Ruskon suuryksikkö, kaupallinen selvitys

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ruskon suuryksikkö, kaupallinen selvitys"

Transkriptio

1 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NCC SUOMI OY Ruskon suuryksikkö, kaupallinen selvitys Loppuraportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY

2 Loppuraportti 1 (24) Sisällysluettelo 1 JOHDANTO Selvityksen tausta ja tarkoitus Hankkeen kuvaus ja sijainti Suunnittelutilanne Hankkeen vaikutusalue VAIKUTUSALUEEN KAUPAN NYKYINEN PALVELURAKENNE Päivittäistavarakauppa Erikoiskauppa ARVIO OSTOVOIMAN JA LIIKETILATARPEEN KEHITYKSESTÄ Kysyntä-tarjonta -tilanne Väestömäärän ja ostovoiman kehitys Liiketilatarpeen kehitys RUSKON SUURYKSIKKÖHANKKEEN KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Hankkeen kuvaus Hankkeen mitoitus suhteessa liiketilatarpeeseen Vaikutukset kaupan toiminta- ja kehitysedellytyksiin sekä palvelurakenteeseen Kaupan palvelutarjonnan alueellinen kehitys Kaupan palveluverkon kehitys Ostovoiman siirtymät Kaupan kilpailuasetelman muutos Kaupan toiminta- ja kehitysedellytykset Keskusta-alueiden kaupan toiminta- ja kehitysedellytykset Yhteenveto kaupan toiminta- ja kehitysedellytyksiin kohdistuvista vaikutuksista Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen Hankkeen sijainti yhdyskuntarakenteessa ja yhdyskuntarakenteen kehitys Kaupan palveluverkon ja palvelutarjonnan alueellinen kehitys Keskustojen ja niiden kaupallisten palvelujen kehitys Yhteenveto yhdyskuntarakenteeseen kohdistuvista vaikutuksista Vaikutukset kaupan palvelujen saavutettavuuteen Liikenteellinen sijainti ja saavutettavuus Joukko- ja kevyen liikenteen käyttömahdollisuudet asiointimatkoilla Yhteenveto palvelujen saavutettavuuteen kohdistuvista vaikutuksista Muut vaikutukset SUOSITUKSET JATKOSUUNNITTELULLE... 24

3 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Loppuraportti 2 (24) Ruskon suuryksikkö, kaupallinen selvitys 1 JOHDANTO 1.1 Selvityksen tausta ja tarkoitus NCC Suomi Oy suunnittelee uuden vähittäiskaupan suuryksikön toteuttamista Oulun Ruskon kaupunginosaan. Kaupallisen selvityksen tavoitteena on arvioida suuryksikköhankkeen kaupalliset vaikutukset. Selvitys on tehty olemassa oleviin selvityksiin, uusimpiin tilasto-, rekisteri- ja tutkimustietoihin sekä paikkatietotarkasteluihin perustuen. Keskeisiä lähtöaineistoja ovat olleet Uuden Oulun yleiskaavan kaupallisten vaikutusten arviointi sekä Pohjois-Pohjanmaan kaupan palveluverkko selvitys ja sen täydennysselvitys. Vaikutusten arvioinnissa on painotettu maankäyttö- ja Suomilain asemakaavaa koskevien sisältövaatimusten (MRL 54 ) ja vähittäiskauppaa koskevien sisältövaatimusten (MRL 71b ) toteutumisen arviointia. Selvityksessä on esitetty - Ruskon suuryksikköhanke ja sen vaikutusalue, - vaikutusalueen kaupan nykyisen palvelurakenteen kuvaus, - arvio vaikutusalueen ostovoiman ja liiketilatarpeen kehityksestä, - hankkeen kaupallisten vaikutusten arviointi. Selvitystyö on tehty NCC Suomi Oy:n toimeksiannosta FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:ssä. NCC Suomi Oy:n yhteyshenkilönä on toiminut hankekehityspäällikkö Ari Loukkola. Oulun kaupungilta selvityksen sisältöä on kommentoinut yleiskaavasuunnittelija Jouni Mäkäräinen. FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:ssä työn ovat laatineet FM Taina Ollikainen ja FM Mari Pohjola. 1.2 Hankkeen kuvaus ja sijainti Suunnitteilla oleva vähittäiskaupan suuryksikkö sijaitsee Oulun Ruskon kaupunginosassa. Tarkoituksena on toteuttaa alueelle uusi hypermarket-konseptilla toimiva vähittäiskaupan suuryksikkö. Alueelle tuleva toimija on uusi Oulun seudulla. Rakennukseen sijoittuu hypermarket-konseptilla toimivan suuryksikön lisäksi joitakin etumyymälöitä ja kaupallisia palveluja (esim. ruokala / kahvila, kampaamo, optikko). Rakennuksen pinta-ala on yhteensä k-m 2, josta päivittäistavarakaupan pinta-ala k-m 2, muun myymälän pinta-ala k-m 2 sekä varastojen, sosiaalitilojen ym. pinta-ala k-m 2. Etumyymälöiden osuus rakennuksen kerrosalasta tulee olemaan pieni. Autopaikkatarve alueella on yhteensä 400 autopaikkaa (1 autopaikka/20 k-m 2 ). Kuva 1. Ruskon vähittäiskaupan suuryksikkö, havainnekuva, luonnostaso (luonnos VE18, ). FCG Suunnittelu ja tekniikka Oulu

4 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Loppuraportti 3 (24) Suuryksikköhanke sijaitsee Laakeritien varressa Oulun keskustasta Kiiminkiin ja edelleen Pudasjärvelle ja Kuusamoon johtavan valtatien 20 sekä Raitotien liittymän läheisyydessä. Hankealueelta on Oulun keskustaan matkaa noin 5 kilometriä. Hankealueella toimii tällä hetkellä mm. Pauli Moilanen Oy (palokaluston, sammutinhuollon, työsuojelun ja väestönsuojelun erikoisliike), KPPR Steel Oy ja Oulun Geolab Oy. Hankealueen itäosa on rakentamatonta. Alueen itäosan halki kulkee kevyen liikenteen väylä. Hankealueen länsipuolella toimii Pohjolan Matka Oy:n linja-autovarikko ja mittarihuoltoyritys Määttä Oy. Hankealueen ja Laakeritien eteläpuolella sijaitsee K-Citymarket ja Teboil-huoltoasema. Määttä Oy Pohjolan Matka Oy Teboil K-Citymarket Kuva 2. Ote opaskartasta (Oulun seudun karttapalvelu) ja Ruskon suuryksikköhankkeen sijainti (sininen rajaus) Kuva 3. Ruskon suuryksikköhankkeen sijainti

5 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Loppuraportti 4 (24) 1.3 Suunnittelutilanne Pohjois-Pohjanmaan 1. vaihemaakuntakaava Pohjois-Pohjanmaan 1. vaihemaakuntakaava on vahvistettu ympäristöministeriössä marraskuussa Vaihemaakuntakaavassa on määritelty merkitykseltään seudullisen vähittäiskaupan sijoittuminen ja mitoitus koko maakunnan alueella. Ruskon vähittäiskaupan suuryksikköhanke sijoittuu vaihemaakuntakaavassa osoitetulle taajamatoimintojen alueelle (A). Hankealue on osa Oulun seudun yhtenäistä taajamatoimintojen aluetta, jolla merkitykseltään seudullisen vähittäiskaupan suuryksikön koon alaraja on päivittäistavarakaupassa k-m² ja muussa vähittäiskaupassa k-m². Hankealuetta ei ole osoitettu vaihemaakuntakaavassa merkitykseltään seudullisena kaupan alueena, joten alueelle voi sijoittua ainoastaan merkitykseltään paikallisia vähittäiskaupan suuryksiköitä. Kuva 4. Ote Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavojen yhdistelmäkartasta ( Uuden Oulun yleiskaava Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Uuden Oulun yleiskaavan ja se sai lainvoiman valitusten ulkopuolisilta alueita Yleiskaava on laadittu kahdelle erimittakaavaiselle kartalle. Luonteeltaan strategisessa koko kaupungin kattavassa yleiskaavakartassa (kaavakartta 1) on esitetty yhdyskuntarakenteen kehittämisvyöhykkeet, keskusverkko sekä tärkeimmät kaupan ja työpaikkojen alueet. Kaavakartta 2 tarkentaa kaavakartan 1 merkintöjä keskeisellä kaupunkialueella ja se on laadittu aluevarausyleiskaavana. Kaavakartan 2 alueella kaavakartta 1 on voimassa ainoastaan kaupunkikehittämisvyöhykkeitä koskevien määräysten osalta. Yleiskaavan mukaisesti Uuden Oulun kaupallinen palveluverkko muodostuu keskustatoimintojen alueista ja keskustojen ulkopuolisista kaupan alueista. Kaupallisten palveluiden sijoittumismahdollisuuksia on osoitettu keskusta-alueiden ulkopuolella maankäyttö- ja Suomilain sekä Pohjois- Pohjanmaan maakuntakaavan 1. vaihekaavan mukaisesti. Maakuntakaavassa osoitettujen merkitykseltään seudullisten vähittäiskaupan suuryksiköiden lisäksi yleiskaavassa on ohjattu merkitykseltään paikallisten vähittäiskaupan suuryksiköiden sijoittumista ja mitoitusta. Keskusta-alueiden ulkopuolella vähittäiskaupan suuryksiköitä voidaan sijoittaa kaupallisten palveluiden alueille. Yleiskaavakartalla 1 on osoitettu merkittävimmät suuryksiköiden sijoittumisalueet. Yleiskaavakartalla 2 vähittäiskaupan suuryksiköiden sijoittumisalueet on osoitettu aluevarauksina.

6 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Loppuraportti 5 (24) Ruskon vähittäiskaupan suuryksikköhanke sijoittuu yleiskaavaehdotuksen mukaiselle KM-alueelle ja pysäköintialueen tontin laajennusosa TP-alueelle. KM-alueelle voidaan sijoittaa vähittäiskaupan suuryksiköitä, jotka ovat merkitykseltään paikallisia. Pohjois-Pohjanmaan 1. vaihemaakuntakaavassa määritelty seudullisen vähittäiskaupan suuryksikön koon alaraja on päivittäistavarakaupassa k-m² ja muussa vähittäiskaupassa k-m². Kuva 5. Ote yleiskaavaehdotuksesta (kaavakartta 2). (Oulun kaupunki, yleiskaavoitus) Asemakaavoitus Hankealueella on voimassa vuonna 1994 ja vuonna 1979 laaditut asemakaavat. Valtaosa hankealueesta on osoitettu asemakaavassa ympäristöhäiriötä aiheuttamattomien teollisuussuomiten korttelialueena (TY). Hankealueen itäosa on osoitettu puistona (VP ja P). Laakeritien eteläpuolella on voimassa vuonna 2009 laadittu asemakaava. Asemakaavassa K-Citymarketin alue on osoitettu liikesuomiten korttelialueena, jolle saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikön (KM). Alueen Suomioikeus on k-m 2. Kaavamääräyksen mukaan korttelialueelle sallitusta kerrosalasta saa käyttää elintarvikemyyntitilana enintään neliömetrimäärän verran. Kuva 6. Ote ajantasa-asemakaavasta ( Oulun kaupunki, yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut)

7 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Loppuraportti 6 (24) 1.4 Hankkeen vaikutusalue Selvityksessä tarkastellaan Ruskon suuryksikköhankkeen ensisijaisena vaikutusalueena Oulun Myllyojan (kartalla numero 13), Korvensuoran (15) ja Hiukkavaaran (17) suuralueiden muodostamaa aluetta sekä laajempana vaikutusalueena aluetta, johon kuuluvat edellisten suuralueiden lisäksi Jäälin (31) ja Kiimingin (30) suuralueet. Lisäksi selvityksessä tarkastellaan riittävällä tarkkuudella vähittäiskaupan nykytilannetta ja kehitysnäkymiä koko Oulun kaupungin tasolla ja toisaalta tarkasteluja tarkennetaan Ruskon suuryksikköhankkeen lähiympäristöön. Kuva 7. Oulun kaupunginosat ja suuralueet (Oulun seudun karttapalvelu), vaikutusalueeseen kuuluvat suuralueet on ympyröity ja hankkeen sijainti on osoitettu mustalla ympyrällä. 2 VAIKUTUSALUEEN KAUPAN NYKYINEN PALVELURAKENNE 2.1 Päivittäistavarakauppa Myymäläverkko A.C. Nielsen Finland Oy:n rekisteritietojen mukaan Ruskon suuryksikköhankkeen ensisijaisella vaikutusalueella (Myllyojan, Korvensuoran ja Hiukkavaaran suuralueet) toimi vuoden 2014 lopussa yhteensä 10 päivittäistavaramyymälää ja laajemmalla vaikutusalueella (Myllyojan, Korvensuoran, Hiukkavaaran, Kiimingin ja Jäälin suuralueet) yhteensä 17 päivittäistavaramyymälää (noin 14 % Oulun kaupungin päivittäistavaramyymälöistä). Ensisijaisen vaikutusalueen päivittäistavarakaupan verkko muodostuu pääosin lähimyymälätyyppisistä valintamyymälöistä. Myymälätyypeittäin tarkasteltuna alueella on lukumääräisesti eniten valintamyymälöitä (6 isoa ja 1 pieni). Lisäksi alueella toimii 1 hypermarket, 1 iso supermarket ja 1 pieni supermarket. Suuralueittain tarkasteltuna Korvensuoran alueella, jolla suuryksikköhanke sijaitsee, toimii 4 päivittäistavaramyymälää (1 hypermarket ja 3 isoa valintamyymälää). Myllyojan suuralueella toimii 6 päivittäistavaramyymälää (1 iso supermarket, 1 pieni supermarket, 3 isoa valintamyymälää ja 1 pieni valintamyymälä). Hiukkavaaran suuralueella ei vielä tällä hetkellä ole päivittäistavarakaupan tarjontaa. Ensisijaisen vaikutusalueen päivittäistavarakaupan markkinoita hallitsee hypermarket (K-Citymarket Rusko), joka on ainoa hypermarket-kokoluokan myymälä Oulussa koillisen suunnalla.

