Pois syrjästä hankkeen kehittämispäivä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pois syrjästä hankkeen kehittämispäivä"

Transkriptio

1 MUISTIO 8/ Pis syrjästä hankkeen kehittämispäivä Aika: kl Paikka: Rauman kaupungintal s. Kanalinranta 3, Rauma Osallistujat: Anu-Elina Halnen, Satakunnan sairaanhitpiiri, sihteeri Kati Klén, Sal Marj Jasu, Rauma Riitta Nieminen, Satakunnan sairaanhitpiiri Salla Tumikanta, Säkylä Tiina Illa, Satakunnan sairaanhitpiiri Virpi Valila, Satakunnan sairaanhitpiiri Henna Kyhä, prjektipäällikkö, Satakunnan sairaanhitpiiri, puheenjhtaja 1. Päivän avaus Henna tivtti sallistujat tervetulleiksi ja käytiin kierrs, jssa jkainen kerti tiveensa päivän keskustelunaiheiksi. Aiheita livat: Kaikkia kskevien teemjen käsittelyä Keskustelua itsearviinnista, jtta hankepäiväkirjaan saisi draivia Tisten kuulumisia n kiva kuulla, tärkeää tavata muita hanketyöntekijöitä Yhteisestä keskustelusta tivttiin uutta ptkua työhön Kknaisuuden ymmärtämistä tisten töistä kuulemalla Kknaiskuvan hahmttamista ajatus muustakin kuin masta kehittämissista Verksttyön kulutukseen liittyen keskusteltiin vielä tiveesta, että jkaisen kehittämissin verkstihin markkinitaisiin Rauman kulutusta Anu timittaa kutsukirjeen edelleen välitettäväksi.

2 2(4) 2. Edellisessä kkuksessa käsitellyt asiat Henna kertasi edellisessä kkuksessa käsitellyt aiheet; maksatus, väliarviinnin tulkset, klme uutta hanketyöntekijää alittanut, kehittämissiiden kuulumiset käytiin hyvin lyhyesti läpi 3. Ajankhtaiset kuulumiset kehittämissiista Edellisessä kkuksessa käytiin kehittämissiiden kuulumiset hyvin lyhyesti läpi. Nyt kuulumiset li pyydetty kirjaamaan ja timittamaan Hennalle etukäteen. Jkaisen kehittämissin keskeiset ajankhtaiset asiat käytiin vurtellen läpi. Muistin liitteenä kehittämissiiden ajankhtaiset kuulumiset. 4. Ajankhtaista hankehallinnlta Käytiin läpi yhteisiä kk hanketta ja kaikki kehittämissista kskevia asiita. Prjektipäällikön diaesitys liitteenä 1. Maksatushakemus ajalta Kirsi n pyytänyt kehittämissiita täydentämään jitain asiita. Niistä lähetetty erikseen s-pstia. Henna lähettää timintaraprtin kehittämissiihin tutustuttavaksi. LastenKaste sahjelma päätösseminaari Tampereella. Hankkeelle varattu ständi. Hankkeen psteri, esitteitä ja lasten piirustuksia tetaan mukaan. Ihmeelliset vudet kulutus Manuaaleja dtellaan edelleen. Vertaisarviintien tinen kierrs tteutetaan tdennäköisesti tammi-helmikuussa Ulkisen arviinnin hankintapäätös tehty. Arviitsija Bureau Veritas. Ulkisen arviinnin tteutus ajittuu ensikevääseen. Ehdtettiin, että pidettäisiin kehittämissiiden yhteinen Innkyläpäivä, jnka tarkitus lisi työstää materiaalia Innkylään. Muistutettiin kehittämissiita kehittämissiiden yhteistyön paikista (ks. kesäkuun kehittämispäivän muisti). 5. Itsearviinti hanketyöskentelyn tukena ja kehittämisen välineenä Kehittämispäiviin n tivttu mahdllisuutta purkaa man työn haasteita. Henna li laatinut lmakkeen, jnka avulla li tavitteena itsekriittisesti, avimesti ja psitiivisesti arviida maa työtä. Omaa työtä ja työn haasteita jäsennettiin itsenäisen työskentelyn jälkeen ensin keskusteluilla pienissä ryhmissä ja sen jälkeen vielä yhteisesti. Seuraavia asiat nusivat itsearviinnissa esille: Onnistumiset: työn rganisinti ja krdininti, tavitteiden suuntainen eteneminen, työryhmät

3 3(4) Epännistumiset: verksttyön tekeminen kunnissa haasteellista, muutsvastarinta, jhtajuuden haasteet kunnissa, juurruttaminen, kunnan haastava talustilanne, asiiden etenemisen hitaus > asiiden nytkähtely eteenpäin, liikkuvaan junaan hyppääminen, uusi kulttuuri, näkemysert jne. Uuden ppimisen paikat: aikaisempien verkstjen hyödyntäminen ja uusien verkstjen luminen, kirjittaminen n muuttunut helpmmaksi, itselle visi lla armllisempi, yllättynyt masta rganisintikyvystä/tisaalta siitä ettei lekaan niin järjestelmällinen, käytännöt vat hyvin rganisaati- ja viranmaislähtöisiä > lisää järjestöjen kanssa yhteistyötä jne. Vinkkejä hanketyöskentelystä: löydä helmet kehittämistyön kannalta, pidä yllä verkstja ja kntakteja, le avin, kkeile, siedä keskeneräisyyttä ja epävarmuutta, maltti n valttia, pidä mielessä päämäärä ja tavitteet, usk itseesi, js halutaan muutksia, pitää lla periksiantamatn jne. 6. Verkstmaisen yhteistyön malli Verkstmaisen yhteistyön kehittämisen kehittämississa kstetaan hankkeen tavitteeksi asetettua mallia satakuntalaisesta verksttyöstä. Mallia ludaan muun muassa verksttyön kulutusten sekä verksttyön jatkkulutusten avulla. Myös kehittämissiiden hyviä verksttyönmalleja hyödynnetään mallia lutaessa. Anu kksi tietja eri kehittämissiissa timivista verkstista. Aiheeseen palataan uudelleen tunnempana. 7. Lppuseminaarin innvinti Lppuseminaarin innvinti siirrettiin käsiteltäväksi seuraavassa kkuksessa. 8. Lppuvuden ja kevään 2016 kehittämispäivät: Säkylä Pri Sal Rauma muutettu Pri Säkylä Sal ri 9. Seuraava kkus Seuraava kehittämispäivä pidetään Säkylässä Aiheena muun muassa arviinti ja juurruttaminen.

4 4(4) LIITTEET Liite 1 Kehittämispäivän diaesitys, prjektipäällikkö Henna Kyhä Liite 2 Liite 3 Liite 4 Liite 5 Liite 6 Liite 7 Ajankhtaista, SATSHP Verkstmainen kehittämissi, Riitta Nieminen Ajankhtaista, SATSHP Verkstmainen kehittämissi, Tiina Illa Ajankhtaista, SATSHP Ylisukuplvinen Ajankhtaista, Rauma Ajankhtaista, Säkylä Ajankhtaista, Sal

5 Pis syrjästä -hankkeen kehittämispäivä Rauma

6 Päivän hjelma: Aamukahvit ja päivän avaus Ajankhtaiset kuulumiset kehittämissiista Itsearviinti hanketyöskentelyn tukena Lunas Itsearviinti hanketyöskentelyn tukena jatkuu Verkstmaisen yhteistyön malli Hankkeen yhteiset/hankehallinnn ajankhtaiset asiat Kahvi Lppuseminaarin innvinti (mitä, miksi, miten, missä, millin?) Päivän päätös

7 Itsearviinti hanketyöskentelyn tukena ja kehittämisen välineenä

8 Mitä n itsearviinti? Itsearviinti tarkittaa yksikertaisimmillaan sitä, että yksilö tai ryhmä tarkastelee ja phdiskelee kriittisesti maa timintaansa ja käyttää arviinnista saatavaa tieta ppimiseen ja timintansa kehittämiseen. Itsearviinti n: man työn phdiskelua (vrt. hankepäiväkirjat) vurvaikutusta ympärillä levien hanketyöntekijöiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa tiedn ja kkemusten yhteistä punnitsemista ja sen jatkkäyttöön jalstamista Keskeistä itsearviinnissa n kyky itsekriittisyyteen, mutta samalla avimuus ja psitiivisuus. Miten kehittämistä vaativat asiat saadaan käännettyä vahvuuksiksi? On hyvä muistaa, että kriittisyys ei le arvstelua. Yksilöiden mittimiselle ei itsearviinnissa le sijaa!

9 Itsearviinnin tarkitus hanketyössä Hankkeen timinnan tukeminen ja uudelleen suuntaaminen tarvittaessa. Oman kehittämistyön jäsentäminen ja hallittavaksi tekeminen. Hallittavuus tekee hanketyöstä mielekästä! Kehittämistyössä syntyneen tiedn ja kkemuksen jakaminen. Muiden hanketyöntekijöiden, tukiryhmän, yhteistyökumppaneiden jne. tiedn, saamisen kkemusten, hyödyntäminen ja sallistaminen.

10 Arviintiaineist Pis syrjästä - hankkeessa Hanketyöntekijöiden itsearviinnit; hanketyöntekijät arviivat maa työtään hankkeen aikana Esim. hankepäiväkirjat Vertaisarviinnit: kehittämissiiden väliset arviintikeskustelut Kyselyt; esim. tukkuinen väliarviintikysely Kehittämissiiden mat arviintimateriaalit ja -menetelmät Ulkinen arviinti

11 Tehtävä: Oman hanketyöskentelyn arviinti

12 Tulevat yhteiset tapahtumat/asiat: Maksatushakemus ajalta lähtee humenna AVIin! LastenKaste -seminaari , Tampere Kaste-hjelma päättyy! Ihmeelliset vudet kulutus, Vertaisarviinti; tammi-helmikuu 2016? Ulkinen arviinti; kevät 2016? Innkylä; maalis-huhtikuussa Innkyläpäivä? Yhteistyön paikat!

13 Kehittämissiiden yhteistyön paikat: (ks. kesäkuun kehittämispäivän muisti) Verkstmainen yhteistyön kehittäminen kskettaa kaikkia kehittämissita (esh:n ja perustasn yhteistyö) Tukihenkilötiminnassa yhteistyötä tekevät Saln, Säkylän ja Ylisukuplvisten kehittämissit + verkstmaisen yhteistyön kehittämissin kautta ptentiaalisia asiakkaita? LP-asia: Satshp:n ylisukuplvisten, Saln ja Säkylän kehittämissit Kulupissalmalli: Rauman, Saln ja verkstmaisen yhteistyön kehittämissit Jalkautuva malli esh:n ja perustasn yhteistyö: Saln ja verkstmaisen yhteistyön kehittämissi Eskarikahvila: verkstmaisen yhteistyön kehittämissi; Säkylä mahdllisesti kiinnstunut tästä? Timinnalliset vanhempainillat: satshp:n verkstmaisen yhteistyön, Rauman ja Säkylän kehittämissit + Rauman ja Säkylän arviinti timinnallisista vanhempainillista (pinnäytetyö?) Ihmeelliset vudet: Säkylän, Rauman, Saln ja Satshp:n verkstmaisen yhteistyön kehittämissi

14 Tulevat kehittämispäivät Marraskuun kehittämispäivä 24.11, Säkylä: aiheena kehitettyjen timintamallien, käytäntöjen, timenpiteiden ym. arviinti, arviintisuunnitelmien tarkennus ja juurruttaminen Julukuun kehittämispäivä spimatta, mahdllisesti viiklla 51?, aiheena hankeviestintä, lppuseminaari jne.? Tammikuun kehittämispäivä 13.1, Sal Kevään kehittämispäivät spimatta

15 Kiits kehittämispäivästä!

16 POIS SYRJÄSTÄ HANKE AJANKOHTAISKATSAUS Kehittämissin nimi: SATSHP, verkstmainen, Riitta Nieminen Ajankhta: Syys-lka-marraskuu Mikä kehittämississa n llut ajankhtaista kuluneen kuukauden aikana? (mitä n tapahtunut, mitä asiita n työstetty ja tehty, mitä kulutuksia, työryhmiä, ym. n llut jne.) - Syyskuu n llut Eskarikahviliden ja Selviytymispelien starttikuukausi; Raumalla Onnelan ja Kahmn päiväkdeissa li ensimmäiset Eskarikahvila illat, samin Eurajella ja Kankaanpäässä Trikadun ja Petäjäisen päiväkdeissa. Ennen varsinaisia iltja n k. paikkakunnilla pidetty suunnittelupalaverit. Selviytymispeli-iltja li Nakkilassa (3), Raumalla (2). Lisäksi Ulvilan päiväkti Metsätähdessä li vanhempainilta, jnka järjestelyssä mukana ssinmipiskelija Samk:sta. - Ulvilan kaikille 5.-6.lukkailaisille ja vanhemmilleen järjestettäviin Selviytymispeleihin liittyen n tehty inf-käynnit Ulvilan kuluilla yhdessä illista jatkssa vastuun ttavan KOLA-hankkeen työntekijän kanssa. Vastaavat inft myös Raumalla, Rauman kehittämissin työntekijän kanssa. - Eskarikahviliden ja Selviytymispeli-iltjen palautteista n tehty yhteenvedt - Luvia ja Siikainen lähtevät uusina kuntina mukaan Eskarikahvilihin ja niissä pidetty ja pidetään tteutuksen suunnittelupalaverit. Illat tteutunevat vielä lppuvuden aikana. - Oppilashulln edustajia n tavattu Nakkilassa, Harjavallassa, Kkemäellä, Eurajella ja Luvialla liittyen erikissairaanhidn ja perustasn yhteistyön keittämistavitteeseen. tapaamisista tehty muistit, jista jatkssa tehdään yhteenvet. - Verksttyön jatkkulutuksen hankintapäätös tehty ja suunnittelu kulutuksen tteutuksesta, sisällöstä ym. n alkanut. Neurpsykiatrian (ADHD ja Asperger) kulutuksen tteutuksen suunnittelua ja kulutusinfjen jakamista yhteistyötahille mlemmista kulutuksista. - Syksyn timintasuunnitelma tarkennettu - Family TIES kulutukseen ja peruspalvelujen helmet tilaisuuksiin sallistuminen - Tukiryhmän 4. kkus - Eskarikahvila mallia tarjttu Prin varhaiskasvatukseen -> Prissa alkamassa ma timinta eskareissa

17 2. Mitä kehittämississanne lähitulevaisuudessa (esim. seuraavan kuukauden aikana) tapahtuu tai n suunnitteilla? - Eskarikahviliden 2. illan suunnittelua ja tteutusta Eurajella, Raumalla ja Kankaanpäässä, Hnkajella ja Siikaisissa 1. illan suunnittelu ja tteutus - Selviytymispeli-illat alkavat Ulvilan alueella, klmessa alkuvaiheen illista myös ak mukana. Palauteyhteenvedt tekee KOLA-hankkeen Leena Pirttiniemi. Hnkajella myös marraskuun aikana kaksi Selviytymispeli-iltaa. - Ihmeelliset vudet kulutus - Kasteen lppuseminaari - Neurpsyk.kulutus auditrissa Kk hankkeen kehittämispäivät sekä man sin ja tiimin palavereja yht. 7 tulevan kk:n aikana - Esh:n ja perustasn yhteistyön kehittämisen suunnitelmaa valmistellaan ennen svittua palaveria Aulin, Petterin ja Kristiinan kanssa (3.12.) - Omakhtaista sekä sin yhteistä kevään timintasuunnitelmaa mietinnän alle

18 POIS SYRJÄSTÄ HANKE AJANKOHTAISKATSAUS Kehittämissin nimi: Ajankhta: 1. Mikä kehittämississa n llut ajankhtaista kuluneen kuukauden aikana? (mitä n tapahtunut, mitä asiita n työstetty ja tehty, mitä kulutuksia, työryhmiä, ym. n llut jne.) 2 Kasvamme yhdessä iltaa (Karvia ja Siikainen) Nakkilan Kasvamme yhdessä illat svittu, tammi-helmikuu ja huhtikuu 2016 aiheina päihteet, nuren kasvu ja ystävyys Vanhempain kahvila Eurassa seuraavat illat marras- ja julukuussa Elämänhallintaryhmä päättyi Huittisissa vastuu jatksta ssiaalitimelle, palaute kttu Ktiväen ilta Harjavallassa palauteet kttu Keski-Satakunnan ppilashultryhmien tapaamiset saatu päätökseen yhteenvet niistä tulssa ja jatktimet palautteiden perusteella Elämänhallinta ryhmän suunnittelupalaveri pidetty Kkemäellä jatkt suunnitteilla 2. Mitä kehittämississanne lähitulevaisuudessa (esim. seuraavan kuukauden aikana) tapahtuu tai n suunnitteilla? Kankaanpäässä Vanhempain kahvila marraskuussa, päivä ei vielä tiedssa Elämänhallintaryhmien suunnittelupalaveri tulssa Nakkilaan Vanhempain kahvilat Eurassa Vanhempain kahvila Meri-Priin, palaveri pidetty ja tarve tällaiselle lisi Ktiväen tilaisuudet Kankaanpäässä, Kkemäellä ja Ulvilassa Kasvamme yhdessä ilta Valinta esityksen mudssa suunnitteilla yhdessä KOTAhankkeen kanssa hankealueen kuluihin tai kuluun, ajankhta kevät 2016 ESH:n ja ppilashulln yhteistyön kehittäminen jatkuu

19 POIS SYRJÄSTÄ HANKE AJANKOHTAISKATSAUS Kehittämissin nimi: SATSHP, Ylisukuplvisten ngelmien ehkäiseminen Ajankhta: lkakuu Mikä kehittämississa n llut ajankhtaista kuluneen kuukauden aikana? (mitä n tapahtunut, mitä asiita n työstetty ja tehty, mitä kulutuksia, työryhmiä, ym. n llut jne.) Lp-kulutukset: Prin petussa kulutetaan 6 ryhmää terveydenhitajia. SAMKin petussuunnitelmaan lisätty hittyön kulutukseen LP-kulutus v alusta Satakummi -seminaari, jssa 160 sallistujaa, 12 kummia ilmittautunut. prjektiryhmän kkus lkakuussa valtakunnallinen TLP-verkstn buusteripäivä Tampereella, sallistujia ympäri Sumea seminaaria valmisteltu kk syksyn, llut kuntien verkstpalaveri, aik. psyk. lasten vastuuhenkilöit ja kehittämityöryhmänkkukset. Euran kumppanuuspalaveri syyskuussa, yhteistyö jatkuu edelleen. Lasten ja naisten taln timialueyh. tapaaminen, alitetaan tammikuussa 2016 LPkulutukset, kuten myös neurn ja B4. Avataan kulutushallintaan, jnne saavat itse ilmittautua. Sitä ennen LP-pikkutyöryhmä suunnittelee kulutuspäiviä tarkemmin kska pidettävä pkl ja vs kulutukset erikseen. Käyty Prin ensi- ja turvakdissa esittelemässä hanketta tistaiseksi ei le pikinut mitään, mutta aikuispsykiatrialle annettu tieta. Cygnaeukset kuvislukka tekee LP-julisteet ennen talvilmaa -16. Näistä tehdään psterit. Teemana LP. Aikuispsykiatrian sasttunnit, yksiköt aktivituneet tekemään mia esitteitä lasten humiimisesta. Krvaamatn 3. sektri 2. Mitä kehittämississanne lähitulevaisuudessa (esim. seuraavan kuukauden aikana) tapahtuu tai n suunnitteilla? Eurassa LP-alitusseminaari jnne llaan saatu kutsu. Huittisissa esimiesinf, jta Elisa Lehtinen järjestellyt. Prin aik. psyk. pkl sasttunti lasten humiimisessa. Aikuisssiaalityöntekijöiden ja perhetyöntekijöiden LP-kulutukset, Prin petu. Kummien kulutukset alkavat, MLL kuluttaa. Kummityön krdininti ja siihen liittyvät asiat työn alla.

20

21 POIS SYRJÄSTÄ HANKE AJANKOHTAISKATSAUS Kehittämissin nimi: Rauman kehittämissi Ajankhta: lkakuu Mikä kehittämississa n llut ajankhtaista kuluneen kuukauden aikana? (mitä n tapahtunut, mitä asiita n työstetty ja tehty, mitä kulutuksia, työryhmiä, ym. n llut jne.) - kulupissaltyöryhmässä asiantuntija vieraana Heli Rantamäki Kasvamme yhdessä illan piltti Utilanrinteen yläkulun 8-lukkalaisille ja vanhemmille - vanhempien keskusteluiltjen rikkset ja päihteet ilta vusikell piltin alitus siirt Utilanrinteestä Nanun yhtenäiskuluun - päihdetyöryhmä krdinaatiryhmä iskuryhmä erityispettaja piskelijille hankkeen esittely päihdetyön piskelija tapaaminen, yhteistyö huumeseminaari netistä Ehkäisevän päihdetyöviikn suunnittelua päihdetyöntekijän ja mielenterveysseuran jalkautuminen kululle Yhteensvittava jhtaminen THL Perälä sekä nnistuvien ppien krdinaati ja hjausryhmä Mitä kehittämississanne lähitulevaisuudessa (esim. seuraavan kuukauden aikana) tapahtuu tai n suunnitteilla? - kulupissalmallin arviintia ja kehittämistä pilttikulun ppilashulln kanssa - ehkäisevän päihdetyön viikk - vusikelln piltinnin alitus - tupakka haasteen krdinintia (liittyy vusikell) - lppuseminaari lasten kaste - verkst kulutus - iskuryhmä- tukiryhmä - päihdetyöryhmä jssa vieraana Marj Hamilas AVI (EPT laki, Pakkaa Raumalle?)

22 POIS SYRJÄSTÄ HANKE AJANKOHTAISKATSAUS Kehittämissin nimi: Säkylä Ajankhta: Lka- ja marraskuu Mikä kehittämississa n llut ajankhtaista kuluneen kuukauden aikana? (mitä n tapahtunut, mitä asiita n työstetty ja tehty, mitä kulutuksia, työryhmiä, ym. n llut jne.) - Maksatushakemus - 2 x timinnallinen vanhempainilta - Tyttöjen kerhmutinen pienryhmä kerran viikssa - Tukiryhmän kkus li Lapset puheeksi kulutusten päivämäärät syksylle ja keväälle svittu kuluttajien kanssa. Asiasta infttu kuluja ja päiväkteja. - Tukimummu ja vaari kulutuksen järjestämistä selvitelty - Tarjuspyynnöt lähetetty klmelle eri luennijalle kulutuksesta, jka liittyisi rajjen asettamiseen lapsille ja nurille ja ylipäätään lasten kasvatukseen. 2. Mitä kehittämississanne lähitulevaisuudessa (esim. seuraavan kuukauden aikana) tapahtuu tai n suunnitteilla? - Tyttöjen kerhmutinen pienryhmätiminta jatkuu edelleenkin kerran viikssa - Syksyn Lapset puheeksi kulutuksen ensimmäinen päivä n Kulutusta vielä mainstettava kuluille ja päiväkdeille. - Näillä näkymin tukimummu ja vaari kulutus tulssa Säkylään Tukiryhmän kkus Näillä näkymin Birgit Vuri-Metsämäki tulee pitämään luennn lasten kasvatuksesta Päivällä n luent kunnan timijille ja iltapäivällä avin luent lasten ja nurten vanhemmille ja muille asiasta kiinnstuneille.

23 POIS SYRJÄSTÄ HANKE AJANKOHTAISKATSAUS Kehittämissin nimi: Sal Ajankhta: lkakuu Mikä kehittämississa n llut ajankhtaista kuluneen kuukauden aikana? (mitä n tapahtunut, mitä asiita n työstetty ja tehty, mitä kulutuksia, työryhmiä, ym. n llut jne.) Uusi prjektityöntekijä Kati Klén alitti työskentelyn hankkeessa. Alkusyksyn työaika kului työhön perehtymiseen ja tulevien tapahtumien suunnitteluun ja järjestämiseen. Hankehallinnn Verksttyön kulutus järjestettiin Salssa Lapset puheeksi neuvnpit- ja LPNP-kuluttajakulutus alki Salssa Hyvinvinti kyselyä n markkinitu Saln yläkuluihin (5). Kahdesta kulusta n tettu yhteyttä. Camilla Snntag-Wileniuksen luenta Parisuhteen mudstamisesta, perheellistymisestä ja siihen valmistautumisesta n tarjttu Saln lukiille ja ammattipistlle. Saln lukissa ja Halikn lukissa n svittu päivät luentjen pitämiseen, ammattipistlta ja Perniön lukista ei le vielä tettu yhteyttä. Laajjen terveystarkastusten hyödyntäminen -sin kuluterveydenhulta kskevalta salta alkukartitus terveydenhitajien kanssa n tehty. Kirjaamiseen n tehty yhteiset fraasit eri ikäryhmille (1.lk, 5.lk, 8.lk). Tarkastusten sisältöä n alettu mukata klmelle akselille: fyysinen terveys, tunne-elämä ja työntek/sallisuus. Pienimutinen piltinti kirjaamisen salta n käynnissä yhdellä alakululla ja yhdellä yläkululla. Myös muille kuluterveydenhitajille n annettu vapaat kädet kkeilla fraaseja ja pyydetty antamaan palautetta kkemuksistaan hanketyöntekijälle. Yhteistyö Turku AMK Saln yksikön piskelijiden kanssa n alkanut. Neljä terveydenhitajapiskelijaa tekee päättötyönään ja kehittämishankkeenaan ryhmätimintaa Armfeltin kululla peruskulun päättölukan ppilaille, jtka eivät tiedä, mihin hakea peruskulun jälkeen piskelemaan. Ryhmätiminnan ja yksilötapaamisten tavitteena n lisätä nurten itsetuntemusta ja elämänhallintataitja.

24 2. Mitä kehittämississanne lähitulevaisuudessa (esim. seuraavan kuukauden aikana) tapahtuu tai n suunnitteilla? Lapset puheeksi kuluttajakulutus jatkuu. Laajjen terveystarkastusten työstäminen jatkuu. Kuluterveydenhitajille pidetään kulutusiltapäivä (TEKO -työryhmän jäsenten kanssa) fraasien käytöstä ja yhtenäisestä kirjaamisesta. Yhdessä Saln yläkulussa tteutetaan Hyvinvintikysely ja hankkeen tahlta yritetään innstaa myös muita yläkuluja tteuttamaan kysely ennen julua. Matalan kynnyksen palvelun kehittäminen jatkuu keväällä tteutetun psykiatrisen sairaanhitajan vastaantn phjalta. Saln kehittämissin n palkattu väliseksi ajaksi tinen työntekijä (50 %) kehittämään timintaa. Tavitteena n saada matalan kynnyksen palvelu yhteistyössä erikissairaanhidn kanssa. Työparina n avpediatriksi kuluttautuva pediatri. AMK -piskelijat alittavat ryhmä- ja yksilötapaamiset.

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Aspergerin ireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan

Lisätiedot

Etelä-Savon OHJAAMO asioiden keskustelu Nro #3

Etelä-Savon OHJAAMO asioiden keskustelu Nro #3 MUISTIO Etelä-Savn OHJAAMO asiiden keskustelu Nr #3 Mikkeli, Etelä-Savn ELY-keskus, Ruuma - kkushune + Skype -yhteys Ajankhta 5.4.2016 kl 13:00-14:15 Läsnä: Tuija Tivakainen (ELY-keskus) Heikki Kantnen

Lisätiedot

Lasten niveltulehdusta sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit

Lasten niveltulehdusta sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Lasten niveltulehdusta sairastavien speutumisvalmennuskurssit Nurten speutumisvalmennuskurssit, sittaiset t Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

Omaishoitajienkuntoutuskurssit

Omaishoitajienkuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Omaishitajienkuntutuskurssit Omaishitajien kuntutuskurssit, Omaishitajien kuntutuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

Autismia sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit

Autismia sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Autismia sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Autismia

Lisätiedot

Akaa: Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen työpaja

Akaa: Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen työpaja 1 Akaa: Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen työpaja muisti aika 23.11.2015 kl 13-16: kahvit nin kl 14.15-14.30 paikka valtuustsali sallistujat lapsiperhepalveluissa timivat Aiemmin n lähetetty (ja löytyvät

Lisätiedot

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Uniapneaireyhtymää sairastavien aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital

Lisätiedot

Urheillen terveyttä seurassa -tapaaminen 10.9.2015. Liikkujan polku -verkosto

Urheillen terveyttä seurassa -tapaaminen 10.9.2015. Liikkujan polku -verkosto Urheillen terveyttä seurassa -tapaaminen 10.9.2015 Liikkujan plku -verkst Tapaamisen tavitteet kirkastaa yhteistä Urheillen terveyttä seurassa viestiä ja viestintää saada tukea man piltin/hankkeen käytäntöön

Lisätiedot

Sydänvikaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit

Sydänvikaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Sydänvikaa sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit Lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, t Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) 7 Perhekeskuspiltin valmistelutilanne HEL 2015-004845 T 06 00 00 Päätösehdtus Esittelijän perustelut päättää merkitä tiedksi perhekeskuspiltin valmistelun tilanteen.

Lisätiedot

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Aspergerin ireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

Muistilistan tarkoitus: Valvotaan lain toteutumista sekä tavoitteiden, toimenpiteiden ja koulun tasa-arvotyön seurantamenettelyn laatua.

Muistilistan tarkoitus: Valvotaan lain toteutumista sekä tavoitteiden, toimenpiteiden ja koulun tasa-arvotyön seurantamenettelyn laatua. Muistilista tasa-arvtyön laadunvalvntaan Muistilistan tarkitus: Valvtaan lain tteutumista sekä tavitteiden, timenpiteiden ja kulun tasa-arvtyön seurantamenettelyn laatua. Jhdant: Muistilistat timivat usein

Lisätiedot

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston toiseen verkostoseminaariin! #liikkujanpolku

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston toiseen verkostoseminaariin! #liikkujanpolku Tervetula Liikkujan plku verkstn tiseen verkstseminaariin! #liikkujanplku Liikkujan plku -verkst Tässä ja nyt jälleen huikea prukka kasassa! #liikkujanplku Liikkujan plku -verkst Oletk kskaan miettinyt?

Lisätiedot

Hengityssairautta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit

Hengityssairautta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Hengityssairautta sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Hengityssairauksia

Lisätiedot

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI Tampellan esplanadi 6, 33100 Tampere, puh. 010 841 1880, fax 010 841 1888, www.pallliitt.fi/tampere Jaettu vastuu auttaa yhteisöä kehittymään Ihmisyhteisöt rakentuvat

Lisätiedot

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016 Timintasuunnitelma 2016 1. Yleistä JyväsRiihi ry n vunna 2000 perustettu maaseudun kehittämisyhdistys eli Leader-ryhmä. Yhdistys aktivi alueen timijita maehtiseen kehittämiseen ja yhteistyöhön. Timinnan

Lisätiedot

Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia Mediatalon neuvotteluhuone, Urheilukatu 6, Tornio

Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia Mediatalon neuvotteluhuone, Urheilukatu 6, Tornio POHJOISEN KULTTUURI-INSTITUUTTI Jhtryhmä 5/2013 PÖYTÄKIRJA Aika 16.10.2013 kl 10.00 12.33 Paikka Kemi-Trninlaaksn kulutuskuntayhtymä Lappia Mediataln neuvtteluhune, Urheilukatu 6, Trni Osallistujat VARSINAINEN

Lisätiedot

Opinpaletin koulutustarjonta

Opinpaletin koulutustarjonta JOULUKUU 2014 KE 3.12.2014, kl 10 16: Alustja ja appseja aineryhmittäin (yhteiskuntatieteelliset aineet, maantiet ja bilgia) MARRASKUU 2014 TO 20..2014, kl 9 15: Verkktyövälineiden sveltaminen hjaus ja

Lisätiedot

Nuorten ja aikuisten harrasteliikunta - teemaryhmän verkostotapaaminen 2.9.2015. Liikkujan polku -verkosto

Nuorten ja aikuisten harrasteliikunta - teemaryhmän verkostotapaaminen 2.9.2015. Liikkujan polku -verkosto Nurten ja aikuisten harrasteliikunta - teemaryhmän verksttapaaminen 2.9.2015 Liikkujan plku -verkst Iltapäivän hjelma Kuulumisten vaiht Hyvien käytäntöjen jakaminen: Glfin hyviä käytäntöjä Seuratimintayksikön

Lisätiedot

Sydänsairauksia sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit

Sydänsairauksia sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Sydänsairauksia sairastavien aikuisten kuntutuskurssit Aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

Muistisairauksia sairastavien aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit, parikurssit

Muistisairauksia sairastavien aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit, parikurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Muistisairauksia sairastavien aikuisten speutumisvalmennuskurssit, parikurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital speutumisvalmennuskurssi,

Lisätiedot

Tyypin 1 diabetesta sairastavien aikuisten ja nuorten ja nuorten aikuisten ja lasten sopeutumisvalmennuskurssit

Tyypin 1 diabetesta sairastavien aikuisten ja nuorten ja nuorten aikuisten ja lasten sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Tyypin 1 diabetesta sairastavien aikuisten ja nurten ja nurten aikuisten ja lasten speutumisvalmennuskurssit Aikuisten speutumisvalmennuskurssit Nurten ja nurten aikuisten speutumisvalmennuskurssit

Lisätiedot

Asiakirja liitetään Suomen Nuorisoseurat ry:n toimintasuunnitelman liitteeksi.

Asiakirja liitetään Suomen Nuorisoseurat ry:n toimintasuunnitelman liitteeksi. TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Aluetimist: Phjis-Karjala Keskeiset alueelliset timinnt ja timenpiteet vunna 2014 Asiakirja liitetään Sumen Nurisseurat ry:n timintasuunnitelman liitteeksi. 1. KULTTUURI-, HARRASTUS-

Lisätiedot

Opinpaletin koulutustarjonta

Opinpaletin koulutustarjonta Opinpaletin kulutustarjnta JOULUKUU 2014 KE 3.12.2014, kl 10 16: Alustja ja appseja pinnittain (yhteiskuntatieteelliset aineet, maantiet, bilgia, maa ja metsätalutta pettavat, em. ammatillisesti kiinnstuneet)

Lisätiedot

Kirkkonummen musiikkiopisto - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA

Kirkkonummen musiikkiopisto - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA Kirkknummen musiikkipist - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA 2004/2009 Kirkknummen musiikkipist - Kyrkslätts musikinstitut Kirkknummen musiikkipist n perustettu vunna 1972, kunnallistettu 1.1.1989

Lisätiedot

Vapaan sivistystyön kestävän kehityksen kriteerit ja sertifiointi

Vapaan sivistystyön kestävän kehityksen kriteerit ja sertifiointi Vapaan sivistystyön kestävän kehityksen kriteerit ja sertifiinti Kestävä kehitys vapaan sivistystyön petukseen ja arkeen -seminaari Tampere 8.11.2012 Oulu 15.11.2011 Erkka Laininen OKKA-säätiö Perustettu

Lisätiedot

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja piskelijahulln palvelurakenteen ja laadun kehittäminen Oppilashult ja turvallisuuden edistäminen Kdin ja kulun yhteistyö Heidi Peltnen, petusneuvs 29.9.2010,

Lisätiedot

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 Khderyhmä: Alkupetuksen 1- lukkien pettajat Opettaja vi lisäksi nimetä työkavereistaan 1-2 pettajaa/erityispettajaa seuraamaan verkkluentja Millin:

Lisätiedot

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje Esittelijä Nurttila Annika Sivu/sivut 1 / 6 Maahantujat: mavalvntasuunnitelman ja sen tteutumisen tarkastuslmakkeen käyttöhje Tarkastuksen tavitteena n selvittää, nk maahantujalla mavalvntasuunnitelmassaan

Lisätiedot

NURMEKSEN PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 2014 2016

NURMEKSEN PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 2014 2016 NURMEKSEN PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 2014 2016 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 3 2. OPPILASHUOLLON KOKONAISTARVE JA OPPILASHUOLTOPALVELUT 3 3. YHTEISÖLLINEN OPPILASHUOLTO... 7 3.1. Oppilashultryhmät.

Lisätiedot

Fibromyalgiaa sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit

Fibromyalgiaa sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Fibrmyalgiaa sairastavien speutumisvalmennuskurssit Aikuisten speutumisvalmennuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital

Lisätiedot

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 1(5) HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 YLEISTÄ Liikunnallisen iltapäivätiminnan kehittämishankkeiden tukemiseen liittyviä valtinavustuksia jaettaessa

Lisätiedot

Liikkujan polku -verkosto

Liikkujan polku -verkosto Liikkujan plku -verkst Oletk kskaan miettinyt? Sinä teet, minä teen Visik tekemisiä yhdistää ja saada ismpia tulksia aikaiseksi? Khderyhmä tiedssa, kanavat kunnssa Keneltä löytyisi sisältöjä? Yksinäistä

Lisätiedot

Nuorten ja aikuisten harrasteliikunta - teemaryhmän tapaaminen 4.6.2015. Liikkujan polku -verkosto

Nuorten ja aikuisten harrasteliikunta - teemaryhmän tapaaminen 4.6.2015. Liikkujan polku -verkosto Nurten ja aikuisten harrasteliikunta - teemaryhmän tapaaminen 4.6.2015 Liikkujan plku -verkst Iltapäivän hjelma Kuulumisten vaiht Viestintä aiheen jatka: uudistuneet nurten ja aikuisten harrasteliikunnan

Lisätiedot

Selkärankareumaa, nivelreumaa ja niiden sukuisia sairauksia sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit

Selkärankareumaa, nivelreumaa ja niiden sukuisia sairauksia sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Selkärankareumaa, nivelreumaa ja niiden sukuisia sairauksia sairastavien speutumisvalmennuskurssit Aikuisten speutumisvalmennuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja

Lisätiedot

Leena Suurpää, Nuorisotutkimusverkosto (Nuorisotutkimusseura ry.), puheenjohtaja Katariina Soanjärvi, Humanistinen ammattikorkeakoulu, sihteeri

Leena Suurpää, Nuorisotutkimusverkosto (Nuorisotutkimusseura ry.), puheenjohtaja Katariina Soanjärvi, Humanistinen ammattikorkeakoulu, sihteeri 1 Nuristyön kehittämisverkst MUISTIO 4/2010 Kkus: Krdinaatiryhmän kkus Aika: ti 30.11.2010 kl 13.00 15.55 Paikka: Läsnä: DIAK (etelä), Järvenpää Päivi Harinen, Itä-Sumen ylipist (YUNET) Elna Hirvnen, Tampereen

Lisätiedot

Urheillen terveyttä seurassa -tapaaminen 4.6.2015. Liikkujan polku -verkosto

Urheillen terveyttä seurassa -tapaaminen 4.6.2015. Liikkujan polku -verkosto Urheillen terveyttä seurassa -tapaaminen 4.6.2015 Liikkujan plku -verkst Aamupäivän hjelma Kuulumisten vaiht & UTS- ja terveysprfiilien tilannekatsaukset Sprts Club fr Health kuulumiset Sumen ryhmän SCfH

Lisätiedot

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa.

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa. FINLAND_Decisin_Making_March_3_4cuntry_study(1) Tämä kysely n sa neljän maan vertailututkimusta, jssa tutkitaan päätöksenteka lastensujelussa Nrjassa, Sumessa, Englannissa ja Yhdysvallissa. Samat kysymykset

Lisätiedot

Hengityssairautta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit

Hengityssairautta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Hengityssairautta sairastavien aikuisten kuntutuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Hengityssairauksia sairastavien

Lisätiedot

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1. Hallituksen tehtävien ja timinnan perusta Hallituksen tehtävät ja timintaperiaatteet perustuvat Sumen lainsäädäntöön, erityisesti sakeyhtiölakiin ja arvpaperimarkkinalakiin

Lisätiedot

22.9.2015. Riihimäen Yritystalo, Teklan nh, 3.krs, osoite Eteläinen Asemakatu 2, Riihimäki. Osallistujat Paavo Vuori, puheenjohtaja Hausjärvi

22.9.2015. Riihimäen Yritystalo, Teklan nh, 3.krs, osoite Eteläinen Asemakatu 2, Riihimäki. Osallistujat Paavo Vuori, puheenjohtaja Hausjärvi Muisti 1 (7) HAUSJÄRVEN, HYVINKÄÄN, LOPEN JA RIIHIMÄEN SEUDULLISEN LIIKENNETURVALLISUUSRYHMÄN KOKOUS Aika kl 14.00 16.00 Paikka Riihimäen Yritystal, Teklan nh, 3.krs, site Eteläinen Asemakatu 2, Osallistujat

Lisätiedot

Ikääntyneiden monisairaiden kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Ikääntyneiden monisairaiden kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Ikääntyneiden mnisairaiden kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Ikääntyneiden mnisairaiden

Lisätiedot

MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014. Auringonpilkkujen ryhmä. Päivänsäteiden ryhmä

MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014. Auringonpilkkujen ryhmä. Päivänsäteiden ryhmä MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014 Auringnpilkkujen ryhmä Päivänsäteiden ryhmä 1. YKSIKKÖ Mutkaplun päiväkti n Rajamäen uusin ja suurin 5-ryhmäinen päiväkti, jka

Lisätiedot

Yhdessä lapsen parhaaksi järjestöt ja seurakunnat perhekeskustoimintaa kehittämässä Seminaari Helsingissä 10/2015

Yhdessä lapsen parhaaksi järjestöt ja seurakunnat perhekeskustoimintaa kehittämässä Seminaari Helsingissä 10/2015 Yhdessä lapsen parhaaksi järjestöt ja seurakunnat perhekeskustimintaa kehittämässä Seminaari Helsingissä 10/2015 KOOSTE SEMINAARIPÄIVÄN HAVAINNOISTA JA TULOKSISTA Kirjaukset: Tm Tarvainen, tm.tarvainen@ajatustal.fi

Lisätiedot

Etunoja lasten, nuorten ja perheiden tukemisessa edellyttää monialaista yhteistyötä ja johtamista. - Mihin se voi kaatua?

Etunoja lasten, nuorten ja perheiden tukemisessa edellyttää monialaista yhteistyötä ja johtamista. - Mihin se voi kaatua? Etunja lasten, nurten ja perheiden tukemisessa edellyttää mnialaista yhteistyötä ja jhtamista. - Mihin se vi kaatua? FT, ssiaalijhtaja Arja Heikkinen, Oulun kaupunki 29.9.2014 Oulun kaupungin tavitteet

Lisätiedot

Liikkujan polku mitä, miksi ja miten? #LiikkujanPolku

Liikkujan polku mitä, miksi ja miten? #LiikkujanPolku Liikkujan plku mitä, miksi ja miten? #LiikkujanPlku Liikkujan plku -verkst Oletk kskaan miettinyt? Sinä teet, minä teen Visik tekemisiä yhdistää ja saada ismpia tulksia aikaiseksi? Khderyhmä tiedssa, kanavat

Lisätiedot

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4 VIHI-Frssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innvaatiiden kehittäminen (2012-2013) Pisttekstiilit 2012, Wrkshp -ryhmät 1-4 HAMK Frssa 24.5.2012 1. Suljetun tekstiilimateriaalin kierrn kehittäminen

Lisätiedot

RESETTI perheluokat. Oppimis ja ohjauskeskus Valteri Piia Ruutu

RESETTI perheluokat. Oppimis ja ohjauskeskus Valteri Piia Ruutu RESETTI perhelukat Oppimis ja hjauskeskus Valteri Piia Ruutu piia.ruutu@valteri.fi 0295335378 RESETTI perhelukat R - rentutus E - empatia S - spimus E - ennakinti T- taitjen harjittelu T tuettu tait I

Lisätiedot

Terveysosasto Kuntoutusryhmä. MS-kurssit 29.8.2012

Terveysosasto Kuntoutusryhmä. MS-kurssit 29.8.2012 Terveyssast Kuntutusryhmä MS-kurssit 29.8.2012 Kurssityypit Kuntutuskurssi, sittainen perhekurssi Avmutinen kuntutuskurssi, sittainen perhekurssi Speutumisvalmennuskurssi Khderyhmä MS-tautia sairastavat,

Lisätiedot

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA Kangasalan varhaiskasvatus tarjaa lapsen ja perheen tarvitsemat varhaiskasvatuspalvelut perheen tilanteen ja tarpeen mukaisesti; kkpäivähita, sapäivähita, perhepäivähita,

Lisätiedot

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston kolmanteen verkostotapaamiseen! #liikkujanpolku

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston kolmanteen verkostotapaamiseen! #liikkujanpolku Tervetula Liikkujan plku verkstn klmanteen verksttapaamiseen! #liikkujanplku Meitä n paljn, vanhja tuttuja ja aivan uusia kasvja. Olette kaikki yhtä lämpimästi tervetulleita! http://www.sprt.fi/verkstt/liikkujan-plku-verkst

Lisätiedot

Aivoverenkiertohäiriön sairastaneiden kuntoutuskurssit

Aivoverenkiertohäiriön sairastaneiden kuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Aivverenkierthäiriön sairastaneiden kuntutuskurssit 29.8.2012 AVH-kuntutuskurssit Kurssikknaisuus vuden 2013 alusta Humiitu kehittämistiminnasta saatuja tulksia (kevennetty kävely

Lisätiedot

Nuorten ja aikuisten harrasteliikunta - teemaryhmän tapaaminen Liikkujan polku -verkosto

Nuorten ja aikuisten harrasteliikunta - teemaryhmän tapaaminen Liikkujan polku -verkosto Nurten ja aikuisten harrasteliikunta - teemaryhmän tapaaminen 10.3.2016 Liikkujan plku -verkst Iltapäivän hjelma (kl 13.30-15.30) Esittäytymiset KKI-hanketuki Hyvien käytäntöjen jakaminen: Lunais-Sumen

Lisätiedot

SATAKUNNAN SOTE - UUSI VAI UUSVANHA. Aulis Laaksonen

SATAKUNNAN SOTE - UUSI VAI UUSVANHA. Aulis Laaksonen SATAKUNNAN SOTE - UUSI VAI UUSVANHA Aulis Laaksnen Länsi-Sumen Ste 2020-luvulle 2 900 000 000 36 600 3 Y 3.11.2014 Aulis Laaksnen 2 Sairaanhidn erityisvastuualueet ja sairaanhitpiirit, väestö 31.12.2013

Lisätiedot

RESETTI myönteisen käytöksen vahvistamisen ryhmätoiminta. Oppimis ja ohjauskeskus Valteri Piia Ruutu

RESETTI myönteisen käytöksen vahvistamisen ryhmätoiminta. Oppimis ja ohjauskeskus Valteri Piia Ruutu RESETTI myönteisen käytöksen vahvistamisen ryhmätiminta Oppimis ja hjauskeskus Valteri Piia Ruutu R - rentutus E - empatia S - spimus E - ennakinti T- taitjen harjittelu T tuettu tait I itsenäinen tait

Lisätiedot

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti KR-Tukefin 2011-2012 Krjausrakentamiseen uusia timintamalleja ARA ja TEKES Lppuraprtti Sisältö Tiivistelmä sivu 1. KR-Tukefin tuttavuushanke 3 1.1. KR-Tukefin- hanke ja sen tavitteet 3 1.2. Hankkeen eteneminen

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Henkilöstöraprtti 2014 1 Raahen seudun hyvinvintikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Yhteistyötimikunta 17.03.2015 Yhtymähallitus 25.03.2015 Pyhäjen kunnanvaltuust Raahen kaupunginvaltuust Siikajen kunnanvaltuust

Lisätiedot

Hyvinvointitieto hyvinvointijohtamisen työkaluna. Matti Vähäkuopus Oulun kaupunki matti.vahakuopus@ouka.fi 0505687731

Hyvinvointitieto hyvinvointijohtamisen työkaluna. Matti Vähäkuopus Oulun kaupunki matti.vahakuopus@ouka.fi 0505687731 Hyvinvintitiet hyvinvintijhtamisen työkaluna Matti Vähäkupus Oulun kaupunki matti.vahakupus@uka.fi 0505687731 Kertmus etenee vudesta ja valtuustkaudesta tiseen Hyvinvinnin rakenteet Oulun kaupunki Kaupungin

Lisätiedot

Muistio. - aikataulu. Merja Ruotsalainen, projektipäällikkö

Muistio. - aikataulu. Merja Ruotsalainen, projektipäällikkö valtakunnallinen tiet- ja petuskäytön kulutus TieVie-suunnitteluryhmän kkus Aika: ke 9.11.2005 kl 11.15-18.00, t 10.11. kl 8.30-15.15 Paikka: Peurunka, Laukaa Läsnä: Paula Airaksinen, Antti Auer, Taru

Lisätiedot

VAPAAEHTOISTOIMINTA OPPIMISKOKEMUKSENA

VAPAAEHTOISTOIMINTA OPPIMISKOKEMUKSENA 1 Auttamallakin pitaan VAPAAEHTOISTOIMINTA OPPIMISKOKEMUKSENA Aineist n kehitetty Opetushallituksen rahittamassa kulutushankkeessa ja se perustuu kansainvälisen Cmenius-prjektin Eubis tulksiin. Aineist

Lisätiedot

Taloussuunnittelu ja seuranta suhteessa lapsi- ja nuorisopolitiikan tietotarpeisiin Armi Tauriainen Talousarviopäällikkö

Taloussuunnittelu ja seuranta suhteessa lapsi- ja nuorisopolitiikan tietotarpeisiin Armi Tauriainen Talousarviopäällikkö H A U K I P U D A S, K I I M I N K I, O U L U, O U L U N S A L O, YLI- II Talussuunnittelu ja seuranta suhteessa lapsi- ja nurisplitiikan tiettarpeisiin Armi Tauriainen Talusarvipäällikkö 17.11.2010 2

Lisätiedot

Suomen vetovoimaisin opiskelijakunta

Suomen vetovoimaisin opiskelijakunta Sumen vetvimaisin piskelijakunta Strategia 2013-2015 1 Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. MISSIO JA VISIO... 3 2.1.Missi... 3 2.2.Visi... 4 3. PAINOPISTEET... 4 3.1. Erinmaiset palvelut... 4 3.2. Osaavat ja

Lisätiedot

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka -tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta vusina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta

Lisätiedot

EKOKEM 1 TAPANA TURVALLISUUS. Kehittämisprojektin toiminta vuonna 2010. Toteutettu Työsuojelurahaston tuella

EKOKEM 1 TAPANA TURVALLISUUS. Kehittämisprojektin toiminta vuonna 2010. Toteutettu Työsuojelurahaston tuella EKOKEM 1 TAPANA TURVALLISUUS Kehittämisprjektin timinta vunna 2010 Tteutettu Työsujelurahastn tuella 1 EKOKEM 2 Alkusanat Tapana turvallisuus prjekti n jatka turvallisuusjhtamisen arviintiprjektille, jka

Lisätiedot

Hankkeen tavoitteet voidaan jakaa valvonnan tavoitteisiin ja työsuojeluvalvonnan kehittämisen tavoitteisiin.

Hankkeen tavoitteet voidaan jakaa valvonnan tavoitteisiin ja työsuojeluvalvonnan kehittämisen tavoitteisiin. 1 (6) 22.1.2015 Valtakunnallinen kunta-alan työsujelun valvntahanke vusina 2012-2015 ( Turvallinen, terveellinen ja tuttava kuntatyö 2015 ) HANKESUUNNITELMA Tausta Kuntasektrilla n tapahtunut ja tapahtuu

Lisätiedot

ti 16.6.2015 klo 17:30 20:40 ISLO/Tiedepuisto, Joensuu

ti 16.6.2015 klo 17:30 20:40 ISLO/Tiedepuisto, Joensuu JIPPO-junirit ry JOHTOKUNNAN KOKOUS 4/2015 MUISTIO Aika ja paikka: Läsnä: ti 16.6.2015 kl 17:30 20:40 ISLO/Tiedepuist, Jensuu Jari Laurnen (puheenjhtaja), Juni Turunen, Matti Karttunen, Jaakk Hnka-Hallila,

Lisätiedot

8. HELMIKUUTA 2016 STM:N HARVINAISET SAIRAUDET TYÖRYHMÄ 2014 2015 RAPORTTI TYÖRYHMÄN TOIMINNASTA JUKKA SARIOLA HARVINAISET-VERKOSTO

8. HELMIKUUTA 2016 STM:N HARVINAISET SAIRAUDET TYÖRYHMÄ 2014 2015 RAPORTTI TYÖRYHMÄN TOIMINNASTA JUKKA SARIOLA HARVINAISET-VERKOSTO 8. HELMIKUUTA 2016 STM:N HARVINAISET SAIRAUDET TYÖRYHMÄ 2014 2015 RAPORTTI TYÖRYHMÄN TOIMINNASTA JUKKA SARIOLA HARVINAISET-VERKOSTO Alkusanat Raprtti STM:n Harvinaiset sairaudet työryhmän (2014 2015) timinnasta

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 20.10.2014

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 20.10.2014 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Aika 20.10.2014 kl 17:15-18:36 Paikka Perheasiain neuvttelukeskus Osallistujat Jäsenet Käpylä, Tarja puheenjhtaja Andreassn, Kari Hankela, Jussi

Lisätiedot

HINKU-HANKKEEN TOIMENPITEIDEN ALOITTAMINEN RAUMALLA

HINKU-HANKKEEN TOIMENPITEIDEN ALOITTAMINEN RAUMALLA HINKU-HANKKEEN TOIMENPITEIDEN ALOITTAMINEN RAUMALLA HANKKEEN AVULLA EDISTETÄÄN KAUPUNGIN ELINKEINOELÄMÄÄ JA YMPÄRISTÖTAVOITTEITA YRITYSTEN TOIMINTA = YRITYSTEN TOIMINNAN KEHITTÄMINEN Kehittämisen sa-alueet:

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa Rekisterinpitäjän muutkset 1(7) REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Timintamalli muutstilanteessa Ptilasasiakirjan rekisterinpitäjä: alkutilanne Tiet ptilaan hidssa syntyvien asiakirjjen rekisterinpitäjästä tallennetaan

Lisätiedot

Meikäläiset. Me Itse ry. Me Itse ry:n jäsentiedote 2. 2015. Me vaikutamme yhdessä, sillä se kannattaa! Liike itsenäisen elämän puolesta

Meikäläiset. Me Itse ry. Me Itse ry:n jäsentiedote 2. 2015. Me vaikutamme yhdessä, sillä se kannattaa! Liike itsenäisen elämän puolesta Meikäläiset Me Itse ry:n jäsentiedte 2. 2015 Kuvaaja Laura Vesa Me vaikutamme yhdessä, sillä se kannattaa! Me Itse ry Liike itsenäisen elämän pulesta Raha-autmaattiyhdistys tukee timintaamme Sisältö Vaikuttaminen

Lisätiedot

KOULUN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMAN LAADINTA JA HYVÄKSYMINEN

KOULUN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMAN LAADINTA JA HYVÄKSYMINEN KOULU: Espn kristillinen kulu KOULUN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMAN LAADINTA JA HYVÄKSYMINEN Espn kaupungissa n käytössä yhteinen phja ppilashultsuunnitelmalle, jta Espn kristillinen kulu n täydentänyt kulun

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Yleistä Pidä Lappi Siistinä ry:n timinnan tavitteena n säilyttää Lapin puhdas ja viihtyisä ympäristö. Päämäärään pyrimme valistustiminnalla, kulutuksella, jätehulln kehittämisellä,

Lisätiedot

Henkilöstöpalveluiden tiedote 5/2011

Henkilöstöpalveluiden tiedote 5/2011 Lutu 29.12.2011 13:26:00 29.12.2010 Henkilöstöpalveluiden tiedte 5/2011 KEVÄÄN REKRYTOINTIEN AIKATAULUT Kevään 2012 keskitetyt rekrytinnit tteutetaan seuraavan aikataulun mukaan: Tammikuussa täyttölupa-anmusten

Lisätiedot

Liikkujan polku. Matleena Livson

Liikkujan polku. Matleena Livson Liikkujan plku Matleena Livsn 21.11.2015 Mikä n Liikkujan plku verkst? Miten verkst timii ja kuinka pääsee mukaan? Mikä n Liikkujan plku verkst? Miten verkst timii ja kuinka pääsee mukaan? Miten harrasteliikunta

Lisätiedot

KOKO-RUSSIA TIEDOTTAA Nro 5/2010 1/5

KOKO-RUSSIA TIEDOTTAA Nro 5/2010 1/5 KOKO-RUSSIA TIEDOTTAA Nr 5/2010 KOKO-RUSSIA MUKANA TAPAHTUMISSA KOKO-RUSSIA li mukana Sumi-päivillä Rstv na Dnussa, Etelä-Venäjällä, 17. 19.5. KOKO-RUSSIA verkst kartittaa Venäjän ptentiaalisia yhteistyöalueita.

Lisätiedot

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA koulutus Hakuaika päättyy 15.1.2010

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA koulutus Hakuaika päättyy 15.1.2010 LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA kulutus Hakuaika päättyy 15.1.2010 Khderyhmä: Varsinaiset sallistujat: Alkupetuksen erityispettajat Luentjäsenet: Varsinainen sallistuja vi lisäksi nimetä työkavereistaan

Lisätiedot

Missä ikävaiheissa kuuluu? => varhaiskasvatus, esiopetus sekä perusopetus, toisen asteen koulutus. aikuisten osalta? ei seurata

Missä ikävaiheissa kuuluu? => varhaiskasvatus, esiopetus sekä perusopetus, toisen asteen koulutus. aikuisten osalta? ei seurata UNICEFIN LAPSIYSTÄVÄLLINEN KUNTA TOIMINTAMALLI LAPPEENRANNAN SUUNNITELMA Rakennuspalikka ja tarkistuslista tämän hetken tilanne kehittämistimi kehittämisestä vastaava tah 1. Lapsen ikeudet tunnetaan Näkyykö

Lisätiedot

Suomi 100 -tukiohjelma

Suomi 100 -tukiohjelma Sumi 100 -tukihjelma 1. Tavitteet Sumen valtillisen itsenäisyyden satavutisjuhlavutta vietetään vunna 2017. Valtineuvstn kanslian asettama Sumi 100 -hanke vastaa juhlavuden hjelman rakentamisesta. Ohjelman

Lisätiedot

2.1. Miten lapsi oppii? Tutkimalla, kysymällä, toimimalla ja leikkimällä

2.1. Miten lapsi oppii? Tutkimalla, kysymällä, toimimalla ja leikkimällä Päiväkti Röllin esipetussuunnitelma 1. Esipetuksen tehtävä ja yleiset tavitteet Esipetuksen tavitteena n edistää lapsen kehitys- ja ppimisedellytyksiä sekä vahvistaa lapsen ssiaalisia taitja ja tervettä

Lisätiedot

Espoon hyvinvointialojen henkilöstö JHL ry. 587 PÖYTÄKIRJA 9/2015 Tiina Takala

Espoon hyvinvointialojen henkilöstö JHL ry. 587 PÖYTÄKIRJA 9/2015 Tiina Takala JÄSENKOKOUS Aika: 1.12.2015 kl 18.30 Paikka Valtuusttal Kkmuksen ryhmähune PÖYTÄKIRJA 1. Kkuksen avaus ja päätösvaltaiseksi tteaminen Puheenjhtaja Anna-Maija Kukknen avasi kkuksen ja ttesi päätösvaltaiseksi

Lisätiedot

Kokemäenjoen kalakantojen hoito-ohjelma Seurantaryhmän 2. kokous

Kokemäenjoen kalakantojen hoito-ohjelma Seurantaryhmän 2. kokous Muisti 1 (6) Pvm 23.5.2007 Dnr Kkemäenjen kalakantjen hit-hjelma Seurantaryhmän 2. kkus Aika: 14.3.2007 kl 10 Paikka: Huittisten kaupungintal, valtuustsali Läsnä: Osanttajalista, liite 1 Asialista 1. Kkuksen

Lisätiedot

Nuorten ja aikuisten harrasteliikunnan teemaryhmä L iikkujan polku -verkosto

Nuorten ja aikuisten harrasteliikunnan teemaryhmä L iikkujan polku -verkosto Nurten ja aikuisten harrasteliikunnan teemaryhmä 2.6.2016 L iikkujan plku -verkst Iltapäivän hjelma Esittäytymiset, kuulumisten vaiht & kertaus teemaryhmän timinnasta Hyvien käytäntöjen jakaminen: Lisää

Lisätiedot

Mediakasvatus ja tietoyhteiskunnan kansalaistaidot kirjastoissa

Mediakasvatus ja tietoyhteiskunnan kansalaistaidot kirjastoissa Mediakasvatus ja tietyhteiskunnan kansalaistaidt kirjastissa Laatu-hankkeen teemaryhmä C:n kkus 18.4.2013 kl 10.00-14.00 Kuvlan kaupunginkirjastn Mediamajassa Kkuksen agenda tälle päivälle Mika Mustikkamäki

Lisätiedot

me-talo konsepti. Kohti myönteistä tulevaisuutta.

me-talo konsepti. Kohti myönteistä tulevaisuutta. me-tal knsepti. Khti myönteistä tulevaisuutta. 2 visi. 2050 Sumessa ei le yhtään syrjäytynyttä lasta eikä nurta painpistealueet. maahanmuuttajanuret mielenterveyden tuki ja palvelut kulutus työllistyminen

Lisätiedot

Aika: Paikka: MLL Järvi-Suomen piirin toimisto, Tapionkatu 4 A 3

Aika: Paikka: MLL Järvi-Suomen piirin toimisto, Tapionkatu 4 A 3 Perhekeskustiminnan hjausryhmä MUISTIO, LUONNOS Aika: 7.6.2019 Paikka: MLL Järvi-Sumen piirin timist, Tapinkatu 4 A 3 1. Avattiin kkus. 2. Osallistujat esittäytyivät: edustus seurakunnasta, varhaiskasvatuksesta,

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. 1. Kokouksen avaus. 2. Edellisen kokouksen muistio

PÖYTÄKIRJA. 1. Kokouksen avaus. 2. Edellisen kokouksen muistio PÖYTÄKIRJA Prjekti Talvivaaran kaivksen laajennuksen YVA hjausryhmän kkus 3/2012 Asiakas Talvivaara Stkam Oy Päivämäärä 11.9.2012 kl 14-15.15 Osallistujat Pissa Sari Myllyja, Kainuun ELY-keskus Inkeri

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016 Kupin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) 7 Asianr 201/10.00.02.01/2016 Puijnlaaksn etelärinteen tnttien luvutusehdt Kiinteistöjhtaja Jari Kyllönen Maamaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut Tekninen lautakunta

Lisätiedot

Etelä-Savon alueen arvio kulttuurin ja luovan talouden toimintaedellytyksistä 2013: kolmas sektori Etelä-Savossa vuosina 2009-2013

Etelä-Savon alueen arvio kulttuurin ja luovan talouden toimintaedellytyksistä 2013: kolmas sektori Etelä-Savossa vuosina 2009-2013 7.2.2014 Opetus- ja kulttuuriministeriö Kirsi Kaunisharju Sähköp. kirsi.kaunisharju@minedu.fi Arvi kulttuurin ja luvan taluden timintaedellytyksistä 2013, hjeistus 7.11.2013 Etelä-Savn alueen arvi kulttuurin

Lisätiedot

OHJE POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEEN KOULUSSA

OHJE POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEEN KOULUSSA elkuu 2015 OHJE POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEEN KOULUSSA OPPILAAN SÄÄNNÖLLISEN KOULUNKÄYNNIN TURVAAMINEN JA TUKEMINEN Kulun aikuisten tehtävä n tukea tasapulisesti jkaista ppilasta tämän kasvussa ja kehityksessä

Lisätiedot

Monialaisella palveluyhteistyöllä jatkopolkuja työpajojen asiakkaille

Monialaisella palveluyhteistyöllä jatkopolkuja työpajojen asiakkaille Mnialaisella palveluyhteistyöllä jatkplkuja työpajjen asiakkaille Orivesi 25.4. 2014 Tekemällä ppii -hanke Ism Phjantammi Tmi Phjantammi ism@phjantammi.fi 050 5613426 Hankkeista ppia Tausta tälle esitykselle

Lisätiedot

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT FI_Annex III_mnbeneficiary_valmis.dc I. JOHDANTO LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululukissa. Nämä tarkennukset

Lisätiedot

Lasten mielenterveystyön hoitoketju

Lasten mielenterveystyön hoitoketju Lasten mielenterveystyön hitketju Ylöjärven timintamalli Työryhmä: Merja Hietanen, lastenlääkäri Marj Huvinen, kulupsyklgi Niina Immnen, psyk sh, nuristiimi Tuija Landström, kuraattrityön krdinaattri Sinikka

Lisätiedot

Kehittämistehtävän aihe PaKaste - työskentelyjakso 2011

Kehittämistehtävän aihe PaKaste - työskentelyjakso 2011 Kehittämistehtävän aihe PaKaste - työskentelyjaks 2011 Tekijät : Anja Akujärvi Päivämäärä: 7.9.2011 Sisällysluettel 1. Jhdant 2. Inarin kunnan työskentelyjaksn aihe / sisältö 3. Tavite 4. Tteutus 5. Tulkset

Lisätiedot

Spectrum kokous 11-12.2.2013, Sturenkatu 2a, Helsinki

Spectrum kokous 11-12.2.2013, Sturenkatu 2a, Helsinki Spectrum kkus 11-12.2.2013, Sturenkatu 2a, Helsinki Yleiset ajatukset ja ideat Miksi maanne n valinnut kääntää tietyn san Spectrumia? Sumi Kääntää Appendix 1 - Tämä n sitä, mitä Sumen muset tarvitsevat

Lisätiedot

ICOM CECA & UMAC Annual Conference 2014 Squaring the Circle? Research, Museum, Public Alexandria, 9-14 October

ICOM CECA & UMAC Annual Conference 2014 Squaring the Circle? Research, Museum, Public Alexandria, 9-14 October ICOM CECA & UMAC Annual Cnference 2014 Squaring the Circle? Research, Museum, Public Alexandria, 9-14 Octber Matkaraprtti Mari Jalkanen Tampereen musepalvelut, kulttuurikasvatusyksikkö TAITE Osallistuin

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2017

Toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Kurikan Invalidit ry Timintasuunnitelma vudelle 2017 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 JOHDANTO... 3 VARSINAINEN TOIMINTA... 3 JÄSENPALVELUT... 3 Alue- ja paikallisjärjestöjen neuvntapalvelutiminta...

Lisätiedot

Liikkujan polku -verkosto

Liikkujan polku -verkosto Liikkujan plku -verkst Oletk kskaan miettinyt? Sinä teet, minä teen Visik tekemisiä yhdistää ja saada ismpia tulksia aikaiseksi? Khderyhmä tiedssa, kanavat kunnssa Keneltä löytyisi sisältöjä? Yksinäistä

Lisätiedot

Ministerineuvoston selonteko opetusministerien (MR-U) vuosia 2008 2010 koskevan koulutus- ja tutkimusalan strategian tilasta ja etenemisestä

Ministerineuvoston selonteko opetusministerien (MR-U) vuosia 2008 2010 koskevan koulutus- ja tutkimusalan strategian tilasta ja etenemisestä DOKUMENT 11 Ministerineuvstn selntek petusministerien (MR-U) vusia 2008 2010 kskevan kulutus- ja tutkimusalan strategian tilasta ja etenemisestä Jhdant Opetus- ja tutkimusministerineuvstn (MR-U) kulutus-

Lisätiedot

Valtuutettu Antero Aulakosken valtuustoaloite Fennovoiman hankkeeseen valmistautumisesta

Valtuutettu Antero Aulakosken valtuustoaloite Fennovoiman hankkeeseen valmistautumisesta Valtuutettu Anter Aulaksken valtuustalite Fennviman hankkeeseen valmistautumisesta Valtuustalite Valtuutettu Anter Aulaksken valtuustkysymys 31.8.2015/Selntek Fennviman hankkeesta ja siihen valmistautumisesta:

Lisätiedot