TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA"

Transkriptio

1 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA Kuntayhtymähallitus

2 Sisällysluettelo 1 Johdanto Täytäntöönpano Osamäärärahat ja tuloarviot Sitovuus Osamäärärahojen ja osatuloarvioiden käyttäminen Valtuudet Hankintavaltuudet Erikoissairaanhoidon, tukipalvelujen ja keskushallinnon toimialalla: Perusterveydenhuollon, sosiaalipalvelujen ja ympäristö-terveydenhuollon jaosto päättää sen toimialaan kuuluvat hankinnat: Myyntivaltuudet Erikoissairaanhoidon, tukipalvelujen ja keskushallinnon toimialalla: Perusterveydenhuollon, sosiaalipalvelujen ja ympäristö-terveydenhuollon jaoston toimialaan kuuluvasta myynnistä: Vahingonkorvaukset Potilaan sairaanhoidon ostopalvelut: Toimivalta henkilöstöasioissa Menotositteiden hyväksyminen Tilivelvolliset Erikoissairaanhoito: Strategiset tavoitteet, suorite- ja talousarviot Operatiivinen tulosyksikkö Konservatiivinen tulosyksikkö Aikuis- ja Nuorisopsykiatrian tulosyksikkö Päivystys Sairaanhoidolliset Palvelut Perusterveydenhuolto: Strategiset tavoitteet, suorite- ja talousarviot Tulosyksiköt yhteensä Työterveyshuolto Ympäristöterveydenhuolto Sosiaalipalvelut: Strategiset tavoitteet, suorite- ja talousarviot Tulosyksiköt yhteensä Tukipalvelut: Strategiset tavoitteet, suorite- ja talousarviot Tulosalueen yhteiset Talous- ja henkilöstöpalvelut Tietohallinto- ja arkistotoimi Osastonsihteerit ja varahenkilöyksikkö Kiinteistö- ja tekninen huolto Ravintohuolto Lääkehuolto Laitoshuolto Keskushallinto: Strategiset tavoitteet ja talousarvio Sairaansijat ja laitoshoitopaikat... 43

3 LIITE 1 KUNTAKORTIT Enonkosken kunta Savonlinnan kaupunki Sulkavan kunta Liite 2 investointien erittely Kuntalaskutushinnasto erillisenä liitteenä

4 Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky. 1 (65) 1 JOHDANTO Kuntayhtymävaltuusto hyväksyi kuntayhtymän talousarvion ja suunnitelman vv kokouksessaan Talousarvion yksityiskohtaisempaa toteutusta varten kuntayhtymähallitus vahvistaa käyttösuunnitelman. Käyttösuunnitelmassa tulosyksikkö toimii tulosalueensa osana huomioiden kuntayhtymähallituksen vahvistamat talousarvion täytäntöönpano-ohjeet ja muut määräykset. Käyttösuunnitelmassa tulosyksiköt on esitetty tulosalueittain: Erikoissairaanhoito Perusterveydenhuolto Sosiaalipalvelut Tukipalvelut Keskushallinto Talousarvion ja -suunnitelman toimintaperiaatteita noudatetaan tulosyksiköiden toiminnassa. Kuntayhtymähallitus seuraa tulosalueiden määrärahojen ja tulostavoitteiden toteutumista talousarviovuoden aikana. Tulosyksiköiden määräraha- ja tulostavoiteseuranta sekä kuntalaskutuksen osalta laskutussuoritteiden toteutuman sekä kuntalaskutushinnan seuranta yli- tai alilaskutuksen välttämiseksi ovat tulosalueen toimialajohtajien vastuulla. Kuntayhtymähallitus vahvistaa jäsen- ja ulkokunnille myytävien palvelujen hinnat erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon sekä sosiaalipalvelujen osalta vuodelle TÄYTÄNTÖÖNPANO Talousarvion täytäntöönpanossa ja hankinnoissa sekä henkilöstövalinnoissa noudatetaan hallintosääntöä ja sen nojalla vahvistettuja määräyksiä sekä näitä täytäntöönpano-ohjeita. 3 OSAMÄÄRÄRAHAT JA TULOARVIOT 3.1 Sitovuus Käyttösuunnitelmassa kuntayhtymävaltuuston vahvistamat tuloarviot ja menomäärärahat jaetaan tulosyksiköiden osamäärärahoiksi sekä osatuloarvioiksi. Tulosyksiköitä sitovia osamäärärahoja ja osatuloarvioita ovat tulosyksikön ulkoisten toimintamenojen ja ulkoisten toimintatulojen yhteismäärät. Tulosyksiköitä sitovia suoritteita ovat vahvistetut määrätavoitteet. Ohjeellisia tavoitteita ovat suunnitelmakaudelle esitetyt tulosaluekohtaiset suoritteet. Vahvistettua hinnastoa ei voida muuttaa ilman kuntayhtymähallituksen päätöstä. Investointiosan määrärahat sitovat kuntayhtymähallituksen vahvistamassa muodossa. Rakennusinvestoinneissa sitovuustasona on kustannusarvion loppusumma. 3.2 Osamäärärahojen ja osatuloarvioiden käyttäminen Toimialajohtaja voi tarvittaessa päättää osamäärärahojen ja tuloarvioiden käyttämisestä tulosalueen tulosyksiköiden välillä siten, että myös vastaava kate on varattu tulosyksiköiden kesken. Kuntayhtymävaltuusto on päättänyt kuntalaskutuksen perusteista talousarvion käsittelyn yhteydessä. Kuntalaskutuksesta on myös yksityiskohtaiset määräykset kuntayhtymän perussopimuksen 22 :ssä. Asiakaspalvelujen ostot kauttalaskutetaan kunnilta. Hintojen laskennan lähtökohtana ovat talousarvion mukainen kuntalaskutuksen määrä sekä suoritearviot. Yksikköhintoja voidaan tilivuoden aikana muuttaa hallituksen päätöksellä, mikäli muutokset eivät edellytä valtuuston vahvistaman määrärahan korotustarvetta.

5 Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky. 2 (65) 4 VALTUUDET 4.1 Hankintavaltuudet Erikoissairaanhoidon, tukipalvelujen ja keskushallinnon toimialalla: Sairaanhoitopiirin johtaja päättää: Erikoissairaanhoidon, tukipalvelujen ja keskushallinnon toimialalla: Sairaanhoitopiirin johtaja päättää: Rakentamiseen ja kunnossapitoon liittyvät suunnittelusopimukset, urakat ja muut hankinnat arvoltaan yli maksavat päättää kuntayhtymähallitus Investointiosan laiteista, kalustosta ja muista näihin verrat tavista hankinnoista, kun hankinnan arvo vähintään ja enintään yli maksavista päättää kuntayhtymähallitus Energian hankintaan liittyvistä sopimuksista ja sitoumuksista Muista palveluostosopimuksista ja sitoumuksista, kun sopimuksen / sitoumuksen vuotuiset kustannukset ovat vähintään ja enintään yli maksavat päättää kuntayhtymähallitus Tulosalueen toimialajohtaja päättää: Yksikköhinnaltaan maksavat kone-, laite- ja irtaimisto hankinnat sekä palvelusopimukset ja sitoumukset, kun sopimuksen vuotuiset kustannukset ovat Tulosalueen tulosyksikön päällikkö päättää: Yksikköhinnaltaan alle maksavat kone-, laite- ja irtaimistohankinnat. Rakentamiseen ja kunnossapitoon liittyvät suunnittelusopimukset, urakat ja muut hankinnat sekä palvelusopimukset ja sitoumukset, kun sopimuksen vuotuiset kustannukset ovat alle Perusterveydenhuollon, sosiaalipalvelujen ja ympäristöterveydenhuollon jaosto päättää sen toimialaan kuuluvat hankinnat: Yksikköhinnaltaan yli ja enintään maksavat kone-, laite- ja irtaimistohankinnat, kulutus- ja käyttötavara hankinnat. Mikäli hankintasopimus koskee useampaa tulosaluetta, päätöksen tekee jaosto, jonka alueelle suurin osa hankinnasta arvioidaan kohdistuvan - yli maksavat päättää kuntayhtymähallitus Palvelusopimuksen ja sitoumukset, kun sopimuksen vuotuiset kustannukset ovat enintään euroa. Mikäli palvelusopimus koskee useampaa tulosaluetta, päätöksen tekee jaosto, jonka tulosalueelle suurin osa palvelusta arvioidaan kohdistuvan - yli maksavat päättää kuntayhtymähallitus Tulosalueen toimialajohtaja päättää: Yksikköhinnaltaan maksavat kone-, laite- ja irtaimisto hankinnat sekä palvelusopimukset ja sitoumukset, kun sopimuksen vuotuiset kustannukset ovat Myyntivaltuudet Erikoissairaanhoidon, tukipalvelujen ja keskushallinnon toimialalla: Sairaanhoitopiirin johtaja päättää: Käyttöomaisuuden myynnistä, kun myynnin arvo on vähintään ja enintään yli :n arvoisen myynnin päättää kuntayhtymähallitus Palvelujen myynnistä, kun myynnin arvo on enintään vuodessa. - yli :n arvoisesta myynnistä päättää kuntayhtymähallitus

