Espoon kaupunki Pöytäkirja Vuoden 2015 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille , sosiaali- ja terveystoimi (Kh/Kv)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Espoon kaupunki Pöytäkirja 74. 74 Vuoden 2015 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2015-2017, sosiaali- ja terveystoimi (Kh/Kv)"

Transkriptio

1 Sivu 1 / / / Vuden 2015 talusarvi ja talussuunnitelma vusille , ssiaali- ja terveystimi (Kh/Kv) Valmistelijat / lisätiedt: Aulis Majuri, puh Maija Hav, puh Päätösehdtus Perusturvajhtaja Juha Mets 1 esittää kaupunginhallitukselle liitteen mukaisen talussuunnitelman vusille ja talusarvin vudelle antaa vanhus- ja vammaisneuvstlle esityslistan liitteiden mukaiset vastaukset esityksiin 3 lähettää talussuunnitelman ja talusarvin Espn seudun ympäristöterveydenhulln salta Kirkknummen kunnalle ja Kauniaisten kaupungille lausunta varten sekä ikeuttaa perusturvajhtajan tekemään siihen lausuntjen edellyttämät tarkistukset 4 ikeuttaa timialan esikunnan tekemään tarvittavat tekniset tarkistukset. Käsittely Esittelijän tekemät muutkset n humiitu pöytäkirjassa. Keskustelun aikana Niemi teki Värmälän, Kankksen ja muiden kannattamana lisäysehdtuksen, jnka mukaan lautakunta pitää tärkeänä seuraavia asiita, jita kehyksessä ei le tettu humin: 1) Neuvliden, kulu- ja piskelijaterveydenhulln terveydenhitajien riittävää määrää vastaamaan asiakasmäärän kasvua, 2) Vanhuspalveluiden riittävää varmistamista ja maishidntuen myöntämisen turvaamista ja 3) Ennaltaehkäisevän perhetyön riittävää turvaamista. Kankknen ehdtti Värmälän, Ruhn ja Niemen kannattamana lisäykseksi esittelijän ehdtukseen khdan 3 jälkeen uutta khtaa, jnka

2 Sivu 2 / 2 mukaan (ssiaali- ja ) edellyttää, että ennen kuin spimus kskien Espn seurakuntayhtymän perheasiiden neuvttelukeskuksesta menee umpeen, lautakunnalle tudaan selvitys ja arvi timenpiteiden vaikutuksista (IVA) kuntalaisille, tarjttavien palveluiden laadusta ja saatavuudesta, säästöpäätösten aiheuttamista riskeistä ja uhista palvelujen tuttamiselle ja asetettujen tavitteiden tteuttamiselle sekä säästöjen aiheuttamista mahdllisista kustannuslisäyksistä tisaalla kaupungin rganisaatissa. Esittelijän ehdtuksen khta 4 siirtyisi näin khdaksi 5. Wessman teki lisäysehdtuksen, jnka mukaan lautakunta tiv, että lautakunnan erityisesti tärkeinä pitämät asiat turvataan ennemmin vernkrtuksin kuin velkaa ttamalla tai kunnan muusta timinnasta leikkaamalla. Keskustelun päätyttyä puheenjhtaja ttesi Wessmanin ehdtuksen rauenneen kannattamattmana. Puheenjhtaja tiedusteli, vidaank Niemen lisäysehdtus hyväksyä yksimielisesti. Kun ehdtusta ei vastustettu, puheenjhtaja ttesi sen tulleen yksimielisesti hyväksytyksi. Seuraavaksi puheenjhtaja tiedusteli, vidaank Kankksen lisäysehdtus hyväksyä yksimielisesti. Kun ehdtusta ei vastustettu, puheenjhtaja ttesi sen tulleen yksimielisesti hyväksytyksi. Päätös 1 esittää kaupunginhallitukselle liitteen mukaisen talussuunnitelman vusille ja talusarvin vudelle antaa vanhus- ja vammaisneuvstlle esityslistan liitteiden mukaiset vastaukset esityksiin. 3 lähettää talussuunnitelman ja talusarvin Espn seudun ympäristöterveydenhulln salta Kirkknummen kunnalle ja Kauniaisten kaupungille lausunta varten sekä ikeuttaa perusturvajhtajan tekemään siihen lausuntjen edellyttämät tarkistukset. 4 edellyttää, että ennen kuin spimus kskien Espn seurakuntayhtymän perheasiiden neuvttelukeskuksesta menee umpeen, lautakunnalle tudaan selvitys ja arvi timenpiteiden vaikutuksista (IVA) kuntalaisille, tarjttavien palveluiden laadusta ja saatavuudesta, säästöpäätösten aiheuttamista riskeistä ja uhista palvelujen tuttamiselle ja asetettujen tavitteiden tteuttamiselle sekä säästöjen aiheuttamista mahdllisista kustannuslisäyksistä tisaalla kaupungin rganisaatissa. 5 ikeuttaa timialan esikunnan tekemään tarvittavat tekniset tarkistukset.

