SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 85

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 85"

Transkriptio

1 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 85 Palvelu: Hallinto Vastuuhenkilö: Sosiaali- ja terveystoimen johtaja Liisa Niiranen TA 13/ TA TP 12 / TA SoTen vakinainen henkilöstö ,9 % 5,7 % Nettomenot euroa / vakinainen ,6 % -2,4 % henkilö Soten henkilötyövuodet ,7 % 6,3 % / henkilötyövuosi ,5 % -3,0 % Projektien kustannukset yhteensä ,0 % -100,0 % Projektien tuotot yhteensä ,0 % -100,0 % Projektien netto yhteensä ,0 % -100,0 % Hallinto kulut yhteensä ,0 % -14,1 % Hallinto tuotot yhteensä ,8 % -85,1 % Hallinto netto ,7 % -1,9 % Henkilötyövuodet 17,5 15,0 15,0 13,3-11,7 % -11,7 % Sosiaali- ja terveystoimen hallinnon menot ja tulot pienenevät vuoteen verrattuna, koska Silmu-projekti päättyy vuoden lopussa. Sosiaali ja terveyspalvelukeskuksen henkilöstölisäys johtuu toiminnallisista muutoksista palveluissa. Hallinnon menot ylittävät raamin ja tulot Tuottaja esittää hallinnon menoiksi ja tuloiksi Tilaajan viesti tuottajalle: Eläköityvän ATK-tukihenkilön tilalle ei rekrytoida, Atk-tuki keskitetään tietohallintokeskukseen.

2 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 86 Palvelu: Aikuissosiaalityö Vastuuhenkilö: Sosiaalityön johtaja Arto Alajärvi TA 13/ TA 14 TP 12 / TA 14 Sosiaalityö, asiakasperheet ,5 % 4,7 % / asiakasperhe ,8 % -2,2 % Kulut ,4 % 2,4 % Tuotot ,0 % 1,7 % Netto ,7 % 6,9 % Toimeentulotuki, asiakasperheet ,0 % 0,2 % joista alle 25 v %- osuus 34 % 33 % 37 % 35 % -6,3 % 5,9 % toimeentulotukiasiakkaista / toimeentulotukiasiakasperhe ,4 % -6,0 % toimeentulotukea saaneita /1000 asukasta kohden ,0 % 0,2 % Kulut ,8 % -15,9 % Tuotot ,0 % 3,0 % Netto ,2 % -29,1 % Välitystiliasiakkaat ,7 % -9,7 % Sosiaalisen luototuksen asiakkaat ,0 % 1,2 % / asiakas ,7 % 2,4 % Kulut ,5 % 3,6 % Netto ,5 % 3,6 % Työllistämistoiminnan piirissä olevat ,9 % 56,6 % / työllistämistoiminnan piirissä oleva ,7 % -24,7 % Kulut ,4 % 18,0 % Tuotot ,0 % 5,0 % Netto ,8 % 27,5 % Kelan tilastosta: pv passiivista työmarkkinatukea saaneet asiakas/kk, joista ,7 % Aktiivitoimien ajalta tukea saaneet, -71,0 % asiakas/kk (Kelan tilastosta) Työmarkkinatuen aktivointiaste ,9 % Työmarkkinatuen maksu /Vuosi, kunnan osuus ,9 % -13,5 % Elatustuki ,0 % 0,0 % Kulut Tuotot ,0 % -24,6 % Netto ,0 % -24,6 % Aikuissosiaalityö yhteensä ,3 % 3,9 % Kulut ,6 % 1,4 % Tuotot ,2 % 2,1 % Netto ,2 % 0,6 % Muiden ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien osuuden jälkeen ,2 % 0,6 % Henkilötyövuodet 15,3 14,6 14,5 15,2 4,8 % 3,8 % Aikuissosiaalityön menot ovat esityksessä euroa ja tulot euroa. Menoesitys ylittää annetun raamin euroa ja tulot euroa. Nettona esitys ylittää raamin euroa. Em. aiheutuu perustoimeentulotuen ja työmarkkinatuen kuntaosuuden esityksestä, joista perustoimeentulotuen esitys lisää myös tilauksen tuloja. Perustoimeentulotuen lisäysvaikutus raamiin on tilinpäätösennusteen perusteella menoihin euroa ja tuloihin euroa. Työmarkkinatuen kuntaosuuden osalta kasvavan menokehityksen on arvioitu taittuvan ja vuodelle arvioidaan 20 % alenema tilinpäätösennusteeseen nähden. Työmarkkinatuen kuntaosuuden 20 %:n alenemistavoite edellyttää tiivistä yhteistyötä ja toimenpiteitä kaupungin eri hallintokuntien sekä muiden toimijoiden kesken. Toiminnallisesti esityksessä on yhden etuuskäsittelijän pysyvä lisäys henkilöstöresurssiin sosiaalityön ja -ohjauksen resurssin vapauttamiseksi kirjallisesta toimeentulotuen käsittelystä. Vapautuva resurssi ohjautuu sosiaalityöhön, -ohjaukseen ja vaikeasti työllistettävien palveluihin. Valvonnan tehostumisen johdosta toimeentulotukilakiin ollaan tekemässä, jossa kuntien tulee antaa 1.1. lukien puolivuosittain THL (terveyden ja hyvinvoinnin laitos) ja sitä kautta alueellisille valvontaviranomaisille tiedot toimeentulotukilain mukaisten määräaikojen toteuttamisesta (käsittelyajat, henkilökohtaisen ajan saanti). Tilaajan viesti tuottajalle: Tuottajan esittämä yhden etuuskäsittelijän lisäys on karsittu. Työmarkkinaosuutta pienennetty , koska kuntalisää on lisätty ja sen on arvioitu vaikuttavan vastaavasti kunnan työmarkkinaosuuteen. Kaupunginvaltuusto lisäsi tilaukseen määräaikaisen etuuskäsittelijän palkkaukseen yhdeksäksi kuukaudeksi.

3 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 87 Palvelu: Perhepalvelut Vastuuhenkilö: Vastaava sosiaalityöntekijä Katariina Hynynen TA 13/ TA 14 TP 12 / TA 14 Sosiaalityö, asiakas ,9 % 10,9 % / asiakas ,3 % 9,9 % Kulut ,9 % 13,2 % Tuotot ,0 % 495,7 % Netto ,4 % 4,0 % Avohuolto, asiakas ,5 % 34,8 % / asiakas ,6 % -15,9 % Kulut ,4 % 13,4 % Tuotot ,0 % 62,0 % Netto ,9 % 12,0 % Kodin ulkopuolelle sijoitetut, asiakkaat ,3 % -4,5 % Hoitopäiviä ,1 % 0,6 % / hoitopäivä ,8 % 0,6 % % 0-17v ikäryhmästä 2 % 2 % 2 % 2 % 6,3 % -4,5 % / asiakas ,7 % 6,0 % Kulut ,4 % 1,2 % Tuotot ,0 % 4,4 % Netto ,4 % 0,9 % Jälkihuolto, asiakkaat ,8 % -24,2 % / asiakas ,2 % 34,7 % Kulut ,9 % 2,0 % Tuotot ,0 % 147,9 % Netto ,0 % -1,9 % Perheneuvola, asiakkaat ,0 % -9,4 % Jonotusaika kk Peittävyys alle 18 -vuotiaat 9 % 8 % 8 % 8 % 0,0 % -9,4 % / asiakas ,6 % 20,8 % Kulut ,6 % 9,5 % Tuotot ,0 % -100,0 % Netto ,8 % 12,8 % Lastenvalvoja, asiakas ,0 % 191,9 % Isyys-, elatus- ja huolto sekä ,0 % -100,0 % tapaamissopimukset / sopimus ,0 % -100,0 % / asiakas ,3 % -47,5 % Kulut ,4 % 53,4 % Netto ,4 % 53,4 % Rikos- ja eräiden riita-asioiden ,4 % 62,9 % sovitteluiden sopimukset / sopimus ,0 % -16,8 % Kulut ,0 % 35,6 % Tuotot ,0 % 32,8 % Netto ,0 % Kulut yhteensä ,2 % 7,8 % Tuotot ,7 % 29,0 % Netto ,2 % 4,3 % Muiden ulkokuntien osuus ,7 % -484,0 % Netto ulkokuntien osuuden jälkeen ,4 % 5,0 % Henkilötyövuodet 36,7 36,8 39,7 41,9 5,6 % 14,0 % Perhepalveluiden menot ovat esityksessä euroa ja tulot euroa. Menoesitys ylittää raamin euroa ja tuloesitys euroa. Nettona esitys ylittää annetun raamin euroa. Em. aiheutuu lähes kokonaisuudessaan sijais.- ja tukiperhetyöntekijästä (SITUtyöntekijä). Seudullisen sijais- ja tukiperhetyöntekijän hallinnointi on esityksessä Kemin kaupungilla, jossa kustannukset jaetaan kuntien asukasluvun perusteella. Toiminnallisesti esityksessä on myös yhden lastensuojelun sosiaalityöntekijän lisäys. Lisäystarve aiheutuu valtakunnallisesta lastensuojelun valvontaohjelmasta, joka kohdistuu koko lastensuojelulain sisällön toimeenpanoon sekä toimiva lastensuojelu selvitystyöryhmän loppuraportista ja siihen liittyästä lakitasoisesta toimeenpanosta. Toimeenpano on jo aloitettu. Lastensuojelulakiin tulee muutoksia jo 1.1. mm. asiakkuudessa olevien lasten henkilökohtaisen tapaamisvelvoitteen lisäyksenä sekä myös vanhempien tapaamisvelvoitteen lisäämisenä. Velvoitteen tuomaa resurssitarpeen lisäystä valtio kompensoi lisäämällä rahaa tältä osin kuntien yleiseen valtionapuun. Tilaajan viesti tuottajalle: Tuottajan esittämä sosiaalityöntekijän lisäys on karsittu.

