Kankaanpäänkeskustanyleiskaava KAUPANPALVELUVERKKOSELVITYS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kankaanpäänkeskustanyleiskaava KAUPANPALVELUVERKKOSELVITYS"

Transkriptio

1 Kankaanpäänkeskustanyleiskaava KAUPANPALVELUVERKKOSELVITYS Kankaanpään ydinkeskustan kaupallinen rakenne 2011 Toimiala Päivittäistavarakauppa Tavaratalokauppa Muotikauppa Terveydenhoitokauppa Erikoiskauppa Sisustuskauppa Tilaa vaativakauppa Pankit, vakuutus,posti Palveluyritykset Ravintolat,kahvilat,hotellit Käytetyntavaran kauppa Autokauppa,huoltamotoiminta Muukäyttö Tyhjäliiketila Kankaanpään kaupunki

2 Kaupan palveluverkkoselvitys 1 Sisällysluettelo 1 SELVITYKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET 2 2 KANKAANPÄÄN KAUPALLISTEN PALVELUIDEN NYKYTILANNE JA TULEVAISUUDEN ENNUSTEITA Markkina-alueen väestö Palvelurakenne Kaupallisten palveluiden pinta-ala, toimipaikat ja myynti Vähittäiskauppaan kohdistuva ostovoima ja siirtymät Kankaanpäässä Markkina-alueen ostovoima vuonna KANKAANPÄÄN KAUPAN PALVELUVERKON KEHITTÄMINEN Vähittäiskaupan myymäläpinta-alatarve Kankaanpäässä Vireillä olevat vähittäiskaupan hankkeet Ydinkeskustan kaupallinen kehittäminen Pohjoisen keskustan kehittäminen 20 4 KAUPALLISET VAIKUTUKSET Vaikutukset kaupallisten palveluiden toimintaedellytyksiin Vaikutukset seudun yhdyskunta- ja palvelurakenteeseen Vaikutukset palveluiden alueelliseen saatavuuteen 21 5 YHTEENVETO 22 Kankaanpään kaupunki

3 Kaupan palveluverkkoselvitys 2 1 SELVITYKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET Kankaanpään kaupunki on laatimassa keskustan yleiskaavaa. Kankaanpään keskusta on markkina-alueensa kasvukeskus ja keskustan palvelut tarvitsevat kehitysmahdollisuuksia jotta palveluita voidaan monipuolistaa. Yleiskaavan yhteydessä on tarve selvittää Kankaanpään kaupallista rakennetta ja tulevia kauppapalveluiden tilantarpeita. Kankaanpään keskustan yleiskaavaa koskevan palveluverkkoselvityksen tavoitteena on tutkia kaupallisten palveluiden nykytilaa ja tulevaisuuskuvaa Kankaanpäässä. Taustatiedoksi selvitetään, mikä on Kankaanpään kaupallisten palveluiden markkina-alue ja miten markkina-alueen ostovoima kehittyy. Lisäksi selvitetään, kuinka paljon kauppaa Kankaanpään tulee varautua kaavoittamaan ja miten kaupan toiminnot tulee sijoittaa kaupungissa. Samalla selvitetään vireillä olevat kaupan hankkeet ja lasketaan, miten ne sopivat tilantarvearvioihin. Selvityksessä tarkastellaan Kankaanpään keskustan yleiskaavan kehityskuvaa ja esillä olevia kaupan hankkeita selvityksessä tutkittujen lähtökohtien pohjalta. Näiden pohjalta arvioidaan kaupan palveluverkon kehityksen kaupallisia vaikutuksia. Yleiskaavaa koskevan kaupallisen selvityksen on tehnyt Tuomas Santasalo Ky ja tutkimuksesta vastaavat KTM Tuomas Santasalo sekä KTM Katja Koskela. Kaupungin puolelta työtä on ohjannut kaupunginarkkitehti Maija Anttila.

4 Kaupan palveluverkkoselvitys 3 2 KANKAANPÄÄN KAUPALLISTEN PALVELUIDEN NYKYTILANNE JA TULEVAISUUDEN ENNUSTEITA Kaupallisten palveluiden nykytilannetta kuvataan tässä markkina-alueen väestön, palvelurakenteen, kaupan volyymin sekä ostovoiman suhteen. Väestöstä ja ostovoimasta tarkastellaan myös ennustetietoja. Lisäksi tarkastellaan lähialueen muita kaupan keskittymiä. 2.1 Markkina-alueen väestö Kankaanpään markkina-alue on melko suppea, koska lähellä on muita suurempia kaupan keskittymiä. Kankaanpää liikepaikkana vetää asiakkaita oman alueensa lisäksi vain pienistä naapurikunnista. Puolen tunnin asiointietäisyydellä Kankaanpään keskustasta tavoittaa Parkanon ja melkein Porin keskustan. Etäisyysvyöhykkeen sisälle mahtuu markkina-alueen kuntien lisäksi myös muita pienempiä kuntakeskuksia. Pomarkku ja Noormarkku sekä Lavia ovat kuitenkin niin lähellä Porin kaupunkia, että asiointi niistä suuntautuu pääosin Poriin. Asiointitutkimuksesta käy ilmi, että erikoiskauppa-asioinnista esimerkiksi Laviasta suuntautuu noin kolmannes Kankaanpäähän. Kankaanpään 30 minuutin saavutettavuusalue

5 Kaupan palveluverkkoselvitys 4 Kankaanpään lähimarkkina-alueeseen kuuluvat TNS Gallup Oy:n suuren vaikutusaluetutkimuksen mukaan lähikunnat eli Kankaanpään lisäksi Honkajoki, Jämijärvi ja Karvia. Ne muodostavat alueen, josta pääosa erityisesti erikoiskauppa-asioinnista suuntautuu Kankaanpäähän. Näiden lähikuntien omat kaupalliset palvelut ovat hyvin suppeita ja Kankaanpää on niille paras vaihtoehto asiointiin. Lavia ja Siikainen ovat myös lähellä, mutta niistä asiointia suuntautuu vain osittain Kankaanpäähän ja ne lukeutuvat Porin markkina-alueeseen. Kun Kankaanpään kauppapalveluiden tarjonta ei ole kovin laaja, osa koko markkina-alueen asioinnista suuntautuu suurempiin keskuksiin kuten Poriin ja osittain myös Tampereen kaupunkiseudulle. Karvia Honkajoki Kankaanpää Jämijärvi Kankaanpään lähimarkkina-alue Kankaanpään keskustalla ei ole sellaista vetovoimaa, että se saisi merkittävästi asiakkaita lähimarkkina-alueen ulkopuolelta. Kankaanpäässä ei ole sellaista yksittäistä kohdetta, joka toisi merkittävää ostovoiman siirtymää alueensa ulkopuolelta. Kankaanpäässä asuu yli asukasta. Tilastokeskuksen ennusteen mukaan väestö vähenee hitaasti. Muualla markkina-alueella asuu yhteensä yli 6500 asukasta. Myös tämän alueen väestömäärä on Tilastokeskuksen ennusteen mukaan pienessä laskussa. Kankaanpään markkina-alueen väestönkehitys Muutos Vuosimuutos Kankaanpää ,4 % Honkajoki ,5 % Jämijärvi ,7 % Karvia ,7 % ,5 % Lähde: Tilastokeskus

