Someharjun asemakaava Kaupallisten vaikutusten arviointi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Someharjun asemakaava Kaupallisten vaikutusten arviointi 4.9.2013"

Transkriptio

1 Someharjun asemakaava Kaupallisten vaikutusten arviointi

2 Kaupallisten vaikutusten arviointi 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO Hankkeen kuvaus Markkina-alue 4 2 KAUPAN NYKYTILAN ANALYYSI Vähittäiskaupan myynti ja ostovoiman siirtymät Luumäen kaupallinen rakenne Kaupan palveluverkko seudulla 8 3 KAUPAN MARKKINOIDEN KEHITYS Väestön ja matkailijoiden määrän kehitys Liiketilatarpeet vuoteen VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Suunnitelmien vertailua liiketilatarpeeseen Vaikutukset palveluverkkoon ja keskustakauppaan Vaikutukset palveluiden saavutettavuuteen ja asiointiin Yhteenveto vaikutuksista 16

3 Kaupallisten vaikutusten arviointi 2 1 JOHDANTO Luumäellä on vireillä asemakaava Somerharjun alueella. Asemakaavan tavoitteena on parantaa alueen liiketoiminnallisia edellytyksiä sekä mahdollistaa monipuolisten kaupallisten toimintojen sijoittuminen alueelle. Alueelle suunnitellaan sijoitettavan outlet-myymälää. Tällä hetkellä asemakaava-alueella on Somerharjun vanha liikenneasema polttoaineen jakelupisteineen. Asema on nykyisin tyhjillään. Rakennukseen on tarkoitus sijoittaa outletmyymälän oheistoimintaa mm. ravintola- ja kahvilapalveluita. Tämän selvityksen tavoitteena on arvioida Somerharjun asemakaavan kaupallisia vaikutuksia. Selvityksessä arvioidaan outlet-myymälän sekä oheispalveluiden vaikutuksia palveluverkkoon sekä erityisesti Luumäen keskustaan Taavettiin. Lisäksi arvioidaan hankkeen vaikutuksia palveluiden saavutettavuuteen ja asiointiin. Etelä-Karjalan maakunnassa on maakuntakaavoituksen yhteydessä tehty kaupallinen selvitys: Etelä-Karjalan kaupan rakenne ja mitoitus; Santasalo Ky Maakuntakaavan kaupalliseen selvitykseen kuului osana myös selvitys venäläisistä matkailijoista: Venäläisten ostosmatkailun merkitys ja tulevaisuuden näkymät; Tak Oy Lokakuu Näiden selvitysten lähtötietoja käytetään tässä Somerharjun asemakaavan kaupallisten vaikutusten arvioinnissa. Kaupallisten vaikutusten arvioinnin on tilannut Luumäen kunta ja selvityksestä vastaavat Tuomas Santasalo ja Katja Koskela Santasalo Ky:stä. 1.1 Hankkeen kuvaus Somerharju sijaitsee Luumäellä valtatien 6 varrella, noin 5 km Luumäen keskustasta Taavetista. Alueella ei ole asemakaavaa eikä yleiskaavaa. Maakuntakaavassa alue kuuluu seutukeskuksen kehittämisvyöhykkeelle ja tuotannon ja palveluiden kehittämisen kohdealueelle. Lisäksi suunnittelualueella on mm. pohjavesialue ja arvokas harjualue. Etelä-Karjalassa on vireillä vaihemaakuntakaava, johon sisältyvät mm. kaupan palvelut.. Etelä-Karjalan 1. vaihemaakuntakaava on ollut luonnoksena nähtävillä Maakuntakaavaluonnoksessa alueelle on osoitettu merkitykseltään seudullinen matkailua palveleva vähittäiskaupan suuryksikkö, km-3. Luonnoksessa alueen uuden liiketilan enimmäismitoitus on 5000 km 2. Somerharjun asemakaavan luonnoksessa alueella on kaksi korttelialuetta, KM-1 ja KL. Liikerakennusten korttelialueelle KM-1 saa sijoittaa matkailua palvelevan vähittäiskaupan suuryksikön. Alueelle saa sijoittaa myös erikoiskaupan ja palveluiden tiloja, liike-, varastotiloja sekä kahvila-, ravintola- ja kokoustiloja. Alueen rakennusoikeus on yhteensä 5000 k-m 2. Liikerakennusten korttelialueelle KL saa sijoittaa myymälä, toimisto- ja huoltoasematiloja. Alueelle saa ympäristöluvan täyttyessä sijoittaa polttoaineen jakeluaseman. Alueen rakennusoikeus on 1700 k-m 2 ja se vastaa nykyistä rakennettua tilannetta. Asemakaavan mukaan alueelle saa siten rakentaa uuden 5000 kerrosneliömetrin suuryksikön. Suuryksikköön tullaan suunnitelmien mukaan sijoittamaan Megamyynti Areena

4 Kaupallisten vaikutusten arviointi 3 Luumäki. Megamyynti Areena on outlet-myymälä. Myymälä palvelee venäläisiä matkailijoita, mutta valikoimat on tarkoitettu myös kotimaiselle kysynnälle. Tuotevalikoima vaihtelee ja sisältää mm. muotia, sisustusta sekä teknokemian tuotteita. Tuotevalikoima on lähellä ns. halpahallien tuotevalikoimaa. Nykyiseen liikerakennukseen Somerharjun matkailukeskukseen sijoittuu outlet-myymälää palvelevaa oheistoimintaa. Orimattilassa on vastaava Megamyynti Areena, joka on auki vain osan aikaa vuodesta. Vuonna 2014 outlet on auki kaksi viiden kuukauden myyntiperiodia. Luumäen outletin suunnitellaan olevan auki normaalin myymälän tavoin koko vuoden. Myös Saloon on raketeilla vastaava outlet Astrum-keskukseen. Keskukseen sijoittuu myös mm. liikunta-, kulttuuri, viihde-, ja kongressitiloja.

5 Kaupallisten vaikutusten arviointi Markkina-alue Megamyynti Areena Luumäki palvelee venäläisiä matkailijoita mutta myös paikallisia asukkaita sekä kotimaisia elämys- ja shoppailumatkailijoita. Areena tulee siis omaan matkailukeskus, jonka pääasiakkaana ovat venäläiset matkailijat. Tarjonta palvelee myös luumäkeläisiä paikallisasiakkaita. Somerharjuun suuntautuu asiointia matkailijoiden ja paikallisten asukkaiden lisäksi lähikunnista, mikäli tarjonta keskuksessa on riittävän mielenkiintoista. Lappeenranta ja Kouvola ovat runsaan puolen tunnin ajomatkan päässä. Lisäksi mm. Imatralle ja Haminaan on alle tunnin ajomatka ja Kotkaan ja Lahteen runsaan tunnin matka. Lähimmissä kaupungeissa on kuitenkin monipuolista kaupan tarjontaa, joten asiointia suuntautuu pääosin omaan tai muuhun lähempänä sijaitsevaan muuhun monipuoliseen kaupan keskukseen. Somerharjulla asioidaan pääosin satunnaisesti ostosmatkailun merkeissä. Megamyynti Areena sijoittuu Kouvolan ja Lappeenrannan puoliväliin

6 Kaupallisten vaikutusten arviointi 5 2 KAUPAN NYKYTILAN ANALYYSI Kaupan nykytilan analyysi perustuu Etelä-Karjalan liitolle tehtyyn Etelä-Karjalan kaupan rakenne ja mitoitus -selvityksen lähtötietoihin. Luumäen ja muun lähialueen kaupan nykytilaa analysoidaan tässä sekä tilastojen että kartoituksen pohjalta. Tilastosta saadaan kuntakohtainen vähittäiskaupan myynti. Myynnin ja ostovoiman avulla lasketaan ostovoiman siirtymät, eli se kuinka hyvin kauppa Luumäellä myy suhteessa alueen ostovoimaan. Kartoituksen pohjalta analysoidaan kaupan sijoittumista Luumäellä. Kartoituksen pohjalta saadaan myös tietoa vähittäiskaupan ja muiden kaupallisten palvelujen pinta-aloista. 2.1 Vähittäiskaupan myynti ja ostovoiman siirtymät Vähittäiskaupan myyntiä on tarkasteltu Tilastokeskuksen yritystilaston pohjalta, samoin kuin Etelä-Karjalan kaupan rakenne ja mitoitus -selvityksessä. Mikäli kunnassa on jollakin vähittäiskaupan toimialalla alle kolme toimipaikkaa, myyntitiedot on arvioitu. Tilastokeskuksen yritystilastosta on saatu liikevaihto, johon on laskettu päälle arvonlisävero. Myynti on näin verrannollinen ostovoimaan, joka myöskin pitää sisällään arvonlisäveron. Tavaratalokaupan myynti on jaettu tilastossa arvioidun tuoteryhmäpainotuksen mukaan päivittäistavarakauppaan, erikoiskauppaan ja tilaa vaativaan kauppaan. Ostovoiman siirtymiä analysoimalla arvioidaan, miten vähittäiskaupan tarjonta saavuttaa alueen kysynnän. Siirtymät saadaan vertaamalla vähittäiskaupan toimialoihin kohdistunutta ostovoimaa kunnassa toteutuneeseen myyntiin. Yleisesti päivittäistavarakauppa-asioinnit hoidetaan lähellä. Arkisin elintarvikeostot tehdään usein lähellä kotia ja lähinnä viikonloppuisin käydään herkemmin lähialuetta hieman kauempana monipuolisessa päivittäistavarakaupassa. Erikoiskaupan ostoksia haetaan tätäkin kauempaa. Mitä harvemmin tuotetta ostetaan, sitä yleisemmin sitä voidaan ostaa kaukaakin. Muotikauppa keskittyy suuriin kaupunkeihin ja näin keskittyvät ostoksetkin. Erikoiskaupan ostosmatkojen yhteydessä hoidetaan myös päivittäistavarakauppa-asiointia, mikä lisää pt-siirtymiä monipuolisiin keskittymiin. Tilaa vaativa kauppa keskittyy, mutta yksittäisiä vetovoimaisia tilaa vaativan kaupan myymälöitä löytyy myös pienistä keskittymistä. Myös autokauppa keskittyy omille alueilleen, ja autokaupassa käydään yli maakuntarajojen. Luumäellä vähittäiskaupan ostovoimasiirtymä on negatiivinen, eli vähittäiskaupan asiointia suuntautuu ulos kunnasta. Siirtymät vaihtelevat toimialoittain. Päivittäistavarakaupassa nettosiirtymä on vain - 1%. Päivittäistavarakaupan ostovoimaa suuntautuu Lappeenrantaan jonkin verran, mutta vastaavasti Luumäkeen suuntautuu loma-asukkaiden ostovoimaa lähes yhtä paljon. Ostovoiman siirtymät ovat erikoiskaupassa negatiiviset. Tilaa vaativan kaupan ostovoima suuntautuu kokonaan Luumäeltä pois, koska tilaa vaativan kaupan tarjontaa ei Luumäellä ole lainkaan. Muun eli keskustahakuisen erikoiskaupan siirtymät ovat myös suuria. Erikoiskaupan tarjonta Luumäellä ei vastaa kuntalaisten kysyntään.

7 Kaupallisten vaikutusten arviointi 6 Vähittäiskaupan myynti ja ostovoima Luumäellä ja Lappeenrannassa Luumäki Myynti OstovoimaOV-siirtymä milj. milj. milj. milj. % ov:sta Päivittäistavarakauppa ja Alko ,2-1 % Tilaa vaativa kauppa 0 7-7,3-100 % Muu erikoiskauppa ,8-72 % Erikoiskauppa yhteensä ,1-82 % Vähittäiskauppa yhteensä ,3-46 % Lappeenranta Myynti OstovoimaOV-siirtymä milj. milj. milj. milj. % ov:sta Päivittäistavarakauppa ja Alko % Tilaa vaativa kauppa % Muu erikoiskauppa % Erikoiskauppa yhteensä % Vähittäiskauppa yhteensä % Lähde: Santasalo Ky, Tilastokeskus Luumäkeläisten ostovoimaa suuntautuu pääosin Lappeenrantaan ja jonkin verran myös Kouvolaan. Lappeenranta on hyvin monipuolinen kaupan keskus, joka kerää ostovoimaa koko seudulta ja rajan takaa. Lappeenrannassa vähittäiskaupan ostovoiman siirtymä oli vuonna 2010 yhteensä 130 miljoonaa euroa. Myös Kouvola on laajan vaikutusalueen kaupallinen keskus. 2.2 Luumäen kaupallinen rakenne Luumäellä kaupan tarjonta painottuu Taavetin keskustaan. Myös valtatien 6 varrella on sekä paikallisia että ohiajavia palvelevia palveluita. Jurvalassa on päivittäistavarakauppa ja Rantsilassa liikenneasemapalveluita. Lisäksi valtatien varrella on Kivijärven Helmi hotelli sekä nyt tyhjillään oleva Somerharjun matkailukeskus. Kokonaisuudessaan Luumäellä on kaupallisten palveluiden liiketilaa lähes k-m 2 josta yli k-m 2 sijoittuu Taavettiin ja 8600 k-m 2 muualle Luumäelle lähinnä valtatien 6 varrelle. Taavetissa on päivittäistavarakauppaa, muutamia erikoiskauppoja kuten apteekki, kukkakauppa, urheilukauppa ja optikko. Vähittäiskaupan käytössä on liiketilaa noin 5600 k-m 2. Lisäksi Taavetissa on kaupallisia palveluita kuten kahviloita, ravintoloita, pankkeja ja kampaamoita sekä autohuoltamo ja -tarvikeliike. Liiketilaa on myös jonkin verran muussa kuin palveluiden käytössä ja osa liiketilasta on tyhjillään. Keskustaa enemmän on tyhjää liiketilaa valtatien varressa Somerharjulla ja Jurvalassa.

8 Kaupallisten vaikutusten arviointi 7 Liiketilat Luumäellä K-m 2 Taavetti Muu Luumäki Luumäki yhteensä Pt-kauppa, Alko ja kioskit Apteekit ja terveyskauppa Muotikauppa Muu erikoiskauppa Muu erikoiskauppa yhteensä Käytetyn tavaran kauppa Vähittäiskauppa yhteensä Autotarvike-, korjaamot, huoltamot Ravintolat, kahvilat, hotellit Pankki, vakuutus, kiinteistövälitys Muu kaupallinen palvelu Kaupalliset palvelut yhteensä Vähittäiskauppa ja palvelut yht Liiketila muussa käytössä Tyhjät liiketilat Tyhjien tilojen osuus 5 % 26 % 31 % Liiketilat yhteensä Lähde: Santasalo Ky/Kartoitus 2012

9 Kaupallisten vaikutusten arviointi Kaupan palveluverkko seudulla Luumäki kuuluu Lappeenrannan markkina-alueeseen. Seudun pääkeskus on Lappeenranta. Seudun länsiosissa on Taavetin lisäksi muita kuntakeskuksia kuten Taipalsaari, Savitaipale ja Lemi. Lappeenrannassa on alakeskuksia mm. Sammonlahti ja Lauritsala, joiden palvelutarjonta on lähellä kuntakeskusten palvelutarjontaa. Keskusten lisäksi kauppaa on Reijolan ja Myllymäen kaupan alueella sekä matkailu/liikenneasemakeskuksissa. Somerharjua ei ole oheiseen karttaan merkitty kaupalliseksi keskukseksi, koska keskuksessa ei tällä hetkellä ole palveluita. Luumäen lähialueella, kunnan länsipuolella on Kouvolan kaupunki. Kouvolan kaupallinen rakenne on saman tyyppinen kuin Lappeenrannankin. Kouvolan keskustaan on sijoittunut pääosa seudun keskustahakuisista erikoiskaupoista ja palveluista. Kouvolan keskustassa on liiketilaa lähes saman verran kuin Lappeenrannan ydinkeskustassa. Kouvolan Kauppakeskusalueen palvelut painottuvat market-kauppaan ja tilaa vaativaan kauppaan. Kauppakeskusalueella on myös Veturin kauppakeskus. Kouvolan kauppakeskus-alueella on liiketilaa vastaavasti lähes saman verran kuin on Lappeenrannan Leirin, Reijolan ja Myllymäen alueella yhteensä. Somerharjun suunnittelualueelta on Kouvolaan lähes saman mittainen matka kuin Lappeenrantaan.

10 Kaupallisten vaikutusten arviointi 9 3 KAUPAN MARKKINOIDEN KEHITYS Somerharju ja Luumäki kuuluvat Lappeenrannan asiointialueeseen, johon kuuluvat myös Lappeenrannan seudun muut kunnat. Lappeenrantaan suuntautuu myös ostovoimaa Imatran suunnasta. Somerharjuun tulee suuntautumaan satunnaisasiointia myös Kymenlaaksosta. Markkina-alueeseen tuovat merkittävän lisän venäläiset matkailijat sekä lomaasukkaat. 3.1 Väestön ja matkailijoiden määrän kehitys Lappeenrannan seudulla on noin asukasta, ja Luumäellä noin Väestömäärä on Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan hitaassa kasvussa. Vuonna 2025 alueella ennustetaan olevan asukkaita lähes Luumäellä väestömäärä vastaavasti hieman laskee. Lappeenrannan seudun väestönkehitys Muutos Loma-asukkaat tuovat oman lisänsä markkinoille. Maakunnan ulkopuolisia vakituisia lomaasukkaita on seudulla arvoin mukaan noin Menneen kehityksen pohjalta tehdyn arvioin mukaan vakituisia loma-asukkaita olisi seudulla vuonna 2025 yhteensä noin Luumäellä on loma-asuntoja Lappeenrannan seudun kunnista kaikkein eniten. Loma- Vuosimuutos Lappeenranta ,2 % Lemi ,3 % Luumäki ,4 % Savitaipale ,5 % Taipalsaari ,1 % Lappeenrannan seutu ,1 % Lähde: Tilastokeskus Väestön kehitys Somerharjun lähialueella Kymenlaaksossa Muutos Vuosimuutos Hamina ,6 % Kotka ,4 % Miehikkälä ,2 % Virolahti ,1 % Kouvola ,5 % Yhteensä ,5 % Lähde: Tilastokeskus ja Kymenlaakson liitto Somerharjun lähialueella on Lappeenrannan seudun lisäksi myös muita kuntia Kymenlaakson maakunnan puolella. Kymenlaaksosta Somerharjuun voi suuntautua satunnaisasiointia ja ostosmatkailua. Kymenlaakson liiton väestötavoitteen mukaan Somerharjun aluetta lähellä olevissa kunnissa on vuonna 2025 yhteensä asukasta.

11 Kaupallisten vaikutusten arviointi 10 asukkaita arvioidaan olevan enemmän kuin luumäkeläisiä. Loma-asutuksen vaikutus näkyy kunnassa lähinnä kesäaikaan päivittäistavarakaupassa. Maakunnan ulkopuolisten asukkaiden loma-asunnot ja loma-asukkaat Lappeenrannan seudulla 2005 ja arvio Lomaasunnot 2005 Lomaasunnot 2011 Lomaasukkaat 2011 Lomaasunnot 2025* Lomaasukkaat 2025* Osuus 2005 Lappeenranta % Lemi % Luumäki % Savitaipale % Suomenniemi % Taipalsaari % Lappeenrannan seutu % Lähde: Tilastokeskus ja Kesämökkibarometri Venäläisten matkailijoiden määrästä Kaakkois-Suomessa on TAK Oy tehnyt erillisselvityksen Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson liitoille. Selvityksessä on esitetty vaihtoehtoisia skenaarioita matkailijoiden kokonaismäärän kehityksestä Kaakkois-Suomessa. Matkailijoiden alueellisesta jakaumasta ei ole tehty eri skenaarioita, vaan kussakin skenaariossa matkailijoiden alueittaiset osuudet säilyvät samana. Tak Oy:n selvityksen mukaan skenaariot 2 ja 3 ovat todennäköisimpiä toteutumisvaihtoehtoja, ja näistä skenaario 3 kaikkein todennäköisin. TAK Oy:n selvityksen mukaan Kaakkois-Suomen raja-asemien kautta tehtiin vuonna 2011 lähes 3,2 miljoonaa matkaa, joista lähes 1,5 milj. eli 46 % suuntautui Lappeenrannan seudulle. Etelä-Karjala on tulevaisuudessa venäläisten matkailijoiden näkökulmasta kaikkein kiinnostavin maakunta. Selvityksen mukaan Etelä-Karjalaan suuntautuu tulevaisuudessa kaikista Kaakkois-Suomen raja-asemien kautta tehdyistä matkoista noin 70 %. Valtaosa matkoista suuntautuu Lappeenrantaan. Vuonna 2025 venäläisten matkoja suuntautuu Lappeenrannan seudulle Tak Oy:n selvityksen mukaan noin 9-11 miljoonaa eli 5-8-kertaisesti nykytilanteeseen verrattuna. Venäläisten matkat Suomeen kaakkois-suomen raja-asemien kautta 2011 osuus venäläisten Suomenmatkoista 2011 Matkoja 2025 (Skenaario 3) Matkoja 2025 (Skenaario 2) osuus venäläisten Suomenmatkoista 2025 Imatran seutu % % Lappeenrannan seutu % % Etelä-Karjala % % Kotkan-Haminan seutu % % Kouvolan seutu % % Kymenlaakso % % Koko maa Lähde: Tak Oy

12 Kaupallisten vaikutusten arviointi 11 TAK Oy:n ennusteissa ei ole huomioitu mahdollista viisumivapauden vaikutusta matkailijamäärien kehitykseen. Viisumivapauden uskotaan tulevan tarkastelujakson aikana. Viisumivapaus kasvattaa matkailijamääriä tässä esitetyistä arvioista. Rajaliikennettä ja sen kasvua on tutkinut myös sisäasiainministeriö. Ministeriön rajavartioosasto on tehnyt selvityksen Kasvavan rajaliikenteen hallinta (Sisäasianministeriön julkaisuja 42/2012). Selvityksen mukaan rajanylitysliikenteen lähiajan kasvupotentiaali on merkittävä ja siinä on otettu huomioon viisumivapauden vaikutus rajaliikenteeseen. Sisäasianministeriön skenaarioissa kasvuvauhti on selvästi suurempi kuin TAK Oy:n skenaarioissa. Sisäasiainministeriön rajanylitysten kasvuennusteiden pohjalta on Etelä-Karjalan liitto tehnyt arvioita maakunnan matkailijamäärien kehityksestä vuoteen 2025 saakka. Matkailijamääriä on suunnattu alueellisesti Imatran ja Lappeenrannan seuduille TAK Oy:n ennusteen pohjalta. Eri skenaarioissa matkailijoiden määrä kasvaa vuoteen 2018 saakka skenaarion nimen mukaisella vuosivauhdilla. Vuonna 2018 viisumivapauden myötä vuosikasvu on 75 % ja tämän jälkeen vuosikasvu laskee ensin 10 %:iin kahdeksi vuodeksi ja tämän jälkeen 5 %:iin. Liiton matkustajamäärien arviossa ensimmäisen vaihtoehdon mukaan matkustajista 70 prosenttia käy Etelä-Karjalassa, 30 % Imatran seudulla ja 60 % Lappeenrannan seudulla, eli alueellinen suuntautuminen tässä vaihtoehdossa on sama kuin TAK Oy:n ennusteissa. Liitto teki myös vaihtoehtoisen suuntautumismallin, jonka mukaan matkustajista 35 % käy Imatran seudulla ja 55 % Lappeenrannan seudulla. Etelä-Karjalan liiton ennusteen mukaan vuonna 2025 Lappeenrannan seudulla käy venäläisiä matkailijoita miljoonaa. Kaakkois-Suomen raja-asemien kautta tulevat venäläiset matkustajat Arvio matkailijamääristä Imatran ja Lappeenrannan seuduilla 2011 Osuus Sk +15 % 2025 Sk +20 % 2025 Sk +25 % 2025 Sk +30 % Osuus 2025 Imatran seutu % % Lappeenrannan seutu % % tai Imatran seutu % Lappeenrannan seutu % Etelä-Karjala % % Raja-asemat yhteensä Lähde: Etelä-Karjalan liitto

13 Kaupallisten vaikutusten arviointi Liiketilatarpeet vuoteen 2025 Etelä-Karjalan kaupan rakenne ja mitoitus -selvityksessä on arvioitu kaupan tilantarpeita vuoteen Palveluverkkoselvityksen tavoitteena on arvioida tilantarpeita pitkällä aikavälillä, jotta kaavoituksessa voidaan varautua riittäviin kaavallisiin tilavarauksiin. Liiketilatarpeet on laskettu ostovoiman kasvun pohjalta. Laskelmassa on huomioitu asukkaiden ostovoima sekä loma-asukkaiden ja venäläisten matkailijoiden rahankäyttö seudulla. Ostovoima tulee seudulla kasvamaan, koska ostovoima asukasta kohden on kasvussa. Lisäksi ostovoiman kasvuun tuo merkittävän lisän venäläiset matkailijat. Ostovoima ja sen kasvu on laskettu Etelä-Karjalan kaupan rakenne ja mitoitus vuoteen selvityksessä. Ostovoiman kasvun pohjalta on laskettu liiketilan lisätarve seudulle. Ostovoiman kasvu on suhteutettu pinta-alaksi siten, että laskelmassa on käytetty toimialoittaisia keskimääräisiä myyntitehokkuuksia, jotka on laskettu vähittäiskaupan myynnin ja erilaisten kartoitusten pohjalta. Tehokkuus vaihtelee toimialoittain. Asukkaiden ostovoiman kasvun pohjalta laskettu liiketilan lisätarve vuoteen 2025 mennessä on Luumäellä noin 2000 kerrosneliömetriä. Koko Lappeenrannan seudulla liiketilan lisätarve on kerrosneliömetriä. Lisäksi loma-asukkaiden rahankäyttö tulee kasvamaan ja vaikuttaa positiivisesti liiketilan lisätarpeeseen. Merkittävimmän lisän tuo venäläisten matkailijoiden kasvu. Vähittäiskaupan lisätilantarve Lappeenrannan seudulla 2025 Asukkaat k-m 2 Lappeenrannan Lappeenranta Lemi Luumäki Savitaipale Suomenniemi Taipalsaari seutu Päivittäistavarakauppa Tilaa vaativa ja autokauppa Muu erikoiskauppa Vähittäiskauppa yhteensä Kaupalliset palvelut Kauppa ja palvelut yhteensä Lähde: Santasalo Ky Etelä-Karjalan liiton kaupan selvityksessä arvioitiin venäläisten matkailijoiden rahankäytön kasvua ja siitä aiheutuvaa liiketilan lisätarvetta sekä TAK Oy:n että liiton matkailijamäärien ennusteiden pohjalta. Selvityksessä esitettiin useita vaihtoehtoja liiketilan laskennallisesta lisätarpeesta. Tässä selvityksessä käytetään samaa liiketilan lisätarvelaskelmaa, kuin mitä on käytetty Etelä-Karjalan 1.vaihemaakuntakaavan mitoituksen pohjana.

14 Kaupallisten vaikutusten arviointi 13 Vähittäiskaupan lisätilantarve Lappeenrannan seudulla Venäläiset matkailjat k-m2 Skenaario +15% Skenaario +20% Skenaario +25% Skenaario +30% Päivittäistavarakauppa Tilaa vaativa ja autokauppa Muu erikoiskauppa Vähittäiskauppa yhteensä Kaupalliset palvelut Kauppa ja palvelut yhteensä Lähde: Santasalo Ky Vähittäiskaupan lisätilantarve Lappeenrannan seudulla vuoteen 2025 Asukkaat ja venäläiset matkailjat k-m2 Skenaario +15% Skenaario +20% Skenaario +25% Skenaario +30% Päivittäistavarakauppa Tilaa vaativa ja autokauppa Muu erikoiskauppa Vähittäiskauppa yhteensä Kaupalliset palvelut Kauppa ja palvelut yhteensä Lähde: Santasalo Ky Venäläisten matkailijoiden rahankäytön pohjalta laskettu liiketilan lisätarve vuoteen 2025 mennessä on Lappeenrannan seudulla eri skenaarioiden mukaan kerrosneliömetriä. Asukkaat mukaan lukien liiketilan lisätarve vuoteen 2025 mennessä on seudulla yhteensä kerrosneliömetriä. Venäläisten matkailijoiden merkitys laskennallisessa liiketilan lisätarpeessa on huomattavasti suurempi kuin asukkaiden. Pääosa venäläisten asioinnista suuntautuu Lappeenrantaan, mutta sitä tulee siirtymään myös muihin kuntiin.

15 Kaupallisten vaikutusten arviointi 14 4 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Tässä luvussa arvioidaan asemakaavan kaupallisia vaikutuksia. Arviointi pohjautuu kaupan nykytilaan sekä arvioon kaupan kehityksestä ja laskettuun liiketilan lisätarpeeseen. Lisäksi arviossa otetaan huomioon tarvittavissa määrin tiedossa olevat muut kaupan kehittämissuunnitelmat seudulla. 4.1 Suunnitelmien vertailua liiketilatarpeeseen Ostovoiman ja liiketilatarpeen pohjalta voidaan arvioida, miten asemakaavan mahdollistama outlet-myymälä vastaa markkinoilla olevaan kysyntään. Löytyykö uudelle kaupan yksiköille markkinoita? Kun rakennetaan uusi vähittäiskaupan suuryksikkö, sillä voi olla myös vaikutuksia jo olemassa olevien keskuksiin ja kaupan alueille sekä niiden kehittämiseen. Somenharjuun on suunniteltu uutta liiketilaa 5000 kerrosneliömetriä. Luumäen asukkaiden ostovoiman kasvun pohjalta laskettu liiketilan lisätarve on 2000 kerrosneliömetriä. Somerharjun suunnitelmat ovat siten selvästi paikallista asukastarvetta suuremmat. Mutta koska alue on suunniteltu pääosin matkailijoille, verrataan suunnitelmia matkailijoiden kysynnän kasvuun. Seudun matkailijoiden kasvun pohjalta laskettu liiketilan lisätarve on kerrosneliömetriä. Tästä tarpeesta suurin osa suuntautuu Lappeenrantaan, mutta 5000 kerrosneliömetrin suuruiselle outlet-myymälälle Somerharjussa riittää myös markkinoita. Somerharjun suunnitelmat vastaavat vain 0,5-1 prosenttia matkailun tarpeesta. 4.2 Vaikutukset palveluverkkoon ja keskustakauppaan Somerharjun asemakaavan myötä Luumäelle muodostuu uusi matkailua palveleva kaupan keskittymä. Alueella on ollut matkailukeskus aikaisemminkin, mutta tällä hetkellä alueella ei ole palveluita. Somerharjulle suunnitellut palvelut tulevat painottumaan aikaisempaa enemmän vähittäiskauppaan ja siten keskus houkuttelee aikaisempaa enemmän ostosmatkailijoita sekä myös paikallisia asukkaita. Somerharjun lähin keskusta on Taavetti. Taavetissa on jonkin verran erikoiskaupan ja kaupallisten palveluiden tarjontaa. Tarjonta on kuitenkin sen verran vähäistä, että suuri osa erikoiskaupan ostovoimasta suuntautuu muualle, pääosin Lappeenrantaan. Taavetissa on erikoiskaupan liikepinta-alaa tällä hetkellä noin 1300 kerrosneliömetriä. Somerharjun kaupan tarjonta tulee olemaan Taavetin tarjontaa laajempaa. Taavetin asema palveluverkossa on paikalliskeskus, jossa kaupan tarjonnan pääpaino on päivittäistavarakaupalla ja kaupallisilla palveluilla. Somerharjun matkailukeskuksella ei ole vaikutusta Taavetin päivittäistavarakauppaan, koska Somerharjulle ei ole tulossa päivittäistavarakauppaa. Myöskään kaupallisia palveluita, kahvila- ja ravintolapalveluita lukuun ottamatta, ei ole suunniteltu Somerharjulle. Näin ollen Taavetin päärooli päivittäisasioinnin keskuksena ei palveluverkossa tule muuttumaan. Somerharjun tarjonta painottuu erikoiskaupan tuotteisiin. Näin ollen se tulee kilpailemaan jonkin verran Taavetin erikoiskaupan kanssa. Taavetin erikoismyymälöiden konseptien vahvuudella sekä Somerharjun tarjonnan laadulla on merkitystä, siirtyykö asiointia merkittävästi Somerharjulle. Somerharjun tarjonta ei ole kovin paljon päällekkäistä Taavetin erikoiskaupan tarjonnan kanssa. Esim. kukkakauppaa, apteekki- ja optikkopalveluita ei Somerhar-

16 Kaupallisten vaikutusten arviointi 15 julle ole tulossa. Lisäksi Taavetin erikoiskaupassa asioidaan pääosin päivittäistavaraasioinnin yhteydessä, mikä ei tule muuttumaan uuden keskuksen myötä. Jos taas etsitään monipuolista tarjontaa, asiointi suuntautuu jo nyt Taavetin ulkopuolelle. Erikoiskauppa keskittyy yhä enemmän suuriin keskittymiin, joten erikoiskauppa ei tule merkittävissä määrin kehittymään, vaikka Somerharjuun ei uutta kaupan keskusta tulisikaan. Seudun ja lähikuntien palveluverkkoon ei Somerharjun matkailukeskuksella ole vaikutusta. Myymälä on kooltaan sen verran pieni, ettei sillä ole vaikutuksia mm. Lappeenrannan, Kouvolan tai muiden lähikaupunkien palveluverkkoon. Somerharju vastaa vain noin prosenttia Lappeenrannan tai Kouvolan liiketilasta tai neljää prosenttia Lappeenrannan tai Kouvolan ydinkeskustan liiketilasta. Lappeenrannan, Kouvolan tai muiden lähikaupunkien tarjonta on niin paljon monipuolisempaa, ettei Somerharjulla ole näihin vaikutusta. Somerharjulla ei ole myöskään vaikutusta seudun pienten lähikuntien palvelutarjontaan. Lemillä, Savitaipaleella ja Taipalsaaressa erikoiskaupan tarjonta on sen verran vähäistä, että kunnista suuntautuu jo nyt suurin osa ostovoimasta Lappeenrantaan. Näistä kunnista on Lappeenrantaan myös luontevampi yhteys kuin Somerharjulle. Somerharju houkuttelee lähikunnista satunnaisia ostosmatkailijoita, mutta ostosmatkailun osuus asioinnista on niin pientä, ettei sillä ole vaikutusta paikallisverkkoon. Ei ole nähtävissä, että Somerharju vaikuttaisi heikentävästi näiden pienien kuntien palveluverkkoon. Somerharju täydentää seudun matkailupalvelutarjontaa. Se ei kuitenkaan vaikuta negatiivisesti muihin matkailukeskuksiin. Lappeenrannassa matkailun merkitys on niin suuri, ettei Somerharjun kokoisella keskuksella ole Lappeenrannan matkailupalveluihin vaikutusta. Muissa Lappeenrannan seudun kunnissa ei ole matkailukeskuksia eikä vireillä olevia suunnitelmia sellaisista. Imatran seudulla on matkailukeskuksia ja vireillä suunnitelmia uusista matkailukeskuksista. Ne palvelevat Imatran seudulla matkailevia, eikä Somerharjulla ole tähän matkailuun vaikutusta. Kymenlaaksoon Vaalimaalle on suunnitteilla outlet-keskus, mutta se on myös sen verran kaukana ja palvelee Vaalimaan raja-aseman kautta saapuvia, joten Somerharjulla ei tähän ole vaikutusta. 4.3 Vaikutukset palveluiden saavutettavuuteen ja asiointiin Palveluverkon muutoksilla on vaikutuksia palvelujen alueelliseen saavutettavuuteen, mikäli kaupallinen tarjonta supistuu jossakin kaupallisessa keskittymässä. Toisaalta palveluiden saavutettavuus voi myös uuden kauppapaikan myötä joissakin asukasryhmissä tai jollakin alueella parantua, jos kauppa rakennetaan alueelle, jossa vastaavaa palvelutarjontaa ei nyt ole. Vaikutukset palveluiden häviämiseen joltakin alueelta ovat todennäköisempiä, mikäli lyhyellä aikavälillä rakennetaan massiivisesti uutta liiketilaa. Jos taas liiketilan määrä kasvaa hitaasti pitkällä aikavälillä, on nykyisten kauppojen helpompi sopeutua muuttuvaan tilanteeseen. Päivittäisasiointi ei Luumäellä tai muualla seudulla tule muuttumaan Somerharjun uuden keskuksen myötä, koska Somerharjuun ei ole suunnitteilla päivittäistavarakauppaa. Päivittäistavarakaupan saavutettavuuteen ei siten uudella keskuksella ole vaikutusta. Somerharjuun rakentuu suunnitelmien mukaan sellaista kaupan tarjontaa, joka ei Taavetin keskustaan rakentuisi. Somerharjun myötä Luumäen asukkaat saavat lisää erikoiskaupan tarjontaa omaan kuntaan ja nykyistä pääostospaikkaa Lappeenrantaa lähemmäksi. Osa Lappeenrantaan suuntautuvasta asioinnista voi uuden keskuksen myötä jäädä omaan kuntaan. Näin ollen palvelujen saavutettavuus paranee Luumäellä.

17 Kaupallisten vaikutusten arviointi 16 Erikoiskaupan tarjonta Taavetin keskustassa voi kasvavan kilpailun myötä hieman supistua. Toisaalta taas omaan kuntaan saadaan monipuolista tarjontaa, jota ei keskustaan sijoittuisi. Palvelujen väheneminen Taavetissa on arvion mukaan vähäisempää kuin vastaavasti tarjonnan lisääntyminen koko kunnassa, joten kokonaisuudessaan vaikutus on pikemmin positiivinen kuin negatiivinen. Lisäksi erikoiskaupan keskittymisen myötä Taavetin erikoiskaupan palvelujen kehitysnäkymät ovat haasteelliset myös ilman Somerharjua. Kaupallisten palvelujen kuten kahviloiden, kampaamojen, pankkien yms. saavutettavuuteen ei Somerharjulla ole vaikutusta. Arvion mukaan kaupalliset palvelut säilyvät Taavetissa, koska Somerharjulle ei vastaavia palveluita ole tulossa. Somerharjulle on tulossa ainoastaan kahvila- ja ravintolapalveluita, jotka palvelevat pääosin matkailijoita ja vain vähäisesti paikallisia asukkaita. Matkailijat saavat Somerharjun myötä uuden asiointipaikan. Lappeenrannassa asiointi ei kuitenkaan tule Somerharjun takia vähenemään, koska Lappeenrannan tarjonta on niin paljon monipuolisempaa. Tarjonta seudulla vain lisääntyy, kun matkailijoille on tarjota uusi mielenkiintoinen ja täydentävä asiointikohde. Matkailupalvelujen tarjonnan on seudulla myös kasvettava, jotta alueen matkailu pystyy kehittymään ennusteiden mukaisesti. 4.4 Yhteenveto vaikutuksista Somerharjun asemakaavan myötä Somerharjulle luodaan edellytyksiä kehittyä vetovoimaisena matkailukeskuksena. Tällä hetkellä alueella ei ole toimintaa. Matkailu on Lappeenrannan seudulla voimakkaassa kasvussa. Somerharjun suunnitelmat vastaavat vain noin prosenttia arvioidusta kasvusta. Somerharju on matkailijoiden näkökulmasta hyvin saavutettavissa ja näin ollen alueelle löytyy kysyntää matkailun pohjalta. Somerharjuun sijoittuva outlet-myymälä palvelee matkailijoiden lisäksi myös paikallisia asukkaita. Tällä hetkellä Taavetin erikoiskaupan tarjonta on vähäistä, ja suurin osa Luumäen erikoiskaupan ostovoimasta suuntautuu Lappeenrantaan. Somerharju tulee jonkin verran kilpailemaan Taavetin erikoiskaupan kanssa, mutta suurelta osin tarjonta Somerharjulla on erilaatuista kuin Taavetissa. Somerharjuun suunniteltu kaupan toiminta on myös sen tyyppistä, ettei sillä olisi edellytyksiä toimia Taavetin keskustassa. Somerharjun myötä kuntaan saadaan sellaista kaupan tarjontaa, jota ei ilman Somerharjua kuntaan syntyisi. Somerharju täydentää näin Luumäen erikoiskaupan tarjontaa ja vähentää ostovoiman siirtymiä Lappeenrantaan. Somerharjulle ei ole tulossa päivittäistavarakauppaa, joten Taavetin päivittäisasiointiin ei Somerharjulla ole vaikutusta. Koska Taavettissa asioinnin painopiste on päivittäisasioinnissa ja monipuoliset erikoiskaupan ostokset tehdään jo nyt muualla ei Somerharjulla arvioida olevan merkittäviä vaikutuksia Taavetin keskustaan. Seudun ja lähikuntien palveluverkkoon ei Somerharjun matkailukeskuksella ole vaikutusta. Myymälä on kooltaan sen verran pieni, ettei sillä ole vaikutuksia mm. Lappeenrannan, Kouvolan tai muiden lähikaupunkien palveluverkkoon. Somerharjulla ei ole myöskään vaikutusta seudun pienten lähikuntien palvelutarjontaan. Pienissä kunnissa erikoiskaupan tarjonta on sen verran vähäistä, että suurin osa ostovoimasta suuntautuu Lappeenrantaan. Näistä kunnista on Lappeenrantaan myös luontevampi yhteys kuin Somerharjulle. Somerharjulle suuntautuu seudulta vain satunnaisasiointia, jolla ei ole vaikutusta alueen paikalliseen palveluverkkoon. Koska Somerharjulla ei ole vaikutuksia seudun palveluverkkoon, ei keskus ole seudullisesti merkittävä.

18 Kaupallisten vaikutusten arviointi 17 Somerharju parantaa seudun matkailutarjontaa ja tuo uuden mielenkiintoisen asiointikohteen matkailijoille. Parantuva matkailutarjonta edistää matkailun kasvua seudulla. Somerharjulla ei ole negatiivisia vaikutuksia seudun muihin matkailukeskuksiin. Lappeenrannan tarjonta on sen verran monipuolista, ettei Somerharjun suunnitelmilla ole Lappeenrannan vetovoimaan vaikutusta. Muissa seudun kunnissa ei ole matkailukeskuksia. Seudun ulkopuolisiin matkailukeskuksiin ei Somerharjulla ole sijaintinsa puolesta vaikutuksia.

Saukkola Eteläinen alue Asemakaava ja asemakaavan muutos. Kaupallinen selvitys 19.4.2012

Saukkola Eteläinen alue Asemakaava ja asemakaavan muutos. Kaupallinen selvitys 19.4.2012 Saukkola Eteläinen alue Asemakaava ja asemakaavan muutos Kaupallinen selvitys 19.4.2012 Nummi-Pusulan kunta Kaupallinen selvitys 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 2 2 KAUPAN NYKYTILAN ANALYYSI 3 2.1 Vähittäiskaupan

Lisätiedot

Pikku Huopalahti. Kaupallinen mitoitus

Pikku Huopalahti. Kaupallinen mitoitus Pikku Huopalahti Kaupallinen mitoitus 24.9.2014 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Pikku Huopalahden kaupallinen rakenne 2014... 3 2. Pikku Huopalahden kehittäminen... 7 3. Pikku Huopalahden markkinoiden

Lisätiedot

Lausunto Rajamäen kaupan mitoituksesta

Lausunto Rajamäen kaupan mitoituksesta Asemakaavan muutos Rajamäki, Kylänpää Lausunto Rajamäen kaupan mitoituksesta 29.9.2015 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Johdanto... 3 2. Kaupan nykytilanne Rajamäellä... 4 3. Kaupan liiketilatarve

Lisätiedot

Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys Page 1

Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys Page 1 Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys 31.3.2014 Page 1 Kaupan palveluverkkoselvityksessä: Selvitettiin Kainuun kaupan palvelurakenteen ja yhdyskuntarakenteen kehitys, nykytilanne ja kehitysnäkymät Laadittiin

Lisätiedot

Salon kaupallinen selvitys Maankäyttö- ja elinkeinorakenneseminaari

Salon kaupallinen selvitys Maankäyttö- ja elinkeinorakenneseminaari Salon kaupallinen selvitys 2011 Maankäyttö- ja elinkeinorakenneseminaari 3.3.2011 Salon kaupallisen selvityksen sisältö 1. Kaupan sijainnin ohjaus 2. Kaavoitustilanne ja yhdyskuntarakenne 3. Ostovoima

Lisätiedot

Kauppa. Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää

Kauppa. Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää Kauppa Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää Satakunnan aluerakenne ja keskusverkko 2009, tarkistetun palvelurakennetilaston mukaan Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 kaupan ratkaisut perustuvat

Lisätiedot

Keski-Suomen ja Pohjois-Savon kaupallinen palveluverkko. Maakuntavertailua

Keski-Suomen ja Pohjois-Savon kaupallinen palveluverkko. Maakuntavertailua Keski-Suomen ja Pohjois-Savon kaupallinen palveluverkko Maakuntavertailua KESKI-SUOMEN LIITTO POHJOIS-SAVON LIITTO 25.10.2006 TUOMAS SANTASALO Ky Väestön vuosimuutos Keski-Suomessa ja Pohjois-Savossa vuoteen

Lisätiedot

Erikoiskaupan liiketilatarpeiden ennustaminenkuluttajien ostovoimasta. Tuomas Santasalo erikoiskaupan tutkija. Kaupan tutkimuspäivä 26.1.

