VAPAA-AJAN ASUKKAIDEN JA HIRVASKANKAAN OHI KULKEVAN LIIKENTEEN OSTOVOIMA JA SEN VAIKUTUS LIIKETILAN LISÄTARPEESEEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VAPAA-AJAN ASUKKAIDEN JA HIRVASKANKAAN OHI KULKEVAN LIIKENTEEN OSTOVOIMA JA SEN VAIKUTUS LIIKETILAN LISÄTARPEESEEN"

Transkriptio

1 Liite 3 Äänekosken kaupunki VAPAA-AJAN ASUKKAIDEN JA HIRVASKANKAAN OHI KULKEVAN LIIKENTEEN OSTOVOIMA JA SEN VAIKUTUS LIIKETILAN LISÄTARPEESEEN

2

3 1 ALKUSANAT Hirvaskankaan alue on valtakunnallisesti tunnettu palvelukeskittymä, joka hyvän sijaintinsa vuoksi on herättänyt kiinnostusta sekä elinkeinotoiminnan että asumisen sijoittumisalueena. Tehtävänä on arvioida Hirvaskankaan asemakaavoitukseen liittyen vapaa-ajan asukkaiden ja Hirvaskankaan ohi kulkevasta liikenteestä Hirvaskankaalla pysähtyvien asiakkaiden nykyinen ja tuleva ostovoima ja ostovoiman kasvun vaikutus liiketilan tulevaan lisätarpeeseen Äänekoskella ja Hirvaskankaalla. Selvitys tehtiin Äänekosken kaupungin toimeksiannosta. Tilaajan yhteyshenkilönä toimi kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen. Strafica Oy:ssä työstä vastasivat FM Kimmo Koski ja DI Miikka Niinikoski.

4 2 Sisällysluettelo Alkusanat Hirvaskankaan alue Ostovoima ja ostovoiman kasvuarvio Vapaa-ajan asukkaat Ohikulkevasta liikenteestä Hirvaskankaalla pysähtyvät Vakituiset asukkaat Ostovoiman kasvu yhteensä laskennallinen liiketilatarve Arviointiperiaatteet Liiketilan lisätarve vuoteen Lisätarpeen kohdistuminen Hirvaskankaalle Lähdeluettelo... 10

5 3 1 HIRVASKANKAAN ALUE sijaitsee valtatien 4, kantatien 69 ja Uuraistentien risteysten lähialueella. Äänekosken keskustaan on matkaa noin 13 kilometriä, Suolahden keskustaan noin 15 kilometriä ja Jyväskylään noin 30 kilometriä. Alueella toimii nykyisin ABC-liikenneasema, Teboil, Shell, rekkaparkki ja kauppakeskus Spektri. Liikenneaseman palveluihin kuuluvat mm. kahvila-ravintola, pizzeria, hampurilaisravintola, elintarvikemyymälä sekä apteekki ja Alkon myymälä. Kauppakeskus Spektri on kooltaan noin m 2 ja sieltä löytyy mm. vapaa-ajan ja kodin sisutuksen tuotteita, kirjoja ja lahjatavaroita myyviä liikkeitä sekä muita erikoispalveluja. Liikenteellinen sijainti vilkasliikenteisen valtatien 4 varrella on vaikuttanut siihen, että Hirvaskankaasta on muodostunut valtakunnallisesti merkittävä liikennepalvelujen keskittymä. Alueen kaupalliset palvelut toimivat pääosin ohikulkuliikenteen ostovoimaan tukeutuen. Alle kolmen kilometrin etäisyydellä Hirvaskankaan alueesta asui vuonna 2009 noin 800 asukasta ja siellä oli vuonna 2007 noin 200 työpaikkaa. ta lähimmät kyläalueet, Honkola, Koivistonkylä ja Hirvaskylä sijaitsevat noin kolmen kilometrin etäisyydellä (Keski-Suomen liitto 2012). Ehdotusvaiheessa olevan Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaavan ja asemakaavan muutoksen tarkoituksena on huomioida tulevan moottoritien rinnakkaistien linjauksen siirron vaikutus Hirvaskankaan palvelukeskuksen toimintaan sekä alueen liiketoiminnan yleinen kehittäminen. Kaupunki on hankkinut valtatien 4 eritasoliittymän koillispuolelta noin kahdeksan hehtaarin maa-alueen nykyisen palvelualueen laajentamista varten. Alueelle sijoittuu pääasiassa liikennepalveluja ja liikerakentamista. Palvelujen pääasiallisina kohderyhminä ovat nelostien ohikulkeva liikenne sekä lähiympäristön loma-asukkaat (Äänekosken kaupunki 2012). Uuraisten kunta on laatinut asemakaavaehdotuksen Hirvaskankaan alueelle, valtatien 4 länsipuolelle. Alueelle on osoitettu asuntoalueita ja kunnan tavoitteena on kehittää aluetta myös työpaikkatoimintojen alueena. Asemakaavaehdotuksen mukaiset liikerakennusten korttelialueet sijaitsevat Hirvaskankaan nykyisen kaupan alueen ja valtatien 4, Suonenjoentien ja Uuraistentien risteysalueen pohjoispuolella (Keski-Suomen liitto 2012). Hirvaskankaan alueelle on laadittavana Äänekosken kaupungin ja Uuraisten kunnan toimeksiannosta ideasuunnitelma ja kaavarunko, jonka yhtenä tavoitteena on määritellä eritasoliittymän eri sektoreihin parhaiten soveltuvat toiminnot. Lähtökohtana pidetään, että kaupallisten palvelujen keskeinen sijaintipaikka tulee olemaan koillinen sektori.

