METTALANMÄEN KAUPPAKESKUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kaupallisten vaikutusten arviointi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "METTALANMÄEN KAUPPAKESKUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kaupallisten vaikutusten arviointi"

Transkriptio

1 FCG Planeko Oy RAAHEN KAUPUNKI METTALANMÄEN KAUPPAKESKUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaupallisten vaikutusten arviointi 147-D2758

2 FCG Planeko Oy 2 (17) RAAHEN KAUPUNKI METTALANMÄEN KAUPPAKESKUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaupallisten vaikutusten arviointi SISÄLTÖ 1 SELVITYKSEN TAUSTA JA TARKOITUS VÄESTÖ JA OSTOVOIMA VÄESTÖMÄÄRÄ JA VÄESTÖENNUSTE ARVIO OSTOVOIMASTA JA SEN KEHITYKSESTÄ KAUPAN NYKYTILANNE JA KEHITYSNÄKYMÄT MYYMÄLÄVERKKO MYYNTI JA OSTOVOIMAN SIIRTYMÄT LASKENNALLINEN LIIKETILANTARVE MUUT KAUPAN HANKKEET KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI HANKKEEN KUVAUS UUSI LIIKERAKENTAMINEN SUHTEESSA MARKKINOIDEN KASVUUN KAUPAN TOIMINTA- JA KEHITYSEDELLYTYKSET PALVELUTARJONNAN KEHITYS JA OSTOVOIMAN SIIRTYMÄT KAUPAN PALVELUVERKON KEHITYS PALVELUJEN SAAVUTETTAVUUS YHTEENVETO...17

3 FCG Planeko Oy 3 (17) 1 SELVITYKSEN TAUSTA JA TARKOITUS Raahen kaupunginhallitus on päättänyt aloittaa Mettalanmäen kauppakeskusalueen asemakaavan muutoksen laatimisen. Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on mahdollistaa yhtenäisen kauppakeskusrakennuksen rakentaminen Raahen keskusta-alueen eteläpuolelle sijaitsevalle Mettalanmäen alueelle. Asemakaavamuutoksessa esitetty alueen rakennusoikeus on noin k-m2. Rakennusoikeus käsittää kauppakeskuksen lisäksi hotellin ja huoltoaseman. Tämän työn tarkoituksena on ollut arvioida asemakaavan muutoksen kaupalliset vaikutukset. Työ on tehty asiantuntija-arviona olemassa oleviin selvityksiin sekä uusimpiin tilastotietoihin perustuen. Työssä on arvioitu Raahen ostovoima ja sen kehitys, kaupan nykytilanne ja tuleva liiketilatarve sekä Mettalanmäen kauppakeskuksen kaupalliset vaikutukset. Muilta osin asemakaavan muutoksen vaikutukset on esitetty kaavaselostuksessa. Vaikutusten arvioinnissa on tarkasteltu Mettalanmäen kauppakeskuksen vaikutuksia nykytilanteeseen verrattuna. Tarkastelualueena on ollut ensisijaisesti Raahen kaupunki ja Raahen seutu, mutta vaikutusten kohdentumisen mukaan arviointia on tarkennettu tarpeen mukaan Raahen keskustaan. Vaikutusten arvioinnissa on sovellettu ympäristöministeriön Kauppa kaavoituksessa ja Kaupan suuryksiköiden vaikutusten selvittäminen ja arviointi -oppaiden kaupallisten vaikutusten tarkastelukokonaisuuksia. Kaupallisten vaikutusten arvioinnin ovat FCG Planeko Oy:ssä laatineet FM Taina Ollikainen ja FM Mikko Keskinen.

4 FCG Planeko Oy 4 (17) 2 VÄESTÖ JA OSTOVOIMA 2.1 Väestömäärä ja väestöennuste Raahe on seutukuntansa toiminnallinen ja kaupallinen keskus, jossa käy merkittävä määrä työssäkävijöitä muilta paikkakunnilta. Vuoden 2008 lopussa Raahessa asui noin asukasta. Alle 15-vuotiaiden osuus on Raahessa suurempi ja yli 65-vuotiaiden osuus pienempi kuin koko maassa keskimäärin. Ikärakenne Raahessa on hyvin samankaltainen kuin Pohjois- Pohjanmaalla keskimäärin. Raahen seudun (Raahe, Pyhäjoki, Siikajoki ja Vihanti) väestömäärä oli vuoden 2008 lopussa yhteensä noin asukasta. Taulukko 1. Raahen ikärakenne 2008 (Tilastokeskus). Ikärakenne 2008, % 0-6 v 7-14 v v 65- v Yhteensä Raahe 9,0 % 10,2 % 66,9 % 13,9 % Pohjois-Pohjanmaa 9,9 % 10,6 % 65,3 % 14,1 % Koko maa 7,7 % 9,1 % 66,5 % 16,7 % Raahen väestökehitys on ollut hitaasti laskeva. Vuosien välisenä aikana Raahen väestömäärä on vähentynyt yhteensä 811 asukkaalla. Tilastokeskuksen väestöennusteen (2007) mukaan Raahen ja Raahen seudun väestömäärä vähenee edelleen tulevina vuosikymmeninä. Raahen väestömäärä on vuonna 2020 ennusteen mukaan noin asukasta ja Raahen seudun noin asukasta. Taulukko 2. Raahen ja Raahen seudun väestömäärä ja väestöennuste (Tilastokeskus) Muutos Raahe ,7 % Raahen seutu ,8 % Raahen väestökehitys ja väestöennuste Kuva 1. Raahen väestökehitys ja väestöennuste (Tilastokeskus).

5 FCG Planeko Oy 5 (17) Raahen kaupungin oman väestösuunnitteen mukaan (2004) Raahen väestömäärä on asukasta vuonna 2010 ja asukasta vuonna Vuosina väestömäärä lisääntyy runsaalla tuhannella asukkaalla. 2.2 Arvio ostovoimasta ja sen kehityksestä Ostovoima on arvioitu väestömäärän ja asukaskohtaisten kulutuslukujen perusteella. Kulutuslukuina on käytetty Vähittäiskauppa Suomessa tutkimuksessa (Santasalo 2008) esitettyjä Pohjois-Pohjanmaan keskimääräisiä lukuja. Ostovoiman kehitys on arvioitu väestöennusteen ja yksityisen kulutuksen kasvuarvioiden mukaan. Väestöennusteena on käytetty Raahen osalta kaupungin omaa väestösuunnitetta (2004) ja muiden seudun kuntien osalta Tilastokeskuksen trendiennustetta (2007). Yksityisen kulutuksen kasvuarviona on käytetty päivittäistavarakaupassa 1,8 % / vuosi ja erikoiskaupassa 3 % / vuosi. Tässä selvityksessä käytetyt kulutusluvut ja kasvuarviot on esitetty seuraavassa taulukossa. Taulukko 3. Vähittäiskaupan kulutusluvut ja arvio kehityksestä /asukas (vuoden 2007 rahassa). Kulutusluvut, /asukas Kasvuarvio %/vuosi Päivittäistavarakauppa ,80 % Tilaa vaativa kauppa ,00 % Muu erikoiskauppa ,00 % Raahen ja Raahen seudun ostovoima Päivittäistavarakauppaan kohdistuva ostovoima oli Raahessa noin 51 milj. ja erikoiskauppaan kohdistuva ostovoima noin 63 milj. vuonna Ostovoiman kasvu vuosina on edellä esitetyillä oletuksilla arvioituna yhteensä noin 51 milj.. Taulukko 4. Vähittäiskauppaan kohdistuva ostovoima Raahessa (vuoden 2007 rahassa). Raahe Ostovoima, milj. Muutos Päivittäistavarakauppa 50,7 53,4 67,3 16,6 Tilaa vaativa kauppa 22,9 25,0 35,4 12,5 Muu erikoiskauppa 40,5 44,2 62,5 22,1 Raahen seudulla päivittäistavarakauppaan kohdistuva ostovoima oli vuonna 2007 yhteensä noin 79 milj. ja erikoiskaupan ostovoima noin 99 milj.. Ostovoiman kasvu vuosina on arvion mukaan yhteensä noin 72 milj..

6 FCG Planeko Oy 6 (17) Taulukko 5. Vähittäiskauppaan kohdistuva ostovoima Raahen seudulla (vuoden 2007 rahassa). Raahen seutu Ostovoima, milj. Muutos Päivittäistavarakauppa 78,9 82,7 101,7 22,8 Tilaa vaativa kauppa 35,7 38,7 53,6 17,9 Muu erikoiskauppa 63,0 68,4 94,6 31,6 Ostovoimatarkasteluissa on pidettävä mielessä, että ostovoima kuvaa kuluttajien ostovoimapotentiaalia tietyllä alueella. Se ei kerro suoraan, missä tämä potentiaali toteutuu. On myös syytä pitää mielessä se, että ostovoimalaskelmat kuvaavat ainoastaan suuruusluokkaa. Koska Raahessa käy työssä merkittävä määrä muilla paikkakunnalla asuvia, on Raahen kaupallisten yritysten mahdollista saada ostovoimaa myös pendelöijiltä, mikäli palvelut ovat kilpailukykyisiä ja helposti saavutettavissa työmatkan varrelta. 1 Raaheen tuovat ostovoimaa myös vilkas ohikulkuliikenne ja matkailijat / loma-asukkaat. Ohikulkuliikenteen, matkailijoiden ja Raahessa työssäkäyvien ostovoimaa ei ole arvioitu tässä selvityksessä. 1 Raahen kaupallisten palveluiden kehittämissuunnitelma. Juvitrade 2008.

