Kankaanpäänkeskustanyleiskaava KAUPANPALVELUVERKKOSELVITYS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kankaanpäänkeskustanyleiskaava KAUPANPALVELUVERKKOSELVITYS"

Transkriptio

1 Kankaanpäänkeskustanyleiskaava KAUPANPALVELUVERKKOSELVITYS Kankaanpään ydinkeskustan kaupallinen rakenne 2011 Toimiala Päivittäistavarakauppa Tavaratalokauppa Muotikauppa Terveydenhoitokauppa Erikoiskauppa Sisustuskauppa Tilaa vaativakauppa Pankit, vakuutus,posti Palveluyritykset Ravintolat,kahvilat,hotellit Käytetyntavaran kauppa Autokauppa,huoltamotoiminta Muukäyttö Tyhjäliiketila Kankaanpään kaupunki

2 Kaupan palveluverkkoselvitys 1 Sisällysluettelo 1 SELVITYKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET 2 2 KANKAANPÄÄN KAUPALLISTEN PALVELUIDEN NYKYTILANNE JA TULEVAISUUDEN ENNUSTEITA Markkina-alueen väestö Palvelurakenne Kaupallisten palveluiden pinta-ala, toimipaikat ja myynti Vähittäiskauppaan kohdistuva ostovoima ja siirtymät Kankaanpäässä Markkina-alueen ostovoima vuonna KANKAANPÄÄN KAUPAN PALVELUVERKON KEHITTÄMINEN Vähittäiskaupan myymäläpinta-alatarve Kankaanpäässä Vireillä olevat vähittäiskaupan hankkeet Ydinkeskustan kaupallinen kehittäminen Pohjoisen keskustan kehittäminen 20 4 KAUPALLISET VAIKUTUKSET Vaikutukset kaupallisten palveluiden toimintaedellytyksiin Vaikutukset seudun yhdyskunta- ja palvelurakenteeseen Vaikutukset palveluiden alueelliseen saatavuuteen 21 5 YHTEENVETO 22 Kankaanpään kaupunki

3 Kaupan palveluverkkoselvitys 2 1 SELVITYKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET Kankaanpään kaupunki on laatimassa keskustan yleiskaavaa. Kankaanpään keskusta on markkina-alueensa kasvukeskus ja keskustan palvelut tarvitsevat kehitysmahdollisuuksia jotta palveluita voidaan monipuolistaa. Yleiskaavan yhteydessä on tarve selvittää Kankaanpään kaupallista rakennetta ja tulevia kauppapalveluiden tilantarpeita. Kankaanpään keskustan yleiskaavaa koskevan palveluverkkoselvityksen tavoitteena on tutkia kaupallisten palveluiden nykytilaa ja tulevaisuuskuvaa Kankaanpäässä. Taustatiedoksi selvitetään, mikä on Kankaanpään kaupallisten palveluiden markkina-alue ja miten markkina-alueen ostovoima kehittyy. Lisäksi selvitetään, kuinka paljon kauppaa Kankaanpään tulee varautua kaavoittamaan ja miten kaupan toiminnot tulee sijoittaa kaupungissa. Samalla selvitetään vireillä olevat kaupan hankkeet ja lasketaan, miten ne sopivat tilantarvearvioihin. Selvityksessä tarkastellaan Kankaanpään keskustan yleiskaavan kehityskuvaa ja esillä olevia kaupan hankkeita selvityksessä tutkittujen lähtökohtien pohjalta. Näiden pohjalta arvioidaan kaupan palveluverkon kehityksen kaupallisia vaikutuksia. Yleiskaavaa koskevan kaupallisen selvityksen on tehnyt Tuomas Santasalo Ky ja tutkimuksesta vastaavat KTM Tuomas Santasalo sekä KTM Katja Koskela. Kaupungin puolelta työtä on ohjannut kaupunginarkkitehti Maija Anttila.

4 Kaupan palveluverkkoselvitys 3 2 KANKAANPÄÄN KAUPALLISTEN PALVELUIDEN NYKYTILANNE JA TULEVAISUUDEN ENNUSTEITA Kaupallisten palveluiden nykytilannetta kuvataan tässä markkina-alueen väestön, palvelurakenteen, kaupan volyymin sekä ostovoiman suhteen. Väestöstä ja ostovoimasta tarkastellaan myös ennustetietoja. Lisäksi tarkastellaan lähialueen muita kaupan keskittymiä. 2.1 Markkina-alueen väestö Kankaanpään markkina-alue on melko suppea, koska lähellä on muita suurempia kaupan keskittymiä. Kankaanpää liikepaikkana vetää asiakkaita oman alueensa lisäksi vain pienistä naapurikunnista. Puolen tunnin asiointietäisyydellä Kankaanpään keskustasta tavoittaa Parkanon ja melkein Porin keskustan. Etäisyysvyöhykkeen sisälle mahtuu markkina-alueen kuntien lisäksi myös muita pienempiä kuntakeskuksia. Pomarkku ja Noormarkku sekä Lavia ovat kuitenkin niin lähellä Porin kaupunkia, että asiointi niistä suuntautuu pääosin Poriin. Asiointitutkimuksesta käy ilmi, että erikoiskauppa-asioinnista esimerkiksi Laviasta suuntautuu noin kolmannes Kankaanpäähän. Kankaanpään 30 minuutin saavutettavuusalue

5 Kaupan palveluverkkoselvitys 4 Kankaanpään lähimarkkina-alueeseen kuuluvat TNS Gallup Oy:n suuren vaikutusaluetutkimuksen mukaan lähikunnat eli Kankaanpään lisäksi Honkajoki, Jämijärvi ja Karvia. Ne muodostavat alueen, josta pääosa erityisesti erikoiskauppa-asioinnista suuntautuu Kankaanpäähän. Näiden lähikuntien omat kaupalliset palvelut ovat hyvin suppeita ja Kankaanpää on niille paras vaihtoehto asiointiin. Lavia ja Siikainen ovat myös lähellä, mutta niistä asiointia suuntautuu vain osittain Kankaanpäähän ja ne lukeutuvat Porin markkina-alueeseen. Kun Kankaanpään kauppapalveluiden tarjonta ei ole kovin laaja, osa koko markkina-alueen asioinnista suuntautuu suurempiin keskuksiin kuten Poriin ja osittain myös Tampereen kaupunkiseudulle. Karvia Honkajoki Kankaanpää Jämijärvi Kankaanpään lähimarkkina-alue Kankaanpään keskustalla ei ole sellaista vetovoimaa, että se saisi merkittävästi asiakkaita lähimarkkina-alueen ulkopuolelta. Kankaanpäässä ei ole sellaista yksittäistä kohdetta, joka toisi merkittävää ostovoiman siirtymää alueensa ulkopuolelta. Kankaanpäässä asuu yli asukasta. Tilastokeskuksen ennusteen mukaan väestö vähenee hitaasti. Muualla markkina-alueella asuu yhteensä yli 6500 asukasta. Myös tämän alueen väestömäärä on Tilastokeskuksen ennusteen mukaan pienessä laskussa. Kankaanpään markkina-alueen väestönkehitys Muutos Vuosimuutos Kankaanpää ,4 % Honkajoki ,5 % Jämijärvi ,7 % Karvia ,7 % ,5 % Lähde: Tilastokeskus

6 Kaupan palveluverkkoselvitys Palvelurakenne Kankaanpään kaupalliset palvelut kartoitettiin kenttäkäynnillä huhtikuussa Kaupalliset palvelut ovat Kankaanpäässä sijoittuneet pääosin kahteen keskustaan eli kaupungin ydinkeskustaan ja pohjoisempaan Käpylän ja Myllymäen alueelle market-keskustaan. Näiden alueiden välinen etäisyys ei ole kovin suuri, mutta toiminnallisesti ja sisällöltään keskustat muodostuvat selvästi omiksi kokonaisuuksiksi. Kaupalliset palvelut Kankaanpäässä keväällä Keskusta-alueen ulkopuolella on muutamia lähikauppoja ja kuntokeskus hotelleineen, jotka eivät ole mukana tarkastelussa.

7 Kaupan palveluverkkoselvitys 6 Kankaanpään ydinkeskustaan ovat sijoittuneet paikallis- ja lähipalvelut eli päivittäistavarakauppa, apteekki, pankki, posti, kukkakauppa, kahviloita ja ravintoloita sekä muutama muu kaupallinen palvelu. Palveluiden ytimessä on Kankaanpään kauppatori, joka on aktiivisesti toimiva tori. Torikauppa ei näy kiinteiden kauppapalveluiden kuvissa eikä sen toiminnan volyymeistä ole tilastoja. Lisäksi ydinkeskustassa sijaitsevat kaupungin ja valtion virastot sekä monipuoliset koulu-, kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut. Ydinkeskusta palvelee kaikkia kankaanpääläisiä. Ydinkeskustan kaupalliset palvelut ovat keskittyneet torin ympärille ja Torikadulle sekä Keskuskadulle. Torikadun varressa on pitkä yhtenäinen kortteli, jossa kauppapalvelut ovat keskittyneet suuremmaksi kokonaisuudeksi. Palvelut ovat tyypillisiä keskustapalveluita. Torikadun eteläpää on kävelypainotteista katua. Kankaanpään ydinkeskustan kaupalliset palvelut 2011 Kankaanpään kaupunki

8 Kaupan palveluverkkoselvitys 7 Ydinkeskustan pohjoisosissa on Citymarket-hypermarketin muodostama liikealue. Se voidaan vielä laskea osaksi ydinkeskustaa, mutta sitä tarkastellaan tässä omana aluekokonaisuutena, koska se ei toiminnallisesti kovinkaan hyvin kytkeydy ydinkeskustan. Vastaava erillinen liikepaikka on Tokmannin kiinteistö ydinkeskustan eteläpuolella. Kankaanpään pohjoiseen keskustaan eli market-alueelle on sijoittunut erikoistavarataloja ja tilaa vaativan kaupan palveluita sekä autokauppaa. Halpahallin tavaratalo ja Lidlin päivittäistavarakauppa vastaavat alueen market-kaupasta. Tilaa vaativaa kauppaa alueella edustavat lähinnä Rautian rautakauppa. Lisäksi alueella on kahvila-ravintola-palveluita mm. huoltoasemien yhteydessä. Alueen kaupunkiympäristö ei ole keskustamaista vaan tyypillistä market-alueiden liikenne- ja pysäköintiympäristöä. Rakentaminen alueella on väljää, joten alueen tiivistämiseen on edellytyksiä. Pohjoinen keskusta jatkuu vielä kantatie 44:n länsipuolen työpaikka-alueella Myllymäessä vahvemmin tilaa vaativan erikoiskaupan alueena. Kantatien ylittäminen heikentää alueen saavutettavuutta muuhun market-alueeseen nähden. Kankaanpään pohjoisen keskustan eli market-alueen kaupalliset palvelut 2011 Näiden kahden keskustan lisäksi Porintien varressa on pieni tilaa vaativan erikoiskaupan keskittymä. Siellä on erilaisia autokaupan toimijoita, mutta niiden lisäksi Sotkan huonekalukauppa ja tyypillisiä tienvarsipalveluita kuten tehtaanmyymälä ja lähiruokakauppa.

