Sosiaalipalvelujen suoritemäärät ovat toteutuneet 90,2 % verrattuna arvioituun ja vähentyneet edelliseen vuoteen verrattuna 1,7 %.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sosiaalipalvelujen suoritemäärät ovat toteutuneet 90,2 % verrattuna arvioituun ja vähentyneet edelliseen vuoteen verrattuna 1,7 %."

Transkriptio

1 TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-11 KK 2014

2 Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-11 kk 2014 Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 92,8 % verrattuna talousarviolukuun ja vähentynyt 2,4 % verrattuna edellisen vuoden vastaavaan toteumaan. Hoitopäivien määrä on toteutunut arvioidun mukaisena. Hoitojaksojen määrä on toteutunut 96,4 % verrattuna arvioituun ja kasvanut 3,7 % verrattuna edellisen vuoden vastaavaan toteumaan. Hoitojaksot ovat toteutuneet jonkin verran arvioitua korkeampina. Avohoitokäyntien määrä ei ole vertailukelpoinen talousarvioon nähden Efficaan siirtymisen vuoksi. Avohoitokäynneissä näkyvät poikkeuksellisesti myös kuntalaskuttamattomat käynnit. Siitä johtuen toteumaprosentti on liian korkea (99,0 %). Ongelma on järjestelmätoimittajan tiedossa, ja korjaustoimenpiteet ovat työn alla. Sosiaalipalvelujen suoritemäärät ovat toteutuneet 90,2 % verrattuna arvioituun ja vähentyneet edelliseen vuoteen verrattuna 1,7 %. Sitovuustason määrärahat Tilikauden tulos on n. 6,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen (1-11/2013 tulos oli +1,5 Me). Tilikauden tulos jakaantuu seuraavasti: Sairaanhoito +5,5 Me, SataDiag +0,8 Me ja sosiaalipalvelut +0,5 Me. Marraskuun tuloksessa näkyvät elokuulle kirjatut sairaanhoidon hyvitys/hinnanalennus 3,0 Me ja SataDiagin hyvitys/hinnanalennus 1,0 Me, sekä marraskuulle kirjattu SataDiagin 2. hyvitys/ hinnanalennus 2,0 Me. Käyttötalouden sitovien menojen toteuma on 87,4 %. Talousarviovertailussa on huomioitu yhtymävaltuuston myöntämät lisämäärärahat. Investointien toteuma on 79,1 %, joka on linjassa investointikustannusten muodostumistahdin kanssa. Työpanosten määrä on laskenut 1,5 % edelliseen vuoteen verrattuna. Työpanos kuvaa tehdyn työn määrää, jossa on huomioitu myös lisä- ja ylityöt. Työpanos tarkoittaa siis ns. tehokasta työaikaa, josta on maksettu palkkaetuja. Henkilötyövuosien määrä on kasvanut 0,1 % edelliseen vuoteen verrattuna. Henkilötyövuosi on laskennallinen vuosityöntekijöiden määrä, jolla tarkoitetaan täyttä työaikaa tekevän työntekijän koko vuoden työskentelyä. Palvelumaksut Marraskuun loppuun mennessä jäsenkunnilta perityt suoriteperusteiset palvelumaksut (erityistason ostot tilanne lokakuu) ovat toteutuneet 90,7 % verrattuna arvioituun, ja kasvaneet edelliseen vuoteen verrattuna 8,3 %. Oman toiminnan palveluhinnaston mukaiset palvelumaksut ovat kasvaneet 4,2 % edelliseen vuoteen verrattuna. Erityistason ostopalveluiden kasvu on peräti 22,6 % (n. 5,7 Me), johon vaikuttaa mm. kuntien suoraan muista sairaanhoitopiireistä ostamien palveluiden laskujen kiertäminen SATSHP:n kautta vuodesta 2014 alkaen. Lisäksi potilaan valinnanvapauteen liittyvä kuntalaskutuksen muutos näkyy uutena kuluna rivillä ulkopuoliset ostopalvelut. Palveluhinnaston mukaiseen ns. oman toiminnan laskutukseen on tehty yhtymähallituksen päätöksellä / 154 hinnanalennus/hyvitys 3,0 Me, ja Satadiag on hyvittänyt ostojen suhteessa yhteensä 3,0 Me. Effican käyttöönoton myötä syyskuun lopussa voimaan astuneessa uudessa palveluhinnastossa on laskettu vuodeosastojen DRG-hintoja n. 1,0 prosenttiyksikön verran. Tiivistäen Vuoden 2014 tammi-marraskuun toiminnan ja talouden toteuma vastaa pääosin suunniteltua. Erityistason ostopalvelut ovat arvioitua suuremmat, minkä vuoksi kesäkuun yhtymävaltuusto on myöntänyt / 17 5,0 Me:n lisäyksen ostopalveluiden määrärahaan. Erityistason ostopalvelut sekä ulkopuoliset ostopalvelut ovat ylittämässä myös muutetun talousarvion ja marraskuun yhtymävaltuusto on myöntänyt / 26 vielä 5,0 Me lisämäärärahan ostopalveluihin sekä 8,5 Me potilasvahinkovakuutukseen. Marraskuun tilanteen perusteella tilikauden tuloksesta on muodostumassa ylijäämäinen ja tilinpäätökseen mennessä tullaan tekemään toinen hinnanalennus/hyvitys palveluostojen suhteessa

3 Marraskuu 2014 / Sairaanhoitopiiri Toimintaluvut Hoitopäivät ,8 % -2,4 % Hoitojaksot ,4 % 3,7 % Käynnit ,0 % 2,0 % Sosiaalipalvelujen suoritteet ,2 % -1,7 % Sitovuustason määrärahat (Me) / Yhtymävaltuusto Talousarvio Toteutuma Toteutuma /2014 % Tilikauden tulos -2,840 6, ,8 % Käyttötalouden menot 273, ,732 87,4 % Investoinnit 20,800 16,449 79,1 % Tilinpäätös Toteutuma Toteutuma Erotus Muutos-% / / / /2014 Työpanokset 2 012, , ,1-28,9-1,5 % Henkilötyövuodet 3 800, , ,0 3,0 0,1 % Palvelumaksut ( Me) / *) 1-11/2014 % 2013/2014 Jäsenkunnat 262, , , ,388 90,7 % 8,3 % Palveluhinnaston mukaan 220, , , ,945 95,0 % 4,2 % Erityisvelvoitemaksut 12,614 7,986 19,752 10,314 52,2 % 29,1 % Erityistason ostopalvelut 29,766 25,191 36,250 30,879 85,2 % 22,6 % Ulkopuoliset ostopalvelut 0,000 0,000 3,500 3,250 92,9 % Muut 6,402 5,839 6,350 5,597 88,1 % -4,1 % Täyskustannusmaksut 1,672 1,403 1,950 1,701 87,2 % 21,3 % Muut palvelumaksut 4,729 4,436 4,400 3,896 88,5 % -12,2 % Palvelumaksut yhteensä 268, , , ,985 90,7 % 8,0 % *) sisältää valtuustojen ja myöntämät 10 Me lisämäärärahat ostopalveluihin ja 8,5 Me potilasvahinkovakuutukseen vuodelle 2014 Sivu 1

