HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013"

Transkriptio

1 Henkilöstöraprtti Raahen seudun hyvinvintikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 Yhteistyötimikunta Yhtymähallitus Pyhäjen kunnanvaltuust Raahen kaupunginvaltuust Siikajen kunnanvaltuust Vihannin Kunnanvaltuust

2 Henkilöstöraprtti HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE Henkilöstön lukumäärä Kk- ja sa-aikainen henkilöstö Henkilöstö ammattilukittain Henkilöstö tulsalueittain Henkilöstön vaihtuvuus ja rekrytinti Eläkepistumaennusteet Henkilöstön ikärakenne Henkilöstön keski-ikä HENKILÖSTÖTULOSLASKELMA Spimusten mukaiset palkkjen tarkistukset ja spimusmuutkset v POISSAOLOT PANOSTUKSET TYÖHYVINVOINTIIN Yhteistiminta Henkilöstön kulutus ja kehittäminen Työterveyshult Työhyvinvinti Työsujelu Taulukita 8 kpl Kuviita 24 kpl

3 Henkilöä Henkilöstöraprtti HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 1.1. Henkilöstön lukumäärä Raahen seudun hyvinvintikuntayhtymässä li (1353 v. 2012) työntekijää, jista naisia li 1219 (1255 v. 2012) ja miehiä 85 (98 v. 2012). Luvut sisältävät tistaiseksi vimassalevassa työ-/virkasuhteessa levat ja määräaikaiset työntekijät. Kuvi 1 Kuntayhtymän henkilöstö Määräaikaiset Vakituiset Kk- ja sa-aikainen henkilöstö Kuvi 2 3 % 7 % Kkaikainen päävirka / timi Osa-aikainen päävirka / timi Osa-aikaeläke, -lisä, -hitvapaa 90 %

4 Henkilöä Henkilöstöraprtti Henkilöstö ammattilukittain Taulukk 1 Raahen seudun hyvinvintikuntayhtymän henkilöstö ammattilukittain ja Mies Nainen Yht Mies Nainen Yht Lääkärit Hit- ja tutkimushenkilöstö Ssiaalitimen henkilöstö Hallint- ja timisthenkilöstö Ktipalveluhenkilöstö Tekninen henkilöstö Siivushenkilöstö Varasthenkilöstö Yhteensä Henkilöstö tulsalueittain Kuvi 3 Henkilöstön määrä tulsalueittain , ja Hallint- ja tukipalvelut Lapsi- ja perhepalvelut Aikuisssiaalipalvelut Mielenterveys- ja päihdepalvelut Vanhuspalvelut Terveyden ja sairaanhidn palvelut

5 % Henkilöstöraprtti Taulukk 2 Henkilöstö tulsalueittain Hallint- ja tukipalvelut Lapsi- ja perhepalvelut Aikuisssiaalipalvelut Mielenterveys- ja päihdepalvelut Vanhuspalvelut Terveyden ja sairaanhidn palvelut Yhteensä Kuvi 4 Määräaikaisten suus tulsalueittain , ja vakituinen määräaikainetuineaikainen vaki- määrä- vakituinen määräaikainen Hallintja tukipalvel ut Lapsi- ja perhepal velut Aikuisssi aalipalvel ut Mielenter veys- ja päihdepal velut Vanhuspa lvelut Terveyde n ja sairaanh idn palvelut Vakituiset Määräaikaiset Vakituiset Määräaikaiset Vakituiset Määräaikaiset

6 Henkilöstöraprtti Henkilöstön vaihtuvuus ja rekrytinti Täytetyt virat ja timet Kuntayhtymä yhteensä Hallint- ja tukipalvelut yht. 5 timistsihteeri 1 laitshultaja 4 Lapsi- ja perhepalvelut yht. 5 6 psyklgi (Pene) 1 ssiaalityöntekijä (Pene) 2 ssiaalityöntekijä (Lastensujelu) 1 4 perhetyöntekijä 1 timintaterapeutti 1 terveydenhitaja 1 puheterapeutti Aikuisssiaalipalvelut yht. 7 9 ssiaalihjaaja (ma) 1 ssiaalihjaaja 1 kehitysvammatyöntekijä 5 ssiaalityöntekijä 1 1 vammaishjaaja 5 vammaishjaaja 50% 2 Mielenterveys- ja päihdepalvelut yht. 1 lähihitaja 1 Vanhuspalvelut yht lähihitaja sairaanhitaja 1 6 palveluesimies 1 Terveyden- ja sairaanhidn palvelut yht ylilääkäri 3 apulaisylilääkäri 1 kirurgian erikislääkäri 1 anestesilgian erikislääkäri 1 terveyskeskuslääkäri 2 hammaslääkäri 1 1 labratrihitaja 2 farmaseutti 1 hammashitaja 1 kätilö 1 sastnhitaja 2 1 timintaterapeutti 1 sairaanhitaja 7 8 perushitaja 5 lähihitaja 6 4 suuhygienisti 1 sastnsihteeri 2 röntgenhitaja 1

7 Henkilöstöraprtti Taulukk 3 Työ-/virkasuhteen muutkset vunna 2013 Palkatut Vanhuuseläke Irtisanutunut Työkyvyttömyyseläke Lääkärit Hit- ja tutkimushenkilöstö Ssiaalitimen henkilöstö Hallint- ja timisthenkilöstö Ktipalveluhenkilöstö Tekninen henkilöstö 1 1 Siivushenkilöstö 1 4 Varasthenkilöstö Yhteensä Eläkepistumaennusteet Kuvi 5 Raahen seudun hyvinvintikuntayhtymän eläkepistumaennuste

