Kajaanin kaupungin. henkilöstöraportti 2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kajaanin kaupungin. henkilöstöraportti 2011"

Transkriptio

1 Kajaanin kaupungin henkilöstöraportti 2011 Kajaanin kaupungin henkilöstöpalvelut 2012

2 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO HENKILÖSTÖTALOUS HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ Kajaanin kaupungin ja liikelaitosten henkilöstö henkilötyövuosina Kajaanin kaupungin ja liikelaitosten henkilöstömäärä palvelussuhteiden mukaan Palvelussuhteiden määrä luonteen mukaan Palvelussuhteiden määrä päätoimisuuden mukaan Palvelussuhteen mukaan työ- ja virkasuhteet HENKILÖSTÖKULUT Noudatettavat virka- ja työehtosopimukset TYÖNANTAJAN INVESTOINNIT HENKILÖSTÖN OSAAMISEEN JA TYÖKYKYYN Koulutus- ja kehittämishankkeet Koulutusapurahat Henkilökuntakorttietuudet Virkistysraha Liikuntailtapäivä Liikuntaryhmät Kuntoutus Työterveyshuolto KAJAANIN KAUPUNGIN 360-VUOTISJUHLA HENKILÖSTÖSUUNNITTELU, HENKILÖSTÖRAKENNE JA IKÄJAKAUMA KESKI-IKÄ IKÄJAKAUMA Ikäjakauma palvelussuhteen luonteen mukaan Vakituisten ikäjakauma PALVELUSSUHTEIDEN KESTO, VAKITUISET ELÄKKEELLE SIIRTYMINEN ELÄKKEELLE SIIRTYNEET HENKILÖSTÖN ELÄKEPOISTUMA-ARVIO ELÄKETILASTOJEN HYÖDYNTÄMINEN KUNTALIITOSSELVITYKSESSÄ VERTAILUTIETOJA HENKILÖSTÖSTÄ SUKUPUOLEN MUKAAN PALKKAKARTOITUS Keskipalkat toimialoittain ja tulosalueittain Kaupungin liikelaitosten henkilöstön keskipalkat SUKUPUOLIJAKAUMA TOIMIALOITTAIN JA TULOSALUEITTAIN KESKEYTYKSET SAIRAUSPOISSAOLOT POISSAOLOTYÖPÄIVÄT KESKIMÄÄRIN/HENKILÖ KAUPUNKI JA LIIKELAITOKSET POISSAOLOTYÖPÄIVÄT KESKIMÄÄRIN/HENKILÖ KOKO KAUPUNKI POISSAOLOTYÖPÄIVÄT KESKIMÄÄRIN/HENKILÖ TULOSALUEITTAIN POISSAOLOTYÖPÄIVÄT KESKIMÄÄRIN/HENKILÖ LIIKELAITOKSITTAIN SAIRAUSPOISSAOLOJEN MÄÄRÄT KESTON MUKAAN HENKILÖSTÖN PALKATTOMAT VAPAAT: SÄÄSTÖSYYT SEKÄ PALKATTOMAT YKSITYISASIAT POISSAOLOJEN PALKKAKUSTANNUKSET TYÖ- JA TYÖMATKATAPATURMAT TYÖTAPATURMAT KAJAANIN KAUPUNKI JA LIIKELAITOKSET TYÖMATKATAPATURMAT KAJAANIN KAUPUNKI JA LIIKELAITOKSET TYÖYHTEISÖN TOIMIVUUSKYSELY TAVOITTEELLISUUS JA STRATEGINEN AJATTELU JOHTAMISTOIMINTA JA ESIMIESTYÖ OSAAMINEN VIESTINTÄ JA VUOROVAIKUTUS... 45

3 1 Johdanto Kajaanin kaupungin tavoitteena on olla hyvä ja arvostettu työnantaja. Kajaanin kaupungilla on voimassa Kajaani sopimus, jonka mukaan kaupunki työnantajana ja henkilöstöä edustavat pääsopijajärjestöt toimivat yhteistyössä henkilöstöstrategian, talouden sopeuttamisohjelman, rakenteellisten muutosten ja henkilöstösuunnitelman toteuttamiseksi. Lisäksi sopimus sisältää tuottavuuden kasvuun, palvelujen parantamiseen ja työhyvinvoinnin lisäämiseen liittyviä kohtia. Tämä yhteinen näkemys ja tahtotila poliittisten päätöksentekijöiden, virkamiesjohdon ja henkilöstön kesken on tuottanut hyvää tulosta. Vuosi 2011 oli turvallisen muutoksen vuosi. Työyhteisön toimivuuskysely toteutettiin 2011 syksyllä. Kyselyyn vastasi 69 % henkilöstöstä. Kysymyksiin vastattiin asteikolla 1-4. Kysymyksiä oli yhteensä 50, jotka jakaantuivat neljään aihealueeseen. Keskiarvot arviointikokonaisuuksista ja koko kyselystä olivat seuraavat: Tavoitteellisuus ja strateginen ajattelu 3,32 Johtamistoiminta ja esimiestyö 3,30 Osaaminen 3,30 Viestintä ja vuorovaikutus 3,28 Yhteenveto 3,30 Toimivuuskyselyä on toteutettu samansisältöisenä vuosina 2005, 2007, 2009 ja Kaikissa neljässä aihealueessa on tapahtunut vuosi vuodelta tasaista kehitystä. Kehitys on tulos onnistuneesta päätöksenteosta ja johtamisesta sekä työntekijöiden hyvistä yhteistyötaidoista. Helmikuussa pidetty Toimivan työyhteisön pelisäännöt -koulutus päätti luentojen sarjan, johon kuului myös koulutustilaisuudet teemoista Esimies työnantajan edustajana ja Työhyvinvoinnin ja tuloksellisuuden johtaminen. Henkilöstösuunnittelutyöryhmä on vakiinnuttanut asemansa. Kaikilla toimialoilla on toteutettu toiminnan, talouden ja henkilöstön mitoitus samanaikaisesti ja jokaista uutta rekrytointia harkitessa. Menettely on ollut parasta henkilöstömenojen hallintaa. Merkittävää henkilöstömäärän kasvua on ainoastaan varhaiskasvatuksessa, jossa henkilöstön määrä määräytyy käytännössä lapsiluvun mukaan (ks. henkilöstötilasto). Lisäksi uusi Kettukallion päiväkoti aloitti elokuussa Palkkaus- ja palvelussuhdeasioissa on toteutettu henkilöstömenosäästöjä tukevaa työnantajapolitiikkaa. Pääsopimusten mukaiset neuvottelut työnantajan edustajien ja henkilöstöjärjestöjen välillä ovat toteutuneet hyvässä hengessä pienistä näkemyseroista huolimatta. Järjestelyeräneuvottelut (kymmenen neuvottelua) on viety yksimielisinä päätökseen. Asiassa on auttanut yhteistoiminnallisesti laaditut työn vaativuuden arviointijärjestelmät. Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen työn vaativuuden arviointijärjestelmä uusittiin toimintakertomusvuonna. Pekka Sivonen henkilöstöpäällikkö

4 2 1 Henkilöstötalous 1.1 Henkilöstön määrä Kajaanin kaupungin ja liikelaitosten henkilöstö henkilötyövuosina HTV 2, vakituiset, määräaikaiset, työllistetyt sekä sivutoimiset, lukuun ottamatta sopimuspalomiehiä Henkilötyövuosi HTV 2 = Palkallisten palveluksessa olopäivien lukumäärä kalenteripäivinä/365 suhteutettuna ko. ajanjaksoon (vähennetty palkattomat poissaolot viikkotyöajan mukaan) Tulosalueittain Kaupunginhallitus, projektit 3,71 3,95 Keskushallinto 51,93 49,52 Maahanmuuttajapalvelut 19,08 21,21 Varhaiskasvatus* 316,59 297,50 Perusopetus 359,69 359,40 Liikunta- ja nuorisopalvelut** 10,89 9,76 Kulttuuripalvelut 49,64 49,70 Kaukametsä 103,67 103,79 Liikuntapalvelut** 2,92 Ympäristö ja maankäyttö 34,74 34,56 Kunnallistekniikka 78,70 80,79 Tilapalvelu 69,58 70,24 Kainuun pelastuslaitos 69,22 68,70 Palkkatuella työllistetyt (työllisyyden hoito) 16,20 6,96 Yhteensä tulosalueittain Kajaanin kaupunki 1 183, ,00 Toimialoittain Kaupunginhallitus, projektit 3,71 3,95 Keskushallinto 71,01 70,73 Sivistystoimi 840,48 823,07 Ympäristötekninen toimiala 183,02 185,59 Kainuun pelastuslaitos 69,22 68,70 Palkkatuella työllistetyt (työllisyyden hoito) 16,20 6,96 Yhteensä toimialoittain Kajaanin kaupunki 1 183, ,00 Kajaanin ammattikorkeakoulu -liikelaitos 219,66 217,89 Kajaanin Vesi -liikelaitos 20,84 21,10 Kajaanin Mamselli -liikelaitos 173,43 178,02 Kajaanin kaupunginteatteri -liikelaitos 51,13 53,48 Liikelaitokset yhteensä 465,06 470,49 Yhteensä Kajaanin kaupunki ja liikelaitokset 1 648, ,49 *) Kettukallion päiväkoti aloitti elokuussa 2011 **) Liikuntapalvelut ja nuorisotyö yhdistyivät Vuonna 2011 oli 19,2 henkilötyövuotta enemmän kuin vuonna 2010.