4 Marraskuu 2014 / Sairaanhoitopiiri Talous (Me) / *) 1-11/2014 % 2013/2014 Toimintatuotot 314, , , ,589 89,7 % 6,7 % Myyntituotot 297, , , ,150 90,0 % 6,8 % Lääkeh. ulk. myynti 5,916 5,450 6,399 5,226 81,7 % -4,1 % Lääkeh. sis. myynti 15,310 14,099 15,953 13,887 87,1 % -1,5 % Maksutuotot 10,684 9,588 10,966 10,361 94,5 % 8,1 % Tuet ja avustukset 2,427 0,948 2,386 0,793 33,2 % -16,3 % Muut toimintatuotot 3,729 3,143 3,783 3,284 86,8 % 4,5 % Toimintakulut 308, , , ,680 87,1 % 5,2 % Henkilöstökulut 174, , , ,514 89,9 % 2,1 % Palkat ja palkkiot 135, , , ,429 90,0 % 2,0 % Henkilösivukulut 38,653 34,244 39,256 35,085 89,4 % 2,5 % Materiaalit 55,099 49,632 57,077 49,620 86,9 % 0,0 % Apteekkivalmisteet 19,266 17,779 20,578 17,563 85,3 % -1,2 % Lääkkeet 14,976 13,758 13,451-2,2 % Palvelujen ostot 70,814 59,163 85,762 69,298 80,8 % 17,1 % Avustukset 0,248 0,217 0,222 0, ,0 % 7,5 % Muut toimintakulut 7,920 7,200 8,428 8,016 95,1 % 11,3 % Toimintakate 5,883 8,381 4,831 12, ,2 % 54,0 % Rahoitustuotot ja - kulut 0,308-0,135 0,495-0,121-24,4 % -10,8 % Vuosikate 5,575 8,516 4,336 13, ,5 % 53,0 % Poistot ja arvonalentumiset 7,577 7,006 7,176 6,191 86,3 % -11,6 % Tilikauden tulos -2,002 1,510-2,840 6, ,8 % 352,8 % Sivu 2

5 Marraskuu 2014 / Sairaanhoito, sis. oma toiminta ja erityistason ostopalvelut Alustava kuntalaskutus*) (Me) / **) 1-11/2014 % 2013/2014 Eura 12,810 11,266 15,413 12,766 82,8 % 13,3 % Eurajoki 5,676 5,332 7,075 5,597 79,1 % 5,0 % Harjavalta 10,136 9,570 9,566 8,808 92,1 % -8,0 % Honkajoki 2,053 1,797 2,254 2,069 91,8 % 15,1 % Huittinen 10,592 9,329 10,968 9,846 89,8 % 5,5 % Jämijärvi 2,158 1,926 2,305 1,888 81,9 % -2,0 % Kankaanpää 14,079 12,572 14,303 12,655 88,5 % 0,7 % Karvia 2,951 2,767 3,000 2,420 80,7 % -12,5 % Kokemäki 9,280 8,364 10,051 9,368 93,2 % 12,0 % Köyliö 2,191 1,988 3,151 2,251 71,4 % 13,2 % Lavia 2,105 1,841 2,302 2,015 87,5 % 9,4 % Luvia 4,004 3,571 3,632 3,428 94,4 % -4,0 % Merikarvia 3,615 3,151 4,030 3,574 88,7 % 13,4 % Nakkila 6,886 6,233 6,921 6,664 96,3 % 6,9 % Pomarkku 2,489 2,154 3,060 2,564 83,8 % 19,0 % Pori 95,166 86, ,230 92,564 89,7 % 7,5 % Rauma 31,067 26,930 34,395 31,447 91,4 % 16,8 % Siikainen 1,722 1,487 1,958 1,697 86,7 % 14,1 % Säkylä 3,759 3,182 4,406 4, ,9 % 46,6 % Ulvila 15,145 13,686 15,060 15, ,8 % 12,1 % Jäsenkunnat yht. 237, , , ,623 90,1 % 8,6 % *) Toteutumaluvut sisältävät marraskuun loppuun mennessä kunnilta laskutetut palvelumaksut *) sisältää valtuustojen ja myöntämät 10 Me lisämäärärahat ostopalveluihin ja 8,5 Me potilasvahinkovakuutukseen vuodelle 2014 Sivu 3

6 Marraskuu 2014 / Sairaanhoito, oma toiminta Alustava kuntalaskutus*) (Me) / **) 1-11/2014 % 2013/2014 Eura 11,369 10,032 11,980 10,547 88,0 % 5,1 % Eurajoki 4,468 4,266 5,609 4,355 77,6 % 2,1 % Harjavalta 8,708 8,417 8,285 7,828 94,5 % -7,0 % Honkajoki 1,817 1,649 2,017 1,763 87,4 % 6,9 % Huittinen 7,924 6,930 7,478 7,348 98,3 % 6,0 % Jämijärvi 1,750 1,576 1,972 1,619 82,1 % 2,7 % Kankaanpää 12,632 11,379 12,378 11,362 91,8 % -0,2 % Karvia 2,417 2,264 2,520 1,914 76,0 % -15,4 % Kokemäki 8,396 7,582 8,595 8,269 96,2 % 9,1 % Köyliö 1,880 1,692 2,415 1,549 64,2 % -8,4 % Lavia 1,700 1,596 1,930 1,578 81,8 % -1,2 % Luvia 3,557 3,180 3,131 3,075 98,2 % -3,3 % Merikarvia 3,203 2,824 3,437 3,073 89,4 % 8,8 % Nakkila 5,886 5,431 6,192 5,834 94,2 % 7,4 % Pomarkku 2,319 2,010 2,774 2,398 86,5 % 19,4 % Pori 85,931 78,359 91,381 81,937 89,7 % 4,6 % Rauma 26,499 23,052 27,805 25,594 92,0 % 11,0 % Siikainen 1,499 1,305 1,724 1,530 88,7 % 17,2 % Säkylä 2,683 2,256 2,740 2, ,0 % 27,6 % Ulvila 13,482 12,252 12,966 13, ,6 % 6,5 % Jäsenkunnat yht. 208, , , ,495 90,9 % 5,0 % *) Toteutumaluvut sisältävät marraskuun loppuun mennessä kunnilta laskutetut palvelumaksut **) sisältää valtuuston myöntämän lisämäärärahan 8,5 Me potilasvahinkovakuutukseen vuodelle 2014

7 Marraskuu 2014 / Sairaanhoito, erityistason ostopalvelut Alustava kuntalaskutus*) (Me) / **) 1-11/2014 % 2013/2014 Eura 1,441 1,234 3,433 2,219 64,6 % 79,8 % Eurajoki 1,208 1,066 1,466 1,242 84,7 % 16,5 % Harjavalta 1,428 1,153 1,281 0,979 76,4 % -15,1 % Honkajoki 0,236 0,148 0,236 0, ,5 % 107,4 % Huittinen 2,667 2,399 3,490 2,498 71,6 % 4,1 % Jämijärvi 0,408 0,350 0,332 0,269 81,1 % -23,1 % Kankaanpää 1,447 1,193 1,925 1,293 67,2 % 8,4 % Karvia 0,534 0,503 0,480 0, ,3 % 0,5 % Kokemäki 0,884 0,783 1,457 1,100 75,5 % 40,5 % Köyliö 0,311 0,295 0,735 0,701 95,4 % 137,4 % Lavia 0,406 0,245 0,372 0, ,4 % 78,6 % Luvia 0,447 0,390 0,501 0,353 70,4 % -9,6 % Merikarvia 0,412 0,327 0,594 0,501 84,4 % 53,4 % Nakkila 1,000 0,802 0,729 0, ,9 % 3,5 % Pomarkku 0,170 0,145 0,286 0,166 58,1 % 14,8 % Pori 9,235 7,737 11,848 10,628 89,7 % 37,4 % Rauma 4,569 3,878 6,590 5,853 88,8 % 50,9 % Siikainen 0,224 0,182 0,233 0,167 71,5 % -8,2 % Säkylä 1,076 0,927 1,666 1, ,3 % 93,0 % Ulvila 1,663 1,434 2,094 2, ,5 % 59,9 % Jäsenkunnat yht. 29,766 25,191 39,750 34,129 85,9 % 35,5 % *) Toteutumaluvut sisältävät marraskuun loppuun mennessä kunnilta laskutetut palvelumaksut **) sisältää valtuustojen ja myöntämät 10 Me lisämäärärahat ostopalveluihin