7 FCG Planeko Oy 7 (17) 3 KAUPAN NYKYTILANNE JA KEHITYSNÄKYMÄT 3.1 Myymäläverkko Raahessa on toteutettu viime vuosien aikana merkittäviä päivittäistavarakauppahankkeita; Lidl (2002), K-supermarketin laajennus K-citymarketiksi (2005), S-marketin laajennus Prismaksi (2007), Tokmanni (2007) ja Halpa-Halli (2007). Valtatien 8 varteen Pattijoen kohdalle on rakentunut lisäksi kodin sisustamisen ja rakentamisen kauppakeskus, joka sijaitsee noin 4,5 kilometrin päässä Raahen keskustasta. 2 Vuoden 2007 lopussa Raahessa toimi 12 päivittäistavaramyymälää ja 7 päivittäistavarakaupan erikoismyymälää. Raahen seudulla päivittäistavaramyymälöitä oli yhteensä 26 ja päivittäistavarakaupan erikoismyymälöitä 8. Päivittäistavaramyymälöiden lisäksi päivittäistavaroita myydään kioskeissa ja tavarataloissa. Vuonna 2007 Raahessa toimi 9 kioskia ja 5 pienois- tai itsepalvelutavarataloa. 3 Päivittäistavaramyymälöistä kymmenkunta toimi Raahen keskustan alueella. 2 Taulukko 5. Päivittäistavaroita myyvien toimipaikkojen määrä Raahessa ja Raahen seudulla vuonna 2007 (Tilastokeskuksen toimipaikkarekisteri). Myymälöiden määrä 2007 Raahe Raahen seutu Päivittäistavarakauppa Kioskit 9 13 Tavaratalot 5 5 PT-erikoismyymälät 7 8 YHTEENSÄ Raahessa toimi 89 ja Raahen seudulla 115 erikoiskaupan yksikköä vuonna Toimialoilla, jotka sisältävät pääosin tilaa vaativan erikoiskaupan myymälöitä (huonekalu-, kodintekniikka- ja rautakauppa) toimi Raahessa 27 myymälää ja Raahen seudulla 35. Muun erikoiskaupan alalla toimi Raahessa 62 myymälää ja Raahen seudulla 80 myymälää. 3 Muuhun erikoiskauppaan kuuluvat Alkot, apteekit, kosmetiikkamyymälät ym., muotikaupat sekä ns. pienet erikoiskaupat kuten optikot, kelloliikkeet ja kukkakaupat. Taulukko 6. Erikoiskauppojen määrä Raahessa ja Raahen seudulla vuonna 2007 (Tilastokeskuksen toimipaikkarekisteri). Myymälöiden määrä 2007 Raahe Raahen seutu Alko, apteekit ym. 6 9 Muotikauppa Muu erikoiskauppa Huonekalukauppa 4 4 Kodintekniikkakauppa 9 11 Rautakauppa Muu tilaa vaativa erikoisk. 4 4 YHTEENSÄ Raahen kaupallisten palveluiden kehittämissuunnitelma. Juvitrade Toimipaikkarekisteri Tilastokeskus 2009.

8 FCG Planeko Oy 8 (17) Erikoiskauppa on päivittäistavarakaupan tapaan keskittynyt Raahen ydinkeskustaan. Tilaa vaativan erikoiskaupan myymälät sijaitsevat pääasiassa Ratakadun ympäristössä sekä pieninä keskittyminä Lappasen kaupunginosassa ja Pattijoella. 3.2 Myynti ja ostovoiman siirtymät Tilastokeskuksen toimipaikkarekisterin pohjalta arvioitu vähittäiskaupan (pl. autokauppa ja huoltamot) myynti oli vuonna 2007 Raahessa noin 141 milj. ja Raahen seudulla 170 milj.. Ostovoiman siirtymä on kunkin alueen vähittäiskaupan myynnin ja ostovoiman erotus. Kuluttajat eivät tee kaikkia ostoksia omalta paikkakunnalta, vaan osa ostoksista hankitaan oman asuinalueen ja oman kunnan ulkopuolelta. Vastaavasti muualla asuvat tuovat asianomaiselle paikkakunnalle ulkopuolista ostovoimaa. Kun ostovoiman siirtymä on positiivinen eli myynti on suurempi kuin ostovoima, kaupan palvelut ovat vetovoimaisia ja saavat ostovoimaa muualta. Kun ostovoiman siirtymä on negatiivinen eli myynti on pienempi kuin ostovoima, ostovoimaa siirtyy muualle. Vuonna 2007 päivittäistavarakaupan (sis. päivittäistavaramyymälät, kioskit ja tavaratalot) ostovoiman nettosiirtymä oli Raahessa positiivinen (+24 %). Käytännössä tämä kertoo sen, että Raahen asukkaat käyttivät oman alueensa päivittäistavaramyymälöitä, minkä lisäksi myös Raahen naapurikunnissa asuvat, työmatkalaiset, matkailijat ja vapaa-ajan asukkaat toivat Raahen päivittäistavaramyymälöihin ostoseuroja. Myös Raahen seudulla päivittäistavarakaupan nettosiirtymä oli vuonna 2007 lievästi positiivinen (+5 %). Erikoiskaupan ostovoiman nettosiirtymä oli vuonna 2007 Raahessa positiivinen (+23 %). Sen sijaan Raahen seudulla erikoiskaupan ostovoiman siirtymä oli negatiivinen (-12 %). Ostovoiman siirtymä, %:a ostovoimasta % -40 % -30 % -20 % -10 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % Päivittäistavarakauppa 5 % 24 % Erikoiskauppa -12 % 23 % Raahe Raahen seutu Kuva 2. Kaupan ostovoiman nettosiirtymä Raahessa ja Raahen seudulla vuonna 2007.

9 FCG Planeko Oy 9 (17) 3.3 Laskennallinen liiketilantarve Ostovoiman kasvu mahdollistaa kaupan paremmat toimintamahdollisuudet. Nykyiset yritykset voivat kasvattaa myyntiään ja uusille yrityksille voi syntyä riittävät toimintaedellytykset. Kaupan liiketilan lisätarve on arvioitu ostovoiman kasvun perusteella. Tilantarve kuvaa liiketilan lisätarpeen suuruusluokkaa tilanteessa, jossa kaikki ostovoiman kasvu kohdistuu uusperustantaan. Käytännössä osa ostovoiman kasvusta kohdistuu nykyisten yritysten myynnin kasvuun ja vain osa vaatii uutta liiketilaa. Toisaalta esim. ostovoiman vuodon vähentäminen, myymäläkannan poistuma ja alueen ulkopuolelta tuleva ostovoima lisäävät liiketilan tarvetta. Keskeinen tilatarpeeseen vaikuttava tekijä on myös myyntitehokkuus. Myyntitehokkuus vaihtelee myymälätyypeittäin ja on korkein suurissa yksiköissä. Näin ollen myös uusperustannan rakenne vaikuttaa lopulliseen tilantarpeeseen. Raahen liiketilan laskennallinen lisätarve perustuu seuraaviin tunnuslukuihin: - myyntialan muunto kerrosalaksi kertoimella 1,25 - myyntitehokkuus päivittäistavarakaupassa /my-m 2 - myyntitehokkuus erikoiskaupassa /my-m 2 - liiketilan poistuma 0 k-m 2 - kokonaan uusperustantaa - kaavallinen ylimitoitus kertoimella 1,3 Vähittäiskaupan laskennallinen liiketilan lisätarve vuosina on ostovoiman kasvun ja edellä esitettyjen tunnuslukujen mukaan arvioituna Raahessa suuruusluokaltaan k-m 2. Päivittäistavarakaupassa liiketilan lisätarpeen suuruusluokka on k-m 2 ja erikoiskaupassa k- m 2. Raahen seudulla liiketilan lisätarpeen suuruusluokka on yhteensä k-m 2. Koko seudun liiketilan lisätarpeesta päivittäistavarakaupan osuus on noin k-m 2 ja erikoiskaupan osuus noin k-m 2. Taulukko 7. Liiketilan laskennallinen lisätarve Raahessa ja Raahen seudulla vuosina Liiketilan lisätarve, k-m 2 Raahe Raahen seutu Päivittäistavarakauppa Tilaa vaativa kauppa Muu erikoiskauppa On syytä muistaa, että edellä esitetty liiketilatarve on laskennallinen ja perustuu Raahen kaupungin ja Raahen seudun oman väestön ostovoiman kasvuun. Siinä ei ole otettu huomioon kaupungin tai seudun ulkopuolelta tulevia ostovoiman siirtymiä eikä alueelle muualta töihin tulevien, matkailijoiden, vapaa-ajan asukkaiden tai ohikulkuliikenteen ostovoimaa, joiden vaikutus tilantarpeeseen voi olla merkittävä.

10 FCG Planeko Oy 10 (17) Alueen ulkopuolelta tulevan ostovoiman lisäksi liiketilatarvetta lisää liiketilan poistuma. Raahen kaupallisten palvelujen kehittämissuunnitelmassa 4 on arvioitu, että Raahessa on uusittavia tai laajennusta kaipaavia liiketiloja arviolta noin k-m 2. Uusittavat liiketilat huomioon ottaen liiketilan lisätarve olisi Raahessa yhteensä noin k-m Muut kaupan hankkeet Raahen liikekeskustaan kortteliin 20 on tekeillä asemakaava, joka mahdollistaa noin k-m 2 liiketilan rakentamisen sekä toimistoja ja keskustaasuntoja. Kaava vahvistunee vuoden 2009 aikana. Kokkolantien läheisyyteen Citymarketia vastapäätä on alkamassa rakennusliikkeen vetämänä kaupan hanke ja asemakaavan muutos, joka sallisi noin k-m 2 :n suuruisen erikoiskaupan liiketilan rakentamisen alueelle. 4 Raahen kaupallisten palveluiden kehittämissuunnitelma. Juvitrade 2008.

11 FCG Planeko Oy 11 (17) 4 KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 4.1 Hankkeen kuvaus Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on mahdollistaa kauppakeskusrakennuksen rakentaminen Raahen keskusta-alueen eteläpuolella sijaitsevalle Mettalanmäen alueelle. Kauppakeskukseen sijoittuisi tilaa vaativaa erikoiskauppaa ja päivittäistavarakauppaa. Hanke ei sisällä vähittäiskaupan suuryksikköä. Kaava-alue sijaitsee noin 1,5 kilometrin päässä Raahen keskustasta valtatie 8:n eteläpuolella. Alue on nykytilassaan rakentamatonta viljelylaaksoa. Voimassa olevassa asemakaavassa Mettalanmäen alue on osoitettu tilaa vaativan kaupan keskukseksi. Voimassa olevan asemakaavan kokonaisrakennusoikeus on noin k-m 2 ja alueelle sijoittuisi kaavan mukaan useita erillisiä liikerakennuksia. Vireillä olevassa asemakaavamuutoksessa esitetty alueen kokonaisrakennusoikeus on k-m 2. Rakennusoikeus käsittää yhtenäisen kauppakeskusrakennuksen lisäksi kauppakeskuksen luoteispuolella sijaitsevan hotellin ja kaakkoispuolella sijaitsevan liikenneaseman. Kaupan rakennusoikeuden osuus on k-m 2, hotellin k-m 2 ja liikenneaseman k-m 2. Kaupalle varatusta rakennusoikeudesta saa käyttää k- m 2 päivittäistavarakauppaa varten. Kuva 3. Ote asemakaavaluonnoksesta.

