SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 84

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 84"

Transkriptio

1 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 84 Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Liisa Niiranen / / 2014 Yleishallinto SoTen vakinainen henkilöstö kpl , Nettomenot euroa / vakinainen hlö /hlö Kulut Tuotot Soten henkilötyövuodet htv / henkilötyövuosi /htv Projektit Projektien kustannukset yhteensä Projektien tuotot yhteensä Projektien netto yhteensä Hallinto yhteensä Hallinto kulut yhteensä Hallinto tuotot yhteensä Hallinto netto Henkilötyövuodet htv 15,4 13,1 12,5 11, Hallinnon menot ja tulot ovat raamin mukaiset. Lähettipalvelut siirtyvät hallinnosta tekniseen palvelukeskukseen ja turva-ja kriisiasumisen määrärahavaraus on poistettu hallinnosta. Sosiaali-ja terveystoimen kokonaishenkilöstömäärä nousee johtuen kehitysvammahuollossa lasten/ nuorten asumisyksikön perustamisesta, Iltaruskon laajennuksesta ja sosiaalityöntekijän lisäysesityksestä.

2 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 85 Palvelu: Aikuissosiaalityö Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Arto Alajärvi / / 2014 Sosiaalityö Asiakasperheet kpl / asiakasperhe /perhe Kulut Tuotot Netto Toimeentulotuki Asiakasperheet (SOTU) kpl Asiakasperheet kpl joista alle 25 v %- osuus toimeentulotukiasiakkaista % / toimeentulotukiasiakasperhe (SOTU) /perhe toimeentulotukea saaneita /1000 asukasta kohden kpl Kulut Tuotot Netto Välitystiliasiakkaat Välitystiliasiakkaat kpl Sosiaalisen luototus Sosiaalisen luototuksen asiakkaat kpl / asiakas Kulut Tuotot Netto Työllistämistoiminta Työllistämistoiminnan piirissä olevat kpl / työllistämistoiminnan piirissä oleva Kulut Tuotot Netto Kelan tilastosta: 500 pv passiivista työmarkkinatukea saaneet asiakas/kk, joista kpl Aktiivitoimien ajalta tukea saaneet, asiakas/kk (Kelan tilastosta) kpl Työmarkkinatuen aktivointiaste Työmarkkinatuen maksu /vuosi, kunnan osuus /v Sosiaalinen asuminen Sosiaalinen asuminen, asiakasperheet kpl 33 / asiakasperhe /perhe Kulut / asiakasperhe netto /perhe Tuotot Netto Elatustuki Kulut Tuotot Netto Aikuissosiaalityö yhteensä Asiakkaat kpl Kulut Tuotot Netto Henkilötyövuodet htv 14,9 14,8 12,7 14, Aikuissosiaalityöhön on siirretty aikuispsykososiaalisista palveluista sosiaalinen asuminen. Toimeentulotuen menot ovat esityksessä tilinpäätösennusteen mukaiset eli pienemmät kuin TA:ssa Tästä syystä myös menoperusteinen valtionapu perustoimeentulotukeen pienenee. Tukiasumisen tulojen johdosta aikuissosiaalityön tulot ylittävät raamin. Tuottaja esittää tilauksen menoiksi euroa, tuloiksi euroa, netto euroa : Tuloihin on lisätty pakolaistyön laskennallisia korvauksia ja toimeentulotuen menoja on supistettu Muutosten jälkeen menot ja tulot Tilaajan viesti tuottajalle: KH Nuorten lisätyöllistämisestä johtuva toimeentulotuen vähennys euroa.

3 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 86 Palvelu: Perhepalvelut Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Katariina Hynynen / / 2014 Sosiaalityö Sosiaalityö, asiakas kpl / asiakas /asiakas Kulut Tuotot Netto Avohuolto Avohuolto, asiakas kpl / asiakas /asiakas Kulut Tuotot Netto Kodin ulkopuolelle sijoitetut Kodin ulkopuolelle sijoitetut, asiakkaat kpl Hoitopäiviä kpl / hoitopäivä /hoitopäivä % 0-17v ikäryhmästä % / asiakas /asiakas Kulut Tuotot Netto Jälkihuolto Jälkihuolto, asiakkaat kpl / asiakas /asiakas Kulut Tuotot Netto Perheneuvola Perheneuvola, asiakkaat kpl Peittävyys alle 18 -vuotiaat % / asiakas /asiakas Kulut Tuotot Netto Lastenvalvoja Lastenvalvoja, asiakas kpl Isyys-, elatus- ja huolto sekä tapaamissopimukset kpl / sopimus /sopimus / asiakas /asiakas Kulut Tuotot Netto Rikos- ja eräiden riita-asioiden sovittelu Rikos- ja eräiden riita-asioiden sovitteluiden sopimukset kpl / sopimus /sopimus Kulut Tuotot Netto Perhepalvelut yhteensä Kulut yhteensä Tuotot Netto Henkilötyövuodet htv 39,3 39,0 41,3 40, Perhepalvelujen osalta tuottaja esittää tilauksen menoiksi euroa, tuloiksi annetun raamin mukaiset euroa ja nettona euroa. Esitys ylittää annetun raamin euroa. Esitys perustuu kodin ulkopuolisten sijoitusten määrän ja kokonaiskustannusten kasvuun. Lapsiperheiden kotipalvelutyöntekijä on siirretty esityksessä kotipalveluun ja esitykseen sisältyy uusi sosiaalityöntekijän virka : Lastensuojeluyksiköiden tuloja on lisätty ja perheneuvolasta on poistettu psykologinpalkkamääräraha vuodeksi Tehtävä on ollut useita vuosia täyttämättä, koska ei ole onnistuttu rekrytoinnissa. Muutosten jälkeen menot ja tulot

4 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 87 Palvelu: Vammais- ja kehitysvammapalvelut Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Anne Jokelainen / / 2014 Vammaisten palvelut Asiakkaat (SOTU) kpl / asiakas /asiakas Kulut Tuotot Netto Vaikeavammaisten palvelut Asiakkaat SOTU (ilman palveluasumista) kpl / asiakas /asiakas Kulut Tuotot Netto Vaikevammaisten asumispalvelut Palveluasuminen hoitopäivät kpl /hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Netto Vammaispalvelu yhteensä Vammaispalvelun kulut Vammaispalvelun tuotot Vammaispalvelun netto Sosiaalityö ja palveluohjaus yhteensä Asiakkaat kpl / asiakas /asiakas Kulut Tuotot Netto Kehitysvammaisten avohoito Avohoitoasiakkaat (SOTU) kpl / asiakas /asiakas Kulut Tuotot Netto Kehitysvammaisten palveluasuminen Kehitysvammaisten palv.asumisen hoitopäivät kpl / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Tuotot Netto Kehitysvammaisten laitoshoito 0 Kehitysvammaisten laitoshoitopäivät kpl / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Netto Kehitysvammahuolto yhteensä Kehitysvammahuollon kulut Kehitysvammahuollon kulut/asiakas /asiakas Kehitysvammahuollon tuotot Kehitysvammahuollon netto Kaikki vammaispalvelut yhteensä Kaikkien vammaispalveluiden kulut Kaikkien vammaispalveluiden tuotot Kaikkien vammaispalveluiden netto Henkilötyövuodet htv 39,0 43,5 39,5 46, Vammaisten palvelujen asiakasmäärä on vuoden 2015 tasolla ja vaikeavammaisten asiakasmäärä on vuoden TP 2014 tasolla. Vaikeavammaisten palveluiden kustannukset ovat kasvaneet vuoden TP2014:stä. Tuoteryhmän sisällä on muutettu kustannusten jakoa henkilökohtaisen avun ja palveluasumisen välillä. Vaikeavammaisten palveluasumisen päivät ovat vuoden 2015 tasolla, koska mukana ovat kotihoidon piirissä olevat vaikeavammaisten henkilöiden asumispäivät. Kustannukset pienenevät vuoden TP 2014:stä. Yhteensä vammaispalvelujen kulut nousevat TP 2014:stä. Puusepän toimi jätetään täyttämättä vuonna Sosiaalityön ja palveluohjauksen asiakasmäärät ovat vuoden 2015 tasolla. Kehitysvammaisten avohoidon asiakasmäärä kasvaa 5.42% ja kustannukset pienenevät johtuen yhden työntekijän palkkakustannusten kustannuspaikan muutoksesta. Kehitysvammaisten palveluasumisen päivät nousevat 1172 vuodesta 2015 johtuen 3-4 paikkaisen lasten ja nuorten yksikön perustamisesta Apilan yhteyteen. Yksikön perustamisesta aiheutuva henkilöstölisäys on viisi. Asiakkaat siirtyvät laitoshoidosta ja kehitysvammaisten laitoshoidon päivien määrä ja kustannukset vähenevät 14%. Kehitysvammapalveluiden tuotot kasvavat johtuen KHO:n päätöksestä ateriamaksujen perimisestä : Vammais- ja kehitysvammapalveluiden menoista on karsittu : Apilan erilliskorvauksista laskennallisen ennusteen perusteella 9885 ja henkilökohtaisesta avusta Muutosten jälkeen menot ja tulot