9 Kaupan palveluverkkoselvitys Kaupallisten palveluiden pinta-ala, toimipaikat ja myynti Kartoituksen mukaan Kankaanpäässä on yhteensä lähes 200 liikepaikkaa kaupallisten palveluiden käytössä. Niistä 150 on sijoittunut ydinkeskustaan ja 29 pohjoiseen keskustaan. Palveluiden määrä kertoo kaupallisen keskittymän intensiteetistä enemmän kuin pinta-ala. Mitä enemmän on liikkeitä, sitä monipuolisempi on tarjonta. Kankaanpäässä keskustan palvelut ovat kaupungin kokoon nähden suhteellisen monipuoliset. Kaupallisten palveluiden lukumäärä Kankaanpäässä 2011 Ydinkeskusta Pohjoinen keskusta Muut keskustan osa-alueet Ydin- Myllymäen Porintien Myllymäen keskusta Citymarket Tokmanni Käpylä teollisuusalue alue S-market ostoskeskus Yhteensä Pt-kauppa, Alko ja kioskit Tavaratalokauppa Apteekit ja terveyskauppa Muotikauppa Sisustuskauppa Tilaa vaativa kauppa Muu erikoiskauppa Erikoiskauppa yhteensä Käytetyn tavaran kauppa Vähittäiskauppa yhteensä Autokauppa, korjaamot, huoltamot Ravintolat, kahvilat, hotellit Pankki, posti, vakuutus Muu kaupallinen palvelu Kaupalliset palvelut yhteensä Vähittäiskauppa ja palvelut yht Liiketila muussa käytössä Tyhjät liiketilat Liiketilat yhteensä Lähde: Santasalo Ky Ydinkeskustan kaupallisista palveluista pääosa on palveluita. Ydinkeskuksessa toimii vähittäiskaupan toimijoita 64, joista kuusi on päivittäistavarakauppoja, CM-hypermarket ja kaksi laajan tavaravalikoiman erikoistavaratalo ja 50 erikoiskauppaa. Palveluyrityksiä on 71 kappaletta. Keskustan ytimessä toimii tori, mutta torikauppiaiden lukumäärästä ei ole tilastotietoa. Kaupallisten palveluiden lukumäärä Kankaanpäässä Ydinkeskusta Citymarketin alue Tokmannin alue Käpylä Myllymäen teollisuusalue Porintien alue 117 S-marketin alue Myllymäen ostoskeskus Kankaanpään kaupunki

10 Kaupan palveluverkkoselvitys 9 Pohjoisen keskustan palvelurakenne painottuu autoalan kauppaan ja market-kauppaan. Enin osa tarjonnasta on autoalan kauppaa ja kolme ovat market-kauppaa. Halpahalli, Lidl ja Euro Hamsteri ovat vetovoimaisia liikkeitä, joista aiheutuu suurin liikennevirta alueelle. Kaupallisten palveluiden kartoitukset on tehty piirtämällä kartalla olevaan rakennukseen myymälä kaikkine tiloineen. Näin liikkeille voidaan laskea pinta-alat. Pinta-ala kuvaa lähinnä kerrosalaa, sillä se pitää sisällään pohja-pinta-alan rakenteineen. Laskelmissa on pieniä eroavaisuuksia todellisten pinta-alojen kanssa. Ne antavat kuitenkin riittävän yleiskuvan liiketilojen pinta-alasuhteista alueilla. Pinta-alojen vertailu kertoo lähinnä tarjonnan volyymista, mikä on määrän rinnalla toinen tarjonnan tasosta kertova mittari. Kartoituksen mukaan Kankaanpäässä on kaupungin keskustassa liikepinta-alaa kaupallisten 2 palveluiden käytössä yhteensä k-m. Kuvassa on tarkasteltu osa-alueittain käytössä 2 olevia liikepinta-aloja. Tästä pinta-alasta yli puolet eli k-m sijoittuu ydinkeskustaan (ydinkeskusta + CM-alue + Tokmannin alue). Ydinkeskustassa liikepinta-alasta noin k-m on vähittäiskaupan käytössä ja k-m muilla kaupallisilla palveluilla. Kankaanpään pohjoisessa keskustassa on liikepinta-alaa kaupallisten palveluiden käytössä 2 noin k-m, josta valtaosa on vähittäiskaupan ja autoalan kaupan käytössä. Muilla 2 kaupallisilla palveluilla on käytössä noin k-m. Kankaanpään kaupunki

11 Kaupan palveluverkkoselvitys 10 Kaupallisten palveluiden pinta-ala Kankaanpäässä 2011 Ydinkeskusta Pohjoinen keskusta Muut keskustan osa-alueet Ydin- Myllymäen Porintien Myllymäen keskusta Citymarket Tokmanni Käpylä teollisuusalue alue S-market ostoskeskus Yhteensä Pt-kauppa, Alko ja kioskit Tavaratalokauppa Apteekit ja terveyskauppa Muotikauppa Sisustuskauppa Tilaa vaativa kauppa Muu erikoiskauppa Erikoiskauppa yhteensä Käytetyn tavaran kauppa Vähittäiskauppa yhteensä Autokauppa, korjaamot, huoltamot Ravintolat, kahvilat, hotellit Pankki, posti, vakuutus Muu kaupallinen palvelu Kaupalliset palvelut yhteensä Vähittäiskauppa ja palvelut yht Liiketila muussa käytössä Tyhjät liiketilat Tyhjien tilojen osuus 5 % 1 % 0 % 0 % 7 % 0 % 0 % 0 % 3 % Liiketilat yhteensä Lähde: Santasalo Ky Keskustojen kaupan rakennetta tarkasteltiin käytössä olevan liikepinta-alan suhteen. Ydinkeskustan osalta nähdään, että rakenne poikkeaa selkeästi muista kaupan alueista. Keskustassa on monipuolisesti erilaisia kaupallisia palveluita ja erikoiskauppa sekä ravintolatoiminta ovat hallitsevia. Muille alueille on ominaista, että jokin toimintoa on selvästi hallitsevaa ja sitä täydentää muut palvelut. Citymarketin ja Tokmannin alueilla tavaratalokauppa on hallitsevaa. Vastaavasti Käpylän alueella tavatalokauppa ja autokauppa ovat hallitsevia. Liiketilojen pinta-ala Kankaanpäässä 2011 Ydinkeskusta Citymarketin alue Tokmannin alue Käpylä Myllymäen teollisuusalue Porintien alue Pt-kauppa, Alkot ja kioskit Tavaratalokauppa Erikoiskauppa Tilaa vaativa kauppa Autokauppa, korjaamot, huoltamot Käytetyn tavaran kauppa Ravintolat, kahvilat, hotellit Pankki, posti, vakuutus Muu kaupallinen palvelu Muu käyttö Tyhjä liiketila S-marketin alue Myllymäen ostoskeskus m2

12 Kaupan palveluverkkoselvitys 11 Vähittäiskaupan myyntitiedot ovat Tilastokeskuksen kuntakohtaisesta yritystilastosta vuodelta Tilastosta saadaan myyntitietoja koko vähittäiskaupasta ja niistä toimialoista, joissa on toimipaikkoja vähintään 3. Myynti pitää sisällään arvonlisäveron. Kankaanpäässä osa toimialojen myynneistä saadaan suoraan tilastosta, mutta noin puolet toimialojen myynneistä on jouduttu arvioimaan toimialojen yleisten tilastojen pohjalta, kuitenkin niin että vähittäiskaupan kokonaissumma on sama kuin Tilastokeskuksen tilastossa vähittäiskaupan myynti. Vähittäiskaupan toimipaikat ja myynti Kankaanpäässä vuonna 2009 Toimi- Myynti paikat milj. Päivittäistavarakauppa, Alkot ja kioskit 28 41,8 Tavaratalokauppa 3 18,4 Tilaa vaativa kauppa 13 12,6 Muu erikoiskauppa 58 21,3 Erikoiskauppa yhteensä 71 33,9 Vähittäiskauppa yhteensä ,2 Lähde: Tilastokeskus Yritystilastosta saadaan myös kunnan vähittäiskaupan toimipaikkojen määrä. Tämä eroaa jonkin verran kartoitetuista toimipaikoista, kartoitus tehtiin eri vuonna sekä vain keskustassa. Lisäksi yritystilasto pitää sisällään myös kotona toimivia vähittäiskaupan yrityksiä samoin kuin jo lopetettuja toimintoja. Tilastokeskuksen mukaan Kankaanpäässä oli vuonna 2009 yhteensä 102 vähittäiskaupan toimipaikkaa. Lisäksi Kankaanpäässä on ravintola- ja kahvilatoiminnan sekä autokaupan ja huoltamotoiminnan toimipaikkoja. Vuonna 2009 Kankaanpään vähittäiskaupan myynti oli yhteensä noin 94,2 miljoonaa euroa, josta erikoiskaupan osuus oli 34 milj. euroa.

13 Kaupan palveluverkkoselvitys Vähittäiskauppaan kohdistuva ostovoima ja siirtymät Kankaanpäässä Vähittäiskauppaan kohdistuvaa kysyntää tarkastellaan Kankaanpään asukkaiden ostovoiman avulla. Tämän lisäksi myös muista kunnista siirtyy ostovoimaa Kankaanpäähän, mutta vastaavasti Kankaanpäästä käydään ostoksilla, lähinnä erikoiskauppaostoksilla, myös Porissa. Ostovoima on laskettu Santasalo Ky:n Keskukset ja markkinat alueet -tutkimuksen pohjalta, jossa päälähteinä on käytetty Tilastokeskuksen kulutustutkimusta. Ostovoima kertoo alueen väestön ostokyvystä ja sen kohdistumisesta kaupan eri toimialoille. Ostovoima kertoo alueen markkinapotentiaalin muttei sitä, missä asukkaat tämän potentiaalinsa käyttävät eli missä ostovoima toteutuu myyntinä. Vähittäiskauppaan, autokauppaan ja ravintolatoimintaan kohdistuva ostovoima Kankaanpään markkina-alueella Kankaanpää Honkajoki Jämijärvi Karvia Milj. Kankaanpäässä kauppaan ja palveluihin kohdistuvaa ostovoimaa on tällä hetkellä 116 milj. euroa vuodessa ja muulta markkina-alueelta tulee vielä 60 milj. i. Kulutuksen kasvusta johtuen ostovoiman ennustetaan kasvavan markkina-alueella vuoteen 2030 mennessä 220 milj. euroon. Ostovoiman kasvu ei Kankaanpään alueella perustu väestökasvuun, mikä pitää ostovoiman kasvun varsin maltillisena. Karkealla toimialatasolla tarkasteltuna kohdistuu Kankaanpäässä ostovoimaa vähittäiskauppaan 73 milj. i, josta vajaa puolet päivittäistavarakauppaan ja muu erikoiskauppaan. Lisäksi autokauppaan ja huoltamoihin kohdistuu ostovoimaa 35 milj. i ja ravintolapalveluihin 8 milj. i. Noin kolmannes markkina-alueen ostovoimasta tulee markkina-alueen muista kunnista.