12 FCG Planeko Oy 12 (17) Kuva 4. Arkkitehtitoimisto Pekka Lukkaroinen Oy:n laatima suunnitelma tontin käytöstä. Kaavamuutoksen kaupalliset vaikutukset on arvioitu asemakaavamuutoksen mahdollistaman kaupan maksimimitoituksen ( k-m 2 ) mukaan. 4.2 Uusi liikerakentaminen suhteessa markkinoiden kasvuun Ostovoiman kasvua ja sen pohjalta arvioitua liiketilan lisätarvetta tarkastelemalla voidaan hahmottaa, kuinka suuri on se markkinoiden kasvu, jonka jakajaksi Mettalanmäen kauppakeskus tulee. Vähittäiskaupan liiketilan lisätarve vuosina on Raahen seudulla suuruusluokaltaan k- m 2, josta erikoiskaupan liiketilatarve on noin k-m 2 ja päivittäistavarakaupan liiketilatarve noin k-m 2. Raahen vähittäiskaupan liiketilan laskennallinen lisätarve vuosina on suuruusluokaltaan k-m 2, josta erikoiskaupan osuus on noin k-m 2 ja päivittäistavarakaupan osuus noin k-m 2. Tämän lisäksi on arvioitu, että Raahessa on uusittavia tai laajennusta kaipaavia erikoiskaupan liiketiloja noin m 2. Uusittavat liiketilat huomioon ottaen erikoiskaupan liiketilan lisätarve on Raahessa noin k-m 2 ja Raahen seudulla k-m 2.

13 FCG Planeko Oy 13 (17) Mettalanmäen kauppakeskuksen asemakaavamuutoksen mukainen rakennusoikeus on yhteensä k-m 2, josta tämänhetkisten suunnitelmien mukaan erikoiskaupan osuus on noin k-m 2 ja päivittäistavarakaupan osuus noin k-m 2. Päivittäistavarakaupassa Raahen kaupungin oman väestön ostovoiman kasvu riittää hyvin kattamaan suunnitellun päivittäistavarakaupan liiketilan lisäyksen. Sen sijaan erikoiskaupassa suunniteltu liiketilan lisäys ylittää Raahen oman väestön ostovoiman kasvun mukaisen laskennallisen liiketilan lisätarpeen. Koko seudun erikoiskaupan ostovoiman kasvu riittää hyvin kattamaan Mettalanmäen alueen erikoiskaupan liiketilan lisäyksen. 4.3 Kaupan toiminta- ja kehitysedellytykset Mettalanmäen alueelle, Raahen porttiin syntyy vahva erikoiskaupan keskittymä, joka tarjoaa kilpailukykyisen ja vetovoimaisen sijaintipaikan sinne sijoittuville yrityksille. Koska Mettalanmäen alueen hankkeet ovat seudullisia hankkeita, on tarkoituksenmukaista verrata alueen kaupan pintaalalisäystä Raahen seudun liiketilatarpeeseen. Tätä tukee osaltaan myös se, että kauppa on keskittynyt jo tälläkin hetkellä Raaheen ja Raahessa asioidaan koko seudulta, jolloin myös osa Raahen seudun muiden kuntien liiketilatarpeesta kohdistuu Raaheen. Raahen seudun ostovoiman kasvu ja liiketilan lisätarve riittävät kattamaan Mettalanmäen kauppakeskuksen rakentamisen, joten hankkeen toteuttamisella ei ole odotettavissa merkittäviä haitallisia vaikutuksia seudun muiden myymälöiden toimintaedellytyksiin: Kauppakeskuksen tuleva myynti ei ole suoraan pois muilta myymälöiltä. Uuden kauppakeskuksen perustaminen muuttaa kuitenkin aina kilpailuasetelmaa ja kilpailutilannetta, etenkin lyhyellä tähtäimellä. Kilpailuasetelman muutoksen mahdolliset kielteiset vaikutukset kohdistuvat pieniin erikoiskaupan myymälöihin sekä kannattavuusrajalla toimiviin yrityksiin. Vaikutukset ulottuvat jossain määrin myös Pohjois-Pohjanmaan suurempiin kaupunkeihin ja kuntiin, koska Raahen seudun asukkaiden erikoiskauppaan kohdistuva asiointi oman alueen ulkopuolelle vähenee. Kaupan kilpailutilanteen muuttuminen ei aina ja automaattisesti tarkoita kielteisiä vaikutuksia olemassa olevien myymälöiden toimintaedellytyksiin. Raahen vähittäiskaupan palveluverkko uudistuu joka tapauksessa. Päivittäistavarakaupassa etsitään uusia ja nykyistä tehokkaampia toimintakonsepteja ja erikoiskaupassa tarvitaan uusia toimivampia liiketiloja. Mettalanmäen kauppakeskuksen rakentaminen nopeuttaa uudistumiskehitystä ja tarjoaa uusia toimitiloja ja korvaavia sijaintipaikkoja yrityksille. Kaupan toimintaedellytysten kannalta onkin tärkeää, että kaavoituksella mahdollistetaan riittävä ja joustava liikerakentaminen ja laajennusmahdollisuudet myös pitkällä tähtäimellä. Koska Mettalanmäen alue on vielä rakentamaton, voidaan se suunnitella alusta asti liike-elämän tarpeita vastaavaksi. Uuden kauppakeskuksen rakentaminen mahdollistaa nykyisin pienissä tai muuten epätarkoituksenmukaisissa tiloissa toimivien erikoiskaupan myymälöiden siirtymisen Mettalanmäen alueelle. Jos tilaa vievän erikoistavarakaupan liikkeitä siirtyy uusiin tilavimpiin toimitiloihin, Raahen keskustan sekä Ratakadun varren mahdollisesti vapautuvia liiketiloja on mahdollista

14 FCG Planeko Oy 14 (17) hyödyntää pienempien keskustahakuisten erikoisliikkeiden toimitiloina tai esimerkiksi julkisen sektorin palvelupaikkoina. Nykyisen erikoiskaupan alueilla keskustassa tai Ratakadun alueella ei ole mahdollisuutta rakentaa uutta liiketilaa tilaa vievälle kaupalle. 4.4 Palvelutarjonnan kehitys ja ostovoiman siirtymät Raahen päivittäistavarakauppa ja erikoiskauppa saavat ostovoimaa kaupungin ulkopuolelta. Kun tarkastellaan Raahen seutua kokonaisuutena päivittäistavarakauppa saa ostovoimaa seudun ulkopuolelta, mutta erikoiskauppa menettää ostovoimaa, muun muassa Ouluun ja Kempeleeseen. Vuonna 2007 noin 12 % Raahen seudun asukkaiden erikoiskaupan ostovoimasta siirtyi seudun ulkopuolelle. Rahamääräisesti siirtymä oli noin 12 milj.. Uusi Raahen portin kauppakeskus tuo Raaheen tarjonnaltaan ja tuotevalikoimaltaan monipuolisen kaupan keskittymän, joka tulee houkuttelemaan erikoiskaupan ostovoimaa Raahen kaupungin lisäksi myös muista lähialueen kunnista. Keskeinen vaikutus on kuitenkin se, että erikoiskaupan ostovoiman ulosvirtaus Raahen seudulta vähenee. Raahessa on viime vuosien aikana toteutettu useita uusia kaupallisia hankkeita painottuen päivittäistavarakaupan hankkeisiin. Erikoiskaupassa uutta rakentamista ei ole tapahtunut yhtä paljon. Merkittävin erikoiskaupan hanke on Pattijoen kohdalle valtatien 8 varteen rakennettu kodin sisustamisen ja rakentamisen kauppakeskus. Mettalanmäen kauppakeskuksen myötä Raahen erikoiskaupan palvelutarjonta täydentyy ja monipuolistuu. Tämä merkitsee kilpailuasetelman muuttumista. Yritysten kannalta katsottuna kilpailu kiristyy, mutta seudun asukkaiden kannalta katsottuna palvelutarjonnan paraneminen ja aiempaa lyhyemmät erikoiskaupan asiointimatkat ovat positiivinen asia. Ostovoiman kasvuun vastaamisen ohella uuden liiketilan rakentamisella vastataan myös kuluttajien muuttuvaan kysyntään. Tulevaisuudessa kuluttajien tarpeet eriytyvät ja he vaativat ostospaikoiltaan entistä enemmän. Hintatason ja monipuolisten valikoimien merkitys on kasvanut ja kasvaa edelleen koko ajan. Asiointi suuntautuu sinne, missä nämä edellytykset täyttyvät parhaiten. Erikoiskaupan ostovoiman siirtymien valossa Raahen seudun kuluttajat eivät ole kaikilta osin tyytyväisiä erityisesti erikoiskaupan palvelujen nykytilanteeseen. 4.5 Kaupan palveluverkon kehitys Mettalanmäen uuden kauppakeskuksen rakentaminen vahvistaa Raahen asemaa seudun kaupallisena keskuksena ja lisää erikoiskaupan tarjontaa alueella. Koska Raahen seudun markkinoiden kasvu riittää kattamaan laajennuksen, ei ole odotettavissa merkittäviä haitallisia vaikutuksia kaupan toimintaedellytyksiin eikä muutoksia palveluverkkoon ja myymälöiden määrään.

