Epilepsiaa sairastavan polku työelämään. Ammatillinen kuntoutusneuvoja Olive Heikkilä, OYS Projektipäällikkö Paula Salminen, Epilepsialiitto ry

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Epilepsiaa sairastavan polku työelämään. Ammatillinen kuntoutusneuvoja Olive Heikkilä, OYS Projektipäällikkö Paula Salminen, Epilepsialiitto ry"

Transkriptio

1 Epilepsiaa sairastavan polku työelämään Ammatillinen kuntoutusneuvoja Olive Heikkilä, OYS Projektipäällikkö Paula Salminen, Epilepsialiitto ry

2 Tienhaaroja työelämän poluilla Ammatinvalinta Työllistyminen Työssä jatkaminen

3 Epilepsiaa sairastavien työllisyys Suomessa on n työikäistä epilepsiaa sairastavaa henkilöä Suurin osa heistä työllistyy ja käy työssä normaalisti Kansainvälisissä tutkimuksissa todettu, että epilepsiaa sairastavat työllistyvät heikommin Espanjalaistutkimuksessa työttömyyteen eniten yhteydessä olevat faktorit olivat: vaikeahoitoinen epilepsia, kohtauksia edellisen 12 kk:n aikana, alhainen koulutustaso ja polyterapia 1 1 Marinas et al. :Socio-occupational and employment profile of patients with epilepsy. Epilepsy & Behavior. Vol 21, , 2011

4 Polku vai ratapiha Epilepsia vaikuttaa työkykyyn yksilöllisesti + elämäntilanteet, tarpeet ja toiveet vaihtelevat Lähtökohtina oma motivaatio ja epilepsian hyvä hoito Tarpeen mukaan työkyvyn arvio ja tarvittavien tukimuotojen räätälöinti Tarvitaanko järjestelyveturia vaihtoehtojen runsaudessa?

5 Chaplinin nyrkkisääntö : tunnista työllistymisongelma räätälöi tuki 1.Ei ongelmia: kohtaukset hallinnassa, tilanne tasapainossa 2.Hiukan ongelmia: Kohtaustasapaino melko tyydyttävä, ongelmina esim. epärealistiset uratavoitteet, kokemukset ennakkoluuloista Interventio: lyhytkestoinen, usein nivelvaiheisiin liittyvä tuki esim. ammatinvalinnanohjaus tai työnhakuvalmennus 3. Vakavia ongelmia: kohtauksia ei saada hallintaan, liitännäisongelmia kuten masennusta, kognitiivisen ja sosiaalisen toimintakyvyn ongelmia Interventio: tilanteen kokonaisvaltainen arviointi, pitkäaikainen ja räätälöity tuki, kuntoutus 4. Ei mahdollisuuksia avoimille työmarkkinoille Interventio: osallisuuden tukeminen, työtoiminta John Chaplin: Vocational Assesment and Intervention for People with Epilepsy. Epilepsia 46,

6 Epilepsia ja ammatinvalinta: suurin osa ammateista soveltuu Ehdottomia rajoitteita vain vähän - ammattimainen henkilöliikenteen kuljetus, raskaan kaluston kuljetus - terveydentilavaatimuksia myös esim. ilmailu-, merenkulku- ja rautatieliikenteen aloilla, palo-, pelastus- ja poliisitoimessa Yksilöllinen tilanne ratkaisee! - esim. vuorotyö ja päätetyö eivät ole kiellettyjä Opiskelu- ja työllistymismahdollisuuksiin voi epilepsian lisäksi vaikuttaa taustalla oleva neurologinen sairaus

7 Jani 16 v Epilepsia 14-vuotiaana, lääkitys, kohtaukseton, mopokorttikin on Peruskoulun jälkeen opiskelemaan logistiikan perustutkintoa varastopalvelujen koulutusohjelmassa Koululta yhteydenotto vanhempiin: trukin käytön harjoittelu turvallisuustekijät? Voiko Jani suorittaa tutkintoa? Ratkaisu: Neurol.polin sairaanhoitaja mukaan kouluun neuvotteluihin, trukkiajelun järjestelyt turvallisuus huomioon ottaen