8 Marraskuu 2014 / Sosiaalipalvelut Alustava kuntalaskutus*) (Me) Eura 1,268 1,152 1,311 0,889 67,8 % -22,8 % Eurajoki 1,112 1,019 1,105 1,042 94,3 % 2,2 % Harjavalta 1,224 1,126 1,248 0,956 76,6 % -15,0 % Honkajoki 0,028 0,026 0,034 0,016 46,4 % -40,3 % Huittinen 1,359 1,242 1,325 1, ,3 % 17,7 % Jämijärvi 0,066 0,060 0,051 0, ,8 % 29,1 % Kankaanpää 0,827 0,746 0,811 1, ,6 % 41,9 % Karvia 0,065 0,062 0,073 0,053 72,6 % -13,9 % Kokemäki 1,521 1,391 1,507 1,284 85,2 % -7,7 % Köyliö 0,364 0,337 0,378 0,314 83,1 % -6,8 % Lavia 0,139 0,128 0,143 0,125 87,6 % -2,2 % Luvia 0,368 0,341 0,413 0,261 63,1 % -23,5 % Merikarvia 0,328 0,295 0,319 0,304 95,3 % 3,0 % Nakkila 0,818 0,752 0,810 0,727 89,8 % -3,4 % Pomarkku 0,136 0,125 0,130 0, ,6 % 18,1 % Pori 5,294 4,812 5,240 5, ,2 % 15,6 % Rauma 1,403 1,286 1,407 1,250 88,8 % -2,8 % Siikainen 0,025 0,023 0,025 0,005 20,9 % -77,5 % Säkylä 0,440 0,404 0,432 0,425 98,4 % 5,2 % Ulvila 2,032 1,864 2,042 1,917 93,9 % 2,9 % Jäsenkunnat yht. 18,818 17,192 18,804 17,879 95,1 % 4,0 % *) Toteutumaluvut sisältävät marraskuun loppuun mennessä kunnilta laskutetut palvelumaksut Sivu 6

9 Marraskuu 2014 / Yleislääketieteen päivystys Alustava kuntalaskutus*) (Me) Eura 0,212 0,186 0,181 0, ,5 % 36,7 % Eurajoki 0,146 0,132 0,141 0,135 96,0 % 2,4 % Harjavalta 0,198 0,183 0,189 0,180 95,4 % -1,6 % Honkajoki 0,012 0,011 0,012 0, ,0 % 58,2 % Huittinen 0,084 0,076 0,073 0, ,0 % 76,9 % Jämijärvi 0,017 0,015 0,013 0, ,2 % 22,1 % Kankaanpää 0,116 0,098 0,091 0, ,7 % 1,8 % Karvia 0,020 0,018 0,014 0, ,0 % 30,8 % Kokemäki 0,195 0,175 0,181 0, ,4 % 12,0 % Köyliö 0,026 0,025 0,026 0, ,7 % 25,2 % Lavia 0,071 0,065 0,068 0,059 86,1 % -10,2 % Luvia 0,097 0,090 0,092 0, ,2 % 15,4 % Merikarvia 0,127 0,116 0,125 0, ,3 % 17,8 % Nakkila 0,166 0,153 0,164 0,150 91,5 % -1,9 % Pomarkku 0,058 0,052 0,058 0, ,0 % 12,5 % Pori 3,714 3,387 3,620 3, ,4 % 10,5 % Rauma 0,049 0,046 0,040 0,036 90,3 % -20,7 % Siikainen 0,023 0,021 0,018 0, ,9 % 32,3 % Säkylä 0,037 0,032 0,035 0, ,0 % 21,8 % Ulvila 0,440 0,397 0,428 0, ,1 % 11,3 % Jäsenkunnat yht. 5,810 5,278 5,570 5, ,7 % 11,5 % *) Toteutumaluvut sisältävät marraskuun loppuun mennessä kunnilta laskutetut palvelumaksut Sivu 7

10 Marraskuu 2014 / Ensihoidon ja päivystyksen toimialue Toimintaluvut Hoitopäivät ,0 % 14,7 % Hoitojaksot ,3 % 14,8 % Käynnit ,5 % 0,8 % - josta yle päivystys ,1 % -0,7 % Sitovuustason määrärahat (Me) / Yhtymähallitus Talousarvio Toteutuma Toteutuma /2014 % Käyttötalouden menot 14,285 12,716 89,0 % Nettoyksikön tulos / Yleislääketieteen päivystys 0,000 0,118 Nettoyksikön tulos / Ensihoitopalvelut 0,000-0,187 Tilinpäätös Toteutuma Toteutuma Erotus Muutos-% / / / /2014 Työpanokset 99,0 96,7 102,7 5,9 6,1 % Henkilötyövuodet 181,7 166,7 179,9 13,2 7,9 % Palvelumaksut ( Me) Jäsenkunnat 27,049 23,259 28,695 26,910 93,8 % 15,7 % Palveluhinnaston mukaan 19,298 17,678 20,146 19,856 98,6 % 12,3 % Erityisvelvoitemaksut 7,752 5,580 8,548 7,054 82,5 % 26,4 % Erityistason ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0 % 0,0 % Ulkopuoliset ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0 % 0,0 % Muut palvelumaksut 1,087 0,977 1,153 1,136 98,6 % 16,3 % Täyskustannusmaksut 0,540 0,469 0,695 0,565 81,2 % 20,3 % Muut palvelumaksut 0,547 0,508 0,458 0, ,0 % 12,6 % Palvelumaksut yhteensä 28,137 24,236 29,847 28,046 94,0 % 15,7 % Sivu 8

11 Marraskuu 2014 / Konservatiivisen hoidon toimialue Toimintaluvut Hoitopäivät ,1 % -0,4 % Hoitojaksot ,1 % -1,3 % Käynnit ,9 % 0,2 % -dialyysikäynnit ,9 % -8,8 % -sädehoitokäynnit ,9 % -8,1 % Sydäntoimenpiteet ,9 % Sitovuustason määrärahat (Me) / Yhtymähallitus Talousarvio Toteutuma Toteutuma /2014 % Käyttötalouden menot 90,519 79,972 88,3 % Nettoyksikön tulos / Apuvälinetoiminta 0,000-0,063 Tilinpäätös Toteutuma Toteutuma Erotus Muutos-% / / / /2014 Työpanokset 384,6 389,3 387,1-2,2-0,6 % Henkilötyövuodet 751,0 691,2 683,1-8,1-1,2 % Palvelumaksut ( Me) Jäsenkunnat 91,956 82,740 99,217 91,280 92,0 % 10,3 % Palveluhinnaston mukaan 74,076 67,911 75,940 72,565 95,6 % 6,9 % Erityisvelvoitemaksut 0,753 0,535 1,937 0,677 35,0 % 26,6 % Erityistason ostopalvelut 17,126 14,293 20,590 17,328 84,2 % 21,2 % Ulkopuoliset ostopalvelut 0,000 0,000 0,750 0,710 94,7 % Muut palvelumaksut 0,802 0,687 1,247 0,607 48,6 % -11,7 % Täyskustannusmaksut 0,227 0,170 0,213 0,160 75,2 % -5,7 % Muut palvelumaksut 0,575 0,517 1,034 0,447 43,2 % -13,6 % Palvelumaksut yhteensä 92,757 83, ,464 91,887 91,5 % 10,1 % Sivu 9

12 Marraskuu 2014 / Operatiivisen hoidon toimialue Toimintaluvut Hoitopäivät ,8 % -4,2 % Hoitojaksot ,3 % 4,0 % Käynnit ,7 % 4,9 % Leikkaustoimenpiteet ,1 % - päiväkirurgia ,3 % 3,2 % Sitovuustason määrärahat (Me) / Yhtymähallitus Talousarvio Toteutuma Toteutuma /2014 % Käyttötalouden menot 85,889 73,545 85,6 % Nettoyksikön tulos / Välinehuolto 0,000 0,110 Tilinpäätös Toteutuma Toteutuma Erotus Muutos-% / / / /2014 Työpanokset 417,3 421,3 412,8-8,5-2,0 % Henkilötyövuodet 783,9 720,7 727,4 6,7 0,9 % Palvelumaksut ( Me) Jäsenkunnat 83,912 74,865 92,969 81,079 87,2 % 8,3 % Palveluhinnaston mukaan 69,683 64,375 68,206 65,124 95,5 % 1,2 % Erityisvelvoitemaksut 3,178 0,993 7,873 1,333 16,9 % 34,2 % Erityistason ostopalvelut 11,050 9,496 14,140 12,090 85,5 % 27,3 % Ulkopuoliset ostopalvelut 0,000 0,000 2,750 2,532 92,1 % Muut palvelumaksut 1,797 1,577 1,971 1,766 89,6 % 12,0 % Täyskustannusmaksut 0,916 0,753 1,042 0,976 93,7 % 29,7 % Muut palvelumaksut 0,881 0,824 0,929 0,790 85,0 % -4,1 % Palvelumaksut yhteensä 85,708 76,442 94,940 82,846 87,3 % 8,4 % Sivu 10