15 FCG Planeko Oy 15 (17) Mettalanmäen kauppakeskus tarjoaa kilpailukykyisen sijaintipaikan erikoiskaupalle. Kauppakeskus mahdollistaa tällä hetkellä hajallaan sijaitsevan erikoiskaupan keskittymisen, mikä on kaupan toimintaedellytysten ja palvelujen saavutettavuuden kannalta myönteinen asia. Kuva 5. Arkkitehtitoimisto Pekka Lukkaroinen Oy:n laatima havainnekuva. 4.6 Palvelujen saavutettavuus Asukkaisiin kohdistuvia vaikutuksia arvioitaessa etsitään vastausta erityisesti siihen, miten uuden kauppakeskuksen rakentaminen vaikuttaa vähittäiskaupan palvelujen saavutettavuuteen. Saavutettavuuden käsite voidaan ymmärtää ja sitä voidaan mitata monin eri tavoin. Saavutettavuuden tarkastelu painottuu yleensä päivittäistavarakauppaan ja fyysisen saavutettavuuden tarkasteluun. Erikoiskaupassa palvelujen fyysinen saavutettavuus ei ole samalla tavalla keskeinen kuin päivittäistavarakaupassa, koska erikoiskaupan myymälöissä asioidaan harvemmin. Erikoiskaupassa fyysistä saavutettavuutta tärkeämpää on tarjonnan monipuolisuus ja valintamahdollisuudet. Fyysisen saavutettavuuden (etäisyys myymälään) lisäksi kaupan palvelujen saavutettavuutta voidaan siis tarkastella myös koettuna saavutettavuutena, joka kuvaa asiaa pelkkää etäisyyttä moniulotteisemmin. Koettu saavutettavuus voidaan määritellä vaivaksi, jonka kotitalous kokee tavaroita hankkiessaan. Jos tavaroiden hankkiminen aiheuttaa paljon vaivaa, on saavutettavuus huono, mikäli se aiheuttaa vähän vaivaa, on saavutettavuus hyvä. Kauppakeskushankkeen toteutuessa Raahen kaupungin ja koko seudun kaupan palvelutarjonta lisääntyy ja monipuolistuu. Tämä merkitsee kaupan ja erityisesti erikoiskaupan koetun saavutettavuuden parantumista sekä lähiympäristössä asuvien että kauempaa asioivien näkökulmasta. Myös fyysinen saavutettavuus paranee niille Raahen asukkaille, jotka hakevat erikoiskaupan palveluita tällä hetkellä esimerkiksi Oulusta tai Kempeleestä.

16 FCG Planeko Oy 16 (17) Mettalanmäen alue sijaitsee noin 1,5 kilometrin päässä Raahen keskustasta heti valtatie 8 eteläpuolella (kuva 6). Alue muodostaa Raahen eteläisen kaupan keskittymän ja on jatkoa kaupungin keskustaan ja Kokkolantien varteen sijoittuville kaupallisille palveluille. Mettalanmäki kuuluu Palonkylän osa-alueeseen, jossa asui noin asukasta vuonna Kaava-alueen ja valtatie 8:n pohjoispuolella sijaitsevan Kummatin osa-alueen asukasmäärä oli samoin noin asukasta. 5 Sijainnin ja liikenneyhteyksien puolesta Mettalanmäki on hyvä vaihtoehto uudelle kaupalliselle rakentamiselle Raahessa. Alue on hyvin saavutettavissa niin pyöräillen, kävellen kuin autollakin. Kuva 6. Asemakaavan muutosalueen sijainti. Henkilöautolla tehtävien asiointimatkojen kannalta koettuun saavutettavuuteen (ja liikenneturvallisuuteen) tulee vaikuttamaan myös kauppakeskuksen lähialueen liikenne- ja pysäköintijärjestelyjen toimivuus. Keskeisiä liikenteellisiä tekijöitä ovat kantatie 88:n ja valtatie 8:n uudet linjaukset ja liittymisjärjestelyt Mettalanmäen alueella. 5 Tilastokeskus 2009.

17 FCG Planeko Oy 17 (17) Sekä fyysiseen että koettuun saavutettavuuteen vaikuttaa osaltaan se, mitä tapahtuu Raahen nykyisessä päivittäistavara- ja erikoiskaupan myymäläverkossa. Kauppakeskushankkeella ei todennäköisesti tule olemaan vaikutusta nykyisten päivittäistavaramyymälöiden toimintaedellytyksiin, mutta nykyisin keskustan ja Ratakadun alueella sijaitsevia erikoiskaupan myymälöitä saattaa siirtyä Mettalanmäen uusiin tiloihin. 4.7 Yhteenveto Seuraavassa on esitetty vaikutusten arvioinnin keskeiset tulokset: - Raahen palvelutarjonta paranee erityisesti erikoiskaupassa. - Raahen kaupallinen vetovoima vahvistuu. - Raahe houkuttelee ostovoimaa nykyistä laajemmalta alueelta. - Asiointi esim. Ouluun ja Kempeleelle vähenee. - Raahen seudun markkinoiden kasvu riittää kattamaan Mettalanmäen kauppakeskuksen myynnin ja pinta-alan lisäyksen, joten hankkeella ei ole odotettavissa merkittäviä haitallisia vaikutuksia kaupan toiminta- ja kehitysedellytyksiin. - Mettalanmäki tarjoaa vetovoimaisen ja kilpailukykyisen sijaintipaikan sinne sijoittuville yrityksille. Tilaa vaativan erikoiskaupan tarjonta keskittyy pääosin Mettalanmäen alueelle. - Uhkana on, että kaupan painopiste siirtyy liikaa Mettalanmäen alueelle. Raahen liikekeskustan kaupallinen vetovoima sekä kaupan toiminta- ja kehitysedellytykset tulee turvata. - Mettalanmäen kauppakeskus on liikenteelliseltä sijainniltaan hyvä ja hyvin saavutettavissa kaikilla kulkumuodoilla. - Kaupan koettu saavutettavuus paranee tarjonnan parantuessa. - Myös fyysinen saavutettavuus paranee niille asiakkaille, jotka asioivat tällä hetkellä Oulussa tai Kempeleessä. - Kaupallisten palveluiden kehittyminen vaikuttaa positiivisesti asumisviihtyisyyteen ja kaupungin vetovoimaisuuteen. Asemakaavan muutos mahdollistaa joustavan liikerakentamisen ja laajennusmahdollisuudet myös pitkällä tähtäimellä, mikä on kaupan toimintaedellytysten kannalta erityisen tärkeää.

Salon kaupallinen selvitys Maankäyttö- ja elinkeinorakenneseminaari

Salon kaupallinen selvitys Maankäyttö- ja elinkeinorakenneseminaari Salon kaupallinen selvitys 2011 Maankäyttö- ja elinkeinorakenneseminaari 3.3.2011 Salon kaupallisen selvityksen sisältö 1. Kaupan sijainnin ohjaus 2. Kaavoitustilanne ja yhdyskuntarakenne 3. Ostovoima

Lisätiedot

Lausunto Rajamäen kaupan mitoituksesta

Lausunto Rajamäen kaupan mitoituksesta Asemakaavan muutos Rajamäki, Kylänpää Lausunto Rajamäen kaupan mitoituksesta 29.9.2015 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Johdanto... 3 2. Kaupan nykytilanne Rajamäellä... 4 3. Kaupan liiketilatarve

Lisätiedot

Saukkola Eteläinen alue Asemakaava ja asemakaavan muutos. Kaupallinen selvitys 19.4.2012

Saukkola Eteläinen alue Asemakaava ja asemakaavan muutos. Kaupallinen selvitys 19.4.2012 Saukkola Eteläinen alue Asemakaava ja asemakaavan muutos Kaupallinen selvitys 19.4.2012 Nummi-Pusulan kunta Kaupallinen selvitys 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 2 2 KAUPAN NYKYTILAN ANALYYSI 3 2.1 Vähittäiskaupan

Lisätiedot

Pikku Huopalahti. Kaupallinen mitoitus

Pikku Huopalahti. Kaupallinen mitoitus Pikku Huopalahti Kaupallinen mitoitus 24.9.2014 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Pikku Huopalahden kaupallinen rakenne 2014... 3 2. Pikku Huopalahden kehittäminen... 7 3. Pikku Huopalahden markkinoiden

Lisätiedot

Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys Page 1

Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys Page 1 Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys 31.3.2014 Page 1 Kaupan palveluverkkoselvityksessä: Selvitettiin Kainuun kaupan palvelurakenteen ja yhdyskuntarakenteen kehitys, nykytilanne ja kehitysnäkymät Laadittiin

Lisätiedot

LÄNSIVÄYLÄN KAUPALLISTEN PALVELUJEN NYKYTILAN SELVITYS Liite 3 (tark )

LÄNSIVÄYLÄN KAUPALLISTEN PALVELUJEN NYKYTILAN SELVITYS Liite 3 (tark ) LÄNSIVÄYLÄN KAUPALLISTEN PALVELUJEN NYKYTILAN SELVITYS Liite 3 (tark. 7.12.2016) Lähtökohdat Pieksämäen merkittävin tilaa vaativan kaupan alue on kehittynyt Pieksämäen kantakaupungin ja Naarajärven taajamakeskusten

Lisätiedot

Saarenkylän Citymarketin laajennushanke

Saarenkylän Citymarketin laajennushanke 3.12.2007 Saarenkylän Citymarketin laajennushanke Kaupalliset vaikutukset 2 Sisältö Sisältö...2 Yhteenveto...3 1. Selvityksen tavoite ja lähtökohdat...5 1.1. Selvityksen tavoite... 5 1.2. Hankkeen kuvaus...

Lisätiedot

Kaupan nykytila ja viimeaikainen kehitys SYKEn seurantatietojen perusteella

Kaupan nykytila ja viimeaikainen kehitys SYKEn seurantatietojen perusteella Kaupan nykytila ja viimeaikainen kehitys SYKEn seurantatietojen perusteella Antti Rehunen SYKE KAUPAN KESKUSTELUTILAISUUS Kaavajärjestelmän ja rakentamisen lupajärjestelmän sujuvoittamisen sidosryhmätilaisuus

Lisätiedot

Ruskon suuryksikkö, kaupallinen selvitys

Ruskon suuryksikkö, kaupallinen selvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NCC SUOMI OY Ruskon suuryksikkö, kaupallinen selvitys Loppuraportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Loppuraportti 1 (24) Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 2 1.1 Selvityksen

Lisätiedot

Erikoiskaupan liiketilatarpeiden ennustaminenkuluttajien ostovoimasta. Tuomas Santasalo erikoiskaupan tutkija. Kaupan tutkimuspäivä 26.1.