8 Työllistyminen on monen tekijän summa Työnhakija < > työnantajat/työmarkkinatilanne < > yhteiskunnan palvelut /työpolitiikka - oma motivaatio ei yksin riitä Asenteet ja uskomukset epilepsiasta vaikuttavat kaikilla tasoilla Osatyökykyiset työnhakijat - tietävätkö he/työnantajat tarjolla olevista tukimuodoista?

9 Pekka 47 v Vaikeahoitoinen epilepsia Yo-tutkinto, merkonomi, datanomi, kursseja Enemmän tai vähemmän työttömänä yli 10 v, pari puolen vuoden työllisyyspätkää, joista kiireinen tarkkuutta vaativa työ ei sopinut lainkaan Tulona työmarkkinatuki & toimeentulotuki Ovatko epilepsiakohtaukset työttömyyden syy? It-alan taidot vaatisivat päivitystä. Masennus? Kognitiivisia ongelmia? Ratkaisu: neuropsykologinen tutkimus, työvoiman palvelukeskuksen asiakkuus, eläkeratkaisu?

10 Työn mukauttaminen - kun sairaus haittaa työkykyä Työn järjestäminen sopivaksi ottaen huomioon sairauden aiheuttamat rajoitteet Työaika: liukumat, työvuorot, osa-aikatyö (osatyökyvyttömyyseläke) Tehtävät: työnjako, tehtävien muutokset Työympäristön esteettömyys Teknologiset ratkaisut Avun saaminen työssä Työterveyshuollon rooli!

11 Riitta 49 v Sairastui epilepsiaan teini-iässä, lääkitys, ei kohtauksia, kunnes nyt unenaikaisia kohtauksia. Ajokielto vuodeksi. Lähihoitaja/kotisairaanhoidon työntekijä, liikkuva työ, auton käyttö välttämätöntä. Miten pääsee töihin ajokiellon aikana, kun julkista liikennettä ei ole? Ratkaisu: työskentelee vanhusten palvelutalossa kirkonkylällä, tekee päivätyövuoroa ja kulkee työmatkat miehensä kyydillä.

12 Kenelle ammatillista kuntoutusta Kun henkilöllä on sairaudesta aiheutuva uhka työkyvyttömyydestä lähivuosina tai olennaisesti heikentynyt työ- ja ansiokyky (Kela ei edellytä työkyvyttömyyden uhkaa vaan työkyvyn olennaista heikentymistä) Kun henkilö ei terveydentilansa vuoksi pysty tekemään entistä/nykyistä työtään Kun terveydentilalle sopivan alan löytäminen vaatii erityistä tukea ja ohjausta Ammatillinen kuntoutusneuvoja Olive Heikkilä Kuntoutustutkimus- ja erityispoliklinikat

13 Ammatillinen kuntoutus Lääketieteellinen arvio työkyvystä on ammatillisen kuntoutuksen suunnittelun lähtökohta. Epilepsiassa neurologin ja neuropsykologin arviot ovat tärkeitä Kuntoutusta haetaan yksilöllisestä tilanteesta riippuen työeläkelaitoksesta tai Kelasta. Myös TE-toimistoilla on ammatillisen kuntoutuksen palveluja Tapaturma- ja liikennevahinkovakuuttajat vastaavat liikennevahingon, työtapaturman ja ammattitautien aiheuttamista kuntoutuksista Kuntoutus voi olla esim. työkokeilua entisessä tai uudessa työssä, koulutuskokeilua, uuden ammatin opiskelun tukemista Kuntoutusraha turvaa toimeentulon kuntoutusajalta Ammatillinen kuntoutusneuvoja Olive Heikkiä Kuntoutustutkimus- ja erityispoliklinikat