8 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Loppuraportti 7 (24) Kiimingin suuralueella toimii 5 päivittäistavaramyymälää, joista 4 myymälää Kiimingin keskustassa (1 tavaratalo, 2 isoa supermarkettia ja 1 pieni valintamyymälä). Jäälin suuralueella toimii 2 päivittäistavaramyymälää (1 pieni supermarket ja 1 päivittäistavaroiden erikoismyymälä). Kuva 8. Päivittäistavaramyymälöiden sijainti (A.C.Nielsen Finland Oy) Taulukko 1. Vaikutusalueen sekä Oulun ja Oulun seudun päivittäistavaramyymälöiden lukumäärä vuoden 2014 lopussa (A.C. Nielsen Finland Oy). Myymälöiden lukumäärä 2014 Myymälätyyppi Ensisijainen Laajempi Oulun seutu Oulu vaikutusalue 1) vaikutusalue 2) Hypermarket (>2 500 m 2 ) Tavaratalo (>1 000 m 2 ) Supermarket, iso (>1 000 m 2 ) Supermarket, pieni ( m 2 ) Valintamyymälä, iso ( m 2 ) Valintamyymälä, pieni ( m 2 ) Pienmyymälä (<100 m 2 ) 10 8 Erikoismyymälä Kauppahalli 1 1 YHTEENSÄ Koko pt-valikoimaa myyvät myymälät Asukasmäärä / myymälä ) Myllyoja, Korvensuora, Hiukkavaara 2) Myllyoja, Korvensuora, Hiukkavaara, Kiiminki, Jääli

9 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Loppuraportti 8 (24) Asukasmäärä yhtä päivittäistavaramyymälää kohti oli vuoden 2014 lopussa ensisijaisella vaikutusalueella asukasta ja laajemmalla vaikutusalueella asukasta, kun mukaan otetaan koko päivittäistavaroiden valikoimaa myyvät päivittäistavaramyymälät (ei päivittäistavaroita myyviä erikoismyymälöitä). Ensisijaisella ja laajemmalla vaikutusalueella, Oulussa ja Oulun seudulla asukasmäärä yhtä päivittäistavaramyymälää kohti oli suurempi kuin koko maassa keskimäärin (1 733 asukasta). Päivittäistavarakaupan myynti, myyntiala ja myyntitehokkuus A.C.Nielsen Finland Oy:n mukaan päivittäistavaramyymälöiden myyntialaa asukasta kohti oli Oulussa (indeksi 100) ja Oulun seudulla (indeksi 104) vähemmän kuin koko maassa keskimäärin (indeksi 111) vuonna Ruskon suuryksikköhankkeen ensisijaisella vaikutusalueella (indeksi 85) kuten myös laajemmalla vaikutusalueella (indeksi 96) myyntialaa asukasta kohti oli vähemmän kuin Oulussa, Oulun seudulla ja koko maassa keskimäärin. Myös päivittäistavaramyymälöiden PT-myynti asukasta kohti oli Oulussa (indeksi 100) ja Oulun seudulla (indeksi 101) pienempi kuin koko maassa keskimäärin (indeksi 107). Ensisijaisella vaikutusalueella päivittäistavaramyymälöiden PT-myynti/asukas oli alhaisempi (indeksi 91) ja laajemmalla vaikutusalueella selvästi alhaisempi (indeksi 86) kuin Oulussa, Oulun seudulla ja koko maassa keskimäärin. Päivittäistavarakaupan myyntitehokkuus ( /my-m 2 /vuosi) oli vuonna 2014 Oulussa jonkin verran korkeampi (indeksi 100) ja Oulun seudulla lähes yhtä suuri (indeksi 97) kuin koko maassa keskimäärin (indeksi 96). Ensisijaisella vaikutusalueella päivittäistavarakaupan myyntitehokkuus oli korkeampi (indeksi 107) ja laajemmalla vaikutusalueella alhaisempi (indeksi 90) kuin Oulussa, Oulun seudulla ja koko maassa keskimäärin. Ruskon suuryksikköhankkeen ensisijaisella vaikutusalueella päivittäistavarakaupan tarjonta suhteessa asukasmäärään on varsin heikkoa. Päivittäistavarakaupan myyntiala ja myynti asukasta kohti olivat ensisijaisella vaikutusalueella alhaisemmat kuin Oulussa keskimäärin. Päivittäistavarakaupan myyntitehokkuus sen sijaan oli ensisijaisella vaikutusalueella korkeampi kuin Oulussa keskimäärin eli pienemmällä myyntialalla ylletään suurempaan myyntiin, mikä johtuu ennen kaikkea alueella toimivasta hypermarketista. Taulukko 2. Päivittäistavaramyymälöiden myyntiala/asukas, myynti/asukas ja myyntitehokkuus vuonna 2014 indeksinä, Oulu = 100 (A.C.Nielsen Finland Oy). Myymälöiden määrä PT-myyntiala/as OULU=100 PT-myynti/as OULU=100 PT-myyntiteho OULU=100 Ensisijainen vaikutusalue Laajempi vaikutusalue Oulun kaupunki Oulun seutu Koko maa Erikoiskauppa Myymäläverkko Tilastokeskuksen toimipaikkarekisterin mukaan Oulun seudulla toimi 649 erikoiskaupan myymälää ja Oulun kaupungin alueella 511 myymälää (79 % seudun myymälöistä) vuoden 2013 lopussa. Oulun erikoiskaupan myymälöistä toimi tilaa vaativan kaupan toimialoilla (huonekalukauppa, kodintekniikka, rautakauppa ja muu tilaa vaativa kauppa) 101 myymälää ja muun erikoiskaupan toimialoilla 410 myymälää. Asukaslukuun suhteutettuna asukasmäärä yhtä erikoiskaupan myymälää kohti oli Oulussa ja Oulun seudulla suurempi kuin koko maassa (284 asukasta) keskimäärin. Ruskon suuryksikköhankkeen vaikutusalueiden erikoiskaupan myymälöiden lukumäärätietoja ei ole saatavissa, koska erikoiskaupan tietoja tilastoidaan vain kuntatasolla.

10 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Loppuraportti 9 (24) Taulukko 3. Oulun ja Oulun seudun erikoiskaupan myymälät toimialaryhmittäin vuonna 2013 (Toimiala Online / Tilastokeskus / Yritys- ja toimipaikkatiedot) Myymälöiden lukumäärä 2013 Myymälätyyppi Oulun seutu Oulu Alkot, apteekit ym Muotikauppa Tietotekninen erikoiskauppa Muu erikoiskauppa Huonekalukauppa Kodinkonekauppa Rautakauppa Muu tilaa vaativa kauppa 11 9 ERIKOISKAUPPA YHTEENSÄ Asukasmäärä / myymälä Erikoiskaupan palvelut ovat keskittyneet erityisesti Oulun keskustaan ja sen läheisille Limingantullin ja Taka-Lyötyn alueille. Muita erikoiskaupan sijoittumisen kannalta merkittäviä keskuksia ovat Kaakkuri, Haukipudas, Kiiminki, Kaijonharju ja Oulunsalo. Ritaharjun asema erikoiskaupassa on vahvistunut alueelle avatun uuden Ideapark - kauppakeskuksen myötä. Myös uusi Hiukkavaaran aluekeskus tulee kehittymään merkittävänä erikoiskaupan keskuksena tulevaisuudessa. Ruskon alueella erikoistavaroita myyviä yli k-m 2 :n yksiköitä ovat K-Citymarketin lisäksi Puuilo ja Rautia. K-Citymarketin vieressä toimii Teboil-huoltoasema ja Rautian vieressä 1kirppis. K-Citymarketia, 1kirppistä ja Puuiloa lukuun ottamatta Ruskon alueen kaupalliset toiminnat ovat luonteeltaan tilaa vaativien erikoistavaroiden tukku- ja vähittäiskauppaa sekä niihin liittyviä palveluja mm. katsastustoimintaa ja työkoneiden vuokraustoimintaa. Ruskon alue Kuva 9. Oulun merkittävimmät erikoiskaupan keskukset ja kaupan alueet (Oulun kaupunki, yleiskaavoitus , Uuden Oulun yleiskaavan kaupallisten vaikutusten arviointi), Ruskon alue on esitetty mustalla ympyrällä

11 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Loppuraportti 10 (24) 3 ARVIO OSTOVOIMAN JA LIIKETILATARPEEN KEHITYKSESTÄ 3.1 Kysyntä-tarjonta -tilanne 2014 Ostovoiman siirtymä on tietyn alueen vähittäiskaupan myynnin ja ostovoiman erotus. Mikäli ostovoiman siirtymä on positiivinen eli myynti suurempi kuin ostovoima, kaupan palvelut ovat vetovoimaisia ja alueelle tulee ostovoimaa alueen ulkopuolelta. Kun ostovoiman siirtymä on negatiivinen eli myynti pienempi kuin ostovoima, ostovoimaa siirtyy alueen ulkopuolelle eikä alueen tarjonta vastaa kysyntää. Tässä esitetty ostovoiman nettosiirtymä osoittaa myynnin ja ostovoiman erotuksen tietyllä alueella (nettosiirtymä), ei siirtymien suuntaa eikä sisään ja ulosvirtauksen määrää. Ostovoiman siirtymiä tarkastelemalla voidaan arvioida alueiden kaupallista vetovoimaa, mutta myös palvelujen katvealueita eli alueita, joilla kaupan palvelujen tarjonta ei vastaa kysyntää. Tällaisilla alueilla väestöpohja voi mahdollistaa olemassa olevien myymälöiden laajennuksen ja/tai uusien myymälöiden perustamisen. Päivittäistavarakaupan ostovoiman nettosiirtymä oli vuonna 2014 negatiivinen sekä ensisijaisella vaikutusalueella (-9 %) että laajemmalla vaikutusalueella (-12 %). Suuralueittain tarkasteltuna ostovoiman siirtymä oli positiivinen Korvensuoran suuralueella (+50 %) ja negatiivinen Myllyojan suuralueella (-31 %) ja Hiukkavaaran suuralueella (-100 %). Korvensuoran suuralueella toimii tällä hetkellä alueen ainoa hypermarket, mikä selittää alueen suurta positiivista ostovoiman nettosiirtymää. Kiimingin suuralueella ostovoiman siirtymä oli positiivinen (+9 %) ja Jäälin suuralueella negatiivinen (-59 %). Koko kaupungin tasolla kysyntä ja tarjonta olivat lähellä tasapainoa (ostovoiman siirtymä 1 %) ja Oulun seudulla ostovoiman siirtymä oli hieman positiivinen (+2 %). Erikoiskaupan ostovoiman nettosiirtymä oli vuonna 2013 Oulussa positiivinen (+61 %), joten Ouluun suuntautuu huomattava määrä erikoiskaupan ostovoimaa kaupungin ulkopuolelta koko maakunnasta. Erikoiskaupan liikevaihto- ja myyntitiedot on saatavissa vain kuntatasolla, joten erikoiskaupan osalta ei ole mahdollista tarkastella vaikutusalueen ostovoiman siirtymiä. Voidaan kuitenkin olettaa, että vaikutusalueen erikoiskaupan nettosiirtymä on negatiivinen ja että alueelta siirtyy erikoiskaupan ostovoimaa Oulun keskustaan ja muihin Oulun kaupan keskittymiin. 3.2 Väestömäärän ja ostovoiman kehitys Väestömäärä ja arvio väestökehityksestä Ruskon suuryksikköhankkeen ensisijaisella vaikutusalueella (Myllyojan, Korvensuoran ja Hiukkavaaran suuralueet) asui vuoden 2014 lopussa asukasta (noin 10 % Oulun kaupungin väestöstä). Laajemmalla vaikutusalueella (ensisijainen vaikutusalue sekä Kiimingin ja Jäälin suuralueet) asui vuoden 2014 lopussa asukasta (noin 17 % Oulun kaupungin väestöstä). Taulukko 4. Arvio ensisijaisen ja laajemman vaikutusalueen, Oulun kaupungin ja Oulun seudun väestökehityksestä (Oulun kaupunki ja Tilastokeskus) Muutos lkm % Myllyoja % Korvensuora % Hiukkavaara % Kiiminki % Jääli % Ensisijainen vaikutusalue 1) % Laajempi vaikutusalue 2) % Oulun kaupunki % Oulun seutu % 1) Myllyoja, Korvensuora, Hiukkavaara 2) Myllyoja, Korvensuora, Hiukkavaara, Kiiminki, Jääli Oulun kaupunki on arvioinut suuralueiden väestökehitystä väestösuunnitteeseen perustuen. Väestösuunnite perustuu Tilastokeskuksen kuntakohtaiseen väestöennusteeseen, suuralueiden toteutuneeseen väestökehitykseen ja maankäytön toteuttamisohjelman (MATO) mukaiseen asuntotuotantoon vuoteen 2025 saakka. Väestömäärä kasvaa vuoteen 2025 mennessä ensisijaisella vaikutusalueella noin asukkaalla (+53 %) ja laajemmalla vaikutusalueella noin asukkaalla. Suurin osa kasvusta kohdistuu Hiukkavaaran suuralueelle.

12 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Loppuraportti 11 (24) Ostovoiman kehitys Ostovoima ja sen kehitys ovat perusta kaupan palveluverkon kehittymiselle ja kaupan investoinneille. Ostovoima on arvioitu vuoden 2014 väestömäärän ja asukaskohtaisten kulutuslukujen ( /asukas/vuosi) perusteella. Ostovoiman kehitys on arvioitu edellä esitetyn väestösuunnitteen ja yksityisen kulutuksen kasvuarvioiden pohjalta. Kulutuslukuina ( /asukas/vuosi) on käytetty Pohjois-Pohjanmaan maakunnan keskimääräisiä kulutuslukuja ( Ostovoiman kehityksen arviointiin liittyy huomattava määrä epävarmuustekijöitä. Yleinen talouskehitys ja kaupan toimintaympäristö voivat muuttua nopeastikin, mikä vaikuttaa ostovoiman kehitykseen ja sitä kautta liiketilatarpeeseen. Myös esimerkiksi verkkokaupan lisääntyminen tulee todennäköisesti vähentämään liiketilatarvetta erikoiskaupan lisäksi myös päivittäistavarakaupassa. Tästä johtuen ostovoiman kehitystä on seuraavassa arvioitu Pohjois-Pohjanmaan kaupan palveluverkkoselvityksessä käytettyjen laskentaperusteiden lisäksi myös alemmilla kasvuennusteilla. Arvio vuoden 2014 ostovoimasta Kauppaan kohdistuva ostovoima oli vuonna 2014 ensisijaisella vaikutusalueella noin 165 milj.euroa ja laajemmalla vaikutusalueella noin 284 milj.euroa. Ensisijaisen vaikutusalueen ostovoimasta kohdistui päivittäistavarakauppaan noin 53 milj.euroa, muuhun erikoiskauppaan noin 46 milj.euroa, tilaa vaativan erikoistavaran kauppaan noin 21 milj.euroa sekä autokauppaan ja huoltamotoimintaan noin 45 milj.euroa vuonna Taulukko 5. Arvio ostovoimasta vuonna 2014, milj. OSTOVOIMA 2014, milj.euroa Päivittäis- Muu Tilaa Vähittäis- Autotavara- erikois- vaativa kauppa kauppa ja kauppa kauppa kauppa yhteensä huoltamot Myllyoja 28,4 24,8 11,1 64,2 24,0 88,1 Korvensuora 19,2 16,8 7,5 43,5 16,2 59,7 Hiukkavaara 5,6 4,9 2,2 12,6 4,7 17,3 Kiiminki 23,6 20,7 9,2 53,5 20,0 73,5 Jääli 14,5 12,7 5,7 32,9 12,3 45,2 Ensisijainen vaikutusalue 1) 53,1 46,4 20,7 120,3 44,9 165,2 Laajempi vaikutusalue 2) 91,3 79,8 35,6 206,7 77,2 283,9 Oulun kaupunki 551,0 481,6 214,9 1247,5 465,6 1713,1 1) Myllyoja, Korvensuora, Hiukkavaara 2) Myllyoja, Korvensuora, Hiukkavaara, Kiiminki, Jääli Kauppa yhteensä Arvio ostovoiman kehityksestä vuoteen 2025: LASKELMA 1 Pohjois-Pohjanmaan kaupan palveluverkkoselvityksessä yksityisen kulutuksen ennustettiin pitkällä aikavälillä kasvavan, mutta aikaisempaa hitaammin. Kulutuksen kasvuarviona käytettiin päivittäistavarakaupassa 1 % / vuosi ja erikoiskaupassa 2 % / vuosi. Taulukko 6. Kulutusluvut ja arvio kehityksestä, /asukas/vuosi (vuoden 2014 rahassa), LASKELMA 1 Kulutusluku, /asukas/v Kasvuarvio %/vuosi Päivittäistavarakauppa % Muu erikoiskauppa % Tilaa vaativa kauppa % Vähittäiskauppa yhteensä Autokauppa ja huoltamot % Kauppa yhteensä Ensisijaisen vaikutusalueen kauppaan kohdistuva ostovoima on laskelman 1 mukaan vuonna 2025 noin 304 milj.euroa. Ostovoima kasvaa vuosina noin 139 milj.euroa. Ensisijaisen vaikutusalueen ostovoiman kasvusta kohdistuu päivittäistavarakauppaan noin 38 milj.euroa, muuhun erikoiskauppaan noin 42 milj.euroa, tilaa vaativan erikoistavaran kauppaan noin 19 milj. euroa sekä autokauppaan ja huoltamotoimintaan noin 40 milj.euroa.