5 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 88 Palvelu: Vastaanottopalvelut Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: avoterveydenhuollon ylilääkäri sekä Outi Kääriäinen / / 2014 Avohoito Avohoito- / vastaanottoasiakkaat kpl Asiakkaat (SOTU) kpl / yhteistoiminta-alueen asukas /asukas / asiakas (SOTU) /asiakas käynnit yht. (lääkäri ja hoitaja) lääkärikäynnit (vast.otto) hoitajakäynnit (vast.otto) lääkärikäynnit (päiväpäiv.) hoitajakäynnit (päiväpäiv.) lääkärikäynnit (yht.päiv.) hoitajakäynnit (yht.päiv.) Yhteistoiminta-alueen lääkäripalvelujen peittävyys % Päivytyskäyntien osuus kaikista käynneistä % 30 % 29 % 14 % 15 % kiireellinen odotusaika lääkärille (vrk, keskiarvo) vrk 15,0 13,5 15,0 25, Kulut Tuotot Netto Terveysneuvonta Terveysneuvonta-asiakkaat kpl / yhteistoiminta-alueen asukas /asukas / asiakas /asiakas Kulut Tuotot Netto Laboratorio Laboratoriotutkimukset kpl / tutkimus /tutkimus -6,9-6,9-6,7-6, Kulut Netto Röntgen Röntgentutkimukset kpl / tutkimus /tutkimus -46,6-34,0-54,6-38, Kulut Netto Vastaanotto yhteensä Kulut yhteensä Kulut yhteensä / yhteistoiminta-alueen asukas /asukas Tuotot Netto Henkilötyövuodet htv 49,4 50,0 54,5 54, Vastaanottopalveluiden menot ylittävät raamin ja tulokertymä jää asetetusta raamista , ylitys yhteensä Vastaanottopalveluiden tilaus on pienentynyt -1% TP2014 :stä kun menoista poistetaan yhteispäivystyksen kustannukset 1,1 m, jotka on siirretty akuuttiklinikan menoihin erikoissairaanhoitoon sekä nyt vastaanottotoiminnan menoihin lisätyt hoitotarvikekustannukset. Vastaanoton raamiin on siirretty hoitotarvikemenoja vanhuspalveluista, vammaispalvelusta sekä Pihlasta. Hoitotarviketoimintaa tehostetaan riskienhallintaohjelman mukaisesti edelleen vuonna 2016 ja Meri-Lapin alueella tullaan selvittämään perusterveydenhuollon yhteisen hoitotarvikejakelun järjestämisen edut sekä yhtenäistämään käytänteitä. Vastaanoton menoista on siirretty vastaavasti päihdehuollon katkaisuhoidon menoja päihdepalveluihin. Avohoidon asiakasmäärän arvioidaan pysyvän TA2015 tasolla. Lääkärikäynnit eivät kasva lukumääräisesti koska yhä enemmän tehdään hoitolinjauksia ilman varsinaista vastaanottoa ja konsultaatiolääkäri toimii kokoaikaisesti (10-15 hoitolinjausta/pvä ja lisäksi reseptejä, tulosten tulkintaa). Toiminnalla tehostetaan kaikkea vastaanottotoimintaa ja vähennetään ylimääräisiä käyntejä. Matalan kynnyksen palvelua edistetään sairaanhoitajan ajanvarauksettomalla vastaanottotoiminnalla. Akuuttiklinikan käytön osuutta kaikista käynneistä pyritään edelleen vähentämään sekä lääkärin että sairaanhoitajan vastaanotoilla. Terveysneuvonnan asiakasmäärän oletetaan toteutuvan TA2015 tasolla. Laboratorio- ja röntgentutkimukset arvioidaan toteutuvan v.2015 tp:n tasolla. Vastaanoton kustannukset eivät sisällä Lasten ja nuorten seksuaaliterveys -hankkeeseen liittyvää kokeiluluonteista ilmaista ehkäisyä alle 25 -vuotiaille, jonka kustannukset olisivat Kemille Näissä kustannuksissa eivät ole mukana keskeytysten kustannukset. Tuottaja esittää menoiksi ja tuloiksi : Vastaanoton menoista on palautettu hoitoon ja hoivaan hoitotarvikekulut, jotka eivät liity välinejakeluun yht Lisäksi hoitotarvikkeiden seurannasta on arvioitu toiminnan tehoostuvan ja palvelujen ostoja on on vähennetty laskennallisen ennusteen perusteella Muutosten jälkeen menot ja tulot

6 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 89 Palvelu: Kuntoutuspalvelut Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: osastonhoitaja Henna Lamminpää sekä Outi Kääriäinen / / 2014 Terapia Asiakkaat kpl / asiakas /asiakas Kulut Netto Fysioterapia Asiakkaat kpl Käynnit kpl / asiakas /asiakas / käynti /käynti Kulut Netto Lääkinnällinen kuntoutus Asiakkaat kpl / asiakas /asiakas Kulut Tuotot Netto Rintamaveteraani Asiakkaat kpl 245,00 256,00 213,00 136, / asiakas /asiakas -1044, ,17-938,97-955, Kulut , , , , Tuotot , , , , Netto -6282, ,23 0,00 0, Kuntoutus yhteensä Kustannukset yhteensä Tuotot yhteensä Netto Kustannukset yhteensä ilman valtion määrärahaa Tuotot ilman valtion määrärahaa Netto ilman valtion määrärahaa Henkilötyövuodet htv 6,6 8,8 9,3 9, Terapia-asiakkaiden määrän arvioidaan olevan olevan v tp:n tasolla ja fysioterapia-asiakkaiden määrä säilyy TA2015 tasolla. Lääkinnällisen kuntoutuksen asiakasmäärässä on mukana kuntoutusasiakkaiden lisäksi apuvälineasiakkaat, joiden määrän arvioidaan nousevan TA2015 :stä. Heistä 1562 on sairaanhoitopiirin apuvälinejakelun piirissä asiakkaana. Lääkinnällisen kuntoutuksen menot pysyvät TA2015 tasolla. Riskinä ovat terapiaostot ja toimintaterapeutin irtisanoutumisen vaikutuksia terapiaostoihin seurataan. Terapiaostot vähenivät TA Kustannusnousua hillitään arvioimalla tarkoin yksilöllinen hoidon tarve ja seuraamalla hoidon vaikuttavuutta sarjahoitojen aikana. Kuntoutuksen kokonaismenot ovat pienentyneet - 6% TP2014 :stä ja menojen TA2016 arvioidaan tasaantuvan TA2015 tasolle. Kuntoutuksen menot ja tulot esitetään raamin mukaisina.