14 Kaupan palveluverkkoselvitys 13 Vähittäiskauppaan kohdistuva ostovoima Kankaanpään markkina-alueella vuonna 2010 Alemmassa taulussa on tarkasteltu ostovoiman siirtymiä vertaamalla Kankaanpään vähittäiskaupan myyntejä koko markkina-alueen ostovoimaan. Tällöin nähdään, että Kankaanpään kaupan tarjonta ei pysty tyydyttämään koko markkina-alueen ostopotentiaalia eli kaikki ulkopuolelta tuleva ostovoima ei toteudu Kankaanpäässä vaan ostovoimaa virtaa markkina- milj. euroa Kankaanpäjoki Honka- Jämijärvi Karvia Yhteensä Päivittäistavarakauppa ja Alko Tilaa vaativa kauppa Muu erikoiskauppa Erikoiskauppa yhteensä Vähittäiskauppa yhteensä Autokauppa ja huoltamot Ravintolat Kauppa ja palvelut yhteensä Lähde: Santasalo Ky Ostovoiman siirtymiä analysoitaessa voidaan määritellä, miten Kankaanpään vähittäiskaupan tarjonta saavuttaa alueella olevan kysynnän. Laajan tavaravalikoiman myymälöiden myynti on jaettu eri toimialoille arvioidun tuotekohtaisen myynnin perusteella. Siirtymät saadaan vertaamalla vähittäiskaupan toimialoihin kohdistunutta ostovoimaa kunnassa toteutuneeseen myyntiin. Negatiivinen siirtymä tarkoittaa ostovoiman siirtyvän alueen ulkopuolelle ja positiivinen vastaavasti sitä, että kunnan myynti on suurempaa kuin ostovoima, eli kunta saa ostovoimaa alueen ulkopuolelta. Ostovoiman siirtymät Kankaanpäässä 2009 suhteessa Kankaanpään ostovoimaan Myynti OV OV-siirtymä milj. milj. milj. % Päivittäistavarakauppa ja Alko % Tilaa vaativa kauppa % Muu erikoiskauppa % Erikoiskauppa yhteensä % Vähittäiskauppa yhteensä % Lähde: Santasalo Ky, Tilastokeskus Ostovoiman siirtymät Kankaanpäässä 2009 suhteessa markkina-alueen ostovoimaan Myynti OV OV-siirtymä milj. milj. milj. % Päivittäistavarakauppa ja Alko % Tilaa vaativa kauppa % Muu erikoiskauppa % Erikoiskauppa yhteensä % Vähittäiskauppa yhteensä % Lähde: Santasalo Ky, Tilastokeskus Ylemmässä taulussa Kankaanpään vähittäiskaupan myyntiä on verrattu kankaanpääläisten omaan ostovoimaan. Vähittäiskaupan myynti oli vuonna 2009 Kankaanpäässä 94 miljoonaa euroa ja ostovoimaa kankaanpääläisillä oli 72 miljoonaa euroa eli vähittäiskaupan ostovoiman siirtymää Kankaanpäähän oli yhteensä 22 miljoonaa. Kankaanpäässä asioivat siten markkina-alueen muiden kuntien asukkaat.

15 Kaupan palveluverkkoselvitys 14 alueen ulkopuolelle. Erityisesti tilaa vaativan kaupan tarjonta ei vastaa alueen kysyntään samoin kuin erikoiskaupan tarjonta ei saavuta koko markkina-alueen kysyntää. 2.5 Markkina-alueen ostovoima vuonna 2030 Markkina-alueen ostovoimaennuste perustuu kulutuksen muutoksiin sekä ansiotasossa odotettavaan muutokseen ja niiden tasaisen nousevaan kehitykseen. Ostovoimaennusteessa epävarmuutta aiheuttaa yleinen taloudellinen kehitys. Mikäli kotitalouksien talouden kehitys hidastuu, on tällä vaikutusta ostovoiman kehitykseen. Taloudessa tapahtuvat muutokset vaikuttavat vähemmän päivittäistavarakauppaan kohdistuvaan ostovoimaan kuin erikoiskauppaan tai palveluihin kohdistuvaan ostovoimaan, sillä päivittäistavarat ovat peruskulututusta. Ostovoimaennustuksen epävarmuus kasvaa, mitä kauemmaksi ennusteita tehdään. Vähittäiskauppaan kohdistuva ostovoima Kankaanpään markkina-alueella vuonna 2020 milj. euroa Kankaanpäjoki Honka- Jämijärvi Karvia Yhteensä Päivittäistavarakauppa ja Alko Tilaa vaativa kauppa Muu erikoiskauppa Erikoiskauppa yhteensä Vähittäiskauppa yhteensä Autokauppa ja huoltamot Ravintolat Kauppa ja palvelut yhteensä Lähde: Santasalo Ky Vähittäiskauppaan kohdistuva ostovoima Kankaanpään markkina-alueella vuonna 2030 milj. euroa Kankaanpäjoki Honka- Jämijärvi Karvia Yhteensä Päivittäistavarakauppa ja Alko Tilaa vaativa kauppa Muu erikoiskauppa Erikoiskauppa yhteensä Vähittäiskauppa yhteensä Autokauppa ja huoltamot Ravintolat Kauppa ja palvelut yhteensä Lähde: Santasalo Ky Ostovoiman kasvu perustuu Kankaanpään markkina-alueella pääosin väestön kulutuksen muutokseen. Ostovoiman kasvu vaikuttaa kaupan toimintamahdollisuuksiin positiivisesti. Varsinkin tilaa vaativa erikoiskauppa on tällä hetkellä ja tulevaisuudessakin erittäin voimakkaasti kasvava erikoiskaupan toimiala. Ihmiset panostavat yhä enemmän vapaa-aikaan ja kodin viihtyisyyteen. Kodintekniikka kehittyy jatkuvasti, samoin mm. kodinsisustus on ollut erittäin voimakkaasti kasvava toimiala ja kasvu näyttää jatkuvan. Tilaa vaativan kaupan alalle tulee jatkuvasti uutta tarjontaa ja uusia toimialan keskittymiä rakennetaan erityisesti väestön kasvualueille. Myös muuhun erikoiskauppaan kohdistuva ostovoima kasvaa, muttei niin nopeasti kuin tilaa vaativan erikoiskaupan ostovoima. Samoin kasvaa päivittäistavarakaupan ostovoima, mutta erikoiskauppaa hitaammin.

16 Kaupan palveluverkkoselvitys 15 Vuoteen 2020 mennessä Kankaanpään markkina-alueen vähittäiskauppaan kohdistuva ostovoima kasvaa 119 milj. euroon ja vuoteen 2030 mennessä ennustetaan ostovoiman kasvavan 135 milj. euroon. Ostovoiman painopiste siirtyy erikoiskauppaan. Tämä on suurin potentiaali Kankaanpään kauppapalveluiden kehittämiselle. Kokonaisuudessaan Kankaanpään markkina-alueella ennustetaan olevan vähittäiskauppaan, autokauppaan ja ravintoloihin kohdistuvaa ostovoimaa 192 miljoonaa euroa vuonna 2020 ja 221 miljoonaa euroa vuonna 2030.

17 Kaupan palveluverkkoselvitys 16 3 KANKAANPÄÄN KAUPAN PALVELUVERKON KEHITTÄMINEN Kankaanpään kaupan palveluverkkoa on tarvetta kehittää ja tähän on varauduttava myös yleiskaavassa. Väestö Kankaanpään keskustan alueella kasvaa ja samalla kasvaa myös kaupan palvelutarve. Mikäli Kankaanpää haluaa saada osansa kasvavasta ostovoimasta ja vastata palveluiden kysyntään, on Kankaanpään kaupan palveluverkkoa kehitettävä ja mahdollistettava uusia kaupan hankkeita. Kankaanpään keskuksissa ei tällä hetkellä ole merkittävästi tyhjiä liiketiloja, joten uusia myymälöitä ei Kankaanpäähän voi tulla, ellei kaupunkiin saada uusia liiketiloja. Päivittäistavarakauppa pystyy tällä hetkellä kohtuullisesti vastaamaan kankaanpääläisten ja markkina-alueen kysyntään, joskin tarve uudistaa myymäläkantaa on olemassa. Uudet konseptit edellyttävät suurempia myymälätiloja ja niiden avulla täydennetään päivittäistavarakaupan palveluverkkoa. Erikoiskaupan palveluverkko on kohtuullisen kattava, mutta tarve vahvistaa verkkoa on olemassa ostovoiman kasvun myötä. Osa erikoiskaupan toiminnoista tarvitsee uusia tiloja ja laajennuksia. Näille tulee yleiskaavassa osoittaa mahdollisuuksia ja sitä kautta vahvistaa keskustan eri osien positiivista kehitystä. Tavoitteena tulee olla Kankaanpään keskustan kaupan vetovoiman vahvistaminen ja palvelutason parantaminen. 3.1 Vähittäiskaupan myymäläpinta-alatarve Kankaanpäässä 2030 Ostovoiman kasvun pohjalta voidaan arvioida tulevaa liiketilatarvetta markkina-alueella. Laskelma pohjautuu markkina-alueen ostovoiman kasvuun. Laskelmaan on otettu mukaan kaupungin oman ostovoiman kasvu ja naapurikuntien ostovoiman kasvu. Kaupungin oman ostovoiman kasvu on suurin potentiaali Kankaanpäässä. Kankaanpään keskusta voi kuitenkin hyödyntää koko markkina-alueen ostovoiman kasvua, koska keskusta toimii seudun kaupan keskuksena. Liiketilan lisätarve on laskettu markkina-alueen ostovoiman kasvun perusteella käyttäen nykyisiä keskimääräisiä myyntitehokkuuksia. Liiketilatarvetta tarkastellaan enimmäistarpeena ja vähimmäistarpeena. Enimmäistarpeessa uuden vähittäiskaupan, autokaupan ja ravintolatoiminnan tilantarve markkina-alueella lasketaan olettaen, että pääosa ostovoiman kasvusta toteutuu uusina myymälöinä. Vähimmäistarve määrittelee, miten paljon kaupungin tulisi vähintään kaavoittaa liiketilaa, jotta kaavoilla ei rajoiteta kaupan ja palveluiden kasvuedellytyksiä. Vähimmäistarve lasketaan siten, että osa ostovoiman kasvusta toteutuu nykyisten myymälöiden myynnin kasvuna ja vain osa kasvusta toteutetaan uusina myymälöinä.

18 Kaupan palveluverkkoselvitys 17 Vähittäiskaupan enimmäislisätilantarve Kankaanpään markkina-alueella Enimmäistarve k-m 2 Kankaanpäjoki Honka- Jämijärvi Karvia Yhteensä Päivittäistavarakauppa* Tilaa vaativa kauppa Muu erikoiskauppa Erikoiskauppa yhteensä Vähittäiskauppa yhteensä Autokauppa ja huoltamot Ravintolat Muut kaupalliset palvelut Kauppa ja palvelut yhteensä * sis. alkoholijuomakaupan Lähde: Santasalo Ky Vähittäiskaupan vähimmäislisätilantarve Kankaanpään markkina-alueella Vähimmäistarve k-m 2 Kankaanpäjoki Honka- Jämijärvi Karvia Yhteensä Päivittäistavarakauppa* Tilaa vaativa kauppa Muu erikoiskauppa Erikoiskauppa yhteensä Vähittäiskauppa yhteensä Autokauppa ja huoltamot Ravintolat Muut kaupalliset palvelut Kauppa ja palvelut yhteensä * sis. alkoholijuomakaupan Lähde: Santasalo Ky Markkina-alueen kaupan ja palveluiden liiketilatarpeen enimmäismitoitus vuoteen 2030 on noin k-m 2, josta pääosa kohdistuu Kankaanpäähän. Ostovoiman kasvun mukaisesti osa tilantarpeesta kohdistuu myös markkina-alueen muihin kuntiin, mutta todennäköisemmin ainakin erikoiskaupan tilatarve toteutuu ostovoiman siirtymien kautta pääosin Kankaanpäässä. Tässä selvityksessä Kankaanpään kaupan mitoitusta tarkastellaan käyttämällä koko markkina-alueen liiketilantarvearvioita. Vähittäiskaupan tilatarpeet Kankaanpäässä ovat vuoteen 2030 asti yhteensä yli k-m 2, josta vain 10 % kohdistuu päivittäistavarakauppaan. Erikoiskaupan ja tilaa vaativan kaupan tarpeet vievät suurimman osan. Vähimmäistarve vähittäiskaupan kohdalla on yli 5000 k-m 2, josta päivittäistavarakaupan osuus jää vajaaseen 1000 k-m 2 :iin. Autokaupan tilantarve on lähes 3000 k-m 2 ja muiden kaupallisten palveluiden (pankit, palveluyritykset, kampaamot, yms.) vajaa 2000 k-m 2.

