TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA"

Transkriptio

1 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA Kuntayhtymähallitus

2 Sisällysluettelo 1 Johdanto Täytäntöönpano Osamäärärahat ja tuloarviot Sitovuus Osamäärärahojen ja osatuloarvioiden käyttäminen Valtuudet Hankintavaltuudet Erikoissairaanhoidon, tukipalvelujen ja keskushallinnon toimialalla: Perusterveydenhuollon, sosiaalipalvelujen ja ympäristö-terveydenhuollon jaosto päättää sen toimialaan kuuluvat hankinnat: Myyntivaltuudet Erikoissairaanhoidon, tukipalvelujen ja keskushallinnon toimialalla: Perusterveydenhuollon, sosiaalipalvelujen ja ympäristö-terveydenhuollon jaoston toimialaan kuuluvasta myynnistä: Vahingonkorvaukset Potilaan sairaanhoidon ostopalvelut: Toimivalta henkilöstöasioissa Menotositteiden hyväksyminen Tilivelvolliset Erikoissairaanhoito: Strategiset tavoitteet, suorite- ja talousarviot Operatiivinen tulosyksikkö Konservatiivinen tulosyksikkö Aikuis- ja Nuorisopsykiatrian tulosyksikkö Päivystys Sairaanhoidolliset Palvelut Perusterveydenhuolto: Strategiset tavoitteet, suorite- ja talousarviot Tulosyksiköt yhteensä Työterveyshuolto Ympäristöterveydenhuolto Sosiaalipalvelut: Strategiset tavoitteet, suorite- ja talousarviot Tulosyksiköt yhteensä Tukipalvelut: Strategiset tavoitteet, suorite- ja talousarviot Tulosalueen yhteiset Talous- ja henkilöstöpalvelut Tietohallinto- ja arkistotoimi Osastonsihteerit ja varahenkilöyksikkö Kiinteistö- ja tekninen huolto Ravintohuolto Lääkehuolto Laitoshuolto Keskushallinto: Strategiset tavoitteet ja talousarvio Sairaansijat ja laitoshoitopaikat... 43

3 LIITE 1 KUNTAKORTIT Enonkosken kunta Savonlinnan kaupunki Sulkavan kunta Liite 2 investointien erittely Kuntalaskutushinnasto erillisenä liitteenä

4 Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky. 1 (65) 1 JOHDANTO Kuntayhtymävaltuusto hyväksyi kuntayhtymän talousarvion ja suunnitelman vv kokouksessaan Talousarvion yksityiskohtaisempaa toteutusta varten kuntayhtymähallitus vahvistaa käyttösuunnitelman. Käyttösuunnitelmassa tulosyksikkö toimii tulosalueensa osana huomioiden kuntayhtymähallituksen vahvistamat talousarvion täytäntöönpano-ohjeet ja muut määräykset. Käyttösuunnitelmassa tulosyksiköt on esitetty tulosalueittain: Erikoissairaanhoito Perusterveydenhuolto Sosiaalipalvelut Tukipalvelut Keskushallinto Talousarvion ja -suunnitelman toimintaperiaatteita noudatetaan tulosyksiköiden toiminnassa. Kuntayhtymähallitus seuraa tulosalueiden määrärahojen ja tulostavoitteiden toteutumista talousarviovuoden aikana. Tulosyksiköiden määräraha- ja tulostavoiteseuranta sekä kuntalaskutuksen osalta laskutussuoritteiden toteutuman sekä kuntalaskutushinnan seuranta yli- tai alilaskutuksen välttämiseksi ovat tulosalueen toimialajohtajien vastuulla. Kuntayhtymähallitus vahvistaa jäsen- ja ulkokunnille myytävien palvelujen hinnat erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon sekä sosiaalipalvelujen osalta vuodelle TÄYTÄNTÖÖNPANO Talousarvion täytäntöönpanossa ja hankinnoissa sekä henkilöstövalinnoissa noudatetaan hallintosääntöä ja sen nojalla vahvistettuja määräyksiä sekä näitä täytäntöönpano-ohjeita. 3 OSAMÄÄRÄRAHAT JA TULOARVIOT 3.1 Sitovuus Käyttösuunnitelmassa kuntayhtymävaltuuston vahvistamat tuloarviot ja menomäärärahat jaetaan tulosyksiköiden osamäärärahoiksi sekä osatuloarvioiksi. Tulosyksiköitä sitovia osamäärärahoja ja osatuloarvioita ovat tulosyksikön ulkoisten toimintamenojen ja ulkoisten toimintatulojen yhteismäärät. Tulosyksiköitä sitovia suoritteita ovat vahvistetut määrätavoitteet. Ohjeellisia tavoitteita ovat suunnitelmakaudelle esitetyt tulosaluekohtaiset suoritteet. Vahvistettua hinnastoa ei voida muuttaa ilman kuntayhtymähallituksen päätöstä. Investointiosan määrärahat sitovat kuntayhtymähallituksen vahvistamassa muodossa. Rakennusinvestoinneissa sitovuustasona on kustannusarvion loppusumma. 3.2 Osamäärärahojen ja osatuloarvioiden käyttäminen Toimialajohtaja voi tarvittaessa päättää osamäärärahojen ja tuloarvioiden käyttämisestä tulosalueen tulosyksiköiden välillä siten, että myös vastaava kate on varattu tulosyksiköiden kesken. Kuntayhtymävaltuusto on päättänyt kuntalaskutuksen perusteista talousarvion käsittelyn yhteydessä. Kuntalaskutuksesta on myös yksityiskohtaiset määräykset kuntayhtymän perussopimuksen 22 :ssä. Asiakaspalvelujen ostot kauttalaskutetaan kunnilta. Hintojen laskennan lähtökohtana ovat talousarvion mukainen kuntalaskutuksen määrä sekä suoritearviot. Yksikköhintoja voidaan tilivuoden aikana muuttaa hallituksen päätöksellä, mikäli muutokset eivät edellytä valtuuston vahvistaman määrärahan korotustarvetta.

5 Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky. 2 (65) 4 VALTUUDET 4.1 Hankintavaltuudet Erikoissairaanhoidon, tukipalvelujen ja keskushallinnon toimialalla: Sairaanhoitopiirin johtaja päättää: Erikoissairaanhoidon, tukipalvelujen ja keskushallinnon toimialalla: Sairaanhoitopiirin johtaja päättää: Rakentamiseen ja kunnossapitoon liittyvät suunnittelusopimukset, urakat ja muut hankinnat arvoltaan yli maksavat päättää kuntayhtymähallitus Investointiosan laiteista, kalustosta ja muista näihin verrat tavista hankinnoista, kun hankinnan arvo vähintään ja enintään yli maksavista päättää kuntayhtymähallitus Energian hankintaan liittyvistä sopimuksista ja sitoumuksista Muista palveluostosopimuksista ja sitoumuksista, kun sopimuksen / sitoumuksen vuotuiset kustannukset ovat vähintään ja enintään yli maksavat päättää kuntayhtymähallitus Tulosalueen toimialajohtaja päättää: Yksikköhinnaltaan maksavat kone-, laite- ja irtaimisto hankinnat sekä palvelusopimukset ja sitoumukset, kun sopimuksen vuotuiset kustannukset ovat Tulosalueen tulosyksikön päällikkö päättää: Yksikköhinnaltaan alle maksavat kone-, laite- ja irtaimistohankinnat. Rakentamiseen ja kunnossapitoon liittyvät suunnittelusopimukset, urakat ja muut hankinnat sekä palvelusopimukset ja sitoumukset, kun sopimuksen vuotuiset kustannukset ovat alle Perusterveydenhuollon, sosiaalipalvelujen ja ympäristöterveydenhuollon jaosto päättää sen toimialaan kuuluvat hankinnat: Yksikköhinnaltaan yli ja enintään maksavat kone-, laite- ja irtaimistohankinnat, kulutus- ja käyttötavara hankinnat. Mikäli hankintasopimus koskee useampaa tulosaluetta, päätöksen tekee jaosto, jonka alueelle suurin osa hankinnasta arvioidaan kohdistuvan - yli maksavat päättää kuntayhtymähallitus Palvelusopimuksen ja sitoumukset, kun sopimuksen vuotuiset kustannukset ovat enintään euroa. Mikäli palvelusopimus koskee useampaa tulosaluetta, päätöksen tekee jaosto, jonka tulosalueelle suurin osa palvelusta arvioidaan kohdistuvan - yli maksavat päättää kuntayhtymähallitus Tulosalueen toimialajohtaja päättää: Yksikköhinnaltaan maksavat kone-, laite- ja irtaimisto hankinnat sekä palvelusopimukset ja sitoumukset, kun sopimuksen vuotuiset kustannukset ovat Myyntivaltuudet Erikoissairaanhoidon, tukipalvelujen ja keskushallinnon toimialalla: Sairaanhoitopiirin johtaja päättää: Käyttöomaisuuden myynnistä, kun myynnin arvo on vähintään ja enintään yli :n arvoisen myynnin päättää kuntayhtymähallitus Palvelujen myynnistä, kun myynnin arvo on enintään vuodessa. - yli :n arvoisesta myynnistä päättää kuntayhtymähallitus