6 4 2 OSTOVOIMA JA OSTOVOIMAN KASVUARVIO 2.1 Vapaa-ajan asukkaat Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2011 Äänekoskella oli kesämökkiä, Konnevedellä kesämökkiä ja Uuraisilla 629 kesämökkiä. Vapaa-ajan asukkaiden ostovoima laskettiin ulkokuntalaisten omistamien mökkien (em. kunnissa yhteensä vuonna 2011) ja vapaa-ajan asukkaiden mökkikunnassaan keskimäärin käyttämän rahamäärän perusteella. Mökkikunnassa käytetty rahamäärä perustuu Loma-asumisen taloudelliset ja työllisyysvaikutukset Suomessa -selvitykseen (työ- ja elinkeinoministeriö 2011). Selvityksen mukaan vuonna 2010 vapaa-ajan asukkaat viettivät mökillä keskimäärin 83 päivää vuodessa ja käyttivät tänä aikana rahaa yhteensä euroa perhettä kohden. Vapaa-ajan asukkaiden päivittäistavarakauppaan, erikoiskauppaan ja kaupallisiin palveluihin kohdistuva (ja vapaaajan asukkaiden ostovoimaa laskettaessa käytetty) kulutus oli euroa. Rahankäyttö jakautui eri kulutuseriin seuraavasti (vapaa-ajan asukkaiden ostovoimaa laskettaessa käytetyt kulutuserät esitetään sinisellä värillä): Päivittäistavaroihin käytetyt eurot loma-asunnolla elintarvikkeet, juomat ja taloustavarat kiinteistön ylläpidon tarvikkeet (lannoitteet, ruuvit ym.) loma-asunnolla käytetyt polttoaineet koneisiin ym. 167 Kestokulutustarvikkeisiin käytetyt eurot loma-asunnolla työkonehankinnat (ruohonleikkurit ym.) muut työvälineet (puutarhatyökalut ym.) kulkuneuvojen hankinta (vene, mönkijä ym.) pienkoneet ja -laitteet ja viihde-elektroniikka sisähuonekalut, matot, astiat yms. irtaimisto harrastus- ja leikkivälineet (urheilu-, kalastus- ym.) 189 Palveluihin käytetyt eurot loma-asunnolla kiinteistön huoltopalvelut koneiden ja kulkuneuvojen huolto harrastuspaikka- ja palvelumaksut terveyden ja kauneuden hoito kulttuuripalvelut ravintola- tms. palvelut 215 Vuonna 2011 Äänekosken, Konneveden ja Uuraisten ulkokuntalaisten vapaa-ajan asukkaiden vähittäiskauppaan kohdistuva ostovoima oli edellä mainituilla perusteilla laskettuna noin 19 miljoonaa euroa. Päivittäistavarakaupan osuus ostovoimasta oli noin kuusi miljoonaa euroa ja erikoiskaupan osuus noin 13 miljoonaa euroa (tilaa vaativa erikoiskauppa noin 10 milj. ja muu erikoiskauppa noin 3 milj. ). Ennusteita ulkokuntalaisten vapaa-ajan asukkaiden määrän kehityksestä ei ollut käytettävissä. Ostovoiman tulevaa kasvua arvioitaessa oletettiin, että uusia mökkejä rakennetaan 2000-luvulla Äänekoskella, Konnevedellä ja Uuraisilla toteutuneella noin 30 mökin vuosivauhdilla (www.tilastokeskus.fi). Nykyjakautuman mukaan hieman yli puolet mökeistä tulee ulkokuntalaisten omistukseen. Kulutuksen kasvuarviona käytettiin 1,0 prosenttia/vuosi. Vuoteen 2030 mennessä ulkokuntalaisten vapaa-ajan asukkaiden ostovoima kasvaa noin 7 miljoonalla eurolla, josta noin 2 miljoonaa euroa on päivittäistavarakaupan ostovoiman kasvua ja loput erikoiskaupan ostovoiman kasvua (tilaa vaativa erikoiskauppa noin 4 milj. ja muu erikoiskauppa noin 1 milj. ). Osa tästä ostovoimapotentiaalista toteutuu myyntinä Hirvaskankaalla,

7 5 osa muualla kuten Äänekosken keskustassa ja osa myös Jyväskylässä. Ostovoiman alueellista jakautumista ei ollut mahdollista arvioida tässä työssä, sillä se edellyttäisi kysely-, haastattelu-, tms. tutkimuksia. 2.2 Ohikulkevasta liikenteestä Hirvaskankaalla pysähtyvät Valtatien 4 liikenteen koostumusta Hirvaskankaan kohdalla on tarkasteltu Jyväskylän seudun liikennetutkimuksen yhteydessä valtateillä 4 ja 13 tehtyjen määräpaikkatutkimusten pohjalta. Arkipäivinä tehdyn liikennetutkimuksen havainnot on laajennettu matkaryhmittäin vastaamaan nykyistä keskimääräistä vuorokausiliikennettä. Liikennetutkimuksen tiedoista on erotettu tutkimuspisteiden kautta kulkeva Äänekosken sisäinen liikenne, joka ei kulje Hirvaskankaan ohi. Lisäksi on erotettu Äänekosken, Uuraisten ja Konneveden asukkaiden ja vapaa-ajan asukkaiden matkat sekä muu lyhytmatkainen (alle 100 km) liikenne. Näitä matkoja on noin ajon/vrk (81 %) valtatien nykyisestä kokonaisliikenteestä. Loput ajon/vrk (19 %) valtatieliikenteestä on potentiaalista Hirvaskankaalla asioivaa liikennettä, jonka ostovoima ei sisälly vakituisten asukkaiden ja vapaa-ajan asukkaiden arvioihin. Valtatien keskivuorokausiliikenteen koostumus esitetään kuvassa 1. Kuva 1. Valtatien 4 liikenteen määrä ja koostumus Hirvaskankaan kohdalla. Todennäköisimmin Hirvaskankaalla pysähtyviä ovat tyypillisesti pitkämatkaiset mökki-, vierailu- ja muut vapaa-ajan matkat. Vähemmän todennäköisiä pysähtyjiä ovat työmatkalaiset ja työasiamatkalaiset, joilla matkan pituus on tyypillisesti lyhyempi. Valtatien 4 liikenteen on Jyväskylän seudulle laadituissa liikenne-ennusteissa arvioitu kasvavan noin 25 % vuoteen 2030 mennessä. Valtateiden varsilla toimivissa kaupallisissa keskittymissä pysähtyvien asiakkaiden keskiostoksista ei ole tutkittua tietoa. Vaikka pysähtyjiä on paljon,