6 Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky. 3 (65) Perusterveydenhuollon, sosiaalipalvelujen ja ympäristöterveydenhuollon jaoston toimialaan kuuluvasta myynnistä: Tulosalueen toimialajohtaja päättää: Käyttöomaisuuden myynnistä, kun myynnin arvo on vähintään ja enintään yli :n arvoisen myynnin päättää jaosto Palvelujen myynnistä, kun myynnin arvo on vähintään ja enintään vuodessa. - yli :n arvoisesta myynnistä päättää jaosto Talouspäällikkö päättää: Sekä kohdan että kohdan käyttöomaisuuden omaisuuden myynnistä, kun hinta on enintään Kulutus- ja käyttötavarahankinnat (materiaalikeskus, lääkehuolto, usean tulosalueen yhteinen hankinta). Pienhankintaraja: Pienhankintojen hankintaraja on Tällöin kilpailutus tehdään :n hankinnoissa ns. kevyemmällä menetelmällä hintavertailuin, mutta ilman erillistä viranhaltijapäätöstä. 4.3 Vahingonkorvaukset Sairaanhoitopiirin johtaja päättää: Kuntayhtymän varoista maksettavista vahingonkorvauksista :oon saakka. Yli :n menevistä päättää kuntayhtymähallitus. 4.4 Potilaan sairaanhoidon ostopalvelut: Potilaan sairaanhoitoon liittyvien ostopalvelujen järjestämisessä noudatetaan erikoissairaanhoitolain ja terveydenhoitolain määräyksiä, joissa sairaanhoitopiirin johtavan lääkärin, ylilääkärin ja terveyskeskuksen vastaavan lääkärin vastuulle ja ohjeistettavaksi on määrätty mm. potilaan sairaanhoidosta, sen aloittamisesta ja lopettamisesta päättäminen. 4.5 Toimivalta henkilöstöasioissa Henkilöstövalinnoissa noudatetaan hallintosäännön 5. Luvun määräyksiä. Palkkauspäätökset tulee määrätä voimassa olevan KVTES:n, Lääkäri VES:n ja teknisten sopimuksen rajoissa. Sairaanhoitopiirin johtoryhmä sopii em. sopimusten mukaisia palkkoja päätettäessä noudatettavista yhteisistä periaatteista ja linjauksista. Kuntayhtymähallitus päättää erikseen harkinnanvaraisten virkavapauksien ja palkantarkistusten ohjeista (hallintosääntö 57 :n 1 momentin 4 ja 9 kohdat). 4.6 Menotositteiden hyväksyminen Tulosalueen toimialajohtaja vastaa oman alueensa menotositteiden hyväksymisestä joko hyväksyen itse tai delegoiden. 5 TILIVELVOLLISET Kuntalain tarkoittamia tilivelvollisia ovat kuntayhtymähallitus, sairaanhoitopiirin johtaja, johtajaylilääkäri, hallintoylihoitaja, toimialajohtajat (hallintosääntö 38 ), talouspäällikkö (hallintosääntö 42 ).

7 4 (65) 6 ERIKOISSAIRAANHOITO: Strategiset tavoitteet, suorite- ja talousarviot STRATEGISET TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2015: 6.1 Operatiivinen tulosyksikkö Näkökulma Tavoite Tavoitetaso Mittari Vastuuhenkilö Väestö, potilaat ja asiakkaat Operatiivisen erikoisalojen palvelutavoitteiden toteuttaminen yhteistyössä KYS erva -alueen kanssa. Operatiivisten palveluketjujen kehittäminen KYS erva -alueen sairaaloiden kanssa. KYS erva - järjestämissopimuksen mukaiset erikoisalakohtaiset suunnitelmat potilaiden hoidon järjestämiseksi; toteutunut / ei toteutunut. Tulosyksikkö päällikkö / ylilääkärit / ylihoitaja / osastonhoitajat Hoitotakuun toteutuminen Pysytään hoitotakuun aikarajoissa. Exreport Tulosyksikkö päällikkö / ylilääkärit / ylihoitaja / osastonhoitajat Prosessit ja rakenteet Juurrutetaan voimaan tulevan päivystysasetuksen aiheuttamat operatiivisen toiminnan muutokset käytäntöön Täytetään päivystysasetuksen I-tason mukaisen päivystyksen vaatimukset. Päivystysleikkausten ja synnytyspotilaiden hoitoprosessit toteutuvat potilasturvallisesti yhteistyösairaaloiden kanssa. Toisiin sairaaloihin hoidettavaksi siirtyvien palvelu- ja hoitoketjut on määritelty erikoisaloittain yhteistyössä yhteistyösairaaloiden kanssa. Tulosyksikkö päällikkö / ylilääkärit / ylihoitaja / osastonhoitajat Kustannukset, tehokkuus ja tuottavuus Operatiivisen toiminnan palvelurakenne on sopeutettu säästövelvotteiden, synnytysten loppumisen ja päivystystoimintaan kohdistuvien vaatimusten mukaiseksi Vuoden 2015 talousarvio sopeutettu ensi vaiheen rakennemuutokseen. Vuoden 2015 aikana valmistaudutaan operatiivisen tulosyksikön rakennemuutoksen seuraavaan vaiheeseen. Exreport kuukausittain Tulosyksikkö päällikkö / ylilääkärit / ylihoitaja / osastonhoitajat Uudistuminen ja henkilöstö Henkilöstön riittävyys Henkilöstömitoitus, - rakenne ja osaaminen vastaavat alueen väestöpohjaa Tehostetaan lääkäreiden rekrytointia virkasuhteisiin. Lisätään lääkäreiden yhteisvirkoja KYS-erva alueen sairaaloiden kanssa. Yhteistyön tiivistäminen perusterveydenhuollon kanssa lääkäriresurssin tarkoituksenmukaisessa käytössä. Viroissa ja toimissa on koulutettu ja ammattitaitoinen henkilöstö. Henkilöstörakenne on taloussuunnitelman mukaisella tasolla. 85 % hoitohenkilökunnasta on vakituisia. Varahenkilöstön avulla vähennetään sijaisten käyttöä lyhytaikaisiin poissaoloihin. Toteutunut lkm PTH:oon kohdistuvan vastaanottotoiminnan seuranta Exreport Tulosyksikkö päällikkö / ylilääkärit / ylihoitaja / osastonhoitajat Tulosyksikkö päällikkö / ylilääkärit / ylihoitaja / osastonhoitajat

8 5 (65) ESH Tulosyksikkö: 600 OPERATIIVINEN TULOSALUE TP TP TA TOT TA kk/ Arviot Lähetteet yhteensä, joista ajanvarauslähetteet päivystyslähetteet muut lähetteet (sisäiset, konsultaatio ym.) ilman lähetettä Ensikäynnille odottavat (kaikki odottajat / tilannepv ) joista hoitotakuuseen (kaikki odotusajat) Toimenpidettä tai vuodeosastohoitoa odottavat joista hoitotakuuseen kuuluvia *) Tilastoluvut Hoitopäivät (brutto), sisältää lähtöpäivän Hoitopäivät (netto), ilman lähtöpäivää Päiväkirurgiset hoitopäivät Hoitojaksot (päättyneet) Kuormitus % 73,1 71,8 68,5 69,0 72,2 Keskimääräinen hoitoaika 3,9 3,4 3,6 3,3 Päivystyssisäänotot Leikkaustoimenpiteet josta päiväkirurgia Pkl-käynnit päivystyskäynti ajanvarauskäynnit ensikäynnit konsultaatio uusinta + pv.kir muut käynnit (tutk/tmp, oheisk.ym) Mittarit / voimavarat / tavoitteet sairaansijat toimintarajoitukset/sulkupäivät (pkl:l) asiakaspalvelujen ostot toisista laitoksista - pkl-käynnit hoitopäivät Henkilöstö/ tilannepv (ja 30.6.) - vakinaiset määräaikaiset muut *) Hoitoa odottavien jonossa on v alusta hoidonvarausjonossa, poliklinikkajonossa (erik.ala 55B) tai ruokat/mahalaukun/suoliston tähystysjonossa olijat tilannepäivänä. 600 Operat. tulosyks. TA 2014 TA 2015 Muutos % muutettu TOIMINTATUOTOT * Myyntituotot ,89 * Maksutuotot ,26 * Tuet ja avustukset ,00 * Muut toimintatuotot ,00 ** ULKOISET TUOTOT YHT ,36 **** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ ,36 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut * Palkat ja palkkiot ,89 Henkilösivukulut * Eläkekulut ,53 * Muut henkilösivukulut ,13 ** Henkilöstökulut yht ,89 * Palvelujen ostot yht ,27 * Aineet, tarvikkeet, tavarat ,15 * Muut toimintakulut ,38 *** ULKOISET KULUT YHT ,47 * Vyörytetyt nettokulut ,66 *** VYÖRYTETYT KULUT YHT ,66 **** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ ,24 TOIMINTAKATE ,79 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE ,79 Poistot ja arvonalentumiset * Suunn.mukaiset poistot ,79 Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS 0 0 0,00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0 0,00

9 6 (65) STRATEGISET TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2015: 6.2 Konservatiivinen tulosyksikkö Näkökulma Tavoite Tavoitetaso Mittari Vastuuhenkilö Väestö, potilaat ja asiakkaat Palvelutavoitteiden toteutuminen Laadukkaan hoidon tuottaminen Palveluketjujen kehittäminen Hoitotakuun toteutuminen Asiakastyytyväisyys Erikoisalakohtaiset suunnitelmat hoidon järjestämiseksi Tilastot: lähetteet, käynnit, jonot x 1/kk Keskitetyt palautekeräykset Tulosyksikköpäällikkö Erikoisalaylilääkärit ja konservatiivisen tulosyksikön johtoryhmä Keskeisten palveluprosessien ja ketjujen kehittäminen Kokonaishoidon kehittäminen ja kiinteä yhteistyö eri toimijoiden kesken huomioiden pth/sos yhteistyö Sisäinen auditointi Ulkoinen auditointi Tulosyksikköpäällikkö Yksiköiden esimiehet Prosessit ja rakenteet Yksiportaisen hoitomallin kehittäminen konservatiivisen tulosyksikön osalta yhdessä muun organisaation kanssa Siirtyminen voimaantulevan päivystysasetuksen mukaiseen toimintamalliin Kuten yllä Päivystysasetuksen mukainen palvelutaso, toimivat hoitoprosessit yhteistyösairaaloiden kanssa Palvelu-ja hoitoketjut määritelty erikoisaloittain yhdessä yhteistyösairaaloiden kanssa Toimialajohtaja ESH/ johtoryhmä Tulosyksikköpäällikkö / konservatiivisen tulosyksikön johtoryhmä kts. yllä Kustannukset, tehokkuus ja tuottavuus Palvelujen tuottaminen talousarvion mukaisella resurssilla, säästötavoitteiden huomioinen Talousarvion toteutuminen Talouden toteuman seuranta x1/kk Tulosyksikköpäällikkö/ Konservatiivisen tulosyksikön johtoryhmä/ylilääkärit Yksiköiden esimiehet Uudistuminen ja henkilöstö Henkilöstön riittävyys Henkilöstörakenne ja osaaminen vastaavat yksikön tarvetta Vakinaisten virkojen täyttöasteen nousu, erityisesti lääkäripuolelle Viroissa ja toimissa koulutettu, ammattitaitoinen henkilöstö, 85% hoitohenkilökunnasta vakinaisia Toteutunut lukumäärä Exreport Tulosyksikköpäällikkö /ylilääkärit / ylihoitajat Tulosyksikköpäällikkö/ko nservatiivinen johtoryhmä/ylilääkärit/ Ylihoitajat

