NOKIAN KAUPUNGIN VÄHITTÄISKAUPAN MITOITUS JA PALVELUVERKKO 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NOKIAN KAUPUNGIN VÄHITTÄISKAUPAN MITOITUS JA PALVELUVERKKO 2009"

Transkriptio

1 NOKIAN KAUPUNGIN VÄHITTÄISKAUPAN MITOITUS JA PALVELUVERKKO 2009 NOKIAN KAUPUNKI Nokia

2 Vähittäiskaupan mitoitus - palveluverkko 1 Sisältö 1 Johdanto 2 2 Nykyiset kaupalliset palvelut Nokian kaupungissa Vähittäiskaupan ja ravintolatoiminnan toimipaikat ja myynti Nokian keskustojen palvelurakenne Nokian keskustojen liiketilat 8 3 Kaupallisten palveluiden kehitys vuoteen Väestön kehitys Ostovoima ja ostovoiman siirtymät Kaupan ja palveluiden tilantarpeet 16 4 Visio Nokian keskustan kaupallisista palveluista Vireillä olevat liikepaikkahankkeet ja kaavavaraukset Keskustojen palvelutarjonnan kehittäminen 25 Liite 1 Liiketilan lisätarpeiden laskennan arvot

3 Vähittäiskaupan mitoitus - palveluverkko 2 1 JOHDANTO Nokian kaupungilla on tarve tarkastella kaupan palveluverkkoa ja sen kehitystarpeita niin kaavoituksen kuin elinkeinopolitiikkansa kannalta. Vähittäiskaupan mitoitus- palveluverkkoselvitys ei siten liity yksittäiseen liikepaikkahankkeeseen vaan tarkastelun näkökulma on koko kaupan liikepaikkaverkon tasapainoinen kehittäminen. Nokian kaupunki on yksi voimakkaimmin kasvavista alueista Tampereen kaupunkiseudulla. Tampereen kaupunkiseutu kasvaa kokonaisuudessaan niin väestöltään kuin palveluiltaan. Nokia kaupunki on jo lähtökohdiltaan yksi seudun suurista kaupungista niin asukaspohjaltaan kuin palvelutarjonnaltaan. Nokian kauppapalvelut ovat rakentuneet pitkällä aikavälillä ja ovat tyypillisiä vanhan kaupunkikeskustan palveluita. Nykyinen palveluverkko on rakentunut ydinkeskustan ja keskusta-alueiden sekä kaupungin eteläosaan sijoittuneen marketalueen varaan. Erillään olevia palvelupisteitä on kaupungissa vähän. Tarve palveluiden monipuolistamiseen on pitkälti kiinni alueen kasvavasta väestöstä ja kuluttajien palvelutarpeen kasvusta. Mitoitus- ja palveluverkkoselvityksen tavoitteena on antaa kokonaiskuva kauppapalveluiden tarpeesta ja kehityskuvasta Nokian kaupungin sisällä. Selvitystyö antaa myös välineitä kaavoitukselle turvaamaan tasapainoisen palveluverkon kehittämistä kaupungissa. Osa kauppapalveluista palvelee kaupunkilaisia, mutta Nokialla on tarve kehittää myös seudullisia palveluita läntisen ja lounaisen Tampereen kaupunkiseudun tarpeisiin. Nokian kaupungin mitoitus- ja palveluverkkoselvityksestä vastaa Santasalo Ky. Selvityksen ovat tehneet KTM Tuomas Santasalo, KTM Katja Koskela sekä BBA Liisa Kirjavainen. Työtä ovat valvoneet kaupungin edustajina elinkeinopäällikkö Henry Moisio ja kaupunginarkkitehti Asko Riihimäki. Työn yhteydessä on käyty myös neuvottelu Pirkanmaan ympäristökeskuksen kanssa.

4 Vähittäiskaupan mitoitus - palveluverkko 3 2 NYKYISET KAUPALLISET PALVELUT NOKIAN KAUPUNGISSA Kaupallista tarjontaa Nokialla kuvataan tilastojen ja kartoituksen pohjalta. Tilastokeskuksen yritysrekisterin vuositilastosta saadaan vähittäiskaupan, autokaupan ja ravintolatoiminnan toimipaikat ja liikevaihto vuodelta Liikevaihto on muutettu myynniksi, joka pitää sisällään arvonlisäveron. Liikevaihtotietoja on tilastossa toimialoista, joissa on vähintään kolme toimipaikkaa kunnassa. Pienempien toimialojen liikevaihto on arvioitu. Nokian keskustat ja kauppapalvelut on kartoitettu heinäkuussa 2009 kenttäkäynnillä, jossa karttaan merkittiin keskustojen kaupalliset palvelut. Kartoituksen pohjalta lasketaan kaupallisten palveluiden liikemäärät ja pinta-ala, joka kuvaa rakennuksen tai sen osan pohjapintaalaa. 2.1 Vähittäiskaupan ja ravintolatoiminnan toimipaikat ja myynti Vuonna 2007 Nokian kaupungissa oli vähittäiskaupan toimipaikkoja yhteensä 125, ravintoloita ja kahvioita oli 39 sekä autokaupan ja huoltamotoiminnan toimipaikkoja yhteensä 53. Autokaupan myynti oli yhteensä 48 miljoonaa euroa. Vähittäiskapan myynti oli yli miljoona euroa ja ravintoloiden 11 milj. euroa. Vähittäiskaupan myynnistä 50 miljoonaa on päivittäistavarakaupan ja 33 milj. i tavaratalojen myyntiä (sisältää niiden pt-myynnin). Tavaratalokaupoissa (Citymarket, Löytötavaratalo ja Vapaa Valinta) myydään Nokialla myös muuta kuin päivittäistavaraa ja laajan tavaravalikoiman kaupoissa päivittäistavaramyynnin osuus on selvästi alle puolet myynnistä. Vähittäiskaupan, autokaupan ja ravitsemusalan toimipaikat ja myynti Nokialla vuonna 2007 Toimi- Myynti paikat mil. Päivittäistavarakauppa ja kioskit 24 50,2 Tavaratalokauppa 3 33,2 Alko 1 1,7 Apteekit 4 13,5 Huonekalukauppa 2 2,9 Rautakauppa 10 12,0 Kodintekniikkakauppa 2 3,1 Tilaa vaativa kauppa yht ,0 Muotikauppa 26 9,5 Muu erikoiskauppa 53 13,8 Erikoiskauppa yhteensä 93 41,3 Vähittäiskauppa yhteensä ,9 Auto- ja varaosakauppa 48 40,3 Huoltamot 5 8,3 Autokauppa ja huoltamot 53 48,6 Ravintolat, kahvilat ja baarit 39 10,7 Kaikki yhteensä ,1 Lähde: Tilastokeskus

5 Vähittäiskaupan mitoitus - palveluverkko 4 Nokian erikoiskaupan tarjonta on rakenteeltaan monipuolinen. Tilaa vaativan kaupan eli kodintekniikka- rauta- ja huonekalukaupan toimipaikkoja on yhteensä neljätoista, muotikauppoja 26 ja muita erikoiskauppoja 53. Muun erikoiskaupan tarjonta on hyvin monipuolinen ja kattaa varsin hyvin keskustakaupan toimialoille tyypilliset toimialat. Nokian erikoiskauppojen myynti oli yhteensä 36 miljoonaa euroa. Keskimääräisen suomalaisen kaupungin erikoiskaupan rakenteeseen verrattuna Nokialla tarjonta on melko tyypillinen. Myös ravintoloita ja kahviloita on Nokialla keskimääräisen kaupungin varustukseen verrattuna kohtuullinen määrä. Ravintoloiden ja kahviloiden myynti vuonna 2007 oli yhteensä 11 miljoonaa euroa. Luvusta puuttuu hotellien ravintoloiden myynti. 2.2 Nokian keskustojen palvelurakenne Nokian kaupungin kauppapalveluita tarkastellaan neljän keskustan osalta ja loput palvelut sijoittuvat muille alueille. Pääkeskus Nokialla on ydinkeskusta, joka käsittää Härkätien eteläpään ja torin ympäristön. Yrittäjäkadun palveluita tarkastellaan yhtenä kokonaisuutena. Keskustan reuna-alueena tarkastellaan Härkätien pohjoispään kauppa-aluetta ja Nokianvaltatien pohjoispuolisia kauppa-alueita. Samoin tarkastellaan Market-aluetta omana kokonaisuutenaan. Muilla alueilla olevia kauppapalveluita on käsitelty yhtenä tilastoalueena ja siihen sisältyy myös Kolmenkulman alue, johon on tulossa uusia kauppapalveluita.

6 Vähittäiskaupan mitoitus - palveluverkko 5 Nokian keskusta on kaupungin pääkeskus, joka palvelee hyvin monipuolisella tarjonnallaan kaupungin asukkaita. Kaupungin keskustan palvelurakenne on monipuolinen ja keskustasta löytyy useiden erikoiskaupan toimialojen liikkeitä sekä palveluyrityksiä sekä kaupungin omia palveluita. Palvelupisteinä keskustassa on 80 myymälää. Kaupallisten palveluiden lukumäärä Nokian kaupallisissa keskittymissä 2009 Ydinkeskusta Yrittäjäkatu Keskustan reuna-alue Market-alue Muut alueet YHTEENSÄ Pt-kauppa ja kioskit Tavaratalokauppa Alko, apteekit ja terveyskauppa Muotikauppa Sisustuskauppa Tilaa vaativa kauppa Muu erikoiskauppa Erikoiskauppa yhteensä Käytetyn tavaran kauppa Vähittäiskauppa yhteensä Autokauppa, korjaamot, huoltamot Ravintolat, kahvilat, hotellit Pankki, posti, vakuutus Muu kaupallinen palvelu Kaupalliset palvelut yhteensä Vähittäiskauppa ja palvelut yht Liiketila muussa käytössä Tyhjät liiketilat 5 5 Liiketilat yhteensä Lähde: Tuomas Santasalo Ky Yrittäjäkadun alue on aivan keskustan koillispuolella. Se on rakenteeltaan yhden kadun varteen muodostunut työpaikka- ja myymäläkeskittymä lähinnä tiva-kauppaa eli autokauppaa ja rakentamiseen liittyvää kauppaa. Alueella on myös kahviloita ja lounasravintoloita. Yrittäjäkadulla myymälät ovat suurelta osin hallimaisia myymälöitä ja rakennuskanta on elinkaarensa loppupäässä. Alueella on kaupallisia palvelupisteitä yhteensä 28. Keskustan reuna-alueella Kauppakadun ympäristö muodostaa hyvin urbaanin kauppakeskittymän, mutta sen yhteys ydinkeskustaan on Kauppakadun varassa. Puropuisto erottaa alueen fyysisesti ydinkeskustasta. Nokianvaltatien pohjoispuolella olevat palvelut ovat enemmän hajallaan eivätkä muodosta kovinkaan urbaania ympäristöä. Alueella on 48 erilaista myymälää ja palvelupistettä. Keskustan eteläpuolella Viholassa on market-alue, jonne ovat sijoittuneet vähittäiskaupan suuryksiköt City-market ja Löytötavaratalo. Niiden yhteydessä toimii parikymmentä erikoiskauppaa sekä joukko palveluyrityksiä. Market-alueeseen lasketaan kuuluvan myös Edenin ravintola ja kylpylä sekä muita hajallaan olevia palveluita, vaikka ne eivät toiminnallisesti kuitenkaan kytkeydy toisiinsa. Kaikkiaan market-alueella on 35 liikepaikkaa. Muualla Nokialla on lähinnä yksittäisiä liikepaikkoja ja pienempiä keskittymiä. Lehtimäen alueella on hajallaan erikoisliikkeitä työpaikka-alueen seassa. Kaupungin itälaitaan on rakentumassa uusi Kolmenkulman alue, mutta sinne tuleva liiketoiminta on vasta rakenteilla. Muualla kartoitetuilla alueilla on 16 liikepaikkaa.

