Kankaanpäänkeskustanyleiskaava KAUPANPALVELUVERKKOSELVITYS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kankaanpäänkeskustanyleiskaava KAUPANPALVELUVERKKOSELVITYS"

Transkriptio

1 Kankaanpäänkeskustanyleiskaava KAUPANPALVELUVERKKOSELVITYS Kankaanpään ydinkeskustan kaupallinen rakenne 2011 Toimiala Päivittäistavarakauppa Tavaratalokauppa Muotikauppa Terveydenhoitokauppa Erikoiskauppa Sisustuskauppa Tilaa vaativakauppa Pankit, vakuutus,posti Palveluyritykset Ravintolat,kahvilat,hotellit Käytetyntavaran kauppa Autokauppa,huoltamotoiminta Muukäyttö Tyhjäliiketila Kankaanpään kaupunki

2 Kaupan palveluverkkoselvitys 1 Sisällysluettelo 1 SELVITYKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET 2 2 KANKAANPÄÄN KAUPALLISTEN PALVELUIDEN NYKYTILANNE JA TULEVAISUUDEN ENNUSTEITA Markkina-alueen väestö Palvelurakenne Kaupallisten palveluiden pinta-ala, toimipaikat ja myynti Vähittäiskauppaan kohdistuva ostovoima ja siirtymät Kankaanpäässä Markkina-alueen ostovoima vuonna KANKAANPÄÄN KAUPAN PALVELUVERKON KEHITTÄMINEN Vähittäiskaupan myymäläpinta-alatarve Kankaanpäässä Vireillä olevat vähittäiskaupan hankkeet Ydinkeskustan kaupallinen kehittäminen Pohjoisen keskustan kehittäminen 20 4 KAUPALLISET VAIKUTUKSET Vaikutukset kaupallisten palveluiden toimintaedellytyksiin Vaikutukset seudun yhdyskunta- ja palvelurakenteeseen Vaikutukset palveluiden alueelliseen saatavuuteen 21 5 YHTEENVETO 22 Kankaanpään kaupunki

3 Kaupan palveluverkkoselvitys 2 1 SELVITYKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET Kankaanpään kaupunki on laatimassa keskustan yleiskaavaa. Kankaanpään keskusta on markkina-alueensa kasvukeskus ja keskustan palvelut tarvitsevat kehitysmahdollisuuksia jotta palveluita voidaan monipuolistaa. Yleiskaavan yhteydessä on tarve selvittää Kankaanpään kaupallista rakennetta ja tulevia kauppapalveluiden tilantarpeita. Kankaanpään keskustan yleiskaavaa koskevan palveluverkkoselvityksen tavoitteena on tutkia kaupallisten palveluiden nykytilaa ja tulevaisuuskuvaa Kankaanpäässä. Taustatiedoksi selvitetään, mikä on Kankaanpään kaupallisten palveluiden markkina-alue ja miten markkina-alueen ostovoima kehittyy. Lisäksi selvitetään, kuinka paljon kauppaa Kankaanpään tulee varautua kaavoittamaan ja miten kaupan toiminnot tulee sijoittaa kaupungissa. Samalla selvitetään vireillä olevat kaupan hankkeet ja lasketaan, miten ne sopivat tilantarvearvioihin. Selvityksessä tarkastellaan Kankaanpään keskustan yleiskaavan kehityskuvaa ja esillä olevia kaupan hankkeita selvityksessä tutkittujen lähtökohtien pohjalta. Näiden pohjalta arvioidaan kaupan palveluverkon kehityksen kaupallisia vaikutuksia. Yleiskaavaa koskevan kaupallisen selvityksen on tehnyt Tuomas Santasalo Ky ja tutkimuksesta vastaavat KTM Tuomas Santasalo sekä KTM Katja Koskela. Kaupungin puolelta työtä on ohjannut kaupunginarkkitehti Maija Anttila.

4 Kaupan palveluverkkoselvitys 3 2 KANKAANPÄÄN KAUPALLISTEN PALVELUIDEN NYKYTILANNE JA TULEVAISUUDEN ENNUSTEITA Kaupallisten palveluiden nykytilannetta kuvataan tässä markkina-alueen väestön, palvelurakenteen, kaupan volyymin sekä ostovoiman suhteen. Väestöstä ja ostovoimasta tarkastellaan myös ennustetietoja. Lisäksi tarkastellaan lähialueen muita kaupan keskittymiä. 2.1 Markkina-alueen väestö Kankaanpään markkina-alue on melko suppea, koska lähellä on muita suurempia kaupan keskittymiä. Kankaanpää liikepaikkana vetää asiakkaita oman alueensa lisäksi vain pienistä naapurikunnista. Puolen tunnin asiointietäisyydellä Kankaanpään keskustasta tavoittaa Parkanon ja melkein Porin keskustan. Etäisyysvyöhykkeen sisälle mahtuu markkina-alueen kuntien lisäksi myös muita pienempiä kuntakeskuksia. Pomarkku ja Noormarkku sekä Lavia ovat kuitenkin niin lähellä Porin kaupunkia, että asiointi niistä suuntautuu pääosin Poriin. Asiointitutkimuksesta käy ilmi, että erikoiskauppa-asioinnista esimerkiksi Laviasta suuntautuu noin kolmannes Kankaanpäähän. Kankaanpään 30 minuutin saavutettavuusalue

5 Kaupan palveluverkkoselvitys 4 Kankaanpään lähimarkkina-alueeseen kuuluvat TNS Gallup Oy:n suuren vaikutusaluetutkimuksen mukaan lähikunnat eli Kankaanpään lisäksi Honkajoki, Jämijärvi ja Karvia. Ne muodostavat alueen, josta pääosa erityisesti erikoiskauppa-asioinnista suuntautuu Kankaanpäähän. Näiden lähikuntien omat kaupalliset palvelut ovat hyvin suppeita ja Kankaanpää on niille paras vaihtoehto asiointiin. Lavia ja Siikainen ovat myös lähellä, mutta niistä asiointia suuntautuu vain osittain Kankaanpäähän ja ne lukeutuvat Porin markkina-alueeseen. Kun Kankaanpään kauppapalveluiden tarjonta ei ole kovin laaja, osa koko markkina-alueen asioinnista suuntautuu suurempiin keskuksiin kuten Poriin ja osittain myös Tampereen kaupunkiseudulle. Karvia Honkajoki Kankaanpää Jämijärvi Kankaanpään lähimarkkina-alue Kankaanpään keskustalla ei ole sellaista vetovoimaa, että se saisi merkittävästi asiakkaita lähimarkkina-alueen ulkopuolelta. Kankaanpäässä ei ole sellaista yksittäistä kohdetta, joka toisi merkittävää ostovoiman siirtymää alueensa ulkopuolelta. Kankaanpäässä asuu yli asukasta. Tilastokeskuksen ennusteen mukaan väestö vähenee hitaasti. Muualla markkina-alueella asuu yhteensä yli 6500 asukasta. Myös tämän alueen väestömäärä on Tilastokeskuksen ennusteen mukaan pienessä laskussa. Kankaanpään markkina-alueen väestönkehitys Muutos Vuosimuutos Kankaanpää ,4 % Honkajoki ,5 % Jämijärvi ,7 % Karvia ,7 % ,5 % Lähde: Tilastokeskus

6 Kaupan palveluverkkoselvitys Palvelurakenne Kankaanpään kaupalliset palvelut kartoitettiin kenttäkäynnillä huhtikuussa Kaupalliset palvelut ovat Kankaanpäässä sijoittuneet pääosin kahteen keskustaan eli kaupungin ydinkeskustaan ja pohjoisempaan Käpylän ja Myllymäen alueelle market-keskustaan. Näiden alueiden välinen etäisyys ei ole kovin suuri, mutta toiminnallisesti ja sisällöltään keskustat muodostuvat selvästi omiksi kokonaisuuksiksi. Kaupalliset palvelut Kankaanpäässä keväällä Keskusta-alueen ulkopuolella on muutamia lähikauppoja ja kuntokeskus hotelleineen, jotka eivät ole mukana tarkastelussa.

7 Kaupan palveluverkkoselvitys 6 Kankaanpään ydinkeskustaan ovat sijoittuneet paikallis- ja lähipalvelut eli päivittäistavarakauppa, apteekki, pankki, posti, kukkakauppa, kahviloita ja ravintoloita sekä muutama muu kaupallinen palvelu. Palveluiden ytimessä on Kankaanpään kauppatori, joka on aktiivisesti toimiva tori. Torikauppa ei näy kiinteiden kauppapalveluiden kuvissa eikä sen toiminnan volyymeistä ole tilastoja. Lisäksi ydinkeskustassa sijaitsevat kaupungin ja valtion virastot sekä monipuoliset koulu-, kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut. Ydinkeskusta palvelee kaikkia kankaanpääläisiä. Ydinkeskustan kaupalliset palvelut ovat keskittyneet torin ympärille ja Torikadulle sekä Keskuskadulle. Torikadun varressa on pitkä yhtenäinen kortteli, jossa kauppapalvelut ovat keskittyneet suuremmaksi kokonaisuudeksi. Palvelut ovat tyypillisiä keskustapalveluita. Torikadun eteläpää on kävelypainotteista katua. Kankaanpään ydinkeskustan kaupalliset palvelut 2011 Kankaanpään kaupunki

8 Kaupan palveluverkkoselvitys 7 Ydinkeskustan pohjoisosissa on Citymarket-hypermarketin muodostama liikealue. Se voidaan vielä laskea osaksi ydinkeskustaa, mutta sitä tarkastellaan tässä omana aluekokonaisuutena, koska se ei toiminnallisesti kovinkaan hyvin kytkeydy ydinkeskustan. Vastaava erillinen liikepaikka on Tokmannin kiinteistö ydinkeskustan eteläpuolella. Kankaanpään pohjoiseen keskustaan eli market-alueelle on sijoittunut erikoistavarataloja ja tilaa vaativan kaupan palveluita sekä autokauppaa. Halpahallin tavaratalo ja Lidlin päivittäistavarakauppa vastaavat alueen market-kaupasta. Tilaa vaativaa kauppaa alueella edustavat lähinnä Rautian rautakauppa. Lisäksi alueella on kahvila-ravintola-palveluita mm. huoltoasemien yhteydessä. Alueen kaupunkiympäristö ei ole keskustamaista vaan tyypillistä market-alueiden liikenne- ja pysäköintiympäristöä. Rakentaminen alueella on väljää, joten alueen tiivistämiseen on edellytyksiä. Pohjoinen keskusta jatkuu vielä kantatie 44:n länsipuolen työpaikka-alueella Myllymäessä vahvemmin tilaa vaativan erikoiskaupan alueena. Kantatien ylittäminen heikentää alueen saavutettavuutta muuhun market-alueeseen nähden. Kankaanpään pohjoisen keskustan eli market-alueen kaupalliset palvelut 2011 Näiden kahden keskustan lisäksi Porintien varressa on pieni tilaa vaativan erikoiskaupan keskittymä. Siellä on erilaisia autokaupan toimijoita, mutta niiden lisäksi Sotkan huonekalukauppa ja tyypillisiä tienvarsipalveluita kuten tehtaanmyymälä ja lähiruokakauppa.