10 7 (65) ESH Tulosyksikkö: 610 KONSERVATIIVINEN TULOSALUE TP TP TA TOT TA kk/ Arviot Lähetteet yhteensä, joista ajanvarauslähetteet päivystyslähetteet muut lähetteet (sisäiset, konsult. ym) ilman lähetettä Ensikäynnille odottavat (kaikki /tilannepv ja 30.6.) joista hoitotakuuseen (kaikki odotusajat) Arviointia odottavat ( ) Toimenpidettä tai vuodeosastohoitoa odottavat joista hoitotakuuseen kuuluvia Tilastoluvut Hoitopäivät (brutto), sisältää lähtöpäivän Hoitopäivät (netto), ilman lähtöpäivää Päiväkirurgiset hoitopäivät Hoitojaksot (päättyneet) Kuormitus % 79,8 79,5 80,0 82,1 86,2 Keskimääräinen hoitoaika 4,6 4,7 4,6 4,7 5,4 Päivystyssisäänotot Pkl-käynnit päivystyskäynti ajanvarauskäynnit ensikäynnit konsultaatio uusinta + pv.kir muut käynnit (tutk/tmp, oheisk.ym) Mittarit / voimavarat / tavoitteet sairaansijat (sis. Dialyysin potilaspaikat 12 kpl) toimintarajoitukset/sulkupäivät (pkl+os) asiakaspalvelujen ostot toisista laitoksista - pkl-käynnit hoitopäivät Henkilöstö/ tilannepv (ja 30.6.) - vakinaiset määräaikaiset muut Konservat.tulosyks. TA 2014 TA 2015 Muutos % muutettu TOIMINTATUOTOT * Myyntituotot ,24 * Maksutuotot ,50 * Muut toimintatuotot ,24 ** ULKOISET TUOTOT YHT ,44 **** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ ,44 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut * Palkat ja palkkiot ,67 Henkilösivukulut * Eläkekulut ,15 * Muut henkilösivukulut ,15 ** Henkilöstökulut yht ,77 * Palvelujen ostot yht ,90 * Aineet, tarvikkeet, tavarat ,14 * Avustukset ,21 * Muut toimintakulut ,93 *** ULKOISET KULUT YHT ,12 * Vyörytetyt nettokulut ,98 *** VYÖRYTETYT KULUT YHT ,98 **** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ ,79 TOIMINTAKATE ,98 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE ,98 Poistot ja arvonalentumiset * Suunn.mukaiset poistot ,98 Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS 0 0 0,00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0 0,00

11 8 (65) STRATEGISET TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2015: 6.3 Aikuis- ja Nuorisopsykiatrian tulosyksikkö Näkökulma Tavoite Tavoitetaso Mittari Vastuuhenkilö Väestö, potilaat ja asiakkaat Psykiatrisen potilaat. Tutkimus ja hoito tarpeenmukaisesti. Lähetteen määrittelyn mukaisessa ajassa arvio ja tarvittaessa hoito. Akuuttitr. 1 vrk, mtvo 2vkoa, esh lähetteen määrittelyn mukaan. Ylillääkärit, osastonhoitaja ja tulosyksikköpäällikkö Prosessit ja rakenteet Tarkoituksenmukaisen hoidon järjestäminen hoidon eri vaiheissa. Asiakkaiden saamaa hoitoa arvioidaan moniammatillisissa työryhmissä. Lääkärin ja hoitajan tapaaminen hoitosuunnitelman mukaisesti. Ylilääkärit, osastonhoitaja ja tulosyksikköpäällikkö Kustannukset, tehokkuus ja tuottavuus Palvelut tuotetaan kustannustehokkaasti hoidon vaikuttavuus ja asiakkaiden oma motivaatio huomioiden. Asiakkaat ovat tarkoituksenmukaisen hoidon piirissä oikea-aikaisesti. Ulkoa ostettavien palvelut korkeintaan edellisten vuosien tasoa. Oma tuotanto ensisijainen. tulosyksikköpäällikkö Uudistuminen ja henkilöstö Henkilöstöllä on ajantasainen tieto käytettävistä hoitomuodoista. Koulutussuunnitelma. Työhyvinvointi. Täydennyskoulutuksen ja kehityskeskustelujen toteutuminen Täydennyskoulutuspäivien määrä min. 3pv. / henkilö. Sairaslomien määrä. Ylilääkärit ja osastonhoitajat sekä tulosyksikköpäällikkö

12 9 (65) ESH Tulosyksikkö: 620 PSYKIATRIAN TULOSALUE TP TP TA TOT TA kk/ Arviot Lähetteet yhteensä, joista ajanvarauslähetteet päivystyslähetteet muut lähetteet (sisäiset, konsultaatio ym.) ilman lähetettä Ensikäynnille odottavat (kaikki odottajat/tilannepv ) joista hoitotakuuseen (kaikki odotusajat) Toimenpidettä tai vuodeosastohoitoa odottavat joista hoitotakuuseen kuuluvia Tilastoluvut Hoitopäivät (brutto), sisältää lähtöpäivän Hoitopäivät (netto), ilman lähtöpäivää Päiväkirurgiset hoitopäivät Hoitojaksot (päättyneet) Kuormitus % 70,1 74,1 80,0 71,7 73,7 Keskimääräinen hoitoaika 11,5 10,2 11,0 14,0 12,0 Päivystyssisäänotot Leikkaustoimenpiteet Muut toimenpiteet (AA400) Pkl-käynnit päivystyskäynti ajanvarauskäynnit ensikäynnit konsultaatio uusintakäynnit muut käynnit (tutk/tmp, oheisk.ym) Mittarit / voimavarat / tavoitteet sairaansijat toimintarajoitukset/sulkupäivät asiakaspalvelujen ostot toisista laitoksista - pkl-käynnit hoitopäivät Henkilöstö/ tilannepäivä (ja ) - vakinaiset määräaikaiset muut Psykiatria TA 2014 TA 2015 Muutos % muutettu TOIMINTATUOTOT * Myyntituotot ,47 * Maksutuotot ,32 * Muut toimintatuotot ,00 ** ULKOISET TUOTOT YHT ,60 **** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ ,60 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut * Palkat ja palkkiot ,16 Henkilösivukulut * Eläkekulut ,44 * Muut henkilösivukulut ,07 ** Henkilöstökulut yht ,92 * Palvelujen ostot yht ,22 * Aineet, tarvikkeet, tavarat ,93 * Muut toimintakulut ,34 *** ULKOISET KULUT YHT ,53 * Vyörytetyt nettokulut ,59 *** VYÖRYTETYT KULUT YHT ,59 **** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ ,60 TOIMINTAKATE ,00 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE ,00 Poistot ja arvonalentumiset * Suunn.mukaiset poistot ,00 Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS 0 0 0,00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0 0,00

13 10 (65) STRATEGISET TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2015: 6.4 Päivystys Näkökulma Tavoite Tavoitetaso Mittari Vastuuhenkilö Väestö, potilaat ja asiakkaat Asukkailla on oikea tietoa päivystysasetuksen mukaisista palveluista Yhteistyö perusterveydenhuollon kanssa jatkuu Informaation lisääminen asukkaille Media Infotaulut Intranet-sivut Työnjaosta sopiminen Kyselytutkimus Palaute Seuranta Päivystyksen ylilääkäri, osastonhoitaja Prosessit ja rakenteet Siirrytään aitoon yhteispäivystykseen, jossa on yle-,kons. ja operat.hoitolinjat ja vain yksi asiakashinta. Tarkkailuosasto muuttuu Tehostetun valvonnan ja nopean diagnostiikan yksiköksi Prosessien kaikki vaiheet on kuvattu Seuranta, miten Triage toimii Päivystyksen ylilääkäri, osastonhoitaja, Kustannukset, tehokkuus ja tuottavuus Varahenkilöstön tehokas käyttö Ulkopuolisten sijaisten käytön vähentäminen Seuranta kuukausittain Päivystyksen ylilääkäri, osastonhoitaja Uudistuminen ja henkilöstö Kaksi sairaanhoitajaa aloittaa laajennetun lääkkeenmääräämiskoulutuksen mukaisen vastaanoton Työhyvinvoinnin parantaminen Sairaanhoitajan itsenäisellä vastaanotolla helpotetaan painetta vastaanotolla Lääkäreille aikaa muille päivystyspotilaille Kyselyssä nousseiden asioiden parantaminen Ajanvarauskirja Uusi kysely Päivystyksen ylilääkäri, osastonhoitaja

14 11 (65) ESH Tulosyksikkö: 6300 ja 6320 PÄIVYSTYKSEN TULOSALUE TP TP TA TOT TA kk/ Arviot Lähetteet yht ajanvaraus päivystys muu lähete (sisäinen, kons. ym) ilman lähetettä Ensikäynnille odottavat (kaikki odottajat/tilannepäivä) - joista hoitotakuuseen (kaikki odotusajat) Toimenpidettä tai vuodeosastohoitoa odottavat - joista hoitotakuuseen kuuluvia Tilastoluvut Hoitopäivät (brutto), sisältää lähtöpäivän Hoitopäivät (netto), ilman lähtöpäivää Päiväkirurgiset hoitopäivät Hoitojaksot (päättyneet) Kuormitus % 85,2 82,2 85,0 96,9 99 Keskimääräinen hoitoaika 1,5 1,5 2 1,7 2 Päivystyssisäänotot Käynnit ESH PTH / Yhteispäivystys (käynnit) Ensihoito alkaen Henkilöstö, kenttäjohtajia muu toiminta Etelä-Savon pelastuslaitokselta Mittarit / voimavarat / tavoitteet sairaansijat, päiv./tarkkailu toimintarajoitukset/sulkupäivät - - Henkilöstö / tilannepäivä (ja ) - vakinaiset määräaikaiset muut 630 Päivystys TA 2014 TA 2015 Muutos % muutettu TOIMINTATUOTOT * Myyntituotot ,24 * Maksutuotot ,06 * Tuet ja avustukset 0 0 0,00 * Muut toimintatuotot ,00 ** ULKOISET TUOTOT YHT ,09 **** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ ,09 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut * Palkat ja palkkiot ,84 Henkilösivukulut * Eläkekulut ,77 * Muut henkilösivukulut ,00 ** Henkilöstökulut yht ,86 * Palvelujen ostot yht ,72 * Aineet, tarvikkeet, tavarat ,60 * Muut toimintakulut ,96 *** ULKOISET KULUT YHT ,57 * Vyörytetyt nettokulut ,60 *** VYÖRYTETYT KULUT YHT ,60 **** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ ,92 TOIMINTAKATE ,00 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE ,00 Poistot ja arvonalentumiset * Suunn.mukaiset poistot ,00 Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS 0 0 0,00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0 0,00

