Saarenkylän Citymarketin laajennushanke

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Saarenkylän Citymarketin laajennushanke"

Transkriptio

1 Saarenkylän Citymarketin laajennushanke Kaupalliset vaikutukset

2 2 Sisältö Sisältö...2 Yhteenveto Selvityksen tavoite ja lähtökohdat Selvityksen tavoite Hankkeen kuvaus Rovaniemi kaupan sijaintipaikkana Citymarketin sijainti ja vaikutusalue Rovaniemen kaupan rakenne Päivittäistavarakaupan myymäläverkosto Erikoiskaupan keskittymät Suunnitteilla olevat kaupan hankkeet Väestö vaikutusalueella Ostovoiman kehitys vaikutusalueella Kaupan myynti ja ostovoiman virtaukset Vaikutusten arviointi Vaikutukset kaupan rakenteeseen Vaikutukset päivittäistavarakauppaan Vaikutukset erikoiskauppaan Vaikutukset saavutettavuuteen ja ostovoimavirtauksiin...16

3 3 Yhteenveto Kesko Oyj on hakenut asemakaavan muutosta Rovaniemen Saarenkylässä sijaitsevan Citymarketin kortteliin Hakijan tarkoituksena olisi saada tontin rakennussoikeutta nostettua nykyisestä k-m 2 :stä noin k-m 2 :iin. Rakennusoikeuden lisäyksen perusteena on nykyisen Citymarketin laajennustarve liiketoimintaedellytysten turvaamiseksi ja laajennus antaisi mahdollisuuden kehittää toimintoja vastaamaan paremmin nykyisiä asiakastarpeita. Laajennuksen yhteydessä poistuvat autopaikat korvattaisiin kattopysäköinnillä ja sijoittamalla pysäköintipaikat kahteen tasoon. Rovaniemen Citymarketin ja koko Rovaniemen kaupallinen vaikutusalue kattaa suurimman osan Lapin maakunnan alueesta. Asukkaita vaikutusalueella on yli Väestömäärä vähenee seuraavien vuosien aikana varsinkin vaikutusalueen reunoilta. Sen sijaan ydinvaikutusalueella Rovaniemellä ja lähialueilla väestömäärä on kasvussa. Kulutuksen kysynnän kasvaessa koko vaikutusalueen ostovoima kasvaa kuitenkin selvästi etenkin erikoistavarakaupassa. Citymarketin laajennuksen synnyttämä lisämyynti on melko vähäistä ja kohdistuu pääosin erikoistavarakauppaan. Näin muillekin kaupan hankkeille jää markkinoilla reilusti tilaa. Citymarketin laajennuksen mukanaan tuoma myynnin lisäys olisi arvion mukaan noin 10 % koko vaikutusalueen kaupan ostovoiman kasvusta vuoteen 2025 mennessä. Rovaniemellä erikoiskaupassa merkittävässä roolissa ovat hypermarketit, joiden valikoimiin kuuluu päivittäistavaraa, keskustahakuista erikoistavaraa sekä vaihteleva määrä tilaa vievää kauppaa. Rovaniemen hypermarketit ovat sijoittuneet molemmin puolin keskustaa. Laajennuksen myötä Citymarket kasvaa toisen hypermarketin Prisman kanssa samaan kokoluokkaan. Rovaniemen keskustan vetovoima kasvaa uuden kauppakeskus Revontulen myötä ja keskustan vetovoimana ovat mm. muotikaupat ja ravintolat, jotka muodostavat Rovaniemen keskustan vahvuuden etenkin Sampokeskuksen ja Revontulen kauppakeskusten väliselle alueelle. Keskustaan ollaan myös ensi vuonna saamassa keskustatavaratalo Anttila, joka entisestään vahvistaa keskustan asemaa. Hypermarket-keskus ja keskustakauppa

4 4 täydentävät toinen toisiaan. Citymarketin laajennuksella ei ole vaikutuksia keskustan kauppaan tai keskustassa vireillä oleviin kaupan hankkeisiin. Päivittäistavarakaupan osuus Citymarketin laajennuksesta on pieni ja siten vaikutukset päivittäistavarakaupan verkostoon ovat lähes olemattomat. Citymarket kilpailee pääosin muiden suurten päivittäistavarakauppojen kanssa ja tarjoaa etenkin Eteläkeskuksen Prismalle vaihtoehdon toiselta puolelta kaupunkia. Näin hypermarketit ovat hyvin saavutettavissa eri puolilta kaupunkia. Erikoiskaupassa ostovoimavirtaus Rovaniemelle kasvaa jonkin verran. Tämä tarkoittaa Rovaniemen aseman parantumista maakunnan kaupallisena keskuksena ja lievää ostovoiman virtauksen kasvua Rovaniemelle lähikunnista. Tämä selvitys on tehty Kesko Oyj:n toimeksiannosta. Espoossa Kyösti Pätynen KTM, konsultti Saku Järvinen KTM, konsultti

5 5 1. Selvityksen tavoite ja lähtökohdat 1.1. Selvityksen tavoite Selvityksessä tarkastellaan Rovaniemen Saarenkylän Citymarketin suunnitteilla olevan laajennuksen kaupallisia vaikutuksia. Selvitys palvelee kaavoitusprosessia ja sen lähtökohtana on nykyinen kaupan palveluverkko. Työn keskeisimmät kysymykset liittyvät suunnitellun laajennuksen vaikutuksiin Rovaniemen ja koko seudun kaupan palveluverkon rakenteeseen. Arvioinnissa vastataan mm. seuraaviin kysymyksiin: Esitetään arvio kohteen vaikutusalueesta ( mistä eurot tulevat? ) miten yksikkö vaikuttaa alueen kaupallisten palvelujen kehittymiseen? miten yksikkö vaikuttaa seutukunnan ja maakunnan kauppaan? miten hanke vaikuttaa ostovoiman ja asiakasvirtojen suuntautumiseen? miten hanke toimii osana Rovaniemen palveluverkkoa pitkällä aikavälillä? mihin mahdolliset kaupan tulevat investoinnit suuntautuvat? 1.2. Hankkeen kuvaus Kesko Oyj on hakenut asemakaavan muutosta Saarenkylässä sijaitsevan Citymarketin kortteliin 1181 ja tarkoituksena olisi saada tontin rakennussoikeutta nostettua nykyisestä k-m 2 :stä noin k-m 2 :n. Laajennus turvaisi Citymarketin liiketoimintaedellytyksiä tulevaisuudessa ja antaisi mahdollisuuden kehittää toimintoja vastaamaan paremmin nykyisiä asiakastarpeita. Seuraavassa kuvassa on esitetty Citymarketin laajennuksen havainnekuva. Varsinainen laajennus tulisi rakennuksen pohjoispuolelle ja pysäköinti toteutettaisiin kahteen tasoon nykyisen pysäköintikentän kohdalle sekä kattopysäköintiin laajennusosan päälle.

6 6 Kuva 1 Hankkeen havainnekuva Nykyisin Citymarketin myyntipinta-ala on noin myyntineliötä, josta päivittäistavarakaupan osasto on neliötä. Vuonna 2006 Citymarketin myynti oli yhteensä 38,7 miljoonaa euroa, josta päivittäistavaroita oli 26,1 miljoonaa euroa (67 % kokonaismyynnistä). Laajennus tuo lisää noin kerrosneliötä eli yli myyntineliötä. Laajennuksesta vain pieni osa on päivittäistavaraa ja laajennus keskittyy Citymarketin erikoistavaraosastoon. Myyntitehojen (euroa/m2) pysyessä nykyisellä tasolla kasvaisi Citymarketin myynti laajennuksen myötä 14 miljoonalla eurolla eli runsaalla kolmanneksella. Käytännössä etenkin erikoistavaroiden myyntitehokkuus aluksi laskee, joten myynnin kasvu alkuvaiheessa ei ole aivan näin suuri.

7 7 2. Rovaniemi kaupan sijaintipaikkana 2.1. Citymarketin sijainti ja vaikutusalue Saarenkylän Citymarket sijaitsee noin kahden kilometrin päässä Rovaniemen ydinkeskustasta Valtatie 4:n varrella. Seuraavassa kuvassa on osoitettu Citymarketin sijainti kartalla. Kuva 2 Hankkeen sijainti Citymarket sijaitsee Saarenkylän keskuksessa Vt 4:n ja kantatie 81:n risteyksessä ja on hyvin saavutettavissa sekä autolla että kevyen liikenteen välinein. Samalla alueella sijaitsee myös mm. Lidl ja muuta kauppaa sekä terveysasema, posti ja apteekki. Kaupallisen keskuksen vaikutusalue määräytyy saavutettavuuden ja kilpailevien saman valikoiman tarjoavien keskusten perusteella. Vaikutusalue voidaan jakaa karkeasti kahteen osaan: ydinvaikutusalueeseen, jolta tulisi kertyä suurin osa myynnistä, sekä toissijaiseen vaikutusalueeseen. Myyntiä kertyy myös ohikulkuliikenteestä ja esimerkiksi kesäasukkaiden ja matkailijoiden asioinneista. Erikoiskaupassa vaikutusalue on suurempi Saarenkylän Citymarket Laajennuksen kaupalliset vaikutukset