Erikoiskaupan liiketilatarpeiden ennustaminenkuluttajien ostovoimasta. Tuomas Santasalo erikoiskaupan tutkija. Kaupan tutkimuspäivä 26.1. Erikoiskaupan liiketilatarpeiden ennustaminenkuluttajien ostovoimasta Tuomas Santasalo erikoiskaupan tutkija Kaupan tutkimuspäivä 26.1.2012 Kauppaan kohdistuva ostovoima asukasta kohden maakunnittain 2010

Lisätiedot

RakennuskeskusCentra Hämeenlinna. Kaupallinen selvitys 11.9.2011

RakennuskeskusCentra Hämeenlinna. Kaupallinen selvitys 11.9.2011 RakennuskeskusCentra Hämeenlinna Kaupallinen selvitys 11.9.2011 Sijainti ja saavutettavuus Hämeenlinna on Etelä-Suomen läänin pääkaupunki, joka sijaitsee Kanta-Hämeessä, valtatie 3 :n (Helsinki - Tampere

Lisätiedot

Niskanperän OYK kaupallinen selvitys

Niskanperän OYK kaupallinen selvitys ROVANIEMEN KAUPUNKI Niskanperän OYK kaupallinen selvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P26781 Raportti Sisällysluettelo 1 TAVOITTEET JA YLEISET LÄHTÖKOHDAT... 1 1.1 Tausta ja tavoitteet...

Lisätiedot

Päivittäistavaramyymälät Oulunkylässä ja lähialueilla vuoden 2010 alussa (AC Nielsen 2009).

Päivittäistavaramyymälät Oulunkylässä ja lähialueilla vuoden 2010 alussa (AC Nielsen 2009). KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO Yleissuunnitteluosasto Anne Karlsson 28.3.2011 Patolan päivittäistavarakaupan selvitys Päivittäistavarakaupan myymäläverkko alueella Patola kuuluu Oulunkylän peruspiiriin. Oulunkylän

Lisätiedot

Tuurinportti ja Tuurin yleiskaavan laajennus

Tuurinportti ja Tuurin yleiskaavan laajennus Luonnos 30.11.2009 Tuurinportti ja Tuurin yleiskaavan laajennus Kaupalliset ja sosiaaliset vaikutukset 2 Sisältö Sisältö...2 Yhteenveto...3 1. Selvityksen tavoite ja lähtökohdat...5 1.1. Selvityksen tavoite...

Lisätiedot

YLIVIESKA KAUPAN TILASTOT

YLIVIESKA KAUPAN TILASTOT YLIVIESKA KAUPAN TILASTOT Lisätietoja: Tiina Kuokkanen, tiina.kuokkanen@ramboll.fi; 050 543 8788 PAIKALLISMARKKINA-ALUE Ylivieskan ydinvaikutusalueeseen kuuluu Ylivieska, Alavieska, Sievi ja Nivala Toissijaiseen

Lisätiedot

Pohjois-Savon kaupan maakuntakaavan palveluverkkoselvitys. Minne menet, kauppa? 8.4.2013 Kimmo Koski

Pohjois-Savon kaupan maakuntakaavan palveluverkkoselvitys. Minne menet, kauppa? 8.4.2013 Kimmo Koski Pohjois-Savon kaupan maakuntakaavan palveluverkkoselvitys Minne menet, kauppa? 8.4.2013 Kimmo Koski Sisältö 1 Kaupan nykytila 2 Väestö, ostovoima ja liiketilan laskennallinen lisätarve 3 Kaupan kehittämishankkeet

Lisätiedot

Keski-Suomen ja Pohjois-Savon kaupallinen palveluverkko. Maakuntavertailua

Keski-Suomen ja Pohjois-Savon kaupallinen palveluverkko. Maakuntavertailua Keski-Suomen ja Pohjois-Savon kaupallinen palveluverkko Maakuntavertailua KESKI-SUOMEN LIITTO POHJOIS-SAVON LIITTO 25.10.2006 TUOMAS SANTASALO Ky Väestön vuosimuutos Keski-Suomessa ja Pohjois-Savossa vuoteen

Lisätiedot

Kauppa. Yleisötilaisuus Karviassa Susanna Roslöf, maakunta-arkkitehti

Kauppa. Yleisötilaisuus Karviassa Susanna Roslöf, maakunta-arkkitehti Kauppa Yleisötilaisuus Karviassa 8.2.2017 Susanna Roslöf, maakunta-arkkitehti Satakunnan kokonaismaakuntakaava - Hyväksyttiin 2009 - YM vahvistuspäätöksellä voimaan 30.11.2011 - KHO: 13.3.2013 -kaupan

Lisätiedot

Vähittäiskaupan ohjauksen keventäminen

Vähittäiskaupan ohjauksen keventäminen Vähittäiskaupan ohjauksen keventäminen Karalusu työryhmä 8.3.2016 Pekka Normo ja Sanna Jylhä Ympäristöministeriö Vähittäiskaupan ohjauksen keventäminen Ehdotetut muutokset Vähittäiskaupan suuryksikön kokorajaa

Lisätiedot

Vähittäiskaupan näkymät Myyrmäessä. Myyrmäen yritystilaisuus Joni Heikkola, yleiskaavasuunnittelija

Vähittäiskaupan näkymät Myyrmäessä. Myyrmäen yritystilaisuus Joni Heikkola, yleiskaavasuunnittelija Vähittäiskaupan näkymät Myyrmäessä Myyrmäen yritystilaisuus 17.11.2016 Joni Heikkola, yleiskaavasuunnittelija Vähittäiskaupan nykytila Myyrmäessä Myyrmäen keskusta toimii kaupallisena keskuksena Länsi-

Lisätiedot

FCG Planeko Oy. Lapin liitto TUNTURI-LAPIN MAAKUNTAKAAVA KAUPAN SELVITYS 2592-D1959

FCG Planeko Oy. Lapin liitto TUNTURI-LAPIN MAAKUNTAKAAVA KAUPAN SELVITYS 2592-D1959 FCG Planeko Oy Lapin liitto TUNTURI-LAPIN MAAKUNTAKAAVA KAUPAN SELVITYS 2592-D1959 Loppuraportti 17.2.2009 Lapin liitto, FCG Planeko Oy 1 ALKUSANAT Tehtävänä oli laatia Tunturi-Lapin maakuntakaavatyötä

Lisätiedot

Liikenteellinen arviointi

Liikenteellinen arviointi Uudenmaan kaupan palveluverkko Liikenteellinen arviointi Tiivistelmä 7.5.2012 Strafica Oy/Hannu Pesonen Liikennearvioinnin sisältö ja menetelmä Uudenmaan kaupan liikenteellinen arviointi on laadittu rinnan

Lisätiedot

LÄNSI-LAPIN MAAKUNTAKAAVA Taustaselvitys

LÄNSI-LAPIN MAAKUNTAKAAVA Taustaselvitys LAPIN LIITTO LÄNSI-LAPIN MAAKUNTAKAAVA Taustaselvitys Vähittäiskaupan suuryksikköalueiden vaikutukset keskustaan 2.4.2012 Lapin liitto LÄNSI-LAPIN MAAKUNTAKAAVA JOHDANTO Lapin liitto on laatimassa maakuntakaavaa

Lisätiedot

VIITASAARI ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI VIITASAARI ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

VIITASAARI ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI VIITASAARI ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI VIITASAARI ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Vastaanottaja Viitasaaren kaupunki Asiakirjatyyppi Loppuraportti Päivämäärä 27.6.2014 VIITASAARI ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN

Lisätiedot

LOHJAN K-CITYMARKETIN LAAJENNUS KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

LOHJAN K-CITYMARKETIN LAAJENNUS KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI LOHJAN K-CITYMARKETIN LAAJENNUS KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Mari Pitkäaho, mari.pitkaaho@ramboll.fi Eero Salminen, eero.salminen@ramboll.fi 1 SISÄLTÖ Lähtökohdat ja tavoitteet Sijainti ja vaikutusalue

Lisätiedot

Kauppa. Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää

Kauppa. Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää Kauppa Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää Satakunnan aluerakenne ja keskusverkko 2009, tarkistetun palvelurakennetilaston mukaan Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 kaupan ratkaisut perustuvat

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNKI. Kaupallinen selvitys. Loppuraportti

RAUMAN KAUPUNKI. Kaupallinen selvitys. Loppuraportti RAUMAN KAUPUNKI Kaupallinen selvitys Loppuraportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Loppuraportti 1 (27) Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 3 1.1 Selvityksen tausta ja tavoitteet... 3 1.2 Kaupan sijainninohjaus...

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS 33. KAUPUNGINOSA, OSA KORTTELISTA 11 KIINTEISTÖ 33. OY TELEMARKKI OY TEOLLISUUSHANKINTA TH AB

ASEMAKAAVAN MUUTOS 33. KAUPUNGINOSA, OSA KORTTELISTA 11 KIINTEISTÖ 33. OY TELEMARKKI OY TEOLLISUUSHANKINTA TH AB ASEMAKAAVAN MUUTOS 33. KAUPUNGINOSA, OSA KORTTELISTA 11 KIINTEISTÖ 33. OY TELEMARKKI OY TEOLLISUUSHANKINTA TH AB 2 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / 33. KAUPUNGINOSAN OSA KORTTELISTA 11 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

KOMMENTTIKIERROKSEN PALAUTTEET JA PALAUTTEESEEN LAADITUT VASTAUKSET. Taina Ollikainen, FCG Suunnittelu ja tekniikka. Susanna Roslöf, Satakuntaliitto

KOMMENTTIKIERROKSEN PALAUTTEET JA PALAUTTEESEEN LAADITUT VASTAUKSET. Taina Ollikainen, FCG Suunnittelu ja tekniikka. Susanna Roslöf, Satakuntaliitto Kaupan palveluverkkoselvitys KOMMENTTIKIERROKSEN PALAUTTEET JA PALAUTTEESEEN LAADITUT VASTAUKSET Taina Ollikainen, FCG Suunnittelu ja tekniikka Susanna Roslöf, Satakuntaliitto 18.5.2016 Sisältö 1 Selvityksen

Lisätiedot

Uuden Oulun yleiskaavan kaupallisten vaikutusten

Uuden Oulun yleiskaavan kaupallisten vaikutusten OULUN KAUPUNKI Uuden Oulun yleiskaavan kaupallisten vaikutusten arviointi Loppuraportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kansikuva: Lentokuva Vallas Oy / Oulun kaupunki Loppuraportti 1 (68) Sisällysluettelo

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1

RAAHEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 RAAHEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 Mettalanmäen osayleiskaava 1116/10.1002.100202/2016 MST 18 Vireillä olevan Mettalanmäen osayleiskaavan valmisteluvaiheen tilannekatsaus maankäytön suunnittelutoimikunnalle.