15 12 (65) STRATEGISET TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2015: 6.5 Sairaanhoidolliset Palvelut Näkökulma Tavoite Tavoitetaso Mittari Vastuuhenkilö Väestö, potilaat ja asiakkaat Potilaat pääsevät tarvitsemiinsa tutkimuksiin, terapiaan, ohjaukseen ja apuvälinepalveluihin palveluiden saatavuus oikea-aikaisesti siten, että tutkimusten ja hoidon kiireellisyys on huomioitu Palautteet potilailta ja kliinisiltä erikoisaloilta Tulosyksikköpäällikkö ja ylihoitaja Prosessit ja rakenteet Sopeutetaan toiminta kysyntään/tarpeeseen palvelurakennemuutosten edellyttämällä tavalla Sairaanhoidolliset palvelut on integroitu kliinisiin tulosyksiköihin Talousarvio 2016 Tulosyksikköpäällikkö ja ylihoitaja Kustannukset, tehokkuus ja tuottavuus Kustannukset/tutkimus eivät lisäänny vuoteen 2014 verrattuna. Terapiat ja kuntoutus kohdennetaan siitä hyötyviin potilaisiin Työaikajärjestelyt ja henkilöstön sijoittuminen tarvetta vastaavasti. Kuntoutusta suunnataan osastoilta kotiutuviin potilaisiin. Exreport kuukausittain Tulosyksikköpäällikkö, ylihoitaja, ylilääkärit ja osastonhoitajat Uudistuminen ja henkilöstö Henkilöstömitoitus, - rakenne ja osaaminen vastaavat alueen väestöpohjaa Viroissa ja toimissa on koulutettu ja ammattitaitoinen henkilöstö. Henkilöstörakenne on taloussuunnitelman mukaisella tasolla. 85 % hoitohenkilökunnasta on vakituisia. Varahenkilöstön avulla vähennetään sijaisten käyttöä lyhytaikaisiin poissaoloihin. Exreport Tulosyksikköpäällikkö, ylihoitaja, ylilääkärit ja osastonhoitajat

16 13 (65) ESH Tulosyksikkö: 640 SAIRAANHOIDOLLISET PALVELUT TP TP TA TOT TA kk/ Arviot Lähetteet (kaikki lähetteet) Ajanvarauslähetteet Muut (rinnakkaisläh, sis.läh, konsult, ym.) Tilastoluvut: Kl-Neurofysiologia Muut toimenpiteet Kuntoutus, Apuvälinekeskus, Neu-Fys, Ravitsemusterapia Pkl-käynnit päivystyskäynti ajanvarauskäynnit ensikäynnit konsultaatio uusinta + pv.kir muut käynnit (oheisk., tmp/tutk, vuodeos.) Apuvälinehankinnat *) Apuvälinelainausten kokonaismäärä Apuvälineiden kierrätys(varastovaihdot) Huollon työmääräykset Radiologia Natiivi rtg- tutkimukset Mammografiatutkimukset Varjoainetutkimukset Angiografiat Luun tiheysmittaukset TT-tutkimukset Magneettitukimukset Radiologiset toimenpiteet Isotooppitutkimukset UÄ-tutkimukset Lausunnot vieraista kuvista Patologia Tutkimukset (laskutetut) Lääketieteelliset ruumiinavaukset Mittarit / voimavarat / tavoitteet Toimintarajoitukset / Sulut (Patologia) 0 pv 23 Henkilöstö/tilanne (ja 30.6.) - vakinaiset määräaikaiset *) Apuvälikeskuksen erillinen tilastointi vuodesta Sair.hoid.palv.tulosyks. TA 2014 TA 2015 Muutos % muutettu TOIMINTATUOTOT * Myyntituotot ,32 * Maksutuotot ,63 * Muut toimintatuotot ,63 ** ULKOISET TUOTOT YHT ,70 **** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ ,70 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut * Palkat ja palkkiot ,42 Henkilösivukulut * Eläkekulut ,14 * Muut henkilösivukulut ,49 ** Henkilöstökulut yht ,33 * Palvelujen ostot yht ,31 * Aineet, tarvikkeet, tavarat ,80 * Muut toimintakulut ,23 *** ULKOISET KULUT YHT ,62 * Vyörytetyt nettokulut ,38 *** VYÖRYTETYT KULUT YHT ,38 **** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ ,47 TOIMINTAKATE ,47 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE ,47 Poistot ja arvonalentumiset * Suunn.mukaiset poistot ,47 Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS 0 0 0,00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0 0,00

17 14 (65) 7 PERUSTERVEYDENHUOLTO: Strategiset tavoitteet, suorite- ja talousarviot STRATEGISET TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2015: 7.1 Tulosyksiköt yhteensä Näkökulma Tavoite Tavoitetaso Mittari Vastuuhenkilö Hoidon saatavuus tavoitetason mukaisesti Hoidon saatavuus toteutuu, asiakas saa ajan 3 kk sisällä yhteydenotosta, hammashoito 6 kk Exreport perusterveydenhuollon jaosto, toimialajohtaja Väestö, potilaat ja asiakkaat Väestön kokonaisvaltainen terveyden edistäminen omassa toiminnassa ja yhteistyössä jäsenkuntien kanssa Perusturvatyöryhmissä käydään 1 x vuosi hyvinvointikertomus läpi ja sovitaan kuntakohtaiset terveydenedistämisen painopisteet valtuustokausittain ja joita seurataan vuosittain Toimintakykyä edistävä työ näkyy yksiköiden toimintasuunnitelmissa Perusturvatyöryhmissä sovitut painopistealueet väestön hyvinvoinnin edistämiseksi Arviointi toimintasuunnitelmista perusturvatyöryhmät, toimialajohtajat, ylihoitajat ylihoitaja Yhteydensaannin turvaaminen Yhteydenottoihin (puhelut) vastaamattomuus pysyy alle 3 % Puhelinjärjestelmän tuottama tilastointi kuukausittain toimialajohtaja Vanhusten hoidon palvelurakennemuutos etenee valtakunnallisten suositusten mukaisesti kohti yksiportaista hoitomallia Valtakunnalliset suositukset (vanhuspalvelulaki, laatusuositus, ikähoivamietintä) Sotkanet / palvelurakenneindikaattori toimialajohtaja, pth:n vuodeosastojen ylilääkäri, ylihoitaja Prosessit ja rakenteet Uudistetaan eri ammattiryhmien ja PTH- ESH- ja SOS -välistä työnjakoa Saumaton palvelu asiakkaalle ja potilaalle Arviointia toteutetaan toimijatahojen yhteistyönä toimialajohtaja ylihoitajat Keskeiset vastaanoton palveluketjut on arvioitu ja potilaalle hyötyä tuottamatonta työtä on karsittu. Kustannukset, tehokkuus ja tuottavuus Palvelut tuotetaan kustannustehokkaasti; vaikuttavuus, laatu ja asiakkaat huomioiden Suoritemäärät talousarviosuunnitelman mukaisesti. Painopistettä suunnataan asiakkaalle/potilaalle terveyshyötyä tuottavaan työhön tehostamalla palvelujen saatavuutta mm. työvuorosuunnittelulla. Exreport kuukausittain toimialajohtaja, tulosyksiköiden päälliköt Lääkäreiden rekrytointi vakituisiin virkoihin Tehostetaan lääkäreiden rekrytointia virkasuhteisiin. Toteutunut lukumäärä. toimialajohtaja Uudistuminen ja henkilöstö Henkilöstömitoitus, - rakenne ja osaaminen vastaavat alueen väestöpohjaa Viroissa ja toimissa on koulutettu ja ammattitaitoinen henkilöstö. Henkilöstörakenne on taloussuunnitelman mukaisella tasolla Henkilöstöhallinnon tuottama tilastointi ylihoitajat

18 15 (65) PTH Tulosyksikkö: 700 ENONKOSKEN YKSIKKÖ TP TP TP TA TOT TA kk/ Perusterveydenhuolto, suoritearviot Vastaanototoiminta, lääkärin vo.(+ puh.vo) Vastaanototoiminta, hoitajan vo.(+ puh.vo) Neuvolatoiminta, lääkärin vo Neuvolatoiminta, hoitajan vo Kotisairaanhoito Koulu- ja opiskelijaterv.huolto Mielenterveys vo Kuntoutus, ei sis vuodeos.käyntejä Hammashuolto, lääkärin vo Hammashuolto, Suuhygienisti; hammashoitaja Ryhmät (kaikki toiminnot) Puhelinvastaanotot yhteensä Mittarit / voimavarat / tavoitteet Toimintarajoitukset/sulkupäivät Asiakaspalvelujen ostot Sosterin ulkopuol. laitoksista käynnit hoitopäivät 38 0 Yksikön omat mittarit Henkilöstö/ tilanne pv vakinaiset 3 3 (määräaik. Attendo Medonen palveluksessa EK:lla) - määräaikaiset - muut (mielenterv+ koulutyön tuki ost. Sosterilta) 700 Enonkoski TA 2014 TA 2015 Muutos % muutettu TOIMINTATUOTOT * Myyntituotot ,62 * Maksutuotot ,30 * Muut toimintatuotot ,61 ** ULKOISET TUOTOT YHT ,72 **** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ ,72 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut * Palkat ja palkkiot ,38 Henkilösivukulut * Eläkekulut ,67 * Muut henkilösivukulut ,03 ** Henkilöstökulut yht ,19 * Palvelujen ostot yht ,07 * Aineet, tarvikkeet, tavarat ,05 * Muut toimintakulut ,00 *** ULKOISET KULUT YHT ,19 * Vyörytetyt nettokulut ,32 *** VYÖRYTETYT KULUT YHT ,32 **** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ ,76 TOIMINTAKATE ,06 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE ,06 Poistot ja arvonalentumiset * Suunn.mukaiset poistot ,06 Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS 0 0 0,00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0 0,00