6 Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky. 3 (65) Perusterveydenhuollon, sosiaalipalvelujen ja ympäristöterveydenhuollon jaoston toimialaan kuuluvasta myynnistä: Tulosalueen toimialajohtaja päättää: Käyttöomaisuuden myynnistä, kun myynnin arvo on vähintään ja enintään yli :n arvoisen myynnin päättää jaosto Palvelujen myynnistä, kun myynnin arvo on vähintään ja enintään vuodessa. - yli :n arvoisesta myynnistä päättää jaosto Talouspäällikkö päättää: Sekä kohdan että kohdan käyttöomaisuuden omaisuuden myynnistä, kun hinta on enintään Kulutus- ja käyttötavarahankinnat (materiaalikeskus, lääkehuolto, usean tulosalueen yhteinen hankinta). Pienhankintaraja: Pienhankintojen hankintaraja on Tällöin kilpailutus tehdään :n hankinnoissa ns. kevyemmällä menetelmällä hintavertailuin, mutta ilman erillistä viranhaltijapäätöstä. 4.3 Vahingonkorvaukset Sairaanhoitopiirin johtaja päättää: Kuntayhtymän varoista maksettavista vahingonkorvauksista :oon saakka. Yli :n menevistä päättää kuntayhtymähallitus. 4.4 Potilaan sairaanhoidon ostopalvelut: Potilaan sairaanhoitoon liittyvien ostopalvelujen järjestämisessä noudatetaan erikoissairaanhoitolain ja terveydenhoitolain määräyksiä, joissa sairaanhoitopiirin johtavan lääkärin, ylilääkärin ja terveyskeskuksen vastaavan lääkärin vastuulle ja ohjeistettavaksi on määrätty mm. potilaan sairaanhoidosta, sen aloittamisesta ja lopettamisesta päättäminen. 4.5 Toimivalta henkilöstöasioissa Henkilöstövalinnoissa noudatetaan hallintosäännön 5. Luvun määräyksiä. Palkkauspäätökset tulee määrätä voimassa olevan KVTES:n, Lääkäri VES:n ja teknisten sopimuksen rajoissa. Sairaanhoitopiirin johtoryhmä sopii em. sopimusten mukaisia palkkoja päätettäessä noudatettavista yhteisistä periaatteista ja linjauksista. Kuntayhtymähallitus päättää erikseen harkinnanvaraisten virkavapauksien ja palkantarkistusten ohjeista (hallintosääntö 57 :n 1 momentin 4 ja 9 kohdat). 4.6 Menotositteiden hyväksyminen Tulosalueen toimialajohtaja vastaa oman alueensa menotositteiden hyväksymisestä joko hyväksyen itse tai delegoiden. 5 TILIVELVOLLISET Kuntalain tarkoittamia tilivelvollisia ovat kuntayhtymähallitus, sairaanhoitopiirin johtaja, johtajaylilääkäri, hallintoylihoitaja, toimialajohtajat (hallintosääntö 38 ), talouspäällikkö (hallintosääntö 42 ).

7 4 (65) 6 ERIKOISSAIRAANHOITO: Strategiset tavoitteet, suorite- ja talousarviot STRATEGISET TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2015: 6.1 Operatiivinen tulosyksikkö Näkökulma Tavoite Tavoitetaso Mittari Vastuuhenkilö Väestö, potilaat ja asiakkaat Operatiivisen erikoisalojen palvelutavoitteiden toteuttaminen yhteistyössä KYS erva -alueen kanssa. Operatiivisten palveluketjujen kehittäminen KYS erva -alueen sairaaloiden kanssa. KYS erva - järjestämissopimuksen mukaiset erikoisalakohtaiset suunnitelmat potilaiden hoidon järjestämiseksi; toteutunut / ei toteutunut. Tulosyksikkö päällikkö / ylilääkärit / ylihoitaja / osastonhoitajat Hoitotakuun toteutuminen Pysytään hoitotakuun aikarajoissa. Exreport Tulosyksikkö päällikkö / ylilääkärit / ylihoitaja / osastonhoitajat Prosessit ja rakenteet Juurrutetaan voimaan tulevan päivystysasetuksen aiheuttamat operatiivisen toiminnan muutokset käytäntöön Täytetään päivystysasetuksen I-tason mukaisen päivystyksen vaatimukset. Päivystysleikkausten ja synnytyspotilaiden hoitoprosessit toteutuvat potilasturvallisesti yhteistyösairaaloiden kanssa. Toisiin sairaaloihin hoidettavaksi siirtyvien palvelu- ja hoitoketjut on määritelty erikoisaloittain yhteistyössä yhteistyösairaaloiden kanssa. Tulosyksikkö päällikkö / ylilääkärit / ylihoitaja / osastonhoitajat Kustannukset, tehokkuus ja tuottavuus Operatiivisen toiminnan palvelurakenne on sopeutettu säästövelvotteiden, synnytysten loppumisen ja päivystystoimintaan kohdistuvien vaatimusten mukaiseksi Vuoden 2015 talousarvio sopeutettu ensi vaiheen rakennemuutokseen. Vuoden 2015 aikana valmistaudutaan operatiivisen tulosyksikön rakennemuutoksen seuraavaan vaiheeseen. Exreport kuukausittain Tulosyksikkö päällikkö / ylilääkärit / ylihoitaja / osastonhoitajat Uudistuminen ja henkilöstö Henkilöstön riittävyys Henkilöstömitoitus, - rakenne ja osaaminen vastaavat alueen väestöpohjaa Tehostetaan lääkäreiden rekrytointia virkasuhteisiin. Lisätään lääkäreiden yhteisvirkoja KYS-erva alueen sairaaloiden kanssa. Yhteistyön tiivistäminen perusterveydenhuollon kanssa lääkäriresurssin tarkoituksenmukaisessa käytössä. Viroissa ja toimissa on koulutettu ja ammattitaitoinen henkilöstö. Henkilöstörakenne on taloussuunnitelman mukaisella tasolla. 85 % hoitohenkilökunnasta on vakituisia. Varahenkilöstön avulla vähennetään sijaisten käyttöä lyhytaikaisiin poissaoloihin. Toteutunut lkm PTH:oon kohdistuvan vastaanottotoiminnan seuranta Exreport Tulosyksikkö päällikkö / ylilääkärit / ylihoitaja / osastonhoitajat Tulosyksikkö päällikkö / ylilääkärit / ylihoitaja / osastonhoitajat