6 Kaupan palveluverkkoselvitys Palvelurakenne Kankaanpään kaupalliset palvelut kartoitettiin kenttäkäynnillä huhtikuussa Kaupalliset palvelut ovat Kankaanpäässä sijoittuneet pääosin kahteen keskustaan eli kaupungin ydinkeskustaan ja pohjoisempaan Käpylän ja Myllymäen alueelle market-keskustaan. Näiden alueiden välinen etäisyys ei ole kovin suuri, mutta toiminnallisesti ja sisällöltään keskustat muodostuvat selvästi omiksi kokonaisuuksiksi. Kaupalliset palvelut Kankaanpäässä keväällä Keskusta-alueen ulkopuolella on muutamia lähikauppoja ja kuntokeskus hotelleineen, jotka eivät ole mukana tarkastelussa.

7 Kaupan palveluverkkoselvitys 6 Kankaanpään ydinkeskustaan ovat sijoittuneet paikallis- ja lähipalvelut eli päivittäistavarakauppa, apteekki, pankki, posti, kukkakauppa, kahviloita ja ravintoloita sekä muutama muu kaupallinen palvelu. Palveluiden ytimessä on Kankaanpään kauppatori, joka on aktiivisesti toimiva tori. Torikauppa ei näy kiinteiden kauppapalveluiden kuvissa eikä sen toiminnan volyymeistä ole tilastoja. Lisäksi ydinkeskustassa sijaitsevat kaupungin ja valtion virastot sekä monipuoliset koulu-, kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut. Ydinkeskusta palvelee kaikkia kankaanpääläisiä. Ydinkeskustan kaupalliset palvelut ovat keskittyneet torin ympärille ja Torikadulle sekä Keskuskadulle. Torikadun varressa on pitkä yhtenäinen kortteli, jossa kauppapalvelut ovat keskittyneet suuremmaksi kokonaisuudeksi. Palvelut ovat tyypillisiä keskustapalveluita. Torikadun eteläpää on kävelypainotteista katua. Kankaanpään ydinkeskustan kaupalliset palvelut 2011 Kankaanpään kaupunki

8 Kaupan palveluverkkoselvitys 7 Ydinkeskustan pohjoisosissa on Citymarket-hypermarketin muodostama liikealue. Se voidaan vielä laskea osaksi ydinkeskustaa, mutta sitä tarkastellaan tässä omana aluekokonaisuutena, koska se ei toiminnallisesti kovinkaan hyvin kytkeydy ydinkeskustan. Vastaava erillinen liikepaikka on Tokmannin kiinteistö ydinkeskustan eteläpuolella. Kankaanpään pohjoiseen keskustaan eli market-alueelle on sijoittunut erikoistavarataloja ja tilaa vaativan kaupan palveluita sekä autokauppaa. Halpahallin tavaratalo ja Lidlin päivittäistavarakauppa vastaavat alueen market-kaupasta. Tilaa vaativaa kauppaa alueella edustavat lähinnä Rautian rautakauppa. Lisäksi alueella on kahvila-ravintola-palveluita mm. huoltoasemien yhteydessä. Alueen kaupunkiympäristö ei ole keskustamaista vaan tyypillistä market-alueiden liikenne- ja pysäköintiympäristöä. Rakentaminen alueella on väljää, joten alueen tiivistämiseen on edellytyksiä. Pohjoinen keskusta jatkuu vielä kantatie 44:n länsipuolen työpaikka-alueella Myllymäessä vahvemmin tilaa vaativan erikoiskaupan alueena. Kantatien ylittäminen heikentää alueen saavutettavuutta muuhun market-alueeseen nähden. Kankaanpään pohjoisen keskustan eli market-alueen kaupalliset palvelut 2011 Näiden kahden keskustan lisäksi Porintien varressa on pieni tilaa vaativan erikoiskaupan keskittymä. Siellä on erilaisia autokaupan toimijoita, mutta niiden lisäksi Sotkan huonekalukauppa ja tyypillisiä tienvarsipalveluita kuten tehtaanmyymälä ja lähiruokakauppa.

9 Kaupan palveluverkkoselvitys Kaupallisten palveluiden pinta-ala, toimipaikat ja myynti Kartoituksen mukaan Kankaanpäässä on yhteensä lähes 200 liikepaikkaa kaupallisten palveluiden käytössä. Niistä 150 on sijoittunut ydinkeskustaan ja 29 pohjoiseen keskustaan. Palveluiden määrä kertoo kaupallisen keskittymän intensiteetistä enemmän kuin pinta-ala. Mitä enemmän on liikkeitä, sitä monipuolisempi on tarjonta. Kankaanpäässä keskustan palvelut ovat kaupungin kokoon nähden suhteellisen monipuoliset. Kaupallisten palveluiden lukumäärä Kankaanpäässä 2011 Ydinkeskusta Pohjoinen keskusta Muut keskustan osa-alueet Ydin- Myllymäen Porintien Myllymäen keskusta Citymarket Tokmanni Käpylä teollisuusalue alue S-market ostoskeskus Yhteensä Pt-kauppa, Alko ja kioskit Tavaratalokauppa Apteekit ja terveyskauppa Muotikauppa Sisustuskauppa Tilaa vaativa kauppa Muu erikoiskauppa Erikoiskauppa yhteensä Käytetyn tavaran kauppa Vähittäiskauppa yhteensä Autokauppa, korjaamot, huoltamot Ravintolat, kahvilat, hotellit Pankki, posti, vakuutus Muu kaupallinen palvelu Kaupalliset palvelut yhteensä Vähittäiskauppa ja palvelut yht Liiketila muussa käytössä Tyhjät liiketilat Liiketilat yhteensä Lähde: Santasalo Ky Ydinkeskustan kaupallisista palveluista pääosa on palveluita. Ydinkeskuksessa toimii vähittäiskaupan toimijoita 64, joista kuusi on päivittäistavarakauppoja, CM-hypermarket ja kaksi laajan tavaravalikoiman erikoistavaratalo ja 50 erikoiskauppaa. Palveluyrityksiä on 71 kappaletta. Keskustan ytimessä toimii tori, mutta torikauppiaiden lukumäärästä ei ole tilastotietoa. Kaupallisten palveluiden lukumäärä Kankaanpäässä Ydinkeskusta Citymarketin alue Tokmannin alue Käpylä Myllymäen teollisuusalue Porintien alue 117 S-marketin alue Myllymäen ostoskeskus Kankaanpään kaupunki

