodin ja kampuksen välillä Kahviloiden ja ajanviettopaikkojen puute Opasteiden puute tai heikkous Mahdollisuus asua ja opiskella samalla alueella

15 Töölön kampus vetovoimatekijät (henkilöstö) 2014 Vetovoimatekijät Keskeinen sijainti, hyvät liikenneyhteydet Keskustan palvelut Soveltuu hyvin kokousten, seminaarien järjestyspaikaksi Toimivat työtilat Tiivis kampus, hieno päärakennus Vetovoimaa vähentävät tekijät Tietokoneiden saatavuus päivisin Melu, rauhattomuus Yleisten tilojen epäviihtyisyys Lämpötilan säätely, liian kylmä/kuuma Liian vähän tiloja erityyppisiin tehtäviin

16 Töölön kampus vetovoimatekijät (opiskelijat) 2014 Vetovoimatekijät Hyvä sijainti, helpot yhteydet kaikkialle Palveluiden läheisyys Hyvät ryhmätyötilat Itseopiskelua tukevia häiriöttömiä tiloja Tietokonetilat, pitkä aukioloaika Ravintolapalvelut hyvät Tiivis ja monipuolinen kampus Vetovoimaa vähentävät tekijät Liian vähän työskentelypaikkoja, ryhmätyötiloja Tietokoneluokat liian varattuja Tiloissa kylmä Rauhallisten tilojen vähyys Ruuhkaisuus, ajoittainen melu Internet-yhteyden heikkous kampuksella Tilojen kunto

17 Kuinka tyytyväinen olet Aaltoyliopistokiinteistöihin ja sen tarjoamiin palveluihin kokonaisuudessaan? Keskiarvo 3,91 (aik. 4,00)

18 Aalto-yliopistokiinteistöjen henkilökunnan toiminta (talo- ja tilavastaavat, n=23) ERINOMAINEN 4,00- HYVÄ 3,60-3,99 MELKO PALJON KEHITETTÄVÄÄ 3,00-3,59 KTI Asiakastyytyväisyysvertailu 2014, toimistot (n=259) Yhteyshenkilön tavoitettavuus 3,82 (vuokraus) Tiedonkulku ja yhteydenpito 3,61 PALJON KEHITETTÄVÄÄ -2,99 Korjaus-/kunnostussuunnitelman teko viime vuonna 3,53

19 Kestävä kehitys, v vs v Mitkä seikat Aallon tiloissa ja tiloihin liittyvissä palveluissa ovat mielestänne merkittävimmät kestävän kehityksen kannalta? (valitse 2 tärkeintä)

20 Otaniemen kampusalueella liikkuminen: Miten hyvin seuraavat väittämät pitävät mielestäsi paikkaansa?

21 Kampusalueen turvallisuus Otaniemessä Kuinka turvalliseksi koet kampusalueen (esim. liikenneturvallisuus, valaistus)? Keskiarvot Henkilöstö 3,96 (n=409) Opiskelijat 4,22 (n=274) Kaikki 4,07 (n=683) Suurin osa vastaajista on sitä mieltä, että kampusalue on turvallinen tai erittäin Turvallinen.

22 Lisätietoja: Satu Kankaala, p.

Aalto-yliopistokiinteistöt Oy. Käyttäjätyytyväisyyskysely Syksy 2013

Aalto-yliopistokiinteistöt Oy. Käyttäjätyytyväisyyskysely Syksy 2013 Aalto-yliopistokiinteistöt Oy Käyttäjätyytyväisyyskysely Syksy 2013 Tutkimuksen toteutus! Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa tilojen käyttäjien tyytyväisyys Otaniemen, Töölön ja Arabian kampusten tiloihin

Lisätiedot

Energianhallinta Aallon kampuksilla 25.3.2015. Töölö, Fazer-sali

Energianhallinta Aallon kampuksilla 25.3.2015. Töölö, Fazer-sali Energianhallinta Aallon kampuksilla 25.3.2015 Töölö, Fazer-sali Energiatehokkuustiimi Tiimin tehtävät tehdä esityksiä energiatehokkuuden kehittämiseksi huolehtia hyväksyttyjen toimenpiteiden jalkauttamisesta

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyysvertailu 2014

Asiakastyytyväisyysvertailu 2014 Asiakastyytyväisyysvertailu 2014 JYVÄSKYLÄN TILAPALVELU KTI Kiinteistötieto Oy Vertailun toteutus 7 kaupunkia: Helsinki, Jyväskylä, Oulu, Riihimäki, Tampere, Vaasa, Vantaa Mittaa asiakkaiden tyytyväisyyttä

