TULEVAISUUDEN TYÖYMPÄRISTÖ - BAROMETRI 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TULEVAISUUDEN TYÖYMPÄRISTÖ - BAROMETRI 2012"

Transkriptio

1 TULEVAISUUDEN TYÖYMPÄRISTÖ - BAROMETRI 212 Keskeiset tulokset KTI Kiinteistötieto Oy

2 Taustaa Barometrin tavoitteena on kartoittaa pääkaupunkiseudulla toimivien yritysten toimistotilojen käyttöön liittyviä tarpeita ja preferenssejä sekä niiden kehitystä. Skanskan ja KTI:n yhdessä kehittämä barometri pyrkii edistämään eri käyttäjäryhmille entistä paremmin soveltuvien toimitilojen tarjontaa. Mihin suuntaan fyysinen työympäristö kehittyy? Millaisille tiloille ja tilaratkaisuille on kysyntää? Millaisia ominaisuuksia tiloilta vaaditaan? Miten toimitilapäätöksillä tuetaan kestävää kehitystä? Mille alueille työpaikat sijoittuvat? Onko yritysten sijaintipreferensseissä tapahtunut muutoksia? Mitkä ovat yleisimmät syyt yritysmuuttojen taustalla? Mitkä ovat tilaratkaisujen keskeisimmät haasteet? Mitä asioita tulevaisuuden työympäristöjen suunnittelussa ja toteutuksessa tulisi ottaa huomioon?

3 Barometrin toteutus Kohderyhmä toimistotilan käyttäjäyritykset pääkaupunkiseudulla yli 5 hengen yritykset talous-, henkilöstö- ja yleisjohto toimitila-asioista vastaavat henkilöt Toteutustapa Internet pohjainen kysely barometri toteutettiin nyt jo kahdeksatta kertaa

4 Vastaajaprofiili Barometriin vastasi 69 henkilöä 58 yrityksestä Roolinne toimitila-asioissa % Vastaan toimitilaasioista koko Suomen tasolla Vastaan toimitilaasioista paikallisesti Osallistun/vaikutan päätöksentekoon En osallistu päätöksentekoon

5 Vastausten % -jakauma toimialoittain Yrityksenne päätoimiala Kauppa, kuljetus ja varastointi 21 Muut palvelut liikeelämälle 18 Valmistava teollisuus ja rakentaminen 15 Tietojenkäsittely- ja ohjelmistopalvelut Julkinen hallinto, yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelut 1 12 *Noin 2% yrityksistä työllistää alle 1 toimistotyöntekijää Muu toimiala 1 Viestintä- ja informaatioteollisuus sekä kustantaminen ja painaminen 9 Rahoitus- ja vakuutuspalvelut 6

6 Suuret eroavaisuudet neliömäärissä/työntekijä monella paine lisätä tilatehokkuutta Neliömäärä/työntekijä pääkaupunkiseudun toimistoissa (neliöillä tarkoitetaan kokonaisneliöitä toimistoissa; myös käytävä-, neuvottelutilat yms.) % 4, 3, 2, 1, , < 15 htm2 / työntekijä 15-2 htm2 / työntekijä htm2 / työntekijä 26-3 htm2 / työntekijä htm2 / työntekijä > 35 htm2 / työntekijä EOS

7 TULEVAISUUDEN TYÖYMPÄRISTÖ - BAROMETRI 212 Mihin suuntaan fyysinen työympäristö kehittyy? Millaisille tiloille ja tilaratkaisuille on kysyntää? KTI Kiinteistötieto Oy

8 Työntekijämäärien kasvaessa toimistoneliöiden määrää vähennetään Miten seuraavat toimistotilan käyttöön liittyvät asiat kehittyvät yrityksessänne seuraavan 3 vuoden aikana? % Vähenee voimakkaasti Vähenee Pysyy ennallaan Kasvaa Kasvaa voimakkaasti 1 3 En osaa sanoa Työntekijämäärä toimistoissa Neliöt toimistoissa (htm2) Työpisteiden määrä toimistoissa

9 Neliöt ja työpisteet halutaan tehokkaampaan käyttöön - trendi jatkuu vahvana + kasvaa Miten seuraavat toimistotilan käyttöön liittyvät asiat kehittyvät yrityksessänne seuraavan 3 vuoden aikana? SALDOLUVUT % Työntekijämäärä toimistoissa Neliöt toimistoissa (htm2) Työpisteiden määrä toimistoissa Työpisteiden käytön tehokkuus - vähenee

10 Huonetoimistojen määrä vähenee samalla kun avotilat ja yhdistelmätoimistot yleistyvät - hierarkinen tilakäsitys eläköitymässä Miten erityyppisten tilaratkaisujen tarve kehittyy yrityksessänne seuraavan 3 vuoden aikana? % Vähenee voimakkaasti 12 1 Vähenee Pysyy ennallaan 6 Kasvaa Kasvaa voimakkaasti Ei käytetä nyt eikä tulev En osaa sanoa Huonetoimisto Avotila Yhdistelmätoimisto (kombi)

