Toimijoiden yhteistyö työkykyongelmien hallinnassa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimijoiden yhteistyö työkykyongelmien hallinnassa"

Transkriptio

1 Toimijoiden yhteistyö työkykyongelmien hallinnassa Ammattilaisten haastatteluihin perustuva tutkimus Jyri Liukko ja Niina Kuuva Neuroliiton seminaari, Scandic Park, Helsinki

2 Tutkimusasetelma Kokonaishanke: Gould ym. 2014; Laaksonen ym Kaksi erityistekijää: työttömyys ja ammatillisten toimien vähyys Lähtökohta: työkykyongelmien hallinnan ja ammatillisen kuntoutuksen järjestelmä on Suomessa pirstaleinen Monimutkainen toimijoiden verkosto Kela, työeläkelaitokset, vakuutusyhtiöt, kuntoutuksen palveluntuottajat, työnantajat, TE-toimistot ja työvoiman palvelukeskukset, työterveyshuolto, perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito, sosiaalitoimi Ammattilaisten ruohonjuuritason näkemykset toimijoiden välisestä yhteistyöstä palvelujärjestelmän kokonaisuudessa Eläketurvakeskus 2

3 Tutkimuskysymys ja aineisto Minkälaisia kokemuksia ja näkemyksiä työkykyongelmien hallinnan ammattilaisilla on toimijoiden välisestä yhteistyöstä, tiedonkulusta ja vastuunjaosta? Fokus: ammatillinen kuntoutus ja työhön paluun tukeminen 24 henkilön haastattelut pääkaupunkiseudulla ja Etelä- Savossa (kestoltaan 1,5 2 tuntia) Ammattinimikkeitä: kuntoutusasiantuntija, kuntoutussuunnittelija, eläkeasiantuntija, työkykyvalmentaja, uravalmentaja, kuntoutuspäällikkö, sosiaalityöntekijä, psykologi, vakuutussihteeri, työkykyneuvoja, työterveyslääkäri, henkilöstökoordinaattori ja henkilöstöpäällikkö Eläketurvakeskus 3

4 Keskeiset teemat ja toimijat Eläketurvakeskus 4

5 Toimijoiden yhteistyö ja vastuunjako ammatillisessa kuntoutusprosessissa Eläketurvakeskus

6 Ammatillisesta kuntoutusprosessista Kuntoutustarpeen ja -mahdollisuuksien selvittäminen päivän sääntö on systematisoinut työterveyshuollon ja muiden toimijoiden käytäntöjä ja aikaistanut prosessia Kelan kuntoutustarpeen selvittämisvastuu 60 sairauspäivärahapäivän kohdalla on monille epäselvä ja toimii vaihtelevasti Terveydenhuollossa ei riittävästi osaamista työelämään ja ammatilliseen kuntoutukseen liittyvistä asioista Esim. kuntoutussuunnitelmat (B-lausunnoissa) liian epätarkkoja, harvoin hyviä Kuntoutuksen toteutuminen: ammatillisen ja lääkinnällisen kuntoutuksen suhde ja ajoitus Eläketurvakeskus 6

7 Ammatillisen kuntoutuksen vastuunjako Työeläkelaitosten ja Kelan vastuunjako parantunut Kelan ja TE-toimistojen vastuunjaossa epäselvyyksiä (?) TE-toimistojen ja työeläkelaitosten vastuunjako äärimmäisen epäselvä (kaksoisasiakkuus), yhteistyö heikentynyt Kritiikki: TE-toimiston mahdollisuudet palvella osatyökykyisiä ovat heikentyneet Toistuva kommentti: Työeläkelaitoksen ammatillisen kuntoutuksen ennakkopäätös esteenä TE-toimiston palveluille (esim. ammatinvalinnan ohjaus, työvoimakoulutus) > lisääntyykö tämä ongelma nyt, kun ennakkopäätöksiä annetaan automaattisesti tk-eläkepäätöksen yhteydessä? Eläketurvakeskus 7