13 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Loppuraportti 12 (24) Taulukko 7. Arvio ostovoimasta vuonna 2025, milj. (vuoden 2014 rahassa), LASKELMA 1 OSTOVOIMA 2025, milj.euroa Päivittäis- Muu Tilaa Vähittäis- Autotavara- erikois- vaativa kauppa kauppa ja kauppa kauppa kauppa yhteensä huoltamot Myllyoja 32,9 32,0 14,3 79,1 30,9 110,1 Korvensuora 28,8 28,0 12,5 69,3 27,1 96,4 Hiukkavaara 29,1 28,3 12,6 70,1 27,4 97,4 Kiiminki 29,1 28,3 12,6 70,1 27,4 97,5 Jääli 17,9 17,5 7,8 43,2 16,9 60,1 Ensisijainen vaikutusalue 1) 90,7 88,4 39,4 218,5 85,4 304,0 Laajempi vaikutusalue 2) 137,8 134,2 59,9 331,8 129,7 461,6 Oulun kaupunki 675,1 657,7 293,4 1626,3 635,8 2262,1 1) Myllyoja, Korvensuora, Hiukkavaara 2) Myllyoja, Korvensuora, Hiukkavaara, Kiiminki, Jääli Kauppa yhteensä Taulukko 8. Arvio ostovoiman kehityksestä , milj. (vuoden 2014 rahassa), LASKELMA 1 OSTOVOIMAN KASVU , milj.euroa Päivittäis- Muu Tilaa Vähittäis- Autotavara- erikois- vaativa kauppa kauppa ja kauppa kauppa kauppa yhteensä huoltamot Myllyoja 4,5 7,2 3,2 15,0 7,0 21,9 Korvensuora 9,6 11,3 5,0 25,9 10,9 36,7 Hiukkavaara 23,5 23,5 10,5 57,4 22,7 80,1 Kiiminki 5,5 7,7 3,4 16,6 7,4 24,0 Jääli 3,4 4,8 2,1 10,3 4,6 14,9 Ensisijainen vaikutusalue 1) 37,6 41,9 18,7 98,3 40,5 138,8 Laajempi vaikutusalue 2) 46,5 54,4 24,3 125,1 52,6 177,7 Oulun kaupunki 124,1 176,1 78,5 378,7 170,2 548,9 1) Myllyoja, Korvensuora, Hiukkavaara 2) Myllyoja, Korvensuora, Hiukkavaara, Kiiminki, Jääli Kauppa yhteensä Arvio ostovoiman kehityksestä: LASKELMA 2 Ostovoiman kehityksen arviointiin liittyvien epävarmuustekijöiden huomioon ottamiseksi ostovoiman kehitystä on arvioitu myös edellä esitettyä alhaisemmalla yksityisen kulutuksen kasvuennusteella. Kulutuksen kasvuarviona on käytetty päivittäistavarakaupassa 0,5 % / vuosi ja erikoiskaupassa 1 % / vuosi. Taulukko 9. Kulutusluvut ja arvio kehityksestä, /asukas/vuosi (vuoden 2014 rahassa), LASKELMA 2 Kulutusluku, /asukas/v Kasvuarvio %/vuosi Päivittäistavarakauppa ,5 % Muu erikoiskauppa ,0 % Tilaa vaativa kauppa ,0 % Vähittäiskauppa yhteensä Autokauppa ja huoltamot ,0 % Kauppa yhteensä Ensisijaisen vaikutusalueen kauppaan kohdistuva ostovoima on laskelman 2 mukaan vuonna 2025 noin 277 milj.euroa. Ostovoima kasvaa vuosina noin 112 milj.euroa. Ensisijaisen vaikutusalueen ostovoiman kasvusta kohdistuu päivittäistavarakauppaan noin 33 milj.euroa, muuhun erikoiskauppaan noin 33 milj.euroa, tilaa vaativan erikoistavaran kauppaan noin 15 milj. euroa sekä autokauppaan ja huoltamotoimintaan noin 31 milj.euroa.

14 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Loppuraportti 13 (24) Taulukko 10. Arvio ostovoimasta vuonna 2025, milj. (vuoden 2014 rahassa), LASKELMA 2 Päivittäis- Muu Tilaa Vähittäis- Autotavara- erikois- vaativa kauppa kauppa ja OSTOVOIMA 2025, Kauppa milj.euroa yhteensä kauppa kauppa kauppa yhteensä huoltamot Myllyoja 31,1 28,7 12,8 72,6 27,8 100,4 Korvensuora 27,3 25,2 11,2 63,6 24,3 88,0 Hiukkavaara 27,5 25,4 11,3 64,3 24,6 88,9 Kiiminki 27,6 25,4 11,3 64,3 24,6 88,9 Jääli 17,0 15,7 7,0 39,7 15,2 54,8 Ensisijainen vaikutusalue 1) 85,9 79,3 35,4 200,6 76,7 277,2 Laajempi vaikutusalue 2) 130,4 120,4 53,7 304,6 116,4 421,0 Oulun kaupunki 639,3 590,1 263,3 1492,7 570,5 2063,2 1) Myllyoja, Korvensuora, Hiukkavaara 2) Myllyoja, Korvensuora, Hiukkavaara, Kiiminki, Jääli Taulukko 11. Arvio ostovoiman kehityksestä , milj. (vuoden 2014 rahassa), LASKELMA 2 Päivittäis- Muu Tilaa Vähittäis- Autotavara- erikois- vaativa kauppa kauppa ja OSTOVOIMAN KASVU Kauppa 2025, milj.euroa yhteensä kauppa kauppa kauppa yhteensä huoltamot Myllyoja 2,8 3,9 1,8 8,5 3,8 12,3 Korvensuora 8,1 8,4 3,7 20,2 8,1 28,3 Hiukkavaara 22,0 20,6 9,2 51,7 19,9 71,6 Kiiminki 3,9 4,8 2,1 10,8 4,6 15,4 Jääli 2,4 3,0 1,3 6,7 2,9 9,6 Ensisijainen vaikutusalue 1) 32,8 32,9 14,7 80,3 31,8 112,1 Laajempi vaikutusalue 2) 39,1 40,6 18,1 97,9 39,3 137,1 Oulun kaupunki 88,3 108,5 48,4 245,2 104,9 350,1 1) Myllyoja, Korvensuora, Hiukkavaara 2) Myllyoja, Korvensuora, Hiukkavaara, Kiiminki, Jääli 3.3 Liiketilatarpeen kehitys Liiketilatarvetta tarkasteltaessa on syytä muistaa, että tilantarvearvio on laskennallinen ja ilmoittaa ainoastaan suuruusluokan, ei tarkkaa liiketilan tarvetta. Laskelma ei ota huomioon alueellisia kulutuksen tai myyntitehokkuuden eroja. Lisäksi laskelma perustuu oletukseen, että kaikki ostovoiman kasvu toteutuu uutena liiketilana. Käytännössä kuitenkin osa ostovoiman kasvusta kohdistuu olemassa olevien liikkeiden myynnin kasvuun ja vain osa vaatii uutta liiketilaa, mikä vähentää liiketilatarvetta laskelmaan verrattuna. Toisaalta osa nykyisistä liiketiloista tulee poistumaan myymälöiden uudistumisen ja maankäytön muutosten seurauksena, jolloin kaikki uusi liiketila ei lisää liiketilan kokonaismäärää. Kaupan laskennallinen liiketilatarve on arvioitu ostovoiman perusteella muuttamalla ostovoima liiketilatarpeeksi kaupan keskimääräisen myyntitehokkuuden ( /myynti-m 2 /vuosi) avulla. Liiketilatarpeen arviointi on tehty Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan kaupan palveluverkkoselvityksessä käytetyillä laskentaperusteilla. Liiketilatarve on arvioitu seuraaviin tunnuslukuihin perustuen: - keskimääräinen myyntitehokkuus - päivittäistavarakaupassa /my-m 2 - erikoiskaupassa /my-m 2 - autokaupassa / my-m 2 - myyntialan muunto kerrosalaksi kertoimella 1,3 - kaavallinen ylimitoitus kertoimella 1,3 Alueittain esitetty alueen oman väestön ostovoimaan ja sen kehitykseen perustuva liiketilatarve kertoo kyseisen alueen kaupan palveluverkon perusmitoituksen tilanteessa, jossa vähittäiskaupan kysyntä (ostovoima) ja tarjonta (myynti) ovat tasapainossa. Alueittaisissa tarkasteluissa on tärkeää huomata, että alueen ostovoima kertoo kyseisen alueen kysyntäpotentiaalin, mutta ei sitä, missä ostovoima toteutuu myyntinä ja liiketilatarpeena. Käytännössä kysyntä ja liiketilatarve eivät aina varsinkaan erikoiskaupassa kohdistu omalle alueelle, vaan suurimpiin keskustoihin. Uusilla alueilla liikerakentaminen edellyttää lisäksi muun maankäytön ja liikenneyhteyksien toteutumista.

15 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Loppuraportti 14 (24) Liiketilatarpeen laskelmassa on otettu huomioon kaavallinen ylimitoitus, 30 %. Ylimitoitusta voidaan perustella sillä, että se tuo laskelmaan joustavuutta ja väljyyttä ja parantaa sitä kautta kilpailun edellytyksiä. Osa kauppapaikoista on vaihtoehtoisia kauppapaikkoja, osa jää toteutumatta tai toteutuu väljemmin kuin on suunniteltu. Ylimitoitus kompensoi osaltaan myös liiketilan poistumaa, jota ei ole otettu laskelmassa huomioon. Laskennallinen liiketilatarve 2014 Kauppaan kohdistuvan ostovoiman pohjalta arvioitu laskennallinen liiketilatarve oli vuonna 2014 ensisijaisella vaikutusalueella noin k-m 2 ja laajemmalla vaikutusalueella noin k- m 2. Ensisijaisen vaikutusalueen liiketilatarpeesta kohdistui päivittäistavarakauppaan noin k-m 2, muuhun erikoiskauppaan noin k-m 2, tilaa vaativan erikoistavaran kauppaan noin k-m 2 sekä autokauppaan ja huoltamotoimintaan noin k-m 2. Taulukko 12. Laskennallinen liiketilatarve vuonna 2014, k-m 2 LIIKETILATARVE 2014, k-m 2 Päivittäis- Muu Tilaa Vähittäis- Autotavara- erikois- vaativa kauppa kauppa ja kauppa kauppa kauppa yhteensä huoltamot Myllyoja Korvensuora Hiukkavaara Kiiminki Jääli Ensisijainen vaikutusalue 1) Laajempi vaikutusalue 2) Oulun kaupunki ) Myllyoja, Korvensuora, Hiukkavaara 2) Myllyoja, Korvensuora, Hiukkavaara, Kiiminki, Jääli Kauppa yhteensä Laskennallinen liiketilatarve 2025, LASKELMA 1 Ensisijaisen vaikutusalueen laskennallinen liiketilatarve vuonna 2025 on noin k-m 2 ja liiketilan lisätarve vuosina noin k-m 2. Liiketilan lisätarpeesta kohdistuu päivittäistavarakauppaan noin k-m 2, muuhun erikoiskauppaan noin k-m 2, tilaa vaativan erikoistavaran kauppaan noin k-m 2 sekä autokauppaan ja huoltamotoimintaan noin k-m 2. Taulukko 13. Laskennallinen liiketilatarve vuonna 2025 (LASKELMA 1) LIIKETILATARVE 2025, k-m 2 Päivittäis- Muu Tilaa Vähittäis- Autotavara- erikois- vaativa kauppa kauppa ja kauppa kauppa kauppa yhteensä huoltamot Myllyoja Korvensuora Hiukkavaara Kiiminki Jääli Ensisijainen vaikutusalue 1) Laajempi vaikutusalue 2) Oulun kaupunki ) Myllyoja, Korvensuora, Hiukkavaara 2) Myllyoja, Korvensuora, Hiukkavaara, Kiiminki, Jääli Kauppa yhteensä Taulukko 14. Laskennallinen liiketilan lisätarve vuosina (LASKELMA 1). LIIKETILAN LISÄTARVE Päivittäis- Muu Tilaa Vähittäis- Autotavara- erikois- vaativa kauppa kauppa ja Kauppa , k-m 2 yhteensä kauppa kauppa kauppa yhteensä huoltamot Myllyoja Korvensuora Hiukkavaara Kiiminki Jääli Ensisijainen vaikutusalue 1) Laajempi vaikutusalue 2) Oulun kaupunki ) Myllyoja, Korvensuora, Hiukkavaara 2) Myllyoja, Korvensuora, Hiukkavaara, Kiiminki, Jääli

16 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Loppuraportti 15 (24) Laskennallinen liiketilatarve 2025, LASKELMA 2 Alhaisemman yksityisen kulutuksen kasvuarvion mukaan laskennallinen liiketilatarve on ensisijaisella vaikutusalueella vuonna 2025 noin k-m 2 ja liiketilan lisätarve vuosina noin k-m 2. Ensisijaisen vaikutusalueen liiketilan lisätarpeesta kohdistuu päivittäistavarakauppaan noin k-m 2, muuhun erikoiskauppaan noin k-m 2, tilaa vaativaan kauppaan noin k-m 2 sekä autokauppaan ja huoltamotoimintaan noin k-m 2. Taulukko 15. Laskennallinen liiketilatarve vuonna 2025 (LASKELMA 2) LIIKETILATARVE 2025, Päivittäis- Muu Tilaa Vähittäis- Autotavara- erikois- vaativa kauppa kauppa ja Kauppa k-m 2 yhteensä kauppa kauppa kauppa yhteensä huoltamot Myllyoja Korvensuora Hiukkavaara Kiiminki Jääli Ensisijainen vaikutusalue 1) Laajempi vaikutusalue 2) Oulun kaupunki ) Myllyoja, Korvensuora, Hiukkavaara 2) Myllyoja, Korvensuora, Hiukkavaara, Kiiminki, Jääli Taulukko 16. Laskennallinen liiketilan lisätarve vuosina (LASKELMA 2). LIIKETILAN LISÄTARVE Päivittäis- Muu Tilaa Vähittäis- Autotavara- erikois- vaativa kauppa kauppa ja Kauppa , k-m 2 yhteensä kauppa kauppa kauppa yhteensä huoltamot Myllyoja Korvensuora Hiukkavaara Kiiminki Jääli Ensisijainen vaikutusalue 1) Laajempi vaikutusalue 2) Oulun kaupunki ) Myllyoja, Korvensuora, Hiukkavaara 2) Myllyoja, Korvensuora, Hiukkavaara, Kiiminki, Jääli Ostovoiman siirtymän vaikutus liiketilatarpeeseen Edellä esitetyt liiketilatarvelaskelmat perustuvat vaikutusalueen oman väestön ostovoiman kehitykseen. Laskelma kertoo liiketilatarpeen tilanteessa, jossa vähittäiskaupan kysyntä (ostovoima) ja tarjonta (myynti) ovat tasapainossa. Laskelmassa ei ole otettu huomioon ostovoiman siirtymiä alueelta toiselle. Laskelman mukaisessa tilanteessa alueen kaikki ostovoima toteutuu myyntinä omalla alueella (ostovoiman siirtymä 0 %). Päivittäistavarakaupassa voidaan pitää tavoitteena kysynnän ja tarjonnan tasapainoa. Vuonna 2014 päivittäistavarakaupan ostovoimasta siirtyi ensisijaiselta vaikutusalueelta (Myllyojan, Korvensuoran ja Hiukkavaaran suuralueet) noin 9 % ja laajemmalta vaikutusalueelta (Myllyojan, Korvensuoran, Hiukkavaaran, Jäälin ja Kiimingin suuralueet) noin 12 % alueen ulkopuolelle. Mikäli tavoitteena on kysynnän ja tarjonnan tasapaino, päivittäistavarakaupan liiketilan laskennallinen vajaus nykytilanteessa on ensisijaisella vaikutusalueella noin k-m 2 ja laajemmalla vaikutusalueella noin k-m 2. Tällöin ensisijaisen vaikutusalueen päivittäistavarakaupan liiketilan lisätarve vuosina olisi yksityisen kulutuksen kehitysarviosta riippuen ensisijaisella vaikutusalueella noin k-m 2 ja laajemmalla vaikutusalueella noin k-m 2. Nykytilanteen liiketilatarve on arvioitu muuttamalla alueelta ulosvirtaava ostovoima liiketilatarpeeksi päivittäistavarakaupan keskimääräisellä myyntitehokkuudella. Suuralueittain tarkasteltuna päivittäistavarakaupan liiketilan laskennallinen vajaus (ostovoimaa valui alueen ulkopuolelle) oli vuonna 2014 Myllyojan suuralueella noin k-m 2 ja Hiukkavaaran suuralueella noin k-m 2. Korvensuoran alueella olemassa oleva liiketila ylittää alueen oman väestön laskennallisen tarpeen noin k-m 2 :llä johtuen alueella toimivasta hypermarketista, jossa asioidaan lähialuetta laajemmalta alueelta. Liiketilatarvelaskelma antaa pohjan liiketilan mitoitukselle. Laskelmalla ei kuitenkaan pystytä ennustamaan kilpailutilanteesta tai muista syistä aiheutuvia muutoksia. Ne voivat lisätä tai vähentää arvioitua liiketilatarvetta.