11 Tilankäytön tehokkuutta, muunneltavuutta ja joustavuutta haetaan avotiloista ja yhdistelmätoimistoista + kasvaa Miten erityyppisten tilaratkaisujen tarve kehittyy yrityksessänne seuraavan 3 vuoden aikana? SALDOLUVUT % Huonetoimisto Avotila Yhdistelmätoimisto (kombi) - vähenee

12 Henkilökohtaisista työpisteistä karsitaan ja tilalle tulevat jaetut ja nimeämättömät työpisteet - työpisteet halutaan tehokkaampaan käyttöön Miten erityyppisiin tilankäytön ratkaisuihin ja toimintatapoihin liittyvät tarpeet kehittyvät yrityksessänne seuraavan 3 vuoden aikana? % Vähenee voimakkaasti Vähenee 3 Pysyy ennallaan 12 Kasvaa Kasvaa voimakkaasti Ei käytetä nyt eikä tulev. 3 1 En osaa sanoa Henkilökohtaiset työpisteet Jaetut työpisteet Nimeämättömät työpisteet (hot desking, free desking) Hiljaiset huoneet

13 Nimeämättömien ja jaettujen työpisteiden rinnalle tarvitaan hiljaisia huoneita + kasvaa Miten erityyppisiin tilankäytön ratkaisuihin ja toimintatapoihin liittyvät tarpeet kehittyvät yrityksessänne seuraavan 3 vuoden aikana? SALDOLUVUT % Henkilökohtaiset työpisteet Jaetut työpisteet Nimeämättömät työpisteet ("hot desking, free desking") Hiljaiset huoneet vähenee

14 Vuorovaikutteisten tilojen osuus kasvaa ja virtuaalisten työvälineiden käyttö yleistyy Miten erityyppisiin tilankäytön ratkaisuihin ja toimintatapoihin liittyvät tarpeet kehittyvät yrityksessänne seuraavan 3 vuoden aikana? 8 % Vähenee voimakkaasti Vähenee Pysyy ennallaan Kasvaa Kasvaa voimakkaasti Ei käytetä nyt eikä tulev. En osaa sanoa Tiimi- ja ryhmätyöskentelytilat Neuvottelutilat Epäviralliset kohtaamispisteet Työskentely virtuaalisten työvälineiden avulla (esim. etäneuvottelut/virtuaaliset kokoukset)

15 Muuttuvat työnteon tavat ja tarpeet - tiloilla ja teknologialla tuetaan kommunikointia ja ihmisten kohtaamista + kasvaa Miten erityyppisiin tilankäytön ratkaisuihin ja toimintatapoihin liittyvät tarpeet kehittyvät yrityksessänne seuraavan 3 vuoden aikana? SALDOLUVUT % Tiimi- ja ryhmätyöskentelytilat Neuvottelutilat Epäviralliset kohtaamispisteet henkilöstölle Työskentely virtuaalisten työvälineiden avulla (esim. etäneuvottelut) vähenee

16 Työpiste on siellä missä työntekijä työtä tehdään milloin ja missä vain Miten erityyppisiin tilankäytön ratkaisuihin ja toimintatapoihin liittyvät tarpeet kehittyvät yrityksessänne seuraavan 3 vuoden aikana? % Vähenee voimakkaasti Vähenee Pysyy ennallaan Kasvaa Kasvaa voimakkaasti Ei käytetä nyt eikä tulev. En osaa sanoa Etätyöskentelymahdollisuudet (kotona, mobiilityö) Työskentely asiakkaan luona Työskentely useammassa kuin yhdessä toimipaikassa Työskentely muulloin kuin varsinaisena työaikana

17 Työn joustavuus paikan ja ajan suhteen luo omat haasteensa + kasvaa Miten erityyppisiin tilankäytön ratkaisuihin ja toimintatapoihin liittyvät tarpeet kehittyvät yrityksessänne seuraavan 3 vuoden aikana? SALDOLUVUT % Etätyöskentelymahdollisuudet (kotona, mobiilityö) Työskentely useammassa kuin yhdessä toimipaikassa Työskentely asiakkaan luona Työskentely muulloin kuin varsinaisena työaikana - vähenee

18 TULEVAISUUDEN TYÖYMPÄRISTÖ - BAROMETRI 212 Millaisia ominaisuuksia tiloilta vaaditaan? Mitkä tekijät ohjaavat toimistotilojen valintaa? Miten toimitilapäätöksillä tuetaan kestävää kehitystä? KTI Kiinteistötieto Oy

19 Liikenteellinen saavutettavuus ohjaa yritysten sijaintipäätöksiä pääkaupunkiseudulla Sijainti / Alue 2,5 3, 3,5 4, 4,5 5, Saavutettavuus julkisilla kulkuvälineillä 4,3 Saavutettavuus omalla autolla 3,7 Sijainti omiin asiakkaisiin ja yhteistyökumppaneihin nähden 3,5 Sijainti työntekijöiden asuinpaikkaan nähden Alueella olevat palvelut 3,2 3,3 * Saavutettavuus julkisilla kulkuvälineillä on nostanut merkitystään suhteessa yksityisautoiluun Alueen yleinen arvostus, imago 3,1