9 Kaupan palveluverkkoselvitys Kaupallisten palveluiden pinta-ala, toimipaikat ja myynti Kartoituksen mukaan Kankaanpäässä on yhteensä lähes 200 liikepaikkaa kaupallisten palveluiden käytössä. Niistä 150 on sijoittunut ydinkeskustaan ja 29 pohjoiseen keskustaan. Palveluiden määrä kertoo kaupallisen keskittymän intensiteetistä enemmän kuin pinta-ala. Mitä enemmän on liikkeitä, sitä monipuolisempi on tarjonta. Kankaanpäässä keskustan palvelut ovat kaupungin kokoon nähden suhteellisen monipuoliset. Kaupallisten palveluiden lukumäärä Kankaanpäässä 2011 Ydinkeskusta Pohjoinen keskusta Muut keskustan osa-alueet Ydin- Myllymäen Porintien Myllymäen keskusta Citymarket Tokmanni Käpylä teollisuusalue alue S-market ostoskeskus Yhteensä Pt-kauppa, Alko ja kioskit Tavaratalokauppa Apteekit ja terveyskauppa Muotikauppa Sisustuskauppa Tilaa vaativa kauppa Muu erikoiskauppa Erikoiskauppa yhteensä Käytetyn tavaran kauppa Vähittäiskauppa yhteensä Autokauppa, korjaamot, huoltamot Ravintolat, kahvilat, hotellit Pankki, posti, vakuutus Muu kaupallinen palvelu Kaupalliset palvelut yhteensä Vähittäiskauppa ja palvelut yht Liiketila muussa käytössä Tyhjät liiketilat Liiketilat yhteensä Lähde: Santasalo Ky Ydinkeskustan kaupallisista palveluista pääosa on palveluita. Ydinkeskuksessa toimii vähittäiskaupan toimijoita 64, joista kuusi on päivittäistavarakauppoja, CM-hypermarket ja kaksi laajan tavaravalikoiman erikoistavaratalo ja 50 erikoiskauppaa. Palveluyrityksiä on 71 kappaletta. Keskustan ytimessä toimii tori, mutta torikauppiaiden lukumäärästä ei ole tilastotietoa. Kaupallisten palveluiden lukumäärä Kankaanpäässä Ydinkeskusta Citymarketin alue Tokmannin alue Käpylä Myllymäen teollisuusalue Porintien alue 117 S-marketin alue Myllymäen ostoskeskus Kankaanpään kaupunki

10 Kaupan palveluverkkoselvitys 9 Pohjoisen keskustan palvelurakenne painottuu autoalan kauppaan ja market-kauppaan. Enin osa tarjonnasta on autoalan kauppaa ja kolme ovat market-kauppaa. Halpahalli, Lidl ja Euro Hamsteri ovat vetovoimaisia liikkeitä, joista aiheutuu suurin liikennevirta alueelle. Kaupallisten palveluiden kartoitukset on tehty piirtämällä kartalla olevaan rakennukseen myymälä kaikkine tiloineen. Näin liikkeille voidaan laskea pinta-alat. Pinta-ala kuvaa lähinnä kerrosalaa, sillä se pitää sisällään pohja-pinta-alan rakenteineen. Laskelmissa on pieniä eroavaisuuksia todellisten pinta-alojen kanssa. Ne antavat kuitenkin riittävän yleiskuvan liiketilojen pinta-alasuhteista alueilla. Pinta-alojen vertailu kertoo lähinnä tarjonnan volyymista, mikä on määrän rinnalla toinen tarjonnan tasosta kertova mittari. Kartoituksen mukaan Kankaanpäässä on kaupungin keskustassa liikepinta-alaa kaupallisten 2 palveluiden käytössä yhteensä k-m. Kuvassa on tarkasteltu osa-alueittain käytössä 2 olevia liikepinta-aloja. Tästä pinta-alasta yli puolet eli k-m sijoittuu ydinkeskustaan (ydinkeskusta + CM-alue + Tokmannin alue). Ydinkeskustassa liikepinta-alasta noin k-m on vähittäiskaupan käytössä ja k-m muilla kaupallisilla palveluilla. Kankaanpään pohjoisessa keskustassa on liikepinta-alaa kaupallisten palveluiden käytössä 2 noin k-m, josta valtaosa on vähittäiskaupan ja autoalan kaupan käytössä. Muilla 2 kaupallisilla palveluilla on käytössä noin k-m. Kankaanpään kaupunki

11 Kaupan palveluverkkoselvitys 10 Kaupallisten palveluiden pinta-ala Kankaanpäässä 2011 Ydinkeskusta Pohjoinen keskusta Muut keskustan osa-alueet Ydin- Myllymäen Porintien Myllymäen keskusta Citymarket Tokmanni Käpylä teollisuusalue alue S-market ostoskeskus Yhteensä Pt-kauppa, Alko ja kioskit Tavaratalokauppa Apteekit ja terveyskauppa Muotikauppa Sisustuskauppa Tilaa vaativa kauppa Muu erikoiskauppa Erikoiskauppa yhteensä Käytetyn tavaran kauppa Vähittäiskauppa yhteensä Autokauppa, korjaamot, huoltamot Ravintolat, kahvilat, hotellit Pankki, posti, vakuutus Muu kaupallinen palvelu Kaupalliset palvelut yhteensä Vähittäiskauppa ja palvelut yht Liiketila muussa käytössä Tyhjät liiketilat Tyhjien tilojen osuus 5 % 1 % 0 % 0 % 7 % 0 % 0 % 0 % 3 % Liiketilat yhteensä Lähde: Santasalo Ky Keskustojen kaupan rakennetta tarkasteltiin käytössä olevan liikepinta-alan suhteen. Ydinkeskustan osalta nähdään, että rakenne poikkeaa selkeästi muista kaupan alueista. Keskustassa on monipuolisesti erilaisia kaupallisia palveluita ja erikoiskauppa sekä ravintolatoiminta ovat hallitsevia. Muille alueille on ominaista, että jokin toimintoa on selvästi hallitsevaa ja sitä täydentää muut palvelut. Citymarketin ja Tokmannin alueilla tavaratalokauppa on hallitsevaa. Vastaavasti Käpylän alueella tavatalokauppa ja autokauppa ovat hallitsevia. Liiketilojen pinta-ala Kankaanpäässä 2011 Ydinkeskusta Citymarketin alue Tokmannin alue Käpylä Myllymäen teollisuusalue Porintien alue Pt-kauppa, Alkot ja kioskit Tavaratalokauppa Erikoiskauppa Tilaa vaativa kauppa Autokauppa, korjaamot, huoltamot Käytetyn tavaran kauppa Ravintolat, kahvilat, hotellit Pankki, posti, vakuutus Muu kaupallinen palvelu Muu käyttö Tyhjä liiketila S-marketin alue Myllymäen ostoskeskus m2

12 Kaupan palveluverkkoselvitys 11 Vähittäiskaupan myyntitiedot ovat Tilastokeskuksen kuntakohtaisesta yritystilastosta vuodelta Tilastosta saadaan myyntitietoja koko vähittäiskaupasta ja niistä toimialoista, joissa on toimipaikkoja vähintään 3. Myynti pitää sisällään arvonlisäveron. Kankaanpäässä osa toimialojen myynneistä saadaan suoraan tilastosta, mutta noin puolet toimialojen myynneistä on jouduttu arvioimaan toimialojen yleisten tilastojen pohjalta, kuitenkin niin että vähittäiskaupan kokonaissumma on sama kuin Tilastokeskuksen tilastossa vähittäiskaupan myynti. Vähittäiskaupan toimipaikat ja myynti Kankaanpäässä vuonna 2009 Toimi- Myynti paikat milj. Päivittäistavarakauppa, Alkot ja kioskit 28 41,8 Tavaratalokauppa 3 18,4 Tilaa vaativa kauppa 13 12,6 Muu erikoiskauppa 58 21,3 Erikoiskauppa yhteensä 71 33,9 Vähittäiskauppa yhteensä ,2 Lähde: Tilastokeskus Yritystilastosta saadaan myös kunnan vähittäiskaupan toimipaikkojen määrä. Tämä eroaa jonkin verran kartoitetuista toimipaikoista, kartoitus tehtiin eri vuonna sekä vain keskustassa. Lisäksi yritystilasto pitää sisällään myös kotona toimivia vähittäiskaupan yrityksiä samoin kuin jo lopetettuja toimintoja. Tilastokeskuksen mukaan Kankaanpäässä oli vuonna 2009 yhteensä 102 vähittäiskaupan toimipaikkaa. Lisäksi Kankaanpäässä on ravintola- ja kahvilatoiminnan sekä autokaupan ja huoltamotoiminnan toimipaikkoja. Vuonna 2009 Kankaanpään vähittäiskaupan myynti oli yhteensä noin 94,2 miljoonaa euroa, josta erikoiskaupan osuus oli 34 milj. euroa.

13 Kaupan palveluverkkoselvitys Vähittäiskauppaan kohdistuva ostovoima ja siirtymät Kankaanpäässä Vähittäiskauppaan kohdistuvaa kysyntää tarkastellaan Kankaanpään asukkaiden ostovoiman avulla. Tämän lisäksi myös muista kunnista siirtyy ostovoimaa Kankaanpäähän, mutta vastaavasti Kankaanpäästä käydään ostoksilla, lähinnä erikoiskauppaostoksilla, myös Porissa. Ostovoima on laskettu Santasalo Ky:n Keskukset ja markkinat alueet -tutkimuksen pohjalta, jossa päälähteinä on käytetty Tilastokeskuksen kulutustutkimusta. Ostovoima kertoo alueen väestön ostokyvystä ja sen kohdistumisesta kaupan eri toimialoille. Ostovoima kertoo alueen markkinapotentiaalin muttei sitä, missä asukkaat tämän potentiaalinsa käyttävät eli missä ostovoima toteutuu myyntinä. Vähittäiskauppaan, autokauppaan ja ravintolatoimintaan kohdistuva ostovoima Kankaanpään markkina-alueella Kankaanpää Honkajoki Jämijärvi Karvia Milj. Kankaanpäässä kauppaan ja palveluihin kohdistuvaa ostovoimaa on tällä hetkellä 116 milj. euroa vuodessa ja muulta markkina-alueelta tulee vielä 60 milj. i. Kulutuksen kasvusta johtuen ostovoiman ennustetaan kasvavan markkina-alueella vuoteen 2030 mennessä 220 milj. euroon. Ostovoiman kasvu ei Kankaanpään alueella perustu väestökasvuun, mikä pitää ostovoiman kasvun varsin maltillisena. Karkealla toimialatasolla tarkasteltuna kohdistuu Kankaanpäässä ostovoimaa vähittäiskauppaan 73 milj. i, josta vajaa puolet päivittäistavarakauppaan ja muu erikoiskauppaan. Lisäksi autokauppaan ja huoltamoihin kohdistuu ostovoimaa 35 milj. i ja ravintolapalveluihin 8 milj. i. Noin kolmannes markkina-alueen ostovoimasta tulee markkina-alueen muista kunnista.