19 Kaupan palveluverkkoselvitys 18 Vähittäiskaupan enimmäislisätilantarve Kankaanpään markkina-alueella K-m 2 Keskustaalueet Muut alueet Yhteensä Päivittäistavarakauppa* Tilaa vaativa kauppa Muu erikoiskauppa Erikoiskauppa yhteensä Vähittäiskauppa yhteensä Autokauppa ja huoltamot Ravintolat Muut kaupalliset palvelut Kauppa ja palvelut yhteensä * sis. alkoholijuomakaupan Lähde: Santasalo Ky Vähittäiskaupan vähimmäislisätilantarve Kankaanpään markkina-alueella K-m 2 Keskustaalueet Muut alueet Yhteensä Päivittäistavarakauppa* Tilaa vaativa kauppa Muu erikoiskauppa Erikoiskauppa yhteensä Vähittäiskauppa yhteensä Autokauppa ja huoltamot Ravintolat Muut kaupalliset palvelut Kauppa ja palvelut yhteensä * sis. alkoholijuomakaupan Lähde: Santasalo Ky Tilantarpeiden sijoittelua varten on yllä olevassa taulussa tarkasteltu toimintojen sijoittamista luonteville kaupan alueille kaupunkirakenteessa. Keskusta-alueille sijoitetaan päivittäistavarakauppa ja erikoiskauppa sekä erilaiset palvelut. Keskustan ulkopuolisille alueille sijoitetaan pääosa tilaa vaativasta erikoiskaupasta sekä autokauppa. Keskusta-alueille kohdistuu vajaa puolet koko liiketilatarpeesta. Yleensä keskustoista on vaikea löytää mitoituksen edellyttämää tilaa eli rakentamatonta tonttitilaa kaupan tarpeita varten. Kankaanpään keskustassa on kuitenkin vielä väljyyttä, joten enimmäismitoituksellekin on mahdollista osoittaa riittävästi kaavoitettavaa tilaa. Muille alueille sijoittuvat lähinnä tilaa vaativat kaupan toiminnot. Näille toiminnoille tulee voida osoittaa enimmäistarpeen mukaiset tilantarvevaraukset. Keskustan ulkopuolella toiminnot usein toteuttavat tilaratkaisunsa pienemmällä neliötehokkuudella, joten tilantarvearviot helposti ylittyvät toteutusvaiheessa.

20 Kaupan palveluverkkoselvitys Vireillä olevat vähittäiskaupan hankkeet Kankaanpäässä on viime vuosina rakennettu uusia vähittäiskaupan suuryksiköitä keskustan eri osiin. Hankkeet ovat olleet yksittäisiä ja ne ovat sijoittuneet ydinkeskustan tuntumaan tai vanhoille teollisten toimintojen alueille. Vuoden 2011 alun tilanteessa tiedossa olevia uusia hankkeita on vain Satakunnan Osuuskaupan kaupan suuryksikköhanke. Lisäksi on ollut kaavailuja tilaa vaativan vähittäiskaupan myymälästä Käpylän kaupunginosaan, mutta se jää vähittäiskaupan suuryksikkörajaa pienemmäksi. Tiedossa olevat vähittäiskaupan hankkeet Kankaanpäässä Liikekeskus, pt-suuryksikkö - Satakunnan osuuskauppa Käpylän kaupunginosa, asemakaavamuutos k-m 2 Erikoiskaupan myymälä ST1-tontin vieressä Käpylän kaupunginosa, suunnitelma avoin k-m 2 Kaupungin ydinkeskustassa ei ole tiedossa merkittäviä kaupan hankkeita. Keskustassa on olemassa tyhjiä liiketiloja ja osassa tiloja kehitetään kaupan uusia konsepteja, mutta uutta rakentamista keskustassa ei tällä hetkellä ole. Tilantarvelaskelmissa Satakunnan Osuuskaupan liikekeskushanke sisältyy niin päivittäistavarakaupan kuin muidenkin toimialojen tilantarve-ennusteisiin. Päivittäistavarakaupan yksikön koko tulee olemaan noin k-m 2, joten se kuluttaa ennustettavat tilatarpeet. Muilta osin hanke mahtuu hyvin tilatarve-ennusteen asettamiin rajoihin. 3.3 Ydinkeskustan kaupallinen kehittäminen Kankaanpään ydinkeskustan kauppapalvelut ovat jäsentyneet Torikadulle ja Keskuskadulle sekä torin ympäristöön. Näiltä osin keskusta toimii tiiviinä kokonaisuutena. Tiiviit kauppapalveluiden kokonaisuudet toimivat hyvin ja turvaavat hyvän saavutettavuuden palveluille. Ydinkeskustan uusimmat suuryksiköt ovat kuitenkin rakentuneet hieman irralleen tiiviistä keskustakokonaisuudesta. Näiden kytkeytymistä ydinkeskustan palvelukokonaisuuteen tulee kaavoituksella edistää. Ydinkeskustan yhtenäisyyttä ja toimivuutta parannettaisiin, jos Citymarketin muodostama kaupallinen keskittymä kytkettäisiin Keskuskadun liikerakennusten sarjaan. Keskustojen kytkeytymistä voidaan parantaa myös Torikadun liiketilojen sarjan jatkamisella marketkeskittymään. Näihin toimenpiteisiin ei ole vireillä hankkeita, mutta yleiskaavassa tulisi varautua tällaisen kehityksen mahdollistamiseen. Ydinkeskustan eteläpuolella Tokmannin liikekiinteistö on myös toiminnallisesti irrallaan keskustan palveluista. Tältäkin osin välialueen liikerakentamisella mahdollistetaan alueiden parempi kytkeytyminen.

LUOLALAN TEOLLISUUSTONTIN KAUPPAPAIKKASELVITYS

LUOLALAN TEOLLISUUSTONTIN KAUPPAPAIKKASELVITYS LUOLALAN TEOLLISUUSTONTIN KAUPPAPAIKKASELVITYS Naantalissa Luolalan kaupunginosassa on korttelissa 7 tontit 4, 5 ja 6 osoitettu liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi kaavamerkinnällä (K-1). Korttelialueelle

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Kulttuurikorttelin liikerakennushanke. Lausunto

Kankaanpään kaupunki. Kulttuurikorttelin liikerakennushanke. Lausunto Kankaanpään kaupunki Kulttuurikorttelin liikerakennushanke Lausunto 10.10.2014 Kankaanpään kulttuurikorttelin liikerakennushanke Kankaanpään ydinkeskustaan suunnitellaan Kulttuurikortteli 20:een liikerakennushanketta.

Lisätiedot

Vuoreksen kaupallisten palveluiden mitoituksen päivitys 2013

Vuoreksen kaupallisten palveluiden mitoituksen päivitys 2013 Mitoituksen päivitys 2013 1 Vuoreksen kaupallisten palveluiden mitoituksen päivitys 2013 Vuoreksen kaupunginosa on lähtenyt jo rakentumaan. Vuoreskeskus on ensimmäisiltä osiltaan rakentunut ja myös muita

Lisätiedot

Pikku Huopalahti. Kaupallinen mitoitus

Pikku Huopalahti. Kaupallinen mitoitus Pikku Huopalahti Kaupallinen mitoitus 24.9.2014 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Pikku Huopalahden kaupallinen rakenne 2014... 3 2. Pikku Huopalahden kehittäminen... 7 3. Pikku Huopalahden markkinoiden

Lisätiedot

Saukkola Eteläinen alue Asemakaava ja asemakaavan muutos. Kaupallinen selvitys 19.4.2012

Saukkola Eteläinen alue Asemakaava ja asemakaavan muutos. Kaupallinen selvitys 19.4.2012 Saukkola Eteläinen alue Asemakaava ja asemakaavan muutos Kaupallinen selvitys 19.4.2012 Nummi-Pusulan kunta Kaupallinen selvitys 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 2 2 KAUPAN NYKYTILAN ANALYYSI 3 2.1 Vähittäiskaupan

Lisätiedot

Lausunto Rajamäen kaupan mitoituksesta

Lausunto Rajamäen kaupan mitoituksesta Asemakaavan muutos Rajamäki, Kylänpää Lausunto Rajamäen kaupan mitoituksesta 29.9.2015 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Johdanto... 3 2. Kaupan nykytilanne Rajamäellä... 4 3. Kaupan liiketilatarve

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNGIN VÄHITTÄISKAUPAN MITOITUS JA PALVELUVERKKO 2009

NOKIAN KAUPUNGIN VÄHITTÄISKAUPAN MITOITUS JA PALVELUVERKKO 2009 NOKIAN KAUPUNGIN VÄHITTÄISKAUPAN MITOITUS JA PALVELUVERKKO 2009 NOKIAN KAUPUNKI www.nokiankaupunki.fi Nokia 19.11.2009 Vähittäiskaupan mitoitus - palveluverkko 1 Sisältö 1 Johdanto 2 2 Nykyiset kaupalliset

Lisätiedot

LIITE Kaupunginosittaiset tiedot 1 30.1.2013 Tampella Tampereen keskustan liiketilat kaupunginosittain 2012 2 Juhannuskylä Tullin alue Tammela Ratina Kyttälä pohjoinen Kyttälä etelä Vanha keskusta pohjoinen

Lisätiedot

NUMMELAN PRISMAN LAAJENNUS Asemakaavan kaupallisten vaikutusten arviointi 5.2.2008. Suur-Seudun Osuuskauppa TUOMAS SANTASALO Ky

NUMMELAN PRISMAN LAAJENNUS Asemakaavan kaupallisten vaikutusten arviointi 5.2.2008. Suur-Seudun Osuuskauppa TUOMAS SANTASALO Ky NUMMELAN PRISMAN LAAJENNUS Asemakaavan kaupallisten vaikutusten arviointi 5.2.2008 Suur-Seudun Osuuskauppa TUOMAS SANTASALO Ky Nervanderinkatu 5 D 38, 00100 Helsinki www.s-kanava.net/sso www.tuomassantasalo.fi

Lisätiedot

Ote ja tiivistelmä Lohjan keskustan kaupallisesta selvityksestä 2006

Ote ja tiivistelmä Lohjan keskustan kaupallisesta selvityksestä 2006 Ote ja tiivistelmä Lohjan keskustan kaupallisesta selvityksestä 2006 Lohjan keskustan kaupallinen selvitys 2006 KESKUSTAN KAUPALLISEN RAKENTEEN KEHITTÄMINEN Lohja 11.09.2006 LOHJAN KAUPUNKI TUOMAS SANTASALO