20 Toimipaikan valinnassa korostuvat henkilöstön terveys- ja turvallisuusnäkökohdat sekä autopaikkojen saatavuus Rakennus / Palvelut 2,5 3, 3,5 4, 4,5 5, Henkilöstön terveys- ja turvallisuusnäkökohdat 4,2 Autopaikkojen saatavuus 4,1 * Myös rakennuksen energiatehokkuuden ja kohteen turvallisuusratkaisujen merkitys edelleen kasvussa Rakennuksen energiatehokkuus Kohteen turvallisuusratkaisut Rakennuksen ympäristövaikutukset 3,7 4, 3,9 Rakennuksessa olevien palveluiden saatavuus (esim. ravintola-, aula- ja toimistopalvelut) 3,7 Rakennuksessa olevien yhteistilojen määrä (esim. edustus- ja kokoustilat) 3,6 Rakennuksen imago, arkkitehtuuri 3,2

21 Tekniset ominaisuudet ja hinta edelleen tärkeimpiä tilan valintakriteerejä Tila / Olosuhteet 2,5 3, 3,5 4, 4,5 5, Tietoverkkojen taso 4,5 Ilmanvaihto ja jäähdytys, sisäilman laatu 4,4 Tilakustannukset, hinta 4,3 Tilan muunneltavuus 4,1 Ääniolosuhteet, akustiikka 4,1 Valaistusolosuhteet 4, Tilojen tehokkuus (m2/työpiste, /työpiste) 4, Teille räätälöity toimistotila 3,3 Täysin uusi tai saneerattu toimistotila 3,1

22 Vastanneista 58% on vähintäänkin keskustellut rakennusten ympäristöluokituksesta Mikä merkitys yrityksellenne on, että toimitilanne sijaitsevat ympäristöluokitellussa rakennuksessa? (Esim. EU Green Building, LEED ja BREEAM) (%) En tiedä, mitä rakennuksen ympäristöluokitus tarkoittaa Yrityksessämme ei ole keskusteltu toimitiloihin liittyvistä ympäristösertifikaateista Ympäristöluokitellusta rakennuksesta on keskusteltu, mutta toistaiseksi emme ole tehneet asian suhteen päätöksiä Olemme päättäneet, että yrityksemme toimitilojen tulee sijaita ympäristöluokitellussa rakennuksessa, mutta toistaiseksi asiaa ei ole toimeenpantu.* Toimitilamme sijaitsevat ympäristöluokitellussa rakennuksessa.**

23 Ympäristöluokiteltuun rakennukseen siirtymisestä keskustellaan vakavammin kun toimitilapäätökset ovat muutoinkin ajankohtaiset Yrityksessänne ei ole keskusteltu tai tehty päätöstä toimitilojenne sijaitsemiseksi ympäristöluokitellussa rakennuksessa. Miksi näin? % 4 2 Koetaan liian kalliiksi 14 9 Ei nähdä riittäviä hyötyjä yrityksellemme Ei ole ollut riittävästi osaamista, eikä resursseja syventyä asiaan Asia ei ole ollut ajankohtainen Ei ole ollut riittävästi tietoa saatavilla Jokin muu syy, mikä?

24 Noin neljännes vastanneista on valmis maksamaan ympäristöystävällisestä toimistotilasta enemmän Mitä yrityksenne olisi valmis maksamaan ympäristöystävällisemmästä toimistotilasta? % Yli 1% enemmän 1-1 % enemmän Saman verran kuin nykyisin, mutta ei enempää Odotamme maksavamme vähemmän

25 Energiatehokkuus, sijaintipäätökset ja tilankäytön tehokkuus ovat keskeiset tekijät kestävän kehityksen tukemisessa Mitkä seikat toimistotiloissa ja näihin liittyvissä palveluissa ovat mielestänne merkittävimmät kestävän kehityksen tukemisen kannalta? (valitse 2 tärkeintä tekijää) % Energiatehokkuus (tekn. ominaisuudet, talotekniikka, energian talteenotto/hyötykäyttö) Sijainti, sijoittuminen, liikenneyhteydet Tilankäytön tehokkuus, tilojen muunneltavuus Jätehuolto, kierrätys, lajittelu Rakennuksen käyttöikä, kohteen muuntojoustavuus käyttötarkoituksen suhteen Ihmisten käyttäytyminen (veden käyttö, lämpöolosuhteet, ilmanvaihto, kierrätys...) Kiinteistönhuolto, kunnossapito Kestävät ja ajattomat materiaalivalinnat Vihreät vuokrasopimukset - Green Lease

26 TULEVAISUUDEN TYÖYMPÄRISTÖ - BAROMETRI 212 Mille alueille työpaikat sijoittuvat? Onko yritysten sijaintipreferensseissä tapahtunut muutoksia? KTI Kiinteistötieto Oy

27 Soveltuvimmat alueet toimistotilojen sijaintipaikaksi Soveltuvimmat alueet toimitilojen sijaintipaikaksi (%) (1. suosikkialue) (%) Helsingin ydinkeskusta 1 13 Tapiola ympäristöineen Läntinen Helsinki 1 1 Pohjoinen kanta-helsinki 1 1 Ruoholahden alueet 9 8 Länsiväylän varsi 7 9 Pohjois-Helsinki 5 6 Aviapolis/Lentokentän alue Länsi-Vantaa Muu Helsingin niemi Itä-Vantaa Itä-Helsinki * Helsingin ydinkeskusta * Tapiola ympäristöineen * Läntinen Helsinki * Pohjoinen kanta-helsinki Jokin muu, mikä? 3 3 Leppävaaran alue 1 3 Pohjois-Espoo 1 3 Kehä II:n alue 1 Meille soveltuvin alue Nykyinen alue