17 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Loppuraportti 16 (24) 4 RUSKON SUURYKSIKKÖHANKKEEN KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 4.1 Hankkeen kuvaus Tavoitteena on toteuttaa Oulun Ruskon kaupunginosaan hypermarket-konseptilla toimiva uusi vähittäiskaupan suuryksikkö. Rakennukseen sijoittuu hypermarketin lisäksi joitakin etumyymälöitä ja kaupallisia palveluja, joita ovat tyypillisesti esim. ruokala- ja kahvilapalvelut, kampaamopalvelut, optikot. Rakennuksen pinta-ala on yhteensä k-m 2, josta päivittäistavarakaupan pinta-ala k-m 2, muun myymälän pinta-ala k-m 2 sekä varastojen ja sosiaalitilojen pintaala k-m 2. Etumyymälöiden osuus rakennuksen kerrosalasta tulee olemaan pieni. Autopaikkatarve alueella on yhteensä 400 autopaikkaa (1 autopaikka/20 k-m 2 ). Suuryksikköhankkeen vaikutuksia on arvioitu suhteessa nykytilanteeseen pääosin ensisijaisen vaikutusalueen (Myllyojan, Korvensuoran ja Hiukkavaaran suuralueet), mutta myös laajemman vaikutusalueen (Jäälin ja Kiimingin suuralueet) näkökulmasta. 4.2 Hankkeen mitoitus suhteessa liiketilatarpeeseen Ostovoimaa ja sen pohjalta arvioitua laskennallista liiketilatarvetta tarkastelemalla voidaan arvioida, miten Ruskon suuryksikköhanke vastaa vaikutusalueen ostovoimaan ja sen kehitykseen. Koska kyseessä on hypermarket-konseptilla toimiva suuryksikkö, jossa myydään pääosin päivittäistavarakaupan ja muun erikoiskaupan tuotteita, on hankkeen mitoitusta verrattu päivittäistavarakaupan ja muun erikoiskaupan liiketilatarpeeseen. Ruskon suuryksikköhankkeen suunniteltu päivittäistavarakaupan kerrosala on k-m 2. Tällä hetkellä ensisijaiselta vaikutusalueelta valuu päivittäistavarakaupan ostovoimaa alueen ulkopuolelle. Jotta päivittäistavarakaupan kysyntä ja tarjonta saataisiin tasapainoon, tarvittaisiin ensisijaiselle vaikutusalueelle nykytilanteessa noin k-m 2 uutta päivittäistavarakaupan liiketilaa. Ostovoiman siirtymän tasapainottaminen ja ostovoiman kasvu huomioon ottaen ensisijaisen vaikutusalueen päivittäistavarakaupan liiketilan lisätarve on yksityisen kulutuksen kehitysarviosta riippuen vuoteen 2020 mennessä k-m 2 ja vuoteen 2025 mennessä k-m 2. Ensisijaisen vaikutusalueen vuosien liiketilan lisätarve riittää kattamaan Ruskon suuryksikköhankkeen päivittäistavarakaupan mitoituksen. Ruskon suuryksikköhankkeen toteuttamisen jälkeen päivittäistavarakaupan vuosien liiketilan lisätarpeesta jää muualla toteutettavaksi k-m 2 ja vuosien liiketilan lisätarpeesta k-m 2. Taulukko 17. Ensisijaisen vaikutusalueen päivittäistavarakaupan liiketilatarve LIIKETILATARVE Myllyoja Korvensuora Hiukkavaara Ensisijainen vaikutusalue Lisätarve Lisätarve Lisätarve Ruskon suuryksikköhankkeen suunniteltu käyttötavaroiden ja etumyymälöiden kerrosala on k-m 2. Ensisijaisen vaikutusalueen muun erikoiskaupan liiketilan lisätarve on yksityisen kulutuksen kehitysarviosta riippuen vuoteen 2020 mennessä k-m 2 ja vuoteen 2025 mennessä k-m 2. Lisäksi ensisijaisen vaikutusalueen muun erikoiskaupan ostovoimasta valtaosa valuu alueen ulkopuolelle. Ostovoiman vuodon vähentäminen ja vuosien liiketilan lisätarve riittää kattamaan Ruskon suuryksikköhankkeen käyttötavaroiden ja etumyymälöiden mitoituksen reilusti. Ruskon suuryksikköhankkeen toteuttamisen jälkeen muun erikoiskaupan vuosien liiketilan lisätarpeesta jää muualla toteutettavaksi k- m 2 ja vuosien liiketilan lisätarpeesta k-m 2. Taulukko 18. Ensisijaisen vaikutusalueen muun erikoiskaupan liiketilatarve LIIKETILATARVE Myllyoja Korvensuora Hiukkavaara Ensisijainen vaikutusalue Lisätarve Lisätarve Lisätarve

18 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Loppuraportti 17 (24) 4.3 Vaikutukset kaupan toiminta- ja kehitysedellytyksiin sekä palvelurakenteeseen Kaupan palvelutarjonnan alueellinen kehitys Ruskon suuryksikköhankkeen toteutuminen lisää päivittäistavarakaupan ja erikoiskaupan palvelutarjontaa ja valintamahdollisuuksia erityisesti valtatien 20 vaikutuspiirissä asuvien näkökulmasta (ensisijaisella vaikutusalueella Myllyojan ja Korvensuoran suuralueet ja laajemmalla vaikutusalueella Jäälin ja Kiimingin suuralueet). Palvelutarjonnan lisääntyminen tukee alueellisesti tasapainoisen palvelutarjonnan kehitystä Oulun kaupungin alueella koillisen suunnalla. Erityisesti Korvensuoran ja Hiukkavaaran suuralueiden väestömäärän odotetaan kasvavan, joten uusi suuryksikköhanke vastaa myös tulevaan kysyntään Kaupan palveluverkon kehitys Ruskon suuryksikköhankkeen toteutuminen lisää Ruskon alueen kaupallista palvelutarjontaa ja vahvistaa alueen kaupallista vetovoimaa ja asemaa Oulun kaupungin kaupallisessa palveluverkossa. Ensisijaisen vaikutusalueen vähittäiskaupan laskennallinen liiketilan lisätarve riittää kattamaan Ruskon vähittäiskaupan suuryksikköhankkeen liikerakentamisen, joten hankkeen toteuttamisella ei ole merkittäviä haitallisia vaikutuksia ensisijaisen vaikutusalueen nykyiseen palveluverkkoon eikä nykyisten myymälöiden lopettamisia ole odotettavissa. Myöskään laajemman vaikutusalueen (Jäälin ja Kiimingin suuralueet) palveluverkkoon Ruskon suuryksikköhankkeen toteuttamisella ei ole vaikutuksia, vaikka alueilta todennäköisesti asioidaankin uudessa hypermarketissa. Hiukkavaara tulee kehittymään Oulun aluekeskuksena ja merkittävänä palvelujen keskittymänä, joten Hiukkavaaran suuralueen liiketilatarve on tarpeen ottaa huomioon uuden suuryksikköhankkeen mitoituksessa. Kohdan 4.2 tarkastelun pohjalta Ruskon suuryksikköhankkeen toteuttamisen jälkeen ensisijaisen vaikutusalueen vuosien liiketilan lisätarpeesta jää muilla alueilla ja muissa yksiköissä toteutettavaksi päivittäistavarakaupassa k-m 2 ja muussa erikoiskaupassa k-m 2. Vuosien liiketilan lisätarpeesta jää muualla toteutettavaksi päivittäistavarakaupassa k-m 2 ja muussa erikoiskaupassa k-m 2. Mikäli kaikki Ruskon suuryksikköhankkeen toteutuksen jälkeen toteuttamatta jäävä ensisijaisen vaikutusalueen laskennallinen liiketilan lisätarve sijoittuisi Hiukkavaaran alueelle, olisi Hiukkavaaran alueelle mahdollista toteuttaa päivittäistavarakaupan ja muun erikoiskaupan liiketilaa vuoteen 2020 mennessä k-m 2 ja vuoteen 2025 mennessä k- m 2. Vuoteen 2020 mennessä mahdollisesti toteutettava liiketila on jonkin verran vähemmän kuin Hiukkavaaran oman väestön laskennallinen liiketilatarve vuonna Vuoteen 2025 mennessä mahdollisesti toteutettava liiketila vastaa Hiukkavaaran oman väestön laskennallista liiketilatarvetta vuonna Päivittäistavarakaupan ja muun erikoiskaupan lisäksi Hiukkavaaran suuralueen kysynnän kasvu mahdollistaa tilaa vaativan kaupan ja autokaupan liikerakentamista vuoteen 2025 mennessä k-m 2. Hiukkavaaran alueelta tullaan alkuvaiheessa todennäköisesti asioimaan Ruskon suuryksiköissä, mutta pitemmällä tähtäimellä, vuoteen 2025 mennessä, Hiukkavaaran suuralueen väestön ja kysynnän kasvu mahdollistaa liikerakentamisen myös Hiukkavaaran aluekeskukseen. Lisäksi on syytä muistaa, että Hiukkavaara toimii aluekeskuksena suuraluetta laajemmalle alueelle, mikä tuo lisäpotentiaalia aluekeskuksen kaupallisten palvelujen kehittämiseen. Tämän lisäksi on vielä syytä muistaa, että Ruskon uusi suuryksikkö on Oulussa ja Oulun seudulla uusi kaupan toimija, joka todennäköisesti vetää asiakkaita ensisijaista vaikutusaluetta laajemmalta alueelta Ostovoiman siirtymät Ruskon vähittäiskaupan suuryksikköhankkeen toteutuminen lisää hankkeen ensisijaisen vaikutusalueen vähittäiskaupan palvelutarjontaa, mikä vähentää asiointia Oulun muissa päivittäistavarakaupan ja erikoiskaupan keskittymissä ja pienentää sitä kautta ensisijaisen vaikutusalueen tällä hetkellä negatiivista ostovoiman siirtymää. Koska Ruskon suuryksikkö on Oulussa ja Oulun seudulla uusi kaupan toimija, se todennäköisesti vetää asiakkaita ensisijaista vaikutusaluetta laajemmalta alueelta, mm. Jäälistä ja Kiimingistä, mutta myös muualta Oulusta ja Oulun seudulta.

19 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Loppuraportti 18 (24) Kaupan kilpailuasetelman muutos Kilpailunäkökulmasta tarkasteltuna kaupalla tulisi olla riittävästi vaihtoehtoisia sijaintipaikkoja, jolloin myös uusilla toimijoilla olisi mahdollisuus sijoittua markkinoille. Ruskon vähittäiskaupan suuryksikköhankkeen toteutumisen myötä Ouluun sijoittuu uusi kaupan toimija, jolla ei tällä hetkellä ole toimintaa Oulussa. Uuden toimijan tulo markkinoille ja sijoittuminen Ruskon alueelle lisää kilpailua ja parantaa kilpailun toimivuutta. Koska Ruskon alueella tällä hetkellä toimiva hypermarket on ainoa hypermarket koillisen suunnalla, suuryksikköhankkeen vaikutukset kohdistuvat erityisesti kilpailuasetelmaan nykyisen suuryksikön kanssa Kaupan toiminta- ja kehitysedellytykset Ostovoimaa ja sen pohjalta arvioitua laskennallista liiketilatarvetta tarkastelemalla voidaan arvioida, miten vähittäiskaupan suuryksikköhanke vaikuttaa nykyisten myymälöiden toiminta- ja kehitysedellytyksiin. Ensisijaisen vaikutusalueen (Myllyojan, Korvensuoran ja Hiukkavaaran suuralueet) vähittäiskaupan liiketilan lisätarve vuosina on päivittäistavarakaupassa ostovoiman siirtymä huomioon ottaen noin k-m 2 ja muussa erikoiskaupassa noin k-m 2. Ensisijaisen vaikutusalueen liiketilan lisätarpeesta valtaosa tulee kohdistumaan Hiukkavaaran aluekeskukseen, mutta laskennallinen liiketilan lisätarve riittää kattamaan myös Ruskon suuryksikköhankkeen toteuttamisen ilman merkittäviä haitallisia vaikutuksia olemassa olevien myymälöiden toiminta- ja kehitysedellytyksiin. Hankkeella ei myöskään ole odotettavissa haitallisia vaikutuksia Jäälin ja Kiimingin suuralueiden myymälöiden toiminta- ja kehitysedellytyksiin. Hiukkavaaran alueelta tullaan alkuvaiheessa todennäköisesti asioimaan Ruskon suuryksiköissä ja muissa Oulun kaupan keskittymissä, mutta pitemmällä tähtäimellä väestön ja kysynnän kasvu mahdollistaa merkittävän liikerakentamisen myös Hiukkavaaran aluekeskuksessa. Ruskon suuryksikköhankkeen toteuttamisen jälkeen ensisijaisen vaikutusalueen vuosien liiketilan lisätarpeesta jää muilla alueilla ja muissa yksiköissä toteutettavaksi päivittäistavarakaupassa k-m 2 ja muussa erikoiskaupassa k-m 2. Hiukkavaaran aluekeskuksen palvelut kuten myös Ruskon hypermarketit palvelevat ensisijaista vaikutusaluetta laajempaa aluetta, mikä tuo lisäpotentiaalia kaupallisten palvelujen kehittämiseen. Käytännössä kaupallisten palvelujen toteutuminen Hiukkavaaran aluekeskukseen on riippuvainen monista muistakin tekijöistä kuin väestömäärän ja kysynnän kehityksestä. Keskeistä on esimerkiksi se, miten asuminen sijoittuu suhteessa aluekeskukseen ja se, rakentuuko aluekeskuksesta kokonaisuutena vetovoimainen kaupan keskittymä. Uuden suurmyymälän perustaminen muuttaa aina kilpailuasetelmaa ja kilpailutilannetta, etenkin lyhyellä tähtäimellä. Ruskon suuryksikköhankkeen vaikutukset kohdistuvat erityisesti hankealueen vieressä sijaitsevaan suuryksikköön, jonka kanssa uusi suuryksikkö kilpailee samoista asiakkaista. Laskennallisen ostovoiman kasvuarvion pohjalta ensisijaisen vaikutusalueen kysyntä riittää kuitenkin sekä uudelle että nykyiselle suurmyymälälle Keskusta-alueiden kaupan toiminta- ja kehitysedellytykset Ruskon vähittäiskaupan suuryksikköhankkeen ensisijaisella vaikutusalueella sijaitsee Uuden Oulun yleiskaavan mukaisista keskuksista Hiukkavaaran tuleva aluekeskus (C1), Myllyojan paikalliskeskus (C3) sekä Hintan ja Talvikankaan kaupunginosakeskukset (C4). Yleiskaavan mukaan aluekeskuksia kehitetään seudullisten ja alueellisten palvelujen keskuksina, paikalliskeskuksia ympäröivien suuralueiden keskuksina ja kaupunginosakeskuksia yhden tai useamman kaupunginosan toiminnallisina ytiminä. Laajempaan vaikutusalueeseen kuuluva Kiiminki on yleiskaavassa osoitettu suurena paikalliskeskuksena (C2) ja Jääli kaupunginosakeskuksena (C4). Ensisijaisen vaikutusalueen nykyisten keskusten kaupallinen palvelutarjonta on tällä hetkellä vähäistä ja rajoittuu päivittäistavarakaupan tarjontaan, joten alueelta asioidaan Ruskon nykyisessä suuryksikössä ja Oulun muissa kaupan keskittymissä. Suuryksikköhankkeen toteutuminen vahvistaa Ruskon alueen kaupallista vetovoimaa suhteessa keskustoihin. Vaikutukset nykyisten keskusta-alueiden ja uuden Hiukkavaaran aluekeskuksen kaupan toiminta- ja kehitysedellytyksiin ovat riippuvaisia erityisesti suuryksikköhankkeen mitoituksesta. Suunnitellulla mitoituksella suuryksikköhankkeen toteutus ei heikennä nykyisten keskusten kaupan toimintaedellytyksiä eikä uuden Hiukkavaaran aluekeskuksen kaupan kehitysedellytyksiä.