10 Kaupan palveluverkkoselvitys 9 Pohjoisen keskustan palvelurakenne painottuu autoalan kauppaan ja market-kauppaan. Enin osa tarjonnasta on autoalan kauppaa ja kolme ovat market-kauppaa. Halpahalli, Lidl ja Euro Hamsteri ovat vetovoimaisia liikkeitä, joista aiheutuu suurin liikennevirta alueelle. Kaupallisten palveluiden kartoitukset on tehty piirtämällä kartalla olevaan rakennukseen myymälä kaikkine tiloineen. Näin liikkeille voidaan laskea pinta-alat. Pinta-ala kuvaa lähinnä kerrosalaa, sillä se pitää sisällään pohja-pinta-alan rakenteineen. Laskelmissa on pieniä eroavaisuuksia todellisten pinta-alojen kanssa. Ne antavat kuitenkin riittävän yleiskuvan liiketilojen pinta-alasuhteista alueilla. Pinta-alojen vertailu kertoo lähinnä tarjonnan volyymista, mikä on määrän rinnalla toinen tarjonnan tasosta kertova mittari. Kartoituksen mukaan Kankaanpäässä on kaupungin keskustassa liikepinta-alaa kaupallisten 2 palveluiden käytössä yhteensä k-m. Kuvassa on tarkasteltu osa-alueittain käytössä 2 olevia liikepinta-aloja. Tästä pinta-alasta yli puolet eli k-m sijoittuu ydinkeskustaan (ydinkeskusta + CM-alue + Tokmannin alue). Ydinkeskustassa liikepinta-alasta noin k-m on vähittäiskaupan käytössä ja k-m muilla kaupallisilla palveluilla. Kankaanpään pohjoisessa keskustassa on liikepinta-alaa kaupallisten palveluiden käytössä 2 noin k-m, josta valtaosa on vähittäiskaupan ja autoalan kaupan käytössä. Muilla 2 kaupallisilla palveluilla on käytössä noin k-m. Kankaanpään kaupunki

11 Kaupan palveluverkkoselvitys 10 Kaupallisten palveluiden pinta-ala Kankaanpäässä 2011 Ydinkeskusta Pohjoinen keskusta Muut keskustan osa-alueet Ydin- Myllymäen Porintien Myllymäen keskusta Citymarket Tokmanni Käpylä teollisuusalue alue S-market ostoskeskus Yhteensä Pt-kauppa, Alko ja kioskit Tavaratalokauppa Apteekit ja terveyskauppa Muotikauppa Sisustuskauppa Tilaa vaativa kauppa Muu erikoiskauppa Erikoiskauppa yhteensä Käytetyn tavaran kauppa Vähittäiskauppa yhteensä Autokauppa, korjaamot, huoltamot Ravintolat, kahvilat, hotellit Pankki, posti, vakuutus Muu kaupallinen palvelu Kaupalliset palvelut yhteensä Vähittäiskauppa ja palvelut yht Liiketila muussa käytössä Tyhjät liiketilat Tyhjien tilojen osuus 5 % 1 % 0 % 0 % 7 % 0 % 0 % 0 % 3 % Liiketilat yhteensä Lähde: Santasalo Ky Keskustojen kaupan rakennetta tarkasteltiin käytössä olevan liikepinta-alan suhteen. Ydinkeskustan osalta nähdään, että rakenne poikkeaa selkeästi muista kaupan alueista. Keskustassa on monipuolisesti erilaisia kaupallisia palveluita ja erikoiskauppa sekä ravintolatoiminta ovat hallitsevia. Muille alueille on ominaista, että jokin toimintoa on selvästi hallitsevaa ja sitä täydentää muut palvelut. Citymarketin ja Tokmannin alueilla tavaratalokauppa on hallitsevaa. Vastaavasti Käpylän alueella tavatalokauppa ja autokauppa ovat hallitsevia. Liiketilojen pinta-ala Kankaanpäässä 2011 Ydinkeskusta Citymarketin alue Tokmannin alue Käpylä Myllymäen teollisuusalue Porintien alue Pt-kauppa, Alkot ja kioskit Tavaratalokauppa Erikoiskauppa Tilaa vaativa kauppa Autokauppa, korjaamot, huoltamot Käytetyn tavaran kauppa Ravintolat, kahvilat, hotellit Pankki, posti, vakuutus Muu kaupallinen palvelu Muu käyttö Tyhjä liiketila S-marketin alue Myllymäen ostoskeskus m2

12 Kaupan palveluverkkoselvitys 11 Vähittäiskaupan myyntitiedot ovat Tilastokeskuksen kuntakohtaisesta yritystilastosta vuodelta Tilastosta saadaan myyntitietoja koko vähittäiskaupasta ja niistä toimialoista, joissa on toimipaikkoja vähintään 3. Myynti pitää sisällään arvonlisäveron. Kankaanpäässä osa toimialojen myynneistä saadaan suoraan tilastosta, mutta noin puolet toimialojen myynneistä on jouduttu arvioimaan toimialojen yleisten tilastojen pohjalta, kuitenkin niin että vähittäiskaupan kokonaissumma on sama kuin Tilastokeskuksen tilastossa vähittäiskaupan myynti. Vähittäiskaupan toimipaikat ja myynti Kankaanpäässä vuonna 2009 Toimi- Myynti paikat milj. Päivittäistavarakauppa, Alkot ja kioskit 28 41,8 Tavaratalokauppa 3 18,4 Tilaa vaativa kauppa 13 12,6 Muu erikoiskauppa 58 21,3 Erikoiskauppa yhteensä 71 33,9 Vähittäiskauppa yhteensä ,2 Lähde: Tilastokeskus Yritystilastosta saadaan myös kunnan vähittäiskaupan toimipaikkojen määrä. Tämä eroaa jonkin verran kartoitetuista toimipaikoista, kartoitus tehtiin eri vuonna sekä vain keskustassa. Lisäksi yritystilasto pitää sisällään myös kotona toimivia vähittäiskaupan yrityksiä samoin kuin jo lopetettuja toimintoja. Tilastokeskuksen mukaan Kankaanpäässä oli vuonna 2009 yhteensä 102 vähittäiskaupan toimipaikkaa. Lisäksi Kankaanpäässä on ravintola- ja kahvilatoiminnan sekä autokaupan ja huoltamotoiminnan toimipaikkoja. Vuonna 2009 Kankaanpään vähittäiskaupan myynti oli yhteensä noin 94,2 miljoonaa euroa, josta erikoiskaupan osuus oli 34 milj. euroa.

