HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013"

Transkriptio

1 Henkilöstöraprtti Raahen seudun hyvinvintikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 Yhteistyötimikunta Yhtymähallitus Pyhäjen kunnanvaltuust Raahen kaupunginvaltuust Siikajen kunnanvaltuust Vihannin Kunnanvaltuust

2 Henkilöstöraprtti HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE Henkilöstön lukumäärä Kk- ja sa-aikainen henkilöstö Henkilöstö ammattilukittain Henkilöstö tulsalueittain Henkilöstön vaihtuvuus ja rekrytinti Eläkepistumaennusteet Henkilöstön ikärakenne Henkilöstön keski-ikä HENKILÖSTÖTULOSLASKELMA Spimusten mukaiset palkkjen tarkistukset ja spimusmuutkset v POISSAOLOT PANOSTUKSET TYÖHYVINVOINTIIN Yhteistiminta Henkilöstön kulutus ja kehittäminen Työterveyshult Työhyvinvinti Työsujelu Taulukita 8 kpl Kuviita 24 kpl

3 Henkilöä Henkilöstöraprtti HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 1.1. Henkilöstön lukumäärä Raahen seudun hyvinvintikuntayhtymässä li (1353 v. 2012) työntekijää, jista naisia li 1219 (1255 v. 2012) ja miehiä 85 (98 v. 2012). Luvut sisältävät tistaiseksi vimassalevassa työ-/virkasuhteessa levat ja määräaikaiset työntekijät. Kuvi 1 Kuntayhtymän henkilöstö Määräaikaiset Vakituiset Kk- ja sa-aikainen henkilöstö Kuvi 2 3 % 7 % Kkaikainen päävirka / timi Osa-aikainen päävirka / timi Osa-aikaeläke, -lisä, -hitvapaa 90 %

4 Henkilöä Henkilöstöraprtti Henkilöstö ammattilukittain Taulukk 1 Raahen seudun hyvinvintikuntayhtymän henkilöstö ammattilukittain ja Mies Nainen Yht Mies Nainen Yht Lääkärit Hit- ja tutkimushenkilöstö Ssiaalitimen henkilöstö Hallint- ja timisthenkilöstö Ktipalveluhenkilöstö Tekninen henkilöstö Siivushenkilöstö Varasthenkilöstö Yhteensä Henkilöstö tulsalueittain Kuvi 3 Henkilöstön määrä tulsalueittain , ja Hallint- ja tukipalvelut Lapsi- ja perhepalvelut Aikuisssiaalipalvelut Mielenterveys- ja päihdepalvelut Vanhuspalvelut Terveyden ja sairaanhidn palvelut

5 % Henkilöstöraprtti Taulukk 2 Henkilöstö tulsalueittain Hallint- ja tukipalvelut Lapsi- ja perhepalvelut Aikuisssiaalipalvelut Mielenterveys- ja päihdepalvelut Vanhuspalvelut Terveyden ja sairaanhidn palvelut Yhteensä Kuvi 4 Määräaikaisten suus tulsalueittain , ja vakituinen määräaikainetuineaikainen vaki- määrä- vakituinen määräaikainen Hallintja tukipalvel ut Lapsi- ja perhepal velut Aikuisssi aalipalvel ut Mielenter veys- ja päihdepal velut Vanhuspa lvelut Terveyde n ja sairaanh idn palvelut Vakituiset Määräaikaiset Vakituiset Määräaikaiset Vakituiset Määräaikaiset

6 Henkilöstöraprtti Henkilöstön vaihtuvuus ja rekrytinti Täytetyt virat ja timet Kuntayhtymä yhteensä Hallint- ja tukipalvelut yht. 5 timistsihteeri 1 laitshultaja 4 Lapsi- ja perhepalvelut yht. 5 6 psyklgi (Pene) 1 ssiaalityöntekijä (Pene) 2 ssiaalityöntekijä (Lastensujelu) 1 4 perhetyöntekijä 1 timintaterapeutti 1 terveydenhitaja 1 puheterapeutti Aikuisssiaalipalvelut yht. 7 9 ssiaalihjaaja (ma) 1 ssiaalihjaaja 1 kehitysvammatyöntekijä 5 ssiaalityöntekijä 1 1 vammaishjaaja 5 vammaishjaaja 50% 2 Mielenterveys- ja päihdepalvelut yht. 1 lähihitaja 1 Vanhuspalvelut yht lähihitaja sairaanhitaja 1 6 palveluesimies 1 Terveyden- ja sairaanhidn palvelut yht ylilääkäri 3 apulaisylilääkäri 1 kirurgian erikislääkäri 1 anestesilgian erikislääkäri 1 terveyskeskuslääkäri 2 hammaslääkäri 1 1 labratrihitaja 2 farmaseutti 1 hammashitaja 1 kätilö 1 sastnhitaja 2 1 timintaterapeutti 1 sairaanhitaja 7 8 perushitaja 5 lähihitaja 6 4 suuhygienisti 1 sastnsihteeri 2 röntgenhitaja 1

7 Henkilöstöraprtti Taulukk 3 Työ-/virkasuhteen muutkset vunna 2013 Palkatut Vanhuuseläke Irtisanutunut Työkyvyttömyyseläke Lääkärit Hit- ja tutkimushenkilöstö Ssiaalitimen henkilöstö Hallint- ja timisthenkilöstö Ktipalveluhenkilöstö Tekninen henkilöstö 1 1 Siivushenkilöstö 1 4 Varasthenkilöstö Yhteensä Eläkepistumaennusteet Kuvi 5 Raahen seudun hyvinvintikuntayhtymän eläkepistumaennuste

8 Henkilöstöraprtti Lähde: Kuntien eläkevakuutus

9 Henkilöä Henkilöstöraprtti Henkilöstön ikärakenne Kuvi 6 Henkilöstön määrä ja ikärakenne Mies Nainen Yhteensä Vunna 2013 yli 45-vutiaita li 714 henkilöä eli 54 % kk henkilöstöstä (1304) Henkilöstön keski-ikä Raahen seudun hyvinvintikuntayhtymän henkilöstön keski-ikä li tarkasteltuna 48,5 vutta. Keski-ikä n nussut hieman edellisvudesta (2012: 48 vutta). Kuvi 7 Henkilöstön keski-ikä ammattilukittain ,0 50,0 43,0 44,1 47,8 52,7 52,8 45,7 51,1 51,2 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0

10 Henkilöstöraprtti Taulukk 4 2. HENKILÖSTÖTULOSLASKELMA v v vrt vs 2012 Muuts % Palkat ja palkkit ,89 Henkilösivukulut: Eläkekulut ,80 Muut henkilösivukulut ,35 Kulutus ,89 Ostettu työnhjaus ,53 Ammattikirjallisuus ja lehdet ,20 Henkilökunnan työterveysh ,00 Ostettu työterveyshult ,79 Lahjat henkilökunnalle ,29 Muut kulut(virkistyskulut) , ,33 Ment yhteensä ,01 Pissaljen kustannukset (HRM Inf-järjestelmästä) ,44 Palkka- ja henkilöstökuluja vähentävät tult: Sairausvakuutuskrvaukset ,87 Tapaturmavakuutuskrvaukset ,81 Kelan krvaus henki. työterv ,20 Eläkekrvaukset Työllistämistuki ,59 Lääkäreiden kulutuskrvaus ,78 Opiskelijiden hjauspalkk ,62 Oppisp.kul. kulutuskrv ,09 Virkistysalueiden vukrat ,17 Tult Yhteensä ,60 Nettment ,18 Työterveyshult ja ensihit pistettu vudelta 2012 Muut (virkityskulut) sisältävät v 2013 henkilökunnan tulspalkkin, liikunta- ja kulttuurisetelit ,00 eura

11 Tuntia Henkilöstöraprtti Spimusten mukaiset palkkjen tarkistukset ja spimusmuutkset v Taulukk 5 Yhteenvet kunta-alan virka- ja työehtspimusratkaisuista 2013 Raamispimuksen mukaiset spimuskrtukset eri spimusalilla KVTES LS TS Yleiskrtus 1,46 % 1, 3 % 1,46 % Keskitetysti käytetty järjestelyerä 2,0 % Paikallinen järjestelyerä 0,6 % 0,35 % 0,6 % 3. POISSAOLOT Kuvi 8 Pissaltuntien suus kknaistyöajasta 2011, 2012 ja Työssälaika Pissalaika

12 Henkilöstöraprtti Kuvi 9 Pissalpäivät pissallajeittain (kalenteripäivinä) Vusilmat Työkyvyttömyyspissalt Lakisääteiset pissalt Muut pissalt % % % Vusilmat Työkyvyttömyyspissalt Lakisääteiset pissalt Muut pissalt Lakisääteisiin pissalihin sisältyy mm. hit- ja perhevapaat sekä määräaikaisella kuntutustuella levat eli ns. pitkät sairauslmat. Muut pissalt sisältävät mm. KVTES:n mukaiset palkalliset pissalt, kulutukset, KELA:n hyväksymät kuntutukset sekä palkattmat pissalt.

13 Henkilöstöraprtti Kuvi 10 Pissalpäivien palkkakustannukset sivukuluineen Muut pissalt Lakisääteiset pissalt Työkyvyttömyyspissalt Vusilmat 2011 % % % 2013 Vusilmat , , ,4 Työkyvyttömyyspissalt , , ,4 Lakisääteiset pissalt , , ,0 Muut pissalt , , ,2 Yhteensä Kuvi 11 Työkyvyttömyyspäivät kuukausittain 2011, 2012 ja

14 Kalenteripäivää Henkilöstöraprtti Kuvi 12 Kuntayhtymän työkyvyttömyyspäivien kehitys 2011, 2012 ja Tam mi Helmi Maali s Huhti Tuk Kesä Heinä El Syys Lka Marr as Julu Yhteensä Yhteensä Yhteensä Kuvi 13 Työkyvyttömyyspäivät ikälukittain (pv / työntekijä) 40,00 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 Työkyv.päivät/hlö Työkyv.päivät/hlö Työkyv.päivät/hlö 10,00 5,00 0, v 20-24v 25-29v 30-34v 35-39v 40-44v 45-49v 50-54v 55-59v 60-64v 65v-

15 Henkilöstöraprtti Taulukk Työkyv. Työkyv. Työntekijöitä Työkyv. Työkyv. Työntekijöitä Työkyv. päivät/hlö päivät yht. yht. päivät/hlö päivät yht. yht. päivät/hlö Työkyv. päivät yht. Työntekijöitä yht v v v v v v v v v v v Laskennassa vat mukana kaikki vuden aikana palvelussuhteessa lleet työntekijät. Työkyvyttömyyspissalissa vat mukana myös kuntutustukipäivät. Kuvi 14 Työkyvyttömyyden lajit vusina 2011, 2012 ja 2013 (% suus työkyvyttömyyspissalista) 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % KVTEL:n kunt.tuki palkatn 9,9 12,2 9,0 Työtapaturma, sapalkkainen 0,2 0,0 0,3 Työtapaturma palkallinen 2,1 1,2 1,3 Sairauslma palkatn 6,9 6,3 8,5 Sairauslma sapalkkainen 16,8 17,8 20,2 Sairauslma palkallinen, ma ilm. 7,2 6,5 6,0 Sairauslma palkallinen, tdistus 57,0 56,0 54,7

16 % Henkilöstöraprtti Kuvi 15 Pissaltapausten kestjakauma ( % ) 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 1 PV 2-3 PV 4-10 PV PV PV P YLI 180 Osasair.pv.raha ,8 31,8 23,3 10,2 0,6 0,8 0,4 10, ,7 32,4 22,4 9,1 1,0 0,7 0,4 12, ,2 31,4 21,1 11,3 1,2 1,0 0,3 12,6 Taulukk 7 Pissaltapausten lukumäärät 2011, 2012 ja PV PV PV PV PV P YLI Osasairauspäiväraha Yhteensä

17 Henkilöstöraprtti Kuvi 16 Työkyvyttömyyspissaljen prsentuaalinen jakauma tulsalueittain 2011, 2012 ja % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Hallint ja tukipalv. 9,3 11,2 9,9 Lapsi- ja perhepalv. 3,3 3,4 4,6 Aikuisssiaalipalv. 6,9 8,2 9,4 Mielent.ja päihdepalv. 4,0 3,3 3,4 Vanhuspalv. 46,8 45,9 43,8 Terveyden ja sairaanh.palv. 29,7 28,0 28,8 Taulukk 8 Työkyvyttömyyspissalt tulsalueittain (kalenteripäivinä) Hallint ja tukipalv. Lapsi- ja perhepalv. Aikuisssiaali palv. Mielent.ja päihdepalv. Vanhuspalv. Terveyden ja sairaanh.palv

18 Henkilöstöraprtti PANOSTUKSET TYÖHYVINVOINTIIN 4.1. Yhteistiminta Yhteistyötimikunta timii jhtavana työnantajan ja henkilöstön yhteistyöelimenä. Vunna 2013 yhteistyötimikunta kkntui viisi kertaa käsittelemään yhteistimintamenettelyn piiriin kuuluvia asiita. Yhteistyötimikuntaan kuuluivat vunna 2013 seuraavat henkilöt: Puheenjhtaja: Kallunki Hannu Varapuheenjhtaja: Rutaniemi Sanna Muut jäsenet: Anttila Paula Aulakski Anter Haapakski Ain Liisa Halnen Jaana Heikkinen Irma Kavnius Juni (2 viimeistä kkusta) Kski Mervi Mäntymaa Matti Niskala Hanna (3 ensimmäistä kkusta) Pelknen Reij Pussinen Hannele Weissenfelt Mikk Yhteistyötimikunnan sihteerinä timi Jhanna Flink 4.2. Henkilöstön kulutus ja kehittäminen Kulutus- ja kehittämistiminnan tavitteena n tuttaa ja järjestää krkeatasisia ja yksiköiden tavitteiden suuntaisia kulutuspalveluja kuntayhtymän henkilöstölle. Täydennyskulutuksen tavitteena n tukea ssiaali- ja terveydenhulln henkilöstön saamisen ylläpitämistä ja kehittämistä, palvelujen kehittämistä sekä ptilaan ja asiakkaan hyvän hidn / palvelun tteutumista. Täydennyskulutuksella varmistetaan, että henkilöstöllä n riittävä pätevyys hyvinvinnin ja terveyden edistämisestä. Kuntayhtymän sisäinen kulutus li säännöllistä ja ennalta suunniteltua. Viikittain sallistuttiin Oulun Ylipistllisen sairaalan erikisaljen interaktiivisiin videkulutuksiin. Oulun Ylipistllisen sairaalan kulutuksia tilattiin etälähetyksenä kuntayhtymään sallistujien kulutustarpeen mukaan. Vunna 2013 taln sisäisiä kulutustilaisuuksia järjestettiin n. 45, jihin sallistui yhteensä n henkilöä. Sisäisiä kulutuksia järjestettiin mm. anafylaksian hit, elvytyskulutus, vanhusten lääkehit, astmaptilaan hit, masennuksen tunnistaminen ja ehkäisy, infektit, psyksin varhainen tunnistaminen- ja hit, haavan hit, leikkaus- ja syöpäptilaan kivunhit, aivverenkierthäiriöiden hit, saatthitptilaan hit, päihde- ja lääkeriippuvaisen hit, avanneleikatun ptilaan hit ja I- ja II- diabeteksen hit, Aggressiivisen vanhuksen khtaaminen, ptilasturvallisuusiltapäivä, ergnmia- ja työsujelukulutuksia, ssiaalietuudet kulutus, näyttötutkinnn arviija kulutus, lasten sujeluilmitus velvllisuus kulutus, palsujelukulutus, haastavat tilanteet esimiestyössä. Vuden 2013 aikana tteutettiin Efficaan liittyviä kertauskulutuksia yksikkökhtaisten tarpeiden ja tiveiden mukaisesti. Sivupisteiden yksiköissä käytiin kuluttamassa yhteensä 29 kertaa. Näistä 15 kertaa tteutettiin ktihityksiköissä. Osallistujia näissä kulutuksissa li vaihdellen 4-12 henkilöä / kerta. Ktihidn kulutuksissa krstui Ktihit-Effican viikk-hjelmat ja ajanvaraus-svelluksen käyttökulutus. Yksikkökhtaiset kulutukset ketaan hyvinä kska työntekijöiden ei itse tarvitse matkustaa Raaheen vaan kuluttaja tulee maan tuttuun työyksikköön.

19 Henkilöstöraprtti Myös ATK-lukassa tteutettiin Effica-kertauskulutuksia 3 kertaa. Uusille työntekijöille ja piskelijille pidettiin perehdytystilaisuudet ja Effica peruskurssit klme kertaa vuden 2013 aikana. Lääkäreille tarjttiin ja järjestettiin kertauskulutus ereseptiin liittyen mutta tähän ei tullut yhtään sallistujaa. NettiRassi kulutuksia pidettiin yhteensä 7 kertaa, sallistujia li yhteensä 61 henkilöä. Kuntayhtymässä n annettu kulutusta lääketieteen piskelijille, eurlääkäreille sekä erikistuville lääkäreille. Elvytyskulutusta tarjttiin työyksiköihin säännöllisesti kk kuntayhtymän alueelle. Kulutukseen sallistuminen li kattavaa. Hyvinvintikuntayhtymän saamisen kehittäminen tapahtuu esimiesten jhdlla suunnitelmallisesti esimiehen vusikelln eri sa-alueiden tteuttamisen kautta. Vuden kuluessa esimies ja työntekijä vat vurvaikutuksessa seuraavien työhön liittyvine teemjen salta; tavitteiden asettaminen, henkilökhtaisen työsurituksen arviinti, saamiskartitus, ura ja seuraajasuunnittelu, kirjallinen tehtävänkuvaus ja kehityskeskustelu. Kuvi 17 esimiehen vusikell.

20 Henkilöstöraprtti Työterveyshult Kuntayhtymä n järjestänyt työntekijöilleen kknaisvaltaisen työterveyshulln palvelut sisältäen lakisääteisen työterveyshulln sekä yleislääkäritasisen sairaanhidn. Työterveyshult n järjestetty kaikille työntekijöille, jilla n palvelussuhde vimassa. Työntekijöillä, jilla n työssään erityinen sairastumisen vaara, n työterveyshult järjestetty lain mukaisesti heti työn alettua. Työturvallisuuslain mukaan yksin työskentelevillä, yötyötä tekevillä ja väkivallan uhalle altistuvilla työntekijöillä n työssään erityinen sairastumisen vaara. Lisäksi erityinen sairastumisen vaara n myös henkilöillä jtka altistuvat mm. hammashullssa käsiteltäville aineille sekä verelle ja tartuntavaarallisille eritteille. Näin llen suurimmalle salle kuntayhtymän työntekijöistä n tehtävä terveystarkastukset mahdllisimman pian työn alettua ja työntekijöiden terveyttä n seurattava säännöllisesti. Lakisääteisessä työterveyshullssa painpistealue n ennaltaehkäisyssä, kuten työtiljen terveellisyydestä hulehtimisessa, uupumissairauksien ja tules-sairauksien ehkäisemisessä sekä henkilökhtaisessa sujautumisessa. Kuntayhtymässä työterveyshulta tteutetaan suunnitelmallisesti eli työpaikkakäynnit ja terveystarkastukset tehdään pääsääntöisesti työyhteisöittäin, jllin työyhteisöstä nusevat työkykyä/työhyvinvintia ylläpitävän timinnan tarpeet tulevat esille. Henkilöstön työhyvinvintiin vaikuttavissa asiissa ja työhyvinvinnin edistämisessä n työyksikön vetäjien/esimiesten sekä työterveyshulln yhteinen suunnittelu ja timinta tärkeää. Työkyvyn ylläpitämiseksi työterveyshult n hjannut henkilöstöä erilaisiin kuntutuksiin. Varhaiskuntutuksena n järjestetty selkä- ja niskaryhmiä sekä fysikimppatimintaa. Kuntayhtymän henkilöstöä n sallistunut kuntremnttikursseille sekä Kelan järjestämään Aslak ja Tyk-kuntutukseen. Kuntayhtymän työterveyshulln tteuttaja n Terveystal Oy. Merkittävää n myös hulehtia ikääntyvän henkilöstön sairauksien hyvästä hidsta ja ikea-aikaisesta kuntutuksesta. Kuntayhtymässä timii aktiivisesti Tyhy-työryhmä, jka vastaa kuntayhtymän työhyvinvintia ylläpitävästä timinnasta.

21 % vastaajista Henkilöstöraprtti Työhyvinvinti Yhteistyötimikunnan alaisena n timinut TYHY-työryhmä, jnka tehtävänä n llut työhyvinvintia tukevien timenpiteiden suunnittelu ja tteutus kuntayhtymässä. Timinta n tteutettu mniammatillisesti säännöllisissä TYHY-ryhmän kkntumisessa esimiesten, henkilöstöpalveluiden, työntekijöiden, työterveyshulln ja työsujeluhenkilöstön kanssa. Tulsaluejhtajien ja työterveyshulln edustajien kanssa tehtiin tulsaluekhtaiset suunnitelmat työhyvinvinnin lisäämiseksi. Työhyvinvintikysely tteutettiin vuden 2013 lpulla. Kyselyyn vastasi 579 ( ) työntekijää. Tulksien perusteella timintayksiköt tekevät suunnitelmat työkykyä lisääviksi timenpiteiksi Työhyvinvintikyselyn keskeiset tulkset kuvi 18 Onk työllesi määritelty selkeät tavitteet? 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Harvin tai ei kskaan Sillin tällöin Usein ,6 25,3 70, ,4 26,3 69,3

22 % vastaajista % vastaajista Henkilöstöraprtti Kuvi 19 Olen valmis susittelemaan työpaikkaani muille 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Usein Sillin tällöin Harvin tai ei kskaan ,0 41,2 4, ,7 37,7 7,1 Kuvi 20 Vitk käyttää tietjasi ja taitjasi työssäsi? 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Harvin tai ei kskaan Sillin tällöin Usein ,6 10,7 87, ,8 12,1 84,1

23 % vastaajista % vastaajista Henkilöstöraprtti Kuvi 21 Saatk tarvittaessa tukea ja apua työssäsi työkavereiltasi? 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Harvin tai ei kskaan Sillin tällöin Usein ,1 21,2 74, ,3 19,1 77,6 Kuvi 22 Työyksikön ilmapiiri n kannustava ja tukeva. 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Harvin tai ei kskaan Sillin tällöin Usein ,8 36,9 56, ,7 34,8 59,5

24 % vastaajista Vastaajaa Henkilöstöraprtti Kuvi 23 Oletetaan, että työkykynne n parhaimmillaan saanut 10 pistettä. Minkä pistemäärän antaisitte nykyiselle työkyvyllenne? Vunna 2011 työkyvyn keskiarv li 8,01, vunna ,14 ja vunna ,33. Kuvi 24 Oletk havainnut epätasa-arvisuutta miesten ja naisten khtelussa työpaikallasi? 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Harvin tai ei kskaan Sillin tällöin Usein ,6 13,8 3, ,8 12,0 4,2

25 Henkilöstöraprtti Työsujelu Työturvallisuuslain 17 määrää, että työnantajan ja työntekijöiden n yhteistiminnassa ylläpidettävä ja parannettava työturvallisuutta työpaikalla. Työsujelua kehitetään yhteistyössä henkilöstön kanssa jkaiselle työyksikölle minaiset kehittämistarpeet humiiden. Raahen seudun hyvinvintikuntayhtymän työsujelurganisaatin yhteistiminnasta vastaa työsujelutimikunta: Työsujelupäällikkö Mikk Weissenfelt Työsujeluvaltuutettu Saara Mämmi ( ), Hanna Niskanen ( alkaen) Varatyösujeluvaltuutettu Juni Kavnius Työsujelutimikunnan jäsen Anitta Fingerrs Kiinteistöpäällikkö Pekka Kastell Työsujelutimikunnan sihteeri Jhanna Flink Työterveyshitaja Mervi Turpeinen Työfysiterapeutti Riitta Leppänr Kknaisvastuu työsujelun tteuttamisesta n työnantajalla, jta työpaikalla edustaa esimies. Työsujelun tteuttamisvastuu n esimiehillä rganisaatitast humiiden. Tulsalueet vat velvllisia valvmaan alueensa työlsuhteita ja työmenetelmiä sekä hulehtimaan terveydelle vaaraa aiheuttavien epäkhtien ja puutteiden krjaamiseksi ja pistamiseksi. Tavitteiden saavuttamiseksi tulsalueen n tunnettava maa vastuualuettaan kskevat lainsäädännön velvittavat hjeet ja määräykset. Hänellä n myös tiedtusvastuu työsujeluasiissa. Kuntayhtymässä lain tarkittamia työnantajia edustavat luttamushenkilöt, jhtryhmä, tulsalueiden- ja tulsyksiköiden jhtajat ja lähiesimiehet jille työsujeluvastuuna kuuluvat seuraavat tehtävät: Luttamushenkilöjht vastaa työsujelun rakenteellisten edellytysten turvaamisesta määrärahjen ja muiden keskeisten resurssien myöntämisestä turvallisen timinnan vaatimien investintien rahituksesta työsujeluun liittyvistä periaatepäätöksistä yleisestä työsujelutiminnan tteuttamisen valvnnasta Kuntayhtymän jhtaja ja tulsaluejhtajat päätöksistä yleisen työpaikan turvallisuuskulttuurin mudstamiseksi yleisten työsujelun järjestämistä kskevien hjeiden antamisesta suunnittelusta ja hankinnista muiden esimiesasemassa levien hjaamisesta ja valvmisesta työpaikkjen yleisestä valvnnasta ja seurannasta esitysten tekemisestä luttamuselimille tulsalueiden jhtajina vastaavat viime kädessä maa tulsaluettaan kskevien työsujelutavitteiden tteuttamisesta Tulsyksiköiden jhtajat man työyhteisön kehittämisprsessin käynnistämisestä ja ylläpitämisestä työsujeluhjeiden ja määräysten nudattamisen valvnnasta suunnittelu ja hankinnat työpaikkjen turvallisuushjeiden antamisesta henkilöstön neuvnnasta ja hjauksesta välittömän työsujelutiminnan rganisinti

26 Henkilöstöraprtti työsujelutietuden välittäminen työpaikkjen yleinen valvnta ja tarkkailu mahdllisten epäkhtien ilmittaminen jhtryhmälle Lähiesimiehet työsujelumääräysten nudattamisen välitön valvnta työympäristön jatkuva tarkkailu henkilöstön perehdyttäminen sekä hjaus ja neuvnta mahdllisten epäkhtien ilmittaminen malle esimiehelleen Jkaisen työntekijän velvllisuudet ja vastuut nudattaa työturvallisuuteen liittyviä hjeita ja määräyksiä nudattaa työturvallisia työtapja nudattaa työnsä ja työlsuhteiden edellyttämää turvallisuuden ja terveellisyyden ylläpitämiseksi tarvittavaa siisteyttä ja järjestystä sekä varvaisuutta ja hulellisuutta hulehdittava käytettävissä levin keinin masta ja muiden työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä välttää muihin työntekijöihin khdistuvaa häirintää ja muuta epäasiallista khtelua ilmittaa epäkhdista esimiehelle Lisäksi n valvttava ja hulehdittava työpaikan lsuhteiden turvallisuudesta humiimalla työympäristön sekä fysikaaliset että kemialliset ympäristötekijät käytettävien kneiden ja laitteiden kunnsta ja siitä, että ne täyttävät työturvallisuusmääräykset työtä surittaessa käytettäväksi määrättyjen sujuksien ja henkilökhtaisten sujaimien käytöstä työmenetelmien turvallisuudesta, työmenetelmähjeiden antamisesta ja työhön pastamisesta vähältä piti - ja tapaturmatapausten selvittämisestä työpaikalla ilmenevien turvallisuutta vaarantavien epäkhtien ja puutteiden krjaamisesta valtuuksien mukaan tai asian saattamisesta krjaavalle yksikölle Työsujeluhenkilöstö avustaa esimiehiä työsujeluasiiden hitamisessa sekä timii yhdessä työterveyshulln kanssa näissä asiissa krdinivana ja valvvana yksikkönä. Työsujeluasiamiehet Raahen seudun hyvinvintikuntayhtymän työpaikille timivat työsujeluasiamiehet, jtka työntekijät valitsevat keskuudestaan. Työsujeluasiamies: - työskentelee timialueellaan yhteistyössä lähiesimiehen kanssa parantaen työturvallisuutta. - n rganisaatin eri timialueiden henkilöstön valitsema edustaja, jka avustaa työsujelurganisaatita välittömän työsujelun yhteistimintatehtävissä. - pitää yhteyttä kuntayhtymän työsujelun yhteistiminta- elimiin, linjajhtn, työsujelupäällikköön ja työsujelu- valtuutettuun - sallistuu tarvittaessa työsujelua kskevaan tarkastukseen timialueellaan - työsujeluasiamiehellä n ikeus saada vapautusta työstään, kun hän niin spii lähiesimiehensä kanssa.

27 Henkilöstöraprtti

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 Henkilöstöraprtti 2012 1 Raahen seudun hyvinvintikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 Yhteistyötimikunta XX.XX.2013 Yhtymähallitus 20.3.2013 Pyhäjen kunnanvaltuust Raahen kaupunginvaltuust Siikajen kunnanvaltuust

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Henkilöstöraprtti 2014 1 Raahen seudun hyvinvintikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Yhteistyötimikunta 17.03.2015 Yhtymähallitus 25.03.2015 Pyhäjen kunnanvaltuust Raahen kaupunginvaltuust Siikajen kunnanvaltuust

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011 1 Raahen seudun hyvinvintikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011 Yhteistyötimikunta 22.03.2012 Yhtymähallitus 28.03.2012 Pyhäjen kunnanvaltuust Raahen kaupunginvaltuust Siikajen kunnanvaltuust Vihannin Kunnanvaltuust

Lisätiedot

Omaishoitajienkuntoutuskurssit

Omaishoitajienkuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Omaishitajienkuntutuskurssit Omaishitajien kuntutuskurssit, Omaishitajien kuntutuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Aspergerin ireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Aspergerin ireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan

Lisätiedot

Hengityssairautta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit

Hengityssairautta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Hengityssairautta sairastavien aikuisten kuntutuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Hengityssairauksia sairastavien

Lisätiedot

Sydänvikaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit

Sydänvikaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Sydänvikaa sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit Lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, t Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

Autismia sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit

Autismia sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Autismia sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Autismia

Lisätiedot

Ikääntyneiden monisairaiden kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Ikääntyneiden monisairaiden kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Ikääntyneiden mnisairaiden kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Ikääntyneiden mnisairaiden

Lisätiedot

Muistisairauksia sairastavien aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit, parikurssit

Muistisairauksia sairastavien aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit, parikurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Muistisairauksia sairastavien aikuisten speutumisvalmennuskurssit, parikurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital speutumisvalmennuskurssi,

Lisätiedot

Hengityssairautta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit

Hengityssairautta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Hengityssairautta sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Hengityssairauksia

Lisätiedot

Selkärankareumaa, nivelreumaa ja niiden sukuisia sairauksia sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit

Selkärankareumaa, nivelreumaa ja niiden sukuisia sairauksia sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Selkärankareumaa, nivelreumaa ja niiden sukuisia sairauksia sairastavien speutumisvalmennuskurssit Aikuisten speutumisvalmennuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja

Lisätiedot

Fibromyalgiaa sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit

Fibromyalgiaa sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Fibrmyalgiaa sairastavien speutumisvalmennuskurssit Aikuisten speutumisvalmennuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital

Lisätiedot

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Uniapneaireyhtymää sairastavien aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital

Lisätiedot

Sydänsairauksia sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit

Sydänsairauksia sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Sydänsairauksia sairastavien aikuisten kuntutuskurssit Aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

Lasten niveltulehdusta sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit

Lasten niveltulehdusta sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Lasten niveltulehdusta sairastavien speutumisvalmennuskurssit Nurten speutumisvalmennuskurssit, sittaiset t Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

Hankkeen tavoitteet voidaan jakaa valvonnan tavoitteisiin ja työsuojeluvalvonnan kehittämisen tavoitteisiin.

Hankkeen tavoitteet voidaan jakaa valvonnan tavoitteisiin ja työsuojeluvalvonnan kehittämisen tavoitteisiin. 1 (6) 22.1.2015 Valtakunnallinen kunta-alan työsujelun valvntahanke vusina 2012-2015 ( Turvallinen, terveellinen ja tuttava kuntatyö 2015 ) HANKESUUNNITELMA Tausta Kuntasektrilla n tapahtunut ja tapahtuu

Lisätiedot

Aivoverenkiertohäiriön sairastaneiden kuntoutuskurssit

Aivoverenkiertohäiriön sairastaneiden kuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Aivverenkierthäiriön sairastaneiden kuntutuskurssit 29.8.2012 AVH-kuntutuskurssit Kurssikknaisuus vuden 2013 alusta Humiitu kehittämistiminnasta saatuja tulksia (kevennetty kävely

Lisätiedot

Terveysosasto Kuntoutusryhmä. MS-kurssit 29.8.2012

Terveysosasto Kuntoutusryhmä. MS-kurssit 29.8.2012 Terveyssast Kuntutusryhmä MS-kurssit 29.8.2012 Kurssityypit Kuntutuskurssi, sittainen perhekurssi Avmutinen kuntutuskurssi, sittainen perhekurssi Speutumisvalmennuskurssi Khderyhmä MS-tautia sairastavat,

Lisätiedot

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA Kangasalan varhaiskasvatus tarjaa lapsen ja perheen tarvitsemat varhaiskasvatuspalvelut perheen tilanteen ja tarpeen mukaisesti; kkpäivähita, sapäivähita, perhepäivähita,

Lisätiedot

Tyypin 1 diabetesta sairastavien aikuisten ja nuorten ja nuorten aikuisten ja lasten sopeutumisvalmennuskurssit

Tyypin 1 diabetesta sairastavien aikuisten ja nuorten ja nuorten aikuisten ja lasten sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Tyypin 1 diabetesta sairastavien aikuisten ja nurten ja nurten aikuisten ja lasten speutumisvalmennuskurssit Aikuisten speutumisvalmennuskurssit Nurten ja nurten aikuisten speutumisvalmennuskurssit

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 1 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 Yhteistyötoimikunta 21.3.2016 Yhtymähallitus 23.3.2016 Pyhäjoen kunnanvaltuusto Raahen kaupunginvaltuusto Siikajoen kunnanvaltuusto 2 1. HENKILÖSTÖN

Lisätiedot

HENKILÖSTÖN IKÄRAKENNE 8 Vakituisen henkilöstön ikäjakauma toimialoittain 31.12.2008 9

HENKILÖSTÖN IKÄRAKENNE 8 Vakituisen henkilöstön ikäjakauma toimialoittain 31.12.2008 9 H e n k i l ö s t ö t i l i n p ä ä t ö s 2 0 0 8 J a l a s j ä r v e n k u n t a L SSÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 3 HENKLÖSTÖMÄÄRÄ 4 Vakituisen henkilöstön määrä timialittain 31.12.2008 5 Kk henkilöstön määrä

Lisätiedot

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja piskelijahulln palvelurakenteen ja laadun kehittäminen Oppilashult ja turvallisuuden edistäminen Kdin ja kulun yhteistyö Heidi Peltnen, petusneuvs 29.9.2010,

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa Rekisterinpitäjän muutkset 1(7) REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Timintamalli muutstilanteessa Ptilasasiakirjan rekisterinpitäjä: alkutilanne Tiet ptilaan hidssa syntyvien asiakirjjen rekisterinpitäjästä tallennetaan

Lisätiedot

Henkilöstöpalveluiden tiedote 5/2011

Henkilöstöpalveluiden tiedote 5/2011 Lutu 29.12.2011 13:26:00 29.12.2010 Henkilöstöpalveluiden tiedte 5/2011 KEVÄÄN REKRYTOINTIEN AIKATAULUT Kevään 2012 keskitetyt rekrytinnit tteutetaan seuraavan aikataulun mukaan: Tammikuussa täyttölupa-anmusten

Lisätiedot

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa.

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa. FINLAND_Decisin_Making_March_3_4cuntry_study(1) Tämä kysely n sa neljän maan vertailututkimusta, jssa tutkitaan päätöksenteka lastensujelussa Nrjassa, Sumessa, Englannissa ja Yhdysvallissa. Samat kysymykset

Lisätiedot

Työsuhdeasiat ja työntekijän ohjaaminen palkkatuella työllistettäessä. Lieksa 23.1.2014

Työsuhdeasiat ja työntekijän ohjaaminen palkkatuella työllistettäessä. Lieksa 23.1.2014 Työsuhdeasiat ja työntekijän hjaaminen palkkatuella työllistettäessä Lieksa 23.1.2014 Ohjelma - Tervetula - Lakisääteiset työnantajavelvitteet Piia Heikkinen, Kristiina Turunen - Miten työnantaja vi tukea

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Oulun kaupungin tukipalveluiden yhteistyöryhmän loppuraportti

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Oulun kaupungin tukipalveluiden yhteistyöryhmän loppuraportti Phjis-Phjanmaan sairaanhitpiirin ja Oulun kaupungin tukipalveluiden yhteistyöryhmän lppuraprtti 7.1.2010 Sisällysluettel 2(7) 1. Työryhmän timeksiant... 3 2. Yhteistyömahdllisuudet... 4 2.1. Tila-asiat

Lisätiedot

SUOMENLINNAN HOITOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS

SUOMENLINNAN HOITOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS 1(12) Dnr 114/010/12 SUOMENLINNAN HOITOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS Kumaa jhtkunnan 16.11.2010 vahvistaman työjärjestyksen 2(12) Sumenlinnan hitkunnan jhtkunta n Sumenlinnan hitkunnasta 17. helmikuuta 1989 annetun

Lisätiedot

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016 Timintasuunnitelma 2016 1. Yleistä JyväsRiihi ry n vunna 2000 perustettu maaseudun kehittämisyhdistys eli Leader-ryhmä. Yhdistys aktivi alueen timijita maehtiseen kehittämiseen ja yhteistyöhön. Timinnan

Lisätiedot

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje Esittelijä Nurttila Annika Sivu/sivut 1 / 6 Maahantujat: mavalvntasuunnitelman ja sen tteutumisen tarkastuslmakkeen käyttöhje Tarkastuksen tavitteena n selvittää, nk maahantujalla mavalvntasuunnitelmassaan

Lisätiedot

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1. Hallituksen tehtävien ja timinnan perusta Hallituksen tehtävät ja timintaperiaatteet perustuvat Sumen lainsäädäntöön, erityisesti sakeyhtiölakiin ja arvpaperimarkkinalakiin

Lisätiedot

SYVENTÄVÄ KÄYTÄNNÖN HARJOITTELU - OPINTOKIRJA

SYVENTÄVÄ KÄYTÄNNÖN HARJOITTELU - OPINTOKIRJA SYVENTÄVÄ KÄYTÄNNÖN HARJOITTELU - OPINTOKIRJA Valtineuvstn asetuksessa 351/2011 tarkitettu syventävä käytännön harjittelu (30 p) sisältyen hammaslääketieteen lisensiaatin tutkintn (330 p) Opiskelija hetu

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) 7 Perhekeskuspiltin valmistelutilanne HEL 2015-004845 T 06 00 00 Päätösehdtus Esittelijän perustelut päättää merkitä tiedksi perhekeskuspiltin valmistelun tilanteen.

Lisätiedot

UUTTA VAHVISTUSTA ASIAKASOHJAUKSEEN

UUTTA VAHVISTUSTA ASIAKASOHJAUKSEEN 1 UUTTA VAHVISTUSTA ASIAKASOHJAUKSEEN Millaisia vat uuden vanhuspalvelulain ja laatususituksen tumat muutstarpeet? Case Hämeenlinna Vukk Lehtimäki, asiakashjausyksikön päällikkö, vs. Khti vanhustyön tulevaisuutta

Lisätiedot

Vanhustyön vastuunkantajat kongressi 15-16.5.2014 Finlandia-talo

Vanhustyön vastuunkantajat kongressi 15-16.5.2014 Finlandia-talo Vanhustyön vastuunkantajat kongressi 15-16.5.2014 Finlandia-talo Henkilökunnan työturvallisuus Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Työsuojeluvastuualue, Paula Moilanen 1 Lainsäädännön tavoite Työturvallisuuslain(

Lisätiedot

OHJE POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEEN KOULUSSA

OHJE POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEEN KOULUSSA elkuu 2015 OHJE POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEEN KOULUSSA OPPILAAN SÄÄNNÖLLISEN KOULUNKÄYNNIN TURVAAMINEN JA TUKEMINEN Kulun aikuisten tehtävä n tukea tasapulisesti jkaista ppilasta tämän kasvussa ja kehityksessä

Lisätiedot

Neuvolalääkäreiksi ovat nimetty neuvolasta vastaavat lääkärit, samoin koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon omat, nimetyt lääkärit.

Neuvolalääkäreiksi ovat nimetty neuvolasta vastaavat lääkärit, samoin koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon omat, nimetyt lääkärit. TOIMINTAOHJELMA NEUVOLATYÖLLE, KOULU- JA OPISKELU- TERVEYDENHUOLLOLLE SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄI- SEVÄLLE SUUN TERVEYDENHUOLLOLLE VUOSILLE 2012-2016 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 LIPERIN KUNNAN JA OUTOKUMMUN

Lisätiedot

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU PÖYTÄKIRJA VIESTINNÄN KESKUSLIITTO SUOMEN JOURNALISTILIITTO KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU Aika 3.6.2016 Paikka Eteläranta 10, Helsinki Läsnä Elina Nissi edustaen VKL:a Ltta

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 74. 74 Vuoden 2015 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2015-2017, sosiaali- ja terveystoimi (Kh/Kv)

Espoon kaupunki Pöytäkirja 74. 74 Vuoden 2015 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2015-2017, sosiaali- ja terveystoimi (Kh/Kv) 24.09.2014 Sivu 1 / 1 1775/02.02.00/2014 74 Vuden 2015 talusarvi ja talussuunnitelma vusille 2015-2017, ssiaali- ja terveystimi (Kh/Kv) Valmistelijat / lisätiedt: Aulis Majuri, puh. 09 816 23000 Maija

Lisätiedot

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 1(5) HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 YLEISTÄ Liikunnallisen iltapäivätiminnan kehittämishankkeiden tukemiseen liittyviä valtinavustuksia jaettaessa

Lisätiedot

VAPAAEHTOISTOIMINTA OPPIMISKOKEMUKSENA

VAPAAEHTOISTOIMINTA OPPIMISKOKEMUKSENA 1 Auttamallakin pitaan VAPAAEHTOISTOIMINTA OPPIMISKOKEMUKSENA Aineist n kehitetty Opetushallituksen rahittamassa kulutushankkeessa ja se perustuu kansainvälisen Cmenius-prjektin Eubis tulksiin. Aineist

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2018

Kirkkonummen kunta. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2018 Kirkknummen kunta Henkilöstö- ja kulutussuunnitelma 2018 Yhteistimintaryhmä 1.12.2017 Henkilöstöjast 13.12.2017 1. Jhdant Kirkknummen kunnan strategiaprsessin uudistaminen n llut käynnissä uuden valtuustkauden

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015

Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015 Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015 Henkilöstön määrä palvelualueittain 31.12.2015 Palvelualue vakinaiset määräaikaiset määräaikaisista työllistettyjä yhteensä v. 2015 Konserni- ja maankäyttöpalvelut

Lisätiedot

Lausuntopyyntökysely

Lausuntopyyntökysely SOSIAALI-JA 1 0 TERVEYSMINISTERIÖ Lausuntpyyntökysely Ohjeet: Sähköisessä kyselylmakkeessa vi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava - painikkeita. Kyselyssä n mahdllista edetä vastaamatta

Lisätiedot

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Sisällysluettelo 1.Vakinainen henkilöstö palvelualueittain 2. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne 3. Eläkeiän saavuttavat vuosina 2016-2025 4. Henkilöstömenot

Lisätiedot

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti KR-Tukefin 2011-2012 Krjausrakentamiseen uusia timintamalleja ARA ja TEKES Lppuraprtti Sisältö Tiivistelmä sivu 1. KR-Tukefin tuttavuushanke 3 1.1. KR-Tukefin- hanke ja sen tavitteet 3 1.2. Hankkeen eteneminen

Lisätiedot

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys Aktia-knsernin palkka- ja palkkiselvitys Tämä selvitys nudattaa hallinnintikdin (1.10.2010) susitusta 47, jnka mukaan Aktian tulee selvittää Aktia Pankki Oyj:n (Aktia) timitusjhtajalle, muulle knserninjhdlle,

Lisätiedot

EKOKEM 1 TAPANA TURVALLISUUS. Kehittämisprojektin toiminta vuonna 2010. Toteutettu Työsuojelurahaston tuella

EKOKEM 1 TAPANA TURVALLISUUS. Kehittämisprojektin toiminta vuonna 2010. Toteutettu Työsuojelurahaston tuella EKOKEM 1 TAPANA TURVALLISUUS Kehittämisprjektin timinta vunna 2010 Tteutettu Työsujelurahastn tuella 1 EKOKEM 2 Alkusanat Tapana turvallisuus prjekti n jatka turvallisuusjhtamisen arviintiprjektille, jka

Lisätiedot

MAL-AIESOPIMUKSEN SEURANTA

MAL-AIESOPIMUKSEN SEURANTA 1 (9) Seutu. ja ympäristötiet VERSIO 8b (Tämä versi n laadittu HSY-asunttimikunnan kkuksen 8.5.2012 perusteella) MAL-AIESOPIMUKSEN SEURANTA 1. Aiespimus Aiespimuslunnksen khdassa X Aiespimuksen seuranta

Lisätiedot

Sisällysluettelo OHJE 2811.2011 ---

Sisällysluettelo OHJE 2811.2011 --- Ohje henkilökunnalle 28.11.2011 1 Sisällysluettel Yleistä... 2 Hitympäristön siisteys... 3 Puhtaiden haavjen hit... 4 Alle 24 tuntia... 4 Yli 24 tuntia... 4 Infektituneiden haavjen hit... 4 Ompeleiden

Lisätiedot

Pois syrjästä hankkeen kehittämispäivä

Pois syrjästä hankkeen kehittämispäivä MUISTIO 8/2015 18.11.2015 Pis syrjästä hankkeen kehittämispäivä Aika: 29.10.2015 kl 9.00 15.00 Paikka: Rauman kaupungintal s. Kanalinranta 3, Rauma Osallistujat: Anu-Elina Halnen, Satakunnan sairaanhitpiiri,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2013 1 (6) Ssiaali- ja terveyslautakunta Step/14 381 Oikaisuvaatimus viranhaltijan siirtämisestä Hyvösen lastenkdin jhtajan virkaan HEL 2013-012495 T 01 01 00 Päätös Perustelut:

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 2015 Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen Mielenterveys- ja

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 2015 Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen Mielenterveys- ja n tutkintkhtainen sa Ssiaali- ja terveysalan perustutkint 2015 Lasten ja nurten hidn ja kasvatuksen Mielenterveys- ja päihdetyön Sairaanhidn ja hulenpidn saamisalat Lähihitaja Oph määräys 79/011/2014 Luksian

Lisätiedot

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2016

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2016 Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2016 Sisällysluettelo 1.Vakinainen henkilöstö palvelualueittain 2. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne 3. Henkilöstömenot vuosina 2014-2016 4. Henkilöstön

Lisätiedot

Kärkihanke 1 Palvelut asiakaslähtöisiksi (PASI) Palvelusetelikokeilu -osahankkeen laajennus Sitra Vuokko Lehtimäki, hankepäällikkö, STM

Kärkihanke 1 Palvelut asiakaslähtöisiksi (PASI) Palvelusetelikokeilu -osahankkeen laajennus Sitra Vuokko Lehtimäki, hankepäällikkö, STM Kärkihanke 1 Palvelut asiakaslähtöisiksi (PASI) Palvelusetelikkeilu -sahankkeen laajennus Sitra 13.10.2017 Vukk Lehtimäki, hankepäällikkö, STM 1 Palvelusetelikkeilujen mahdllisuus laajentua Kärkihankkeen

Lisätiedot

FORSSAN KAUPUNKI PERUSTURVAN TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016. - tavoitteet palvelualueittain - määrärahaesitykset - vakanssiesitykset

FORSSAN KAUPUNKI PERUSTURVAN TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016. - tavoitteet palvelualueittain - määrärahaesitykset - vakanssiesitykset FORSSAN KAUPUNKI PERUSTURVAN TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 - tavitteet palvelualueittain - määrärahaesitykset - vakanssiesitykset Frssan kaupunki Talusarvi ja -suunnitelma 2014-2016 TOIMIALA

Lisätiedot

Terveysosasto Kuntoutusryhmä. Liikehäiriökurssit

Terveysosasto Kuntoutusryhmä. Liikehäiriökurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Liikehäiriökurssit 29.8.2012 Kurssityypit Kuntutuskurssi, sittainen perhekurssi Speutumisvalmennuskurssi, parikurssi Khderyhmä Liikehäiriösairautta sairastavat, jilla n kurssimutisen

Lisätiedot

Sipoon kunnan rakennusjärjestyksen uudistaminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Sipoon kunnan rakennusjärjestyksen uudistaminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Osallistumis- ja arviintisuunnitelma Rakennusjärjestyksen muuts Rakennusvalvnta Sipn kunnan rakennusjärjestyksen uudistaminen Osallistumis- ja arviintisuunnitelma (OAS) 1. Mikä rakennusjärjestys n? Rakennusjärjestys

Lisätiedot

Porvoon kaupunki 2011 Henkilöstökysely QPS 34+

Porvoon kaupunki 2011 Henkilöstökysely QPS 34+ 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 1 Porvoon kaupunki 2011 Henkilöstökysely QPS 34+ Porvoo 2011 - Borgå 2011 N = 1273 Sukupuoli 100 % 90 % 80 % 81 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 18 % 10 % 0 % mies nainen Ikäryhmä

Lisätiedot

Palvelujen tuottaja ja toinen sopijaosapuoli on Eteva kuntayhtymä

Palvelujen tuottaja ja toinen sopijaosapuoli on Eteva kuntayhtymä Palveluspimus 1 (4) 1 Spijasapulet 1.1 Tilaaja Palvelujen tilaajana timii Frssan kaupunki 1.2 Tuttaja Palvelujen tuttaja ja tinen spijasapuli n 2 Spimuksen rajaus 2.1 Spimus perustuu Tämä palveluspimus

Lisätiedot

Tuottavuusohjelma 2013-2016

Tuottavuusohjelma 2013-2016 Tuttavuushjelma 2013-2016 Tilannekatsaus 25.9.2014 Jrma Penttinen Aikataulu / suunnitelma Suunnitteluvaihe I Nykyisen palvelurakenteen kuvaus (kevät/kesä 2013) Uuden timintamallin kuvaus (syksy 2013) Arviinti

Lisätiedot

LOPEN VUOKRATALOT OY LIITE 1 ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT

LOPEN VUOKRATALOT OY LIITE 1 ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT LOPEN VUOKRATALOT OY ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO LIITE 1 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT Tarkituksena n hulehtia yhtiön päättävien elinten kanssa tarvittavien päätösten tekemisestä ja tehtyjen päätösten täytäntöönpansta.

Lisätiedot

Uutta vahvistusta palveluohjaukseen keskittämisen ja kehittämisen keinoin Hämeenlinnan ikäihmisten asiakasohjausyksikkö ja IKÄPALO hanke

Uutta vahvistusta palveluohjaukseen keskittämisen ja kehittämisen keinoin Hämeenlinnan ikäihmisten asiakasohjausyksikkö ja IKÄPALO hanke Uutta vahvistusta palveluhjaukseen keskittämisen ja kehittämisen keinin Hämeenlinnan ikäihmisten asiakashjausyksikkö ja IKÄPALO hanke Vukk Lehtimäki, päällikkö vs. Hämeenlinnan Ikäihmisten asiakashjausyksikkö

Lisätiedot

Maaret Botska. Asiakirjahallinto ja asiakirjatiedon turvaaminen kunnallisten organisaatioiden muutostilanteissa

Maaret Botska. Asiakirjahallinto ja asiakirjatiedon turvaaminen kunnallisten organisaatioiden muutostilanteissa Maaret Btska Asiakirjahallint ja asiakirjatiedn turvaaminen kunnallisten rganisaatiiden muutstilanteissa TEKIJÄ Btska Maaret 1. pains ISBN 978-952-213-879-8 (pdf) Sumen Kuntaliitt Helsinki 2012 Sumen Kuntaliitt

Lisätiedot

Asiakirja liitetään Suomen Nuorisoseurat ry:n toimintasuunnitelman liitteeksi.

Asiakirja liitetään Suomen Nuorisoseurat ry:n toimintasuunnitelman liitteeksi. TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Aluetimist: Phjis-Karjala Keskeiset alueelliset timinnt ja timenpiteet vunna 2014 Asiakirja liitetään Sumen Nurisseurat ry:n timintasuunnitelman liitteeksi. 1. KULTTUURI-, HARRASTUS-

Lisätiedot

KUNTAKOHTAINEN PERUSTERVEYDEN HUOLLON JA SOSIAALIPALVELUJEN PALVELU SOPIMUS 2014

KUNTAKOHTAINEN PERUSTERVEYDEN HUOLLON JA SOSIAALIPALVELUJEN PALVELU SOPIMUS 2014 KUNTAKOHTAINEN PERUSTERVEYDEN HUOLLON JA SOSIAALIPALVELUJEN PALVELU SOPIMUS 014 (SAVONLINNAN KAUPUNKI/ ITÄ-SAVON SAIRAAN HOITOPllRIN KY) ~ Perusterveydenhulln jast 18.1.013 3_6 Ssiaalijast 18.1.013 45

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016 Kupin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) 7 Asianr 201/10.00.02.01/2016 Puijnlaaksn etelärinteen tnttien luvutusehdt Kiinteistöjhtaja Jari Kyllönen Maamaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut Tekninen lautakunta

Lisätiedot

Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri

Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri 1 Yritysten määrän kehitys 1990-2013 290 000 282635 270 000 266062 263 001263759 266909 262548 250 000 252 815 230 000 210 000 209151 207493 203542 205468

Lisätiedot

POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU- LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ PERHEKESKUS

POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU- LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ PERHEKESKUS POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU- LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ PERHEKESKUS PERHEKESKUS PERHEKESKUKSESSA ON TARJOLLA SEURAAVANLAISIA PALVELUJA: 1. PERHENEUVOLA 2. PERHEOIKEUDELLISET PALVELUT 3. PERHETYÖ 4. PUHETERAPIA

Lisätiedot

Ajankohtaista laboratoriorintamalla

Ajankohtaista laboratoriorintamalla Ajankhtaista labratririntamalla Näytteentt, raja-arvt ja tulsten tulkinta elintarviketutkimuksissa Valvntaviranmaisen näkökulma 9.10.2013 Leea Kultanen jhtava terveystarkastaja Helsingin kaupungin ympäristökeskus

Lisätiedot

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT FI_Annex III_mnbeneficiary_valmis.dc I. JOHDANTO LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululukissa. Nämä tarkennukset

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI VILUKKO hanke 17353. Hankkeen toteuttaja: KAAKON LUONTO JA KULTTUURI RY Hankkeen nimi ja nro: VILUKKO, 17353

LOPPURAPORTTI VILUKKO hanke 17353. Hankkeen toteuttaja: KAAKON LUONTO JA KULTTUURI RY Hankkeen nimi ja nro: VILUKKO, 17353 LOPPURAPORTTI Hankkeen tteuttaja: KAAKON LUONTO JA KULTTUURI RY Hankkeen nimi ja nr: VILUKKO, 17353 Lyhyt yhteenvet hankkeesta Hankkeen kattteemana li lunt- ja kulttuurimatkailun kehittäminen. Ylätasn

Lisätiedot

Savonlinnan kaupunki 2013

Savonlinnan kaupunki 2013 Savonlinnan kaupunki 2013 Kuntasi työhyvinvointisyke Yleistä kyselystä Savonlinnan kaupungin työhyvinvointikyselyssä kartoitettiin organisaation palveluksessa olevien työntekijöiden työhyvinvointi ja siinä

Lisätiedot

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA KAUNIAISTEN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA KAUNIAISTEN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3 VESIHUOLLON RAKENNUTTAMISEN ERITYISPIIRTEET Sisällysluettel 1 Menettelytapahje ja sen käyttö... 2 2 Hankinta... 2 2.1 Urakan valmistelu ja kilpailutus... 2 2.2 Tarjus... 3 2.3 Tilaus... 3 2.4 Lisä- ja

Lisätiedot

SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA

SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA 1 SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA Sairauspoissaolo tarkoittaa työstä poissaoloa sairaudesta, vammasta tai tapaturmasta johtuvan työkyvyttömyyden vuoksi. Sairauspoissaolojen hallinnan keskeinen tavoite on

Lisätiedot

Kymenlaakson alueellinen ravitsemussuunnitelma vuodelle 2013. Alueellinen ravitsemustyöryhmä 2012

Kymenlaakson alueellinen ravitsemussuunnitelma vuodelle 2013. Alueellinen ravitsemustyöryhmä 2012 Kymenlaaksn alueellinen ravitsemussuunnitelma vudelle 2013 Alueellinen ravitsemustyöryhmä 2012 2 Väestön terveellisten rukatttumusten edistäminen ja ravitsemushidn kehittäminen Kymenlaaksssa Kymenlaaksssa

Lisätiedot

ESIPUHE. Keski-Pohjanmaalla 7.12.2011. neuvottelukunta

ESIPUHE. Keski-Pohjanmaalla 7.12.2011. neuvottelukunta KESKI-POHJANMAAN KUNTIEN JA KRUUNUPYYN KUNNAN PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSSTRATEGIA 2012-2016 ESIPUHE TERVE KOTIKUNTA TURVALLINEN MAAKUNTA Keski-Phjanmaan päihdestrategia 2007-2011 n laajenemassa päihde- ja

Lisätiedot

ESIPUHE. Keski-Pohjanmaalla 7.12.2011. neuvottelukunta

ESIPUHE. Keski-Pohjanmaalla 7.12.2011. neuvottelukunta KESKI-POHJANMAAN KUNTIEN JA KRUUNUPYYN KUNNAN PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSSTRATEGIA 2012-2016 ESIPUHE TERVE KOTIKUNTA TURVALLINEN MAAKUNTA Keski-Phjanmaan päihdestrategia 2007-2011 n laajenemassa päihde- ja

Lisätiedot

Muistilistan tarkoitus: Valvotaan lain toteutumista sekä tavoitteiden, toimenpiteiden ja koulun tasa-arvotyön seurantamenettelyn laatua.

Muistilistan tarkoitus: Valvotaan lain toteutumista sekä tavoitteiden, toimenpiteiden ja koulun tasa-arvotyön seurantamenettelyn laatua. Muistilista tasa-arvtyön laadunvalvntaan Muistilistan tarkitus: Valvtaan lain tteutumista sekä tavitteiden, timenpiteiden ja kulun tasa-arvtyön seurantamenettelyn laatua. Jhdant: Muistilistat timivat usein

Lisätiedot

Parasta Lapsille ry Rekrytointi- ja perehdytyskansio

Parasta Lapsille ry Rekrytointi- ja perehdytyskansio Rekrytinti- ja perehdytyskansi Kansi n tarkitettu apuvälineeksi erilaisiin tilaisuuksiin, jissa järjestöämme ja timintaamme tehdään tutuksi uusille ihmisille. Ajatuksena n, että jkainen hyödyntää sitä

Lisätiedot

Kestävän kehityksen Toimenpideohjelma 2010-2014

Kestävän kehityksen Toimenpideohjelma 2010-2014 Kestävän kehityksen Timenpidehjelma 2010-2014 Kuva: Arkkitehtitimist Harri Hagan Sisältö JOHDANTO... 2 TOIMENPIDEOHJELMAN PERIAATTEET... 3 HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTI... 5 HANKINNAT... 6 RAKENNUTTAMINEN

Lisätiedot

NURMEKSEN PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 2014 2016

NURMEKSEN PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 2014 2016 NURMEKSEN PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 2014 2016 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 3 2. OPPILASHUOLLON KOKONAISTARVE JA OPPILASHUOLTOPALVELUT 3 3. YHTEISÖLLINEN OPPILASHUOLTO... 7 3.1. Oppilashultryhmät.

Lisätiedot

Suomi 100 -tukiohjelma

Suomi 100 -tukiohjelma Sumi 100 -tukihjelma 1. Tavitteet Sumen valtillisen itsenäisyyden satavutisjuhlavutta vietetään vunna 2017. Valtineuvstn kanslian asettama Sumi 100 -hanke vastaa juhlavuden hjelman rakentamisesta. Ohjelman

Lisätiedot

Plus500CY Ltd. Tietosuoja- ja evästekäytäntö

Plus500CY Ltd. Tietosuoja- ja evästekäytäntö Plus500CY Ltd. Tietsuja- ja evästekäytäntö Tietsuja- ja evästekäytäntö Tämä verkksivust n Plus500CY Ltd:n ( me, meille, meidän ) perima. Me kunniitamme tietjen luttamuksellisuutta ja ihmisten yksityisyyttä.

Lisätiedot

82136257 Parikkalan kunta. Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.11.2013. 1. Osayleiskaava-alue

82136257 Parikkalan kunta. Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.11.2013. 1. Osayleiskaava-alue 82136257 Parikkalan kunta Kirniemen sayleiskaava Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 19.11.2013 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma n lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä asiakirja, jssa

Lisätiedot

Liite 1 5 Oulun ylipistn henkilöstöhjelma 2013-2015 Työryhmän esitys 25.3.2013 Oulun ylipist n kansainvälisesti hukutteleva ja vetvimainen työnantaja. Osaava henkilöstö lu kansainvälisen huippuylipistn.

Lisätiedot

Liikunta- ja ympäristölautakunnan päätös 3.2.2016 3 on kumottava

Liikunta- ja ympäristölautakunnan päätös 3.2.2016 3 on kumottava Heinlan kaupunki liikunta- ja kulttuurilautakunta Oikaisuvaatimus Liikunta- ja ympäristölautakunnan päätös 3.2.2016 3 pöytäkirja asetettu yleisesti nähtäville 10.2.2016 Vaatimus: Liikunta- ja ympäristölautakunnan

Lisätiedot

Perheystävällisyys-henkilöstökysely

Perheystävällisyys-henkilöstökysely Perheystävällinen työpaikka -hjelman tteutusvaiheen henkilöstökysely Dkumenttiphja Väestöliitt Lunns 19.11.2015 Perheystävällisyys-henkilöstökysely Useissa vastauksissa käytössä 5-prtainen asteikk (1 =

Lisätiedot

Hyvinvointitoimiala 11.1.2011 Liite Kuntoutumispalvelut/ Vammaispalvelut. Dnro 542-2013

Hyvinvointitoimiala 11.1.2011 Liite Kuntoutumispalvelut/ Vammaispalvelut. Dnro 542-2013 Hyvinvintitimiala 11.1.2011 Liite Kuntutumispalvelut/ Vammaispalvelut Dnr 542-2013 Timintasuunnitelma kehitysvammaisten palvelujen tteuttamiseksi 2013 1/19 Sisällysluettel Jhdant... 2 1. Kehitysvammaiset

Lisätiedot

Kelan järjestelmä muodostaa erän apteekin yhden vuorokauden aikana lähettämistä ostoista.

Kelan järjestelmä muodostaa erän apteekin yhden vuorokauden aikana lähettämistä ostoista. 11 Tilitysmenettely Kelalta tai työpaikkakassalta tilitettävä kustannus syntyy sillin, kun lääkkeet luvutetaan asiakkaalle sairausvakuutuslain mukaisella krvauksella vähennettyyn hintaan. Kun lääkkeet

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 12.5.2014

NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 12.5.2014 NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 12.5.2014 BDO Oy Vattuniemenranta 2 00210 Helsinki Keskus 020 743 2920 Faksi 020 743 2935 www.bd.fi BDO Oy, a limited liability cmpany

Lisätiedot

SATAKUNNAN SOTE - UUSI VAI UUSVANHA. Aulis Laaksonen

SATAKUNNAN SOTE - UUSI VAI UUSVANHA. Aulis Laaksonen SATAKUNNAN SOTE - UUSI VAI UUSVANHA Aulis Laaksnen Länsi-Sumen Ste 2020-luvulle 2 900 000 000 36 600 3 Y 3.11.2014 Aulis Laaksnen 2 Sairaanhidn erityisvastuualueet ja sairaanhitpiirit, väestö 31.12.2013

Lisätiedot

JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013

JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013 JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA JAKAUMA SEKTOREITTAIN. 1 2. IKÄ-JA SUKUPUOLIJAKAUMA.. 2 3. IKÄRAKENNE 3 4. PALVELUSSUHTEEN KESTO 3 5. HENKILÖSTÖMENOT 4

Lisätiedot

Työnantajan koulutusvähennys. Työnantajan lisävähennys henkilöstön kouluttamisesta

Työnantajan koulutusvähennys. Työnantajan lisävähennys henkilöstön kouluttamisesta Työnantajan kulutusvähennys Työnantajan lisävähennys henkilöstön kuluttamisesta Elinkeintimintaa ja maatalutta harjittavalla työnantajalla n mahdllisuus tehdä massa vertuksessaan ylimääräinen vähennys

Lisätiedot

Työsuojelun toimintaohjelma 2014-2017. Saarijärven kaupunki

Työsuojelun toimintaohjelma 2014-2017. Saarijärven kaupunki Työsuojelun toimintaohjelma 2014-2017 Saarijärven kaupunki 1. Työsuojelun tavoitteet Työpaikan työsuojelutoiminta perustuu työturvallisuuslakiin (738/2002) sekä lakiin työsuojelun valvonnasta ja työpaikan

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely - Työhyvinvointi_Perusturva_lautakunta

Työhyvinvointikysely - Työhyvinvointi_Perusturva_lautakunta Työhyvinvointikysely - Työhyvinvointi_Perusturva_lautakunta 1. Sukupuoli 0% 25% 50% 75% 100% mies 6,8% nainen 93,2% 2. Työ- ja virkasuhteesi muoto? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% vakituinen 86,41%

Lisätiedot

Meikäläiset. Me Itse ry. Me Itse ry:n jäsentiedote 2. 2015. Me vaikutamme yhdessä, sillä se kannattaa! Liike itsenäisen elämän puolesta

Meikäläiset. Me Itse ry. Me Itse ry:n jäsentiedote 2. 2015. Me vaikutamme yhdessä, sillä se kannattaa! Liike itsenäisen elämän puolesta Meikäläiset Me Itse ry:n jäsentiedte 2. 2015 Kuvaaja Laura Vesa Me vaikutamme yhdessä, sillä se kannattaa! Me Itse ry Liike itsenäisen elämän pulesta Raha-autmaattiyhdistys tukee timintaamme Sisältö Vaikuttaminen

Lisätiedot