13 Marraskuu 2014 / Psykiatrisen hoidon toimialue Toimintaluvut Hoitopäivät ,3 % -5,6 % Hoitojaksot ,9 % -1,5 % Käynnit ,0 % 2,3 % Sitovuustason määrärahat (Me) / Yhtymähallitus Talousarvio Toteutuma Toteutuma /2014 % Käyttötalouden menot 33,053 29,236 88,5 % Tilinpäätös Toteutuma Toteutuma Erotus Muutos-% / / / /2014 Työpanokset 285,0 287,9 277,4-10,5-3,7 % Henkilötyövuodet 556,3 511,3 497,2-14,1-2,8 % Palvelumaksut ( Me) Jäsenkunnat 39,922 36,831 40,465 37,036 91,5 % 0,6 % Palveluhinnaston mukaan 38,259 35,382 38,855 35,516 91,4 % 0,4 % Erityisvelvoitemaksut 0,074 0,048 0,090 0,051 57,0 % 7,5 % Erityistason ostopalvelut 1,589 1,401 1,520 1,461 96,1 % 4,3 % Ulkopuoliset ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 0,007 0,0 % Muut palvelumaksut 0,975 0,970 0,529 0,519 98,1 % -46,5 % Täyskustannusmaksut -0,011 0,011 0,000 0,000 Muut palvelumaksut 0,987 0,959 0,529 0,519 98,1 % -45,8 % Palvelumaksut yhteensä 40,897 37,800 40,995 37,555 91,6 % -0,6 % Sivu 11

14 Marraskuu 2014 / Sosiaalipalvelujen toimialue Toimintaluvut Sosiaalipalvelujen suoritteet ,2 % -1,7 % Sitovuustason määrärahat (Me) / Yhtymähallitus Talousarvio Toteutuma Toteutuma /2014 % Taseyksikön tulos / Sosiaalipalvelut 0,000 0,477 Tilinpäätös Toteutuma Toteutuma Erotus Muutos-% / / / /2014 Työpanokset 292,8 224,0 214,5-9,4-4,2 % Henkilötyövuodet 521,6 382,2 386,1 3,9 1,0 % Palvelumaksut ( Me) Jäsenkunnat 18,818 17,192 18,804 17,879 95,1 % 4,0 % Palveluhinnaston mukaan 18,818 17,192 18,804 17,879 95,1 % 4,0 % Erityisvelvoitemaksut 0,000 0,000 0,000 0,000 Erityistason ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 0,000 Ulkopuoliset ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 0,000 Muut palvelumaksut 1,740 1,628 1,450 1, ,2 % -3,7 % Täyskustannusmaksut 0,000 0,000 0,000 0,000 Muut palvelumaksut 1,740 1,628 1,450 1, ,2 % -3,7 % Palvelumaksut yhteensä 20,559 18,820 20,254 19,447 96,0 % 3,3 % Talous (Me) Toimintatuotot yhteensä 26,410 24,364 26,527 24,847 93,7 % 2,0 % -sisäiset 2,437 2,476 3,360 2,460 73,2 % -0,6 % Toimintakulut yhteensä 25,850 23,498 25,965 23,901 92,1 % 1,7 % Henkilöstökulut 16,460 14,775 15,089 14,911 98,8 % 0,9 % Aineet ja tarvikkeet 0,367 0,312 0,411 0,338 82,3 % 8,6 % Palvelujen ostot 1,973 1,708 2,086 1,807 86,6 % 5,8 % Muut kulut 1,512 1,380 1,707 1,427 83,6 % 3,4 % -sisäiset 5,537 5,324 6,671 5,418 81,2 % 1,8 % Toimintakate 0,560 0,865 0,562 0, ,2 % 9,3 % Rahoitustuotot ja -kulut -0,024 0,087 0,087-0,003-3,3 % -103,2 % Vuosikate 0,584 0,778 0,476 0, ,4 % 21,9 % Suunnitelman mukaiset poistot 0,895 0,855 0,476 0,472 99,2 % -44,8 % Tilikauden tulos -0,311-0,077 0,000 0,477 ########## -719,4 % Sivu 12

15 Marraskuu 2014 / Liikelaitos SataDiag Toimintaluvut Laboratoriotutkimukset ,3 % 2,1 % Kuvantaminen ,3 % -4,7 % Sitovuustason määrärahat (Me) / Yhtymähallitus Talousarvio Toteutuma Toteutuma /2014 % Liikelaitoksen tulos -0,500 0, ,4 % Tilinpäätös Toteutuma Toteutuma Erotus Muutos-% / / / /2014 Työpanokset 184,1 186,3 191,8 5,4 2,9 % Henkilötyövuodet 352,6 324,4 332,2 7,8 2,4 % Palvelumaksut ( Me) Jäsenkunnat 0,460 0,456 0,528 0,484 91,7 % 6,0 % Palveluhinnaston mukaan 0,000 0,000 0,000 0,000 Erityisvelvoitemaksut 0,460 0,456 0,528 0,484 91,7 % 6,0 % Erityistason ostopalvelut*) 0,000 0,000 0,000 0,000 Ulkopuoliset ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 0,000 Muut palvelumaksut 0,000 0,000 0,000 0,000 Täyskustannusmaksut 0,000 0,000 0,000 0,000 Muut palvelumaksut 0,000 0,000 0,000 0,000 Palvelumaksut yhteensä 0,460 0,456 0,528 0,484 91,7 % 6,0 % Talous (Me) Toimintatuotot yhteensä 56,847 53,263 58,696 52,835 90,0 % -0,8 % -sisäiset 40,016 37,520 40,529 37,813 93,3 % 0,8 % Toimintakulut yhteensä 55,468 50,359 58,034 50,909 87,7 % 1,1 % Henkilöstökulut 17,698 15,986 18,776 16,504 87,9 % 3,2 % Aineet ja tarvikkeet 21,265 19,613 22,837 19,464 85,2 % -0,8 % Palvelujen ostot 6,391 5,345 5,365 5,234 97,5 % -2,1 % Muut kulut 1,081 1,023 1,438 1,251 87,0 % 22,3 % -sisäiset 9,033 8,392 9,618 8,456 87,9 % 0,8 % Toimintakate 1,379 2,904 0,662 1, ,7 % -33,7 % Rahoitustuotot ja -kulut 0,282 0,259 0,282 0,258 91,8 % 0,0 % Vuosikate 1,097 2,646 0,381 1, ,9 % -37,0 % Suunnitelman mukaiset poistot 0,887 0,821 0,881 0,730 82,9 % -11,2 % Tilikauden tulos 0,210 1,824-0,500 0, ,4 % -48,6 % Sivu 13

16 Marraskuu 2014 / Huoltokeskus Sitovuustason määrärahat (Me) / Yhtymähallitus Talousarvio Toteutuma Toteutuma /2014 % Käyttötalouden menot 36,487 31,760 87,0 % Taseyksikön tulos / Logistiikkakeskus 0,000 0,416 Nettoyksikön tulos / Hankintapalvelut 0,000 0,269 Tilinpäätös Toteutuma Toteutuma Erotus Muutos-% / / / /2014 Työpanokset 275,5 279,0 270,9-8,1-2,9 % Henkilötyövuodet 514,0 473,5 467,5-6,0-1,3 % Sivu 14