4 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 88 Kunta: muut ulkokunnat Palvelu: Perhepalvelut Vastuuhenkilö: Vastaava sosiaalityöntekijä Katariina Hynynen TA 13/ TA TP 12 / TA Perheneuvola, asiakkaat ,0 % 11,9 % Jonotusaika kk Peittävyys alle 18 -vuotiaat / asiakas ,6 % 20,8 % Kulut ,1 % 35,2 % Tuotot ,7 % 10,0 % Netto ,7 % -484,0 % Kulut yhteensä ,1 % 35,2 % Tuotot ,7 % 10,0 % Netto ,7 % -484,0 % Muiden ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien osuuden jälkeen

5 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 89 Palvelu: Vammais- ja kehitysvammapalvelut Vastuuhenkilö: vanhus- ja vammaispalvelujohtaja Rauha Hannu TA 13/ TA 14 TP 12 / TA 14 Vammaispalvelu asiakkaat ,7 % 23,8 % / asiakas ,3 % -17,9 % Kulut ,8 % 1,7 % Tuotot ,0 % -9,7 % Netto ,6 % 10,6 % Vaikeavammaiset asiakkaat ,0 % -2,9 % (ilman palveluasumista) / asiakas ,8 % 27,5 % Kulut ,6 % 21,7 % Tuotot Netto ,6 % 22,3 % Vaikeavammaisten ,0 % 0,1 % palveluasuminen hoitopäivät /hoitopäivä ,8 % -15,6 % Kulut ,9 % -15,5 % Tuotot ,0 % -100,0 % Netto ,2 % -12,4 % Sosiaalityö ja palveluohjaus ,0 % -3,8 % asiakkaat / asiakas ,1 % 15,3 % Kulut ,1 % 10,9 % Netto ,1 % 10,9 % Vammaispalvelun kulut YHTEENSÄ ,0 % 3,3 % Vammaispalvelun tuotot ,2 % -28,3 % YHTEENSÄ Vammaispalvelun NETTO ,9 % 6,1 % Kehitysvammaiset ,1 % -5,6 % avohoitoasiakkaat / asiakas ,8 % 21,1 % KERAVA-keskiarvo 0,00 0,00 0,00 0,00 Kulut ,3 % 14,3 % Tuotot ,1 % -57,1 % Netto ,9 % 26,3 % Kehitysvammaisten ,6 % -1,4 % palveluasumisen hoitopäivät / hoitopäivä ,4 % 15,1 % KERAVA-keskiarvo 0,00 0,00 0,00 0,00 Kulut ,5 % 13,5 % Tuotot ,0 % 14,5 % Netto ,9 % 13,4 % Kehitysvammaisten ,3 % -1,4 % laitoshoitopäivät / hoitopäivä ,5 % 24,1 % KERAVA-keskiarvo 0,00 0,00 0,00 0,00 Kulut ,5 % 22,4 % Netto ,5 % 22,4 %

6 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 90 TA 13/ TA 14 TP 12 / TA 14 Kehitysvammahuollon kulut YHTEENSÄ ,3 % 14,9 % Kehitysvammahuollon kulut/asiakas ,2 % 22,5 % Kehitysvammahuollon tuotot ,2 % -2,1 % YHTEENSÄ Kehitysvammahuollon NETTO ,0 % 17,0 % Kaikkien vammaispalveluiden ,8 % 11,0 % kulut YHTEENSÄ Kaikkien vammaispalveluiden ,6 % -9,2 % tuotot YHTEENSÄ Kaikkien vammaispalveluiden NETTO ,1 % 13,2 % Ulkokuntien osuus NETTO ulkokuntien jälkeen Henkilötyövuodet 36,3 37,6 37,0 38,3 3,6 % 2,0 % Vammaispalveluiden asiakasmäärän arvioidaan edelleen kasvavan. Eniten kasvavat palveluliikenteen asiakasmäärät. Vaikeavammaisten palveluiden tarve ja kustannukset kasvavat erityisesti henkilökohtaisen avussa ja vaikeavammaisten kuljetuspalveluissa. Molempiin palveluihin vaikeavammaisella henkilöllä on subjektiivinen oikeus. Vaikeavammaisten palveluasumisen kustannukset pienenevät. Vaikeavammaisten palveluasumista järjestetään myös vanhusten palveluasunnoissa ja nämä kustannukset kirjautuvat hoito- ja hoivapalveluihin. Kehitysvammaisten avohoidon asiakasmäärä lisääntyy. Kehitysvammaisten palveluasumisen kustannukset lisääntyvät, koska palvelukoti Apila on muutettu ympärivuorokautiseksi yksiköksi 1.8. alkaen. Myös henkilöstömäärä lisääntyy tästä syystä kolmella. Apilaan on voitu siirtää yksi lastensuojelun piirissä ollut ja yksi laitoshoidossa ollut asiakas toiminnan muutoksen myötä. Kehitysvammaisten laitoshoidon kustannukset ja hoitopäivän hinta nousevat, koska kriisihoidon hinta on kalliimpi. Vammaispalveluiden menoraamiksi on esitetty milj ja tuloraamiksi Menoraami on pienempi kuin tilinpäätösennuste. Vaikeavammaisten palvelut ovat subjektiivisten oikeuksien ja myös kehitysvammahuollon palvelut ovat erityisen järjestämisvelvollisuuden piirissä eikä tiedossa ole tarpeen vähenemistä. Tuottaja esittää vammaispalveluiden menoiksi ja tuloraamiksi Tilaajan viesti tuottajalle: Eläköityvän puusepän tilalle ei rekrytoida, haetaan muita ratkaisuja esim. palkkatuki.

7 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 91 Palvelu: Vastaanottopalvelut Vastuuhenkilö: Avoterveydenhuollon ylilääkäri sekä terveydenhuollon johtaja Outi Kääriäinen TA 13/ TA 14 TP 12 / TA 14 Avohoito- / vastaanottoasiakkaat ,0 % 2,3 % / yhteistoiminta-alueen asukas ,6 % -1,0 % / asiakas ,6 % -3,2 % käynnit yht. (lääkäri ja hoitaja) ,3 % 18,5 % - lääkärikäynnit (vast.otto) ,3 % 37,6 % - hoitajakäynnit (vast.otto) ,1 % 34,5 % - lääkärikäynnit (päiväpäiv.) ,7 % 9,5 % - hoitajakäynnit (päiväpäiv.) ,8 % -26,2 % - lääkärikäynnit (yht.päiv.) ,9 % -16,8 % - hoitajakäynnit (yht.päiv.) ,3 % -42,4 % Yht.päivystyksen lääkärikäyntien osuus kaikista lääkärikäynneistä 36% 33% 24% 25% 1,9 % -26,3 % Päivystyskäyntien (päiväpäiv. ja yhteispäivystys) osuus kaikista käynneistä 35% 36% 32% 27% -16,8 % -25,8 % Ei kiireellinen odotusaika lääkärille (vrk) (keskiarvo) 0,00 0,00 0,00 12,50 Kulut ,6 % -1,0 % Tuotot ,9 % 1,7 % Netto ,1 % -1,5 % Terveysneuvonta-asiakkaat ,0 % -7,7 % / yhteistoiminta-alueen asukas ,1 % 14,0 % / asiakas ,7 % 23,6 % Kulut ,1 % 14,0 % Tuotot ,5 % -96,6 % Netto ,2 % 17,1 % Laboratoriotutkimukset ,4 % -3,2 % / tutkimus 7,1 7,4 7,6 5,5-27,2 % -25,3 % Kulut ,2 % -27,7 % Netto ,2 % -27,7 % Röntgentutkimukset ,2 % -23,7 % / tutkimus 59,7 58,4 63,0 64,4 2,1 % 10,1 % Kulut ,5 % -16,0 % Netto ,5 % -16,0 % Sairaankuljetukset / kuljetus Kulut Tuotot Netto Kulut yhteensä ,2 % -14,1 % Kulut yhteensä / yhteistoiminta-alueen asukas ,2 % -14,1 % Tuotot ,2 % -54,3 % Netto ,3 % -9,5 % Muiden ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien osuuden jälkeen Henkilötyövuodet 59,9 63,5 52,3 54,5 4,1 % -14,2 % Käyntimäärien arvioidaan nousevan vastaanottotoiminnassa. Vastaanoton toimintoja järjestellään siten että potilaat saavat paremmin yhteyden palveluihin ja pääsevät ensiarvioon mahdollisimman nopeasti. Vastaanotolla toimii kahden sairaanhoitajan pikavastaanotto ja mukana tiimissä on konsultoiva lääkäri, joka voidaan tarvittaessa nopeasti saada paikalle arvioimaan tilannetta. Konsultoivan lääkärin työpäivään kuuluu lisäksi reseptien käsittelyä ja muuta paperityötä sekä vastaanottotyötä tilanteen mukaan. Toiminnallisella muutoksella pyritään lisäämään palvelun tarjontaa ja vähentämään yhteispäivystykseen ohjautuvaa potilasvirtaa. Yhteispäivystykseen esitetään euroa, tilinpäätösennusteen mukaan kustannukset ovat euroa. Päivystyksen käyttöä ja kustannuksia pyritään hillitsemään jatkamalla päiväpäivystyksen vastaanottoaikaa klo 18 asti. Terveysneuvonnassa on kahden lääkärin palkkakustannukset yhden lääkärin sijaan - neuvola sekä koulu- ja opiskelijaterveydenhuoltoon neuvola-asetuksen mukaisesti. Laboratoriotutkimusten kustannus pienenee vuoden TA :sta kun korvaushoitoon liittyvien laboratoriotutkimusten menot noin siirtyvät Pihlaan. Röntgenkustannuksissa ei ole mukana omalla vastaanotolla tapahtuva radiologien työskentely. Käynnit 348 kpl näkyvät vastaanoton lääkärikäyntien lukumäärissä ja ostolääkärien palkkakustannuksissa. Terveydenhuoltolain mukaan potilaan oikeudet valita hoitopaikkansa laajenevat vuoden alusta. Maksuvelvoite jää omalle kunnalle. Muutosta ei ole voitu arvioida vastaanoton tilaukseen. Vastaanoton henkilötyövuodet kasvavat, koska lääkäreitä on virkasuhteessa enemmän kuin aiemmin. Tuottaja esittää vastaanoton menoja ja tuloja tilaustaulukon mukaisesti. Tilaajan viesti tuottajalle: Kaupunginhallitus päätti esittää, että terveyskeskusmaksut poistetaan kemiläisiltä pitkäaikaistyöttömiltä. Tuloja pienennettiin euroa.