3 Sivu 3 / 3 Lautakunta pitää tärkeänä seuraavia asiita, jita kehyksessä ei le tettu humin: 1) Neuvliden, kulu- ja piskelijaterveydenhulln terveydenhitajien riittävää määrää vastaamaan asiakasmäärän kasvua, 2) Vanhuspalveluiden riittävää varmistamista ja maishidntuen myöntämisen turvaamista 3) Ennaltaehkäisevän perhetyön riittävää turvaamista. Liite Oheismateriaali 7 Ehdtus vuden 2015 talusarviksi ja talussuunnitelmaksi vusille , sisältää ssiaali- ja terveystimen tarinan 8 terveystimen valtuustkauden ja vuden 2015 tulstavitteet 9 Vastaukset vammaisneuvstn alitteisiin 10 Vastaukset vanhusneuvstn alitteisiin - Esp- tarina (Kv ) - Valtuustn päätös v 2015 talusarvin sekä vusien talussuunnitelman kehyksestä - Valtuust Kehyslaskelmat Selstus Lautakunnan päätettäväksi tudaan esitys talusarviksi vudelle 2015 ja talussuunnitelmaksi vusille , sekä vastaukset vammais- ja vanhusneuvstn esityksiin. Talusarvi- ja talussuunnitelmaesitys n laadittu nudattaen valtuustn tekemää päätöstä talusarvin ja talussuunnitelman kehyksestä. Esitys phjautuu valtuustn päätöksen selstuskhdassa esitettyyn taluden ja timintaympäristön kehitysarvin. Esp-strategia Esp-tarina hyväksyttiin valtuustssa Esp-tarinan yhteyteen n määritelty erikseen visi, arvt, päämäärät ja valtuustkauden tavitteet. terveystimen valtuustkauden ja vusitasn tulsja muut tavitteet tteuttavat Esp-tarinaa. Talussuunnitelman painpisteet terveystimessa vusien valtuustkauden tavitteet: kiireellisesti sijitettujen lasten ja nurten suus ikälukasta vähenee

4 Sivu 4 / 4 ikäihmiset saavat apua ja kuntutusta niin, että he pystyvät asumaan ktnaan terveysasemien palvelukyky paranee ssiaali- ja terveyshulln palvelujen järjestämisessä ludaan tapja lisätä maa tutanta täydentävää yritystimintaa työn tuttavuus ste- palveluissa paranee Espn ssiaali- ja terveystimen hukuttelevuus työvimavajealjen ammatteihin (lääkärit, ssiaalityöntekijät, sairaanhitajat) paranee Väestökehitys Kk kaupungin taslla vusien väestönkasvu ylittää 1,5 %, vusina väestönkasvu n 1,3 % ja vudesta 2020 eteenpäin 1,2 prsenttia. Ennusteen kasvusta suurin sa n syntyneiden enemmyyttä kulleisiin nähden. Syntyneiden enemmyys n Espssa vusitaslla suhteellisen vakaa nin asukasta vudessa, muu sa väestönkasvusta n muuttvitta muista kunnista tai maahanmuutta. Muuttliikkeen suus vi vaihdella paljn vusittain. Espssa li asukkaita vuden 2014 alussa ja Espn väestömäärä n ennusteen mukaan , jllin Espn väestönkasvu vudenvaihteesta 2012/2013 ennustekauden lppuun vudenvaihteeseen 2022/2023 n yhteensä asukasta eli keskimäärin asukasta vudessa. Ennusteen väestönkasvu vusina n ja vudesta 2020 alkaen asukasta vudessa. Ennusteen tasa n hieman nstettu aiemmasta. Ulkmaalaistaustaisten suus väestönlisäyksestä n llut viime vusina reilusti yli pulet, 75,7 % vunna 2013, mikä vastaa näiltä sin myös valtakunnallista kehitystä. Suhteellisesti kasvu vusina n npeinta vanhimmissa ikälukissa. Yli 75 -vutiaiden määrä kasvaa 19,6 prsenttia, henkilömääränä 2475, ja yli 85 -vutiaiden määrä kasvaa 23,8 prsenttia, mikä n 745 henkilöä. Ikälukassa suhteellinen kasvu n 11,9 prsenttia. Henkilömääränä lisäys n Vastaavana aikana kk väestön suhteellinen kasvu n 4,5 prsenttia. Väestölisäyksenä se n yhteensä henkeä. Lainsäädäntö Ajankhtaisimmat lainsäädäntöuudistukset, jtka säätelevät timialaa ja sen tuttamia palveluja: terveydenhulln järjestämislakia kskeva hallituksen esitys n tarkitus antaa eduskunnalle. Uudessa laissa säädettäisiin ssiaali- ja terveydenhulln järjestämisestä, rahituksesta, sekä palvelujen tuttamisesta, kehittämisestä, hjauksesta ja valvnnasta. Sen n tarkitus tulla vimaan vunna Lain mukainen timinta alkaisi