28 Alueiden vetovoimaa suosituin alue Suosikkialue 2 Helsingin ydinkeskusta ja Tapiola ympäristöineen houkuttelevat toimistotilankäyttäjiä muilta alueilta 15 Tapiola ympäristöineen Helsingin ydinkeskusta 1 Ruoholahti, Jätkäsaari Pohjoinen kanta-helsinki Läntinen Helsinki 5 Aviapolis/Lentokentän alue Pohjois-Helsinki Länsi-Vantaa Itä-Vantaa Muu Helsingin niemi Länsiväylän varsi Itä-Helsinki Leppävaaran alue Pohjois-Espoo Kehä II:n alue Nykyinen sijainti 212

29 Soveltuvimmat alueet toimistotilojen sijaintipaikaksi (3 suosikkialuetta, %-jakaumat) 1. soveltuvin 2. soveltuvin 3. soveltuvin Yhteensä Tapiola ympäristöineen (Keilaniemi, Otaniemi, Tapiola) Pohjoinen kanta-helsinki (Pasila, Ilmala, Vallila, Sörnäinen, Arabia, Vanhakaupunki) Ruoholahti Aviapolis/Lentokentän alue (Lentokenttä, Veromies, Vantaanportti, Pakkala) Läntinen Helsinki (Pikku-Huopalahti, Munkkiniemi, Munkkivuori, Haaga, Ruskeasuo, Pitäjän Helsingin ydinkeskusta Muu Helsingin niemi (ydinkeskustan ulkopuoliset osat Kluuvista, Kampista ja Kaartinkaupun Länsiväylän varsi (Niittykumpu, Haukilahti, Olari, Matinkylä) Leppävaaran alue (Leppävaara, Vallikallio, Perkkaa) Pohjois-Helsinki (Viikki, Malmi, Käpylä, Oulunkylä) Itä-Vantaa (Hakunila, Tikkurila, Hakkila) Itä-Helsinki (Herttoniemi, Itäkeskus, Vuosaari) Länsi-Vantaa (Myyrmäki, Martinlaakso, Petikko) Jokin muu, mikä? Kehä II:n alue (Kilo, Mankkaa, Kehä II) Pohjois-Espoo (Espoon keskus, Kehä III) * Tapiola ympäristöineen * Pohjoinen kanta-helsinki * Ruoholahden alueet

30 Suosituimmat alueet tarkemmalla tasolla... Tapiola ympäristöineen (%, n=2) Keilaniemi Otaniemi Tapiola Pohjoinen kanta-helsinki (%, n=2) Yksittäisistä alueista eniten mainintoja saivat: Helsingin ydinkeskusta Ruoholahti Keilaniemi Pasila Leppävaara Pasila Ilmala Vallila Sörnäinen Arabia Vanhakaupunki Kalasatama Hakaniemi Ruoholahden alueet (%, n=2) Ruoholahti Jätkäsaari

31 Hyvät liikenneyhteydet houkuttelevat Tapiola ympäristöineen Saavutettavuus hyvät kulkuyhteydet, autopaikat, metro Toiminta vakiintunut tälle alueelle, samoin henkilöstö Asiakkaat pääkaupunkiseudulla Alueen imago Pohjoinen kanta-helsinki Keskeinen sijainti, lähellä yhteistyökumppaneita, muita toimipisteitä Hyvät julkiset yhteydet, työmatkojen suhteen hyvä kompromissi eri suunnista Vuokrataso kohtuullisempi kuin ydinkeskustassa Riittävän suuria tiloja tarjolla Ruoholahti, Jätkäsaari Sijainti - lähellä keskustaa, alueen arvostus Hyvät liikenneyhteydet Henkilökunnan työmatkat Toimistotilakannan ikä Helsingin ydinkeskusta Vakiintunut alue, ei muutostarpeita Lähellä asiakkaita Hyvät liikenneyhteydet kaikkiin suuntiin Saavutettavuus muista kaupungeista

32 Alueluokittelu Helsingin ydinkeskusta Muu Helsingin niemi (ydinkeskustan ulkopuoliset osat Kluuvista, Kampista ja Kaartinkaupungista + Katajanokka, Kruunuhaka, Ullanlinna, Punavuori, Eira) Ruoholahden alueet (Ruoholahti, Jätkäsaari) Läntinen Helsinki (Pikku-Huopalahti, Munkkiniemi, Munkkivuori, Haaga, Ruskeasuo, Pitäjänmäki, Konala, Lauttasaari) Pohjoinen kanta-helsinki (Pasila, Ilmala, Vallila, Sörnäinen, Arabia, Vanhakaupunki, Kalasatama, Hakaniemi) Itä-Helsinki (Herttoniemi, Itäkeskus, Vuosaari) Pohjois-Helsinki (Viikki, Malmi, Käpylä, Oulunkylä) Itä-Vantaa (Hakunila, Tikkurila, Hakkila) Aviapolis/Lentokentän alue (Lentokenttä, Veromies, Vantaanportti, Pakkala) Länsi-Vantaa (Myyrmäki, Martinlaakso, Petikko) Leppävaaran alue (Leppävaara, Vallikallio, Perkkaa) Kehä II:n alue (Kilo, Mankkaa, Suurpelto) Tapiola ympäristöineen (Keilaniemi, Otaniemi, Tapiola) Länsiväylän varsi (Niittykumpu, Haukilahti, Olari, Matinkylä) Pohjois-Espoo (Espoon keskus, Kehä III) Joku muu, mikä?

