FCG Suunnittelukeskus Oy. Porvoon kaupunki KUNINKAANPORTIN JA EESTINMÄEN ALUEEN KAUPALLISTEN RATKAISUJEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FCG Suunnittelukeskus Oy. Porvoon kaupunki KUNINKAANPORTIN JA EESTINMÄEN ALUEEN KAUPALLISTEN RATKAISUJEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI"

Transkriptio

1 FCG Suunnittelukeskus Oy Porvoon kaupunki KUNINKAANPORTIN JA EESTINMÄEN ALUEEN KAUPALLISTEN RATKAISUJEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Loppuraportti

2

3 Porvoon kaupunki Kuninkaanportti ja Eestinmäki - kaupallisten vaikutusten arviointi 1 ALKUSANAT Porvoon kaupunki on käynnistänyt osayleiskaavan laatimisen Kuninkaanportin ja Eestinmäen alueelle sekä Kuninkaanportin alueen asemakaavan laajentamisen. Asemakaavalla laajennetaan Kuninkaanportin kaupallista aluetta ja tavoitteena on mahdollistaa yhden tai useamman vähittäiskaupan suuryksikön sijoittuminen alueelle. Osayleiskaavaa ja asemakaavan laajentamista varten tarvitaan riittävät selvitykset kaavojen vaikutuksista. Tässä selvityksessä on arvioitu Kuninkaanportin ja Eestinmäen kaupallisten ratkaisujen vaikutukset. Vaikutusten arvioinnin pohjaksi on selvitetty Porvoon kaupungin ja Porvoon seudun kaupan nykytilanne ja kehitysnäkymät. Nykytilanteen ja kehitysnäkymien analyysin sekä vaikutusten arvioinnin pohjalta on esitetty toimenpide-ehdotuksia Kuninkaanportin kaupallisen konseptin kehittämiseksi, Porvoon ydinkeskustan kaupallisen vetovoiman säilyttämiseksi ja kehittämiseksi sekä muiden kaupan keskittymien ja lähipalvelujen säilyttämiseksi ja kehittämiseksi. Selvitys on tehty Porvoon kaupungin toimeksiannosta FCG Suunnittelukeskus Oy:ssä. Selvitystä varten muodostettiin työtä ohjaavat ohjausryhmä ja seurantaryhmä. Ohjausryhmä kokoontui työn aikana neljä kertaa ja seurantaryhmä neljä kertaa. Työn ohjausryhmään kuuluivat seuraavat henkilöt: - Antero Antila, Porvoon kaupunki - Matti Arvinen, Porvoon kaupunki - Maija-Riitta Kontio, Porvoon kaupunki - Pekka Mikkola, Porvoon kaupunki - Johan Pfeifer, Porvoon kaupunki Työn seurantaryhmään kuuluivat seuraavat henkilöt: - Antero Antila, Porvoon kaupunki - Matti Arvinen, Porvoon kaupunki - Heikki Heinimäki, Tradeka Oy - Timo Huurtola, Kesko Oyj - Helge Karlsson, Borgå Svenska Köpmannaförering rf - Maija-Riitta Kontio, Porvoon kaupunki - Eija Kölhi, Porvoon elävä keskusta ry - Pekka Mikkola, Porvoon kaupunki - Arto Nurmi-Aro, Itä-Uudenmaan kauppakamariyksikkö - Oskari Orenius, Itä-Uudenmaan liitto - Pontus Palmqvist, Porvoon Yrittäjät ry - Johan Pfeifer, Porvoon kaupunki - Jukka Pöyhönen, Ok Osla Hlg - Helena Roos-Lindell, Vanhan Porvoon kauppiasyhdistys ry FCG Suunnittelukeskus Oy:ssä työn ovat laatineet Taina Ollikainen (FM), Kimmo Koski (FM) ja Mikko Keskinen (FM).

4

5 Porvoon kaupunki Kuninkaanportti ja Eestinmäki - kaupallisten vaikutusten arviointi 3 SISÄLTÖ ALKUSANAT TYÖN TAUSTA JA TARKOITUS KESKEISET KAUPAN KÄSITTEET KUNINKAANPORTTI JA TARKASTELUALUE Kuninkaanportti Tarkastelualue KAAVOITUSTILANNE VÄESTÖ JA OSTOVOIMA Väestömäärä ja väestöennuste Ostovoima ja ostovoiman kasvuarvio KAUPAN NYKYTILANNE JA KEHITYSNÄKYMÄT Vähittäiskaupan palveluverkko Päivittäistavarakaupan myymäläverkko Erikoiskaupan myymäläverkko Vähittäiskaupan myynti ja ostovoiman siirtymät Vähittäiskaupan myynti ja myyntitehokkuus Porvoon kaupungin kaupan keskittymät Ostovoiman siirtymät vuonna Kaupan kehitysnäkymät Kaupan yleiset kehitystrendit Kaupan kehitysnäkymät Itä-Uudellamaalla Kaupan laskennallinen lisätilantarve Merkittävimmät vireillä olevat kaupan hankkeet VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Tarkasteluvaihtoehdot Vaikutusten arviointi Liiketilan lisäys toimialoittain ja alueittain Uusi liikerakentaminen suhteessa liiketilatarpeeseen Kaupan toiminta- ja kehitysedellytykset Palvelutarjonnan kehitys ja ostovoiman siirtymät Palvelujen saavutettavuus Liikenteelliset vaikutukset Porvoon keskustan kehitys Muiden Porvoon kaupan keskittymien kehitys Porvoon asuinalueiden lähipalvelujen kehitys Työllisyysvaikutukset Vaihtoehtojen vertailu ja yhteenveto Vaihtoehtojen vertailu Yhteenveto TOIMENPIDE-EHDOTUKSET Porvoon kaupan alueiden profiilit ja työnjako Kuninkaanportin kaupallinen konsepti Porvoon keskustan kaupallinen kehittäminen Asuinalueiden lähipalvelujen turvaaminen LÄHDELUETTELO LIITTEET Liite 1: Vähittäiskaupan toimialat Liite 2: A.C.Nielsen Finland Oy:n myymälätyypit... 61

