Kajaanin kaupungin. henkilöstöraportti 2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kajaanin kaupungin. henkilöstöraportti 2011"

Transkriptio

1 Kajaanin kaupungin henkilöstöraportti 2011 Kajaanin kaupungin henkilöstöpalvelut 2012

2 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO HENKILÖSTÖTALOUS HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ Kajaanin kaupungin ja liikelaitosten henkilöstö henkilötyövuosina Kajaanin kaupungin ja liikelaitosten henkilöstömäärä palvelussuhteiden mukaan Palvelussuhteiden määrä luonteen mukaan Palvelussuhteiden määrä päätoimisuuden mukaan Palvelussuhteen mukaan työ- ja virkasuhteet HENKILÖSTÖKULUT Noudatettavat virka- ja työehtosopimukset TYÖNANTAJAN INVESTOINNIT HENKILÖSTÖN OSAAMISEEN JA TYÖKYKYYN Koulutus- ja kehittämishankkeet Koulutusapurahat Henkilökuntakorttietuudet Virkistysraha Liikuntailtapäivä Liikuntaryhmät Kuntoutus Työterveyshuolto KAJAANIN KAUPUNGIN 360-VUOTISJUHLA HENKILÖSTÖSUUNNITTELU, HENKILÖSTÖRAKENNE JA IKÄJAKAUMA KESKI-IKÄ IKÄJAKAUMA Ikäjakauma palvelussuhteen luonteen mukaan Vakituisten ikäjakauma PALVELUSSUHTEIDEN KESTO, VAKITUISET ELÄKKEELLE SIIRTYMINEN ELÄKKEELLE SIIRTYNEET HENKILÖSTÖN ELÄKEPOISTUMA-ARVIO ELÄKETILASTOJEN HYÖDYNTÄMINEN KUNTALIITOSSELVITYKSESSÄ VERTAILUTIETOJA HENKILÖSTÖSTÄ SUKUPUOLEN MUKAAN PALKKAKARTOITUS Keskipalkat toimialoittain ja tulosalueittain Kaupungin liikelaitosten henkilöstön keskipalkat SUKUPUOLIJAKAUMA TOIMIALOITTAIN JA TULOSALUEITTAIN KESKEYTYKSET SAIRAUSPOISSAOLOT POISSAOLOTYÖPÄIVÄT KESKIMÄÄRIN/HENKILÖ KAUPUNKI JA LIIKELAITOKSET POISSAOLOTYÖPÄIVÄT KESKIMÄÄRIN/HENKILÖ KOKO KAUPUNKI POISSAOLOTYÖPÄIVÄT KESKIMÄÄRIN/HENKILÖ TULOSALUEITTAIN POISSAOLOTYÖPÄIVÄT KESKIMÄÄRIN/HENKILÖ LIIKELAITOKSITTAIN SAIRAUSPOISSAOLOJEN MÄÄRÄT KESTON MUKAAN HENKILÖSTÖN PALKATTOMAT VAPAAT: SÄÄSTÖSYYT SEKÄ PALKATTOMAT YKSITYISASIAT POISSAOLOJEN PALKKAKUSTANNUKSET TYÖ- JA TYÖMATKATAPATURMAT TYÖTAPATURMAT KAJAANIN KAUPUNKI JA LIIKELAITOKSET TYÖMATKATAPATURMAT KAJAANIN KAUPUNKI JA LIIKELAITOKSET TYÖYHTEISÖN TOIMIVUUSKYSELY TAVOITTEELLISUUS JA STRATEGINEN AJATTELU JOHTAMISTOIMINTA JA ESIMIESTYÖ OSAAMINEN VIESTINTÄ JA VUOROVAIKUTUS... 45

3 1 Johdanto Kajaanin kaupungin tavoitteena on olla hyvä ja arvostettu työnantaja. Kajaanin kaupungilla on voimassa Kajaani sopimus, jonka mukaan kaupunki työnantajana ja henkilöstöä edustavat pääsopijajärjestöt toimivat yhteistyössä henkilöstöstrategian, talouden sopeuttamisohjelman, rakenteellisten muutosten ja henkilöstösuunnitelman toteuttamiseksi. Lisäksi sopimus sisältää tuottavuuden kasvuun, palvelujen parantamiseen ja työhyvinvoinnin lisäämiseen liittyviä kohtia. Tämä yhteinen näkemys ja tahtotila poliittisten päätöksentekijöiden, virkamiesjohdon ja henkilöstön kesken on tuottanut hyvää tulosta. Vuosi 2011 oli turvallisen muutoksen vuosi. Työyhteisön toimivuuskysely toteutettiin 2011 syksyllä. Kyselyyn vastasi 69 % henkilöstöstä. Kysymyksiin vastattiin asteikolla 1-4. Kysymyksiä oli yhteensä 50, jotka jakaantuivat neljään aihealueeseen. Keskiarvot arviointikokonaisuuksista ja koko kyselystä olivat seuraavat: Tavoitteellisuus ja strateginen ajattelu 3,32 Johtamistoiminta ja esimiestyö 3,30 Osaaminen 3,30 Viestintä ja vuorovaikutus 3,28 Yhteenveto 3,30 Toimivuuskyselyä on toteutettu samansisältöisenä vuosina 2005, 2007, 2009 ja Kaikissa neljässä aihealueessa on tapahtunut vuosi vuodelta tasaista kehitystä. Kehitys on tulos onnistuneesta päätöksenteosta ja johtamisesta sekä työntekijöiden hyvistä yhteistyötaidoista. Helmikuussa pidetty Toimivan työyhteisön pelisäännöt -koulutus päätti luentojen sarjan, johon kuului myös koulutustilaisuudet teemoista Esimies työnantajan edustajana ja Työhyvinvoinnin ja tuloksellisuuden johtaminen. Henkilöstösuunnittelutyöryhmä on vakiinnuttanut asemansa. Kaikilla toimialoilla on toteutettu toiminnan, talouden ja henkilöstön mitoitus samanaikaisesti ja jokaista uutta rekrytointia harkitessa. Menettely on ollut parasta henkilöstömenojen hallintaa. Merkittävää henkilöstömäärän kasvua on ainoastaan varhaiskasvatuksessa, jossa henkilöstön määrä määräytyy käytännössä lapsiluvun mukaan (ks. henkilöstötilasto). Lisäksi uusi Kettukallion päiväkoti aloitti elokuussa Palkkaus- ja palvelussuhdeasioissa on toteutettu henkilöstömenosäästöjä tukevaa työnantajapolitiikkaa. Pääsopimusten mukaiset neuvottelut työnantajan edustajien ja henkilöstöjärjestöjen välillä ovat toteutuneet hyvässä hengessä pienistä näkemyseroista huolimatta. Järjestelyeräneuvottelut (kymmenen neuvottelua) on viety yksimielisinä päätökseen. Asiassa on auttanut yhteistoiminnallisesti laaditut työn vaativuuden arviointijärjestelmät. Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen työn vaativuuden arviointijärjestelmä uusittiin toimintakertomusvuonna. Pekka Sivonen henkilöstöpäällikkö