8 8 kuin päivittäistavarakaupassa ja samoin toissijaisen vaikutusalueen merkitys myynnille on selvästi suurempi. Citymarketin vaikutusalue on samanlainen kuin koko Rovaniemen kaupallinen vaikutusalue, joka kattaa lähes koko Lapin alueen. Valtaosa asiakkaista tulee kuitenkin Rovaniemeltä, joka on hankkeen ensisijaista vaikutusaluetta. Vaikutusalueen laajentumista rajoittavat kilpailevat kaupan keskittymät eli etenkin Tornio-Haaparanta-Kemin alue sekä Oulun seudun kaupan keskittymät. Seuraavassa kartassa on esitetty Citymarketin vaikutusalue. Kuva 3 Hankkeen vaikutusalue Kartassa näkyvällä Rovaniemen vaikutusalueella asukkaita on noin Rovaniemen kaupan rakenne Päivittäistavarakaupan myymäläverkosto Hypermarket- ja supermarket-vetoiset kaupan keskittymät muodostavat kaupan palveluverkon rungon, johon keskittyy päivittäistavarakaupan lisäksi myös vaihtelevien periaatteiden mukaan sijoittuvaa erikoiskauppaa. Rovaniemellä on kaksi hypermarkettia (Prisma ja Citymarket), jotka ovat sijoittuneet keskustan molemmin puolin. Päivittäistavarakaupan suurin myymäläkohtainen myynti tapahtuu tavallisesti hypermarket-myymälöissä, vaikka hypermarkettien pinta-alasta suurin osa onkin

9 9 erikoistavaraa. Rovaniemen suuret supermarketit ovat sijoittuneet keskustaan tai sen tuntumaan sekä Ounasvaaran kaupunginosakeskukseen. Päivittäistavarakaupan verkostoa täydentävät pienemmät lähimyymälät, jotka ovat sijoittuneet asuinalueille. Myös liikennepalveluasemat ja halpatavaratalot ovat nykyään entistä merkittävämpi osa päivittäistavarakaupan myymäläverkostoa. Rovaniemellä ei kuitenkaan ole vielä merkittäviä päivittäistavaroita myyviä halpatavarataloja ja huoltoasemien elintarvikemyynti on melko vähäistä. Seuraavassa kartassa on esitetty Päivittäistavaramyymälät Citymarketin lähialueella. Kuva 4 Päivittäistavarakaupat Citymarketin lähialueella v Saarenkylän lähikauppaverkosto on melko tiheä ja päivittäistavarakaupan saavutettavuus alueella on hyvällä tasolla Erikoiskaupan keskittymät Rovaniemellä keskustahakuinen erikoistavarakauppa keskittyy kaupungin ydinkeskustaan. Ydinkeskustan ytimenä toimii Sampokeskustan edusta ja Lordiaukio, jonka ympärille on keskittynyt paljon erikoiskauppoja ja ravintoloita. Kauppakeskus Revontuli aukeaa joulukuussa 2007 ja se levittää keskustaa länteen tuoden uusia erikoisliikkeitä ja ravintoloita Rovaniemelle. Anttila-tavaratalon valmistuminen Revontulen viereen tuo keskustaan uuden tavaratalo-ankkurin. Keskustan lisäksi merkittäviä tekijöitä Rovaniemen erikoistavarakaupassa ovat hypermarketit. Prisman ja Citymarketin erikoistavaravalikoimat keskittyvät vaatetukseen ja kodin tarvikkeisiin eli pääasiassa keskustahakuisiin erikoistavaroihin. Saarenkylän Citymarket Laajennuksen kaupalliset vaikutukset

10 10 Tilaa vievä kauppa on Rovaniemellä sijoittunut pääasiassa Eteläkeskukseen Prisman lähistölle. Seuraavassa kartassa on esitetty erikoiskaupan sijoittuminen Rovaniemen kaupunkiseudulla. Napapiiri Huonekalukauppa, rautakauppa, kodinkone Ydinkeskusta Citymarket ja Lidl Autokauppa, varaosat yms. Kuva 5 Erikoiskaupan sijoittuminen Rovaniemen kaupungissa Rovaniemellä etenkin keskustahakuista erikoiskauppaa on sijoittunut myös Napapiirille Joulupukin Pajakylään, jonka kohderyhmänä on kuitenkin pääosin matkailijat Suunnitteilla olevat kaupan hankkeet Rovaniemen keskustassa on rakenteilla mittavia kaupan hankkeita, joiden myötä keskustan kaupan tarjonta kasvaa ja monipuolistuu selvästi. Kauppakeskus Revontulen myötä keskustan kaupan pinta-ala kasvaa yli neliöllä. Lisäksi Revontulen viereen on rakenteilla Anttila-tavaratalo, joka tuo keskustaan kauan kaivatun tavaratalo-ankkurin. Suurin osa kaupan hankkeista sijoittuu Eteläkeskuksen alueelle Prisman läheisyyteen. Hankkeet keskittyvät pääosin tilaa vievään kauppaan tai muihin suuriin erikoiskaupan yksiköihin. Hankkeiden myötä Eteläkeskuksen asema seudullisena kaupan keskittymänä vahvistuu selvästi.

11 Väestö vaikutusalueella Citymarketin ja koko Rovaniemen kaupallisen vaikutusalueen väestömäärät vuonna 2005 sekä tilastokeskuksen ennusteet vuoteen 2015 ja 2025 on esitetty seuraavassa taulukossa. 1 Taulukko 1 Väestö vaikutusalueella v ja ennuste vuosille Alue v v v Rovaniemi Muu markkina-alue Yhteensä Ennusteen mukaan Rovaniemen kaupungin väkimäärä jatkaa kasvuaan ja vuoteen 2025 mennessä Rovaniemen asukasmäärä kasvaa noin 4.500:lla eli noin 8 prosentilla. Samaan aikaan muun vaikutusalueen väkimäärä vähenee kuitenkin selvästi. Asutuksen tiheyttä Citymarketin lähialueilla on havainnollistettu seuraavassa kartassa. Kuva 6 Asutus hankkeen lähialueella 250 m * 250 m ruuduissa Kilometrin säteellä Citymarketista asuu lähes asukasta, joten Citymarket toimii lähimyymälän tavoin suurelle joukolle asukkaita. Saarenkylän noin asukkaalle Citymarket tarjoaa monipuoliset päivittäistavarakaupan ja erikoistavarakaupan palvelut lähellä. Saarenkylän väkiluku on myös kasvamassa. 1 Väestöennusteet perustuvat Tilastokeskuksen ennusteeseen vuodelta Tilastokeskuksen edellisessä ennusteessa (jota käytettiin mm. Entrecon Oy:n tekemässä Rovaniemen kaupan palveluverkkoselvityksen päivityksessä) Rovaniemen vaikutusalueen väestöennuste vuodelle oli yli asukasta uutta ennustetta vähemmän.

12 Ostovoiman kehitys vaikutusalueella Ostovoima lasketaan väestömäärän ja keskimääräisten kulutuslukujen perusteella. Kasvuoletuksena käytetään inflaatiokorjattua reaalikasvua ja ennusteissa otetaan huomioon väestömäärän ennustetut muutokset. Ostovoimaennusteiden pohjalta voidaan edelleen arvioida vähittäiskaupan pinta-alan tarve tulevaisuudessa. Tässä selvityksessä ostovoiman laskennassa on käytetty päivittäistavaroissa Tilastokeskuksen tuoreinta kotitaloustiedustelua ja erikoistavaroissa Vähittäiskauppa Suomessa julkaisun maakuntakohtaisia kulutuslukuja. Kulutusluku on päivitetty vuosien tilanteeseen olettamalla reaaliseksi kulutuksen kasvuksi päivittäistavaroissa 1 % vuodessa (0,5 % vuoden 2015 jälkeen) ja erikoistavaroissa 2,5 % vuodessa (1,5 % vuoden 2015 jälkeen). Oheisessa taulukossa on esitetty tämän raportin laskelmissa käytetyt kulutusluvut vuosina 2005 ja Taulukko 2 Kaupan kulutusluvut Lapissa (euroa per asukas) v Toimiala v v v Päivittäistavarat Muotikauppa Tilaa vievä kauppa Muu erikoiskauppa Erikoiskauppa yht Yhteensä Kulutus erikoistavaroihin tulee tässä käytetyn suhteellisen varovaisen kasvuoletuksen perusteella kasvamaan yli 500 eurolla henkeä kohden kymmenessä vuodessa. Seuraavassa on esitetty Rovaniemen markkina-alueen vähittäiskaupan ostovoiman kehitys v Ylempi taulukko kuvaa ostovoimakehitystä v ja alempi siitä seuraavan kymmenen vuoden aikana. Laskelman perusteena on käytetty edellä esitettyjä kulutuslukuja sekä Tilastokeskuksen väestöennusteita. Taulukko 3 Kaupan ostovoima vaikutusalueella (miljoonaa euroa) Pt-ostovoima, milj. euroa Et-ostovoima, milj. euroa Alue v v muutos v v muutos Rovaniemi Muu markkina-alue Yhteensä Pt-ostovoima, milj. euroa Et-ostovoima, milj. euroa Alue v v muutos v v muutos Rovaniemi Muu markkina-alue Yhteensä Yhteensä päivittäistavaroiden ostovoima (pt-ostovoima) kasvaa Rovaniemen markkinaalueella noin 32 miljoonaa euroa vuoteen 2025 mennessä. Kasvua syntyy nimenomaan Rovaniemelle muun markkina-alueen kasvun jäädessä nollaan. Erikoistavarakaupan ostovoima (et-ostovoima) puolestaan tulee kasvamaan ennusteen mukaan lähes 100 miljoonalla eurolla kahdessakymmenessä vuodessa. Tästä kasvusta pääosa tapahtuu Rovaniemellä, mutta myös muiden markkina-alueiden kuntien kasvu on kohtalaista väestömäärän vähenemisestä huolimatta.