Lisätiedot

Kivistön vaikutusalueen väestö- ja ostovoimakehitys. Luonnos 31.3. 2014

Kivistön vaikutusalueen väestö- ja ostovoimakehitys. Luonnos 31.3. 2014 Kivistön vaikutusalueen väestö- ja ostovoimakehitys Luonnos 31.3. 2014 LÄHTÖKOHTIA Kivistön kauppakeskuksen päämarkkina-alue on Kivistön suuralue. Muu lähimarkkina-alue kattaa seuraavat alueet: Myyrmäen

Lisätiedot

Keskustaterikoiskaupanliikepaikkoina Parempiakauppapaikkoja -parempia keskustoja. KaupantutkijaTuomasSantasalo ErikoiskaupanLiitto

Keskustaterikoiskaupanliikepaikkoina Parempiakauppapaikkoja -parempia keskustoja. KaupantutkijaTuomasSantasalo ErikoiskaupanLiitto Keskustaterikoiskaupanliikepaikkoina Parempiakauppapaikkoja -parempia keskustoja KaupantutkijaTuomasSantasalo ErikoiskaupanLiitto Vähittäiskaupan toimipaikkamäärän kehitys 1995-2007 30 000 25 000 3283

Lisätiedot

Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys Page 1

Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys Page 1 Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys 31.3.2014 Page 1 Kaupan palveluverkkoselvityksessä: Selvitettiin Kainuun kaupan palvelurakenteen ja yhdyskuntarakenteen kehitys, nykytilanne ja kehitysnäkymät Laadittiin

Lisätiedot

Sodankylän kirkonkylän osayleiskaava Kaupan selvitys

Sodankylän kirkonkylän osayleiskaava Kaupan selvitys Sodankylän kirkonkylän osayleiskaava Kaupan selvitys Sodankylä kunta Kaupallinen selvitys 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 2 2 KAUPAN NYKYTILAN ANALYYSI 3 2.1 Vähittäiskaupan toimipaikat ja myynti 3 2.2 Ostovoima

Lisätiedot

Jyväskylän kaupallinen palveluverkko 2030

Jyväskylän kaupallinen palveluverkko 2030 Jyväskylän kaupunki Kaupallinen palveluverkkoselvitys Jyväskylän kaupallinen palveluverkko 2030 Tiivistelmä, kesäkuu 2010 Selvityksen sisältö 1. Kaupan sijainnin ohjaus 2. Kaavoitustilanne ja yhdyskuntarakenne

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KESKUSKORTTELIN ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaupallisten vaikutusten arviointi 21.12.2011. Siilinjärven kunta

SIILINJÄRVEN KESKUSKORTTELIN ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaupallisten vaikutusten arviointi 21.12.2011. Siilinjärven kunta SIILINJÄRVEN KESKUSKORTTELIN ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaupallisten vaikutusten arviointi 21.12.2011 Siilinjärven kunta Kaupallisten vaikutusten arviointi 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 2 2 KAUPAN NYKYTILAN ANALYYSI

Lisätiedot

SUMMAN RISTEYSALUE Kaupallisten vaikutusten arvioinnin päivitys

SUMMAN RISTEYSALUE Kaupallisten vaikutusten arvioinnin päivitys Kaupallisten vaikutusten arvioinnin päivitys 27.10.2011 Haminan kaupunki Kaupallisten vaikutusten arvioinnin päivitys 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 2 2 LÄHTÖKOHDAT 4 2.1 Markkina-alue 4 2.2 Kotka-Haminan

Lisätiedot

Keski-Suomen ja Pohjois-Savon kaupallinen palveluverkko. Maakuntavertailua

Keski-Suomen ja Pohjois-Savon kaupallinen palveluverkko. Maakuntavertailua Keski-Suomen ja Pohjois-Savon kaupallinen palveluverkko Maakuntavertailua KESKI-SUOMEN LIITTO POHJOIS-SAVON LIITTO 25.10.2006 TUOMAS SANTASALO Ky Väestön vuosimuutos Keski-Suomessa ja Pohjois-Savossa vuoteen

Lisätiedot

Rauman tilaa vaativan kaupan alue. Kaupallinen selvitys 27.8.2012

Rauman tilaa vaativan kaupan alue. Kaupallinen selvitys 27.8.2012 Rauman tilaa vaativan kaupan alue Kaupallinen selvitys 27.8.2012 Kaupallinen selvitys 1 Sisällysluettelo 1 Johdanto 2 2 Nykyinen kaupallinen rakenne Kairakadun - Metallitien alueella 3 3 Kaupan mitoitus

Lisätiedot

Kaupallinen selvitys

Kaupallinen selvitys Leppävirran keskustan yleiskaava Kaupallinen selvitys 28.11.2012 Leppävirran kunta Kaupallinen selvitys 2012 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 2 2 KAUPAN NYKYTILAN ANALYYSI 3 2.1 Vähittäiskaupan toimipaikat

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun kaupan palveluverkkoselvitys ja Ikanon asemakaavamuutoksen vaikutusten arviointi 7.11.2011

Tampereen kaupunkiseudun kaupan palveluverkkoselvitys ja Ikanon asemakaavamuutoksen vaikutusten arviointi 7.11.2011 Tampereen kaupunkiseudun kaupan palveluverkkoselvitys ja Ikanon asemakaavamuutoksen vaikutusten arviointi Tampereen kaupunki Ikano Retail Centres Ikanon asemakaavamuutoksen vaikutusten arviointi 1 Sisällysluettelo

Lisätiedot

LÄNSIVÄYLÄN KAUPALLISTEN PALVELUJEN NYKYTILAN SELVITYS Liite 3 (tark )

LÄNSIVÄYLÄN KAUPALLISTEN PALVELUJEN NYKYTILAN SELVITYS Liite 3 (tark ) LÄNSIVÄYLÄN KAUPALLISTEN PALVELUJEN NYKYTILAN SELVITYS Liite 3 (tark. 7.12.2016) Lähtökohdat Pieksämäen merkittävin tilaa vaativan kaupan alue on kehittynyt Pieksämäen kantakaupungin ja Naarajärven taajamakeskusten

Lisätiedot

Salon kaupallinen selvitys Maankäyttö- ja elinkeinorakenneseminaari

Salon kaupallinen selvitys Maankäyttö- ja elinkeinorakenneseminaari Salon kaupallinen selvitys 2011 Maankäyttö- ja elinkeinorakenneseminaari 3.3.2011 Salon kaupallisen selvityksen sisältö 1. Kaupan sijainnin ohjaus 2. Kaavoitustilanne ja yhdyskuntarakenne 3. Ostovoima

Lisätiedot

Raumalla 30.11.2003. www.tuomassantasalo.fi

Raumalla 30.11.2003. www.tuomassantasalo.fi RAUMAN VÄHITTÄISKAUPPASELVITYS 2003 RAUMAN KAUPPAKAMARI Raumalla 30.11.2003 TUOMAS SANTASALO Ky www.tuomassantasalo.fi Rauman vähittäiskauppa 2003 1 RAUMAN VÄHITTÄISKAUPPASELVITYS 2003 1 Kaupan toimipaikat

Lisätiedot

PÄIVÄRINTEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaupallisten vaikutusten arviointi 31.1.2012. Siilinjärven kunta

PÄIVÄRINTEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaupallisten vaikutusten arviointi 31.1.2012. Siilinjärven kunta PÄIVÄRINTEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaupallisten vaikutusten arviointi 31.1.2012 Siilinjärven kunta Kaupallisten vaikutusten arviointi 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 2 2 KAUPAN NYKYTILAN ANALYYSI

Lisätiedot

Someharjun asemakaava Kaupallisten vaikutusten arviointi 4.9.2013

Someharjun asemakaava Kaupallisten vaikutusten arviointi 4.9.2013 Someharjun asemakaava Kaupallisten vaikutusten arviointi 4.9.2013 Kaupallisten vaikutusten arviointi 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 2 1.1 Hankkeen kuvaus 2 1.2 Markkina-alue 4 2 KAUPAN NYKYTILAN ANALYYSI

Lisätiedot

PERHELÄN KORTTELI KAUPALLISEN KEHITTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT

PERHELÄN KORTTELI KAUPALLISEN KEHITTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT Kuva: Stockmann Group, Kenneth Luoto/ Flickr PERHELÄN KORTTELI KAUPALLISEN KEHITTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT TIEDOTUSTILAISUUS 3.6.2015 SISÄLTÖ 01 Järvenpään vaikutusalue 02 Kaupan kysyntä ja tarjonta 03 Kauppakeskuksen

Lisätiedot

Savarin alueen laajentumisen asemakaavamuutos

Savarin alueen laajentumisen asemakaavamuutos 12.3.2009 Savarin alueen laajentumisen asemakaavamuutos Lausunto kaupallisista vaikutuksista 2 1. Kaavahanke Ylivieskan Savarin alueella on vireillä asemakaavan muutos- ja laajennushanke. Savarin alue

Lisätiedot

Rovaniemen keskustan oikeusvaikutteinen osayleiskaava Kaupalliset ja julkiset palvelut 11.11.2010

Rovaniemen keskustan oikeusvaikutteinen osayleiskaava Kaupalliset ja julkiset palvelut 11.11.2010 Kaupalliset ja julkiset palvelut Kaupalliset ja julkiset palvelut 1 1 JOHDANTO 1 2 NYKYINEN PALVELUVERKKO 2 2.1 Vähittäiskaupan toimipaikat ja myynti 2 2.2 Kaupallisten palveluiden sijoittuminen 2 2.3

Lisätiedot

LÄNSI-UUDENMAAN KAUPPAPALVELUT

LÄNSI-UUDENMAAN KAUPPAPALVELUT LÄNSI-UUDENMAAN KAUPPAPALVELUT Lohja 21.1.2009 Länsi-Uudenmaan Yrityskeskus Oy www.lykes.fi TUOMAS SANTASALO Ky Nervanderinkatu 5 D 38 00100 Helsinki www.tuomassantasalo.fi 1 Sisällysluettelo Johdanto

Lisätiedot

Kymenlaakson maakuntakaava Kaupalliset palvelut

Kymenlaakson maakuntakaava Kaupalliset palvelut Kaupalliset palvelut 29.5.2008 Kymenlaakson liitto TUOMAS SANTASALO Ky Nervanderinkatu 5 D 38, 00100 Helsinki www.kymenlaakso.fi www.tuomassantasalo.fi Kaupalliset palvelut 1 Sisällysluettelo Johdanto

Lisätiedot

Lohjan kaupunki - Taajamaosayleiskaava Kaupallinen selvitys

Lohjan kaupunki - Taajamaosayleiskaava Kaupallinen selvitys Kaupallinen selvitys 22.2.2007 LOHJAN KAUPUNKI TUOMAS SANTASALO Ky Kaupunkisuunnittelukeskus Nervanderinkatu 5 D 38, 00100 Helsinki www.lohja.fi www.tuomassantasalo.fi Kaupallinen selvitys 1 LOHJAN KAUPUNKI