8 Vastuunjaon uudistusten epäselvyydet Periaatteessa vastuu vajaakuntoisten työttömien ammatillisesta kuntoutuksesta siirtyi TE-toimistoilta Kelalle Käytännössä usein puhutaan edelleen ammatillisesta kuntoutuksessa osana TE-toimistojen keinovalikoimaa Ristiriitainen informaatio aiheuttaa sekaannusta Muut toimijat eivät ehkä ole täysin hyväksyneet TEtoimistojen kaventunutta roolia ammatillisessa kuntoutuksessa Eläketurvakeskus 8

9 Kommunikaation sujuvuus Eläketurvakeskus

10 Kommunikaation toimivuudessa suuria eroja toimijoiden välillä Tieto eri organisaatioiden välillä kulkee vaihtelevasti Erikoissairaanhoidon kommunikaatiossa työterveyden ja eläkelaitosten kanssa edelleen puutteita uudistuksista huolimatta, sosiaalityöntekijät tärkeässä roolissa (vrt. pth), ja potilas Osatyökykyisten työttömien terveydenhuoltoon liittyvässä kommunikaatiossa erityisongelmia, tieto ei esim. välity terveydenhuollosta TE-toimistoille Eläkelaitokset erilaisia joidenkin kanssa toimii paremmin ja joidenkin huonommin Eläketurvakeskus 10

11 Tietojärjestelmät ja tiedonkulku Työhönkuntoutumisen palveluverkoston KuntoutuNET sai runsaasti kehuja > tiedonkulku työeläkelaitosten ja kuntoutuksen palveluntuottajien välillä toimii hyvin Tietojärjestelmä Kelan ja työeläkelaitosten välillä Periaatteessa hyvä, mutta toimii vain yhteen suuntaan Ei nähdä riittävästi toisen organisaation tietoja Eläketurvakeskus 11

12 Alueelliset erot kommunikaation toimivuudessa Pienemmillä paikkakunnilla ammattilaisten henkilökohtaiset verkostot sujuvoittavat yhteydenpitoa ja asioiden selvittämistä Pääkaupunkiseudulla ammattilaiset ovat huomattavasti enemmän virallisten kanavien varassa Suurin ongelma TE-toimistojen ja Kelan kasvottomuus ja yhteydenpidon byrokraattisuus, etenkin pääkaupunkiseudulla Yhteyden saaminen TE-toimistoon utopistinen ajatus, taustalla organisaatiouudistus ja henkilöstön vähentäminen Eläketurvakeskus 12

13 Kehittämisehdotuksia Eläketurvakeskus

14 Kehittämisehdotuksia: 5 pääteemaa Asiakkaan rinnalla kulkeminen ja yksilöllisten vastuuhenkilöiden lisääminen Esim. työkykyneuvojat ja -koordinaattorit, sosiaalityöntekijät tms. Mahdollisuus toimia yli organisaatiorajojen > kokonaisvastuu Vastuunjaon joustavoittaminen ja siirtymävaiheiden nopeuttaminen ettei olla siellä omissa poteroissa tai se että ei kauheen tarkkaan määritellä, kenen asiakas tämä on ja kenen tämä. Yhteydenpidon ja yhteisten tietojärjestelmien kehittäminen Verkostoituminen: lisää yhteistyöfoorumeja, joissa tavata Lisää koulutusta ammatillisesta kuntoutuksesta ja työelämäasioista terveydenhuoltoon, erityisesti lääkäreille Eläketurvakeskus 14

15 Muutamia konkreettisia ehdotuksia Viranomaislinjat kaikille (TE-palveluilla vuoden 2015 alusta lähtien) Henkilökohtaiset yhteystiedot esille ja nimetyt yhteyshenkilöt Kelastakin pitäisi voida saada ammatillisen kuntoutuksen ennakkopäätös esim. koulutuksen tukemiseen Työeläkekuntoutuksen keinovalikoiman laajentaminen Säännölliset alueelliset yhteistyötapaamiset kuka järjestäjänä? Eläketurvakeskus 15