13 13 Citymarketin laajennuksen mukanaan tuoma myynnin lisäys olisi arvion mukaan noin 10 % koko vaikutusalueen ostovoiman kasvusta vuoteen 2025 mennessä Kaupan myynti ja ostovoiman virtaukset Ostovoiman virtaus alueella kuvaa alueella tapahtuvan myynnin ja alueen asukkaiden ostovoiman välistä suhdetta. Mikäli virtaus on negatiivinen, on alueen myynti pienempää kuin ostovoima ja osa alueen ostovoimasta suuntautuu alueen ulkopuolelle. Positiivisen virtauksen tilanteessa myynti on alueen omaa ostovoimaa suurempaa ja alueelle tulee siis ostovoimaa alueen ulkopuolelta. Seuraavassa taulukossa on esitetty vähittäiskaupan myynti Rovaniemellä. Vähittäiskauppa on jaettu päivittäistavarakauppaan sekä erikoistavarakaupan eri toimialoihin. Taulukko 4 Vähittäiskaupan myynti (milj. euroa) Rovaniemellä v Toimiala milj. Päivittäistavarat 152 Erikoiskauppa pt-kaupoissa 35 Muotikauppa 33 Tilaa vievä kauppa 52 Muu erikoistavarakauppa 46 Erikoiskauppa yhteensä 165 Vähittäiskauppa yhteensä 317 Rovaniemen vähittäiskaupan myynti vuonna 2005 oli noin 317 miljoonaa euroa, josta hieman yli puolet oli erikoistavarakauppaa. Seuraavassa on verrattu vähittäiskaupan myyntiä ja ostovoimaa Rovaniemellä ja saatu ostovoimavirtaukset miljoonina euroina ja indekseinä. Taulukko 5 Päivittäistavarakaupan ja erikoistavarakaupan ostovoimavirtaukset Rovaniemellä v myynti ostovoima virtaus Rovaniemi milj. milj. milj. indeksi Päivittäistavarakauppa Erikoistavarakauppa Yhteensä Rovaniemen päivittäistavaroiden myynti on 25 miljoonaa euroa eli 20 % suurempi kun kaupunkilaisten oma ostovoima. Erikoistavaroissa ostovoimavirtaus Rovaniemelle on puolestaan 53 miljoonaa euroa eli 47 % ostovoimasta. Ostovoimavirtaukset osoittavat Rovaniemen vahvan aseman Pohjois-Suomen etenkin erikoiskaupan keskuksena. Osa virtauksesta on myös esimerkiksi matkailijoiden tuomaa ostovoimaa.

14 14 3. Vaikutusten arviointi 3.1. Vaikutukset kaupan rakenteeseen Rovaniemen kauppa on sijoittunut keskustaan, jonka lisäksi hypermarket-keskukset ovat molemmin puolin keskustaa Vt4:n varrella. Perinteisesti kaupungin ydinkeskustan roolina on toimia kotimaisten ja ulkomaisten erikoiskauppaketjujen, yksityisten palveluyrittäjien sekä ravintoloiden ja kulttuurin keskuksena. Rovaniemen keskusta muodostuu melko tiiviille alueelle ja tarjonta keskittyy pääasiassa keskustahakuiseen erikoistavarakauppaan. Keskustatavarataloja Rovaniemellä ei vielä ole, mutta Anttila-tavarataloa suunnitellaan keskustaan. Kauppakeskus Revontulen myötä keskustan tarjonta kasvaa ja monipuolistuu. Citymarketin laajennuksen tuoma kaupan pinta-alan lisäys on vähäinen eikä hanke uhkaa Rovaniemen ydinkeskustan toimintaedellytyksiä tai kehittämistä. Osa Citymarketin laajennuksen tarjonnasta sisältäisi kuitenkin valikoiman keskustahakuisen erikoistavarakaupan tuotteita ja siten yleinen kaupan kilpailu kiristyy. Eteläkeskuksen alue Prisman ympärillä on nykyisin keskustan ohella monipuolisin kaupan alue. Eteläkeskuksen kaupan pinta-ala kasvaa selvästi myös tulevaisuudessa ja siten alueen rooli kaupan keskuksena edelleen kasvaa. Saarenkylässä ei ole mahdollista lisätä tilaa vievän kaupan tarjontaa, joten Eteläkeskuksen ylivoimainen asema keskustan ulkopuolisena kaupan keskuksena jatkuu Citymarketin laajennuksesta huolimatta. Saarenkolmion tilaa vievän kaupan tarjonnan kasvattaminen vaatisi parempaa liittymää valtatieltä. Citymarketin laajennus vahvistaa Saarenkylän kaupunginosakeskuksen asemaa etenkin kilpailussa Eteläkeskuksen kanssa ja takaa pohjoisten kaupunginosien asukkaille hyvän kaupan saavutettavuuden. Keskustan, Eteläkeskuksen ja Saarenkylän lisäksi Rovaniemen kaupan rakenne pitää sisällään ajatuksen kaupunginosakeskuksista: Ounasvaarasta ja Luoteiskeskuksesta. Näistä Ounasvaaran Valintalo on jo toteutunut, mutta Luoteiskeskuksen kaupunginosakeskus on vielä toteuttamatta. Citymarketin laajennukselle ei kuitenkaan ole vaikutuksia Ounasvaaran kaupunginosakeskukseen tai Luoteiskeskuksen toteutumiseen.

15 Vaikutukset päivittäistavarakauppaan Citymarket kilpailee lähinnä muiden suurien päivittäistavarakauppojen kanssa, pääkilpailija on Eteläkeskuksen Prisma. Laajennuksen myötä Citymarket kasvaa Prisman kanssa samankokoiseksi ja siten kilpailutilanne tasoittuu. Prisma on ollut sekä myynniltään että pinta-alaltaan Citymarkettia suurempi. Vähäisessä määrin Citymarket kilpailee myös suurien supermarkettien kanssa, jotka ovat sijoittuneet pääosin keskustaan. Kaikille suurille päivittäistavarakaupoille on kuitenkin markkinansa myös tulevaisuudessa, eikä suurten supermarkettien verkosto muutu Citymarketin laajennuksen myötä. Citymarketin laajennus keskittyy erikoistavarakauppaan ja päivittäistavarakaupan pinta-ala kasvaa vain vähän. Näin kilpailutilanne päivittäistavarakaupassa ei olennaisesti muutu ja Citymarketin laajennuksella ei ole vaikutuksia päivittäistavarakaupan verkostoon. Toisaalta Citymarketin pinta-alan kasvu parantaa sen vetovoimaa ja siten Citymarketista saattaa tulla entistä houkuttelevampi asiointipaikka myös päivittäistavarakaupan ostoksissa. Tällä saattaa olla pieni vaikutus etenkin hypermarkettien väliseen kilpailuun. Hankkeen lähialueella Saarenkylässä toimii Citymarketin lisäksi Lidl sekä neljä muuta päivittäistavarakaupan lähikauppaa. Citymarketin laajennuksella ei kuitenkaan ole vaikutuksia Saarenkylän kauppojen toimintaedellytyksiin. Lidl täydentää Citymarketin tarjontaa ja sen myynti saattaa Citymarketin laajennuksen myötä jopa kasvaa. Saarenkylän lähikaupat puolestaan tarjoavat asukasta lähempänä olevan nopean asiointivaihtoehdon Citymarketille. Yhdessä Saarenkylän päivittäistavarakaupan myymäläverkosto tarjoaa hyvän saavutettavuuden alueen asukkaille Vaikutukset erikoiskauppaan Suurin osa Citymarketin pinta-alan kasvusta on erikoiskauppaa. Erikoiskaupan pinta-alan ja myynnin lisäys on kuitenkin vähäistä suhteessa ostovoiman kasvuun. Citymarketin erikoiskauppa kilpailee lähinnä Prisman erikoiskaupan kanssa. Laajennuksen myötä Citymarketin pinta-ala kasvaa Prisman nykyiselle tasolle, joten hypermarkettien kilpailutilanne tasoittuu ja molemmilta puolilta kaupunkia löytyy suuret ja monipuoliset erikoiskaupan tarjonnat. Citymarketin laajennuksen tuoma erikoiskaupan lisääntyminen kiristää kaupan yleistä kilpailua. Keskustan asema erikoiskaupan keskuksena ei kuitenkaan vaarannu. Keskustan hankkeet lisäävät ja monipuolistavat keskustan erikoiskaupan tarjontaa. Hypermarkettien ja keskustan erikoiskaupan tarjonnat täydentävät toinen toisiaan. Keskustan vetovoimana ovat etenkin monet erikoiskaupan ketjumyymälät ja pienet butiikit. Keskustan erikoiskaupan tarjonnassa korostuvat etenkin muotikaupan myymälät.

16 Vaikutukset saavutettavuuteen ja ostovoimavirtauksiin Citymarketin laajennushanke lisää Rovaniemen kaupan tarjontaa. Hankkeella ei ole vaikutuksia päivittäistavarakaupan verkostoon ja siten pt-kaupan palveluiden saavutettavuus ei heikkene. Keskustan palveluvarustukseen laajennushankkeella ei myöskään ole olennaista vaikutusta. Saarenkylän alueen kaupan palveluvarustus monipuolistuu ja siten alueen palveluiden saavutettavuus paranee. Erikoiskaupassa ostovoimavirtaus Rovaniemelle kasvaa jonkin verran. Tämä tarkoittaa Rovaniemen aseman parantumista maakunnan kaupallisena keskuksena ja ostovoiman virtauksen lievää kasvua Rovaniemelle lähikunnista. Vähenevät väestömäärät lähikunnissa tarkoittavat usein myös erikoistavarakaupan tarjonnan supistumista niissä. Citymarketin laajennukselle ei kuitenkaan ole tähän vaikutusta. Maakunnan keskuksen vahvistuminen ja tarjonnan keskittyminen on valtakunnallinen ilmiö. Lapin kannalta on tärkeää, että keskuskaupungin kaupan tarjonta on mahdollisimman monipuolinen ja vetovoimainen. Tällöin esimerkiksi pitkät asiointimatkat naapurimaakuntien keskuksiin kuten Ouluun vähenevät ja keskimääräinen ostosmatka siten lyhenee. Etenkin Tornio-Haaparanta alueen kaupan tarjonnan lisääntyminen on jo nyt lisännyt ostosmatkoja Rovaniemen vaikutusalueelta Tornioon ja Haaparantaan. Citymarketin laajennushanke parantaa Rovaniemen kaupallista asemaa yhdessä muiden Rovaniemen kaupan hankkeiden kanssa.