4 2 1 Henkilöstötalous 1.1 Henkilöstön määrä Kajaanin kaupungin ja liikelaitosten henkilöstö henkilötyövuosina HTV 2, vakituiset, määräaikaiset, työllistetyt sekä sivutoimiset, lukuun ottamatta sopimuspalomiehiä Henkilötyövuosi HTV 2 = Palkallisten palveluksessa olopäivien lukumäärä kalenteripäivinä/365 suhteutettuna ko. ajanjaksoon (vähennetty palkattomat poissaolot viikkotyöajan mukaan) Tulosalueittain Kaupunginhallitus, projektit 3,71 3,95 Keskushallinto 51,93 49,52 Maahanmuuttajapalvelut 19,08 21,21 Varhaiskasvatus* 316,59 297,50 Perusopetus 359,69 359,40 Liikunta- ja nuorisopalvelut** 10,89 9,76 Kulttuuripalvelut 49,64 49,70 Kaukametsä 103,67 103,79 Liikuntapalvelut** 2,92 Ympäristö ja maankäyttö 34,74 34,56 Kunnallistekniikka 78,70 80,79 Tilapalvelu 69,58 70,24 Kainuun pelastuslaitos 69,22 68,70 Palkkatuella työllistetyt (työllisyyden hoito) 16,20 6,96 Yhteensä tulosalueittain Kajaanin kaupunki 1 183, ,00 Toimialoittain Kaupunginhallitus, projektit 3,71 3,95 Keskushallinto 71,01 70,73 Sivistystoimi 840,48 823,07 Ympäristötekninen toimiala 183,02 185,59 Kainuun pelastuslaitos 69,22 68,70 Palkkatuella työllistetyt (työllisyyden hoito) 16,20 6,96 Yhteensä toimialoittain Kajaanin kaupunki 1 183, ,00 Kajaanin ammattikorkeakoulu -liikelaitos 219,66 217,89 Kajaanin Vesi -liikelaitos 20,84 21,10 Kajaanin Mamselli -liikelaitos 173,43 178,02 Kajaanin kaupunginteatteri -liikelaitos 51,13 53,48 Liikelaitokset yhteensä 465,06 470,49 Yhteensä Kajaanin kaupunki ja liikelaitokset 1 648, ,49 *) Kettukallion päiväkoti aloitti elokuussa 2011 **) Liikuntapalvelut ja nuorisotyö yhdistyivät Vuonna 2011 oli 19,2 henkilötyövuotta enemmän kuin vuonna 2010.

5 3 Henkilötyövuosien mukaan Kajaanin kaupunki ja liikelaitokset Vakituiset, määräaikaiset ja työllistetyt Henkilötyövuodet 2011 Vakituiset Määräaikaiset Työllistetyt Yhteensä Kaupunki 925,0 211,3 47, ,6 Kajaanin ammattikorkeakoulu -liikelaitos 152,5 66,5 0,8 219,7 Kajaanin Vesi -liikelaitos 20,1 0,7-20,8 Kajaanin Mamselli -liikelaitos 142,1 25,6 5,7 173,4 Kajaanin kaupunginteatteri -liikelaitos 38,5 12,7 0,0 51,1 Yhteensä 1 278,1 316,8 53, , Vakituiset Määräaikaiset Työllistetyt Yhteensä Kaupunki 925,7 202,4 30, ,0 Kajaanin ammattikorkeakoulu -liikelaitos 139,6 78,3-217,9 Kajaanin Vesi -liikelaitos 20,8 0,3-21,1 Kajaanin Mamselli -liikelaitos 145,9 26,4 5,7 178,0 Kajaanin kaupunginteatteri -liikelaitos 37,9 13,9 1,7 53,5 Yhteensä 1 269,9 321,4 38, ,5 Vakituisia palvelussuhteita oli 8,2 henkilötyövuotta enemmän kuin v. 2010, määräaikaisia 4,6 vähemmän ja palkkatuella työllistettyjä 15,6 henkilötyövuotta enemmän. Henkilötyövuodet Vakituiset, määräaikaiset ja palkkatuella työllistetyt Kaupunki ja liikelaitokset yhteensä Palkkatuettu työ Vakituiset, määräaikaiset ja palkkatuella työllistetyt yhteensä Vakituiset Määräaikaiset ,1 316,8 53, , ,9 321,4 38, , ,2 312,5 37, , ,5 337,4 31, , Kajaanin kaupungin ja liikelaitosten henkilöstömäärä palvelussuhteiden mukaan Palvelussuhteiden määrän kuukausivaihtelu 2011 Minimi/kk Maksimi/kk Keskimäärin/kk Kajaanin kaupunki Kajaanin ammattikorkeakoulu -liikelaitos Kajaanin Vesi -liikelaitos Kajaanin Mamselli -liikelaitos Kajaanin kaupunginteatteri -liikelaitos

6 4 Taulukossa kuvastuu henkilöstömäärien kausivaihtelut kuukausittain. Kausivaihteluun vaikuttaa mm. opetustoimen lomat sekä ympäristöteknisen toimialan kesäaikaiset työt Palvelussuhteiden määrä luonteen mukaan Vakituiset, määräaikaiset, palkkatuella työllistetyt sekä sivutoimiset, mukaan lukien sopimuspalomiehet Toistaiseksi voimassa oleva Palkkatuettu työ Määrä- Oppilas/ Oppisopimus aikainen harjoittelija Yhteensä Kajaanin kaupunki Kajaanin ammattikorkeakoulu Kajaanin Vesi Kajaanin Mamselli Kajaanin kaupunginteatteri Yhteensä Kajaanin kaupungilla ja liikelaitoksilla oli palvelussuhteita yhteensä (v ), joista toistaiseksi voimassa olevassa palvelussuhteessa oli 81,5 % (v ,3 %) ja määräaikaisessa palvelussuhteessa 15,1 % (16,1 %). Harjoittelijoita, oppisopimuksella olevia ja palkkatuella työllistettyjä oli yhteensä 3,5 % (3,7 %). Eniten määräaikaisia palvelussuhteita oli ammattikorkeakoulussa 34,5 % ja kaupunginteatterissa 27,7 %. Kaupungin palvelussuhteista 11,7 % oli määräaikaisia Palvelussuhteiden määrä päätoimisuuden mukaan Vakituiset, määräaikaiset, palkkatuella työllistetyt sekä sivutoimiset, mukaan lukien sopimuspalomiehet Kajaanin kaupungin ja liikelaitosten koko henkilöstöstä työskenteli kokoaikaisessa palvelussuhteessa henkilöä (78,4 %), osa-aikaisessa 190 (9,7 %) ja sivutoimisessa palvelussuhteessa henkilöä 233 (11,9 %). Sivutoimisista palvelussuhteista 171 oli sopimuspalomiehiä.