6

7 Porvoon kaupunki 5 1 TYÖN TAUSTA JA TARKOITUS Työn tarkoituksena on arvioida Kuninkaanportin ja Eestinmäen osayleiskaavan sekä Kuninkaanportin asemakaavan laajennuksen pohjaksi Kuninkaanportin ja Eestinmäen alueen kaupallisten ratkaisujen vaikutukset. Työssä selvitetään Porvoon kaupungin ja Porvoon seudun kaupan nykytilanne ja kehitysnäkymät, arvioidaan Kuninkaanportin ja Eestinmäen alueen kaupallisten ratkaisujen vaikutukset ja esitetään johtopäätökset ja toimenpideehdotukset. Kaupan nykytilanne ja kehitysnäkymät selvitetään olemassa olevien suunnitelmien ja selvitysten, uusimpien tilasto- ja rekisteritietojen sekä kaupan edustajien haastattelujen pohjalta. Vaikutusten arviointi tehdään asiantuntija-arviona olemassa oleviin suunnitelmiin ja selvityksiin sekä tilasto-, rekisteri- ja tutkimustietoihin perustuen. Keskeinen lähtöaineisto on vuonna 2004 valmistunut Itä-Uudenmaan palveluverkkoselvitys. Vaikutusten arvioinnissa sovelletaan lisäksi ympäristöministeriön Kauppa kaavoituksessa -oppaan tarkastelukokonaisuuksia. Tässä työssä on arvioitu Kuninkaanportin ja Eestinmäen alueen kaupallisten ratkaisujen vaikutukset: kaupan toiminta- ja kehitysedellytyksiin, palvelutarjonnan kehitykseen, kaupalliseen vetovoimaan ja ostovoiman siirtymiin, palvelujen saavutettavuuteen, liikenteeseen, Porvoon keskustan kehitykseen, muiden kaupan keskittymien kehitykseen, asuinalueiden palvelujen säilymiseen ja kehitykseen, työllisyyteen. Tavoitteena on, että Kuninkaanportti ja Porvoon keskusta eivät kilpaile keskenään vaan tukevat ja täydentävät toisiaan. Kaupan nykytilanteen ja kehitysnäkymien analyysin sekä vaikutusten arvioinnin tulosten pohjalta esitetään toimenpide-ehdotuksia Porvoon keskustan kaupalliseksi kehittämiseksi, asuinalueiden palvelujen kehittämiseksi ja Kuninkaanportin kaupallisen konseptin kehittämiseksi.

8 6 Porvoon kaupunki 2 KESKEISET KAUPAN KÄSITTEET Seuraavaan on koottu tässä selvityksessä käytetyt keskeiset kaupan käsitteet. Lähteitä ovat olleet mm.: Ympäristöministeriö: Kauppa kaavoituksessa (2004), Heinimäki Heikki: Kaupan toimintaympäristö (2006), Santasalo Tuomas: Erikoiskauppa kaavoituksessa (2002) ja Santasalo Tuomas: Paljon tilaa vaativan erikoistavaran kauppa, selvitys tulkinnasta (luonnos 2007). Kaupan toimialat Päivittäistavarakauppa. Pohjoismaisella termillä päivittäistavara tarkoitetaan elintarvikkeiden ohella sellaisia tuotteita, joita ihmiset ovat tottuneet hankkimaan elintarvikeostosten yhteydessä. Päivittäistavaroihin luetaan siten ruoka, juomat, tupakkatuotteet, teknokemian tuotteet, kodin paperit, lehdet sekä kosmetiikka. Päivittäistavarakaupalla tarkoitetaan yleisimmin edellä mainittujen päivittäistavaroiden koko sortimentin valikoimaa myyvää, pääasiassa itsepalveluperiaatteella toimivaa market-tyyppistä elintarvikemyymälää. Ruoan osuus päivittäistavaramyymälöiden kokonaismyynnistä on noin 80 %. Erikoiskauppa. Tietyn tuoteryhmän kauppaan ja siihen liittyviin palveluihin erikoistunut myymälä. Erikoiskauppa kerää asiantuntemustaan tiettyyn tuoteryhmään ja siihen liittyviin palveluihin. Erikoiskauppa on yleensä keskittynyt ns. käyttötavaroiden myyntiin, mutta voi myös keskittyä päivittäisten tavaroiden eli elintarvikkeiden myyntiin. Erikoiskaupalle on tyypillistä keskeinen sijainti, joka ymmärretään kaavoituksessa pääosin keskustatoiminnoiksi. Erikoiskauppa-käsitteen alle kuuluvat kuitenkin myös kaupat, jotka hakeutuvat ja myös paremmin soveltuvat keskustojen ulkopuolelle. Näitä ovat paljon tilaa vaativat erikoiskaupat. Tilaa vaativa erikoiskauppa. Maankäyttö- ja rakennuslaissa ei esitetä yksiselitteistä tulkintaa paljon tilaa vaativalle erikoistavaran kaupalle. Ympäristöministeriön suosituksen (ympäristöministeriö 2000) mukaan vähittäiskauppaa koskevien säännösten ulkopuolelle jäävät, paljon tilaa vaativat erikoiskaupan myymälät ovat: Moottoriajoneuvojen kauppa Moottoriajoneuvojen varaosien ja tarvikkeiden kauppa Rengaskauppa Venekauppa Veneilytarvikkeiden kauppa Matkailuvaunujen kauppa Huonekalukauppa Sisustustarvikekauppa (rakenteellinen sisutus) Rautakauppa Rakennustarvikekauppa Maatalouskauppa Puutarha-alan kauppa Kodintekniikkakauppa Toimialaan liittyvien oheistuotteiden osuus myymälän myyntipinta-alasta saa olla enintään 20 %, kuitenkin enintään 400 m 2. Tästä myyntipintaalasta enintään 100 neliömetrin alalla voidaan myydä elintarvikkeita ja oheistuotteita, jotka eivät liity toimialaan. Tilaa vaativa erikoiskauppa sijoittuu yleensä keskustojen ulkopuolelle, hyvien liikenneyhteyksien varrelle.

9 Porvoon kaupunki 7 Erikoiskauppa on viime vuosina kehittynyt voimakkaasti. Muutokset näkyvät myös tilaa vaativassa erikoiskaupassa tuotevalikoimien laajentumisena. Osa liikkeistä keskittyy vain oman toimialan tuotteisiin, mutta osassa liikkeistä on sekä tilaa vaativan erikoiskaupan toimialojen että ohjauksen piiriin kuuluvien toimialojen tuotteita. Tämän takia yksittäisen myymälän kohdalla rajan vetäminen siihen, onko kysymyksessä paljon tilaa vaativan erikoiskaupan myymälä vai maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittama vähittäiskaupan suuryksikkö, on hankalaa. Ympäristöministeriössä on parhaillaan käynnissä hanke paljon tilaa vaativan erikoiskaupan tulkinnasta. Vähittäiskaupan toimialaryhmät Tässä selvityksessä vähittäiskauppaa tarkastellaan jaoteltuna päivittäistavarakauppaan, erikoiskauppaan (tilaa vievä erikoiskauppa ja muu erikoiskauppa) ja autokauppaan. Tavaratalo- ja hypermarketkaupan ostovoima- ja myyntitiedot sisältyvät päivittäistavarakauppaan ja erikoiskauppaan. Toimialat esitetään tarkemmin liitteessä 1. Erilaisia myymälätyyppejä Vähittäiskaupan suuryksikkö. Vähittäiskaupan suuryksiköllä tarkoitetaan maankäyttö- ja rakennuslaissa yli kerrosneliömetrin suuruista vähittäiskaupan suurmyymälää, ei kuitenkaan paljon tilaa vaativan erikoistavaran kauppaa. Suuryksiköitä ovat hypermarketit, tavaratalot, suuret halpahintamyymälät, suuret supermarketit sekä erikoiskaupan suurmyymälät. Vähittäiskaupan tilastoinnissa ei käytetä määritteenä kerrosneliömetrejä vaan myyntineliömetrejä kerrosneliömetriä vastaa noin 1500 myyntineliömetriä. Porvoossa vähittäiskaupan suuryksiköitä ovat keskustan alueella toimivat Citymarket, S-market Näsi ja Sokos sekä Tarmolan alueella toimivat Porvoon Mikrokulma Oy ja Säästötalo Robinhood. Hypermarket. Hypermarket on monen alan tavaroita myyvä, pääosin itsepalveluperiaatteella toimiva myymälä, jossa myynnin painopiste on päivittäistavaroissa. Hypermarketin myyntipinta-ala on yli neliömetriä. Elintarvikkeiden osuus on alle puolet (<50 %) myyntipinta-alasta. Mikäli elintarvikkeiden osuus myyntipinta-alasta on yli puolet, kyseessä on suuri supermarket. Hypermarket voi sijaita keskustassa tai keskustan lähialueella, kauppakeskuksessa, hypermarket-keskuksessa tai keskustan ulkopuolella liikenteellisesti hyvin saavutettavissa olevalla paikalla. Myymälä toimii yleensä yhdessä tasossa ja kassat ovat uloskäynnin yhteydessä. Yleensä pysäköintitiloja on runsaasti ja ne sijaitsevat maan tasossa. Tämän määritelmän mukaisia hypermarketteja ei ole tällä hetkellä Porvoossa. Porvoon keskustan Citymarket on A.C.Nielsenin luokittelun mukaan hypermarket. A.C.Nielsenin myymälätyyppien luokittelut on liitteessä 2. Supermarket. Pääosin itsepalveluperiaatteella toimiva ruoan myyntiin keskittyvä päivittäistavaramyymälä, jonka myyntipinta-ala on yli 400 neliömetriä (pieni supermarket: neliömetriä ja iso supermarket: yli neliömetriä). Supermarketissa elintarvikkeiden osuus on yli puolet (>50 %) myyntipinta-alasta. Supermarket voi sijaita asuntoalueilla, keskuksissa tai niiden ulkopuolella liikenteellisesti hyvin saavutettavissa olevilla paikoilla. Yli 2000 k-m 2 :n supermarketit (myyntiala yli 1500 neliömetriä) ovat vähittäiskaupan suuryksiköitä. Tällaisia suuryksiköiksi luokiteltuja isoja supermarketteja on Porvoossa S-market Näsi. Alle 2000 k-m 2 :n isoja supermarketteja toimii Porvoossa vuoden 2007 tilanteessa neljä: Näsin Lidl, S-market Porvoo, Tarmolan Lidl ja M-market Huhtinen. Porvoossa toimivia pieniä supermarketteja ovat Valintatalo, K-market Marski, S-market Kevätkumpu ja Valintatalo Gammelbacka.