YLIVIESKA KAUPAN TILASTOT

YLIVIESKA KAUPAN TILASTOT YLIVIESKA KAUPAN TILASTOT Lisätietoja: Tiina Kuokkanen, tiina.kuokkanen@ramboll.fi; 050 543 8788 PAIKALLISMARKKINA-ALUE Ylivieskan ydinvaikutusalueeseen kuuluu Ylivieska, Alavieska, Sievi ja Nivala Toissijaiseen

Lisätiedot

Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys Page 1

Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys Page 1 Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys 31.3.2014 Page 1 Kaupan palveluverkkoselvityksessä: Selvitettiin Kainuun kaupan palvelurakenteen ja yhdyskuntarakenteen kehitys, nykytilanne ja kehitysnäkymät Laadittiin

Lisätiedot

Kivistön vaikutusalueen väestö- ja ostovoimakehitys. Luonnos 31.3. 2014

Kivistön vaikutusalueen väestö- ja ostovoimakehitys. Luonnos 31.3. 2014 Kivistön vaikutusalueen väestö- ja ostovoimakehitys Luonnos 31.3. 2014 LÄHTÖKOHTIA Kivistön kauppakeskuksen päämarkkina-alue on Kivistön suuralue. Muu lähimarkkina-alue kattaa seuraavat alueet: Myyrmäen

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 15. kaupunginosa, Saarenkylä kortteli 1181

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 15. kaupunginosa, Saarenkylä kortteli 1181 Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 15. kaupunginosa, Saarenkylä kortteli 1181 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAAVOITUS 2007 Kaavoituksen kohde: Rovaniemen kaupungin 15. kaupunginosan kortteli

Lisätiedot

Savarin alueen laajentumisen asemakaavamuutos

Savarin alueen laajentumisen asemakaavamuutos 12.3.2009 Savarin alueen laajentumisen asemakaavamuutos Lausunto kaupallisista vaikutuksista 2 1. Kaavahanke Ylivieskan Savarin alueella on vireillä asemakaavan muutos- ja laajennushanke. Savarin alue

Lisätiedot

Salon kaupallinen selvitys Maankäyttö- ja elinkeinorakenneseminaari

Salon kaupallinen selvitys Maankäyttö- ja elinkeinorakenneseminaari Salon kaupallinen selvitys 2011 Maankäyttö- ja elinkeinorakenneseminaari 3.3.2011 Salon kaupallisen selvityksen sisältö 1. Kaupan sijainnin ohjaus 2. Kaavoitustilanne ja yhdyskuntarakenne 3. Ostovoima

Lisätiedot

Jyväskylän kaupallinen palveluverkko 2030

Jyväskylän kaupallinen palveluverkko 2030 Jyväskylän kaupunki Kaupallinen palveluverkkoselvitys Jyväskylän kaupallinen palveluverkko 2030 Tiivistelmä, kesäkuu 2010 Selvityksen sisältö 1. Kaupan sijainnin ohjaus 2. Kaavoitustilanne ja yhdyskuntarakenne

Lisätiedot

Rovaniemi BRP. Kaupan suuryksikön kaupalliset ja liikenteelliset vaikutukset

Rovaniemi BRP. Kaupan suuryksikön kaupalliset ja liikenteelliset vaikutukset 4.6.2008 Rovaniemi BRP Kaupan suuryksikön kaupalliset ja liikenteelliset vaikutukset Raporttiluonnos 4.6.2008 2 Sisältö Sisältö... 2 Yhteenveto... 3 1.Selvityksen tavoite ja hankkeen esittely... 5 1.1.

Lisätiedot

Vähittäiskauppaa koskevien MRL:n muutosten arviointi SYKEn seurantatietojen, tutkimusten ja selvitysten perusteella

Vähittäiskauppaa koskevien MRL:n muutosten arviointi SYKEn seurantatietojen, tutkimusten ja selvitysten perusteella Vähittäiskauppaa koskevien MRL:n muutosten arviointi SYKEn seurantatietojen, tutkimusten ja selvitysten perusteella Antti Rehunen Suomen ympäristökeskus SYKE Eduskunnan ympäristövaliokunta 7.2.2017 Vähittäiskaupan

Lisätiedot

RakennuskeskusCentra Hämeenlinna. Kaupallinen selvitys 11.9.2011

RakennuskeskusCentra Hämeenlinna. Kaupallinen selvitys 11.9.2011 RakennuskeskusCentra Hämeenlinna Kaupallinen selvitys 11.9.2011 Sijainti ja saavutettavuus Hämeenlinna on Etelä-Suomen läänin pääkaupunki, joka sijaitsee Kanta-Hämeessä, valtatie 3 :n (Helsinki - Tampere

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Kulttuurikorttelin liikerakennushanke. Lausunto

Kankaanpään kaupunki. Kulttuurikorttelin liikerakennushanke. Lausunto Kankaanpään kaupunki Kulttuurikorttelin liikerakennushanke Lausunto 10.10.2014 Kankaanpään kulttuurikorttelin liikerakennushanke Kankaanpään ydinkeskustaan suunnitellaan Kulttuurikortteli 20:een liikerakennushanketta.

Lisätiedot

Tuurinportti ja Tuurin yleiskaavan laajennus

Tuurinportti ja Tuurin yleiskaavan laajennus Luonnos 30.11.2009 Tuurinportti ja Tuurin yleiskaavan laajennus Kaupalliset ja sosiaaliset vaikutukset 2 Sisältö Sisältö...2 Yhteenveto...3 1. Selvityksen tavoite ja lähtökohdat...5 1.1. Selvityksen tavoite...

Lisätiedot

LOHJAN K-CITYMARKETIN LAAJENNUS KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

LOHJAN K-CITYMARKETIN LAAJENNUS KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI LOHJAN K-CITYMARKETIN LAAJENNUS KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Mari Pitkäaho, mari.pitkaaho@ramboll.fi Eero Salminen, eero.salminen@ramboll.fi 1 SISÄLTÖ Lähtökohdat ja tavoitteet Sijainti ja vaikutusalue

Lisätiedot

Vuoreksen kaupallisten palveluiden mitoituksen päivitys 2013

Vuoreksen kaupallisten palveluiden mitoituksen päivitys 2013 Mitoituksen päivitys 2013 1 Vuoreksen kaupallisten palveluiden mitoituksen päivitys 2013 Vuoreksen kaupunginosa on lähtenyt jo rakentumaan. Vuoreskeskus on ensimmäisiltä osiltaan rakentunut ja myös muita

Lisätiedot

Kempeleen Zatelliitti

Kempeleen Zatelliitti 25.4.2008 Kempeleen Zatelliitti Kaupalliset vaikutukset 2 Sisältö Sisältö...2 Yhteenveto...3 1 Johdanto...6 1.1 Lähtökohdat... 6 1.2 Hankkeen konsepti... 8 1.3 Kaavatilanne ja aiemmat selvitykset... 9

Lisätiedot

Itäinen ohikulkutie ja keskeiset risteysalueet

Itäinen ohikulkutie ja keskeiset risteysalueet 17.7.2008 Itäinen ohikulkutie ja keskeiset risteysalueet Kaupan sijoittamisen mahdollisuudet 2 Sisältö Sisältö...2 Johdanto...3 Yhteenveto...4 1. Seinäjoki kaupan sijaintipaikkana...6 1.1. Seinäjoen markkina-alueen

Lisätiedot

LUOLALAN TEOLLISUUSTONTIN KAUPPAPAIKKASELVITYS

LUOLALAN TEOLLISUUSTONTIN KAUPPAPAIKKASELVITYS LUOLALAN TEOLLISUUSTONTIN KAUPPAPAIKKASELVITYS Naantalissa Luolalan kaupunginosassa on korttelissa 7 tontit 4, 5 ja 6 osoitettu liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi kaavamerkinnällä (K-1). Korttelialueelle

Lisätiedot

LÄNSI-LAPIN MAAKUNTAKAAVA Taustaselvitys

LÄNSI-LAPIN MAAKUNTAKAAVA Taustaselvitys LAPIN LIITTO LÄNSI-LAPIN MAAKUNTAKAAVA Taustaselvitys Vähittäiskaupan suuryksikköalueiden vaikutukset keskustaan 2.4.2012 Lapin liitto LÄNSI-LAPIN MAAKUNTAKAAVA JOHDANTO Lapin liitto on laatimassa maakuntakaavaa

Lisätiedot

Lausunto Rajamäen kaupan mitoituksesta

Lausunto Rajamäen kaupan mitoituksesta Asemakaavan muutos Rajamäki, Kylänpää Lausunto Rajamäen kaupan mitoituksesta 29.9.2015 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Johdanto... 3 2. Kaupan nykytilanne Rajamäellä... 4 3. Kaupan liiketilatarve

Lisätiedot

PERHELÄN KORTTELI KAUPALLISEN KEHITTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT

PERHELÄN KORTTELI KAUPALLISEN KEHITTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT Kuva: Stockmann Group, Kenneth Luoto/ Flickr PERHELÄN KORTTELI KAUPALLISEN KEHITTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT TIEDOTUSTILAISUUS 3.6.2015 SISÄLTÖ 01 Järvenpään vaikutusalue 02 Kaupan kysyntä ja tarjonta 03 Kauppakeskuksen

Lisätiedot

Kauppakeskus Veska, kaupallinen selvitys

Kauppakeskus Veska, kaupallinen selvitys LIITE 6 PIRKKALAN KUNTA Kauppakeskus Veska, kaupallinen selvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti Sisällysluettelo 1 Asemakaavamuutoksen sisältö... 2 2 Nykytilanne ja kehitysnäkymät...