5 3 Henkilötyövuosien mukaan Kajaanin kaupunki ja liikelaitokset Vakituiset, määräaikaiset ja työllistetyt Henkilötyövuodet 2011 Vakituiset Määräaikaiset Työllistetyt Yhteensä Kaupunki 925,0 211,3 47, ,6 Kajaanin ammattikorkeakoulu -liikelaitos 152,5 66,5 0,8 219,7 Kajaanin Vesi -liikelaitos 20,1 0,7-20,8 Kajaanin Mamselli -liikelaitos 142,1 25,6 5,7 173,4 Kajaanin kaupunginteatteri -liikelaitos 38,5 12,7 0,0 51,1 Yhteensä 1 278,1 316,8 53, , Vakituiset Määräaikaiset Työllistetyt Yhteensä Kaupunki 925,7 202,4 30, ,0 Kajaanin ammattikorkeakoulu -liikelaitos 139,6 78,3-217,9 Kajaanin Vesi -liikelaitos 20,8 0,3-21,1 Kajaanin Mamselli -liikelaitos 145,9 26,4 5,7 178,0 Kajaanin kaupunginteatteri -liikelaitos 37,9 13,9 1,7 53,5 Yhteensä 1 269,9 321,4 38, ,5 Vakituisia palvelussuhteita oli 8,2 henkilötyövuotta enemmän kuin v. 2010, määräaikaisia 4,6 vähemmän ja palkkatuella työllistettyjä 15,6 henkilötyövuotta enemmän. Henkilötyövuodet Vakituiset, määräaikaiset ja palkkatuella työllistetyt Kaupunki ja liikelaitokset yhteensä Palkkatuettu työ Vakituiset, määräaikaiset ja palkkatuella työllistetyt yhteensä Vakituiset Määräaikaiset ,1 316,8 53, , ,9 321,4 38, , ,2 312,5 37, , ,5 337,4 31, , Kajaanin kaupungin ja liikelaitosten henkilöstömäärä palvelussuhteiden mukaan Palvelussuhteiden määrän kuukausivaihtelu 2011 Minimi/kk Maksimi/kk Keskimäärin/kk Kajaanin kaupunki Kajaanin ammattikorkeakoulu -liikelaitos Kajaanin Vesi -liikelaitos Kajaanin Mamselli -liikelaitos Kajaanin kaupunginteatteri -liikelaitos

6 4 Taulukossa kuvastuu henkilöstömäärien kausivaihtelut kuukausittain. Kausivaihteluun vaikuttaa mm. opetustoimen lomat sekä ympäristöteknisen toimialan kesäaikaiset työt Palvelussuhteiden määrä luonteen mukaan Vakituiset, määräaikaiset, palkkatuella työllistetyt sekä sivutoimiset, mukaan lukien sopimuspalomiehet Toistaiseksi voimassa oleva Palkkatuettu työ Määrä- Oppilas/ Oppisopimus aikainen harjoittelija Yhteensä Kajaanin kaupunki Kajaanin ammattikorkeakoulu Kajaanin Vesi Kajaanin Mamselli Kajaanin kaupunginteatteri Yhteensä Kajaanin kaupungilla ja liikelaitoksilla oli palvelussuhteita yhteensä (v ), joista toistaiseksi voimassa olevassa palvelussuhteessa oli 81,5 % (v ,3 %) ja määräaikaisessa palvelussuhteessa 15,1 % (16,1 %). Harjoittelijoita, oppisopimuksella olevia ja palkkatuella työllistettyjä oli yhteensä 3,5 % (3,7 %). Eniten määräaikaisia palvelussuhteita oli ammattikorkeakoulussa 34,5 % ja kaupunginteatterissa 27,7 %. Kaupungin palvelussuhteista 11,7 % oli määräaikaisia Palvelussuhteiden määrä päätoimisuuden mukaan Vakituiset, määräaikaiset, palkkatuella työllistetyt sekä sivutoimiset, mukaan lukien sopimuspalomiehet Kajaanin kaupungin ja liikelaitosten koko henkilöstöstä työskenteli kokoaikaisessa palvelussuhteessa henkilöä (78,4 %), osa-aikaisessa 190 (9,7 %) ja sivutoimisessa palvelussuhteessa henkilöä 233 (11,9 %). Sivutoimisista palvelussuhteista 171 oli sopimuspalomiehiä.

7 5 Muu omasta pyynnöstä osaaikainen Osaaikaeläke Osaaikainen Osittainen hoitovapaa Sivutoiminen Kokoaikainen Yhteensä Kajaanin kaupunki Kajaanin ammattikorkeakoulu -liikelaitos Kajaanin Vesi liikelaitos Kajaanin Mamselli liikelaitos Kajaanin kaupunginteatteri -liikelaitos Yhteensä Palvelussuhteen mukaan työ- ja virkasuhteet Vakituiset, määräaikaiset, palkkatuella työllistetyt sekä sivutoimiset, mukaan lukien sopimuspalomiehet Työsuhde Virkasuhde Kajaanin kaupunki Kajaanin ammattikorkeakoulu liikelaitos Kajaanin Vesi liikelaitos 16 5 Kajaanin Mamselli liikelaitos Kajaanin kaupunginteatteri liikelaitos 61 3 Yhteensä Henkilöstökulut Kajaanin kaupungin ja liikelaitosten henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan olivat euroa vuonna 2011, mikä on euroa enemmän kuin vuonna Kajaanin kaupungin henkilöstökulut Kajaanin kaupungin henkilöstökulut ilman liikelaitoksia nousivat noin 2,2 % vuonna Kokonaisuudessaan korotus on valtakunnallisesti sovitun korotuksen suuruinen. Liikelaitokset Kajaanin ammattikorkeakoulussa henkilöstökulut nousivat 12,4 % vuodesta 2010 vuoteen 2011, Kajaanin Mamsellissa 2,7 %, kaupunginteatterissa 2,6 %. Kajaanin Vedessä henkilöstökulut vähenivät 13,1 % vuodesta 2010 vuoteen Kaupungin ja liikelaitosten henkilöstökulujen nousu oli yhteensä 3,47 %.

8 6 Kaupungin henkilöstökulut euroa Palkat ja palkkiot , ,41 * Henkilöstökorvaukset , ,52 Palkat ja palkkiot vähennettynä henk.korvauksilla , ,89 Henkilösivukulut * Eläkekulut , ,22 * Muut henkilösivukulut , ,59 Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan , ,70 Henkilökuluja aktivoitu aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin , ,69 Henkilöstökulut yhteensä , ,39 Liikelaitosten henkilöstökulut Kajaanin ammattikorkeakoulu -liikelaitos Palkat ja palkkiot , ,83 * Henkilöstökorvaukset , ,05 Palkat ja palkkiot vähennettynä henk.korvauksilla , ,78 Henkilösivukulut * Eläkekulut , ,95 * Muut henkilösivukulut , ,52 Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan , ,25 Henkilökuluja aktivoitu aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin Henkilöstökulut yhteensä , ,25 Kajaanin Vesi -liikelaitos Palkat ja palkkiot , ,25 * Henkilöstökorvaukset , ,03 Palkat ja palkkiot vähennettynä henk.korvauksilla , ,22 Henkilösivukulut * Eläkekulut , ,87 * Muut henkilösivukulut , ,15 Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan , ,24 Henkilökuluja aktivoitu aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin 4 006, ,49 Henkilöstökulut yhteensä , ,73 Kajaanin Mamselli -liikelaitos Palkat ja palkkiot , ,45 * Henkilöstökorvaukset , ,78 Palkat ja palkkiot vähennettynä henk.korvauksilla , ,67 Henkilösivukulut * Eläkekulut , ,13 * Muut henkilösivukulut , ,89 Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan , ,69 Henkilökuluja aktivoitu aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin Henkilöstökulut yhteensä , ,69

9 7 Kajaanin Kaupunginteatteri -liikelaitos Palkat ja palkkiot , ,10 * Henkilöstökorvaukset , ,31 Palkat ja palkkiot vähennettynä henk.korvauksilla , ,79 Henkilösivukulut * Eläkekulut , ,01 * Muut henkilösivukulut , ,33 Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan , ,13 Henkilökuluja aktivoitu aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin Henkilöstökulut yhteensä , ,13 Kaupungin ja liikelaitosten henkilöstökulut yhteensä euroa Palkat ja palkkiot , ,04 * Henkilöstökorvaukset , ,69 Palkat ja palkkiot vähennettynä henk.korvauksilla , ,35 Henkilösivukulut * Eläkekulut , ,18 * Muut henkilösivukulut , ,48 Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan , ,01 Henkilökuluja aktivoitu aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin , ,18 Henkilöstökulut yhteensä , ,19 Kaupungin henkilöstökulut sisältävät tuloslaskelmaan kirjatut sekä taseeseen aktivoidut henkilöstökulut Kaupunki ja liikelaitokset Muutos Muutos % euroa Palkat ja palkkiot ilman henkilöstökorvauksia ,81 Palkat ja palkkiot henkilöstökorvauksilla vähennettynä ,52 Henkilösivukulut ,50 Yhteensä ,47 Kaupunki ilman liikelaitoksia Muutos Muutos % euroa Palkat ja palkkiot ilman henkilöstökorvauksia ,06 Palkat ja palkkiot henkilöstökorvauksilla vähennettynä ,56 Henkilösivukulut ,30 Yhteensä ,22

10 Noudatettavat virka- ja työehtosopimukset Palkantarkistukset 2011 Keskusjärjestötasolla sovitut palkankorotukset vuonna 2011 KVTES Tehtäväkohtaisen palkan ja henkilökohtaisen lisän korotus oli alkaen 1,2 %. Kertaerä oli 100 henkilöille, joiden palvelussuhde oli alkanut viimeistään Paikallinen järjestelyerä oli 0,8 % alkaen. OVTES Yleiskorotuksen (1,2 %) ja järjestelyerän (0,8 %) vaikutukset työvoimakustannuksiin vuonna 2011 opetusalalla oli keskimäärin 1,3 %. Tämän lisäksi palkkakustannuksia nosti toukokuussa 2011 maksettu kertaerä. Tuntipalkat Tuntipalkkaisten palkkoja korotettiin euron kertaerällä. Korotukset olivat senttikorotuksia tuntipalkkoihin ja ne olivat suuruusluokaltaan KVTES:n mukaisia prosentuaalisesti laskettuna. Tekninen sopimus Teknisen sopimuksen tehtäväkohtaista palkkaa ja henkilökohtaista lisää sekä erillislisää korotettiin 1,2 % lukien. Lisäksi toukokuussa maksettiin 100 euron kertaerä. Paikallinen järjestelyerä oli TS:n puolella 0,8 %. Kokonaisuudessaan kaikilla sopimusaloilla toteutettu kertaerä oli noin 0,3 prosentin suuruusluokkaa. Henkilöstö sopimusaloittain Palvelussuhteiden mukaan KVTES Tekniset OVTES TuntiTes Näyttelijät Kajaanin kaupunki Kajaanin ammattikorkeakoulu -liikelaitos Kajaanin Vesi liikelaitos Kajaanin Mamselli liikelaitos Kajaanin kaupunginteatteri -liikelaitos Yhteensä