Lisätiedot

Rovaniemen keskustan oikeusvaikutteinen osayleiskaava Kaupalliset ja julkiset palvelut 11.11.2010

Rovaniemen keskustan oikeusvaikutteinen osayleiskaava Kaupalliset ja julkiset palvelut 11.11.2010 Kaupalliset ja julkiset palvelut Kaupalliset ja julkiset palvelut 1 1 JOHDANTO 1 2 NYKYINEN PALVELUVERKKO 2 2.1 Vähittäiskaupan toimipaikat ja myynti 2 2.2 Kaupallisten palveluiden sijoittuminen 2 2.3

Lisätiedot

Vähittäiskaupan palveluverkkoselvitykset maakuntakaavoituksessa

Vähittäiskaupan palveluverkkoselvitykset maakuntakaavoituksessa YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 13 2016 Vähittäiskaupan palveluverkkoselvitykset maakuntakaavoituksessa Katja Koskela, Tuomas Santasalo ja Teemu Holopainen YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA

Lisätiedot

KODIN KESKUS, JOENSUU m²

KODIN KESKUS, JOENSUU m² KIINTEISTÖKEHITYS KIINTEISTÖKONSULTOINTI YRITYSJÄRJESTELYT YRITYSKONSULTOINTI LIIKERAKENNUS VUOKRATAAN TOIMITILAA Joensuun Raatekankaalle keskeiselle kaupan alueelle Lieksaan ja Nurmekseen sekä Kontiolahdelle/Kajaaniin

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON MAAKUNTAKAAVAN SELVITYKSIÄ

POHJOIS-SAVON MAAKUNTAKAAVAN SELVITYKSIÄ POHJOIS-SAVON MAAKUNTAKAAVAN SELVITYKSIÄ Pohjois-Savon maakuntakaavan vähittäiskaupan suuryksiköiden ja tilaa vaativan kaupan alueiden sijainti suhteessa väestöön JOHDANTO Tässä selvityksessä on tarkasteltu

Lisätiedot

Vähittäiskaupan ohjaus

Vähittäiskaupan ohjaus Vähittäiskaupan ohjaus Kaavoituksen ja rakentamisen lupien sujuvoittaminen -työryhmä 25.11.2015 Pekka Normo Ympäristöministeriö Vähittäiskaupan ohjaus, nykytilanne MRL -muutos 2011, keskeinen sisältö Kauppaa

Lisätiedot

Vaikutusten arviointi Keskimaan kaupparakentamisen suhteen Hankasalmen kirkonkylässä

Vaikutusten arviointi Keskimaan kaupparakentamisen suhteen Hankasalmen kirkonkylässä Vaikutusten arviointi Keskimaan kaupparakentamisen suhteen Hankasalmen kirkonkylässä tullaan hyväksymään kunnanhallituksessa ja kunnanvaltuustossa kaavan päätöskäsittelyn yhteydessä Tässä arvioinnissa

Lisätiedot

Muuttuva vähittäiskauppa yhdyskuntarakenteessa. Antti Rehunen Urban Zone 2 -loppuseminaari 13.6.2014

Muuttuva vähittäiskauppa yhdyskuntarakenteessa. Antti Rehunen Urban Zone 2 -loppuseminaari 13.6.2014 Muuttuva vähittäiskauppa yhdyskuntarakenteessa Antti Rehunen Urban Zone 2 -loppuseminaari 13.6.2014 Näkökulmia vähittäiskauppaan ja yhdyskuntarakenteen vyöhykkeisiin 1 Vähittäiskaupan toimipaikkojen sijoittuminen

Lisätiedot

VETOVOIMAINEN MATKAKESKUS Matkakeskus Turkuun klinikan aloitusseminaari Saku Järvinen, projektipäällikkö, Realprojekti Oy

VETOVOIMAINEN MATKAKESKUS Matkakeskus Turkuun klinikan aloitusseminaari Saku Järvinen, projektipäällikkö, Realprojekti Oy MYLLY LÄNSIKESKUS VETOVOIMAINEN MATKAKESKUS Matkakeskus Turkuun klinikan aloitusseminaari 11.3.2016 Saku Järvinen, projektipäällikkö, Realprojekti Oy MATKAKESKUS HANSA SKANSSI Lukuisia asemanseutujen kehittämisprojekteja

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3. LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2014 18.3.2014 Lapuan kaupunki Maankäyttö- ja kiinteistöosasto Poutuntie

Lisätiedot

Porvoo, Kuninkaanportin ja Eestinmäen kaavaalue, liikenteelliset tarkastelut

Porvoo, Kuninkaanportin ja Eestinmäen kaavaalue, liikenteelliset tarkastelut Matti Keränen Trafix Oy 22.8.2011 Porvoo, Kuninkaanportin ja Eestinmäen kaavaalue, liikenteelliset tarkastelut Tehtävän kuvaus Tässä muistiossa tarkastellaan Porvoon Kuninkaanportin ja Eestinmäen kaavaalueiden

Lisätiedot

Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavan Kaupan palveluverkkoselvitys LUONNOS 8.5.2014. Lapin liitto

Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavan Kaupan palveluverkkoselvitys LUONNOS 8.5.2014. Lapin liitto n Kaupan palveluverkkoselvitys Lapin liitto Kaupan palveluverkkoselvitys 1 1 JOHDANTO 1.1 Selvityksen tavoite 1.2 Kauppaa ja maankäytön suunnittelua ohjaavat lait ja siirtymäsäännökset 2 KAUPAN NYKYTILAN

Lisätiedot

KUVA: CEDERQVIST & JÄNTTI ARKKITEHDIT. Pohjois-Pasilan tilaa vaativan kaupan keskus 25.3.2014 Paju Asikainen/Realprojekti Oy

KUVA: CEDERQVIST & JÄNTTI ARKKITEHDIT. Pohjois-Pasilan tilaa vaativan kaupan keskus 25.3.2014 Paju Asikainen/Realprojekti Oy KUVA: CEDERQVIST & JÄNTTI ARKKITEHDIT Pohjois-Pasilan tilaa vaativan kaupan keskus 25.3.2014 Paju Asikainen/Realprojekti Oy Suunnitelma lyhyesti Hartela suunnittelee Pohjois-Pasilaan, Ilmalan juna-aseman

Lisätiedot

Kauppa ja kaupunkisuunnittelu

Kauppa ja kaupunkisuunnittelu Kauppa ja kaupunkisuunnittelu Seminaari Turun kaupunkiseudun kehitysnäkymistä: osio Business ja toiminta Kommenttipuheenvuoro: Heli Marjanen, kaupan professori Läänin virastotalo 30.10.2007 Kauppa synnyttää

Lisätiedot

Kauppakeskusbarometri 2013 tulokset

Kauppakeskusbarometri 2013 tulokset Kauppakeskusbarometri 2013 tulokset Juha Tiuraniemi toiminnanjohtaja, Suomen Kauppakeskusyhdistys ry Suomen Kauppakeskusyhdistys ry Taustatiedot Kauppakeskusbarometri 2013 / Suomen Kauppakeskusyhdistys

Lisätiedot

16UTS0003 31.3.2011 OY SUNNY-TRADING LTD HÄMEENLINNAN KAUPUNKI SUNNY CAR CENTER ALUEELLINEN LIIKENNESELVITYS

16UTS0003 31.3.2011 OY SUNNY-TRADING LTD HÄMEENLINNAN KAUPUNKI SUNNY CAR CENTER ALUEELLINEN LIIKENNESELVITYS 16UTS0003 31.3.2011 OY SUNNY-TRADING LTD HÄMEENLINNAN KAUPUNKI SUNNY CAR CENTER ALUEELLINEN LIIKENNESELVITYS 1 Esipuhe Tämä liikenneselvitystyö on laadittu Oy Sunny-Trading Ltd :n toimeksiannosta. Se käsittää

Lisätiedot

TYÖPAIKAT JA TYÖMATKAT

TYÖPAIKAT JA TYÖMATKAT TYÖPAIKAT TYÖPAIKKA-ALUEIDEN SAAVUTETTAVUUS ESPOON ELINKEINOKUDELMA 2050 (LUONNOS) POKE:N ELINKEINOJEN VISIO 2050 TYÖMATKAT 61 Työpaikat Visioalueella oli noin 17 000 työpaikkaa vuonna 2011, eli noin 14

Lisätiedot

Kanta-Hämeen maakuntakaavan 2040 kaupan palveluverkkoselvitys

Kanta-Hämeen maakuntakaavan 2040 kaupan palveluverkkoselvitys Kanta-Hämeen maakuntakaavan 2040 kaupan palveluverkkoselvitys 12.4.2016 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Johdanto... 3 1.1. Selvityksen tavoitteet... 3 1.2. Kauppaa ja maankäytön suunnittelua

Lisätiedot

Oulun kaupungin tekninen keskus

Oulun kaupungin tekninen keskus Oulun kaupungin tekninen keskus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Ruskonselän kaupunginosan korttelia 15 ja korttelin 16 tontteja nro 3 ja 4 sekä katualuetta koskeva asemakaavan ja tonttijaon muutos

Lisätiedot

Hernesaaren osayleiskaava. Kaupallisten palveluiden mitoitus ja sijoittuminen. Päivitys

Hernesaaren osayleiskaava. Kaupallisten palveluiden mitoitus ja sijoittuminen. Päivitys Hernesaaren osayleiskaava Kaupallisten palveluiden mitoitus ja sijoittuminen Päivitys 15.12.2015 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Johdanto... 3 2. Hernesaaren väestö, ostovoima ja kaupan mitoituksen