16 Johtopäätöksiä Erillisten osajärjestelmien yhteistyöstä toimijaverkostoihin Sekä että ratkaisut: useiden organisaatioiden asiakkuus, osaetuudet Työkykykoordinaattorit, työluotsit, työkykyneuvojat, työvalmentajat yms. Tietojärjestelmät Kuntoutujien kahtiajako ja yhdenvertaisuus: työttömät väliinputoajina Vastuunjaon pulmat Muut toimijat eivät näytä hyväksyneen TE-toimistojen kaventunutta roolia ammatillisessa kuntoutuksessa Asiantuntijuuden laajentaminen ja työkyvyn suhteellisuus Merkkejä siirtymästä tähän suuntaan Taloudelliset resurssit Eläketurvakeskus 16

03/2015. Toimijoiden yhteistyö työkykyongelmien hallinnassa. Eläketurvakeskus. Ammattilaisten haastatteluihin perustuva tutkimus

03/2015. Toimijoiden yhteistyö työkykyongelmien hallinnassa. Eläketurvakeskus. Ammattilaisten haastatteluihin perustuva tutkimus 03/2015 ELÄKETURVAKESKUKSEN RAPORTTEJA Toimijoiden yhteistyö työkykyongelmien hallinnassa Ammattilaisten haastatteluihin perustuva tutkimus Jyri Liukko ja Niina Kuuva Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN

Lisätiedot

Kristiina Härkäpää, Lapin yliopisto

Kristiina Härkäpää, Lapin yliopisto Kristiina Härkäpää, Lapin yliopisto Työpaikkakohtainen strategia Yksilökohtainen työkyvyn hallinta ja ylläpito Työpaikan suunnitelma järjestelmästä, jolla työkykyasioita työpaikalla hoidetaan (mm. sairauslomalta

Lisätiedot

Työterveyshuollon periaatteet, toimintamallit ja yhteistyö

Työterveyshuollon periaatteet, toimintamallit ja yhteistyö Työterveyshuollon periaatteet, toimintamallit ja yhteistyö Kunnallinen työterveyshuoltotutkimus 2010 Kuntien eläkevakuutuksen raportteja 2/2010 Toni Pekka, Risto Kaartinen, Maija Träskelin, Pauli Forma

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin kehittämishankkeen kehittävä arviointi

Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin kehittämishankkeen kehittävä arviointi Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin kehittämishankkeen kehittävä arviointi Kehittämistyön seuraamukset, kestävyys ja leviäminen Maija Träskelin Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin

Lisätiedot

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN OSANA PALVELURAKENNETTA

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN OSANA PALVELURAKENNETTA KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN OSANA PALVELURAKENNETTA - SELVITYS LAHDEN JA HEINOLAN SEUDUN TYÖLLISYYSPALVELUISTA Harri Hietala Jukka Lindberg Kaija Ray Vates-säätiö 2014 1 SISÄLLYS JOHDANTO...

Lisätiedot

1.2.2010 1(20) EHDOTUKSIA TYÖURIEN PIDENTÄMISEKSI. Työelämäryhmän loppuraportti 1.2.2010

1.2.2010 1(20) EHDOTUKSIA TYÖURIEN PIDENTÄMISEKSI. Työelämäryhmän loppuraportti 1.2.2010 1.2.2010 1(20) EHDOTUKSIA TYÖURIEN PIDENTÄMISEKSI Työelämäryhmän loppuraportti 1.2.2010 1.2.2010 2(20) Sisällys: I Johdanto 3 II Työelämäryhmän esitykset 6 1. Toimenpiteitä työkyvyn edistämiseksi 6 A)