8 Henkilöstöraprtti Lähde: Kuntien eläkevakuutus

9 Henkilöä Henkilöstöraprtti Henkilöstön ikärakenne Kuvi 6 Henkilöstön määrä ja ikärakenne Mies Nainen Yhteensä Vunna 2013 yli 45-vutiaita li 714 henkilöä eli 54 % kk henkilöstöstä (1304) Henkilöstön keski-ikä Raahen seudun hyvinvintikuntayhtymän henkilöstön keski-ikä li tarkasteltuna 48,5 vutta. Keski-ikä n nussut hieman edellisvudesta (2012: 48 vutta). Kuvi 7 Henkilöstön keski-ikä ammattilukittain ,0 50,0 43,0 44,1 47,8 52,7 52,8 45,7 51,1 51,2 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0

10 Henkilöstöraprtti Taulukk 4 2. HENKILÖSTÖTULOSLASKELMA v v vrt vs 2012 Muuts % Palkat ja palkkit ,89 Henkilösivukulut: Eläkekulut ,80 Muut henkilösivukulut ,35 Kulutus ,89 Ostettu työnhjaus ,53 Ammattikirjallisuus ja lehdet ,20 Henkilökunnan työterveysh ,00 Ostettu työterveyshult ,79 Lahjat henkilökunnalle ,29 Muut kulut(virkistyskulut) , ,33 Ment yhteensä ,01 Pissaljen kustannukset (HRM Inf-järjestelmästä) ,44 Palkka- ja henkilöstökuluja vähentävät tult: Sairausvakuutuskrvaukset ,87 Tapaturmavakuutuskrvaukset ,81 Kelan krvaus henki. työterv ,20 Eläkekrvaukset Työllistämistuki ,59 Lääkäreiden kulutuskrvaus ,78 Opiskelijiden hjauspalkk ,62 Oppisp.kul. kulutuskrv ,09 Virkistysalueiden vukrat ,17 Tult Yhteensä ,60 Nettment ,18 Työterveyshult ja ensihit pistettu vudelta 2012 Muut (virkityskulut) sisältävät v 2013 henkilökunnan tulspalkkin, liikunta- ja kulttuurisetelit ,00 eura

11 Tuntia Henkilöstöraprtti Spimusten mukaiset palkkjen tarkistukset ja spimusmuutkset v Taulukk 5 Yhteenvet kunta-alan virka- ja työehtspimusratkaisuista 2013 Raamispimuksen mukaiset spimuskrtukset eri spimusalilla KVTES LS TS Yleiskrtus 1,46 % 1, 3 % 1,46 % Keskitetysti käytetty järjestelyerä 2,0 % Paikallinen järjestelyerä 0,6 % 0,35 % 0,6 % 3. POISSAOLOT Kuvi 8 Pissaltuntien suus kknaistyöajasta 2011, 2012 ja Työssälaika Pissalaika

12 Henkilöstöraprtti Kuvi 9 Pissalpäivät pissallajeittain (kalenteripäivinä) Vusilmat Työkyvyttömyyspissalt Lakisääteiset pissalt Muut pissalt % % % Vusilmat Työkyvyttömyyspissalt Lakisääteiset pissalt Muut pissalt Lakisääteisiin pissalihin sisältyy mm. hit- ja perhevapaat sekä määräaikaisella kuntutustuella levat eli ns. pitkät sairauslmat. Muut pissalt sisältävät mm. KVTES:n mukaiset palkalliset pissalt, kulutukset, KELA:n hyväksymät kuntutukset sekä palkattmat pissalt.

13 Henkilöstöraprtti Kuvi 10 Pissalpäivien palkkakustannukset sivukuluineen Muut pissalt Lakisääteiset pissalt Työkyvyttömyyspissalt Vusilmat 2011 % % % 2013 Vusilmat , , ,4 Työkyvyttömyyspissalt , , ,4 Lakisääteiset pissalt , , ,0 Muut pissalt , , ,2 Yhteensä Kuvi 11 Työkyvyttömyyspäivät kuukausittain 2011, 2012 ja

14 Kalenteripäivää Henkilöstöraprtti Kuvi 12 Kuntayhtymän työkyvyttömyyspäivien kehitys 2011, 2012 ja Tam mi Helmi Maali s Huhti Tuk Kesä Heinä El Syys Lka Marr as Julu Yhteensä Yhteensä Yhteensä Kuvi 13 Työkyvyttömyyspäivät ikälukittain (pv / työntekijä) 40,00 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 Työkyv.päivät/hlö Työkyv.päivät/hlö Työkyv.päivät/hlö 10,00 5,00 0, v 20-24v 25-29v 30-34v 35-39v 40-44v 45-49v 50-54v 55-59v 60-64v 65v-

15 Henkilöstöraprtti Taulukk Työkyv. Työkyv. Työntekijöitä Työkyv. Työkyv. Työntekijöitä Työkyv. päivät/hlö päivät yht. yht. päivät/hlö päivät yht. yht. päivät/hlö Työkyv. päivät yht. Työntekijöitä yht v v v v v v v v v v v Laskennassa vat mukana kaikki vuden aikana palvelussuhteessa lleet työntekijät. Työkyvyttömyyspissalissa vat mukana myös kuntutustukipäivät. Kuvi 14 Työkyvyttömyyden lajit vusina 2011, 2012 ja 2013 (% suus työkyvyttömyyspissalista) 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % KVTEL:n kunt.tuki palkatn 9,9 12,2 9,0 Työtapaturma, sapalkkainen 0,2 0,0 0,3 Työtapaturma palkallinen 2,1 1,2 1,3 Sairauslma palkatn 6,9 6,3 8,5 Sairauslma sapalkkainen 16,8 17,8 20,2 Sairauslma palkallinen, ma ilm. 7,2 6,5 6,0 Sairauslma palkallinen, tdistus 57,0 56,0 54,7