Lisätiedot

TULEVAISUUDEN TYÖYMPÄRISTÖ - BAROMETRI 2012

TULEVAISUUDEN TYÖYMPÄRISTÖ - BAROMETRI 2012 TULEVAISUUDEN TYÖYMPÄRISTÖ - BAROMETRI 212 Keskeiset tulokset KTI Kiinteistötieto Oy Taustaa Barometrin tavoitteena on kartoittaa pääkaupunkiseudulla toimivien yritysten toimistotilojen käyttöön liittyviä

Lisätiedot

TULEVAISUUDEN TYÖYMPÄRISTÖ - BAROMETRI 2010

TULEVAISUUDEN TYÖYMPÄRISTÖ - BAROMETRI 2010 TULEVAISUUDEN TYÖYMPÄRISTÖ - BAROMETRI 21 Keskeiset tulokset KTI Kiinteistötieto Oy Taustaa Barometrin tavoitteena on kartoittaa pääkaupunkiseudulla toimivien yritysten toimistotilojen käyttöön liittyviä

Lisätiedot

TILAT TYÖN MUKAISIKSI: TYÖN ANALYYSI JA KOETTU SISÄYMPÄRISTÖ YLIOPISTOSSA

TILAT TYÖN MUKAISIKSI: TYÖN ANALYYSI JA KOETTU SISÄYMPÄRISTÖ YLIOPISTOSSA Sisäilmastoseminaari 2013 1 Julkaisija: Sisäilmayhdistys ja Aalto-yliopisto, SIY raportti nro 31, s. 135-140. TILAT TYÖN MUKAISIKSI: TYÖN ANALYYSI JA KOETTU SISÄYMPÄRISTÖ YLIOPISTOSSA Virpi Ruohomäki,

Lisätiedot

TILANKÄYTTÄJIEN PREFERENSSIT JA TARPEET PREFERENSSI KYSELYJEN MUUTTUVASSA TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ YLEISRAPORTTI

TILANKÄYTTÄJIEN PREFERENSSIT JA TARPEET PREFERENSSI KYSELYJEN MUUTTUVASSA TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ YLEISRAPORTTI TILANKÄYTTÄJIEN PREFERENSSIT JA TARPEET MUUTTUVASSA TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ PREFERENSSI KYSELYJEN YLEISRAPORTTI Rothe Peggie, Niemi Jessica, Lindholm Anna Liisa ja Luoma Tuuli SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto...3

Lisätiedot

AALLON HARJALLA SISUSTUSKONSEPTI 2013-2016 01.04.2014

AALLON HARJALLA SISUSTUSKONSEPTI 2013-2016 01.04.2014 AALLON HARJALLA A A LTO - Y L I O P I S TO N O P P I M I S K E S K U S SISUSTUSKONSEPTI 2013-2016 01.04.2014 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 3 1. OPPIMISKESKUKSEN ARVOT 4 2. PALVELUT 9 2.1 Palvelupolku 10 2.2

Lisätiedot

AVOTOIMISTON SISÄYMPÄRISTÖN PARANTAMISEN VAIKUTUKSET TOIMISTOTYYTYVÄISYYTEEN

AVOTOIMISTON SISÄYMPÄRISTÖN PARANTAMISEN VAIKUTUKSET TOIMISTOTYYTYVÄISYYTEEN Sisäilmastoseminaari 2012 1 AVOTOIMISTON SISÄYMPÄRISTÖN PARANTAMISEN VAIKUTUKSET TOIMISTOTYYTYVÄISYYTEEN Valtteri Hongisto, Annu Haapakangas, Jukka Keränen, David Oliva, Hannu Koskela, Esa Sandberg*, Seija

Lisätiedot

Pienten toimipaikkojen edellytykset

Pienten toimipaikkojen edellytykset Pienten toimipaikkojen edellytykset Luonnos Maaliskuu 2008 Anne Saastamoinen Sisältö 1 Johdanto... 3 1.1 Pienet toimitilat kaupunkirakenteessa... 3 1.2 Kysely pienille toimipaikoille... 4 2 Toimipaikat

Lisätiedot

Vantaan asuinalueiden laatu -tutkimushanke

Vantaan asuinalueiden laatu -tutkimushanke Vantaan asuinalueiden laatu -tutkimushanke Kaunista luontoa, hyviä polkuja Päiväkummun asukaskysely 2008 Riikka Henriksson Osoite - Adress: Vantaan kaupunki Kaupunkisuunnittelu Kielotie 28, 01300 Vantaa

Lisätiedot

Aalto-yliopiston taideteollisen korkeakoulun tilatarveselvityksen raportti 2.8.2010 Sari Dhima

Aalto-yliopiston taideteollisen korkeakoulun tilatarveselvityksen raportti 2.8.2010 Sari Dhima Aalto-yliopiston taideteollisen korkeakoulun tilatarveselvityksen raportti 2.8.2010 Sari Dhima 1. Selvitystutkimuksen tausta Tämän selvitystutkimuksen taustalla on Taideteollisen korkeakoulun johtavan