8 5 (65) ESH Tulosyksikkö: 600 OPERATIIVINEN TULOSALUE TP TP TA TOT TA kk/ Arviot Lähetteet yhteensä, joista ajanvarauslähetteet päivystyslähetteet muut lähetteet (sisäiset, konsultaatio ym.) ilman lähetettä Ensikäynnille odottavat (kaikki odottajat / tilannepv ) joista hoitotakuuseen (kaikki odotusajat) Toimenpidettä tai vuodeosastohoitoa odottavat joista hoitotakuuseen kuuluvia *) Tilastoluvut Hoitopäivät (brutto), sisältää lähtöpäivän Hoitopäivät (netto), ilman lähtöpäivää Päiväkirurgiset hoitopäivät Hoitojaksot (päättyneet) Kuormitus % 73,1 71,8 68,5 69,0 72,2 Keskimääräinen hoitoaika 3,9 3,4 3,6 3,3 Päivystyssisäänotot Leikkaustoimenpiteet josta päiväkirurgia Pkl-käynnit päivystyskäynti ajanvarauskäynnit ensikäynnit konsultaatio uusinta + pv.kir muut käynnit (tutk/tmp, oheisk.ym) Mittarit / voimavarat / tavoitteet sairaansijat toimintarajoitukset/sulkupäivät (pkl:l) asiakaspalvelujen ostot toisista laitoksista - pkl-käynnit hoitopäivät Henkilöstö/ tilannepv (ja 30.6.) - vakinaiset määräaikaiset muut *) Hoitoa odottavien jonossa on v alusta hoidonvarausjonossa, poliklinikkajonossa (erik.ala 55B) tai ruokat/mahalaukun/suoliston tähystysjonossa olijat tilannepäivänä. 600 Operat. tulosyks. TA 2014 TA 2015 Muutos % muutettu TOIMINTATUOTOT * Myyntituotot ,89 * Maksutuotot ,26 * Tuet ja avustukset ,00 * Muut toimintatuotot ,00 ** ULKOISET TUOTOT YHT ,36 **** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ ,36 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut * Palkat ja palkkiot ,89 Henkilösivukulut * Eläkekulut ,53 * Muut henkilösivukulut ,13 ** Henkilöstökulut yht ,89 * Palvelujen ostot yht ,27 * Aineet, tarvikkeet, tavarat ,15 * Muut toimintakulut ,38 *** ULKOISET KULUT YHT ,47 * Vyörytetyt nettokulut ,66 *** VYÖRYTETYT KULUT YHT ,66 **** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ ,24 TOIMINTAKATE ,79 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE ,79 Poistot ja arvonalentumiset * Suunn.mukaiset poistot ,79 Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS 0 0 0,00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0 0,00

9 6 (65) STRATEGISET TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2015: 6.2 Konservatiivinen tulosyksikkö Näkökulma Tavoite Tavoitetaso Mittari Vastuuhenkilö Väestö, potilaat ja asiakkaat Palvelutavoitteiden toteutuminen Laadukkaan hoidon tuottaminen Palveluketjujen kehittäminen Hoitotakuun toteutuminen Asiakastyytyväisyys Erikoisalakohtaiset suunnitelmat hoidon järjestämiseksi Tilastot: lähetteet, käynnit, jonot x 1/kk Keskitetyt palautekeräykset Tulosyksikköpäällikkö Erikoisalaylilääkärit ja konservatiivisen tulosyksikön johtoryhmä Keskeisten palveluprosessien ja ketjujen kehittäminen Kokonaishoidon kehittäminen ja kiinteä yhteistyö eri toimijoiden kesken huomioiden pth/sos yhteistyö Sisäinen auditointi Ulkoinen auditointi Tulosyksikköpäällikkö Yksiköiden esimiehet Prosessit ja rakenteet Yksiportaisen hoitomallin kehittäminen konservatiivisen tulosyksikön osalta yhdessä muun organisaation kanssa Siirtyminen voimaantulevan päivystysasetuksen mukaiseen toimintamalliin Kuten yllä Päivystysasetuksen mukainen palvelutaso, toimivat hoitoprosessit yhteistyösairaaloiden kanssa Palvelu-ja hoitoketjut määritelty erikoisaloittain yhdessä yhteistyösairaaloiden kanssa Toimialajohtaja ESH/ johtoryhmä Tulosyksikköpäällikkö / konservatiivisen tulosyksikön johtoryhmä kts. yllä Kustannukset, tehokkuus ja tuottavuus Palvelujen tuottaminen talousarvion mukaisella resurssilla, säästötavoitteiden huomioinen Talousarvion toteutuminen Talouden toteuman seuranta x1/kk Tulosyksikköpäällikkö/ Konservatiivisen tulosyksikön johtoryhmä/ylilääkärit Yksiköiden esimiehet Uudistuminen ja henkilöstö Henkilöstön riittävyys Henkilöstörakenne ja osaaminen vastaavat yksikön tarvetta Vakinaisten virkojen täyttöasteen nousu, erityisesti lääkäripuolelle Viroissa ja toimissa koulutettu, ammattitaitoinen henkilöstö, 85% hoitohenkilökunnasta vakinaisia Toteutunut lukumäärä Exreport Tulosyksikköpäällikkö /ylilääkärit / ylihoitajat Tulosyksikköpäällikkö/ko nservatiivinen johtoryhmä/ylilääkärit/ Ylihoitajat

10 7 (65) ESH Tulosyksikkö: 610 KONSERVATIIVINEN TULOSALUE TP TP TA TOT TA kk/ Arviot Lähetteet yhteensä, joista ajanvarauslähetteet päivystyslähetteet muut lähetteet (sisäiset, konsult. ym) ilman lähetettä Ensikäynnille odottavat (kaikki /tilannepv ja 30.6.) joista hoitotakuuseen (kaikki odotusajat) Arviointia odottavat ( ) Toimenpidettä tai vuodeosastohoitoa odottavat joista hoitotakuuseen kuuluvia Tilastoluvut Hoitopäivät (brutto), sisältää lähtöpäivän Hoitopäivät (netto), ilman lähtöpäivää Päiväkirurgiset hoitopäivät Hoitojaksot (päättyneet) Kuormitus % 79,8 79,5 80,0 82,1 86,2 Keskimääräinen hoitoaika 4,6 4,7 4,6 4,7 5,4 Päivystyssisäänotot Pkl-käynnit päivystyskäynti ajanvarauskäynnit ensikäynnit konsultaatio uusinta + pv.kir muut käynnit (tutk/tmp, oheisk.ym) Mittarit / voimavarat / tavoitteet sairaansijat (sis. Dialyysin potilaspaikat 12 kpl) toimintarajoitukset/sulkupäivät (pkl+os) asiakaspalvelujen ostot toisista laitoksista - pkl-käynnit hoitopäivät Henkilöstö/ tilannepv (ja 30.6.) - vakinaiset määräaikaiset muut Konservat.tulosyks. TA 2014 TA 2015 Muutos % muutettu TOIMINTATUOTOT * Myyntituotot ,24 * Maksutuotot ,50 * Muut toimintatuotot ,24 ** ULKOISET TUOTOT YHT ,44 **** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ ,44 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut * Palkat ja palkkiot ,67 Henkilösivukulut * Eläkekulut ,15 * Muut henkilösivukulut ,15 ** Henkilöstökulut yht ,77 * Palvelujen ostot yht ,90 * Aineet, tarvikkeet, tavarat ,14 * Avustukset ,21 * Muut toimintakulut ,93 *** ULKOISET KULUT YHT ,12 * Vyörytetyt nettokulut ,98 *** VYÖRYTETYT KULUT YHT ,98 **** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ ,79 TOIMINTAKATE ,98 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE ,98 Poistot ja arvonalentumiset * Suunn.mukaiset poistot ,98 Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS 0 0 0,00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0 0,00

11 8 (65) STRATEGISET TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2015: 6.3 Aikuis- ja Nuorisopsykiatrian tulosyksikkö Näkökulma Tavoite Tavoitetaso Mittari Vastuuhenkilö Väestö, potilaat ja asiakkaat Psykiatrisen potilaat. Tutkimus ja hoito tarpeenmukaisesti. Lähetteen määrittelyn mukaisessa ajassa arvio ja tarvittaessa hoito. Akuuttitr. 1 vrk, mtvo 2vkoa, esh lähetteen määrittelyn mukaan. Ylillääkärit, osastonhoitaja ja tulosyksikköpäällikkö Prosessit ja rakenteet Tarkoituksenmukaisen hoidon järjestäminen hoidon eri vaiheissa. Asiakkaiden saamaa hoitoa arvioidaan moniammatillisissa työryhmissä. Lääkärin ja hoitajan tapaaminen hoitosuunnitelman mukaisesti. Ylilääkärit, osastonhoitaja ja tulosyksikköpäällikkö Kustannukset, tehokkuus ja tuottavuus Palvelut tuotetaan kustannustehokkaasti hoidon vaikuttavuus ja asiakkaiden oma motivaatio huomioiden. Asiakkaat ovat tarkoituksenmukaisen hoidon piirissä oikea-aikaisesti. Ulkoa ostettavien palvelut korkeintaan edellisten vuosien tasoa. Oma tuotanto ensisijainen. tulosyksikköpäällikkö Uudistuminen ja henkilöstö Henkilöstöllä on ajantasainen tieto käytettävistä hoitomuodoista. Koulutussuunnitelma. Työhyvinvointi. Täydennyskoulutuksen ja kehityskeskustelujen toteutuminen Täydennyskoulutuspäivien määrä min. 3pv. / henkilö. Sairaslomien määrä. Ylilääkärit ja osastonhoitajat sekä tulosyksikköpäällikkö