Lisätiedot

Aila Puustinen-Korhonen. Lastensuojelun kuntakyselyn tulokset

Aila Puustinen-Korhonen. Lastensuojelun kuntakyselyn tulokset Aila Puustinen-Korhonen Lastensuojelun kuntakyselyn tulokset KIRJOITTAJA Aila Puustinen-Korhonen AINEISTON KÄSITTELY Oscar Ohlis Aila Puustinen-Korhonen Mari Sjöholm KUVIOT JA KARTAT Mattias Lindroth Oscar

Lisätiedot

Johdanto... 3. 4. Palvelut toisen asteen päättyessä, jos nuori ei työllisty... 24 Kelan palvelut... 24 TE-toimiston palvelut... 25

Johdanto... 3. 4. Palvelut toisen asteen päättyessä, jos nuori ei työllisty... 24 Kelan palvelut... 24 TE-toimiston palvelut... 25 MAST SISÄLTÖ Johdanto... 3 1. Palvelut peruskoulun lähestyessä loppua... 4 Tutustuminen toisen asteen ammatillisiin opintoihin... 4 Vammaispalvelun tukitoimet... 4 2. Palvelut peruskoulun päättymisen jälkeen...

Lisätiedot

Kohti suunnitelmallista ja. aikuissosiaalityössä - vaikeasti työllistyvien t i asiakkaiden palveluprosessien kehittäminen

Kohti suunnitelmallista ja. aikuissosiaalityössä - vaikeasti työllistyvien t i asiakkaiden palveluprosessien kehittäminen Kohti suunnitelmallista ja tavoitteellista työotetta aikuissosiaalityössä - vaikeasti työllistyvien t i asiakkaiden id palveluprosessien kehittäminen Aikuissosiaalityön päivät, Rovaniemi 24.-25.1.2012

Lisätiedot

Kuntouttavaa sosiaalityötä paikantamassa

Kuntouttavaa sosiaalityötä paikantamassa Kuntouttavaa sosiaalityötä paikantamassa Eeva Liukko Toukokuu 2006 Yhteystiedot: SOCCA fax 310 423 44 Heikki Waris -instituutti puh. 09 310 617 22, fax 09 310 617 25 Tilaukset: socca@hel.fi waris.instituutti@hel.fi

Lisätiedot

ŝƚŝ ŽŶŬƐ ƚžŝ ŶLJƚ ƐĞ ŵăɛğŷŷƶɛ D/ d ͲŬƵŶƚŽƵƚƵƐ ƉĞƌŚĞĞů Ğ Ɛŝů ŽŝŶ ŬƵŶ ǀĂŶŚĞŵƉŝ ƐĂŝƌĂƐƚĂĂ Päivi ĂůƚŽŶĞŶ ƚžŝŵ

ŝƚŝ ŽŶŬƐ ƚžŝ ŶLJƚ ƐĞ ŵăɛğŷŷƶɛ D/ d ͲŬƵŶƚŽƵƚƵƐ ƉĞƌŚĞĞů Ğ Ɛŝů ŽŝŶ ŬƵŶ ǀĂŶŚĞŵƉŝ ƐĂŝƌĂƐƚĂĂ Päivi ĂůƚŽŶĞŶ ƚžŝŵ Päivi MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON LASTEN JA NUORTEN KUNTOUTUSSÄÄTIÖ Äiti, onks toi nyt se masennus? MIETE-kuntoutus perheelle, silloin kun vanhempi sairastaa Päivi Aaltonen (toim.) Mannerheimin Lastensuojeluliiton

Lisätiedot

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI Tilannekuva elinikäisen ohjauksen kehittämisestä ELY-alueilla Syksy 2012 Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia LAITURI-projekti

Lisätiedot

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI Tilannekuva elinikäisen ohjauksen kehittämisestä ELY-alueilla Syksy 2012 Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia Laituri-projekti