11 9 1.3 Työnantajan investoinnit henkilöstön osaamiseen ja työkykyyn Kajaanin kaupungin ja liikelaitosten koulutuspäivät ja -kulut toimialoittain Koulutuspäivät Kulut kalenteripäivinä Palkkakulut Muut kulut 1 yhteensä Kaupunginhallitus, keskushallinto ja maahanmuuttajapalvelut Sivistystoimiala Ympäristötekninen toimiala Kainuun pelastuslaitos Kajaanin kaupunki yhteensä Kajaanin ammattikorkeakoulu Kajaanin Vesi Kajaanin Mamselli Kajaanin kaupunginteatteri Liikelaitokset yhteensä Kaupunki ja liikelaitokset yhteensä Muihin kuluihin sisältyvät mm. osallistumismaksut, majoitus- ja matkakulut sekä päivärahat Koulutuspäiviin sisältyy vain ulkoinen koulutus. Työnantajan järjestämään sisäiseen koulutukseen käytettyjä koulutuspäiviä ei tilastoida. Sisäisen koulutuksen kustannukset sen sijaan sisältyvät kuluihin. Koulutuspäiviä oli vuonna kalenteripäivää (24,7 %) enemmän kuin vuonna Kokonaiskustannukset olivat euroa (44,6 %) suuremmat kuin edellisenä vuonna Koulutus- ja kehittämishankkeet Keskushallinnon kehittämishankeen jatkona käynnistettiin asiakaspalvelun kehittämistyö. Vuoden 2011 painopisteenä oli kaupungintalon uuden asiakaspalvelukeskuksen Kajaani Infon ja uuden sähköisen palautepalvelun käyttöönoton valmistelu. Asiakaspalvelun kehittämisestä ja uudesta palautejärjestelmästä järjestettiin infotilaisuus Palautejärjestelmän koulutus toteutettiin Kajaani Infon ja remontoidun kaupungintalon avoimet ovet kuntalaisille järjestettiin Kajaanin Infon henkilöstöä perehdytettiin uuteen keskitettyyn asiakaspalveluun. Kaupunki osallistui KuntaIT:n ASPA-verkoston työskentelyyn. Asiakaspalvelun kehittämistyö jatkuu vuonna Seitsemänteen Kajaanin kaupungin esimiesvalmennus -täydennyskoulutusohjelmaan osallistui 16 kaupungin esimiestehtävissä toimivaa. Ohjelmassa perehdyttiin Kajaanin kaupungin johtamiskulttuuriin: toimintaympäristöön, strategiaan, johtamiseen, talouteen, henkilöstövoimavarojen johtamiseen, sisäiseen ja ulkoiseen viestintään sekä toiminnan kehittämiseen. Ohjelma antoi myös yleisiä valmiuksia toimia esimiestehtävissä. Näitä kokonaisuuksia olivat hyvinvointi ja työkyky, asiakaslähtöisyys ja palvelukyky, viestintä ja vuorovaikutustaidot, johtaminen ja esimiehenä kehittyminen. Koulutus järjestettiin ja sen laajuus oli 30 opintopistettä. Koulutuksen järjesti Kajaanin ammattikorkeakoulu.

12 Kaupungin strategia- ja talousarviomallia uudistettiin KT:n tuloksellisen toiminnan kehittämistä koskevan suosituksen (2008) ja Kuntaliiton Kunnan ja kuntayhtymän talousarvio ja -suunnitelma -suosituksen (2011) pohjalta. Talousarviosuosituksesta järjestettiin koulutus ja uutta strategiamallia esiteltiin talousarvioinfossa Perusopetus ja vapaa sivistystyö. Kajaanin kaupunki on johtanut Kainuun kuntien yhteistä OSAAVA-hanketta. Hanke on Kainuun kuntien perusopetuksen, vapaan sivistystyön ja lukiokoulutuksen opettajien täydennyskoulutushanke, jossa on kehitetty seuraavia alueita: Vuoden hankkeessa oli kolme projektia: Voimaa vertaistuesta - voimaantuminen ja uudistuminen kollegiaalisen tuen avulla - pari- ja tiimityön käytänteiden kehittäminen Laatuverstas - lukioitten ja vapaan sivistystyön laatutyön kehittäminen Vaisuus vai tulevaisuus? - oppilaitos- ja sivistystoimialojen johto haki ratkaisuja koulun kehittämiseen liittyviin teemoihin 1) onnistunut oppilaitosrakentaminen ja korjaaminen, 2) työhyvinvointi kouluissa, 3) monikulttuurisuus oppilaitoksen vahvuutena, 4) koulun johtaminen ja 5) koulupedagogiikan kehittäminen. Vuoden hankkeessa keskitytään perusopetuksen laatutyön kehittämiseen sekä verkoston toiminnan ja kehityskeskustelukäytänteiden kehittämiseen. Lisäksi perusopetuksessa tehtiin omana kehittämistyönä pedagogista kehittämistyötä, jossa valmistettiin uusien normien mukaiset perusopetuksen kolmiportaisen tuen opetussuunnitelmat ja toimintaohjeet sekä kehitettiin opetusmenetelmiä ja opettajien tiimityötä, jossa yhteistyötä tehdään myös varhaiskasvatuksen suuntaan. Opetusteknologian kehittämisessä on johdonmukaisesti kehitetty opetusteknologian käyttöä omana työnä lähinnä perusopetuksen mikrotuen ja asiasta motivoituneen opetushenkilöstön kanssa. Kerhotoimintaa sekä aamu- ja iltapäivätoimintaa kehitettiin opetushallituksen tuella Kajaanin toimiessa alueellisen koordinaattorin roolissa. Perusopetus osallistuu Sotkamon kunnan koordinoimaan Liikkumisesta kansalaistaitohankkeeseen, jonka tavoitteena on lisätä oppilaiden koulupäivän (ja vapaa-ajan) aikaista liikuntaa. Lisäksi perusopetus osallistuu Kielo-hankkeeseen, joka on Suomussalmen kunnan koordinoima kehittämishanke, jonka tavoitteena on lisätä harvinaisempien vieraiden kielten (venäjä, ranska, saksa, espanja) valintoja ja opiskelua peruskouluissa. Henkilöstön työhyvinvointia parannettiin mm. OSAAVA-hankkeen avulla tarjotulla täydennyskoulutuksella, joka lisää koko henkilöstön oman työn hallintaa. Työnohjausta järjestettiin kuraattoreille, erityisopettajille ja maahanmuuttajien opettajille sekä kaikille, jotka sitä perustellusta syystä tarvitsivat. Kainuun pelastuslaitoksessa toteutettiin koulutussuunnitelman mukaiset koulutukset. Koulutus jakaantuu sisäiseen koulutukseen ja ulkoiseen koulutukseen. Sisäinen koulutus jakaantuu vakinaisen henkilökunnan työpaikkakoulutukseen ja sopimushenkilökunnan ammatilliseen koulutukseen. Ulkoista ammatillista koulutusta järjestää käytännössä Pelastusopisto. Lisäksi oli normaaliajan poikkeustilanteisiin liittyviä erityiskoulutuksia. Koulutusta koordinoi erikseen nimetty koulutuspäällikkö. 10

13 Kajaanin toimipisteessä aloitettiin syksyllä 2011 projekti, jonka teemana on Ammatillista toimintaa hyvässä työilmapiirissä. Tavoitteena on että Töihin on mukava tulla. Projektissa on mukana aluksi Kajaanin toimipisteen operatiivinen henkilökunta. Työskentelytapa on sellainen, että esille tulleita asioita käsitellään workshopeissa. Workshop voi olla erillinen työvuoro tai esimies palaveri. Asioita käsiteltiin hyvässä työilmapiirissä. Projekti kestää vuoden 2013 loppuun. Lisäksi uudet esimiesasemassa olevat henkilöt ovat käyneet Kajaanin kaupungin järjestämiä esimiesvalmennus kursseja ja Pohton järjestämiä esimiestyön kursseja. Kajaanin ammattikorkeakoulussa järjestettiin opettajien pedagogista koulutusta aikuisopiskelijan ohjaustarpeista ja oppimisvaikeuksista, verkko-oppimisen pedagogiikan, sähköisten oppimisympäristöjen ja sosiaalisen median käytön koulutusta (29 opettajaa, Liiketalouden saumaton urapolku hanke). Lisäksi järjestettiin tekemällä oppimisen SYTYTYS-koulutusta (21 opettajaa, INNOVA-hanke), joka parantaa henkilöstön valmiuksia tekemällä oppimisen pedagogiikkaan. Englannin kielen keskusteluryhmiä järjestettiin edelleen. Sosiaali- ja terveysalan opettajista neljä henkilöä kouluttautui simulaatio-pedagogiikkaan. Tietojärjestelmien kehittämishankkeessa neljä opettajaa osallistui sertifikaattiin valmistavaan koulutukseen. Lisäksi tehtiin useita benchmarkingmatkoja kotimaassa ja ulkomailla koulutuksen ja osaamisen kehittämiseksi. Jokainen henkilö osallistui aktiivisesti oman osaamisensa kehittämiseen. Työhyvinvoinnissa käynnistettiin henkilökunnan ja opiskelijoiden välinen leikkimielinen 8-ottelu. Henkilökunnalle järjestettiin säännöllisesti liikunta-, kulttuuri- sekä muita tapahtumia. Kajaanin Vesi liikelaitoksessa vesihuollon ammattitutkintoa suoritti kaksi putkiasentajaa, joista toinen sai sen valmiiksi vuonna Syksyllä kaksi esimiestä ja yksi teknisessä asiakaspalvelussa toimiva henkilö aloittivat vesihuoltomestarin erikoisammattitutkinnon suorittamisen, jonka he saavat valmiiksi vuonna Kajaanin Vesi -liikelaitos on ylläpitänyt henkilöstönsä normaaliin toimintaan liittyviä työturvallisuus-, ensiapu-, tulityövalmiuksia jne. päivittämällä henkilöstön ko. lupia. Henkilöstö on osallistunut aktiivisesti moniin vapaaehtoisiin työhyvinvointia edistäviin ja sairauspoissaolojen vähentämiseen tähtääviin, pääasiassa liikunnallisiin tapahtumiin. Kajaanin Mamselli liikelaitoksessa suoritettiin kolme ammattitutkintoa: kaksi laitoshuoltajan tutkintoa ja yksi siivoustyönohjaajan tutkinto. Lisäksi kaksi esimies- tai asiantuntijatyössä työskentelevää suoritti kaupungin 30 opintopisteen laajuisen esimiesvalmennuksen. Kajaanin Mamsellissa kannustetaan työyhteisöjä oman työyhteisön kehittämiseen. Alue-/yksikkökohtaiset kehittämistehtävät ovat osa Mamsellin uutta tulospalkkiomallia. Kehittämistehtävien myötä Mamsellissa otettiin käyttöön vuoden 2011 aikana useita hyviä työtehtäviä helpottavia ja työprosessien kehittämistä sekä työhyvinvointia tukevia toimintamalleja. Vuoden 2011 aikana Mamsellissa aloitettiin muutostyö, jossa kuuden alueen toimintamallista siirrytään kolmen alueen toimintamallin. Uuden toimintamallin tarkoituksena on luoda toiminta-alueiden sisälle yhtenäiset, laadukkaat ja kustannustehokkaat toimintamallit ja tuotetarjonta Koulutusapurahat Koulutusapurahamäärärahalla hankittiin työnohjausta 15 työnohjausryhmälle (n. 150 henkilöä) ja yhdelle esimiehelle yksilötyönohjausta. Työnohjauksen kustannukset olivat euroa. Tämän lisäksi tulosyksiköt hankkivat omilla määrärahoillaan työnohjausta tarpeen mukaan. 11