12 9 (65) ESH Tulosyksikkö: 620 PSYKIATRIAN TULOSALUE TP TP TA TOT TA kk/ Arviot Lähetteet yhteensä, joista ajanvarauslähetteet päivystyslähetteet muut lähetteet (sisäiset, konsultaatio ym.) ilman lähetettä Ensikäynnille odottavat (kaikki odottajat/tilannepv ) joista hoitotakuuseen (kaikki odotusajat) Toimenpidettä tai vuodeosastohoitoa odottavat joista hoitotakuuseen kuuluvia Tilastoluvut Hoitopäivät (brutto), sisältää lähtöpäivän Hoitopäivät (netto), ilman lähtöpäivää Päiväkirurgiset hoitopäivät Hoitojaksot (päättyneet) Kuormitus % 70,1 74,1 80,0 71,7 73,7 Keskimääräinen hoitoaika 11,5 10,2 11,0 14,0 12,0 Päivystyssisäänotot Leikkaustoimenpiteet Muut toimenpiteet (AA400) Pkl-käynnit päivystyskäynti ajanvarauskäynnit ensikäynnit konsultaatio uusintakäynnit muut käynnit (tutk/tmp, oheisk.ym) Mittarit / voimavarat / tavoitteet sairaansijat toimintarajoitukset/sulkupäivät asiakaspalvelujen ostot toisista laitoksista - pkl-käynnit hoitopäivät Henkilöstö/ tilannepäivä (ja ) - vakinaiset määräaikaiset muut Psykiatria TA 2014 TA 2015 Muutos % muutettu TOIMINTATUOTOT * Myyntituotot ,47 * Maksutuotot ,32 * Muut toimintatuotot ,00 ** ULKOISET TUOTOT YHT ,60 **** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ ,60 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut * Palkat ja palkkiot ,16 Henkilösivukulut * Eläkekulut ,44 * Muut henkilösivukulut ,07 ** Henkilöstökulut yht ,92 * Palvelujen ostot yht ,22 * Aineet, tarvikkeet, tavarat ,93 * Muut toimintakulut ,34 *** ULKOISET KULUT YHT ,53 * Vyörytetyt nettokulut ,59 *** VYÖRYTETYT KULUT YHT ,59 **** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ ,60 TOIMINTAKATE ,00 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE ,00 Poistot ja arvonalentumiset * Suunn.mukaiset poistot ,00 Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS 0 0 0,00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0 0,00

13 10 (65) STRATEGISET TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2015: 6.4 Päivystys Näkökulma Tavoite Tavoitetaso Mittari Vastuuhenkilö Väestö, potilaat ja asiakkaat Asukkailla on oikea tietoa päivystysasetuksen mukaisista palveluista Yhteistyö perusterveydenhuollon kanssa jatkuu Informaation lisääminen asukkaille Media Infotaulut Intranet-sivut Työnjaosta sopiminen Kyselytutkimus Palaute Seuranta Päivystyksen ylilääkäri, osastonhoitaja Prosessit ja rakenteet Siirrytään aitoon yhteispäivystykseen, jossa on yle-,kons. ja operat.hoitolinjat ja vain yksi asiakashinta. Tarkkailuosasto muuttuu Tehostetun valvonnan ja nopean diagnostiikan yksiköksi Prosessien kaikki vaiheet on kuvattu Seuranta, miten Triage toimii Päivystyksen ylilääkäri, osastonhoitaja, Kustannukset, tehokkuus ja tuottavuus Varahenkilöstön tehokas käyttö Ulkopuolisten sijaisten käytön vähentäminen Seuranta kuukausittain Päivystyksen ylilääkäri, osastonhoitaja Uudistuminen ja henkilöstö Kaksi sairaanhoitajaa aloittaa laajennetun lääkkeenmääräämiskoulutuksen mukaisen vastaanoton Työhyvinvoinnin parantaminen Sairaanhoitajan itsenäisellä vastaanotolla helpotetaan painetta vastaanotolla Lääkäreille aikaa muille päivystyspotilaille Kyselyssä nousseiden asioiden parantaminen Ajanvarauskirja Uusi kysely Päivystyksen ylilääkäri, osastonhoitaja

14 11 (65) ESH Tulosyksikkö: 6300 ja 6320 PÄIVYSTYKSEN TULOSALUE TP TP TA TOT TA kk/ Arviot Lähetteet yht ajanvaraus päivystys muu lähete (sisäinen, kons. ym) ilman lähetettä Ensikäynnille odottavat (kaikki odottajat/tilannepäivä) - joista hoitotakuuseen (kaikki odotusajat) Toimenpidettä tai vuodeosastohoitoa odottavat - joista hoitotakuuseen kuuluvia Tilastoluvut Hoitopäivät (brutto), sisältää lähtöpäivän Hoitopäivät (netto), ilman lähtöpäivää Päiväkirurgiset hoitopäivät Hoitojaksot (päättyneet) Kuormitus % 85,2 82,2 85,0 96,9 99 Keskimääräinen hoitoaika 1,5 1,5 2 1,7 2 Päivystyssisäänotot Käynnit ESH PTH / Yhteispäivystys (käynnit) Ensihoito alkaen Henkilöstö, kenttäjohtajia muu toiminta Etelä-Savon pelastuslaitokselta Mittarit / voimavarat / tavoitteet sairaansijat, päiv./tarkkailu toimintarajoitukset/sulkupäivät - - Henkilöstö / tilannepäivä (ja ) - vakinaiset määräaikaiset muut 630 Päivystys TA 2014 TA 2015 Muutos % muutettu TOIMINTATUOTOT * Myyntituotot ,24 * Maksutuotot ,06 * Tuet ja avustukset 0 0 0,00 * Muut toimintatuotot ,00 ** ULKOISET TUOTOT YHT ,09 **** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ ,09 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut * Palkat ja palkkiot ,84 Henkilösivukulut * Eläkekulut ,77 * Muut henkilösivukulut ,00 ** Henkilöstökulut yht ,86 * Palvelujen ostot yht ,72 * Aineet, tarvikkeet, tavarat ,60 * Muut toimintakulut ,96 *** ULKOISET KULUT YHT ,57 * Vyörytetyt nettokulut ,60 *** VYÖRYTETYT KULUT YHT ,60 **** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ ,92 TOIMINTAKATE ,00 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE ,00 Poistot ja arvonalentumiset * Suunn.mukaiset poistot ,00 Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS 0 0 0,00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0 0,00

15 12 (65) STRATEGISET TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2015: 6.5 Sairaanhoidolliset Palvelut Näkökulma Tavoite Tavoitetaso Mittari Vastuuhenkilö Väestö, potilaat ja asiakkaat Potilaat pääsevät tarvitsemiinsa tutkimuksiin, terapiaan, ohjaukseen ja apuvälinepalveluihin palveluiden saatavuus oikea-aikaisesti siten, että tutkimusten ja hoidon kiireellisyys on huomioitu Palautteet potilailta ja kliinisiltä erikoisaloilta Tulosyksikköpäällikkö ja ylihoitaja Prosessit ja rakenteet Sopeutetaan toiminta kysyntään/tarpeeseen palvelurakennemuutosten edellyttämällä tavalla Sairaanhoidolliset palvelut on integroitu kliinisiin tulosyksiköihin Talousarvio 2016 Tulosyksikköpäällikkö ja ylihoitaja Kustannukset, tehokkuus ja tuottavuus Kustannukset/tutkimus eivät lisäänny vuoteen 2014 verrattuna. Terapiat ja kuntoutus kohdennetaan siitä hyötyviin potilaisiin Työaikajärjestelyt ja henkilöstön sijoittuminen tarvetta vastaavasti. Kuntoutusta suunnataan osastoilta kotiutuviin potilaisiin. Exreport kuukausittain Tulosyksikköpäällikkö, ylihoitaja, ylilääkärit ja osastonhoitajat Uudistuminen ja henkilöstö Henkilöstömitoitus, - rakenne ja osaaminen vastaavat alueen väestöpohjaa Viroissa ja toimissa on koulutettu ja ammattitaitoinen henkilöstö. Henkilöstörakenne on taloussuunnitelman mukaisella tasolla. 85 % hoitohenkilökunnasta on vakituisia. Varahenkilöstön avulla vähennetään sijaisten käyttöä lyhytaikaisiin poissaoloihin. Exreport Tulosyksikköpäällikkö, ylihoitaja, ylilääkärit ja osastonhoitajat