Lisätiedot

SELVITYS TYÖSSÄ JATKAMISEN ONNISTUMISEEN LIITTYVISTÄ HYVISTÄ KÄYTÄNNÖISTÄ

SELVITYS TYÖSSÄ JATKAMISEN ONNISTUMISEEN LIITTYVISTÄ HYVISTÄ KÄYTÄNNÖISTÄ KATSAUS ANNIKA LAISOLA- NUOTIO PIRKKO MÄKELÄ-PUSA RAIJA TIAINEN SELVITYS TYÖSSÄ JATKAMISEN ONNISTUMISEEN LIITTYVISTÄ HYVISTÄ KÄYTÄNNÖISTÄ On kiva mennä aamulla töihin ku hymyilyttää Johdanto Työurien pidentämisen

Lisätiedot

Kuntoutussymposium 7.11.2013 Tampere Sinikka Reito 3.11.2013

Kuntoutussymposium 7.11.2013 Tampere Sinikka Reito 3.11.2013 Kuntoutussymposium Tampere Sinikka Reito Tarkastelunäkökulma perusterveydenhuolto maalaiskaupunkiympäristö ja maalaismaisemat kokemusta kerääntynyt 90-luvun alusta perusterveydenhuollossa työskentelyssä

Lisätiedot

TUKEA MASENNUKSEN JÄLKEISEEN TYÖHÖN PALUUSEEN

TUKEA MASENNUKSEN JÄLKEISEEN TYÖHÖN PALUUSEEN Raija Tiainen, Marja Oivo, Jouni Puumalainen ja Johanna Korkeamäki Mielenterveysongelmien esiintyvyys ei ole väestössä lisääntynyt. viime vuosina. Erityisesti ovat lisääntyneet masennuksen perusteella

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinohallinnon uudet toimet syrjäytymisen ehkäisyssä ja työurien pidentämisessä.

Työ- ja elinkeinohallinnon uudet toimet syrjäytymisen ehkäisyssä ja työurien pidentämisessä. Työ- ja elinkeinohallinnon uudet toimet syrjäytymisen ehkäisyssä ja työurien pidentämisessä. Ammatillisen kuntoutuksen päivät Verve, Oulu 18.9. 2014 Patrik Tötterman, FT, ylitarkastaja Työurien pidentäminen

Lisätiedot

Nuorisotakuu - uusi tapa toimia. Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia

Nuorisotakuu - uusi tapa toimia. Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia Nuorisotakuu - uusi tapa toimia Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia Helsinki 2013 TEKIJÄT Maarit Kallio-Savela Kari Sjöholm Johanna Selkee ISBN 978-952-293-046-0 (pdf) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2013

Lisätiedot

Hyvinvointipalvelut. Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin. Tampereen kaupunki

Hyvinvointipalvelut. Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin. Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Julkaisuja 1/2008 Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin Selvitys palveluohjauksen toteuttamismahdollisuuksista vanhustyössä Tampellan, Juhannuskylän ja Kyttälän alueilla

Lisätiedot

Kristiina Härkäpää Kokemuksia ja näkemyksiä maahanmuuttajien suomen kielen taidon huomioon ottamisesta kuntoutus- ja työllistymispalveluissa

Kristiina Härkäpää Kokemuksia ja näkemyksiä maahanmuuttajien suomen kielen taidon huomioon ottamisesta kuntoutus- ja työllistymispalveluissa Työpapereita 67/2014 Kristiina Härkäpää Kokemuksia ja näkemyksiä maahanmuuttajien suomen kielen taidon huomioon ottamisesta kuntoutus- ja työllistymispalveluissa KELAN TUTKIMUSOSASTO Kirjoittaja Kristiina

Lisätiedot

Oli syy tulla kouluun. Oppimisen ja kuntoutuksen yhteispeliä oppilaitoksen arjessa

Oli syy tulla kouluun. Oppimisen ja kuntoutuksen yhteispeliä oppilaitoksen arjessa Oli syy tulla kouluun Oppimisen ja kuntoutuksen yhteispeliä oppilaitoksen arjessa Oli syy tulla kouluun Oppimisen ja kuntoutuksen yhteispeliä oppilaitoksen arjessa Ulla Kauranen & Salla Sipilä (toim.)