13 Kaupan palveluverkkoselvitys Vähittäiskauppaan kohdistuva ostovoima ja siirtymät Kankaanpäässä Vähittäiskauppaan kohdistuvaa kysyntää tarkastellaan Kankaanpään asukkaiden ostovoiman avulla. Tämän lisäksi myös muista kunnista siirtyy ostovoimaa Kankaanpäähän, mutta vastaavasti Kankaanpäästä käydään ostoksilla, lähinnä erikoiskauppaostoksilla, myös Porissa. Ostovoima on laskettu Santasalo Ky:n Keskukset ja markkinat alueet -tutkimuksen pohjalta, jossa päälähteinä on käytetty Tilastokeskuksen kulutustutkimusta. Ostovoima kertoo alueen väestön ostokyvystä ja sen kohdistumisesta kaupan eri toimialoille. Ostovoima kertoo alueen markkinapotentiaalin muttei sitä, missä asukkaat tämän potentiaalinsa käyttävät eli missä ostovoima toteutuu myyntinä. Vähittäiskauppaan, autokauppaan ja ravintolatoimintaan kohdistuva ostovoima Kankaanpään markkina-alueella Kankaanpää Honkajoki Jämijärvi Karvia Milj. Kankaanpäässä kauppaan ja palveluihin kohdistuvaa ostovoimaa on tällä hetkellä 116 milj. euroa vuodessa ja muulta markkina-alueelta tulee vielä 60 milj. i. Kulutuksen kasvusta johtuen ostovoiman ennustetaan kasvavan markkina-alueella vuoteen 2030 mennessä 220 milj. euroon. Ostovoiman kasvu ei Kankaanpään alueella perustu väestökasvuun, mikä pitää ostovoiman kasvun varsin maltillisena. Karkealla toimialatasolla tarkasteltuna kohdistuu Kankaanpäässä ostovoimaa vähittäiskauppaan 73 milj. i, josta vajaa puolet päivittäistavarakauppaan ja muu erikoiskauppaan. Lisäksi autokauppaan ja huoltamoihin kohdistuu ostovoimaa 35 milj. i ja ravintolapalveluihin 8 milj. i. Noin kolmannes markkina-alueen ostovoimasta tulee markkina-alueen muista kunnista.

14 Kaupan palveluverkkoselvitys 13 Vähittäiskauppaan kohdistuva ostovoima Kankaanpään markkina-alueella vuonna 2010 Alemmassa taulussa on tarkasteltu ostovoiman siirtymiä vertaamalla Kankaanpään vähittäiskaupan myyntejä koko markkina-alueen ostovoimaan. Tällöin nähdään, että Kankaanpään kaupan tarjonta ei pysty tyydyttämään koko markkina-alueen ostopotentiaalia eli kaikki ulkopuolelta tuleva ostovoima ei toteudu Kankaanpäässä vaan ostovoimaa virtaa markkina- milj. euroa Kankaanpäjoki Honka- Jämijärvi Karvia Yhteensä Päivittäistavarakauppa ja Alko Tilaa vaativa kauppa Muu erikoiskauppa Erikoiskauppa yhteensä Vähittäiskauppa yhteensä Autokauppa ja huoltamot Ravintolat Kauppa ja palvelut yhteensä Lähde: Santasalo Ky Ostovoiman siirtymiä analysoitaessa voidaan määritellä, miten Kankaanpään vähittäiskaupan tarjonta saavuttaa alueella olevan kysynnän. Laajan tavaravalikoiman myymälöiden myynti on jaettu eri toimialoille arvioidun tuotekohtaisen myynnin perusteella. Siirtymät saadaan vertaamalla vähittäiskaupan toimialoihin kohdistunutta ostovoimaa kunnassa toteutuneeseen myyntiin. Negatiivinen siirtymä tarkoittaa ostovoiman siirtyvän alueen ulkopuolelle ja positiivinen vastaavasti sitä, että kunnan myynti on suurempaa kuin ostovoima, eli kunta saa ostovoimaa alueen ulkopuolelta. Ostovoiman siirtymät Kankaanpäässä 2009 suhteessa Kankaanpään ostovoimaan Myynti OV OV-siirtymä milj. milj. milj. % Päivittäistavarakauppa ja Alko % Tilaa vaativa kauppa % Muu erikoiskauppa % Erikoiskauppa yhteensä % Vähittäiskauppa yhteensä % Lähde: Santasalo Ky, Tilastokeskus Ostovoiman siirtymät Kankaanpäässä 2009 suhteessa markkina-alueen ostovoimaan Myynti OV OV-siirtymä milj. milj. milj. % Päivittäistavarakauppa ja Alko % Tilaa vaativa kauppa % Muu erikoiskauppa % Erikoiskauppa yhteensä % Vähittäiskauppa yhteensä % Lähde: Santasalo Ky, Tilastokeskus Ylemmässä taulussa Kankaanpään vähittäiskaupan myyntiä on verrattu kankaanpääläisten omaan ostovoimaan. Vähittäiskaupan myynti oli vuonna 2009 Kankaanpäässä 94 miljoonaa euroa ja ostovoimaa kankaanpääläisillä oli 72 miljoonaa euroa eli vähittäiskaupan ostovoiman siirtymää Kankaanpäähän oli yhteensä 22 miljoonaa. Kankaanpäässä asioivat siten markkina-alueen muiden kuntien asukkaat.