Lisätiedot

NUMMELAN PRISMAN LAAJENNUS Asemakaavan kaupallisten vaikutusten arviointi 5.2.2008. Suur-Seudun Osuuskauppa TUOMAS SANTASALO Ky

NUMMELAN PRISMAN LAAJENNUS Asemakaavan kaupallisten vaikutusten arviointi 5.2.2008. Suur-Seudun Osuuskauppa TUOMAS SANTASALO Ky NUMMELAN PRISMAN LAAJENNUS Asemakaavan kaupallisten vaikutusten arviointi 5.2.2008 Suur-Seudun Osuuskauppa TUOMAS SANTASALO Ky Nervanderinkatu 5 D 38, 00100 Helsinki www.s-kanava.net/sso www.tuomassantasalo.fi

Lisätiedot

Kauppa-Joupin asemakaavoitus

Kauppa-Joupin asemakaavoitus 10.5.2010 Kauppa-Joupin asemakaavoitus Kaupallisten ja sosiaalisten vaikutusten arviointi 2 Sisältö Sisältö...2 Yhteenveto...3 1. Kauppa-Jouppi ja Seinäjoen markkina-alue...6 1.1. Selvityksen tavoitteet...

Lisätiedot

METTALANMÄEN KAUPPAKESKUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kaupallisten vaikutusten arviointi

METTALANMÄEN KAUPPAKESKUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kaupallisten vaikutusten arviointi FCG Planeko Oy 25.9.2009 RAAHEN KAUPUNKI METTALANMÄEN KAUPPAKESKUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaupallisten vaikutusten arviointi 147-D2758 FCG Planeko Oy 2 (17) RAAHEN KAUPUNKI METTALANMÄEN KAUPPAKESKUKSEN

Lisätiedot

Kemiönsaaren kaupallisten palvelujen tarve ja mitoitus. FM, KTM Susanna Harvio, AIRIX Ympäristö Oy

Kemiönsaaren kaupallisten palvelujen tarve ja mitoitus. FM, KTM Susanna Harvio, AIRIX Ympäristö Oy Kemiönsaaren kaupallisten palvelujen tarve ja mitoitus FM, KTM Susanna Harvio, AIRIX Ympäristö Oy TAVOITE JA LÄHTÖKOHDAT 2 TAVOITE JA LÄHTÖKOHDAT SELVITYKSEN TAVOITE Tavoitteena on muodostaa arvio kaupan

Lisätiedot

Forssan seudun strateginen rakennetarkastelu FOSTRA. Forssan seudun kaupan rakenne 2010 2030

Forssan seudun strateginen rakennetarkastelu FOSTRA. Forssan seudun kaupan rakenne 2010 2030 Forssan seudun strateginen rakennetarkastelu FOSTRA Forssan seudun kaupan rakenne 2010 2030 Forssan seudun kaupan rakenneselvitys 2 Tiivistelmä Forssan seutukunta muodostaa yhtenäisen kaupan markkina-alueen,

Lisätiedot

Pikku Huopalahti. Kaupallinen mitoitus

Pikku Huopalahti. Kaupallinen mitoitus Pikku Huopalahti Kaupallinen mitoitus 24.9.2014 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Pikku Huopalahden kaupallinen rakenne 2014... 3 2. Pikku Huopalahden kehittäminen... 7 3. Pikku Huopalahden markkinoiden

Lisätiedot

HELSINGIN YLEISKAAVA - Seminaari 22.4.2013 Vähittäiskaupan suuryksiköiden kaavoitus

HELSINGIN YLEISKAAVA - Seminaari 22.4.2013 Vähittäiskaupan suuryksiköiden kaavoitus HELSINGIN YLEISKAAVA - Seminaari 22.4.2013 Vähittäiskaupan suuryksiköiden kaavoitus 22.4.2013, Helsinki, Laituri Pekka Normo, Ympäristöministeriö VÄHITTÄISKAUPAN PALVELUT - KESKUSTA-ALUEET, LÄHIKAUPAT,

Lisätiedot

KEURUUN KAUPAN TUNNUSLUVUT

KEURUUN KAUPAN TUNNUSLUVUT 2017 27.7.2017 1 VERONALAISET TULOT /TULONSAAJA/VUOSI VALTIOVERONALAISET TULOT, MUKAAN LUKIEN VEROVAPAAT OSINGOT JA KOROT. LÄHDE: TILASTOKESKUS, VERONALAISET TULOT Veronalaiset tulot ml. verovapaat 2005

Lisätiedot

Muuttuva vähittäiskauppa yhdyskuntarakenteessa. Antti Rehunen Urban Zone 2 -loppuseminaari 13.6.2014

Muuttuva vähittäiskauppa yhdyskuntarakenteessa. Antti Rehunen Urban Zone 2 -loppuseminaari 13.6.2014 Muuttuva vähittäiskauppa yhdyskuntarakenteessa Antti Rehunen Urban Zone 2 -loppuseminaari 13.6.2014 Näkökulmia vähittäiskauppaan ja yhdyskuntarakenteen vyöhykkeisiin 1 Vähittäiskaupan toimipaikkojen sijoittuminen

Lisätiedot

Kaupan nykytila ja viimeaikainen kehitys SYKEn seurantatietojen perusteella

Kaupan nykytila ja viimeaikainen kehitys SYKEn seurantatietojen perusteella Kaupan nykytila ja viimeaikainen kehitys SYKEn seurantatietojen perusteella Antti Rehunen SYKE KAUPAN KESKUSTELUTILAISUUS Kaavajärjestelmän ja rakentamisen lupajärjestelmän sujuvoittamisen sidosryhmätilaisuus

Lisätiedot

Saukkola Eteläinen alue Asemakaava ja asemakaavan muutos. Kaupallinen selvitys 19.4.2012

Saukkola Eteläinen alue Asemakaava ja asemakaavan muutos. Kaupallinen selvitys 19.4.2012 Saukkola Eteläinen alue Asemakaava ja asemakaavan muutos Kaupallinen selvitys 19.4.2012 Nummi-Pusulan kunta Kaupallinen selvitys 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 2 2 KAUPAN NYKYTILAN ANALYYSI 3 2.1 Vähittäiskaupan

Lisätiedot

SULAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUS

SULAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUS SULAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUS Kuntakehityslautakunta 22.4.2015 KAAVALUONNOS KAAVAEHDOTUS 15.4.2014 PALAUTE OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA Nähtävillä 22.5. 27.6.2014 Lausuntoja 23 Muistutuksia 20 Pääasiat lausunnoissa

Lisätiedot

Kivistön kaupunkikeskus

Kivistön kaupunkikeskus Kivistön kaupunkikeskus Kivistön kaupunkikeskus 1 (12) Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Helsingin seudun kasvu ja kaupan lisätarve... 2 2.1 Väestökehitys ja ennusteet... 2 2.2 Kaupan pinta alan laskennallinen

Lisätiedot

Oulun seudun kaupallinen palveluverkko 2030

Oulun seudun kaupallinen palveluverkko 2030 Oulun seudun kaupallinen palveluverkko 2030 Haukipudas Kiiminki Anne Leskinen, 27.1.2011 Hailuoto Oulunsalo Oulu Kempele Lumijoki Liminka Tyrnävä Muhos Kaupalliset selvitykset seudun yleiskaavan taustalla

Lisätiedot

8.12.2008. Vihdin kaupan palveluverkkoselvitys

8.12.2008. Vihdin kaupan palveluverkkoselvitys 8.12.2008 Vihdin kaupan palveluverkkoselvitys 2 Sisältö Sisältö... 2 Tiivistelmä... 3 1. Selvityksen tavoite ja lähtökohdat... 7 1.1. Selvityksen tavoite... 7 1.2. Kauppa ja kaavoitus... 7 1.3. Liikennemäärät...

Lisätiedot

Kauppa. Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää

Kauppa. Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää Kauppa Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää Satakunnan aluerakenne ja keskusverkko 2009, tarkistetun palvelurakennetilaston mukaan Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 tavoitteet - maakunnan tarkoituksenmukainen

Lisätiedot

Ruskon suuryksikkö, kaupallinen selvitys

Ruskon suuryksikkö, kaupallinen selvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NCC SUOMI OY Ruskon suuryksikkö, kaupallinen selvitys Loppuraportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Loppuraportti 1 (24) Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 2 1.1 Selvityksen

Lisätiedot

LÄNSIVÄYLÄN KAUPALLISTEN PALVELUJEN NYKYTILAN SELVITYS Liite 3 (tark )

LÄNSIVÄYLÄN KAUPALLISTEN PALVELUJEN NYKYTILAN SELVITYS Liite 3 (tark ) LÄNSIVÄYLÄN KAUPALLISTEN PALVELUJEN NYKYTILAN SELVITYS Liite 3 (tark. 7.12.2016) Lähtökohdat Pieksämäen merkittävin tilaa vaativan kaupan alue on kehittynyt Pieksämäen kantakaupungin ja Naarajärven taajamakeskusten

Lisätiedot

Keskusta-alueet ja vähittäiskauppa kaupunkiseuduilla sekä näkökulmia asutuksen ja palveluverkon muutoksiin. Antti Rehunen ja Ville Helminen SYKE

Keskusta-alueet ja vähittäiskauppa kaupunkiseuduilla sekä näkökulmia asutuksen ja palveluverkon muutoksiin. Antti Rehunen ja Ville Helminen SYKE Keskusta-alueet ja vähittäiskauppa kaupunkiseuduilla sekä näkökulmia asutuksen ja palveluverkon muutoksiin Antti Rehunen ja Ville Helminen SYKE TÄYDENNYSRAKENTAMISEN SEMINAARI 28.5.2014 Keskusta-alueiden

Lisätiedot

ALOITE Kaavan muutosta alueelle ovat hakeneet alueella toimivat yritykset.