8 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 92 Palvelu: Kuntoutus- ja terapiapalvelut Vastuuhenkilö: Avoterveydenhuollon ylilääkäri sekä osastonhoitaja Henna Lamminpää TA 13/ TA 14 TP 12 / TA 14 Terapia-asiakkaat ,0 % -1,7 % / terapia-asiakas ,9 % 5,8 % jonotusaika kk Kulut ,9 % 4,0 % Tuotot ,0 % -100,0 % Netto ,3 % 5,8 % Kuntoutusasiakkaat ,5 % -55,4 % / kuntoutusasiakas ,7 % 92,8 % Kulut ,0 % -14,0 % Tuotot Netto ,0 % -3,3 % Lääkinnällinen kuntoutus asiakkaat ,4 % 8,7 % / asiakas ,6 % -1,0 % Kulut ,4 % 7,6 % Tuotot ,0 % Netto ,7 % 6,1 % Rintamaveteraani kuntoutusasiakkaat ,0 % 5,5 % (valtio) / asiakas ,0 % -11,4 % Kulut ,0 % -6,6 % Tuotot ,0 % 4,5 % Netto Kustannukset yhteensä ,6 % 3,2 % Kustannukset yhteensä ilman valtion määrärahaa ,8 % 4,8 % Tuotot ilman valtion määrärahaa ,4 % -17,1 % Netto ilman valtion määrärahaa ,8 % 5,1 % Ulkokuntien osuus Netto ilman valtion määrärahaa ulkokunt jälkeen Henkilötyövuodet 7,4 7,1 7,3 9,3 27,8 % 31,0 % Kuntoutukseen tilaukseen on esitetty yhden fysioterapeutin ja yhden toimintaterapeutin toimet perustettavaksi vuonna. Toimintaterapeutin palkkakustannukset katetaan vähentämällä ostopalvelukustannuksia ja fysioterapeutin palkkauksella kyetään hoitamaan lakisääteiset velvoitteet lääkinnällisen kuntoutuksen osalta. Kuntoutuksen asiakasmäärä nousee 130 asiakkaalla, mikä tarkoittaa noin 1300 hoitotapahtumaa lääkinnällisen kuntoutuksen asiakkaille. Tuottaja esittää kuntoutuksen menoja ja tuloja tilaustaulukon mukaisesti.

9 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 93 Palvelu: Suun terveydenhuolto Vastuuhenkilö: Ylihammaslääkäri Arto Karjalainen TA 13/ TA 14 TP 12 / TA 14 Hammashuollon asiakkaat ,0 % 6,3 % Peittävyys yli 18 -vuotiaat 22 % 23 % 30 % 30 % 0,6 % 28,7 % Peittävyys alle 18 -vuotiaat 76 % 79 % 60 % 61 % 0,7 % -23,2 % Yli 18v. asiakkaiden %-osuus 58 % 58 % 70 % 70 % 0,0 % 20,4 % Odotusaika kiireettömään hoitoon 27,00 32,00 0,00 30,00-6,3 % (keskiarvo) Asiakastyytyväisyys (keskiarvo) 3,00 4,00 0,00 4,00 0,0 % Kulut yhteensä ,9 % 6,5 % Tuotot ,5 % 11,0 % Netto / asiakas Netto / asukas ,9 % 6,6 % Netto ,3 % 5,0 % Muiden ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien osuuden jälkeen Henkilötyövuodet 22,3 22,5 23,6 23,7 0,3 % 5,4 % Suun terveydenhuollon asiakasmäärän arvioidaan hieman nousevan koska potilaita ohjautuu julkiselle sektorille eri syistä enemmän kuin aikaisempina vuosina. Eräänä syynä on alueen yksityisvastaanottojen väheneminen eläköitymisten myötä. Palvelutarjonnan odotetaan olevan riittävän, ettei kohtuuttomia jonotusaikoja pääse kehittymään. Potilaiden ikääntymisen vaikutukset suun terveyteen näkyvät pidempinä hoitoaikoina jossakin määrin. Suun terveydenhuollon tilauksen menot ylittävät raamin, koska suun terveydenhuollon vuokrakustannukset ovat euroa suuremmat, johtuen vastaanottopalvelujen muutoksista. Suun terveydenhuolto toimii kahdessa toimipisteessä Karihaarassa ja Syväkankaalla. Tuottaja esittää suun terveydenhuollon menoiksi ja tuloiksi Tilaajan viesti tuottajalle: Tuottajan esittämä hammaslääkärin lisäys (0,5 htv) on karsittu.

10 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 94 Palvelu: Työterveyshuolto Vastuuhenkilö: Työterveyslääkäri Jan-Erik Wiens TA 13/ TA 14 TP 12 / TA 14 Asiakkaat yhteensä ,6 % -23,2 % Suoritteet yhteensä ,3 % 10,8 % / asiakas ,8 % 73,6 % / suorite ,9 % 20,3 % Lakisääteisen työterveyshuollon ,8 % 28,1 % sopimukset Sairaanhoidon sisältävän ,0 % -14,5 % työterveyshuollon sopimukset / sopimus ,6 % 27,3 % Kustannukset Yhteensä ,9 % 25,5 % Tuotot Yhteensä ,3 % 22,3 % Nettokustannukset Yhteensä ,9 % -17,7 % Henkilötyövuodet 5,9 6,9 7,9 7,9-0,5 % 14,4 % Kuntamaiseman työterveyshuollon tilaustaulukko on muuttunut vuoden aikana. Asiakkaat kirjataan hetu -kerran periaatteella. Tästä syystä työterveyshuollon asiakasmäärä on tilauksessa pienempi. Työterveyshuoltoon esitetään 1/2 lääkärin ja 1/2 terveydenhoitajan työpanoksen lisäämistä, jotta pystytään paremmin vastaamaan alueen kysyntään. Nykyisellä resurssilla työterveyshuolto ei pysty lisäämään asiakasmääriä. Lisääntyneet menot katetaan tuloilla. Työterveyshuoltoa esitetään muutettavaksi nettoyksiköksi, jolloin nettokustannukset ovat sitovat. Tilaajan viesti tuottajalle: Tuottajan esittämät henkilöstölisäykset (0,5 lääkäriä ja 0,5 hoitajaa) on karsittu. Vastaavasti on karsittu ulkoisia tuloja.

11 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 95 Palvelu: Aikuispsykososiaaliset Vastuuhenkilö: palvelut Psykiatrian ylilääkäri sekä terveydenhuollon johtaja Outi Kääriäinen TA 13/ TA 14 TP 12 / TA 14 Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat ,1 % 8,7 % ei kiireellinen jonotusaika (kk) / asiakas ,8 % -6,8 % Kulut ,1 % 1,4 % Tuotot ,9 % 28,7 % Netto ,1 % 0,9 % Palveluasumisen asiakkaat ,9 % 35,5 % Palveluasumisen hoitopäivät ,6 % 5,7 % / asiakas ,2 % -23,1 % / hoitopäivä ,0 % -1,4 % Kulut ,9 % 4,2 % Tuotot ,4 % 6,5 % Netto ,2 % 3,7 % Päivätoiminnan asiakkaat ,0 % -15,7 % Päivätoiminnan hoitopäivät ,0 % -19,2 % / asiakas ,5 % 105,1 % / hoitopäivä ,5 % 113,8 % Kulut ,5 % 72,8 % Netto ,5 % 72,8 % Hoitopäivät / 1000 asukasta ,4 % -12,6 % MIELENTERVEYSPALVELUIDEN KULUT ,2 % 4,0 % YHTEENSÄ TUOTOT YHTEENSÄ ,1 % 7,4 % NETTO ,2 % 3,5 % Päihdehuollon polikliinisen avohuollon ,5 % 5,0 % asiakkaat ei-kiireellinen jonotusaika / asiakas ,1 % 114,1 % Kulut ,3 % 65,7 % Tuotot Netto ,3 % 65,8 % Päihdehuollon asumispalvelun ,7 % -12,1 % asiakkaat / tukiasuminen Päihdehuollon asumispalvelun ,5 % 0,0 % hoitopäivät / asiakas ,4 % -0,7 % / hoitopäivä ,8 % -12,7 % Kulut ,8 % -12,7 % Tuotot ,9 % 4,4 % Netto ,4 % -36,7 %