10 8 Porvoon kaupunki Valintamyymälä. Valintamyymälät voidaan jakaa myyntipinta-alan mukaan pieniin ( m 2 ) ja suuriin ( m 2 ) myymälöihin. Valintamyymälöiden myynnistä 2/3 on elintarvikemyyntiä. Valintamyymälät ovat luonteeltaan lähikauppoja. Myyntipinta-alaltaan alle 400 neliömetrin myymälät saavat olla avoinna sunnuntaisin kaikkina kuukausina. Porvoossa toimivista myymälöistä valintamyymälöitä ovat esim. Salet, K-EXTRAT ja Siwat. Tavaratalo. Monen eri alan tavaroita myyvä myymälä, jonka myyntipinta-ala on yli neliömetriä. Tavaratalossa minkään tavararyhmän osuus myyntipinta-alasta ei ylitä puolta ja eri osastot vastaavat alansa erikoisliikkeiden valikoimaa. Tavaralajitelmaan kuuluvat elintarvikkeiden ohella yleensä vapaa-aikaan, pukeutumiseen, asumiseen, kosmetiikkaan sekä kirja- ja paperialaan liittyvät tavarat. Mikäli jonkun tavararyhmän myyntipinta-ala on vähintään 50 %, on kyseessä ao. toimialalla toimiva erikoiskaupan suurmyymälä (erikoistavaratalo). Tavaratalo voi sijaita kaupungin ydinkeskustassa tai aluekeskuksessa. Tavaratalossa on korkea palveluaste. Pysäköintitiloja saattaa olla varsin rajoitetusti. Kassat sijaitsevat eri osastoilla. Tavaratalossa on yleensä useita myymäläkerroksia. Tavarataloiksi luokiteltuja myymälöitä on Porvoossa yksi: Sokos. Laajan tavaravalikoiman myymälä (halpahintamyymälä). Laajan tavaravalikoiman myymälät ovat hyvin erityyppisiä. Joidenkin myymälöiden tuotevalikoima painottuu tilaa vaativaan kauppaan ja joidenkin keskustahakuiseen erikoiskauppaan. Päivittäistavaroiden osuus myyntipinta-alasta on yleensä pieni (alle 10 %), mutta viime vuosina osuus on kasvanut ja kasvun ennustetaan jatkuvan. Osa laajan tavaravalikoiman myymälöistä muistuttaakin tuotevalikoimaltaan jo hypermarketteja (erityisesti Minimani ja Halpahalli). Porvoossa toimivia laajan tavaravalikoiman myymälöitä ovat Porvoon Mikrokulma Oy, Säästötalo Robinhood ja Porvoon Löytöpiste Oy Tarmolassa sekä Hong Kong Kuninkaanportissa. Kaupallisten keskusten määritelmiä Kauppakeskus. Kauppakeskus muodostuu liikerakennuksesta, jossa myymälät ja palvelut avautuvat sisäänpäin käytäville tai keskusaukiolle. Vuokrattavan liiketilan määrä on yleensä vähintään 5000 h-m 2. Kauppakeskuksessa on vähintään 10 myymälää. Kauppakeskuksessa on yksi tai useampi ankkuri- tai veturiyritys ja joukko avainyrityksiä sekä muita myymälöitä ja palveluja. Palvelut voivat olla joko kaupallisia tai julkisia. Yksittäisen ankkuriyrityksen osuus liiketilan kokonaismäärästä ei ylitä 50 %:ia. Hypermarket-keskus. Hypermarketkeskus muodostuu yhdestä liikerakennuksesta, jossa on hypermarket ja vähintään kymmenen muuta myymälää tai muita palveluja. Ne kaikki aukeavat katetulle käytävälle. Hypermarketkeskus toimii tavallisesti yhdessä tasossa. Hypermarketin osuus on yli 50 prosenttia liiketilan kokonaismäärästä. Hypermarket-keskuksia ei ole tällä hetkellä Porvoossa. Erikoiskauppojen keskus (Retail park). Erikoiskauppojen keskus muodostuu useammasta liikerakennuksesta. Keskuksessa toimii lähinnä erikoiskaupan suurmyymälöitä. Erikoiskauppojen keskus sijaitsee yleensä keskusta-alueen ulkopuolella yhdessä tasossa ja aukeaa ulkotilaan yhteiselle pysäköintialueelle. Liikeidea perustuu toimialojen keskittymiseen, mikä lisää kaupan keskuksen vetovoimaa. Esim. vapaa-ajan tuotteiden, asumisen, sisustamisen ja rakentamisen tuotemaailmat muodostavat ehjän, kuluttajaa kiinnostavan kokonaisuuden. Tilaa vaativan erikoiskaupan lisäksi tällaiseen keskittymään sijoittuu usein myös pienempiä erikoiskauppoja kuten urheiluliikkeitä. Suomen Retail Park -keskusten koko vaihtelee markkinoista ja kilpailutilanteesta

11 Porvoon kaupunki 9 riippuen. Pienimmät sijoittuvat kokoluokkaan k-m 2 olevat suurimmat keskukset ovat k-m 2. ja suunnitteilla Vähittäiskaupan myymäläkeskittymä. Vähittäiskaupan myymäläkeskittymällä tarkoitetaan yksittäistä liikerakennusta, jossa on useita myymälöitä tai usean liikerakennuksen muodostamaa kokonaisuutta, jossa myymälöillä on yhteisiä toimintoja kuten yhteinen pysäköintialue tai kokonaisuudella on yhteinen johto ja markkinointi. Sellaisen vähittäiskaupan myymäläkeskittymän toteuttamiseen, joka vaikutuksiltaan vastaa vähittäiskaupan suuryksikköä, sovelletaan vähittäiskaupan suuryksiköitä koskevia säännöksiä.