5 Sivu 5 / 5 Laki ikääntyneen väestön timintakyvyn turvaamisesta sekä iäkkäiden ssiaali- ja terveyspalveluista, vanhuspalvelulaki, n tullut vimaan Suurinta saa säännöksistä svellettiin heti lain tultua vimaan, saa lukien. Vuden 2015 alusta n nimettävä vastuutyöntekijä iäkkäälle henkilölle. Omavalvntasuunnitelmat tulevat pakllisiksi vuden 2015 alusta lukien. Työ- ja elinkeintimistjen, Kansaneläkelaitksen ja kuntien yhteinen työviman palvelukeskusten timintamalli ultetaan kk maahan. Palvelukeskusten timintamallista säädetään lailla ja niiden rahitus turvataan. Tavitteena n, että hallituksen esitys laiksi työviman palvelukeskuksista annetaan syksyllä 2014 ja työviman palvelukeskuksia kskevat säännökset tulevat vimaan vuden 2015 alussa. Esityslunnkseen sisältyy ehdtus työttömyysturvalain muuttamisesta työmarkkinatuen rahitusvastuuta kskevilta sin. Ehdtettu muuts liittyy valtineuvstn tekemään kehyspäätökseen , jnka mukaan kuntien rlia ja vastuuta pitkäaikaistyöttömien aktiivisessa hidssa krstetaan. Lisäksi työttömyysturvalakia ehdtetaan muutettavaksi siten, että kuntien maksettavaksi tulisi työmarkkinatuesta pulet niiden henkilöiden salta, jtka lisivat saaneet työmarkkinatukea työttömyyden perusteella päivää ja 70 prsenttia niiden henkilöiden salta, jtka lisivat saaneet työmarkkinatukea työttömyyden perusteella vähintään 1000 päivää. Ssiaalihulln lainsäädännön uudistukseen liittyen n tarkituksena säätää uusi ssiaalihultlaki ja tehdä muutksia lukuisiin ssiaalihulln erityislakeihin. Lain tarkitus lisi siirtää painpistettä erityispalveluista yleispalveluihin, vahvistaa asiakkaiden yhdenvertaisuutta ja tiivistää viranmaisten yhteistyötä. Rakennepliittisen hjelman mukaisesti esityksellä pyrittäisiin vähentämään lakisääteisten suunnitelmien määrää ja väljentämään kelpisuusvaatimuksia. Esitys liittyy hallituksen esitykseen valtin talusarviksi vudelle 2015 ja n tarkitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Yksityiskhtaisempi kuvaus lakimuutksista sisältyy talusarvin ja talussuunnitelmaan. Kehityshjelmat ja hjelmajhtaminen Vastauksena kaupungin suurimpiin haasteisiin tteutetaan viisi timialarajat ylittävää kehityshjelmaa. Ohjelmien hjauksessa yhdistetään uudella tavalla luttamushenkilö- ja viranhaltijajhtaminen. Espn hjelma- ja prjektijhtamiselle kehitetään yhteiset menettelyt. Tämän valtuustkauden pikkihallinnlliset kehityshjelmat vat:

6 Sivu 6 / 6 1. Osallistuva Esp 2. Nurten elinvimaisuus 3. Elinvimaa ikääntyville 4. Kestävä kehitys 5. Kilpailukyky, innvatiivisuus ja yrittäjyys Valmisteluprsessi Valtuust hyväksyi vusien timintatult ja ment sekä timialakhtaiset käyttötaluden kknaisment ja tult talussuunnitelman valmistelun phjaksi sekä päätöksen liitteessä levan maisuuslajikhtaisen vusien investintikehyksen talussuunnitelman investintihjelman valmistelun phjaksi. Lautakunta antaa esityksensä talusarviksi 24. syyskuuta. Kaupunginjhtajan esitys valmistuu 30. lkakuuta. Kaupunginhallitus käsittelee talusarviesitystä Valtuustn neuvttelutimikunta käsittelee talusarviesitystä marraskuussa. Kaupunginhallituksen tinen talusarvikäsittely n Valtuust päättää talusarvista kkuksissaan ja Lautakunnan talusarvivalmistelu Kaupunkitiedn tulsyksikkö ja kaupunkikehitysyksikkö julkaisivat uusimman Eetvartti-neljännesvusijulkaisun 2/2014 Espn timintaympäristökatsaus. Timintaympäristön tila -esittelyaineista n julkaistu kaupungin internet-sivustlla. Seudullisena yhteistyönä n päivitetty myös laajaa seudullista timintaympäristöaineista. Se sijitetaan -sivustlle. Timialat täydentävät analyysejä arviimalla niiden vaikutuksia malla timialallaan. Lautakunta teki esityksen vusien investintihjelmaksi. Samassa kkuksessa lautakunta anti lausunnn taluden tasapaintus- ja tuttavuushjelman hyötytavitteiden saavuttamiseksi tarvittavista timenpiteistä. Lautakunta keskusteli työpajassaan taluden tasapaintus- ja tuttavuushjelmasta ja talussuunnitelman valmistelusta. Kaupunginvaltuust päättää talussuunnitelman sana talusarvin sitvuudesta, seurannasta sekä nudattamista kskevista hjeista. Lautakunnat ja jhtkunnat hyväksyvät tulsyksiköidensä käyttösuunnitelmat sekä käyttötaluden että investintien salta valtuustn vahvistaman talusarvin puitteissa. Taludellinen kehitys ja määrärahjen khdistaminen Valtuustn kehyspäätöksessä n yksityiskhtaisesti arviitu taludellista kehitystä ja vaikutusta palvelujen rahitusmahdllisuuksiin. Valtuustn

7 Sivu 7 / 7 päätöksen selstussassa tdetaan, että taluden tasapaintus ja tuttavuushjelman taludelliset tavitteet n sisällytetty timialjen vusien määrärahihin ja tularviihin. Timialjen lisäystarpeita n vahvasti karsittu ja sen lisäksi tasapaintuserään n lisätty suunnitelmakaudelle yhteensä 125 milj. eura, mikä tarkittaa sitä, että pelkästään tuttavuutta kehittämällä ja nykylainsäädännön palveluvelvite humin ttaen taviteltua timintakatteen parannusta ei saavuteta. Palvelutasa ja -tarjntaa n tarkasteltava kriittisesti ja jltain sin alennettava. Käyttötaluden tuljen ja menjen budjetinnin lähtötilanteeksi n kirjattu Seuranta 1:ssä hyväksyttyjen ta-muutsten mukainen talusarvi. HUS:n palvelustjen, työmarkkinatuen kuntasuuden sekä timeentultuen summat vudelle 2015 vat kehyksessä timialaa sitvia. Ne n budjetitava vähintään kehysvalmistelussa määrätyn suuruisina (HUS 243 milj. eura, timeentultuki 55 milj. eura ja työmarkkinatuen kuntasuus 17 milj. eura). terveystimen tult ja ment vusina eura TOT-13 TA-2014 TA Muuts Timintatult ,4 % - lisäksi vanhusten palvelujen investinnit tul Timintament ,6 % - lisäksi vanhusten palvelujen investinnit men Timintakate ,7 % Ta 2014 n muutettu talusarvi, jka sisältää mm. menihin ja tulihin seuranta I:ssä tehdyt muutkset. Valtuustn päättämästä käyttötaluskehyksestä piketen vuden 2015 tulihin ja menihin n lisätty Espn uuden sairaalan ICT- investintien valmistus maan käyttöön erän 5,9 milj. eura ja 3,1 milj. eura vudelle Vunna 2015 ssiaali- ja terveystimen timintatult ilman ICTinvestintimenn laskentateknistä vaikutusta kasvavat 1,9 milj. eura eli 2,4 prsenttia. Ment kasvavat ilman ICT- investintimenn laskentateknistä vaikutusta 27,1 milj. eura eli 3,6 prsenttia.