19 16 (65) PTH Tulosyksikkö: 740 SAVONLINNAN YKSIKÖT (KM+PH+SLN+SR) TP TP TA TOT TA kk/ Perusterveydenhuolto, suoritearviot Vastaanototoiminta lääkärin vo. (+ puh.vo) Vastaanototoiminta, hoitajan vo.(+ puh.vo) Neuvolatoiminta, lääkärin vo Neuvolatoiminta, hoitajan vo Kotisairaanhoito Ta 2014 suoritteet sosiaalipalveluissa Koulu- ja opiskelijaterv.huolto Mielenterveys vo Kuntoutus, ei sis vuodeos.käyntejä Hammashuolto-SLN, lääkärin vo Hammashuolto-SLN, Suuhygienisti; hammashoitaja Ryhmät (kaikki toiminnot) Os1PH Vuodeosastohoito - hoitopäivät (brutto) päättyneet hoitojaksot keskimääräinen hoitoaika 22,8 20,2 22,6 19,5 9,4 - käynnit, hoitajan vo:lla Os1SL Vuodeosastohoito - hoitopäivät (brutto) päättyneet hoitojaksot keskimääräinen hoitoaika 14,4 13, ,2 14,4 - käynnit, hoitajan vo:lla Os2SL Vuodeosastohoito - hoitopäivät (brutto) päättyneet hoitojaksot keskimääräinen hoitoaika 25,4 19, ,9 16,0 - käynnit, hoitajan vo:lla Os3SL Vuodeosastohoito - hoitopäivät (brutto) päättyneet hoitojaksot keskimääräinen hoitoaika 23,9 25,2 23,9 26,6 26,0 - käynnit, hoitajan vo:lla 0 0 Mittarit / voimavarat / tavoitteet Vuodeosastopaikat (Os1Ph lakkaa ja Os 3SL 2015) Toimintarajoitukset/sulkupäivät Asiakaspalvelujen ostot toisista laitoksista käynnit hoitopäivät Yksikön omat mittarit - RAI-toimintakykymittarit osastoilla - Henkilöstö/ tilanne pv (ja 30.6.) - vakinaiset määräaikaiset muut Savonlinna TA 2014 TA 2015 Muutos % muutettu TOIMINTATUOTOT * Myyntituotot ,89 * Maksutuotot ,50 * Muut toimintatuotot ,27 ** ULKOISET TUOTOT YHT ,82 **** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ ,82 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut * Palkat ja palkkiot ,35 Henkilösivukulut * Eläkekulut ,68 * Muut henkilösivukulut ,02 ** Henkilöstökulut yht ,33 * Palvelujen ostot yht ,85 * Aineet, tarvikkeet, tavarat ,60 * Avustukset ,00 * Muut toimintakulut ,44 *** ULKOISET KULUT YHT ,80 * Vyörytetyt nettokulut ,36 *** VYÖRYTETYT KULUT YHT ,36 **** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ ,76 TOIMINTAKATE ,42 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE ,42 Poistot ja arvonalentumiset * Suunn.mukaiset poistot ,42 Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS 0 0 0,00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0 0,00

20 17 (65) PTH Tulosyksikkö: 750 SULKAVAN YKSIKKÖ TP TP TA TOT TA kk/ Perusterveydenhuolto, suoritearviot Vastaanototoiminta, lääkärin vo.(+ puh.vo) Vastaanototoiminta, hoitajan vo. (+ puh.vo) Neuvolatoiminta, lääkärin vo Neuvolatoiminta, hoitajan vo Kotisairaanhoito Koulu- ja opiskelijaterv.huolto Mielenterveys vo Kuntoutus, ei sis vuodeos.käyntejä Hammashuolto, lääkärin vo Hammashuolto, Suuhygienisti + hammashoitaja Ryhmät (kaikki toiminnot) Puhelinvastaanotot yhteensä Vuodeosastohoito - hoitopäivät (brutto) päättyneet hoitojaksot keskimääräinen hoitoaika 18,9 19,5 20, käynnit, hoitajan vo:lla Mittarit / voimavarat / tavoitteet Vuodeosastopaikat Toimintarajoitukset/sulkupäivät 0 0 Asiakaspalvelujen ostot toisista laitoksista käynnit hoitopäivät Yksikön omat mittarit - RAI - Henkilöstö/ tilanne pv (ja 30.6.) - vakinaiset määräaikaiset muut Sulkava TA 2014 TA 2015 Muutos % muutettu TOIMINTATUOTOT * Myyntituotot ,38 * Maksutuotot ,30 * Tuet ja avustukset ,00 ** ULKOISET TUOTOT YHT ,54 **** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ ,54 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut * Palkat ja palkkiot ,85 Henkilösivukulut * Eläkekulut ,05 * Muut henkilösivukulut ,40 ** Henkilöstökulut yht ,00 * Palvelujen ostot yht ,59 * Aineet, tarvikkeet, tavarat ,91 * Muut toimintakulut ,37 *** ULKOISET KULUT YHT ,16 * Vyörytetyt nettokulut ,66 *** VYÖRYTETYT KULUT YHT ,66 **** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ ,54 TOIMINTAKATE ,02 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE ,02 Poistot ja arvonalentumiset * Suunn.mukaiset poistot ,02 Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS 0 0 0,00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0 0,00

21 18 (65) PTH Tulosyksikkö 760 Kuntien yhteinen TP TP TA TOT TA kk/ Tilastoluvut Yhteensä suoritteita josta kotikäynnit Perusterveydenhuolto, suoritearviot Perhepalvelukeskus (käynnit + hoitopuhelut) Perheneuvola, sos Perheneuvola, th Puheterapia Ryhmät Puhelinvastaanotot yhteensä Mittarit / voimavarat / tavoitteet toimintarajoitukset/sulkupäivät - kesäsulku joulusulku Asiakaspalvelujen ostot Sosterin ulkopuolisista laitoksista Käynnit yksikön omat mittarit v (v:lle 2013) Täydennyskoulutus 3 pv./ työntekijä toteutuu (v:lle 2013) potilashävikki vähenee, tekstiviestimuistus käyttöön (v:lle 2013) kehitystyskeskustelut 100 % 100 % 100 % tv käytössä Henkilöstö/vakanssit - vakinaiset määräaikaiset Perheterapeutti muut (täyttämätön puheterapeutin vakanssi) psykologin vakanssia avoinna 760 Kuntien yhteinen TA 2014 TA 2015 Muutos % muutettu TOIMINTATUOTOT * Myyntituotot ,56 * Maksutuotot ,00 ** ULKOISET TUOTOT YHT ,83 **** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ ,83 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut * Palkat ja palkkiot ,79 Henkilösivukulut * Eläkekulut ,79 * Muut henkilösivukulut ,71 ** Henkilöstökulut yht ,30 * Palvelujen ostot yht * Aineet, tarvikkeet, tavarat ,55 * Muut toimintakulut ,00 *** ULKOISET KULUT YHT ,64 * Vyörytetyt nettokulut ,05 *** VYÖRYTETYT KULUT YHT ,05 **** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ ,83 TOIMINTAKATE 0 0 0,00 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE 0 0 0,00 Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS 0 0 0,00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0 0,00

22 19 (65) STRATEGISET TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2015: 7.2 Työterveyshuolto Näkökulma Tavoite Tavoitetaso Mittari Vastuuhenkilö Väestö, potilaat ja asiakkaat Työterveyshuolto järjestää työikäiselle väestölle ennaltaehkäisevää hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaista työterveyshuoltoa sekä työterveyspainotteista sairaanhoitoa. Tavoitteena työhyvinvoinnin paraneminen ja työurien pidentäminen sekä sairastavuuden ja työstä poissaolojen vähentyminen. Sairauspoissaolojen kääntyminen laskuun Eläköitymisiän nostaminen Alkavien työkyvyttömyyseläkkeiden määrän kääntyminen laskuun. Työnantajien kanssa yhteistyössä sairauspoissaolojen seuranta Työhyvinvointikyselyt Eläkemaksujen aleneminen Tulosyksikköpäällikkö/ osastonhoitaja Prosessit ja rakenteet Toteutetaan hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaista toimintamallia. Suunnitelmallinen yhteistyö työnantajan kanssa: selkeät toimintatavat ja toimiminen oikea-aikaisesti. Matalan kynnyksen konsultaation mahdollistaminen. Moniammatillisen yhteistyön parantaminen perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon kanssa. Hyvän työterveyshuoltokäytännön toteutuminen. Ei aktiivisten työnantajien aktivoiminen ja työantajien kanssa suunnitelmallinen yhteistyö. Kerran vuodessa tapahtuva yhteistyömuoto sovitusti. 1-2 kt/ vuodessa palaverit perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon kanssa. Asiakas tyytyväisyyskyselyt Kyselyt työnantajille Tulosyksikköpäällikkö/ osastonhoitaja Kustannukset, tehokkuus ja tuottavuus Tavoitteena ennaltaehkäisevän työterveyshuollon osuuden lisääminen. Ryhmämuotoisten palvelujen kehittäminen. Työfysioterapeutti ostopalveluna. Nollabudjetti: tulot kattavat kulut Tavoitteena 2/3 ennaltaehkäisevää työterveyshuoltoa ja 1/3 työterveyshuoltopainotteista sairaanhoitoa. 2 ryhmää Talouden seuranta Tilastoihin perustuva tieto käynneistä ja niiden jakautumisesta KL I ja II Tulosyksikköpäällikkö/ osastonhoitaja Uudistuminen ja henkilöstö Työterveyslääkärin rekrytointi Henkilökunnan osaaminen turvataan jatkuvalla perusja täydennyskoulutuksella Täydennyskoulutusvelvoitteen toteutuminen ja ajantasaisuus. Koulutussuunnitelman seuranta ja yhteenveto koulutuksista. Palautteen anto yksikössä. Tulosyksikköpäällikkö/ osastonhoitaja