14 Koulutusapurahoja myönnettiin 18 työntekijälle/viranhaltijalle ja viidelle (5) työyhteisölle. Koulutusapurahoja maksettiin euroa. Lisäksi koulutusapurahamäärärahasta maksettiin mm. esimiehille järjestetyn Toimivan työyhteisön pelisäännöt koulutuksen kustannukset ja henkilöstölle järjestettyjen erilaisten videokoulutusten kustannuksia. Yhteensä koulutusapurahoja työnohjauksen kustannukset mukaan lukien käytettiin euroa Henkilökuntakorttietuudet Kaupungin henkilökuntakortti annetaan kaikille vakinaisille koko- ja osa-aikaisille viranhaltijoille ja työntekijöille. Määräaikaisille viranhaltijoille/työntekijöille kortti annetaan silloin, kun palvelussuhde on päätoiminen ja jatkuu yli kuusi (6) kuukautta. Jos eri työsuhteiden välillä on enintään 30 kalenteripäivän tai opettajilla enintään koulun lomakauden pituisen katkos ja työsuhteet yhdessä kestävät yli kuusi (6) kuukautta, viranhaltija/työntekijä on oikeutettu saamaan henkilökuntakortin. Henkilökuntakortilla kaupungin henkilöstö saa alennusta erilaisiin liikunta- ja kulttuuriharrastuksiin. Henkilökuntaetuuksia maksettiin vuonna 2011 yhteensä euroa Virkistysraha Työyksikkökohtainen virkistysraha on työpaikan omaa rahaa, jota käytetään noin 12 euroa / työntekijä työpaikkakokouksessa esimiehen ja työntekijöiden yhteisesti sopimalla tavalla. Kaupunki tuki henkilökuntayhdistys Kainuun Tyvi ry:n (ent. Kajaanin Tyvi ry.) toimintaa. Yhdistys järjestää jäsenilleen erilaista virkistystoimintaa, mm. lajikokeiluja ja teatteriym. retkiä Liikuntailtapäivä Työyksiköillä on mahdollisuus pitää kaksi kertaa vuodessa, keväällä ja syksyllä, liikuntailtapäivä. Liikuntailtapäivän viettotavasta sovitaan työpaikkakokouksessa. Tavoitteena on, että mahdollisimman moni työntekijä voi osallistua liikuntailtapäivän viettoon Liikuntaryhmät Työnantaja järjesti henkilöstölle kuntojumppaa kerran viikossa ja allasjumppaa kaksi kertaa viikossa. Lisäksi syksystä 2011 alkaen aloitettiin Kehonhuolto liikuntaryhmä, joka kokoontuu kerran viikossa torstaisin. Ryhmiin voivat osallistua myös Kainuun maakunta kuntayhtymän työntekijät, minkä vuoksi maakunta maksoi puolet kustannuksista Kuntoutus Kaupunki järjesti kaksi (2) kuntoremonttikurssia, joihin osallistui 26 henkilöä. Toinen kuntoremonttikursseista suunnattiin esimiestehtävissä toimiville. Lisäksi seitsemän (7) henkilöä osallistui vuonna 2010 alkaneen kuntoremonttikurssin seurantajaksolle. Kuntoremonttikurssien järjestämiseen saatiin tukea Suomen Ammattiliittojen Lomajärjestö, SAL ry:ltä Työhyvinvointi Henkilökuntakorttietuudet Koulutusapuraha (sis. työnohjauksen) Yhteensä

15 Työterveyshuolto Kajaanin kaupunki ostaa työterveyshuoltopalvelut Kainuun Työterveys liikelaitokselta. Vuoden 2011 alusta voimaan astunut sairausvakuutuslain muutos edellyttää entistä tarkempaa sopimista työterveyshuollossa noudatettavista käytännöistä, joilla työkyvyn hallintaa, seurantaa ja varhaista tukea tulee toteuttaa työpaikan ja työterveyshuollon yhteisenä toimintana. Vuodelle 2011 työterveyshuollon tavoitteiksi asetettiin yhdessä kaupungin ja työterveyshuollon kanssa a) Työkyvyn tukiprosessi mallin ja Kajaanin kaupungin päihdeohjelman päivittämisen b) Työhön paluun tuki mallin päivittämisen ja c) Sairauspoissaolojen hallintajärjestelmän kehittämisen. Työkyvyn tukiprosessi, työhön paluun tuki malli ja sairauspoissaolojen hallintajärjestelmä sisältyvät Aktiivisen tuen toimintamalliin, joka laadittiin yhteistyössä työnantajan, työsuojeluvaltuutettujen ja työterveyshuollon edustajien kanssa. Samalla päivitettiin myös päihdeohjelma. Kaupungin ja liikelaitosten työterveyshuollon toimintasuunnitelmat uudistettiin vuoden aikana lähes kokonaan. Työterveyshuollon kustannukset nousivat edellisestä vuodesta ennalta ehkäisevässä toiminnassa, KL I, eurolla (7,16 %). Sairaanhoidossa, KL II, kustannukset nousivat eurolla (9,44 %). Työterveyshuollon kustannukset v Korvausluokka I Korvausluokka II Kajaanin kaupunki Kajaanin Ammattikorkeakoulu -liikelaitos Kajaanin Vesi -liikelaitos Kajaanin Mamselli -liikelaitos Kajaanin kaupunginteatteri -liikelaitos Yhteensä Kajaanin kaupungin 360-vuotisjuhla Kajaanin kaupungin henkilöstölle järjestettiin kevättalvella 2011 Kajaanin kaupungin 360-vuotisjuhla, johon osallistui noin tuhat henkilöä. Juhla oli erittäin onnistunut ja piristävä ja siitä saatiin paljon myönteistä palautetta.

16 2 Henkilöstösuunnittelu, henkilöstörakenne ja ikäjakauma Henkilöstösuunnittelua toteutetaan toimiala- ja liikelaitoskohtaisesti. Toimialoilla on käytettävissä eläköitymistilastot henkilön tarkkuudella. Tämä tieto mahdollistaa henkilöstön poistuman suunnittelun vuosiksi eteenpäin. Henkilöstösuunnittelutyöryhmään kuuluvat toimialajohtajat, liikelaitosten johtajat, henkilöstöpäällikkö ja kehityspäällikkö. Henkilöstösuunnittelutyöryhmässä on käsitelty auki tulevia työpaikkoja ja pyritty täyttämään ne organisaation sisältä. Lisäksi ryhmässä on käsitelty uudelleensijoitusasioita. 2.1 Keski-ikä Kunnallisen palvelutuotannon laajeneminen 1970-luvun lopulla ja 1980-luvun alussa näkyy tämän päivän ikäryhmätilastoissa. Henkilöstöä palkattiin lisää ja palvelutarjonta monipuolistui, koska kunnille tuli paljon uusia lakisääteisiä tehtäviä. Asia heijastelee hyvinvoinnin kasvua ja suurten ikäluokkien osuutta luvun loppupuoli ja 1990-luku oli aikaa, jolloin uusia palveluja kuntapuolelle ei tullut niin merkittävässä määrin kuin aikaisemmin. Ajanjakso oli myös säästämisen aikaa, jolloin uusia työntekijöitä ei juurikaan palkattu. 14

17 Ikäjakauma Ikäjakaumasta näkyy, että uusia työntekijöitä ei ole palkattu siinä määrin kuin vuotta sitten. Nuorten osuus henkilöstöstä on vähäinen.

18 Ikäjakauma palvelussuhteen luonteen mukaan Kaupunki ja liikelaitokset alle 20 v v v v v v v 50 54v v 60 + Yhteensä Vakituiset Määräaikaiset Palkkatuella työllistetyt Oppilas, harjoittelija Oppisopimussuhteiset Yhteensä Vakituisesta henkilöstöstä 133 (8,4 %) oli alle 30 vuotiaita. - Yli 45 vuotiaita oli henkilöä eli 65,2 % vakinaisista. - Vakinaisista suurin ikäryhmä oli vuotiaat, 329 henkilöä, toiseksi suurin vuotiaat, 306 henkilöä ja kolmanneksi suurin vuotiaat, 240 henkilöä - Määräaikaisista suurin ikäryhmä oli vuotiaat, 50 henkilöä (16,9 %). - Palkkatuella työllistetyistä suurin ikäryhmä oli vuotiaat, 19 henkilöä (35,2 %). - Nuoria alle 25 vuotiaita oli palkkatuella työllistetyistä 29 henkilöä (53,7 %). Suurin osa heistä oli päiväkotiharjoittelijoina varhaiskasvatuksessa vuotiaita oli 13, joista yhdeksän (9) henkilöä oli velvoitetyöllistettyjä.

19 Vakituisten ikäjakauma Palvelussuhteiden kesto, vakituiset alle 2 v 2-4 v 5-9 v v v v v Yli 30 v Kajaanin kaupunki Kajaanin ammattikorkeakoulu -liikelaitos Kajaanin Vesi -liikelaitos Kajaanin Mamselli -liikelaitos Kajaanin kaupunginteatteri -liikelaitos yhteensä Suurimman ryhmän, 320 henkilöä, palvelussuhde on kestänyt 5-9 vuotta. Seuraavaksi suurin ryhmä, 244 henkilöä, on palvellut vuotta. Kolmanneksi suurin ryhmä oli yli 30 vuotta työssä olleet, joita oli 228 henkilöä.