8 6 kaikki eivät välttämättä tee ostoksia. Ilmiö on rinnastettavissa Suomen kauppakeskuksiin, joissa yli 300 miljoonasta kävijästä huolimatta keskiostos oli 16 euroa vuonna 2010 (Suomen kauppakeskusyhdistys ry 2011). Keskiostokset vaihtelivat vajaasta kymmenestä eurosta noin viiteenkymmeneen euroon. Esimerkiksi Jyväskylässä toimivassa Palokan Kotikeskuksessa ( m 2 ; ankkurimyymälöinä Kodin Ykkönen, Indoor, Vepsäläinen ja Matto Kymppi) keskiostos oli 30 euroa. Oulunsalossa vilkkaasti liikennöidyn lentokenttätien varrella sijaitsevassa Kauppakeskus Kapteenissa (6 000 m 2 ; ankkurimyymälänä K-Supermarket ja lisäksi kirjasto ja apteekki) keskiostos oli 19 euroa. Päivittäistavarakaupassa keskiostos vuonna 2009 oli 20 euroa (Päivittäistavarakauppa ry 2010). Edellä esitettyjen tietojen perusteella Hirvaskankaalla pysähtyvien asiakkaiden keskiostokseksi arvioitiin 25 euroa. Keskiostoksen jakamiseen päivittäistavarakaupan ja erikoiskaupan kesken ei ollut riittäviä perusteita. Kulutuksen kasvuarviona käytettiin 1,0 prosenttia/vuosi. Vuonna 2011 Hirvaskankaalla pysähtyvien asiakkaiden vähittäiskauppaan kohdistuva ostovoima oli edellä mainituilla perusteilla laskettuna noin 19 miljoonaa euroa. Vuoteen 2030 mennessä ostovoima kasvaa noin 10 miljoonalla eurolla. 2.3 Vakituiset asukkaat Keski-Suomen 4. vaihemaakuntakaavaan liittyvän kaupallisen selvityksen Äänekoskea koskevan täydennyksen (Keski-Suomen liitto 2012) mukaan vähittäiskauppaan (pl. autokauppa) kohdistuva ostovoima oli vuonna 2008 Äänekosken seudulla noin 130 miljoonaa euroa. Seudun ostovoimasta oli päivittäistavarakaupan ostovoimaa noin 55 miljoonaa euroa, tilaa vaativan erikoiskaupan ostovoimaa noin 25 miljoonaa euroa ja muun erikoiskaupan ostovoimaa noin 50 miljoonaa euroa. Ostovoima kasvaa vuoteen 2030 mennessä noin 48 miljoonalla eurolla, josta päivittäistavarakauppaan kohdistuu noin 11 miljoonaa euroa, tilaa vaativaan erikoiskauppaan noin 13 miljoonaa euroa ja muuhun erikoiskauppaan noin 24 miljoonaa euroa. 2.4 Ostovoiman kasvu yhteensä Äänekosken seudun vakituisten asukkaiden ostovoiman kasvu vuoteen 2030 on koko vähittäiskaupassa noin 48 miljoonaa euroa. Vapaa-ajan asukkaat lisäävät ostovoiman kasvua noin seitsemällä miljoonalla eurolla. Nelostiellä kulkevasta liikenteestä Hirvaskankaalla pysähtyvät asiakkaat lisäävät ostovoiman kasvua edelleen noin kymmenellä miljoonalla eurolla. Yhteenlaskettuna tästä tulee noin 65 miljoonaa euroa. Taulukko 1. Vähittäiskaupan ostovoiman kasvu vuoteen Ostovoiman kasvu vuoteen 2030 Vähittäiskauppa Päivittäistavara- Erikoiskauppa Tilaa vaativa Muu yhteensä kauppa yhteensä erikoiskauppa erikoiskauppa Vakituiset asukkaat Muut kuin vakituiset asukkaat, yht Vapaa-ajan asukkaat Hirvaskankaalla pysähtyvät asiakkaat Yhteensä Päivittäistavarakaupassa vapaa-ajan asukkaat lisäävät vakituisten asukkaiden 11 miljoonan euron ostovoiman kasvua noin kahdella miljoonalla eurolla (+18 %). Erikoiskaupassa vapaa-ajan asukkaiden tuoma ostovoiman lisäkasvu on noin viisi miljoonaa euroa (+14 %). Ohikulkevan liikenteen ostovoimaa ei voida jakaa päivittäistavarakaupan ja erikoiskaupan kesken.