7 5 Muu omasta pyynnöstä osaaikainen Osaaikaeläke Osaaikainen Osittainen hoitovapaa Sivutoiminen Kokoaikainen Yhteensä Kajaanin kaupunki Kajaanin ammattikorkeakoulu -liikelaitos Kajaanin Vesi liikelaitos Kajaanin Mamselli liikelaitos Kajaanin kaupunginteatteri -liikelaitos Yhteensä Palvelussuhteen mukaan työ- ja virkasuhteet Vakituiset, määräaikaiset, palkkatuella työllistetyt sekä sivutoimiset, mukaan lukien sopimuspalomiehet Työsuhde Virkasuhde Kajaanin kaupunki Kajaanin ammattikorkeakoulu liikelaitos Kajaanin Vesi liikelaitos 16 5 Kajaanin Mamselli liikelaitos Kajaanin kaupunginteatteri liikelaitos 61 3 Yhteensä Henkilöstökulut Kajaanin kaupungin ja liikelaitosten henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan olivat euroa vuonna 2011, mikä on euroa enemmän kuin vuonna Kajaanin kaupungin henkilöstökulut Kajaanin kaupungin henkilöstökulut ilman liikelaitoksia nousivat noin 2,2 % vuonna Kokonaisuudessaan korotus on valtakunnallisesti sovitun korotuksen suuruinen. Liikelaitokset Kajaanin ammattikorkeakoulussa henkilöstökulut nousivat 12,4 % vuodesta 2010 vuoteen 2011, Kajaanin Mamsellissa 2,7 %, kaupunginteatterissa 2,6 %. Kajaanin Vedessä henkilöstökulut vähenivät 13,1 % vuodesta 2010 vuoteen Kaupungin ja liikelaitosten henkilöstökulujen nousu oli yhteensä 3,47 %.

8 6 Kaupungin henkilöstökulut euroa Palkat ja palkkiot , ,41 * Henkilöstökorvaukset , ,52 Palkat ja palkkiot vähennettynä henk.korvauksilla , ,89 Henkilösivukulut * Eläkekulut , ,22 * Muut henkilösivukulut , ,59 Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan , ,70 Henkilökuluja aktivoitu aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin , ,69 Henkilöstökulut yhteensä , ,39 Liikelaitosten henkilöstökulut Kajaanin ammattikorkeakoulu -liikelaitos Palkat ja palkkiot , ,83 * Henkilöstökorvaukset , ,05 Palkat ja palkkiot vähennettynä henk.korvauksilla , ,78 Henkilösivukulut * Eläkekulut , ,95 * Muut henkilösivukulut , ,52 Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan , ,25 Henkilökuluja aktivoitu aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin Henkilöstökulut yhteensä , ,25 Kajaanin Vesi -liikelaitos Palkat ja palkkiot , ,25 * Henkilöstökorvaukset , ,03 Palkat ja palkkiot vähennettynä henk.korvauksilla , ,22 Henkilösivukulut * Eläkekulut , ,87 * Muut henkilösivukulut , ,15 Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan , ,24 Henkilökuluja aktivoitu aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin 4 006, ,49 Henkilöstökulut yhteensä , ,73 Kajaanin Mamselli -liikelaitos Palkat ja palkkiot , ,45 * Henkilöstökorvaukset , ,78 Palkat ja palkkiot vähennettynä henk.korvauksilla , ,67 Henkilösivukulut * Eläkekulut , ,13 * Muut henkilösivukulut , ,89 Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan , ,69 Henkilökuluja aktivoitu aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin Henkilöstökulut yhteensä , ,69

9 7 Kajaanin Kaupunginteatteri -liikelaitos Palkat ja palkkiot , ,10 * Henkilöstökorvaukset , ,31 Palkat ja palkkiot vähennettynä henk.korvauksilla , ,79 Henkilösivukulut * Eläkekulut , ,01 * Muut henkilösivukulut , ,33 Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan , ,13 Henkilökuluja aktivoitu aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin Henkilöstökulut yhteensä , ,13 Kaupungin ja liikelaitosten henkilöstökulut yhteensä euroa Palkat ja palkkiot , ,04 * Henkilöstökorvaukset , ,69 Palkat ja palkkiot vähennettynä henk.korvauksilla , ,35 Henkilösivukulut * Eläkekulut , ,18 * Muut henkilösivukulut , ,48 Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan , ,01 Henkilökuluja aktivoitu aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin , ,18 Henkilöstökulut yhteensä , ,19 Kaupungin henkilöstökulut sisältävät tuloslaskelmaan kirjatut sekä taseeseen aktivoidut henkilöstökulut Kaupunki ja liikelaitokset Muutos Muutos % euroa Palkat ja palkkiot ilman henkilöstökorvauksia ,81 Palkat ja palkkiot henkilöstökorvauksilla vähennettynä ,52 Henkilösivukulut ,50 Yhteensä ,47 Kaupunki ilman liikelaitoksia Muutos Muutos % euroa Palkat ja palkkiot ilman henkilöstökorvauksia ,06 Palkat ja palkkiot henkilöstökorvauksilla vähennettynä ,56 Henkilösivukulut ,30 Yhteensä ,22

10 Noudatettavat virka- ja työehtosopimukset Palkantarkistukset 2011 Keskusjärjestötasolla sovitut palkankorotukset vuonna 2011 KVTES Tehtäväkohtaisen palkan ja henkilökohtaisen lisän korotus oli alkaen 1,2 %. Kertaerä oli 100 henkilöille, joiden palvelussuhde oli alkanut viimeistään Paikallinen järjestelyerä oli 0,8 % alkaen. OVTES Yleiskorotuksen (1,2 %) ja järjestelyerän (0,8 %) vaikutukset työvoimakustannuksiin vuonna 2011 opetusalalla oli keskimäärin 1,3 %. Tämän lisäksi palkkakustannuksia nosti toukokuussa 2011 maksettu kertaerä. Tuntipalkat Tuntipalkkaisten palkkoja korotettiin euron kertaerällä. Korotukset olivat senttikorotuksia tuntipalkkoihin ja ne olivat suuruusluokaltaan KVTES:n mukaisia prosentuaalisesti laskettuna. Tekninen sopimus Teknisen sopimuksen tehtäväkohtaista palkkaa ja henkilökohtaista lisää sekä erillislisää korotettiin 1,2 % lukien. Lisäksi toukokuussa maksettiin 100 euron kertaerä. Paikallinen järjestelyerä oli TS:n puolella 0,8 %. Kokonaisuudessaan kaikilla sopimusaloilla toteutettu kertaerä oli noin 0,3 prosentin suuruusluokkaa. Henkilöstö sopimusaloittain Palvelussuhteiden mukaan KVTES Tekniset OVTES TuntiTes Näyttelijät Kajaanin kaupunki Kajaanin ammattikorkeakoulu -liikelaitos Kajaanin Vesi liikelaitos Kajaanin Mamselli liikelaitos Kajaanin kaupunginteatteri -liikelaitos Yhteensä