7 Vähittäiskaupan mitoitus - palveluverkko 6

8 Vähittäiskaupan mitoitus - palveluverkko 7

9 Vähittäiskaupan mitoitus - palveluverkko Nokian keskustojen liiketilat Kartoituksen pohjalta on laskettu Nokian keskustojen liiketilamäärät ja kaupallisten palveluiden käytössä oleva pinta-ala. Vähittäiskaupan ja palveluiden pinta-alatiedot on laskettu karttaan piirrettyjen liiketilojen pohjapinta-alojen perusteella. Pinta-alassa mukana ovat myyntipinta-alan lisäksi liikkeiden takatilat ja varastot sekä seinät. Pinta-aloilla voi olla pieniä eroavaisuuksia todellisten pinta-alojen kanssa. Ne antavat kuitenkin riittävän yleiskuvan liiketilamääristä ja suhteista eri keskuksissa. Kartoituksen mukaan Nokialla oli kesällä 2009 yhteensä 207 kaupan ja palvelualan yritystä. Lisäksi kaupungissa on vielä yksittäisiä liikepaikkoja, joita ei ole kartoitettu. Tyhjiä liiketiloja kaupungissa on melko vähän. Tyhjiä huoneistoja on vain viisi ja niistäkin osa ei ole markkinahintaan vuokrattavissa. Tyhjien tilojen vähäisyys ei mahdollista keskusten palveluiden kehittämistä. Kaupallisten palveluiden lukumäärän jakautuminen alueittain Nokialla 2009 Muut alueet 8 % Market-alue 18 % Ydinkeskusta 37 % Keskustan reuna-alue 23 % Yrittäjäkatu 14 % Palveluiden tarjonta Nokialla on painottunut keskustaan ja sen lähialueille. Kolme neljäsosaa palveluista on keskustassa ja lähialueella. Palvelupisteet ovat kuitenkin suurelta osin pieniä, mikä näkyy palveluiden pinta-alatietojen tarkastelussa. Vaikka keskustassa on paljon tarjontaa, siellä on kaupallista myymälätilaa vain 23 % koko kaupungin kaupallisten palveluiden pinta-alasta. Kun keskustan reunat vielä otetaan mukaan tarkasteluun, niin tällä alueella on noin puolet kaupallisesta liiketilasta. Marketalueella on kolmannes koko kaupungin kaupallisten palveluiden käytössä olevasta pintaalasta. Kolmikulman alueen rakentuminen lisää keskustan reuna-alueen liiketilamäärää, jolloin keskustan osuus koko liiketilasta pienenee edelleen.

10 Vähittäiskaupan mitoitus - palveluverkko 9 Kaupallisten palveluiden pinta-alan jakautuminen alueittain Nokialla 2009 Muut alueet 13 % Ydinkeskusta 23 % Market-alue 34 % Yrittäjäkatu 17 % Keskustan reuna-alue 13 % Kaupallisten palveluiden pinta-ala Nokian kaupallisissa keskittymissä 2009 Ydinkeskusta Yrittäjäkatu Keskustan reuna-alue Market-alue Muut alueet YHTEENSÄ Pt-kauppa ja kioskit Tavaratalokauppa Alko, apteekit ja terveyskauppa Muotikauppa Sisustuskauppa Tilaa vaativa kauppa Muu erikoiskauppa Erikoiskauppa yhteensä Käytetyn tavaran kauppa Vähittäiskauppa yhteensä Autokauppa, korjaamot, huoltamot Ravintolat, kahvilat, hotellit Pankki, posti, vakuutus Muu kaupallinen palvelu Kaupalliset palvelut yhteensä Vähittäiskauppa ja palvelut yht Liiketila muussa käytössä Tyhjät liiketilat Tyhjien tilojen osuus 4 % 1 % Liiketilat yhteensä Lähde: Tuomas Santasalo Ky

11 Vähittäiskaupan mitoitus - palveluverkko 10 Tarjonnan sisällöllä on suuri merkitys siihen, miten paljon alueella kaupallista pinta-alaa on käytössä. Keskustassa pinta-ala jakautuu melko tasan eri toimintojen kesken. Marketalueella vastaavasti näkyy tavaratalotoimintojen sijoittuminen alueelle ja miten se käyttää merkittävän osan pinta-alasta. Market-alueeseen on laskettu mukaan myös Nokian Edenin ravintola ja kylpylän pohjakerros, mikä lisää merkittävästi ravintoloiden ja kahviloiden painoa tilankäytössä. Kaupallisten palveluiden pinta-alan jakautuminen osa-alueittain ja toimialoittain Nokialla Ydinkeskusta Yrittäjäkatu Keskustan reuna-alue Market-alue Pt-kauppa ja kioskit Tavaratalokauppa Alko, apteekit ja terveyskauppa Muotikauppa Sisustuskauppa Tilaa vaativa kauppa Muu erikoiskauppa Käytetyn tavaran kauppa Autokauppa, korjaamot, huoltamot Ravintolat, kahvilat, hotellit Pankki, posti, vakuutus Muu kaupallinen palvelu Liiketila muussa käytössä Tyhjät liiketilat Muut alueet Keskustassa on selvästi vähemmän muotikaupan pinta-alaa kuin yleensä kaupungeissa. Vastaavasti muotikauppaa on sijoittunut market-alueelle enemmän kuin keskustaan. Market-alueelle on sijoittunut erityisesti ketjuliikkeitä, kun keskustassa on selkeästi enemmän paikallisia myymälöitä. Yrittäjäkadun alueella tiva- ja autokaupan suhteellisen suuri pinta-ala näkyy selvästi. Yrittäjäkadun alueelta puuttuu päivittäistavarakaupan tarjonta lähes kokonaan.

12 Vähittäiskaupan mitoitus - palveluverkko 11 Kaupan alueiden painopisteet näkyvät hyvin tarkasteltaessa toimialojen suhteellisia osuuksia käytössä olevasta pinta-alasta. Keskustassa palveluiden monipuolisuus korostuu eikä siellä ole yhtä vahvaa toimialaedustusta. Eniten pinta-alaa on päivittäistavarakaupalla ja ravintolatoiminnoilla. Yrittäjäkadulla taas tilaa vaativan erikoiskaupan toimialat edustavat merkittäviä toimialoja. Keskustan reuna-alueella taas supermarket-kauppa on vahvasti hallitseva toiminta. Market-alueella vastaavasti päivittäistavara- ja tavaratalokauppa käyttää noin puolet koko pinta-alasta. Muilla alueilla päivittäistavarakauppa ja tilaa vaativa kauppa käyttää eniten pinta-alaa. Kaupallisten palveluiden pinta-alan suhteellinen jakautuminen osa-alueittain ja toimialoittain Nokialla % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Ydinkeskusta Yrittäjäkatu Keskustan reuna-alue Market-alue Muut alueet YHTEENSÄ Pt-kauppa ja kioskit Tavaratalokauppa Alko, apteekit ja terveyskauppa Muotikauppa Sisustuskauppa Tilaa vaativa kauppa Muu erikoiskauppa Käytetyn tavaran kauppa Autokauppa, korjaamot, huoltamot Ravintolat, kahvilat, hotellit Pankki, posti, vakuutus Muu kaupallinen palvelu Liiketila muussa käytössä Tyhjät liiketilat

13 Vähittäiskaupan mitoitus - palveluverkko 12 3 KAUPALLISTEN PALVELUIDEN KEHITYS VUOTEEN 2030 Kaupallisten palveluiden markkinoita tarkastellaan markkina-alueen kuluttajien ostovoiman pohjalta. Ostovoimassa erotetaan markkina-alueen eri kuntien asukkaiden ostopotentiaali, jolloin saadaan tarkemmin arvioitua markkina-alueen eri osien kehitystä. Ostovoiman kehityksen pohjalta tarkastellaan tulevaisuuden kaupan mitoitusta ja uuden liiketilan tarvetta Nokian kaupungin alueella. Nokian kaupunki on yksi vahvoista kaupunkikeskuksista Tampereen kaupunkiseudulla. Seudun pääkeskuksena on Tampereen keskusta, joka palvelutarjonnaltaan on edelleen ylivertainen muihin seudun kaupunkikeskuksiin nähden. Nokian kaupunki on kuitenkin selvästi yksi seudun vahvimmista kaupunkimaisista keskuksista omine alakeskuksineen. Nokian päämarkkina-alueeksi on määriteltävissä koko kaupungin alue. Markkina-alueeseen kuuluvat myös Tampereen lounaiset osa-alueet, joihin kuuluvat Pispalan, Rahon ja Tesoma osa-alueet sekä Ylöjärvi. Sekä Tampereen lounaisella suuralueella että Ylöjärvellä on omat vahvat palvelukeskuksensa jakamassa markkina-alueen markkinoita. Nokian länsi- ja lounaispuolella on Sastamalan kaupunki, jossa erityisesti Vammalan ja Mouhijärven suunnat ovat potentiaalista markkina-aluetta. Pirkkala kaupungin itäpuolella on heikommin tavoitettavissa kuin nämä muut markkina-alueen osat. Pirkkala kuitenkin voidaan vielä laskea jossain määrin Nokian markkina-alueeseen. Sieltä yhteydet Kolmenkulmaan Tampereen kehätietä pitkin ovat luontevat. Nokian kaupungin markkina-alue

14 Vähittäiskaupan mitoitus - palveluverkko Väestön kehitys Nokialla on yli asukasta, joten kaupunki on riittävän suuri, jotta sillä voi olla monipuolinen palvelurakenne. Lisäksi ympärillä olevat alueet ovat myös tiheään asuttuja kuntia ja kaupunginosia. Tampereen lounaisosassa asuu jo Nokian kaupungin asukasluvun verran asukkaita, Yläjärven kaupungin eteläosassa asuu vajaa asukasta ja Pirkkalassa asukasta. Nokian länsipuolella Sastamalan kaupungissa on sielläkin asukasta. Asukasmäärä Nokialla kasvaa voimakkaasti ja Tilastokeskuksen uusimman väestöennusteen (2209) mukaan arvioidaan väestömäärän jatkavan kasvua voimakkaana vuoteen Väestöennusteessa Nokian kaupungin väestö saavuttaa yli asukaan määrän ennustekauden loppuun eli kaupunkiin tulee kolmannes lisää nykyiseen väestöpohjaan. Kaikilla markkina-alueen osa-alueilla väestökasvu on ennusteiden mukaan hyvin voimakasta. Voimakasta kasvu tulee olemaan myös Ylöjärvellä, mutta Ylöjärven kasvu jää pienemmäksi Tilastokeskuksen ennusteessa kuin Tampereen seudun rakennemallityössä on arvioitu. Nokian markkina-alueen väestöennuste vuoteen 2030 Tilastokeskuksen uusimman väestöennusteen mukaan Nokia Pirkkala Ylöjärvi * Lounais- Tampere Sastamala KOKO ALUE *) Ylöjärvi ilman Kurun väestöä Väestöennuste: Tilastokeskus 2009 Nokian markkina-alueen väestöpohjan lisäys tulee olemaan merkittävä. Yhteensä näille alueille arvioidaan tulevan yli uutta asukasta eli noin Nokian tulevan asukasluvun verran. Tämän asukasmäärän kauppapalveluiden turvaaminen edellyttää merkittävää palvelurakenteen kasvua seudulla tulevina vuosina.