16 13 (65) ESH Tulosyksikkö: 640 SAIRAANHOIDOLLISET PALVELUT TP TP TA TOT TA kk/ Arviot Lähetteet (kaikki lähetteet) Ajanvarauslähetteet Muut (rinnakkaisläh, sis.läh, konsult, ym.) Tilastoluvut: Kl-Neurofysiologia Muut toimenpiteet Kuntoutus, Apuvälinekeskus, Neu-Fys, Ravitsemusterapia Pkl-käynnit päivystyskäynti ajanvarauskäynnit ensikäynnit konsultaatio uusinta + pv.kir muut käynnit (oheisk., tmp/tutk, vuodeos.) Apuvälinehankinnat *) Apuvälinelainausten kokonaismäärä Apuvälineiden kierrätys(varastovaihdot) Huollon työmääräykset Radiologia Natiivi rtg- tutkimukset Mammografiatutkimukset Varjoainetutkimukset Angiografiat Luun tiheysmittaukset TT-tutkimukset Magneettitukimukset Radiologiset toimenpiteet Isotooppitutkimukset UÄ-tutkimukset Lausunnot vieraista kuvista Patologia Tutkimukset (laskutetut) Lääketieteelliset ruumiinavaukset Mittarit / voimavarat / tavoitteet Toimintarajoitukset / Sulut (Patologia) 0 pv 23 Henkilöstö/tilanne (ja 30.6.) - vakinaiset määräaikaiset *) Apuvälikeskuksen erillinen tilastointi vuodesta Sair.hoid.palv.tulosyks. TA 2014 TA 2015 Muutos % muutettu TOIMINTATUOTOT * Myyntituotot ,32 * Maksutuotot ,63 * Muut toimintatuotot ,63 ** ULKOISET TUOTOT YHT ,70 **** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ ,70 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut * Palkat ja palkkiot ,42 Henkilösivukulut * Eläkekulut ,14 * Muut henkilösivukulut ,49 ** Henkilöstökulut yht ,33 * Palvelujen ostot yht ,31 * Aineet, tarvikkeet, tavarat ,80 * Muut toimintakulut ,23 *** ULKOISET KULUT YHT ,62 * Vyörytetyt nettokulut ,38 *** VYÖRYTETYT KULUT YHT ,38 **** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ ,47 TOIMINTAKATE ,47 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE ,47 Poistot ja arvonalentumiset * Suunn.mukaiset poistot ,47 Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS 0 0 0,00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0 0,00

17 14 (65) 7 PERUSTERVEYDENHUOLTO: Strategiset tavoitteet, suorite- ja talousarviot STRATEGISET TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2015: 7.1 Tulosyksiköt yhteensä Näkökulma Tavoite Tavoitetaso Mittari Vastuuhenkilö Hoidon saatavuus tavoitetason mukaisesti Hoidon saatavuus toteutuu, asiakas saa ajan 3 kk sisällä yhteydenotosta, hammashoito 6 kk Exreport perusterveydenhuollon jaosto, toimialajohtaja Väestö, potilaat ja asiakkaat Väestön kokonaisvaltainen terveyden edistäminen omassa toiminnassa ja yhteistyössä jäsenkuntien kanssa Perusturvatyöryhmissä käydään 1 x vuosi hyvinvointikertomus läpi ja sovitaan kuntakohtaiset terveydenedistämisen painopisteet valtuustokausittain ja joita seurataan vuosittain Toimintakykyä edistävä työ näkyy yksiköiden toimintasuunnitelmissa Perusturvatyöryhmissä sovitut painopistealueet väestön hyvinvoinnin edistämiseksi Arviointi toimintasuunnitelmista perusturvatyöryhmät, toimialajohtajat, ylihoitajat ylihoitaja Yhteydensaannin turvaaminen Yhteydenottoihin (puhelut) vastaamattomuus pysyy alle 3 % Puhelinjärjestelmän tuottama tilastointi kuukausittain toimialajohtaja Vanhusten hoidon palvelurakennemuutos etenee valtakunnallisten suositusten mukaisesti kohti yksiportaista hoitomallia Valtakunnalliset suositukset (vanhuspalvelulaki, laatusuositus, ikähoivamietintä) Sotkanet / palvelurakenneindikaattori toimialajohtaja, pth:n vuodeosastojen ylilääkäri, ylihoitaja Prosessit ja rakenteet Uudistetaan eri ammattiryhmien ja PTH- ESH- ja SOS -välistä työnjakoa Saumaton palvelu asiakkaalle ja potilaalle Arviointia toteutetaan toimijatahojen yhteistyönä toimialajohtaja ylihoitajat Keskeiset vastaanoton palveluketjut on arvioitu ja potilaalle hyötyä tuottamatonta työtä on karsittu. Kustannukset, tehokkuus ja tuottavuus Palvelut tuotetaan kustannustehokkaasti; vaikuttavuus, laatu ja asiakkaat huomioiden Suoritemäärät talousarviosuunnitelman mukaisesti. Painopistettä suunnataan asiakkaalle/potilaalle terveyshyötyä tuottavaan työhön tehostamalla palvelujen saatavuutta mm. työvuorosuunnittelulla. Exreport kuukausittain toimialajohtaja, tulosyksiköiden päälliköt Lääkäreiden rekrytointi vakituisiin virkoihin Tehostetaan lääkäreiden rekrytointia virkasuhteisiin. Toteutunut lukumäärä. toimialajohtaja Uudistuminen ja henkilöstö Henkilöstömitoitus, - rakenne ja osaaminen vastaavat alueen väestöpohjaa Viroissa ja toimissa on koulutettu ja ammattitaitoinen henkilöstö. Henkilöstörakenne on taloussuunnitelman mukaisella tasolla Henkilöstöhallinnon tuottama tilastointi ylihoitajat

18 15 (65) PTH Tulosyksikkö: 700 ENONKOSKEN YKSIKKÖ TP TP TP TA TOT TA kk/ Perusterveydenhuolto, suoritearviot Vastaanototoiminta, lääkärin vo.(+ puh.vo) Vastaanototoiminta, hoitajan vo.(+ puh.vo) Neuvolatoiminta, lääkärin vo Neuvolatoiminta, hoitajan vo Kotisairaanhoito Koulu- ja opiskelijaterv.huolto Mielenterveys vo Kuntoutus, ei sis vuodeos.käyntejä Hammashuolto, lääkärin vo Hammashuolto, Suuhygienisti; hammashoitaja Ryhmät (kaikki toiminnot) Puhelinvastaanotot yhteensä Mittarit / voimavarat / tavoitteet Toimintarajoitukset/sulkupäivät Asiakaspalvelujen ostot Sosterin ulkopuol. laitoksista käynnit hoitopäivät 38 0 Yksikön omat mittarit Henkilöstö/ tilanne pv vakinaiset 3 3 (määräaik. Attendo Medonen palveluksessa EK:lla) - määräaikaiset - muut (mielenterv+ koulutyön tuki ost. Sosterilta) 700 Enonkoski TA 2014 TA 2015 Muutos % muutettu TOIMINTATUOTOT * Myyntituotot ,62 * Maksutuotot ,30 * Muut toimintatuotot ,61 ** ULKOISET TUOTOT YHT ,72 **** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ ,72 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut * Palkat ja palkkiot ,38 Henkilösivukulut * Eläkekulut ,67 * Muut henkilösivukulut ,03 ** Henkilöstökulut yht ,19 * Palvelujen ostot yht ,07 * Aineet, tarvikkeet, tavarat ,05 * Muut toimintakulut ,00 *** ULKOISET KULUT YHT ,19 * Vyörytetyt nettokulut ,32 *** VYÖRYTETYT KULUT YHT ,32 **** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ ,76 TOIMINTAKATE ,06 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE ,06 Poistot ja arvonalentumiset * Suunn.mukaiset poistot ,06 Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS 0 0 0,00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0 0,00