14 Kaupan palveluverkkoselvitys 13 Vähittäiskauppaan kohdistuva ostovoima Kankaanpään markkina-alueella vuonna 2010 Alemmassa taulussa on tarkasteltu ostovoiman siirtymiä vertaamalla Kankaanpään vähittäiskaupan myyntejä koko markkina-alueen ostovoimaan. Tällöin nähdään, että Kankaanpään kaupan tarjonta ei pysty tyydyttämään koko markkina-alueen ostopotentiaalia eli kaikki ulkopuolelta tuleva ostovoima ei toteudu Kankaanpäässä vaan ostovoimaa virtaa markkina- milj. euroa Kankaanpäjoki Honka- Jämijärvi Karvia Yhteensä Päivittäistavarakauppa ja Alko Tilaa vaativa kauppa Muu erikoiskauppa Erikoiskauppa yhteensä Vähittäiskauppa yhteensä Autokauppa ja huoltamot Ravintolat Kauppa ja palvelut yhteensä Lähde: Santasalo Ky Ostovoiman siirtymiä analysoitaessa voidaan määritellä, miten Kankaanpään vähittäiskaupan tarjonta saavuttaa alueella olevan kysynnän. Laajan tavaravalikoiman myymälöiden myynti on jaettu eri toimialoille arvioidun tuotekohtaisen myynnin perusteella. Siirtymät saadaan vertaamalla vähittäiskaupan toimialoihin kohdistunutta ostovoimaa kunnassa toteutuneeseen myyntiin. Negatiivinen siirtymä tarkoittaa ostovoiman siirtyvän alueen ulkopuolelle ja positiivinen vastaavasti sitä, että kunnan myynti on suurempaa kuin ostovoima, eli kunta saa ostovoimaa alueen ulkopuolelta. Ostovoiman siirtymät Kankaanpäässä 2009 suhteessa Kankaanpään ostovoimaan Myynti OV OV-siirtymä milj. milj. milj. % Päivittäistavarakauppa ja Alko % Tilaa vaativa kauppa % Muu erikoiskauppa % Erikoiskauppa yhteensä % Vähittäiskauppa yhteensä % Lähde: Santasalo Ky, Tilastokeskus Ostovoiman siirtymät Kankaanpäässä 2009 suhteessa markkina-alueen ostovoimaan Myynti OV OV-siirtymä milj. milj. milj. % Päivittäistavarakauppa ja Alko % Tilaa vaativa kauppa % Muu erikoiskauppa % Erikoiskauppa yhteensä % Vähittäiskauppa yhteensä % Lähde: Santasalo Ky, Tilastokeskus Ylemmässä taulussa Kankaanpään vähittäiskaupan myyntiä on verrattu kankaanpääläisten omaan ostovoimaan. Vähittäiskaupan myynti oli vuonna 2009 Kankaanpäässä 94 miljoonaa euroa ja ostovoimaa kankaanpääläisillä oli 72 miljoonaa euroa eli vähittäiskaupan ostovoiman siirtymää Kankaanpäähän oli yhteensä 22 miljoonaa. Kankaanpäässä asioivat siten markkina-alueen muiden kuntien asukkaat.

15 Kaupan palveluverkkoselvitys 14 alueen ulkopuolelle. Erityisesti tilaa vaativan kaupan tarjonta ei vastaa alueen kysyntään samoin kuin erikoiskaupan tarjonta ei saavuta koko markkina-alueen kysyntää. 2.5 Markkina-alueen ostovoima vuonna 2030 Markkina-alueen ostovoimaennuste perustuu kulutuksen muutoksiin sekä ansiotasossa odotettavaan muutokseen ja niiden tasaisen nousevaan kehitykseen. Ostovoimaennusteessa epävarmuutta aiheuttaa yleinen taloudellinen kehitys. Mikäli kotitalouksien talouden kehitys hidastuu, on tällä vaikutusta ostovoiman kehitykseen. Taloudessa tapahtuvat muutokset vaikuttavat vähemmän päivittäistavarakauppaan kohdistuvaan ostovoimaan kuin erikoiskauppaan tai palveluihin kohdistuvaan ostovoimaan, sillä päivittäistavarat ovat peruskulututusta. Ostovoimaennustuksen epävarmuus kasvaa, mitä kauemmaksi ennusteita tehdään. Vähittäiskauppaan kohdistuva ostovoima Kankaanpään markkina-alueella vuonna 2020 milj. euroa Kankaanpäjoki Honka- Jämijärvi Karvia Yhteensä Päivittäistavarakauppa ja Alko Tilaa vaativa kauppa Muu erikoiskauppa Erikoiskauppa yhteensä Vähittäiskauppa yhteensä Autokauppa ja huoltamot Ravintolat Kauppa ja palvelut yhteensä Lähde: Santasalo Ky Vähittäiskauppaan kohdistuva ostovoima Kankaanpään markkina-alueella vuonna 2030 milj. euroa Kankaanpäjoki Honka- Jämijärvi Karvia Yhteensä Päivittäistavarakauppa ja Alko Tilaa vaativa kauppa Muu erikoiskauppa Erikoiskauppa yhteensä Vähittäiskauppa yhteensä Autokauppa ja huoltamot Ravintolat Kauppa ja palvelut yhteensä Lähde: Santasalo Ky Ostovoiman kasvu perustuu Kankaanpään markkina-alueella pääosin väestön kulutuksen muutokseen. Ostovoiman kasvu vaikuttaa kaupan toimintamahdollisuuksiin positiivisesti. Varsinkin tilaa vaativa erikoiskauppa on tällä hetkellä ja tulevaisuudessakin erittäin voimakkaasti kasvava erikoiskaupan toimiala. Ihmiset panostavat yhä enemmän vapaa-aikaan ja kodin viihtyisyyteen. Kodintekniikka kehittyy jatkuvasti, samoin mm. kodinsisustus on ollut erittäin voimakkaasti kasvava toimiala ja kasvu näyttää jatkuvan. Tilaa vaativan kaupan alalle tulee jatkuvasti uutta tarjontaa ja uusia toimialan keskittymiä rakennetaan erityisesti väestön kasvualueille. Myös muuhun erikoiskauppaan kohdistuva ostovoima kasvaa, muttei niin nopeasti kuin tilaa vaativan erikoiskaupan ostovoima. Samoin kasvaa päivittäistavarakaupan ostovoima, mutta erikoiskauppaa hitaammin.

16 Kaupan palveluverkkoselvitys 15 Vuoteen 2020 mennessä Kankaanpään markkina-alueen vähittäiskauppaan kohdistuva ostovoima kasvaa 119 milj. euroon ja vuoteen 2030 mennessä ennustetaan ostovoiman kasvavan 135 milj. euroon. Ostovoiman painopiste siirtyy erikoiskauppaan. Tämä on suurin potentiaali Kankaanpään kauppapalveluiden kehittämiselle. Kokonaisuudessaan Kankaanpään markkina-alueella ennustetaan olevan vähittäiskauppaan, autokauppaan ja ravintoloihin kohdistuvaa ostovoimaa 192 miljoonaa euroa vuonna 2020 ja 221 miljoonaa euroa vuonna 2030.

17 Kaupan palveluverkkoselvitys 16 3 KANKAANPÄÄN KAUPAN PALVELUVERKON KEHITTÄMINEN Kankaanpään kaupan palveluverkkoa on tarvetta kehittää ja tähän on varauduttava myös yleiskaavassa. Väestö Kankaanpään keskustan alueella kasvaa ja samalla kasvaa myös kaupan palvelutarve. Mikäli Kankaanpää haluaa saada osansa kasvavasta ostovoimasta ja vastata palveluiden kysyntään, on Kankaanpään kaupan palveluverkkoa kehitettävä ja mahdollistettava uusia kaupan hankkeita. Kankaanpään keskuksissa ei tällä hetkellä ole merkittävästi tyhjiä liiketiloja, joten uusia myymälöitä ei Kankaanpäähän voi tulla, ellei kaupunkiin saada uusia liiketiloja. Päivittäistavarakauppa pystyy tällä hetkellä kohtuullisesti vastaamaan kankaanpääläisten ja markkina-alueen kysyntään, joskin tarve uudistaa myymäläkantaa on olemassa. Uudet konseptit edellyttävät suurempia myymälätiloja ja niiden avulla täydennetään päivittäistavarakaupan palveluverkkoa. Erikoiskaupan palveluverkko on kohtuullisen kattava, mutta tarve vahvistaa verkkoa on olemassa ostovoiman kasvun myötä. Osa erikoiskaupan toiminnoista tarvitsee uusia tiloja ja laajennuksia. Näille tulee yleiskaavassa osoittaa mahdollisuuksia ja sitä kautta vahvistaa keskustan eri osien positiivista kehitystä. Tavoitteena tulee olla Kankaanpään keskustan kaupan vetovoiman vahvistaminen ja palvelutason parantaminen. 3.1 Vähittäiskaupan myymäläpinta-alatarve Kankaanpäässä 2030 Ostovoiman kasvun pohjalta voidaan arvioida tulevaa liiketilatarvetta markkina-alueella. Laskelma pohjautuu markkina-alueen ostovoiman kasvuun. Laskelmaan on otettu mukaan kaupungin oman ostovoiman kasvu ja naapurikuntien ostovoiman kasvu. Kaupungin oman ostovoiman kasvu on suurin potentiaali Kankaanpäässä. Kankaanpään keskusta voi kuitenkin hyödyntää koko markkina-alueen ostovoiman kasvua, koska keskusta toimii seudun kaupan keskuksena. Liiketilan lisätarve on laskettu markkina-alueen ostovoiman kasvun perusteella käyttäen nykyisiä keskimääräisiä myyntitehokkuuksia. Liiketilatarvetta tarkastellaan enimmäistarpeena ja vähimmäistarpeena. Enimmäistarpeessa uuden vähittäiskaupan, autokaupan ja ravintolatoiminnan tilantarve markkina-alueella lasketaan olettaen, että pääosa ostovoiman kasvusta toteutuu uusina myymälöinä. Vähimmäistarve määrittelee, miten paljon kaupungin tulisi vähintään kaavoittaa liiketilaa, jotta kaavoilla ei rajoiteta kaupan ja palveluiden kasvuedellytyksiä. Vähimmäistarve lasketaan siten, että osa ostovoiman kasvusta toteutuu nykyisten myymälöiden myynnin kasvuna ja vain osa kasvusta toteutetaan uusina myymälöinä.

18 Kaupan palveluverkkoselvitys 17 Vähittäiskaupan enimmäislisätilantarve Kankaanpään markkina-alueella Enimmäistarve k-m 2 Kankaanpäjoki Honka- Jämijärvi Karvia Yhteensä Päivittäistavarakauppa* Tilaa vaativa kauppa Muu erikoiskauppa Erikoiskauppa yhteensä Vähittäiskauppa yhteensä Autokauppa ja huoltamot Ravintolat Muut kaupalliset palvelut Kauppa ja palvelut yhteensä * sis. alkoholijuomakaupan Lähde: Santasalo Ky Vähittäiskaupan vähimmäislisätilantarve Kankaanpään markkina-alueella Vähimmäistarve k-m 2 Kankaanpäjoki Honka- Jämijärvi Karvia Yhteensä Päivittäistavarakauppa* Tilaa vaativa kauppa Muu erikoiskauppa Erikoiskauppa yhteensä Vähittäiskauppa yhteensä Autokauppa ja huoltamot Ravintolat Muut kaupalliset palvelut Kauppa ja palvelut yhteensä * sis. alkoholijuomakaupan Lähde: Santasalo Ky Markkina-alueen kaupan ja palveluiden liiketilatarpeen enimmäismitoitus vuoteen 2030 on noin k-m 2, josta pääosa kohdistuu Kankaanpäähän. Ostovoiman kasvun mukaisesti osa tilantarpeesta kohdistuu myös markkina-alueen muihin kuntiin, mutta todennäköisemmin ainakin erikoiskaupan tilatarve toteutuu ostovoiman siirtymien kautta pääosin Kankaanpäässä. Tässä selvityksessä Kankaanpään kaupan mitoitusta tarkastellaan käyttämällä koko markkina-alueen liiketilantarvearvioita. Vähittäiskaupan tilatarpeet Kankaanpäässä ovat vuoteen 2030 asti yhteensä yli k-m 2, josta vain 10 % kohdistuu päivittäistavarakauppaan. Erikoiskaupan ja tilaa vaativan kaupan tarpeet vievät suurimman osan. Vähimmäistarve vähittäiskaupan kohdalla on yli 5000 k-m 2, josta päivittäistavarakaupan osuus jää vajaaseen 1000 k-m 2 :iin. Autokaupan tilantarve on lähes 3000 k-m 2 ja muiden kaupallisten palveluiden (pankit, palveluyritykset, kampaamot, yms.) vajaa 2000 k-m 2.