7 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 90 Palvelu: Suun terveydenhuolto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Arto Karjalainen / / 2014 Hammashuolto Asiakkaat (SOTU) kpl Asiakkaat kpl Peittävyys yli 18 -vuotiaat % Peittävyys alle 18 -vuotiaat % Yli 18v. asiakkaiden %-osuus % Odotusaika kiireettömään hoitoon (keskiarvo) vrk Asiakastyytyväisyys (keskiarvo) 4 4 Hammashuolto yhteensä Kulut yhteensä Tuotot Netto / asiakas /asiakas Netto / asiakas (SOTU) /asiakas Netto / asukas /asukas Netto Henkilötyövuodet htv 22,9 24,2 23,7 23, Suun terveydenhuollon asiakasmäärä toteutuu TA2015 tasolla. Jonkin verran palveluihin on tullut uusia asiakkaita myös yksityiseltä sektorilta ja kiireettömän hoidon valinnanvapaus on tuonut uusia asiakkaita. Suun terveydenhuollon työnjakoa kehitetään ja toiminta on tehokasta. Asiakkaat pääsevät hoitoon lakisääteisessä ajassa. Alle 18 -vuotiaiden osalta hoidon peittävyys on hieman laskenut ja vastaavasti yli 18 vuotiaiden peittävyys -% nousussa, samoin osuus kaikista käyttäjistä. Aikuisten kysynnän lisääntyessä lasten ja nuorten terveyden edistämisen käyntejä on hieman harvennettu. Raami ylittyy menojen osalta ja vastaavasti tuloja arvioidaan kertyvän enemmän. Tuottaja esittää suun terveydenhuollon menoiksi ja tuloiksi : Suun terveydenhuollon menoja on vähennetty Muutosten jälkeen menot ja tulot Palvelu: Työterveyshuolto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: osastonhoitaja Maija-Liisa Pulkkinen sekä Outi Kääriäinen / / 2014 Työterveyshuolto Asiakkaat yhteensä kpl Suoritteet yhteensä kpl / asiakas /asiakas / suorite /suorite Lakisääteisen työterveyshuollon sopimukset kpl Sairaanhoidon sisältävän työterveyshuollon sopimukset kpl / sopimus /sopimus Kustannukset yhteensä Tuotot yhteensä Nettokustannukset yhteensä Henkilötyövuodet htv 7,6 6,7 7,9 7, Työterveyshuollon asiakasmäärä säilyy TA2015 tasolla. Uusia sopimuksia tehtäessä huomioidaan siirtymävaiheen ehdot eli uusia kaikki palvelut sisältäviä sopimuksia ei tehdä. Ainoastaan kunnan järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvat työnantajat otetaan asiakkaiksi ja heille järjestetään lakisääteinen eli ennaltaehkäisevä työterveyshuoltopalvelu. Työterveyshuollon toiminnan järjestäminen kuntalain edellyttämällä tavalla on selvitettävänä ja tästä saadan esitys myöhemmin. Työterveyshuollon lakisääteistä toimintaa ei saada Pegasokselta suoraan Maisemaan eli luvuista puuttuu ns aikaperusteiseen laskutukseen liittyvä työ, johon käytettiin työaikaa TA2015 tammi-kesäkuussa noin 500 h.

8 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 91 Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Outi Kääriäinen / / 2014 Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat kpl / asiakas /asiakas Kulut Tuotot Netto Palveluasuminen Palveluasumisen asiakkaat kpl Palveluasumisen hoitopäivät kpl / asiakas /asiakas / hoitopäivä Kulut Tuotot Netto Päivätoiminta Päivätoiminnan asiakkaat kpl Päivätoiminnan hoitopäivät kpl / asiakas /asiakas / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Netto Mielenterveyspalvelut yhteensä Hoitopäivät / 1000 asukasta pvä/1000 asukasta Mielenterveyspalveluiden kulut yhteensä Tuotot yhteensä Netto Päihdehuollon avohuolto Päihdehuollon polikliinisen avohuollon asiakkaat kpl ei-kiireellinen jonotusaika kk / asiakas /asiakas Kulut Tuotot Netto Päihdehuollon asumispalvelu / Pihla Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat kpl Päihdehuollon asumispalvelun hoitopäivät kpl / asiakas /asiakas / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Tuotot Netto Päihdehuollon asumispalvelu / Tukiasuminen Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat kpl Päihdehuollon asumispalvelun hoitopäivät kpl / asiakas /asiakas / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Tuotot Netto

9 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 92 Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Outi Kääriäinen / / 2014 Päihdehuollon laitoskuntoutus Laitoskuntoutusostot (hoitopäivät) kpl / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Netto Päihdehuolto yhteensä Päihdepalvelut yhteensä / asiakas /asiakas Päihdepalvelut yhteensä / asiakas (netto) /asiakas Kustannukset yhteensä Tuotot yhteensä Netto Psykososiaaliset palvelut yhteensä Psykososiaaliset palvelut yhteensä, kulut /asukas /asukas Psykososiaaliset palvelut yhteensä tuotot Netto Henkilötyövuodet htv 52,3 55,9 55,0 51, Aikuispsykosiaalisten palveluiden rakennemuutosta jatketaan Toimenpiteillä minimoidaan raskas ja kallis asumispalvelu. Vastaavasti avopalvelulla lisätään kevyempää tukea. Päihdehuollon kustannukset laskevat -14% ja mielenterveyspalveluiden menot -9% TA2015 :stä. Asiakkaat sijoitetaan yksilöllisesti arvioidun toimintakyvyn mukaan terveyspalvelu- sekä vanhus- ja vammaispalveluyksiköihin. Hoitoon ja hoivaan kuuluvat siirretään laajennettuun Iltaruskoon. Tilasta siirtyy Inka-kodin asukkaita Kiveliönkotiin. Palvelut yhdistetään yhdeksi 22-paikkaiseksi yksiköksi Kiveliönkodin tiloissa. Palveluun kuuluu yksi intervallihoitopaikka ja avohoidolla panostetaan tehostettuun päivätoimintaan sekä kotikuntoutukseen. Yhteistyötä päihdepalveluiden kanssa tehostetaan ja tilojen käyttöä arvoidaan yhteisesti. Mielenterveys- ja päihdehoidossa panostetaan erityisesti kuntoutumiseen ja henkilöstölle järjestetään tarvittaessa koulutusta. Avohoidon asiakkaiden määrä kasvaa hieman TA2015:stä kun mukaan tulee kotikuntoutuspalvelu. Mielenterveyspalveluiden palveluasumisen päivät vähenevät -33% ja päivätoiminnan päivät vastaavasti lisääntyvät 5%. Yhteistyötä Klubitalon kanssa lisätään ja asiakkaita ohjataan aktiivisesti Klubi-talolle sekä muihin kaupungin järjestämiin kuntoutuspalveluihin. Mielenterveyspalveluista vähenee kolme ostopalvelupaikkaa ja lisäksi yhdistetystä Kiveliönkodin toiminnasta on tarkistettu henkilöstömenojen osalta erilliskorvausten määrät vuodelle Päihdehuollon avohuollon asiakasmäärä toteutuu hieman pienempänä kuin TA2015. Määrää laskee korvaushoidon piirissä olevien supistunut määrä kun hoitosopimuksia on noudatettu tarkoin. A-klinikan ja päihdekuntoutumisyksikön yhteistyötä lisätään ja avohuoltona pyritään hoitamaan enemmän asiakkaita. Asumispalvelun hoitopäivien kokonaismäärä nousee kun mukana ovat tukiasumisen 7 paikkaa. Pihlaan jää 9 pitkäaikaisen kuntoutumisen paikkaa ja 7 paikkaa lyhytaikaiseen kuntoutukseen (kuntoutus / katkaisuhoito). Päihdehuollon laitosjaksoille pääsyä arvioidaan tarkoin ja hoidot toteutetaan pääasiassa omissa yksiköissä. Ainoastaan valvontaviranomaisen edellyttämät hoidot hankitaan ulkopuolelta. Riskienhallintaohjelmassa olevan vartijapalvelun kilpailutuksen myötä vartijakustannusten odotetaan laskevan ja palvelun tasaisen laadun paranevan. Psykososiaalisten palveluiden menoihin on siirretty vastaanottopalveluista päihdehuollon laitoskuntoutuksen menoja Psykososiaalisten palveluiden menot jäävät alle raamin, mutta tulot jäävät raamista ja nettona alitus Tuottaja esittää psykososiaalisten palveluiden menoiksi ja tuloiksi : Aikuispsykososiaalisista palveluista on karsittu päihdehuollon kuntoutusostoja laskennallisen ennusteen perusteella ja Kiveliönkodin erilliskorvauksia Muutosten jälkeen menot ja tulot