15 Kaupan palveluverkkoselvitys 14 alueen ulkopuolelle. Erityisesti tilaa vaativan kaupan tarjonta ei vastaa alueen kysyntään samoin kuin erikoiskaupan tarjonta ei saavuta koko markkina-alueen kysyntää. 2.5 Markkina-alueen ostovoima vuonna 2030 Markkina-alueen ostovoimaennuste perustuu kulutuksen muutoksiin sekä ansiotasossa odotettavaan muutokseen ja niiden tasaisen nousevaan kehitykseen. Ostovoimaennusteessa epävarmuutta aiheuttaa yleinen taloudellinen kehitys. Mikäli kotitalouksien talouden kehitys hidastuu, on tällä vaikutusta ostovoiman kehitykseen. Taloudessa tapahtuvat muutokset vaikuttavat vähemmän päivittäistavarakauppaan kohdistuvaan ostovoimaan kuin erikoiskauppaan tai palveluihin kohdistuvaan ostovoimaan, sillä päivittäistavarat ovat peruskulututusta. Ostovoimaennustuksen epävarmuus kasvaa, mitä kauemmaksi ennusteita tehdään. Vähittäiskauppaan kohdistuva ostovoima Kankaanpään markkina-alueella vuonna 2020 milj. euroa Kankaanpäjoki Honka- Jämijärvi Karvia Yhteensä Päivittäistavarakauppa ja Alko Tilaa vaativa kauppa Muu erikoiskauppa Erikoiskauppa yhteensä Vähittäiskauppa yhteensä Autokauppa ja huoltamot Ravintolat Kauppa ja palvelut yhteensä Lähde: Santasalo Ky Vähittäiskauppaan kohdistuva ostovoima Kankaanpään markkina-alueella vuonna 2030 milj. euroa Kankaanpäjoki Honka- Jämijärvi Karvia Yhteensä Päivittäistavarakauppa ja Alko Tilaa vaativa kauppa Muu erikoiskauppa Erikoiskauppa yhteensä Vähittäiskauppa yhteensä Autokauppa ja huoltamot Ravintolat Kauppa ja palvelut yhteensä Lähde: Santasalo Ky Ostovoiman kasvu perustuu Kankaanpään markkina-alueella pääosin väestön kulutuksen muutokseen. Ostovoiman kasvu vaikuttaa kaupan toimintamahdollisuuksiin positiivisesti. Varsinkin tilaa vaativa erikoiskauppa on tällä hetkellä ja tulevaisuudessakin erittäin voimakkaasti kasvava erikoiskaupan toimiala. Ihmiset panostavat yhä enemmän vapaa-aikaan ja kodin viihtyisyyteen. Kodintekniikka kehittyy jatkuvasti, samoin mm. kodinsisustus on ollut erittäin voimakkaasti kasvava toimiala ja kasvu näyttää jatkuvan. Tilaa vaativan kaupan alalle tulee jatkuvasti uutta tarjontaa ja uusia toimialan keskittymiä rakennetaan erityisesti väestön kasvualueille. Myös muuhun erikoiskauppaan kohdistuva ostovoima kasvaa, muttei niin nopeasti kuin tilaa vaativan erikoiskaupan ostovoima. Samoin kasvaa päivittäistavarakaupan ostovoima, mutta erikoiskauppaa hitaammin.

16 Kaupan palveluverkkoselvitys 15 Vuoteen 2020 mennessä Kankaanpään markkina-alueen vähittäiskauppaan kohdistuva ostovoima kasvaa 119 milj. euroon ja vuoteen 2030 mennessä ennustetaan ostovoiman kasvavan 135 milj. euroon. Ostovoiman painopiste siirtyy erikoiskauppaan. Tämä on suurin potentiaali Kankaanpään kauppapalveluiden kehittämiselle. Kokonaisuudessaan Kankaanpään markkina-alueella ennustetaan olevan vähittäiskauppaan, autokauppaan ja ravintoloihin kohdistuvaa ostovoimaa 192 miljoonaa euroa vuonna 2020 ja 221 miljoonaa euroa vuonna 2030.

17 Kaupan palveluverkkoselvitys 16 3 KANKAANPÄÄN KAUPAN PALVELUVERKON KEHITTÄMINEN Kankaanpään kaupan palveluverkkoa on tarvetta kehittää ja tähän on varauduttava myös yleiskaavassa. Väestö Kankaanpään keskustan alueella kasvaa ja samalla kasvaa myös kaupan palvelutarve. Mikäli Kankaanpää haluaa saada osansa kasvavasta ostovoimasta ja vastata palveluiden kysyntään, on Kankaanpään kaupan palveluverkkoa kehitettävä ja mahdollistettava uusia kaupan hankkeita. Kankaanpään keskuksissa ei tällä hetkellä ole merkittävästi tyhjiä liiketiloja, joten uusia myymälöitä ei Kankaanpäähän voi tulla, ellei kaupunkiin saada uusia liiketiloja. Päivittäistavarakauppa pystyy tällä hetkellä kohtuullisesti vastaamaan kankaanpääläisten ja markkina-alueen kysyntään, joskin tarve uudistaa myymäläkantaa on olemassa. Uudet konseptit edellyttävät suurempia myymälätiloja ja niiden avulla täydennetään päivittäistavarakaupan palveluverkkoa. Erikoiskaupan palveluverkko on kohtuullisen kattava, mutta tarve vahvistaa verkkoa on olemassa ostovoiman kasvun myötä. Osa erikoiskaupan toiminnoista tarvitsee uusia tiloja ja laajennuksia. Näille tulee yleiskaavassa osoittaa mahdollisuuksia ja sitä kautta vahvistaa keskustan eri osien positiivista kehitystä. Tavoitteena tulee olla Kankaanpään keskustan kaupan vetovoiman vahvistaminen ja palvelutason parantaminen. 3.1 Vähittäiskaupan myymäläpinta-alatarve Kankaanpäässä 2030 Ostovoiman kasvun pohjalta voidaan arvioida tulevaa liiketilatarvetta markkina-alueella. Laskelma pohjautuu markkina-alueen ostovoiman kasvuun. Laskelmaan on otettu mukaan kaupungin oman ostovoiman kasvu ja naapurikuntien ostovoiman kasvu. Kaupungin oman ostovoiman kasvu on suurin potentiaali Kankaanpäässä. Kankaanpään keskusta voi kuitenkin hyödyntää koko markkina-alueen ostovoiman kasvua, koska keskusta toimii seudun kaupan keskuksena. Liiketilan lisätarve on laskettu markkina-alueen ostovoiman kasvun perusteella käyttäen nykyisiä keskimääräisiä myyntitehokkuuksia. Liiketilatarvetta tarkastellaan enimmäistarpeena ja vähimmäistarpeena. Enimmäistarpeessa uuden vähittäiskaupan, autokaupan ja ravintolatoiminnan tilantarve markkina-alueella lasketaan olettaen, että pääosa ostovoiman kasvusta toteutuu uusina myymälöinä. Vähimmäistarve määrittelee, miten paljon kaupungin tulisi vähintään kaavoittaa liiketilaa, jotta kaavoilla ei rajoiteta kaupan ja palveluiden kasvuedellytyksiä. Vähimmäistarve lasketaan siten, että osa ostovoiman kasvusta toteutuu nykyisten myymälöiden myynnin kasvuna ja vain osa kasvusta toteutetaan uusina myymälöinä.