20 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Loppuraportti 19 (24) Yhteenveto kaupan toiminta- ja kehitysedellytyksiin kohdistuvista vaikutuksista Ruskon suuryksikköhankkeen myötä Oulun koillisten alueiden palvelutarjonta ja valintamahdollisuudet lisääntyvät, mikä edistää alueellisesti tasapainoisen kaupan palveluverkon kehitystä Oulun kaupungin alueella. Suuryksikköhankkeen toteutuminen parantaa toimivan kilpailun edellytyksiä mahdollistamalla uuden toimijan sijoittumisen Ruskon alueelle. Ensisijaisen vaikutusalueen laskennallinen liiketilan lisätarve riittää kattamaan suuryksikköhankkeen liikerakentamisen, joten hankkeella ei ole merkittäviä haitallisia vaikutuksia ensisijaisen vaikutusalueen eikä myöskään laajemman vaikutusalueen nykyiseen palveluverkkoon ja nykyisten myymälöiden toiminta- ja kehitysedellytyksiin. Ruskon suuryksikköhankkeen toteuttamisen jälkeen ensisijaisen vaikutusalueen vuosien laskennallisesta liiketilan lisätarpeesta jää muilla alueilla ja muissa yksiköissä toteutettavaksi päivittäistavarakaupassa k-m 2 ja muussa erikoiskaupassa k-m 2, mikä mahdollistaa palveluiden kehittämisen ja liikerakentamisen myös Hiukkavaaran aluekeskuksessa. Suunnitellulla mitoituksella suuryksikköhankkeen toteutus ei heikennä vaikutusalueen nykyisten keskusten kaupan toimintaedellytyksiä eikä uuden Hiukkavaaran aluekeskuksen kaupan kehitysedellytyksiä. 4.4 Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen Hankkeen sijainti yhdyskuntarakenteessa ja yhdyskuntarakenteen kehitys Ruskon suuryksikköhanke sijoittuu olemassa olevaan yhdyskuntarakenteeseen hyvien liikenneyhteyksien varteen, joten hankkeen toteuttamisella ei ole yhdyskuntarakennetta hajauttavaa vaikutusta. Paikallisesti yhdyskuntarakenteessa tapahtuva muutos ja vähittäiskaupan suuryksikön toteuttaminen liittymä- ja pysäköintijärjestelyineen on kuitenkin aina merkittävä. Valtaosalle ensisijaisen vaikutusalueen asukkaista muutos merkitsee asiointimatkojen lyhenemistä ja valintamahdollisuuksien lisääntymistä. Kävelyetäisyydellä (1 km) Ruskon suuryksikköhankkeesta asuu noin asukasta, alle kolmen kilometrin etäisyydellä (pyöräilyetäisyys) noin asukasta ja alle viiden kilometrin etäisyydellä noin asukasta. Lähiasutus sijaitsee pääosin eripuolella moottoritietä (valtatie 20) kuin suuryksikköhanke. Lähimmät asuntoalueet moottoritien eteläpuolella ovat Korvenkylä, Kynsilehto ja Talvikangas. Pienempiä asuntoalueita sijaitsee hankealueen itäpuolella Rahtitien ja valtatien 20 välisellä alueella sekä hankealueen koillispuolella Posanperän alueella. Hankealueen pohjois- ja koillispuoliset alueet ovat pääosin työpaikka- ja teollisuusalueita. Oulun maankäytön toteuttamisohjelman mukaan valtatien 20 eteläpuolella sijaitseville Kiulukankaan, Korvenkylän ja Hiukkavaaran alueille on suunniteltu rakennettavan huomattava määrä uusia omakotitaloja sekä rivitalo- ja kerrostaloasuntoja, joten suuryksikköhankkeen lähiasutuksen määrä kasvaa merkittävästi lähivuosina Kaupan palveluverkon ja palvelutarjonnan alueellinen kehitys Ruskon vähittäiskaupan suuryksikköhankkeen toteutuminen lisää Oulun koillisosien ja Ruskon alueen kaupallista palvelutarjontaa sekä vahvistaa Ruskon alueen kaupallista vetovoimaa ja asemaa Oulun kaupungin kaupallisessa palveluverkossa. Ensisijaisen vaikutusalueen vähittäiskaupan laskennallinen liiketilan lisätarve riittää kattamaan Ruskon vähittäiskaupan suuryksikköhankkeen liikerakentamisen, joten hankkeen toteuttamisella ei ole merkittäviä haitallisia vaikutuksia nykyiseen palveluverkkoon. Hiukkavaaraa on tarkoitus kehittää Oulun aluekeskuksena ja merkittävänä palvelujen keskittymänä, joten Hiukkavaaran suuralueen liiketilatarve on tarpeen ottaa huomioon uuden suuryksikköhankkeen mitoituksessa. Alkuvaiheessa Hiukkavaaran alueelta tullaan todennäköisesti asioimaan Ruskon suuryksiköissä ja muissa Oulun kaupan keskittymissä, mutta pitemmällä tähtäimellä väestön ja kysynnän kasvu mahdollistaa kaupallisten palvelujen kehittymisen myös Hiukkavaaran aluekeskuksessa.

21 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Loppuraportti 20 (24) Keskustojen ja niiden kaupallisten palvelujen kehitys Hankealueelta on matkaa Oulun keskustaan noin 5 kilometriä. Lähimmät Uuden Oulun yleiskaavan mukaiset aluekeskukset (C1) ovat Hiukkavaara noin 4 kilometrin etäisyydellä ja Ritaharju noin 7 kilometrin etäisyydellä. Myllyojan paikalliskeskus (C3) sekä Hintan ja Talvikankaan kaupunginosakeskukset (C4) sijaitsevat noin kahden kilometrin etäisyydellä. Aluekeskuksia kehitetään seudullisten ja alueellisten palvelujen keskuksina, paikalliskeskuksia ympäröivien suuralueiden keskuksina ja kaupunginosakeskuksia yhden tai useamman kaupunginosan toiminnallisina ytiminä. Oulun ydinkeskusta on Oulun seudun ja koko maakunnan kaupallinen pääkeskus, jossa on monipuolinen päivittäistavarakaupan ja erikoiskaupan palvelutarjonta. Ruskon suuryksikköhankkeen toteuttamisella ei ole vaikutuksia Oulun keskustan ja sen kaupallisten palvelujen kehitykseen. Hiukkavaaran tulevan aluekeskuksen kaupallisten palvelujen kehitysedellytysten turvaamiseksi tulee suuryksikköhankkeen mitoitus määritellä vaikutusalueen kysynnän perusteella. Alkuvaiheessa Hiukkavaaran alueelta tullaan todennäköisesti asioimaan Ruskon suuryksiköissä ja muissa Oulun kaupan keskittymissä, mutta pitemmällä tähtäimellä väestön ja kysynnän kasvu mahdollistaa kaupallisten palvelujen kehittymisen myös Hiukkavaaran aluekeskuksessa. Käytännössä kaupallisten palvelujen toteutuminen Hiukkavaaran aluekeskukseen riippuu väestömäärän ja kysynnän kehityksen lisäksi myös monista muistakin tekijöistä. Myllyojan paikalliskeskuksen sekä Hintan ja Talvikankaan kaupunginosakeskusten kaupallinen palvelutarjonta on tällä hetkellä vähäistä. Suuryksikköhankkeen toteutuminen vahvistaa Ruskon alueen kaupallista vetovoimaa suhteessa keskustoihin. Keskustojen kehityksen kannalta keskeinen merkitys on Ruskon suuryksikköhankkeen mitoituksella ja palvelutarjonnalla. Mikäli suuryksikköhankkeen mitoitus perustuu vaikutusalueen kysyntään, ei hankkeella ole merkittäviä haitallisia vaikutuksia keskusta-alueiden kaupan kehitykseen. Toisaalta on hyvä muistaa, että suurille vähittäiskaupan yksiköille ei välttämättä löydy riittävästi tilaa tiivistä keskustoista ja että ne kaupan laatu huomioon ottaen soveltuvat paremmin keskustojen ulkopuolelle. Lisäksi on syytä muistaa, että keskustojen kehitykseen vaikuttavat myös hyvin monet muut tekijät, kuten liikenne- ja pysäköintijärjestelyt, fyysinen ympäristö, liiketilojen tarjonta, palvelutarjonnan monipuolisuus sekä liikkeiden ja palveluiden vetovoima ja aukioloajat Yhteenveto yhdyskuntarakenteeseen kohdistuvista vaikutuksista Suuryksikköhanke sijoittuu olemassa olevaan yhdyskuntarakenteeseen, joten hankkeen toteuttamisella ei ole yhdyskuntarakennetta hajauttavaa vaikutusta. Hankealueen lähiasutuksen määrä on suuri ja alue on saavutettavissa myös kevyellä liikenteellä. Valtaosa lähiasutuksesta sijaitsee eripuolella moottoritietä kuin suuryksikköhanke. Ruskon suuryksikköhankkeen toteuttaminen lisää Oulun koillisosien ja Ruskon alueen palvelutarjontaa ja vahvistaa Ruskon alueen kaupallista vetovoimaa ja asemaa Oulun kaupallisessa palveluverkossa. Ensisijaisen vaikutusalueen ostovoiman kasvu riittää kattamaan suuryksikköhankkeen liikerakentamisen, joten suuryksikköhankkeen toteutuksella ei ole merkittäviä haitallisia vaikutuksia nykyiseen palveluverkkoon. Vaikutusalueen keskustojen kehityksen kannalta keskeinen merkitys on suuryksikköhankkeen mitoituksella. Suunnitellulla mitoituksella suuryksikköhankkeella ei ole merkittäviä haitallisia vaikutuksia vaikutusalueen nykyisten keskustojen eikä uuden Hiukkavaaran aluekeskuksen kehitykseen. 4.5 Vaikutukset kaupan palvelujen saavutettavuuteen Kaupan palveluiden saavutettavuutta voidaan tarkastella sekä etäisyyksinä (fyysinen saavutettavuus) myymälään että koettuna saavutettavuutena, joka kuvaa asiaa fyysistä saavutettavuutta moniulotteisemmin. Koettu saavutettavuus voidaan määritellä vaivaksi, jonka kotitalous kokee kaupassa asioinnista. Jos tavaroiden hankkiminen aiheuttaa paljon vaivaa, on saavutettavuus huono ja jos tavaroiden hankkiminen aiheuttaa vähän vaivaa, on saavutettavuus hyvä (Spåre ja Pulkkinen 1997).

22 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Loppuraportti 21 (24) Saavutettavuuden tarkastelu painottuu yleensä päivittäistavarakauppaan ja fyysisen saavutettavuuden tarkasteluun. Erikoiskaupassa palvelujen fyysinen saavutettavuus ei ole samalla tavalla keskeinen kuin päivittäistavarakaupassa, koska erikoiskaupan myymälöissä asioidaan harvemmin. Erikoiskaupassa fyysistä saavutettavuutta tärkeämpää on koettu saavutettavuus, johon vaikuttavat muun muassa tarjonnan monipuolisuus, valintamahdollisuudet, myymälöiden tuotevalikoima, laatu ja hintataso, asioinnin helppous sekä koko asiointimatkan sujuvuus. Ruskon suuryksikköhankkeen toteuttaminen monipuolistaa päivittäistavarakaupan ja erikoiskaupan palvelutarjontaa ja lisää valintamahdollisuuksia Ruskon alueella ja parantaa sitä kautta kaupan palvelujen koettua saavutettavuutta. Kaupan palvelujen fyysiseen saavutettavuuteen suuryksikköhankkeen toteuttaminen ei juurikaan vaikuta. Voidaan kuitenkin olettaa, että osa muihin vähittäiskaupan suuryksiköihin suuntautuvista asiointimatkoista korvautuu Ruskon uuteen suuryksikköön suuntautuvilla asioinneilla, jolloin myös kaupan palvelujen fyysinen saavutettavuus paranee jonkin verran, kun kauempana olevien suuryksiköiden rinnalla voidaan asioida lähempänä sijaitsevassa suuryksikössä Liikenteellinen sijainti ja saavutettavuus Ruskon suuryksikköhanke sijaitsee liikenteellisesti hyvin saavutettavissa olevalla paikalla Laakeritien varressa valtatien 20 ja Raitotien liittymäalueen läheisyydessä. Ajoneuvoliikenne Laakeritielle tapahtuu Raitotieltä. Hankealue on henkilöautolla hyvin saavutettavissa pohjoisen ja etelän suunnista Raitotietä sekä Kiimingin ja Oulun keskustan suunnista valtatietä 20 pitkin. Hyvän lähisaavutettavuuden turvaamiseksi tulisi tontin liikenne- ja pysäköintijärjestelyjen toimivuuteen kiinnittää erityistä huomiota Joukko- ja kevyen liikenteen käyttömahdollisuudet asiointimatkoilla Ruskon vähittäiskaupan suuryksikkö on saavutettavissa henkilöauton lisäksi myös joukkoliikenteellä ja kevyellä liikenteellä. Hankealuetta lähimmät joukkoliikenteen reitit kulkevat valtatietä 20 pitkin ja lähimmät pysäkit sijaitsevat valtatien 20 ja Raitotien liittymän läheisyydessä. Joukkoliikenteen käyttömahdollisuuksien turvaamiseksi tulisi kiinnittää huomiota joukkoliikenteen pysäkkien ja suuryksikön välisten kevyen liikenteen yhteyksien sujuvuuteen ja turvallisuuteen. Kuva 10. Ote Oulun kaupungin julkisen liikenteen reittikartasta (Oulun seudun karttapalvelu 2016). Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelmassa Oulun seutu on jaettu liikkumisvyöhykkeisiin. Oulun keskusta on keskeistä kaupunkivyöhykettä, jossa tavoitetilanteessa on tarjolla monipuolinen valikoima kulkutapoja ja jossa kävely ja pyöräily ovat houkuttelevia kulkutapoja. Ruskon alue sijaitsee keskeisen kaupunkivyöhykkeen ja liikkumisen laatukäytävän rajalla. Keskeisellä kaupunkivyöhykkeellä ja liikkumisen laatukäytävillä mahdollisuudet kestävien kulkutapojen käyttöön on hyvät jo nykytilanteessa. Tavoitteena on kestävien kulkutapojen kasvattaminen edelleen, joten asiointimahdollisuudet joukkoliikenteellä paranevat tulevaisuudessa.

23 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Loppuraportti 22 (24) Ruskon vähittäiskaupan suuryksikkö on lähialueen asukkaille hyvin saavutettavissa kävellen ja polkupyörällä. Lähiasutuksen suuri määrä ja hyvät kevyen liikenteen yhteydet luovat edellytykset kevyellä liikenteellä tapahtuvalle asioinnille. Vuonna 2012 alle kilometrin etäisyydellä hankealueesta asui noin asukasta, alle kolmen kilometrin etäisyydellä noin asukasta ja alle viiden kilometrin etäisyydellä noin asukasta. Kuva 11. Ruskon suuryksikköhankkeen 1, 3 ja 5 kilometrin saavutettavuusvyöhykkeet tieverkkoa pitkin Kävely- ja pyöräilyetäisyydellä hankealueesta oleva asutus sijaitsee eripuolella moottoritietä (valtatie 20) kuin suuryksikköhanke, jolloin kulku asuntoalueilta suuryksikköön ohjautuu etelän suunnalta moottoritien alikulkujen kautta. Lähin alikulku on moottoritien ja Raitotien liittymän läheisyydessä. Toinen alikulku on noin 700 metriä hankealueesta koillisen suuntaan. Molempien alikulkujen läheisyyteen sijoittuu myös joukkoliikenteen pysäkit (kuva 10). Pohjoisen suunnalta kevyen liikenteen yhteydet kulkevat Raitotien varressa sekä hankealueen itäosan halki Poutatieltä Laakeritielle. Hankealueen itäosan halki kulkeva yhteys jatkuu moottoritien varressa oleville joukkoliikenteen pysäkeille, joten yhteys on tärkeä myös joukkoliikenteen käyttömahdollisuuksien kannalta. Idän ja lännen suunnista kevyen liikenteen yhteydet kulkevat moottoritien suuntaisesti tien molemmin puolin.

Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys Page 1

Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys Page 1 Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys 31.3.2014 Page 1 Kaupan palveluverkkoselvityksessä: Selvitettiin Kainuun kaupan palvelurakenteen ja yhdyskuntarakenteen kehitys, nykytilanne ja kehitysnäkymät Laadittiin

Lisätiedot

Uuden Oulun yleiskaavan kaupallisten vaikutusten

Uuden Oulun yleiskaavan kaupallisten vaikutusten OULUN KAUPUNKI Uuden Oulun yleiskaavan kaupallisten vaikutusten arviointi Loppuraportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kansikuva: Lentokuva Vallas Oy / Oulun kaupunki Loppuraportti 1 (68) Sisällysluettelo

Lisätiedot

Salon kaupallinen selvitys Maankäyttö- ja elinkeinorakenneseminaari

Salon kaupallinen selvitys Maankäyttö- ja elinkeinorakenneseminaari Salon kaupallinen selvitys 2011 Maankäyttö- ja elinkeinorakenneseminaari 3.3.2011 Salon kaupallisen selvityksen sisältö 1. Kaupan sijainnin ohjaus 2. Kaavoitustilanne ja yhdyskuntarakenne 3. Ostovoima

Lisätiedot

Jyväskylän kaupallinen palveluverkko 2030

Jyväskylän kaupallinen palveluverkko 2030 Jyväskylän kaupunki Kaupallinen palveluverkkoselvitys Jyväskylän kaupallinen palveluverkko 2030 Tiivistelmä, kesäkuu 2010 Selvityksen sisältö 1. Kaupan sijainnin ohjaus 2. Kaavoitustilanne ja yhdyskuntarakenne

Lisätiedot

Kauppa. Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää

Kauppa. Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää Kauppa Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää Satakunnan aluerakenne ja keskusverkko 2009, tarkistetun palvelurakennetilaston mukaan Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 kaupan ratkaisut perustuvat

Lisätiedot

Kauppa. Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää

Kauppa. Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää Kauppa Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää Satakunnan aluerakenne ja keskusverkko 2009, tarkistetun palvelurakennetilaston mukaan Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 tavoitteet - maakunnan tarkoituksenmukainen

Lisätiedot

Kauppa. Yleisötilaisuus Karviassa Susanna Roslöf, maakunta-arkkitehti

Kauppa. Yleisötilaisuus Karviassa Susanna Roslöf, maakunta-arkkitehti Kauppa Yleisötilaisuus Karviassa 8.2.2017 Susanna Roslöf, maakunta-arkkitehti Satakunnan kokonaismaakuntakaava - Hyväksyttiin 2009 - YM vahvistuspäätöksellä voimaan 30.11.2011 - KHO: 13.3.2013 -kaupan

Lisätiedot

Oulun seudun kaupallinen palveluverkko 2030

Oulun seudun kaupallinen palveluverkko 2030 Oulun seudun kaupallinen palveluverkko 2030 Haukipudas Kiiminki Anne Leskinen, 27.1.2011 Hailuoto Oulunsalo Oulu Kempele Lumijoki Liminka Tyrnävä Muhos Kaupalliset selvitykset seudun yleiskaavan taustalla

Lisätiedot

METTALANMÄEN KAUPPAKESKUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kaupallisten vaikutusten arviointi

METTALANMÄEN KAUPPAKESKUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kaupallisten vaikutusten arviointi FCG Planeko Oy 25.9.2009 RAAHEN KAUPUNKI METTALANMÄEN KAUPPAKESKUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaupallisten vaikutusten arviointi 147-D2758 FCG Planeko Oy 2 (17) RAAHEN KAUPUNKI METTALANMÄEN KAUPPAKESKUKSEN

Lisätiedot

Kanta-Hämeen vähittäiskaupan palveluverkkoselvitys Tiivistelmä 2.7.2010

Kanta-Hämeen vähittäiskaupan palveluverkkoselvitys Tiivistelmä 2.7.2010 Kanta-Hämeen vähittäiskaupan palveluverkkoselvitys Tiivistelmä 2.7.2010 2 Palveluverkon kehittämisen lähtökohdat Kanta-Hämeen päivittäistavarakaupan myymäläverkko muodostui vuoden 2009 lopussa yhteensä

Lisätiedot

Seinäjoen vähittäiskaupan selvitykset

Seinäjoen vähittäiskaupan selvitykset SEINÄJOEN KAUPUNKI Seinäjoen vähittäiskaupan selvitykset Loppuraportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P22981 Loppuraportti 1 (73) Sisällysluettelo 1 TAUSTA JA TAVOITTEET... 3 2 VÄHITTÄISKAUPAN KOKONAISMITOITUKSEN

Lisätiedot

Lausunto Rajamäen kaupan mitoituksesta

Lausunto Rajamäen kaupan mitoituksesta Asemakaavan muutos Rajamäki, Kylänpää Lausunto Rajamäen kaupan mitoituksesta 29.9.2015 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Johdanto... 3 2. Kaupan nykytilanne Rajamäellä... 4 3. Kaupan liiketilatarve

Lisätiedot

Selvitys Kemintien kaupallisten palvelujen kehittämisestä

Selvitys Kemintien kaupallisten palvelujen kehittämisestä OULUN KAUPUNKI Selvitys Kemintien kaupallisten palvelujen kehittämisestä Loppuraportti Oulun kaupunki FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P32192 Loppuraportti 1 (24) Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 3 1.1 Selvityksen

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNKI. Kaupallinen selvitys. Loppuraportti

RAUMAN KAUPUNKI. Kaupallinen selvitys. Loppuraportti RAUMAN KAUPUNKI Kaupallinen selvitys Loppuraportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Loppuraportti 1 (27) Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 3 1.1 Selvityksen tausta ja tavoitteet... 3 1.2 Kaupan sijainninohjaus...

Lisätiedot

Kauppakeskus Veska, kaupallinen selvitys

Kauppakeskus Veska, kaupallinen selvitys LIITE 6 PIRKKALAN KUNTA Kauppakeskus Veska, kaupallinen selvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti Sisällysluettelo 1 Asemakaavamuutoksen sisältö... 2 2 Nykytilanne ja kehitysnäkymät...

Lisätiedot

Oulun seudun kaupallinen palveluverkko 2030

Oulun seudun kaupallinen palveluverkko 2030 Oulun seudun kaupallinen palveluverkko 2030 Osa 1: Nykytila, kehitysnäkymät, vaihtoehdot ja vaikutusten arviointi Osa 2: Esitys kaupan toimintojen sijoittamisesta Oulun seutu, seutuhallitus 20.8.2010 Oulun

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan kaupan palveluverkko 2030, täydennysselvitys tavoitevuoteen 2040

Pohjois-Pohjanmaan kaupan palveluverkko 2030, täydennysselvitys tavoitevuoteen 2040 POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO Pohjois-Pohjanmaan kaupan palveluverkko 2030, täydennysselvitys tavoitevuoteen 2040 Loppuraportti Oulun kaupunki FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 9.10.2017 P33046 Loppuraportti

Lisätiedot

Seinäjoen vähittäiskaupan selvitykset

Seinäjoen vähittäiskaupan selvitykset SEINÄJOEN KAUPUNKI Seinäjoen vähittäiskaupan selvitykset Loppuraportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P22981 Loppuraportti 1 (73) Sisällysluettelo 1 TAUSTA JA TAVOITTEET... 3 2 VÄHITTÄISKAUPAN KOKONAISMITOITUKSEN

Lisätiedot

LÄNSIVÄYLÄN KAUPALLISTEN PALVELUJEN NYKYTILAN SELVITYS Liite 3 (tark )

LÄNSIVÄYLÄN KAUPALLISTEN PALVELUJEN NYKYTILAN SELVITYS Liite 3 (tark ) LÄNSIVÄYLÄN KAUPALLISTEN PALVELUJEN NYKYTILAN SELVITYS Liite 3 (tark. 7.12.2016) Lähtökohdat Pieksämäen merkittävin tilaa vaativan kaupan alue on kehittynyt Pieksämäen kantakaupungin ja Naarajärven taajamakeskusten

Lisätiedot

Lausunto 1 (4) Dnro 148/05.01/2017. Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen. Raaseporin kaupunki/kaavoituslautakunta. Elina Kurjenkatu 11 B

Lausunto 1 (4) Dnro 148/05.01/2017. Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen. Raaseporin kaupunki/kaavoituslautakunta. Elina Kurjenkatu 11 B Lausunto 1 (4) 8.3.2017 Dnro 148/05.01/2017 Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen Raaseporin kaupunki/kaavoituslautakunta Elina Kurjenkatu 11 B 10300 Karjaa Lausuntopyyntö 7.2.2017 Lepin liikealue, itäisen osan

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy. Nivalan kaupunki NIVALAN YLEISKAAVA. Kaupallinen selvitys

FCG Finnish Consulting Group Oy. Nivalan kaupunki NIVALAN YLEISKAAVA. Kaupallinen selvitys FCG Finnish Consulting Group Oy Nivalan kaupunki NIVALAN YLEISKAAVA Kaupallinen selvitys FCG Finnish Consulting Group Oy Kaupallinen selvitys I SISÄLLYSLUETTELO 1 Selvityksen tausta ja tarkoitus... 1 2

Lisätiedot

Nurmeksentienpuiston asemakaavan muutos, kaupallinen selvitys ja vaikutusten arviointi

Nurmeksentienpuiston asemakaavan muutos, kaupallinen selvitys ja vaikutusten arviointi JOENSUUN KAUPUNKI Nurmeksentienpuiston asemakaavan muutos, kaupallinen selvitys ja vaikutusten arviointi Loppuraportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P33019 Loppuraportti 1 (21) Sisällysluettelo 1 SELVITYKSEN

Lisätiedot

Niskanperän OYK kaupallinen selvitys

Niskanperän OYK kaupallinen selvitys ROVANIEMEN KAUPUNKI Niskanperän OYK kaupallinen selvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P26781 Raportti Sisällysluettelo 1 TAVOITTEET JA YLEISET LÄHTÖKOHDAT... 1 1.1 Tausta ja tavoitteet...

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Kulttuurikorttelin liikerakennushanke. Lausunto

Kankaanpään kaupunki. Kulttuurikorttelin liikerakennushanke. Lausunto Kankaanpään kaupunki Kulttuurikorttelin liikerakennushanke Lausunto 10.10.2014 Kankaanpään kulttuurikorttelin liikerakennushanke Kankaanpään ydinkeskustaan suunnitellaan Kulttuurikortteli 20:een liikerakennushanketta.

Lisätiedot

Kivistön vaikutusalueen väestö- ja ostovoimakehitys. Luonnos 31.3. 2014

Kivistön vaikutusalueen väestö- ja ostovoimakehitys. Luonnos 31.3. 2014 Kivistön vaikutusalueen väestö- ja ostovoimakehitys Luonnos 31.3. 2014 LÄHTÖKOHTIA Kivistön kauppakeskuksen päämarkkina-alue on Kivistön suuralue. Muu lähimarkkina-alue kattaa seuraavat alueet: Myyrmäen

Lisätiedot

MUSTASAAREN KUNTA. Kaupallinen selvitys. Loppuraportti

MUSTASAAREN KUNTA. Kaupallinen selvitys. Loppuraportti MUSTASAAREN KUNTA Kaupallinen selvitys Loppuraportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P25031 Loppuraportti Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 1 1.1 Selvityksen tausta ja tavoitteet... 1 1.2 Kaupan sijainninohjaus...

Lisätiedot

Kemiönsaaren kaupallisten palvelujen tarve ja mitoitus. FM, KTM Susanna Harvio, AIRIX Ympäristö Oy

Kemiönsaaren kaupallisten palvelujen tarve ja mitoitus. FM, KTM Susanna Harvio, AIRIX Ympäristö Oy Kemiönsaaren kaupallisten palvelujen tarve ja mitoitus FM, KTM Susanna Harvio, AIRIX Ympäristö Oy TAVOITE JA LÄHTÖKOHDAT 2 TAVOITE JA LÄHTÖKOHDAT SELVITYKSEN TAVOITE Tavoitteena on muodostaa arvio kaupan

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy

FCG Finnish Consulting Group Oy FCG Finnish Consulting Group Oy JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAURAMÄEN OSAYLEISKAAVA ETELÄPORTIN KAUPALLINEN SELVITYS RAPORTTI FCG Finnish Consulting Group Oy Eteläportin kaupallinen selvitys 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

LUOLALAN TEOLLISUUSTONTIN KAUPPAPAIKKASELVITYS

LUOLALAN TEOLLISUUSTONTIN KAUPPAPAIKKASELVITYS LUOLALAN TEOLLISUUSTONTIN KAUPPAPAIKKASELVITYS Naantalissa Luolalan kaupunginosassa on korttelissa 7 tontit 4, 5 ja 6 osoitettu liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi kaavamerkinnällä (K-1). Korttelialueelle

Lisätiedot

Rauman tilaa vaativan kaupan alue. Kaupallisen selvityksen päivitys

Rauman tilaa vaativan kaupan alue. Kaupallisen selvityksen päivitys Kaupallisen selvityksen päivitys 25.6.2014 Kaupallisen selvityksen päivitys 1 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 2 2 Kaupan markkinoiden kehitys... 3 3 Liiketilan lisätarve vuoteen 2020 ja 2030... 5 4 Kaupan

Lisätiedot

Kokkolan kaupan palveluverkon mitoitusselvitys

Kokkolan kaupan palveluverkon mitoitusselvitys KOKKOLAN KAUPUNKI Kokkolan kaupan palveluverkon mitoitusselvitys Loppuraportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Loppuraportti 1 (32) Sisällysluettelo 1 SELVITYKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET... 2 2 KAUPAN PALVELUVERKON

Lisätiedot

Kanta-Hämeen kaupan palveluverkkoselvityksen täydennys. Humppilan matkailukeskuksen mitoitus

Kanta-Hämeen kaupan palveluverkkoselvityksen täydennys. Humppilan matkailukeskuksen mitoitus Kanta-Hämeen kaupan palveluverkkoselvityksen täydennys Humppilan matkailukeskuksen mitoitus 7.12.2017 SISÄLTÖ 1. Johdanto... 3 2. Nykyinen palveluverkko... 4 3. Humppilan matkailukeskus... 6 3.1. Humppilan

Lisätiedot

Pikku Huopalahti. Kaupallinen mitoitus

Pikku Huopalahti. Kaupallinen mitoitus Pikku Huopalahti Kaupallinen mitoitus 24.9.2014 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Pikku Huopalahden kaupallinen rakenne 2014... 3 2. Pikku Huopalahden kehittäminen... 7 3. Pikku Huopalahden markkinoiden

Lisätiedot

Vähittäiskauppaa koskevien MRL:n muutosten arviointi SYKEn seurantatietojen, tutkimusten ja selvitysten perusteella

Vähittäiskauppaa koskevien MRL:n muutosten arviointi SYKEn seurantatietojen, tutkimusten ja selvitysten perusteella Vähittäiskauppaa koskevien MRL:n muutosten arviointi SYKEn seurantatietojen, tutkimusten ja selvitysten perusteella Antti Rehunen Suomen ympäristökeskus SYKE Eduskunnan ympäristövaliokunta 7.2.2017 Vähittäiskaupan

Lisätiedot

Vuoreksen kaupallisten palveluiden mitoituksen päivitys 2013

Vuoreksen kaupallisten palveluiden mitoituksen päivitys 2013 Mitoituksen päivitys 2013 1 Vuoreksen kaupallisten palveluiden mitoituksen päivitys 2013 Vuoreksen kaupunginosa on lähtenyt jo rakentumaan. Vuoreskeskus on ensimmäisiltä osiltaan rakentunut ja myös muita