ALOITE Kaavan muutosta alueelle ovat hakeneet alueella toimivat yritykset. TEKNIIKKAKESKUS 25.6.2008 (26.02.09) KAAVOITUS JA KAUPUNKISUUNNITTELU OA06066po73.doc POHJA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö/kaavoitus/jv/hj TEHTÄVÄ Asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS

Lisätiedot

ROVANIEMEN ALUEEN KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS

ROVANIEMEN ALUEEN KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS ROVANIEMEN ALUEEN KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS Rovaniemen kaupunki Rovaniemen maalaiskunta 2004 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 ALKUSANAT... 7 2 TIIVISTELMÄ...10 3 LÄHTÖKOHDAT... 13 3.1 Työn tavoitteet... 13 3.2

Lisätiedot

KEURUUN KAUPAN TUNNUSLUVUT

KEURUUN KAUPAN TUNNUSLUVUT 2014 VERONALAISET TULOT /TULONSAAJA/VUOSI Kehitys noudattaa koko Suomen kasvua, alueen kunnat kuitenkin Suomen keskiarvon alapuolella. Heijastuu myös vähittäiskaupan kulutukseen, pienempi kulutus /asukas

Lisätiedot

KEURUUN KAUPAN TUNNUSLUVUT

KEURUUN KAUPAN TUNNUSLUVUT 2015 1 2 VERONALAISET TULOT /TULONSAAJA/VUOSI Keskitulot kasvaneet yhä kaikissa kunnissa edellisvuodesta, mutta tulotaso Suomen keskiarvoa matalampi. Heijastuu myös vähittäiskaupan kulutukseen, pienempi

Lisätiedot

Pohjois-Haagan osayleiskaava-alueen saavutettavuus henkiautolla, joukkoliikenteellä ja kävellen

Pohjois-Haagan osayleiskaava-alueen saavutettavuus henkiautolla, joukkoliikenteellä ja kävellen SAAVUTETTAVUUSTARKASTELU - Pohjois-Haagan itäosan osayleiskaava Ksv /yleiskaavatoimisto 2.5.2013 Saavutettavuus näkyy vahvasti kaupunkilaisten arkielämässä. Asukkaiden tulee saavuttaa tarvitsemansa toiminnot

Lisätiedot

Kanta-Hämeen vähittäiskaupan palveluverkkoselvitys Tiivistelmä 2.7.2010

Kanta-Hämeen vähittäiskaupan palveluverkkoselvitys Tiivistelmä 2.7.2010 Kanta-Hämeen vähittäiskaupan palveluverkkoselvitys Tiivistelmä 2.7.2010 2 Palveluverkon kehittämisen lähtökohdat Kanta-Hämeen päivittäistavarakaupan myymäläverkko muodostui vuoden 2009 lopussa yhteensä

Lisätiedot

VIITASAARI ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI VIITASAARI ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

VIITASAARI ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI VIITASAARI ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI VIITASAARI ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Vastaanottaja Viitasaaren kaupunki Asiakirjatyyppi Loppuraportti Päivämäärä 27.6.2014 VIITASAARI ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN

Lisätiedot

Kauppa. Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää

Kauppa. Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää Kauppa Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää Satakunnan aluerakenne ja keskusverkko 2009, tarkistetun palvelurakennetilaston mukaan Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 kaupan ratkaisut perustuvat

Lisätiedot

Rauman tilaa vaativan kaupan alue. Kaupallisen selvityksen päivitys

Rauman tilaa vaativan kaupan alue. Kaupallisen selvityksen päivitys Kaupallisen selvityksen päivitys 25.6.2014 Kaupallisen selvityksen päivitys 1 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 2 2 Kaupan markkinoiden kehitys... 3 3 Liiketilan lisätarve vuoteen 2020 ja 2030... 5 4 Kaupan

Lisätiedot

Kauppa. Yleisötilaisuus Karviassa Susanna Roslöf, maakunta-arkkitehti

Kauppa. Yleisötilaisuus Karviassa Susanna Roslöf, maakunta-arkkitehti Kauppa Yleisötilaisuus Karviassa 8.2.2017 Susanna Roslöf, maakunta-arkkitehti Satakunnan kokonaismaakuntakaava - Hyväksyttiin 2009 - YM vahvistuspäätöksellä voimaan 30.11.2011 - KHO: 13.3.2013 -kaupan

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI TERHOLAN TAVARATALO KAUPALLISET VAIKUTUKSET

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI TERHOLAN TAVARATALO KAUPALLISET VAIKUTUKSET JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI TERHOLAN TAVARATALO KAUPALLISET VAIKUTUKSET 30.6.2004 2 YHTEENVETO Pääkaupunkiseudun ja kehyskuntien väestömäärät ja kulutuskysyntä jatkavat kasvuaan. Ostovoiman kasvaessa kauppa vastaa

Lisätiedot

Päivittäistavaramyymälät Oulunkylässä ja lähialueilla vuoden 2010 alussa (AC Nielsen 2009).

Päivittäistavaramyymälät Oulunkylässä ja lähialueilla vuoden 2010 alussa (AC Nielsen 2009). KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO Yleissuunnitteluosasto Anne Karlsson 28.3.2011 Patolan päivittäistavarakaupan selvitys Päivittäistavarakaupan myymäläverkko alueella Patola kuuluu Oulunkylän peruspiiriin. Oulunkylän

Lisätiedot

Vähittäiskaupan näkymät Myyrmäessä. Myyrmäen yritystilaisuus Joni Heikkola, yleiskaavasuunnittelija

Vähittäiskaupan näkymät Myyrmäessä. Myyrmäen yritystilaisuus Joni Heikkola, yleiskaavasuunnittelija Vähittäiskaupan näkymät Myyrmäessä Myyrmäen yritystilaisuus 17.11.2016 Joni Heikkola, yleiskaavasuunnittelija Vähittäiskaupan nykytila Myyrmäessä Myyrmäen keskusta toimii kaupallisena keskuksena Länsi-

Lisätiedot

9.5.2008. Keski-Pohjanmaan kaupan palveluverkko 2030

9.5.2008. Keski-Pohjanmaan kaupan palveluverkko 2030 9.5.2008 Keski-Pohjanmaan kaupan palveluverkko 2030 2 Yhteenveto Selvityksen tavoitteena on päivittää vuonna 2002 valmistunut Keski-Pohjanmaan kaupan palveluverkko 2020 -suunnitelma siten, että se vastaa

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS 2013

VARSINAIS-SUOMEN KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS 2013 VARSINAIS-SUOMEN KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS 2013 SISÄLTÖ Tavoitteet ja lähtökohdat Kysyntä ja tarjonta Kysynnän kasvu Mitoitusskenaariot Yhteenveto TAVOITTEET Taustalla vaihemaakuntakaavaprosessin käynnistäminen

Lisätiedot

Hakunilan kauppakeskus

Hakunilan kauppakeskus 9.6.2006 Hakunilan kauppakeskus Kaupalliset ympäristövaikutukset 2 Sisältö Sisältö...2 Yhteenveto...4 1 Selvityksen tavoite ja hankkeen esittely...6 1.1 Selvityksen tavoite... 6 1.2 Hankkeen esittely...

Lisätiedot

Muutokset vähittäiskaupan sääntelyyn

Muutokset vähittäiskaupan sääntelyyn Muutokset vähittäiskaupan sääntelyyn Touko Linjama Alueidenkäytönasiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus POPELY / Touko Linjama / 21.9.2017 MRL 1.5.2017 saakka MRL 9 a luku: Vähittäiskauppaa koskevat

Lisätiedot

UUTTA LIIKETILAA OULUN VASARAPERÄÄN

UUTTA LIIKETILAA OULUN VASARAPERÄÄN Kuva: taiteilijan näkemys luonnosvaiheessa UUTTA LIIKETILAA OULUN VASARAPERÄÄN Perkkiöntie 7, Oulu Google, 2007 Tele Atlas VASARAPERÄN LIIKEALUE 2 VUOKRATAAN UUTTA LIIKETILAA OULUN VASARAPERÄSTÄ TONTTI-

Lisätiedot

Seinäjoen vähittäiskaupan selvitykset

Seinäjoen vähittäiskaupan selvitykset SEINÄJOEN KAUPUNKI Seinäjoen vähittäiskaupan selvitykset Loppuraportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P22981 Loppuraportti 1 (73) Sisällysluettelo 1 TAUSTA JA TAVOITTEET... 3 2 VÄHITTÄISKAUPAN KOKONAISMITOITUKSEN

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI. KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS Yleiskaava 2020 kaupan kehityksen lähtökohtana

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI. KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS Yleiskaava 2020 kaupan kehityksen lähtökohtana JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS Yleiskaava 2020 kaupan kehityksen lähtökohtana 2.11.2004 2 1 YHTEENVETO Tämän palveluverkkoselvityksen tavoitteena on ollut selvittää Terholan tavaratalotyyppisen

Lisätiedot

SUMMAN RISTEYSALUE Kaupallisten vaikutusten arvioinnin päivitys

SUMMAN RISTEYSALUE Kaupallisten vaikutusten arvioinnin päivitys Kaupallisten vaikutusten arvioinnin päivitys 27.10.2011 Haminan kaupunki Kaupallisten vaikutusten arvioinnin päivitys 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 2 2 LÄHTÖKOHDAT 4 2.1 Markkina-alue 4 2.2 Kotka-Haminan

Lisätiedot

Lausunto 1 (4) Dnro 148/05.01/2017. Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen. Raaseporin kaupunki/kaavoituslautakunta. Elina Kurjenkatu 11 B