18 Kaupan palveluverkkoselvitys 17 Vähittäiskaupan enimmäislisätilantarve Kankaanpään markkina-alueella Enimmäistarve k-m 2 Kankaanpäjoki Honka- Jämijärvi Karvia Yhteensä Päivittäistavarakauppa* Tilaa vaativa kauppa Muu erikoiskauppa Erikoiskauppa yhteensä Vähittäiskauppa yhteensä Autokauppa ja huoltamot Ravintolat Muut kaupalliset palvelut Kauppa ja palvelut yhteensä * sis. alkoholijuomakaupan Lähde: Santasalo Ky Vähittäiskaupan vähimmäislisätilantarve Kankaanpään markkina-alueella Vähimmäistarve k-m 2 Kankaanpäjoki Honka- Jämijärvi Karvia Yhteensä Päivittäistavarakauppa* Tilaa vaativa kauppa Muu erikoiskauppa Erikoiskauppa yhteensä Vähittäiskauppa yhteensä Autokauppa ja huoltamot Ravintolat Muut kaupalliset palvelut Kauppa ja palvelut yhteensä * sis. alkoholijuomakaupan Lähde: Santasalo Ky Markkina-alueen kaupan ja palveluiden liiketilatarpeen enimmäismitoitus vuoteen 2030 on noin k-m 2, josta pääosa kohdistuu Kankaanpäähän. Ostovoiman kasvun mukaisesti osa tilantarpeesta kohdistuu myös markkina-alueen muihin kuntiin, mutta todennäköisemmin ainakin erikoiskaupan tilatarve toteutuu ostovoiman siirtymien kautta pääosin Kankaanpäässä. Tässä selvityksessä Kankaanpään kaupan mitoitusta tarkastellaan käyttämällä koko markkina-alueen liiketilantarvearvioita. Vähittäiskaupan tilatarpeet Kankaanpäässä ovat vuoteen 2030 asti yhteensä yli k-m 2, josta vain 10 % kohdistuu päivittäistavarakauppaan. Erikoiskaupan ja tilaa vaativan kaupan tarpeet vievät suurimman osan. Vähimmäistarve vähittäiskaupan kohdalla on yli 5000 k-m 2, josta päivittäistavarakaupan osuus jää vajaaseen 1000 k-m 2 :iin. Autokaupan tilantarve on lähes 3000 k-m 2 ja muiden kaupallisten palveluiden (pankit, palveluyritykset, kampaamot, yms.) vajaa 2000 k-m 2.

19 Kaupan palveluverkkoselvitys 18 Vähittäiskaupan enimmäislisätilantarve Kankaanpään markkina-alueella K-m 2 Keskustaalueet Muut alueet Yhteensä Päivittäistavarakauppa* Tilaa vaativa kauppa Muu erikoiskauppa Erikoiskauppa yhteensä Vähittäiskauppa yhteensä Autokauppa ja huoltamot Ravintolat Muut kaupalliset palvelut Kauppa ja palvelut yhteensä * sis. alkoholijuomakaupan Lähde: Santasalo Ky Vähittäiskaupan vähimmäislisätilantarve Kankaanpään markkina-alueella K-m 2 Keskustaalueet Muut alueet Yhteensä Päivittäistavarakauppa* Tilaa vaativa kauppa Muu erikoiskauppa Erikoiskauppa yhteensä Vähittäiskauppa yhteensä Autokauppa ja huoltamot Ravintolat Muut kaupalliset palvelut Kauppa ja palvelut yhteensä * sis. alkoholijuomakaupan Lähde: Santasalo Ky Tilantarpeiden sijoittelua varten on yllä olevassa taulussa tarkasteltu toimintojen sijoittamista luonteville kaupan alueille kaupunkirakenteessa. Keskusta-alueille sijoitetaan päivittäistavarakauppa ja erikoiskauppa sekä erilaiset palvelut. Keskustan ulkopuolisille alueille sijoitetaan pääosa tilaa vaativasta erikoiskaupasta sekä autokauppa. Keskusta-alueille kohdistuu vajaa puolet koko liiketilatarpeesta. Yleensä keskustoista on vaikea löytää mitoituksen edellyttämää tilaa eli rakentamatonta tonttitilaa kaupan tarpeita varten. Kankaanpään keskustassa on kuitenkin vielä väljyyttä, joten enimmäismitoituksellekin on mahdollista osoittaa riittävästi kaavoitettavaa tilaa. Muille alueille sijoittuvat lähinnä tilaa vaativat kaupan toiminnot. Näille toiminnoille tulee voida osoittaa enimmäistarpeen mukaiset tilantarvevaraukset. Keskustan ulkopuolella toiminnot usein toteuttavat tilaratkaisunsa pienemmällä neliötehokkuudella, joten tilantarvearviot helposti ylittyvät toteutusvaiheessa.

NOKIAN KAUPUNGIN VÄHITTÄISKAUPAN MITOITUS JA PALVELUVERKKO 2009

NOKIAN KAUPUNGIN VÄHITTÄISKAUPAN MITOITUS JA PALVELUVERKKO 2009 NOKIAN KAUPUNGIN VÄHITTÄISKAUPAN MITOITUS JA PALVELUVERKKO 2009 NOKIAN KAUPUNKI www.nokiankaupunki.fi Nokia 19.11.2009 Vähittäiskaupan mitoitus - palveluverkko 1 Sisältö 1 Johdanto 2 2 Nykyiset kaupalliset

Lisätiedot

PÄIVÄRINTEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaupallisten vaikutusten arviointi 31.1.2012. Siilinjärven kunta

PÄIVÄRINTEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaupallisten vaikutusten arviointi 31.1.2012. Siilinjärven kunta PÄIVÄRINTEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaupallisten vaikutusten arviointi 31.1.2012 Siilinjärven kunta Kaupallisten vaikutusten arviointi 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 2 2 KAUPAN NYKYTILAN ANALYYSI

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KESKUSKORTTELIN ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaupallisten vaikutusten arviointi 21.12.2011. Siilinjärven kunta

SIILINJÄRVEN KESKUSKORTTELIN ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaupallisten vaikutusten arviointi 21.12.2011. Siilinjärven kunta SIILINJÄRVEN KESKUSKORTTELIN ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaupallisten vaikutusten arviointi 21.12.2011 Siilinjärven kunta Kaupallisten vaikutusten arviointi 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 2 2 KAUPAN NYKYTILAN ANALYYSI

Lisätiedot

Kaupallinen selvitys

Kaupallinen selvitys Leppävirran keskustan yleiskaava Kaupallinen selvitys 28.11.2012 Leppävirran kunta Kaupallinen selvitys 2012 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 2 2 KAUPAN NYKYTILAN ANALYYSI 3 2.1 Vähittäiskaupan toimipaikat

Lisätiedot

LÄNSI-UUDENMAAN KAUPPAPALVELUT

LÄNSI-UUDENMAAN KAUPPAPALVELUT LÄNSI-UUDENMAAN KAUPPAPALVELUT Lohja 21.1.2009 Länsi-Uudenmaan Yrityskeskus Oy www.lykes.fi TUOMAS SANTASALO Ky Nervanderinkatu 5 D 38 00100 Helsinki www.tuomassantasalo.fi 1 Sisällysluettelo Johdanto