9 7 3 LASKENNALLINEN LIIKETILATARVE 3.1 Arviointiperiaatteet Ostovoiman kasvu mahdollistaa kaupan paremmat toimintamahdollisuudet. Nykyiset yritykset voivat kasvattaa myyntiään ja uusille yrityksille voi syntyä riittävät toimintaedellytykset. Kaupan liiketilan lisätarve arvioitiin ostovoiman kasvun perusteella muuttamalla kasvu liiketilan lisätarpeeksi kaupan keskimääräisen myyntitehokkuuden ( /myynti-m 2 ) avulla. Liiketilan lisätarvearvio perustuu seuraaviin tunnuslukuihin, jotka vastaavat vaihemaakuntakaavaan liittyvän kaupallisen selvityksen Äänekoskea koskevassa täydennyksessä (Keski-Suomen liitto 2012) käytettyjä lukuja: - myyntialan muunto kerrosalaksi kertoimella 1,25 - myyntitehokkuus päivittäistavarakaupassa /my-m 2 - myyntitehokkuus erikoiskaupassa /my-m 2 - kokonaan uusperustantaa, liiketilan poistuma 0 k-m 2 - kaavallinen ylimitoitus kertoimella 1,3 Arvioitu tilantarve kuvaa liiketilan lisätarpeen suuruusluokkaa tilanteessa, jossa kaikki ostovoiman kasvu kohdistuu uusperustantaan eli uusiin myymälöihin. Käytännössä osa ostovoiman kasvusta kohdistuu nykyisten yritysten myynnin kasvuun ja vain osa vaatii uutta liiketilaa. Toisaalta ostovoiman vuodon vähentäminen, myymäläkannan poistuma ja alueen ulkopuolelta tuleva ostovoima lisäävät liiketilan tarvetta. Tilatarvelukuja tarkasteltaessa on syytä muistaa, että liiketilatarve on laskennallinen: se on suuntaa antava ja ilmoittaa ainoastaan suuruusluokan, ei tarkkaa lisätilantarvetta. Pitkällä aikavälillä laskennalliseen arvioon liittyy ymmärrettävästi epävarmuustekijöitä. Ostovoiman kasvu, väestönkasvu ja kaupan toimintatavat voivat muuttua huomattavasti nykyisestä. Keskeinen tilatarpeeseen vaikuttava tekijä on myös myyntitehokkuus, joka vaihtelee myymälätyypeittäin ja on yleensä korkein suurissa yksiköissä. Näin ollen myös uusperustannan rakenne vaikuttaa lopulliseen tilantarpeeseen. 3.2 Liiketilan lisätarve vuoteen 2030 Vapaa-ajan asukkaiden aiheuttama vähittäiskaupan liiketilan lisätarve on edellä esitetyn ostovoiman kasvun ja edellä esitettyjen tunnuslukujen mukaan arvioituna suuruusluokaltaan k-m 2. Päivittäistavarakaupassa lisätarpeen suuruusluokka on 500 k-m 2 ja erikoiskaupassa k-m 2. Erikoiskaupan liiketilan lisätarpeesta kohdistuu tilaa vaativaan erikoiskauppaan noin k-m 2 ja muuhun erikoiskauppaan noin 500 k-m 2. Hirvaskankaan ohi kulkevasta liikenteestä Hirvaskankaalla pysähtyvien asiakkaiden ostovoiman aiheuttama vähittäiskaupan liiketilan lisätarve on suuruusluokaltaan k-m 2. Liiketilan lisätarpeen jakamiseen päivittäistavarakaupan ja erikoiskaupan kesken ei ollut riittäviä perusteita. Äänekosken seudun vakituisten asukkaiden ostovoimaan pohjautuva liiketilan lisätarve on noin k-m 2, josta päivittäistavarakauppaa noin k-m 2 ja erikoiskauppaa noin k-m 2 (tilaa vaativa erikoiskauppa k-m 2 ja muu erikoiskauppa k-m 2 ). Hirvaskankaan alue sijoittuu Äänekosken ja Uuraisten rajalle, joten myös Uuraisten ostovoiman ja liiketilatarpeen kehitys vaikuttaa alueen kehitysmahdollisuuksiin. Uuraisten liiketilan lisätarve on noin k-m 2, josta päivittäistavarakaupassa noin k-m 2, tilaa vaativassa erikoiskaupassa noin k-m 2 ja muussa erikoiskaupassa noin k-m 2 (Keski-Suomen liitto 2012).

10 8 Liiketilan lisätarve yhteensä Äänekosken, Konneveden ja Uuraisten vakituisten asukkaiden aiheuttama liiketilan lisätarve vähittäiskaupassa on noin k-m 2. Näissä kunnissa kesämökin omistavat, mutta muualla asuvat vapaa-ajan asukkaat kasvattavat lisätarvetta noin kerrosneliömetrillä. Valtatiellä 4 kulkevasta liikenteestä Hirvaskankaalla pysähtyvät asiakkaat kasvattavat lisätarvetta edelleen noin kerrosneliömetrillä. Liiketilan kokonaislisätarpeeksi tulee siten noin k-m 2. Muut kuin vakituiset asukkaat kasvattavat siis kerrosalatarvetta noin viidenneksellä. Vapaa-ajan asukkaat lisäävät vakituisten asukkaiden aiheuttamaa liiketilan lisätarvetta 10 prosentilla ja Hirvaskankaalla pysähtyvät asiakkaat 14 prosentilla. Päivittäistavarakaupassa vapaa-ajan asukkaat lisäävät vakituisten asukkaiden aiheuttamaa liiketilan lisätarvetta noin 500 kerrosneliömetrillä (+14 %). Erikoiskaupassa vapaa-ajan asukkaiden aiheuttama lisätarve on noin k-m 2 (+10 %). Hirvaskankaalla pysähtyvästä ohikulkuliikenteestä aiheutuvaa liiketilan lisätarvetta ei voida jakaa päivittäistavarakaupan ja erikoiskaupan kesken. Taulukko 2. Vähittäiskaupan liiketilan lisätarve vuoteen Liiketilan lisätarve vuoteen 2030 Vähittäiskauppa Päivittäistavara- Erikoiskauppa Tilaa vaativa Muu yhteensä kauppa yhteensä erikoiskauppa erikoiskauppa Vakituiset asukkaat Muut kuin vakituiset asukkaat, yht Vapaa-ajan asukkaat Hirvaskankaalla pysähtyvät asiakkaat Yhteensä Vähittäiskaupan liiketilan lisätarve vuoteen 2030, k-m Vakituiset asukkaat Vapaa-ajan asukkaat Hirvaskankaalla pysähtyvät asiakkaat Kuva 2. Vähittäiskaupan liiketilan lisätarpeen jakautuminen vakituisten asukkaiden, vapaa-ajan asukkaiden ja ohikulkevasta liikenteestä Hirvaskankaalla pysähtyvien asiakkaiden kesken.