20 18 3 Eläkkeelle siirtyminen 3.1 Eläkkeelle siirtyneet Vuonna 2011 jäi Kajaanin kaupungilta eläkkeelle 39 henkilöä, joiden keski-ikä oli 60,5 vuotta ( v). Liikelaitoksista jäi eläkkeelle yhteensä seitsemän (7) henkilöä. Eläkkeelle jääneet Kajaanin kaupunki Kajaanin ammattikorkeakoulu 2 1 Kajaanin Vesi -liikelaitos - Kajaanin Mamselli -liikelaitos 4 9 Kajaanin kaupunginteatteri 1 - Yhteensä 46 41

Kajaanin kaupungin. henkilöstöraportti. Kajaanin kaupungin henkilöstöpalvelut 28.4.2011

Kajaanin kaupungin. henkilöstöraportti. Kajaanin kaupungin henkilöstöpalvelut 28.4.2011 Kajaanin kaupungin henkilöstöraportti 2010 Kajaanin kaupungin henkilöstöpalvelut 28.4.2011 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 3 1 HENKILÖSTÖTALOUS... 4 1.1 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 4 1.1.1 Kajaanin kaupungin ja

Lisätiedot

Kajaanin kaupungin. henkilöstöraportti. Kajaanin kaupungin henkilöstöpalvelut 3.5.2010

Kajaanin kaupungin. henkilöstöraportti. Kajaanin kaupungin henkilöstöpalvelut 3.5.2010 Kajaanin kaupungin henkilöstöraportti 29 Kajaanin kaupungin henkilöstöpalvelut 3.5.21 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto...1 1 Henkilöstötalous... 2 1.1 Henkilöstön määrä... 2 1.1.1 Kajaanin kaupungin ja liikelaitosten

Lisätiedot

Kajaanin kaupungin. henkilöstöraportti. Kajaanin kaupungin henkilöstöpalvelut 20.5.2009

Kajaanin kaupungin. henkilöstöraportti. Kajaanin kaupungin henkilöstöpalvelut 20.5.2009 Kajaanin kaupungin henkilöstöraportti 28 Kajaanin kaupungin henkilöstöpalvelut 2.5.29 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 5 1 Henkilöstötalous... 6 1.1 Henkilöstön määrä... 6 1.2 Henkilöstökulut... 8 1.3 Työnantajan

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI Henkilöstöraportti 2006

KAJAANIN KAUPUNKI Henkilöstöraportti 2006 KAJAANIN KAUPUNKI Henkilöstöraportti 2006 Kajaanin kaupungin henkilöstöpalvelut SISÄLTÖ Johdanto 1 1 Henkilöstötalous 2 1.1 Henkilöstön määrä 3 1.2 Henkilöstökulut 3 1.3 Työnantajan investoinnit henkilöstön

Lisätiedot

Kajaanin kaupungin. henkilöstöraportti. Kajaanin kaupungin henkilöstöpalvelut

Kajaanin kaupungin. henkilöstöraportti. Kajaanin kaupungin henkilöstöpalvelut Kajaanin kaupungin henkilöstöraportti 2012 Kajaanin kaupungin henkilöstöpalvelut SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1 1 HENKILÖSTÖTALOUS... 2 1.1 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ...2 1.1.1 Kajaanin kaupungin ja liikelaitosten

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI. Henkilöstöraportti 2007

KAJAANIN KAUPUNKI. Henkilöstöraportti 2007 KAJAANIN KAUPUNKI Henkilöstöraportti 2007 Kajaanin kaupungin henkilöstöpalvelut 2.4.2008 SISÄLTÖ Johdanto 1 1 Henkilöstötalous 2 1.1 Henkilöstön määrä 2 1.2 Henkilöstökulut 4 1.3 Työnantajan investoinnit

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI 1 Henkilöstöraportti kertoo tiivistetyssä muodossa olennaisimmat tiedot henkilöstön määrästä, henkilöstörakenteesta ja henkilöstökuluista. Raportti sisältää lisäksi

Lisätiedot

Henkilöstöraportti. Kajaanin kaupungin henkilöstöpalvelut

Henkilöstöraportti. Kajaanin kaupungin henkilöstöpalvelut Henkilöstöraportti 2014 Kajaanin kaupungin omistama liikelaitos Kajaanin Mamselli palkittiin yli 50-vuotiaiden parhaana työpaikkana Suomessa. Palkinnon luovutti työministeri Lauri Ihalainen Mamsellin johtaja

Lisätiedot

Kajaanin kaupungin omistama liikelaitos Kajaanin Mamselli palkittiin yli 50 vuotiaiden parhaana työpaikkana Suomessa. Palkinnon luovutti työministeri

Kajaanin kaupungin omistama liikelaitos Kajaanin Mamselli palkittiin yli 50 vuotiaiden parhaana työpaikkana Suomessa. Palkinnon luovutti työministeri Kajaanin kaupungin omistama liikelaitos Kajaanin Mamselli palkittiin yli 50 vuotiaiden parhaana työpaikkana Suomessa. Palkinnon luovutti työministeri Lauri Ihalainen Mamsellin johtaja Tuija Vuoriselle

Lisätiedot

Henkilöstöraportti. 13.5.2014 Kajaanin kaupungin henkilöstöpalvelut

Henkilöstöraportti. 13.5.2014 Kajaanin kaupungin henkilöstöpalvelut Henkilöstöraportti 2013 13.5.2014 Kajaanin kaupungin henkilöstöpalvelut Johdanto Kajaanin kaupungin henkilöstöohjelma hyväksyttiin 6.5.2013 kaupunginhallituksessa. Henkilöstöohjelma 2013 2016 korvaa aikaisemman

Lisätiedot

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 Kunnanhallitus 16.5.2016 2 HENKILÖSTÖRAPORTTI SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.1. Henkilöstömäärän kehitys ja palvelusuhteen luonne......

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Henkilöstökertomus 2014 Tilastointihetken henkilöstömäärät 2009-2014 Henkilöstömäärä 686 (703) Henkilötyövuosia yht. 639 (649) HENKILÖSTÖMÄÄRÄ 2009-2014 800 761 756 750 710 703 700 671 650 686 Opetushenkilöstö

Lisätiedot

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta tulee käydä ilmi kunnan koko huomioon ottaen ainakin:

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta tulee käydä ilmi kunnan koko huomioon ottaen ainakin: JOROISTEN KUNTA HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 214 1. Johdanto Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa määrää, että kunnassa on laadittava yhteistoimintamenettelyssä vuosittain

Lisätiedot

Maaningan kunta HENKILÖSTÖRAPORTTI. Kaupunginhallitus 30.3.2015

Maaningan kunta HENKILÖSTÖRAPORTTI. Kaupunginhallitus 30.3.2015 Maaningan kunta HENKILÖSTÖRAPORTTI 214 Kaupunginhallitus 3.3.215 JOHDANTO 1 Henkilöstön hyvinvointi ja jaksaminen on viime vuosina noussut esille useissa yhteyksissä. Kunnassa on toteutettu henkilöstökysely

Lisätiedot

TASA- ARVOSUUNNITELMA

TASA- ARVOSUUNNITELMA TASA- ARVOSUUNNITELMA Kaupunginhallituksen 2.10.2012 165 hyväksymä Haapajärven kaupungin tasa-arvosuunnitelma Tasa-arvolain 6a.n mukaan tasa-arvosuunnitelma on selvitys työpaikan tasaarvotilanteesta ja

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014

Henkilöstöraportti 2014 Henkilöstöraportti 2014 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Henkilöstön määrä ja rakenne 3 2.1 Henkilöstömäärä 3 2.2 Henkilöstö sopimusaloittain 4 2.3 Virka- ja työvapaat ja kokonaistyöaika 5 2.4 Ikäjakauma

Lisätiedot

Kunnalliset palkat ja henkilöstö

Kunnalliset palkat ja henkilöstö Kunnalliset palkat ja henkilöstö Tilastoesite syyskuu 2015 www.kt.fi Henkilöstömenot 21 miljardia euroa Vuonna 2015 kuntien ja kuntayhtymien henkilöstömenot ovat arviolta 21 miljardia euroa, josta palkkakustannukset

Lisätiedot

Selvitys tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteesta

Selvitys tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteesta Liite 1. Selvitys tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteesta Kouvolan kaupunki Selvitys tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteesta 1 1. Miehet ja naiset Kouvolan kaupungin henkilöstöstä naisia on 83,9 % ja

Lisätiedot

Opetus- ja kasvatushenkilöstön työolosuhteiden laadullinen kehittäminen 27.5.2008

Opetus- ja kasvatushenkilöstön työolosuhteiden laadullinen kehittäminen 27.5.2008 Opetus- ja kasvatushenkilöstön työolosuhteiden laadullinen kehittäminen 27.5.2008 Pauli Forma, VTT, dos. Tutkimus- ja kehittämisjohtaja Kuntien eläkevakuutus Esitelmän näkökulmat Työolot, työkyky ja työhyvinvointi

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus SYSMÄN KUNTA Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2008 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 3 2.2. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain 4 2.3. Määräaikaisen henkilöstön

Lisätiedot

Kainuun maakunta kuntayhtymän työkyvyn tukiprosessi. Marko Klemetti, työhyvinvointi- / työsuojelupäällikkö

Kainuun maakunta kuntayhtymän työkyvyn tukiprosessi. Marko Klemetti, työhyvinvointi- / työsuojelupäällikkö Kainuun maakunta kuntayhtymän työkyvyn tukiprosessi Marko Klemetti, työhyvinvointi- / työsuojelupäällikkö Henk. Yhteensä (pl.oae) KuEL- eläkkeelle siirtyneet Kainuun maakunta ky v. 2005 2008 eläkelajeittain,

Lisätiedot

Leppävirran kunta Puh. (017) 570 911 PL 4, 79101 Leppävirta www.leppavirta.fi

Leppävirran kunta Puh. (017) 570 911 PL 4, 79101 Leppävirta www.leppavirta.fi Leppävirran kunta Puh. (017) 570 911 PL 4, 79101 Leppävirta www.leppavirta.fi henkilöstötilinpäätös 2014 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS Sisällysluettelo 1. HENKILÖSTÖ... 1 1.1. Vakinainen henkilöstö toimialoittain

Lisätiedot

Kh 18.8.2014 192 Kv 25.8.2014 28

Kh 18.8.2014 192 Kv 25.8.2014 28 Kh 18.8.2014 192 Kv 25.8.2014 28 Henkilöstöraportti 2013 2 Sisältö Johdanto... sivu 3 Henkilöstön määrä ja rakenne... sivu 4 palvelussuhteiden luonne henkilöstö nimikkeittäin sukupuolijakauma ikäjakauma

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 246 78767 4,0 41,8 82,0 256,0 12938,0 78767 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 2,5-3,0-100,0-6,8-1,9 2,4 370,8-3,0

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 240 81210 4,0 39,0 82,0 227,0 13364,0 81210 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 2,6-1,9-64,2-4,4-0,7 2,4 150,0-1,9

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2011... 3 2 Tunnusluvut... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 3 2.3 Palvelussuhteen pituus... 4 2.4 Vaihtuvuus... 4 2.5 Eläkeelle

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : Taso 3 2940300 Arkistolaitos : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 318 86383 3,0 29,0 64,0 224,0 5536,0 86383 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -29,1-100,0-3,4

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008 TURVATEKNIIKAN KESKUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008 Koonneet: Päivi Hakulinen Seppo Vaalavuo SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2. Tehokas TUKES... 4 Henkilöstömäärä... 4 Keski-ikä... 5 Vaihtuvuus... 6 Työaika...