33 TULEVAISUUDEN TYÖYMPÄRISTÖ -BAROMETRI 212 Mitkä ovat yleisimmät syyt yritysmuuttojen taustalla? Mitkä ovat tilaratkaisujen keskeisimmät haasteet? Mitä asioita tulevaisuuden työympäristöjen suunnittelussa ja toteutuksessa tulisi ottaa huomioon? KTI Kiinteistötieto Oy

34 Reilu kolmannes yrityksistä on muuttamassa aivan tai melko varmasti seuraavan kolmen vuoden aikana Oletteko muuttamassa seuraavan kolmen vuoden aikana? % Aivan varmasti kyllä Melko varmasti kyllä Melko varmasti ei Aivan varmasti ei En osaa sanoa

35 Toimitilakustannukset ja kasvavat tilatehokkuusvaatimukset saavat yritykset harkitsemaan muuttoa Mitkä olisivat Teille nykytilanteessa todennäköisimmät syyt harkita muuttoa, uuden tilan tai lisätilan hankkimista? (valitse 3 todennäköisintä) % Hinta, toimitilakustannukset Tilatehokkuuteen panostaminen, tilaratkaisut Muutokset toiminnassa Lisätilan tarve, liiketoiminnan kasvu Tilan vähentämisen tarve, toimintojen tehostaminen/supistaminen

36 Tarjonta ei aina vastaa kysyntää toimitiloihin liittyvät vaatimukset ovat kasvaneet % Kuinka paljon markkinoilla on mielestänne juuri teille soveltuvaa toimistotilaa tarjolla? (n=21, aivan tai melko varmasti muuttavat) Erittäin paljon Paljon Jonkin verran Vähän Ei ollenkaan En osaa sanoa

37 Mitä asioita tulevaisuuden työympäristöjen suunnittelussa ja toteutuksessa tulisi ehdottomasti ottaa huomioon? Mitä asioita ei ole huomioitu riittävästi? Tilojen muunneltavuus, tilatehokkuus, hukkaneliöt pois Tilat suunniteltava toimintaa varten, uudet työntekemisen tavat, työn joustavuus ja monimuotoisuus Työympäristöjen kehittäminen kokonaisuutena - fyysinen, virtuaalinen ja sosiaalinen työympäristö Henkilöstön viihtyvyys, sisäilman laatu, ääniolosuhteet Henkilöstön muutosvastarinta uusiin tilaratkaisuihin, mahdolliset kannustimet Kohtuuhintaiset tilaratkaisut Stopover -toimistot liikenteellisesti vilkkaissa paikoissa Yhteisöllisyys vuokralaisen näkövinkkelistä ja uudet business mahdollisuudet, lisäarvon luominen liiketoimintaan Energiatehokkuusvaatimukset, aurinkoenergia, sähköautot Julkisen liikenteen toimivuus

38 Mitkä ovat trendit/tekijät, jotka tulevat mielestänne voimakkaimmin vaikuttamaan pääkaupunkiseudun toimistomarkkinoihin lähitulevaisuudessa? Tarve alentaa vuokramenoja, tilankäytön tehostaminen ja käyttöasteiden nostaminen Uudet työskentelytavat ja teknologian luomat mahdollisuudet - verkostotyö, keskittymistä vaativa työ, virtuaalisuus, etätyö, joustavuus ajan ja paikan suhteen Uuden sukupolven tapa työskennellä hiearkinen tilakäsitys eläköitymässä Aluekehitysprojektit näyttävät suuntaa koko alalle uudet ratkaisut, käyttäjät mukaan, tehokas viestintä Muuttoliike kehyskuntiin ja sen myötä tarve liikkuva-/etätyöhön Uudet raideyhteydet, muutokset liikenneyhteyksissä, ruuhkamaksut Eko- ja energiatehokkuusvaatimukset, imagonäkökohdat

39 Lisätietoja Skanska CDF Oy vuokrausneuvottelija Heini Sivula puh , KTI Kiinteistötieto Oy johtava asiantuntija Riitta Lahtinen puh , toimitusjohtaja Hanna Kaleva puh ,

Käyttäjälähtöiset tilat. Uutta ajattelua tilojen suunnitteluun

Käyttäjälähtöiset tilat. Uutta ajattelua tilojen suunnitteluun Käyttäjälähtöiset tilat Uutta ajattelua tilojen suunnitteluun ISBN 978-952-457-531-7 Toimitustyö, graafinen suunnittelu ja taitto: Teonsana Oy Paino: Kirjapaino Markprint Oy Kannen kuva: Jari Härkönen