Erikoiskaupan liiketilatarpeiden ennustaminenkuluttajien ostovoimasta. Tuomas Santasalo erikoiskaupan tutkija. Kaupan tutkimuspäivä 26.1. Erikoiskaupan liiketilatarpeiden ennustaminenkuluttajien ostovoimasta Tuomas Santasalo erikoiskaupan tutkija Kaupan tutkimuspäivä 26.1.2012 Kauppaan kohdistuva ostovoima asukasta kohden maakunnittain 2010

Lisätiedot

Kauppa. Yleisötilaisuus Karviassa Susanna Roslöf, maakunta-arkkitehti

Kauppa. Yleisötilaisuus Karviassa Susanna Roslöf, maakunta-arkkitehti Kauppa Yleisötilaisuus Karviassa 8.2.2017 Susanna Roslöf, maakunta-arkkitehti Satakunnan kokonaismaakuntakaava - Hyväksyttiin 2009 - YM vahvistuspäätöksellä voimaan 30.11.2011 - KHO: 13.3.2013 -kaupan

Lisätiedot

LÄNSI-LAPIN MAAKUNTAKAAVA Taustaselvitys

LÄNSI-LAPIN MAAKUNTAKAAVA Taustaselvitys LAPIN LIITTO LÄNSI-LAPIN MAAKUNTAKAAVA Taustaselvitys Vähittäiskaupan suuryksikköalueiden vaikutukset keskustaan 2.4.2012 Lapin liitto LÄNSI-LAPIN MAAKUNTAKAAVA JOHDANTO Lapin liitto on laatimassa maakuntakaavaa

Lisätiedot

Rovaniemen keskustan oikeusvaikutteinen osayleiskaava Kaupalliset ja julkiset palvelut 11.11.2010

Rovaniemen keskustan oikeusvaikutteinen osayleiskaava Kaupalliset ja julkiset palvelut 11.11.2010 Kaupalliset ja julkiset palvelut Kaupalliset ja julkiset palvelut 1 1 JOHDANTO 1 2 NYKYINEN PALVELUVERKKO 2 2.1 Vähittäiskaupan toimipaikat ja myynti 2 2.2 Kaupallisten palveluiden sijoittuminen 2 2.3

Lisätiedot

LÄNSIVÄYLÄN KAUPALLISTEN PALVELUJEN NYKYTILAN SELVITYS Liite 3 (tark )

LÄNSIVÄYLÄN KAUPALLISTEN PALVELUJEN NYKYTILAN SELVITYS Liite 3 (tark ) LÄNSIVÄYLÄN KAUPALLISTEN PALVELUJEN NYKYTILAN SELVITYS Liite 3 (tark. 7.12.2016) Lähtökohdat Pieksämäen merkittävin tilaa vaativan kaupan alue on kehittynyt Pieksämäen kantakaupungin ja Naarajärven taajamakeskusten

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ

TIIVISTELMÄ TIIVISTELMÄ 12.2.2013 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 3 1.1 Kauppaa ja maankäytön suunnittelua ohjaavat lait ja siirtymäsäännökset... 3 2 KAUPAN NYKYTILAN KUVAUS... 4 2.1 Päivittäistavarakaupan verkko...

Lisätiedot

Kotka Ministeri Krista Kiuru Ympäristöministeriö VALTIONEUVOSTO. Maakuntakaava ja kehityskäytävät Kymenlaaksossa

Kotka Ministeri Krista Kiuru Ympäristöministeriö VALTIONEUVOSTO. Maakuntakaava ja kehityskäytävät Kymenlaaksossa 1 Kotka 7.5.2013 Ministeri Krista Kiuru Ympäristöministeriö 00023 VALTIONEUVOSTO Maakuntakaava ja kehityskäytävät Kymenlaaksossa Tutkimus ja Analysointikeskus TAK Oy on Kymenlaakson ja Etelä Karjalan liittojen

Lisätiedot

RakennuskeskusCentra Hämeenlinna. Kaupallinen selvitys 11.9.2011

RakennuskeskusCentra Hämeenlinna. Kaupallinen selvitys 11.9.2011 RakennuskeskusCentra Hämeenlinna Kaupallinen selvitys 11.9.2011 Sijainti ja saavutettavuus Hämeenlinna on Etelä-Suomen läänin pääkaupunki, joka sijaitsee Kanta-Hämeessä, valtatie 3 :n (Helsinki - Tampere

Lisätiedot

Tuurinportti ja Tuurin yleiskaavan laajennus

Tuurinportti ja Tuurin yleiskaavan laajennus Luonnos 30.11.2009 Tuurinportti ja Tuurin yleiskaavan laajennus Kaupalliset ja sosiaaliset vaikutukset 2 Sisältö Sisältö...2 Yhteenveto...3 1. Selvityksen tavoite ja lähtökohdat...5 1.1. Selvityksen tavoite...

Lisätiedot

Liikenteellinen arviointi

Liikenteellinen arviointi Uudenmaan kaupan palveluverkko Liikenteellinen arviointi Tiivistelmä 7.5.2012 Strafica Oy/Hannu Pesonen Liikennearvioinnin sisältö ja menetelmä Uudenmaan kaupan liikenteellinen arviointi on laadittu rinnan

Lisätiedot

Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavan Kaupan palveluverkkoselvitys LUONNOS 8.5.2014. Lapin liitto

Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavan Kaupan palveluverkkoselvitys LUONNOS 8.5.2014. Lapin liitto n Kaupan palveluverkkoselvitys Lapin liitto Kaupan palveluverkkoselvitys 1 1 JOHDANTO 1.1 Selvityksen tavoite 1.2 Kauppaa ja maankäytön suunnittelua ohjaavat lait ja siirtymäsäännökset 2 KAUPAN NYKYTILAN

Lisätiedot

Muuttuva vähittäiskauppa yhdyskuntarakenteessa. Antti Rehunen Urban Zone 2 -loppuseminaari 13.6.2014

Muuttuva vähittäiskauppa yhdyskuntarakenteessa. Antti Rehunen Urban Zone 2 -loppuseminaari 13.6.2014 Muuttuva vähittäiskauppa yhdyskuntarakenteessa Antti Rehunen Urban Zone 2 -loppuseminaari 13.6.2014 Näkökulmia vähittäiskauppaan ja yhdyskuntarakenteen vyöhykkeisiin 1 Vähittäiskaupan toimipaikkojen sijoittuminen

Lisätiedot

Vähittäiskaupan ohjauksen keventäminen

Vähittäiskaupan ohjauksen keventäminen Vähittäiskaupan ohjauksen keventäminen Karalusu työryhmä 8.3.2016 Pekka Normo ja Sanna Jylhä Ympäristöministeriö Vähittäiskaupan ohjauksen keventäminen Ehdotetut muutokset Vähittäiskaupan suuryksikön kokorajaa

Lisätiedot

YLIVIESKA KAUPAN TILASTOT

YLIVIESKA KAUPAN TILASTOT YLIVIESKA KAUPAN TILASTOT Lisätietoja: Tiina Kuokkanen, tiina.kuokkanen@ramboll.fi; 050 543 8788 PAIKALLISMARKKINA-ALUE Ylivieskan ydinvaikutusalueeseen kuuluu Ylivieska, Alavieska, Sievi ja Nivala Toissijaiseen

Lisätiedot

Kaupan nykytila ja viimeaikainen kehitys SYKEn seurantatietojen perusteella

Kaupan nykytila ja viimeaikainen kehitys SYKEn seurantatietojen perusteella Kaupan nykytila ja viimeaikainen kehitys SYKEn seurantatietojen perusteella Antti Rehunen SYKE KAUPAN KESKUSTELUTILAISUUS Kaavajärjestelmän ja rakentamisen lupajärjestelmän sujuvoittamisen sidosryhmätilaisuus

Lisätiedot

VIITASAARI ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI VIITASAARI ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

VIITASAARI ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI VIITASAARI ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI VIITASAARI ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Vastaanottaja Viitasaaren kaupunki Asiakirjatyyppi Loppuraportti Päivämäärä 27.6.2014 VIITASAARI ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN

Lisätiedot

Vähittäiskaupan ohjaus

Vähittäiskaupan ohjaus Vähittäiskaupan ohjaus Kaavoituksen ja rakentamisen lupien sujuvoittaminen -työryhmä 25.11.2015 Pekka Normo Ympäristöministeriö Vähittäiskaupan ohjaus, nykytilanne MRL -muutos 2011, keskeinen sisältö Kauppaa

Lisätiedot

Pohjois-Savon kaupan maakuntakaavan palveluverkkoselvitys. Minne menet, kauppa? 8.4.2013 Kimmo Koski

Pohjois-Savon kaupan maakuntakaavan palveluverkkoselvitys. Minne menet, kauppa? 8.4.2013 Kimmo Koski Pohjois-Savon kaupan maakuntakaavan palveluverkkoselvitys Minne menet, kauppa? 8.4.2013 Kimmo Koski Sisältö 1 Kaupan nykytila 2 Väestö, ostovoima ja liiketilan laskennallinen lisätarve 3 Kaupan kehittämishankkeet

Lisätiedot

VETOVOIMAINEN MATKAKESKUS Matkakeskus Turkuun klinikan aloitusseminaari Saku Järvinen, projektipäällikkö, Realprojekti Oy

VETOVOIMAINEN MATKAKESKUS Matkakeskus Turkuun klinikan aloitusseminaari Saku Järvinen, projektipäällikkö, Realprojekti Oy MYLLY LÄNSIKESKUS VETOVOIMAINEN MATKAKESKUS Matkakeskus Turkuun klinikan aloitusseminaari 11.3.2016 Saku Järvinen, projektipäällikkö, Realprojekti Oy MATKAKESKUS HANSA SKANSSI Lukuisia asemanseutujen kehittämisprojekteja

Lisätiedot

Vähittäiskaupan näkymät Myyrmäessä. Myyrmäen yritystilaisuus Joni Heikkola, yleiskaavasuunnittelija

Vähittäiskaupan näkymät Myyrmäessä. Myyrmäen yritystilaisuus Joni Heikkola, yleiskaavasuunnittelija Vähittäiskaupan näkymät Myyrmäessä Myyrmäen yritystilaisuus 17.11.2016 Joni Heikkola, yleiskaavasuunnittelija Vähittäiskaupan nykytila Myyrmäessä Myyrmäen keskusta toimii kaupallisena keskuksena Länsi-

Lisätiedot

Saarenkylän Citymarketin laajennushanke

Saarenkylän Citymarketin laajennushanke 3.12.2007 Saarenkylän Citymarketin laajennushanke Kaupalliset vaikutukset 2 Sisältö Sisältö...2 Yhteenveto...3 1. Selvityksen tavoite ja lähtökohdat...5 1.1. Selvityksen tavoite... 5 1.2. Hankkeen kuvaus...