11 9 1.3 Työnantajan investoinnit henkilöstön osaamiseen ja työkykyyn Kajaanin kaupungin ja liikelaitosten koulutuspäivät ja -kulut toimialoittain Koulutuspäivät Kulut kalenteripäivinä Palkkakulut Muut kulut 1 yhteensä Kaupunginhallitus, keskushallinto ja maahanmuuttajapalvelut Sivistystoimiala Ympäristötekninen toimiala Kainuun pelastuslaitos Kajaanin kaupunki yhteensä Kajaanin ammattikorkeakoulu Kajaanin Vesi Kajaanin Mamselli Kajaanin kaupunginteatteri Liikelaitokset yhteensä Kaupunki ja liikelaitokset yhteensä Muihin kuluihin sisältyvät mm. osallistumismaksut, majoitus- ja matkakulut sekä päivärahat Koulutuspäiviin sisältyy vain ulkoinen koulutus. Työnantajan järjestämään sisäiseen koulutukseen käytettyjä koulutuspäiviä ei tilastoida. Sisäisen koulutuksen kustannukset sen sijaan sisältyvät kuluihin. Koulutuspäiviä oli vuonna kalenteripäivää (24,7 %) enemmän kuin vuonna Kokonaiskustannukset olivat euroa (44,6 %) suuremmat kuin edellisenä vuonna Koulutus- ja kehittämishankkeet Keskushallinnon kehittämishankeen jatkona käynnistettiin asiakaspalvelun kehittämistyö. Vuoden 2011 painopisteenä oli kaupungintalon uuden asiakaspalvelukeskuksen Kajaani Infon ja uuden sähköisen palautepalvelun käyttöönoton valmistelu. Asiakaspalvelun kehittämisestä ja uudesta palautejärjestelmästä järjestettiin infotilaisuus Palautejärjestelmän koulutus toteutettiin Kajaani Infon ja remontoidun kaupungintalon avoimet ovet kuntalaisille järjestettiin Kajaanin Infon henkilöstöä perehdytettiin uuteen keskitettyyn asiakaspalveluun. Kaupunki osallistui KuntaIT:n ASPA-verkoston työskentelyyn. Asiakaspalvelun kehittämistyö jatkuu vuonna Seitsemänteen Kajaanin kaupungin esimiesvalmennus -täydennyskoulutusohjelmaan osallistui 16 kaupungin esimiestehtävissä toimivaa. Ohjelmassa perehdyttiin Kajaanin kaupungin johtamiskulttuuriin: toimintaympäristöön, strategiaan, johtamiseen, talouteen, henkilöstövoimavarojen johtamiseen, sisäiseen ja ulkoiseen viestintään sekä toiminnan kehittämiseen. Ohjelma antoi myös yleisiä valmiuksia toimia esimiestehtävissä. Näitä kokonaisuuksia olivat hyvinvointi ja työkyky, asiakaslähtöisyys ja palvelukyky, viestintä ja vuorovaikutustaidot, johtaminen ja esimiehenä kehittyminen. Koulutus järjestettiin ja sen laajuus oli 30 opintopistettä. Koulutuksen järjesti Kajaanin ammattikorkeakoulu.

12 Kaupungin strategia- ja talousarviomallia uudistettiin KT:n tuloksellisen toiminnan kehittämistä koskevan suosituksen (2008) ja Kuntaliiton Kunnan ja kuntayhtymän talousarvio ja -suunnitelma -suosituksen (2011) pohjalta. Talousarviosuosituksesta järjestettiin koulutus ja uutta strategiamallia esiteltiin talousarvioinfossa Perusopetus ja vapaa sivistystyö. Kajaanin kaupunki on johtanut Kainuun kuntien yhteistä OSAAVA-hanketta. Hanke on Kainuun kuntien perusopetuksen, vapaan sivistystyön ja lukiokoulutuksen opettajien täydennyskoulutushanke, jossa on kehitetty seuraavia alueita: Vuoden hankkeessa oli kolme projektia: Voimaa vertaistuesta - voimaantuminen ja uudistuminen kollegiaalisen tuen avulla - pari- ja tiimityön käytänteiden kehittäminen Laatuverstas - lukioitten ja vapaan sivistystyön laatutyön kehittäminen Vaisuus vai tulevaisuus? - oppilaitos- ja sivistystoimialojen johto haki ratkaisuja koulun kehittämiseen liittyviin teemoihin 1) onnistunut oppilaitosrakentaminen ja korjaaminen, 2) työhyvinvointi kouluissa, 3) monikulttuurisuus oppilaitoksen vahvuutena, 4) koulun johtaminen ja 5) koulupedagogiikan kehittäminen. Vuoden hankkeessa keskitytään perusopetuksen laatutyön kehittämiseen sekä verkoston toiminnan ja kehityskeskustelukäytänteiden kehittämiseen. Lisäksi perusopetuksessa tehtiin omana kehittämistyönä pedagogista kehittämistyötä, jossa valmistettiin uusien normien mukaiset perusopetuksen kolmiportaisen tuen opetussuunnitelmat ja toimintaohjeet sekä kehitettiin opetusmenetelmiä ja opettajien tiimityötä, jossa yhteistyötä tehdään myös varhaiskasvatuksen suuntaan. Opetusteknologian kehittämisessä on johdonmukaisesti kehitetty opetusteknologian käyttöä omana työnä lähinnä perusopetuksen mikrotuen ja asiasta motivoituneen opetushenkilöstön kanssa. Kerhotoimintaa sekä aamu- ja iltapäivätoimintaa kehitettiin opetushallituksen tuella Kajaanin toimiessa alueellisen koordinaattorin roolissa. Perusopetus osallistuu Sotkamon kunnan koordinoimaan Liikkumisesta kansalaistaitohankkeeseen, jonka tavoitteena on lisätä oppilaiden koulupäivän (ja vapaa-ajan) aikaista liikuntaa. Lisäksi perusopetus osallistuu Kielo-hankkeeseen, joka on Suomussalmen kunnan koordinoima kehittämishanke, jonka tavoitteena on lisätä harvinaisempien vieraiden kielten (venäjä, ranska, saksa, espanja) valintoja ja opiskelua peruskouluissa. Henkilöstön työhyvinvointia parannettiin mm. OSAAVA-hankkeen avulla tarjotulla täydennyskoulutuksella, joka lisää koko henkilöstön oman työn hallintaa. Työnohjausta järjestettiin kuraattoreille, erityisopettajille ja maahanmuuttajien opettajille sekä kaikille, jotka sitä perustellusta syystä tarvitsivat. Kainuun pelastuslaitoksessa toteutettiin koulutussuunnitelman mukaiset koulutukset. Koulutus jakaantuu sisäiseen koulutukseen ja ulkoiseen koulutukseen. Sisäinen koulutus jakaantuu vakinaisen henkilökunnan työpaikkakoulutukseen ja sopimushenkilökunnan ammatilliseen koulutukseen. Ulkoista ammatillista koulutusta järjestää käytännössä Pelastusopisto. Lisäksi oli normaaliajan poikkeustilanteisiin liittyviä erityiskoulutuksia. Koulutusta koordinoi erikseen nimetty koulutuspäällikkö. 10