Lisätiedot

Lausunto, kaupalliset palvelut Vuohkalliossa

Lausunto, kaupalliset palvelut Vuohkalliossa Heinolan strateginen yleiskaava 2035 Lausunto, kaupalliset palvelut Vuohkalliossa 3.9.2014 Strateginen yleiskaava Heinolan strategisessa yleiskaavassa 2035 kunnan kehitystä hahmotellaan yleispiirteisesti

Lisätiedot

Levi Palvelurakenneselvitys 14.5.2009. Kittilän kunta www.kittila.fi

Levi Palvelurakenneselvitys 14.5.2009. Kittilän kunta www.kittila.fi Palvelurakenneselvitys 14.5.2009 Kittilän kunta www.kittila.fi Palvelurakenneselvitys 1 Sisältö 1 Johdanto 2 2 Nykyinen kaupallinen tarjonta Kittilän kunnassa 3 2.1 Vähittäiskaupan ja ravintolatoiminnan

Lisätiedot

LAHDESJÄRVEN TYÖPAIKKA- JA LIIKETOIMINTA-ALUEET

LAHDESJÄRVEN TYÖPAIKKA- JA LIIKETOIMINTA-ALUEET Lahdesjärven työpaikka-alue Vuores-projekti 1 LAHDESJÄRVEN TYÖPAIKKA- JA LIIKETOIMINTA-ALUEET Tarkastelun kohteena on Lahdesjärven tulevan työpaikka-alueen toiminnallinen sisältö. Tarkastelussa määritellään

Lisätiedot

Kanta-Hämeen kaupan palveluverkkoselvityksen täydennys. Humppilan matkailukeskuksen mitoitus

Kanta-Hämeen kaupan palveluverkkoselvityksen täydennys. Humppilan matkailukeskuksen mitoitus Kanta-Hämeen kaupan palveluverkkoselvityksen täydennys Humppilan matkailukeskuksen mitoitus 7.12.2017 SISÄLTÖ 1. Johdanto... 3 2. Nykyinen palveluverkko... 4 3. Humppilan matkailukeskus... 6 3.1. Humppilan

Lisätiedot

Kauppa. Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää

Kauppa. Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää Kauppa Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää Satakunnan aluerakenne ja keskusverkko 2009, tarkistetun palvelurakennetilaston mukaan Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 kaupan ratkaisut perustuvat

Lisätiedot

Kauppakeskus Veska, kaupallinen selvitys

Kauppakeskus Veska, kaupallinen selvitys LIITE 6 PIRKKALAN KUNTA Kauppakeskus Veska, kaupallinen selvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti Sisällysluettelo 1 Asemakaavamuutoksen sisältö... 2 2 Nykytilanne ja kehitysnäkymät...

Lisätiedot

Kaupan nykytila ja viimeaikainen kehitys SYKEn seurantatietojen perusteella

Kaupan nykytila ja viimeaikainen kehitys SYKEn seurantatietojen perusteella Kaupan nykytila ja viimeaikainen kehitys SYKEn seurantatietojen perusteella Antti Rehunen SYKE KAUPAN KESKUSTELUTILAISUUS Kaavajärjestelmän ja rakentamisen lupajärjestelmän sujuvoittamisen sidosryhmätilaisuus

Lisätiedot

RakennuskeskusCentra Hämeenlinna. Kaupallinen selvitys 11.9.2011

RakennuskeskusCentra Hämeenlinna. Kaupallinen selvitys 11.9.2011 RakennuskeskusCentra Hämeenlinna Kaupallinen selvitys 11.9.2011 Sijainti ja saavutettavuus Hämeenlinna on Etelä-Suomen läänin pääkaupunki, joka sijaitsee Kanta-Hämeessä, valtatie 3 :n (Helsinki - Tampere

Lisätiedot

Erikoiskaupan liiketilatarpeiden ennustaminenkuluttajien ostovoimasta. Tuomas Santasalo erikoiskaupan tutkija. Kaupan tutkimuspäivä 26.1.

Erikoiskaupan liiketilatarpeiden ennustaminenkuluttajien ostovoimasta. Tuomas Santasalo erikoiskaupan tutkija. Kaupan tutkimuspäivä 26.1. Erikoiskaupan liiketilatarpeiden ennustaminenkuluttajien ostovoimasta Tuomas Santasalo erikoiskaupan tutkija Kaupan tutkimuspäivä 26.1.2012 Kauppaan kohdistuva ostovoima asukasta kohden maakunnittain 2010

Lisätiedot

Kauppa. Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää

Kauppa. Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää Kauppa Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää Satakunnan aluerakenne ja keskusverkko 2009, tarkistetun palvelurakennetilaston mukaan Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 tavoitteet - maakunnan tarkoituksenmukainen

Lisätiedot

Rauman yleiskaava. Kaupallinen selvitys 17.3.2011

Rauman yleiskaava. Kaupallinen selvitys 17.3.2011 Rauman yleiskaava Kaupallinen selvitys Kaupallinen selvitys 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 2 2 KAUPAN NYKYTILAN KARTOITUS JA KUVAUS 3 2.1 Vähittäiskaupan toimipaikat ja myynti 3 2.2 Ostovoima ja ostovoiman

Lisätiedot

SULAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUS

SULAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUS SULAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUS Kuntakehityslautakunta 22.4.2015 KAAVALUONNOS KAAVAEHDOTUS 15.4.2014 PALAUTE OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA Nähtävillä 22.5. 27.6.2014 Lausuntoja 23 Muistutuksia 20 Pääasiat lausunnoissa

Lisätiedot

HAMINAN KESKUSTA-ALUEEN KAUPALLINEN VETOVOIMA

HAMINAN KESKUSTA-ALUEEN KAUPALLINEN VETOVOIMA HAMINAN KESKUSTA-ALUEEN KAUPALLINEN VETOVOIMA Tekninen toimi www.hamina.fi TUOMAS SANTASALO Ky Nervanderinkatu 5 D 38, 00100 Helsinki www.tuomassantasalo.fi HAMINAN KESKUSTA-ALUEEN KAUPALLINEN VETOVOIMA

Lisätiedot

Naantalin kaupallisten palveluiden selvitys 20.11.2007. NAANTALIN KAUPUNKI TUOMAS SANTASALO Ky

Naantalin kaupallisten palveluiden selvitys 20.11.2007. NAANTALIN KAUPUNKI TUOMAS SANTASALO Ky Muumimaailma Ravintola- ja satama-alue Matkailupalveluvyöhyke SD SF SF SF CSD Market-alue 0 150 metriä Naantalin kaupallisten palveluiden selvitys 20.11.2007 NAANTALIN KAUPUNKI TUOMAS SANTASALO Ky Ympäristövirasto

Lisätiedot

Muuttuva vähittäiskauppa yhdyskuntarakenteessa. Antti Rehunen Urban Zone 2 -loppuseminaari 13.6.2014

Muuttuva vähittäiskauppa yhdyskuntarakenteessa. Antti Rehunen Urban Zone 2 -loppuseminaari 13.6.2014 Muuttuva vähittäiskauppa yhdyskuntarakenteessa Antti Rehunen Urban Zone 2 -loppuseminaari 13.6.2014 Näkökulmia vähittäiskauppaan ja yhdyskuntarakenteen vyöhykkeisiin 1 Vähittäiskaupan toimipaikkojen sijoittuminen

Lisätiedot

Kauppa. Yleisötilaisuus Karviassa Susanna Roslöf, maakunta-arkkitehti

Kauppa. Yleisötilaisuus Karviassa Susanna Roslöf, maakunta-arkkitehti Kauppa Yleisötilaisuus Karviassa 8.2.2017 Susanna Roslöf, maakunta-arkkitehti Satakunnan kokonaismaakuntakaava - Hyväksyttiin 2009 - YM vahvistuspäätöksellä voimaan 30.11.2011 - KHO: 13.3.2013 -kaupan

Lisätiedot

Vanhan Rauman osayleiskaava. Kaupallinen selvitys 9.11.2012

Vanhan Rauman osayleiskaava. Kaupallinen selvitys 9.11.2012 Vanhan Rauman osayleiskaava Kaupallinen selvitys Kaupallinen selvitys 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 2 2 VANHAN RAUMAN KAUPPAPALVELUIDEN KEHITYS 3 2.1 Kaupan rakenne Vanhassa Raumassa 2000 ja 2010 3 2.2

Lisätiedot

Oulun seudun kaupallinen palveluverkko 2030

Oulun seudun kaupallinen palveluverkko 2030 Oulun seudun kaupallinen palveluverkko 2030 Haukipudas Kiiminki Anne Leskinen, 27.1.2011 Hailuoto Oulunsalo Oulu Kempele Lumijoki Liminka Tyrnävä Muhos Kaupalliset selvitykset seudun yleiskaavan taustalla

Lisätiedot

Tampereen keskustan strateginen osayleiskaava Kaupallisten vaikutusten arviointi 19.3.2014

Tampereen keskustan strateginen osayleiskaava Kaupallisten vaikutusten arviointi 19.3.2014 Kaupallisten vaikutusten arviointi Kaupallisten vaikutusten arviointi 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 2 2 NYKYINEN KAUPALLINEN RAKENNE TAMPEREEN KESKUSTASSA 3 3 KAUPAN KEHITYS TAMPEREELLA JA KAUPUNKISEUDULLA

Lisätiedot

METTALANMÄEN KAUPPAKESKUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kaupallisten vaikutusten arviointi

METTALANMÄEN KAUPPAKESKUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kaupallisten vaikutusten arviointi FCG Planeko Oy 25.9.2009 RAAHEN KAUPUNKI METTALANMÄEN KAUPPAKESKUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaupallisten vaikutusten arviointi 147-D2758 FCG Planeko Oy 2 (17) RAAHEN KAUPUNKI METTALANMÄEN KAUPPAKESKUKSEN

Lisätiedot

YLIVIESKA KAUPAN TILASTOT

YLIVIESKA KAUPAN TILASTOT YLIVIESKA KAUPAN TILASTOT Lisätietoja: Tiina Kuokkanen, tiina.kuokkanen@ramboll.fi; 050 543 8788 PAIKALLISMARKKINA-ALUE Ylivieskan ydinvaikutusalueeseen kuuluu Ylivieska, Alavieska, Sievi ja Nivala Toissijaiseen

Lisätiedot

KEURUUN KAUPAN TUNNUSLUVUT

KEURUUN KAUPAN TUNNUSLUVUT 2017 27.7.2017 1 VERONALAISET TULOT /TULONSAAJA/VUOSI VALTIOVERONALAISET TULOT, MUKAAN LUKIEN VEROVAPAAT OSINGOT JA KOROT. LÄHDE: TILASTOKESKUS, VERONALAISET TULOT Veronalaiset tulot ml. verovapaat 2005

Lisätiedot

Mikkelin kantakaupungin osayleiskaava KAUPALLISEN SELVITYKSEN PÄIVITYS 4.11.2013

Mikkelin kantakaupungin osayleiskaava KAUPALLISEN SELVITYKSEN PÄIVITYS 4.11.2013 KAUPALLISEN SELVITYKSEN PÄIVITYS 4.11.2013 KAUPALLISEN SELVITYKSEN PÄIVITYS 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 2 2 KAUPAN NYKYTILAN ANALYYSI 3 2.1 Vähittäiskaupan toimipaikat ja myynti 3 2.2 Ostovoima ja ostovoiman