12 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 96 TA 13/ TA 14 TP 12 / TA 14 Päihdehuollon asumispalvelun ,0 % 10,5 % asiakkaat / Pihla Päihdehuollon asumispalvelun ,9 % -0,2 % hoitopäivät / asiakas ,5 % -13,2 % / hoitopäivä ,9 % -4,0 % Kulut ,9 % -4,1 % Tuotot ,8 % 7,7 % Netto ,4 % -7,8 % Laitoskuntoutusostot (hoitopäivät) ,0 % 33,8 % / hoitopäivä ,7 % 26,1 % Kulut ,7 % 68,8 % Netto ,7 % 68,8 % Päihdepalvelut yhteensä / asiakas ,4 % 9,3 % Päihdepalvelut yhteensä / asiakas (netto) ,6 % 12,4 % KUSTANNUKSET YHTEENSÄ ** ,4 % 6,7 % TUOTOT YHTEENSÄ ,8 % 6,0 % NETTO ,9 % 6,9 % Psykososiaaliset palvelut yhteensä, kulut ,2 % 5,1 % /asukas ,5 % 8,3 % Psykososiaaliset palvelut yhteensä ,2 % 6,6 % tuotot Netto ,2 % 4,7 % Muiden ulkokuntien osuus ,5 % 41,7 % Netto ulkokuntien osuuden jälkeen ,1 % 4,9 % Henkilötyövuodet 45,5 50,6 52,5 55,5 5,6 % 9,5 % Mielenterveys ja päihdepalveluiden palvelun tarve kasvaa. Mielenterveyspotilaiden määrä avohoidossa nousee 175 potilaalla ja kustannus per asiakas laskee 158 eurolla. Palveluasumisen asiakasmäärä nousee, koska tilastoissa on aiemmasta poiketen mukana Inkan intervallihoidot. Mielenterveyspalveluiden menot kasvavat verrattuna TA :een. Päihdehuollon polikliinisen avohuollon asiakkaiden määrän nousu johtuu korvaushoidon siirtymisestä Pihlaan syyskuusta alkaen. Korvaushoidon kokonaiskustannukset nostavat polikliinisen avohuollon asiakashintaa ja kokonaiskustannuksia. Korvaushoidon kustannukset vuodelle ovat vuoden toteutuman perusteella euroa. Menot sisältävät hoitotarvikekuluja , lääkekuluja , muita kuluja 2802 ja kolmen sairaanhoitajan palkkakustannukset yhteensä Kulut kasvaneet vuodesta koska ryhmän koko noussut syyskuussa 16 :sta 19 :ään. Laitoskuntoutuksen ostoissa näkyy palvelujärjestelmän tehostuminen sillä erikoissairaanhoidon ja oman vuodeosaston kautta tulee enemmän huonokuntoisia mielenterveys- ja päihdeasiakkaita/potilaita, jotka joudutaan sijoittamaan eri mittaisiksi hoitoajoiksi ostopalveluihin kun omat yksiköt ovat täynnä. Huomattava osa potilaista/asiakkaista tarvitsee pitkäaikaista/pysyvää hoitoa esimerkiksi valvottua asumispalvelua. Myös lastensuojelun piirissä olevien perheiden päihdehuollon kustannukset ovat nousseet viime vuosista. Tuottaja esittää aikuispsykososiaalisten palvelujen menoraamiksi ja tuloraamiksi Tilaajan viesti tuottajalle: Korvaushoidon kriteerit tarkistetaan ja niitä tiukennetaan. Esityksestä on karsittu

13 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 97 Kunta: Muut ulkokunnat Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Psykiatrian ylilääkäri sekä terveydenhuollon johtaja Outi Kääriäinen TA 13/ TA 14 TP 12 / TA 14 Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat ,0 % ei kiireellinen jonotusaika (kk) / asiakas ,6 % Kulut ,6 % Tuotot ,7 % Netto ,2 % Hoitopäivät / 1000 asukasta MIELENTERVEYSPALVELUIDEN KULUT YHTEENSÄ ,6 % TUOTOT YHTEENSÄ ,7 % NETTO ,2 % Päihdehuollon polikliinisen avohuollon ,0 % -1,4 % asiakkaat ei-kiireellinen jonotusaika / asiakas ,6 % 3,0 % Kulut ,1 % 1,6 % Tuotot ,2 % -0,8 % Netto ,7 % -179,3 % Päihdepalvelut yhteensä / asiakas ,6 % 3,0 % Päihdepalvelut yhteensä / asiakas (netto) ,1 % -180,4 % KUSTANNUKSET YHTEENSÄ ** ,1 % 1,6 % TUOTOT YHTEENSÄ ,2 % -0,8 % NETTO ,7 % -179,3 % Psykososiaaliset palvelut yhteensä, kulut ,2 % -2,1 % /asukas Psykososiaaliset palvelut yhteensä tuotot ,5 % -17,5 % Netto ,5 % 41,7 % Muiden ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien osuuden jälkeen

14 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 98 Palvelu: Erikoissairaanhoito Vastuuhenkilö: Terveydenhuollon johtaja Outi Kääriäinen TA 13/ TA 14 TP 12 / TA 14 Erikoissairaanhoito a1 sairaanhoitopiiriltä, somaattinen ESH Hoitopäivät ,9 % -4,0 % / hoitopäivä ,0 % 5,6 % Yhteensä vuodeosastohoito ,2 % 1,4 % Käyntikerrat ,4 % 8,1 % / käyntikerta ,5 % 8,3 % Yhteensä poliklinikkahoito ,2 % 17,1 % Kalliin hoidon tasaus, ensihoito ,9 % 629,5 % Perusterveydenhuollon yksikkö Kulut ,3 % 11,8 % Netto ,3 % 11,8 % Erikoissairaanhoito sairaanhoitopiirin ulkopuolelta hoitopäivät ,1 % 52,2 % / hoitopäivä ,2 % Yhteensä vuodeosastohoito ,5 % käyntikerrat / käyntikerta Yhteensä poliklinikkahoito Kulut ,5 % 75,2 % Tuotot Netto ,5 % 77,5 % Erikoissairaanhoito tuottajalta a hoitopäivät ,1 % 7,2 % / hoitopäivä ,2 % 12,1 % Yhteensä vuodeosastohoito ,3 % 20,1 % käyntikerrat ,0 % -1,5 % / käyntikerta ,6 % 32,4 % Yhteensä poliklinikkahoito ,1 % 30,4 % Kulut ,0 % 22,1 % Netto ,0 % 22,1 % Erikoissairaanhoito tuottajalta a KuEl -maksut Kulut ,7 % 18,7 % Netto ,7 % 18,7 % ESH:n kulut yhteensä ,3 % 13,5 % Tuotot Netto ,3 % 13,5 % Henkilötyövuodet Erikoissairaanhoidon tilausesitys on tehty raamin mukaisena. Vuoden tilinpäätösennusteen mukaan erikoissairaanhoidon kustannukset kuitenkin ovat suuremmat kuin raami. Erikoishoidon kustannukset ovat kasvaneet edellisiin vuosiin verrattuna v. 5,1% ja v. elokuun loppuun mennessä 9,2%, joten raami on erittäin tiukka. V. talousarviovalmistelussa huomioitiin siirtoviivepäivien väheneminen ( 2218 päivää = ). Hoitopäivät ovat vähentyneet, mutta sillä ei ole toivottua vaikutusta kustannuksiin, koska samanaikaisesti on ollut ennakoimattomia kalliita erikoishoidon jaksoja. Akuutti- ja kuntoutuspaikkojen lisääntymisen omassa toiminnassa sekä vastaanottopalvelujen paremman saatavuuden odotetaan vaikuttavan erikoishoidon käyttöön ja myös kustannuksiin. Vuodeosastohoidon kustannukset tilauksessa 1,2 M suuremmat kuin TA ja poliklinikkahoidon kustannukset suuremmat ja käyntimääriä noin 4800 enemmän kuin TA.Sairaanhoitopiirin ulkopuolelta ostetut hoidot lisääntyneet TP :sta, mutta toteutuvat vuoden TA :n mukaan. Erikoishoidon tilaukseen sisältyy myös ensihoito, jonka määrärahavaraus on vuoden tilinpäätöksen tasolla. Tilaajan viesti tuottajalle: Tuottajan esityksestä on karsittu , jolloin esityksessä on n. 1 %:n kasvu verrattuna tämän vuoden tiinpäätösarvioon.