19 Kaupan palveluverkkoselvitys 18 Vähittäiskaupan enimmäislisätilantarve Kankaanpään markkina-alueella K-m 2 Keskustaalueet Muut alueet Yhteensä Päivittäistavarakauppa* Tilaa vaativa kauppa Muu erikoiskauppa Erikoiskauppa yhteensä Vähittäiskauppa yhteensä Autokauppa ja huoltamot Ravintolat Muut kaupalliset palvelut Kauppa ja palvelut yhteensä * sis. alkoholijuomakaupan Lähde: Santasalo Ky Vähittäiskaupan vähimmäislisätilantarve Kankaanpään markkina-alueella K-m 2 Keskustaalueet Muut alueet Yhteensä Päivittäistavarakauppa* Tilaa vaativa kauppa Muu erikoiskauppa Erikoiskauppa yhteensä Vähittäiskauppa yhteensä Autokauppa ja huoltamot Ravintolat Muut kaupalliset palvelut Kauppa ja palvelut yhteensä * sis. alkoholijuomakaupan Lähde: Santasalo Ky Tilantarpeiden sijoittelua varten on yllä olevassa taulussa tarkasteltu toimintojen sijoittamista luonteville kaupan alueille kaupunkirakenteessa. Keskusta-alueille sijoitetaan päivittäistavarakauppa ja erikoiskauppa sekä erilaiset palvelut. Keskustan ulkopuolisille alueille sijoitetaan pääosa tilaa vaativasta erikoiskaupasta sekä autokauppa. Keskusta-alueille kohdistuu vajaa puolet koko liiketilatarpeesta. Yleensä keskustoista on vaikea löytää mitoituksen edellyttämää tilaa eli rakentamatonta tonttitilaa kaupan tarpeita varten. Kankaanpään keskustassa on kuitenkin vielä väljyyttä, joten enimmäismitoituksellekin on mahdollista osoittaa riittävästi kaavoitettavaa tilaa. Muille alueille sijoittuvat lähinnä tilaa vaativat kaupan toiminnot. Näille toiminnoille tulee voida osoittaa enimmäistarpeen mukaiset tilantarvevaraukset. Keskustan ulkopuolella toiminnot usein toteuttavat tilaratkaisunsa pienemmällä neliötehokkuudella, joten tilantarvearviot helposti ylittyvät toteutusvaiheessa.

20 Kaupan palveluverkkoselvitys Vireillä olevat vähittäiskaupan hankkeet Kankaanpäässä on viime vuosina rakennettu uusia vähittäiskaupan suuryksiköitä keskustan eri osiin. Hankkeet ovat olleet yksittäisiä ja ne ovat sijoittuneet ydinkeskustan tuntumaan tai vanhoille teollisten toimintojen alueille. Vuoden 2011 alun tilanteessa tiedossa olevia uusia hankkeita on vain Satakunnan Osuuskaupan kaupan suuryksikköhanke. Lisäksi on ollut kaavailuja tilaa vaativan vähittäiskaupan myymälästä Käpylän kaupunginosaan, mutta se jää vähittäiskaupan suuryksikkörajaa pienemmäksi. Tiedossa olevat vähittäiskaupan hankkeet Kankaanpäässä Liikekeskus, pt-suuryksikkö - Satakunnan osuuskauppa Käpylän kaupunginosa, asemakaavamuutos k-m 2 Erikoiskaupan myymälä ST1-tontin vieressä Käpylän kaupunginosa, suunnitelma avoin k-m 2 Kaupungin ydinkeskustassa ei ole tiedossa merkittäviä kaupan hankkeita. Keskustassa on olemassa tyhjiä liiketiloja ja osassa tiloja kehitetään kaupan uusia konsepteja, mutta uutta rakentamista keskustassa ei tällä hetkellä ole. Tilantarvelaskelmissa Satakunnan Osuuskaupan liikekeskushanke sisältyy niin päivittäistavarakaupan kuin muidenkin toimialojen tilantarve-ennusteisiin. Päivittäistavarakaupan yksikön koko tulee olemaan noin k-m 2, joten se kuluttaa ennustettavat tilatarpeet. Muilta osin hanke mahtuu hyvin tilatarve-ennusteen asettamiin rajoihin. 3.3 Ydinkeskustan kaupallinen kehittäminen Kankaanpään ydinkeskustan kauppapalvelut ovat jäsentyneet Torikadulle ja Keskuskadulle sekä torin ympäristöön. Näiltä osin keskusta toimii tiiviinä kokonaisuutena. Tiiviit kauppapalveluiden kokonaisuudet toimivat hyvin ja turvaavat hyvän saavutettavuuden palveluille. Ydinkeskustan uusimmat suuryksiköt ovat kuitenkin rakentuneet hieman irralleen tiiviistä keskustakokonaisuudesta. Näiden kytkeytymistä ydinkeskustan palvelukokonaisuuteen tulee kaavoituksella edistää. Ydinkeskustan yhtenäisyyttä ja toimivuutta parannettaisiin, jos Citymarketin muodostama kaupallinen keskittymä kytkettäisiin Keskuskadun liikerakennusten sarjaan. Keskustojen kytkeytymistä voidaan parantaa myös Torikadun liiketilojen sarjan jatkamisella marketkeskittymään. Näihin toimenpiteisiin ei ole vireillä hankkeita, mutta yleiskaavassa tulisi varautua tällaisen kehityksen mahdollistamiseen. Ydinkeskustan eteläpuolella Tokmannin liikekiinteistö on myös toiminnallisesti irrallaan keskustan palveluista. Tältäkin osin välialueen liikerakentamisella mahdollistetaan alueiden parempi kytkeytyminen.

Pikku Huopalahti. Kaupallinen mitoitus

Pikku Huopalahti. Kaupallinen mitoitus Pikku Huopalahti Kaupallinen mitoitus 24.9.2014 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Pikku Huopalahden kaupallinen rakenne 2014... 3 2. Pikku Huopalahden kehittäminen... 7 3. Pikku Huopalahden markkinoiden

Lisätiedot

Lausunto Rajamäen kaupan mitoituksesta

Lausunto Rajamäen kaupan mitoituksesta Asemakaavan muutos Rajamäki, Kylänpää Lausunto Rajamäen kaupan mitoituksesta 29.9.2015 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Johdanto... 3 2. Kaupan nykytilanne Rajamäellä... 4 3. Kaupan liiketilatarve

Lisätiedot

Saukkola Eteläinen alue Asemakaava ja asemakaavan muutos. Kaupallinen selvitys 19.4.2012

Saukkola Eteläinen alue Asemakaava ja asemakaavan muutos. Kaupallinen selvitys 19.4.2012 Saukkola Eteläinen alue Asemakaava ja asemakaavan muutos Kaupallinen selvitys 19.4.2012 Nummi-Pusulan kunta Kaupallinen selvitys 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 2 2 KAUPAN NYKYTILAN ANALYYSI 3 2.1 Vähittäiskaupan

Lisätiedot

Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys Page 1

Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys Page 1 Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys 31.3.2014 Page 1 Kaupan palveluverkkoselvityksessä: Selvitettiin Kainuun kaupan palvelurakenteen ja yhdyskuntarakenteen kehitys, nykytilanne ja kehitysnäkymät Laadittiin

Lisätiedot

Keskustaterikoiskaupanliikepaikkoina Parempiakauppapaikkoja -parempia keskustoja. KaupantutkijaTuomasSantasalo ErikoiskaupanLiitto

Keskustaterikoiskaupanliikepaikkoina Parempiakauppapaikkoja -parempia keskustoja. KaupantutkijaTuomasSantasalo ErikoiskaupanLiitto Keskustaterikoiskaupanliikepaikkoina Parempiakauppapaikkoja -parempia keskustoja KaupantutkijaTuomasSantasalo ErikoiskaupanLiitto Vähittäiskaupan toimipaikkamäärän kehitys 1995-2007 30 000 25 000 3283

Lisätiedot

Keski-Suomen ja Pohjois-Savon kaupallinen palveluverkko. Maakuntavertailua

Keski-Suomen ja Pohjois-Savon kaupallinen palveluverkko. Maakuntavertailua Keski-Suomen ja Pohjois-Savon kaupallinen palveluverkko Maakuntavertailua KESKI-SUOMEN LIITTO POHJOIS-SAVON LIITTO 25.10.2006 TUOMAS SANTASALO Ky Väestön vuosimuutos Keski-Suomessa ja Pohjois-Savossa vuoteen

Lisätiedot

LÄNSIVÄYLÄN KAUPALLISTEN PALVELUJEN NYKYTILAN SELVITYS Liite 3 (tark )

LÄNSIVÄYLÄN KAUPALLISTEN PALVELUJEN NYKYTILAN SELVITYS Liite 3 (tark ) LÄNSIVÄYLÄN KAUPALLISTEN PALVELUJEN NYKYTILAN SELVITYS Liite 3 (tark. 7.12.2016) Lähtökohdat Pieksämäen merkittävin tilaa vaativan kaupan alue on kehittynyt Pieksämäen kantakaupungin ja Naarajärven taajamakeskusten

Lisätiedot

Salon kaupallinen selvitys Maankäyttö- ja elinkeinorakenneseminaari

Salon kaupallinen selvitys Maankäyttö- ja elinkeinorakenneseminaari Salon kaupallinen selvitys 2011 Maankäyttö- ja elinkeinorakenneseminaari 3.3.2011 Salon kaupallisen selvityksen sisältö 1. Kaupan sijainnin ohjaus 2. Kaavoitustilanne ja yhdyskuntarakenne 3. Ostovoima

Lisätiedot

Rovaniemen keskustan oikeusvaikutteinen osayleiskaava Kaupalliset ja julkiset palvelut 11.11.2010

Rovaniemen keskustan oikeusvaikutteinen osayleiskaava Kaupalliset ja julkiset palvelut 11.11.2010 Kaupalliset ja julkiset palvelut Kaupalliset ja julkiset palvelut 1 1 JOHDANTO 1 2 NYKYINEN PALVELUVERKKO 2 2.1 Vähittäiskaupan toimipaikat ja myynti 2 2.2 Kaupallisten palveluiden sijoittuminen 2 2.3