Lisätiedot

alue, jolle kaavahankkeella saattaa olla vaikutuksia

alue, jolle kaavahankkeella saattaa olla vaikutuksia OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Raksilan kaupunginosan korttelia 2 tonttia nro 2 koskeva asemakaavan muutos (Teuvo Pakkalan katu) AM2025 asemakaavan muutosalue alue, jolle kaavahankkeella

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Dnro KAUS/1654/2014 VP 44/30.9.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MUSAN 23. KAUPUNGINOSAN KORTTELIA 36 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1652 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma s. 1 / 6 Alue 150713 Lippajärvi Asemakaavan muutos Asianumero 4737/10.02.03/2015 18.4.2016 Asemakaavan muutoksen tavoitteena on lisätä alueen rakennusoikeutta, nostaa kerroslukua ja sallia myös rivitalojen

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS 2013

VARSINAIS-SUOMEN KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS 2013 VARSINAIS-SUOMEN KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS 2013 SISÄLTÖ Tavoitteet ja lähtökohdat Kysyntä ja tarjonta Kysynnän kasvu Mitoitusskenaariot Yhteenveto TAVOITTEET Taustalla vaihemaakuntakaavaprosessin käynnistäminen

Lisätiedot

Joulukauppa Jaana Kurjenoja

Joulukauppa Jaana Kurjenoja Joulukauppa 2016 Taustaa Joulukauppaa yleisesti kuvaavien laskelmien taustatilastot ovat Tilastokeskuksesta. Kantar TNS toteutti otokseen perustuvan kuluttajakyselyn marraskuussa 2016. Kysely toteutettiin

Lisätiedot

VÄHITTÄISKAUPAN HANKKEIDEN VAIKUTUSTEN ARVI- OINTI - PÄIVITYS 2010

VÄHITTÄISKAUPAN HANKKEIDEN VAIKUTUSTEN ARVI- OINTI - PÄIVITYS 2010 FCG Finnish Consulting Group Oy Alavuden kaupunki VÄHITTÄISKAUPAN HANKKEIDEN VAIKUTUSTEN ARVI- OINTI - PÄIVITYS 2010 Raportti 305-P12597P001 FCG Finnish Consulting Group Oy Raportti I SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Yleiskaavan liikenne-ennusteet on laadittu vuoden 2025 tilanteelle ja tilanteelle, jossa myös yleiskaavan reservialueet ovat toteutuneet Orimattilan

Yleiskaavan liikenne-ennusteet on laadittu vuoden 2025 tilanteelle ja tilanteelle, jossa myös yleiskaavan reservialueet ovat toteutuneet Orimattilan Lahden yleiskaavan 2025 liikenne-ennusteetennusteet Yleiskaavan liikenne-ennusteet on laadittu vuoden 2025 tilanteelle ja tilanteelle, jossa myös yleiskaavan reservialueet ovat toteutuneet Orimattilan

Lisätiedot

HELSINGIN YLEISKAAVALUONNOKSEN KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

HELSINGIN YLEISKAAVALUONNOKSEN KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI HELSINGIN YLEISKAAVALUONNOKSEN KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI TYÖOHJELMA Työn tausta Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastossa on käynnissä Helsingin uuden yleiskaavan laatiminen. Työn suunnittelua ohjaava

Lisätiedot

TAMPEREEN ETELÄPUISTON ASEMAKAAVALUONNOS ETELÄPUISTON SUUNNITELMIEN TALOUDELLINEN TARKASTELU (korjattu)

TAMPEREEN ETELÄPUISTON ASEMAKAAVALUONNOS ETELÄPUISTON SUUNNITELMIEN TALOUDELLINEN TARKASTELU (korjattu) TAMPEREEN ETELÄPUISTON ASEMAKAAVALUONNOS ETELÄPUISTON SUUNNITELMIEN TALOUDELLINEN TARKASTELU (korjattu) 2 / Eteläpuiston suunnitelmien taloudellinen tarkastelu ETELÄPUISTON SUUNNITELMIEN TALOUDELLINEN

Lisätiedot

Asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma , tark

Asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma , tark Asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma 27.11.2008, tark. 27.10.2009 TESOMAN LIIKEKESKUKSEN KEHITTÄMINEN, TESOMAJÄRVI-3804-1, -5, -7 JA - 8, TESOMANKATU 2-4, TESOMANVALTATIE 37, KAAVA NRO 8301.

Lisätiedot

Saavutettavuustarkastelut

Saavutettavuustarkastelut HLJ 2011 Saavutettavuustarkastelut SAVU Saavutettavuustarkastelut SAVU Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman HLJ 2011 jatkotyönä tehdyissä saavutettavuustarkasteluissa (SAVU) on kehitetty analyysityökalu,

Lisätiedot

KESKUSTA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA

KESKUSTA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA FCG Finnish Consulting Group Oy Parkanon kaupunki KESKUSTA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA Palveluverkkoselvitys 220-D3437 Luonnos 3.9.2010 FCG Finnish Consulting Group Oy Palveluverkkoselvitys I Luonnos 3.9.2010

Lisätiedot

KUNINKAANPORTIN JA EESTINMÄEN ALUEEN KAUPALLISTEN RATKAISUJEN VAIKUTUSTEN ARVIOINNIN PÄIVITYS JA LISÄSELVITYS

KUNINKAANPORTIN JA EESTINMÄEN ALUEEN KAUPALLISTEN RATKAISUJEN VAIKUTUSTEN ARVIOINNIN PÄIVITYS JA LISÄSELVITYS Porvoon kaupunki KUNINKAANPORTIN JA EESTINMÄEN ALUEEN KAUPALLISTEN RATKAISUJEN VAIKUTUSTEN ARVIOINNIN PÄIVITYS JA LISÄSELVITYS Loppuraportti 2.12.2011 Porvoon kaupunki 1 ALKUSANAT Tässä selvityksessä

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Välitien nimenmuutos

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Välitien nimenmuutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Välitien nimenmuutos Hyvinkään kaupungin 17. kaupunginosan katualuetta koskeva asemakaavan muutos 17:036 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 23.11.2015

Lisätiedot

9.5.2008. Keski-Pohjanmaan kaupan palveluverkko 2030

9.5.2008. Keski-Pohjanmaan kaupan palveluverkko 2030 9.5.2008 Keski-Pohjanmaan kaupan palveluverkko 2030 2 Yhteenveto Selvityksen tavoitteena on päivittää vuonna 2002 valmistunut Keski-Pohjanmaan kaupan palveluverkko 2020 -suunnitelma siten, että se vastaa

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Kaavatunnus 2-236 Asianumero 144/10.02.03/2014 ASRA.ltk: 8.4.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Asemakaavan muutos koskee korttelin 2061 tonttia 1. Asemakaavan muutoksella muodostuvat

Lisätiedot

Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Raahen kaupungin 16.kaupunginosan korttelin 64 tontteja 32, 39, 40, 41, 42 ja 43 sekä korttelin 62 tontteja 38 ja 52 koskeva asemakaavan muutos. OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

Asemakaavan muutos nro A 2641, Mukkula, Mukkulankatu 19, 21, 23 (Isku)

Asemakaavan muutos nro A 2641, Mukkula, Mukkulankatu 19, 21, 23 (Isku) ALUSTAVA SELOSTUS A-2641 / D/3409/10.02.03.00.04/2015 1(8) SELOSTUSTIIVISTELMÄ RATKAISUN PÄÄPERIAATTEISTA Asemakaavan muutos nro A 2641, Mukkula, Mukkulankatu 19, 21, 23 (Isku) TAVOITTEET Asemakaavamuutos

Lisätiedot

ERIKOISKAUPAN SUHDANNEKYSELY 2/2010

ERIKOISKAUPAN SUHDANNEKYSELY 2/2010 ERIKOISKAUPAN SUHDANNEKYSELY 2/2010 Erikoiskaupan Liiton toteuttamassa Erikoiskaupan suhdannekyselyssä kartoitettiin erikoiskaupan yritysten näkemyksiä siitä, miten myynnin, henkilöstön, varastojen ja

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

Soveltuuko vetovoimamalli seudullisuuden ja seudullisten vaikutusten arviointiin?

Soveltuuko vetovoimamalli seudullisuuden ja seudullisten vaikutusten arviointiin? Tutkimuksen tavoitteena oli arvioida paikkatietopohjaisen vetovoimamallin soveltuvuutta kaupan palveluverkon suunnittelun ja vaikutusten arvioinnin välineeksi. Soveltuuko kuluttajan ostokäyttäytymisen

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta Vastaanottaja Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215 JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI

Lisätiedot

KAUPAN RAKENNEMALLEISTA MAAKUNTAKAAVALUONNOKSEEN Koonnut Sanna Jylhä, toukokuu 2011

KAUPAN RAKENNEMALLEISTA MAAKUNTAKAAVALUONNOKSEEN Koonnut Sanna Jylhä, toukokuu 2011 KAUPAN RAKENNEMALLEISTA MAAKUNTAKAAVALUONNOKSEEN Koonnut Sanna Jylhä, toukokuu 2011 Keskeinen sisältö... 2 1 Lähtökohtana nykyiset maakuntakaavat... 3 1.1 Keskustatoimintojen alueet ja vähittäiskaupan

Lisätiedot

Kalasataman keskuksen kaupallinen selvitys KALASATAMAN KESKUS Asemakaavan muutoksen nro selvitys

Kalasataman keskuksen kaupallinen selvitys KALASATAMAN KESKUS Asemakaavan muutoksen nro selvitys 26.8.2011 2 Kalasataman keskuksen kaupallinen selvitys KALASATAMAN KESKUS Asemakaavan muutoksen nro 12070 selvitys KALASATAMAN KESKUS Asemakaavan muutoksen nro 12070 selvitys 2 Kalasataman keskuksen kaupallinen

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, kortteli 2061 tontti

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, kortteli 2061 tontti Kaavatunnus 2-236 Asianumero 144/10.02.03/2014 ASRA.ltk: 12.05.2015 06.10.2015 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, kortteli 2061 tontti t 1 Asemakaavan muutos koskee korttelin 2061 tonttia 1. makaavan