8 Sivu 8 / 8 Timialan timintament tulsyksiköittäin: 1000 eura TOT -13 TA-2014 TA Muuts Vanhusten palvelut * ,6 % Vanhusten palvelut Ict hankinnat Terveyspalvelut ,9 % Perhe- ja ssiaalipalvelut ,5 % Esikunta ,5 % Yhteensä * Ilman Espn sairaalan ICT -investinteja 5,9 milj.eura vunna 2015 ja 3,1 milj. eura vunna 2016 Tiedksi Vunna 2015 vanhusten palvelujen ment kasvavat 3,9 milj. eura eli 2,6 prsenttia, kun ICT -investinnin laskentatekninen vaikutus n eliminitu. Terveyspalveluissa ment kasvavat 6,8 milj. eura. Suhteellinen lisäys n yhtä suuri erikissairaanhidssa ja perusterveydenhullssa eli 1,9 prsenttia. Perhe- ja ssiaalipalveluissa ment kasvavat vunna 2015 yhteensä 15,3 milj. eura. Suhteellinen lisäys n 6,5 prsenttia. Menjen kasvu jhtuu suurimmalta sin työmarkkinatuen kuntasuuden ja timeentultukimenjen kasvusta, lisäys 9,9 milj. eura. Ilman näitä menja perhe- ja ssiaalipalvelujen ment kasvavat 5,4 milj. eura eli 3,1 prsenttia. Esikunnan ment kasvavat ICT-kustannusten kasvusta jhtuen 1,1 milj. eura.

9 Sivu 9 / 9

VARKAUDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2OO9 TALOUSS UNNITELMA 2009.2012

VARKAUDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2OO9 TALOUSS UNNITELMA 2009.2012 VARKAUDE KAUPUK TALOUSARVO 2OO9 TALOUSS UTELMA 2009.2012 Hyvdksytty kv 1 5.12.2008 K'M TA.CX.JSARVO A -SW YLHSFER,JELUT KAvm0rlnlssa TOMEL B Mzu A TTXMET C TOME, B OME A T*ltil 2 tcltlvl Tfilrnltbct tstte

Lisätiedot

Palveluverkkotyöryhmän väliraportti

Palveluverkkotyöryhmän väliraportti LUONNOS 04.04.2014 2.4.2014 Palveluverkktyöryhmä 7.4.2014 jhtryhmä SALPAUSSELÄN UUSI KUNTA 2017 Hllla, Hämeenkski, Iitti, Kärkölä, Lahti, Nastla Pintaala 2191 km2 Väkiluku 154 139 as Ikäjakauma 014v 15,55

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan sote -hanke. Väliraportti 19.1.2015

Pohjois-Karjalan sote -hanke. Väliraportti 19.1.2015 Phjis-Karjalan ste -hanke Väliraprtti 19.1.2015 Sisällys 1 Jhdant... 2 2 Väliraprtin rakenne ja sisältö yleisesti... 3 3 Hankesuunnitelmassa kirjatut tavitteet... 3 4 Asukaslähtöistä tutantmallia kskevat

Lisätiedot

Hyvinvointi ja turvallisuussuunnitelma

Hyvinvointi ja turvallisuussuunnitelma Etelä Pirkanmaa Hyvinvinti ja turvallisuussuunnitelma 6.11.2013 Akaan kaupunki Valkeaksken kaupunki Urjalan kunta Sisällysluettel: 1. Tausta ja tavitteet... 3 2. Kehityskuva Etelä Pirkanmaan hyvinvinti

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNGIN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN OHJELMA 2013 2020

LOVIISAN KAUPUNGIN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN OHJELMA 2013 2020 LOVIISAN KAUPUNGIN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN OHJELMA 2013 2020 Sisältö 2. IKÄÄNTYMISPOLITIIKKAA OHJAAVA VISIO, TOIMINTAPERIAATTEET JA VALTAKUNNALLI SET TAVOITTEET... 5 2.1 Lviisan kaupungin visi... 5 2.2 Lviisan