10 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 93 Palvelu: Erikoissairaanhoito Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Outi Kääriäinen / / 2014 Erikoissairaanhoito a1 sairaanhoitopiiriltä, somaattinen ESH Hoitopäivät pvä / hoitopäivä Yhteensä vuodeosastohoito Käyntikerrat kpl / käyntikerta Yhteensä avohoito kalliin hoidon tasaus ensihoito perusterveydenhuollon yksikkö Kulut Tuotot Netto Erikoissairaanhoito sairaanhoitopiirin ulkopuolelta hoitopäivät pvä / hoitopäivä Kulut Tuotot Netto Erikoissairaanhoito tuottajalta Keroputaan sairaala hoitopäivät pvä / hoitopäivä Yhteensä vuodeosastohoito käyntikerrat kpl / käyntikerta Yhteensä avohoito Kulut Netto kpl Erikoissairaanhoito tuottajalta muu psykiatrinen hoito hoitopäivät pvä / hoitopäivä Yhteensä vuodeosastohoito käyntikerrat kpl / käyntikerta Yhteensä avohoito Kulut Tuotot Netto kpl Erikoissairaanhoito tuottajalta a3 KuEl maksut Kulut Netto ESH Yhteensä ESH:n kulut yhteensä Tuotot Netto Erikoissairaanhoidon tilausesitys ylittää raamin 1 m. Erikoissairaanhoidon vuodeosastohoidon hoitopäivät arvioidaan TA2015 tasolle (TP %) ja avohoidon käynnit lisääntyvät TA2015 :stä 3,5%. LPSHP :n toiminnan menoissa on mukana noin 1,1 m aiemmin vastaanoton budjetissa olleita yhteispäivystyksen, nykyisen akuuttiklinikan menoja. Ensihoidon kustannukset 1,6 m tasaantuvat, toteutuen vielä korkeampina kuin TP2014 :ssä. Somaattisen hoidon kustannukset pysyvät TA2015 tasolla (TP %) ja tätä tukee oman palveluketjun toiminnan tehostaminen. Keroputaan sairaalan vuodeosaston hoitopäivien määrä pysyy TA2015 tasolla ja avokäynnit vähenevät -22%. Keroputaan kustannukset laskevat Muun psykiatrisen hoidon kustannukset laskevat Tuottaja esittää erikoissairaanhoidon menoiksi 37 milj : Erikoissairaanhoidon määrärahaksi esitetään 36,2 milj.. Summa on syyskuun toteutuman perusteella laskettu laskennallinen ennuste -3%.

11 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 94 Palvelu: Hoito- ja hoivapalvelut Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Outi Kääriäinen sekä Rauha Hannu / / 2014 Omaishoito Omaishoidon tuen asiakkaiden määrä kpl RAVA keskiarvo 2,86 2,90 2, / RAVA-piste /RAVA-piste Peittävyys yli 75-vuotiaat % 3,7 4,4 4,6 5, / asiakas /asiakas Kulut Tuotot Netto Kotihoito Kotihoidon asiakkaiden määrä (SOTU) kpl joista hoito- ja palvelusuunnitelman piirissä olevat kpl RAVA keskiarvo hoitosuunnitelman piirissä 2,30 2, / RAVA-piste /RAVA-piste Peittävyys yli 75-vuotiaat, hoitosuunnitelman piirissä olevat % 18,4 18,8 18,1 18, / asiakas (SOTU) /asiakas Kulut Tuotot Netto Päiväkeskus Päiväkeskushoitopäivät kpl / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Tuotot Netto Tehostettu palveluasuminen Tehostettu palveluasuminen hoitopäivät kpl RAVA keskiarvo 3,13 3,25 3, / RAVA-piste /RAVA-piste Peittävyys yli 75-vuotiaat % 8,5 8,6 8,6 9, / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Tuotot Netto Pitkäaikaislaitoshoito Pitkäaikaislaitoshoitopäivät kpl RAVA keskiarvo 3,63 3,85 3, RAVA-pisteen hinta /RAVA-piste Peittävyys yli 75-vuotiaat % 1,1 1,5 1,2 1, / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Tuotot Netto Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoito Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoitopäivät kpl / hoitopäivä /hoitopäivä Peittävyys yli 75-vuotiaat % 3,0 1,9 2,5 2, Kulut Tuotot Netto Hoito ja hoiva yhteensä Kulut yhteensä Tuotot Netto Bruttokulut / yli 75-vuotias /hlö Kotona ja kodinomaisissa oloissa asuvat yli 75-vuotiaat % Henkilötyövuodet htv 321,4 324,7 318,3 327, Omaishoidon tuen asiakasmäärä kasvaa 5,3% TP 2014 ja omaishoidon tuen peittävyys yli 75-vuotiailla nousee 5%:iin. Kotihoidon palvelu- ja hoitosuunnitelmien piirissä oleva asiakasmäärä lisääntyy 130 asiakkaalla TP2015 :stä kun kotisairaalatoiminta integroidaan kustannuksineen kotisairaanhoitoon. Kotihoidon kuntouttavaa työotetta vahvistetaan ja asiakasprosesseja kehitetään. Seniorineuvolan käyttö on ollut vähäistä, tästä syystä toiminta integroidaan kotihoitoon ja aukioloaikaa supistetaan, mikäli toiminnan jatkaminen nähdään tarkoituksenmukaiseksi. Päiväsairaalan hoitopäivien määrä laskee TA2015 :stä, muutos -12%. Kustannukset pysyvät TA2015 tasolla. Tehostetun palveluasumisen hoitopäivien määrä ja kustannukset kasvavat aikuispsykososiaalisten palveluiden ja hoivan asumispalveluiden rakennemuutoksen myötä. Muutoksessa Inka-kodin tilat tulevat vanhuspalveluiden käyttöön. Ostopalvelupaikkojen määrä vähenee hoidossa ja hoivassa kahdella ja mielenterveyspalvelujen vähennykset huomioiden yhteensä viidellä. Pitkäaikaista laitoshoitoa järjestetään vain vanhainkodissa. Palvelurakenneuudistusta jatketaan supistamalla akuuttipaikkojen määrä yhteensä 43:een, jossa mitoitus 0,67. Sauvosaaren sairaalassa jatkopaikkaa odottaville muodostetaan oma kotiutumisyksikkö, jossa on 13 vuodepaikkaa 0,5 henkilöstömitoituksella, mikä varmistaa oikein kohdennetun hoidon ja mitoituksen. Myös akuuttihoidon virta nopeutuu kun Sauvosaaren sairaalan ylipainetta voidaan purkaa sekä omassa kotiutumisyksikössä että Iltaruskon laajennusosaan muodostuvaan asumisyksikköön. Akuuttihoidon hoitopäivien määrä kasvaa TA2015:stä 443 hoitopäivällä (2%) ja hoitopäivän hinta laskee -5,5%. Akuuttihoidon tilauksessa on 13 kotiutumisyksikön ja 50-paikkaisen akuuttihoidon sekä Purolan intervalliosaston paikat. Hoidon ja hoivan tilauksen menot ylittävät raamin ja tulot Tuottaja esittää tilauksen menoiksi euroa ja tuloiksi euroa : Hoitotarvikemenoja on palautettu hoitoon ja hoivaan , koska kaikki hoitotarvikemenot eivät ole välinejakeluun liittyviä. Menoista on vähennetty Meripuiston ja Iltaruskon erilliskorvauksia laskennallisen ennusteen perusteella ja kotipalvelun sijaisrahoja sivukuluineen yhteensä Lisäksi esitetään aterian hinnan korotusta 10 senttiä / ateria (14,15) ja vuokrankorotusten tuotot on huomiotu. Tulojen kasvu yhteensä Muutosten jälkeen menot ovat ja tulot

12 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 95 TALOUSSUUNNITELMAVUODET - Tiedossa olevat ja arvioidut toiminnalliset muutokset - Nykyisen hallitusohjelman mukaan sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuu siirtyy itsehallintoalueille v.. Alueen yhteinen, integroitu palvelutuotanto voi olla mahdollista v.. Hallinto Aikuissosiaalityö Perustoimeentulotuen käsittelyn siirtyminen KELA:lle. Tämän hetkisen tiedon mukaan kunnalle puolet kustannuksista, vähennetään valtionosuuksista Perhepalvelut Vammaispalvelut Vastaanotto Kuntoutus Suun terveydenhuolto

13 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 96 Työterveys Työterveyshuollon yhtiöittäminen Aikuispsykososiaaliset palvelut Menot Tulot Erikoissairaanhoito Hoito- ja hoiva Asiakasmaksujen korotukset, vanhuspalvelujen henkilöstömitoituksen tarkistaminen.

AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT

AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 52 90 60 67 ei kiireellinen jonotusaika (kk) kk / asiakas /asiakas -867-663 -883 133-45 066-59 635-52 977 89 145 351 291

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Leena Lahti talousarviosta 2017 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Leena Lahti talousarviosta 2017 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma 2017-03 %:a Seija Heikkonen 2016 2017 2017-03 talousarviosta 2017 Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat kpl 71 65 36 + 55,38 % ei

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio valtuusto Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio valtuusto Toteuma Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma 2016-03 %:a Seija Heikkonen 2015 2016 2016-03 talousarviosta 2016 Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 72 60 44 + 73,33 % ei kiireellinen

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma 2016-06 %:a Seija Heikkonen 2015 2016 2016-06 talousarviosta 2016 Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 72 60 52 + 86,67 % ei kiireellinen

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Raisio Raisio Raisio Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma

Aikuissosiaalityö Raisio Raisio Raisio Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Aikuissosiaalityö Raisio Raisio Raisio Toteuma 2015-09 %:a Arja Iho 2014 2015 2015-09 talousarviosta 2015 Sosiaalityö Asiakasperheet 2 244 2 102 1 868 + 88,87 % / asiakasperhe /perhe -577-689 -483 + 70,14

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma 2015-09 %:a Arja Iho 2014 2015 2015-09 talousarviosta 2015 Sosiaalityö Asiakasperheet 140 125 102 + 81,60 % / asiakasperhe /perhe -566-676 -701 + 103,80 % -79

Lisätiedot

Oma erikoissairaanhoito /avohoitokäynti. Hoitopäivät / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Tuotot Netto

Oma erikoissairaanhoito /avohoitokäynti. Hoitopäivät / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Tuotot Netto Aikuisten psykososiaaliset palvelut Raisio Raisio Raisio Raisio Seija Heikkonen 2013 2014 2015 2015 / 2014 Arja Iho Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 468 581 481 83 ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio valtuusto Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio valtuusto Toteuma Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma 2015-06 %:a Seija Heikkonen 2014 2015 2015-06 talousarviosta 2015 Arja Iho Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 57 60 50 83 ei kiireellinen

Lisätiedot

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito,

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Vahanne, Iho -06 Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 474 341 506 107 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen

Lisätiedot

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Liitteet 24.5.2012 Talousarvion toteumavertailu Hirvensalmi Hirvensalmi Hirvensalmi Talousarvio 2012 (valtuusto) 0 Toteuma 2012-03 TILAUS Aikuispsykososiaaliset

Lisätiedot

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho -03-03 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 52 90 29 32% asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito,

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Vahanne, Iho -06 Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 421 291 453 108 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen

Lisätiedot

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho -09-09 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 52 90 51 57% asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito,

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 67 53 90 170 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika (kk)

Lisätiedot

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun. 2 asiakkaat

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun. 2 asiakkaat Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho, Hallikainen -09-09 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 67 53 68 128 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen

Lisätiedot

Asiakas: Raisio Kunta: Tilaus: Raisio Toimiala: Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut. Asiakasryhmät: Toteuma %:a talousarviosta

Asiakas: Raisio Kunta: Tilaus: Raisio Toimiala: Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut. Asiakasryhmät: Toteuma %:a talousarviosta Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho -06-06 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 459 453 485 107 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 82. Tilaajan viesti tuottajalle: Menoja on karsittu euroa. Pegasos -pääkäyttäjän palkkamääräraha on poistettu.

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 82. Tilaajan viesti tuottajalle: Menoja on karsittu euroa. Pegasos -pääkäyttäjän palkkamääräraha on poistettu. SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 82 Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Liisa Niiranen 2012 2013 2014 2015 2015 / 2014 2015 / 2013 SoTen

Lisätiedot

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun. 2 asiakkaat

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun. 2 asiakkaat Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho, Vahanne -03-03 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 67 53 30 57 % Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta Raision kaupunki Pöytäkirjaote 1 (2) Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta 06.11. Kaupunginhallitus Asianro 462/02.02.02/ 215 Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvion toteutuminen 30.9.

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Ta-2016 toteutuma toimielimittäin Henkilöstö Konsernihallinto. 3

SISÄLLYSLUETTELO. Ta-2016 toteutuma toimielimittäin Henkilöstö Konsernihallinto. 3 Talousarvion tilausten toteutuminen 30.6.2016 Kaupunginvaltuusto 5.9.2016 SISÄLLYSLUETTELO Ta-2016 toteutuma toimielimittäin 30.6.2016 1 Henkilöstö 30.6.20165 2 Konsernihallinto. 3 Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Talousarvio 2013 (valtuusto) Tilinpäätös 2012

Talousarvio 2013 (valtuusto) Tilinpäätös 2012 Asiakas: Joensuu Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAUS -05-05 %:a Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 7 697 8 000 5 877 73 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas

Lisätiedot

Toteuma 2013-11 285 229 81 %

Toteuma 2013-11 285 229 81 % Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAUS TA %:a Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 8 000 7 515 94 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 207 161 78 % Vastaanotto /

Lisätiedot

50 % 57 % 60 % 21 % lääkäripalvelujen peittävyys Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista. 0 % 0 % 0 % käynneistä Vastaanotto Terveysasemien

50 % 57 % 60 % 21 % lääkäripalvelujen peittävyys Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista. 0 % 0 % 0 % käynneistä Vastaanotto Terveysasemien Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAAJAN ESITYS 2015 Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 4 700 5 200 5 923 26 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 243 242 242-1

Lisätiedot

AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT

AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 520 671 541 81 ei kiireellinen jonotusaika (kk) kk / asiakas /asiakas -902-745 -952 128 Kulut -468 873-499 688-514 775

Lisätiedot

Oma erikoissairaanhoito /avohoitokäynti. Hoitopäivät / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Tuotot Netto

Oma erikoissairaanhoito /avohoitokäynti. Hoitopäivät / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Tuotot Netto Aikuisten psykososiaaliset palvelut Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Seija Heikkonen 2013 2014 2015 2015 / 2014 Arja Iho Avohoito Mielenterveystyön avohoito,

Lisätiedot

Oma erikoissairaanhoito /avohoitokäynti. Hoitopäivät / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Tuotot Netto

Oma erikoissairaanhoito /avohoitokäynti. Hoitopäivät / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Tuotot Netto Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Rusko Seija Heikkonen 2013 2014 2015 2015 / 2014 Arja Iho Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 52 90 60 67 ei kiireellinen jonotusaika (kk)

Lisätiedot

Talousarvion tilausten toteutuminen Kaupunginvaltuusto

Talousarvion tilausten toteutuminen Kaupunginvaltuusto Talousarvion tilausten toteutuminen 30.9.2016 Kaupunginvaltuusto 12.12.2016 SISÄLLYSLUETTELO Ta-2016 toteutuma toimielimittäin 30.9.2016 1 Henkilöstö 30.9.2016 2 Konsernihallinto.. 3 Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Joensuu Tilaus: Joensuu Sosiaali- ja terveyspalvelut Vastaanotto Ylihoitaja

Joensuu Tilaus: Joensuu Sosiaali- ja terveyspalvelut Vastaanotto Ylihoitaja Joensuu Tilaus: Joensuu Sosiaali- ja terveyspalvelut Vastaanotto Ylihoitaja TP 2014 TA 2015 TA2016 kehys Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 35 565 39 940 39 940 / yhteistoiminta-alueen asukas 179 170 179

Lisätiedot

JOENSUU. TP 2014 TA 2015 TA 2016 Raportointitaso. Hallinto- ja talouspalvelut. Terveyspalvelut MITTARIT. Vastaanotto

JOENSUU. TP 2014 TA 2015 TA 2016 Raportointitaso. Hallinto- ja talouspalvelut. Terveyspalvelut MITTARIT. Vastaanotto JOENSUU MITTARIT Hallinto- ja talouspalvelut Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- /

Lisätiedot

TP 2014 TP 2015 TA 2016 Huhtikuu

TP 2014 TP 2015 TA 2016 Huhtikuu JOENSUU Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 35 565 35 043 39 740 18 570 KV kk kumulatiivinen lääkäriasiakkaat 24 341 26 548 12 112 kk kumulatiivinen hoitaja-asiakkaat 29 164 28

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimiala Hallintopalvelut

Sosiaali- ja terveystoimiala Hallintopalvelut Hallintopalvelut Vastuuhenkilö: Liisa Niiranen / / 63510000 HALLINTO Tuotot 5 357 8 977 0 25 000 0,0 278,5 Toimintakulut -920 337-875 474-908 323-1 109 773 122,2 126,8 Netto -914 980-866 497-908 323-1

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4. Omistajaohjausryhmä/Kuntajohto 15.06.2015 Yhtymähallitus 22.06.2015 Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus

Lisätiedot

Tuottajan viesti tilaajalle: Vastaanottotoiminnan kehys sisältää vain 1 akisääteiset perusterveydenhuoltoon sisältyvät palvelut.