Lausunto 1 (4) Dnro 148/05.01/2017. Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen. Raaseporin kaupunki/kaavoituslautakunta. Elina Kurjenkatu 11 B Lausunto 1 (4) 8.3.2017 Dnro 148/05.01/2017 Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen Raaseporin kaupunki/kaavoituslautakunta Elina Kurjenkatu 11 B 10300 Karjaa Lausuntopyyntö 7.2.2017 Lepin liikealue, itäisen osan

Lisätiedot

KAAVAHANKKEIDEN KAUPALLISET VAIKUTUKSET

KAAVAHANKKEIDEN KAUPALLISET VAIKUTUKSET Hollolan kunta KAAVAHANKKEIDEN KAUPALLISET VAIKUTUKSET Kuntakeskuksen liikekorttelit (Prisma) K-Citymarket ja Naisten pukutehdas Loppuraportti 4.4.2012 FCG Finnish Consulting Group Oy 2 (31) SISÄLTÖ 1

Lisätiedot

VETOVOIMAINEN MATKAKESKUS Matkakeskus Turkuun klinikan aloitusseminaari Saku Järvinen, projektipäällikkö, Realprojekti Oy

VETOVOIMAINEN MATKAKESKUS Matkakeskus Turkuun klinikan aloitusseminaari Saku Järvinen, projektipäällikkö, Realprojekti Oy MYLLY LÄNSIKESKUS VETOVOIMAINEN MATKAKESKUS Matkakeskus Turkuun klinikan aloitusseminaari 11.3.2016 Saku Järvinen, projektipäällikkö, Realprojekti Oy MATKAKESKUS HANSA SKANSSI Lukuisia asemanseutujen kehittämisprojekteja

Lisätiedot

Sodankylän kirkonkylän osayleiskaava Kaupan selvitys

Sodankylän kirkonkylän osayleiskaava Kaupan selvitys Sodankylän kirkonkylän osayleiskaava Kaupan selvitys Sodankylä kunta Kaupallinen selvitys 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 2 2 KAUPAN NYKYTILAN ANALYYSI 3 2.1 Vähittäiskaupan toimipaikat ja myynti 3 2.2 Ostovoima

Lisätiedot

Kanta-Hämeen kaupan palveluverkkoselvityksen täydennys. Humppilan matkailukeskuksen mitoitus

Kanta-Hämeen kaupan palveluverkkoselvityksen täydennys. Humppilan matkailukeskuksen mitoitus Kanta-Hämeen kaupan palveluverkkoselvityksen täydennys Humppilan matkailukeskuksen mitoitus 7.12.2017 SISÄLTÖ 1. Johdanto... 3 2. Nykyinen palveluverkko... 4 3. Humppilan matkailukeskus... 6 3.1. Humppilan

Lisätiedot

UUTTA LIIKETILAA OULUN VASARAPERÄÄN

UUTTA LIIKETILAA OULUN VASARAPERÄÄN Kuva: taiteilijan näkemys luonnosvaiheessa UUTTA LIIKETILAA OULUN VASARAPERÄÄN Perkkiöntie 7, Oulu Google, 2007 Tele Atlas VASARAPERÄN LIIKEALUE 2 VUOKRATAAN UUTTA LIIKETILAA OULUN VASARAPERÄSTÄ TONTTI-

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS 33. KAUPUNGINOSA, OSA KORTTELISTA 11 KIINTEISTÖ 33. OY TELEMARKKI OY TEOLLISUUSHANKINTA TH AB

ASEMAKAAVAN MUUTOS 33. KAUPUNGINOSA, OSA KORTTELISTA 11 KIINTEISTÖ 33. OY TELEMARKKI OY TEOLLISUUSHANKINTA TH AB ASEMAKAAVAN MUUTOS 33. KAUPUNGINOSA, OSA KORTTELISTA 11 KIINTEISTÖ 33. OY TELEMARKKI OY TEOLLISUUSHANKINTA TH AB 2 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / 33. KAUPUNGINOSAN OSA KORTTELISTA 11 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Mänttä-Vilppula. Kaupallinen asema ja kaupan kehittymismahdollisuudet

Mänttä-Vilppula. Kaupallinen asema ja kaupan kehittymismahdollisuudet Mänttä-Vilppula Kaupallinen asema ja kaupan kehittymismahdollisuudet Airix Ympäristö Oy 23.9.2010 1 SISÄLTÖ Selvityksen tavoite... 3 Kaupallinen asema... 3 Sijainti... 3 Väestö... 4 Kaupan tarjonta...

Lisätiedot

Raumalla 30.11.2003. www.tuomassantasalo.fi

Raumalla 30.11.2003. www.tuomassantasalo.fi RAUMAN VÄHITTÄISKAUPPASELVITYS 2003 RAUMAN KAUPPAKAMARI Raumalla 30.11.2003 TUOMAS SANTASALO Ky www.tuomassantasalo.fi Rauman vähittäiskauppa 2003 1 RAUMAN VÄHITTÄISKAUPPASELVITYS 2003 1 Kaupan toimipaikat

Lisätiedot

Niskanperän OYK kaupallinen selvitys

Niskanperän OYK kaupallinen selvitys ROVANIEMEN KAUPUNKI Niskanperän OYK kaupallinen selvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P26781 Raportti Sisällysluettelo 1 TAVOITTEET JA YLEISET LÄHTÖKOHDAT... 1 1.1 Tausta ja tavoitteet...

Lisätiedot

Liikenteellinen arviointi

Liikenteellinen arviointi Uudenmaan kaupan palveluverkko Liikenteellinen arviointi Tiivistelmä 7.5.2012 Strafica Oy/Hannu Pesonen Liikennearvioinnin sisältö ja menetelmä Uudenmaan kaupan liikenteellinen arviointi on laadittu rinnan

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun kaupan palveluverkkoselvitys ja Ikanon asemakaavamuutoksen vaikutusten arviointi 7.11.2011

Tampereen kaupunkiseudun kaupan palveluverkkoselvitys ja Ikanon asemakaavamuutoksen vaikutusten arviointi 7.11.2011 Tampereen kaupunkiseudun kaupan palveluverkkoselvitys ja Ikanon asemakaavamuutoksen vaikutusten arviointi Tampereen kaupunki Ikano Retail Centres Ikanon asemakaavamuutoksen vaikutusten arviointi 1 Sisällysluettelo

Lisätiedot

MUSTASAAREN KUNTA. Kaupallinen selvitys. Loppuraportti

MUSTASAAREN KUNTA. Kaupallinen selvitys. Loppuraportti MUSTASAAREN KUNTA Kaupallinen selvitys Loppuraportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P25031 Loppuraportti Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 1 1.1 Selvityksen tausta ja tavoitteet... 1 1.2 Kaupan sijainninohjaus...

Lisätiedot

Ylivieskan kaupan rakenne

Ylivieskan kaupan rakenne 25.2.2009 Ylivieskan kaupan rakenne Vähittäiskaupan sijoittumisen lähtökohdat ja muutoksen suunta 2 Sisältö Tiivistelmä...3 1. Lähtökohdat...6 1.1. Ylivieskan keskustan yleiskaavoitus ja maankäytön lähtökohdat...6

Lisätiedot

Rovaniemen keskustan oikeusvaikutteinen osayleiskaava Kaupalliset ja julkiset palvelut 11.11.2010

Rovaniemen keskustan oikeusvaikutteinen osayleiskaava Kaupalliset ja julkiset palvelut 11.11.2010 Kaupalliset ja julkiset palvelut Kaupalliset ja julkiset palvelut 1 1 JOHDANTO 1 2 NYKYINEN PALVELUVERKKO 2 2.1 Vähittäiskaupan toimipaikat ja myynti 2 2.2 Kaupallisten palveluiden sijoittuminen 2 2.3

Lisätiedot

Pohjois-Savon kaupan maakuntakaavan palveluverkkoselvitys. Minne menet, kauppa? 8.4.2013 Kimmo Koski

Pohjois-Savon kaupan maakuntakaavan palveluverkkoselvitys. Minne menet, kauppa? 8.4.2013 Kimmo Koski Pohjois-Savon kaupan maakuntakaavan palveluverkkoselvitys Minne menet, kauppa? 8.4.2013 Kimmo Koski Sisältö 1 Kaupan nykytila 2 Väestö, ostovoima ja liiketilan laskennallinen lisätarve 3 Kaupan kehittämishankkeet

Lisätiedot

Kokkolan kaupan palveluverkon mitoitusselvitys

Kokkolan kaupan palveluverkon mitoitusselvitys KOKKOLAN KAUPUNKI Kokkolan kaupan palveluverkon mitoitusselvitys Loppuraportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Loppuraportti 1 (32) Sisällysluettelo 1 SELVITYKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET... 2 2 KAUPAN PALVELUVERKON

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON MAAKUNTAKAAVAN SELVITYKSIÄ

POHJOIS-SAVON MAAKUNTAKAAVAN SELVITYKSIÄ POHJOIS-SAVON MAAKUNTAKAAVAN SELVITYKSIÄ Pohjois-Savon maakuntakaavan vähittäiskaupan suuryksiköiden ja tilaa vaativan kaupan alueiden sijainti suhteessa väestöön JOHDANTO Tässä selvityksessä on tarkasteltu

Lisätiedot

46 000 m 2 liiketilaa parhaalla liikepaikalla!