Lisätiedot

Levi Palvelurakenneselvitys 14.5.2009. Kittilän kunta www.kittila.fi

Levi Palvelurakenneselvitys 14.5.2009. Kittilän kunta www.kittila.fi Palvelurakenneselvitys 14.5.2009 Kittilän kunta www.kittila.fi Palvelurakenneselvitys 1 Sisältö 1 Johdanto 2 2 Nykyinen kaupallinen tarjonta Kittilän kunnassa 3 2.1 Vähittäiskaupan ja ravintolatoiminnan

Lisätiedot

Rauman yleiskaava. Kaupallinen selvitys 17.3.2011

Rauman yleiskaava. Kaupallinen selvitys 17.3.2011 Rauman yleiskaava Kaupallinen selvitys Kaupallinen selvitys 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 2 2 KAUPAN NYKYTILAN KARTOITUS JA KUVAUS 3 2.1 Vähittäiskaupan toimipaikat ja myynti 3 2.2 Ostovoima ja ostovoiman

Lisätiedot

Naantalin kaupallisten palveluiden selvitys 20.11.2007. NAANTALIN KAUPUNKI TUOMAS SANTASALO Ky

Naantalin kaupallisten palveluiden selvitys 20.11.2007. NAANTALIN KAUPUNKI TUOMAS SANTASALO Ky Muumimaailma Ravintola- ja satama-alue Matkailupalveluvyöhyke SD SF SF SF CSD Market-alue 0 150 metriä Naantalin kaupallisten palveluiden selvitys 20.11.2007 NAANTALIN KAUPUNKI TUOMAS SANTASALO Ky Ympäristövirasto

Lisätiedot

Vanhan Rauman osayleiskaava. Kaupallinen selvitys 9.11.2012

Vanhan Rauman osayleiskaava. Kaupallinen selvitys 9.11.2012 Vanhan Rauman osayleiskaava Kaupallinen selvitys Kaupallinen selvitys 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 2 2 VANHAN RAUMAN KAUPPAPALVELUIDEN KEHITYS 3 2.1 Kaupan rakenne Vanhassa Raumassa 2000 ja 2010 3 2.2

Lisätiedot

Someharjun asemakaava Kaupallisten vaikutusten arviointi 4.9.2013

Someharjun asemakaava Kaupallisten vaikutusten arviointi 4.9.2013 Someharjun asemakaava Kaupallisten vaikutusten arviointi 4.9.2013 Kaupallisten vaikutusten arviointi 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 2 1.1 Hankkeen kuvaus 2 1.2 Markkina-alue 4 2 KAUPAN NYKYTILAN ANALYYSI

Lisätiedot

Mikkelin kantakaupungin osayleiskaava KAUPALLISEN SELVITYKSEN PÄIVITYS 4.11.2013

Mikkelin kantakaupungin osayleiskaava KAUPALLISEN SELVITYKSEN PÄIVITYS 4.11.2013 KAUPALLISEN SELVITYKSEN PÄIVITYS 4.11.2013 KAUPALLISEN SELVITYKSEN PÄIVITYS 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 2 2 KAUPAN NYKYTILAN ANALYYSI 3 2.1 Vähittäiskaupan toimipaikat ja myynti 3 2.2 Ostovoima ja ostovoiman

Lisätiedot

SUMMAN RISTEYSALUE Kaupallisten vaikutusten arvioinnin päivitys

SUMMAN RISTEYSALUE Kaupallisten vaikutusten arvioinnin päivitys Kaupallisten vaikutusten arvioinnin päivitys 27.10.2011 Haminan kaupunki Kaupallisten vaikutusten arvioinnin päivitys 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 2 2 LÄHTÖKOHDAT 4 2.1 Markkina-alue 4 2.2 Kotka-Haminan

Lisätiedot

Rauman kaupallisen selvityksen päivitys. Kanalin Länsirannan asemakaavan muutosta varten

Rauman kaupallisen selvityksen päivitys. Kanalin Länsirannan asemakaavan muutosta varten Rauman kaupallisen selvityksen päivitys Kanalin Länsirannan asemakaavan muutosta varten 7.5.2014 Kanalin Länsirannan asemakaavamuutosta varten 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 2 2 KAUPAN NYKYTILAN KUVAUS

Lisätiedot

Etelä-Karjalan 1. vaihemaakuntakaava. Etelä-Karjalan kaupan rakenne ja mitoitus vuoteen 2025

Etelä-Karjalan 1. vaihemaakuntakaava. Etelä-Karjalan kaupan rakenne ja mitoitus vuoteen 2025 Etelä-Karjalan 1. vaihemaakuntakaava Etelä-Karjalan kaupan rakenne ja mitoitus vuoteen 2025 Etelä-Karjalan kaupan rakenne ja mitoitus 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 3 1.1 Selvityksen tavoite 3 1.2 Kauppaa

Lisätiedot

HAMINAN KESKUSTA-ALUEEN KAUPALLINEN VETOVOIMA

HAMINAN KESKUSTA-ALUEEN KAUPALLINEN VETOVOIMA HAMINAN KESKUSTA-ALUEEN KAUPALLINEN VETOVOIMA Tekninen toimi www.hamina.fi TUOMAS SANTASALO Ky Nervanderinkatu 5 D 38, 00100 Helsinki www.tuomassantasalo.fi HAMINAN KESKUSTA-ALUEEN KAUPALLINEN VETOVOIMA

Lisätiedot

Kymenlaakson kaupan rakenne ja mitoitus

Kymenlaakson kaupan rakenne ja mitoitus Kymenlaakson maakuntakaava, kauppa ja merialue Kymenlaakson kaupan rakenne ja mitoitus Kymenlaakson Liitto Maakunnan kehityksen kärjessä Kymenlaakson kaupan rakenne ja mitoitus 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO

Lisätiedot

Raumalla 30.11.2003. www.tuomassantasalo.fi

Raumalla 30.11.2003. www.tuomassantasalo.fi RAUMAN VÄHITTÄISKAUPPASELVITYS 2003 RAUMAN KAUPPAKAMARI Raumalla 30.11.2003 TUOMAS SANTASALO Ky www.tuomassantasalo.fi Rauman vähittäiskauppa 2003 1 RAUMAN VÄHITTÄISKAUPPASELVITYS 2003 1 Kaupan toimipaikat

Lisätiedot

1.1 Kauppaa ja maankäytön suunnittelua ohjaavat lait ja siirtymäsäännökset

1.1 Kauppaa ja maankäytön suunnittelua ohjaavat lait ja siirtymäsäännökset TIIVISTELMÄ 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 3 1.1 Kauppaa ja maankäytön suunnittelua ohjaavat lait ja siirtymäsäännökset... 3 2 KAUPAN NYKYTILAN KUVAUS... 4 2.1 Päivittäistavarakaupan verkko... 4 2.2