Lisätiedot

Kiinteistönvälitysalan ammattilaiset

Kiinteistönvälitysalan ammattilaiset Kiinteistönvälitysalan ammattilaiset www.kiinko.fi 2 (40) KIINTEISTÖNVÄLITYSALAN AMMATTILAISET SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 3 2. TUTKIMUKSEN KESKEISET TULOKSET... 4 3. TUTKIMUSAINEISTON KUVAUS... 6 3.1. Vastaajan

Lisätiedot

Isännöinnin Ammattilaiset

Isännöinnin Ammattilaiset 2014 Isännöinnin Ammattilaiset www.kiinko.fi Sisältö 1. Johdanto...3 2. Tutkimuksen keskeisimmät tulokset...6 3. Tutkimusaineiston kuvaus...9 3.1. Vastaajan taustatiedot...9 3.2. Työnantajatiedot...10

Lisätiedot

DSV ROAD OY ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS 2014 TUTKIMUSRAPORTTI

DSV ROAD OY ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS 2014 TUTKIMUSRAPORTTI DSV ROAD OY ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS 04 TUTKIMUSRAPORTTI Tiivistelmä Tämän asiakastutkimuksen on toteuttanut DSV Road Oy:n toimeksiannosta Taloustutkimus Oy. Puhelinhaastatteluina toteutettuun tutkimukseen

Lisätiedot

Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu TARJA NIEMELÄ & MIIA VASAMA. Nuorten ajatuksia maaseudulla asumisesta

Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu TARJA NIEMELÄ & MIIA VASAMA. Nuorten ajatuksia maaseudulla asumisesta Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu TARJA NIEMELÄ & MIIA VASAMA Nuorten ajatuksia maaseudulla asumisesta N:o 202 / 2014 1 Jyväskylän yliopisto Kauppakorkeakoulu Pl 35, 40014 Jyväskylän yliopisto Puh.

Lisätiedot

SELVITYS TOISEN ASTEEN AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJA-ASUNTOLOISTA

SELVITYS TOISEN ASTEEN AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJA-ASUNTOLOISTA Jukka Vehviläinen SELVITYS TOISEN ASTEEN AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJA-ASUNTOLOISTA Raportit ja selvitykset 2012:5 Opetushallitus ja tekijä Raportit ja selvitykset 2012:5 ISBN 978-952-13-5076-4

Lisätiedot

LAHDEN SEUDUN KUNTATEKNIIKKA OY:N PALVELUIDEN ARVIOINTIKYSELY 2012 ASIKKALA LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUDEN KOULUTUSALA

LAHDEN SEUDUN KUNTATEKNIIKKA OY:N PALVELUIDEN ARVIOINTIKYSELY 2012 ASIKKALA LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUDEN KOULUTUSALA LAHDEN SEUDUN KUNTATEKNIIKKA OY:N PALVELUIDEN ARVIOINTIKYSELY 2012 LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUDEN KOULUTUSALA SISÄLLYS 1 JOHDANTO 1 1.1 Tutkimuksen toteutus 2 2 TIIVISTELMÄ 3 3 TAUSTATIEDOT 4

Lisätiedot

TULEVAISUUDEN TYÖYMPÄRISTÖ - BAROMETRI 2014

TULEVAISUUDEN TYÖYMPÄRISTÖ - BAROMETRI 2014 TULEVAISUUDEN TYÖYMPÄRISTÖ - BAROMETRI 2014 Keskeiset tulokset KTI Kiinteistötieto Oy Taustaa Barometrin tavoitteena on kartoittaa pääkaupunkiseudulla toimivien yritysten toimistotilojen käyttöön liittyviä

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut 2008

Kaupunki- ja kuntapalvelut 2008 Kyselytutkimuksen tulokset SISÄLLYS Esipuhe Tiivistelmä JOHDANTO VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT TUTKIMUSTULOKSIA Tyytyväisyys asuinkuntaan Tyytyväisyys asuinkunnan palveluihin ja palvelujen käyttö Arvio kunnan

Lisätiedot

KANSALAISOPISTOT Asiakastyytyväisyys 2009

KANSALAISOPISTOT Asiakastyytyväisyys 2009 KANSALAISOPISTOT Asiakastyytyväisyys 2009 KANSALAISOPISTOT/ ASIAKASTYYTYVÄISYYS 2009 2 (34) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA...3 2. TUTKIMUSAINEISTON KUVAUS...4 3. OPISKELU...6 3.1. Kolme tärkeintä