Lisätiedot

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI/ HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI/ HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI/ HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 Kunnanhallitus 26.5.2015 2 HENKILÖSTÖRAPORTTI / HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 3 2.1.

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki

Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki Työstä terveyttä ja elinvoimaa! -seminaari 23.4.2015 Kruunupuisto Henkilöstösihteeri Susanna Laine Sisältö Strategia Henkilöstö Työhyvinvointiohjelma

Lisätiedot

Tilastoesite syyskuu 2013. Kunnalliset palkat ja henkilöstö. www.kt.fi

Tilastoesite syyskuu 2013. Kunnalliset palkat ja henkilöstö. www.kt.fi Tilastoesite syyskuu 2013 Kunnalliset palkat ja henkilöstö www.kt.fi Keskiansiot sopimusaloittain Kokoaikaiset kuukausipalkkaiset vuonna 2012 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2 657 3 732 7 183

Lisätiedot

Henkilöstövoimavarojen arviointi. suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen

Henkilöstövoimavarojen arviointi. suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen Henkilöstövoimavarojen arviointi suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen Suosituksen tavoitteet Tämä suositus tukee strategista henkilöstöjohtamista sekä henkilöstön ja työyhteisöjen jatkuvaa kehittämistä

Lisätiedot

Kuhmon kaupunki Henkilöstötilinpäätös 2013

Kuhmon kaupunki Henkilöstötilinpäätös 2013 Kuhmon kaupunki Henkilöstötilinpäätös 2013 Sisällys Johdanto... 2 Henkilöstötilinpäätös... 2 Henkilöstösuunnitelma... 2 Henkilöstömäärä... 3 1 Henkilötyövuodet... 3 Henkilöstön ikärakenne... 4 Terveysperusteiset

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 1. JOHDANTO Mynämäen kunnan toiminta-ajatuksena on edesauttaa kuntalaisten, yritysten ja yhteisöjen hyvinvointia järjestämällä ja tuottamalla kunnallisia

Lisätiedot

SECURITAS OY HENKILÖSTÖRAPORTTI 2002

SECURITAS OY HENKILÖSTÖRAPORTTI 2002 SECURITAS OY HENKILÖSTÖRAPORTTI 22 Vuonna 22 talouden kasvuvauhti hidastui hieman, mikä näkyi myös henkilöstömäärän kehityksessä. Koulutusrintamalla vuosi oli kuitenkin aktiivinen. Yhtäältä tämä johtui

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013 SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013 Valmistelija: Henkilöstöpäällikkö Hyväksyjä: Kuntayhtymän johtaja Hall 20.11.2012 Valt 28.11.2012 Voimaantulo 1.1.2013 1 1. Strategiset tavoitteet

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2011 Kainuun maakunta -kuntayhtymä

Henkilöstöraportti 2011 Kainuun maakunta -kuntayhtymä Kainuun maakunta kuntayhtymä 1 Henkilöstöpalvelut Henkilöstöraportti 2011 Kainuun maakunta -kuntayhtymä Kainuun maakunta kuntayhtymä 1 Henkilöstöpalvelut Kainuun maakunta kuntayhtymä 1 Henkilöstöpalvelut

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011 HENKILÖSTÖKERTOMUS Henkilöstö hallinnonaloittain 31.12. 2010 toistaiseksi määräajatetyt työllis- yhteensä toistaiseksi määräajan työllistetyt yhteensä Hallintotoimi 8 2 10 8 2 0 10 Perusturvatoimi 51 16

Lisätiedot

SAUVON KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014

SAUVON KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 SAUVON KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 Käsittely: KH 27.4.2015 KV 8.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO SAUVON KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014... 2 1. HENKILÖSTÖSTRATEGIA... 2 2. KUNNAN HENKILÖSTÖRAKENNE... 3

Lisätiedot

Henkilöstökertomus löytyy kokonaisuudessaan: http://www.salpaus.fi/kuntayhtyman-henkilostokertomus/sivut/default.aspx Henkilöstömäärä Henkilöstömäärässä huomioidaan myös osa-aikaeläkkeellä, sairauslomalla,

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Henkilöstöraportti kertoo tiivistetyssä muodossa olennaisimmat tiedot henkilöstön määrästä, henkilöstörakenteesta ja henkilöstökuluista. Raportti sisältää lisäksi

Lisätiedot

Maakuntahallitus 24.3.2014, Erillisliite 2. Henkilöstöraportti 2013 Kainuun liitto

Maakuntahallitus 24.3.2014, Erillisliite 2. Henkilöstöraportti 2013 Kainuun liitto Maakuntahallitus 24.3.2014, Erillisliite 2 Henkilöstöraportti 2013 Kainuun liitto 1 JOHDANTO 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE...4 1.1 Palvelussuhteen luonne...4 1.2 Henkilöstön palvelussuhteet tulosalueittain...5

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta 12.5.2009 liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto 22.6.2009 liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta 04.05.2009 HENKILÖSTÖRAPORTTI

Tarkastuslautakunta 12.5.2009 liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto 22.6.2009 liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta 04.05.2009 HENKILÖSTÖRAPORTTI Tarkastuslautakunta 12.5.29 liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto 22.6.29 liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta 4.5.29 HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODESTA 28 Tarkastuslautakunta 12.5.29 liite nro 4 (2/18) Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Työhyvinvointi on osa johtamista Kuntaseminaari. 29.11.2011 Hannu Tulensalo

Työhyvinvointi on osa johtamista Kuntaseminaari. 29.11.2011 Hannu Tulensalo Työhyvinvointi on osa johtamista Kuntaseminaari 29.11.2011 Hannu Tulensalo henkilöstöjohtaja 1 ASUKKAIDEN MENESTYMINEN Tarvetta vastaavat palvelut Asukkaiden omatoimisuus Vuorovaikutus TALOUS HALLINNASSA

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Henkilöstökertomus 2012

Juankosken kaupunki. Henkilöstökertomus 2012 Juankosken kaupunki Henkilöstökertomus 2012 Kaupunginhallitus 8.4.2013 JUANKOSKEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 Henkilöstökertomus on henkilöstöjohtamisen ja henkilöstösuunnittelun apuväline, jonka

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 6/2011 liite 2 1 (5)

KT Yleiskirjeen 6/2011 liite 2 1 (5) KT Yleiskirjeen 6/2011 liite 2 1 (5) Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES 2010 2011) allekirjoituspöytäkirjan 4 :n mukaisten palkantarkistusten soveltamisohjeet Yleistä Yleiskorotus

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA Kvalt. 6.6.2011 Liite nro 1. Hallintopalvelukeskus

SYSMÄN KUNTA Kvalt. 6.6.2011 Liite nro 1. Hallintopalvelukeskus SYSMÄN KUNTA Kvalt. 6.6.2011 Liite nro 1 Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2010 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 2.2. Henkilötyövuosi 4 2.3. Henkilöstön määrä

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 1 2 Sisältö 1. Johdanto 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 4 3. Johtaminen 5 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 6 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 6 6. Henkilöstökustannukset

Lisätiedot

Palvelussuhde 31.12. Miehet Naiset Yhteensä Muutos-% ed. vuodesta

Palvelussuhde 31.12. Miehet Naiset Yhteensä Muutos-% ed. vuodesta 1 2 Johdanto Kaupunginhallitus hyväksyi Alavuden kaupungin henkilöstöohjelman 2015 2020 kokouksessaan 18.5.2015. Henkilöstötyön tavoitteena on, että Alavuden kaupunki on houkutteleva ja vastuullinen työnantaja,

Lisätiedot

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN TASA-ARVOSUUNNITELMA

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN TASA-ARVOSUUNNITELMA HYVINKÄÄN KAUPUNGIN TASA-ARVOSUUNNITELMA 2008 2 1. TASA-ARVON EDISTÄMISVELVOITE Tasa-arvolaki tuli voimaan 1.1.1987 (Laki naisten ja miesten välisestä tasaarvosta 8.8.1986/609). Lain tavoitteena on estää

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2006

SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2006 SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2006 2 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 3 2.2. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain 4 2.3. Määräaikaisen henkilöstön osuus 4 2.4.

Lisätiedot

Henkilökuntaa rekrytoitaessa noudatetaan voimassa olevia sääntöjä ja määräyksiä pätevyysvaatimuksista ja kelpoisuusehdoista.

Henkilökuntaa rekrytoitaessa noudatetaan voimassa olevia sääntöjä ja määräyksiä pätevyysvaatimuksista ja kelpoisuusehdoista. ALAVIESKAN KUNNAN TASA-ARVOSUUNNITELMA 1. Tavoitteet Kunnanvaltuusto 26.9.2006 19 Tavoitteena on tasa-arvoinen, yhteistyökykyinen ja kehittyvä sekä hyvää tulosta tekevä työyhteisö, jossa tasa-arvo on osa

Lisätiedot

JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TASA-ARVO- ja YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA

JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TASA-ARVO- ja YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TASA-ARVO- ja YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA Hyväksytty hallituksessa 30.05.2013 43 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 3 2 TASA-ARVOSUUNNITELMAN TARKOITUS JA TAVOITE... 3 3 TASA-ARVOKYSELYN

Lisätiedot

Uudenkaupungin kaupungin tasa-arvosuunnitelma. * Yhteisty ötoimikunta 29.11.2006 * Yhteisty ötoimikunta 17.01.2007 * Kaupunginhallitus 05.02.