17 Marraskuu 2014 / Yhtymähallinto Sitovuustason määrärahat (Me) / Yhtymähallitus Talousarvio Toteutuma Toteutuma /2014 % Käyttötalouden menot 12,186 10,857 89,1 % Tilinpäätös Toteutuma Toteutuma Erotus Muutos-% / / / /2014 Työpanokset 74,4 75,6 74,1-1,5-2,0 % Henkilötyövuodet 139,3 128,0 127,5-0,5-0,4 % Palvelumaksut ( Me) Jäsenkunnat 0,396 0,374 0,776 0,721 92,9 % 92,9 % Palveluhinnaston mukaan 0,000 0,000 0,000 0,006 Erityisvelvoitemaksut 0,396 0,374 0,776 0,715 92,1 % 91,2 % Erityistason ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 0,000 Ulkopuoliset ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 0,000 Muut palvelumaksut 0,000 0,000 0,000 0,000 Täyskustannusmaksut 0,000 0,000 0,000 0,000 Muut palvelumaksut 0,000 0,000 0,000 0,000 Palvelumaksut yhteensä 0,396 0,374 0,776 0,721 92,9 % 92,9 % Sivu 15

18 Marraskuu 2014 / Sairaanhoitopiiri Toimintaluvut Avohoitotoiminta Päivystyskäynnit ,5 0,1 josta yleislääketieteen päivystyskäynnit ,1-0,7 Ajanvarauskäynnit yhteensä ,5 2,4 -Ensikäynnit ,2 -Uusintakäynnit ,4 -Toimenpidekäynnit ,9 -Päiväkirurgiset käynnit ,2 -Käynnin korvaavat soitot ,0 -Sarjahoitokäynnit ,8 josta dialyysikäynnit ,8 josta sädehoitokäynnit ,1 -Konsultaatiokäynnit ,7 -Muut ajanvarauskäynnit ,3 Käynnit yhteensä ,0 2,0 Ensikäynnit/elektiiviset käynnit 11,3 10,8 10,9 0,8 Vuodeosastotoiminta Hoitopäivät ,8-2,4 Toimialueen hoitojaksot ,4 3,7 Päivystyssisäänotot yhteensä ,7 Sairaansijat käytössä keskim. 471 #JAKO/0! Kuormitusprosentti 87,0 #JAKO/0! Keskimääräinen hoitoaika 4,6 4,6 4,3-5,9 Laboratoriotutkimukset ,3 2,1 Kuvantaminen -MRI ,0 -CT ,6 -Angiografia ,2 -Varjoaine ,3 -Toimenpideradiologia ,8 -Ultraäänet ,5 -Muut (sis. natiivitutkimukset) ,2 Kuvantaminen yhteensä ,3-4,7 Päiväkirurgian hoitojaksot ,3 3,4 Sydäntoimenpiteet ,7 Leikkaustoimenpiteet Kaikki käynnit yhteensä ,7 Käynnit (ei T, U, W, X, Anes) ,6 - Käynneistä päiväkirurgiaa ,4 Päiväkirurgia/elekt, tmp:t (%) 52,2 52,0 52,8 1,5 Puoliavoimet hoitomuodot Päivätoimintakäynnit ,9-59,1 Päiväosastopäivät ,0-10,1 Asuntolapäivät ,7-21,5 Sosiaalipalvelut Asumispalvelujen kpvät ,0 0,6 Asiantuntijapalvelujen suoritteet ,1-68,7 Työtoiminnan käyttöpäivät ,2-11,6 Sivu 16

Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-6 kk 2014 Talousjohtajan katsaus. Toimintaluvut

Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-6 kk 2014 Talousjohtajan katsaus. Toimintaluvut TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-6 KK 2014 Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-6 kk 2014 Talousjohtajan katsaus Hoitopäivien määrä on toteutunut 51,5 % verrattuna talousarviolukuun ja vähentynyt

Lisätiedot

Sitovuustason määrärahat

Sitovuustason määrärahat TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-12 KK 2014 Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-12 kk 2014 Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 99,3 % verrattuna talousarviolukuun

Lisätiedot

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1 5 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-5 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 43,9 verrattuna talousarviolukuun ja kasvanut

Lisätiedot

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1 8 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-8 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 68,2 verrattuna talousarviolukuun ja kasvanut

Lisätiedot

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1 10 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-10 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 86,8 verrattuna talousarviolukuun ja kasvanut

Lisätiedot

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1 3 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-3 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 26,2 verrattuna talousarviolukuun ja kasvanut

Lisätiedot

Yhtymähallitus / 15 LIITE NRO 7

Yhtymähallitus / 15 LIITE NRO 7 Yhtymähallitus 25.1.2016 / 15 LIITE NRO 7 TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-11 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-11 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut

Lisätiedot

Sitovuustason määrärahat. Investointien toteuma on 96,4 %, yhteismäärä 12,7 Me. Työpanokset ja henkilötyövuodet

Sitovuustason määrärahat. Investointien toteuma on 96,4 %, yhteismäärä 12,7 Me. Työpanokset ja henkilötyövuodet TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-12 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-12 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 98,8 verrattuna talousarviolukuun ja vähentynyt

Lisätiedot

Työpanokset ja henkilötyövuodet

Työpanokset ja henkilötyövuodet TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-7 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-7 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 56,4 verrattuna talousarviolukuun ja vähentynyt

Lisätiedot

Sitovuustason määrärahat

Sitovuustason määrärahat Yhtymähallitus 27.4. / 78 LIITE NRO 8 TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-3 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-3 kk Talousjohtajan katsaus Talousjohtaja Tero Mäkiranta 20.4.: Laskutuksessa

Lisätiedot

Yhtymähallitus / 181 LIITE NRO 2

Yhtymähallitus / 181 LIITE NRO 2 Yhtymähallitus 28.11. / 181 LIITE NRO 2 TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-10 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-10 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut

Lisätiedot

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet Yhtymähallitus 31.10. / 165 LIITE NRO 7 TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-9 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-9 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 73,2

Lisätiedot

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-12 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-12 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 98,4 verrattuna talousarviolukuun ja vähentynyt

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä

Kokouspäivämäärä Satakunnan sairaanhoitopiirin ky Yhtymähallitus Kokouspäivämäärä 09.10. Sivu 1 PÖYTÄKIRJANOTE SATSHP/315/02.02.02/ 153 TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-8 KK / Satakunnan sairaanhoitopiirin toiminnasta

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä

Kokouspäivämäärä Satakunnan sairaanhoitopiirin ky Yhtymähallitus Kokouspäivämäärä 29.05. Sivu 1 PÖYTÄKIRJANOTE SATSHP/315/02.02.02/ 66 TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-4 KK/ Satakunnan sairaanhoitopiirin toiminnasta ja

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-11 KK/2016 JA VUODEN 2016 TILINPÄÄTÖSMENETTELY

Kokouspäivämäärä TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-11 KK/2016 JA VUODEN 2016 TILINPÄÄTÖSMENETTELY Satakunnan sairaanhoitopiirin ky Yhtymähallitus Kokouspäivämäärä 30.01.2017 Sivu 1 PÖYTÄKIRJANOTE SATSHP/39/02.02.02/2017 3 TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-11 KK/ JA VUODEN TILINPÄÄTÖSMENETTELY Satakunnan

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirin vuosien 2014 ja 2015 talous

Sairaanhoitopiirin vuosien 2014 ja 2015 talous Sairaanhoitopiirin vuosien 2014 ja 2015 talous - sekä näkymiä vuoden 2016 toiminnan ja talouden suhteen - Vuoden 2015 kumppanuussopimusneuvotteluihin liittyvä informaatio- ja keskustelutilaisuus 25.2.2015

Lisätiedot

KUNTAKOHTAISET LASKUTUSTIEDOT

KUNTAKOHTAISET LASKUTUSTIEDOT KUNTAKOHTAISET LASKUTUSTIEDOT ajalta 1.1.-31.7.2014 - palveluhinnaston mukainen laskutus - vaativan erityistason laskutus - erityisvelvoitemaksut www.satshp.fi 050 Eura KONSERVATIIVISEN HOIDON TOIMIALUE

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirin vuosien 2016 ja 2017 talous

Sairaanhoitopiirin vuosien 2016 ja 2017 talous Sairaanhoitopiirin vuosien 2016 ja 2017 talous Informaatio- ja keskustelutilaisuus Satakunnan sairaanhoitopiirin toiminnasta ja taloudesta 1.3.2017 7.3.2017 Tero Mäkiranta 1 Vuoden 2016 tilinpäätöksen