23 20 (65) PTH Tulosyksikkö: 770 Suoritearviot Työterveyshuolto TP TP TA TOT TA kk/ Sairaanhoitokäynti Työterveyshoitaja Työterveyslääkäri Terveydenhoitokäynti Työterveyshoitaja Työterveyslääkäri Työfysioterapeutti Työspykologi Työpaikkakäynnit Työterveyshoitaja Työterveyslääkäri Työfysioterapeutti Työpsykologi Mittarit / voimavarat / tavoitteet Asiakkuudet (poikkileikk.pv:t ja 30.6.) Lakisääteiset Sairaanhoitosopimukset Asiakaspalvelujen ostot toisista laitoksista Yksikön omat mittarit - - Henkilöstö/vakanssit - vakinaiset 0 - määräaikaiset - muut Työterveyshuolto vaihtanut työterveyshuollon järjestelmää marraskuussa K.o järjestelmästä ei raportteja saatavissa (tilanne 11/2013). HUOM. Kaikki yritykset eivät ole siirtyneet TTH Efficasta Acuteen. Noin 30 yritystä puuttuu ja samoin niiden yksilöasiakaiden määrä. 770 Työterveyshuolto TA 2014 TA 2015 Muutos % muutettu TOIMINTATUOTOT * Myyntituotot ,61 * Maksutuotot 0 0 0,00 ** ULKOISET TUOTOT YHT ,61 **** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ ,61 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut * Palkat ja palkkiot ,11 Henkilösivukulut * Eläkekulut ,70 * Muut henkilösivukulut ,03 ** Henkilöstökulut yht ,22 * Palvelujen ostot yht ,02 * Aineet, tarvikkeet, tavarat ,97 * Muut toimintakulut ,39 *** ULKOISET KULUT YHT ,82 * Vyörytetyt nettokulut ,29 *** VYÖRYTETYT KULUT YHT ,29 **** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ ,61 TOIMINTAKATE 0 0 0,00 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE 0 0 0,00 Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS 0 0 0,00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0 0,00

24 21 (65) STRATEGISET TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2015: 7.3 Ympäristöterveydenhuolto Näkökulma Tavoite Tavoitetaso Mittari Vastuuhenkilö Väestö, potilaat ja asiakkaat Asiakaspalvelun ja saavutettavuuden kehittäminen Toimivat puhelinjärjestelmät koko ympäristöterveydenhuollossa On / ei Terveysvalvonnan johtaja Prosessit ja rakenteet Eläinlääkinnän toimintojen kehittäminen Terveysvalvonnan suunnitelmallisen valvonnan tehostaminen Käyttösuunnitelma 2015 Valvontasuunnitelma suoritteiden lukumäärä Valvontasuunnitelman toteuman arvioinnit Terveysvalvonnan johtaja Kustannukset, tehokkuus ja tuottavuus Menokehyksessä pysyminen Talousarvion menokehys Laskentatoimen kirjanpitotilastointi (Exreport) Terveysvalvonnan johtaja Uudistuminen ja henkilöstö Osaava ja kehittyvä henkilöstö Koulutuspäivät Toteutuneet koulutuspäivät (Personec ESS) Terveysvalvonnan johtaja

TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 KÄYTTÖSUUNNITELMA

TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 KÄYTTÖSUUNNITELMA TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 KÄYTTÖSUUNNITELMA Kuntayhtymähallitus 17.12.2013 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Täytäntöönpano... 1 3 Osamäärärahat ja tuloarviot... 1 3.1 Sitovuus... 1 3.2 Osamäärärahojen

Lisätiedot

TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2013 KÄYTTÖSUUNNITELMA

TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2013 KÄYTTÖSUUNNITELMA TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2013 KÄYTTÖSUUNNITELMA Kuntayhtymähallitus 19.11.2012 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Täytäntöönpano... 1 3 Osamäärärahat ja tuloarviot... 1 3.1 Sitovuus... 1 3.2 Osamäärärahojen

Lisätiedot

TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 KÄYTTÖSUUNNITELMA

TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 KÄYTTÖSUUNNITELMA TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 KÄYTTÖSUUNNITELMA Kuntayhtymähallitus 15.12.2015 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Täytäntöönpano... 1 3 Osamäärärahat ja tuloarviot... 1 3.1 Sitovuus... 1 3.2 Osamäärärahojen

Lisätiedot

TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2012

TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 KÄYTTÖSUUNNITELMA Kuntayhtymähallitus 13.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 1 TÄYTÄNTÖÖNPANO 1 OSAMÄÄRÄRAHAT JA TULOARVIOT Sitovuus 1 Osamäärärahojen ja osatuloarvioiden

Lisätiedot

TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2010

TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2010 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2010 Käyttösuunnitelma Kuntayhtymähallitus 15.12.2009 JOHDANTO 3 TÄYTÄNTÖÖNPANO 3 OSAMÄÄRÄRAHAT JA TULOARVIOT 4 Sitovuus 4 Osamäärärahojen ja osatuloarvioiden käyttäminen

Lisätiedot

TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2017 KÄYTTÖSUUNNITELMA

TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2017 KÄYTTÖSUUNNITELMA TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2017 KÄYTTÖSUUNNITELMA Kuntayhtymähallitus 20.12.2016 Sisällysluettelo 1 Johdanto 1 2 Täytäntöönpano 1 3 Osamäärärahat ja tuloarviot 1 3.1 Sitovuus 1 3.2 Osamäärärahojen

Lisätiedot

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ Tilinpäätös 2013 Tilinpäätös 2013 Tuloslaskelma Ta 2013 Vuoden alusta Tot % Tp 2012 Myyntituotot -135 528 704,00-134 707 632,37 99,4% -130 563 982,39 Maksutuotot -12 762 912,00-12 850 692,15 100,7% -12

Lisätiedot

ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ

ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ 60 ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ Ulkoiset tuotot yht. 73 008 349,00 77 208 349,00 4 200 000,00 TOIMINTATUOTOT YHT. 73 008 349,00 77 208 349,00 4 200 000,00 Ulkoiset kulut yht. -51 982 441,00-56 182 441,00-4

Lisätiedot

Keskussairaaloiden tuottavuus 2011; sairaalatyypin keskimääräinen tuottavuusluku=100

Keskussairaaloiden tuottavuus 2011; sairaalatyypin keskimääräinen tuottavuusluku=100 TUOTTAVUUDESTA Keskussairaaloiden tuottavuus 2011; sairaalatyypin keskimääräinen tuottavuusluku=100 Hyvinkään sairaala 112 119 Pohjois-Karjalan keskussairaala 114 119 Päijät-Hämeen keskussairaala 109 108

Lisätiedot

Yhtymähallitus / 15 LIITE NRO 7

Yhtymähallitus / 15 LIITE NRO 7 Yhtymähallitus 25.1.2016 / 15 LIITE NRO 7 TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-11 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-11 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut

Lisätiedot

Sastamalan kaupunki INTIME/Talouden Suunnittelu

Sastamalan kaupunki INTIME/Talouden Suunnittelu 1/5 113 Osaprosessi: 600 SOTE-HALLINTO Myyntituotot 25 400 Maksutuotot 130 000 Tuet ja avustukset 3 800 Muut toimintatuotot 733 300 YHTEENSÄ 892 500 Palkat ja palkkiot -484 400 Eläkekulut -94 400 Muut

Lisätiedot

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1 3 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-3 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 26,2 verrattuna talousarviolukuun ja kasvanut

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511 00002105 SOSIAALITYÖ (03) 2014 / 2015 3001 Myyntituotot 1.500 499,77 33,3 997,71-497,94 1.146,48 2.144 1.646 1.500 3200 Maksutuotot 31.330 11.461,81 36,6 7.786,05 3.675,76 23.950,20 31.736 35.412 31.330

Lisätiedot

Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat

Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat v POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat 2014 Yhtymähallitus 27.1.2014 6 KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 1 (14) SISÄLLYSLUETTELO: Sivu Kuntayhtymän

Lisätiedot

Sitovuustason määrärahat

Sitovuustason määrärahat Yhtymähallitus 27.4. / 78 LIITE NRO 8 TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-3 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-3 kk Talousjohtajan katsaus Talousjohtaja Tero Mäkiranta 20.4.: Laskutuksessa

Lisätiedot

Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-6 kk 2014 Talousjohtajan katsaus. Toimintaluvut

Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-6 kk 2014 Talousjohtajan katsaus. Toimintaluvut TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-6 KK 2014 Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-6 kk 2014 Talousjohtajan katsaus Hoitopäivien määrä on toteutunut 51,5 % verrattuna talousarviolukuun ja vähentynyt

Lisätiedot

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 23.867,02 4.882,82 20,5 156.000 23.270,00 14,9 3320 MAKSUTUOTOT 501.076,30 319.207,05 63,7

Lisätiedot

TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017

TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 Kuntayhtymähallitus 02.12.2014 Kuntayhtymävaltuusto 15.12.2014 SISÄLTÖ 1 Johdanto... 1 1.1 Talousarvion ja suunnitelman perustelut... 1 1.2 Toimintaympäristö,

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 2014 TA TA 2016 TA 2017 TA 2018 00004100 SOSIAALITOIMISTO Myyntituotot 2 610 2 400,00 Muut toimintatuotot 364 2 974 2 400,00 Henkilöstökulut -63 570-69 047,00-63 761,00 Palvelujen

Lisätiedot

Sitovuustason määrärahat. Investointien toteuma on 96,4 %, yhteismäärä 12,7 Me. Työpanokset ja henkilötyövuodet

Sitovuustason määrärahat. Investointien toteuma on 96,4 %, yhteismäärä 12,7 Me. Työpanokset ja henkilötyövuodet TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-12 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-12 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 98,8 verrattuna talousarviolukuun ja vähentynyt

Lisätiedot

Sosiaalipalvelujen suoritemäärät ovat toteutuneet 90,2 % verrattuna arvioituun ja vähentyneet edelliseen vuoteen verrattuna 1,7 %.