Uudenkaupungin kaupungin tasa-arvosuunnitelma. * Yhteisty ötoimikunta 29.11.2006 * Yhteisty ötoimikunta 17.01.2007 * Kaupunginhallitus 05.02. 1 Uudenkaupungin kaupungin tasa-arvosuunnitelma * Yhteisty ötoimikunta 29.11.2006 * Yhteisty ötoimikunta 17.01.2007 * Kaupunginhallitus 05.02.2007 1 Johdanto Tasa-arvosuunnitelman laatiminen perustuu lakiin

Lisätiedot

Tilastoesite syyskuu 2012. Kunnalliset palkat ja henkilöstö. www.kt.fi

Tilastoesite syyskuu 2012. Kunnalliset palkat ja henkilöstö. www.kt.fi Tilastoesite syyskuu 2012 Kunnalliset palkat ja henkilöstö www.kt.fi Keskiansiot sopimusaloittain Kokoaikaiset kuukausipalkkaiset vuonna 2011 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2 595 3 642 3 016

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNGIN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2006

KUHMON KAUPUNGIN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2006 KUHMON KAUPUNGIN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2006 2 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS Henkilöstötilinpäätös muodostaa kiinteän osan menneen vuoden talouden ja toiminnan tarkastelua ja antaa pohjaa tulevalle suunnittelulle.

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI 1/5. Kajaanin kaupunki ja kaupungin työntekijöitä ja viranhaltijoita edustavat henkilöstöjärjestöt.

KAJAANIN KAUPUNKI 1/5. Kajaanin kaupunki ja kaupungin työntekijöitä ja viranhaltijoita edustavat henkilöstöjärjestöt. KAJAANIN KAUPUNKI 1/5 SOPIMUS YHTEISTOIMINTAORGANISAATIOSTA Sopijaosapuolet: Kajaanin kaupunki ja kaupungin työntekijöitä ja viranhaltijoita edustavat henkilöstöjärjestöt. Tällä sopimuksella sovitaan työnantajan

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 2 1. JOHDANTO Mynämäen kunnan toiminta-ajatuksena on edesauttaa kuntalaisten, yritysten ja yhteisöjen hyvinvointia järjestämällä ja tuottamalla kunnallisia

Lisätiedot

HENKILÖSTÖ- OHJELMA. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 5.11.2012 65

HENKILÖSTÖ- OHJELMA. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 5.11.2012 65 HENKILÖSTÖ- OHJELMA Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 5.11.2012 65 1. STRATEGIA Henkilöstöohjelman taustalla ovat Haapajärven kaupunki-, elinkeino- ja konsernistrategiassa esitetyt asiat: Arvot, toiminta-ajatus

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 SISÄLTÖ 1 Henkilöstön määrä ja rakenne 2 1.1 Henkilöstön määrä 2 1.2 Henkilöstön palvelussuhdejakauma 4 1.3 Henkilöstön sukupuolijakauma 4 1.4 Henkilöstön ikä 6 1.5 Henkilöstökulut

Lisätiedot

AKTIIVISEN AIKAISEN PUUTTUMISEN MALLI - VÄLINPITÄMÄTTÖMYYDESTÄ VÄLITTÄMISEEN KÄYTÄNNÖSSÄ-

AKTIIVISEN AIKAISEN PUUTTUMISEN MALLI - VÄLINPITÄMÄTTÖMYYDESTÄ VÄLITTÄMISEEN KÄYTÄNNÖSSÄ- AKTIIVISEN AIKAISEN PUUTTUMISEN MALLI - VÄLINPITÄMÄTTÖMYYDESTÄ VÄLITTÄMISEEN KÄYTÄNNÖSSÄ- Jaakko Joensuu henkilöstöpäällikkö Kempele on voimakkaasti kasvava 15 100 asukkaan nuorekas kunta. Kempele on huipputeknologiaa,

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Henkilöstökertomus 2013

Juankosken kaupunki. Henkilöstökertomus 2013 Juankosken kaupunki Henkilöstökertomus 2013 Kaupunginhallitus 7.4.2014 JUANKOSKEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013 Henkilöstökertomus on henkilöstöjohtamisen ja henkilöstösuunnittelun apuväline, jonka

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 12/2012 liite 1. Piekkala 1 (12)

KT Yleiskirjeen 12/2012 liite 1. Piekkala 1 (12) KT Yleiskirjeen 12/2012 liite 1 Piekkala 1 (12) Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES 2012 2013) 1.2.2013 voimaan tulevien sopimusmuutosten soveltamisohjeet Tässä liitteessä

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014

HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014 HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014 TAUSTAA Kunnan toimialalla henkilöstö on tärkein resurssitekijä. Menestykseen kunta tarvitsee motivoituneen ja osaavan henkilöstön. Valtuuston asettamien tavoitteiden saavuttaminen

Lisätiedot

Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla?

Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla? Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla? Mistä työhyvinvointi koostuu? Työhyvinvointiryhmä tämä ryhmä perustettiin 2009 ryhmään kuuluu 13 kaupungin työntekijää - edustus kaikilta toimialoilta, työterveyshuollosta,

Lisätiedot

JOHDANTO. Kainuun maakunta kuntayhtymä 1 Henkilöstöpalvelut

JOHDANTO. Kainuun maakunta kuntayhtymä 1 Henkilöstöpalvelut Kainuun maakunta kuntayhtymä 1 Henkilöstöpalvelut JOHDANTO 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 4 1.1 Palvelussuhteen luonne... 4 1.2 Henkilöstön palvelussuhteet tulosalueittain... 5 1.3 Yleisimmät ammattiryhmät...

Lisätiedot

Uudista ja uudistu 2009 Henkilöstöjohtamisen uudistamisen välttämättömyys - case Jyväskylän kaupunki - 23.9.2009

Uudista ja uudistu 2009 Henkilöstöjohtamisen uudistamisen välttämättömyys - case Jyväskylän kaupunki - 23.9.2009 Uudista ja uudistu 2009 Henkilöstöjohtamisen uudistamisen välttämättömyys - case Jyväskylän kaupunki - 23.9.2009 Pertti Malkki (FT, YTM) Henkilöstöjohtaja Sisältö Ajatuksia kuntien tuottavuuskehityksestä

Lisätiedot

KUNNALLISET PALKAT JA HENKILÖSTÖ

KUNNALLISET PALKAT JA HENKILÖSTÖ Tilastoesite marraskuu 2008 KUNNALLISET PALKAT JA HENKILÖSTÖ www.kuntatyonantajat.fi KESKIANSIOT SOPIMUSALOITTAIN Kokoaikaiset kuukausipalkkaiset vuonna 2007 euroa/kk 7 000 6 000 6 024 5 000 4 000 3 000

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut vuodelta 2004

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut vuodelta 2004 Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut vuodelta 2004 Erja Laurila Organisaatio: ARKISTOLAITOS T1. Nykyiset henkilöstöpanokset euroa 2004 Henkilöstöpanokset vuonna 2004 Tunnusluku 2 Henkilöstön lukumäärä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 77. Kaupunginhallitus 26.03.2012 Sivu 2 / 2

Espoon kaupunki Pöytäkirja 77. Kaupunginhallitus 26.03.2012 Sivu 2 / 2 Kaupunginhallitus 26.03.2012 Sivu 1 / 1 1416/01.00.02/2012 77 Henkilöstökertomus vuodelta 2011 Valmistelijat / lisätiedot: Kunnas Jere, puh. (09) 816 22508 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunginjohtaja

Lisätiedot

JULKISALAN KOULUTETTUJEN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ JUKO RY

JULKISALAN KOULUTETTUJEN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ JUKO RY VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS KUNNALLISEN OPETUSHENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN (OVTES) 2010 2011 ERÄIDEN SOPIMUSMÄÄRÄYSTEN MUUTTAMISESTA 1 Sopimuksen tarkoitus Tällä virka- ja työehtosopimuksella sovitaan

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015

HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Kvalt liite 1 Kv 14.6.2016 SUOMUSSALMEN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Hallintopalvelut 2 Sisältö: sivu 1. Henkilöstöraportti henkilöstöstrategian toteutumisen ja arvioinnin välineenä 5 Suomussalmen

Lisätiedot

Sisällys 1 JOHDANTO...1 2 HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...1 Vakinainen henkilöstö 31.12.2014...1 Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain 2014...

Sisällys 1 JOHDANTO...1 2 HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...1 Vakinainen henkilöstö 31.12.2014...1 Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain 2014... HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Sisällys 1 JOHDANTO...1 2 HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...1 Vakinainen henkilöstö 31.12.2014...1 Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain 2014...1 Kunnan määräaikaiset työsuhteet

Lisätiedot

1 Johdanto. 2 Henkilöstön määrä ja rakenne. 2.1. Henkilöstön määrä

1 Johdanto. 2 Henkilöstön määrä ja rakenne. 2.1. Henkilöstön määrä 1 1 Johdanto Henkilöstöraportin tehtävänä on antaa vuosittain luottamushenkilöille, esimiehille ja henkilöstölle kokonaiskuva henkilöstön määrästä ja rakenteesta. Se sisältää määrällistä perustietoa henkilöstön

Lisätiedot

Henkilöstön siirtymisperiaatteet 25.11.2011. Anne-Maj Salmi Heta henkilöstötyöryhmän puheenjohtaja

Henkilöstön siirtymisperiaatteet 25.11.2011. Anne-Maj Salmi Heta henkilöstötyöryhmän puheenjohtaja Henkilöstön siirtymisperiaatteet 25.11.2011 Anne-Maj Salmi Heta henkilöstötyöryhmän puheenjohtaja Päijät-Hämeen liitto, Hämeenkatu 9 A, 15110 LAHTI www.paijat-hame.fi/fi/paketti Heta henkilöstötyöryhmä

Lisätiedot

Sisällysluettelo Johdanto Henkilöstömäärä Henkilöstön ikärakenne Henkilöstön osaamisen kehittäminen Terveysperusteiset poissaolot Eläköityminen

Sisällysluettelo Johdanto Henkilöstömäärä Henkilöstön ikärakenne Henkilöstön osaamisen kehittäminen Terveysperusteiset poissaolot Eläköityminen Henkilöstöraportti 2013 Sisällysluettelo 1 Johdanto 2 2 Henkilöstömäärä 2 3 Henkilöstön ikärakenne 5 4 Henkilöstön osaamisen kehittäminen 6 5 Terveysperusteiset poissaolot 6 6 Eläköityminen 7 7 Työvoimakustannukset

Lisätiedot

KANSAINVÄLINEN TYÖTURVALLISUUSPÄIVÄ 28.4.2014

KANSAINVÄLINEN TYÖTURVALLISUUSPÄIVÄ 28.4.2014 KANSAINVÄLINEN TYÖTURVALLISUUSPÄIVÄ 28.4.2014 Henkilöstöjohtaja Riitta Hallberg Puh. 044-4598946, riitta.hallberg@saarikka.fi Perustietoja Saarikasta: - Tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluja - 5 kunnan

Lisätiedot

Työkyvyn palauttaminen ja työhön paluu. Mervi Viljamaa LT, työterveyshuollon erikoislääkäri Dextra Työterveys, Pihlajalinna Oy