15 Vähittäiskaupan mitoitus - palveluverkko Ostovoima ja ostovoiman siirtymät Vähittäiskauppaan ja palveluihin kohdistuva ostovoima kuvaa alueen asukkaiden kauppaan ja palveluihin kohdistamaa kysyntää. Ostovoima on laskettu Tilastokeskuksen kulutustutkimuksen pohjalta. Ostovoima kertoo alueen väestön ostokyvystä ja sen kohdistumisesta kaupan eri toimialoille. Ostovoima kertoo alueen markkinapotentiaalin muttei sitä, missä seudun asukkaat tämän potentiaalinsa käyttävät eli missä ostovoima toteutuu myyntinä. Vähittäiskauppaan kohdistuva ostovoima Nokian markkina-alueella vuonna 2009 milj. euroa Nokia Pirkkala Ylöjärvi Tesoma Vammala KOKO ALUE Päivittäistavarakauppa 79,0 39,8 63,8 95,0 41,1 318,7 Tilaa vaativa kauppa 37,9 19,9 31,5 45,7 19,3 154,3 Muu erikoiskauppa 66,5 36,0 55,5 83,8 34,3 276,1 Erikoiskauppa yhteensä 104,4 55,9 87,0 129,5 53,6 430,4 Vähittäiskauppa yhteensä 183,4 95,7 150,8 224,5 94,7 749,1 Ravintolat ja kahvilat 26,2 14,6 22,4 34,1 12,9 110,2 Auto- ja varaosakauppa 82,6 43,6 69,0 98,7 41,4 335,4 Huoltamot 41,2 21,3 34,0 49,0 20,4 165,9 Vk, ak ja ravintolat yht. 333,4 175,2 276,2 406,2 169, ,6 Lähde:Santasalo Ky Vuonna 2009 Nokian markkina-alueella arvioidaan olevan vähittäiskauppaan ja ravintolatoimintaan kohdistuvaa ostovoimaa noin miljoonaa euroa. Siitä Nokian kaupungin oma ostovoima on noin neljännes eli 333 miljoonaa euroa. Nokian kaupungin alueelta ostovoimasta nokialaiset palvelut tavoittavat merkittävän osan, mutta markkina-alueen muilta alueilta Nokian palveluiden mahdollisuudet saada ostovoimaa vaihtelevat melko paljon. Kaikilla keskuksilla on kohtuullisen hyvä oma tarjonta ja lisäksi vaihtoehtona Tampereen keskukset, mikä vähentää ostovoiman tavoitettavuutta. Ostovoiman siirtymiä analysoitaessa voidaan määritellä, miten Nokian vähittäiskaupan tarjonta saavuttaa markkina-alueella olevan kysynnän. Siirtymät saadaan vertaamalla vähittäiskaupan toimialoihin kohdistunutta ostovoimaa kunnassa toteutuneeseen myyntiin. Nokialla tavaratalot myyvät päivittäistavaraa sekä erikoiskaupan tuotteita ja näiden myynnit on laskelmissa jaettu pt-kaupan myyntiin ja erikoiskaupan toimialoille. Negatiivinen siirtymä tarkoittaa ostovoiman siirtyvän alueen ulkopuolelle ja positiivinen vastaavasti sitä, että kunnan myynti on suurempaa kuin ostovoima, eli myymälät saavat ostovoimaa alueen ulkopuolelta. Ostovoiman siirtymät ovat vuodelta 2007, koska uusimmat vähittäiskaupan myyntitiedot ovat saatavissa kyseiseltä vuodelta. Ostovoiman siirtymälaskelmassa on ostovoimaa verrattu nokialaisten ostovoimaan ei siis koko markkina-alueen ostovoimaan. Näin saadaan selville kuinka paljon ostovoimaa kuntaan tulee ulkopuolisilta eli Tampereen seudun muilta asukkailta. Ostovoiman siirtymät ovat nettosiirtymiä, eli osa nokialaisten ostovoimasta valuu seudun muihin kaupan keskittymiin kuten Tampereen keskustaan, Lielahteen tai Tesomaan, Pirkkalaan, Partolaan tai Ylöjärvelle.

16 Vähittäiskaupan mitoitus - palveluverkko 15 Ostovoiman siirtymät milj. euroa Nokian kaupungissa 2007 milj. euroa Ostovoima Kaupan myynti Siirtymä osuus Päivittäistavarakauppa 69,0 70,3 1,3 2 % Muotikauppa 17,6 16,0-1,6-9 % Alko, terveydenhoitokauppa 17,2 15,1-2,1-12 % Erikoiskauppa 24,9 18,4-6,5-26 % Tilaa vaativa kauppa 31,6 20,0-11,7-37 % Vähittäiskauppa 160,4 139,9-20,6-13 % Vuonna 2007 nokialaisilla oli vähittäiskauppaan kohdistuvaa ostovoimaa noin 160 miljoonaa euroa ja vähittäiskaupan myynti Nokialla oli noin 140 miljoonaa. Nokian vähittäiskaupasta valuu siten kaupungin ulkopuolelle 20 miljoonaa euroa, eli 13 %. Näyttää siltä, että ainoastaan päivittäistavarakauppa saa ostovoimaa ulkopuolelta eli suuret myymälät kaupungin puolella vetävät riittävästi myyntiä seudulta. Muun kaupan osalta ostovoiman siirtymä on pientä mutta suuntautuu muualle. Tilaa vaativan kaupan kohdalla siirtymät ovat kuitenkin merkittävät, mikä kertoo alueella tarjonnan olevan selvästi riittämätöntä Nokian kaupungissa jo nokialaisten omiin tarpeisiinsa. Vähittäiskapan ostovoimasta prosentuaalisesti suurimmat siirtymät ovat tilaa vaativan kaupan toimialoilla. Näiden toimialojen myynnistä lähes puolet siirtyy pois Nokialta. Toimialan liikkeitä Nokialla on selvästi keskimääräistä vähemmän ja alan keskittymät löytyvät muualta Tampereen kaupunkiseutua. Tiva-kaupan toimitintojen saaminen alueelle vähentäisi siirtymämenetyksiä. Kodin Terran rakentaminen osaltaan tulee vähentämään ostovoiman siirtymää Nokialla. Nokian väestön määrä on kasvussa, samoin myös ostovoima kasvaa. Ostovoima kasvaa nopeammin kuin väestö, sillä kulutus asukasta kohden on kasvussa. Ostovoimaennuste pohjautuu väestön ja kulutuksen kasvuun sekä kulutuksen rakenteen muutokseen. Erikoiskauppaan kohdistuva ostovoima kasvaa nopeammin kuin päivittäistavarakaupan. Ostovoima on 2000-luvulla kasvanut voimakkaasti. Kulutuksen ennustetaan yhä pitkällä aikavälillä kasvavan, mutta hillitymmällä vauhdilla. Vuosina ostovoiman ennustetaan kasvavan asukasta kohden päivittäistavarakaupassa keskimärin noin 1,2 prosenttia vuodessa ja erikoiskaupassa keskimäärin 1,9 % vuodessa (vaihtelee toimialoittain). Pitkän aikavälin ennusteissa ostovoiman ennustetaan kasvavan vuosina himan hitaammin eli päivittäistavarakaupan 0,8 % ja erikoiskaupan 1,3 %. Ostovoimaennusteessa epävarmuutta aiheuttaa kuluttajien luottamuksen vaihtelut omaan talouteensa. Viimeaikaisessa kehityksessä kuluttajien luottamus omaan talouteensa on hieman heikentynyt, mutta yksityisen kulutuksen heilahtelut eivät ole olleet niin suuria kuin kansantalouden heilahtelut. Yksityisen kulutuksen odotetaan pitkällä aikavälillä edelleen kasvavan. Yksityisessä kulutuksessa pitkän aikavälin taantumavuodet ja voimakkaan kasvun vuodet kuitenkin kumoavat toisensa ja näkyvät hillittynä kasvuna. Taloudessa tapahtuvat muutokset vaikuttavat vähemmän perushyödykkeitä myyviin päivittäistavarakauppoihin kuin erikoiskauppaan, palveluihin tai matkailuelinkeinoon. Ostovoimaennustuksiin vaikuttaa myös väestöennusteen tarkkuus.

17 Vähittäiskaupan mitoitus - palveluverkko 16 Vuonna 2020 Nokialla ennustetaan olevan vähittäiskauppaan kohdistuvaa ostovoimaa 250 miljoonaa euroa ja tarkastelujakson lopussa vuonna 2030 yli 300 milj. euroa. Koko markkina-alueella Nokia mukaan lukien on vähittäiskauppaan kohdistuvaa ostovoimaa vuonna 2030 yhteensä vajaa 1,3 mrd. euroa. Vähittäiskauppaan kohdistuva ostovoima Nokian markkina-alueella (TK) milj milj. Nokia Pirkkala Ylöjärvi Lounais-Tampere Sastamala Markkina-alueella Nokian kaupungin asukkaiden ostovoima kasvaa samassa suhteessa koko markkina-alueen kasvuun nähden. Nokian ostovoima kasvaa suhteellisesti hieman nopeamman väestökasvun seurauksena.

18 Vähittäiskaupan mitoitus - palveluverkko 17 Vähittäiskauppaan kohdistuva ostovoima Nokian markkina-alueella vuonna 2020 milj. euroa Nokia Pirkkala Ylöjärvi Lounais- Tampere KOKO Sastamala ALUE Päivittäistavarakauppa 104,7 55,1 88,3 117,1 69,1 434,3 Tilaa vaativa kauppa 54,0 29,6 46,8 60,5 34,8 225,8 Muu erikoiskauppa 95,6 53,9 83,3 112,0 62,2 407,0 Erikoiskauppa yhteensä 149,7 83,5 130,1 172,5 97,0 632,8 Vähittäiskauppa yhteensä 254,3 138,6 218,4 289,6 166, ,1 Ravintolat ja kahvilat 35,1 20,5 31,3 42,5 21,8 151,2 Auto- ja varaosakauppa 142,4 78,3 124,1 158,3 90,7 593,7 Huoltamot 43,2 23,3 37,1 47,7 27,2 178,5 Vk, ak ja ravintolat yht. 475,0 260,8 411,0 538,1 305, ,5 Lähde: Santasalo Ky Vähittäiskauppaan kohdistuva ostovoima Nokian markkina-alueella vuonna 2030 milj. euroa Nokia Pirkkala Ylöjärvi Lounais- Tampere KOKO Sastamala ALUE Päivittäistavarakauppa 124,7 66,8 106,2 133,1 76,5 507,3 Tilaa vaativa kauppa 69,2 38,6 60,6 73,9 41,4 283,6 Muu erikoiskauppa 118,8 67,9 104,5 132,7 71,9 495,7 Erikoiskauppa yhteensä 188,0 106,5 165,1 206,5 113,2 779,4 Vähittäiskauppa yhteensä 312,7 173,3 271,3 339,7 189, ,6 Ravintolat ja kahvilat 42,1 25,0 37,9 48,6 24,3 177,9 Auto- ja varaosakauppa 198,3 110,9 174,5 210,3 117,3 811,3 Huoltamot 44,7 24,6 38,9 47,2 26,2 181,5 Vk, ak ja ravintolat yht. 597,8 333,7 522,7 645,8 357, ,4 Lähde: Santasalo Ky Kauppaan kohdistuvan ostovoiman kehitystä on tarkasteltu koko markkina-alueella. Sen pohjalta tehdään mitoitusarviot kaupan tilantarpeista. Mitoitustarkastelussa on otettu huomioon ostovoiman siirtymät niin, että kaikkea ostovoimaa ei saada kohdistumaan Nokian myymälöihin vaan osa ostovoimasta siirtyy pois Nokialta. Markkina-alueen muilta osin vain osa ostovoimasta kohdistuu Nokian kauppapalveluihin sillä suurin osa ostovoimasta kohdistuu osa-alueiden omiin keskuksiin. Siirtymät muualta Nokialle ovat pieniä, koska kilpailevia keskuksia on kaikissa ympäristökunnissa. Lisäksi kaikilta alueilta lasketaan ostovoimaa siirtyvän Tampereelle.