Sosiaalipalvelujen suoritemäärät ovat toteutuneet 90,2 % verrattuna arvioituun ja vähentyneet edelliseen vuoteen verrattuna 1,7 %. TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-11 KK 2014 Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-11 kk 2014 Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 92,8 % verrattuna talousarviolukuun

Lisätiedot

Taloustilanne Pj-kokous

Taloustilanne Pj-kokous Taloustilanne 30.4.2016 Pj-kokous 6.6.2016 Talous / huhtikuu 2016 Tuloslaskelma HUHTIKUU 2016 Ta 2016 Vuoden alusta Tot % Ed. vuoden tot. Tp 2015 Myyntituotot -131 256 713,00-46 243 569,83 35,2% -44 700

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

TP :30: TA 2013 POHJA 2014 YKSIKÖT 2014 TS 2015 POHJA TS 2016 POHJA

TP :30: TA 2013 POHJA 2014 YKSIKÖT 2014 TS 2015 POHJA TS 2016 POHJA Itä-Savon sairaanhoitopiiri ky Pääbudjetti 6.11.2013 14:30:54 INTIME/Talouden Suunnittelu 111 Tulosyksikkö: 820 Savonlinna Selite TP 2012 TA 2013 POHJA 2014 YKSIKÖT 2014 TS 2015 POHJA TS 2016 POHJA Muutos-%

Lisätiedot

Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto. Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö

Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto. Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä 13.4.2016 Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Maan viidenneksi suurin

Lisätiedot

KYSTERI Vuosi 2016 KUJON SEMINAARI 15.2.2016

KYSTERI Vuosi 2016 KUJON SEMINAARI 15.2.2016 KYSTERI Vuosi 2016 KUJON SEMINAARI 15.2.2016 Kuntayhtymän asettamat tavoitteet Tilipäätöksessä nollatulos Sijoitusrahaston korko on 3 % Peruspääoman korko on 1 % 18.3.2016 ep016 2 Taloussuunnitelma 2016-2018

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7

Lisätiedot

SOSTERIN TILASTOJA

SOSTERIN TILASTOJA SOSTERIN TILASTOJA 2007 2016 SISÄLTÖ 1 AVAUS... 3 1.1 Sosterin perustaminen ja tavoite... 3 1.2 Tulosalueiden muutokset eri vuosina... 5 2 PALVELUT, KESKEISET TOIMINTALUVUT JA VÄESTÖ... 6 2.1 Erikoissairaanhoito...

Lisätiedot

Yhtymähallitus / 181 LIITE NRO 2

Yhtymähallitus / 181 LIITE NRO 2 Yhtymähallitus 28.11. / 181 LIITE NRO 2 TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-10 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-10 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2018

TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2018 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2018 Kuntayhtymähallitus 17.11.2015 Kuntayhtymävaltuusto 8.12.2015 SISÄLTÖ 1 Johdanto... 1 1.1 Talousarvion ja suunnitelman perustelut... 1 1.2 Toimintaympäristö,

Lisätiedot

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet Yhtymähallitus 31.10. / 165 LIITE NRO 7 TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-9 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-9 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 73,2

Lisätiedot

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6 Hallinto Korvaukset kunnilta 3 126 Muut suoritteiden myyntituotot 7 860 8 000 8 000 1 260 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 Maksetut palkat ja palkkiot -304 400-342 300-342

Lisätiedot

Kuntayhtymäjohtajan katsaus

Kuntayhtymäjohtajan katsaus Kuntayhtymäjohtajan katsaus Ostopalvelut maaliskuu 2016 MAALISKUU 2016 erotus Tili Ta 2016 Vuoden alusta Tot % Ed. vuoden tot. Tp 2015 vastaava 2015 4331 Somaattinen hpv 10 300 000,00 2 591 423,29 25,2

Lisätiedot

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus 23.9. Eksote yhteensä tammi-elokuu EKSOTE 1000 EUR Muutos Tammi-elokuu Koko vuosi TP 2014 E vs. TP 2014 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR

Lisätiedot

KYSin kuntakierros 2016

KYSin kuntakierros 2016 KYSin kuntakierros 2016 Kari Janhonen 30.3.2016 1 Tilinpäätös 2015 30.3.2016 2 Jäsenkunnat: kuntakortti Tammi - joulukuu 2015 KYS Kertymä 2014 2015 Muutos kunta 15/14 (%) Taloussuunn. yli/ali (%) Muutos

Lisätiedot

Sosterin rakennemuutos ja portaaton hoitomalli. Keskushallinto Pekka Martikainen

Sosterin rakennemuutos ja portaaton hoitomalli. Keskushallinto Pekka Martikainen Sosterin rakennemuutos ja portaaton hoitomalli Keskushallinto Pekka Martikainen 21.11.2014 SOSTERIN TA-15 HENKILÖSTÖMUUTOKSET ESH Tulosalueella yksiköiden välisiä sisäisiä siirtoja: 23 sh Kuntalaskutus

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Yhtymävaltuuston seminaari Talousjohtaja Elisa Kusmin

TILINPÄÄTÖS Yhtymävaltuuston seminaari Talousjohtaja Elisa Kusmin TILINPÄÄTÖS 2015 Yhtymävaltuuston seminaari 14. 15.6.2016 Talousjohtaja Elisa Kusmin Tilinpäätös 2015 Ylijäämä 699 821,59 Taseessa edellisten tilikausien ylijäämää 1 761 646,24, joten taseessa ylijäämä

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Palvelukortti Sulkava, suunnitelmakausi 2012-2014

Palvelukortti Sulkava, suunnitelmakausi 2012-2014 Perusterveyden-huolto Palvelukuvaus Palvelujen sisältö, resurssit ja kehittämistarve Vastaanottotoiminta Neuvolatoiminta Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto Lääkärien ja hoitajien vastaanotto: kiireetön

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9.217-23.747-17.514 90,0-26,2-17.514 90,0-26,2-17.514-17.514-17.514

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9.217-23.747-17.514 90,0-26,2-17.514 90,0-26,2-17.514-17.514-17.514 005945 Yksityistietoimen hallinto 3001 Myyntituotot 4.492-100,0-100,0 3200 Maksutuotot 1.653-100,0-100,0 3300 Tuet ja avustukset 59-100,0-100,0 6.205-100,0-100,0 4001 Henkilöstökulut -13.058-16.567-10.034-23,2-39,4-10.034-23,2-39,4-10.034-10.034-10.034

Lisätiedot

Tammikuun tulos 2017 ETE T LÄ-KAR - J KAR ALAN J SOSIAALI- JA J TE T RVEYSPIIRI Y

Tammikuun tulos 2017 ETE T LÄ-KAR - J KAR ALAN J SOSIAALI- JA J TE T RVEYSPIIRI Y Tammikuun tulos 2017 Eksote Tammikuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-marraskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 36,7 36,7 0,0 440,2 440,2 0,0

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA 2014-2016

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA 2014-2016 TULOSALUE: Erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä (kuntayhtymä) TULOS-/VASTUUYKSIKKÖ: koko kuntayhtymä VASTUUHENKILÖ: toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti.

Lisätiedot

VUODEN 2014 TALOUSARVION JA 2014 2016 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET

VUODEN 2014 TALOUSARVION JA 2014 2016 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET 1 Itä-Savon shp VUODEN 2014 TALOUSARVION JA 2014 2016 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET OHJEEN KESKEINEN SISÄLTÖ 1. Portaaton hoitomalli ja sen vaikutukset talousarvioon 2. Erikoissairaanhoito ja sen rakenteen

Lisätiedot

Paraisten kaupunki Kolmannesvuosiraportti elokuu 2014 Sosiaali- ja terveysosasto TERVEYDENHUOLTO

Paraisten kaupunki Kolmannesvuosiraportti elokuu 2014 Sosiaali- ja terveysosasto TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Katariina Korhonen HÄLSOVÅRD / Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Prognos / Social- och hälsovårdsnämnden Käyttö % Ennuste Sosiaali- ja terveyslautakunta

Lisätiedot

TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014

TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 Kuntayhtymähallitus 06.10.2011 Kuntayhtymävaltuusto 14.11.2011 SISÄLTÖ 1 Johdanto... 1 1.1 Talousarvion ja suunnitelman perustelut... 1 1.2 Toimintaympäristö,

Lisätiedot

1) TULOSALUEIDEN ORGANISOINTI KUNTAKOH- TAISTEN KUSTANNUSPAIKKOJEN MUKAISESTI

1) TULOSALUEIDEN ORGANISOINTI KUNTAKOH- TAISTEN KUSTANNUSPAIKKOJEN MUKAISESTI 1) TULOSALUEIDEN ORGANISOINTI KUNTAKOH- TAISTEN KUSTANNUSPAIKKOJEN MUKAISESTI Luonnos Heikki P. 5.7.2010 Muutokset 27.7.2010, KL, TJ, HH, SP ja PM KUNTAKOHTAISET KUSTANNUSPAIKAT ENONKOSKI TK 1 KERIMÄKI

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KULTTUURIPALVELUT

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KULTTUURIPALVELUT UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-8/ Kulttuurilautakunta 28.9. Toiminta-ajatus Kulttuuripalvelujen keskeisenä tavoitteena on osaltaan vahvistaa kaupunkilaisten identiteettiä

Lisätiedot

TILIKAUDEN TULOS

TILIKAUDEN TULOS K:\sairaala\Taloustoimisto\KPITO\JYTA\JYTA kk-raportiti.xls/13.11.2009 Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Suunnitelma Toteutunut Tot. % 2009 2009 KUSTANNUKSET 1.1-31.10.2009

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

Toimintakate , ,58-22,1

Toimintakate , ,58-22,1 Sairaanhoitopiiri yhteensä MK 1.1. - 31.12.2000 1.1. - 31.12.1999 Muutos Myyntituotot 1 638 734 148,85 1 539 127 273,53 Maksutuotot 103 910 751,60 105 268 535,84 Tuet ja avustukset 38 921 683,48 36 776

Lisätiedot

Sitovuustason määrärahat

Sitovuustason määrärahat TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-12 KK 2014 Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-12 kk 2014 Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 99,3 % verrattuna talousarviolukuun

Lisätiedot

TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 4 kk/1000e +muutokset 4 kk %

TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 4 kk/1000e +muutokset 4 kk % 50 TEKNINEN TOIMI TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT-16 1000e 4 kk/1000e +muutokset 4 kk % * MYYNTITUOTOT 11 061 3 490 11 231 920 3 411 451 30,40 * MAKSUTUOTOT 475 115 425 600 135 789 31,90 * TUET JA