11 9 3.3 Lisätarpeen kohdistuminen Hirvaskankaalle Aiemmin tehdyssä kaupan selvityksessä (Keski-Suomen liitto 2012) Äänekosken seudun kuntien ja Uuraisten kunnan vakituisten asukkaiden ostovoimaan perustuvaa liiketilan lisätarvetta ei ole kohdistettu Hirvaskankaalle. Vapaa-ajan asukkaiden ja valtatien 4 liikenteestä Hirvaskankaalla pysähtyvien asiakkaiden aiheuttama vähittäiskaupan laskennallinen liiketilantarve on suuruusluokaltaan k-m 2. Vapaa-ajan asukkaiden osalta kyseessä on ostovoimapotentiaaliin perustuva arvio, jota ei voida kohdistaa suoraan kokonaisuudessaan Hirvaskankaalle. Osa vapaa-ajan asiakkaiden ostovoimapotentiaalista toteutuu myyntinä myös muualla kuin Hirvaskankaalla. on kuitenkin luonteva asiointipaikka nelostietä pitkin kulkeville ja hyvin saavutettavissa myös muualta kantatietä 69 ja Uuraistentietä pitkin. Mitä enemmän, päivittäistavaroiden lisäksi, Hirvaskankaalla on vapaaajan asukkaiden eniten tarvitsemia ja ostamia tuotteita (kestokulutushyödykkeet eli pääasiassa tilaa vaativan erikoiskaupan tuotteet, ks. kohta 2.1), sitä enemmän asiointi suuntautuu Hirvaskankaalle. Hirvaskankaan ohi kulkevan liikenteen osalta kyseessä on enimmäisarvio, jossa kaikkien pitkämatkalaisten oletetaan pysähtyvän Hirvaskankaalla. Todennäköisimmin Hirvaskankaalla pysähtyviä ovat tyypillisesti pitkämatkaiset mökki-, vierailu- ja muut vapaa-ajan matkaajat. Vähemmän todennäköisiä pysähtyjiä ovat pitkän matkan työmatkalaiset ja työasiamatkalaiset, joiden osuus liikenteestä on noin kolmasosa. Jos tämä liikenne jättäisi kokonaan pysähtymättä Hirvaskankaalla, liiketilan lisätarvekin oli kolmanneksen pienempi eli noin k-m 2. Todennäköisesti myös osa työmatkalaisista kuitenkin asioi Hirvaskankaalla. Houkuttelevuuteen vaikuttavat eniten, kahviloiden ym. kaupallisten palvelujen lisäksi päivittäistavarakaupan ja muun kuin tilaa vaativan erikoiskaupan tuotteet, kuten valtaosalla muistakin liikenneasiakkaista. Vakituisilla asukkailla, vapaa-ajan asukkailla ja liikenneasiakkailla on toisistaan poikkeavia asiointitarpeita. Kannattavan liiketoiminnan ja kaupallisen houkuttelevuuden ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi Hirvaskankaalla tarvitaan monipuolisia kaupan palveluja. Erinomaisen liikenteellisen sijaintinsa vuoksi soveltuu kuitenkin erityisesti liikennepalvelujen sekä paljon tilaa vaativan erikoiskaupan tarpeisiin. Päivittäistavarakauppaa ja ns. keskustahakuista erikoiskauppaa tulisi Hirvaskankaalle sijoittaa harkiten.

12 10 4 LÄHDELUETTELO Keski-Suomen liitto (2012). Keski-Suomen 4. vaihemaakuntakaava, kaupallisten selvitysten täydentäminen, Äänekoski. FCG Finnish Consulting Group Oy ja Keski-Suomen liitto. Päivittäistavarakauppa ry (2010). Päivittäistavarakauppa Suomen Kauppakeskusyhdistys ry (2011). Kauppakeskukset Työ- ja elinkeinoministeriö (2011). Loma-asumisen taloudelliset ja työllisyysvaikutukset Suomessa. Rakennustutkimus RTS Oy ja työ- ja elinkeinoministeriö. TEM raportteja 21/2011. Äänekosken kaupunki (2012). Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaava ja asemakaavan muutos. Äänekosken kaupunki ja FCG Finnish Consulting Group Oy.

YLÖJÄRVEN KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS

YLÖJÄRVEN KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS Ylöjärven kaupunki Loppuraportti 2.1.2012 Päivitetty 23.10.2012 3.1 Väestömäärä ja väestöennuste 3.3 Arvio ostovoimasta ja sen kehityksestä 2020 ja 2030 4.2.2 Arvio liiketilan lisätarpeesta 2020 ja 2030

Lisätiedot

Haapankangas III vaikutusten arviointi

Haapankangas III vaikutusten arviointi 2011 Haapankangas III vaikutusten arviointi Selvitys 2011 Jyrki Suorsa, Erkki Malo Insinööritoimisto Liidea Oy Krstiina Strömmer AIRIX Ympäristö Oy 28.6.2011 2 2 SISÄLTÖ 1. Johdanto... 3 2. Hankkeen kuvaus...