Lisätiedot

SEUDULLISEN YMPÄRISTÖLAUTAKUN- NAN TOIMINTAKERTOMUS JA YHTEIS- KUNTAVASTUURAPORTTI 2006

SEUDULLISEN YMPÄRISTÖLAUTAKUN- NAN TOIMINTAKERTOMUS JA YHTEIS- KUNTAVASTUURAPORTTI 2006 HÄMEENLINNAN SEUDULLINEN YMPÄRISTÖTOIMI SEUDULLISEN YMPÄRISTÖLAUTAKUN- NAN TOIMINTAKERTOMUS JA YHTEIS- KUNTAVASTUURAPORTTI 2006 HÄMEENLINNAN SEUDULLISEN YMPÄRISTÖTOIMEN JULKAISUJA 16 Virta Riikka, Laine

Lisätiedot

MUSEOVIRASTON TILINPÄÄTÖS

MUSEOVIRASTON TILINPÄÄTÖS MUSEOVIRASTON TILINPÄÄTÖS 2014 SISÄLLYS 1. Timintakertmus 3 1.1. Jhdn katsaus... 3 1.2 Vaikuttavuus... 6 1.2.1 Timinnan yhteiskunnallinen vaikuttavuus... 6 1.2.2 Siirt- ja sijitusmenjen vaikuttavuus...

Lisätiedot

Teollisuus osana elinvoimaista elinkeinorakennetta

Teollisuus osana elinvoimaista elinkeinorakennetta Ehdtus uudistuvan tellisuuden timintahjelmaksi (lunns 11.11.2013) Tellisuus sana elinvimaista elinkeinrakennetta Ehdtus uudistuvan tellisuuden timintahjelmaksi TEM/EIO 11.11.2013 1 Ehdtus uudistuvan tellisuuden

Lisätiedot

TiEDoTE. VUoSikErTomUS. EU:n TaloUSarVio VarainhoiToVUoDEllE 2007. EUrooPan TilinTarkaSTUSTUomioiSTUin

TiEDoTE. VUoSikErTomUS. EU:n TaloUSarVio VarainhoiToVUoDEllE 2007. EUrooPan TilinTarkaSTUSTUomioiSTUin EUrPan TilinTarkaSTUSTUmiiSTUin VUSikErTmUS EU:n TalUSarVi VarainhiTVUDEllE 2007 TiEDTE Sisältää tietja myös Eurpan kehitysrahastja kskevasta vusikertmuksesta JOHDANTO Eurpan tilintarkastustumiistuin

Lisätiedot

Oulun seudun koulutuskuntayhtymä. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 ja talousarvio vuodelle 2015

Oulun seudun koulutuskuntayhtymä. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 ja talousarvio vuodelle 2015 Oulun seudun kulutuskuntayhtymä Timinta- ja talussuunnitelma 2015 2017 ja talusarvi vudelle 2015 Yhtymähallitus 27.10.2014 104 Yhtymäkkus 25.11.2014 27 1 KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN KATSAUS... 2 2 OSEKKIN ORGANISAATIO...

Lisätiedot

2.2.2015. www.ktay.fi

2.2.2015. www.ktay.fi Ssiaali- ja terveysvalikunta Eduskunta Kuntutuksen timialayhdistyksen lausunt hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi ssiaali- ja terveydenhulln järjestämisestä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Pellossa 19.9.2006. Anne Anttila Toiminnanjohtaja

TIIVISTELMÄ. Pellossa 19.9.2006. Anne Anttila Toiminnanjohtaja TIIVISTELMÄ Outkaira tuttamhan ry n ktiseutunsa kehittämisestä kiinnstuneiden ihmisten mudstama maaseudun kehittämisyhdistys, jta kutsutaan myös timintaryhmäksi. Yhdistyksen nimestä käytetään puhekielessä

Lisätiedot

Talous- ja henkilöstöhallinnon perustietojärjestelmien vaihtoa valmistelevan työryhmän loppuraportti

Talous- ja henkilöstöhallinnon perustietojärjestelmien vaihtoa valmistelevan työryhmän loppuraportti Talus- ja henkilöstöhallinnn perustietjärjestelmien vaihta valmistelevan työryhmän lppuraprtti Sisällysluettel Kaupunginjhtajan timeksiant 1 1. Talus- ja henkilöstöhallinnn tietjärjestelmiltä tarvittavat

Lisätiedot

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Rahitushakemuksen täyttöhje maakunnan kehittämisraha Uusi hakemus, jatkrahitus, krjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Tällä lmakkeella haetaan rahitusta uudelle hankkeelle, jka tulee ensimmäistä kertaa

Lisätiedot

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU. (toim. Sinikka Mynttinen)

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU. (toim. Sinikka Mynttinen) LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU (tim. Sinikka Mynttinen) 2 SISÄLTÖ 1 Liiketimintasuunnitelma 1.1 Liiketimintasuunnitelman määritelmä 1.2 Liiketimintasuunnitelman merkitys 1.3 Mitä välttää liiketimintasuunnitelmassa?

Lisätiedot

TOIMINNAN JA TALOUDEN OHJEET

TOIMINNAN JA TALOUDEN OHJEET Sumen Lins-liitt ry TOIMINNAN JA TALOUDEN OHJEET Kuvernöörineuvst n kkuksessaan 16.11.2012 hyväksynyt nämä hjeet, jtka sitvat Lins-liitt ry:n hallitusta, timialja, työryhmiä, pääsihteeriä ja liitn työntekijöitä.

Lisätiedot

1. PRO-TUKIPISTEEN TOIMINTA-AJATUS

1. PRO-TUKIPISTEEN TOIMINTA-AJATUS TOIMINTAKERTOMUS 2006 1. PRO-TUKIPISTEEN TOIMINTA-AJATUS 1.1. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja ihmisikeudellinen työ Pr-tukipiste ry n yhdistys, jka seuraa sekä kansallista että kansainvälistä prstituutiplitiikkaa

Lisätiedot

LOKIKIRJA erikoislääkärikoulutuksen ja yleislääketieteen erityiskoulutuksen yhdeksän kuukauden terveyskeskusjaksoa varten

LOKIKIRJA erikoislääkärikoulutuksen ja yleislääketieteen erityiskoulutuksen yhdeksän kuukauden terveyskeskusjaksoa varten LOKIKIRJA erikislääkärikulutuksen ja yleislääketieteen erityiskulutuksen yhdeksän kuukauden terveyskeskusjaksa varten Päivitetty 4.11.2014 Tämä lkikirja n sitteessa http://www.ulu.fi/ltk/piskelu/jatkkulutus/yek

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 2014

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 2014 Etelä-Karjalan ssiaali- ja terveydenhulln kuntayhtymä SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 2014 Hallituksen päätös 11.12.2013 / 289 2 (21) SISÄLLYSLUETTELO 1. AVOPALVELUJEN MAKSUT 3 1.1 KOTONA ANNETTAVA

Lisätiedot

Nurmon keskustan osayleiskaavan tarkistus ja laajennus 2030

Nurmon keskustan osayleiskaavan tarkistus ja laajennus 2030 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A SEINÄJOEN KAUPUNKI Nurmn keskustan sayleiskaavan tarkistus ja laajennus 2030 Tavite- ja selstus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P25797 Tavite- ja selstus 1 (46) Levnja,

Lisätiedot

Turvallinen Keski-Suomi KESKI-SUOMEN MAAKUNNAN TURVALLISUUSSUUNNITELMA 31.3.2011

Turvallinen Keski-Suomi KESKI-SUOMEN MAAKUNNAN TURVALLISUUSSUUNNITELMA 31.3.2011 Turvallinen Keski-Sumi KESKI-SUOMEN MAAKUNNAN TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2011 2014 31.3.2011 Sisällysluettel 1 JOHDANTO... 4 2 TAVOITTEET... 5 3 TURVALLISUUSSUUNNITTELUN ORGANISOINTI... 5 4 ARJEN TURVALLISUUDEN

Lisätiedot

5 2013 25.10.2013. Korjaushanke haltuun - kiertue Kouvolassa 5.11. ja Lappeenrannassa 11.11. Kiinteistömessut 13.11.

5 2013 25.10.2013. Korjaushanke haltuun - kiertue Kouvolassa 5.11. ja Lappeenrannassa 11.11. Kiinteistömessut 13.11. 5 2013 25.10.2013 Krjaushanke haltuun - kiertue Kuvlassa 5.11. ja Lappeenrannassa 11.11. - Eväitä nnistuneeseen krjaushankkeeseen s. 2 Kiinteistömessut 13.11. Ilmittaudu messumatkalle Helsingin Messukeskukseen,

Lisätiedot

Erikoissairaanhoidon tuotteistuksen käsikirja

Erikoissairaanhoidon tuotteistuksen käsikirja 1 (83) Erikissairaanhidn tutteistuksen käsikirja v. 2013 27.12.2012 FCG Tietjhtaminen Oy Osmntie 34, PL 950, 00601 Helsinki Puh. 010 4090, fax 010 409 5001, www.fcg.fi Y-tunnus 2474027-3 Ktipaikka Helsinki

Lisätiedot

Lappeenrannan lukioiden opiskelijahuollon opetussuunnitelma

Lappeenrannan lukioiden opiskelijahuollon opetussuunnitelma Lappeenrannan lukiiden piskelijahulln petussuunnitelma Päivitetty 6.6.2012 Sisällysluettel 1) Ennalta ehkäisevät tuen mudt lukissa 3 2) Kdin ja lukin välisen yhteistyön periaatteita ja mutja 3 3) Osallisuuden

Lisätiedot

Opas VMBaro-henkilöstökyselyjärjestelmän tehokkaaseen hyödyntämiseen. Veli-Matti Lehtonen

Opas VMBaro-henkilöstökyselyjärjestelmän tehokkaaseen hyödyntämiseen. Veli-Matti Lehtonen Opas VMBar-henkilöstökyselyjärjestelmän tehkkaaseen hyödyntämiseen Veli-Matti Lehtnen Marraskuu 2010 2 Sisällys sivu 1 Jhdant 3 2 VMBar-henkilöstökyselyjärjestelmän tarkitus 3 3 Mitä VMBar-työtyytyväisyystutkimus

Lisätiedot

ROHKEE, MUTTA SOPII SULLE!

ROHKEE, MUTTA SOPII SULLE! Sivu 98 ROHKEE, MUTTA SOPII SULLE! Pirkanmaan maakuntastrategia 2040 Pirkanmaan maakuntastrategian lunns Sivu 99 ESIPUHE Pirkanmaan maakuntastrategia tähtää mittaviin, jissakin asiissa järjestelmätasisiin

Lisätiedot

EETLS Group of Criteria EUROOPPALAINEN EKOMATKAILUN LAATUMERKKISTANDARDI THE EUROPEAN ECOTOURISM LABELLING STANDARD - EETLS

EETLS Group of Criteria EUROOPPALAINEN EKOMATKAILUN LAATUMERKKISTANDARDI THE EUROPEAN ECOTOURISM LABELLING STANDARD - EETLS EETLS Grup f Criteria EUROOPPALAINEN EKOMATKAILUN LAATUMERKKISTANDARDI THE EUROPEAN ECOTOURISM LABELLING STANDARD - EETLS ECO-DESTINET -VERKOSTO 2009 1 EETLS Grup f Criteria Tämän EETLS-lunnksen n painanut

Lisätiedot

SALON YRITYSALUEIDEN PROFILOINTI. Salon yritysalueiden kehittäminen osana Etelä-Suomen kehityskäytävää 1.12.2014

SALON YRITYSALUEIDEN PROFILOINTI. Salon yritysalueiden kehittäminen osana Etelä-Suomen kehityskäytävää 1.12.2014 SALON YRITYSALUEIDEN PROFILOINTI Saln yritysalueiden kehittäminen sana Etelä-Sumen kehityskäytävää Saln kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.sal.fi kirjaam@sal.fi Y-tunnus: 0139533-1

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNNAN TALONRAKENNUSHANKKEET. HANKEOHJE Astuu voimaan 4.2.2014

KIRKKONUMMEN KUNNAN TALONRAKENNUSHANKKEET. HANKEOHJE Astuu voimaan 4.2.2014 KIRKKONUMMEN KUNNAN TALONRAKENNUSHANKKEET HANKEOHJE Astuu vimaan 4.2.2014 2 SISÄLLYSLUETTELO... 3 Talnrakennushankkeen prsessin päävaiheet... 3 Hankeryhmä... 4 Hankeprsessi tiivistettynä... 4 1. Esitys

Lisätiedot

HAKUOPAS. Maataloustuotteiden vientituki - hakuopas

HAKUOPAS. Maataloustuotteiden vientituki - hakuopas HAKUOPAS Maatalustutteiden vientituki - hakupas Sisältö 2 1 Yleistä vientituista... 5 1.1 Tutteen vientitukinimikkeen selvittäminen... 5 1.2 Vientitukiikeus... 5 1.3 Tukiikeuden syntyhetki... 6 1.4 Tutteen

Lisätiedot