Lisätiedot

Kaupan nykytila ja viimeaikainen kehitys SYKEn seurantatietojen perusteella

Kaupan nykytila ja viimeaikainen kehitys SYKEn seurantatietojen perusteella Kaupan nykytila ja viimeaikainen kehitys SYKEn seurantatietojen perusteella Antti Rehunen SYKE KAUPAN KESKUSTELUTILAISUUS Kaavajärjestelmän ja rakentamisen lupajärjestelmän sujuvoittamisen sidosryhmätilaisuus

Lisätiedot

Kauppa. Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää

Kauppa. Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää Kauppa Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää Satakunnan aluerakenne ja keskusverkko 2009, tarkistetun palvelurakennetilaston mukaan Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 kaupan ratkaisut perustuvat

Lisätiedot

RakennuskeskusCentra Hämeenlinna. Kaupallinen selvitys 11.9.2011

RakennuskeskusCentra Hämeenlinna. Kaupallinen selvitys 11.9.2011 RakennuskeskusCentra Hämeenlinna Kaupallinen selvitys 11.9.2011 Sijainti ja saavutettavuus Hämeenlinna on Etelä-Suomen läänin pääkaupunki, joka sijaitsee Kanta-Hämeessä, valtatie 3 :n (Helsinki - Tampere

Lisätiedot

Muuttuva vähittäiskauppa yhdyskuntarakenteessa. Antti Rehunen Urban Zone 2 -loppuseminaari 13.6.2014

Muuttuva vähittäiskauppa yhdyskuntarakenteessa. Antti Rehunen Urban Zone 2 -loppuseminaari 13.6.2014 Muuttuva vähittäiskauppa yhdyskuntarakenteessa Antti Rehunen Urban Zone 2 -loppuseminaari 13.6.2014 Näkökulmia vähittäiskauppaan ja yhdyskuntarakenteen vyöhykkeisiin 1 Vähittäiskaupan toimipaikkojen sijoittuminen

Lisätiedot

Erikoiskaupan liiketilatarpeiden ennustaminenkuluttajien ostovoimasta. Tuomas Santasalo erikoiskaupan tutkija. Kaupan tutkimuspäivä 26.1.

Erikoiskaupan liiketilatarpeiden ennustaminenkuluttajien ostovoimasta. Tuomas Santasalo erikoiskaupan tutkija. Kaupan tutkimuspäivä 26.1. Erikoiskaupan liiketilatarpeiden ennustaminenkuluttajien ostovoimasta Tuomas Santasalo erikoiskaupan tutkija Kaupan tutkimuspäivä 26.1.2012 Kauppaan kohdistuva ostovoima asukasta kohden maakunnittain 2010

Lisätiedot

Kauppa. Yleisötilaisuus Karviassa Susanna Roslöf, maakunta-arkkitehti

Kauppa. Yleisötilaisuus Karviassa Susanna Roslöf, maakunta-arkkitehti Kauppa Yleisötilaisuus Karviassa 8.2.2017 Susanna Roslöf, maakunta-arkkitehti Satakunnan kokonaismaakuntakaava - Hyväksyttiin 2009 - YM vahvistuspäätöksellä voimaan 30.11.2011 - KHO: 13.3.2013 -kaupan

Lisätiedot

HERNESAARENOSAYLEISKAAVAN KAUPALLISTEN PALVELUIDEN MITOITUS JA SIJOITTELUKAUPUNKIRAKENTEESEEN

HERNESAARENOSAYLEISKAAVAN KAUPALLISTEN PALVELUIDEN MITOITUS JA SIJOITTELUKAUPUNKIRAKENTEESEEN HERNESAARENOSAYLEISKAAVAN KAUPALLISTEN PALVELUIDEN MITOITUS JA SIJOITTELUKAUPUNKIRAKENTEESEEN Helsingin kaupunki Länsisatama-projekti 1.1.011 Kaupallisten palveluiden mitoitus ja sijoittelu 1 HERNESAAREN

Lisätiedot

YLIVIESKA KAUPAN TILASTOT

YLIVIESKA KAUPAN TILASTOT YLIVIESKA KAUPAN TILASTOT Lisätietoja: Tiina Kuokkanen, tiina.kuokkanen@ramboll.fi; 050 543 8788 PAIKALLISMARKKINA-ALUE Ylivieskan ydinvaikutusalueeseen kuuluu Ylivieska, Alavieska, Sievi ja Nivala Toissijaiseen

Lisätiedot

Liikenteellinen arviointi

Liikenteellinen arviointi Uudenmaan kaupan palveluverkko Liikenteellinen arviointi Tiivistelmä 7.5.2012 Strafica Oy/Hannu Pesonen Liikennearvioinnin sisältö ja menetelmä Uudenmaan kaupan liikenteellinen arviointi on laadittu rinnan

Lisätiedot

Vähittäiskaupan näkymät Myyrmäessä. Myyrmäen yritystilaisuus Joni Heikkola, yleiskaavasuunnittelija

Vähittäiskaupan näkymät Myyrmäessä. Myyrmäen yritystilaisuus Joni Heikkola, yleiskaavasuunnittelija Vähittäiskaupan näkymät Myyrmäessä Myyrmäen yritystilaisuus 17.11.2016 Joni Heikkola, yleiskaavasuunnittelija Vähittäiskaupan nykytila Myyrmäessä Myyrmäen keskusta toimii kaupallisena keskuksena Länsi-

Lisätiedot

TAMPEREEN ETELÄPUISTON ASEMAKAAVALUONNOS ETELÄPUISTON SUUNNITELMIEN TALOUDELLINEN TARKASTELU (korjattu)

TAMPEREEN ETELÄPUISTON ASEMAKAAVALUONNOS ETELÄPUISTON SUUNNITELMIEN TALOUDELLINEN TARKASTELU (korjattu) TAMPEREEN ETELÄPUISTON ASEMAKAAVALUONNOS ETELÄPUISTON SUUNNITELMIEN TALOUDELLINEN TARKASTELU (korjattu) 2 / Eteläpuiston suunnitelmien taloudellinen tarkastelu ETELÄPUISTON SUUNNITELMIEN TALOUDELLINEN

Lisätiedot

LÄNSI-LAPIN MAAKUNTAKAAVA Taustaselvitys

LÄNSI-LAPIN MAAKUNTAKAAVA Taustaselvitys LAPIN LIITTO LÄNSI-LAPIN MAAKUNTAKAAVA Taustaselvitys Vähittäiskaupan suuryksikköalueiden vaikutukset keskustaan 2.4.2012 Lapin liitto LÄNSI-LAPIN MAAKUNTAKAAVA JOHDANTO Lapin liitto on laatimassa maakuntakaavaa

Lisätiedot

Hernesaaren osayleiskaava. Kaupallisten palveluiden mitoitus ja sijoittuminen. Päivitys

Hernesaaren osayleiskaava. Kaupallisten palveluiden mitoitus ja sijoittuminen. Päivitys Hernesaaren osayleiskaava Kaupallisten palveluiden mitoitus ja sijoittuminen Päivitys 15.12.2015 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Johdanto... 3 2. Hernesaaren väestö, ostovoima ja kaupan mitoituksen

Lisätiedot

Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavan Kaupan palveluverkkoselvitys LUONNOS 8.5.2014. Lapin liitto

Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavan Kaupan palveluverkkoselvitys LUONNOS 8.5.2014. Lapin liitto n Kaupan palveluverkkoselvitys Lapin liitto Kaupan palveluverkkoselvitys 1 1 JOHDANTO 1.1 Selvityksen tavoite 1.2 Kauppaa ja maankäytön suunnittelua ohjaavat lait ja siirtymäsäännökset 2 KAUPAN NYKYTILAN

Lisätiedot

Saarenkylän Citymarketin laajennushanke

Saarenkylän Citymarketin laajennushanke 3.12.2007 Saarenkylän Citymarketin laajennushanke Kaupalliset vaikutukset 2 Sisältö Sisältö...2 Yhteenveto...3 1. Selvityksen tavoite ja lähtökohdat...5 1.1. Selvityksen tavoite... 5 1.2. Hankkeen kuvaus...

Lisätiedot

Oulun keskustan kaupallinen nykytila ja kehittäminen

Oulun keskustan kaupallinen nykytila ja kehittäminen Oulun keskustan kaupallinen nykytila ja kehittäminen 25.1.2016 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Selvityksen tausta ja tavoitteet... 3 2. Oulun keskustan kaupallinen rakenne... 4 2.1 Keskustan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, kortteli 2061 tontti

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, kortteli 2061 tontti Kaavatunnus 2-236 Asianumero 144/10.02.03/2014 ASRA.ltk: 12.05.2015 06.10.2015 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, kortteli 2061 tontti t 1 Asemakaavan muutos koskee korttelin 2061 tonttia 1. makaavan

Lisätiedot

Päivittäistavaramyymälät Oulunkylässä ja lähialueilla vuoden 2010 alussa (AC Nielsen 2009).

Päivittäistavaramyymälät Oulunkylässä ja lähialueilla vuoden 2010 alussa (AC Nielsen 2009). KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO Yleissuunnitteluosasto Anne Karlsson 28.3.2011 Patolan päivittäistavarakaupan selvitys Päivittäistavarakaupan myymäläverkko alueella Patola kuuluu Oulunkylän peruspiiriin. Oulunkylän

Lisätiedot

Naantalin kaupallinen selvitys. Päivitys

Naantalin kaupallinen selvitys. Päivitys Naantalin kaupallinen selvitys Päivitys 23.11.2015 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Selvityksen tausta ja tavoitteet... 3 2. Kaupan nykytila Naantalissa... 4 2.1. Vähittäiskaupan toimipaikat ja

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Kaavatunnus 2-236 Asianumero 144/10.02.03/2014 ASRA.ltk: 8.4.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Asemakaavan muutos koskee korttelin 2061 tonttia 1. Asemakaavan muutoksella muodostuvat

Lisätiedot

Pohjois-Savon kaupan maakuntakaavan palveluverkkoselvitys. Minne menet, kauppa? 8.4.2013 Kimmo Koski

Pohjois-Savon kaupan maakuntakaavan palveluverkkoselvitys. Minne menet, kauppa? 8.4.2013 Kimmo Koski Pohjois-Savon kaupan maakuntakaavan palveluverkkoselvitys Minne menet, kauppa? 8.4.2013 Kimmo Koski Sisältö 1 Kaupan nykytila 2 Väestö, ostovoima ja liiketilan laskennallinen lisätarve 3 Kaupan kehittämishankkeet

Lisätiedot

Asemakaava-alueiden ulkopuolinen rakentaminen Uudellamaalla, maakuntakaavoituksen näkökulma. Maija Stenvall, Uudenmaan liitto

Asemakaava-alueiden ulkopuolinen rakentaminen Uudellamaalla, maakuntakaavoituksen näkökulma. Maija Stenvall, Uudenmaan liitto Asemakaava-alueiden ulkopuolinen rakentaminen Uudellamaalla, maakuntakaavoituksen näkökulma Maija Stenvall, Uudenmaan liitto MAL verkosto Oulu 13.11.2012 Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaava 2 Suunnittelualueena

Lisätiedot

KOMMENTTIKIERROKSEN PALAUTTEET JA PALAUTTEESEEN LAADITUT VASTAUKSET. Taina Ollikainen, FCG Suunnittelu ja tekniikka. Susanna Roslöf, Satakuntaliitto