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS

ETELÄ-SAVON KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS ETELÄ-SAVON MAAKUNTAKAAVA ETELÄ-SAVON KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS Kaupan suuryksiköiden sijoitusmahdollisuudet E T E L Ä - S A V O N M A A K U N T A L I I T T O 2 0 0 8 Kaupan palveluverkkoselvitys -

Lisätiedot

Hernesaaren osayleiskaava. Kaupallisten palveluiden mitoitus ja sijoittuminen. Päivitys

Hernesaaren osayleiskaava. Kaupallisten palveluiden mitoitus ja sijoittuminen. Päivitys Hernesaaren osayleiskaava Kaupallisten palveluiden mitoitus ja sijoittuminen Päivitys 15.12.2015 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Johdanto... 3 2. Hernesaaren väestö, ostovoima ja kaupan mitoituksen

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Liite Mikkelin kantakaupungin osayleiskaava KAUPALLISEN SELVITYKSEN PÄIVITYS

Kaupunginhallitus Liite Mikkelin kantakaupungin osayleiskaava KAUPALLISEN SELVITYKSEN PÄIVITYS Kaupunginhallitus 13.2.2017 Liite 11 64 Mikkelin kantakaupungin osayleiskaava KAUPALLISEN SELVITYKSEN PÄIVITYS 4.11.2013 LIITE 3 KAUPALLISEN SELVITYKSEN PÄIVITYS 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 2 2 KAUPAN

Lisätiedot

KOMMENTTIKIERROKSEN PALAUTTEET JA PALAUTTEESEEN LAADITUT VASTAUKSET. Taina Ollikainen, FCG Suunnittelu ja tekniikka. Susanna Roslöf, Satakuntaliitto

KOMMENTTIKIERROKSEN PALAUTTEET JA PALAUTTEESEEN LAADITUT VASTAUKSET. Taina Ollikainen, FCG Suunnittelu ja tekniikka. Susanna Roslöf, Satakuntaliitto Kaupan palveluverkkoselvitys KOMMENTTIKIERROKSEN PALAUTTEET JA PALAUTTEESEEN LAADITUT VASTAUKSET Taina Ollikainen, FCG Suunnittelu ja tekniikka Susanna Roslöf, Satakuntaliitto 18.5.2016 Sisältö 1 Selvityksen

Lisätiedot

Keskustaterikoiskaupanliikepaikkoina Parempiakauppapaikkoja -parempia keskustoja. KaupantutkijaTuomasSantasalo ErikoiskaupanLiitto

Keskustaterikoiskaupanliikepaikkoina Parempiakauppapaikkoja -parempia keskustoja. KaupantutkijaTuomasSantasalo ErikoiskaupanLiitto Keskustaterikoiskaupanliikepaikkoina Parempiakauppapaikkoja -parempia keskustoja KaupantutkijaTuomasSantasalo ErikoiskaupanLiitto Vähittäiskaupan toimipaikkamäärän kehitys 1995-2007 30 000 25 000 3283

Lisätiedot

Laittoman ja tullivapaan rajatuonnin vaikutus Itä-Suomen huoltoasemaverkostoon. Pellervon taloustutkimus Paula Horne, Jyri Hietala, Anna-Kaisa Rämö

Laittoman ja tullivapaan rajatuonnin vaikutus Itä-Suomen huoltoasemaverkostoon. Pellervon taloustutkimus Paula Horne, Jyri Hietala, Anna-Kaisa Rämö Laittoman ja tullivapaan rajatuonnin vaikutus Itä-Suomen huoltoasemaverkostoon Pellervon taloustutkimus Paula Horne, Jyri Hietala, Anna-Kaisa Rämö Yleistä selvityksestä Tässä esityksessä kuvataan hankkeen

Lisätiedot

Vähittäiskaupan palveluverkkoselvitykset maakuntakaavoituksessa

Vähittäiskaupan palveluverkkoselvitykset maakuntakaavoituksessa YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 13 2016 Vähittäiskaupan palveluverkkoselvitykset maakuntakaavoituksessa Katja Koskela, Tuomas Santasalo ja Teemu Holopainen YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS 2013

VARSINAIS-SUOMEN KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS 2013 VARSINAIS-SUOMEN KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS 2013 SISÄLTÖ Tavoitteet ja lähtökohdat Kysyntä ja tarjonta Kysynnän kasvu Mitoitusskenaariot Yhteenveto TAVOITTEET Taustalla vaihemaakuntakaavaprosessin käynnistäminen

Lisätiedot

Karnaisten asemakaava. Kaupallinen tarkastelu

Karnaisten asemakaava. Kaupallinen tarkastelu Karnaisten asemakaava Kaupallinen tarkastelu 21.10.2016 Sisältö Sisältö... 2 1. Johdanto... 3 2. Kaupan markkinat Lohjalla... 4 2.1. Nykyinen palveluverkko... 4 2.2. Väestö ja ostovoima... 6 2.3. Liiketilan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, kortteli 2061 tontti

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, kortteli 2061 tontti Kaavatunnus 2-236 Asianumero 144/10.02.03/2014 ASRA.ltk: 12.05.2015 06.10.2015 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, kortteli 2061 tontti t 1 Asemakaavan muutos koskee korttelin 2061 tonttia 1. makaavan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Kaavatunnus 2-236 Asianumero 144/10.02.03/2014 ASRA.ltk: 8.4.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Asemakaavan muutos koskee korttelin 2061 tonttia 1. Asemakaavan muutoksella muodostuvat

Lisätiedot

Naantalin kaupallinen selvitys. Päivitys

Naantalin kaupallinen selvitys. Päivitys Naantalin kaupallinen selvitys Päivitys 23.11.2015 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Selvityksen tausta ja tavoitteet... 3 2. Kaupan nykytila Naantalissa... 4 2.1. Vähittäiskaupan toimipaikat ja

Lisätiedot

Päivittäistavaramyymälät Oulunkylässä ja lähialueilla vuoden 2010 alussa (AC Nielsen 2009).

Päivittäistavaramyymälät Oulunkylässä ja lähialueilla vuoden 2010 alussa (AC Nielsen 2009). KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO Yleissuunnitteluosasto Anne Karlsson 28.3.2011 Patolan päivittäistavarakaupan selvitys Päivittäistavarakaupan myymäläverkko alueella Patola kuuluu Oulunkylän peruspiiriin. Oulunkylän

Lisätiedot

Kanta-Hämeen maakuntakaavan 2040 kaupan palveluverkkoselvitys

Kanta-Hämeen maakuntakaavan 2040 kaupan palveluverkkoselvitys Kanta-Hämeen maakuntakaavan 2040 kaupan palveluverkkoselvitys 12.4.2016 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Johdanto... 3 1.1. Selvityksen tavoitteet... 3 1.2. Kauppaa ja maankäytön suunnittelua

Lisätiedot

KAINUUN KAUPAN VAIHEMAA- KUNTAKAAVA

KAINUUN KAUPAN VAIHEMAA- KUNTAKAAVA KAINUUN KAUPAN VAIHEMAA- KUNTAKAAVA Kaavamerkinnät ja - määräykset, luonnos 24.3.2014 Julkaisija: Kainuun Liitto Kauppakatu 1 87100 Kajaani Puh. 08 6155 41 / vaihde Faksi: 08 6155 4260 kirjaamo@kainuu.fi

Lisätiedot

Kotkan kaupunkisuunnittelu / Marja Nevalainen, kaavoitusinsinööri,

Kotkan kaupunkisuunnittelu / Marja Nevalainen, kaavoitusinsinööri, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 30. KAUPUNGINOSA JUMALNIEMI OSA KORTTELIA 6 SEKÄ LÄHIVIRKISTYSALUETTA, KAAVA NRO 0616 VALMISTELIJA Kotkan kaupunkisuunnittelu / Marja Nevalainen,

Lisätiedot

Uusi Myllypuron Ostari

Uusi Myllypuron Ostari Citycon on aktiivinen omistaja ja pitkäjänteinen kehittäjä Menestys lähtee kauppapaikasta Uusi Ostari Citycon on kauppakeskusten aktiivinen omistaja ja pitkäjänteinen kehittäjä. Luomme puitteet menestyvälle

Lisätiedot

Vaikutusten arviointi Keskimaan kaupparakentamisen suhteen Hankasalmen kirkonkylässä

Vaikutusten arviointi Keskimaan kaupparakentamisen suhteen Hankasalmen kirkonkylässä Vaikutusten arviointi Keskimaan kaupparakentamisen suhteen Hankasalmen kirkonkylässä tullaan hyväksymään kunnanhallituksessa ja kunnanvaltuustossa kaavan päätöskäsittelyn yhteydessä Tässä arvioinnissa

Lisätiedot

Asemakaava-alueiden ulkopuolinen rakentaminen Uudellamaalla, maakuntakaavoituksen näkökulma. Maija Stenvall, Uudenmaan liitto

Asemakaava-alueiden ulkopuolinen rakentaminen Uudellamaalla, maakuntakaavoituksen näkökulma. Maija Stenvall, Uudenmaan liitto Asemakaava-alueiden ulkopuolinen rakentaminen Uudellamaalla, maakuntakaavoituksen näkökulma Maija Stenvall, Uudenmaan liitto MAL verkosto Oulu 13.11.2012 Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaava 2 Suunnittelualueena

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta Vastaanottaja Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215 JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI

Lisätiedot

Tammikuun työllisyyskatsaus 1/2015

Tammikuun työllisyyskatsaus 1/2015 NÄKYMIÄ TAMMIKUU 2015 KAAKKOIS-SUOMEN ELY-KESKUS Tammikuun työllisyyskatsaus 1/2015 Julkaisuvapaa tiistaina 24.2.2015 klo 9.00 Kaakkois-Suomen työllisyyskatsaus tammikuu 2015 Tammikuun lopussa Kaakkois-Suomessa

Lisätiedot

Keski-Suomen 4. vaihemaakuntakaavan kaupan sijoitus- ja mitoitusratkaisujen vaikutusten arviointi

Keski-Suomen 4. vaihemaakuntakaavan kaupan sijoitus- ja mitoitusratkaisujen vaikutusten arviointi KESKI-SUOMEN LIITTO Keski-Suomen kaupan sijoitus- ja mitoitusratkaisujen vaikutusten arviointi Loppuraportti 14.12.2012 FCG KOULUTUS JA KONSULTOINTI OY P19817 FCG KOULUTUS JA KONSULTOINTI OY KESKI-SUOMEN

Lisätiedot

Kaupan rooli yhteiskunnassa ja työmarkkinoilla

Kaupan rooli yhteiskunnassa ja työmarkkinoilla Kaupan rooli yhteiskunnassa ja työmarkkinoilla Kauppa luo varallisuutta yhteiskuntaan Bruttokansantuoteosuudet 2010 9,9 Kauppa 32,7 9,3 Muu teollisuus Metalli- ja elektroniikkateollisuus Muut yksit. palvelut

Lisätiedot

HERNESAARENOSAYLEISKAAVAN KAUPALLISTEN PALVELUIDEN MITOITUS JA SIJOITTELUKAUPUNKIRAKENTEESEEN

HERNESAARENOSAYLEISKAAVAN KAUPALLISTEN PALVELUIDEN MITOITUS JA SIJOITTELUKAUPUNKIRAKENTEESEEN HERNESAARENOSAYLEISKAAVAN KAUPALLISTEN PALVELUIDEN MITOITUS JA SIJOITTELUKAUPUNKIRAKENTEESEEN Helsingin kaupunki Länsisatama-projekti 1.1.011 Kaupallisten palveluiden mitoitus ja sijoittelu 1 HERNESAAREN

Lisätiedot

TAMPEREEN ETELÄPUISTON ASEMAKAAVALUONNOS ETELÄPUISTON SUUNNITELMIEN TALOUDELLINEN TARKASTELU (korjattu)

TAMPEREEN ETELÄPUISTON ASEMAKAAVALUONNOS ETELÄPUISTON SUUNNITELMIEN TALOUDELLINEN TARKASTELU (korjattu) TAMPEREEN ETELÄPUISTON ASEMAKAAVALUONNOS ETELÄPUISTON SUUNNITELMIEN TALOUDELLINEN TARKASTELU (korjattu) 2 / Eteläpuiston suunnitelmien taloudellinen tarkastelu ETELÄPUISTON SUUNNITELMIEN TALOUDELLINEN

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1

RAAHEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 RAAHEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 Mettalanmäen osayleiskaava 1116/10.1002.100202/2016 MST 18 Vireillä olevan Mettalanmäen osayleiskaavan valmisteluvaiheen tilannekatsaus maankäytön suunnittelutoimikunnalle.