Lisätiedot

Yrityksen päätöksenteko toimitilavalinnassa

Yrityksen päätöksenteko toimitilavalinnassa Yrityksen päätöksenteko toimitilavalinnassa Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun maanmittaustieteiden laitoksella tehty diplomityö Espoo, toukokuu 2011 Tekniikan kandidaatti Timo Myllynen Valvoja:

Lisätiedot

KTI Markkinakatsaus syksy

KTI Markkinakatsaus syksy KTI Markkinakatsaus syksy Kiinteistökauppamarkkinat pysytelleet syksyllä hiljaisina Kysyntä sijoitus- ja vuokramarkkinoilla kohdistuu prime-kohteisiin Toimistojen vajaakäyttö lähdössä nousuun uusien kohteiden

Lisätiedot

Vastuullisuus. kiinteistöliiketoiminnassa

Vastuullisuus. kiinteistöliiketoiminnassa Vastuullisuus kiinteistöliiketoiminnassa KTI Kiinteistötieto Oy 2013 Hanna Kaleva / Jessica Niemi / Riitta Lahtinen / Saana Kumpula / Heidi Lohilahti Vastuullisuus kiinteistöliiketoiminnassa KTI Kiinteistötieto

Lisätiedot

Kohti monipaikkaista virastoa Opas hajautuneisuuden vaatimiin muutoksiin

Kohti monipaikkaista virastoa Opas hajautuneisuuden vaatimiin muutoksiin Kohti monipaikkaista virastoa Opas hajautuneisuuden vaatimiin muutoksiin Johanna Haapamäki, Marko Hakonen, Kaisa Simanainen, Matti Vartiainen, Mika P. Nieminen ja Jouni Virtaharju Aalto-yliopisto Teknillinen

Lisätiedot

Toimitilamarkkinat Helsingissä syksyllä 2013

Toimitilamarkkinat Helsingissä syksyllä 2013 4 2014 1 Yleistä Epävarmuus tulevasta talouskehityksestä on näkynyt kiinteistömarkkinoiden kaikilla rintamilla. Kiinteistökauppojen volyymi on ollut alhaista, rakentaminen hiljentynyt ja toimitilojen vuokraaminen

Lisätiedot

NEWSEC MARKKINA- KATSAUS SUOMI SYKSY 2014 THE FULL SERVICE PROPERTY HOUSE NEWSEC SUOMESSA: HELSINKI TAMPERE OULU TURKU JYVÄSKYLÄ

NEWSEC MARKKINA- KATSAUS SUOMI SYKSY 2014 THE FULL SERVICE PROPERTY HOUSE NEWSEC SUOMESSA: HELSINKI TAMPERE OULU TURKU JYVÄSKYLÄ NEWSEC THE FULL SERVICE PROPERTY HOUSE MARKKINA- KATSAUS SUOMI SYKSY 2014 NEWSEC SUOMESSA: HELSINKI TAMPERE OULU TURKU JYVÄSKYLÄ SISÄLLYSLUETTELO 2 SISÄLLYSLUETTELO 3 4 KIINTEISTÖJEN KÄYTTÄJIEN TARPEET

Lisätiedot

TOIMITILAMARKKINAT HELSINGISSÄ SYKSYLLÄ

TOIMITILAMARKKINAT HELSINGISSÄ SYKSYLLÄ TILASTOJA 2 2013 TOIMITILAMARKKINAT HELSINGISSÄ SYKSYLLÄ 2012 1 Yleistä Rahoitusmarkkinoiden ja yleisen taloustilanteen epävarmuus on heijastunut edelleen kiinteistösijoitusmarkkinoiden eri osa-alueille.

Lisätiedot

Markkinakatsaus kevät 2005. Asunnot Toimitilat

Markkinakatsaus kevät 2005. Asunnot Toimitilat Markkinakatsaus kevät 2005 Asunnot Toimitilat Markkinakatsaus Huoneistokeskus 2005 Asiakkaat etsivät toimivia, yksilöllisiä tiloja 3 Asunnot Uudisrakentaminen ja palvelujen saatavuus ohjaavat asuntomarkkinoiden

Lisätiedot

MONITILATOIMISTO ohjeita käyttöön ja suunnitteluun

MONITILATOIMISTO ohjeita käyttöön ja suunnitteluun MONITILATOIMISTO ohjeita käyttöön ja suunnitteluun Suvi Nenonen, Ursula Hyrkkänen, Heidi Rasila, Valtteri Hongisto, Jukka Keränen, Hannu Koskela, Esa Sandberg 3.9.2012 Esipuhe Monitoimiston suunnitteluohje

Lisätiedot

kontrahti s. 18 Finnveran Tarja Tikkanen: Uudet tilat virkistävät ja haastavat kehittymään

kontrahti s. 18 Finnveran Tarja Tikkanen: Uudet tilat virkistävät ja haastavat kehittymään kontrahti Senaatti-kiinteistöjen sidosryhmälehti 2/2013 Finnveran Tarja Tikkanen: Uudet tilat virkistävät ja haastavat kehittymään s. 18 > Trafi sai Rovaniemellä uudet tilat ja palvelut s. 9 > Tällainen