Työkyvyn palauttaminen ja työhön paluu. Mervi Viljamaa LT, työterveyshuollon erikoislääkäri Dextra Työterveys, Pihlajalinna Oy Työkyvyn palauttaminen ja työhön paluu Mervi Viljamaa LT, työterveyshuollon erikoislääkäri Dextra Työterveys, Pihlajalinna Oy Esityksen sisältö 1. Työkyvyn palauttamiseen ja työhön paluuseen liittyvät

Lisätiedot

Lisää tuottavuutta työkykyjohtamisella. Aamiaistilaisuus. 5.9.2014 Raahe. Tiina Kesti, palvelujohtaja Leena Keränen, kehittämispäällikkö

Lisää tuottavuutta työkykyjohtamisella. Aamiaistilaisuus. 5.9.2014 Raahe. Tiina Kesti, palvelujohtaja Leena Keränen, kehittämispäällikkö Lisää tuottavuutta työkykyjohtamisella Aamiaistilaisuus 5.9.2014 Raahe Tiina Kesti, palvelujohtaja Leena Keränen, kehittämispäällikkö Lisää tuottavuutta työkykyjohtamisella Raahe 5.9.2014 klo 8.00 9.00

Lisätiedot

Nuorten työtapaturmat. Lähteet: Tapaturmavakuutuslaitosten liitto ja Tilastokeskuksen työssäkäyntitilasto

Nuorten työtapaturmat. Lähteet: Tapaturmavakuutuslaitosten liitto ja Tilastokeskuksen työssäkäyntitilasto Nuorten työtapaturmat Lähteet: Tapaturmavakuutuslaitosten liitto ja Tilastokeskuksen työssäkäyntitilasto Työtapaturmat ikäluokittain Suomessa vuonna 2011 *Alle 15-vuotiaille 59 työpaikkatapaturmaa ja 0

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNKI. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2015

JUANKOSKEN KAUPUNKI. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2015 JUANKOSKEN KAUPUNKI Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2015 Vuoden 2014 alusta tuli voimaan Laki taloudellisesta tuesta ammatillisen osaamisen kehittämisestä sekä muutos Lakiin työnantajan ja henkilöstön

Lisätiedot

Henkilökohtaista lisääkorotetaan 1,7 prosentilla.

Henkilökohtaista lisääkorotetaan 1,7 prosentilla. Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus 2012 2013 (KVTES 2012 2013) KVTES 2012 2013 Palkantarkistukset vuonna 2012 ja vuonna 2013 Yleiskorotus 1.1.2012 lukien

Lisätiedot

Oppimisvaikeudet pohjoismaisilla työpaikoilla kyselyn tuloksia

Oppimisvaikeudet pohjoismaisilla työpaikoilla kyselyn tuloksia Oppimisvaikeudet pohjoismaisilla työpaikoilla kyselyn tuloksia Tutkija Jouni Puumalainen 20.01.2015 27.1.2015 1 Selvityksen toteuttaminen - Sähköinen kysely - Neljässä maassa: Suomi, Norja, Ruotsi, Islanti

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 1. JOHDANTO

SOTKAMON KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 1. JOHDANTO Kunnanhallitus 3.6.2014 erillisliite 122 SOTKAMON KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 1. JOHDANTO Henkilöstöraportin tehtävänä on antaa tietoa henkilöstön kehittämisen perustaksi ja päätöksenteon tueksi. Henkilöstöraportti

Lisätiedot

Korvaussuoritukset kaatumis-ja putoamistapaturmista (lakisääteinen tapaturmavakuutus)

Korvaussuoritukset kaatumis-ja putoamistapaturmista (lakisääteinen tapaturmavakuutus) miljoonaa euroa Korvaussuoritukset kaatumis-ja putoamistapaturmista (lakisääteinen tapaturmavakuutus) 16 14 16 14 työmatkatapaturmat, vapaa-ehtoisesti vakuutetut yrittäjät 12 1 8 12 1 8 työmatkatapaturmat,

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 Kaupunginhallitus 16.5.2016 Kaupunginvaltuusto 13.6.2016 2 JOHDANTO Tämä henkilöstöraportti on järjestyksessä seitsemästoista Orimattilan kaupungin henkilöstöraportti. Henkilöstöraportin

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009 TURVATEKNIIKAN KESKUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009 Päivi Hakulinen Seppo Vaalavuo SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2. Tehokas TUKES... 4 Henkilöstömäärä... 4 Keski-ikä... 5 Vaihtuvuus... 6 Työaika... 7

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI. Henkilöstökertomus 2014. Yhteistyötoimikunta 8.5.2015 Kaupunginhallitus 11.5.2015 Valtuusto 25.5.2015 (tiedoksi)

KEURUUN KAUPUNKI. Henkilöstökertomus 2014. Yhteistyötoimikunta 8.5.2015 Kaupunginhallitus 11.5.2015 Valtuusto 25.5.2015 (tiedoksi) KEURUUN KAUPUNKI Henkilöstökertomus 2014 Yhteistyötoimikunta 8.5.2015 Kaupunginhallitus 11.5.2015 Valtuusto 25.5.2015 (tiedoksi) Keuruun kaupungin Henkilöstökertomus 2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä 1.1

Lisätiedot

Käsittely: Työyhteisötoimikunta 15.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 Kunnanvaltuusto 25.4.2016

Käsittely: Työyhteisötoimikunta 15.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 Kunnanvaltuusto 25.4.2016 Käsittely: Työyhteisötoimikunta 15.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 Kunnanvaltuusto 25.4.2016 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 4 2.1 Palvelussuhteen luonne...

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2012... 3 2 Tunnusluvut... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 3 2.3 Palvelussuhteen pituus... 4 2.4 Vaihtuvuus... 4 2.5 Eläkeelle

Lisätiedot

Hoiva- ja hoito Perusterveydenhuolto TEHTÄVÄNKUVAUS ja TEHTÄVÄN VAATIVUUDEN ARVIOINTI

Hoiva- ja hoito Perusterveydenhuolto TEHTÄVÄNKUVAUS ja TEHTÄVÄN VAATIVUUDEN ARVIOINTI 1 Hoiva- ja hoito Perusterveydenhuolto TEHTÄVÄNKUVAUS ja TEHTÄVÄN VAATIVUUDEN ARVIOINTI 1. TEHTÄVÄN PERUSTIEDOT Tehtävän nimike: Koulutus ja KVTES:n hinnoitteluryhmä: Työyksikkö (esim. kotihoito): Työpaikka

Lisätiedot

Paimion kaupunki HENKILÖSTÖKATSAUS 2014

Paimion kaupunki HENKILÖSTÖKATSAUS 2014 Paimion kaupunki HENKILÖSTÖKATSAUS 2014 1 Sisällys 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 3 1.1. Henkilöstön määrä 31.12.... 3 1.2. Henkilötyövuodet 2014... 3 1.3. Ikä- ja sukupuolijakauma... 4 2. HENKILÖSTÖN

Lisätiedot

TURVATEKNIIKAN KESKUS

TURVATEKNIIKAN KESKUS TURVATEKNIIKAN KESKUS Helsinki.3. HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 3. YLEISTÄ Henkilöstömäärä Turvatekniikan keskuksen henkilöstömäärä vuoden 3 lopussa oli henkilöä (vuonna henkilöä). Henkilötyövuosia kertyi

Lisätiedot

SISÄLLYS. Kunnanvaltuusto 61/2012

SISÄLLYS. Kunnanvaltuusto 61/2012 PELKOSENNIEMEN KUNNAN HENKILÖSTÖPOLIITTINEN TASA-ARVOSUUNNITELMA VUOSILLE 2013 2015 2 SISÄLLYS Kunnanvaltuusto 61/2012 HENKILÖSTÖPOLIITTINEN TASA-ARVOSUUNNITELMA... 3 1 JOHDANTO... 3 2 TASA-ARVOSELVITYS...

Lisätiedot

Varhaisen välittämisen

Varhaisen välittämisen Varhaisen välittämisen malli käytännössä Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Sirpa Parantala Henkilöstökoordinaattori SP Mikkelin keskussairaala Moision sairaala Sairaansijat ja hoitopaikat Sairaansijat yhteensä

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010 Päivi Hakulinen SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2. Tehokas TUKES... 4 Henkilöstö... 4 Keski-ikä... 5 Vaihtuvuus... 6 Työaika... 6 3. Osaava ja oppiva TUKES... 7 Osaaminen ja

Lisätiedot

PAIMION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKATSAUS 2011

PAIMION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKATSAUS 2011 PAIMION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKATSAUS 2011 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 2 1.1. Henkilökunta toimielimittäin 31.12.2011... 3 1.2. Henkilöstömäärän kehitys toiminnoittain 2008 2011... 4 1.3. Henkilökunnan

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI. Henkilöstökertomus 2013. Yhteistyötoimikunta 3.4.2014 Kaupunginhallitus 26.5.2014 Valtuusto xxx (tiedoksi)

KEURUUN KAUPUNKI. Henkilöstökertomus 2013. Yhteistyötoimikunta 3.4.2014 Kaupunginhallitus 26.5.2014 Valtuusto xxx (tiedoksi) KEURUUN KAUPUNKI Henkilöstökertomus 2013 Yhteistyötoimikunta 3.4.2014 Kaupunginhallitus 26.5.2014 Valtuusto xxx (tiedoksi) Keuruun kaupungin Henkilöstökertomus 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä 1.1 Käsitteitä

Lisätiedot

Kajaanin kaupungin. henkilöstöraportti. Kajaanin kaupungin henkilöstöpalvelut

Kajaanin kaupungin. henkilöstöraportti. Kajaanin kaupungin henkilöstöpalvelut Kajaanin kaupungin henkilöstöraportti 2005 Kajaanin kaupungin henkilöstöpalvelut 1. HENKILÖSTÖTALOUS Henkilöstöstrategia 1.1 Henkilöstö Kaupunginvaltuusto hyväksyi uuden henkilöstöstrategian kesäkuussa

Lisätiedot

29.9.2011 FINLANDIA-TALO. henkilöstöjohtaja

29.9.2011 FINLANDIA-TALO. henkilöstöjohtaja UUDISTA JA UUDISTU 2011 28. FINLANDIA-TALO Hannu Tulensalo henkilöstöjohtaja Työhyvinvoinnilla tuottavuutta vai tuottavuudella työhyvinvointia? Työhyvinvoinnin taloudellinen merkitys Helsingissä 2010 Työhyvinvointityössä

Lisätiedot