46 000 m 2 liiketilaa parhaalla liikepaikalla! 46 000 m 2 liiketilaa parhaalla liikepaikalla! Raahen Portti Kauppaa ja palveluja RAAHEN PORTTI www.raahenportti.fi RAAHEN PORTTI www.raahenportti.fi Kauppaa ja palveluja 46 000 m 2 2 RAAHEN PORTTI Raahen

Lisätiedot

Seinäjoen vähittäiskaupan selvitykset

Seinäjoen vähittäiskaupan selvitykset SEINÄJOEN KAUPUNKI Seinäjoen vähittäiskaupan selvitykset Loppuraportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P22981 Loppuraportti 1 (73) Sisällysluettelo 1 TAUSTA JA TAVOITTEET... 3 2 VÄHITTÄISKAUPAN KOKONAISMITOITUKSEN

Lisätiedot

20.6.2007 Raporttiluonnos. Joupin Ostospuisto. Kehittämissuunnitelma

20.6.2007 Raporttiluonnos. Joupin Ostospuisto. Kehittämissuunnitelma 20.6.2007 Raporttiluonnos Joupin Ostospuisto Kehittämissuunnitelma Raporttiluonnos 20.6.2007 2 Sisältö Sisältö...2 Yhteenveto...3 1. Selvityksen lähtökohdat ja tavoitteet...7 1.1. Selvityksen tavoitteet...

Lisätiedot

Ote ja tiivistelmä Lohjan keskustan kaupallisesta selvityksestä 2006

Ote ja tiivistelmä Lohjan keskustan kaupallisesta selvityksestä 2006 Ote ja tiivistelmä Lohjan keskustan kaupallisesta selvityksestä 2006 Lohjan keskustan kaupallinen selvitys 2006 KESKUSTAN KAUPALLISEN RAKENTEEN KEHITTÄMINEN Lohja 11.09.2006 LOHJAN KAUPUNKI TUOMAS SANTASALO

Lisätiedot

20.5.2009. Huittinen. Kaupan palveluverkkoselvitys

20.5.2009. Huittinen. Kaupan palveluverkkoselvitys 20.5.2009 Huittinen Kaupan palveluverkkoselvitys 2 Sisältö Sisältö...2 Tiivistelmä...3 1. Johdanto...6 1.1. Lähtökohdat ja tavoitteet... 6 1.2. Tutkimusalue... 7 1.3. Aineistot... 9 2. Kauppa Huittisissa...10

Lisätiedot

KESKON YRITYSESITTELY POHJOIS-SAVON OSAKESÄÄSTÄJILLE RIIKKA TOIVONEN

KESKON YRITYSESITTELY POHJOIS-SAVON OSAKESÄÄSTÄJILLE RIIKKA TOIVONEN KESKON YRITYSESITTELY POHJOIS-SAVON OSAKESÄÄSTÄJILLE RIIKKA TOIVONEN 1 KESKO Q2/2016 RULLAAVA 12 KK Liikevaihto 8 993 milj. Liikevoitto* 253 milj. Sidotun pääoman tuotto* 12,6 % Henkilöstö 30 000 Osakkeenomistajia

Lisätiedot

Kempeleen asemakaavan muutos ja laajennus / Zatelliitin poikittaisyhteys 2. ehdotusvaihe

Kempeleen asemakaavan muutos ja laajennus / Zatelliitin poikittaisyhteys 2. ehdotusvaihe YMPÄRISTÖPALVELUT Kaavoitus 2. ehdotusvaiheen palaute Kempeleen asemakaavan muutos ja laajennus / Zatelliitin poikittaisyhteys 2. ehdotusvaihe KESKUSTA / RISTISUO (101 / 003) LINNAKANGAS / LINNAKANGAS

Lisätiedot

3.9.2010. Keuruu. Kaupallinen asema

3.9.2010. Keuruu. Kaupallinen asema 3.9.2010 Keuruu Kaupallinen asema 2 Sisältö Yhteenveto...3 1. Lähtökohdat ja tavoitteet...5 1.1. Keuruun k... 5 1.1. aupallinen vaikutusalue... 5 1.2. Tavoitteet ja työn rajaukset... 7 2. Ympäristö ja

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy. Nivalan kaupunki NIVALAN YLEISKAAVA. Kaupallinen selvitys

FCG Finnish Consulting Group Oy. Nivalan kaupunki NIVALAN YLEISKAAVA. Kaupallinen selvitys FCG Finnish Consulting Group Oy Nivalan kaupunki NIVALAN YLEISKAAVA Kaupallinen selvitys FCG Finnish Consulting Group Oy Kaupallinen selvitys I SISÄLLYSLUETTELO 1 Selvityksen tausta ja tarkoitus... 1 2

Lisätiedot

PÄÄJOHTAJAN KATSAUS 2015 MIKKO HELANDER

PÄÄJOHTAJAN KATSAUS 2015 MIKKO HELANDER PÄÄJOHTAJAN KATSAUS 2015 MIKKO HELANDER 4.4.2016 KESKON TOIMIALAT Päivittäistavarakauppa Suomi Kespro Venäjä Rauta- ja erikoiskauppa Rauta- ja sisustuskauppa Huonekalukauppa Vapaa-ajankauppa Maatalous-

Lisätiedot

EURAN KUNTA. Euran keskustan osayleiskaavan kaupallinen selvitys

EURAN KUNTA. Euran keskustan osayleiskaavan kaupallinen selvitys EURAN KUNTA Euran keskustan osayleiskaavan kaupallinen selvitys FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P19915 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 1 1.1 Selvityksen tausta ja tavoitteet... 1 1.2 Kaupan sijainninohjaus...

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun rakenneselvitys

Tampereen kaupunkiseudun rakenneselvitys Tampereen kaupunkiseudun rakenneselvitys Samuli Alppi EDGE kaupunkitutkimuslaboratorio Tampereen teknillinen yliopisto 30.4.2009 Kaupunkirakenneselvitys Selvityksen tarkoituksena on tutkia kaupunkirakenteen

Lisätiedot

ESPOON KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS PAIKKATIETOAINEISTOJEN HYÖDYNTÄMINEN

ESPOON KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS PAIKKATIETOAINEISTOJEN HYÖDYNTÄMINEN ESPOON KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS PAIKKATIETOAINEISTOJEN HYÖDYNTÄMINEN SISÄLTÖ Kaupunkikehitys ja kauppa,ramboll Kaupan palveluverkkoselvityksen tavoitteet Paikkatietoaineistot palveluverkkoselvityksessä

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNKI. Kaupallinen selvitys. Loppuraportti

RAUMAN KAUPUNKI. Kaupallinen selvitys. Loppuraportti RAUMAN KAUPUNKI Kaupallinen selvitys Loppuraportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Loppuraportti 1 (27) Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 3 1.1 Selvityksen tausta ja tavoitteet... 3 1.2 Kaupan sijainninohjaus...

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNGIN VÄHITTÄISKAUPAN MITOITUS JA PALVELUVERKKO 2009

NOKIAN KAUPUNGIN VÄHITTÄISKAUPAN MITOITUS JA PALVELUVERKKO 2009 NOKIAN KAUPUNGIN VÄHITTÄISKAUPAN MITOITUS JA PALVELUVERKKO 2009 NOKIAN KAUPUNKI www.nokiankaupunki.fi Nokia 19.11.2009 Vähittäiskaupan mitoitus - palveluverkko 1 Sisältö 1 Johdanto 2 2 Nykyiset kaupalliset

Lisätiedot

Kaupan tutkimuspäivä. Erikoiskaupan teemapäivä Liisa Nikkanen. www.realprojekti.fi

Kaupan tutkimuspäivä. Erikoiskaupan teemapäivä Liisa Nikkanen. www.realprojekti.fi Kaupan tutkimuspäivä Erikoiskaupan teemapäivä Liisa Nikkanen Realprojekti Oy lyhyesti Määritelmä Kauppakeskuskonsepti Yritysvalinnat Case kauppakeskus Skanssi Yhteenveto Realprojektin liikeidea on tuottaa

Lisätiedot

Paikkatieto Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan kaupan ratkaisussa. HSY:n paikkatietoseminaari 14.3.2013 Sanna Jylhä

Paikkatieto Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan kaupan ratkaisussa. HSY:n paikkatietoseminaari 14.3.2013 Sanna Jylhä Paikkatieto Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan kaupan ratkaisussa HSY:n paikkatietoseminaari 14.3.2013 Sanna Jylhä Uudenmaan 2.vaihemaakuntakaava Valtuustoon 20.3, sitten vahvistettavaksi TEEMAT 1. Metropolialueen

Lisätiedot

15.5.2009. Savonlinnan kaupan palveluverkko 2020

15.5.2009. Savonlinnan kaupan palveluverkko 2020 15.5.2009 Savonlinnan kaupan palveluverkko 2020 2 Tiivistelmä Tämän selvityksen tarkoituksena on esittää perusteltu näkemys Savonlinnan kaupan palveluverkosta vuonna 2020. Keskeinen osa selvitystä on nykyisen

Lisätiedot

Kalasataman keskuksen kaupallinen selvitys KALASATAMAN KESKUS Asemakaavan muutoksen nro selvitys

Kalasataman keskuksen kaupallinen selvitys KALASATAMAN KESKUS Asemakaavan muutoksen nro selvitys 26.8.2011 2 Kalasataman keskuksen kaupallinen selvitys KALASATAMAN KESKUS Asemakaavan muutoksen nro 12070 selvitys KALASATAMAN KESKUS Asemakaavan muutoksen nro 12070 selvitys 2 Kalasataman keskuksen kaupallinen

Lisätiedot

Keskus- ja palveluverkko. UZ3 työpaja 1.6.2015 Ville Helminen

Keskus- ja palveluverkko. UZ3 työpaja 1.6.2015 Ville Helminen Keskus- ja palveluverkko UZ3 työpaja 1.6.2015 Ville Helminen Keskus- ja palveluverkko Keskusverkko muodostuu valtakunnantasolle sekä yhdyskuntarakennetasolle Valtakunnantasolla kyse on kaupunkiseutujen

Lisätiedot