15 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 99 Palvelu: Hoito- ja hoivapalvelut Vastuuhenkilö: Vt. vanhus- ja vammaispalvelujohtaja Rauha Hannu sekä terveydenhuollon johtaja Outi Kääriäinen TA 13/ TA 14 TP 12 / TA 14 Omaishoidon tuen asiakkaiden määrä ,6 % 7,5 % RAVA keskiarvo 2,90 2,90 0,00 2,90 0,0 % / RAVA-piste ,1 % Peittävyys yli 75 -vuotiaat 2,9% 3,4% 4,2% 3,7% -11,5 % 7,6 % / asiakas ,1 % 7,1 % Kulut ,0 % 15,1 % Tuotot ,0 % Netto ,0 % 15,8 % Kotihoidon asiakkaiden määrä ,9 % -8,2 % joista hoito- ja palvelusuun-nitelman piirissä olevat ,2 % 0,0 % RAVA keskiarvo hoitosuunnitelman piirissä 2,08 2,28 2,08 2,28 9,6 % 0,0 % / RAVA-piste ,7 % 3,7 % Peittävyys yli 75 -vuotiaat, 20,0% 17,9% 14,4% 18,0% 24,6 % 0,4 % hoitosuunnitelman piirissä olevat / asiakas ,8 % 4,0 % Kulut ,2 % -4,5 % Tuotot ,9 % -3,5 % Netto ,6 % -4,8 % Päiväkeskushoitopäivät ,0 % -1,6 % / hoitopäivä ,0 % 12,1 % Kulut ,0 % 10,3 % Tuotot ,0 % 29,5 % Netto ,7 % 6,4 % Tehostettu palveluasuminen hoitopäivät ,0 % 26,7 % RAVA keskiarvo 3,06 3,09 3,00 3,09 2,8 % 0,0 % / RAVA-piste ,5 % 8,1 % Peittävyys yli 75 -vuotiaat 7,4% 7,2% 7,8% 8,8% 13,3 % 22,1 % / hoitopäivä ,8 % 8,1 % Kulut ,9 % 36,9 % Tuotot ,0 % 49,1 % Netto ,7 % 32,5 % Pitkäaikaislaitoshoitopäivät ,6 % -36,6 % RAVA keskiarvo 3,46 3,62 3,46 3,62 4,5 % 0,0 % RAVA-pisteen hinta ,6 % -0,3 % Peittävyys yli 75 -vuotiaat 3,0% 2,6% 1,9% 1,8% -9,1 % -33,1 % / hoitopäivä ,6 % -0,3 % Kulut ,6 % -36,8 % Tuotot ,5 % -44,5 % Netto ,3 % -34,1 % Akuutti-, kuntoutus- ja ,8 % 42,8 % lyhytaikaishoitopäivät / hoitopäivä ,6 % 7,7 % Peittävyys yli 75 -vuotiaat 1,9% 1,7% 2,3% 2,5% 5,7 % 42,6 % Kulut ,7 % 53,9 % Tuotot ,1 % 86,6 % Netto ,7 % 49,1 % Kulut yhteensä ,5 % 13,7 % Tuotot ,7 % 18,3 % Netto ,4 % 12,5 % Muiden ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien osuuden jälkeen Bruttokulut / yli 75-vuotias ,5 % 13,7 % Kotona ja kodinomaisissa oloissa 97 % 97 % 98 % 98 % 0,2 % 0,9 % asuvat yli 75 -vuotiaat Henkilötyövuodet 301,9 285,6 313,7 315,8 100,7 % 10,6 % Omaishoidon tuen määräraha on vuoden tasolla. Kotihoidon toimintaan ei ole esitetty muutoksia vuodelle. Esitykseen sisältyy määrärahavaraus mobiilipegasoksen käyttöön ottoon. Hoidon- ja hoivan tilaus on rakennettu ikäihmisten kehittämisohjelman mukaisesti. Tehostetun palveluasumisen ja akuuttihoidon hoitopäivät ja kustannukset lisääntyvät ja pitkäaikaisen laitoshoidon hoitopäivät ja kustannukset vähenevät. 20 tehostetun palveluasumisen paikan puitesopimus on kilpailutettu v. aikana. Aiemmasta suunnitelmasta poiketen Sauvosaaren sairaalan osasto 1 :lle jää 15 pitkäaikaispaikkaa, koska infektiopotilaita ei lähdetä siirtämään muihin hoitoyksiköihin. Sauvosaaren sairaalan hoitotoiminta on aktiivista ja tavoitteellista. Toiminnassa kuluu enemmän tarvikkeita, lääkkeitä ja näkyy myös puhtaanapidon kustannusten nousuna. Tilauksessa on mukana kahden osastonlääkärin palkkakustannukset. Toimintaan vaikuttaa lisäksi palvelun kysynnän vaihtelu erityisesti kesäaikaan. Toiminnan vakiintuessa vuoden aikana, henkilökunta- ja paikkamäärä voidaan vakiinnuttaa. Vuoden aikana henkilökuntaa on varattu mitoituksen mukainen määrä ja kesäaikana kuormituksen vaihdellessa tähän ei ole riittävässä määrin voitu vaikuttaa esimerkiksi siirtämällä henkilökuntaa muihin tehtäviin. Palvelukoti Meripuiston toiminta vakiintuu v. aikana ja henkilöstö siirtyy KVTES:n piiriin. Oman keittiötoiminnan esitetään jatkuvan, koska se on taloudellisesti edullista. Hoidon ja hoivan tilausesityksen menot ylittävät raamin ja tulot Tuottaja esittää hoidon ja hoivan menoiksi ja tuloiksi

16 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 100 Taloussuunnitelmavuodet Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus / hallinto TP TA TA TA TS 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Palvelurakenne Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus / aikuissosiaalityö TP TA TA TA TS 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Uusi sosiaalihuoltolaki voimaan. Työllisyysprojektin aikana suunnitellut muutokset aikuissosiaalityöhön / typ työskentelyyn. Työmarkkinatuen kustannusjaon / kuntaosuuden aikaistaminen koskemaan 300 päivää passiivista työmarkkinatukea saaneita (tällä hetkellä 500 päivää). Kotouttamaisohjelman päivitys; muutokset ja niiden täytäntöönpano Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus / perhepalvelut TP TA TA TA TS 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate

17 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 101 Uusi sosiaalihuoltolaki voimaan. Valtakunnalliseen lastensuojelun valvontaohjelmaan sekä toimiva lastensuojelu selvitystyöryhmän raporttiin liittyvien toimenpiteiden/ lakiten toimeenpano. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman päivittäminen/ toimeenpano. Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus / vammaispalvelut TP TA TA TA TS 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Kolpeneen palvelukeskuksen Vammaispalveluohjelman täytäntöönpano kuntayhtymää koskevat ratkaisut. Vammaispalveluohjelman täytäntöönpano Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus / vastaanotto TP TA TA TA TS 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Valinnan vapaus hoitopaikasta laajenee. Terveysaseman suunnittelu Terveysaseman suunnittelu. Terveysaseman rakentaminen. Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus / kuntoutus TP TA TA TA TS 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate

18 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 102 Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus / suun terveydenhuolto TP TA TA TA TS 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Päivystysasetuksen vaikutukset suun terveydenhuollon päivystykseen Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus / työterveys TP TA TA TA TS 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Työterveyshuollon järjestäminen alueellisesti. Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus / aikuispsykososiaaliset palvelut TP TA TA TA TS 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate

19 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 103 Tervein Mielin Länsi- Pohjassa hankkeen selvityksen pohjalta ratkaisut seudullisesta päihde-, perheneuvonta- ja mielenterveyspalvelujen järjestämisestä. Ikäihmisten hyvinvointisuunnitelma : toimintakyvyn ylläpito, kotikuntoutus + toimintaterapeutti (40.000). Mielenterveys- ja päihdestrategian täytäntöönpano. Mielenterveys- ja päihdestrategian täytäntöönpano. Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus / erikoissairaanhoito TP TA TA TA TS 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Sosiaali- ja terveydenhuollon Sosiaali- terveydenhuollon järjestämislain tuomat järjestämislain tuomat muutokset. muutokset. Sairaanhoitopiirien lakkauttamisen tuomat muutokset palvelujärjestelmään / rakenteeseen. Päivystysasetuksen tuomat muutokset. Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus / hoito- ja hoivapalvelut TP TA TA TA TS 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate

20 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 104 Ikäihmisten palvelujen Ikäihmisten hyvinvointisuunnitelma kehittämisohjelma ja -2020: ikäihmisten - Omaishoidontuki suositusten hyvinvointisuunnitelma: mukaiselle tasolle ( ) kotihoidon resurssit +4 - ympärivuorokautinen hoito työntekijää / kotipalvelut, +5 hyvälle tasolle + 10 työntekijää työntekijää / KSH (yht ( ) )Palveluohjauksen kehittäminen +Palveluohjaaja ( ). - Omaishoidontuki suositusten mukaiselle tasolle ( ), seniorineuvola, tehostetun palveluasumisen paikkojen lisääminen + 31 paikkaa ( ) - ympärivuorokautinen hoito hyvälle tasolle + 10 työntekijää ( ). - vanhuspalvelulaki vastuutyöntekijöitä 17. Kunnan on nimettävä iäkkäälle henkilölle vastuutyöntekijä, jos hän tarvitsee apua palvelujen toteuttamiseen ja yhteensovittamisen liittyvissä asioissa. Omavalvontasuunnitelmat lakisääteisiksi. Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus / yhteensä TP TA TA TA TS 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Sosiaali- ja terveydenhuollon Kuntarakenneuudistus / sosiaali- Kuntarakenneuudistus / sosiaali- ja rakennelain voimaantulo. Sosiaalihuoltolain muutokset. Kuntarakenneuudistus / sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisen mahdolliset alueelliset muutokset ja terveyspalvelujen järjestämisen mahdolliset alueelliset muutokset terveyspalvelujen järjestämisen mahdolliset alueelliset muutokset

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito,

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Vahanne, Iho -06 Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 474 341 506 107 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen

Lisätiedot

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho -03-03 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 52 90 29 32% asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito,

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Vahanne, Iho -06 Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 421 291 453 108 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen

Lisätiedot

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho -09-09 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 52 90 51 57% asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito,

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 67 53 90 170 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika (kk)

Lisätiedot

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun. 2 asiakkaat

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun. 2 asiakkaat Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho, Hallikainen -09-09 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 67 53 68 128 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen

Lisätiedot

Asiakas: Raisio Kunta: Tilaus: Raisio Toimiala: Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut. Asiakasryhmät: Toteuma %:a talousarviosta

Asiakas: Raisio Kunta: Tilaus: Raisio Toimiala: Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut. Asiakasryhmät: Toteuma %:a talousarviosta Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho -06-06 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 459 453 485 107 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun. 2 asiakkaat

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun. 2 asiakkaat Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho, Vahanne -03-03 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 67 53 30 57 % Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta Raision kaupunki Pöytäkirjaote 1 (2) Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta 06.11. Kaupunginhallitus Asianro 462/02.02.02/ 215 Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvion toteutuminen 30.9.

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 82. Tilaajan viesti tuottajalle: Menoja on karsittu euroa. Pegasos -pääkäyttäjän palkkamääräraha on poistettu.