16 % Henkilöstöraprtti Kuvi 15 Pissaltapausten kestjakauma ( % ) 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 1 PV 2-3 PV 4-10 PV PV PV P YLI 180 Osasair.pv.raha ,8 31,8 23,3 10,2 0,6 0,8 0,4 10, ,7 32,4 22,4 9,1 1,0 0,7 0,4 12, ,2 31,4 21,1 11,3 1,2 1,0 0,3 12,6 Taulukk 7 Pissaltapausten lukumäärät 2011, 2012 ja PV PV PV PV PV P YLI Osasairauspäiväraha Yhteensä

17 Henkilöstöraprtti Kuvi 16 Työkyvyttömyyspissaljen prsentuaalinen jakauma tulsalueittain 2011, 2012 ja % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Hallint ja tukipalv. 9,3 11,2 9,9 Lapsi- ja perhepalv. 3,3 3,4 4,6 Aikuisssiaalipalv. 6,9 8,2 9,4 Mielent.ja päihdepalv. 4,0 3,3 3,4 Vanhuspalv. 46,8 45,9 43,8 Terveyden ja sairaanh.palv. 29,7 28,0 28,8 Taulukk 8 Työkyvyttömyyspissalt tulsalueittain (kalenteripäivinä) Hallint ja tukipalv. Lapsi- ja perhepalv. Aikuisssiaali palv. Mielent.ja päihdepalv. Vanhuspalv. Terveyden ja sairaanh.palv

18 Henkilöstöraprtti PANOSTUKSET TYÖHYVINVOINTIIN 4.1. Yhteistiminta Yhteistyötimikunta timii jhtavana työnantajan ja henkilöstön yhteistyöelimenä. Vunna 2013 yhteistyötimikunta kkntui viisi kertaa käsittelemään yhteistimintamenettelyn piiriin kuuluvia asiita. Yhteistyötimikuntaan kuuluivat vunna 2013 seuraavat henkilöt: Puheenjhtaja: Kallunki Hannu Varapuheenjhtaja: Rutaniemi Sanna Muut jäsenet: Anttila Paula Aulakski Anter Haapakski Ain Liisa Halnen Jaana Heikkinen Irma Kavnius Juni (2 viimeistä kkusta) Kski Mervi Mäntymaa Matti Niskala Hanna (3 ensimmäistä kkusta) Pelknen Reij Pussinen Hannele Weissenfelt Mikk Yhteistyötimikunnan sihteerinä timi Jhanna Flink 4.2. Henkilöstön kulutus ja kehittäminen Kulutus- ja kehittämistiminnan tavitteena n tuttaa ja järjestää krkeatasisia ja yksiköiden tavitteiden suuntaisia kulutuspalveluja kuntayhtymän henkilöstölle. Täydennyskulutuksen tavitteena n tukea ssiaali- ja terveydenhulln henkilöstön saamisen ylläpitämistä ja kehittämistä, palvelujen kehittämistä sekä ptilaan ja asiakkaan hyvän hidn / palvelun tteutumista. Täydennyskulutuksella varmistetaan, että henkilöstöllä n riittävä pätevyys hyvinvinnin ja terveyden edistämisestä. Kuntayhtymän sisäinen kulutus li säännöllistä ja ennalta suunniteltua. Viikittain sallistuttiin Oulun Ylipistllisen sairaalan erikisaljen interaktiivisiin videkulutuksiin. Oulun Ylipistllisen sairaalan kulutuksia tilattiin etälähetyksenä kuntayhtymään sallistujien kulutustarpeen mukaan. Vunna 2013 taln sisäisiä kulutustilaisuuksia järjestettiin n. 45, jihin sallistui yhteensä n henkilöä. Sisäisiä kulutuksia järjestettiin mm. anafylaksian hit, elvytyskulutus, vanhusten lääkehit, astmaptilaan hit, masennuksen tunnistaminen ja ehkäisy, infektit, psyksin varhainen tunnistaminen- ja hit, haavan hit, leikkaus- ja syöpäptilaan kivunhit, aivverenkierthäiriöiden hit, saatthitptilaan hit, päihde- ja lääkeriippuvaisen hit, avanneleikatun ptilaan hit ja I- ja II- diabeteksen hit, Aggressiivisen vanhuksen khtaaminen, ptilasturvallisuusiltapäivä, ergnmia- ja työsujelukulutuksia, ssiaalietuudet kulutus, näyttötutkinnn arviija kulutus, lasten sujeluilmitus velvllisuus kulutus, palsujelukulutus, haastavat tilanteet esimiestyössä. Vuden 2013 aikana tteutettiin Efficaan liittyviä kertauskulutuksia yksikkökhtaisten tarpeiden ja tiveiden mukaisesti. Sivupisteiden yksiköissä käytiin kuluttamassa yhteensä 29 kertaa. Näistä 15 kertaa tteutettiin ktihityksiköissä. Osallistujia näissä kulutuksissa li vaihdellen 4-12 henkilöä / kerta. Ktihidn kulutuksissa krstui Ktihit-Effican viikk-hjelmat ja ajanvaraus-svelluksen käyttökulutus. Yksikkökhtaiset kulutukset ketaan hyvinä kska työntekijöiden ei itse tarvitse matkustaa Raaheen vaan kuluttaja tulee maan tuttuun työyksikköön.

19 Henkilöstöraprtti Myös ATK-lukassa tteutettiin Effica-kertauskulutuksia 3 kertaa. Uusille työntekijöille ja piskelijille pidettiin perehdytystilaisuudet ja Effica peruskurssit klme kertaa vuden 2013 aikana. Lääkäreille tarjttiin ja järjestettiin kertauskulutus ereseptiin liittyen mutta tähän ei tullut yhtään sallistujaa. NettiRassi kulutuksia pidettiin yhteensä 7 kertaa, sallistujia li yhteensä 61 henkilöä. Kuntayhtymässä n annettu kulutusta lääketieteen piskelijille, eurlääkäreille sekä erikistuville lääkäreille. Elvytyskulutusta tarjttiin työyksiköihin säännöllisesti kk kuntayhtymän alueelle. Kulutukseen sallistuminen li kattavaa. Hyvinvintikuntayhtymän saamisen kehittäminen tapahtuu esimiesten jhdlla suunnitelmallisesti esimiehen vusikelln eri sa-alueiden tteuttamisen kautta. Vuden kuluessa esimies ja työntekijä vat vurvaikutuksessa seuraavien työhön liittyvine teemjen salta; tavitteiden asettaminen, henkilökhtaisen työsurituksen arviinti, saamiskartitus, ura ja seuraajasuunnittelu, kirjallinen tehtävänkuvaus ja kehityskeskustelu. Kuvi 17 esimiehen vusikell.