14 Ammatillisen kuntoutuksen mahdollisuuksien arvio Motivaatio kuntoutukseen Kuntoutujan koulutus Kuntoutujan aikaisempi toiminta ja osaaminen Kuntoutujan ikä Kuntoutujan kiinnostuksen kohteet ja vahvuudet Vammasta tai sairaudesta aiheutuvat rajoitteet Työllistymismahdollisuudet kuntoutuksen päätyttyä Ammatillinen kuntoutusneuvoja Olive Heikkilä Kuntoutustutkimus- ja erityispoliklinikat

15 Ammatillisen kuntoutuksen mahdollisuuksista toteutukseen Kuntoutussuunnitelma: Kirjallinen suunnitelma, joka sisältää ammatillisia kuntoutustoimenpiteitä aikatauluineen. Kuntoutujille tuki suunnitelman tekoon maksajatahon mukaan Suunnitelman toteutus, seuranta ja tuki! Tuki suunnitelman toteutukseen ja seurantaan katsotaan yksilöllisesti (käytännön erot Kelalla, työeläkevakuuttajilla ja TE-toimistoilla). Enemmän räätälöityä tukea tarvittaisiin Tuloksen arviointi? Ammatillinen kuntoutusneuvoja Olive Heikkilä Kuntoutustutkimus- ja erityispoliklinikat

16 Kokemuksia ammatillisen kuntoutuksen ohjauksesta ja neuvonnasta. Onnistumisia vai pettymyksiä? Sairauteen sopeutuminen asettaa hyvän lähtökohdan ammatillisen kuntoutuksen suunnitteluun. Hoito ensin, lääkinnällinen ja ammatillinen kuntoutus tukien toisiaan Kokonaistilanne pitää olla tasapainossa. Ammatillisen kuntoutuksen oikeaaikaisuus! Ammatinvalinnanohjauksella suuri merkitys. Yhtenäisyys ohjauksessa eri organisaatioiden ja eri ammattihenkilöiden välillä. Yhteistyö! Kuinka paljon motivaatiotekijöillä on merkitystä opinnoissa/työssä menestymiseen? Vahvuuksien etsiminen, mielenkiinnon ja motivaation herääminen Kuntoutujan sitoutuminen suunnitelmaan Ammatillinen kuntoutusneuvoja Olive Heikkilä Kuntoutustutkimus- ja erityispoliklinikat

17 Kokemuksia ammatillisen kuntoutuksen ohjauksesta ja neuvonnasta. Onnistumisia vai pettymyksiä? Mikä on realistinen suunnitelma? Mm. vuorotyö, valvomista ja matkustamista edellyttävä työ, valaistusolosuhteiden muutokset työssä: Miten vaikuttavat epilepsiaan? Haasteena kuljetustyötä tehneet/haaveilleet henkilöt. Ajo-oikeudesta kaikilta ohjaukseen osallistuvilta henkilöiltä sama tieto. Neurologin kannanotto tärkeä Ammatillinen kuntoutusneuvoja Olive Heikkilä Kuntoutustutkimus- ja erityispoliklinikat

18 Ammatillinen kuntoutusneuvoja Olive Heikkilä Kuntoutustutkimus- ja erityispoliklinikat

19 Lopuksi muutama suora lainaus Yhteistyö ja hyvä tiedonkulku eri toimijoiden kesken ne ovat välttämättömiä ammatillisessa kuntoutuksessa - työeläkelaitoksen kuntoutusasiantuntija Toivon, että TE-toimistossa olisi matala kynnys rimpauttaa terveydenhuoltoon, jos jokin askarruttaa - neurologian poliklinikan sairaanhoitaja Antovat mulle nivaskan paperia ja käskivät kattoa lisätietoja netistä. Ahistaa, kun en ymmärrä näistä mitään! - epilepsiaa sairastava työtön mies