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 82. Tilaajan viesti tuottajalle: Menoja on karsittu euroa. Pegasos -pääkäyttäjän palkkamääräraha on poistettu. SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 82 Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Liisa Niiranen 2012 2013 2014 2015 2015 / 2014 2015 / 2013 SoTen

Lisätiedot

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Liitteet 24.5.2012 Talousarvion toteumavertailu Hirvensalmi Hirvensalmi Hirvensalmi Talousarvio 2012 (valtuusto) 0 Toteuma 2012-03 TILAUS Aikuispsykososiaaliset

Lisätiedot

AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT

AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 52 90 60 67 ei kiireellinen jonotusaika (kk) kk / asiakas /asiakas -867-663 -883 133-45 066-59 635-52 977 89 145 351 291

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Leena Lahti talousarviosta 2017 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Leena Lahti talousarviosta 2017 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma 2017-03 %:a Seija Heikkonen 2016 2017 2017-03 talousarviosta 2017 Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat kpl 71 65 36 + 55,38 % ei

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio valtuusto Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio valtuusto Toteuma Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma 2016-03 %:a Seija Heikkonen 2015 2016 2016-03 talousarviosta 2016 Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 72 60 44 + 73,33 % ei kiireellinen

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma 2016-06 %:a Seija Heikkonen 2015 2016 2016-06 talousarviosta 2016 Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 72 60 52 + 86,67 % ei kiireellinen

Lisätiedot

Oma erikoissairaanhoito /avohoitokäynti. Hoitopäivät / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Tuotot Netto

Oma erikoissairaanhoito /avohoitokäynti. Hoitopäivät / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Tuotot Netto Aikuisten psykososiaaliset palvelut Raisio Raisio Raisio Raisio Seija Heikkonen 2013 2014 2015 2015 / 2014 Arja Iho Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 468 581 481 83 ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Raisio Raisio Raisio Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma

Aikuissosiaalityö Raisio Raisio Raisio Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Aikuissosiaalityö Raisio Raisio Raisio Toteuma 2015-09 %:a Arja Iho 2014 2015 2015-09 talousarviosta 2015 Sosiaalityö Asiakasperheet 2 244 2 102 1 868 + 88,87 % / asiakasperhe /perhe -577-689 -483 + 70,14

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma 2015-09 %:a Arja Iho 2014 2015 2015-09 talousarviosta 2015 Sosiaalityö Asiakasperheet 140 125 102 + 81,60 % / asiakasperhe /perhe -566-676 -701 + 103,80 % -79

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio valtuusto Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio valtuusto Toteuma Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma 2015-06 %:a Seija Heikkonen 2014 2015 2015-06 talousarviosta 2015 Arja Iho Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 57 60 50 83 ei kiireellinen

Lisätiedot

Talousarvio 2013 (valtuusto) Tilinpäätös 2012

Talousarvio 2013 (valtuusto) Tilinpäätös 2012 Asiakas: Joensuu Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAUS -05-05 %:a Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 7 697 8 000 5 877 73 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas

Lisätiedot

50 % 57 % 60 % 21 % lääkäripalvelujen peittävyys Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista. 0 % 0 % 0 % käynneistä Vastaanotto Terveysasemien

50 % 57 % 60 % 21 % lääkäripalvelujen peittävyys Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista. 0 % 0 % 0 % käynneistä Vastaanotto Terveysasemien Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAAJAN ESITYS 2015 Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 4 700 5 200 5 923 26 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 243 242 242-1

Lisätiedot

Joensuu Tilaus: Joensuu Sosiaali- ja terveyspalvelut Vastaanotto Ylihoitaja

Joensuu Tilaus: Joensuu Sosiaali- ja terveyspalvelut Vastaanotto Ylihoitaja Joensuu Tilaus: Joensuu Sosiaali- ja terveyspalvelut Vastaanotto Ylihoitaja TP 2014 TA 2015 TA2016 kehys Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 35 565 39 940 39 940 / yhteistoiminta-alueen asukas 179 170 179

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Ta-2016 toteutuma toimielimittäin Henkilöstö Konsernihallinto. 3

SISÄLLYSLUETTELO. Ta-2016 toteutuma toimielimittäin Henkilöstö Konsernihallinto. 3 Talousarvion tilausten toteutuminen 30.6.2016 Kaupunginvaltuusto 5.9.2016 SISÄLLYSLUETTELO Ta-2016 toteutuma toimielimittäin 30.6.2016 1 Henkilöstö 30.6.20165 2 Konsernihallinto. 3 Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Toteuma 2013-11 285 229 81 %

Toteuma 2013-11 285 229 81 % Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAUS TA %:a Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 8 000 7 515 94 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 207 161 78 % Vastaanotto /

Lisätiedot

Asiakas: Jyta Kunta: Tilaus: Kannus Toimiala: Sote Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Pekka Kauppinen, Keijo

Asiakas: Jyta Kunta: Tilaus: Kannus Toimiala: Sote Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Pekka Kauppinen, Keijo Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Pekka Kauppinen, Keijo Asiakasryhmät: Salminen Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat -08 75 84 61 99 Muutos % ta /20 15 17,9

Lisätiedot

AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT

AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 520 671 541 81 ei kiireellinen jonotusaika (kk) kk / asiakas /asiakas -902-745 -952 128 Kulut -468 873-499 688-514 775

Lisätiedot

Oma erikoissairaanhoito /avohoitokäynti. Hoitopäivät / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Tuotot Netto

Oma erikoissairaanhoito /avohoitokäynti. Hoitopäivät / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Tuotot Netto Aikuisten psykososiaaliset palvelut Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Seija Heikkonen 2013 2014 2015 2015 / 2014 Arja Iho Avohoito Mielenterveystyön avohoito,

Lisätiedot

JOENSUU. TP 2014 TA 2015 TA 2016 Raportointitaso. Hallinto- ja talouspalvelut. Terveyspalvelut MITTARIT. Vastaanotto

JOENSUU. TP 2014 TA 2015 TA 2016 Raportointitaso. Hallinto- ja talouspalvelut. Terveyspalvelut MITTARIT. Vastaanotto JOENSUU MITTARIT Hallinto- ja talouspalvelut Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- /

Lisätiedot

TP 2014 TP 2015 TA 2016 Huhtikuu

TP 2014 TP 2015 TA 2016 Huhtikuu JOENSUU Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 35 565 35 043 39 740 18 570 KV kk kumulatiivinen lääkäriasiakkaat 24 341 26 548 12 112 kk kumulatiivinen hoitaja-asiakkaat 29 164 28

Lisätiedot

Tuottajan viesti tilaajalle: Vastaanottotoiminnan kehys sisältää vain 1 akisääteiset perusterveydenhuoltoon sisältyvät palvelut.

Tuottajan viesti tilaajalle: Vastaanottotoiminnan kehys sisältää vain 1 akisääteiset perusterveydenhuoltoon sisältyvät palvelut. a Asiakas: Joensuu Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava yli lää kari Tilaajan Esitys %MuutosTA TILAUS TA214 Ennuste2l4 215 214/TA2O1S Vastaanotto Avohoito-/vastaanottoasiakkaat 77 77 8 2 6% Vastaanotto

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4. Omistajaohjausryhmä/Kuntajohto 15.06.2015 Yhtymähallitus 22.06.2015 Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus

Lisätiedot

Oma erikoissairaanhoito /avohoitokäynti. Hoitopäivät / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Tuotot Netto

Oma erikoissairaanhoito /avohoitokäynti. Hoitopäivät / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Tuotot Netto Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Rusko Seija Heikkonen 2013 2014 2015 2015 / 2014 Arja Iho Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 52 90 60 67 ei kiireellinen jonotusaika (kk)

Lisätiedot

Talousarvion tilausten toteutuminen Kaupunginvaltuusto

Talousarvion tilausten toteutuminen Kaupunginvaltuusto Talousarvion tilausten toteutuminen 30.9.2016 Kaupunginvaltuusto 12.12.2016 SISÄLLYSLUETTELO Ta-2016 toteutuma toimielimittäin 30.9.2016 1 Henkilöstö 30.9.2016 2 Konsernihallinto.. 3 Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvio ja käyttösuunnitelma vuodelle 2013

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvio ja käyttösuunnitelma vuodelle 2013 w Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvio ja käyttösuunnitelma vuodelle 2013 SISÄLLYSLUETTELO TALOUSARVION NOUDATTAMISTA KOSKEVAT OHJEET...1 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN LAUTAKUNNAN SITOVAT

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimiala Hallintopalvelut

Sosiaali- ja terveystoimiala Hallintopalvelut Hallintopalvelut Vastuuhenkilö: Liisa Niiranen / / 63510000 HALLINTO Tuotot 5 357 8 977 0 25 000 0,0 278,5 Toimintakulut -920 337-875 474-908 323-1 109 773 122,2 126,8 Netto -914 980-866 497-908 323-1

Lisätiedot

Käyttösuunnitelma / Vaala

Käyttösuunnitelma / Vaala Käyttösuunnitelma / Vaala Järjestämissopimuksen toimenpiteet palvelualoittain Perhepalvelut Neuvolapalvelut: Oulunkaaren perhekeskustoimintamallin käyttöönotto: Moniammatillisten perhekeskustyöryhmien

Lisätiedot

75 000-44,8 750 Aikuispsykososiaaliset Tuotot 989 3 000 203,3 367 Aikuispsykososiaaliset Netto 135 066

75 000-44,8 750 Aikuispsykososiaaliset Tuotot 989 3 000 203,3 367 Aikuispsykososiaaliset Netto 135 066 Asiakas: Jyta Palvelu: Keijo Salminen/Pekka Kauppinen Vastuuhenkilö: Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat Tilinpäätös 165 113 Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6. Omistajaohjausryhmä 21.8. Yhtymähallitus 27.8. Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus Osavuosikatsaus

Lisätiedot

TILI143.S AVUSTUKSET , , ,1 38,5 TILI141.S PALVELUJEN OSTOT , , , ,8

TILI143.S AVUSTUKSET , , ,1 38,5 TILI141.S PALVELUJEN OSTOT , , , ,8 Tuotantolautakunta LIITTEET 25.9. Tulosyksikön talousarvio TA 214 Toimiala Tilinumero * 1. * 1. KS Tot enn 7/ Muutos TA214- tot.enn 13 Sosiaali- ja terveys TILI123.S MYYNTITUOTOT -23 389, -23 997,9-24