Lisätiedot

TYÖNANTAJAKUVA 2014 FINANSSIALA KIINNOSTAA ETENIJÖITÄ

TYÖNANTAJAKUVA 2014 FINANSSIALA KIINNOSTAA ETENIJÖITÄ TYÖNANTAJAKUVA 2014 FINANSSIALA KIINNOSTAA ETENIJÖITÄ 1 (13) 1 Sisällysluettelo 2 Tutkimuksen tausta... 2 3 Hyvä palkkaus ja työilmapiiri vaikuttavat työpaikan valintaan.... 3 3.1 Motivaatioprofiilit Kaikki

Lisätiedot

KESKUSTAN LIIKE- JA ASUINALUE JA KESKUSTAAJAMAN ASUIN- JA TYÖPAIKKA-ALUE OSAYLEISKAAVAT

KESKUSTAN LIIKE- JA ASUINALUE JA KESKUSTAAJAMAN ASUIN- JA TYÖPAIKKA-ALUE OSAYLEISKAAVAT KESKUSTAN LIIKE- JA ASUINALUE JA KESKUSTAAJAMAN ASUIN- JA TYÖPAIKKA-ALUE OSAYLEISKAAVAT ASUKASKYSELYN TULOKSET RAPORTTI 2.3.2010 Mäkelininkatu 17 A, 90100 Oulu Puh.010 2414 600 Fax 010 2414 601 etunimi.sukunimi@airix.fi

Lisätiedot

Isännöinnin ammattilaiset 2010. www.kiinko.fi

Isännöinnin ammattilaiset 2010. www.kiinko.fi Isännöinnin ammattilaiset 2010 www.kiinko.fi Kiinko tarjoaa lisä- ja täydennyskoulutusta sekä ammattitutkintoja kiinteistöalan ammateissa toimiville ja alalle hakeutuville. Koulutuksen kohderyhmiin sisältyy

Lisätiedot

KESTÄVÄN KEHITYKSEN OHJELMA Hyvinkään Laurea

KESTÄVÄN KEHITYKSEN OHJELMA Hyvinkään Laurea LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA D 3 Anne Virtanen (toim.) KESTÄVÄN KEHITYKSEN OHJELMA Hyvinkään Laurea Copyright tekijät ja Laurea-ammattikorkeakoulu Kuva: Eila Harle ISSN 1796-7325 ISBN 978-951-799-135-3

Lisätiedot

Oulun kaupunkisuunnittelu Sarja A 184 ISSN 0357-8194

Oulun kaupunkisuunnittelu Sarja A 184 ISSN 0357-8194 n kaupunkisuunnittelu Sarja A 184 ISSN 0357-8194 n seudun asukasbarometri 2006 Sisältö Esipuhe...1 Johdanto...2 1. Vastaajien taustatiedot...3 1.1 Asuinkunta, ikä ja sukupuoli... 3 1.2 Asuntokunnan koko

Lisätiedot

TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJABAROMETRI 2013

TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJABAROMETRI 2013 OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA 84 RAPORTTEJA TUTKIMUKSIA Kirsi Angerpuro TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJABAROMETRI 2013 Turun ammattikorkeakoulun Puheenvuoroja 84 Turun ammattikorkeakoulu Turku 2014

Lisätiedot

Aalto-yliopiston Oppimiskeskuksen palvelu- ja tilakonsepti. Palvelumuotoiluhankkeen loppuraportti 15.1.2014

Aalto-yliopiston Oppimiskeskuksen palvelu- ja tilakonsepti. Palvelumuotoiluhankkeen loppuraportti 15.1.2014 Aalto-yliopiston Oppimiskeskuksen palvelu- ja tilakonsepti. Palvelumuotoiluhankkeen loppuraportti 15.1.2014 1 2013 2017 2 Oppimiskeskuksen muotoiluhanke: tiivistelmä loppuraporttiin Hankkeen osapuolet

Lisätiedot

Salon keskustan sosiaalisen ympäristön selvitys

Salon keskustan sosiaalisen ympäristön selvitys Salon keskustan sosiaalisen ympäristön selvitys Asukaskysely Nuorisokysely Eläytymismenetelmä Turun ammattikorkeakoulu Tekniikka, ympäristö ja talous Anna Kangas & Jari Hietaranta 2011 SISÄLTÖ 1. Esipuhe

Lisätiedot

Miltä tuntuu asua Varistossa 30 vuotta asuntomessujen jälkeen?

Miltä tuntuu asua Varistossa 30 vuotta asuntomessujen jälkeen? Vantaan asuinalueiden laatu - tutkimushanke Miltä tuntuu asua Varistossa 30 vuotta asuntomessujen jälkeen? Variston asukaskysely 2007 Hanna Ahlgren-Leinvuo Riikka Henriksson Osoite: Vantaan kaupunki Kaupunkisuunnittelu

Lisätiedot