13 Kajaanin toimipisteessä aloitettiin syksyllä 2011 projekti, jonka teemana on Ammatillista toimintaa hyvässä työilmapiirissä. Tavoitteena on että Töihin on mukava tulla. Projektissa on mukana aluksi Kajaanin toimipisteen operatiivinen henkilökunta. Työskentelytapa on sellainen, että esille tulleita asioita käsitellään workshopeissa. Workshop voi olla erillinen työvuoro tai esimies palaveri. Asioita käsiteltiin hyvässä työilmapiirissä. Projekti kestää vuoden 2013 loppuun. Lisäksi uudet esimiesasemassa olevat henkilöt ovat käyneet Kajaanin kaupungin järjestämiä esimiesvalmennus kursseja ja Pohton järjestämiä esimiestyön kursseja. Kajaanin ammattikorkeakoulussa järjestettiin opettajien pedagogista koulutusta aikuisopiskelijan ohjaustarpeista ja oppimisvaikeuksista, verkko-oppimisen pedagogiikan, sähköisten oppimisympäristöjen ja sosiaalisen median käytön koulutusta (29 opettajaa, Liiketalouden saumaton urapolku hanke). Lisäksi järjestettiin tekemällä oppimisen SYTYTYS-koulutusta (21 opettajaa, INNOVA-hanke), joka parantaa henkilöstön valmiuksia tekemällä oppimisen pedagogiikkaan. Englannin kielen keskusteluryhmiä järjestettiin edelleen. Sosiaali- ja terveysalan opettajista neljä henkilöä kouluttautui simulaatio-pedagogiikkaan. Tietojärjestelmien kehittämishankkeessa neljä opettajaa osallistui sertifikaattiin valmistavaan koulutukseen. Lisäksi tehtiin useita benchmarkingmatkoja kotimaassa ja ulkomailla koulutuksen ja osaamisen kehittämiseksi. Jokainen henkilö osallistui aktiivisesti oman osaamisensa kehittämiseen. Työhyvinvoinnissa käynnistettiin henkilökunnan ja opiskelijoiden välinen leikkimielinen 8-ottelu. Henkilökunnalle järjestettiin säännöllisesti liikunta-, kulttuuri- sekä muita tapahtumia. Kajaanin Vesi liikelaitoksessa vesihuollon ammattitutkintoa suoritti kaksi putkiasentajaa, joista toinen sai sen valmiiksi vuonna Syksyllä kaksi esimiestä ja yksi teknisessä asiakaspalvelussa toimiva henkilö aloittivat vesihuoltomestarin erikoisammattitutkinnon suorittamisen, jonka he saavat valmiiksi vuonna Kajaanin Vesi -liikelaitos on ylläpitänyt henkilöstönsä normaaliin toimintaan liittyviä työturvallisuus-, ensiapu-, tulityövalmiuksia jne. päivittämällä henkilöstön ko. lupia. Henkilöstö on osallistunut aktiivisesti moniin vapaaehtoisiin työhyvinvointia edistäviin ja sairauspoissaolojen vähentämiseen tähtääviin, pääasiassa liikunnallisiin tapahtumiin. Kajaanin Mamselli liikelaitoksessa suoritettiin kolme ammattitutkintoa: kaksi laitoshuoltajan tutkintoa ja yksi siivoustyönohjaajan tutkinto. Lisäksi kaksi esimies- tai asiantuntijatyössä työskentelevää suoritti kaupungin 30 opintopisteen laajuisen esimiesvalmennuksen. Kajaanin Mamsellissa kannustetaan työyhteisöjä oman työyhteisön kehittämiseen. Alue-/yksikkökohtaiset kehittämistehtävät ovat osa Mamsellin uutta tulospalkkiomallia. Kehittämistehtävien myötä Mamsellissa otettiin käyttöön vuoden 2011 aikana useita hyviä työtehtäviä helpottavia ja työprosessien kehittämistä sekä työhyvinvointia tukevia toimintamalleja. Vuoden 2011 aikana Mamsellissa aloitettiin muutostyö, jossa kuuden alueen toimintamallista siirrytään kolmen alueen toimintamallin. Uuden toimintamallin tarkoituksena on luoda toiminta-alueiden sisälle yhtenäiset, laadukkaat ja kustannustehokkaat toimintamallit ja tuotetarjonta Koulutusapurahat Koulutusapurahamäärärahalla hankittiin työnohjausta 15 työnohjausryhmälle (n. 150 henkilöä) ja yhdelle esimiehelle yksilötyönohjausta. Työnohjauksen kustannukset olivat euroa. Tämän lisäksi tulosyksiköt hankkivat omilla määrärahoillaan työnohjausta tarpeen mukaan. 11