12 10 Porvoon kaupunki 3 KUNINKAANPORTTI JA TARKASTELUALUE 3.1 Kuninkaanportti Kuninkaanportti sijaitsee E18-moottoritien läntisen liittymän ja Porvoon sisääntulotien risteysalueen lähiympäristössä. Porvoon keskustaan on matkaa kaksi kilometriä. Alueen vetovoima nojautuu mm. saavutettavuuteen ja vilkkaisiin liikennevirtoihin. Moottoritie ja Mäntsäläntie jakavat Kuninkaanportin -alueen neljään sektoriin, joilla kullakin on oma luonteensa. Lounaissektori on kaupan palveluiden alue, kaakkoissektori koulutustoimintojen alue, luoteissektori yrityspuiston alue ja koillissektori yrityspuiston laajentumisalue. (www.kuninkaanportti.fi). Kuninkaanportin kokonaissuunnitelma, Masterplan, valmistui alun perin keväällä Kokonaissuunnitelma on toiminut alueen maankäytönsuunnittelun ja kaavoituksen perustana. Suunnitelmaa on täydennetty ja täsmennetty eri vaiheissa kehitystyön ja rakentamisen edetessä. Kokonaissuunnitelma on esitetty seuraavassa kuvassa. (www.kuninkaanportti.fi). Kuva 1. Kuninkaanportin kokonaissuunnitelma, masterplan (www.kuninkaanportti.fi). Kuninkaanportin toteutus on käynnistynyt kaupan sektorista. Ensimmäinen myymälä, Keskon K-rauta avattiin keväällä Tällä hetkellä Kuninkaanportin alueella toimii yhteensä 10 myymälää (Autotalo Laakkonen, K-Rauta, Markantalo, Suomi Soffa, Lundia, Unikulma, Hong Kong, Autosalpa, Isku ja Hirvox). Tilat on rakenteilla yhdeksälle myymälälle (Etola, Shell, Jysk, Hemtex, Domus-Keittiöt, Kvik, Musta Pörssi, Gigantti ja Expert), jotka tämän hetkisten tietojen mukaan aloittavat toimintansa Lisäksi alueella on tonttivaraus Plantagenille, joka nykyisten suunnitelmien mukaan aloittaisi toimintansa keväällä (Porvoon kaupunki 2007).

13 Porvoon kaupunki 11 Kuva 2. Kuninkaanportin liiketilat (Porvoon kaupunki 2007). Kuninkaanportin alueelle on osoitettu kaupan rakennusoikeutta yhteensä noin k-m 2, josta on rakennettu, rakenteilla tai varattuna tällä hetkellä noin k-m 2. Käyttämätöntä rakennusoikeutta on siten noin k-m 2, josta k-m 2 on keskuskorttelin (kortteli 2002) alueella ja k-m 2 rakennetuissa, rakenteilla olevissa ja varatuissa kortteleissa. (Porvoon kaupunki 2007). Kuninkaanportin alueelle tullaan kaavoittamaan lisää tilaa vaativan kaupan rakennusoikeutta. Maakuntakaavan valmistuttua alueelle on tavoitteena sijoittaa lisäksi yksi tai useampi hypermarket. (www.kuninkaanportti.fi). 3.2 Tarkastelualue Kuninkaanportin vaikutukset ulottuvat laajimmillaan koko Itä-Uudenmaan maakuntaan ja osin maakunnan ulkopuolellekin. Vaikutusalueen laajuuden ratkaisevat Kuninkaanportin palvelujen määrä ja monipuolisuus, saavutettavuus sekä kilpailevat kaupan keskittymät. Maakunnallisia ja seudullisia vaikutuksia on selvitetty vuonna 2004 valmistuneessa Itä-Uudenmaan kaupan palveluverkkoselvityksessä (Itä-Uudenmaan liitto 2004), joten tässä selvityksessä tarkastellaan Kuninkaanportin vaikutuksia pääosin Porvoon kaupungin alueelle kohdistuvina vaikutuksina. Tilastolliset tarkastelut on tehty Porvoon kaupunkia, Porvoon seutua ja Itä- Uudenmaan maakuntaa koskevina, jotta ne ovat vertailukelpoisia Itä- Uudenmaan kaupan palveluverkkoselvityksen kanssa.

14 12 Porvoon kaupunki 4 KAAVOITUSTILANNE Itä-Uudenmaan maakuntakaava on kokonaismaakuntakaava. Kaavan tavoitevuosi on Kokonaismaakuntakaavan tekeminen aloitettiin vuonna 2002 ja maakuntakaavaehdotus oli nähtävillä kesäkuussa Maakuntavaltuusto hyväksyi kokonaismaakuntakaavan kokouksessaan Maakuntakaava alistetaan ympäristöministeriön vahvistettavaksi vuoden 2008 alussa. Vahvistaminen kestää 1-2 vuotta. Kuninkaanportin alueella on maakuntakaavassa km-merkintä, joka mahdollistaa yhden tai useamman vähittäis- tai päivittäistavarakaupan suuryksikön sijoittumisen alueelle. Myös Tarmolan alueella on maakuntakaavassa km-merkintä. (Itä-Uudenmaan liitto 2007). Kuva 3. Ote Itä-Uudenmaan maakuntakaavasta (Itä-Uudenmaan liitto 2007). Porvoon keskeisten alueiden osayleiskaava on hyväksytty kaupunginvaltuustossa vuonna Kuninkaanportin alue jätettiin osayleiskaavassa selvitysalueeksi. Porvoon kaupunki on käynnistänyt Kuninkaanportin ja Eestinmäen alueen osayleiskaavan laatimisen vuonna (Porvoon kaupunki). Porvoon keskeisten alueiden osayleiskaavassa on määritelty asumisen laajenemisalueet ja täydennysalueet. Uutta asutusta sijoittuu mm. Länsirannalle, Hornhattulaan, Gammelbackaan, Haikkooseen ja Järnböleen, jotka ovat luonteeltaan täydennysrakentamisalueita. Skaftkärrissä ja Tarkkisissa on laajat aluevaraukset uudelle asutukselle. Näiden alueiden toteutumiselle itäisen ohitustien (Saaristotien) rakentaminen on ensiarvoisen tärkeää. (Porvoon kaupunki 2004). Tarmola, Kaupunginhaka, Ölstens ja Tolkkinen säilyvät työpaikka-alueina ja niille on osayleiskaavassa varattu täydennys- ja laajenemisalueita. Kuninkaanportin alue on suurin uusista työpaikka-alueista Porvoossa. (Porvoon kaupunki 2004).