Lisätiedot

14/2012. Ministeriöiden toimitilayhteistyöryhmän. puitesuunnitelma valtioneuvoston toimitilojen ja yhteisten palveluiden kehittämisestä

14/2012. Ministeriöiden toimitilayhteistyöryhmän. puitesuunnitelma valtioneuvoston toimitilojen ja yhteisten palveluiden kehittämisestä Ministeriöiden toimitilayhteistyöryhmän puitesuunnitelma valtioneuvoston toimitilojen ja yhteisten palveluiden kehittämisestä 14/2012 Valtiovarainministeriön julkaisuja Ministeriöiden toimitilayhteistyöryhmän

Lisätiedot

Kevät 2011 Suomi. Markkinakatsaus

Kevät 2011 Suomi. Markkinakatsaus Kevät 2011 Suomi Markkinakatsaus Catella on joh ohta tava neu euvonantaja Suomen kiinteistömarkkinoilla. Viimeisen viiden vuod oden aik ikan ana Catella on toiminut Suomessa neuvonantajana lähes 00 kiinteistö-

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI

VUOSIKERTOMUS YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI VUOSIKERTOMUS 2014 YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI SISÄLLYSLUETTELO aaltonet.fi facebook.com/ aaltoyliopistokiinteistot @AykAalto Aalto-yliopistokiinteistöt Oy Lämpömiehenkuja 2 A, 02150 Espoo Puh. 09 439 0060

Lisätiedot

UUDEN TYÖN ABC. Uusi työ on liikkuvaa, verkostoitunutta ja sujuvaa. Se ei tunne aikaa tai paikkaa se tuntee tuloksellisuuden.

UUDEN TYÖN ABC. Uusi työ on liikkuvaa, verkostoitunutta ja sujuvaa. Se ei tunne aikaa tai paikkaa se tuntee tuloksellisuuden. UUDEN TYÖN ABC Uusi työ on liikkuvaa, verkostoitunutta ja sujuvaa. Se ei tunne aikaa tai paikkaa se tuntee tuloksellisuuden. UUDEN TYÖN ABC UUDEN TYÖN ABC DNA Business muodosti Kansallisena Etätyöpäivänä

Lisätiedot

Ehdotus valtion toimitilastrategiaksi

Ehdotus valtion toimitilastrategiaksi Ehdotus valtion toimitilastrategiaksi 2020 Valtion toimitilastrategian päivittämistyöryhmän muistio 2/2014 Budjetti Ehdotus valtion toimitilastrategiaksi 2020 Valtion toimitilastrategian päivittämistyöryhmän

Lisätiedot

Kantakaupungin ja ydinkeskustan kehittäminen

Kantakaupungin ja ydinkeskustan kehittäminen HELSINGIN YLEISKAAVA Kantakaupungin ja ydinkeskustan kehittäminen Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2014:18 2 HELSINGIN

Lisätiedot

kontrahti ELY-keskuksen Heikki Aronpää:»Muutokselle on annettava aikaa» s. 10

kontrahti ELY-keskuksen Heikki Aronpää:»Muutokselle on annettava aikaa» s. 10 kontrahti Senaatti-kiinteistöjen sidosryhmälehti 3/2014 ELY-keskuksen Heikki Aronpää:»Muutokselle on annettava aikaa» s. 10 > Senaatti-kiinteistöjen Petri Porkka: Yhteiskäyttötilat lisääntyvät s. 8 > Tulli

Lisätiedot

RAKENTAMISTALOUDEN SEMINAARITYÖT 2001-2002

RAKENTAMISTALOUDEN SEMINAARITYÖT 2001-2002 Teknillisen korkeakoulun rakentamistalouden laboratorion selvityksiä 44 Helsinki University of Technology Construction Economics and Management Papers 44 Espoo 2002 TKK-RTA-S44 RAKENTAMISTALOUDEN SEMINAARITYÖT

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI

VUOSIKERTOMUS YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI VUOSIKERTOMUS 2013 YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2 SISÄLLYSLUETTELO Yhtiön perustietoja 3 Toimintamme perustat 4 Yhteiskuntavastuu ja sen merkitys 5 Toimitusjohtajan katsaus 6 Innovaatioympäristö yhtiön menestyksen

Lisätiedot

Rahoitusriskit 48 Rahoitus ja rahoitusriskienhallinta 49 Rahoitusstrategia 50 Rahoitus vuonna 2012 50 Spondan näkymät 2013 51 Tietoja

Rahoitusriskit 48 Rahoitus ja rahoitusriskienhallinta 49 Rahoitusstrategia 50 Rahoitus vuonna 2012 50 Spondan näkymät 2013 51 Tietoja Sisällysluettelo Vuosi 2012 9 Vuosi 2012 lyhyesti 9 Toimitusjohtajan katsaus 10 Kiinteistöomaisuus 12 Avainluvut 15 Avainluvut graafeina 16 18 Strategia 18 n visio ja vahvuudet 18 Strategian toteuttaminen

Lisätiedot

Sponda on toimitilakiinteistöihin erikoistunut kiinteistösijoitusyhtiö, joka innovatiivisilla, asiakaslähtöisillä