KOMMENTTIKIERROKSEN PALAUTTEET JA PALAUTTEESEEN LAADITUT VASTAUKSET. Taina Ollikainen, FCG Suunnittelu ja tekniikka. Susanna Roslöf, Satakuntaliitto Kaupan palveluverkkoselvitys KOMMENTTIKIERROKSEN PALAUTTEET JA PALAUTTEESEEN LAADITUT VASTAUKSET Taina Ollikainen, FCG Suunnittelu ja tekniikka Susanna Roslöf, Satakuntaliitto 18.5.2016 Sisältö 1 Selvityksen

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA

MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA PYHÄJOEN STRATEGINEN MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA PARHALAHTI PYHÄJOEN KESKUSTA - hallinto ja palvelut (viheralueet ja väylät yhdistävät) - asuminen - ympäristöstä selkeästi erottuva kokonaisuus, joka osittain

Lisätiedot

Kaupan näkymät Myynti- ja työllisyysnäkymät

Kaupan näkymät Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan näkymät 2013 2014 Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan myynti 2012 Liikevaihto yht. 129 mrd. euroa (pl. alv) 13% 12% 30 % Autokauppa Tukkukauppa Vähittäiskauppa Päivittäistavarakauppa 58% Lähde:

Lisätiedot

VIITASAARI ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI VIITASAARI ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

VIITASAARI ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI VIITASAARI ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI VIITASAARI ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Vastaanottaja Viitasaaren kaupunki Asiakirjatyyppi Loppuraportti Päivämäärä 27.6.2014 VIITASAARI ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN

Lisätiedot

Kauppa kulutuskäyttäytymisen murroksessa. Talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund 11/2014

Kauppa kulutuskäyttäytymisen murroksessa. Talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund 11/2014 Kauppa kulutuskäyttäytymisen murroksessa Talous- ja rahoitusjohtaja 11/2014 Kesko Liikevaihto 9,2 mrd - K-ryhmän myynti 11,4 mrd 2 000 kauppaa kahdeksassa maassa Yli 1,3 milj. asiakaskäyntiä joka päivä

Lisätiedot

Tuurinportti ja Tuurin yleiskaavan laajennus

Tuurinportti ja Tuurin yleiskaavan laajennus Luonnos 30.11.2009 Tuurinportti ja Tuurin yleiskaavan laajennus Kaupalliset ja sosiaaliset vaikutukset 2 Sisältö Sisältö...2 Yhteenveto...3 1. Selvityksen tavoite ja lähtökohdat...5 1.1. Selvityksen tavoite...

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS

ETELÄ-SAVON KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS ETELÄ-SAVON MAAKUNTAKAAVA ETELÄ-SAVON KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS Kaupan suuryksiköiden sijoitusmahdollisuudet E T E L Ä - S A V O N M A A K U N T A L I I T T O 2 0 0 8 Kaupan palveluverkkoselvitys -

Lisätiedot

Ruskon suuryksikkö, kaupallinen selvitys

Ruskon suuryksikkö, kaupallinen selvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NCC SUOMI OY Ruskon suuryksikkö, kaupallinen selvitys Loppuraportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Loppuraportti 1 (24) Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 2 1.1 Selvityksen

Lisätiedot

Johdanto. Aineistojen analysoiminen perustuu paikkatietomenetelmiin.

Johdanto. Aineistojen analysoiminen perustuu paikkatietomenetelmiin. Johdanto Pirkanmaan 1. maakuntakaava on hyväksytty maakuntavaltuustossa 9.3.2005 ja se on vahvistettu valtioneuvostossa 29.3.2007. Maakuntakaavan seuranta perustuu maankäyttö ja rakennuslakiin (MRL). Lain

Lisätiedot

Kouvolan kauppa ja palvelut murroksessa

Kouvolan kauppa ja palvelut murroksessa Kouvolan keskustan kaupallisten palveluiden kehitys 2012-2016 Kouvolan kauppa ja palvelut murroksessa 30.6.2016 Sisältö Sisältö... 2 1. Johdanto... 3 2. Kaupan markkinat Kouvolassa... 4 2.1. Kaupan ja

Lisätiedot

Vähittäiskaupan palveluverkkoselvitykset maakuntakaavoituksessa

Vähittäiskaupan palveluverkkoselvitykset maakuntakaavoituksessa YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 13 2016 Vähittäiskaupan palveluverkkoselvitykset maakuntakaavoituksessa Katja Koskela, Tuomas Santasalo ja Teemu Holopainen YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA

Lisätiedot

KUVA: CEDERQVIST & JÄNTTI ARKKITEHDIT. Pohjois-Pasilan tilaa vaativan kaupan keskus 25.3.2014 Paju Asikainen/Realprojekti Oy

KUVA: CEDERQVIST & JÄNTTI ARKKITEHDIT. Pohjois-Pasilan tilaa vaativan kaupan keskus 25.3.2014 Paju Asikainen/Realprojekti Oy KUVA: CEDERQVIST & JÄNTTI ARKKITEHDIT Pohjois-Pasilan tilaa vaativan kaupan keskus 25.3.2014 Paju Asikainen/Realprojekti Oy Suunnitelma lyhyesti Hartela suunnittelee Pohjois-Pasilaan, Ilmalan juna-aseman

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖASIOITA HUITTISISSA 2011. KARMA:n kokous 29.3.2011 Ulla Ojala

MAANKÄYTTÖASIOITA HUITTISISSA 2011. KARMA:n kokous 29.3.2011 Ulla Ojala MAANKÄYTTÖASIOITA HUITTISISSA 2011 KARMA:n kokous 29.3.2011 Ulla Ojala Suunnittelu- ja maankäyttöpalvelut SMP Maankäyttö Maankäyttöpäällikkö Kiinteistösihteeri Paikkatietopalvelut Paikkatietoinsinööri

Lisätiedot

Rakennemallit valtuustoseminaarissa

Rakennemallit valtuustoseminaarissa 2011 Rakennemallit valtuustoseminaarissa 29.4.2011 Raportti III b 10.8.2011 Sisältö Yleiset kysymykset ja yleiskaavan tavoitteet... 3 Rakennemallien vertailu... 6 2 Yleiskaavan rakennemallit esiteltiin

Lisätiedot

RAKENNEMALLIEN VERTAILU

RAKENNEMALLIEN VERTAILU HOLLOLAN STRATEGINEN YLEISKAAVA RAKENNEMALLIEN VERTAILU YLEISÖTILAISUUS TEEMARYHMIEN TYÖPAJA ILLAN OHJELMA 17.00 Tervetuloa! 17.10 Rakennemallivaihtoehtojen esittely kaavoitusinsinööri Markus Hytönen,

Lisätiedot

LOHJAN K-CITYMARKETIN LAAJENNUS KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

LOHJAN K-CITYMARKETIN LAAJENNUS KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI LOHJAN K-CITYMARKETIN LAAJENNUS KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Mari Pitkäaho, mari.pitkaaho@ramboll.fi Eero Salminen, eero.salminen@ramboll.fi 1 SISÄLTÖ Lähtökohdat ja tavoitteet Sijainti ja vaikutusalue

Lisätiedot

KAINUUN KAUPAN VAIHEMAA- KUNTAKAAVA

KAINUUN KAUPAN VAIHEMAA- KUNTAKAAVA KAINUUN KAUPAN VAIHEMAA- KUNTAKAAVA Kaavamerkinnät ja - määräykset, luonnos 24.3.2014 Julkaisija: Kainuun Liitto Kauppakatu 1 87100 Kajaani Puh. 08 6155 41 / vaihde Faksi: 08 6155 4260 kirjaamo@kainuu.fi

Lisätiedot

KODIN KESKUS, JOENSUU m²

KODIN KESKUS, JOENSUU m² KIINTEISTÖKEHITYS KIINTEISTÖKONSULTOINTI YRITYSJÄRJESTELYT YRITYSKONSULTOINTI LIIKERAKENNUS VUOKRATAAN TOIMITILAA Joensuun Raatekankaalle keskeiselle kaupan alueelle Lieksaan ja Nurmekseen sekä Kontiolahdelle/Kajaaniin

Lisätiedot

RASTILAN KESKUS RASTILAN LIIKEKESKUS / VIITESUUNNITELMALUONNOS / ARKKITEHTITOIMISTO ETTALA PALOMERAS OY

RASTILAN KESKUS RASTILAN LIIKEKESKUS / VIITESUUNNITELMALUONNOS / ARKKITEHTITOIMISTO ETTALA PALOMERAS OY RASTILAN KESKUS RASTILAN LIIKEKESKUS / VIITESUUNNITELMALUONNOS / 20.5.2016 ARKKITEHTITOIMISTO ETTALA PALOMERAS OY kartta.hel.fi Fonecta Johdanto Rastilan keskuksesta valmistellaan viitesuunnitelmaa asemakaavamuutoksen

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseutu Palveluverkkoselvitys

Tampereen kaupunkiseutu Palveluverkkoselvitys Palveluverkkoselvitys 28.8.2008 TUOMAS SANTASALO Ky TAMPEREEN KAUPUNKI Nervanderinkatu 5 D 38, 00100 Helsinki www.tuomassantasalo.fi Palveluverkkoselvitys 1 Sisällysluettelo JOHDANTO 2 1 Kaupalliset keskittymät

Lisätiedot

Joulukauppa Jaana Kurjenoja

Joulukauppa Jaana Kurjenoja Joulukauppa 2016 Taustaa Joulukauppaa yleisesti kuvaavien laskelmien taustatilastot ovat Tilastokeskuksesta. Kantar TNS toteutti otokseen perustuvan kuluttajakyselyn marraskuussa 2016. Kysely toteutettiin

Lisätiedot

TYÖPAIKAT JA TYÖMATKAT

TYÖPAIKAT JA TYÖMATKAT TYÖPAIKAT TYÖPAIKKA-ALUEIDEN SAAVUTETTAVUUS ESPOON ELINKEINOKUDELMA 2050 (LUONNOS) POKE:N ELINKEINOJEN VISIO 2050 TYÖMATKAT 61 Työpaikat Visioalueella oli noin 17 000 työpaikkaa vuonna 2011, eli noin 14

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON MAAKUNTAKAAVAN SELVITYKSIÄ

POHJOIS-SAVON MAAKUNTAKAAVAN SELVITYKSIÄ POHJOIS-SAVON MAAKUNTAKAAVAN SELVITYKSIÄ Pohjois-Savon maakuntakaavan vähittäiskaupan suuryksiköiden ja tilaa vaativan kaupan alueiden sijainti suhteessa väestöön JOHDANTO Tässä selvityksessä on tarkasteltu

Lisätiedot

Vaikutusten arviointi Keskimaan kaupparakentamisen suhteen Hankasalmen kirkonkylässä

Vaikutusten arviointi Keskimaan kaupparakentamisen suhteen Hankasalmen kirkonkylässä Vaikutusten arviointi Keskimaan kaupparakentamisen suhteen Hankasalmen kirkonkylässä tullaan hyväksymään kunnanhallituksessa ja kunnanvaltuustossa kaavan päätöskäsittelyn yhteydessä Tässä arvioinnissa

Lisätiedot

Aluerakenteen tasapainoinen kehittäminen hyödyntämällä olemassa olevia rakenteita ja alueiden omia vahvuuksia. Kyläverkoston kehittäminen sekä maaseudun elinkeinotoimintojen edistäminen ja muun toimintapohjan

Lisätiedot

Kanta-Hämeen maakuntakaavan 2040 kaupan palveluverkkoselvitys

Kanta-Hämeen maakuntakaavan 2040 kaupan palveluverkkoselvitys Kanta-Hämeen maakuntakaavan 2040 kaupan palveluverkkoselvitys 12.4.2016 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Johdanto... 3 1.1. Selvityksen tavoitteet... 3 1.2. Kauppaa ja maankäytön suunnittelua

Lisätiedot

Kaupunkiseudun maankäytön tavoitteet Rakennesuunnitelma 2040

Kaupunkiseudun maankäytön tavoitteet Rakennesuunnitelma 2040 Kaupunkiseudun maankäytön tavoitteet Rakennesuunnitelma 2040 Seutufoorumi 27.11.2013 Kimmo Kurunmäki seutusuunnittelupäällikkö Lähtökohtia Rakennesuunnitelmalle 2040 Seutustrategia 2020 Vetovoimainen Tampereen

Lisätiedot

Ympäristöministeriö. Ehdotettujen MRL:n vähittäiskaupan säännösten alustavat vaikutukset LUONNOS

Ympäristöministeriö. Ehdotettujen MRL:n vähittäiskaupan säännösten alustavat vaikutukset LUONNOS Ympäristöministeriö Ehdotettujen MRL:n vähittäiskaupan säännösten alustavat vaikutukset 18.2.2016 LUONNOS Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Johdanto... 3 2. Vaihtoehdon 1 vaikutukset... 4 2.1.