15 Porvoon kaupunki 13 5 VÄESTÖ JA OSTOVOIMA 5.1 Väestömäärä ja väestöennuste Porvoon seudulla asui vuoden 2006 lopussa runsaat asukasta, joista Porvoossa noin asukasta. Alle 15-vuotiaiden osuus väestöstä on Porvoossa, kuten myös Porvoon seudulla ja koko Itä-Uudellamaalla, suurempi kuin koko maassa keskimäärin. Vastaavasti yli 65-vuotiaiden osuus on pienempi kuin koko maassa keskimäärin. Taulukko 1. Porvoon kaupungin, Porvoon seudun, Itä-Uudenmaan ja koko maan väestömäärä ja väestön ikärakenne vuonna 2006 (Tilastokeskus). Väestö Ikärakenne, % v v v v. 75- v. Porvoo - Borgå ,3 % 12,2 % 65,4 % 7,8 % 6,3 % Porvoon seutukunta - Borgå ekon. reg ,7 % 13,0 % 64,3 % 7,8 % 6,2 % ITÄ-UUSIMAA - ÖSTRA NYLAND ,3 % 12,5 % 63,9 % 8,3 % 7,0 % Koko maa - Hela landet ,6 % 10,7 % 65,2 % 8,8 % 7,7 % Itä-Uudenmaan liiton väestökehitysarvion (2005) mukaan Porvoon seudun väestömäärä kasvaa noin asukkaalla (+23 %) vuosina Porvoon seudun väestönkasvu kohdistuu lähes kokonaan Porvooseen ja Sipooseen. Myös Tilastokeskuksen uusimman (2007) väestöennusteen mukaan Itä-Uudenmaan väestömäärä kasvaa. Itä-Uudenmaan, Porvoon seudun ja Porvoon kaupungin väestömäärä kasvaa selvästi enemmän kuin koko maassa keskimäärin. Taulukko 2. Itä-Uudenmaan liiton väestökehitysarvio vuosille (Itä-Uudenmaan liitto 2005). Itä-Uudenmaan liiton väestökehitysarvio 2005 Muutos-% Porvoo - Borgå ,3 % Porvoon seutukunta - Borgå ekon. reg ,6 % ITÄ-UUSIMAA - ÖSTRA NYLAND ,3 % Itä-Uudenmaan liitto on keväällä 2007 tarkistanut väestöarvioitaan. Uudet väestökasvuarviot on tehty seuduittain lukuun ottamatta Sipoota, jota on tarkasteltu omana kokonaisuutena. Erityisesti Sipoon osalta väestökehitysarvio poikkeaa merkittävästi aikaisemmasta arviosta. Taulukko 3. Itä-Uudenmaan liiton tarkistettu väestökehitysarvio vuosille (Itä-Uudenmaan liitto 2007). Itä-Uudenmaan liiton väestökehitysarvio 2007 Muutos-% Sipoo ,3 % Muu Porvoon seutukunta ,7 % Porvoon seutukunta - Borgå ekon. reg ,6 % Loviisan seutukunta - Lovisa ekon. Reg ,5 % ITÄ-UUSIMAA - ÖSTRA NYLAND ,0 %

16 14 Porvoon kaupunki Porvoon kaupungin väestömäärä oli vuonna 2006 noin asukasta. Porvoon väestömäärä kasvaa Itä-Uudenmaan liiton väestöarvion mukaan vuosina noin asukkaalla (+18 %) ja on vuonna 2040 noin asukasta. Porvoon kaupungin alueella väestö keskittyy kaupunkialueelle, jossa asuu noin asukasta eli 76 % koko väestöstä. Kylä- ja haja-asutusalueella asuu noin asukasta. Taulukko 4. Porvoon kaupungin väestömäärä osa-alueittain vuonna 2006 (Tilastokeskus/Porvoon kaupunki) % Keskeinen alue ,1 % - keskeinen alue, länsi keskeinen alue, itä Kylät ja haja-asutusalue ,6 % - kylät ja haja-asutusalue, länsi kylät ja haja-asutusalue, itä Sköldvik 109 0,2 % Muu 496 1,0 % Porvoon kaupunki ,0 % 5.2 Ostovoima ja ostovoiman kasvuarvio Ostovoima arvioitiin vuoden 2006 väestömäärän ja asukaskohtaisten kulutuslukujen perusteella. Kulutuslukuina käytettiin Itä-Uudenmaan kaupan palveluverkkoselvityksessä käytettyjä kulutuslukuja, jotka muutettiin vuoden 2006 hintatasoon indeksoimalla. Ostovoiman kehitys arvioitiin väestöennusteen ja yksityisen kulutuksen kasvuarvioiden mukaan. Väestöennusteena käytettiin Itä-Uudenmaan liiton vuonna 2005 laatimia kuntakohtaisia väestöarvioita. Yksityisen kulutuksen kasvuarviona käytettiin päivittäistavarakaupassa 1 %/vuosi ja erikoiskaupassa 2 %/vuosi. Eri tahojen tekemät arviot yksityisen kulutuksen kasvusta voivat poiketa huomattavastikin toisistaan. Kasvuarviot vaihtelevat myös toimialoittain. Tässä selvityksessä käytettyjä kasvuarvioita voidaan pitää varsin realistisina pitkän aikavälin arvioina. Ostovoimatarkasteluissa on pidettävä mielessä, että ostovoima kuvaa kuluttajien ostovoimapotentiaalia tietyllä alueella. Se ei kerro suoraan, missä tämä potentiaali toteutuu myyntinä. Tässä selvityksessä käytetyt kulutusluvut ovat seuraavat: Taulukko 5. Vähittäiskaupan kulutusluvut ja arvio kehityksestä /asukas (Itä-Uudenmaan liitto 2004). Kulutusluvut, /asukas (2006 rahassa) Kasvuarvio % / vuosi Päivittäistavarakauppa % Alko ja apteekit % Muotikauppa % Huonekalu- ja sisustuskauppa % Kodintekniikkakauppa % Rautakauppa % Muu erikoiskauppa % Autokauppa ja huoltamot %