Sponda on toimitilakiinteistöihin erikoistunut kiinteistösijoitusyhtiö, joka innovatiivisilla, asiakaslähtöisillä Vuosikertomus 2006 Helsingin ydinkeskustassa Mannerheimintiellä sijaitsevat Bulevardi 1, Mannerheimintie 2, 4 ja 6 kuuluvat myös Spondalle. Kiinteistöissä on runsaasti liiketilaa. Toimistotiloissa toimii

Lisätiedot

TOIMITILAMARKKINAT HELSINGISSÄ SYKSYLLÄ 2010

TOIMITILAMARKKINAT HELSINGISSÄ SYKSYLLÄ 2010 4 2011 TOIMITILAMARKKINAT HELSINGISSÄ SYKSYLLÄ 2010 1. Yleistä Helsingin ydinkeskustan toimistomarkkinat selvisivät taantumasta melko vähin vaurioin ja näkymät ovat nyt kääntymässä jälleen positiivisiksi.

Lisätiedot

Kumppanuus Monitilaympäristö

Kumppanuus Monitilaympäristö Senaatti-kiinteistöjen sidosryhmälehti Erikoisnumero 2012 Tilatiedot Toimitila-asiantuntija Kumppanuus Monitilaympäristö Strateginen toimitilajohtaminen Lisäarvo Konseptointi Asiantuntijapalvelut Muuntojoustavuus

Lisätiedot

Susanna Leinonen YRITYSYHTEISTYÖ JA SIJAINTITEKIJÄT KARJARANNAN YRITYSALUEELLA

Susanna Leinonen YRITYSYHTEISTYÖ JA SIJAINTITEKIJÄT KARJARANNAN YRITYSALUEELLA Susanna Leinonen YRITYSYHTEISTYÖ JA SIJAINTITEKIJÄT KARJARANNAN YRITYSALUEELLA Liiketalouden koulutusohjelma Markkinoinnin ja viestinnän suuntautumisvaihtoehto 2011 YRITYSYHTEISTYÖ JA SIJAINTITEKIJÄT KARJARANNAN

Lisätiedot

MARKKINATUTKIMUS- PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN. Valtakatu 49 :: FIN-53100 LAPPEENRANTA :: GSM +358 45 137 5099 :: info@tak.fi :: www.tak.

MARKKINATUTKIMUS- PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN. Valtakatu 49 :: FIN-53100 LAPPEENRANTA :: GSM +358 45 137 5099 :: info@tak.fi :: www.tak. MARKKINATUTKIMUS- PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN Valtakatu 49 :: FIN-53100 LAPPEENRANTA :: GSM +358 45 137 5099 :: info@tak.fi :: www.tak.fi SISÄLLYSLUETTELO YHTEENVETO... 1 JOHDANTO... 2 VASTANNEIDEN TAUSTATIEDOT...

Lisätiedot

TILASUUNNITTELUN JA RAKENTAMISEN ERIKOISLEHTI HINTA 9,20 EUR 4 / 2011. Toimisto- ja kokoustilat

TILASUUNNITTELUN JA RAKENTAMISEN ERIKOISLEHTI HINTA 9,20 EUR 4 / 2011. Toimisto- ja kokoustilat TILASUUNNITTELUN JA RAKENTAMISEN ERIKOISLEHTI HINTA 9,20 EUR 4 / 2011 Toimisto- ja kokoustilat CLT on mahtava materiaali. Se tekee rakentamisesta helppoa, nopeaa, siistiä ja tarkkaa. Terry Waite, työmaamestari,

Lisätiedot

PARMACO. Ossi Alastalo: Kohti parempia tilaratkaisuja sivu 3. Parmaco-tilat soveltuvat erikoissairaanhoidon käyttöön sivu 6

PARMACO. Ossi Alastalo: Kohti parempia tilaratkaisuja sivu 3. Parmaco-tilat soveltuvat erikoissairaanhoidon käyttöön sivu 6 PARMACO Tilat PARMACON SIDOSRYHMÄLEHTI 1 2012 Ossi Alastalo: Kohti parempia tilaratkaisuja sivu 3 Parmaco-tilat soveltuvat erikoissairaanhoidon käyttöön sivu 6 Vuokraaminen kuntatalouden kannalta usein

Lisätiedot

E-työn hyvät. käytännöt 13/07. Hyvät. käytännöt

E-työn hyvät. käytännöt 13/07. Hyvät. käytännöt E-työn hyvät käytännöt Minna Harju Päivi Tiihonen Marja Salonen Timo Ovaskainen Riikka Ahlgren Selvitys työhallinnon työttömille suunnattujen ESR-projektien yksilöpohjaisesta työllisyysvaikuttavuudesta

Lisätiedot

Tulevaisuuden rakentaja

Tulevaisuuden rakentaja SRV Tulevaisuuden rakentaja Tulevaisuuden rakentaja Tulevaisuuden rakentaja SRV perustettiin vuonna 1987. Yhtiön 25 vuoteen mahtuu lukuisia innovatiivisia hankkeita. SRV loi suomalaiseen rakentamiseen

Lisätiedot