14 Koulutusapurahoja myönnettiin 18 työntekijälle/viranhaltijalle ja viidelle (5) työyhteisölle. Koulutusapurahoja maksettiin euroa. Lisäksi koulutusapurahamäärärahasta maksettiin mm. esimiehille järjestetyn Toimivan työyhteisön pelisäännöt koulutuksen kustannukset ja henkilöstölle järjestettyjen erilaisten videokoulutusten kustannuksia. Yhteensä koulutusapurahoja työnohjauksen kustannukset mukaan lukien käytettiin euroa Henkilökuntakorttietuudet Kaupungin henkilökuntakortti annetaan kaikille vakinaisille koko- ja osa-aikaisille viranhaltijoille ja työntekijöille. Määräaikaisille viranhaltijoille/työntekijöille kortti annetaan silloin, kun palvelussuhde on päätoiminen ja jatkuu yli kuusi (6) kuukautta. Jos eri työsuhteiden välillä on enintään 30 kalenteripäivän tai opettajilla enintään koulun lomakauden pituisen katkos ja työsuhteet yhdessä kestävät yli kuusi (6) kuukautta, viranhaltija/työntekijä on oikeutettu saamaan henkilökuntakortin. Henkilökuntakortilla kaupungin henkilöstö saa alennusta erilaisiin liikunta- ja kulttuuriharrastuksiin. Henkilökuntaetuuksia maksettiin vuonna 2011 yhteensä euroa Virkistysraha Työyksikkökohtainen virkistysraha on työpaikan omaa rahaa, jota käytetään noin 12 euroa / työntekijä työpaikkakokouksessa esimiehen ja työntekijöiden yhteisesti sopimalla tavalla. Kaupunki tuki henkilökuntayhdistys Kainuun Tyvi ry:n (ent. Kajaanin Tyvi ry.) toimintaa. Yhdistys järjestää jäsenilleen erilaista virkistystoimintaa, mm. lajikokeiluja ja teatteriym. retkiä Liikuntailtapäivä Työyksiköillä on mahdollisuus pitää kaksi kertaa vuodessa, keväällä ja syksyllä, liikuntailtapäivä. Liikuntailtapäivän viettotavasta sovitaan työpaikkakokouksessa. Tavoitteena on, että mahdollisimman moni työntekijä voi osallistua liikuntailtapäivän viettoon Liikuntaryhmät Työnantaja järjesti henkilöstölle kuntojumppaa kerran viikossa ja allasjumppaa kaksi kertaa viikossa. Lisäksi syksystä 2011 alkaen aloitettiin Kehonhuolto liikuntaryhmä, joka kokoontuu kerran viikossa torstaisin. Ryhmiin voivat osallistua myös Kainuun maakunta kuntayhtymän työntekijät, minkä vuoksi maakunta maksoi puolet kustannuksista Kuntoutus Kaupunki järjesti kaksi (2) kuntoremonttikurssia, joihin osallistui 26 henkilöä. Toinen kuntoremonttikursseista suunnattiin esimiestehtävissä toimiville. Lisäksi seitsemän (7) henkilöä osallistui vuonna 2010 alkaneen kuntoremonttikurssin seurantajaksolle. Kuntoremonttikurssien järjestämiseen saatiin tukea Suomen Ammattiliittojen Lomajärjestö, SAL ry:ltä Työhyvinvointi Henkilökuntakorttietuudet Koulutusapuraha (sis. työnohjauksen) Yhteensä

15 Työterveyshuolto Kajaanin kaupunki ostaa työterveyshuoltopalvelut Kainuun Työterveys liikelaitokselta. Vuoden 2011 alusta voimaan astunut sairausvakuutuslain muutos edellyttää entistä tarkempaa sopimista työterveyshuollossa noudatettavista käytännöistä, joilla työkyvyn hallintaa, seurantaa ja varhaista tukea tulee toteuttaa työpaikan ja työterveyshuollon yhteisenä toimintana. Vuodelle 2011 työterveyshuollon tavoitteiksi asetettiin yhdessä kaupungin ja työterveyshuollon kanssa a) Työkyvyn tukiprosessi mallin ja Kajaanin kaupungin päihdeohjelman päivittämisen b) Työhön paluun tuki mallin päivittämisen ja c) Sairauspoissaolojen hallintajärjestelmän kehittämisen. Työkyvyn tukiprosessi, työhön paluun tuki malli ja sairauspoissaolojen hallintajärjestelmä sisältyvät Aktiivisen tuen toimintamalliin, joka laadittiin yhteistyössä työnantajan, työsuojeluvaltuutettujen ja työterveyshuollon edustajien kanssa. Samalla päivitettiin myös päihdeohjelma. Kaupungin ja liikelaitosten työterveyshuollon toimintasuunnitelmat uudistettiin vuoden aikana lähes kokonaan. Työterveyshuollon kustannukset nousivat edellisestä vuodesta ennalta ehkäisevässä toiminnassa, KL I, eurolla (7,16 %). Sairaanhoidossa, KL II, kustannukset nousivat eurolla (9,44 %). Työterveyshuollon kustannukset v Korvausluokka I Korvausluokka II Kajaanin kaupunki Kajaanin Ammattikorkeakoulu -liikelaitos Kajaanin Vesi -liikelaitos Kajaanin Mamselli -liikelaitos Kajaanin kaupunginteatteri -liikelaitos Yhteensä Kajaanin kaupungin 360-vuotisjuhla Kajaanin kaupungin henkilöstölle järjestettiin kevättalvella 2011 Kajaanin kaupungin 360-vuotisjuhla, johon osallistui noin tuhat henkilöä. Juhla oli erittäin onnistunut ja piristävä ja siitä saatiin paljon myönteistä palautetta.

16 2 Henkilöstösuunnittelu, henkilöstörakenne ja ikäjakauma Henkilöstösuunnittelua toteutetaan toimiala- ja liikelaitoskohtaisesti. Toimialoilla on käytettävissä eläköitymistilastot henkilön tarkkuudella. Tämä tieto mahdollistaa henkilöstön poistuman suunnittelun vuosiksi eteenpäin. Henkilöstösuunnittelutyöryhmään kuuluvat toimialajohtajat, liikelaitosten johtajat, henkilöstöpäällikkö ja kehityspäällikkö. Henkilöstösuunnittelutyöryhmässä on käsitelty auki tulevia työpaikkoja ja pyritty täyttämään ne organisaation sisältä. Lisäksi ryhmässä on käsitelty uudelleensijoitusasioita. 2.1 Keski-ikä Kunnallisen palvelutuotannon laajeneminen 1970-luvun lopulla ja 1980-luvun alussa näkyy tämän päivän ikäryhmätilastoissa. Henkilöstöä palkattiin lisää ja palvelutarjonta monipuolistui, koska kunnille tuli paljon uusia lakisääteisiä tehtäviä. Asia heijastelee hyvinvoinnin kasvua ja suurten ikäluokkien osuutta luvun loppupuoli ja 1990-luku oli aikaa, jolloin uusia palveluja kuntapuolelle ei tullut niin merkittävässä määrin kuin aikaisemmin. Ajanjakso oli myös säästämisen aikaa, jolloin uusia työntekijöitä ei juurikaan palkattu. 14

17 Ikäjakauma Ikäjakaumasta näkyy, että uusia työntekijöitä ei ole palkattu siinä määrin kuin vuotta sitten. Nuorten osuus henkilöstöstä on vähäinen.

18 Ikäjakauma palvelussuhteen luonteen mukaan Kaupunki ja liikelaitokset alle 20 v v v v v v v 50 54v v 60 + Yhteensä Vakituiset Määräaikaiset Palkkatuella työllistetyt Oppilas, harjoittelija Oppisopimussuhteiset Yhteensä Vakituisesta henkilöstöstä 133 (8,4 %) oli alle 30 vuotiaita. - Yli 45 vuotiaita oli henkilöä eli 65,2 % vakinaisista. - Vakinaisista suurin ikäryhmä oli vuotiaat, 329 henkilöä, toiseksi suurin vuotiaat, 306 henkilöä ja kolmanneksi suurin vuotiaat, 240 henkilöä - Määräaikaisista suurin ikäryhmä oli vuotiaat, 50 henkilöä (16,9 %). - Palkkatuella työllistetyistä suurin ikäryhmä oli vuotiaat, 19 henkilöä (35,2 %). - Nuoria alle 25 vuotiaita oli palkkatuella työllistetyistä 29 henkilöä (53,7 %). Suurin osa heistä oli päiväkotiharjoittelijoina varhaiskasvatuksessa vuotiaita oli 13, joista yhdeksän (9) henkilöä oli velvoitetyöllistettyjä.