17 Porvoon kaupunki 15 Porvoossa koko vähittäiskaupan (päivittäistavarakauppa, tilaa vaativa erikoiskauppa, muu erikoiskauppa sekä autokauppa ja huoltamot) ostovoima oli vuonna 2006 noin 381 milj.. Vähittäiskaupan ostovoiman kasvu vuosina on arvion mukaan noin 223 milj.. Taulukko 6. Vähittäiskaupan ostovoiman kehitys Porvoossa vuosina (vuoden 2006 rahassa). Porvoon ostovoima, milj. (vuoden 2006 rahassa) Muutos Päivittäistavarakauppa 123,4 134,6 147,6 161,6 174,2 50,8 Tilaa vaativa erikoiskauppa 51,7 58,6 67,5 77,6 87,9 36,2 Muu erikoiskauppa 94,9 106,3 120,5 136,5 152,4 57,5 Autokauppa ja huoltamot 111,4 126,4 145,6 167,4 189,7 78,3 Yhteensä 381,4 426,0 481,2 543,1 604,1 222,7 Porvoon seudulla koko vähittäiskaupan (päivittäistavarakauppa, tilaa vaativa erikoiskauppa, muu erikoiskauppa sekä autokauppa ja huoltamot) ostovoima oli vuonna 2006 noin 605 milj.. Vähittäiskaupan ostovoiman kasvu vuosina on arvion mukaan noin 381 milj.. Taulukko 7. Vähittäiskaupan ostovoiman kehitys Porvoon seudulla vuosina (vuoden 2006 rahassa). Porvoon seudun ostovoima, milj. (vuoden 2006 rahassa) Muutos Päivittäistavarakauppa 195,7 215,0 237,6 261,9 284,3 88,6 Tilaa vaativa erikoiskauppa 81,9 93,6 108,6 125,7 143,4 61,4 Muu erikoiskauppa 150,4 169,8 194,0 221,1 248,6 98,2 Autokauppa ja huoltamot 176,6 201,9 234,4 271,3 309,5 132,8 Yhteensä 604,7 680,3 774,5 880,1 985,7 381,0 Itä-Uudellamaalla koko vähittäiskaupan (päivittäistavarakauppa, tilaa vaativa erikoiskauppa, muu erikoiskauppa sekä autokauppa ja huoltamot) ostovoima oli vuonna 2006 noin 755 milj.. Vähittäiskaupan ostovoiman kasvu vuosina on arvion mukaan noin 437 milj.. Taulukko 8. Vähittäiskaupan ostovoiman kehitys Itä-Uudellamaalla vuosina (vuoden 2006 rahassa). Itä-Uudenmaan ostovoima, milj. (vuoden 2006 rahassa) Muutos Päivittäistavarakauppa 244,4 265,8 291,1 318,4 343,8 99,4 Tilaa vaativa erikoiskauppa 102,3 115,7 133,0 152,9 173,4 71,1 Muu erikoiskauppa 187,8 209,9 237,6 268,8 300,6 112,8 Autokauppa ja huoltamot 220,6 249,6 287,2 329,8 374,3 153,7 Yhteensä 755,0 840,9 949, , ,1 437,1 Toimialoittain tarkasteltuna päivittäistavarakaupan ostovoima oli vuonna 2006 Porvoossa noin 123 milj., Porvoon seudulla noin 196 milj. ja Itä- Uudellamaalla noin 244 milj.. Vuoteen 2025 mennessä päivittäistavarakaupan ostovoima kasvaa edellä esitetyillä oletuksilla Porvoossa noin 51 milj., Porvoon seudulla noin 89 milj. ja Itä-Uudellamaalla noin 99 milj.. Tilaa vaativan erikoiskaupan, muun erikoiskaupan sekä autokaupan ja huoltamoiden ostovoima oli vuonna 2006 Porvoossa noin 258 milj., Porvoon seudulla noin 409 milj. ja Itä-Uudellamaalla noin 511 milj.. Vuoteen 2025 mennessä erikoiskaupan sekä autokaupan ja huoltamoiden ostovoima kasvaa edellä esitetyillä oletuksilla Porvoossa noin 172 milj., Porvoon seudulla noin 292 milj. ja Itä-Uudellamaalla noin 338 milj..

18 16 Porvoon kaupunki 6 KAUPAN NYKYTILANNE JA KEHITYSNÄKYMÄT 6.1 Vähittäiskaupan palveluverkko Päivittäistavarakaupan myymäläverkko Vuoden 2006 lopussa Porvoon seudulla toimi yhteensä 45 päivittäistavaramyymälää, joista 4 oli päivittäistavaran erikoismyymälöitä kuten luontaistuotekauppoja ja konditorioita. Porvoon seudun päivittäistavaramyymälöistä yli puolet eli 25 myymälää toimi Porvoon kaupungin alueella. Asukaslukuun suhteutettuna koko Porvoon seudulla oli keskimäärin 1670 asukasta yhtä päivittäistavaramyymälää kohti, joka on enemmän kuin koko maan keskiarvo (1339 asukasta/myymälä). Vähiten asukkaita yhtä myymälää kohti oli Askolassa (770 as./myymälä) ja eniten Porvoossa ja Sipoossa (1900 as./myymälä). Myymälätyypeittäin tarkasteltuna Porvoon ja koko Porvoon seudun päivittäistavarakaupan myymäläverkko muodostuu pääosin pienistä yksiköistä. Lukumääräisesti eniten oli isoja valintamyymälöitä, joita on kaikissa seudun kunnissa. Vuoteen 2003 verrattuna päivittäistavaramyymälöiden määrä on Porvoon seudulla vähentynyt kolmella myymälällä. Suurin muutos on tapahtunut valintamyymälöiden määrissä. Isojen valintamyymälöiden määrä on lisääntynyt kolmella ja pienten valintamyymälöiden määrä vähentynyt neljällä. Supermarket-kokoluokassa sekä isot että pienet supermarketit ovat vähentyneet yhdellä. Porvoon kaupungin päivittäistavaramyymälöiden kokonaismäärä on vuosina vähentynyt yhdellä. Taulukko 9. Porvoon seudun päivittäistavaramyymälät 2003 ja 2006 (Itä- Uudenmaan liitto 2004 ja A.C.Nielsen Finland Oy). Hypermarketalo Tavara- Supermarket Valintamyymälä Pien- Erikois- Iso Pieni Iso Pieni myymälä myymälä Yhteensä (>1000 m 2 ) (>1000 m 2 ) ( m 2 ) ( m 2 ) ( m 2 ) Askola Myrskylä - Mörskom 2 2 Porvoo - Borgå Pukkila Sipoo - Sibbo YHTEENSÄ Askola Myrskylä - Mörskom 2 2 Porvoo - Borgå Pukkila Sipoo - Sibbo YHTEENSÄ Päivittäistavaramyymälöiden lisäksi päivittäistavaroita myydään kioskeissa, huoltoasemilla ja halpahalleissa. Vuoden 2006 lopussa Porvoon seudulla toimi yhteensä 20 kioskia, 14 huoltoasemaa ja 2 halpahallia (Porvoon Mikrokulma Oy ja Säästötalo Robinhood), joissa myyntiin päivittäistavaroita. Kioskeista 16, huoltoasemista 9 ja molemmat halpahallit toimivat Porvoossa. (A.C.Nielsen Finland Oy).