Lisätiedot

HERNESAARENOSAYLEISKAAVAN KAUPALLISTEN PALVELUIDEN MITOITUS JA SIJOITTELUKAUPUNKIRAKENTEESEEN

HERNESAARENOSAYLEISKAAVAN KAUPALLISTEN PALVELUIDEN MITOITUS JA SIJOITTELUKAUPUNKIRAKENTEESEEN HERNESAARENOSAYLEISKAAVAN KAUPALLISTEN PALVELUIDEN MITOITUS JA SIJOITTELUKAUPUNKIRAKENTEESEEN Helsingin kaupunki Länsisatama-projekti 1.1.011 Kaupallisten palveluiden mitoitus ja sijoittelu 1 HERNESAAREN

Lisätiedot

Vähittäiskauppaa koskevien MRL:n muutosten arviointi SYKEn seurantatietojen, tutkimusten ja selvitysten perusteella

Vähittäiskauppaa koskevien MRL:n muutosten arviointi SYKEn seurantatietojen, tutkimusten ja selvitysten perusteella Vähittäiskauppaa koskevien MRL:n muutosten arviointi SYKEn seurantatietojen, tutkimusten ja selvitysten perusteella Antti Rehunen Suomen ympäristökeskus SYKE Eduskunnan ympäristövaliokunta 7.2.2017 Vähittäiskaupan

Lisätiedot

Vähittäiskaupan näkymät Myyrmäessä. Myyrmäen yritystilaisuus Joni Heikkola, yleiskaavasuunnittelija

Vähittäiskaupan näkymät Myyrmäessä. Myyrmäen yritystilaisuus Joni Heikkola, yleiskaavasuunnittelija Vähittäiskaupan näkymät Myyrmäessä Myyrmäen yritystilaisuus 17.11.2016 Joni Heikkola, yleiskaavasuunnittelija Vähittäiskaupan nykytila Myyrmäessä Myyrmäen keskusta toimii kaupallisena keskuksena Länsi-

Lisätiedot

Vaalimaan Outlet-keskus Kaupallisten vaikutusten arviointi

Vaalimaan Outlet-keskus Kaupallisten vaikutusten arviointi Vaalimaan Outlet-keskus Kaupallisten vaikutusten arviointi 18.6.2014 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 1.1. Vaalimaan suunnitelmat... 3 1.2. Hankkeen kuvaus... 5 1.3. Markkina-alue... 6 2. Kaupan nykytilan

Lisätiedot

Pohjanmaa. Kaupallisten palveluiden sijoittuminen maakunnassa

Pohjanmaa. Kaupallisten palveluiden sijoittuminen maakunnassa Pohjanmaa Kaupallisten palveluiden sijoittuminen maakunnassa Pohjanmaa Kaupallisten palvelujen sijoittuminen maakunnassa Raportti: Tuomas Santasalo Ky Julkaisija: Pohjanmaan liitto 2010 Nr: 69 F ISBN:

Lisätiedot

Hernesaaren osayleiskaava. Kaupallisten palveluiden mitoitus ja sijoittuminen. Päivitys

Hernesaaren osayleiskaava. Kaupallisten palveluiden mitoitus ja sijoittuminen. Päivitys Hernesaaren osayleiskaava Kaupallisten palveluiden mitoitus ja sijoittuminen Päivitys 15.12.2015 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Johdanto... 3 2. Hernesaaren väestö, ostovoima ja kaupan mitoituksen

Lisätiedot

LÄNSI-LAPIN MAAKUNTAKAAVA Taustaselvitys

LÄNSI-LAPIN MAAKUNTAKAAVA Taustaselvitys LAPIN LIITTO LÄNSI-LAPIN MAAKUNTAKAAVA Taustaselvitys Vähittäiskaupan suuryksikköalueiden vaikutukset keskustaan 2.4.2012 Lapin liitto LÄNSI-LAPIN MAAKUNTAKAAVA JOHDANTO Lapin liitto on laatimassa maakuntakaavaa

Lisätiedot

TAMPEREEN ETELÄPUISTON ASEMAKAAVALUONNOS ETELÄPUISTON SUUNNITELMIEN TALOUDELLINEN TARKASTELU (korjattu)

TAMPEREEN ETELÄPUISTON ASEMAKAAVALUONNOS ETELÄPUISTON SUUNNITELMIEN TALOUDELLINEN TARKASTELU (korjattu) TAMPEREEN ETELÄPUISTON ASEMAKAAVALUONNOS ETELÄPUISTON SUUNNITELMIEN TALOUDELLINEN TARKASTELU (korjattu) 2 / Eteläpuiston suunnitelmien taloudellinen tarkastelu ETELÄPUISTON SUUNNITELMIEN TALOUDELLINEN

Lisätiedot

KEURUUN KAUPAN TUNNUSLUVUT

KEURUUN KAUPAN TUNNUSLUVUT 2015 1 2 VERONALAISET TULOT /TULONSAAJA/VUOSI Keskitulot kasvaneet yhä kaikissa kunnissa edellisvuodesta, mutta tulotaso Suomen keskiarvoa matalampi. Heijastuu myös vähittäiskaupan kulutukseen, pienempi

Lisätiedot

Rauman kaupallisen selvityksen päivitys. Kanalin Länsirannan asemakaavan muutosta varten

Rauman kaupallisen selvityksen päivitys. Kanalin Länsirannan asemakaavan muutosta varten Rauman kaupallisen selvityksen päivitys Kanalin Länsirannan asemakaavan muutosta varten 7.5.2014 Kanalin Länsirannan asemakaavamuutosta varten 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 2 2 KAUPAN NYKYTILAN KUVAUS

Lisätiedot

Rauman tilaa vaativan kaupan alue. Kaupallisen selvityksen päivitys

Rauman tilaa vaativan kaupan alue. Kaupallisen selvityksen päivitys Kaupallisen selvityksen päivitys 25.6.2014 Kaupallisen selvityksen päivitys 1 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 2 2 Kaupan markkinoiden kehitys... 3 3 Liiketilan lisätarve vuoteen 2020 ja 2030... 5 4 Kaupan

Lisätiedot

Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavan Kaupan palveluverkkoselvitys LUONNOS 8.5.2014. Lapin liitto

Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavan Kaupan palveluverkkoselvitys LUONNOS 8.5.2014. Lapin liitto n Kaupan palveluverkkoselvitys Lapin liitto Kaupan palveluverkkoselvitys 1 1 JOHDANTO 1.1 Selvityksen tavoite 1.2 Kauppaa ja maankäytön suunnittelua ohjaavat lait ja siirtymäsäännökset 2 KAUPAN NYKYTILAN

Lisätiedot

KEURUUN KAUPAN TUNNUSLUVUT

KEURUUN KAUPAN TUNNUSLUVUT 2014 VERONALAISET TULOT /TULONSAAJA/VUOSI Kehitys noudattaa koko Suomen kasvua, alueen kunnat kuitenkin Suomen keskiarvon alapuolella. Heijastuu myös vähittäiskaupan kulutukseen, pienempi kulutus /asukas

Lisätiedot

Kanta-Hämeen vähittäiskaupan palveluverkkoselvitys Tiivistelmä 2.7.2010

Kanta-Hämeen vähittäiskaupan palveluverkkoselvitys Tiivistelmä 2.7.2010 Kanta-Hämeen vähittäiskaupan palveluverkkoselvitys Tiivistelmä 2.7.2010 2 Palveluverkon kehittämisen lähtökohdat Kanta-Hämeen päivittäistavarakaupan myymäläverkko muodostui vuoden 2009 lopussa yhteensä

Lisätiedot

Pohjanmaan maakuntakaava. Lisäselvitys kaupallisten palveluiden sijoittumisesta

Pohjanmaan maakuntakaava. Lisäselvitys kaupallisten palveluiden sijoittumisesta Pohjanmaan maakuntakaava Lisäselvitys kaupallisten palveluiden sijoittumisesta 19.5.2011 Lisäselvitys kaupallisten palveluiden sijoittumisesta 1 JOHDANTO 2 1 KAUPAN KEHITYS 3 1.1 Ostovoima 2010 3 1.2 Markkinoiden

Lisätiedot

Lohjan keskustan kaupallinen selvitys 2006 KESKUSTAN KAUPALLISEN RAKENTEEN KEHITTÄMINEN

Lohjan keskustan kaupallinen selvitys 2006 KESKUSTAN KAUPALLISEN RAKENTEEN KEHITTÄMINEN Lohjan keskustan kaupallinen selvitys 2006 KESKUSTAN KAUPALLISEN RAKENTEEN KEHITTÄMINEN Lohja 11.09.2006 LOHJAN KAUPUNKI TUOMAS SANTASALO Ky Nervanderinkatu 5 D 38 00100 Helsinki www.lohja.fi www.tuomassantasalo.fi

Lisätiedot

Kemiönsaaren kaupallisten palvelujen tarve ja mitoitus. FM, KTM Susanna Harvio, AIRIX Ympäristö Oy

Kemiönsaaren kaupallisten palvelujen tarve ja mitoitus. FM, KTM Susanna Harvio, AIRIX Ympäristö Oy Kemiönsaaren kaupallisten palvelujen tarve ja mitoitus FM, KTM Susanna Harvio, AIRIX Ympäristö Oy TAVOITE JA LÄHTÖKOHDAT 2 TAVOITE JA LÄHTÖKOHDAT SELVITYKSEN TAVOITE Tavoitteena on muodostaa arvio kaupan

Lisätiedot

Liikenteellinen arviointi

Liikenteellinen arviointi Uudenmaan kaupan palveluverkko Liikenteellinen arviointi Tiivistelmä 7.5.2012 Strafica Oy/Hannu Pesonen Liikennearvioinnin sisältö ja menetelmä Uudenmaan kaupan liikenteellinen arviointi on laadittu rinnan

Lisätiedot

Etelä-Karjalan 1. vaihemaakuntakaava. Etelä-Karjalan kaupan rakenne ja mitoitus vuoteen 2025

Etelä-Karjalan 1. vaihemaakuntakaava. Etelä-Karjalan kaupan rakenne ja mitoitus vuoteen 2025 Etelä-Karjalan 1. vaihemaakuntakaava Etelä-Karjalan kaupan rakenne ja mitoitus vuoteen 2025 Etelä-Karjalan kaupan rakenne ja mitoitus 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 3 1.1 Selvityksen tavoite 3 1.2 Kauppaa

Lisätiedot

Oulun keskustan kaupallinen nykytila ja kehittäminen

Oulun keskustan kaupallinen nykytila ja kehittäminen Oulun keskustan kaupallinen nykytila ja kehittäminen 25.1.2016 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Selvityksen tausta ja tavoitteet... 3 2. Oulun keskustan kaupallinen rakenne... 4 2.1 Keskustan

Lisätiedot

Keskusta-alueet ja vähittäiskauppa kaupunkiseuduilla sekä näkökulmia asutuksen ja palveluverkon muutoksiin. Antti Rehunen ja Ville Helminen SYKE

Keskusta-alueet ja vähittäiskauppa kaupunkiseuduilla sekä näkökulmia asutuksen ja palveluverkon muutoksiin. Antti Rehunen ja Ville Helminen SYKE Keskusta-alueet ja vähittäiskauppa kaupunkiseuduilla sekä näkökulmia asutuksen ja palveluverkon muutoksiin Antti Rehunen ja Ville Helminen SYKE TÄYDENNYSRAKENTAMISEN SEMINAARI 28.5.2014 Keskusta-alueiden