Lisätiedot

HELSINGIN YLEISKAAVALUONNOKSEN KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

HELSINGIN YLEISKAAVALUONNOKSEN KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI HELSINGIN YLEISKAAVALUONNOKSEN KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI TYÖOHJELMA Työn tausta Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastossa on käynnissä Helsingin uuden yleiskaavan laatiminen. Työn suunnittelua ohjaava

Lisätiedot

Kouvolan kauppa ja palvelut murroksessa

Kouvolan kauppa ja palvelut murroksessa Kouvolan keskustan kaupallisten palveluiden kehitys 2012-2016 Kouvolan kauppa ja palvelut murroksessa 30.6.2016 Sisältö Sisältö... 2 1. Johdanto... 3 2. Kaupan markkinat Kouvolassa... 4 2.1. Kaupan ja

Lisätiedot

Karnaisten asemakaava. Kaupallinen tarkastelu

Karnaisten asemakaava. Kaupallinen tarkastelu Karnaisten asemakaava Kaupallinen tarkastelu 23.5.2016 Sisältö Sisältö... 2 1. Johdanto... 3 2. Kaupan markkinat Lohjalla... 4 2.1. Nykyinen palveluverkko... 4 2.2. Väestö ja ostovoima... 6 2.3. Liiketilan

Lisätiedot

LOHJAN K-CITYMARKETIN LAAJENNUS KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

LOHJAN K-CITYMARKETIN LAAJENNUS KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI LOHJAN K-CITYMARKETIN LAAJENNUS KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Mari Pitkäaho, mari.pitkaaho@ramboll.fi Eero Salminen, eero.salminen@ramboll.fi 1 SISÄLTÖ Lähtökohdat ja tavoitteet Sijainti ja vaikutusalue

Lisätiedot

TAK Rajatutkimus tuloksia Kouvolan seutu

TAK Rajatutkimus tuloksia Kouvolan seutu TAK Rajatutkimus 2014 tuloksia Kouvolan seutu 2 Suomessa / Ruotsissa vierailleet ulkomaalaiset matkailijat vuonna 2012 Venäjä Viro Ruotsi/Suomi Saksa Iso-Britannia Norja USA Japani Ranska Kiina Tanska

Lisätiedot

Niskanperän OYK kaupallinen selvitys

Niskanperän OYK kaupallinen selvitys ROVANIEMEN KAUPUNKI Niskanperän OYK kaupallinen selvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P26781 Raportti Sisällysluettelo 1 TAVOITTEET JA YLEISET LÄHTÖKOHDAT... 1 1.1 Tausta ja tavoitteet...

Lisätiedot

Suomalaiset kuluttajina Virossa

Suomalaiset kuluttajina Virossa Suomalaiset kuluttajina Virossa - Kuluttajakysely Maaliskuu 2011 Kuluttajille kohdennettu kysely on toteutettu yhdessä Innolink Research Oy:n kanssa Suomalaisten vapaa-ajan matkailu Viroon Päivämatkat

Lisätiedot

Venäläiset kuluttajat Suomessa

Venäläiset kuluttajat Suomessa Venäläiset kuluttajat Suomessa - Pietarin alueen kuluttajakysely Kesä-syyskuu 2011 Kuluttajille kohdennettu kysely on toteutettu yhdessä Innolink Research Oy:n kanssa Venäläisten matkailu Suomessa Yleistä

Lisätiedot

LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA

LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA 4.4.2016 LEMIN KUNTA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma I SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 1 2 SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

Menestys lähtee kauppapaikasta Uusi Martinlaakson Ostari

Menestys lähtee kauppapaikasta Uusi Martinlaakson Ostari Menestys lähtee kauppapaikasta Uusi Martinlaakson Ostari 01 ostari on osa sujuvaa arkea riittävä, nopea ja helppo. 02 sijaitsee lähellä ihmisiä, harrastuksia ja kulkureittejä. 03 vahva ja vakiintunut kauppapaikka

Lisätiedot

Kauppa ja kaavoitus. Suomen Ympäristöoikeustieteen Seuran ympäristöoikeuspäivä Klaus Metsä-Simola

Kauppa ja kaavoitus. Suomen Ympäristöoikeustieteen Seuran ympäristöoikeuspäivä Klaus Metsä-Simola Kauppa ja kaavoitus Suomen Ympäristöoikeustieteen Seuran ympäristöoikeuspäivä 8.9.2011 OTL 2 Kauppa ja kaavoitus Esityksen sisältö Johdanto Maankäyttö- ja rakennuslain muutos 15.4.2011 Uusi 9 a luku Tausta

Lisätiedot

RAKENNEMALLIEN VERTAILU

RAKENNEMALLIEN VERTAILU HOLLOLAN STRATEGINEN YLEISKAAVA RAKENNEMALLIEN VERTAILU YLEISÖTILAISUUS TEEMARYHMIEN TYÖPAJA ILLAN OHJELMA 17.00 Tervetuloa! 17.10 Rakennemallivaihtoehtojen esittely kaavoitusinsinööri Markus Hytönen,

Lisätiedot

TYÖPAIKAT JA TYÖMATKAT

TYÖPAIKAT JA TYÖMATKAT TYÖPAIKAT TYÖPAIKKA-ALUEIDEN SAAVUTETTAVUUS ESPOON ELINKEINOKUDELMA 2050 (LUONNOS) POKE:N ELINKEINOJEN VISIO 2050 TYÖMATKAT 61 Työpaikat Visioalueella oli noin 17 000 työpaikkaa vuonna 2011, eli noin 14

Lisätiedot

MISSÄ MENNÄÄN KAUPAN ALALLA Kaupan rooli yhteiskunnassa ja työmarkkinoilla. Kaupan alan osaamisfoorumi 1.2.2012 Mervi Angerma-Niittylä

MISSÄ MENNÄÄN KAUPAN ALALLA Kaupan rooli yhteiskunnassa ja työmarkkinoilla. Kaupan alan osaamisfoorumi 1.2.2012 Mervi Angerma-Niittylä MISSÄ MENNÄÄN KAUPAN ALALLA Kaupan rooli yhteiskunnassa ja työmarkkinoilla Kaupan alan osaamisfoorumi 1.2.2012 Mervi Angerma-Niittylä KAUPAN ALAN ERITYISPIIRTEITÄ Kaupan alan kansantaloudellinen merkitys

Lisätiedot

Ruskon suuryksikkö, kaupallinen selvitys

Ruskon suuryksikkö, kaupallinen selvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NCC SUOMI OY Ruskon suuryksikkö, kaupallinen selvitys Loppuraportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Loppuraportti 1 (24) Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 2 1.1 Selvityksen

Lisätiedot

Ympäristöministeriö. Ehdotettujen MRL:n vähittäiskaupan säännösten alustavat vaikutukset LUONNOS

Ympäristöministeriö. Ehdotettujen MRL:n vähittäiskaupan säännösten alustavat vaikutukset LUONNOS Ympäristöministeriö Ehdotettujen MRL:n vähittäiskaupan säännösten alustavat vaikutukset 18.2.2016 LUONNOS Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Johdanto... 3 2. Vaihtoehdon 1 vaikutukset... 4 2.1.

Lisätiedot

Suomalaiset kuluttajina Virossa

Suomalaiset kuluttajina Virossa Suomalaiset kuluttajina Virossa Suomalaiset kuluttajina Virossa Selvitys perustuu Eurostatin, Statistics Estonian ja Tilastokeskuksen tilastoihin sekä kahteen otospohjaiseen kuluttajakyselyyn: TNS Gallup:

Lisätiedot

Heinäkuun työllisyyskatsaus 7/2012

Heinäkuun työllisyyskatsaus 7/2012 2011 tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu 2012 tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä -5,7-6,4-6,7-5,7-5,7-4,5-4,3-4,5-4,0-3,9-2,9-2,6-0,6 1,1 2,5 2,9 3,0 3,2 4,0 NÄKYMIÄ

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Dnro KAUS/1654/2014 VP 44/30.9.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MUSAN 23. KAUPUNGINOSAN KORTTELIA 36 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1652 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi

Lisätiedot

ERIKOISKAUPAN SUHDANNEKYSELY 2/2010

ERIKOISKAUPAN SUHDANNEKYSELY 2/2010 ERIKOISKAUPAN SUHDANNEKYSELY 2/2010 Erikoiskaupan Liiton toteuttamassa Erikoiskaupan suhdannekyselyssä kartoitettiin erikoiskaupan yritysten näkemyksiä siitä, miten myynnin, henkilöstön, varastojen ja

Lisätiedot

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS Sysmä, Suurikylä SISÄLLYS 1. SUUNNITTELUALUE 2. SUUNNITTELUN TAVOITTEET 3. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 3.0 Kaavoituspäätös 3.1 Maanomistus 3.2 Kaavatilanne 3.3 Rakennusjärjestys 3.4 Luonnon ja kulttuurihistorian

Lisätiedot

Nurmeksen kaupungin tekninen palvelukeskus

Nurmeksen kaupungin tekninen palvelukeskus 1 Nurmeksen kaupungin tekninen palvelukeskus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Ritoniemen 124 kaupunginosan matkailu- sekä katualueita että korttelia 14 koskeva asemakaavan muutos (Bomba - Sotkan ympäristö

Lisätiedot

Kaupan palveluverkko Vaihemaakuntakaava 2. Päivi Liuska-Kankaanpää Alueiden käytön johtaja

Kaupan palveluverkko Vaihemaakuntakaava 2. Päivi Liuska-Kankaanpää Alueiden käytön johtaja Kaupan palveluverkko Vaihemaakuntakaava 2 Päivi Liuska-Kankaanpää Alueiden käytön johtaja 1.11.2016 Päivitettävänä Satakunnan kokonaismaakuntakaava - valmistui 2009 - YM vahvistuspäätöksellä voimaan 30.11.2011