Lisätiedot

KESKON YRITYSESITTELY POHJOIS-SAVON OSAKESÄÄSTÄJILLE RIIKKA TOIVONEN

KESKON YRITYSESITTELY POHJOIS-SAVON OSAKESÄÄSTÄJILLE RIIKKA TOIVONEN KESKON YRITYSESITTELY POHJOIS-SAVON OSAKESÄÄSTÄJILLE RIIKKA TOIVONEN 1 KESKO Q2/2016 RULLAAVA 12 KK Liikevaihto 8 993 milj. Liikevoitto* 253 milj. Sidotun pääoman tuotto* 12,6 % Henkilöstö 30 000 Osakkeenomistajia

Lisätiedot

Uusi Myllypuron Ostari

Uusi Myllypuron Ostari Citycon on aktiivinen omistaja ja pitkäjänteinen kehittäjä Menestys lähtee kauppapaikasta Uusi Ostari Citycon on kauppakeskusten aktiivinen omistaja ja pitkäjänteinen kehittäjä. Luomme puitteet menestyvälle

Lisätiedot

Kauppakeskusbarometri 2013 tulokset

Kauppakeskusbarometri 2013 tulokset Kauppakeskusbarometri 2013 tulokset Juha Tiuraniemi toiminnanjohtaja, Suomen Kauppakeskusyhdistys ry Suomen Kauppakeskusyhdistys ry Taustatiedot Kauppakeskusbarometri 2013 / Suomen Kauppakeskusyhdistys

Lisätiedot

VAASAN KESKUSTAN ELINVOIMALASKENNAN TULOKSET. Martti Wilhelms TietoJärjestelmäPalvelu Salokorpi Oy

VAASAN KESKUSTAN ELINVOIMALASKENNAN TULOKSET. Martti Wilhelms TietoJärjestelmäPalvelu Salokorpi Oy VAASAN KESKUSTAN ELINVOIMALASKENNAN TULOKSET Martti Wilhelms 30.12.2016 TietoJärjestelmäPalvelu Salokorpi Oy ALLin menetelmä elinvoiman mittaamiseen ja seurantaan ALLin elinvoimalaskenta on kaupallinen

Lisätiedot

Niskanperän OYK kaupallinen selvitys

Niskanperän OYK kaupallinen selvitys ROVANIEMEN KAUPUNKI Niskanperän OYK kaupallinen selvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P26781 Raportti Sisällysluettelo 1 TAVOITTEET JA YLEISET LÄHTÖKOHDAT... 1 1.1 Tausta ja tavoitteet...

Lisätiedot

Vähittäiskaupan ohjaus

Vähittäiskaupan ohjaus Vähittäiskaupan ohjaus Kaavoituksen ja rakentamisen lupien sujuvoittaminen -työryhmä 25.11.2015 Pekka Normo Ympäristöministeriö Vähittäiskaupan ohjaus, nykytilanne MRL -muutos 2011, keskeinen sisältö Kauppaa

Lisätiedot

Malmin lentokentän kaavarunkoalueen kaupallinen selvitys ja tarkastelu ympäröivien lähialueiden kanssa

Malmin lentokentän kaavarunkoalueen kaupallinen selvitys ja tarkastelu ympäröivien lähialueiden kanssa Malmin lentokenttäalueen kaavarunko Malmin lentokentän kaavarunkoalueen kaupallinen selvitys ja tarkastelu ympäröivien lähialueiden kanssa TYÖOHJELMA 22.3.2016 Työn tausta Malmin lentokentän alueelle laaditaan

Lisätiedot

OSAVUOSI- KATSAUS Q MIKKO HELANDER

OSAVUOSI- KATSAUS Q MIKKO HELANDER OSAVUOSI- KATSAUS Q1 2016 MIKKO HELANDER 27.4.2016 1 KESKEISET ASIAT Q1 Keskon liikevaihto vakaa, vertailukelpoinen kehitys +0,2 % Kannattavuus parani, liikevoitto ilman kertaeriä 32,3 milj. (26,5 milj.

Lisätiedot

Vaasan keskustastrategia Kysely kaupunkilaisille rakennemallivaihtoehtoihin liittyen 2.-27.5.2012. Vaihtoehtojen esittely kyselyn taustaksi

Vaasan keskustastrategia Kysely kaupunkilaisille rakennemallivaihtoehtoihin liittyen 2.-27.5.2012. Vaihtoehtojen esittely kyselyn taustaksi Vaasan keskustastrategia Kysely kaupunkilaisille rakennemallivaihtoehtoihin liittyen 2.-27.5.2012 Vaihtoehtojen esittely kyselyn taustaksi 2.5.2012 Keskustastrategian rakennemallivaihtoehdot 3 kpl maankäytön

Lisätiedot

Menestys lähtee kauppapaikasta Uusi Martinlaakson Ostari

Menestys lähtee kauppapaikasta Uusi Martinlaakson Ostari Menestys lähtee kauppapaikasta Uusi Martinlaakson Ostari 01 ostari on osa sujuvaa arkea riittävä, nopea ja helppo. 02 sijaitsee lähellä ihmisiä, harrastuksia ja kulkureittejä. 03 vahva ja vakiintunut kauppapaikka

Lisätiedot

Rauman kaupallinen selvitys. Päivitetty yhdistelmä kaupallisista selvityksistä

Rauman kaupallinen selvitys. Päivitetty yhdistelmä kaupallisista selvityksistä Rauman kaupallinen selvitys Päivitetty yhdistelmä kaupallisista selvityksistä 2011-2015 2.5.2016 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Selvityksen tausta ja tavoitteet... 3 2. Kaupan nykytila Raumalla...

Lisätiedot

LAHDESJÄRVI-LAKALAIVAN OSAYLEISKAAVA Kaupallisten vaikutusten arviointi PÖYRY ENVIRONMENT OY

LAHDESJÄRVI-LAKALAIVAN OSAYLEISKAAVA Kaupallisten vaikutusten arviointi PÖYRY ENVIRONMENT OY LAHDESJÄRVI-LAKALAIVAN OSAYLEISKAAVA Kaupallisten vaikutusten arviointi 11.4.2007 TUOMAS SANTASALO Ky Nervanderinkatu 5 D 38, 00100 Helsinki www.tuomassantasalo.fi TAMPEREEN KAUPUNKI PÖYRY ENVIRONMENT

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Liite Mikkelin kantakaupungin osayleiskaava KAUPALLISEN SELVITYKSEN PÄIVITYS

Kaupunginhallitus Liite Mikkelin kantakaupungin osayleiskaava KAUPALLISEN SELVITYKSEN PÄIVITYS Kaupunginhallitus 13.2.2017 Liite 11 64 Mikkelin kantakaupungin osayleiskaava KAUPALLISEN SELVITYKSEN PÄIVITYS 4.11.2013 LIITE 3 KAUPALLISEN SELVITYKSEN PÄIVITYS 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 2 2 KAUPAN

Lisätiedot

KAUPAN KAAVOITUS HELSINGISSÄ OSA II Erikoiskauppa

KAUPAN KAAVOITUS HELSINGISSÄ OSA II Erikoiskauppa KAUPAN KAAVOITUS HELSINGISSÄ OSA II Erikoiskauppa Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto Toimitus: Teemu Holopainen (KSV) Teksti: Luku 1: Teemu Holopainen (KSV) Luku 2: Tuomas Santasalo ja Katja Koskela

Lisätiedot

KEURUUN KAUPAN TUNNUSLUVUT

KEURUUN KAUPAN TUNNUSLUVUT 2016 1 2 VERONALAISET TULOT /TULONSAAJA/VUOSI Veronalaiset tulot ml. verovapaat osingot ja korot keskimäärin, 2005 2006 Jämsä 20 406 21 584 22 833 23 425 23 321 23 817 24 679 25 251 25 937 26 338 Keuruu

Lisätiedot

Kaupan rooli yhteiskunnassa ja työmarkkinoilla

Kaupan rooli yhteiskunnassa ja työmarkkinoilla Kaupan rooli yhteiskunnassa ja työmarkkinoilla Kauppa luo varallisuutta yhteiskuntaan Bruttokansantuoteosuudet 2010 9,9 Kauppa 32,7 9,3 Muu teollisuus Metalli- ja elektroniikkateollisuus Muut yksit. palvelut

Lisätiedot

Kaupan palveluverkko Vaihemaakuntakaava 2. Päivi Liuska-Kankaanpää Alueiden käytön johtaja

Kaupan palveluverkko Vaihemaakuntakaava 2. Päivi Liuska-Kankaanpää Alueiden käytön johtaja Kaupan palveluverkko Vaihemaakuntakaava 2 Päivi Liuska-Kankaanpää Alueiden käytön johtaja 1.11.2016 Päivitettävänä Satakunnan kokonaismaakuntakaava - valmistui 2009 - YM vahvistuspäätöksellä voimaan 30.11.2011

Lisätiedot

TORIKORTTELIT. Kiinteistökehityssuunnitelma Yhteenveto SANTASALO

TORIKORTTELIT. Kiinteistökehityssuunnitelma Yhteenveto SANTASALO TORIKORTTELIT Kiinteistökehityssuunnitelma Yhteenveto 10-06-2009 2 PROJEKTISTA.3 NYKYTILANNE..5 LIIKEIDEA JA KONSEPTIKEHITYS...7 INVESTOINNIT...9 VUOKRAUS 9 HELSINGIN LEIJONA OY.9 3 PROJEKTISTA Lähtökohdat

Lisätiedot

Yritysvaikutusten arviointia Tarkennuksia palveluverkkoselvitykseen

Yritysvaikutusten arviointia Tarkennuksia palveluverkkoselvitykseen Yritysvaikutusten arviointia Tarkennuksia palveluverkkoselvitykseen Topiantti Äikäs Kaupunkikehitysjohtaja 26.8.2016 Käsitelty KAKELA:n seminaarissa 25.8. Yritysvaikutusten arviointi ja palveluverkkoselkkari