Lisätiedot

Limingan kunta Limingan kaupan palveluverkko 2040

Limingan kunta Limingan kaupan palveluverkko 2040 Limingan kunta Limingan kaupan palveluverkko 2040 20.4.2015 2 SISÄLTÖ Alkusanat... 3 1. Tarkastelualueet... 4 1.1 Tupos ja Ankkurilahti... 4 1.2 Haaransilta... 5 1.3 Limingan keskusta ja liminganportti...

Lisätiedot

Rauman yleiskaava. Kaupallinen selvitys 17.3.2011

Rauman yleiskaava. Kaupallinen selvitys 17.3.2011 Rauman yleiskaava Kaupallinen selvitys Kaupallinen selvitys 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 2 2 KAUPAN NYKYTILAN KARTOITUS JA KUVAUS 3 2.1 Vähittäiskaupan toimipaikat ja myynti 3 2.2 Ostovoima ja ostovoiman

Lisätiedot

Naantalin keskustakorttelien asemakaavan muutos. Kaupallinen toimivuus

Naantalin keskustakorttelien asemakaavan muutos. Kaupallinen toimivuus Kaupallinen toimivuus 4.8.2014 Kaupallinen toimivuus 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 2 2 KESKUSTAN NYKYINEN PALVELURAKENNE... 3 3 ASEMAKAAVAN SUUNNITELMAT... 4 4 MARKKINOIDEN KEHITYS... 5 4.1 Liiketilan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Laajasalon kaupallinen selvitys Lokakuu 2004. Puh. (09) 6866 280, fax (09) 6866 2840 Ly 0349272-5

Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Laajasalon kaupallinen selvitys Lokakuu 2004. Puh. (09) 6866 280, fax (09) 6866 2840 Ly 0349272-5 Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Laajasalon kaupallinen selvitys Lokakuu 2004 TP Group Finland Oy - Keskustakehitys etunimi.sukunimi@tpgroup.biz Yrjönkatu 29 A, 00100 HELSINKI www.tpgroup.biz

Lisätiedot

ETELÄ-POHJANMAAN KAUPAN PALVELUVERKKO 2030 -SELVITYS

ETELÄ-POHJANMAAN KAUPAN PALVELUVERKKO 2030 -SELVITYS ETELÄ-POHJANMAAN KAUPAN PALVELUVERKKO 2030 -SELVITYS 2015 1 Etelä-Pohjanmaan kaupan palveluverkko 2030 -selvitys Etelä-Pohjanmaan liitto FCG Finnish Consulting Group Oy Julkaisu B:69 ISBN 978-951-766-261-1

Lisätiedot

UURAINEN HIRVASKANKAAN ALUEEN ASEMAKAAVA. SELOSTUS 26.5.2008. 6.2.2009. 10.11.2010. tark. 8.11.2012

UURAINEN HIRVASKANKAAN ALUEEN ASEMAKAAVA. SELOSTUS 26.5.2008. 6.2.2009. 10.11.2010. tark. 8.11.2012 UURAINEN HIRVASKANKAAN ALUEEN ASEMAKAAVA SELOSTUS 26.5.2008. 6.2.2009. 10.11.2010. tark. 8.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi Toimistot:

Lisätiedot

ELINKEINOELÄMÄN LIIKENNETARPEET. Helsingin citylogistiikan ja asiakasliikenteen kehittämistarpeet esiselvitys SITO

ELINKEINOELÄMÄN LIIKENNETARPEET. Helsingin citylogistiikan ja asiakasliikenteen kehittämistarpeet esiselvitys SITO ELINKEINOELÄMÄN LIIKENNETARPEET Helsingin citylogistiikan ja asiakasliikenteen kehittämistarpeet esiselvitys SITO ESIPUHE Helsingin kaupungin kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosasto käynnisti

Lisätiedot

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA SALLAN KUNTA SALLAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELITT 100,, 101 ja 103 Vireille tulo 3.10.2013 Luonnos I nähtävillää 31.10 2.12.2013 Luonnos II nähtävillä Ehdotus nähtävillä

Lisätiedot

HANNU PIEKKOLA OTTO SUOJANEN ARTTU VAINIO. Museoiden taloudellinen vaikuttavuus

HANNU PIEKKOLA OTTO SUOJANEN ARTTU VAINIO. Museoiden taloudellinen vaikuttavuus HANNU PIEKKOLA OTTO SUOJANEN ARTTU VAINIO Museoiden taloudellinen vaikuttavuus 1 Hannu Piekkola Otto Suojanen Arttu Vainio Museoiden taloudellinen vaikuttavuus Vaasan yliopisto Levón-instituutti Vaasa

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun keskustojen seurantamittaristo (barometri) 2012 Kuntajohtajakokous 5.10.2012

Tampereen kaupunkiseudun keskustojen seurantamittaristo (barometri) 2012 Kuntajohtajakokous 5.10.2012 Tampereen kaupunkiseudun keskustojen seurantamittaristo (barometri) 2012 Kuntajohtajakokous 5.10.2012 Seutuhallitus 31.10.2012 2 3 TIIVISTELMÄ Tampereen kaupunkiseudun kuntien keskusta alueiden kehittäminen

Lisätiedot

MATKAILUTULO JA -TYÖLLISYYS TAMPEREEN SEUTUKUNNASSA VUONNA 2012

MATKAILUTULO JA -TYÖLLISYYS TAMPEREEN SEUTUKUNNASSA VUONNA 2012 MIKKO MANKA & MAARIT WALLENIUS MATKAILUTULO JA -TYÖLLISYYS TAMPEREEN SEUTUKUNNASSA VUONNA 2012 TUTKIMUS- JA KOULUTUSKESKUS SYNERGOS TAMPEREEN YLIOPISTON JOHTAMISKORKEAKOULU 2014 ISBN: 978-951-44-9458-1