19 16 (65) PTH Tulosyksikkö: 740 SAVONLINNAN YKSIKÖT (KM+PH+SLN+SR) TP TP TA TOT TA kk/ Perusterveydenhuolto, suoritearviot Vastaanototoiminta lääkärin vo. (+ puh.vo) Vastaanototoiminta, hoitajan vo.(+ puh.vo) Neuvolatoiminta, lääkärin vo Neuvolatoiminta, hoitajan vo Kotisairaanhoito Ta 2014 suoritteet sosiaalipalveluissa Koulu- ja opiskelijaterv.huolto Mielenterveys vo Kuntoutus, ei sis vuodeos.käyntejä Hammashuolto-SLN, lääkärin vo Hammashuolto-SLN, Suuhygienisti; hammashoitaja Ryhmät (kaikki toiminnot) Os1PH Vuodeosastohoito - hoitopäivät (brutto) päättyneet hoitojaksot keskimääräinen hoitoaika 22,8 20,2 22,6 19,5 9,4 - käynnit, hoitajan vo:lla Os1SL Vuodeosastohoito - hoitopäivät (brutto) päättyneet hoitojaksot keskimääräinen hoitoaika 14,4 13, ,2 14,4 - käynnit, hoitajan vo:lla Os2SL Vuodeosastohoito - hoitopäivät (brutto) päättyneet hoitojaksot keskimääräinen hoitoaika 25,4 19, ,9 16,0 - käynnit, hoitajan vo:lla Os3SL Vuodeosastohoito - hoitopäivät (brutto) päättyneet hoitojaksot keskimääräinen hoitoaika 23,9 25,2 23,9 26,6 26,0 - käynnit, hoitajan vo:lla 0 0 Mittarit / voimavarat / tavoitteet Vuodeosastopaikat (Os1Ph lakkaa ja Os 3SL 2015) Toimintarajoitukset/sulkupäivät Asiakaspalvelujen ostot toisista laitoksista käynnit hoitopäivät Yksikön omat mittarit - RAI-toimintakykymittarit osastoilla - Henkilöstö/ tilanne pv (ja 30.6.) - vakinaiset määräaikaiset muut Savonlinna TA 2014 TA 2015 Muutos % muutettu TOIMINTATUOTOT * Myyntituotot ,89 * Maksutuotot ,50 * Muut toimintatuotot ,27 ** ULKOISET TUOTOT YHT ,82 **** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ ,82 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut * Palkat ja palkkiot ,35 Henkilösivukulut * Eläkekulut ,68 * Muut henkilösivukulut ,02 ** Henkilöstökulut yht ,33 * Palvelujen ostot yht ,85 * Aineet, tarvikkeet, tavarat ,60 * Avustukset ,00 * Muut toimintakulut ,44 *** ULKOISET KULUT YHT ,80 * Vyörytetyt nettokulut ,36 *** VYÖRYTETYT KULUT YHT ,36 **** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ ,76 TOIMINTAKATE ,42 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE ,42 Poistot ja arvonalentumiset * Suunn.mukaiset poistot ,42 Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS 0 0 0,00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0 0,00

20 17 (65) PTH Tulosyksikkö: 750 SULKAVAN YKSIKKÖ TP TP TA TOT TA kk/ Perusterveydenhuolto, suoritearviot Vastaanototoiminta, lääkärin vo.(+ puh.vo) Vastaanototoiminta, hoitajan vo. (+ puh.vo) Neuvolatoiminta, lääkärin vo Neuvolatoiminta, hoitajan vo Kotisairaanhoito Koulu- ja opiskelijaterv.huolto Mielenterveys vo Kuntoutus, ei sis vuodeos.käyntejä Hammashuolto, lääkärin vo Hammashuolto, Suuhygienisti + hammashoitaja Ryhmät (kaikki toiminnot) Puhelinvastaanotot yhteensä Vuodeosastohoito - hoitopäivät (brutto) päättyneet hoitojaksot keskimääräinen hoitoaika 18,9 19,5 20, käynnit, hoitajan vo:lla Mittarit / voimavarat / tavoitteet Vuodeosastopaikat Toimintarajoitukset/sulkupäivät 0 0 Asiakaspalvelujen ostot toisista laitoksista käynnit hoitopäivät Yksikön omat mittarit - RAI - Henkilöstö/ tilanne pv (ja 30.6.) - vakinaiset määräaikaiset muut Sulkava TA 2014 TA 2015 Muutos % muutettu TOIMINTATUOTOT * Myyntituotot ,38 * Maksutuotot ,30 * Tuet ja avustukset ,00 ** ULKOISET TUOTOT YHT ,54 **** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ ,54 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut * Palkat ja palkkiot ,85 Henkilösivukulut * Eläkekulut ,05 * Muut henkilösivukulut ,40 ** Henkilöstökulut yht ,00 * Palvelujen ostot yht ,59 * Aineet, tarvikkeet, tavarat ,91 * Muut toimintakulut ,37 *** ULKOISET KULUT YHT ,16 * Vyörytetyt nettokulut ,66 *** VYÖRYTETYT KULUT YHT ,66 **** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ ,54 TOIMINTAKATE ,02 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE ,02 Poistot ja arvonalentumiset * Suunn.mukaiset poistot ,02 Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS 0 0 0,00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0 0,00

21 18 (65) PTH Tulosyksikkö 760 Kuntien yhteinen TP TP TA TOT TA kk/ Tilastoluvut Yhteensä suoritteita josta kotikäynnit Perusterveydenhuolto, suoritearviot Perhepalvelukeskus (käynnit + hoitopuhelut) Perheneuvola, sos Perheneuvola, th Puheterapia Ryhmät Puhelinvastaanotot yhteensä Mittarit / voimavarat / tavoitteet toimintarajoitukset/sulkupäivät - kesäsulku joulusulku Asiakaspalvelujen ostot Sosterin ulkopuolisista laitoksista Käynnit yksikön omat mittarit v (v:lle 2013) Täydennyskoulutus 3 pv./ työntekijä toteutuu (v:lle 2013) potilashävikki vähenee, tekstiviestimuistus käyttöön (v:lle 2013) kehitystyskeskustelut 100 % 100 % 100 % tv käytössä Henkilöstö/vakanssit - vakinaiset määräaikaiset Perheterapeutti muut (täyttämätön puheterapeutin vakanssi) psykologin vakanssia avoinna 760 Kuntien yhteinen TA 2014 TA 2015 Muutos % muutettu TOIMINTATUOTOT * Myyntituotot ,56 * Maksutuotot ,00 ** ULKOISET TUOTOT YHT ,83 **** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ ,83 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut * Palkat ja palkkiot ,79 Henkilösivukulut * Eläkekulut ,79 * Muut henkilösivukulut ,71 ** Henkilöstökulut yht ,30 * Palvelujen ostot yht * Aineet, tarvikkeet, tavarat ,55 * Muut toimintakulut ,00 *** ULKOISET KULUT YHT ,64 * Vyörytetyt nettokulut ,05 *** VYÖRYTETYT KULUT YHT ,05 **** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ ,83 TOIMINTAKATE 0 0 0,00 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE 0 0 0,00 Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS 0 0 0,00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0 0,00

22 19 (65) STRATEGISET TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2015: 7.2 Työterveyshuolto Näkökulma Tavoite Tavoitetaso Mittari Vastuuhenkilö Väestö, potilaat ja asiakkaat Työterveyshuolto järjestää työikäiselle väestölle ennaltaehkäisevää hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaista työterveyshuoltoa sekä työterveyspainotteista sairaanhoitoa. Tavoitteena työhyvinvoinnin paraneminen ja työurien pidentäminen sekä sairastavuuden ja työstä poissaolojen vähentyminen. Sairauspoissaolojen kääntyminen laskuun Eläköitymisiän nostaminen Alkavien työkyvyttömyyseläkkeiden määrän kääntyminen laskuun. Työnantajien kanssa yhteistyössä sairauspoissaolojen seuranta Työhyvinvointikyselyt Eläkemaksujen aleneminen Tulosyksikköpäällikkö/ osastonhoitaja Prosessit ja rakenteet Toteutetaan hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaista toimintamallia. Suunnitelmallinen yhteistyö työnantajan kanssa: selkeät toimintatavat ja toimiminen oikea-aikaisesti. Matalan kynnyksen konsultaation mahdollistaminen. Moniammatillisen yhteistyön parantaminen perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon kanssa. Hyvän työterveyshuoltokäytännön toteutuminen. Ei aktiivisten työnantajien aktivoiminen ja työantajien kanssa suunnitelmallinen yhteistyö. Kerran vuodessa tapahtuva yhteistyömuoto sovitusti. 1-2 kt/ vuodessa palaverit perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon kanssa. Asiakas tyytyväisyyskyselyt Kyselyt työnantajille Tulosyksikköpäällikkö/ osastonhoitaja Kustannukset, tehokkuus ja tuottavuus Tavoitteena ennaltaehkäisevän työterveyshuollon osuuden lisääminen. Ryhmämuotoisten palvelujen kehittäminen. Työfysioterapeutti ostopalveluna. Nollabudjetti: tulot kattavat kulut Tavoitteena 2/3 ennaltaehkäisevää työterveyshuoltoa ja 1/3 työterveyshuoltopainotteista sairaanhoitoa. 2 ryhmää Talouden seuranta Tilastoihin perustuva tieto käynneistä ja niiden jakautumisesta KL I ja II Tulosyksikköpäällikkö/ osastonhoitaja Uudistuminen ja henkilöstö Työterveyslääkärin rekrytointi Henkilökunnan osaaminen turvataan jatkuvalla perusja täydennyskoulutuksella Täydennyskoulutusvelvoitteen toteutuminen ja ajantasaisuus. Koulutussuunnitelman seuranta ja yhteenveto koulutuksista. Palautteen anto yksikössä. Tulosyksikköpäällikkö/ osastonhoitaja