19 Vähittäiskaupan mitoitus - palveluverkko 18 Vähittäiskaupan vähimmäistilantarve kunnittain vuoteen 2030 ja Nokialle ostovoimasiirtymien mukaan suuntautuva tilantarve (TK) Nokialle yht Sastamala Lounais-Tampere Ylöjärvi Pirkkala Nokia Tilantarve kunnassa Nokialle potentiaalisesti suuntautuva tilantarve Kuvassa on arvioitu alueittain vähittäiskaupan tilantarpeet ja oranssilla se osa kokonaistilantarpeesta, joka kohdistuu ostovoiman siirtymien kautta Nokialle kauppapalveluihin. Suuntautumiset ovat tulevaisuuden potentiaaleja, jotka voivat toteutua jos Nokian vähittäiskauppa kehittyy riittävästi markkinoilla. Suuntautuminen tulee kohdistumaan erityisesti Kolmenkulman alueelle. Vammalan suunnasta ostovoima kohdistuu market-alueelle. Nokian oma tuleva tilantarve on k-m 2, mutta siitä kaupunki menettää oman ostovoiman siirtymän kautta noin 5000 k-m 2, mutta saa takaisin siirtymää muualta markkina-alueelta niin, että kokonaisvähimmäistarpeeksi tulee k-m 2.

20 Vähittäiskaupan mitoitus - palveluverkko 19 Verrattaessa vähimmäistilantarvetta vuoteen 2030 nykyisiin liiketiloihin, tilantarve vaihtelee merkittävästi eri toimialoilla. Päivittäistavarakaupassa liiketilaa on kohtuullisen hyvin tarjolla ja lisätilan tarve on suhteellisen pieni, noin kolmannes nykyisiin tiloihin verrattuna. Erikoiskaupan kohdalla tilantarve on hieman suurempi, mutta paljon tilaa vaativan kaupan kohdalla tilantarve on selvästi suurempi kuin nykyiset tilat. Tämä johtuu osin siitä, että nykyiset tilat ovat liian vähäiset alueen asukkaiden kysyntään nähden. Palveluiden tilaa kaupungissa on merkittävästi ja niiden tilantarve jää melko pieneksi olevaan tilaan nähden. Nykyiset käytössä olevat liiketilat 2009 ja vähimmäistilatarve 2020 ja 2030 nykyiset liiketilat k-m2 ja vähimmäistilantarve k-m2 Ravintolat ja palvelut Muu erikoiskauppa Tilaa vaativa ja autokauppa Tavaratalokauppa Päivittäistavarakauppa Nykyiset liiketilat Vähimmäistilantarve Vähimmäistilantarve Tavaratalojen tilantarvetta ei ole eroteltu, vaan niiden tilantarpeet ovat osa erikoiskaupan ja päivittäistavarakaupan tilantarpeista. Jos alueelle sijoittuisi uusi hypermarket esim k-m 2, se käyttäisi pääosan päivittäistavarakaupan tilantarpeesta ( k-m 2 ) sekä osan muun erikoiskaupan ja tiva-kaupan tilantarpeista.

21 Vähittäiskaupan mitoitus - palveluverkko Kaupan ja palveluiden tilantarpeet Ostovoiman kasvu vaikuttaa kaupan toimintamahdollisuuksiin positiivisesti. Ostovoiman kasvun pohjalta voidaan arvioida tulevaa liiketilan lisätarvetta Nokialla. Liiketilan tarvelaskelma pohjautuu ostovoiman kasvuun ja ostovoiman suuntautumisiin kuntien välillä. Laskelmassa on käytetty toimialoittaisia arvioituja keskimääräisiä myyntitehokkuuksia, joita on saatu erilaisten yrityskyselyjen pohjalta, Laskelma antaa siis pohjan, mihin ostovoiman kasvun perusteella tulisi liiketilakaavoituksessa vähintään varautua. Eli mm. kilpailutilanteesta tai muista syistä aiheutuvia muutoksia ei laskelmalla pystytä ennustamaan. Ne voivat aiheuttaa lisätarvetta arvioidun tarpeen lisäksi, mutta vastaavasti saattavat muuttaa markkina- ja kilpailuasetelmia merkittävästikin. Kaupallisten palveluiden enimmäislisätilantarve vuoteen 2020 mennessä Nokialle suuntautuneen ostovoiman mukaan Enimmäistarve k-m2 Nokia Pirkkala Ylöjärvi Lounais- Tampere Sastamal a KOKO ALUE Päivittäistavarakauppa Tilaa vaativa kauppa Muu erikoiskauppa Erikoiskauppa yhteensä Vähittäiskauppa yhteensä Ravintolat ja kahvilat Autokauppa ja huoltamot Autokauppa ja ravintolat Muut palvelut Liiketilatarve yhteensä Kaupallisten palveluiden vähimmäistilantarve vuoteen 2020 mennessä Nokialle suuntautuneen ostovoiman mukaan Vähimmäistarve k-m 2 Nokia Pirkkala Ylöjärvi Lounais- Tampere Sastamal a KOKO ALUE Päivittäistavarakauppa Tilaa vaativa kauppa Muu erikoiskauppa Erikoiskauppa yhteensä Vähittäiskauppa yhteensä Ravintolat ja kahvilat Autokauppa ja huoltamot Autokauppa ja ravintolat Muut palvelut Liiketilatarve yhteensä Lähde: Santasalo Ky 2009 Tilantarpeet laskettiin vuoteen 2020 asti ja pitkän aikavälin tilantarve vuoteen 2030 asti. Edellä olevassa taulussa on tarkastelu tilantarvetta vuoden 2009 ja 2020 välillä ja jälkimmäisessä taulussa 2021 ja 2030 välillä.

Vuoreksen kaupallisten palveluiden mitoituksen päivitys 2013

Vuoreksen kaupallisten palveluiden mitoituksen päivitys 2013 Mitoituksen päivitys 2013 1 Vuoreksen kaupallisten palveluiden mitoituksen päivitys 2013 Vuoreksen kaupunginosa on lähtenyt jo rakentumaan. Vuoreskeskus on ensimmäisiltä osiltaan rakentunut ja myös muita

Lisätiedot

LUOLALAN TEOLLISUUSTONTIN KAUPPAPAIKKASELVITYS

LUOLALAN TEOLLISUUSTONTIN KAUPPAPAIKKASELVITYS LUOLALAN TEOLLISUUSTONTIN KAUPPAPAIKKASELVITYS Naantalissa Luolalan kaupunginosassa on korttelissa 7 tontit 4, 5 ja 6 osoitettu liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi kaavamerkinnällä (K-1). Korttelialueelle

Lisätiedot

Pikku Huopalahti. Kaupallinen mitoitus

Pikku Huopalahti. Kaupallinen mitoitus Pikku Huopalahti Kaupallinen mitoitus 24.9.2014 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Pikku Huopalahden kaupallinen rakenne 2014... 3 2. Pikku Huopalahden kehittäminen... 7 3. Pikku Huopalahden markkinoiden

Lisätiedot

Kankaanpäänkeskustanyleiskaava KAUPANPALVELUVERKKOSELVITYS

Kankaanpäänkeskustanyleiskaava KAUPANPALVELUVERKKOSELVITYS Kankaanpäänkeskustanyleiskaava KAUPANPALVELUVERKKOSELVITYS 8.7.2011 Kankaanpään ydinkeskustan kaupallinen rakenne 2011 Toimiala Päivittäistavarakauppa Tavaratalokauppa Muotikauppa Terveydenhoitokauppa

Lisätiedot

Lausunto Rajamäen kaupan mitoituksesta

Lausunto Rajamäen kaupan mitoituksesta Asemakaavan muutos Rajamäki, Kylänpää Lausunto Rajamäen kaupan mitoituksesta 29.9.2015 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Johdanto... 3 2. Kaupan nykytilanne Rajamäellä... 4 3. Kaupan liiketilatarve

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Kulttuurikorttelin liikerakennushanke. Lausunto

Kankaanpään kaupunki. Kulttuurikorttelin liikerakennushanke. Lausunto Kankaanpään kaupunki Kulttuurikorttelin liikerakennushanke Lausunto 10.10.2014 Kankaanpään kulttuurikorttelin liikerakennushanke Kankaanpään ydinkeskustaan suunnitellaan Kulttuurikortteli 20:een liikerakennushanketta.