KUNINKAANPORTIN JA EESTINMÄEN ALUEEN KAUPALLISTEN RATKAISUJEN VAIKUTUSTEN ARVIOINNIN PÄIVITYS JA LISÄSELVITYS

KUNINKAANPORTIN JA EESTINMÄEN ALUEEN KAUPALLISTEN RATKAISUJEN VAIKUTUSTEN ARVIOINNIN PÄIVITYS JA LISÄSELVITYS Porvoon kaupunki KUNINKAANPORTIN JA EESTINMÄEN ALUEEN KAUPALLISTEN RATKAISUJEN VAIKUTUSTEN ARVIOINNIN PÄIVITYS JA LISÄSELVITYS Loppuraportti 2.12.2011 Porvoon kaupunki 1 ALKUSANAT Tässä selvityksessä

Lisätiedot

Kanta-Hämeen vähittäiskaupan palveluverkkoselvitys Loppuraportti 24.8.2010

Kanta-Hämeen vähittäiskaupan palveluverkkoselvitys Loppuraportti 24.8.2010 Kanta-Hämeen vähittäiskaupan palveluverkkoselvitys Loppuraportti 24.8.2010 2 Alkusanat Kanta-Hämeen kaupan palveluverkkoselvityksen tavoitteena oli arvioida, miten vahvistetun maakuntakaavan ratkaisu vastaa

Lisätiedot

ETELÄ-TUUSULAN KAUPALLINEN SELVITYS

ETELÄ-TUUSULAN KAUPALLINEN SELVITYS FCG Planeko Oy Tuusulan kunta ETELÄ-TUUSULAN KAUPALLINEN SELVITYS 9.6.2009 www.aanekoski.fi www.aanekoski.fi Tuusulan kunta 1 FCG Planeko Oy ALKUSANAT Tehtävänä oli arvioida Focus-alueen osayleiskaavan

Lisätiedot

OSA 2: JYVÄSKYLÄN KAUPALLINEN PALVELU- VERKKO 2030

OSA 2: JYVÄSKYLÄN KAUPALLINEN PALVELU- VERKKO 2030 Jyväskylän kaupunki OSA 2: JYVÄSKYLÄN KAUPALLINEN PALVELU- VERKKO 2030 Loppuraportti 2.7.2010 OSA 2: Jyväskylän kaupallinen palveluverkkoselvitys 1 ALKUSANAT Jyväskylän kaupunki ja Keski-Suomen liitto

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy

FCG Finnish Consulting Group Oy FCG Finnish Consulting Group Oy JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAURAMÄEN OSAYLEISKAAVA ETELÄPORTIN KAUPALLINEN SELVITYS RAPORTTI FCG Finnish Consulting Group Oy Eteläportin kaupallinen selvitys 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

KAAVAHANKKEIDEN KAUPALLISET VAIKUTUKSET

KAAVAHANKKEIDEN KAUPALLISET VAIKUTUKSET Hollolan kunta KAAVAHANKKEIDEN KAUPALLISET VAIKUTUKSET Kuntakeskuksen liikekorttelit (Prisma) K-Citymarket ja Naisten pukutehdas Loppuraportti 4.4.2012 FCG Finnish Consulting Group Oy 2 (31) SISÄLTÖ 1

Lisätiedot

Kokkolan kaupan palveluverkon mitoitusselvitys

Kokkolan kaupan palveluverkon mitoitusselvitys KOKKOLAN KAUPUNKI Kokkolan kaupan palveluverkon mitoitusselvitys Loppuraportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Loppuraportti 1 (32) Sisällysluettelo 1 SELVITYKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET... 2 2 KAUPAN PALVELUVERKON

Lisätiedot

Seinäjoen vähittäiskaupan selvitykset

Seinäjoen vähittäiskaupan selvitykset SEINÄJOEN KAUPUNKI Seinäjoen vähittäiskaupan selvitykset Loppuraportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P22981 Loppuraportti 1 (73) Sisällysluettelo 1 TAUSTA JA TAVOITTEET... 3 2 VÄHITTÄISKAUPAN KOKONAISMITOITUKSEN

Lisätiedot

METTALANMÄEN KAUPPAKESKUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kaupallisten vaikutusten arviointi

METTALANMÄEN KAUPPAKESKUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kaupallisten vaikutusten arviointi FCG Planeko Oy 25.9.2009 RAAHEN KAUPUNKI METTALANMÄEN KAUPPAKESKUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaupallisten vaikutusten arviointi 147-D2758 FCG Planeko Oy 2 (17) RAAHEN KAUPUNKI METTALANMÄEN KAUPPAKESKUKSEN

Lisätiedot

HUITTISTEN KAUPALLINEN SELVITYS

HUITTISTEN KAUPALLINEN SELVITYS SRV Yhtiöt oyj HUITTISTEN KAUPALLINEN SELVITYS 4.6.2010 SRV Yhtiöt Oyj 1 FCG Oy ALKUSANAT Tehtävänä oli laatia tausta-aineistoksi Huittisiin suunnitteilla olevan kauppapaikan vaikutusten arvioinnille.

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS

YLÖJÄRVEN KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS Ylöjärven kaupunki Loppuraportti 2.1.2012 Päivitetty 23.10.2012 3.1 Väestömäärä ja väestöennuste 3.3 Arvio ostovoimasta ja sen kehityksestä 2020 ja 2030 4.2.2 Arvio liiketilan lisätarpeesta 2020 ja 2030

Lisätiedot

JORVAKSEN JA INKILÄN OSAYLEISKAAVA, KAUPALLINEN SELVITYS

JORVAKSEN JA INKILÄN OSAYLEISKAAVA, KAUPALLINEN SELVITYS Kirkkonummen kunta ja Skanska Commercial Development Finland Oy JORVAKSEN JA INKILÄN OSAYLEISKAAVA, KAUPALLINEN SELVITYS 30.3.2012 1 ALKUSANAT JA SELVITYKSEN JOHTOPÄÄTÖS Tehtävänä oli laatia Kirkkonummen

Lisätiedot

Maakuntakaavan. Kaupan palveluverkko Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan rakennemalleissa. uudistaminen. Uudenmaan liiton julk aisuja E 111-2010

Maakuntakaavan. Kaupan palveluverkko Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan rakennemalleissa. uudistaminen. Uudenmaan liiton julk aisuja E 111-2010 Uudenmaan liiton julk aisuja E 111-2010 Uudenmaan liitto Kaupan palveluverkko Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan rakennemalleissa Maakuntakaavan uudistaminen Uudenmaan liiton julkaisuja E 111-2010 Kaupan palveluverkko

Lisätiedot

Palveluverkkoselvitys herkkyysanalyyseineen

Palveluverkkoselvitys herkkyysanalyyseineen 1 2 POHJOIS-SAVON KAUPAN MAAKUNTAKAAVA Palveluverkkoselvitys herkkyysanalyyseineen Kuopio 2013 3 Pohjois-Savon liiton julkaisu A:77 Kuopio 2013 Pohjois-Savon liitto PL 247, 70101 Kuopio puh. (017) 550

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON KAUPAN MAAKUNTAKAAVA. Palveluverkkoselvitys herkkyysanalyyseineen

POHJOIS-SAVON KAUPAN MAAKUNTAKAAVA. Palveluverkkoselvitys herkkyysanalyyseineen 1 POHJOIS-SAVON KAUPAN MAAKUNTAKAAVA Palveluverkkoselvitys herkkyysanalyyseineen 2 POHJOIS-SAVON KAUPAN MAAKUNTAKAAVA Palveluverkkoselvitys herkkyysanalyyseineen Kuopio 2013 3 Pohjois-Savon liiton julkaisu

Lisätiedot

3.9.2010. Keuruu. Kaupallinen asema

3.9.2010. Keuruu. Kaupallinen asema 3.9.2010 Keuruu Kaupallinen asema 2 Sisältö Yhteenveto...3 1. Lähtökohdat ja tavoitteet...5 1.1. Keuruun k... 5 1.1. aupallinen vaikutusalue... 5 1.2. Tavoitteet ja työn rajaukset... 7 2. Ympäristö ja