23 20 (65) PTH Tulosyksikkö: 770 Suoritearviot Työterveyshuolto TP TP TA TOT TA kk/ Sairaanhoitokäynti Työterveyshoitaja Työterveyslääkäri Terveydenhoitokäynti Työterveyshoitaja Työterveyslääkäri Työfysioterapeutti Työspykologi Työpaikkakäynnit Työterveyshoitaja Työterveyslääkäri Työfysioterapeutti Työpsykologi Mittarit / voimavarat / tavoitteet Asiakkuudet (poikkileikk.pv:t ja 30.6.) Lakisääteiset Sairaanhoitosopimukset Asiakaspalvelujen ostot toisista laitoksista Yksikön omat mittarit - - Henkilöstö/vakanssit - vakinaiset 0 - määräaikaiset - muut Työterveyshuolto vaihtanut työterveyshuollon järjestelmää marraskuussa K.o järjestelmästä ei raportteja saatavissa (tilanne 11/2013). HUOM. Kaikki yritykset eivät ole siirtyneet TTH Efficasta Acuteen. Noin 30 yritystä puuttuu ja samoin niiden yksilöasiakaiden määrä. 770 Työterveyshuolto TA 2014 TA 2015 Muutos % muutettu TOIMINTATUOTOT * Myyntituotot ,61 * Maksutuotot 0 0 0,00 ** ULKOISET TUOTOT YHT ,61 **** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ ,61 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut * Palkat ja palkkiot ,11 Henkilösivukulut * Eläkekulut ,70 * Muut henkilösivukulut ,03 ** Henkilöstökulut yht ,22 * Palvelujen ostot yht ,02 * Aineet, tarvikkeet, tavarat ,97 * Muut toimintakulut ,39 *** ULKOISET KULUT YHT ,82 * Vyörytetyt nettokulut ,29 *** VYÖRYTETYT KULUT YHT ,29 **** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ ,61 TOIMINTAKATE 0 0 0,00 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE 0 0 0,00 Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS 0 0 0,00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0 0,00

24 21 (65) STRATEGISET TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2015: 7.3 Ympäristöterveydenhuolto Näkökulma Tavoite Tavoitetaso Mittari Vastuuhenkilö Väestö, potilaat ja asiakkaat Asiakaspalvelun ja saavutettavuuden kehittäminen Toimivat puhelinjärjestelmät koko ympäristöterveydenhuollossa On / ei Terveysvalvonnan johtaja Prosessit ja rakenteet Eläinlääkinnän toimintojen kehittäminen Terveysvalvonnan suunnitelmallisen valvonnan tehostaminen Käyttösuunnitelma 2015 Valvontasuunnitelma suoritteiden lukumäärä Valvontasuunnitelman toteuman arvioinnit Terveysvalvonnan johtaja Kustannukset, tehokkuus ja tuottavuus Menokehyksessä pysyminen Talousarvion menokehys Laskentatoimen kirjanpitotilastointi (Exreport) Terveysvalvonnan johtaja Uudistuminen ja henkilöstö Osaava ja kehittyvä henkilöstö Koulutuspäivät Toteutuneet koulutuspäivät (Personec ESS) Terveysvalvonnan johtaja

TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2012

TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 KÄYTTÖSUUNNITELMA Kuntayhtymähallitus 13.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 1 TÄYTÄNTÖÖNPANO 1 OSAMÄÄRÄRAHAT JA TULOARVIOT Sitovuus 1 Osamäärärahojen ja osatuloarvioiden

Lisätiedot

TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2010

TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2010 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2010 Käyttösuunnitelma Kuntayhtymähallitus 15.12.2009 JOHDANTO 3 TÄYTÄNTÖÖNPANO 3 OSAMÄÄRÄRAHAT JA TULOARVIOT 4 Sitovuus 4 Osamäärärahojen ja osatuloarvioiden käyttäminen

Lisätiedot

TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017

TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 Kuntayhtymähallitus 02.12.2014 Kuntayhtymävaltuusto 15.12.2014 SISÄLTÖ 1 Johdanto... 1 1.1 Talousarvion ja suunnitelman perustelut... 1 1.2 Toimintaympäristö,

Lisätiedot

TASEKIRJA 2012 Kuntayhtymähallitus 26.3.2013 Kuntayhtymävaltuusto xx.xx.2013

TASEKIRJA 2012 Kuntayhtymähallitus 26.3.2013 Kuntayhtymävaltuusto xx.xx.2013 TASEKIRJA 2012 Kuntayhtymähallitus 26.3.2013 Kuntayhtymävaltuusto xx.xx.2013 SISÄLTÖ 1 TOIMINTAKERTOMUS... 1 1.1 Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus... 1 1.2 Sisäisen valvonnan järjestäminen (sis. konsernivalvonnan)...

Lisätiedot

TASEKIRJA 2013 Kuntayhtymähallitus 25.3.2014 Kuntayhtymävaltuusto 10.6.2014

TASEKIRJA 2013 Kuntayhtymähallitus 25.3.2014 Kuntayhtymävaltuusto 10.6.2014 TASEKIRJA 2013 Kuntayhtymähallitus 25.3.2014 Kuntayhtymävaltuusto 10.6.2014 SISÄLTÖ 1 TOIMINTAKERTOMUS... 1 1.1 Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus... 1 1.2 Sisäisen valvonnan järjestäminen (sis. konsernivalvonnan)...

Lisätiedot

TASEKIRJA 2010. Kuntayhtymähallitus 22.3.2011 Kuntayhtymävaltuusto xx.x.xxxx

TASEKIRJA 2010. Kuntayhtymähallitus 22.3.2011 Kuntayhtymävaltuusto xx.x.xxxx TASEKIRJA 2010 Kuntayhtymähallitus 22.3.2011 Kuntayhtymävaltuusto xx.x.xxxx SISÄLTÖ 1 TOIMINTAKERTOMUS... 1 1.1 Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus... 1 1.2 Sisäisen valvonnan järjestäminen (sis. konsernivalvonnan)...

Lisätiedot

TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2009-2011

TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2009-2011 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2009-2011 Kuntayhtymähallitus 31.10.2008 Kuntayhtymävaltuusto 25.11.2008 SISÄLTÖ 1 Johdanto...1 2 Yleisperustelu...2 2.1 Toimintaympäristö ja sen muuttuminen...3 3 Organisaatio

Lisätiedot

FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ

FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 Yhtymähallitus 3.2.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 4 2 KÄYTTÖSUUNNITELMAN RAKENNE... 4 3 TASAPAINOTETUT TULOSKORTIT... 4 4 TALOUSARVION

Lisätiedot

Talousarvion käyttösuunnitelma 2012

Talousarvion käyttösuunnitelma 2012 Talousarvion käyttösuunnitelma 2012 Sisällysluettelo TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA 2012... 1 1. TALOUSARVIO ON SITOVA... 4 2. TOIMINTA JA TALOUS... 4 2.1. TOIMINNALLISET TAVOITTEET... 5 2.1.1 Oma toiminta...

Lisätiedot

LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRI

LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRI LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRI TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2008 Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin Siivouspalvelut järjesti alueellisen koulutuspäivän terveys- ja sosiaalihuollon laitoksissa työskentelevälle

Lisätiedot

199/YH/2013 TERVEYSKESKUKSEN KY

199/YH/2013 TERVEYSKESKUKSEN KY RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN KY Liite :ään 199/YH/2013 19.11.2013 Riihimäen seudun TA- JA TOTSU 2014-2016 terveyskeskuksen ky SISÄLLYSLUETTELO 1 SUUNNITELMAN PERUSTA... 1 2 TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT...