19 Vakituisten ikäjakauma Palvelussuhteiden kesto, vakituiset alle 2 v 2-4 v 5-9 v v v v v Yli 30 v Kajaanin kaupunki Kajaanin ammattikorkeakoulu -liikelaitos Kajaanin Vesi -liikelaitos Kajaanin Mamselli -liikelaitos Kajaanin kaupunginteatteri -liikelaitos yhteensä Suurimman ryhmän, 320 henkilöä, palvelussuhde on kestänyt 5-9 vuotta. Seuraavaksi suurin ryhmä, 244 henkilöä, on palvellut vuotta. Kolmanneksi suurin ryhmä oli yli 30 vuotta työssä olleet, joita oli 228 henkilöä.

20 18 3 Eläkkeelle siirtyminen 3.1 Eläkkeelle siirtyneet Vuonna 2011 jäi Kajaanin kaupungilta eläkkeelle 39 henkilöä, joiden keski-ikä oli 60,5 vuotta ( v). Liikelaitoksista jäi eläkkeelle yhteensä seitsemän (7) henkilöä. Eläkkeelle jääneet Kajaanin kaupunki Kajaanin ammattikorkeakoulu 2 1 Kajaanin Vesi -liikelaitos - Kajaanin Mamselli -liikelaitos 4 9 Kajaanin kaupunginteatteri 1 - Yhteensä 46 41

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Porvoon kaupunki

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Porvoon kaupunki HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Porvoon kaupunki Sisältö 1 Alkusanat... 3 2 Henkilöstöohjelma 2014 2017... 4 3 Tuloksellisuuden parantaminen... 5 Henkilöstörakenne ja työpanos... 5 Työvoimakustannukset 2014...

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1

SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1 HATTULAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1 KUNNAN ORGANISAATIO, HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 2 Kunnan hallinto-organisaatio... 2 Henkilöstömäärä ja palvelussuhteen päätoimisuus...

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätös

Henkilöstötilinpäätös 2011 Henkilöstötilinpäätös Kuva: Ari Järvelä Tampereen kaupunki Hallinto- ja henkilöstöryhmä Sisältö Johdanto... 3 Mikä on henkilöstötilinpäätös...3 Henkilöstöohjelma...3 Henkilöstöohjelman toteutuminen...4

Lisätiedot

Liite 11 Kaupunginhallitus 15.04.2013 HENKILÖSTÖRAPORTTI. Tuominen Anne-Riitta Ulvilan kaupunki

Liite 11 Kaupunginhallitus 15.04.2013 HENKILÖSTÖRAPORTTI. Tuominen Anne-Riitta Ulvilan kaupunki Liite Kaupunginhallitus 5.04.203 202 HENKILÖSTÖRAPORTTI Tuominen Anne-Riitta Ulvilan kaupunki HENKILÖSTÖRAPORTTI 202 Sisällysluettelo JOHDANTO 202... 2 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 3 2. Henkilöstön

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014

Henkilöstöraportti 2014 Henkilöstöraportti 214 SISÄLLYSLUETTELO 1 SAATTEEKSI... 3 1.1 YLEISKATSAUS VUOTEEN 214... 3 1.2 HENKILÖSTÖPOLITIIKAN PERUSTA KANGASALAN SEURAKUNNASSA... 3 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 4 2.1 HENKILÖSTÖN

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 28.4.2015 Liite 1 153 Mikkelin kaupungin työllisyydenhoidon seuranta vuodelta 2014 Sisällysluettelo: Mikkelin kaupungin yhteenveto vuodelta 2014 Työttömyysluvut Nuorten alle 25-vuotiaiden

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Henkilöstökertomus 214 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 1.1. Tavoitteet... 2 1.2. Organisaatio... 3 1.3. Henkilöstöjaosto... 3 2. Henkilöstö... 3 3. Osaamisen ja suorituksen johtaminen... 7 4. Palkkaus

Lisätiedot

Henkilöstö- kertomus 2013

Henkilöstö- kertomus 2013 Henkilöstökertomus 2013 Saatteeksi... 3 1. Tehrään porukal - henkilöstöpoliittinen toimintaohjelma 2012 2015... 4 2. Henkilöstövoimavarat... 5 2.1. Muutokset organisaatiossa... 5 2.2. Virat ja toimet...

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2011

Henkilöstöraportti 2011 KUVAT EEVA HUOTARI / KPEDU VIESTINTÄ 2 12.3.201 i m ii t Heke.2012 mä 15.3 h y r o t h Jo 2 22.3.201 s u it ll a H 4.4.2012 ä m h y r YT2.5.2012 o t s u Valtu SISÄLLYS Johdanto 2 I Henkilöstötuloslaskelma

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2010

Henkilöstökertomus 2010 Henkilöstökertomus 2010 2010 Henkilöstökertomus SISÄLLYS 1 Henkilöstöjohtajan KATSAUS 3 2 HENKILÖSTÖJOHTAMISEN TAVOITTEET 4 3 AMMATTITAITOINEN ja OSAAVA HENKILÖSTÖ 9 4 Henkilöstön saatavuus ja pysyvyys

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea 2013 SISP/Hallintopalvelut Julkaisija Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea Postiosoite: PL

Lisätiedot

LIPERIN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013

LIPERIN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013 LIPERIN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013 YT-toimikunta 24.3.2014 9 Otsikko/ kirjoitetaan Calibri fontilla pistekoko noin 14 tai 16, lihavoitu Henkilöstöjaosto 24.32014 22 Sisällys 1. HENKILÖSTÖKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Hallintoyksikkö SUOMEN AKATEMIAN HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2011

Hallintoyksikkö SUOMEN AKATEMIAN HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2011 Hallintoyksikkö SUOMEN AKATEMIAN HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...2 1. HENKILÖSTÖPANOKSET...3 1.1 PALVELUSSUHTEIDEN MÄÄRÄ JA HENKILÖTYÖVUODET...3 1.3 SUKUPUOLIRAKENNE...5

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 SYSMÄN KUNTA Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 Khall 27.5.2013 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 2.2. Henkilötyövuosi 4 2.3. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain

Lisätiedot

Yt-ryhmä Khall Kvalt 21.4.2015 xx.xx2015 xx.xx.2015

Yt-ryhmä Khall Kvalt 21.4.2015 xx.xx2015 xx.xx.2015 21.4.2015 xx.xx2015 xx.xx.2015 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Sisällysluettelo 1. Kunnanjohtajan katsaus... 2 2. Yleistä... 3 2.1 Henkilöstöraportoinnissa huomioitavat lait ja asetukset... 3 2.3 Henkilöstöraportin