Lisätiedot

TARKENNETUT RAKENNEMALLIVAIHTOEHDOT

TARKENNETUT RAKENNEMALLIVAIHTOEHDOT TARKENNETUT RAKENNEMALLIVAIHTOEHDOT 26.9.2011 Rakennemallivaihtoehtojen muodostamisen lähtökohdat Maankäytön kehittämiskohteet ja yhteystarpeet tulee tunnistaa Keskustojen tiivistäminen Korkeatasoisten

Lisätiedot

Oulun keskustan kaupallinen nykytila ja kehittäminen

Oulun keskustan kaupallinen nykytila ja kehittäminen Oulun keskustan kaupallinen nykytila ja kehittäminen 25.1.2016 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Selvityksen tausta ja tavoitteet... 3 2. Oulun keskustan kaupallinen rakenne... 4 2.1 Keskustan

Lisätiedot

Liite 4. Otteet yleis- ja asemakaavoista sekä asemakaavojen muutostarpeet

Liite 4. Otteet yleis- ja asemakaavoista sekä asemakaavojen muutostarpeet Otteet yleis- ja asemakaavoista sekä asemakaavojen muutostarpeet Kartat 1/23 8/23 Kartat 9/23 23/23 Otteet yleiskaavoista Otteet ajantasa-asemakaavoista Luumäki, yleiskaava (Taavetti Jurvalan osayleiskaava,

Lisätiedot

Saimaanharjun asemakaavan muutos

Saimaanharjun asemakaavan muutos S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TAIPALSAAREN KUNTA Saimaanharjun asemakaavan muutos FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P233-P23333 1 (7) Sisällysluettelo 1 n tarkoitus... 1 2 Suunnittelualueen sijainti...

Lisätiedot

PÄÄTÖS 4.10.2013. Pohjanmaan liiton maakuntavaltuuston päätös 14.5.2012 Pohjanmaan vaihemaakuntakaava 1:n hyväksymisestä.

PÄÄTÖS 4.10.2013. Pohjanmaan liiton maakuntavaltuuston päätös 14.5.2012 Pohjanmaan vaihemaakuntakaava 1:n hyväksymisestä. KÄÄNNÖS PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 4.10.2013 DNr:o YM4/5222/2012 ASIA Pohjanmaan vaihemaakuntakaava 1:n vahvistaminen VAHVISTETTAVAKSI SAATETTU PÄÄTÖS KAAVAN SISÄLTÖ LAUSUNNOT Pohjanmaan liiton

Lisätiedot

Kauppakeskusbarometri 2013 tulokset

Kauppakeskusbarometri 2013 tulokset Kauppakeskusbarometri 2013 tulokset Juha Tiuraniemi toiminnanjohtaja, Suomen Kauppakeskusyhdistys ry Suomen Kauppakeskusyhdistys ry Taustatiedot Kauppakeskusbarometri 2013 / Suomen Kauppakeskusyhdistys

Lisätiedot

Uudenmaan maakuntakaava. Kaupan palveluverkon mitoittaminen ja vaikutusten arviointi LUONNOS 4.1.2012

Uudenmaan maakuntakaava. Kaupan palveluverkon mitoittaminen ja vaikutusten arviointi LUONNOS 4.1.2012 Uudenmaan maakuntakaava Kaupan palveluverkon mitoittaminen ja vaikutusten arviointi LUONNOS 4.1.2012 Kaupan palveluverkon mitoittaminen ja vaikutusten arviointi 1 1 TIIVISTELMÄ 2 2 KAUPAN ALUEIDEN NYKYINEN

Lisätiedot

Suomalaiset kuluttajina Virossa

Suomalaiset kuluttajina Virossa Suomalaiset kuluttajina Virossa - Lapsiperheet Kuluttajakysely, maaliskuu 2010 Kuluttajille kohdennettu kysely on toteutettu yhdessä Innolink Research Oy:n kanssa Suomalaisten Viron matkailu Päivämatkat

Lisätiedot

Tammikuun työllisyyskatsaus 1/2013

Tammikuun työllisyyskatsaus 1/2013 NÄKYMIÄ TAMMIKUU 2013 Tammikuun työllikatsaus 1/2013 Julkaisuvapaa tiistaina 26.2.2013 klo 9.00 Kaakkois-Suomen työllikatsaus tammikuu 2013 Kaakkois-Suomen asukkaista oli tammikuun lopussa työttömänä 20114

Lisätiedot

KAUPAN KAAVOITUS HELSINGISSÄ OSA II Erikoiskauppa

KAUPAN KAAVOITUS HELSINGISSÄ OSA II Erikoiskauppa KAUPAN KAAVOITUS HELSINGISSÄ OSA II Erikoiskauppa Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto Toimitus: Teemu Holopainen (KSV) Teksti: Luku 1: Teemu Holopainen (KSV) Luku 2: Tuomas Santasalo ja Katja Koskela

Lisätiedot

Joulukuun työllisyyskatsaus 12/2014

Joulukuun työllisyyskatsaus 12/2014 NÄKYMIÄ JOULUKUU 2014 KAAKKOIS-SUOMEN ELY-KESKUS Joulukuun työllisyyskatsaus 12/2014 Julkaisuvapaa tiistaina 20.1.2015 klo 9.00 Kaakkois-Suomen työllisyyskatsaus joulukuu 2014 Kaakkois-Suomen työttömyys

Lisätiedot

Joulukuun työllisyyskatsaus 12/2012

Joulukuun työllisyyskatsaus 12/2012 NÄKYMIÄ JOULUKUU 2012 Joulukuun työllikatsaus 12/2012 Julkaisuvapaa tiistaina 22.1.2013 klo 9.00 Kaakkois-Suomen työllikatsaus kuu 2012 Työttömänä olevien työnhakijoiden määrä oli Kaakkois-Suomessa vuoden

Lisätiedot

Yleiskaavan liikenne-ennusteet on laadittu vuoden 2025 tilanteelle ja tilanteelle, jossa myös yleiskaavan reservialueet ovat toteutuneet Orimattilan

Yleiskaavan liikenne-ennusteet on laadittu vuoden 2025 tilanteelle ja tilanteelle, jossa myös yleiskaavan reservialueet ovat toteutuneet Orimattilan Lahden yleiskaavan 2025 liikenne-ennusteetennusteet Yleiskaavan liikenne-ennusteet on laadittu vuoden 2025 tilanteelle ja tilanteelle, jossa myös yleiskaavan reservialueet ovat toteutuneet Orimattilan

Lisätiedot

Ulkomaiset matkailijat Suomessa ja Kymenlaaksossa

Ulkomaiset matkailijat Suomessa ja Kymenlaaksossa Ulkomaiset matkailijat Suomessa ja Kymenlaaksossa Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy tuhatta matkaa 2 Ulkomaalaiset matkailijat Suomessa 2015 ULKOMAALAISET MATKAILIJAT SUOMESSA ASUINMAITTAIN 3 000 2

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaunispään asemakaavan muutos VT 4:n ympäristö OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 19.10.2009 Sisällysluettelo: 1. Mikä on osallistumis- ja arviointisuunnitelma? 3 2. Suunnittelu- ja vaikutusalue 3 3.

Lisätiedot

Turun keskustan tulevaisuus kurkistus syksyn 2006 postikyselyn tuloksin

Turun keskustan tulevaisuus kurkistus syksyn 2006 postikyselyn tuloksin Turun keskustan tulevaisuus kurkistus syksyn 2006 postikyselyn tuloksin Professori Heli Marjanen Turun kauppakorkeakoulu Markkinoinnin laitos/talousmaantiede SYKETTÄ SYDÄMEEN KEINOJA TURUN KESKUSTAN KEHITTÄMISEKSI

Lisätiedot

LIITE 1 VIROLAHDEN KUNTA VAALIMAAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :N MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVI- OINTISUUNNITELMA

LIITE 1 VIROLAHDEN KUNTA VAALIMAAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :N MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVI- OINTISUUNNITELMA LIITE 1 VIROLAHDEN KUNTA VAALIMAAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Ramboll Finland Oy Valtakatu 25 FI-53100 Lappeenranta Kotipaikka Espoo, Finland www.ramboll.fi Päiväys 16.9.2014 Viite Sivu 1 (7) MAANKÄYTTÖ-

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON MAAKUNTAKAAVAN SELVITYKSIÄ

POHJOIS-SAVON MAAKUNTAKAAVAN SELVITYKSIÄ POHJOIS-SAVON MAAKUNTAKAAVAN SELVITYKSIÄ Pohjois-Savon maakuntakaavan vähittäiskaupan suuryksiköiden ja tilaa vaativan kaupan alueiden sijainti suhteessa väestöön JOHDANTO Tässä selvityksessä on tarkasteltu

Lisätiedot

Lokakuun työllisyyskatsaus 10/2014

Lokakuun työllisyyskatsaus 10/2014 NÄKYMIÄ LOKAKUU 2014 KAAKKOIS-SUOMEN ELY-KESKUS Lokakuun työllikatsaus 10/2014 Julkaisuvapaa tiistaina 25.11.2014 klo 9.00 Kaakkois-Suomen työllikatsaus kuu 2014 Kaakkois-Suomen työttömien työnhakijoiden

Lisätiedot

Porvoo, Kuninkaanportin ja Eestinmäen kaavaalue, liikenteelliset tarkastelut

Porvoo, Kuninkaanportin ja Eestinmäen kaavaalue, liikenteelliset tarkastelut Matti Keränen Trafix Oy 22.8.2011 Porvoo, Kuninkaanportin ja Eestinmäen kaavaalue, liikenteelliset tarkastelut Tehtävän kuvaus Tässä muistiossa tarkastellaan Porvoon Kuninkaanportin ja Eestinmäen kaavaalueiden

Lisätiedot

Elokuun työllisyyskatsaus 8/2014

Elokuun työllisyyskatsaus 8/2014 NÄKYMIÄ ELOKUU 2014 Elokuun työllisyyskatsaus 8/2014 Julkaisuvapaa tiistaina 23.9.2014 klo 9.00 Kaakkois-Suomen työllisyyskatsaus elokuu 2014 Työttömien työnhakijoiden määrä kasvoi elokuussa edelleen,

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNKI. Kaupallinen selvitys. Loppuraportti

RAUMAN KAUPUNKI. Kaupallinen selvitys. Loppuraportti RAUMAN KAUPUNKI Kaupallinen selvitys Loppuraportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Loppuraportti 1 (27) Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 3 1.1 Selvityksen tausta ja tavoitteet... 3 1.2 Kaupan sijainninohjaus...

Lisätiedot

KUVA: CEDERQVIST & JÄNTTI ARKKITEHDIT. Pohjois-Pasilan tilaa vaativan kaupan keskus 25.3.2014 Paju Asikainen/Realprojekti Oy

KUVA: CEDERQVIST & JÄNTTI ARKKITEHDIT. Pohjois-Pasilan tilaa vaativan kaupan keskus 25.3.2014 Paju Asikainen/Realprojekti Oy KUVA: CEDERQVIST & JÄNTTI ARKKITEHDIT Pohjois-Pasilan tilaa vaativan kaupan keskus 25.3.2014 Paju Asikainen/Realprojekti Oy Suunnitelma lyhyesti Hartela suunnittelee Pohjois-Pasilaan, Ilmalan juna-aseman

Lisätiedot