Lisätiedot

LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ

LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ TOIMINTAKERTOMUS 2009 Sisällysluettelo Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus...3 Strategiset valinnat ja näkökulmat sairaanhoitopiiritasolla...5 Henkilöstö...11

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 JA TALOUSARVIO 2015 SEKÄ INVESTOINTISUUNNITELMA 2015 2020

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 JA TALOUSARVIO 2015 SEKÄ INVESTOINTISUUNNITELMA 2015 2020 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 JA TALOUSARVIO 2015 SEKÄ INVESTOINTISUUNNITELMA 2015 2020 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017... 5 1.1 Yleistä... 5 1.1.1 Toiminta- ja

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoitoja peruspalveluliikelaitos. Talousarvion käyttösuunnitelma 2014

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoitoja peruspalveluliikelaitos. Talousarvion käyttösuunnitelma 2014 Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoitoja peruspalveluliikelaitos Talousarvion käyttösuunnitelma 2014 Sisällysluettelo 1. TALOUSARVIO ON SITOVA... 4 2. TOIMINTA JA TALOUS... 5 2.1. TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET

Lisätiedot

TALOUSARVIO VUODELLE 2015

TALOUSARVIO VUODELLE 2015 TALOUSARVIO VUODELLE 2015 TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 versio 2 Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä 1 Sisällysluettelo 1 Talousarvion ja toimintasuunnitelman lähtökohdat... 2 1.1 Yleistä..

Lisätiedot

TASEKIRJA 2009. Kuntayhtymähallitus 16.3.2010 Kuntayhtymävaltuusto xx.x.xxxx

TASEKIRJA 2009. Kuntayhtymähallitus 16.3.2010 Kuntayhtymävaltuusto xx.x.xxxx TASEKIRJA 2009 Kuntayhtymähallitus 16.3.2010 Kuntayhtymävaltuusto xx.x.xxxx SISÄLTÖ 1 TOIMINTAKERTOMUS... 1 1.1 Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus... 1 1.2 Sisäisen valvonnan järjestäminen (sis. konsernivalvonnan)...

Lisätiedot

JIK-PERUSPALVELULIIKELAITOS- KUNTAYHTYMÄN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011

JIK-PERUSPALVELULIIKELAITOS- KUNTAYHTYMÄN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011 JIK-PERUSPALVELULIIKELAITOS- KUNTAYHTYMÄN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011 Johtokunta 30.3.2012 Yhtymäkokous 27.6.2012 1 SISÄLTÖ sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS... 2 1.1. KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN KATSAUS VUODEN 2011

Lisätiedot

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016 22 100 KUNTAJOHTAMINEN eurot 21.11.2013 Sitovuus Tp 2012 Ta 2013 Ta 2014 Ts 2015 Ts 2016 Toimintakulut Sitova -7 102 727-7 323 228-7 569 387-7 722 183-8 040 046 Toimintatuotot Sitova 3 977 490 3 689 037

Lisätiedot

1. Kuntayhtymän johtajan katsaus

1. Kuntayhtymän johtajan katsaus 1. Kuntayhtymän johtajan katsaus Vuoden toisessa osavuosikatsauksessa tarkastellaan sosiaali- ja terveysyhtymän toimintaa ja taloutta 30.6.2013 saakka. Vuonna 2012 uudistetun raportointikäytännön mukaisesti

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TOIMIALAN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TOIMIALAN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 Sosiaali- ja terveydenhuollon käyttösuunnitelma 2014 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TOIMIALAN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 1 KÄYTTÖSUUNNITELMAN TÄYTÄNTÖÖNPANO Talousarvion täytäntöönpano Käyttösuunnitelma on

Lisätiedot

Liite 8. Talousarvio 2015. Talous ja rahoitussuunnitelma 2016 2017 Evijärvi, Kauhava, Lappajärvi

Liite 8. Talousarvio 2015. Talous ja rahoitussuunnitelma 2016 2017 Evijärvi, Kauhava, Lappajärvi Liite 8 Talousarvio 2015 Talous ja rahoitussuunnitelma 2016 2017 Evijärvi, Kauhava, Lappajärvi Yhtymähallitus 14.10.2014 Sisällysluettelo 1. Talousarviota ja taloussuunnitelmaa koskevat perustiedot...

Lisätiedot

JIK-PERUSPALVELULIIKELAITOS- KUNTAYHTYMÄN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014

JIK-PERUSPALVELULIIKELAITOS- KUNTAYHTYMÄN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 JIK-PERUSPALVELULIIKELAITOS- KUNTAYHTYMÄN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 Johtokunta 27.3.2015 Yhtymäkokous 24.6.2015 1 SISÄLTÖ sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1. KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN KATSAUS VUODEN 2014

Lisätiedot

Itä-Savon terveydenhuollon palvelujen alueellinen järjestämissuunnitelma 2013-2016

Itä-Savon terveydenhuollon palvelujen alueellinen järjestämissuunnitelma 2013-2016 Itä-Savon terveydenhuollon palvelujen alueellinen järjestämissuunnitelma 2013-2016 Itä-Savon sairaanhoitopiirin yhtymähallitus 17.9.2013 127 Jäsenkuntien lausunnot - Enonkosken kunnanhallitus 14.10.2013

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 Talousarvio 2015

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 Talousarvio 2015 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 Talousarvio 2015 Sisällysluettelo Yhtymähallitus 14.11.2014 124 Yhtymäkokous 25.11.2014 13 Kuntayhtymän johtajan katsaus... 1 1 Suunnitteluperusteet... 2 1.1 Kuntayhtymän

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 30.6.2015

OSAVUOSIKATSAUS 30.6.2015 2015 OSAVUOSIKATSAUS 30.6.2015 Sisällysluettelo 1. Kuntayhtymän johtajan katsaus... 1 2. Strategisten tavoitteiden toteutuminen... 2 3. Henkilöstöä koskevat yleiset tiedot... 4 4. Talouden yleinen toteutuminen...

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014 2016 Talousarvio 2014

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014 2016 Talousarvio 2014 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014 2016 Talousarvio 2014 Sisällysluettelo Yhtymähallitus 15.11.2013 126 Yhtymäkokous 27.11.2013 21 Kuntayhtymän johtajan katsaus... 1 1. Suunnitteluperusteet... 2 1.1

Lisätiedot

Valmistus omaan käyttöön 1 243 704 1 122 320 1 000 000-10,9-19,6 1 000 000 1 000 000

Valmistus omaan käyttöön 1 243 704 1 122 320 1 000 000-10,9-19,6 1 000 000 1 000 000 Tuloslaskelmaosa TULOSLASKELMAOSA Tilinpäätös Käyttösuunn. Talousarvio Muutos-% Muutos-% Suunnitelma Suunnitelma 2012 2013 2014 KS13 TP12 2015 2016 Toimintatuotot Myyntituotot 495 478 407 492 654 344 504

Lisätiedot

Toimintaympäristö suunnitelmakaudella 2015 2017... 3. Kuntien ja terveyskeskusten esitykset toiminnan kehittämisestä vv. 2015 2017...

Toimintaympäristö suunnitelmakaudella 2015 2017... 3. Kuntien ja terveyskeskusten esitykset toiminnan kehittämisestä vv. 2015 2017... 22.1.2015 2 (80) Sisällysluettelo Toimintaympäristö suunnitelmakaudella 2015 2017... 3 Kuntien ja terveyskeskusten esitykset toiminnan kehittämisestä vv. 2015 2017... 4 Keskeisimmät toiminnan muutokset...

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 18 100 KUNTAJOHTAMINEN eurot 12.11.2014 Sitovuus Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Ts 2016 Ts 2017 Toimintakulut Sitova -7 551 439-7 569 387-7 416 709-7 448 228-7 516 519 Toimintatuotot Sitova 4 137 707 4 306 599

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS. Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä. Raahe ~ Pyhäjoki ~ Siikajoki ~ Vihanti

TILINPÄÄTÖS. Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä. Raahe ~ Pyhäjoki ~ Siikajoki ~ Vihanti Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TILINPÄÄTÖS Raahe ~ Pyhäjoki ~ Siikajoki ~ Vihanti Yhtymähallitus 30.3.2010 Pyhäjoen kunnanvaltuusto Raahen kaupunginvaltuusto Siikajoen kunnanvaltuusto Vihannin kunnanvaltuusto

Lisätiedot