20 KIITOS!

Johdanto... 3. 4. Palvelut toisen asteen päättyessä, jos nuori ei työllisty... 24 Kelan palvelut... 24 TE-toimiston palvelut... 25

Johdanto... 3. 4. Palvelut toisen asteen päättyessä, jos nuori ei työllisty... 24 Kelan palvelut... 24 TE-toimiston palvelut... 25 MAST SISÄLTÖ Johdanto... 3 1. Palvelut peruskoulun lähestyessä loppua... 4 Tutustuminen toisen asteen ammatillisiin opintoihin... 4 Vammaispalvelun tukitoimet... 4 2. Palvelut peruskoulun päättymisen jälkeen...

Lisätiedot

Ammatillisen suunnittelun työkirja CP-vammaisille Työkalu ammatillisen polun itsenäiseen suunnitteluun

Ammatillisen suunnittelun työkirja CP-vammaisille Työkalu ammatillisen polun itsenäiseen suunnitteluun Ammatillisen suunnittelun työkirja CP-vammaisille Työkalu ammatillisen polun itsenäiseen suunnitteluun Invalidiliitto CP-vammaisten aikuisten hyvinvointi ja kuntoutus elämänkaarella -projekti (2007 2010)

Lisätiedot

Töihinkö? Näkemyksiä erityistä tukea tarvitsevien nuorten työllistymisestä

Töihinkö? Näkemyksiä erityistä tukea tarvitsevien nuorten työllistymisestä Töihinkö? Näkemyksiä erityistä tukea tarvitsevien nuorten työllistymisestä Sisältö Johdanto s. 3 Erityistä tukea tarvitsevien nuorten työllistyminen s. 4 Työllistymiseen vaikuttavat tekijät s. 5 Erityistä

Lisätiedot

Mitä sitten, jos työkyky ei riitä avoimille työmarkkinoille? Paula Salminen 11.2.2013

Mitä sitten, jos työkyky ei riitä avoimille työmarkkinoille? Paula Salminen 11.2.2013 Mitä sitten, jos työkyky ei riitä avoimille työmarkkinoille? Paula Salminen 11.2.2013 Epilepsiaa sairastavien työllisyysongelmien tunnistaminen oikea työllistämisinterventio 1. Ei ongelmia: kohtaukset

Lisätiedot

Kelan mahdollisuudet TULES-potilaiden kuntoutuksessa Mitä kuntoutussuunnitelmaan?

Kelan mahdollisuudet TULES-potilaiden kuntoutuksessa Mitä kuntoutussuunnitelmaan? Kelan mahdollisuudet TULES-potilaiden kuntoutuksessa Mitä kuntoutussuunnitelmaan? Jorma Kiuttu, LT, sosiaalilääketieteen dosentti, vakuutusalueen ylilääkäri Tunnuslukuja vuonna 2010 Vakuutetut 660 650

Lisätiedot

työttömyyde Miten hallitset elämäntilanteesi?

työttömyyde Miten hallitset elämäntilanteesi? Terveenstää työttömyyde Miten hallitset elämäntilanteesi? Kirjoittajat Mia Pylkkönen, Jukka Vuori ja Maija Kääriäinen Valokuvat Jukka Uotila ja Patrik Lindström Ulkoasu Leena Seppänen www.lenape.fi Taustaryhmä

Lisätiedot

Vammaisten ja pitkäaikaissairaiden nuorten aktiivinen osallisuus

Vammaisten ja pitkäaikaissairaiden nuorten aktiivinen osallisuus Vammaisten ja pitkäaikaissairaiden nuorten aktiivinen osallisuus Kansallinen raportti Suomi Wyattville Road, Loughlinstown, Dublin 18, Ireland. - Tel: (+353 1) 204 31 00 - Fax: 282 42 09 / 282 64 56 email:

Lisätiedot

Huonokuuloisten henkilöiden työkokeilu työllistyvyyden näkökulmasta

Huonokuuloisten henkilöiden työkokeilu työllistyvyyden näkökulmasta Huonokuuloisten henkilöiden työkokeilu työllistyvyyden näkökulmasta Raija-Liisa Kokko 0185462 Helena Bräysy 0417732 Pro gradu -tutkielma 6.5.2012 Kuntoutustiede 120 op SKUN3070 40 op Lapin yliopisto: YTK

Lisätiedot

Ulla Buchert Mirkka Vuorento

Ulla Buchert Mirkka Vuorento Ulla Buchert Mirkka Vuorento Suomalaisten hyvinvointipalveluiden ammattilaisten näkemyksiä maahanmuuttajien ammatillisen ja mielenterveyskuntoutuksen haasteista ja ratkaisuista 81/2012 Sosiaali- ja terveysturvan

Lisätiedot

1. Johdanto... 3 2. Työssä jatkamiseen ja työhön paluuseen liittyvät tekijät... 6 2.1 Varhaiseläkkeelle siirtyminen ja työssä jatkamisaikomukset...

1. Johdanto... 3 2. Työssä jatkamiseen ja työhön paluuseen liittyvät tekijät... 6 2.1 Varhaiseläkkeelle siirtyminen ja työssä jatkamisaikomukset... 1 1. Johdanto... 3 2. Työssä jatkamiseen ja työhön paluuseen liittyvät tekijät... 6 2.1 Varhaiseläkkeelle siirtyminen ja työssä jatkamisaikomukset... 7 2.2 Sairauspoissaoloihin liittyvä toimintateoreettinen

Lisätiedot

Työn sisältö ja työolosuhteiden mukauttaminen avoimilla työmarkkinoilla toimivilla vammaisilla ja pitkäaikaissairailla

Työn sisältö ja työolosuhteiden mukauttaminen avoimilla työmarkkinoilla toimivilla vammaisilla ja pitkäaikaissairailla Työn sisältö ja työolosuhteiden mukauttaminen avoimilla työmarkkinoilla toimivilla vammaisilla ja pitkäaikaissairailla Loppuraportti 15.12.2010 Nina Nevala Tiina Kalliomäki-Levanto Kirsi Jääskeläinen Maria

Lisätiedot

LADUN MALLI. Vajaakuntoisten maahanmuuttajien työkyvyn kartoittamisen malli

LADUN MALLI. Vajaakuntoisten maahanmuuttajien työkyvyn kartoittamisen malli LADUN MALLI Vajaakuntoisten maahanmuuttajien työkyvyn kartoittamisen malli Lahden kaupunki, sosiaali ja terveystoimi, LATU maahanmuuttajille projekti LADUN MALLI Vajaakuntoisten maahanmuuttajien työkyvyn

Lisätiedot

Kuntoutusja tukipalvelut

Kuntoutusja tukipalvelut Kuntoutusja tukipalvelut LUKIJALLE Pitkäaikaissairaus, kuten Parkinsonin tauti, muuttaa usein arjen käytäntöjä. Myös oman toimintakyvyn heikkenemiseen liittyvät epävarmuuden tunteet ovat tavallisia. Muuttuviin

Lisätiedot

Vammaiset, vajaakuntoiset ja kuntoutujat työmarkkinoilla Opas työnantajille

Vammaiset, vajaakuntoiset ja kuntoutujat työmarkkinoilla Opas työnantajille Vammaiset, vajaakuntoiset ja kuntoutujat työmarkkinoilla Opas työnantajille Sisältö 1. Julkaisun tarkoitus... 1 2. Mitä tarkoitetaan vammaisella, vajaakuntoisella ja kuntoutujalla?... 2 3. Monimuotoinen

Lisätiedot

NUORI. Koulu ja koulutus. Ihmissuhteet Työ Toimeentulo. Ympäristö. Harrastukset Kuntoutuminen. Koti ja asuminen. Kelan tukimuodot