Lisätiedot

Vähittäiskaupan ohjauksen keventäminen

Vähittäiskaupan ohjauksen keventäminen Vähittäiskaupan ohjauksen keventäminen Karalusu työryhmä 8.3.2016 Pekka Normo ja Sanna Jylhä Ympäristöministeriö Vähittäiskaupan ohjauksen keventäminen Ehdotetut muutokset Vähittäiskaupan suuryksikön kokorajaa

Lisätiedot

Kaupan palveluverkko Vaihemaakuntakaava 2. Päivi Liuska-Kankaanpää Alueiden käytön johtaja

Kaupan palveluverkko Vaihemaakuntakaava 2. Päivi Liuska-Kankaanpää Alueiden käytön johtaja Kaupan palveluverkko Vaihemaakuntakaava 2 Päivi Liuska-Kankaanpää Alueiden käytön johtaja 1.11.2016 Päivitettävänä Satakunnan kokonaismaakuntakaava - valmistui 2009 - YM vahvistuspäätöksellä voimaan 30.11.2011

Lisätiedot

Paikkatieto Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan kaupan ratkaisussa. HSY:n paikkatietoseminaari 14.3.2013 Sanna Jylhä

Paikkatieto Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan kaupan ratkaisussa. HSY:n paikkatietoseminaari 14.3.2013 Sanna Jylhä Paikkatieto Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan kaupan ratkaisussa HSY:n paikkatietoseminaari 14.3.2013 Sanna Jylhä Uudenmaan 2.vaihemaakuntakaava Valtuustoon 20.3, sitten vahvistettavaksi TEEMAT 1. Metropolialueen

Lisätiedot

Kaupan hankkeiden vaikutusten arviointi asemakaavoitusta varten 7.5.2013

Kaupan hankkeiden vaikutusten arviointi asemakaavoitusta varten 7.5.2013 Kaupan hankkeiden vaikutusten arviointi asemakaavoitusta varten 7.5.2013 Kaupan hankkeiden vaikutusten arviointi asemakaavoitusta varten 1 Sisältö Alkusanat... 2 1. Kaavoitustilanne... 3 Itä-Uudenmaan

Lisätiedot

Muutokset vähittäiskaupan sääntelyyn

Muutokset vähittäiskaupan sääntelyyn Muutokset vähittäiskaupan sääntelyyn Touko Linjama Alueidenkäytönasiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus POPELY / Touko Linjama / 21.9.2017 MRL 1.5.2017 saakka MRL 9 a luku: Vähittäiskauppaa koskevat

Lisätiedot

LÄNSI-LAPIN MAAKUNTAKAAVA Taustaselvitys

LÄNSI-LAPIN MAAKUNTAKAAVA Taustaselvitys LAPIN LIITTO LÄNSI-LAPIN MAAKUNTAKAAVA Taustaselvitys Vähittäiskaupan suuryksikköalueiden vaikutukset keskustaan 2.4.2012 Lapin liitto LÄNSI-LAPIN MAAKUNTAKAAVA JOHDANTO Lapin liitto on laatimassa maakuntakaavaa

Lisätiedot

HELSINGIN YLEISKAAVA - Seminaari 22.4.2013 Vähittäiskaupan suuryksiköiden kaavoitus

HELSINGIN YLEISKAAVA - Seminaari 22.4.2013 Vähittäiskaupan suuryksiköiden kaavoitus HELSINGIN YLEISKAAVA - Seminaari 22.4.2013 Vähittäiskaupan suuryksiköiden kaavoitus 22.4.2013, Helsinki, Laituri Pekka Normo, Ympäristöministeriö VÄHITTÄISKAUPAN PALVELUT - KESKUSTA-ALUEET, LÄHIKAUPAT,

Lisätiedot

KAAVAHANKKEIDEN KAUPALLISET VAIKUTUKSET

KAAVAHANKKEIDEN KAUPALLISET VAIKUTUKSET Hollolan kunta KAAVAHANKKEIDEN KAUPALLISET VAIKUTUKSET Kuntakeskuksen liikekorttelit (Prisma) K-Citymarket ja Naisten pukutehdas Loppuraportti 4.4.2012 FCG Finnish Consulting Group Oy 2 (31) SISÄLTÖ 1

Lisätiedot

Kaupan nykytila ja viimeaikainen kehitys SYKEn seurantatietojen perusteella

Kaupan nykytila ja viimeaikainen kehitys SYKEn seurantatietojen perusteella Kaupan nykytila ja viimeaikainen kehitys SYKEn seurantatietojen perusteella Antti Rehunen SYKE KAUPAN KESKUSTELUTILAISUUS Kaavajärjestelmän ja rakentamisen lupajärjestelmän sujuvoittamisen sidosryhmätilaisuus

Lisätiedot

EURAN KUNTA. Euran keskustan osayleiskaavan kaupallinen selvitys

EURAN KUNTA. Euran keskustan osayleiskaavan kaupallinen selvitys EURAN KUNTA Euran keskustan osayleiskaavan kaupallinen selvitys FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P19915 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 1 1.1 Selvityksen tausta ja tavoitteet... 1 1.2 Kaupan sijainninohjaus...

Lisätiedot

Keski-Suomen 4. vaihemaakuntakaavan kaupan sijoitus- ja mitoitusratkaisujen vaikutusten arviointi

Keski-Suomen 4. vaihemaakuntakaavan kaupan sijoitus- ja mitoitusratkaisujen vaikutusten arviointi KESKI-SUOMEN LIITTO Keski-Suomen kaupan sijoitus- ja mitoitusratkaisujen vaikutusten arviointi Loppuraportti 14.12.2012 FCG KOULUTUS JA KONSULTOINTI OY P19817 FCG KOULUTUS JA KONSULTOINTI OY KESKI-SUOMEN

Lisätiedot

Saukkola Eteläinen alue Asemakaava ja asemakaavan muutos. Kaupallinen selvitys 19.4.2012

Saukkola Eteläinen alue Asemakaava ja asemakaavan muutos. Kaupallinen selvitys 19.4.2012 Saukkola Eteläinen alue Asemakaava ja asemakaavan muutos Kaupallinen selvitys 19.4.2012 Nummi-Pusulan kunta Kaupallinen selvitys 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 2 2 KAUPAN NYKYTILAN ANALYYSI 3 2.1 Vähittäiskaupan

Lisätiedot

Keskustaajaman osayleiskaava Kauppa ja palveluverkko

Keskustaajaman osayleiskaava Kauppa ja palveluverkko MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI Keskustaajaman osayleiskaava Kauppa ja palveluverkko Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21350 Raportti Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 1 2 TARKASTELUALUE... 1 3 NYKYTILANNE

Lisätiedot

Virojoki-Vaalimaa osayleiskaavan muutos ja laajennus

Virojoki-Vaalimaa osayleiskaavan muutos ja laajennus VIROLAHDEN KUNTA Virojoki-Vaalimaa osayleiskaavan muutos ja laajennus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 707-P24767 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 1 1.1 Selvityksen tausta ja tavoitteet... 1 1.2 Kaupan sijainninohjaus...

Lisätiedot

Saarenkylän Citymarketin laajennushanke

Saarenkylän Citymarketin laajennushanke 3.12.2007 Saarenkylän Citymarketin laajennushanke Kaupalliset vaikutukset 2 Sisältö Sisältö...2 Yhteenveto...3 1. Selvityksen tavoite ja lähtökohdat...5 1.1. Selvityksen tavoite... 5 1.2. Hankkeen kuvaus...

Lisätiedot

Rauman tilaa vaativan kaupan alue. Kaupallinen selvitys 27.8.2012

Rauman tilaa vaativan kaupan alue. Kaupallinen selvitys 27.8.2012 Rauman tilaa vaativan kaupan alue Kaupallinen selvitys 27.8.2012 Kaupallinen selvitys 1 Sisällysluettelo 1 Johdanto 2 2 Nykyinen kaupallinen rakenne Kairakadun - Metallitien alueella 3 3 Kaupan mitoitus

Lisätiedot

Keski-Suomen liitto Keski-Suomen 4. vaihemaakuntakaava KAUPALLISTEN SELVITYSTEN TÄYDENTÄMINEN. Suositukset kaupan sijoitus- ja mitoitusratkaisuista

Keski-Suomen liitto Keski-Suomen 4. vaihemaakuntakaava KAUPALLISTEN SELVITYSTEN TÄYDENTÄMINEN. Suositukset kaupan sijoitus- ja mitoitusratkaisuista FCG Finnish Consulting Group Oy Keski-Suomen liitto Keski-Suomen 4. vaihemaakuntakaava KAUPALLISTEN SELVITYSTEN TÄYDENTÄMINEN Suositukset kaupan sijoitus- ja mitoitusratkaisuista 1.6.2012 FCG Finnish Consulting

Lisätiedot

SULAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUS

SULAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUS SULAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUS Kuntakehityslautakunta 22.4.2015 KAAVALUONNOS KAAVAEHDOTUS 15.4.2014 PALAUTE OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA Nähtävillä 22.5. 27.6.2014 Lausuntoja 23 Muistutuksia 20 Pääasiat lausunnoissa

Lisätiedot

Vähittäiskaupan ohjaus

Vähittäiskaupan ohjaus Vähittäiskaupan ohjaus Kaavoituksen ja rakentamisen lupien sujuvoittaminen -työryhmä 25.11.2015 Pekka Normo Ympäristöministeriö Vähittäiskaupan ohjaus, nykytilanne MRL -muutos 2011, keskeinen sisältö Kauppaa

Lisätiedot

Vähittäiskaupan kokonaismitoituksen määrittäminen Etelä-Savon maakuntaan

Vähittäiskaupan kokonaismitoituksen määrittäminen Etelä-Savon maakuntaan S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A ETELÄ-SAVON MAAKUNTALIITTO Vähittäiskaupan kokonaismitoituksen määrittäminen Etelä-Savon maakuntaan LOPPURAPORTTI FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 4332-P21449 FCG

Lisätiedot

NUMMELAN PRISMAN LAAJENNUS Asemakaavan kaupallisten vaikutusten arviointi 5.2.2008. Suur-Seudun Osuuskauppa TUOMAS SANTASALO Ky

NUMMELAN PRISMAN LAAJENNUS Asemakaavan kaupallisten vaikutusten arviointi 5.2.2008. Suur-Seudun Osuuskauppa TUOMAS SANTASALO Ky NUMMELAN PRISMAN LAAJENNUS Asemakaavan kaupallisten vaikutusten arviointi 5.2.2008 Suur-Seudun Osuuskauppa TUOMAS SANTASALO Ky Nervanderinkatu 5 D 38, 00100 Helsinki www.s-kanava.net/sso www.tuomassantasalo.fi

Lisätiedot

UUTTA LIIKETILAA OULUN VASARAPERÄÄN

UUTTA LIIKETILAA OULUN VASARAPERÄÄN Kuva: taiteilijan näkemys luonnosvaiheessa UUTTA LIIKETILAA OULUN VASARAPERÄÄN Perkkiöntie 7, Oulu Google, 2007 Tele Atlas VASARAPERÄN LIIKEALUE 2 VUOKRATAAN UUTTA LIIKETILAA OULUN VASARAPERÄSTÄ TONTTI-

Lisätiedot

ETELÄ-TUUSULAN KAUPALLINEN SELVITYS

ETELÄ-TUUSULAN KAUPALLINEN SELVITYS FCG Planeko Oy Tuusulan kunta ETELÄ-TUUSULAN KAUPALLINEN SELVITYS 9.6.2009 www.aanekoski.fi www.aanekoski.fi Tuusulan kunta 1 FCG Planeko Oy ALKUSANAT Tehtävänä oli arvioida Focus-alueen osayleiskaavan

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan kaupan palveluverkko 2030, täydennysselvitys tavoitevuoteen 2040

Pohjois-Pohjanmaan kaupan palveluverkko 2030, täydennysselvitys tavoitevuoteen 2040 POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO Pohjois-Pohjanmaan kaupan palveluverkko 2030, täydennysselvitys tavoitevuoteen 2040 Loppuraportti Täydennysselvitys on päivitetty ja täydennetty Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavan

Lisätiedot

ESPOON KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS PAIKKATIETOAINEISTOJEN HYÖDYNTÄMINEN

ESPOON KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS PAIKKATIETOAINEISTOJEN HYÖDYNTÄMINEN ESPOON KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS PAIKKATIETOAINEISTOJEN HYÖDYNTÄMINEN SISÄLTÖ Kaupunkikehitys ja kauppa,ramboll Kaupan palveluverkkoselvityksen tavoitteet Paikkatietoaineistot palveluverkkoselvityksessä

Lisätiedot

Pohjois-Savon kaupan maakuntakaavan palveluverkkoselvitys. Minne menet, kauppa? 8.4.2013 Kimmo Koski

Pohjois-Savon kaupan maakuntakaavan palveluverkkoselvitys. Minne menet, kauppa? 8.4.2013 Kimmo Koski Pohjois-Savon kaupan maakuntakaavan palveluverkkoselvitys Minne menet, kauppa? 8.4.2013 Kimmo Koski Sisältö 1 Kaupan nykytila 2 Väestö, ostovoima ja liiketilan laskennallinen lisätarve 3 Kaupan kehittämishankkeet

Lisätiedot

Keski-Suomen liitto Keski-Suomen 4. vaihemaakuntakaava KAUPALLISTEN SELVITYSTEN TÄYDENTÄMINEN

Keski-Suomen liitto Keski-Suomen 4. vaihemaakuntakaava KAUPALLISTEN SELVITYSTEN TÄYDENTÄMINEN FCG Finnish Consulting Group Oy Keski-Suomen liitto Keski-Suomen 4. vaihemaakuntakaava KAUPALLISTEN SELVITYSTEN TÄYDENTÄMINEN Äänekoski 8.5.2012 FCG Finnish Consulting Group Oy 2 (33) SISÄLTÖ 1 ÄÄNEKOSKEN

Lisätiedot

Erikoiskaupan liiketilatarpeiden ennustaminenkuluttajien ostovoimasta. Tuomas Santasalo erikoiskaupan tutkija. Kaupan tutkimuspäivä 26.1.