Lisätiedot

Yhdeksän teesiä sosiaali- ja terveyspalveluiden

Yhdeksän teesiä sosiaali- ja terveyspalveluiden Yhdeksän teesiä sosiaali- ja terveyspalveluiden oikeudenmukaisuudesta Anu Muuri Kristiina Manderbacka Lauri Vuorenkoski Ilmo Keskimäki Johdanto 1. Käytämme artikkelissa käsitettä haavoittuvat ryhmät siinä

Lisätiedot

KEHITTÄMISEN UUSI AIKA VAIKEAVAMMAISTEN LASTEN KUNTOUTUKSESSA POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN ALUEELLA

KEHITTÄMISEN UUSI AIKA VAIKEAVAMMAISTEN LASTEN KUNTOUTUKSESSA POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN ALUEELLA Arja Veijola, TtT, yliopettaja, Oulun seudun ammattikorkeakoulu, Sote-yksikkö Leena Vainionpää, LT, dosentti, erikoislääkäri, Oulun yliopistollinen sairaala, Lasten ja nuorten klinikka Liisa Virkkunen,

Lisätiedot

Olisiko jo tekojen aika?

Olisiko jo tekojen aika? Olisiko jo tekojen aika? Lastensuojelun asiakastyössä toimivien näkemyksiä lastensuojelun nykytilasta Olisiko jo tekojen aika? Lastensuojelun asiakastyössä toimivien näkemyksiä lastensuojelun nykytilasta

Lisätiedot

TE-PALVELUJEN ASIAKKUUSLINJAUKSET

TE-PALVELUJEN ASIAKKUUSLINJAUKSET Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset Kirje Työ- ja elinkeinotoimistot 10.12.2013 TEM/2551/00.03.05.02/2013 TE-PALVELUJEN ASIAKKUUSLINJAUKSET TE-palvelujen asiakkuuslinjaukset korvaavat työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa. Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista. Niina Remsu (toim.

Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa. Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista. Niina Remsu (toim. Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista Niina Remsu (toim.) MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON LASTEN JA NUORTEN KUNTOUTUSSÄÄTIÖ

Lisätiedot

Kuntoutusja tukipalvelut

Kuntoutusja tukipalvelut Kuntoutusja tukipalvelut LUKIJALLE Pitkäaikaissairaus, kuten Parkinsonin tauti, muuttaa usein arjen käytäntöjä. Myös oman toimintakyvyn heikkenemiseen liittyvät epävarmuuden tunteet ovat tavallisia. Muuttuviin

Lisätiedot

Karl-Magnus Spiik Ky 1 (5)

Karl-Magnus Spiik Ky 1 (5) Karl-Magnus Spiik Ky 1 (5) OY:N ILMAPIIRIMITTARIN TULOKSET YLEISTÄ Tämä kirjallinen arvio perustuu ilmapiirimittarin tuloksiin. Todellisuus on paljon muutakin ja asiat ovat moniulotteisempia. Yhteenvedosta

Lisätiedot

Kokemuksia kuntoutukseen hakemisesta: Kyselyyn ennätysmäärä vastauksia Vastanneiden profiili

Kokemuksia kuntoutukseen hakemisesta: Kyselyyn ennätysmäärä vastauksia Vastanneiden profiili Yhteenvetoa verkkokyselyn vastauksista Kokemuksia kuntoutukseen hakemisesta: Suurin osa tyytyväisiä, mutta myös viestejä väliinputoajista, voimattomuudesta, vääristä huhuista ja tiedonkulun puutteista

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. 4.4.2014 Maire Laaksonen 1. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. 4.4.2014 Maire Laaksonen 1. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä 4.4.2014 Maire Laaksonen 1 TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINNAN KEHITTÄMINEN SEITTI HANKKEISSA TYÖKYVYN TUEN JA TYÖTERVEYSYHTEISTYÖN HYVÄT KÄYTÄNNÖT Perjantai meeting 4.4.14 Maire Laaksonen

Lisätiedot