Lisätiedot

HOLLOLAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014

HOLLOLAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014 HOLLOLAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014 Ei siinä että tekee sitä mistä pitää, vaan siinä että pitää siitä mitä tekee, piilee onnen salaisuus. (James Barrie) Toimintaympäristömme ihmisen mittainen

Lisätiedot

SUOMEN AKATEMIA Hallintoyksikkö SUOMEN AKATEMIAN HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010

SUOMEN AKATEMIA Hallintoyksikkö SUOMEN AKATEMIAN HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010 SUOMEN AKATEMIA Hallintoyksikkö SUOMEN AKATEMIAN HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010 Käsitelty johtoryhmässä 8.6.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 2 1. HENKILÖSTÖPANOKSET... 3 1.1 PALVELUSSUHTEIDEN

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus SYSMÄN KUNTA Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 2.2. Henkilötyövuosi 4 2.3. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain 5 2.4.

Lisätiedot

Tyrnävän kunta Hallinto- ja kehittämisosasto TYRNÄVÄN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2010

Tyrnävän kunta Hallinto- ja kehittämisosasto TYRNÄVÄN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2010 Tyrnävän kunta Hallinto- ja kehittämisosasto TYRNÄVÄN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2010 Sisällys: 1 Henkilöstöraportti 2010... 3 2 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.1 Henkilötyövuodet... 6 2.2 Ikärakenne...

Lisätiedot

Henkilöstövoimavarojen

Henkilöstövoimavarojen Henkilöstövoimavarojen arviointi Suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen Henkilöstövoimavarojen arviointi Suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen KT KUNTATYÖNANTAJAT HELSINKI 2013 1 Työryhmän

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 Geologian tutkimuskeskus

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 Geologian tutkimuskeskus HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 Geologian tutkimuskeskus Sisältö Johdanto... 3 Henkilöstövoimavarojen johtaminen GTK:ssa... 4 GTK:n strategiset tavoitteet... 4 GTK:n henkilöstöstrategiset tavoitteet... 4 Henkilöstöresurssit...

Lisätiedot

Tilastokeskuksen 11.3.2009. Käsitelty 10.3.2009 Tilastokeskuksen johtoryhmän kokouksessa sekä yhteistyötoimikunnassa

Tilastokeskuksen 11.3.2009. Käsitelty 10.3.2009 Tilastokeskuksen johtoryhmän kokouksessa sekä yhteistyötoimikunnassa Tilastokeskuksen Henkilöstötilinpäätös 2008 11.3.2009 Käsitelty 10.3.2009 Tilastokeskuksen johtoryhmän kokouksessa sekä yhteistyötoimikunnassa Sisällysluettelo I HENKILÖSTÖKERTOMUS... 2 HENKILÖSTÖ VUONNA

Lisätiedot

TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA

TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA Lopen kunta TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014 2016 TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA 2014 2016 Käsittely: Yhteistyötoimikunta 19.5.2014 ( 14) Henkilöstöasiaintoimikunta 23.6.2014 ( 4) Lopen kunta

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS (HTP)

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS (HTP) 2012 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS (HTP) Henkilöstöhallinto Patentti- ja rekisterihallitus 31.12.2012 RAPORTTI 2(59) Sisällysluettelo KUVALUETTELO... 3 TERMIT JA LYHENTEET...

Lisätiedot

JOHDANTO... 2 3. TYÖAJAN KÄYTTÖ JA TYÖVOIMAKUSTANNUKSET... 23

JOHDANTO... 2 3. TYÖAJAN KÄYTTÖ JA TYÖVOIMAKUSTANNUKSET... 23 SISÄLTÖ HTP 2007 211/280/2008 JOHDANTO... 2 1 HENKILÖSTÖSTRATEGIAN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN... 4 1.1 TIKESSÄ ON AMMATTITAITOINEN, ITSEÄÄN JA TYÖTEHTÄVIÄÄN AKTIIVISESTI KEHITTÄVÄ HENKILÖSTÖ... 4 1.1.1

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen henkilöstökertomus

Hätäkeskuslaitoksen henkilöstökertomus Hätäkeskuslaitoksen henkilöstökertomus 2012 Sisällysluettelo 1 Henkilöstöstrategia...5 2 Henkilöstötuloslaskelma ja vaativuusluokat...6 3 Henkilöstön määrä ja rakenne...9 3.1. Henkilöstön ikäjakauma ja

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKERTOMUS

KITEEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKERTOMUS KITEEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2010 KV 29.8.2011 43 SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKIJALLE... 3 2. KITEEN KAUPUNKI TYÖNANTAJANA... 4 3. KEHITTÄMISTYÖ VUONNA 2010... 5 Tiedotus ja viestintä... 6 Koulutus ja

Lisätiedot

[KIRJOITA ASIAKIRJAN OTSIKKO] YHDESSÄ TEHDEN. henki. hen. valtuustokaudelle 2013 2016 LAUKAAN KUNTA. valtuustokaudelle 2013-2016

[KIRJOITA ASIAKIRJAN OTSIKKO] YHDESSÄ TEHDEN. henki. hen. valtuustokaudelle 2013 2016 LAUKAAN KUNTA. valtuustokaudelle 2013-2016 L [Kirjoita yrityksen nimi] LAUKAAN KUNTA [Kirjoita tekijän nimi] YHDESSÄ TEHDEN ja valtuustokaudelle 2013-2016 henki Henkilöstöstrategia hyväksytty kunnan yhteistyöryhmässä 16.04.2014 hyväksytty kunnanvaltuustossa

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Tapahtui vuonna 2010 3 Tullin henkilöstöstrategia ja -politiikka 4. Henkilöstön määrä ja rakenne 4. Osaaminen 6.

Sisällysluettelo. Tapahtui vuonna 2010 3 Tullin henkilöstöstrategia ja -politiikka 4. Henkilöstön määrä ja rakenne 4. Osaaminen 6. Tullin henkilöstötilinpäätös 2010 Sisällysluettelo Tapahtui vuonna 2010 3 Tullin henkilöstöstrategia ja -politiikka 4 Tiivistelmä vuoden 2010 luvuista 4 Henkilöstön määrä ja rakenne 4 Henkilöstön määrä

Lisätiedot

Tekesin henkilöstötilinpäätös 2010

Tekesin henkilöstötilinpäätös 2010 in henkilöstötilinpäätös 2010 Henkilöstöpalvelut in yt-johtoryhmä 14.2.2011 in hallitus 4.3.2011 DM 760945 2011 2 Sisällysluettelo 1 Henkilöstötilinpäätöksen tarkoitus... 4 2 Henkilöstöjohtaminen... 4

Lisätiedot