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun kaupan palveluverkkoselvitys ja Ikanon asemakaavamuutoksen vaikutusten arviointi 7.11.2011

Tampereen kaupunkiseudun kaupan palveluverkkoselvitys ja Ikanon asemakaavamuutoksen vaikutusten arviointi 7.11.2011 Tampereen kaupunkiseudun kaupan palveluverkkoselvitys ja Ikanon asemakaavamuutoksen vaikutusten arviointi Tampereen kaupunki Ikano Retail Centres Ikanon asemakaavamuutoksen vaikutusten arviointi 1 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Kivistön vaikutusalueen väestö- ja ostovoimakehitys. Luonnos 31.3. 2014

Kivistön vaikutusalueen väestö- ja ostovoimakehitys. Luonnos 31.3. 2014 Kivistön vaikutusalueen väestö- ja ostovoimakehitys Luonnos 31.3. 2014 LÄHTÖKOHTIA Kivistön kauppakeskuksen päämarkkina-alue on Kivistön suuralue. Muu lähimarkkina-alue kattaa seuraavat alueet: Myyrmäen

Lisätiedot

Levi Palvelurakenneselvitys 14.5.2009. Kittilän kunta www.kittila.fi

Levi Palvelurakenneselvitys 14.5.2009. Kittilän kunta www.kittila.fi Palvelurakenneselvitys 14.5.2009 Kittilän kunta www.kittila.fi Palvelurakenneselvitys 1 Sisältö 1 Johdanto 2 2 Nykyinen kaupallinen tarjonta Kittilän kunnassa 3 2.1 Vähittäiskaupan ja ravintolatoiminnan

Lisätiedot

Saukkola Eteläinen alue Asemakaava ja asemakaavan muutos. Kaupallinen selvitys 19.4.2012

Saukkola Eteläinen alue Asemakaava ja asemakaavan muutos. Kaupallinen selvitys 19.4.2012 Saukkola Eteläinen alue Asemakaava ja asemakaavan muutos Kaupallinen selvitys 19.4.2012 Nummi-Pusulan kunta Kaupallinen selvitys 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 2 2 KAUPAN NYKYTILAN ANALYYSI 3 2.1 Vähittäiskaupan

Lisätiedot

Sodankylän kirkonkylän osayleiskaava Kaupan selvitys

Sodankylän kirkonkylän osayleiskaava Kaupan selvitys Sodankylän kirkonkylän osayleiskaava Kaupan selvitys Sodankylä kunta Kaupallinen selvitys 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 2 2 KAUPAN NYKYTILAN ANALYYSI 3 2.1 Vähittäiskaupan toimipaikat ja myynti 3 2.2 Ostovoima

Lisätiedot

LIITE Kaupunginosittaiset tiedot 1 30.1.2013 Tampella Tampereen keskustan liiketilat kaupunginosittain 2012 2 Juhannuskylä Tullin alue Tammela Ratina Kyttälä pohjoinen Kyttälä etelä Vanha keskusta pohjoinen

Lisätiedot

Jyväskylän kaupallinen palveluverkko 2030

Jyväskylän kaupallinen palveluverkko 2030 Jyväskylän kaupunki Kaupallinen palveluverkkoselvitys Jyväskylän kaupallinen palveluverkko 2030 Tiivistelmä, kesäkuu 2010 Selvityksen sisältö 1. Kaupan sijainnin ohjaus 2. Kaavoitustilanne ja yhdyskuntarakenne

Lisätiedot

NUMMELAN PRISMAN LAAJENNUS Asemakaavan kaupallisten vaikutusten arviointi 5.2.2008. Suur-Seudun Osuuskauppa TUOMAS SANTASALO Ky

NUMMELAN PRISMAN LAAJENNUS Asemakaavan kaupallisten vaikutusten arviointi 5.2.2008. Suur-Seudun Osuuskauppa TUOMAS SANTASALO Ky NUMMELAN PRISMAN LAAJENNUS Asemakaavan kaupallisten vaikutusten arviointi 5.2.2008 Suur-Seudun Osuuskauppa TUOMAS SANTASALO Ky Nervanderinkatu 5 D 38, 00100 Helsinki www.s-kanava.net/sso www.tuomassantasalo.fi

Lisätiedot

Kaupallinen selvitys

Kaupallinen selvitys Leppävirran keskustan yleiskaava Kaupallinen selvitys 28.11.2012 Leppävirran kunta Kaupallinen selvitys 2012 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 2 2 KAUPAN NYKYTILAN ANALYYSI 3 2.1 Vähittäiskaupan toimipaikat

Lisätiedot

Rauman tilaa vaativan kaupan alue. Kaupallinen selvitys 27.8.2012

Rauman tilaa vaativan kaupan alue. Kaupallinen selvitys 27.8.2012 Rauman tilaa vaativan kaupan alue Kaupallinen selvitys 27.8.2012 Kaupallinen selvitys 1 Sisällysluettelo 1 Johdanto 2 2 Nykyinen kaupallinen rakenne Kairakadun - Metallitien alueella 3 3 Kaupan mitoitus

Lisätiedot

Salon kaupallinen selvitys Maankäyttö- ja elinkeinorakenneseminaari

Salon kaupallinen selvitys Maankäyttö- ja elinkeinorakenneseminaari Salon kaupallinen selvitys 2011 Maankäyttö- ja elinkeinorakenneseminaari 3.3.2011 Salon kaupallisen selvityksen sisältö 1. Kaupan sijainnin ohjaus 2. Kaavoitustilanne ja yhdyskuntarakenne 3. Ostovoima

Lisätiedot

SUMMAN RISTEYSALUE Kaupallisten vaikutusten arvioinnin päivitys

SUMMAN RISTEYSALUE Kaupallisten vaikutusten arvioinnin päivitys Kaupallisten vaikutusten arvioinnin päivitys 27.10.2011 Haminan kaupunki Kaupallisten vaikutusten arvioinnin päivitys 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 2 2 LÄHTÖKOHDAT 4 2.1 Markkina-alue 4 2.2 Kotka-Haminan

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KESKUSKORTTELIN ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaupallisten vaikutusten arviointi 21.12.2011. Siilinjärven kunta

SIILINJÄRVEN KESKUSKORTTELIN ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaupallisten vaikutusten arviointi 21.12.2011. Siilinjärven kunta SIILINJÄRVEN KESKUSKORTTELIN ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaupallisten vaikutusten arviointi 21.12.2011 Siilinjärven kunta Kaupallisten vaikutusten arviointi 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 2 2 KAUPAN NYKYTILAN ANALYYSI

Lisätiedot

Keskustaterikoiskaupanliikepaikkoina Parempiakauppapaikkoja -parempia keskustoja. KaupantutkijaTuomasSantasalo ErikoiskaupanLiitto

Keskustaterikoiskaupanliikepaikkoina Parempiakauppapaikkoja -parempia keskustoja. KaupantutkijaTuomasSantasalo ErikoiskaupanLiitto Keskustaterikoiskaupanliikepaikkoina Parempiakauppapaikkoja -parempia keskustoja KaupantutkijaTuomasSantasalo ErikoiskaupanLiitto Vähittäiskaupan toimipaikkamäärän kehitys 1995-2007 30 000 25 000 3283

Lisätiedot

PÄIVÄRINTEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaupallisten vaikutusten arviointi 31.1.2012. Siilinjärven kunta

PÄIVÄRINTEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaupallisten vaikutusten arviointi 31.1.2012. Siilinjärven kunta PÄIVÄRINTEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaupallisten vaikutusten arviointi 31.1.2012 Siilinjärven kunta Kaupallisten vaikutusten arviointi 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 2 2 KAUPAN NYKYTILAN ANALYYSI

Lisätiedot

Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys Page 1

Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys Page 1 Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys 31.3.2014 Page 1 Kaupan palveluverkkoselvityksessä: Selvitettiin Kainuun kaupan palvelurakenteen ja yhdyskuntarakenteen kehitys, nykytilanne ja kehitysnäkymät Laadittiin

Lisätiedot

Ote ja tiivistelmä Lohjan keskustan kaupallisesta selvityksestä 2006

Ote ja tiivistelmä Lohjan keskustan kaupallisesta selvityksestä 2006 Ote ja tiivistelmä Lohjan keskustan kaupallisesta selvityksestä 2006 Lohjan keskustan kaupallinen selvitys 2006 KESKUSTAN KAUPALLISEN RAKENTEEN KEHITTÄMINEN Lohja 11.09.2006 LOHJAN KAUPUNKI TUOMAS SANTASALO

Lisätiedot

Kymenlaakson maakuntakaava Kaupalliset palvelut

Kymenlaakson maakuntakaava Kaupalliset palvelut Kaupalliset palvelut 29.5.2008 Kymenlaakson liitto TUOMAS SANTASALO Ky Nervanderinkatu 5 D 38, 00100 Helsinki www.kymenlaakso.fi www.tuomassantasalo.fi Kaupalliset palvelut 1 Sisällysluettelo Johdanto

Lisätiedot

Erikoiskaupan liiketilatarpeiden ennustaminenkuluttajien ostovoimasta. Tuomas Santasalo erikoiskaupan tutkija. Kaupan tutkimuspäivä 26.1.

Erikoiskaupan liiketilatarpeiden ennustaminenkuluttajien ostovoimasta. Tuomas Santasalo erikoiskaupan tutkija. Kaupan tutkimuspäivä 26.1. Erikoiskaupan liiketilatarpeiden ennustaminenkuluttajien ostovoimasta Tuomas Santasalo erikoiskaupan tutkija Kaupan tutkimuspäivä 26.1.2012 Kauppaan kohdistuva ostovoima asukasta kohden maakunnittain 2010

Lisätiedot

Rovaniemen keskustan oikeusvaikutteinen osayleiskaava Kaupalliset ja julkiset palvelut 11.11.2010

Rovaniemen keskustan oikeusvaikutteinen osayleiskaava Kaupalliset ja julkiset palvelut 11.11.2010 Kaupalliset ja julkiset palvelut Kaupalliset ja julkiset palvelut 1 1 JOHDANTO 1 2 NYKYINEN PALVELUVERKKO 2 2.1 Vähittäiskaupan toimipaikat ja myynti 2 2.2 Kaupallisten palveluiden sijoittuminen 2 2.3

Lisätiedot

LÄNSI-UUDENMAAN KAUPPAPALVELUT

LÄNSI-UUDENMAAN KAUPPAPALVELUT LÄNSI-UUDENMAAN KAUPPAPALVELUT Lohja 21.1.2009 Länsi-Uudenmaan Yrityskeskus Oy www.lykes.fi TUOMAS SANTASALO Ky Nervanderinkatu 5 D 38 00100 Helsinki www.tuomassantasalo.fi 1 Sisällysluettelo Johdanto

Lisätiedot

Lohjan kaupunki - Taajamaosayleiskaava Kaupallinen selvitys

Lohjan kaupunki - Taajamaosayleiskaava Kaupallinen selvitys Kaupallinen selvitys 22.2.2007 LOHJAN KAUPUNKI TUOMAS SANTASALO Ky Kaupunkisuunnittelukeskus Nervanderinkatu 5 D 38, 00100 Helsinki www.lohja.fi www.tuomassantasalo.fi Kaupallinen selvitys 1 LOHJAN KAUPUNKI

Lisätiedot

PERHELÄN KORTTELI KAUPALLISEN KEHITTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT

PERHELÄN KORTTELI KAUPALLISEN KEHITTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT Kuva: Stockmann Group, Kenneth Luoto/ Flickr PERHELÄN KORTTELI KAUPALLISEN KEHITTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT TIEDOTUSTILAISUUS 3.6.2015 SISÄLTÖ 01 Järvenpään vaikutusalue 02 Kaupan kysyntä ja tarjonta 03 Kauppakeskuksen

Lisätiedot

Vanhan Rauman osayleiskaava. Kaupallinen selvitys 9.11.2012

Vanhan Rauman osayleiskaava. Kaupallinen selvitys 9.11.2012 Vanhan Rauman osayleiskaava Kaupallinen selvitys Kaupallinen selvitys 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 2 2 VANHAN RAUMAN KAUPPAPALVELUIDEN KEHITYS 3 2.1 Kaupan rakenne Vanhassa Raumassa 2000 ja 2010 3 2.2

Lisätiedot

Kanta-Hämeen vähittäiskaupan palveluverkkoselvitys Tiivistelmä 2.7.2010

Kanta-Hämeen vähittäiskaupan palveluverkkoselvitys Tiivistelmä 2.7.2010 Kanta-Hämeen vähittäiskaupan palveluverkkoselvitys Tiivistelmä 2.7.2010 2 Palveluverkon kehittämisen lähtökohdat Kanta-Hämeen päivittäistavarakaupan myymäläverkko muodostui vuoden 2009 lopussa yhteensä