Lisätiedot

Toteuma %:a %:a talousarviosta. Esitys muutetuksi TA 2015

Toteuma %:a %:a talousarviosta. Esitys muutetuksi TA 2015 Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Ylihoitaja %:a TILAUS TP -3 - Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 4 848 2 586 55 % 5 923 5 923 2 413 41 % -7 % 5 923 0 Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Omistajaohjausryhmä 20.11. Yhtymähallitus 26.11. Pyhäjoen kunnanhallitus 17.12. Raahen kaupunginhallitus 08.12. Siikajoen kunnanhallitus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Talousarvio 2016

JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Talousarvio 2016 JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Talousarvio 2016 Joensuun, Kontiolahden ja Outokummun sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue

Lisätiedot

51 % 77 % 45 % 35 % 77 % -100 % Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista käynneistä

51 % 77 % 45 % 35 % 77 % -100 % Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista käynneistä Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri %:a 2012 TA -09 %:a -09 Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 35 579 79 % 41 000 31 793 78 % 37 000-10 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 84

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 84 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 84 Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Liisa Niiranen 2013 2014 2015 2016 2016 / 2015 2016 / 2014 Yleishallinto

Lisätiedot

Käyttösuunnitelma / Ii

Käyttösuunnitelma / Ii Käyttösuunnitelma / Ii Järjestämissopimuksen toimenpiteet palvelualoittain Perhepalvelut Neuvolapalvelut: Oulunkaaren perhekeskustoimintamallin käyttöönotto: Moniammatillisten perhekeskustyöryhmien toiminta

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3. Omistajaohjausryhmä 21.5. Yhtymähallitus 21.5. Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8.2015

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8.2015 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8. Yhteistyötoimikunta 26.10. Omistajaohjausryhmä 26.10. Yhtymähallitus 28.10. Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus

Lisätiedot

Tuottajan viesti tilaajalle / Seija Heikkonen:

Tuottajan viesti tilaajalle / Seija Heikkonen: Aikuisten psykososiaaliset palvelut Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma 2016-03 %:a Seija Heikkonen 2015 2016 2016-03 talousarviosta 2016 Avohoito Mielenterveystyön avohoito,

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 3 1-9/2016

Osavuosikatsaus 3 1-9/2016 JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Osavuosikatsaus 3 1-9/ Joensuun, Kontiolahden ja Outokummun sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 3 1-9/2014

Osavuosikatsaus 3 1-9/2014 JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Osavuosikatsaus 3 1-9/ Joensuun, Kontiolahden ja Outokummun sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue

Lisätiedot

Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 ovk Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 ovk Terveyspalvelut

Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 ovk Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 ovk Terveyspalvelut JOENSUU Hallinto- ja talouspalvelut Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiaaat

Lisätiedot

Tuottajan viesti tilaajalle / Seija Heikkonen:

Tuottajan viesti tilaajalle / Seija Heikkonen: Aikuisten psykososiaaliset palvelut Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma 2016-06 %:a Seija Heikkonen 2015 2016 2016-06 talousarviosta 2016 Avohoito Mielenterveystyön avohoito,

Lisätiedot

663 946 0,4 TUOTOT YHTEENSÄ 62 008 68 000 9,7 NETTO 599 384 595 946-0,6 Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon polikliinisen avohuollon asiakkaat

663 946 0,4 TUOTOT YHTEENSÄ 62 008 68 000 9,7 NETTO 599 384 595 946-0,6 Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon polikliinisen avohuollon asiakkaat Asiakas: Jyta Palvelu: Aikuispsykososiaaliset Vastuuhenkilö: Pekka Kauppinen/Keijo Salminen Asiakasryhmät: Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat Tilinpäätös 97 84 Muutos% tilinpäätös

Lisätiedot

Oma erikoissairaanhoito /avohoitokäynti. Hoitopäivät / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Tuotot Netto

Oma erikoissairaanhoito /avohoitokäynti. Hoitopäivät / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Tuotot Netto Aikuisten psykososiaaliset palvelut Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma 2015-03 %:a Heikkonen 2014 2015 2015-03 talousarviosta 2015 Iho Avohoito Mielenterveystyön avohoito,

Lisätiedot

Tuottajan viesti tilaajalle / Seija Heikkonen:

Tuottajan viesti tilaajalle / Seija Heikkonen: Aikuissosiaalityö Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma 2015-09 %:a Arja Iho 2014 2015 2015-09 talousarviosta 2015 Sosiaalityö Asiakasperheet 2 384 2 227 1 970 + 88,46 % /

Lisätiedot

Tuottajan viesti tilaajalle / Seija Heikkonen:

Tuottajan viesti tilaajalle / Seija Heikkonen: Aikuisten psykososiaaliset palvelut Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma 2015-06 %:a Seija Heikkonen 2014 2015 2015-06 talousarviosta 2015 Arja Iho Avohoito Mielenterveystyön

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS VUODEN 2013 TALOUSARVION MUUTTAMINEN

OSAVUOSIKATSAUS VUODEN 2013 TALOUSARVION MUUTTAMINEN Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. JA VUODEN TALOUSARVION MUUTTAMINEN Omistajaohjausryhmä 26.11. Yhtymähallitus 26.11. 62 Osavuosikatsaus 9/ ja lousarvion muuttaminen Osavuosikatsaus

Lisätiedot

Toteuma. Esitys muutetuksi TA %:a talousarviosta. Alkuper. TA 2015

Toteuma. Esitys muutetuksi TA %:a talousarviosta. Alkuper. TA 2015 Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Ylihoitaja Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 7 873 3 656 59 % 9 259 9 259 3 643 39 % 0 % 9 259 0 Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 183 36 19 % 192

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 2 1-7/2015

Osavuosikatsaus 2 1-7/2015 JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Osavuosikatsaus 2 1-7/ Joensuun, Kontiolahden ja Outokummun sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue

Lisätiedot

Käyttösuunnitelma vuodelle 2012

Käyttösuunnitelma vuodelle 2012 Oulunkaaren kuntayhtymä Käyttösuunnitelma vuodelle 2012 Utajärven kunta Hyvinvointia ihmistä lähellä Sisältö 1 Oulunkaaren palvelutuotanto-organisaatio ja johto... 3 2 Muutokset resursseissa... 3 2.1 Muutokset

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8. Omistajaohjausryhmä 31.10. Yhtymähallitus 02.11. Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus Osavuosikatsaus

Lisätiedot

Talousarvio 2014 (valtuusto) Tilinpäätös Toteuma

Talousarvio 2014 (valtuusto) Tilinpäätös Toteuma Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho -03-03 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 520 671 276 41% asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

TILAUSKEHYKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT

TILAUSKEHYKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT Vastaanottopalvelut + 0,9 me Hoitoonpääsy ja yhteydensaanti parantunut Tavoite 90 %:n vastausprosentti lokakuussa > tason ylläpitäminen ja parantaminen Siilaisen vastaanottotilojen

Lisätiedot

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Tätä haluamme olla Edistämme kokonaisvaltaisesti ja ennakoivasti ihmisten terveyttä, toimintakykyä

Lisätiedot

Käyttösuunnitelma vuodelle 2012

Käyttösuunnitelma vuodelle 2012 Oulunkaaren kuntayhtymä Käyttösuunnitelma vuodelle 2012 Vaalan kunta Hyvinvointia ihmistä lähellä 1 Sisältö 1 Oulunkaaren palvelutuotanto-organisaatio ja johto... 3 2 Muutokset resursseissa... 3 2.1 Muutokset

Lisätiedot

Talousarvio 2014 (valtuusto) Tilinpäätös Toteuma

Talousarvio 2014 (valtuusto) Tilinpäätös Toteuma Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho -09-09 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 520 671 429 64% asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4. Omistajaohjausryhmä/Kuntajohto 12.06. Yhtymähallitus 17.06. Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus Osavuosikatsaus

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013. 312,6 vakanssia (303,6/1v/1ma/8avoinna)

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013. 312,6 vakanssia (303,6/1v/1ma/8avoinna) SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA YKSILÖJAOSTO HYVINVOINTIJAOSTO SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO Perusturva HALLINTO Perusturva Toimistopalvelut Talousasiat Terveyspalvelujen

Lisätiedot

Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa

Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä 1.1.2014 Raahe-Siikajoki-Pyhäjoki Väestö 34.570 Henkilöstö

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.4.2017 Omistajaohjausryhmä/Kuntajohto Yhtymähallitus Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus 1 Osavuosikatsaus

Lisätiedot

Käyttösuunnitelma / Pudasjärvi

Käyttösuunnitelma / Pudasjärvi Käyttösuunnitelma / Pudasjärvi Järjestämissopimuksen toimenpiteet palvelualoittain Perhepalvelut Neuvolapalvelut: Oulunkaaren perhekeskustoimintamallin käyttöönotto: Moniammatillisten perhekeskustyöryhmien

Lisätiedot

16 % 49 % 49 % 51 % 1 % lääkäripalvelujen peittävyys Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista käynneistä

16 % 49 % 49 % 51 % 1 % lääkäripalvelujen peittävyys Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista käynneistä Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAUS TP 2013 alkup. TP 2014 Tuottajan viesti tilaajalle: Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 4 800 4 700 4 700 4 848 148 Vastaanotto /

Lisätiedot

JOENSUU. Terveyspalvelut. TP 2014 TA 2015 TA 2016 Raportointitaso MITTARIT. Vastaanotto. Suun terveys. Aikuispsykososiaaliset.