Lisätiedot

Matkailu- ja ravintolaalan talousnäkymiä

Matkailu- ja ravintolaalan talousnäkymiä Matkailu- ja ravintolaalan talousnäkymiä 11.12.2012 Jouni Vihmo TYÖTÄ JA HYVINVOINTIA KOKO SUOMEEN Matkailu ja Ravintolapalvelut MaRa ry Työtä ja hyvinvointia koko Suomeen Matkailu- ja Ravintolapalvelut

Lisätiedot

MISSÄ MENNÄÄN KAUPAN ALALLA Kaupan rooli yhteiskunnassa ja työmarkkinoilla. Kaupan alan osaamisfoorumi 1.2.2012 Mervi Angerma-Niittylä

MISSÄ MENNÄÄN KAUPAN ALALLA Kaupan rooli yhteiskunnassa ja työmarkkinoilla. Kaupan alan osaamisfoorumi 1.2.2012 Mervi Angerma-Niittylä MISSÄ MENNÄÄN KAUPAN ALALLA Kaupan rooli yhteiskunnassa ja työmarkkinoilla Kaupan alan osaamisfoorumi 1.2.2012 Mervi Angerma-Niittylä KAUPAN ALAN ERITYISPIIRTEITÄ Kaupan alan kansantaloudellinen merkitys

Lisätiedot

Etäisyys katoaa! Purkautuvatko kaupungit? Antti Kurvinen

Etäisyys katoaa! Purkautuvatko kaupungit? Antti Kurvinen Etäisyys katoaa! Purkautuvatko kaupungit? Antti Kurvinen 2.2.2017 Kaupungistumisen perusta taloustieteen näkökulma Jos erikoistumisesta ei ole hyötyä eikä tuotannossa ole mahdollista saavuttaa mittakaavaetuja

Lisätiedot

Tiivistämällä tehokkuutta ja taloutta. Kaavoitusjohtaja Sampo Perttula

Tiivistämällä tehokkuutta ja taloutta. Kaavoitusjohtaja Sampo Perttula Tiivistämällä tehokkuutta ja taloutta Kaavoitusjohtaja Sampo Perttula Järvenpää kasvaa ja kehittyy Kunnan tehtävänä on huolehtia alueiden käytön ja rakentamisen ohjaamisesta alueellaan. Maapolitiikan ja

Lisätiedot

Uudenmaan maakuntakaava. Kaupan palveluverkon mitoittaminen ja vaikutusten arviointi LUONNOS 4.1.2012

Uudenmaan maakuntakaava. Kaupan palveluverkon mitoittaminen ja vaikutusten arviointi LUONNOS 4.1.2012 Uudenmaan maakuntakaava Kaupan palveluverkon mitoittaminen ja vaikutusten arviointi LUONNOS 4.1.2012 Kaupan palveluverkon mitoittaminen ja vaikutusten arviointi 1 1 TIIVISTELMÄ 2 2 KAUPAN ALUEIDEN NYKYINEN

Lisätiedot

Yleiskaava Andrei Panschin & Matilda Laukkanen /

Yleiskaava Andrei Panschin & Matilda Laukkanen / Yleiskaava 2029 Andrei Panschin & Matilda Laukkanen / 9.12.2016 Esityksen sisältö Yleiskaavan 2029 tavoitteisto ja eteneminen Asukasnäkökulma suunnittelussa Turun kaupungin visio 2029 Suomen Turku on kiinnostava

Lisätiedot

Kauppakeskus Kotkan Tähti, Jumalniemi, 10 000 m2. Kotka KIINTEISTÖKEHITYS KIINTEISTÖKONSULTOINTI YRITYSJÄRJESTELYT YRITYSKONSULTOINTI

Kauppakeskus Kotkan Tähti, Jumalniemi, 10 000 m2. Kotka KIINTEISTÖKEHITYS KIINTEISTÖKONSULTOINTI YRITYSJÄRJESTELYT YRITYSKONSULTOINTI auppakeskus n Tähti, Jumalniemi, 10 000 m2 IINTEISTÖEHITYS IINTEISTÖONSULTOINTI YRITYSJÄRJESTELYT YRITYSONSULTOINTI iinteistökohde: auppakeskus n Tähti, Jumalniemi, 10 000 m2 AUPPAESUS OTAN TÄHTI LISÄTIEDOT

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNGIN KAAVOITUSSUUNNITELMA 2013 2017

KARKKILAN KAUPUNGIN KAAVOITUSSUUNNITELMA 2013 2017 1 (8) KH 25.3.2013 KARKKILAN KAUPUNGIN KAAVOITUSSUUNNITELMA 2013 2017 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMIALA, MAANKÄYTÖNSUUNNITTELU 2 (8) STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT / MAANKÄYTÖNSUUNNITTELU Ekologinen, kasvava puutarhakaupunki

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNKI. Kaupallinen selvitys. Loppuraportti

RAUMAN KAUPUNKI. Kaupallinen selvitys. Loppuraportti RAUMAN KAUPUNKI Kaupallinen selvitys Loppuraportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Loppuraportti 1 (27) Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 3 1.1 Selvityksen tausta ja tavoitteet... 3 1.2 Kaupan sijainninohjaus...

Lisätiedot

Porvoo, Kuninkaanportin ja Eestinmäen kaavaalue, liikenteelliset tarkastelut

Porvoo, Kuninkaanportin ja Eestinmäen kaavaalue, liikenteelliset tarkastelut Matti Keränen Trafix Oy 22.8.2011 Porvoo, Kuninkaanportin ja Eestinmäen kaavaalue, liikenteelliset tarkastelut Tehtävän kuvaus Tässä muistiossa tarkastellaan Porvoon Kuninkaanportin ja Eestinmäen kaavaalueiden

Lisätiedot

Kuntalaisfoorumi Järvenpään keskustan kehittäminen ja rantapuisto. Kaavoitusjohtaja Sampo Perttula

Kuntalaisfoorumi Järvenpään keskustan kehittäminen ja rantapuisto. Kaavoitusjohtaja Sampo Perttula Kuntalaisfoorumi Järvenpään keskustan kehittäminen ja rantapuisto Kaavoitusjohtaja Sampo Perttula Keskustan kehittäminen ja Rantapuisto 1. Tilaisuuden avaus 2. Järvenpään keskusta kehittäminen, ennen ja

Lisätiedot

Eteläportin osayleiskaavan liikenteelliset vaikutukset, Jyväskylä

Eteläportin osayleiskaavan liikenteelliset vaikutukset, Jyväskylä Ramboll Knowledge taking people further --- Jyväskylän kaupunki Eteläportin osayleiskaavan liikenteelliset vaikutukset, Jyväskylä Lokakuu 2008 Sisällys Tiivistelmä 1 1. Johdanto 5 2. Osayleiskaava-alue

Lisätiedot

Asemakaavan seurantalomake

Asemakaavan seurantalomake Asemakaavan seurantalomake Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto Kunta 684 Rauma Täyttämispvm 17.08.2016 Kaavan nimi KANALIN LÄNSIRANNAN ASEMAKAAVAMUUTOS Hyväksymispvm Ehdotuspvm Hyväksyjä Vireilletulosta

Lisätiedot

Porvoon Länsirannan Taidetehtaan alue. Hypermarketin kaupallisten vaikutusten arviointi

Porvoon Länsirannan Taidetehtaan alue. Hypermarketin kaupallisten vaikutusten arviointi Porvoon Länsirannan Taidetehtaan alue Hypermarketin kaupallisten vaikutusten arviointi 29.2.2016 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Selvityksen tausta ja tavoitteet... 3 2. Kaupan nykytila Porvoossa...

Lisätiedot

Kaupan näkymät Myynti- ja työllisyysnäkymät

Kaupan näkymät Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan näkymät 2013 2014 Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan myynti 2011 Liikevaihto yht. 127 mrd. euroa (pl. alv) 13% 13% 29 % Autokauppa Tukkukauppa Vähittäiskauppa Päivittäistavarakauppa 58% Lähde:

Lisätiedot

NEULANIEMEN OSAYLEISKAAVA. Rakennemallivaihtoehtojen vertailu LUONNOS. Strateginen maankäytönsuunnittelu 3.2.2015 TK

NEULANIEMEN OSAYLEISKAAVA. Rakennemallivaihtoehtojen vertailu LUONNOS. Strateginen maankäytönsuunnittelu 3.2.2015 TK NEULANIEMEN OSAYLEISKAAVA Rakennemallivaihtoehtojen vertailu LUONNOS Neulaniemen rakennemallien kuvaus VE1 Vuoristotie Malli pohjautuu kahteen tieyhteyteen muuhun kaupunkirakenteeseen. Savilahdesta tieyhteys

Lisätiedot

Kannelmäki - Lassila - Pohjois-Haaga, alueellinen kehittämissuunnitelma

Kannelmäki - Lassila - Pohjois-Haaga, alueellinen kehittämissuunnitelma LIITE 1 Kannelmäki - Lassila - Pohjois-Haaga, alueellinen kehittämissuunnitelma KSLK 10.2.2011 Kannelmäki - Lassila - Pohjois-Haaga, alueellinen kehittämissuunnitelma Suunnitelmakartat ja toimenpiteet

Lisätiedot

KY 2014 H3 ASEMAKAAVASELOSTUS

KY 2014 H3 ASEMAKAAVASELOSTUS KY 2014 H3 ASEMAKAAVASELOSTUS Ramsinkeskuksen asemakaava Olli Ojatalo 1. Perus ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Ramsinniemi, Vuosaari Helsinki Ramsinkeskuksen asemakaava Olli Ojatalo, maisema-arkkitehtuurin

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2014 27.10.2014 Talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund

Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2014 27.10.2014 Talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2014 Talous- ja rahoitusjohtaja Kesko Oyj:n toimitusjohtajaksi Mikko Helander Kesko Oyj:n hallitus on nimittänyt Kesko Oyj:n toimitusjohtajaksi ja Keskokonsernin pääjohtajaksi

Lisätiedot

Helsingin strategiaohjelmasta 2013-2016 tukea kestävälle liikennepolitiikalle. Leena Silfverberg 17.4.2013

Helsingin strategiaohjelmasta 2013-2016 tukea kestävälle liikennepolitiikalle. Leena Silfverberg 17.4.2013 Helsingin strategiaohjelmasta 2013-2016 tukea kestävälle liikennepolitiikalle Leena Silfverberg 17.4.2013 Hyvinvoiva helsinkiläinen Nuorille tilaa kuulua ja loistaa Ikääntyvistä huolehditaan Maahanmuuttajat

Lisätiedot

Keran kaavaehdotusvaiheen liikenneselvitys. Tiivistelmä 15.9.2015

Keran kaavaehdotusvaiheen liikenneselvitys. Tiivistelmä 15.9.2015 Keran kaavaehdotusvaiheen liikenneselvitys Tiivistelmä 15.9.2015 Liikenneselvityksen tavoitteet ja lähtökohdat Kaavaehdotusvaiheen liikenneselvityksen tavoitteena on tarkentaa alueen liikkumista ja liikennettä

Lisätiedot

ERIKOISKAUPAN SUHDANNEKYSELY 2/2010

ERIKOISKAUPAN SUHDANNEKYSELY 2/2010 ERIKOISKAUPAN SUHDANNEKYSELY 2/2010 Erikoiskaupan Liiton toteuttamassa Erikoiskaupan suhdannekyselyssä kartoitettiin erikoiskaupan yritysten näkemyksiä siitä, miten myynnin, henkilöstön, varastojen ja

Lisätiedot