NUORI. Koulu ja koulutus. Ihmissuhteet Työ Toimeentulo. Ympäristö. Harrastukset Kuntoutuminen. Koti ja asuminen. Kelan tukimuodot NUORI Koulu ja koulutus Kelan tukimuodot Ihmissuhteet Työ Toimeentulo Ympäristö Koti ja asuminen Harrastukset Kuntoutuminen Nivelvaiheen nuotit-projekti Varsinais-Suomen alueellinen kehittämistyöryhmä

Lisätiedot

Aktiivinen välittäminen

Aktiivinen välittäminen VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD Aktiivinen välittäminen Vantaalainen toimintatapa työkyvyn turvaamiseksi H E N K I L Ö S T Ö K E S K U S Aktiivinen välittäminen Työntekijän työkyvyn heikkenemisen tunnistaminen

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ Asiasanat

TIIVISTELMÄ Asiasanat TIIVISTELMÄ Pysytään työssä. Vaikeavammaisten henkilöiden työssä pysymisen tukeminen. Helsinki 2008. 96 s. (Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä, ISSN 1236-2115, 2008:13.). ISBN 978-952-00-2548-9

Lisätiedot

1.2.2010 1(20) EHDOTUKSIA TYÖURIEN PIDENTÄMISEKSI. Työelämäryhmän loppuraportti 1.2.2010

1.2.2010 1(20) EHDOTUKSIA TYÖURIEN PIDENTÄMISEKSI. Työelämäryhmän loppuraportti 1.2.2010 1.2.2010 1(20) EHDOTUKSIA TYÖURIEN PIDENTÄMISEKSI Työelämäryhmän loppuraportti 1.2.2010 1.2.2010 2(20) Sisällys: I Johdanto 3 II Työelämäryhmän esitykset 6 1. Toimenpiteitä työkyvyn edistämiseksi 6 A)

Lisätiedot

Kehitysvammaisen henkilön työllistäminen. K-kauppiasliiton suositus

Kehitysvammaisen henkilön työllistäminen. K-kauppiasliiton suositus Kehitysvammaisen henkilön työllistäminen K-kauppiasliiton suositus K-KAUPPIASYRITTÄJILLE Kehitysvammaiset ovat olleet vähän käytetty voimavara työelämässä. Tähän mennessä kokemukset ovat kuitenkin hyviä.

Lisätiedot

TUKEA MASENNUKSEN JÄLKEISEEN TYÖHÖN PALUUSEEN

TUKEA MASENNUKSEN JÄLKEISEEN TYÖHÖN PALUUSEEN Raija Tiainen, Marja Oivo, Jouni Puumalainen ja Johanna Korkeamäki Mielenterveysongelmien esiintyvyys ei ole väestössä lisääntynyt. viime vuosina. Erityisesti ovat lisääntyneet masennuksen perusteella

Lisätiedot

Työvoimapulaa monilla aloilla - vammaisten ihmisten työttömyysaste korkea

Työvoimapulaa monilla aloilla - vammaisten ihmisten työttömyysaste korkea Make It Work Make It Work This booklet is an introduction and guidelines to how to make your organisation s trainee programmes and internships open and accessible to everyone. Use the booklet as help to

Lisätiedot

PALVELUOPAS 2011 KIELELLINEN ERITYISVAIKEUS

PALVELUOPAS 2011 KIELELLINEN ERITYISVAIKEUS PALVELUOPAS 2011 KIELELLINEN ERITYISVAIKEUS Kokoaja: Aluesihteeri Satu Lukka PALVELUOPAS 2011 KIELELLINEN ERITYISVAIKEUS Tässä oppaassa käsitellään sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja, jotka voivat

Lisätiedot

Työn sisältö ja työolosuhteiden mukauttaminen avoimilla työmarkkinoilla toimivilla vammaisilla ja pitkäaikaissairailla