Lisätiedot

HAMINAN KESKUSTA-ALUEEN KAUPALLINEN VETOVOIMA

HAMINAN KESKUSTA-ALUEEN KAUPALLINEN VETOVOIMA HAMINAN KESKUSTA-ALUEEN KAUPALLINEN VETOVOIMA Tekninen toimi www.hamina.fi TUOMAS SANTASALO Ky Nervanderinkatu 5 D 38, 00100 Helsinki www.tuomassantasalo.fi HAMINAN KESKUSTA-ALUEEN KAUPALLINEN VETOVOIMA

Lisätiedot

Kemiönsaaren kaupallisten palvelujen tarve ja mitoitus. FM, KTM Susanna Harvio, AIRIX Ympäristö Oy

Kemiönsaaren kaupallisten palvelujen tarve ja mitoitus. FM, KTM Susanna Harvio, AIRIX Ympäristö Oy Kemiönsaaren kaupallisten palvelujen tarve ja mitoitus FM, KTM Susanna Harvio, AIRIX Ympäristö Oy TAVOITE JA LÄHTÖKOHDAT 2 TAVOITE JA LÄHTÖKOHDAT SELVITYKSEN TAVOITE Tavoitteena on muodostaa arvio kaupan

Lisätiedot

LÄNSIVÄYLÄN KAUPALLISTEN PALVELUJEN NYKYTILAN SELVITYS Liite 3 (tark )

LÄNSIVÄYLÄN KAUPALLISTEN PALVELUJEN NYKYTILAN SELVITYS Liite 3 (tark ) LÄNSIVÄYLÄN KAUPALLISTEN PALVELUJEN NYKYTILAN SELVITYS Liite 3 (tark. 7.12.2016) Lähtökohdat Pieksämäen merkittävin tilaa vaativan kaupan alue on kehittynyt Pieksämäen kantakaupungin ja Naarajärven taajamakeskusten

Lisätiedot

LÄNSI-LAPIN MAAKUNTAKAAVA Taustaselvitys

LÄNSI-LAPIN MAAKUNTAKAAVA Taustaselvitys LAPIN LIITTO LÄNSI-LAPIN MAAKUNTAKAAVA Taustaselvitys Vähittäiskaupan suuryksikköalueiden vaikutukset keskustaan 2.4.2012 Lapin liitto LÄNSI-LAPIN MAAKUNTAKAAVA JOHDANTO Lapin liitto on laatimassa maakuntakaavaa

Lisätiedot

Rauman tilaa vaativan kaupan alue. Kaupallisen selvityksen päivitys

Rauman tilaa vaativan kaupan alue. Kaupallisen selvityksen päivitys Kaupallisen selvityksen päivitys 25.6.2014 Kaupallisen selvityksen päivitys 1 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 2 2 Kaupan markkinoiden kehitys... 3 3 Liiketilan lisätarve vuoteen 2020 ja 2030... 5 4 Kaupan

Lisätiedot

Rauman yleiskaava. Kaupallinen selvitys 17.3.2011

Rauman yleiskaava. Kaupallinen selvitys 17.3.2011 Rauman yleiskaava Kaupallinen selvitys Kaupallinen selvitys 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 2 2 KAUPAN NYKYTILAN KARTOITUS JA KUVAUS 3 2.1 Vähittäiskaupan toimipaikat ja myynti 3 2.2 Ostovoima ja ostovoiman

Lisätiedot

Lausunto, kaupalliset palvelut Vuohkalliossa

Lausunto, kaupalliset palvelut Vuohkalliossa Heinolan strateginen yleiskaava 2035 Lausunto, kaupalliset palvelut Vuohkalliossa 3.9.2014 Strateginen yleiskaava Heinolan strategisessa yleiskaavassa 2035 kunnan kehitystä hahmotellaan yleispiirteisesti

Lisätiedot

KEURUUN KAUPAN TUNNUSLUVUT

KEURUUN KAUPAN TUNNUSLUVUT 2017 27.7.2017 1 VERONALAISET TULOT /TULONSAAJA/VUOSI VALTIOVERONALAISET TULOT, MUKAAN LUKIEN VEROVAPAAT OSINGOT JA KOROT. LÄHDE: TILASTOKESKUS, VERONALAISET TULOT Veronalaiset tulot ml. verovapaat 2005

Lisätiedot

Keski-Suomen ja Pohjois-Savon kaupallinen palveluverkko. Maakuntavertailua

Keski-Suomen ja Pohjois-Savon kaupallinen palveluverkko. Maakuntavertailua Keski-Suomen ja Pohjois-Savon kaupallinen palveluverkko Maakuntavertailua KESKI-SUOMEN LIITTO POHJOIS-SAVON LIITTO 25.10.2006 TUOMAS SANTASALO Ky Väestön vuosimuutos Keski-Suomessa ja Pohjois-Savossa vuoteen

Lisätiedot

Raumalla 30.11.2003. www.tuomassantasalo.fi

Raumalla 30.11.2003. www.tuomassantasalo.fi RAUMAN VÄHITTÄISKAUPPASELVITYS 2003 RAUMAN KAUPPAKAMARI Raumalla 30.11.2003 TUOMAS SANTASALO Ky www.tuomassantasalo.fi Rauman vähittäiskauppa 2003 1 RAUMAN VÄHITTÄISKAUPPASELVITYS 2003 1 Kaupan toimipaikat

Lisätiedot

Vaalimaan Outlet-keskus Kaupallisten vaikutusten arviointi

Vaalimaan Outlet-keskus Kaupallisten vaikutusten arviointi Vaalimaan Outlet-keskus Kaupallisten vaikutusten arviointi 18.6.2014 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 1.1. Vaalimaan suunnitelmat... 3 1.2. Hankkeen kuvaus... 5 1.3. Markkina-alue... 6 2. Kaupan nykytilan

Lisätiedot

Kaupan nykytila ja viimeaikainen kehitys SYKEn seurantatietojen perusteella

Kaupan nykytila ja viimeaikainen kehitys SYKEn seurantatietojen perusteella Kaupan nykytila ja viimeaikainen kehitys SYKEn seurantatietojen perusteella Antti Rehunen SYKE KAUPAN KESKUSTELUTILAISUUS Kaavajärjestelmän ja rakentamisen lupajärjestelmän sujuvoittamisen sidosryhmätilaisuus

Lisätiedot

LAHDESJÄRVEN TYÖPAIKKA- JA LIIKETOIMINTA-ALUEET

LAHDESJÄRVEN TYÖPAIKKA- JA LIIKETOIMINTA-ALUEET Lahdesjärven työpaikka-alue Vuores-projekti 1 LAHDESJÄRVEN TYÖPAIKKA- JA LIIKETOIMINTA-ALUEET Tarkastelun kohteena on Lahdesjärven tulevan työpaikka-alueen toiminnallinen sisältö. Tarkastelussa määritellään

Lisätiedot

Lohjan keskustan kaupallinen selvitys 2006 KESKUSTAN KAUPALLISEN RAKENTEEN KEHITTÄMINEN

Lohjan keskustan kaupallinen selvitys 2006 KESKUSTAN KAUPALLISEN RAKENTEEN KEHITTÄMINEN Lohjan keskustan kaupallinen selvitys 2006 KESKUSTAN KAUPALLISEN RAKENTEEN KEHITTÄMINEN Lohja 11.09.2006 LOHJAN KAUPUNKI TUOMAS SANTASALO Ky Nervanderinkatu 5 D 38 00100 Helsinki www.lohja.fi www.tuomassantasalo.fi

Lisätiedot

Someharjun asemakaava Kaupallisten vaikutusten arviointi 4.9.2013

Someharjun asemakaava Kaupallisten vaikutusten arviointi 4.9.2013 Someharjun asemakaava Kaupallisten vaikutusten arviointi 4.9.2013 Kaupallisten vaikutusten arviointi 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 2 1.1 Hankkeen kuvaus 2 1.2 Markkina-alue 4 2 KAUPAN NYKYTILAN ANALYYSI

Lisätiedot

HERNESAARENOSAYLEISKAAVAN KAUPALLISTEN PALVELUIDEN MITOITUS JA SIJOITTELUKAUPUNKIRAKENTEESEEN

HERNESAARENOSAYLEISKAAVAN KAUPALLISTEN PALVELUIDEN MITOITUS JA SIJOITTELUKAUPUNKIRAKENTEESEEN HERNESAARENOSAYLEISKAAVAN KAUPALLISTEN PALVELUIDEN MITOITUS JA SIJOITTELUKAUPUNKIRAKENTEESEEN Helsingin kaupunki Länsisatama-projekti 1.1.011 Kaupallisten palveluiden mitoitus ja sijoittelu 1 HERNESAAREN

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseutu Palveluverkkoselvitys

Tampereen kaupunkiseutu Palveluverkkoselvitys Palveluverkkoselvitys 28.8.2008 TUOMAS SANTASALO Ky TAMPEREEN KAUPUNKI Nervanderinkatu 5 D 38, 00100 Helsinki www.tuomassantasalo.fi Palveluverkkoselvitys 1 Sisällysluettelo JOHDANTO 2 1 Kaupalliset keskittymät

Lisätiedot

Naantalin kaupallisten palveluiden selvitys 20.11.2007. NAANTALIN KAUPUNKI TUOMAS SANTASALO Ky

Naantalin kaupallisten palveluiden selvitys 20.11.2007. NAANTALIN KAUPUNKI TUOMAS SANTASALO Ky Muumimaailma Ravintola- ja satama-alue Matkailupalveluvyöhyke SD SF SF SF CSD Market-alue 0 150 metriä Naantalin kaupallisten palveluiden selvitys 20.11.2007 NAANTALIN KAUPUNKI TUOMAS SANTASALO Ky Ympäristövirasto

Lisätiedot

YLIVIESKA KAUPAN TILASTOT

YLIVIESKA KAUPAN TILASTOT YLIVIESKA KAUPAN TILASTOT Lisätietoja: Tiina Kuokkanen, tiina.kuokkanen@ramboll.fi; 050 543 8788 PAIKALLISMARKKINA-ALUE Ylivieskan ydinvaikutusalueeseen kuuluu Ylivieska, Alavieska, Sievi ja Nivala Toissijaiseen

Lisätiedot

HELSINGIN YLEISKAAVA - Seminaari 22.4.2013 Vähittäiskaupan suuryksiköiden kaavoitus

HELSINGIN YLEISKAAVA - Seminaari 22.4.2013 Vähittäiskaupan suuryksiköiden kaavoitus HELSINGIN YLEISKAAVA - Seminaari 22.4.2013 Vähittäiskaupan suuryksiköiden kaavoitus 22.4.2013, Helsinki, Laituri Pekka Normo, Ympäristöministeriö VÄHITTÄISKAUPAN PALVELUT - KESKUSTA-ALUEET, LÄHIKAUPAT,

Lisätiedot

Tampereen keskustan strateginen osayleiskaava Kaupallisten vaikutusten arviointi 19.3.2014

Tampereen keskustan strateginen osayleiskaava Kaupallisten vaikutusten arviointi 19.3.2014 Kaupallisten vaikutusten arviointi Kaupallisten vaikutusten arviointi 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 2 2 NYKYINEN KAUPALLINEN RAKENNE TAMPEREEN KESKUSTASSA 3 3 KAUPAN KEHITYS TAMPEREELLA JA KAUPUNKISEUDULLA