20 Henkilöstöraprtti Työterveyshult Kuntayhtymä n järjestänyt työntekijöilleen kknaisvaltaisen työterveyshulln palvelut sisältäen lakisääteisen työterveyshulln sekä yleislääkäritasisen sairaanhidn. Työterveyshult n järjestetty kaikille työntekijöille, jilla n palvelussuhde vimassa. Työntekijöillä, jilla n työssään erityinen sairastumisen vaara, n työterveyshult järjestetty lain mukaisesti heti työn alettua. Työturvallisuuslain mukaan yksin työskentelevillä, yötyötä tekevillä ja väkivallan uhalle altistuvilla työntekijöillä n työssään erityinen sairastumisen vaara. Lisäksi erityinen sairastumisen vaara n myös henkilöillä jtka altistuvat mm. hammashullssa käsiteltäville aineille sekä verelle ja tartuntavaarallisille eritteille. Näin llen suurimmalle salle kuntayhtymän työntekijöistä n tehtävä terveystarkastukset mahdllisimman pian työn alettua ja työntekijöiden terveyttä n seurattava säännöllisesti. Lakisääteisessä työterveyshullssa painpistealue n ennaltaehkäisyssä, kuten työtiljen terveellisyydestä hulehtimisessa, uupumissairauksien ja tules-sairauksien ehkäisemisessä sekä henkilökhtaisessa sujautumisessa. Kuntayhtymässä työterveyshulta tteutetaan suunnitelmallisesti eli työpaikkakäynnit ja terveystarkastukset tehdään pääsääntöisesti työyhteisöittäin, jllin työyhteisöstä nusevat työkykyä/työhyvinvintia ylläpitävän timinnan tarpeet tulevat esille. Henkilöstön työhyvinvintiin vaikuttavissa asiissa ja työhyvinvinnin edistämisessä n työyksikön vetäjien/esimiesten sekä työterveyshulln yhteinen suunnittelu ja timinta tärkeää. Työkyvyn ylläpitämiseksi työterveyshult n hjannut henkilöstöä erilaisiin kuntutuksiin. Varhaiskuntutuksena n järjestetty selkä- ja niskaryhmiä sekä fysikimppatimintaa. Kuntayhtymän henkilöstöä n sallistunut kuntremnttikursseille sekä Kelan järjestämään Aslak ja Tyk-kuntutukseen. Kuntayhtymän työterveyshulln tteuttaja n Terveystal Oy. Merkittävää n myös hulehtia ikääntyvän henkilöstön sairauksien hyvästä hidsta ja ikea-aikaisesta kuntutuksesta. Kuntayhtymässä timii aktiivisesti Tyhy-työryhmä, jka vastaa kuntayhtymän työhyvinvintia ylläpitävästä timinnasta.

21 % vastaajista Henkilöstöraprtti Työhyvinvinti Yhteistyötimikunnan alaisena n timinut TYHY-työryhmä, jnka tehtävänä n llut työhyvinvintia tukevien timenpiteiden suunnittelu ja tteutus kuntayhtymässä. Timinta n tteutettu mniammatillisesti säännöllisissä TYHY-ryhmän kkntumisessa esimiesten, henkilöstöpalveluiden, työntekijöiden, työterveyshulln ja työsujeluhenkilöstön kanssa. Tulsaluejhtajien ja työterveyshulln edustajien kanssa tehtiin tulsaluekhtaiset suunnitelmat työhyvinvinnin lisäämiseksi. Työhyvinvintikysely tteutettiin vuden 2013 lpulla. Kyselyyn vastasi 579 ( ) työntekijää. Tulksien perusteella timintayksiköt tekevät suunnitelmat työkykyä lisääviksi timenpiteiksi Työhyvinvintikyselyn keskeiset tulkset kuvi 18 Onk työllesi määritelty selkeät tavitteet? 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Harvin tai ei kskaan Sillin tällöin Usein ,6 25,3 70, ,4 26,3 69,3

22 % vastaajista % vastaajista Henkilöstöraprtti Kuvi 19 Olen valmis susittelemaan työpaikkaani muille 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Usein Sillin tällöin Harvin tai ei kskaan ,0 41,2 4, ,7 37,7 7,1 Kuvi 20 Vitk käyttää tietjasi ja taitjasi työssäsi? 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Harvin tai ei kskaan Sillin tällöin Usein ,6 10,7 87, ,8 12,1 84,1

23 % vastaajista % vastaajista Henkilöstöraprtti Kuvi 21 Saatk tarvittaessa tukea ja apua työssäsi työkavereiltasi? 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Harvin tai ei kskaan Sillin tällöin Usein ,1 21,2 74, ,3 19,1 77,6 Kuvi 22 Työyksikön ilmapiiri n kannustava ja tukeva. 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Harvin tai ei kskaan Sillin tällöin Usein ,8 36,9 56, ,7 34,8 59,5

24 % vastaajista Vastaajaa Henkilöstöraprtti Kuvi 23 Oletetaan, että työkykynne n parhaimmillaan saanut 10 pistettä. Minkä pistemäärän antaisitte nykyiselle työkyvyllenne? Vunna 2011 työkyvyn keskiarv li 8,01, vunna ,14 ja vunna ,33. Kuvi 24 Oletk havainnut epätasa-arvisuutta miesten ja naisten khtelussa työpaikallasi? 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Harvin tai ei kskaan Sillin tällöin Usein ,6 13,8 3, ,8 12,0 4,2

25 Henkilöstöraprtti Työsujelu Työturvallisuuslain 17 määrää, että työnantajan ja työntekijöiden n yhteistiminnassa ylläpidettävä ja parannettava työturvallisuutta työpaikalla. Työsujelua kehitetään yhteistyössä henkilöstön kanssa jkaiselle työyksikölle minaiset kehittämistarpeet humiiden. Raahen seudun hyvinvintikuntayhtymän työsujelurganisaatin yhteistiminnasta vastaa työsujelutimikunta: Työsujelupäällikkö Mikk Weissenfelt Työsujeluvaltuutettu Saara Mämmi ( ), Hanna Niskanen ( alkaen) Varatyösujeluvaltuutettu Juni Kavnius Työsujelutimikunnan jäsen Anitta Fingerrs Kiinteistöpäällikkö Pekka Kastell Työsujelutimikunnan sihteeri Jhanna Flink Työterveyshitaja Mervi Turpeinen Työfysiterapeutti Riitta Leppänr Kknaisvastuu työsujelun tteuttamisesta n työnantajalla, jta työpaikalla edustaa esimies. Työsujelun tteuttamisvastuu n esimiehillä rganisaatitast humiiden. Tulsalueet vat velvllisia valvmaan alueensa työlsuhteita ja työmenetelmiä sekä hulehtimaan terveydelle vaaraa aiheuttavien epäkhtien ja puutteiden krjaamiseksi ja pistamiseksi. Tavitteiden saavuttamiseksi tulsalueen n tunnettava maa vastuualuettaan kskevat lainsäädännön velvittavat hjeet ja määräykset. Hänellä n myös tiedtusvastuu työsujeluasiissa. Kuntayhtymässä lain tarkittamia työnantajia edustavat luttamushenkilöt, jhtryhmä, tulsalueiden- ja tulsyksiköiden jhtajat ja lähiesimiehet jille työsujeluvastuuna kuuluvat seuraavat tehtävät: Luttamushenkilöjht vastaa työsujelun rakenteellisten edellytysten turvaamisesta määrärahjen ja muiden keskeisten resurssien myöntämisestä turvallisen timinnan vaatimien investintien rahituksesta työsujeluun liittyvistä periaatepäätöksistä yleisestä työsujelutiminnan tteuttamisen valvnnasta Kuntayhtymän jhtaja ja tulsaluejhtajat päätöksistä yleisen työpaikan turvallisuuskulttuurin mudstamiseksi yleisten työsujelun järjestämistä kskevien hjeiden antamisesta suunnittelusta ja hankinnista muiden esimiesasemassa levien hjaamisesta ja valvmisesta työpaikkjen yleisestä valvnnasta ja seurannasta esitysten tekemisestä luttamuselimille tulsalueiden jhtajina vastaavat viime kädessä maa tulsaluettaan kskevien työsujelutavitteiden tteuttamisesta Tulsyksiköiden jhtajat man työyhteisön kehittämisprsessin käynnistämisestä ja ylläpitämisestä työsujeluhjeiden ja määräysten nudattamisen valvnnasta suunnittelu ja hankinnat työpaikkjen turvallisuushjeiden antamisesta henkilöstön neuvnnasta ja hjauksesta välittömän työsujelutiminnan rganisinti

26 Henkilöstöraprtti työsujelutietuden välittäminen työpaikkjen yleinen valvnta ja tarkkailu mahdllisten epäkhtien ilmittaminen jhtryhmälle Lähiesimiehet työsujelumääräysten nudattamisen välitön valvnta työympäristön jatkuva tarkkailu henkilöstön perehdyttäminen sekä hjaus ja neuvnta mahdllisten epäkhtien ilmittaminen malle esimiehelleen Jkaisen työntekijän velvllisuudet ja vastuut nudattaa työturvallisuuteen liittyviä hjeita ja määräyksiä nudattaa työturvallisia työtapja nudattaa työnsä ja työlsuhteiden edellyttämää turvallisuuden ja terveellisyyden ylläpitämiseksi tarvittavaa siisteyttä ja järjestystä sekä varvaisuutta ja hulellisuutta hulehdittava käytettävissä levin keinin masta ja muiden työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä välttää muihin työntekijöihin khdistuvaa häirintää ja muuta epäasiallista khtelua ilmittaa epäkhdista esimiehelle Lisäksi n valvttava ja hulehdittava työpaikan lsuhteiden turvallisuudesta humiimalla työympäristön sekä fysikaaliset että kemialliset ympäristötekijät käytettävien kneiden ja laitteiden kunnsta ja siitä, että ne täyttävät työturvallisuusmääräykset työtä surittaessa käytettäväksi määrättyjen sujuksien ja henkilökhtaisten sujaimien käytöstä työmenetelmien turvallisuudesta, työmenetelmähjeiden antamisesta ja työhön pastamisesta vähältä piti - ja tapaturmatapausten selvittämisestä työpaikalla ilmenevien turvallisuutta vaarantavien epäkhtien ja puutteiden krjaamisesta valtuuksien mukaan tai asian saattamisesta krjaavalle yksikölle Työsujeluhenkilöstö avustaa esimiehiä työsujeluasiiden hitamisessa sekä timii yhdessä työterveyshulln kanssa näissä asiissa krdinivana ja valvvana yksikkönä. Työsujeluasiamiehet Raahen seudun hyvinvintikuntayhtymän työpaikille timivat työsujeluasiamiehet, jtka työntekijät valitsevat keskuudestaan. Työsujeluasiamies: - työskentelee timialueellaan yhteistyössä lähiesimiehen kanssa parantaen työturvallisuutta. - n rganisaatin eri timialueiden henkilöstön valitsema edustaja, jka avustaa työsujelurganisaatita välittömän työsujelun yhteistimintatehtävissä. - pitää yhteyttä kuntayhtymän työsujelun yhteistiminta- elimiin, linjajhtn, työsujelupäällikköön ja työsujelu- valtuutettuun - sallistuu tarvittaessa työsujelua kskevaan tarkastukseen timialueellaan - työsujeluasiamiehellä n ikeus saada vapautusta työstään, kun hän niin spii lähiesimiehensä kanssa.

27 Henkilöstöraprtti

SEUDULLISEN YMPÄRISTÖLAUTAKUN- NAN TOIMINTAKERTOMUS JA YHTEIS- KUNTAVASTUURAPORTTI 2006

SEUDULLISEN YMPÄRISTÖLAUTAKUN- NAN TOIMINTAKERTOMUS JA YHTEIS- KUNTAVASTUURAPORTTI 2006 HÄMEENLINNAN SEUDULLINEN YMPÄRISTÖTOIMI SEUDULLISEN YMPÄRISTÖLAUTAKUN- NAN TOIMINTAKERTOMUS JA YHTEIS- KUNTAVASTUURAPORTTI 2006 HÄMEENLINNAN SEUDULLISEN YMPÄRISTÖTOIMEN JULKAISUJA 16 Virta Riikka, Laine

Lisätiedot

LOKIKIRJA erikoislääkärikoulutuksen ja yleislääketieteen erityiskoulutuksen yhdeksän kuukauden terveyskeskusjaksoa varten

LOKIKIRJA erikoislääkärikoulutuksen ja yleislääketieteen erityiskoulutuksen yhdeksän kuukauden terveyskeskusjaksoa varten LOKIKIRJA erikislääkärikulutuksen ja yleislääketieteen erityiskulutuksen yhdeksän kuukauden terveyskeskusjaksa varten Päivitetty 4.11.2014 Tämä lkikirja n sitteessa http://www.ulu.fi/ltk/piskelu/jatkkulutus/yek

Lisätiedot

Hankkeen tavoitteet voidaan jakaa valvonnan tavoitteisiin ja työsuojeluvalvonnan kehittämisen tavoitteisiin.

Hankkeen tavoitteet voidaan jakaa valvonnan tavoitteisiin ja työsuojeluvalvonnan kehittämisen tavoitteisiin. 1 (6) 22.1.2015 Valtakunnallinen kunta-alan työsujelun valvntahanke vusina 2012-2015 ( Turvallinen, terveellinen ja tuttava kuntatyö 2015 ) HANKESUUNNITELMA Tausta Kuntasektrilla n tapahtunut ja tapahtuu

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan sote -hanke. Väliraportti 19.1.2015

Pohjois-Karjalan sote -hanke. Väliraportti 19.1.2015 Phjis-Karjalan ste -hanke Väliraprtti 19.1.2015 Sisällys 1 Jhdant... 2 2 Väliraprtin rakenne ja sisältö yleisesti... 3 3 Hankesuunnitelmassa kirjatut tavitteet... 3 4 Asukaslähtöistä tutantmallia kskevat

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNGIN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN OHJELMA 2013 2020

LOVIISAN KAUPUNGIN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN OHJELMA 2013 2020 LOVIISAN KAUPUNGIN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN OHJELMA 2013 2020 Sisältö 2. IKÄÄNTYMISPOLITIIKKAA OHJAAVA VISIO, TOIMINTAPERIAATTEET JA VALTAKUNNALLI SET TAVOITTEET... 5 2.1 Lviisan kaupungin visi... 5 2.2 Lviisan

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA JT 4/2008. Järjestelytoimikunta. Halikon kunnanvirasto, valtuustosali. Aika 26.2.2008 klo 8.30 9.35. Läsnä Nummentalo Juhani puheenjohtaja

PÖYTÄKIRJA JT 4/2008. Järjestelytoimikunta. Halikon kunnanvirasto, valtuustosali. Aika 26.2.2008 klo 8.30 9.35. Läsnä Nummentalo Juhani puheenjohtaja PÖYTÄKIRJA JT 4/2008 Järjestelytimikunta Paikka Halikn kunnanvirast, valtuustsali Aika 26.2.2008 kl 8.30 9.35 Läsnä Nummental Juhani puheenjhtaja Pölönen Päivi varapuheenjhtaja Björkqvist Anders jäsen

Lisätiedot

VARKAUDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2OO9 TALOUSS UNNITELMA 2009.2012

VARKAUDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2OO9 TALOUSS UNNITELMA 2009.2012 VARKAUDE KAUPUK TALOUSARVO 2OO9 TALOUSS UTELMA 2009.2012 Hyvdksytty kv 1 5.12.2008 K'M TA.CX.JSARVO A -SW YLHSFER,JELUT KAvm0rlnlssa TOMEL B Mzu A TTXMET C TOME, B OME A T*ltil 2 tcltlvl Tfilrnltbct tstte

Lisätiedot

Hyvinvointi ja turvallisuussuunnitelma

Hyvinvointi ja turvallisuussuunnitelma Etelä Pirkanmaa Hyvinvinti ja turvallisuussuunnitelma 6.11.2013 Akaan kaupunki Valkeaksken kaupunki Urjalan kunta Sisällysluettel: 1. Tausta ja tavitteet... 3 2. Kehityskuva Etelä Pirkanmaan hyvinvinti

Lisätiedot

1. PRO-TUKIPISTEEN TOIMINTA-AJATUS

1. PRO-TUKIPISTEEN TOIMINTA-AJATUS TOIMINTAKERTOMUS 2006 1. PRO-TUKIPISTEEN TOIMINTA-AJATUS 1.1. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja ihmisikeudellinen työ Pr-tukipiste ry n yhdistys, jka seuraa sekä kansallista että kansainvälistä prstituutiplitiikkaa

Lisätiedot

Päihdeohjelma Sivu 1. Länsi-Pirkanmaan koulutuskuntayhtymän päihdeohjelma 2. Päihdeohjelman kohde 3. Vastuiden ja tehtävien tarkistuslistat 4

Päihdeohjelma Sivu 1. Länsi-Pirkanmaan koulutuskuntayhtymän päihdeohjelma 2. Päihdeohjelman kohde 3. Vastuiden ja tehtävien tarkistuslistat 4 Päihdehjelma Sivu 1 Sisällysluettel Länsi-Pirkanmaan kulutuskuntayhtymän päihdehjelma 2 Periaatteet 2 Päihdehjelman khde 3 Vastuiden ja tehtävien tarkistuslistat 4 Timintamallit 8 Tavitteellisen puheeksittkeskustelun

Lisätiedot

Palveluverkkotyöryhmän väliraportti

Palveluverkkotyöryhmän väliraportti LUONNOS 04.04.2014 2.4.2014 Palveluverkktyöryhmä 7.4.2014 jhtryhmä SALPAUSSELÄN UUSI KUNTA 2017 Hllla, Hämeenkski, Iitti, Kärkölä, Lahti, Nastla Pintaala 2191 km2 Väkiluku 154 139 as Ikäjakauma 014v 15,55

Lisätiedot

SUORITE- KÄSIKIRJA. Läntinen perusturvapiiri Peruspalvelukeskus Oiva -liikelaitos. Päivitetty 1.1.2014 Laskentasihteeri Tarja Suikki

SUORITE- KÄSIKIRJA. Läntinen perusturvapiiri Peruspalvelukeskus Oiva -liikelaitos. Päivitetty 1.1.2014 Laskentasihteeri Tarja Suikki SUORITE- KÄSIKIRJA Läntinen perusturvapiiri Peruspalvelukeskus Oiva -liikelaits Päivitetty 1.1.2014 Laskentasihteeri Tarja Suikki Läntinen perusturvapiiri Peruspalvelukeskus Oiva -liikelaits SUORITEKÄSIKIRJA

Lisätiedot

Inkoon kunnan Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma 2015

Inkoon kunnan Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma 2015 Inkn kunnan Kululaisten aamu- ja iltapäivätiminnan timintasuunnitelma 2015 www.inga.fi www.ph.fi www.eftis.fi www. kululaistentimintaverkk.fi Sisällys 1. Aamu- ja iltapäivätiminnan järjestämisen lähtökhdat...

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Pellossa 19.9.2006. Anne Anttila Toiminnanjohtaja

TIIVISTELMÄ. Pellossa 19.9.2006. Anne Anttila Toiminnanjohtaja TIIVISTELMÄ Outkaira tuttamhan ry n ktiseutunsa kehittämisestä kiinnstuneiden ihmisten mudstama maaseudun kehittämisyhdistys, jta kutsutaan myös timintaryhmäksi. Yhdistyksen nimestä käytetään puhekielessä

Lisätiedot

Opas VMBaro-henkilöstökyselyjärjestelmän tehokkaaseen hyödyntämiseen. Veli-Matti Lehtonen

Opas VMBaro-henkilöstökyselyjärjestelmän tehokkaaseen hyödyntämiseen. Veli-Matti Lehtonen Opas VMBar-henkilöstökyselyjärjestelmän tehkkaaseen hyödyntämiseen Veli-Matti Lehtnen Marraskuu 2010 2 Sisällys sivu 1 Jhdant 3 2 VMBar-henkilöstökyselyjärjestelmän tarkitus 3 3 Mitä VMBar-työtyytyväisyystutkimus

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMISEN OPAS

TYÖSSÄOPPIMISEN OPAS TYÖSSÄOPPIMISEN OPAS SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON OPISKELUUN JA OHJAUKSEEN LÄHIHOITAJAN PERUSOPINNOT Kasvun tukeminen ja hjaus Hit ja hulenpit Kuntutumisen tukeminen OPISKELIJAN NIMI SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Erikoissairaanhoidon tuotteistuksen käsikirja

Erikoissairaanhoidon tuotteistuksen käsikirja 1 (83) Erikissairaanhidn tutteistuksen käsikirja v. 2013 27.12.2012 FCG Tietjhtaminen Oy Osmntie 34, PL 950, 00601 Helsinki Puh. 010 4090, fax 010 409 5001, www.fcg.fi Y-tunnus 2474027-3 Ktipaikka Helsinki

Lisätiedot

Lappeenrannan lukioiden opiskelijahuollon opetussuunnitelma

Lappeenrannan lukioiden opiskelijahuollon opetussuunnitelma Lappeenrannan lukiiden piskelijahulln petussuunnitelma Päivitetty 6.6.2012 Sisällysluettel 1) Ennalta ehkäisevät tuen mudt lukissa 3 2) Kdin ja lukin välisen yhteistyön periaatteita ja mutja 3 3) Osallisuuden

Lisätiedot

s. 8 s. 10-11 s. 16 Porin kaupungin henkilöstölehti 1 2013 Tuulivoimaa lisää. Myös koulutusta Poriin. Henkilöstöpalvelut Hotelli Otavassa. Työn ääniä.

s. 8 s. 10-11 s. 16 Porin kaupungin henkilöstölehti 1 2013 Tuulivoimaa lisää. Myös koulutusta Poriin. Henkilöstöpalvelut Hotelli Otavassa. Työn ääniä. Prin kaupungin henkilöstölehti 1 2013 www.pri.fi/karhunpalvelus Tuulivimaa lisää. Myös kulutusta Priin. s. 8 Henkilöstöpalvelut Htelli Otavassa. Työn ääniä. s. 10-11 Tv-humristi Mielenrauha Prin bussissa.

Lisätiedot

ESIPUHE. Keski-Pohjanmaalla 7.12.2011. neuvottelukunta

ESIPUHE. Keski-Pohjanmaalla 7.12.2011. neuvottelukunta KESKI-POHJANMAAN KUNTIEN JA KRUUNUPYYN KUNNAN PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSSTRATEGIA 2012-2016 ESIPUHE TERVE KOTIKUNTA TURVALLINEN MAAKUNTA Keski-Phjanmaan päihdestrategia 2007-2011 n laajenemassa päihde- ja

Lisätiedot

TOIMINNAN JA TALOUDEN OHJEET

TOIMINNAN JA TALOUDEN OHJEET Sumen Lins-liitt ry TOIMINNAN JA TALOUDEN OHJEET Kuvernöörineuvst n kkuksessaan 16.11.2012 hyväksynyt nämä hjeet, jtka sitvat Lins-liitt ry:n hallitusta, timialja, työryhmiä, pääsihteeriä ja liitn työntekijöitä.

Lisätiedot

pätevöitynyt rakennusalan työntekijä

pätevöitynyt rakennusalan työntekijä Zertifizierungsges.m.b.H. TODISTUS PÄTEVÖITYMISESTÄ Sertifiintihjelma: pätevöitynyt rakennusalan työntekijä Eurppalaisen tutkintjen viitekehyksen (Eurpean Qualificatin Framewrk, EQF) tas 2 LOPULLINEN VERSIO

Lisätiedot

Oulun seudun koulutuskuntayhtymä. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 ja talousarvio vuodelle 2015

Oulun seudun koulutuskuntayhtymä. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 ja talousarvio vuodelle 2015 Oulun seudun kulutuskuntayhtymä Timinta- ja talussuunnitelma 2015 2017 ja talusarvi vudelle 2015 Yhtymähallitus 27.10.2014 104 Yhtymäkkus 25.11.2014 27 1 KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN KATSAUS... 2 2 OSEKKIN ORGANISAATIO...

Lisätiedot

Turvallinen Keski-Suomi KESKI-SUOMEN MAAKUNNAN TURVALLISUUSSUUNNITELMA 31.3.2011

Turvallinen Keski-Suomi KESKI-SUOMEN MAAKUNNAN TURVALLISUUSSUUNNITELMA 31.3.2011 Turvallinen Keski-Sumi KESKI-SUOMEN MAAKUNNAN TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2011 2014 31.3.2011 Sisällysluettel 1 JOHDANTO... 4 2 TAVOITTEET... 5 3 TURVALLISUUSSUUNNITTELUN ORGANISOINTI... 5 4 ARJEN TURVALLISUUDEN

Lisätiedot

VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA. Suomen Sosialidemokraattinen Puolue

VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA. Suomen Sosialidemokraattinen Puolue VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA Sumen Ssialidemkraattinen Pulue SDP:n vanhuspliittinen hjelma 1 Ikääntyneet vat ssiaalisesti kestävän yhteiskunnan kivijalka Pulueemme vanhusplitiikka perustuu ssialidemkratian

Lisätiedot

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Rahitushakemuksen täyttöhje maakunnan kehittämisraha Uusi hakemus, jatkrahitus, krjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Tällä lmakkeella haetaan rahitusta uudelle hankkeelle, jka tulee ensimmäistä kertaa

Lisätiedot

Selvitys Mikkelin seudun yhteistoiminta-alueen vammaispalvelujen nykykäytännöistä ja tulevaisuuden haasteista

Selvitys Mikkelin seudun yhteistoiminta-alueen vammaispalvelujen nykykäytännöistä ja tulevaisuuden haasteista Selvitys Mikkelin seudun yhteistiminta-alueen vammaispalvelujen nykykäytännöistä ja tulevaisuuden haasteista Asiakaslähtöisten palvelurakenteiden ja palvelujen näkymiä Mikkelin seudun ssiaali- ja terveystimessa

Lisätiedot

HANSKASSA! PROJEKTISTA KIELONSAAREN OHJAUSPALVELU- JA KEHITTÄMISKESKUKSEKSI

HANSKASSA! PROJEKTISTA KIELONSAAREN OHJAUSPALVELU- JA KEHITTÄMISKESKUKSEKSI HANSKASSA! PROJEKTISTA KIELONSAAREN OHJAUSPALVELU- JA KEHITTÄMISKESKUKSEKSI Hanskassa! aikuistuvien tukiverkstprjekti vv. 2003-2007 LOPPURAPORTTI Julkaisija ja kustantaja: Savn Vammaisasuntsäätiö Kielnsaaren

Lisätiedot

MUSEOVIRASTON TILINPÄÄTÖS

MUSEOVIRASTON TILINPÄÄTÖS MUSEOVIRASTON TILINPÄÄTÖS 2014 SISÄLLYS 1. Timintakertmus 3 1.1. Jhdn katsaus... 3 1.2 Vaikuttavuus... 6 1.2.1 Timinnan yhteiskunnallinen vaikuttavuus... 6 1.2.2 Siirt- ja sijitusmenjen vaikuttavuus...

Lisätiedot

KIINTEISTÖLIIKELAITOKSEN RAKENNUSHANKKEIDEN TOTEUT- TAMINEN: OHJEET TEHTÄVISTÄ, VASTUISTA, KUSTANNUSSEU- RANNASTA JA RAPORTOINNISTA

KIINTEISTÖLIIKELAITOKSEN RAKENNUSHANKKEIDEN TOTEUT- TAMINEN: OHJEET TEHTÄVISTÄ, VASTUISTA, KUSTANNUSSEU- RANNASTA JA RAPORTOINNISTA Turun Kiinteistöliikelaits 30.10.2014 KIINTEISTÖLIIKELAITOKSEN RAKENNUSHANKKEIDEN TOTEUT- TAMINEN: OHJEET TEHTÄVISTÄ, VASTUISTA, KUSTANNUSSEU- RANNASTA JA RAPORTOINNISTA 1. Taustaa Kaupunginhallitus edellytti

Lisätiedot