Tuottajan viesti tilaajalle: Vastaanottotoiminnan kehys sisältää vain 1 akisääteiset perusterveydenhuoltoon sisältyvät palvelut. a Asiakas: Joensuu Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava yli lää kari Tilaajan Esitys %MuutosTA TILAUS TA214 Ennuste2l4 215 214/TA2O1S Vastaanotto Avohoito-/vastaanottoasiakkaat 77 77 8 2 6% Vastaanotto

Lisätiedot

Asiakas: Jyta Kunta: Tilaus: Kannus Toimiala: Sote Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Pekka Kauppinen, Keijo

Asiakas: Jyta Kunta: Tilaus: Kannus Toimiala: Sote Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Pekka Kauppinen, Keijo Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Pekka Kauppinen, Keijo Asiakasryhmät: Salminen Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat -08 75 84 61 99 Muutos % ta /20 15 17,9

Lisätiedot

Tuottajan viesti tilaajalle / Seija Heikkonen:

Tuottajan viesti tilaajalle / Seija Heikkonen: Aikuisten psykososiaaliset palvelut Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma 2016-03 %:a Seija Heikkonen 2015 2016 2016-03 talousarviosta 2016 Avohoito Mielenterveystyön avohoito,

Lisätiedot

75 000-44,8 750 Aikuispsykososiaaliset Tuotot 989 3 000 203,3 367 Aikuispsykososiaaliset Netto 135 066

75 000-44,8 750 Aikuispsykososiaaliset Tuotot 989 3 000 203,3 367 Aikuispsykososiaaliset Netto 135 066 Asiakas: Jyta Palvelu: Keijo Salminen/Pekka Kauppinen Vastuuhenkilö: Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat Tilinpäätös 165 113 Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

Tuottajan viesti tilaajalle / Seija Heikkonen:

Tuottajan viesti tilaajalle / Seija Heikkonen: Aikuissosiaalityö Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma 2015-09 %:a Arja Iho 2014 2015 2015-09 talousarviosta 2015 Sosiaalityö Asiakasperheet 2 384 2 227 1 970 + 88,46 % /

Lisätiedot

51 % 77 % 45 % 35 % 77 % -100 % Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista käynneistä

51 % 77 % 45 % 35 % 77 % -100 % Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista käynneistä Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri %:a 2012 TA -09 %:a -09 Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 35 579 79 % 41 000 31 793 78 % 37 000-10 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Omistajaohjausryhmä 20.11. Yhtymähallitus 26.11. Pyhäjoen kunnanhallitus 17.12. Raahen kaupunginhallitus 08.12. Siikajoen kunnanhallitus

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8.2015

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8.2015 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8. Yhteistyötoimikunta 26.10. Omistajaohjausryhmä 26.10. Yhtymähallitus 28.10. Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus

Lisätiedot

TILI143.S AVUSTUKSET , , ,1 38,5 TILI141.S PALVELUJEN OSTOT , , , ,8

TILI143.S AVUSTUKSET , , ,1 38,5 TILI141.S PALVELUJEN OSTOT , , , ,8 Tuotantolautakunta LIITTEET 25.9. Tulosyksikön talousarvio TA 214 Toimiala Tilinumero * 1. * 1. KS Tot enn 7/ Muutos TA214- tot.enn 13 Sosiaali- ja terveys TILI123.S MYYNTITUOTOT -23 389, -23 997,9-24

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Talousarvio 2016

JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Talousarvio 2016 JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Talousarvio 2016 Joensuun, Kontiolahden ja Outokummun sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue

Lisätiedot

Käyttösuunnitelma / Vaala

Käyttösuunnitelma / Vaala Käyttösuunnitelma / Vaala Järjestämissopimuksen toimenpiteet palvelualoittain Perhepalvelut Neuvolapalvelut: Oulunkaaren perhekeskustoimintamallin käyttöönotto: Moniammatillisten perhekeskustyöryhmien

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3. Omistajaohjausryhmä 21.5. Yhtymähallitus 21.5. Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6. Omistajaohjausryhmä 21.8. Yhtymähallitus 27.8. Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus Osavuosikatsaus

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 85

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 85 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 85 Palvelu: Hallinto Vastuuhenkilö: Sosiaali- ja terveystoimen johtaja Liisa Niiranen TA 13/ TA TP 12 / TA 14 14 SoTen vakinainen henkilöstö 499 498 517 527 1,9 % 5,7 % Nettomenot

Lisätiedot

Oma erikoissairaanhoito /avohoitokäynti. Hoitopäivät / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Tuotot Netto

Oma erikoissairaanhoito /avohoitokäynti. Hoitopäivät / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Tuotot Netto Aikuisten psykososiaaliset palvelut Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma 2015-03 %:a Heikkonen 2014 2015 2015-03 talousarviosta 2015 Iho Avohoito Mielenterveystyön avohoito,

Lisätiedot

Tuottajan viesti tilaajalle / Seija Heikkonen:

Tuottajan viesti tilaajalle / Seija Heikkonen: Aikuisten psykososiaaliset palvelut Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma 2016-06 %:a Seija Heikkonen 2015 2016 2016-06 talousarviosta 2016 Avohoito Mielenterveystyön avohoito,

Lisätiedot

Tuottajan viesti tilaajalle / Seija Heikkonen:

Tuottajan viesti tilaajalle / Seija Heikkonen: Aikuisten psykososiaaliset palvelut Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma 2015-06 %:a Seija Heikkonen 2014 2015 2015-06 talousarviosta 2015 Arja Iho Avohoito Mielenterveystyön

Lisätiedot

Käyttösuunnitelma / Ii

Käyttösuunnitelma / Ii Käyttösuunnitelma / Ii Järjestämissopimuksen toimenpiteet palvelualoittain Perhepalvelut Neuvolapalvelut: Oulunkaaren perhekeskustoimintamallin käyttöönotto: Moniammatillisten perhekeskustyöryhmien toiminta

Lisätiedot

Toteuma %:a %:a talousarviosta. Esitys muutetuksi TA 2015

Toteuma %:a %:a talousarviosta. Esitys muutetuksi TA 2015 Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Ylihoitaja %:a TILAUS TP -3 - Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 4 848 2 586 55 % 5 923 5 923 2 413 41 % -7 % 5 923 0 Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvio ja käyttösuunnitelma vuodelle 2013

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvio ja käyttösuunnitelma vuodelle 2013 w Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvio ja käyttösuunnitelma vuodelle 2013 SISÄLLYSLUETTELO TALOUSARVION NOUDATTAMISTA KOSKEVAT OHJEET...1 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN LAUTAKUNNAN SITOVAT

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 3 1-9/2014

Osavuosikatsaus 3 1-9/2014 JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Osavuosikatsaus 3 1-9/ Joensuun, Kontiolahden ja Outokummun sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue

Lisätiedot

Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 ovk Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 ovk Terveyspalvelut

Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 ovk Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 ovk Terveyspalvelut JOENSUU Hallinto- ja talouspalvelut Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiaaat

Lisätiedot

TILAUSKEHYKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT

TILAUSKEHYKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT Vastaanottopalvelut + 0,9 me Hoitoonpääsy ja yhteydensaanti parantunut Tavoite 90 %:n vastausprosentti lokakuussa > tason ylläpitäminen ja parantaminen Siilaisen vastaanottotilojen