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2015 2015 muutos 2015 01-03 %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2015 2015 muutos 2015 01-03 % Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000510 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO Henkilöstökulut -77.142-77.142-17.816,23-59.325,77 23,1 Palvelujen ostot -42.978-42.978-10.698,42-32.279,58 24,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0,

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0, 00002110 TOIMEENTULOTUKI (04) Tuet ja avustukset 258.712 296.446 267.000 3,2-9,9 267.000 3,2-9,9 267.000 267.000 267.000 Muut toimintatuotot 31.858 30.000 20.000-37,2-33,3 20.000-37,2-33,3 20.000 20.000

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Yhteistoiminta-alueverkoston XII tapaaminen 21.10.2010 Toimitusjohtaja Leila Pekkanen Kuntayhtymän toiminta-alue Toiminta-alueen väestö n.40.100 Iisalmi 22.223 Kiuruvesi 9.403

Lisätiedot

Alueellisen erikoissairaanhoidon tulosalueen toimintasääntö

Alueellisen erikoissairaanhoidon tulosalueen toimintasääntö Alueellisen erikoissairaanhoidon tulosalueen toimintasääntö Johtokunta on hyväksynyt tämän toimintasäännön 4.12.2013 ja se on voimassa 1.1.2014 alkaen. Lisäykset (kursivoituna) johtokunta 5.2.2014 YLEISET

Lisätiedot

Tammi-heinäkuun tulos 2016

Tammi-heinäkuun tulos 2016 Tammi-heinäkuun tulos 2016 Eksote Tammi-heinäkuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-heinäkuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 263,2 263,0 0,2

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Tammi-helmikuun tulos 2017

Tammi-helmikuun tulos 2017 Tammi-helmikuun tulos 2017 Eksote Tammikuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-helmikuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 73,4 73,4 0,0 440,2 440,2

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6.

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016 2018 sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6.2015 Strategia Strategia (kreik. στρατός sotaväki ) tarkoittaa

Lisätiedot

HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT -KUNTAYHTYMÄ Talousarvion 2012 muutosesitys

HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT -KUNTAYHTYMÄ Talousarvion 2012 muutosesitys HSY Yhteensä x 1 000 euroa (ilman sisäisiä eriä) Tukip.aih. Muut TOIMINTATULOT 310 476 321 895 0 0 321 895 Myyntituotot 302 555 314 286 7 1 004 315 297 Kuntaosuudet 3 571 3 370 0 0 3 370 Muut tuotot 4

Lisätiedot

Elokuu 8/2016 Osavuosikatsaus II

Elokuu 8/2016 Osavuosikatsaus II Elokuu 8/2016 Osavuosikatsaus II Kysyntä Hoidossa olleet potilaat Avohoitokäynnit Hoitojaksot Hoitopäivät Hoidon tarpeen arviointia odottavat Hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Kehitysvammahuolto Psykiatrian

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Palvelukortti Rantasalmi, suunnitelmakausi 2013-2015

Palvelukortti Rantasalmi, suunnitelmakausi 2013-2015 Perusterveyden-huolto Palvelukuvaus Palvelujen sisältö, resurssit ja kehittämistarve Vastaanottotoiminta Neuvolatoiminta Lääkärien ja hoitajien vastaanottopalvelut: kiireetön ja puolikiireellinen hoito

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: Erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä (kuntayhtymä) TULOS-/VASTUUYKSIKKÖ: koko kuntayhtymä VASTUUHENKILÖ: toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti.

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015 Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18

Lisätiedot

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Keskushallinto Palkanlaskentapalvelut Tuotemäärä jää arvioidusta 3550 palkkatapahtumaa, totetuma-arvio 3272, alkuperäinen

Lisätiedot

HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA. Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén

HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA. Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén 23.4.2015 maaliskuu 2015 1 28.4.2015 HYKS aloitti sairaanhoitoalueena vuonna 2006. Deflatoitu

Lisätiedot

Tammi-helmikuun tulos 2016

Tammi-helmikuun tulos 2016 Tammi-helmikuun tulos 2016 Eksote yhteensä EKSOTE 1000 EUR 2016 Tammi-helmikuu 2016 Koko vuosi TP Muutos E2016 vs. TP Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot

Lisätiedot

TILINPTS TA YHT. KEHYS EHD. TOT. TOT% 2014 2015 2016 2016 2015

TILINPTS TA YHT. KEHYS EHD. TOT. TOT% 2014 2015 2016 2016 2015 Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000051 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO JA VIRANOMAISP 00000510 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO 4001 Henkilöstökulut -79.077,30-77.142-239.180-78.307-58.468,54 75,8 4300 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001010 TARKASTUSTOIMI (03) 4001 Henkilöstökulut -3.000-3.000-1.487,56-1.512,44 4300 Palvelujen ostot -9.410-9.410-7.825,56-1.584,44 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

SAVITAIPALEEN KUNTA Budjettiyhteenveto :03:37

SAVITAIPALEEN KUNTA Budjettiyhteenveto :03:37 200 Sivistystoimen hallinto Liiketoiminnan myyntituotot -52 179-52 000-25 997-52 000 Yleishallinnon maksut Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTATULOT (ulkoiset) -52 179-52 000-25 997-52 000 Palkat

Lisätiedot

Huhtikuu 4/2016 Osavuosikatsaus I

Huhtikuu 4/2016 Osavuosikatsaus I Huhtikuu 4/2016 Osavuosikatsaus I Kysyntä Hoidossa olleet potilaat Avohoitokäynnit Hoitojaksot Hoitopäivät Hoidon tarpeen arviointia odottavat Hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Kehitysvammahuolto

Lisätiedot

Talouden seuranta. Toukokuu 2014

Talouden seuranta. Toukokuu 2014 Talouden seuranta Toukokuu 2014 Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma - lisäksi %-vertailu edelliseen vuoteen Rullaava 12 kk - sisältää 12 kuukauden toteutuneet eurot Koko kunta:

Lisätiedot

Tammi-toukokuun tulos 2017

Tammi-toukokuun tulos 2017 Tammi-toukokuun tulos 2017 Eksote Toukokuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-toukokuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 183,4 183,4 0,0 440,2

Lisätiedot

Medisiinisen hoidon tulosalue. 10.4. 2013 Valtuustoseminaari

Medisiinisen hoidon tulosalue. 10.4. 2013 Valtuustoseminaari Medisiinisen hoidon tulosalue 10.4. 2013 Valtuustoseminaari Medisiinisen hoidon tulosalue Toiminta-ajatus Tulosalue vastaa fysiatrian, ihotautien, keuhkosairauksien, kuntoutuksen, kliinisen neuro-fysiologian,

Lisätiedot

TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 9 kk/1000e +muutokset 9 kk %

TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 9 kk/1000e +muutokset 9 kk % 500 TEKN.TOIM.HALL. JA PELASTUST.* TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT-15 1000e 9 kk/1000e +muutokset 9 kk % * MYYNTITUOTOT 394 295 389 440 287 433 73,80 * VUOKRATUOTOT 11 0 0 0 0,00 * MUUT TOIMINTATUOTOT

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 22.6.2015 Koko kunta - Toteumavertailu Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Polikliiniseen hoitoon odottavat potilaat 2) > 3 kk ,9% Kaikki ,4% 140

Polikliiniseen hoitoon odottavat potilaat 2) > 3 kk ,9% Kaikki ,4% 140 KUUKAUSIRAPORTTI 1-10/2015 1 (6) Tunnusluvut Palvelutuotanto Tot. TA Tot. 1-10/2015 1-10/2015 1-10/2014 Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos 10,6% 8,7% Psykiatrian hoitopäivät, lkm 1) 8 236 9 416-12,5%

Lisätiedot

Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma Jukka Mattila

Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma Jukka Mattila Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 10.2.2011 Jukka Mattila Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma Terveydenhuoltolain 34 Samaan sairaanhoitopiiriin kuuluvien kuntien on laadittava terveydenhuollon

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI TIIVISTÄ TIETOA KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI Keski-Suomen sairaanhoitopiiri tuottaa jäsenkuntiensa tarvitsemia erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon päivystyksen sekä eräitä sosiaalihuollon palveluja

Lisätiedot

Käyttötalousosa TP 2010 TA 2011

Käyttötalousosa TP 2010 TA 2011 Käyttötalousosa TP 2010 TA 2011 TA muutokset 2011 TA yhteensä 2011 TA 2012 TS 2013 TS 2014 TS 2015 Toimielin Liikuntalautakunta Määrärahat Käyttötalousosa Toimintatuotot 0 2 289 519 0 2 289 519 3 717 708

Lisätiedot

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660 // TULOSLASKELMAOSA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä TA 2012 TA 2012 TA 2012 aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 613TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Yksityistiet

LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 613TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Yksityistiet LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 613TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Yksityistiet 3 Toimintatuotot 0 0 0 0 30 Myyntituotot 0 0 0 0 31 Maksutuotot 0 0 0 0 35 Muut toimintatuotot 0 0 0 0 4 Toimintakulut

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

OPTS 2015 3.6.2015 TERVEYSPALVELUT

OPTS 2015 3.6.2015 TERVEYSPALVELUT TERVEYSPALVELUT OPTS 215 3.6.215 Kustannukset ja tuottavuustavoitteet Mittari Toteuma 213 Tavoite 214 Toteuma 214 Tavoitetaso 215 1. Taloustavoitteet Menot - 136 633 993 Tulot - 2 87 6 Netto - 115 826

Lisätiedot

YMPÄRISTÖ- JA TERVEYSVALVONTAPALVELUJEN VASTUUALUEEN TAVOITTEET JA MITTARIT 2016

YMPÄRISTÖ- JA TERVEYSVALVONTAPALVELUJEN VASTUUALUEEN TAVOITTEET JA MITTARIT 2016 YMPÄRISTÖ- JA TERVEYSVALVONTAPALVELUJEN VASTUUALUEEN TAVOITTEET JA MITTARIT 16 Ympäristö- ja terveysvalvontapalvelujen vastuualueen tavoitekategorioiden yhteenveto: 1. turvallisuus: hyvällä tasolla. henkilöstö:

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot