KUNTAKOHTAINEN PERUSTERVEYDEN HUOLLON JA SOSIAALIPALVELUJEN PALVELU SOPIMUS 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUNTAKOHTAINEN PERUSTERVEYDEN HUOLLON JA SOSIAALIPALVELUJEN PALVELU SOPIMUS 2014"

Transkriptio

1 KUNTAKOHTAINEN PERUSTERVEYDEN HUOLLON JA SOSIAALIPALVELUJEN PALVELU SOPIMUS 014 (SAVONLINNAN KAUPUNKI/ ITÄ-SAVON SAIRAAN HOITOPllRIN KY) ~ Perusterveydenhulln jast _6 Ssiaalijast

2 SISÄLLYSLUETTELO 1. SOPIJAOSAPUOLET 3. KUNTAKOHTAINEN PALVELURAKENNE JA SOPIMUSMÄÄRYKSET 3.1 Palveluspimuksen tavite 3. Palvelukrtti eri palvelujen kuvauksesta 3.3 Kustannuspaikkaluettel 4.4 Palvelujen järjestämisen edellyttämien tiljen hallinta 4.5 Kunnan maksusuus ja sen laskentaperusteet 4.6 Yhteistyö kunnan ja sen timialjen sekä klmannen sektrin kanssa 4 3. SOPIMUSKÄYTÄNTÖ Spimuksen vimassal, seuranta ja tarkistaminen 4 3. Kuntakhtaiset neuvttelut 4 4. SOPIMUSERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN 5 5. SOPIMUKSEN IRTISANOMINEN 5 6. ALLEKIRJOITUKSET 5

3 1. SOPIJAOSAPUOLET Itä-Savn sairaanhitpiirin ky (kuntayhtymä) Savnlinnan kaupunki (kunta). KUNTAKOHTAINEN PALVELURAKENNE JA SOPIMUSMÄÄRYKSET.1 Palveluspimuksen tavite Tässä spimuksessa svitaan a) perusspimuksen mmentissa tarkitetuista palveluista, jtka kuntayhtymä tuttaa kunnalle lähipalveluina, alueellisina palveluina ja keskitettyinä palveluina (palvelukrtti); b) perusspimuksen mmentissa tarkitetuista kustannuspaikista; e) kuntien yhteisessä palveluspimuksessa määrätyistä asiista eli kunnan käytössä ja I tai hallinnassa levien, palvelututannn ylläpitämisen edellyttämien kiinteiden rakenteiden vukraamisesta kuntayhtymälle; Ja d) muista kuntakhtaisista täsmennyksistä perusspimukseen tai kuntien yhteiseen palveluspimukseen.. Palvelukrtti eri palvelujen kuvauksesta Tämän spimuksen ehdt eivät saa lla ristiriidassa perusspimuksen tai kaikkia kuntia kskevan palveluspimuksen ehtjen kanssa. Palveluspimus n lunteeltaan tilaaja- /tuttajaspimus. Kuntien yhteisessä palveluspimuksessa tarkitetut spimuksen edellyttämät vastuuhenkilöt vat kuntayhtymässä kansanterveystyön vastuulääkäri/perusterveydenhulln timialajhtaja sekä ssiaalipalvelujen timialajhtaja ja kunnassa perusturvajhtaja. Vastuuhenkilö valtuuttaa tarvittaessa neuvtteluedustajan. Spimuksen liitteenä 1 leva kuntakhtainen palvelukrtti sisältää a) kuntien yhteisen palveluspimuksen 3.1 khdan mukaisesti määritetyt lähipalvelut, alueelliset palvelut ja keskitetyt palvelut, jtka kuntayhtymä tuttaa kunnalle b) määrittelyn kunkin palvelun sisällöstä palvelumudittain jakaantuen spimuksen laajuudesta riippuen sekä terveydenhulln että ssiaalipalveluihin yhdessä tai vain hankittaviin terveydenhulln palveluihin. e) määrittelyn kunkin palvelun kehittämistarpeesta talusarvivudelle/suunnittelukaudelle. Investintitarpeiden määrittelyssä tarkastelujänne n aina suunnittelukausi klme (3) vutta; 3

4 .3 Kustannuspaikkaluettel d) määrittelyn kunkin palvelun laatususituksesta ja mititusvelvitteista. Tarkastelussa käytetään vertailutietna valtakunnallisia susituksia. Perusspimuksen mmentissa tarkitetut kustannuspaikat luetellaan liitteessä. Edellä khdassa tarkitetut palvelut määritellään nudattaen kustannuspaikkajattelua..4 Palvelujen järjestämisen edellyttämien tiljen hallinta Kunta vukraa kuntayhtymälle kuntien yhteisen palveluspimuksen 5 khdassa määritetyin, yhdenmukaisesti määritetyin perustein palveluspimuksen tteuttamiseen tarvittavat tilat. Spimuksen liitteenä nr 3 levassa vukraspimuksessa määritetään vukrattavat khteet, palvelusisältö sekä vukrasuhteen ehdt. Kuntayhtymä vi palvelujen kilpailutussäännöstön mukaisesti kilpailuttaa ylläpitvukraukseen liittyvät palvelut..5 Kunnan maksusuus ja sen laskentaperusteet Palvelujen arv vahvistetaan kuntayhtymän hyväksymässä talusarvissa. Spimusta tarkistettaessa arviidaan yhteisesti mahdllisimman tarkasti palvelujen arv. Talusarvin mukaan kunnan perusterveydenhulln maksusuus vunna 014 n eura ja ssiaalipalvelujen maksusuus n eura, yhteensä eura + maishidntuki 1 1 OO 000 eura..6 Yhteistyö kunnan ja sen timialjen sekä klmannen sektrin kanssa 3. SOPIMUSKÄYTÄNTÖ Kuntayhtymä sallistuu yhdessä kunnan kanssa hyvinvinnin ja terveyden edistämistyöhön. 3.1 Spimuksen vimassal, seuranta ja tarkistaminen Kuntakhtainen palveluspimus tarkistetaan ja allekirjitetaan vusittain viimeistään mennessä. Palveluspimukset vahvistetaan kuntayhtymän hallituksen ja kunnan vahvistamien säännöstöjen tarkittamassa timivaltaisessa hallintelimessä. Spimuskäytäntöä arviidaan säännöllisesti vusittain kuntien yhteisen palveluspimuksen..3 khdassa tarkitetuissa kuntakhtaisissa tilaaja-tuttaja -neuvtteluissa. 3. Kuntakhtaiset neuvttelut 4

5 Mikäli spimusvuden aikana kunnan tai kuntayhtymän timinnassa ilmenee lennaista (timintaympäristön, palvelun tuttamisen tai tarpeen muuts) muutksia ja palveluspimuksen tteuttamisessa n ennakitavissa lennaisia pikkeamia, n kuntayhtymän tai kunnan kutsusta järjestettävä sapulten kanssa viipymättä neuvttelu, jssa svitaan muutsten aiheuttamista vaikutuksista spimuksen liitteeseen 1 ja palveluiden tuttamiseen. 4. SOPIMUSERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN 5. SOPIMUKSEN IRTISANOMINEN Mahdlliset tähän spimukseen liittyvät erimielisyydet pyritään ratkaisemaan spijasapulten välisin neuvtteluin. Savnlinnan perusturvalautakunta n kkuksessaan päättänyt irtisanmisesta seuraavaa: "Perusturvalautakunta päättää, että Savnlinnan kaupungin ja Itä Savn sairaanhitpiirin väliset jäsen kuntien yhteinen ja perusterveydenhulln ja ssiaalipalvelujen palveluspimus ja kuntakhtainen palveluspimus vat määräaikaisina vimassa saakka." Savnlinnan kaupungin valtuust n kkuksessaan päättänyt seuraavaa: "Kaupunginvaltuust päättää, että ssiaali- ja perusterveydenhulln palveluita ei siirretä Itä-Savn sairaanhitpiiristä Savnlinnan kaupungille lainsäädäntövalmistelun keskeneräisyydestä jhtuen Kuntaliitsspimuksen taustalla llut keskeinen letus siitä, että muuts vidaan hallitusti kyseisellä aikataululla tteuttaa, ei tteudu lsuhteiden muututtua." 6. ALLEKIRJOITUKSET Tästä spimuksesta n laadittu kaksi () samasanaista kappaletta, tinen kuntayhtymälle ja tinen kunnalle. Savnlinnassa~ O päivänä /u/1, kuuta 01.:3 I ä-savn sairaanhitpiirin ky -". Hemm Pirhnen sairaanhitpiirin jhtaja I 5

6 Savnlinnassa _4 päivänä helmi kuuta 01~ Savnlinnan kaupunki ~~ ~Hngist ssiaalipalvelupäällikkö Liitteet Nr 1, Jäsenkuntien yhteisesti allekirjittama palveluspimus Nr 1, kuntakhtainen palvelukrtti Nr, kuntakhtainen kustannuspaikkaluettel Nr 3, kiinteistöjen vukrausta kskeva vukraspimus liitteineen 6

7 JÄSENKUNTIEN YHTEINEN PERUSTERVEYDEN HUOLLON JA SOSIAALIPALVELUJEN PALVELU SOPIMUS 011- Päivitetty O

8 SISÄLLYSLUETTELO 1 SOPIJAOSAPUOLET 1 PALVELUSOPIMUKSEN YLEISET EHDOT 1.1 Palveluspimuksen lunne ja tarkitus 1. Palveluspimuksen suhde perusspimukseen ja kuntakhtaiseen spimukseen, vimassal, seuranta ja tarkistaminen 1..1 Palveluspimuksen suhde perusspimukseen ja kuntakhtaiseen spimukseen.. Palveluspimuksen vimassal..3 Palveluspimuksen seuranta ja tarkistaminen 3 PALVELUJEN SISÄLTÖ, HINTA JA MÄÄRÄYTYMISPERUSTEET, MÄÄRÄ JA LAATU Palvelujen sisältö 3 3. Palvelujen hinta ja määräytymisperusteet Palvelujen hintaan vaikuttavat vyörytysperusteiden määrittäminen Palvelujen määrä ja spimuksen arv Palvelujen laatu, seuranta ja arviinti 4 4 VARAUTUMISVASTUU 5 5 PALVELUIDEN EDELLYTTÄMIEN TILOJEN JA LAITTEIDEN HALLINTA 5 6 PALVELUJÄRJESTELMÄN TEHOKKUUS, TUOTTAVUUS JA KILPAILUKYKY JA SOPEUTUMINEN TALOUDEN REALITEETEIHIN 5 ALLEKIRJOITUKSET 6

9 1 SOPIJAOSAPUOLET Ennksken kunta Kerimäen kunta Punkaharjun kunta Rantasalmen kunta Savnlinnan kaupunki Sulkavan kunta, jista tässä spimuksessa käytetään lyhennystä kunnat. Itä-Savn sairaanhitpiirin kuntayhtymä, jsta tässä spimuksessa käytetään lyhennystä kuntayhtymä. PALVELUSOPIMUKSEN YLEISET EHDOT.1 Palveluspimuksen lunne ja tarkitus Spimusmenettelyn tavitteena n yhteissuunnittelun, tarkituksen mukaisen työnjan ja yhteistyön sekä kk hitketjujen kehittämisen kautta parantaa timinnan vaikuttavuutta ja tehkkuutta sekä taludellisuutta, asiakaslähtöisyyttä ja laadukkuutta jk samassa rganisaatissa timimalla tai erillisten rganisaatiiden välisenä yhteistyönä. Palveluspimus n lunteeltaan tilaaja-tuttaja -spimus. Hitn pääsyn lakisääteisestä turvaamisesta vastaa tuttajana timiva kuntayhtymä. Kuntakhtaisessa palveluspimuksessa nimetään spimuksen edellyttämät vastuuhenkilöt kunnassa ja kuntayhtymässä. Tavitteena n edistää terveydenhulln ja ssiaalipalvelujen palveluketjun timivuutta Js kunta n kunnan palveluspimuksessa antanut perusterveydenhulln kuntayhtymän tutettavaksi, saa kunnan asukas käyttää kuntayhtymän kyseisiä palveluja kuntarajista riippumatta. Sama ikeus kskee myös kuntayhtymän tuttamia ssiaalitimen palveluja kuntarajista riippumatta, js kunta n antanut ne kuntayhtymän tutettavaksi. Kuntakhtaisessa palveluspimuksessa vidaan spia palvelujen käytöstä myös kuntayhtymän ulkpulella. Palveluspimuksen suhde perusspimukseen ja kuntakhtaiseen spimukseen, vimassal, seuranta ja tarkistaminen 1

10 ..1 Palveluspimuksen suhde perusspimukseen ja kuntakhtaiseen spimukseen Palveluspimussuhteen perusta n määritetty vimassa levan perusspimuksen :n mm. ja 3 mm. mukaisesti ja siinä määritetyssä laajuudessa Tässä spimuksessa svitaan perusspimuksen mmentissa ja :n 4 ja 8 mmenteissa edellytetyistä asiista sekä siirtviivemaksusta, palveluiden laadusta, seurannasta ja arviinnista, varautumisvastuusta, palveluiden edellyttämien tiljen ja laitteiden luvutuksen, hallinnan ja vukrauksen periaatteista sekä palvelujärjestelmän tavitteista. Kuntakhtaisessa spimuksessa svitaan perusspimuksen mmentissa tarkitetuista palveluista ja mmentissa tarkitetuista kustannuspaikista, tässä spimuksessa määrätyistä asiista sekä muista kuntakhtaisista täsmennyksistä perusspimukseen tai tähän spimukseen. Kuntakhtaisen spimuksen ehdt eivät saa lla ristiriidassa perusspimuksen tai tämän spimuksen ehtjen kanssa... Palveluspimuksen vimassal Spimuskausi alkaa ja jatkuu tistaiseksi. Spimuksen irtisanmisaika n yksi (1) vusi. Irtisanminen astuu vimaan irtisanmista seuraavan tisen kalenterivuden alusta lukien...3 Palveluspimuksen seuranta ja tarkistaminen Palvelujärjestelmän timivuutta ja kehittämishankkeita arviitaessa hyödynnetään kunnissa laadittavia hyvinvintisuunnitelmia. Perusspimuksen 19 :ssä tarkitetuissa kuntakhtaisissa tilaajatuttaja -neuvtteluissa (kuntakierrs) ja yhteisissä mistajahjausneuvtteluissa jäsenkunnat tekevät ehdtuksensa kuntayhtymän timinnan ja taluden kehittämiseksi sekä talusarvin ja - suunnitelman valmistelemiseksi. ti Arviinti tapahtuu vusittain käytävissä tulstavitekhtaisissa laaja-tuttaja -neuvtteluissa. Kuntien ja kuntayhtymän neuvtteluissa nudatetaan yhteisesti svittuja palveluspimusyhteistyön periaatteita, timintamalleja ja aikatauluja. Prsessin sisältö ja aikataulu tteutetaan heisen mistajahjausta kskevan vusisuunnitelman mukaisesti (liite nr 1, Omistajahjauksen vusiaikataulu) Mikäli spimusvuden aikana kuntakhtaisen palveluspimuksen tteutumisessa n ennakitavissa lennaisia pikkeamia, n kun-

11 tayhtymän tai kunnan alitteesta järjestettävä viipymättä sapulten välinen neuvttelu. 3 PALVELUJEN SISÄLTÖ, HINTA JA MÄÄRÄYTYMISPERUSTEET, MÄÄ RÄ JA LAATU 3.1 Palvelujen sisältö Kuntakhtaisessa palveluspimuksessa svitaan perusspimuksen mmentin mukaisesti, a) mitkä palvelut kuntayhtymä tuttaa kullekin kunnalle, ja b) mitkä palvelut järjestetään lähipalveluina, alueellisina palveluina ja keskitettyinä palveluina (palvelukrtti). Lähipalveluilla tarkitetaan yksittäisen kunnan tai kunnan saalueella paikallisille asukkaille tutettavaa palvelua. Alueellisilla palveluilla tarkitetaan useammalle kuin yhdelle kunnalle järjestettyä palvelua. jka tutetaan keski Keskitetyllä palvelulla tarkitetaan palvelua, tetysti kk kuntayhtymän alueelle. Kuntakhtaisen palveluspimuksen tavitteena n turvata kuntalaisille kustannustehkkaat, vaikuttavat, ikea-aikaiset ja ikein mititetut ssiaali- ja terveyspalvelut. Kuntakhtainen palveluspimus svitetaan yhteen jäsenkunnan hyvinvintisuunnitelmien ja niissä asetettujen tavitteiden kanssa. Vähimmäistavitteena n ylläpitää valtakunnallisesti hyväksytty palvelutas. 3. Palvelujen hinta ja määräytymisperusteet Kuntayhtymä hinnittelee palvelunsa perusspimuksen :n mukaisesti. Palvelujen hintjen perusteena levien tekijöiden merkittävästi muuttuessa kuntayhtymän n neuvteltava hintjen tarkistamisesta perusspimuksen 8 mmentin mukaisesti. Neuvttelu käydään keskitetyistä palveluista kaikkien kuntien kanssa ja alueellisista tai lähipalveluista niiden kuntien kanssa, jita muutstarve kskee. Hintjen krtus kesken talusarvivuden edellyttää asianmaisen jäsenkunnan sustumusta. Kuntayhtymä päättää asiakkailta perittävät maksut ja taksat (samanlaisista palveluista samansuuruiset maksut). 3

12 3.3 Palvelujen hintaan vaikuttavat vyörytysperusteiden määrittäminen Perusspimuksen :n 4 mmentin a) - khdan mukaiset, palveluspimuksen piiriin liittyvät vyörytyserien jakperusteet esitetään tämän spimuksen liitteessä nr. Vyörytysperiaatteet, tteutumisen seuranta ja mahdlliset muutkset käydään läpi mistajahjausneuvtteluissa 3.4 Palvelujen määrä ja spimuksen arv Palvelujen määrää ja kuntalaskutusta kskevat arvit perustuvat klmen (3) aikaisemman vuden tteutumatietihin. Kuntakhtaisissa neuvtteluissa vidaan kustannuspaikkatasisesti määrittää myös muista kunnista pikkeavia palvelutavitteita, jiden kustannuksista vastaa a. kunta. Kuntakhtaisen spimuksen arv määräytyy perusspimuksessa vahvistetun hinnitteluperusteen mukaisesti. Kunnan, jka hankkii kuntayhtymältä vain san kk palvelutarjnnasta, n tteutettava ptilashidn ja - hivan järjestelyt missa yksiköissään siten, että kuntayhtymän palveluyksiköissä ei le jatkhitpaikkaa dttavia ptilaita. Mikäli näillä kunnilla n jatkhitpaikkja tarvitsevia ptilaita, kunta n velvllinen maksamaan viiveen ajalta siirtviivemaksua, jnka tassta ja määräytymisen periaatteista päättää valtuust. 3.5 Palvelujen laatu, seuranta ja arviinti Laadun varmistamiseksi kuntayhtymä ylläpitää terveys- ja ssiaalipalvelujen laadunhallintajärjestelmää, jnka timivuus varmistetaan vusittain suritettavalla ulkisella auditinnilla. Timinnan suunnittelussa tetaan kattavasti käyttöön tarvittavat palvelujärjestelmän laatua kuvaavat tavitteet ja mittarit Kuntayhtymä vastaa sen timialaan kuuluvasta tutkimus- ja kehittämistiminnasta ja krdininnista. Tutkimus- ja kehittämistiminta tulee suunnata ja mitittaa yhteenspivaksi erityisvastuualueen yhteisesti svittujen suunnitelmien ja vimavarjen kanssa. Palvelujen saatavuutta, määrää ja laatua seurataan ja raprtidaan säännönmukaisesti hyödyntäen kattavasti kuntayhtymän käyttämää ja ylläpitämää raprtintijärjestelmää (timinta ja palvelut, henkilöstö, talus, kuntalaskutus). 4

13 4 VARAUTUMISVASTUU Kuntayhtymä vastaa perusterveydenhulln salta valmiuslain 40 :ssä tarkitetusta varautumisesta kuntien nrmaaliljen häiriötilanteisiin ja pikkeuslihin sekä sittaa tarvittavat ssiaali- ja terveydenhulln resurssit kuntien jhtkeskusten käyttöön ja vastaa siitä, että man henkilöstön valmiutta ja saamista ylläpidetään. Ssiaalitimen salta kuntien varautumisvastuusta svitaan kuntakhtaisessa palveluspimuksessa. 5 PALVELUIDEN EDELLYTTÄMIEN TILOJEN JA LAITTEIDEN HALLINTA Kunnan käytössä ja I tai hallinnassa levat, palvelututannn ylläpitämisen edellyttämät kiinteät rakenteet vukrataan kuntayhtymälle erikseen tehtävän, kuntakhtaisen palveluspimuksen liitteeksi sisällytettävän vukraspimuksen mukaisesti. Vukraspimukset ja vukrien määrittely tehdään yhdenmukaisin perustein Sumen Kuntaliitn käyttämän mallin phjalta. Kiinteän maisuuden vukrauksen ja vukrattavissa rakennuksissa levan, kuntayhtymän palvelutiminnassaan käyttämän muun maisuuden ja aineettmien ikeuksien luvutuksen periaatteet vat kaikille kunnille samat ja määräytyvät seuraavasti: a) kunta situtuu hulehtimaan kiinteän maisuuden peruskrjauksista kiinteistöjen kuntarviinnissa yhteisesti hyväksytyn suunnitelman ja aikataulun mukaisesti. Suunnitelman sisällöstä ja aikataulusta svitaan kuntakhtaisissa palveluspimusneuvtteluissa. b) uusinvestintien ja peruskrjausten tarpeesta ja tteuttamisesta svitaan kuntakhtaisissa palveluspimuksissa; samaa menettelyä nudatetaan timinnallisten muutsten vaatimissa timitilamuutksissa. e) kun em. tarve n tdettu ja svittu, kunnat vastaavat uusinvestintien, peruskrjausten ja timitilamuutsten rahituksesta. d) uusinvestintien, peruskrjausten ja timitilamuutsten edellyttämistä kalusteiden ja laitteiden hankinnasta vastaa kuntayhtymä. e) jäsenkunnat luvuttavat mistamansa palvelujen tuttamisessa käytettävät laitteet ja muun irtaimistn kuntayhtymän mistukseen jäännöspistarvn hinnalla. f) kuntayhtymä tekee muut irtaimistn uushankinnat. 6 PALVELUJÄRJESTELMÄN TEHOKKUUS, TUOTTAVUUS JA KILPAILU KYKY JA SOPEUTUMINEN TALOUDEN REALITEETEIHIN 6.1 Kuntayhtymä situtuu vastaamaan siitä, että valtakunnallisesti tilastitavia niin perusterveydenhulln kuin ssiaaliti- 5

14 vidaan tuttaa ja yl men timinnan ja taluden tunnuslukuja läpitää massa laskentajärjestelmässä. 6. Palvelut tutetaan mahdllisimman kustannustehkkaasti ja vaikuttavasti pyrkien siihen, että ne vat hinnaltaan/ kustannuksiltaan enintään maan keskitasa. 6.3 Väestön sairastavuus ja ikärakenne humiiden palvelujen kknaiskustannuskasvun tulee lla alle valtakunnallisen kustannustasn nusun. 6.4 Henkilöstön määrä ja rakenne svitetaan palveluiden ja tutteiden kysyntää vastaavalle tehkkaalle taslle. 6.5 Palvelutarpeen tdenmukaisen arviimisen takia kehitetään tutteistamista ja palveluiden läpinäkyvyyttä. Timintjen tehstamiseksi palveluprsessit kuvataan laatususitusten mukaisesti. 6.6 Kunta situtuu khdan kuusi (6) tavitteiden tteuttamiseen. ALLEKIRJOITUKSET Tätä spimusta n laadittu seitsemän () samasanaista kappaletta, yksi kaikille spijapulille. Savnlinnassa päivänä kuuta 01 O Itä-Savn sairaanhitpiirin kuntayhtymä Kunnat Ennksken kunta Kerimäen kunta Punkaharjun kunta Rantasalmen kunta Savnlinnan kaupunki Sulkavan kunta 6

15 I I 1 mf:_,~'º"~! ~,,~J Palvelukrtti Savnlinna, suunnitelmakausi 014 Perusterveydenhult Vastaantttiminta Palvelu kuvaus.l'll,!ill'i! ª Lääkärien ja hitajien vastaanttpalvelut Rintasyöpäseulnnat 1, \~' Palvelujen 'f.:i I a '(I I sisältö, resurssit ja kehittämistarve Lääkärin vastaanttpalveluja tutetaan lähipalveluina Savnlinnan, Kerimäen ja Punkaharjun terveysasemilla. Välitön yhteydensaanti virka-aikana malla terveysasemalla ja virka-ajan ulkpulella yhteispäivystyksessä. Kiireellinen hit tteutetaan vurkauden sisällä yhteispäivystyksessä. Hittakuun turvaaminen hitajavastaanttja ja lääkärirekrytintia Hitaja/lääkäri työpari työskentelyn kehittäminen. kehittämällä. Knsultaati- ja yhteistyökäytäntöjä erikissairaanhidn kanssa vahvistetaan. Laajennetun perustasn palvelukknaisuuden kehittäminen. Kannustetaan ikääntyvän väestön terveyttä edistävää, Seniripysäkkitimintaa laajennetaan. mavastuista timintaa. Hithenkilöstörakennetta muutetaan lunnllisen pistuman myötä sairaanhitaja- ja terveydenhitaja-paintteiseksi. Tasapulisen lääkäriresurssin turvaaminen kk väestölle, hittakuun edellyttämällä tavalla. Neuvlatiminta Neuvlapalvelut Neuvlapalvelua tutetaan Savnlinnan pääterveysaseman neuvlassa sekä Kerimäen ja Punkaharjun neuvlissa. Palvelut järjestetään asetuksen 380/ 009 mukaisesti. Määräaikaisissa terveystarkastuksissa nudatetaan vähimmäisvaatimuksia (= alle 1vuden iässä vähintään 9 terveystarkastusta ja 1-6 vuden iässä vähintään 6 te rveysta rkastusta). Erityisen tuen tarpeen arviimiseksi ja tteuttamiseksi järjestetään tarvittaessa lisäkäyntejä ja/ tai ktikäyntejä sekä tarjtaan perhetyöntekijän palvelua.

16 .f: SOSTE RI Palvelukrtti Savnlinna, suunnitelmakausi Aikuisneuvlapalvelut: - khdun kaulasan syöpäseulnnat vutiaille naisille, viiden vuden välein -aikuisväestön rktukset. Kulu- ja Terveyden- ja sairaanhitpalvelut Timinnan painpisteenä n terveydenedistäminen ja määräaikaistarkastusten piskeluterveydenhult Terveydenhitajan ja lääkärin tteuttaminen. palvelut Terveydenhit ja sairaanhit alle 18 -vutiaille ppilaille ja piskelijille n Kulutyön tukihenkilöiden palvelut maksutnta. Kuluyhteisön ja piskeluympäristön terveellisyys ja turvallisuus selvitetään mniammatillisesti jka klmas vusi. Kulu- ja piskeluterveydenhulln palvelut järjestetään asetuksen 380/ 009 mukaisesti. Erityisen tuen tarpeen arviimiseksi ja tteuttamiseksi järjestetään tarvittaessa lisäkäyntejä ja I tai ktikäyntejä. Palvelut tutetaan ppilaitsten tilissa terveydenhitajien pääsääntöisesti myös lääkärien. salta ja Turvataan riittävät lääkäriresurssit kulu- ja piskeluterveydenhultn, asetuksen mukainen timinta mahdllistuu. jtta Mielenterveys- Hitajan ja psyklgin vastaantt Palveluiden justava yhteistyö esh psykiatrian palveluiden kanssa. vastaantttiminta Psykiatrin knsultaatipalvelut Mielitiimin palvelut rajitetusti Tuetaan mielenterveysasiakkaiden ktna selviytymistä mielitiimin ktipalveluna. Hidn tarve arviidaan viimeistään klmantena arkipäivänä yhteydentsta mielenterveyden lähipalvelussa. Suun terveydenhult Suun terveydenhult ja krjaava Turvataan hittakuun tteutuminen siten, että kiireelliseen hitn pääsee 3 hit pv:ssä ja kiireettömät tarkastusajat saa 6 kk:n kuluessa. Hammaslääkärin ja suuhygienistin Välitön hidntarpeen arviinti tteutuu hammashitajien timesta.

17 -1:-s~ 'º"~! ~,,~J ' ' vastaanttpalvelut Palvelukrtti Savnlinna, suunnitelmakausi 014 Suuhygienistin palvelut tutetaan alueen hammashitlissa. Lähipalveluissa painpiste lasten ja kululaisten sekä vanhustyön palveluissa. Terveyskeskuksen sasttiminta Kuntutus Akuutti ja kuntuttava hit, pitkäaikaishit saatthit ja ktihita tukeva vurhit Avhidn yksilölliset fysiterapiapalvelut Ryhmätiminta TULES-pliklinikkatiminta Osastlla levien asiakkaiden yksilö- ja ryhmäkuntutus Apuvälinepalvelut Arki- ja viiknlppupäivystys sekä erikissaamista vaativa hit keskitetty pääterveysaseman hammashitlaan. Hammashulln ajanvaraustiminnan keskittämistä selvitetään. Pitkäaikaishidsta perusterveydenhulln sastilla luvutaan vähitellen. Osasttiminta Kerimäellä lakkaa. Lyhytaikainen hit keskitetään pääterveysasemalle. Osastjen timintaa kehitetään kk alueella sana vanhusten palvelurakenneuudistusta. Liikuntaneuvnta ja terveyden edistämistyö, Fysiterapeuttien palvelut arkipäivisin terveysasemalla sasthidn asiakkaille. Hidntarpeenarvit asiantuntijafysiterapeutin vastaantlla. mukaan lukien kaatumisten ehkäisy. sekä avhidn että Turvataan saurnatn yhteistyö erikissairaanhidn kuntutusyksikön kanssa. Henkilöstömitituksessa humiidaan vanhusten palvelurakenneuudistuksen vaikutus av- ja ktikuntutuksen lisääntymiseen. Työterveyshult Työterveyshitajan ja työterveyslääkärin palvelut Pääterveysasemalla n työterveyshulln palveluyksikkö, jsta tutetaan työnantajien kanssa tehtyihin spimuksiin perustuvia lakisääteisiä ja sisällöltään laajempia työterveyshulln palveluja. Savnlinnan kaupunki tilaa työterveyshullnpalveluja Seudun Työterveys Ry:ltä. myös Savnlinnan

18 -1:-s~,Qn~I ~..~J Ympäristöterveydenhult Terveysvalvnta Eläinlääkintä Palvelukrtti Savnlinna, suunnitelmakausi 014 Terveysvalvnnan prsessit ja timintakäytännöt yhtenäistetään alueella. Eläinlääkäriasema timii keskitetysti itäisessä yksikössä Savnlinnan Anttlassa. Perhepalvelukeskus (yhteisiä, keskitettyjä palveluja) Psyklgipalvelut, puheterapiapalvelut sekä kasvatus- ja perheneuvlapalvelut Lasten ja nurten psyklgi-, puheterapia- ja kasvatusneuvlapalveluja n saatavilla tarpeen mukaan pääsääntöisesti keskitetysti Perhepalvelukeskuksessa. Ktihit (SOS) Asiakkaan ktna tteutettu sairaanhithit ja terveydenedistäminen Ktisairaanhidn ja ktipalvelun yhdistäminen ktihidn yksiköksi ssiaalipalvelujen tulsalueen ja ssiaalijastn alaiseksi timinnaksi vuden 014 alusta. Ktihidn timintaa kehitetään kk alueella sana vanhusten palvelu rakenneuudistusta. Ikäihmisten ktna pärjäämistä tuetaan ttamalla käyttöön mbiilihivan mahdllistamat laite- ja turvajärjestelmät. Ktisairaalatiminnan valmistelua jatketaan. Ktihidn lääkäriresurssia vahvistetaan, lääkäriresurssia lisäämällä. perusterveydenhulln Ktihidn tukipalvelut Ktipalvelua tukevia palveluita esimerkiksi turva-, kauppakassi-, ateria- kylvetys- ja vaatehultpalvelu 5 vutta täyttäneistä henkilöistä 91-9 %> asuu ktna jk itsenäisesti tai palvelutarpeen arviinnin perusteella myönnetyn avun turvin. Ktihitn siirtyminen tisesta yksiköstä n mahdllista päivänä viikssa. Kneellinen lääkkeenjak tetaan käyttöön niin kattavasti kuin mahdllista. Tukipalveluiden kknaisuutta kehitetään. Vuden 014 lppuun mennessä nin 100 ktia n varustettu tarpeenmukaisella turva- ja seurantajärjestelmällä.

19 +-S~,Qn~! ~ta~ Palvelukrtti Savnlinna, suunnitelmakausi 014 l. Omaishidn tuki Ktna tteutettu hivapalvelu 5 vutta täyttäneistä 6 % n maishidn tuen piirissä. maishitajan tteuttamana. Omaishitajien vapaapäivän aikainen lyhytaikainen hit järjestetään maishidntukiasiakkaille. Vanhainkti Vanhainktitiminta jatkuu tistaiseksi Kerimäellä ja Savnrannalla. Punkaharjun vanhainkti Rauhala muuttuu palveluasumisen yksiköksi vuden 014 lppuun mennessä. Palveluasuminen Kaikki palveluasumisen stpalvelut kilpailutetaan vuden 014 aikana. Nykyisten spimusten ptimahdllisuutta ei käytetä, ellei siihen le vahvaa perustetta. Ssiaalityöntekijäpalvelut Ssiaaliasiamiestiminta Organisidaan ja jhdetaan keskitetysti. Palveluja tutetaan lähipalveluna myös (esh,pth ja ss) Kerimäen ja Punkaharjun alueella. Ssiaaliasiamiestiminta järjestetään Ssterin palveluna. A-klinikka + Päihdehult Ssteri tuttaa päihdehulln av- ja kuntutuspalvelut Päihdehultkeskuksen valmentavaa. timinta kuntuttavaa ja itsenäiseen asumiseen TOIMITILAT Ssterin palvelut tutetaan kunnan Peruskrjaus- ja tiljen muutstarpeet esitetään Ssterin timesta kunnalle mistamissa vukratilissa Talusarvi-valmistelun yhteydessä. Akuuttien krjaustarpeiden salta svitaan justavat ja npeat neuvttelukäytännöt. Investinnit palveluasumisen tarpeeseen (vanhusten hit+ päihdehult)

20 I Kuntakrtin kuntalaskutussuritteet Ktikunta: Savnlinna(+ ent. Kerimäki + ent. Punkaharju) Tulsyksikkö/Terveysasema Timint EK KM PH RS SLN Vastaantttiminta Hitajakäynti Lääkärikäynti Yhteensä (KM+PH+SLN) i ,3% 38 \\ 3V ,4 % , 'l Tt- 011 (KM+PH+SLN) Arvi TA Arvi TA 014 li s"000 1,, 6dJl Q~øø' Neuvlatiminta Hitajakäynti Lääkäri käynti Yhteensä O ! , % ,3 % '1í ,6 % ~,6 '5'(j) 3 8J)0 - '0>550 Ktisairaanhit Hitajakäynti Lääkärikäynti Yhteensä ,8 % % ,8% ,, iß.,gjo:gl! 80 3,i.:aø: Kulu-/pisk.terv.hult Hitajakäynti Lääkärikäynti Muu käynti Yhteensä Mielenterveystyö Mtt käynti Mielitiimi Yhteensä O O ~ , % 49{iJ ,9 'l '0 500 ~ I.. jf5r900 10':.000 Kuntutus ,9% Sairaankuljetus ? ,8 % Hammashult Hitaja/suuhyg. Hammaslääkäri Erikis.hammasl. Yhteensä O ,0% ,Ø (i) 4 000,î,00(')\ 900 6CJØ PT H-la itsh it KM PH RS SLN su vucdesast hpv O TA-01 Tt-% , 'l Tt TA Kuntien yhteiset (PTH) Perhepalvelukeskus Käynti aikavaraus 1 tunti Käynti -3 tuntia 1- työntek. Knsult/mniamatill.hitkk Puhelinknsultaati PerPaKe-ryhmä Verkst/hitkkus Yhteensä Yhteispäivystys Terveysvalvnta Eläinlääkintä Pieneläinkäynti Hyötyeläinkäynti Yhteensä TA-01 Asukasluvun perusteella Tt-% 460 1, % ,3 % 3 6,9 % ,1 % 81,8 % 4 163,5 % ,0% ,% TA-01 Tt-% 64 1,4 % ,5 % ,1 % Tt TA TA I I I 6 l -~I. I _1. I- Tt TA SOSIAALITOIMI Tulsyksikkö Palvelut KM PH SLN Y,ht,v-d~ TA 01 Tt-% Tt- 011 TA 013 TA 014 Ktipalvelu käynti (lkm) !\~ ï' ,1 % Ktipalvelun perhetyö (maishit/lapsiperheet).. auki 500 Säännöllisen ktip. asiakkaat (keskim/kk) ,6 % ~ Päivätiminta Karpalssa + Kerimäellä Y ,9 % 18461~ Omaishitajien määrä (keskim/kk) ,6 % 10 1 B 5 Vanhainkti pv !\h. {lß ~ 9 65!'l,1 % ~ Kuntakrtit Savnlinna_PTH+SOS_ I 9611 zs 9501 I 8 601

21 Palveluasuminen (ma timinta) Palveluasuminen (stp.) ~ 03: ,9 % 1Ø ,0% Kuntien yhteiset (SOS Yllit.,v.,,,0,1 TA 01 Tt-% Tt- 011 A-klinikka käynnit ,6 % Päihdehultkeskus, asiinti tapahtumia 3 n ,4 % 9 30 Päihdehultkeskus, yöpyminen ,1 % 94 l -, TA TA Ssiaalityöntekijäpalvelut esh, pth, ss Asukas lukuperusteinen As ukaslukuperusteinen Kuntakrtit Savnlinna_PTH+SOS_

22 TALOUSARVIORAKENNE 014 Itä-Savn sairaanhitpiirin ky. Piiri I ~âisalui..i,.i.d] I Tehtëvëelu«60 ESH,,;,; ~ 60,:J'E~i3~1'1~i~~lll!lli!l.C:j i I 10 P-n-1 'li. '014 I Tulsyksikkö I 600 Operat. tulsyks. 610 Knservat.tulsyks. 60 Ps11kia!ria 630 PäivystyG ja ensihit 6401Sair.hir:!.palv.tulsyks. 00 Ennkskí 30 Rantasalrní 40 Sa mnlinna I Kustannuspaikka Kirurgian ja synnytysten vudesast, A ja 3A GØ. Of Kirurgian!)Klia läakefløíllyli!siük~ø alkaen nimimuuts 600 Naistentautien ja äitiyspliklinikka 6030,Lasten-, naistentautien ja kirurgian yksikkö Silmätautien yksikkö (3 8) Knk-tautien pliklinikka Gsj Hammas- ja suusalr, pliklinikka 6001 Leikkaus-, anestesia- ja päiväkirurgian sast (välinehultk.) 6080 Tehhidn yksikkö 61001Sisätautien vudesasthit 4Aja SA Sisätautien pkl ja infektiyksikkö 6101 Keuhksairauksien vudesasthit f Keuhksairauksien pliklinikka 6140 Neurlgian vudesasthit Neurlgian pliklinikka 6160 Ktisast 610 lhtautien pliklinikka 6180 Dialyysi 600' Lasten psykiatrian vudesasthit 610 Lastenpsykiatrian pliklinikka 60 Psykiatrian vudesasthit A TOIMINTO 630 Psykiatrian avhit (aikuis-, nuris-,yleissairpsyk.pkl,akuutti ryhmä 6300 Päivystys ja tarkkailu 630 Ensihit 6400 Radilgia ESHja PTH 6410 Patlgia 640 Kuntutus ESH 645 Apuvälinekeskus 6430 Neurfysilgia 6440 Ravitsemusterapia 000 Vastaantttiminta Ennkski 010 Neuvlatiminta Ennkski 001 Ktisairaanhit Ennkski 030 Kulu- ja piskeluterveydenhult Enn kski 040 I Mielenterveystyö Enn kski 050! Kuntutus Ennkski 00 Hammashit Ennkski 300 Vastaantttiminta Rantasalmi 310 Neuvlatiminta Rantasalmi 30 Ktisairaanhit Rantasalmi 330 Kulu- ja piskeluterveydenhult Rantasalmi 340 Mielenterveystyö Rantasalmi 350 Kuntutus Rantasalmi 30 Hammashit Rantasalmi 380 Vudesast Rantasalmi =œ"'t=a"'l;:-!le""t~u... ras=h111"""~"'"~ ~~:::'.;:'.:;l'.::ve:1::= 1íl"'lm;~,.,.19~ut..,,t"_:_ - _..i I 400 Vastaantttiminta Savnlinna 410 Neuvlatiminta Savnlinna ~~r.aan f Kulu- ja piskeluterveydenhult Savnlinna 440 Mielenterveystyö Savnlinna 450 Kuntutus Savnlinna 40 [ Hammashit Savnlinna Vudesast 1 Savnlinna Vudesast Savnlinna 4 48, Vudesast 3 Savnlinna Vudesast Kerimäki Vudesast Punkaharju Sulka,.a 60 Kuntien ~/hteîílen 01 Ty,øtel'.'le)fs'iJu'ltø 80 IYmpälistöte!'leydenhuit 500 vaetaenctttjmtnta Sulkava 510 Neuvlatiminta Sulkava 50 Ktisairaanhit Sulkava 530 Kulu- ja piskeluterveydenhult Sulkava 540 Mielenterveystyö Sulkava 550 Kuntutus Sulkava 50 Hammashit Sulkava 580 Vudesast Sulkava 600 Perhepalvelukeskus 00 Työterveyshult ulkinen 800 i Terveysvalvnta 81 O Eläinlääkintä a1ss 80 f Savnlinna

23 Tehtä1dalue Tùlsyksikkö I Kustannuspaikka. TOIMINTO 810 Omaishidn tuki Sln,Sr,Km,Ph 801 Ktihidn tukipalvelut Sln,Sr,Km;Ph 830,Vanhainkti Päivärinne Savnranta Vanhainkti Kmäki 83 Vanhainkti Rauhala Ph 840 Karpalkti Savnlinna 850 i Karpaln päivätiminta Savnlinna 851 Tivla Punkaharju 85 Helminauha Punkaharju 80 Palveluasumisen stpalvelut Savnlinna 830,Kuntien yhteinen 8300 A-klinikka ja päihdehult 90 î111k<i ; alvel1j1ti 90 Hallint. la tarus 900 Talus-ja 8390 Ssiaalityöntekijäpalvelut (ESH, PTH,SOS) henk.palvetut 9000 Talustimist (sis. Ptilasti 9001 Henkilöstötimist 900 Materiaali keskus 9003 Työsujelu, TYKY 9004 Tulsalueiden jht 901 Tiethallint ja arkisttcimi 9010 Tiethallint ja arkisttimi 90 Osastn sihteerit 900 Osastnsihteerit 91 Hult0 910 Kiinteistö-ja tekn.hult 9100 Tekninen hult 9101 Kiinteistöhult 911 Ravinthult 9110 Ravintkeskus sks 9111 Ravintkeskús Tk/v.kti Kmäki 91 Lääkehult 910 Lääkehult 913 Laitsnutt 9130 Siivus 9131 Vaatehult 9 Ke&kiiiis<làal!ímle 9 KeskushalJiint 901 Keskushallint 900 Keskushallint 93 [!\illiløællls 93 I 930 Rahitus 9300 Rahitus Tukipalvelut 94 I 94 OOlaimat ~ 940 Ottlainat 9400 Ottlainat 95f~11estinnit ESH 95\lnwstinnit ESH 950 Investinnit ESH 9500 Investinnit ESH 96 llwestinnit PT 96 ln!l'estinnit PTH 960 Investinnit PTH 9600 Investinnit PTH 9~~1RVestinnit ss 9[ :Investinnit SOS 90 Investinnit SOS 900 Investinnit SOS 98 lnv.estinnit Tu 98 IAvestinnit ifl!lkipalv 980 Investinnit Tukipalv 9800 Investinnit Tukipalv 99 li.<v:estinnit Ke5 99 b~tinnit Kes1kushall 990J 1nvestinnit Keskushallint 9900 Investinnit Keskushallint TOIMINTO ESH 1 AVOHOITO HAMMASHUOLTO 3 LAITOSHOITO 4 'IMPÄRISTÖTH. 5 PALVELUASUMINEN 6 TUKIPALVELUT KESKUSl-IALLINTO B INVESTOINNIT 9 RAHOITUS z

24 l ;~-S~ ºn~!, ~ta~j Bruttvukrat 014 Savnlinna pvkr /m/kk päämavukra ylläpitvukra bruttvukra rakennuksen nimi m krk kvastike /m/kk /m/kk /m/kk /kk /v Terveysasema, KM 5 490,0,0,9 5,1,43, , ,48 Eläinlääkäriasema, KM 18,5 1,94, 4,1 4,4 9,45 1 4, ,5 Vanhainkti, KM 53,0 3,15,63 5,9 3,46 9,4 3 45, ,10 Ktipalvelu, KM,0,,39 4,61 3,9 8,40 6,89,1 Yhteensä 8 36,5 8, , ,85 pvkr /m/kk päämavukra ylläpitvukra bruttvukra rakennuksen nimi m krk kvastike /m/kk /m/kk /m/kk /kk /v Terveysasema, PH 050,0,61,9 5,53 3,31 8, , ,4 Helminauha, palveluasunnt, PH 566,0 3, 15,63 5,9 3,86 9, , ,30 Tivla palveluasunnt, PH 643,0 3,39,63 6,0 3,86 9, , ,96 Kunnanvirast, PH 5,0,36,39 4,5 4,6 9,51 494, ,19 Rauhala palveluasunnt; PH 440,0 4,35 3,16,51 3,49 11, , ,08 Yhteensä 3 51,0 9,40 35, ,6 pvkr /m/kk päämavukra ylläpitvukra bruttvukra rakennuksen nimi m krk kvastike /m/kk /m/kk /m/kk /kk /v Vanhainkti, SLN 1,0 3,15,63 5,9 3,6 9,45 88, ,9 Pääterveysasema, SLN 8 61,0 3,38,9 6,9 3, 14 9, , ,0 Ktipalvelun tilat/kaupungintal 16,5,66,9 5,5 4,19 9,6 1 35, ,30 Karpalkti 308,0,81,63 5,45 5,99 11, , ,88 Terveysasema, SR 44,0,31,9 5, 3,08 8,31 3 5,84 4 4,0 Yhteensä 1 45,5, , ,0 pvkr /m/kk päämavukra ylläpitvukra bruttvukra rakennuksen nimi m, krk kvastike /m/kk /m/kk /m/kk /kk /v Itäinen ssiaaliasema 43,0,8,9 5,9 4,19 9,98 4 1, ,1 Yhteensä 43,0 9,98 4 1, ,1 Kerimäen terveysaseman vudesastn ja Itäisen ssiaaliaseman salta vukraspimukset päättyvät

Palvelujen tuottaja ja toinen sopijaosapuoli on Eteva kuntayhtymä

Palvelujen tuottaja ja toinen sopijaosapuoli on Eteva kuntayhtymä Palveluspimus 1 (4) 1 Spijasapulet 1.1 Tilaaja Palvelujen tilaajana timii Frssan kaupunki 1.2 Tuttaja Palvelujen tuttaja ja tinen spijasapuli n 2 Spimuksen rajaus 2.1 Spimus perustuu Tämä palveluspimus

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) 7 Perhekeskuspiltin valmistelutilanne HEL 2015-004845 T 06 00 00 Päätösehdtus Esittelijän perustelut päättää merkitä tiedksi perhekeskuspiltin valmistelun tilanteen.

Lisätiedot

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1. Hallituksen tehtävien ja timinnan perusta Hallituksen tehtävät ja timintaperiaatteet perustuvat Sumen lainsäädäntöön, erityisesti sakeyhtiölakiin ja arvpaperimarkkinalakiin

Lisätiedot

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA Kangasalan varhaiskasvatus tarjaa lapsen ja perheen tarvitsemat varhaiskasvatuspalvelut perheen tilanteen ja tarpeen mukaisesti; kkpäivähita, sapäivähita, perhepäivähita,

Lisätiedot

Omaishoitajienkuntoutuskurssit

Omaishoitajienkuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Omaishitajienkuntutuskurssit Omaishitajien kuntutuskurssit, Omaishitajien kuntutuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

Tuottavuusohjelma 2013-2016

Tuottavuusohjelma 2013-2016 Tuttavuushjelma 2013-2016 Tilannekatsaus 25.9.2014 Jrma Penttinen Aikataulu / suunnitelma Suunnitteluvaihe I Nykyisen palvelurakenteen kuvaus (kevät/kesä 2013) Uuden timintamallin kuvaus (syksy 2013) Arviinti

Lisätiedot

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka -tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta vusina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta

Lisätiedot

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Aspergerin ireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan

Lisätiedot

Autismia sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit

Autismia sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Autismia sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Autismia

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016 Kupin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) 7 Asianr 201/10.00.02.01/2016 Puijnlaaksn etelärinteen tnttien luvutusehdt Kiinteistöjhtaja Jari Kyllönen Maamaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut Tekninen lautakunta

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa Rekisterinpitäjän muutkset 1(7) REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Timintamalli muutstilanteessa Ptilasasiakirjan rekisterinpitäjä: alkutilanne Tiet ptilaan hidssa syntyvien asiakirjjen rekisterinpitäjästä tallennetaan

Lisätiedot

Lausuntopyyntökysely

Lausuntopyyntökysely SOSIAALI-JA 1 0 TERVEYSMINISTERIÖ Lausuntpyyntökysely Ohjeet: Sähköisessä kyselylmakkeessa vi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava - painikkeita. Kyselyssä n mahdllista edetä vastaamatta

Lisätiedot

SATAKUNNAN SOTE - UUSI VAI UUSVANHA. Aulis Laaksonen

SATAKUNNAN SOTE - UUSI VAI UUSVANHA. Aulis Laaksonen SATAKUNNAN SOTE - UUSI VAI UUSVANHA Aulis Laaksnen Länsi-Sumen Ste 2020-luvulle 2 900 000 000 36 600 3 Y 3.11.2014 Aulis Laaksnen 2 Sairaanhidn erityisvastuualueet ja sairaanhitpiirit, väestö 31.12.2013

Lisätiedot

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Uniapneaireyhtymää sairastavien aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital

Lisätiedot

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU PÖYTÄKIRJA VIESTINNÄN KESKUSLIITTO SUOMEN JOURNALISTILIITTO KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU Aika 3.6.2016 Paikka Eteläranta 10, Helsinki Läsnä Elina Nissi edustaen VKL:a Ltta

Lisätiedot

Lasten niveltulehdusta sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit

Lasten niveltulehdusta sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Lasten niveltulehdusta sairastavien speutumisvalmennuskurssit Nurten speutumisvalmennuskurssit, sittaiset t Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje Esittelijä Nurttila Annika Sivu/sivut 1 / 6 Maahantujat: mavalvntasuunnitelman ja sen tteutumisen tarkastuslmakkeen käyttöhje Tarkastuksen tavitteena n selvittää, nk maahantujalla mavalvntasuunnitelmassaan

Lisätiedot

Sydänvikaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit

Sydänvikaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Sydänvikaa sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit Lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, t Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Henkilöstöraprtti 2014 1 Raahen seudun hyvinvintikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Yhteistyötimikunta 17.03.2015 Yhtymähallitus 25.03.2015 Pyhäjen kunnanvaltuust Raahen kaupunginvaltuust Siikajen kunnanvaltuust

Lisätiedot

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Aspergerin ireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 74. 74 Vuoden 2015 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2015-2017, sosiaali- ja terveystoimi (Kh/Kv)

Espoon kaupunki Pöytäkirja 74. 74 Vuoden 2015 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2015-2017, sosiaali- ja terveystoimi (Kh/Kv) 24.09.2014 Sivu 1 / 1 1775/02.02.00/2014 74 Vuden 2015 talusarvi ja talussuunnitelma vusille 2015-2017, ssiaali- ja terveystimi (Kh/Kv) Valmistelijat / lisätiedt: Aulis Majuri, puh. 09 816 23000 Maija

Lisätiedot

Neuvolalääkäreiksi ovat nimetty neuvolasta vastaavat lääkärit, samoin koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon omat, nimetyt lääkärit.

Neuvolalääkäreiksi ovat nimetty neuvolasta vastaavat lääkärit, samoin koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon omat, nimetyt lääkärit. TOIMINTAOHJELMA NEUVOLATYÖLLE, KOULU- JA OPISKELU- TERVEYDENHUOLLOLLE SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄI- SEVÄLLE SUUN TERVEYDENHUOLLOLLE VUOSILLE 2012-2016 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 LIPERIN KUNNAN JA OUTOKUMMUN

Lisätiedot

KUNTAKOHTAINEN PERUSTERVEYDEN HUOLLON JA SOSIAALIPALVELUJEN PALVELUSO- PIMUS 2011

KUNTAKOHTAINEN PERUSTERVEYDEN HUOLLON JA SOSIAALIPALVELUJEN PALVELUSO- PIMUS 2011 KUNTAKOHTAINEN PERUSTERVEYDEN HUOLLON JA SOSIAALIPALVELUJEN PALVELUSO- PIMUS 2011 (PUNKAHARJUN KUNTA / ITÄ-SAVON SAIRAANHOITO- PIIRIN KY) SISÄLLYSLUETTELO 1. SOPIJAOSAPUOLET 3 2. KUNTAKOHTAINEN PALVELURAKENNE

Lisätiedot

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011.

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011. SUOJAVAATEPALVELUHANKINTA Peruspalvelukeskus Oiva liikelaits kuuluu Hlllan kunnan rganisaatin ja tuttaa ssiaali- ja perusterveydenhullnpalvelut yhteistiminta-alueen kuntien (Asikkala, Hllla, Hämeenkski,

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Oulun kaupungin tukipalveluiden yhteistyöryhmän loppuraportti

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Oulun kaupungin tukipalveluiden yhteistyöryhmän loppuraportti Phjis-Phjanmaan sairaanhitpiirin ja Oulun kaupungin tukipalveluiden yhteistyöryhmän lppuraprtti 7.1.2010 Sisällysluettel 2(7) 1. Työryhmän timeksiant... 3 2. Yhteistyömahdllisuudet... 4 2.1. Tila-asiat

Lisätiedot

Muistisairauksia sairastavien aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit, parikurssit

Muistisairauksia sairastavien aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit, parikurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Muistisairauksia sairastavien aikuisten speutumisvalmennuskurssit, parikurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital speutumisvalmennuskurssi,

Lisätiedot

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja piskelijahulln palvelurakenteen ja laadun kehittäminen Oppilashult ja turvallisuuden edistäminen Kdin ja kulun yhteistyö Heidi Peltnen, petusneuvs 29.9.2010,

Lisätiedot

FORSSAN KAUPUNKI PERUSTURVAN TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016. - tavoitteet palvelualueittain - määrärahaesitykset - vakanssiesitykset

FORSSAN KAUPUNKI PERUSTURVAN TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016. - tavoitteet palvelualueittain - määrärahaesitykset - vakanssiesitykset FORSSAN KAUPUNKI PERUSTURVAN TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 - tavitteet palvelualueittain - määrärahaesitykset - vakanssiesitykset Frssan kaupunki Talusarvi ja -suunnitelma 2014-2016 TOIMIALA

Lisätiedot

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016 Timintasuunnitelma 2016 1. Yleistä JyväsRiihi ry n vunna 2000 perustettu maaseudun kehittämisyhdistys eli Leader-ryhmä. Yhdistys aktivi alueen timijita maehtiseen kehittämiseen ja yhteistyöhön. Timinnan

Lisätiedot

Kuntakohtaiset palvelut

Kuntakohtaiset palvelut Liite 4 Kuntakhtaiset palvelut Kuntakhtaiset palvelut Ktiin annettavat palvelut Ikäihmisten ktna selviytymistä tuetaan järjestämällä erilaisia palveluja ktiin. Ktiin annettavia palveluita n ktihit, ktihidn

Lisätiedot

Espoon hyvinvointialojen henkilöstö JHL ry. 587 PÖYTÄKIRJA 9/2015 Tiina Takala

Espoon hyvinvointialojen henkilöstö JHL ry. 587 PÖYTÄKIRJA 9/2015 Tiina Takala JÄSENKOKOUS Aika: 1.12.2015 kl 18.30 Paikka Valtuusttal Kkmuksen ryhmähune PÖYTÄKIRJA 1. Kkuksen avaus ja päätösvaltaiseksi tteaminen Puheenjhtaja Anna-Maija Kukknen avasi kkuksen ja ttesi päätösvaltaiseksi

Lisätiedot

OMAISHOIDON TUKI SOITESSA

OMAISHOIDON TUKI SOITESSA OMAISHOIDON TUKI SOITESSA Omaishidn tuen määritelmä Laissa (Laki maishidn tuesta 2.12.2005/937) n määritelty seuraavasti; Omaishit n iäkkään, vammaisen tai sairaan henkilön hidn järjestämistä

Lisätiedot

Tyypin 1 diabetesta sairastavien aikuisten ja nuorten ja nuorten aikuisten ja lasten sopeutumisvalmennuskurssit

Tyypin 1 diabetesta sairastavien aikuisten ja nuorten ja nuorten aikuisten ja lasten sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Tyypin 1 diabetesta sairastavien aikuisten ja nurten ja nurten aikuisten ja lasten speutumisvalmennuskurssit Aikuisten speutumisvalmennuskurssit Nurten ja nurten aikuisten speutumisvalmennuskurssit

Lisätiedot

Selkärankareumaa, nivelreumaa ja niiden sukuisia sairauksia sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit

Selkärankareumaa, nivelreumaa ja niiden sukuisia sairauksia sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Selkärankareumaa, nivelreumaa ja niiden sukuisia sairauksia sairastavien speutumisvalmennuskurssit Aikuisten speutumisvalmennuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja

Lisätiedot

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 1(5) HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 YLEISTÄ Liikunnallisen iltapäivätiminnan kehittämishankkeiden tukemiseen liittyviä valtinavustuksia jaettaessa

Lisätiedot

Fibromyalgiaa sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit

Fibromyalgiaa sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Fibrmyalgiaa sairastavien speutumisvalmennuskurssit Aikuisten speutumisvalmennuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital

Lisätiedot

Taloussuunnittelu ja seuranta suhteessa lapsi- ja nuorisopolitiikan tietotarpeisiin Armi Tauriainen Talousarviopäällikkö

Taloussuunnittelu ja seuranta suhteessa lapsi- ja nuorisopolitiikan tietotarpeisiin Armi Tauriainen Talousarviopäällikkö H A U K I P U D A S, K I I M I N K I, O U L U, O U L U N S A L O, YLI- II Talussuunnittelu ja seuranta suhteessa lapsi- ja nurisplitiikan tiettarpeisiin Armi Tauriainen Talusarvipäällikkö 17.11.2010 2

Lisätiedot

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys Aktia-knsernin palkka- ja palkkiselvitys Tämä selvitys nudattaa hallinnintikdin (1.10.2010) susitusta 47, jnka mukaan Aktian tulee selvittää Aktia Pankki Oyj:n (Aktia) timitusjhtajalle, muulle knserninjhdlle,

Lisätiedot

Suomi 100 -tukiohjelma

Suomi 100 -tukiohjelma Sumi 100 -tukihjelma 1. Tavitteet Sumen valtillisen itsenäisyyden satavutisjuhlavutta vietetään vunna 2017. Valtineuvstn kanslian asettama Sumi 100 -hanke vastaa juhlavuden hjelman rakentamisesta. Ohjelman

Lisätiedot

Ikääntyneiden monisairaiden kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Ikääntyneiden monisairaiden kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Ikääntyneiden mnisairaiden kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Ikääntyneiden mnisairaiden

Lisätiedot

3) Kehitetään omaishoidontukea

3) Kehitetään omaishoidontukea IKÄIHMISTEN PALVELUJEN KEHITTÄMISOHJELMA VEHMAAN KUNNASSA Liite 2 1) Tuetaan ikääntyneen terveyden edistämistä ja timintakykyä TAVOITE TOIMENPITEET VASTUUTAHOT Ikäihmisillä n terveyttä Ikäihmisten neuvntatiminta

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELI

VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELI Liite 20 Opetus- ja kasvatuslautakunta 18.11.2015 Ulvilan kaupunki VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELI Päiväktihidn sääntökirja 2016 Sisältö 1. PALVELUSETELI... 4 2. SÄÄNTÖKIRJA... 4 3. MÄÄRITELMÄT... 4 4.

Lisätiedot

Hengityssairautta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit

Hengityssairautta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Hengityssairautta sairastavien aikuisten kuntutuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Hengityssairauksia sairastavien

Lisätiedot

KUNTAKOHTAINEN PERUSTERVEYDEN HUOLLON JA SOSIAALIPALVELUJEN PALVELUSOPIMUS 2017 (SAVONLINNAN KAUPUNKI / ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KY)

KUNTAKOHTAINEN PERUSTERVEYDEN HUOLLON JA SOSIAALIPALVELUJEN PALVELUSOPIMUS 2017 (SAVONLINNAN KAUPUNKI / ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KY) KUNTAKOHTAINEN PERUSTERVEYDEN HUOLLON JA SOSIAALIPALVELUJEN PALVELUSOPIMUS 2017 (SAVONLINNAN KAUPUNKI / ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KY) Kuntayhtymähallitus 29.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO 1. SOPIJAOSAPUOLET

Lisätiedot

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti KR-Tukefin 2011-2012 Krjausrakentamiseen uusia timintamalleja ARA ja TEKES Lppuraprtti Sisältö Tiivistelmä sivu 1. KR-Tukefin tuttavuushanke 3 1.1. KR-Tukefin- hanke ja sen tavitteet 3 1.2. Hankkeen eteneminen

Lisätiedot

Kärkihanke 1 Palvelut asiakaslähtöisiksi (PASI) Palvelusetelikokeilu -osahankkeen laajennus Sitra Vuokko Lehtimäki, hankepäällikkö, STM

Kärkihanke 1 Palvelut asiakaslähtöisiksi (PASI) Palvelusetelikokeilu -osahankkeen laajennus Sitra Vuokko Lehtimäki, hankepäällikkö, STM Kärkihanke 1 Palvelut asiakaslähtöisiksi (PASI) Palvelusetelikkeilu -sahankkeen laajennus Sitra 13.10.2017 Vukk Lehtimäki, hankepäällikkö, STM 1 Palvelusetelikkeilujen mahdllisuus laajentua Kärkihankkeen

Lisätiedot

KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA 2015 2016

KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA 2015 2016 TEOS TUMA Palvelukuvaus Liite 1 KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA 2015 2016 Palvelukuvaus Liite 1 Kela KANSANELÄKELAITOS FOLKPENSIONSANSTALTEN 0 (31) PL 450,

Lisätiedot

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA HELSINGIN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA HELSINGIN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3 Sisällysluettel 1 Menettelytapahje ja sen käyttö... 2 2 Hankinta... 2 2.1 Urakan valmistelu ja kilpailutus... 2 2.2 Tarjus... 3 2.3 Tilaus... 3 2.4 Lisä- ja muutstyöt... 3 3 Valvnta... 4 4 Vastaantt...

Lisätiedot

TUTKIMUSSUUNNITELMA: RAKENTEISEN KIRJAAMISEN KEHITTÄMINEN

TUTKIMUSSUUNNITELMA: RAKENTEISEN KIRJAAMISEN KEHITTÄMINEN Metrplia Ammattikrkeakulu..0 YAMK, Kliininen asiantuntija YAMK-piskelija Heli Hyrsylä Helsingin kaupunki, ssiaali- ja ter/eysvirast Kaupunginsairaalanjhtajalääkäri Kristina Backlund TUTKIMUSSUUNNITELMA:

Lisätiedot

Aivoverenkiertohäiriön sairastaneiden kuntoutuskurssit

Aivoverenkiertohäiriön sairastaneiden kuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Aivverenkierthäiriön sairastaneiden kuntutuskurssit 29.8.2012 AVH-kuntutuskurssit Kurssikknaisuus vuden 2013 alusta Humiitu kehittämistiminnasta saatuja tulksia (kevennetty kävely

Lisätiedot

Siikalatvan kotihoidon palvelujen myöntämisperusteet Kunnanhallitus

Siikalatvan kotihoidon palvelujen myöntämisperusteet Kunnanhallitus Siikalatvan ktihidn palvelujen myöntämisperusteet Kunnanhallitus 10.06.2019 Sisällys Ktihit n ssiaalihultlain 20 mukaista palvelua... 3 Palvelutarpeen arviinti... 4 Ktihidn palvelujen myöntäminen... 4

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 12.5.2014

NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 12.5.2014 NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 12.5.2014 BDO Oy Vattuniemenranta 2 00210 Helsinki Keskus 020 743 2920 Faksi 020 743 2935 www.bd.fi BDO Oy, a limited liability cmpany

Lisätiedot

82136257 Parikkalan kunta. Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.11.2013. 1. Osayleiskaava-alue

82136257 Parikkalan kunta. Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.11.2013. 1. Osayleiskaava-alue 82136257 Parikkalan kunta Kirniemen sayleiskaava Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 19.11.2013 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma n lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä asiakirja, jssa

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Pöytäkirja 5/2010 1(13) Kdistpalvelun jhtryhmän kkus Aika Maanantai 7.6.2010 kl 12:30-16:00 Paikka Terveyden ja hyvinvinnin laits (THL), Kkushune Tiira, 8. krs, Lintulahdenkuja 4, Helsinki Puheenjhtaja

Lisätiedot

Hengityssairautta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit

Hengityssairautta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Hengityssairautta sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Hengityssairauksia

Lisätiedot

Uudenkaupungin kaupungin terveyskeskus pyytää kirjallista tarjoustanne ultraäänilaiteesta

Uudenkaupungin kaupungin terveyskeskus pyytää kirjallista tarjoustanne ultraäänilaiteesta 1 (11) Uudenkaupungin kaupungin terveyskeskus pyytää kirjallista tarjustanne ultraäänilaiteesta Uudenkaupungin terveyskeskus pyytää tarjustanne ultraäänilaitteesta heisen hankintapyynnön mukaisesti. Ultraäänilaite

Lisätiedot

Maaret Botska. Asiakirjahallinto ja asiakirjatiedon turvaaminen kunnallisten organisaatioiden muutostilanteissa

Maaret Botska. Asiakirjahallinto ja asiakirjatiedon turvaaminen kunnallisten organisaatioiden muutostilanteissa Maaret Btska Asiakirjahallint ja asiakirjatiedn turvaaminen kunnallisten rganisaatiiden muutstilanteissa TEKIJÄ Btska Maaret 1. pains ISBN 978-952-213-879-8 (pdf) Sumen Kuntaliitt Helsinki 2012 Sumen Kuntaliitt

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN SELVITYS

POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN SELVITYS PHJIS - KAR JALA SAIRAAHIT - 1 (2) JA SSIAALIPALVLUJ KUTAYHTYM Ä Jhtajaylilääkäri Itä-Sumen aluehallintvirast Kirjaam PL 5 511 MIKKLI Viite: AVI: n lausunt - ja selv ityspyyntö 15.9.214 Dnr ISAVI/443/5.7.5/213

Lisätiedot

PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010

PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010 1 Tarjuspyyntö, LIITE 4. NAANTALIN STRATEGISEN YLEISKAAVA PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010 Tämä prjektisuunnitelma sittaa mm. strategisen yleiskaavan tarpeellisuuden, kuinka laatimisprsessi n tarkitus viedä

Lisätiedot

2.2.2015. www.ktay.fi

2.2.2015. www.ktay.fi Ssiaali- ja terveysvalikunta Eduskunta Kuntutuksen timialayhdistyksen lausunt hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi ssiaali- ja terveydenhulln järjestämisestä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lisätiedot

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa.

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa. FINLAND_Decisin_Making_March_3_4cuntry_study(1) Tämä kysely n sa neljän maan vertailututkimusta, jssa tutkitaan päätöksenteka lastensujelussa Nrjassa, Sumessa, Englannissa ja Yhdysvallissa. Samat kysymykset

Lisätiedot

Arvioinnin kohteena ovat: Oman työn suunnittelu Työn kokonaisuuden hallinta Laatutavoitteiden mukainen toiminta

Arvioinnin kohteena ovat: Oman työn suunnittelu Työn kokonaisuuden hallinta Laatutavoitteiden mukainen toiminta ASIAKASPALVELU, 20 v Arviinnin khde Ammattisaamisen näyttö Muu saamisen arviinti 1. Työprsessien hallinta Arviinnin khteena vat: Työhyvinvinnista hulehtiminen 3. Työn perustana levan tiedn hallinta Työympäristöstä

Lisätiedot

SITOVAT TAVOITTEET VUODELLE 2014

SITOVAT TAVOITTEET VUODELLE 2014 SITOVAT TAVOITTEET VUODELLE 2014 1 YLEISPERUSTELUT Kunta- ja palvelustrategian tteuttamiseksi vudelle 2014 asetetaan seuraavat kuntatasn sitvat tavitteet: KEHITTYVÄ KIRKKONUMMI HELSINGIN SEUDULLA (näkökulma)

Lisätiedot

Etelä-Savon OHJAAMO asioiden keskustelu Nro #3

Etelä-Savon OHJAAMO asioiden keskustelu Nro #3 MUISTIO Etelä-Savn OHJAAMO asiiden keskustelu Nr #3 Mikkeli, Etelä-Savn ELY-keskus, Ruuma - kkushune + Skype -yhteys Ajankhta 5.4.2016 kl 13:00-14:15 Läsnä: Tuija Tivakainen (ELY-keskus) Heikki Kantnen

Lisätiedot

MAL-AIESOPIMUKSEN SEURANTA

MAL-AIESOPIMUKSEN SEURANTA 1 (9) Seutu. ja ympäristötiet VERSIO 8b (Tämä versi n laadittu HSY-asunttimikunnan kkuksen 8.5.2012 perusteella) MAL-AIESOPIMUKSEN SEURANTA 1. Aiespimus Aiespimuslunnksen khdassa X Aiespimuksen seuranta

Lisätiedot

SAAPUNUT... /... /... PL29 00023 Valtioneuvosto Dnro... mdvmhku8uepon2hatzdzzkaiatq=

SAAPUNUT... /... /... PL29 00023 Valtioneuvosto Dnro... mdvmhku8uepon2hatzdzzkaiatq= KOULUTUSKESKUS SALPAUS J'"',;;.. :2fJ1 ~ Opetus- ja kulttuuriministeriö SAAPUUT. / /.. PL29 00023 Valtineuvst Dnr.. Päijät-Hämeen kulutusknserni Paasikiven katu 7 15110LAHTI TIEDOKSI j(an nl /c"-. kuus;",

Lisätiedot

Kirkkonummen musiikkiopisto - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA

Kirkkonummen musiikkiopisto - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA Kirkknummen musiikkipist - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA 2004/2009 Kirkknummen musiikkipist - Kyrkslätts musikinstitut Kirkknummen musiikkipist n perustettu vunna 1972, kunnallistettu 1.1.1989

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 20.10.2014

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 20.10.2014 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Aika 20.10.2014 kl 17:15-18:36 Paikka Perheasiain neuvttelukeskus Osallistujat Jäsenet Käpylä, Tarja puheenjhtaja Andreassn, Kari Hankela, Jussi

Lisätiedot

Henkilöstöpalveluiden tiedote 5/2011

Henkilöstöpalveluiden tiedote 5/2011 Lutu 29.12.2011 13:26:00 29.12.2010 Henkilöstöpalveluiden tiedte 5/2011 KEVÄÄN REKRYTOINTIEN AIKATAULUT Kevään 2012 keskitetyt rekrytinnit tteutetaan seuraavan aikataulun mukaan: Tammikuussa täyttölupa-anmusten

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 2015 Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen Mielenterveys- ja

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 2015 Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen Mielenterveys- ja n tutkintkhtainen sa Ssiaali- ja terveysalan perustutkint 2015 Lasten ja nurten hidn ja kasvatuksen Mielenterveys- ja päihdetyön Sairaanhidn ja hulenpidn saamisalat Lähihitaja Oph määräys 79/011/2014 Luksian

Lisätiedot

kohde 114, Vuohisaaren syväsataman asemakaavan muutos ja laajennus

kohde 114, Vuohisaaren syväsataman asemakaavan muutos ja laajennus Savnlinnan kaupunki Khde 114, Vuhisaaren syväsataman asemakaavan muuts ja laajennus, Savnlinnan kaupunki khde 114, Vuhisaaren syväsataman asemakaavan muuts ja laajennus Osallistumis- ja arviintisuunnitelma

Lisätiedot

UUTTA VAHVISTUSTA ASIAKASOHJAUKSEEN

UUTTA VAHVISTUSTA ASIAKASOHJAUKSEEN 1 UUTTA VAHVISTUSTA ASIAKASOHJAUKSEEN Millaisia vat uuden vanhuspalvelulain ja laatususituksen tumat muutstarpeet? Case Hämeenlinna Vukk Lehtimäki, asiakashjausyksikön päällikkö, vs. Khti vanhustyön tulevaisuutta

Lisätiedot

LOPEN VUOKRATALOT OY LIITE 1 ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT

LOPEN VUOKRATALOT OY LIITE 1 ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT LOPEN VUOKRATALOT OY ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO LIITE 1 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT Tarkituksena n hulehtia yhtiön päättävien elinten kanssa tarvittavien päätösten tekemisestä ja tehtyjen päätösten täytäntöönpansta.

Lisätiedot

Kestävän kehityksen Toimenpideohjelma 2010-2014

Kestävän kehityksen Toimenpideohjelma 2010-2014 Kestävän kehityksen Timenpidehjelma 2010-2014 Kuva: Arkkitehtitimist Harri Hagan Sisältö JOHDANTO... 2 TOIMENPIDEOHJELMAN PERIAATTEET... 3 HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTI... 5 HANKINNAT... 6 RAKENNUTTAMINEN

Lisätiedot

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA KAUNIAISTEN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA KAUNIAISTEN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3 VESIHUOLLON RAKENNUTTAMISEN ERITYISPIIRTEET Sisällysluettel 1 Menettelytapahje ja sen käyttö... 2 2 Hankinta... 2 2.1 Urakan valmistelu ja kilpailutus... 2 2.2 Tarjus... 3 2.3 Tilaus... 3 2.4 Lisä- ja

Lisätiedot

Terveysosasto Kuntoutusryhmä. MS-kurssit 29.8.2012

Terveysosasto Kuntoutusryhmä. MS-kurssit 29.8.2012 Terveyssast Kuntutusryhmä MS-kurssit 29.8.2012 Kurssityypit Kuntutuskurssi, sittainen perhekurssi Avmutinen kuntutuskurssi, sittainen perhekurssi Speutumisvalmennuskurssi Khderyhmä MS-tautia sairastavat,

Lisätiedot

Hyvinvointitieto hyvinvointijohtamisen työkaluna. Matti Vähäkuopus Oulun kaupunki matti.vahakuopus@ouka.fi 0505687731

Hyvinvointitieto hyvinvointijohtamisen työkaluna. Matti Vähäkuopus Oulun kaupunki matti.vahakuopus@ouka.fi 0505687731 Hyvinvintitiet hyvinvintijhtamisen työkaluna Matti Vähäkupus Oulun kaupunki matti.vahakupus@uka.fi 0505687731 Kertmus etenee vudesta ja valtuustkaudesta tiseen Hyvinvinnin rakenteet Oulun kaupunki Kaupungin

Lisätiedot

Sydänsairauksia sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit

Sydänsairauksia sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Sydänsairauksia sairastavien aikuisten kuntutuskurssit Aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

YLEISTAVOITTEET 21.12.2010

YLEISTAVOITTEET 21.12.2010 YLEISTAVOITTEET 21.12.2010 Kaupunkiseutua (kk rakennemallin aluetta) kskevat yleistavitteet Aluerakenteella vastataan glbalisaatin mukanaan tumiin haasteisiin ja tetaan humin maakunnan asema Itämeren alueella

Lisätiedot

Käyttöoikeus Paikkatietoalustan kehitys- ja koulutusympäristön koekäyttöön

Käyttöoikeus Paikkatietoalustan kehitys- ja koulutusympäristön koekäyttöön Käyttöikeus Paikkatietalustan kehitys- ja 1 (5) Vastaanttava yritys Vastaanttajan nimi Vastaanttajan katusite Pstilker Pstitimipaikka Käyttöikeus Paikkatietalustan kehitys- ja Maanmittauslaits myöntää

Lisätiedot

22.8.2014 Dnro OUKA/7126/02.08.00/2014. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä lakia täydentävää asetusta (614/2007).

22.8.2014 Dnro OUKA/7126/02.08.00/2014. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä lakia täydentävää asetusta (614/2007). TARJOUSPYYNTÖ 1(7) 22.8.2014 Dnr OUKA/7126/02.08.00/2014 OULUNSALON KIRJASTON PALAUTUSAUTOMAATTI Hankinnan tausta ja tarkitus Oulun kaupunginkirjast-maakuntakirjast (hankintayksikkö/tilaaja) pyytää tarjustanne

Lisätiedot

Kunta- ja palvelurakennemuutosten

Kunta- ja palvelurakennemuutosten Kunta- ja palvelurakennemuutsten ICT -tukihjelma Timintamallin kuvaus Versi 0.9 27.12.2013 2 (42) Sisällys Sisällys... 2 Dkumentin versihistria... 3 1. Kunta- ja palvelurakennemuutsten ICT -tukihjelma...

Lisätiedot

Hankkeen tavoitteet voidaan jakaa valvonnan tavoitteisiin ja työsuojeluvalvonnan kehittämisen tavoitteisiin.

Hankkeen tavoitteet voidaan jakaa valvonnan tavoitteisiin ja työsuojeluvalvonnan kehittämisen tavoitteisiin. 1 (6) 22.1.2015 Valtakunnallinen kunta-alan työsujelun valvntahanke vusina 2012-2015 ( Turvallinen, terveellinen ja tuttava kuntatyö 2015 ) HANKESUUNNITELMA Tausta Kuntasektrilla n tapahtunut ja tapahtuu

Lisätiedot

POTILAAN LÄHETTÄMINEN PÄÄKAUPUNKISEUDUN JA KIRKKONUMMEN SUUN ERIKOISHOIDON YKSIKKÖÖN

POTILAAN LÄHETTÄMINEN PÄÄKAUPUNKISEUDUN JA KIRKKONUMMEN SUUN ERIKOISHOIDON YKSIKKÖÖN PKS-SEHYK Esp Helsinki Kauniainen Kirkknummi Vantaa Suun erikishidn yksikkö (09) 310 47475, Mannerheimintie 172, 00300 Helsinki POTILAAN LÄHETTÄMINEN PÄÄKAUPUNKISEUDUN JA KIRKKONUMMEN SUUN ERIKOISHOIDON

Lisätiedot

KYSELY SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TOTEUTTAMISESTA KUNTA- JA PALVELURAKENNEUUDISTUKSESSA

KYSELY SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TOTEUTTAMISESTA KUNTA- JA PALVELURAKENNEUUDISTUKSESSA 1 KYSELY SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TOTEUTTAMISESTA KUNTA- JA PALVELURAKENNEUUDISTUKSESSA OSA 1: KUNTA- JA PALVELURAKENTEEN HALLINNOLLISET PERUSRATKAISUT TIETOJA VASTAAVASTA KUNNASTA JA VASTAAJASTA

Lisätiedot

ENEGIATEHOKKUUSsopimukset. Energiavaltainen teollisuus Elinkeinoelämän Keskusliitto toimenpideohjelma Yhteenveto vuoden 2017 tuloksista

ENEGIATEHOKKUUSsopimukset. Energiavaltainen teollisuus Elinkeinoelämän Keskusliitto toimenpideohjelma Yhteenveto vuoden 2017 tuloksista ENEGIATEHOKKUUSspimukset 2017 2025 Energiavaltainen tellisuus Elinkeinelämän Keskusliitt timenpidehjelma Yhteenvet vuden 2017 tulksista 1 Sisällys ENERGIAVALTAINEN TEOLLISUUS ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 16.9.2015

NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 16.9.2015 NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 16.9.2015 BDO Oy Vattuniemenranta 2 00210 Helsinki Keskus 020 743 2920 Faksi 020 743 2935 www.bd.fi BDO Oy, a limited liability cmpany

Lisätiedot

ENEGIATEHOKKUUSsopimukset. Energiavaltainen teollisuus Metsäteollisuus ry toimenpideohjelma Yhteenveto vuoden 2017 tuloksista

ENEGIATEHOKKUUSsopimukset. Energiavaltainen teollisuus Metsäteollisuus ry toimenpideohjelma Yhteenveto vuoden 2017 tuloksista ENEGIATEHOKKUUSspimukset 2017 2025 Energiavaltainen tellisuus Metsätellisuus ry timenpidehjelma Yhteenvet vuden 2017 tulksista 1 Sisällys ENERGIAVALTAINEN TEOLLISUUS METSÄTEOLLISUUS RY TOIMENPIDEOHJELMA

Lisätiedot

Akaa: Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen työpaja

Akaa: Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen työpaja 1 Akaa: Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen työpaja muisti aika 23.11.2015 kl 13-16: kahvit nin kl 14.15-14.30 paikka valtuustsali sallistujat lapsiperhepalveluissa timivat Aiemmin n lähetetty (ja löytyvät

Lisätiedot

TUKEA LAJILIITTOJEN LASTEN JA NUORTEN URHEILUN KEHITTÄMISTYÖHÖN 2011 12

TUKEA LAJILIITTOJEN LASTEN JA NUORTEN URHEILUN KEHITTÄMISTYÖHÖN 2011 12 TUKEA LAJILIITTOJEN LASTEN JA NUORTEN URHEILUN KEHITTÄMISTYÖHÖN 2011 12 Lajiliittjen n mahdllista hakea tukea lasten ja nurten urheilun (6-19v) kehittämistyöhön. Nuri Sumi tukee lajiliittjen kehittämistimia

Lisätiedot

HOITOVÄLINEITTEN JA TARVIKKEIDEN JAKOPERUSTEET. 1.4.2010 alkaen

HOITOVÄLINEITTEN JA TARVIKKEIDEN JAKOPERUSTEET. 1.4.2010 alkaen 4.3.2010 HOITOVÄLINEITTEN JA TARVIKKEIDEN JAKOPERUSTEET 1.4.2010 alkaen Mäntsälä Prnainen yhteistiminta alueella jaetaan pitkäaikaista ja/tai vaikeaa sairautta sairastaville terveyskeskuksen hidssa leville

Lisätiedot

Lahden seudun joukkoliikenteen rekisteriseloste

Lahden seudun joukkoliikenteen rekisteriseloste Lahden seudun jukkliikenteen rekisteriselste 22.9.2015 Lahden seudun jukkliikenneviranmainen Rekisteriselste, laatimispäivä 30.7.2014 Henkilötietlaki (523/1999) 10 1. Rekisterinpitäjä Yhteystiedt Lahden

Lisätiedot

Käyttöoikeus Paikkatietoalustan kehitys- ja koulutusympäristön koekäyttöön

Käyttöoikeus Paikkatietoalustan kehitys- ja koulutusympäristön koekäyttöön Käyttöikeus Paikkatietalustan kehitys- ja 1 (5) Vastaanttava yritys Vastaanttajan nimi Vastaanttajan katusite Pstilker Pstitimipaikka Käyttöikeus Paikkatietalustan kehitys- ja Maanmittauslaits myöntää

Lisätiedot

Pois syrjästä hankkeen kehittämispäivä

Pois syrjästä hankkeen kehittämispäivä MUISTIO 8/2015 18.11.2015 Pis syrjästä hankkeen kehittämispäivä Aika: 29.10.2015 kl 9.00 15.00 Paikka: Rauman kaupungintal s. Kanalinranta 3, Rauma Osallistujat: Anu-Elina Halnen, Satakunnan sairaanhitpiiri,

Lisätiedot

3. Riittääkö Tilaajavastuusta saatava raportti sieltä saatavien tietojen osalta ja katsooko tilaaja sen sieltä suoraan tässäkin vaiheessa?

3. Riittääkö Tilaajavastuusta saatava raportti sieltä saatavien tietojen osalta ja katsooko tilaaja sen sieltä suoraan tässäkin vaiheessa? Tarjuspyynnöstä esitetyt kysymykset ja vastaukset niihin 1. Vik avkuntutuksessa rakentaa palvelun niin, että siinä n sekä ktiin annettavaa kuntutusta että erillisessä tilissa tteutettavaa ryhmämutista

Lisätiedot

Etelä-Savon alueen arvio kulttuurin ja luovan talouden toimintaedellytyksistä 2013: kolmas sektori Etelä-Savossa vuosina 2009-2013

Etelä-Savon alueen arvio kulttuurin ja luovan talouden toimintaedellytyksistä 2013: kolmas sektori Etelä-Savossa vuosina 2009-2013 7.2.2014 Opetus- ja kulttuuriministeriö Kirsi Kaunisharju Sähköp. kirsi.kaunisharju@minedu.fi Arvi kulttuurin ja luvan taluden timintaedellytyksistä 2013, hjeistus 7.11.2013 Etelä-Savn alueen arvi kulttuurin

Lisätiedot

VIRIILI KUHMOINEN STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT

VIRIILI KUHMOINEN STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT VIRIILI KUHMOINEN Kuhmisissa n luntaista elinvimaa, tekemistä ja laadukkaita palveluita ihmisille ja yhteisöille. Kuhmisten tunnetusti lunnnkauniissa ympäristössä arki ja vapaa-aika sujuvat sekä yhteydet

Lisätiedot

Aloite toimitusvelvollisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta

Aloite toimitusvelvollisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta SÄHKÖKAUPPA ALOITE 1(5) Heinimäki, Leht 19.6.2014 Työ- ja elinkeinministeriö Art Rajala Alite timitusvelvllisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta Energiatellisuus ry ehdttaa muutsta timitusvelvllisen

Lisätiedot

ASIAKASMAKSUT ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVYSPIIRISSÄ 1.1.2014 alkaen

ASIAKASMAKSUT ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVYSPIIRISSÄ 1.1.2014 alkaen ASIAKASMAKSUT ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVYSPIIRISSÄ 1.1.2014 alkaen Päätös: Etelä-Karjalan ssiaali- ja terveyspiirin hallitus 11.12.2013 Lyhytaikaisen laitshidn maksu alle 18-vutiailta vain seitsemältä

Lisätiedot

Yhtiöistä - 11 on varmasti ara-rajoitusten alaisia, - kaksi todennäköisesti ara-rajoitusten alaisia ja - kolme vapaata ara-arajoituksista.

Yhtiöistä - 11 on varmasti ara-rajoitusten alaisia, - kaksi todennäköisesti ara-rajoitusten alaisia ja - kolme vapaata ara-arajoituksista. 1 LUONNOS 10.6.2008 YHTEENVETOA ASUNTOTOIMINNASTA KY:n lakatessa KY:llä levien asuntjen/talyhtiöiden siirtämistä kskevia vaihtehtja vat lähinnä: - asuntjen siirtäminen KY säätiöön suraan säätiön alaisuuteen

Lisätiedot