Lisätiedot

Valmistelu: Sosiaali- ja terveystoimen johtaja Liisa Niiranen. Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää myöntää laskujen hyväksymisoikeudet vuonna 2015:

Valmistelu: Sosiaali- ja terveystoimen johtaja Liisa Niiranen. Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää myöntää laskujen hyväksymisoikeudet vuonna 2015: Sosiaali- ja terveyslautakunta 147 12.12.2014 Sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen tilinkäyttöoikeudet v. 2015 492/02.06.00/2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 12.12.2014 147 Valmistelu: Sosiaali- ja terveystoimen

Lisätiedot

Horisontti: Osavuosikatsaus, tammi-elokuu 2016 Perhepalvelut

Horisontti: Osavuosikatsaus, tammi-elokuu 2016 Perhepalvelut Horisontti: Osavuosikatsaus, Perhepalvelut Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset nuoret (perhehoito, lyhytaikaiset avohuollon sijoitukset, laitoshoito ja ammatilliset perhekodit) Määrä yhteensä (lapset

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 2 1-7/2015

Osavuosikatsaus 2 1-7/2015 JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Osavuosikatsaus 2 1-7/ Joensuun, Kontiolahden ja Outokummun sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue

Lisätiedot

663 946 0,4 TUOTOT YHTEENSÄ 62 008 68 000 9,7 NETTO 599 384 595 946-0,6 Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon polikliinisen avohuollon asiakkaat

663 946 0,4 TUOTOT YHTEENSÄ 62 008 68 000 9,7 NETTO 599 384 595 946-0,6 Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon polikliinisen avohuollon asiakkaat Asiakas: Jyta Palvelu: Aikuispsykososiaaliset Vastuuhenkilö: Pekka Kauppinen/Keijo Salminen Asiakasryhmät: Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat Tilinpäätös 97 84 Muutos% tilinpäätös

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää myöntää laskujen hyväksymisoikeudet vuonna 2014:

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää myöntää laskujen hyväksymisoikeudet vuonna 2014: Sosiaali- ja terveyslautakunta 165 12.12.2013 Tilinkäyttöoikeudet v. 2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 165 Kemin kaupungin talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden perusteella toimielimen on vuo sittain

Lisätiedot

Johdon ja esimiesten raportointi

Johdon ja esimiesten raportointi Johdon ja esimiesten raportointi Uutta Maiseman korvaavaa raportointijärjestelmää kehitetään parhaillaan. Tiedot täydentyvätj ja tarkentuvat elokuun osavuosikatsaukseen. Perhepalvelut Kodin ulkopuolelle

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS VUODEN 2013 TALOUSARVION MUUTTAMINEN

OSAVUOSIKATSAUS VUODEN 2013 TALOUSARVION MUUTTAMINEN Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. JA VUODEN TALOUSARVION MUUTTAMINEN Omistajaohjausryhmä 26.11. Yhtymähallitus 26.11. 62 Osavuosikatsaus 9/ ja lousarvion muuttaminen Osavuosikatsaus

Lisätiedot

Perhepalvelut. Katso myös kuvaajat aineiston lopusta

Perhepalvelut. Katso myös kuvaajat aineiston lopusta Osavuosikatsaus 2: tammi-elokuu 2014 Uutta Maiseman korvaavaa raportointijärjestelmää kehitetään parhaillaan. Tiedot täydentyvät ja tarkentuvat tilinpäätöksen yhteydessä. Katso myös kuvaajat aineiston

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 3 1-9/2016

Osavuosikatsaus 3 1-9/2016 JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Osavuosikatsaus 3 1-9/ Joensuun, Kontiolahden ja Outokummun sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.4.2017 Omistajaohjausryhmä/Kuntajohto Yhtymähallitus Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus 1 Osavuosikatsaus

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja TP Simo Simo TP 2016

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja TP Simo Simo TP 2016 Horisontti 7 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja 6 5 1 89 4 3 116 328 1 24 1 44 3 463 1 56 4 795 761 2 76 6 48 365 1 92 12 649 472 1 445 Perhehoidon ja lyhytaikaisen avohuollon

Lisätiedot

Käyttösuunnitelma vuodelle 2012

Käyttösuunnitelma vuodelle 2012 Oulunkaaren kuntayhtymä Käyttösuunnitelma vuodelle 2012 Utajärven kunta Hyvinvointia ihmistä lähellä Sisältö 1 Oulunkaaren palvelutuotanto-organisaatio ja johto... 3 2 Muutokset resursseissa... 3 2.1 Muutokset

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013. 312,6 vakanssia (303,6/1v/1ma/8avoinna)

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013. 312,6 vakanssia (303,6/1v/1ma/8avoinna) SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA YKSILÖJAOSTO HYVINVOINTIJAOSTO SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO Perusturva HALLINTO Perusturva Toimistopalvelut Talousasiat Terveyspalvelujen

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät Si TP15. Si TP14

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät Si TP15. Si TP14 Horisontti TP 7 000 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 2014 6 000 4 000 3 000 1 000 809 649 1 654 1 161 537 1 749 3 573 2 692 4 551 4 456 2 920 3 816 594 365 2 128 2 646 TP15 TP14

Lisätiedot

Käyttösuunnitelma vuodelle 2012

Käyttösuunnitelma vuodelle 2012 Oulunkaaren kuntayhtymä Käyttösuunnitelma vuodelle 2012 Vaalan kunta Hyvinvointia ihmistä lähellä 1 Sisältö 1 Oulunkaaren palvelutuotanto-organisaatio ja johto... 3 2 Muutokset resursseissa... 3 2.1 Muutokset

Lisätiedot

Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa

Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä 1.1.2014 Raahe-Siikajoki-Pyhäjoki Väestö 34.570 Henkilöstö

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2016 ja TP Simo 1-4/2016. Simo TP 2015

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2016 ja TP Simo 1-4/2016. Simo TP 2015 Horisontti 14/2016 7 000 6 000 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 14/2016 ja 5 000 4 000 3 000 1 000 809 1 654 205 765 154 363 1 582 121 1 652 3 573 1 649 4 551 841 2 920 242 594

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4. Omistajaohjausryhmä/Kuntajohto 12.06. Yhtymähallitus 17.06. Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus Osavuosikatsaus

Lisätiedot

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Tätä haluamme olla Edistämme kokonaisvaltaisesti ja ennakoivasti ihmisten terveyttä, toimintakykyä

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8. Omistajaohjausryhmä 31.10. Yhtymähallitus 02.11. Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus Osavuosikatsaus

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 3 1-9/2015

Osavuosikatsaus 3 1-9/2015 JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Osavuosikatsaus 3 1-9/ Joensuun, Kontiolahden ja Outokummun sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue

Lisätiedot

Tilinpäätös > Lisää suoritetietoja tarvittaessa saatavilla Anu Vuoriselta )

Tilinpäätös > Lisää suoritetietoja tarvittaessa saatavilla Anu Vuoriselta ) Tilinpäätös 214 --> Lisää suoritetietoja tarvittaessa saatavilla Anu Vuoriselta (anu.vuorinen@oulunkaari.com, 44 365 5473) Perhepalvelut Kuntien väkiluvut 9 61 8 537 3 356 2 945 3 193 Katso myös kuvaajat

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2015 ja TP

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2015 ja TP Horisontti 6 000 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja 5 000 4 000 3 000 1 000 1 161 649 263 600 518 271 1 749 542 960 2 288 1 384 4 348 960 3 261 120 365 600 2 165 14 TP14 14

Lisätiedot

Käyttösuunnitelma vuodelle 2012

Käyttösuunnitelma vuodelle 2012 Oulunkaaren kuntayhtymä Käyttösuunnitelma vuodelle 2012 Iin kunta Hyvinvointia ihmistä lähellä Sisältö 1 Oulunkaaren palvelutuotanto-organisaatio... 3 2 Muutokset resursseissa... 3 2.1 Muutokset henkilöstöresursseissa...

Lisätiedot

JOENSUU. Terveyspalvelut. TP 2014 TA 2015 TA 2016 Raportointitaso MITTARIT. Vastaanotto. Suun terveys. Aikuispsykososiaaliset.