Erikoiskaupan liiketilatarpeiden ennustaminenkuluttajien ostovoimasta. Tuomas Santasalo erikoiskaupan tutkija. Kaupan tutkimuspäivä 26.1. Erikoiskaupan liiketilatarpeiden ennustaminenkuluttajien ostovoimasta Tuomas Santasalo erikoiskaupan tutkija Kaupan tutkimuspäivä 26.1.2012 Kauppaan kohdistuva ostovoima asukasta kohden maakunnittain 2010

Lisätiedot

OTSIKKO: LAUSUNTO RAASEPORIN KAUPUNGILLE KARJAAN LÄNTISEN TAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN LUONNOKSESTA

OTSIKKO: LAUSUNTO RAASEPORIN KAUPUNGILLE KARJAAN LÄNTISEN TAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN LUONNOKSESTA OTSIKKO: LAUSUNTO RAASEPORIN KAUPUNGILLE KARJAAN LÄNTISEN TAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN LUONNOKSESTA 1. Valmistelun tulokset Uudenmaan liiton mukaan Karjaan kaavaluonnoksen ei tule ylittää seudullisesti merkittävän

Lisätiedot

Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys, Kajaanin täydennysosa

Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys, Kajaanin täydennysosa KAJAANIN KAUPUNKI Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys, Kajaanin täydennysosa Loppuraportti 4.12.2013 Loppuraportti 4.12.2013 1 (39) Sisällysluettelo 1 TAUSTA JA TAVOITTEET... 2 2 KAUPAN PALVELUVERKON

Lisätiedot

Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys, Kuhmon täydennysosa

Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys, Kuhmon täydennysosa KUHMON KAUPUNKI Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys, Kuhmon täydennysosa Loppuraportti 4.12.2013 Loppuraportti 4.12.2013 1 (30) Sisällysluettelo 1 TAUSTA JA TAVOITTEET... 2 2 KAUPAN PALVELUVERKON KEHITTÄMISEN

Lisätiedot

UUTTA LIIKETILAA OULUN VASARAPERÄÄN

UUTTA LIIKETILAA OULUN VASARAPERÄÄN Kuva: taiteilijan näkemys luonnosvaiheessa UUTTA LIIKETILAA OULUN VASARAPERÄÄN Perkkiöntie 7, Oulu Google, 2007 Tele Atlas VASARAPERÄN LIIKEALUE 2 VUOKRATAAN UUTTA LIIKETILAA OULUN VASARAPERÄSTÄ TONTTI-

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN SELOSTUS 30.4.2015 Diaarinumero 962/2012 Toimielinkäsittely Kaupunginvaltuusto..2015 Kaavanumero 20017 PAJULUOMA JA KÄRKI Pajuluoman (20) kaupunginosan kortteli nro 121 sekä siihen liittyvät virkistys- ja katualueet

Lisätiedot

OULUN SEUDUN KAUPALLINEN PALVELUVERKKO 2030

OULUN SEUDUN KAUPALLINEN PALVELUVERKKO 2030 Seutuhallitus 29.9.2010 B-liite asiaan 2 Dnro 5841/2010 Kysyntä ja tarjonta kohtaavat kestävästi... OULUN SEUDUN KAUPALLINEN PALVELUVERKKO 2030 Osa 2: Esitys kaupan toimintojen sijoittamisesta 24.6.2010

Lisätiedot

Kauhavan kaupan palveluverkkoselvitys. Mäki-Hannuksen alue

Kauhavan kaupan palveluverkkoselvitys. Mäki-Hannuksen alue Kauhavan kaupunki Kauhavan kaupan palveluverkkoselvitys Mäki-Hannuksen alue Yleiskaavaselostuksen liite SUUNNITTELUTOIMISTO ALUETEKNIIKKA OY Sivu 1/20 Johdanto Seuraavassa on tarkasteltu kaupan palveluverkkoa

Lisätiedot

Lausunto, kaupalliset palvelut Vuohkalliossa

Lausunto, kaupalliset palvelut Vuohkalliossa Heinolan strateginen yleiskaava 2035 Lausunto, kaupalliset palvelut Vuohkalliossa 3.9.2014 Strateginen yleiskaava Heinolan strategisessa yleiskaavassa 2035 kunnan kehitystä hahmotellaan yleispiirteisesti

Lisätiedot

HELSINGIN YLEISKAAVALUONNOKSEN KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

HELSINGIN YLEISKAAVALUONNOKSEN KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI HELSINGIN YLEISKAAVALUONNOKSEN KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI TYÖOHJELMA Työn tausta Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastossa on käynnissä Helsingin uuden yleiskaavan laatiminen. Työn suunnittelua ohjaava

Lisätiedot

1.1 Kauppaa ja maankäytön suunnittelua ohjaavat lait ja siirtymäsäännökset

1.1 Kauppaa ja maankäytön suunnittelua ohjaavat lait ja siirtymäsäännökset TIIVISTELMÄ 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 3 1.1 Kauppaa ja maankäytön suunnittelua ohjaavat lait ja siirtymäsäännökset... 3 2 KAUPAN NYKYTILAN KUVAUS... 4 2.1 Päivittäistavarakaupan verkko... 4 2.2

Lisätiedot

VIITASAARI ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI VIITASAARI ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

VIITASAARI ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI VIITASAARI ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI VIITASAARI ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Vastaanottaja Viitasaaren kaupunki Asiakirjatyyppi Loppuraportti Päivämäärä 27.6.2014 VIITASAARI ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ

TIIVISTELMÄ TIIVISTELMÄ 12.2.2013 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 3 1.1 Kauppaa ja maankäytön suunnittelua ohjaavat lait ja siirtymäsäännökset... 3 2 KAUPAN NYKYTILAN KUVAUS... 4 2.1 Päivittäistavarakaupan verkko...

Lisätiedot

SELVITYS PÄIVITTÄISTAVARAKAUPAN SIJOITTUMISESTA INKILÄÄN

SELVITYS PÄIVITTÄISTAVARAKAUPAN SIJOITTUMISESTA INKILÄÄN Skanska Oy SELVITYS PÄIVITTÄISTAVARAKAUPAN SIJOITTUMISESTA INKILÄÄN 7.10.2015 1 ALKUSANAT Tehtävänä oli laatia selvitys päivittäistavarakaupan sijoittumisesta Kirkkonummen Retail -kauppapuistoon: soveltuuko

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS

YLÖJÄRVEN KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS Ylöjärven kaupunki Loppuraportti 2.1.2012 Päivitetty 23.10.2012 3.1 Väestömäärä ja väestöennuste 3.3 Arvio ostovoimasta ja sen kehityksestä 2020 ja 2030 4.2.2 Arvio liiketilan lisätarpeesta 2020 ja 2030

Lisätiedot

OULUN SEUDUN KAUPALLINEN PALVELUVERKKO 2030

OULUN SEUDUN KAUPALLINEN PALVELUVERKKO 2030 Kysyntä ja tarjonta kohtaavat kestävästi... OULUN SEUDUN KAUPALLINEN PALVELUVERKKO 2030 Osa 2: Esitys kaupan toimintojen sijoittamisesta 24.6.2010 Hyväksytty Oulun seudun seutuhallituksessa _._.2010 Pohjakartta-aineisto

Lisätiedot

Keski-Suomen liitto Keski-Suomen 4. vaihemaakuntakaava KAUPALLISTEN SELVITYSTEN TÄYDENTÄMINEN. Suositukset kaupan sijoitus- ja mitoitusratkaisuista

Keski-Suomen liitto Keski-Suomen 4. vaihemaakuntakaava KAUPALLISTEN SELVITYSTEN TÄYDENTÄMINEN. Suositukset kaupan sijoitus- ja mitoitusratkaisuista FCG Finnish Consulting Group Oy Keski-Suomen liitto Keski-Suomen 4. vaihemaakuntakaava KAUPALLISTEN SELVITYSTEN TÄYDENTÄMINEN Suositukset kaupan sijoitus- ja mitoitusratkaisuista 1.6.2012 FCG Finnish Consulting

Lisätiedot

SUMMAN RISTEYSALUE Kaupallisten vaikutusten arvioinnin päivitys

SUMMAN RISTEYSALUE Kaupallisten vaikutusten arvioinnin päivitys Kaupallisten vaikutusten arvioinnin päivitys 27.10.2011 Haminan kaupunki Kaupallisten vaikutusten arvioinnin päivitys 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 2 2 LÄHTÖKOHDAT 4 2.1 Markkina-alue 4 2.2 Kotka-Haminan

Lisätiedot

Päivittäistavaramyymälät Oulunkylässä ja lähialueilla vuoden 2010 alussa (AC Nielsen 2009).

Päivittäistavaramyymälät Oulunkylässä ja lähialueilla vuoden 2010 alussa (AC Nielsen 2009). KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO Yleissuunnitteluosasto Anne Karlsson 28.3.2011 Patolan päivittäistavarakaupan selvitys Päivittäistavarakaupan myymäläverkko alueella Patola kuuluu Oulunkylän peruspiiriin. Oulunkylän

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy TILAA VAATIVA KAUPPA JYVÄSKYLÄSSÄ RAPORTTI

FCG Finnish Consulting Group Oy TILAA VAATIVA KAUPPA JYVÄSKYLÄSSÄ RAPORTTI FCG Finnish Consulting Group Oy TILAA VAATIVA KAUPPA JYVÄSKYLÄSSÄ RAPORTTI FCG Finnish Consulting Group Oy I SISÄLLYSLUETTELO 1 Selvityksen tausta ja tarkoitus... 1 2 Paljon tilaa vaativan erikoistavaran

Lisätiedot

YLEISKAAVAN KAUPALLINEN SELVITYS KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

YLEISKAAVAN KAUPALLINEN SELVITYS KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI FCG Finnish Consulting Group Oy Joutsan kunta YLEISKAAVAN KAUPALLINEN SELVITYS KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Loppuraportti 18.1.2011 FCG Finnish Consulting Group

Lisätiedot

KOMMENTTIKIERROKSEN PALAUTTEET JA PALAUTTEESEEN LAADITUT VASTAUKSET. Taina Ollikainen, FCG Suunnittelu ja tekniikka. Susanna Roslöf, Satakuntaliitto

KOMMENTTIKIERROKSEN PALAUTTEET JA PALAUTTEESEEN LAADITUT VASTAUKSET. Taina Ollikainen, FCG Suunnittelu ja tekniikka. Susanna Roslöf, Satakuntaliitto Kaupan palveluverkkoselvitys KOMMENTTIKIERROKSEN PALAUTTEET JA PALAUTTEESEEN LAADITUT VASTAUKSET Taina Ollikainen, FCG Suunnittelu ja tekniikka Susanna Roslöf, Satakuntaliitto 18.5.2016 Sisältö 1 Selvityksen

Lisätiedot

YLIVIESKA KAUPAN TILASTOT

YLIVIESKA KAUPAN TILASTOT YLIVIESKA KAUPAN TILASTOT Lisätietoja: Tiina Kuokkanen, tiina.kuokkanen@ramboll.fi; 050 543 8788 PAIKALLISMARKKINA-ALUE Ylivieskan ydinvaikutusalueeseen kuuluu Ylivieska, Alavieska, Sievi ja Nivala Toissijaiseen

Lisätiedot

Vähittäiskaupan palveluverkkoselvitykset maakuntakaavoituksessa

Vähittäiskaupan palveluverkkoselvitykset maakuntakaavoituksessa YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 13 2016 Vähittäiskaupan palveluverkkoselvitykset maakuntakaavoituksessa Katja Koskela, Tuomas Santasalo ja Teemu Holopainen YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA

Lisätiedot

KURENALAN KAUPPAPAIKAN? KEHITTÄMISEN YLEISSUUNNITTELU

KURENALAN KAUPPAPAIKAN? KEHITTÄMISEN YLEISSUUNNITTELU KURENALAN KAUPPAPAIKAN? KEHITTÄMISEN YLEISSUUNNITTELU SUUNNITTELUN TAVOITTEET ohjausryhmä 2.4.2014 taajaman tulee olla houkutteleva valtatien suunnasta, ostovoima tien päällä, Vienan kauppatie, paikallinen

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON MAAKUNTAKAAVAN SELVITYKSIÄ

POHJOIS-SAVON MAAKUNTAKAAVAN SELVITYKSIÄ POHJOIS-SAVON MAAKUNTAKAAVAN SELVITYKSIÄ Pohjois-Savon maakuntakaavan vähittäiskaupan suuryksiköiden ja tilaa vaativan kaupan alueiden sijainti suhteessa väestöön JOHDANTO Tässä selvityksessä on tarkasteltu

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN KAUPAN PALVELURAKENNESELVITYS

PÄIJÄT-HÄMEEN KAUPAN PALVELURAKENNESELVITYS Päijät-Hämeen liitto PÄIJÄT-HÄMEEN KAUPAN PALVELURAKENNESELVITYS Loppuraportti 26.4.2012 Pohjakartta-aineisto Maanmittauslaitos, lupanumero 290/MML/12 Karttojen kopiointi ilman Maanmittauslaitoksen lupaa

Lisätiedot

PERHELÄN KORTTELI KAUPALLISEN KEHITTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT

PERHELÄN KORTTELI KAUPALLISEN KEHITTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT Kuva: Stockmann Group, Kenneth Luoto/ Flickr PERHELÄN KORTTELI KAUPALLISEN KEHITTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT TIEDOTUSTILAISUUS 3.6.2015 SISÄLTÖ 01 Järvenpään vaikutusalue 02 Kaupan kysyntä ja tarjonta 03 Kauppakeskuksen

Lisätiedot

Kortteli 17060, Espoo Laajalahti. Kaupallisten vaikutusten arviointi

Kortteli 17060, Espoo Laajalahti. Kaupallisten vaikutusten arviointi Kortteli 17060, Espoo Laajalahti Kaupallisten vaikutusten arviointi 16.6.2017 SISÄLTÖ 1. Johdanto... 3 1.1. Maakuntakaava ja yleiskaava... 3 1.2. Asemakaava... 4 1.3. Uudistunut maankäyttö ja rakennuslaki...

Lisätiedot

Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys, Sotkamon täydennysosa

Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys, Sotkamon täydennysosa SOTKAMON KUNTA Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys, Sotkamon täydennysosa Loppuraportti 4.12.2013 Loppuraportti 4.12.2013 1 (31) Sisällysluettelo 1 TAUSTA JA TAVOITTEET... 2 2 KAUPAN PALVELUVERKON KEHITTÄMISEN

Lisätiedot

KYYJÄRVEN KIRKONKYLÄN YLEISKAAVA PALETIN ASEMAKAAVA. Yleiskaavan kaupallinen selvitys ja asemakaavan kaupallisten vaikutusten arviointi

KYYJÄRVEN KIRKONKYLÄN YLEISKAAVA PALETIN ASEMAKAAVA. Yleiskaavan kaupallinen selvitys ja asemakaavan kaupallisten vaikutusten arviointi FCG Finnish Consulting Group Oy Kyyjärven kunta KYYJÄRVEN KIRKONKYLÄN YLEISKAAVA PALETIN ASEMAKAAVA Yleiskaavan kaupallinen selvitys ja asemakaavan kaupallisten vaikutusten arviointi 30.6.2010 FCG Finnish

Lisätiedot

FCG Suunnittelukeskus Oy. Porvoon kaupunki KUNINKAANPORTIN JA EESTINMÄEN ALUEEN KAUPALLISTEN RATKAISUJEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

FCG Suunnittelukeskus Oy. Porvoon kaupunki KUNINKAANPORTIN JA EESTINMÄEN ALUEEN KAUPALLISTEN RATKAISUJEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI FCG Suunnittelukeskus Oy Porvoon kaupunki KUNINKAANPORTIN JA EESTINMÄEN ALUEEN KAUPALLISTEN RATKAISUJEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Loppuraportti 15.2.2008 Porvoon kaupunki Kuninkaanportti ja Eestinmäki - kaupallisten

Lisätiedot

KUNINKAANPORTIN JA EESTINMÄEN ALUEEN KAUPALLISTEN RATKAISUJEN VAIKUTUSTEN ARVIOINNIN PÄIVITYS JA LISÄSELVITYS

KUNINKAANPORTIN JA EESTINMÄEN ALUEEN KAUPALLISTEN RATKAISUJEN VAIKUTUSTEN ARVIOINNIN PÄIVITYS JA LISÄSELVITYS Porvoon kaupunki KUNINKAANPORTIN JA EESTINMÄEN ALUEEN KAUPALLISTEN RATKAISUJEN VAIKUTUSTEN ARVIOINNIN PÄIVITYS JA LISÄSELVITYS Loppuraportti 2.12.2011 Porvoon kaupunki 1 ALKUSANAT Tässä selvityksessä

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Kaavatunnus 2-236 Asianumero 144/10.02.03/2014 ASRA.ltk: 8.4.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Asemakaavan muutos koskee korttelin 2061 tonttia 1. Asemakaavan muutoksella muodostuvat

Lisätiedot

SEINÄJOEN NURMON KAUPUNGINOSAKESKUKSEN KAUPALLINEN SELVITYS

SEINÄJOEN NURMON KAUPUNGINOSAKESKUKSEN KAUPALLINEN SELVITYS FCG Finnish Consulting Group Oy Seinäjoen kaupunki SEINÄJOEN NURMON KAUPUNGINOSAKESKUKSEN KAUPALLINEN SELVITYS Nurmon kaupan alue Loppuraportti 18.1.2010 Seinäjoen kaupunki 1 ALKUSANAT Seinäjoen nykyinen

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS 2013

VARSINAIS-SUOMEN KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS 2013 VARSINAIS-SUOMEN KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS 2013 SISÄLTÖ Tavoitteet ja lähtökohdat Kysyntä ja tarjonta Kysynnän kasvu Mitoitusskenaariot Yhteenveto TAVOITTEET Taustalla vaihemaakuntakaavaprosessin käynnistäminen

Lisätiedot

Kivistön kaupunkikeskus

Kivistön kaupunkikeskus Kivistön kaupunkikeskus Kivistön kaupunkikeskus 1 (12) Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Helsingin seudun kasvu ja kaupan lisätarve... 2 2.1 Väestökehitys ja ennusteet... 2 2.2 Kaupan pinta alan laskennallinen

Lisätiedot