Lisätiedot

JÄMSÄN VT 9 /VT 24 RISTEYSALUEEN KAUPALLINEN, ARKKITEHTONINEN JA TOIMINNALLINEN SUUNNITELMA. Tilaaja: Jämsek Oy. Toteuttaja: Infonia Oy

JÄMSÄN VT 9 /VT 24 RISTEYSALUEEN KAUPALLINEN, ARKKITEHTONINEN JA TOIMINNALLINEN SUUNNITELMA. Tilaaja: Jämsek Oy. Toteuttaja: Infonia Oy Syksy 2013/Kevät 2014 Toteuttaja: Infonia Oy Tilaaja: Jämsek Oy ARKKITEHTONINEN JA TOIMINNALLINEN SUUNNITELMA JÄMSÄN VT 9 /VT 24 RISTEYSALUEEN KAUPALLINEN, ItIF(O 4.12.20 13 2(70) SISÄLLYSLUETTELO SELVITYKSEN

Lisätiedot

RISÖN SALUE ASEMAKAAVA. 2:10 ja 2:4 (osa) Kaavoitus 2013

RISÖN SALUE ASEMAKAAVA. 2:10 ja 2:4 (osa) Kaavoitus 2013 ASEMAKAAVAN SELOSTU US RISÖN LIIKE- JA YRITYS SALUE ASEMAKAAVA NRO 993 ASEMAKAAVA Kylän 426 (Runsor) kiinteistöt 5:13, 5:6, 5:3, 5:14, 5:4, 2:18, 1:46, 2:26 (osa), 1:35, 2:9, 2:10 ja 2:4 (osa) ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

PISARARADAN KIINTEISTÖKEHITYKSEN POTENTIAALIT ERI ASEMIEN KOHDILLA

PISARARADAN KIINTEISTÖKEHITYKSEN POTENTIAALIT ERI ASEMIEN KOHDILLA 1 PISARARADAN KIINTEISTÖKEHITYKSEN POTENTIAALIT ERI ASEMIEN KOHDILLA KESKUSTA, HAKANIEMI JA TÖÖLÖ 15.10.2014 SISÄLTÖ 2 Tiivistelmä sivu 3 Toimeksianto sivu 4 Pisararata sivu 5 Asemien perustiedot ja kiinteistökehityspotentiaali

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEUDUN UUSI JÄTTEENKÄSITTELYKESKUSALUE YHDYSKUNTARAKENTEELLINEN JA LIIKENTEELLINEN TARKASTELU

JYVÄSKYLÄN SEUDUN UUSI JÄTTEENKÄSITTELYKESKUSALUE YHDYSKUNTARAKENTEELLINEN JA LIIKENTEELLINEN TARKASTELU KESKI-SUOMEN 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN TAUSTAMUISTIO JYVÄSKYLÄN SEUDUN UUSI JÄTTEENKÄSITTELYKESKUSALUE YHDYSKUNTARAKENTEELLINEN JA LIIKENTEELLINEN TARKASTELU Jarmo Koskinen: A. YHDYSKUNTARAKENNE 1. Taustaa

Lisätiedot

LENTOKENTTÄ FORSSAN SEUDULLE ETELÄ-SUOMEN LENTOKENTTÄ FORSSAN SEUDULLE

LENTOKENTTÄ FORSSAN SEUDULLE ETELÄ-SUOMEN LENTOKENTTÄ FORSSAN SEUDULLE LENTOKENTTÄ FORSSAN SEUDULLE ETELÄ-SUOMEN LENTOKENTTÄ FORSSAN SEUDULLE TIIVISTELMÄ Työn tavoitteena on ollut selvittää Etelä-Suomeen, Forssan seudulle, sijoitettavan lentokentän toimintaedellytykset sekä

Lisätiedot

Limingan kunta Limingan Ankkurilahden Haaransillan L iminga anportin osayleiskaava 2040 KAAVASELOSTUS

Limingan kunta Limingan Ankkurilahden Haaransillan L iminga anportin osayleiskaava 2040 KAAVASELOSTUS Limingan kunta Limingan Ankkurilahden Haaransillan Liminganportin osayleiskaava 2040 KAAVASELOSTUS 13.4.2015 hyväksyttyy KV 25.5.2015 33 Johdanto Tämän osayleiskaavan pohjana on vuonna 1997 käynnistetty

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Kulttuurikorttelin 20 asemakaavan muutoksen selostus

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Kulttuurikorttelin 20 asemakaavan muutoksen selostus KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kulttuurikorttelin 20 asemakaavan muutoksen selostus Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelin 20 tiloja 214-406-3-42, 214-406-3-236 ja 214-406-3-1074 koskeva asemakaavan

Lisätiedot

Porvoon Taidetehtaan vaikuttavuuden arviointi

Porvoon Taidetehtaan vaikuttavuuden arviointi Porvoon Taidetehtaan vaikuttavuuden arviointi Räätälöity Yritysprojekti Osapuolet: Aalto yliopisto ja Porvoon kaupunki Kevät 2015 Räätälöidyn yritysprojektin tekijät Laatijat Virpi Hytönen Opiskelija,

Lisätiedot

Hannu Tuuri, Arja Kortesluoma & Sanna Jyllilä MÖKKEILYÄ JA MATKAILUA. Vapaa-ajan asukkaiden matkailupalvelujen ja rahan käyttö Etelä-Pohjanmaalla