Lisätiedot

KUNTAKOHTAISET LASKUTUSTIEDOT ajalta 1.1.-31.12.2009. - palveluhinnaston mukainen laskutus - vaativan erityistason laskutus - erityisvelvoitemaksut

KUNTAKOHTAISET LASKUTUSTIEDOT ajalta 1.1.-31.12.2009. - palveluhinnaston mukainen laskutus - vaativan erityistason laskutus - erityisvelvoitemaksut Satakunnan sairaanhoitopiiri Kumppanuudella terveyttä KUNTAKOHTAISET LASKUTUSTIEDOT ajalta 1.1.-31.12.2009 - palveluhinnaston mukainen laskutus - vaativan erityistason laskutus - erityisvelvoitemaksut

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirin vuosien 2013 ja 2014 talous

Sairaanhoitopiirin vuosien 2013 ja 2014 talous Sairaanhoitopiirin vuosien 2013 ja 2014 talous - sekä näkymiä vuoden 2015 toiminnan ja talouden suhteen - Vuoden 2014 kumppanuussopimusneuvotteluihin liittyvä informaatio- ja keskustelutilaisuus 26.2.2014

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirin vuosien 2012 ja 2013 talous

Sairaanhoitopiirin vuosien 2012 ja 2013 talous Sairaanhoitopiirin vuosien 2012 ja 2013 talous - sekä näkymiä vuoden 2014 toiminnan ja talouden suhteen - Vuoden 2013 kumppanuussopimusneuvotteluihin liittyvä informaatio- ja keskustelutilaisuus 14.2.2013

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirin vuosien 2015 ja 2016 talous

Sairaanhoitopiirin vuosien 2015 ja 2016 talous Sairaanhoitopiirin vuosien 2015 ja 2016 talous - sekä näkymiä vuoden 2017 toiminnan ja talouden suhteen - Vuoden 2016 kumppanuussopimusneuvotteluihin liittyvä informaatio- ja keskustelutilaisuus 2.3.2016

Lisätiedot

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRI TÄNÄÄN

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRI TÄNÄÄN 15.2.2012 Kunnallisjohtajat Maakuntajohtaja SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRI TÄNÄÄN Sairaanhoitopiirin johtaja Ahti Pisto Toimialueet ja toimipisteet 1.1.2012 - Kaskinen Kristiinankaupunki 98 km Vaasa 190

Lisätiedot

- Kuntainfo 17.9.2014 - Tero Mäkiranta 1

- Kuntainfo 17.9.2014 - Tero Mäkiranta 1 - Kuntainfo 17.9.2014 - Tero Mäkiranta 1 Pari sanaa vuodesta 2014 Tero Mäkiranta 2 Lausuntopyyntö jäsenkunnille vuoden 2015 talousarviosta: 1. Vuoden 2014 talousarvion toteuttaminen ja toteutuminen sekä

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511 00002105 SOSIAALITYÖ (03) 2014 / 2015 3001 Myyntituotot 1.500 499,77 33,3 997,71-497,94 1.146,48 2.144 1.646 1.500 3200 Maksutuotot 31.330 11.461,81 36,6 7.786,05 3.675,76 23.950,20 31.736 35.412 31.330

Lisätiedot

Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin

Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin Tammikuu-Joulukuu 4110 Opetus ja kultt.toimen hallin Ta Toimintatuotot 800 0 800 785 15 98,1 Myyntituotot 600 0 600 518 82 86,4 Muut toimintatuotot 200 0 200 267-67 133,5 Toimintakulut -223 277-2 096-225

Lisätiedot

Puheenjohtajisto Taloustilanne

Puheenjohtajisto Taloustilanne Puheenjohtajisto 11.10.2016 Taloustilanne Ostopalvelut ja palvelujen käyttö, elokuu 2016 Ostopalvelulaskutus kaikki/esh kunnittain yhteensä 2013 2014 2015 2016 Enonkoski 156 673,95 79 199,15 242 989,03

Lisätiedot

Sastamalan kaupunki INTIME/Talouden Suunnittelu

Sastamalan kaupunki INTIME/Talouden Suunnittelu 1/5 113 Osaprosessi: 600 SOTE-HALLINTO Myyntituotot 25 400 Maksutuotot 130 000 Tuet ja avustukset 3 800 Muut toimintatuotot 733 300 YHTEENSÄ 892 500 Palkat ja palkkiot -484 400 Eläkekulut -94 400 Muut

Lisätiedot

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 23.867,02 4.882,82 20,5 156.000 23.270,00 14,9 3320 MAKSUTUOTOT 501.076,30 319.207,05 63,7

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9.217-23.747-17.514 90,0-26,2-17.514 90,0-26,2-17.514-17.514-17.514

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9.217-23.747-17.514 90,0-26,2-17.514 90,0-26,2-17.514-17.514-17.514 005945 Yksityistietoimen hallinto 3001 Myyntituotot 4.492-100,0-100,0 3200 Maksutuotot 1.653-100,0-100,0 3300 Tuet ja avustukset 59-100,0-100,0 6.205-100,0-100,0 4001 Henkilöstökulut -13.058-16.567-10.034-23,2-39,4-10.034-23,2-39,4-10.034-10.034-10.034

Lisätiedot

CPQSQ POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELUKUNTAYHTYMA

CPQSQ POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELUKUNTAYHTYMA CPQSQ POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELUKUNTAYHTYMA Lausuntopyyntö talousarviota 2018 sekä Pohjois-Satakunnan Peruspalvelukuntayhtymän toiminnan kehittämistä varten. Pohjois-Satakunnan Peruspalvelukuntayhtymän

Lisätiedot

Tammi-marraskuun tulos ja ennuste 2015

Tammi-marraskuun tulos ja ennuste 2015 Tammi-marraskuun tulos ja ennuste 2015 Eksoten tulos tammi-marraskuu ja ennuste 2015 EKSOTE 2015 Tammi-marraskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 354,4

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Mahdolliset viemäröintialueet Kustannukset ja priorisointi

Mahdolliset viemäröintialueet Kustannukset ja priorisointi LTE 1 (1/62) Mahdolliset viemäröintialueet Kustannukset ja priorisointi mukaan (

Lisätiedot

Toimintakate , ,58-22,1

Toimintakate , ,58-22,1 Sairaanhoitopiiri yhteensä MK 1.1. - 31.12.2000 1.1. - 31.12.1999 Muutos Myyntituotot 1 638 734 148,85 1 539 127 273,53 Maksutuotot 103 910 751,60 105 268 535,84 Tuet ja avustukset 38 921 683,48 36 776

Lisätiedot

KUNTAINFO tiistai 13.9.2011 klo 13.00 15.00

KUNTAINFO tiistai 13.9.2011 klo 13.00 15.00 KUNTAINFO tiistai 13.9.2011 klo 13.00 15.00 13.00-13.10 Tilaisuuden avaus - yhtymähallituksen puheenjohtaja Kauko Juhantalo 13.10-14.10 Satakunnan sairaanhoitopiirin toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille

Lisätiedot

TOIMINTAKATE , ,87-666,87 101,2

TOIMINTAKATE , ,87-666,87 101,2 Sastamalan kaupunki Talousarviovertailu 1 SIVU 1 3710 ELÄMÄNLAADUN HALLINTO * Palkat ja palkkiot 24.500,00-18.901,04-5.598,96-77,1 * Eläkekulut 2.700,00-2.389,25-310,75-88,5 * Muut henkilösivukulut 700,00-4.433,01-3.733,01

Lisätiedot

Rahoituskulut ja tuotot Vuosikate

Rahoituskulut ja tuotot Vuosikate HARJAVALTA 2012 2017e 2021e 2025e Veroprosentti 18,75 19,75 19,75 19,75 Päivähoito ja esiopetus 4 3111 3219 3137 3167 Perusopetus ja lukio 6195 6149 6136 6191 Vanhusten hoito 5 8 524 10 302 12 522 15 523

Lisätiedot

TOT. % TOT M TOIMINTATUOTOT 68,4 16,7 24,5 % 18,6 TOIMINTAKULUT 64,7 16,4 25,3 % 17,4 - SIITÄ:

TOT. % TOT M TOIMINTATUOTOT 68,4 16,7 24,5 % 18,6 TOIMINTAKULUT 64,7 16,4 25,3 % 17,4 - SIITÄ: Yhtymähallitus 28.4.217 LIITE 2 Kuntayhtymän taloudellinen välikatsaus 31.3.217 Savon koulutuskuntayhtymän kirjanpidon 31.3.217 tilanteen mukaisen tuloslaskelman tiivistelmä sekä nettoinvestoinnit ovat

Lisätiedot

Tammi-heinäkuun tulos 2016

Tammi-heinäkuun tulos 2016 Tammi-heinäkuun tulos 2016 Eksote Tammi-heinäkuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-heinäkuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 263,2 263,0 0,2

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. SATPEL, 1.12.2015 17:30, Esityslista 1

SISÄLLYSLUETTELO. SATPEL, 1.12.2015 17:30, Esityslista 1 i SISÄLLYSLUETTELO SATPEL, 1.12.2015 17:30, Esityslista 1-2 Läsnäolijat... 1 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 2 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta... 3 3 Talouskatsaus lokakuu

Lisätiedot

- Kuntainfo Tero Mäkiranta 1

- Kuntainfo Tero Mäkiranta 1 - Kuntainfo 22.8.2017 - Tero Mäkiranta 1 Pari sanaa vuodesta 2017 Tero Mäkiranta 2 Toiminnan ja talouden raportti 1-7 kk / 2017: Käyttötalouden sitovien menojen toteuma 57,7 % HTV - 2,9 % (-56,5 henkilötyövuotta)

Lisätiedot

Tammi-elokuun tulos 2016

Tammi-elokuun tulos 2016 Tammi-elokuun tulos 2016 Eksote Tammi-elokuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-elokuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 300,8 300,6 0,2 451,1

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014

Lisätiedot

TP 2016 TA+MUUT. LTK 2018 Ero% 2017

TP 2016 TA+MUUT. LTK 2018 Ero% 2017 541 NURMES Toiminto: - - 999 Kohde: - - 582 TALOUSARVION TULOSLASKELMA 218 Projekti: - - 9891 5115 KAUPUNKIRAKENNEPALV. HALLINTO TP 216 TA+MUUT. LTK 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT 36 36 HENKILÖSTÖKULUT -28

Lisätiedot

Harjavallan kaupunki

Harjavallan kaupunki Tuloslaskelma Huhtikuu 2017 31.5.2017 400 Harjavallan kaupunki Ta 2017 Tot. Jäljellä Tot % Tot. 2016 Muutos 16-17 Muutos% 16-17 Toimintatuotot 10 701 196 3 002 512 7 698 684 28,1 % 3 712 015-709 503-19,1

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2015 2015 muutos 2015 01-03 %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2015 2015 muutos 2015 01-03 % Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000510 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO Henkilöstökulut -77.142-77.142-17.816,23-59.325,77 23,1 Palvelujen ostot -42.978-42.978-10.698,42-32.279,58 24,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

Tammi-huhtikuun tulos 2016

Tammi-huhtikuun tulos 2016 Tammi-huhtikuun tulos 2016 Eksote Tammi-huhtikuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-huhtikuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 150,1 150,3-0,1

Lisätiedot

Tammi-helmikuun tulos 2016

Tammi-helmikuun tulos 2016 Tammi-helmikuun tulos 2016 Eksote yhteensä EKSOTE 1000 EUR 2016 Tammi-helmikuu 2016 Koko vuosi TP Muutos E2016 vs. TP Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot

Lisätiedot

Elokuu 8/2017 Osavuosikatsaus II

Elokuu 8/2017 Osavuosikatsaus II Elokuu 8/2017 Osavuosikatsaus II Kysyntä Hoidossa olleet potilaat Avohoitokäynnit Hoitojaksot Hoitopäivät Hoidon tarpeen arviointia odottavat Hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Kehitysvammahuolto Psykiatrian

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 22.6.2015 Koko kunta - Toteumavertailu Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma

Lisätiedot

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI 31.8.2016 Kumulatiivinen toteuma 66,67 % TULOSLASKELMA TA 2016 Toteuma 31.8.2016 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 047 172 734 796 70,2

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos % Saarijärven kaupunki Sivu 1 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO JA VIRANOMAISP YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO Henkilöstökulut -78.307-78.307-41.830,41-36.476,59 53,4 Palvelujen ostot -43.842-43.842-22.764,46-21.077,54

Lisätiedot

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6 Hallinto Korvaukset kunnilta 3 126 Muut suoritteiden myyntituotot 7 860 8 000 8 000 1 260 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 Maksetut palkat ja palkkiot -304 400-342 300-342

Lisätiedot

Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA490 Perusturvahallinto :47:05

Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA490 Perusturvahallinto :47:05 Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA490 Perusturvahallinto 5.12. 14:47:05 TOT 7 kk TA TA % TS 2018 TS 2019 Myyntituotot 860 Maksutuotot Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Budj uusi Budj ed.v. tot.v:n al Tilinp. 2016 2015 2015 2014

Budj uusi Budj ed.v. tot.v:n al Tilinp. 2016 2015 2015 2014 Haapaveden kaupunki Sivu 1 004611 Liikuntapalvelut, hallinto 4003 Maksetut palkat ja palkki -35.700-34.092-27.848-37.850 4004 Jaksotetut palkat ja palk 4.132 4010 Henkilöstökorvaukset, hen 5.637 2.517-35.700-34.092-22.210-31.201

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

TILINPTS TA YHT. KEHYS EHD. TOT. TOT% 2014 2015 2016 2016 2015

TILINPTS TA YHT. KEHYS EHD. TOT. TOT% 2014 2015 2016 2016 2015 Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000051 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO JA VIRANOMAISP 00000510 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO 4001 Henkilöstökulut -79.077,30-77.142-239.180-78.307-58.468,54 75,8 4300 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

PERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8010 TOIMINTATUOTOT

PERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8010 TOIMINTATUOTOT 00003401 PERUSTURVAN HALLINTO 8010 TOIMINTATUOTOT 8310 MYYNTITUOTOT 8314 MUUT SUORITTEIDEN MYYNTITUOTOT 300,00-100,0 8310 MYYNTITUOTOT 300,00-100,0 8010 TOIMINTATUOTOT 300,00-100,0 8502 PALKAT JA PALKKIOT

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus 23.9. Eksote yhteensä tammi-elokuu EKSOTE 1000 EUR Muutos Tammi-elokuu Koko vuosi TP 2014 E vs. TP 2014 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,87 58, ,13 884, ,

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,87 58, ,13 884, , 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.286,61 42,2-1.338,83 52,22-658,83-1.998-1.945-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-5.180,88 67,4-5.731,55 550,67-4.047,46-9.779-9.228-6.000

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,04 44, ,72-673, ,

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,04 44, ,72-673, , 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.997,66-1.998-1.998-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-4.971,72 64,7-4.032,56-939,16-5.746,45-9.779-10.718-6.000 4500 Aineet, tarvikkeet ja

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.8.2013 Kinnulan kunta 01-09/2011 01-09/2012 TA 2013 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-09/2013

Lisätiedot

TOIMINTAKATE , , ,19 4,53

TOIMINTAKATE , , ,19 4,53 Hailuodon kunta Tuloslaskelma, vertailu ed.vuoteen (toimitettu) 18.4.2017 21:26:41 INTIME/ULKOINEN TILIVUOSI 012017-122017 KAUSI 032017 LASKENNALLINEN 18/04/17 Vuoden alusta Vuoden alusta Muutos % 2016

Lisätiedot

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-syyskuu 2014

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-syyskuu 2014 Raportointi jäsenkunnille Tammi-syyskuu 2014 Eksoten tulos Tammi-syyskuu 2014 Muutos 2014 Tammi-syyskuu 2014 Koko vuosi TP 2013 EKSOTE YHTEENSÄ 1000 EUR E2014 vs. TP 2013 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste

Lisätiedot

Huhtikuu 4/2017. Osavuosikatsaus I. Hoidon tarpeen arviointia odottavat. Hoitopäivät. Psykiatrian päiväsairaanhoito ja kuntoutuskodit