Lisätiedot

Seinäjoen vähittäiskaupan selvitykset

Seinäjoen vähittäiskaupan selvitykset SEINÄJOEN KAUPUNKI Seinäjoen vähittäiskaupan selvitykset Loppuraportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P22981 Loppuraportti 1 (73) Sisällysluettelo 1 TAUSTA JA TAVOITTEET... 3 2 VÄHITTÄISKAUPAN KOKONAISMITOITUKSEN

Lisätiedot

Kanta-Hämeen kaupan palveluverkkoselvityksen täydennys. Humppilan matkailukeskuksen mitoitus

Kanta-Hämeen kaupan palveluverkkoselvityksen täydennys. Humppilan matkailukeskuksen mitoitus Kanta-Hämeen kaupan palveluverkkoselvityksen täydennys Humppilan matkailukeskuksen mitoitus 7.12.2017 SISÄLTÖ 1. Johdanto... 3 2. Nykyinen palveluverkko... 4 3. Humppilan matkailukeskus... 6 3.1. Humppilan

Lisätiedot

KEURUUN KAUPAN TUNNUSLUVUT

KEURUUN KAUPAN TUNNUSLUVUT 2014 VERONALAISET TULOT /TULONSAAJA/VUOSI Kehitys noudattaa koko Suomen kasvua, alueen kunnat kuitenkin Suomen keskiarvon alapuolella. Heijastuu myös vähittäiskaupan kulutukseen, pienempi kulutus /asukas

Lisätiedot

Mikkelin kantakaupungin osayleiskaava KAUPALLISEN SELVITYKSEN PÄIVITYS 4.11.2013

Mikkelin kantakaupungin osayleiskaava KAUPALLISEN SELVITYKSEN PÄIVITYS 4.11.2013 KAUPALLISEN SELVITYKSEN PÄIVITYS 4.11.2013 KAUPALLISEN SELVITYKSEN PÄIVITYS 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 2 2 KAUPAN NYKYTILAN ANALYYSI 3 2.1 Vähittäiskaupan toimipaikat ja myynti 3 2.2 Ostovoima ja ostovoiman

Lisätiedot

Pohjanmaan maakuntakaava. Lisäselvitys kaupallisten palveluiden sijoittumisesta

Pohjanmaan maakuntakaava. Lisäselvitys kaupallisten palveluiden sijoittumisesta Pohjanmaan maakuntakaava Lisäselvitys kaupallisten palveluiden sijoittumisesta 19.5.2011 Lisäselvitys kaupallisten palveluiden sijoittumisesta 1 JOHDANTO 2 1 KAUPAN KEHITYS 3 1.1 Ostovoima 2010 3 1.2 Markkinoiden

Lisätiedot

Oulun seudun kaupallinen palveluverkko 2030

Oulun seudun kaupallinen palveluverkko 2030 Oulun seudun kaupallinen palveluverkko 2030 Haukipudas Kiiminki Anne Leskinen, 27.1.2011 Hailuoto Oulunsalo Oulu Kempele Lumijoki Liminka Tyrnävä Muhos Kaupalliset selvitykset seudun yleiskaavan taustalla

Lisätiedot

Hernesaaren osayleiskaava. Kaupallisten palveluiden mitoitus ja sijoittuminen. Päivitys

Hernesaaren osayleiskaava. Kaupallisten palveluiden mitoitus ja sijoittuminen. Päivitys Hernesaaren osayleiskaava Kaupallisten palveluiden mitoitus ja sijoittuminen Päivitys 15.12.2015 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Johdanto... 3 2. Hernesaaren väestö, ostovoima ja kaupan mitoituksen

Lisätiedot

Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavan Kaupan palveluverkkoselvitys LUONNOS 8.5.2014. Lapin liitto

Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavan Kaupan palveluverkkoselvitys LUONNOS 8.5.2014. Lapin liitto n Kaupan palveluverkkoselvitys Lapin liitto Kaupan palveluverkkoselvitys 1 1 JOHDANTO 1.1 Selvityksen tavoite 1.2 Kauppaa ja maankäytön suunnittelua ohjaavat lait ja siirtymäsäännökset 2 KAUPAN NYKYTILAN

Lisätiedot

KEURUUN KAUPAN TUNNUSLUVUT

KEURUUN KAUPAN TUNNUSLUVUT 2015 1 2 VERONALAISET TULOT /TULONSAAJA/VUOSI Keskitulot kasvaneet yhä kaikissa kunnissa edellisvuodesta, mutta tulotaso Suomen keskiarvoa matalampi. Heijastuu myös vähittäiskaupan kulutukseen, pienempi

Lisätiedot

Etelä-Karjalan 1. vaihemaakuntakaava. Etelä-Karjalan kaupan rakenne ja mitoitus vuoteen 2025

Etelä-Karjalan 1. vaihemaakuntakaava. Etelä-Karjalan kaupan rakenne ja mitoitus vuoteen 2025 Etelä-Karjalan 1. vaihemaakuntakaava Etelä-Karjalan kaupan rakenne ja mitoitus vuoteen 2025 Etelä-Karjalan kaupan rakenne ja mitoitus 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 3 1.1 Selvityksen tavoite 3 1.2 Kauppaa

Lisätiedot

Muuttuva vähittäiskauppa yhdyskuntarakenteessa. Antti Rehunen Urban Zone 2 -loppuseminaari 13.6.2014

Muuttuva vähittäiskauppa yhdyskuntarakenteessa. Antti Rehunen Urban Zone 2 -loppuseminaari 13.6.2014 Muuttuva vähittäiskauppa yhdyskuntarakenteessa Antti Rehunen Urban Zone 2 -loppuseminaari 13.6.2014 Näkökulmia vähittäiskauppaan ja yhdyskuntarakenteen vyöhykkeisiin 1 Vähittäiskaupan toimipaikkojen sijoittuminen

Lisätiedot

Kauppa. Yleisötilaisuus Karviassa Susanna Roslöf, maakunta-arkkitehti

Kauppa. Yleisötilaisuus Karviassa Susanna Roslöf, maakunta-arkkitehti Kauppa Yleisötilaisuus Karviassa 8.2.2017 Susanna Roslöf, maakunta-arkkitehti Satakunnan kokonaismaakuntakaava - Hyväksyttiin 2009 - YM vahvistuspäätöksellä voimaan 30.11.2011 - KHO: 13.3.2013 -kaupan

Lisätiedot

Rauman kaupallisen selvityksen päivitys. Kanalin Länsirannan asemakaavan muutosta varten

Rauman kaupallisen selvityksen päivitys. Kanalin Länsirannan asemakaavan muutosta varten Rauman kaupallisen selvityksen päivitys Kanalin Länsirannan asemakaavan muutosta varten 7.5.2014 Kanalin Länsirannan asemakaavamuutosta varten 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 2 2 KAUPAN NYKYTILAN KUVAUS

Lisätiedot

METTALANMÄEN KAUPPAKESKUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kaupallisten vaikutusten arviointi

METTALANMÄEN KAUPPAKESKUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kaupallisten vaikutusten arviointi FCG Planeko Oy 25.9.2009 RAAHEN KAUPUNKI METTALANMÄEN KAUPPAKESKUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaupallisten vaikutusten arviointi 147-D2758 FCG Planeko Oy 2 (17) RAAHEN KAUPUNKI METTALANMÄEN KAUPPAKESKUKSEN

Lisätiedot

Lamminrahkan osayleiskaava. Kaupallisten palveluiden mitoitus

Lamminrahkan osayleiskaava. Kaupallisten palveluiden mitoitus Lamminrahkan osayleiskaava Kaupallisten palveluiden mitoitus 1.12.2014 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Johdanto... 3 2. Lamminrahka palveluverkon osana... 4 2.1. Nykyinen palveluverkko... 4 2.2.

Lisätiedot

Kauppakeskus Veska, kaupallinen selvitys

Kauppakeskus Veska, kaupallinen selvitys LIITE 6 PIRKKALAN KUNTA Kauppakeskus Veska, kaupallinen selvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti Sisällysluettelo 1 Asemakaavamuutoksen sisältö... 2 2 Nykytilanne ja kehitysnäkymät...

Lisätiedot

SULAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUS

SULAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUS SULAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUS Kuntakehityslautakunta 22.4.2015 KAAVALUONNOS KAAVAEHDOTUS 15.4.2014 PALAUTE OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA Nähtävillä 22.5. 27.6.2014 Lausuntoja 23 Muistutuksia 20 Pääasiat lausunnoissa

Lisätiedot

Kauppa. Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää

Kauppa. Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää Kauppa Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää Satakunnan aluerakenne ja keskusverkko 2009, tarkistetun palvelurakennetilaston mukaan Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 tavoitteet - maakunnan tarkoituksenmukainen

Lisätiedot

Etelä-Karjalan 1. vaihemaakuntakaava. Etelä-Karjalan kaupan rakenne ja mitoitus vuoteen 2025

Etelä-Karjalan 1. vaihemaakuntakaava. Etelä-Karjalan kaupan rakenne ja mitoitus vuoteen 2025 Etelä-Karjalan 1. vaihemaakuntakaava Etelä-Karjalan kaupan rakenne ja mitoitus vuoteen 2025 Etelä-Karjalan kaupan rakenne ja mitoitus 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 3 1.1 Selvityksen tavoite 3 1.2 Kauppaa

Lisätiedot

Pohjanmaa. Kaupallisten palveluiden sijoittuminen maakunnassa

Pohjanmaa. Kaupallisten palveluiden sijoittuminen maakunnassa Pohjanmaa Kaupallisten palveluiden sijoittuminen maakunnassa Pohjanmaa Kaupallisten palvelujen sijoittuminen maakunnassa Raportti: Tuomas Santasalo Ky Julkaisija: Pohjanmaan liitto 2010 Nr: 69 F ISBN:

Lisätiedot

Paikkatieto Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan kaupan ratkaisussa. HSY:n paikkatietoseminaari 14.3.2013 Sanna Jylhä

Paikkatieto Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan kaupan ratkaisussa. HSY:n paikkatietoseminaari 14.3.2013 Sanna Jylhä Paikkatieto Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan kaupan ratkaisussa HSY:n paikkatietoseminaari 14.3.2013 Sanna Jylhä Uudenmaan 2.vaihemaakuntakaava Valtuustoon 20.3, sitten vahvistettavaksi TEEMAT 1. Metropolialueen

Lisätiedot

Kauppa. Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää

Kauppa. Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää Kauppa Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää Satakunnan aluerakenne ja keskusverkko 2009, tarkistetun palvelurakennetilaston mukaan Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 kaupan ratkaisut perustuvat

Lisätiedot

RakennuskeskusCentra Hämeenlinna. Kaupallinen selvitys 11.9.2011

RakennuskeskusCentra Hämeenlinna. Kaupallinen selvitys 11.9.2011 RakennuskeskusCentra Hämeenlinna Kaupallinen selvitys 11.9.2011 Sijainti ja saavutettavuus Hämeenlinna on Etelä-Suomen läänin pääkaupunki, joka sijaitsee Kanta-Hämeessä, valtatie 3 :n (Helsinki - Tampere

Lisätiedot

Keskusta-alueet ja vähittäiskauppa kaupunkiseuduilla sekä näkökulmia asutuksen ja palveluverkon muutoksiin. Antti Rehunen ja Ville Helminen SYKE