Hannu Tuuri, Arja Kortesluoma & Sanna Jyllilä MÖKKEILYÄ JA MATKAILUA. Vapaa-ajan asukkaiden matkailupalvelujen ja rahan käyttö Etelä-Pohjanmaalla Hannu Tuuri, Arja Kortesluoma & Sanna Jyllilä MÖKKEILYÄ JA MATKAILUA Vapaa-ajan asukkaiden matkailupalvelujen ja rahan käyttö Etelä-Pohjanmaalla 3 Hannu Tuuri, Arja Kortesluoma & Sanna Jyllilä MÖKKEILYÄ

Lisätiedot

TAPAHTUU KAUPUNGISSA. Tapahtumaklusteri ja tapahtumien vaikutukset HELSINGISSÄ

TAPAHTUU KAUPUNGISSA. Tapahtumaklusteri ja tapahtumien vaikutukset HELSINGISSÄ KAUPUNGISSA TAPAHTUU Tapahtumaklusteri ja tapahtumien vaikutukset HELSINGISSÄ 2012 Kaupunkitutkimus TA Oy Päivi Kilpeläinen Eeva Kostiainen Seppo Laakso Sisältö 1 Johdanto... 4 1.1 Tapahtumat Helsingin

Lisätiedot

Sipoon yleiskaava 2025 Yleiskaavaehdotuksen vaikutusten arviointi Irmeli Wahlgren

Sipoon yleiskaava 2025 Yleiskaavaehdotuksen vaikutusten arviointi Irmeli Wahlgren TUTKIMUSRAPORTTI Nro VTT R 02114 08 29..2.2008 Sipoon yleiskaava 2025 Yleiskaavaehdotuksen vaikutusten arviointi Irmeli Wahlgren Tiivistelmä Raportissa esitellään Sipoon yleiskaavan 2025 yleiskaavaehdotuksen

Lisätiedot

Limingan kunta Limingan Ankkurilahden Haaransillan L iminga anportin osayleiskaava KAAVASELOSTUS

Limingan kunta Limingan Ankkurilahden Haaransillan L iminga anportin osayleiskaava KAAVASELOSTUS Limingan kunta Limingan Ankkurilahden Haaransillan Liminganportin osayleiskaava KAAVASELOSTUS 13.4.2015 LIMINGAN KUNTA LIMINGAN ANKKURILAHDEN HAARANSILLAN - LIMINGANPORTIN EHDOTUS Johdanto Tämän osayleiskaavan

Lisätiedot

Limingan kunta Limingan Ankkurilahden Haaransillan L iminga anportin osayleiskaava KAAVASELOSTUS

Limingan kunta Limingan Ankkurilahden Haaransillan L iminga anportin osayleiskaava KAAVASELOSTUS Limingan kunta Limingan Ankkurilahden Haaransillan Liminganportin osayleiskaava KAAVASELOSTUS 2.2.2015 LIMINGAN KUNTA LIMINGAN ANKKURILAHDEN HAARANSILLAN - LIMINGANPORTIN EHDOTUS OSAYLEISKAAVAN SELOSTUS

Lisätiedot

SELVITYS VT 12 YHTEYSVÄLIN LAHTI KOUVOLA MERKITYKSESTÄ ELINKEINOELÄMÄLLE

SELVITYS VT 12 YHTEYSVÄLIN LAHTI KOUVOLA MERKITYKSESTÄ ELINKEINOELÄMÄLLE SELVITYS VT 12 YHTEYSVÄLIN LAHTI KOUVOLA MERKITYKSESTÄ ELINKEINOELÄMÄLLE Päijät-Hämeen liitto Kymenlaakson liitto Hollola Lahti Nastola Iitti Kouvola ESIPUHE Valtatien 12 kehittäminen Lahden ja Kouvolan

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN JUTIKKALAN JA MUIDEN TEOLLISUUSALUEIDEN PROFILOINTI SEUDULLISESTI

VALKEAKOSKEN JUTIKKALAN JA MUIDEN TEOLLISUUSALUEIDEN PROFILOINTI SEUDULLISESTI VALKEAKOSKEN KAUPUNKI: VALKEAKOSKEN JUTIKKALAN JA MUIDEN TEOLLISUUSALUEIDEN PROFILOINTI SEUDULLISESTI 30.1.2013 Loppuraportti Sivu 1 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 3 1.1. Prosessi ja vuorovaikutus... 3 1.2. Työn

Lisätiedot

417 VAPAA-AJAN ASUNTOJEN OMISTUS JA KÄYTTÖ ESISELVITYS EKOTEHOKKUUDEN KARTOITUSTA VARTEN

417 VAPAA-AJAN ASUNTOJEN OMISTUS JA KÄYTTÖ ESISELVITYS EKOTEHOKKUUDEN KARTOITUSTA VARTEN VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT DISCUSSION PAPERS 417 VAPAA-AJAN ASUNTOJEN OMISTUS JA KÄYTTÖ ESISELVITYS EKOTEHOKKUUDEN KARTOITUSTA VARTEN Adriaan Perrels Elina Kangas Valtion taloudellinen tutkimuskeskus

Lisätiedot

S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A HIRVENSALMEN KUNTA. Uutelan asemakaava. Kaavaselostus, ehdotus. Hyväksytty: KVALT pp.kk.

S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A HIRVENSALMEN KUNTA. Uutelan asemakaava. Kaavaselostus, ehdotus. Hyväksytty: KVALT pp.kk. S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A HIRVENSALMEN KUNTA Uutelan asemakaava Kaavaselostus, ehdotus Hyväksytty: KVALT pp.kk.vvvv xx FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 27.2.2014 P188-P18868 Kaavaselostus, ehdotus

Lisätiedot