Lisätiedot

Kaupallisten palveluiden verkosto

Kaupallisten palveluiden verkosto Kaupallisten palveluiden verkosto Keski-Suomi 2005 Pohjois-Savo 2006 Kaksi kaupallisen palveluverkon tutkimusta Sekä Keski-Suomen että Pohjois-Savon tutkimukset on tehnyt Tuomas Santasalo. 2005 ja 2006

Lisätiedot

HELSINGIN YLEISKAAVA - Seminaari 22.4.2013 Vähittäiskaupan suuryksiköiden kaavoitus

HELSINGIN YLEISKAAVA - Seminaari 22.4.2013 Vähittäiskaupan suuryksiköiden kaavoitus HELSINGIN YLEISKAAVA - Seminaari 22.4.2013 Vähittäiskaupan suuryksiköiden kaavoitus 22.4.2013, Helsinki, Laituri Pekka Normo, Ympäristöministeriö VÄHITTÄISKAUPAN PALVELUT - KESKUSTA-ALUEET, LÄHIKAUPAT,

Lisätiedot

Naantalin kaupallinen selvitys. Päivitys

Naantalin kaupallinen selvitys. Päivitys Naantalin kaupallinen selvitys Päivitys 23.11.2015 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Selvityksen tausta ja tavoitteet... 3 2. Kaupan nykytila Naantalissa... 4 2.1. Vähittäiskaupan toimipaikat ja

Lisätiedot

Lausunto 1 (4) Dnro 148/05.01/2017. Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen. Raaseporin kaupunki/kaavoituslautakunta. Elina Kurjenkatu 11 B

Lausunto 1 (4) Dnro 148/05.01/2017. Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen. Raaseporin kaupunki/kaavoituslautakunta. Elina Kurjenkatu 11 B Lausunto 1 (4) 8.3.2017 Dnro 148/05.01/2017 Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen Raaseporin kaupunki/kaavoituslautakunta Elina Kurjenkatu 11 B 10300 Karjaa Lausuntopyyntö 7.2.2017 Lepin liikealue, itäisen osan

Lisätiedot

Saarenkylän Citymarketin laajennushanke

Saarenkylän Citymarketin laajennushanke 3.12.2007 Saarenkylän Citymarketin laajennushanke Kaupalliset vaikutukset 2 Sisältö Sisältö...2 Yhteenveto...3 1. Selvityksen tavoite ja lähtökohdat...5 1.1. Selvityksen tavoite... 5 1.2. Hankkeen kuvaus...

Lisätiedot

Etelä-Karjalan 1. vaihemaakuntakaava. Etelä-Karjalan kaupan rakenne ja mitoitus vuoteen 2025

Etelä-Karjalan 1. vaihemaakuntakaava. Etelä-Karjalan kaupan rakenne ja mitoitus vuoteen 2025 Etelä-Karjalan 1. vaihemaakuntakaava Etelä-Karjalan kaupan rakenne ja mitoitus vuoteen 2025 Etelä-Karjalan kaupan rakenne ja mitoitus 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 3 1.1 Selvityksen tavoite 3 1.2 Kauppaa

Lisätiedot

Kymenlaakson kaupan rakenne ja mitoitus

Kymenlaakson kaupan rakenne ja mitoitus Kymenlaakson maakuntakaava, kauppa ja merialue Kymenlaakson kaupan rakenne ja mitoitus Kymenlaakson Liitto Maakunnan kehityksen kärjessä Kymenlaakson kaupan rakenne ja mitoitus 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO

Lisätiedot

Lamminrahkan osayleiskaava. Kaupallisten palveluiden mitoitus

Lamminrahkan osayleiskaava. Kaupallisten palveluiden mitoitus Lamminrahkan osayleiskaava Kaupallisten palveluiden mitoitus 1.12.2014 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Johdanto... 3 2. Lamminrahka palveluverkon osana... 4 2.1. Nykyinen palveluverkko... 4 2.2.

Lisätiedot

EURAN KUNTA. Euran keskustan osayleiskaavan kaupallinen selvitys

EURAN KUNTA. Euran keskustan osayleiskaavan kaupallinen selvitys EURAN KUNTA Euran keskustan osayleiskaavan kaupallinen selvitys FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P19915 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 1 1.1 Selvityksen tausta ja tavoitteet... 1 1.2 Kaupan sijainninohjaus...

Lisätiedot

Joulukauppa Jaana Kurjenoja

Joulukauppa Jaana Kurjenoja Joulukauppa 2017 Taustaa Joulukauppaa yleisesti kuvaavien laskelmien taustatilastot ovat Tilastokeskuksesta. Kantar TNS toteutti otokseen perustuvan kuluttajakyselyn marraskuussa 2017. Kysely toteutettiin

Lisätiedot

Naantalin keskustakorttelien asemakaavan muutos. Kaupallinen toimivuus

Naantalin keskustakorttelien asemakaavan muutos. Kaupallinen toimivuus Kaupallinen toimivuus 4.8.2014 Kaupallinen toimivuus 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 2 2 KESKUSTAN NYKYINEN PALVELURAKENNE... 3 3 ASEMAKAAVAN SUUNNITELMAT... 4 4 MARKKINOIDEN KEHITYS... 5 4.1 Liiketilan

Lisätiedot

Päivittäistavaramyymälät Oulunkylässä ja lähialueilla vuoden 2010 alussa (AC Nielsen 2009).

Päivittäistavaramyymälät Oulunkylässä ja lähialueilla vuoden 2010 alussa (AC Nielsen 2009). KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO Yleissuunnitteluosasto Anne Karlsson 28.3.2011 Patolan päivittäistavarakaupan selvitys Päivittäistavarakaupan myymäläverkko alueella Patola kuuluu Oulunkylän peruspiiriin. Oulunkylän

Lisätiedot

VIITASAARI ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI VIITASAARI ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

VIITASAARI ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI VIITASAARI ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI VIITASAARI ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Vastaanottaja Viitasaaren kaupunki Asiakirjatyyppi Loppuraportti Päivämäärä 27.6.2014 VIITASAARI ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS

ETELÄ-SAVON KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS ETELÄ-SAVON MAAKUNTAKAAVA ETELÄ-SAVON KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS Kaupan suuryksiköiden sijoitusmahdollisuudet E T E L Ä - S A V O N M A A K U N T A L I I T T O 2 0 0 8 Kaupan palveluverkkoselvitys -

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseutu Palveluverkkoselvitys

Tampereen kaupunkiseutu Palveluverkkoselvitys Palveluverkkoselvitys 28.8.2008 TUOMAS SANTASALO Ky TAMPEREEN KAUPUNKI Nervanderinkatu 5 D 38, 00100 Helsinki www.tuomassantasalo.fi Palveluverkkoselvitys 1 Sisällysluettelo JOHDANTO 2 1 Kaupalliset keskittymät

Lisätiedot

Paikkatieto Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan kaupan ratkaisussa. HSY:n paikkatietoseminaari 14.3.2013 Sanna Jylhä

Paikkatieto Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan kaupan ratkaisussa. HSY:n paikkatietoseminaari 14.3.2013 Sanna Jylhä Paikkatieto Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan kaupan ratkaisussa HSY:n paikkatietoseminaari 14.3.2013 Sanna Jylhä Uudenmaan 2.vaihemaakuntakaava Valtuustoon 20.3, sitten vahvistettavaksi TEEMAT 1. Metropolialueen

Lisätiedot

1.1 Kauppaa ja maankäytön suunnittelua ohjaavat lait ja siirtymäsäännökset

1.1 Kauppaa ja maankäytön suunnittelua ohjaavat lait ja siirtymäsäännökset TIIVISTELMÄ 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 3 1.1 Kauppaa ja maankäytön suunnittelua ohjaavat lait ja siirtymäsäännökset... 3 2 KAUPAN NYKYTILAN KUVAUS... 4 2.1 Päivittäistavarakaupan verkko... 4 2.2

Lisätiedot

KAUPPA, PALVELUT JA UUSI YLEISKAAVA

KAUPPA, PALVELUT JA UUSI YLEISKAAVA KAUPPA, PALVELUT JA UUSI YLEISKAAVA 26.11.2012 Yleiskaavan aloituspamaus 14.1.2013 Väestönkasvu 21.1.2013 Asuminen 4.2.2013 Liikenne 25.2.2013 Virkistys- ja vapaa-aika 4.3.2013 Elinkeinot ja kilpailukyky

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, kortteli 2061 tontti

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, kortteli 2061 tontti Kaavatunnus 2-236 Asianumero 144/10.02.03/2014 ASRA.ltk: 12.05.2015 06.10.2015 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, kortteli 2061 tontti t 1 Asemakaavan muutos koskee korttelin 2061 tonttia 1. makaavan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Kaavatunnus 2-236 Asianumero 144/10.02.03/2014 ASRA.ltk: 8.4.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Asemakaavan muutos koskee korttelin 2061 tonttia 1. Asemakaavan muutoksella muodostuvat

Lisätiedot

Pohjois-Savon kaupan maakuntakaavan palveluverkkoselvitys. Minne menet, kauppa? 8.4.2013 Kimmo Koski

Pohjois-Savon kaupan maakuntakaavan palveluverkkoselvitys. Minne menet, kauppa? 8.4.2013 Kimmo Koski Pohjois-Savon kaupan maakuntakaavan palveluverkkoselvitys Minne menet, kauppa? 8.4.2013 Kimmo Koski Sisältö 1 Kaupan nykytila 2 Väestö, ostovoima ja liiketilan laskennallinen lisätarve 3 Kaupan kehittämishankkeet

Lisätiedot

Kaupan palveluverkon vertailu pohjoisen ja suoran metron vaihtoehdoissa

Kaupan palveluverkon vertailu pohjoisen ja suoran metron vaihtoehdoissa Östersundomin yleiskaavaehdotus Kaupan palveluverkon vertailu pohjoisen ja suoran metron vaihtoehdoissa 30.3.2017 Sisältö Sisältö... 2 1. Vertailun tausta ja tavoitteet... 3 2. Östersundomin yleiskaava

Lisätiedot

KOMMENTTIKIERROKSEN PALAUTTEET JA PALAUTTEESEEN LAADITUT VASTAUKSET. Taina Ollikainen, FCG Suunnittelu ja tekniikka. Susanna Roslöf, Satakuntaliitto

KOMMENTTIKIERROKSEN PALAUTTEET JA PALAUTTEESEEN LAADITUT VASTAUKSET. Taina Ollikainen, FCG Suunnittelu ja tekniikka. Susanna Roslöf, Satakuntaliitto Kaupan palveluverkkoselvitys KOMMENTTIKIERROKSEN PALAUTTEET JA PALAUTTEESEEN LAADITUT VASTAUKSET Taina Ollikainen, FCG Suunnittelu ja tekniikka Susanna Roslöf, Satakuntaliitto 18.5.2016 Sisältö 1 Selvityksen

Lisätiedot

Tuurinportti ja Tuurin yleiskaavan laajennus

Tuurinportti ja Tuurin yleiskaavan laajennus Luonnos 30.11.2009 Tuurinportti ja Tuurin yleiskaavan laajennus Kaupalliset ja sosiaaliset vaikutukset 2 Sisältö Sisältö...2 Yhteenveto...3 1. Selvityksen tavoite ja lähtökohdat...5 1.1. Selvityksen tavoite...

Lisätiedot