Lisätiedot

Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys, Kuhmon täydennysosa

Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys, Kuhmon täydennysosa KUHMON KAUPUNKI Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys, Kuhmon täydennysosa Loppuraportti 4.12.2013 Loppuraportti 4.12.2013 1 (30) Sisällysluettelo 1 TAUSTA JA TAVOITTEET... 2 2 KAUPAN PALVELUVERKON KEHITTÄMISEN

Lisätiedot

Vähittäiskaupan kokonaismitoituksen määrittäminen Etelä-Savon maakuntaan

Vähittäiskaupan kokonaismitoituksen määrittäminen Etelä-Savon maakuntaan S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A ETELÄ-SAVON MAAKUNTALIITTO Vähittäiskaupan kokonaismitoituksen määrittäminen Etelä-Savon maakuntaan LOPPURAPORTTI FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 4332-P21449 FCG

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS. Ylöjärven kaupunki

YLÖJÄRVEN KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS. Ylöjärven kaupunki Ylöjärven kaupunki Loppuraportti 2.1.2012 Ylöjärven kaupunki, FCG Finnish Consulting Group Oy 3 ALKUSANAT Ylöjärven kaupan palveluverkkoselvitys on laadittu Ylöjärven kaupungin toimeksiannosta FCG Finnish

Lisätiedot

Limingan kunta Limingan kaupan palveluverkko 2040

Limingan kunta Limingan kaupan palveluverkko 2040 Limingan kunta Limingan kaupan palveluverkko 2040 20.4.2015 2 SISÄLTÖ Alkusanat... 3 1. Tarkastelualueet... 4 1.1 Tupos ja Ankkurilahti... 4 1.2 Haaransilta... 5 1.3 Limingan keskusta ja liminganportti...

Lisätiedot

Ilmajoen kunta / Ruokakesko Oy ILMAJOEN KAUPALLINEN SELVITYS

Ilmajoen kunta / Ruokakesko Oy ILMAJOEN KAUPALLINEN SELVITYS Ilmajoen kunta / Ruokakesko Oy ILMAJOEN KAUPALLINEN SELVITYS 3.5.2011 FCG Finnish Consulting Group Oy 2 (37) SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 3 1.1 TYÖN TOTEUTUS... 3 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TARKOITUS JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

LAIHIAN KIRKONSEUDUN OSAYLEISKAAVA KAUPALLINEN SELVITYS LAIHIAN KIRKONSEUDUN OSAYLEISKAAVA KAUPALLINEN SELVITYS. Laihian kunta. Loppuraportti 7.5.

LAIHIAN KIRKONSEUDUN OSAYLEISKAAVA KAUPALLINEN SELVITYS LAIHIAN KIRKONSEUDUN OSAYLEISKAAVA KAUPALLINEN SELVITYS. Laihian kunta. Loppuraportti 7.5. KAUPALLINEN SELVITYS Vastaanottaja Laihian kunta Asiakirjatyyppi Loppuraportti Päivämäärä 7.5.2014 LAIHIAN KIRKONSEUDUN OSAYLEISKAAVA KAUPALLINEN SELVITYS Ramboll Säterinkatu 6 PL 25 02601 ESPOO P +358

Lisätiedot

MUSTASAAREN KUNTA. Kaupallinen selvitys. Loppuraportti

MUSTASAAREN KUNTA. Kaupallinen selvitys. Loppuraportti MUSTASAAREN KUNTA Kaupallinen selvitys Loppuraportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P25031 Loppuraportti Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 1 1.1 Selvityksen tausta ja tavoitteet... 1 1.2 Kaupan sijainninohjaus...

Lisätiedot

YLEISKAAVAN KAUPALLINEN SELVITYS KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

YLEISKAAVAN KAUPALLINEN SELVITYS KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI FCG Finnish Consulting Group Oy Joutsan kunta YLEISKAAVAN KAUPALLINEN SELVITYS KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Loppuraportti 18.1.2011 FCG Finnish Consulting Group

Lisätiedot

Etelä-Karjalan 1. vaihemaakuntakaava. Etelä-Karjalan kaupan rakenne ja mitoitus vuoteen 2025

Etelä-Karjalan 1. vaihemaakuntakaava. Etelä-Karjalan kaupan rakenne ja mitoitus vuoteen 2025 Etelä-Karjalan 1. vaihemaakuntakaava Etelä-Karjalan kaupan rakenne ja mitoitus vuoteen 2025 Etelä-Karjalan kaupan rakenne ja mitoitus 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 3 1.1 Selvityksen tavoite 3 1.2 Kauppaa

Lisätiedot

Janakkalan kunta Janakkalan vähittäiskaupan palveluverkkoselvitys Marraskuu 2006. Puh. (09) 6866 280, fax (09) 6866 2840 Ly 0349272-5

Janakkalan kunta Janakkalan vähittäiskaupan palveluverkkoselvitys Marraskuu 2006. Puh. (09) 6866 280, fax (09) 6866 2840 Ly 0349272-5 Janakkalan kunta Janakkalan vähittäiskaupan palveluverkkoselvitys Marraskuu 2006 TP Group Finland Oy - Keskustakehitys etunimi.sukunimi@tpgroup.biz Yrjönkatu 29 A, 00100 HELSINKI www.tpgroup.biz Puh. (09)

Lisätiedot

ETELÄ-POHJANMAAN KAUPAN PALVELUVERKKO 2030 -SELVITYS

ETELÄ-POHJANMAAN KAUPAN PALVELUVERKKO 2030 -SELVITYS ETELÄ-POHJANMAAN KAUPAN PALVELUVERKKO 2030 -SELVITYS 2015 1 Etelä-Pohjanmaan kaupan palveluverkko 2030 -selvitys Etelä-Pohjanmaan liitto FCG Finnish Consulting Group Oy Julkaisu B:69 ISBN 978-951-766-261-1

Lisätiedot

Virojoki-Vaalimaa osayleiskaavan muutos ja laajennus

Virojoki-Vaalimaa osayleiskaavan muutos ja laajennus VIROLAHDEN KUNTA Virojoki-Vaalimaa osayleiskaavan muutos ja laajennus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 707-P24767 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 1 1.1 Selvityksen tausta ja tavoitteet... 1 1.2 Kaupan sijainninohjaus...

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Laajasalon kaupallinen selvitys Lokakuu 2004. Puh. (09) 6866 280, fax (09) 6866 2840 Ly 0349272-5

Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Laajasalon kaupallinen selvitys Lokakuu 2004. Puh. (09) 6866 280, fax (09) 6866 2840 Ly 0349272-5 Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Laajasalon kaupallinen selvitys Lokakuu 2004 TP Group Finland Oy - Keskustakehitys etunimi.sukunimi@tpgroup.biz Yrjönkatu 29 A, 00100 HELSINKI www.tpgroup.biz

Lisätiedot

Forssan seudun strateginen rakennetarkastelu FOSTRA. Forssan seudun kaupan rakenne 2010 2030

Forssan seudun strateginen rakennetarkastelu FOSTRA. Forssan seudun kaupan rakenne 2010 2030 Forssan seudun strateginen rakennetarkastelu FOSTRA Forssan seudun kaupan rakenne 2010 2030 Forssan seudun kaupan rakenneselvitys 2 Tiivistelmä Forssan seutukunta muodostaa yhtenäisen kaupan markkina-alueen,

Lisätiedot