Lisätiedot

Tampereen keskustan strateginen osayleiskaava Kaupallisten vaikutusten arviointi 19.3.2014

Tampereen keskustan strateginen osayleiskaava Kaupallisten vaikutusten arviointi 19.3.2014 Kaupallisten vaikutusten arviointi Kaupallisten vaikutusten arviointi 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 2 2 NYKYINEN KAUPALLINEN RAKENNE TAMPEREEN KESKUSTASSA 3 3 KAUPAN KEHITYS TAMPEREELLA JA KAUPUNKISEUDULLA

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN KAUPALLINEN PALVELUVERKKO 2005 Kaupan keskukset ja kehitysmahdollisuudet

KESKI-SUOMEN KAUPALLINEN PALVELUVERKKO 2005 Kaupan keskukset ja kehitysmahdollisuudet KESKI-SUOMEN KAUPALLINEN PALVELUVERKKO 5 Kaupan keskukset ja kehitysmahdollisuudet KESKI-SUOMEN LIITTO Sepänkatu 4, 4 Jyväskylä www.keskisuomi.fi TUOMAS SANTASALO Ky Nervanderinkatu 5 D 38, Helsinki www.tuomassantasalo.fi

Lisätiedot

Naantalin keskustakorttelien asemakaavan muutos. Kaupallinen toimivuus

Naantalin keskustakorttelien asemakaavan muutos. Kaupallinen toimivuus Kaupallinen toimivuus 4.8.2014 Kaupallinen toimivuus 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 2 2 KESKUSTAN NYKYINEN PALVELURAKENNE... 3 3 ASEMAKAAVAN SUUNNITELMAT... 4 4 MARKKINOIDEN KEHITYS... 5 4.1 Liiketilan

Lisätiedot

HUITTISTEN KAUPALLINEN SELVITYS

HUITTISTEN KAUPALLINEN SELVITYS SRV Yhtiöt oyj HUITTISTEN KAUPALLINEN SELVITYS 4.6.2010 SRV Yhtiöt Oyj 1 FCG Oy ALKUSANAT Tehtävänä oli laatia tausta-aineistoksi Huittisiin suunnitteilla olevan kauppapaikan vaikutusten arvioinnille.

Lisätiedot

METTALANMÄEN KAUPPAKESKUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kaupallisten vaikutusten arviointi

METTALANMÄEN KAUPPAKESKUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kaupallisten vaikutusten arviointi FCG Planeko Oy 25.9.2009 RAAHEN KAUPUNKI METTALANMÄEN KAUPPAKESKUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaupallisten vaikutusten arviointi 147-D2758 FCG Planeko Oy 2 (17) RAAHEN KAUPUNKI METTALANMÄEN KAUPPAKESKUKSEN

Lisätiedot

LAIHIAN KIRKONSEUDUN OSAYLEISKAAVA KAUPALLINEN SELVITYS LAIHIAN KIRKONSEUDUN OSAYLEISKAAVA KAUPALLINEN SELVITYS. Laihian kunta. Loppuraportti 7.5.

LAIHIAN KIRKONSEUDUN OSAYLEISKAAVA KAUPALLINEN SELVITYS LAIHIAN KIRKONSEUDUN OSAYLEISKAAVA KAUPALLINEN SELVITYS. Laihian kunta. Loppuraportti 7.5. KAUPALLINEN SELVITYS Vastaanottaja Laihian kunta Asiakirjatyyppi Loppuraportti Päivämäärä 7.5.2014 LAIHIAN KIRKONSEUDUN OSAYLEISKAAVA KAUPALLINEN SELVITYS Ramboll Säterinkatu 6 PL 25 02601 ESPOO P +358

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Kulttuurikorttelin liikerakennushanke. Lausunto

Kankaanpään kaupunki. Kulttuurikorttelin liikerakennushanke. Lausunto Kankaanpään kaupunki Kulttuurikorttelin liikerakennushanke Lausunto 10.10.2014 Kankaanpään kulttuurikorttelin liikerakennushanke Kankaanpään ydinkeskustaan suunnitellaan Kulttuurikortteli 20:een liikerakennushanketta.

Lisätiedot

Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys, Kuhmon täydennysosa

Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys, Kuhmon täydennysosa KUHMON KAUPUNKI Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys, Kuhmon täydennysosa Loppuraportti 4.12.2013 Loppuraportti 4.12.2013 1 (30) Sisällysluettelo 1 TAUSTA JA TAVOITTEET... 2 2 KAUPAN PALVELUVERKON KEHITTÄMISEN

Lisätiedot

Forssan seudun strateginen rakennetarkastelu FOSTRA. Forssan seudun kaupan rakenne 2010 2030

Forssan seudun strateginen rakennetarkastelu FOSTRA. Forssan seudun kaupan rakenne 2010 2030 Forssan seudun strateginen rakennetarkastelu FOSTRA Forssan seudun kaupan rakenne 2010 2030 Forssan seudun kaupan rakenneselvitys 2 Tiivistelmä Forssan seutukunta muodostaa yhtenäisen kaupan markkina-alueen,

Lisätiedot

NUMMELAN PRISMAN LAAJENNUS Asemakaavan kaupallisten vaikutusten arviointi 5.2.2008. Suur-Seudun Osuuskauppa TUOMAS SANTASALO Ky

NUMMELAN PRISMAN LAAJENNUS Asemakaavan kaupallisten vaikutusten arviointi 5.2.2008. Suur-Seudun Osuuskauppa TUOMAS SANTASALO Ky NUMMELAN PRISMAN LAAJENNUS Asemakaavan kaupallisten vaikutusten arviointi 5.2.2008 Suur-Seudun Osuuskauppa TUOMAS SANTASALO Ky Nervanderinkatu 5 D 38, 00100 Helsinki www.s-kanava.net/sso www.tuomassantasalo.fi

Lisätiedot

Virojoki-Vaalimaa osayleiskaavan muutos ja laajennus

Virojoki-Vaalimaa osayleiskaavan muutos ja laajennus VIROLAHDEN KUNTA Virojoki-Vaalimaa osayleiskaavan muutos ja laajennus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 707-P24767 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 1 1.1 Selvityksen tausta ja tavoitteet... 1 1.2 Kaupan sijainninohjaus...

Lisätiedot

Seinäjoen vähittäiskaupan selvitykset

Seinäjoen vähittäiskaupan selvitykset SEINÄJOEN KAUPUNKI Seinäjoen vähittäiskaupan selvitykset Loppuraportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P22981 Loppuraportti 1 (73) Sisällysluettelo 1 TAUSTA JA TAVOITTEET... 3 2 VÄHITTÄISKAUPAN KOKONAISMITOITUKSEN

Lisätiedot