Keskusta-alueet ja vähittäiskauppa kaupunkiseuduilla sekä näkökulmia asutuksen ja palveluverkon muutoksiin. Antti Rehunen ja Ville Helminen SYKE Keskusta-alueet ja vähittäiskauppa kaupunkiseuduilla sekä näkökulmia asutuksen ja palveluverkon muutoksiin Antti Rehunen ja Ville Helminen SYKE TÄYDENNYSRAKENTAMISEN SEMINAARI 28.5.2014 Keskusta-alueiden

Lisätiedot

Oulun keskustan kaupallinen nykytila ja kehittäminen

Oulun keskustan kaupallinen nykytila ja kehittäminen Oulun keskustan kaupallinen nykytila ja kehittäminen 25.1.2016 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Selvityksen tausta ja tavoitteet... 3 2. Oulun keskustan kaupallinen rakenne... 4 2.1 Keskustan

Lisätiedot

OTSIKKO: LAUSUNTO RAASEPORIN KAUPUNGILLE KARJAAN LÄNTISEN TAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN LUONNOKSESTA

OTSIKKO: LAUSUNTO RAASEPORIN KAUPUNGILLE KARJAAN LÄNTISEN TAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN LUONNOKSESTA OTSIKKO: LAUSUNTO RAASEPORIN KAUPUNGILLE KARJAAN LÄNTISEN TAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN LUONNOKSESTA 1. Valmistelun tulokset Uudenmaan liiton mukaan Karjaan kaavaluonnoksen ei tule ylittää seudullisesti merkittävän

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS

YLÖJÄRVEN KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS Ylöjärven kaupunki Loppuraportti 2.1.2012 Päivitetty 23.10.2012 3.1 Väestömäärä ja väestöennuste 3.3 Arvio ostovoimasta ja sen kehityksestä 2020 ja 2030 4.2.2 Arvio liiketilan lisätarpeesta 2020 ja 2030

Lisätiedot

Savarin alueen laajentumisen asemakaavamuutos

Savarin alueen laajentumisen asemakaavamuutos 12.3.2009 Savarin alueen laajentumisen asemakaavamuutos Lausunto kaupallisista vaikutuksista 2 1. Kaavahanke Ylivieskan Savarin alueella on vireillä asemakaavan muutos- ja laajennushanke. Savarin alue

Lisätiedot

Vähittäiskaupan näkymät Myyrmäessä. Myyrmäen yritystilaisuus Joni Heikkola, yleiskaavasuunnittelija

Vähittäiskaupan näkymät Myyrmäessä. Myyrmäen yritystilaisuus Joni Heikkola, yleiskaavasuunnittelija Vähittäiskaupan näkymät Myyrmäessä Myyrmäen yritystilaisuus 17.11.2016 Joni Heikkola, yleiskaavasuunnittelija Vähittäiskaupan nykytila Myyrmäessä Myyrmäen keskusta toimii kaupallisena keskuksena Länsi-

Lisätiedot

Palveluverkot alue- ja yhdyskuntarakenteessa

Palveluverkot alue- ja yhdyskuntarakenteessa Palveluverkot alue- ja yhdyskuntarakenteessa 1.6.2015 Antti Rehunen Suomen ympäristökeskus SYKE Keskus- ja palveluverkko Keskusverkko muodostuu valtakunnantasolle sekä yhdyskuntarakennetasolle Valtakunnantasolla

Lisätiedot

ESPOON KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS PAIKKATIETOAINEISTOJEN HYÖDYNTÄMINEN

ESPOON KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS PAIKKATIETOAINEISTOJEN HYÖDYNTÄMINEN ESPOON KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS PAIKKATIETOAINEISTOJEN HYÖDYNTÄMINEN SISÄLTÖ Kaupunkikehitys ja kauppa,ramboll Kaupan palveluverkkoselvityksen tavoitteet Paikkatietoaineistot palveluverkkoselvityksessä

Lisätiedot

Kymenlaakson kaupan rakenne ja mitoitus

Kymenlaakson kaupan rakenne ja mitoitus Kymenlaakson maakuntakaava, kauppa ja merialue Kymenlaakson kaupan rakenne ja mitoitus Kymenlaakson Liitto Maakunnan kehityksen kärjessä Kymenlaakson kaupan rakenne ja mitoitus 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO

Lisätiedot

1.1 Kauppaa ja maankäytön suunnittelua ohjaavat lait ja siirtymäsäännökset

1.1 Kauppaa ja maankäytön suunnittelua ohjaavat lait ja siirtymäsäännökset TIIVISTELMÄ 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 3 1.1 Kauppaa ja maankäytön suunnittelua ohjaavat lait ja siirtymäsäännökset... 3 2 KAUPAN NYKYTILAN KUVAUS... 4 2.1 Päivittäistavarakaupan verkko... 4 2.2

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS

ETELÄ-SAVON KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS ETELÄ-SAVON MAAKUNTAKAAVA ETELÄ-SAVON KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS Kaupan suuryksiköiden sijoitusmahdollisuudet E T E L Ä - S A V O N M A A K U N T A L I I T T O 2 0 0 8 Kaupan palveluverkkoselvitys -

Lisätiedot

Seinäjoen vähittäiskaupan selvitykset

Seinäjoen vähittäiskaupan selvitykset SEINÄJOEN KAUPUNKI Seinäjoen vähittäiskaupan selvitykset Loppuraportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P22981 Loppuraportti 1 (73) Sisällysluettelo 1 TAUSTA JA TAVOITTEET... 3 2 VÄHITTÄISKAUPAN KOKONAISMITOITUKSEN

Lisätiedot

Rauman tilaa vaativan kaupan alueiden osayleiskaava

Rauman tilaa vaativan kaupan alueiden osayleiskaava Rauman tilaa vaativan kaupan alueiden osayleiskaava Seudullisuuden alaraja Autokauppa Huonekalukauppa Kodintekniikka Rautakauppa Puutarhakauppa Venekauppa 13.11.2013 Seudullisuuden alaraja 1 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Liittyminen laajempaan kontekstiin

Liittyminen laajempaan kontekstiin Liittyminen laajempaan kontekstiin E-18 Yrityslohja Ympäristösi parhaat tekijät 2 Kartalle näkyviin myös meidän kohdeliittymät Pallukat eivät erotu ihan riittävästi taustakartasta. Lisää kontrastia. 3

Lisätiedot

TAMPEREEN ETELÄPUISTON ASEMAKAAVALUONNOS ETELÄPUISTON SUUNNITELMIEN TALOUDELLINEN TARKASTELU (korjattu)

TAMPEREEN ETELÄPUISTON ASEMAKAAVALUONNOS ETELÄPUISTON SUUNNITELMIEN TALOUDELLINEN TARKASTELU (korjattu) TAMPEREEN ETELÄPUISTON ASEMAKAAVALUONNOS ETELÄPUISTON SUUNNITELMIEN TALOUDELLINEN TARKASTELU (korjattu) 2 / Eteläpuiston suunnitelmien taloudellinen tarkastelu ETELÄPUISTON SUUNNITELMIEN TALOUDELLINEN

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN KAUPPAKAUPUNKI MIKKELI Kaupan sijoittuminen ja tarjonnan mitoitus

ITÄ-SUOMEN KAUPPAKAUPUNKI MIKKELI Kaupan sijoittuminen ja tarjonnan mitoitus ITÄ-SUOMEN KAUPPAKAUPUNKI MIKKELI Kaupan sijoittuminen ja tarjonnan mitoitus MISET Oy MIKKE ry 17.04.2008 SITO Oy TUOMAS SANTASALO Ky Nervanderinkatu 5 D 38 00100 Helsinki www.tuomassantasalo.fi Kaupan

Lisätiedot

Naantalin kaupallinen selvitys. Päivitys

Naantalin kaupallinen selvitys. Päivitys Naantalin kaupallinen selvitys Päivitys 23.11.2015 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Selvityksen tausta ja tavoitteet... 3 2. Kaupan nykytila Naantalissa... 4 2.1. Vähittäiskaupan toimipaikat ja

Lisätiedot

Keskus- ja palveluverkko. UZ3 työpaja 1.6.2015 Ville Helminen

Keskus- ja palveluverkko. UZ3 työpaja 1.6.2015 Ville Helminen Keskus- ja palveluverkko UZ3 työpaja 1.6.2015 Ville Helminen Keskus- ja palveluverkko Keskusverkko muodostuu valtakunnantasolle sekä yhdyskuntarakennetasolle Valtakunnantasolla kyse on kaupunkiseutujen

Lisätiedot

SULAN OSAYLEISKAAVA KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

SULAN OSAYLEISKAAVA KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Vastaanottaja Tuusulan kunta Dokumenttityyppi Loppuraportti Päivämäärä 24.2.2015 SULAN OSAYLEISKAAVA KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI SULAN OSAYLEISKAAVA KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI SISÄLLYS 1.

Lisätiedot

SULAN OSAYLEISKAAVA KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

SULAN OSAYLEISKAAVA KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Vastaanottaja Tuusulan kunta Dokumenttityyppi Loppuraportti Päivämäärä 24.2.2015 SULAN OSAYLEISKAAVA KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI SULAN OSAYLEISKAAVA KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI SISÄLLYS 1.

Lisätiedot

Naantalin keskustakorttelien asemakaavan muutos. Kaupallinen toimivuus

Naantalin keskustakorttelien asemakaavan muutos. Kaupallinen toimivuus Kaupallinen toimivuus 4.8.2014 Kaupallinen toimivuus 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 2 2 KESKUSTAN NYKYINEN PALVELURAKENNE... 3 3 ASEMAKAAVAN SUUNNITELMAT... 4 4 MARKKINOIDEN KEHITYS... 5 4.1 Liiketilan

Lisätiedot

Vähittäiskauppaa koskevien MRL:n muutosten arviointi SYKEn seurantatietojen, tutkimusten ja selvitysten perusteella

Vähittäiskauppaa koskevien MRL:n muutosten arviointi SYKEn seurantatietojen, tutkimusten ja selvitysten perusteella Vähittäiskauppaa koskevien MRL:n muutosten arviointi SYKEn seurantatietojen, tutkimusten ja selvitysten perusteella Antti Rehunen Suomen ympäristökeskus SYKE Eduskunnan ympäristövaliokunta 7.2.2017 Vähittäiskaupan

Lisätiedot

Ruskon suuryksikkö, kaupallinen selvitys

Ruskon suuryksikkö, kaupallinen selvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NCC SUOMI OY Ruskon suuryksikkö, kaupallinen selvitys Loppuraportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Loppuraportti 1 (24) Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 2 1.1 Selvityksen

Lisätiedot

Tuurinportti ja Tuurin yleiskaavan laajennus

Tuurinportti ja Tuurin yleiskaavan laajennus Luonnos 30.11.2009 Tuurinportti ja Tuurin yleiskaavan laajennus Kaupalliset ja sosiaaliset vaikutukset 2 Sisältö Sisältö...2 Yhteenveto...3 1. Selvityksen tavoite ja lähtökohdat...5 1.1. Selvityksen tavoite...

Lisätiedot

Kaupallisten palveluiden verkosto

Kaupallisten palveluiden verkosto Kaupallisten palveluiden verkosto Keski-Suomi 2005 Pohjois-Savo 2006 Kaksi kaupallisen palveluverkon tutkimusta Sekä Keski-Suomen että Pohjois-Savon tutkimukset on tehnyt Tuomas Santasalo. 2005 ja 2006

Lisätiedot