JOENSUU. Terveyspalvelut. TP 2014 TA 2015 TA 2016 Raportointitaso MITTARIT. Vastaanotto. Suun terveys. Aikuispsykososiaaliset. JOENSUU MITTARIT Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 35 565 39 940 39 740 Käyntimäärät 123 419 129 302 125 763 T3, lääkärit 14 12 puhelujen vastausprosentti 90 90 lääkärivakanssien

Lisätiedot

Palveluarviotaulukot. Tilinpäätös 2014

Palveluarviotaulukot. Tilinpäätös 2014 JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Palveluarviotaulukot Tilinpäätös 2014 Joensuun, Kontiolahden ja Outokummun sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikunyhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 31.8. Omisjaohjausryhmä / Kunjohto 30.10. Yhtymähallitus 1.11. Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus 1 Osavuosikatsaus

Lisätiedot

Käyttösuunnitelma vuodelle 2012

Käyttösuunnitelma vuodelle 2012 Oulunkaaren kuntayhtymä Käyttösuunnitelma vuodelle 2012 Iin kunta Hyvinvointia ihmistä lähellä Sisältö 1 Oulunkaaren palvelutuotanto-organisaatio... 3 2 Muutokset resursseissa... 3 2.1 Muutokset henkilöstöresursseissa...

Lisätiedot

Palveluarviotaulukot. Tilinpäätös 2015

Palveluarviotaulukot. Tilinpäätös 2015 JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Palveluarviotaulukot Tilinpäätös Joensuun, Kontiolahden ja Outokummun sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue

Lisätiedot

Yhteiset toiminnot Asukasluku , , , , ,

Yhteiset toiminnot Asukasluku , , , , , PERHEPALVELUT TP 2018 TA 2019 1.1-31.3.2019 TP 2019 arvio josta Tuote Suorite Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Suor.lkm Nettomenot

Lisätiedot

Yhteiset toiminnot Asukasluku , , , , , ,

Yhteiset toiminnot Asukasluku , , , , , , Lasten, nuorten ja TP 2013 TA 2014 Menot ajalta 1.1-31.3.2014 TP 2014 arvio josta perheiden palvelut Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä Vihti Karkkila Tuote Suorite Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot

Lisätiedot

Talousarvio 2017 Muutosesitykset ja tasapainotilanne

Talousarvio 2017 Muutosesitykset ja tasapainotilanne Talousarvio 2017 Muutosesitykset ja tasapainotilanne 21.9.2016 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 est Est 2016 LTK 2017 (ilman esh) Myyntituotot 1 526 837 1 347 234 1 347 234 1 388 029

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS Omistajaohjausryhmä

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS Omistajaohjausryhmä Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6. Omistajaohjausryhmä 22.8. Yhtymähallitus 28.8. Osavuosikatsaus 1.1.-30.6. Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän toiminta on ollut hyväksytyn

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 3 1-9/2015

Osavuosikatsaus 3 1-9/2015 JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Osavuosikatsaus 3 1-9/ Joensuun, Kontiolahden ja Outokummun sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue

Lisätiedot

Horisontti: Osavuosikatsaus, tammi-elokuu 2016 Perhepalvelut

Horisontti: Osavuosikatsaus, tammi-elokuu 2016 Perhepalvelut Horisontti: Osavuosikatsaus, Perhepalvelut Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset nuoret (perhehoito, lyhytaikaiset avohuollon sijoitukset, laitoshoito ja ammatilliset perhekodit) Määrä yhteensä (lapset

Lisätiedot

6.1.5 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN TILAAJAJAOSTO Vastuuhenkilö: sosiaali- ja terveyspalveluiden tilaajajohtaja

6.1.5 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN TILAAJAJAOSTO Vastuuhenkilö: sosiaali- ja terveyspalveluiden tilaajajohtaja 62 6.1.5 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN TILAAJAJAOSTO Vastuuhenkilö: sosiaali- ja terveyspalveluiden tilaajajohtaja Joensuun, Outokummun ja Kontiolahden sosiaali- ja terveyspalvelut tuotetaan yhteistoiminta-alueella.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää myöntää laskujen hyväksymisoikeudet vuonna 2014:

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää myöntää laskujen hyväksymisoikeudet vuonna 2014: Sosiaali- ja terveyslautakunta 165 12.12.2013 Tilinkäyttöoikeudet v. 2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 165 Kemin kaupungin talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden perusteella toimielimen on vuo sittain

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2014

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 916/02.02/2013 206 Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2014 Sosiaali- ja terveyskeskuksen johtoryhmä 4.10.2013: Tilaajan arvio

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja TP Simo Simo TP 2016

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja TP Simo Simo TP 2016 Horisontti 7 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja 6 5 1 89 4 3 116 328 1 24 1 44 3 463 1 56 4 795 761 2 76 6 48 365 1 92 12 649 472 1 445 Perhehoidon ja lyhytaikaisen avohuollon

Lisätiedot

JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE kunnanvaltuuston päätöksen mukaisena

JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE kunnanvaltuuston päätöksen mukaisena 1 STLTK 26.02.2015 Liite 3 A JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2016 2017 kunnanvaltuuston 16.12.2014 päätöksen mukaisena SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN OSUUS 2 Toiminnan

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2016 ja TP Simo 1-4/2016. Simo TP 2015

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2016 ja TP Simo 1-4/2016. Simo TP 2015 Horisontti 14/2016 7 000 6 000 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 14/2016 ja 5 000 4 000 3 000 1 000 809 1 654 205 765 154 363 1 582 121 1 652 3 573 1 649 4 551 841 2 920 242 594

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tilauksen toteutuminen

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tilauksen toteutuminen Sosiaali- ja terveyspalveluiden tilauksen toteutuminen Osavuosikatsaus 03/2014 Keskeiset huomiot Yksityiskohtaiset tilaustaulukon toteumat raportoitu kaupunginhallitukselle, löydettävissä kaupungin nettisivuilta

Lisätiedot

Valmistelu: Sosiaali- ja terveystoimen johtaja Liisa Niiranen. Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää myöntää laskujen hyväksymisoikeudet vuonna 2015:

Valmistelu: Sosiaali- ja terveystoimen johtaja Liisa Niiranen. Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää myöntää laskujen hyväksymisoikeudet vuonna 2015: Sosiaali- ja terveyslautakunta 147 12.12.2014 Sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen tilinkäyttöoikeudet v. 2015 492/02.06.00/2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 12.12.2014 147 Valmistelu: Sosiaali- ja terveystoimen

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 18.3.214] KUUKAUSIRAPORTTI TAMMIKUU 214 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/23 Tammikuu 214 TAMMIKUU PÄHKINÄNKUORESSA Tammikuun toiminnan ja talouden toteutumassa vaikuttavat vielä vuoden 213 loppuvuoden

Lisätiedot

6.1.5 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN TILAAJAJAOSTO. Vastuuhenkilö: sosiaali- ja terveyspalveluiden tilaajajohtaja

6.1.5 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN TILAAJAJAOSTO. Vastuuhenkilö: sosiaali- ja terveyspalveluiden tilaajajohtaja 6.1.5 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN TILAAJAJAOSTO Vastuuhenkilö: sosiaali- ja terveyspalveluiden tilaajajohtaja 290 SOSIAALI JA TERVEYSPALVELUJEN TILAAJAJAOSTO Tulosalueen toiminnan kuvaus Joensuun,

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 1 STLTK 28.10.2015 Liite 3 A TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017-2018 TOIMIELIN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sosiaali- ja terveydenhuollon tavoitteena on tuottaa palveluita, 1. joilla

Lisätiedot

Raportointitaso TP 2014 TP 2015 TA 2016 Helmikuu

Raportointitaso TP 2014 TP 2015 TA 2016 Helmikuu JOENSUU Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 35 565 35 043 39 740 11 733 KV lääkäriasiakkaat 24 341 26 548 6 444 hoitaja-asiakkaat 29 164 28 193 7 088 Yhteistoiminta-alueen lääkäripalvelujen

Lisätiedot

PERUSTURVALAUTAKUNTA Perusturvalautakunta Liite nro 1. Sosiaali- ja terveyspalvelut

PERUSTURVALAUTAKUNTA Perusturvalautakunta Liite nro 1. Sosiaali- ja terveyspalvelut PERUSTURVALAUTAKUNTA Perusturvalautakunta 23.1.2018 Liite nro 1. Sosiaali- ja terveyspalvelut Sosiaalihuollon ja terveyspalvelujen järjestäminen asukkailleen on kunnan lakisääteinen tehtävä. Monipuolisilla

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Yhteistoiminta-alueverkoston XII tapaaminen 21.10.2010 Toimitusjohtaja Leila Pekkanen Kuntayhtymän toiminta-alue Toiminta-alueen väestö n.40.100 Iisalmi 22.223 Kiuruvesi 9.403

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät Si TP15. Si TP14

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät Si TP15. Si TP14 Horisontti TP 7 000 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 2014 6 000 4 000 3 000 1 000 809 649 1 654 1 161 537 1 749 3 573 2 692 4 551 4 456 2 920 3 816 594 365 2 128 2 646 TP15 TP14

Lisätiedot

Käyttösuunnitelma vuodelle 2012

Käyttösuunnitelma vuodelle 2012 Oulunkaaren kuntayhtymä Käyttösuunnitelma vuodelle 2012 Simon kunta Hyvinvointia ihmistä lähellä 1 Sisältö 1 Oulunkaaren palvelutuotanto-organisaatio ja johto... 3 2 Muutokset resursseissa... 3 2.1 Muutokset

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI TAMMMIKUU

KUUKAUSIRAPORTTI TAMMMIKUU KUUKAUSIRAPORTTI TAMMMIKUU 2012 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/31 1 KARVIAISEN NETTOMENOT 1.1 Nettomenot (kumulatiivinen), Karviainen 1.2 Nettomenot (kumulatiivinen), lasten ja nuorten palvelulinja KUUKAUSIRAPORTTI

Lisätiedot