Huhtikuu 4/2017. Osavuosikatsaus I. Hoidon tarpeen arviointia odottavat. Hoitopäivät. Psykiatrian päiväsairaanhoito ja kuntoutuskodit Huhtikuu 4/2017 Osavuosikatsaus I Kysyntä Hoidossa olleet potilaat Avohoitokäynnit Hoitojaksot Hoitopäivät Hoidon tarpeen arviointia odottavat Hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Kehitysvammahuolto

Lisätiedot

Tilinp. TA+MUUT. TOT. TA muutos muutos % SOSIAALIPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT

Tilinp. TA+MUUT. TOT. TA muutos muutos % SOSIAALIPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT MYYNTITUOTOT 171.667 188.800 124.174 240.400 51.600 27,3 MAKSUTUOTOT 334.754 349.800 167.477 298.200-51.600-14,8 TUET JA

Lisätiedot

kk=75%

kk=75% 1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden

Lisätiedot

Satakunnan maakuntatilaisuus

Satakunnan maakuntatilaisuus Satakunnan maakuntatilaisuus 14.4.2016 Satakunnan maakuntatalous Kuntien sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset Tulevaisuuden kunta -verkkoaivoriihen välitulokset Aineistot: www.kunnat.net/maakuntatilaisuudet

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2014 Shp:n valtuusto 8.6.2015

TILINPÄÄTÖS 2014 Shp:n valtuusto 8.6.2015 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI TILINPÄÄTÖS 2014 Shp:n valtuusto 8.6.2015 Väestö 31.12.2014 405.635 kasvu ed. v. 0,52% Talousjohtaja Jarkko Raatikainen Sairaanhoitopiirin talouden tavoitteet Talouden

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.1.27 Liite nro: 1 TOIMINTATUOTOT Maakunnan talousarvion (MV 23.4.7) (ilman liikelaitoksia) mukaan toimintatuotot ovat vuodelle 27

Lisätiedot

PERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8500 TOIMINTAKULUT

PERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8500 TOIMINTAKULUT 00003401 PERUSTURVAN HALLINTO 8502 PALKAT JA PALKKIOT -41.700-41.700-26.025,99 62,4 8512 ELÄKEKULUT -9.100-9.100-5.883,12 64,6 8513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -2.340-2.340-941,24 40,2-11.440-11.440-6.824,36

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

/2017 / MTA* 10/2016 / TP 2016 MTA 2017* 2017 / MTA* TA 2017** / TA** 2016 / TP

/2017 / MTA* 10/2016 / TP 2016 MTA 2017* 2017 / MTA* TA 2017** / TA** 2016 / TP 1) Tuloslaskelma * MTA = muutettu talousarvio ** TA = alkuperäinen talousarvio HUOM! Voit porautua eri laskentatunnisteisiin. (käyttötalous) Kum. Tot.-% Kum. Tot.-% Ennuste Ennuste Ennuste TP Ennuste 1

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

PSYKIATRIAN TULOSALUEEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2017

PSYKIATRIAN TULOSALUEEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2017 PSYKIATRIAN TULOSALUEEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2017 Psykiatrian tulosalue Myyntituotot 47 180,9 48 522,9 49 505,0 47 634,6 1 870,4 0,0 0,0 2,0 Myyntituotot jäsenkunnilta 41 032,1 41 125,8 43 165,7

Lisätiedot

PSYKIATRIAN TULOSALUEEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2016

PSYKIATRIAN TULOSALUEEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2016 PSYKIATRIAN TULOSALUEEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2016 Psykiatrian tulosalue Myyntituotot 45 412,2 48 153,4 48 522,9 46 751,1 1 771,8 0,0 0,0 0,8 Myyntituotot jäsenkunnilta 39 068,3 41 667,1 41 125,8

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013 KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset 31.12. Väkiluvun kehitys 54800 Mikkelin kaupungin väkilukuennakko kuukausittain 1.1. lukien (joulukuun 2012 luvussa on myös Ristiina ja Suomenniemi vertailun

Lisätiedot

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRI TÄNÄÄN JA TULEVAISUUDESSA?

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRI TÄNÄÄN JA TULEVAISUUDESSA? SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRI TÄNÄÄN JA TULEVAISUUDESSA? 3.2.2011 APisto 2 Kaskinen TOIMIALUE JA TOIMIPISTEET 1.1.2011 Kristiinankaupunki 98 km Vaasa 190 km Karvia Honkajoki Merikarvia Siikainen Pomarkku

Lisätiedot

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRI

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRI TILASTO-OSA 2006 Kumppanuudella terveyttä SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRI SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä...4 2. Hoitotakuun toteutuminen...13 3. Palvelujen ostot jäsenkunnittain...19 4. Toimintaluvut 2006, oma

Lisätiedot

Tammi-helmikuun tulos 2017

Tammi-helmikuun tulos 2017 Tammi-helmikuun tulos 2017 Eksote Tammikuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-helmikuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 73,4 73,4 0,0 440,2 440,2

Lisätiedot

Tammi-huhtikuun tulos 2017

Tammi-huhtikuun tulos 2017 Tammi-huhtikuun tulos 2017 Eksote Huhtikuun tulos ja ennuste 2017 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0-1,0-2,0 4,6 6,6 2,0 3,9 * Ennustetta ei ole vielä päivitetty EKSOTE 2017 Tammi-huhtikuu Koko vuosi

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Yhtymävaltuuston seminaari Talousjohtaja Elisa Kusmin

TILINPÄÄTÖS Yhtymävaltuuston seminaari Talousjohtaja Elisa Kusmin TILINPÄÄTÖS 2015 Yhtymävaltuuston seminaari 14. 15.6.2016 Talousjohtaja Elisa Kusmin Tilinpäätös 2015 Ylijäämä 699 821,59 Taseessa edellisten tilikausien ylijäämää 1 761 646,24, joten taseessa ylijäämä

Lisätiedot

Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto. Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö

Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto. Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä 13.4.2016 Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Maan viidenneksi suurin

Lisätiedot

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 2014 TA TA 2016 TA 2017 TA 2018 00004100 SOSIAALITOIMISTO Myyntituotot 2 610 2 400,00 Muut toimintatuotot 364 2 974 2 400,00 Henkilöstökulut -63 570-69 047,00-63 761,00 Palvelujen

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 vt talousjohtaja Jerry Retva 9.1.2017 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-syyskuu

Väestömuutokset, tammi-syyskuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj

Lisätiedot

Tammi-marraskuun tulos 2017

Tammi-marraskuun tulos 2017 Tammi-marraskuun tulos Eksote Marraskuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-marraskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 403,5 403,5 0,0 440,2 440,2 0,0 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS

VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS NAKKILAN KUNTA VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito 30.4.17 Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS TOIMINTAMENOT/-TULOT KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-3.050,00 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-1.522,10-11.247,90 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Perusturvalautakunta liite nro 2

Perusturvalautakunta liite nro 2 Äänekosken kaupunki Sivu 1 Perusturvalautakunta 25.10.2017 liite nro 2 03032110 Johto ja yleiset palvelut Myyntituotot 234 Muut toimintatuotot 508 742 Henkilöstökulut -470.660-452.700-452.700-370.975-81.725

Lisätiedot

Kuntakokous

Kuntakokous Kuntakokous 10.05.2017 Kari Janhonen, talousjohtaja 12.5.2017 1 Tilinpäätös 2016 12.5.2017 2 Sitovat tavoitteet Kuntalaskutus, 303,7 M, ta:n mukainen Investoinnit, 53,7 M, alitus 0,4 M Ylijäämä, 0,9 M,

Lisätiedot

Tammi-joulukuun 2016 tulos. * Tarvittaessa tehdään vielä pieniä korjauksia tiliryhmien välillä

Tammi-joulukuun 2016 tulos. * Tarvittaessa tehdään vielä pieniä korjauksia tiliryhmien välillä Tammi-joulukuun 2016 tulos * Tarvittaessa tehdään vielä pieniä korjauksia tiliryhmien välillä Eksote Tammi-joulukuun 2016 tulos EKSOTE 2016 Koko vuosi milj. EUR Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot

Lisätiedot