JOENSUU. Terveyspalvelut. TP 2014 TA 2015 TA 2016 Raportointitaso MITTARIT. Vastaanotto. Suun terveys. Aikuispsykososiaaliset. JOENSUU MITTARIT Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 35 565 39 940 39 740 Käyntimäärät 123 419 129 302 125 763 T3, lääkärit 14 12 puhelujen vastausprosentti 90 90 lääkärivakanssien

Lisätiedot

Talousarvio 2014 (valtuusto) Tilinpäätös Toteuma

Talousarvio 2014 (valtuusto) Tilinpäätös Toteuma Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho -09-09 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 520 671 429 64% asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

Toteuma. Esitys muutetuksi TA %:a talousarviosta. Alkuper. TA 2015

Toteuma. Esitys muutetuksi TA %:a talousarviosta. Alkuper. TA 2015 Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Ylihoitaja Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 7 873 3 656 59 % 9 259 9 259 3 643 39 % 0 % 9 259 0 Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 183 36 19 % 192

Lisätiedot

Yhteiset toiminnot Asukasluku , , , , , ,

Yhteiset toiminnot Asukasluku , , , , , , Lasten, nuorten ja TP 2013 TA 2014 Menot ajalta 1.1-31.3.2014 TP 2014 arvio josta perheiden palvelut Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä Vihti Karkkila Tuote Suorite Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot

Lisätiedot

Talousarvio 2014 (valtuusto) Tilinpäätös Toteuma

Talousarvio 2014 (valtuusto) Tilinpäätös Toteuma Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho -03-03 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 520 671 276 41% asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

Kotihoidon asiakkaat yhtenä päivänä joulukuussa 2001/poikkileikkaustilanne. Säännöllisen kotipalvelun asiakkaat 6 217 933 852 2 333 1 716 12 051

Kotihoidon asiakkaat yhtenä päivänä joulukuussa 2001/poikkileikkaustilanne. Säännöllisen kotipalvelun asiakkaat 6 217 933 852 2 333 1 716 12 051 ESPOO/HELSINKI/TAMPERE/TURKU/VANTAA Vanhuspalvelut 2001 LIITE 1 HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE VIISIKKO HUOMAUTUKSET VÄESTÖTIEDOT 1.1.2002 559 718 216 836 179 856 173 686 197 853 1 327 949 KOKO VÄESTÖ

Lisätiedot

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI TOIMINTAKERTOMUKSEN TAULUKKOLIITE

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI TOIMINTAKERTOMUKSEN TAULUKKOLIITE PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI TOIMINTAKERTOMUKSEN TAULUKKOLIITE 2016 Sisällys 1 Nettokustannukset... 1 2 Suoritteet... 5 3 Yksikköhinnat... 10 4 Jäsenkuntien maksuosuuslaskelmat... 12 4.1 Masku... 12 4.2

Lisätiedot

HOITO- JA HOIVAPALVELUT

HOITO- JA HOIVAPALVELUT Hoito- ja hoivapalvelut HOITO- JA HOIVAPALVELUT 5 400 KOTIHOITO: HOITOSUUNNITELMAN PIIRISSÄ OLEVAT Puumala Panostukset kokonaisuutena melko korkeat, mutta asiakasta kohden matalat Panostukset sekä kokonaisuutena

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikunyhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 31.8. Omisjaohjausryhmä / Kunjohto 30.10. Yhtymähallitus 1.11. Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus 1 Osavuosikatsaus

Lisätiedot

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI TOIMINTAKERTOMUKSEN TAULUKKOLIITE 2018

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI TOIMINTAKERTOMUKSEN TAULUKKOLIITE 2018 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI TOIMINTAKERTOMUKSEN TAULUKKOLIITE 2018 Sisällys 1 Nettokustannukset... 2 2 Suoritteet... 6 3 Yksikköhinnat... 10 4 Jäsenkuntien maksuosuuslaskelmat... 11 4.1 Masku... 11 4.2

Lisätiedot

Käyttösuunnitelma / Pudasjärvi

Käyttösuunnitelma / Pudasjärvi Käyttösuunnitelma / Pudasjärvi Järjestämissopimuksen toimenpiteet palvelualoittain Perhepalvelut Neuvolapalvelut: Oulunkaaren perhekeskustoimintamallin käyttöönotto: Moniammatillisten perhekeskustyöryhmien

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS Omistajaohjausryhmä

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS Omistajaohjausryhmä Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6. Omistajaohjausryhmä 22.8. Yhtymähallitus 28.8. Osavuosikatsaus 1.1.-30.6. Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän toiminta on ollut hyväksytyn

Lisätiedot

Yhteiset toiminnot Asukasluku , , , , ,

Yhteiset toiminnot Asukasluku , , , , , PERHEPALVELUT TP 2018 TA 2019 1.1-31.3.2019 TP 2019 arvio josta Tuote Suorite Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Suor.lkm Nettomenot

Lisätiedot

Raportointitaso TP 2014 TP 2015 TA 2016 Helmikuu

Raportointitaso TP 2014 TP 2015 TA 2016 Helmikuu JOENSUU Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 35 565 35 043 39 740 11 733 KV lääkäriasiakkaat 24 341 26 548 6 444 hoitaja-asiakkaat 29 164 28 193 7 088 Yhteistoiminta-alueen lääkäripalvelujen

Lisätiedot

16 % 49 % 49 % 51 % 1 % lääkäripalvelujen peittävyys Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista käynneistä

16 % 49 % 49 % 51 % 1 % lääkäripalvelujen peittävyys Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista käynneistä Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAUS TP 2013 alkup. TP 2014 Tuottajan viesti tilaajalle: Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 4 800 4 700 4 700 4 848 148 Vastaanotto /

Lisätiedot

Laitoshoidon ja palveluasumisen asiakasmaksupäätökset

Laitoshoidon ja palveluasumisen asiakasmaksupäätökset HALLINTO- JA TUKIPALVELUT / PERUSTURVA TP2013 TP2014 TP2015 Varhaiskasvatus Asiakasmaksupäätökset 1 762 2 145 1 644 Yksityisen hoidon tukipäätökset 314 252 278 Ostopalvelupäätökset sekä lasten kotihoidontuen

Lisätiedot

Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos % eur Perusturvan hallinto

Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos % eur Perusturvan hallinto Mäntyharjun kunta Sivu 1 004110 Perusturvan hallinto TOIMINTAKULUT -321 910-107 303-89 494 83,4-17 810 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -321 910-107 303-89 494 83,4-17 810 004111 Seutu-sote TOIMINTAKULUT -32 000-10

Lisätiedot

Työryhmä on pitänyt nyt yhteensä 5 kokousta. Näiden kokousten perusteella raportoidaan seuraavaa:

Työryhmä on pitänyt nyt yhteensä 5 kokousta. Näiden kokousten perusteella raportoidaan seuraavaa: 1 Väliraportti (Luonnos) Karkkilan vuoden 2012 talousarvion sopeuttaminen Karkkilan kaupunginhallitus nimesi 7.11.2011 pitämässään kokouksessa työryhmän valmistelemaan esitystä PTKY Karviaisen toiminnan

Lisätiedot

6.1.5 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN TILAAJAJAOSTO Vastuuhenkilö: sosiaali- ja terveyspalveluiden tilaajajohtaja

6.1.5 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN TILAAJAJAOSTO Vastuuhenkilö: sosiaali- ja terveyspalveluiden tilaajajohtaja 62 6.1.5 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN TILAAJAJAOSTO Vastuuhenkilö: sosiaali- ja terveyspalveluiden tilaajajohtaja Joensuun, Outokummun ja Kontiolahden sosiaali- ja terveyspalvelut tuotetaan yhteistoiminta-alueella.

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI NIMISTÖT 2014 OSASTOKARTTA = A. 30 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI (Toimiala) 300 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

JÄMSÄN KAUPUNKI NIMISTÖT 2014 OSASTOKARTTA = A. 30 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI (Toimiala) 300 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 1 30 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI (Toimiala) 300 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 3000 Sosiaali- ja terveystoimen hallinto 30000 Sosiaali- ja terveystoimen hallinto 30 000 Yhteiset talous- ja hallintopalvelut

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 1 STLTK 28.10.2015 Liite 3 A TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017-2018 TOIMIELIN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sosiaali- ja terveydenhuollon tavoitteena on tuottaa palveluita, 1. joilla

Lisätiedot