Lisätiedot

Uusi Myllypuron Ostari

Uusi Myllypuron Ostari Citycon on aktiivinen omistaja ja pitkäjänteinen kehittäjä Menestys lähtee kauppapaikasta Uusi Ostari Citycon on kauppakeskusten aktiivinen omistaja ja pitkäjänteinen kehittäjä. Luomme puitteet menestyvälle

Lisätiedot

FCG Planeko Oy Kittilä kirkonkylän osayleiskaava 1 (5) Rakennemallit

FCG Planeko Oy Kittilä kirkonkylän osayleiskaava 1 (5) Rakennemallit FCG Planeko Oy Kittilä kirkonkylän osayleiskaava 1 (5) Rakennemallit 18.3.29 1 RAKENNEMALLIT 1.1 YLEISTÄ Rakennemalleilla tutkitaan aluerakenteen osien keskinäistä vuorovaikutusta, yhdistelmien toimintaa

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAUS/97/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KARTANO (41.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 17 TONTTI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1657 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi puh. 02 621 1600

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS

ETELÄ-SAVON KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS ETELÄ-SAVON MAAKUNTAKAAVA ETELÄ-SAVON KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS Kaupan suuryksiköiden sijoitusmahdollisuudet E T E L Ä - S A V O N M A A K U N T A L I I T T O 2 0 0 8 Kaupan palveluverkkoselvitys -

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖASIOITA HUITTISISSA 2011. KARMA:n kokous 29.3.2011 Ulla Ojala

MAANKÄYTTÖASIOITA HUITTISISSA 2011. KARMA:n kokous 29.3.2011 Ulla Ojala MAANKÄYTTÖASIOITA HUITTISISSA 2011 KARMA:n kokous 29.3.2011 Ulla Ojala Suunnittelu- ja maankäyttöpalvelut SMP Maankäyttö Maankäyttöpäällikkö Kiinteistösihteeri Paikkatietopalvelut Paikkatietoinsinööri

Lisätiedot

KAINUUN KAUPAN VAIHEMAA- KUNTAKAAVA

KAINUUN KAUPAN VAIHEMAA- KUNTAKAAVA KAINUUN KAUPAN VAIHEMAA- KUNTAKAAVA Kaavamerkinnät ja - määräykset, luonnos 24.3.2014 Julkaisija: Kainuun Liitto Kauppakatu 1 87100 Kajaani Puh. 08 6155 41 / vaihde Faksi: 08 6155 4260 kirjaamo@kainuu.fi

Lisätiedot

KEURUUN KAUPAN TUNNUSLUVUT

KEURUUN KAUPAN TUNNUSLUVUT 2016 1 2 VERONALAISET TULOT /TULONSAAJA/VUOSI Veronalaiset tulot ml. verovapaat osingot ja korot keskimäärin, 2005 2006 Jämsä 20 406 21 584 22 833 23 425 23 321 23 817 24 679 25 251 25 937 26 338 Keuruu

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ

TIIVISTELMÄ TIIVISTELMÄ 12.2.2013 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 3 1.1 Kauppaa ja maankäytön suunnittelua ohjaavat lait ja siirtymäsäännökset... 3 2 KAUPAN NYKYTILAN KUVAUS... 4 2.1 Päivittäistavarakaupan verkko...

Lisätiedot

HERNESAARENOSAYLEISKAAVAN KAUPALLISTEN PALVELUIDEN MITOITUS JA SIJOITTELUKAUPUNKIRAKENTEESEEN

HERNESAARENOSAYLEISKAAVAN KAUPALLISTEN PALVELUIDEN MITOITUS JA SIJOITTELUKAUPUNKIRAKENTEESEEN HERNESAARENOSAYLEISKAAVAN KAUPALLISTEN PALVELUIDEN MITOITUS JA SIJOITTELUKAUPUNKIRAKENTEESEEN Helsingin kaupunki Länsisatama-projekti 1.1.011 Kaupallisten palveluiden mitoitus ja sijoittelu 1 HERNESAAREN

Lisätiedot

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS Kunta: Kirkkonummi Kaavan nimi: VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 Hankenumero: 40118 Piirustusnro: 3121 Laatija: kaavoitusteknikko Mikael Pettersson.

Lisätiedot

Kauppa ja kaavoitus. Suomen Ympäristöoikeustieteen Seuran ympäristöoikeuspäivä Klaus Metsä-Simola

Kauppa ja kaavoitus. Suomen Ympäristöoikeustieteen Seuran ympäristöoikeuspäivä Klaus Metsä-Simola Kauppa ja kaavoitus Suomen Ympäristöoikeustieteen Seuran ympäristöoikeuspäivä 8.9.2011 OTL 2 Kauppa ja kaavoitus Esityksen sisältö Johdanto Maankäyttö- ja rakennuslain muutos 15.4.2011 Uusi 9 a luku Tausta

Lisätiedot

Oulun keskustan kaupallinen nykytila ja kehittäminen

Oulun keskustan kaupallinen nykytila ja kehittäminen Oulun keskustan kaupallinen nykytila ja kehittäminen 25.1.2016 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Selvityksen tausta ja tavoitteet... 3 2. Oulun keskustan kaupallinen rakenne... 4 2.1 Keskustan

Lisätiedot

Kivenlahti I A, muutos 34. kaupunginosa Espoonlahti Kortteli 34040 Asemakaavan muutos

Kivenlahti I A, muutos 34. kaupunginosa Espoonlahti Kortteli 34040 Asemakaavan muutos 1 (8) Asianumero 5070/10.02.03/2013 Aluenumero 411450 Kivenlahti I A, muutos 34. kaupunginosa Espoonlahti Kortteli 34040 Asemakaavan muutos Asemakaavan muutoksen selostus Asemakaavan muutoksen selostus,

Lisätiedot

KAUSTISEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS; KORTTELIN 201 POHJOISPUOLI OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

KAUSTISEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS; KORTTELIN 201 POHJOISPUOLI OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Vastaanottaja Kaustisen kunta Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä 29.4.2016 KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS; KORTTELIN 201 POHJOISPUOLI OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

MUISTIO. Kyllösen asemakaava Limingassa liikenneselvitys

MUISTIO. Kyllösen asemakaava Limingassa liikenneselvitys MUISTIO Projekti Asiakas Limingan maankäytön kehittäminen vaikutukset valtatien Sweco Ympäristö Päivämäärä 30.9.2014 Laatija Tuomo Vesajoki, Jouko Hintsala, Vesa-Pekka Saunakangas Kyllösen asemakaava Limingassa

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 11/ (5) Kiinteistölautakunta To/

Helsingin kaupunki Esityslista 11/ (5) Kiinteistölautakunta To/ Helsingin kaupunki Esityslista 11/2014 1 (5) 4 Esitys kaupunginhallitukselle kahden tontin varaamiseksi Roihupellosta Broman Group Oy:lle ja Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varmalle tilaa vaativaa liikekeskushanketta

Lisätiedot

Malmin lentokentän kaavarunkoalueen kaupallinen selvitys ja tarkastelu ympäröivien lähialueiden kanssa

Malmin lentokentän kaavarunkoalueen kaupallinen selvitys ja tarkastelu ympäröivien lähialueiden kanssa Malmin lentokenttäalueen kaavarunko Malmin lentokentän kaavarunkoalueen kaupallinen selvitys ja tarkastelu ympäröivien lähialueiden kanssa TYÖOHJELMA 22.3.2016 Työn tausta Malmin lentokentän alueelle laaditaan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

Keskustaterikoiskaupanliikepaikkoina Parempiakauppapaikkoja -parempia keskustoja. KaupantutkijaTuomasSantasalo ErikoiskaupanLiitto

Keskustaterikoiskaupanliikepaikkoina Parempiakauppapaikkoja -parempia keskustoja. KaupantutkijaTuomasSantasalo ErikoiskaupanLiitto Keskustaterikoiskaupanliikepaikkoina Parempiakauppapaikkoja -parempia keskustoja KaupantutkijaTuomasSantasalo ErikoiskaupanLiitto Vähittäiskaupan toimipaikkamäärän kehitys 1995-2007 30 000 25 000 3283

Lisätiedot

PÄÄTÖS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN SOVELTAMISES- TA YKSITTÄISTAPAUKSEEN

PÄÄTÖS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN SOVELTAMISES- TA YKSITTÄISTAPAUKSEEN Päätös PIRELY/8/07.04/2012 Pirkanmaa 18.6.2012 Julkinen Pirkanmaan sairaanhoitopiiri PL 2000, 33521 TAMPERE PÄÄTÖS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN SOVELTAMISES- TA YKSITTÄISTAPAUKSEEN Pirkanmaan

Lisätiedot

Janakkalan kunta Tervakoski

Janakkalan kunta Tervakoski Janakkalan kunta Tervakoski 1 Kaartotie, kortteli 146 D:no 46/2015 Asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee Tervakosken taajaman eteläosassa, Kaartotien luoteispuolella.

Lisätiedot

Näkökulmia liikenteen laajempiin taloudellisiin vaikutuksiin

Näkökulmia liikenteen laajempiin taloudellisiin vaikutuksiin WHOLE-hanke asiantuntijatyöpaja 17.5.2016 Seppo Laakso Kaupunkitutkimus TA Oy Näkökulmia liikenteen laajempiin taloudellisiin vaikutuksiin Saavutettava sijainti resurssina Liikenteen laajemmat vaikutukset

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PORI/2409/2015 VP 16/12.5.2016 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HYVELÄNVIIKIN 54. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 54 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1676 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma,

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI Tekninen toimi 4.10.2012

HAMINAN KAUPUNKI Tekninen toimi 4.10.2012 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1(8) ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIN 54 TONTEILLA 3 JA 4 (PURSIMIEHENKATU 3 JA 5) 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Saviniemen kaupunginosassa korttelin

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2015 1 (8) Kiinteistölautakunta To/17 01.10.2015

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2015 1 (8) Kiinteistölautakunta To/17 01.10.2015 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2015 1 (8) 437 Kiinteistölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle kiinteistönkaupan esisopimuksen tekemiseksi Espoon Hannuksenpellossa sijaitsevista tonteista (Espoo,

Lisätiedot