Työn sisältö ja työolosuhteiden mukauttaminen avoimilla työmarkkinoilla toimivilla vammaisilla ja pitkäaikaissairailla Työn sisältö ja työolosuhteiden mukauttaminen avoimilla työmarkkinoilla toimivilla vammaisilla ja pitkäaikaissairailla Nina Nevala Tiina Kalliomäki-Levanto Kirsi Jääskeläinen Maria Hirvonen Anneli Pekkarinen

Lisätiedot

Mukautetut tavoitteet, opetus ja arviointi. virikeaineistoa oppilaitosten käyttöön

Mukautetut tavoitteet, opetus ja arviointi. virikeaineistoa oppilaitosten käyttöön Mukautetut tavoitteet, opetus ja arviointi virikeaineistoa oppilaitosten käyttöön 2 (32) Sisältö: 1 Johdanto... 3 2 Erityistä tukea tarvitsevien opetus... 5 2.1 Opinto-ohjaus... 5 2.2 Erityisjärjestelyt...

Lisätiedot

03/2015. Toimijoiden yhteistyö työkykyongelmien hallinnassa. Eläketurvakeskus. Ammattilaisten haastatteluihin perustuva tutkimus

03/2015. Toimijoiden yhteistyö työkykyongelmien hallinnassa. Eläketurvakeskus. Ammattilaisten haastatteluihin perustuva tutkimus 03/2015 ELÄKETURVAKESKUKSEN RAPORTTEJA Toimijoiden yhteistyö työkykyongelmien hallinnassa Ammattilaisten haastatteluihin perustuva tutkimus Jyri Liukko ja Niina Kuuva Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN

Lisätiedot

Mukautetut tavoitteet, opetus ja arviointi. virikeaineistoa oppilaitosten käyttöön

Mukautetut tavoitteet, opetus ja arviointi. virikeaineistoa oppilaitosten käyttöön Mukautetut tavoitteet, opetus ja arviointi virikeaineistoa oppilaitosten käyttöön 2 (32) Sisältö: 1 Johdanto... 3 2 Erityistä tukea tarvitsevien opetus... 5 2.1 Opinto-ohjaus... 5 2.2 Erityisjärjestelyt...

Lisätiedot

Kirje nuorisotakuun alueellisille ja paikallisille toimijoille

Kirje nuorisotakuun alueellisille ja paikallisille toimijoille Dnro TEM066:00/2011 TEM/1740/00.04.01/2011 12.3.2013 Jakelussa mainituille Asia: NUORISOTAKUUN TOTEUTUS Kirje nuorisotakuun alueellisille ja paikallisille toimijoille Arvoisa vastaanottaja, Me allekirjoittaneet

Lisätiedot

Valmennusasiakkaita vuonna 2013 oli 517 JUPITER-SÄÄTIÖN PERUSTAJAJÄSENET

Valmennusasiakkaita vuonna 2013 oli 517 JUPITER-SÄÄTIÖN PERUSTAJAJÄSENET VUOSIKERTOMUS 2013 Jupiter-säätiö pähkinänkuoressa JUPITERIN VALMENNUSPALVELUT valmentavat työhön ja koulutukseen - työtä tai harjoittelua joko Jupiterin työyksiköissä tai ulkopuolisilla työpaikoilla tai

Lisätiedot

Erityiset opintopolut. Tarinoita erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden yksilöllisten opintopolkujen toteutuksesta ja tukimuodoista

Erityiset opintopolut. Tarinoita erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden yksilöllisten opintopolkujen toteutuksesta ja tukimuodoista Erityiset opintopolut Tarinoita erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden yksilöllisten opintopolkujen toteutuksesta ja tukimuodoista Ammatillinen erityisopetus, 3/2013 Sisältö: 1. JOHDANTO 3 2. TARINOITA

Lisätiedot